AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET DECEMBER 9/2002. God Jul och Gott Nytt År!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET DECEMBER 9/2002. God Jul och Gott Nytt År!"

Transkript

1 aktum AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET DECEMBER 9/2002 God Jul och Gott Nytt År!

2 BILD STEFAN LYBECK L LEDAREN Omslagsbild Jonas Ericson 2002 är snart över. En blick över axeln påminner om att en hel del hann hända på campus i år också. Restauranghögskolan invigdes den 15 januari och vi fick Sveriges första lektor i drycker i Per Blomqvist. Landets första Genusforskarskola slog en vårdag när solen sken upp sina dörrar för 23 doktorander samtliga kvinnor. Nu, efter ett drygt halvår, finns två män där också. Även den siffran tycker jag är i lägsta laget, men enligt uppgift är det procentuellt motsvarande antalet manliga sökande. I detta årets sista Aktum delar vi sidorna med vetenskapsjournalisternas Debut, precis som vi alltid gör terminens sista nummer. Vetenskapsjournalisterna skriver om staden Umeå och vi om ett campus som växer i riktning mot sjukhuset, en nyanställd 27-åring med ett förflutet inom Sveriges Television, en Profil som pekar på en akademisk övertro och lite till. Och innan vi tar jullov på redaktionen vill vi också passa på att önska dig en riktigt god jul och ett gott 2003! aktum AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET DEC 9/2002 Ansvarig utgivare Ulrika Bergfors Kriström Redaktör Jonas Ericson Tel Adress Informationsenheten Umeå universitet Umeå Tel (vx) Fax Redaktion Jonas Ericson Carina Dahlberg Stefan Lybeck Redaktionsråd Kristina Sjögren Camilla Norrbin Barbro Renkel Gunnel Grelsson Tommy Ericsson Dan Frost Kjell Grankvist Jan Mannberg Layout/produktion/repro Print & Media, Umeå universitet Tryck Tryckeri City Upplaga Jonas Ericson, redaktör Tipsa gärna redaktionen! 2 AKTUM DECEMBER 9/2002

3 från ledningen Ja till företagskuvös Universitetsstyrelsen beslutade att avsätta årligen till medfinansiering av projektet Umeå Biotech Incubator under tre års tid. Professorerna Tor Ny och Stefan Björklund har lämnat in en mål 1-ansökan om att skapa möjligheter för avknoppningsföretag inom främst kemi- och bioteknik-området. Lena Sandlin-Hedman avgår Riksdagskvinnan Sandlin-Hedman lämnar universitetsstyrelsen. Hon har suttit i styrelsen sedan Lena Sandlin-Hedman ska ha barn i februari och därefter vara föräldraledig. Hon planerar inte att återkomma till styrelsearbetet efter barnledigheten. Vem som ska efterträda henne blir en fråga för utbildnings- och forskningsminister Thomas Östros. Freuds attraktionskraft fortfarande stor Det är svårt att bli psykolog eller jurist men lätt att bli religionsvetare eller systemvetare. Åtminstone när det gäller det första steget i karriären att komma in på utbildningen. Trängseln är stor även bland dem som har tänkt sig en framtid inom mediebranschen eller som läkare eller sjukgymnast. Källa: TT Vårdelever trygga i sitt yrkesval Blivande sjuksköterskor räds inte tempo och låga löner. Stressen finns i alla jobb. Sjuksköterskeyrket lockar fler. Det visar statistik från Högskoleverket. I Jönköping går det 2,2 sökande på varje plats. Stress och låg lön är inget hinder för de fem studenter som Jönköpings-Posten pratat med om framtiden i yrket. Källa: Jönköpings-Posten Du skall icke lära Sverige har ett generöst studiemedelssystem och avgiftsfri högskoleutbildning. Ändå är det svårt att locka studenter till alla studieplatser. Vinsten av att sätta sig på skolbänken är helt enkelt för liten. Källa: Dagens Nyheter Fler svenskar läser i Danmark Det har blivit allt populärare att korsa Öresund för att plugga. Läsåret 2000/2001 fick 934 svenskar studiemedel för högskolestudier i Danmark. Det är en ökning med 46 procent sedan Källa: TT från universitetsvärlden Social bakgrund spelar liten roll Studenter med arbetarbakgrund och med utländsk bakgrund klarar sig nästan lika bra som studenter med akademikerbakgrund. Trots det består den sociala snedrekryteringen till högskolan. På läkarutbildningen har till exempel endast sex procent av studenterna arbetarbakgrund. Kvinnor klarar generellt sett sina studier bättre än män. Källa: Högskoleverket Stort personalbehov i sociala sektorn Behovet av personal inom den sociala sektorn kommer att öka kraftigt de närmaste åren, vilket bland annat beror på att äldre med vårdbehov kommer att bli allt fler. Med dagens antal utbildningsplatser på det sociala omsorgsprogrammet och socionomutbildningen kommer tillgången på utbildade personer inte att räcka till. Nu ska Högskoleverket och Socialstyrelsen undersöka hur väl dessa utbildningar motsvarar arbetsmarknadens behov. Källa: Högskoleverket Svårare för 19-åringar att komma in på högskolan Det har blivit svårare för ungdomar som precis har slutat gymnasiet att komma in på högskolan. Höstterminen 2002 var 19 procent av de antagna till högskolan 19 år. För fem år sedan var motsvarande siffra 24 procent. Totalt sett har antalet sökande till högskolan ökat efter några års minskning. Det visar ny statistik från Högskoleverket och SCB. Källa: Högskoleverket AKTUM DECEMBER 9/2002 3

4 Farfars föda påverkar barnbarnens hälsa Umetrio väcker stor internationell uppmärksamhet Om farfar hade gott om mat, löper barnbarnen fyra gånger större risk att drabbas av diabetes än andra barn. Men om farfar istället svalt, är risken för hjärtsjukdomar bland barnbarnen mindre. Dessa sensationella resultat kommer från forskarna Gunnar Kaati, universitetslektor i socialmedicin, Lars-Olov Olle Bygren, professor emeritus i socialmedicin, och Sören Edvinsson, docent vid Demografiska databasen. När rapporten publicerades i vetenskapstidskriften European Journal of Human Genetics, fick den omedelbart stor uppmärksamhat. Ansedda Nature, Le Monde, Der Spiegel och Washington Post är några exempel på tidskrifter och tidningar där vi citerats, säger Gunnar Kaati. Studien omfattar 239 personer födda åren mellan 1890 och 1920 i Överkalix församling. Uppgifterna om mattillgång- Gunnar Kaati, universitetslektor i socialmedicin, Lars-Olov Olle Bygren, professor emeritus i socialmedicin, och Sören Edvinsson, docent vid Demografiska databasen. en bygger i första hand på regional statistik över skördeutfallet. På manslinjen syns ett tydligt samband mellan näringstillgång under åren före förpuberteten och risken för att barnbarnen ska dö i diabetes eller någon hjärt-kärlsjukdom, berättar Mats-Olov. Allra mest slående är sambandet mellan pojkars tillgång på mat under åren före förpuberteten och risken för att deras barnbarn ska dö i diabetes. Dödligheten i diabetes är drygt fyra gånger högre bland dem vars farfar haft god tillgång på mat under denna period i livet, jämfört med dem vars farfar växt upp under perioder med brist på mat. Den kände engelske genetikern Marcus E. Pembury finner resultaten intressanta och menar att man här funnit början till en ny forskningslinje om hur näringstillgången påverkar flera generationer. TEXT STEFAN LYBECK BILD JONAS ERICSON N NYANSTÄLLNINGEN Anna-Karin Boström, 27 år från Umeå, är nybliven informatör på kansliet för samhällvetenskap. Vilka är dina arbetsuppgifter? Jag ska jobba med allt som har med information att göra, både internt och externt. Jag har bara varit här i två veckor än så jag har inte riktigt grepp om allt, men det första jag ska göra är att fokusera på webben och informationsmaterialet till studenterna. Vilket är ditt första intryck av jobbet? Att det är väldigt välorganiserat här, det är ordning och reda. Mina nya arbetskamrater är trevliga också, de har fått mig att känna mig välkommen! Vad har du gjort tidigare? Nu senast vickade jag som reporter på SVT Västerbottensnytt både i Umeå och i Skellefteå, jag har frilansat en del i olika tidningar och tidskrifter och jag har också jobbat extra inom hemtjänsten i tio år. Vad gäller utbildning har jag en fil.kand. i historia, en fil.kand. i statsvetenskap och en fil.mag. i vetenskapsjournalistik. TEXT OCH BILD JONAS ERICSON Under denna rubrik träffar vi nyanställda runt om på campus. Vill du presentera en ny arbetskamrat? Hör av dig till redaktionen! eller ring Jonas, AKTUM DECEMBER 9/2002

5 Universitetsbiblioteket har fått en ny arbetsplats för studenter och forskare. Den nya balkongen på entresolplanet är främst avsedd för användare av det offentliga trycket. Ny studiebalkong ovan UB Riksdagstrycket, SOU, Departementsserien (Ds) och EDC ( EU-litteratur ) flyttas till balkongen. Antalet sökdatorer ökar och skrivare kommer att finnas, eftersom allt mer av det offentliga trycket publiceras i elektronisk form. Kopiator finns redan på plats. Antalet grupparbetsplatser utökas också. UB har över besök per dag. För stora studentgrupper är biblioteket en självklar arbetsplats, förklarar avdelningschef Riitta Kairakari. Det finns utbildningar, där undervisningen är upplagd efter så kallat problembaserat lärande. Studenterna arbetar i basgrupper, vilka ska lösa olika problem. Bland de utbildningsprogram som använder sig av det offentliga trycket kan nämnas juristprogrammet, socionomprogrammet, pol.mag.-programmet och polisutbildningen. Balkongen är ett led i att göra UB till en ännu bättre arbetsplats, genom att flytta material som inte kan lånas hem och som används inom fler utbildningsprogram till ett utrymme med grupparbets-platser. TEXT STEFAN LYBECK BILD JONAS ERICSON Det är bra att ha allt samlat på samma ställe här uppe på balkongen, säger Camilla Sundling som nu skriver sin c-uppsats i rättsvetenskap. Mellan Riksdagstryck och Departementsserien, Riitta Kairakari visar upp den nya balkongen på UB. Avhandlingar på nätet UB alltmer digitalt nu kan du läsa doktorsavhandlingar direkt på nätet. Universitetsbiblioteket deltar i ett samarbetsprojekt om elektronisk publicering av avhandlingar. Projektet omfattar idag Umeå, Uppsala, Stockholms och Örebro universitet samt Södertörns högskola. Texterna kommer att läggas ut som pdf-filer. Titel och abstract kommer att publiceras, berättar bibliotekarie Mats Almkvist. För sammanläggningsavhandlingar publiceras titel, abstract, avhandlingsdel och länkar skapas till de ingående artiklarna, om de finns i elektronisk form. Monografiavhandlingar kan publiceras i fulltext. E publiceringen är ett effektivt sätt att sprida forskning. I Uppsala, där systemet varit igång ett tag, kan man se att mängden av nedladdade avhandlingar vida överstiger de antal som publicerats i tryckt form, säger Mats. UB kommer att ha stödfunktion (helpdesk) för användning av systemet. Den tekniska lösningen gör det möjligt att gå vidare med andra typer av publikationer, till exempel rapporter och examensarbeten. E-publicering av avhandlingar är ett delprojekt i uppbyggnaden av det digitala biblioteket. Mer information och sökfunktion på <www.ub.umu.se/infosok/ avhandlingar.htm> TEXT STEFAN LYBECK ILLUSTRATION ANNA BOLIN AKTUM DECEMBER 9/2002 5

6 Goda avtal för alla är målet Genom bra avtal och köptrohet vill jag göra goda affärer för universitetet och personalen, säger Lorentz Karlsson, ny inköpschef. Han tillträdde som inköpschef i början av december och kommer närmast från Umeå kommun, där han arbetat med inköp i nästan 25 år. Han ser det nya arbetet som en utmaning och vill primärt informera om och marknadsföra de avtal universitetet har och kommer att ha. Informationskanaler kommer bland annat webben och Aktum att vara. Redan i dag vill jag slå ett slag för det rabatterade busskortet hos Ultra, säger Lorentz. Lathunden Hur man gör affärer ska också bli verklighet, en skrift som ska ge goda råd vid upphandlingar, klara direktiv måste gälla vid alla typer av upphandlingar. Lorentz vill nu så fort som möjligt skapa sig en överblick över de affärer som sker på campus, han vill skapa metodik, ordning och reda utan att krympa institutionernas frihet. TEXT STEFAN LYBECK BILD JONAS ERICSON Universitetet förskotterar för ditt bussåkande, i stället för att betala vid ett enda tillfälle (till exempel kronor för en fem-månaders biljett) får du ett nettolöneavdrag för samma period. Kortet gör att det blir billigare ju mer du åker. Det är opersonligt, d.v.s. det gäller för den som har det i handen. Beställ/hämta blankett hos din löneadministratör på förvaltningen. Det finns också planer på ett liknande avtal med Länstrafiken. Samverkanshus runt hörnet Campus fortsätter växa. Ett nytt hus ämnat speciellt för kontakten med näringsliv och samhälle håller på att ta form. Än så länge bara på ritbordet i och för sig, men byggstart är planerad till maj. Uminova Center, Univex och Externa relationer ska flytta in i huset som kommer att sträcka sig sex våningar upp i luften mellan förvaltningshuset och sjukhuset. Totalt kommer omkring 100 personer att arbeta där. Huset ska förmedla kontakten mellan universitetet och omvärlden, säger nyanställde lokalplaneraren Richard Olsson, som handlägger projektet. Min utmaning är att skapa en bra arbetsmiljö kombinerat med ekonomi- och miljöhänsyn. Det ska vara lätt att mötas där, något vi försöker skapa förutsättningar för genom öppna planlösningar. Det handlar ju om den tredje uppgiften, detta blir en ingång för näringsliv och samhälle, säger lokalplaneringschef Torgny Jonsson. Och själva ingången ska vändas mot Umeå centrum och mot det kommande resecentrumet nära sjukhuset. Bygget har tidigare kallats Sektorn, på grund av att formen liknar en sektor, eller en tårtbit, men det namnet är numer skrotat. Det är inget bra namn, det låter konstlat och obegripligt. Jag tror mer på att kalla huset för vad det är, ett samverkanshus, menar Torgny. Prislappen beräknas enligt en grov uppskattning att hamna på cirka miljoner och dörrarna slås upp sommaren TEXT OCH BILD JONAS ERICSON Richard Olsson, nyanställd lokalplanerare, visar var det nya Samverkanshuset ska byggas. Dörrarna öppnas sommaren AKTUM DECEMBER 9/2002

