Sitter du ofta framför datorn (om du läser den här boken gör du troligen det) har du

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sitter du ofta framför datorn (om du läser den här boken gör du troligen det) har du"

Transkript

1 929 Automatisera Windows Vista Använda Schemaläggaren 930 Automatisera kommandosekvenser med kommandoprogram 942 Automatisera uppgifter med Windows Script Host 943 Hitta resurser för Windows PowerShell 947 Sitter du ofta framför datorn (om du läser den här boken gör du troligen det) har du säkert många gånger konstaterat att du gör samma saker om och om igen när du ska utföra ett antal vanliga uppgifter. Dessa kan handla om rutinunderhåll t.ex. säkerhetskopiering av data och städning av hårddisken eller någon annan typ av arbete som utförs i flera steg. Datorer är duktiga på att hantera repetitiva uppgifter och Windows Vista erbjuder flera sätt att automatisera sådant: Schemaläggaren Troligen det viktigaste verktyget för automatisering som står till ditt förfogande. Schemaläggaren är betydligt kraftfullare och dessutom enklare att använda i Windows Vista än den var i Windows XP. Med Schemaläggaren kan du skapa automatiserade rutiner som ska sättas igång av händelser eller utifrån ett schema och som inte kräver programmeringskunskaper. Kommandoprogram Dessa program, som härstammar från MS-DOS-tiden, erbjuder fortfarande ett enkelt och tillförlitligt sätt att köra en sekvens med uppgifter. De flesta Windows-program kan startas från en kommandotolk, vilket betyder att de kan startas från ett kommandoprogram. Windows Script Host En funktion som gör att du kan köra skript skrivna i VBScript, JScript och andra språk. Det är i och för sig svårare att lära sig använda Windows Script Host än att lära sig skapa kommandoprogram, men skript kan samarbeta med operativsystemet och andra program på ett betydligt effektivare sätt. Windows PowerShell Windows PowerShell (som innan det gavs ut var mer känt som Monad) är egentligen inte en komponent i Windows Vista, utan tillgängligt som en gratis nerladdning från Microsoft. Det är ett.net 2.0-baserat skriptspråk som skräddarsytts för att fungera med Windows Vista. Om du planerar att använda skript i Windows Vista, lönar det sig att ta en titt på Windows PowerShell. Vad ingår i din utgåva? Alternativen för att automatisera Windows Vista är desamma i alla utgåvor.

2 930 DEL 5 AVANCERAT SYSTEMUNDERHÅLL Använda Schemaläggaren Om du har använt Schemaläggaren i Windows XP kommer du definitivt att gilla förändringarna i Windows Vista. För det första har användargränssnittet för Schemaläggaren implementerats som en snapin-modul i Microsoft Management Console (MMC), som ger åtkomst till mer information om egenskaper och status samt kör historik över dina aktiviteter (och de som operativsystemet och dina program etablerat åt dig). För det andra har snapin-modulen Schemaläggaren nära integrerats med snapin-modulen Loggboken, vilket gör det enkelt att använda händelser (t.ex. en programkrasch eller ett disken-är-full -fel) som utlösare för aktiviteter. För det tredje och viktigast av allt stöder Schemaläggaren i Windows Vista en mer omfattande uppsättning alternativ beträffande utlösare och schemaläggning. Förutom att köra program eller skript vid angivna tidpunkter kan du även starta aktiviteter när datorn varit inaktiv en viss tid, när en viss användare loggar in eller ut osv. Du kan använda dessa (och andra) utlösare för att skicka e-postmeddelanden eller visa meddelandefönster, såväl som köra program eller skript. För mer information om snapin-modulen Loggboken, se kapitel 22. För mer allmän information om hur man använder Microsoft Management Console, se bilaga C. För att starta snapin-modulen Schemaläggaren kan du gå till Kontrollpanelen, klicka på System och underhåll och därefter klicka på Schemalägg aktiviteter (som du hittar under Administrationsverktyg). Om du har mappen Administrationsverktyg på din Start-meny kan du även hitta Schemaläggaren där. Eller om du gärna använder tangentbordet kan du trycka Windows+R och skriva taskschd.msc i rutan Kör. Oavsett vilken metod du använder måste du svara på en UAC-dialogruta innan Schemaläggaren visas. Figur 30.1 visar Schemaläggaren med standardlayouten. Som du kan se är fönstret indelat i tre fält: konsolträdet till vänster, fönstret Åtgärder till höger samt fönster med olika typer av information i mitten. Konsolträdet visar vilken dator du arbetar med (den lokala datorn eller en nätverksdator som du har anslutit till) och tillhandahåller ett mappträd av de för tillfället definierade aktiviteterna. Du kan skapa egna mappar här för att ordna aktiviteterna som du skapar själv eller du kan lägga till nya aktiviteter i befintliga mappar. Fönstret Åtgärder tillhandahåller en meny med saker som du kan göra. Med få (och förmodligen oavsiktliga undantag) är objekten här även tillgängliga på menyerna högst upp i fönstret, så om du tycker det känns trångt i mitten kan du överväga att dölja fönstret Åtgärder. (Välj Visa > Anpassa och avmarkera Åtgärdsfönstret.)

3 KAPITEL 30 AUTOMATISERA WINDOWS VISTA 931 Figur 30.1 Schemaläggaren i Windows Vista är implementerad som en snapin-modul i MMC. I fönstrets mittdel ser du inledningsvis en översikt av Schemaläggaren (det här är en statisk text; när du läst den kan du dölja den genom att klicka på den lilla pilen till höger), en statusrapport över alla aktiviteter du har kört (som standard de senaste tjugofyra timmarna) och en sammanfattning över alla för tillfället aktiverade aktiviteter. Posterna i listan Aktivitetsnamn har kontroller i form av plustecken som du kan klicka på att utöka visningen av en post för att se mer information. Aktivitetsstatus och listan Aktivitetsnamn uppdateras inte automatiskt. För att visa den senaste informationen klickar du på Uppdatera längst ner i fönstret, eller på menyn Åtgärd. Om det här är första gången du besöker Schemaläggaren blir du kanske förvånad över antalet aktiva aktiviteter som Windows och dina program redan etablerat. Om du exempelvis använder Windows Vistas program för säkerhetskopiering för att utföra regelbundna fullständiga och inkrementella säkerhetskopieringar ser du vissa säkerhetskopieringsrelaterade poster i listan. Såvida inte du eller någon annan har inaktiverat automatisk diskdefragmentering finns också en sådan post i listan. Använder du Windows Kalender eller något annat program för att påminna dig om möten eller andra aktiviteter, visas antagligen även den funktionen i listan över aktiva aktiviteter. För att se vilka aktiviteter som Schemaläggaren kör för tillfället, klicka på Visa alla aktiviteter som körs i fönstret Åtgärder. (Om du söker det kommandot på Åtgärd-menyn, se till att den översta noden i konsolträdet är markerad.)

4 932 DEL 5 AVANCERAT SYSTEMUNDERHÅLL För att stilla din nyfikenhet om vad en viss aktiv aktivitet gör och hur den konfigurerats lokaliserar du den i konsolträdet. Utöka visningen efter behov och navigera till den aktivitetsmapp du vill veta mer om. Aktivitetsmapparna i konsolträdet är virtuella mappar som var och en kan innehålla undermappar eller en eller flera aktiviteter. När du markerar en mapp, visar den övre delen av mittfältet en lista över alla aktiviteter som lagras där. I den nedre delen finns flikar som visar den aktuella aktivitetens egenskaper. I figur 30.2 har mappen WindowsBackup markerats i konsolträdet, aktiviteten Automatic- Backup i den övre delen av mittfältet och fliken Allmänt med egenskaper för AutomaticBackup visas i den nedre delen. (Fönstret Åtgärder är dolt i den här figuren.) Figur 30.2 När du markerar en mapp i konsolträdet visas en lista med den mappens aktiviteter i den övre delen och aktivitetens egenskaper i den nedre. Egenskaperna som visas i Schemaläggaren (t.ex. de som visas i figur 30.2) är skrivskyddade. För att redigera egenskaperna för en aktivitet, högerklicka på aktivitetsnamnet och välj Egenskaper på snabbmenyn. (Eller dubbelklicka på aktiviteten.) Då öppnas en dialogruta som du kan skriva i. Med undantag av fliken Historik, är egenskapsdialogrutan bara en skrivskyddad version av dialogrutan Skapa aktivitet, ett av de verktyg som du kan använda för att skapa en ny aktivitet. Vi går igenom den dialogrutan senare i det här kapitlet. Fliken Historik låter dig se exakt hur, om och när en aktivitet har körts. Figur 30.3 visar fliken Historik för AutomaticBackup.

5 KAPITEL 30 AUTOMATISERA WINDOWS VISTA 933 Figur 30.3 När du visar fliken Historik griper den relevanta delen av Loggboken in och visar alla de senaste händelserna som kan relateras till den aktuella aktiviteten. Det här är exakt samma som det du får de om du kör Evntvwr.msc, navigerar i konsolträdet till Program och tjänsteloggar\microsoft\windows\taskscheduler\operational och filtrerar den resulterande händelseloggen så att den enbart visar händelser som kan relateras till den markerade aktiviteten. (Om du behöver den här informationen går det uppenbarligen snabbare att hitta den i konsolen Schemaläggaren än i Loggboken.) Om en aktivitet som du skapat inte sätts igång som förväntat eller misslyckas kan du dubbelklicka på adekvat händelse och studera den information som händelseloggen kan erbjuda. Använda fliken Historik för att felsöka aktiviteter Till skillnad från mappen Schemalagda aktiviteter i Windows XP (som endast registrerade de senaste felkoderna som genererats av en misslyckad aktivitet) upprätthåller Schemaläggaren i Windows Vista en utförlig historiklista över händelser som genererats av varje aktivitet. Om en aktivitet misslyckas regelbundet eller ibland, kan du visa alla orsakerna till det genom att rulla dig igenom listan på fliken Historik.

6 934 DEL 5 AVANCERAT SYSTEMUNDERHÅLL Terminologi i Schemaläggaren När du skapar eller redigerar en aktivitet stöter du på följande termer: Utlösare Den tidpunkt vid vilken en aktivitet ska köras, eller den händelse som får aktiviteten att köras. En aktivitet kan ha flera utlösare. Åtgärd Det arbete som utförs när aktiviteten körs. Möjliga åtgärder kan t.ex. vara att starta ett program, skicka ett e-postmeddelande eller visa ett meddelande på skärmen. En aktivitet kan ha flera åtgärder och dessa inträffar då sekventiellt i den ordning du anger. Villkor Förutom utlösaren måste ytterligare ett krav uppfyllas för att en aktivitet ska köras. Ett villkor kan exempelvis stipulera att aktiviteten endast ska köras om datorn varit inaktiv i tio minuter. Inställning En egenskap som påverkar hur aktiviteten beter sig. Med inställningar kan du göra sådant som att ange att en aktivitet ska köras på begäran eller ange parametrar för att nya försök ska göras om en aktivitet misslyckas när den utlöses. Skapa en aktivitet Du kan skapa aktiviteter på din egen dator eller på en dator som du har åtkomst till. Om du administrerar en fjärrdator, börjar du med att markera den översta posten i konsolträdet Schemaläggaren (lokal), om du inte ännu anslutit till en fjärrdator. Välj sedan anslut till en annan dator i fönstret Åtgärder eller på menyn Åtgärd. För att börja skapa en ny aktivitet, markera den mapp i konsolträdet där du vill placera aktiviteten. Om du behöver skapa en ny mapp för det här ändamålet, högerklicka på mappens överordnade mapp i konsolträdet och välj Ny mapp på snabbmenyn. Du kan skapa en ny mapp i Schemaläggaren genom att antingen använda en guide eller genom att fylla i dialogrutan Skapa aktivitet. Guiden som du startar genom att välja Skapa en standardaktivitet (i fönstret Åtgärder eller på menyn Åtgärd) passar bra i samband med tidsbestämda aktiviteter som utgörs av en enskild åtgärd. Det är också lämpligt när du vill skapa en aktivitet som ska köras när du loggar in eller när Windows startas. För en mer komplext definierad aktivitet är det bättre att arbeta via dialogrutan Skapa aktivitet. Markera den mapp (i konsolträdet) i vilken du vill placera aktiviteten och välj sedan Skapa aktivitet i fönstret Åtgärder eller på menyn Åtgärd. Figur 30.4 visar fliken Allmänt i dialogrutan Skapa aktivitet. Den enda uppgift som är absolut nödvändig att ange på fliken Allmänt är aktivitetens namn allt annat är valfritt. Aktivitetens författare är du själv (kan inte ändras) och såvida du inte anger något annat kommer aktiviteten att köras i säkerhetskontexten för ditt konto. Om du vill att den ska köras under någon annan användare eller grupp, klicka på Byt användare eller grupp och fyll i dialogrutan som visas.

7 KAPITEL 30 AUTOMATISERA WINDOWS VISTA 935 Figur 30.4 under vilken användare eller grupp den ska köras. Du kan sannolikt behöva ändra säkerhetskontexten när du konfigurerar aktiviteter som ska köras på en annan dator. Om du planerar att köra program med vilka en annan användare kan interagera, bör du köra dessa i den andra användarens säkerhetskontext. Om du kör dem i din egen säkerhetskontext körs aktiviteterna inte interaktivt (den andra användaren kommer alltså inte att kunna se dem). Oavsett i vilken användares säkerhetskontext som aktiviteten ska köras har du möjlighet att ange om aktiviteten ska köras oavsett om användaren är inloggad eller inte. Markerar du alternativet Kör, oavsett om användaren är inloggad eller inte, blir du ombedd att ange användarens lösenord när du slutfört konfigureringen av aktiviteten. Har du inte det lösenordet kan du markera Spara inte lösenordet. Som texten efter kryssrutan antyder har aktiviteten endast tillgång till lokala resurser. Skapa en aktivitet som körs med förhöjda privilegier Om aktiviteten som du skapar normalt skulle generera en UAC-dialogruta om den kördes interaktivt, behöver du markera Kör med högsta privilegier. Eftersom du tog itu med en UAC-dialogruta redan när du startade Schemaläggaren, behöver du inte ange några ytterligare referenser eller besvara några fler frågor när du skapar aktiviteten. När aktiviteten sedan körs, körs den med administrativa privilegier.

8 936 DEL 5 AVANCERAT SYSTEMUNDERHÅLL Skapa en dold aktivitet I Windows XP Service Pack 2 introducerades möjligheten att skapa en dold aktivitet en aktivitet som normalt inte visas i mappen Schemalagda aktiviteter. Sådana aktiviteter kunde skapas enbart med hjälp av ett programmerings-api (Application Programming Interface). I Windows Vista kan du skapa sådana aktiviteter utan att använda API:et, genom att markera kryssrutan Dold. Den troligaste anledningen till att vilja göra detta är att du skapar aktiviteter för andra användares datorer och som inte ska vara synliga för dessa användare (och därigenom inte heller kunna ändras eller tas bort). Observera dock att alla som har de administrativa referenser som krävs för att köra Schemaläggaren kan göra dolda aktiviteter synliga genom att välja Visa > Visa dolda aktiviteter. Och alla som kör Schemaläggaren kan fritt ändra eller ta bort aktiviteter, oavsett vem som skapade dem. Konfigurera en aktivitet till att köras i ett annat operativsystem Om du konfigurerar en aktivitet på en fjärrdator som kör något annat operativsystem än Windows Vista, öppnar du listmenyn Konfigurera för och väljer lämpligt alternativ. Vid tidpunkten för när vi skriver detta kan Schemaläggaren i Windows Vista även konfigurera aktiviteter för Windows Server 2003, Windows XP och Windows Konfigurera en eller flera utlösare för en aktivitet Aktiviteter kan utlösas på följande sätt: Enligt ett schema Vid inloggning Vid start Vid inaktivitet Vid en händelse När en aktivitet skapas eller ändras Vid anslutning till en användarsession Vid frånkoppling från en användarsession Vid låsning av en arbetsstation Vid upplåsning av en arbetsstation Du kan etablera ingen, en eller flera utlösare för en aktivitet. Om du inte konfigurerar några utlösare kan du fortfarande köra aktiviteten på begäran (förutsatt att du inte avmarkerar kryssrutan Tillåt att aktiviteten körs på begäran, på fliken Inställningar i dialogrutan Skapa aktivitet). På så sätt kan du t.ex. testa en ny aktivitet innan du lägger den på schemat. Om du skapar flera utlösare körs aktiviteten när någon av utlösarna inträffar.

9 KAPITEL 30 AUTOMATISERA WINDOWS VISTA 937 För att konfigurera en utlösare klickar du på fliken Utlösare i dialogrutan Skapa aktivitet och klickar sedan på Ny. I dialogrutan Ny utlösare, se figur 30.5, väljer du önskad typ av utlösare på listmenyn Starta aktiviteten. Figur 30.5 eller stoppa aktiviteten. Lägg märke till alternativen Avancerade inställningar längst ner i dialogrutan i figur Dessa alternativ, som bl.a. ger dig möjlighet att ange parametrar för fördröjning, upprepning och stopp, är inte så lätta att hitta när du granskar en aktivitet som du eller någon annan redan har skapat. De visas inte i den skrivskyddade versionen av en aktivitets egenskaper och om du öppnar läs/skriv-versionen av egenskapsdialogrutan måste du markera en utlösare (på fliken Utlösare) och klicka på Redigera för att se eller ändra de avancerade inställningarna. Utlösa en aktivitet enligt ett schema Aktiviteter som utlöses enligt ett schema kan anges att köras en gång eller med regelbundna intervaller. Alternativen här är självförklarande, möjligen med undantag av kryssrutan Världstid (UT). Tidsutlösare styrs av klockan i den dator i vilken aktiviteten körs, såvida du inte markerar den här kryssrutan. Då utlöses aktiviteten av en tidsinställning som baseras på UTC (Coordinated Universal Time). Använd kryssrutan Världstid när du vill koordinera en uppsättning aktiviteter så att de körs samtidigt i flera tidszoner.

10 938 DEL 5 AVANCERAT SYSTEMUNDERHÅLL Utlösa en aktivitet vid inloggning Inloggningsaktiviteter kan anges för en viss användare eller användargrupp. Om användaren vars inloggning har utlöst aktiviteten inte är den användare i vars säkerhetskontext aktiviteten körs, blir aktiviteten inte interaktiv alltså i praktiken osynlig. (Användaren kan notera att det finns en aktivitet och avsluta den genom att köra Aktivitetshanteraren, gå till fliken Processer, klicka på Visa processer för alla användare och besvara UAC-dialogrutan.) Utlösa en aktivitet vid start Om du anger att en aktivitet ska utlösas vid start, körs aktiviteten när du startar din dator (förutsatt att du angivit att Schemaläggaren ska konfigurera den lokala datorn) men innan du loggar in. Om du vill att aktiviteten ska köras på din egen dator, se då till att du markerar kryssrutan Kör, oavsett om användaren är inloggad eller inte, på fliken Allmänt i dialogrutan Skapa aktivitet. I annat fall körs inte aktiviteten. Om du använder knappen Byt användare eller grupp på fliken Allmänt för att ange någon annan användare i din domän och markerar kryssrutan Kör endast när användaren är inloggad, kommer aktiviteten som ska utlösas vid start att köras på fjärrdatorn när du startar om din egen dator, förutsatt att den specificerade användaren är inloggad då. Utlösa en aktivitet vid inaktivitet Om du anger att en aktivitet ska utlösas när datorn är inaktiv bör du också gå till fliken Villkor i dialogrutan Skapa aktivitet för att specificera vad du menar med inaktivitet. För mer information om hur Schemaläggaren definierar inaktivitet, se avsnittet Starta och köra en aktivitet endast om datorn är inaktiv senare i det här kapitlet. Observera att du endast behöver konfigurera en inaktivitetsutlösare på fliken Utlösare om det är den enda utlösare du vill använda. Om du konfigurerar en eller flera utlösare men vill förvissa dig om att aktiviteten endast startat när datorn är inaktiv, markera kryssrutan Starta endast aktiviteten om datorn är inaktiv i, på fliken Villkor. Använda en händelse för att utlösa en aktivitet En av de mest kraftfulla nya funktionerna i Schemaläggaren i Windows Vista är möjligheten att låta aktiviteter utlösas av händelser. Allt som skapar en registrering i Loggboken kan tjäna som en utlösare. (För mer information om händelser och händelseloggar, se kapitel 22.) Enklaste sättet att använda den här funktionen är att starta snapin-modulen Loggboken (Eventvwr.msc), leta rätt på den händelse du vill använda som utlösare, högerklicka på den i Loggboken och välja Koppla aktivitet till denna händelse. Detta startar guiden Skapa standardaktivitet där den del av guiden som gäller utlösare redan är ifylld. Den nya aktiviteten visas i en mapp som heter Aktiviteter i loggboken (som nyss skapades åt dig, om den inte redan fanns) och du kan ändra den om det behövs genom att markera den där och öppna dess egenskapsdialogruta. Det är förstås också möjligt att skapa en händelseutlöst aktivitet direkt i Schemaläggaren genom att välja alternativet Vid en händelse i dialogrutan Ny utlösare. Om du kon-

11 KAPITEL 30 AUTOMATISERA WINDOWS VISTA 939 figurerat aktiviteten på det här sättet måste du dock själv ange Logg, Källa och Händelse- ID. Det är besvärligare att göra det på det här sättet, och inte alls nödvändigt. Utlösa en aktivitet när den skapas eller ändras Alternativet att utlösa en aktivitet när den skapas eller ändras ger dig möjlighet att på ett enkelt sätt få en aktivitet att köras precis när du slutfört konfigureringen av den eller när du ändrar den i efterhand. Du kan använda den här inställningen i testsyfte, och genom att kombinera den med andra utlösare kan du använda den för att få en aktivitet att köras omedelbart såväl som senare. Utlösa en aktivitet vid anslutning till eller frånkoppling från en användarsession Alternativen Vid anslutning till en användarsession och Vid frånkoppling från en användarsession erbjuder ett flexibelt sätt att få aktiviteter att köras som svar på användaraktiviteter. Alternativknappar som hör ihop med dessa alternativ låter dig specificera om inställningarna ska appliceras på vilken användare som helst eller på en specifik användare eller grupp. Ytterligare alternativ får utlösaren att tillämpas på anslutningar och frånkopplingar på en fjärrdator eller till lokala anslutningar och frånkopplingar. Att t.ex. skapa utlösaren för en viss användare på den lokala datorn gör det möjligt att köra en aktivitet som svar på den användarens anslutning via Fjärrskrivbord eller kommandot Växla användare. Utlösa en aktivitet vid låsning/upplåsning av arbetsstation Precis som flera andra alternativ för utlösare, kan alternativen Vid låsning av arbetsstation och Vid upplåsning av arbetsstation konfigureras för att appliceras på en viss användare eller grupp, eller på alla som låser eller låser upp datorn. Konfigurera en aktivitets åtgärd eller åtgärder Förutom namnet (som du anger på fliken Allmänt i dialogrutan Skapa aktivitet) är du endast tvungen att ange den åtgärd eller de åtgärder som aktiviteten ska utföra. Det gör du genom att klicka på knappen Ny på fliken Åtgärder och fylla i resten av dialogrutan. Det finns tre möjliga typer av åtgärder: Starta ett program Skicka e-post Visa ett meddelande Du kan specificera en eller flera åtgärder. Flera åtgärder utförs sekventiellt, där varje ny åtgärd påbörjas när den föregående slutförts. Alternativet Starta ett program kan appliceras på allt som Windows kan köra ett Windows-program, ett kommandoprogram eller skript, ett dokument som är associerat med något program eller en genväg. Du kan använda knappen Bläddra för att förenkla inmatningen av långa sökvägsspecifikationer, lägga till argument för det som ska köras i rutan Lägg till argument och ange en startmapp för det som ska köras. Om program-

12 940 DEL 5 AVANCERAT SYSTEMUNDERHÅLL met kräver förhöjda privilegier för att köras, förvissa dig om att du har markerat kryssrutan Kör med högsta privilegier på fliken Allmänt i dialogrutan Skapa aktivitet. Om du väljer att skicka e-post ber Schemaläggaren att få adressen till servern för utgående post (SMTP). Dialogrutan innehåller också fält där du kan skriva in ämne och meddelandetext. Alternativen Skicka e-post och Visa ett meddelande är inte tillgängliga för aktiviteter som konfigureras för att köras i Windows XP, Windows 2000 eller Windows Server Starta och köra en aktivitet endast om datorn är inaktiv På fliken Villkor i dialogrutan Ny aktivitet kan du ange att datorn ska vara inaktiv en viss tid innan en aktivitet kan startas av en utlösare. För att göra det markerar du kryssrutan Starta endast aktiviteten om datorn är inaktiv i, och ange tidsperioden i fältet till höger. Andra kryssrutor i avsnittet Inaktivitet på fliken Villkor ger dig möjlighet att ange vad som ska hända om aktiviteten har påbörjats under den begärda perioden av inaktivitet men att datorn sedan blivit aktiv igen. Schemaläggaren definierar inaktivitet enligt följande: Om en skärmsläckare körs, betraktas datorn som inaktiv. Om en skärmsläckare inte körs, kontrollerar systemet om datorn är inaktiv en gång varje kvart, och betraktar datorn som inaktiv om det inte skett någon inmatning via tangentbordet eller musen under det intervallet och om värdena för disk-i/o och processoranvändning var 0 procent under 90 procent av den tiden. Förutom att ange en period med inaktivitet, kan du även instruera Windows att vänta en stund efter att en aktivitet har utlösts innan det börjar bestämma huruvida datorn är inaktiv. Att justera parametrarna för inaktivitet är lite av ett konststycke. Om du av någon anledning har mycket exakta krav, kan du behöva experimentera och pröva dig fram för att saker och ting ska fungera på det sätt du vill. Kräva nätström Om du konfigurerar en aktivitet som ska köras på en bärbar dator, kan du bestämma om du vill att aktiviteten ska köras när datorn går på batteridrift. Om inte, markerar du kryssrutan Starta endast aktiviteten om datorn går på nätström, i avsnittet Strömkälla på fliken Villkor. En annan kryssruta nedanför denna låter dig bestämma om aktiviteten, när den väl startat, ska upphöra om datorn växlar till batteridrift. Väcka datorn för att köra en aktivitet Är det viktigt att aktiviteten körs en viss tid, oavsett om datorn är inaktiv eller inte, ser du till att markera kryssrutan Aktivera datorn om du vill köra aktiviteten, på fliken Villkor. När datorn väckts, utför den de uppgifter som du tilldelat och återgår till inaktivitet när aktiviteterna slutförts i enlighet med det alternativ för strömkälla som gäller. Om du inte vill störa en vilande dator kan du stipulera att aktiviteten ska köras så snart som möjligt efter att datorn väckts. Det kan du göra genom att markera kryssrutan Kör

13 KAPITEL 30 AUTOMATISERA WINDOWS VISTA 941 aktiviteten så snart som möjligt om en schemalagd körning missas, på fliken inställningar i dialogrutan Ny aktivitet. Kräva en nätverksanslutning Om aktiviteten kräver åtkomst till en nätverksresurs, markerar du kryssrutan Starta endast om följande nätverksanslutning är tillgänglig, på fliken Villkor. Använd sedan listmenyn direkt nedanför den här kryssrutan för att specificera vilken nätverksanslutning som krävs. Eventuellt kan du vilja använda det här alternativet tillsammans med alternativet Kör aktiviteten så snart som möjligt om en schemalagd körning missas, som du hittar på fliken Inställningar. Köra en aktivitet på begäran En av de mindre men praktiska nya funktionerna i Schemaläggaren i Windows Vista är möjligheten att schemalägga aktiviteter så att de körs på begäran, plus som svar på olika utlösare i form av tidpunkter och händelser. Du kan inaktivera den här funktionen för en aktivitet genom att avmarkera kryssrutan Tillåt att aktiviteten körs på begäran, på fliken Inställningar. Men såvida du inte oroar dig för att någon annan användare med åtkomst till din dator kanske kör en aktivitet mot din vilja, är det svårt att komma på någon bra anledning till varför man skulle vilja avmarkera det här alternativet. För att köra en aktivitet på begäran förutsatt att du inte avmarkerat alternativet lokaliserar du aktivitetens mapp i konsolträdet, högerklickar på aktiviteten i Schemaläggarens övre del och väljer Kör på snabbmenyn som visas. Schemalägga aktiviteter med kommandot Schtasks Schemaläggaren erbjuder en lättanvänd och flexibel metod för att skapa och hantera schemalagda aktiviteter. Men ibland kanske du tycker det är enklare att hantera schemalagda aktiviteter från en kommandotolk. För dessa tillfällen tillhandahåller Windows Vista kommandot Schtasks, en ersättning för det förträffliga kommandot At som ingick i tidigare versioner av Windows NT-plattformen. Med Schtasks kan du skapa, ändra, ta bort, avsluta, granska och köra schemalagda aktiviteter och självklart lägga in kommandot i kommandoprogram och skript. Aktiviteter som har skapats via Schtasks visas i toppnivåmappen (Bibliotek för Schemaläggaren) i snapin-modulen Schemaläggaren och du kan redigera, köra eller ta bort dem därifrån på samma sätt som från en kommandotolk. Schtasks är ett komplext kommando med massor av kommandoradsväxlar och andra parametrar, men det finns bara sex huvudvarianter: Schtasks /create Den här varianten, som används för att skapa en ny schemalagd aktivitet, är den mest komplexa på grund av alla tillgängliga alternativ, villkor och inställningar för utlösare. För mer information, skriv schtasks /create /? vid en kommandotolk. Schtasks /change Den här varianten låter dig ändra en befintlig aktivitet. Du kan ändra programmet som aktiviteten ska köra, användarkontot under vilket

14 942 DEL 5 AVANCERAT SYSTEMUNDERHÅLL aktiviteten körs eller lösenordet för användarkontot. För mer information, skriv schtasks /change /? vid en kommandotolk. Schtasks /delete Tar bort en befintlig schemalagd aktivitet eller alternativt alla schemalagda aktiviteter i datorn. Schtasks /end Stoppar ett program som startats av en schemalagd aktivitet. Schtasks /query Visar alla schemalagda aktiviteter i datorn, inräknat dem som skapats av andra användare. Du kan använda argument för att begränsa visningen till vissa aktiviteter eller aktiviteter som körs i vissa säkerhetskontexter. För mer information, skriv schtasks /query /? vid en kommandotolk. Schtasks /run Kör en specifik aktivitet på begäran. Några exempel bör ge dig en uppfattning om potentialen med kommandot Schtasks. Anta t.ex. att du vill ta en paus var fjärde timme, tjugo minuter efter timslaget, för att lägga patiensspelet Harpan. Följande kommando skapar en aktivitet som startar Harpan efter detta schema: - I exemplet anger växeln /tn aktivitetens namn, /tr anger namnet på det körbara programmet, /sc anger typ av schema, /mo anger intervallet och /st anger starttiden. Följande exempel skapar en schemalagd aktivitet som kör ett skript sista fredagen varje kvartal. (Detta skript ingår inte i Windows, det är bara ett exempel.) Aktiviteter som schemalagts med kommandot Schtasks körs med standardinställningar under det användarkonto som är inloggat för tillfället. För att köra dem under ett annat användarkonto använder du växeln /ru följd av kontonamnet som ska användas; du behöver också känna till inloggningslösenordet för kontot. Vill du använda det inbyggda systemkontot lägger du till /ru System till kommandot. Det behövs inget lösenord för systemkontot men eftersom endast administratörer kan använda Schtasks innebär detta inget säkerhetsproblem. Automatisera kommandosekvenser med kommandoprogram Ett kommandoprogram (kallas också ofta kommandofil eller batchfil) är en textfil som innehåller en kommandosekvens som kan exekveras. Du anger kommandosekvensen, ger den ett namn och kör sedan kommandona genom att skriva namnet vid en kommandotolk. Allt som du kan göra genom att skriva ett kommando vid en kommandotolk kan läggas in i ett kommandoprogram.

15 KAPITEL 30 AUTOMATISERA WINDOWS VISTA 943 När du skriver namnet på ditt kommandoprogram vid kommandotolken (eller när du specificerar det som en aktivitet som ska köras av Schemaläggaren när angiven utlösare inträffar) öppnar kommandotolken filen och börjar läsa satserna. Den läser första raden, verkställer kommandot och går vidare till nästa rad. På ytan ser det ut precis som om du skrev varje rad själv vid kommandotolken. Faktum är att kommandoprogrammet kan vara mer komplicerat eftersom språket innehåller utbytbara parametrar, villkor och hoppsatser, möjligheten att anropa subrutiner osv. Kommandoprogram kan också agera utifrån värden som returneras av program och miljövariabelvärden. Att skapa kommandoprogram är en konst, och den har funnits med ända sedan den tidigaste MS-DOS-tiden (långt innan Microsoft ens hunnit tänka i Windows-termer). Idag har vi tillgång till mycket kraftfullare skriptverktyg. Men om du redan spenderat både tid och energi på att lära dig skapa kommandoprogram kan denna investering även komma till nytta i Windows Vista. Dina kommandoprogram kommer att köras lika elegant som tidigare och köras som svar på händelser med hjälp av Schemaläggaren. Om du är intresserad av att lära dig mer om hur man skapar kommandoprogram (eller bara fräscha upp dina kunskaper), finns det många gratisresurser på Internet. Två bra adresser att börja med är och Spela in tangentbords- och musaktiviteter som makron Som ett alternativ till att lära sig ett programmeringsspråk (t.ex. kommandofilsspråket eller ett skriptspråk som du kan använda med Windows Script Host) kan dina behov kanske tillgodoses av en enkel makroinspelare, alltså ett program som spelar in tangentnedtryckningar och muspekarrörelser och sedan spelar upp dessa när du bestämmer att det ska ske. Ett antal makroinspelare finns att tillgå gratis eller för en billig penning på Internet. Prova någon av följande adresser: Aldo s Macro Recorder (http://www.vista-io.com/3003) EZ Macros (http://www.vista-io.com/3004) Macro Magic (http://www.vista-io.com/3005) En sökning efter macro eller macro recorder på vilken sökmotor som helst ger troligen tiotals träffar till program av den här sorten. Automatisera uppgifter med Windows Script Host Microsoft Windows Script Host (WSH) erbjuder ett sätt att utföra mer intrikata uppgifter än de enkla jobb som ett kommandoprogram klarar av. Man kan styra i stort sett alla komponenter i Windows och många Windows-baserade program med hjälp av Windows Script Host-skript. Man kan köra ett skript genom att skriva skriptnamnet vid en kommandotolk eller genom att bara dubbelklicka på skriptets ikon i Utforskaren. Windows Script Host har två nästan likvärdiga program Wscript.exe och Cscript.exe som med stöd av ett språktolkande dynamiskt länkbibliotek, t.ex. Vbscript.dll, kör skript skrivna i VBScript och

16 944 DEL 5 AVANCERAT SYSTEMUNDERHÅLL andra skriptspråk. (Cscript.exe är ett kommandoradsprogram; Wscript.exe är dess GUI-motsvarighet.) Med WSH kan filerna vara skrivna i flera olika språk, bl.a. VBScript (en variant av Microsoft Visual Basic) och JScript (en variant av JavaScript). Alla objekt är tillgängliga för vilket språk som helst och i de flesta situationer kan du välja det språk du är mest hemma med. WSH bryr sig inte om vilket språk du använder, förutsatt att korrekt DLL-bibliotek finns tillgängligt. VBScript- och Jscript-tolkar ingår i Windows Vista. Tolkar för Perl, KiXtart (Kix), Python, Rexx och andra språk kan fås från andra leverantörer. Eftersom WSH-skript kan komma åt ActiveX-kontroller ger de stor flexibilitet. Ett flertal objekt följer med Windows Script Host och ger dig grundläggande kontroll över Windows och din dator. Med ActiveX kan du styra många av datorns program. Du kan t.ex. skapa ett WSH-skript så att ett diagram visas i Microsoft Excel. Som introduktion följer här WSH-skriptet Hej allihop. Det är så kort som det kan bli i något programmeringsspråk: Använd en textredigerare, t.ex. Anteckningar. Spara raden i en fil med filnamnstillägget.vbs (t.ex. Hej.vbs) och du har ett fungerande WSH-skript. Dubbelklicka på filens ikon i Utforskaren så körs skriptet. Hitta skriptresurser Ett av de största problemen man stöter på när man vill lära sig använda WSH är att hitta den information man behöver. Språket, oavsett om det gäller VBScript eller Jscript, är skilt från objekten du använder i skripten och varje del har sin egen dokumentation. Du måste hitta referensguiden för både skriptspråket du väljer och de objekt du använder. En givande resurs från Microsoft är avsnittet Scripting på webbplatsen Microsoft Developer Network (MSDN) Library (http://www.vista-io.com/3006). Dokumentation om VBScript hittar du på För mängder av information från tredjepart om hur man skapar skript och kommandoprogram, besök webbplatsen Rob van der Woude s Scipting Pages på adressen eller Skript och säkerhet Mycket har sagts om säkerhetsriskerna som är förknippade med Windows Script Host. Kraftfullheten och flexibiliteten som användningen av skript erbjuder kan användas av personer som inte har rent mjöl i påsen, precis lika enkelt som de kan användas av dig för att göra livet lite lättare. Faktum är att de ökända e-postmaskarna I Love You och Anna Kournikova spreds i form av just VBScript-bilagor. Men dessbättre kan du göra några enkla ändringar som minskar risken för att du oavsiktligt kör ett skadligt skript. Som en första försvarsåtgärd behöver du se till att filnamnstillägget alltid visas för skriptfiler. (Detta skulle ha varnat många som öppnade en e-postbilaga med namnet

17 KAPITEL 30 AUTOMATISERA WINDOWS VISTA 945 Anna Kournikova.jpg.vbs. Eftersom filnamnstillägget enligt standardinställningarna inte visas, hoppades många av hennes beundrare att få se en bild av sin idol.) För det andra behöver du ändra standardåtgärden för skript från Öppna till Redigera. Detta gör att filerna öppnas i Anteckningar utan att göra någon skada när du dubbelklickar på filen. Gör ändringarna så här: Öppna Utforskaren (vilken mapp som helst). Om menyraden inte visas, tryck Alt för att visa den. Välj Verktyg > Mappalternativ och klicka på fliken Visning. I avsnittet Avancerade inställningar avmarkerar du kryssrutan Dölj filnamnstillägg för kända filtyper. Klicka på OK. För att ändra standardåtgärden för skriptfiler gör du så här: Välj Kontrollpanelen > Program. Välj Gör så att en viss filtyp alltid öppnas i ett visst program (under Standardprogram). Markera filtypen.js i listan med filnamnstillägg och klicka sedan på Byt program. I dialogrutan Öppna med, väljer du Anteckningar (du behöver förmodligen klicka på knappen Bläddra för att hitta Anteckningar). Upprepa steg 3 och 4 för filtyperna JSE, VBE, VBS och WSF. Klicka på Stäng. Att ändra filassociationen för ett skript från Windows Host Script till Anteckningar skyddar mot oavsiktlig körning av skript till priset av att avsiktlig körning blir lite besvärligare. För att köra ett skript kan du högerklicka på det i Utforskaren och välja Öppna med > Microsoft Windows Based Script Host. Alternativt kan du skriva wscript.exe eller cscript.exe vid en kommandotolk, följt av skriptfilens fullständiga namn och sökväg. (Om du vill skapa en schemalagd aktivitet som ska köra ett skript, måste du göra på det här sättet.) Använda skriptfilformatet För WSH-skript kan du använda VBScript för filer med filnamnstillägget.vbs och JScript för filer med filnamnstillägget.js. Windows Script Host lägger till ytterligare en nivå koder som ger mer flexibilitet och kraft. I verkligheten är WSH-filer, som använder filnamnstillägget.wsf, egentligen Extensible Markup Language-filer (XML) som använder taggar, se exemplet nedan (Hello.wsf):

18 946 DEL 5 AVANCERAT SYSTEMUNDERHÅLL I tabell 30.1 beskrivs funktionen för var och en av dessa taggar, plus några till. Tabell 30.1 Användbara XML-taggar i WSH-filer Tagg Beskrivning <?XML version= 1.0?> Anger att din kod uppfyller specifikationerna för XML 1.0. Den här taggen är för närvarande valfri, men kan bli ett krav i framtida XML-verktyg. <package> </package> <job id= job1 > </job> <?job debug= true?> Omger flera jobb i en enda fil. Taggen <package> är valfri om du bara har ett enda par <job>-taggar. Identifierar jobben i en fil. Har du flera jobb i en fil kan du köra vilket som helst av dem med syntaxen: Cscript //Job: MyFirstJob MyScripts.wsf Medger användning av skriptfelsökaren. Du kan lägga till error= true till den här taggen för att få meddelanden om syntax- och körfel. <script language= VBScript Lägger in, eller blandar in ytterligare en fil i aktuell fil när src= MittSkript.vbs /> skriptet körs. Koden gör att du på ett enkelt sätt kan återanvända programkod. <script language= VBScript > </script> <![CDATA[ ]]> <object> Omger ett skript. I ett enstaka jobb kan du ha flera skript, som till och med skrivits i olika skriptspråk. Anger att läsaren ska behandla programkoden som teckendata och inte tolka tecknen i den. Använd den här koden om du använder XML-taggen. Definierar objekt som skriptet kan referera till. <reference> <resource> Ger en referens till ett externt typbibliotek och medger att du kan använda definierade konstanter från detta typbibliotek. Isolerar textdata och numeriska data som inte ska kodas in i skriptet.

19 KAPITEL 30 AUTOMATISERA WINDOWS VISTA 947 Hitta resurser för Windows PowerShell Windows PowerShell, som av Microsoft beskrivs som nästa generations kommandoradsskriptning för systemadministration och automatisering, var fortfarande under utveckling när den här boken gick till tryckning. (Vid tidpunkten för den här bokens översättning finns dock Windows PowerShell för Windows Vista tillgängligt för nerladdning, även i svensk version. Övers. anm.) Det finns emellertid en hel del information om Windows PowerShell tillgänglig på adressen Där kan du läsa om Windows PowerShell (och även ladda ner det). Du hittar också en Power- Shell-blogg på

Innehåll. 1 Inledning 8

Innehåll. 1 Inledning 8 Carlos Leonhard Woelz Milos Prudek Paul E. Ahlquist, Jr. Jürgen Nagel Michel Boyer de la Giroday Utvecklare: Reinhold Kainhofer Utvecklare: Cornelius Schumacher Utvecklare: Preston Brown Granskare: Lauri

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem.

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Kap 03.indd 444 KAPITEL TRE Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Gadgetar och den nya Sidpanelen är nog mina favoriter bland de nya funktionerna i Windows Vista.

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Användarhandbok. Lenovo Security Solution FP

Användarhandbok. Lenovo Security Solution FP Användarhandbok Lenovo Security Solution FP Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller

Läs mer

Norman Security Suite för arbetsstationer. Version 7. Användarhandboken

Norman Security Suite för arbetsstationer. Version 7. Användarhandboken Norman Security Suite för arbetsstationer Version 7 Användarhandboken ii Norman Security Suite användarhandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen inte har

Läs mer

27 Samspel mellan lokal behörighet och delningsbehörighet för utdelade

27 Samspel mellan lokal behörighet och delningsbehörighet för utdelade 27 Samspel mellan lokal behörighet och delningsbehörighet för utdelade mappar Lokal behörighet och delningsbehörighet motverkar varandra När du delar ut mappar på en NTFS-volym för åtkomst via nätverket

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5. HansaWorld FirstOffice Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.3 2007-10-09 Förord FirstOffice är ett kraftfullt affärssystem för Windows och

Läs mer

Världens ledande programvara för utskrifter av etiketter, streckkoder, RFID och kort

Världens ledande programvara för utskrifter av etiketter, streckkoder, RFID och kort Världens ledande programvara för utskrifter av etiketter, streckkoder, RFID och kort Komma igång med BarTender Application Suite Översikt, installation och grundläggande användning (Svensk version) Rev.

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Administratörshandbok Online

Administratörshandbok Online Administratörshandbok Online Att använda Administratörshandboken Online EPiServer innehåller en komplett dokumentation och beskrivning av EPiServer i ett pdf-baserat hjälpsystem. Administratörshandboken

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering FileMaker 9 Handbok för Direkt webbpublicering 2004-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör

Läs mer

INTERNET-BASERAT GRÄNSSNITT FÖR DATABASHANTERING I ETT PORTALSYSTEM

INTERNET-BASERAT GRÄNSSNITT FÖR DATABASHANTERING I ETT PORTALSYSTEM Examensarbete 20 poäng D-nivå INTERNET-BASERAT GRÄNSSNITT FÖR DATABASHANTERING I ETT PORTALSYSTEM Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D105/05 Camilla Larsson Magisterprogrammet i Datateknik160 p Örebro vårterminen

Läs mer

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Teamwork 2006 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 3.1 Registrering av ny dator och inloggning på ett befintligt konto...15

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SALTO Software ROM Access Sida: 2 1. Handbokens användning 3 2. Inledning 5 Konceptet Så fungerar det... 6 3. Så här kommer Du igång med ROM PRO ACCESS

Läs mer

Användarhandbok version 8.00

Användarhandbok version 8.00 version 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd- eller dvd-skivan och dokumentationen inte har

Läs mer

Redaktörshandbok för www.socialdemokraterna.se EpiServer. Redaktörshandbok. Avantime 2008 -1-

Redaktörshandbok för www.socialdemokraterna.se EpiServer. Redaktörshandbok. Avantime 2008 -1- Redaktörshandbok -1- Innehåll Redaktörshandboken Vad är EpiServer?...3 Roller... 5 Ordlista... 6 Kom igång med EpiServer logga in... 8 Inloggat läge tre olika sätt att redigera... 9 Skapa en ny sida i

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Implementation av automatisk datainsamling, lagring och presentation för salubjudna fastigheter och bostadsrättslägenheter på Internet

Implementation av automatisk datainsamling, lagring och presentation för salubjudna fastigheter och bostadsrättslägenheter på Internet Implementation av automatisk datainsamling, lagring och presentation för salubjudna fastigheter och bostadsrättslägenheter på Internet Mattias Nilsson mnn01007@student.mdh.se Värdia Jaeger & J:son Kontakt:

Läs mer

Axalon Office Connector SP Användarhandledning

Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP 2013, senast reviderad: den 8 juni 2015 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 4 Syfte... 4 Vem är denna handledning

Läs mer

Handbok KMyMoney. för KMyMoney version 4.7

Handbok KMyMoney. för KMyMoney version 4.7 för KMyMoney version 4.7 Michael T. Edwardes Thomas Baumgart Ace Jones Tony Bloomfield Robert Wadley Darin Strait Roger Lum Jack H. Ostroff Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 14 1.1 Vad

Läs mer

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 Användarmanual & Övningsuppgifter Innehåll Inledning... 2 Inloggning... 3 Inkorgen... 4 Skapa mappar... 4 Skriv ett nytt meddelande... 4 Bifoga fil... 6 Kontakter... 7 Lägg

Läs mer