Barnhälsovården Region Jämtland Härjedalen Skolhälsovårdsdag Birka 9 juni 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barnhälsovården Region Jämtland Härjedalen Skolhälsovårdsdag Birka 9 juni 2015"

Transkript

1 Barnhälsovården Region Jämtland Härjedalen Skolhälsovårdsdag Birka 9 juni 2015 GUNNEL HOLMQVIST, SAMORDNANDE BVC-SJUKSKÖTERSKA ANNA LUNDMARK, BARNHÄLSOVÅRDSÖVERLÄKARE

2 FÖRÄLDRA- och BARNHÄLSAN Kompetenscentrum för barn- och mödrahälsovård

3 Mål Föräldra- och barnhälsan (FBH) är landstingets samlade enhet med medicinsk, psykologisk, social och omvårdnadskompetens gällande mödra-barnhälsovårdsfrågor. Målgruppen är personal inom mödra- barnhälsovård, blivande föräldrar, barn 0-6 år och deras familjer.

4 Föräldra- och barnhälsan Sekr P S grupp Socionomer Psykologer Åre/Krokom Strömsund Bräcke/Ragunda Berg/Härjedalen Östersund

5 Vi tänkte prata om: Ny Vägledningen för BHV, socialstyrelsen Rikshandboken Nytt BHV-program Vad har ändrats? 3-årsbesöket Lite statistik Hälsoenkät vid 4-år, BMI

6 Borttagna styrande dokument från Socialstyrelsen

7 Kartläggning visar förändring av svensk barnhälsovård Kornfält R. Survey of the pre-school child health surveillance programme in Sweden. Acta Paediatr Suppl. 2000;89(434):2-7. (Nationell kartläggning 2000 fann små variationer i BHV s utbud) Magnusson, M., Lindfors, A., Tell, J. (2011). Stora skillnader i svensk barnhälsovård. Läkartidningen , nr 35 Wallby, T. (2012). Lika för alla? Social position och etnicitet som determinanter för amning, föräldrars rökvanor och kontakter med BVC. Doktorsavhandling. Uppsala universitet. Regeringen regleringsbrev till SoS Vägledning

8 Bidra till utvecklingen av likvärdig barnhälsovård Ge kunskap och handledningsstöd för professionella och beslutsfattare Bidra till att stärka evidensbaserad praktik

9 Vägledningen belyser barnhälsovårdens olika arbetssätt Utan inbördes prioritering Hälsoövervakning Vaccinationer Hälsofrämjande samtal Föräldrastödjande samtal Hembesök Föräldrastöd i grupp Teamarbete Samverkan All planering och alla åtgärder ska ha ett barnperspektiv där barnets bästa kommer i främsta rummet

10 Vem har gjort vad? Professionen - Evelina: 2009 Medicinska basprogrammet Barns utveckling Hälsovägledning Föräldrastöd Psykisk hälsa Barn som far illa Kvalitet Organisation och struktur Familjecentral Rikshandboken: gemensam metodbok: Omfattar hela BHVprogrammet Fördjupningssidor Länkar till kunskapsöversikter, myndigheter, lokala överenskommelser (regionalisering) etc. Uppdatering årligen PRAKTIKEN Socialstyrelsen: Vägledning för BHV Kunskapsöversikter RAMEN

11 Barnhälsovården i Sverige Mål: bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa för barn oavsett bostadsort Främja barns hälsa och utveckling Förebygga ohälsa hos barn Tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö

12 För att nå målen behöver BHV erbjuda: Universella insatser med hälsoövervakning av alla barn Riktade förstärkta insatser till grupper av barn och föräldrar med ytterligare behov Individuellt utformad hjälp till barn som löper högre risk att drabbas av ohälsa eller som redan indikerar att hälsan är nedsatt Uppmärksamhet på förhållanden i barnets och familjens närmiljö

13

14

15 Barnhälsovårdens föränderliga verksamhet BHV ska utveckla och anpassa sitt arbetssätt till förändringar i samhällsutvecklingen för att möta aktuella och framtida uppgifter inom folkhälsoområdet. Från sjukdomsförebyggande till mer psykosocial och hälsofrämjande verksamhet Från läkarcentrerade insatser till teamarbete Sjuksköterska som nyckelperson Ökad kunskap om hälsans bestämningsfaktorer kräver hög barnkompetens, socialmedicinsk kunskap och samverkan

16 För att nå målen behöver BHV erbjuda: Universella insatser med hälsoövervakning av alla barn Riktade förstärkta insatser till grupper av barn och föräldrar med ytterligare behov Individuellt utformad hjälp till barn som löper högre risk att drabbas av ohälsa eller som redan indikerar att hälsan är nedsatt Uppmärksamhet på förhållanden i barnets och familjens närmiljö

17 BUM Hälsooch sjukvård ÖNH Förskola Skola Polis Sport HC Kir AF Socialtjänsten Uppmärksamhet på förhållanden i barnets och familjens närmiljö Barnet och familjen behöver stöd och hjälp utifrån den samlade problembilden Kultur Familj Teaminsats Kollektiv intelligens 4 ögon BVC ser bättre än 2 FK

18 Från 1:a januari BHV-PROGRAMMET

19 Hälsoövervakningsprogram Jämtlands län 1-3v 4v 6-8v 3m 4m 5-6m 8m 10m 12m 18m 3 år 4 år 5 år H BVC BVC BVC BVC BVC BVC BVC BVC BVC BVC BVC BVC BVC S L+S Team S S S L+S Team S S L+S Team S L+S Team S S Vid varje besök : Familjesituation, Tillväxt, Hälsosamtal, Åtgärd Läk.us Utv. bed. EPDS Utv. bed. Läk.us Utv. bed. Utv. bed. Läk.us Utv. bed. Läk.us Utv. bed. Språk BMI Utv. bed Syn BMI Hälsoenkät Utv. Bed. Epikris Vacc Vacc Vacc Vacc

20 3 år Tidigare inget rutinbesök mellan 18 mån och 5 år De avvikelser vi finner vid 5 års ålder har vi svårt att hinna utreda eller ge stöd och hjälp kring innan skolstart Teaminsats - Kollektiv intelligens 4 ögon ser bättre än 2

21 Språkscreening ESSENCE tidig upptäckt och stöd -utvecklingsstörning 1% - grav språkstörning 1-2% Tillväxt - övervikt ADL Mat toalettvanor sömn Hälsa och livsvillkor - Familjesituation

22 Språklig utveckling Variationen stor men följer vanligen ett utvecklingsmönster En central del av ett barns utveckling med nära relation till andra aspekter av barnets utveckling som dess kognitiva, sociala och motoriska utveckling 62 % av alla barn med positiv screening vid 2 ½ åå hade en neuropsykiatrisk diagnos (oftast ASD eller AD/HD) och ytterligare 10% bedömdes ha svag begåvningsnivå vid 7-8 åå (Miniscalco C, 2007) Resultatet indikerar att en språkstörning sällan är specifik.

23 Syfte Samordna insatserna för barn med tidiga språkavvikelser. Öka möjligheterna till tidiga snabba insatser. Ge varje barn möjlighet till så god utveckling som möjligt. - Tidigt och rätt stöd -

24 Metod Språkscreening: Westerlund (A) Föräldrafrågor (bil 1) Direktobservation (bil 2a) Språkförståelse Språkanvändning, hört 3-ordsmening Subjektivt intryck, steglös skala Observationsfrågor: (O) 1. Reagerar barnet på sitt namn? 2. Söker barnet ögonkontakt med dig? 3. Kan barnet följa med blicken när du pekar på något längre bort i rummet? 4. Använder barnet sitt eget pekfinger för att peka på något (t ex i en bok)? 5. Kan barnet samverka/låtsasleka tillsammans med dig eller förälder?

25 5 år SJUKSKÖTERSKEBESÖK Föräldraformulär Utvecklingsbedömning Tillväxt Vaccination Frikostig med läkarbesök ffa. Barn födda

26 Årsrapport för 2014 Antal nyfödda JLL 1345 Antal övervakade - f ,7% - totalt %

27 Orosanmälningar från BVC 2014 BVC Jämtlands län - 35 anmäln + 10 samverkan P/S FBH - 5 anmäln 4,8 (40/8249) Jmfr ,8

28 Orsak till anmälan/samverkan: 18 omsorgsvikt 9 annat 6 våld i familjen 5 barnmisshandel 3 missbruk 3 psykisk sjukdom hos förälder 3 sexuella övergrepp, 1 samverkan kring vilket stöd familjen har Annat har handlat om: Minderårig mamma Trött ensamstående mamma som inte vill ha sitt barn Familj med flera barn där ett barn har ADHD och frestar på familjen Ensamstående mor som behöver mycket avlastning Ett barn där det skrivits flertal orosanmälningar

Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012

Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012 Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012 Med kunskap om implementering genomförs i genomsnitt 80 procent av planerat förändringsarbete efter tre år. Utan sådan kunskap

Läs mer

Vägledning för barnhälsovården Preliminärversion 130802

Vägledning för barnhälsovården Preliminärversion 130802 Vägledning för barnhälsovården Preliminärversion 130802 Du får gärna citera Socialstyrelsens om du uppger källan, exempelvis i utbildnings-material till självkostnadspris, men du får inte använda i kommersiella

Läs mer

Barnhälsovårdens metoder att förebygga psykisk ohälsa hos barn. En nationell inventering

Barnhälsovårdens metoder att förebygga psykisk ohälsa hos barn. En nationell inventering Barnhälsovårdens metoder att förebygga psykisk ohälsa hos barn En nationell inventering Artikelnr 2009-126-160 Publicerad www.socialstyrelsen.se, juni 2009 2 Förord Socialstyrelsen fick våren 2007 i uppdrag

Läs mer

Jämlik barnhälsovård

Jämlik barnhälsovård Revisionsrapport Jämlik barnhälsovård Maria Strömbäck Revisionskonsult Norrbottens läns landsting Hans Rinander Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och bedömning... 1 2.

Läs mer

Innehållsförteckning sid. 1. Sammanfattning sid. 2. Barnhälsovård sid. 8. Barnhälsovårdsrapport. sid. 10. Insamling av hälsodata sid.

Innehållsförteckning sid. 1. Sammanfattning sid. 2. Barnhälsovård sid. 8. Barnhälsovårdsrapport. sid. 10. Insamling av hälsodata sid. 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid. 1 Sammanfattning sid. 2 Barnhälsovård sid. 8 Barnhälsovårdsrapport. sid. 10 Insamling av hälsodata sid. 13 Verksamhetsuppföljning sid. 14 Arbetstid sid.

Läs mer

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv Vägledning för föräldrastöd Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa För värmlänningarnas bästa Gemensamma mål i kommunerna och landstinget 2 NYA PERSPEKTIV

Läs mer

HÄLSAN i CENTRUM Distriktssköterskeföreningen i Sverige Nr 2/2014 - Lösnummerpris: 30:-

HÄLSAN i CENTRUM Distriktssköterskeföreningen i Sverige Nr 2/2014 - Lösnummerpris: 30:- HÄLSAN i CENTRUM Distriktssköterskeföreningen i Sverige Nr 2/2014 - Lösnummerpris: 30:- Fullmäktige i Uppsala Att arbeta med HBTQ-frågor Distriktssköterskor i kriminalvården Xer160_jan2014 Fräscha produkter

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Barnavård s vett. 34:e årgången Nr 4, 2014 December

Barnavård s vett. 34:e årgången Nr 4, 2014 December Barnavård s vett Utgivare: Centrala FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: Tfn: 010-441 64 80 Hemsida: www.vgregion.se/bhv-i-fyrbodal 34:e årgången Nr 4, 2014 December Innehållsförteckning:

Läs mer

Främjande av psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Landstinget Kronoberg. Det är bättre att stämma i bäcken än i ån

Främjande av psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Landstinget Kronoberg. Det är bättre att stämma i bäcken än i ån Främjande av psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Landstinget Kronoberg Det är bättre att stämma i bäcken än i ån April 2009 Främjande av psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Landstinget Kronoberg Främjande

Läs mer

Utvecklingsområden för mödra- och barnhälsovård samt elevhälsa. en kartläggning av professionernas önskemål om riktlinjer eller annan vägledning

Utvecklingsområden för mödra- och barnhälsovård samt elevhälsa. en kartläggning av professionernas önskemål om riktlinjer eller annan vägledning Utvecklingsområden för mödra- och barnhälsovård samt elevhälsa en kartläggning av professionernas önskemål om riktlinjer eller annan vägledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. en kunskapssammanställning

Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. en kunskapssammanställning Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa en kunskapssammanställning Förord Denna kunskapssammanställning är en del av det arbete som bedrivs på Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION FÖR BARNHÄLSOVÅRD I LANDSTINGET SÖRMLAND

KRAVSPECIFIKATION FÖR BARNHÄLSOVÅRD I LANDSTINGET SÖRMLAND LSN-HSF12-169 KRAVSPECIFIKATION FÖR BARNHÄLSOVÅRD I LANDSTINGET SÖRMLAND Barnhälsovården Sörmland 2012 Kravspecifikation för barnhälsovård i Sörmland 2012 Sid 1 (11) Innehållsförteckning 1. Uppdrag...

Läs mer

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Föräldrar spelar roll Innehåll Förord 2 Föräldrar spelar roll 5 Det här är föräldrastöd 7 Behov och önskemål om stöd 11 Olika former av föräldrastöd

Läs mer

Samverkan mellan kommuner och landstinget i Södermanlands län

Samverkan mellan kommuner och landstinget i Södermanlands län Revisionsrapport Samverkan mellan kommuner och landstinget i Södermanlands län - avseende barn och unga med psykisk ohälsa Sammanfattande rapport Eskilstuna kommun Flens kommun Gnesta kommun Katrineholms

Läs mer

Stöd för barn i familjer med missbruk m.m. Genomförandeplan för nationellt utvecklingsarbete 2011 2014 Regeringsuppdrag utifrån ANDT-strategin

Stöd för barn i familjer med missbruk m.m. Genomförandeplan för nationellt utvecklingsarbete 2011 2014 Regeringsuppdrag utifrån ANDT-strategin Stöd för barn i familjer med missbruk m.m. Genomförandeplan för nationellt utvecklingsarbete 2011 2014 Regeringsuppdrag utifrån ANDT-strategin 2 Förord Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att i

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Stöd i föräldrarollen inom missbruks- och beroendevården 2012-2014

Stöd i föräldrarollen inom missbruks- och beroendevården 2012-2014 Stöd i föräldrarollen inom missbruks- och beroendevården 2012-2014 Inledning Socialstyrelsen har i uppdrag att under perioden 2011-2014 i samråd med Statens Folkhälsoinstitut (FHI) och Sveriges Kommuner

Läs mer

Vägledning för elevhälsan

Vägledning för elevhälsan Vägledning för elevhälsan Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang.

Läs mer

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Innehållsförteckning SAMVERKAN KRING BARN SOM FAR ILLA ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 3 INLEDNING...

Läs mer

FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP UNDER BARNETS FÖRSTA LEVNADSÅR

FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP UNDER BARNETS FÖRSTA LEVNADSÅR FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP UNDER BARNETS FÖRSTA LEVNADSÅR Ett hälsofrämjande förhållningssätt inom barnhälsovården i Blekinge Riktlinjer för BHV-sjuksköterskan Kunskap om barns behov och rättigheter Stärka föräldrar

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01 Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Nationell psykiatrisamordnings ställningstaganden och förslag avseende tidiga insatser till barn och unga som riskerar allvarlig

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

2012-10-23. Riktlinjer för barn- och elevhälsa i Örebro kommun

2012-10-23. Riktlinjer för barn- och elevhälsa i Örebro kommun 2012-10-23 Riktlinjer för barn- och elevhälsa i Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Skollagen...4 Centrala begrepp...5 Barn- och elevhälsa är hela förskolans, grundskolans

Läs mer

Claes Sundelin om tidigare erfarenheter av samverkan

Claes Sundelin om tidigare erfarenheter av samverkan 1 (5) Claes Sundelin Claes Sundelin om tidigare erfarenheter av samverkan En av de många faktorer som Claes Sundelin nämnde som avgörande för att samverkan ska fungera är att lägga tid på att bygga upp

Läs mer

Bilaga 1. Tabell över de nio projektens redovisningar av sina arbeten inom regeringsuppdraget Utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Bilaga 1. Tabell över de nio projektens redovisningar av sina arbeten inom regeringsuppdraget Utvärdering och utveckling av föräldrastöd Kommun/ Syfte Pågående och avslutade Måluppfyllelse avseende Nationella strategin* hittills Angereds SDF/ Uppsala Utveckla och pröva ett promotivt och generellt föräldrastödsprogram riktat till föräldrar

Läs mer

Lokalt stödteam - ett samverkansprojekt mellan socialtjänst, primärvård och elevvård med barn 0-5 år och deras föräldrar i centrum

Lokalt stödteam - ett samverkansprojekt mellan socialtjänst, primärvård och elevvård med barn 0-5 år och deras föräldrar i centrum Rapport från FoU-Norrbotten Rapport nr 30, 2005 V.varvsgatan 11 971 28 Luleå 0920-20 54 00 0920-942 49 Lokalt stödteam - ett samverkansprojekt mellan socialtjänst, primärvård och elevvård med barn 0-5

Läs mer

REGIONAL RIKTLINJE Spädbarnsmisshandel

REGIONAL RIKTLINJE Spädbarnsmisshandel REGIONAL RIKTLINJE Spädbarnsmisshandel Reviderad januari 2014 INNEHÅLL Hur vi kan förebygga misshandel av små barn...4 Fysisk misshandel? Varningssignalerna är flera....7 Barn behöver fysisk och psykisk

Läs mer

SUF-projekt i Helsingborg

SUF-projekt i Helsingborg SUF-projekt i Helsingborg Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter Rapport 091201-101130

Läs mer