7 Här är din projektsamordnare! TEXT CARINA DAHLBERG BILD JONAS ERICSON Arbetet med utvecklingsprogram 2006 rullar vidare. Nu är alla projektsamordnare på plats. Aktum har träffat dem och ställt frågor. Alla fakulteter har en projektsamordnare, dessutom finns en samordnare för huvudprocesserna och tre för stödprocesserna (förvaltning, universitetsbiblioteket, med flera). Samordnarna ansvarar för att anställda och studenter involveras i arbetet. Det är med andra ord till dem man kan vända sig om man har frågor och synpunkter på arbetet. Samordnarna ska planera, genomföra och dokumentera aktiviteter. De ska dels bevaka och driva sina egna områden, dels ha ett helhetsperspektiv. De ska också fungera som projektledaren Ulla Nordlinders kontaktpersoner. Matts Björklund, Anders Lundin och Siv Boman är ense om att arbetet är viktigt för universitetets framtid. Det handlar om vår överlevnad, menar Matts. Erik Lundgren samordnare för medicinskodontologisk fakultet Hur ska du jobba med projektet? Jag funderar på det nu, jag har precis tagit på mig uppdraget. Är detta bra? Det vet vi inte ännu. Om det blir konkret och om vi vågar ta tag i problem som faktiskt finns kan det nog bli bra. Karoline Westerberg samordnare administrativa stödområden samt it-området. Din viktigaste uppgift? Att lyfta fram vad som är utvecklande för hela universitet. Vad vill du säga till personalen inom ditt ansvarsområde? Att alla ni som har synpunkter eller önskemål hör av er till mig. Vilket blir ditt nästa steg? Genomföra intervjuer. Anders Lundin samordnare teknisknaturvetenskaplig fakultet Hur ska du skapa delaktighet? Genom att prata mycket med människor och dra ihop olika konstellationer. Jag har också erbjudit alla att komma med skriftliga synpunkter. Är detta viktigt? Ja, all min erfarenhet om styrdokument är att de får stor genomslagskraft. Det finns de som tycker att de är papperstigrar, men om man tittar i backspegeln så har de mer inflytande än man tror. Tom Ericsson samordnare för humanistisk fakultet Vilken är din viktigaste uppgift? Att komma i kontakt med så många som möjligt inom olika grupperingar. Ulf Wiberg samordnare för samhällsvetenskaplig fakultet Varför tog du på dig uppgiften? Det handlar om universitetets framtid. Min uppgift är att få med olika kategorier människor. Hur? Genom traditionellt fakultetsarbete, i januari ägnar vi internatet helt åt frågan. Jag har också besökt institutionerna och pratat om detta. Olle Söderström samordnare för fakulteten för lärarutbildning Vilka är dina viktigaste uppgifter? Att få med personalen. Det ska vara aktivitet nedifrån och upp, annars får programmet aldrig rätt genomslag. Varför är det viktigt? Om vi inte har gemensamma mål och visioner har inte universitetet någon centrall roll, då blir det bara en mängd institutioner och fakulteter. < Siv Boman samordnare för universitetsbiblioteket Vad är viktigt för dig? Att poängtera UB:s roll, vi är en viktig del i infrastrukturen. Vi ska intervjua representanter för våra användare om informationskompetens och litteraturförsörjning. Tycker du att detta är viktigt? Det är klart, annars skulle jag inte vara med. Universitetet måste hitta en formsom gör att vi står oss i konkurrensen. Kurt-Allan Andersson samordnare universitetsförvaltningen ÖVRIGA SAMORDNARE: Åsa Bergenheim samordnare för grundutbildning, forskarutbildning, forskning Gudrun Boström samordnare för samverkan AKTUM DECEMBER 9/2002 7

8 MÅNADENS PROFIL M P Administrationen är en försummad del av akademin Ständig rörelse och förändring är ledord för Harrieth Allergren. Ord som hon också tycker borde genomsyra universitetet, men som hon menar inte gör det. Människosynen och synen på administrationen är 1600-talsmässig, konstaterar hon. Orden kan tyckas hårda, men Harrieth menar att de är relevanta. Men det är inte bara organisationen och ledarskapet som får snytingar, hon delar också ut några slag till en del administratörer som hon menar är för dåliga på att ta för sig, föra fram sina åsikter och hävda sin professionalism. Det egna ansvaret är viktigt. Man måste ta eget ansvar, man kan inte skylla på andra eller vänta på att någon annan ska göra något, påpekar hon. Harrieth hör till den skara som var med när allt startade. 1964, 22 år gammal, började hon som administratör vid pedagogiska institutionen. Trots att hon jobbat 38 år på universitetet drivs hon fortfarande av en vilja att förändra och förbättra. Möjligheterna finns men man måste se dem, ta dem och ställa krav. Jag tycker att administrationen är en del inom akademin som är försummad. Den utveckling som man satsar mest på är ny teknik, men ambitionen att ta till vara och lita på den administrativa kompetens som finns saknas, hävdar Harrieth. Hennes engagemang för administratörerna går inte att ta miste på och det ledde henne också till en facklig karriär, även om den inte var avsiktlig. Jag hade jobbat i 6,5 år som intendent vid högskoleprovet och börjat längta efter något nytt. Då ringde facket och frågade om jag ville jobba som administratör där. Efter två år var vi utan ordförande och då övertalade de mig att bli ordförande för ST-ATF. Det fackliga arbetet var oerhört lärorikt och roligt. Det är den bästa kompetensutveckling jag fått under mina år på universitetet. Man fick lära sig allt, se helhet och sammanhang och självförtroendet växte. Harrieth säger att hon inte är någon akademiker men hon skulle lika gärna ha kunnat varit forskare eller universitetslärare i dag. När barnen var små, i mitten på 70- talet, började jag plugga. Jag hade länge velat läsa pedagogik för att se vad de egentligen sysslade med på institutionen, men jag hade inte vågat, jag hade ju bara realexamen och vad skulle kollegorna säga om jag inte klarade tentorna? Men Harrieth vågade. Hon läste på heltid och jobbade halvtid i professor Egil Johanssons projekt. Men när det började närma sig forskarutbildning för egen del hoppade hon av och vikarierade som studievägledare vid institutionen och gick sedan vidare som intendent på högskoleprovet. 1993, efter två år som ordförande i ST-ATF frågade hon sin gamla institution om det fanns arbetsuppgifter för henne och det fanns det. Det kändes tryggt att återvända samtidigt som jag kom med en mängd nya kunskaper. Tyvärr blev jag sjuk samtidigt. Det var svårt att fatta allt hade ju varit så roligt! Harrieth drabbades av det vi i dag kallar för utbrändhet. Hon fick grav tinnitus med åtföljande depression. Jag tänkte att livet var slut. Frysdiskarna i affärerna lät som reaplan, jag tålde inte ens att någon bläddrade i en tidning. Till slut blev jag så dålig att jag inte såg någon annan utväg än att åka akut till psyket. Det var också vändpunkten, antidepressiv medicin och behandling gjorde att hon återhämtade sig snabbt och kunde efter ett halvår återvända på halvtid. 8 AKTUM DECEMBER 9/2002

9 Namn Ålder Yrke Aktuell Harriet Allergren 60 år Personaladministratör Vill förändra AKTUM DECEMBER 9/2002 9

10 Harrieth Allergren vill att universitetet bättre ska ta till vara administratörernas kompetens. Universitetsorganisationen och ledarskapet är talsmässigt. Det behövs förändring nu! Jag hade en jättebra chef och fick börja jobba i min egen takt. Det gäller att lära sig att sätta gränser, att säga nej både på jobbet och fritiden, men att göra det på ett konstruktivt sätt. Många undrade hur hon, som alltid verkade så stark och glad, kunde bli deprimerad. Man ger de signaler som belönas. Min självbild har förändrats, jag har insett att jag inte alltid är samma person som jag visar utåt. Hon började som studievägledare igen men när det blev för stressigt sa hon ifrån. Det löste sig bra, det visade sig att det behövdes en till person. Genom att jag satte gränser blev det en positiv förändring för institutionen. I dag jobbar hon som personaladministratör. Jag ser det som en merit i mitt nuvarande jobb att ha varit långtidssjukskriven Jag har erfarenheter som är nyttiga. Överhuvudtaget menar hon att universitetet måste bli bättre på att ta till vara personalens kunskaper. Lärare och forskare tycker att också de är administratörer. Det är slöseri med resurser, de borde delegera mera. Det finns en akademisk övertro är man akademiker kan man allt. Ledarskapet är också eftersatt. På vår institution är vi 100 anställda men vi har en chef som är prefekt på halvtid; så skulle inget företag organisera sig, konstaterar Harrieth. TEXT CARINA DAHLBERG BILD ROLF EKLUND DISPUTATIONER DECEMBER MÅNAD 2002 JANUARI MÅNAD 2003 Lars Johansson Inst. för folkhälsa och klinisk medicin Hemostatic factors in cardiovascular disease, with special reference to stroke. Parviz Behnam Motlagh Inst. för medicinsk biovetenskap Antiemetic drug interference with anticancer drug cytotoxicity. Petra Rantatalo Inst. för historiska studier Den resande eleven. Folkskolans skolreserörelse Jonas Burén Inst. för folkhälsa och klinisk medicin Glucose and lipid metabolism in insulin resistance an experimental study in fat cells. Anders Johansson Inst. för klinisk mikrobiologi DNA-based methods for diagnostics, classification, and epidemiological investigations of Francisella tularensis. Jenny Schelin Inst. för fysiologisk botanik Characterisation of Clp proteins in the cyanobacterium Synechococcus. Regulation and function of ClpP, ClpR and ClpX. Per Åhag Matematiska inst. The complex Monge-Ampère operator on bounded hyperconvex domains. Per Liljelind Kemiska inst. Studies of formation and catalytic decomposition of chlorinated dioxins and related compounds in lab-scale experiments. Kristina Axe Kemiska inst. Spectroscopic studies of oxalate and malonate at watermineral interfaces. Jörgen Gustafsson Inst. för fysik Development of wavelength modulation diode laser absorption spectrometry in transversely heated graphite atomisers for sensitive trace element analysis. Ulla Forsberg Pedagogiska inst. Är det någon könsordning i skolan? Analys av könsdiskurser i etniskt homogena och etniskt heterogena elevgrupper i årskurserna 0 6. Johan Sandström Inst. för företagsekonomi Organizational approaches to greening: Technocentrism and beyond. Yngve Östberg Inst. för molekylärbiologi Functional analysis of the membrane associated proteins P13, CtpA, and bbmgs from Borrelia burgdorferi. Gunilla Wikström Inst. för datavetenskap Computation of parameters in some mathematical models. Matthew Perzanowski Inst. för folkhälsa och klinisk medicin Molecular epidemiology of allergen exposure, sensitization, and asthma in schoolchildren: The obstructive lung disease in northern Sweden studies thesis V. Mattias Edman Inst. för ekologi och geovetenskap Dispersal ecology of wood-decaying furgi Implications for conservation Erik Törnlund Inst. för ekonomisk historia flottningen dör aldrig Bäckflottningens avveckling efter Ume- och Vindelälven Birznieks Ingvars Inst. för integrativ medicinsk biologi Tactile sensory control of dexterous manipulations in humans. Tobias Jonsson Kemiska inst. Peroxyoxalate chemiluminescence for miniaturized analytical flow systems. Tomas Byström Kemiska inst. Molecular packing of lipids and transmembrane peptides studied by solid-state NMR spectroscopy Lovisa Hessle Inst. för medicinsk biovetenskap Control of bone mineralization The role of TNAP, PC-1, and ANK in regulating inorganic pyrophosphate levels. Elisabet C. Ljunggren Inst. för företagsekonomi Entreprenørskap og kjønn. En kunnskapsreise mellom to perspektiver å fra individ til relasjon. Anders Olofsson Inst. för molekylärbiologi Amyloid from transthyretin elucidation of molecular structures and mechanisms. Fabian Taube Kemiska inst. Characterisation of aqueous peroxomolybdates with catalytic applicability. För datum och lokal se vår hemsida: <www.umu.se/umu/aktuellt/kalendarium.html> För att vara säker på att komma med i denna förteckning, skicka in din anhållan om disputation (rektors ex) till Ejvår Falck senast två månader före disputation! 10 AKTUM DECEMBER 9/2002

11 REKTORS RUTA R R För någon tid sedan hade jag nöjet att öppna en internationell FOTO ERIKA LIDÉN konferens om skolutveckling i Umeå. Den handlade om värderingar. Temat engagerar fakulteten för lärarutbildning som ju hyser ett nationellt Värdegrundscentrum. Skolan ska fostra demokratiska medborgare. Det kan den inte göra utan att på allvar befatta sig med jämlikhet, jämställdhet, etnisk och kulturell mångfald, antirasism och annat sådant som är impregnerat med värderingar. Även andra yrkesutbildningar, kanske mest tydligt inom vård och omsorg men också inom tekniksektorn, har sedan länge förstått att värderingsfrågor har en viktig plats i utbildningarna. Det här kontrasterar en aning mot en annan hållning som ofta framträder i vetenskapens värld. Jag tänker på den skarpa åtskillnaden mellan fakta och värderingar, ett arv från filosofen Hume på 1700-talet. Det är bara satser om fakta som kan vara sanna eller falska, brukar man säga. Inom naturvetenskapen har man ofta menat att vetenskapen bör eftersträva värderingsfrihet. I den mån som det finns kulturella skillnader inom universitetet, skulle jag tro att de till dels hänger samman just med frågan vilken roll som värderingarna anses få spela i det vetenskapliga arbetet. Människor har dock i alla tider förstått att fakta och logik inte räcker för verklighetsorienteringen. Om värderingarna så långt möjligt måste hållas utanför det vetenskapliga arbetet så måste de ändå tillåtas ta plats i livet. Ett gott liv förutsätter förmågan att integrera värderingar och fakta. Det kan man hitta argument för hos så skilda storheter som sufiska poeter, Havamal, Rousseau och de svenska gustavianerna, för att bara nämna några som har funderat på saken. Så visst är det i sin ordning att ett modernt universitet sysselsätter sig med likartade problem. INGE-BERT TÄLJEDAL REKTOR AKTUM DECEMBER 9/

12 U P UNIVERSITETS- PEDAGOGISKT CENTRUM C UPC inbjuder till nordisk forskarhandledningskonferens i Umeå maj Betydelsen av den goda/gode handledaren kan inte nog understrykas när det gäller att framgångsrikt handleda doktorander fram till disputation. Den kompetens som krävs sträcker sig alltifrån djupa ämneskunskaper till entusiasmerande och empatisk förmåga. Ett område som ofta framhålls är betydelsen av pedagogisk kompetens. Vad är pedagogisk kompetens för forskarhandledare? Vilka kunskaper och vilken skicklighet behöver handledare utveckla? På vilka sätt kan vi stödja handledare? Är det självklart att utbildning för handledare skall se likadan ut även om bakgrund, erfarenhet och kön skiljer? Hur kan handledning organiseras så att samarbete främjas? Inledare kommer från Norge, Danmark och Sverige. Förutom Rektor är professorerna Gunnar Handahl, Oslo och Birgit Cold, Trondheim samt docent Annette Kolmos, Aalborg samt universitetskansler Sigbrit Franke inbjudna. För att bidra till en framgångsrik konferens behövs intressanta bidrag, inte minst från arrangerande universitet. Vi ser fram emot att få förslag till workshops och goda idéer att presentera. Konferensen kommer att ge många tillfällen till utbyte av erfarenheter och tankar kring handledning. Anmälan av bidrag görs via konferensens hemsida <www.upc.umu.se/handum>. Den Universitetspedagogiska konferensen närmar sig och vi får in spännande bidrag. Boka av den februari för denna gemensamma pedagogiska mötesplats. Se UPC:s hemsida. Karin Ågren, UPC Tillsammans gör vi verklighet av din idé Har du en idé till en tjänst eller produkt? Uminova Center har kompetensen som krävs för att realisera den i form av företagande eller licensiering. Vi arbetar med idéer från alla fakultetsområden och behandlar varje projekt konfidentiellt - den enda risk du löper är att bli en erfarenhet rikare. Vi hjälper dig med immaterialrättslig, ekonomisk och juridisk rådgivning, marknadssonderingar, projektplaner, partnersökning, finansieringsalternativ, licensiering med mera. Uminova Centers tjänster är kostnadsfria. Vi vill att nästa stora uppfinning ska bli din! Läs mer på vår hemsida, eller kontakta oss för mer information eller för att boka ett möte med en innovationsutvecklare. Tel: , e-post: Universitetens näringslivsservice i Umeå 12 AKTUM DECEMBER 9/2002

13 BILDRUTAN B R Just nu tittar du på en historisk bild: den första dubbelspikningen av avhandlingar vid Umeå universitet. Kollegorna Kristina Axe och Fabian Taube spikar var sin avhandling i oorganisk kemi, de delar också arbetsrum vid institutionen. Som du, käre läsare, ser, så spikar Kristina och Fabian på en björkstubbe. Vad annars i Björkarnas stad? Björken är nyinförskaffad och kommer för övrigt från den kända stadsdelen Haga. I tidernas begynnelse, det vill säga tidigt 60-tal, så spikade doktorerande tandläkare i Umeå just på en björk. Cirkeln är alltså sluten. APROPÅ PROFILERING......Hur ska vi göra Umeå universitet mer känt? TEXT STEFAN LYBECK BILD JONAS ERICSON Fotnot: Vid spikceremonin hamrar doktoranden rent bokstavligt fast sin avhandling på en vägg i Förvaltningshuset minst tre veckor före disputation. Denna ceremoni utförs endast vid universiteten i Umeå, Göteborg, Luleå och Linköping. Christina Lorén doktorand, UCMP Genom hög kvalitet i utbildningen skapar vi nöjda studenter, som i sin tur rekryterar. Vi vet att vi har nöjda studenter, men det gäller att marknadsföra detta över hela landet. Vi ska också se till att vår forskning uppmärksammas mer i media. Möblerad lägenhet Grubbe 60m 2. Två mindre sovrum med skrivbord. Möblerat vardagsrum med ny tv. Balkong i söder. Stort kök med fullständig köksutrustning. Nyrenoverat badrum. 1 bilplats med motorvärmare. Uthyres från årsskiftet. Förstahandskontrakt. Telefon Önskas hyra till polisutbildningen! Vi har akut behov av att hyra 1-rumslägenheter till våra polislärare. Även kortare perioder är intressant! Gärna centralt. Hör av dig till: Katarina Wrethén, administratör. Telefon: eller Lägenhet/hösten 2003 Möblerad lägenhet 110 m 2, 4 rum, stort kök, högt i tak, piano, trähus på Kungsgatan, öst på stan. Ledig 1 juli 31 dec Marianne Hård af Segerstad. Telefon (kvällstid) eller Lägenhet uthyres i 2:a hand 1:a med kokvrå i trevlig privat fastighet öst på stan uthyres 1 jan 31 maj på grund av utlandspraktik. Hyra 2.400/mån. I hyran ingår el, möbler, husgeråd och kabel-tv. Tvättstuga i källaren. Krav: Rökfri och ordentlig (gärna kvinna men inget krav). Eva , , eller Rebecca , S SACO/SULFS RUTA R Tala är guld S I septembernumret av Aktum kunde man läsa om arbetet med ett nytt utvecklingsprogram som Umeå universitet nu har inlett. I det första skedet, som pågår till och med februari, ska så många anställda och studenter som möjligt involveras i att framföra synpunkter, i en så kallad nulägesanalys. Önskemålet är en förutsättningslös process, där vi lyssnar på varandra och där nya kreativa idéer kan födas. Öppenhet på statliga arbetsplatser är också ett av de teman som Utvecklingsrådet för den statliga sektorn arbetar med. Utgångspunkten är att det alltid är positivt att sträva efter ökad öppenhet och dialog i en verksamhet. En nyutkommen skrift från Utvecklingsrådet förtydligar statligt anställdas yttrande- och meddelarfrihet. (Yttrandefrihet har alla medborgare gentemot det allmänna, medan meddelarfriheten gäller särskilt oss som är offentligt anställda, och innebär en rättighet att lämna uppgifter till massmedia, och arbetsgivaren får inte försöka efterforska meddelaren.) I den här skriften framhålls att en öppen dialog på en arbetsplats ger: ökad arbetsglädje bättre beslutsunderlag, som i sin tur främjar verksamhetens effektivitet fler utvecklingsbara idéer, alltså större utvecklingspotential en positiv bild utåt av verksamheten, alltså en bättre rekryteringssituation. Så tag vara på det här tillfället att förbättra din arbetsplats. Känn efter! Tyck! Tänk! Och berätta vad du kommer fram till. Att tala är guld! Ingmarie Mellenius, SACO/SULF vid Umeå universitet Anders Ödin datakonsult, Umdac Vi ska förekomma mer i den offentliga debatten och i det offentliga livet. Vi ska med andra ord öppna denna slutna värld för omgivningen. Dessutom ska vi marknadsföra vår vackra norrländska natur. Att våra duktiga forskare ofta citeras i internationella publikationer är naturligtvis också bra. Ronny Östin universitetslektor, Tekniska högskolan Vi ska visa att vi har en teknisk högskola. Kunskapen om vår existens är minimal söder om Dalälven. Dessutom måste vi lyfta fram vårt kunnande i energiteknik, till exempel om biobränslen. En centrumbildning inom detta område skulle vara bra för vår marknadsföring mot industrin. TEXT STEFAN LYBECK BILD JONAS ERICSON AKTUM DECEMBER 9/

14 P O U PERSONAL- OCH ORGANISATIONS- U TVECKLING Begreppet kompetensförsörjning förekommer allt oftare i debatten. För universitetets del handlar det om att säkra rekryteringen av personal på kort och lång sikt. I det längre perspektivet krävs kunskap om förändringar av personalstyrkan där hänsyn tas till faktorer som pensionsavgångar, krav på kompetensväxling och konsekvenser av förskjutningar i verksamhetsinriktning. POU har uppdraget att initiera verksamhets- och kompetensanalys som ett led i arbetet med aktiv kompetensförsörjning. Vi har en konsultativ roll gentemot institutioner och enheter. Analysarbetet har påbörjats vid en del institutioner. Det kan vara lämpligt att samordna verksamhetsplanering med verksamhets- och kompetensanalys. Ett nytt ledarutvecklingsprogram håller på att ta form. Målgrupp är chefer vid institutioner, kanslier och förvaltning. Målgruppen har definierats utifrån behovet att skaffa kunskap och skapa förståelse för de förutsättningar som gäller inom olika organisatoriska delar vid universitetet. Programmet startar i januari. De nya lönerna betalades ut enligt de lokala avtalen med novemberlönen. Vissa kompletteringar och justeringar görs förvisso fortfarande. Det känns angeläget att nämna att förhandlingarna varit konstruktiva och skett i en positiv anda. Nu pågår analysen av utfallet av revisionen som utgör en grund inför nästa revision, målet är att utfallet ska synas i lönekuverten i juli När detta läses ska tillämpningen av deltidspensionsreformen ha beslutats och informerats om på annat håll. Johnny Karlsson, personalchef S SYNPUNKTEN! Finns det några duktiga kvinnor? Det behövs fler kvinnliga professorer och kvinnor på ledande befattningar inom universitetet, konstaterades det i en arbetsgrupp, där jag satt med. Ett av åtgärdsförslagen var att upprätta en lista på duktiga kvinnor (sic), som kunde kontaktas och uppmanas att söka högre befattningar. När jag ställde frågan vad egentligen duktiga kvinnor var och vad som i så fall var motsatsen, spred sig ett roat fnissande runt bordet bland de manliga ledamöterna. Jag ifrågasatte också varför begreppet skulle sättas inom citationstecken, vilket för mig gav en antydan om att det egentligen inte fanns något sådant som duktiga kvinnor, men att man hade kallat det så i brist på bättre uttryck. Efter en kort diskussion ändrades formulering till kompetenta kvinnor (utan citationstecken), men inte utan att jag först fått påpekandet att (den kvinnliga) jämställdhetsrepresentanten minsann inte hade haft några invändningar. Som om kvinnor måste vara eniga för att deras åsikter ska vara giltiga. Frågan om bristen på kvinnor på ledande befattningar uppkommer med jämna mellanrum, både inom universitetet och i näringslivet. Kärnan i förslagen på åtgärder tycks mig många gånger vara Redaktören rättar att problemet ligger hos kvinnorna själva. De tar inte för sig, de vill inte ha högre befattningar. Vem har inte hört till leda förklaringar som att det inte fanns några kvinnor som sökte, eller att vi frågade men de (kvinnorna) tackade nej, varpå hela diskussionen tydligen ska anses vara avslutad. Det är alltså kvinnornas eget fel, att så få av dem återfinns på ledande befattningar; allt som är möjligt har gjorts för att få dem att söka, men när de nu inte vill så... Skyll er själva, helt enkelt! Jag är hjärtinnerligt trött på argument, som går ut på att det är kvinnor som ska ändra på och anpassa sig. För mig ligger problemet i det de fnissande männen i exemplet ovan symboliserar. Vad är det dessa män finner så skrattretande egentligen? Är det tanken på att kvinnor skulle kunna vara kompetenta? Eller ses själva grundfrågan (hur får vi fler kvinnor på höga poster?) som så betydelselös att man inte kan annat än att skratta åt den? Finns det några duktiga män? En fråga som aldrig ställs. Kompetenta män, en formulering som man sällan och aldrig stöter på. Män förutsätts vara kompe- tenta, medan kvinnor i första hand är kvinnor och i andra hand sin yrkeskompetens. Den kompetensen bedöms utifrån en manlig norm. Kvinnor på högre poster får också ofta representera sitt kön; när en kvinna misslyckas yrkesmässigt, tas det som ett exempel på att kvinnor inte klarar av en hög befattning. Hon lär inte få komma med på en lista över duktiga kvinnor. En man representerar endast sig själv, och ett misslyckande ses som en personlig tragedi, som helst ska belönas i form av en generös bonus. Finns det listor över duktiga män? Det är bedrövligt, att den mest handfasta åtgärd en organisation kan komma på för att få fler kvinnor att söka högre befattningar, är att upprätta en lista på duktiga kvinnor. Hur många kvinnor finns på den listan? Vem gör urvalet? Hur många av kvinnorna kontaktas inför tjänstetillsättningar, och av vem? Vad händer om de tackar nej organisationen tvår sina händer? Eller blir det ytterligare ett belägg för föreställningen om att kvinnor inte vill söka högre befattningar? Och därmed slut på diskussionen? Carina Johansson, KANSLIET FÖR MEDICIN OCH ODONTOLOGI I artikeln om universitetets gårdar i Aktum 7 föll bilden på Sara Lidmans hemgård i Missenträsk bort. För mer information om den, kontakta Eva- Lotta Johansson, I samma nummer försvann en av debattörernas namn också, nämligen Mattias Walfridsson, ordförande i NTK. /JONAS 14 AKTUM DECEMBER 9/2002

15 Skicka din korsordslösning till Aktumredaktionen och vinn! Den först öppnade rätta lösningen vinner ett presentkort från Akademibokhandeln. NÄSTAN SIST N S SIMSÄTT EN FÖRDAG TILLTRON STILART TV-STAFFAN LÅSA UPP KAVIAR BYRÅ KAVIAR TAGGFISK INTE VÅR NYANSERING SLANGSÄNG TONSATTE RÖR M.M. SKOMALL LEG. BLIR DEN HELT AV- FUKTADE BILDBERÄTTAR DET GJORDA PÅ MODET SCENKONST MOTPREFIX TILLGREP LOKAL SKATTE- CHEF UNDER TAK STADSDEL SJUKFÄRG TRÅCKLA RASISTER VÄXTSUGARE ÄVENTYRSRESA DATORHUSET KRAGTYP GRUPPSPRÅK LÄNGST UT DATOR DEN ÄLDRE VIKTENHET F.D. GRUNDLAG TVÄRSTOPPET DJÄVULSORD UTMÄRKELSE FINSLÄKT HÄSTHONA GRÄNS GRUPPTILLTAL OM PENSIONÄR SOVPLATS FÄRDMEDEL ARBETSLÄRA HF -02 Grattis till korsordsvinnaren i Aktum nummer sju, Anne-Maj Nilsson, tillämpad fysik och elektronik! Presentkortet på 250 kronor från Akademibokhandeln är på väg. Din lösning på detta nummers korsord ska vara redaktionen tillhanda senast 15 januari AKTUM DECEMBER 9/

16 BILD JONAS ERICSON M K MÅNADENS KÅSERI Samverkan i Tomteland Scenen är ett samverkansmöte och tiden är slutet på detsamma. Jag har några frågor att ställa till sist, går det bra? Shoot! Alla dessa tomtar som delar ut julklappar är alla män, alla utom två. Varför har du inte anställt fler tomtor? Visst finns det en jämtomteplan? Någon tanke om att på sikt anställa fler tomtor på dessa kvalificerade poster? Jag behöver ingen plan, jag anställer alla kvalificerade tomtor som söker. Hur kan det då komma sig att du bara har anställt två stycken? Det ligger till på det sättet att det inte finns fler kvalificerade tomtor och det beror på att tomtandet är en mycket speciell sysselsättning och det kräver egenskaper som de flesta tomtor saknar. Låt mig ta ett exempel. Det är ju ett mycket ensamt arbete och tomtor är alldeles för osjälvständiga för att kunna utföra det på den korta tid som står till buds. Ja-a, men tänk själva! Inte kan man väl stå och snacka med sina kolleger vid varje skorsten utan var och en tar var sitt område och delar ut klapparna så fort som möjligt. Det fordras struktur och målmedvetenhet. Dessutom är det ett fysiskt krävande arbete, jag tror inte att så många tomtor klarar av det. Din inställning är i stort behov av revision men jag vill gå vidare. Alla dessa tomtenissar och nissor som jobbar i verkstaden. Hur kan det komma sig att nissorna har lägre lön än nissarna? Ja-a, då ber jag att i första hand få hänvisa till föregående svar. Det är också en fråga om hur svårt det är att anställa nya. Det är inga problem att anställa nya nissor, det är hur många sökande som helst till varje ledig tjänst. Ja men dom har ju insett att det kommer att bli en stor brist i framtiden på utbildade nissor så dom har börjat utbilda nya. Det är ju dessa nyutbildade som söker de nya tjänsterna. Dom blir alltså straffade för att dom är förutseende. Hur har du själv tänkt om framtiden? Om en tie-femton år råder det väl en stor brist på nissar? Det kommer ingen lön i världen att kunna avhjälpa. Ja-ja. Den dagen den sorgen. Ligger det inte en motsägelse här också? Om det nu är så svårt att få tag i tomtor borde inte de två som nu finns ha jättehög lön? Men så kan man väl inte se det? Enligt jämtomteplanen ska vi ju med alla medel försöka få ett jämtomtigt förhållande. Men så kan man väl inte resonera. Jag har en fråga till. Det har ju börjat smyga omkring en massa mystiska figurer här. Att jobba fackligt är intressantare än man kan tro, menar den julinspirerade bibliotekarien Rune Eckeskog. Projekttomtar, koordinatortomtar, projektkoordinatortomtar, projektledningstomtar och så vidare. Var kommer alla dessa ifrån? Det får vi undersöka efter nyår. Nu tycker jag att vi bryter och så träffas vi i början på nästa år. God jul önskar jag dig! Detsamma, men när vi träffas nästa gång bör vi börja med att utvärdera julen. Utvärdera julen? Ja-a. Den är ju väldigt kostsam så jag skulle vilja veta om jag får valuta för pengarna. Blir barnen verkligen glada och vad tycker faster egentligen om tändstickstavlan föreställande Umeå universitet, som hon kommer att få? Du behöver verkligen en julledighet hör jag. Hej då! Vill du också kåsera i Aktum? Kontakta redaktionen på telefon eller via e-post: 16 AKTUM DECEMBER 9/2002

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Du kan bli vad du vill!

Du kan bli vad du vill! Du kan bli vad du vill! 1 Mamma Nadia läser en bok för sin dotter Amanda. Boken handlar om en man som uppfinner saker. Mannen är en professor. Professor låter som ett spännande jobb. Är det bara killar

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Organisationen 25 bibliotek knutna till en fakultet, institution eller centrumbildning - ansvar för den dagliga verksamheten till studenter

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy SID 1(6) Kommunikationspolicy PROGRAM PLAN RIKTLINJER Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(6) Helsingborgs stads styrdokument

Läs mer

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU)

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU) 1 (21) 2010-12-03 Dnr SU 601-3485-10 Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-12-03 att gälla fr.o.m.

Läs mer

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete Enheten för statistik om utbildning och arbete Rapport Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden Postadress Besöksadress Telefon Fax Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

De förstår alla situationer

De förstår alla situationer De förstår alla situationer Erfarenheter av att utveckla integrerade former för vård vid missbruk/beroende och psykisk ohälsa Med fokus på brukares perspektiv Järntorgsmottagningen Elisabeth Beijer FoU

Läs mer

Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet

Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet Ylva Fältholm Eira Andersson Eva Källhammer Avdelningen för arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet Syfte Påverka den ojämna könsfördelningen

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle. Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03

Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle. Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03 Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03 Ansökan om rätt att utfärda socionomexamen Högskolan i Gävles ansökan om rätt att utfärda socionomexamen avslås. Ansökan

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

INTERVJUGUIDE ARBETE. Bilaga 1

INTERVJUGUIDE ARBETE. Bilaga 1 Bilaga 1 INTERVJUGUIDE Bakgrund - Namn - Ålder - Uppväxtort - Syskon - Föräldrars yrke - Har du någon partner? Gift, sambo - Hur länge har ni varit tillsammans? - Vad arbetar hon med? - Har du barn? -

Läs mer

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning.

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. 1 Undantag kan förekomma, exempelvis vid tillämpning av bestämmelserna i Lagen om anställningsskydd (LAS). 2 Undantaget

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 3

Perspektiv på lärarlöner, del 3 Perspektiv på lärarlöner, del 3 en oroande framtidsspaning Rapport från Lärarförbundet 2010-03-05 Nu brådskar det! Kan det verkligen vara så att kvinnodominerade yrken idag, en bit in på 2000-talet, fortfarande

Läs mer

Agenda för mötet med projektsamordnarna 24/3 kl. 12-14

Agenda för mötet med projektsamordnarna 24/3 kl. 12-14 Agenda för mötet med projektsamordnarna 24/3 kl. 12-14 1 Senaste nytt från Ulla Ett särskilt välkommen till Christina Skogberg, som tagit över ansvaret för Samverkan efter Gudrun Boström. Upphandlingen

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET I AKADEMIN. Ylva Fältholm, professor, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET I AKADEMIN. Ylva Fältholm, professor, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET I AKADEMIN Ylva Fältholm, professor, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Mellan humaniora/samhällsvetenskap och naturvetenskap/teknik Sjöparksskolan i Gällivare Samhällsvetenskaplig

Läs mer

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram Utbildningsförvaltningens Chefs- och ledarprogram Tillsammans skapar vi resultat Chefs- och ledarstrategi beskriver hur du som chef skapar resultat i förhållande till mål och uppdrag. Du: har en uttalad

Läs mer

Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete

Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete Text: Ola Österlund, Sören Eriksson och Eva Blomqvist Inledning Att vara valberedare är ett viktigt uppdrag i en organisation. Med ett

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Föredrag 2010-03-23. för. SOI:s årskongress i Östersund

Föredrag 2010-03-23. för. SOI:s årskongress i Östersund Föredrag 2010-03-23 för SOI:s årskongress i Östersund Jag heter Christina Ramberg och är professor i juridik vid Handelshögskolan i Göteborg. Min specialitet är kommersiella avtal. På den gamla goda tiden

Läs mer

statliga arbetsgivare finns med på listan över de tio arbetsgivare som juridikstudenter rankar som mest attraktiva. Källa: Universum, 2016.

statliga arbetsgivare finns med på listan över de tio arbetsgivare som juridikstudenter rankar som mest attraktiva. Källa: Universum, 2016. 6st statliga arbetsgivare finns med på listan över de tio arbetsgivare som juridikstudenter rankar som mest attraktiva. Källa: Universum, 2016. statliga myndigheter är med och arrangerar Hack for Sweden,

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! På Birgittaskolan händer allt och lite till! Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Under din tid på skolan kommer du att lära känna

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

Vad skulle chefen säga...

Vad skulle chefen säga... Vad skulle chefen säga... Vi ser det så här; när du tillåts vara dig själv blir det roligare att jobba. Och nöjda medarbetare gör för det mesta ett bättre jobb. Arbetet och arbetsplatsen blir attraktivare

Läs mer

Så bra är ditt gymnasieval

Så bra är ditt gymnasieval Så bra är ditt gymnasieval fakta om kvaliteten på alla program och skolor w sidan 4: programmen som ger jobb 6: de gör mest för att alla elever ska nå målen 8: utbildningarna med högst betyg 10: skolorna

Läs mer

Tid: Kl 09:00 11:00. Närvarande: Mikael Löfström Prefekt Björn Brorström Professor Stefan Cronholm Professor Karin M.

Tid: Kl 09:00 11:00. Närvarande: Mikael Löfström Prefekt Björn Brorström Professor Stefan Cronholm Professor Karin M. Tid: Kl 09:00 11:00 Plats: L324 Närvarande: Mikael Löfström Prefekt Björn Brorström Professor Stefan Cronholm Professor Karin M. Ekström Professor Olov Forsgren Professor Rikard Lindgren Professor Olof

Läs mer

Bilaga p Bilaga p Bilaga p Bilaga p.144

Bilaga p Bilaga p Bilaga p Bilaga p.144 Sid 1 (7) Anders Bergh, ordförande Maria Fällman Marianne Hultmark Lena Lundin Anna Olson, sekreterare STIPENDIUM: 141. Beslut Utannonsering av stipendium för postdoctor. Dekanus beslutar godkänna utannonsering

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 I maj 2014 bad vi it-pedagoger som gått hos oss de tre senaste åren att besvara en enkät om utbildningen och om den medfört några förändringar i

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Lönepolicy för Umeå universitet

Lönepolicy för Umeå universitet Lönepolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-03-26 Dnr: UmU 300-376-13 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Policy Rektor 2013-03-26 tills vidare Lönebildning

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition 8. Allmänt om medarbetarsamtal Definition En förberedd regelbundet återkommande dialog mellan chef och medarbetare syftande till att utveckla verksamhet och individ och som präglas av ömsesidighet. (A

Läs mer

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 Allt material på dessa sidor är upphovsrättsligt skyddade och får inte användas i kommersiellt

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

Som anhörigkonsulent och enhetschef

Som anhörigkonsulent och enhetschef Med en röd fåtölj i centrum Anhörigcentrum i Örebro genomförde under september månad 2008 ett intensivt marknadsföringsarbete. På TV4 sändes en reklamfilm och ute på stan i Örebro har anhörigsamordnare

