Map Utility Ver. 1.4 Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Map Utility Ver. 1.4 Användarhandbok"

Transkript

1 SVENSKA Map Utility Ver..4 Användarhandbok Innehåll i användarhandboken Skärmbilderna i exemplen i den här handboken är hämtade från Windows 7. GPS-mottagaren eller kameran visas som en ikon. Exempel: GPS-mottagaren GP-E GP-E EOS 6D EOS 6D anger alternativ som du ska välja på menyn. (Exempel: Menyn [File/Arkiv] [Exit/Avsluta].) Hakparenteser används för att markera namn på menyer, knappar och fönster som visas på datorskärmen. ** anger sidhänvisningar. Klicka här om du vill gå till den aktuella sidan. : Anger information som bör läsas före användning. : Anger ytterligare information som du kan ha nytta av. Bläddra mellan sidor Klicka på pilarna längst ned till höger på skärmen. : nästa sida : föregående sida : återgå till en tidigare sida CANON INC. 202 CEL-ST6TA250

2 Inledning Map Utility version.4 är en programvara som används till att visa fotograferingsplatser för bilder som tagits med EOS-kameror som antingen har inbyggda GPS* -funktioner eller används med en GPSmottagare från Canon. Om du tar bilder med en EOS 6D* 2, eller någon annan typ av EOS-kamera med GPS-mottagaren GP-E2, kan du visa bilderna med färdvägar (rörelsebanor). * GPS (Global Positioning System) är ett satellitsystem som används för positionsbestämning * 2 EOS 6D och EOS 6D i den här handboken hänvisar till EOS 6D (WG), den modell som är utrustad med en inbyggd GPS-mottagare. Hämta och installera Map Utility Version.4 Map Utility version.4 hämtas och installeras automatiskt när du installerar ImageBrowser EX från EOS Solution Disk (medföljer EOS 6D) i en dator med internetåtkomst. Huvudfunktioner i Map Utility version.4 Huvudfunktionerna i Map Utility är följande: Visa var bilder är tagna GP-E GP-E2 EOS 6D Importera geotaggade bilder och visa fotograferingsplatserna på en karta. Importera GPS-loggfiler Anslut GP-E2 till en dator och importera och spara GPSloggfilerna på datorn. Redigera GPS-loggfiler Det går att redigera informationen i importerade GPS-loggfiler. Visa färdvägar (rörelsebanor) GP-E2 GP-E2 GP-E2 EOS 6D EOS 6D Importera GPS-loggfilerna från GP-E2 eller EOS 6D om du vill visa hur du har förflyttat dig mellan fotograferingsplatserna på en karta. Geotagga bilder Använd GPS-loggfilerna från GP-E2 eller EOS 6D om du vill geotagga bilder utan GPS-information. Justera loggningsintervallet, ta bort loggar GP-E2 GP-E2 EOS 6D Anslut GP-E2 till en dator och justera mottagarens loggningsintervall eller ta bort logginformation från mottagaren. Uppdatera GPS-mottagarens firmware Anslut GP-E2 till en dator om du vill uppdatera mottagarens firmware till den senaste versionen. GP-E2 Andra funktioner Du kan söka efter platser på kartan och spara fotograferingsplatser eller annan information som visas i Map Utility som Google Earth -filer. Om du vill importera GPS-loggfiler i EOS 6D till datorn och ta bort logginformationen använder du programvaran EOS Utility. Den ingår i EOS Solution Disk som medföljde EOS 6D. Mer information finns i EOS Utility Användarhandbok (PDF). Bilder och färdvägar visas med hjälp av Google Maps. Bildernas platsinformation och GPS-loggar skickas till tjänstleverantörer. Avgifter för anslutning till Internet eller åtkomstpunkter kan tillkomma. Geotaggade bilder och GPS-loggar kan innehålla information som går att koppla till en specifik individ. Var försiktig när du delar filer och lägger ut bilder på webbplatser där många kan se dem. Använd inte Map Utility samtidigt som du redigerar bilder med Digital Photo Professional. De redigerade bilderna kanske inte sparas på rätt sätt. Om ImageBrowser EX Vid installation och avinstallation av Map Utility måste du ha ImageBrowser EX. Om du startar ImageBrowser EX samtidigt som det finns en Internetanslutning uppdateras både ImageBrowser EX och Map Utility automatiskt och efter behov till den senaste versionen. 2

3 Systemkrav Operativsystem Dator Processor RAM-minne Gränssnitt Skärm * Kompatibel med Service Pack * 2 Kompatibel med Service Pack 2 * 3 Kompatibel med Service Pack 3 Windows 7*, Windows Vista* 2 Windows XP* 3 Datorer med något av operativsystemen ovan (förinstallerat) och en USB-port. Internetanslutning krävs.,6 GHz Pentium eller mer Windows 7 (64-bitars): 2 GB eller mer Windows 7 (32-bitars): GB eller mer Windows Vista (64- eller 32-bitars): GB eller mer Windows XP: 52 MB eller mer USB 024 x 768 upplösning eller högre Filformat Bildfiler Filtyp Stillbilder Videoscener GPS-loggfiler RAWbilder JPEGbilder Bilder i Canon RAW-format JPEG-bilder som är kompatibla med Exif 2.2, 2.2 och 2.3 Videoscener som spelats in med EOS-kameror från januari 202 Filtyp GPS-loggfiler i NMEA-textformat som registrerats med GPS-mottagaren GP-E2 eller EOS 6D Filnamnstillägg.CR2.JPG.MOV Filnamnstillägg.LOG Operativsystem Mac OS X Dator Processor RAM-minne Gränssnitt Skärm Datorer med något av operativsystemen ovan (förinstallerat) och en USB-port. Internetanslutning krävs. Core Duo,83 GHz eller högre GB eller mer USB 024 x 768 upplösning eller högre 3

4 Innehåll Inledning... 2 Hämta och installera Map Utility Version Huvudfunktioner i Map Utility version Systemkrav... 3 Filformat... 3 Starta Map Utility... 5 Visa platsinformation för bilder... 6 Importera GPS-loggfiler från GPS-mottagaren... 7 Importera GPS-loggfiler från datorn... 9 Redigera information i GPS-loggfilerna... 9 Ta bort onödiga GPS-loggfiler från listan... 0 Geotagga bilder... Geotagga bilder automatiskt... 2 Uppdatera GPS-mottagarens firmware... 3 Ställa in positionsintervallet... 4 Ta bort GPS-loggfiler från GPS-mottagaren... 6 Preferenser... 7 Lista över funktioner i huvudfönstret... 9 Övrig information... 2 Installationen kunde inte slutföras... 2 Ta bort programvaran (avinstallera)

5 Starta Map Utility Klicka på [ ] (knappen [Start] i Windows XP) [All programs/alla program] [Canon Utilities/Canonverktyg] mappen [Map Utility] ikonen [Map Utility]. Map Utility startar. Klicka på [Go/Gå] [Applications/Program], öppna mappen [Canon Utilities/Canon-verktyg] och sedan mappen [Map Utility]. Dubbelklicka på ikonen [Map Utility]. Map Utility startar. Det går även att starta Map Utility från Digital Photo Professional (version 3. eller senare), som medföljer alla EOS-kameror. Mer information finns i Digital Photo Professional Användarhandbok (PDF-fil). 5

6 Visa platsinformation för bilder Importera bilder till Map Utility och visa platsinformation. Välj fliken [Images/Bilder] i huvudfönstret och klicka på knappen [ ]. I nästa fönster väljer du vilka bildfiler du vill öppna genom att ange lagringsplatsen för filerna eller filnamnen. Klicka sedan på knappen [Open/Öppna]. Om du vill förstora en bild dubbelklickar du på bildfilen i bildlistan eller på tumnagelbilden på kartan. För videoscener (MOV-filer) öppnas ett separat uppspelningsfönster. Visa bildernas platsinformation genom att markera bildfilerna i bildlistan och välja [Display location information details/visa platsinformation] på menyn [View/Visa]. Bildfilerna importeras och läggs till i bildlistan på fliken [Images/ Bilder]. Bildernas fotograferingsplats visas med röda knappnålar på kartan. Om du vill visa bilder med platsinformation på kartan klickar du på en bildfil i listan eller på en knappnål på kartan. Bilderna i bildlistan kan taggas med de tider som matchar tiderna i de GPS-loggfiler som finns i listan med GPS-loggfiler. I så fall visas färdvägen enligt GPS-loggfilen när du klickar på en knappnål på kartan. I de fall som bilderna är taggade med fotograferingsriktning visas detta med hjälp av knappnålar. Kartdata 202 ZENRIN - Du kan lägga till bildfiler i listan genom att dra och släppa bilderna direkt i listan. Du kan även importera filerna genom att markera bildfilerna i Digital Photo Professional (version 3. eller senare) och sedan starta Map Utility från Digital Photo Professional. Map Utility-kartorna visas endast om datorn är ansluten till Internet. 6

7 Importera GPS-loggfiler från GPS-mottagaren GP-E2 GPS-loggfiler som är lagrade på GPS-mottagaren GP-E2 kan importeras till Map Utility. När de importeras sparas logginformationen på datorn. Anslut GP-E2 till datorn. Starta GP-E2 och anslut uttaget [DIGITAL] till USB-porten på datorn. Använd gränssnittskabeln som medföljer kameran. Sätt i den stora kontakten i datorns USB-port. Mer information om USB-portarnas placering finns i datorns användarhandbok. Sätt i den lilla kontakten i uttaget [DIGITAL] på GP-E2. Mer information om uttaget [DIGITAL] på GP-E2 finns i användarhandboken till GP-E2-mottagaren. Starta Map Utility. (sid. 5) 2 3 Välj fliken [GPS log files/gps-loggfiler] i huvudfönstret. Klicka på knappen [ ] och sedan på [Next/Nästa] i nästa fönster. GPS-loggfilerna importeras till datorn och läggs till i listan med loggfiler på fliken [GPS log files/gps-loggfiler]. 7

8 Importerade GPS-loggfiler sparas på följande platser: [Canon Utilities/Canon-verktyg] i datorns dokumentmapp [GPS Log Files/GPS-loggfiler] [Documents/Dokument] [Canon Utilities/Canon-verktyg] [GPS Log Files/GPS-loggfiler] Klicka på en GPS-loggfil i listan med GPS-loggfiler om du vill visa färdvägar (rörelsebanor) på en karta. Kartdata 202 ZENRIN - 8

9 Importera GPS-loggfiler från datorn Så här importerar du GPS-loggfilerna som finns sparade på datorn till Map Utility: Välj fliken [GPS log files/gps-loggfiler] i huvudfönstret och klicka på knappen [ ]. I nästa fönster anger du filernas lagringsplats eller filnamnen. Klicka sedan på knappen [Open/Öppna]. Redigera information i GPS-loggfilerna GP-E2 EOS 6D En del av informationen i GPS-loggfilerna som importeras till Map Utility är redigerbar. Redigerbara objekt är [Name/Namn] och [Time difference/ Tidsskillnad] (tidsskillnad mellan lokal tid och GMT-tid). Inställningen [Time difference/tidsskillnad] kan till exempel användas när kamerans [Tidszon] är felaktigt inställd. Välj fliken [GPS log files/gps-loggfiler] i huvudfönstret. Markera den loggfil du vill redigera och klicka på knappen [ ]. GPS-loggfilerna importeras. När importen är klar läggs filerna till i listan med GPS-loggfiler. Visa färdvägar (rörelsebanor) på en karta genom att klicka på en av GPS-loggfilerna i listan. Kartdata 202 ZENRIN - Fönstret [GPS log file information/information i GPS-loggfil] visas. 9

10 2 Redigera informationen i GPS-loggfilen och klicka på [OK]. Ta bort onödiga GPS-loggfiler från listan Onödiga GPS-loggfiler kan tas bort från listan med GPS-loggfiler. Observera att filerna finns kvar på datorn när du tar bort dem från listan. Välj fliken [GPS log files/gps-loggfiler] i huvudfönstret. Markera den loggfil du vill ta bort och klicka på knappen [ ]. Informationen redigeras i GPS-loggfilen. 2 Kartdata 202 ZENRIN - I nästa fönster som visas klickar du på [OK]. Den markerade loggfilen tas bort från listan med GPS-loggfiler. 0

11 Geotagga bilder Bilder utan platsinformation kan geotaggas enligt följande. 2 Importera bildfilerna. (sid. 6) Välj fliken [Images/Bilder] i huvudfönstret. Markera en bild och klicka på knappen [ ]. 3 Klicka på önskad plats på kartan och sedan på knappen [Save/Spara] i nästa dialogruta. Kartdata 202 ZENRIN - Den blå knappnålen blir röd och platsinformation läggs till för bildfilen. Kartdata 202 ZENRIN - Du kan ta bort platsinformation från geotaggade bildfiler genom att markera en bild och klicka på knappen [ ]. Om du anger en plats i sökrutan ovanför kartan visas en lista med förslag på platser. När du markerar en plats och klickar på knappen [ ] flyttas kartan till den platsen. Det här är ett bra tillvägagångssätt när du vill hitta olika fotograferingsplatser.

12 Geotagga bilder automatiskt GP-E2 EOS 6D Bilder utan platsinformation kan geotaggas automatiskt med hjälp av GPS-logginformationen från GP-E2 eller EOS 6D. 2 3 Importera bildfilerna. (sid. 6) Importera GPS-loggfilerna. (sid. 7, sid. 9) Välj fliken [Images/Bilder] i huvudfönstret. Klicka på [ ]. 4 Klicka på [Save/Spara]. Kartdata 202 ZENRIN - De blå knappnålarna blir röda och bilderna förses med GPSplatsinformation. Kartdata 202 ZENRIN - Bildernas latitud och longitud, vars fotograferingstid överensstämmer med tiden i GPS-loggfilen, markeras med en blå knappnål. Den GPS-platsinformationen som läggs till hämtas från den position vars tid är den som ligger närmast fotograferingstiden. Om du vill visa färdvägarna (rörelsebanor) utifrån GPS-mottagaren på en karta efter att du har lagt till GPS-platsinformation för bilderna klickar du på en av knappnålarna på kartan. 2

13 Uppdatera GPS-mottagarens firmware GP-E2 Firmware i GPS-mottagaren GP-E2 kan uppdateras efter behov. Se till att du har hämtat firmware från Canons webbplats innan du utför följande steg. Observera att hämtning av firmware kräver Internetanslutning. 2 3 Anslut GP-E2 till datorn. (sid. 7) Starta Map Utility. (sid. 5) Klicka på knappen [ ] i huvudfönstret. 4 I den här dialogrutan väljer du fliken [General/ Allmänt]. Under [Firmware version/firmwareversion] klickar du på knappen [Update/Uppdatera]. I nästa fönster anger du lagringsplats för firmware och filnamnet. Klicka sedan på knappen [Open/Öppna]. Uppdateringen av enhetens firmware påbörjas. Ett meddelande visas när uppdateringen är klar. Stäng fönstret som visas genom att klicka på [OK]. Dialogrutan för inställningar visas. 3

14 5 Klicka på [OK] i dialogrutan för inställningar. Ställa in positionsintervallet GP-E2 Du kan ange hur ofta GPS-mottagaren GP-E2 ska hämta ny positionsinformation. Ju kortare intervall du anger, desto mer exakt platsinformation får bilderna. Men det här kortar även ned batteritiden. 2 3 Anslut GP-E2 till datorn. (sid. 7) Starta Map Utility. (sid. 5) Klicka på knappen [ ] i huvudfönstret. Dialogrutan för inställningar stängs. Dialogrutan för inställningar visas. 4

15 4 I den här dialogrutan väljer du fliken [Settings/ Inställningar]. Ställ in önskat positionsintervall genom att dra reglaget. Intervallet kan ställas in på en åttagradig skala, från varje sekund till var 5:e minut. 5 Klicka på [OK]. Inställningen uppdateras och dialogrutan för inställningar stängs. 5

16 Ta bort GPS-loggfiler från GPS-mottagaren GP-E2 GPS-loggfiler som finns lagrade på GPS-mottagaren GP-E2 kan tas bort på följande sätt. 2 3 Anslut GP-E2 till datorn. (sid. 7) Starta Map Utility. (sid. 5) Klicka på knappen [ ] i huvudfönstret. 4 I den här dialogrutan väljer du fliken [Settings/ Inställningar]. Klicka på knappen [Clear/Ta bort] under [Clear log data/ta bort loggdata]. I nästa fönster som visas klickar du på [OK]. GPS-loggfilerna tas bort. Ett meddelande visas när borttagningen av GPS-loggfilerna är klar. Stäng fönstret som visas genom att klicka på [OK]. Dialogrutan för inställningar visas. 6

17 5 Klicka på [OK] i dialogrutan för inställningar. Dialogrutan för inställningar stängs. Preferenser GP-E2 EOS 6D I preferenserna för Map Utility kan du ställa in hur färdvägar (rörelsebanor) ska visas. Inställningarna gör att färre färdvägar visas utifrån informationen i GPS-loggfilerna. Följande två inställningar kan anges. Antal satelliter som ska användas för positionsbestämning: Ju fler satelliter som används, desto mer exakt positionsbestämning. HDOP (horisontell positionsnoggrannhet): Beräknas utifrån fördelningen av satelliter vid positioneringstillfället. Ju lägre HDOPvärde, desto mer exakt positionsbestämning. 2 Starta Map Utility. (sid. 5) Klicka på [ ] i huvudfönstret. Fönstret [Preferences/Preferenser] öppnas. Markera kryssrutan [Only display motion paths for data matching the following criteria/visa endast rörelsebanor för data som överensstämmer med följande kriterier], om den inte redan är det. 7

18 3 Ange inställningarna genom att dra reglagen under [Number of satellites in use/antal satelliter som används] och [HDOP (Horizontal dilution of precision)/hdop (horisontell positionsnoggrannhet)]. 4 Klicka på [OK]. Inställningarna uppdateras och fönstret stängs. Om du klickar på [Apply/Tillämpa] tillämpas de aktuella inställningarna utan att fönstret stängs, vilket kan vara användbart när du vill se hur skärmen ändras. 8

19 Lista över funktioner i huvudfönstret GPS-loggfil (sid. 9, sid. 0) Fliken [GPS log files/gps-loggfiler] (sid. 7, sid. 9, sid. 0) Fliken [Images/Bilder] (sid. 6, sid., sid. 2) Bildlista (sid. 6) Bildfil (sid. 6, sid., sid. 2) GPS-symbol Knapp för att söka på karta (sid. ) Knappnål (sid. 6, sid., sid. 2) Knapp för att exportera fil för Google Earth * Knapp för att starta ett annat program *2 Macintosh-version: Knapp för GPSinställningar (sid. 3, sid. 4, sid. 6) Hjälpknapp Knapp för preferenser (sid. 7) Lista med GPSloggfiler (sid. 7, sid. 8, sid. 0) Knapp för att importera från GPS-mottagare (sid. 7) Knapp för att importera från fil (sid. 9) Knapp för att redigera information i GPS-loggfiler (sid. 9) Knapp för att ta bort GPSloggfiler från listan (sid. 0) Kartdata 202 ZENRIN - Färdvägar (rörelsebanor) enligt GPS-loggfil (sid. 8, sid. 7) Knapp för att lägga till platsinformation automatiskt (sid. 2) Knapp för att lägga till landmärken Knapp för att lägga till platsinformation (sid. ) Knapp för att lägga till bilder (sid. 6) Macintosh-version: 9

20 * Exportera fil för Google Earth Med den här knappen kan du exportera bilder och platsinformation i bildlistan till ett standardfilformat för kartor som kan öppnas med Google Earth. När dialogrutan [Save As/Spara som] visas anger du var du vill spara filen. Klicka sedan på [OK]. Exporterade filer har filnamnstillägget.kmz. Du måste installera Google Earth för att kunna använda de här filerna. Observera att fönstren kanske inte visas korrekt i vissa versioner av Google Earth. * 2 Starta ett annat program Med den här knappen kan du starta kompatibla program. När du klickar på knappen visas en meny med Map Utility-kompatibla program. Det program du väljer startas, där du kan öppna den bild som för närvarande visas i Map Utility. 20

21 Övrig information Installationen kunde inte slutföras Välj behörighet på administratörsnivå ([Computer administrator/ Datoradministratör], [Administrator/Administratör] osv.) som användarinställning. Du kan inte installera programvaran om en användarinställning annan än behörighet på administratörsnivå har valts. Mer information om hur du väljer en behörighet på administratörsnivå finns i datorns användarhandbok. Visa mappen som programvaran är sparad i. Öppna mappen [Canon Utilities/Canon-verktyg]. Det går inte att installera programvaran om du inte är inloggad på ett konto med administratörsbehörighet. Logga in igen på ett konto med administratörsbehörighet. Information om hur du loggar in och hur du anger administratörsinställningar finns i användarhandboken till den Macintosh-dator du använder eller för Mac OS X. Ta bort programvaran (avinstallera) Stäng ned alla program innan du avinstallerar programvaran. Logga in med behörighet på administratörsnivå när du avinstallerar programvaran. För att undvika funktionsfel i datorn bör du alltid starta om datorn efter att du har avinstallerat en programvara. Om du inte startar om datorn innan du installerar programvaran på nytt kan det leda till att datorn inte fungerar som den ska Dra mappen [Map Utility] till papperskorgen. Välj menyn [Finder] på skrivbordet [Empty Trash/ Töm papperskorgen]. Programvaran tas bort. Starta om datorn. 2 Klicka på [ ] (knappen [Start] i Windows XP) [All Programs/Alla program] [Canon Utilities/Canonverktyg] [ImageBrowser EX] [ImageBrowser EX Uninstall/Avinstallera ImageBrowser EX]. Fortsätt avinstallationen enligt anvisningarna på skärmen. Programvaran (Map Utility och ImageBrowser EX) avinstalleras. 2

22 Om användarhandboken Det är förbjudet att helt eller delvis återge innehållet i den här användarhandboken utan tillstånd. Canon kan utan föregående meddelande ändra programvaruspecifikationer och innehåll i den här användarhandboken. Skärmbilder och fönster i programvaran som visas i den här användarhandboken kan skilja sig något från den verkliga programvaran. Innehållet i den här användarhandboken har granskats noggrant. Om du ändå upptäcker några fel eller utelämnanden får du gärna kontakta ett Canon Service Center. Observera att oavsett det som nämns ovan tar Canon inget ansvar för resultatet vid användningen av programvaran. Den kamera och de tillbehör som nämns i den här användarhandboken gäller från och med september 202. Om du vill ha information om programvaran kompatibilitet med eventuella kameror och tillbehör som lanseras därefter kan du kontakta valfritt Canon Service Center. Varumärkesinformation Microsoft och Windows är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Macintosh är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Google, Google Maps och Google Earth är varumärken som tillhör Google Inc. Andra namn och produkter, som inte nämns här ovan, kan vara registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive företag. 22

Användarhandbok. Klicka på en av följande flikar för att gå till det avsnittet i handboken. ImageBrowser EX. CameraWindow

Användarhandbok. Klicka på en av följande flikar för att gå till det avsnittet i handboken. ImageBrowser EX. CameraWindow Användarhandbok Klicka på en av följande flikar för att gå till det avsnittet i handboken. ImageBrowser EX CameraWindow Användare som har en EOS-kamera: Använd EOS Utility för dessa åtgärder istället för

Läs mer

ImageBrowser EX Användarhandbok

ImageBrowser EX Användarhandbok ImageBrowser EX Användarhandbok ImageBrowser EX CameraWindow CEL-SS4RA50 Symboler och navigering i handboken Symboler i handboken Navigera i handboken Operativsystemsmiljöer som stöds Systemkrav Symboler

Läs mer

Adobe. Type Manager 4.1. Användarhandbok

Adobe. Type Manager 4.1. Användarhandbok Adobe Type Manager 4.1 Användarhandbok 1999 Adobe Systems Incorporated. Alla rättigheter förbehålles Adobe Type Manager 4.1 Användarhandbok för Windows Den här användarhandboken, samt den programvara som

Läs mer

Programvaruguide. Swedish

Programvaruguide. Swedish Programvaruguide Swedish Inledning Översikt av MediaBrowser Vad du kan göra med MediaBrowser 4 Innan MediaBrowser tas i bruk 5 Filer som stöds 7 Starta 8 Avsluta 9 Redigera videor Klippa ut scener som

Läs mer

HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING

HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING Master Page: Cov M5D2_D5+DSC_glb_InstaGuide.fm Page 1 Friday, October 29, 2004 4:18 PM SVENSKA HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING LYT1356-009A 2004 Victor Company of Japan,

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Adobe. Type Manager Deluxe 4.1. Användarhandbok

Adobe. Type Manager Deluxe 4.1. Användarhandbok Adobe Type Manager Deluxe 4.1 Användarhandbok 1999 Adobe Systems Incorporated. Alla rättigheter förbehålles Adobe Type Manager Deluxe 4.1 Användarhandbok för Windows Den här användarhandboken, samt den

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Moov/Navman Spirit-serien. Bruksanvisning till MioMore Desktop

Moov/Navman Spirit-serien. Bruksanvisning till MioMore Desktop Moov/Navman Spirit-serien Bruksanvisning till MioMore Desktop Innehåll Välkommen...4 Vad är MioMore Desktop?...5 Hur installerar jag MioMore Desktop på datorn?...6 MioMore Desktop meny...8 Allmänna inställningar...9

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken beskriver hur du använder kameran på rätt sätt. Förvara handboken

Läs mer

FileMaker. Handboken Installation och nya funktioner. för FileMaker Pro 12 och FileMaker Pro 12 Advanced

FileMaker. Handboken Installation och nya funktioner. för FileMaker Pro 12 och FileMaker Pro 12 Advanced FileMaker Handboken Installation och nya funktioner för FileMaker Pro 12 och FileMaker Pro 12 Advanced 2007-2012, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien

Läs mer

Användarhandbok. Lenovo Security Solution FP

Användarhandbok. Lenovo Security Solution FP Användarhandbok Lenovo Security Solution FP Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller

Läs mer

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG Användarhandbok NeroVision Express 3 Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor hemma Nero AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till NeroVision Express 3 och programvaran

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/588468

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/588468 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA BIZHUB C350. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1 Trådlöst LAN-handbok Den här handboken beskriver hur du använder kameran för att skicka och ta emot bilder trådlöst. Anvisningar om hur du använder kameran, samt säkerhetsföreskrifter, hittar du i Användarhandbok

Läs mer

Vad kan man göra med PDF Professional?

Vad kan man göra med PDF Professional? Snabbguide Varför är PDF-filer så populära? PDF (Portable Document Format) har utvecklats till standard när dokument ska utbytas mellan olika plattformar och datormiljöer. Det finns över 200 miljoner PDF-dokument

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04

Sharpdesk V3.3. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04 Sharpdesk V3.3 Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04 Upphovsrätt 2000-2010 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående

Läs mer

Axalon Office Connector SP Användarhandledning

Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP 2013, senast reviderad: den 8 juni 2015 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 4 Syfte... 4 Vem är denna handledning

Läs mer

Sätt igång med QuarkXPress 10.5

Sätt igång med QuarkXPress 10.5 Sätt igång med QuarkXPress 10.5 INNEHÅLL Innehåll Sammanhörande dokumentation...4 Systemkrav...5 Systemkrav: Mac OS X...5 Systemkrav: Windows...5 Installation: Mac OS...7 Lägga till filer efter installationen:

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

J URIDISK INFORMATION

J URIDISK INFORMATION J URIDISK INFORMATION Copyright 2006 Nuance Communications, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna handbok får överföras, kopieras, reproduceras, lagras i arkivsystem eller översättas till något språk

Läs mer

FileMaker. Installation och nya funktioner. för FileMaker Pro 13 och FileMaker Pro 13 Advanced

FileMaker. Installation och nya funktioner. för FileMaker Pro 13 och FileMaker Pro 13 Advanced FileMaker Installation och nya funktioner för FileMaker Pro 13 och FileMaker Pro 13 Advanced 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054,

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

DIKO- manual. 2014-09- 14 Bitte Rydeman

DIKO- manual. 2014-09- 14 Bitte Rydeman DIKO- manual 2014-09- 14 Bitte Rydeman Föreningen Furuboda, 2014. DIKO är en webbtjänst under utveckling. Den som använder tjänsten gör detta på egen risk. Det görs regelbundna backupper av innehållet

Läs mer

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter Bruksanvisning Visa mätresultat Visa olika slags rapporter Gör individuella mätarinställningar Spara flera användare Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01 För användning med alla Bayers

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

J URIDISK INFORMATION

J URIDISK INFORMATION Användarhandboken J URIDISK INFORMATION Copyright 2009 Nuance Communications, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna handbok får överföras, kopieras, reproduceras, lagras i arkivsystem eller översättas

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer