Studiehandbok 2013 Viktiga fakta kring dina studier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiehandbok 2013 Viktiga fakta kring dina studier"

Transkript

1 Studiehandbok 2013 Viktiga fakta kring dina studier

2 Personal och ansvarsområden 3 Folkhögskolan 4 Hemsidan 6 Gamleby 7 Målbeskrivning för kvalificerad Yrkeshögskoleutbildning i TV-produktion 8 Studiemedel/CSN 9 LIA - Lärande i arbete 10 Ledningsgrupp 12 Policydokument 13 Försäkringar: person, sak och utrustning 14 Lokaler och utrustning 15 Ordningsregler 16 Studenternas ansvarsområden 17 Dataregler 18 Upphovsrättsregler 19 Utgivaransvar 20 Arbetsformer och pedagogik 21 Schema 22 Studentaktiviteter/fritid 23 Läromedel/litteratur/Gemensamma regler och drogpolicy 25 Betygsättning, bedömningskriterier 26 Validering 28 Kvalitetsarbete 30 2

3 Personal och ansvarsområden Jens Arfvelin Utbildningsledare & ansvarig utgivare Undervisar i yrkesrollerna producent, projekt- och produktionsledning Pelle Liljegren Teknikansvarig Undervisar i kamera, redigering och videoteknik Benny Persson Serviceassistent, data/nätverksansvarig, webbadministratör & tekniker Gästlärare från branschen Namn bolag ämne Maria Essén Essential Films Manus, Regi & Dramaturgi Ulf Grünbaum Ljudteknikerpoolen Ljudteknik Magnus Gustafsson Garpek HB Starta Eget Ulf Hansson Mediaproduktion AB Regissör Per-Ola Hellberg ON Q AB Digital TV- & OB-produktion Tommy Håkansson Waytion After Effects Rune Johnsson Bildaren Ljussättning & Foto Arild Jägerskog KTH Stockholm Ljudets fysik & psykologi Alexander Knudtzon Zodiac Media/Mastiff/Jarowskij AVID-redigering Jörgen Knudtzon Öden & Äventyr Journalistik Tom Molin Fotograf-Ljussättare Studioljussättning Ulf Mårtensson Maximinimum Scenografi Anna Nordstedt Maskör Arne Swahn Emea Retorik Michael Taubert Taubert Production AB Fotograf Staffan Teste Bildombudsmannen AB Bild och upphovsrätt Rainer Winkler Organisationsutveckling AB Gruppdynamik 3

4 Folkhögskolan Den utbildning du går är en del av Gamleby folkhögskola och huvudman för densamma är Landstinget i Kalmar län. Det finns en hel del beröringspunkter du kommer att möta under dina studier här i Gamleby, till exempel finns möjlighet att till en rimlig peng äta i folkhögskolans matsal, tillgång till gymnastiksal, gästlärare från andra kurser, osv. kort beskrivning av Folkhögskolan På Gamleby folkhögskola möter du nya utmaningar och vänner. Här får du möjlighet att utveckla dina starka sidor och skaffa dig de kunskaper och erfarenheter som behövs för vidare studier eller arbete. Gamleby folkhögskola blandar gärna tradition och nytänkande. Våra utbildningar ger dig som vill läsa allmänna kurser eller som vill utveckla dig inom naturvetenskap, media, fritidsarbete, textil design eller kultur nya möjligheter. Vi har bland annat kvalificerade Yrkeshögskoleutbildningar inom tv-produktion och fotografi, kända i branschen som två topputbildningar. Till oss kommer studerande från hela Sverige, alla med olika bakgrund och förutsättningar, men med det gemensamt att man har bestämt sig för att läsa vidare och utvecklas. Det är det som gör vår folkhögkola till en sådan spännande och stimulerande mötesplats! Låna buss för resor inom utbildningen Folkhögskolan har tre bussar som man kan låna i utbildningssyfte, nedan följer instruktioner. Följande gäller om du behöver använda en av skolans bussar: Vänd dig till en kursansvarigansvarig lärare, bara han kan boka bussen. Ange färdmål. Det är upp till läraren att förvissa sig om att den som ska köra bussen har tillräckliga färdigheter för det. Vid resor är kostnaden 35 kronor per mil. Alla linjer betalar samma milkostnad. Läraren ansvarar för att inbetalning sker till expeditionen. Glöm inte att avboka om resan inte blir av! Skriv in destination och antal körda mil (mätarställning både när du tar bussen och lämnar den) i bussens loggbok. Bussen skall grovstädas efter användning. 4

5 Kontaktpersoner på folkhögskolan kolla gärna med utbildningsledningen vem du ska vända dig till i enskilda ärenden. Kurator: Catharina Brewitz e-post: SYV Eva Grenfeldt e-post: Rektor Ulf Kullin e-post: Expeditionen Hillevi Eriksson e-post: Ekonomiassistent Birgitta Valterson e-post: Vaktmästarna: Kaj Nilsson Joakim Davidsson Köket

6 Hemsidan På hemsidan finns översiktlig information om utbildningen, lärare och gästlärare, med mera. Syftet med den är huvudsakligen att marknadsföra skolan och informera utomstående om verksamheten. Skicka gärna intresserade, släkt och vänner dit. Adressen är 6

7 Gamleby Under dina studier tillbringar du mycket tid i Gamleby, och det kan vara bra att veta lite om orten nedan en kort beskrivning som även finns på hemsidan. Gamleby ligger vid en havsvik i ett vackert kulturlandskap som kallas Tjustbygden. Ett landskap som ser ut som en förstorad modelljärnväg. Selma Lagerlöf beskriver Tjustbygden som en plats där land och hav tävlar om att visa upp sina vackraste sidor. Garpedansberget och Gamlebyviken är bevis för denna kamp, mitt inne i själva Gamleby. Att många sysslar med aktivt friluftsliv i en sådan miljö är inte så konstigt. I Gamleby finns många idrottsanläggningar som du säkert får glädje av under din vistelse här. Det finns också en aktiv biografförening, Tjustbio som drivs av ortens föreningar. Gamleby är skolcentrum för den omgivande bygden. Här träffar du många andra människor på jakt efter nya kunskaper. Folkhögskolan (Folkan) inriktar sig mot natur och kultur, idrotts- och friluftsliv. Förutom GTV driver Folkhögskolan också en fotoutbildning, Fotoskolan. Det finns några större industrier som Akzo Nobel (färgtillverkning) och SAAB Baracuda (bland annat militärt maskeringsmaterial). Gamleby med sina cirka 4000 invånare ligger i Västerviks kommun, Kalmar län, i Småland. Det är 2,5 mil till Västervik, 16 mil till Kalmar, 25 mil till Stockholm och lite längre till Göteborg och Malmö. Gamleby ligger intill väg E 22 norr om Västervik. Från Norrköping kör du söder ut på E 22 tills du kommer till Gamleby efter ungefär en timme. Du kan också komma till Gamleby med buss eller tåg. Med tåg kommer du enkelt från till exempel Stockholm, Linköping, Norrköping eller Västervik. Busslinjer som passerar Gamleby är, förutom de lokala, Swebussexpress, och Stockholms-Expressen 7

8 Målbeskrivning för kvalificerad Yrkeshögskoleutbildning i TV-produktion Du som studerar på GTV har säkert helt klart för dig vad du kan förvänta dig av utbildningen och vad som förväntas av dig nedan en kort påminnelse om var du har hamnat. Så här står det i målbeskrivningen för utbildningen: TV-PRODUKTION 400 YH poäng. Utbildningens mål och syfte är att genom föreläsningar och praktiskt tillämpade övningar, under realistiska förhållanden, ge eleven insikter, kunskaper och förutsättningar för att efter utbildningen kunna verka professionellt inom den komplexa TV- och videobranschen. Tekniken är både analog och digital. Produktionerna genomförs både med enkamerateknik (XD CAM HD, DVC PRO och DV CAM) och flerkamerateknik i studio. Vi använder både linjär och och ickelinjär redigering, Beta SP och AVID HD. Produktionsövningarna genomförs och bemannas efter det aktuella scenariots utformning vad avser redaktion, inspelning och efterbearbetning. Varje elev tilldelas, i första hand efter eget önskemål, ett ansvarsområde. Stort ansvar vilar på studentens egna initiativ och förmåga att samarbeta med andra. Lärande i arbete (LIA) är en tredjedel av utbildningen och utförs på tv- och produktionsbolag. Avsikten med lärande i arbete är att studenten ska ges möjlighet att fördjupa sig inom sitt intresseområde och knyta kontakter inom branschen. Tidigare studenter är i dag verksamma som: projektledare, producenter, produktionsledare, researchers, bildproducenter, produktionsassistenter, fotografer, redigerare, tekniska ledare hos arbetsgivare som: SVT, UR, TV4, Strix Television, Jarowvskij, Titan Television, Baluba Television, Mediatec, Meter Film&Television, YellowBird, Mastiff, Badabing, Ratata, med flera. 8

9 Studiemedel/CSN Utbildningarna inom yrkeshögskolan är avgiftsfria, det vill säga skolorna tar inte ut några undervisningsavgifter. Däremot får du själv betala för litteratur och studiematerial, studieresor och transporter. Alla utbildningar berättigar också till studiemedel från CSN (Centrala studiestödsnämnden). Det gäller även praktikperioderna (LIA). Läs mer om studiemedel på CSN:s webbplats. Studerande inom yrkeshögskolan har rätt till ett så kallat CSN-kort om den studerande har studiemedel från CSN och om studierna bedrivs under minst 13 sammanhängande veckor på minst halvtid. Innehavaren till kortet har rätt till en rad rabatter, bland annat på resor. CSN ger ut kortet i samarbete med företaget Mecenat, för vidare information se 9

10 LIA - Lärande i arbete LIA-perioden (praktik) är totalt 28 veckor under andra året av utbildningen. Under praktiktiden (LIA) arbetar studenterna på platser knutna till sina respektive specialistområden. Anskaffning av LIA-platser Genom skolans kontakter i branschen finns kvalificerade LIA-arbetsplatser att tillgå, men en LIA-plats är aldrig enbart något som erbjuds den studerande, utan studenten förväntas ta en egen kontakt och komma överens med arbetsplatsen. Den studerande har också möjlighet att helt självständigt söka en LIA-arbetsplats, men skolan ska godkänna valet. Uppläggning av lärandet på arbetsplatserna Utbildningsledaren för utbildningen planerar LIA-perioden tillsammans med den studerande. En överenskommelse görs med LIA-arbetsplatsen och handledaren: om villkoren för LIA-perioden. om att lärandet ska ske i nära anslutning till utbildningsplanen. om att den studerande ska informeras om arbetsplatsens organisation, säkerhetsrutiner, verksamhet och produktionsmål. om att den studerande ska ges möjlighet att självständigt men under handledning genomföra egna arbetsuppgifter. om att den studerande ges möjlighet att lära känna arbetsplatsen, träffa verksamhetsansvarig och delta i olika möten som är knutna till arbetsplatsens professionella uppdrag. Inför LIA-perioden får handledaren skriftlig information om utbildningens mål och upplägg och vilken roll som LIA spelar i utbildningskonceptet. LIA-handledaren bekräftar på en särskild blankett ovanstående och anger vilken studerande som han/ hon ska handleda och under vilken period som det ska ske. Efter LIA-perioden sker en skriftlig utvärdering där handledaren ger sin syn på hur det fungerat och hur den studerande tillgodogjort sig kunskaper och erfarenheter. Stöd till studenterna och LIA-handledarna Skolan håller löpande kontakt under LIA-perioden genom e-post, telefonsamtal och personliga besök. Varje studerande får besök minst en gång av utbildningsledaren eller fastanställd lärare som då samtalar med både handledare och den studerande kring hur utbildningen fungerar. 10

11 Kopplingen mellan LIA och den skolförlagda delen av utbildningen Under LIA-perioden ska den studerande integrera färdigheter och kunskaper som erhållits på skolan med det praktiska arbetet på arbetsplatsen. Det sker genom att den studerande självständigt genomför allt mer komplicerade arbetsuppgifter som handledaren tilldelat. 11

12 Ledningsgrupp För varje yrkeshögskoleutbildning finns det en ansvarig ledningsgrupp som spelar en central och aktiv roll i utvecklingen och utvärderingen av verksamheten. Den består av företrädare från utbildningen, högskolan, det offentliga skolväsendet och studeranderepresentanter samt en majoritet arbetslivsföreträdare från branschen. Ledningsgruppen ska se till att utbildningen når uppsatta mål och bedrivs med god kvalitet enligt lagen om yrkeshögskola ((2009:128), förordningen om yrkeshögskola (2009:130). Ledningsgruppen ska också fatta beslut om antagning av studerande, utfärdande av examina och utbildningsbevis, pröva frågor om tillgodoräknande enligt 2 kap. 12, ändringar i utbildningsplanen och fastställande av kursplaner. Skolans budget presenteras i ledningsgruppen som ger synpunkter på prioriteringarna. Budgetarbetet görs av skolledning efter särskilda budgetmöten med lärarna och projektledaren. Innan dess har önskemål och synpunkter kommit in både från undervisande personal och studerande. Huvudmannen Landstinget i Kalmar län och utbildningsanordnaren Gamleby folkhögskola har en särskild av landstinget utsedd styrelse som har det övergripande ansvaret för all folkhögskolans verksamhet. Styrelsen sammanträder en gång i månaden. Ledningsgruppen för GTV: Ulf Kullin, Rektor, Gamleby Folkhögskola Jens Arfvelin, Utbildningsledare, GTV Gamleby Folkhögskola Per Liljegren, Teknikansvarig, GTV Gamleby Folkhögskola Kosta Economou, Universitetslektor, Linköpings Universitet, Campus Norrköping Jerry Engström, Campuschef, Campus Västervik, Västerviks kommun Ralph Björklund, Projektledare/Producent, NCP New Centry Production AB, Bromma Jan Sannerstam, Technical Director, Maximinimum, Stockholm Tom Molin, Tom Molin, Fotograf-Ljusättare HB, Solna Peter Borg, Efterbearbetningsproducent, Ratata Bearbetning AB, Stockholm Leif Thuresson, Sändningschef, TV 4, Stockholm Mariana Engvall, Projektledare, SVT Drama, Stockholm Kerstin Andersson, Producent, Zodiak Television AB Jarowskij, Stockholm Bo Enell, Program & Teknikchef, Norrköpings Tidningar Media AB, Norrköping Vakant, Studentrepresentant åk 1, GTV Louise Halldén, Studentrepresentant åk 2, GTV 12

13 Policydokument För att skolan, umgänget och utbildningen skall fungera på ett smidigt sätt finns det ett policydokument som definierar ramarna inom vilka alla på skolan skall röra sig. Dokumetet skriver du som studerande på och det fungerar som ett bindande avtal mellan dig och skolan. Policydokument Examensbevis utfärdas när alla kurser är genomgångna och alla uppgifter genomförda och godkända. Utbildningen innebär heltidsstudier, ingen distansutbildning medges. Närvaro är obligatorisk. På skolan bedrivs problembaserat lärande med lektioner och föreläsningar men utbildningen kräver också mycket självständigt arbete utan ledning enligt högskolemodell. Skolans utrustning skall i första hand användas till uppgifter och övningar som ingår i utbildningen. Ingen utrustning får användas innan noggranna instruktioner givits av personal. Ansvarsområden för de studerande innebär tillsyn och skötsel av skolans utrustning. Städning av golv och toaletter utförs av städbolag. Kursdeltagare får inte uppträda alkoholpåverkad eller drogpåverkad inom skolans område, ej heller i samband med skolarbete utanför skolan, under studieresa eller praktik. Kursdeltagare som innehar eller brukar någon form av narkotika avstänges omedelbart från undervisningen. Skolans lokaler får inte användas som festlokal utan tillstånd. Inga utomstående får vistas i skolans lokaler utan tillstånd av lärare. Produktioner som görs av de studerande i övningsuppgifter kan utan ersättning användas i skolan samt för marknadsföring av skolan i tryckta eller interaktiva medier. Enskilda verk som kan kränka den studerande får inte användas och eleven skall alltid vidtalas innan publicering. Fotografens/ producentens namn skall alltid sättas ut i anslutning till produktionen. Från varje klass utses en studentrepresentant som ledamot i ledningsgruppen. Huvudman för GTV är Gamleby folkhögskola och Landstinget i Kalmar län. Utbildningen sker på uppdrag av regeringen och kursplanen är granskad och godkänd av YH-myndigheten. 13

14 Studieuppehåll. Om du behöver ta ett uppehåll i dina studier på längre tid än en månad ansöker du skriftligen om det via utbildningsledaren till rektor. Godtagbara skäl för studieuppehåll kan vara sjukdom, graviditet, vård av barn, eller plikt-tjänstgöring.i ansökan ska följande anges: skäl till uppehållet, vilken period uppehållet ska gälla samt namn och personnummer. I återkopplingen från rektor (som fattar beslut om studieuppehåll) kommer det att anges huruvida din ansökan har beviljats eller ej samt om du kan garanteras en plats på utbildningen efter uppehållet eller ej. Beslutet delges den sökande samt YH-myndigheten och arkiveras vid Folkhögskolan. Innan du ansöker om studieuppehåll bör du särskilt beakta att det finns tidpunkter under utbildningen då ett studieuppehåll är problematiskt rent praktiskt, rådgör därför med utbildningsledaren innan du ansöker om studieuppehåll. Studieavbrott. Om du, som studerande, önskar sluta vid GTV innan du slutfört dina studier ska du själv anmäla avbrott i utbildningen. Detta ska göras skriftligt och undertecknas. Din anmälan om studieavbrott ska innehålla namn och personnummer, vilken utbildning och vilket intag det gäller (med utbildningsnummer) samt vid vilket datum studierna avbryts. Om du behöver hjälp med detta kontaktar du antingen din utbildningsledare, eller studie- och yrkesvägledaren på Folkhögskolan. Om du avviker från utbildningen utan att begära studieuppehåll och inte deltar i undervisningen eller examinationer på mer än tre månader betraktas detta som ett studieavbrott. Rektorn fattar då beslut om studieavbrott, på inrådan från utbildningsledaren, som innehåller samma information som ovan och delger den studerande, liksom YHmyndigheten, beslutet. Beslutet diarieförs och arkiveras vid Folkhögskolan. Försäkringar: person, sak och utrustning Du som student är under skoltiden och LIA-perioden olycksfallsförsäkrad via landstinget samt via kammarkollegiet. Det finns även en sakförsäkring. Du kan läsa mer om ditt försäkringsskydd på Skolan ansvarar dock inte för skador som uppstår om den studerande lånar handledarens utrustning under fritid eller om den studerande t.ex. använder handledarens bil eller annat som vi inte utbildar för. Vi rekommenderar en ansvarsförsäkring för varje studerande då skolans eller LIAplatsens utrustning används utanför skolan/arbetsplatsen efter skoltid/arbetstid. Ingen utrustning får lånas hem utan tillstånd. Vid uppenbart slarv betalas reparationskostnader av den studerande. Har du med dig egen utrustning är denna inte per automatik försäkrad via skolans försäkringar, utan vi rekommenderar att du innan utbildningsstart ser över ditt personliga försäkringsskydd. 14

