Map Utility Ver. 1.4 Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Map Utility Ver. 1.4 Användarhandbok"

Transkript

1 SVENSKA Map Utility Ver..4 Användarhandbok Innehåll i användarhandboken Skärmbilderna i exemplen i den här handboken är hämtade från Windows 7. GPS-mottagaren eller kameran visas som en ikon. Exempel: GPS-mottagaren GP-E GP-E EOS 6D EOS 6D anger alternativ som du ska välja på menyn. (Exempel: Menyn [File/Arkiv] [Exit/Avsluta].) Hakparenteser används för att markera namn på menyer, knappar och fönster som visas på datorskärmen. ** anger sidhänvisningar. Klicka här om du vill gå till den aktuella sidan. : Anger information som bör läsas före användning. : Anger ytterligare information som du kan ha nytta av. Bläddra mellan sidor Klicka på pilarna längst ned till höger på skärmen. : nästa sida : föregående sida : återgå till en tidigare sida CANON INC. 202 CEL-ST6TA250

2 Inledning Map Utility version.4 är en programvara som används till att visa fotograferingsplatser för bilder som tagits med EOS-kameror som antingen har inbyggda GPS* -funktioner eller används med en GPSmottagare från Canon. Om du tar bilder med en EOS 6D* 2, eller någon annan typ av EOS-kamera med GPS-mottagaren GP-E2, kan du visa bilderna med färdvägar (rörelsebanor). * GPS (Global Positioning System) är ett satellitsystem som används för positionsbestämning * 2 EOS 6D och EOS 6D i den här handboken hänvisar till EOS 6D (WG), den modell som är utrustad med en inbyggd GPS-mottagare. Hämta och installera Map Utility Version.4 Map Utility version.4 hämtas och installeras automatiskt när du installerar ImageBrowser EX från EOS Solution Disk (medföljer EOS 6D) i en dator med internetåtkomst. Huvudfunktioner i Map Utility version.4 Huvudfunktionerna i Map Utility är följande: Visa var bilder är tagna GP-E GP-E2 EOS 6D Importera geotaggade bilder och visa fotograferingsplatserna på en karta. Importera GPS-loggfiler Anslut GP-E2 till en dator och importera och spara GPSloggfilerna på datorn. Redigera GPS-loggfiler Det går att redigera informationen i importerade GPS-loggfiler. Visa färdvägar (rörelsebanor) GP-E2 GP-E2 GP-E2 EOS 6D EOS 6D Importera GPS-loggfilerna från GP-E2 eller EOS 6D om du vill visa hur du har förflyttat dig mellan fotograferingsplatserna på en karta. Geotagga bilder Använd GPS-loggfilerna från GP-E2 eller EOS 6D om du vill geotagga bilder utan GPS-information. Justera loggningsintervallet, ta bort loggar GP-E2 GP-E2 EOS 6D Anslut GP-E2 till en dator och justera mottagarens loggningsintervall eller ta bort logginformation från mottagaren. Uppdatera GPS-mottagarens firmware Anslut GP-E2 till en dator om du vill uppdatera mottagarens firmware till den senaste versionen. GP-E2 Andra funktioner Du kan söka efter platser på kartan och spara fotograferingsplatser eller annan information som visas i Map Utility som Google Earth -filer. Om du vill importera GPS-loggfiler i EOS 6D till datorn och ta bort logginformationen använder du programvaran EOS Utility. Den ingår i EOS Solution Disk som medföljde EOS 6D. Mer information finns i EOS Utility Användarhandbok (PDF). Bilder och färdvägar visas med hjälp av Google Maps. Bildernas platsinformation och GPS-loggar skickas till tjänstleverantörer. Avgifter för anslutning till Internet eller åtkomstpunkter kan tillkomma. Geotaggade bilder och GPS-loggar kan innehålla information som går att koppla till en specifik individ. Var försiktig när du delar filer och lägger ut bilder på webbplatser där många kan se dem. Använd inte Map Utility samtidigt som du redigerar bilder med Digital Photo Professional. De redigerade bilderna kanske inte sparas på rätt sätt. Om ImageBrowser EX Vid installation och avinstallation av Map Utility måste du ha ImageBrowser EX. Om du startar ImageBrowser EX samtidigt som det finns en Internetanslutning uppdateras både ImageBrowser EX och Map Utility automatiskt och efter behov till den senaste versionen. 2

3 Systemkrav Operativsystem Dator Processor RAM-minne Gränssnitt Skärm * Kompatibel med Service Pack * 2 Kompatibel med Service Pack 2 * 3 Kompatibel med Service Pack 3 Windows 7*, Windows Vista* 2 Windows XP* 3 Datorer med något av operativsystemen ovan (förinstallerat) och en USB-port. Internetanslutning krävs.,6 GHz Pentium eller mer Windows 7 (64-bitars): 2 GB eller mer Windows 7 (32-bitars): GB eller mer Windows Vista (64- eller 32-bitars): GB eller mer Windows XP: 52 MB eller mer USB 024 x 768 upplösning eller högre Filformat Bildfiler Filtyp Stillbilder Videoscener GPS-loggfiler RAWbilder JPEGbilder Bilder i Canon RAW-format JPEG-bilder som är kompatibla med Exif 2.2, 2.2 och 2.3 Videoscener som spelats in med EOS-kameror från januari 202 Filtyp GPS-loggfiler i NMEA-textformat som registrerats med GPS-mottagaren GP-E2 eller EOS 6D Filnamnstillägg.CR2.JPG.MOV Filnamnstillägg.LOG Operativsystem Mac OS X Dator Processor RAM-minne Gränssnitt Skärm Datorer med något av operativsystemen ovan (förinstallerat) och en USB-port. Internetanslutning krävs. Core Duo,83 GHz eller högre GB eller mer USB 024 x 768 upplösning eller högre 3

4 Innehåll Inledning... 2 Hämta och installera Map Utility Version Huvudfunktioner i Map Utility version Systemkrav... 3 Filformat... 3 Starta Map Utility... 5 Visa platsinformation för bilder... 6 Importera GPS-loggfiler från GPS-mottagaren... 7 Importera GPS-loggfiler från datorn... 9 Redigera information i GPS-loggfilerna... 9 Ta bort onödiga GPS-loggfiler från listan... 0 Geotagga bilder... Geotagga bilder automatiskt... 2 Uppdatera GPS-mottagarens firmware... 3 Ställa in positionsintervallet... 4 Ta bort GPS-loggfiler från GPS-mottagaren... 6 Preferenser... 7 Lista över funktioner i huvudfönstret... 9 Övrig information... 2 Installationen kunde inte slutföras... 2 Ta bort programvaran (avinstallera)

5 Starta Map Utility Klicka på [ ] (knappen [Start] i Windows XP) [All programs/alla program] [Canon Utilities/Canonverktyg] mappen [Map Utility] ikonen [Map Utility]. Map Utility startar. Klicka på [Go/Gå] [Applications/Program], öppna mappen [Canon Utilities/Canon-verktyg] och sedan mappen [Map Utility]. Dubbelklicka på ikonen [Map Utility]. Map Utility startar. Det går även att starta Map Utility från Digital Photo Professional (version 3. eller senare), som medföljer alla EOS-kameror. Mer information finns i Digital Photo Professional Användarhandbok (PDF-fil). 5

6 Visa platsinformation för bilder Importera bilder till Map Utility och visa platsinformation. Välj fliken [Images/Bilder] i huvudfönstret och klicka på knappen [ ]. I nästa fönster väljer du vilka bildfiler du vill öppna genom att ange lagringsplatsen för filerna eller filnamnen. Klicka sedan på knappen [Open/Öppna]. Om du vill förstora en bild dubbelklickar du på bildfilen i bildlistan eller på tumnagelbilden på kartan. För videoscener (MOV-filer) öppnas ett separat uppspelningsfönster. Visa bildernas platsinformation genom att markera bildfilerna i bildlistan och välja [Display location information details/visa platsinformation] på menyn [View/Visa]. Bildfilerna importeras och läggs till i bildlistan på fliken [Images/ Bilder]. Bildernas fotograferingsplats visas med röda knappnålar på kartan. Om du vill visa bilder med platsinformation på kartan klickar du på en bildfil i listan eller på en knappnål på kartan. Bilderna i bildlistan kan taggas med de tider som matchar tiderna i de GPS-loggfiler som finns i listan med GPS-loggfiler. I så fall visas färdvägen enligt GPS-loggfilen när du klickar på en knappnål på kartan. I de fall som bilderna är taggade med fotograferingsriktning visas detta med hjälp av knappnålar. Kartdata 202 ZENRIN - Du kan lägga till bildfiler i listan genom att dra och släppa bilderna direkt i listan. Du kan även importera filerna genom att markera bildfilerna i Digital Photo Professional (version 3. eller senare) och sedan starta Map Utility från Digital Photo Professional. Map Utility-kartorna visas endast om datorn är ansluten till Internet. 6

7 Importera GPS-loggfiler från GPS-mottagaren GP-E2 GPS-loggfiler som är lagrade på GPS-mottagaren GP-E2 kan importeras till Map Utility. När de importeras sparas logginformationen på datorn. Anslut GP-E2 till datorn. Starta GP-E2 och anslut uttaget [DIGITAL] till USB-porten på datorn. Använd gränssnittskabeln som medföljer kameran. Sätt i den stora kontakten i datorns USB-port. Mer information om USB-portarnas placering finns i datorns användarhandbok. Sätt i den lilla kontakten i uttaget [DIGITAL] på GP-E2. Mer information om uttaget [DIGITAL] på GP-E2 finns i användarhandboken till GP-E2-mottagaren. Starta Map Utility. (sid. 5) 2 3 Välj fliken [GPS log files/gps-loggfiler] i huvudfönstret. Klicka på knappen [ ] och sedan på [Next/Nästa] i nästa fönster. GPS-loggfilerna importeras till datorn och läggs till i listan med loggfiler på fliken [GPS log files/gps-loggfiler]. 7

8 Importerade GPS-loggfiler sparas på följande platser: [Canon Utilities/Canon-verktyg] i datorns dokumentmapp [GPS Log Files/GPS-loggfiler] [Documents/Dokument] [Canon Utilities/Canon-verktyg] [GPS Log Files/GPS-loggfiler] Klicka på en GPS-loggfil i listan med GPS-loggfiler om du vill visa färdvägar (rörelsebanor) på en karta. Kartdata 202 ZENRIN - 8

9 Importera GPS-loggfiler från datorn Så här importerar du GPS-loggfilerna som finns sparade på datorn till Map Utility: Välj fliken [GPS log files/gps-loggfiler] i huvudfönstret och klicka på knappen [ ]. I nästa fönster anger du filernas lagringsplats eller filnamnen. Klicka sedan på knappen [Open/Öppna]. Redigera information i GPS-loggfilerna GP-E2 EOS 6D En del av informationen i GPS-loggfilerna som importeras till Map Utility är redigerbar. Redigerbara objekt är [Name/Namn] och [Time difference/ Tidsskillnad] (tidsskillnad mellan lokal tid och GMT-tid). Inställningen [Time difference/tidsskillnad] kan till exempel användas när kamerans [Tidszon] är felaktigt inställd. Välj fliken [GPS log files/gps-loggfiler] i huvudfönstret. Markera den loggfil du vill redigera och klicka på knappen [ ]. GPS-loggfilerna importeras. När importen är klar läggs filerna till i listan med GPS-loggfiler. Visa färdvägar (rörelsebanor) på en karta genom att klicka på en av GPS-loggfilerna i listan. Kartdata 202 ZENRIN - Fönstret [GPS log file information/information i GPS-loggfil] visas. 9

10 2 Redigera informationen i GPS-loggfilen och klicka på [OK]. Ta bort onödiga GPS-loggfiler från listan Onödiga GPS-loggfiler kan tas bort från listan med GPS-loggfiler. Observera att filerna finns kvar på datorn när du tar bort dem från listan. Välj fliken [GPS log files/gps-loggfiler] i huvudfönstret. Markera den loggfil du vill ta bort och klicka på knappen [ ]. Informationen redigeras i GPS-loggfilen. 2 Kartdata 202 ZENRIN - I nästa fönster som visas klickar du på [OK]. Den markerade loggfilen tas bort från listan med GPS-loggfiler. 0

11 Geotagga bilder Bilder utan platsinformation kan geotaggas enligt följande. 2 Importera bildfilerna. (sid. 6) Välj fliken [Images/Bilder] i huvudfönstret. Markera en bild och klicka på knappen [ ]. 3 Klicka på önskad plats på kartan och sedan på knappen [Save/Spara] i nästa dialogruta. Kartdata 202 ZENRIN - Den blå knappnålen blir röd och platsinformation läggs till för bildfilen. Kartdata 202 ZENRIN - Du kan ta bort platsinformation från geotaggade bildfiler genom att markera en bild och klicka på knappen [ ]. Om du anger en plats i sökrutan ovanför kartan visas en lista med förslag på platser. När du markerar en plats och klickar på knappen [ ] flyttas kartan till den platsen. Det här är ett bra tillvägagångssätt när du vill hitta olika fotograferingsplatser.

12 Geotagga bilder automatiskt GP-E2 EOS 6D Bilder utan platsinformation kan geotaggas automatiskt med hjälp av GPS-logginformationen från GP-E2 eller EOS 6D. 2 3 Importera bildfilerna. (sid. 6) Importera GPS-loggfilerna. (sid. 7, sid. 9) Välj fliken [Images/Bilder] i huvudfönstret. Klicka på [ ]. 4 Klicka på [Save/Spara]. Kartdata 202 ZENRIN - De blå knappnålarna blir röda och bilderna förses med GPSplatsinformation. Kartdata 202 ZENRIN - Bildernas latitud och longitud, vars fotograferingstid överensstämmer med tiden i GPS-loggfilen, markeras med en blå knappnål. Den GPS-platsinformationen som läggs till hämtas från den position vars tid är den som ligger närmast fotograferingstiden. Om du vill visa färdvägarna (rörelsebanor) utifrån GPS-mottagaren på en karta efter att du har lagt till GPS-platsinformation för bilderna klickar du på en av knappnålarna på kartan. 2

13 Uppdatera GPS-mottagarens firmware GP-E2 Firmware i GPS-mottagaren GP-E2 kan uppdateras efter behov. Se till att du har hämtat firmware från Canons webbplats innan du utför följande steg. Observera att hämtning av firmware kräver Internetanslutning. 2 3 Anslut GP-E2 till datorn. (sid. 7) Starta Map Utility. (sid. 5) Klicka på knappen [ ] i huvudfönstret. 4 I den här dialogrutan väljer du fliken [General/ Allmänt]. Under [Firmware version/firmwareversion] klickar du på knappen [Update/Uppdatera]. I nästa fönster anger du lagringsplats för firmware och filnamnet. Klicka sedan på knappen [Open/Öppna]. Uppdateringen av enhetens firmware påbörjas. Ett meddelande visas när uppdateringen är klar. Stäng fönstret som visas genom att klicka på [OK]. Dialogrutan för inställningar visas. 3

14 5 Klicka på [OK] i dialogrutan för inställningar. Ställa in positionsintervallet GP-E2 Du kan ange hur ofta GPS-mottagaren GP-E2 ska hämta ny positionsinformation. Ju kortare intervall du anger, desto mer exakt platsinformation får bilderna. Men det här kortar även ned batteritiden. 2 3 Anslut GP-E2 till datorn. (sid. 7) Starta Map Utility. (sid. 5) Klicka på knappen [ ] i huvudfönstret. Dialogrutan för inställningar stängs. Dialogrutan för inställningar visas. 4

15 4 I den här dialogrutan väljer du fliken [Settings/ Inställningar]. Ställ in önskat positionsintervall genom att dra reglaget. Intervallet kan ställas in på en åttagradig skala, från varje sekund till var 5:e minut. 5 Klicka på [OK]. Inställningen uppdateras och dialogrutan för inställningar stängs. 5

16 Ta bort GPS-loggfiler från GPS-mottagaren GP-E2 GPS-loggfiler som finns lagrade på GPS-mottagaren GP-E2 kan tas bort på följande sätt. 2 3 Anslut GP-E2 till datorn. (sid. 7) Starta Map Utility. (sid. 5) Klicka på knappen [ ] i huvudfönstret. 4 I den här dialogrutan väljer du fliken [Settings/ Inställningar]. Klicka på knappen [Clear/Ta bort] under [Clear log data/ta bort loggdata]. I nästa fönster som visas klickar du på [OK]. GPS-loggfilerna tas bort. Ett meddelande visas när borttagningen av GPS-loggfilerna är klar. Stäng fönstret som visas genom att klicka på [OK]. Dialogrutan för inställningar visas. 6

17 5 Klicka på [OK] i dialogrutan för inställningar. Dialogrutan för inställningar stängs. Preferenser GP-E2 EOS 6D I preferenserna för Map Utility kan du ställa in hur färdvägar (rörelsebanor) ska visas. Inställningarna gör att färre färdvägar visas utifrån informationen i GPS-loggfilerna. Följande två inställningar kan anges. Antal satelliter som ska användas för positionsbestämning: Ju fler satelliter som används, desto mer exakt positionsbestämning. HDOP (horisontell positionsnoggrannhet): Beräknas utifrån fördelningen av satelliter vid positioneringstillfället. Ju lägre HDOPvärde, desto mer exakt positionsbestämning. 2 Starta Map Utility. (sid. 5) Klicka på [ ] i huvudfönstret. Fönstret [Preferences/Preferenser] öppnas. Markera kryssrutan [Only display motion paths for data matching the following criteria/visa endast rörelsebanor för data som överensstämmer med följande kriterier], om den inte redan är det. 7

18 3 Ange inställningarna genom att dra reglagen under [Number of satellites in use/antal satelliter som används] och [HDOP (Horizontal dilution of precision)/hdop (horisontell positionsnoggrannhet)]. 4 Klicka på [OK]. Inställningarna uppdateras och fönstret stängs. Om du klickar på [Apply/Tillämpa] tillämpas de aktuella inställningarna utan att fönstret stängs, vilket kan vara användbart när du vill se hur skärmen ändras. 8

19 Lista över funktioner i huvudfönstret GPS-loggfil (sid. 9, sid. 0) Fliken [GPS log files/gps-loggfiler] (sid. 7, sid. 9, sid. 0) Fliken [Images/Bilder] (sid. 6, sid., sid. 2) Bildlista (sid. 6) Bildfil (sid. 6, sid., sid. 2) GPS-symbol Knapp för att söka på karta (sid. ) Knappnål (sid. 6, sid., sid. 2) Knapp för att exportera fil för Google Earth * Knapp för att starta ett annat program *2 Macintosh-version: Knapp för GPSinställningar (sid. 3, sid. 4, sid. 6) Hjälpknapp Knapp för preferenser (sid. 7) Lista med GPSloggfiler (sid. 7, sid. 8, sid. 0) Knapp för att importera från GPS-mottagare (sid. 7) Knapp för att importera från fil (sid. 9) Knapp för att redigera information i GPS-loggfiler (sid. 9) Knapp för att ta bort GPSloggfiler från listan (sid. 0) Kartdata 202 ZENRIN - Färdvägar (rörelsebanor) enligt GPS-loggfil (sid. 8, sid. 7) Knapp för att lägga till platsinformation automatiskt (sid. 2) Knapp för att lägga till landmärken Knapp för att lägga till platsinformation (sid. ) Knapp för att lägga till bilder (sid. 6) Macintosh-version: 9

20 * Exportera fil för Google Earth Med den här knappen kan du exportera bilder och platsinformation i bildlistan till ett standardfilformat för kartor som kan öppnas med Google Earth. När dialogrutan [Save As/Spara som] visas anger du var du vill spara filen. Klicka sedan på [OK]. Exporterade filer har filnamnstillägget.kmz. Du måste installera Google Earth för att kunna använda de här filerna. Observera att fönstren kanske inte visas korrekt i vissa versioner av Google Earth. * 2 Starta ett annat program Med den här knappen kan du starta kompatibla program. När du klickar på knappen visas en meny med Map Utility-kompatibla program. Det program du väljer startas, där du kan öppna den bild som för närvarande visas i Map Utility. 20

21 Övrig information Installationen kunde inte slutföras Välj behörighet på administratörsnivå ([Computer administrator/ Datoradministratör], [Administrator/Administratör] osv.) som användarinställning. Du kan inte installera programvaran om en användarinställning annan än behörighet på administratörsnivå har valts. Mer information om hur du väljer en behörighet på administratörsnivå finns i datorns användarhandbok. Visa mappen som programvaran är sparad i. Öppna mappen [Canon Utilities/Canon-verktyg]. Det går inte att installera programvaran om du inte är inloggad på ett konto med administratörsbehörighet. Logga in igen på ett konto med administratörsbehörighet. Information om hur du loggar in och hur du anger administratörsinställningar finns i användarhandboken till den Macintosh-dator du använder eller för Mac OS X. Ta bort programvaran (avinstallera) Stäng ned alla program innan du avinstallerar programvaran. Logga in med behörighet på administratörsnivå när du avinstallerar programvaran. För att undvika funktionsfel i datorn bör du alltid starta om datorn efter att du har avinstallerat en programvara. Om du inte startar om datorn innan du installerar programvaran på nytt kan det leda till att datorn inte fungerar som den ska Dra mappen [Map Utility] till papperskorgen. Välj menyn [Finder] på skrivbordet [Empty Trash/ Töm papperskorgen]. Programvaran tas bort. Starta om datorn. 2 Klicka på [ ] (knappen [Start] i Windows XP) [All Programs/Alla program] [Canon Utilities/Canonverktyg] [ImageBrowser EX] [ImageBrowser EX Uninstall/Avinstallera ImageBrowser EX]. Fortsätt avinstallationen enligt anvisningarna på skärmen. Programvaran (Map Utility och ImageBrowser EX) avinstalleras. 2

22 Om användarhandboken Det är förbjudet att helt eller delvis återge innehållet i den här användarhandboken utan tillstånd. Canon kan utan föregående meddelande ändra programvaruspecifikationer och innehåll i den här användarhandboken. Skärmbilder och fönster i programvaran som visas i den här användarhandboken kan skilja sig något från den verkliga programvaran. Innehållet i den här användarhandboken har granskats noggrant. Om du ändå upptäcker några fel eller utelämnanden får du gärna kontakta ett Canon Service Center. Observera att oavsett det som nämns ovan tar Canon inget ansvar för resultatet vid användningen av programvaran. Den kamera och de tillbehör som nämns i den här användarhandboken gäller från och med september 202. Om du vill ha information om programvaran kompatibilitet med eventuella kameror och tillbehör som lanseras därefter kan du kontakta valfritt Canon Service Center. Varumärkesinformation Microsoft och Windows är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Macintosh är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Google, Google Maps och Google Earth är varumärken som tillhör Google Inc. Andra namn och produkter, som inte nämns här ovan, kan vara registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive företag. 22

Picture Style Editor ver. 1.12 Användarhandbok

Picture Style Editor ver. 1.12 Användarhandbok SVENSKA Programvara för att skapa bildstilsfil Picture Style Editor ver. 1.12 Användarhandbok i användarhandboken PSE är förkortningen som används för Picture Style Editor. Skärmbilderna i exemplen i den

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

Picture Style Editor ver. 1.10 Användarhandbok

Picture Style Editor ver. 1.10 Användarhandbok SVENSKA Programvara för att skapa bildstilsfil Picture Style Editor ver..0 Användarhandbok i användarhandboken PSE är förkortningen som används för Picture Style Editor. Skärmbilderna i exemplen i den

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9 Innehållsförteckning Inledning.....................................5 Systemkrav...................................7 För Windows...................................9 Installera Photo Print För skrivare med

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1.

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1. Användarmanual för GPSTrack-programvara Ladda ned GPS-loggerdata från GPS-locatorn.Anslut GPS-locatorn till datorn med USB-kabeln.. Obs! : Använd USB-kabeln som medföljer GPS-locatorn. Om du använder en

Läs mer

Read me. Quark Print Collection 1.1 Informationsfil INLEDNING 2 SYSTEMKRAV 2. INSTALLATION: Mac OS 2. INSTALLATION: Windows 3 UPPDATERA 3

Read me. Quark Print Collection 1.1 Informationsfil INLEDNING 2 SYSTEMKRAV 2. INSTALLATION: Mac OS 2. INSTALLATION: Windows 3 UPPDATERA 3 Quark Print Collection 1.1 Informationsfil Quark Print Collection innehåller fyra programmoduler som hjälper dig att omvandla färdiga projekt från QuarkXPress 7 och QuarkXPress Passport 7 och PDF-filer

Läs mer

Handbok för Google Cloud Print

Handbok för Google Cloud Print Handbok för Google Cloud Print Information om Google Cloud Print Utskrifter med Google Cloud Print Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information

Läs mer

Handbok för Nero ImageDrive

Handbok för Nero ImageDrive Handbok för Nero ImageDrive Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ImageDrive och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

EOS 750D (W) Användarhandbok för Wi-Fi-/NFC-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK

EOS 750D (W) Användarhandbok för Wi-Fi-/NFC-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK EOS 750D (W) Användarhandbok för Wi-Fi-/NFC-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK Inledning Så kan du använda funktionerna för trådlöst LAN Med funktionerna för trådlöst LAN i kameran kan du utföra många uppgifter

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Så här startar du P-touch Editor

Så här startar du P-touch Editor Så här startar du P-touch Editor Version 0 SWE Introduktion Viktig kommentar Innehållet i det här dokumentet och produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Brother förbehåller sig

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Guide för Wi-Fi-inställningar

Guide för Wi-Fi-inställningar Guide för Wi-Fi-inställningar Wi-Fi-anslutningar till skrivaren Ansluta med en dator via en Wi-Fi-router Ansluta med en dator direkt Ansluta med en smartenhet via en Wi-Firouter Ansluta med en smartenhet

Läs mer

Användarhandbok. Content Manager programvara för HP ipaq 310 Series Travel Companion. Svenska December 2007. Part number: 467721-101

Användarhandbok. Content Manager programvara för HP ipaq 310 Series Travel Companion. Svenska December 2007. Part number: 467721-101 Användarhandbok Content Manager programvara för HP ipaq 310 Series Travel Companion Svenska December 2007 Part number: 467721-101 Meddelande om upphovsrätt Produkten och informationen i denna dokumentation

Läs mer

Installationshandbok. Ver. 4.4. Ver. 4.4 Installationshandbok

Installationshandbok. Ver. 4.4. Ver. 4.4 Installationshandbok Se Se Installationshandbok Ver. 4.4 Ver. 4.4 Installationshandbok Innehållsförteckning Introduktion: Om handboken...1 Översikt...2 Windows...3 Installera Nikon Capture 4 under Windows...4 Snabbinstallation...7

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga Handbok för AirPrint Information om AirPrint Tillvägagångssätt för inställning Utskrift Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information om

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK , Talsyntes INSTALLATIONSHANDBOK Innehåll Systemkrav 2 Installation med programskivan 3 Installation efter nedladdning från internet 4 Installation tillval/tillägg 7 Installation av MSI-filer (skolor och

Läs mer

1 Photo Story Steg 1 - Hämta och fixa dina bilder

1 Photo Story Steg 1 - Hämta och fixa dina bilder 1 Photo Story Microsoft Photo Story är ett program för att skapa bildberättelser. Det är gratis att ladda hem från Microsofts webbplats för Photo Story. Programmet fungerar bara om du har Windows XP. Se

Läs mer

Installation av WinPig

Installation av WinPig Installation av WinPig Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd-skiva, den går inte att hämta från Internet. Efter installationen skall grundinställningar göras, läs om dessa i slutet av detta

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

Sätt igång med QuarkXPress

Sätt igång med QuarkXPress Sätt igång med QuarkXPress 10.0.1 INNEHÅLL Innehåll Sammanhörande dokumentation...3 Systemkrav...4 Systemkrav: Mac OS X...4 Systemkrav: Windows...4 Installation: Mac OS...5 Lägga till filer efter installationen:

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt-

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office Installation av Vitec Mäklarsystem Office 2016-02-18 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 A. Förberedelser... 3 B. Läs noga igenom manualen... 3 C. Systemkrav - minimum... 3 D. Programsupport/Teknisk

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem

Installation av. Vitec Mäklarsystem Installation av Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Installera Vitec Mäklarsystem... 3 3. Inställningar av rättigheter i Windows Vista och Windows 7... 7 4. Första gången du startar...

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide Windows Vista / 7 Installationsguide Innan du kan använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinen. Läs "snabbguiden" och den här "Windows Vista / 7 installationsguide" för inställnings-

Läs mer

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 9234594 Upplaga 2 Nokia, Nokia Connecting People och Pop-Port är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter

Läs mer

Din manual SONY MSAC-EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/681769

Din manual SONY MSAC-EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/681769 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY MSAC-EX1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 16 november 2015 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Fiery Driver Configurator...5

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Guide för trådlös anslutning

Guide för trådlös anslutning Guide för trådlös anslutning [Kamera Dator] (För Mac OS X v10.4) VIKTIGT! Du måste installera programvaran innan du ansluter kameran till datorn. Börja med att installera programvaran. Programvara som

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan:

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan: Du måste ha WinZip installerat, eller ett annat program som kan hantera filer med filtillägget zip! Du måste packa upp filen innan du kan använda ikonerna eller bilderna här. Vad är WinZip? WinZip är ett

Läs mer

QuarkXPress 8.5 Informationsfil

QuarkXPress 8.5 Informationsfil QuarkXPress 8.5 Informationsfil INNEHÅLL Innehåll QuarkXPress 8.5 Informationsfil...4 Systemkrav...5 Systemkrav: Mac OS...5 Systemkrav: Windows...5 Installation: Mac OS...6 Utföra en tyst installation...6

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Sida: 1(5) Installationsanvisningar VisiMIX Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar Visi Mix på en server.

Läs mer

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide Anvia Online Backup 1(8) Anvia Online Backup Sådant som du bör beakta före installationen! Eftersom tjänsten omfattar sharing-egenskaper, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som säkerhetskopieras

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.

Läs mer

Snabbguide Starter System 3.2

Snabbguide Starter System 3.2 3.2 Innehållsförteckning ii / 12 Innehållsförteckning 1 Ingår i leveransen... 3 2 Förutsättningar... 4 3 De första stegen... 5 4 Information och hjälp... 12 1 Ingår i leveransen 3 / 12 1 Ingår i leveransen

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.08

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.08 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.08 Upphovsrätt 2000-2010 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok Blackwire 725-M USB-sladdheadset Användarhandbok TM Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grunderna 5 Sätta på dig headsetet 6 Anpassa headsetet 6 Daglig

Läs mer

25. Hämta Adobe Reader

25. Hämta Adobe Reader 25. Hämta Adobe Reader version 2006-03-01 25.1 25. Hämta Adobe Reader Den här dokumentationen beskriver hur man hämtar programmet Adobe Reader från Internet. Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

FileMaker. Installationshandbok. för FileMaker Pro 8 och FileMaker Pro 8 Advanced

FileMaker. Installationshandbok. för FileMaker Pro 8 och FileMaker Pro 8 Advanced FileMaker Installationshandbok för FileMaker Pro 8 och FileMaker Pro 8 Advanced 2005, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker

Läs mer

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 4 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehåll ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN SWITCH DRIVER... 3 SWITCH DRIVER ANSLUTNING... 4 USB JOYSTICK KALIBRERING... 4 TESTFUNKTION...

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support... 2 5. Start

Läs mer

Uppgradera Digital SLR-kamerans firmware

Uppgradera Digital SLR-kamerans firmware Uppgradera Digital SLR-kamerans firmware Tack för att du valde en Nikon-produkt. Denna handbok beskriver hur du utför firmwareuppgraderingen. Om du känner dig osäker kan du överlåta uppdateringen till

Läs mer

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Skanna Det här kapitlet innehåller: "Vanlig skanning" på sida 4-2 "Installera skannerdrivrutinen" på sida 4-4 "Justera skanningsalternativ" på sida 4-5 "Hämta bilder" på sida 4-11 "Hantera filer och styra

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N76 är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn

Läs mer

Din manual EPSON STYLUS PHOTO 925 http://sv.yourpdfguides.com/dref/560821

Din manual EPSON STYLUS PHOTO 925 http://sv.yourpdfguides.com/dref/560821 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för EPSON STYLUS PHOTO 925. Du hittar svar på alla dina frågor i EPSON STYLUS PHOTO 925

Läs mer

Podium View TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska

Podium View TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Podium View TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Podium View... 3 4. Anslutning av Hårdvaran... 5 5. Börja använda

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

ZoomBrowser EX Ver. 6.7 Användarhandbok

ZoomBrowser EX Ver. 6.7 Användarhandbok Programvara för bildvisning, organisering och redigering ZoomBrowser EX Ver. 6.7 rhandbok I den här handboken används ZB för ZoomBrowser EX. De skärmbilder som används i den här handboken för att beskriva

Läs mer

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus Snabbguide Överföring av resultat till PC systemsure Plus Så här enkelt sparar du mätresultaten från instumentet till datorn Först måste programvaran installeras på din PC. Sätt CDn i CD-ROM läsaren och

Läs mer

Lärarhandledning. Felix börjar skolan

Lärarhandledning. Felix börjar skolan Lärarhandledning för Felix börjar skolan Felixonline är en digital anpassning av barnboksserien Felix börjar skolan utgiven av Bonnier utbildning. Syftet med läromedlet är i första hand att skapa läsupplevelse

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x Macintosh "Krav" på sida 3-30 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-30 "Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x" på sida 3-30 "Aktivera och använda TCP/IP för Mac OS 9.x" på sida 3-31 "Aktivera

Läs mer

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Anslutning... 6 5. Börja använda Ladibug... 7 6. Drift... 8 6.1 Huvudmeny...

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint 1 (13) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2007 - Windows 2011-07-06 Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles.

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång SE Network Media Player NSZ-GS7 Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång: ON/STANDBY Slår på eller stänger av spelaren. Styr anslutna enheter med en enda fjärrkontroll: För att du ska kunna

Läs mer

Memory Stick Duo ExpressCard -adapter

Memory Stick Duo ExpressCard -adapter 3-218-419-01 (1) Memory Stick Duo ExpressCard -adapter Bruksanvisning MSAC-EX1 Svenska Innan du börjar använda den här enheten bör du läsa igenom de här instruktionerna noggrant, och sedan spara dem för

Läs mer

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Det här behöver du 5 Installationsöversikt 5 Steg 1: Leta efter uppdateringar 5 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 5 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i Windows Live Movie Maker 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med Windows Movie

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Instruktioner för första användningen

Instruktioner för första användningen Instruktioner för första användningen TRUST 630 USB 2.0 CARD READER Kapitel 1. Inledning (1) 2. Installera och aktivera (3) Ta bort gamla drivrutiner (3.1) Installation i Windows 98 SE / Windows 2000 (3.2)

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 2.1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Börja använda Ladibug... 5 5. Drift... 6 5.1 Huvudmeny...

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

QuarkXPress 9.3 Informationsfil

QuarkXPress 9.3 Informationsfil QuarkXPress 9.3 Informationsfil INNEHÅLL Innehåll QuarkXPress 9.3 Informationsfil...4 Systemkrav...5 Systemkrav: Mac OS...5 Systemkrav: Windows...5 Installation: Mac OS...7 Utföra en tyst installation...7

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

MagicInfo Express 2. Användarhandbok. MagicInfo Express 2

MagicInfo Express 2. Användarhandbok. MagicInfo Express 2 MagicInfo Express 2 MagicInfo Express 2 Användarhandbok Med MagicInfo Express 2 kan du enkelt skapa innehåll med olika layouter. Använd MagicInfo Express 2 för att skapa och hantera scheman för att spela

Läs mer

Bluetooth-sammankoppling. Användarhandbok

Bluetooth-sammankoppling. Användarhandbok Bluetooth-sammankoppling Användarhandbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows och Windows Vista är USAregistrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Varumärket

Läs mer