Institutionen för psykologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Institutionen för psykologi"

Transkript

1 Institutionen för psykologi 1. Årets siffror 1.1 Övergripande Balansomslutningen vid årets slut var KKR (intäkter). Årets resultat innebar ett överskott på KKR. Antalet anställda uppgick till 105 personer (53,3% kvinnor) enligt följande: Anställda Antal anställda Heltider netto Andel kvinnor (%) Total ,5 53,3 Lärare 38 26,05 42,1 Lektor, biträdande 2 1,05 50 Professor, anst UU 6 6 Professor bef univlektor 4 2,5 25 Universitetsadjunkt 7 3,1 71,4 Universitetslektor 17 11,9 47,1 Universitetslektor, bef adjunkt 2 1,5 50 Forskarstuderande 34 19,3 55,9 Assistent med utbildningsbidrag 11 1,95 54,5 Doktorand 19 13,6 52,6 Doktorand, MC 4 3,75 75 Administrativ 20 15,7 70 Administratör 4 3, Ekonomiadministratör 3 2,3 66,7 Forskningsassistent 4 3,55 50 Koordinator 1 1 Kursadministratör Kurssamordnare Personalsamordnare 1 0,9 100 Projektassistent 1 0,2 Studievägledare Utbildningssamordnare Teknisk Tekniker 1 1 Forskare 12 9,45 58,3 Forskare 7 4,45 42,9 Postdoktor Postdoktor, MC Arvodist ,7 Utbildningsbidrag ,7 Under året har 2 adjunkter (1 kvinna; 1 man) varav en befordrades till lektor (kvinna), 1 koordinator (man), 1 forskare (man) tillvidare anställts. 1 lektor befordrades till professor (kvinna) och 2 professorer (kvinnor) samt 1 adjunkt (kvinna) gick under året i pension. 164

2 1.2 Utbildning på grund- och avancerad nivå Studenter HSTK 2012 Andel kvinnor/män Totaler 698,8 100% Kvinnor 492,6 72% Män 206,2 28% -Uppdraget från Samhällsvetenskapliga fakulteten var 660,5 helårsstudenter (HST), fördelade enligt följande: HST Psykologprogrammet 378 Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet 35 Psykoterapeutprogrammet 20 Fristående kurser 135 Nätkurser 10 Masterprogrammet 3 Dietistprogrammet 7 PA-programmet 60 Socionomprogrammet 12,5 -Uppdraget från Utbildningsvetenskapliga fakulteten var 8 HST enlig följande:hst Lärarutbildningen 8 -Uppdraget till Medicinska fakulteten var 35 HST enligt följande: HST Logopedprogrammet 15 Sjukgymnastprogrammet 20 Redovisningen nedan baserar sig på genomgång av registrerade studenter på kurser vid institutionen. Inom parentes anges andel kvinnor i % avrundat till heltal. Institutionen registrerade totalt 658,75 HST (71%) inom fakultetsuppdraget, fördelade enligt följande: HST Psykologprogrammet, 369,5 (71%) Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet 44 (69%) Psykoterapeutprogrammet 21 (81%) Fristående kurser 142 (67%) Nätkurser 14,25 (70%) Masterprogrammet 2,75 (55%) Dietistprogrammet 6,75 (100%) PA-programmet 45,5 (70%) Socionomprogrammet 13 (88%) Institutionen registrerade från Utbildningsvetenskapliga fakulteten enlig följande: HST Lärarutbildningen 4,5 (55%) Institutionen registrerade från Medicinska fakulteten enligt följande: HST Logopedprogrammet 19 (93%) Sjukgymnastprogrammet 22 (67%) 165

3 1.3 Utbildning på forskarnivå Forskarstuderande Antal studerande på forskarnivå Antal nyantagna inkl ämnesbytare Antal aktiva studerande Andel kvinnor (%) ,4 Vid slutet av året var antal aktiva doktorander 44 (21 män/23 kv). Antal utlysningstillfällen var 6 och totalt antal sökanden till FU var 104. Antal nyantagna doktorander var 16 (8 män/8 kv) av vilka 13 finansierades helt eller delvis av institutionen, 1 med externa medel och 2 finansierades med EUanslag (Marie Curie). Antal examina uttagna under året var 7 (3 män, 4 kv) doktors- och 1 licentiat (man)-examen. 1.4 Uppdragsutbildning Institutionen gav under 2012 två kurser i Kriminalvård, 7,5 + 7,5 hp till KY-utbildningen i Västerås kommun inom en utbildning i Socialt behandlingsarbete, inriktning Kognitiv beteendeterapi. Antalet deltagare var 26 på den första kursen och 31 på den andra. Inom ramen för Psykoterapeututbildningen har institutionen ett uppdrag enligt följande: 6 studenter från Akademiska sjukhuset och 1 student från Carema primärvård. 2. Övergripande kommentarer Under året tillsvidareanställdes 2 adjunkter (1 kvinna; 1 man) varav en befordrades till lektor (kvinna), 1 koordinator (man), och 1 forskare (man). 1 lektor befordrades till professor (kvinna) och 2 professorer (kvinnor), 1 adjunkt (kvinna) gick i pension samt 1 ekonomiadministratör (kvinna) gick under året i delpension. 5 personer har varit långtidssjukskrivna på 25% eller mer under året. 3. Kommentarer kring utbildning på grund- och avancerad nivå Fakultetsuppdraget har utförts med cirka 1,5 HST färre registreringar än vad som ålagts institutionen. Anledning till detta var att vår avsikt var att ligga så nära uppdraget som möjligt för att inte belasta kollegiet mer än nödvändigt. Några sena avhopp innan registrering fick till följd att vi inte helt uppfyllde uppdraget. Under kalenderåret 2012 har institutionen genomfört kursvärderingar via nätet samt i pappersform. Institutionen publicerar på externa hemsidan de kursrapporter som är baserade på studenternas kursvärderingar samt på kursledarnas egen reflektion över kursen. Kursledare bör, vid varje kursstart, ge en kort redogörelse av den tidigare kursvärderingens resultat och ta upp vad som har förändrats och vad man kommer att behålla i dess tidigare form. Institutionen erbjuder sedan hösten 2011 en termin av kurser i psykologi som ges på engelska på grundläggande nivå. De kurser på engelska på avancerad nivå som ges inom psykologprogrammet kan även utbytesstudenter läsa om dessa studenter uppfyller behörighetskraven. Detta gör att ämnet psykologi blir mer tillgängligt för utbytesstudenter som kommer till Uppsala universitet. 166

4 4. Kommentarer kring forskning och forskarutbildning Institutionens forskning täcker många av psykologins huvudområden, som emotions-psykologi, klinisk psykologi, kognitionspsykologi, neuropsykologi, personlighets- och socialpsykologi och utvecklingspsykologi. Rekryteringen av en lärostolsprofessor efter en professor som gick i pension under februari 2012 (Gunilla Bohlin) inleddes redan under 2011 och i ljuset av de synpunkter som framkom i KoF11 om behovet av en ökad strategisk styrning för att försäkra sig om att forskningen på institutionen har en rimlig bredd betonades särskilt behovet av att komplettera institutionens forskningsprofil på eftersatta områden i denna utlysning. Därför fattades, under året, beslut om anställning av en ny lärostolsprofessor i psykologi ssk socialpsykologi (Torun Lindholm) med tillträde i januari I övrigt karaktäriserades 2012 av stor forskningsproduktivitet i tidskrifter av hög internationell klass och med stort genomslag, bl. a Science. Institutionen har ett omfattande inflöde av externa anslag och en mycket expanderande forskningsverksamhet i synnerhet i anslutning till det s.k. Barn och babylabbet. Institutionens doktorander är mycket aktiva och av central betydelse för den forskning som produceras. Under 2012 gavs fem kurser på forskarnivå. Under vårterminen gavs en kurs i Bayesiansk data analys (7.5 hp) och en kurs i MATLAB. På höstterminen gavs kurserna Kognitionspsykologi (7.5 hp), Allmän forskningsmetodik Design och analys 15 hp och Allmän forskningsmetodik Psykologiska mätmetoder med mätteori 7.5 hp. 5. Kommentarer kring uppdragsutbildningen Uppdragsutbildningar har inte förändrades på något radikalt sätt under Vi upplever oss även ha ett gott samarbete med de aktörer som köper dessa utbildningar. 6. Ekonomisk redovisning 6.1 Institutionens resultat 2012 Prestation IB Intäkter Kostnader Verksamhetsutfall 110 Utb grund- och avancerad nivå Utb avgiftsfinans studenter Uppdragsutbildning Forskning/utbildn forskarnivå Bidragsforskning Uppdragsforskning TOTALT UB 6.2 Influtna externa anslagsmedel per anslagsgivare 2012 Vetenskapsrådet K & A Wallenbergs stiftelse European Commission, ERC Riksbankens jubileumsfond Jerringfonden 200 Hjärnfonden 125 Boethius stiftelse 95 Summa

5 6.3 Influtna anslagsmedel från Handelsbankens forskningsstiftelser, Sasakawa samt post-doc stipendier Ej aktuellt. 7. Institutionens ledning och organisation Institutionsstyrelsen (fr.o.m ) Ordinarie ledarmöter: Örjan Frans (ordförande), Ebba Elwin (lärare), Cecilia Wåhlstedt (lärare), Karin Brocki (lärare), Tomas Furmark (lärare), Hedvig Söderlund (lärare), Cecilia Sundberg (TA-personal), Marcus Lindskog (forskarstuderande), Kajsa Asplund (GU-student), Daniel Wallsten (GU-student). Styrelsesuppleanter: Erik Rautalinko (lärare), Gunilla Stenberg (lärare), Mats Fredrikson (lärare), Per Lindberg (lärare), Nazar Akrami (lärare), Katarina Petersson (TA-personal), Robin Bergh (forskarstuderande), Viktoria Rick (GU-studerande), Julia Nordberg (GU-studerande). Ledning och administration Prefekt: Örjan Frans Stf. prefekt: Peter Juslin Bitr. prefekt: Peter Juslin Studierektor grundutbildningen: Cecilia Wåhlstedt Studierektor forskarutbildningen: Ulf Dimberg Koordinator för grundutbildningen: Johan Waara Personalsamordnare: Cecilia Sundberg Studievägledare: Katarina Petersson Utbildningssamordnare: Angeli Holmstedt, Christer Solbrand Kurssamordnare: Jeanette Billås Kursadministratörer: Sofia Billås, Kristin Ålin (tj.ledig fr.o.m ) vik. Anna Frick Ekonomiadministratörer: John Flemström, Cecilia Lundgren, Christine Tillman Administratörer: Carina Karlsson, Annika Landgren, Hanna Skagerström Tekniker: Lars-Gunnar Karlsson Verksamhetsansvarig för psykologmottagningen: Annika Sjöblom-Wennberg Mottagningsföreståndare psykologmottagningen: Annika Sjöblom-Wennberg Ledningsgrupp Örjan Frans, Ulf Dimberg, Peter Juslin, Johan Waara, Cecilia Wåhlstedt, Cecilia Sundberg Övriga nämnder och arbetsgrupper vid institutionen: Professorskollegiet(PK), Forskarutbildningsnämnd(FUN), Grundutbildningsnämnd (GUN), Rekryteringsgruppen (REKRYT), Grundutbildningsforum (GUF), Handledarkollegiet, Gruppen för mångfald och tillgänglighet, Jämställdhetsgruppen, Arbetsmiljögruppen samt Lokalgruppen. 8. Redovisning av forskning 8.1 Publikationer Artikel, forskningsöversikt Thayer, Julian F. (et al.), A meta-analysis of heart rate variability and neuroimaging studies : Implications for heart rate variability as a marker of stress and health. // Neuroscience and Biobehavioral Reviews (2), s

6 von Hofsten, Claes & Rosander, Kerstin, Perception-action in children with ASD. // Frontiers in Integrative Neuroscience (NOV) Artikel i tidskrift af Wåhlberg, Anders & Dorn, L, "The Driver Behaviour Questionnaire as a predictor of accidents : A meta-analysis" Comments.. // Journal of Safety Research (1), s af Wåhlberg, Anders, Changes in Driver Celeration Behavior over Time : do Drivers Learn from Collisions?. // Transportation Research Part F : Traffic Psychology and Behaviour (5), s Ågren, Thomas (et al.), Disruption of reconsolidation erases a fear memory trace in the human amygdala. // Science (6101), s Ågren, Thomas (et al.), Human fear reconsolidation and allelic differences in serotonergic and dopaminergic genes.. - // Translational Psychiatry, , s. e76- Alfonsson, Sven & Parling, Thomas & Ghaderi, Ata, Screening of Adult ADHD Among Patients Presenting for Bariatric Surgery. // Obesity Surgery (6), s Andersson, E. (et al.), Internet-based cognitive behaviour therapy for obsessive-compulsive disorder : a randomized controlled trial. // Psychological Medicine (10), s Andersson, Gerhard & Carlbring, Per & Furmark, Tomas, Therapist Experience and Knowledge Acquisition in Internet-Delivered CBT for Social Anxiety Disorder : A Randomized Controlled Trial. // PLoS ONE (5), s. e Andersson, Gerhard (et al.), Internet-Based Psychodynamic versus Cognitive Behavioral Guided Self-Help for Generalized Anxiety Disorder : A Randomized Controlled Trial. // Psychotherapy and Psychosomatics (6), s Andersson, Gerhard (et al.), Therapeutic alliance in guided internet-delivered cognitive behavioural treatment of depression, generalized anxiety disorder and social anxiety disorder. // Behaviour Research and Therapy (9), s Bannbers, Elin (et al.), The effect of premenstrual dysphoric disorder and menstrual cycle phase on brain activity during response inhibition. // Journal of Affective Disorders (1-3), s Benedict, Christian (et al.), Acute Sleep Deprivation Enhances the Brain's Response to Hedonic Food Stimuli : An fmri Study. // Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (3), s. E Bergh, Robin & Akrami, Nazar & Ekehammar, Bo, The Compatibility of Personality and Social Identity Processes : The Effect of Gender Identity on Neuroticism. // European Journal of Personality (3), s Bertenthal, B. & Gredebäck, Gustaf & Boyer, T. W., Differential Contributions of Development and Learning to Infants Knowledge of Object Continuity and Discontinuity. // Child Development (0), s. 1-9 Bohlin, Gunilla (et al.), Disorganized Attachment and Inhibitory Capacity : Predicting Externalizing Problem Behaviors. // Journal of Abnormal Child Psychology (3), s Brodd, Katarina Strand (et al.), Development of Smooth Pursuit Eye Movements in very preterm born infants : 3. Association to perinatal risk factors. // Acta Paediatrica (2), s Buhrman, Monica (et al.), Guided Internet-delivered cognitive behavioural therapy for chronic pain patients who have residual symptoms after rehabilitation : Randomized controlled trial. // European Journal of Pain Cannon, Erin N. (et al.), Action production influences 12-month-old infants' attention to others' actions. // Developmental Science (1), s

7 Daum, M. (et al.), Actions seen through the babies' eyes : A dissociation between looking and predictive gaze. // Frontiers in Psychology , s Dimberg, Ulf & Thunberg, Monika, Empathy, emotional contagion and rapid facial reactions to angry and happy facial expressions. // PsyCh Journal Elsner, Claudia & Falck-Ytter, Terje & Gredebäck, Gustaf, Humans predict the goal of other people s point light actions. // Frontiers in Psychology , s Enebrink, Pia (et al.), Internet-based parent management training : A randomized controlled study. // Behaviour Research and Therapy (4), s Engman, Jonas (et al.), Age, sex and NK1 receptors in the human brain : A positron emission tomography study with [C-11]GR // European Neuropsychopharmacology (8), s Evers, Arne (et al.), Testing Practices in the 21st Century Developments and European Psychologists' Opinions. // European Psychologist (4), s Falck-Ytter, Terje (et al.), Gaze performance in children with autism spectrum disorder when observing communicative actions. // Journal of autism and developmental disorders (10), s Falck-Ytter, Terje, Predicting other people's action goals with low-level motor information. // Journal of Neurophysiology (11), s Faria, Vanda (et al.), Amygdala Subregions Tied to SSRI and Placebo Response in Patients with Social Anxiety Disorder.. - // Neuropsychopharmacology, (10), s Fawcett, Christine & Liszkowski, Ulf, Mimicry and play initiation in 18-month-old infants. // Infant Behavior and Development (4), s Folke, Fredrik & Parling, Thomas & Melin, Lennart, Acceptance and Commitment Therapy for Depression : A Preliminary Randomized Clinical Trial for Unemployed on Long-Term Sick Leave. // Cognitive and Behavioral Practice (4), s Forster, Martin & Kling, Åsa & Sundell, Knut, Clinical Significance of Parent Training for Children with Conduct Problems. // International Journal of Conflict and Violence (2), s Forster, Martin (et al.), A randomized controlled trial of a standardized behavior management intervention for students with externalizing behavior. // Journal of Emotional and Behavioral Disorders (3), s Gingnell, Malin (et al.), Menstrual cycle effects on amygdala reactivity to emotional stimulation in premenstrual dysphoric disorder. // Hormones and Behavior (4), s Gold, Rinat (et al.), Auditory Emotion Recognition Impairments in Schizophrenia : Relationship to Acoustic Features and Cognition. // American Journal of Psychiatry (4), s Granqvist, Pehr & Hagekull, Berit & Ivarsson, Tord, Disorganized attachment promotes mystical experiences via a propensity for alterations in consciousness (absorption).. - Routledge // The international journal for the psychology of religion, (3), s Gredebäck, Gustaf (et al.), Individual Differences in Face Processing : Infants' Scanning Patterns and Pupil Dilations are Influenced by the Distribution of Parental Leave. // Infancy (1), s Hedén, Lena (et al.), Parents perceptions of their child s symptom burden during and after cancer treatment. // Journal of Pain Symptom and Management Henrichs, I. (et al.), Goal salience affects infants goal-directed gaze shifts. // Frontiers in Psychology , s Jonasson, My (et al.), Effect of variations in cerebellum kinetics on robustness of [C-11]DASB parametric images. // Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism , s. S180- S

8 Jonasson, My (et al.), Parametric methods for [<sup>11</sup>c]pe2i positron emission tomography. // Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism (S1), s. S155-S155 Jonsson, Birgitta (et al.), Cost-effectiveness of an individually tailored oral health educational programme based on cognitive behavioural strategies in non-surgical periodontal treatment. // Journal of Clinical Periodontology (7), s Jönsson, Birgitta (et al.), Factors influencing oral hygiene behaviour and gingival outcomes 3 and 12 months after initial periodontal treatment : an exploratory test of an extended Theory of Reasoned Action. // Journal of Clinical Periodontology (2), s Juslin, Patrik N, Are musical emotions invariant across cultures?. // Emotion Review (3), s Juslin, Patrik N., Are Musical Emotions Invariant Across Cultures?. // Emotion Review (3), s Kenward, Ben & Östh, T, Enactment of third-party punishment by four-year-olds. // Frontiers in Psychology , s Kenward, Ben, Over-imitating preschoolers believe unnecessary actions are normative and enforce their performance by a third party. // Journal of experimental child psychology (Print) (2), s Laeng, B. & Sirois, S. & Gredebäck, Gustaf, Pupillometry : A window to the preconsious?. // Perspectives on Psychological Science (1), s Laeng, Bruno & Sirois, Sylvain & Gredebäck, Gustaf, Pupillometry : A Window to the Preconscious?. // Perspectives on Psychological Science (1), s Liljeström, Simon & Juslin, Patrik N & Västfjäll, Daniel, Experimental evidence of the roles of music choice, social context, and listener personality in emotional reactions to music. // Psychology of Music Lindskog, Marcus & Winman, Anders & Juslin, Peter, Naïve Point Estimation. // Journal of Experimental Psychology. Learning, Memory and Cognition Lindström, Björn R. & Bohlin, Gunilla, Threat-Relevance Impairs Executive Functions : Negative Impact on Working Memory and Response Inhibition. // Emotion (2), s Lovén, Johanna (et al.), Who are you looking at? : The influence of face gender on visual attention and memory for own- and other-race faces. // Memory (4), s Lundgren, Tobias (et al.), The Bull's-Eye Values Survey : A Psychometric Evaluation. // Cognitive and Behavioral Practice (4), s Nordgreen, T (et al.), Outcome predictors in guided and unguided self-help for social anxiety disorder. // Behaviour Research and Therapy (1), s Parling, Thomas (et al.), Using the Implicit Relational Assessment Procedure to Compare Implicit Pro-Thin/Anti-Fat Attitudes of Patients with Anorexia Nervosa and Non-clinical Controls. // Eating Disorders Patel, Swatee P. (et al.), Associations between pre-pregnancy obesity and asthma symptoms in adolescents. // Journal of Epidemiology and Community Health (9), s Peira, Nathalie & Fredrikson, Mats & Pourtois, Gilles, Emotion Regulation with Online Heart Rate- Based Biofeedback. // Psychophysiology (SI), s. S104-S104 Poom, Leo, Memory of Gender and Gait Direction From Biological Motion : Gender Fades Away But Directions Stay. // Journal of Experimental Psychology : Human Perception and Performance (5), s Ramklint, Mia (et al.), Guided self-help as the first step for bulimic symptoms : Implementation of a stepped-care model within specialized psychiatry. // International Journal of Eating Disorders (1), s

9 Rautalinko, Erik, Reflective listening and open-ended questions in counselling : Preferences moderated by social skills and cognitive ability.. - // Counselling and Psychotherapy Research, 2012, s. 1-8 Rydell, Ann-Margret, The mother-child relationship and the development of CU-traits and antisocial behaviour. // International Journal of Psychology (Suppl 1), s Scholtens, Sara (et al.), Effects of Symptoms of ADHD, ODD, and Cognitive Functioning on Social Acceptance and the Positive Illusory Bias in Children. // Journal of Attention Disorders (8), s Soares, D. A. & von Hofsten, Claes & Tudella, E., Development of exploratory behavior in late preterm infants. // Infant Behavior and Development (4), s Söderlund, Hedvig (et al.), As time goes by : Hippocampal connectivity changes with remoteness of autobiographical memory retrieval. // Hippocampus (4), s Stenberg, Gunilla, Why do Infants Look at and Use Positive Information from Some Informants Rather Than Others in Ambiguous Situations?. // Infancy (6), s Strand Brodd, K. (et al.), "LOVIS" - a longitudinal study of visuomotor capacity in a population of very preterm infants : 1 smooth pursuit Eye movements at 2 and 4 months corrected age.. // Acta Psychologica Thorell, Lisa B. & Rydell, Ann-Margret & Bohlin, Gunilla, Parent-child attachment and executive functioning in relation to ADHD symptoms in middle childhood. // Attachment & Human Development (5), s Wahlin, T. -B. Robins (et al.), Episodic memory in prodromal Huntington's disease : cognitive deficits a decade before diagnosis?. // European Journal of Neurology (S1), s Watanabe, Hama (et al.), Attention demands influence 10- and 12-month-old infants' perseverative behavior.. // Developmental Psychology (1), s Weineland, S. & Hayes, S. C. & Dahl, J., Psychological flexibility and the gains of acceptance-based treatment for post-bariatric surgery : six-month follow-up and a test of the underlying model.. - Blackwell Publishing Ltd // Clinical Obesity, (1-2), s Weineland, Sandra & Lillis, Jason & Dahl, Joanne, Measuring experiential avoidance in a bariatric surgery population : Psychometric properties of AAQ-W. // Obesity Research and Clinical Practice Weineland, Sandra (et al.), Acceptance and commitment therapy for bariatric surgery patients, a pilot RCT. // Obesity Research and Clinical Practice (1), s. e21-e30 Weineland, Sandra (et al.), Acceptance and commitment therapy for bariatric surgery patients, a pilot RCT. // Obesity Research and Clinical Practice (1), s. e21-e30 Weineland, Sandra (et al.), Screening for Disordered Eating following Obesity Surgery : Psychometric properties of the Disordered Eating in Bariatric Surgery (DEBS). // Welch, Elisabeth & Lagerström, Marcus & Ghaderi, Ata, Body Shape Questionnaire : Psychometric properties of the short version (BSQ-8C) and norms from the general Swedish population.. // Body image (4), s Westerberg-Jacobson, Josefin & Ghaderi, Ata & Edlund, Birgitta, A longitudinal study of motives for wishing to be thinner and weight-control practices in 7-to 18-year-old Swedish girls. // European eating disorders review (4), s Doktorsavhandling, sammanläggning Ågren, Thomas, Erasing Fear : Effect of Disrupting Fear Memory Reconsolidation on Central and Peripheral Nervous System Activity. - Uppsala, (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Social Sciences ; 81) 172

10 Buhrman, Monica, Guided Internet-Based Cognitive Behaviour Therapy for Chronic Pain. - Uppsala, (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Social Sciences ; 83) Faria, Vanda, Mind really does matter : The Neurobiology of Placebo-induced Anxiety Relief in Social Anxiety Disorder. - Uppsala, (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Social Sciences ; 82) Forssman, Linda, Attention and the Early Development of Cognitive Control : Infants and Toddlers Performance on the A-not-B task. - Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis, (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Social Sciences ; 74) Lif, Patrik, The Use of 2D and 3D Displays in Military Settings. - Uppsala, (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Social Sciences ; 76) Schmitow, Clara A., The Social World Through Infants Eyes : How Infants Look at Different Social Figures. - Uppsala, (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Social Sciences ; 75) Weineland, Sandra, A Contextual Behavioral Approach for Obesity Surgery Patients. - Uppsala, (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Social Sciences ; 84) Kapitel i bok, del av antologi Dimberg, Ulf, Ansikte mot ansikte : Omedveten emotionell kommunikation. // Människans ansikten : känslor, karaktärer och karikatyrer Stockholm, S Juslin, Patrik N & Sloboda, J. A., Music and emotion. // The psychology of music Amsterdam, S Juslin, Patrik N, Vocal expression of affect : Promises and problems. // Evolution of emotional communication : From sounds in nonhuman mammals to speech and music in man. - New York, S Söderlund, Hedvig & Percy, A. & Levine, B., Electroconvulsive therapy for depression and autobiographical memory. // Epilepsy and Memory Oxford, 2012 Västfjäll, Daniel & Juslin, Patrik N. & Hartig, Terry, Music, subjective well-being, and health : The role of everyday emotions. // Music, health, and well-being. - New York, S Konferensbidrag af Wåhlberg, Anders, Memory effects in self-reports of crashes. // Driver Behaviour and Training, Volume V V. - S Ågren, Thomas (et al.), No link between amygdalareactivity to emotional faces and fear conditioning Engman, Jonas (et al.), Neural processing of emotionalfaces in social anxiety disorder Frick, Andreas (et al.), Altered fusiformconnectivity during processing of fearful faces in social phobia Henriksson, Maria P., A matter of process accuracy : Observing or inferring the criterion of few or many exemplars. // Building Bridges Across Cognitive Sciences Around the World : Proceedings of the 34th Annual Conference of the Cognitive Science Society. - Austin, S Jonasson, M. (et al.), Parametric methods for[11c]pe2i positron emission tomography Juslin, Peter, Feedback och information till elkonsumenter Juslin, Peter, Reasoning about probability: Qualitative insight and computational inability Juslin, Peter, Small samples and linear integration: Cognitive constraints on human judgment

