Studiehandbok 2013 Viktiga fakta kring dina studier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiehandbok 2013 Viktiga fakta kring dina studier"

Transkript

1 Studiehandbok 2013 Viktiga fakta kring dina studier

2 Personal och ansvarsområden 3 Folkhögskolan 4 Hemsidan 6 Gamleby 7 Målbeskrivning för kvalificerad Yrkeshögskoleutbildning i TV-produktion 8 Studiemedel/CSN 9 LIA - Lärande i arbete 10 Ledningsgrupp 12 Policydokument 13 Försäkringar: person, sak och utrustning 14 Lokaler och utrustning 15 Ordningsregler 16 Studenternas ansvarsområden 17 Dataregler 18 Upphovsrättsregler 19 Utgivaransvar 20 Arbetsformer och pedagogik 21 Schema 22 Studentaktiviteter/fritid 23 Läromedel/litteratur/Gemensamma regler och drogpolicy 25 Betygsättning, bedömningskriterier 26 Validering 28 Kvalitetsarbete 30 2

3 Personal och ansvarsområden Jens Arfvelin Utbildningsledare & ansvarig utgivare Undervisar i yrkesrollerna producent, projekt- och produktionsledning Pelle Liljegren Teknikansvarig Undervisar i kamera, redigering och videoteknik Benny Persson Serviceassistent, data/nätverksansvarig, webbadministratör & tekniker Gästlärare från branschen Namn bolag ämne Maria Essén Essential Films Manus, Regi & Dramaturgi Ulf Grünbaum Ljudteknikerpoolen Ljudteknik Magnus Gustafsson Garpek HB Starta Eget Ulf Hansson Mediaproduktion AB Regissör Per-Ola Hellberg ON Q AB Digital TV- & OB-produktion Tommy Håkansson Waytion After Effects Rune Johnsson Bildaren Ljussättning & Foto Arild Jägerskog KTH Stockholm Ljudets fysik & psykologi Alexander Knudtzon Zodiac Media/Mastiff/Jarowskij AVID-redigering Jörgen Knudtzon Öden & Äventyr Journalistik Tom Molin Fotograf-Ljussättare Studioljussättning Ulf Mårtensson Maximinimum Scenografi Anna Nordstedt Maskör Arne Swahn Emea Retorik Michael Taubert Taubert Production AB Fotograf Staffan Teste Bildombudsmannen AB Bild och upphovsrätt Rainer Winkler Organisationsutveckling AB Gruppdynamik 3

4 Folkhögskolan Den utbildning du går är en del av Gamleby folkhögskola och huvudman för densamma är Landstinget i Kalmar län. Det finns en hel del beröringspunkter du kommer att möta under dina studier här i Gamleby, till exempel finns möjlighet att till en rimlig peng äta i folkhögskolans matsal, tillgång till gymnastiksal, gästlärare från andra kurser, osv. kort beskrivning av Folkhögskolan På Gamleby folkhögskola möter du nya utmaningar och vänner. Här får du möjlighet att utveckla dina starka sidor och skaffa dig de kunskaper och erfarenheter som behövs för vidare studier eller arbete. Gamleby folkhögskola blandar gärna tradition och nytänkande. Våra utbildningar ger dig som vill läsa allmänna kurser eller som vill utveckla dig inom naturvetenskap, media, fritidsarbete, textil design eller kultur nya möjligheter. Vi har bland annat kvalificerade Yrkeshögskoleutbildningar inom tv-produktion och fotografi, kända i branschen som två topputbildningar. Till oss kommer studerande från hela Sverige, alla med olika bakgrund och förutsättningar, men med det gemensamt att man har bestämt sig för att läsa vidare och utvecklas. Det är det som gör vår folkhögkola till en sådan spännande och stimulerande mötesplats! Låna buss för resor inom utbildningen Folkhögskolan har tre bussar som man kan låna i utbildningssyfte, nedan följer instruktioner. Följande gäller om du behöver använda en av skolans bussar: Vänd dig till en kursansvarigansvarig lärare, bara han kan boka bussen. Ange färdmål. Det är upp till läraren att förvissa sig om att den som ska köra bussen har tillräckliga färdigheter för det. Vid resor är kostnaden 35 kronor per mil. Alla linjer betalar samma milkostnad. Läraren ansvarar för att inbetalning sker till expeditionen. Glöm inte att avboka om resan inte blir av! Skriv in destination och antal körda mil (mätarställning både när du tar bussen och lämnar den) i bussens loggbok. Bussen skall grovstädas efter användning. 4

5 Kontaktpersoner på folkhögskolan kolla gärna med utbildningsledningen vem du ska vända dig till i enskilda ärenden. Kurator: Catharina Brewitz e-post: SYV Eva Grenfeldt e-post: Rektor Ulf Kullin e-post: Expeditionen Hillevi Eriksson e-post: Ekonomiassistent Birgitta Valterson e-post: Vaktmästarna: Kaj Nilsson Joakim Davidsson Köket

6 Hemsidan På hemsidan finns översiktlig information om utbildningen, lärare och gästlärare, med mera. Syftet med den är huvudsakligen att marknadsföra skolan och informera utomstående om verksamheten. Skicka gärna intresserade, släkt och vänner dit. Adressen är 6

7 Gamleby Under dina studier tillbringar du mycket tid i Gamleby, och det kan vara bra att veta lite om orten nedan en kort beskrivning som även finns på hemsidan. Gamleby ligger vid en havsvik i ett vackert kulturlandskap som kallas Tjustbygden. Ett landskap som ser ut som en förstorad modelljärnväg. Selma Lagerlöf beskriver Tjustbygden som en plats där land och hav tävlar om att visa upp sina vackraste sidor. Garpedansberget och Gamlebyviken är bevis för denna kamp, mitt inne i själva Gamleby. Att många sysslar med aktivt friluftsliv i en sådan miljö är inte så konstigt. I Gamleby finns många idrottsanläggningar som du säkert får glädje av under din vistelse här. Det finns också en aktiv biografförening, Tjustbio som drivs av ortens föreningar. Gamleby är skolcentrum för den omgivande bygden. Här träffar du många andra människor på jakt efter nya kunskaper. Folkhögskolan (Folkan) inriktar sig mot natur och kultur, idrotts- och friluftsliv. Förutom GTV driver Folkhögskolan också en fotoutbildning, Fotoskolan. Det finns några större industrier som Akzo Nobel (färgtillverkning) och SAAB Baracuda (bland annat militärt maskeringsmaterial). Gamleby med sina cirka 4000 invånare ligger i Västerviks kommun, Kalmar län, i Småland. Det är 2,5 mil till Västervik, 16 mil till Kalmar, 25 mil till Stockholm och lite längre till Göteborg och Malmö. Gamleby ligger intill väg E 22 norr om Västervik. Från Norrköping kör du söder ut på E 22 tills du kommer till Gamleby efter ungefär en timme. Du kan också komma till Gamleby med buss eller tåg. Med tåg kommer du enkelt från till exempel Stockholm, Linköping, Norrköping eller Västervik. Busslinjer som passerar Gamleby är, förutom de lokala, Swebussexpress, och Stockholms-Expressen 7

8 Målbeskrivning för kvalificerad Yrkeshögskoleutbildning i TV-produktion Du som studerar på GTV har säkert helt klart för dig vad du kan förvänta dig av utbildningen och vad som förväntas av dig nedan en kort påminnelse om var du har hamnat. Så här står det i målbeskrivningen för utbildningen: TV-PRODUKTION 400 YH poäng. Utbildningens mål och syfte är att genom föreläsningar och praktiskt tillämpade övningar, under realistiska förhållanden, ge eleven insikter, kunskaper och förutsättningar för att efter utbildningen kunna verka professionellt inom den komplexa TV- och videobranschen. Tekniken är både analog och digital. Produktionerna genomförs både med enkamerateknik (XD CAM HD, DVC PRO och DV CAM) och flerkamerateknik i studio. Vi använder både linjär och och ickelinjär redigering, Beta SP och AVID HD. Produktionsövningarna genomförs och bemannas efter det aktuella scenariots utformning vad avser redaktion, inspelning och efterbearbetning. Varje elev tilldelas, i första hand efter eget önskemål, ett ansvarsområde. Stort ansvar vilar på studentens egna initiativ och förmåga att samarbeta med andra. Lärande i arbete (LIA) är en tredjedel av utbildningen och utförs på tv- och produktionsbolag. Avsikten med lärande i arbete är att studenten ska ges möjlighet att fördjupa sig inom sitt intresseområde och knyta kontakter inom branschen. Tidigare studenter är i dag verksamma som: projektledare, producenter, produktionsledare, researchers, bildproducenter, produktionsassistenter, fotografer, redigerare, tekniska ledare hos arbetsgivare som: SVT, UR, TV4, Strix Television, Jarowvskij, Titan Television, Baluba Television, Mediatec, Meter Film&Television, YellowBird, Mastiff, Badabing, Ratata, med flera. 8

9 Studiemedel/CSN Utbildningarna inom yrkeshögskolan är avgiftsfria, det vill säga skolorna tar inte ut några undervisningsavgifter. Däremot får du själv betala för litteratur och studiematerial, studieresor och transporter. Alla utbildningar berättigar också till studiemedel från CSN (Centrala studiestödsnämnden). Det gäller även praktikperioderna (LIA). Läs mer om studiemedel på CSN:s webbplats. Studerande inom yrkeshögskolan har rätt till ett så kallat CSN-kort om den studerande har studiemedel från CSN och om studierna bedrivs under minst 13 sammanhängande veckor på minst halvtid. Innehavaren till kortet har rätt till en rad rabatter, bland annat på resor. CSN ger ut kortet i samarbete med företaget Mecenat, för vidare information se 9

10 LIA - Lärande i arbete LIA-perioden (praktik) är totalt 28 veckor under andra året av utbildningen. Under praktiktiden (LIA) arbetar studenterna på platser knutna till sina respektive specialistområden. Anskaffning av LIA-platser Genom skolans kontakter i branschen finns kvalificerade LIA-arbetsplatser att tillgå, men en LIA-plats är aldrig enbart något som erbjuds den studerande, utan studenten förväntas ta en egen kontakt och komma överens med arbetsplatsen. Den studerande har också möjlighet att helt självständigt söka en LIA-arbetsplats, men skolan ska godkänna valet. Uppläggning av lärandet på arbetsplatserna Utbildningsledaren för utbildningen planerar LIA-perioden tillsammans med den studerande. En överenskommelse görs med LIA-arbetsplatsen och handledaren: om villkoren för LIA-perioden. om att lärandet ska ske i nära anslutning till utbildningsplanen. om att den studerande ska informeras om arbetsplatsens organisation, säkerhetsrutiner, verksamhet och produktionsmål. om att den studerande ska ges möjlighet att självständigt men under handledning genomföra egna arbetsuppgifter. om att den studerande ges möjlighet att lära känna arbetsplatsen, träffa verksamhetsansvarig och delta i olika möten som är knutna till arbetsplatsens professionella uppdrag. Inför LIA-perioden får handledaren skriftlig information om utbildningens mål och upplägg och vilken roll som LIA spelar i utbildningskonceptet. LIA-handledaren bekräftar på en särskild blankett ovanstående och anger vilken studerande som han/ hon ska handleda och under vilken period som det ska ske. Efter LIA-perioden sker en skriftlig utvärdering där handledaren ger sin syn på hur det fungerat och hur den studerande tillgodogjort sig kunskaper och erfarenheter. Stöd till studenterna och LIA-handledarna Skolan håller löpande kontakt under LIA-perioden genom e-post, telefonsamtal och personliga besök. Varje studerande får besök minst en gång av utbildningsledaren eller fastanställd lärare som då samtalar med både handledare och den studerande kring hur utbildningen fungerar. 10

11 Kopplingen mellan LIA och den skolförlagda delen av utbildningen Under LIA-perioden ska den studerande integrera färdigheter och kunskaper som erhållits på skolan med det praktiska arbetet på arbetsplatsen. Det sker genom att den studerande självständigt genomför allt mer komplicerade arbetsuppgifter som handledaren tilldelat. 11

12 Ledningsgrupp För varje yrkeshögskoleutbildning finns det en ansvarig ledningsgrupp som spelar en central och aktiv roll i utvecklingen och utvärderingen av verksamheten. Den består av företrädare från utbildningen, högskolan, det offentliga skolväsendet och studeranderepresentanter samt en majoritet arbetslivsföreträdare från branschen. Ledningsgruppen ska se till att utbildningen når uppsatta mål och bedrivs med god kvalitet enligt lagen om yrkeshögskola ((2009:128), förordningen om yrkeshögskola (2009:130). Ledningsgruppen ska också fatta beslut om antagning av studerande, utfärdande av examina och utbildningsbevis, pröva frågor om tillgodoräknande enligt 2 kap. 12, ändringar i utbildningsplanen och fastställande av kursplaner. Skolans budget presenteras i ledningsgruppen som ger synpunkter på prioriteringarna. Budgetarbetet görs av skolledning efter särskilda budgetmöten med lärarna och projektledaren. Innan dess har önskemål och synpunkter kommit in både från undervisande personal och studerande. Huvudmannen Landstinget i Kalmar län och utbildningsanordnaren Gamleby folkhögskola har en särskild av landstinget utsedd styrelse som har det övergripande ansvaret för all folkhögskolans verksamhet. Styrelsen sammanträder en gång i månaden. Ledningsgruppen för GTV: Ulf Kullin, Rektor, Gamleby Folkhögskola Jens Arfvelin, Utbildningsledare, GTV Gamleby Folkhögskola Per Liljegren, Teknikansvarig, GTV Gamleby Folkhögskola Kosta Economou, Universitetslektor, Linköpings Universitet, Campus Norrköping Jerry Engström, Campuschef, Campus Västervik, Västerviks kommun Ralph Björklund, Projektledare/Producent, NCP New Centry Production AB, Bromma Jan Sannerstam, Technical Director, Maximinimum, Stockholm Tom Molin, Tom Molin, Fotograf-Ljusättare HB, Solna Peter Borg, Efterbearbetningsproducent, Ratata Bearbetning AB, Stockholm Leif Thuresson, Sändningschef, TV 4, Stockholm Mariana Engvall, Projektledare, SVT Drama, Stockholm Kerstin Andersson, Producent, Zodiak Television AB Jarowskij, Stockholm Bo Enell, Program & Teknikchef, Norrköpings Tidningar Media AB, Norrköping Vakant, Studentrepresentant åk 1, GTV Louise Halldén, Studentrepresentant åk 2, GTV 12

13 Policydokument För att skolan, umgänget och utbildningen skall fungera på ett smidigt sätt finns det ett policydokument som definierar ramarna inom vilka alla på skolan skall röra sig. Dokumetet skriver du som studerande på och det fungerar som ett bindande avtal mellan dig och skolan. Policydokument Examensbevis utfärdas när alla kurser är genomgångna och alla uppgifter genomförda och godkända. Utbildningen innebär heltidsstudier, ingen distansutbildning medges. Närvaro är obligatorisk. På skolan bedrivs problembaserat lärande med lektioner och föreläsningar men utbildningen kräver också mycket självständigt arbete utan ledning enligt högskolemodell. Skolans utrustning skall i första hand användas till uppgifter och övningar som ingår i utbildningen. Ingen utrustning får användas innan noggranna instruktioner givits av personal. Ansvarsområden för de studerande innebär tillsyn och skötsel av skolans utrustning. Städning av golv och toaletter utförs av städbolag. Kursdeltagare får inte uppträda alkoholpåverkad eller drogpåverkad inom skolans område, ej heller i samband med skolarbete utanför skolan, under studieresa eller praktik. Kursdeltagare som innehar eller brukar någon form av narkotika avstänges omedelbart från undervisningen. Skolans lokaler får inte användas som festlokal utan tillstånd. Inga utomstående får vistas i skolans lokaler utan tillstånd av lärare. Produktioner som görs av de studerande i övningsuppgifter kan utan ersättning användas i skolan samt för marknadsföring av skolan i tryckta eller interaktiva medier. Enskilda verk som kan kränka den studerande får inte användas och eleven skall alltid vidtalas innan publicering. Fotografens/ producentens namn skall alltid sättas ut i anslutning till produktionen. Från varje klass utses en studentrepresentant som ledamot i ledningsgruppen. Huvudman för GTV är Gamleby folkhögskola och Landstinget i Kalmar län. Utbildningen sker på uppdrag av regeringen och kursplanen är granskad och godkänd av YH-myndigheten. 13

14 Studieuppehåll. Om du behöver ta ett uppehåll i dina studier på längre tid än en månad ansöker du skriftligen om det via utbildningsledaren till rektor. Godtagbara skäl för studieuppehåll kan vara sjukdom, graviditet, vård av barn, eller plikt-tjänstgöring.i ansökan ska följande anges: skäl till uppehållet, vilken period uppehållet ska gälla samt namn och personnummer. I återkopplingen från rektor (som fattar beslut om studieuppehåll) kommer det att anges huruvida din ansökan har beviljats eller ej samt om du kan garanteras en plats på utbildningen efter uppehållet eller ej. Beslutet delges den sökande samt YH-myndigheten och arkiveras vid Folkhögskolan. Innan du ansöker om studieuppehåll bör du särskilt beakta att det finns tidpunkter under utbildningen då ett studieuppehåll är problematiskt rent praktiskt, rådgör därför med utbildningsledaren innan du ansöker om studieuppehåll. Studieavbrott. Om du, som studerande, önskar sluta vid GTV innan du slutfört dina studier ska du själv anmäla avbrott i utbildningen. Detta ska göras skriftligt och undertecknas. Din anmälan om studieavbrott ska innehålla namn och personnummer, vilken utbildning och vilket intag det gäller (med utbildningsnummer) samt vid vilket datum studierna avbryts. Om du behöver hjälp med detta kontaktar du antingen din utbildningsledare, eller studie- och yrkesvägledaren på Folkhögskolan. Om du avviker från utbildningen utan att begära studieuppehåll och inte deltar i undervisningen eller examinationer på mer än tre månader betraktas detta som ett studieavbrott. Rektorn fattar då beslut om studieavbrott, på inrådan från utbildningsledaren, som innehåller samma information som ovan och delger den studerande, liksom YHmyndigheten, beslutet. Beslutet diarieförs och arkiveras vid Folkhögskolan. Försäkringar: person, sak och utrustning Du som student är under skoltiden och LIA-perioden olycksfallsförsäkrad via landstinget samt via kammarkollegiet. Det finns även en sakförsäkring. Du kan läsa mer om ditt försäkringsskydd på Skolan ansvarar dock inte för skador som uppstår om den studerande lånar handledarens utrustning under fritid eller om den studerande t.ex. använder handledarens bil eller annat som vi inte utbildar för. Vi rekommenderar en ansvarsförsäkring för varje studerande då skolans eller LIAplatsens utrustning används utanför skolan/arbetsplatsen efter skoltid/arbetstid. Ingen utrustning får lånas hem utan tillstånd. Vid uppenbart slarv betalas reparationskostnader av den studerande. Har du med dig egen utrustning är denna inte per automatik försäkrad via skolans försäkringar, utan vi rekommenderar att du innan utbildningsstart ser över ditt personliga försäkringsskydd. 14

15 Lokaler och utrustning Larmet Skolan är automatiskt larmat vardagar mellan och Lördag/söndag är hellarmad. Använd då de koder du fått. Se alltid till att larma på igen om du varit i lokalerna dessa tider. Skolan är stängd under juli månad. Under förutsättning att varje studerande tar sitt personliga och kollektiva ansvar samt deltar i den dagliga undervisningen håller vi skolan tillgänglig dygnet runt under terminerna. De studerande ansvarar då själva för av- och pålarm samt att alla fönster och dörrar är låsta och att vatten och ström är avstängt vid hemgång. Närmare information om larmsystemet, passerkort, mm får du av kursledningen. 15

16 Ordningsregler För att verksamheten skall flyta på bra finns det ordningsregler som reglerar den dagliga verksamheten. Dessa finns också finns med i ett dokument som du som studerande skriver på. Vi börjar klockan varje morgon med redaktionsmöte, om ej annat meddelas. Obligatorisk närvaro gäller. Projektarbeten måste godkännas av ämnesansvarig utbildare. Utrustning måste kvitteras ut innan projekt påbörjas. (försäkringsfråga se ovan) Ingen utrustning får lånas hem utan tillstånd. Ej återlämnad utrustning eller delar som saknas debiteras låntagaren. Om utrustningen som du använder går sönder, måste du säga till teknikansvarig omedelbart så att reparation kan påbörjas omgående. Maskiner får inte flyttas mellan olika rum eller lämna skolans lokaler utan tillstånd. Kopplingar bakom maskinerna får inte ändras. Rökning är totalt förbjuden i alla utrymmen. Mat, kaffe, läsk mm är inte tillåtet i redigeringarna och kontrollrummet. Frukost, lunch och middag skall endast avnjutas i köksavdelningen. Skolans telefoner är endast till för research och annan redaktionell verksamhet. Privata samtal får göras i begränsad omfattning. (ringa för att bli uppringd) Inga utomstående får vistas i våra lokaler utan tillstånd av skolans personal. Bokning av bil vid produktion måste göras senast en dag i förväg. (upp till max 50 mil/ studerande första året). Ansökan om ledighet lämnas skriftligen senast en vecka i förväg till utbildningsledaren. Sjukanmälan måste göras personligen till någon av skolans personal före klockan Den som går sist stänger fönster, branddörr och ytterdörr samt släcker. Vardagar klockan går varningslarmet. Alla måste lämna byggnaden. GTV Gamleby Folkhögskola är copyrightinnehavare till samtliga verk som framställs med skolans utrustning under utbildningstiden. Kostnader Anmälningsavgiften är 250 kronor. Inbetalning av avgiften sker efter antagning. Det är din bekräftelse på att du antar erbjuden utbildningsplats. Studieresor, transporter och annat förbrukningsmaterial bekostas av den studerande själv. 16

17 Studenternas ansvarsområden Alla Studenter delas in i team, grupper och redaktioner. Dessa grupper används på lektioner och i produktioner. Dessutom utses 2 personer som dagliga redaktörer samt 2 personer som är teknikansvariga. Dessa har speciellt ansvar under 2 veckor sen byter man till nya ansvariga. 17

18 Dataregler Regler för användande av skolans datorer och trådlösa nätverk. Skolarbete går före annat användande av skolans datorer. Spel och surfande är tillåtet i den mån det finns lediga datorer Skolans datorer, servrar och nätverk får enbart användas för att arbeta med och/eller lagra skolrelaterade dokument, program och annat. Skolans skrivare är till för att skriva ut skolarbete; inte privata utskrifter. Tänk på att alltid förhandsgranska det som ska skrivas ut för att undvika onödiga utskrifter. Använd färgutskrifter endast när det är motiverat. Det är förbjudet att besöka hemsidor vars innehåll är oetiskt, till exempel rasistiskt, pornografiskt eller på något sätt olagligt. All webbtrafik filtreras och loggas och det går att ta reda på i efterhand vem som har gjort vad. Du måste efter bästa förmåga förhindra att skadlig programvara (trojaner, virus etc.) förs in på skolans datorer genom att exempelvis viruskontrollera all data som du tar med dig till skolan. Alla datorkonton är personliga och du är skyldig att hålla ditt lösenord hemligt. Tänk på att du är ansvarig för allt som görs på datorn när du är inloggad. Det är förbjudet att försöka gå runt de säkerhetsbegränsningar som finns i systemet för att göra sådant som man inte har befogenhet till.,t.ex. installera program på datorerna. Glöm inte att alltid spara dina filer på servern G: eller H:, där G: är gemensam för alla och H: är studentens privata katalog. Spara aldrig något lokalt på datorn. Glöm inte att alltid logga ut från datorn när du är klar annars påverkas nätverket och det går segt. Men stäng inte av datorn eftersom uppdateringar sker på natten. För att använda egen dator på GTV & Gamleby folkhögskolas trådlösa nätverk ska följande krav uppfyllas. Datorn skall ha regelbundet uppdaterat virusskydd. I övrigt gäller samma regler som för skolans nätverk. 18

19 Upphovsrättsfrågor GTV Gamleby folkhögskola har upphovsrätten till samtliga verk som framställs av studenter med skolans utrustning under utbildningstiden. I fall då studenten önskar vidareförsälja eller på annat sätt kommersiellt nyttja material framställt med skolans utrustning skall detta diskuteras med kursledningen. 19

20 Utgivaransvar Utbildningsledaren för utbildningen är registrerad som ansvarig utgivare för allt material som produceras av studenter under utbildningstiden. Detta innebär att studenterna inte behöver ta hänsyn till PUL (Personuppgiftslagen). Fråga läraren vad detta innebär. 20

21 Arbetsformer och pedagogik Den fysiska miljön Vår ambition är att utbildningsmiljön med dess lokaler i hög utsträckning skall överensstämma med de arbetsplatser som du som student under LIA-perioden och senare efter utbildningen möter. Samma gäller utrustningen. Utbildningsmiljön är i princip tillgänglig dygnet runt för eleverna med de restriktioner som gäller utifrån säkerhetsaspekter. Den skall uppfylla de krav som lagen ställer på lokaler avsedda för utbildning (ventilation, säkerhet, mm). Vad gäller handikappanpassning och anpassning för elever med särskilda fysiska behov finns en beredskap till anpassning av lokalerna. Den pedagogiska miljön Den pedagogiska miljön är tänkt att likna mer en arbetsplats än en skola. Lärarna agerar lika mycket som arbetsledare och uppdragsgivare som i sin roll som lärare och mentorer. YH-utbildningarna är i hög utsträckning PBL-baserade utbildninar. Problem löses gemensamt i arbetslag på samma sätt som på de flesta arbetsplatserna. Den psykosociala miljön Alla studerande ska bli sedda, bekräftade och utvecklas som människor detta mål finns inskriven i huvudmannens, Folkhögskolans, värdegrund för verksamheten. Lärarna skall lika mycket bry sig om de studerandes utveckling som människor som om utvecklingen inom sina respektive yrkesroller. De studerande har tillgång till kurator. Skolans jämställdhetsplaner, arbetsmiljöplaner och plan mot kränkande särbehandling gäller all skolans verksamhet. 21

22 Schema Utbildningen schemaläggs för en termin i taget och publiceras vid terminsstart. Schemat är tillgänglig digitalt via en inloggning som delas ut vid kursstart. Det är helt naturligt att ett schema som sträcker sig över en så pass lång tidsperiod kan ändras på grund av sjukdom eller annat oförutsett. Ändringar meddelas kontinuerligt, men det är också studentens skyldighet att regelbundet kontrollera schemat. 22

23 Studentaktiviteter/fritid Trots att Gamleby är en relativt lite ort finns det en hel del man kan göra på sin fritid. Nedan ett axplock: (se även ) Anläggningar och platser för fritidsverksamhet i Gamleby Gamleby Sporthall Idrottshallen ligger granne med skolan. Hallen disponeras av skolan en timme i veckan. I anslutning till idrottshallen ligger även en bowlinghall och lokal för luftgevärsskytte. Folkhögskolan har också idrottshall och redskap för styrketräning. Gamleby Träningscenter Styrketräning, Konditionsmaskiner, Fria vikter. Tjustvallen På Gamlebys idrottsplats finns fotbollsplan, friidrott och vintertid en konstfrusen bandybana. I anslutning till idrottsplatsen ligger tre tennisbanor som hyrs ut av tennisklubben och bokas vid sportaffären i byn. Garpedansberget Ett utmärkt friluftsområde med bl.a. utsiktsplatser över Gamleby och Gamlebyviken. Här finns en motionsslinga på 2,5 km för promenader, löpning och skidåkning. Elbelysning. På berget finns också skulpturparken Garpes Vänner en 300 m lång konstsalong med troll och annat. Gamlebyviken Både GTV och folkhögskolan ligger i anslutning till Gamlebyviken. Vaktmästarna på skolan lånar ut kanoter, paddlar och flytvästar. Gamlebyviken är känd för sitt fina gäddfiskevatten. Hammarsbadet Som är en trestjärnig campingplats ligger vid Gamlebyviken på fem minuters promenadavstånd från GTV. På campingplatsen finns hopptorn, lagun, studsmatta, minigolf och beachvollyplan. Båtar uthyres. 23

24 Gamleby OK:s klubbstuga Orienteringsklubben har en stuga med tillhörande friluftsområde tre kilometer väster om Gamleby. Här har du möjlighet att utnyttja de permanenta slingorna på 2,5 5 samt 10 km, såväl sommar som vinter. Folkparken i Gamleby Är en av Sveriges äldsta folkparker. Med jämna mellanrum spelas där dansmusik och teater. Tjustbio Gamleby biografförening visar aktuella filmer varje söndag kl under hela läsåret. Dessutom finns ett sidospår, kallat Smalspåret som visar film ca 6 måndagar per termin. Efter varje filmvisning i Smalspåret följer en eftersits, med diskussion kring filmen, oftast ihop med en föreläsare. Platsen är Åbyskolan aula. Boulebana i Unos Park Gamboule heter föreningen och de träffas 2ggr/vecka Västerviks kommun Fritidsverksamheten i hela Västerviks kommun se 24

25 Läromedel/litteratur All litteratur och alla läromedel bekostas av studenten. Sambeställningar organiseras och genomförs av studenterna själva. Gemensamma regler och drogpolicy Dessa finns också finns med i ett dokument som du som studerande skriver på. Om du känner att du aktivt vill medverka till att hålla följande gemensamma regler och drogpolicy levande är du välkommen att bo och studera hos oss: Vi kommer i tid till lektionerna, samt är närvarande i all undervisning och i alla skolgemensamma aktiviteter på och utanför skolan. Rökning är endast tillåten på särskilt avsedda platser. Vi är aktsamma om skolans lokaler och boendet för att få en trivsam studiemiljö. Vi strävar efter ett gott bemötande genom att lyssna och visa respekt för varandra. Vi respekterar skolans drogpolicy. Detta innebär att vi inte använder någon form av droger inom skolans område. Med droger avser vi alkohol, narkotik, dopingpreparat och övriga preparat som inte är förskrivna av läkare. Drogpolicyn gäller även i samband med skolarbete utanför skolan, studie resa eller praktik. Studerande och personal har ett gemensamt ansvar för att alla som kommer hit ska få studera i en stimulerande och avspänd miljö. I skolan ska trivsel och sammanhållning råda, vilket lätt kan slås sönder av ett drogbruk. Effekten kan bli att hänsyn och solidaritet försvinner, att splittring uppstår och att en del kamrater slås ut. Varning eller avstängning blir följden av att inte följa skolans drogpolicy. 25

26 Betygsättning, bedömningskriterier De betygskriterier som används i utbildningen är IG, G och VG. Vi använder ECTS betygsskala och definitioner vid omvandling för den som vill ha ett internationellt betyg. Vid fastställandet av betygskriterierna för en kurs eller ett moment utgår vi dels från de krav som branschen ställer på hur ett uppdrag ska vara utfört för god kvalitet dels utifrån de kunskapskrav som är formulerade i kursmålen i form av "kunnakrav". Branschens krav på kvalitet på en professionellt utfört arbete kan delas in i flera olika moment som teknisk kvalitet, bildkommunikation, kreativitet, hur väl det uppfyller beställarens önskemål, hur samarbetet med beställaren fungerat osv. Varje kurs har ett mål som den studerande ska ha uppnått. Utifrån de målen formulerar vi betygskriterier för betyget Godkänt och betygskriterier för betyget Väl Godkänt. Generella kriterier för betyget Godkänt den studerande klarar kunnakraven i kursmålen på ett tillfredsställande sätt. den studerande genomför ålagt uppdrag samt beskriver dess betydelse i arbetsuppgiften på ett tillfredsställande sätt. den studerande presenterar uppgifterna och redogör för produktionsprocessens olika led och dess betydelse för produktens kvalitet på ett tillfredsställande sätt. den studerande söker fakta i intervjuer, manualer, fackböcker och databaser. den studerande arbetar på ett skydds- och miljömedvetet sätt. den studerande anpassar budskapet efter målgruppen. den studerande planerar, genomför och dokumenterar sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. Generella kriterier för betyget Väl godkänt den studerande klarar kunnakraven i kursmålen på ett utmärkt sätt. den studerande genomför ålagt uppdrag samt beskriver dess betydelse i arbetsuppgiften på på ett utmärkt sätt. den studerande presenterar uppgifterna och redogör för produktionsprocessens olika led och dess betydelse för produktens kvalitet på ett utmärkt sätt. den studerande analyserar produktionen och anpassar den till olika målgrupper på ett utmärkt sätt. den studerande planerar, genomför och dokumenterar sina arbetsuppgifter på ett utmärkt sätt. För den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen utgår vi från de krav som ställs i branschen och som finns beskrivet i kursmålen för LIA-perioden. 26

27 Former för kunskapskontroll Varje delkurs utvärderas genom en tentamen eller via en redovisning/projektpresentation som bedöms av de ansvariga lärarna enligt betygskriterierna ovan. Vi använder betygsgraderna enligt ovan. Om någon kurs inte blivit godkänd kan den studerande tentera på nytt eller redovisa på nytt. LIA som inte genomförts med godkänt resultat måste göras om. Samtliga betygskriterier och bedömningsgrunder är kopplade till utbildningens mål och syfte. Examensprojekt Studenten skall tillsammans med andra studenter kunna genomföra en slutproduktion. kunna utföra idéarbete, planering, inspelning och redigering samt lösa de problem som uppstår under produktionens gång. Utvärderingar Vi gör kontinuerligt utvärderingar av delkurser och hela utbildningsblock. Samtliga utvärderingar formuleras utifrån syftet med utbildningen att utbilda studenterna enligt utbildningsplanen. De studerande redovisar sina LIA-perioder vad avser innehåll och hur det fungerat. Handledare redovisar den studerandes prestation via särskilda dokument som ligger till grund för skolans bedömning. 27

28 Validering Valideringen tar sin utgångspunkt i individens faktiska kunskaper. Den är per definition individuell, men för att göra den tillgänglig för alla måste det finnas en övergripande tanke och ett system som upplevs som rättvis av alla. Grundläggande metodkrav för validering hos oss: 1. En lista på kunskapskällor/yrken/utbildningar där kunskap kan inhämtas görs i form av en checklista. 2. Information om validering måste vara tillgänglig på ett förståeligt sätt för alla. Övergripande information om validering finns på hemsidan och i informationsmaterial. Information om validering ges i anslutning till presentation av kursen. 3. Validering kopplas till de krav som vi ställer på godkänt i enskilda kurser. Dokumentation och metod för validering Rutiner vid validering: Begäran om validering av studenten. Intervju/ diskussion utifrån vad validering är och vilka olika källor för kunskap som vi bedömer. Inlämning/ redovisning av underlag för validering. Gemensam genomgång av utbildningens krav för enskilda kurser. Gemensam jämförelse av valideringsunderlaget mot dessa krav och olika betygskriterier. Kort skriftlig motivering av betyg alternativt kort skriftlig motivering av krav för komplettering alternativt avslag. Hela kedjan skall kunna följas och vara lika för alla. Önskar någon validera någon kurs avsätter ansvarig lärare tid för att individuellt kunna se vad som kan valideras och vad för underlag som måste lämnas ytterligare för att validering ska kunna ske. I den mån validering bygger på intyg, betyg eller andra dokument från en annan utbildning, inom eller utomlands, ska alltid äktheten av dokumentationen kontrolleras. Intyg, betyg eller yrkesbevis kan valideras och kravet för godkännande är att individen uppfyller de kunskapskrav som vi ställer i den aktuella kursen. En sammanställning av var kunskap kan komma ifrån är alltid utgångspunkten för en första bedömning. Kunskap som kan ligga till grund för validering kan komma från: 28

29 tidigare utbildning prov/tester yrkeserfarenheter arbetsprover kurser erfarenheter Processen fram till validering dokumenteras av ansvarig lärare som för anteckningar. Hur sedan valideringen genomförts, och med vilket resultat rapporteras av ansvarig lärare till rektor. Metod för tillgodoräknande Tillgodoräknande av kunskap och/ eller färdigheter som fastställts via validering kan ske för delar av en delkurs eller för hela delkursen. De flesta delkurser har delats upp i ett antal teoretiska (kunskapsprov), praktiska (praktiska prov) och yrkesspecifika (exempelvis genomförande av LIA) moment. Uppfylls kraven för någon av dessa delar kan den studerande tillgodoräkna sig just dessa. I delkurser där projektarbete eller gruppdynamiska moment är en del av kursmålet är validering av enbart faktakunskap eller teoretiska kunskaper inte möjlig. Samma gäller kurser som bygger på så kallad upplevelsebaserad pedagogik eller kurser där tentamensformen bygger på att examinator sätter betyg genom deltagande observation eller liknande. Önskar den studerande ett formellt erkännande av tidigare förvärvat kunskap, dvs. vill ha ett speciellt intyg, betyg, diplom eller certifiering kan själva valideringsprocessen vara ett underlag för en utredning om detta, men validering kopplad till YH-utbildningen leder inte med automatik till ovan nämnd dokumentation. Tanken med validering så som den beskrivs i detta stycke är att underlätta för den studerande med tidigare kunskap och färdigheter inom ramen för YH-utbildningen. 29

30 Kvalitetsarbete Skolan har utarbetat en rutin för systematiskt kvalitetsarbete inom alla områden. Har du synpunkter på utbildningen var inte blyg att framföra dessa. Det är bara genom en ständig dialog vi kan nå våra gemensamma mål. Nedan några korta utdrag ur kvalitetsplanen, som i en ständigt pågående process kontinuerligt ses över. Fyller utbildningen marknadens behov? a) Mål Våra YH-utbildningar ska tillgodose marknadens behov av yrkeskompetens inom sina respektive kunskapsområden och branscher på kort och på lång sikt. Ett delmål är att hitta rätt balans mellan specialistkunskap och generell yrkeskunskap. Utbildningarna ska förbereda deltagarna till att kunna starta och driva eget företag. Utbildningarna ska ta hänsyn till de krav en internationell arbetsmarknad ställer. I första hand genom att ge kunskap som är gångbar över hela världen, i andra hand genom val av teknik, programvara, litteratur och föreläsare. Utbildningarna ska vara i framkant vad gäller den tekniska utvecklingen i branschen. För GTV handlar det t ex om HD-produktion eller 3D-filmskapande. Den som genomgått våra YH-utbildningar skall tillföra den senaste, nyaste och mest aktuella kunskapen till de företag som anställer honom/henne. Medlemmarna i ledningsgruppen ska vid ledningsgruppsmötena ha som rutin att rapportera från sin omvärld, med syfte att bevaka utbildningens kvalité och inriktning. Enkätformulär lämnas till LIA-platserna via studerande eller vid besök. Utbildningsledaren/projektledaren sammanställer enkätresultaten och föreslår åtgärder utifrån resultatet. Nya och gamla studerande länkas samman via ett mentors/faddersystem under första terminen. Lärare/ handledare och i viss mån gästlärare engageras praktiskt i kursplaneringen med uppmaning till att värdera, kritiskt granska och kommentera innehållet. Utbildningsledningarna gör kontinuerliga studiebesök, besöker mässor och studerar marknaden med hänsyn till utveckling och förändringar både vad gäller teknik, metoder och nya tillämplingar. Utbildningsledningarna gör vid sina besök på LIA-platserna en utvärdering av utbildningens innehåll utifrån LIA-platsens konkreta omvärld, arbetssätt och behov av kunskaper. 30

31 Uppföljning av kvalitetsarbetet Ledningsgruppen deltar i kvalitetsarbetet. Formerna för detta bestäms vid ledningsgruppens möte. Skrivningen går en årlig remissrunda i ledningsgruppen med uppmaning att läsa på och förbereda en kommentar till nästa ledningsgruppsmöte. Uppföljningar och utvärderingar behandlas i ledningsgruppen. Webb-baserade utvärderingar kan genomföras i den s k RIO-enkäten där enkäter kan konstrueras utifrån de behov vi har. Dokument du kan rekvirera om du vill ha fördjupad information: Plan för arbete mot kränkande behandling (via Folkhögskolan) Studentinflytande och studentdemokrati (via Folkhögskolan) Miljöpolicy (via Folkhögskolan) Bedömning av LIA-praktikant i arbetsplatsförlagd utbildning Avtal om arbetsplatsförlagd utbildning Ansökan om att få ledighet Projekt och produktionsorganisation Gruppindelningsschema Datorinloggning Överenskommelse om LIA-praktik 31

32 GTV Gundelvägen 8 C GAMLEBY Jens Arfvelin Mobil Pelle Liljegren Mobil Benny Persson Service/Mediatek GTV Redaktionen , Fikarum Telefax Gamleby folhögskola Huvudman för Gamleby folkhögskola är

Service Manager - for future tourism

Service Manager - for future tourism Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Service Manager - for future tourism 400 YH-poäng Malmö Utbildningsnummer: 200931410 Insänd till Myndigheten för yrkeshögskolan 2010-02-23 15:41:14 Gäller utbildningsomgång

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Kvalificerad Processoperatör

Kvalificerad Processoperatör Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Kvalificerad Processoperatör 60 KY-poäng Norrköpings kommun, Ebersteinska gymnasiet Utbildningsnummer: 200612740 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

Objektorienterad programmering och utveckling

Objektorienterad programmering och utveckling Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Objektorienterad programmering och utveckling 80 KY-poäng Jensen Education School AB Utbildningsnummer: 200451690 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Företagssäljare Ansvarig utbildningsanordnare: Kunskap & Kompetens i Sverige AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Örnsköldsvik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: {uppgift

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef Välkommen till MKV! Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap, till vardags förkortat MKV, är en del av Institutionen för informationsteknologi, ITM och medier vid Mittuniversitetet. MKV är ett

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201144060 Omgång:

Läs mer

NYCKELVIKSSKOLAN. Viktig information till studerande. Läsåret 2014-15

NYCKELVIKSSKOLAN. Viktig information till studerande. Läsåret 2014-15 NYCKELVIKSSKOLAN Viktig information till studerande Läsåret 2014-15 1 Hej och välkommen till Nyckelviksskolan! Här kommer ett häfte med information till dig inför skolstarten. Vi har samlat ihop sådant

Läs mer

NYCKELVIKSSKOLAN. Viktig information till studerande. Läsåret 2015-2016

NYCKELVIKSSKOLAN. Viktig information till studerande. Läsåret 2015-2016 NYCKELVIKSSKOLAN Viktig information till studerande Läsåret 2015-2016 1 Hej och välkommen till Nyckelviksskolan! Här kommer ett häfte med information till dig inför skolstarten. Vi har samlat ihop sådant

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 Augusti 2011 För att komma direkt till sidan, klicka på det du vill veta mer om. 1. Din ansökan 4 a. Komplettera

Läs mer

VÅR SYN PÅ. Lärande i arbete inom KY. Arbetslivet och LIA. Utformning av LIA. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007

VÅR SYN PÅ. Lärande i arbete inom KY. Arbetslivet och LIA. Utformning av LIA. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007 VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007 Lärande i arbete inom KY Lärande i arbete (LIA) är en viktig framgångsfaktor för KYkonceptet. Rätt hanterad är LIA en av

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Lönespecialist Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 280 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Löne- och ekonomikonsult Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 300 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2015! Augusti 2015

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2015! Augusti 2015 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2015! 1 Augusti 2015 2 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked

Läs mer

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen EN DEL AV REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN Fastställd av skolornas styrelse i Regionförbundet: 2012-12-17 Revidering görs

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Ansökningsid: Gy 214/4715 I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan.

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Hållbarhetssamordnare Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 200 Studieort: Mölnlycke Studieform: Distans Studietakt: Deltid 50%

Läs mer

STUDIEORDNING VID SMI. Version 2014-08-14

STUDIEORDNING VID SMI. Version 2014-08-14 STUDIEORDNING VID SMI Version 2014-08-14 Utskriven 2014-10-14. Studieordningen uppdateras kontinuerligt. Den senaste versionen görs tillgänglig via SMI:s serverplats för studenter. I ändringshistoriken

Läs mer

LUNNEVADS FOLKHÖGSKOLA: STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD

LUNNEVADS FOLKHÖGSKOLA: STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD Sid 1 (30) LUNNEVADS FOLKHÖGSKOLA: STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD Sid 2 (30) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION INNAN DEN STUDERANDE ÄR ANTAGEN 3 Mål med skolans kurser 3 Huvudmannens profil 4 Statens syfte

Läs mer

SKOLPLAN med arbetsplan och KURSKATALOG. DILLE GÅRD Naturbruksgymnasium

SKOLPLAN med arbetsplan och KURSKATALOG. DILLE GÅRD Naturbruksgymnasium SKOLPLAN med arbetsplan och KURSKATALOG DILLE GÅRD Läsåret 2010-2011 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Viktiga telefonnummer 3. Krishantering 4. Kontakt 5. Vision och Mål 6. Policydokument 7. Verksamhet

Läs mer

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 BRA ATT VETA För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 Innehållsförteckning A-Ö A... 1 Adress och kontaktpersoner... 1 Antimobbningsgrupp... 3 APL... 3 Avgifter... 3 Avhopp från kurs...

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU Instruktion för Examensarbete på avancerad nivå 30 hp inom jägmästarprogrammet eller magisterexamen Fakulteten för skogsvetenskap SLU Version 10 2009-07-01 Instruktion för Examensarbete Anders Alanärä

Läs mer

Studiehandbok YH-Skärgårdskapten 2014

Studiehandbok YH-Skärgårdskapten 2014 Studiehandbok YH-Skärgårdskapten 2014 Välkommen som student hos Marina läroverket! Marina läroverket är en fristående skola i marin miljö, som erbjuder gymnasieutbildningar, vuxenutbildningar samt fristående

Läs mer