Tidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2 2008"

Transkript

1 Tidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer I detta nummer Ledare Är högt förändringstempo bra eller dåligt kan man fråga sig. Idag förändras Posten i allt högre takt... Sidan 2 Danska HK-post skriver. ST Inom Postens motsvarighet HK-post i Danmark ser positivt På samgåendet... Sidan 3 Våra nya sektioner Efter vårt ombudsmöte och inledande representantskap har nu ST inom Postens organisation tagit form... Sidan 4-5 STs arbetsmiljöundersökning Efter en ganska omfattande undersökning kan vi konstatera att... Sidan 6 Nu är det sommar och stundande semestrar för många av STs medlemmar. Redaktionen för ST-posten vill passa på att önska alla läsare en riktigt skön, varm och avkopplande semester. Hösten har säkert många spännande händelser att bjuda på när du kommer tillbaka från ledigheten. Vill passa på att uppmana dig att göra en insats under sommaren och svara på vår medlemsenkät som du hittar på mittuppslaget i tidningen. Ju fler svar desto säkrare blir vi på att producera rätt information till dig som medlem. Senast den 1 augusti vill vi att svaret ska vara inskickat. Resultatet kommer att redovisas i nästa nummer av ST-posten eller om det blir i annan form då svaren i enkäten leder oss till att hantera informationsfrågan på ett annorlunda sätt. Njut nu av din ledighet så hörs vi på något sätt efter sommaren. Redaktör Börje Berglund med medarbetare Försämringar i sjukförsäkringen På STs kongress den maj skrevs ett uttalande om försämringarna i sjukförsäkringen... Sidan 7 Medlemsundersökning Har vi rätt informationskanaler i ST inom Posten? Hur vill du bli informerad i framtiden. Var med och tyck till... Sidan 8-10 Kongress Läs Kjell Strömbäcks sumering av STs kongress som denna gång inleddes i Kungsträdgården... Sidan Kryssvinnare och nytt huvudbry Lös vårt kryss och vinn trisslotter med chans till miljonregn... Sidan Medlemsporträtt Karl Pearsson en ST profil som nu lämnar posten via Omstart. Sidan 16

2 ST inom Posten Ansvariga och Kontaktvägar Avdelningsstyrelsen Kjell Strömbäck ordförande Kjell Öström vice ordförande Bo Fröström Kassör Anki Fällén Studieorganisatör Deborah Pettersson Torbjörn Larm Ersättare Viola Ingvarsson Ersättare Sektioinsordföranden Sören Jakobsson Posten AB Mikael Andersson Meddelande AB Patrik Lindbladh Logistik AB Ingrid Schell Svensk Kassaservice AB Kansli Birgitta Hansson Assistent Elisabeth Jonsson Posten AB Gudrun Glipe Huvudskyddsombud Övrigt ST-Direkt Internet Intranet fackliga_org/st_inom_posten/ Adress ST inom Posten TO Stockholm Telefon: Fax: Redaktion Börje Berglund Redaktör Redaktionskommitté Kjell Strömbäck Bo Fröström Viola Ingvarsson Gudrun Glipe Ingrid Schell Bosse Palmberg ST-posten utkommer med 4 nummer om året. Ledaren uttrycker avdelningsstyrelsens mening, respektive författare uttrycker sin egen. Ledare Fortsatt förändringsarbete Var det någon som trodde att lugnet skulle lägra sig över Posten i och med att verksamheten delades upp på olika bolag? Knappast. Idag har vi vant oss vid att förändringsarbetet i Posten är mer eller mindre konstant. Är det bra eller dåligt? Det finns många synpunkter på det. En mycket vanlig åsikt bland våra medlemmar är att en organisation som aldrig får tid att etablera sig, inte heller kommer att bli effektiv. En annan, också mycket vanlig, åsikt är att om inte Posten ständigt förändras efter marknadens krav och de ekonomiska förutsättningar som gäller, kommer man att hamna på efterkälken. Som facklig organisation ska vi i första hand se till våra medlemmars intressen. Det handlar i stor utsträckning om den enskilde medlemmens möjligheter att få intressanta och stimulerande arbetsuppgifter, bra anställningsvillkor och ett bra trygghetssystem. Å andra sidan är detta bara möjligt att uppnå i ett företag som klarar av att genomföra förändringar som garanterar en fortsatt verksamhet. Här uppstår ofta en konflikt mellan den enskilde medlemmens intresse och företagets intresse. Det är i och för sig inte konstigt. Många av Postens medarbetare har en lång anställningstid bakom sig och har varit med från tiden som affärsverk till aktiebolaget Posten. Under affärsverkstiden skedde också många förändringar men de var vanligtvis inte lika omfattande och ofta förekommande som det vi ställs inför idag. Innan Posten blev aktiebolag var det knappast någon som blev uppsagd p.g.a. arbetsbrist. Vid de förändringar som skedde löstes de flesta personalfrågor genom omplaceringar och tillfälliga organisationer. Konkurrens på brevområdet blev det 1993 och först på senare tid har den börjat märkas ordentligt. Även Internet-trafiken har först under talet tagit riktig fart. Dagens Posten präglas av ett helt annat synsätt än det som gällde under affärsverkstiden och åren närmast därefter. Idag är det de ekonomiska förutsättningarna som bestämmer vilken verksamhet som företaget ska bedriva, trots att Posten har kvar samma samhällsuppdrag som under tidigare år. Idag är det inte heller lika fint som tidigare att ha arbetat hela sitt yrkesverksamma liv i Posten. På vissa håll anses det t.o.m. vara lite konstigt. Det är en tråkig utveckling eftersom den kunskap och erfarenhet som blir följden av en lång anställning, alltid har setts som en tillgång för företaget. Idag är det inte i första hand kunskap och erfarenhet som efterfrågas. Istället talas det allt oftare om högpresterande resp. lågpresterande. Att en anställd inte kan vara högpresterande hur många år som helst är självklart. Alla individer har perioder i livet då arbetsförmågan ökar resp. sjunker. Det är också något som företaget måste acceptera. Ett elitistiskt synsätt där endast högpresterande kan räkna med fortsatt anställning, lär inte skapa något framgångsrikt företag på lång sikt. Posten har idag en hög kvalitet på sina tjänster, mycket beroende på den kunskap som personalen besitter. Leder förändringarna till att Posten blir ett genomgångs-arbete, blir det nog svårt att upprätthålla den höga kvaliteten och det goda anseendet. Som facklig organisation delar vi i mångt och mycket företagets syn på att förändringar måste genomföras. Posten är ett aktiebolag idag, vilket vi är tvungna att acceptera, och måste därför hänga med i konkurrensen och den tekniska utvecklingen. Gör man inte det kommer det att bli många fler som måste lämna skutan, åtminstone på lite längre sikt. För oss är det viktigt att så många som möjligt får behålla sina jobb. Finns inte förutsättningar för fortsatt anställning är det mycket viktigt att Posten medverkar till goda avvecklingsvillkor, vare sig det sker genom förtida pensioneringar eller aktiva åtgärder för att finna en ny anställning, i Posten eller på annat håll. Kjell Strömbäck Ordförande för ST inom Posten 2 ST-posten / Nr 2 / Juni 2008

3 Samgåendet med Post Danmark Fusion er et rigtigt skridt HK/Post & Kommunikation, ST-Posts danske søsterorganisation er positiv over for en fusion med Posten AB. En fusion med Posten Sverige er en god løsning, mener HK/Post & Kommunikation. De to selskaber supplerer hinanden godt og vil sammen have stærke kompetencer. I begge selskaber har staterne indtil videre aktiemajoriteten og begge arbejder efter koncessionsbetingelser, der sikrer borgerne et landsdækkende serviceniveau. Set med danske øjne er det også positivt, at Posten AB har tradition for medarbejderindflydelse og et godt samarbejde med de faglige organisationer. For HK/Post & Kommunikation har det været afgørende, at medlemmerne bevarer deres ansættelsesretlige pligter og rettigheder - overenskomstforhold og fagretslige forhold bliver ikke ændret. Postliberalisering Post Danmark står overfor en liberalisering af postmarkedet i Danmark. Det politiske arbejde er i gang. Post Danmark er på en lang række områder allerede i åben konkurrence. Med breve op til 50 gram som eneste undtagelse, er der fri konkurrence for distributører, der mener de kan gøre det billigere og/eller bedre. HK/Post & Kommunikation er ikke imod en liberalisering, men det er vigtigt at sikre et fortsat godt serviceniveau for alle borgere samt ordentlige løn- og arbejdsforhold for medarbejderne. Historien HK/Post & Kommunikation er en afdeling i HK Danmark (HK = Handelsog Kontorfunktionærer). HK/Post & Kommunikation forhandler og indgår aftaler og med Post Danmark. HK/Post & Kommunikation har knap 4000 ordinære medlemmer. Det er bl.a. chefer- og ledere, salgsassistenter i filialerne, medarbejdere i servicecentre, ITmedarbejdere, sælgere og administrative medarbejdere. HK/Post & Kommunikation blev stiftet i 1899 som en faglig organisation for postassistenter. I næsten 100 år var medlemmerne tjenestemænd. Det ændrede sig i 1997, hvor der ikke længere blev nyansat tjenestemænd i Post Danmark. 1. januar Dansk Post- og Giroforening, som fagforeningen hed på det tidspunkt, fusionerede med HK og blev til det, der i dag er HK/Post & Kommunikation. Næste store skridt skete i Næsten alle tjenestemænd i Post Danmark sagde ja til et tilbud om at blive ansat som funktionærer på særlige vilkår. De særlige vilkår er, at de tidligere tjenestemænd har bevaret en række individuelle rettigheder fra deres ansættelse som tjenestemænd. HK/Post & Kommunikation i dag HK/Post & Kommunikation har et sekretariat i København med 11 medarbejdere og en daglig ledelse. Den daglige ledelse er formand Isa Rogild og de to næstformænd Eigil Johannesen og Ulla Funder. HK/Post & Kommunikation har en chefkreds med ca. 600 medlemmer. Resten af medlemmerne er fordelt på 5 geografiske regioner. Der er tillidsrepræsentanter på de fleste lokale arbejdspladser. Sammen med fællestillidsrepræsentanter forhandler de lokalt bl.a. dele af lønnen inden for de rammer, der er aftalt mellem HK/Post & Kommunikation og Post Danmark. HK/Post & Kommunikation arbejder for at fastholde og forbedre medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår ved at indgå overenskomster og aftaler, som skaber gode rammer og muligheder for alle medlemmer i Post Danmark-koncernen. HK/Post & Kommunikations mål er bl.a., at levere hurtig, kompetent og let tilgængelig faglig service til medlemmerne. HK/Post & Kommunikation har en hjemmeside med masser af information og mulighed for online-service. Du er velkommen til at klikke ind og læse mere. Saxat ur HK/Post & Kommunikations medlemstidning Kortfattad summering på svenska Vår systerorganisation i Danmark, HK/ Post & Kommunikation, skriver att de är positiva till samgåendet med den svenska Posten bl.a. då båda företagen arbetar efter liknande villkor vilket borgar för en samhällsomfattande service till medborgarna. De är också positiva till den form av medinflytande vi har i Sverige samt att de danska medlemmarna kan behålla sina anställningsformer. De skriver också att en liberalisering av postmarknaden är på gång i Danmark. HK är inte emot liberaliseringen förutsatt att det inte innebär en försämrad servicenivå och sämre anställningsvillkor. HK/Post & Kommunikation är en avdelning inom det danska fackförbundet HK (Handel & Kontor) och har ca medlemmar. Medlemskåren liknar vår. Det var ursprungligen en förening för tjänstemän vilket i Danmark motsvarar de som i Sverige var anställda med konstitutorial (K-märkt). Det systemet upphörde i Danmark 1997 och i Sverige HK/Post & Kommunikation leds av ordföranden Isa Rogild (se bilden) och de två vice ordförandena Eigil Johannesen och Ulla Funder. De har en särskild krets för sina ca 600 chefsmedlemmar medan övriga medlemmar är uppdelade på 5 regioner. De har lokala representanter på nästan alla arbetsplatser och förhandlingsarbete går till ungefär på samma sätt som i Sverige. Den som vill veta mer om HK/Post & Kommunikation kan besöka deras hemsida där det finns mängder av information och möjlighet till onlineservice. Kjell Strömbäck Ordförande för ST inom Posten ST-posten / Nr 2 / Juni

4 Nu har vår nya organisation tagit form På ombudsmötet 2007 togs beslutet om en ny organisation i ST inom Posten. Vi fastslog då den interimistiska organisation vi haft under nästan 1 år. En organisation som vi hastigt fick införa då Posten gjorde en radikal förändring i sin organisation. Ur medlemmens synvinkel Försöker vi då beskriva organisationen ur medlemmens synvikel så är den viktigaste frågan hur man som medlem påverkar vem som väljs och vilken verksamhet de förtroendevalda ska ägna sig åt. Varje år hålls inom de regionala enheterna ett årsmöte dit man som medlem går för att välja de förtroendevalda som ska företräda och föra din talan gentemot arbetsgivaren. På årsmötet fattas också beslut om den verksamhet som regionen ska bedriva. Det är på årsmötet du har chans att välja företrädare och påverka verksamheten. Inför årsmötet har du möjlighet att till valberedningen nominera medarbetare som du tillfrågat och som samtyckt till ett uppdrag som förtroendevald. Du kan också nominera vem som kan ta på sig uppdraget som regionombud och vem som bör företräda dig vid sektionens representantskap. Regionerna och sektionerna De regionala enheter som håller årsmöten presenteras på nästa sida men finns idag inom två sektioner. De två sektionerna är rikstäckande och omfattar all verksamhet inom postens tre bolag. De två sektionerna är: - Meddelande AB - Logistik AB Ytterligare en sektion är rikstäckande men har valt att inte dela upp verksamheten i regioner då största delen av verksamheten är koncentrerad till Solna. Denna sektion omfattar - Posten AB Men vår organisation har egentligen två sektioner till. Den ena är Svensk Kassaservice som under 2008 håller på att avvecklas. Dels går en stor del av verksamheten över till Nordea men det är också många som slutar Posten och går i pension. Den andra sektionen är Strålfors som under en övergångsperiod lyder under annan avtalspart vilket innebär att vi i ST inom Posten för tillfället inte företräder denna medlemgrupp. Sektionerna är sedan indelade i geografiska områden som följer länsgränserna i Sverige. Vi har delat in oss i 6 geografiska områden enligt följande: Dessa län ingår i respektive område Område 1 Skåne Blekinge Område 2 Halland Västra Götaland Område 3 Kalmar Kronoberg Jönköping Östergötland Södermanland Område 4 Stockholm Gotland Område 5 Värmland Örebro Dalarna Västmanland Uppsala Gävleborg Område 6 Västernorrland Jämtland-Härjedalen Västerbottten Norrbotten Förutom dess 6 geografiska områden finns ett centralt område i Solna (Stockholm) som omfattar huvudkontorets enheter och Bolagens stabsfunktioner. Representantskap På årsmötet user respektive region en representant som deltar i sektionens årsmöte som kallas representantskap. Eftersom sektionen är rikstäckande är det svårt, för att inte säga omöjligt, att alla medlemmar ska kunna delta. Detta innebär att regionen utser en representant som för regionens talan vid representantskapet. Representantskapet godkänner sektionens verksanmhet under det gågna året och väljer de förtroendevalda som ska ingå i sektionsstyrelsen. För dig som medlem utgör detta en indirekt demokrati dvs du väljer på årsmötet den representant som för din talan på representantskapet. Vid årsmötet tar regionen också fram ett förslag på kandidater som är lämpliga för uppdrag i sektionsstyrelsen. Dessa förslag tillsänds valberedningen för sektionen som utarbetar ett förslag inför representantskapet. Revisorer För att säkerställa att den verksamhet som beslutas på respektive årsmöte genomförs utses det verksamhetsrevisorer. Revisorerna har till uppgift att granska den verksamhet som bedrivs i respektive region. All planerad verksamhet så som Medlemsmöten, Arbetsplatsbesök, Utbildningar m.m. ska dokumenteras och sedan inför årsmötet granskas av revisorerna. Revision sker även på sektionsnivå. På både region och sektionsnivåerna är det bara verksamheten som revideras. Ekonomin i avdelningen revideras endast på avdelningsnivå dvs i Avdelningsstyrelsen. Anslag Sektionerna i avdelningen får ett anslag från avdelningsstyrelsen för att bedriva verksamheten. Anslagets storlek beror på Antal medlemmar, antal förtroendevalda och geografisk spridning. Ramen för det totala anslaget till sektionsverksamheten beslutas av Ombusdmötet/Avdelningsrådet som är det högsta beslutande organet i ST inom Posten. Bo Fröström Avdelningskassör 4 ST-posten / Nr 2 / Juni 2008

5 Sektionsstyrelsen Posten AB Sören Jakobsson Ordförande IT frågor Telefon SMS Elisabeth Jonsson Vice ordförande Personal/avtalsfrågor Telefon SMS Lewis Simon IT frågor Telefon SMS Gudrun Glipe Studieorganisatör Arbetsmiljöfrågor Telefon SMS Leif Dyrvall Personalfrågor Telefon SMS Agneta Eriksson Ersättare Telefon SMS Agneta Westerdahl Ersättare Telefon Mobil Regioner inom Meddelande Region Ansvarig 1. Syd Christer Wester Tel: , 2. Väst Birgitta Rosberg Tel: , 3. Öst Gerd Lindholm Tel: , 4. Stockholm Bo Fröström Tel: , 5. Mitt Carl-Axel Eriksson Tel: , 6. Nord Thomas Öhlén Tel: , Sektionsstyrelsen Meddelande AB Mikael Andersson Ordförande Leveransfrågor Tel Mobil Deborah Pettersson Vice ordförande Försäljningsfrågor Telefon Mobil Anki Fällén Studieorganisatör Arbetsmiljöfrågor Telefon Mobil Bosse Palmberg Terminal Telefon Mobil: Lotta Engström Leveransfrågor Telefon Mobil Lisa Eklund-Andersson Terminalfrågor Telefon Mobil Thomas Axlund Leveransfrågor Tel Mobil Müslüm Demir Ersättare Terminalfrågor Telefon Mobil Gerd Lindholm Ersättare Leveransfrågor Telefon Mobil Sektionsstyrelsen Logistik AB Patrik Lindbladh Ordförande Personalfrågor Telefon Mobil Per Persson Vice ordförande Sälj/IT frågor Telefon SMS Jan Dajmen Åström Studieorg. Åkerifrågor Telefon Mobil Petra Einarsson Försäljningsfrågor Telefon Erik Jonstad Åkerifrågor Telefon Mobil Elisabeth Krusberg Ersättare Försäljningsfrågor Telefon Viola Ingvarsson Adjungerad Försäljningsfrågor Telefon Regioner inom Logistik Region Ansvarig 1. Syd Christer Åkesson Tel: , 2. Väst Petra Einarsson Tel: , 3. Öst Erik Jonstad Tel: , 4. Stockholm Herve Louvet Tel: , 5. Mitt Elisabeth Krusberg Tel: , 6. Nord Jan Dajmen Åström Tel: , ST-posten / Nr 2 / Juni

6 STs Arbetsmiljöundersökning 2008 Här bjuder vi på en lite kortfattad resumé av STs arbetsmiljöenkät gav ST ett uppdrag till SCB att genomföra en omfattande undersökning av arbetsmiljön inom det statliga området. Totalt enkäter skickades ut, fördelade på myndigheter, universitet/högskolor, bolag och affärsverk. Rapporten om undersökningen presenterades i anslutningen till STs kongress som hölls mellan den 27 maj och den 29 maj. Med tanke på att det behov av kompetensförsörjning som kommer att finnas inom Staten de närmaste åren cirka unga ska anställas vill det till att staten är attraktiv och föredömlig arbetsgivare och som har en arbetsmiljö som lever upp till den nivån. Arbetsmiljön måste vara en del av den strategiska verksamhetsplanen inte en sidoverksamhet. Långsiktighet krävs i arbetsmiljöarbetet för att nå framgång. I synnerhet i verksamheter där omorganisation, neddragningar och nya direktiv hör till vardagen, annars finns risk för motsatt effekt så som tappade sugar, frustration och ökad sjukskrivning sämre arbetsmiljö helt enkelt. ST föreslår att det införs en certifiering av arbetsmiljön inom det statliga området det finns olika metoder för certifiering av arbetsmiljön. ST vill att det påbörjas ett arbete för att myndigheter, universitet/högskolor, affärsverk och bolag med statligt ägande ska certifiera sin arbetsmiljö. Tillbaka till undersökningen. Rapporten är uppdelad i tre huvudområden: Stress i arbetet höga krav inflytande Arbetstid övertid Tystnad på jobbet högt i tak Inom Posten har konflikter med cheferna blivit något vanligare, liksom uppfattningen att trakasserier har förekommit på arbetsplatsen de senaste 12 månaderna. Inom bolag och affärsverk är det mindre möjlighet att få hjälp när arbetsuppgifterna känns svåra än i jämförelse med myndigheter. Omkring hälften av medlemmarna inom bolag och affärsverk får inte stöd av chefer eller arbetskamraterna när det har besvärligt på arbetet. För Posten har utvecklingen vad gäller medborgarkontakter också varit positiv även om en mindre antal har direktkontakt med medborgarna varje vecka. Andelen medlemmar som varje vecka möter kritik och besvikelse från allmänheten och som varit utsatta för hot och våld har närmast halverats. Inom gruppen bolag finns det inga värden som avviker från ST totalt, men även här förekommer ont i nacke, axlar och armar bland 40 procent av ST medlemmarna. Andelen kvinnliga medlemmar som känner sig trötta och håglösa finns inom bolag och affärsverk. I de tidigare undersökningarna av ST-medlemmarnas arbetsmiljö noterades troligtvis till följd av en ganska turbulent arbetsmarknad att arbetsmiljöarbetet på många håll kan ha blivit eftersatt. Så verkade vara fallet speciellt i verksamheter som tvingats till neddragningar och omorganisationer. Men just vid stora omställningar är behovet som störst att det systematiska arbetsmiljöarbete fungerar väl. Den nya undersökningen visar i vilken utsträckning de tidigare beskrivningarna av möjligheterna att påverka arbetsmiljön ännu gäller. Vi har valt att fråga om arbetsmiljö och arbetssituation för att undvika risken för en för snäv tolkning av arbetsmiljö. Det är viktigt att olika förhållanden som bidrar till en besvärlig arbetssituation kommer med. Nedan ett stapeldiagram som beskriver andelen som saknar inflytande över arbetsmiljön. Vad har hänt under det senaste året? - Med stressen i arbetet Chefer uppger oavsett kön i större omfattning än medlemmarna totalt att ledningen har vidtagit åtgärder för att minska stressen det senaste året. Tunt 35 procent av cheferna uppger detta mot procent av medlemmarna totalt. - Med tystnaden på jobbet 37 procent av de manliga cheferna och 30 procent av de kvinnliga säger att ledningen senaste året har vidtagit åtgärder för att öka öppenheten på jobbet. Detta är en klart större andel än för medlemmarna totalt. En relativt stor andel av de kvinnliga cheferna, 30 procent, anser att detta inte är aktuellt problem på deras arbetsplats. För manliga chefer är det ca 20 procent som anser det. - Med det obetalda övertidsarbetet Det är vanligare bland cheferna än bland medlemmarna totalt att hävda att ledningen under de senaste året har vidtagit åtgärder för att minska övertidsarbetet. Det rör sig dock om så lite som 14 resp. 19 procent av kvinnliga respektive manliga chefer. Betydligt vanligare, över 40 procent, är svaret ej aktuellt problem. Den uppfattningen är något mindre vanlig bland medlemmarna i stort. Bosse Palmberg Sektion Meddelande AB 6 ST-posten / Nr 2 / Juni 2008

7 Försämringar i Sjukförsäkringen Regeringens förslag till Rehabiliteringskedja. Förslaget innebär att sjukskrivningsprocessen ska förbättras och möjligheterna för sjukskrivna att börja jobba igen ska öka. Riksdagsmajoriteten står bakom regeringens förslag. Oppositionen är emot vad de kallar ett systemskifte i sjukförsäkringen och menar även att anställningstryggheten försämras. Rehabiliteringskedja i tre steg Socialförsäkringsutskottet står bakom regeringens förslag om att införa en rehabiliteringskedja i tre steg med fasta tidpunkter då arbetsförmågan prövas. Under de första 90 dagarna i en sjukperiod ska Försäkringskassan bedöma om den försäkrade klarar sitt vanliga arbete. Arbetsgivaren och den anställde undersöker om arbetsplatsen kan anpassas eller om det kan bli tal om tillfälligt byte till andra arbetsuppgifter. Från och med dag 91 ska Försäkringskassan även ta ställning till om den försäkrade kan utföra något annat arbete hos arbetsgivaren. Den försäkrade ska lämna ett utlåtande från arbetsgivaren om Försäkringskassan begär det. Utlåtandet ska ange om det finns något lämpligt arbete på arbetsplatsen. Från och med dag 181 ska Försäkringskassan bedöma om den försäkrade kan försörja sig genom arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Om det finns särskilda skäl kan denna prövning skjutas upp, om inte den försäkrade redan har haft nedsatt arbetsförmåga i ett år. Tidsgräns för sjukpenningen Sjukpenning med 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) ska endast betalas ut under 364 dagar inom en period av 450 dagar. Om arbetsförmågan efter ett års sjukskrivning fortfarande är nedsatt kan den som lider av mycket allvarlig sjukdom få fortsatt sjukpenning med 80 procent. I annat fall kan förlängd sjukpenning betalas ut. Ersättningen blir då 75 procent av SGI och ska kunna betalas ut som längst i ytterligare 550 dagar. Tidsbegränsad sjukersättning avskaffas Sjukersättning ska bara komma i fråga om den försäkrades arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt. Det blir därför inte längre möjligt att få tidsbegränsad sjukersättning. Enligt förslaget börjar de nya reglerna gälla den 1 juli Reglerna om utlåtande börjar gälla den 1 januari Oppositionen reserverar sig Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet menar att förslaget innebär ett systemskifte i sjukförsäkringen och en allvarlig försämring av anställningstryggheten. Arbetsgivarens ansvar för rehabiliteringen gröps ur och ett större ansvar läggs på den enskilde. Oppositionspartierna tycker också att ett avstämningsmöte mellan Försäkringskassan, arbetsgivaren och arbetstagaren är bättre än ett utlåtande av arbetsgivaren. Kongressuttalande Den 4 juni överlämnades uppropet till försvar av socialförsäkringen till socialförsäkringsutskottets ordförande. Det blev ett stort gensvar på den kampanj som bland annat ST, tre TCO förbund och handikappförbunden startade i mitten av maj. Namninsamlingen samlade fler än namn. Det betyder att det har tillkommit ett nytt namn på listan varannan minut, dygnets samtliga timmar. Kampanjens mål var att riksdagens ledamöter skulle rösta för att det tillsätts en blocköverskridande parlamentarisk utredning om socialförsäkringen, och att riksdagen därmed uppfyller det löften som statsminister Fredrik Reinfeldt lovade i sin första regeringsförklaring Kritiken i fem punkter 1) För snäva tidsgränser leder till att anställningsskyddet i Arbetsmiljölagen (AML) och Lagen om anställningsskydd (LAS) kringgås. Arbetsrätten urholkas därmed. Den enskilde riskerar att förlora sin anställning efter bara ett halvt års ohälsa. 2) Allt för ensidiga krav på den enskilde och inga motsvarande krav på de andra aktörerna (d.v.s. arbetsgivare, hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan) som kan ge rehabilitering och därmed förkorta sjukskrivningarna. Förutom ett flertal tunga remissinstanser ställer sig även regeringens eget finanspolitiska råd bakom denna kritik. 3) Svårbegripliga och krångliga regler för när man har rätt till sjukpenning och sjukersättning gör att den enskilde får svårt att förutse vad det är som gäller den dag man drabbas av sjukdom. 4) Stora risker att stå helt utan ersättning om man har haft en längre sjukperiod bakom sig. Detta leder till att kommunernas kostnader för ekonomiskt försörjningsstöd (socialbidrag) ökar. Sveriges kommuner och Landsting (SKL) räknar med att ca 12 procent av dem som idag finns inom sjukförsäkringen kommer att tvingas till socialbidrag. Det innebär en årlig kommunal utgiftsökning på ca en halv miljard kronor. 5) Förändring av grunderna för sjukförsäkringen när man inför diagnosbaserade undantag från de olika tidsgränserna (vid 6 månader och ett år). Skrivningarna i propositionen är mycket otydliga och utrymmet för rättosäkerhet kommer att vara betydande. Den medicinska expertisen, med Karolinska Institutet (KI) i spetsen, har entydigt avstyrkt tanken på dessa diagnosbaserade undantag. Resultat Trots de omfattande protesterna och flera tunga remissinstansers avvisande hållning till förslaget, klubbades det igenom i riksdagen den 5 juni. Enligt beslutet ska de nya rehabiliteringsreglerna gälla fr.o.m. den 1 juli Det är en ovanligt kort tid mellan beslut och verkställighet vilket fler av de berörda myndigheterna påtalat. Exakt vilka konsekvenser som blir följden av beslutet är ännu för tidigt att säga men vi räknar med att många som drabbas av sjukdom framöver kommer att få en mycket besvärlig livssituation. Kjell Strömbäck Ordförande för ST inom Posten ST-posten / Nr 2 / Juni

8 Tyck till om ST inom Var med och påverka framtidens informationsflöde i ST inom Posten Att informera Vi vet alla att det är viktigt med information. Svårigheten är att hitta informatörer, dvs individer/förtroendevalda som har förmågan att skriftligt sammanställa information för spridning till dig som medlem. En annan faktor som gjort att vi funderar över hur informationen ska struktureras i framtiden är tid. De flesta av våra förtroendevalda har idag ett arbete att sköta som i stort sätt tar all arbetstid. Tiden för det fackliga arbetet blir begränsad och tiden att skriva och producera information räcker inte riktigt till för att göra detta på ett tillfredställande sätt. En tredje faktor är givetvis kostnaden för att producera informationen. Att som i fallet med denna tidning anlita ett tryckeri och sedan Posten för distribution kostar ca :- per utgivet nummer. Trender I vår omvärld ser vi att allt fler går över till webbaserade skrifter. Man läser alltså tidningen direkt på bildskärmen vid datorn. Många ger också individen möjlighet att prenumerera på informationen digitalt, dvs man får en PDF-fil via sin mail som man sedan kan läsa på bildskärmen eller skriva ut. PDF-formatet gör att utskriften ser ut precis som det vore en tryckt tidning. Bästa resultat vid utskrift kräver förstås en fägskrivare. Är det många sidor och en skrift som kommer ofta så kan detta tendera att bli ganska dyrt. Målsättning Vår målsättning är givetvis att du som medlem ska få en bra och innehållsrik information oavsett på vilket sätt du vill ha den. Hur påverkar jag ST inom Posten har under många år givit ut tidningen ST-posten som du nu håller i din hand. Vi hade ett uppehåll på drygt ett år då vi blev tvungna att leta efter en ny redaktör. Med den nya redaktören på plats distribueras nu tidningen åter till alla medlemmar fyra gånger per år. Som du säkert förstått av inledningen börjar vi nu fundera på hur vi i framtiden ska informera er medlemmar och om det fortfarande kan vara intressant att ge ut en tidning. Kanske kan den ersättas med en webbtidning eller information via e-post i PDF-format. Innan vi tar steget och gör eventuella förändringar vill vi låta dig som medlem tycka till om informationen från Facket. Genom att svara på enkätfrågorna och skicka in svaret till oss kan du vara med och påverka det framtida informationsflödet från ST inom Posten. Idag informerar vi på flera sätt. Från avdelningen ger vi ut ett Informationsbrev som kommer ut varannan vecka med undantag för sommarsemester och julnyårshelg. Avdelningen ger också ut ett infoblad riktat till chefer och ledare. Dessa båda kanaler innehåller omvärdsorienterad information och övergripande information från centrala delar inom Posten. Respektive sektion i ST inom Posten ger ut en egen kanal som omfattar övergripande verksamhet inom bolaget och lite övergripande information inom posten som kan vara av intresse. Dessa kanaler har lite olika periodicitet men kommer i genomsnitt ut 1-2 gånger per månad. Utgivningen av dessa sker digitalt och sprids sedan via lokala förtroendevalda, antingen via e-post eller via anslagstavlor på arbetsplatsen. Sektionerna har i sin tur har verksamhetsanknutna informationskanaler för bl.a. Leverans, Terminal, Åkeri, Sälj & Stab m.m. Dessa kanaler ges också ut med lite olika periodicitet. Spridningen av desa sker på samma sätt som sektionens information ovan. Utöver detta finns ytterligare några lokala versioner av information. Till skillnad från tidningen du håller i din hand nu kan dessa kanaler innehålla aktuell information och ges ut med mycket kort varsel då det inte krävs någon pressläggningstid. Utöver informationen som kommer från vår egna avdelning ger ju Fackförbundet ST ut ST-press som också har en egen hemsida här riktar sig informationen till samtliga medlemmar inom förbundet, alltså inte bara medlemmar inom Posten. Gör en insats Ta nu chansen att påverka informationen genom att fylla i enkäten här till höger. På frågan om e-postadress i enkäten är det bra om du anger den (förutsatt att du har en givetvis) oavsett om du är intresserad av att få information den vägen eller inte. Den kan vara bra för ditt regionombud att ha då det t.ex. är dags att kalla till ett årsmöte. Senast den 1 augusti vill vi ha in ditt svar, riv ut sidan vik den i två och tejpa. Portot är redan betalt. Tackar på förhand för din medverkan. Bo Fröström Avdelningskassör 8 ST-posten / Nr 2 / Juni 2008

9 Postens Information Riv ut sidan med svarsformuläret vik på mitten och tejpa. Enkäten är adresserad och klar att skicka. Vi inleder med några grundfakta för att kunna analysera resultatet. Viken av nedanstående åldersgrupper tillhör du? Under över 60 Jag är Man Kvinna Vilken postal verksamhet tillhör du? Posten AB (Moderbolaget) Meddelande AB Logistik AB (inklusive dotterbolag) Svensk Kassaservice Har jobbat i posten men är numera pensionär Jag jobbar idag med arbetsuppgifter som är Administrativa (Chef, Ledare, Coach, Specialist, Säljare, Controller, Övrigt...) Produktionsrelaterade (Brevbärare, Sorterare, Terminalarbetare, Chaufför, Övrigt...) Som anställd i Posten har jag tillgång till en intern PC som jag har möjlighet att läsa information på Varje dag Någon gång i veckan Någon gång i månaden Nej jag har inte tillgång och möjlighet Hemma har jag en privat PC och möjlighet att besöka Internet Ja Nej Om Ja på frågan innan har du då en e-postadress? Nej Sen tar vi några frågor om typ av och periodicitet på informationen Om du fick välja, på vilket sätt skulle du vilja erhålla information från ST inom Posten Tryckt tidning hem i brevlådan På anslagstavla/fikabord på arbetsplatsen Webbaserad tidning Digital tidning till e-postadress Själv kunna prenumerera via en hemsida Vilket innehåll är viktigast för dig Lokal information om den egna arbetsplatsen och dess omedelbara närhet Information om vad som händer i just mitt bolag Övergripande information om vad som händer i Posten Omvärldsorienterad information Hur ofta tycker du informationen ska dyka upp. Varje vecka Varje kvartal Varje månad Annan periodisering nämligen:... ST-posten / Nr 2 / Juni

10 Tejpa här Vik här Vik här ST inom Posten TO5, SE Stockholm Avgift betald Taxe percue Sverige ST inom Posten Att: Medlemsundersökning TO Stockholm Tejpa här

11 Kongress 08 - Kongress 08 - Kongress 08 Inledning Den maj höll ST sin kongress. Den här gången inleddes kongressen på ett lite ovanligt sätt, nämligen utomhus i Kungsträdgården i Stockholm. En plats där ca personer passerar varje dygn. ST:s ordförande Annette, Carnhede, öppnade kongressen och därefter talade finansmarknadsminister Mats Odell. Han hävdade, inte helt oväntat, att den bild som ST har av sina medlemmars arbetssituation, inte stämmer. Sedan var det Mona Sahlins tur att tala. Hon sa bl.a. att hon även i framtiden vill se en stark stat i medborgarnas tjänst. Sita invigningstalare var TCO:s ordförande, Sture Nordh som talade om den kommande riksdagsbeslutet att införa en s.k. rehabiliteringskedja inom sjukförsäkringen, och de risker som beslutet kommer att innebära för många medborgare. (Mer om rehabiliteringskedjan på annan plats i tidningen). Flera förbipasserande, som stannade till och lyssnade en stund, tyckte att det var en bra idé att öppna en facklig kongress på det här sättet. Helt klart är att facket bör komma ut på gator och torg och träffa folk och diskutera aktuella frågor. Det skulle förändra den nidbild som vissa försöker ge av de fackliga organisationerna, nämligen att dessa består av pampar och cementhäckar som endast strävar efter att öka sin egen makt. Facket har varit, är och kommer alltid att vara en folkrörelse. Därför bör fler fackföreningar följa ST: s initiativ och visa upp sin verksamhet där folket finns. Kongressförhandlingarna De egentliga kongressförhandlingarna är svåra att föra utomhus så därför fortsatte kongressen på hotell Clarion, på Söder i Stockholm. Där hanterades sedvanliga beslutsfrågor som godkännande av den förda verksamheten under den gångna kongressperioden, ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen samt den kommande periodens policyinriktning och verksamhetsmål. Dessutom förrättades val till en ny förbundsstyrelse. Kongressen antog också ett uttalade viket innebar en mycket kraftig protest mot den rehabiliteringskedja som riksdagen planerade att besluta om den 4 juni. Valen av ny förbundsstyrelse blev en ganska laddad historia den här gången. Vid den förra kongressen 2003 antogs valberedningens förslag utan några motnomineringar, så blev det inte den här gången. ST är i princip indelat i tre pelarområden, myndigheter, universitet och högskolor samt bolag och affärsverk. Affärsverkens placering tillsammans med bolagen är inte helt relevant eftersom dessa per definition mer liknar en myndighet än ett aktiebolag. Nåväl, i den tidigare förbundsstyrelsen ingick två ledamöter från bolagen, i valberedningens förslag fanns nu bara en kvar. De ledde till missnöje bland kongressledamöterna från bolagsområdet som ville ha kvar minst två ledamöter, varav en i presidiet. Ordföranden för ST och de två vice ordförandena utgör tillsammans med kanslichefen ett s.k. presidium. Ett slags arbetsutskott vars huvuduppgift är att förbereda frågor inför styrelsemötena. I valberedningens förslag kom samtliga tre förtroendevalda från myndighetsområdet. Även det föranledde visst missnöje från både universitets- och högskoleområdet samt från bolagsområdet. Efter motnomineringar och slutna omröstningar blev resultatet att presidiet den kommande kongressperioden ska bestå av två ledamöter från myndighetsområdet och en från universitets- och högskoleområdet. Kandidaten från bolagsområdet lyckades inte ta sig in i presidiet och blev sedan heller inte invald i förbundsstyrelsen. Resultatet av valen, diskussionerna kring den framtida policyn liksom besluten om vissa motioner, föranledde en viss spänning mellan kongressombuden från de olika områdena. Ett antal motioner tog upp behovet av specialistkompetens inom ett antal områden och att förbundet måste följa med i de allt hårdare krav som ställs på förtroendevalda i avdelningarna. Samtliga dessa motioner avslogs av kongressen med motiveringen att ekonomin inte tillåter det. Det föranledde en hel del beska kommentarer från de ombud som ser att förändring måste ske relativt snart om ST ska hänga med i den förändringstakt som råder f.n. När det gäller bolagsområdet handlar det mycket om köp och sälj av företag liksom outsourcing, insourcing, ekonomiska överväganden och analyser. Universitets- och högskoleområdet har sina speciella problem. Det ligger mycket i den diskussion som fördes kring dessa frågor. Det är inte bara arbetsgivarnas förändrade attityd till fackligt arbete som gör att kraven på de fackliga organisationerna ändras, även medlemmarnas krav på sina fackliga representanter är av en helt annan karaktär än tidigare. Förbunden inom TCO har nog delvis insett vad som håller på att hända på svensk arbetsmarknad och därför inlett ett program som går under benämningen Förändra facket nu. Det är ett bra initiativ men det krävs inte bara ord och uttalanden, det krävs också förändringar i konkret handling. Något som det ovan beskrivna motionerna är ett exempel på. Klarar inte förbunden av det omställningsarbete som de framtida kraven ställer på verksamheten är risken uppenbar att uppfattningen om pampar och cementhäckar förstärks istället för att mattas av. Det in sin tur kommer att leda till att medlemsantalet i organisationerna kommer att sjunka till en nivå där det inte längre är möjligt att upprätthålla en relevant service till medlemmarna. ST-posten / Nr 2 / Juni

12 Kongress 08 - Kongress 08 - Kongress 08 De som kommer att vinna den matchen är arbetsgivarna som då kommer att kunna diktera löne- och anställningsvillkor på ett helt annat sätt än idag. Avslutning Kongressens sista dag avslutades med utdelning av ST:s guldnål till fackliga företrädare som under många år utfört ett förtjänstfullt arbete för sina medlemmar. Den här gången fanns det ingen representant från ST inom Posten med bland mottagarna. Till sist avtackade förbundsordföranden, Annette Carnhede, de ledamöter som nu lämnat sitt uppdrag i förbundsstyrelsen. Därefter avslutades kongressen. Förbundsstyrelsen Den nyvalda förbundsstyrelsen som nu ska leda förbundets verksamhet fram till nästa kongress 2012, har följande sammansättning: Annette Carnhede Arbetsförmedlingen Ordförande Britta Lejon Förste vice ordförande Regeringskansliet Ing-Marie Nilsson Andre vice ordförande Umeå Universitet Meeri Wasberg Arbetsförmedlingen Siv Norlin Försäkringskassan Några av ST inom Postens 8 ombud till kongressen. Från vänster, Kjell Öström, Bo Fröström, Mikael Andersson, Anki Fällén, Deborah Pettersson, Birgitta Rosberg. I förgrunden Lena Moberg Lindberg. På bilden saknas Bosse Palmberg och Patrik Lindblad. Foto: Bosse Palmberg Tom Johnsson Polisväsendet Lars Hedin SMHI Tobias Bjerman Statens Institutionsstyrelse Kjell Strömbäck Posten AB Peter Lennartsson Flygledningen Linda Sonesson Migrationsområdet Cecilia Dahl Regeringskansliet Samtliga ledamöter har också en personlig ersättare. Ersättare för Kjell Strömbäck är Tarja Rehnberg från Vägverket. Dessutom är Mikael Andersson från Posten AB ersättare för Peter Lennartsson. Kjell Strömbäck Ordförande för ST inom Posten Funderar du på medlemsskap i ST? ST Facket för dig ST är facket för dig som jobbar inom statsförvaltning, affärsverk, statliga bolag och statsunderstödda stiftelser. ST är en idéburen organisation som bygger på gemenskap och engagemang hos dig som är medlem. ST finns på arbetsplatser över hela landet. ST en vertikal organisation Det betyder att alla på arbetsplatsen är välkomna som medlemmar i ST oberoende av utbildning, befattning eller arbetsuppgifter. I ST betonar vi arbetsplatsgemenskapen och löntagarrollen, en arbetsplats en fackförening. ST Facket är din resurs Din trygghet, din utveckling, din arbetsmiljö, din jämställdhet och dina anställningsvillkor är utgångspunkten för STs arbete. ST är din resurs och du har nytta av ST både under arbetstiden och på fritiden. ST partipolitiskt obundet Förbundet är inte kopplat till något politiskt parti. Det betyder att när ST tar ställning i politiska frågor är det utifrån medlemmarnas perspektiv och intressen. Medlemsavgift Förbundets medlemsavgift är baserad på månadslönen, den är indelad i tolv grupper. Utöver förbundsavgiften betalar du som medlem även en avgift till a-kassan och ytterligare en lokal avgift till avdelningen. Du kan läsa mer om medlemsavgiftens storlek på Du kan anmäla dig på webben eller använda dig av medlemssansökan på nästa sida. Ansökan postar du till: ST inom Posten Att: Birgitta Hansson TO Stockholm Har du ett tidigare medlemsskap i annan facklig organisation glöm inte att söka utträde och övergång från a-kassa. Välkommen som medlem i ST 12 ST-posten / Nr 2 / Juni 2008

13 ST-posten / Nr 2 / Juni

14 Insändarspalten Krysslösning Nr Uthyres Stuga på östra Öland, Gärdslösa by 15 km sydost Borgholm, 30 kvm + 20 kvm sovloft med 4 bäddar, WC och dusch, 2 cyklar att låna pris 3 000/vecka uthyres veckovis juni september, ej vecka Tel för mer information Lars-Olof Lasse Bohlin F.d. överkontrollör vid Postens regionkontor Lars-Olof Bohlin Gävle har avlidit i en ålder av 81 år. Han var född i Uppsala. Direkt efter studentexamen 1945 vid Högre allmänna läroverket i Uppsala fortsatte han studierna inom Postverket. Vid Postverket började Lars-Olof 1946 och fram till 1953 verkade han i födelsestaden. Via Stockholm kom han till Gävle 1960 och tjänstgjorde där fram till pensioneringen. Han hade befattningar såsom Kassachef, Personalchef och Driftchef. Lars-Olof tjänstgjorde även inom FN som Fältpostmästare, i Gaza 1956 och på Cypern Vid sidan av sitt arbete hade Lars-Olof många intressen, bl.a. idrott och musik, som låg honom varmt om hjärtat. Inom Postens Idrottsklubb och Postens Idrottsförbund var han verksam i mer än 25 år bl.a. som ordförande. Dessutom var Lars-Olof under en tid även ordförande i Gävle Korpen. Under många år deltog Lars-Olof aktivt i Forum-körens manskör i Gävle. Han var även engagerad inom hälsofrämjandet under många år och mångårig medlem i ST inom Posten. Närmast anhörig är makan Kerstin samt sönerna Peter och Tomas med familjer. HÄLGE Vinnare ST postens Kryss 1/2008 Gunnel Andersson Åke Grönvall Ulla Isaksson Margaretha Ekström Moniqua Elvesten Vinnarna har fått trisslotter Presstopp Göteborg Staffanstorp Burträsk Kåge Karlstad Nästa nummer av ST Posten kommer ut den 18 september Förutsättningen denna gång är att enkätensvaren i denna tidning inte vägleder oss att hantera information på annat sätt. Insändare bör vara redaktionen tillhanda senast den 31 augusti. ST-posten, Att: Börje Berglund, TO5, Stockholm Av rättighets skäl får Hälge inte publiceras i webbformat 14 ST-posten / Nr 2 / Juni 2008

15 K R Y S S * Lösning av ST-postens Kryss sänds senast 15 augusti till ST-posten, TO5, STOCKHOLM. Märk kuvertet Kryss Namn... Adress... Postnummer & Ort... ST-posten / Nr 2 / Juni

16 TO Stockholm Posttidning B Möt Kalle som började sin postala bana som 14-åring 1967 och 41 år senare lämnar Posten. Vem är Karl Pearsson? Jag är en 55-årig yngling som flyttade till Sundbyberg 1982 och därefter varit Sumpan trogen trots en uppväxt söder om söder. Hur ser din Postala karriär ut? - Jag startade som BBB (Brevbärarbiträde) i slutet av 60-talet, närmare bestämt i juni Delvis för att finansiera studielån. Fick också min första lägenhet genom Postens bostadsförmedling. - Fick fast placering som ÖPJ RV (Över- PostilJon ReservVikarie) i augusti Blev ÖPJ 1984 och jobbade sedan som Arbetsledare och PHI efter en operativ grundkurs. - Var med om starten av Stockholm Klara där jag inledningsvis jobbade som XF fr.o.m Efter nya brevnätet september 1996 sökte jag till ContactCenter som telefonförsäljare och har sedan dess varit kvar där med undantag av ca 6 månader då jag jobbade med försäkringar på Länsförsäkringar som tog över Lita (försäkringar som såldes via Posten och CC där jag var Coach) blev jag vald som facklig förtroendeman för ST. Fick också 2004 ta över ansvaret som huvudskyddsombud för verksamheten inom ContactCenter i hela Sverige. Nu går du in i Omstart Ja karriärvägarna inom Posten är numera ganska begränsade och kopplat till de begränsningar jag har på grund av medicinska skäl har jag valt att lämna Posten för att hitta ett nytt jobb någon annan stans. Vad gör du om 1-5 år? Svårt att säga, jag lämnar fältet öppet, kan tänka mig flera olika alternativ. Hursomhelst är jag övertygad om att jag via omstart får den hjälp jag behöver för att hitta ett nytt jobb. ST-posten önskar Kalle lycka till i Omstart och med frantida nya jobb. Bo Fröström 16 ST-posten / Nr 2 / Juni 2008

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov.

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov. Webbtidning för medlemmar i Nummer 11-2009 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3 Posten

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 4-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 4-2011 Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 4-2011 Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Sjukfrånvaron ökar igen... Sidan 2 Gränslöst arbete Gråzon för utbrändhet... Sidan 3 Nya IT-system

Läs mer

Danmarksaffären. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2-2009. Läs i detta nummer. Omvärld. Posten AB. Meddelande AB.

Danmarksaffären. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2-2009. Läs i detta nummer. Omvärld. Posten AB. Meddelande AB. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2-2009 Danmarksaffären Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Det fria ordet Sidan 2 Omvärldsartiklar Åtgärder mot krisen Är du socialt kompetent

Läs mer

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 4-2014 Läs i detta nummer Omvärld Insidan Omorganisationen på central nivå snart klar... Sidan 2-3 Arbetsmiljö Dom ger fler utmattade rätt... Sidan 4 Årsmöten

Läs mer

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra!

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 1-2013 Läs i detta nummer Omvärld December God fortsättning... Postala nyheter Det händer i Europa... Sidan 2 Sidan 3 Årsmöte Sista chansen att nominera

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 5-2015

Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 5-2015 Webbtidning för medlemmar i Nummer 5-2015 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Bli Medlem

Läs mer

Ny regionorganisation

Ny regionorganisation Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 11-2014 Läs i detta nummer Insidan Konkurrens på lika villkor Sidan 2 Ny regionindelning Inom distribution... 50 år i Posten Roy Westman Nya styrelser

Läs mer

När det gäller våra yrkanden på den centrala nivån på Almega kommer parterna (ST och Almega) att byta bud den 3 september.

När det gäller våra yrkanden på den centrala nivån på Almega kommer parterna (ST och Almega) att byta bud den 3 september. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 13-2010 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet I SJ:s spår?... Sidan 2 Svart Övertid Inte bra för individ, arbetsgivare Sidan 3-5 Posten

Läs mer

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 9-2009 Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Reformera a-kassesystemet Sidan 2 Trängselsemester Så slipper du trängas på... Sidan 3 Vägrade

Läs mer

Viktigt är också att en motivering medföljer nomineringen.

Viktigt är också att en motivering medföljer nomineringen. Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 3-2015 Läs i detta nummer Insidan Värdet av fackligt medlemskap Arbetsmiljö Störd sömn ökar cancerrisk Arbetsgivarens rätt att leda... Sidan 2 Sidan

Läs mer

och vedertagna teorier kring försäljning.

och vedertagna teorier kring försäljning. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 8-2009 Läs i detta nummer Omvärld Utveckla säljet! Status för säljare Svenska företag måste utveckla sin försäljning. Det är nödvändigt att försäljningsfrågorna

Läs mer

Samtliga handlingar inklusive valberedningens förslag finns på webben, kommer du inte åt dessa så vänder du dig till interimssektionens

Samtliga handlingar inklusive valberedningens förslag finns på webben, kommer du inte åt dessa så vänder du dig till interimssektionens Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 2-2015 Läs i detta nummer Insidan Oroande Sidan 2 Arbetsmiljö Arbetsmiljöenkäten 2015 Vi håller på att jobba ihjäl oss Sidan 3 Digitalt Årsmöte Nu är

Läs mer

Insidan. Utarbetad och/ eller utbytbar

Insidan. Utarbetad och/ eller utbytbar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer - 03 Läs i detta nummer Omvärld Utarbetad och/eller utbytbar... Postala nyheter Det händer i Europa... Sidan Sidan 3 Avtal 03 Sista chansen att nominera

Läs mer

STs arbetsmiljörapport 2008. Är staten en attraktiv arbetsgivare?

STs arbetsmiljörapport 2008. Är staten en attraktiv arbetsgivare? STs arbetsmiljörapport 2008 Är staten en attraktiv arbetsgivare? Referens: Alf Andersson, SCB: 08-506 948 46 alf.andersson@scb.se Torbjörn Carlsson, Utredande ombudsman: 08-790 51 35 torbjorn.carlsson@st.org

Läs mer

Arbetsmiljö / Omvärld

Arbetsmiljö / Omvärld Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 9-2014 Läs i detta nummer Insidan Omorganisation, stress, arbetsmiljöenkät... Sidan 2 Arbetsmiljö/Omvärld Första analys av arbetsmiljöenkäten,,, Regeringsbeslut

Läs mer

Kjell Strömbäck Ordförande, ST inom Posten kjell.stromback@posten.se

Kjell Strömbäck Ordförande, ST inom Posten kjell.stromback@posten.se Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2009 Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Lars G Nordström kvar som vd Sidan 2 På gång runtom Schenker stämmer norska Posten Sidan 3 Mycket

Läs mer

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2013 Läs i detta nummer Omvärld Insidan Kollektivavtalets värde På gång i omvärlden Danmark, Portugal, Norge... Balans Arbetstid/fritid... Sidan 2 Sidan

Läs mer

deltidsarbetslösheten. Genomgången visar att deltidsarbetslöshet

deltidsarbetslösheten. Genomgången visar att deltidsarbetslöshet Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2-2011 Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Företagscenter... Sidan 2 Låg a-kassa För deltidsarbetslösa... Sidan 1 Återföring Av övertid...

Läs mer

inom Arbetsförmedlingen

inom Arbetsförmedlingen 1 inom Arbetsförmedlingen Nr 4 / oktober 2009 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Game over Inom Arbetsförmedlingen Vad är poängen? Sidan 3 Beting för att uppnå volymerna Sidan 3 Nu gäller det!

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

Framgångsrik rekrytering

Framgångsrik rekrytering Framgångsrik rekrytering ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Andra upplagan. Tryck: NRS Tryckeri AB, november 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om:

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om: 3 09 GRILLFESTEN...hölls för andra året i rad i Segmons folkpark. Pappers avd. 96 grillade för fullt och här fanns också en rad andra aktiviteter att delta i, t.ex. tipspromenad i LO-sektionens regi med

Läs mer

Rapport från Tomtebodas höstmöte. sid 10. sid 11 Klubb Årstas jämställdhetskommitté kritisk till produktionsledartillsättningarna

Rapport från Tomtebodas höstmöte. sid 10. sid 11 Klubb Årstas jämställdhetskommitté kritisk till produktionsledartillsättningarna Seko post Klubbarna Årsta Postterminal och Tomteboda Brev Nr 4 / November 2013 Eva brattström rapporterar från Sekos kongress sid 4-6 Rapport från Tomtebodas höstmöte sid 10 Framgångsrik manifestation

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen Mari-Ann avstår omval. Sugen på karriärmakeover? Många motioner till kongressen. Premiär för Min profil. Demokratiska diskussioner. Pensionen stressar och tryggar. hetluft 4/08 Information och inspiration

Läs mer