11 Lindskog, Marcus & Winman, Anders & Juslin, Peter, Covariation estimates of continuous variables Lindskog, Marcus & Winman, Anders & Juslin, Peter, Covariation estimates of continuous variables Lindskog, Marcus & Winman, Anders & Juslin, Peter, Is it possible to train the approximate number system?. // Proceedings of the 34th Annual Meeting of thecognitive Science Society. - Austin, TX, S Lindskog, Marcus & Winman, Anders & Juslin, Peter, Measuring the Approximate Number System Söderlund, Hedvig (et al.), Episodic autobiographical and public events memory is selectively impaired by electrconvulsive therapy. // International Journal of Psychology, vol 47, Supplement 1 : Special Issue: XXX International Congress of Psychology S Licentiatavhandling Lindskog, Marcus, The Lazy Intuitive Statistician : Influence of Data Representation and Retrieval Processes on Intuitive Statistical Judgment. - Uppsala : Institutionen för psykologi, Uppsala universitet, Konferensdeltagande, disputationer och internationalisering 9.1 Konferensdeltagande Björkstrand, J., et al. No link between amygdala reactivity to emotional faces and fear conditioning, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni, Bohlin, G. Issues in understanding the role of EF in children s behavior problems, EF workshop, Utrecht, Netherlands, April Bohlin, G. ADHD, EF deficits and socio-emotional functions: Developmental perspectives, 30th International Congress of Psychology. Cape town, South Africa, July Bohlin, G. ESO-seminarium om tidig hjälp till barn som hard et svårt i skolan: Några kommentarer, Seminarium vid ESO (Expertgrupp för studier i offentlig ekonomi). mars, Bothelius, K., et al. Characteristics of treatment responders and analysis of treatment effects on secondary measures following cognitive behavior therapy for insomnia, 21th Congress of the European Sleep Research Society, Paris, France, September 4-8, Brocki, K. Development of Executive Functions Workshop, Utrecht, Holland, April, Brocki, K. Nordic Network Meeting in Developmental Psychology, Tampere, Finland 22-23, augusti, Carlberg, A. Unconscious phantasy today UCL, Psychoanalysis unit, Research dep. of Clinical, Educational and Health Psychology, London, 7-9 dec Elsner, C. Entrepreneurship Workshop, Genoa, March Elsner, C. Budapest CEU Conference on Cognitive Development, januari, Elsner, C. XVIII Bianual International Conference on Infant Studies, Minneapolis, Minnesota, 7-9 juni Elsner, C. Mirror Neurons: New frontiers 20 years after their discovery, Erice, Italy, 31 augusti-6 september,

12 Engman, J., et al. Hippocampal lateralization predicts spatial memory performance: a study of sex differences, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Engman, J., et al. The right way: The importance of hippocampal lateralization for spatial memory performance, Cognitive Neuroscience Society Annual Meeting, Chicago, USA, April 13-16, Engman, J., et al. Neural processing of emotional faces in social anxiety disorder, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Engman, J., at al. No link between amygdala reactivity to emotional faces and fear conditioning, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Engman, J. Hjärnan och känslor, Årsmöte SfKBT, okt, Engman, J., et al. Amygdala response to SSRIs in social anxiety disorder, 28th CINP Congress, Stockholm, Sweden, June 3-7, Eriksson, M. Novel methods in developmental research, Uppsala, 1-2 oktober Falck-Ytter, T., et al. Action prediction in children with autism spectrum disorder, International Meeting on Autism Research (IMFAR), Toronto, Canada, May 17-19, Falck-Ytter, T. High risk infant sibling studies of autism, Nobel Forum, Karolinska Institutet, Sweden, May 7, Falck-Ytter, T. Enhancing the scientific study of early autism, International Conference on Innovative Research in Autism (IRIA), Tours, France, May 30 June 1st, Falck-Ytter, T. Tidiga tecken på autism, Fokus på Autism, Stockholm, Sweden, April 26-27, Falck-Ytter, T. Processing of biological motion and audiovisual synchrony in children with typical development and in children with Autism, Methods in Developmental Research conference, Uppsala, Sweden, Oct 1-2, Falck-Ytter, T. Novel Methods in Developmental Research, (arrangör), Uppsala, Sweden, 1-2 Oct, Faria, V., et al. No link between amygdala reactivity to emotional faces and fear conditioning, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Faria, V., et al. Amygdala response to SSRIs in social anxiety disorder, 28th CINP Congress, Stockholm, Sweden, June 3-7, Faria, V., et al. Subregional Amygdala Responsivity in Responders and Nonresponders to SSRIs in Patients with Social Anxiety Disorder, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Faria, V., et al. Neural processing of emotional faces in social anxiety disorder, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Fawcett, C. & Gredebäck, G. Action and Social Understanding in Early Development, Novel Methods in Developmental Research conference. Uppsala, Sweden, October Fawcett, C. & Liszkowski, U. Mimicry's Role in Play Initiation for 18-month-old Infants, International Conference on Infant Studies, Minneapolis, USA, June Fawcett, C. Novel Methods in Developmental Psychology, (arrangör), Uppsala, Sweden, 1-2 October,

13 Fawcett, C. & Gredebäck, G. Action and Social Understanding in the First Years of Life, Heidelberg Symposium on Individual Differences and Universals in Social Cognitive Development, Heidelberg, Germany, September, Forslund, T., et al. Anknytning till mödrar med intellektuellt funktionshinder (IF) - en matchad jämförelsestudie, SUF-konferensen, Uppsala, 3 maj, Fransson, M., et al. Anknytning till mödrar med intellektuellt funktionshinder (IF) en matchad jämförelsestudie, SUF-konferensen, Uppsala, 3 maj, Fredrikson, M., et al. Emotion regulation with online heart-rate based biofeedback. Fifty-second Annual Meeting of the Society for Psychophysiological Research, New Orleans, Louisiana. October Fredikson, M. Fear and reconsolidation, Department of Biomedical Engineering and Computational Science (BECS), Aalto University School of Science, Helsingfors, Finland, October 15-17, Fredikson, M. Neurotransmission and Fear network activity, PET and SPECT in Neurology and Psychiatry, International Symposium, Groningen, Netherlands, April 23-25, Fredrikson, M. Brain-body interactions in emotional memory, Symposium on emotions, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Fredrikson, M. Anxiety disorders, Cimbi PhD course: The emotional brain, Copenhagen, Denmark, Sep 17-21, Fredrikson, M. Brain-body interactions in emotional memory, Academy of Behavioral Medicine Conference, Asheville, North Carolina, USA. June Fredrikson, M. Anxiety, amygdala and the anterior cingulate cortex, Psychiatric Research Society Annual Meeting, Park City, Utah, USA, February 7-12, Fredrikson, M. Svenska serotoninsällskapet, årskongress, Mölle, augusti Fredrikson, M., et al. No link between amygdala reactivity to emotional faces and fear conditioning, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Fredrikson, M., et al. Amygdala response to SSRIs in social anxiety disorder, 28th CINP Congress, Stockholm, Sweden, June 3-7, Fredrikson, M., et al. Neural processing of emotional faces in social anxiety disorder, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Fredrikson, M., et al. Subregional Amygdala Responsivity in Responders and Nonresponders to SSRIs in Patients with Social Anxiety Disorder, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Frick, A., et al. Neural processing of emotional faces in social anxiety disorder, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Frick, A. Biologisk psykologi, Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapiers årsmöte, Göteborg, Sverige, 18 oktober, Frick, A., et al. Altered fusiform connectivity during processing of fearful faces in social phobia, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Frick, A., et al. No link between amygdala reactivity to emotional faces and fear conditioning, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni

14 Furmark, T. Gränslandet Psykiatri-Neurologi: Placebo I-II. Svenska Psykiatrikongressen, Göteborg, Sverige, mars Furmark, T. Neural mechanisms of anxiety relief: Changes in brain activity and connectivity patterns in patients with social anxiety disorder treated with SSRIs or placebo, The International Neuropsychological Society mid-year meeting, Oslo, juni Furmark, T. Svenska serotoninsällskapet, årskongress, Mölle, augusti Furmark, T. Functional neuroimaging of social anxiety, International anxiety conference Razavi Hospital, Mashhad, Iran, 8-10 oktober Furmark, T., et al. Altered fusiform connectivity during processing of fearful faces in social phobia, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Furmark, T., et al. Neural processing of emotional faces in social anxiety disorder, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Furmark, T., et al. Subregional Amygdala Responsivity in Responders and Nonresponders to SSRIs in Patients with Social Anxiety Disorder, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Furmark, T., et al. No link between amygdala reactivity to emotional faces and fear conditioning, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Furmark, T., et al. Amygdala response to SSRIs in social anxiety disorder, 28th CINP Congress, Stockholm, Sweden, June 3-7, Gredebäck, G., Budapest CEU Conference on Cognitive Development, januari, Gredebäck, G., XVIII Bianual International Conference on Infant Studies, Minneapolis, USA, 7-9 juni Gredebäck, G. Workshop for the Nordic Network for Developmental Psychology, Tammerfors, augusti, Gredebäck, G. Novel Methods in Developmental Psychology, (arrangör), Uppsala, Sweden, 1-2 October, Gredebäck, G. Processing of biological motion and audiovisual synchrony in children with typical development and in children with Autism, Methods in Developmental Research conference, Uppsala, Sweden, Oct 1-2, Gredebäck, G. Kick-off möte för EU projektet ACT, (arrangör), Uppsala, Sweden, 30 september 2 oktober. Guath, M. et al. Can Mapping Learning Replace Smart Meters?, STandUpAcademy Fall Workshop 2012, Sigtuna, Sweden, October, Handl, A. Mind your head? Infants' observation of a social scene, CEU Conference on Cognitive Development, Budapest, Hungary, January 12-14, Handl, A. Postgraduate Conference on Robotics and Development of Cognition, Lausanne, France, Sept 10-12, Handl, A. Entrepreneurship Workshop, Genoa, Italy, March 2012 Henriksson, M. A matter of process accuracy: Observing or inferring the criterion of few or many exemplars, The 34th annual meeting of the Cognitive Science Society (CogSci-34), Sapporo, Japan, 1-5 augusti

15 Johansson, M. Individual Differences in Behavior on an Exploratory Version of the A-not-B Task, International Conference on Infant Studies, Minneapolis, USA, 7-9 juni, Johansson, M. Measuring Orienting of Attention in Infancy - An Eye-tracking Study, Novel Methods in Developmental Research, Uppsala, 1-2 Oktober, Juslin, P., et al. Covariation estimates of continuous variables, International Conference on Thinking (ICT), London, England, July 3-7, Juslin, P., et al. Is it possible to train the approximate number system?, 34th annual meeting of the Cognitive Science Society (CogSci), Sapporo, Japan, August 1-5, Juslin, P., et al. Measuring the Approximate Number System, Judgment and Decision Making (JDM), Minneapolis, USA, November 16-19, Juslin, P. N. Hearing with our hearts: Psychological perspectives on music and emotion, Invited keynote, Computer Music, Modeling, and Retrieval, London, UK, June 19-22, Juslin, P. N. Music, emotion, and health: The role of underlying mechanisms, Invited keynote, Music, Culture, and Health, Oslo, Norway, March Kenward, B. Different levels of intention in infants' production and understanding of actions, Pudendorf Institute Symposium on Reading Intentions: From children to robots, Lund, Sweden, 6 mars, 2012 Kenward, B. Over-imitating preschoolers are unsure of the function of the unnecessary action, but believe it is normative, International Conference on Infant Studies, Minneapolis, USA, 7 juni, Kenward, B. Discussant role at the invited symposium: Action understanding and goal prediction in infancy. Budapest CEU Conference on Cognitive Development. Budapest, Ungern, 14 januari Kyhle, K., et al. Characteristics of treatment responders and analysis of treatment effects on secondary measures following cognitive behavior therapy for insomnia, 21th Congress of the European Sleep Research Society, Paris, France, September 4-8, Lindskog, M., et al. Covariation estimates of continuous variables, International Conference on Thinking (ICT), London, England, July 3-7, Lindskog, M., et al. Is it possible to train the approximate number system?, 34th annual meeting of the Cognitive Science Society (CogSci), Sapporo, Japan, August 1-5, Lindskog, M., et al. Measuring the Approximate Number System, Judgment and Decision Making (JDM), Minneapolis, USA, November 16-19, Lymeus, F. Det meditativa tillståndets restorativa egenskaper och interaktion med en stödjande miljö, Områdesgruppmöte i miljöpsykologi, Stockholm, 7-8 november, Peira, N. Mind the Body! A pilot on emotion regulation with biofeedback, Seventh Alpine Brain Imaging Meeting, Champéry, Switzerland, January 8-12, Peira, N., et al. Fusiform & Inferior Frontal Gyrus activation in attentional top-down modulation to emotional stimuli, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Peira, N., et al. Emotion regulation with online heart-rate based biofeedback. Fifty-second Annual Meeting of the Society for Psychophysiological Research, New Orleans, USA, October

16 Persson, J., et al. Fusiform & Inferior Frontal Gyrus activation in attentional top-down modulation to emotional stimuli, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Persson, J., et al. Hippocampal lateralization predicts spatial memory performance: a study of sex differences, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Persson, J. Cognitive Neuroscience Society annual meeting, Chicago, Illinois, USA, 31 mars -3 april Persson, J., et al. The right way: The importance of hippocampal lateralization for spatial memory performance, Cognitive Neuroscience Society Annual Meeting, Chicago, USA, April 13-16, Rydell, A-M. Does the mother-child relationship matter? Effects on callous-unemotional traits and antisocial behavior, International Congress of Psychology, Kapstaden. Sydafrika, juli, Stenberg, G. Measuring gaze direction with a head-mounted camera, Conference on Novel Methods in Developmental Research, Uppsala universitet, Uppsala, Söderlund, H., et al. Episodic autobiographical and public events memory is selectively impaired by electroconvulsive therapy, International Congress of Psychology, Cape Town, South Africa, July 22-27, Söderlund, H., et al. Hippocampal lateralization predicts spatial memory performance: a study of sex differences, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Söderlund, H., et al. The differential effect of enactment and testing on recollection and forgetting, Association for Psychological Science convention, Chicago, USA, May 24-27, Söderlund, H., et al. The right way: The importance of hippocampal lateralization for spatial memory performance, Cognitive Neuroscience Society Annual Meeting, Chicago, USA, April 13-16, von Hofsten, C. The "whys" and "hows" of our epistemological and empirical journey, University of Sao Paolo, Brasilien, 1-4 May, von Hofsten, C. How motor development can go astray. Evidence from 4 possibilities, University of Sao Paolo, Brasilien, 1-4 May, von Hofsten, C. The Mirror neuron system, University of Sao Paolo, Brasilien, 1-4 May, von Hofsten, C. The development of the mirror neuron system, Conference on Mirror neurons: New frontiers 20 years after their discovery, Erice, Italy, Sept, von Hofsten, C. Measurement of dynamic visual fixation in infants at risk, IV International Cerbral Palsy Conference (ICPC), Pisa, Italy, October, von Hofsten, C. How special is looking and acting in children with ASD?, Workshop: Can developmental robotics yield human-like cognitive abilities?, Osaka, Japan, November, von Hofsten, C. Action as a founding principle of cognitive development in humans and robots, Conference on Humanoids, Osaka, Japan, November, Wallenquist, U. Neural processing of emotional faces in social anxiety disorder, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni

17 Westling, B.E. Oxfordtraditionens bidrag till KBT och dess betydelse för utvecklingen i Sverige, KBT-dagarna, Stockholm, 7-8 september, Westling, B.E. Utbildning i KBT, KBT-dagarna, Stockholm, 7-8 september, Winman, et al. Covariation estimates of continuous variables, International Conference on Thinking (ICT), London, England, July 3-7, Winman, et al. Is it possible to train the approximate number system?, 34th annual meeting of the Cognitive Science Society (CogSci), Sapporo, Japan, August 1-5, Winman, A., et al. Measuring the Approximate Number System, Judgment and Decision Making (JDM), Minneapolis, USA, November 16-19, Wåhlstedt, C. Development of Executive Functions Workshop, Utrecht, Holland, April, Ågren, T., et al. No link between amygdala reactivity to emotional faces and fear conditioning, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Ågren, T., et al. Altered fusiform connectivity during processing of fearful faces in social phobia, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Ågren, T., et al. Neural processing of emotional faces in social anxiety disorder, 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, juni Disputationer vid institutionen -Linda Forssman Attention and the Early Development of Cognitive Control Infants and Toddlers Performance on the A-not-B task, Opponent: Mikael Heimann, Professor, Linköpings universitet, Sverige -Clara Schmitow Asún The Social World Through Infants Eyes How Infants Look at Different Social Figures Opponent: Annika Melinder, Professor, Universitetet i Oslo, Norge -Patrik Lif The Use of 2D and 3D Displays in Military Settings Opponent: Christian Smith, Senior Lecturer, US Naval Postgraduate School, USA -Thomas Ågren Erasing Fear Effect of Disrupting Fear Memory Reconsolidation on Central and Peripheral Nervous System Activity, Opponent: Andreas Olsson, Fil dr, Karolinska Institutet, Sverige -Vanda Faria Mind really does matter The Neurobiology of Placebo-induced Anxiety Relief in Social Anxiety Disorder, Opponent: Predrag Petrovic, Fil dr, Karolinska Institutet, Sverige -Monica Buhrman Guided Internet-Based Cognitive BehaviourTherapy for Chronic Pain Opponent: Steven J. Linton, Professor, Örebro universitet, Sverige -Sandra Weineland A Contextual Behavioral Approach for Obesity Surgery Patients Opponent: Katja Boersma, Docent, Örebro universitet, Sverige 180

18 9.3 Gästforskare och gästdoktorander -Tuomas Eerola, professor, Jyväskylä universitet, Finland, 4 veckor. -Josh Jovrud, doktorand, University of Las Vegas, Nevada,USA, 4 månader. -Katarina Kaduk, doktorand, Lancaster University, England. 1 månad. -Lara Pacheco, doktorand, Madrids universitet, Spanien, 12 veckor. -Jennifer Rennels, professor, University of Las Vegas, Nevada, USA, 1 månad. -Maria Rueda, doktorand, Madrids universitet, Spanien, 12 veckor. -Nick Wilkinsson, doktorand, IIT (Italian Insitute of Technology), Genua, Italien, 2 veckor. 9.4 Besök vid utländska forskningsinstitutioner -Robin Bergh, doktorand, Auckland Uninversity, Nya Zeeland, 4 veckor Cladia Elsner, doktorand, Italian Insitute of Technology (IIT), Italien, två veckor -Mats Fredrikson, professor, Department of Biomedical Engineering and Computational Science (BECS), Aalto University School of Science, Helsingfors, Finland, 1 vecka. -Mats Fredrikson, professor, University Medical Centre Groningen, Groningen, Holland, 1 vecka. -Andreas Frick, doktorand, King's College London, Storbritannien, 1 vecka. -Ben Kenward, forskare, Georg-August-Universität, Göttingen, Tyskland, 1 vecka. -Hedvig Söderlund, forskarassistent, Rotman Research Institute, Toronto, Kanada, 1 vecka. 9.5 Vid institutionen verksamma docenter Namn, Huvud- Biträdande Huvudsaklig Förvärvad K=kvinna, M=man handledare handledare försörjning docentkompetens Akrami, Nazar (M) 2 - Fakultetsanslag 2008 Arvidsson, Dag (M) - 1 Externt finansierad 1994 Brocki, Karin (K) 1 1 Fakultetsanslag /externt anslag 2010 Dahl, JoAnne (K) 1 - Grundutbildning 1993 Edlund, Klara (K) - 1 Externt finansierad Eninger, Lilianne (K) - - Externt finansierad 2008 Granqvist, Pehr (M) 1 - Arvode/externt finansierad 2004 Hursti, Timo (M) 2 2 Grundutbildning 1998 Kochukhova, Olga (K) - - Externt anslag 2012 Laukka, Petri (M) - - Externt finansierad 2009 Nilsson, Håkan (M) Fakultetsanslag/grundutbildning 2012 Olsson, Henrik (M) 1 1 Externt finansierad 2002 Poom, Leo (M) 1 - Externt anslag 2007 Scott, Berit (K) - - Grundutbildning 1995 Söderlund, Hedvig (K) 2 - Fakultetsanslag 2011 Thorell, Lisa (K) 1 - Externt finansierad 2008 Tillman, Carin (K) 1 1 Fakultetsanslag 2011 Winman, Anders (M) 1 2 Grundutbildning 2002 Östberg, Monica (K) - - Externt finansierad Samverkan med det omgivande samhället De internationella kontakterna och utbytena är mycket stort för många av institutionens forskargrupper som bl.a. avspeglas i redogörelsen under punkt 9. De inhemska samarbetena är av vitalt omfång inklusive de fakultetsöverskridande samarbetena inom Uppsala universitet framförallt med Medicinska fakulteten. Institutionen höll ett stort antal s.k. Öppna seminarium bl.a. i musikpsykologi under året och medverkade även vid Psykologidagen ett studentdrivet evenemang 181

19 som varje år hålls på campus Blåsenhus. Institutionen samarbetade med flera andra institutioner kring de s.k. Universitetsdagarna. Utöver dessa dagar hade institutionen besök från olika gymnasieskolor. Institutionen har även en rad aktiviteter med det omgivande samhället som syftar till att underlätta för våra utexaminerade studenter att få ett arbete bl.a. vid SACO mässan i Älvsjö. Många av våra medarbetare deltar flitigt i olika massmediala sammanhang både lärare och forskare. 182

Uppsatsarbete på Mastersprogrammet VT-15

Uppsatsarbete på Mastersprogrammet VT-15 Uppsatsarbete på Mastersprogrammet VT-15 2 december 2014 Introduktion, HT2014 VT2015) Per Lindberg (per.lindberg@psyk.uu.se) Jeanette Billås (jeanette.billas@psyk.uu.se) Vad ska uppsatsen handla om? Utdrag

Läs mer

Neuropsykologi och kognitiv neurovetenskap, 15hp, ht16 Läsanvisningar till respektive föreläsning

Neuropsykologi och kognitiv neurovetenskap, 15hp, ht16 Läsanvisningar till respektive föreläsning Neuropsykologi och kognitiv neurovetenskap, 15hp, ht16 Läsanvisningar till respektive föreläsning Sidor inom parentes läses kursivt Introduktion neuropsykologi Kap.1. The Development of Neuropsychology

Läs mer

Vad är internetbehandling och vad säger forskningen?

Vad är internetbehandling och vad säger forskningen? Vad är internetbehandling och vad säger forskningen? Gerhard Andersson, professor Linköpings Universitet och Karolinska Institutet www.gerhardandersson.se Upplägg Vad är internetbehandling? Hur ser effekterna

Läs mer

Internetbaserad psykologisk behandling

Internetbaserad psykologisk behandling Internetbaserad psykologisk behandling Föreläsning vid Psykiatrins dag, Eskilstuna 3 november 2014 Gerhard Andersson, professor Linköpings Universitet och Karolinska Institutet www.gerhardandersson.se

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin Uppdaterad 2014-06-05 Sid 1 / 5 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Livssituation och återgång i arbete efter bröstcanceroperation en prospektiv kohortstudie Syftet

Läs mer

Forskande personal på arbetsterapeutprogrammet ÖU - vi ryms flera

Forskande personal på arbetsterapeutprogrammet ÖU - vi ryms flera Forskande personal på arbetsterapeutprogrammet ÖU - vi ryms flera. Ann-Britt Ivarsson Professor i arbetsterapi Occupational performance in individuals with severe mental disorders (doktorsavhandling) Forskningsområden

Läs mer

Systematisk språkträning i barnehagen

Systematisk språkträning i barnehagen Systematisk språkträning i barnehagen Göran Söderlund Professor i specialpedagogi Høgskolen i Sogn pg Fjorda Wenche Helland PhD, logoped Statped Vest, Bergen Vad? Bravo språkstimulering ca 15 min/dag i

Läs mer

Use it or lose it - Barnhälsovårdens ansvar för barns hjärnor som framtidsinvestering. Anna Sarkadi

Use it or lose it - Barnhälsovårdens ansvar för barns hjärnor som framtidsinvestering. Anna Sarkadi Use it or lose it - Barnhälsovårdens ansvar för barns hjärnor som framtidsinvestering Anna Sarkadi BRAINS Barnhälsovårdens uppdrag: att skapa optimala förutsättningar för BRAINS, Better Relations And Interconnected

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora!

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Björn Hammarfelt,! Högskolan i Borås!! Peter Tillberg, 1972 (Gläns över sjö och strand, 1970)!!

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

SYMPOSIETS SAMLADE LÄSTIPS. Autismspektrumtillstånd Interventioner på olika nivåer.

SYMPOSIETS SAMLADE LÄSTIPS. Autismspektrumtillstånd Interventioner på olika nivåer. SYMPOSIETS SAMLADE LÄSTIPS Autismspektrumtillstånd Interventioner på olika nivåer. BÖCKER Autismspektrum. Wing, L. (1996). Cura Bokförlag AB THE AUTISMS. Coleman and Gillberg (2012) ADHD och autismspektrum

Läs mer

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital Professor Ingemar Petersson Stab forskning och utbildning SUS Lessons from the past and visions for the future Systematic

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT The Salut Programme A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten Eva Eurenius, PhD, PT Hälsoutvecklare/Health Promotion Officer, Project Assistant Verksamhetsutvecklingsstaben/ Strategic

Läs mer

Stockholm Brain Institute. Strategic Research Centre & Berzelii centre for. Cognitive and Computational Neuroscience

Stockholm Brain Institute. Strategic Research Centre & Berzelii centre for. Cognitive and Computational Neuroscience Stockholm Brain Institute Strategic Research Centre & Berzelii centre for Cognitive and Computational Neuroscience The objective for SBI is to apply a systems neurobiology approach to higher brain functions;

Läs mer

Internetbaserad behandling

Internetbaserad behandling Internetbaserad behandling Vad är internetbaserad behandling? Historia Forskningsläget Internetbaserad behandling Vad är internetbaserad behandling? Historia Forskningsläget Vad är internetbaserad behandling?

