Kort om Nordeas fonder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kort om Nordeas fonder"

Transkript

1 Kort om Nordeas fonder FÖRSTA HALVÅRET 2007

2 Bästa fondsparare Genom månadssparande kan du jämna ut effekterna av marknadens svängningar. Jag får ofta frågan vad man bör tänka på som fondsparare. Jag brukar svara med två motfrågor: Hur länge tänker du spara och vilken risk är du beredd att ta? Problemet är att detta ibland är svåra att svara på. När det gäller spartiden tror jag att de flesta av oss sparar tills vidare, det vill säga vi har en obestämd tidshorisont. Med tiden visar det sig ofta att detta tills vidare var en ganska lång tidsperiod. Frågan om risk kan vara ännu svårare att svara på, inte minst för att risk är svårt att definiera. Det kan vara risken att förlora pengar men det kan också vara risken att få för låg avkastning. Det enkla sambandet mellan spartid, risk och avkastning är att ju längre spartid jag har, desto mer risk kan jag ta och desto högre blir min förväntade avkastning. En bra utveckling En tillbakablick på första halvåret visar att många av våra fonder har haft en bra utveckling. Det gäller främst aktie- och blandfonder som gynnats av fortsatt starka aktiemarknader. Däremot har obligationsfonderna haft det tungt på grund av stigande marknadsräntor. Vi har lanserat flera nya spännande fonder under första halvåret. I april kom fonden Stabila Aktier som letar efter företag som uppvisar stabilitet i olika avseenden, t ex med avseende på vinst- och kursutveckling. Fonden har som mål att ge samma avkastning över tiden som en global aktiefond men till lägre risk. I maj lanserades fonden Choice International Equities. Där väljer vårt förvaltarteam ut ett drömlag av globala aktiefonder och kombinerar ihop dem på ett optimalt sätt. Samtliga utvalda fonder förvaltas av andra aktörer än Nordea. I den här fonden får du tillgång till ett antal fonder där förvaltarna tar ut svängarna ordentligt och som i vissa fall är stängda för privatpersoner. Mer än fyra års uppgång Med fyra och ett halvt års börsuppgång bakom oss kan det vara klokt att se framåt med viss ödmjukhet. Även om det mesta fortfarande ser bra ut ökar risken för bakslag ju högre börsen stiger. Genom att månadsspara i fonder kan du jämna ut effekterna av marknadens svängningar på ditt sparande. Och apropå frågorna inledningsvis: Att månadsspara är ju också ett utmärkt sätt att börja spara tills vidare. Det räcker med 100 kronor i månaden. Men glöm inte bort att tänka på vilken risk du är villig att ta. Vill du diskutera risk och andra sparandefrågor vänder du dig med fördel till ditt Nordea-kontor och bokar tid med en av våra rådgivare. Erik Feldt Verkställande direktör Februari Globala Tillväxtmarknader En aktiefond som placerar på flera globala tillväxtmarknader, exempelvis Latinamerika, Asien, Östeuropa och Afrika. Ett enkelt sätt att få tillgång till flera tillväxtmarknader. April Stabila Aktier Aktiefond som placerar i stabila aktier över hela världen. Urvalet sker genom Nordeas nya metod för aktieurval. Fondnyheter våren 2007 Februari Nya Tillväxtmarknader Aktiefond som främst placerar på tillväxtmarknader i länder eller angränsande länder till Europa och Mellanöstern. April Etiskt Urval Aktiefond som placerar på den svenska aktiemarknaden och beaktar etiska kriterier. Maj Choice International Equities Global fond-i-fond som placerar i externt förvaltade fonder. Urvalet görs bland fonder och förvaltare som i sin förvaltning genom åren överavkastat gentemot sina jämförelseindex.

3 Fonderna i korthet FÖRSTA HALVÅRET 2007 Ytterligare ett halvår med stigande börser. Så kan man kort sammanfatta det första halvåret Särskilt bra har börserna i Asien gått. Även Stockholmsbörsen och övriga nordiska börser har haft ett starkt halvår. Men svängningarna har periodvis varit stora. Vid månadsskiftet februari/mars kom till exempel en snabb och kraftig nedgång. Då var det oro på den inhemska kinesiska aktiemarknaden i kombination med oro för delar av den amerikanska kreditmarknaden som utlöste fallen. När det gäller ränteutvecklingen har inflationsbekämpning stått i fokus och flera centralbanker har indikerat att man kommer att fortsätta höja sina styrräntor tills dess inflationen är under kontroll. Den svenska Riksbanken har höjt styrräntan vid två tillfällen, från 3,0 till 3,5 procent. AKTIEFONDER Allemansfond Alfa +11,5 % Placerar huvudsakligen på den svenska aktiemarknaden men även till viss del i utländska aktier. Placeringar i den svenska industrisektorn, till exempel i Sandvik, Atlas Copco, SKF, ABB och Alfa Laval bidrog positivt till fondens utveckling. Även innehav i Hennes & Mauritz, SSAB och spelbolaget Unibet utvecklades väl. Allemansfond Beta +10,9 % Placerar huvudsakligen i svenska aktier men även till viss del i utländska aktier. Viss betoning på tillväxtbolag. Placeringar i den svenska industrisektorn, till exempel i Sandvik, Atlas Copco, SKF, ABB och Alfa Laval bidrog positivt till fondens utveckling. Även innehav i Hennes & Mauritz, SSAB och spelbolaget Unibet utvecklades väl. Allemansfond Olympia +11,4 % Placerar huvudsakligen i svenska aktier men även till viss del i utländska aktier. Utdelning till Sveriges Olympiska Kommitté. Placeringar i den svenska industrisektorn, till exempel i Sandvik, Atlas Copco, SKF, ABB och Alfa Laval bidrog positivt till fondens utveckling. Även innehav i Hennes & Mauritz, SSAB och spelbolaget Unibet utvecklades väl. Förvaltare: Anna Jakobson Jämförelseindex: + 8,5 % (75 % SIX Portfolio Index 25 % MSCI World excl Sweden) Förvaltare: Anna Jakobson Jämförelseindex: + 8,5 % (75 % SIX Portfolio Index 25 % MSCI World excl Sweden) Förvaltare: Anna Jakobson Jämförelseindex: + 8,5 % (75 % SIX Portfolio Index 25 % MSCI World excl Sweden) Choice International Equities +1,0 % Placerar i externt förvaltade globalfonder. Fonden lanserades i maj och placerar i externt förvaltade globala aktiefonder. Är för närvarande investerad i 11 underliggande fonder, t ex Skagen Global, Gartmore Global Focus, Keppler Global Advantage Major Markets och Neptune Global Equities. Förvaltare: Jonas Anderson Jämförelseindex: -0,1 % (MSCI World Index) Globalfonden +9,8 % Placerar i aktier över hela världen med tyngdpunkt på den amerikanska aktiemarknaden. En större andel av fonden är placerad i tillväxtländer och i Europa, vilket var gynnsamt för fondens utveckling. Men sett till enskilda aktier bidrog innehav i amerikanska järnvägsbolag, som Burlington, också till uppgången. Jämförelseindex: +8,2 % (MSCI World Index) Global Value Fund +6,0 % framtidsutsikter. Har global inriktning. I början av året bidrog innehaven i Asien till utvecklingen och särskilt sektorerna Industri och Finans. Under andra kvartalet gick det bättre för innehaven i Nordamerika, till exempel innehav i Eastman Kodak och Alltel. Förvaltare: J. Chen, P. Danes, T. S. Olsen, G. J. Powers Selekta Tillväxtbolagsfond +15,3 % Placerar i ett koncentrerat urval av tillväxtbolag globalt. Huvuddelen av placeringarna sker i Europa och USA. Utvecklingen för tillväxtbolag har varit stark. Fonden hade en gynnsam fördelning mellan olika regioner, där särskilt tillväxtmarknaderna gick starkt. Men även innehav i Europa och Nordamerika utvecklades väl. Jämförelseindex: +9,5 % (MSCI World Growth) Spektra +11,0 % Placerar i aktier över hela världen men med tyngdpunkt på den svenska aktiemarknaden. Utvecklingen har varit positiv på de flesta geografiska marknader med mycket små skillnader mellan de största regionala aktiemarknaderna. Aktier som bidrog till den positiva utvecklingen var bland andra Axis och SSAB. Förvaltare: Björn Henriksson Jämförelseindex: + 8,5 % (55% MSCI World excl. Sweden, 45% SIX Gen. Index) Stabila Aktier -1,3 % Placerar i bolag världen över som historiskt sett haft stabil vinst- och kursutveckling jämfört med marknaden generellt. Fonden lanserades på den svenska marknaden i april. Stabila aktier, som i vissa lägen är mer känsliga för ränteutvecklingen än andra aktier, utvecklades sämre än marknaden generellt i det ränteläge som rått. Förvaltare: Claus Vorm

