Kort om Nordeas fonder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kort om Nordeas fonder"

Transkript

1 Kort om Nordeas fonder FÖRSTA HALVÅRET 2007

2 Bästa fondsparare Genom månadssparande kan du jämna ut effekterna av marknadens svängningar. Jag får ofta frågan vad man bör tänka på som fondsparare. Jag brukar svara med två motfrågor: Hur länge tänker du spara och vilken risk är du beredd att ta? Problemet är att detta ibland är svåra att svara på. När det gäller spartiden tror jag att de flesta av oss sparar tills vidare, det vill säga vi har en obestämd tidshorisont. Med tiden visar det sig ofta att detta tills vidare var en ganska lång tidsperiod. Frågan om risk kan vara ännu svårare att svara på, inte minst för att risk är svårt att definiera. Det kan vara risken att förlora pengar men det kan också vara risken att få för låg avkastning. Det enkla sambandet mellan spartid, risk och avkastning är att ju längre spartid jag har, desto mer risk kan jag ta och desto högre blir min förväntade avkastning. En bra utveckling En tillbakablick på första halvåret visar att många av våra fonder har haft en bra utveckling. Det gäller främst aktie- och blandfonder som gynnats av fortsatt starka aktiemarknader. Däremot har obligationsfonderna haft det tungt på grund av stigande marknadsräntor. Vi har lanserat flera nya spännande fonder under första halvåret. I april kom fonden Stabila Aktier som letar efter företag som uppvisar stabilitet i olika avseenden, t ex med avseende på vinst- och kursutveckling. Fonden har som mål att ge samma avkastning över tiden som en global aktiefond men till lägre risk. I maj lanserades fonden Choice International Equities. Där väljer vårt förvaltarteam ut ett drömlag av globala aktiefonder och kombinerar ihop dem på ett optimalt sätt. Samtliga utvalda fonder förvaltas av andra aktörer än Nordea. I den här fonden får du tillgång till ett antal fonder där förvaltarna tar ut svängarna ordentligt och som i vissa fall är stängda för privatpersoner. Mer än fyra års uppgång Med fyra och ett halvt års börsuppgång bakom oss kan det vara klokt att se framåt med viss ödmjukhet. Även om det mesta fortfarande ser bra ut ökar risken för bakslag ju högre börsen stiger. Genom att månadsspara i fonder kan du jämna ut effekterna av marknadens svängningar på ditt sparande. Och apropå frågorna inledningsvis: Att månadsspara är ju också ett utmärkt sätt att börja spara tills vidare. Det räcker med 100 kronor i månaden. Men glöm inte bort att tänka på vilken risk du är villig att ta. Vill du diskutera risk och andra sparandefrågor vänder du dig med fördel till ditt Nordea-kontor och bokar tid med en av våra rådgivare. Erik Feldt Verkställande direktör Februari Globala Tillväxtmarknader En aktiefond som placerar på flera globala tillväxtmarknader, exempelvis Latinamerika, Asien, Östeuropa och Afrika. Ett enkelt sätt att få tillgång till flera tillväxtmarknader. April Stabila Aktier Aktiefond som placerar i stabila aktier över hela världen. Urvalet sker genom Nordeas nya metod för aktieurval. Fondnyheter våren 2007 Februari Nya Tillväxtmarknader Aktiefond som främst placerar på tillväxtmarknader i länder eller angränsande länder till Europa och Mellanöstern. April Etiskt Urval Aktiefond som placerar på den svenska aktiemarknaden och beaktar etiska kriterier. Maj Choice International Equities Global fond-i-fond som placerar i externt förvaltade fonder. Urvalet görs bland fonder och förvaltare som i sin förvaltning genom åren överavkastat gentemot sina jämförelseindex.

3 Fonderna i korthet FÖRSTA HALVÅRET 2007 Ytterligare ett halvår med stigande börser. Så kan man kort sammanfatta det första halvåret Särskilt bra har börserna i Asien gått. Även Stockholmsbörsen och övriga nordiska börser har haft ett starkt halvår. Men svängningarna har periodvis varit stora. Vid månadsskiftet februari/mars kom till exempel en snabb och kraftig nedgång. Då var det oro på den inhemska kinesiska aktiemarknaden i kombination med oro för delar av den amerikanska kreditmarknaden som utlöste fallen. När det gäller ränteutvecklingen har inflationsbekämpning stått i fokus och flera centralbanker har indikerat att man kommer att fortsätta höja sina styrräntor tills dess inflationen är under kontroll. Den svenska Riksbanken har höjt styrräntan vid två tillfällen, från 3,0 till 3,5 procent. AKTIEFONDER Allemansfond Alfa +11,5 % Placerar huvudsakligen på den svenska aktiemarknaden men även till viss del i utländska aktier. Placeringar i den svenska industrisektorn, till exempel i Sandvik, Atlas Copco, SKF, ABB och Alfa Laval bidrog positivt till fondens utveckling. Även innehav i Hennes & Mauritz, SSAB och spelbolaget Unibet utvecklades väl. Allemansfond Beta +10,9 % Placerar huvudsakligen i svenska aktier men även till viss del i utländska aktier. Viss betoning på tillväxtbolag. Placeringar i den svenska industrisektorn, till exempel i Sandvik, Atlas Copco, SKF, ABB och Alfa Laval bidrog positivt till fondens utveckling. Även innehav i Hennes & Mauritz, SSAB och spelbolaget Unibet utvecklades väl. Allemansfond Olympia +11,4 % Placerar huvudsakligen i svenska aktier men även till viss del i utländska aktier. Utdelning till Sveriges Olympiska Kommitté. Placeringar i den svenska industrisektorn, till exempel i Sandvik, Atlas Copco, SKF, ABB och Alfa Laval bidrog positivt till fondens utveckling. Även innehav i Hennes & Mauritz, SSAB och spelbolaget Unibet utvecklades väl. Förvaltare: Anna Jakobson Jämförelseindex: + 8,5 % (75 % SIX Portfolio Index 25 % MSCI World excl Sweden) Förvaltare: Anna Jakobson Jämförelseindex: + 8,5 % (75 % SIX Portfolio Index 25 % MSCI World excl Sweden) Förvaltare: Anna Jakobson Jämförelseindex: + 8,5 % (75 % SIX Portfolio Index 25 % MSCI World excl Sweden) Choice International Equities +1,0 % Placerar i externt förvaltade globalfonder. Fonden lanserades i maj och placerar i externt förvaltade globala aktiefonder. Är för närvarande investerad i 11 underliggande fonder, t ex Skagen Global, Gartmore Global Focus, Keppler Global Advantage Major Markets och Neptune Global Equities. Förvaltare: Jonas Anderson Jämförelseindex: -0,1 % (MSCI World Index) Globalfonden +9,8 % Placerar i aktier över hela världen med tyngdpunkt på den amerikanska aktiemarknaden. En större andel av fonden är placerad i tillväxtländer och i Europa, vilket var gynnsamt för fondens utveckling. Men sett till enskilda aktier bidrog innehav i amerikanska järnvägsbolag, som Burlington, också till uppgången. Jämförelseindex: +8,2 % (MSCI World Index) Global Value Fund +6,0 % framtidsutsikter. Har global inriktning. I början av året bidrog innehaven i Asien till utvecklingen och särskilt sektorerna Industri och Finans. Under andra kvartalet gick det bättre för innehaven i Nordamerika, till exempel innehav i Eastman Kodak och Alltel. Förvaltare: J. Chen, P. Danes, T. S. Olsen, G. J. Powers Selekta Tillväxtbolagsfond +15,3 % Placerar i ett koncentrerat urval av tillväxtbolag globalt. Huvuddelen av placeringarna sker i Europa och USA. Utvecklingen för tillväxtbolag har varit stark. Fonden hade en gynnsam fördelning mellan olika regioner, där särskilt tillväxtmarknaderna gick starkt. Men även innehav i Europa och Nordamerika utvecklades väl. Jämförelseindex: +9,5 % (MSCI World Growth) Spektra +11,0 % Placerar i aktier över hela världen men med tyngdpunkt på den svenska aktiemarknaden. Utvecklingen har varit positiv på de flesta geografiska marknader med mycket små skillnader mellan de största regionala aktiemarknaderna. Aktier som bidrog till den positiva utvecklingen var bland andra Axis och SSAB. Förvaltare: Björn Henriksson Jämförelseindex: + 8,5 % (55% MSCI World excl. Sweden, 45% SIX Gen. Index) Stabila Aktier -1,3 % Placerar i bolag världen över som historiskt sett haft stabil vinst- och kursutveckling jämfört med marknaden generellt. Fonden lanserades på den svenska marknaden i april. Stabila aktier, som i vissa lägen är mer känsliga för ränteutvecklingen än andra aktier, utvecklades sämre än marknaden generellt i det ränteläge som rått. Förvaltare: Claus Vorm

4 Stratega ,8 % Placerar i ett urval av Nordeas fonder. Inriktningen är global, viss tonvikt på Sverige. mest till avkastningen. Bäst utvecklades innehavet i Asian Fund. Även Selekta Sverige och Institutionella Aktiefonden Europa noterade starka kursuppgångar. Jämförelseindex: +8,4 % (80% MSCI World, 20% SIX Portfolio Index) Tillväxtbolagsfonden +12,4 % Placerar i tillväxtbolag globalt. Huvuddelen av placeringarna sker i Europa och USA. Utvecklingen för tillväxtbolag har varit stark. Fonden hade en gynnsam fördelning mellan olika regioner, där särskilt tillväxtmarknaderna gick starkt. Men även innehav i Europa och Nordamerika utvecklades väl. Jämförelseindex: +9,5 % (MSCI World Growth) Etiskt Urval +12,7% +12,% Placerar på den svenska aktiemarknaden. Fonden omfattas av etiska kriterier. Har generellt haft en hög exponering i bolag där efterfrågan hos slutkunderna är speciellt stark, t ex Retail and Brands, SSAB och Orc Software. Flera innehav i små och medelstora bolag har påverkat fonden positivt, däribland Millicom, Trelleborg och Nibe Förvaltare: Patric Naeslund Jämförelseindex: +13,5 % (SIX 60 Index Cap) Selekta Sverige +12,6 % Placerar i ett koncentrerat urval av svenska aktier. Möjlighet finns att placera upp till 25 procent i enskilda bolag. Har generellt haft en hög exponering i bolag där efterfrågan hos slutkunderna är speciellt stark, t ex Retail and Brands, Orc Software och Alfa Laval. Fonden gynnades av ett stort innehav i SSAB. Innehav i små och medelstora bolag har påverkat positivt, t ex Millicom, Trelleborg och Husqvarna. Förvaltare: Patric Naeslund Jämförelseindex: +8,1 % (SIX 60 Index PI) Sverigefonden +12,5 % Placerar på den svenska aktiemarknaden. Huvudsakligen i storföretag med internationell inriktning. Starka vinster i kombination med höga marginaler gjorde att sektorerna Industri och Konsument sällanköp var de enskilt största bidragsgivarna till fondens goda avkastning i absoluta termer. Aktierna i Axis, som tillverkar digitala nätverkskameror, bidrog mest till fondens avkastning relativt jämförelseindex. Förvaltare: Björn Henriksson Jämförelseindex: +8,5 % (SIX Portfolio Index) Sweden Fund +11,3 % Placerar på den svenska aktiemarknaden. Huvudsakligen i storföretag med internationell inriktning. Starka vinster i kombination med höga marginaler gjorde att sektorerna Industri och Konsument sällanköp var de enskilt största bidragsgivarna till fondens goda avkastning i absoluta termer. Aktierna i Axis, som tillverkar digitala nätverkskameror, bidrog mest till fondens avkastning relativt jämförelseindex. Förvaltare: Björn Henriksson Jämförelseindex: +8,5 % (SIX Portfolio Index) Avanti +22,4 % Placerar på aktiemarknaderna i Norden, uteslutande i tillväxtföretag. Kan även placera i ännu inte börsnoterade företag. Den goda världskonjunkturen gynnar de exportberoende nordiska länderna. Innehav i bolag som SKF, Nokia Tyres, A.P. Möller-Maersk har påverkat fondens utveckling positivt. Nordenfonden +20,8 % Placerar i börsnoterade företag i Norden. Ländernas andel varierar beroende på marknadsläget. Tyngdpunkt på svenska aktier. Den goda världskonjunkturen gynnar de exportberoende nordiska länderna. Innehav i bolag som SKF, Nokian Tyres, A.P. Möller-Maersk har påverkat fondens utveckling positivt. Småbolagsfond Norden +9,9 % Placerar i aktier i nordiska små och medelstora företag noterade på börserna i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vinstutvecklingen var stark för många nordiska småbolag. T ex det norska mediabolaget Schibsted, där fonden hade ett stort innehav, steg med 25 procent. Förvaltare: Tommi Saukkoriipi Jämförselseindex: +17,8 % (VINX Benchmark Cap EUR) Förvaltare: Tommi Saukkoriipi Jämförelseindex: +18,0 % (VINX Benchmark Cap SEK) Förvaltare: Mats Andersson Jämförelseindex: +11,2 % (Carnegie Nordic Small Cap Index) Euroland +15,6 % Placerar främst på aktiemarknaderna i Tyskland, Frankrike, Nederländerna och Italien. Europabörserna utvecklades bra, trots stora svängningar. Särskilt den tyska börsen stärktes. Goda aktieval, t ex Adidas och Nokia, påverkade fonden positivt. Fondens mindre andel aktier i konjunkturkänsliga bolag, var negativt för utvecklingen. Jämförelseindex: +12,7 % (MSCI EMU Region) Europafonden +12,5% Placerar på aktiemarknaderna i Europa. Främst i större företag med stark marknadsposition och attraktiv värdering. Europabörserna utvecklades bra, trots stora svängningar. Särskilt den tyska börsen stärktes. Goda aktieval, t ex Vestas och Nokia, påverkade fonden positivt. Fondens mindre andel aktier i konjunkturkänsliga bolag, var negativt för utvecklingen. Jämförelseindex: +10,7 % (MSCI Europe) I TOPP HITTILLS I ÅR Nya Tillväxtmarknader +24,9 % Fjärran Östernfonden +24,3 % Asian Fund +24,0 % Far Eastern Value Fund +23,0 % Avanti +22,4 % Latinamerikafonden +21,9 % Nordenfonden +20,8 % Selekta Europa +16,9 % European Mid Cap Fund +16,0 % Euroland +15,6 % European Mid Cap Fund +16,0 % Placerar på aktiemarknaderna i Europa i medelstora företag. Europabörserna utvecklades bra, trots stora svängningar. Särskilt den tyska börsen stärktes. Fonden gynnades av en stor exponering mot just Tyskland. Även innehav i enskilda aktier i andra länder bidrog starkt, t ex Vestas, och solkraftbolaget Wacker, samt bankerna National Bank of Greece och Banco Espirito Santo. European Value Fund +8,1 % framtidsutsikter. Har europeisk inriktning. Fonden är stängd för nyinsättning. Under första kvartalet påverkades fonden positivt av innehav i sektorerna Industri och Hälsovård, medan det var fortsatt sektor Industri och Finans som påverkade positivt under andra kvartalet. Selekta Europa +16,9% Placerar i ett koncentrerat urval av europeiska aktier med tyngdpunkten på Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Schweiz. Europabörserna utvecklades bra, trots stora svängningar. Särskilt den tyska börsen stärktes. Fondens större andel aktier i konjunkturkänsliga bolag var positivt för utvecklingen. Goda aktieval, t ex Renewable Energy, påverkade också fonden positivt. Förvaltare: Magnus Larsson Jämförelseindex: +9,7 % (Dow Jones Midcap) Förvaltare: Tom Stubbe Olsen Förvaltare: Charlotte Winther Jämförelseindex: +10,7 % (MSCI Europe)

5 Nordamerikafonden +7,4 % Placerar i nordamerikanska aktier. Merparten är noterade i USA, en mindre del återfinns i Kanada och Mexiko. De amerikanska börserna steg, men svängningarna var stora som en följd av oro för utvecklingen på bolånemarknaden. Högre andel inom sektor Energi var positivt för fondens utveckling. Enskilda aktier som bidrog var järnvägsbolaget Burlington och IT-bolaget Corning. Jämförelseindex: +6,2 % (Standard & Poor s 500) North American Value Fund +5,5 % framtidsutsikter. Nordamerikansk inriktning. Fonden hade ett skakigt första kvartal, men under andra kvartalet redovisade alla sektorer i portföljen ett positivt resultat. Enskilda aktier som bidrog positivt var MGM Mirage, Eastman Kodak och Alltel Corp. Förvaltare: Gregg J. Powers Selekta Nordamerika +7,2 % Placerar i nordamerikanska aktier, men innehav i kanadensiska och mexikanska aktier kan också förekomma. De amerikanska börserna steg, men svängningarna var stora som en följd av oro för utvecklingen på bolånemarknaden. Högre andel inom sektor Energi var positivt för fondens utveckling. Enskilda aktier som bidrog var järnvägsbolaget Burlington och IT-bolaget Corning. Jämförelseindex: +6,2 % (Standard & Poor s 500) US Fund +6,8 % Placerar i nordamerikanska aktier. Merparten är noterade i USA, en mindre del återfinns i Kanada och Mexiko. De amerikanska börserna steg, men svängningarna var stora som en följd av oro för utvecklingen på bolånemarknaden. Högre andel inom sektor Energi var positivt för fondens utveckling. Enskilda aktier som bidrog var järnvägsbolaget Burlington och IT-bolaget Corning. Jämförelseindex: +6,2 % (Standard & Poor s 500) Asian Fund +24,0 % Placerar i Asien, främst i företag som bedöms ha god långsiktig vinstutveckling i länder där den ekonomiska tillväxten bedöms vara hög. Stark fortsatt utveckling för börserna i Asien. Hög tillväxt drev på kurserna. Stor exponering mot kinesiska industri- och konsumentvarusektorer bidrog mest positivt till fondens utveckling, t ex Dongfang Electrical Machinery, som steg med över 100 procent. Förvaltare: Lars Romer Sørensen Jfr.index: +15,9 % (MSCI Far East Free excl. Japan) Far Eastern Value Fund +23,0 % framtidsutsikter. Placerar i Fjärran Östern. Alla placeringar, både i olika länder och i olika sektorer, bidrog till fondens starka utveckling. De som utmärkte sig mest var Korea och Thailand, båda stora portföljinnehav. Även Kina, Hongkong och Taiwan drog upp resultatet markant. Förvaltare: Jacqueline Chen Fjärran Östernfonden +24,3 % Placerar på de asiatiska aktiemarknaderna, exklusive Japan. Stark fortsatt utveckling för börserna i Asien. Hög tillväxt drev på kurserna. Stor exponering mot kinesiska industri- och konsumentvarusektorer bidrog mest positivt till fondens utveckling, t ex Dongfang Electrical Machinery, som steg med över 100 procent. Förvaltare: Lars Romer Sørensen Jfr.index: +15,9 % (MSCI Far East Free excl. Japan) Japanese Value Fund -8,6 % framtidsutsikter. Japansk inriktning. Den japanska börsen har gått framåt, men kurserna har bland annat påverkats negativt av att yenen har försvagats. Den största negativa bidragsgivaren var Ryobi, trots att de redovisade bra resultat. Förvaltare: Paul Danes Latinamerikafonden +21,9 % Placerar i aktier i framför allt Brasilien, Mexiko och Chile. Ger god spridning mellan länder, sektorer och valutor inom regionen. Särskilt aktiemarknaderna i Brasilien och Chile har haft ett starkt första halvår tack vare hög efterfrågan inom framför allt sektor Råvaror. Fondens innehav i Brasilien påverkade positivt. Jämförelseindex: +25,6 % (MSCI Latin America Free) Globala Tillväxtmarknader +15,1 % Placerar i aktier som huvudsakligen är noterade i Asien, Latinamerika, Östeuropa eller Afrika. Lanserades i februari. En gynnsam fördelning mellan olika regioner bidrog positivt till fondens utveckling. Stor exponering mot kinesiska industri- och konsumentvarusektorer var positivt. Även innehaven i Brasilien utvecklades starkt. Jfr.index: +11,6 % (MSCI Emerg. Market Equities Free) Japanfonden +3,1 % Placerar på den japanska aktiemarknaden. Den japanska börsen har gått framåt, men kurserna har påverkats negativt av bl a att yenen har försvagats. Aktievalen bidrog positivt till fondens utveckling, t ex innehav i Japan Steel Works och Nintendo bidrog positivt. Innehav i sektor Finans drog däremot ner utvecklingen. Jämförelseindex: +2,4 % (MSCI Japan) Nya Tillväxtmarknader +24,9 % Placerar på tillväxtmarknader i länder eller angränsande länder till Europa och Mellanöstern, främst Turkiet, Israel och Rumänien. Framför allt innehaven i Turkiet bidrog till fondens goda utveckling. Men även börserna i Israel, Rumänien och Egypten utvecklades bättre än marknaden i stort, vilket var positivt för fondens utveckling. Förvaltare: Nuri Göncü Indienfonden +12,9 % Placerar i indiska företag eller i företag som har en betydande del av sin verksamhet riktad mot den indiska marknaden. Den höga tillväxten drev på utvecklingen på aktiemarknaden. Innehav i infrastrukturföretag som Larsen & Toubro, Siemens och ABB påverkade positivt. Utvecklingen mot index drogs ner av att fonden hade en mindre andel i energibolaget Reliance Industries. Förvaltare: Lars Hemmingsen Jämförelseindex: +16,2 % (MSCI India) Kinafonden +13,9 % Placerar i aktier i kinesiska företag och företag som har övervägande del av sin verksamhet mot den kinesiska marknaden. Den starka tillväxten i Kina fortsatte och de inhemska börserna satte nya rekord. De flesta av fondens innehav handlas via börserna i Hongkong och Taiwan. Innehavet i t ex Dongfang Electrical Machinery steg med över 100 procent. Förvaltare: Lars Hemmingsen Jämförelseindex: +12,3 % (MSCI Golden Dragon) Rysslandsfonden +3,0 % Placerar huvudsakligen på den ryska aktiemarknaden och då främst i storföretag med internationell inriktning. Den ryska börsen backade under det första halvåret Utvecklingen drogs ner av en svag utveckling för den ryska oljesektorn, trots stigande oljepris. Fondens största innehav är Gazprom, som är Rysslands största företag och störst i världen på utvinning av naturgas. Förvaltare: Lars Hemmingsen Jämförelseindex: -1,1 % (RTS Index)

6 Östeuropafonden +9,6 % Placerar på de östeuropeiska aktiemarknaderna. Övervägande del placeras i Polen, Tjeckien, Ungern och Ryssland. Central- och östeuropeiska aktier steg under första halvåret 2007, men den viktiga ryska marknaden backade. Fondens största innehav är Gazprom, som är Rysslands största företag och störst i världen på utvinning av naturgas. Jfr.index: +7,8 % (MSCI Eastern Europe Portfolio Index) Foresta +11,2 % Placerar i aktier inom skogsindustrin globalt och i företag med anknytning till branschen. De europeiska skogsbolagen upplevde motgångar i form av en svagare dollar. Men fonden hade en bra utveckling, bl a genom innehav i österrikiska Mayr-Melnhof, finska Jaakko Pöyry och braslilianska Votorantim. Förvaltare: Jarmo Nieminen Jämförelseindex: +10,1 % (Dow Jones Total Market Forest Products & Paper) Global Biotech +3,1 % Placerar i aktier i bioteknik-, läkemedels- och medicintekniska företag. Fokus på bioteknik. Aktierna inom sektor Hälsovård och då särskilt bioteknikföretagen har haft en sämre utveckling än aktiemarknaden i stort. Lyckade aktieval, t ex Medimmune och Novo Nordisk bidrog positivt till utvecklingen. Förvaltare: Tim Jaksland Jämförelseindex: +0,8 % (75% Dow Jones Total Market Biotech, 25% MSCI Health and Personal Care) Global Mobility +10,6 % Placerar i aktier i företag verksamma inom mobil- och trådlös kommunikation. Starka bolagsrapporter drev på kursutvecklingen för aktier inom telekommunikation. Nu sker t ex en kraftig försäljningsökning på tillväxtmarknaderna genom lanseringen av extremt billiga mobiltelefoner. Fondens innehav i Nokia påverkade utvecklingen positivt. Förvaltare: Michal Danielewicz RÄNTEFONDER IT-fonden +8,5 % Placerar i aktier i internationella telekommunikations-, IT-, media-, och underhållningsföretag. Tyngdpunkt på USA. Starka bolagsrapporter drev på kursutvecklingen inom IT-sektorn. Sett till enskilda innehav var det Nokia och AU Optronics som bidrog mest till fondens positiva utveckling. Aktieval bland t ex IT-tjänsteföretag drog dock ner resultatet jämfört med index. Förvaltare: Michal Danielewicz Jämförelseindex: +9,9 % (MSCI IT and Telecom) Medica Life Science +0,8% Placerar huvudsakligen i aktier i ledande läkemedels- och medicintekniska företag samt i andra nära relaterade branscher. Aktierna inom sektor Hälsovård har generellt utvecklats sämre än börsen i stort under det första halvåret. Den större andelen bioteknikaktier drog ner resultatet jämfört med index. Förvaltare: Tim Jaksland Jfr.index: +3,0 % (MSCI Health and Personal Care) Aktivera Ränta +1,2 % Placerar i ett urval av Nordeas räntefonder. Kan även placera upp till 25 procent i räntefonder som investerar i obligationer med betydligt bättre ränta, men till något högre risk. Under maj ökades de korta placeringarna med ett par procent, men även i Obligationsinvest med 0,5 procent och tillväxtmarknader med en knapp procent. Under juni har allokeringen varit oförändrad och ränterisken legat på ca 1 år. Förvaltare: Rolf Ohlson International Bond Fund -0,9 % Placerar enbart i utländska räntebärande värdepapper, främst i USA och Västeuropa. Trenden med högre räntor har fortsatt 2007 och räntorna klättrade uppåt på de flesta stora marknaderna, vilket har lett till att fonden har haft svårt att hävda sig. Förvaltare: Michael Thygesen Jämförelseindex: -0,3 % (JP Morgan Global Government Bond) Obligationsfonden -1,7 % Lång räntefond som placerar i svenska räntebärande värdepapper utgivna av t ex staten, kommuner och landsting. Mot bakgrund av det stigande ränteläget har räntefonder med lång placeringshorisont haft svårt att hävda sig. Förvaltare: Anders Eriksson Jämförelseindex: -1,2 % (OMRX T-Bond) Obligationsinvest -1,7 % Lång räntefond som placerar i svenska räntebärande värdepapper utgivna av t ex staten, kommuner och landsting. Mot bakgrund av det stigande ränteläget har räntefonder med lång placeringshorisont haft svårt att hävda sig. Förvaltare: Anders Eriksson Jämförelseindex: -1,2 % (OMRX T-Bond) Sekura +1,3% Kort räntefond som placerar i svenska räntebärande värdepapper, till exempel statsskuldväxlar och statsobligationer. Under det första halvåret har Riksbanken höjt styrräntan två gånger, från 3,0 till 3,5 procent. I maj ökades risken i fonden genom att sälja obligationer med förfall hösten 2007 och köpa obligationer med förfall under 2008, eftersom dessa nu ser mer attraktiva ut efter den senaste tidens ränteuppgång. Förvaltare: Anette Eineljung Jämförelseindex: +1,6 % (Stockholmsbörsens Statsskuldväxelindex 90 dagar) Realräntefonden -2,8 % Placerar i realobligationer utgivna av svenska staten, men kan även placera i realobligationer utgivna av företag. Mot bakgrund av det stigande ränteläget har räntefonder med lång placeringshorisont haft svårt att hävda sig. Förvaltare: Anders Eriksson Jämförelseindex: -2,3 % (OMRX Realindex) Räntefonden +1,3 % Kort räntefond som placerar i svenska räntebärande värdepapper, till exempel statsskuldväxlar och statsobligationer. Under det första halvåret har Riksbanken höjt styrräntan två gånger från, 3,0 till 3,5 procent. I maj ökades risken i fonden genom att sälja obligationer med förfall hösten 2007 och köpa obligationer med förfall under 2008, eftersom dessa nu ser mer attraktiva ut efter den senaste tidens ränteuppgång. Förvaltare: Anette Eineljung Jämförelseindex: +1,6 % (OMRX T-Bill)

7 BLANDFONDER Futura +5,4 % Placerar i aktier och räntebärande värdepapper i Sverige och utlandet. Starka aktiemarknader och en bra fördelning mellan aktier och räntebärande placeringar bidrog positivt till fondens utveckling. Även den regionala fördelningen var lyckosam. Ränteportföljens bidrag var däremot något negativt. Jämförelseindex: +4,3 % (27,5% MSCI World excl. Sweden, 22,5% SIX General Index, 16,7% JP Morgan Global Government Bond, 14,3% OMRX T-Bond, 19% OMRX T-Bill) Garanti +0,5 % Placeringar görs både på aktiemarknaden och på räntemarknaden. I fonden säkras vinsten steg för steg. Aktuell garantinivå: 100 kr Under första halvåret ökades andelen i Stabila Aktier samtidigt som andelen i den långa räntefonden Obligationsinvest minskades, i enlighet med aktuell marknadssyn och riskhanteringsprocess. Förvaltare: Kaj Forsström Stabil +0,9 % Placerar globalt på både aktie- och räntemarknaderna. Fördelning mellan aktier och räntebärande placeringar bestäms inte utifrån ett förutbestämt index. Stabila aktier hade en sämre utveckling under perioden, men placeringar i räntebärande instrument kunde i viss mån väga upp detta. Innehaven i United Technologies Corporation och General Electric ökades under perioden. Förvaltare: Claus Vorm Stratega 10 +0,9 % Placerar i ett urval av Nordeas fonder. Cirka 10 procent av fondförmögenheten placeras i aktiefonder. mest till avkastningen i aktiefondsportföljen. De långa räntorna steg, vilket var negativt för obligationsfonder. Förvaltare: Maria Hultkvist Jämförelseindex: +1,0 % (8% MSCI World, 2% SIX Portfolio Index, 45% OMRX T-Bond, 45% OMRX T-Bill) Stratega 30 +2,4 % Placerar i ett urval av Nordeas fonder. Cirka 30 procent av fondförmögenheten placeras i aktiefonder. mest till avkastningen. Bäst utvecklades innehavet i Asian Fund. En högre andel aktiefonder på bekostnad av obligations- och korträntefonder var en lyckosam strategi. Förvaltare: Maria Hultkvist Jämförelseindex: +2,2 % (24% MSCI World, 6% SIX Portfolio Index, 50% OMRX T-Bond, 20% OMRX T-Bill) Stratega 50 +4,7 % Placerar i ett urval av Nordeas fonder. Cirka 50 procent av fondförmögenheten placeras i aktiefonder. mest till avkastningen. Bäst utvecklades innehavet i Asian Fund. En högre andel aktiefonder på bekostnad av obligations- och korträntefonder var en lyckosam strategi. Jämförelseindex: +4,0 % (40% MSCI World, 10% SIX Portfolio Index, 35% OMRX T-Bond, 15% OMRX T-Bill) Stratega 70 +6,9 % Placerar i ett urval av Nordeas fonder. Cirka 70 procent av fondförmögenheten placeras i aktiefonder. mest till avkastningen. Bäst utvecklades innehavet i Asian Fund. En högre andel aktiefonder på bekostnad av obligations- och korträntefonder var en lyckosam strategi. Jämförelseindex: +5,5 % (56% MSCI World, 14% SIX Portfolio Index, 10% OMRX Realindex, 15% OMRX-Tbond, 5% OMRX T-Bill) FONDER SOM SÅLT BÄST De vill säga fonder med högst nettoinflöde hittills i år (juni 2007). Aktivera Ränta Stabil All Hedge Fund Nordic Equity Hedge Fund Nya Tillväxtmarknader Obligationsfonden Etiskt Urval Avanti Garanti European Mid Cap Fund HEDGEFONDER All Hedge Fund +2,5 % Placerar i hedgefonder med olika strategier. Alla hedgefondsstrategier som ingår i fonden bidrog till fondens positiva utveckling. Förvaltare: Roger Lindroos European Equity Hedge Fund +0,3 % Placeringarna görs huvudsakligen i europeiska aktier och derivat. Hedgefonden har flexibla placeringsmöjligheter. Fonden har inte utvecklats tillfredsställande under det första halvåret, främst till följd av problem att hitta vinstgivande blankningar. När det gäller långa innehav har bolag inom sektorerna Råvaror, Industri och El, vatten och gas bidragit positivt till avkastningen. Nordic Equity Hedge Fund +3,8 % Placeringarna görs huvudsakligen i nordiska aktier och derivat. Hedgefonden har flexibla placeringsmöjligheter. Fonden har under första halvåret 2007 i snitt varit positivt nettoinvesterad, vilket avspeglar en positiv grundsyn på börsutvecklingen. Den enskilda aktie som bidrog mest till avkastningen var den långa positionen i Tricorona, en aktie som steg med 46 procent. Förvaltare: Mats Hellstöm Tröskelränta: STIBOR 30 Förvaltare: Per Martinelle Tröskelränta: STIBOR 30

8 GENERATIONSFONDER INOM PPM Premiepensionsfond ,3 % Fram till 2001 placerade fonden enbart i aktier. Aktieandelen minskas nu gradvis för att stanna på cirka 20 procent. Att fonden utvecklades bättre än sitt jämförelseindex beror i huvudsak på att andelen aktier varit högre än jämförelseindex. Ränteportföljens bidrag var däremot något negativt. Jämförelseindex: +3,5 % (40% MSCI World excl. Sweden, 10% SIX General Index, 50% OMRX T-Bond) Premiepensionsfond ,7 % Fram till 2007 placerade fonden enbart i aktier. Aktieandelen minskas nu gradvis under 10 år för att stanna på cirka 20 procent. FLER FONDER INOM PPM För dig som är mer aktiv i ditt PPMsparande och gärna sätter ihop en egen portfölj, finns fler av Nordeas fonder att välja på. Exempelvis kan du spara i Småbolagsfond Norden, Fjärran Östernfonden, Europafonden och Sverigefonden. Läs mer på nordea.se/pension Premiepensionsfond ,7 % Premiepensionsfond ,7 % Premiepensionsfond ,7 % Fram till 2012 placerar fonden enbart i aktier. 10 år för att stanna på ca 20 procent. Fram till 2017 placerar fonden enbart i aktier. Fram till 2022 placerar fonden enbart i aktier. Premiepensionsfond ,7 % Premiepensionsfond ,7 % Premiepensionsfond ,7 % Fram till 2027 placerar fonden enbart i aktier. Fram till 2032 placerar fonden enbart i aktier. Fram till 2037 placerar fonden enbart i aktier. (80% MSCI World excl. Sweden, 20% SIX Premiepensionsfond ,7 % Fram till 2042 placerar fonden enbart i aktier. Den 1juli 2007 bytte Premiepensionsfond jämförelseindex till: 35 % MSCI World excl Sweden, 9 % SIX General Index, 56 % OMRX T-Bond Premiepensionsfond ,5 % Fram till 2047 placerar fonden enbart i aktier. Den 1 juli 2007 bytte Premiepensionsfond jämförelseindex till: 72 % MSCI World excl Sweden, 18 % SIX General Index, 10 % OMRX T-Bond Denna broschyr beskriver kortfattat fondernas utveckling första halvåret Notera att innehållet inte utgör någon officiell halvårsberättelse. För utförlig information kring fonderna första halvåret 2007 hänvisas till Fondmagasinet. För mer allmän information om fonderna, som t ex placeringsinriktning, förvaltningsavgift och risknivå, hänvisas till respektive fonds Faktablad och Informationsbroschyr. Fondmagasinet, Faktablad och Informationsbroschyrer finns på Nordeas bankkontor samt på Corporate Express Omslagsbild: Ewa Ahlin/Johnir kapitalet. Faktablad, informationsbroschyr (som består av delarna Fakta om fondsparande

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

Månadens marknadssyn med fondrekommendationer jan 08

Månadens marknadssyn med fondrekommendationer jan 08 Månadens marknadssyn med fondrekommendationer jan 08 FÖR DIG SOM ÄR EN AKTIV PLACERARE OCH KONTINUERLIGT SER ÖVER DIN PORTFÖLJ Taktisk syn på ti llgångar för jan uar i månad 1 10 0 - Aktier +/-0 Obligationer

Läs mer

Månadens marknadssyn med fondrekommendationer nov 07

Månadens marknadssyn med fondrekommendationer nov 07 Månadens marknadssyn med fondrekommendationer nov 07 FÖR DIG SOM ÄR EN AKTIV PLACERARE OCH KONTINUERLIGT SER ÖVER DIN PORTFÖLJ Taktisk syn på ti llgångar för nove m b e r månad 1 10 0 Aktier + Obligationer

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

Granskade förvaltare och fonder

Granskade förvaltare och fonder Granskade förvaltare och fonder Alecta Första AP-fonden Andra AP-fonden Tredje AP-fonden Fjärde AP-fonden Sjunde AP-fonden AMF Fonder AB Danske Bank Folksam Folksam LO Fond Alectas innehavslista Första

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Månadsbrev december 2014

Månadsbrev december 2014 Månadsbrev december 2014 GOTT NYTT ÅR! Summerar vi 2014 kan vi konstatera att flera av våra fonder levererade fina avkastningar trots att det var oroligt runt om i världen. Rysslandskris, Ukraina, fallande

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014 Befintlig fond Ersättningsfond BlackRock Latin America Fidelity Japan Advantage Invesco Asia Infrastructure Old Mutual EmMkt Debt Old Mutual Greater China

Läs mer

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev maj 2015 Maj gav oss hopp om en fortsatt positiv börs, även om månaden började negativt med efterskalv från ett turbulent april. Greklandskrisen fortsätter att skapa en viss oro på Europabörserna.

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

Månadsbrev juni 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juni 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juni 2015 Långräntor upp- börsen ned. Fiasko i Grekland börsen ned. Spekulations bubbla i Shanghai börsen ned. Rekylen i juni sätter ljuset på några viktiga saker. Den första är hur det snabba,

Läs mer

Bank på Telefon. Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande

Bank på Telefon. Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande Öppet dygnet runt STOCKHOLM 08-21 03 20 GÖTEBORG 031-80 08 70 MALMÖ 040-23 03 88 Upprepa ett meddelande * Bryta en funktion 9# Avsluta samtalet

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17 Innehållsförteckning Folksam Aktiefond Sverige 2 Folksam Aktiefond Europa 3 Folksam Aktiefond USA 4 Folksam Förvaltningsfond 5 Folksam Obligationsfond 6 Folksam Penningmarknadsfond 7 Folksam Idrottsfond

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2015-05-07 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

noga utvalda fonder till lägre avgifter

noga utvalda fonder till lägre avgifter PP Pensions fondtorg noga utvalda fonder till lägre avgifter På vårt fondtorg får din pension och ditt sparande de bästa förutsättningarna för att kunna växa. Välkommen! 1 Så här fungerar vårt fondtorg.

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder VÄRT ATT VETA OM Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder Det kan verka svårt att välja fonder, men det finns enkla sätt att göra bra fondval. Du behöver inte vara expert för att spara i fonder och

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud!

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! I våras gjorde vi stora förändringarna i utbudet i syfte att erbjuda ett så bra fonderbjudande som möjligt. Nu tar vi nästa steg. I denna höstlansering ger vi

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Basfonden Granit Basfonden

Basfonden Granit Basfonden Basfonden Granit Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Grunden för all framgångsrik förvaltning är att sprida

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande DET VIKTIGASTE OM FONDSPARANDE 2014 Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande Mitt bästa spartips är att börja månadsspara. Vi hoppas att denna fickfolder kan bidra till ökad kunskap om fonder

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Fondförändringar Skandia Link vår 2013

Fondförändringar Skandia Link vår 2013 Fondförändringar Skandia Link vår 2013 Uppdaterad version 2013-03-13 Skandia har gjort en omfattande översyn av vilka fonder som ska ingå i det utvärderade utbudet på fondplattformen. Totalt åker 18 fonder

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Halvårsredogörelse för fonder 2015

Halvårsredogörelse för fonder 2015 Halvårsredogörelse för fonder 2015 Dynamica 80 Sverige Dynamica 90 Global Navigera Aktie Navigera Aktie 1 Navigera Aktie 2 Navigera Balans Navigera Balans 1 Navigera Balans 2 Navigera Tillväxt Navigera

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE

Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE FÖR DIG I MEDIEBRANSCHEN PP PENSIONS FONDTORG Med vårt fondtorg vill vi skapa de bästa förutsättningarna för dig

Läs mer

Private Banking. Fundamental förvaltning

Private Banking. Fundamental förvaltning Private Banking Fundamental förvaltning Våra tjänster Diskretionär Förvaltning Multi-Asset Portfolio Förvaltningen bygger på en kombination alla de viktigaste tillgångsslagen för värdeskapande och effektiv

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX November 2014

Förvaltningskommentar BLOX November 2014 Marknadsutvecklingen under november månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Aviatum 556656-5114 Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Innehåll 1 Inledning och syfte 1 1.1 Mål 1 1.2 Avgränsningar 1 1.3 Uppdatering av placeringspolicy

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX December 2014

Förvaltningskommentar BLOX December 2014 Marknadsutvecklingen under december månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm 2007-03-30 1 Agenda Kort om Aktieinvest Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Avgifter och prisjämförelse

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 10,3 procent för ODIN Norden. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Konsekvenser för pensionsspararna

Konsekvenser för pensionsspararna Konsekvenser för pensionsspararna Collectum - Upphandling av fondförsäkring för ITP 2010 Rapport 20 januari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Konsekvens av upphandlingen... 4

Läs mer

Charlottes sparkapital blir ett utbildningsverktyg. Gör rätt med kvitton Sid 30 Gå tidigt i pension Sid 32 Ge ditt barn en bra start

Charlottes sparkapital blir ett utbildningsverktyg. Gör rätt med kvitton Sid 30 Gå tidigt i pension Sid 32 Ge ditt barn en bra start Gör rätt med kvitton Sid 30 Gå tidigt i pension Sid 32 Ge ditt barn en bra start Här är bästa fonderna för barn Charlottes sparkapital blir ett utbildningsverktyg Niklas Lundberg XXXXXX 2010 Privata affärer

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Avkastning Premiepension Bas sedan starten 2004-05-24 2011-03-31

Avkastning Premiepension Bas sedan starten 2004-05-24 2011-03-31 apr-04 jul-04 okt-04 jan-05 apr-05 jul-05 okt-05 jan-06 apr-06 jul-06 okt-06 jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 Avkastning

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Marknadssyn maj...3 Fondfokuslistan... 4 Internationella

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns

Läs mer

Viktig information. Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Bästa kund

Viktig information. Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Bästa kund Februari 2008 Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA Viktig information Bästa kund Under påsken 2008 kommer Sampo Banks och Sampo Fondbolags system att integreras med Danske Banks system.

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Rapport: Ännu mer pension för pengarna. Söderberg & Partners provisionsfria upphandling pressar priserna och behåller valfriheten

Rapport: Ännu mer pension för pengarna. Söderberg & Partners provisionsfria upphandling pressar priserna och behåller valfriheten Rapport: Ännu mer pension för pengarna provisionsfria upphandling pressar priserna och behåller valfriheten ::::::::::: ÄNNU MER PENSION FÖR PENGARNA 2 Provisionsfri upphandling visar var skåpet ska stå

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2007 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Välkommen till Fondspara 2007 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Fonder är en fantastisk

Läs mer

MARKNADSINSIKT 2013-10-17

MARKNADSINSIKT 2013-10-17 MARKNADSINSIKT 2013-10-17 Revansch för tillväxtmarknader och politisk cirkus i USA. Majoriteten av aktiemarknaderna världen över steg under september. Bland de ledande börserna placerade sig Tyskland och

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014 Marknadsutvecklingen under september månad OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR / SEK Guld / SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High Yield-index) (Jefferies

Läs mer

Vart är konjunkturen på väg?

Vart är konjunkturen på väg? Peter Malmqvist Vart är konjunkturen på väg? Vinster Konjunktur Inflation och räntor Värdering Eurokrisen Bankmarginaler Börs- /konjunkturutsikter på 6-12 månader Konjunktur Konjunktur 70 65 USA: Inköpschefernas

Läs mer

SRI-rapport 31 december 2013

SRI-rapport 31 december 2013 SRI-rapport 31 december 2013 Lidköpings kommun Agenta 08-402 19 00 www.agenta.nu Bakgrund Agenta har i samarbete med GES Investment Services genomfört en etisk screening av Agenta Svenska Aktier, Agenta

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2006 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Fondspara 2006 Det är bra att spara för sin trygghet och för att förverkliga önskemål. Att spara i fonder är ett mycket bra alternativ och valfriheten

Läs mer

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,6 procent för ODIN Sverige. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter

Fondspara. råd, tips & nyheter Fondspara 2005 råd, tips & nyheter Nyheter 2005 Arv- och gåvoskatt avskaffas 1 januari 2005. Gränsen för förmögenhetsskatt för makar och sambor med gemensamma barn höjs till 3 miljoner kronor och är oförändrad

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer