Versionsinformation. Version 3.20

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Versionsinformation. Version 3.20"

Transkript

1 Versionsinformation Version 3.20

2 Huvudkontor Trimble Navigation Limited Engineering and Construction 935 Stewart Drive Sunnyvale, California USA Telefon: Avgiftsfritt: Fax: Copyright och varumärken , Trimble Navigation Limited. Med ensamrätt. Glob- och triangelsymbolen och Trimble är varumärken som tillhör Trimble Navigation Limited. FreeBSD är ett registrerat varumärke som tillhör The FreeBSD Foundation. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, AccuGrade och Caterpillar Yellow är, liksom företags- och produktidentiteter som används här, varumärken som tillhör Caterpillar, och får inte användas utan tillstånd. Detta program innehåller Teigha -programvara i enlighet med ett licensavtal med Open Design Alliance. Teigha för.dwg-filer, copyright Open Design Alliance. Med ensamrätt. Versionsinformation Detta är versionsinformationen för version 3.20 av programmet Business Center - HCE.

3 Produktöversikt Välkommen till den senaste uppdateringen av Business Center HCE, ett av flera program som ingår i Trimbles Connected Site -lösningar. Det här programmet är delvis utformat för byggentreprenörer och ingenjörer som hanterar data för en ansluten byggplats, med användning av följande: Nivåkontrollsystem (GCS, Grade Control System) Beläggningskontrollsystem (PCS, Paving Control System) Borrnings- och pålningssystem (DPS, Drilling and Piling Systems) Platspositioneringssystem (SPS, Site Positioning System) i vilka man använder fältdatorprogram (SCS, Site Controller Software), inklusive Tablet Edition Med Business Center - HCE förenklas hanteringen av information för olika fältgrupper som arbetar på en byggplats. Det går att importera, visa och analysera digitala modeller och sedan distribuera, hantera och spåra informationen genom hela byggprojektets livscykel. Be din återförsäljare om att få en fullständig förteckning över de funktioner som ingår i kärnprodukten och i särskilt licensierade tilläggsmoduler. Språk Programmet och tillhörande dokumentation finns på följande språk: Brittisk engelska Kinesiska (förenklad) Danska Nederländska Franska Finska Tyska Italienska Japanska Norska Portugisiska (Brasilien) Ryska Spanska Svenska Amerikansk engelska Versionsinformation 1

4 Nytt i version 3.20 Dessa funktioner har tillkommit eller förbättrats. Du kan nu göra följande: Funktioner som förenklar användningen Gör plan- och 3D-vyer flytande Avdocka planvyn och 3D-vyn för att flytta dem till en annan skärm för att öka ditt arbetsutrymme. (Mer information finns i Göra vyer flytande och icke-flytande i hjälpfunktionen.) Använd utökade funktioner för externa tjänster Skapa en eller flera kontoprofiler för valfri tjänst (till exempel Connected Community eller Bentley ProjectWise) för att spara tid och slippa ange användarnamn, lösenord osv när du loggar in. Du kan enkelt ställa in en standardprofil för varje tjänst och förbli inloggad på flera tjänster. (Mer information finns i Alternativ för externa tjänster i hjälpfunktionen.) Kommandoradsgenvägar - Det finns tre genvägar vid användning av kommandoraden: Om du anger en del av ett kommandonamn följt av ett frågetecken (?) kommer alla kommandon som inkluderar namnet att visas i listan Senaste kommandon. Om du till exempel skriver "bild?" på kommandoraden och trycker på [Retur], så visas dessa resultat: Placerabild Bildvy Bildgränser Georefereradbild LäsInBild Om du sedan trycker på uppåt- eller nedåtpilen kommer nästa kommando i listan Senaste kommandon att visas på kommandoraden. Om du trycker på [Skift] + uppåt- eller nedåtpilen kommer nästa kommando i listan Alla kommandon att visas på kommandoraden. Versionsinformation 2

5 CAD-funktioner Skapa vertikala bågar i linjesträngar - När du skapar och redigerar vertikala kontrollpunkter längs en linjesträng kan du nu välja Båge som typ av vertikal kurva på en punkt, vilket gör att du kan definiera den vertikala kurvan genom att ange en radie. (Mer information finns i Alternativ för vertikala linjesträngar i hjälpfunktionen.) Vektorbaserade teckensnitt - Välj bland 42 streckbaserade teckensnitt som smidigt kan visas, storleksändras och plottas för att matcha andra CAD-program. AutoCAD-formteckensnitt konverteras till streckteckensnitt när AutoCAD-ritningar importeras till Business Center - HCE, så att återgivning och placering blir korrekta. Detta möjliggör ett smidigare datautbyte och snyggare slutprodukter i modulen Avancerad planering. (Mer information finns i Hantera textstilar och Skapa och redigera text i hjälpfunktionen.) Linjevikter - Visa och redigera linjevikter för CAD-linjer. Definiera också en standardlinjevikt för ett lager. Detta säkerställer effektivare arbetsflöden för arbete med linjearbete samt plottning av dessa objekt genom användning av modulen Avancerad planering. (Mer information finns i "Skapa och redigera ett lager" i hjälpfunktionen.) Korridorfunktioner Navigera mellan stationer längs en linjeföring Flytta till viktiga stationer baserat på: ett regelbundet intervall HAL- och VAL-punkter lagrade tvärsektioner korridormallar stationer som du anger för tvärsektionsplottning (Mer information finns i Flytta mellan viktiga stationer i hjälpfunktionen.) Versionsinformation 3