4 Stratega ,8 % Placerar i ett urval av Nordeas fonder. Inriktningen är global, viss tonvikt på Sverige. mest till avkastningen. Bäst utvecklades innehavet i Asian Fund. Även Selekta Sverige och Institutionella Aktiefonden Europa noterade starka kursuppgångar. Jämförelseindex: +8,4 % (80% MSCI World, 20% SIX Portfolio Index) Tillväxtbolagsfonden +12,4 % Placerar i tillväxtbolag globalt. Huvuddelen av placeringarna sker i Europa och USA. Utvecklingen för tillväxtbolag har varit stark. Fonden hade en gynnsam fördelning mellan olika regioner, där särskilt tillväxtmarknaderna gick starkt. Men även innehav i Europa och Nordamerika utvecklades väl. Jämförelseindex: +9,5 % (MSCI World Growth) Etiskt Urval +12,7% +12,% Placerar på den svenska aktiemarknaden. Fonden omfattas av etiska kriterier. Har generellt haft en hög exponering i bolag där efterfrågan hos slutkunderna är speciellt stark, t ex Retail and Brands, SSAB och Orc Software. Flera innehav i små och medelstora bolag har påverkat fonden positivt, däribland Millicom, Trelleborg och Nibe Förvaltare: Patric Naeslund Jämförelseindex: +13,5 % (SIX 60 Index Cap) Selekta Sverige +12,6 % Placerar i ett koncentrerat urval av svenska aktier. Möjlighet finns att placera upp till 25 procent i enskilda bolag. Har generellt haft en hög exponering i bolag där efterfrågan hos slutkunderna är speciellt stark, t ex Retail and Brands, Orc Software och Alfa Laval. Fonden gynnades av ett stort innehav i SSAB. Innehav i små och medelstora bolag har påverkat positivt, t ex Millicom, Trelleborg och Husqvarna. Förvaltare: Patric Naeslund Jämförelseindex: +8,1 % (SIX 60 Index PI) Sverigefonden +12,5 % Placerar på den svenska aktiemarknaden. Huvudsakligen i storföretag med internationell inriktning. Starka vinster i kombination med höga marginaler gjorde att sektorerna Industri och Konsument sällanköp var de enskilt största bidragsgivarna till fondens goda avkastning i absoluta termer. Aktierna i Axis, som tillverkar digitala nätverkskameror, bidrog mest till fondens avkastning relativt jämförelseindex. Förvaltare: Björn Henriksson Jämförelseindex: +8,5 % (SIX Portfolio Index) Sweden Fund +11,3 % Placerar på den svenska aktiemarknaden. Huvudsakligen i storföretag med internationell inriktning. Starka vinster i kombination med höga marginaler gjorde att sektorerna Industri och Konsument sällanköp var de enskilt största bidragsgivarna till fondens goda avkastning i absoluta termer. Aktierna i Axis, som tillverkar digitala nätverkskameror, bidrog mest till fondens avkastning relativt jämförelseindex. Förvaltare: Björn Henriksson Jämförelseindex: +8,5 % (SIX Portfolio Index) Avanti +22,4 % Placerar på aktiemarknaderna i Norden, uteslutande i tillväxtföretag. Kan även placera i ännu inte börsnoterade företag. Den goda världskonjunkturen gynnar de exportberoende nordiska länderna. Innehav i bolag som SKF, Nokia Tyres, A.P. Möller-Maersk har påverkat fondens utveckling positivt. Nordenfonden +20,8 % Placerar i börsnoterade företag i Norden. Ländernas andel varierar beroende på marknadsläget. Tyngdpunkt på svenska aktier. Den goda världskonjunkturen gynnar de exportberoende nordiska länderna. Innehav i bolag som SKF, Nokian Tyres, A.P. Möller-Maersk har påverkat fondens utveckling positivt. Småbolagsfond Norden +9,9 % Placerar i aktier i nordiska små och medelstora företag noterade på börserna i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vinstutvecklingen var stark för många nordiska småbolag. T ex det norska mediabolaget Schibsted, där fonden hade ett stort innehav, steg med 25 procent. Förvaltare: Tommi Saukkoriipi Jämförselseindex: +17,8 % (VINX Benchmark Cap EUR) Förvaltare: Tommi Saukkoriipi Jämförelseindex: +18,0 % (VINX Benchmark Cap SEK) Förvaltare: Mats Andersson Jämförelseindex: +11,2 % (Carnegie Nordic Small Cap Index) Euroland +15,6 % Placerar främst på aktiemarknaderna i Tyskland, Frankrike, Nederländerna och Italien. Europabörserna utvecklades bra, trots stora svängningar. Särskilt den tyska börsen stärktes. Goda aktieval, t ex Adidas och Nokia, påverkade fonden positivt. Fondens mindre andel aktier i konjunkturkänsliga bolag, var negativt för utvecklingen. Jämförelseindex: +12,7 % (MSCI EMU Region) Europafonden +12,5% Placerar på aktiemarknaderna i Europa. Främst i större företag med stark marknadsposition och attraktiv värdering. Europabörserna utvecklades bra, trots stora svängningar. Särskilt den tyska börsen stärktes. Goda aktieval, t ex Vestas och Nokia, påverkade fonden positivt. Fondens mindre andel aktier i konjunkturkänsliga bolag, var negativt för utvecklingen. Jämförelseindex: +10,7 % (MSCI Europe) I TOPP HITTILLS I ÅR Nya Tillväxtmarknader +24,9 % Fjärran Östernfonden +24,3 % Asian Fund +24,0 % Far Eastern Value Fund +23,0 % Avanti +22,4 % Latinamerikafonden +21,9 % Nordenfonden +20,8 % Selekta Europa +16,9 % European Mid Cap Fund +16,0 % Euroland +15,6 % European Mid Cap Fund +16,0 % Placerar på aktiemarknaderna i Europa i medelstora företag. Europabörserna utvecklades bra, trots stora svängningar. Särskilt den tyska börsen stärktes. Fonden gynnades av en stor exponering mot just Tyskland. Även innehav i enskilda aktier i andra länder bidrog starkt, t ex Vestas, och solkraftbolaget Wacker, samt bankerna National Bank of Greece och Banco Espirito Santo. European Value Fund +8,1 % framtidsutsikter. Har europeisk inriktning. Fonden är stängd för nyinsättning. Under första kvartalet påverkades fonden positivt av innehav i sektorerna Industri och Hälsovård, medan det var fortsatt sektor Industri och Finans som påverkade positivt under andra kvartalet. Selekta Europa +16,9% Placerar i ett koncentrerat urval av europeiska aktier med tyngdpunkten på Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Schweiz. Europabörserna utvecklades bra, trots stora svängningar. Särskilt den tyska börsen stärktes. Fondens större andel aktier i konjunkturkänsliga bolag var positivt för utvecklingen. Goda aktieval, t ex Renewable Energy, påverkade också fonden positivt. Förvaltare: Magnus Larsson Jämförelseindex: +9,7 % (Dow Jones Midcap) Förvaltare: Tom Stubbe Olsen Förvaltare: Charlotte Winther Jämförelseindex: +10,7 % (MSCI Europe)

5 Nordamerikafonden +7,4 % Placerar i nordamerikanska aktier. Merparten är noterade i USA, en mindre del återfinns i Kanada och Mexiko. De amerikanska börserna steg, men svängningarna var stora som en följd av oro för utvecklingen på bolånemarknaden. Högre andel inom sektor Energi var positivt för fondens utveckling. Enskilda aktier som bidrog var järnvägsbolaget Burlington och IT-bolaget Corning. Jämförelseindex: +6,2 % (Standard & Poor s 500) North American Value Fund +5,5 % framtidsutsikter. Nordamerikansk inriktning. Fonden hade ett skakigt första kvartal, men under andra kvartalet redovisade alla sektorer i portföljen ett positivt resultat. Enskilda aktier som bidrog positivt var MGM Mirage, Eastman Kodak och Alltel Corp. Förvaltare: Gregg J. Powers Selekta Nordamerika +7,2 % Placerar i nordamerikanska aktier, men innehav i kanadensiska och mexikanska aktier kan också förekomma. De amerikanska börserna steg, men svängningarna var stora som en följd av oro för utvecklingen på bolånemarknaden. Högre andel inom sektor Energi var positivt för fondens utveckling. Enskilda aktier som bidrog var järnvägsbolaget Burlington och IT-bolaget Corning. Jämförelseindex: +6,2 % (Standard & Poor s 500) US Fund +6,8 % Placerar i nordamerikanska aktier. Merparten är noterade i USA, en mindre del återfinns i Kanada och Mexiko. De amerikanska börserna steg, men svängningarna var stora som en följd av oro för utvecklingen på bolånemarknaden. Högre andel inom sektor Energi var positivt för fondens utveckling. Enskilda aktier som bidrog var järnvägsbolaget Burlington och IT-bolaget Corning. Jämförelseindex: +6,2 % (Standard & Poor s 500) Asian Fund +24,0 % Placerar i Asien, främst i företag som bedöms ha god långsiktig vinstutveckling i länder där den ekonomiska tillväxten bedöms vara hög. Stark fortsatt utveckling för börserna i Asien. Hög tillväxt drev på kurserna. Stor exponering mot kinesiska industri- och konsumentvarusektorer bidrog mest positivt till fondens utveckling, t ex Dongfang Electrical Machinery, som steg med över 100 procent. Förvaltare: Lars Romer Sørensen Jfr.index: +15,9 % (MSCI Far East Free excl. Japan) Far Eastern Value Fund +23,0 % framtidsutsikter. Placerar i Fjärran Östern. Alla placeringar, både i olika länder och i olika sektorer, bidrog till fondens starka utveckling. De som utmärkte sig mest var Korea och Thailand, båda stora portföljinnehav. Även Kina, Hongkong och Taiwan drog upp resultatet markant. Förvaltare: Jacqueline Chen Fjärran Östernfonden +24,3 % Placerar på de asiatiska aktiemarknaderna, exklusive Japan. Stark fortsatt utveckling för börserna i Asien. Hög tillväxt drev på kurserna. Stor exponering mot kinesiska industri- och konsumentvarusektorer bidrog mest positivt till fondens utveckling, t ex Dongfang Electrical Machinery, som steg med över 100 procent. Förvaltare: Lars Romer Sørensen Jfr.index: +15,9 % (MSCI Far East Free excl. Japan) Japanese Value Fund -8,6 % framtidsutsikter. Japansk inriktning. Den japanska börsen har gått framåt, men kurserna har bland annat påverkats negativt av att yenen har försvagats. Den största negativa bidragsgivaren var Ryobi, trots att de redovisade bra resultat. Förvaltare: Paul Danes Latinamerikafonden +21,9 % Placerar i aktier i framför allt Brasilien, Mexiko och Chile. Ger god spridning mellan länder, sektorer och valutor inom regionen. Särskilt aktiemarknaderna i Brasilien och Chile har haft ett starkt första halvår tack vare hög efterfrågan inom framför allt sektor Råvaror. Fondens innehav i Brasilien påverkade positivt. Jämförelseindex: +25,6 % (MSCI Latin America Free) Globala Tillväxtmarknader +15,1 % Placerar i aktier som huvudsakligen är noterade i Asien, Latinamerika, Östeuropa eller Afrika. Lanserades i februari. En gynnsam fördelning mellan olika regioner bidrog positivt till fondens utveckling. Stor exponering mot kinesiska industri- och konsumentvarusektorer var positivt. Även innehaven i Brasilien utvecklades starkt. Jfr.index: +11,6 % (MSCI Emerg. Market Equities Free) Japanfonden +3,1 % Placerar på den japanska aktiemarknaden. Den japanska börsen har gått framåt, men kurserna har påverkats negativt av bl a att yenen har försvagats. Aktievalen bidrog positivt till fondens utveckling, t ex innehav i Japan Steel Works och Nintendo bidrog positivt. Innehav i sektor Finans drog däremot ner utvecklingen. Jämförelseindex: +2,4 % (MSCI Japan) Nya Tillväxtmarknader +24,9 % Placerar på tillväxtmarknader i länder eller angränsande länder till Europa och Mellanöstern, främst Turkiet, Israel och Rumänien. Framför allt innehaven i Turkiet bidrog till fondens goda utveckling. Men även börserna i Israel, Rumänien och Egypten utvecklades bättre än marknaden i stort, vilket var positivt för fondens utveckling. Förvaltare: Nuri Göncü Indienfonden +12,9 % Placerar i indiska företag eller i företag som har en betydande del av sin verksamhet riktad mot den indiska marknaden. Den höga tillväxten drev på utvecklingen på aktiemarknaden. Innehav i infrastrukturföretag som Larsen & Toubro, Siemens och ABB påverkade positivt. Utvecklingen mot index drogs ner av att fonden hade en mindre andel i energibolaget Reliance Industries. Förvaltare: Lars Hemmingsen Jämförelseindex: +16,2 % (MSCI India) Kinafonden +13,9 % Placerar i aktier i kinesiska företag och företag som har övervägande del av sin verksamhet mot den kinesiska marknaden. Den starka tillväxten i Kina fortsatte och de inhemska börserna satte nya rekord. De flesta av fondens innehav handlas via börserna i Hongkong och Taiwan. Innehavet i t ex Dongfang Electrical Machinery steg med över 100 procent. Förvaltare: Lars Hemmingsen Jämförelseindex: +12,3 % (MSCI Golden Dragon) Rysslandsfonden +3,0 % Placerar huvudsakligen på den ryska aktiemarknaden och då främst i storföretag med internationell inriktning. Den ryska börsen backade under det första halvåret Utvecklingen drogs ner av en svag utveckling för den ryska oljesektorn, trots stigande oljepris. Fondens största innehav är Gazprom, som är Rysslands största företag och störst i världen på utvinning av naturgas. Förvaltare: Lars Hemmingsen Jämförelseindex: -1,1 % (RTS Index)

6 Östeuropafonden +9,6 % Placerar på de östeuropeiska aktiemarknaderna. Övervägande del placeras i Polen, Tjeckien, Ungern och Ryssland. Central- och östeuropeiska aktier steg under första halvåret 2007, men den viktiga ryska marknaden backade. Fondens största innehav är Gazprom, som är Rysslands största företag och störst i världen på utvinning av naturgas. Jfr.index: +7,8 % (MSCI Eastern Europe Portfolio Index) Foresta +11,2 % Placerar i aktier inom skogsindustrin globalt och i företag med anknytning till branschen. De europeiska skogsbolagen upplevde motgångar i form av en svagare dollar. Men fonden hade en bra utveckling, bl a genom innehav i österrikiska Mayr-Melnhof, finska Jaakko Pöyry och braslilianska Votorantim. Förvaltare: Jarmo Nieminen Jämförelseindex: +10,1 % (Dow Jones Total Market Forest Products & Paper) Global Biotech +3,1 % Placerar i aktier i bioteknik-, läkemedels- och medicintekniska företag. Fokus på bioteknik. Aktierna inom sektor Hälsovård och då särskilt bioteknikföretagen har haft en sämre utveckling än aktiemarknaden i stort. Lyckade aktieval, t ex Medimmune och Novo Nordisk bidrog positivt till utvecklingen. Förvaltare: Tim Jaksland Jämförelseindex: +0,8 % (75% Dow Jones Total Market Biotech, 25% MSCI Health and Personal Care) Global Mobility +10,6 % Placerar i aktier i företag verksamma inom mobil- och trådlös kommunikation. Starka bolagsrapporter drev på kursutvecklingen för aktier inom telekommunikation. Nu sker t ex en kraftig försäljningsökning på tillväxtmarknaderna genom lanseringen av extremt billiga mobiltelefoner. Fondens innehav i Nokia påverkade utvecklingen positivt. Förvaltare: Michal Danielewicz RÄNTEFONDER IT-fonden +8,5 % Placerar i aktier i internationella telekommunikations-, IT-, media-, och underhållningsföretag. Tyngdpunkt på USA. Starka bolagsrapporter drev på kursutvecklingen inom IT-sektorn. Sett till enskilda innehav var det Nokia och AU Optronics som bidrog mest till fondens positiva utveckling. Aktieval bland t ex IT-tjänsteföretag drog dock ner resultatet jämfört med index. Förvaltare: Michal Danielewicz Jämförelseindex: +9,9 % (MSCI IT and Telecom) Medica Life Science +0,8% Placerar huvudsakligen i aktier i ledande läkemedels- och medicintekniska företag samt i andra nära relaterade branscher. Aktierna inom sektor Hälsovård har generellt utvecklats sämre än börsen i stort under det första halvåret. Den större andelen bioteknikaktier drog ner resultatet jämfört med index. Förvaltare: Tim Jaksland Jfr.index: +3,0 % (MSCI Health and Personal Care) Aktivera Ränta +1,2 % Placerar i ett urval av Nordeas räntefonder. Kan även placera upp till 25 procent i räntefonder som investerar i obligationer med betydligt bättre ränta, men till något högre risk. Under maj ökades de korta placeringarna med ett par procent, men även i Obligationsinvest med 0,5 procent och tillväxtmarknader med en knapp procent. Under juni har allokeringen varit oförändrad och ränterisken legat på ca 1 år. Förvaltare: Rolf Ohlson International Bond Fund -0,9 % Placerar enbart i utländska räntebärande värdepapper, främst i USA och Västeuropa. Trenden med högre räntor har fortsatt 2007 och räntorna klättrade uppåt på de flesta stora marknaderna, vilket har lett till att fonden har haft svårt att hävda sig. Förvaltare: Michael Thygesen Jämförelseindex: -0,3 % (JP Morgan Global Government Bond) Obligationsfonden -1,7 % Lång räntefond som placerar i svenska räntebärande värdepapper utgivna av t ex staten, kommuner och landsting. Mot bakgrund av det stigande ränteläget har räntefonder med lång placeringshorisont haft svårt att hävda sig. Förvaltare: Anders Eriksson Jämförelseindex: -1,2 % (OMRX T-Bond) Obligationsinvest -1,7 % Lång räntefond som placerar i svenska räntebärande värdepapper utgivna av t ex staten, kommuner och landsting. Mot bakgrund av det stigande ränteläget har räntefonder med lång placeringshorisont haft svårt att hävda sig. Förvaltare: Anders Eriksson Jämförelseindex: -1,2 % (OMRX T-Bond) Sekura +1,3% Kort räntefond som placerar i svenska räntebärande värdepapper, till exempel statsskuldväxlar och statsobligationer. Under det första halvåret har Riksbanken höjt styrräntan två gånger, från 3,0 till 3,5 procent. I maj ökades risken i fonden genom att sälja obligationer med förfall hösten 2007 och köpa obligationer med förfall under 2008, eftersom dessa nu ser mer attraktiva ut efter den senaste tidens ränteuppgång. Förvaltare: Anette Eineljung Jämförelseindex: +1,6 % (Stockholmsbörsens Statsskuldväxelindex 90 dagar) Realräntefonden -2,8 % Placerar i realobligationer utgivna av svenska staten, men kan även placera i realobligationer utgivna av företag. Mot bakgrund av det stigande ränteläget har räntefonder med lång placeringshorisont haft svårt att hävda sig. Förvaltare: Anders Eriksson Jämförelseindex: -2,3 % (OMRX Realindex) Räntefonden +1,3 % Kort räntefond som placerar i svenska räntebärande värdepapper, till exempel statsskuldväxlar och statsobligationer. Under det första halvåret har Riksbanken höjt styrräntan två gånger från, 3,0 till 3,5 procent. I maj ökades risken i fonden genom att sälja obligationer med förfall hösten 2007 och köpa obligationer med förfall under 2008, eftersom dessa nu ser mer attraktiva ut efter den senaste tidens ränteuppgång. Förvaltare: Anette Eineljung Jämförelseindex: +1,6 % (OMRX T-Bill)

7 BLANDFONDER Futura +5,4 % Placerar i aktier och räntebärande värdepapper i Sverige och utlandet. Starka aktiemarknader och en bra fördelning mellan aktier och räntebärande placeringar bidrog positivt till fondens utveckling. Även den regionala fördelningen var lyckosam. Ränteportföljens bidrag var däremot något negativt. Jämförelseindex: +4,3 % (27,5% MSCI World excl. Sweden, 22,5% SIX General Index, 16,7% JP Morgan Global Government Bond, 14,3% OMRX T-Bond, 19% OMRX T-Bill) Garanti +0,5 % Placeringar görs både på aktiemarknaden och på räntemarknaden. I fonden säkras vinsten steg för steg. Aktuell garantinivå: 100 kr Under första halvåret ökades andelen i Stabila Aktier samtidigt som andelen i den långa räntefonden Obligationsinvest minskades, i enlighet med aktuell marknadssyn och riskhanteringsprocess. Förvaltare: Kaj Forsström Stabil +0,9 % Placerar globalt på både aktie- och räntemarknaderna. Fördelning mellan aktier och räntebärande placeringar bestäms inte utifrån ett förutbestämt index. Stabila aktier hade en sämre utveckling under perioden, men placeringar i räntebärande instrument kunde i viss mån väga upp detta. Innehaven i United Technologies Corporation och General Electric ökades under perioden. Förvaltare: Claus Vorm Stratega 10 +0,9 % Placerar i ett urval av Nordeas fonder. Cirka 10 procent av fondförmögenheten placeras i aktiefonder. mest till avkastningen i aktiefondsportföljen. De långa räntorna steg, vilket var negativt för obligationsfonder. Förvaltare: Maria Hultkvist Jämförelseindex: +1,0 % (8% MSCI World, 2% SIX Portfolio Index, 45% OMRX T-Bond, 45% OMRX T-Bill) Stratega 30 +2,4 % Placerar i ett urval av Nordeas fonder. Cirka 30 procent av fondförmögenheten placeras i aktiefonder. mest till avkastningen. Bäst utvecklades innehavet i Asian Fund. En högre andel aktiefonder på bekostnad av obligations- och korträntefonder var en lyckosam strategi. Förvaltare: Maria Hultkvist Jämförelseindex: +2,2 % (24% MSCI World, 6% SIX Portfolio Index, 50% OMRX T-Bond, 20% OMRX T-Bill) Stratega 50 +4,7 % Placerar i ett urval av Nordeas fonder. Cirka 50 procent av fondförmögenheten placeras i aktiefonder. mest till avkastningen. Bäst utvecklades innehavet i Asian Fund. En högre andel aktiefonder på bekostnad av obligations- och korträntefonder var en lyckosam strategi. Jämförelseindex: +4,0 % (40% MSCI World, 10% SIX Portfolio Index, 35% OMRX T-Bond, 15% OMRX T-Bill) Stratega 70 +6,9 % Placerar i ett urval av Nordeas fonder. Cirka 70 procent av fondförmögenheten placeras i aktiefonder. mest till avkastningen. Bäst utvecklades innehavet i Asian Fund. En högre andel aktiefonder på bekostnad av obligations- och korträntefonder var en lyckosam strategi. Jämförelseindex: +5,5 % (56% MSCI World, 14% SIX Portfolio Index, 10% OMRX Realindex, 15% OMRX-Tbond, 5% OMRX T-Bill) FONDER SOM SÅLT BÄST De vill säga fonder med högst nettoinflöde hittills i år (juni 2007). Aktivera Ränta Stabil All Hedge Fund Nordic Equity Hedge Fund Nya Tillväxtmarknader Obligationsfonden Etiskt Urval Avanti Garanti European Mid Cap Fund HEDGEFONDER All Hedge Fund +2,5 % Placerar i hedgefonder med olika strategier. Alla hedgefondsstrategier som ingår i fonden bidrog till fondens positiva utveckling. Förvaltare: Roger Lindroos European Equity Hedge Fund +0,3 % Placeringarna görs huvudsakligen i europeiska aktier och derivat. Hedgefonden har flexibla placeringsmöjligheter. Fonden har inte utvecklats tillfredsställande under det första halvåret, främst till följd av problem att hitta vinstgivande blankningar. När det gäller långa innehav har bolag inom sektorerna Råvaror, Industri och El, vatten och gas bidragit positivt till avkastningen. Nordic Equity Hedge Fund +3,8 % Placeringarna görs huvudsakligen i nordiska aktier och derivat. Hedgefonden har flexibla placeringsmöjligheter. Fonden har under första halvåret 2007 i snitt varit positivt nettoinvesterad, vilket avspeglar en positiv grundsyn på börsutvecklingen. Den enskilda aktie som bidrog mest till avkastningen var den långa positionen i Tricorona, en aktie som steg med 46 procent. Förvaltare: Mats Hellstöm Tröskelränta: STIBOR 30 Förvaltare: Per Martinelle Tröskelränta: STIBOR 30

