Projektor IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Bruksanvisning Nätverksguide

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektor IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Bruksanvisning Nätverksguide"

Transkript

1 Projektor IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Bruksanvisning Nätverksguide Tack för att ni valde denna projektor. Denna projektor har nätverksfunktioner som ger er tillgång till följande: ü Webb-styrning Projektorn kan styras och kontrolleras via ett browserprogram på din PC, vilket underlättar installation och underhåll av projektorn. ü MIN BILD (stillbildsöverföring) display Projektorn kan visa stillbilder som överförs via nätverket. Denna bruksanvisning avser endast att förklara nätverksfunktion. Säkerhetsföreskrifter, funktioner och annat finns i Bruksanvisning (koncis och detaljerad). VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer för produkten. Efter att du läst dem, håll denna information på säker plats för framtida bruk. NOTERA Innehållet i denna bruksanvisning kan ändras utan föregående meddelande. Tillverkaren tar inget ansvar för eventuella felaktigheter i denna bruksanvisning. Reproduktion eller kopiering av hela eller delar av innehållet i detta dokument får inte ske utan skriftligt medgivande. Varumärkesinformation Microsoft och Internet Explorer, Windows, Windows Vista är registrerade varumärken ägda av Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. JavaScript är ett registrerat varumärke som tillhör Sun Microsystems, Inc. DVI är ett registrerat varumärke som tillhör Digital Display Working Group. HDMI, HDMI-loggan och High-Defi nition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande HDMI Licensing LLC. Varumärket PJLink är ett varumärke som ansökt om varumärkesrättigheter i Japan, USA och andra länder och områden. Alla övriga varumärken är respektive varumärkesägares egendom

2 Innehåll Innehåll Innehåll Huvudfunktioner Konfiguration och kontroll via en webbrowser MIN BILD (stillbildsöverföring) display Anslutning av annan utrustning och nätverksinställningar Nödvändiga förberedelser av utrustningen Manuell inställning för nätverksanslutning Anslutning av utrustning Nätverksinställningar Internet-alternativ setting Kontrollera anslutningen Hantering med webbläsarprogram Konfigurera och kontrollera projektorn via en webbläsare Logon (Inloggning) Network Information (Nätverksinformation) Network Settings (Nätverksinställningar) Port Settings (Portinställningar) Mail Settings (e-postinställningar) Alert Settings (Inställningar för varningsmeddelanden) Schedule Settings (Schemainställningar) Date/Time Settings (Datum-/tidsinställningar) Security Settings (Säkerhetsinställningar) Projector Control (Projektorkontroll) Projector Status (Projektorns status) Network Restart (Starta om nätverk) Logoff (Logga ut) E-postvarningar Projektorhantering med SNMP Schemalägga händelser MIN BILD (stillbildsöverföring) display Kommandokontroll via nätverket Styra den externa enheten via projektorn (med funktionen NÄTVERKSBRYGGA) Styra flera projektorer samtidigt (med funktionen KEDJEKOPPLING)

3 1. Huvudfunktioner 1. Huvudfunktioner 1.1 Konfiguration och kontroll via en webbrowser Du kan ställa in och övervaka projektorn i ett nätverk via en webbrowser i en PC som är ansluten till samma nätverk. Logga in på nätverket i webbrowsern så kommer du att hitta de menyer du behöver för att konfigurera nätverksinställningarna, övervaka projektorn med mera. 1.2 MIN BILD (stillbildsöverföring) display Bildfiler kan skickas via nätverket och upp till 4 bildfiler kan lagras i projektorn och visas en och en på skärmen. (&39) Överföra bildfil Visa bildfil ( 1-4 ) 3

4 2. Anslutning av annan utrustning och nätverksinställningar 2. Anslutning av annan utrustning och nätverksinställningar 2.1 Nödvändiga förberedelser av utrustningen Följande utrustning krävs för att kunna ansluta projektorn till en PC via nätverket. PC : 1) utrustad men nätverksfunktion 2) har en webbläsare installerad (&11) LAN-kabel : CAT-5 eller högre NOTERA Systemet för användning av nätverksfunktion för projektorn kräver kommunikation som överenstämmer med 100Base-TX eller 10Base-T. 4

5 2. Anslutning av annan utrustning och nätverksinställningar 2.2 Manuell inställning för nätverksanslutning Anslutning av utrustning Anslut projektorn till PCn med en LAN-kabel. * Innan du ansluter till ett nätverk, rådgör med nätverksadministratören. Därefter, kontrollera datorns inställningar enligt nedan Nätverksinställningar Detta är förklaringen av inställningarna för nätverksanslutningen för Windows XP och Internet Explorer. 1) Logga in på Windows XP som administratör. (*) 2) Öppna Kontrollpanelen från Start -menyn. 3) Öppna Nätverks- och Internet-inställningar på Kontrollpanelen. (Fig a) * Administratören är det konto som har tillgång till alla funktioner. Fig a Fönstret Nätverks- och Internet-inställningar 4) Öppna Nätverksanslutningar. (Fig b) Fig b Fönstret Nätverksanslutningar 5

6 2. Anslutning av annan utrustning och nätverksinställningar 2.2 Manuell inställning för nätverksanslutning (fortsättn.) 5) Öppna fönstret Egenskaper för Anslutning till lokalt nätverk som används för nätverksenheter. (Fig c) Fig c fönstret Egenskaper för Anslutning till lokalt nätverk 6) Ställ in använda protokoll som TCP/IP och öppna fönstret Egenskaper för Internet Protocol (TCP/IP). Fig d Fönstret Egenskaper för Internet Protocol (TCP/IP) 7) Ställ in IP address, subnet mask och default gateway för datorn. 6

7 2. Anslutning av annan utrustning och nätverksinställningar 2.2 Manuell inställning för nätverksanslutning (fortsättn.) [Inställning av IP-address] Manuell inställning Nätverksadressdelen i IP-numret i din dator ska vara samma som projektorns. Och datorns hela IP-adress ska inte överlappas av annan utrustning i nätverket, inklusive projektorn. Till exempel Projektorns grundinställningar är som följer. IP-adress: Subnet mask: (Nätverksadress: i detta exempel) Specifiera därför datorns IP-adress enligt följande. IP-adress: xxx (xxx visar decimalsiffra.) Subnet mask: (Nätverksadress: i detta exempel) Välj från 1 till 254 för xxx utan att använda samma som på annan utrustning. I vårt exempel har projektorn IP-adress , välj från 1 till 254 förutom 10 för datorn. NOTERA kan inte vara en IP-adress. Projektorns IP-adress kan ändras med konfigurationsverktyget i en webbrowser. (&11) Om projektorn och PCn finns i samma nätverk (har samma nätverksadress), kan "default gateway" lämnas tom. Om projektorn och PCn finns i olika nätverk, måste "default gateway" ställas in. Kontakta nätverksadministratören om detaljerna. Automatisk inställning Om det finns en DHCP-server i nätverket, kan IP-adresser till projektorn och PCn delas ut automatiskt. * DHCP är en förkortning för Dynamic Host Configuration Protocol och har funktionen att dela ut nödvändiga inställningar för nätverk såsom IP-adress från server till klient. En server med DHCP-funktion kallas följaktligen DHCP-server. 7

8 2. Anslutning av annan utrustning och nätverksinställningar 2.2 Manuell inställning för nätverksanslutning (fortsättn.) Internet-alternativ setting 1) Välj Internet-alternativ i fönstret Nätverks- och Internet-inställningar (Fig a) för att öppna fönstret Egenskaper för Internet. (Fig b) Fig a Fönstret Nätverks- och Internet-inställningar Klicka på Klicka på Fig b fönstret Egenskaper för Internet 2) Välj Anslutningar och klicka sedan på knappen [LAN-inställningar] så öppnas Inställningar för lokalt nätverk (LAN). (Fig c) 8

9 2. Anslutning av annan utrustning och nätverksinställningar 2.2 Manuell inställning för nätverksanslutning (fortsättn.) Fig c Fönstret Inställningar för lokalt nätverk (LAN) 3) Avmarkera alla rutor i fönstret Inställningar för lokalt nätverk (LAN). (Fig c) Kontrollera anslutningen Kontrollera att PCn och projektorn är korrekt anslutna. Om de inte är anslutna, kontrollera om kabelanslutningarna och inställningarna är korrekta. 1) Starta webbrowsern i PCn och skriv in följande URL-adress, klicka på " " knappen. URL: IP-adress)/ Till exempel, om projektorns IP-adress är , skriv in URL: 2) Om Fig visas, är det korrekt. Fig Logon Menu 9

10 3. Hantering med webbläsarprogram Projektorn är utrustad med följande nätverksfunktioner genom att använda ett webbläsarprogram. 3.1 Konfigurera och kontrollera projektorn via en webbläsare Du kan ändra inställningarna på eller styra projektorn via ett nätverk med en webbläsare från en PC som är ansluten till samma nätverk. ( 11) 3.2 E-postvarningar Projektorn kan automatiskt skicka ett meddelande till angivna e-postadresser när projektorn kräver underhåll eller om ett fel uppstår. ( 33) 3.3 Projektorhantering med SNMP Denna projektor är SNMP-kompatibel (Simple Network Management Protocol), vilket innebär att du kan fjärrkontrollera den med hjälp av programvara som stöder SNMP. Dessutom kan projektorn skicka meddelanden om fel och varningar till en angiven dator. ( 35) 3.4 Schemalägga händelser Du kan schemalägga att projektorn ska utföra vissa funktioner vid bestämda datum och tidpunkter. ( 36) 3.5 MIN BILD (stillbildsöverföring) display Projektorn kan visa stillbilder som överförs via nätverket. ( 39) 3.6 Kommandokontroll via nätverket Projektorn kan styras med RS-232C-kommandon över ett nätverk. ( 41) 3.7 Styra den externa enheten via projektorn (med funktionen NÄTVERKSBRYGGA) Om du använder funktionen NÄTVERKSBRYGGA kan du styra en extern enhet, som en nätverksterminal, via denna projektor från datorn. ( 46) 3.8 Styra flera projektorer samtidigt (med funktionen KEDJEKOPPLING) Om du använder funktionen KEDJEKOPPLING kan du styra flera projektorer anslutna till en delad RS-232C buss samtidigt från datorn. ( 50) 10

11 3.1 Konfigurera och kontrollera projektorn via en webbläsare Du kan ändra inställningarna på eller styra projektorn via ett nätverk med en webbläsare från en PC som är ansluten till samma nätverk. NOTERA Internet Explorer 5.5 eller senare krävs. Om JavaScript är avaktiverat i din webbläsarkonfiguration måste du aktivera JavaScript för att kunna använda webbsidorna för projektorn. Information om hur du aktiverar JavaScript finns i hjälpfilerna för din webbläsare. Det går att kommunicera med SSL (Secure Socket Layer) om du har Windows XP Service Pack 2 eller tidigare versioner av Microsoft Windows. Ange "https://" när du anger projektorns IP-adress i webbläsaren. Det går inte att kommunicera med den här projektorn med SSL i Windows Vista. Vi rekommenderar att du installerar alla uppdateringar för webbläsaren. Vi rekommenderar särskilt att alla användare med Internet Explorer på en Microsoft Windows -version före Windows XP Service Pack 2 installerar säkerhetsuppdateringen Q (MS04-004). Annars kanske inte webbläsargränssnittet visas som det ska. När du använder en tidigare version av Internet Explorer loggar webbläsaren ut efter cirka 50 sekunder under bearbetningen. 11

12 3.1 Konfigurera och kontrollera projektorn via en webbläsare (fortsättn.) När du konfigurerar eller styr projektorn via en webbläsare krävs ett ID och lösenord. Det finns två typer av ID, Administratörs-ID och Användar-ID. I följande diagram beskrivs skillnaderna mellan Administratörs- och Användar-ID:n. Objekt Beskrivning Administratör Användare Network Information Network Settings Port Settings Mail Settings Alert Settings Schedule Settings Date/Time Settings Security Settings Visar projektorns aktuella nätverksko nfigurationsinställningar. Visar och konfigurerar nätverksinställningar. Visar och konfigurerar kommunikatio nsportinställningar. Visar och konfigurerar inställningar för e-postadressering. Visar och konfigurerar fel- och varningsmeddelanden. Visar och konfigurerar schemaläggni ngsinställningar. Visar och konfigurerar datum- och tidsinställningar. Visar och konfigurerar lösenord och andra säkerhetsinställningar. Projector Control Styr projektorn. Projector Status Visar projektorns status. Network Restart Startar om projektorns nätverksanslutning. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12

13 3.1 Konfigurera och kontrollera projektorn via en webbläsare (fortsättn.) Logon (Inloggning) Nedan följer information om hur du konfigurerar eller styr projektorn via en webbläsare. Exempel: Om IP-adressen för projektorn är inställd på : 1) Ange i adressfältet i webbläsaren och tryck på tangenten Enter eller klicka på knappen. Skärmen i Fig a visas. 2) Ange ditt ID och lösenord och klicka på [Logon]. Fig a Inloggningsmeny Nedan visas fabriksstandardinställningarna för Administratörs-ID, Användar-ID och lösenord. Objekt ID Lösenord Administrator Administrator <tomt> User User <tomt> Om inloggningen går bra visas skärmen i Fig b eller Fig c. Huvudmeny Huvudmeny Fig b Inloggning med Administratörs-ID Fig c Inloggning med Användar-ID 3) Klicka på önskad åtgärd eller konfigurationsalternativ i huvudmenyn till vänster på skärmen. 13

14 3.1 Konfigurera och kontrollera projektorn via en webbläsare (fortsättn.) Network Information (Nätverksinformation) De skärmbilder som visas i den här manualen är de skärmbilder som visas när du loggar in med ett Administratörs-ID. De funktioner som enbart är tillgängliga för Administratörer visas inte om du loggar in med ett Användar-ID. Se tabellen. ( 12,13) Visar projektorns aktuella nätverkskonfigurationsinställningar. Objekt Projector Name DHCP IP Address Subnet Mask Default Gateway MAC Address Firmware Date Firmware Version Beskrivning Visar inställningarna för projektornamn. Visar DHCP-konfigurationsinställningarna. Visar den aktuella IP-adressen. Visar nätmasken. Visar aktuell standard-gateway. Visar Ethernet MAC-adressen. Visar den inbyggda nätverksprogramvarans tidsstämpel. Den här informationen visas bara när du har loggat in med ett Administratörs-ID. Visar den inbyggda nätverksprogramvarans versionsnummer. Den här informationen visas bara när du har loggat in med ett Administratörs-ID. 14

15 3.1 Konfigurera och kontrollera projektorn via en webbläsare (fortsättn.) Network Settings (Nätverksinställningar) Visar och konfigurerar nätverksinställningar. Objekt IP Configuration DHCP ON DHCP OFF IP Address Subnet Mask Default Gateway Projector Name syslocation (SNMP) syscontact (SNMP) DNS Server Address Beskrivning Konfigurerar nätverksinställningar. Aktiverar DHCP. Inaktiverar DHCP. Konfigurerar IP-adressen när DHCP är inaktiverat. Konfigurerar nätmasken när DHCP är inaktiverat. Konfigurerar standard-gateway när DHCP är inaktiverat. Konfigurerar projektorns namn.projektorns namn kan innehålla upp till 64 alfanumeriska tecken. Endast alfabetiska tecken, siffror och följande symboler får användas.!"#$%&'() }~ samt blanksteg Konfigurerar platsen att hänvisas till när SNMP används. Värdet för syslocation kan innehålla upp till 255 alfanumeriska tecken. Endast siffrorna 0 9 och de alfabetiska tecknen a z respektive A Z får användas. Konfigurerar kontaktinformation som visas när SNMP används.värdet för syscontact kan innehålla upp till 255 alfanumeriska tecken. Endast siffrorna 0 9 och de alfabetiska tecknen a z respektive A Z får användas. Konfigurerar DNS-serveradressen. Klicka på [Apply] -knappen för att spara inställningarna. NOTERA De nya konfigurationsinställningarna aktiveras när du har startat om nätverksanslutningen. När konfigurationsinställningarna ändras måste du starta om nätverksanslutningen. Du kan starta om nätverksanslutningen genom att klicka på [Network Restart] på huvudmenyn. Om du ansluter projektorn till ett befintligt nätverk kontaktar du en nätverksadministratör innan du anger serveradresserna. 15

16 3.1 Konfigurera och kontrollera projektorn via en webbläsare (fortsättn.) Port Settings (Portinställningar) Visar och konfigurerar kommunikationsportinställningar. Objekt Network Control Port1 (Port:23) Beskrivning Konfigurerar kommando för kontroll av port 1 (port:23). Port open Klicka på kryssrutan [Enable] för att använda port 23. Authentication Network Control Port2 (Port:9715) Klicka på kryssrutan [Enable] när verifiering krävs för denna port. Konfigurerar kommando för kontroll av port 2 (port:9715). Port open Klicka på kryssrutan [Enable] för att använda port Authentication Klicka på kryssrutan [Enable] när verifiering krävs för denna port. PJLink TM Port (Port:4352) Konfigurerar PJLink TM -porten (Port: 4352). Port open Klicka på kryssrutan [Enable] för att använda port Authentication Image Transfer Port (Port:9716) Klicka på kryssrutan [Enable] när verifiering krävs för denna port. Konfigurerar bildöverföringsporten (Port:9716). Port open Klicka på kryssrutan [Enable] för att använda port Authentication Klicka på kryssrutan [Enable] när verifiering krävs för denna port. 16

17 3.1 Konfigurera och kontrollera projektorn via en webbläsare (fortsättn.) Objekt SNMP Port Port open Trap address SMTP Port Port open Network Bridge Port Port Number Daisy Chain Port Port Number Konfigurerar SNMP-porten. Beskrivning Klicka på kryssrutan [Enable] för att använda port SNMP. Konfigurerar SNMP Trap-målet, i IP-format. Förutom IP-adress tillåter adressen även domännamn, om en giltig DNS-server har angetts i Network Settings (Nätverksinställningar). Värd- eller domännamnet kan innehålla upp till 255 tecken. Konfigurerar SMTP-porten. Klicka på [Enable] -kryssrutan om du vill använda e-postfunktionen. Konfigurerar Nätverksbryggans portens nummer. Ange portnumret. Valfritt nummer mellan 1024 och kan ställas in. Standardinställningen är Konfigurerar portnumret för Kedjekoppling. Ange portnumret. Valfritt nummer mellan 1024 och kan ställas in. Standardinställningen är Klicka på [Apply] -knappen för att spara inställningarna. NOTERA De nya inställningarna av konfigureringen aktiveras efter omstart av nätverksanslutningen. När inställningarna ändras måste nätverksanslutningen startas om. Du kan omstarta nätverksanslutningen genom att klicka på [Network Restart] på huvudmenyn. 17

18 3.1 Konfigurera och kontrollera projektorn via en webbläsare (fortsättn.) Mail Settings (e-postinställningar) Visar och konfigurerar inställningar för e-postadressering. Objekt Send mail SMTP Server Address Sender address Recipient address Beskrivning Klicka på [Enable] -kryssrutan om du vill använda e-postfunktionen. Konfigurera villkoren för att skicka e-post under Alert Settings. Konfigurerar e-postserverns adress, i IP-format. Förutom IP-adress tillåter adressen även domännamn, om en giltig DNS-server har angetts i Network Settings (Nätverksinställningar). Värd- eller domännamnet kan innehålla upp till 255 tecken. Konfigurerar avsändarens e-postadress. Avsändarens e-postadress kan innehålla upp till 255 alfanumeriska tecken. Konfigurerar e-postadresserna för upp till fem mottagare. Du kan också ange [TO] eller [CC] för varje adress. Mottagarens e-postadress kan innehålla upp till 255 alfanumeriska tecken. Klicka på [Apply] -knappen för att spara inställningarna. NOTERA Du kan bekräfta att e-postinställningarna fungerar korrekt med [Send Test Mail] -knappen. Aktivera inställningen Send mail innan du klickar på [Send Test Mail]. Om du ansluter projektorn till ett befintligt nätverk kontaktar du en nätverksadministratör innan du anger serveradresserna. 18

19 3.1 Konfigurera och kontrollera projektorn via en webbläsare (fortsättn.) Alert Settings (Inställningar för varningsmeddelanden) Visar och konfigurerar inställningar för fel och varningar. Cover Error Fan Error Lamp Error Temp Error Varning Air Flow Error Cold Error Filter Error Shutter Error Other Error Schedule Execution Error Lamp Time Alarm Filter Time Alarm Transition Detector Alarm Cold Start Authentication Failure Beskrivning Lampskyddet är inte korrekt fastsatt. Kylfläkten fungerar inte. Lampan lyser inte. Orsaken kan vara att enheten har överhettats. Orsaken kan vara att enheten har överhettats. Den interna temperaturen stiger. Orsaken kan vara att enheten har skadats av för låg temperatur. Angiven filtertid har passerat. Slutaren fungerar inte korrekt. Övriga fel. Kontakta återförsäljaren om det här felet visas. Fel vid körning av schemalagd aktivitet. ( 21) Lamptiden överstiger inställningen för alarmtid. Filtertiden överstiger inställningen för alarmtid. Ändringsdetektorlarmet. ( OPTION-menyn i Bruksanvisning (detaljerad) - Funktionsguide) Strömbrytaren slås på. (Av vänteläge) SNMP-åtkomst identifieras från den enskilda SNMP-gruppen. Se "Felsökning" i Bruksanvisning (detaljerad) - Funktionsguide för mer information om alla fel utom Other Error och Schedule Execution Error. 19

20 3.1 Konfigurera och kontrollera projektorn via en webbläsare (fortsättn.) Varningarna visas nedan. Objekt Alarm Time SNMP Trap Send Mail Mail Subject Mail Text Beskrivning Konfigurerar varningstid. (Endast Lamp Time Alarm och Filter Time Alarm.) Klicka på [Enable] -kryssrutan för att aktivera SNMP Trapvarningar. Klicka på [Enable] -kryssrutan för att aktivera e-postvarningar. (Med undantag av Cold Start och Authentication Failure.) Konfigurerar ämnesraden i e-postmeddelandet som ska skickas. Ämnesraden kan innehålla upp till 100 alfanumeriska tecken. (Med undantag av Cold Start och Authentication Failure.) Konfigurerar texten i e-postmeddelandet som ska skickas. Texten kan innehålla upp till 1024 alfanumeriska tecken. (Med undantag av Cold Start och Authentication Failure.) Klicka på [Apply] -knappen för att spara inställningarna. NOTERA När e-post för Filter Error skickas beror på inställningen för FILTER MED. i SERVICE på OPTION-menyn, som definierar hur lång tid det tar innan filtermeddelandet visas på projektorskärmen. E-postmeddelandet skickas när filtertimern överstiger 2000, 5000 eller timmar, baserat på den aktuella konfigurationen. Inget e-postmeddelande skickas om FILTER MED. har värdet AV. ( OPTION menyn i Bruksanvisning (detaljerad) - Funktionsguide) Lamp Time Alarm definieras som ett tröskelvärde för e-postmeddelande (påminnelse) för lamptimern. När lamptiden överstiger det konfigurerade tröskelvärdet på webbsidan skickas e-postmeddelandet. Filter Time Alarm definieras som ett tröskelvärde för e-postmeddelande (påminnelse) för filtertimern. När filtertiden överskrider värdet skickas e-postmeddelandet. 20

21 3.1 Konfigurera och kontrollera projektorn via en webbläsare (fortsättn.) Schedule Settings (Schemainställningar) 3. Hantering med webbläsarprogram Visar och konfigurerar schemaläggningsinställningar. Objekt Beskrivning Daily Konfigurerar det dagliga schemat. Sunday Konfigurerar söndagsschemat. Monday Konfigurerar måndagsschemat. Tuesday Konfigurerar tisdagsschemat. Wednesday Konfigurerar onsdagsschemat. Thursday Konfigurerar torsdagsschemat. Friday Konfigurerar fredagsschemat. Saturday Konfigurerar lördagsschemat. Specific date No.1 Konfigurerar schemat för specifikt datum (nr 1). Specific date No.2 Konfigurerar schemat för specifikt datum (nr 2). Specific date No.3 Konfigurerar schemat för specifikt datum (nr 3). Specific date No.4 Konfigurerar schemat för specifikt datum (nr 4). Specific date No.5 Konfigurerar schemat för specifikt datum (nr 5). 21

22 3.1 Konfigurera och kontrollera projektorn via en webbläsare (fortsättn.) Schemaläggningsinställningarna visas nedan. Schedule Objekt Date (Month/Day) Beskrivning för daglig och veckovis Klicka på [Enable] -kryssrutan för att aktivera schemat. Konfigurerar månad och datum. Detta objekt visas endast när Specific date (No. 1-5) (specifikt datum) är valt. Klicka på [Apply] -knappen för att spara inställningarna. Inställningarna för aktuell händelse visas i schemalistan. För att lägga till funktioner och händelser ange följande saker. Time Command [Parameter] Power Objekt Input Source Display Image Beskrivning Konfigurerar tiden för att utföra kommandon. Konfigurerar de kommandon som ska köras. Konfigurerar parametrarna för strömkontroll. Konfigurerar parametrarna för insignalsväxling. Konfigurerar parametrarna för visning av överförd bilddata ( 39). Klicka på [Register] -knappen för att lägga till nya kommandon i schemalistan. Klicka på [Delete] -knappen för att ta bort kommandon från schemalistan. Klicka på [Reset] -knappen för att radera alla kommando och återställ schemaläggningsinställningarna från schemalistan. NOTERA När projektorn har flyttats ska du kontrollera projektorns inställda datum och tid innan du konfigurerar schemana. Stötar och häftiga rörelser kan göra att tid- och datuminställningar ( 23) hamnar ur fas. 22

23 3.1 Konfigurera och kontrollera projektorn via en webbläsare (fortsättn.) Date/Time Settings (Datum-/tidsinställningar) Visar och konfigurerar datum- och tidsinställningar. Objekt Current Date Current Time Daylight Savings Time Start End Beskrivning Konfigurerar aktuellt datum i år/månad/dag- format. Konfigurerar aktuell tid i timme:minut:sekund- format. Klicka på [ON] -kryssrutan för att aktivera sommartid och ange följande objekt. Konfigurerar vid vilket datum och vilken tid sommartid börjar. Month Konfigurerar vilken månad sommartid börjar (1~12). Week Day Time Konfigurerar vilken vecka i månaden sommartid börjar (First, 2, 3, 4, Last). Konfigurerar vilken dag i veckan sommartid börjar (Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat). hour Konfigurerar vilken timme sommartid börjar (0 ~ 23). minute Konfigurerar vilken minut sommartid börjar (0 ~ 59). Konfigurerar vid vilket datum och vilken tid sommartid slutar. Month Konfigurerar vilken månad sommartid slutar (1 ~ 12). Week Day Time Konfigurerar vilken vecka i månaden sommartid slutar (First, 2, 3, 4, Last). Konfigurerar vilken dag i veckan sommartid slutar (Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat). hour Konfigurerar vilken timme sommartid slutar (0 ~ 23). minute Konfigurerar vilken minut sommartid slutar (0 ~ 59). 23

24 3.1 Konfigurera och kontrollera projektorn via en webbläsare (fortsättn.) Objekt Time difference SNTP SNTP Server Address Cycle Beskrivning Konfigurerar tidsskillnaden. Ange samma tidsskillnad som den som används på datorn. Kontakta en IT-administratör om du är osäker. Klick på [ON] -kryssrutan för att hämta datum- och tidinformation från SNTP-servern och ange följande objekt. Konfigurerar SNTP-serverns adress, i IP-format. Förutom IP-adress tillåter adressen även domännamn, om en giltig DNS-server har angetts i Network Settings (Nätverksinställningar). Värd- eller domännamnet kan innehålla upp till 255 tecken. Konfigurerar intervallet för hämtning av datum- och tidinformation från SNTP-servern (timme:minut). Klicka på [Apply] -knappen för att spara inställningarna. NOTERA De nya inställningarna av konfigureringen aktiveras efter omstart av nätverksanslutningen. När inställningarna ändras måste nätverksanslutningen startas om. Du kan omstarta nätverksanslutningen genom att klicka på [Network Restart] på huvudmenyn. Om du ansluter projektorn till ett befintligt nätverk konsultera en nätverksadministratör innan inställning av serveradressen. För att aktivera SNTP-funktionen måste tidsskillnaden vara inställd. Projektorn kommer att hämta datums- och tidsinformation från tidsservern och åsidosätta tidsinställningarna när SNTP är aktiverad. Tiden på den interna klockan är troligen inte rätt. Att använda SNTP rekommenderas för att vidmakthålla rätt tid. 24

25 3.1 Konfigurera och kontrollera projektorn via en webbläsare (fortsättn.) Security Settings (Säkerhetsinställningar) Visar och konfigurerar lösenord och andra säkerhetsinställningar. Objekt Administrator authority Administrator ID Administrator Password Re-enter Administrator Password User authority User ID User Password Re-enter User Password Beskrivning Konfigurerar ID och lösenord för Administratören. Konfigurerar Administratörs-ID:t. Texten kan innehålla upp till 32 alfanumeriska tecken. Konfigurerar Administratörslösenordet. Texten kan innehålla upp till 255 alfanumeriska tecken. Skriv in lösenordet igen för verifikation. Konfigurerar ID och lösenord för Användaren. Konfigurerar Användar-ID:t. Texten kan innehålla upp till 32 alfanumeriska tecken. Konfigurerar Användarlösenordet. Texten kan innehålla upp till 255 alfanumeriska tecken. Skriv in lösenordet igen för verifikation. 25

26 3.1 Konfigurera och kontrollera projektorn via en webbläsare (fortsättn.) Objekt Network Control Authentication Password Re-enter Authentication Password SNMP Community name Beskrivning Konfigurerar autentiseringslösenordet för kommandokontroll. Konfigurerar autentiseringslösenordet. Texten kan innehålla upp till 32 alfanumeriska tecken. Skriv in lösenordet igen för verifikation. Konfigurerar namnet på SNMP-gruppen, om SNMP används. Konfigurerar namnet på SNMP-gruppen. Texten kan innehålla upp till 64 alfanumeriska tecken. Klicka på [Apply] -knappen för att spara inställningarna. NOTERA De nya inställningarna av konfigureringen aktiveras efter omstart av nätverksanslutningen. När inställningarna ändras måste nätverksanslutningen startas om. Du kan omstarta nätverksanslutningen genom att klicka på [Network Restart] på huvudmenyn. Endast siffrorna '0-9' och alfabetet 'a-z', "A-Z" och symboler kan användas. 26

27 3.1 Konfigurera och kontrollera projektorn via en webbläsare (fortsättn.) Projector Control (Projektorkontroll) Objekten som visas i tabellen nedan kan ändras med hjälp av Projector Control-menyn. Välj ett objekt med upp- och nedpilarna på PC:n. De flesta objekt har en undermeny. Mer information finns i tabellen nedan. NOTERA Det är inte säkert att inställningsvärdet matchar det verkliga värdet om användaren ändrar värdet manuellt. I sådana fall uppdaterar du sidan genom att klicka på [Refresh] -knappen. Styr projektorn. Objekt Main Power Input Source Picture Mode Blank On/Off Freeze Magnify Beskrivning Slår på/av strömmen. Väljer insignalskälla. Väljer inställning för bildläge. Aktiverar/inaktiverar Blank. Aktiverar/inaktiverar Frys. Kontrollerar inställningen för förstoring. I vissa insignalskällor kan Förstora stoppas även om inte maximalt inställningsvärde har nåtts. Aktiverar/inaktiverar mall. Öppnar / stänger slutaren. Justerar zoominställningen. Justerar fokusinställningen. Justerar den vertikala linsvinkeln. Justerar den horisontella linsvinkeln. Template Shutter Zoom Focus Lens Shift V Lens Shift H Lens Memory Sparar / Laddar linsminnets data. P by P Aktiverar/inaktiverar P by P. P by P Left Source Väljer P by P vänster källinställning. P by P Right Source Väljer P by P höger källinställning. P by P Main Area Väljer P by P huvudområdets källinställning. MY Image Välj data för MIN BILD. MY Image Delete Radera MIN BILD-data. Picture Brightness Justerar ljusstyrkan. Contrast Justerar kontrasten. 27

28 3.1 Konfigurera och kontrollera projektorn via en webbläsare (fortsättn.) 28 Objekt Picture (continue) Gamma Color Temp Color Tint Sharpness Active Iris Active Iris - Manual MyMemory Save MyMemory Recall Image Aspect Over Scan V Position H Position H Phase H Size Auto Adjust Execute Input Progressive Video NR 3D-YCS Color Space Component Video 1 Format Video 2 Format S-Video Format HDMI Format DVI-D Format HDMI Range DVI-D Range Computer in 1 Computer in 2 BNC Frame Lock-Computer in 1 Frame Lock-Computer in 2 Frame Lock-BNC Frame Lock-HDMI Frame Lock-DVI-D Beskrivning Anger gammainställning. Anger färgtemperaturen. Justerar färginställningen. Justerar toninställningen. Justerar skärpan. Anger inställningen för Active iris. Justerar den manuella inställningen för Active iris. Sparar Mitt Minne-data. Återställer Mitt Minne-data. Anger bildförhållande. Anger inställningen för översvep. Anger lodrät position. Anger vågrät position. Anger vågrät fas. Anger vågrät storlek. Utför automatisk justering. Anger progressiv inställning. Anger inställningen för reducering av videobrus. Anger 3D-YCS-inställning. Anger färgområde. Anger Komponent-port tinställningen. Anger video 1-formatinställningen. Anger video 2-formatinställningen. Anger s-video-formatinställningen. Anger HDMI-formatinställningen. Anger DVI-D-formatinställningen. Anger HDMI-intervallinställningen. Anger DVI-D-intervallinställningen. Anger typ av Computer in 1-insignal. Anger typ av Computer in 2-insignal. Anger typ av BNC-insignal. Aktiverar/inaktiverar funktionen Frame Lock-COMPUTER IN1. Aktiverar/inaktiverar funktionen Frame Lock-COMPUTER IN2. Aktiverar/inaktiverar funktionen Frame Lock-BNC. Aktiverar/inaktiverar funktionen Frame Lock-HDMI. Aktiverar/inaktiverar funktionen Frame Lock-DVI-D.

29 3.1 Konfigurera och kontrollera projektorn via en webbläsare (fortsättn.) Objekt Beskrivning Setup Auto Keystone Execute Utför automatisk korrigering av keystone-störningen. Keystone V Anger inställningen för lodrät keystone-störningen. Keystone H Anger inställningen för vågrät keystone-störningen. Eco Mode Anger ecoläget. Mirror Anger Speglingsstatus. Monitor Out - Computer in 1 Anger MONITOR OUT när COMPUTER IN1-porten är vald. Monitor Out - Computer in 2 Anger MONITOR OUT när COMPUTER IN2-porten är vald. Monitor Out - BNC Anger MONITOR OUT när BNC-porten är vald. Monitor Out - HDMI Anger MONITOR OUT när HDMI-porten är vald. Monitor Out - DVI-D Anger MONITOR OUT när DVI-D-porten är vald. Monitor Out - Component Anger MONITOR OUT när Komponent-porten är vald. Monitor Out - S-Video Anger MONITOR OUT när S-VIDEO-porten är vald. Monitor Out - Video 1 Anger MONITOR OUT när VIDEO 1-porten är vald. Monitor Out - Video 2 Anger MONITOR OUT när VIDEO 2-porten är vald. Monitor Out - Standby Anger MONITOR OUT i vänteläge. Screen Language Väljer språket för OSD. Menu Position V Anger lodrät menyposition. Menu Position H Anger vågrät menyposition. Blank Anger Blank-läge. Startup Anger startskärmens läge. MyScreen Lock Aktiverar/inaktiverar funktionen MinSkärm lås. Message Aktiverar/inaktiverar meddelandefunktionen. Template Väljer inställning för mallskärmen. C.C. - Display Väljer inställningen "Closed Captioning SKÄRM" (textremsa för hörselskadade). C.C. - Mode Väljer inställningen "Closed Captioning LÄGE" (textremsa för hörselskadade). C.C. - Channel Väljer inställningen "Closed Captioning KANAL" (textremsa för hörselskadade). 29

30 3.1 Konfigurera och kontrollera projektorn via en webbläsare (fortsättn.) Objekt Beskrivning Option Source Skip - Computer in1 Anger inställningen för kanalskipp - COMPUTER IN1 Source Skip - Computer in2 Anger inställningen för kanalskipp - COMPUTER IN2 Source Skip - BNC Anger inställningen för kanalskipp - BNC Source Skip - HDMI Anger inställningen för kanalskipp - HDMI Source Skip - DVI-D Anger inställningen för kanalskipp - DVI-D Source Skip - Component Anger inställningen för kanalskipp - COMPONENT Source Skip - S-Video Anger inställningen för kanalskipp - S-VIDEO Source Skip - Video 1 Anger inställningen för kanalskipp - VIDEO 1 Source Skip - Video 2 Anger inställningen för kanalskipp - VIDEO 2 Auto Search Aktiverar/inaktiverar den automatiska signalsökarfunktionen. Auto Keystone Aktiverar/inaktiverar den automatiska korrigeringen av keystone-störningen. Direct On Aktiverar/inaktiverar funktionen direkt på. Auto Off Konfigurerar timern att stänga av projektorn när ingen signal registreras. Shutter Timer Anger slutartidsinställningen. My Button-1 Anger funktionerna för MY BUTTON1-knappen på den medföljande fjärrkontrollen. My Button-2 Anger funktionerna för MY BUTTON2-knappen på den medföljande fjärrkontrollen. My Button-3 Anger funktionerna för MY BUTTON3-knappen på den medföljande fjärrkontrollen. My Button-4 Anger funktionerna för MY BUTTON4-knappen på den medföljande fjärrkontrollen. My Source Väljer inställning för Min Källa. Remote Receiv. Front Aktiverar/inaktiverar funktionen främre fjärrmottagare. Remote Receiv. Rear Aktiverar/inaktiverar funktionen bakre fjärrmottagare. Remote Receiv. Top Aktiverar/inaktiverar funktionen övre fjärrmottagare. Remote Freq. Normal Aktiverar/inaktiverar funktionen normal fjärrkontrollsignalfrekvens. Remote Freq. High Aktiverar/inaktiverar funktionen hög fjärrkontrollsignalfrekvens. Remote ID Anger fjärr-id-inställning. 30

31 3.1 Konfigurera och kontrollera projektorn via en webbläsare (fortsättn.) Projector Status (Projektorns status) 3. Hantering med webbläsarprogram Visar projektorns status. Objekt Error Status Lamp Time Filter Time Power Status Input Status Blank On/Off Freeze Shutter Beskrivning Visar aktuell felstatus Visar användningstid för den aktuella lampan. Visar användningstid för det aktuella filtret. Visar aktuell strömstatus. Visar aktuell insignalkälla. Visar aktuell Blank på/av-status. Visar aktuell Frys-status. Visar aktuell Slutar-status. 31

32 3.1 Konfigurera och kontrollera projektorn via en webbläsare (fortsättn.) Network Restart (Starta om nätverk) Startar om projektorns nätverksanslutning. Restart Objekt Beskrivning Startar om projektorns nätverksanslutning för att aktivera de nya konfigurationsinställningarna. NOTERA En omstart kräver att du loggar in igen så att du kan kontrollera och konfigurera projektorn ytterligare via en webbläsare. Vänta 1 minut eller mer efter att ha klickat på knappen [Restart] för att logga in igen. Inloggningsmeny ( 13) visas när du har startat om projektorns nätverksanslutning om DHCP är PÅ Logoff (Logga ut) När du klickar på [Logoff] visas Inloggningsmeny. ( 13) 32

33 3.2 E-postvarningar Projektorn kan automatiskt skicka ett meddelande till angivna e-postadresser när projektorn identifierar ett visst tillstånd som kräver underhåll eller ett fel. NOTERA Du kan ange upp till fem e-postadresser. Det är inte säkert att projektorn kan skicka e-postmeddelandet om projektorn plötsligt förlorar ström. E-postinställningar ( 18) Om du vill använda projektorns e-postfunktion konfigurerar du följande objekt med hjälp av en webbläsare. Exempel: Om projektorns IP-adress anges till : 1) Ange i adressfältet i webbläsaren. 2) Ange ID och lösenord för Administratören och klicka på [Logon]. 3) Klicka på [Port Settings] på huvudmenyn. 4) Klicka på [Enable] -kryssrutan för att öppna SMTP-porten. 5) Klicka på [Apply] -knappen för att spara inställningarna. NOTERA Efter ändring av inställningarna för SMTP Port måste nätverksanslutningen startas om. Klicka på [Network Restart] och konfigurera följande. 6) Klicka på [Mail Settings] och konfigurera varje objekt. Mer information hittar du i Mail Settings (e-postinställningar) ( 18). 7) Klicka på [Apply] -knappen för att spara inställningarna. NOTERA Klicka på [Send Test Mail] -knappen i [Mail Settings] för att bekräfta att e-postinställningarna är korrekta. Följande e-postmeddelande levereras till de angivna adresserna. Ämnesrad :Test Mail <Projektornamn> Text :Send Test Mail Date <Testdatum> Time <Testtid> IP Address <Projektorns IP-adress> MAC Address <Projektorns MAC-adress> 33

34 3.2 E-postvarningar (fortsättn.) 8) Klicka på [Alert Settings] på huvudmenyn för att konfigurera inställningarna för e-postvarningar. 9) Välj och konfigurera varje objekt. Mer information finns under avsnittet Alert Settings (inställningar för varningsmeddelanden) ( 19). 10) Klicka på [Apply] -knappen för att spara inställningarna. Fel- och varningsmeddelanden är formaterade som följer: Ämnesrad : <Mail title> <Projector name> Text : <Mail text> Date <Fel-/varningsdatum> Time <Fel-/varningstid> IP Address <Projektorns IP-adress> MAC Address <Projektorns MAC-adress> 34

35 3.3 Projektorhantering med SNMP Med SNMP (Simple Network Management Protocol) kan du hantera projektorinformationen, oavsett om det gäller fel- eller varningsstatus, från datorn via nätverket. Programvaran för SNMP-hantering måste vara installerad på datorn för att du ska kunna använda den här funktionen. NOTERA Vi rekommenderar att SNMP-funktioner utförs av en nätverksadministratör. Programvaran för SNMP-hantering måste vara installerad på datorn för att du ska kunna övervaka projektorn via SNMP. SNMP-inställningar ( 16) Konfigurera följande objekt via en webbläsare om du vill använda SNMP. Exempel: Om projektorns IP-adress anges till : 1) Ange i adressfältet i webbläsaren. 2) Ange ID och lösenord för Administratören och klicka på [Logon]. 3) Klicka på [Port Settings] på huvudmenyn. 4) Klicka på [Enable] -kryssrutan för att öppna SNMP-porten. Ange vilken IPadress som SNMP Trap ska skickas till när ett fel eller en varning inträffar. NOTERA Efter att ändring av inställningarna för SNMP Port måste nätverksanslutningen startas om. Klicka på [Network Restart] och konfigurera följande. 5) Klicka på [Security Settings] på huvudmenyn. 6) Klicka på [SNMP] och ange namnet på SNMP-gruppen på skärmen som visas. NOTERA Efter att inställningarna av Community name har ändrats måste nätverksanslutningen startas om. Klicka på [Network Restart] och konfigurera följande. 7) Konfigurera inställningarna för Trap-överföring av fel/varningar. Klicka på [Alert Settings] på huvudmenyn och välj det fel/den varning som ska konfigureras. 8) Klicka på [Enable] -kryssrutan för att skicka ut SNMP Trap för fel/varningar. Avmarkera [Enable] -kryssrutan när SNMP Trap-överföring inte behövs. 9) Klicka på [Apply] -knappen för att spara inställningarna. 35

36 3.4 Schemalägga händelser Med schemaläggningsfunktionen kan du konfigurera schemalagda händelser, inklusive att slå på/av strömmen. Detta gör det möjligt för projektorn att sköta sig själv. NOTERA Du kan schemalägga följande kontrollhändelser: Power ON/OFF, Input Source och Transferred Image Display. Händelsen för ström på/av har lägst prioritet av alla händelser som är definierade samtidigt. Det finns tre typer av schemaläggning: 1) daily, 2) weekly, 3) specific date ( 21) Prioriteten för schemalagda händelser är: 1) specific date, 2) weekly, 3) daily. Du kan ange upp till fem specifika datum för schemalagda händelser. Prioritet ges till de med lägre nummer när flera händelser har schemalagts för samma datum och tid (t.ex. har Specific date No. 1 prioritet framfr Specific date No. 2 o.s.v.) Kom ihåg att ange datum och tid innan du aktiverar schemalagda händelser. ( 23) 36

37 3.4 Schemalägga händelser (fortsättn.) Schemaläggningsinställningar ( 21) Schemaläggningsinställningar kan konfigureras från en webbläsare. Exempel: Om projektorns IP-adress anges till : 1) Ange i adressfältet i webbläsaren. 2) Ange ID och lösenord för Administratören och klicka på [Logon]. 3) Klicka på [Schedule Settings] på huvudmenyn och välj önskad schemalagd aktivitet. Om du t.ex. vill utföra kommandot varje söndag väljer du [Sunday]. 4) Klicka på [Enable] -kryssrutan för att aktivera schemat. 5) Ange datumet (månad/dag) för schemaläggning av specifikt datum. 6) Klicka på [Apply] -knappen för att spara inställningarna. 7) När du har konfigurerat tid, kommando och parametrar klickar du på [Register] för att lägga till en ny händelse. 8) Klicka på [Delete] -knappen när du vill ta bort ett schema. Det finns tre typer av schemaläggning. 1) Daily: Utför den aktuella åtgärden vid en specifik tidpunkt varje dag. 2) Sunday ~ Saturday: Utför den aktuella åtgärden vid den angivna tidpunkt på en specifik dag i veckan. 3) Specific date: Utför den aktuella åtgärden på det angivna datumet och tiden. NOTERA I vänteläge blinkar strömindikatorn i cirka tre sekunder när minst ett Power ON -schema har sparats. När schemaläggningsfunktionen används måste nätsladden vara ansluten till projektorn och strömuttaget och strömbrytaren måste vara påslagen, [ ]. Schemaläggningsfunktionen fungerar inte när strömbrytaren ör av [O], eller när säkringen i ett rum har löst ut. Strömindikatorn lyser orange eller grön när projektorn är strömsatt. 37

38 3.4 Schemalägga händelser (fortsättn.) Inställningar för datum/tid ( 23) Inställningen för datum/tid kan ändras via en webbläsare. Exempel: Om projektorns IP-adress anges till : 1) Ange i adressfältet i webbläsaren. Ange ID och lösenord för Administratören och klicka på [Logon]. 2) Klicka på [Date/Time Settings] på huvudmenyn och konfigurera varje objekt. Mer information hittar du i Date/Time Settings (Datum-/ tidsinställningar). 3) Klicka på [Apply] -knappen för att spara inställningarna. NOTERA Omstart nätverk krävs endast efter det att konfigureringsinställningen för Daylight Savings Time eller SNTP har ändrats. Batteriet för den inbyggda klockan kan vara slut om klockan går fel trots att korrekt datum och tid har angetts. Byt ut batteriet genom att följa avsnittet "Internt klockbatteri" i Bruksanvisningens (koncis). Det är inte säkert att den interna klockan visar rätt tid. Du bör inte använda SNTP för att erhålla korrekt tid. 38

39 3.5 MIN BILD (stillbildsöverföring) display Projektorn kan visa stillbilder som överförs via nätverket. Överföra bildfil Visa bildfil ( 1-4 ) Figur 3.5 Stillbildsöverföring MIN BILD överföring kräver ett exklusivt program för PC:n. Du kan hämta det från InFocus webbplats (www.infocus.com/support). Mer information finns i manualen för programmet. Om du vill visa den överförda bilden väljer du alternativet MIN BILD på NÄTVERK-menyn. Mer information finns i beskrivningen av alternativet MIN BILD på NÄTVERK-menyn. ( NÄTVERK-menyn i Bruksanvisning (detaljerad) - Funktionsguide) NOTERA Du kan allokera bildfilen upp till 4 i maximum. Bildfilen kan även visas med hjälp av schemaläggningsfunktionen i webbläsaren. Mer information hittar du i avsnittet 3.4 Schemalägga händelser ( 36). 39

40 3.5 MIN BILD (stillbildsöverföring) display (fortsättn.) Konfigurera följande punkter från en webbläsare när MIN BILD används. Exempel: Om projektorns IP-adress är satt till : 1) Skriv "http:// /" i adressfältet på webbläsaren. 2) Skriv in Administratör-ID och lösenord och klicka på [Logon]. 3) Klicka på [Port Settings] på huvudmenyn. 4) Klicka på kryssrutan [Enable] för att öppna Image Transfer Port (Port: 9716). Klicka på kryssrutan [Enable] för inställning av [Authentication] när verifiering krävs, annars lämna rutan tom. 5) Klicka på knappen [Apply] för att spara inställningarna. När inställning för verifiering är aktiverad krävs följande inställningar. 6) Klicka på [Security Settings] på huvudmenyn. 7) Välj [Network Control] och skriv in önskat verifieringslösenord. 8) Klicka på knappen [Apply] för att spara inställningarna. NOTERA Verifieringslösenordet kommer att vara samma för Network Control Port1 (Port: 23), Network Control Port2 (Port: 9715), och Image Transfer Port (Port: 9716). De nya inställningarna av konfigureringen aktiveras efter omstart av nätverksanslutningen. När inställningarna ändras måste nätverksanslutningen startas om. Du kan omstarta nätverksanslutningen genom att klicka på [Network Restart] på huvudmenyn. 40

41 3.6 Kommandokontroll via nätverket Du kan konfigurera och kontrollera projektorn via nätverket med hjälp av RS- 232C-kommandon. Kommunikationsport Följande två portar är avsedda för kommandokontroll. TCP #23 TCP #9715 NOTERA Kommandokontroll är inte tillgänglig via kommunikationsporten (TCP #9716) ( 16) som används för funktionen för MIN BILD sändning. Kommandokontrollinställningar ( 16) Konfigurera följande objekt från en webbläsare när kommandokontroll används. Exempel: Om projektorns IP-adress anges till : 1) Ange i Adressfältet i webbläsaren. 2) Ange ID och lösenord för administratören och klicka på [Logon]. 3) Klicka på [Port Settings] på huvudmenyn. 4) Klicka på [Enable] -kryssrutan för att öppna Network Control Port1 (Port: 23) för att använda TCP #23. Klicka på [Enable] -kryssrutan för [Authentication] -inställning när autentisering krävs. Annars avmarkerar du kryssrutan. 5) Klicka på [Enable] -kryssrutan för att öppna Network Control Port2 (Port: 9715) för att använda TCP #9715. Klicka på [Enable] -kryssrutan för [Authentication] -inställning när autentisering krävs. Annars avmarkerar du kryssrutan. 6) Klicka på [Apply] -knappen för att spara inställningarna. 41

42 3.6 Kommandokontroll via nätverket (fortsättn.) När autentiseringsinställningen är aktiverad krävs följande inställningar. ( 25) 7) Klicka på [Security Settings] på huvudmenyn. 8) Klicka på [Network Control] och ange önskat autentiseringslösenord. * Se NOTERA 9) Klicka på [Apply] -knappen för att spara inställningarna. NOTERA Verifieringslösenordet kommer att vara samma för Network Control Port1 (Port: 23), Network Control Port2 (Port: 9715), och Image Transfer Port (Port: 9716). De nya inställningarna av konfigureringen aktiveras efter omstart av nätverksanslutningen. När inställningarna ändras måste nätverksanslutningen startas om. Du kan omstarta nätverksanslutningen genom att klicka på [Network Restart] på huvudmenyn. 42

43 3.6 Kommandokontroll via nätverket (fortsättn.) Kommandoformat 3. Hantering med webbläsarprogram Kommandoformaten skiljer sig mellan de olika kommunikationsportarna. TCP #23 Du kan använda RS-232C-kommandon utan några ändringar. Dataformatet i svaret är det samma som i RS-232C-kommandona. Följande svar skickas dock tillbaka i händelse av autentiseringsfel, när autentisering är aktiverat. <Svar i händelse av autentiseringsfel> Svar Felkod 0x1F 0x04 0x00 TCP #9715 Format för skickade data Följande formatering läggs till i header (0x02), datalängd (0x0D), kontrollsumma (1byte) och anslutnings-id (1 byte) för RS-232C-kommandon. Header Datalängd RS-232C command Kontrollsumma Anslutnings-ID 0x02 0x0D 13 byte 1 byte 1 byte Header 0x02, fast Datalängd Bytelängd för RS-232C-kommandon (0x0D, fast) RS-232C-kommandon RS-232C-kommandon som börjar med 0xBE 0xEF (13 byte) Kontrollsumma Det värde som ger noll när de lägsta 8 bitarna från header adderas med kontrollsumman. Anslutnings-ID Slumpmässigt värde från 0 till 255 (Detta värde bifogas svarsdata) 43

44 3.6 Kommandokontroll via nätverket (fortsättn.) Format för mottagna data Anslutnings-ID:t (dessa data är desamma som data för anslutnings-id:t för skickade data) bifogas i svarsdata för RS-232C-kommandon. <ACK-svar> Svar 0x06 Anslutnings-ID 1 byte <NAK-svar> Svar 0x15 Anslutnings-ID 1 byte <Fel-svar> Svar Felkod Anslutnings-ID 0x1C 2 byte 1 byte <Datasvar> Svar Data Anslutnings-ID 0x1D 2 byte 1 byte <Projektor upptagen-svar> Svar Statuskod Anslutnings-ID 0x1F 2 byte 1 byte <Autentiseringsfel-svar> Svar Autentiseringsfelkod Anslutnings-ID 0x1F 0x04 0x00 1 byte 44

LAN Control Utility (ProjectorView Grobal+/ProjectorView) Användarhandbok Innehåll

LAN Control Utility (ProjectorView Grobal+/ProjectorView) Användarhandbok Innehåll LAN Control Utility (ProjectorView Grobal+/ProjectorView) Användarhandbok Innehåll 1. Introduktion... 2 1.1. Förbereda användning av nätverksfunktioner... 2 1.2. Funktioner... 2 1.3. Systemkrav... 2 2.

Läs mer

VPL-EW275/EW245/EW225 VPL-EX275/EX271/EX245/EX241/EX225/EX221

VPL-EW275/EW245/EW225 VPL-EX275/EX271/EX245/EX241/EX225/EX221 4-435-798-SE (1) Data Projector Bruksanvisning Läs denna handbok och den medföljande Snabbreferensen noggrant innan du börjar använda enheten och förvara dem sedan på en lättåtkomlig plats för framtida

Läs mer

IN5132/IN5142/IN5134/ IN5144/IN5135/IN5145

IN5132/IN5142/IN5134/ IN5144/IN5135/IN5145 Projektor IN5132/IN5142/IN5134/ IN5144/IN5135/IN5145 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst

Läs mer

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Projektor CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer

Läs mer

ViewSonic. Pro8400 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. Pro8400 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic Pro8400 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - - - - Model No. : VS13647

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Internetfax och Internetutskrift i Windows På Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com) finns hjälp för alla dina utskriftsbehov. Där kan du hämta de

Läs mer

IP-kamera. Artikelnummer 36-3389 Modell RC4020 18-2116 RC4020-UK. www.clasohlson.com SVENSKA. Ver. 200805

IP-kamera. Artikelnummer 36-3389 Modell RC4020 18-2116 RC4020-UK. www.clasohlson.com SVENSKA. Ver. 200805 IP-kamera Artikelnummer 36-3389 Modell RC4020 18-2116 RC4020-UK Ver. 200805 www.clasohlson.com IP-kamera Artikelnummer 36-3389 Modell RC4020 18-2116 RC4020-UK Läs igenom hela bruksanvisningen före användning

Läs mer

Trådlös IP-kamera. Artikelnummer 36-3379 Modell RC8020 18-2115 RC8020-UK. www.clasohlson.com SVENSKA. Ver. 200805

Trådlös IP-kamera. Artikelnummer 36-3379 Modell RC8020 18-2115 RC8020-UK. www.clasohlson.com SVENSKA. Ver. 200805 Trådlös IP-kamera Artikelnummer 36-3379 Modell RC8020 18-2115 RC8020-UK Ver. 200805 www.clasohlson.com 2 IP-kamera Artikelnummer 36-3379 Modell RC8020 18-2115 RC8020-UK Läs igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

Innehållsförteckning. HomeSecure HS-IP-03 manual: 22-01-2015

Innehållsförteckning. HomeSecure HS-IP-03 manual: 22-01-2015 Innehållsförteckning 1. 1. Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2. Kom igång... 5 2.1 Paketets innehåll... 5 2.2 Översikt över Kameran... 6 2.3 Installation av Hårdvara... 6 3. Få Tillgång till Kameran...

Läs mer

Digital projektor X56

Digital projektor X56 Digital projektor X56 Snabbguide Tack för att du har köpt denna projektor. Viktig anmärkning Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer för produkten. Se till att du läser

Läs mer

Din manual SMC 7004ABR http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457106

Din manual SMC 7004ABR http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457106 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMC 7004ABR. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Säkerhetsvarning. Observera

Säkerhetsvarning. Observera 1 Säkerhetsvarning! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Observera Placera inga föremål inom 15 cm avstånd från enheten. Enheten uppnår höga temperaturer vilket leder till risk för brännskador. Använd endast kompatibla

Läs mer

Nätverkshandbok. Färglaserskrivare

Nätverkshandbok. Färglaserskrivare Färglaserskrivare Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får återges, lagras i återvinningssystem eller överföras i någon form eller på något sätt, vare sig mekaniskt, via fotokopiering, inspelning

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/588468

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/588468 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA BIZHUB C350. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual LG N1T1DD1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3906027

Din manual LG N1T1DD1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3906027 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LG N1T1DD1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2010 208-10643-01 v1.0 Varumärken NETGEAR och NETGEAR-logotypen är registrerade varumärken

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Med Sweex Wireless Broadband Router 54

Läs mer

NP215/NP210/NP115/NP110

NP215/NP210/NP115/NP110 Bärbar projektor NP215/NP210/NP115/NP110 Bruksanvisning NP210 och NP115 distribueras inte i Nordamerika. 1:a utgåvan, augusti 2009 DLP och Brilliant Color är varumärken som tillhör Texas Instruments. IBM

Läs mer

Printer Administration Utility 4.2 Användarmanual

Printer Administration Utility 4.2 Användarmanual Version 2.3 Printer Administration Utility 4.2 Användarmanual Copyright Copyright 2006-2008 SHARP Corporation. All rights reserved. Reproduktion, ombearbetning eller översättning utan föregående skriftligt

Läs mer

Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem

Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 USA 2005-10 2005 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR är ett varumärke som

Läs mer

PJD8333s/PJD8633ws/PJD7333/ PJD7533w DLP Projektor Användarhandbok

PJD8333s/PJD8633ws/PJD7333/ PJD7533w DLP Projektor Användarhandbok PJD8333s/PJD8633ws/PJD7333/ PJD7533w DLP Projektor Användarhandbok Modell Nr. VS14946/VS14935/VS14948/VS14950 Information om överensstämmelse FCC-uttalande Denna enhet uppfyller kraven enligt del 15 i

Läs mer

Administratörshandbok

Administratörshandbok NPD 4956-00 SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning Copyright och varumärken Om den här handboken Markeringar och symboler...5 Illustrationer...5 Referenser till operativsystem...5 Meddelanden...

Läs mer

My Net. AC1300 Router. Användarhandbok

My Net. AC1300 Router. Användarhandbok My Net AC1300 Router Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De flesta tekniska supportfrågor

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Intern Ethernet-skrivarserver för flera protokoll och trådlös Ethernet-skrivarserver BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Den här bruksanvisningen för nätverksanvändare innehåller värdefull information

Läs mer

4-Port Cable/DSL Gateway Router Dela filer och Internet-anslutning

4-Port Cable/DSL Gateway Router Dela filer och Internet-anslutning 4-Port Cable/DSL Gateway Router Dela filer och Internet-anslutning nätverk F5D5230-4 Innehållsförteckning Introduktion...1-2 Produktbeskrivning...3-4 Belkins dockningstillbehör...5 Snabbinstallation Installera

Läs mer

användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 4345mfp

användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 4345mfp användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 5mfp HP:s inbyggda webbserver Användarhandbok Upphovsrätt 00 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Mångfaldigande, anpassning eller översättning

Läs mer

Bruksanvisning för nätverksanvändare PT-E550W

Bruksanvisning för nätverksanvändare PT-E550W Bruksanvisning för nätverksanvändare PT-E550W PT-E550W Bruksanvisning för nätverksanvändare innehåller information om hur du ställer in trådlösa nätverk och Wireless Direct med Brother-skrivaren. Det finns

Läs mer

ReadyNAS for Home. Användarhandbok. Modeller: Ultra-serien (2, 4, 6) Ultra Plus-serien (2, 4, 6) Pro Pioneer NVX Pioneer

ReadyNAS for Home. Användarhandbok. Modeller: Ultra-serien (2, 4, 6) Ultra Plus-serien (2, 4, 6) Pro Pioneer NVX Pioneer ReadyNAS for Home Användarhandbok Modeller: Ultra-serien (2, 4, 6) Ultra Plus-serien (2, 4, 6) Pro Pioneer NVX Pioneer 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA December 2010 202-10762-01 v1.0 2010

Läs mer

Bruksanvisning RT-AC51U. Trådlös AC750-router med dubbla band

Bruksanvisning RT-AC51U. Trådlös AC750-router med dubbla band Bruksanvisning RT-AC51U Trådlös AC750-router med dubbla band SW9422 reviderade utgåva Mars 2015 Upphovsrätt 2015 ASUSTeK Computer Inc. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av den här manualen, inräknat

Läs mer

ViewSonic. PJL9371 XGA LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJL9371 XGA LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic XGA LCD Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя

Läs mer