15 Lokaler och utrustning Larmet Skolan är automatiskt larmat vardagar mellan och Lördag/söndag är hellarmad. Använd då de koder du fått. Se alltid till att larma på igen om du varit i lokalerna dessa tider. Skolan är stängd under juli månad. Under förutsättning att varje studerande tar sitt personliga och kollektiva ansvar samt deltar i den dagliga undervisningen håller vi skolan tillgänglig dygnet runt under terminerna. De studerande ansvarar då själva för av- och pålarm samt att alla fönster och dörrar är låsta och att vatten och ström är avstängt vid hemgång. Närmare information om larmsystemet, passerkort, mm får du av kursledningen. 15

16 Ordningsregler För att verksamheten skall flyta på bra finns det ordningsregler som reglerar den dagliga verksamheten. Dessa finns också finns med i ett dokument som du som studerande skriver på. Vi börjar klockan varje morgon med redaktionsmöte, om ej annat meddelas. Obligatorisk närvaro gäller. Projektarbeten måste godkännas av ämnesansvarig utbildare. Utrustning måste kvitteras ut innan projekt påbörjas. (försäkringsfråga se ovan) Ingen utrustning får lånas hem utan tillstånd. Ej återlämnad utrustning eller delar som saknas debiteras låntagaren. Om utrustningen som du använder går sönder, måste du säga till teknikansvarig omedelbart så att reparation kan påbörjas omgående. Maskiner får inte flyttas mellan olika rum eller lämna skolans lokaler utan tillstånd. Kopplingar bakom maskinerna får inte ändras. Rökning är totalt förbjuden i alla utrymmen. Mat, kaffe, läsk mm är inte tillåtet i redigeringarna och kontrollrummet. Frukost, lunch och middag skall endast avnjutas i köksavdelningen. Skolans telefoner är endast till för research och annan redaktionell verksamhet. Privata samtal får göras i begränsad omfattning. (ringa för att bli uppringd) Inga utomstående får vistas i våra lokaler utan tillstånd av skolans personal. Bokning av bil vid produktion måste göras senast en dag i förväg. (upp till max 50 mil/ studerande första året). Ansökan om ledighet lämnas skriftligen senast en vecka i förväg till utbildningsledaren. Sjukanmälan måste göras personligen till någon av skolans personal före klockan Den som går sist stänger fönster, branddörr och ytterdörr samt släcker. Vardagar klockan går varningslarmet. Alla måste lämna byggnaden. GTV Gamleby Folkhögskola är copyrightinnehavare till samtliga verk som framställs med skolans utrustning under utbildningstiden. Kostnader Anmälningsavgiften är 250 kronor. Inbetalning av avgiften sker efter antagning. Det är din bekräftelse på att du antar erbjuden utbildningsplats. Studieresor, transporter och annat förbrukningsmaterial bekostas av den studerande själv. 16

17 Studenternas ansvarsområden Alla Studenter delas in i team, grupper och redaktioner. Dessa grupper används på lektioner och i produktioner. Dessutom utses 2 personer som dagliga redaktörer samt 2 personer som är teknikansvariga. Dessa har speciellt ansvar under 2 veckor sen byter man till nya ansvariga. 17

18 Dataregler Regler för användande av skolans datorer och trådlösa nätverk. Skolarbete går före annat användande av skolans datorer. Spel och surfande är tillåtet i den mån det finns lediga datorer Skolans datorer, servrar och nätverk får enbart användas för att arbeta med och/eller lagra skolrelaterade dokument, program och annat. Skolans skrivare är till för att skriva ut skolarbete; inte privata utskrifter. Tänk på att alltid förhandsgranska det som ska skrivas ut för att undvika onödiga utskrifter. Använd färgutskrifter endast när det är motiverat. Det är förbjudet att besöka hemsidor vars innehåll är oetiskt, till exempel rasistiskt, pornografiskt eller på något sätt olagligt. All webbtrafik filtreras och loggas och det går att ta reda på i efterhand vem som har gjort vad. Du måste efter bästa förmåga förhindra att skadlig programvara (trojaner, virus etc.) förs in på skolans datorer genom att exempelvis viruskontrollera all data som du tar med dig till skolan. Alla datorkonton är personliga och du är skyldig att hålla ditt lösenord hemligt. Tänk på att du är ansvarig för allt som görs på datorn när du är inloggad. Det är förbjudet att försöka gå runt de säkerhetsbegränsningar som finns i systemet för att göra sådant som man inte har befogenhet till.,t.ex. installera program på datorerna. Glöm inte att alltid spara dina filer på servern G: eller H:, där G: är gemensam för alla och H: är studentens privata katalog. Spara aldrig något lokalt på datorn. Glöm inte att alltid logga ut från datorn när du är klar annars påverkas nätverket och det går segt. Men stäng inte av datorn eftersom uppdateringar sker på natten. För att använda egen dator på GTV & Gamleby folkhögskolas trådlösa nätverk ska följande krav uppfyllas. Datorn skall ha regelbundet uppdaterat virusskydd. I övrigt gäller samma regler som för skolans nätverk. 18

19 Upphovsrättsfrågor GTV Gamleby folkhögskola har upphovsrätten till samtliga verk som framställs av studenter med skolans utrustning under utbildningstiden. I fall då studenten önskar vidareförsälja eller på annat sätt kommersiellt nyttja material framställt med skolans utrustning skall detta diskuteras med kursledningen. 19

20 Utgivaransvar Utbildningsledaren för utbildningen är registrerad som ansvarig utgivare för allt material som produceras av studenter under utbildningstiden. Detta innebär att studenterna inte behöver ta hänsyn till PUL (Personuppgiftslagen). Fråga läraren vad detta innebär. 20

21 Arbetsformer och pedagogik Den fysiska miljön Vår ambition är att utbildningsmiljön med dess lokaler i hög utsträckning skall överensstämma med de arbetsplatser som du som student under LIA-perioden och senare efter utbildningen möter. Samma gäller utrustningen. Utbildningsmiljön är i princip tillgänglig dygnet runt för eleverna med de restriktioner som gäller utifrån säkerhetsaspekter. Den skall uppfylla de krav som lagen ställer på lokaler avsedda för utbildning (ventilation, säkerhet, mm). Vad gäller handikappanpassning och anpassning för elever med särskilda fysiska behov finns en beredskap till anpassning av lokalerna. Den pedagogiska miljön Den pedagogiska miljön är tänkt att likna mer en arbetsplats än en skola. Lärarna agerar lika mycket som arbetsledare och uppdragsgivare som i sin roll som lärare och mentorer. YH-utbildningarna är i hög utsträckning PBL-baserade utbildninar. Problem löses gemensamt i arbetslag på samma sätt som på de flesta arbetsplatserna. Den psykosociala miljön Alla studerande ska bli sedda, bekräftade och utvecklas som människor detta mål finns inskriven i huvudmannens, Folkhögskolans, värdegrund för verksamheten. Lärarna skall lika mycket bry sig om de studerandes utveckling som människor som om utvecklingen inom sina respektive yrkesroller. De studerande har tillgång till kurator. Skolans jämställdhetsplaner, arbetsmiljöplaner och plan mot kränkande särbehandling gäller all skolans verksamhet. 21

22 Schema Utbildningen schemaläggs för en termin i taget och publiceras vid terminsstart. Schemat är tillgänglig digitalt via en inloggning som delas ut vid kursstart. Det är helt naturligt att ett schema som sträcker sig över en så pass lång tidsperiod kan ändras på grund av sjukdom eller annat oförutsett. Ändringar meddelas kontinuerligt, men det är också studentens skyldighet att regelbundet kontrollera schemat. 22

23 Studentaktiviteter/fritid Trots att Gamleby är en relativt lite ort finns det en hel del man kan göra på sin fritid. Nedan ett axplock: (se även ) Anläggningar och platser för fritidsverksamhet i Gamleby Gamleby Sporthall Idrottshallen ligger granne med skolan. Hallen disponeras av skolan en timme i veckan. I anslutning till idrottshallen ligger även en bowlinghall och lokal för luftgevärsskytte. Folkhögskolan har också idrottshall och redskap för styrketräning. Gamleby Träningscenter Styrketräning, Konditionsmaskiner, Fria vikter. Tjustvallen På Gamlebys idrottsplats finns fotbollsplan, friidrott och vintertid en konstfrusen bandybana. I anslutning till idrottsplatsen ligger tre tennisbanor som hyrs ut av tennisklubben och bokas vid sportaffären i byn. Garpedansberget Ett utmärkt friluftsområde med bl.a. utsiktsplatser över Gamleby och Gamlebyviken. Här finns en motionsslinga på 2,5 km för promenader, löpning och skidåkning. Elbelysning. På berget finns också skulpturparken Garpes Vänner en 300 m lång konstsalong med troll och annat. Gamlebyviken Både GTV och folkhögskolan ligger i anslutning till Gamlebyviken. Vaktmästarna på skolan lånar ut kanoter, paddlar och flytvästar. Gamlebyviken är känd för sitt fina gäddfiskevatten. Hammarsbadet Som är en trestjärnig campingplats ligger vid Gamlebyviken på fem minuters promenadavstånd från GTV. På campingplatsen finns hopptorn, lagun, studsmatta, minigolf och beachvollyplan. Båtar uthyres. 23

24 Gamleby OK:s klubbstuga Orienteringsklubben har en stuga med tillhörande friluftsområde tre kilometer väster om Gamleby. Här har du möjlighet att utnyttja de permanenta slingorna på 2,5 5 samt 10 km, såväl sommar som vinter. Folkparken i Gamleby Är en av Sveriges äldsta folkparker. Med jämna mellanrum spelas där dansmusik och teater. Tjustbio Gamleby biografförening visar aktuella filmer varje söndag kl under hela läsåret. Dessutom finns ett sidospår, kallat Smalspåret som visar film ca 6 måndagar per termin. Efter varje filmvisning i Smalspåret följer en eftersits, med diskussion kring filmen, oftast ihop med en föreläsare. Platsen är Åbyskolan aula. Boulebana i Unos Park Gamboule heter föreningen och de träffas 2ggr/vecka Västerviks kommun Fritidsverksamheten i hela Västerviks kommun se 24

25 Läromedel/litteratur All litteratur och alla läromedel bekostas av studenten. Sambeställningar organiseras och genomförs av studenterna själva. Gemensamma regler och drogpolicy Dessa finns också finns med i ett dokument som du som studerande skriver på. Om du känner att du aktivt vill medverka till att hålla följande gemensamma regler och drogpolicy levande är du välkommen att bo och studera hos oss: Vi kommer i tid till lektionerna, samt är närvarande i all undervisning och i alla skolgemensamma aktiviteter på och utanför skolan. Rökning är endast tillåten på särskilt avsedda platser. Vi är aktsamma om skolans lokaler och boendet för att få en trivsam studiemiljö. Vi strävar efter ett gott bemötande genom att lyssna och visa respekt för varandra. Vi respekterar skolans drogpolicy. Detta innebär att vi inte använder någon form av droger inom skolans område. Med droger avser vi alkohol, narkotik, dopingpreparat och övriga preparat som inte är förskrivna av läkare. Drogpolicyn gäller även i samband med skolarbete utanför skolan, studie resa eller praktik. Studerande och personal har ett gemensamt ansvar för att alla som kommer hit ska få studera i en stimulerande och avspänd miljö. I skolan ska trivsel och sammanhållning råda, vilket lätt kan slås sönder av ett drogbruk. Effekten kan bli att hänsyn och solidaritet försvinner, att splittring uppstår och att en del kamrater slås ut. Varning eller avstängning blir följden av att inte följa skolans drogpolicy. 25

26 Betygsättning, bedömningskriterier De betygskriterier som används i utbildningen är IG, G och VG. Vi använder ECTS betygsskala och definitioner vid omvandling för den som vill ha ett internationellt betyg. Vid fastställandet av betygskriterierna för en kurs eller ett moment utgår vi dels från de krav som branschen ställer på hur ett uppdrag ska vara utfört för god kvalitet dels utifrån de kunskapskrav som är formulerade i kursmålen i form av "kunnakrav". Branschens krav på kvalitet på en professionellt utfört arbete kan delas in i flera olika moment som teknisk kvalitet, bildkommunikation, kreativitet, hur väl det uppfyller beställarens önskemål, hur samarbetet med beställaren fungerat osv. Varje kurs har ett mål som den studerande ska ha uppnått. Utifrån de målen formulerar vi betygskriterier för betyget Godkänt och betygskriterier för betyget Väl Godkänt. Generella kriterier för betyget Godkänt den studerande klarar kunnakraven i kursmålen på ett tillfredsställande sätt. den studerande genomför ålagt uppdrag samt beskriver dess betydelse i arbetsuppgiften på ett tillfredsställande sätt. den studerande presenterar uppgifterna och redogör för produktionsprocessens olika led och dess betydelse för produktens kvalitet på ett tillfredsställande sätt. den studerande söker fakta i intervjuer, manualer, fackböcker och databaser. den studerande arbetar på ett skydds- och miljömedvetet sätt. den studerande anpassar budskapet efter målgruppen. den studerande planerar, genomför och dokumenterar sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. Generella kriterier för betyget Väl godkänt den studerande klarar kunnakraven i kursmålen på ett utmärkt sätt. den studerande genomför ålagt uppdrag samt beskriver dess betydelse i arbetsuppgiften på på ett utmärkt sätt. den studerande presenterar uppgifterna och redogör för produktionsprocessens olika led och dess betydelse för produktens kvalitet på ett utmärkt sätt. den studerande analyserar produktionen och anpassar den till olika målgrupper på ett utmärkt sätt. den studerande planerar, genomför och dokumenterar sina arbetsuppgifter på ett utmärkt sätt. För den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen utgår vi från de krav som ställs i branschen och som finns beskrivet i kursmålen för LIA-perioden. 26

27 Former för kunskapskontroll Varje delkurs utvärderas genom en tentamen eller via en redovisning/projektpresentation som bedöms av de ansvariga lärarna enligt betygskriterierna ovan. Vi använder betygsgraderna enligt ovan. Om någon kurs inte blivit godkänd kan den studerande tentera på nytt eller redovisa på nytt. LIA som inte genomförts med godkänt resultat måste göras om. Samtliga betygskriterier och bedömningsgrunder är kopplade till utbildningens mål och syfte. Examensprojekt Studenten skall tillsammans med andra studenter kunna genomföra en slutproduktion. kunna utföra idéarbete, planering, inspelning och redigering samt lösa de problem som uppstår under produktionens gång. Utvärderingar Vi gör kontinuerligt utvärderingar av delkurser och hela utbildningsblock. Samtliga utvärderingar formuleras utifrån syftet med utbildningen att utbilda studenterna enligt utbildningsplanen. De studerande redovisar sina LIA-perioder vad avser innehåll och hur det fungerat. Handledare redovisar den studerandes prestation via särskilda dokument som ligger till grund för skolans bedömning. 27

28 Validering Valideringen tar sin utgångspunkt i individens faktiska kunskaper. Den är per definition individuell, men för att göra den tillgänglig för alla måste det finnas en övergripande tanke och ett system som upplevs som rättvis av alla. Grundläggande metodkrav för validering hos oss: 1. En lista på kunskapskällor/yrken/utbildningar där kunskap kan inhämtas görs i form av en checklista. 2. Information om validering måste vara tillgänglig på ett förståeligt sätt för alla. Övergripande information om validering finns på hemsidan och i informationsmaterial. Information om validering ges i anslutning till presentation av kursen. 3. Validering kopplas till de krav som vi ställer på godkänt i enskilda kurser. Dokumentation och metod för validering Rutiner vid validering: Begäran om validering av studenten. Intervju/ diskussion utifrån vad validering är och vilka olika källor för kunskap som vi bedömer. Inlämning/ redovisning av underlag för validering. Gemensam genomgång av utbildningens krav för enskilda kurser. Gemensam jämförelse av valideringsunderlaget mot dessa krav och olika betygskriterier. Kort skriftlig motivering av betyg alternativt kort skriftlig motivering av krav för komplettering alternativt avslag. Hela kedjan skall kunna följas och vara lika för alla. Önskar någon validera någon kurs avsätter ansvarig lärare tid för att individuellt kunna se vad som kan valideras och vad för underlag som måste lämnas ytterligare för att validering ska kunna ske. I den mån validering bygger på intyg, betyg eller andra dokument från en annan utbildning, inom eller utomlands, ska alltid äktheten av dokumentationen kontrolleras. Intyg, betyg eller yrkesbevis kan valideras och kravet för godkännande är att individen uppfyller de kunskapskrav som vi ställer i den aktuella kursen. En sammanställning av var kunskap kan komma ifrån är alltid utgångspunkten för en första bedömning. Kunskap som kan ligga till grund för validering kan komma från: 28

29 tidigare utbildning prov/tester yrkeserfarenheter arbetsprover kurser erfarenheter Processen fram till validering dokumenteras av ansvarig lärare som för anteckningar. Hur sedan valideringen genomförts, och med vilket resultat rapporteras av ansvarig lärare till rektor. Metod för tillgodoräknande Tillgodoräknande av kunskap och/ eller färdigheter som fastställts via validering kan ske för delar av en delkurs eller för hela delkursen. De flesta delkurser har delats upp i ett antal teoretiska (kunskapsprov), praktiska (praktiska prov) och yrkesspecifika (exempelvis genomförande av LIA) moment. Uppfylls kraven för någon av dessa delar kan den studerande tillgodoräkna sig just dessa. I delkurser där projektarbete eller gruppdynamiska moment är en del av kursmålet är validering av enbart faktakunskap eller teoretiska kunskaper inte möjlig. Samma gäller kurser som bygger på så kallad upplevelsebaserad pedagogik eller kurser där tentamensformen bygger på att examinator sätter betyg genom deltagande observation eller liknande. Önskar den studerande ett formellt erkännande av tidigare förvärvat kunskap, dvs. vill ha ett speciellt intyg, betyg, diplom eller certifiering kan själva valideringsprocessen vara ett underlag för en utredning om detta, men validering kopplad till YH-utbildningen leder inte med automatik till ovan nämnd dokumentation. Tanken med validering så som den beskrivs i detta stycke är att underlätta för den studerande med tidigare kunskap och färdigheter inom ramen för YH-utbildningen. 29

30 Kvalitetsarbete Skolan har utarbetat en rutin för systematiskt kvalitetsarbete inom alla områden. Har du synpunkter på utbildningen var inte blyg att framföra dessa. Det är bara genom en ständig dialog vi kan nå våra gemensamma mål. Nedan några korta utdrag ur kvalitetsplanen, som i en ständigt pågående process kontinuerligt ses över. Fyller utbildningen marknadens behov? a) Mål Våra YH-utbildningar ska tillgodose marknadens behov av yrkeskompetens inom sina respektive kunskapsområden och branscher på kort och på lång sikt. Ett delmål är att hitta rätt balans mellan specialistkunskap och generell yrkeskunskap. Utbildningarna ska förbereda deltagarna till att kunna starta och driva eget företag. Utbildningarna ska ta hänsyn till de krav en internationell arbetsmarknad ställer. I första hand genom att ge kunskap som är gångbar över hela världen, i andra hand genom val av teknik, programvara, litteratur och föreläsare. Utbildningarna ska vara i framkant vad gäller den tekniska utvecklingen i branschen. För GTV handlar det t ex om HD-produktion eller 3D-filmskapande. Den som genomgått våra YH-utbildningar skall tillföra den senaste, nyaste och mest aktuella kunskapen till de företag som anställer honom/henne. Medlemmarna i ledningsgruppen ska vid ledningsgruppsmötena ha som rutin att rapportera från sin omvärld, med syfte att bevaka utbildningens kvalité och inriktning. Enkätformulär lämnas till LIA-platserna via studerande eller vid besök. Utbildningsledaren/projektledaren sammanställer enkätresultaten och föreslår åtgärder utifrån resultatet. Nya och gamla studerande länkas samman via ett mentors/faddersystem under första terminen. Lärare/ handledare och i viss mån gästlärare engageras praktiskt i kursplaneringen med uppmaning till att värdera, kritiskt granska och kommentera innehållet. Utbildningsledningarna gör kontinuerliga studiebesök, besöker mässor och studerar marknaden med hänsyn till utveckling och förändringar både vad gäller teknik, metoder och nya tillämplingar. Utbildningsledningarna gör vid sina besök på LIA-platserna en utvärdering av utbildningens innehåll utifrån LIA-platsens konkreta omvärld, arbetssätt och behov av kunskaper. 30

31 Uppföljning av kvalitetsarbetet Ledningsgruppen deltar i kvalitetsarbetet. Formerna för detta bestäms vid ledningsgruppens möte. Skrivningen går en årlig remissrunda i ledningsgruppen med uppmaning att läsa på och förbereda en kommentar till nästa ledningsgruppsmöte. Uppföljningar och utvärderingar behandlas i ledningsgruppen. Webb-baserade utvärderingar kan genomföras i den s k RIO-enkäten där enkäter kan konstrueras utifrån de behov vi har. Dokument du kan rekvirera om du vill ha fördjupad information: Plan för arbete mot kränkande behandling (via Folkhögskolan) Studentinflytande och studentdemokrati (via Folkhögskolan) Miljöpolicy (via Folkhögskolan) Bedömning av LIA-praktikant i arbetsplatsförlagd utbildning Avtal om arbetsplatsförlagd utbildning Ansökan om att få ledighet Projekt och produktionsorganisation Gruppindelningsschema Datorinloggning Överenskommelse om LIA-praktik 31

32 GTV Gundelvägen 8 C GAMLEBY Jens Arfvelin Mobil Pelle Liljegren Mobil Benny Persson Service/Mediatek GTV Redaktionen , Fikarum Telefax Gamleby folhögskola Huvudman för Gamleby folkhögskola är

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

VÅR SYN PÅ. Lärande i arbete inom KY. Arbetslivet och LIA. Utformning av LIA. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007

VÅR SYN PÅ. Lärande i arbete inom KY. Arbetslivet och LIA. Utformning av LIA. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007 VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007 Lärande i arbete inom KY Lärande i arbete (LIA) är en viktig framgångsfaktor för KYkonceptet. Rätt hanterad är LIA en av

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard

Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard Sidan 1 av 5 Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard Som studerande på Fellingsbro folkhögskola har du rätt till nedanstående. Om du tycker att skolan inte uppfyller sina åtaganden kan ärendet

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Välkommen till Yrkeshögskoleutbildning. Guldsmed 2015-2017

Välkommen till Yrkeshögskoleutbildning. Guldsmed 2015-2017 Välkommen till Yrkeshögskoleutbildning Guldsmed 2015-2017 Välkommen till Lärcenter Falköping Lärcenter är en mötesplats för lärande på olika nivåer. Vi anpassar utbildning till vem du är och vill vara.

Läs mer

Användarhandledning, Studiedokumentation 2014. Mina sidor. Manual: Studiedokumentation 1(34)

Användarhandledning, Studiedokumentation 2014. Mina sidor. Manual: Studiedokumentation 1(34) Mina sidor Manual: Studiedokumentation 1(34) Inledning Begreppet studiedokumentation syftar på de samlade uppgifterna kring enskilda studerande, deras studiedeltagande och prestationer under utbildningstiden.

Läs mer

Arbetsplatsförlagda studier

Arbetsplatsförlagda studier Statistiska institutionen Uppsala universitet Arbetsplatsförlagda studier Praktik inom Masterprogrammet i statistik 1. Information till praktikant och handledare 2. Kursplan. Arbetsplatsförlagda studier.

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Gamleby Folkhögskola 1

Gamleby Folkhögskola 1 Gamleby Folkhögskola 1 ANSLAGSTAVLOR AVBROTT Vid studieavbrott sker normalt ett uppföljningssamtal med kontaktläraren. Både skolan och deltagaren ska rapportera studieavbrottet till CSN. Mer information

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Handbok för administratörer inom yrkeshögskolan

Handbok för administratörer inom yrkeshögskolan Handbok för administratörer inom yrkeshögskolan April 2013 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning inom yrkeshögskolan................................................... 3 En utbildning från

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan

Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsnummer 201030520 Myndigheten för yrkeshögskolan Gäller utbildningsomgång 1 Grunduppgifter

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan

Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan Post - och Besöksadress Telefon E-mail Polstjärnegatan 4 D 031-10 65 80 vux.gbg@folkuniversitetet.se 417 56 Göteborg Vart vänder jag mig? Har

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionslogistik, Yhlog2

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionslogistik, Yhlog2 Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionslogistik, Yhlog2 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik på Göteborgs

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015 GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program Elevinformation Läsåret 2014/2015 Uppsala kommun FYRISSKOLAN Tel 018-727 97 00, Fax 018-727 97 24 753 75 UPPSALA E-post: info@fyrisskolan.uppsala.se Besöksadress

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP Träff 1 Lördagen den 22 september, klockan 1015 1600 Sal Homeros fm. Wägner och Moberg på em. Vecka 36 38, 3 september 22

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1 Konstnärliga fakulteten i Malmö STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1. IDENTIFIKATION Programmets namn och inriktning: Konstnärlig doktorsexamen i fri konst

Läs mer

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR 2010 12 08 Innehåll 1. Riktlinjer för medlemsuppdraget FSR 2. Instruktion för FSR 3. Checklista för skolornas studeranderättsliga standard 4. Överenskommelse

Läs mer

INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN

INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN Följande dokument måste bifogas din ansökan Tjänstgöringsintyg - Se mer information i blanketten UNDER PUNKT 4. Intyg

Läs mer

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Dnr 2007/83 PS 004 Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Riktlinjer för elevernas IT användning... 2 Allmänna utgångspunkter... 2 Behörighet och ansvar... 2 Internetanvändning,

Läs mer

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola erbjuder

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsteknik, YhProt2 50%

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsteknik, YhProt2 50% Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsteknik, YhProt2 50% Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionsutveckling på

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Kursmål och kostnader för respektive kurs

Kursmål och kostnader för respektive kurs Bilaga 4 Kursmål och kostnader för respektive kurs Mål för Allmän kurs Vårt mål är att oavsett din bakgrund, förutsättningar och intressen, skapa bästa möjliga villkor för studier och kunskapsutveckling.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 30 juni 2014 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner svenskar har fått

Läs mer

Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost

Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost Utbildningen Utbildningen är en del av den kommunala vuxenutbildningen och följer en statlig förordning. Minst 70 % av utbildningstiden ska

Läs mer

Information om Certifieringskursen till:

Information om Certifieringskursen till: Information om Certifieringskursen till: Personlig Tränare och/eller Kostrådgivare Presentation av kursen I samverkan med Branschrådet För Hälsa finns möjligheten att ansöka om certifiering till Personlig

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

Rektorsutbildning. för skolledare på folkhögskola program och anmälan. I korthet. Till ordförande och till rektor vid folkhögskolan

Rektorsutbildning. för skolledare på folkhögskola program och anmälan. I korthet. Till ordförande och till rektor vid folkhögskolan 2013-12-02 Till ordförande och till rektor vid folkhögskolan Rektorsutbildning för skolledare på folkhögskola program och anmälan Rektorsutbildningen vid Uppsala Universitet anordnar en utbildning för

Läs mer

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård)

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård) Studieinformation hösten 2015 fristående gymnasiala kurser (ej vård) Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Låneavtal för personlig elevdator Säffle kommun 1 Allmänna förutsättningar Herrgårdsgymnasiet i Säffle kommun erbjuder eleverna att under sin studietid, genom lån disponera en bärbar dator med tillhörande

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsteknik, YhProt3 50%

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsteknik, YhProt3 50% Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsteknik, YhProt3 50% Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionsteknik på Göteborgs

Läs mer

Paralegal. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Paralegal. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Paralegal en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning ska svara

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KURSBESKRIVNING Examensarbete 23hp Poängen fördelas på delmoment: Projektbeskrivning 2 hp Tidsplan 2

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

Personal och löneadministration

Personal och löneadministration Yh- och Ky-utbildningar ökar kompetensen inom områden där det råder brist på arbetskraft. Utbildningen i personal- och löneadministration är därför unikt utformad efter krav från arbetsmarknaden. Att kunna

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Kvalificerad Processoperatör

Kvalificerad Processoperatör Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Kvalificerad Processoperatör 60 KY-poäng Norrköpings kommun, Ebersteinska gymnasiet Utbildningsnummer: 200612740 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet BESLUT 1(7) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-563 087 27 mikael.herjevik@uk-ambetet.se Karolinska institutet Rektor Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

60. Information och reklam

60. Information och reklam Yrkeskod enligt ALS 601 Granskar och rättar korrektur mot manus. Ställer samman broschyr- och katalogmaterial. Har ofta kontakt med reklambyråer och tryckerier i leveransfrågor etc. Ställer samman visningsmaterial/produkter

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Ekonomihögskolan SYSA12, Informatik: Informationssystem och verksamhet, 30 högskolepoäng Informatics: Information Systems and Business, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng)

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) Mål Efter avslutad utbildning skall den studerande visa sådan kunskap

Läs mer

3. Regler för användandet av den personliga datorn

3. Regler för användandet av den personliga datorn Sida 1 av 6 Personlig dator (en till en) till elever i Sollentuna kommunala skolor 1. Bakgrund och syfte Sollentuna kommunala skolor vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informations

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015

KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 KVALITETSREDOVISNING, 2015 Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 Lisa Svensson lisa.svensson@skolor.hagfors.se Kvalitetsredovisning, 2015 Riktlinjer Målen

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng Växjö universitet Dnr 19/2004-510 Institutionen för pedagogik Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng 1. Beslut om inrättande av programmet Universitetsstyrelsen har genom beslut 2003-06-13

Läs mer

Infomet / Datateknik KursPM

Infomet / Datateknik KursPM Kurs HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 6hp, HT 2013 Infomet / KursPM Utdrag ur kursplanen Fullständig kursplan finns på http://www.kth.se/student/kurser/kurs/hf1005 Mål Kursens övergripande

Läs mer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer Offertförfrågan Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270 Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer (Förskolelyftet II) Skolverket avser med denna förfrågan

Läs mer

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Styrdokument dnr G2011/323 1 / 5 Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Beslutsdatum 130408 Giltighetstid Revideringsdatum Från och med

Läs mer

Information och regler Från A till Ö

Information och regler Från A till Ö Information och regler Från A till Ö Vi vill utveckla vår skola, så att våra elever ges de bästa förutsättningarna att nå målen i en miljö som präglas av kreativitet, framtidstro och lust att lära. En

Läs mer

KURSPLAN Fjäll- och äventyrsledare 15/16, 300 p

KURSPLAN Fjäll- och äventyrsledare 15/16, 300 p KURSPLAN Fjäll- och äventyrsledare 15/16, 300 p Kurser Fjäll- och friluftsteknik Ledarskap och projektledning Lärande i arbete Aktivitetsturism 1 Lärande i arbete Aktivitetsturism 2 Natur och miljö Sjukvård

Läs mer

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vårdutbildningar som ger dig möjligheter Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Falun@svok.se Västra

Läs mer

SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng

SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng utbildningsstart 15 aug 2011 ansökan 2 maj 2011 Ansökan Ansökningsblankett ansökan senast den 2 maj. Urval och antagning Utbildningen är riksrekryterande och

Läs mer

Attityder till vuxenutbildningen

Attityder till vuxenutbildningen Oktober 2012 Attityder till vuxenutbildningen Skolverket genomför under hösten 2012 för första gången en attitydundersökning bland lärare och elever. Resultatet från undersökningen kommer att bli ett viktigt

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng

Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng Lönekonsult en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning ska svara

Läs mer

Högskolan i Gävle Avdelningen för utbildningsstöd. Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle Avdelningen för utbildningsstöd. Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/117 2014-09-16 Förvaltningschefsbeslut 2014/17 Innehåll 1. Ansvaret för tentamenssamordning vid Högskolan i Gävle... 1 2. Anmälan till tentamen...

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Kryssen på skattningsskalan är satt av ledning, men alla frågor har även diskuterats

Läs mer