8 GENERATIONSFONDER INOM PPM Premiepensionsfond ,3 % Fram till 2001 placerade fonden enbart i aktier. Aktieandelen minskas nu gradvis för att stanna på cirka 20 procent. Att fonden utvecklades bättre än sitt jämförelseindex beror i huvudsak på att andelen aktier varit högre än jämförelseindex. Ränteportföljens bidrag var däremot något negativt. Jämförelseindex: +3,5 % (40% MSCI World excl. Sweden, 10% SIX General Index, 50% OMRX T-Bond) Premiepensionsfond ,7 % Fram till 2007 placerade fonden enbart i aktier. Aktieandelen minskas nu gradvis under 10 år för att stanna på cirka 20 procent. FLER FONDER INOM PPM För dig som är mer aktiv i ditt PPMsparande och gärna sätter ihop en egen portfölj, finns fler av Nordeas fonder att välja på. Exempelvis kan du spara i Småbolagsfond Norden, Fjärran Östernfonden, Europafonden och Sverigefonden. Läs mer på nordea.se/pension Premiepensionsfond ,7 % Premiepensionsfond ,7 % Premiepensionsfond ,7 % Fram till 2012 placerar fonden enbart i aktier. 10 år för att stanna på ca 20 procent. Fram till 2017 placerar fonden enbart i aktier. Fram till 2022 placerar fonden enbart i aktier. Premiepensionsfond ,7 % Premiepensionsfond ,7 % Premiepensionsfond ,7 % Fram till 2027 placerar fonden enbart i aktier. Fram till 2032 placerar fonden enbart i aktier. Fram till 2037 placerar fonden enbart i aktier. (80% MSCI World excl. Sweden, 20% SIX Premiepensionsfond ,7 % Fram till 2042 placerar fonden enbart i aktier. Den 1juli 2007 bytte Premiepensionsfond jämförelseindex till: 35 % MSCI World excl Sweden, 9 % SIX General Index, 56 % OMRX T-Bond Premiepensionsfond ,5 % Fram till 2047 placerar fonden enbart i aktier. Den 1 juli 2007 bytte Premiepensionsfond jämförelseindex till: 72 % MSCI World excl Sweden, 18 % SIX General Index, 10 % OMRX T-Bond Denna broschyr beskriver kortfattat fondernas utveckling första halvåret Notera att innehållet inte utgör någon officiell halvårsberättelse. För utförlig information kring fonderna första halvåret 2007 hänvisas till Fondmagasinet. För mer allmän information om fonderna, som t ex placeringsinriktning, förvaltningsavgift och risknivå, hänvisas till respektive fonds Faktablad och Informationsbroschyr. Fondmagasinet, Faktablad och Informationsbroschyrer finns på Nordeas bankkontor samt på Corporate Express Omslagsbild: Ewa Ahlin/Johnir kapitalet. Faktablad, informationsbroschyr (som består av delarna Fakta om fondsparande

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

Månadens marknadssyn med fondrekommendationer jan 08

Månadens marknadssyn med fondrekommendationer jan 08 Månadens marknadssyn med fondrekommendationer jan 08 FÖR DIG SOM ÄR EN AKTIV PLACERARE OCH KONTINUERLIGT SER ÖVER DIN PORTFÖLJ Taktisk syn på ti llgångar för jan uar i månad 1 10 0 - Aktier +/-0 Obligationer

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

Månadsbrev april 2015

Månadsbrev april 2015 Månadsbrev april 2015 April präglades av viss turbulens orsakad av svagare statistik från USA och Kina. Samtidigt ledde ytterligare avregleringar och räntesänkningar i Kina till ett rally på den kinesiska

Läs mer

Månadens marknadssyn med fondrekommendationer nov 07

Månadens marknadssyn med fondrekommendationer nov 07 Månadens marknadssyn med fondrekommendationer nov 07 FÖR DIG SOM ÄR EN AKTIV PLACERARE OCH KONTINUERLIGT SER ÖVER DIN PORTFÖLJ Taktisk syn på ti llgångar för nove m b e r månad 1 10 0 Aktier + Obligationer

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring Valbara fonder i Folksam försäkring 1 Risk Låg 1 2 3 4 5 6 Hög Räntefonder Inriktning Risk* Folksams Penningmarknadsfond Aktivt förvaltad kort räntefond som investerar i räntebärande värdepapper i SEK,

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Granskade förvaltare och fonder

Granskade förvaltare och fonder Granskade förvaltare och fonder Alecta Första AP-fonden Andra AP-fonden Tredje AP-fonden Fjärde AP-fonden Sjunde AP-fonden AMF Fonder AB Danske Bank Folksam Folksam LO Fond Alectas innehavslista Första

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Månadsbrev augusti 2014

Månadsbrev augusti 2014 Månadsbrev augusti 2014 Augusti var en ganska håglös aktiemånad och de flesta aktiemarknader rörde sig bara marginellt. Undantaget var USA där flera index nådde nya toppnoteringar, bland annat noterade

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juli 2015 Det globala börssentimentet varierade kraftigt under juli. Att det till sist blev ett Greklandsavtal och anständiga kvartalsrapporter som skickade börsen uppåt för att åter svänga

Läs mer

SEB Aktiesparfond USA 2,

SEB Aktiesparfond USA 2, Fondhandel 2017: SEB:s Sverigeregistrerade fonder En fond är stängd för handel när: Mer än 30% av fondens värdepapper är placerade på en marknad vars börs är stängd och/eller det land där fonden är registrerad

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Månadsbrev april 2017

Månadsbrev april 2017 Månadsbrev april 2017 Efter ett starkt första kvartal såg vi under april månad fortsatt styrka på de flesta aktiemarknader. I lokala valutor steg amerikanska S&P 500 med 0,9 %, europeiska Eurostoxx 50

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4%

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4% US Balanserad Index 2 1 1 Under december fortsatte den positiva börstrenden från föregående månad. Globala börser mätt som MSCI World steg under december med 1,8 US Balanserad 6, 6, 1,7% 42,6% 0, 7, 7,

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Månadsbrev juni 2014. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juni 2014. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juni 2014 Utvecklingen i juni var blandad. Svenska börsen sjönk med 1,3 procent under juni (SIXPRX), men globalt var aktiemarknaden upp 1,7 procent (MSCI World). Bäst utveckling under månaden

Läs mer

Månadsbrev december 2014

Månadsbrev december 2014 Månadsbrev december 2014 GOTT NYTT ÅR! Summerar vi 2014 kan vi konstatera att flera av våra fonder levererade fina avkastningar trots att det var oroligt runt om i världen. Rysslandskris, Ukraina, fallande

Läs mer

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260 US Balanserad 2 1 1 sep-03 sep-04 sep-05 sep-06 sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 US Balanserad 0, 5, 6,5% 3,5% 41,4% 0, 6, 8, 9, 61,6% Skillnad 0, -0,6% -1,6% -5,6% -20, Aktier 55% 5 5% 3 7 varav

Läs mer

European Quality Fund

European Quality Fund - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år 2012 (EUR, %) Utveckling Risk European Quality Fund +20,1 12,8 MSCI Europe Net +17,3 14,7 Överavkastning ++2,8 Kort om fonden Placeringsinriktning European

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

Månadens marknadssyn med fondrekommendationer dec 07

Månadens marknadssyn med fondrekommendationer dec 07 Månadens marknadssyn med fondrekommendationer dec 07 FÖR DIG SOM ÄR EN AKTIV PLACERARE OCH KONTINUERLIGT SER ÖVER DIN PORTFÖLJ Taktisk syn på ti llgångar för dece m b e r månad 1 10 0 - Aktier + Obligationer

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17 Innehållsförteckning Folksam Aktiefond Sverige 2 Folksam Aktiefond Europa 3 Folksam Aktiefond USA 4 Folksam Förvaltningsfond 5 Folksam Obligationsfond 6 Folksam Penningmarknadsfond 7 Folksam Idrottsfond

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond För dig som är förmedlare Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond Ny riskskala för fonder Folksam följer rekommendationen från EU:s European Securities and

Läs mer

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014 Befintlig fond Ersättningsfond BlackRock Latin America Fidelity Japan Advantage Invesco Asia Infrastructure Old Mutual EmMkt Debt Old Mutual Greater China

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Information om fondförändringar (fondförsäkring)

Information om fondförändringar (fondförsäkring) Information om fondförändringar (fondförsäkring) 1 (5) Med anledning av ett nytt europeiskt regelverk (UCITS IV* ) samt en förändrad svensk skattelagstiftning för fonder har fondbolaget SEB Investment

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

Starkt fondår trots turbulent 2015

Starkt fondår trots turbulent 2015 Pressmeddelande STOCKHOLM 2016-01-13 Starkt fondår trots turbulent 2015 Under 2015 nysparades totalt 84 miljarder kronor i fonder. Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under året med drygt 240

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2016-06-15

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2016-06-15 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2016-06-15 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

Månadsbrev augusti 2013

Månadsbrev augusti 2013 Månadsbrev augusti 2013 På stället marsch Efter en inledande uppgång ramlade vi tillbaka till utgångsläget. De flesta makrosiffror som vi ser från USA och den gamla världen Europa är bra eller åtminstone

Läs mer

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder VÄRT ATT VETA OM Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder Det kan verka svårt att välja fonder, men det finns enkla sätt att göra bra fondval. Du behöver inte vara expert för att spara i fonder och

Läs mer

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev maj 2015 Maj gav oss hopp om en fortsatt positiv börs, även om månaden började negativt med efterskalv från ett turbulent april. Greklandskrisen fortsätter att skapa en viss oro på Europabörserna.

Läs mer

Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder

Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder På svenska helgdagar (gråmarkerade) är samtliga fonder stängda för handel hos SEB i Sverige. Ingen kurssättning sker, men order i fonden kan registreras

Läs mer

Bank på Telefon. Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande

Bank på Telefon. Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande Öppet dygnet runt STOCKHOLM 08-21 03 20 GÖTEBORG 031-80 08 70 MALMÖ 040-23 03 88 Upprepa ett meddelande * Bryta en funktion 9# Avsluta samtalet

Läs mer

Månadsbrev november 2014

Månadsbrev november 2014 Månadsbrev november 2014 November kan sammanfattas med att börserna steg och oljan föll. Det blev en bra månad för Granit Fonder, alla fonder slutade på plus. Framförallt är det roligt att vår Kinafond

Läs mer

Månadsbrev september 2015

Månadsbrev september 2015 Månadsbrev september 2015 Den sista månaden på tredje kvartalet blev en tråkig historia på Stockholmsbörsen med en nedgång på drygt 5 procent. USA och de europeiska börserna stängde ett par procent ned.

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Månadsbrev februari 2015

Månadsbrev februari 2015 Månadsbrev februari 2015 Glädjande nog kan vi återigen konstatera att alla Granits fonder steg under februari, trots att det varit en del dramatik under månaden. Grekland spelade ett högt spel när det

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2015-05-07 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

Månadsbrev januari 2015

Månadsbrev januari 2015 Månadsbrev januari 2015 Vi kan med gott samvete säga god fortsättning! Summerar vi januari kan vi konstatera att alla Granits fonder var på plus trots att det var en rätt mixad utveckling globalt sett.

Läs mer

Månadsbrev oktober 2015

Månadsbrev oktober 2015 Månadsbrev oktober 2015 EFTER HÖSTENS KURSFALL REKYL UNDER OKTOBER MÅNAD Aktiemarknaderna runt om i världen repade mod under oktober månad som följd av en ökad sannolikhet för låga räntor under en längre

Läs mer

Månadsbrev januari 2016

Månadsbrev januari 2016 Månadsbrev januari 2016 Det nya året har inletts med en turbulent utveckling på aktiemarknaden. Svag ekonomisk data från Kina och ett fortsatt fallande oljepris bidrog till fortsatt oro och fallande börser

Läs mer

Månadsbrev juni 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juni 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juni 2015 Långräntor upp- börsen ned. Fiasko i Grekland börsen ned. Spekulations bubbla i Shanghai börsen ned. Rekylen i juni sätter ljuset på några viktiga saker. Den första är hur det snabba,

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX Under februari utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) positivt och steg med 6 %, omräknat i svenska kronor. Även Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv månad

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Fondtyp Räntefond 100% i räntebärande papper. Fixed income funds

Fondtyp Räntefond 100% i räntebärande papper. Fixed income funds 1 (10) PM 2017-02-23 Kriterier för fonds kategoritillhörighet från och med 18 mars 2017 Criteria for categorizing a fund into a certain fund category from March 18th, 2017 Smalare kategori gör override

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det genom Total, en multifond som investerar

Läs mer

En fond för ditt långsiktiga sparande

En fond för ditt långsiktiga sparande C ARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det med Total, en multifond som investerar

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Du kan få del av utvecklingen inte bara i Sverige utan i hela världen och det räcker med bara ett par hundralappar som insättning.

Du kan få del av utvecklingen inte bara i Sverige utan i hela världen och det räcker med bara ett par hundralappar som insättning. 1 Man kan spara i fonder på olika sätt. Man kan spara privat, via tjänstepensionen och i den allmänna pensionen sparar man i fonder via premiepensionen. Alla som har en deklarerad inkomst tjänar in till

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Månadsbrev december 2016

Månadsbrev december 2016 Månadsbrev december 2016 Det är ett minst sagt händelserikt år vi lägger bakom oss. I januari överraskades marknaden av svag ekonomisk data från Kina och ett fortsatt fallande oljepris. Fram till den 11

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Månadsbrev mars 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev mars 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev mars 2015 Vår och ljusare tider! Ja, kortsiktigt ser det ganska ljust ut med bra tillväxt 2015, återhämtning i Europa och bättre vinsttillväxt i år än i fjol. Den amerikanska ekonomin blir allt

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Månadsbrev juli Anders Åström, Granit Fonder

Månadsbrev juli Anders Åström, Granit Fonder Månadsbrev juli 2016 Investerare skakade snabbt av sig oron efter Brexit och riskviljan återvände till de finansiella marknaderna, framförallt till världens aktiemarknader. Detta visade sig i form av att

Läs mer

HealthInvest Månadsbrev - Januari Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund

HealthInvest Månadsbrev - Januari Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund HealthInvest Månadsbrev - Januari 2014 Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund HealthInvest Access Fund 2014-01-31 Marknadssentimentet i hälsovårdssektorn var positivt under januari månad och MSCI

Läs mer

Månadsbrev januari 2014

Månadsbrev januari 2014 Månadsbrev januari 2014 FRISKA TAG Ja året kunde ju ha inletts lite roligare för oss alla de som äger aktier och aktiefonder. Nedgångar runt om på världens aktiemarknader. Orsakerna ses som en blandning

Läs mer

Månadsbrev april 2014

Månadsbrev april 2014 Månadsbrev april 2014 April präglades främst av börsbolagens kvartalsrapporter och återigen av Rysslands agerande på Krimhalvön. Bolagens kvartalapporter har varit blandade, generellt sätt lite svagare

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg under april. Makrostatistiken i USA förbättrades och inköpschefsindex steg jämfört med tidigare månad, även arbetsmarknaden visade på

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Månadsbrev oktober 2016

Månadsbrev oktober 2016 Månadsbrev oktober 2016 I väntan på det stundande amerikanska valet den 8 november har vi i Sverige under oktobermånad sett både en rapportperiod som uppvisat blandade resultat samt getts ett räntebesked

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

OLIKA INDEX. Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike.

OLIKA INDEX. Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike. EUROPA Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike. Deutscher Aktien Index 30 DAX30 Visar utvecklingen för de 30 mest omsatta

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg något under juni medan den svenska börsen slutade ned 3,4 %. Månaden har varit volatil med stora rörelser på de finansiella marknaderna

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Månadsbrev april 2016

Månadsbrev april 2016 Månadsbrev april 2016 Månaden inleddes med kursuppgångar på börserna som en följd av mjuka signaler ifrån centralbankerna samt optimism kring högre oljepris. Samtidigt kan avmattningstendenser i den globala

Läs mer

Månadsbrev november 2016

Månadsbrev november 2016 Månadsbrev november 2016 Den stora händelsen under november var det amerikanska presidentvalet och där blev det något oväntat republikanernas kandidat Donald Trump som segrade. Valresultatet skapade först

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer