Tidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2 2008"

Transkript

1 Tidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer I detta nummer Ledare Är högt förändringstempo bra eller dåligt kan man fråga sig. Idag förändras Posten i allt högre takt... Sidan 2 Danska HK-post skriver. ST Inom Postens motsvarighet HK-post i Danmark ser positivt På samgåendet... Sidan 3 Våra nya sektioner Efter vårt ombudsmöte och inledande representantskap har nu ST inom Postens organisation tagit form... Sidan 4-5 STs arbetsmiljöundersökning Efter en ganska omfattande undersökning kan vi konstatera att... Sidan 6 Nu är det sommar och stundande semestrar för många av STs medlemmar. Redaktionen för ST-posten vill passa på att önska alla läsare en riktigt skön, varm och avkopplande semester. Hösten har säkert många spännande händelser att bjuda på när du kommer tillbaka från ledigheten. Vill passa på att uppmana dig att göra en insats under sommaren och svara på vår medlemsenkät som du hittar på mittuppslaget i tidningen. Ju fler svar desto säkrare blir vi på att producera rätt information till dig som medlem. Senast den 1 augusti vill vi att svaret ska vara inskickat. Resultatet kommer att redovisas i nästa nummer av ST-posten eller om det blir i annan form då svaren i enkäten leder oss till att hantera informationsfrågan på ett annorlunda sätt. Njut nu av din ledighet så hörs vi på något sätt efter sommaren. Redaktör Börje Berglund med medarbetare Försämringar i sjukförsäkringen På STs kongress den maj skrevs ett uttalande om försämringarna i sjukförsäkringen... Sidan 7 Medlemsundersökning Har vi rätt informationskanaler i ST inom Posten? Hur vill du bli informerad i framtiden. Var med och tyck till... Sidan 8-10 Kongress Läs Kjell Strömbäcks sumering av STs kongress som denna gång inleddes i Kungsträdgården... Sidan Kryssvinnare och nytt huvudbry Lös vårt kryss och vinn trisslotter med chans till miljonregn... Sidan Medlemsporträtt Karl Pearsson en ST profil som nu lämnar posten via Omstart. Sidan 16

2 ST inom Posten Ansvariga och Kontaktvägar Avdelningsstyrelsen Kjell Strömbäck ordförande Kjell Öström vice ordförande Bo Fröström Kassör Anki Fällén Studieorganisatör Deborah Pettersson Torbjörn Larm Ersättare Viola Ingvarsson Ersättare Sektioinsordföranden Sören Jakobsson Posten AB Mikael Andersson Meddelande AB Patrik Lindbladh Logistik AB Ingrid Schell Svensk Kassaservice AB Kansli Birgitta Hansson Assistent Elisabeth Jonsson Posten AB Gudrun Glipe Huvudskyddsombud Övrigt ST-Direkt Internet Intranet fackliga_org/st_inom_posten/ Adress ST inom Posten TO Stockholm Telefon: Fax: Redaktion Börje Berglund Redaktör Redaktionskommitté Kjell Strömbäck Bo Fröström Viola Ingvarsson Gudrun Glipe Ingrid Schell Bosse Palmberg ST-posten utkommer med 4 nummer om året. Ledaren uttrycker avdelningsstyrelsens mening, respektive författare uttrycker sin egen. Ledare Fortsatt förändringsarbete Var det någon som trodde att lugnet skulle lägra sig över Posten i och med att verksamheten delades upp på olika bolag? Knappast. Idag har vi vant oss vid att förändringsarbetet i Posten är mer eller mindre konstant. Är det bra eller dåligt? Det finns många synpunkter på det. En mycket vanlig åsikt bland våra medlemmar är att en organisation som aldrig får tid att etablera sig, inte heller kommer att bli effektiv. En annan, också mycket vanlig, åsikt är att om inte Posten ständigt förändras efter marknadens krav och de ekonomiska förutsättningar som gäller, kommer man att hamna på efterkälken. Som facklig organisation ska vi i första hand se till våra medlemmars intressen. Det handlar i stor utsträckning om den enskilde medlemmens möjligheter att få intressanta och stimulerande arbetsuppgifter, bra anställningsvillkor och ett bra trygghetssystem. Å andra sidan är detta bara möjligt att uppnå i ett företag som klarar av att genomföra förändringar som garanterar en fortsatt verksamhet. Här uppstår ofta en konflikt mellan den enskilde medlemmens intresse och företagets intresse. Det är i och för sig inte konstigt. Många av Postens medarbetare har en lång anställningstid bakom sig och har varit med från tiden som affärsverk till aktiebolaget Posten. Under affärsverkstiden skedde också många förändringar men de var vanligtvis inte lika omfattande och ofta förekommande som det vi ställs inför idag. Innan Posten blev aktiebolag var det knappast någon som blev uppsagd p.g.a. arbetsbrist. Vid de förändringar som skedde löstes de flesta personalfrågor genom omplaceringar och tillfälliga organisationer. Konkurrens på brevområdet blev det 1993 och först på senare tid har den börjat märkas ordentligt. Även Internet-trafiken har först under talet tagit riktig fart. Dagens Posten präglas av ett helt annat synsätt än det som gällde under affärsverkstiden och åren närmast därefter. Idag är det de ekonomiska förutsättningarna som bestämmer vilken verksamhet som företaget ska bedriva, trots att Posten har kvar samma samhällsuppdrag som under tidigare år. Idag är det inte heller lika fint som tidigare att ha arbetat hela sitt yrkesverksamma liv i Posten. På vissa håll anses det t.o.m. vara lite konstigt. Det är en tråkig utveckling eftersom den kunskap och erfarenhet som blir följden av en lång anställning, alltid har setts som en tillgång för företaget. Idag är det inte i första hand kunskap och erfarenhet som efterfrågas. Istället talas det allt oftare om högpresterande resp. lågpresterande. Att en anställd inte kan vara högpresterande hur många år som helst är självklart. Alla individer har perioder i livet då arbetsförmågan ökar resp. sjunker. Det är också något som företaget måste acceptera. Ett elitistiskt synsätt där endast högpresterande kan räkna med fortsatt anställning, lär inte skapa något framgångsrikt företag på lång sikt. Posten har idag en hög kvalitet på sina tjänster, mycket beroende på den kunskap som personalen besitter. Leder förändringarna till att Posten blir ett genomgångs-arbete, blir det nog svårt att upprätthålla den höga kvaliteten och det goda anseendet. Som facklig organisation delar vi i mångt och mycket företagets syn på att förändringar måste genomföras. Posten är ett aktiebolag idag, vilket vi är tvungna att acceptera, och måste därför hänga med i konkurrensen och den tekniska utvecklingen. Gör man inte det kommer det att bli många fler som måste lämna skutan, åtminstone på lite längre sikt. För oss är det viktigt att så många som möjligt får behålla sina jobb. Finns inte förutsättningar för fortsatt anställning är det mycket viktigt att Posten medverkar till goda avvecklingsvillkor, vare sig det sker genom förtida pensioneringar eller aktiva åtgärder för att finna en ny anställning, i Posten eller på annat håll. Kjell Strömbäck Ordförande för ST inom Posten 2 ST-posten / Nr 2 / Juni 2008

3 Samgåendet med Post Danmark Fusion er et rigtigt skridt HK/Post & Kommunikation, ST-Posts danske søsterorganisation er positiv over for en fusion med Posten AB. En fusion med Posten Sverige er en god løsning, mener HK/Post & Kommunikation. De to selskaber supplerer hinanden godt og vil sammen have stærke kompetencer. I begge selskaber har staterne indtil videre aktiemajoriteten og begge arbejder efter koncessionsbetingelser, der sikrer borgerne et landsdækkende serviceniveau. Set med danske øjne er det også positivt, at Posten AB har tradition for medarbejderindflydelse og et godt samarbejde med de faglige organisationer. For HK/Post & Kommunikation har det været afgørende, at medlemmerne bevarer deres ansættelsesretlige pligter og rettigheder - overenskomstforhold og fagretslige forhold bliver ikke ændret. Postliberalisering Post Danmark står overfor en liberalisering af postmarkedet i Danmark. Det politiske arbejde er i gang. Post Danmark er på en lang række områder allerede i åben konkurrence. Med breve op til 50 gram som eneste undtagelse, er der fri konkurrence for distributører, der mener de kan gøre det billigere og/eller bedre. HK/Post & Kommunikation er ikke imod en liberalisering, men det er vigtigt at sikre et fortsat godt serviceniveau for alle borgere samt ordentlige løn- og arbejdsforhold for medarbejderne. Historien HK/Post & Kommunikation er en afdeling i HK Danmark (HK = Handelsog Kontorfunktionærer). HK/Post & Kommunikation forhandler og indgår aftaler og med Post Danmark. HK/Post & Kommunikation har knap 4000 ordinære medlemmer. Det er bl.a. chefer- og ledere, salgsassistenter i filialerne, medarbejdere i servicecentre, ITmedarbejdere, sælgere og administrative medarbejdere. HK/Post & Kommunikation blev stiftet i 1899 som en faglig organisation for postassistenter. I næsten 100 år var medlemmerne tjenestemænd. Det ændrede sig i 1997, hvor der ikke længere blev nyansat tjenestemænd i Post Danmark. 1. januar Dansk Post- og Giroforening, som fagforeningen hed på det tidspunkt, fusionerede med HK og blev til det, der i dag er HK/Post & Kommunikation. Næste store skridt skete i Næsten alle tjenestemænd i Post Danmark sagde ja til et tilbud om at blive ansat som funktionærer på særlige vilkår. De særlige vilkår er, at de tidligere tjenestemænd har bevaret en række individuelle rettigheder fra deres ansættelse som tjenestemænd. HK/Post & Kommunikation i dag HK/Post & Kommunikation har et sekretariat i København med 11 medarbejdere og en daglig ledelse. Den daglige ledelse er formand Isa Rogild og de to næstformænd Eigil Johannesen og Ulla Funder. HK/Post & Kommunikation har en chefkreds med ca. 600 medlemmer. Resten af medlemmerne er fordelt på 5 geografiske regioner. Der er tillidsrepræsentanter på de fleste lokale arbejdspladser. Sammen med fællestillidsrepræsentanter forhandler de lokalt bl.a. dele af lønnen inden for de rammer, der er aftalt mellem HK/Post & Kommunikation og Post Danmark. HK/Post & Kommunikation arbejder for at fastholde og forbedre medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår ved at indgå overenskomster og aftaler, som skaber gode rammer og muligheder for alle medlemmer i Post Danmark-koncernen. HK/Post & Kommunikations mål er bl.a., at levere hurtig, kompetent og let tilgængelig faglig service til medlemmerne. HK/Post & Kommunikation har en hjemmeside med masser af information og mulighed for online-service. Du er velkommen til at klikke ind og læse mere. Saxat ur HK/Post & Kommunikations medlemstidning Kortfattad summering på svenska Vår systerorganisation i Danmark, HK/ Post & Kommunikation, skriver att de är positiva till samgåendet med den svenska Posten bl.a. då båda företagen arbetar efter liknande villkor vilket borgar för en samhällsomfattande service till medborgarna. De är också positiva till den form av medinflytande vi har i Sverige samt att de danska medlemmarna kan behålla sina anställningsformer. De skriver också att en liberalisering av postmarknaden är på gång i Danmark. HK är inte emot liberaliseringen förutsatt att det inte innebär en försämrad servicenivå och sämre anställningsvillkor. HK/Post & Kommunikation är en avdelning inom det danska fackförbundet HK (Handel & Kontor) och har ca medlemmar. Medlemskåren liknar vår. Det var ursprungligen en förening för tjänstemän vilket i Danmark motsvarar de som i Sverige var anställda med konstitutorial (K-märkt). Det systemet upphörde i Danmark 1997 och i Sverige HK/Post & Kommunikation leds av ordföranden Isa Rogild (se bilden) och de två vice ordförandena Eigil Johannesen och Ulla Funder. De har en särskild krets för sina ca 600 chefsmedlemmar medan övriga medlemmar är uppdelade på 5 regioner. De har lokala representanter på nästan alla arbetsplatser och förhandlingsarbete går till ungefär på samma sätt som i Sverige. Den som vill veta mer om HK/Post & Kommunikation kan besöka deras hemsida där det finns mängder av information och möjlighet till onlineservice. Kjell Strömbäck Ordförande för ST inom Posten ST-posten / Nr 2 / Juni

4 Nu har vår nya organisation tagit form På ombudsmötet 2007 togs beslutet om en ny organisation i ST inom Posten. Vi fastslog då den interimistiska organisation vi haft under nästan 1 år. En organisation som vi hastigt fick införa då Posten gjorde en radikal förändring i sin organisation. Ur medlemmens synvinkel Försöker vi då beskriva organisationen ur medlemmens synvikel så är den viktigaste frågan hur man som medlem påverkar vem som väljs och vilken verksamhet de förtroendevalda ska ägna sig åt. Varje år hålls inom de regionala enheterna ett årsmöte dit man som medlem går för att välja de förtroendevalda som ska företräda och föra din talan gentemot arbetsgivaren. På årsmötet fattas också beslut om den verksamhet som regionen ska bedriva. Det är på årsmötet du har chans att välja företrädare och påverka verksamheten. Inför årsmötet har du möjlighet att till valberedningen nominera medarbetare som du tillfrågat och som samtyckt till ett uppdrag som förtroendevald. Du kan också nominera vem som kan ta på sig uppdraget som regionombud och vem som bör företräda dig vid sektionens representantskap. Regionerna och sektionerna De regionala enheter som håller årsmöten presenteras på nästa sida men finns idag inom två sektioner. De två sektionerna är rikstäckande och omfattar all verksamhet inom postens tre bolag. De två sektionerna är: - Meddelande AB - Logistik AB Ytterligare en sektion är rikstäckande men har valt att inte dela upp verksamheten i regioner då största delen av verksamheten är koncentrerad till Solna. Denna sektion omfattar - Posten AB Men vår organisation har egentligen två sektioner till. Den ena är Svensk Kassaservice som under 2008 håller på att avvecklas. Dels går en stor del av verksamheten över till Nordea men det är också många som slutar Posten och går i pension. Den andra sektionen är Strålfors som under en övergångsperiod lyder under annan avtalspart vilket innebär att vi i ST inom Posten för tillfället inte företräder denna medlemgrupp. Sektionerna är sedan indelade i geografiska områden som följer länsgränserna i Sverige. Vi har delat in oss i 6 geografiska områden enligt följande: Dessa län ingår i respektive område Område 1 Skåne Blekinge Område 2 Halland Västra Götaland Område 3 Kalmar Kronoberg Jönköping Östergötland Södermanland Område 4 Stockholm Gotland Område 5 Värmland Örebro Dalarna Västmanland Uppsala Gävleborg Område 6 Västernorrland Jämtland-Härjedalen Västerbottten Norrbotten Förutom dess 6 geografiska områden finns ett centralt område i Solna (Stockholm) som omfattar huvudkontorets enheter och Bolagens stabsfunktioner. Representantskap På årsmötet user respektive region en representant som deltar i sektionens årsmöte som kallas representantskap. Eftersom sektionen är rikstäckande är det svårt, för att inte säga omöjligt, att alla medlemmar ska kunna delta. Detta innebär att regionen utser en representant som för regionens talan vid representantskapet. Representantskapet godkänner sektionens verksanmhet under det gågna året och väljer de förtroendevalda som ska ingå i sektionsstyrelsen. För dig som medlem utgör detta en indirekt demokrati dvs du väljer på årsmötet den representant som för din talan på representantskapet. Vid årsmötet tar regionen också fram ett förslag på kandidater som är lämpliga för uppdrag i sektionsstyrelsen. Dessa förslag tillsänds valberedningen för sektionen som utarbetar ett förslag inför representantskapet. Revisorer För att säkerställa att den verksamhet som beslutas på respektive årsmöte genomförs utses det verksamhetsrevisorer. Revisorerna har till uppgift att granska den verksamhet som bedrivs i respektive region. All planerad verksamhet så som Medlemsmöten, Arbetsplatsbesök, Utbildningar m.m. ska dokumenteras och sedan inför årsmötet granskas av revisorerna. Revision sker även på sektionsnivå. På både region och sektionsnivåerna är det bara verksamheten som revideras. Ekonomin i avdelningen revideras endast på avdelningsnivå dvs i Avdelningsstyrelsen. Anslag Sektionerna i avdelningen får ett anslag från avdelningsstyrelsen för att bedriva verksamheten. Anslagets storlek beror på Antal medlemmar, antal förtroendevalda och geografisk spridning. Ramen för det totala anslaget till sektionsverksamheten beslutas av Ombusdmötet/Avdelningsrådet som är det högsta beslutande organet i ST inom Posten. Bo Fröström Avdelningskassör 4 ST-posten / Nr 2 / Juni 2008

5 Sektionsstyrelsen Posten AB Sören Jakobsson Ordförande IT frågor Telefon SMS Elisabeth Jonsson Vice ordförande Personal/avtalsfrågor Telefon SMS Lewis Simon IT frågor Telefon SMS Gudrun Glipe Studieorganisatör Arbetsmiljöfrågor Telefon SMS Leif Dyrvall Personalfrågor Telefon SMS Agneta Eriksson Ersättare Telefon SMS Agneta Westerdahl Ersättare Telefon Mobil Regioner inom Meddelande Region Ansvarig 1. Syd Christer Wester Tel: , 2. Väst Birgitta Rosberg Tel: , 3. Öst Gerd Lindholm Tel: , 4. Stockholm Bo Fröström Tel: , 5. Mitt Carl-Axel Eriksson Tel: , 6. Nord Thomas Öhlén Tel: , Sektionsstyrelsen Meddelande AB Mikael Andersson Ordförande Leveransfrågor Tel Mobil Deborah Pettersson Vice ordförande Försäljningsfrågor Telefon Mobil Anki Fällén Studieorganisatör Arbetsmiljöfrågor Telefon Mobil Bosse Palmberg Terminal Telefon Mobil: Lotta Engström Leveransfrågor Telefon Mobil Lisa Eklund-Andersson Terminalfrågor Telefon Mobil Thomas Axlund Leveransfrågor Tel Mobil Müslüm Demir Ersättare Terminalfrågor Telefon Mobil Gerd Lindholm Ersättare Leveransfrågor Telefon Mobil Sektionsstyrelsen Logistik AB Patrik Lindbladh Ordförande Personalfrågor Telefon Mobil Per Persson Vice ordförande Sälj/IT frågor Telefon SMS Jan Dajmen Åström Studieorg. Åkerifrågor Telefon Mobil Petra Einarsson Försäljningsfrågor Telefon Erik Jonstad Åkerifrågor Telefon Mobil Elisabeth Krusberg Ersättare Försäljningsfrågor Telefon Viola Ingvarsson Adjungerad Försäljningsfrågor Telefon Regioner inom Logistik Region Ansvarig 1. Syd Christer Åkesson Tel: , 2. Väst Petra Einarsson Tel: , 3. Öst Erik Jonstad Tel: , 4. Stockholm Herve Louvet Tel: , 5. Mitt Elisabeth Krusberg Tel: , 6. Nord Jan Dajmen Åström Tel: , ST-posten / Nr 2 / Juni

6 STs Arbetsmiljöundersökning 2008 Här bjuder vi på en lite kortfattad resumé av STs arbetsmiljöenkät gav ST ett uppdrag till SCB att genomföra en omfattande undersökning av arbetsmiljön inom det statliga området. Totalt enkäter skickades ut, fördelade på myndigheter, universitet/högskolor, bolag och affärsverk. Rapporten om undersökningen presenterades i anslutningen till STs kongress som hölls mellan den 27 maj och den 29 maj. Med tanke på att det behov av kompetensförsörjning som kommer att finnas inom Staten de närmaste åren cirka unga ska anställas vill det till att staten är attraktiv och föredömlig arbetsgivare och som har en arbetsmiljö som lever upp till den nivån. Arbetsmiljön måste vara en del av den strategiska verksamhetsplanen inte en sidoverksamhet. Långsiktighet krävs i arbetsmiljöarbetet för att nå framgång. I synnerhet i verksamheter där omorganisation, neddragningar och nya direktiv hör till vardagen, annars finns risk för motsatt effekt så som tappade sugar, frustration och ökad sjukskrivning sämre arbetsmiljö helt enkelt. ST föreslår att det införs en certifiering av arbetsmiljön inom det statliga området det finns olika metoder för certifiering av arbetsmiljön. ST vill att det påbörjas ett arbete för att myndigheter, universitet/högskolor, affärsverk och bolag med statligt ägande ska certifiera sin arbetsmiljö. Tillbaka till undersökningen. Rapporten är uppdelad i tre huvudområden: Stress i arbetet höga krav inflytande Arbetstid övertid Tystnad på jobbet högt i tak Inom Posten har konflikter med cheferna blivit något vanligare, liksom uppfattningen att trakasserier har förekommit på arbetsplatsen de senaste 12 månaderna. Inom bolag och affärsverk är det mindre möjlighet att få hjälp när arbetsuppgifterna känns svåra än i jämförelse med myndigheter. Omkring hälften av medlemmarna inom bolag och affärsverk får inte stöd av chefer eller arbetskamraterna när det har besvärligt på arbetet. För Posten har utvecklingen vad gäller medborgarkontakter också varit positiv även om en mindre antal har direktkontakt med medborgarna varje vecka. Andelen medlemmar som varje vecka möter kritik och besvikelse från allmänheten och som varit utsatta för hot och våld har närmast halverats. Inom gruppen bolag finns det inga värden som avviker från ST totalt, men även här förekommer ont i nacke, axlar och armar bland 40 procent av ST medlemmarna. Andelen kvinnliga medlemmar som känner sig trötta och håglösa finns inom bolag och affärsverk. I de tidigare undersökningarna av ST-medlemmarnas arbetsmiljö noterades troligtvis till följd av en ganska turbulent arbetsmarknad att arbetsmiljöarbetet på många håll kan ha blivit eftersatt. Så verkade vara fallet speciellt i verksamheter som tvingats till neddragningar och omorganisationer. Men just vid stora omställningar är behovet som störst att det systematiska arbetsmiljöarbete fungerar väl. Den nya undersökningen visar i vilken utsträckning de tidigare beskrivningarna av möjligheterna att påverka arbetsmiljön ännu gäller. Vi har valt att fråga om arbetsmiljö och arbetssituation för att undvika risken för en för snäv tolkning av arbetsmiljö. Det är viktigt att olika förhållanden som bidrar till en besvärlig arbetssituation kommer med. Nedan ett stapeldiagram som beskriver andelen som saknar inflytande över arbetsmiljön. Vad har hänt under det senaste året? - Med stressen i arbetet Chefer uppger oavsett kön i större omfattning än medlemmarna totalt att ledningen har vidtagit åtgärder för att minska stressen det senaste året. Tunt 35 procent av cheferna uppger detta mot procent av medlemmarna totalt. - Med tystnaden på jobbet 37 procent av de manliga cheferna och 30 procent av de kvinnliga säger att ledningen senaste året har vidtagit åtgärder för att öka öppenheten på jobbet. Detta är en klart större andel än för medlemmarna totalt. En relativt stor andel av de kvinnliga cheferna, 30 procent, anser att detta inte är aktuellt problem på deras arbetsplats. För manliga chefer är det ca 20 procent som anser det. - Med det obetalda övertidsarbetet Det är vanligare bland cheferna än bland medlemmarna totalt att hävda att ledningen under de senaste året har vidtagit åtgärder för att minska övertidsarbetet. Det rör sig dock om så lite som 14 resp. 19 procent av kvinnliga respektive manliga chefer. Betydligt vanligare, över 40 procent, är svaret ej aktuellt problem. Den uppfattningen är något mindre vanlig bland medlemmarna i stort. Bosse Palmberg Sektion Meddelande AB 6 ST-posten / Nr 2 / Juni 2008

7 Försämringar i Sjukförsäkringen Regeringens förslag till Rehabiliteringskedja. Förslaget innebär att sjukskrivningsprocessen ska förbättras och möjligheterna för sjukskrivna att börja jobba igen ska öka. Riksdagsmajoriteten står bakom regeringens förslag. Oppositionen är emot vad de kallar ett systemskifte i sjukförsäkringen och menar även att anställningstryggheten försämras. Rehabiliteringskedja i tre steg Socialförsäkringsutskottet står bakom regeringens förslag om att införa en rehabiliteringskedja i tre steg med fasta tidpunkter då arbetsförmågan prövas. Under de första 90 dagarna i en sjukperiod ska Försäkringskassan bedöma om den försäkrade klarar sitt vanliga arbete. Arbetsgivaren och den anställde undersöker om arbetsplatsen kan anpassas eller om det kan bli tal om tillfälligt byte till andra arbetsuppgifter. Från och med dag 91 ska Försäkringskassan även ta ställning till om den försäkrade kan utföra något annat arbete hos arbetsgivaren. Den försäkrade ska lämna ett utlåtande från arbetsgivaren om Försäkringskassan begär det. Utlåtandet ska ange om det finns något lämpligt arbete på arbetsplatsen. Från och med dag 181 ska Försäkringskassan bedöma om den försäkrade kan försörja sig genom arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Om det finns särskilda skäl kan denna prövning skjutas upp, om inte den försäkrade redan har haft nedsatt arbetsförmåga i ett år. Tidsgräns för sjukpenningen Sjukpenning med 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) ska endast betalas ut under 364 dagar inom en period av 450 dagar. Om arbetsförmågan efter ett års sjukskrivning fortfarande är nedsatt kan den som lider av mycket allvarlig sjukdom få fortsatt sjukpenning med 80 procent. I annat fall kan förlängd sjukpenning betalas ut. Ersättningen blir då 75 procent av SGI och ska kunna betalas ut som längst i ytterligare 550 dagar. Tidsbegränsad sjukersättning avskaffas Sjukersättning ska bara komma i fråga om den försäkrades arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt. Det blir därför inte längre möjligt att få tidsbegränsad sjukersättning. Enligt förslaget börjar de nya reglerna gälla den 1 juli Reglerna om utlåtande börjar gälla den 1 januari Oppositionen reserverar sig Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet menar att förslaget innebär ett systemskifte i sjukförsäkringen och en allvarlig försämring av anställningstryggheten. Arbetsgivarens ansvar för rehabiliteringen gröps ur och ett större ansvar läggs på den enskilde. Oppositionspartierna tycker också att ett avstämningsmöte mellan Försäkringskassan, arbetsgivaren och arbetstagaren är bättre än ett utlåtande av arbetsgivaren. Kongressuttalande Den 4 juni överlämnades uppropet till försvar av socialförsäkringen till socialförsäkringsutskottets ordförande. Det blev ett stort gensvar på den kampanj som bland annat ST, tre TCO förbund och handikappförbunden startade i mitten av maj. Namninsamlingen samlade fler än namn. Det betyder att det har tillkommit ett nytt namn på listan varannan minut, dygnets samtliga timmar. Kampanjens mål var att riksdagens ledamöter skulle rösta för att det tillsätts en blocköverskridande parlamentarisk utredning om socialförsäkringen, och att riksdagen därmed uppfyller det löften som statsminister Fredrik Reinfeldt lovade i sin första regeringsförklaring Kritiken i fem punkter 1) För snäva tidsgränser leder till att anställningsskyddet i Arbetsmiljölagen (AML) och Lagen om anställningsskydd (LAS) kringgås. Arbetsrätten urholkas därmed. Den enskilde riskerar att förlora sin anställning efter bara ett halvt års ohälsa. 2) Allt för ensidiga krav på den enskilde och inga motsvarande krav på de andra aktörerna (d.v.s. arbetsgivare, hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan) som kan ge rehabilitering och därmed förkorta sjukskrivningarna. Förutom ett flertal tunga remissinstanser ställer sig även regeringens eget finanspolitiska råd bakom denna kritik. 3) Svårbegripliga och krångliga regler för när man har rätt till sjukpenning och sjukersättning gör att den enskilde får svårt att förutse vad det är som gäller den dag man drabbas av sjukdom. 4) Stora risker att stå helt utan ersättning om man har haft en längre sjukperiod bakom sig. Detta leder till att kommunernas kostnader för ekonomiskt försörjningsstöd (socialbidrag) ökar. Sveriges kommuner och Landsting (SKL) räknar med att ca 12 procent av dem som idag finns inom sjukförsäkringen kommer att tvingas till socialbidrag. Det innebär en årlig kommunal utgiftsökning på ca en halv miljard kronor. 5) Förändring av grunderna för sjukförsäkringen när man inför diagnosbaserade undantag från de olika tidsgränserna (vid 6 månader och ett år). Skrivningarna i propositionen är mycket otydliga och utrymmet för rättosäkerhet kommer att vara betydande. Den medicinska expertisen, med Karolinska Institutet (KI) i spetsen, har entydigt avstyrkt tanken på dessa diagnosbaserade undantag. Resultat Trots de omfattande protesterna och flera tunga remissinstansers avvisande hållning till förslaget, klubbades det igenom i riksdagen den 5 juni. Enligt beslutet ska de nya rehabiliteringsreglerna gälla fr.o.m. den 1 juli Det är en ovanligt kort tid mellan beslut och verkställighet vilket fler av de berörda myndigheterna påtalat. Exakt vilka konsekvenser som blir följden av beslutet är ännu för tidigt att säga men vi räknar med att många som drabbas av sjukdom framöver kommer att få en mycket besvärlig livssituation. Kjell Strömbäck Ordförande för ST inom Posten ST-posten / Nr 2 / Juni

8 Tyck till om ST inom Var med och påverka framtidens informationsflöde i ST inom Posten Att informera Vi vet alla att det är viktigt med information. Svårigheten är att hitta informatörer, dvs individer/förtroendevalda som har förmågan att skriftligt sammanställa information för spridning till dig som medlem. En annan faktor som gjort att vi funderar över hur informationen ska struktureras i framtiden är tid. De flesta av våra förtroendevalda har idag ett arbete att sköta som i stort sätt tar all arbetstid. Tiden för det fackliga arbetet blir begränsad och tiden att skriva och producera information räcker inte riktigt till för att göra detta på ett tillfredställande sätt. En tredje faktor är givetvis kostnaden för att producera informationen. Att som i fallet med denna tidning anlita ett tryckeri och sedan Posten för distribution kostar ca :- per utgivet nummer. Trender I vår omvärld ser vi att allt fler går över till webbaserade skrifter. Man läser alltså tidningen direkt på bildskärmen vid datorn. Många ger också individen möjlighet att prenumerera på informationen digitalt, dvs man får en PDF-fil via sin mail som man sedan kan läsa på bildskärmen eller skriva ut. PDF-formatet gör att utskriften ser ut precis som det vore en tryckt tidning. Bästa resultat vid utskrift kräver förstås en fägskrivare. Är det många sidor och en skrift som kommer ofta så kan detta tendera att bli ganska dyrt. Målsättning Vår målsättning är givetvis att du som medlem ska få en bra och innehållsrik information oavsett på vilket sätt du vill ha den. Hur påverkar jag ST inom Posten har under många år givit ut tidningen ST-posten som du nu håller i din hand. Vi hade ett uppehåll på drygt ett år då vi blev tvungna att leta efter en ny redaktör. Med den nya redaktören på plats distribueras nu tidningen åter till alla medlemmar fyra gånger per år. Som du säkert förstått av inledningen börjar vi nu fundera på hur vi i framtiden ska informera er medlemmar och om det fortfarande kan vara intressant att ge ut en tidning. Kanske kan den ersättas med en webbtidning eller information via e-post i PDF-format. Innan vi tar steget och gör eventuella förändringar vill vi låta dig som medlem tycka till om informationen från Facket. Genom att svara på enkätfrågorna och skicka in svaret till oss kan du vara med och påverka det framtida informationsflödet från ST inom Posten. Idag informerar vi på flera sätt. Från avdelningen ger vi ut ett Informationsbrev som kommer ut varannan vecka med undantag för sommarsemester och julnyårshelg. Avdelningen ger också ut ett infoblad riktat till chefer och ledare. Dessa båda kanaler innehåller omvärdsorienterad information och övergripande information från centrala delar inom Posten. Respektive sektion i ST inom Posten ger ut en egen kanal som omfattar övergripande verksamhet inom bolaget och lite övergripande information inom posten som kan vara av intresse. Dessa kanaler har lite olika periodicitet men kommer i genomsnitt ut 1-2 gånger per månad. Utgivningen av dessa sker digitalt och sprids sedan via lokala förtroendevalda, antingen via e-post eller via anslagstavlor på arbetsplatsen. Sektionerna har i sin tur har verksamhetsanknutna informationskanaler för bl.a. Leverans, Terminal, Åkeri, Sälj & Stab m.m. Dessa kanaler ges också ut med lite olika periodicitet. Spridningen av desa sker på samma sätt som sektionens information ovan. Utöver detta finns ytterligare några lokala versioner av information. Till skillnad från tidningen du håller i din hand nu kan dessa kanaler innehålla aktuell information och ges ut med mycket kort varsel då det inte krävs någon pressläggningstid. Utöver informationen som kommer från vår egna avdelning ger ju Fackförbundet ST ut ST-press som också har en egen hemsida här riktar sig informationen till samtliga medlemmar inom förbundet, alltså inte bara medlemmar inom Posten. Gör en insats Ta nu chansen att påverka informationen genom att fylla i enkäten här till höger. På frågan om e-postadress i enkäten är det bra om du anger den (förutsatt att du har en givetvis) oavsett om du är intresserad av att få information den vägen eller inte. Den kan vara bra för ditt regionombud att ha då det t.ex. är dags att kalla till ett årsmöte. Senast den 1 augusti vill vi ha in ditt svar, riv ut sidan vik den i två och tejpa. Portot är redan betalt. Tackar på förhand för din medverkan. Bo Fröström Avdelningskassör 8 ST-posten / Nr 2 / Juni 2008

9 Postens Information Riv ut sidan med svarsformuläret vik på mitten och tejpa. Enkäten är adresserad och klar att skicka. Vi inleder med några grundfakta för att kunna analysera resultatet. Viken av nedanstående åldersgrupper tillhör du? Under över 60 Jag är Man Kvinna Vilken postal verksamhet tillhör du? Posten AB (Moderbolaget) Meddelande AB Logistik AB (inklusive dotterbolag) Svensk Kassaservice Har jobbat i posten men är numera pensionär Jag jobbar idag med arbetsuppgifter som är Administrativa (Chef, Ledare, Coach, Specialist, Säljare, Controller, Övrigt...) Produktionsrelaterade (Brevbärare, Sorterare, Terminalarbetare, Chaufför, Övrigt...) Som anställd i Posten har jag tillgång till en intern PC som jag har möjlighet att läsa information på Varje dag Någon gång i veckan Någon gång i månaden Nej jag har inte tillgång och möjlighet Hemma har jag en privat PC och möjlighet att besöka Internet Ja Nej Om Ja på frågan innan har du då en e-postadress? Nej Sen tar vi några frågor om typ av och periodicitet på informationen Om du fick välja, på vilket sätt skulle du vilja erhålla information från ST inom Posten Tryckt tidning hem i brevlådan På anslagstavla/fikabord på arbetsplatsen Webbaserad tidning Digital tidning till e-postadress Själv kunna prenumerera via en hemsida Vilket innehåll är viktigast för dig Lokal information om den egna arbetsplatsen och dess omedelbara närhet Information om vad som händer i just mitt bolag Övergripande information om vad som händer i Posten Omvärldsorienterad information Hur ofta tycker du informationen ska dyka upp. Varje vecka Varje kvartal Varje månad Annan periodisering nämligen:... ST-posten / Nr 2 / Juni

10 Tejpa här Vik här Vik här ST inom Posten TO5, SE Stockholm Avgift betald Taxe percue Sverige ST inom Posten Att: Medlemsundersökning TO Stockholm Tejpa här

11 Kongress 08 - Kongress 08 - Kongress 08 Inledning Den maj höll ST sin kongress. Den här gången inleddes kongressen på ett lite ovanligt sätt, nämligen utomhus i Kungsträdgården i Stockholm. En plats där ca personer passerar varje dygn. ST:s ordförande Annette, Carnhede, öppnade kongressen och därefter talade finansmarknadsminister Mats Odell. Han hävdade, inte helt oväntat, att den bild som ST har av sina medlemmars arbetssituation, inte stämmer. Sedan var det Mona Sahlins tur att tala. Hon sa bl.a. att hon även i framtiden vill se en stark stat i medborgarnas tjänst. Sita invigningstalare var TCO:s ordförande, Sture Nordh som talade om den kommande riksdagsbeslutet att införa en s.k. rehabiliteringskedja inom sjukförsäkringen, och de risker som beslutet kommer att innebära för många medborgare. (Mer om rehabiliteringskedjan på annan plats i tidningen). Flera förbipasserande, som stannade till och lyssnade en stund, tyckte att det var en bra idé att öppna en facklig kongress på det här sättet. Helt klart är att facket bör komma ut på gator och torg och träffa folk och diskutera aktuella frågor. Det skulle förändra den nidbild som vissa försöker ge av de fackliga organisationerna, nämligen att dessa består av pampar och cementhäckar som endast strävar efter att öka sin egen makt. Facket har varit, är och kommer alltid att vara en folkrörelse. Därför bör fler fackföreningar följa ST: s initiativ och visa upp sin verksamhet där folket finns. Kongressförhandlingarna De egentliga kongressförhandlingarna är svåra att föra utomhus så därför fortsatte kongressen på hotell Clarion, på Söder i Stockholm. Där hanterades sedvanliga beslutsfrågor som godkännande av den förda verksamheten under den gångna kongressperioden, ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen samt den kommande periodens policyinriktning och verksamhetsmål. Dessutom förrättades val till en ny förbundsstyrelse. Kongressen antog också ett uttalade viket innebar en mycket kraftig protest mot den rehabiliteringskedja som riksdagen planerade att besluta om den 4 juni. Valen av ny förbundsstyrelse blev en ganska laddad historia den här gången. Vid den förra kongressen 2003 antogs valberedningens förslag utan några motnomineringar, så blev det inte den här gången. ST är i princip indelat i tre pelarområden, myndigheter, universitet och högskolor samt bolag och affärsverk. Affärsverkens placering tillsammans med bolagen är inte helt relevant eftersom dessa per definition mer liknar en myndighet än ett aktiebolag. Nåväl, i den tidigare förbundsstyrelsen ingick två ledamöter från bolagen, i valberedningens förslag fanns nu bara en kvar. De ledde till missnöje bland kongressledamöterna från bolagsområdet som ville ha kvar minst två ledamöter, varav en i presidiet. Ordföranden för ST och de två vice ordförandena utgör tillsammans med kanslichefen ett s.k. presidium. Ett slags arbetsutskott vars huvuduppgift är att förbereda frågor inför styrelsemötena. I valberedningens förslag kom samtliga tre förtroendevalda från myndighetsområdet. Även det föranledde visst missnöje från både universitets- och högskoleområdet samt från bolagsområdet. Efter motnomineringar och slutna omröstningar blev resultatet att presidiet den kommande kongressperioden ska bestå av två ledamöter från myndighetsområdet och en från universitets- och högskoleområdet. Kandidaten från bolagsområdet lyckades inte ta sig in i presidiet och blev sedan heller inte invald i förbundsstyrelsen. Resultatet av valen, diskussionerna kring den framtida policyn liksom besluten om vissa motioner, föranledde en viss spänning mellan kongressombuden från de olika områdena. Ett antal motioner tog upp behovet av specialistkompetens inom ett antal områden och att förbundet måste följa med i de allt hårdare krav som ställs på förtroendevalda i avdelningarna. Samtliga dessa motioner avslogs av kongressen med motiveringen att ekonomin inte tillåter det. Det föranledde en hel del beska kommentarer från de ombud som ser att förändring måste ske relativt snart om ST ska hänga med i den förändringstakt som råder f.n. När det gäller bolagsområdet handlar det mycket om köp och sälj av företag liksom outsourcing, insourcing, ekonomiska överväganden och analyser. Universitets- och högskoleområdet har sina speciella problem. Det ligger mycket i den diskussion som fördes kring dessa frågor. Det är inte bara arbetsgivarnas förändrade attityd till fackligt arbete som gör att kraven på de fackliga organisationerna ändras, även medlemmarnas krav på sina fackliga representanter är av en helt annan karaktär än tidigare. Förbunden inom TCO har nog delvis insett vad som håller på att hända på svensk arbetsmarknad och därför inlett ett program som går under benämningen Förändra facket nu. Det är ett bra initiativ men det krävs inte bara ord och uttalanden, det krävs också förändringar i konkret handling. Något som det ovan beskrivna motionerna är ett exempel på. Klarar inte förbunden av det omställningsarbete som de framtida kraven ställer på verksamheten är risken uppenbar att uppfattningen om pampar och cementhäckar förstärks istället för att mattas av. Det in sin tur kommer att leda till att medlemsantalet i organisationerna kommer att sjunka till en nivå där det inte längre är möjligt att upprätthålla en relevant service till medlemmarna. ST-posten / Nr 2 / Juni

12 Kongress 08 - Kongress 08 - Kongress 08 De som kommer att vinna den matchen är arbetsgivarna som då kommer att kunna diktera löne- och anställningsvillkor på ett helt annat sätt än idag. Avslutning Kongressens sista dag avslutades med utdelning av ST:s guldnål till fackliga företrädare som under många år utfört ett förtjänstfullt arbete för sina medlemmar. Den här gången fanns det ingen representant från ST inom Posten med bland mottagarna. Till sist avtackade förbundsordföranden, Annette Carnhede, de ledamöter som nu lämnat sitt uppdrag i förbundsstyrelsen. Därefter avslutades kongressen. Förbundsstyrelsen Den nyvalda förbundsstyrelsen som nu ska leda förbundets verksamhet fram till nästa kongress 2012, har följande sammansättning: Annette Carnhede Arbetsförmedlingen Ordförande Britta Lejon Förste vice ordförande Regeringskansliet Ing-Marie Nilsson Andre vice ordförande Umeå Universitet Meeri Wasberg Arbetsförmedlingen Siv Norlin Försäkringskassan Några av ST inom Postens 8 ombud till kongressen. Från vänster, Kjell Öström, Bo Fröström, Mikael Andersson, Anki Fällén, Deborah Pettersson, Birgitta Rosberg. I förgrunden Lena Moberg Lindberg. På bilden saknas Bosse Palmberg och Patrik Lindblad. Foto: Bosse Palmberg Tom Johnsson Polisväsendet Lars Hedin SMHI Tobias Bjerman Statens Institutionsstyrelse Kjell Strömbäck Posten AB Peter Lennartsson Flygledningen Linda Sonesson Migrationsområdet Cecilia Dahl Regeringskansliet Samtliga ledamöter har också en personlig ersättare. Ersättare för Kjell Strömbäck är Tarja Rehnberg från Vägverket. Dessutom är Mikael Andersson från Posten AB ersättare för Peter Lennartsson. Kjell Strömbäck Ordförande för ST inom Posten Funderar du på medlemsskap i ST? ST Facket för dig ST är facket för dig som jobbar inom statsförvaltning, affärsverk, statliga bolag och statsunderstödda stiftelser. ST är en idéburen organisation som bygger på gemenskap och engagemang hos dig som är medlem. ST finns på arbetsplatser över hela landet. ST en vertikal organisation Det betyder att alla på arbetsplatsen är välkomna som medlemmar i ST oberoende av utbildning, befattning eller arbetsuppgifter. I ST betonar vi arbetsplatsgemenskapen och löntagarrollen, en arbetsplats en fackförening. ST Facket är din resurs Din trygghet, din utveckling, din arbetsmiljö, din jämställdhet och dina anställningsvillkor är utgångspunkten för STs arbete. ST är din resurs och du har nytta av ST både under arbetstiden och på fritiden. ST partipolitiskt obundet Förbundet är inte kopplat till något politiskt parti. Det betyder att när ST tar ställning i politiska frågor är det utifrån medlemmarnas perspektiv och intressen. Medlemsavgift Förbundets medlemsavgift är baserad på månadslönen, den är indelad i tolv grupper. Utöver förbundsavgiften betalar du som medlem även en avgift till a-kassan och ytterligare en lokal avgift till avdelningen. Du kan läsa mer om medlemsavgiftens storlek på Du kan anmäla dig på webben eller använda dig av medlemssansökan på nästa sida. Ansökan postar du till: ST inom Posten Att: Birgitta Hansson TO Stockholm Har du ett tidigare medlemsskap i annan facklig organisation glöm inte att söka utträde och övergång från a-kassa. Välkommen som medlem i ST 12 ST-posten / Nr 2 / Juni 2008

13 ST-posten / Nr 2 / Juni

14 Insändarspalten Krysslösning Nr Uthyres Stuga på östra Öland, Gärdslösa by 15 km sydost Borgholm, 30 kvm + 20 kvm sovloft med 4 bäddar, WC och dusch, 2 cyklar att låna pris 3 000/vecka uthyres veckovis juni september, ej vecka Tel för mer information Lars-Olof Lasse Bohlin F.d. överkontrollör vid Postens regionkontor Lars-Olof Bohlin Gävle har avlidit i en ålder av 81 år. Han var född i Uppsala. Direkt efter studentexamen 1945 vid Högre allmänna läroverket i Uppsala fortsatte han studierna inom Postverket. Vid Postverket började Lars-Olof 1946 och fram till 1953 verkade han i födelsestaden. Via Stockholm kom han till Gävle 1960 och tjänstgjorde där fram till pensioneringen. Han hade befattningar såsom Kassachef, Personalchef och Driftchef. Lars-Olof tjänstgjorde även inom FN som Fältpostmästare, i Gaza 1956 och på Cypern Vid sidan av sitt arbete hade Lars-Olof många intressen, bl.a. idrott och musik, som låg honom varmt om hjärtat. Inom Postens Idrottsklubb och Postens Idrottsförbund var han verksam i mer än 25 år bl.a. som ordförande. Dessutom var Lars-Olof under en tid även ordförande i Gävle Korpen. Under många år deltog Lars-Olof aktivt i Forum-körens manskör i Gävle. Han var även engagerad inom hälsofrämjandet under många år och mångårig medlem i ST inom Posten. Närmast anhörig är makan Kerstin samt sönerna Peter och Tomas med familjer. HÄLGE Vinnare ST postens Kryss 1/2008 Gunnel Andersson Åke Grönvall Ulla Isaksson Margaretha Ekström Moniqua Elvesten Vinnarna har fått trisslotter Presstopp Göteborg Staffanstorp Burträsk Kåge Karlstad Nästa nummer av ST Posten kommer ut den 18 september Förutsättningen denna gång är att enkätensvaren i denna tidning inte vägleder oss att hantera information på annat sätt. Insändare bör vara redaktionen tillhanda senast den 31 augusti. ST-posten, Att: Börje Berglund, TO5, Stockholm Av rättighets skäl får Hälge inte publiceras i webbformat 14 ST-posten / Nr 2 / Juni 2008

15 K R Y S S * Lösning av ST-postens Kryss sänds senast 15 augusti till ST-posten, TO5, STOCKHOLM. Märk kuvertet Kryss Namn... Adress... Postnummer & Ort... ST-posten / Nr 2 / Juni

16 TO Stockholm Posttidning B Möt Kalle som började sin postala bana som 14-åring 1967 och 41 år senare lämnar Posten. Vem är Karl Pearsson? Jag är en 55-årig yngling som flyttade till Sundbyberg 1982 och därefter varit Sumpan trogen trots en uppväxt söder om söder. Hur ser din Postala karriär ut? - Jag startade som BBB (Brevbärarbiträde) i slutet av 60-talet, närmare bestämt i juni Delvis för att finansiera studielån. Fick också min första lägenhet genom Postens bostadsförmedling. - Fick fast placering som ÖPJ RV (Över- PostilJon ReservVikarie) i augusti Blev ÖPJ 1984 och jobbade sedan som Arbetsledare och PHI efter en operativ grundkurs. - Var med om starten av Stockholm Klara där jag inledningsvis jobbade som XF fr.o.m Efter nya brevnätet september 1996 sökte jag till ContactCenter som telefonförsäljare och har sedan dess varit kvar där med undantag av ca 6 månader då jag jobbade med försäkringar på Länsförsäkringar som tog över Lita (försäkringar som såldes via Posten och CC där jag var Coach) blev jag vald som facklig förtroendeman för ST. Fick också 2004 ta över ansvaret som huvudskyddsombud för verksamheten inom ContactCenter i hela Sverige. Nu går du in i Omstart Ja karriärvägarna inom Posten är numera ganska begränsade och kopplat till de begränsningar jag har på grund av medicinska skäl har jag valt att lämna Posten för att hitta ett nytt jobb någon annan stans. Vad gör du om 1-5 år? Svårt att säga, jag lämnar fältet öppet, kan tänka mig flera olika alternativ. Hursomhelst är jag övertygad om att jag via omstart får den hjälp jag behöver för att hitta ett nytt jobb. ST-posten önskar Kalle lycka till i Omstart och med frantida nya jobb. Bo Fröström 16 ST-posten / Nr 2 / Juni 2008

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Det här är en broschyr som beskriver vad ST erbjuder chefsmedlemmar. Den riktar sig både till dig som redan är chefsmedlem i ST och till dig som vill

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08 Riktlinjer vid rehabilitering Universitetsförvaltningen, Riktlinjer vid rehabilitering Dnr 4480/08-201 INNEHÅLL 1 Inledning...1 2 Rehabiliteringsmodell...1 2.1 Förebyggande arbete...2 2.2 Rehabiliteringsplanering...2

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress r a t S ill t k m m sa ans 16 KON 20 GRESS Vår kongress Handels 25:e kongress hålls i april 2016. Temat är: Alla medlemmar berörs på ett eller annat sätt av Handels kongress, vare sig man är aktiv eller

Läs mer

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Förändringar i sjukförsäkringen i Sverige Försäkringsdirektör Birgitta Målsäter Nordiskt möte i Tammerfors 2012, Birgitta Målsäter Sida 1 Varför

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Även om du inte är sjukskriven nu spara och använd denna information. Den är viktig! Det finns nya

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 Plats: Arbetsförmedlingen Karlstad Närvarande: Susanne Linde Husbom

Läs mer

36 beslut som har gjort Sverige kallare

36 beslut som har gjort Sverige kallare 36 beslut som har gjort Sverige kallare Källa: LO-TCO Rättsskydd Årsredovisning 2009 19 förändringar i sjukförsäkringen Mindre pengar och tuffare bedömningar Januari 2007 Sänkt tak i sjukförsäkringen Var

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Kommunikationsplattform. för Fackförbundet ST

Kommunikationsplattform. för Fackförbundet ST Kommunikationsplattform för Fackförbundet ST ST, 2010. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, april 2010. Upplaga: 2 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1 Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 23 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val av regionstyrelse...6 Val av kongressombud...

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund Inledning och bakgrund Förbundsmötet i Norrköping 2012 beslutade att se över värdegrunden och presentera förslag till värdegrund för Vision på förbundsmötet

Läs mer

Ändringar i sjukförsäkringen

Ändringar i sjukförsäkringen Finansutskottets yttrande Ändringar i sjukförsäkringen Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet beslutade den 9 juni 2011 att ge finansutskottet tillfälle att yttra sig över ett förslag

Läs mer

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Hur såg landstinges arbete ut med sjukskrivningar 2005? - Det var stora skillnader i länen när det gäller längden och antal personer som var sjukskrivna

Läs mer

Lönekartläggning behövs!

Lönekartläggning behövs! SKTFs utökade undersökning om personalchefers syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs! (Uppdaterad version) Mars 28 2 Inledning SKTF har under många års tid hävdat, och jobbat för, att lönekartläggning

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt YTTRANDE Till Tjänstemännens Centralorganisation att: Kjell Rautio 114 94 Stockholm Datum Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt Remissvar på departementspromemoria Ds 2009:45 Stöd till personer som lämnar

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand ST Arbetsförmedlingen Protokoll 2013-11-28 Tid: 09:00-15:00 Plats: Videokonferens Lämnat återbud: Mikke Sandberg, Jonas Hed 1) Mötets öppnande 2) Närvarande: Johan Eklund, Ann-Kristin Kallesgården, Marita

Läs mer

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 19 oktober 2015, version 1

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 19 oktober 2015, version 1 Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 19 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till... 4-5 Val av regionstyrelse...6 Val av ombud

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

Rehabiliteringskedja o Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja

Rehabiliteringskedja o Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja Rehabiliteringskedja 2008-07-01 o 2009-01-01 Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja 1 Dag 1-90 Arbetstagaren erhåller sjuklön av arbetsgivaren under de första 14 kalenderdagarna. Dag ett är karensdag och

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Anna Pettersson Westerberg Innehåll Sjukförsäkringen på kort och lång sikt kort sikt: översynen av sjukförsäkringsreformen lång sikt: socialförsäkringsutredningen

Läs mer

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 INLEDNING... 1 METOD... 1 ATT ARBETA MED METODSAMLINGEN... 1 ÖVERGRIPANDE FRÅGOR...

Läs mer

Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen

Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen SKTFs förbundsmöte Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande... 1 Bakgrund... 1 Förslag... 2 Målen SKTF 2012... 5 Övrigt... 5 Förbundsstyrelsens

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Anmälan av facklig förtroendeman Anmälan av facklig förtroendeman till arbetsgivaren är en förutsättning för att förtroendemannalagen och avtalet om fackliga

Läs mer

Foto: Mattias Ahlm. Effektiv väg tillbaka till arbete

Foto: Mattias Ahlm. Effektiv väg tillbaka till arbete Foto: Mattias Ahlm Effektiv väg tillbaka till arbete Våra socialförsäkringssystem ska handla om att rätt ersättning ska gå till rätt person. De ska vara robusta och hålla in i framtiden och de ska sätta

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010

Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010 Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010 Av Ida Johansson, Ledamot Förbundsstyrelsen Inledning: Att bevaka samt försvara läkarstudenters intressen på arbetsmarknaden är en av Medicine

Läs mer

Mentorskap Polisens chefs- och ledarcenter

Mentorskap Polisens chefs- och ledarcenter POLISENS CHEFsstöd Mentorskap Polisens chefs- och ledarcenter Polisens övergripande mål är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Chefens uppgift är att skapa de bästa förutsättningarna

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Representantskapsmötet är avdelningens högsta beslutande organ. Representantskapsmöte ska hållas en gång per år.

Representantskapsmötet är avdelningens högsta beslutande organ. Representantskapsmöte ska hållas en gång per år. Sida 1 av 8 Stadgar för avdelning 282 Västra Götalandsregionen Programförklaring avdelning 282 Västra Götalandsregionen är en lokal förening för tjänstemän anställda inom Västra Götalandsregionen samt

Läs mer

CHECKLISTA REHABILITERING

CHECKLISTA REHABILITERING CHECKLISTA REHABILITERING För instruktion hur checklistan ska användas: se Namn (den anställde) Personnummer Åtgärd 1 Första kontakt (inom en vecka). Bedömning av sjukskrivningslängd* 2 Rehabiliteringsutredning

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut Företagares sociala trygghet Regeringen presenterade den 18 september 2009 tio reformer för hur företagares sociala trygghet kan stärkas.

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

KOM-IN-ALL mars 2016

KOM-IN-ALL mars 2016 Mars 2016 Ordförande har ordet! Sektionen har haft sitt årsmöte och jag vill tacka alla medlemmar och förtroendevalda för deras engagemang. När Aftonbladet avslöjade Kommunals oegentligheter var vi många

Läs mer

Endast det bästa det är du värd!

Endast det bästa det är du värd! Endast det bästa det är du värd! 1 "Min kompetens garanterar din säkerhet. Jag är stolt över mina yrkeskunskaper och vill ha bra betalt för dem. 2 Ensam eller gemensamt det finns olika sätt att hantera

Läs mer

Attestrutiner Fackförbundet ST (gäller från 2013-10-24)

Attestrutiner Fackförbundet ST (gäller från 2013-10-24) Attestrutiner Fackförbundet ST (gäller från 2013-10-24) Ordinarie attestansvariga ska utföra attesten. Före attest ska sakgranskning ske. Sakgranskare och attestant får inte vara samma person. Endast vid

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring Datum Referens 2015-08-11 SOU 2015:21 Dnr 56 2010-2015 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Regionråd 2016. 19 april TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. December 2015, version 2

Regionråd 2016. 19 april TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. December 2015, version 2 Regionråd 2016 19 april TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR December 2015, version 2 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till... 4-5 Val av regionstyrelse...6 Val

Läs mer

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar November 2013 Till SPF distrikt och SPF föreningar Remiss nya stadgar Hur kan SPF möta framtidens utmaningar? Kongressen 2011 beslöt att Förbundsstyrelsen skulle tillsätta en arbetsgrupp för att förbereda

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin 1 Antagen KS 110315 61 1 (5) Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin Enhet Personalavdelningen Giltigt från 2011-03-15 Utarbetad av Margita Westring Fastställd av Kommunstyrelsen 2009-04-07 38, Kommunstyrelsen

Läs mer

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfondens uppdrag är att aktivt hjälpa anställda som blir uppsagda på grund av arbetsbrist till ett nytt jobb Omställningsfonden

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier.

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier. Förbundsmötet 2014 Utskott nummer 9 Sekreterare: Karl Lundberg Sida 1 Motion med förslag Motion nr 81. Bättre ingångslön och löneökning för tandsköterskor och administrativ personal inom vården Motionär:

Läs mer

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader.

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader. Rapport från Företagarna september 2011 Innehållsförteckning... 2 Nära hälften av nya bolag väljer bort revisorn... 3 Nya uppgiftskrav... 4 Så här gör man... 4 I andra länder... 5 Bakgrundsfakta... 6 Län

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer