Aktuellt från VKL. Årets tema i Mälartinget var hållbar mobilitet. Vad gör en drifttekniker egentligen?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktuellt från VKL. Årets tema i Mälartinget var hållbar mobilitet. Vad gör en drifttekniker egentligen?"

Transkript

1 Aktuellt från VKL Hänryckningens tid Jag tycker att detta är årets bästa tid och det är jag säkert många av er som också gör det, den skira grönskan, fågelsång, blomningen från slån, hägg, fruktträd och fram till syren. På vissa områden i Mälardalen står den skira gröna grönskan i kontrast till alla träd och buskar med vita blommor. Då är man lycklig och tacksam för det fria samhälle vi lever i som ge oss möjlighet att uppleva bland annat denna skönhet. Varför är samma tid alltid fylld av intressanta och viktiga möten, konferenser och arbetsuppgifter? Det verkar som vi får extra energi under våren och gärna vill starta nya projekt eller lösa pågående aktiviteter. Det kan också vara så att vi vill klara av en massa saker innan semestern och därför blir kalendern full och ibland mer därtill. Vi måsta alla ta ansvar för prioriteringen utifrån våra specifika förutsättningar men det ska också koordineras med andras agendor. Som i de flesta fall så lyckas många av oss båda njuta av årstiden och klara våra dagliga uppgifter och ibland kan det också vara så att det är bra att låta några ärenden vila något så att både man själv och andra hinner reflektera och analysera innan vi slutligen tar tag i frågan. Det är också tacksam med lite extra röda dagar under denna period för att ge oss möjlighet till andrum. Jag önskar att ni alla har en möjlighet att ta en paus från era viktiga arbeten och unna er att närvara i hänryckningen. Hänryckning = Oemotståndlig förtjusning Monika Eriksson Bertilsson, VKL:s direktör Nyhetsbrev från Västmanlands Kommuner och Landsting Nummer Årets tema i Mälartinget var hållbar mobilitet Vad gör en drifttekniker egentligen? Sammanlagt deltog cirka 50 personer, förtroendevalda och tjänstemän. Läs mer på sidan 3 Många idéer dryftades och möjliga lösningar hittades årets Mälarting som hölls i Örebro maj. En av idéerna som gav många leenden och nickningar kom från Östra Göinge kommuns kommunstyrelseordförande Patric Åberg. Han skickade ut en fråga till församlingen: Varför inte göra om busshållplatsen till ungdomsgård? Läs mer på sidan 3. Den 22 maj var det dags för årets första vägledarforum och temat var drift och underhåll. Värd för dagen var Mälarenergi som bjöd in till studiebesök på vattenverket. Dagens moderator, Agneta Berliner, vd på ABB industrigymnasium, inledde och välkomnade de cirka 40 vägledarna från länet. Vi har ofta en bild av vad ett yrke är, men den stämmer inte alltid, sa Agneta. Det är ett av syftena med Vägledarforum, att vi ska få bättre koll på vad olika yrken egentligen innebär och vad som krävs utbildnings- och kompetensmässigt. Vi behöver bli bättre på matchning och kompetensförsörjning i vårt län och som vägledare måste vi vässa oss för att kunna vägleda ungdomarna mot arbete. Läs mer på sidorna 6 8. Bred uppslutning vid seminariet Öppna jämförelser I det här numret av Aktuellt från VKL kan du också läsa om: Turismfunktionen hade 40 arbetsmöten på en dag... sid 4 AdventureConnect event i Västerås... sid 5 Tord Berglind vår nye medarbetare på VKL...sid 8 Tre välbesökta seminarer gav många uppslag...sid 9 Lokal utbildning att stärka barn- och föräldraperspektivet...sid 10

2 Hållbarhet mer prat än verkstad Det budskapet fick vi från Trivectors VD Christer Ljungberg då han höll sitt föredrag på Mälartinget i Örebro den 22 maj. En bra start som satte ribban för mötets diskussioner, hur vi går från ord till handling. Christer Ljungbergs tanke var nog att provocera lite, få igång politikerna och tjänstemännen. När jag pratade med honom sa han: Vi har pratat om Christer Ljungberg, vd Trivectors. det så mycket att vi fått in det i en massa policys, riktlinjer och politik. Nu fattas det bara att se till att det händer också. Hur ska vi då få det att hända? Jag tror att man ska fortsätta, droppen urholkar stenen, om vi fortsätter att se till att det finns i alla typer av policys blir det naturligtvis lättare att gå ut och säga att nu måste det hända, fast det går för långsamt. När jag gick omkring inne i Conventums lokaler så var det påtagligt att det uppstod många informella möten. Personer från olika partier, kommuner och län hittade varandra i frågor som förenade och där man kunde berika varandras idéer. Årets tema var hållbar mobilitet och titt som tätt såg jag politikers och tjänstemäns ögonbryn höjas av intresse, upplysning och bekräftelse. Med tanke på ljudvolymen Mötesordförande Torgny Larsson, Örebro kommun och sekreterare Tiina Kikerpuu, Mälardalsrådet. i pauserna så var det många idéer som dryftades och möjliga lösningar som hittades. En av idéerna som gav många leenden och nickningar kom från Östra Göinge kommuns kommunstyrelseordförande Patric Åberg. Han skickade ut en fråga till församlingen: Varför inte göra om busshållplatsen till ungdomsgård? Ungdomarna sitter ju oftast i busskuren, varför då inte använda det som en möjlighet att utveckla den mötesplatsen till att ungdomar faktiskt ska vara där i stället för att se det som ett negativt, att använda de platser där ungdomar träffas och skapa ännu mer mervärde för de platserna så att det blir tryggt för dem att vara där. Hans budskap var att ska man få landsbygden att leva vidare måste man våga tänka annorlunda. I Östra Göinge bestämde de sig för att vända den negativa trenden till en positiv utveckling. I mitten på nittiotalet startade avfolkningen och de tappade 1500 medborgare. Under de senaste fyra åren har de lyckats vända den trenden och nu ökar befolkningen. I byn är jag Patric, i byn känner vi varandra, där är en trygghet i bybegreppet, en kärleksfull närhet där man liksom känner sig trygg och det värnar vi väldigt mycket och lyfter upp i våra strategier och vår översiktsplan. En fråga som skapade en intensiv dialog runt borden var: Vad är samordnad varudistribution? Christer Wennerholm, ordförande Mälardalsrådet, invigningstalade. Patric Åberg, kommunstyrelseordförande i Östra Göinge kommun. Miljöstrategen Katarina Persson från Huddinge kommun berättade om att Södertörns åtta kommuner håller Katarina Persson, miljöstrateg. på att samordna sin varudistribution. De bygger upp en distributionscentral som ska hålla i transporterna ut till skolor, äldreboenden och andra kommunala verksamheter. Då får verksamheterna sina varor levererade via en lastbil i stället för flera olika. Med färre lastbilstransporter blir skolbarnens miljö säkrare och personalens arbetsmiljö bättre. Miljömässigt blir det en stor besparing för kommunerna. I Västra Götaland har man provat en ny modell för Framtidens persontransportlösningar. Ingemar Moen, projektledare för Go:smart berättade om hur de har Foto: Mälardalsrådet Ingemar Moen, projektledare för Go:smart. genomfört försöket med medborgare i Göteborg. Som Ingemar Moen själv sa, från ax till limpa ett komplett paket till familjen med buss, taxi, bil-pool och hyrbil. För mer info besök Mälardalsrådets hemsida: malartinget-2014-hallbar-mobilitet.aspx Text och foto: Johan Lunner 2 Aktuellt från VKL nr

3 Bred uppslutning från Västmanland på heldag om öppna jämförelser Seminariet fokuserade på Öppna jämförelser (ÖJ) inom socialtjänstens och till viss del hälso- och sjukvårdens områden. Professor emeritus Evert Vedung inledde med att ge perspektiv på hur frågor om styrning och utvärdering hanterats i Sverige sedan 60-talet under rubriken: Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen Han avslutade med att placera in och analysera Öppna jämförelser i sammanhanget och ställde sedan klargörande frågor under förmiddagens övriga föredragningar. Professor emeritus Evert Vedung inledde seminariet. Syftet att jämföra kvaliteten Kalle Brandstedt, utredare vid Socialstyrelsen, informerade att arbetet med ÖJ bedrivs utifrån ett regeringsuppdrag ( ) och det sker i samarbete med SKL, Vårdföretagarna och Famna. Inom socialtjänsten finns ÖJ inom följande områden: äldreomsorg och hemsjukvård (sedan 2007) missbruks- och beroendevård (2009) barn-och ungdomsvård (2010) stöd till personer med funktionsnedsättning (2010) ekonomiskt bistånd (2011) stöd till brottsoffer (2012) hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden (2012) Syftet med öppna jämförelser är att jämföra kvaliteten inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i hela Sverige. ÖJ är en del i en kunskapsbaserad praktik. De ska stimulera kommuner och landsting till fördjupad analys, förbättrings- och effektivitetsarbete och gemensamt lärande. Spring inte på alla bollar Samordnaren för ÖJ på SKL, Mia Ledwith talade under rubriken Öppna jämförelser Stöd för analys och förbättring. Hon poängterade att respektive verksamhet måste göra en egen analys av sina resultat i ÖJ. Det kan finnas olika förklaringar till att resultaten ett år blir oväntat negativa. Mia Ledwith framhöll också att det är viktigt att värdera vilka resultat som verksamheten ska välja att arbeta extra med, se till att lyfta fram de som bedöms som mest angelägna och spring inte på alla bollar. SKL har arbetat fram en handbok för arbetet med ÖJ i socialtjänsten: Innan arbetet med handboken påbörjas rekommenderade Mia verksamheten att se över hur processen genomförs med ÖJ i dag: Vem svarar på enkäterna? Rätt person? Hur ser just er täckningsgrad ut i till exempel Senior Alert? Är alla med? Kalle Brandstedt, utredare Socialstyrelsen informerade om arbetet med ÖJ. En heldag om Öppna jämförelser arrangerades av VKL:s utvecklingsoch utredningsenhet (UoU) den 22 maj. Sammanlagt deltog cirka 50 personer, förtroendevalda och tjänstemän. Öppna jämförelser finns inom följande områden: Hälso-och sjukvården, Läkemedel, Cancer, Folkhälsa, Jämlik vård, Hälsoinriktad Hälso- och sjukvård, Socialtjänsten, Grundskolan, Gymnasieskolan, Trygghet och säkerhet, Företagsklimat samt myndigheters tillänglighet. Mia Ledwith, samordnaren för ÖJpå SKL, poänterade vikten av egene analys av resultaten i ÖJ Hur ser egen individstatistik ut? Städat i systemet? Vem tar emot ÖJ-resultaten i verksamheten? Hur kommunicerar ni i verksamheten? Hur kopplar ni till styrprocesser och kvalitetsledningssystemet? Analys eller går ni direkt på åtgärd? Under eftermiddagen hölls sju olika fördjupningsseminarier som Socialstyrelsen och SKL:s ansvariga för respektive område i ÖJ ansvarade för. Imponerande med en så bred uppslutning från den nationella nivån i Västmanland. Deltagarna gavs tillfälle under hela dagen att komma med synpunkter och frågor kring arbetet med ÖJ. VKL arbetar med att stödja arbetet med öppna jämförelser genom att vara mötesplats för länsgemensamma möten. Där finns möjlighet att diskutera hur frågorna kan tolkas och resultat kan analyseras samt att utbyta erfarenheter och lära av varandra. VKL har beviljats kronor av SKL för arbetet med ÖJ under 2014, medel som bland annat möjliggjorde seminariet. För den intresserade finns materialet från dagen via denna länk: se/vi-arbetar-med/vard-och-omsorg/ oppna-jamforelser/ Om du vill veta mer kontakta Ann Tjernberg via mejl Aktuellt från VKL nr

4 Västmanland på Swedish Workshop vi hade över 40 affärsmöten på en dag Swedish Workshop är ett årligt arrangemang i VisitSwedens regi. I år hölls arrangemanget i Stockholm. Researrangörer från Tyskland, Holland, Belgien, Österrike, Schweiz, Ryssland, UK och USA hade kommit för att träffa säljare från svenska regioner och företag. Turismfunktionen fanns som vanligt med under namnet Västmanland The Essence of Sweden. I år deltog även Sätra Brunn och Karmansbo Herrgård som på ett föredömligt sätt samarbetade genom att dela på ett bord på workshoppen. NOVASOL i nystartat samarbete med Turismfunktionen Genom Turismfunktionens samarbete med NOVASOL finns nu produkter från aktivitetsbroschyren med som erbjudanden till Novasols kunder och husägare. Erbjudandena finns på svenska, engelska och tyska. Tillsammans hade de västmanländska representanterna över 40 bokade möten. Intresset var stort och vårt utökade samarbete med andra regioner i The Middle of Scandinavia uppskattades eftersom det underlättar researrangörernas arbete och skapar ett mer komplett utbud av produkter. Inför Swedish Workshop hade vi tillsammans med Mid Sweden Gästrikland & Hälsingland även bjudit in till en så kallad Pre Tour. Under tre dagar fick researrangörer från Tyskland, Holland och UK resa runt i regionen och uppleva ett urval av våra produkter. På den västmanländska delen av resan gjordes mycket uppskattade besök vid Gårdsjö Älgpark och Sala NOVASOL grundades 1968 och är idag Europas ledande förmedlare av privatägda semesterhus och stugor. Med cirka 3000 stugor i Sverige är man också Sveriges största förmedling. NOVASOLs totala utbud inkluderar hela semesterbostäder i 27 länder. Samtliga objekt inspekteras innan de tas in i sortimentet för att säkerställa kvalitén mot gästerna. Till de svenska stugorna kommer den största andelen gäster från Tyskland men även danskar, norrmän, holländare och givetvis svenskar är återkommande gäster. Så här säger Torbjörn Fredman, Nordenchef, NOVASOL om samarbetet: På NOVASOL är vi mycket glada över det nystartade samarbetet med Västmanland. Möjligheten att lyfta fram denna vackra region mot våra gäster och husägare är någonting vi ser fram emot. Turismfunktionens deltagande i ATWS ger artiklar i internationell press På Adventure Travel World Summit (ATWS) som hölls i oktober knöts många nya kontakter som har gett flera intressanta resultat för turismnäringen i Västmanland. Magasinet Reflections är ett av de senaste exemplen. Under ATWS träffade Turismfunktionen skribenten Haley Shapely, som försågs med det press kit vi hade tagit fram inför dessa träffar. Underlaget om Sala Silvergruva har nu använts för att presentera gruvsviten ett hotellrum 155 meter under jord i en mycket trevlig artikel med titeln The most adventurous places to rest your head. Artikeln har publicerats i det amerikanska magasinet Reflections. Silvergruva. En god middag och övernattning på Sätra Brunn följdes av en fantastisk naturupplevelse i form av turen Beaver & Breakfast som genomfördes av Edens Garden i gryningen. Digital version av Reflections pril_60f9fd9be834a8/38 Artikeln på magasinets webbplats bcreflections.com/2014/ April/The-Most-Adven- turous-places-to-rest-your- Head?page=1 4 Aktuellt från VKL nr

5 Great energy at the first Adventure Connect in Sweden An energetic crowd from the far south to the far north of Sweden, from the US, the UK, Ireland, Greenland and even a couple of attendees from Greece got together on Thursday, May 8, in the town of Västerås, in the Västmanland region, to attend the first Adventure- Connect event held in Sweden. Together with Västmanland Association of Local Authorities and County Council (VKL), the afternoon was dedicated to learn more about the adventure travel potential in Sweden and to identify what obstacles Sweden and Scandinavia must overcome to become a successful adventure destination. Ulrika Larsson, ATTA s member advocate in Europe, shared the latest ATTA news and updates with the group and then three guest speakers shared their stories about turning their businesses or destinations into attractive alternatives for the adventure traveler. Ethna Murphy from Fáilte Ireland talked about how Ireland has been supporting the outdoor businesses in their country and what method they have been using to help grow the adventure community. She also shared how Ireland was chosen to host this year s Adventure Travel World Summit. Marcus Eldh of Wild Sweden gave some useful tips on how reach out to new market segments outside of the country borders by working with travel agencies and travel agents. And last but not least, Lykke Geisler Yakaboylu from Visit Greenland shared the work they are doing in the area of content management for their new website and the resources they are offering tour operators to help them market Greenland in general and the adventure tour operators in particular. After a short coffee break, the group broke into very talkative peer-to-peer discussions focused on strategic partnerships and business development. To wrap things up, there was a final brainstorm session with the whole group about what needs to be done in the next coming years to make Sweden and Scandinavia a successful adventure destination. This was the first AdventureConnect event in Sweden but definitely not the last. We are delighted to see so much energy from the regional participants and are looking forward to continue these productive conversations in Scandinavia. So until next time, Sweden, keep up the good work. Text och foto: Ulrika Larsson Västmanländska upplevelser marknadsförs till guldkunder Allt började med att Länsförsäkringar Bergslagen (LFB) ville ge sina Guldkunder en sommarpresent möjligheten att uppleva känslan av att var Guldkund i Bergslagen och tydliggöra alla de förmåner som detta innebär. LFB tog kontakt med Turismfunktionen på VKL och frågade om vi hade några turismföretag som skulle vilja vara med. Vi såg att denna idé gynnade oss alla, att det är ett enkelt sätt att nå ut till över etablerade kontakter utan några större kostnader. Idén resulterade i ett upplevelsehäfte som fylldes med erbjudanden på olika resmål spridda över hela Bergslagen, d v s både Västmanland och Örebro län. De flesta gav kunderna priset 2 för 1 medan andra gav rabatt. I Västmanland gick det snabbt och enkelt att få 2 FÖR 1 Upplev känslan som Guldkund i Bergslagen I sommar kan du spara ytterligare pengar som Guldkund fram spännande erbjudanden eftersom det finns en utvecklad affärsstruktur i och med arbetet med aktivitetsbroschyren. Läs mer på com/ Aktuellt från VKL nr

6 Vad gör egentligen en drifttekniker på jobbet? Länets vägledare fick veta mer om yrken inom drift och underhåll Den 22 maj var det dags för årets första vägledarforum. Den här gången, den sjunde i ordningen, var temat drift och underhåll. Värd för dagen var Mälarenergi, som bland annat bjöd in till studiebesök på vattenverket. Dagens moderator, Agneta Berliner, vd på ABB industrigymnasium, inledde och välkomnade de cirka 40 vägledarna från länet. Vi har ofta en bild av vad ett yrke är, men den stämmer inte alltid, sa Agneta. Det är ett av syftena med Vägledarforum, att vi ska få bättre koll på vad olika yrken egentligen innebär och vad som krävs utbildnings- och kompetensmässigt. Vi behöver bli bättre på matchning och kompetensförsörjning i vårt län och som vägledare måste vi vässa oss för att kunna vägleda ungdomarna mot arbete. Nytt projekt om vägledning Sara Haffling, utredare på Länsstyrelsen, berättade om Vägledning Västmanland, ett nystartat projekt som Länsstyrelsen driver. Från och med i år ingår Vägledarforum som en aktivitet bland andra i projektet, berättade Sara. Projektet startade den 1 maj i år och syftet är att utveckla en länsövergripande, gemensam struktur och stödfunktion för studie- och yrkesvägledning. Den ska bidra till att minska könsbundna val, höja utbildningsnivån, förbättra matchningen i länet, minska utanförskapet och främja integrationen. Projektet finansieras av Länsstyrelsen och Tillväxtverket. Dagens värd Mälarenergi Mälarenergis vd Magnus Hemmingson höll en kort presentation av företaget. Han berättade om Mälarenergi som arbetsgivare, och hur företaget jagar folk för att hitta rätt kompetens och resurser för framtiden. Dagens moderator Agneta Berliner och projektledare för Vägledning Västmanland, Sara Haffling. För att lyckas med det här måste vi få med skolorna och ungdomarnas intresse. Mälarenergi och andra stora aktörer har en viktig roll för att väcka intresse redan tidigt, konstaterade Magnus. Magnus berättade också om en nylanserad webbsida Elsajten som riktas till högstadiet, Där förklarar man energiområdet på ett pedagogiskt sätt och sajten är också anpassad till läroplanen. FAKTARUTA Vägledarforum Vägledarforum vänder sig till arbetsförmedlare, studie- och yrkesvägledare eller skolledare. Programmet är framtaget i samråd med Arbetsförmedlingen, Jobba i Västerås, Länsstyrelsen Västmanland, YHM/ Handelskammaren Mälardalen, Mälardalens högskola, Svenskt Näringsliv, Västerås Vuxenutbildningscentrum, Västerås Science Park och Västmanlands Kommuner och Landsting, VKL. Förhoppningsvis kan sådana insatser leda till att fler ungdomar blir intresserade av energiområdet. Fler fick tycka till Förmiddagen innehöll en paneldiskussion med Ove Fredriksson, marknadsstrateg Mälarenergi, Stefan Faleke, driftschef Landstinget, Lena Nyquist, projektledare YH Mälardalen, Pia Larsson, Arbetsförmedlingen och Magnus Norgren, linjechef, Saab. Paneldeltagarna från företagen fick beskriva vilken typ av yrken de har just gällande drift och service. De radade upp allt från drifttekniker, driftmästare, underhållstekniker, elkrafttekniker till driftingenjörer, kemiingenjörer och bränsleingenjörer. På frågan om hur könsfördelningen ser ut på företagen svarade alla att det var en stor övervikt av män. Det är svårt att hitta kvinnor när man rekryterar. Lönen för en drift-/servicetekniker sträcker sig från upp till cirka om man inte har specialkunskap eller större ansvar. Vissa typer av tekniker är det större konkurrens om i Västerås, vilket drar upp lönerna. Hett eftertraktad grupp Drifttekniker är en hett eftertraktad grupp i vår region, berättade Pia från Arbetsförmedlingen. Västerås är den näst mest teknikertäta kommunen i landet, efter Stockholm. Lena Nyquist från YH Mälardalen lyfte problemet att YH-utbildningarna har svårt att hitta praktikplatser på företagen. Alla företagen instämmer i att man har svårt att ta emot praktikanter. Framförallt beror det på tidsbrist och att man känner att man inte kan 6 Aktuellt från VKL nr

7 Dagens panel: Ove Fredriksson, marknadsstrateg Mälarenergi, Lena Nyquist, projektledare YH Mälardalen, Stefan Faleke, driftschef Landstinget, Pia Larsson, Arbetsförmedlingen och Magnus Norgren, linjechef, Saab. erbjuda en meningsfull praktik. Har ni kunskap om vilka utbildingar ni ska vägleda mot? Den frågan ställde Agneta till vägledarna i publiken. Ja, men man bör satsa på vägledning mot teknikyrken redan i nian, det är i den åldern som bilderna formas av vad ett yrke år. Det gäller att hitta de positiva delarna som vi kan visa eleverna. Vad gör du egentligen på jobbet? Efter paneldebatten delades deltagarna in i grupper. Varje grupp fick tillfälle att fråga ut en drifttekniker eller ingenjör från Mälarenergi, Saab och landstinget under 10 minuter. Panelens slutord Ove: Lyft vad man kan göra när man kommer ut i yrkesrollen. Att bli ingenjör handlar mycket om att vara med och utveckla samhället framåt. Lena: Vägled alla sökande mot arbete. Låt dem förstå vad som ger jobb och inte bara söka av intresse. Stefan: Yrkesstolthet man är med och påverkar andras liv. Social kompetens är viktig man måste kunna föra sig bland folk eftersom tekniken finns i alla rum idag. Pia: Arbetsmarknadsfokus när ni pratar framtid med ungdomarna. Magnus: Sätt Saab i Arboga på kartan företaget är extremt anonymt ute i länet. Där har man möjlighet att jobba med ett högteknologiskt system. Pontus Einarsen, drifttekniker på Mälarenergi, berättade att han har gått ut naturvetenskapligt program på gymnasiet. Han valde natur för att han inte visste riktigt vad han ville göra i framtiden. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? Jag jobbar i skift med ett rullande schema i en skiftgrupp på 12 personer. Skiftet börjar med att vi löser av en annan grupp och får veta var vi Pontus Einarsen, drifttekniker på Mälarenergi frågas ut av vägledarna. ska jobba. Vi får information om vad som har hänt och vad som är på gång. Sedan går vi ut och ser över anläggningen, kollar av nivåer och tryck i pannorna med mera. Hur fick du jobbet? Jag sommarjobbade på Kungsörs värmeverk och fick sedan ett vikariat. Jag jobbade två år i Kungsör och sedan sökte jag mig till kraftvärmeverket i Västerås, där jag har jobbat i 1,5 år. Hur ser det ut med kompetensutveckling inom företaget? Jag har fått interna utbildningar. Vid ett antal tillfällen under en vårtermin gick jag på Mälardalens högskola och fick utbildning som högskolan har tagit fram i samarbete med Mälarenergi. Fortsättning nästa sida Aktuellt från VKL nr

8 Har du planer på att läsa vidare? Ja, någon tanke finns det. Men jag vet inte när än. Jag trivs bra. Vad är det roligaste med ditt jobb? Att var med och starta upp något och se att det händer saker, att man har varit med och fått igång något. Att jobbet är varierat och att jag jobbar i en bra skiftgrupp. Hur ser lönen ut? Cirka kr/mån. Var ser du dig själv om 10 år? Jag jobbar kvar inom Mälarenergi, men kanske i en annan roll. Text och foto: Åsa Erikols Studiebesök på vattenverket På eftermiddagen ordnade Mälarenergi ett studiebesök på vattenverket på Hässlö. Där gavs vägledarna tillfälle att prata med ytterligare en drifttekniker. Vi fick också en visning av hela vattenverket och en presentation av hela vattenreningsprocessen. Vägledarforum riktar sig till arbetsförmedlare, skolledare och studie- och yrkesvägledare. Programmet är framtaget i samråd med Arbetsförmedlingen, Jobba i Västerås, Länsstyrelsen Västmanland, YHM/Handelskammaren Mälardalen, Mälardalens högskola, Svenskt Näringsliv, Västerås Vuxenutbildningscentrum, Västerås Science Park och Västmanlands Kommuner och Landsting, VKL. Ny lagstiftning ändrar rutiner för samverkan vid egenvård Rutin för samverkan vid egenvård, överenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Västmanlands län är nu reviderat! Det gamla dokumentet från 2009 behövde revideras för det har kommit ny lagstiftning, uppdatering i författning samt nytt meddelandeblad från Socialstyrelsen. Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) fick av Chefsforum ett uppdrag att revidera det länsgemensamma dokumentet. VKL fick av Chefsforum tillsätta en arbetsgrupp som har bestått av: Ewa Göransson, Verksamhetschef, bitr. resultatområdeschef Primärvård Ann Östling, Strateg, och Linn Alvén, Strateg, Västerås Stad Ewa Kembler, Utredare PPHV, Landstinget Västmanland Eva Saaw, Utvecklare, Köpings kommun Patrik Hultgren, MAS, Sala Kommun Petra Ludvigson, MAS, Fagersta kommun Anders Svensson, Utvecklare, Arboga Kommun Lena Karlsson, Utvecklingsstrateg, VKL, samordnare i arbetsgruppen Arbetsgruppens utarbetade ett nytt dokument och med fokus Version: 1 Fastställd av: Chefsforum Handläggare: Lena Karlsson, utvecklingsstrateg Gäller fr.o.m.: Diarienummer: VKL RUTIN FÖR SAMVERKAN VID EGENVÅRD ÖVERENSKOMMELSE MELLAN LANDSTINGET OCH KOMMUNERNA I VÄSTMANLANDS LÄN på tydlighet och användarvänligt. Rutin för samverkan vid egenvård beskriver målgruppen, syftet, tillämpningsområde, ansvar, bedömning och riskanalys, planering, genomförande och uppföljning samt ett flödesschema för bedömning och planering av egenvård eller hälso- och sjukvård, informationsöverföring och ett flödesschema för bistånd. Dokumentet antogs i Chefsforum och finns nu på VKL:s hemsida var god följ länken: wp-content/uploads/2014/03/egenvarddokument.pdf. Om du vill veta mer kontakta Lena Karlsson via mejl Vi välkomnar vår nye utvecklingsledare för psykisk ohälsa Tord Berglind började som utvecklingsledare på VKL 12 maj. Tord är socionom och har arbetat inom kommunal socialtjänst och inom psykiatrin. Både på vuxensidan och på barn- och ungdomssidan. Han har också arbetat mycket med samarbetsfrågor myndigheter / organisationer emellan. De senaste åren har han främst arbetat i egen regi med handledning, utbildning och terapi. Tord arbetar på VKL med frågor som rör psykisk ohälsa och i hans uppdrag ingår att ge stöd till landstinget och kommunerna i utvecklingsfrågor, genomföra utredningar och anordna olika aktiviteter. Välkommen till VKL Tord! 8 Aktuellt från VKL nr

9 Tre välbesökta aktiviteter har gett många uppslag till nästa socialfondsperiod Maj har varit en intensiv månad inom Förstudie Europeiska Socialfonden Den 12, 21 och 28 maj ordnades tre olika aktiviteter där vi, i dialog med länets aktörer, samlade in erfarenheter och uppslag inför den nya socialfondsperioden Workshop om integration Den 12 maj hölls en workshop på temat: Fler utrikesfödda in i arbetskraften vad krävs? Drygt trettio personer från kommuner, Arbetsförmedlingen, samordningsförbunden, Länsstyrelsen och Migrationsverket deltog vid workshopen. Arbetet utgick från tre frågeställningar: Vilka goda exempel/erfarenheter vill du lyfta fram gällande samverkan, effektiva insatser och aktiviteter i arbetet med utrikesfödda/nyanlända? Vilka utmaningar ser ni behöver hanteras gällande samverkan, effektiva insatser och aktiviteter i arbetet med utrikesfödda/nyanlända? Utifrån de goda och bra exempel ni listat, vad är användbart att bygga vidare på? Göra mer av? Vilka andra idéer finns för att möta utmaningarna? Många goda exempel och utmaningar lyftes under workshopen, men det som flest nämnde var vikten av god samverkan, såväl inom den egna organisationen som mellan myndigheter och med näringsliv. Andreas Sävenstrand, Apel FoU, Johnny Österlund, projektledare Förstudie ESF 2014 och Eva-Britt Larsson, ESF-rådet, förbereder seminariet om samverkan den 21 maj. Seminarium på tema samverkan Den 21 maj ordnades ett seminarium på just tema samverkan. Grundfrågeställningen var Hur får man till en hållbar samverkan?. Inom förstudien har det gjorts en kartläggning av tidigare socialfondsprojekt i länet. Där har man tydligt kunnat se att samverkan är en av de svåraste utmaningarna och samtidigt en av de viktigaste faktorerna för att projekt ska lyckas och leva vidare även efter projekttiden. Representanter för två av de projekt som lyckats bra och också kommer att fortsätta efter projekttidens slut fanns på plats och berättade om hur de hade arbetat med fokus på samverkan. Projekten var Jobbpunkt Väst i Västerås och Bootin i Köping. Ny regional handlingsplan för Socialfonden Den 28 maj ordnade Länsstyrelsen en workshop tillsammans med Regionförbundet Örebro. Då stod den nya regionala handlingsplanen för Europeiska Socialfonden på agendan. Ett femtiotal personer tog chansen att komma med tankar och idéer kring de utmaningar man ser för Västmanland och vilka områden man vill arbeta med under kommande år. Regionförbundet Örebro ansvarar för arbetet med att ta fram den regionala handlingsplanen för Östra Mellansverige och planen ska färdigställas i september. Dokumentation och presentationsmaterial från aktiviteterna finns på Länsstyrelsens webbplats lansstyrelsen.se/vastmanland/sv/ naringsliv-och-foreningar/kunskapoch-kompetensforsorjning/forstudieeuropeiska-socialfonden-2014/pages/ dokumentation-fran-aktiviteter.aspx. Vi återkommer med fler aktiviteter under hösten. Håll koll på Länsstyrelsens webbplats för mer information! För mer information, kontakta Johnny Österlund, eller Eva-Karin Wedin, se, Deltagare på workshopen Fler utrikesfödda in i arbetskraften vad krävs?. Karin Tilly, Länsstyrelsen, inleder workshopen om ny regional handlingsplan för Socialfonden den 28 maj. Aktuellt från VKL nr

10 Lokal utbildning i Att stärka barn- och föräldraperspektivet När en förälder missbrukar eller har psykisk ohälsa så påverkas hela familjen, inte minst barnen. Därför behövs ett barn- och föräldraperspektiv i alla verksamheter som möter föräldrar. En god relation med sina föräldrar är en viktig skyddsfaktor för barn, även om föräldrarna missbrukar eller inte bor tillsammans med dem. SKL har tagit fram denna fördjupningsutbildning i sin satsning Kunskap till praktik. VKL har under hösten 2013 genomfört en inventering i länets kommuner Nytt från beredningarna Andreas Trygg har efterträtt Agneta Bode som ordförande för VKL:s Vårds- och omsorgsberedning. Agneta är nu kommunalråd i Arboga och har efterträtt Olle Ytterberg i den positionen. Ny ledamot i Barn- och ungdomsberedningen är Lena Lovén- Rolén (S), Skinnskatteberg som ersätter Stig Johansson, Skinnskatteberg. Aktuella kurser och konferenser om intresset av att genomföra lokal utbildning under 2014 i att stärka barn- och föräldraperspektivet i missbruks- och beroendevården. Samtliga kommuner var positiva och önskade att VKL skulle hålla i planering och genomförande. I samtliga kommuner har man sett behovet att stärka den interna samverkan mellan bl a barn-, vuxen- och försörjningsstödsfunktionerna. De flesta kommunerna har valt att bjuda in externa samverkansparter som till exempel skola och barnhälsovård. Hittills har fem kommuner påbörjat utbildningen, tre av dessa har kommit halvvägs. Hela utbildningssatsningen beräknas vara genomförd i december Om du vill veta mer kontakta Monica Wikehult via mejl vkl.se Vkl önskar alla en riktigt skön sommar! Evidensbaserad praktik och samverkan inom funktionshindernedsättning och LSS Fördjupningskurs, September 2014 Evidensbaserad praktik och samverkan inom funktionshindernedsättning och LSS Grundkurs, September 2014 Att förstå och hantera bilder för ökad försäljning en praktisk process, 24/ Länsturismen studieresa till Dalarna, oktober 2014 Program Att stärka barn- och föräldraperspektivet Utbildningsdag Inledning, bakgrund och praktisk information Erfarenheter av att vara förälder i missbruk Gruppdiskussioner och kaffe Återsamling och reflektion Lunch Barn lagliga rättigheter och anmälningsskyldighet Gruppdiskussion och kaffe Återsamling och reflektion Avrundning och avslutning Vårt nyhetsbrev... är till för dig som vill veta mer om och hålla dig uppdaterad på vad som sker i länet och i vår omvärld. Förutom en uppdatering på vad som har skett innehåller brevet information om vad som är på gång den närmaste tiden. Har du fått nyhetsbrevet via någon annan och vill hålla dig uppdaterad i framtiden? Anmäl dig till nyhetsbrevet genom att skicka e-post till: Om VKL Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) är en ideell förening, ett samverkansorgan och en service- och intresseorganisation för länets kommuner och landsting. Därutöver är uppgiften att samordna olika länsprojekt och bidra till samverkan i olika frågor. Det länsövergripande arbetet har hög prioritet, särskilt inom Stockholm-Mälarregionen. Kontakt Ansvarig utgivare: Monika Eriksson-Bertilsson, direktör, Redaktör och layout: Åsa Söderlund, Adress: Norra Källgatan Västerås telefon , e-post 10 Aktuellt från VKL nr

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting Dokumentnamn: Rutin för samverkan vid egenvård. Överrenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Västmanlands län Dok.nr/Ref.nr/Diarienr: Version: Klicka här för att ange text. 1. Datum: VKL:s diarienummer:

Läs mer

Verksamhetsberattelse ~ 2014

Verksamhetsberattelse ~ 2014 Verksamhetsberattelse ~ 2014 Länsturismen Effektivitet genom samverkan 2015-02-09 Verksamhetsberättelse för Turismfunktionen vid VKL 2014 Syftet med verksamheten är att stödja utvecklingen av en hållbar

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408. Dokumentation av gruppdiskussioner

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408. Dokumentation av gruppdiskussioner En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408 Dokumentation av gruppdiskussioner Vad vill vi fokusera på och hur ska vi göra för att skapa

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-03-05 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

AFFÄRSUTVECKLINGSPROCESS FÖR TURISMNÄRINGEN I VÄSTMANLAND 2015

AFFÄRSUTVECKLINGSPROCESS FÖR TURISMNÄRINGEN I VÄSTMANLAND 2015 AFFÄRSUTVECKLINGSPROCESS FÖR TURISMNÄRINGEN I VÄSTMANLAND 2015 Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

2014-02-18. Ove Svenson, utvecklingsstrateg 021-39 79 45. Mötesanteckningar Barn och Ungdomsberedningen (BoU)

2014-02-18. Ove Svenson, utvecklingsstrateg 021-39 79 45. Mötesanteckningar Barn och Ungdomsberedningen (BoU) Ove Svenson, utvecklingsstrateg 021-39 79 45 2014-02-18 Mötesanteckningar Barn och Ungdomsberedningen (BoU) Datum: 2014-02-05 Tid: 13.30 15.30 Plats: VKL Närvarande ledamöter Roger Eklund, ordförande Ingrid

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2008-01-02 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Nationell politik och kompetensplattformarnas uppgifter och möjligheter DATUM 20 oktober 2015 TID PLATS DAGENS VÄRD Kl. 10.30

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens extra möte den 14 juni 2006

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens extra möte den 14 juni 2006 Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-06-21 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens extra möte den 14 juni 2006 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Birgitta Wessman-Thyrsson (s) Criss Hagfeldt

Läs mer

Projekt Barn som anhöriga 2012-2014

Projekt Barn som anhöriga 2012-2014 Projekt Barn som anhöriga 2012-2014 Nationell satsning sker på utvecklingsarbete som stödjer barn och unga som har föräldrar med olika svårigheter. I hälso- och sjukvårdslagen har lyfts in barns särskilda

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Chefsmötet 2013 Välkomna till Göteborg 17-18 oktober Nu är det dags att utvecklas tillsammans igen Det är tid för årets chefsmöte i Göteborg. På programmet står bland annat Tema Värdegrund, vad som händer

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

När tilliten brister. Vänliga hälsningar. Christina Kiernan

När tilliten brister. Vänliga hälsningar. Christina Kiernan Nyhetsbrev augusti 2013 När tilliten brister De ungdomar som kommer i kontakt med sociala insatsgrupper har olika bakgrund, men en sak gemensamt: de har tappat tron på samhället och har svårt att se möjligheten

Läs mer

Program. Strukturfondspartnerskapet Stockholm 2

Program. Strukturfondspartnerskapet Stockholm 2 Välkommen! Program 13.10 Resultat av förstudierna, en axplock Urban Innovation/Länsstyrelsen FIA Funktionsnedsatta i anställning genom CSR/Social Venture Network Sweden Yrkesinriktning av vuxna invandrares

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-10-16 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi! Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Öppna jämförelser. din guide på nätet för snabba jämförelser inom socialtjänst och hemsjukvård

Öppna jämförelser. din guide på nätet för snabba jämförelser inom socialtjänst och hemsjukvård Öppna jämförelser din guide på nätet för snabba jämförelser inom socialtjänst och hemsjukvård Är du en socialchef eller enhetschef som söker under lag för att följa upp och förbättra din verksamhet? Är

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Örebro Läns Landsting, Erik Sjöberg 2012-06-03 VILMERGRUPPEN 1 ( Minnesanteckningar Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Inbjudan och program

Inbjudan och program Till länsstyrelserna i Södra Östersjöns vattendistrikt och i Västerhavets vattendistrikt (m.fl.) Inbjudan och program Inom ramen för projekten Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Uppdrag Den delregionala ledningsgruppens uppdrag är att kontinuerligt och enligt Västbus

Läs mer

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa Psykisk hälsa hos äldre Och ohälsa Vilka är det vi möter? Äldre Psykisk ohälsa Två ingångar i området Äldre personer som utvecklar psykisk ohälsa En person med psykisk ohälsa som blir äldre Lite siffror

Läs mer

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Inger Nicolas 2014-03-04 PROTOKOLL Vilgotgruppen Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21 Närvarande:

Läs mer

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser?

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Arbetsrapport 2014:1 En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Agneta Morelli En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-10-24 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s) Angelo

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Brogatan 16 Tid: kl.9-11 den 22 mars 2013

Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Brogatan 16 Tid: kl.9-11 den 22 mars 2013 Styrelseprotokoll Diarienr: Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Brogatan 16 Tid: kl.9-11 den 22 mars 2013 Meddelat förhinder: Anna Strand, Anna-Lena Holberg, Malin

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte. Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015

Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte. Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015 Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015 Välkommen Kommunstyrelsens ordförande Bengt Sjöberg hälsade alla välkomna till Töreboda. Han berättade om kommunens

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE. Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015

Socialförvaltningen CARPE. Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som hade temat kompetens och rekrytering. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Ylva Disheden, Länsstyrelsen

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) Fört vid sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet Kommunhuset, stora sammanträdesrummet 7 november 2012, klockan 09.00 11.

PROTOKOLL 1 (20) Fört vid sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet Kommunhuset, stora sammanträdesrummet 7 november 2012, klockan 09.00 11. PROTOKOLL 1 (20) Fört vid sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet Plats och tid: Närvarande: Kommunhuset, stora sammanträdesrummet 7 november 2012, klockan 09.00 11.30 Sven-Åke Svensson (KD), ordförande

Läs mer

Verksamhet under fortsatt projekttid 2011-2012

Verksamhet under fortsatt projekttid 2011-2012 Vård- och omsorgscollege Västmanland /Regional styrgrupp April 2011 En kvalitetssäkrad samverkan mellan arbetsliv och utbildning Vård- och omsorgscollege Västmanland Verksamhet under fortsatt projekttid

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences. Your Majesties, your Royal Highness, Excellencies, Honoured Assembly It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Vi är SäkerhetsBranschen!

Vi är SäkerhetsBranschen! Vi är SäkerhetsBranschen! SäkerhetsBranschens årsmöte 24 april 2015 Årsmöte Workshops Seminarier Mingel Underhållning Middag Foto: Rebecca Martyn Träffa våra utställare Studiebesök Barhäng Relax Djurönäset

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet MEDBORGARPANELEN 2014 Rapport 4 Journal på nätet MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet Enkät nummer fyra är nu slutförd Vilket resultat! Tack alla medborgare för ert engagemang och era

Läs mer

12 blir närmare 40 välkomna nykomlingar!

12 blir närmare 40 välkomna nykomlingar! Nyhetsbrev juni 2013 12 blir närmare 40 välkomna nykomlingar! Den senaste månaden har min mejlbrevlåda fyllts av intresseanmälningar och engagerade frågor om sociala insatsgrupper. Jag är tacksam att få

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB)

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Utfärdande: Landstinget och kommunerna

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera

Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Hagainitiativets nyhetsbrev augusti 2011 Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Andreas Carlgren gästspelar i höstens första nyhetsbrev

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-29 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 23 april kl. 9.00 10.30 Plats Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män i Västmanland för verksamhetsår 2015

Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män i Västmanland för verksamhetsår 2015 tiilaga ~s 2015/36/1 Kriscentrum för Män SALA KOMMUN Vård- och omsorgsförvaltningen Ink. 2015-01- O 2 Till Socialnämnden i Sala kommun Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män för verksamhetsår 2015

Läs mer

TISDAG 5 FEBRUARI. Maria Strömme, professor Uppsala universitet Jens Schollin, rektor Örebro universitet

TISDAG 5 FEBRUARI. Maria Strömme, professor Uppsala universitet Jens Schollin, rektor Örebro universitet SMÅFÖRETAGSDAGARNA 2013 Ö R E B R O S L O T T 5-6 F E B R U A R I TISDAG 5 FEBRUARI 08.30 REGISTRERING (ÖREBRO SLOTT) 09.30 ÖPPNANDE (RIKSSALEN, ÖREBRO SLOTT) Melker Schörling, ordförande Melker Schörling

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till Linköping och SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Kompetensförsörjning och internationalisering Inriktningen på årets konferens är

Läs mer

Öppna jämförelser ett verktyg för verksamhetsutveckling

Öppna jämförelser ett verktyg för verksamhetsutveckling Öppna jämförelser ett verktyg för verksamhetsutveckling Funktionshinder i tiden Staffan Söderberg, Henrik Ahlgren, Marie Lissäng 2014-02-17 Syftet med öppna jämförelser är att: Resultaten ska stimulera

Läs mer

Evidensbaserad praktik och samverkan inom området funktionshindernedsättning och LSS Grundkurs 7,5 hp

Evidensbaserad praktik och samverkan inom området funktionshindernedsättning och LSS Grundkurs 7,5 hp Inbjudan Evidensbaserad praktik och samverkan inom området funktionshindernedsättning och LSS Grundkurs 7,5 hp Kurs: Evidensbaserad praktik inom området funktionshindernedsättning och LSS - Grundkurs.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta kommun.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta kommun.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2012-06-15 1 Plats och tid Surahammars kommunhus, kl 09.00-12.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, landstinget Västmanland Henry Komulainen, vice ordförande, Försäkringskassan Helena

Läs mer

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm FTI presenterar Den moderna teknikinformationen Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm Späckat program med spännande föreläsningar Write less, say more the

Läs mer