Map Utility Ver. 1.4 Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Map Utility Ver. 1.4 Användarhandbok"

Transkript

1 SVENSKA Map Utility Ver..4 Användarhandbok Innehåll i användarhandboken Skärmbilderna i exemplen i den här handboken är hämtade från Windows 7. GPS-mottagaren eller kameran visas som en ikon. Exempel: GPS-mottagaren GP-E GP-E EOS 6D EOS 6D anger alternativ som du ska välja på menyn. (Exempel: Menyn [File/Arkiv] [Exit/Avsluta].) Hakparenteser används för att markera namn på menyer, knappar och fönster som visas på datorskärmen. ** anger sidhänvisningar. Klicka här om du vill gå till den aktuella sidan. : Anger information som bör läsas före användning. : Anger ytterligare information som du kan ha nytta av. Bläddra mellan sidor Klicka på pilarna längst ned till höger på skärmen. : nästa sida : föregående sida : återgå till en tidigare sida CANON INC. 202 CEL-ST6TA250

2 Inledning Map Utility version.4 är en programvara som används till att visa fotograferingsplatser för bilder som tagits med EOS-kameror som antingen har inbyggda GPS* -funktioner eller används med en GPSmottagare från Canon. Om du tar bilder med en EOS 6D* 2, eller någon annan typ av EOS-kamera med GPS-mottagaren GP-E2, kan du visa bilderna med färdvägar (rörelsebanor). * GPS (Global Positioning System) är ett satellitsystem som används för positionsbestämning * 2 EOS 6D och EOS 6D i den här handboken hänvisar till EOS 6D (WG), den modell som är utrustad med en inbyggd GPS-mottagare. Hämta och installera Map Utility Version.4 Map Utility version.4 hämtas och installeras automatiskt när du installerar ImageBrowser EX från EOS Solution Disk (medföljer EOS 6D) i en dator med internetåtkomst. Huvudfunktioner i Map Utility version.4 Huvudfunktionerna i Map Utility är följande: Visa var bilder är tagna GP-E GP-E2 EOS 6D Importera geotaggade bilder och visa fotograferingsplatserna på en karta. Importera GPS-loggfiler Anslut GP-E2 till en dator och importera och spara GPSloggfilerna på datorn. Redigera GPS-loggfiler Det går att redigera informationen i importerade GPS-loggfiler. Visa färdvägar (rörelsebanor) GP-E2 GP-E2 GP-E2 EOS 6D EOS 6D Importera GPS-loggfilerna från GP-E2 eller EOS 6D om du vill visa hur du har förflyttat dig mellan fotograferingsplatserna på en karta. Geotagga bilder Använd GPS-loggfilerna från GP-E2 eller EOS 6D om du vill geotagga bilder utan GPS-information. Justera loggningsintervallet, ta bort loggar GP-E2 GP-E2 EOS 6D Anslut GP-E2 till en dator och justera mottagarens loggningsintervall eller ta bort logginformation från mottagaren. Uppdatera GPS-mottagarens firmware Anslut GP-E2 till en dator om du vill uppdatera mottagarens firmware till den senaste versionen. GP-E2 Andra funktioner Du kan söka efter platser på kartan och spara fotograferingsplatser eller annan information som visas i Map Utility som Google Earth -filer. Om du vill importera GPS-loggfiler i EOS 6D till datorn och ta bort logginformationen använder du programvaran EOS Utility. Den ingår i EOS Solution Disk som medföljde EOS 6D. Mer information finns i EOS Utility Användarhandbok (PDF). Bilder och färdvägar visas med hjälp av Google Maps. Bildernas platsinformation och GPS-loggar skickas till tjänstleverantörer. Avgifter för anslutning till Internet eller åtkomstpunkter kan tillkomma. Geotaggade bilder och GPS-loggar kan innehålla information som går att koppla till en specifik individ. Var försiktig när du delar filer och lägger ut bilder på webbplatser där många kan se dem. Använd inte Map Utility samtidigt som du redigerar bilder med Digital Photo Professional. De redigerade bilderna kanske inte sparas på rätt sätt. Om ImageBrowser EX Vid installation och avinstallation av Map Utility måste du ha ImageBrowser EX. Om du startar ImageBrowser EX samtidigt som det finns en Internetanslutning uppdateras både ImageBrowser EX och Map Utility automatiskt och efter behov till den senaste versionen. 2

3 Systemkrav Operativsystem Dator Processor RAM-minne Gränssnitt Skärm * Kompatibel med Service Pack * 2 Kompatibel med Service Pack 2 * 3 Kompatibel med Service Pack 3 Windows 7*, Windows Vista* 2 Windows XP* 3 Datorer med något av operativsystemen ovan (förinstallerat) och en USB-port. Internetanslutning krävs.,6 GHz Pentium eller mer Windows 7 (64-bitars): 2 GB eller mer Windows 7 (32-bitars): GB eller mer Windows Vista (64- eller 32-bitars): GB eller mer Windows XP: 52 MB eller mer USB 024 x 768 upplösning eller högre Filformat Bildfiler Filtyp Stillbilder Videoscener GPS-loggfiler RAWbilder JPEGbilder Bilder i Canon RAW-format JPEG-bilder som är kompatibla med Exif 2.2, 2.2 och 2.3 Videoscener som spelats in med EOS-kameror från januari 202 Filtyp GPS-loggfiler i NMEA-textformat som registrerats med GPS-mottagaren GP-E2 eller EOS 6D Filnamnstillägg.CR2.JPG.MOV Filnamnstillägg.LOG Operativsystem Mac OS X Dator Processor RAM-minne Gränssnitt Skärm Datorer med något av operativsystemen ovan (förinstallerat) och en USB-port. Internetanslutning krävs. Core Duo,83 GHz eller högre GB eller mer USB 024 x 768 upplösning eller högre 3

4 Innehåll Inledning... 2 Hämta och installera Map Utility Version Huvudfunktioner i Map Utility version Systemkrav... 3 Filformat... 3 Starta Map Utility... 5 Visa platsinformation för bilder... 6 Importera GPS-loggfiler från GPS-mottagaren... 7 Importera GPS-loggfiler från datorn... 9 Redigera information i GPS-loggfilerna... 9 Ta bort onödiga GPS-loggfiler från listan... 0 Geotagga bilder... Geotagga bilder automatiskt... 2 Uppdatera GPS-mottagarens firmware... 3 Ställa in positionsintervallet... 4 Ta bort GPS-loggfiler från GPS-mottagaren... 6 Preferenser... 7 Lista över funktioner i huvudfönstret... 9 Övrig information... 2 Installationen kunde inte slutföras... 2 Ta bort programvaran (avinstallera)

5 Starta Map Utility Klicka på [ ] (knappen [Start] i Windows XP) [All programs/alla program] [Canon Utilities/Canonverktyg] mappen [Map Utility] ikonen [Map Utility]. Map Utility startar. Klicka på [Go/Gå] [Applications/Program], öppna mappen [Canon Utilities/Canon-verktyg] och sedan mappen [Map Utility]. Dubbelklicka på ikonen [Map Utility]. Map Utility startar. Det går även att starta Map Utility från Digital Photo Professional (version 3. eller senare), som medföljer alla EOS-kameror. Mer information finns i Digital Photo Professional Användarhandbok (PDF-fil). 5

6 Visa platsinformation för bilder Importera bilder till Map Utility och visa platsinformation. Välj fliken [Images/Bilder] i huvudfönstret och klicka på knappen [ ]. I nästa fönster väljer du vilka bildfiler du vill öppna genom att ange lagringsplatsen för filerna eller filnamnen. Klicka sedan på knappen [Open/Öppna]. Om du vill förstora en bild dubbelklickar du på bildfilen i bildlistan eller på tumnagelbilden på kartan. För videoscener (MOV-filer) öppnas ett separat uppspelningsfönster. Visa bildernas platsinformation genom att markera bildfilerna i bildlistan och välja [Display location information details/visa platsinformation] på menyn [View/Visa]. Bildfilerna importeras och läggs till i bildlistan på fliken [Images/ Bilder]. Bildernas fotograferingsplats visas med röda knappnålar på kartan. Om du vill visa bilder med platsinformation på kartan klickar du på en bildfil i listan eller på en knappnål på kartan. Bilderna i bildlistan kan taggas med de tider som matchar tiderna i de GPS-loggfiler som finns i listan med GPS-loggfiler. I så fall visas färdvägen enligt GPS-loggfilen när du klickar på en knappnål på kartan. I de fall som bilderna är taggade med fotograferingsriktning visas detta med hjälp av knappnålar. Kartdata 202 ZENRIN - Du kan lägga till bildfiler i listan genom att dra och släppa bilderna direkt i listan. Du kan även importera filerna genom att markera bildfilerna i Digital Photo Professional (version 3. eller senare) och sedan starta Map Utility från Digital Photo Professional. Map Utility-kartorna visas endast om datorn är ansluten till Internet. 6

7 Importera GPS-loggfiler från GPS-mottagaren GP-E2 GPS-loggfiler som är lagrade på GPS-mottagaren GP-E2 kan importeras till Map Utility. När de importeras sparas logginformationen på datorn. Anslut GP-E2 till datorn. Starta GP-E2 och anslut uttaget [DIGITAL] till USB-porten på datorn. Använd gränssnittskabeln som medföljer kameran. Sätt i den stora kontakten i datorns USB-port. Mer information om USB-portarnas placering finns i datorns användarhandbok. Sätt i den lilla kontakten i uttaget [DIGITAL] på GP-E2. Mer information om uttaget [DIGITAL] på GP-E2 finns i användarhandboken till GP-E2-mottagaren. Starta Map Utility. (sid. 5) 2 3 Välj fliken [GPS log files/gps-loggfiler] i huvudfönstret. Klicka på knappen [ ] och sedan på [Next/Nästa] i nästa fönster. GPS-loggfilerna importeras till datorn och läggs till i listan med loggfiler på fliken [GPS log files/gps-loggfiler]. 7

8 Importerade GPS-loggfiler sparas på följande platser: [Canon Utilities/Canon-verktyg] i datorns dokumentmapp [GPS Log Files/GPS-loggfiler] [Documents/Dokument] [Canon Utilities/Canon-verktyg] [GPS Log Files/GPS-loggfiler] Klicka på en GPS-loggfil i listan med GPS-loggfiler om du vill visa färdvägar (rörelsebanor) på en karta. Kartdata 202 ZENRIN - 8

9 Importera GPS-loggfiler från datorn Så här importerar du GPS-loggfilerna som finns sparade på datorn till Map Utility: Välj fliken [GPS log files/gps-loggfiler] i huvudfönstret och klicka på knappen [ ]. I nästa fönster anger du filernas lagringsplats eller filnamnen. Klicka sedan på knappen [Open/Öppna]. Redigera information i GPS-loggfilerna GP-E2 EOS 6D En del av informationen i GPS-loggfilerna som importeras till Map Utility är redigerbar. Redigerbara objekt är [Name/Namn] och [Time difference/ Tidsskillnad] (tidsskillnad mellan lokal tid och GMT-tid). Inställningen [Time difference/tidsskillnad] kan till exempel användas när kamerans [Tidszon] är felaktigt inställd. Välj fliken [GPS log files/gps-loggfiler] i huvudfönstret. Markera den loggfil du vill redigera och klicka på knappen [ ]. GPS-loggfilerna importeras. När importen är klar läggs filerna till i listan med GPS-loggfiler. Visa färdvägar (rörelsebanor) på en karta genom att klicka på en av GPS-loggfilerna i listan. Kartdata 202 ZENRIN - Fönstret [GPS log file information/information i GPS-loggfil] visas. 9

10 2 Redigera informationen i GPS-loggfilen och klicka på [OK]. Ta bort onödiga GPS-loggfiler från listan Onödiga GPS-loggfiler kan tas bort från listan med GPS-loggfiler. Observera att filerna finns kvar på datorn när du tar bort dem från listan. Välj fliken [GPS log files/gps-loggfiler] i huvudfönstret. Markera den loggfil du vill ta bort och klicka på knappen [ ]. Informationen redigeras i GPS-loggfilen. 2 Kartdata 202 ZENRIN - I nästa fönster som visas klickar du på [OK]. Den markerade loggfilen tas bort från listan med GPS-loggfiler. 0

11 Geotagga bilder Bilder utan platsinformation kan geotaggas enligt följande. 2 Importera bildfilerna. (sid. 6) Välj fliken [Images/Bilder] i huvudfönstret. Markera en bild och klicka på knappen [ ]. 3 Klicka på önskad plats på kartan och sedan på knappen [Save/Spara] i nästa dialogruta. Kartdata 202 ZENRIN - Den blå knappnålen blir röd och platsinformation läggs till för bildfilen. Kartdata 202 ZENRIN - Du kan ta bort platsinformation från geotaggade bildfiler genom att markera en bild och klicka på knappen [ ]. Om du anger en plats i sökrutan ovanför kartan visas en lista med förslag på platser. När du markerar en plats och klickar på knappen [ ] flyttas kartan till den platsen. Det här är ett bra tillvägagångssätt när du vill hitta olika fotograferingsplatser.

12 Geotagga bilder automatiskt GP-E2 EOS 6D Bilder utan platsinformation kan geotaggas automatiskt med hjälp av GPS-logginformationen från GP-E2 eller EOS 6D. 2 3 Importera bildfilerna. (sid. 6) Importera GPS-loggfilerna. (sid. 7, sid. 9) Välj fliken [Images/Bilder] i huvudfönstret. Klicka på [ ]. 4 Klicka på [Save/Spara]. Kartdata 202 ZENRIN - De blå knappnålarna blir röda och bilderna förses med GPSplatsinformation. Kartdata 202 ZENRIN - Bildernas latitud och longitud, vars fotograferingstid överensstämmer med tiden i GPS-loggfilen, markeras med en blå knappnål. Den GPS-platsinformationen som läggs till hämtas från den position vars tid är den som ligger närmast fotograferingstiden. Om du vill visa färdvägarna (rörelsebanor) utifrån GPS-mottagaren på en karta efter att du har lagt till GPS-platsinformation för bilderna klickar du på en av knappnålarna på kartan. 2

13 Uppdatera GPS-mottagarens firmware GP-E2 Firmware i GPS-mottagaren GP-E2 kan uppdateras efter behov. Se till att du har hämtat firmware från Canons webbplats innan du utför följande steg. Observera att hämtning av firmware kräver Internetanslutning. 2 3 Anslut GP-E2 till datorn. (sid. 7) Starta Map Utility. (sid. 5) Klicka på knappen [ ] i huvudfönstret. 4 I den här dialogrutan väljer du fliken [General/ Allmänt]. Under [Firmware version/firmwareversion] klickar du på knappen [Update/Uppdatera]. I nästa fönster anger du lagringsplats för firmware och filnamnet. Klicka sedan på knappen [Open/Öppna]. Uppdateringen av enhetens firmware påbörjas. Ett meddelande visas när uppdateringen är klar. Stäng fönstret som visas genom att klicka på [OK]. Dialogrutan för inställningar visas. 3

14 5 Klicka på [OK] i dialogrutan för inställningar. Ställa in positionsintervallet GP-E2 Du kan ange hur ofta GPS-mottagaren GP-E2 ska hämta ny positionsinformation. Ju kortare intervall du anger, desto mer exakt platsinformation får bilderna. Men det här kortar även ned batteritiden. 2 3 Anslut GP-E2 till datorn. (sid. 7) Starta Map Utility. (sid. 5) Klicka på knappen [ ] i huvudfönstret. Dialogrutan för inställningar stängs. Dialogrutan för inställningar visas. 4

15 4 I den här dialogrutan väljer du fliken [Settings/ Inställningar]. Ställ in önskat positionsintervall genom att dra reglaget. Intervallet kan ställas in på en åttagradig skala, från varje sekund till var 5:e minut. 5 Klicka på [OK]. Inställningen uppdateras och dialogrutan för inställningar stängs. 5

16 Ta bort GPS-loggfiler från GPS-mottagaren GP-E2 GPS-loggfiler som finns lagrade på GPS-mottagaren GP-E2 kan tas bort på följande sätt. 2 3 Anslut GP-E2 till datorn. (sid. 7) Starta Map Utility. (sid. 5) Klicka på knappen [ ] i huvudfönstret. 4 I den här dialogrutan väljer du fliken [Settings/ Inställningar]. Klicka på knappen [Clear/Ta bort] under [Clear log data/ta bort loggdata]. I nästa fönster som visas klickar du på [OK]. GPS-loggfilerna tas bort. Ett meddelande visas när borttagningen av GPS-loggfilerna är klar. Stäng fönstret som visas genom att klicka på [OK]. Dialogrutan för inställningar visas. 6

17 5 Klicka på [OK] i dialogrutan för inställningar. Dialogrutan för inställningar stängs. Preferenser GP-E2 EOS 6D I preferenserna för Map Utility kan du ställa in hur färdvägar (rörelsebanor) ska visas. Inställningarna gör att färre färdvägar visas utifrån informationen i GPS-loggfilerna. Följande två inställningar kan anges. Antal satelliter som ska användas för positionsbestämning: Ju fler satelliter som används, desto mer exakt positionsbestämning. HDOP (horisontell positionsnoggrannhet): Beräknas utifrån fördelningen av satelliter vid positioneringstillfället. Ju lägre HDOPvärde, desto mer exakt positionsbestämning. 2 Starta Map Utility. (sid. 5) Klicka på [ ] i huvudfönstret. Fönstret [Preferences/Preferenser] öppnas. Markera kryssrutan [Only display motion paths for data matching the following criteria/visa endast rörelsebanor för data som överensstämmer med följande kriterier], om den inte redan är det. 7

18 3 Ange inställningarna genom att dra reglagen under [Number of satellites in use/antal satelliter som används] och [HDOP (Horizontal dilution of precision)/hdop (horisontell positionsnoggrannhet)]. 4 Klicka på [OK]. Inställningarna uppdateras och fönstret stängs. Om du klickar på [Apply/Tillämpa] tillämpas de aktuella inställningarna utan att fönstret stängs, vilket kan vara användbart när du vill se hur skärmen ändras. 8

19 Lista över funktioner i huvudfönstret GPS-loggfil (sid. 9, sid. 0) Fliken [GPS log files/gps-loggfiler] (sid. 7, sid. 9, sid. 0) Fliken [Images/Bilder] (sid. 6, sid., sid. 2) Bildlista (sid. 6) Bildfil (sid. 6, sid., sid. 2) GPS-symbol Knapp för att söka på karta (sid. ) Knappnål (sid. 6, sid., sid. 2) Knapp för att exportera fil för Google Earth * Knapp för att starta ett annat program *2 Macintosh-version: Knapp för GPSinställningar (sid. 3, sid. 4, sid. 6) Hjälpknapp Knapp för preferenser (sid. 7) Lista med GPSloggfiler (sid. 7, sid. 8, sid. 0) Knapp för att importera från GPS-mottagare (sid. 7) Knapp för att importera från fil (sid. 9) Knapp för att redigera information i GPS-loggfiler (sid. 9) Knapp för att ta bort GPSloggfiler från listan (sid. 0) Kartdata 202 ZENRIN - Färdvägar (rörelsebanor) enligt GPS-loggfil (sid. 8, sid. 7) Knapp för att lägga till platsinformation automatiskt (sid. 2) Knapp för att lägga till landmärken Knapp för att lägga till platsinformation (sid. ) Knapp för att lägga till bilder (sid. 6) Macintosh-version: 9

20 * Exportera fil för Google Earth Med den här knappen kan du exportera bilder och platsinformation i bildlistan till ett standardfilformat för kartor som kan öppnas med Google Earth. När dialogrutan [Save As/Spara som] visas anger du var du vill spara filen. Klicka sedan på [OK]. Exporterade filer har filnamnstillägget.kmz. Du måste installera Google Earth för att kunna använda de här filerna. Observera att fönstren kanske inte visas korrekt i vissa versioner av Google Earth. * 2 Starta ett annat program Med den här knappen kan du starta kompatibla program. När du klickar på knappen visas en meny med Map Utility-kompatibla program. Det program du väljer startas, där du kan öppna den bild som för närvarande visas i Map Utility. 20

21 Övrig information Installationen kunde inte slutföras Välj behörighet på administratörsnivå ([Computer administrator/ Datoradministratör], [Administrator/Administratör] osv.) som användarinställning. Du kan inte installera programvaran om en användarinställning annan än behörighet på administratörsnivå har valts. Mer information om hur du väljer en behörighet på administratörsnivå finns i datorns användarhandbok. Visa mappen som programvaran är sparad i. Öppna mappen [Canon Utilities/Canon-verktyg]. Det går inte att installera programvaran om du inte är inloggad på ett konto med administratörsbehörighet. Logga in igen på ett konto med administratörsbehörighet. Information om hur du loggar in och hur du anger administratörsinställningar finns i användarhandboken till den Macintosh-dator du använder eller för Mac OS X. Ta bort programvaran (avinstallera) Stäng ned alla program innan du avinstallerar programvaran. Logga in med behörighet på administratörsnivå när du avinstallerar programvaran. För att undvika funktionsfel i datorn bör du alltid starta om datorn efter att du har avinstallerat en programvara. Om du inte startar om datorn innan du installerar programvaran på nytt kan det leda till att datorn inte fungerar som den ska Dra mappen [Map Utility] till papperskorgen. Välj menyn [Finder] på skrivbordet [Empty Trash/ Töm papperskorgen]. Programvaran tas bort. Starta om datorn. 2 Klicka på [ ] (knappen [Start] i Windows XP) [All Programs/Alla program] [Canon Utilities/Canonverktyg] [ImageBrowser EX] [ImageBrowser EX Uninstall/Avinstallera ImageBrowser EX]. Fortsätt avinstallationen enligt anvisningarna på skärmen. Programvaran (Map Utility och ImageBrowser EX) avinstalleras. 2

22 Om användarhandboken Det är förbjudet att helt eller delvis återge innehållet i den här användarhandboken utan tillstånd. Canon kan utan föregående meddelande ändra programvaruspecifikationer och innehåll i den här användarhandboken. Skärmbilder och fönster i programvaran som visas i den här användarhandboken kan skilja sig något från den verkliga programvaran. Innehållet i den här användarhandboken har granskats noggrant. Om du ändå upptäcker några fel eller utelämnanden får du gärna kontakta ett Canon Service Center. Observera att oavsett det som nämns ovan tar Canon inget ansvar för resultatet vid användningen av programvaran. Den kamera och de tillbehör som nämns i den här användarhandboken gäller från och med september 202. Om du vill ha information om programvaran kompatibilitet med eventuella kameror och tillbehör som lanseras därefter kan du kontakta valfritt Canon Service Center. Varumärkesinformation Microsoft och Windows är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Macintosh är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Google, Google Maps och Google Earth är varumärken som tillhör Google Inc. Andra namn och produkter, som inte nämns här ovan, kan vara registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive företag. 22

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Installationshandbok. Ver. 4.4. Ver. 4.4 Installationshandbok

Installationshandbok. Ver. 4.4. Ver. 4.4 Installationshandbok Se Se Installationshandbok Ver. 4.4 Ver. 4.4 Installationshandbok Innehållsförteckning Introduktion: Om handboken...1 Översikt...2 Windows...3 Installera Nikon Capture 4 under Windows...4 Snabbinstallation...7

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Snabbguide Starter System 3.2

Snabbguide Starter System 3.2 3.2 Innehållsförteckning ii / 12 Innehållsförteckning 1 Ingår i leveransen... 3 2 Förutsättningar... 4 3 De första stegen... 5 4 Information och hjälp... 12 1 Ingår i leveransen 3 / 12 1 Ingår i leveransen

Läs mer

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Skanna Det här kapitlet innehåller: "Vanlig skanning" på sida 4-2 "Installera skannerdrivrutinen" på sida 4-4 "Justera skanningsalternativ" på sida 4-5 "Hämta bilder" på sida 4-11 "Hantera filer och styra

Läs mer

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan:

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan: Du måste ha WinZip installerat, eller ett annat program som kan hantera filer med filtillägget zip! Du måste packa upp filen innan du kan använda ikonerna eller bilderna här. Vad är WinZip? WinZip är ett

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Installation av WinPig

Installation av WinPig Installation av WinPig Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd-skiva, den går inte att hämta från Internet. Efter installationen skall grundinställningar göras, läs om dessa i slutet av detta

Läs mer

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Sida: 1(5) Installationsanvisningar VisiMIX Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar Visi Mix på en server.

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

QuarkXPress 9.3 Informationsfil

QuarkXPress 9.3 Informationsfil QuarkXPress 9.3 Informationsfil INNEHÅLL Innehåll QuarkXPress 9.3 Informationsfil...4 Systemkrav...5 Systemkrav: Mac OS...5 Systemkrav: Windows...5 Installation: Mac OS...7 Utföra en tyst installation...7

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Memory Stick Duo ExpressCard -adapter

Memory Stick Duo ExpressCard -adapter 3-218-419-01 (1) Memory Stick Duo ExpressCard -adapter Bruksanvisning MSAC-EX1 Svenska Innan du börjar använda den här enheten bör du läsa igenom de här instruktionerna noggrant, och sedan spara dem för

Läs mer

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Innehållsförteckning 1. Introduktion...2 2. Systemkrav...2 3. Installera Ladibug...3 4. Anslutning av Hårdvaran...5 5. Börja använda Ladibug...5

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK , Talsyntes INSTALLATIONSHANDBOK Innehåll Systemkrav 2 Installation med programskivan 3 Installation efter nedladdning från internet 4 Installation tillval/tillägg 7 Installation av MSI-filer (skolor och

Läs mer

ZoomBrowser EX Ver. 6.7 Användarhandbok

ZoomBrowser EX Ver. 6.7 Användarhandbok Programvara för bildvisning, organisering och redigering ZoomBrowser EX Ver. 6.7 rhandbok I den här handboken används ZB för ZoomBrowser EX. De skärmbilder som används i den här handboken för att beskriva

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i Windows Live Movie Maker 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med Windows Movie

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

GN 8120 USB - Bruksanvisning. 1. Om GN 8120 USB. Innehållsförteckning

GN 8120 USB - Bruksanvisning. 1. Om GN 8120 USB. Innehållsförteckning GN 8120 USB - Bruksanvisning Tack för att du har köpt GN 8120 USB. I den här bruksanvisningen finns information och användarinstruktioner för GN 8120 USB. Bruksanvisningen innehåller följande avsnitt:

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram

Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram 150607/150716/151005/SJn Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram samt Anpassning av M7005:s utseende Installation och anpassning av M7005 sida 1 (18) Innehåll 1 M7005:s hemsida är M7005.Metem.se...

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide Anvia Online Backup 1(8) Anvia Online Backup Sådant som du bör beakta före installationen! Eftersom tjänsten omfattar sharing-egenskaper, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som säkerhetskopieras

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Handbok. Pagero BgCom

Handbok. Pagero BgCom Handbok Pagero BgCom INNEHÅLL ÖVERSIKT 3 Om Pagero BgCom 3 Systemkrav 3 DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR 3 ATT KOMMA IGÅNG 4 Installation 4 Ta bort installation 4 Uppstart 5 MENY OCH VERKTYG 8 Menyraden

Läs mer

Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53

Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53 Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53 Innehåll 1. 1. Installationsprocess för Windows 8 2. Systemkrav 3. Förberedelser 2. 3. ESD 4. 5. 6. 1. Anpassa 2. Trådlös 3. Anpassa inställningar

Läs mer

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Människor i Nederluleå 1776-1805

Människor i Nederluleå 1776-1805 Människor i Nederluleå 1776-1805 Människor i Nederluleå 1776-1805 är en sammanställning av kyrkoarkivalier från Nederluleå församling åren 1776-1805. Under den tiden omfattade Nederluleå nuvarande Nederluleå,

Läs mer

QuarkXPress 8.5.1 Informationsfil

QuarkXPress 8.5.1 Informationsfil QuarkXPress 8.5.1 Informationsfil INNEHÅLL Innehåll QuarkXPress 8.5.1 Informationsfil...4 Systemkrav...5 Systemkrav: Mac OS...5 Systemkrav: Windows...5 Installation: Mac OS...6 Utföra en tyst installation...6

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt-

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Det här behöver du 5 Installationsöversikt 5 Steg 1: Leta efter uppdateringar 5 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 5 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Installationsguide Huawei E367

Installationsguide Huawei E367 TA 00 000 Installationsguide Huawei E367 Med vårt mobila bredband ansluter du dig mycket enkelt till internet. Sätt in ditt SIM-kort i modemet Huawei E367 och anslut det till datorns USB-port. Installationsprogrammet

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows på din Mac 4 Steg 4:

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus Snabbguide Överföring av resultat till PC systemsure Plus Så här enkelt sparar du mätresultaten från instumentet till datorn Först måste programvaran installeras på din PC. Sätt CDn i CD-ROM läsaren och

Läs mer

Före installation... 3 Fungerar Backup It om det finns andra Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram installerade på datorn?...

Före installation... 3 Fungerar Backup It om det finns andra Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram installerade på datorn?... Backup It FAQ Före installation... 3 Fungerar Backup It om det finns andra Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram installerade på datorn?... 3 Är två Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram bättre

Läs mer

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok Blackwire 725-M USB-sladdheadset Användarhandbok TM Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grunderna 5 Sätta på dig headsetet 6 Anpassa headsetet 6 Daglig

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.5 Kundens snabbhandledning Svenska 731-00089H-SV Rev A Copyright Kodak, 2008. Med ensamrätt. Kodak, Creo, ecentral, InSite och Prinergy Adobe, Acrobat, Adobe Illustrator,

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Användarmanual Onepix Foto SVENSK

Användarmanual Onepix Foto SVENSK Användarmanual Onepix Foto SVENSK 2 Onepix Foto är en integrerad del av Onepix. Med Onepix Foto kan du lagra dina bilder i din DICOM databas tillsammans med dina eventuella röntgenbilder. Du kan dessutom

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Manual Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Välkommen! Vårt Mobila Bredband erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och anslut USB-modemet till datorn.

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Börja använda Ladibug... 5 5. Drift... 6 5.1 Huvudmeny...

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Förstoringsprogram och skärmanpassningar för att minska belastningen på ögat. Snabbguide

Förstoringsprogram och skärmanpassningar för att minska belastningen på ögat. Snabbguide Förstoringsprogram och skärmanpassningar för att minska belastningen på ögat Snabbguide Välkommen till ZoomText Express ZoomText Express är ett prisvärt och enkelt förstoringsprogram till din dator. ZoomText

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Installationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL Konventioner i manualen... 3 Uppmärksamhetssymboler... 3 Miljö och grundkrav... 4 Installera ImageBank MS SQL databas... 4 ImageBank Databas Configuration Wizard...

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

L51W Användarhandbok. Projektor. Program som stöds. MirrorOp Lite (för Windows) MirrorOp Sender Lite (för Mac) MirrorOp Receiver (för ios och Android)

L51W Användarhandbok. Projektor. Program som stöds. MirrorOp Lite (för Windows) MirrorOp Sender Lite (för Mac) MirrorOp Receiver (för ios och Android) Projektor L51W Användarhandbok Program som stöds MirrorOp Lite (för Windows) MirrorOp Sender Lite (för Mac) MirrorOp Receiver (för ios och Android) MobiShow Lite (för ios) / MobiShow (för Android) PtG2

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

Vad finns i paketet. Lär känna ditt modem. Plats för ditt SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort

Vad finns i paketet. Lär känna ditt modem. Plats för ditt SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort Vad finns i paketet Ett trådlöst modem av typ MF110 samt denna manual. Lär känna ditt modem ➎ ➋ ➊ ➌ ➍ Plats för ditt SIM-kort Här stoppar du in ditt Tele2 SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort Här

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N76 är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn

Läs mer

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter.

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter. Anvia Säkerhetskopiering 1(6) Anvia Säkerhetskopiering 2.3 Saker som bör beaktas före installationen! Eftersom tjänsten även omfattar en sharing-egenskap, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som

Läs mer

EOS 6D (WG) Användarhandbok för Wi-Fi-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK

EOS 6D (WG) Användarhandbok för Wi-Fi-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK EOS 6D (WG) Användarhandbok för Wi-Fi-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK Så kan du använda funktionerna för trådlöst LAN Med funktionerna för trådlöst LAN i kameran kan du utföra många uppgifter trådlöst.

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv Capture Pro Software Komma igång A-61640_sv Komma igång med Kodak Capture Pro Software och Capture Pro Limited Edition Installera programvaran: Kodak Capture Pro Software och Network Edition... 1 Installera

Läs mer

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles.

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång SE Network Media Player NSZ-GS7 Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång: ON/STANDBY Slår på eller stänger av spelaren. Styr anslutna enheter med en enda fjärrkontroll: För att du ska kunna

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Wireless Image Utility användarguide

Wireless Image Utility användarguide För Wireless Image Utility ver. 1,1 Androidapplikation för NEC-projektorer Wireless Image Utility användarguide NEC's Image Innehåll 1. Beskrivning av Wireless Image Utility... 2 1-1. Funktioner... 2 1-2.

Läs mer

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem.

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Kap 03.indd 444 KAPITEL TRE Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Gadgetar och den nya Sidpanelen är nog mina favoriter bland de nya funktionerna i Windows Vista.

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Startinstruktioner för programvara (För CD:n Canon Digital Camera Solution Disk version 30)

Startinstruktioner för programvara (För CD:n Canon Digital Camera Solution Disk version 30) SVENSKA Startinstruktioner för programvara (För CD:n Canon Digital Camera Solution Disk version 30) Du måste installera programvaran som medföljer på CD:n Canon Digital Camera Solution Disk innan du ansluter

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

JabloSuite Bruksanvisning

JabloSuite Bruksanvisning Version 2.2 JABLOSUITE BRUKSANVISNING Sida 1 av 14 JabloSuite Bruksanvisning Inledning Lista över funktionerna i JabloSuite...2 Installation Minimala krav på programvara och maskinvara...3 Operativsystem

Läs mer

ICAP Karl Johansgatan 42 www.icap.nu. Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1

ICAP Karl Johansgatan 42 www.icap.nu. Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1 Snabbguide Duxbury Braille Translator Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1 Innehåll Installation... 3 Installera SWIFT mall för Word... 7 Anpassa DBT... 8 Registrera

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE MAC

INSTALLATIONSGUIDE MAC INSTALLATIONSGUIDE MAC TELE2 MOBILT INTERNET Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp på Internet. 2 SYSTEMKRAV För att kunna

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Komma igång med Kodak Capture Pro Software. Installera programvaran. Innan du börjar: Vad du behöver: Installationsprocedurer:

Komma igång med Kodak Capture Pro Software. Installera programvaran. Innan du börjar: Vad du behöver: Installationsprocedurer: Komma igång med Kodak Capture Pro Software Tanken med den här handboken är att ge tips om ett antal enkla procedurer som hjälper användaren att komma igång snabbt. Procedurerna visar hur man installerar

Läs mer