Kort om Nordeas fonder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kort om Nordeas fonder"

Transkript

1 Kort om Nordeas fonder FÖRSTA HALVÅRET 2007

2 Bästa fondsparare Genom månadssparande kan du jämna ut effekterna av marknadens svängningar. Jag får ofta frågan vad man bör tänka på som fondsparare. Jag brukar svara med två motfrågor: Hur länge tänker du spara och vilken risk är du beredd att ta? Problemet är att detta ibland är svåra att svara på. När det gäller spartiden tror jag att de flesta av oss sparar tills vidare, det vill säga vi har en obestämd tidshorisont. Med tiden visar det sig ofta att detta tills vidare var en ganska lång tidsperiod. Frågan om risk kan vara ännu svårare att svara på, inte minst för att risk är svårt att definiera. Det kan vara risken att förlora pengar men det kan också vara risken att få för låg avkastning. Det enkla sambandet mellan spartid, risk och avkastning är att ju längre spartid jag har, desto mer risk kan jag ta och desto högre blir min förväntade avkastning. En bra utveckling En tillbakablick på första halvåret visar att många av våra fonder har haft en bra utveckling. Det gäller främst aktie- och blandfonder som gynnats av fortsatt starka aktiemarknader. Däremot har obligationsfonderna haft det tungt på grund av stigande marknadsräntor. Vi har lanserat flera nya spännande fonder under första halvåret. I april kom fonden Stabila Aktier som letar efter företag som uppvisar stabilitet i olika avseenden, t ex med avseende på vinst- och kursutveckling. Fonden har som mål att ge samma avkastning över tiden som en global aktiefond men till lägre risk. I maj lanserades fonden Choice International Equities. Där väljer vårt förvaltarteam ut ett drömlag av globala aktiefonder och kombinerar ihop dem på ett optimalt sätt. Samtliga utvalda fonder förvaltas av andra aktörer än Nordea. I den här fonden får du tillgång till ett antal fonder där förvaltarna tar ut svängarna ordentligt och som i vissa fall är stängda för privatpersoner. Mer än fyra års uppgång Med fyra och ett halvt års börsuppgång bakom oss kan det vara klokt att se framåt med viss ödmjukhet. Även om det mesta fortfarande ser bra ut ökar risken för bakslag ju högre börsen stiger. Genom att månadsspara i fonder kan du jämna ut effekterna av marknadens svängningar på ditt sparande. Och apropå frågorna inledningsvis: Att månadsspara är ju också ett utmärkt sätt att börja spara tills vidare. Det räcker med 100 kronor i månaden. Men glöm inte bort att tänka på vilken risk du är villig att ta. Vill du diskutera risk och andra sparandefrågor vänder du dig med fördel till ditt Nordea-kontor och bokar tid med en av våra rådgivare. Erik Feldt Verkställande direktör Februari Globala Tillväxtmarknader En aktiefond som placerar på flera globala tillväxtmarknader, exempelvis Latinamerika, Asien, Östeuropa och Afrika. Ett enkelt sätt att få tillgång till flera tillväxtmarknader. April Stabila Aktier Aktiefond som placerar i stabila aktier över hela världen. Urvalet sker genom Nordeas nya metod för aktieurval. Fondnyheter våren 2007 Februari Nya Tillväxtmarknader Aktiefond som främst placerar på tillväxtmarknader i länder eller angränsande länder till Europa och Mellanöstern. April Etiskt Urval Aktiefond som placerar på den svenska aktiemarknaden och beaktar etiska kriterier. Maj Choice International Equities Global fond-i-fond som placerar i externt förvaltade fonder. Urvalet görs bland fonder och förvaltare som i sin förvaltning genom åren överavkastat gentemot sina jämförelseindex.

3 Fonderna i korthet FÖRSTA HALVÅRET 2007 Ytterligare ett halvår med stigande börser. Så kan man kort sammanfatta det första halvåret Särskilt bra har börserna i Asien gått. Även Stockholmsbörsen och övriga nordiska börser har haft ett starkt halvår. Men svängningarna har periodvis varit stora. Vid månadsskiftet februari/mars kom till exempel en snabb och kraftig nedgång. Då var det oro på den inhemska kinesiska aktiemarknaden i kombination med oro för delar av den amerikanska kreditmarknaden som utlöste fallen. När det gäller ränteutvecklingen har inflationsbekämpning stått i fokus och flera centralbanker har indikerat att man kommer att fortsätta höja sina styrräntor tills dess inflationen är under kontroll. Den svenska Riksbanken har höjt styrräntan vid två tillfällen, från 3,0 till 3,5 procent. AKTIEFONDER Allemansfond Alfa +11,5 % Placerar huvudsakligen på den svenska aktiemarknaden men även till viss del i utländska aktier. Placeringar i den svenska industrisektorn, till exempel i Sandvik, Atlas Copco, SKF, ABB och Alfa Laval bidrog positivt till fondens utveckling. Även innehav i Hennes & Mauritz, SSAB och spelbolaget Unibet utvecklades väl. Allemansfond Beta +10,9 % Placerar huvudsakligen i svenska aktier men även till viss del i utländska aktier. Viss betoning på tillväxtbolag. Placeringar i den svenska industrisektorn, till exempel i Sandvik, Atlas Copco, SKF, ABB och Alfa Laval bidrog positivt till fondens utveckling. Även innehav i Hennes & Mauritz, SSAB och spelbolaget Unibet utvecklades väl. Allemansfond Olympia +11,4 % Placerar huvudsakligen i svenska aktier men även till viss del i utländska aktier. Utdelning till Sveriges Olympiska Kommitté. Placeringar i den svenska industrisektorn, till exempel i Sandvik, Atlas Copco, SKF, ABB och Alfa Laval bidrog positivt till fondens utveckling. Även innehav i Hennes & Mauritz, SSAB och spelbolaget Unibet utvecklades väl. Förvaltare: Anna Jakobson Jämförelseindex: + 8,5 % (75 % SIX Portfolio Index 25 % MSCI World excl Sweden) Förvaltare: Anna Jakobson Jämförelseindex: + 8,5 % (75 % SIX Portfolio Index 25 % MSCI World excl Sweden) Förvaltare: Anna Jakobson Jämförelseindex: + 8,5 % (75 % SIX Portfolio Index 25 % MSCI World excl Sweden) Choice International Equities +1,0 % Placerar i externt förvaltade globalfonder. Fonden lanserades i maj och placerar i externt förvaltade globala aktiefonder. Är för närvarande investerad i 11 underliggande fonder, t ex Skagen Global, Gartmore Global Focus, Keppler Global Advantage Major Markets och Neptune Global Equities. Förvaltare: Jonas Anderson Jämförelseindex: -0,1 % (MSCI World Index) Globalfonden +9,8 % Placerar i aktier över hela världen med tyngdpunkt på den amerikanska aktiemarknaden. En större andel av fonden är placerad i tillväxtländer och i Europa, vilket var gynnsamt för fondens utveckling. Men sett till enskilda aktier bidrog innehav i amerikanska järnvägsbolag, som Burlington, också till uppgången. Jämförelseindex: +8,2 % (MSCI World Index) Global Value Fund +6,0 % framtidsutsikter. Har global inriktning. I början av året bidrog innehaven i Asien till utvecklingen och särskilt sektorerna Industri och Finans. Under andra kvartalet gick det bättre för innehaven i Nordamerika, till exempel innehav i Eastman Kodak och Alltel. Förvaltare: J. Chen, P. Danes, T. S. Olsen, G. J. Powers Selekta Tillväxtbolagsfond +15,3 % Placerar i ett koncentrerat urval av tillväxtbolag globalt. Huvuddelen av placeringarna sker i Europa och USA. Utvecklingen för tillväxtbolag har varit stark. Fonden hade en gynnsam fördelning mellan olika regioner, där särskilt tillväxtmarknaderna gick starkt. Men även innehav i Europa och Nordamerika utvecklades väl. Jämförelseindex: +9,5 % (MSCI World Growth) Spektra +11,0 % Placerar i aktier över hela världen men med tyngdpunkt på den svenska aktiemarknaden. Utvecklingen har varit positiv på de flesta geografiska marknader med mycket små skillnader mellan de största regionala aktiemarknaderna. Aktier som bidrog till den positiva utvecklingen var bland andra Axis och SSAB. Förvaltare: Björn Henriksson Jämförelseindex: + 8,5 % (55% MSCI World excl. Sweden, 45% SIX Gen. Index) Stabila Aktier -1,3 % Placerar i bolag världen över som historiskt sett haft stabil vinst- och kursutveckling jämfört med marknaden generellt. Fonden lanserades på den svenska marknaden i april. Stabila aktier, som i vissa lägen är mer känsliga för ränteutvecklingen än andra aktier, utvecklades sämre än marknaden generellt i det ränteläge som rått. Förvaltare: Claus Vorm

4 Stratega ,8 % Placerar i ett urval av Nordeas fonder. Inriktningen är global, viss tonvikt på Sverige. mest till avkastningen. Bäst utvecklades innehavet i Asian Fund. Även Selekta Sverige och Institutionella Aktiefonden Europa noterade starka kursuppgångar. Jämförelseindex: +8,4 % (80% MSCI World, 20% SIX Portfolio Index) Tillväxtbolagsfonden +12,4 % Placerar i tillväxtbolag globalt. Huvuddelen av placeringarna sker i Europa och USA. Utvecklingen för tillväxtbolag har varit stark. Fonden hade en gynnsam fördelning mellan olika regioner, där särskilt tillväxtmarknaderna gick starkt. Men även innehav i Europa och Nordamerika utvecklades väl. Jämförelseindex: +9,5 % (MSCI World Growth) Etiskt Urval +12,7% +12,% Placerar på den svenska aktiemarknaden. Fonden omfattas av etiska kriterier. Har generellt haft en hög exponering i bolag där efterfrågan hos slutkunderna är speciellt stark, t ex Retail and Brands, SSAB och Orc Software. Flera innehav i små och medelstora bolag har påverkat fonden positivt, däribland Millicom, Trelleborg och Nibe Förvaltare: Patric Naeslund Jämförelseindex: +13,5 % (SIX 60 Index Cap) Selekta Sverige +12,6 % Placerar i ett koncentrerat urval av svenska aktier. Möjlighet finns att placera upp till 25 procent i enskilda bolag. Har generellt haft en hög exponering i bolag där efterfrågan hos slutkunderna är speciellt stark, t ex Retail and Brands, Orc Software och Alfa Laval. Fonden gynnades av ett stort innehav i SSAB. Innehav i små och medelstora bolag har påverkat positivt, t ex Millicom, Trelleborg och Husqvarna. Förvaltare: Patric Naeslund Jämförelseindex: +8,1 % (SIX 60 Index PI) Sverigefonden +12,5 % Placerar på den svenska aktiemarknaden. Huvudsakligen i storföretag med internationell inriktning. Starka vinster i kombination med höga marginaler gjorde att sektorerna Industri och Konsument sällanköp var de enskilt största bidragsgivarna till fondens goda avkastning i absoluta termer. Aktierna i Axis, som tillverkar digitala nätverkskameror, bidrog mest till fondens avkastning relativt jämförelseindex. Förvaltare: Björn Henriksson Jämförelseindex: +8,5 % (SIX Portfolio Index) Sweden Fund +11,3 % Placerar på den svenska aktiemarknaden. Huvudsakligen i storföretag med internationell inriktning. Starka vinster i kombination med höga marginaler gjorde att sektorerna Industri och Konsument sällanköp var de enskilt största bidragsgivarna till fondens goda avkastning i absoluta termer. Aktierna i Axis, som tillverkar digitala nätverkskameror, bidrog mest till fondens avkastning relativt jämförelseindex. Förvaltare: Björn Henriksson Jämförelseindex: +8,5 % (SIX Portfolio Index) Avanti +22,4 % Placerar på aktiemarknaderna i Norden, uteslutande i tillväxtföretag. Kan även placera i ännu inte börsnoterade företag. Den goda världskonjunkturen gynnar de exportberoende nordiska länderna. Innehav i bolag som SKF, Nokia Tyres, A.P. Möller-Maersk har påverkat fondens utveckling positivt. Nordenfonden +20,8 % Placerar i börsnoterade företag i Norden. Ländernas andel varierar beroende på marknadsläget. Tyngdpunkt på svenska aktier. Den goda världskonjunkturen gynnar de exportberoende nordiska länderna. Innehav i bolag som SKF, Nokian Tyres, A.P. Möller-Maersk har påverkat fondens utveckling positivt. Småbolagsfond Norden +9,9 % Placerar i aktier i nordiska små och medelstora företag noterade på börserna i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vinstutvecklingen var stark för många nordiska småbolag. T ex det norska mediabolaget Schibsted, där fonden hade ett stort innehav, steg med 25 procent. Förvaltare: Tommi Saukkoriipi Jämförselseindex: +17,8 % (VINX Benchmark Cap EUR) Förvaltare: Tommi Saukkoriipi Jämförelseindex: +18,0 % (VINX Benchmark Cap SEK) Förvaltare: Mats Andersson Jämförelseindex: +11,2 % (Carnegie Nordic Small Cap Index) Euroland +15,6 % Placerar främst på aktiemarknaderna i Tyskland, Frankrike, Nederländerna och Italien. Europabörserna utvecklades bra, trots stora svängningar. Särskilt den tyska börsen stärktes. Goda aktieval, t ex Adidas och Nokia, påverkade fonden positivt. Fondens mindre andel aktier i konjunkturkänsliga bolag, var negativt för utvecklingen. Jämförelseindex: +12,7 % (MSCI EMU Region) Europafonden +12,5% Placerar på aktiemarknaderna i Europa. Främst i större företag med stark marknadsposition och attraktiv värdering. Europabörserna utvecklades bra, trots stora svängningar. Särskilt den tyska börsen stärktes. Goda aktieval, t ex Vestas och Nokia, påverkade fonden positivt. Fondens mindre andel aktier i konjunkturkänsliga bolag, var negativt för utvecklingen. Jämförelseindex: +10,7 % (MSCI Europe) I TOPP HITTILLS I ÅR Nya Tillväxtmarknader +24,9 % Fjärran Östernfonden +24,3 % Asian Fund +24,0 % Far Eastern Value Fund +23,0 % Avanti +22,4 % Latinamerikafonden +21,9 % Nordenfonden +20,8 % Selekta Europa +16,9 % European Mid Cap Fund +16,0 % Euroland +15,6 % European Mid Cap Fund +16,0 % Placerar på aktiemarknaderna i Europa i medelstora företag. Europabörserna utvecklades bra, trots stora svängningar. Särskilt den tyska börsen stärktes. Fonden gynnades av en stor exponering mot just Tyskland. Även innehav i enskilda aktier i andra länder bidrog starkt, t ex Vestas, och solkraftbolaget Wacker, samt bankerna National Bank of Greece och Banco Espirito Santo. European Value Fund +8,1 % framtidsutsikter. Har europeisk inriktning. Fonden är stängd för nyinsättning. Under första kvartalet påverkades fonden positivt av innehav i sektorerna Industri och Hälsovård, medan det var fortsatt sektor Industri och Finans som påverkade positivt under andra kvartalet. Selekta Europa +16,9% Placerar i ett koncentrerat urval av europeiska aktier med tyngdpunkten på Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Schweiz. Europabörserna utvecklades bra, trots stora svängningar. Särskilt den tyska börsen stärktes. Fondens större andel aktier i konjunkturkänsliga bolag var positivt för utvecklingen. Goda aktieval, t ex Renewable Energy, påverkade också fonden positivt. Förvaltare: Magnus Larsson Jämförelseindex: +9,7 % (Dow Jones Midcap) Förvaltare: Tom Stubbe Olsen Förvaltare: Charlotte Winther Jämförelseindex: +10,7 % (MSCI Europe)

5 Nordamerikafonden +7,4 % Placerar i nordamerikanska aktier. Merparten är noterade i USA, en mindre del återfinns i Kanada och Mexiko. De amerikanska börserna steg, men svängningarna var stora som en följd av oro för utvecklingen på bolånemarknaden. Högre andel inom sektor Energi var positivt för fondens utveckling. Enskilda aktier som bidrog var järnvägsbolaget Burlington och IT-bolaget Corning. Jämförelseindex: +6,2 % (Standard & Poor s 500) North American Value Fund +5,5 % framtidsutsikter. Nordamerikansk inriktning. Fonden hade ett skakigt första kvartal, men under andra kvartalet redovisade alla sektorer i portföljen ett positivt resultat. Enskilda aktier som bidrog positivt var MGM Mirage, Eastman Kodak och Alltel Corp. Förvaltare: Gregg J. Powers Selekta Nordamerika +7,2 % Placerar i nordamerikanska aktier, men innehav i kanadensiska och mexikanska aktier kan också förekomma. De amerikanska börserna steg, men svängningarna var stora som en följd av oro för utvecklingen på bolånemarknaden. Högre andel inom sektor Energi var positivt för fondens utveckling. Enskilda aktier som bidrog var järnvägsbolaget Burlington och IT-bolaget Corning. Jämförelseindex: +6,2 % (Standard & Poor s 500) US Fund +6,8 % Placerar i nordamerikanska aktier. Merparten är noterade i USA, en mindre del återfinns i Kanada och Mexiko. De amerikanska börserna steg, men svängningarna var stora som en följd av oro för utvecklingen på bolånemarknaden. Högre andel inom sektor Energi var positivt för fondens utveckling. Enskilda aktier som bidrog var järnvägsbolaget Burlington och IT-bolaget Corning. Jämförelseindex: +6,2 % (Standard & Poor s 500) Asian Fund +24,0 % Placerar i Asien, främst i företag som bedöms ha god långsiktig vinstutveckling i länder där den ekonomiska tillväxten bedöms vara hög. Stark fortsatt utveckling för börserna i Asien. Hög tillväxt drev på kurserna. Stor exponering mot kinesiska industri- och konsumentvarusektorer bidrog mest positivt till fondens utveckling, t ex Dongfang Electrical Machinery, som steg med över 100 procent. Förvaltare: Lars Romer Sørensen Jfr.index: +15,9 % (MSCI Far East Free excl. Japan) Far Eastern Value Fund +23,0 % framtidsutsikter. Placerar i Fjärran Östern. Alla placeringar, både i olika länder och i olika sektorer, bidrog till fondens starka utveckling. De som utmärkte sig mest var Korea och Thailand, båda stora portföljinnehav. Även Kina, Hongkong och Taiwan drog upp resultatet markant. Förvaltare: Jacqueline Chen Fjärran Östernfonden +24,3 % Placerar på de asiatiska aktiemarknaderna, exklusive Japan. Stark fortsatt utveckling för börserna i Asien. Hög tillväxt drev på kurserna. Stor exponering mot kinesiska industri- och konsumentvarusektorer bidrog mest positivt till fondens utveckling, t ex Dongfang Electrical Machinery, som steg med över 100 procent. Förvaltare: Lars Romer Sørensen Jfr.index: +15,9 % (MSCI Far East Free excl. Japan) Japanese Value Fund -8,6 % framtidsutsikter. Japansk inriktning. Den japanska börsen har gått framåt, men kurserna har bland annat påverkats negativt av att yenen har försvagats. Den största negativa bidragsgivaren var Ryobi, trots att de redovisade bra resultat. Förvaltare: Paul Danes Latinamerikafonden +21,9 % Placerar i aktier i framför allt Brasilien, Mexiko och Chile. Ger god spridning mellan länder, sektorer och valutor inom regionen. Särskilt aktiemarknaderna i Brasilien och Chile har haft ett starkt första halvår tack vare hög efterfrågan inom framför allt sektor Råvaror. Fondens innehav i Brasilien påverkade positivt. Jämförelseindex: +25,6 % (MSCI Latin America Free) Globala Tillväxtmarknader +15,1 % Placerar i aktier som huvudsakligen är noterade i Asien, Latinamerika, Östeuropa eller Afrika. Lanserades i februari. En gynnsam fördelning mellan olika regioner bidrog positivt till fondens utveckling. Stor exponering mot kinesiska industri- och konsumentvarusektorer var positivt. Även innehaven i Brasilien utvecklades starkt. Jfr.index: +11,6 % (MSCI Emerg. Market Equities Free) Japanfonden +3,1 % Placerar på den japanska aktiemarknaden. Den japanska börsen har gått framåt, men kurserna har påverkats negativt av bl a att yenen har försvagats. Aktievalen bidrog positivt till fondens utveckling, t ex innehav i Japan Steel Works och Nintendo bidrog positivt. Innehav i sektor Finans drog däremot ner utvecklingen. Jämförelseindex: +2,4 % (MSCI Japan) Nya Tillväxtmarknader +24,9 % Placerar på tillväxtmarknader i länder eller angränsande länder till Europa och Mellanöstern, främst Turkiet, Israel och Rumänien. Framför allt innehaven i Turkiet bidrog till fondens goda utveckling. Men även börserna i Israel, Rumänien och Egypten utvecklades bättre än marknaden i stort, vilket var positivt för fondens utveckling. Förvaltare: Nuri Göncü Indienfonden +12,9 % Placerar i indiska företag eller i företag som har en betydande del av sin verksamhet riktad mot den indiska marknaden. Den höga tillväxten drev på utvecklingen på aktiemarknaden. Innehav i infrastrukturföretag som Larsen & Toubro, Siemens och ABB påverkade positivt. Utvecklingen mot index drogs ner av att fonden hade en mindre andel i energibolaget Reliance Industries. Förvaltare: Lars Hemmingsen Jämförelseindex: +16,2 % (MSCI India) Kinafonden +13,9 % Placerar i aktier i kinesiska företag och företag som har övervägande del av sin verksamhet mot den kinesiska marknaden. Den starka tillväxten i Kina fortsatte och de inhemska börserna satte nya rekord. De flesta av fondens innehav handlas via börserna i Hongkong och Taiwan. Innehavet i t ex Dongfang Electrical Machinery steg med över 100 procent. Förvaltare: Lars Hemmingsen Jämförelseindex: +12,3 % (MSCI Golden Dragon) Rysslandsfonden +3,0 % Placerar huvudsakligen på den ryska aktiemarknaden och då främst i storföretag med internationell inriktning. Den ryska börsen backade under det första halvåret Utvecklingen drogs ner av en svag utveckling för den ryska oljesektorn, trots stigande oljepris. Fondens största innehav är Gazprom, som är Rysslands största företag och störst i världen på utvinning av naturgas. Förvaltare: Lars Hemmingsen Jämförelseindex: -1,1 % (RTS Index)

6 Östeuropafonden +9,6 % Placerar på de östeuropeiska aktiemarknaderna. Övervägande del placeras i Polen, Tjeckien, Ungern och Ryssland. Central- och östeuropeiska aktier steg under första halvåret 2007, men den viktiga ryska marknaden backade. Fondens största innehav är Gazprom, som är Rysslands största företag och störst i världen på utvinning av naturgas. Jfr.index: +7,8 % (MSCI Eastern Europe Portfolio Index) Foresta +11,2 % Placerar i aktier inom skogsindustrin globalt och i företag med anknytning till branschen. De europeiska skogsbolagen upplevde motgångar i form av en svagare dollar. Men fonden hade en bra utveckling, bl a genom innehav i österrikiska Mayr-Melnhof, finska Jaakko Pöyry och braslilianska Votorantim. Förvaltare: Jarmo Nieminen Jämförelseindex: +10,1 % (Dow Jones Total Market Forest Products & Paper) Global Biotech +3,1 % Placerar i aktier i bioteknik-, läkemedels- och medicintekniska företag. Fokus på bioteknik. Aktierna inom sektor Hälsovård och då särskilt bioteknikföretagen har haft en sämre utveckling än aktiemarknaden i stort. Lyckade aktieval, t ex Medimmune och Novo Nordisk bidrog positivt till utvecklingen. Förvaltare: Tim Jaksland Jämförelseindex: +0,8 % (75% Dow Jones Total Market Biotech, 25% MSCI Health and Personal Care) Global Mobility +10,6 % Placerar i aktier i företag verksamma inom mobil- och trådlös kommunikation. Starka bolagsrapporter drev på kursutvecklingen för aktier inom telekommunikation. Nu sker t ex en kraftig försäljningsökning på tillväxtmarknaderna genom lanseringen av extremt billiga mobiltelefoner. Fondens innehav i Nokia påverkade utvecklingen positivt. Förvaltare: Michal Danielewicz RÄNTEFONDER IT-fonden +8,5 % Placerar i aktier i internationella telekommunikations-, IT-, media-, och underhållningsföretag. Tyngdpunkt på USA. Starka bolagsrapporter drev på kursutvecklingen inom IT-sektorn. Sett till enskilda innehav var det Nokia och AU Optronics som bidrog mest till fondens positiva utveckling. Aktieval bland t ex IT-tjänsteföretag drog dock ner resultatet jämfört med index. Förvaltare: Michal Danielewicz Jämförelseindex: +9,9 % (MSCI IT and Telecom) Medica Life Science +0,8% Placerar huvudsakligen i aktier i ledande läkemedels- och medicintekniska företag samt i andra nära relaterade branscher. Aktierna inom sektor Hälsovård har generellt utvecklats sämre än börsen i stort under det första halvåret. Den större andelen bioteknikaktier drog ner resultatet jämfört med index. Förvaltare: Tim Jaksland Jfr.index: +3,0 % (MSCI Health and Personal Care) Aktivera Ränta +1,2 % Placerar i ett urval av Nordeas räntefonder. Kan även placera upp till 25 procent i räntefonder som investerar i obligationer med betydligt bättre ränta, men till något högre risk. Under maj ökades de korta placeringarna med ett par procent, men även i Obligationsinvest med 0,5 procent och tillväxtmarknader med en knapp procent. Under juni har allokeringen varit oförändrad och ränterisken legat på ca 1 år. Förvaltare: Rolf Ohlson International Bond Fund -0,9 % Placerar enbart i utländska räntebärande värdepapper, främst i USA och Västeuropa. Trenden med högre räntor har fortsatt 2007 och räntorna klättrade uppåt på de flesta stora marknaderna, vilket har lett till att fonden har haft svårt att hävda sig. Förvaltare: Michael Thygesen Jämförelseindex: -0,3 % (JP Morgan Global Government Bond) Obligationsfonden -1,7 % Lång räntefond som placerar i svenska räntebärande värdepapper utgivna av t ex staten, kommuner och landsting. Mot bakgrund av det stigande ränteläget har räntefonder med lång placeringshorisont haft svårt att hävda sig. Förvaltare: Anders Eriksson Jämförelseindex: -1,2 % (OMRX T-Bond) Obligationsinvest -1,7 % Lång räntefond som placerar i svenska räntebärande värdepapper utgivna av t ex staten, kommuner och landsting. Mot bakgrund av det stigande ränteläget har räntefonder med lång placeringshorisont haft svårt att hävda sig. Förvaltare: Anders Eriksson Jämförelseindex: -1,2 % (OMRX T-Bond) Sekura +1,3% Kort räntefond som placerar i svenska räntebärande värdepapper, till exempel statsskuldväxlar och statsobligationer. Under det första halvåret har Riksbanken höjt styrräntan två gånger, från 3,0 till 3,5 procent. I maj ökades risken i fonden genom att sälja obligationer med förfall hösten 2007 och köpa obligationer med förfall under 2008, eftersom dessa nu ser mer attraktiva ut efter den senaste tidens ränteuppgång. Förvaltare: Anette Eineljung Jämförelseindex: +1,6 % (Stockholmsbörsens Statsskuldväxelindex 90 dagar) Realräntefonden -2,8 % Placerar i realobligationer utgivna av svenska staten, men kan även placera i realobligationer utgivna av företag. Mot bakgrund av det stigande ränteläget har räntefonder med lång placeringshorisont haft svårt att hävda sig. Förvaltare: Anders Eriksson Jämförelseindex: -2,3 % (OMRX Realindex) Räntefonden +1,3 % Kort räntefond som placerar i svenska räntebärande värdepapper, till exempel statsskuldväxlar och statsobligationer. Under det första halvåret har Riksbanken höjt styrräntan två gånger från, 3,0 till 3,5 procent. I maj ökades risken i fonden genom att sälja obligationer med förfall hösten 2007 och köpa obligationer med förfall under 2008, eftersom dessa nu ser mer attraktiva ut efter den senaste tidens ränteuppgång. Förvaltare: Anette Eineljung Jämförelseindex: +1,6 % (OMRX T-Bill)

7 BLANDFONDER Futura +5,4 % Placerar i aktier och räntebärande värdepapper i Sverige och utlandet. Starka aktiemarknader och en bra fördelning mellan aktier och räntebärande placeringar bidrog positivt till fondens utveckling. Även den regionala fördelningen var lyckosam. Ränteportföljens bidrag var däremot något negativt. Jämförelseindex: +4,3 % (27,5% MSCI World excl. Sweden, 22,5% SIX General Index, 16,7% JP Morgan Global Government Bond, 14,3% OMRX T-Bond, 19% OMRX T-Bill) Garanti +0,5 % Placeringar görs både på aktiemarknaden och på räntemarknaden. I fonden säkras vinsten steg för steg. Aktuell garantinivå: 100 kr Under första halvåret ökades andelen i Stabila Aktier samtidigt som andelen i den långa räntefonden Obligationsinvest minskades, i enlighet med aktuell marknadssyn och riskhanteringsprocess. Förvaltare: Kaj Forsström Stabil +0,9 % Placerar globalt på både aktie- och räntemarknaderna. Fördelning mellan aktier och räntebärande placeringar bestäms inte utifrån ett förutbestämt index. Stabila aktier hade en sämre utveckling under perioden, men placeringar i räntebärande instrument kunde i viss mån väga upp detta. Innehaven i United Technologies Corporation och General Electric ökades under perioden. Förvaltare: Claus Vorm Stratega 10 +0,9 % Placerar i ett urval av Nordeas fonder. Cirka 10 procent av fondförmögenheten placeras i aktiefonder. mest till avkastningen i aktiefondsportföljen. De långa räntorna steg, vilket var negativt för obligationsfonder. Förvaltare: Maria Hultkvist Jämförelseindex: +1,0 % (8% MSCI World, 2% SIX Portfolio Index, 45% OMRX T-Bond, 45% OMRX T-Bill) Stratega 30 +2,4 % Placerar i ett urval av Nordeas fonder. Cirka 30 procent av fondförmögenheten placeras i aktiefonder. mest till avkastningen. Bäst utvecklades innehavet i Asian Fund. En högre andel aktiefonder på bekostnad av obligations- och korträntefonder var en lyckosam strategi. Förvaltare: Maria Hultkvist Jämförelseindex: +2,2 % (24% MSCI World, 6% SIX Portfolio Index, 50% OMRX T-Bond, 20% OMRX T-Bill) Stratega 50 +4,7 % Placerar i ett urval av Nordeas fonder. Cirka 50 procent av fondförmögenheten placeras i aktiefonder. mest till avkastningen. Bäst utvecklades innehavet i Asian Fund. En högre andel aktiefonder på bekostnad av obligations- och korträntefonder var en lyckosam strategi. Jämförelseindex: +4,0 % (40% MSCI World, 10% SIX Portfolio Index, 35% OMRX T-Bond, 15% OMRX T-Bill) Stratega 70 +6,9 % Placerar i ett urval av Nordeas fonder. Cirka 70 procent av fondförmögenheten placeras i aktiefonder. mest till avkastningen. Bäst utvecklades innehavet i Asian Fund. En högre andel aktiefonder på bekostnad av obligations- och korträntefonder var en lyckosam strategi. Jämförelseindex: +5,5 % (56% MSCI World, 14% SIX Portfolio Index, 10% OMRX Realindex, 15% OMRX-Tbond, 5% OMRX T-Bill) FONDER SOM SÅLT BÄST De vill säga fonder med högst nettoinflöde hittills i år (juni 2007). Aktivera Ränta Stabil All Hedge Fund Nordic Equity Hedge Fund Nya Tillväxtmarknader Obligationsfonden Etiskt Urval Avanti Garanti European Mid Cap Fund HEDGEFONDER All Hedge Fund +2,5 % Placerar i hedgefonder med olika strategier. Alla hedgefondsstrategier som ingår i fonden bidrog till fondens positiva utveckling. Förvaltare: Roger Lindroos European Equity Hedge Fund +0,3 % Placeringarna görs huvudsakligen i europeiska aktier och derivat. Hedgefonden har flexibla placeringsmöjligheter. Fonden har inte utvecklats tillfredsställande under det första halvåret, främst till följd av problem att hitta vinstgivande blankningar. När det gäller långa innehav har bolag inom sektorerna Råvaror, Industri och El, vatten och gas bidragit positivt till avkastningen. Nordic Equity Hedge Fund +3,8 % Placeringarna görs huvudsakligen i nordiska aktier och derivat. Hedgefonden har flexibla placeringsmöjligheter. Fonden har under första halvåret 2007 i snitt varit positivt nettoinvesterad, vilket avspeglar en positiv grundsyn på börsutvecklingen. Den enskilda aktie som bidrog mest till avkastningen var den långa positionen i Tricorona, en aktie som steg med 46 procent. Förvaltare: Mats Hellstöm Tröskelränta: STIBOR 30 Förvaltare: Per Martinelle Tröskelränta: STIBOR 30

8 GENERATIONSFONDER INOM PPM Premiepensionsfond ,3 % Fram till 2001 placerade fonden enbart i aktier. Aktieandelen minskas nu gradvis för att stanna på cirka 20 procent. Att fonden utvecklades bättre än sitt jämförelseindex beror i huvudsak på att andelen aktier varit högre än jämförelseindex. Ränteportföljens bidrag var däremot något negativt. Jämförelseindex: +3,5 % (40% MSCI World excl. Sweden, 10% SIX General Index, 50% OMRX T-Bond) Premiepensionsfond ,7 % Fram till 2007 placerade fonden enbart i aktier. Aktieandelen minskas nu gradvis under 10 år för att stanna på cirka 20 procent. FLER FONDER INOM PPM För dig som är mer aktiv i ditt PPMsparande och gärna sätter ihop en egen portfölj, finns fler av Nordeas fonder att välja på. Exempelvis kan du spara i Småbolagsfond Norden, Fjärran Östernfonden, Europafonden och Sverigefonden. Läs mer på nordea.se/pension Premiepensionsfond ,7 % Premiepensionsfond ,7 % Premiepensionsfond ,7 % Fram till 2012 placerar fonden enbart i aktier. 10 år för att stanna på ca 20 procent. Fram till 2017 placerar fonden enbart i aktier. Fram till 2022 placerar fonden enbart i aktier. Premiepensionsfond ,7 % Premiepensionsfond ,7 % Premiepensionsfond ,7 % Fram till 2027 placerar fonden enbart i aktier. Fram till 2032 placerar fonden enbart i aktier. Fram till 2037 placerar fonden enbart i aktier. (80% MSCI World excl. Sweden, 20% SIX Premiepensionsfond ,7 % Fram till 2042 placerar fonden enbart i aktier. Den 1juli 2007 bytte Premiepensionsfond jämförelseindex till: 35 % MSCI World excl Sweden, 9 % SIX General Index, 56 % OMRX T-Bond Premiepensionsfond ,5 % Fram till 2047 placerar fonden enbart i aktier. Den 1 juli 2007 bytte Premiepensionsfond jämförelseindex till: 72 % MSCI World excl Sweden, 18 % SIX General Index, 10 % OMRX T-Bond Denna broschyr beskriver kortfattat fondernas utveckling första halvåret Notera att innehållet inte utgör någon officiell halvårsberättelse. För utförlig information kring fonderna första halvåret 2007 hänvisas till Fondmagasinet. För mer allmän information om fonderna, som t ex placeringsinriktning, förvaltningsavgift och risknivå, hänvisas till respektive fonds Faktablad och Informationsbroschyr. Fondmagasinet, Faktablad och Informationsbroschyrer finns på Nordeas bankkontor samt på Corporate Express Omslagsbild: Ewa Ahlin/Johnir kapitalet. Faktablad, informationsbroschyr (som består av delarna Fakta om fondsparande

Månadens marknadssyn med fondrekommendationer jan 08

Månadens marknadssyn med fondrekommendationer jan 08 Månadens marknadssyn med fondrekommendationer jan 08 FÖR DIG SOM ÄR EN AKTIV PLACERARE OCH KONTINUERLIGT SER ÖVER DIN PORTFÖLJ Taktisk syn på ti llgångar för jan uar i månad 1 10 0 - Aktier +/-0 Obligationer

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2015-05-07 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009 Skandia Link våra fonder VÅR/SOMMAR 29 innehåll sid vi har engagemang för ditt sparande 1 välj det alternativ som passar dig bäst 2 förändringar i Skandias investeringserbjudande 4 årets hedgefond öppnas

Läs mer

Dina Fonder Halvårsredogörelse 2007 1

Dina Fonder Halvårsredogörelse 2007 1 Dina Fonder Halvårsredogörelse 2007 1 Innehållsförteckning 3 VD-ord 4 Större kurssvängningar väntas framöver 6 Marknadsprognoser 8 Nyheter 9 Förvaltning och analys 14 Så läser du rapporten 16 Access 25

Läs mer

Fonder för alla smaker. Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år. Alternativ till låg ränta och dyr börs. Sunt förnuft bakom framgångar

Fonder för alla smaker. Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år. Alternativ till låg ränta och dyr börs. Sunt förnuft bakom framgångar Alternativ till låg ränta och dyr börs Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år Sunt förnuft bakom framgångar i Sverigefonden HALVÅRSRAPPORT 2015 Fonder för alla smaker Det är roligt att kunna

Läs mer

Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE

Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE FÖR DIG I MEDIEBRANSCHEN PP PENSIONS FONDTORG Med vårt fondtorg vill vi skapa de bästa förutsättningarna för dig

Läs mer

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014 Befintlig fond Ersättningsfond BlackRock Latin America Fidelity Japan Advantage Invesco Asia Infrastructure Old Mutual EmMkt Debt Old Mutual Greater China

Läs mer

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION Version 11.2 1 INNEHÅLL 3 Inledning FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSE NR 9 4-5 Fondportföljer Portfölj Dynamisk, sid 4 Portfölj Trygg, sid

Läs mer

halvårsrapport 2011 Carnegie fonder AB

halvårsrapport 2011 Carnegie fonder AB halvårsrapport 2011 Carnegie fonder AB Halvårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB 1 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 10

Läs mer

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8 INNEHÅLL VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...6 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND...53 SKANDIA LIKVIDITETSFOND...55 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND...57 SKANDIA REALRÄNTEFOND...59

Läs mer

TRENDER PÅ MODET. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Närmar vi oss en ny stor börsuppgång?

TRENDER PÅ MODET. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Närmar vi oss en ny stor börsuppgång? Närmar vi oss en ny stor börsuppgång? Gör ditt fondsparande stryktåligare Förändringar i Graal ger resultat HALVÅRSREDOGÖRELSE 2012 Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år

Läs mer

Utdelning i HQ Fonders fonder

Utdelning i HQ Fonders fonder helårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14

Läs mer

Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen

Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen Halvårsredogörelse Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen Innehåll INLEDNING 3 VD-ord 4 Risk 5 Den starka början på svenska börsåret kom av sig 6 Marknadssyn AKTIEFONDER 7 Catella Reavinstfond 8 Catella

Läs mer

helårsrapport 2010 Carnegie fonder AB

helårsrapport 2010 Carnegie fonder AB helårsrapport 21 Carnegie fonder AB Helårsrapport 21 Carnegie Fonder AB 1 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 1 HQ Strategy

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49 HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-kommentar 3 Varsam 4 Försiktig 4 Balanserad 5 Offensiv 5 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 6 Sverige Obligationer

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN... 15 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET...

Läs mer

HELÅRSRAPPORT 2008 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008 59

HELÅRSRAPPORT 2008 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008 59 HELÅRSRAPPORT 2008 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008 59 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 VD-kommentar 4 Försiktig 4 Balanserad 5 Offensiv 5 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 6 Sverige Obligationer

Läs mer

AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009

AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009 AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009 Lipper Fund Awards Bästa Svenska Aktiefond på 10 år Lipper Fund Awards Bästa Blandfond på 5 och 10 år Lipper Fund Awards Bästa Räntefond på 5 år Privata Affärer

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE FOTO: ISTOCKPHOTO

ÅRSBERÄTTELSE FOTO: ISTOCKPHOTO l a n n e b o f o n d e r ÅRSBERÄTTELSE f r fonder 2014 FOTO: ISTOCKPHOTO Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare...4 Lannebo Mixfond...6 10 Lannebo Pension... 11 13 Lannebo Småbolag...14 17 Lannebo Småbolag

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 2010

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 2010 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2010 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 2010 1 Innehåll Innehåll... 2 VD har ordet.... 3 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....

Läs mer

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Marknadsbrev juni-juli 2014 Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Vad avgör humöret på obligationsmarknaden? Trots att konjunkturen har fortsatt att röra sig i rätt riktning har långa obligationsräntor

Läs mer

MARKNADSINSIKT 2013-09-26

MARKNADSINSIKT 2013-09-26 MARKNADSINSIKT 2013-09-2 Merparten av de större börserna världen över backade under augusti. Indien hörde till förlorarna och rasade 9,4 procent. Även Stockholmsbörsen backade och tappade 1,0 procent.

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE. för fonder 2015

HALVÅRSREDOGÖRELSE. för fonder 2015 l a n n e b o f o n d e r HALVÅRSREDOGÖRELSE för fonder 2015 FOTO: ISTOCKPHOTO Aktiemarknaden 2 3 Våra förvaltare 4 Lannebo Mixfond 6 10 Lannebo Pension 11 13 Lannebo Småbolag 14 17 Lannebo Småbolag Select

Läs mer

Marknadsbrev. En årsavkastnin på två månader. mars 2013. Marknaden i korthet

Marknadsbrev. En årsavkastnin på två månader. mars 2013. Marknaden i korthet Marknadsbrev mars 2013 En årsavkastnin på två månader Under årets första månader steg den svenska börsen drygt 8 procent. Det motsvarar ungefär en årsavkastning på två månader. Och faktum är att den svenska

Läs mer

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Aktiemarknaden steg under första halvåret 2013 med 9,14 %. Utvecklingen uppvisade

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2.

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2009 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Gamla Liv) driver traditionell

Läs mer

eturn Fonder HALVÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2014 ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.

eturn Fonder HALVÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2014 ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn. eturn Fonder HALVÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2014 ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Fondväljaren Trend Fondväljaren Trend väljer de aktie-

Läs mer

Helårsrapport 2013. Carnegie Fonder AB

Helårsrapport 2013. Carnegie Fonder AB PRIVATBANK LEDARE Helårsrapport 2013 Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...10

Läs mer