Att använda register för att potentiera genetisk forskning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att använda register för att potentiera genetisk forskning"

Transkript

1 Att använda register för att potentiera genetisk forskning Christina Hultman Karolinska Institutet, 5/5 2011

2

3

4 SVENSKA HÄLSOREGISTER LIVETS BÖRJAN Födelsen Medfödda missbildningar HELA LEVNADSSPANNET Cancer Dödsorsaksregistret Kvalitets- Register Patient Registret Specifika Sjukdomar Medicinförskrivningar LIVETS SLUT L I V E T GENETISKT INFORMATIVA Population Tvilling Flergeneration Migration

5 ACCURATISSIMA REGNORUM SUECIAE, DANIAE ET NORVEGIAE, TABULA 1700

6

7 HUR MYCKET AV VARIATIONEN I PSYKIATRISKA SJUKDOMAR KAN FÖRKLARAS AV GENETISKA EFFEKTER RESPEKTIVE MILJÖMÄSSIGA FAKTORER?

8 Estimates of genetic and environmental effects from recent twin studies How much heritability? Schizophrenia Adapted from McGuffin et al, Science, 2001 Major depression Autism Hyperactivity Personality IQ adult Anorexia

9 Hur upplever friska syskon att ha ett syskon med schizofreni? Starkt band Kärlek och sorg Skuld och skam Normalisering Omhändertagande Ärftlighetsfunderingar Ståhlberg, Ekerwald, Hultman 2002

10 Gul fetknopp. Foto: Pauline Snoeijs To balance seeing the details and processing the overall system

11 Gene-environment interaction

12 BROAD

13 Population-based Swedish schizophrenia study

14 Broad Status Sample Collection Started 2005 Ended November 2010 Cases: 5400 Controls: 6500

15 SVENSKA PATIENTREGISTRET vårdtillfällen med schizofrenidiagnos individer vårdade mer än ett tillfälle 52.3 % lever; 46.2 % döda; 1.5% emigrerade

16 Schizofreni i Sverige % av befolkningen har schizofreni 1.27 % av alla familjer i Sverige har en eller flera familjemedlemmar med schizofreni Endast 4 % har flera personer med diagnosen i familjen Lichtenstein P, Björk C, Hultman et al, 2006

17 Risk att insjukna i populationen och för personer med familjehistoria för schizofreni Lichtenstein et al., 2008

18

19 Delineate signals from noise. Sullivan et al, 2004 Sklar*-2004 Abecasis*-2004 Williams*-2003 Wijsman*-2003 Lerer*-2003 JSSLG*-2003 Fallin*-2003 StraubC-2002 StraubB-2002 StraubA-2002 Stefansson*-2002 DeLisiB-2002 DeLisiA-2002 PaunioI-2001 PaunioG-2001 Lindholm-2001 Gurling-2001 Garver-2001 Schwab-2000 Brzustowicz-2000 Levinson-1998 Kaufmann-1998 Faraone-1998 Coon-1998 Blouin-1998 Moises-1995 Coon-1994 Meta-analysis SCZ Genes Cyto Band RGS4 DISC1 DRD3 DTNBP1 NRG1 HTR2A G30 AKT1 SLC6A4 ZDHHC8 PRODH COMT Chr

20 FALL KONTROLLER

21 Broad-studien Inklusionskriterier: Alla med schizofrenidiagnos som vårdats i sluten eller öppen vård minst 2 ggr Män och kvinnor år födda i Norden Ej akuta psykossymptom

22 FRÅGESTÄLLNINGAR Vilka förutsättningar finns att göra en populationsbaserade genetisk studie utifrån registeridentifierade patienter? Hur många patienter med schizofreni och oberoende kontroller identifierade via register är positiva till att medverka i genetiska studier? För hur många patienter med schizofreni och oberoende kontroller finns registerdata på icke-genetiska riskfaktorer kopplat till schizofreni? Hur överensstämmer diagnos vid utskrivning enligt patientregistret med diagnostisk screening för genetiska studier (Diagnostic Interview for Genetic studies; DSM-IV; ICD-10)?

23 FRÅGESTÄLLNINGAR (forts) Vilka specifika kandidatgener kan relateras till schizofreni? Finns indikationer som stöder betydelsen av generna neuregulin (NRG1), dysbindin (DTNBP1), G-protein (RGS4) och catechol-o-methyltransferase (COMT)? Genetiska korrelat till tillväxtstörningar under fosterstadiet?

24 Pilotstudien i Uppsala Uppsala våren och sommaren % deltagande bland patienter, 40% bland kontroller Besök vid psykosteam el motsvarande: 80% Besök i hemmet: 20% Positivt och värdefullt med samarbetet med psykiatrins personal

25

26

27 Resultat Vi fann förändringar i genernas struktur, så kallade copy number variants (CNV) hos vissa personer med schizofreni. Genetiska sjukdomar kan orsakas av en mängd olika möjliga förändringar i arvsmassan. Den typ av förändring som kallas CNV innebär att långa segment av arvsmassan kan finnas i flera kopior, vara försvunna eller omkastade. En andel personer med schizofreni hade ett ökat antal ovanliga kromosomförändringar, särskilt sådana strukturella förändringar som har potential att ändra genernas funktion. Resultaten ger starkt stöd för att orsaken till schizofreni delvis kan relateras till effekterna av sådana strukturella genförändringar, både över hela uppsättningen arvsmassa och hos specifika kromosomer. Nature, 2008 Hultman, Lichtenstein, Flordal Thelander

28 BROADLINK Länkning av genetisk kartläggning och nationella register Länkning av alla förstagradssläktingar till studiedeltagare Anonymiserad länkning Register: Multi-generation register Sensus (marital status, occupation, income) School register (grades Yr 9) Patient register (hospital, health care units) Medical birth register Prescription register (ATC N05-06, psycholeptics, psychoanaleptics) Military enrollment register

29 Prenatal and Neonatal Risk factors for Schizophrenia Hultman, Öhman, Cnattingius, Wieselgren, Lindström, Br J Psychiatry 1998 Odds Ratio -107 Cases vs 214 Controls komplikationer, reference 2-6 komplikationer 7- komplikationer

30 LÄRDOMAR

31 PATIENTER MED SCHIZOFRENI: HUR SER DE PÅ FORSKNINGSDELTAGANDE? Patienter stödjer starkt schizofreniforskning och att deltagare ska göra EGEN BEDÖMNING av deltagande. Att HJÄLPA ANDRA och att hjälpa forskningen sågs som viktigaste motiv Patienter associerade forskning med KÄNSLA AV HOPP ett perspektiv som underskattades starkt av psykiater. PSYKIATER UNDERSKATTADE patientens förtroende för forskare. Roberts LW et al., 2002

32 BIPOLÄR SJUKDOM

33 Kvalitetsregister inom psykiatrin BipoläR Nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom BUSA Nationellt kvalitetsregister för Behandlingsuppföljning av Säkerställd ADHD RIKSÄT Nationellt kvalitetsregister för specialiserad ätstörningsbehandling PsykosR Nationellt kvalitetsregister för behandling av psykossjukdom Rättspsyk- Rättspsykiatriskt kvalitetsregister SÖK - Barn och ungdomar där det finns misstanke om att de blivit utsatta för sexuella övergrepp SBR - Svenskt beroende register LAROS - substitutionsbehandling för opiatmissbrukare ECT ECT-registret

34 Schizofreni och bipolär sjukdom 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nonshared environmental influences Shared environmental influences Unique genetic influences Genetic influences in common with other disorder Schizophrenia Bipolar disorder

35

36 Antal tvillingar schizofreni/bipolär sjukdom Norrbotten 23 Västerbotten 9 Jämtland 9 Västernorrland 17 Gävleborg 21 Dalarna 26 Västmanland 15 Örebro 21 Värmland 14 Västra Götaland 96 Halland 13 Skåne 66 Blekinge 5 Kalmar 18 Kronoberg 13 Jönköping 30 Östergötland 27 Sörmland 17 Uppsala 21 Stockholm 98 Ca 900 nu levande tvillingar som antingen vårdats med schizofreni eller bipolär sjukdom (317 MZ; 634 DZ)

37 STAR Status Sample Collection Started 2006 End twins collected 1/3 controls 1/3 bipolar cases 1/3 schizophrenia Goal: 240 twin pairs 20 MZ SZ 20 MZ BP 20 DZ SZ 20 DZ BP 10 SZ / BP pairs 30 healthy control pairs

38 INFANTILE AUTISM

39 Genetiska orsaker till autism Schizofreni har några av samma genetiska variationer som autism och ADD/ADHD. Det tyder på att själva sjukdomsprocessen kan vara liknande.

40 Genetiska orsaker till autism Kromosom 15 förändringar hos 0.5-3% av autismbarn Autistiska drag hos personer med vissa genetiska förändringar (Rett s syndrome, Fragile C) Kopieringsfel i generna hos ca 8 %, fler hos barn med släktingar med autism.

41 SAGA Genetiska effekter vid autism Swedish Autism Genetic Architecture*

42 METODER I PSYKIATRISK GENETIK Populationsgenetik: Familjestudier Tvillingsstudier Adoptionsstudier Molekulär genetik: Linkage studier Associationsstudier Djurmodeller

43 UTVECKLINGSBEHOV Beredskap att hantera de stora datamängder som genereras i molekulärgenetiska studier Involvering av anhörig- och patientföreningar i styrgrupper för större forskningsprojekt Forskning om etiska aspekter Syskonmodeller som komplement till tvillingmodeller Biobanker som aktiv part

44 Acknowledgement Paul Lichtenstein Niklas Långström Sven Cnattingius Pär Sparén Anna Svensson Emma Frans Medical Epidemiology and Biostatistics KAROLINSKA INSTITUTET

45 Carl Fredrik Hill ( ). A Swedish artist who was the son of a mathematician, Hill went to Paris, where he was influenced by Corot and Courbet and had his work rejected by the Salon. While in his late 20s, he showed signs of schizophrenia. He went back to his home in Sweden to be nursed by a sister and continued to work when he could.

46 THANK YOU

Orsaker till kriminalitet Sammanfattningsrapport

Orsaker till kriminalitet Sammanfattningsrapport Orsaker till kriminalitet Sammanfattningsrapport Utvecklingsenheten Orsaker till kriminalitet Sammanfattningsrapport Projektnummer 2013:267 Sebastian Lundström, Ralf Kuja-Halkola Layout: Jenny Botvidsson

Läs mer

BUSA behandlingsuppföljning säkerställd ADHD. Årsrapport 2005 2013. Nationellt kvalitetsregister

BUSA behandlingsuppföljning säkerställd ADHD. Årsrapport 2005 2013. Nationellt kvalitetsregister BUSA behandlingsuppföljning säkerställd ADHD Årsrapport 25 213 Nationellt kvalitetsregister Årsrapport 25 213 BUSA behandlingsuppföljning säkerställd ADHD Registerhållare Jan-Olov Larsson Docent Överläkare

Läs mer

Fakta schizofreni 1. Psykossjukdomar 2. Schizofreni vanligast

Fakta schizofreni 1. Psykossjukdomar 2. Schizofreni vanligast Fakta schizofreni 1. Psykossjukdomar I Sverige insjuknar mellan 1 500 och 2 000 personer varje år i psykos varav schizofreni är den vanligaste formen. En psykos kan definieras som ett tillstånd där en

Läs mer

Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting

Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting Ann-Britt Wiréhn Agneta Andersson Christina Dalman Tomas Bokström 2015-03-09

Läs mer

Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2012

Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2012 Kvalitetsregister ECT Årsrapport 12 Årsrapport 12 Innehållsförteckning Kvalitetsregister ECT Inledning... Registerhållare Lars von Knorring Övriga i styrgruppen Tonny Andersen Ralf Ansjön Niclas Bengtsson

Läs mer

Betydelsen av arv och miljö för sjukskrivning och sjukersättning bland kvinnor och män i en kohort av svenska tvillingar

Betydelsen av arv och miljö för sjukskrivning och sjukersättning bland kvinnor och män i en kohort av svenska tvillingar 8 Delrapport 8 i projekt om kvinnors och mäns sjukfrånvaro Betydelsen av arv och miljö för sjukskrivning och sjukersättning bland kvinnor och män i en kohort av svenska tvillingar Pia Svedberg Jurgita

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid adhd. Aspekter av behandling och regionala skillnader

Läkemedelsbehandling vid adhd. Aspekter av behandling och regionala skillnader Läkemedelsbehandling vid adhd Aspekter av behandling och regionala skillnader Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrins metoder. En nationell inventering

Barn- och ungdomspsykiatrins metoder. En nationell inventering Barn- och ungdomspsykiatrins metoder En nationell inventering Artikelnr 2009-126-146 Tryck Edita Västra Aros, Västerås, juni 2009 2 Förord Socialstyrelsen fick våren 2007 i uppdrag av regeringen att inrätta

Läs mer

Innehåll. Ledare: Socialmedicinsk tidskrift 3/2013 303

Innehåll. Ledare: Socialmedicinsk tidskrift 3/2013 303 Innehåll Ledare: Tema: Förord: Perspektiv på utredning och diagnos vid ADHD Hanna Edebol och Torsten Norlander Vuxna med ADHD begick färre brott när de fick medicin Henrik Larsson och Paul Lichtenstein

Läs mer

GILLBERGCENTRUM FÖR NEUROPSYKIATRI VID SAHLGRENSKA AKADEMIN

GILLBERGCENTRUM FÖR NEUROPSYKIATRI VID SAHLGRENSKA AKADEMIN GILLBERGCENTRUM FÖR NEUROPSYKIATRI VID SAHLGRENSKA AKADEMIN Bakgrund och mål Klassisk autism är ett av de tillstånd som är mest allvarligt handikappande för en människas utveckling. Andra autismspektrumstörningar

Läs mer

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister NYTTAN #2014 En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister INTERVJU De psykiatriska kvalitetsregistren är på väg att bli användbara verktyg för största patientnytta. Det säger

Läs mer

Barn och ungas psykiska ohälsa

Barn och ungas psykiska ohälsa - Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholm läns landsting Ann-Britt Wiréhn, Agneta Andersson, Christina Dalman & Tomas Bokström Forsknings- och utvecklingsenheten

Läs mer

Att växa upp med föräldrar som har missbruksproblem eller psykisk sjukdom hur ser livet ut i ung vuxen ålder?

Att växa upp med föräldrar som har missbruksproblem eller psykisk sjukdom hur ser livet ut i ung vuxen ålder? Att växa upp med föräldrar som har sproblem eller psykisk sjukdom hur ser livet ut i ung vuxen ålder? Nka Barn som anhöriga 2014:4 Rapport 4 från projektet Barn som anhöriga från CHESS, Stockholms universitet/karolinska

Läs mer

Hur ligger det till? En rapport om de nationella riktlinjerna för psykossociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Hur ligger det till? En rapport om de nationella riktlinjerna för psykossociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 03 Hur ligger det till? En rapport om de nationella riktlinjerna för psykossociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd En sammanställning av enkät 03 från projektet Bättre psykosvård

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD?

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Institutionen för Kemi och Biomedicin Examensarbete Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Anna Tegelbratt Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2013:F26 Bör fler läkemedel

Läs mer

Unga vuxna med självrapporterad psykisk ohälsa Var söker de hjälp inom landstingsvården? Söker de i högre utsträckning än andra?

Unga vuxna med självrapporterad psykisk ohälsa Var söker de hjälp inom landstingsvården? Söker de i högre utsträckning än andra? Unga vuxna med självrapporterad psykisk ohälsa Var söker de hjälp inom landstingsvården? Söker de i högre utsträckning än andra? En jämförelse med andra åldersgrupper RAPPORT 2014:2 Citera gärna Centrum

Läs mer

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie Rapportering av ECT-behandling till patientregistret en kvalitetsstudie Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du

Läs mer

Beardslees preventiva familjeintervention för barn till föräldrar med psykisk sjukdom Svenska familjers erfarenheter

Beardslees preventiva familjeintervention för barn till föräldrar med psykisk sjukdom Svenska familjers erfarenheter Umeå University Medical Dissertations, New Series No 1403 Beardslees preventiva familjeintervention för barn till föräldrar med psykisk sjukdom Svenska familjers erfarenheter Heljä Pihkala Institutionen

Läs mer

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2013

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2013 Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Kvalitetsregister ECT Registerhållare Lars von Knorring Professor emeritus Huvudförfattare av årsrapporten Axel Nordenskjöld Med. Dr., Överläkare Representant

Läs mer

Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling

Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna Stöd för beslut om behandling Kompletterande kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd. Socialstyrelsen, 2014 Utredning

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

ADHD: om spridning och social barnavård

ADHD: om spridning och social barnavård Tommy Lundström Stockholms universitet ADHD: om spridning och social barnavård Utkast får ej citeras Inledning Den här artikeln tar sin utgångpunkt i en rapport från Socialstyrelsen (2014a) om förekomst

Läs mer

EN LITTERATURSTUDIE OM DERAS UPPLEVDA LIVSVÄRLD

EN LITTERATURSTUDIE OM DERAS UPPLEVDA LIVSVÄRLD Examensarbete i vårdvetenskap 15 hp Kursbeteckning VO1309 Sjuksköterskeprogrammet Mars 2008 Examinator Göran Holst Handledare Ingrid Dimberg Blekinge Tekniska Högskola Sektionen för hälsa 371 79 Karlskrona

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

ÄLDRE PERSONERS SISTA TID I LIVET

ÄLDRE PERSONERS SISTA TID I LIVET From the Department of Health Sciences, Medical Faculty, Lund University, Sweden 2007 ÄLDRE PERSONERS SISTA TID I LIVET Livskvalitet, vård, omsorg och närståendes situation av Magdalena Andersson Leg.

Läs mer

Psykisk hälsa bland fängelsedömda kvinnor i Sverige

Psykisk hälsa bland fängelsedömda kvinnor i Sverige Psykisk hälsa bland fängelsedömda kvinnor i Sverige Utvecklingsenheten Psykisk hälsa bland fängelsedömda kvinnor i Sverige Projektnummer 2010:140 Jenny Yourstone, Diana Wenander, & Niklas Långström Layout:

Läs mer

Reformprogram för svensk psykiatriforskning

Reformprogram för svensk psykiatriforskning UTTALANDE FRÅN KUNGL. VETENSKAPSAKADEMIEN AUGUSTI 2011 Reformprogram för svensk psykiatriforskning KUNGL. VETENSKAPSAKADEMIEN, BOX 50005, SE-104 05 STOCKHOLM, SWEDEN TEL +46 8 673 95 00, FAX +46 8 15 56

Läs mer

Psykisk ohälsa och missbruk, hur hänger det ihop i ett arv och miljöperspektiv?

Psykisk ohälsa och missbruk, hur hänger det ihop i ett arv och miljöperspektiv? Centrum för klinisk forskning Uppsala universitet, Västmanlands sjukhus Västerås Psykisk ohälsa och missbruk, hur hänger det ihop i ett arv och miljöperspektiv? Kent W. Nilsson www.ltv.se/salve Drogfokus,

Läs mer