Genre och form i Svenska ämnesord

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genre och form i Svenska ämnesord"

Transkript

1 Genre och form i Svenska ämnesord Ingrid Berg Viktoria Lundborg Pär Öberg Sidnummer 1

2 Vad är genre och form? Form: Verkets fysiska eller bibliografiska karaktär, syfte eller hur informationen är organiserad. Genre: Genrer refererar till kategorier av verk som karaktäriseras av likartade intriger, teman, miljöer, situationer och karaktärer Genre/form: Eftersom det ofta är svårt att skilja på form och genre har dessa termer en gemensam beteckning i MARC21 - Genre/formtermer. Sidnummer 2

3 Vad är genrer? Enligt NE: typ av konstnärlig framställning med vissa gemensamma stildrag eller innehållsliga faktorer. Inom litteraturstudiet har termen genre stundom fått åsyfta de litterära "naturformerna" lyrik, epik och dramatik. Som genre är romanen ytterligt mångskiftande, och försöken att differentiera den med ett nätverk av underrubriker är många. För äldre skeden har man talat om t.ex. herderoman, riddarroman och pikareskroman. I nyare tid återfinns genrebeteckningar som historisk roman och dokumentärroman. En mera formell indelningsgrund anges av termer som jagroman och brev- eller dagboksroman. Sidnummer 3

4 Vad är genrer? Exempel enligt NE: Litteratur Folkloristik Konst Musik Dataspel Juridik Film Sidnummer 4

5 Varför genre och form i katalogposterna? Cutters regler: 1. Att göra det möjligt att återfinna en bok där: a. författaren är känd b. titeln är känd c. ämnet är känt 2. Visa vad ett bibliotek har: d. av en viss författare e. om ett visst ämne f. av en bestämd sorts litteratur 3. Att handleda i urvalet av en bok vad gäller: g. upplaga h. karaktär Sidnummer 5

6 Varför genre och form i katalogposterna? En bok om fäktning, tack. En handbok eller en bibliografi? Jag skulle vilja läsa något lätt om aktuell fysik. Vilka herrtidningar gavs ut på 60- och 70-talen? Vissa typer av material särskilt viktiga, t. ex. skönlitteratur och musik: Smörblomman deckare eller kärleksroman? Mustasch hårdrock eller folkmusik? Jag vill läsa en rolig bok. Sidnummer 6

7 Beskrivning av form i ämnesordskataloger: KB Sidnummer 7

8 Beskrivning av form i ämnesordskataloger: SSB Sidnummer 8

9 Beskrivning av form: klassifikationssystem (p) (s) (x) (yb) Aa Lz Gz SAB periodika samlingsverk lexikon bilder Bibliografi Särskilda personer (biografi) Särskilda utl. författare (biografi) DDK.025 Förteckningar över personer och organisationer.03 Lexikon.05 Seriella resurser Bibliografi.092 Biografi.0922 Samlingsbiografi Sidnummer 9

10 Genre/form i Svenska ämnesord Svenska ämnesord: Riktlinjer fr.o.m Följde LCSH:s struktur många underindelningar MARC-fält 650 #v - formämnesord (egentligen underindelningen Form) Översatt från Subject cataloging manual #a Rökning #x historia #z Sverige #z Stockhom #y 1900-talet #v bibliografi #2 sao Sidnummer 10

11 Genre/form i Svenska ämnesord Mer än hundra formämnesord: - bildverk - personliga berättelser - biografi - dagböcker - handböcker, manualer etc. - forskningsöversikter - musikinspelningar - populärvetenskap Sidnummer 11

12 Genre/form i Svenska ämnesord Nya riktlinjer (2012 juni- ) Svenska ämnesord bygger på fasetter sju ämnesfasetter och en genre/formfasett. Delfält #v används inte längre. MARC-fält 655 används för genre/formtermer #a 1900-talet #2 sao 650 7#a Rökning #x historia #2 sao 651 7#a Sverige #z Stockholm #2 sao 655 7#a Bibliografi #2 saogf Sidnummer 12

13 Vad beskriver genre/formtermerna? Termerna ska beskriva verkets uttryck, inte verkets manifestation. Katalogisera det intellektuella eller konstnärliga uttrycket, inte den fysiska bäraren vhs, dvd, elektronisk, textbaserat, ljudkassetter, böcker etc. Genre/form termer ska inte dubblera de deskriptiva elementen. Genre/form termer ersätter inte ämnesord. Sidnummer 13

14 #a Cirkeln / #c Mats Strandberg, Sara Bergmark Elfgren 260 #a Stockholm : #b Rabén & Sjögren, #c #a Häxor #v barn- och ungdomslitteratur #2 barn #a Magi #v barn- och ungdomslitteratur #2 barn #a Sverige #z Dalarna #z Engelsfors #2 sao #a Ungdomsböcker #2 barn #a Fantasy #2 barn Inte: #a Svensk fantasy #2 barn #a Fantasy #z Sverige #2 barn #a E-bok #2 barn Sidnummer 14

15 Olika listor Det finns flera olika listor med genre/formtermer beroende på vilken typ av material som ska beskrivas. Vilken lista ett ord hämtas från markeras med hjälp av listkoder. Sidnummer 15

16 Listkoder Listkod är en kod för en kontrollerad vokabulär som används vid ämnesbeskrivningar i bibliografiska poster. Tilldelas av MARC Standards vid Library of Congress. sao = Svenska ämnesord saogf = Svenska ämnesord genre/form gmgpc//swe = Graphic materials genre and physical charcteristics (TGM IIlistan) sgp = Svenska genrer för periodika skon = skönlitteratur barn = barn- och ungdomslitteratur Sidnummer 16

17 Listkoder forts. Används i auktoritetsposter i fält 040: 040 #a NB #b swe #f sao 150 #a Lantbruk Används i bibliografiska poster i fälten 6XX: #a Lantbruk #x ekonomiska aspekter #2 sao #a Handböcker, manualer etc. #2 saogf #a Uppbyggelselitteratur #2 saogf Sidnummer 17

18 Nya Lundstedt tidskrifter Bibliografin NLT bevakar tidskrifternas genre/formtermer, med listkod sgp. En separat listkod har underlättat vid administration och arbete med termerna. 39 termer, med auktoritetsposter i LIBRIS Termerna finns inte i Svenska ämnesord. Svenska ämnesord används för att beskriva vad tidskrifterna handlar om. Sidnummer 18

19 Listkod för tidskrifter Auktoritetsposterna för tidskrifternas genre/formtermer är kodade med listkoden sgp. Sidnummer 19

20 Listkod för tidskrifter Tidigare användes listkoden sgp för periodikans genretermer: #a Bulletinen : #b svensk redovisning #a Bokföring #v periodika #2 sao #a Branschtidningar #2 sgp Enl. nya riktlinjer för SAO och sammanslagning av genre och form: #a Bulletinen : #b svensk redovisning #a Bokföring #2 sao #a Periodika #2 saogf #a Branschtidningar #2 saogf Sidnummer 20

21 Exempel genre/formtermer tidskrifter Branschtidningar Damtidningar Herrtidningar Sidnummer 21

22 Exempel genre/formtermer tidskrifter Fanzine! #a Science fiction #2 sao #a Fanziner #2 saogf Sidnummer 22

23 Exempel genre/formtermer tidskrifter Vilket är ämnet? #a Fanziner #2 saogf Sidnummer 23

24 Skönlitteratur Projekt för samordning mellan olika biblioteks listor Redaktionskommitté sedan 2005 under Svensk biblioteksförening. Samarbete kring en gemensam lista mellan flera folkbibliotek, Btj och KB. Listkod: skon Sidnummer 24

25 Skönlitteratur 2 listor: - en för vanliga ämnesord - en för genretermer (ca 120 st.) De vanliga skönlitterära ämnesorden finns inte i databasen Svenska ämnesord. Genretermerna är inlagda databasen Svenska ämnesord, med listkod saogf. (Pga tekniska problem syns dock inga genre/formtermer i webbgränssnittet.) Rekommendation för beskrivning av skönlitteratur i LIBRIS: Använd Svenska ämnesord. Sidnummer 25

26 Skönlitteratur forts. Bara ca 10% av de skönlitterära ämnesorden och Svenska ämnesord är olika. De skönlitterära ämnesorden har dock en annan hierarki än ämnesorden i Svenska ämnesord. Sidnummer 26

27 Skönlitteratur forts. Exempel på skönlitterära genre/formtermer: Deckare Fantasy Biografiska romaner Gotiska romaner Historiska romaner Kärleksromaner Poesi Science fiction Sidnummer 27

28 Sidnummer 28

29 Sidnummer 29

30 Sidnummer 30

31 Barn- och ungdomslitteratur Projekt för samordning av olika biblioteks listor. Redaktionskommitté sedan 2005 under Svensk biblioteksförening. Samarbete kring en gemensam lista mellan flera folkbibliotek, Btj, Sbi och KB. Listkod: barn Sidnummer 31

32 Barn- och ungdomslitteratur forts. 2 listor - en för vanliga ämnesord - en för genrer/form (ca 110 st.) Båda listorna finns i databasen Svenska ämnesord. Rekommendation för beskrivning av barnlitteratur i LIBRIS: Använd barnlistan Sidnummer 32

33 Barn- och ungdomslitteratur forts. Barnlistan Svenska ämnesord Arg Bajs Bio Bli uppäten Fråga chans Klä på sig Vara annorlunda Vrede Exkrementer Film ; Biografer Kannibalism Uppvaktning Utanförskap Sidnummer 33

34 Barn- och ungdomslitteratur forts. Många ämnesord är samma som de i Svenska ämnesord men många finns inte eller är formulerade på annat sätt. Barnämnesorden har en annan hierarki än ämnesorden i Svenska ämnesord. Genrerna finns alla i databasen Svenska ämnesord med listkoden barn. Sidnummer 34

35 Barn- och ungdomslitteratur forts. Listan ska kunna användas av barn, föräldrar och andra som är intresserade av barnlitteratur, t. ex. forskare. Svensk barnlitteratur ämneskatalogiseras i LIBRIS av Svenska barnboksinstitutet. Sidnummer 35

36 Barn- och ungdomslitteratur forts. Exempel på genre/formtermer: Allåldersböcker Börja läsa Folksagor Hästböcker Kapitelböcker Roliga böcker Rysare Sorgliga böcker Sidnummer 36

37 Musik Det finns tusentals ämnesord i Svenska ämnesord för verk om musik. Själva musiken uttrycktes tidigare med formämnesorden: - musikalier - musikinspelningar Sidnummer 37

38 Musik forts. Exempel förr: #a World music #v musikalier #2 sao #a World music #v musikinspelningar #2 sao #a Rumba #v musikalier #2 sao #a Rumba #v musikinspelningar #2 sao Sidnummer 38

39 Musik forts. Musikgrupp för musiktermer (folkbibliotek, AVM, forskningsbibliotek) Gör genrer av musikämnesorden samt godkänner nya ämnesord. Genreämnesordens listkod:saogf I auktposter: musao i fält 670 (källa). Sidnummer 39

40 Musik forts. Exempel nu: #a Blues #2 saogf #a Electronica #2 saogf Sidnummer 40

41 Grafiskt material Tesaurus för grafiskt material (TGM) Ca 650 genre/formtermer och är en översättning av Thesaurus for Graphic Materials II, som är utarbetad av Library of Congress Print and Photographs Division. Nya termer tillförs efter förslag. Sidnummer 41

42 Grafiskt material Ämnet för bilden (om) beskrivs med termer från Svenska ämnesord. Listkod: sao Genre/form beskrivs med termer från TGM Listkod: gmgpc//swe Sidnummer 42

43 Grafiskt material forts. Adolf Fredriks kyrka - samling av vykort #a Adolf Fredriks kyrka (Stockholm) #a Kyrkor #2 sao #a Sverige #z Stockholm #z Norrmalm #a Vykort #2 gmgpc//swe Sidnummer 43

44 Allmänna genre/formtermer Kokböcker Rättsfall Likprediktningar Snapsvisor Jordeböcker Artists books Uppbyggelselitteratur Floror Sidnummer 44

45 Genre/formtermernas ursprung Gjordes till genre/formtermer från allmänna ämnesord Kodades som X55 Fick först listkod sao ändrades till saogf Sidnummer 45

46 Problem Flera listor- Samma term finns i flera listor Humor Svenska ämnesord; Skönlitteratur; (Barn, se-hänvisning till Roliga böcker) Kartor Svenska ämnesord; TGM Antologier Svenska ämnesord; Skönlitteratur Sidnummer 46

47 Problem forts. Olika termer för samma sak i olika listor Kalendrar (SAO); Almanackor (TGM, se-hänvisning från Kalendrar) Poesi (SAO); Lyrik (Skönlitteratur) Termer som inte är genre/form i andra listor: Böcker (TGM) Om vi använder saogf får vi en ny tesaurus och den bör byggas ut fullständigt och inte bara vara en platt lista. Sidnummer 47

48 Problem forts. Listorna har olika listkoder - sao - saogf - gmgpc//swe - skon - barn - sgp Om katalogisatören vill använda en term från en lista som inte används av biblioteket vilken listkod ska man använda? Sidnummer 48

49 Kan vi använda samma listkod för olika typer av material (skönlitteratur, tidskrifter etc.)? Kan vi ha arbetsgrupper med specialister som ansvarar för termer inom sitt område? Bra överskådliga presentationer av genrer för olika typer av material. Till slut: så här ser det ut på Svenska ämnesords webbplats Sidnummer 49

50 Svenska ämnesords webbsidor Sidnummer 50

51 Svenska ämnesords webbsidor Sidnummer 51

52 Svenska ämnesords webbsidor Sidnummer 52

53 Auktoritetsdatabasen Sidnummer 53

54 Auktoritetsdatabasen Sidnummer 54

55 LIBRIS webbsök Sidnummer 55

56 LIBRIS webbsök Sidnummer 56

57 Content designators identify the subelements occurring in genre/form term headings constructed according to generally accepted thesaurus-building conventions (e.g., Art & Architecture Thesaurus). Genre terms for textual materials designate specific kinds of materials distinguished by the style or technique of their intellectual contents; for example, biographies, catechisms, essays, hymns, or reviews. Form terms designate historically and functionally specific kinds of materials as distinguished by an examination of their physical character, characteristics of their intellectual content, or the order of information within them; for example, daybooks, diaries, directories, journals, memoranda, questionnaires, syllabi, or time sheets. In the context of graphic materials, genre headings denote categories of material distinguished by vantage point, intended purpose, characteristics of the creator, publication status, or method of representation. Sidnummer 57

58 Terms indicating the genre, form, and/or physical characteristics of the materials being described. A genre term designates the style or technique of the intellectual content of textual materials or, for graphic materials, aspects such as vantage point, intended purpose, characteristics of the creator, publication status, or method of representation. A form term designates historically and functionally specific kinds of materials distinguished by their physical character, the subject of their intellectual content, or the order of information within them. Physical characteristic terms designate historically and functionally specific kinds of materials as distinguished by an examination of their physical character, subject of their intellectual content, or the order of information with them. Examples of genre terms for textual materials are: biographies, catechisms, essays, hymns, or reviews. Examples of form and physical characteristic terms are: daybooks, diaries, directories, journals, memoranda, questionnaires, syllabi, or time sheets. May contain terms constructed from a faceted vocabulary. For each term found in the field, an identification is given as to the facet/hierarchy in the thesaurus from which the term came. In addition, identification is given as to which term is the focus term of the expression. Sidnummer 58

Folkpost på tre sekunder!

Folkpost på tre sekunder! Folkpost på tre sekunder! En plan med sikte mot en nationell katalog dnr 241-KB 761-2011 Kungl. biblioteket libris@kb.se Innehållsförteckning Sammanfattning. 3 1. Inledning... 5 1.1 Uppdraget...5 1.2 Genomförandet...5

Läs mer

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Att skriva uppsats Några råd inför projektarbetet Mimers Hus Gymnasieskola Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Innehållsförteckning Att skriva uppsats 1 Den skriftliga rapportens delar

Läs mer

Funktionella krav på bibliografiska poster Slutrapport

Funktionella krav på bibliografiska poster Slutrapport Funktionella krav på bibliografiska poster Slutrapport av IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records Utgiven av Svensk Biblioteksförenings kommitté för katalogisering Översatt

Läs mer

Titel. En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg

Titel. En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg Håll framsidan så enkel som möjligt! Den ser tråkig ut utan bild, men framsidan på större arbeten ska endast innehålla text och vara informativ! Placera skolans logotype

Läs mer

Webbaserad användarundervisning Ett forum för förhandlingar om bibliotekariers professionella expertis

Webbaserad användarundervisning Ett forum för förhandlingar om bibliotekariers professionella expertis OLOF SUNDIN Webbaserad användarundervisning Ett forum för förhandlingar om bibliotekariers professionella expertis Olof Sundin This article investigates web-based user education, considering it as a forum

Läs mer

Den magiska dörren. - ett romanprojekt

Den magiska dörren. - ett romanprojekt Den magiska dörren - ett romanprojekt Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Bakgrund! 3 Idé! 3 Rättigheter! 4 Syfte! 4 Arbetets gång! 4 Lektionsupplägg! 5 Framsida! 5 Kapitel 1 - Hej! 6 Kapitel

Läs mer

Lathund för Gymnasiearbetet

Lathund för Gymnasiearbetet ENSKILDA GYMNASIET Lathund för Gymnasiearbetet Hugo Persson HT2013 Bilden ovan används med tillåtelse av Grant Cochrane / FreeDigitalPhotos.net 2 1. Inledning Gymnasiearbetet för de högskoleförberedande

Läs mer

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier.

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:22 Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder

Läs mer

Den svenska biblioteksgeografin

Den svenska biblioteksgeografin Den svenska biblioteksgeografin Catarina Eriksson catarina.eriksson@hb.se Angela Zetterlund angela.zetterlund@vxu.se Högskolan i Borås, Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap Abstract This

Läs mer

Att skriva en god rapport

Att skriva en god rapport Institutionen för Teknik och samhälle Att skriva en god rapport Hjälp och stöd för examensarbeten, rapporter och inlämningsuppgifter 2011 Version 2 April 2011 Teknik och samhälle Framtagen av Koglin, Adell

Läs mer

ATT ANGE KÄLLOR Råd och anvisningar om referenshantering till studenter på GIH

ATT ANGE KÄLLOR Råd och anvisningar om referenshantering till studenter på GIH ATT ANGE KÄLLOR Råd och anvisningar om referenshantering till studenter på GIH 2012 Gymnastik- och idrottshögskolan, biblioteket Sjunde upplagan Senast ändrad 2014-01-23 INNEHÅLL INLEDNING... 1 DU SOM

Läs mer

Kunskapsbaserat folkhälsoarbete Del 2

Kunskapsbaserat folkhälsoarbete Del 2 Kunskapsbaserat folkhälsoarbete Del 2 Handbok för framställning av kunskapsöversikter om interventioner inom folkhälsoområdet Carina Källestål och Anna Hedin statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Kunskapsbaserat

Läs mer

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Guiding students away from plagiarism /

Läs mer

Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information

Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTER 2015 FÖRSLAG TILL NATIONELLA RIKTLINJER FÖR ÖPPEN TILLGÅNG TILL VETENSKAPLIG INFORMATION VETENSKAPSRÅDET

Läs mer

Svenskämnesundervisningens innehåll i tidiga skolår

Svenskämnesundervisningens innehåll i tidiga skolår Svenskämnesundervisningens innehåll i tidiga skolår Karin Jönsson och Elisabeth Jennfors 1 Inledning Svenskämnet syftar enligt Kursplan i svenska till att utveckla elevers tankar, kreativitet och kommunikationsförmåga.

Läs mer

Jag blev glad(are) och vis(are) Unga vuxnas läsning av skönlitteratur

Jag blev glad(are) och vis(are) Unga vuxnas läsning av skönlitteratur MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2005:119 ISSN 1404-0891 Jag blev glad(are) och vis(are) Unga vuxnas läsning av skönlitteratur

Läs mer

Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning Årgång 132 2011. Svenska Litteratursällskapet. I distribution: Swedish Science Press

Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning Årgång 132 2011. Svenska Litteratursällskapet. I distribution: Swedish Science Press Samlaren Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning Årgång 132 2011 I distribution: Swedish Science Press Svenska Litteratursällskapet REDAKTIONSKOMMITTÉ: Göteborg: Stina Hansson, Lisbeth Larsson

Läs mer

MONSTRET. Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012

MONSTRET. Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012 MONSTRET Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012 1 Presentation!... 3 Bakgrund!... 3 Rättigheter!... 3 Förankring i Läroplanen Lgr11!... 4 Syfte (Svenska Lgr11) Centralt

Läs mer

En virtuell bokcirkel blir mer en del utav vardagen En kvalitativ studie av virtuella bokcirklar

En virtuell bokcirkel blir mer en del utav vardagen En kvalitativ studie av virtuella bokcirklar MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2008:109 ISSN 1654-0247 En virtuell bokcirkel blir mer en del utav vardagen

Läs mer

Ett sätt att tala om böcker

Ett sätt att tala om böcker Ett sätt att tala om böcker I den här lilla handledningen vill vi ge tips och idéer om hur man kan föra ett samtal om böcker i en läsecirkel eller litteraturcirkel, men också i cirklar i andra ämnen, där

Läs mer

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Sven Åke Hörte 2010 Innehåll Introduktion... 2 I. Allmänna tips och regler... 5 Skriv för läsaren och inte för dig själv... 5 Håll hårt i den "röda tråden"!...

Läs mer

Lärdomäner. om utbildning vid behov

Lärdomäner. om utbildning vid behov TRITA-NA-D9908 CID-50, KTH, Stockholm, Sweden 1999 Lärdomäner om utbildning vid behov Mats B. Andersson Mats B. Andersson Lärdomäner om utbildning vid behov Report number: TRITA-NA-D9908, CID-50 ISSN number:

Läs mer

Hur ser min bok ut? En kvalitativ studie om sex läsares upplevelser av skönlitteratur i olika medieformer

Hur ser min bok ut? En kvalitativ studie om sex läsares upplevelser av skönlitteratur i olika medieformer KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:47 Hur ser min bok ut? En kvalitativ studie om sex läsares upplevelser

Läs mer

Vad påverkar sammansättningen av en Method-in-Action?

Vad påverkar sammansättningen av en Method-in-Action? 2004:127 SHU EXAMENSARBETE Vad påverkar sammansättningen av en Method-in-Action? ROBERT SUNDLÖF SEPPO TANSKANEN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Våldsamma, sexistiska och rasistiska tv-spel på folkbiblioteket - en undersökning om bibliotekariers syn på och hantering av kontroversiella tv-spel

Våldsamma, sexistiska och rasistiska tv-spel på folkbiblioteket - en undersökning om bibliotekariers syn på och hantering av kontroversiella tv-spel KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2014:x Våldsamma, sexistiska och rasistiska tv-spel på folkbiblioteket

Läs mer

Mellan retorik och praktik

Mellan retorik och praktik Mellan retorik och praktik En ämnesdidaktisk och läroplansteoretisk studie av svenskämnena och fyra gymnasielärares svenskundervisning efter gymnasiereformen 1994 Edmund Knutas Doktorsavhandlingar inom

Läs mer

Guide till Harvardsystemet

Guide till Harvardsystemet HÖGSKOLAN I BORÅS Guide till Harvardsystemet Bibliotek & Läranderesurser Högskolan i Borås 4/24/2013 Version 8 Innehåll Inledning och källor... 4 Harvardguiden en kort historik... 5 Generellt om att referera...

Läs mer

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme 1 Alla barn har samma rättigheter och är lika värdefulla. Varifrån du kommer, t ex vilket kön, språk, religion och hudfärg

Läs mer