Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen"

Transkript

1 Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen Hästen ska alltid arbeta i en form, där det är fysiskt möjligt för den att utföra det vi ber om. Hästen ska alltså inte på något sätt känna sig handikappad av sin form. Det är vikigt att rida hästen i en form som gör det fysiskt möjligt för den att vara i balans och som utvecklar dess gångarter och inte överbelastar senor, leder och muskler, utan tvärtemot, utvecklar dessa. För att få ut så mycket som möjligt av att läsa om hästens form, bör du först läsa kapitlen om Harmoni och Balans och jämvikt. Varför kan hästen inte arbeta i samma form med en ryttare på ryggen som utan? Av samma anledning som vi ändrar vår hållning när vi t.ex. bär en tung kasse i ena handen eller en ryggsäck på ryggen. När vi bär på något tungt ändrar vi vår hållning så att tyngdpunkten för det vi bär på kommer så nära vår egen tyngdpunkt som möjligt, så att tyngdpunkterna nästan sammanfaller till en i stället för två. Prova att hålla kassen ut från kroppen med rak arm och dansa balett samtidigt, så förstår du hur viktigt det är att hästen arbetar i vad vi kallar för en korrekt form. Man skulle kunna tro att hästen av sig själv skulle vilja hitta en form, som känns bekväm när den bär en ryttare på ryggen, men det fungerar nästan aldrig så enkelt. Alla hästar har olika exteriör, och det är få hästar som är byggda så att de gör det möjligt för dem att bära en ryttare på ryggen utan att ändra formen väsentligt. Kom ihåg att en unghäst har tillbringat större delen av sitt liv utan en ryttare på ryggen och har hittat en form där den känner sig trygg och i balans. Hästen försöker ofta inta samma form med en ryttare på ryggen och kompenserar då med spänningar för den disharmoni som uppstår. Det är viktigt att alltid rida hästen i en form som gör det fysiskt möjligt för den att vara i balans, som utvecklar dess gångarter och inte överbelastar senor, leder och muskler utan tvärt emot utvecklar dem. Med andra ord en form där hästen följer ryttarens vikt som en del av sin egen. Lyckas det blir hästen behaglig att rida och dens tillit till ryttaren och ridningen över huvud taget växer, vilket i sin tur leder till bättre resultat. Misslyckas vi uppstår det problem och kanske också skador på hästen. Hur bör hästens form se ut? Att beskriva hästens form är inte bara svårt, utan ökar också risken för att vi blir låsta. Det finns ingen som kan hålla upp en bild och säga att detta är den form som alla hästar alltid ska arbeta i. Som regel måste vi säga det beror på.. Läs därför detta kapitel noggrant och bilda dig sedan en egen uppfattning om det du läser. Få en egen bild av den form som bäst passar din häst. Copyright by Positive Riding. All rights reserved. 1

2 Vad är målet? Målet är att lära hästen att forma/organisera kroppen på ett sådant sätt att den kommer i harmoni med ryttaren. När vi rider hästen i vad vi kallar en korrekt form ska vi ta hänsyn till att formen ska göra det möjligt för hästen att vara i balans och att den känner sig så fri som möjligt, så att den på alla sätt utvecklar sig positivt. Dessutom ska formen ta hänsyn till hästens exteriör, utbildningsnivå och naturliga förutsättningar samt målet med träningen. Eller som jag brukar uttrycka mig: Hästen ska alltid arbeta i en form där det är fysiskt möjligt för den att utföra det som vi begär av den. Hästen ska alltså inte på något sätt känna sig handikappad av sin form. på om man kan få hästen att böja på nacken eller inte. Att studera formen på hals och nacke kan jämföras med instrumentbrädan på en bil: Lyser oljelampan är det ett tecken på att det fattas olja i motorn. Föraren har då två möjligheter: Antingen att fylla på olja eller att skruva ur lampan på instrumentpanelen. Väljer vi att fylla på olja (rätta felet bakom manken) slocknar lampan av sig själv och problemet är löst. Skruvar vi ur lampan (arbetar med att få hästen att böja på nacken) har vi bara lurat oss själva. Ett experiment Gör följande för att du lättare ska förstå, varför formen ska byggas upp bakifrån: Hur ska formen på hals och huvud se ut? Formen på hals och huvud ska vara ett naturligt resultat av det sätt, som hästen arbetar på från manken och bakåt. Med andra ord: Är formen fel framför manken ska den rättas bakom manken och inte genom att med alla medel försöka att tvinga hästen att ge efter i nacken. Det är lätt att se om en häst böjer på nacken. Betydligt svårare är det att avgöra om hästen är i balans, bär sig korrekt och går ärligt fram till bettet. Det är viktigt att vi får hela hästen med i bilden. Risken är stor att den mindre erfarne ryttaren tror att han har mycket mera kontroll över hästen, och känner att hästen är lättare att rida, när den böjer på nacken. Det är därför inte så konstigt att många ryttare börjar sitt ridpass med att försöka få hästen att böja på nacken ofta genom att använda handen för mycket eller genom felaktigt användande av hjälptyglar. Av och till får man känslan av att beviset för om man är en bra eller mindre bra ryttare beror Ställ dig upp och räta upp dig. Böj på huvudet så att hakan når bröstet. Vad sker med ryggen? Du blir svankryggig och spänd. Det är precis vad som händer med hästen när man bygger upp formen framifrån genom att försöka att få hästen att börja med att böja på nacken. Copyright by Positive Riding. All rights reserved. 2

3 Räta nu upp dig igen och slappna av. Böj lite på benen. Tyngdpunkten flyttas nu lite bakåt. Gå framåt. Det blir lättare att hålla balansen om du sträcker dig framåt och neråt samtidigt som du går. Låt hästen prata Vad ska vi starta med när vi tar tyglarna och börjar rida? Börja någon gång emellanåt ditt ridpass med att låta din häst arbeta i en fri och öppen form alltså nästan utan att du påverkar den och på raka spår. Se alltid till att du är avslappnad och att du följer hästen. Bevara en lätt kontakt med hästens mun med tygeln. Studera hästen under detta arbete och se hur den reagerar, uppfatta signalerna och försök att förstå dem. Om formen behöver ändras, tänk då: Hur kan jag hjälpa hästen att forma kroppen? Vad händer och varför? Springer hästen kan det vara av följande anledning: Hästen är rädd ev. för ryttaren eller för ryttarens hjälper. Hästen är för spänd. Vikten ligger för långt fram och hästen springer framåt för att komma ifatt sin vikt. Slår hästen sig fri och vill gå med nacken högt kan det bero på att hästen är i framvikt Blir hästen kort i halsen och går bakom lodplanen och släpper kontakten med bettet kan det bero på: Att den inte använder ryggen och därmed tappar bäringen. Vad sker nu med ryggen? Den rundas uppåt. Genom att be hästen att träda längre in under sin kropp med bakbenen får du den att sträcka hals och huvud framåt nedåt, samtidigt som den rundar ryggen. Hjälp hästen med att komma i lika bra balans med en ryttare på ryggen som utan, se kapitlet Balans och jämvikt. Går hästen inte fram kan det bero på: Att den rids i fel form. Att den har ont. Att den inte förstår/lyder den framåtdrivande hjälpen. Om hästen inte kan gå rakt fram, är det för tidigt att börja be den om att ändra formen. Att rida hästen i en korrekt form kräver en viss grad av samling, och att försöka att samla en häst som inte är rak gör allting värre. Copyright by Positive Riding. All rights reserved. 3

4 Det är naturligtvis inte möjligt att beskriva alla de reaktioner som eventuellt kan uppstå i detta lilla test, men tänk på att det alltid finns en naturlig förklaring på hästens reaktioner. Målsättning och system i ridningen Man kan säga att om vi gör allting korrekt ifrån början uppstår det inga fel och det ska vi naturligtvis försöka att efterleva. Då och då rider vi kanske runt lite planlöst och oorganiserat, och hästen känns inte riktigt ärligt eftergiven, och vi vet inte varför. När vi som de fantastiska ryttare vi ju är inte kan finna någon förklaring på varför hästen inte ger efter ordentligt, då måste det bero på att den är olydig, stel eller dum. Ett sådant resonemang leder sällan någonvart. För att få ett riktigt svar måste vi försöka att organisera och förenkla. Här kan vi lära något av kocken som förbereder för middagsgäster. Först sätter han ett mål bestämmer vad han ska servera. Därefter ser han efter vilka ingredienser (naturliga förutsättningar) som måste finnas tillgängliga. Han ser också till att redskapen (hjälperna) fungerar. Först nu kan han börja arbeta efter receptet. Resultatet kan nu knappast bli helt misslyckat, men hur gott det blir beror på hans rutin och naturligtvis också talang för matlagning. Vad uppnår man med att ha ett mål och genom att sätta ridningen i ett system? 1. Överblick. 2. Att hästen kan hänga med både fysiskt och psykiskt den röda tråden. 3. Att ryttaren, om det är något som inte riktigt fungerar, både märker det med det samma och vet vad det är som inte fungerar. Vad är målet? Att hästen ska gå i en korrekt form, balans och jämvikt. Hur fungerar systemet? Att ha ett system och en plan för sin uppvärmning är absolut nödvändigt för att uppnå ett bra resultat, men att diktera ett bestämt sätt som man kan arbeta med alla hästar på för att uppnå att de arbetar i en korrekt form är inte bara omöjligt, utan det innebär också att det sättet bara skulle passa till några få hästar. Här måste man säga: Det beror på Det system man ska arbeta efter ska naturligtvis passa till den häst som man arbetar med. Låt mig nämna några saker som man måsta ta hänsyn till: Hästens ålder Hästens exteriör Hästens utbildningsnivå Syftet med träningen Hästens förutsättningar, svaga och starka sidor Hästens temperament Hästens kondition Alla de svar du fick när du lät hästen prata Några hästar fungerar bäst om man startar med en skrittur i terrängen. Andra, ofta äldre hästar, ska kanske arbeta lite i galopp först, innan man startar det verkliga arbetet med formen. Det finns hästar som är betydligt lättare att komma i kontakt med om man först arbetar med dem ett par minuter från marken, innan man sitter upp, osv. Några generella mål för arbetet med hästens form Det vikigaste med hänsyn till hästens form är, att den använder/formar kroppen på ett sätt, så att dess tyngdpunkt blir placerad mitt under ryttarens. Copyright by Positive Riding. All rights reserved. 4

5 Samt: Att hästens form leder till att den kan balansera med en ryttare på ryggen. Att hästen utvecklar sina muskler, speciellt på överlinjen. Att det blir möjligt för hästen att arbeta utan negativa spänningar. Att det blir möjligt för hästen att bevara sina naturliga gångarter. Att formen och det sätt som hästen blir arbetat på leder till en ökad bäring. Att hästen inte blir överansträngd. Att följa pyramiderna är en bra idé, se kapitlet Pyramiderna. Som jag nämnt tidigare kan vi inte säga att detta är Systemet som alla hästar ska arbeta efter. Jag har dock vågat mig på att beskriva ett sätt som kan hjälpa de flesta hästar till att hitta deras naturliga form med tanke på att de ska bära ryttare på ryggen. När du läser nästa avsnitt måste du nog, för att förstå det, föreställa dig att du rider. Hur arbetar man med hästens form? Alla hästar har olika exteriör, rörelsemönster och temperament. Det måste vi respektera. Vi har alla en uppfattning om hur hästens form ska se ut, och det måste vi ha för att kunna skilja på rätt och fel. Men det är bara den som har skon på sig som kan tala om vart den trycker. Här kommer ett exempel på, hur vi kan hjälpa hästen att organisera sin kropp, så att den kommer att arbeta i vad vi kallar för rätt form, utan att vi blir för dominerande. Idén är att vi enbart ställer fyra krav på hästen, och dessa fyra krav kan hästen bara uppfylla när den av egen fri vilja formar sin kropp så att den kommer att gå i en korrekt form. Gör följande men se till att du känner dig frisk och utvilad du ska kunna läsa och rida i ditt huvud samtidigt: Du står i en halt och hästen är helt rak. Du har inte gett hästen några signaler. Ta en lätt kontakt med hästens mun. Be inte hästen om att ge efter, sitt bara helt stilla. Tänk: Om en liten stund, ska min häst och jag gå framåt i skritt. Vi ska gå i den riktningen. När vi går framåt, gör vi det tillsammans och samtidigt. När vi går framåt, vill jag gärna känna att hästen är på högkant och mitt under mig. För att uppnå detta ska du sträcka dig uppåt/ göra dig lång. Du sitter på mitten av en gungbräda och den ska varken peka för mycket neråt eller uppåt. För att få gungbrädan/överlinjen i jämvikt använder du överkroppen som en balansstång, och gungar lite fram och tillbaka tills du känner att du sitter rakt över hästen och har hittat din balans över dina båda sittben. Sättet du sträcker dig uppåt på, kombinerat med de framåtdrivande hjälperna ska ge dig en känsla av att du har mer häst framför dig än bakom dig. Korrigera inte hästen för att uppnå detta, se det bara framför dig och upplev det inne i ditt huvud. Sitt på ett sätt så att du håller fast dessa signaler med din kropp och din sits när du rider framåt. Gå framåt tillsammans När hästen går framåt ska han göra det på precis samma sätt som du. Så som du vill att hästen ska göra med sin kropp ska du göra med din kropp. Men innan du rider framåt ska du besluta dig om i vilken riktning du ska rida, vart du ska svänga osv. Tänk: Nu går jag framåt, och känn att du gör det och därigenom ber hästen om att göra detsamma. Tänk: Nu svänger jag här, gör det med din kropp, så gör hästen detsamma. Sträck dig uppåt och stanna med din kropp, därmed ber du hästen om att stanna. Skritta framåt och Copyright by Positive Riding. All rights reserved. 5

6 upplev att när du själv ökar steglängden, gör hästen det också. Sträck dig uppåt och tänk: korta steg, få dina sittben till att röra sig med korta steg, och hästen kommer också att korta steglängden. Upplev att du rör dig sidvärts, och be därmed hästen om att gå skänkelvikning osv. Hästen ska alltså göra det samma som du. Om hästen inte följer dig, har du två skänklar och två tyglar som kan assistera vid behov. Följer hästen inte med dig och svänger där du svänger osv. går den säkert i nerförsbacke/framvikt och då är det gungbrädan som ska justeras (tyngdpunkten ligger för långt fram). Om du förmår att hålla fast vid känslan av att hästen är mitt under dig, i jämvikt och framför dig, kommer den successivt att själv organisera kroppen så att den kommer i en korrekt form. Om hästen inte kan organisera kroppen så att den hittar en korrekt form kommer det inte att kännas bekvämt för den, och den får svårt att balansera. Ha tålamod, för det lönar sig att hjälpa hästen med att hitta den form som är rätt för den. Om hästens tyngdpunkt ligger för långt från din egen i början av denna övning får du acceptera att det kan ta lite tid för hästen att hitta den form som gör att dens tyngdpunkt hittar sin plats mitt under din. Fortsätt med denna övning tills du får följande två svar: 1, Det ska kännas lätt, som om hästen följer dig som en handske följer handen. 2, Hästen sänker av egen fri vilja huvud och hals som ett tecken på att den förstår och acceptera, att den ska arbeta mellan ryttarens hjälper. När du har lyckats med denna övning en gång kommer det att gå mycket lättare nästa gång. Allt som hästen utför ska börja med en tanke i ryttarens huvud. Turordningen ska alltid vara: se det känn det gör det. Det motsatta är: gör det känn det bli besviken. Det ska vara hästen som reagerar på ryttarens signaler, inte ryttaren som reagerar på det som hästen gör. En tanke formas i ryttarens huvud huvudet talar till kroppen kroppen talar till hästen. 1. Ryttaren tar tyglarna. Det är en signal till hästen att nu börjar arbetet. Ryttaren bör då känna att hästen vänder uppmärksamheten mot ryttaren och väntar på nästa signal. 2. Därefter bör ryttaren testa om hästen svarar för det framåtdrivande sätet och skänkeln alltså om ryttaren kan skapa energi. 3. Kan ryttaren få hästens fulla uppmärksamhet och med säte och skänkel skapa energi, beror resten på ryttarens förmåga till att skapa/ forma hästen med hjälp av denna energi. Vilket syfte har övergångar? Med övergångar aktiverar man hästens bakben och flyttar således tyngdpunkten fram och tillbaka. Om man rider många övergångar väntar hästen på dem och börjar förbereda sig genom att sätta bakbenen lite längre in under sig. Därigenom flyttas tyngdpunkten bakåt och hästen börjar minska steglängden och därmed tempot. När ryttaren märker detta har han möjlighet att med säte och skänkel driva hästen fram till bettet. Ryttaren kan således rida sin häst bakifrån och fram, till bettet in i övergången. Detta är speciellt nyttigt för hästar som har bråttom. Gör man detta arbete på ett riktigt sätt och med mycket känsla får hästen genom detta arbete ett naturligt behov av att söka sig framåt/nedåt. I det ögonblick som hästen börjar söka sig framåt/nedåt är det viktigt att ryttaren möter med en följsam hand så att hästen alltid har något att gå fram till nämligen bettet. Men kom ihåg att det är hästen som ska komma till bettet inte bettet som ska dra tillbaka Copyright by Positive Riding. All rights reserved. 6

7 till hästen, vilket är orsak till ett av det värsta och mest förekommande fel, nämligen den korta och ihopdragna halsen som får hästen att spänna sig, låsa ryggen och gå med styva raka bakben ofta med näsan bakom lodplanet. Hur skapar detta arbete ett behov hos hästen att söka sig fram och ner? En förklaring är att man med detta tillvägagångssätt aktiverar och gymnastiserar hästens bakben och rygg så att det bl.a. uppstår ett behov hos hästen att slappna av, och det gör den bäst när den söker sig fram och ner sträcker musklerna. Man får således hästens överlinje att arbeta som ett dragspel, och man ska se till att hela hästen blir med i dragspelet och inte som man ofta ser bara halsen. En annan förklaring är att om ryttaren först genom övergångar och halvhalter flyttar tyngdpunkten längre bak, och därefter genom halvhalter ber hästen om att försöka bevara bakbenens inundertramp och samtidigt ber hästen om att gå framåt, är den enda lösningen för hästen att sänka huvud och hals för att därigenom lägga så mycket vikt i rörelseriktningen att den kan gå framåt. Använder man sig av detta tillvägagångssätt och bygger upp formen naturligt bakifrån undviker man spänningar och motstånd och får hela hästen med i arbetet. När hästen förstår och kan utföra detta, bör det kunna utföras enbart genom halvhalter. I början kan man eventuellt skifta mellan halvhalter och övergångar mellan skritt och trav, senare också övergångar mellan galopp och skritt. Olika typer av form Låg form Hästen sträcker sig långt fram och ner, sträcker musklerna i överlinjen, och slappnar av. Formen blir friare och hästen arbetar naturligt. Hästen bör kunna gå in i denna form när helst ryttaren önskar det. Går inte det får man gå tillbaka och arbeta med grunderna igen. Det är viktigt att hästen i den låga formen blir kvar på hjälperna och endast ökar tempot på ryttarens kommando alltså inte ökar av sig själv. Ett bra sätt att lära den unga hästen eller den inte korrekt utbildade äldre hästen att söka sig fram och ner kan vara följande: Skritta på en 20 m volt och gör om volten till en fyrkant. I varje hörn utför du en kvarts bakdelsvändning. I denna bakdelsvändning ska du bevara hästens utsida helt rak. Du får gärna leda med den inre tygeln. Om hästen har för mycket vikt på framdelen upplever den att det är svårt att flytta framdelen runt eftersom den bär för mycket vikt. Den kommer då förmodligen att försöka flytta bakdelen utåt istället för att flytta framdelen runt. Försöker hästen att flytta bakdelen utåt är det viktigt att du förhindrar det med din yttre skänkel. Till en början kanske hästen spänner sig och går lite emot ryttarens hand då den upplever att denna vändning får den ur balans. Men korrigera inte hästen om detta händer utan låt den istället tänka själv. Det är hästens problem, och det är därför hästen själv som, med lite hjälp från ryttaren, ska komma på en lösning som gör det möjligt för den att vända utan att tappa balansen. Vad hästen ska komma på är att om den flyttar sina bakben lite längre in under kroppen kan han avlasta framdelen så mycket att det känns lätt att utföra vändningen. Om hästen inte hittar denna lösning efter ett antal kvartsvändningar kan man fortsätta bakdelsvändningen runt på en mindre cirkel till dess att hästen börjar söka sig framåt nedåt. I samma ögonblick som detta sker rider du hästen rakt ut med ökad steglängd på den raka linjen som utgör en del av fyrkanten. På detta sätt får du hästen att av sig själv känna ett behov av att söka sig framåt, ett behov som uppstår på grund av bakbenens inundertramp. Den framåt nedåt sökning som uppstår vid bakdelsvändningarna, ska du nu försöka att bevara genom att driva hästen framåt till bettet med säte och skänkel. Copyright by Positive Riding. All rights reserved. 7

8 I vändningen ska du kunna känna att bakbenen träder längre in under hästens kropp, att ryggen kommer upp och att hästen nästan av egen fri vilja söker sig fram och ner. Lyckas detta kan du säga att du har byggt upp formen bakifrån, vilket är korrekt. Den låga formen får inte leda till att hästen kommer i framvikt, så att den tappar jämvikten. Ryttaren ska känna att överlinjen från manken till svansen är konstant i en uppförsbacke, även om hästen sträcker halsen framåt nedåt. När bör hästen ridas i en låg form? I början av uppvärmningen och efter ett samlande arbete, dvs. efter behov lektionen igenom. Lektionen bör alltid avslutas med att hästen arbetar i en lägre form, där blodcirkulationen och då också syretillförseln till musklerna ökar. Det hjälper hästen att bli av med de slaggprodukter som samlats i musklerna under arbetet och som kan orsaka ömhet. Hopdragen hals Resultatet blir en spänd rygg, styva raka bakben och ingen bärighet. Gången och speciellt schwungen går förlorad. Ryttaren känner ofta motstånd mot handen. Även tungfel kan förekomma som en följd av detta. Hästen spänner sig En spänd häst kan inte lösgöras (sträcka musklerna). Den tappar gången, blir obehaglig att rida och riskerar lätt skador på leder och muskler. Samlad, högrest form Exempel på vanliga fel: Hästen går i framvikt Ryttaren har en känsla av att rida i nerförsbacke. Härigenom överbelastas hästens framben, bogarna blir låsta och hästen går med inaktiva bakben. Ryggverksamheten är dålig. Hästen tappar gången och drar sig fram med frambenen istället för att skjuta kroppen framåt med bakbenen. När ska hästen ridas i en samlad/högre form? När man utför rörelser som kräver ökad samling och bäring, ska hästen ridas i en högre form. I denna form ska hästen bära nacken som högsta punkt. Resningen framtill ska komma som en följd av en sänkning av bakdelen. Bakbenen blir mer aktiva, då det placeras mer vikt på hästens bakdel. Detta resulterar i att hästen blir lättare i framdelen och därmed friare i sina bogar. När bäringen ökar, blir det lättare för hästen att ändra riktning. Vid rörelser som bakdelsvändningar och galoppiruetter är det nöd- Copyright by Positive Riding. All rights reserved. 8

9 vändigt med ökad bäring i varierande grad beroende på centreringen, och för att göra det möjligt för hästen att utföra rörelser som piaff och passage måste mycket av hästens vikt flyttas över till bakdelen. Detta gäller även vid galoppiruetter. När hästen har lärt sig att bära sig själv korrekt känns det som om någon tar den i manken och lyfter den upp mot taket i ett rep som sitter fast i takstolarna. Det känns som om hästen är så högt upp att benen nästa inte når ner till marken och att hovarna knappt rör underlaget. Att rida en häst som inte bär sig själv känns däremot som om någon har skurit av repet och låter hästen falla tungt ner till marken i varje steg. En ökad bäring och bakbensaktivitet uppnås genom ökad samling med hjälp av halvhalter. Att kombinera halvhalter med samlande rörelser, som ökar bäringen, är det mest effektiva. När du använder samlande rörelser som verktyg, t.ex. sluta på en volt, bringar du hästen i en situation som får den att känna att den måste samla sig. Detta tillvägagångssätt är idealiskt eftersom det då känns naturligt för hästen att samla sig. Men kom ihåg att det samlande arbetet alltid ska kombineras med arbete i en djupare, mer avslappnad form, för att undgå att hästen blir överansträngd. När ska man då börja med att be hästen om att arbeta i en mer samlad och högrest form? Då detta är frågan om en gradvis stegrande process är det fel att tro att det är vid en bestämd tidpunkt i hästens utbildning, som man plötsligt kan be den om att ändra sin form och börja bära sig själv. En högrest form är resultatet av flera års hårt arbete. Innan hästen klarar av att bära sig själv i en högrest form ska dess teknik och muskler vara så välutvecklade att den inte blir överansträngd. Arbetet som utvecklar hästens förmåga att bära sig själv bör påbörjas så tidigt som hästens naturliga anlag tillåter, lite i taget, så att graden av samling och resning ökas långsamt. Om det uppstår spänningar ska man vara noggrann med att ofta skifta mellan arbetet i den högre formen med arbete i en lägre form. Men var inte rädd för att gradvis be hästen om ökad bäring, då det är det bästa för hästen eftersom framdelen avlastas och slitaget på den då minskar. Var bara försiktig och ha stort tålamod. Vanligast förekommande fel: Näsan är bakom lodplan Om man drar en lodrät linje genom hästens ögon, bör denna linje gå ungefär genom mungipan, således är hästens näsa framför linjen. Är den inte det blir resultatet en inaktiv rygg, utan bäring. Den naturliga framåtsökningen går förlorad och hästen tappar schwungen. Halvhalterna går heller inte igenom till bakbenen. Hästen är ihopdragen Detta får hästen att bli kort i halsen och det skapar spänningar i ryggen som tvingar hästen att gå med raka bakben. Det finns ingen bäring och kvaliteten på gången försämras. Dessutom kan resultatet bli att hästens skritt blir oren och passartad, samt att galoppen tenderar att bli fyrtaktig. Hästen är inte rak För att kunna arbeta i en hög form med ökad bäring ska hästen vara lika stark och balanserad i båda sidor, se kapitlet Hästens rakriktning. Hästen är inte tillräckligt lösgjord För att hästen ska kunna röra sig fritt i en samlad form måste den vara lösgjord. Andra vanliga fel Ryttaren tror att hästen är samlad när den i verkligheten bara går långsamt. Copyright by Positive Riding. All rights reserved. 9

10 Hästen är samlad genom att ryttaren bromsar den med de förhållande hjälperna utan att samtidigt använda de framåtdrivande hjälperna tillräckligt. Hästen arbetar med en kort ihopdragen hals. Hästen går på dubbla spår. Hästen känner sig instängd mellan ryttarens hjälper. Hästen är spänd. Vad ska du göra när du arbetar med hästens form? Du ska vara tålmodig. Du har kanske för ditt inre öga en bild av en färdig häst och så ska det också vara. Men du måste komma ihåg, att innan hästen kan arbeta i den flotta färdiga formen som den bästa Grand Prix hästen arbetar i, ska muskler, bäring och teknik byggas upp och det tar tid. Det viktigaste är att vara på rätt väg och att arbeta med hästen på ett sätt som leder till önskvärt mål. Du får inte glömma att formen ska ta hänsyn till hästens exteriör. Du ska arbeta med hästen, inte emot den. Copyright by Positive Riding. All rights reserved. 10

Den tar slut i tomma intet, den rör sig och den låter GUNGBRÄDAN. Av Emelie Johnson Vegh & Eva Bertilsson Publicerad i Canis 2004

Den tar slut i tomma intet, den rör sig och den låter GUNGBRÄDAN. Av Emelie Johnson Vegh & Eva Bertilsson Publicerad i Canis 2004 Den tar slut i tomma intet, den rör sig och den låter GUNGBRÄDAN Av Emelie Johnson Vegh & Eva Bertilsson Publicerad i Canis 2004 För en utförlig steg-för-steg-beskrivning, med bilder, läs vår bok Agility

Läs mer

Vad är klassisk ridning? Litteratur- och intervjustudie

Vad är klassisk ridning? Litteratur- och intervjustudie Beteckning: Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi Vad är klassisk ridning? Litteratur- och intervjustudie Lena Danius December 2006 B-uppsats, 5 poäng Didaktik Handledare: Eva Boudiaf Examinator:

Läs mer

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik!

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik! Sen nsitiv - Du är unik! Den här eboken är skriven med en intention att få fler människor att erkänna och kunna leva gott med sin sensitivitet. Den är en guldgruva för den som söker guld och en liten påminnelse

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Hästen I centrum. På omslaget fjordhästen Molly. Foto: Amanda Liljedahl. Ett projektarbete av Amanda Liljedahl och Viktoria Östblom

Hästen I centrum. På omslaget fjordhästen Molly. Foto: Amanda Liljedahl. Ett projektarbete av Amanda Liljedahl och Viktoria Östblom Hästen I centrum På omslaget fjordhästen Molly. Foto: Amanda Liljedahl Ett projektarbete av Amanda Liljedahl och Viktoria Östblom Foto: Anna-Karin Liljedahl Foto:Viktoria Östblom Innehåll Sida 10-11, intervju

Läs mer

Har hört att man kan köpa en liten lampa att sätta i vägguttaget, är det en bra idé. Grannen är rätt sur på oss.

Har hört att man kan köpa en liten lampa att sätta i vägguttaget, är det en bra idé. Grannen är rätt sur på oss. Jag har en tibetansk terrier som är 10 månader. Jag undrar hur jag ska göra för att han inte ska sticka iväg, jag vill kunna ha han lös ute. Jag ska snart ut till min stuga över påsken och vill då kunna

Läs mer

Dags för en förändring?

Dags för en förändring? Dags för en förändring? Dags för en skribent Karin Bengtsson foto www.matton.se Hans Runesson grafisk form Katarina Lundquist repro & tryck Löwex Trycksaker AB, Växjö upplaga 3 000 ex kontakt detgodalivet@ltkronoberg.se

Läs mer

Talängslan något vi inte kan blunda för

Talängslan något vi inte kan blunda för Hjälp dina elever och studenter att behärska sin ängslan för att tala inför publik. av Ulrika Axelsson Talängslan något vi inte kan blunda för JAG FÅR PANIK och börjar svettas, blir röd i ansiktet och

Läs mer

Grundläggande simning

Grundläggande simning Grundläggande simning En del av charmen med simning är den variation den erbjuder. I alla fyra simsätten gäller det att driva sig själv genom vattnet så effektivt som möjligt. Då är det inte överraskande

Läs mer

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre. www.lvn.se

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre. www.lvn.se Sov gott En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre www.lvn.se Innehåll Fakta om sömn 4 Sömnskolan steg 1 Skriv sömndagbok 7 Varför har du svårt att sova? 8 Granska din dag 8 Allmänna råd

Läs mer

NY OMARBETAD UTGÅVA! Del 1: Grundträning. Maria Brandel

NY OMARBETAD UTGÅVA! Del 1: Grundträning. Maria Brandel NY OMARBETAD UTGÅVA! Del 1: Grundträning Maria Brandel FRÅN VALP TILL STJÄRNA Del 1: Grundträning Maria Brandel Redaktörer: Lena Gunnarsson och Jenny Nyberg Från valp till stjärna Andra utgåvan Maria Brandel

Läs mer

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp. Att leda lärande samtal (Andra tryckningen) ISBN 91-85019-50-X Författaren Grafisk form: Gun-Britt Scherp Omslagsbild: Uwe Hamayer, Kiel Tryck:

Läs mer

Stämmer sällan i mitt fall

Stämmer sällan i mitt fall Dansa på deadline Mycket sällan eller stämmer inte alls i mitt fall Stämmer sällan i mitt fall Stämmer ibland i mitt fall Stämmer ofta i mitt fall Mycket ofta eller stämmer helt och hållet i mitt fall

Läs mer

Kulturen och pilen. $OODKDULGpHURPKXU

Kulturen och pilen. $OODKDULGpHURPKXU Kulturen och pilen '(1.8/785(//$ %,/'(1$97(5$3, Människor 1 som kommer till terapeuter och behandlare har olika idéer om hur psyket fungerar och om hur behandling skall bedrivas. Vi kallar deras idéer

Läs mer

2006 Åke Åhsblom och Liber AB

2006 Åke Åhsblom och Liber AB 2006 Åke Åhsblom och Liber AB redaktör: Björn Magnusson omslag: Staffan Johansson och Anna Hild formgivning och layout: Anna Hild och Björn Magnusson omslagsfoto Överst; Göran Gustavsson/Pressens Bild

Läs mer

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com)

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) Från utmattning till balans - ett befrielsearbete i vardagen olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) ord före Följande text är ett försök att sammanfatta mina erfarenheter från hundratals möten med individer

Läs mer

När personal i psykiatrin är till hjälp

När personal i psykiatrin är till hjälp När personal i psykiatrin är till hjälp Ur patientperspektivet Brukarinflytande-samordnare och Forsknings- och Utvecklingsenheten Psykiatri Södra Stockholm STOCKHOLM LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE Innehåll Inledning

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

POLARDISTANS. Lite bakgrund

POLARDISTANS. Lite bakgrund POLARDISTANS Jag skall här försöka beskriva långdistanstävlingen POLARDISTANS och varför jag tycker att den är så värdefull för oss som har grönlandshundar. Lite bakgrund Det förekom under ganska många

Läs mer

Emotional Freedom Techniques

Emotional Freedom Techniques - EFT Introduktion till Emotional Freedom Techniques Kjell & Ann-Sofi Forsberg Center för Energipsykologi Copyright Kjell & Ann-Sofi Forsberg december 2010-12-01 0411-52 70 30 www.eftsweden.se - EFT Innehållsförteckning

Läs mer

Sov bra. utan sömnmedicin

Sov bra. utan sömnmedicin Sov bra utan sömnmedicin 1 1 Innehåll Fakta om sömn 4 Fakta om sömnläkemedel 7 Sömnskolan steg 1 Skriv sömndagbok 8 Varför har du svårt att sova? 9 Granska din dag 9 Allmänna råd för en bättre sömn 9 Sömnskolan

Läs mer

Här får du en hel meditationshandbok av mig. Den är skriven av Ken Keyes, som har utvecklat en livsfilosofi som han kallar "living love way.

Här får du en hel meditationshandbok av mig. Den är skriven av Ken Keyes, som har utvecklat en livsfilosofi som han kallar living love way. De tre lyckorecepten Här får du en hel meditationshandbok av mig. Den är skriven av Ken Keyes, som har utvecklat en livsfilosofi som han kallar "living love way." Boken ger oss praktiska metoder att hela

Läs mer

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef EN GUIDE FRÅN TIDNINGEN CHEF 17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER Verktygen som gör ditt ledarliv lättare ny som chef INGÅNG Peppa dig själv Copyright Chef 2006 Denna pocketguide

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Att leva med smärta. The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering. Tips och råd om egenvård

Att leva med smärta. The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering. Tips och råd om egenvård Att leva med smärta The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering Tips och råd om egenvård Att leva med smärta...är en resurs för alla som lever med kronisk smärta. Kronisk smärta-kallas ofta för

Läs mer

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom Av Marc Segar Originalets titel: A survival guide for people with Asperger syndrome Översättning: Ingrid Flöistrup Textbearbetning: Gunilla Gerland

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer