Versionsinformation. Version 3.20

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Versionsinformation. Version 3.20"

Transkript

1 Versionsinformation Version 3.20

2 Huvudkontor Trimble Navigation Limited Engineering and Construction 935 Stewart Drive Sunnyvale, California USA Telefon: Avgiftsfritt: Fax: Copyright och varumärken , Trimble Navigation Limited. Med ensamrätt. Glob- och triangelsymbolen och Trimble är varumärken som tillhör Trimble Navigation Limited. FreeBSD är ett registrerat varumärke som tillhör The FreeBSD Foundation. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, AccuGrade och Caterpillar Yellow är, liksom företags- och produktidentiteter som används här, varumärken som tillhör Caterpillar, och får inte användas utan tillstånd. Detta program innehåller Teigha -programvara i enlighet med ett licensavtal med Open Design Alliance. Teigha för.dwg-filer, copyright Open Design Alliance. Med ensamrätt. Versionsinformation Detta är versionsinformationen för version 3.20 av programmet Business Center - HCE.

3 Produktöversikt Välkommen till den senaste uppdateringen av Business Center HCE, ett av flera program som ingår i Trimbles Connected Site -lösningar. Det här programmet är delvis utformat för byggentreprenörer och ingenjörer som hanterar data för en ansluten byggplats, med användning av följande: Nivåkontrollsystem (GCS, Grade Control System) Beläggningskontrollsystem (PCS, Paving Control System) Borrnings- och pålningssystem (DPS, Drilling and Piling Systems) Platspositioneringssystem (SPS, Site Positioning System) i vilka man använder fältdatorprogram (SCS, Site Controller Software), inklusive Tablet Edition Med Business Center - HCE förenklas hanteringen av information för olika fältgrupper som arbetar på en byggplats. Det går att importera, visa och analysera digitala modeller och sedan distribuera, hantera och spåra informationen genom hela byggprojektets livscykel. Be din återförsäljare om att få en fullständig förteckning över de funktioner som ingår i kärnprodukten och i särskilt licensierade tilläggsmoduler. Språk Programmet och tillhörande dokumentation finns på följande språk: Brittisk engelska Kinesiska (förenklad) Danska Nederländska Franska Finska Tyska Italienska Japanska Norska Portugisiska (Brasilien) Ryska Spanska Svenska Amerikansk engelska Versionsinformation 1

4 Nytt i version 3.20 Dessa funktioner har tillkommit eller förbättrats. Du kan nu göra följande: Funktioner som förenklar användningen Gör plan- och 3D-vyer flytande Avdocka planvyn och 3D-vyn för att flytta dem till en annan skärm för att öka ditt arbetsutrymme. (Mer information finns i Göra vyer flytande och icke-flytande i hjälpfunktionen.) Använd utökade funktioner för externa tjänster Skapa en eller flera kontoprofiler för valfri tjänst (till exempel Connected Community eller Bentley ProjectWise) för att spara tid och slippa ange användarnamn, lösenord osv när du loggar in. Du kan enkelt ställa in en standardprofil för varje tjänst och förbli inloggad på flera tjänster. (Mer information finns i Alternativ för externa tjänster i hjälpfunktionen.) Kommandoradsgenvägar - Det finns tre genvägar vid användning av kommandoraden: Om du anger en del av ett kommandonamn följt av ett frågetecken (?) kommer alla kommandon som inkluderar namnet att visas i listan Senaste kommandon. Om du till exempel skriver "bild?" på kommandoraden och trycker på [Retur], så visas dessa resultat: Placerabild Bildvy Bildgränser Georefereradbild LäsInBild Om du sedan trycker på uppåt- eller nedåtpilen kommer nästa kommando i listan Senaste kommandon att visas på kommandoraden. Om du trycker på [Skift] + uppåt- eller nedåtpilen kommer nästa kommando i listan Alla kommandon att visas på kommandoraden. Versionsinformation 2

5 CAD-funktioner Skapa vertikala bågar i linjesträngar - När du skapar och redigerar vertikala kontrollpunkter längs en linjesträng kan du nu välja Båge som typ av vertikal kurva på en punkt, vilket gör att du kan definiera den vertikala kurvan genom att ange en radie. (Mer information finns i Alternativ för vertikala linjesträngar i hjälpfunktionen.) Vektorbaserade teckensnitt - Välj bland 42 streckbaserade teckensnitt som smidigt kan visas, storleksändras och plottas för att matcha andra CAD-program. AutoCAD-formteckensnitt konverteras till streckteckensnitt när AutoCAD-ritningar importeras till Business Center - HCE, så att återgivning och placering blir korrekta. Detta möjliggör ett smidigare datautbyte och snyggare slutprodukter i modulen Avancerad planering. (Mer information finns i Hantera textstilar och Skapa och redigera text i hjälpfunktionen.) Linjevikter - Visa och redigera linjevikter för CAD-linjer. Definiera också en standardlinjevikt för ett lager. Detta säkerställer effektivare arbetsflöden för arbete med linjearbete samt plottning av dessa objekt genom användning av modulen Avancerad planering. (Mer information finns i "Skapa och redigera ett lager" i hjälpfunktionen.) Korridorfunktioner Navigera mellan stationer längs en linjeföring Flytta till viktiga stationer baserat på: ett regelbundet intervall HAL- och VAL-punkter lagrade tvärsektioner korridormallar stationer som du anger för tvärsektionsplottning (Mer information finns i Flytta mellan viktiga stationer i hjälpfunktionen.) Versionsinformation 3

6 Massdisponering, korridor Publicera masstransportplaner till VisionLink - Skicka smidigt dina masstransportplaner till VisionLink så att du kan följa ett jobbs utveckling. Du kan också definiera namnen på överordnade schaktnings- och fyllningszoner som ingår i den masstransportplan som publiceras. (Mer information finns i Publicera till VisionLink i hjälpfunktionen.) Arkivera masstransportplaner - Arkivera dina masstransportplaner när du publicerar till VisionLink så att du kan granska dem vid ett senare tillfälle. (Mer information finns i hjälpavsnittet Arkivera en korridormasstransport i hjälpfunktionen.) Fältdatafunktioner Starta VisionLink inifrån Business Center - HCE - Konfigurera dina inloggningsuppgifter för ett eller flera konton så att du snabbt kan starta VisionLink i en webbläsare för att visa statusen för ett jobb. (Mer information finns i Skapa ett VisionLink-projekt i hjälpfunktionen.) Skapa ett VisionLink-projekt - Skapa ett VisionLink-projekt för din anslutna plats direkt från Business Center - HCE så att du inte behöver växla mellan olika produkter. (Mer information finns i Skapa ett VisionLink-projekt i hjälpfunktionen.) Publicera ytor och linjearbete till VisionLink - Skicka designytor och uppmätta ytor och linjearbete som återger befintliga vägar, floder och andra linjära objekt till VisionLink så att du kan visa dem i relation till dina masstransportplaner. (Mer information finns i Publicera till VisionLink i hjälpfunktionen.) Planeringsfunktioner Plotta plannätsplanark Skapa och plotta en uppsättning planark med en vald plannätsstil. (Mer information finns i Skapa och redigera en gränsuppsättning och i Skapa och redigera en arkuppsättning i hjälpfunktionen.) Hantera plannätsstilar Skapa och redigera olika plannätsstilar för att kontrollera etikettering och plottning av dynamiska vyer på planrutnätsark. (Mer information finns i Hantera plannätsstilar i hjälpfunktionen.) Versionsinformation 4

7 Skapa och använda skraffering Skapa ett skrafferingsmönster och tillämpa det på en area i en arkvy för att ange att arean har ett visst material på skärmen och på plottade ark. (Mer information finns i Skapa och tillämpa skraffering i hjälpfunktionen.) Skapa etiketterade konturer - Skapa ytkonturlinjer som inkluderar höjdetiketter och färger. Du kan sedan justera konturetiketternas positioner för optimal plottning. (Mer information finns i Skapa konturer vid ett intervall i hjälpfunktionen.) Etikettera konturer efter korsning - Etikettera valda konturlinjer med deras höjder där de korsar en linje markerad med en från- och till-punkt. (Mer information finns i Etikettera konturer efter korsning i hjälpfunktionen.) Objektkodning för mjuk kurva - Samla in punkter med objektkoder på fältet och bearbeta dem som en mjuk kurva i BC-HCE. Detta skapar en mjuk kurva som går genom alla punkterna liknande splinekurvor. Detta gör det möjligt att effektivare skapa linjearbeten i BC-HCE med hjälp av objektkodning, och gör att du kan exportera snyggare linjearbeten till externa program. Kantutjämningsalternativ - Använd detta avancerade grafikalternativ för att minska trappstegsliknande linjer som du vill ska återges jämnare. (Mer information finns i Avancerade grafikalternativ i hjälpen.) Visa och dölj enskilda punktetiketter - Förutom att använda Vyfilterhanteraren för att visa och dölja punkt-id-, objektkod- och höjdetiketterna (i tillämpliga fall) för alla punkter i ditt projekt när de visas i en grafisk vy kan du nu använda punktens egenskapsfönster för att visa och dölja dessa punktetiketter för en eller flera valda punkter. Mer information finns i "Visa och dölj etiketter för markerade punkter" i hjälpen. Pålningsfunktioner Kör en pålningskvalitetsrapport Visa en sammanfattning och detaljerad information om par av pålar: hålen i en pålplan i jämförelse med deras motsvarande resultatpålar. Varje resultatpåle som rapporteras är klassificerad som godkänd, underkänd eller i behov av åtgärd (baserat på toleranserna i Projektinställningar). (Mer information finns i Kör en pålningskvalitetsrapport i hjälpfunktionen.) Versionsinformation 5

8 Allmän mätning Utjämning av polygontåg - Importera, redigera, skapa nya polygontåg och utjämna polygontåg. Välj stationer och inställningar för varje polygontåg, visa stängningsinformation, balansera vinkel- och vertikalfelstängningar och gör en kompass- eller transitjustering. Förhandsgranska justeringsresultaten innan du tillämpar justeringen, och granska rapporten för justering av polygonmätning efter att justeringen har tillämpats. Detta möjliggör mer flexibilitet på på kontoret och minskar antalet potentiella platsåterbesök. (Mer information finns i "Skapa, redigera och justera ett polygontåg" i hjälpen.) Trimble InSphere Data Marketplace - Sök efter och hämta geospatiala datauppsättningar (kartor) i formaten TIF (.tif) eller shapefil (.shp) som du kan importera till Business Center - HCE. Olika typer av datauppsättningar finns tillgängliga från många olika källor, inklusive United States Geological Survey (USGS), DigitalGlobes Precision Aerial Imagery, Open Street Map, TIGER/Line GIS Data, Intermap med flera. Detta gör det möjligt för dig att importera bakgrundskartor enklare och att dra nytta av befintliga vektor- och rasterdata för modellering i BC-HCE. Dessutom gör det att du kan hantera projekt effektivare, och det ger stöd för utökat samarbete. (Mer information finns i InSphere Data Marketplace i hjälpen.) Importera Esri-shapefiler (.shp) - Importera Esri-shapefiler (.shp), ett populärt format för geospatiala vektordata för geografiska informationssystem. Du kan visa objektinformationen på ett effektivt sätt och förbereda data för utsättning. (Mer information finns i Importera Esri-shapefiler (.shp) i hjälpen.) Nya geoidmodeller och zoner - Nya geoidmodeller för Kanada (CGG2013), Polen (Pl-geoid-2011) och (Norge14) är nu tillgängliga i Coordinate System Manager. För att ge stöd för de nya geoidmodellerna har associerade zoner lagts till eller uppdaterats där det behövs. Dessutom har vissa projektionszoner för Turkiet uppdaterats. Inkludera zonnummer i koordinater - Användare av Coordinate System Manager kan definiera en UTM-zon med en falskt östlig mellan och för att kunna inkludera ett zonnummer i koordinater. Versionsinformation 6

9 Punktmoln Exportera undergenomsökta punktmoln - Exportera undergenomsökta punktmoln till program som inte kan hantera stora punktmoln. BC-HCE kommer att utföra en slumpmässig rymdgenomsökning för att göra det möjligt för dig att nedsampla punktmoln för export till.e57 eller.las. Mer Ange höjder under noll som positiva höjder/spegelhöjder - Ange för marina tillämpningar att höjder under havsnivån ska visas, rapporteras och plottas som positiva tal. (Mer information finns i Enhetsinställningar i hjälpfunktionen.) Dokumentation Hitta innehåll snabbare och lär dig lättare med omstrukturerade och uppdaterade instruktionsvideoklipp och självstudiekurser. Systemstöd Stöd för Trimble Access Pipeline-modulen - Importera en Pipeline-jobbfil som hämtats via Trimble Access Pipeline-programmodulen till Business Center - HCE, granska och redigera rörattributdata efter behov och exportera dem till CSV-filer, i ett smidigt arbetsflöde för granskning och redigering. Exportera FAST Survey-jobb med koordinatsystem - Exportera FAST Survey-formaterade filer med koordinatsystemstöd. Övrigt VCE-kompatibilitet - Du kan inte öppna en VCE-projektfil som har skapats med denna nya version av BC-HCE i en äldre version av BC-HCE. Versionsinformation 7

10 Windows 8-användare Vissa delar av BC-HCE kräver Microsoft.NET Framework 3.5 för att fungera. Om.NET Framework 3.5 inte är installerat uppmanas du att installera det när du installerar BC-HCE. Om din dator är ansluten till en domän som inte tillåter dig att ansluta direkt till Windows Update på internet för att aktivera och installera.net 3.5 kan du behöva ändra dina inställningar för grupprincip. Kontakta din systemadministratör om du vill ha hjälp. Windows XP-användare Vissa delar av BC-HCE kräver Microsoft.NET Framework 4.5, som inte stöds av operativsystemet Windows XP. För att köra denna version av BC-HCE måste du installera ett annat operativsystem. Fullständig information om kraven på operativsystem finns i "Systemkrav". Känt problem med KMZ-panoraman - KMZ-panoramafiler (.kmz) skapade i BC-HCE visas inte i Google Earth version 7.0 och över. För att de ska visas korrekt rekommenderar vi att du använder version 6.2 eller tidigare. TabletSync-överföringar - Om du använder TabletSync för att överföra stora filer (till exempel panoraman) till BC-HCE kan det ta lång tid att slutföra överföringen. Som ett alternativ kan du förkorta överföringstiden genom att kopiera filerna från tablet-enheten till ett USB-minne och kopiera filerna från minnet till BC-HCE. 3D-PDF Med kommandot 3D-PDF visas strukturerade ytor (det vill säga en yta till vilken en strukturbild har lagts till) som svarta i PDF-läsarprogrammet när ytskuggningen är inställd på något annat än "efter höjd". Du kan undvika detta problem genom att välja "Skuggning: efter höjd" i ytans egenskapsfönster för valfri strukturerad yta innan du skapar en 3D-PDF. Kända problem Om du vill visa en lista med problem i externa program eller operativsystem som påverkar det här programmet väljer du Hjälp i programmet. Klicka sedan på fliken Innehållsförteckning och läs hjälpavsnittet Kända problem. Obs! Information om sena ändringar i denna produkt finns i filen Read Me (på engelska), som du kan nå från startsidan genom att välja Read Me. Versionsinformation 8

11 Systemkrav (32 bitar) Dessa rekommendationer är baserade på subjektiva bedömningar av vad som är önskvärda prestanda vid utvärdering av ditt aktuella system, vid uppgradering av ditt system och vid inköp av ett nytt system. För rekommenderade prestanda: Operativsystem: Business Center - HCE kan köras i: Microsoft Windows Vista (32- och 64-bitarsversionerna med Service Pack 2) Microsoft Windows 7 (32- och 64-bitarsversionerna med Service Pack 1) Microsoft Windows 8 (32- och 64-bitarsversionerna) Obs! Om du kör det här programmet under 64-bitarsversionen av Windows Vista är det viktigt att du ser till att programvaran Windows Mobile Device är installerad; den behövs för anslutning av en enhet. Om det behövs kan du installera den från programinstallations-dvd:n. Processor: RAM-minne: Tillgängligt hårddiskutrymme: Dual-core 1,80 GHz eller högre; en i7-processor rekommenderas. 2 GB, 4 GB eller mer rekommenderas. 5 GB eller mer Grafikminne: Separat mediumgrafikkort på minst 512 MB och stöd för DirectX 9.0 (undvik om möjligt integrerad grafik), 2 GB rekommenderas. Bildskärm: Upplösning på x eller mer med 256 färger x rekommenderas. Dubbla skärmar förbättrar din användarupplevelse. Detta förutsätter att din dpi-inställning är Normal (96 dpi) och att din teckenstorlek också har inställningen Normal. I/O-portar: Övrigt: USB 2.0-port för datasynkronisering med kontrollenheter Internetanslutning krävs för licensiering (on page 11), kommandot Sök efter uppdateringar och kommandot Nedladdning från Internet. Microsoft.Net Framework 4.5 Obs! För att köra Business Center - HCE på en virtuell dator måste du ha minst två processorer och 1 GB minne (2 GB rekommenderas). Versionsinformation 9

12 Systemkrav - HCE (64 bitar) För rekommenderade prestanda: Operativsystem: Business Center - HCE kan köras i: Processor: RAM-minne: Tillgängligt hårddiskutrymme: Microsoft Windows 7 (64-bitarsversion med Service Pack 1) Microsoft Windows 8 (64-bitarsversion) Dual-Core 1,80 GHz; en i7-processor rekommenderas. 4 GB; 16 GB eller mer rekommenderas. 5 GB Grafikminne: Separat mediumgrafikkort på minst 512 MB och stöd för DirectX 9.0 (undvik om möjligt integrerad grafik), 2 GB eller mer rekommenderas. Obs! För visning av punktmolnsdata måste ditt grafikkort ha stöd för OpenGL 3.2. Bildskärm: Upplösning på x eller mer med 256 färger x rekommenderas. Dubbla skärmar förbättrar din användarupplevelse. Detta förutsätter att din dpi-inställning är Normal (96 dpi) och att din teckenstorlek också har inställningen Normal. I/O-portar: Övrigt: USB 2.0-port för datasynkronisering med kontrollenheter Internetanslutning krävs för licensiering (on page 11), kommandot Sök efter uppdateringar och kommandot Nedladdning från Internet. Microsoft.Net Framework 4.5 Obs! För att köra Business Center - HCE på en virtuell dator måste du ha minst två processorer och 1 GB minne (2 GB rekommenderas). Installation För det här programmet krävs Microsoft.NET Framework version 4.5. I installationsguiden får du veta om det program som krävs saknas på din dator. Om du behöver installera det här programmet kan det hämtas kostnadsfritt på Microsofts hämtningssida: För överföring av data mellan det här programmet och en fältdator krävs Microsoft ActiveSync version 4.1 eller senare. Om du behöver installera Microsoft ActiveSync kan det också hämtas kostnadsfritt från Microsoft. Versionsinformation 10

13 Obs! För användare av Microsoft Windows Vista och Windows 7 krävs inte ActiveSync-teknik. Den kommunikationsfunktion som krävs ingår i Vista. Viktiga licensvillkor Observera att slutanvändarlicensen för Trimble Business Center - HCE ger den licensierade användaren följande behörigheter (enligt utdrag från detta avtal) avseende installation och användning av programvaran på flera datorer. Du har rätt att installera och använda, och att låta andra installera och använda programmet Trimble Business Center i dess "kärnproduktskonfiguration på ett valfritt antal datorer eller nätverksservrar, t.ex. sådana som tillhör dina anställda, dina underleverantörer och fristående konsulter - men enbart för era interna affärsbehov i samband med att Trimbles produkter används. Vi hänvisar till slutanvändaravtalet i dess helhet om du vill ha ytterligare detaljer, och detta avtal har företräde framför de avtalsrelaterade formuleringar som kan göras i detta dokument. Du kan ta fram avtalet genom att välja Hjälp/Om Trimble Business Center på menyn och sedan klicka på Visa licensavtalet. Avsikten med detta är att uppmuntra licensierade användare av programmet att sprida det i organisationen så att det verkligen kan användas av alla för att stödja de Trimble-produkter och system med vilka det utgör en integrerad del. Dessutom uppmuntras du att dela programmet efter behov med de tredjepartsanvändare med vilka du samarbetar, när det finns behov av datautbyte eller annan form av programutbyte i samband med att ni använder Trimbles produkter. Alla sådana eventuella tredjepartsanvändare måste godkänna villkoren i slutanvändarlicensen under installationen av programmet Trimble Business Center - HCE på sina datorer. Installera eller uppgradera Business Center - HCE Licensierade moduler med fler funktioner finns för Business Center - HCE. Mer information om vilka funktioner som är tillgängliga i respektive modul finns i Licensierade funktioner. Versionsinformation 11

14 Licensinformationen finns antingen på en HASP -maskinvarunyckel (enanvändarlicens) som är ansluten till din dator eller på en HASP-nätverksnyckel (fleranvändarlicens) som är installerad i ditt nätverk. Om ingen licens har installerats kan du bara använda olicensierade funktioner. Om du vill ha information om installation och uppgradering läser du i de aktuella avsnitten nedan. Så här installerar du en enanvändarlicens: Obs! Sätt inte i den nya HASP-maskinvarunyckeln som medföljde ditt installationspaket förrän du får anvisningar om att göra det i steg Installera Business Center - HCE från installations-dvd:n. 2. Innan du kör programmet sätter du i den nya HASP-maskinvarunyckeln som medföljde installationspaketet i en ledig USB-port på din dator. Alla licensierade funktioner för din version av Business Center - HCE blir tillgängliga när du kör programmet. Din ettåriga garantiperiod börjar första gången du kör programmet. Så här installerar du en fleranvändarlicens: Information till administratörer: Om du vill ha information om hur man installerar en HASP-nätverksnyckel (fleranvändarlicens) och visar och hanterar licensinformation väljer du Read Me-filen om nätverkslicenser på Verktyg-menyn på installations-dvd:n. Om du tänker använda en fleranvändarlicens installerad i nätverket gör du följande: 1. Kontrollera följande: Din dator kan ansluta till den nätverksserver där HASP-fleranvändarnätverkslicensen är installerad. Inga SuperPro- eller HASP-maskinvarunycklar är anslutna till din dator. 2. Installera Business Center - HCE från installations-dvd:n. 3. Kör programmet. Versionsinformation 12

15 Programmet söker automatiskt igenom nätverket efter en HASP-nätverksnyckel. Om en HASP-nätverksnyckel hittas och fleranvändarlicensens gräns för antal användare inte har överskridits är licensen tillgänglig för användning och alla dess licensierade funktioner i TBC-HCE är tillgängliga. Om ingen HASP-nätverksnyckel hittas eller om fleranvändarlicensens gräns för antal användare har överskridits är de licensierade funktionerna inte tillgängliga, och ett meddelande om detta visas när du försöker använda dem. Du kan också kontrollera om du har tillgång till fleranvändarlicensen genom att välja Hjälp > Om Business Center - HCE och sedan klicka på knappen Licens. Om du vill ha mer information om hur du använder dialogrutan för Licenshanteraren trycker du på [F1] när dialogrutan är öppen. Obs! Varje gång du kör programmet måste det automatiskt få åtkomst till fleranvändarlicensen som finns installerad i nätverket. Relaterade tillbehör SCS Data Manager och Office Synchronizer är två ytterligare program som installeras med Business Center - HCE. Registrering Första gången som du startar det här programmet ombeds du att registrera dig via My Trimble. Om ditt företag har ett befintligt konto anger du korrekt e-postadress. Om e-postadressen inte känns igen, och om du behöver skapa ett konto, öppnas en ny dialogruta där du kan ange relevant information för ditt nya konto. Behålla användarinställningar vid uppgradering När du använder programmet sparas många av dina inställningar och andra anpassningar som filer i en programdatamapp. I dessa inställningar, som förblir konstanta oavsett vilket projekt som är öppet, ingår: Versionsinformation 13

16 Programinställningar Anpassa import- och export-formatdefinitioner Projektmallar Konfigurationer för nedladdning från Internet Baslinjebearbetning och nätutjämningsstilar I dessa inställningar ingår startinställningar, standardplacering av filer och visningsegenskaper. Programinställningar hittar du i första hand i dialogrutan Alternativ. Här ingår ändringar av hur filformat anges i Importformatredigeraren och Exportformatredigeraren. Här ingår projektinställningar, koordinatsystem, vyfilter, urvalsuppsättningar och data som du har sparat som projektmallar. Här ingår nya dataleverantörsgrupper och webbplatser som du har lagt till i kommandot Internet-nedladdning. Här ingår en kombination av projektinställningar som du har angett som mallar för baslinjebearbetning och nätutjämning. När du uppgraderar från programmet till en nyare version söker installationsprogrammet efter tidigare filer som innehåller dessa inställningar och anpassningar. Om några hittas öppnas dialogrutan Kopiera inställningar. Så här behåller du tidigare inställningar och anpassningar: 1. Avmarkera rutan för varje gammal fil som du inte vill behålla i uppgraderingen i kolumnen Kopiera. 2. Markera rutan för varje gammal fil som du vill använda för att skriva över en ny fil. 3. Klicka på Kopiera markerade filer. Tidigare inställningar och anpassningar som du har valt kopieras till den nya installationen. Obs! Alla filer som är i konflikt med filerna i den nya installationen är markerade med en röd flagga och är inte markerade som standard. Obs! Det är alltid bra att bekräfta projekt- och programinställningarna i den nya installationen för att vara säker på att alla nya alternativ i den aktuella versionen anges till de standardvärden du vill ha. Obs! Det går inte att spara anpassade menyer och verktygsfält vid uppgraderingen. Versionsinformation 14

FileMaker. Handboken Installation och nya funktioner. för FileMaker Pro 12 och FileMaker Pro 12 Advanced

FileMaker. Handboken Installation och nya funktioner. för FileMaker Pro 12 och FileMaker Pro 12 Advanced FileMaker Handboken Installation och nya funktioner för FileMaker Pro 12 och FileMaker Pro 12 Advanced 2007-2012, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien

Läs mer

Adobe. Type Manager Deluxe 4.1. Användarhandbok

Adobe. Type Manager Deluxe 4.1. Användarhandbok Adobe Type Manager Deluxe 4.1 Användarhandbok 1999 Adobe Systems Incorporated. Alla rättigheter förbehålles Adobe Type Manager Deluxe 4.1 Användarhandbok för Windows Den här användarhandboken, samt den

Läs mer

Innehållsförteckning Publiceringnotiser...1

Innehållsförteckning Publiceringnotiser...1 Innehållsförteckning Publiceringnotiser...1 Huvudkontor...1 Produktinformation...1 Trimble Access Senaste Release...7 Trimble Access tidigare Releaser...16 Övrig Information...44 Dokumentation...45 i Publiceringnotiser

Läs mer

FileMaker. Installation och nya funktioner. för FileMaker Pro 13 och FileMaker Pro 13 Advanced

FileMaker. Installation och nya funktioner. för FileMaker Pro 13 och FileMaker Pro 13 Advanced FileMaker Installation och nya funktioner för FileMaker Pro 13 och FileMaker Pro 13 Advanced 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054,

Läs mer

J URIDISK INFORMATION

J URIDISK INFORMATION Användarhandboken J URIDISK INFORMATION Copyright 2009 Nuance Communications, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna handbok får överföras, kopieras, reproduceras, lagras i arkivsystem eller översättas

Läs mer

Adobe. Type Manager 4.1. Användarhandbok

Adobe. Type Manager 4.1. Användarhandbok Adobe Type Manager 4.1 Användarhandbok 1999 Adobe Systems Incorporated. Alla rättigheter förbehålles Adobe Type Manager 4.1 Användarhandbok för Windows Den här användarhandboken, samt den programvara som

Läs mer

Installationshandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara

Installationshandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara Installationshandbok McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara COPYRIGHT Copyright 2013 McAfee, Inc. Kopiera inte utan tillstånd. VARUMÄRKEN McAfee, McAfee logotypen, McAfee Active Protection, McAfee

Läs mer

Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0

Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0 Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0 För Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

Optical Character Recognition Program. ABBYY FineReader. Version 7.0. Användarmanual. 2003 ABBYY Software Ltd.

Optical Character Recognition Program. ABBYY FineReader. Version 7.0. Användarmanual. 2003 ABBYY Software Ltd. Optical Character Recognition Program ABBYY FineReader Version 7.0 Användarmanual 2003 ABBYY Software Ltd. Information i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och innebär inget åtagande

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

Capture Pro Software. Användarhandbok. A-61735_sv

Capture Pro Software. Användarhandbok. A-61735_sv Capture Pro Software Användarhandbok A-61735_sv KOMMA IGÅNG 1-1 ANVÄNDARGRÄNSSNITT 2-1 FELSÖKNING 3-1 BILAGOR A A-1 1 Komma igång Innehåll Dokumentation om produkten...1-2 Terminologi...1-3 Starta Kodak

Läs mer

LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0

LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0 LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Läs mer

CELLICA DATABAS FÖR IPAD ANVÄNDARHANDBOK

CELLICA DATABAS FÖR IPAD ANVÄNDARHANDBOK CELLICA DATABAS FÖR IPAD ANVÄNDARHANDBOK Version 4.7 Innehåll 1 Inledning 6 1.1 Funktioner 6 2 Använda Cellica databas på skrivbordet 7 2.1 Profile Manager 7 2.1.1 Lägg profil. 8 2.1.2 Redigera profil.

Läs mer

NetSupport School 11.41 NetSupport School

NetSupport School 11.41 NetSupport School NetSupport School Handbok Version 11.41 1 COPYRIGHT (C) för handbok 2014 NetSupport Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. NetSupport

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04

Sharpdesk V3.3. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04 Sharpdesk V3.3 Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04 Upphovsrätt 2000-2010 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående

Läs mer

J URIDISK INFORMATION

J URIDISK INFORMATION J URIDISK INFORMATION Copyright 2006 Nuance Communications, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna handbok får överföras, kopieras, reproduceras, lagras i arkivsystem eller översättas till något språk

Läs mer

NetSupport Notify Handbok

NetSupport Notify Handbok NetSupport Notify Handbok COPYRIGHT (C) för handbok 2015 NetSupport Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. NetSupport Ltd. förbehåller

Läs mer

Norton Ghost Användarhandbok

Norton Ghost Användarhandbok Norton Ghost Användarhandbok PN: 12098885 Norton Ghost Användarhandbok Den programvara som beskrivs i denna bok tillhandahålls enligt ett licensavtal och kan endast användas i enlighet med villkoren i

Läs mer

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering FileMaker 9 Handbok för Direkt webbpublicering 2004-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Norton. AntiVirus. Produkthandbok

Norton. AntiVirus. Produkthandbok Norton TM AntiVirus Produkthandbok Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska de ekologiska fotavtrycken från våra produkter.

Läs mer

Handboken Komma igång

Handboken Komma igång Handboken Komma igång J U R I D I S K I N F O R M A T I O N Copyright 2011 Nuance Communications, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får överföras, återges, kopieras, lagras i ett återgivningssystem

Läs mer

Administratörshandbok Online

Administratörshandbok Online Administratörshandbok Online Att använda Administratörshandboken Online EPiServer innehåller en komplett dokumentation och beskrivning av EPiServer i ett pdf-baserat hjälpsystem. Administratörshandboken

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Norton 360TM. Produkthandbok

Norton 360TM. Produkthandbok Norton 360TM Produkthandbok Produkthandbok för Norton 360 Den programvara som beskrivs här levereras under ett licensavtal och får endast användas i enlighet med villkoren i avtalet. Dokumentversion 22.5

Läs mer

Inbyggda hjälpfunktioner

Inbyggda hjälpfunktioner Använda hjälpen Inbyggda hjälpfunktioner Använda hjälpen för användare med nedsatt syn och rörelsehinder Öppna hjälpdokumentationen Använda sidorna Använda Inbyggda hjälpfunktioner Adobe Reader 7.0 innehåller

Läs mer

CA Clarity PPM. Versionsinformation - On Demand. Utgåva 14.1.00

CA Clarity PPM. Versionsinformation - On Demand. Utgåva 14.1.00 CA Clarity PPM Versionsinformation - On Demand Utgåva 14.1.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen )

Läs mer

Författarens Skrivare Användarguide 5.1. Version. För Macintosh

Författarens Skrivare Användarguide 5.1. Version. För Macintosh Författarens Skrivare Användarguide Version 5.1 För Macintosh 1 2010-2015 Swatski företag. Alla rättigheter förbehållna. Swatski företag. 45 White Birch Lane, North Andover, Massachusetts 01845 FileMaker,

Läs mer

Norton Security with Backup

Norton Security with Backup TM Norton Security with Backup Produkthandbok Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska de ekologiska fotavtrycken från våra

Läs mer