Digital projektor X31/X36/X46

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digital projektor X31/X36/X46"

Transkript

1 Digital projektor X31/X36/X46 Nätverksguide Tack för att ni valde denna produkt. här handboken och produktens andra handböcker för korrekt bruk av produkten. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer för produkten. Efter att du läst dem, håll denna information på säker plats för framtida bruk. Funktioner Denna projektor har nätverksfunktioner som ger er tillgång till följande: Nätverkspresentation: med den här funktionen kan projektorn projektera PC-bilder sända via ett nätverk. ( 37) Webbkontroll: med den här funktionen kan du övervaka och kontrollera projektorn via ett nätverk från en PC. ( 45) Min bild: med den här funktionen kan du lagra upp till fyra bilder och projektera dem. ( 70) Meddelande: med den här funktionen kan projektorn visa text som skickas från en PC via ett nätverk. ( 72) Nätverksbrygga: med den här funktionen kan du kontrollera en extern enhet via projektorn från en PC. ( 74) NOTERA Innehållet i denna bruksanvisning kan ändras utan föregående meddelande. Tillverkaren tar inget ansvar för eventuella felaktigheter i denna bruksanvisning. får inte ske utan skriftligt medgivande. Varumärkesinformation, Internet Explorer, Windows, Windows Vista och Aero är ett registrerat är ett registrerat varumärke som tillhör Intel Corporation. är ett registrerat varumärke som tillhör. Alla övriga varumärken är respektive varumärkesägares egendom.

2 Innehåll 3M Digital Projector X31/X36/X46 Innehåll 1. Ansluta till nätverket Nätverkspresentation Presenterarläge Visa användarnamn

3 Innehåll 3. Webbkontroll Portinställningar Funktionen Min bild Meddelandefunktion Funktionen Nätverksbrygga Andra funktioner Felsökning

4 1. Ansluta till nätverket 3M Digital Projector X31/X36/X Systemkrav Nödvändiga förberedelser av utrustningen Följande utrustning krävs för att kunna ansluta projektorn till en dator via nätverket. Projektor LAN-kabel Dator Hårdvaru- och programvarukrav för PC projektorn via ett nätverk. Operativsystem: Ett av följande. Windows Windows Vista (endast 32 bitars version) Processor Minne Hårddisksutrymme Webbrowser: Internet Explorer CD-ROM-enhet NOTERA INSTÄLL.-Meny i Snabbguide) informationen om produkten på vår webbsida. ( 7) som inte uppdaterats till Vista. 4

5 1. Ansluta till nätverket 1.1 Systemkrav (fortsättn.) NOTERA överföringsfarten att reduceras. drivrutiner uppdateras till de senaste.

6 1. Ansluta till nätverket 3M Digital Projector X31/X36/X Installera LiveViewer Installera LiveViewer projektorn via ett nätverk. administratör för att installera programvaran. NOTERA att visas (om du använder Widows Vista). Tryck på [Tillåt] för att fortsätta installationen. 4) Efter en liten stund kommer dialogen Choose Välj i listan och tryck på [OK]. NOTERA [Starta] (2) Ange E:\software\setup.exe och tryck sedan på [OK]. [Cancel] av misstag, installera den på nytt enligt ovan. att visas som visas till höger. Tryck på [Next]. 6

7 1. Ansluta till nätverket 1.2 Installera LiveViewer (fortsättn.) [Next]. visas. Tryck på [Next]. NOTERA mapp, tryck [Browse] och välj en annan mapp. [Next] för att fortsätta. Annars, skriv in det önskade mappnamnet och tryck på [Next]. på Continue Anyway. NOTERA Windows-säkerhet att visas om du använder [Installera drivrutinen ändå] och fortsätt installationen. höger). Tryck på [Finish]. Detta avslutar installationen av programvaran. Därefter startas din PC om automatiskt. blivit korrekt installerat, tryck på [Starta] knappen, välj Program och därefter Projector Tools mappen. installationen lyckades Uppdatera LiveViewer 7

8 1. Ansluta till nätverket 3M Digital Projector X31/X36/X Att ansluta nätverket PC:n och projektorn via ett nätverk ( Använda i Snabbguide). Annars kan anslutning inte upprättas Processöversikt nätverksanslutning snabbt och enkelt. Välj typ av nätverksanslutning valts Välja metod för nätverksanslutning - Enter PassCode (Ange Passcode) har valts NOTERA 8

9 1. Ansluta till nätverket 1.3 Att ansluta nätverket (fortsättn.) Starta LiveViewer menyn. Fortsätt till punkt 1.4 Välja typ av nätverksanslutning. ( 10) 9

10 1. Ansluta till nätverket 3M Digital Projector X31/X36/X Välja typ av nätverksanslutning Select the Network Connection nätverksanslutningar). Välj den nätverksanslutning du vill använda. Det Välja antingen wireless LAN eller kabel-lan ( nedan) Välja My Connection. ( 12) NOTA 1.5 Välja metod för nätverksanslutning. ( 14) nätverk och anslut åtkomstpunkten och projektorn via ett nätverk med kabel, eftersom Välja antingen wireless LAN eller kabel-lan menyn. Välj i listan och tryck på [Next]. Fortsätt till punkt 1.5 Välja metod för nätverksanslutning. ( 14) NOTERA listan. [felsökning] Are you sure that you want to turn on the network adapter? (Är du säker på att du vill ansluta nätverksadaptern?) [Yes], och fortsätt till punkt 1.5. ( 14) [No], så kommer du tillbaka till bilden där du väljer nätverksadapter.

11 1. Ansluta till nätverket 1.4 Välja typ av nätverksanslutning (fortsättn.) A network connection was not established. (Ingen nätverksförbindelse har upprättats.) Denna bild visas om inte projektorn är Tryck på [OK], så kommer du tillbaka till bilden där du väljer anslutningssätt. brandväggsinställningarna i Windows blockeras av brandväggen. [Yes]. [No], men projektorn kan kanske inte kommunicera med din PC via nätverket. [Allow communication with LiveViewer by adding it to the Exceptions list] brandvägg. Fortsätt till punkt 1.5 Välja metod för nätverksanslutning. ( 14) NOTERA [Yes], kommer nätverket som du når från inaktivera brandväggen genom att följa instruktionerna i bruksanvisningen.

12 1. Ansluta till nätverket 3M Digital Projector X31/X36/X Välja typ av nätverksanslutning (fortsättn.) Välja My Connection Välj [My Connection] klicka på [Connect]. till projektorn via nätverket genom att Connection. ( 35) omedelbart anslutningen till projektorn. Fortsätt till punkt 1.8 Bekräfta anslutningen till din destination. ( 30) NOTERA mellan projektorn och datorn inte att kunna upprättas eftersom IP-adressen projektorn. [felsökning] A network connection could not be established. (Ingen nätverksförbindelse kunde upprättas.) Windows hindrade ändring av Du kan logga in på Windows under Användarbehörighet. Tryck på [OK] för att återvända till bilden där du väljer anslutningssätt. ( 10) det, återgå till punkt Starta LiveViewer. ( 9)

13 1. Ansluta till nätverket 1.4 Välja typ av nätverksanslutning (fortsättn.) Are you sure you want to connect the selected projector? (Är du säker på att du vill ansluta vald projektor?) du har valt redan används för en annan nätverksanslutning. [Yes]. Fortsätt till punkt 1.8 Bekräfta anslutningen till din destination. ( 30) [No] för att återvända till bilden där du väljer anslutningssätt. ( 10)

14 1. Ansluta till nätverket 3M Digital Projector X31/X36/X Välja metod för nätverksanslutning Välj den som passar dig bäst. Enter PassCode (Ange Passcode) [Enter PassCode] och klicka på [Next]. Fortsätt till punkt Anslutning med Passcode. ( 15) Välj och klicka på [Next]. Fortsätt till punkt. ( 23) Select from list (Välj från listan) Innan du kan välja detta måste din PC och projektorn vara anslutna till samma nätverk. [Select From List]. Välj den projektor du vill använda ur listan på de projektorer som är anslutna via nätverket. Fortsätt till punkt 1.8 Bekräfta anslutningen till din destination. ( 30)

15 1. Ansluta till nätverket 1.5 Välja metod för nätverksanslutning (fortsättn.) Anslutning med Passcode anslutningen etableras omedelbart. Denna del förklarar hur man använder Passcode. (1) Att få tag på Passcode NOTERA Metod 1 2) Tryck på COMPUTER-knappen på fjärrkontrollen eller INPUT-knappen på LAN-porten inte mottar någon signal så återges Passcode på skärmen.

16 1. Ansluta till nätverket 3M Digital Projector X31/X36/X Välja metod för nätverksanslutning (fortsättn.) Metod 2 2) Tryck på MENU projektorn om du vill visa menyn på skärmen. att bekräfta. NOTERA när LAN-porten har valts som ingångskälla. att ändras.

17 1. Ansluta till nätverket 1.5 Välja metod för nätverksanslutning (fortsättn.) (2) Knappa in Passcode [Enter PassCode] vid punkt 1.5, Efter att ha knappat in Passcode, tryck på [Connect] för att upprätta anslutningen med projektorn. Fortsätt till punkt 1.8 Bekräfta anslutningen till din destination. ( 30) [Back], kommer du tillbaka till 1.5 Välja metod för nätverksanslutning. ( 14) NOTERA upprätta anslutningen manuellt (3). ( 21) [felsökning] Incorrect PassCode. (Felaktigt lösenord.) Felaktigt lösenord har angivits. [Back] om du vill återgå till projektorskärmen ( 15) och ange koden igen.

18 1. Ansluta till nätverket 3M Digital Projector X31/X36/X Välja metod för nätverksanslutning (fortsättn.) A network connection could not be established. (En nätverksförbindelse kunde inte skapats.) Windows hindrade ändring av Du kan logga in på Windows under Användarbehörighet. Tryck på [OK] huvudmeny även om nätverket ännu inte har skapats. Tryck på och gå tillbaka till punkt 1.5 Välja metod för nätverksanslutning. ( 14) Efter det, återgå till punkt Starta LiveViewer. ( 9) projektorn. Den här dialogen visas när du behöver lägga att ansluta till projektorn. [Yes]. Tryck på [No] skapats. Tryck på och gå tillbaka till punkt 1.5 Välja metod för nätverksanslutning. ( 14)

19 1. Ansluta till nätverket 1.5 Välja metod för nätverksanslutning (fortsättn.) meddelande visas inte igen. du vill lägga till, klicka på [Change]. Ett meddelande för ändring av kommer att visas. Ange IP-adress och subnätmask, klicka sedan på [OK]. Förfarande för anslutning till projektorn kommer att starta. Fortsätt till punkt 1.8 Bekräfta anslutningen till din destination. ( 30) [Cancel], kommer du att återgå till meddelandet för att lägga till en projektorns IP-adress är samma kommer ett varningsmeddelande som det till höger att [OK], och ange sedan en annan IP-adress än projektorns i dialogrutan ett varningsmeddelande som det till [OK] för att återgå till meddelandet för ändring av NOTERA applikationsprogramvaran stängs.

20 1. Ansluta till nätverket 3M Digital Projector X31/X36/X Välja metod för nätverksanslutning (fortsättn.) Are you sure you want to connect the selected projector? (Är du säker på att du vill ansluta vald projektor?) du har valt redan används för en annan nätverksanslutning. [Yes]. Fortsätt till punkt 1.8 Bekräfta anslutningen till din destination. ( 30) [No] om nätverket ännu inte har skapats. Tryck på huvudmenyn för att komma tillbaka till punkt 1.5 Välja metod för nätverksanslutning. ( 14)

21 1. Ansluta till nätverket 1.5 Välja metod för nätverksanslutning (fortsättn.) Efter att du angett Passcode ( 17 15) 22). Trådlöst LAN *1 (exempel) *2: ********** (exempel) 2) Projektorns inställning. *3 *4 (exempel) [Connect]. 4) wireless anslutningen kommer att skapas. Fortsätt till punkt 1.8 Bekräfta anslutningen till din destination. ( 30) *1 *2 nätverksadministratören för att få den krypteringsnyckel som används i projektorn. ********** *3 22) *4

22 1. Ansluta till nätverket 3M Digital Projector X31/X36/X Välja metod för nätverksanslutning (fortsättn.) Trådbundet LAN *1 (exempel) [Connect]. 3) Den trådlösa anslutningen upprättas. Fortsätt till punkt 1.8 Bekräfta anslutningen till din destination. ( 30) *1 här skärmen. NOTERA följande procedur för att få fram dem. 2) Tryck på MENU projektorn om du vill visa menyn på skärmen. att bekräfta. 22

23 1. Ansluta till nätverket nedan) 24) ( 25) nätverksinställningarna manuellt. ( 25) nätverket. anslutningen görs. ( 33). [Connect]. 4) Den trådlösa anslutningen upprättas. Fortsätt till punkt 1.8 Bekräfta anslutningen till din destination. ( 30) NOTERA 23

24 1. Ansluta till nätverket 3M Digital Projector X31/X36/X History anslutning nätverksinställningarna när projektorns ansluts som en historikpost. En sparad anslutning ger en snabb anslutning till projektorn. [History]. 2) Välj en sparad anslutning från listan. [Connect]. 4) Den trådlösa anslutningen upprättas. Fortsätt till punkt 1.8 Bekräfta anslutningen till din destination. ( 30) och klickar på NOTERA ansluts via denna metod. och datorn inte att kunna upprättas eftersom IP-adressen kan variera. anslutning. 24

25 All inställning för nätverksanslutning mellan projektor och PC måste göras manuellt. Välj 1. Ansluta till nätverket Informationen för manuell inställning är olika beroende på hur du vill ansluta projektor och PC. Trådlöst LAN Gå till ( 26). Trådbundet LAN 27).

26 1. Ansluta till nätverket Trådlöst LAN *1 (exempel) *2: ********** (exempel) [Next]. projektorn. *3 (exempel) (exempel) [Connect]. Fortsätt till punkt 1.8 Bekräfta anslutningen till din destination. ( 30) *1 *2 nätverksadministratören för att få den krypteringsnyckel som används i projektorn. ********** *3 22) 26

27 Trådbundet LAN *1 (exempel) (exempel) 1. Ansluta till nätverket [Connect]. 3) Den trådlösa anslutningen upprättas. Fortsätt till punkt 1.8 Bekräfta anslutningen till din destination. ( 30) *1 22) [felsökning] A network connection could not be established (Det gick inte att upprätta en nätveksanslutning). Windows förhindrade ändringar av Du kan logga in på Windows under Användarbehörighet. [OK] så att huvudmenyn nätverksuppkoppling upprättas. Tryck på och gå tillbaka till punkt 1.5 Välja metod för nätverksanslutning. ( 14) Efter det, återgå till punkt Starta LiveViewer. ( 9) 27

28 1. Ansluta till nätverket 3M Digital Projector X31/X36/X46 projektorn. Den här dialogen visas när du behöver lägga att ansluta till projektorn. [Yes]. Tryck på [No] skapats. Tryck på och gå tillbaka till punkt 1.5 Välja metod för nätverksanslutning. ( 14) meddelande visas inte igen. du vill lägga till, klicka på [Change]. Ett meddelande för ändring av kommer att visas. Ange IP-adress och subnätmask, klicka sedan på [OK]. Förfarande för anslutning till projektorn kommer att starta. Fortsätt till punkt 1.8 Bekräfta anslutningen till din destination. ( 30) [Cancel], kommer du att återgå till meddelandet för att lägga till en 28

29 1. Ansluta till nätverket projektorns IP-adress är samma kommer ett varningsmeddelande som det till höger att [OK], och ange sedan en annan IP-adress än projektorns i dialogrutan ett varningsmeddelande som det till [OK] för att återgå till meddelandet för ändring av NOTERA applikationsprogramvaran stängs. Are you sure you want to connect the selected projector? (Är du säker på att du vill ansluta vald projektor?) du har valt redan används för en annan nätverksanslutning. [Yes]. Fortsätt till punkt 1.8 Bekräfta anslutningen till din destination. ( 30) [No] om nätverket ännu inte har skapats. Tryck på huvudmenyn för att komma tillbaka till punkt 1.5 Välja metod för nätverksanslutning. ( 14) 29

30 1. Ansluta till nätverket 3M Digital Projector X31/X36/X Bekräfta anslutningen till din destination Anslutning och överföring Då nätverksanslutningen är upprättad, visas till projektorn lyckades) på skärmen. dina bilder till är vald genom att kontrollera projektorns namn och IP-adress som visas på skärmen. [Yes] bilderna. [No] nätverksanslutning skapats.) eller huvudmenyn. [Register this setting to My Connection] [felsökning] This projector is currently in use (Presenting) by another user. (Den här projektorn används för närvarande (Presentation) av en annan användare.) Den projektor du vill skicka bilderna till är upptagen av en annan dator i Presenterarläge. Tryck på [OK] huvudmenyn visas i standby-läge. Försök igen att skicka bilderna, efter att Presenterarläge är av.

31 1. Ansluta till nätverket 1.8 Bekräfta anslutningen till din destination (fortsättn.) (Ett bildspel visas för tillfället på den projektor du vill skicka dina bilder till.) Projektorn du vill skicka bildern till är i [Yes] så kommer projektorn att avsluta ett bildspel och ändra ingångskälla till LAN-porten. [No] om du vill att projektorn standby-läge på din PC. [Yes] om du vill att projektorn [No] om du vill att projektorn ska vara kvar i det aktuella läget och att standby-läge på din PC.

32 1. Ansluta till nätverket 3M Digital Projector X31/X36/X Bekräfta anslutningen till din destination (fortsättn.) Fel på anslutningen Då anslutningen till projektorn inte kan upprättas, Tryck på [OK] även om nätverket ännu inte har skapats. Tryck på huvudmenyn för att komma tillbaka till punkt 1.5 Välja metod för nätverksanslutning. ( 14) NOTERA projektorn, och gör ett nytt försök från din enhet Starta LiveViewer. ( 9) 32

33 1. Ansluta till nätverket nätverket. Det rekommenderas när du ofta använder samma nätverksanslutning. 23) nätverkskort. och klicka på [New]. Ange all information som krävs för nätverksanslutningen. informationen klickar du på [Clear]. [OK]när all information är angiven. [Cancel]. [OK]. NOTERA anslutningen. ( 23) 33

34 1. Ansluta till nätverket 3M Digital Projector X31/X36/X46 ( 23) som visas i fönstret. [Edit]. visas. ändras. fönstret klickar du på [Clear]. [OK] när du är färdig med ändringarna. [Cancel]. om du klickar på [OK]. NOTERA anslutningen. ( 23) 34

35 1. Ansluta till nätverket Registrera My Connection (Min anslutning) anslutning ) för att ansluta till nätverket. ( 12) [My Connection]. min anslutning) visas. bock i listan. Tidigare valda data avmarkeras. [OK] om du vill stänga fönstret. [Cancel]. NOTERA du inga data i fönstret och klickar på [OK].

36 1. Ansluta till nätverket 3M Digital Projector X31/X36/X46 nätverksanslutningen har upprättats. Då visas ( 30) anslutning) markerar du rutan för [Register this setting to My Connection] på [OK]. NOTERA 36

37 2. Nätverkspresentation 2.1 Använda LiveViewer huvudmeny att visas på datorskärmen. att bilder skickas till projektorn Huvudmeny och manöverknappar 1) Menytyper kan bytas på skärmen. skärmen. vara av typen Advanced. Typen Easy Typen Advanced Easy Indikator 2) Manöverknappar Skicka bild knappen Displayläget att användas. Stopp-knapp NOTERA 37

38 2. Nätverkspresentation 3M Digital Projector X31/X36/X Använda LiveViewer (fortsättn.) Hold (paus) knapp Du kan alltså redigera din bild på PCn utan att det syns på projektorns skärm. Display mode (displayläge) knapp ( 40) Connect (anslutnings) knapp Fortsätt till punkt 1.5. ( 14) Option knapp Webbkontrollknapp styra projektorn och ändra olika inställningar för projektorn. ( 45) Informationsknapp, Close (avsluta) knapp Knappen Minimera på datorn. Den visade ikonen ändras såsom visas nedan beroende på senaste menyn på skärmen. Ansluten Inte ansluten Inte ansluten Pausad 38

39 2. Nätverkspresentation 2.1 Använda LiveViewer (fortsättn.) Visa status Indikatorn visar följande status. Indikator Status OBS! Inte ansluten Ansluten Inte ansluten inte upprättad. bildöverföringen har inte börjat. bilderna på PC:n skickas till projektorn. kopplats från. Displayläge. En av följande ikoner används för att visa vilken fjärdedel av skärmen som kommer att användas. Status Statusikon Ingen PC på skärmen. En PC på skärmen. Två PC på skärmen. Tre PC på skärmen. Fyra PC på skärmen. NOTERA 39

40 2. Nätverkspresentation 3M Digital Projector X31/X36/X Använda LiveViewer (fortsättn.) Växla visningsläge lägena i huvudmenyn. -knappen på huvudmenyn. 2) Välj från till knapparna och klicka på den. - knappen. 3) Projektorskärmen växlar till läget som valts ovan och överföringen av PC-bilden startas för att visa bilden på skärmen. 4) Ikonen i huvudmenyn ersätts av den ikon som du har valt. : NOTERA när projektorn är i enkel-pc-läge eller när du klickar på en av knapparna för multiläge som visar den fjärdedel av skärmen som visar dina PC-bilder i multi- PC-läget. skärmen i enkel-pc-läge, går det inte att klicka på knappen på den andra PC:n. dator kommer bildöverföring från den datorn att stoppas. NÄTVERK-Meny i Snabbguide för funktionen på projektorn.)

41 2. Nätverkspresentation 2.1 Använda LiveViewer (fortsättn.) Option-menyn Den här inställningen låter dig välja om du vill visa bekräftelsedialog för att 19, 28) eller inte när du ansluter datorn till projektorn. Den stängs av som standard. Optimera prestanda Överföringshastighet komprimeringsnivån högre. data är mindre, men bildkvaliteten är sämre. Bildkvalitet komprimeringsnivån lägre. överförda data är större, men bildkvaliteten är bättre.

42 2. Nätverkspresentation 3M Digital Projector X31/X36/X Använda LiveViewer (fortsättn.) Presenterarläge I enkel-pc-läge kan projektorn vara upptagen med en PC och blockera åtkomsten från en annan PC, om presenterarläget har aktiverats i någon annan PC ska dyka upp på skärmen. NOTERA ogiltigt. presenterarläget för PC:n giltigt. är påslaget, kan du avbryta den här funktionen genom att använda projektorns Displayanvändarnamn hjälp av alfanumeriska tecken. Du kan visa användarnamnet på projektorns skärm så att du ser vilken bild som visas på skärmen. NÄTVERK-Meny i Snabbguide) 42

43 2. Nätverkspresentation 2.2 Starta nätverkspresentationen Det här kapitlet förklarar funktionen nätverkspresentation med vilken du kan projektera datorbilder sända via ett nätverk. projektorn till ett existerade nätverk utan att använda datorns kablar. Den här funktionen för nätverkspresentation hjälper dig att verkställa dina presentationer och konferenser på ett smidigt sätt Display-läget nätverkspresentation. Projektorn visar bilder från en PC. 43

44 2. Nätverkspresentation 2.2 Starta nätverkspresentationen (fortsättn.) Projektorns skärm delas i 4 delar. Projektorn visar bilder från varje PC på skärmens respektive delar så att projektorn samtidigt kan visa bilder från upp till 4 datorer Presenterarläge blockera åtkomst från en annan dator om Presenterarläge är inställd på någon annan PC ska dyka upp på skärmen. ( 41) Visa användarnamn använder menyn på projektorn. På detta sätt kan man alltså hela tiden se vems bilder det är som visas. ( 41) 44

45 3. Webbkontroll 3. Webbkontroll Du kan ändra inställningarna på eller styra projektorn via ett nätverk med en webbläsare från en PC som är ansluten till samma nätverk. NOTERA det för att kunna använda webbsidorna för projektorn. Information om hur du

46 3. Webbkontroll 3M Digital Projector X31/X36/X Inloggning För att använda webbkontrollfunktionen måste du logga in med ditt användarnamn och lösenord. ( 47) webbläsare. Exempel : höger. på. Anslut din dator och projektorn via ( 9). 37) för att starta webbläsaren. Använda webbläsaren anslutna via nätverket och starta sedan webbläsaren. Ange projektorns IP-adress i webbläsarens ruta för webbadress enligt exemplet nedan och tryck sedan på Enter eller knappen Exempel : 2) Ange ditt användarnamn och lösenord och klicka på [OK]. NOTERA projektorns skärmspråk. ( SKÄRMBILD-Meny i Snabbguide) 46

47 3. Webbkontroll 3.1 Inloggning (fortsättn.) Användarnamn Administrator Lösenord <tomt> 47

48 3. Webbkontroll 3M Digital Projector X31/X36/X Nätverksinformation Objekt Projektornamn DHCP IP-adress Nätmask Standard-gateway DNS-serveradress MAC-adress Beskrivning Visar inställningarna för projektornamn. Visar den aktuella IP-adressen. Visar nätmasken. Visar aktuell standard-gateway. 48

49 3. Webbkontroll 3.3 Nätverksinställningar Objekt DHCP PÅ DHCP AV IP-adress Nätmask Standard-gateway Projektornamn syslocation (SNMP) syscontact (SNMP) DNS-serveradress AMX D.D. (AMX Device Discovery) Beskrivning innehålla upp till 64 alfanumeriska tecken. Endast alfabetiska tecken, siffror och följande symboler får användas. [Verkställ] -knappen för att spara inställningarna. NOTERA starta om nätverksanslutningen. Du kan starta om nätverksanslutningen genom att klicka på [Starta om nätverk] på huvudmenyn. nätverksadministratör innan du anger serveradresserna. 49

50 3. Webbkontroll 3M Digital Projector X31/X36/X Portinställningar Objekt Beskrivning Nätverkskontroll port1 (Port:23) Port öppen [Aktivera] -kryssrutan för att använda port 23. Autentisering Nätverkskontroll port2 (Port:9715) Port öppen Autentisering PJLink TM -port (Port:4352) Port öppen Autentisering Min bild-port (Port:9716) Port öppen Autentisering Messenger-port (Port:9719) Port öppen Autentisering [Aktivera] -kryssrutan när autentisering krävs för porten. [Aktivera] [Aktivera] -kryssrutan när autentisering krävs för porten. [Aktivera] [Aktivera] denna port. [Aktivera] [Aktivera] denna port. [Aktivera] [Aktivera] denna port.

51 3. Webbkontroll 3.4 Portinställningar (fortsättn.) Objekt SNMP Port Port öppen Trap-adress Nätverksbryggport Portnummer Beskrivning [Aktivera] Nätverksinställningar. Ange portnumret. [Verkställ] -knappen för att spara inställningarna. NOTERA startas om. Du kan omstarta nätverksanslutningen genom att klicka på [Starta om nätverk] på huvudmenyn.

52 3. Webbkontroll 3M Digital Projector X31/X36/X E-postinställningar Objekt Skicka e-post SMTP-serveradress Avsändarens e-postadress Mottagarens e-postadresss Beskrivning [Aktivera] -kryssrutan om du vill använda e-postfunktionen. Larminställningar. Nätverksinställningar. alfanumeriska tecken. kan också ange [till] eller [cc] [Verkställ] -knappen för att spara inställningarna. NOTERA [Skicka testmeddelande] du klickar på [Skicka testmeddelande]. nätverksadministratör innan du anger serveradresserna.

53 3. Webbkontroll 3.6 Larminställningar Objekt Lampskyddsfel Fläktfel Lampfel Temperaturfel Kylningsfel Filterfel Annat fel Fel i utför schema Lamptidslarm Filtertidslarm Positionsdetektorlarm Kallstart Autentiseringsfel Beskrivning överhettats. Den interna temperaturen stiger. temperatur. Fel vid körning av schemalagd aktivitet. ( 55) Filtertiden överstiger inställningen för alarmtid. Positionsdetektorlarmet. ( OPTION-Meny i Snabbguide) strömstatus från av till väntläge. strömstatus från väntläge till på (lampan tänds). ( INSTÄLL.-meny i Snabbguide) "Felsökning" i Snabbguide för mer information om alla fel utom Annat fel och Fel i utför schema.

54 3. Webbkontroll 3M Digital Projector X31/X36/X Larminställningar (fortsättn.) Varningarna visas nedan. Objekt larmtid SNMP-trap Skicka e-post E-postämne E-posttext Beskrivning (Endast Lamptidslarm och Filtertidslarm.) [Aktivera] varningar. [Aktivera] -kryssrutan för att aktivera e-postvarningar. Kallstart och Autentiseringsfel.) skickas. Kallstart och Autentiseringsfel.) men om du använder vissa specialtecken nedan kan längden förkortas. Kallstart och Autentiseringsfel.) [Verkställ] -knappen för att spara inställningarna. NOTERA Filterfel OPTION-Meny i Snabbguide) Lamptidslarm tröskelvärdet på webbsidan skickas e-postmeddelandet. Filtertidslarm

55 3. Webbkontroll 3.7 Schemainställningar Objekt Dagligen söndag måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag Beskrivning

56 3. Webbkontroll 3M Digital Projector X31/X36/X Schemainställningar (fortsättn.) Schema Objekt Datum (månad/dag) Beskrivning [Aktivera] -kryssrutan för att aktivera schemat. [Verkställ] -knappen för att spara inställningarna. Inställningarna för aktuell händelse visas i schemalistan. För att lägga till funktioner och händelser ange följande saker. Objekt Tid Kommando [parameter] Ström Ingångskälla Min bild Messenger Bildspel Beskrivning 70) 72) [Registrera] -knappen för att lägga till nya kommandon i schemalistan. [Radera] -knappen för att ta bort kommandon från schemalistan. [Återställ] -knappen för att radera alla kommando och återställ schemaläggningsinställningarna från schemalistan.

57 3. Webbkontroll 3.7 Schemainställningar (fortsättn.) NOTERA göra att tid- och datuminställningar ( 58) hamnar ur fas. Min bild Messenger data inte lagras i projektorn vid tiden för körning av händelsen. Ingångskälla Min bild säkerhetsfunktionen är aktiverad och begränsar projektorns användning. av schemalagt bildspel. USB TYPE A-porten. bildspel. Felsökning i Snabbguide utförs på inställt sätt.

58 3. Webbkontroll 3M Digital Projector X31/X36/X Datum-/tidinställningar Objekt Aktuellt datum Aktuell tid Sommartid Start Månad Vecka Dag timme Tid minut Slut Månad Vecka Dag timme Tid minut Beskrivning år/månad/dag- format. timme:minut:sekund- format. [PÅ] -kryssrutan för att aktivera sommartid och ange följande objekt. mån., tis., ons., tor., fre., lör.). mån., tis., ons., tor., fre., lör.).

59 3. Webbkontroll 3.8 Datum-/tidinställningar (fortsättn.) Objekt Tidsskillnad SNTP SNTP -serveradress Cykel Beskrivning om du är osäker. [PÅ] -kryssrutan för att hämta datum- och Nätverksinställningar. timme:minut). [Verkställ] -knappen för att spara inställningarna. NOTERA nätverksanslutningen startas om. Du kan omstarta nätverksanslutningen genom att klicka på [Starta om nätverk] på huvudmenyn. nätverksadministratör innan du anger serveradresserna.

60 3. Webbkontroll 3M Digital Projector X31/X36/X Säkerhetsinställningar Objekt Användarkonto Användarnamn Lösenord Nätverksstyrning Nätverksstyrning Autentiseringslösenord Autentiseringslösenord en gång till SNMP Community-namn Beskrivning Texten kan innehålla upp till 32 alfanumeriska tecken. upp till 32 alfanumeriska tecken. innehålla upp till 64 alfanumeriska tecken. [Verkställ]-knappen för att spara inställningarna. NOTERA nätverksanslutningen startas om. Du kan omstarta nätverksanslutningen genom att klicka på [Starta om nätverk] på huvudmenyn. användas.

61 3. Webbkontroll 3.10 Projektorstyrning med hjälp av Projektorstyrning-menyn. Välj en ikon med musen. NOTERA om användaren ändrar värdet manuellt. I sådana fall uppdaterar du sidan genom att klicka på [Uppdatera] -knappen. Objekt HUVUD STRÖM INGÅNGSKÄLLA BILDLÄGE BLANK PÅ/AV TYST FRYS FÖRSTORA FÖRSTORA POSITION v FÖRSTORA POSITION h MALL MIN BILD RADERA MIN BILD Beskrivning Väljer insignalskälla. Väljer inställning för bildläge. maximalt inställningsvärde har nåtts.

62 3. Webbkontroll 3M Digital Projector X31/X36/X Projektorstyrning (fortsättn.) Objekt BILD LJUSSTYRKA KONTRAST GAMMA FÄRGTEMP. FÄRG FÄRGTON SKÄRPA AKTIV IRIS SPARA MITT MINNE ÅTERKALLA MITT MINNE VISA ASPEKT OVERSCAN V POSITION H POSITION H PHASE H FAS AUTOJUSTERA UTFÖR INSIGNAL PROGRESSIV VIDEO NR FÄRGZON COMPONENT S-VIDEOFORMAT C-VIDEOFORMAT HDMI-FORMAT HDMI-OMRÅDE COMPUTER IN1 COMPUTER IN2 BILDLÅS - COMPUTER IN1 BILDLÅS - COMPUTER IN2 BILDLÅS - HDMI Beskrivning Anger gammainställning. Anger färgtemperaturen. Anger inställningen för Active iris. Anger bildförhållande. Anger inställningen för overscan. Anger lodrät position. Anger vågrät position. Anger vågrät fas. Anger vågrät storlek. Anger progressiv inställning. Anger inställningen för reducering av videobrus. Anger färgområde. Anger COMPONENT-port tinställningen. Anger s-video-formatinställningen. Anger videoformatinställningen. Anger typ av COMPUTER IN1-insignal. Anger typ av COMPUTER IN2-insignal

63 3. Webbkontroll 3.10 Projektorstyrning (fortsättn.) Objekt INSTÄLL AUTO KEYSTONE UTFÖR KEYSTONE V AUTO ECOLÄGE ECOLÄGE SPEGLING VÄNTLÄGE MONITOR OUT - COMPUTER IN1 MONITOR UT - COMPUTER IN2 MONITOR UT - LAN MONITOR UT - USB TYPE A MONITOR UT - USB TYPE B MONITOR UT - HDMI MONITOR UT - COMPONENT MONITOR UT - S-VIDEO MONITOR UT - VIDEO MONITOR UT - STANDBY Beskrivning Anger inställningen för lodrät keystone-störningen. Anger ecoläget. Väljer Väntläge. Anger MONITOR OUT när COMPUTER IN1-porten är vald. Anger MONITOR OUT när COMPUTER IN2-porten är vald. Anger MONITOR OUT när LAN-porten är vald. Anger MONITOR OUT när USB TYPE A-porten är vald. Anger MONITOR OUT när USB TYPE B-porten är vald. Anger MONITOR OUT när HDMI-porten är vald. Anger MONITOR OUT när COMPONENT-porten är vald. Anger MONITOR OUT när S-VIDEO-porten är vald. Anger MONITOR OUT när VIDEO-porten är vald. Anger MONITOR OUT i vänteläge. 63

64 3. Webbkontroll 3M Digital Projector X31/X36/X Projektorstyrning (fortsättn.) Objekt LJUD VOLYM HÖGTALARE LJUDKÄLLA - COMPUTER IN1 LJUDKÄLLA - COMPUTER IN2 LJUDKÄLLA - LAN LJUDKÄLLA - USB TYPE A LJUDKÄLLA - USB TYPE B LJUDKÄLLA - HDMI LJUDKÄLLA - COMPONENT LJUDKÄLLA - S-VIDEO LJUDKÄLLA - VIDEO LJUDKÄLLA - STANDBY HDMI AUDIO MICNIVÅ MICVOLYM SKÄRMBILD SPRÅK MENYLÄGE V MENYLÄGE H BLANK UPPSTART MinSkärm Lås MEDDELANDE MALL 64 C.C. - SKÄRM C.C. - LÄGE C.C. - KANAL Beskrivning Anger volyminställningen. COMPUTER IN1. COMPUTER IN2. LAN. HDMI. USB TYPE A. USB TYPE B. COMPONENT. S-VIDEO. VIDEO. Väljer mikrofonnivå. Anger lodrät menyposition. Anger vågrät menyposition. Anger startskärmens läge. Väljer inställning för mallskärmen. för hörselskadade). hörselskadade). för hörselskadade).

65 3. Webbkontroll 3.10 Projektorstyrning (fortsättn.) Objekt OPTION AUTOSÖK AUTO KEYSTONE DIREKT STRÖM PÅ AUTO STRÖM AV USB TYPE B MIN KNAPP-1 MIN KNAPP-2 MIN KÄLLA FJÄRR FREKVENS - NORMAL FJÄRR FREKVENS - HÖG Beskrivning keystone-störningen. registreras. Anger funktionerna för MY BUTTON-1-knappen på den medföljande fjärrkontrollen. Anger funktionerna för MY BUTTON-2-knappen på den medföljande fjärrkontrollen.

66 3. Webbkontroll 3M Digital Projector X31/X36/X Projektorstyrning (fortsättn.) med hjälp av Projektorstyrning på [AVSLUTA PRESENTERARLÄGE]. Objekt SERVICE AVSLUTA PRESENTERARLÄGE Beskrivning Tvingande avslut av presenterarläget. 66

67 3. Webbkontroll 3.11 Fjärrkontroll Du kan använda webbläsaren för att kontrollera projektorn. projektorns fjärrkontroll och webbläsaren på samma gång. Det kan leda till att projektorn inte fungerar som den ska. Funktionerna på den medföljande fjärrkontrollen visas på webb-fjärrkontrollens skärm. Objekt STRÖM COMPUTER VIDEO BLANK FRYS TYST MENY RETUR ÅTERSTÄLL SIDA UPP SIDA NED BILDSPEL Beskrivning STANDBY/ON-knappen. COMPUTER-knappen. VIDEO-knappen. BLANK-knappen. FREEZE-knappen. MUTE-knappen. MENU-knappen. ENTER-knappen. RESET-knappen. PAGE UP-knappen. PAGE DOWN-knappen. NOTERA åtgärd när en knapp hålls nedtryckt. många gånger du behöver. Även om du håller knappen nedtryckt skickar bara webb-fjärrkontrollen kommandot [STRÖM] -knappen trycks ned visas ett meddelandefönster med en [OK], tryck annars på [Avbryt]. [SIDA NED] och [SIDA UPP] -knapparna på webb-fjärrkontrollen kan inte användas som en musemulering på projektorn. 67

68 3. Webbkontroll 3M Digital Projector X31/X36/X Projektorstatus Objekt Felstatus Filtertid Filtertid Strömstatus Ingångsstatus Blank på/av Tyst Frys Beskrivning Visar aktuell felstatus Visar användningstid för den aktuella lampan. Visar aktuell strömstatus. Visar aktuell insignalkälla. Visar aktuell tyst läge-status. Visar aktuell Frys-status. 68

69 3. Webbkontroll 3.13 Starta om nätverk Starta om Objekt Beskrivning NOTERA sekunder innan du klickar på [Starta om] -knappen igen. 69

70 4. Funktionen Min bild 3M Digital Projector X31/X36/X46 Projektorn kan visa stillbilder som överförs via nätverket. 1-4 ) manualen för programmet. NÄTVERK-Meny i Snabbguide) NOTERA MY BUTTON ( OPTION-meny i Snabbguide) 7.3 Schemalägga händelser ( 81). USB-visning i Snabbguide)

71 4. Funktionen Min bild 4. Funktionen Min bild (fortsättn.) Exempel : "http:// /" i adressfältet på webbläsaren. 2) Ange ditt användarnamn och lösenord och klicka på [OK]. [Portinställningar] på huvudmenyn. [Aktivera] för att öppna Min bild-port (Port: 9716) på kryssrutan [Aktivera] för inställning av [Autentisering] lämna rutan tom. [Verkställ] för att spara inställningarna. [Säkerhetsinställningar] på huvudmenyn. 7) Välj [Nätverksstyrning] [Verkställ] för att spara inställningarna. NOTERA Nätverkskontroll port1 (Port: 23), Nätverkskontroll port2 (Port: 9715), PJLink -port (Port: 4352), Min bild-port (Port: 9716) och Messenger-port (Port: 9719). startas om. Du kan omstarta nätverksanslutningen genom att klicka på [Starta om nätverk] på huvudmenyn.

72 5. Meddelandefunktion 3M Digital Projector X31/X36/X46 Projektorn kan visa textdata på skärmen som överförs via nätverket. Textdata kan visas på skärmen på två sätt som visar text som överförs från datorn i realtid och den andra väljer och visar textdata från de som är lagrade i projektorn Visa textdata (t.ex. 4 ) NOTERA MY BUTTON av meddelandetext. ( OPTION-meny i Snabbguide) 7.3 Schemalägga händelser ( 81). 72

73 5. Meddelandefunktion 5. Meddelandefunktion (fortsättn.) används. Exempel : "http:// /" i adressfältet på webbläsaren. 2) Ange ditt användarnamn och lösenord och klicka på [OK]. [Portinställningar] på huvudmenyn. [Aktivera] för att öppna Messenger-port (Port: 9719) på kryssrutan [Aktivera] för inställning av [Autentisering] lämna rutan tom. [Verkställ] för att spara inställningarna. [Säkerhetsinställningar] på huvudmenyn. 7) Välj [Nätverksstyrning] [Verkställ] för att spara inställningarna. NOTERA Nätverkskontroll port1 (Port: 23), Nätverkskontroll port2 (Port: 9715), PJLink -port (Port: 4352), Min bild-port (Port: 9716) och Messenger-port (Port: 9719). startas om. Du kan omstarta nätverksanslutningen genom att klicka på [Starta om nätverk] på huvudmenyn. 73

74 6. Funktionen Nätverksbrygga 3M Digital Projector X31/X36/X46 ömsesidig konvertering av ett nätverksprotokoll och ett seriellt gränssnitt. denna projektor via Ethernet-kommunikation styra en extern enhet som är ansluten Protokolländring Ethernet Dator Extern enhet LAN port CONTROL port 6.1 Ansluta enheter LAN Ethernet-kommunikation. 2) Anslut projektorns CONTROL NOTERA säkerställa anslutningen. och använd lämplig kabel. ( "Connection to the ports" i Snabbguide TECHNICAL) 74

75 6. Funktionen Nätverksbrygga 6.2 Kommunikationsinställning OPTIONmeny - SERVICE KOMMUNIKATION i Snabbguide) för CONTROL-porten. överföringshastighet och paritet för CONTROL-porten i enlighet med Objekt Datalängd Förhållande 8 bitar (fast) metoden för CONTROL-porten i enlighet med den du använder. NOTERA ihåg att en olämplig inställning kan orsaka kommunikationsfel. CONTROL 6.3 Kommunikationsport Nätverksbryggport 50) NOTERA Nätverksbryggport-nummer.

76 6. Funktionen Nätverksbrygga 6.4 Överföringsmetod ( OPTION-meny - SERVICE KOMMUNIKATION i Snabbguide) HALV DUPLEX Denna metod låter projektorn utföra tvåvägskommunikation, men endast i en riktning i taget, antingen sändning eller mottagning av data. väntar på svarsdata från en extern enhet. Efter att projektorn har tagit emot svarsdata från en extern enhet eller svarsgränstiden passerar, kan projektorn ta emot data från datorn. Det innebär att projektorn styr sändning och mottagning av data för att synkronisera kommunikationen. Protokolländring Dator Ethernet Extern enhet Extern enhet Extern enhet Tidsgräns svar Extern enhet från en extern enhet. ( OPTION-meny - SERVICE KOMMUNIKATION i Snabbguide) AV 2s 3s ( AV) 76

77 6. Funktionen Nätverksbrygga 6.4 Överföringsmetod (fortsättn.) NOTERA och sända ut den till en extern enhet oavbrutet. AV är valt som standardinställning FULL DUPLEX Denna metod låter projektorn utföra tvåvägskommunkation, sändning och mottagning av data samtidigt, utan att övervaka svarsdata från en extern enhet. synkroniseringen. 77

78 7. Andra funktioner 3M Digital Projector X31/X36/X46 7. Andra funktioner 7.1 E-postvarningar Projektorn kan automatiskt skicka ett meddelande till angivna e-postadresser när NOTERA plötsligt förlorar ström. E-postinställningar ( 52) hjälp av en webbläsare. Exempel: : i adressfältet i webbläsaren. 2) Ange ditt användarnamn och lösenord och klicka på [OK]. [E-postinställningar] hittar du i 3.5 E-postinställningar ( 52). [Verkställ] -knappen för att spara inställningarna. NOTERA [Skicka testmeddelande] -knappen i [E-postinställningar] för att bekräfta att e-postinställningarna är korrekta. Följande e-postmeddelande levereras till de angivna adresserna. Date <Testdatum> Time <Testtid> IP Address <Projektorns IP-adress> 78

79 7. Andra funktioner 7.1 E-postvarningar (fortsättn.) [Larminställningar] inställningarna för e-postvarningar. 3.6 Larminställningar ( 53). [Verkställ] -knappen för att spara inställningarna. Fel- och varningsmeddelanden är formaterade som följer: IP Address <Projektorns IP-adress> 79

80 7. Andra funktioner 3M Digital Projector X31/X36/X Projektorhantering med SNMP projektorinformationen, oavsett om det gäller fel- eller varningsstatus, från datorn för att du ska kunna använda den här funktionen. NOTERA nätverksadministratör. SNMP-inställningar ( 50) Exempel: : i adressfältet i webbläsaren. 2) Ange ditt användarnamn och lösenord och klicka på [OK]. [Portinställningar] på huvudmenyn. NOTERA [Aktivera] -kryssrutan för att öppna SNMP-porten. Ange vilken IP- NOTERA SNMP-port måste [Starta om nätverk] och [Säkerhetsinställningar] på huvudmenyn. [SNMP] NOTERA Community-namn har ändrats [Starta om nätverk] och [Larminställningar] [Aktivera] Avmarkera [Aktivera] [Verkställ] -knappen för att spara inställningarna.

81 7. Andra funktioner 7.3 Schemalägga händelser NOTERA 56) datum ( 55) dagligen. ( 58)

82 7. Andra funktioner 3M Digital Projector X31/X36/X Schemalägga händelser (fortsättn.) Schemainställningar ( 55) Exempel : i adressfältet i webbläsaren. 2) Ange ditt användarnamn och lösenord och klicka på [OK]. [Schemainställningar] på huvudmenyn och välj önskad schemalagd [söndag]. [Aktivera] -kryssrutan för att aktivera schemat. [Verkställ] -knappen för att spara inställningarna. [Registrera] för att lägga till en ny händelse. [Radera] -knappen när du vill ta bort ett schema. NOTERA I vänteläge blinkar POWER-indikatorn i cirka tre sekunder när minst är strömsatt. 82

83 7. Andra funktioner 7.3 Schemalägga händelser (fortsättn.) Datum-/tidsinställningar ( 58) Exempel: : i adressfältet i webbläsaren. 2) Ange ditt användarnamn och lösenord och klicka på [OK]. [Datum-/tidinställningar] 3.8 Datum-/tidinställningar. ( 58) [Verkställ] -knappen för att spara inställningarna. NOTERA instruktionerna för hur du byter batteri. ( Byte av batteri för den interna klockan i Produktgaranti och säkerhetsguide) 83

84 7. Andra funktioner 7.4 Kommandokontroll via nätverket 232C-kommandon. Kommunikationsport Följande två portar är avsedda för kommandokontroll. TCP #23 (Nätverkskontroll port1 (Port: 23)) Nätverkskontroll port2 (Port: 9715)) NOTERA Kommandokontrollinställningar ( 50) Exempel: : i adressfältet i webbläsaren. 2) Ange ditt användarnamn och lösenord och klicka på [OK]. [Portinställningar] på huvudmenyn. [Aktivera] -kryssrutan för att öppna Nätverkskontroll port1 (Port: 23) [Aktivera] -kryssrutan för [Autentisering] -inställning när autentisering krävs. Annars avmarkerar du kryssrutan. [Aktivera] -kryssrutan för att öppna Nätverkskontroll port2 (Port: 9715) [Aktivera] -kryssrutan för [Autentisering] -inställning när autentisering krävs. Annars avmarkerar du kryssrutan. [Verkställ] -knappen för att spara inställningarna. 84

85 7. Andra funktioner 7.4 Kommandokontroll via nätverket (fortsättn.) 60) [Säkerhetsinställningar] på huvudmenyn. [Nätverksstyrning] och ange önskat autentiseringslösenord. [Verkställ] -knappen för att spara inställningarna. NOTERA Network Control Port1 (Port: 23), Nätverkskontroll port2 (Port: 9715), PJLink -port (Port: 4352), Min bild-port (Port: 9716) och Messenger-port (Port: 9719). startas om. Du kan omstarta nätverksanslutningen genom att klicka på [Starta om nätverk] på huvudmenyn.

86 7. Andra funktioner 3M Digital Projector X31/X36/X Kommandokontroll via nätverket (fortsättn.) Kommandoformat ( "RS-232C Communication" i Snabbguide TECHNICAL) Följande svar skickas dock tillbaka i händelse av autentiseringsfel, när autentisering är aktiverat. Svar Felkod Format för skickade data Header Datalängd RS-232Ccommand Kontrollsumma Anslutnings-ID header adderas med kontrollsumman. bifogas svarsdata) 86

87 7. Andra funktioner 7.4 Kommandokontroll via nätverket (fortsättn.) Format för mottagna data Anslutnings-ID:t (dessa data är desamma som data för anslutnings-id:t för Svar Anslutnings-ID Svar Anslutnings-ID <Fel-svar> Svar Felkod Anslutnings-ID 2 byte <Datasvar> Svar Data Anslutnings-ID 2 byte <Projektor upptagen-svar> Svar Statuskod Anslutnings-ID 2 byte <Autentiseringsfel-svar> Autentiseringsfelkod Svar Anslutnings-ID 87

88 7. Andra funktioner 3M Digital Projector X31/X36/X Kommandokontroll via nätverket (fortsättn.) Automatisk anslutningsfrånkoppling anslutningen upprättades, om ingen kommunikation sker. Autentisering Projektorn accepterar inga kommandon utan att autentiseringen sker, när autentisering har aktiverats. Projektorn använder en autentisering av Challenge kommandon du skickar. och skicka sedan data. returneras. Annars returneras ett autentiseringsfel. NOTERA autentiseringsdata utelämnas, så länge det gäller samma anslutning. 88

89 8. Felsökning 8. Felsökning Ingen bild Ansluta till nätverket Problem Trolig orsak Vad du bör kontrollera Projektorn du vill ansluta till går inte att hitta i listan över tillgängliga projektorer Det går inte att kommunicera Referenssi dnummer Projektorn är inte på. Är projektorns lampa på? Projektorns insignalskälla eller projektorns nätverksinställningar är Andra brandväggar än Windows Firewall är installerade på din PC. eller projektorns nätverksinställningar är Projektorns insignalskälla En åtkomstpunkt används och din PC är ansluten till åtkomstpunkten via Är projektorn inställd på och projektorns inställningar slår du av strömmen till projektorn och slår sedan på den projektorn i vänteläge och sedan slår på den igen är det inte säkert att de nya inställningarna tillämpas. brandvägg som är installerad och gör något av följande: listan över blockerade objekt - Inaktivera brandväggen medan du använder och projektorns inställning för ingångsport. Använd nätverksfunktioner som medföljer din PC eller att upprätta den trådlösa nätverksanslutningen. du i PC:ns eller kortets handbok. 8 8 (fortsätter på nästa sida) 89

90 8. Felsökning 3M Digital Projector X31/X36/X46 8. Felsökning (fortsättn.) Problem Trolig orsak Vad du bör kontrollera Referenssi dnummer är långsam i jämförelse med när bilden visas på datorn Projektorn kan inte skicka vidare dynamiska bilder, t.ex. PowerPoint -animeringar, i full hastighet. Graden av komprimering som används för att överföra bilder är för låg. Att ändra prioriteringen till menyn options kan hjälpa till att förbättra hastigheten. Att ändra prioriteringen till menyn options kan hjälpa till att förbättra hastigheten. Ingen bild Fotogalleri i Windows Vista. skärmdata för dator samtidigt Windows Vista används. Fotogalleri innan du använder mellan PC och projektorn kopplas ifrån om PC:ns skärmupplösning ändras under en nätverkspresentation. I vissa kombinationer av videokort för datorer och programvara kan det förekomma att bilderna - upp i mediaplayer - inte kan överföras till projektorn via Anslutningen PC-Projektor kan komma att kopplas ur när visningupplösningen för PC:n ändras då en bild visas. justera videoaccelereringen i ditt program, försök att justera ditt program för hur du gör inställningen. Anslut igen genom att trycka på knappen "Connect (anslutnings) knapp" efter att ha ändrat upplösningen för PC:n eller ändring av visningsupplösning före 37 mycket brus. Graden av komprimering som används för att överföra bilder är för hög. Försök att ange prioriteringen Det kan hända att hastigheten minskar. Varken genomskinlighet eller halvgenomskinlighet påverkar (Glas) tillsammans i Windows Aero -läge. funktioner hos Windows Vista Aero. (fortsätter på nästa sida)

91 8. Felsökning 8. Felsökning (fortsättn.) Problem Trolig orsak Vad du bör kontrollera Referenssi dnummer - Information från projektorn till datorn är inte korrekt eller fullständig - Projektorn svarar inte har frusit. projektorn och datorn fungerar inte korrekt. funktioner fungerar inte korrekt. *66

92

93 Viktig anmärkning Alla uttalande, teknisk information och rekommendationer relaterade till 3M:s produkter är baserade på information som tros vara pålitlig men dess riktighet och fullständighet är inte garanterad. Du måste därför utvärdera den och avgöra om den passar för ditt avsedda användande innan du använder denna produkt. Du åtar dig alla risker och ansvar i samband med sådan användning. din inköpsorder saknar kraft eller effekt om så uttryckligen inte har medgivits i skrift av en auktoriserad 3M-tjänsteman. Garanti 3M garanterar att 3M-produkten fungerar tillfredsställande under den garanterade hållbarhetstiden enligt den tillämpliga 3Mprodukthandboken som gäller på inköpsdatumet, om den används i enlighet med 3M:s förklaring om avsedd användning (www.3m. com/meetings). Garantierna som anges i tillämpliga 3M-produktmanualer är uteslutande och erstätter alla andra, uttryckliga 3M Austin Center Building A147-5N River Place Blvd. Austin, TX M Canada P.O. Box 5757 London, Ontario N6A 4T1 3M Mexico, S.A. de C.V. Apartado Postal Mexico, D.F Mexico 3M Europe Boulevard de l Oise Cerge Pontoise Cedex France

Network Guide Guide Réseau Netzwerkbetrieb Guía de red Guida alla rete Netwerkhandleiding Guia de Rede

Network Guide Guide Réseau Netzwerkbetrieb Guía de red Guida alla rete Netwerkhandleiding Guia de Rede Network Guide Guide Réseau Netzwerkbetrieb Guía de red Guida alla rete Netwerkhandleiding Guia de Rede Nätverksguide Руководство по работе в сети Regulatory models: W60, W61 010-0756-00 DISPERINDAG No.

Läs mer

Bruksanvisning (detaljerad) Nätverksguide

Bruksanvisning (detaljerad) Nätverksguide Projektor CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Bruksanvisning (detaljerad) Nätverksguide Tack för att ni valde denna produkt. Denna bruksanvisning avser endast att förklara nätverksfunktion. Rådfråga den här handboken

Läs mer

Digital projektor X31i/X36i/X46i/WX36i

Digital projektor X31i/X36i/X46i/WX36i Digital projektor X31i/X36i/X46i/WX36i Nätverksguide Tack för att ni valde denna produkt. FÖRSIKTIGT Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer för produkten. Efter att

Läs mer

Innehåll Försiktigt... 4 1. Nätverksfunktion... 5

Innehåll Försiktigt... 4 1. Nätverksfunktion... 5 Projektor CP-TW2503/CP-TW3003 Bruksanvisning (detaljerad) Nätverksguide Tack för att ni valde denna produkt. Denna bruksanvisning avser endast att förklara nätverksfunktion. Rådfråga den här handboken

Läs mer

Digital projektor X64w Nätverksguide

Digital projektor X64w Nätverksguide Digital projektor X64w Nätverksguide Tack för att ni valde denna projektor. Denna projektor har nätverksfunktioner som ger er tillgång till följande: Live Mode Snabb anslutning till ditt nätverk Webb-styrning

Läs mer

Denna projektor har nätverksfunktioner som ger er tillgång till följande:

Denna projektor har nätverksfunktioner som ger er tillgång till följande: Digital projektor X56 Nätverksguide Tack för att ni valde denna produkt. Denna bruksanvisning avser endast att förklara nätverksfunktion. Rådfråga den här handboken och produktens andra handböcker för

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

Din manual HITACHI CP-WX3011 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2815395

Din manual HITACHI CP-WX3011 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2815395 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HITACHI CP-WX3011. Du hittar svar på alla dina frågor i HITACHI CP-WX3011 instruktionsbok

Läs mer

Projektor IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Bruksanvisning Nätverksguide

Projektor IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Bruksanvisning Nätverksguide Projektor IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Bruksanvisning Nätverksguide Tack för att ni valde denna projektor. Denna projektor har nätverksfunktioner som ger er tillgång till följande: ü Webb-styrning Projektorn

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling 020-000499-02 Projektor LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) Guide för stapling

Läs mer

EMP Monitor V4.21 Bruksanvisning

EMP Monitor V4.21 Bruksanvisning EMP Monitor V4.21 Bruksanvisning Symbolernas betydelse i bruksanvisningen 1 Tabellen nedan visar symbolerna som används i bruksanvisningen tillsammans med en beskrivning av deras betydelse. FÖRSIKTIGHET

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Digital projektor X30N/X35N

Digital projektor X30N/X35N Digital projektor X30N/X35N Snabbguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer för produkten. Se till att du läser

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Svensk version LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan

Läs mer

Snabbguide IP-kamera Kom igång med din kamera

Snabbguide IP-kamera Kom igång med din kamera 120419 50133 Snabbguide IP-kamera Kom igång med din kamera Mjukvara för PC Installera mjukvaran...2 Uppstart och nätverksinställning Anslut dator och IP-kamera med kabel...2 Logga in i ActiveX Mode (For

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

CP-EX251N/CP-EX301N/CP-EW301N

CP-EX251N/CP-EX301N/CP-EW301N Projektor CP-EX251N/CP-EX301N/CP-EW301N Bruksanvisning (detaljerad) Nätverksguide Tack för att ni valde denna produkt. Denna bruksanvisning avser endast att förklara nätverksfunktion. Rådfråga den här

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.

Läs mer

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Din manual HITACHI CP-A301NM http://sv.yourpdfguides.com/dref/4458246

Din manual HITACHI CP-A301NM http://sv.yourpdfguides.com/dref/4458246 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HITACHI CP-A301NM. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning (detaljerad) Nätverksguide

Bruksanvisning (detaljerad) Nätverksguide Projektor CP-EX250N/CP-EX300N CP-EW250N/CP-EW300N Bruksanvisning (detaljerad) Nätverksguide Tack för att ni valde denna produkt. Denna bruksanvisning avser endast att förklara nätverksfunktion. Rådfråga

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual.

Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual. Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual. 1) Packa upp din IP-kamera ur kartongen (vrid ej manuellt på kamerahuvudet)

Läs mer

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan:

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan: PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Alt. 1. OM DU ANSLUTER EN DATOR 1. Anslut den medföljande

Läs mer

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter Manual Huawei B260a Startboxen innehåller följande utrustning Modem Nätverkskabel Strömadapter 2 3 Modem Huawei B260a Betydelsen av modemets lampor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Anslutning för extern antenn

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Installationsanvisningar. till IST Analys

Installationsanvisningar. till IST Analys Installationsanvisningar för IEklient till IST Analys 2 Med rätt säkerhetsinställningar i din webbläsare ska det vara enkelt att komma igång med IST analys. Allt ska då laddas hem och starta automatiskt

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version B SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

CP-A222WN/CP-A302WN/CP-AW252WN (Typnr. CP-A222WN, CP-A222WNM, CP-A302WN, CP-A302WNM, CP-AW252WN, CP-AW252WNM)

CP-A222WN/CP-A302WN/CP-AW252WN (Typnr. CP-A222WN, CP-A222WNM, CP-A302WN, CP-A302WNM, CP-AW252WN, CP-AW252WNM) Projektor CP-A222WN/CP-A302WN/CP-AW252WN (Typnr. CP-A222WN, CP-A222WNM, CP-A302WN, CP-A302WNM, CP-AW252WN, CP-AW252WNM) Bruksanvisning (detaljerad) Nätverksguide Tack för att ni valde denna produkt. Denna

Läs mer

Topologi. Utförande: I exemplet så kommer vi att utgå från att man gör laborationen i en Virtuell miljö (Virtualbox).

Topologi. Utförande: I exemplet så kommer vi att utgå från att man gör laborationen i en Virtuell miljö (Virtualbox). Nätverkssäkerhet Remote Access VPN med pfsense I denna laboration kommer vi att skapa en så kallad Remote Access VPN åtkomst (baserad på OpenVPN) så att klienter utifrån det oskyddade nätverket (Internet)

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps Inledning Utsätt inte det trådlösa LAN PCI-kortet 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte

Läs mer

Wireless Image Utility användarguide

Wireless Image Utility användarguide För Wireless Image Utility ver. 1,1 Androidapplikation för NEC-projektorer Wireless Image Utility användarguide NEC's Image Innehåll 1. Beskrivning av Wireless Image Utility... 2 1-1. Funktioner... 2 1-2.

Läs mer

Grattis till ett bra köp!

Grattis till ett bra köp! Grattis till ett bra köp! Du har valt världens ledande programvara för skydd av din dator. ZoneAlarm har bara i Sverige 100.000-tals användare och programmet finns att köpa i de flesta välsorterade databutiker

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

D E F E: USB-strömuttag F: Fjärrkontroll G: Antenn SE Installation. C: Antennuttag D: USB-uttag. Sätt i CD-skivan

D E F E: USB-strömuttag F: Fjärrkontroll G: Antenn SE Installation. C: Antennuttag D: USB-uttag. Sätt i CD-skivan Produktinformation C A G B A: IR-mottagare B: Strömlampa C: Antennuttag D: USB-uttag D E F E: USB-strömuttag F: Fjärrkontroll G: Antenn Installation Placera antennen på önskad plats, helst nära ett fönster

Läs mer

Instruktioner för Axxell's Trådlösa Nät

Instruktioner för Axxell's Trådlösa Nät Tobias Ahlfors Revisionshistorik Revision 1.1 2 Dec 2014 Innehållsförteckning Snabbguide... 1 Instruktioner... 1 Steg 1 - Network and Sharing Center... 1 Steg 2 - Skapa en ny nätverksprofil...

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

LW052 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Wireless LAN PCI Card 54 Mbps CD-ROM med programvara, drivrutin, manual och Panda Antivirus programvara

LW052 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Wireless LAN PCI Card 54 Mbps CD-ROM med programvara, drivrutin, manual och Panda Antivirus programvara Svensk version LW052 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan du säkert, enkelt

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Lagra utskriftsloggen i nätverket Version 0 SWE Beskrivning av anmärkningar Följande symboler används i den här bruksanvisningen: I anmärkningar med rubriken Obs får

Läs mer

Bruksanvisning för nätverksprojektor

Bruksanvisning för nätverksprojektor Bruksanvisning för nätverksprojektor Innehåll Förberedelser...3 Ansluta projektorn till en dator...3 Trådbunden anslutning... 3 Trådlös anslutning (endast vissa modeller)... 4 QPresenter...7 Minsta systemkrav...7

Läs mer

Handbok för Wi-Fi Direct

Handbok för Wi-Fi Direct Handbok för Wi-Fi Direct Enkel installation med Wi-Fi Direct Felsökning Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Enkel installation med Wi-Fi Direct Kontrollera

Läs mer

Reviderad 2008-01-22. Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3

Reviderad 2008-01-22. Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3 Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3 1 Innehållsförteckning Sidan Kalibrera Foxguard Alkolås A1...2 Kalibrera Foxguard Alkolås A2 & A3....5 Installera och konfigurera USB-converter 8 Installera

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din dator. Steg 2. Anslut en nätverks kabel till en av portarna märkta

Läs mer

Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6. Bredband ADSL. Hitta första telefonjacket

Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6. Bredband ADSL. Hitta första telefonjacket Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6 Bredband ADSL Hitta första telefonjacket Börja alltid med att läsa den lilla foldern SpeedTouch Anvisning hitta första jacket. Följ anvisningarna noga

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Innehåll F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Innehåll Kapitel 1: Komma igång...3 1.1 Hantera prenumeration...4 1.2 Så här kontrollerar du att datorn är skyddad...4 1.2.1

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Sweex Trådlös bredbandsrouter + 4 portars switch

Sweex Trådlös bredbandsrouter + 4 portars switch Sweex Trådlös bredbandsrouter + 4 portars switch Hantering Webbaserad hantering Fjärrhantering Möjliga användningsområden Skapa ett nätverk för flera användare, och dela Internet blixtsnabbt utan att behöva

Läs mer

WC004 - Nightvision Chatcam. Viktigt! Installera drivrutinen innan anslutning av Sweex Nightvision Chatcam!

WC004 - Nightvision Chatcam. Viktigt! Installera drivrutinen innan anslutning av Sweex Nightvision Chatcam! WC004 - Nightvision Chatcam Inledning Utsätt inte Sweex Nightvision Chatcam för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex Nightvision

Läs mer

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ARCHOS 604 WIFI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Anslutning... 6 5. Börja använda Ladibug... 7 6. Drift... 8 6.1 Huvudmeny...

Läs mer

A B C D E F. F: Lampa till LAN-port 4 G: Ingång för strömförsörjning H: LAN-port 4 I: LAN-port 3 J: LAN-port 2

A B C D E F. F: Lampa till LAN-port 4 G: Ingång för strömförsörjning H: LAN-port 4 I: LAN-port 3 J: LAN-port 2 Produktinformation A B C D E F G H I J K L M A: Strömlampa B: Lampa till WAN-port C: Lampa till LAN-port D: Lampa till LAN-port E: Lampa till LAN-port F: Lampa till LAN-port 4 G: Ingång för strömförsörjning

Läs mer

Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare

Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare DATORTEKNIK 1A Nätverksskrivare Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare Namn: Datum: Här ska du: Installera skrivare i nätverket. Du behöver ha tillgång till följande: Minst två datorer Switch TP-kablar

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKSANVISNING iphone APP GRÖN ENERGI OCH VVS-SYSTEM Roth Nordic AB Hanögatan 9 211 24 Malmö Telefon: 040-53 40 90 Fax: 040-53 40 99 E-Mail: service@roth-nordic.se

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server 1 Ändringsinformation... 2 2 Marvin Midi Server... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 2 2.3 Kort om installationen... 3

Läs mer

Handbok för Google Cloud Print

Handbok för Google Cloud Print Handbok för Google Cloud Print Information om Google Cloud Print Utskrifter med Google Cloud Print Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Denna produkt kan installeras med en vanlig, modern webbläsare t.ex. Internet Explorer 5.x och Netscape Navigator,4.x eller nyare.. DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Innan du börjar 1. Om du

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0 50185 2015-05-26 EDS1130 IP-kamera Snabbguide Paketet innehåller...2 Minimikrav...2 Kamerans delar...2 Kontroll innan installation...3 Anslut till routern...4-5 EnViewer Finder installation...6-7 Anslut

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Anslutning och konfiguration 2014-04-21 TaHoma, ta kontroll over ditt hem! 1. Hur upprättar jag anslutningarna? Koppla först boxen till bredbandsmodemet med hjälp av medföljande

Läs mer

Installationsanvisning. ADSLmodem: SpeedTouch 780WL. Bredband ADSL

Installationsanvisning. ADSLmodem: SpeedTouch 780WL. Bredband ADSL Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 780WL Bredband ADSL Hitta första telefonjacket Börja alltid med att läsa den lilla foldern SpeedTouch Anvisning hitta första jacket. Följ anvisningarna noga

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens)

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Denna manual hjälper dig att installera StruSofts licensserver, hämta ner dina licenser via webupdate samt kontrollera att licenserna finns

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll Hemmanätverk Av Jan Pihlgren Innehåll Inledning Ansluta till nätverk Inställningar Bilaga 1. Om IP-adresser Bilaga 2. Inställning av router Bilaga 3. Trådlösa inställningar Manuella inställningar Inledning

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmeelement.

Läs mer