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

PC2170, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning. i kognitiv beteendeterapi med barn och ungdomar 45 högskolepoäng,

PC2170, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning. i kognitiv beteendeterapi med barn och ungdomar 45 högskolepoäng, Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2170, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi med barn och ungdomar, 45 högskolepoäng Cognitive behaviour therapy with children

Läs mer

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom Kristian Borg Div of Rehabilitation Medicine, Karolinska Institutet and Danderyd University Hospital Stockholm Sweden Pågående denervation som kompenseras

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Utvecklingspsykopatologi: utvecklings- och kliniska perspektiv, 15 högskolepoäng

Utvecklingspsykopatologi: utvecklings- och kliniska perspektiv, 15 högskolepoäng Kursplan Utbildning på forskarnivå Utvecklingspsykopatologi: utvecklings- och kliniska perspektiv, 15 högskolepoäng Developmental Psychopathology: Developmental and Clinical Perspectives, 15 credits Kurskod

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

Slutgiltig version INBJUDAN. Språket utveckling, förlust och återhämtning TEMA:

Slutgiltig version INBJUDAN. Språket utveckling, förlust och återhämtning TEMA: INBJUDAN Slutgiltig version TEMA: Språket utveckling, förlust och återhämtning Hjärtligt välkommen till Sveriges Neuropsykologers Förenings Riksstämma i Malmö 2015 Riksstämman är Sveriges största möte

Läs mer

ÅNGESTHJÄLPEN. David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se. www.psykologpartners.se www.kbtonline.se

ÅNGESTHJÄLPEN. David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se. www.psykologpartners.se www.kbtonline.se ÅNGESTHJÄLPEN David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se www.psykologpartners.se www.kbtonline.se ÅNGESTHJÄLPEN David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se www.psykologpartners.se

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SW2216, Psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder i ett socialt perspektiv, 15,0 högskolepoäng A Social Perspective on Mental Health and Mental Illness, 15.0 higher

Läs mer

13 nov -12 Shane MacDonald

13 nov -12 Shane MacDonald Steven J. Linton and Markus Jansson Fröjmark Smärta i rygg, axlar eller nacke Emotion Emotion (Känslor): ett mönster av kognitiva, fysiologiska och beteendemässiga reaktioner på händelser Viktiga adaptiva

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

ADHD, NEUROPSYKOLOGISKA FUNKTIONER OCH SKOLPRESTATIONER

ADHD, NEUROPSYKOLOGISKA FUNKTIONER OCH SKOLPRESTATIONER ADHD, NEUROPSYKOLOGISKA FUNKTIONER OCH SKOLPRESTATIONER Lisa B Thorell SEKTIONEN FÖR PSYKOLOGI, INSTITUTIONEN FÖR KLINISK NEUROVETENSKAP, KI KAROLINSKA INSTITUTET CENTER FOR NEURODEVELOPMENTAL DISORDERS

Läs mer

Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar

Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar 1 av 9 2009 09 17 21:22 Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar Insomnia Ett område inom sömnforskningen som har rönt stor uppmärksamhet under

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Vad kan döva små spädbarn och deras föräldrar lära oss?

Vad kan döva små spädbarn och deras föräldrar lära oss? Vad kan döva små spädbarn och deras föräldrar lära oss? Carin Roos Docent vid Institutionen för pedagogiska studier Karlstads Universitet Carin.Roos@kau.se Tre delar 1. Grunden för språklärande 2. Grunden

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

OLIKA STRATEGIER VID VÅRD AV PERSONER MED DEMENS

OLIKA STRATEGIER VID VÅRD AV PERSONER MED DEMENS OLIKA STRATEGIER VID 1 2 3 4 5 6 7 8 Athlin E (1988) Nursing based on an interaction applied to patients with eating problems and suffering from Parkinson s disease and dementia. Umeå: University Medical

Läs mer

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det?

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Psykologisk forskning om människan i arbetslivet (fokus på individen): urval, arbetstider, belastning, motivation etc. Studiet av människors beteende och

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

IKT lab tider. Attribution. attribution. attribution

IKT lab tider. Attribution. attribution. attribution IKT lab tider Attribution ons 17/2 heldag fre 19/2 heldag tis 23/2 heldag ons 24/2 heldag tor 25/2 heldag Subjektiv förklaring av beteende, handling, känsla och / eller tanke Styr vårt tänkande med avseende

Läs mer

Falls and dizziness in frail older people

Falls and dizziness in frail older people Falls and dizziness in frail older people Predictors, experience and effect of an intervention Ulrika Olsson Möller Leg sjukgymnast, doktorand Mars 2013 Andelen äldre kommer att öka Våra mest sjuka äldre

Läs mer

Autismspektrumstörningar - Del 2 Underliggande genetiska faktorer

Autismspektrumstörningar - Del 2 Underliggande genetiska faktorer Autismspektrumstörningar - Del 2 Underliggande genetiska faktorer Paul Lichtenstein, professor Department of Medical Epidemiology and Biostatistics Karolinska Institutet, Sweden Outline Autismspektrumstörningar

Läs mer

Att följa, stimulera och bedöma språkutveckling en uppgift för barnhälsovården i Sverige. Ett förslag till allmän hälsokontroll av 4-åringar

Att följa, stimulera och bedöma språkutveckling en uppgift för barnhälsovården i Sverige. Ett förslag till allmän hälsokontroll av 4-åringar Att följa, stimulera och bedöma språkutveckling en uppgift för barnhälsovården i Sverige Monica Westerlund, leg logoped, docent vid Medicinska fakulteten, Uppsala universitet monica.westerlund@kbh.uu.se

Läs mer

Statistik ICM

Statistik ICM Statistik ICM 2015-2017 2016-09-23 Rebecka Herdevall Uppgifter från interimsrapporteringen i MT+ 1 juni 2016 Totalt antal rapporterade mobiliteter för svenska lärosäten 70 60 61 50 40 30 20 21 Antal rapporterade

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

UU Innovation FÅR SAMARBETEN ATT VÄXA; IDÉER ATT BLI VERKLIGHET. Cecilia Gullberg Anette Persson Stache

UU Innovation FÅR SAMARBETEN ATT VÄXA; IDÉER ATT BLI VERKLIGHET. Cecilia Gullberg Anette Persson Stache UU Innovation FÅR SAMARBETEN ATT VÄXA; IDÉER ATT BLI VERKLIGHET Cecilia Gullberg Anette Persson Stache Innehåll Uppsala universitet och UU Innovation Konceptet AIMday Exempel Fördelar och resultat Kommande

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014 Björn Ställberg Gagnef vårdcentral Nationella programrådet Astma och KOL Identifierade insatsområden Nationella programrådet Astma och KOLinsatsområden för KOL Diagnostik,

Läs mer

Use of alcohol, tobacco and illicit drugs: a cause or an effect of mental ill health in adolescence? Elena Raffetti 31 August 2016

Use of alcohol, tobacco and illicit drugs: a cause or an effect of mental ill health in adolescence? Elena Raffetti 31 August 2016 Use of alcohol, tobacco and illicit drugs: a cause or an effect of mental ill health in adolescence? Elena Raffetti 31 August 2016 Introduction Introduction Adolescents as a group are particularly vulnerable

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

Economics - questions, methods, data and the aim for results KATARINA STEEN CARLSSON, INST KLINISKA VETENSKAPER, MALMÖ

Economics - questions, methods, data and the aim for results KATARINA STEEN CARLSSON, INST KLINISKA VETENSKAPER, MALMÖ Economics - questions, methods, data and the aim for results KATARINA STEEN CARLSSON, INST KLINISKA VETENSKAPER, MALMÖ Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care Kenneth J. Arrow, American Economic

Läs mer

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS:

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: THE ROLE OF WORKING MEMORY, COMPLEX EXECUTIVE FUNCTION AND METACOGNITIVE STRATEGY TRAINING Avdelningen för psykologi Mittuniversitetet

Läs mer

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden Anna Rydberg & Johanna Olsson JTI Swedish Institute for Agricultural and Environmental Engineering Objective To investigate

Läs mer

Psykologi AV, Psykologiska behandlingsmetoder och psykoterapi, 22,5 hp

Psykologi AV, Psykologiska behandlingsmetoder och psykoterapi, 22,5 hp 1 (6) Kursplan för: Psykologi AV, Psykologiska behandlingsmetoder och psykoterapi, 22,5 hp Psychology MA, Psychological Treatment Interventions and Psychotherapy, 22,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterska inom barncancervård Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterskor Tidig kontakt med familjen Information Samordna psykosoc

Läs mer

Barnkliniker Universitetskliniker

Barnkliniker Universitetskliniker Vi har aldrig varit så många Vi representerar idag 57 registrerande enheter! 32 21 4 BUMMAR Barnkliniker Universitetskliniker BORIS Styrgrupp 2014 Jovanna Dahlgren läkare Göteborg Pernilla Danielsson ssk

Läs mer

Teenage Brain Development

Teenage Brain Development Teenage Brain Development In adults, various parts of the brain work together to evaluate choices, make decisions and act accordingly in each situation. The teenage brain doesn't appear to work like this.

Läs mer

Vetenskap och evidens

Vetenskap och evidens Vetenskap och evidens Specialistkurs för psykologer SYFTE Kursen riktar sig till psykologer och andra yrkeskategorier som vill fördjupa sina kunskaper inom vetenskaplig metod och relevanta statistiska

Läs mer

The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis

The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis Avhandlingen försvarades den 28 nov 2014 Hamed Rezaei MD. PhD. Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Forskningsbokslut 2014

Forskningsbokslut 2014 BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI VÄSTERBOTTEN Forskningsbokslut 2014 Verksamhetschef Anna Wallgren, BUP länsklinik Professor emeritus, Umeå universitet Adjungerad lektor, Umeå universitet 1. Inledning Barn-

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

KURSPLAN. Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning. Socio-cultural theory and the study of educational practices

KURSPLAN. Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning. Socio-cultural theory and the study of educational practices UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen 901 87 Umeå KURSPLAN Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning Socio-cultural theory and the study of educational practices Forskarutbildningen:

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

AMOS study (Adolescent Morbidity Obesity Surgery)

AMOS study (Adolescent Morbidity Obesity Surgery) --9 AMOS study (Adolescent Morbidity Obesity Surgery) Inclusion -9 Prospective controlled nonrandomized Stockholm, Gothenburg, Malmö Surgery at Sahlgrenska, Gothenburg Gothenburg Malmö Stockholm Inclusion

Läs mer

Handfunktion ur ett 20- årsperspektiv, vad har vi lärt? Ann-Christin Eliasson, arbetsterapeut

Handfunktion ur ett 20- årsperspektiv, vad har vi lärt? Ann-Christin Eliasson, arbetsterapeut Handfunktion ur ett 20- årsperspektiv, vad har vi lärt? Ann-Christin Eliasson, arbetsterapeut Beskriva 1994 Behandlings effekter 2004 Evidens 2014 1994 -Vad Vadär ärklumpig klumpigmotorik motorik? 6 year

Läs mer

Bilaga p. 207. Bilaga p. 208. Bilaga p. 209

Bilaga p. 207. Bilaga p. 208. Bilaga p. 209 Sid 1 (7) Anders Bergh Maria Fällman Birgitta Bernspång Marianne Hultmark Carina Wallmark Patrick Mauritzon Lena Lundin Viktor Flodin Anna Olson STIPENDIUM: 207. Beslut Postdoktoralt stipendium. Dekanus

Läs mer

Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care

Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care Robert Feldt Blekinge Institute of Technology & Chalmers All animations have been excluded in this pdf version! onsdag

Läs mer

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course Kursplan MT1051 3D CAD Grundläggande 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 3D-CAD Basic Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Studenten ska efter avslutad kurs ha inhämtat grunderna

Läs mer

Bringing user experience to health care improvement: the concepts, methods and practices of experience-based design. Oxford; Radcliffe Publishing

Bringing user experience to health care improvement: the concepts, methods and practices of experience-based design. Oxford; Radcliffe Publishing Mer läsning om erfarenhetsbaserad co-design Observera att allt material är på engelska Material om hur man går tillväga med erfarenhetsbaserad co-design Bate SP och Robert G (2007) Bringing user experience

Läs mer

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET APPLICATION FOR STARTING AN EXTERNALLY FINANCED DOCTORAL PROJECT EXTERNAL EMPLOYER Titel på doktorandprojektet

Läs mer

Evidensgrader för slutsatser

Evidensgrader för slutsatser Bilaga 4 Evidensgrader för slutsatser Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) Om flera stora studier, från olika centra och med en för frågan lämplig design och högt bevisvärde, givit samma resultat

Läs mer

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC SVERDs HÖSTKONFERENS DEN 22 OKTOBER, 2015. KK-STIFTELSEN STOCKHOLM Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD, ansvarig för ICDE ON_BOLDIC Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson

Läs mer

PC1250, Barn och ungdomspsykologi 2, 30 högskolepoäng

PC1250, Barn och ungdomspsykologi 2, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC1250, Barn och ungdomspsykologi 2, 30 högskolepoäng Child and Adolescent Psychology 2, Intermediate level, 30 higher education credits Grundnivå (First Cycle) 1.

Läs mer

Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus Multiprofessionellt utbildningsprogram för närstående till hjärtsviktspatienter Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Läs mer

Från epidemiologi till klinik SpAScania

Från epidemiologi till klinik SpAScania Från epidemiologi till klinik SpAScania Ann Bremander, PT, PhD Docent vid Lunds Universitet Institutionen för kliniska vetenskaper Avdelningen för reumatologi SpAScania 2007 The impact of SpA on the individual

Läs mer

Maria Fransson. Handledare: Daniel Jönsson, Odont. Dr

Maria Fransson. Handledare: Daniel Jönsson, Odont. Dr Klassificering av allvarlig kronisk parodontit: En jämförelse av fem olika klassificeringar utifrån prevalensen av allvarlig kronisk parodontit i en population från Kalmar län Maria Fransson Handledare:

Läs mer

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Maaret Castrén Professor in Emergency Medicine Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Läs mer

Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället

Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället SNAC KONFERENS 28 april 2011 Stockholm Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället Laura Fratiglioni Multisjuklighet: ett svårfångat begrepp Fratiglioni L et al. Multipla hälsoproblem bland

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Evert Vedung Professor emeritus, statsvetenskap ssk bostadspolitik, Uppsala Universitet Institutet

Läs mer

Studera utomlands hösten 2015

Studera utomlands hösten 2015 Studera utomlands hösten 2015 Info om utlandstermin 19 september 2013 Agenda 08:15 LiTH International När söker man Hur får man hjälp att söka Var hitta mer information 08:45 Fiona Milne, UWS, Scotland

Läs mer

Projektresultat DIG IN. DIGitaliserat VälbefINnande 2016-03-09 Sandra Mattsson, Jeton Partini och Åsa Fast-Berglund

Projektresultat DIG IN. DIGitaliserat VälbefINnande 2016-03-09 Sandra Mattsson, Jeton Partini och Åsa Fast-Berglund Projektresultat DIG IN DIGitaliserat VälbefINnande 2016-03-09 Sandra Mattsson, Jeton Partini och Åsa Fast-Berglund ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA Energimyndigheten och Formas.

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Varför behövs psykosocial behandling?

Varför behövs psykosocial behandling? Varför behövs psykosocial behandling? Kristiansand februari 2013 Thomas Lundqvist Leg psykolog & docent i psykologi Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund Psykiatri Skåne Psykologiska institutionen,

Läs mer

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Cross-border www.msb.se/eucrossborder Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se Fakta och resultat 4 nordiska länder: Danmark, Beredskabsstyrelsen Norge, DSB Sverige, MSB, Finland, MoI Två år Budget: 546 754

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Lathund för Naturvetenskapliga områdets mall för individuell studieplan (ISP) samt för bilagan Handledarens ISP-uppföljning relativt HF-mål

Lathund för Naturvetenskapliga områdets mall för individuell studieplan (ISP) samt för bilagan Handledarens ISP-uppföljning relativt HF-mål 1 (2) 2014-05-21 Dnr SU Katarina Gustafsson Lathund för Naturvetenskapliga områdets mall för individuell studieplan (ISP) samt för bilagan Handledarens ISP-uppföljning relativt HF-mål Mall för individuell

Läs mer

SPELAR MATVANORNA NÅGON ROLL FÖR LÄRANDET?

SPELAR MATVANORNA NÅGON ROLL FÖR LÄRANDET? SPELAR MATVANORNA NÅGON ROLL FÖR LÄRANDET? Introduktion nutritionsfaktorer som kan ha betydelse för barns och ungdomars lärande Frukost och lärande Järnstatus och lärande Vad påverkar järnstatusen järn

Läs mer

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511 Mikael Nilsson ST-läkare, doktorand Akutkliniken, Solna Karolinska Universitetssjukhuset Institutionen för medicin, Solna Mikael.Nilsson@karolinska.se 0733-589910 Webbaserad utbildning frälsningen för

Läs mer

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008.

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 1 Professor Anders Pehrsson 14 January 2009 PUBLICATIONS A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 2 Strategy in Emerging Markets:

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer