Behandlingsprogram och psykopedagogisk kurs MBT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behandlingsprogram och psykopedagogisk kurs MBT"

Transkript

1 Behandlingsprogram och psykopedagogisk kurs MBT Christina Morberg-Pain & Fredrik Tysklind MBT-teamet 5 december 2014 MBT-teamet Remiss En remiss inkommer till MBT-teamet. Information Patienten kallas och får information om behandling och får möjlighet att ställa sig på väntelista. Utredning Utredningen genomförs för att se om behandlingen passar patienten. En utredning tar ungefär 6-10 gånger. Patienten träffar flera i teamet. Behandling Om utredningen visar att patienten passar för behandlingen tar MBTteamet över hela behandlingsansvaret. Patienten påbörjar behandlingen 1

2 MBT-behandling 18 mån Introduktionskurs Psykopedagogisk kurs i grupp. Information om mentalisering och om diagnosen borderline. (12 gånger x1,5 timmar.) Individuellt Samtal med terapeut. Övar mentalisering individuellt. Är det några problem i gruppen kan man prata om det. Det som man pratar om individuellt behöver man inte prata om i gruppen. (1 gång per vecka x 45 min) Grupp Uppföljning Övar mentalisering i grupp. En till två terapeuter och tillsammans med upp till sju andra som går behandlingen. Man bidrar aktivt till gruppen genom att dela med sig av egna problem och genom att mentalisera andra. (1 gång per vecka x 90 min) Efter avslutad behandling görs ett antal uppföljningssamtal individuellt. Vid behov Medicinering Vid eventuell pågående medicinering eller behov av medicinering sköts denna av läkare inom MBT-teamet. MBT i Huddinge o 18 månaders behandling o Individualterapi 1 timme/vecka o Gruppterapi 1,5 timmar/vecka o Introduktionskurs 12 gånger o Läkemedelsöversikt o Regelbundna vårdplaneringsmöten o Möjlighet till telefonkontakt o Inläggning vid behov o Uppföljning (4 ggr) o Anhörigutbildning (4 ggr) o Föräldrautbildning (8ggr) Varför utredning? Presentera behandlingen Ge patienten möjlighet att ta ställning till behandlingen Passar patienten hos oss? Kartläggning - hjälp i det kliniska arbetet Forskning Anknytning 2

3 Intervjuer, test, bakgrund Mäter (BU=basutredning) När? Expertskattningar SCID-II Personlighetsstörningar Vid start Intervju om mentaliseringssvikt Mentaliseringsproblem Vid start WAIS-IV screening Intellektuell funktionsnivå Vid start Bakgrund & Behandling Bakgrund, behandling, trauma Vid start MINI Psykiatrisk diagnostik (BU) Vid start CGI Svårighetsgrad av sjukdom (BU) Vid start Självskattningsskalor BSL-23 Borderlinesymptom & impulsivitet Upprepad CORE-OM Symptom, välmående och funktion Upprepad RFQ / TAS-20 Reflekterande funktion / Alexitymi Upprepad IIP Interpersonella problem Upprepad SASB Självbild Start+avslut ECR Anknytningsstil Start+avslut DAPP-SF Personlighetsdrag/problem Start+avslut AQ Autismspektrumdrag Start WAI-SR Terapeutisk allians Upprepad PHQ-9 Depressionsscreening (BU) Vid start ASRS ADHD-screening (BU) Vid start AUDIT Alkoholscreening (BU) Vid start EQ-5D Hälsoscreening (BU) Vid start Psykopedagogisk introduktionskurs o 12 kurstillfällen med olika teman vid varje tillfälle o Korta faktaavsnitt o Fokus på diskussion o Praktiska övningar i helgrupp och i mindre grupper o Det är inte terapi! o Patienterna ska tänka kring sitt eget liv o Skapa nyfikenhet kring sig själv och mentala processer o Rollspel av teammedlemmar och patienter o Hemuppgift Psykopedagogisk introduktionskurs o Vad är mentalisering och ett mentaliserande förhållningssätt? o Vad innebär det att ha problem med att mentalisera? o Varför har vi känslor och vad är grundaffekter? o Att mentalisera sina känslor. Hur märker vi av känslor och reglerar vi våra känslor? o Betydelsen av anknytningsrelationer o Anknytning och mentalisering o Vad är en personlighetsstörning? Vad är borderline personlighetsstörning? o Om MBT-behandling. Del 1 o Om MBT-behandling. Del 2 o Ångest, anknytning och mentalisering o Depression, anknytning och mentalisering o Sammanfattning och avslutning 3

4 Exempel på praktisk övning Vad skulle du tänka om du i närheten av där du bor ser en person i en vägkorsning med en utvecklad karta framför sig tittandes på de olika gatorna med ett frågande uttryck i ansiktet? Rollspel. En gruppdeltagare intervjuar den andre för att ta reda på hur det var igår eftermiddag genom att ha ett mentaliserande förhållningssätt. Exempel på reflekterande övning Diskutera något som är svårt att prata om i en nära relation och vad anledningen till det kan vara. Diskutera hur du brukar reagera när du känner dig sviken, missförstådd, förbisedd eller liknande av en terapeut, i en grupp eller av någon annan som står dig nära. Anhörig- och föräldragrupp o Psykopedagogiska grupper o Anhöriggrupp x 4 ggr o Föräldragrupp x 12 ggr o Olika tema varje gång o Detta är inte en terapi! o Frivilligt 4

5 Individualterapi o Aktiv terapeut o Möjlighet att reflektera kring vad som händer i grupperna o Stöd att våga ta upp svåra saker i grupperna Gruppterapi o Upp till 8 patienter + 2 terapeuter o Aktiva terapeuter o Att överleva i en grupp o Att se likheter och skillnader o Att få stöd från andra o Att stödja andra Viktigt under hela behandlingen o Tydliga konsekventa ramar och regler o Flexibilitet och lyhördhet o Tydlighet och öppenhet med hur vi tänker om patienterna, borderline, behandlingen osv o Tillgänglighet o Hjälp i kontakter med t.ex. försäkringskassan 5

6 Att ge terapeuterna möjlighet att mentalisera o Hela teamet är engagerat i alla patienter och vet vad som händer med alla patienter o Täta teamdiskussioner, t.ex. efter varje grupptillfälle o Alla större behandlingsbeslut tas av hela teamet o Två terapeuter i varje grupp o Handledning Varför behövs ett mentaliserande team? o För att arbeta tillsammans med patienterna våra patienter, inte dina eller mina o Orka möta och arbeta med personer med mycket starka känslor, ofta med pågående självskada och flera självmordsförsök i sin historia o Utgöra ett vi för att kunna gå emot en icke-mentaliserande hållning Vad behöver vi för att vara ett mentaliserande team? o En teammoral som ger trygghet som gör det möjligt att bibehålla vår egen mentaliseringsförmåga o Att vi lever som vi lär och alltid har en mentaliserande hållning i fokus i arbetet med våra relationer med varandra och då vi diskuterar patienter o Utrymme i schemat och handledning för att kunna integrera känslor och tankar, för att förstå varandras perspektiv och tillsammans arbeta fram strategier för hur vi ska gå vidare i såväl individual- som gruppterapin o Handledning för att arbeta enligt modellen och för att upprätthålla teammoralen 6

GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER. www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam

GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER. www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 2 Personal i Aspergercenters vuxenteam Sid 3 Anmälan till

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

fokus på anhöriga nr 18 sep 2010

fokus på anhöriga nr 18 sep 2010 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga nr 18 sep 2010 Stöd till anhöriga till personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning tre exempel Detta är den andra artikeln på temat stöd till anhöriga till personer

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Studiehandledning för blivande handledare inom Vård- och omsorgscollege Västmanland

Studiehandledning för blivande handledare inom Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-10-10 Studiehandledning för blivande handledare inom Vård- och omsorgscollege Västmanland Steg 1: Kurs Vårdpedagogik- och handledning 25 gymnasiepoäng 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna anvisningar sid.

Läs mer

Handledarguide. Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr.

Handledarguide. Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr. Handledarguide Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr. Inledning Vill du få barnen aktiva att själva lära och reflektera, vara involverade i planering och genomförande utifrån sina egna förutsättningar

Läs mer

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få boendestöd. Det är svårt att berätta exakt hur det

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

samtalshandledning till Samtal med barn och ungdomar

samtalshandledning till Samtal med barn och ungdomar samtalshandledning till Samtal med barn och ungdomar 1 samtalshandledning inledning inledning När ingen lyssnar blir jag både arg och ledsen. Då gömmer jag mig. Men om ingen kommer så gömmer jag mig på

Läs mer

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor.

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. FoU Fyrbodal Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Kommunfördelning på deltagare: Tanum 4 Vänersborg

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

Offensivt styrelsearbete

Offensivt styrelsearbete Lärgruppsplan Offensivt styrelsearbete Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Offensivt styrelsearbete.

Läs mer

!"#$%&'($%)*$+)(#,-.+"-"/0.$+1%$)

!#$%&'($%)*$+)(#,-.+-/0.$+1%$) !"#$&#(#)*(+,-)$*./0)*)(*),,-1*&+231*4/0*##**04)54#.10/6#,.7480231*&+9#*1)#,1*:,)07,+**),,$+6$,)$*/5&4#60.)-#0);,1(140#9&1*12541*108012?8;)6601**:#9#*1)#,/5&16:#

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5 131210 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5 Sammafattning Det dominerande inslaget i diskussionerna i den femte träffen var samverkan i olika former och på

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

Information till er som funderar på att bli familjehem. Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård. Boden, Kalix, Luleå och Piteå

Information till er som funderar på att bli familjehem. Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård. Boden, Kalix, Luleå och Piteå Information till er som funderar på att bli familjehem Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård Boden, Kalix, Luleå och Piteå 1 Välkommen till vår informationssida! Ring gärna så får vi informera och

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Affektiva mottagningens behandlingsutbud

Affektiva mottagningens behandlingsutbud Affektiva mottagningens behandlingsutbud VÅRT UPPDRAG Affektiva mottagningens uppdrag är att bistå klinikens psykiatrer och att tillförsäkra patienter med svårare affektiv sjukdom korrekt diagnos och behandling.

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

Idrott utan mobbning! Studieplan. www.bris.se/idrott

Idrott utan mobbning! Studieplan. www.bris.se/idrott Idrott utan mobbning! Studieplan www.bris.se/idrott Inledning Den här studieplanen är en hjälp för dig/er att kunna föra ett fördjupat samtal kring idrott och de sociala dimensionerna av ledarskapet framför

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer