E940 KONTROLL OCH UPPRIKTNING AV VERKTYGSMASKINER HÖG PRECISION SNABB UPPSTART

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E940 KONTROLL OCH UPPRIKTNING AV VERKTYGSMASKINER HÖG PRECISION SNABB UPPSTART"

Transkript

1 E940 UTYGGRT SN UPPSTRT HÖG PRECISION ÅRS GRNTI KONTROLL OCH UPPRIKTNING V VERKTYGSMSKINER

2 TOTL KONTROLL KVLITET OCH PRECISION För att klara kvalitetskrav och minimera kassationer är kontroll och uppriktning av verktygsmaskiner ett krav. Det viktigaste att kontrollera är maskinens geometri, eftersom en skev åkrörelse eller oplan yta aldrig kan kompenseras av en nog så kalibrerad linjärrörelse. En riktig maskingeometri är förutsättningen för att kunna producera detaljer som håller sig inom toleranserna. Easy-Laser E940 Machine tool system klarar de flesta uppdrag inom detta område, trots att variationen i maskindesignen är stor: arborrverk, vertikal-, horisontal- och portalfräsar, svarvar, karusellsvarvar, borrmaskiner, borrautomater, vattenskärmaskiner, pressverk etc. lla mätningar kan jämföras mot standarder för verktygsmaskiner, ISO eller Jämfört med konventionella metoder, som exempelvis mätklockor m.m. så kan arbetet genomföras mycket snabbare med hjälp av lasermätsystem. Och inte att förglömma, mätresultatet kan dokumenteras. FÖRDELRN MED LSERMÄTSYSTEM: Mätning över maskinens hela arbetsområde medför högre noggrannhet Kontroll av maskinrörelser i två riktningar samtidigt Möjligt att följa injusteringen kontinuerligt på displayen, vid justerplatsen Referensen (laserstrålen) är alltid absolut rak Dokumentation av mätresultatet som PDF och överfört till PC Lätt och behändig utrustning medför kortare tid för förberedelse och mätning DETT KN DU KONTROLLER MED ESY-LSER E940-SYSTEMET: Rakhet på maskinrörelser Spindelriktning Spindel mot spindel eller dubbdocka Rätvinklighet mellan maskinrörelser Planhet på maskinbord eller fundament Lagerglapp Lagerkondition (g) SPECIELL EGENSKP FÖR ESY-LSER E940-SYSTEMET: HyperPSD teknologi: möjliggör visning av upplösningar ner till 0,0001 mm SPINDELRIKTNING Vid mätning av spindelriktning placeras lasersändaren i maskinspindeln och detektorn på del som kan förflyttas längs med maskinens arbetsområde. Registrera första mätvärdet på första mätpunkten, rotera sedan spindeln 180 och registrera nästa värde. Därefter flyttas detektorn till andra mätpositionen och proceduren upprepas. Du kan använda antingen D22 eller ESH-enheten som lasersändare (Se Systemets delar för mer information.). Mätvy. Detektoryta/måltavla.. Resultvy. Färgkodad. Röd=utanför tolerans. Z-axel pekriktning Z-axel pekriktning SPINDEL MOT SPINDEL En annan applikation är uppriktning av sekundärspindel mot huvudspindel. åda spindlarnas position visas, med möjlighet till justering. Här används de båda mätenheterna, EMH och ESH.. Vy för måttinmatning. Huvudspindel mot sekundärspindel/dubbdocka

3 RÄTVINKLIGHET Vid mätning av rätvinklighet registreras först två mätvärden på det ena objektet för att skapa en referens till vinkeln. Därefter utnyttjas det inbyggda vinkelprismat i lasersändare D22, vilket vinklar av laserstrålen 90, och två nya mätvärden registreras på det andra objektet. Mätvärdena omräknas till ett vinkelvärde som visar det andra objektets eventuella avvikelse från 90. Y-axel mot maskinbord; rätvinklighet Z- och Y-axel rätvinklighet Z- och X-axel rätvinklighet. Mätvy.. Resultatvy. Grön=inom tolerans. nvänd standard-tolerancer, eller ange en egen. Verktygshållare; Z- och X-axel rätvinklighet RKHET Rakhetsmätning bygger, som alla andra geometrimätningar, på användandet av laserstrålen som referens. En stor fördel är att du kan mäta både i horisontell och vertikal riktning samtidigt. Du placerar detektorn på valda mätpunkter och registrerar värdena. Efter mätningen sätts lämpligen två av mätpunkterna till noll (referenser), då räknas övriga punkter om till denna nya referenslinje. Nya mätpunkter kan läggas till eller tas bort från redan befintliga.. Resultatvy, graf.. Resultatvy, tabell. Y-axel rakhet Z-axel rakhet X-axel rakhet PLNHET Planhetsmätning kan göras på rektangulära eller cirkulära plan. Placera detektorn på valda mätpunkter och registrera värdena. Efter mätningen sätts tre av mätpunkterna till noll, då räknas övriga punkter om till det nya referensplan som bildas. Planhet på maskinbord Indexering av maskinbord. Mätvy. Punkt som skall mätas är gulmarkerad. Referenspunkt (0) markerad med ram.. Resultatvy, 3D-graf. Kan roteras och vinklas för bättre synlighet. VÅGPLN Ett viktigt första steg innan någon mätning påbörjas, är att ställa maskinen i våg. För denna typ av uppriktning placeras lasersändaren vid sidan av maskinen och riktas upp enligt libellerna, till exempel på ett stativ. Sedan justeras maskinen med live-värden till korrekt position, med libellerna som referens.

4 SYSTEMETS DELR C D. Dubbla Enter-knappar, för både vänster och högerhänta. Stor 5,7 färgskärm för enkel avläsning. C. Riktiga knappar för tydlig feedback D. Tunn profil ger perfekt grepp för händerna E F G H I J K L E. atterifack F. Robust, gummiklädd design G. nslutning för laddare H. Nätverksanslutning I. Expansionsport J. US K. US L. Easy-Laser mätutrustning M. Fäste för axelrem OS: Kontakternas damm- och stänkskydd avmonterat på bilden M VLÄSNINGSENHET Med avläsningsenheten kan du jobba effektivare och i längre pass än någonsin. Den har trådlös kommunikation (luetooth ) och inbyggt laddbart batteri. TPP LDRIG KRFTEN! vläsningsenheten har vårt Endurio Power management system. Detta försäkrar att du aldrig behöver avbryta mitt i en mätning för att batteriet har tagit slut. PERSONLIG INSTÄLLNINGR Du kan skapa en användarprofil där du sparar dina personliga inställningar. Du kan också ha olika inställningar för olika typer av mätningar. Det snabbar upp arbetet! SPRÅKVL Du kan välja vilket språk som ska visas. Till en början kan du välja mellan engelska, tyska, franska, spanska, portugisiska, svenska, finska, ryska, polska, holländska, koreanska och kinesiska. Fler språk kommer efterhand. ERGONOMISK DESIGN vläsningsenheten har en tunn greppvänlig och gummiklädd profil som ger ett säkert grepp. Den har stora knappar med bra avstånd emellan för fingrarna och som ger tydlig feedback vid tryck. Dessutom, med två enter-knappar passar systemet bra både för vänster och högerhänta även under långa arbetspass. ildskärmen har tydlig grafik som guidar dig genom mätningen. UPPGRDERING Om du i framtiden vill utöka funktionaliteten kan programvaran i avläsningsenheten uppgraderas genom att ansluta ett US-minne med den nya programvaran. På detta vis har du även i framtiden tillgång till de mätprogram vi utvecklar för nya ändamål. SUPPORT FÖR HYPER PSD vläsningsenheten har programvara som stödjer HyperPSD högupplösta detektorer. Se nästa sida för mer information. DOKUMENTTION SPR PÅ US-MINNE Du kan snabbt spara ner önskade mätningar till ditt US-minne. Tag med det till din dator för att skriva ut rapporter samtidigt som du lämnar mätsystemet kvar på plats. SPR I DET INYGGD MINNET Du kan självklart spara alla mätningar i avläsningsenhetens interna minne. NSLUT PORTEL SKRIVRE nslut en termoskrivare (tillbehör) och skriv ut på plats. ra om du exempelvis vill kunna lämna en dokumentation direkt, utan att gå till en PC. NSLUT TILL DIN DTOR vläsningsenheten ansluts till datorn via US-porten. Den dyker sedan upp på skrivbordet som en US-disk som du enkelt kan överföra filer till och från. SKP EN PDF-RPPORT DIREKT Efter avslutad mätning kan du direkt i mätsystemets avläsningsenhet generera en pdf-rapport med grafer och mätdata. lla uppgifter om mätobjektet dokumenteras, och du kan lägga in ditt företags logotype och adressuppgifter om du vill. ESYLINK PC-PROGRM Med EasyLink samlar du alla dina mätningar på ett ställe, tar fram rapporter med bilder och data samt exporterar till ditt underhållssystem. Programmet har tydlig mappstruktur, och du kan dra och släppa filer från avläsningsenheten till databasen. ygg upp din egen struktur med mappar för till exempel fabrik, avdelning eller maskintyp. Databasen kan även läggas på en gemensam serverarea och delas med andra. Med allt samlat på ett ställe har du bättre översikt över tiden vilka åtgärder som genomförts. Med EasyLink kan du även göra backuper av det som sparats i avläsningsenheten.

5 LSERSÄNDRE D22 Lasersändare D22 kan användas för att mäta planhet, rakhet, rätvinklighet och parallellitet. Laserstrålen kan svepa runt 360 med ett mätavstånd på upp till 40 meter i radie. Laserstrålen kan vinklas av 90 till svepet, inom 0,01 mm/m C D Sändaren har flera monteringsalternativ: Fixera den med de tre starka magnetfötterna, horisontellt eller vertikalt. nvänd maskinspindelfästet, eller placera den vid sidan av maskinen på till exempel ett stativ (tillbehör). 1: Laserstrålen används för ett 360 svep. 2: Laserstrålen vinklas av 90 till svepet. 3. Maskinspindel-fäste; Centrummontering. 4. Maskinspindel-fäste; Kantmontering. E. Laseröppning. Roterbart huvud med vinkelprisma C. Laseröppning D. Tiltskruvar (x2) E. Magnetfötter (x3) MÄTENHETER (ESH/EMH) Laserdiod och PSD-detektor sammanbyggda i ett kompakt hus. I system E940 har vi monterat enheter med HyperPSD -teknologi. Detta gör det möjligt att visa en upplösning på 0,0001 mm. Enheterna har 2-axliga PSD som avläser positionen i två riktningar samtidigt. luetooth -enheten för trådlös kommunikation är kompakt och underlättar arbetet jämfört med att använda kablar, speciellt när mätenheterna ska roteras i spindeln. Mätenheterna är både IP66 och IP67 klassade. C D Vi mätning av två mot varandra pekande axlar används båda enheterna, EMH och ESH. EMH-enheten används som detektor ihop med den separata lasersändaren, men då utan att starta lasern. Det mest vanliga är att montera enheten på en magnetfot (se bild D till höger).. luetooth -enhet. Laseröppning C. PSD D. Magnetfot E. Fäste för att montera S-enheten i maskinspindel F. S-enheten vänd för att peka strålen genom fästet E ESH-enheten kan fungera som lasersändare (bild E), och monterad på spindelfixturen mäta pekriktning. Laserstrålen kan pekas bakåt, genom spindelfästet (bild F), vilket gör det möjligt att exempelvis rikta stångmatare. F VIROMETERPROE E285 Med vibrometerproben kan du kontrollera lagerkondition (g-värde) på spindellagren. (Se foto på baksidan.)

6 TILLEHÖR OCH UTYGGRHET C. Inbyggd luetooth -enhet och laddbart batteri. PSD C. Monteringsgängor för fixturer (fyra i var ände) DETEKTOR E9 Detektor E9 ansluts till avläsningsenheten med kabel eller trådlöst (inbyggt). Monteringsgängor i båda ändar gör detektorn mycket flexibel för montering i mängder av applikationer. Damm- och vattentät i enlighet med IP67. Med inbyggd elektronisk vinkelmätare. Stor 20 mm, 2-axlig detektor (PSD för största noggrannhet). ehov av olika monteringsfäste kan finnas beroende på applikation. : 45 mm, L=100 mm Detektor med fäste för stänger och glidfixtur (tillbehör). Exempel: Detektor med fixtur placerad i lagerläge.. Spindelfäste. Laseröppning LSERSÄNDRE D146 För kontroll av pekriktning och rakhet. Fästtapp 20 mm. En fästtapp kan också monteras vid laseröppningen, exempelvis vid uppriktning av stångmatare. Mätavstånd 20 m. Kan användas i roterande spindel (max. 2000rpm). Tillbehör: En extra fästtapp kan monteras vid laseröppningen. V-FIXTUR MED KEDJ LDDRE V FÖRLÄNGNINGSKLR SKYDDSFODRL För montering av mätenheter på en axel. rt. Nr För laddning av avläsningsenheten via V, exempelvis i en bil. rt. Nr Längd 5 m, Part No Längd 10 m, rt. Nr Skyddsfodral för avläsningsenheten. Med axelrem. rt. Nr FÖRLÄNGNINGSSTÄNGER STRECKKODSLÄSRE TTERIPCK TERMOSKRIVRE Set med 8 stänger 120 mm, förlängningsbara. rt. Nr Streckkodsläsare. nsluts i US-porten. rt. Nr Uppladdningsbart batteripack för längre driftstid. rt. Nr Kompakt termoskrivare. nsluts i US-porten. rt. Nr

7 TEKNISK DT System Relativ luftfuktighet 10 95% Vikt (komplett system) 12,1 kg Transportväska xhxd: 550x450x210 mm Stöttestad. Damm- och vattentät. Magnetfötter Hållkraft Spindelfäste för mätenheter Fästtapp 800 N 20 mm, L= 40 mm [ 0.78, L=1.57 ] Lasersändare D22 Typ av laser Diodlaser Laservåglängd nm, synligt rött ljus Laserklass Klass 2 Uteffekt < 1 mw Stråldiameter 6 mm vid utgångsöppning rbetsområde 40 meters radie atterityp 1 x R14 (C) Driftstid / batteri ca. 24 timmar Temperaturområde 0 50 C Nivelleringens område ± 30 mm/m [± 1,7 ] 3 st libellers skalstreck 0,02 mm/m Vinkelräthet mellan laserstrålar 0,01 mm/m [2 arc sec.] Svepets planhet 0,02 mm Finjustering av vridning 0,1 mm/m [20 arc sec.] 2 st libeller för vridning 5 mm/m Husets material luminium xhxd: 139x169x139 mm Vikt 2650 g Mätenheter EMH / ESH (HyperPSD ) Typ av detektor 2-axlig PSD 20x20 mm Upplösning 0,0001 mm Mätfel ± 1% +1 siffra Mätavstånd Upp till 20 m Typ av laser Diodlaser Laservåglängd nm Laserklass Säkerhetsklass II Laseruteffekt <1 mw Elektroniska vinkelgivare 0,1 upplösning Temperaturgivare ± 1 C noggrannhet Kapslingsklass IP-klass 66 och 67 Temperaturområde C Internt batteri Li Po Husets material Eloxerad aluminium xhxd: 60x60x42 mm Vikt 202 g vläsningsenhet E51 med HyperPSD support Typ av display/storlek VG 5,7 färg Visad upplösning 0,0001 mm Power management Endurio -för oavbruten strömförsörjning Internt batteri (fast) Li Ion atterifack För 4 st. R 14 (C) Driftstid ca. 30 timmar (Normal användarcykel) Temperaturområde C nslutningar US, US, Extern, Easy-Laser -enheter, Nätverk Trådlös kommunikation Klass I luetooth trådlös teknologi Internt minne > mätningar Hjälpfunktioner Räknare, Enhetskonverterare Kapsling IP-klass 65 Husets material PC/S + TPE xhxd: 250x175x63 mm Vikt (utan batterier) 1030 g Stänger (förslängningsbara) Längd Kablar Typ Systemkabel Systemkabel, förlängning US-kabel EasyLink Databasprogram Systemkrav 4x60, 8x120 mm [4x2.36, 8x4.72 ] Med Push/Pull-kontakter Längd 2 m Längd 5 m Längd 1,8 m Ett komplett system innehåller 1 vläsningsenhet (Med HyperPSD support) 1 Lasersändare D22 1 Mätenhet ESH (HyperPSD ) 1 Mätenhet EMH (HyperPSD ) 2 luetooth trådlös enhet 1 E285 Vibrometerprobe 2 Kabel 2 m 2 Kabel 5 m, förlängning 1 Maskinspindelfäste för D22 2 Maskinspindelfäste för mätenhet 1 Magnetfot 1 Magnetfot med roterbar topp 2 Mellanfixtur 1 Set med stänger 8x120 mm 1 Set med stänger 4x60 mm 1 Säkerhetslina för lasersändare 1 Manual 1 Machine Tools Guide (engelsk) 1 Måttband 5 m 1 US-minne (med EasyLink program) 1 US-kabel 1 atteriladdare ( V C) 1 Verktygsset 1 xelrem för avläsningsenhet 1 Rengöringsduk för optik 1 CD med dokumentation 1 Transportväska System Easy-Laser E940 Machine tool, rt. Nr Windows XP, Vista, 7. For the export functions, Excel 2003 or newer must be installed on the PC. Vibrometer E285 Känslighet 100 mv/g ±10% Magnet: L=20 mm, =15 mm Mätspets: L=65 mm [2 1/2 ] luetooth trådlösa enheter Trådlös kommunikation Klass I luetooth trådlös teknologi Temperaturområde C Kapslingsklass IP-klass 66 och 67 Husets material S 53x32x24 mm Vikt 25 g

8 ESY-LSER E940 LÅNG GRNTITID Easy-Laser -systemen är utvecklade med stöd av mer än 25 års erfarenhet av att lösa mät- och uppriktningsproblem åt industrin, världen över. Systemen kommer med en generös treårig garanti*. Tillverknings- och kvalitetssystemet är godkänt enligt ISO ÅRS GRNTI SN SERVICE Vid behov av service eller kalibrering hanterar vår serviceavdelning normalt ett ärende inom fem arbetsdagar. llt detta gör Easy-Laser till en trygg samarbetspartner till din verksamhet. Som en extra service tillhandahåller vi även 48-timmars express-service när olyckan är framme och det är riktigt bråttom. Kontakta oss för mer information om villkor. SMRT KONSTRUKTION Vår utvecklingsavdelning strävar hela tiden efter att underlätta användarens arbete genom innovativa och smarta lösningar. Som alltid är det samarbetet mellan lasersändare, detektor och programvara som är nyckeln till en snabb och exakt mätning. Det är här Easy-Laser visar sin styrka. UTYGGRT/NPSSNINGSRT TM THE TOTL LIGNMENT SOLUTION Mätsystemen från Easy-Laser är mycket flexibla redan i standardutförande. Med smarta tillbehör kan du sedan anpassa dem efter just dina behov, nu och i framtiden, allt eftersom dina mätbehov förändras. Det är kostnadseffektivt. C ILDER TILL HÖGER. Stångmatare. ESH-monterad för uppriktning av stångmatare C. Rätvinklighetsmätning med D22 och EMH-enhet D. Planhetsmätning av maskinbord E. Vibrationmätning (lagerkondition) D * Förläng garantitiden från 2 till 3 år genom att registrera din produkt på internet. Easy-Laser tillverkas av Damalini, lfagatan 6, Mölndal, Sverige Tel +46 (0) , Fax +46 (0) Damalini. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående varning. Easy-Laser är ett av Damalini registrerat varumärke. Övriga varumärken tillhör respektive rättighetsinnehavare. Denna produkt överensstämmer med: EN , 21 CFR och Rev1 E

E970 E975 UPPRIKTNING AV VALSAR. Parallellitetsmätning och uppriktning av valsar och andra objekt SNABB UPPSTART HÖG PRECISION

E970 E975 UPPRIKTNING AV VALSAR. Parallellitetsmätning och uppriktning av valsar och andra objekt SNABB UPPSTART HÖG PRECISION E970 E975 UTYGGRT SN UPPSTRT 2 2 2 3 HÖG PRECISION ÅRS GRNTI UPPRIKTNING V VLSR Parallellitetsmätning och uppriktning av valsar och andra objekt ENKEL UPPRIKTNING ENKELT OCH TILLFÖRLITLIGT Med Easy-Laser

Läs mer

SNABB UPPSTART 40 MIN. ROTATION INMATNING AXELUPPRIKTNING. Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner

SNABB UPPSTART 40 MIN. ROTATION INMATNING AXELUPPRIKTNING. Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner UTBYGGBART SNABB UPPSTART 2 2 40 MIN. ROTATION STRECKKODS- INMATNING AXELUPPRIKTNING Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt val! LÅNG

Läs mer

AXELUPPRIKTNING. Kompakta mätenheter! Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner

AXELUPPRIKTNING. Kompakta mätenheter! Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner 2 2 UTBYGGBART SNABB UPPSTART 40 MIN. ROTATION INBYGGD TRÅDLÖS TEKNIK Kompakta mätenheter! Lätt att montera även där det är ont om utrymme! AXELUPPRIKTNING Professionellt mät- och uppriktningssystem för

Läs mer

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI E910 E915 UTYGGART SNA UPPSTART 2 2 2 2 HÖG PRECISION ÅRS GARANTI FLÄNSMÄTNING För tillverkre i vindkrftsindustrin ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt vl! LÅNG ERFARENHET Esy-Lser mätsystem är utvecklde

Läs mer

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI E910 E915 FLÄNSMÄTNING För tillverkre i vindkrftsindustrin 2 UTYGGART SNA UPPSTART 2 HÖG PRECISION 2 2 ÅRS GARANTI ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt vl! LÅNG ERFARENHET Esy-Lser mätsystem är utvecklde

Läs mer

EXPRESSUPPRIKTNING med Fixturlaser. Fixturlaser XA

EXPRESSUPPRIKTNING med Fixturlaser. Fixturlaser XA EXPRESSUPPRIKTNING med Fixturlaser Fixturlaser XA Uppriktningssystemen från Fixturlaser har en mängd tekniska funktioner som standard, som exempelvis CCD-teknik, linjelaser, stora detektorytor (30 mm)

Läs mer

Fixturlaser NXA Ultimate

Fixturlaser NXA Ultimate Fixturlaser NXA Ultimate Välkommen till vår värld Ända sedan starten 1984 har ACOEM AB hjälpt företag världen över att uppnå en mer lönsam och hållbar produktion. Den position som vi har i dag har vi nått

Läs mer

1. Produktbeskrivning

1. Produktbeskrivning Manual PFM Flex 3 Det nya och unika PFM FLEX konceptet omfattar 4 olika instrumentalternativ för flödes- och differenstrycks-mätning. Från det enklaste FLEX1 till det mest avancerade Flex4 -alternativet

Läs mer

Välkommen till vår värld.

Välkommen till vår värld. Fixturlaser NXA Pro Välkommen till vår värld. Sedan 1984 har ELOS Fixturlaser hjälpt företag över hela världen att uppnå en mer lönsam och hållbar produktion. Vi har lyckats komma dit vi står idag genom

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

FIELD DE TEC TOR. FD1 / FD2 Användarmanual

FIELD DE TEC TOR. FD1 / FD2 Användarmanual FIELD DE TEC TOR FD1 / FD2 Användarmanual Field Detector 1 och Field Detector 2 är professionella bärbara instrument för mätning av magnetiska och elektriska växelfält. För att få så stor nytta som möjligt

Läs mer

OPTALIGN smart RS. The Real Sense in machinery alignment

OPTALIGN smart RS. The Real Sense in machinery alignment OPTALIGN smart RS The Real Sense in machinery alignment Många årtionden med erfarenhet av laseruppriktning PRÜFTECHNIK Alignment Systems, uppfinnarna av axeluppriktning med laser, har många årtioden av

Läs mer

Leica 3D Disto skapa en reell värld

Leica 3D Disto skapa en reell värld Leica 3D Disto skapa en reell värld Komplett produktivitet Din nya partner för effektiv mätning Mätningar i 3 dimensioner med hög precision. RAUM: 90/0/0 Projek t punkt för punkt. Records i olika format.

Läs mer

Manual för Swema 3000

Manual för Swema 3000 Manual för Swema 3000 Version 1508 5.31 Tel: 08 94 00 90 Fax: 08 93 44 93 swema@swema.se www.swema.se 1 Innehåll 1. Översikt... 3 2. Montering av hållare... 4 3. Läs detta innan du börjar... 5 4. MENY

Läs mer

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg Användarmanual V 2014 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation 3 4. Användning 4 5. Exportera data 5 6. Felsökning 6 7. FAQ vanliga frågor 7 8. Teknisk specifikation

Läs mer

Mätlösningar för skogsproffs

Mätlösningar för skogsproffs Mätlösningar för skogsproffs Haglöf Sweden borrar Borrkärnan kan återplaceras i trädet när undersökningen är klar. Haglöfs årsringsmätare levereras i ett praktiskt plastetui med rengöringsduk och bruksanvisning.

Läs mer

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Energidisplay Användarmanual V 02.01.01-02.01.05 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation

Läs mer

ARX. Nu behöver du inte kompromissa

ARX. Nu behöver du inte kompromissa Nu behöver du inte kompromissa ARX Passersystem on line och off line Hög säkerhet och bekvämlighet i samma system ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 1 ASSA Passersystem ASSA är kanske

Läs mer

Pointer Solutions Spitfire

Pointer Solutions Spitfire Pointer Solutions Spitfire Version 3.7 Användarmanual 15 September 2008 Innehållsförteckning Introduktion...2 Installation...3 Licens inmatning...8 Karta...11 Kart lager och inställningar...17 Ladda ner

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

SMART Board 480 Interaktiv skrivtavla. Användarhandbok

SMART Board 480 Interaktiv skrivtavla. Användarhandbok SMART Board 480 Interaktiv skrivtavla Användarhandbok Produktregistrering Om du registrerar din SMART-produkt, informerar vi dig om nya funktioner och programuppgraderingar. Registrera online på smarttech.com/registration.

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1 Användarmanual Enkät för uppföljning av Relationwise Sverigee www.relationwise.se Sid 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGGA IN... 3 AREBETSYTAN... 4 DESIGN modul 1 VÄLJ RÄTT ENKÄTMALL... 5 REDIGERA/LÄGG

Läs mer

Smartair System. Installations & Driftsättningsguide TS1000 Version 5

Smartair System. Installations & Driftsättningsguide TS1000 Version 5 Smartair System Installations & Driftsättningsguide TS1000 Version 5 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Systeminnehåll 4 1.2 Lagringskapacitet 4 1.3 Systemkrav 4 1.4 Att tänka på innan du påbörjar

Läs mer

Administrationshandbok. ABAX Körjournal. www.abaxsverige.se. Skillnaden är ABAX

Administrationshandbok. ABAX Körjournal. www.abaxsverige.se. Skillnaden är ABAX Administrationshandbok ABAX Körjournal www.abaxsverige.se Skillnaden är ABAX 2 Skillnaden är ABAX Innehåll Administration av ABAX körjournal 3 Menyer 3 Körjournal 3 Fordon 3 Fordon 4 Mätarställning 4 Service

Läs mer

Välkommen! PRO ADVANCED BASE. LäTTARE ATT HANDLA RäTT HOS MäTfORUM! Tel: 08-82 25 50. MAILA TILL INfO@MAETfORUM.SE LEVERANSBESTäMMELSER SE SID 51.

Välkommen! PRO ADVANCED BASE. LäTTARE ATT HANDLA RäTT HOS MäTfORUM! Tel: 08-82 25 50. MAILA TILL INfO@MAETfORUM.SE LEVERANSBESTäMMELSER SE SID 51. Mätforum.se NR 3 2013 HELIOSGATAN 1 120 30 STOCKHOLM TEL: 08-82 25 50 MAIL: INFO@MAETFORUM.SE WWW.MÄTFORUM.SE NYHETER! Hösten 2013 MÄTINSTRUMENT FÖR BYGG, VVS & FASTIGHET MF katalog sept skickad tryck.indd

Läs mer

LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0

LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0 LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Läs mer

Vilka produkter behöver jag? Vad är pris och leveranstid? När levereras min beställning? Vad är trackingnumret? Hur ser min orderhistorik ut?

Vilka produkter behöver jag? Vad är pris och leveranstid? När levereras min beställning? Vad är trackingnumret? Hur ser min orderhistorik ut? www.sick.com SICK AB Svarspost 150014200 143 20 Vårby B-POST Returadress: SICK AB, Botkyrkavägen 4, 143 35 Vårby insight Vill du läsa mer? 01 2011 Beställ mer information om produkter och lösningar i detta

Läs mer

BURRIS BALLISTIC LASER SCOPE Svensk användarhandbok

BURRIS BALLISTIC LASER SCOPE Svensk användarhandbok BURRIS BALLISTIC LASER SCOPE Svensk användarhandbok Ballistic LaserScope Användarhandbok Ballistic LaserScope är världens mest innovativa och effektiva kikarsikte för jakt. Burris har kombinerat utmärkt

Läs mer