Indecap Fonder Årsberättelse 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Indecap Fonder Årsberättelse 2014"

Transkript

1 Indecap Fonder Årsberättelse 2014 Avseende perioden Indecap AB

2 Innehållsförteckning: Indecap AB och Fonderna 3 Förvaltarteam 4 Året Fonderna Guide Hedgefond 6 Guide Hedgefond 2 8 Guide Multihedge 10 Indecap Guide Sverige 12 Indecap Guide Global 14 Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond 16 Indecap Guide High Risk Dynamic 18 Indecap Guide Företagsobligation 20 Sparbanken Aktiefond Sverige 22 Sparbanken Global 24 Sparbanken Tillväxt 26 Sparbanken Bas 28 Sparbanken Likviditetsförvaltning 30 Fondguide Balans 32 Fondguide Aktie 34 Bolagsinformation 36 Redovisningsprinciper 37 Indecaps Styrelse 38 Styrelsens underskrift 40 Revisionsberättelse 41 2

3 Indecap AB och fonderna Indecap är ett värdepappersbolag som arbetar som en oberoende investeringskonsult med inriktning på fonder och fondbolag. Rådgivningen förpackas i fonder (specialfonder) som placerar sina tillgångar i andra fonder. Därmed ges investerare möjlighet att utan egen bevakning alltid vara investerad i de fonder som Indecap enligt sin analys och bedömning anser vara bästa val inom respektive placeringsinriktning. Fonderna erbjuder placeringar som ger tillgång till olika förvaltares kompetens och varierande förvaltningsstilar. Genom kontinuerliga analyser av marknadsförutsättningarna anpassas fondernas innehav löpande till de förvaltningsstilar som Indecap bedömer har störst chans till god utveckling. Diversifieringen av fondernas placeringar till olika förvaltare och förvaltningsstrategier, som utvecklas olika i olika konjunkturskeenden, bidrar också till att ge fondandelsfonderna lägre risknivå jämfört med investeringar i enskilda fonder. Indecap erhöll fondtillstånd, enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, den 22 december I samband med detta övertogs två fonder från Erik Penser Fonder AB: Guide Hedgefond Guide Aktiefond Sverige I början av 2006 startades nedanstående fonder: Guide Aktiefond Global Guide Tillväxtmarknadsfond Guide Obligationsfond Sverige Guide Hedgefond 2 Hösten 2008 startades ytterligare fem fonder med samlingsnamnet Sparbanken Syd-fonderna, vilka under våren 2009 bytte namn till Sparbanksfonderna: Sparbanken Aktiefond Sverige Sparbanken Global Sparbanken Tillväxt Sparbanken Bas Sparbanken Hedge Under 2009 startades ytterligare en räntefond och två fonder övertogs och namnändrades från Whitebeam Fonder AB: Sparbanksfond Likviditet (Avvecklad 2012) Guide Multihedge Guide Structured (Avvecklad 2014). Under 2010 ändrades inriktning på Sparbanken Hedge och fonden bytte namn till: Fondguide Bas Senare samma år startades ytterligare en Fondguidefond: Fondguide Offensiv Under 2011 startades fonden : Guide High Risk Dynamic 1:a mars 2013 ändrades inriktning på Guide Obligationsfond Sverige och fonden bytte namn till: Guide Företagsobligation Under hösten 2013 startades fonden: Sparbanken Likviditetsförvaltning Under första halvåret 2014 införde Indecap tre olika andelsklasser i sina Guidefonder. Vidare har Indecap för att stärka sitt varumärke lagt till namnet Indecap i fonderna Guide Sverige Guide Tillväxtmarknad Guide Global Guide Företagsobligation Guide High Risk Dynamic Fondguide Offensiv och Fondguide Bas bytte namn till Indecap Fondguide Aktie och Indecap Fondguide Balans samt ändrade inriktning och Index. Under våren 2014 avslutades fonden: Guide Structured Marknadskommentarerna som ges i rapporten ger uttryck för Indecaps marknadsuppfattning under Tillgångarna har marknadsvärderats till periodens senaste notering. Indecap tillhandahåller inte finansiell rådgivning till privatpersoner utan endast information om de fonder som bolaget förvaltar. Årlig avgift avser kalenderåret Den kan variera från år till år. Avgiften utgör fondens förvaltningsavgift, depåavgift samt avgifter för underliggande fonder. Kostnaderna minskar fondens potentiella avkastning. På de följande sidorna kan du läsa mer om fonderna och hur de har utvecklats under rapportperioden. 3

4 Indecaps Förvaltarteam Mats Lagerqvist Ordförande för Investeringsutskottet Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har verkat inom finansbranschen sedan Mats har bland annat varit VD och vvd för Swedbank Robur AB under tiden Under samma period var Mats styrelseledamot i Fondbolagens Förening där han under vissa år var ordförande och vice ordförande. Mats är VD och partner i Indecap. Tobias Kohl Ansvarig förvaltare för aktie- och blandfonder Civilekonom från Stockholms Universitet med inriktning på kapitalförvaltning (magisteruppsats). Tobias har tidigare arbetat inom Skandiabanken med rådgivning kring fondplaceringar. Arbetat sedan 2002 som fondanalytiker på Indecap. Sedan 2006 ansvarig förvaltare av Indecaps aktie och blandfonder. Niklas Lundberg Investeringsutskott Civilekonom och diplomerad finansanalytiker vid Handelshögskolan i Stockholm (CEFA). Niklas har varit verksam inom finanssektorn sedan 1989, bland annat som VD för fondutvärderingsföretaget WIN-Rating AB och Senior Manager hos Deloitte & Touche Financial Services. Dessförinnan hade han olika befattningar inom SEB koncernen. Niklas är partner och grundare av Indecap. Dalia Al Salman Analys Civilekonom med logistikinriktning och skrev sin magisteruppsats vid Stockholms Universitet i ämnet Finansiell Ekonomi. Dalia har tidigare arbetat inom Swedbank, Swedbank Robur och Avanza Bank som bland annat kundansvarig för fondbolag. Karl Wahnberg Ansvarig förvaltare för hedge- och räntefonder Civilingenjör från KTH i Stockholm med inriktning mot tillämpad matematik. Karl har varit verksam inom finanssektorn sedan 1996 via Risk Managementavdelningen på AB Svensk Exportkredit (SEK) och Wassum Investment Consulting (WIC). Sedan september 2003 är Karl anställd på Indecap AB, där han är analyschef och ansvarig förvaltare av Indecaps hedgefonder och räntefond, men är även delaktig i analysen och förvaltningen av övriga tillgångsslag. 4

5 Året 2014 Indecaps Fonder: En tilltagande riskaptit i kombination med fortsatta stimulanspaket från världens centralbanker bidrog till att 14 utav 15 fonder noterade stigande kurser under det gångna året. Guide aktiefond Sverige steg 17,7 procent vilket var 5,0 procentenheter bättre än jämförelseindex. Samtliga sex förvaltare bidrog till överavkastningen under året. Störst positivt bidrag kom från Torgny Prior som förvaltar Prior & Nilsson Sverige Aktiv. Uppgången stannade på 22,9 procent. En generell övervikt i byggsektorn i kombination med en framgångsrik taktisk allokering förklarar merparten av överavkastningen. Sparbanken Sverige steg under året med 17,6 procent. Vidare avkastade Guide aktiefond Global 19,8 procent samtidigt som jämförelseindex gick upp 27,5 procent. Bäst gick Rajiv Jain som förvaltar Vontobel Global Value som steg 30,5 procent. En hög andel amerikanska aktier samt liten exponering mot energisektorn förklarar årets resultat. I botten placerade sig Peter Robsson som ansvarar för Treetop Global Opportunities som för övrigt var största bidragsgivaren under Ett svagt aktieval i kombination med en mindre bra regional allokering förklarar lejonparten av underavkastningen om 15,4 procentenheter. Sparbanken Global steg under året med 18,2 procent. Guide Tillväxtmarknadsfond gick starkt under årets första sex månader. Flera av förvaltarna lockades sedan in på den redan lågt värderade Ryska aktiemarknaden vilket visade sig vara helt fel med facit i hand. Uppgången för Guide Tillväxtmarknadsfond summeras till 14,8 procent vilket ska jämföras med MSCI Emerging Market Net TR som gick upp 17,9 procent. Även här var Rajiv Jain som förvaltar Vontobel Global Emerging Market bäst i klassen. Uppgången summerades till 27,7 procent. En hög andel av portföljen i stora bolag, ingen exponering mot energisektorn samt liten exponering mot den Ryska marknaden förklarar årets resultat. Största bidragsgivare 2013 Kristoffer Stensrud som förvaltar Skagen Kon-Tiki var det gångna årets svagaste kort. Uppgången stannade på 9,0 procent. En övervikt i Ryssland i kombination med mindre bra aktiesellektion förklarar årets underavkastning. Sparbanken Tillväxt steg under året med 13,9 procent. Balans startade 1 juli Avkastningen sedan starten uppgår till 6,0 procent för Fondguide Aktie och -0,25 procent för Fondguide Balans. Fondguide Aktie placerar i neutralläget 50 procent i svenska aktier, 30 procent i Globala aktier och 20 procent i aktier mot tillväxtmarknader. Fondguide Balans placerar i neutralläget i 50 procent i stadsobligationer och 50 procent i stadsskuldsväxlar. Förvaltningen har genomsyrats av en generell övervikt mot den svenska aktiemarknaden på bekostnad av utvecklade aktiemarknader för Fondguide Aktie. Fondguide Balans har en stor undervikt i svenska stadsobligationer och svenska stadsskuldväxlar till förmån för företagsobligationer samt hedgefonder. Guide Företagsobligation placerar i andra europeiska företagsobligationer med fokus på den nordiska marknaden. Investeringar görs i huvudsak i företagsobligationer med mycket hög kreditvärdighet. Avkastningen under det gångna året summeras till 4,1 procent samtidigt som jämförelseindex gick upp 6,2 procent. En mycket kort genomsnittlig ränteduration om 1,5 år förklarar underavkastningen under året. Bäst gick Mikael Lundströms Evli Investment Grade som steg 8,1 procent. En ränteduration på 4 år och en kreditduration på 3,5 år i kombination med ett bra obligationsval förklarar uppgången under året. Karin Haraldsson som förvaltar Lannebo Corporate Bond var portföljens svagaste innehav med en samlad uppgång om 1,7 procent. En ränteduration på 90 dagar förklarar merparten av årets underavkastning. Indecaps tre hedgefonder gav positiv avkastning under 8 av årets 12 månader. Avkastningen uppgår till mellan 2,3 och 1,8 procent. Bästa enskilda månad stannade med en uppgång om 1,2 procent och största enskilda nedgång var 1,0 procent. Störst positivt bidrag kom från strategin system trading som steg 27,5 procent. I botten återfanns optionsarbitrage som var den enda strategin som uppvisade en negativ avkastning. Vidare avkastade Sparbanken Likviditesförvaltning 2,3 procent vilket var 0,8 procentenheter bättre än jämförelseindex som steg 1,5 procent. En betydande andel långa svenska stadsobligationer i kombination med en mindre exponering mot amerikanska aktier samt aktier på tillväxtmarknaderna förklarar överavkastningen under det gångna året. Avkastningen för Guide High Risk Dynamic stannade på 14,6 procent och jämförelseindex gick upp 21,8 procent. Bäst gick Rami Sidani som förvaltar Schroders Frontier Market med en uppgång på 26,2 procent. Guide High Risk Dynamic hade en hög andel svenska aktiefonder under årets första hälft i kombination med en försiktig taktisk allokering vilket förklarar merparten av underavkastningen under året. Blandfonden Sparbanken Bas som i neuralläget innehåller 50 procent aktier och 50 procent räntor avkastade 10,4 procent under det gångna året vilket är i paritet med Peer Group. Förvaltningen har genomsyrats av en generell övervikt mot den svenska aktiemarknaden på bekostnad av utvecklade aktiemarknader. Inom räntor har fonden inte haft någon exponering mot svenska stadsobligationer utan i huvudsak företagsobligationer samt hedgefonder. Fondförsäkringsportföljerna Fondguide Aktie samt Fondguide 5

6 Guide Hedgefond Fondens placeringsinriktning Fondens utveckling - sedan start Guide Hedgefond placerar tillgångarna i andelar i andra hedgefonder, främst svenska, med olika placeringsstrategier. Detta innebär att fonden erbjuder en väldiversifierad placering med chans till hög riskjusterad avkastning. Fonden utgör därmed ett intressant alternativ till räntebärande placeringar och kan med fördel användas i en större portfölj för att sänka den aktierelaterade risken totalt Eventuella placeringar i utländska hedgefonder är valutasäkrade. Fonden kan även placera i svenska räntefonder samt på konto hos kreditinstitut. 120 Högsta andel som en enskild fond får utgöra av den totala fondförmögenheten är 40 procent, men fonden har för avsikt att placera i mellan 10 och 25 olika hedgefonder. 110 Målsättningen är att fonden ska ge en jämn och positiv avkastning varje enskilt år, oberoende av utvecklingen på såväl aktie- som räntemarknaderna. Fondens utveckling jämförs mot OMRX-TBILL, ett kort svenskt ränteindex som motsvarar den riskfria räntan. 90 okt-03 okt-04 okt-05 okt-06 okt-07 okt-08 okt-09 okt-10 Indecap Guide Hedgefond okt-11 okt-12 okt-13 OMRX T-Bill Ansvarig förvaltare: Karl Wahnberg Fondens startdatum: Förvaltningsberättelse Avkastningen för Guide Hedgefond uppgick under året till 1,8 procent. Denna avkastning skapades med en risk mätt som standardavvikelse på 1,9 procent. Det största positiva bidraget kom från fondens förvaltare inom Systems Trading, där förvaltarna bland annat tjänade pengar på de stora rörelserna i Brentolja, Bunds och JPY/USD. Alla övriga strategier levererade positiva bidrag med undantag av strategin Optionsarbitrage. Fondförmögenheten har minskat från 1 036,4 miljoner kronor vid årets början till 882,8 miljoner kronor vid årets slut. Netto av in- och utflöde i fonden under 2014 var -170,1 miljoner kronor. Vid årsskiftet är Guide Hedgefond investerad i tolv underliggande hedgefonder, vilka i sin tur är uppdelade inom sex strategier. I dagsläget förefaller den komposition av strategier och förvaltare som vi innehar ha goda möjligheter att leverera attraktiv riskjusterad avkastning framgent. Vårt kontinuerliga arbete med att försöka hitta nya förvaltare inom nya strategier som i dagsläget ej finns representerade i portföljen kommer att ha stort fokus under året för att ytterligare förbättra portföljens karakteristika. Guide Hedgefonds underliggande förvaltare placerar inom de flesta tillgångsslag vilket innebär att fonden är exponerad för risker inom aktie-, ränte-, valuta-, råvaru- och kreditmarknaderna. Det finns även en motpartsrisk avseende var och en av de underliggande förvaltarna. Fondens utveckling - helår , ,5 101,5 99,5 99 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 nov-14 dec-14 Indecap Guide Hedgefond OMRX T-Bill Risk och avkastningsmått 24 mån (%) Totalrisk 1,86 1,99 Aktiv risk 1,85 1,99 Totalrisk för jämförelseindex 0,11 0,08 Genomsn. årsavkastning de två senaste åren 1,88 1,52 Genomsn. årsavkastning de fem senaste åren 2,26 4,53 Fondens utveckling (10 ÅR) NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 117,58 115,54 113,27 115,09 113,70 112,09 110,73 116,54 116,94 116,97 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) - - 3,04 1,81 2,45 8,22 2,06 3,99 4,68 4,49 Avkastning (%) 1,77% 2,00% 1,04% 2,85% 3,69% 9,20% -3,30% 3,19% 4,11% 8,43% OMRX-TBILL (%) 0,48% 0,88% 1,21% 1,62% 0,32% 0,44% 4,35% 3,42% 2,21% 1,93% 6

7 Guide Hedgefond fortsättning Tillgångar per FINANSIELLA INSTRUMENT ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT (K7) VÄRDE TKR % AV FOND- FMH VALUTATERMINER BELOPP 0,0 SEK/EUR, Swedbank ,0 HEGDEFONDER ANTAL 94,0 Adapto Nordic (A) CAP ,0 Alcur ,4 Excalibur ,7 Keel Capital Foghorn SER ,0 Harewood AM-VOL EDGE ,4 Lynx ,6 Nektar ,0 Nordkinn Fixed Income ,7 Nordic Absolute Return ,7 Skandia Global Hedge ,4 Tanglin ,0 Sentat Thyra ,3 SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ,0 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER 6,0 Likvida medel ,3 Övriga tillgångar och skulder netto ,7 FONDFÖRMÖGENHET ,0 Kurs EUR 9,4277 Fonden har handlat med derivatinstrument (valutaterminer) i syfte att valutasäkra utländska innehav. Fonden har ej ställt några säkerheter. Antal andelar är avrundade till heltal. Innehavens värde till TKR. Kostnadsmått Förvaltningskostnad: Förvaltningsavgiften är 0,50 % av den genomsnittliga fondförmögenheten +20 % av överavkastningen jämfört med indexutvecklingen de månader fonden ackumulerat går bättre än sitt jämförelseindex. Fonden betalar de avgifter som de fonder som den placerar i tar ut. Omsättningshastighet: 5,88% Årlig avgift: 1,62% TER:0,80% Totalkostnaden för en engångsinsättning på kr har under de senaste 12 månaderna varit 80,68 kr, varav förvaltningskostnaden utgjorde 50,42 kr. Högsta avgiften för underliggande fonder är 1,5 % Resultaträkning (Tkr) Intäkter och värdeförändring Värdeförändr på OTC-derivat Värdeförändr på fondandelar, not Ränteintäkter Utdelningar - 21 Valutavinster och -förluster netto Övriga finansiella intäkter - - Övriga intäkter Summa intäkt och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnad Ersättning till förvaltande bolag Ersättning till förvaringsinstitut Räntekostnader Övriga finansiella kostnader - - Övriga kostnader - - Summa kostnader Skatt - - Periodens resultat Balansräkning (Tkr) Tillgångar Fondandelar OTC-derivat med pos markn.värde S:a fin instr med pos markn.värde Bank och övriga likvida medel Förutbet kostnader och uppl intäkter - - Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder OTC-derivat med neg markn.värde Skatteskulder - - Uppl kostnader och förutbet intäkter Övriga skulder - - Summa Skulder Fondförmögenhet Not 1: Värdeförändring på fondandelar Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Värdeförändring OTC derivat Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Not 2: Förändring fondfmh Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkningen Inbetald uppl utd vid andelsutgivning - - Utbetald uppl utd vid andelsinlösen - - Lämnad utdelning - - Fondfmh vid periodens slut

8 Guide Hedgefond 2 Fondens placeringsinriktning Fondens utveckling - sedan start Guide Hedgefond 2 placerar tillgångarna i andelar i andra svenska och utländska hedgefonder med olika placeringsstrategier. Detta innebär att fonden erbjuder en väldiversifierad placering med chans till hög riskjusterad avkastning. Fonden utgör därmed ett intressant alternativ till räntebärande placeringar och kan med fördel användas i en större portfölj för att sänka den aktierelaterade risken. Placeringar i utländska hedgefonder är valutasäkrade. Fonden kan även placera i svenska räntefonder samt på konto hos kreditinstitut. Högsta andel som en enskild fond får utgöra av den totala fondförmögenheten är 40 procent, men fonden har för avsikt att placera i mellan 15 och 25 olika hedgefonder. Målsättningen är att fonden ska ge en jämn och positiv avkastning varje enskilt år, oberoende av utvecklingen på såväl aktie- som räntemarknaderna. Fondens utveckling jämförs mot OMRX-TBILL, ett kort svenskt ränteindex som motsvarar den riskfria räntan jan-06 jul-06 jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13 jul-13 jan-14 jul-14 Indecap Guide Hedgefond 2 OMRX T-Bill Ansvarig förvaltare: Karl Wahnberg Fondens startdatum: Fondens utveckling - helår 2014 Förvaltningsberättelse 102,5 102 Avkastningen för Guide Hedgefond 2 uppgick under året till 2,2 procent. Denna avkastning skapades med en risk mätt som standardavvikelse på 1,8 procent. Det största positiva bidraget kom från fondens förvaltare inom Systems Trading, där förvaltarna bland annat tjänade pengar på de stora rörelserna i Brentolja, Bunds och JPY/USD. Det största negativa bidraget stod strategin Optionsarbitrage för. Fondförmögenheten har minskat från 352,5 miljoner kronor vid årets början till 336,7 miljoner kronor vid årets slut. Netto av in- och utflöde i fonden under 2014 var -23,3 miljoner kronor. 101,5 101,5 99,5 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 nov-14 dec-14 Vid årsskiftet är Guide Hedgefond 2 investerad i tretton underliggande hedgefonder, vilka i sin tur är uppdelade inom åtta strategier. I dagsläget förefaller den komposition av strategier och förvaltare som vi innehar ha goda möjligheter att leverera attraktiv riskjusterad avkastning framgent. Vårt kontinuerliga arbete med att försöka hitta nya förvaltare inom nya strategier som i dagsläget ej finns representerade i portföljen kommer att ha stort fokus under året för att ytterligare förbättra portföljens karakteristika. Guide Hedgefond 2 underliggande förvaltare placerar inom de flesta tillgångsslag vilket innebär att fonden är exponerad för risker inom aktie-, ränte-, valuta-, råvaru- och kreditmarknaderna. Det finns även en motpartsrisk avseende var och en av de underliggande förvaltarna. Indecap Guide Hedgefond 2 OMRX T-Bill Risk och avkastningsmått 24 mån (%) Totalrisk 1,77 2,12 Aktiv risk 1,78 2,12 Totalrisk för jämförelseindex 0,11 0,08 Genomsn. årsavkastning de två senaste åren 1,59 0,61 Genomsn. årsavkastning de fem senaste åren 2,06 1,43 Fondens utveckling - sedan start NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 99,63 97,45 96,53,13 101,53,06 95,49 108,61 103,08 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) - - 3,9 3,25 3,52 2,42 0,51 0,10 - Avkastning (%) 2,24% 0,95% 0,28% 1,90% 5,13% 7,46% -11,67% 5,47% 3,08% OMRX-TBILL (%) 0,48% 0,88% 1,21% 1,62% 0,32% 0,44% 4,35% 3,42% 2,04% 8

9 Guide Hedgefond 2 fortsättning Tillgångar per FINANSIELLA INSTRUMENT ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT (K7) ANTAL VÄRDE TKR % AV FOND- FMH VALUTATERMINER BELOPP -0,3 SEK/EUR, Swedbank ,0 SEK/USD, Swedbank ,3 HEDGEFONDER ANTAL 84,6 Alcur ,4 Alexandra Glob Investm. F ,1 Canosa Global Macro A ,4 Finisterre Global Opp E Ser ,0 Finisterre Sovereign Dept E ,3 Harewood AM-VOL EDGE ,4 Lynx ,2 Nektar ,5 Persistent Alpha Enhanced F ,0 Pivot Global Value ,6 Skandia Global Hedge ,9 Tanglin ,3 Whippoorwill Off Dist Opp CL S ,1 Whippoorwill Off Dist Opp CL S ,1 Whippoorwill Off Dist Opp CL S ,1 SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ,3 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER 15,7 Likvida medel ,8 Övriga tillgångar och skulder netto ,1 FONDFÖRMÖGENHET ,0 Kurs USD 7,7499 Kurs EUR 9,4277 Fonden har handlat med derivatinstrument (valutaterminer) i syfte att valutasäkra utländska innehav. Fonden har ej ställt några säkerheter. Antal andelar är avrundade till heltal. Innehavens värde till TKR. Kostnadsmått Förvaltningskostnad: Förvaltningsavgiften är 0,50 % av den genomsnittliga fondförmögenheten +20 % av överavkastningen jämfört med indexutvecklingen de månader fonden ackumulerat går bättre än sitt jämförelseindex. Fonden betalar de avgifter som de fonder som den placerar i tar ut. Omsättningshastighet: 3,22% Årlig avgift: 1,61% TER:0,50% Totalkostnaden för en engångsinsättning på kr har under de senaste 12 månaderna varit 50,61 kr, varav förvaltningskostnaden utgjorde 50,61 kr Högsta avgiften för underliggande fonder är 2,1 % Resultaträkning (Tkr) Intäkter och värdeförändring Värdeförändr på OTC-derivat Värdeförändr på fondandelar, not Ränteintäkter Utdelningar Valutavinster och -förluster netto Övriga finansiella intäkter - - Övriga intäkter Summa intäkt och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader Ersättning till förvaltande bolag Ersättning till förvaringsinstitut Räntekostnader Övriga finansiella kostnader - - Övriga kostnader - - Summa kostnader Skatt Periodens resultat Balansräkning (Tkr) Tillgångar Fondandelar OTC-derivat med pos markn.värde S:a fin instr med pos markn.värde Bank och övriga likvida medel Förutbet kostnader och uppl intäkter - - Övriga tillgångar - 79 Summa tillgångar Skulder OTC-derivat med neg markn.värde Skatteskulder - - Uppl kostnader och förutbet intäkter Övriga skulder - - Summa Skulder Fondförmögenhet Not 1: Värdeförändring på fondandelar Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Värdeförändring OTC derivat Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Not 2: Förändring fondfmh Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkningen Inbetald uppl utd vid andelsutgivning - - Utbetald uppl utd vid andelsinlösen - - Lämnad utdelning - - Fondfmh vid periodens slut

10 Guide Multihedge Fondens placeringsinriktning Fondens utveckling - sedan start Guide Multihedge placerar tillgångarna i andelar i främst nordiska hedgefonder med olika placeringsstrategier. Detta innebär att fonden erbjuder en väldiversifierad placering med chans till hög riskjusterad avkastning. Fonden utgör därmed ett intressant alternativ till räntebärande placeringar och kan med fördel användas i en större portfölj för att sänka den aktierelaterade risken. Placeringar i utländska hedgefonder är valutasäkrade. Fonden kan även placera i svenska räntefonder samt på konto hos kreditinstitut. Högsta andel som en enskild fond får utgöra av den totala fondförmögenheten är 40 procent, men fonden har för avsikt att placera i mellan 5 och 25 olika hedgefonder jun-05 dec-05 jun-06 dec-06 jun-07 dec-07 jun-08 dec-08 jun-09 dec-09 jun-10 dec-10 jun-11 dec-11 jun-12 dec-12 jun-13 dec-13 jun-14 dec-14 Målsättningen är att fonden ska ge en jämn och positiv avkastning varje enskilt år, oberoende av utvecklingen på såväl aktie- som räntemarknaderna. Fondens utveckling jämförs mot OMRX-TBILL, ett kort svenskt ränteindex som motsvarar den riskfria räntan. Ansvarig förvaltare: Karl Wahnberg Indecap Guide Multihedge Fondens utveckling - helår 2014 OMRX T-Bill Fondens startdatum: Förvaltningsberättelse Avkastningen för Guide Multihedge uppgick under året till 2,3 procent. Denna avkastning skapades med en risk mätt som standardavvikelse på 2,2 procent. Det största positiva bidraget kom från fondens förvaltare inom Systems Trading, där förvaltarna bland annat tjänade pengar på de stora rörelserna i Brentolja, Bunds och JPY/USD. Det största negativa bidraget stod strategin Optionsarbitrage för. Fondförmögenheten har minskat från 261,1 miljoner kronor vid årets början till 226,0 miljoner kronor vid årets slut. Netto av in- och utflöde i fonden under 2014 var -40,0 miljoner kronor , ,5 101,5 99, , ,5 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 maj-14 Indecap Guide Multihedge jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 OMRX T-Bill nov-14 dec-14 Vid årsskiftet är Guide Multihedge investerad i elva underliggande hedgefonder, vilka i sin tur är uppdelade inom sju strategier. I dagsläget förefaller den komposition av strategier och förvaltare som vi innehar ha goda möjligheter att leverera attraktiv riskjusterad avkastning framgent. Vårt kontinuerliga arbete med att försöka hitta nya förvaltare inom nya strategier som i dagsläget ej finns representerade i portföljen kommer att ha stort fokus under året för att ytterligare förbättra portföljens karakteristika. Guide Multihedges underliggande förvaltare placerar inom de flesta tillgångsslag vilket innebär att fonden är exponerad för risker inom aktie-, ränte-, valuta-, råvaru- och kreditmarknaderna. Det finns även en motpartsrisk avseende var och en av de underliggande förvaltarna. Risk och avkastningsmått 24 mån (%) Totalrisk 2,20 2,34 Aktiv risk 2,18 2,35 Totalrisk för jämförelseindex 0,11 0,08 Genomsn. årsavkastning de två senaste åren 2,23 0,70 Fondens utveckling (10 ÅR) NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 1263, , , , , ,98 975, , , ,48 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) Avkastning (%) 2,26% 2,20% -0,77% 1,56% 8,18% 16,95% -10,03% 2,21% 4,31% 1,95% OMRX-TBILL (%) 0,48% 0,88% 1,21% 1,62% 0,32% 0,44% 4,35% 3,42% 2,19% 1,81% 10

11 Guide Multihedge fortsättning Tillgångar per FINANSIELLA INSTRUMENT ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT (K7) ANTAL VÄRDE TKR % AV FOND- FMH VALUTATERMINER BELOPP -0,5 EUR, Swedbank ,2 USD, Swedbank ,3 INVESTERINGSFONDER ANTAL 13,3 Öhman Penningmarknadsfonden ,3 HEDGEFONDER 83,3 Catella Nordic LS EQUITY CL ,3 F2 Persistent Alpha Enhanced F ,0 Finisterre Global Opp.SER ,2 Finisterre Soverign Debt E1. SER ,5 Harewood AM-VOL ,6 Keel Captial Foghorn X2 SEK S ,5 Lynx ,6 Nordic Absolute Return ,4 Northern Light Event Fund ,7 Pivot Global Value ,0 Skandia Global Hedge ,5 SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ,1 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER 3,9 Likvida medel ,2 Övriga tillgångar och skulder netto ,2 FONDFÖRMÖGENHET ,0 Kurs USD 7,7499 Kurs EUR 9,4277 Fonden har handlat med derivatinstrument (valutaterminer) i syfte att valutasäkra utländska innehav. Fonden har ej ställt några säkerheter. Antal andelar är avrundade till heltal. Innehavens värde till TKR. Kostnadsmått Förvaltningskostnad: Förvaltningsavgiften är 1,20 % av den genomsnittliga fondförmögenheten + 20 % av överavkastningen jämfört med indexutvecklingen de månader fonden ackumulerat går bättre än sitt jämförelseindex. Fonden betalar de avgifter som de fonder som den placerar i tar ut. Omsättningshastighet: 22,38% Årlig avgift: 2,89% TER:1,48% Totalkostnaden för en engångsinsättning på kr har under de senaste 12 månaderna varit 149,81 kr varav förvaltningskostnaden utgjorde 121,47 kr. Högsta avgiften för underliggande fonder är 2,1 % Resultaträkning (Tkr) Intäkter och värdeförändring Värdeförändr på OTC-derivat Värdeförändr på fondandelar, not Ränteintäkter Utdelningar 20 - Valutavinster och -förluster netto Övriga finansiella intäkter - - Övriga intäkter Summa intäkt och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader Ersättning till förvaltande bolag Ersättning till förvaringsinstitut Räntekostnader Övriga finansiella kostnader - - Övriga kostnader - - Summa kostnader Skatt Periodens resultat Balansräkning (Tkr) Tillgångar Fondandelar OTC-derivat med pos markn.värde S:a fin instr med pos markn.värde Bank och övriga likvida medel Förutbet kostnader och uppl intäkter - - Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder OTC-derivat med neg markn.värde Skatteskulder - - Uppl kostnader och förutbet intäkter Övriga skulder - - Summa Skulder Fondförmögenhet Not 1: Värdeförändring på fondandelar Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Värdeförändring OTC derivat Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Not 2: Förändring fondfmh Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkningen Inbetald uppl utd vid andelsutgivning - - Utbetald uppl utd vid andelsinlösen - - Lämnad utdelning - - Fondförmögenhet vid periodens slut

12 Indecap Guide Sverige Fondens placeringsinriktning Fondens utveckling - sedan start Guide Aktiefond Sverige placerar tillgångarna i andelar i andra svenska aktiefonder med olika placeringsstrategier. Genom placeringar i andra aktiefonder med skilda förvaltningsstilar (små- och stora bolag, värde- och tillväxtinriktade) strävar fonden efter att erbjuda en för svenska aktiefonder låg risknivå. Fonden kan även placera på konto hos kreditinstitut. Högsta andel som en enskild fond får utgöra av den totala fondförmögenheten är 40 procent Målsättningen är att fonden ska utvecklas bättre än MSCI Sweden (Net TR) 170 Ansvarig förvaltare: Tobias Kohl 120 Fondens startdatum: Förvaltningsberättelse nov-03 nov-04 nov-05 nov-06 nov-07 nov-08 Indecap Guide Sverige A nov-09 nov-10 nov-11 nov-12 nov-13 MSCI Sweden (Net TR) nov-14 Guide Aktiefond Sverige gick under året upp med 17,7 procent vilket var 5 procentenheter bättre än jämförelseindex som steg 12,7 procent. Sett över längre tid, de senaste sex åren, har fonden årligen överträffat jämförelseindexets utveckling med 1,3 procentenheter med en årlig avkastning på 18,3 procent mot jämförelseindex 17 procent. På sektornivå noterade samtliga nio sektorer uppgångar. I topp placerade sig IT-sektorn med en samlad uppgång om 41,7 procent följt av Hälsovårdssektorn som avkastade 35,3 procent. Vidare steg Finanssektorn 19,4 procent och Industrisektorn 11,3 procent. I botten återfanns Tjänstesektorn med en uppgång om 3,7 procent. Under året har en inga förvaltare adderats eller tagits bort. Omsättningshastigheten uppgick till 0,07 ggr under året. Fondförmögenheten har under året ökat från 78,9 mkr vid årets början till 92,9 miljoner kronor vid årets slut. Nettot av in- och utflöden i fonden uppgick till 2 mkr och summan av årets resultat var 14,6 mkr (se not 2). Fondens totala risk under de senaste 24 månaderna uppgick till 8,93 procent vilket är i paritet med den svenska marknadens risknivå. Den aktiva risken har uppgått till 2,18 procent. Fondförmögenheten var vid utgången av året fördelad på sex underliggande förvaltare. Indecap Guide Sveriges underliggande förvaltare placerar inom de flesta tillgångsslag vilket innebär att fonden är exponerad för risker inom aktie-, ränte-, valuta-, råvaru- och kreditmarknaderna. Det finns även en motpartsrisk avseende var och en av de underliggande förvaltarna. Fondens utveckling - helår dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 nov-14 dec-14 Indecap Guide Sverige A MSCI Sweden (Net TR) Indecap Guide Sverige C Risk och avkastningsmått 24 mån (%) Totalrisk 8,93 12,06 Aktiv risk 2,18 2,86 Totalrisk för jämförelseindex 8,29 10,15 Genomsn. årsavkastning de två senaste åren 21,54 21,11 Genomsn. årsavkastning de fem senaste åren 12,24 18,38 Fondens utveckling (10 ÅR) NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 152,69 133,61 106,45 138,27 172,91 145,32 102,42 187,61 198,99 160,40 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) 4,31-48,86 6,63 6,24 7,37 8,70 5,38 6,42 4,78 Avkastning (%) 17,69% 25,51% 16,87% -16,75% 23,94% 53,61% -42,57% -3,16% 28,64% 39,43% MSCI Sverige (%) 12,68%- 24,93% 15,53% -15,28% 23,42% 49,46% -38,77% -1,99% 25,52% 36,73%* Antal andelar avrundade till heltal. *Jämförelseindex byttes (tidigare MMSF Fondindex)

13 Indecap Guide Sverige Fortsättning Tillgångar per FINANSIELLA INSTRUMENT ANTAL VÄRDE TKR ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT (K7) % AV FOND- FMH INVESTERINGSFONDER 99,4 AMF Aktiefond Sverige ,6 Carnegie Sverigefond ,4 Cliens Absolut Akt. Sverige C ,2 Lannebo Sverige ,4 Prior Nilsson Sverige Aktiv A ,1 Robur Sverige MEGA ,8 SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ,4 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER NETTO 0,6 Likvida medel 563 0,6 Övriga tillgångar och skulder netto -43-0,1 FONDFÖRMÖGENHET ,0 Fonden har ej ställt några säkerheter. Antal andelar är avrundade till heltal. Kostnadsmått Andelsklass A Förvaltningskostnad: Förvaltningsavgiften är 0,50 % av den genomsnittliga fondförmögenheten + 20% av överavkastningen jämfört med indexutvecklingen de dagar fonden ackumulerat går bättre än sitt jämförelseindex. Fonden betalar de avgifter som de fonder som den placerar i tar ut. Omsättningshastighet: 6,99% Årlig avgift: 1,09 % TER: 0,51% Totalkostnaden för en engångsinsättning på kr har under de senaste 12 månaderna varit 54,18 kr, varav förvaltningskostnaden utgjorde 53,12 kr. Andelsklass C Förvaltningskostnad: Förvaltningsavgiften är 1,3% av den genomsnittliga fondförmögenheten Fonden betalar de avgifter som de fonder som den placerar i tar ut. Omsättningshastighet: 6,99% Årlig avgift: 1,34 % TER: 1,31% Totalkostnaden för en engångsinsättning på kr har under de senaste 12 månaderna varit 131,06 kr varav förvaltningskostnaden utgjorde 130 kr. Högsta avgiften för underliggande fonder är 0,50% Resultaträkning (Tkr) Intäkter och värdeförändring Värdeförändr på fondandelar, not Ränteintäkter Utdelningar - - Valutavinster och -förluster netto - - Övriga finansiella intäkter - - Övriga intäkter Summa intäkt och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader Ersättning till förvaltande bolag Ersättning till förvaringsinstitut -6 - Räntekostnader - - Övriga finansiella kostnader - -1 Övriga kostnader - - Summa kostnader Skatt - - Periodens resultat Balansräkning (Tkr) Tillgångar Fondandelar OTC-derivat med pos markn.värde - - S:a fin instr med pos markn.värde Bank och övriga likvida medel Förutbet kostnader och uppl intäkter Övriga tillgångar - - Summa tillgångar Skulder OTC-derivat med neg markn.värde - - Skatteskulder - - Uppl kostnader och förutbet intäkter Övriga skulder - - Summa Skulder Fondförmögenhet Not 1: Värdeförändring på fondandelar (Tkr) Realisationsvinster Realisationsförluster - - Orealiserade vinster/förluster Summa Not 2: Förändring fondfmh (Tkr) Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkningen Inbetald uppl utd vid andelsutgivning - - Utbetald uppl utd vid andelsinlösen - - Lämnad utdelning Fondfmh vid periodens slut

14 Indecap Guide Global Fondens placeringsinriktning Guide Aktiefond Global placerar tillgångarna i andelar i andra aktiefonder som placerar på utländska aktiemarknader. Fonden strävar efter att investera i globala aktiefonder men kan även placera i regionala och länderfonder för att öka exponeringen mot regioner/marknader som bedöms intressanta. Fonden kan även placera på konto hos kreditinstitut. Placeringarna i olika fonder som i sin tur placerar på olika geografiska marknader, med till viss del skilda förvaltningsstilar, innebär att Fonden erbjuder en för aktieplaceringar mycket god riskspridning. Högsta andel som en enskild fond får utgöra av den totala fondförmögenheten är 40 procent. Målsättningen är att fonden ska utvecklas bättre än Morgan Stanley Capital World Index (NET TR), ett brett världsindex, omräknat till svenska kronor. Indexet inkluderar de årliga utdelningarna. Ansvarig förvaltare: Tobias Kohl Fondens startdatum: Fondens utveckling - sedan start jan-06 jul-06 jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13 jul-13 jan-14 jul-14 Indecap Guide Global A MSCI The World Index (Net TR) Förvaltningsberättelse Guide Aktiefond Global gick under året upp med 19,8 procent samtidigt som jämförelseindex steg 27,4 procent. I ett längre perspektiv, de senaste sex åren, har fonden årligen avkastat 11,1 procent samtidigt som jämförelseindex stigit 13,0 procent. Fondens utveckling har framförallt tyngts av ett mindre bra aktieval av en av portföljens tillväxtförvaltare. Största positiva bidragsgivare kom från ett starkt aktieval från portföljens coreförvaltare. Under året har två ny förvaltare adderats, SPP Aktiefond USA och DSM Global Growth samt en förvaltare lämnats, Skagen Global. Omsättningshastigheten uppgick till 0,54 ggr under året. Fondförmögenheten har under året ökat från 749,8 mkr vid årets början till 843,7 mkr vid årets slut. Nettot av in- och utflöden i fonden var 9,4 mkr och summan av årets resultat var 122,8 mkr (se not 2). Fonden exponeras för marknads- och valutarisk. Genom spridningen av placeringarna till olika globala aktiefonder med varierande inriktning och som sprider sina placeringar till många olika aktiemarknader erbjuder fonden, en för aktierelaterade placeringar relativt låg risk. Den totala risken har under de senaste 24 månaderna uppgått till 6,51 procent vilket är i paritet med jämförelseindex. Fondens aktiva risk uppgick under samma period till 2,33 procent. Fondförmögenheten var vid utgången av året är fördelad på fem underliggande förvaltare. Sett över hela 2014 steg USA med 37,4 procent. Japan avkastade 17,0 procent samtidigt som Tyskland och Frankrike stannade på en mer måttlig uppgång om 9,5 procent (allt uttryckt i svenska kronor). Indecap Guide Globals underliggande förvaltare placerar inom de flesta tillgångsslag vilket innebär att fonden är exponerad för risker inom aktie-, ränte-, valuta-, råvaru- och kreditmarknaderna. Det finns även en motpartsrisk avseende var och en av de underliggande förvaltarna. Fondens utveckling - helår dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 nov-14 dec-14 Indecap Guide Global A MSCI The World Index (Net TR) Indecap Guide Global C Risk och avkastningsmått 24 mån (%) Totalrisk 6,51 6,95 Aktiv risk 2,33 2,76 Totalrisk för jämförelseindex 5,30 5,71 Genomsn. årsavkastning de två senaste åren 20,71 14,64 Genomsn. årsavkastning de fem senaste åren 8,05 9,44 Fondens utveckling sedan start NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 145,33 124,96 102,75 96,11 107,27 104,32 81,66 108,71 101,67 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) 3,85-1,07 1, Avkastning (%) 19,81% 21,62% 8,07% -9,05% 2,83% 27,75% -24,88% 7,45% 1,67% MSCI TWI (%) 27,78% 24,76% 9,07% -4,01% 5,24% 17,38% -29,30% 1,15% 1,50% 14

15 Indecap Guide Global fortsättning Tillgångar per FINANSIELLA INSTRUMENT ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT (K7) VA- LUTA ANTAL VÄRDE TKR % AV FOND- FMH INVESTERINGSFONDER 99,3 ACMBernstein SICAV - Global Core EUR ,6 Equity DSM Global Growth EUR ,4 Treetop Global Oppurtunity Fund EUR ,5 SPP Aktiefond usa SEK ,2 Vontobel Global Equity USD ,6 SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ,3 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER 0,7 Likvida medel ,7 Övriga tillgångar och skulder netto ,0 FONDFÖRMÖGENHET ,0 Kurs USD 7,7498 Kurs EUR 9,4277 Fonden har ej ställt några säkerheter. Antal andelar är avrundade till heltal. Kostnadsmått Andelsklass A Förvaltningskostnad: Förvaltningsavgiften är 0,50 % av den genomsnittliga fondförmögenheten + 20% av överavkastningen jämfört med indexutvecklingen de dagar fonden ackumulerat går bättre än sitt jämförelseindex. Fonden betalar de avgifter som de fonder som den placerar i tar ut. Omsättningshastighet: 54,87% Årlig avgift: 0,96 % TER:0,68% Totalkostnaden för en engångsinsättning på kr har under de senaste 12 månaderna varit 53,71 kr, varav förvaltningskostnaden utgjorde 52,66 kr Andelsklass C Förvaltningskostnad: Förvaltningsavgiften är 1,3% av den genomsnittliga fondförmögenheten Fonden betalar de avgifter som de fonder som den placerar i tar ut. Omsättningshastighet: 54,87% Årlig avgift 2014: 1,54 % TER: N/A% Totalkostnaden för en engångsinsättning på kr har under de senaste 12 månaderna varit 131,05 kr varav förvaltningskostnaden utgjorde 130 kr. Högsta avgiften för underliggande fonder är 0,65 % Resultaträkning (Tkr) Intäkter och värdeförändring Värdeförändr på fondandelar, not Ränteintäkter Utdelningar - - Valutavinster och -förluster netto Övriga finansiella intäkter - - Övriga intäkter Summa intäkt och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader Ersättning till förvaltande bolag Ersättning till förvaringsinstitut -9 - Räntekostnader Övriga finansiella kostnader - - Övriga kostnader - -1 Summa kostnader Skatt Periodens resultat Balansräkning (Tkr) Tillgångar Fondandelar OTC-derivat med pos markn.värde - - S:a fin instr med pos markn.värde Bank och övriga likvida medel Förutbet kostnader och uppl intäkter Övriga tillgångar - - Summa tillgångar Skulder OTC-derivat med neg markn.värde - - Skatteskulder - - Uppl kostnader och förutbet intäkter Övriga skulder - - Summa Skulder Fondförmögenhet Not 1: Värdeförändring på fondandelar (Tkr) Realisationsvinster Realisationsförluster 0 0 Orealiserade vinster/förluster Summa Not 2: Förändring fondfmh (TKR) Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkningen Inbetald uppl utd vid andelsutgivning - - Utbetald uppl utd vid andelsinlösen - - Lämnad utdelning Fondfmh vid periodens slut

16 Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond Fondens placeringsinriktning Guide Tillväxtmarknadsfond placerar främst tillgångarna i såväl globala som regionala tillväxtmarknadsfonder, men kan även placera i globala aktiefonder för att från tid till annan minska portföljens tillväxtexponering. Fondens inriktning mot mer volatila tillväxtmarknader, som Kina, Indien, Östeuropa, Latinamerika m.fl. ger den en för aktieplaceringar generellt sett hög risknivå. Fonden kan även placera på konto hos kreditinstitut. Genom att dra nytta av olika förvaltares kompetens och genom att kombinera globala och regionala förvaltare med olika inriktning, strävar fonden efter att erbjuda en tillväxtorienterad placering med lägre risk. Högsta andel som en enskild fond får utgöra av den totala fondförmögenheten är 40 procent. Målsättningen är att fondens utveckling ska överträffa Morgan Stanley Capital Index Emerging Markets (NET TR), ett brett tillväxtmarknadsindex omräknat till svenska kronor. Indexet inkluderar de årliga utdelningarna. Ansvarig förvaltare: Tobias Kohl Fondens startdatum: Fondens utveckling - sedan start jan-06 jul-06 jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13 jul-13 jan-14 jul-14 Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond A MSCI Emerging Market (Net TR) Förvaltningsberättelse Guide Tillväxtmarknadsfond gick under året upp med 14,7 procent samtidigt som jämförelseindex steg med 17,8 procent. Fonden har framförallt gynnats av ett mycket bra aktieval av en av portföljens coreförvaltare under året. Övriga förvaltare tyngdes av en generell övervikt i Ryssland samt ett mindre bra aktieval. Världens tillväxtmarknader steg överlag under året. Ryssland rasade 34 procent följt av Grekland som föll 26,7 procent samtidigt som Indien och Kina steg med 50,9 respektive 31,9 procent. Under året har ingen ny förvaltare adderats dock har det skett mindre omallokeringar mellan befintliga förvaltare. Omsättningshastigheten uppgick till 0,13 ggr under året. Fondförmögenheten har under året ökat från 590,1 mkr vid årets början till 688,0 mkr vid årets slut. Nettot av in- och utflöden i fonden under 2014 var 19,2 mkr. Summan av årets resultat uppgick till 99,7 mkr (se not 2). Fonden exponeras främst för marknads- och valutarisk och fondens inriktning mot mer volatila tillväxtmarknader innebär en högre risknivå än t ex en global aktiefond. Under innevarande år har dock denna risk mildrats av valutornas rörelser. Fondens totala risk under de senaste 24 månaderna uppgick till 10,87 procent vilket är 0,18 procent bättre än motsvarande risk för jämförelseindex. Fondens aktiva risk uppgick till 3,23 procent. Fondförmögenheten var vid utgången av året fördelad på fyra underliggande förvaltare. De stora tillväxtmarknadsländerna, BRIC-länderna, hade en blandad utveckling under Till följd av ekonomiska sanktioner och fallande oljepris så backade den ryska börsen med 34,0 procent under året. Även det råvaruberoende Brasilien hade en svag utveckling och steg under året med 0,7 procent. I toppen återfinns Indien som steg med 51,0 procent, mycket till följd av en ny regering som förväntas genomföra nödvändiga ekonomiska reformer och öka tillväxten. Den kinesiska marknaden har även den stigit kraftigt och utvecklingen för året summeras till 28,1 procent. Alla siffror uttryckta i svenska kronor. Indecap Guide Tillväxtmarknadsfonds underliggande förvaltare placerar inom de flesta tillgångsslag vilket innebär att fonden är exponerad för risker inom aktie-, ränte-, valuta-, råvaru- och kreditmarknaderna. Det finns även en motpartsrisk avseende var och en av de underliggande förvaltarna. Fondens utveckling - helår dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond A MSCI Emerging Market (Net TR) Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond C sep-14 Risk och avkastningsmått 24 mån (%) nov-14 dec Totalrisk 10,87 10,93 Aktiv risk 3,23 3,66 Totalrisk för jämförelseindex 11,70 11,70 Genomsn. årsavkastning de två senaste åren 5,92 3,99 Genomsn. årsavkastning de fem senaste åren 4,18 4,86 16 Fondens utveckling sedan start NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 157,99 141,74 144,95 131,06 152,62 134,75 82,51 139,29 107,69 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) 4, ,64 0,72 0,84 0, Avkastning (%) 14,72% -2,21% 10,60% -13,13% 13,84% 64,91% -40,76% 29,07% 7,69% MSCI EMI (%) 17,85% -3,87% 12,30% -16,92% 11,93% 61,14% -44,21% 28,89% 4,90%

17 Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond fortsättning Tillgångar per FINANSIELLA INSTRUMENT ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT (K7) VA- LUTA ANTAL VÄRDE TKR % AV FOND- FMH INVESTERINGSFONDER 99,5 Danske Invest Global Emerging USD ,3 Markets Schröder Emerging Markets ACC USD ,8 Skagen Kon-Tiki NOK ,8 Vontobel Emerging Market I CAP-USD USD ,6 SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ,5 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER 0,5 Likvida medel ,5 Övriga tillgångar och skulder netto 430 0,0 FONDFÖRMÖGENHET ,0 Kurs USD 7,7498 Kurs EUR 9,4277 Kurs NOK 1,0458 Fonden har ej ställt några säkerheter. Antal andelar är avrundade till heltal. Kostnadsmått Andelsklass A Förvaltningskostnad: Förvaltningsavgiften är 0,50 % av den genomsnittliga fondförmögenheten + 20% av överavkastningen jämfört med indexutvecklingen de månader fonden ackumulerat går bättre än sitt jämförelseindex. Fonden betalar de avgifter som de fonder som den placerar i tar ut. Omsättningshastighet: 13,75% Årlig avgift: 1,80 % TER: 0,50% Totalkostnaden för en engångsinsättning på kr har under de senaste 12 månaderna varit 52,72 kr, varav förvaltningskostnaden utgjorde 52,72 kr. Andelsklass C Förvaltningskostnad: Förvaltningsavgiften är 1,3% av den genomsnittliga fondförmögenheten Fonden betalar de avgifter som de fonder som den placerar i tar ut. Omsättningshastighet: 13,75% Årlig avgift: 1,95% TER:1,30% Totalkostnaden för en engångsinsättning på kr har under de senaste 12 månaderna varit 130 kr varav förvaltningskostnaden utgjorde 130 kr. Högsta avgiften för underliggande fonder är 0,85 % Resultaträkning (Tkr) Intäkter och värdeförändring Värdeförändr på fondandelar, not Ränteintäkter Utdelningar - - Valutavinster och -förluster netto Övriga finansiella intäkter - - Övriga intäkter Summa intäkt och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader Ersättning till förvaltande bolag Ersättning till förvaringsinstitut -5 - Räntekostnader Övriga finansiella kostnader - - Övriga kostnader - -1 Summa kostnader Skatt Periodens resultat Balansräkning (Tkr) Tillgångar Fondandelar OTC-derivat med pos markn.värde - - S:a fin instr med pos markn.värde Bank och övriga likvida medel Förutbet kostnader och uppl intäkter - - Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder OTC-derivat med neg markn.värde - - Skatteskulder - - Uppl kostnader och förutbet intäkter Övriga skulder - 14 Summa Skulder Fondförmögenhet Not 1: Värdeförändring på fondandelar (Tkr) Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Not 2: Förändring fondfmh (TKR) Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkningen Inbetald uppl utd vid andelsutgivning - - Utbetald uppl utd vid andelsinlösen - - Lämnad utdelning Fondfmh vid periodens slut

18 Indecap Guide High Risk Dynamic Fondens placeringsinriktning Målsättningen är att fondens utveckling ska överträffa nedanstående sammansatta index omräknat till svenska kronor: - Morgan Stanley Capital Index Frontier Markets (NET TR), (75%) och OMRX-T Bill index (25%). Det ingående aktieindexet är ett globalt tillväxtmarknadsindex för nya tillväxtmarknader, t ex Argentina, Ukraina, Kenya, Nigeria m fl. Indexet inkluderar de årliga utdelningarna. Guide High Risk Dynamic har möjlighet att placera tillgångarna i andelar i olika typer av aktiefonder, räntefonder och hedgefonder, såväl svenska som utländska. Genom placeringar i fonder inom olika tillgångsslag och med olika förvaltningsstilar erhålls en viss riskspridning, men fondens inriktning mot volatila aktiemarknader och möjligheten att begränsa placeringarna till fonder med likartad inriktning, t ex enbart branschfonder, ger fonden en hög risknivå. Placeringar i utländska hedgefonder är valutasäkrade. Fonden kan även placera på konto hos kreditinstitut. Högsta andel som en enskild fond får utgöra av den totala fondförmögenheten är 40 procent. Fondens utveckling - sedan start okt-11 dec-11 feb-12 apr-12 jun-12 aug-12 okt-12 dec-12 feb-13 apr-13 jun-13 aug-13 okt-13 dec-13 feb-14 jun-14 aug-14 dec-14 Indecap Guide High Risk Dynamic A Index High Risk Dynamic Ansvarig förvaltare: Tobias Kohl Fondens utveckling - helår 2014 Fondens startdatum: Förvaltningsberättelse Guide High Risk Dynamic steg under året med 14,5 procent och jämförelseindex gick upp 21,7 procent. Under året har vi lämnat en sverigeförvaltare till förmån för befintliga förvaltare. Omsättningshastigheten uppgick till 0,12 ggr under året. Fondförmögenheten har under året ökat från 217,6 mkr vid årets början till 256,6 mkr vid årets slut. Nettot av in- och utflöden i fonden under 2014 var 15,0 mkr. Summan av årets resultat uppgick till 31,2 mkr (se not 2). Fonden exponeras främst för marknads- och valutarisk och fondens inriktning mot mer volatila tillväxtmarknader innebär en högre risknivå än t ex en global aktiefond. Fondens totalrisk under de senaste 24 månaderna uppgick till 6,9 procent vilket är 1,2 procentenhet lägre än motsvarande risk för jämförelseindex. Fondens aktiva risk uppgick till 4,7 procent. Fondförmögenheten var vid utgången av året fördelad på tre underliggande förvaltare. Frontier Marknaden index har till stor del bestått av exponering mot mellanöstern. Under året har Förenade Arabemiraten och Quatar, vilka tillsammans utgjorde 35 procent av index, uppgraderats till emerging market och därmed lämnat Frontier Market indexet. Detta innebär att indexet får en bredare geografisk spridning och påverkas mindre av utvecklingen av oljepriset. Under året återfinns Argentina i topp med en positiv börsutveckling på 42,9 procent i svenska kronor, följt av Rumänien, Pakistan och Kenya. I botten återfinns Zimbabwe och Ukraina. Indecap Guide High Risk Dynamics underliggande förvaltare placerar inom de flesta tillgångsslag vilket innebär att fonden är exponerad för risker inom aktie-, ränte-, valuta-, råvaru- och kreditmarknaderna. Det finns även en motpartsrisk avseende var och en av de underliggande förvaltarna dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 nov-14 dec-14 Indecap Guide High Risk Dynamic A Index High Risk Dynamic Indecap Guide High Risk Dynamic C Risk och avkastningsmått 24 mån (%) Totalrisk 6,89 9,24 Aktiv risk 4,75 9,44 Totalrisk för jämförelseindex 8,01 6,82 Genomsn. årsavkastning de två senaste åren 16,19 16,90 Genomsn. årsavkastning de fem senaste åren N/A N/A Fondens utveckling sedan start NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 149,3 134, ,29 Antal utestående andelar (st) Utdel. (kr/andel) Avkastning (%) 14,56% 17,85% 15,96% -1,71% Sammansatt jämförelseindex (%) 21,79% 12,58% 11,28% 2,39% 18

19 Indecap Guide High Risk Dynamic fortsättning Tillgångar per FINANSIELLA INSTRUMENT ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT (K7) VA- LUTA ANTAL VÄRDE TKR % AV FOND- FMH INVESTERINGSFONDER 83,1 Franklin Templeton IF Frontier Market USD ,9 Lannebo Corporate Bond SEK ,8 Schröder Intl Frontier Markets Equity A USD ,3 SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ,1 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER 16,9 Likvida medel ,9 Övriga tillgångar och skulder netto 115 0,0 FONDFÖRMÖGENHET ,0 Kurs USD 7,7498 Fonden har ej ställt några säkerheter. Antal andelar är avrundade till heltal. Innehavens värde till TKR. Kostnadsmått Andelsklass A Förvaltningskostnad: Förvaltningsavgiften är 0,50 % av den genomsnittliga fondförmögenheten + 20% av överavkastningen jämfört med indexutvecklingen de dagar fonden ackumulerat går bättre än sitt jämförelseindex. Fonden betalar de avgifter som de fonder som den placerar i tar ut. Omsättningshastighet: 12,90% Årlig avgift: 1,34 % TER: 0,51% Totalkostnaden för en engångsinsättning på kr har under de senaste 12 månaderna varit 55,99 kr, varav förvaltningskostnaden utgjorde 54,89 kr. Andelsklass C Förvaltningskostnad: Förvaltningsavgiften är 1,3% av den genomsnittliga fondförmögenheten Fonden betalar de avgifter som de fonder som den placerar i tar ut. Omsättningshastighet: 12,90% Årlig avgift: 1,53 % TER: 1,30% Totalkostnaden för en engångsinsättning på kr har under de senaste 12 månaderna varit 131,10 kr varav förvaltningskostnaden utgjorde 130 kr. Högsta avgiften för underliggande fonder är 0,76 % Resultaträkning (Tkr) Intäkter och värdeförändring Värdeförändr på fondandelar, not Ränteintäkter Utdelningar - - Valutavinster och -förluster netto Övriga finansiella intäkter - - Övriga intäkter Summa intäkt och värdeförändr Kostnader Förvaltningskostnader Ersättning till förvaltande bolag Ersättning till förvaringsinstitut Räntekostnader Övriga finansiella kostnader - - Övriga kostnader - -1 Summa kostnader Skatt Periodens resultat Balansräkning (Tkr) Tillgångar Fondandelar OTC-derivat med pos markn.värde - - S:a fin instr med pos markn.värde Bank och övriga likvida medel Förutbet kostnader och uppl intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder OTC-derivat med neg markn.värde - - Skatteskulder - - Uppl kostnader och förutbet intäkter Övriga skulder Summa Skulder Fondförmögenhet Not 1: Värdeförändring på fondandelar (Tkr) Realisationsvinster Realisationsförluster - - Orealiserade vinster/förluster Summa Not 2: Förändring fondfmh (TKR) Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkningen Inbetald uppl utd vid andelsutgivning - - Utbetald uppl utd vid andelsinlösen - - Lämnad utdelning Fondfmh vid periodens slut

20 Indecap Guide Företagsobligation Fondens placeringsinriktning Guide Företagsobligation placerar tillgångarna i andelar i andra Sverigeplacerande eller Europaplacerande räntefonder, så att fonden får en genomsnittlig räntebindningstid som överstiger 1 år. Genom att utnyttja kompetensen hos olika ränteförvaltare har fonden som mål att erbjuda en hög långsiktig avkastning på räntemarknaden. Fonden kan även placera på konto hos kreditinstitut. Högsta andel som en enskild fond får utgöra av den totala fond-förmögenheten är 40 procent. Målsättningen är att fondens utveckling ska överträffa NOMX Credit SEK Total Return Index, ett ränteindex som visar utvecklingen för företagsobligationer. Ansvarig förvaltare: Karl Wahnberg Fondens startdatum: Förvaltningsberättelse Avkastningen för Guide Företagsobligation stannade på 4 procent medan fondens jämförelseindex, NOMX Credit SEK Total Return Index, gav en avkastning på 6,2 procent. Fonden har vid utgången av året en ränteduration på 1,8 år samt en yield på 2,4 procent. Vidare är 70,7 procent Investment Grade samt 2,8 procent High Yield. Under året har inga fonder adderats eller tagits bort. Omsättningshastigheten i fonden har varit 0 gånger. Fondförmögenheten har ökat från 720,9 mkr vid årets början till 863 mkr vid årets slut. Netto av in- och utflöde i fonden under 2014 var 133,4 miljoner kronor Fondens utveckling påverkas dels av ränterisk vilket är den risk som beskriver en räntefonds känslighet för ändrade marknadsräntor och dels av kreditrisk vilket innebär att en emittent eller motpart ställer in betalningarna. Priserna på företagskreditobligationer påverkas även av andra orsaker som t ex riskviljan eller framtida konjunktur-utsikter. Fondens totala risk uppgick under året till 1,62 procent vilket är något lägre än risken för fondens jämförelseindex som uppgick till 2,35 procent. Fondförmögenheten var vid utgången av året fördelad på fyra underliggande förvaltare. Under 2014 befann de svenska långräntorna sig i en fallande trend. Jämfört med den redan låga nivå som rådde vid årets början, föll den tioåriga räntan med 158 baspunkter. Indecap Guide Företagsobligationsfonds underliggande förvaltare placerar inom de flesta tillgångsslag vilket innebär att fonden är exponerad för risker inom aktie-, ränte-, valuta-, råvaru- och kreditmarknaderna. Det finns även en motpartsrisk avseende var och en av de underliggande förvaltarna. Fondens utveckling - sedan start jan-06 aug-06 mar-07 okt-07 maj-08 dec-08 jul-09 feb-10 sep-10 apr-11 nov-11 jun-12 jan-13 aug-13 mar-14 Indecap Guide Företagsobligation A NOMX Cred (OMRX T-Bond) Fondens utveckling - helår dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 nov-14 dec-14 Indecap Guide Företagsobligation A NOMX Cred (OMRX T-Bond) Indecap Guide Företagsobligation C Risk och avkastningsmått 24 mån (%) Totalrisk 1,62 3,23 Aktiv risk 1,09 0,82 Totalrisk för jämförelseindex 2,35 3,87 Genomsn. årsavkastning de två senaste åren 3,11 2,62 Genomsn. årsavkastning de fem senaste åren 4,88 4,22 Fondens utveckling sedan start NAV (tkr) NAV/Andel (kr) 61,66 61,1 59,78 58,81 54,24 57,07 58,08,07 101,04 Antal utestående andelar (st) 367 Utdel. (kr/andel) 1,87-0,80 1,79 4,67 1,47 50,44 2,67 - Avkastning (%) 4,02% 2,21% 3,03% 12,12% 3,31% 0,82% 14,69% 2,19% 0,98% NOMX Cred (%)* 6,19% 0,70% 1,57% 13,27% 2,94% -0,93% 15,70% 1,63% 0,86% *Index byttes från OMRX T-Bond 20

Indecap AB:s Fonder Halvårsberättelse 2015-06-30

Indecap AB:s Fonder Halvårsberättelse 2015-06-30 Indecap AB:s Fonder Halvårsberättelse 2015-06-30 Avseende perioden 2015-01-01-2015-06-30 Indecap AB 556622-4480 1 Indecap AB och fonderna Innehåll Indecap AB och fonderna 3 Indecaps förvaltarteam 4 Första

Läs mer

HALVÅRSBERÄTTELSE Avseende perioden Indecap Fonder AB

HALVÅRSBERÄTTELSE Avseende perioden Indecap Fonder AB HALVÅRSBERÄTTELSE 2016 Avseende perioden 2016-01-01-2016-06-30 Indecap Fonder AB 556971-7340 1 Indecap Fonder AB Under våren 2016 har Indecap Fonder fusionerat Indecap Guide Sverige med Sparbanken Sverige,

Läs mer

Indecap Fonder Halvårsberättelse 2014

Indecap Fonder Halvårsberättelse 2014 Indecap Fonder Halvårsberättelse 2014 Inledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sida Inledning 2 Förvaltarteam 3 Marknadsutvecklingen 4 Guidefonderna 5 - Guide Hedgefond 5 - Guide Hedgefond 2 7 - Guide Multihedge

Läs mer

Indecap Fonder Halvårsberättelse 2012

Indecap Fonder Halvårsberättelse 2012 Indecap Fonder Halvårsberättelse 2012 Inledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sida Inledning 2 Förvaltarteam 3 Marknadsutvecklingen 4 Guidefonderna 5 - Guide Hedgefond 5 - Guide Hedgefond 2 7 - Guide Multihedge

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Indecap Fonder Årsberättelse 2013

Indecap Fonder Årsberättelse 2013 Indecap Fonder Årsberättelse 2013 Inledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sida Inledning 2 Förvaltarteam 3 Styrelsen 4-5 Året 2013 6 Guidefonderna 7 - Guide Hedgefond 7 - Guide Hedgefond 2 9 - Guide Multihedge

Läs mer

Indecap Fonder Årsberättelse 2012

Indecap Fonder Årsberättelse 2012 Indecap Fonder Årsberättelse 2012 Inledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sida Inledning 2 Förvaltarteam 3 Året 2012 4 Guidefonderna 5 - Guide Hedgefond 5 - Guide Hedgefond 2 7 - Guide Multihedge 9 - Guide

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Indecap Guide High Risk Dynamic Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15

Indecap Guide High Risk Dynamic Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 Indecap Guide High Risk Dynamic Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 2/6 Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 2 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Starkt fondår trots turbulent 2015

Starkt fondår trots turbulent 2015 Pressmeddelande STOCKHOLM 2016-01-13 Starkt fondår trots turbulent 2015 Under 2015 nysparades totalt 84 miljarder kronor i fonder. Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under året med drygt 240

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Årsberättelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina

Läs mer

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260 US Balanserad 2 1 1 sep-03 sep-04 sep-05 sep-06 sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 US Balanserad 0, 5, 6,5% 3,5% 41,4% 0, 6, 8, 9, 61,6% Skillnad 0, -0,6% -1,6% -5,6% -20, Aktier 55% 5 5% 3 7 varav

Läs mer

Guidefonder Årsberättelse 2009

Guidefonder Årsberättelse 2009 Guidefonder Årsberättelse 2009 Inledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sida Inledning 2 Förvaltarteam 3 Guide Hedgefonder 4 - Guide Hedgefond 4 - Guide Hedgefond 2 6 - Guide Hedgefond 3 8 - Guide Multihedge

Läs mer

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsrapport 2014 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4%

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4% US Balanserad Index 2 1 1 Under december fortsatte den positiva börstrenden från föregående månad. Globala börser mätt som MSCI World steg under december med 1,8 US Balanserad 6, 6, 1,7% 42,6% 0, 7, 7,

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

Sharp Europe

Sharp Europe Årsberättelse för Sharp Europe Perioden 2015-10-16-2015-12-31 Sharp Europe 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Atlant Fonder AB 556631-9710, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Informationsbroschyr. Bilagor: Fondbestämmelser samt faktablad. Indecap Guide Sverige. Indecap Guide Global. Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond

Informationsbroschyr. Bilagor: Fondbestämmelser samt faktablad. Indecap Guide Sverige. Indecap Guide Global. Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond Informationsbroschyr Indecap är en oberoende analytiker av fonder och fondbolag. Vår affärsidé är att lotsa våra uppdragsgivare till de bästa fondvalen. Vi drivs av ett stort intresse för kapitalförvaltning

Läs mer

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsrapport 2014 / Avanza Fonder sid 2/51 VD har ordet Bästa fondsparare, Vi vill genom våra fonder erbjuda er sparare enkla fonder till bra villkor. Genom våra sex

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Indecap. Fondguidefonder. Informationsbroschyr

Indecap. Fondguidefonder. Informationsbroschyr Indecap Fondguidefonder Informationsbroschyr Indecap är en oberoende analytiker av fonder och fondbolag. Vår affärsidé är att lotsa våra uppdragsgivare fram till de bästa fondvalen. Vi drivs av ett stort

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB Indecap Fonder AB är en oberoende analytiker av fonder och fondbolag. Vår affärsidé är att lotsa våra uppdragsgivare till de bästa fondvalen. Vi drivs av ett stort

Läs mer

Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15

Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond.

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Avkastning Premiepension Bas sedan starten 2004-05-24 2011-03-31

Avkastning Premiepension Bas sedan starten 2004-05-24 2011-03-31 apr-04 jul-04 okt-04 jan-05 apr-05 jul-05 okt-05 jan-06 apr-06 jul-06 okt-06 jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 Avkastning

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17 Innehållsförteckning Folksam Aktiefond Sverige 2 Folksam Aktiefond Europa 3 Folksam Aktiefond USA 4 Folksam Förvaltningsfond 5 Folksam Obligationsfond 6 Folksam Penningmarknadsfond 7 Folksam Idrottsfond

Läs mer

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend)

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Indecap AB. Informationsbroschyr

Indecap AB. Informationsbroschyr Indecap AB Informationsbroschyr Indecap är en oberoende analytiker av fonder och fondbolag. Vår affärsidé är att lotsa våra uppdragsgivare till de bästa fondvalen. Vi drivs av ett stort intresse för kapitalförvaltning

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2010

Calgus Delårsrapport 2010 Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Balanserad Perioden 2016-01-01-2016-06-30 Zmart Balanserad 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Avkastning Premiepension Bas sedan starten

Avkastning Premiepension Bas sedan starten 04 jul-04 okt-04 jan-05 05 jul-05 okt-05 jan-06 06 jul-06 okt-06 jan- jul- okt- jan- jul- okt- jan- jul- okt- jan- jul- Avkastning Premiepension Bas sedan starten 2004-05-24 20--30 195 175 155 135 115

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Januari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Januari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond.

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond. P R O M E M O R I A Datum 2015-02-16 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Publicering av riskmått

Läs mer

Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans. Simplicity Balans 43. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex

Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans. Simplicity Balans 43. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans Org.nr. 515602 3318 Fondens startdatum 2009.05.29 Jämförelseindex MSCI TR Net World Index Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juli 2015 Det globala börssentimentet varierade kraftigt under juli. Att det till sist blev ett Greklandsavtal och anständiga kvartalsrapporter som skickade börsen uppåt för att åter svänga

Läs mer

Plain Capital StyX

Plain Capital StyX Årsberättelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-12-31 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Året 2015 har varit en relativt vild åktur. Efter flera år av låg volatilitet på aktiemarknaden

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09. Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.30 Jämförelseindex S&P GS Commodity Index Tr Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Årsberättelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Avkastning Premiepension Bas sedan starten

Avkastning Premiepension Bas sedan starten Avkastning Premiepension Bas sedan starten 2004-05-24 2009-04-30 1 Premiepension Bas Jämförelseindex 1 1 1 150 140 130 2004 2005 2006 20 20 Index:52% MSCI World Net, 20% SIX PRX, 10% MSCI Emerging Market,

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB Indecap Fonder AB är en oberoende analytiker av fonder och fondbolag. Vår affärsidé är att lotsa våra uppdragsgivare till de bästa fondvalen. Vi drivs av ett stort

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Välkommen till en rikare framtid. Kvartal 3 2015

Välkommen till en rikare framtid. Kvartal 3 2015 Välkommen till en rikare framtid Kvartal 3 2015 Svensk Pensionsförvaltning Om oss Vår målsättning är att marknadsföra de mest attraktiva pensionslösningarna på den svenska marknaden genom att kombinera

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Maximal Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Maximal Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Maximal Perioden 2016-01-01-2016-06-30 2016-06-30 Zmart Maximal 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Årsberättelse 2015. Avseende perioden 2015-01-01-2015-12-31. Indecap Fonder AB 556971-7340

Årsberättelse 2015. Avseende perioden 2015-01-01-2015-12-31. Indecap Fonder AB 556971-7340 Årsberättelse 2015 Avseende perioden 2015-01-01-2015-12-31 Indecap Fonder AB 556971-7340 1 Innehåll Indecap Fonder AB Indecap Fonder AB 3 Året 2015 4 Guide Hedgefond 5 Guide Hedgefond 2 8 Guide Multihedge

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-05-16

Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-05-16 Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-05-16 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond enligt

Läs mer

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond.

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond. P R O M E M O R I A Datum 2015-01-20 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Publicering av riskmått

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11.

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11. Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond enligt

Läs mer

Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse och godkända av Finansinspektionen

Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse och godkända av Finansinspektionen Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-04-27 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

1 Fondens rättsliga ställning. 2 Fondförvaltare. 3 Förvaringsinstitutet. 4 Fondens karaktär

1 Fondens rättsliga ställning. 2 Fondförvaltare. 3 Förvaringsinstitutet. 4 Fondens karaktär Indecap Guide High Risk Dynamic Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX Under februari utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) positivt och steg med 6 %, omräknat i svenska kronor. Även Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv månad

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond.

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond. PROMEMORIA Datum 2014-11-17 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Publicering av riskmått upphör I takt

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer