Digital projektor X31/X36/X46

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digital projektor X31/X36/X46"

Transkript

1 Digital projektor X31/X36/X46 Nätverksguide Tack för att ni valde denna produkt. här handboken och produktens andra handböcker för korrekt bruk av produkten. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer för produkten. Efter att du läst dem, håll denna information på säker plats för framtida bruk. Funktioner Denna projektor har nätverksfunktioner som ger er tillgång till följande: Nätverkspresentation: med den här funktionen kan projektorn projektera PC-bilder sända via ett nätverk. ( 37) Webbkontroll: med den här funktionen kan du övervaka och kontrollera projektorn via ett nätverk från en PC. ( 45) Min bild: med den här funktionen kan du lagra upp till fyra bilder och projektera dem. ( 70) Meddelande: med den här funktionen kan projektorn visa text som skickas från en PC via ett nätverk. ( 72) Nätverksbrygga: med den här funktionen kan du kontrollera en extern enhet via projektorn från en PC. ( 74) NOTERA Innehållet i denna bruksanvisning kan ändras utan föregående meddelande. Tillverkaren tar inget ansvar för eventuella felaktigheter i denna bruksanvisning. får inte ske utan skriftligt medgivande. Varumärkesinformation, Internet Explorer, Windows, Windows Vista och Aero är ett registrerat är ett registrerat varumärke som tillhör Intel Corporation. är ett registrerat varumärke som tillhör. Alla övriga varumärken är respektive varumärkesägares egendom.

2 Innehåll 3M Digital Projector X31/X36/X46 Innehåll 1. Ansluta till nätverket Nätverkspresentation Presenterarläge Visa användarnamn

3 Innehåll 3. Webbkontroll Portinställningar Funktionen Min bild Meddelandefunktion Funktionen Nätverksbrygga Andra funktioner Felsökning

4 1. Ansluta till nätverket 3M Digital Projector X31/X36/X Systemkrav Nödvändiga förberedelser av utrustningen Följande utrustning krävs för att kunna ansluta projektorn till en dator via nätverket. Projektor LAN-kabel Dator Hårdvaru- och programvarukrav för PC projektorn via ett nätverk. Operativsystem: Ett av följande. Windows Windows Vista (endast 32 bitars version) Processor Minne Hårddisksutrymme Webbrowser: Internet Explorer CD-ROM-enhet NOTERA INSTÄLL.-Meny i Snabbguide) informationen om produkten på vår webbsida. ( 7) som inte uppdaterats till Vista. 4

5 1. Ansluta till nätverket 1.1 Systemkrav (fortsättn.) NOTERA överföringsfarten att reduceras. drivrutiner uppdateras till de senaste.

6 1. Ansluta till nätverket 3M Digital Projector X31/X36/X Installera LiveViewer Installera LiveViewer projektorn via ett nätverk. administratör för att installera programvaran. NOTERA att visas (om du använder Widows Vista). Tryck på [Tillåt] för att fortsätta installationen. 4) Efter en liten stund kommer dialogen Choose Välj i listan och tryck på [OK]. NOTERA [Starta] (2) Ange E:\software\setup.exe och tryck sedan på [OK]. [Cancel] av misstag, installera den på nytt enligt ovan. att visas som visas till höger. Tryck på [Next]. 6

7 1. Ansluta till nätverket 1.2 Installera LiveViewer (fortsättn.) [Next]. visas. Tryck på [Next]. NOTERA mapp, tryck [Browse] och välj en annan mapp. [Next] för att fortsätta. Annars, skriv in det önskade mappnamnet och tryck på [Next]. på Continue Anyway. NOTERA Windows-säkerhet att visas om du använder [Installera drivrutinen ändå] och fortsätt installationen. höger). Tryck på [Finish]. Detta avslutar installationen av programvaran. Därefter startas din PC om automatiskt. blivit korrekt installerat, tryck på [Starta] knappen, välj Program och därefter Projector Tools mappen. installationen lyckades Uppdatera LiveViewer 7

8 1. Ansluta till nätverket 3M Digital Projector X31/X36/X Att ansluta nätverket PC:n och projektorn via ett nätverk ( Använda i Snabbguide). Annars kan anslutning inte upprättas Processöversikt nätverksanslutning snabbt och enkelt. Välj typ av nätverksanslutning valts Välja metod för nätverksanslutning - Enter PassCode (Ange Passcode) har valts NOTERA 8

9 1. Ansluta till nätverket 1.3 Att ansluta nätverket (fortsättn.) Starta LiveViewer menyn. Fortsätt till punkt 1.4 Välja typ av nätverksanslutning. ( 10) 9

10 1. Ansluta till nätverket 3M Digital Projector X31/X36/X Välja typ av nätverksanslutning Select the Network Connection nätverksanslutningar). Välj den nätverksanslutning du vill använda. Det Välja antingen wireless LAN eller kabel-lan ( nedan) Välja My Connection. ( 12) NOTA 1.5 Välja metod för nätverksanslutning. ( 14) nätverk och anslut åtkomstpunkten och projektorn via ett nätverk med kabel, eftersom Välja antingen wireless LAN eller kabel-lan menyn. Välj i listan och tryck på [Next]. Fortsätt till punkt 1.5 Välja metod för nätverksanslutning. ( 14) NOTERA listan. [felsökning] Are you sure that you want to turn on the network adapter? (Är du säker på att du vill ansluta nätverksadaptern?) [Yes], och fortsätt till punkt 1.5. ( 14) [No], så kommer du tillbaka till bilden där du väljer nätverksadapter.

11 1. Ansluta till nätverket 1.4 Välja typ av nätverksanslutning (fortsättn.) A network connection was not established. (Ingen nätverksförbindelse har upprättats.) Denna bild visas om inte projektorn är Tryck på [OK], så kommer du tillbaka till bilden där du väljer anslutningssätt. brandväggsinställningarna i Windows blockeras av brandväggen. [Yes]. [No], men projektorn kan kanske inte kommunicera med din PC via nätverket. [Allow communication with LiveViewer by adding it to the Exceptions list] brandvägg. Fortsätt till punkt 1.5 Välja metod för nätverksanslutning. ( 14) NOTERA [Yes], kommer nätverket som du når från inaktivera brandväggen genom att följa instruktionerna i bruksanvisningen.

12 1. Ansluta till nätverket 3M Digital Projector X31/X36/X Välja typ av nätverksanslutning (fortsättn.) Välja My Connection Välj [My Connection] klicka på [Connect]. till projektorn via nätverket genom att Connection. ( 35) omedelbart anslutningen till projektorn. Fortsätt till punkt 1.8 Bekräfta anslutningen till din destination. ( 30) NOTERA mellan projektorn och datorn inte att kunna upprättas eftersom IP-adressen projektorn. [felsökning] A network connection could not be established. (Ingen nätverksförbindelse kunde upprättas.) Windows hindrade ändring av Du kan logga in på Windows under Användarbehörighet. Tryck på [OK] för att återvända till bilden där du väljer anslutningssätt. ( 10) det, återgå till punkt Starta LiveViewer. ( 9)

13 1. Ansluta till nätverket 1.4 Välja typ av nätverksanslutning (fortsättn.) Are you sure you want to connect the selected projector? (Är du säker på att du vill ansluta vald projektor?) du har valt redan används för en annan nätverksanslutning. [Yes]. Fortsätt till punkt 1.8 Bekräfta anslutningen till din destination. ( 30) [No] för att återvända till bilden där du väljer anslutningssätt. ( 10)

14 1. Ansluta till nätverket 3M Digital Projector X31/X36/X Välja metod för nätverksanslutning Välj den som passar dig bäst. Enter PassCode (Ange Passcode) [Enter PassCode] och klicka på [Next]. Fortsätt till punkt Anslutning med Passcode. ( 15) Välj och klicka på [Next]. Fortsätt till punkt. ( 23) Select from list (Välj från listan) Innan du kan välja detta måste din PC och projektorn vara anslutna till samma nätverk. [Select From List]. Välj den projektor du vill använda ur listan på de projektorer som är anslutna via nätverket. Fortsätt till punkt 1.8 Bekräfta anslutningen till din destination. ( 30)

15 1. Ansluta till nätverket 1.5 Välja metod för nätverksanslutning (fortsättn.) Anslutning med Passcode anslutningen etableras omedelbart. Denna del förklarar hur man använder Passcode. (1) Att få tag på Passcode NOTERA Metod 1 2) Tryck på COMPUTER-knappen på fjärrkontrollen eller INPUT-knappen på LAN-porten inte mottar någon signal så återges Passcode på skärmen.

16 1. Ansluta till nätverket 3M Digital Projector X31/X36/X Välja metod för nätverksanslutning (fortsättn.) Metod 2 2) Tryck på MENU projektorn om du vill visa menyn på skärmen. att bekräfta. NOTERA när LAN-porten har valts som ingångskälla. att ändras.

17 1. Ansluta till nätverket 1.5 Välja metod för nätverksanslutning (fortsättn.) (2) Knappa in Passcode [Enter PassCode] vid punkt 1.5, Efter att ha knappat in Passcode, tryck på [Connect] för att upprätta anslutningen med projektorn. Fortsätt till punkt 1.8 Bekräfta anslutningen till din destination. ( 30) [Back], kommer du tillbaka till 1.5 Välja metod för nätverksanslutning. ( 14) NOTERA upprätta anslutningen manuellt (3). ( 21) [felsökning] Incorrect PassCode. (Felaktigt lösenord.) Felaktigt lösenord har angivits. [Back] om du vill återgå till projektorskärmen ( 15) och ange koden igen.

18 1. Ansluta till nätverket 3M Digital Projector X31/X36/X Välja metod för nätverksanslutning (fortsättn.) A network connection could not be established. (En nätverksförbindelse kunde inte skapats.) Windows hindrade ändring av Du kan logga in på Windows under Användarbehörighet. Tryck på [OK] huvudmeny även om nätverket ännu inte har skapats. Tryck på och gå tillbaka till punkt 1.5 Välja metod för nätverksanslutning. ( 14) Efter det, återgå till punkt Starta LiveViewer. ( 9) projektorn. Den här dialogen visas när du behöver lägga att ansluta till projektorn. [Yes]. Tryck på [No] skapats. Tryck på och gå tillbaka till punkt 1.5 Välja metod för nätverksanslutning. ( 14)

19 1. Ansluta till nätverket 1.5 Välja metod för nätverksanslutning (fortsättn.) meddelande visas inte igen. du vill lägga till, klicka på [Change]. Ett meddelande för ändring av kommer att visas. Ange IP-adress och subnätmask, klicka sedan på [OK]. Förfarande för anslutning till projektorn kommer att starta. Fortsätt till punkt 1.8 Bekräfta anslutningen till din destination. ( 30) [Cancel], kommer du att återgå till meddelandet för att lägga till en projektorns IP-adress är samma kommer ett varningsmeddelande som det till höger att [OK], och ange sedan en annan IP-adress än projektorns i dialogrutan ett varningsmeddelande som det till [OK] för att återgå till meddelandet för ändring av NOTERA applikationsprogramvaran stängs.

20 1. Ansluta till nätverket 3M Digital Projector X31/X36/X Välja metod för nätverksanslutning (fortsättn.) Are you sure you want to connect the selected projector? (Är du säker på att du vill ansluta vald projektor?) du har valt redan används för en annan nätverksanslutning. [Yes]. Fortsätt till punkt 1.8 Bekräfta anslutningen till din destination. ( 30) [No] om nätverket ännu inte har skapats. Tryck på huvudmenyn för att komma tillbaka till punkt 1.5 Välja metod för nätverksanslutning. ( 14)

21 1. Ansluta till nätverket 1.5 Välja metod för nätverksanslutning (fortsättn.) Efter att du angett Passcode ( 17 15) 22). Trådlöst LAN *1 (exempel) *2: ********** (exempel) 2) Projektorns inställning. *3 *4 (exempel) [Connect]. 4) wireless anslutningen kommer att skapas. Fortsätt till punkt 1.8 Bekräfta anslutningen till din destination. ( 30) *1 *2 nätverksadministratören för att få den krypteringsnyckel som används i projektorn. ********** *3 22) *4

22 1. Ansluta till nätverket 3M Digital Projector X31/X36/X Välja metod för nätverksanslutning (fortsättn.) Trådbundet LAN *1 (exempel) [Connect]. 3) Den trådlösa anslutningen upprättas. Fortsätt till punkt 1.8 Bekräfta anslutningen till din destination. ( 30) *1 här skärmen. NOTERA följande procedur för att få fram dem. 2) Tryck på MENU projektorn om du vill visa menyn på skärmen. att bekräfta. 22

23 1. Ansluta till nätverket nedan) 24) ( 25) nätverksinställningarna manuellt. ( 25) nätverket. anslutningen görs. ( 33). [Connect]. 4) Den trådlösa anslutningen upprättas. Fortsätt till punkt 1.8 Bekräfta anslutningen till din destination. ( 30) NOTERA 23

24 1. Ansluta till nätverket 3M Digital Projector X31/X36/X History anslutning nätverksinställningarna när projektorns ansluts som en historikpost. En sparad anslutning ger en snabb anslutning till projektorn. [History]. 2) Välj en sparad anslutning från listan. [Connect]. 4) Den trådlösa anslutningen upprättas. Fortsätt till punkt 1.8 Bekräfta anslutningen till din destination. ( 30) och klickar på NOTERA ansluts via denna metod. och datorn inte att kunna upprättas eftersom IP-adressen kan variera. anslutning. 24

25 All inställning för nätverksanslutning mellan projektor och PC måste göras manuellt. Välj 1. Ansluta till nätverket Informationen för manuell inställning är olika beroende på hur du vill ansluta projektor och PC. Trådlöst LAN Gå till ( 26). Trådbundet LAN 27).

26 1. Ansluta till nätverket Trådlöst LAN *1 (exempel) *2: ********** (exempel) [Next]. projektorn. *3 (exempel) (exempel) [Connect]. Fortsätt till punkt 1.8 Bekräfta anslutningen till din destination. ( 30) *1 *2 nätverksadministratören för att få den krypteringsnyckel som används i projektorn. ********** *3 22) 26

27 Trådbundet LAN *1 (exempel) (exempel) 1. Ansluta till nätverket [Connect]. 3) Den trådlösa anslutningen upprättas. Fortsätt till punkt 1.8 Bekräfta anslutningen till din destination. ( 30) *1 22) [felsökning] A network connection could not be established (Det gick inte att upprätta en nätveksanslutning). Windows förhindrade ändringar av Du kan logga in på Windows under Användarbehörighet. [OK] så att huvudmenyn nätverksuppkoppling upprättas. Tryck på och gå tillbaka till punkt 1.5 Välja metod för nätverksanslutning. ( 14) Efter det, återgå till punkt Starta LiveViewer. ( 9) 27

28 1. Ansluta till nätverket 3M Digital Projector X31/X36/X46 projektorn. Den här dialogen visas när du behöver lägga att ansluta till projektorn. [Yes]. Tryck på [No] skapats. Tryck på och gå tillbaka till punkt 1.5 Välja metod för nätverksanslutning. ( 14) meddelande visas inte igen. du vill lägga till, klicka på [Change]. Ett meddelande för ändring av kommer att visas. Ange IP-adress och subnätmask, klicka sedan på [OK]. Förfarande för anslutning till projektorn kommer att starta. Fortsätt till punkt 1.8 Bekräfta anslutningen till din destination. ( 30) [Cancel], kommer du att återgå till meddelandet för att lägga till en 28

29 1. Ansluta till nätverket projektorns IP-adress är samma kommer ett varningsmeddelande som det till höger att [OK], och ange sedan en annan IP-adress än projektorns i dialogrutan ett varningsmeddelande som det till [OK] för att återgå till meddelandet för ändring av NOTERA applikationsprogramvaran stängs. Are you sure you want to connect the selected projector? (Är du säker på att du vill ansluta vald projektor?) du har valt redan används för en annan nätverksanslutning. [Yes]. Fortsätt till punkt 1.8 Bekräfta anslutningen till din destination. ( 30) [No] om nätverket ännu inte har skapats. Tryck på huvudmenyn för att komma tillbaka till punkt 1.5 Välja metod för nätverksanslutning. ( 14) 29

30 1. Ansluta till nätverket 3M Digital Projector X31/X36/X Bekräfta anslutningen till din destination Anslutning och överföring Då nätverksanslutningen är upprättad, visas till projektorn lyckades) på skärmen. dina bilder till är vald genom att kontrollera projektorns namn och IP-adress som visas på skärmen. [Yes] bilderna. [No] nätverksanslutning skapats.) eller huvudmenyn. [Register this setting to My Connection] [felsökning] This projector is currently in use (Presenting) by another user. (Den här projektorn används för närvarande (Presentation) av en annan användare.) Den projektor du vill skicka bilderna till är upptagen av en annan dator i Presenterarläge. Tryck på [OK] huvudmenyn visas i standby-läge. Försök igen att skicka bilderna, efter att Presenterarläge är av.

31 1. Ansluta till nätverket 1.8 Bekräfta anslutningen till din destination (fortsättn.) (Ett bildspel visas för tillfället på den projektor du vill skicka dina bilder till.) Projektorn du vill skicka bildern till är i [Yes] så kommer projektorn att avsluta ett bildspel och ändra ingångskälla till LAN-porten. [No] om du vill att projektorn standby-läge på din PC. [Yes] om du vill att projektorn [No] om du vill att projektorn ska vara kvar i det aktuella läget och att standby-läge på din PC.

32 1. Ansluta till nätverket 3M Digital Projector X31/X36/X Bekräfta anslutningen till din destination (fortsättn.) Fel på anslutningen Då anslutningen till projektorn inte kan upprättas, Tryck på [OK] även om nätverket ännu inte har skapats. Tryck på huvudmenyn för att komma tillbaka till punkt 1.5 Välja metod för nätverksanslutning. ( 14) NOTERA projektorn, och gör ett nytt försök från din enhet Starta LiveViewer. ( 9) 32

33 1. Ansluta till nätverket nätverket. Det rekommenderas när du ofta använder samma nätverksanslutning. 23) nätverkskort. och klicka på [New]. Ange all information som krävs för nätverksanslutningen. informationen klickar du på [Clear]. [OK]när all information är angiven. [Cancel]. [OK]. NOTERA anslutningen. ( 23) 33

34 1. Ansluta till nätverket 3M Digital Projector X31/X36/X46 ( 23) som visas i fönstret. [Edit]. visas. ändras. fönstret klickar du på [Clear]. [OK] när du är färdig med ändringarna. [Cancel]. om du klickar på [OK]. NOTERA anslutningen. ( 23) 34

35 1. Ansluta till nätverket Registrera My Connection (Min anslutning) anslutning ) för att ansluta till nätverket. ( 12) [My Connection]. min anslutning) visas. bock i listan. Tidigare valda data avmarkeras. [OK] om du vill stänga fönstret. [Cancel]. NOTERA du inga data i fönstret och klickar på [OK].

36 1. Ansluta till nätverket 3M Digital Projector X31/X36/X46 nätverksanslutningen har upprättats. Då visas ( 30) anslutning) markerar du rutan för [Register this setting to My Connection] på [OK]. NOTERA 36

37 2. Nätverkspresentation 2.1 Använda LiveViewer huvudmeny att visas på datorskärmen. att bilder skickas till projektorn Huvudmeny och manöverknappar 1) Menytyper kan bytas på skärmen. skärmen. vara av typen Advanced. Typen Easy Typen Advanced Easy Indikator 2) Manöverknappar Skicka bild knappen Displayläget att användas. Stopp-knapp NOTERA 37

38 2. Nätverkspresentation 3M Digital Projector X31/X36/X Använda LiveViewer (fortsättn.) Hold (paus) knapp Du kan alltså redigera din bild på PCn utan att det syns på projektorns skärm. Display mode (displayläge) knapp ( 40) Connect (anslutnings) knapp Fortsätt till punkt 1.5. ( 14) Option knapp Webbkontrollknapp styra projektorn och ändra olika inställningar för projektorn. ( 45) Informationsknapp, Close (avsluta) knapp Knappen Minimera på datorn. Den visade ikonen ändras såsom visas nedan beroende på senaste menyn på skärmen. Ansluten Inte ansluten Inte ansluten Pausad 38

39 2. Nätverkspresentation 2.1 Använda LiveViewer (fortsättn.) Visa status Indikatorn visar följande status. Indikator Status OBS! Inte ansluten Ansluten Inte ansluten inte upprättad. bildöverföringen har inte börjat. bilderna på PC:n skickas till projektorn. kopplats från. Displayläge. En av följande ikoner används för att visa vilken fjärdedel av skärmen som kommer att användas. Status Statusikon Ingen PC på skärmen. En PC på skärmen. Två PC på skärmen. Tre PC på skärmen. Fyra PC på skärmen. NOTERA 39

40 2. Nätverkspresentation 3M Digital Projector X31/X36/X Använda LiveViewer (fortsättn.) Växla visningsläge lägena i huvudmenyn. -knappen på huvudmenyn. 2) Välj från till knapparna och klicka på den. - knappen. 3) Projektorskärmen växlar till läget som valts ovan och överföringen av PC-bilden startas för att visa bilden på skärmen. 4) Ikonen i huvudmenyn ersätts av den ikon som du har valt. : NOTERA när projektorn är i enkel-pc-läge eller när du klickar på en av knapparna för multiläge som visar den fjärdedel av skärmen som visar dina PC-bilder i multi- PC-läget. skärmen i enkel-pc-läge, går det inte att klicka på knappen på den andra PC:n. dator kommer bildöverföring från den datorn att stoppas. NÄTVERK-Meny i Snabbguide för funktionen på projektorn.)

41 2. Nätverkspresentation 2.1 Använda LiveViewer (fortsättn.) Option-menyn Den här inställningen låter dig välja om du vill visa bekräftelsedialog för att 19, 28) eller inte när du ansluter datorn till projektorn. Den stängs av som standard. Optimera prestanda Överföringshastighet komprimeringsnivån högre. data är mindre, men bildkvaliteten är sämre. Bildkvalitet komprimeringsnivån lägre. överförda data är större, men bildkvaliteten är bättre.

42 2. Nätverkspresentation 3M Digital Projector X31/X36/X Använda LiveViewer (fortsättn.) Presenterarläge I enkel-pc-läge kan projektorn vara upptagen med en PC och blockera åtkomsten från en annan PC, om presenterarläget har aktiverats i någon annan PC ska dyka upp på skärmen. NOTERA ogiltigt. presenterarläget för PC:n giltigt. är påslaget, kan du avbryta den här funktionen genom att använda projektorns Displayanvändarnamn hjälp av alfanumeriska tecken. Du kan visa användarnamnet på projektorns skärm så att du ser vilken bild som visas på skärmen. NÄTVERK-Meny i Snabbguide) 42

43 2. Nätverkspresentation 2.2 Starta nätverkspresentationen Det här kapitlet förklarar funktionen nätverkspresentation med vilken du kan projektera datorbilder sända via ett nätverk. projektorn till ett existerade nätverk utan att använda datorns kablar. Den här funktionen för nätverkspresentation hjälper dig att verkställa dina presentationer och konferenser på ett smidigt sätt Display-läget nätverkspresentation. Projektorn visar bilder från en PC. 43

44 2. Nätverkspresentation 2.2 Starta nätverkspresentationen (fortsättn.) Projektorns skärm delas i 4 delar. Projektorn visar bilder från varje PC på skärmens respektive delar så att projektorn samtidigt kan visa bilder från upp till 4 datorer Presenterarläge blockera åtkomst från en annan dator om Presenterarläge är inställd på någon annan PC ska dyka upp på skärmen. ( 41) Visa användarnamn använder menyn på projektorn. På detta sätt kan man alltså hela tiden se vems bilder det är som visas. ( 41) 44

45 3. Webbkontroll 3. Webbkontroll Du kan ändra inställningarna på eller styra projektorn via ett nätverk med en webbläsare från en PC som är ansluten till samma nätverk. NOTERA det för att kunna använda webbsidorna för projektorn. Information om hur du

46 3. Webbkontroll 3M Digital Projector X31/X36/X Inloggning För att använda webbkontrollfunktionen måste du logga in med ditt användarnamn och lösenord. ( 47) webbläsare. Exempel : höger. på. Anslut din dator och projektorn via ( 9). 37) för att starta webbläsaren. Använda webbläsaren anslutna via nätverket och starta sedan webbläsaren. Ange projektorns IP-adress i webbläsarens ruta för webbadress enligt exemplet nedan och tryck sedan på Enter eller knappen Exempel : 2) Ange ditt användarnamn och lösenord och klicka på [OK]. NOTERA projektorns skärmspråk. ( SKÄRMBILD-Meny i Snabbguide) 46

47 3. Webbkontroll 3.1 Inloggning (fortsättn.) Användarnamn Administrator Lösenord <tomt> 47

48 3. Webbkontroll 3M Digital Projector X31/X36/X Nätverksinformation Objekt Projektornamn DHCP IP-adress Nätmask Standard-gateway DNS-serveradress MAC-adress Beskrivning Visar inställningarna för projektornamn. Visar den aktuella IP-adressen. Visar nätmasken. Visar aktuell standard-gateway. 48

49 3. Webbkontroll 3.3 Nätverksinställningar Objekt DHCP PÅ DHCP AV IP-adress Nätmask Standard-gateway Projektornamn syslocation (SNMP) syscontact (SNMP) DNS-serveradress AMX D.D. (AMX Device Discovery) Beskrivning innehålla upp till 64 alfanumeriska tecken. Endast alfabetiska tecken, siffror och följande symboler får användas. [Verkställ] -knappen för att spara inställningarna. NOTERA starta om nätverksanslutningen. Du kan starta om nätverksanslutningen genom att klicka på [Starta om nätverk] på huvudmenyn. nätverksadministratör innan du anger serveradresserna. 49

50 3. Webbkontroll 3M Digital Projector X31/X36/X Portinställningar Objekt Beskrivning Nätverkskontroll port1 (Port:23) Port öppen [Aktivera] -kryssrutan för att använda port 23. Autentisering Nätverkskontroll port2 (Port:9715) Port öppen Autentisering PJLink TM -port (Port:4352) Port öppen Autentisering Min bild-port (Port:9716) Port öppen Autentisering Messenger-port (Port:9719) Port öppen Autentisering [Aktivera] -kryssrutan när autentisering krävs för porten. [Aktivera] [Aktivera] -kryssrutan när autentisering krävs för porten. [Aktivera] [Aktivera] denna port. [Aktivera] [Aktivera] denna port. [Aktivera] [Aktivera] denna port.

51 3. Webbkontroll 3.4 Portinställningar (fortsättn.) Objekt SNMP Port Port öppen Trap-adress Nätverksbryggport Portnummer Beskrivning [Aktivera] Nätverksinställningar. Ange portnumret. [Verkställ] -knappen för att spara inställningarna. NOTERA startas om. Du kan omstarta nätverksanslutningen genom att klicka på [Starta om nätverk] på huvudmenyn.

52 3. Webbkontroll 3M Digital Projector X31/X36/X E-postinställningar Objekt Skicka e-post SMTP-serveradress Avsändarens e-postadress Mottagarens e-postadresss Beskrivning [Aktivera] -kryssrutan om du vill använda e-postfunktionen. Larminställningar. Nätverksinställningar. alfanumeriska tecken. kan också ange [till] eller [cc] [Verkställ] -knappen för att spara inställningarna. NOTERA [Skicka testmeddelande] du klickar på [Skicka testmeddelande]. nätverksadministratör innan du anger serveradresserna.

53 3. Webbkontroll 3.6 Larminställningar Objekt Lampskyddsfel Fläktfel Lampfel Temperaturfel Kylningsfel Filterfel Annat fel Fel i utför schema Lamptidslarm Filtertidslarm Positionsdetektorlarm Kallstart Autentiseringsfel Beskrivning överhettats. Den interna temperaturen stiger. temperatur. Fel vid körning av schemalagd aktivitet. ( 55) Filtertiden överstiger inställningen för alarmtid. Positionsdetektorlarmet. ( OPTION-Meny i Snabbguide) strömstatus från av till väntläge. strömstatus från väntläge till på (lampan tänds). ( INSTÄLL.-meny i Snabbguide) "Felsökning" i Snabbguide för mer information om alla fel utom Annat fel och Fel i utför schema.

54 3. Webbkontroll 3M Digital Projector X31/X36/X Larminställningar (fortsättn.) Varningarna visas nedan. Objekt larmtid SNMP-trap Skicka e-post E-postämne E-posttext Beskrivning (Endast Lamptidslarm och Filtertidslarm.) [Aktivera] varningar. [Aktivera] -kryssrutan för att aktivera e-postvarningar. Kallstart och Autentiseringsfel.) skickas. Kallstart och Autentiseringsfel.) men om du använder vissa specialtecken nedan kan längden förkortas. Kallstart och Autentiseringsfel.) [Verkställ] -knappen för att spara inställningarna. NOTERA Filterfel OPTION-Meny i Snabbguide) Lamptidslarm tröskelvärdet på webbsidan skickas e-postmeddelandet. Filtertidslarm

55 3. Webbkontroll 3.7 Schemainställningar Objekt Dagligen söndag måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag Beskrivning

56 3. Webbkontroll 3M Digital Projector X31/X36/X Schemainställningar (fortsättn.) Schema Objekt Datum (månad/dag) Beskrivning [Aktivera] -kryssrutan för att aktivera schemat. [Verkställ] -knappen för att spara inställningarna. Inställningarna för aktuell händelse visas i schemalistan. För att lägga till funktioner och händelser ange följande saker. Objekt Tid Kommando [parameter] Ström Ingångskälla Min bild Messenger Bildspel Beskrivning 70) 72) [Registrera] -knappen för att lägga till nya kommandon i schemalistan. [Radera] -knappen för att ta bort kommandon från schemalistan. [Återställ] -knappen för att radera alla kommando och återställ schemaläggningsinställningarna från schemalistan.

57 3. Webbkontroll 3.7 Schemainställningar (fortsättn.) NOTERA göra att tid- och datuminställningar ( 58) hamnar ur fas. Min bild Messenger data inte lagras i projektorn vid tiden för körning av händelsen. Ingångskälla Min bild säkerhetsfunktionen är aktiverad och begränsar projektorns användning. av schemalagt bildspel. USB TYPE A-porten. bildspel. Felsökning i Snabbguide utförs på inställt sätt.

58 3. Webbkontroll 3M Digital Projector X31/X36/X Datum-/tidinställningar Objekt Aktuellt datum Aktuell tid Sommartid Start Månad Vecka Dag timme Tid minut Slut Månad Vecka Dag timme Tid minut Beskrivning år/månad/dag- format. timme:minut:sekund- format. [PÅ] -kryssrutan för att aktivera sommartid och ange följande objekt. mån., tis., ons., tor., fre., lör.). mån., tis., ons., tor., fre., lör.).

59 3. Webbkontroll 3.8 Datum-/tidinställningar (fortsättn.) Objekt Tidsskillnad SNTP SNTP -serveradress Cykel Beskrivning om du är osäker. [PÅ] -kryssrutan för att hämta datum- och Nätverksinställningar. timme:minut). [Verkställ] -knappen för att spara inställningarna. NOTERA nätverksanslutningen startas om. Du kan omstarta nätverksanslutningen genom att klicka på [Starta om nätverk] på huvudmenyn. nätverksadministratör innan du anger serveradresserna.

60 3. Webbkontroll 3M Digital Projector X31/X36/X Säkerhetsinställningar Objekt Användarkonto Användarnamn Lösenord Nätverksstyrning Nätverksstyrning Autentiseringslösenord Autentiseringslösenord en gång till SNMP Community-namn Beskrivning Texten kan innehålla upp till 32 alfanumeriska tecken. upp till 32 alfanumeriska tecken. innehålla upp till 64 alfanumeriska tecken. [Verkställ]-knappen för att spara inställningarna. NOTERA nätverksanslutningen startas om. Du kan omstarta nätverksanslutningen genom att klicka på [Starta om nätverk] på huvudmenyn. användas.

61 3. Webbkontroll 3.10 Projektorstyrning med hjälp av Projektorstyrning-menyn. Välj en ikon med musen. NOTERA om användaren ändrar värdet manuellt. I sådana fall uppdaterar du sidan genom att klicka på [Uppdatera] -knappen. Objekt HUVUD STRÖM INGÅNGSKÄLLA BILDLÄGE BLANK PÅ/AV TYST FRYS FÖRSTORA FÖRSTORA POSITION v FÖRSTORA POSITION h MALL MIN BILD RADERA MIN BILD Beskrivning Väljer insignalskälla. Väljer inställning för bildläge. maximalt inställningsvärde har nåtts.

62 3. Webbkontroll 3M Digital Projector X31/X36/X Projektorstyrning (fortsättn.) Objekt BILD LJUSSTYRKA KONTRAST GAMMA FÄRGTEMP. FÄRG FÄRGTON SKÄRPA AKTIV IRIS SPARA MITT MINNE ÅTERKALLA MITT MINNE VISA ASPEKT OVERSCAN V POSITION H POSITION H PHASE H FAS AUTOJUSTERA UTFÖR INSIGNAL PROGRESSIV VIDEO NR FÄRGZON COMPONENT S-VIDEOFORMAT C-VIDEOFORMAT HDMI-FORMAT HDMI-OMRÅDE COMPUTER IN1 COMPUTER IN2 BILDLÅS - COMPUTER IN1 BILDLÅS - COMPUTER IN2 BILDLÅS - HDMI Beskrivning Anger gammainställning. Anger färgtemperaturen. Anger inställningen för Active iris. Anger bildförhållande. Anger inställningen för overscan. Anger lodrät position. Anger vågrät position. Anger vågrät fas. Anger vågrät storlek. Anger progressiv inställning. Anger inställningen för reducering av videobrus. Anger färgområde. Anger COMPONENT-port tinställningen. Anger s-video-formatinställningen. Anger videoformatinställningen. Anger typ av COMPUTER IN1-insignal. Anger typ av COMPUTER IN2-insignal

63 3. Webbkontroll 3.10 Projektorstyrning (fortsättn.) Objekt INSTÄLL AUTO KEYSTONE UTFÖR KEYSTONE V AUTO ECOLÄGE ECOLÄGE SPEGLING VÄNTLÄGE MONITOR OUT - COMPUTER IN1 MONITOR UT - COMPUTER IN2 MONITOR UT - LAN MONITOR UT - USB TYPE A MONITOR UT - USB TYPE B MONITOR UT - HDMI MONITOR UT - COMPONENT MONITOR UT - S-VIDEO MONITOR UT - VIDEO MONITOR UT - STANDBY Beskrivning Anger inställningen för lodrät keystone-störningen. Anger ecoläget. Väljer Väntläge. Anger MONITOR OUT när COMPUTER IN1-porten är vald. Anger MONITOR OUT när COMPUTER IN2-porten är vald. Anger MONITOR OUT när LAN-porten är vald. Anger MONITOR OUT när USB TYPE A-porten är vald. Anger MONITOR OUT när USB TYPE B-porten är vald. Anger MONITOR OUT när HDMI-porten är vald. Anger MONITOR OUT när COMPONENT-porten är vald. Anger MONITOR OUT när S-VIDEO-porten är vald. Anger MONITOR OUT när VIDEO-porten är vald. Anger MONITOR OUT i vänteläge. 63

64 3. Webbkontroll 3M Digital Projector X31/X36/X Projektorstyrning (fortsättn.) Objekt LJUD VOLYM HÖGTALARE LJUDKÄLLA - COMPUTER IN1 LJUDKÄLLA - COMPUTER IN2 LJUDKÄLLA - LAN LJUDKÄLLA - USB TYPE A LJUDKÄLLA - USB TYPE B LJUDKÄLLA - HDMI LJUDKÄLLA - COMPONENT LJUDKÄLLA - S-VIDEO LJUDKÄLLA - VIDEO LJUDKÄLLA - STANDBY HDMI AUDIO MICNIVÅ MICVOLYM SKÄRMBILD SPRÅK MENYLÄGE V MENYLÄGE H BLANK UPPSTART MinSkärm Lås MEDDELANDE MALL 64 C.C. - SKÄRM C.C. - LÄGE C.C. - KANAL Beskrivning Anger volyminställningen. COMPUTER IN1. COMPUTER IN2. LAN. HDMI. USB TYPE A. USB TYPE B. COMPONENT. S-VIDEO. VIDEO. Väljer mikrofonnivå. Anger lodrät menyposition. Anger vågrät menyposition. Anger startskärmens läge. Väljer inställning för mallskärmen. för hörselskadade). hörselskadade). för hörselskadade).

65 3. Webbkontroll 3.10 Projektorstyrning (fortsättn.) Objekt OPTION AUTOSÖK AUTO KEYSTONE DIREKT STRÖM PÅ AUTO STRÖM AV USB TYPE B MIN KNAPP-1 MIN KNAPP-2 MIN KÄLLA FJÄRR FREKVENS - NORMAL FJÄRR FREKVENS - HÖG Beskrivning keystone-störningen. registreras. Anger funktionerna för MY BUTTON-1-knappen på den medföljande fjärrkontrollen. Anger funktionerna för MY BUTTON-2-knappen på den medföljande fjärrkontrollen.

66 3. Webbkontroll 3M Digital Projector X31/X36/X Projektorstyrning (fortsättn.) med hjälp av Projektorstyrning på [AVSLUTA PRESENTERARLÄGE]. Objekt SERVICE AVSLUTA PRESENTERARLÄGE Beskrivning Tvingande avslut av presenterarläget. 66

67 3. Webbkontroll 3.11 Fjärrkontroll Du kan använda webbläsaren för att kontrollera projektorn. projektorns fjärrkontroll och webbläsaren på samma gång. Det kan leda till att projektorn inte fungerar som den ska. Funktionerna på den medföljande fjärrkontrollen visas på webb-fjärrkontrollens skärm. Objekt STRÖM COMPUTER VIDEO BLANK FRYS TYST MENY RETUR ÅTERSTÄLL SIDA UPP SIDA NED BILDSPEL Beskrivning STANDBY/ON-knappen. COMPUTER-knappen. VIDEO-knappen. BLANK-knappen. FREEZE-knappen. MUTE-knappen. MENU-knappen. ENTER-knappen. RESET-knappen. PAGE UP-knappen. PAGE DOWN-knappen. NOTERA åtgärd när en knapp hålls nedtryckt. många gånger du behöver. Även om du håller knappen nedtryckt skickar bara webb-fjärrkontrollen kommandot [STRÖM] -knappen trycks ned visas ett meddelandefönster med en [OK], tryck annars på [Avbryt]. [SIDA NED] och [SIDA UPP] -knapparna på webb-fjärrkontrollen kan inte användas som en musemulering på projektorn. 67

68 3. Webbkontroll 3M Digital Projector X31/X36/X Projektorstatus Objekt Felstatus Filtertid Filtertid Strömstatus Ingångsstatus Blank på/av Tyst Frys Beskrivning Visar aktuell felstatus Visar användningstid för den aktuella lampan. Visar aktuell strömstatus. Visar aktuell insignalkälla. Visar aktuell tyst läge-status. Visar aktuell Frys-status. 68

69 3. Webbkontroll 3.13 Starta om nätverk Starta om Objekt Beskrivning NOTERA sekunder innan du klickar på [Starta om] -knappen igen. 69

70 4. Funktionen Min bild 3M Digital Projector X31/X36/X46 Projektorn kan visa stillbilder som överförs via nätverket. 1-4 ) manualen för programmet. NÄTVERK-Meny i Snabbguide) NOTERA MY BUTTON ( OPTION-meny i Snabbguide) 7.3 Schemalägga händelser ( 81). USB-visning i Snabbguide)

71 4. Funktionen Min bild 4. Funktionen Min bild (fortsättn.) Exempel : "http:// /" i adressfältet på webbläsaren. 2) Ange ditt användarnamn och lösenord och klicka på [OK]. [Portinställningar] på huvudmenyn. [Aktivera] för att öppna Min bild-port (Port: 9716) på kryssrutan [Aktivera] för inställning av [Autentisering] lämna rutan tom. [Verkställ] för att spara inställningarna. [Säkerhetsinställningar] på huvudmenyn. 7) Välj [Nätverksstyrning] [Verkställ] för att spara inställningarna. NOTERA Nätverkskontroll port1 (Port: 23), Nätverkskontroll port2 (Port: 9715), PJLink -port (Port: 4352), Min bild-port (Port: 9716) och Messenger-port (Port: 9719). startas om. Du kan omstarta nätverksanslutningen genom att klicka på [Starta om nätverk] på huvudmenyn.

72 5. Meddelandefunktion 3M Digital Projector X31/X36/X46 Projektorn kan visa textdata på skärmen som överförs via nätverket. Textdata kan visas på skärmen på två sätt som visar text som överförs från datorn i realtid och den andra väljer och visar textdata från de som är lagrade i projektorn Visa textdata (t.ex. 4 ) NOTERA MY BUTTON av meddelandetext. ( OPTION-meny i Snabbguide) 7.3 Schemalägga händelser ( 81). 72

73 5. Meddelandefunktion 5. Meddelandefunktion (fortsättn.) används. Exempel : "http:// /" i adressfältet på webbläsaren. 2) Ange ditt användarnamn och lösenord och klicka på [OK]. [Portinställningar] på huvudmenyn. [Aktivera] för att öppna Messenger-port (Port: 9719) på kryssrutan [Aktivera] för inställning av [Autentisering] lämna rutan tom. [Verkställ] för att spara inställningarna. [Säkerhetsinställningar] på huvudmenyn. 7) Välj [Nätverksstyrning] [Verkställ] för att spara inställningarna. NOTERA Nätverkskontroll port1 (Port: 23), Nätverkskontroll port2 (Port: 9715), PJLink -port (Port: 4352), Min bild-port (Port: 9716) och Messenger-port (Port: 9719). startas om. Du kan omstarta nätverksanslutningen genom att klicka på [Starta om nätverk] på huvudmenyn. 73

74 6. Funktionen Nätverksbrygga 3M Digital Projector X31/X36/X46 ömsesidig konvertering av ett nätverksprotokoll och ett seriellt gränssnitt. denna projektor via Ethernet-kommunikation styra en extern enhet som är ansluten Protokolländring Ethernet Dator Extern enhet LAN port CONTROL port 6.1 Ansluta enheter LAN Ethernet-kommunikation. 2) Anslut projektorns CONTROL NOTERA säkerställa anslutningen. och använd lämplig kabel. ( "Connection to the ports" i Snabbguide TECHNICAL) 74

75 6. Funktionen Nätverksbrygga 6.2 Kommunikationsinställning OPTIONmeny - SERVICE KOMMUNIKATION i Snabbguide) för CONTROL-porten. överföringshastighet och paritet för CONTROL-porten i enlighet med Objekt Datalängd Förhållande 8 bitar (fast) metoden för CONTROL-porten i enlighet med den du använder. NOTERA ihåg att en olämplig inställning kan orsaka kommunikationsfel. CONTROL 6.3 Kommunikationsport Nätverksbryggport 50) NOTERA Nätverksbryggport-nummer.

76 6. Funktionen Nätverksbrygga 6.4 Överföringsmetod ( OPTION-meny - SERVICE KOMMUNIKATION i Snabbguide) HALV DUPLEX Denna metod låter projektorn utföra tvåvägskommunikation, men endast i en riktning i taget, antingen sändning eller mottagning av data. väntar på svarsdata från en extern enhet. Efter att projektorn har tagit emot svarsdata från en extern enhet eller svarsgränstiden passerar, kan projektorn ta emot data från datorn. Det innebär att projektorn styr sändning och mottagning av data för att synkronisera kommunikationen. Protokolländring Dator Ethernet Extern enhet Extern enhet Extern enhet Tidsgräns svar Extern enhet från en extern enhet. ( OPTION-meny - SERVICE KOMMUNIKATION i Snabbguide) AV 2s 3s ( AV) 76

77 6. Funktionen Nätverksbrygga 6.4 Överföringsmetod (fortsättn.) NOTERA och sända ut den till en extern enhet oavbrutet. AV är valt som standardinställning FULL DUPLEX Denna metod låter projektorn utföra tvåvägskommunkation, sändning och mottagning av data samtidigt, utan att övervaka svarsdata från en extern enhet. synkroniseringen. 77

78 7. Andra funktioner 3M Digital Projector X31/X36/X46 7. Andra funktioner 7.1 E-postvarningar Projektorn kan automatiskt skicka ett meddelande till angivna e-postadresser när NOTERA plötsligt förlorar ström. E-postinställningar ( 52) hjälp av en webbläsare. Exempel: : i adressfältet i webbläsaren. 2) Ange ditt användarnamn och lösenord och klicka på [OK]. [E-postinställningar] hittar du i 3.5 E-postinställningar ( 52). [Verkställ] -knappen för att spara inställningarna. NOTERA [Skicka testmeddelande] -knappen i [E-postinställningar] för att bekräfta att e-postinställningarna är korrekta. Följande e-postmeddelande levereras till de angivna adresserna. Date <Testdatum> Time <Testtid> IP Address <Projektorns IP-adress> 78

79 7. Andra funktioner 7.1 E-postvarningar (fortsättn.) [Larminställningar] inställningarna för e-postvarningar. 3.6 Larminställningar ( 53). [Verkställ] -knappen för att spara inställningarna. Fel- och varningsmeddelanden är formaterade som följer: IP Address <Projektorns IP-adress> 79

80 7. Andra funktioner 3M Digital Projector X31/X36/X Projektorhantering med SNMP projektorinformationen, oavsett om det gäller fel- eller varningsstatus, från datorn för att du ska kunna använda den här funktionen. NOTERA nätverksadministratör. SNMP-inställningar ( 50) Exempel: : i adressfältet i webbläsaren. 2) Ange ditt användarnamn och lösenord och klicka på [OK]. [Portinställningar] på huvudmenyn. NOTERA [Aktivera] -kryssrutan för att öppna SNMP-porten. Ange vilken IP- NOTERA SNMP-port måste [Starta om nätverk] och [Säkerhetsinställningar] på huvudmenyn. [SNMP] NOTERA Community-namn har ändrats [Starta om nätverk] och [Larminställningar] [Aktivera] Avmarkera [Aktivera] [Verkställ] -knappen för att spara inställningarna.

81 7. Andra funktioner 7.3 Schemalägga händelser NOTERA 56) datum ( 55) dagligen. ( 58)

82 7. Andra funktioner 3M Digital Projector X31/X36/X Schemalägga händelser (fortsättn.) Schemainställningar ( 55) Exempel : i adressfältet i webbläsaren. 2) Ange ditt användarnamn och lösenord och klicka på [OK]. [Schemainställningar] på huvudmenyn och välj önskad schemalagd [söndag]. [Aktivera] -kryssrutan för att aktivera schemat. [Verkställ] -knappen för att spara inställningarna. [Registrera] för att lägga till en ny händelse. [Radera] -knappen när du vill ta bort ett schema. NOTERA I vänteläge blinkar POWER-indikatorn i cirka tre sekunder när minst är strömsatt. 82

83 7. Andra funktioner 7.3 Schemalägga händelser (fortsättn.) Datum-/tidsinställningar ( 58) Exempel: : i adressfältet i webbläsaren. 2) Ange ditt användarnamn och lösenord och klicka på [OK]. [Datum-/tidinställningar] 3.8 Datum-/tidinställningar. ( 58) [Verkställ] -knappen för att spara inställningarna. NOTERA instruktionerna för hur du byter batteri. ( Byte av batteri för den interna klockan i Produktgaranti och säkerhetsguide) 83

84 7. Andra funktioner 7.4 Kommandokontroll via nätverket 232C-kommandon. Kommunikationsport Följande två portar är avsedda för kommandokontroll. TCP #23 (Nätverkskontroll port1 (Port: 23)) Nätverkskontroll port2 (Port: 9715)) NOTERA Kommandokontrollinställningar ( 50) Exempel: : i adressfältet i webbläsaren. 2) Ange ditt användarnamn och lösenord och klicka på [OK]. [Portinställningar] på huvudmenyn. [Aktivera] -kryssrutan för att öppna Nätverkskontroll port1 (Port: 23) [Aktivera] -kryssrutan för [Autentisering] -inställning när autentisering krävs. Annars avmarkerar du kryssrutan. [Aktivera] -kryssrutan för att öppna Nätverkskontroll port2 (Port: 9715) [Aktivera] -kryssrutan för [Autentisering] -inställning när autentisering krävs. Annars avmarkerar du kryssrutan. [Verkställ] -knappen för att spara inställningarna. 84

85 7. Andra funktioner 7.4 Kommandokontroll via nätverket (fortsättn.) 60) [Säkerhetsinställningar] på huvudmenyn. [Nätverksstyrning] och ange önskat autentiseringslösenord. [Verkställ] -knappen för att spara inställningarna. NOTERA Network Control Port1 (Port: 23), Nätverkskontroll port2 (Port: 9715), PJLink -port (Port: 4352), Min bild-port (Port: 9716) och Messenger-port (Port: 9719). startas om. Du kan omstarta nätverksanslutningen genom att klicka på [Starta om nätverk] på huvudmenyn.

86 7. Andra funktioner 3M Digital Projector X31/X36/X Kommandokontroll via nätverket (fortsättn.) Kommandoformat ( "RS-232C Communication" i Snabbguide TECHNICAL) Följande svar skickas dock tillbaka i händelse av autentiseringsfel, när autentisering är aktiverat. Svar Felkod Format för skickade data Header Datalängd RS-232Ccommand Kontrollsumma Anslutnings-ID header adderas med kontrollsumman. bifogas svarsdata) 86

87 7. Andra funktioner 7.4 Kommandokontroll via nätverket (fortsättn.) Format för mottagna data Anslutnings-ID:t (dessa data är desamma som data för anslutnings-id:t för Svar Anslutnings-ID Svar Anslutnings-ID <Fel-svar> Svar Felkod Anslutnings-ID 2 byte <Datasvar> Svar Data Anslutnings-ID 2 byte <Projektor upptagen-svar> Svar Statuskod Anslutnings-ID 2 byte <Autentiseringsfel-svar> Autentiseringsfelkod Svar Anslutnings-ID 87

88 7. Andra funktioner 3M Digital Projector X31/X36/X Kommandokontroll via nätverket (fortsättn.) Automatisk anslutningsfrånkoppling anslutningen upprättades, om ingen kommunikation sker. Autentisering Projektorn accepterar inga kommandon utan att autentiseringen sker, när autentisering har aktiverats. Projektorn använder en autentisering av Challenge kommandon du skickar. och skicka sedan data. returneras. Annars returneras ett autentiseringsfel. NOTERA autentiseringsdata utelämnas, så länge det gäller samma anslutning. 88

89 8. Felsökning 8. Felsökning Ingen bild Ansluta till nätverket Problem Trolig orsak Vad du bör kontrollera Projektorn du vill ansluta till går inte att hitta i listan över tillgängliga projektorer Det går inte att kommunicera Referenssi dnummer Projektorn är inte på. Är projektorns lampa på? Projektorns insignalskälla eller projektorns nätverksinställningar är Andra brandväggar än Windows Firewall är installerade på din PC. eller projektorns nätverksinställningar är Projektorns insignalskälla En åtkomstpunkt används och din PC är ansluten till åtkomstpunkten via Är projektorn inställd på och projektorns inställningar slår du av strömmen till projektorn och slår sedan på den projektorn i vänteläge och sedan slår på den igen är det inte säkert att de nya inställningarna tillämpas. brandvägg som är installerad och gör något av följande: listan över blockerade objekt - Inaktivera brandväggen medan du använder och projektorns inställning för ingångsport. Använd nätverksfunktioner som medföljer din PC eller att upprätta den trådlösa nätverksanslutningen. du i PC:ns eller kortets handbok. 8 8 (fortsätter på nästa sida) 89

90 8. Felsökning 3M Digital Projector X31/X36/X46 8. Felsökning (fortsättn.) Problem Trolig orsak Vad du bör kontrollera Referenssi dnummer är långsam i jämförelse med när bilden visas på datorn Projektorn kan inte skicka vidare dynamiska bilder, t.ex. PowerPoint -animeringar, i full hastighet. Graden av komprimering som används för att överföra bilder är för låg. Att ändra prioriteringen till menyn options kan hjälpa till att förbättra hastigheten. Att ändra prioriteringen till menyn options kan hjälpa till att förbättra hastigheten. Ingen bild Fotogalleri i Windows Vista. skärmdata för dator samtidigt Windows Vista används. Fotogalleri innan du använder mellan PC och projektorn kopplas ifrån om PC:ns skärmupplösning ändras under en nätverkspresentation. I vissa kombinationer av videokort för datorer och programvara kan det förekomma att bilderna - upp i mediaplayer - inte kan överföras till projektorn via Anslutningen PC-Projektor kan komma att kopplas ur när visningupplösningen för PC:n ändras då en bild visas. justera videoaccelereringen i ditt program, försök att justera ditt program för hur du gör inställningen. Anslut igen genom att trycka på knappen "Connect (anslutnings) knapp" efter att ha ändrat upplösningen för PC:n eller ändring av visningsupplösning före 37 mycket brus. Graden av komprimering som används för att överföra bilder är för hög. Försök att ange prioriteringen Det kan hända att hastigheten minskar. Varken genomskinlighet eller halvgenomskinlighet påverkar (Glas) tillsammans i Windows Aero -läge. funktioner hos Windows Vista Aero. (fortsätter på nästa sida)

91 8. Felsökning 8. Felsökning (fortsättn.) Problem Trolig orsak Vad du bör kontrollera Referenssi dnummer - Information från projektorn till datorn är inte korrekt eller fullständig - Projektorn svarar inte har frusit. projektorn och datorn fungerar inte korrekt. funktioner fungerar inte korrekt. *66

92

93 Viktig anmärkning Alla uttalande, teknisk information och rekommendationer relaterade till 3M:s produkter är baserade på information som tros vara pålitlig men dess riktighet och fullständighet är inte garanterad. Du måste därför utvärdera den och avgöra om den passar för ditt avsedda användande innan du använder denna produkt. Du åtar dig alla risker och ansvar i samband med sådan användning. din inköpsorder saknar kraft eller effekt om så uttryckligen inte har medgivits i skrift av en auktoriserad 3M-tjänsteman. Garanti 3M garanterar att 3M-produkten fungerar tillfredsställande under den garanterade hållbarhetstiden enligt den tillämpliga 3Mprodukthandboken som gäller på inköpsdatumet, om den används i enlighet med 3M:s förklaring om avsedd användning (www.3m. com/meetings). Garantierna som anges i tillämpliga 3M-produktmanualer är uteslutande och erstätter alla andra, uttryckliga 3M Austin Center Building A147-5N River Place Blvd. Austin, TX M Canada P.O. Box 5757 London, Ontario N6A 4T1 3M Mexico, S.A. de C.V. Apartado Postal Mexico, D.F Mexico 3M Europe Boulevard de l Oise Cerge Pontoise Cedex France

Digital projektor X56

Digital projektor X56 Digital projektor X56 Snabbguide Tack för att du har köpt denna projektor. Viktig anmärkning Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer för produkten. Se till att du läser

Läs mer

VPL-EW275/EW245/EW225 VPL-EX275/EX271/EX245/EX241/EX225/EX221

VPL-EW275/EW245/EW225 VPL-EX275/EX271/EX245/EX241/EX225/EX221 4-435-798-SE (1) Data Projector Bruksanvisning Läs denna handbok och den medföljande Snabbreferensen noggrant innan du börjar använda enheten och förvara dem sedan på en lättåtkomlig plats för framtida

Läs mer

IN5132/IN5142/IN5134/ IN5144/IN5135/IN5145

IN5132/IN5142/IN5134/ IN5144/IN5135/IN5145 Projektor IN5132/IN5142/IN5134/ IN5144/IN5135/IN5145 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst

Läs mer

LAN Control Utility (ProjectorView Grobal+/ProjectorView) Användarhandbok Innehåll

LAN Control Utility (ProjectorView Grobal+/ProjectorView) Användarhandbok Innehåll LAN Control Utility (ProjectorView Grobal+/ProjectorView) Användarhandbok Innehåll 1. Introduktion... 2 1.1. Förbereda användning av nätverksfunktioner... 2 1.2. Funktioner... 2 1.3. Systemkrav... 2 2.

Läs mer

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Projektor CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer

Läs mer

ViewSonic. PJL9371 XGA LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJL9371 XGA LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic XGA LCD Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя

Läs mer

Nätverkshandbok NPD5040-01 SV

Nätverkshandbok NPD5040-01 SV NPD5040-01 SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion Meddelanden... 3 Om den här handboken... 3 Försiktighet, Viktigt och Anmärkning... 3 Operativsystemsversioner... 3 Grundläggande om

Läs mer

ViewSonic. Pro8400 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. Pro8400 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic Pro8400 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - - - - Model No. : VS13647

Läs mer

Din manual NOKIA C110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824166

Din manual NOKIA C110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824166 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA C110. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning för nätverksprojektor

Bruksanvisning för nätverksprojektor Bruksanvisning för nätverksprojektor Innehåll Förberedelser...3 Ansluta projektorn till en dator...3 Trådbunden anslutning... 3 Trådlös anslutning (endast vissa modeller)... 4 QPresenter...7 Minsta systemkrav...7

Läs mer

Svensk version. LW320/LW321 Sweex trådlös 300N router. Förpackningens innehåll. Ordlista

Svensk version. LW320/LW321 Sweex trådlös 300N router. Förpackningens innehåll. Ordlista LW320/LW321 Sweex trådlös 300N router Utsätt inte Sweex trådlös 300N router för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex trådlös 300N

Läs mer

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning INNEHÅLL Inledning...5 Upphovsrätt på bilder...5 Viktigt...5 Information till användare som

Läs mer

Bruksanvisning för nätverksanvändare PT-E550W

Bruksanvisning för nätverksanvändare PT-E550W Bruksanvisning för nätverksanvändare PT-E550W PT-E550W Bruksanvisning för nätverksanvändare innehåller information om hur du ställer in trådlösa nätverk och Wireless Direct med Brother-skrivaren. Det finns

Läs mer

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2010 208-10643-01 v1.0 Varumärken NETGEAR och NETGEAR-logotypen är registrerade varumärken

Läs mer

Din manual LG N1T1DD1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3906027

Din manual LG N1T1DD1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3906027 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LG N1T1DD1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

MX722 Digital projektor Användarhandbok

MX722 Digital projektor Användarhandbok MX722 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok

MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller

Läs mer

SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok

SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...9 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...12

Läs mer

Säkerhetsvarning. Observera

Säkerhetsvarning. Observera 1 Säkerhetsvarning! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Observera Placera inga föremål inom 15 cm avstånd från enheten. Enheten uppnår höga temperaturer vilket leder till risk för brännskador. Använd endast kompatibla

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Internetfax och Internetutskrift i Windows På Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com) finns hjälp för alla dina utskriftsbehov. Där kan du hämta de

Läs mer

LCD-skärm. Bruksanvisning. SyncMaster 400UXN-3, 400UX-3, 460UXN-3, 460UX-3

LCD-skärm. Bruksanvisning. SyncMaster 400UXN-3, 400UX-3, 460UXN-3, 460UX-3 SyncMaster 400UXN-3, 400UX-3, 460UXN-3, 460UX-3 LCD-skärm Bruksanvisning Färgen och utseendet kan variera beroende på produkt. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Säkerhetsanvisningar

Läs mer

LX60ST/LW61ST Digital projektor Användarhandbok

LX60ST/LW61ST Digital projektor Användarhandbok LX60ST/LW61ST Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok

PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...11

Läs mer

MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok

MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

4-Port Cable/DSL Gateway Router Dela filer och Internet-anslutning

4-Port Cable/DSL Gateway Router Dela filer och Internet-anslutning 4-Port Cable/DSL Gateway Router Dela filer och Internet-anslutning nätverk F5D5230-4 Innehållsförteckning Introduktion...1-2 Produktbeskrivning...3-4 Belkins dockningstillbehör...5 Snabbinstallation Installera

Läs mer

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Bruksanvisning

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Bruksanvisning Wireless Network Audio System NAS-Z200DiR/Z200iR Bruksanvisning VARNING Se till att inte anläggningens ventilationshål täcks för av tidningar, borddukar, gardiner eller liknande, eftersom det kan medföra

Läs mer

Handbok för trådlös installation

Handbok för trådlös installation Handbok för trådlös installation 2009 Lexmark International, Inc. Med ensamrätt. Om utgåvan November 2008 Följande stycke gäller inte för länder där sådana bestämmelser inte är förenliga med gällande lagstiftning:

Läs mer

HP Jornada 540 Series Pocket PC. Användarhandbok. Artikelnummer F1824-90003 Tryckt i Singapore Utgåva 1

HP Jornada 540 Series Pocket PC. Användarhandbok. Artikelnummer F1824-90003 Tryckt i Singapore Utgåva 1 HP Jornada 540 Series Pocket PC Användarhandbok Artikelnummer F1824-90003 Tryckt i Singapore Utgåva 1 Upphovsrätt Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell på grund av ändringar införda

Läs mer

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC LocationFree Basstation LocationFree Player för PC Bruksanvisning LF-PK1 LF-B1 LFA-PC2 2006 Sony Corporation Innehåll Vad är basstation LocationFree?... 4 Identifiera delar och reglage (basstation)...

Läs mer

E-MANUAL. imagine the possibilities

E-MANUAL. imagine the possibilities E-MANUAL imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com/register Model Serial No. Innehåll Kanalinställning

Läs mer