Projektor IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Bruksanvisning Nätverksguide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektor IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Bruksanvisning Nätverksguide"

Transkript

1 Projektor IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Bruksanvisning Nätverksguide Tack för att ni valde denna projektor. Denna projektor har nätverksfunktioner som ger er tillgång till följande: ü Webb-styrning Projektorn kan styras och kontrolleras via ett browserprogram på din PC, vilket underlättar installation och underhåll av projektorn. ü MIN BILD (stillbildsöverföring) display Projektorn kan visa stillbilder som överförs via nätverket. Denna bruksanvisning avser endast att förklara nätverksfunktion. Säkerhetsföreskrifter, funktioner och annat finns i Bruksanvisning (koncis och detaljerad). VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer för produkten. Efter att du läst dem, håll denna information på säker plats för framtida bruk. NOTERA Innehållet i denna bruksanvisning kan ändras utan föregående meddelande. Tillverkaren tar inget ansvar för eventuella felaktigheter i denna bruksanvisning. Reproduktion eller kopiering av hela eller delar av innehållet i detta dokument får inte ske utan skriftligt medgivande. Varumärkesinformation Microsoft och Internet Explorer, Windows, Windows Vista är registrerade varumärken ägda av Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. JavaScript är ett registrerat varumärke som tillhör Sun Microsystems, Inc. DVI är ett registrerat varumärke som tillhör Digital Display Working Group. HDMI, HDMI-loggan och High-Defi nition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande HDMI Licensing LLC. Varumärket PJLink är ett varumärke som ansökt om varumärkesrättigheter i Japan, USA och andra länder och områden. Alla övriga varumärken är respektive varumärkesägares egendom

2 Innehåll Innehåll Innehåll Huvudfunktioner Konfiguration och kontroll via en webbrowser MIN BILD (stillbildsöverföring) display Anslutning av annan utrustning och nätverksinställningar Nödvändiga förberedelser av utrustningen Manuell inställning för nätverksanslutning Anslutning av utrustning Nätverksinställningar Internet-alternativ setting Kontrollera anslutningen Hantering med webbläsarprogram Konfigurera och kontrollera projektorn via en webbläsare Logon (Inloggning) Network Information (Nätverksinformation) Network Settings (Nätverksinställningar) Port Settings (Portinställningar) Mail Settings (e-postinställningar) Alert Settings (Inställningar för varningsmeddelanden) Schedule Settings (Schemainställningar) Date/Time Settings (Datum-/tidsinställningar) Security Settings (Säkerhetsinställningar) Projector Control (Projektorkontroll) Projector Status (Projektorns status) Network Restart (Starta om nätverk) Logoff (Logga ut) E-postvarningar Projektorhantering med SNMP Schemalägga händelser MIN BILD (stillbildsöverföring) display Kommandokontroll via nätverket Styra den externa enheten via projektorn (med funktionen NÄTVERKSBRYGGA) Styra flera projektorer samtidigt (med funktionen KEDJEKOPPLING)

3 1. Huvudfunktioner 1. Huvudfunktioner 1.1 Konfiguration och kontroll via en webbrowser Du kan ställa in och övervaka projektorn i ett nätverk via en webbrowser i en PC som är ansluten till samma nätverk. Logga in på nätverket i webbrowsern så kommer du att hitta de menyer du behöver för att konfigurera nätverksinställningarna, övervaka projektorn med mera. 1.2 MIN BILD (stillbildsöverföring) display Bildfiler kan skickas via nätverket och upp till 4 bildfiler kan lagras i projektorn och visas en och en på skärmen. (&39) Överföra bildfil Visa bildfil ( 1-4 ) 3

4 2. Anslutning av annan utrustning och nätverksinställningar 2. Anslutning av annan utrustning och nätverksinställningar 2.1 Nödvändiga förberedelser av utrustningen Följande utrustning krävs för att kunna ansluta projektorn till en PC via nätverket. PC : 1) utrustad men nätverksfunktion 2) har en webbläsare installerad (&11) LAN-kabel : CAT-5 eller högre NOTERA Systemet för användning av nätverksfunktion för projektorn kräver kommunikation som överenstämmer med 100Base-TX eller 10Base-T. 4

5 2. Anslutning av annan utrustning och nätverksinställningar 2.2 Manuell inställning för nätverksanslutning Anslutning av utrustning Anslut projektorn till PCn med en LAN-kabel. * Innan du ansluter till ett nätverk, rådgör med nätverksadministratören. Därefter, kontrollera datorns inställningar enligt nedan Nätverksinställningar Detta är förklaringen av inställningarna för nätverksanslutningen för Windows XP och Internet Explorer. 1) Logga in på Windows XP som administratör. (*) 2) Öppna Kontrollpanelen från Start -menyn. 3) Öppna Nätverks- och Internet-inställningar på Kontrollpanelen. (Fig a) * Administratören är det konto som har tillgång till alla funktioner. Fig a Fönstret Nätverks- och Internet-inställningar 4) Öppna Nätverksanslutningar. (Fig b) Fig b Fönstret Nätverksanslutningar 5

6 2. Anslutning av annan utrustning och nätverksinställningar 2.2 Manuell inställning för nätverksanslutning (fortsättn.) 5) Öppna fönstret Egenskaper för Anslutning till lokalt nätverk som används för nätverksenheter. (Fig c) Fig c fönstret Egenskaper för Anslutning till lokalt nätverk 6) Ställ in använda protokoll som TCP/IP och öppna fönstret Egenskaper för Internet Protocol (TCP/IP). Fig d Fönstret Egenskaper för Internet Protocol (TCP/IP) 7) Ställ in IP address, subnet mask och default gateway för datorn. 6

7 2. Anslutning av annan utrustning och nätverksinställningar 2.2 Manuell inställning för nätverksanslutning (fortsättn.) [Inställning av IP-address] Manuell inställning Nätverksadressdelen i IP-numret i din dator ska vara samma som projektorns. Och datorns hela IP-adress ska inte överlappas av annan utrustning i nätverket, inklusive projektorn. Till exempel Projektorns grundinställningar är som följer. IP-adress: Subnet mask: (Nätverksadress: i detta exempel) Specifiera därför datorns IP-adress enligt följande. IP-adress: xxx (xxx visar decimalsiffra.) Subnet mask: (Nätverksadress: i detta exempel) Välj från 1 till 254 för xxx utan att använda samma som på annan utrustning. I vårt exempel har projektorn IP-adress , välj från 1 till 254 förutom 10 för datorn. NOTERA kan inte vara en IP-adress. Projektorns IP-adress kan ändras med konfigurationsverktyget i en webbrowser. (&11) Om projektorn och PCn finns i samma nätverk (har samma nätverksadress), kan "default gateway" lämnas tom. Om projektorn och PCn finns i olika nätverk, måste "default gateway" ställas in. Kontakta nätverksadministratören om detaljerna. Automatisk inställning Om det finns en DHCP-server i nätverket, kan IP-adresser till projektorn och PCn delas ut automatiskt. * DHCP är en förkortning för Dynamic Host Configuration Protocol och har funktionen att dela ut nödvändiga inställningar för nätverk såsom IP-adress från server till klient. En server med DHCP-funktion kallas följaktligen DHCP-server. 7

8 2. Anslutning av annan utrustning och nätverksinställningar 2.2 Manuell inställning för nätverksanslutning (fortsättn.) Internet-alternativ setting 1) Välj Internet-alternativ i fönstret Nätverks- och Internet-inställningar (Fig a) för att öppna fönstret Egenskaper för Internet. (Fig b) Fig a Fönstret Nätverks- och Internet-inställningar Klicka på Klicka på Fig b fönstret Egenskaper för Internet 2) Välj Anslutningar och klicka sedan på knappen [LAN-inställningar] så öppnas Inställningar för lokalt nätverk (LAN). (Fig c) 8

9 2. Anslutning av annan utrustning och nätverksinställningar 2.2 Manuell inställning för nätverksanslutning (fortsättn.) Fig c Fönstret Inställningar för lokalt nätverk (LAN) 3) Avmarkera alla rutor i fönstret Inställningar för lokalt nätverk (LAN). (Fig c) Kontrollera anslutningen Kontrollera att PCn och projektorn är korrekt anslutna. Om de inte är anslutna, kontrollera om kabelanslutningarna och inställningarna är korrekta. 1) Starta webbrowsern i PCn och skriv in följande URL-adress, klicka på " " knappen. URL: IP-adress)/ Till exempel, om projektorns IP-adress är , skriv in URL: 2) Om Fig visas, är det korrekt. Fig Logon Menu 9

10 3. Hantering med webbläsarprogram Projektorn är utrustad med följande nätverksfunktioner genom att använda ett webbläsarprogram. 3.1 Konfigurera och kontrollera projektorn via en webbläsare Du kan ändra inställningarna på eller styra projektorn via ett nätverk med en webbläsare från en PC som är ansluten till samma nätverk. ( 11) 3.2 E-postvarningar Projektorn kan automatiskt skicka ett meddelande till angivna e-postadresser när projektorn kräver underhåll eller om ett fel uppstår. ( 33) 3.3 Projektorhantering med SNMP Denna projektor är SNMP-kompatibel (Simple Network Management Protocol), vilket innebär att du kan fjärrkontrollera den med hjälp av programvara som stöder SNMP. Dessutom kan projektorn skicka meddelanden om fel och varningar till en angiven dator. ( 35) 3.4 Schemalägga händelser Du kan schemalägga att projektorn ska utföra vissa funktioner vid bestämda datum och tidpunkter. ( 36) 3.5 MIN BILD (stillbildsöverföring) display Projektorn kan visa stillbilder som överförs via nätverket. ( 39) 3.6 Kommandokontroll via nätverket Projektorn kan styras med RS-232C-kommandon över ett nätverk. ( 41) 3.7 Styra den externa enheten via projektorn (med funktionen NÄTVERKSBRYGGA) Om du använder funktionen NÄTVERKSBRYGGA kan du styra en extern enhet, som en nätverksterminal, via denna projektor från datorn. ( 46) 3.8 Styra flera projektorer samtidigt (med funktionen KEDJEKOPPLING) Om du använder funktionen KEDJEKOPPLING kan du styra flera projektorer anslutna till en delad RS-232C buss samtidigt från datorn. ( 50) 10

11 3.1 Konfigurera och kontrollera projektorn via en webbläsare Du kan ändra inställningarna på eller styra projektorn via ett nätverk med en webbläsare från en PC som är ansluten till samma nätverk. NOTERA Internet Explorer 5.5 eller senare krävs. Om JavaScript är avaktiverat i din webbläsarkonfiguration måste du aktivera JavaScript för att kunna använda webbsidorna för projektorn. Information om hur du aktiverar JavaScript finns i hjälpfilerna för din webbläsare. Det går att kommunicera med SSL (Secure Socket Layer) om du har Windows XP Service Pack 2 eller tidigare versioner av Microsoft Windows. Ange "https://" när du anger projektorns IP-adress i webbläsaren. Det går inte att kommunicera med den här projektorn med SSL i Windows Vista. Vi rekommenderar att du installerar alla uppdateringar för webbläsaren. Vi rekommenderar särskilt att alla användare med Internet Explorer på en Microsoft Windows -version före Windows XP Service Pack 2 installerar säkerhetsuppdateringen Q (MS04-004). Annars kanske inte webbläsargränssnittet visas som det ska. När du använder en tidigare version av Internet Explorer loggar webbläsaren ut efter cirka 50 sekunder under bearbetningen. 11

12 3.1 Konfigurera och kontrollera projektorn via en webbläsare (fortsättn.) När du konfigurerar eller styr projektorn via en webbläsare krävs ett ID och lösenord. Det finns två typer av ID, Administratörs-ID och Användar-ID. I följande diagram beskrivs skillnaderna mellan Administratörs- och Användar-ID:n. Objekt Beskrivning Administratör Användare Network Information Network Settings Port Settings Mail Settings Alert Settings Schedule Settings Date/Time Settings Security Settings Visar projektorns aktuella nätverksko nfigurationsinställningar. Visar och konfigurerar nätverksinställningar. Visar och konfigurerar kommunikatio nsportinställningar. Visar och konfigurerar inställningar för e-postadressering. Visar och konfigurerar fel- och varningsmeddelanden. Visar och konfigurerar schemaläggni ngsinställningar. Visar och konfigurerar datum- och tidsinställningar. Visar och konfigurerar lösenord och andra säkerhetsinställningar. Projector Control Styr projektorn. Projector Status Visar projektorns status. Network Restart Startar om projektorns nätverksanslutning. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12

13 3.1 Konfigurera och kontrollera projektorn via en webbläsare (fortsättn.) Logon (Inloggning) Nedan följer information om hur du konfigurerar eller styr projektorn via en webbläsare. Exempel: Om IP-adressen för projektorn är inställd på : 1) Ange i adressfältet i webbläsaren och tryck på tangenten Enter eller klicka på knappen. Skärmen i Fig a visas. 2) Ange ditt ID och lösenord och klicka på [Logon]. Fig a Inloggningsmeny Nedan visas fabriksstandardinställningarna för Administratörs-ID, Användar-ID och lösenord. Objekt ID Lösenord Administrator Administrator <tomt> User User <tomt> Om inloggningen går bra visas skärmen i Fig b eller Fig c. Huvudmeny Huvudmeny Fig b Inloggning med Administratörs-ID Fig c Inloggning med Användar-ID 3) Klicka på önskad åtgärd eller konfigurationsalternativ i huvudmenyn till vänster på skärmen. 13

14 3.1 Konfigurera och kontrollera projektorn via en webbläsare (fortsättn.) Network Information (Nätverksinformation) De skärmbilder som visas i den här manualen är de skärmbilder som visas när du loggar in med ett Administratörs-ID. De funktioner som enbart är tillgängliga för Administratörer visas inte om du loggar in med ett Användar-ID. Se tabellen. ( 12,13) Visar projektorns aktuella nätverkskonfigurationsinställningar. Objekt Projector Name DHCP IP Address Subnet Mask Default Gateway MAC Address Firmware Date Firmware Version Beskrivning Visar inställningarna för projektornamn. Visar DHCP-konfigurationsinställningarna. Visar den aktuella IP-adressen. Visar nätmasken. Visar aktuell standard-gateway. Visar Ethernet MAC-adressen. Visar den inbyggda nätverksprogramvarans tidsstämpel. Den här informationen visas bara när du har loggat in med ett Administratörs-ID. Visar den inbyggda nätverksprogramvarans versionsnummer. Den här informationen visas bara när du har loggat in med ett Administratörs-ID. 14

15 3.1 Konfigurera och kontrollera projektorn via en webbläsare (fortsättn.) Network Settings (Nätverksinställningar) Visar och konfigurerar nätverksinställningar. Objekt IP Configuration DHCP ON DHCP OFF IP Address Subnet Mask Default Gateway Projector Name syslocation (SNMP) syscontact (SNMP) DNS Server Address Beskrivning Konfigurerar nätverksinställningar. Aktiverar DHCP. Inaktiverar DHCP. Konfigurerar IP-adressen när DHCP är inaktiverat. Konfigurerar nätmasken när DHCP är inaktiverat. Konfigurerar standard-gateway när DHCP är inaktiverat. Konfigurerar projektorns namn.projektorns namn kan innehålla upp till 64 alfanumeriska tecken. Endast alfabetiska tecken, siffror och följande symboler får användas.!"#$%&'() }~ samt blanksteg Konfigurerar platsen att hänvisas till när SNMP används. Värdet för syslocation kan innehålla upp till 255 alfanumeriska tecken. Endast siffrorna 0 9 och de alfabetiska tecknen a z respektive A Z får användas. Konfigurerar kontaktinformation som visas när SNMP används.värdet för syscontact kan innehålla upp till 255 alfanumeriska tecken. Endast siffrorna 0 9 och de alfabetiska tecknen a z respektive A Z får användas. Konfigurerar DNS-serveradressen. Klicka på [Apply] -knappen för att spara inställningarna. NOTERA De nya konfigurationsinställningarna aktiveras när du har startat om nätverksanslutningen. När konfigurationsinställningarna ändras måste du starta om nätverksanslutningen. Du kan starta om nätverksanslutningen genom att klicka på [Network Restart] på huvudmenyn. Om du ansluter projektorn till ett befintligt nätverk kontaktar du en nätverksadministratör innan du anger serveradresserna. 15

16 3.1 Konfigurera och kontrollera projektorn via en webbläsare (fortsättn.) Port Settings (Portinställningar) Visar och konfigurerar kommunikationsportinställningar. Objekt Network Control Port1 (Port:23) Beskrivning Konfigurerar kommando för kontroll av port 1 (port:23). Port open Klicka på kryssrutan [Enable] för att använda port 23. Authentication Network Control Port2 (Port:9715) Klicka på kryssrutan [Enable] när verifiering krävs för denna port. Konfigurerar kommando för kontroll av port 2 (port:9715). Port open Klicka på kryssrutan [Enable] för att använda port Authentication Klicka på kryssrutan [Enable] när verifiering krävs för denna port. PJLink TM Port (Port:4352) Konfigurerar PJLink TM -porten (Port: 4352). Port open Klicka på kryssrutan [Enable] för att använda port Authentication Image Transfer Port (Port:9716) Klicka på kryssrutan [Enable] när verifiering krävs för denna port. Konfigurerar bildöverföringsporten (Port:9716). Port open Klicka på kryssrutan [Enable] för att använda port Authentication Klicka på kryssrutan [Enable] när verifiering krävs för denna port. 16