6 Massdisponering, korridor Publicera masstransportplaner till VisionLink - Skicka smidigt dina masstransportplaner till VisionLink så att du kan följa ett jobbs utveckling. Du kan också definiera namnen på överordnade schaktnings- och fyllningszoner som ingår i den masstransportplan som publiceras. (Mer information finns i Publicera till VisionLink i hjälpfunktionen.) Arkivera masstransportplaner - Arkivera dina masstransportplaner när du publicerar till VisionLink så att du kan granska dem vid ett senare tillfälle. (Mer information finns i hjälpavsnittet Arkivera en korridormasstransport i hjälpfunktionen.) Fältdatafunktioner Starta VisionLink inifrån Business Center - HCE - Konfigurera dina inloggningsuppgifter för ett eller flera konton så att du snabbt kan starta VisionLink i en webbläsare för att visa statusen för ett jobb. (Mer information finns i Skapa ett VisionLink-projekt i hjälpfunktionen.) Skapa ett VisionLink-projekt - Skapa ett VisionLink-projekt för din anslutna plats direkt från Business Center - HCE så att du inte behöver växla mellan olika produkter. (Mer information finns i Skapa ett VisionLink-projekt i hjälpfunktionen.) Publicera ytor och linjearbete till VisionLink - Skicka designytor och uppmätta ytor och linjearbete som återger befintliga vägar, floder och andra linjära objekt till VisionLink så att du kan visa dem i relation till dina masstransportplaner. (Mer information finns i Publicera till VisionLink i hjälpfunktionen.) Planeringsfunktioner Plotta plannätsplanark Skapa och plotta en uppsättning planark med en vald plannätsstil. (Mer information finns i Skapa och redigera en gränsuppsättning och i Skapa och redigera en arkuppsättning i hjälpfunktionen.) Hantera plannätsstilar Skapa och redigera olika plannätsstilar för att kontrollera etikettering och plottning av dynamiska vyer på planrutnätsark. (Mer information finns i Hantera plannätsstilar i hjälpfunktionen.) Versionsinformation 4

7 Skapa och använda skraffering Skapa ett skrafferingsmönster och tillämpa det på en area i en arkvy för att ange att arean har ett visst material på skärmen och på plottade ark. (Mer information finns i Skapa och tillämpa skraffering i hjälpfunktionen.) Skapa etiketterade konturer - Skapa ytkonturlinjer som inkluderar höjdetiketter och färger. Du kan sedan justera konturetiketternas positioner för optimal plottning. (Mer information finns i Skapa konturer vid ett intervall i hjälpfunktionen.) Etikettera konturer efter korsning - Etikettera valda konturlinjer med deras höjder där de korsar en linje markerad med en från- och till-punkt. (Mer information finns i Etikettera konturer efter korsning i hjälpfunktionen.) Objektkodning för mjuk kurva - Samla in punkter med objektkoder på fältet och bearbeta dem som en mjuk kurva i BC-HCE. Detta skapar en mjuk kurva som går genom alla punkterna liknande splinekurvor. Detta gör det möjligt att effektivare skapa linjearbeten i BC-HCE med hjälp av objektkodning, och gör att du kan exportera snyggare linjearbeten till externa program. Kantutjämningsalternativ - Använd detta avancerade grafikalternativ för att minska trappstegsliknande linjer som du vill ska återges jämnare. (Mer information finns i Avancerade grafikalternativ i hjälpen.) Visa och dölj enskilda punktetiketter - Förutom att använda Vyfilterhanteraren för att visa och dölja punkt-id-, objektkod- och höjdetiketterna (i tillämpliga fall) för alla punkter i ditt projekt när de visas i en grafisk vy kan du nu använda punktens egenskapsfönster för att visa och dölja dessa punktetiketter för en eller flera valda punkter. Mer information finns i "Visa och dölj etiketter för markerade punkter" i hjälpen. Pålningsfunktioner Kör en pålningskvalitetsrapport Visa en sammanfattning och detaljerad information om par av pålar: hålen i en pålplan i jämförelse med deras motsvarande resultatpålar. Varje resultatpåle som rapporteras är klassificerad som godkänd, underkänd eller i behov av åtgärd (baserat på toleranserna i Projektinställningar). (Mer information finns i Kör en pålningskvalitetsrapport i hjälpfunktionen.) Versionsinformation 5

8 Allmän mätning Utjämning av polygontåg - Importera, redigera, skapa nya polygontåg och utjämna polygontåg. Välj stationer och inställningar för varje polygontåg, visa stängningsinformation, balansera vinkel- och vertikalfelstängningar och gör en kompass- eller transitjustering. Förhandsgranska justeringsresultaten innan du tillämpar justeringen, och granska rapporten för justering av polygonmätning efter att justeringen har tillämpats. Detta möjliggör mer flexibilitet på på kontoret och minskar antalet potentiella platsåterbesök. (Mer information finns i "Skapa, redigera och justera ett polygontåg" i hjälpen.) Trimble InSphere Data Marketplace - Sök efter och hämta geospatiala datauppsättningar (kartor) i formaten TIF (.tif) eller shapefil (.shp) som du kan importera till Business Center - HCE. Olika typer av datauppsättningar finns tillgängliga från många olika källor, inklusive United States Geological Survey (USGS), DigitalGlobes Precision Aerial Imagery, Open Street Map, TIGER/Line GIS Data, Intermap med flera. Detta gör det möjligt för dig att importera bakgrundskartor enklare och att dra nytta av befintliga vektor- och rasterdata för modellering i BC-HCE. Dessutom gör det att du kan hantera projekt effektivare, och det ger stöd för utökat samarbete. (Mer information finns i InSphere Data Marketplace i hjälpen.) Importera Esri-shapefiler (.shp) - Importera Esri-shapefiler (.shp), ett populärt format för geospatiala vektordata för geografiska informationssystem. Du kan visa objektinformationen på ett effektivt sätt och förbereda data för utsättning. (Mer information finns i Importera Esri-shapefiler (.shp) i hjälpen.) Nya geoidmodeller och zoner - Nya geoidmodeller för Kanada (CGG2013), Polen (Pl-geoid-2011) och (Norge14) är nu tillgängliga i Coordinate System Manager. För att ge stöd för de nya geoidmodellerna har associerade zoner lagts till eller uppdaterats där det behövs. Dessutom har vissa projektionszoner för Turkiet uppdaterats. Inkludera zonnummer i koordinater - Användare av Coordinate System Manager kan definiera en UTM-zon med en falskt östlig mellan och för att kunna inkludera ett zonnummer i koordinater. Versionsinformation 6

9 Punktmoln Exportera undergenomsökta punktmoln - Exportera undergenomsökta punktmoln till program som inte kan hantera stora punktmoln. BC-HCE kommer att utföra en slumpmässig rymdgenomsökning för att göra det möjligt för dig att nedsampla punktmoln för export till.e57 eller.las. Mer Ange höjder under noll som positiva höjder/spegelhöjder - Ange för marina tillämpningar att höjder under havsnivån ska visas, rapporteras och plottas som positiva tal. (Mer information finns i Enhetsinställningar i hjälpfunktionen.) Dokumentation Hitta innehåll snabbare och lär dig lättare med omstrukturerade och uppdaterade instruktionsvideoklipp och självstudiekurser. Systemstöd Stöd för Trimble Access Pipeline-modulen - Importera en Pipeline-jobbfil som hämtats via Trimble Access Pipeline-programmodulen till Business Center - HCE, granska och redigera rörattributdata efter behov och exportera dem till CSV-filer, i ett smidigt arbetsflöde för granskning och redigering. Exportera FAST Survey-jobb med koordinatsystem - Exportera FAST Survey-formaterade filer med koordinatsystemstöd. Övrigt VCE-kompatibilitet - Du kan inte öppna en VCE-projektfil som har skapats med denna nya version av BC-HCE i en äldre version av BC-HCE. Versionsinformation 7

10 Windows 8-användare Vissa delar av BC-HCE kräver Microsoft.NET Framework 3.5 för att fungera. Om.NET Framework 3.5 inte är installerat uppmanas du att installera det när du installerar BC-HCE. Om din dator är ansluten till en domän som inte tillåter dig att ansluta direkt till Windows Update på internet för att aktivera och installera.net 3.5 kan du behöva ändra dina inställningar för grupprincip. Kontakta din systemadministratör om du vill ha hjälp. Windows XP-användare Vissa delar av BC-HCE kräver Microsoft.NET Framework 4.5, som inte stöds av operativsystemet Windows XP. För att köra denna version av BC-HCE måste du installera ett annat operativsystem. Fullständig information om kraven på operativsystem finns i "Systemkrav". Känt problem med KMZ-panoraman - KMZ-panoramafiler (.kmz) skapade i BC-HCE visas inte i Google Earth version 7.0 och över. För att de ska visas korrekt rekommenderar vi att du använder version 6.2 eller tidigare. TabletSync-överföringar - Om du använder TabletSync för att överföra stora filer (till exempel panoraman) till BC-HCE kan det ta lång tid att slutföra överföringen. Som ett alternativ kan du förkorta överföringstiden genom att kopiera filerna från tablet-enheten till ett USB-minne och kopiera filerna från minnet till BC-HCE. 3D-PDF Med kommandot 3D-PDF visas strukturerade ytor (det vill säga en yta till vilken en strukturbild har lagts till) som svarta i PDF-läsarprogrammet när ytskuggningen är inställd på något annat än "efter höjd". Du kan undvika detta problem genom att välja "Skuggning: efter höjd" i ytans egenskapsfönster för valfri strukturerad yta innan du skapar en 3D-PDF. Kända problem Om du vill visa en lista med problem i externa program eller operativsystem som påverkar det här programmet väljer du Hjälp i programmet. Klicka sedan på fliken Innehållsförteckning och läs hjälpavsnittet Kända problem. Obs! Information om sena ändringar i denna produkt finns i filen Read Me (på engelska), som du kan nå från startsidan genom att välja Read Me. Versionsinformation 8

11 Systemkrav (32 bitar) Dessa rekommendationer är baserade på subjektiva bedömningar av vad som är önskvärda prestanda vid utvärdering av ditt aktuella system, vid uppgradering av ditt system och vid inköp av ett nytt system. För rekommenderade prestanda: Operativsystem: Business Center - HCE kan köras i: Microsoft Windows Vista (32- och 64-bitarsversionerna med Service Pack 2) Microsoft Windows 7 (32- och 64-bitarsversionerna med Service Pack 1) Microsoft Windows 8 (32- och 64-bitarsversionerna) Obs! Om du kör det här programmet under 64-bitarsversionen av Windows Vista är det viktigt att du ser till att programvaran Windows Mobile Device är installerad; den behövs för anslutning av en enhet. Om det behövs kan du installera den från programinstallations-dvd:n. Processor: RAM-minne: Tillgängligt hårddiskutrymme: Dual-core 1,80 GHz eller högre; en i7-processor rekommenderas. 2 GB, 4 GB eller mer rekommenderas. 5 GB eller mer Grafikminne: Separat mediumgrafikkort på minst 512 MB och stöd för DirectX 9.0 (undvik om möjligt integrerad grafik), 2 GB rekommenderas. Bildskärm: Upplösning på x eller mer med 256 färger x rekommenderas. Dubbla skärmar förbättrar din användarupplevelse. Detta förutsätter att din dpi-inställning är Normal (96 dpi) och att din teckenstorlek också har inställningen Normal. I/O-portar: Övrigt: USB 2.0-port för datasynkronisering med kontrollenheter Internetanslutning krävs för licensiering (on page 11), kommandot Sök efter uppdateringar och kommandot Nedladdning från Internet. Microsoft.Net Framework 4.5 Obs! För att köra Business Center - HCE på en virtuell dator måste du ha minst två processorer och 1 GB minne (2 GB rekommenderas). Versionsinformation 9

12 Systemkrav - HCE (64 bitar) För rekommenderade prestanda: Operativsystem: Business Center - HCE kan köras i: Processor: RAM-minne: Tillgängligt hårddiskutrymme: Microsoft Windows 7 (64-bitarsversion med Service Pack 1) Microsoft Windows 8 (64-bitarsversion) Dual-Core 1,80 GHz; en i7-processor rekommenderas. 4 GB; 16 GB eller mer rekommenderas. 5 GB Grafikminne: Separat mediumgrafikkort på minst 512 MB och stöd för DirectX 9.0 (undvik om möjligt integrerad grafik), 2 GB eller mer rekommenderas. Obs! För visning av punktmolnsdata måste ditt grafikkort ha stöd för OpenGL 3.2. Bildskärm: Upplösning på x eller mer med 256 färger x rekommenderas. Dubbla skärmar förbättrar din användarupplevelse. Detta förutsätter att din dpi-inställning är Normal (96 dpi) och att din teckenstorlek också har inställningen Normal. I/O-portar: Övrigt: USB 2.0-port för datasynkronisering med kontrollenheter Internetanslutning krävs för licensiering (on page 11), kommandot Sök efter uppdateringar och kommandot Nedladdning från Internet. Microsoft.Net Framework 4.5 Obs! För att köra Business Center - HCE på en virtuell dator måste du ha minst två processorer och 1 GB minne (2 GB rekommenderas). Installation För det här programmet krävs Microsoft.NET Framework version 4.5. I installationsguiden får du veta om det program som krävs saknas på din dator. Om du behöver installera det här programmet kan det hämtas kostnadsfritt på Microsofts hämtningssida: För överföring av data mellan det här programmet och en fältdator krävs Microsoft ActiveSync version 4.1 eller senare. Om du behöver installera Microsoft ActiveSync kan det också hämtas kostnadsfritt från Microsoft. Versionsinformation 10

13 Obs! För användare av Microsoft Windows Vista och Windows 7 krävs inte ActiveSync-teknik. Den kommunikationsfunktion som krävs ingår i Vista. Viktiga licensvillkor Observera att slutanvändarlicensen för Trimble Business Center - HCE ger den licensierade användaren följande behörigheter (enligt utdrag från detta avtal) avseende installation och användning av programvaran på flera datorer. Du har rätt att installera och använda, och att låta andra installera och använda programmet Trimble Business Center i dess "kärnproduktskonfiguration på ett valfritt antal datorer eller nätverksservrar, t.ex. sådana som tillhör dina anställda, dina underleverantörer och fristående konsulter - men enbart för era interna affärsbehov i samband med att Trimbles produkter används. Vi hänvisar till slutanvändaravtalet i dess helhet om du vill ha ytterligare detaljer, och detta avtal har företräde framför de avtalsrelaterade formuleringar som kan göras i detta dokument. Du kan ta fram avtalet genom att välja Hjälp/Om Trimble Business Center på menyn och sedan klicka på Visa licensavtalet. Avsikten med detta är att uppmuntra licensierade användare av programmet att sprida det i organisationen så att det verkligen kan användas av alla för att stödja de Trimble-produkter och system med vilka det utgör en integrerad del. Dessutom uppmuntras du att dela programmet efter behov med de tredjepartsanvändare med vilka du samarbetar, när det finns behov av datautbyte eller annan form av programutbyte i samband med att ni använder Trimbles produkter. Alla sådana eventuella tredjepartsanvändare måste godkänna villkoren i slutanvändarlicensen under installationen av programmet Trimble Business Center - HCE på sina datorer. Installera eller uppgradera Business Center - HCE Licensierade moduler med fler funktioner finns för Business Center - HCE. Mer information om vilka funktioner som är tillgängliga i respektive modul finns i Licensierade funktioner. Versionsinformation 11

14 Licensinformationen finns antingen på en HASP -maskinvarunyckel (enanvändarlicens) som är ansluten till din dator eller på en HASP-nätverksnyckel (fleranvändarlicens) som är installerad i ditt nätverk. Om ingen licens har installerats kan du bara använda olicensierade funktioner. Om du vill ha information om installation och uppgradering läser du i de aktuella avsnitten nedan. Så här installerar du en enanvändarlicens: Obs! Sätt inte i den nya HASP-maskinvarunyckeln som medföljde ditt installationspaket förrän du får anvisningar om att göra det i steg Installera Business Center - HCE från installations-dvd:n. 2. Innan du kör programmet sätter du i den nya HASP-maskinvarunyckeln som medföljde installationspaketet i en ledig USB-port på din dator. Alla licensierade funktioner för din version av Business Center - HCE blir tillgängliga när du kör programmet. Din ettåriga garantiperiod börjar första gången du kör programmet. Så här installerar du en fleranvändarlicens: Information till administratörer: Om du vill ha information om hur man installerar en HASP-nätverksnyckel (fleranvändarlicens) och visar och hanterar licensinformation väljer du Read Me-filen om nätverkslicenser på Verktyg-menyn på installations-dvd:n. Om du tänker använda en fleranvändarlicens installerad i nätverket gör du följande: 1. Kontrollera följande: Din dator kan ansluta till den nätverksserver där HASP-fleranvändarnätverkslicensen är installerad. Inga SuperPro- eller HASP-maskinvarunycklar är anslutna till din dator. 2. Installera Business Center - HCE från installations-dvd:n. 3. Kör programmet. Versionsinformation 12

15 Programmet söker automatiskt igenom nätverket efter en HASP-nätverksnyckel. Om en HASP-nätverksnyckel hittas och fleranvändarlicensens gräns för antal användare inte har överskridits är licensen tillgänglig för användning och alla dess licensierade funktioner i TBC-HCE är tillgängliga. Om ingen HASP-nätverksnyckel hittas eller om fleranvändarlicensens gräns för antal användare har överskridits är de licensierade funktionerna inte tillgängliga, och ett meddelande om detta visas när du försöker använda dem. Du kan också kontrollera om du har tillgång till fleranvändarlicensen genom att välja Hjälp > Om Business Center - HCE och sedan klicka på knappen Licens. Om du vill ha mer information om hur du använder dialogrutan för Licenshanteraren trycker du på [F1] när dialogrutan är öppen. Obs! Varje gång du kör programmet måste det automatiskt få åtkomst till fleranvändarlicensen som finns installerad i nätverket. Relaterade tillbehör SCS Data Manager och Office Synchronizer är två ytterligare program som installeras med Business Center - HCE. Registrering Första gången som du startar det här programmet ombeds du att registrera dig via My Trimble. Om ditt företag har ett befintligt konto anger du korrekt e-postadress. Om e-postadressen inte känns igen, och om du behöver skapa ett konto, öppnas en ny dialogruta där du kan ange relevant information för ditt nya konto. Behålla användarinställningar vid uppgradering När du använder programmet sparas många av dina inställningar och andra anpassningar som filer i en programdatamapp. I dessa inställningar, som förblir konstanta oavsett vilket projekt som är öppet, ingår: Versionsinformation 13

16 Programinställningar Anpassa import- och export-formatdefinitioner Projektmallar Konfigurationer för nedladdning från Internet Baslinjebearbetning och nätutjämningsstilar I dessa inställningar ingår startinställningar, standardplacering av filer och visningsegenskaper. Programinställningar hittar du i första hand i dialogrutan Alternativ. Här ingår ändringar av hur filformat anges i Importformatredigeraren och Exportformatredigeraren. Här ingår projektinställningar, koordinatsystem, vyfilter, urvalsuppsättningar och data som du har sparat som projektmallar. Här ingår nya dataleverantörsgrupper och webbplatser som du har lagt till i kommandot Internet-nedladdning. Här ingår en kombination av projektinställningar som du har angett som mallar för baslinjebearbetning och nätutjämning. När du uppgraderar från programmet till en nyare version söker installationsprogrammet efter tidigare filer som innehåller dessa inställningar och anpassningar. Om några hittas öppnas dialogrutan Kopiera inställningar. Så här behåller du tidigare inställningar och anpassningar: 1. Avmarkera rutan för varje gammal fil som du inte vill behålla i uppgraderingen i kolumnen Kopiera. 2. Markera rutan för varje gammal fil som du vill använda för att skriva över en ny fil. 3. Klicka på Kopiera markerade filer. Tidigare inställningar och anpassningar som du har valt kopieras till den nya installationen. Obs! Alla filer som är i konflikt med filerna i den nya installationen är markerade med en röd flagga och är inte markerade som standard. Obs! Det är alltid bra att bekräfta projekt- och programinställningarna i den nya installationen för att vara säker på att alla nya alternativ i den aktuella versionen anges till de standardvärden du vill ha. Obs! Det går inte att spara anpassade menyer och verktygsfält vid uppgraderingen. Versionsinformation 14

Office Synchronizer. Versionsinformation. Version 1,66

Office Synchronizer. Versionsinformation. Version 1,66 Office Synchronizer Versionsinformation Version 1,66 Huvudkontor Trimble Navigation Limited Engineering and Construction 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 USA Telefon: +1-408-481-8000 Avgiftsfritt:

Läs mer

Office Synchronizer. Utgåvekommentarer. Version 1,61

Office Synchronizer. Utgåvekommentarer. Version 1,61 Office Synchronizer Utgåvekommentarer Version 1,61 Huvudkontor Trimble Navigation Limited Engineering and Construction 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Telefon: +1-937-233-8921 Avgiftsfritt:

Läs mer

HASP-felsökningsguide

HASP-felsökningsguide HASP-felsökningsguide Huvudkontor: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright och varumärken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited. Med ensamrätt.

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Konfigurationshandbok A-61732_sv 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration Innehåll Skillnader... 1 Installation... 2 Skapa

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista och Windows 7. Om du vill installera en MSI-installation finns en separat

Läs mer

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt.

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt. MPEGproblemlösning Den här sektionen är till för kardiologianvändare som granskar MPEGobjekt. Läs avsnitten nedan om du behöver hjälp med att lösa problem som uppstått vid visning av MPEGobjekt. MPEGkomponenter

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

QuarkXPress 9.3 Informationsfil

QuarkXPress 9.3 Informationsfil QuarkXPress 9.3 Informationsfil INNEHÅLL Innehåll QuarkXPress 9.3 Informationsfil...4 Systemkrav...5 Systemkrav: Mac OS...5 Systemkrav: Windows...5 Installation: Mac OS...7 Utföra en tyst installation...7

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv Capture Pro Software Komma igång A-61640_sv Komma igång med Kodak Capture Pro Software och Capture Pro Limited Edition Installera programvaran: Kodak Capture Pro Software och Network Edition... 1 Installera

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Installera CET Designer och Extensions

Installera CET Designer och Extensions Installera CET Designer och Extensions Published by: Configura Sverige AB Box 306 581 02 LINKÖPING www.configura.com 2006 Configura Sverige AB. All rights reserved. Printed in Sweden. Configura Sverige

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

FileMaker Server 13. Guiden Installation av nätverksinställningar

FileMaker Server 13. Guiden Installation av nätverksinställningar FileMaker Server 13 Guiden Installation av nätverksinställningar 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK , Talsyntes INSTALLATIONSHANDBOK Innehåll Systemkrav 2 Installation med programskivan 3 Installation efter nedladdning från internet 4 Installation tillval/tillägg 7 Installation av MSI-filer (skolor och

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Sharp Remote Device Manager Installationshandbok

Sharp Remote Device Manager Installationshandbok Sharp Remote Device Manager Installationshandbok Den här handboken beskriver hur du installerar programmet som krävs för att använda Sharp Remote Device Manager (kallas "SRDM" i den här handboken). SRDM

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista, Windows 7 och Windows 8. Om du vill installera en MSI-installation finns

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE

Läs mer

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 Programmet som beskrivs i den här boken tillhandahålls

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04

Sharpdesk V3.3. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04 Sharpdesk V3.3 Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04 Upphovsrätt 2000-2010 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående

Läs mer

JabloSuite Bruksanvisning

JabloSuite Bruksanvisning Version 2.2 JABLOSUITE BRUKSANVISNING Sida 1 av 14 JabloSuite Bruksanvisning Inledning Lista över funktionerna i JabloSuite...2 Installation Minimala krav på programvara och maskinvara...3 Operativsystem

Läs mer

Installation av Topocad

Installation av Topocad Installation av Topocad Hämta programmet Topocad 12.0 kan hämtas från adtollo.se/systems/mat-kart/ladda-ner-program/ Installation Programmet installeras från Installera Topocad Topocad 12.0. Installationsfilen

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton.

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton. Snabbstartsguide Microsoft OneNote 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Växla mellan pekskärm och mus

Läs mer

QuarkXPress 8.5.1 Informationsfil

QuarkXPress 8.5.1 Informationsfil QuarkXPress 8.5.1 Informationsfil INNEHÅLL Innehåll QuarkXPress 8.5.1 Informationsfil...4 Systemkrav...5 Systemkrav: Mac OS...5 Systemkrav: Windows...5 Installation: Mac OS...6 Utföra en tyst installation...6

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation Denna guide är avsedd att hjälpa användare vars epost har blivit flyttad till Exchange Online och Office 365, samt för

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

FileMaker Server 14. Guiden Installation över nätverk

FileMaker Server 14. Guiden Installation över nätverk FileMaker Server 14 Guiden Installation över nätverk 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta.

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta. Snabbstartsguide Microsoft PowerPoint 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Hitta det du behöver Klicka

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Installationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL Konventioner i manualen... 3 Uppmärksamhetssymboler... 3 Miljö och grundkrav... 4 Installera ImageBank MS SQL databas... 4 ImageBank Databas Configuration Wizard...

Läs mer

Installationsanvisningar Mamut Skatt Norstedts

Installationsanvisningar Mamut Skatt Norstedts Installationsanvisningar Mamut Skatt Norstedts Observera att du vid nyinstallation först måste installera Norstedts Systemkomponenter, som finns för nedladdning på denna Supportsida. Följ instruktionerna

Läs mer

Kapitel 1 Introduktion

Kapitel 1 Introduktion Kapitel 1 Introduktion ZoomText 9.1 är en kraftfull programlösning för synskadade. Innehåller två olika teknologier förstoring och skärmläsning ZoomText tillåter dig att se och höra allting som visas på

Läs mer

Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53

Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53 Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53 Innehåll 1. 1. Installationsprocess för Windows 8 2. Systemkrav 3. Förberedelser 2. 3. ESD 4. 5. 6. 1. Anpassa 2. Trådlös 3. Anpassa inställningar

Läs mer

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide Anvia Online Backup 1(8) Anvia Online Backup Sådant som du bör beakta före installationen! Eftersom tjänsten omfattar sharing-egenskaper, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som säkerhetskopieras

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

PM 2007-12-05 Dokumentation

PM 2007-12-05 Dokumentation Installation av Cadcorp SIS Installerat program innehåller dessa moduler: Map Browser Map Reader Map Viewer Map Manager (ingår i Aveny Karta Manager) Map Editor (ingår i Aveny Karta Editor) Map Modeller

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter.

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter. Anvia Säkerhetskopiering 1(6) Anvia Säkerhetskopiering 2.3 Saker som bör beaktas före installationen! Eftersom tjänsten även omfattar en sharing-egenskap, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

PC Software Point Creator for AutoCAD

PC Software Point Creator for AutoCAD PC Software Point Creator for AutoCAD Snabbguide Introduktion till Hilti Point Creator för AutoCAD Hilti Point Creator används för att extrahera punktkoordinater från BIM/CAD-ritningar i 2D eller 3D. Dessa

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Snabbstart för Novell Vibe Mobile

Snabbstart för Novell Vibe Mobile Snabbstart för Novell Vibe Mobile Mars 2015 Komma igång Mobil tillgång till Novell Vibe-webbplatsen kan inaktiveras av din Vibe-administratör. Om du inte kan använda Vibemobilgränssnittet enligt beskrivningen

Läs mer

För installationen av SPECTRUM 4.0 och det fortsatta arbetet med programvaran måste följande systemkrav vara uppfyllda:

För installationen av SPECTRUM 4.0 och det fortsatta arbetet med programvaran måste följande systemkrav vara uppfyllda: Installations-DVD 2. INSTALLATION 2. Installation SPECTRUM 4.0 Innan du kan börja använda SPECTRUM 4.0 måste du säkerställa att din PC uppfyller kraven (systemkrav, se Kap. 2.1) för att programvaran ska

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Sida: 1(5) Installationsanvisningar VisiMIX Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar Visi Mix på en server.

Läs mer

FileMaker Pro 10 och FileMaker Pro 10 Advanced

FileMaker Pro 10 och FileMaker Pro 10 Advanced FileMaker Pro 10 och FileMaker Pro 10 Advanced Detta dokument tillhandahåller information om senaste nytt och problem med FileMaker Pro 10 och FileMaker Pro 10 Advanced. Allmän information finns i hjälpen

Läs mer

Installation av FEBDOK version 5.4 Singel

Installation av FEBDOK version 5.4 Singel FEBDOK 2014-01-07 Sida 1/10 Installation av FEBDOK version 5.4 Singel Denna handledning behandlar FEBDOK 5.4 lokal klientinstallation. Skärmklipp är hämtade från Windows 7 i norsk version. För andra operativsystem

Läs mer

Innehållsförteckning Val av installation...3 Installationens olika delar...5

Innehållsförteckning Val av installation...3 Installationens olika delar...5 Innehållsförteckning Val av installation................................3 Installationens olika delar..........................5 Installation.......................................6 Installationstyper................................12

Läs mer

Installation, Novaschem 2005

Installation, Novaschem 2005 Installation...2 Hämta Novaschem...2 Att tänka på vid installation...2 Aktivering...2 Starta installationsprogrammet...2 Lokal installation...2 Licensavtal...3 Installationstyp...3 Databaskomponenter...3

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix D Rev: 3 Author: Ingvar Falconer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 Installation Manual Product name: Tomas von Peltzer Date: 2014-10-22 Sign: Mattias

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

Map Utility Ver. 1.4 Användarhandbok

Map Utility Ver. 1.4 Användarhandbok SVENSKA Map Utility Ver..4 Användarhandbok Innehåll i användarhandboken Skärmbilderna i exemplen i den här handboken är hämtade från Windows 7. GPS-mottagaren eller kameran visas som en ikon. Exempel:

Läs mer

version: 200702-1 Sidan 1 av 5

version: 200702-1 Sidan 1 av 5 version: 200702-1 Sidan 1 av 5 Ditt användarnamn: cykel.a@bck.nu Lösenord: pedal ALLMÄNT SajtMail är ett E-post system som går att komma åt via SajtMail Web som är en lösning där du använder din webbläsare

Läs mer

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Guide för användare av Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Fullständigt Outlook-tillägg Symantec Enterprise Vault: Guide för användare av Microsoft Outlook 2003/2007 Den programvara

Läs mer

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART Novell 1.0 SNABBSTART www.novell.com Novell är en företagsanpassad, plattformsoberoende produkt för snabbmeddelanden baserad på Novell edirectory TM. Ditt -system kan installeras på NetWare, Linux* Windows*.

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

Omsorgen Användarhandledning

Omsorgen Användarhandledning Omsorgen Användarhandledning 2012-12-13 Steg 1: Logga in Om ditt boende/kommun är ansluten till Omsorgen har du troligtvis fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@omsorgen.se så kontaktar

Läs mer

lokalnytt.se Manual kundadministration

lokalnytt.se Manual kundadministration lokalnytt.se Manual kundadministration version 2.0 2012-08-23 Innehåll Inledning... sidan 2 Rekommendationer... sidan 2 Gemensamma funktioner... sidan 3 Inloggning... sidan 4 Startsida... sidan 5 Objekt...

Läs mer

Qlik Sense Cloud. Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Qlik Sense Cloud. Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik Sense Cloud Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Symbol for Windows Skriva dokument E-post

Symbol for Windows Skriva dokument E-post Handicom Symbol for Windows Skriva dokument E-post Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 INNEHÅLL INNEHÅLL...2 INLEDNING...3 INSTALLATION OCH LICENSER...4 1. INNAN DU KAN ANVÄNDA E-POST...6

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR VIDA-PRENUMERATION INNEHÅLL

INSTRUKTIONER FÖR VIDA-PRENUMERATION INNEHÅLL INSTRUKTIONER FÖR VIDA- PRENUMERATION INSTRUKTIONER FÖR OBEROENDE VERKSTÄDER INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 VIDA... 4 2.1 Reservdelsinformation... 4 2.2 Serviceinformation... 5 2.3 Diagnostisk felsökning...

Läs mer

Snabbguide Starter System 3.2

Snabbguide Starter System 3.2 3.2 Innehållsförteckning ii / 12 Innehållsförteckning 1 Ingår i leveransen... 3 2 Förutsättningar... 4 3 De första stegen... 5 4 Information och hjälp... 12 1 Ingår i leveransen 3 / 12 1 Ingår i leveransen

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Kundens snabbhandledning Svenska Innehåll Vad är InSite Prepress Portal?...1 Vad har ändrats i version 5.0...1 Logga in till Prepress Portal...1 Få hjälp...2 Kontrollera

Läs mer

NYA Panda Platinum Internet Security 2007 Snabbguide Viktigt! Läs avsnittet om onlineregistrering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. Avinstallera

Läs mer

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB Home Edition Användarmanual LOCKBEE En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.5 Kundens snabbhandledning Svenska 731-00089H-SV Rev A Copyright Kodak, 2008. Med ensamrätt. Kodak, Creo, ecentral, InSite och Prinergy Adobe, Acrobat, Adobe Illustrator,

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Installations Guide Novapoint Virtual Map 6.0

Installations Guide Novapoint Virtual Map 6.0 2015/03/17 07:14 1/5 Installations Guide Novapoint Virtual Map 6.0 Installations Guide Novapoint Virtual Map 6.0 Introduktion till Novapoint Virtual Map Novapoint Virtual Map är ett snabbt och enkelt visualiseringsverktyg

Läs mer

Mki9100 UPPDATERING. Ladda ned uppdateringsfiler

Mki9100 UPPDATERING. Ladda ned uppdateringsfiler Mki9100 UPPDATERING Detta dokument beskriver hur man uppdaterar handsfreesatsen via USB porten. Uppdateringar är nödvändiga för att förbättra kompabiliteten för Parrot enheten mot nya telefoner på marknaden.

Läs mer