Läs mer

Personalchefsbarometern 2012

Personalchefsbarometern 2012 Personalchefsbarometern 2012 Personalchefsbarometern 2012 Inledning Det här är Visions återkommande personalchefsbarometer. Vision har under flera år drivit på i frågan om att kommunerna måste kunna locka

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Sveriges lantbruksuniversitet Dokumentnamn Riktlinjer för bisysslor Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer 2015-01-19 Rektor SLU.ua.2014.1.1.1-3565 Handläggare Ansvarig avdelning/kansli Dokumenttyp Dan

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla 800 lärare inom musik- och kulturskolan om sin arbetssituation En rapport från Lärarförbundet Dubbelklicka här och ange datum 2 [11] Musik- och kulturskolan

Läs mer

Lika villkor. Institutionen för matematik och matematisk statistik. Personaldagar augusti 2014

Lika villkor. Institutionen för matematik och matematisk statistik. Personaldagar augusti 2014 Lika villkor Institutionen för matematik och matematisk statistik Personaldagar 20 21 augusti 2014 Lika villkor Ingen negativ särbehandling utan giltig grund Laglig reglering i diskrimineringslagen Gäller

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan. Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03

Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan. Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03 Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03 Ansökan om rätt att utfärda magisterexamen med ämnesdjup i omvårdnad Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Foto: Chris Ryan. Vad är en lärare egentligen?

Foto: Chris Ryan. Vad är en lärare egentligen? Foto: Chris Ryan Vad är en lärare egentligen? Foto: Istockphoto Det här är inte en lärare Som lärare är du ständigt exponerad för omvärlden. Du betraktas och bedöms av eleverna och deras anhöriga, av rektorerna,

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Planering inför, under och efter en anställningsintervju

Planering inför, under och efter en anställningsintervju Planering inför, under och efter en anställningsintervju Verksamhetsdialog- och analys innan rekrytering Sture går snart i pension och ska sluta sin anställning. Ska Sture ersättas med Sture? Hur ser vårt

Läs mer

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP)

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Utlåtande 2012: RI (Dnr 231-1361/2011) Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

DOKTORERNAS SYSSELSÄTTNING TIO ÅR EFTER DISPUTATIONEN 2004 RAPPORT OKTOBER 2016

DOKTORERNAS SYSSELSÄTTNING TIO ÅR EFTER DISPUTATIONEN 2004 RAPPORT OKTOBER 2016 NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN DOKTORERNAS SYSSELSÄTTNING TIO ÅR EFTER DISPUTATIONEN 2004 RAPPORT OKTOBER 2016 V 2016/798 Fakultetssekreterare Henrik Tallgren Inledning I många år har sagts att si eller

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Wedborn, Campus Valla, Linköpings universitetsbibliotek

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Wedborn, Campus Valla, Linköpings universitetsbibliotek MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Helena Wedborn, Campus Valla, Linköpings universitetsbibliotek INFORMATIONSFÖRSÖRJNING OCH PEDAGOGISK UTVECKLING Delprojekt i Strategiska vägval: en utredning

Läs mer

Mall 3 för utvecklingssamtal. 2013-09-19 Personalavdelningen

Mall 3 för utvecklingssamtal. 2013-09-19 Personalavdelningen Mall 3 för utvecklingssamtal 2013-09-19 Personalavdelningen Under samtalet Tillsammans med din chef formuleras gemensamt svar på frågorna som skrivs ner i en individuell kompetensutvecklingsplan. I utvecklingsplanen

Läs mer

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2007-12-18 2007/11 Lärarutbildningen 2006/07: Färre nybörjare, men antalet utexaminerade

Läs mer

Kriterier för lönesättning vid Högskolan

Kriterier för lönesättning vid Högskolan Kriterier för lönesättning vid Högskolan Dalarna Bilaga till Policy för löner Beslut: Rektor 2005-04-13 Revidering: 2009-02-12, 2013-10-24 Dnr: DUC 2003/539/12 Gäller fr o m: 2013-10-24 Ersätter: Kriterier

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland!

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Östergötland 2009-11-16 10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Socialdemokraterna i Östergötland har presenterat ett program som ska genomföras efter

Läs mer

LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Beslutad av Högskolestyrelsen 2004-12-10, omförhandlade lönekriterier 2007-11-06

LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Beslutad av Högskolestyrelsen 2004-12-10, omförhandlade lönekriterier 2007-11-06 LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Högskolans i Halmstads lönepolicy skall omfatta alla anställda. Lönesättningen skall grundas på arbetets svårighetsgrad, den anställdes utveckling,

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

sig på dessa delar. Den övergripande frågan är: Hur skapar man en öppen organisation som inkluderar?

sig på dessa delar. Den övergripande frågan är: Hur skapar man en öppen organisation som inkluderar? 5. O r g a n i s a t i o n e n s o m 40 Att kvalitetssäkra Att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen är ett viktigt steg i arbetet mot diskriminering, men för att få ett helhetsperspektiv måste flera aspekter

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av pedagogisk skicklighet vid läraranställning

Riktlinjer för bedömning av pedagogisk skicklighet vid läraranställning Högskolepedagogisk utveckling Fastställd genom beslut i Lärarförslagsnämnden 131218 77.7 Gäller fr om 2014-01-01 Riktlinjer för bedömning av pedagogisk skicklighet vid läraranställning Enligt Högskoleförordningens

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Att bedöma. pedagogisk skicklighet

Att bedöma. pedagogisk skicklighet Att bedöma pedagogisk skicklighet Hur bedömer jag pedagogisk skicklighet? Vi blir allt fler som har anledning att ställa oss den frågan. Visad pedagogisk skicklighet är numera ett behörighetskrav vid anställning

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 1 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/137 Inledning Fastställt av Högskolestyrelsen

Läs mer

Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen

Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen SKTFs förbundsmöte Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande... 1 Bakgrund... 1 Förslag... 2 Målen SKTF 2012... 5 Övrigt... 5 Förbundsstyrelsens

Läs mer

Örebro universitet. Utvärderingsavdelningen BESLUT 2002-01-15 Reg.nr 641-3688-00

Örebro universitet. Utvärderingsavdelningen BESLUT 2002-01-15 Reg.nr 641-3688-00 Örebro universitet Utvärderingsavdelningen BESLUT 2002-01-15 Reg.nr 641-3688-00 Ansökan om rätt att utfärda psykologexamen Örebro universitet ges rätt att utfärda psykologexamen. Ansökan Örebro universitet

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet BESLUT IB9 3540/2004 2005-10-18 Rektor Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet Universitetsstyrelsen beslutade 10 juni 2005 att principiellt ställa sig bakom förslaget till kommunikationsplattform

Läs mer

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management 6. Att få mer gjort under en dag - Time Management Tiden är en unik och icke förnybar resurs. Den tid som gått får du inte igen. Du kommer inte att få mer tid, du har ett visst antal timmar till ett visst

Läs mer

Opportunities aren t given, they re made

Opportunities aren t given, they re made GÖTEBORG Opportunities aren t given, they re made Rektorn har ordet Välkommen till Sjölins Gymnasium i Göteborg, en gymnasieskola där det händer mycket. Det kan vara rollspel, öppna redovisningar och

Läs mer

Lika villkors-plan

Lika villkors-plan Lika villkors-plan 2016-2018 Matematiska institutionen Fastställd av Matematiska institutionens styrelse 160205 1 Inledning Denna jämställdhetsplan är framtagen av Matematiska institutionens jämställdhetsgrupp

Läs mer

Diskussionsunderlag kring arbetsmiljö Exempel och möjliga åtgärder

Diskussionsunderlag kring arbetsmiljö Exempel och möjliga åtgärder Diskussionsunderlag kring arbetsmiljö Exempel och möjliga åtgärder Varför arbeta med studenternas arbetsmiljö? Vi måste se studentgruppen för vad den är. Studenter är vuxna människor, och många studenter

Läs mer