17 3.1 Konfigurera och kontrollera projektorn via en webbläsare (fortsättn.) Objekt SNMP Port Port open Trap address SMTP Port Port open Network Bridge Port Port Number Daisy Chain Port Port Number Konfigurerar SNMP-porten. Beskrivning Klicka på kryssrutan [Enable] för att använda port SNMP. Konfigurerar SNMP Trap-målet, i IP-format. Förutom IP-adress tillåter adressen även domännamn, om en giltig DNS-server har angetts i Network Settings (Nätverksinställningar). Värd- eller domännamnet kan innehålla upp till 255 tecken. Konfigurerar SMTP-porten. Klicka på [Enable] -kryssrutan om du vill använda e-postfunktionen. Konfigurerar Nätverksbryggans portens nummer. Ange portnumret. Valfritt nummer mellan 1024 och kan ställas in. Standardinställningen är Konfigurerar portnumret för Kedjekoppling. Ange portnumret. Valfritt nummer mellan 1024 och kan ställas in. Standardinställningen är Klicka på [Apply] -knappen för att spara inställningarna. NOTERA De nya inställningarna av konfigureringen aktiveras efter omstart av nätverksanslutningen. När inställningarna ändras måste nätverksanslutningen startas om. Du kan omstarta nätverksanslutningen genom att klicka på [Network Restart] på huvudmenyn. 17

18 3.1 Konfigurera och kontrollera projektorn via en webbläsare (fortsättn.) Mail Settings (e-postinställningar) Visar och konfigurerar inställningar för e-postadressering. Objekt Send mail SMTP Server Address Sender address Recipient address Beskrivning Klicka på [Enable] -kryssrutan om du vill använda e-postfunktionen. Konfigurera villkoren för att skicka e-post under Alert Settings. Konfigurerar e-postserverns adress, i IP-format. Förutom IP-adress tillåter adressen även domännamn, om en giltig DNS-server har angetts i Network Settings (Nätverksinställningar). Värd- eller domännamnet kan innehålla upp till 255 tecken. Konfigurerar avsändarens e-postadress. Avsändarens e-postadress kan innehålla upp till 255 alfanumeriska tecken. Konfigurerar e-postadresserna för upp till fem mottagare. Du kan också ange [TO] eller [CC] för varje adress. Mottagarens e-postadress kan innehålla upp till 255 alfanumeriska tecken. Klicka på [Apply] -knappen för att spara inställningarna. NOTERA Du kan bekräfta att e-postinställningarna fungerar korrekt med [Send Test Mail] -knappen. Aktivera inställningen Send mail innan du klickar på [Send Test Mail]. Om du ansluter projektorn till ett befintligt nätverk kontaktar du en nätverksadministratör innan du anger serveradresserna. 18

19 3.1 Konfigurera och kontrollera projektorn via en webbläsare (fortsättn.) Alert Settings (Inställningar för varningsmeddelanden) Visar och konfigurerar inställningar för fel och varningar. Cover Error Fan Error Lamp Error Temp Error Varning Air Flow Error Cold Error Filter Error Shutter Error Other Error Schedule Execution Error Lamp Time Alarm Filter Time Alarm Transition Detector Alarm Cold Start Authentication Failure Beskrivning Lampskyddet är inte korrekt fastsatt. Kylfläkten fungerar inte. Lampan lyser inte. Orsaken kan vara att enheten har överhettats. Orsaken kan vara att enheten har överhettats. Den interna temperaturen stiger. Orsaken kan vara att enheten har skadats av för låg temperatur. Angiven filtertid har passerat. Slutaren fungerar inte korrekt. Övriga fel. Kontakta återförsäljaren om det här felet visas. Fel vid körning av schemalagd aktivitet. ( 21) Lamptiden överstiger inställningen för alarmtid. Filtertiden överstiger inställningen för alarmtid. Ändringsdetektorlarmet. ( OPTION-menyn i Bruksanvisning (detaljerad) - Funktionsguide) Strömbrytaren slås på. (Av vänteläge) SNMP-åtkomst identifieras från den enskilda SNMP-gruppen. Se "Felsökning" i Bruksanvisning (detaljerad) - Funktionsguide för mer information om alla fel utom Other Error och Schedule Execution Error. 19

20 3.1 Konfigurera och kontrollera projektorn via en webbläsare (fortsättn.) Varningarna visas nedan. Objekt Alarm Time SNMP Trap Send Mail Mail Subject Mail Text Beskrivning Konfigurerar varningstid. (Endast Lamp Time Alarm och Filter Time Alarm.) Klicka på [Enable] -kryssrutan för att aktivera SNMP Trapvarningar. Klicka på [Enable] -kryssrutan för att aktivera e-postvarningar. (Med undantag av Cold Start och Authentication Failure.) Konfigurerar ämnesraden i e-postmeddelandet som ska skickas. Ämnesraden kan innehålla upp till 100 alfanumeriska tecken. (Med undantag av Cold Start och Authentication Failure.) Konfigurerar texten i e-postmeddelandet som ska skickas. Texten kan innehålla upp till 1024 alfanumeriska tecken. (Med undantag av Cold Start och Authentication Failure.) Klicka på [Apply] -knappen för att spara inställningarna. NOTERA När e-post för Filter Error skickas beror på inställningen för FILTER MED. i SERVICE på OPTION-menyn, som definierar hur lång tid det tar innan filtermeddelandet visas på projektorskärmen. E-postmeddelandet skickas när filtertimern överstiger 2000, 5000 eller timmar, baserat på den aktuella konfigurationen. Inget e-postmeddelande skickas om FILTER MED. har värdet AV. ( OPTION menyn i Bruksanvisning (detaljerad) - Funktionsguide) Lamp Time Alarm definieras som ett tröskelvärde för e-postmeddelande (påminnelse) för lamptimern. När lamptiden överstiger det konfigurerade tröskelvärdet på webbsidan skickas e-postmeddelandet. Filter Time Alarm definieras som ett tröskelvärde för e-postmeddelande (påminnelse) för filtertimern. När filtertiden överskrider värdet skickas e-postmeddelandet. 20

21 3.1 Konfigurera och kontrollera projektorn via en webbläsare (fortsättn.) Schedule Settings (Schemainställningar) 3. Hantering med webbläsarprogram Visar och konfigurerar schemaläggningsinställningar. Objekt Beskrivning Daily Konfigurerar det dagliga schemat. Sunday Konfigurerar söndagsschemat. Monday Konfigurerar måndagsschemat. Tuesday Konfigurerar tisdagsschemat. Wednesday Konfigurerar onsdagsschemat. Thursday Konfigurerar torsdagsschemat. Friday Konfigurerar fredagsschemat. Saturday Konfigurerar lördagsschemat. Specific date No.1 Konfigurerar schemat för specifikt datum (nr 1). Specific date No.2 Konfigurerar schemat för specifikt datum (nr 2). Specific date No.3 Konfigurerar schemat för specifikt datum (nr 3). Specific date No.4 Konfigurerar schemat för specifikt datum (nr 4). Specific date No.5 Konfigurerar schemat för specifikt datum (nr 5). 21

22 3.1 Konfigurera och kontrollera projektorn via en webbläsare (fortsättn.) Schemaläggningsinställningarna visas nedan. Schedule Objekt Date (Month/Day) Beskrivning för daglig och veckovis Klicka på [Enable] -kryssrutan för att aktivera schemat. Konfigurerar månad och datum. Detta objekt visas endast när Specific date (No. 1-5) (specifikt datum) är valt. Klicka på [Apply] -knappen för att spara inställningarna. Inställningarna för aktuell händelse visas i schemalistan. För att lägga till funktioner och händelser ange följande saker. Time Command [Parameter] Power Objekt Input Source Display Image Beskrivning Konfigurerar tiden för att utföra kommandon. Konfigurerar de kommandon som ska köras. Konfigurerar parametrarna för strömkontroll. Konfigurerar parametrarna för insignalsväxling. Konfigurerar parametrarna för visning av överförd bilddata ( 39). Klicka på [Register] -knappen för att lägga till nya kommandon i schemalistan. Klicka på [Delete] -knappen för att ta bort kommandon från schemalistan. Klicka på [Reset] -knappen för att radera alla kommando och återställ schemaläggningsinställningarna från schemalistan. NOTERA När projektorn har flyttats ska du kontrollera projektorns inställda datum och tid innan du konfigurerar schemana. Stötar och häftiga rörelser kan göra att tid- och datuminställningar ( 23) hamnar ur fas. 22

23 3.1 Konfigurera och kontrollera projektorn via en webbläsare (fortsättn.) Date/Time Settings (Datum-/tidsinställningar) Visar och konfigurerar datum- och tidsinställningar. Objekt Current Date Current Time Daylight Savings Time Start End Beskrivning Konfigurerar aktuellt datum i år/månad/dag- format. Konfigurerar aktuell tid i timme:minut:sekund- format. Klicka på [ON] -kryssrutan för att aktivera sommartid och ange följande objekt. Konfigurerar vid vilket datum och vilken tid sommartid börjar. Month Konfigurerar vilken månad sommartid börjar (1~12). Week Day Time Konfigurerar vilken vecka i månaden sommartid börjar (First, 2, 3, 4, Last). Konfigurerar vilken dag i veckan sommartid börjar (Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat). hour Konfigurerar vilken timme sommartid börjar (0 ~ 23). minute Konfigurerar vilken minut sommartid börjar (0 ~ 59). Konfigurerar vid vilket datum och vilken tid sommartid slutar. Month Konfigurerar vilken månad sommartid slutar (1 ~ 12). Week Day Time Konfigurerar vilken vecka i månaden sommartid slutar (First, 2, 3, 4, Last). Konfigurerar vilken dag i veckan sommartid slutar (Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat). hour Konfigurerar vilken timme sommartid slutar (0 ~ 23). minute Konfigurerar vilken minut sommartid slutar (0 ~ 59). 23

24 3.1 Konfigurera och kontrollera projektorn via en webbläsare (fortsättn.) Objekt Time difference SNTP SNTP Server Address Cycle Beskrivning Konfigurerar tidsskillnaden. Ange samma tidsskillnad som den som används på datorn. Kontakta en IT-administratör om du är osäker. Klick på [ON] -kryssrutan för att hämta datum- och tidinformation från SNTP-servern och ange följande objekt. Konfigurerar SNTP-serverns adress, i IP-format. Förutom IP-adress tillåter adressen även domännamn, om en giltig DNS-server har angetts i Network Settings (Nätverksinställningar). Värd- eller domännamnet kan innehålla upp till 255 tecken. Konfigurerar intervallet för hämtning av datum- och tidinformation från SNTP-servern (timme:minut). Klicka på [Apply] -knappen för att spara inställningarna. NOTERA De nya inställningarna av konfigureringen aktiveras efter omstart av nätverksanslutningen. När inställningarna ändras måste nätverksanslutningen startas om. Du kan omstarta nätverksanslutningen genom att klicka på [Network Restart] på huvudmenyn. Om du ansluter projektorn till ett befintligt nätverk konsultera en nätverksadministratör innan inställning av serveradressen. För att aktivera SNTP-funktionen måste tidsskillnaden vara inställd. Projektorn kommer att hämta datums- och tidsinformation från tidsservern och åsidosätta tidsinställningarna när SNTP är aktiverad. Tiden på den interna klockan är troligen inte rätt. Att använda SNTP rekommenderas för att vidmakthålla rätt tid. 24

25 3.1 Konfigurera och kontrollera projektorn via en webbläsare (fortsättn.) Security Settings (Säkerhetsinställningar) Visar och konfigurerar lösenord och andra säkerhetsinställningar. Objekt Administrator authority Administrator ID Administrator Password Re-enter Administrator Password User authority User ID User Password Re-enter User Password Beskrivning Konfigurerar ID och lösenord för Administratören. Konfigurerar Administratörs-ID:t. Texten kan innehålla upp till 32 alfanumeriska tecken. Konfigurerar Administratörslösenordet. Texten kan innehålla upp till 255 alfanumeriska tecken. Skriv in lösenordet igen för verifikation. Konfigurerar ID och lösenord för Användaren. Konfigurerar Användar-ID:t. Texten kan innehålla upp till 32 alfanumeriska tecken. Konfigurerar Användarlösenordet. Texten kan innehålla upp till 255 alfanumeriska tecken. Skriv in lösenordet igen för verifikation. 25

26 3.1 Konfigurera och kontrollera projektorn via en webbläsare (fortsättn.) Objekt Network Control Authentication Password Re-enter Authentication Password SNMP Community name Beskrivning Konfigurerar autentiseringslösenordet för kommandokontroll. Konfigurerar autentiseringslösenordet. Texten kan innehålla upp till 32 alfanumeriska tecken. Skriv in lösenordet igen för verifikation. Konfigurerar namnet på SNMP-gruppen, om SNMP används. Konfigurerar namnet på SNMP-gruppen. Texten kan innehålla upp till 64 alfanumeriska tecken. Klicka på [Apply] -knappen för att spara inställningarna. NOTERA De nya inställningarna av konfigureringen aktiveras efter omstart av nätverksanslutningen. När inställningarna ändras måste nätverksanslutningen startas om. Du kan omstarta nätverksanslutningen genom att klicka på [Network Restart] på huvudmenyn. Endast siffrorna '0-9' och alfabetet 'a-z', "A-Z" och symboler kan användas. 26

27 3.1 Konfigurera och kontrollera projektorn via en webbläsare (fortsättn.) Projector Control (Projektorkontroll) Objekten som visas i tabellen nedan kan ändras med hjälp av Projector Control-menyn. Välj ett objekt med upp- och nedpilarna på PC:n. De flesta objekt har en undermeny. Mer information finns i tabellen nedan. NOTERA Det är inte säkert att inställningsvärdet matchar det verkliga värdet om användaren ändrar värdet manuellt. I sådana fall uppdaterar du sidan genom att klicka på [Refresh] -knappen. Styr projektorn. Objekt Main Power Input Source Picture Mode Blank On/Off Freeze Magnify Beskrivning Slår på/av strömmen. Väljer insignalskälla. Väljer inställning för bildläge. Aktiverar/inaktiverar Blank. Aktiverar/inaktiverar Frys. Kontrollerar inställningen för förstoring. I vissa insignalskällor kan Förstora stoppas även om inte maximalt inställningsvärde har nåtts. Aktiverar/inaktiverar mall. Öppnar / stänger slutaren. Justerar zoominställningen. Justerar fokusinställningen. Justerar den vertikala linsvinkeln. Justerar den horisontella linsvinkeln. Template Shutter Zoom Focus Lens Shift V Lens Shift H Lens Memory Sparar / Laddar linsminnets data. P by P Aktiverar/inaktiverar P by P. P by P Left Source Väljer P by P vänster källinställning. P by P Right Source Väljer P by P höger källinställning. P by P Main Area Väljer P by P huvudområdets källinställning. MY Image Välj data för MIN BILD. MY Image Delete Radera MIN BILD-data. Picture Brightness Justerar ljusstyrkan. Contrast Justerar kontrasten. 27

28 3.1 Konfigurera och kontrollera projektorn via en webbläsare (fortsättn.) 28 Objekt Picture (continue) Gamma Color Temp Color Tint Sharpness Active Iris Active Iris - Manual MyMemory Save MyMemory Recall Image Aspect Over Scan V Position H Position H Phase H Size Auto Adjust Execute Input Progressive Video NR 3D-YCS Color Space Component Video 1 Format Video 2 Format S-Video Format HDMI Format DVI-D Format HDMI Range DVI-D Range Computer in 1 Computer in 2 BNC Frame Lock-Computer in 1 Frame Lock-Computer in 2 Frame Lock-BNC Frame Lock-HDMI Frame Lock-DVI-D Beskrivning Anger gammainställning. Anger färgtemperaturen. Justerar färginställningen. Justerar toninställningen. Justerar skärpan. Anger inställningen för Active iris. Justerar den manuella inställningen för Active iris. Sparar Mitt Minne-data. Återställer Mitt Minne-data. Anger bildförhållande. Anger inställningen för översvep. Anger lodrät position. Anger vågrät position. Anger vågrät fas. Anger vågrät storlek. Utför automatisk justering. Anger progressiv inställning. Anger inställningen för reducering av videobrus. Anger 3D-YCS-inställning. Anger färgområde. Anger Komponent-port tinställningen. Anger video 1-formatinställningen. Anger video 2-formatinställningen. Anger s-video-formatinställningen. Anger HDMI-formatinställningen. Anger DVI-D-formatinställningen. Anger HDMI-intervallinställningen. Anger DVI-D-intervallinställningen. Anger typ av Computer in 1-insignal. Anger typ av Computer in 2-insignal. Anger typ av BNC-insignal. Aktiverar/inaktiverar funktionen Frame Lock-COMPUTER IN1. Aktiverar/inaktiverar funktionen Frame Lock-COMPUTER IN2. Aktiverar/inaktiverar funktionen Frame Lock-BNC. Aktiverar/inaktiverar funktionen Frame Lock-HDMI. Aktiverar/inaktiverar funktionen Frame Lock-DVI-D.

29 3.1 Konfigurera och kontrollera projektorn via en webbläsare (fortsättn.) Objekt Beskrivning Setup Auto Keystone Execute Utför automatisk korrigering av keystone-störningen. Keystone V Anger inställningen för lodrät keystone-störningen. Keystone H Anger inställningen för vågrät keystone-störningen. Eco Mode Anger ecoläget. Mirror Anger Speglingsstatus. Monitor Out - Computer in 1 Anger MONITOR OUT när COMPUTER IN1-porten är vald. Monitor Out - Computer in 2 Anger MONITOR OUT när COMPUTER IN2-porten är vald. Monitor Out - BNC Anger MONITOR OUT när BNC-porten är vald. Monitor Out - HDMI Anger MONITOR OUT när HDMI-porten är vald. Monitor Out - DVI-D Anger MONITOR OUT när DVI-D-porten är vald. Monitor Out - Component Anger MONITOR OUT när Komponent-porten är vald. Monitor Out - S-Video Anger MONITOR OUT när S-VIDEO-porten är vald. Monitor Out - Video 1 Anger MONITOR OUT när VIDEO 1-porten är vald. Monitor Out - Video 2 Anger MONITOR OUT när VIDEO 2-porten är vald. Monitor Out - Standby Anger MONITOR OUT i vänteläge. Screen Language Väljer språket för OSD. Menu Position V Anger lodrät menyposition. Menu Position H Anger vågrät menyposition. Blank Anger Blank-läge. Startup Anger startskärmens läge. MyScreen Lock Aktiverar/inaktiverar funktionen MinSkärm lås. Message Aktiverar/inaktiverar meddelandefunktionen. Template Väljer inställning för mallskärmen. C.C. - Display Väljer inställningen "Closed Captioning SKÄRM" (textremsa för hörselskadade). C.C. - Mode Väljer inställningen "Closed Captioning LÄGE" (textremsa för hörselskadade). C.C. - Channel Väljer inställningen "Closed Captioning KANAL" (textremsa för hörselskadade). 29

30 3.1 Konfigurera och kontrollera projektorn via en webbläsare (fortsättn.) Objekt Beskrivning Option Source Skip - Computer in1 Anger inställningen för kanalskipp - COMPUTER IN1 Source Skip - Computer in2 Anger inställningen för kanalskipp - COMPUTER IN2 Source Skip - BNC Anger inställningen för kanalskipp - BNC Source Skip - HDMI Anger inställningen för kanalskipp - HDMI Source Skip - DVI-D Anger inställningen för kanalskipp - DVI-D Source Skip - Component Anger inställningen för kanalskipp - COMPONENT Source Skip - S-Video Anger inställningen för kanalskipp - S-VIDEO Source Skip - Video 1 Anger inställningen för kanalskipp - VIDEO 1 Source Skip - Video 2 Anger inställningen för kanalskipp - VIDEO 2 Auto Search Aktiverar/inaktiverar den automatiska signalsökarfunktionen. Auto Keystone Aktiverar/inaktiverar den automatiska korrigeringen av keystone-störningen. Direct On Aktiverar/inaktiverar funktionen direkt på. Auto Off Konfigurerar timern att stänga av projektorn när ingen signal registreras. Shutter Timer Anger slutartidsinställningen. My Button-1 Anger funktionerna för MY BUTTON1-knappen på den medföljande fjärrkontrollen. My Button-2 Anger funktionerna för MY BUTTON2-knappen på den medföljande fjärrkontrollen. My Button-3 Anger funktionerna för MY BUTTON3-knappen på den medföljande fjärrkontrollen. My Button-4 Anger funktionerna för MY BUTTON4-knappen på den medföljande fjärrkontrollen. My Source Väljer inställning för Min Källa. Remote Receiv. Front Aktiverar/inaktiverar funktionen främre fjärrmottagare. Remote Receiv. Rear Aktiverar/inaktiverar funktionen bakre fjärrmottagare. Remote Receiv. Top Aktiverar/inaktiverar funktionen övre fjärrmottagare. Remote Freq. Normal Aktiverar/inaktiverar funktionen normal fjärrkontrollsignalfrekvens. Remote Freq. High Aktiverar/inaktiverar funktionen hög fjärrkontrollsignalfrekvens. Remote ID Anger fjärr-id-inställning. 30

31 3.1 Konfigurera och kontrollera projektorn via en webbläsare (fortsättn.) Projector Status (Projektorns status) 3. Hantering med webbläsarprogram Visar projektorns status. Objekt Error Status Lamp Time Filter Time Power Status Input Status Blank On/Off Freeze Shutter Beskrivning Visar aktuell felstatus Visar användningstid för den aktuella lampan. Visar användningstid för det aktuella filtret. Visar aktuell strömstatus. Visar aktuell insignalkälla. Visar aktuell Blank på/av-status. Visar aktuell Frys-status. Visar aktuell Slutar-status. 31

32 3.1 Konfigurera och kontrollera projektorn via en webbläsare (fortsättn.) Network Restart (Starta om nätverk) Startar om projektorns nätverksanslutning. Restart Objekt Beskrivning Startar om projektorns nätverksanslutning för att aktivera de nya konfigurationsinställningarna. NOTERA En omstart kräver att du loggar in igen så att du kan kontrollera och konfigurera projektorn ytterligare via en webbläsare. Vänta 1 minut eller mer efter att ha klickat på knappen [Restart] för att logga in igen. Inloggningsmeny ( 13) visas när du har startat om projektorns nätverksanslutning om DHCP är PÅ Logoff (Logga ut) När du klickar på [Logoff] visas Inloggningsmeny. ( 13) 32

33 3.2 E-postvarningar Projektorn kan automatiskt skicka ett meddelande till angivna e-postadresser när projektorn identifierar ett visst tillstånd som kräver underhåll eller ett fel. NOTERA Du kan ange upp till fem e-postadresser. Det är inte säkert att projektorn kan skicka e-postmeddelandet om projektorn plötsligt förlorar ström. E-postinställningar ( 18) Om du vill använda projektorns e-postfunktion konfigurerar du följande objekt med hjälp av en webbläsare. Exempel: Om projektorns IP-adress anges till : 1) Ange i adressfältet i webbläsaren. 2) Ange ID och lösenord för Administratören och klicka på [Logon]. 3) Klicka på [Port Settings] på huvudmenyn. 4) Klicka på [Enable] -kryssrutan för att öppna SMTP-porten. 5) Klicka på [Apply] -knappen för att spara inställningarna. NOTERA Efter ändring av inställningarna för SMTP Port måste nätverksanslutningen startas om. Klicka på [Network Restart] och konfigurera följande. 6) Klicka på [Mail Settings] och konfigurera varje objekt. Mer information hittar du i Mail Settings (e-postinställningar) ( 18). 7) Klicka på [Apply] -knappen för att spara inställningarna. NOTERA Klicka på [Send Test Mail] -knappen i [Mail Settings] för att bekräfta att e-postinställningarna är korrekta. Följande e-postmeddelande levereras till de angivna adresserna. Ämnesrad :Test Mail <Projektornamn> Text :Send Test Mail Date <Testdatum> Time <Testtid> IP Address <Projektorns IP-adress> MAC Address <Projektorns MAC-adress> 33

34 3.2 E-postvarningar (fortsättn.) 8) Klicka på [Alert Settings] på huvudmenyn för att konfigurera inställningarna för e-postvarningar. 9) Välj och konfigurera varje objekt. Mer information finns under avsnittet Alert Settings (inställningar för varningsmeddelanden) ( 19). 10) Klicka på [Apply] -knappen för att spara inställningarna. Fel- och varningsmeddelanden är formaterade som följer: Ämnesrad : <Mail title> <Projector name> Text : <Mail text> Date <Fel-/varningsdatum> Time <Fel-/varningstid> IP Address <Projektorns IP-adress> MAC Address <Projektorns MAC-adress> 34

35 3.3 Projektorhantering med SNMP Med SNMP (Simple Network Management Protocol) kan du hantera projektorinformationen, oavsett om det gäller fel- eller varningsstatus, från datorn via nätverket. Programvaran för SNMP-hantering måste vara installerad på datorn för att du ska kunna använda den här funktionen. NOTERA Vi rekommenderar att SNMP-funktioner utförs av en nätverksadministratör. Programvaran för SNMP-hantering måste vara installerad på datorn för att du ska kunna övervaka projektorn via SNMP. SNMP-inställningar ( 16) Konfigurera följande objekt via en webbläsare om du vill använda SNMP. Exempel: Om projektorns IP-adress anges till : 1) Ange i adressfältet i webbläsaren. 2) Ange ID och lösenord för Administratören och klicka på [Logon]. 3) Klicka på [Port Settings] på huvudmenyn. 4) Klicka på [Enable] -kryssrutan för att öppna SNMP-porten. Ange vilken IPadress som SNMP Trap ska skickas till när ett fel eller en varning inträffar. NOTERA Efter att ändring av inställningarna för SNMP Port måste nätverksanslutningen startas om. Klicka på [Network Restart] och konfigurera följande. 5) Klicka på [Security Settings] på huvudmenyn. 6) Klicka på [SNMP] och ange namnet på SNMP-gruppen på skärmen som visas. NOTERA Efter att inställningarna av Community name har ändrats måste nätverksanslutningen startas om. Klicka på [Network Restart] och konfigurera följande. 7) Konfigurera inställningarna för Trap-överföring av fel/varningar. Klicka på [Alert Settings] på huvudmenyn och välj det fel/den varning som ska konfigureras. 8) Klicka på [Enable] -kryssrutan för att skicka ut SNMP Trap för fel/varningar. Avmarkera [Enable] -kryssrutan när SNMP Trap-överföring inte behövs. 9) Klicka på [Apply] -knappen för att spara inställningarna. 35

36 3.4 Schemalägga händelser Med schemaläggningsfunktionen kan du konfigurera schemalagda händelser, inklusive att slå på/av strömmen. Detta gör det möjligt för projektorn att sköta sig själv. NOTERA Du kan schemalägga följande kontrollhändelser: Power ON/OFF, Input Source och Transferred Image Display. Händelsen för ström på/av har lägst prioritet av alla händelser som är definierade samtidigt. Det finns tre typer av schemaläggning: 1) daily, 2) weekly, 3) specific date ( 21) Prioriteten för schemalagda händelser är: 1) specific date, 2) weekly, 3) daily. Du kan ange upp till fem specifika datum för schemalagda händelser. Prioritet ges till de med lägre nummer när flera händelser har schemalagts för samma datum och tid (t.ex. har Specific date No. 1 prioritet framfr Specific date No. 2 o.s.v.) Kom ihåg att ange datum och tid innan du aktiverar schemalagda händelser. ( 23) 36

37 3.4 Schemalägga händelser (fortsättn.) Schemaläggningsinställningar ( 21) Schemaläggningsinställningar kan konfigureras från en webbläsare. Exempel: Om projektorns IP-adress anges till : 1) Ange i adressfältet i webbläsaren. 2) Ange ID och lösenord för Administratören och klicka på [Logon]. 3) Klicka på [Schedule Settings] på huvudmenyn och välj önskad schemalagd aktivitet. Om du t.ex. vill utföra kommandot varje söndag väljer du [Sunday]. 4) Klicka på [Enable] -kryssrutan för att aktivera schemat. 5) Ange datumet (månad/dag) för schemaläggning av specifikt datum. 6) Klicka på [Apply] -knappen för att spara inställningarna. 7) När du har konfigurerat tid, kommando och parametrar klickar du på [Register] för att lägga till en ny händelse. 8) Klicka på [Delete] -knappen när du vill ta bort ett schema. Det finns tre typer av schemaläggning. 1) Daily: Utför den aktuella åtgärden vid en specifik tidpunkt varje dag. 2) Sunday ~ Saturday: Utför den aktuella åtgärden vid den angivna tidpunkt på en specifik dag i veckan. 3) Specific date: Utför den aktuella åtgärden på det angivna datumet och tiden. NOTERA I vänteläge blinkar strömindikatorn i cirka tre sekunder när minst ett Power ON -schema har sparats. När schemaläggningsfunktionen används måste nätsladden vara ansluten till projektorn och strömuttaget och strömbrytaren måste vara påslagen, [ ]. Schemaläggningsfunktionen fungerar inte när strömbrytaren ör av [O], eller när säkringen i ett rum har löst ut. Strömindikatorn lyser orange eller grön när projektorn är strömsatt. 37

38 3.4 Schemalägga händelser (fortsättn.) Inställningar för datum/tid ( 23) Inställningen för datum/tid kan ändras via en webbläsare. Exempel: Om projektorns IP-adress anges till : 1) Ange i adressfältet i webbläsaren. Ange ID och lösenord för Administratören och klicka på [Logon]. 2) Klicka på [Date/Time Settings] på huvudmenyn och konfigurera varje objekt. Mer information hittar du i Date/Time Settings (Datum-/ tidsinställningar). 3) Klicka på [Apply] -knappen för att spara inställningarna. NOTERA Omstart nätverk krävs endast efter det att konfigureringsinställningen för Daylight Savings Time eller SNTP har ändrats. Batteriet för den inbyggda klockan kan vara slut om klockan går fel trots att korrekt datum och tid har angetts. Byt ut batteriet genom att följa avsnittet "Internt klockbatteri" i Bruksanvisningens (koncis). Det är inte säkert att den interna klockan visar rätt tid. Du bör inte använda SNTP för att erhålla korrekt tid. 38

39 3.5 MIN BILD (stillbildsöverföring) display Projektorn kan visa stillbilder som överförs via nätverket. Överföra bildfil Visa bildfil ( 1-4 ) Figur 3.5 Stillbildsöverföring MIN BILD överföring kräver ett exklusivt program för PC:n. Du kan hämta det från InFocus webbplats (www.infocus.com/support). Mer information finns i manualen för programmet. Om du vill visa den överförda bilden väljer du alternativet MIN BILD på NÄTVERK-menyn. Mer information finns i beskrivningen av alternativet MIN BILD på NÄTVERK-menyn. ( NÄTVERK-menyn i Bruksanvisning (detaljerad) - Funktionsguide) NOTERA Du kan allokera bildfilen upp till 4 i maximum. Bildfilen kan även visas med hjälp av schemaläggningsfunktionen i webbläsaren. Mer information hittar du i avsnittet 3.4 Schemalägga händelser ( 36). 39

40 3.5 MIN BILD (stillbildsöverföring) display (fortsättn.) Konfigurera följande punkter från en webbläsare när MIN BILD används. Exempel: Om projektorns IP-adress är satt till : 1) Skriv "http:// /" i adressfältet på webbläsaren. 2) Skriv in Administratör-ID och lösenord och klicka på [Logon]. 3) Klicka på [Port Settings] på huvudmenyn. 4) Klicka på kryssrutan [Enable] för att öppna Image Transfer Port (Port: 9716). Klicka på kryssrutan [Enable] för inställning av [Authentication] när verifiering krävs, annars lämna rutan tom. 5) Klicka på knappen [Apply] för att spara inställningarna. När inställning för verifiering är aktiverad krävs följande inställningar. 6) Klicka på [Security Settings] på huvudmenyn. 7) Välj [Network Control] och skriv in önskat verifieringslösenord. 8) Klicka på knappen [Apply] för att spara inställningarna. NOTERA Verifieringslösenordet kommer att vara samma för Network Control Port1 (Port: 23), Network Control Port2 (Port: 9715), och Image Transfer Port (Port: 9716). De nya inställningarna av konfigureringen aktiveras efter omstart av nätverksanslutningen. När inställningarna ändras måste nätverksanslutningen startas om. Du kan omstarta nätverksanslutningen genom att klicka på [Network Restart] på huvudmenyn. 40

41 3.6 Kommandokontroll via nätverket Du kan konfigurera och kontrollera projektorn via nätverket med hjälp av RS- 232C-kommandon. Kommunikationsport Följande två portar är avsedda för kommandokontroll. TCP #23 TCP #9715 NOTERA Kommandokontroll är inte tillgänglig via kommunikationsporten (TCP #9716) ( 16) som används för funktionen för MIN BILD sändning. Kommandokontrollinställningar ( 16) Konfigurera följande objekt från en webbläsare när kommandokontroll används. Exempel: Om projektorns IP-adress anges till : 1) Ange i Adressfältet i webbläsaren. 2) Ange ID och lösenord för administratören och klicka på [Logon]. 3) Klicka på [Port Settings] på huvudmenyn. 4) Klicka på [Enable] -kryssrutan för att öppna Network Control Port1 (Port: 23) för att använda TCP #23. Klicka på [Enable] -kryssrutan för [Authentication] -inställning när autentisering krävs. Annars avmarkerar du kryssrutan. 5) Klicka på [Enable] -kryssrutan för att öppna Network Control Port2 (Port: 9715) för att använda TCP #9715. Klicka på [Enable] -kryssrutan för [Authentication] -inställning när autentisering krävs. Annars avmarkerar du kryssrutan. 6) Klicka på [Apply] -knappen för att spara inställningarna. 41

42 3.6 Kommandokontroll via nätverket (fortsättn.) När autentiseringsinställningen är aktiverad krävs följande inställningar. ( 25) 7) Klicka på [Security Settings] på huvudmenyn. 8) Klicka på [Network Control] och ange önskat autentiseringslösenord. * Se NOTERA 9) Klicka på [Apply] -knappen för att spara inställningarna. NOTERA Verifieringslösenordet kommer att vara samma för Network Control Port1 (Port: 23), Network Control Port2 (Port: 9715), och Image Transfer Port (Port: 9716). De nya inställningarna av konfigureringen aktiveras efter omstart av nätverksanslutningen. När inställningarna ändras måste nätverksanslutningen startas om. Du kan omstarta nätverksanslutningen genom att klicka på [Network Restart] på huvudmenyn. 42

43 3.6 Kommandokontroll via nätverket (fortsättn.) Kommandoformat 3. Hantering med webbläsarprogram Kommandoformaten skiljer sig mellan de olika kommunikationsportarna. TCP #23 Du kan använda RS-232C-kommandon utan några ändringar. Dataformatet i svaret är det samma som i RS-232C-kommandona. Följande svar skickas dock tillbaka i händelse av autentiseringsfel, när autentisering är aktiverat. <Svar i händelse av autentiseringsfel> Svar Felkod 0x1F 0x04 0x00 TCP #9715 Format för skickade data Följande formatering läggs till i header (0x02), datalängd (0x0D), kontrollsumma (1byte) och anslutnings-id (1 byte) för RS-232C-kommandon. Header Datalängd RS-232C command Kontrollsumma Anslutnings-ID 0x02 0x0D 13 byte 1 byte 1 byte Header 0x02, fast Datalängd Bytelängd för RS-232C-kommandon (0x0D, fast) RS-232C-kommandon RS-232C-kommandon som börjar med 0xBE 0xEF (13 byte) Kontrollsumma Det värde som ger noll när de lägsta 8 bitarna från header adderas med kontrollsumman. Anslutnings-ID Slumpmässigt värde från 0 till 255 (Detta värde bifogas svarsdata) 43

44 3.6 Kommandokontroll via nätverket (fortsättn.) Format för mottagna data Anslutnings-ID:t (dessa data är desamma som data för anslutnings-id:t för skickade data) bifogas i svarsdata för RS-232C-kommandon. <ACK-svar> Svar 0x06 Anslutnings-ID 1 byte <NAK-svar> Svar 0x15 Anslutnings-ID 1 byte <Fel-svar> Svar Felkod Anslutnings-ID 0x1C 2 byte 1 byte <Datasvar> Svar Data Anslutnings-ID 0x1D 2 byte 1 byte <Projektor upptagen-svar> Svar Statuskod Anslutnings-ID 0x1F 2 byte 1 byte <Autentiseringsfel-svar> Svar Autentiseringsfelkod Anslutnings-ID 0x1F 0x04 0x00 1 byte 44

Digital projektor X64w Nätverksguide

Digital projektor X64w Nätverksguide Digital projektor X64w Nätverksguide Tack för att ni valde denna projektor. Denna projektor har nätverksfunktioner som ger er tillgång till följande: Live Mode Snabb anslutning till ditt nätverk Webb-styrning

Läs mer

Denna bruksanvisning avser endast att förklara Nätverksfunktioner.

Denna bruksanvisning avser endast att förklara Nätverksfunktioner. X62w Multimedia-Projector Nätverksfunktioner Denna bruksanvisning avser endast att förklara Nätverksfunktioner. VARNING Innan du använder projektorn, läs "Bruksanvisning för Produktsäkerhets" och de här

Läs mer

Bruksanvisning (detaljerad) Nätverksguide

Bruksanvisning (detaljerad) Nätverksguide Projektor CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Bruksanvisning (detaljerad) Nätverksguide Tack för att ni valde denna produkt. Denna bruksanvisning avser endast att förklara nätverksfunktion. Rådfråga den här handboken

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Innehåll Försiktigt... 4 1. Nätverksfunktion... 5

Innehåll Försiktigt... 4 1. Nätverksfunktion... 5 Projektor CP-TW2503/CP-TW3003 Bruksanvisning (detaljerad) Nätverksguide Tack för att ni valde denna produkt. Denna bruksanvisning avser endast att förklara nätverksfunktion. Rådfråga den här handboken

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Digital projektor X31/X36/X46

Digital projektor X31/X36/X46 Digital projektor X31/X36/X46 Nätverksguide Tack för att ni valde denna produkt. här handboken och produktens andra handböcker för korrekt bruk av produkten. VARNING Före användandet av denna produkt,

Läs mer

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar Denna enhet kan konfigureras genom att använda ett webb program, ex. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.23. DSL-504T ADSL Router Orientering Användande av annan ström adapter med annan volt/amper

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en VoIP ADSL Modem/Router, v.g. konsultera

Läs mer

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL Modem/Router. Snabbstartsguide

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL Modem/Router. Snabbstartsguide BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (802.11g) ADSL Router,

Läs mer

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Alt. 1. OM DU ANSLUTER EN DATOR 1. Anslut den medföljande

Läs mer

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router Billion BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en 802.11g ADSL VPN Firewall Router, v.g.

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Lagra utskriftsloggen i nätverket Version 0 SWE Beskrivning av anmärkningar Följande symboler används i den här bruksanvisningen: I anmärkningar med rubriken Obs får

Läs mer

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till kabel-tv-nätet a) Med kabel-tv-modem Motorola Surfboard b) Med kabel-tv-modem Scientific Atlanta 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3.

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

X90. Multimedia-Projector Nätverksfunktioner. Innehåll

X90. Multimedia-Projector Nätverksfunktioner. Innehåll X90 Multimedia-Projector Nätverksfunktioner Denna bruksanvisning avser endast att förklara Nätverksfunktioner. För säkerhet, handhavande eller andra saker se alla bruksanvisningar för denna projektor.

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA

RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA SS-ISO 9002/4.5 Kam Mera4342-1.doc Sida 1 av 16 RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA SS-ISO 9002/4.5 Kam Mera4342-1.doc Sida 2 av 16 INNEHÅLL SIDA Tilldelning av IP-adress... 3 Uppsättning av Kamera...

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

ZYXEL PRESTIGE 660H-61 INSTALLATIONSMANUAL

ZYXEL PRESTIGE 660H-61 INSTALLATIONSMANUAL 1 ZYXEL PRESTIGE 660H-61 INSTALLATIONSMANUAL 2 ZYXEL PRESTIGE 660H-61 INSTALLATIONSMANUAL...3 KABLARNAS INKOPPLING... 3 DATORNS INSTÄLLNINGAR... 3 IBRUKTAGNING AV INTERNETFÖRBINDELSEN... 4 MÄRKLAMPOR...

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din dator. Steg 2. Anslut en nätverks kabel till en av portarna märkta

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

A B C D E F. F: Lampa till LAN-port 4 G: Ingång för strömförsörjning H: LAN-port 4 I: LAN-port 3 J: LAN-port 2

A B C D E F. F: Lampa till LAN-port 4 G: Ingång för strömförsörjning H: LAN-port 4 I: LAN-port 3 J: LAN-port 2 Produktinformation A B C D E F G H I J K L M A: Strömlampa B: Lampa till WAN-port C: Lampa till LAN-port D: Lampa till LAN-port E: Lampa till LAN-port F: Lampa till LAN-port 4 G: Ingång för strömförsörjning

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall Router. Snabbstartsguide

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall Router. Snabbstartsguide BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall Router Snabbstartsguide Billion BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en ADSL2+ VPN Firewall Router,

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Bruksanvisning (detaljerad) Nätverksguide

Bruksanvisning (detaljerad) Nätverksguide Projektor CP-EX250N/CP-EX300N CP-EW250N/CP-EW300N Bruksanvisning (detaljerad) Nätverksguide Tack för att ni valde denna produkt. Denna bruksanvisning avser endast att förklara nätverksfunktion. Rådfråga

Läs mer

Handbok för Google Cloud Print

Handbok för Google Cloud Print Handbok för Google Cloud Print Information om Google Cloud Print Utskrifter med Google Cloud Print Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information

Läs mer

Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera. Utgåva 2.0

Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera. Utgåva 2.0 Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera Utgåva 2.0 Innehåll Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera... 1 installation... 3 Anslut kameran till nätverket första gången...

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Handbok för Wi-Fi Direct

Handbok för Wi-Fi Direct Handbok för Wi-Fi Direct Enkel installation med Wi-Fi Direct Felsökning Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Enkel installation med Wi-Fi Direct Kontrollera

Läs mer

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem.

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. GIVETVIS SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. INTERNET EN SJÄLVKLARHET Internet är en standard i våra lägenheter, precis som vatten, el och värme.

Läs mer

CP-EX251N/CP-EX301N/CP-EW301N

CP-EX251N/CP-EX301N/CP-EW301N Projektor CP-EX251N/CP-EX301N/CP-EW301N Bruksanvisning (detaljerad) Nätverksguide Tack för att ni valde denna produkt. Denna bruksanvisning avser endast att förklara nätverksfunktion. Rådfråga den här

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (23) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CPS 500 b) Aktiv utrustning DRG 58x-serien c) Aktiv utrustning DRG 48x och DRG 46x-serien d) Aktiv utrustning DRG Ease e) Aktiv

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar router med

Läs mer

Kapitel 1 Felsökning. Basfunktioner

Kapitel 1 Felsökning. Basfunktioner Kapitel 1 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av router med ADSL-modem. Efter varje problembeskrivning finns det instruktioner som hjälper dig att lokalisera och lösa problemet.

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR

Läs mer

F: Lampa för ADSL-data. G: Lampa för ADSLanslutning

F: Lampa för ADSL-data. G: Lampa för ADSLanslutning Produktinformation A B C D E F G H I J K L M N O P A: Strömlampa B: Lampa för LAN-port C: Lampa för LAN-port D: Lampa för LAN-port E: Lampa för LAN-port 4 F: Lampa för ADSL-data G: Lampa för ADSLanslutning

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Digital projektor X31i/X36i/X46i/WX36i

Digital projektor X31i/X36i/X46i/WX36i Digital projektor X31i/X36i/X46i/WX36i Nätverksguide Tack för att ni valde denna produkt. FÖRSIKTIGT Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer för produkten. Efter att

Läs mer

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TST8102 WEBCM - BRUKSANVISNING 1. Översikt... 3 2. Installation... 3 2.1 Nätverksinställningar... 4 3. Startsida... 5 4. Statussida... 6 5. Gruppsida...

Läs mer

Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0

Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0 Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0 Kundservice LAN: 090-20 80 850 (vardagar 8-18) Felanmälan LAN: 090-20 80 850 (vardagar 8-20, lö & sö 10-16) www.bostream.com Innehålls förteckning

Läs mer

Network Guide Guide Réseau Netzwerkbetrieb Guía de red Guida alla rete Netwerkhandleiding Guia de Rede

Network Guide Guide Réseau Netzwerkbetrieb Guía de red Guida alla rete Netwerkhandleiding Guia de Rede Network Guide Guide Réseau Netzwerkbetrieb Guía de red Guida alla rete Netwerkhandleiding Guia de Rede Nätverksguide Руководство по работе в сети Regulatory models: W60, W61 010-0756-00 DISPERINDAG No.

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmeelement.

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering Det här avsnittet omfattar: "Använda programvaran CentreWare" på sidan 3-10 "Använda funktioner för skrivarhantering" på sidan 3-12 Använda programvaran CentreWare CentreWare

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

M-BOX MANAGEMENT Index

M-BOX MANAGEMENT Index M-BOX MANAGEMENT Index Anslutning av M-BOX till en Silca Transpondermaskin... 2 Silca Remote Service installation och anslutning M-BOX... 4 M-BOX Registrering... 5 Ansluta M-BOX till INTERNET... 6 WI-FI

Läs mer

PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING. Version 10/10. Att ansluta en PC till Controller 1

PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING. Version 10/10. Att ansluta en PC till Controller 1 PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING Version 10/10 Att ansluta en PC till Controller 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION...3 1.1 NÄTVERK MED EN ROUTER...3 1.2 PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING MELLAN SH-CONTROLLER

Läs mer

BIPAC-5100 / 5100W. (Trådlös) ADSL Router. Quick Start Guide

BIPAC-5100 / 5100W. (Trådlös) ADSL Router. Quick Start Guide BIPAC-5100 / 5100W (Trådlös) ADSL Router Quick Start Guide Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL-Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g.

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

Ställa in en anslutning till skrivaren

Ställa in en anslutning till skrivaren Phaser 4400 laserskrivare Skrivarhantering Översikt Följ procedurerna nedan om du vill starta Xerox-installationen för ditt operativsystem. Följande avsnitt innhåller också nödvändig information: Hantera

Läs mer

Wireless Image Utility användarguide

Wireless Image Utility användarguide För Wireless Image Utility ver. 1,1 Androidapplikation för NEC-projektorer Wireless Image Utility användarguide NEC's Image Innehåll 1. Beskrivning av Wireless Image Utility... 2 1-1. Funktioner... 2 1-2.

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2 Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 3 2. ANSLUT DITT MODEM... 3 3. ANSLUT OCH

Läs mer

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Snabbstartsguide

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Snabbstartsguide BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Snabbstartsguide Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router,

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga Handbok för AirPrint Information om AirPrint Tillvägagångssätt för inställning Utskrift Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information om

Läs mer

EMP Monitor V4.21 Bruksanvisning

EMP Monitor V4.21 Bruksanvisning EMP Monitor V4.21 Bruksanvisning Symbolernas betydelse i bruksanvisningen 1 Tabellen nedan visar symbolerna som används i bruksanvisningen tillsammans med en beskrivning av deras betydelse. FÖRSIKTIGHET

Läs mer

ÅTVID.NET Startinstruktioner

ÅTVID.NET Startinstruktioner ÅTVID.NET Startinstruktioner Dokumentet hjälper dig med nätverksinställningarna i PC:n Sida: 1(9) Innehållsförteckning Detta måste göras först sida 3 Konfiguration Windows 98 sida 3-5 Konfiguration Windows

Läs mer

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida Ethernet innehållsförteckning Ethernet-anslutning Med hjälp av skrivarens inbyggda Ethernet-funktion kan du ansluta skrivaren direkt till ett Ethernet-nätverk utan hjälp från en extern skrivarserver. För

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling 020-000499-02 Projektor LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) Guide för stapling

Läs mer

I. LCD1561 Monitor. Baksida

I. LCD1561 Monitor. Baksida I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Läs mer

Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual.

Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual. Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual. 1) Packa upp din IP-kamera ur kartongen (vrid ej manuellt på kamerahuvudet)

Läs mer

BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES-accelerator Snabbstartsguide

BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES-accelerator Snabbstartsguide BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES-accelerator Snabbstartsguide Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES-accelerator För mer detaljerade anvisningar om inställning

Läs mer

Guide för konfigurering av Office 365 konton

Guide för konfigurering av Office 365 konton Guide för konfigurering av Office 365 konton Office 365 Kiosk konto Sid 1, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2007 Sid 2, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2010 Sid 3, Konfigurera kiosk/pop konto på Mac

Läs mer

Milesight Motion Detection V1.0

Milesight Motion Detection V1.0 1 Milesight V1.0 I den är guiden kommer vi gå igenom hur du installerar Milesight IP kameror på din NVR enhet, och hur man ställer in kamerorna på. Program som du kommer att behöva. Milesight IPC Tools,

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

Information till användare av trådlöst LAN

Information till användare av trådlöst LAN Information till användare av trådlöst LAN Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Information till användare av trådlöst LAN Den här handboken förklarar

Läs mer

Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern.

Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern. Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern. Om du ansluter till Internet via en router, behöver du oftast inte ändra några inställningar i din dator, utan det räcker med att

Läs mer

Advoco NetPBX. Konfiguration av Yealink SIP IP-telefoner

Advoco NetPBX. Konfiguration av Yealink SIP IP-telefoner Advoco NetPBX Konfiguration av Yealink SIP IP-telefoner 15 juli 2011 Konfiguration AS 734 94 Rev. A Sidan 2 av 6 Advoco Software AB Advoco erbjuder ett komplett, programvarubaserat telefonisystem för företag

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

DMR-180/184/188 SNABBMANUAL

DMR-180/184/188 SNABBMANUAL DMR-180/184/188 SNABBMANUAL Det första man bör göra är att byta språk. All navigation kan skötas med Fjärrkontroll eller Mus Börja med att trycka på Menu på fjärrkontrollen alternativt högerklicka med

Läs mer

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Innehåll Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Det här dokumentet kompletterar bruksanvisningen till Gigaset-VoIP-telefonen: Gigaset DE380 IP R Efter det att bruksanvisningen blev klar har den

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version B SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar Modellnr. Serien SP 212/SP 213 Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och ad-hoc-läget för att upprätta

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING BREDBAND

INSTALLATIONSANVISNING BREDBAND INSTALLATIONSANVISNING BREDBAND INSTALLATIONSANVISNING FÖR DIG SOM HAR DYNAMISK IP-ADRESS INOMHUSNOD CTS HES-3109... 3 BRA ATT TÄNKA PÅ!... 4 WINDOWS 7... 5 WINDOWS VISTA... 8 WINDOWS XP... 11 WINDOWS

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 2014-10-07 Sida 2 av 8 Detta är en installationsanvisning för Adtollo licensserver. Applikationen kan användas till flera av Adtollos

Läs mer

Ladda upp filer fra n PLC till PC

Ladda upp filer fra n PLC till PC Supportdokument Ladda upp filer fra n PLC till PC Synpunkter, felaktigheter, önskemål etc. för dokumentet meddelas Fil: Malthe_Suppo_Ladda upp filer från.docx Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Installation

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-sv Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din Kabel eller ADSL-modem. I det fall det inte finns en på- och avstängningsknapp

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OWNIT!

VÄLKOMMEN TILL OWNIT! INSTALLATIONSMANUAL Bästa VÄLKOMMEN bredbandskund! TILL OWNIT! VÄLKOMMEN TILL OWNIT! Du har nu mottagit dina uppgifter från Ownit som är är nödvändiga för för dig dig för för att att du du skall skall

Läs mer