Nytt - och lite gammalt - från Falsterbo Golfklubb Nr 1 - Maj 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nytt - och lite gammalt - från Falsterbo Golfklubb Nr 1 - Maj 2003"

Transkript

1 Ule N a b b e Nytt - och lite gammalt - från Falsterbo Golfklubb Nr 1 - Maj 2003 Bänkad efter 24 år! Efter 24 år i FGK:s styrelse bänkade sig hedersmedlemmen Liv Wollin själv och avgick ur styrelsen i samband med årsmötet. Som tack för sina insatser förärades hon av klubben, med ordföranden Bengt Modéer i spetsen, en egen bänk som nu står på 11:an. Se sid 3-4 Ny i styrelsen Ny i klubben Ny i shopen Thomas Lundquist är ny suppleant i styrelsen och efterträder Liv Wollin som ordförande i Tävlingskommittén Se sid 4 Europatourspelaren Adam Mednick blir en fin förstärkning i FGK:s Elitlag. Om han inte klarar för många cutter... Se sid 8 Jonas Hedberg, närmast från Bokskogen, efterträder Peter Johansson som assistent till David Leet i shopen. Se sid 14

2 Captain s Corner Falsterbo Golfklubb Fyrvägen, Falsterbo Telefoner Reception Kansli Pro/Shop Greenkeeper Restaurang Fax Kansli Epost Hemsida: Postgiro Bankgiro Org.nr Styrelse Bengt Modéer* ordförande Lars Slettengren* v. ordförande/ skattmästare Thomas Perulf* sekreterare Thomas Frick* banfrågor Pontus Roos Bengt Roswall marknadskomm. Ingrid Tuvesson klubbkomm. Suppleanter Thomas Lundquist tävlingskomm. Tord Hillstedt juniorkomm. *ingår i styrelsens Arbetsutskott Ule Nabbe är Falsterbo Golfklubbs medlemstidning, som utkommer med fyra ordinarie nummer per år. Namnet är hämtat från namnet på den yttersta udden på Falsterbonäset. Redaktion: Eva Persson, Mikael Sjöblom och Björn Werius (redigering/layout). Vinjetter: Bertil Sjöberg. Redigeringen av detta nummer avslutades den 5 maj. Material till nästa nummer, som beräknas komma ut under vecka 27, skall vara kansliet tillhanda senast den 15 juni. Äntligen har The Day kommit till oss också... Nu är den här. The Day. Henry Longhurst myntade begreppet i ett kåseri i Sunday Times för många år sedan. The Day - den dagen på året då förändringen sker. The sun must be shining, primroses must be out, it must be warm enough to play in a sleeveless pullover and the greens must have been mown - partly because of the first scent of newmown grass and partly to see the sun glistering on the crisscross pattern left by the mower. Longhurst har haft sina starkaste upplevelser av the Day på Sandwich bana with the larks singing and the white cliffs shining across the bay. Han skulle ha varit i Falsterbo i påskas där många av oss tog chansen att uppleva the Day. Det har annars varit en bitande vinter på näset. I princip utan översvämningar men med frost i backen mest hela tiden. Det har inneburit att våra ordinarie greener den här vintern fått extra vila, vilket Bosse nu rapporterar att de mått mycket bra av. Inte förrän i slutet av mars kunde luftningsarbetet på greener och fairways påbörjas. Men allt vårarbete ligger nu väl framme, så inom ett par veckor är banan säkert i bästa form. Tursamt nog släppte tjälen några dagar efter trettonhelgen och då gjöts också bottenplattan till den nya pro-verkstaden. Arbetet med denna är nu klart och det återstår endast en del kringarbeten den närmaste tiden. Vi hoppas naturligtvis att hela byggnaden inklusive utslagsplatserna skall utnyttjas väl av alla som vill förbättra sitt spel. För vem vill väl inte det? Alla har vi våra målsättningar. Kanske bli en ny Ben Sayers? Han spelade alla Open Championships från 1880, då han var 23, till Han vann dessutom 24 major tournaments. Han var en liten man 5 3 or so, alltså 160 lång, spelade med förlängda klubbor men var en fighter. Och så drack han inget starkare än te i hela sitt liv. Detta för att han skulle vara i bästa form då han spelade. Så lycka till med era målsättningar. Om det nu är för pojkjuniorerna att gå från röd till gul tee, för någon att vinna en onsdags- eller torsdagstävling eller för våra Tour-spelare Filippa, Adam och Rickard att lyckas i de riktigt stora sammanhangen. Avslutningsvis vill jag också passa på att hälsa Davids nya assistent Jonas Hedberg välkommen till klubben. Bengt Modéer 2

3 Rapport från Årsmötet Stora investeringar klubbades igenom Årsmötet den 22 mars 2003 samlade 68 medlemmar. Det blev inga större diskussioner, trots att det skulle tas beslut om stora investeringar. När det gällde proverkstaden redogjorde Bengt Modéer för beslutsgången vid byggandet av den samt poängterade att de synpunkter som framförts vid förra årsmötet beaktats. Kostnaden för projektet är beräknad till 1,7 milj kr varav ca i projekteringskostnader. Bengt Göran Nilsson frågade hur många hyrbilar som kommer att finnas tillgängliga. Thomas Perulf meddelade att det för närvarande finns två bilar men att behovet utreds. Beträffande laddning och förvaring av egna batterier till elvagnar så kommer låsbara utrymmen att finnas tillgängliga. Den av styrelsen framlagda budgeten och verksamhetsplanen fastställdes. Vidare beslutades att bygga en ny banverkstad kostnadsberäknad till 5 milj kr. Finansieringen beräknas kunna ske genom upplåning och förväntas inte påverka medlemsavgifterna. Gunnar Nevsten efterlyste förslag till ett bättre övningsområde. Viveka Engeström föreslog burar typ diskus. Folke Holmström önskade en övningsbunker närmare klubbhuset. Styrelsen noterade förslagen för behandling, varefter årsmötet godkände Långtidsplanen. En motion från Folke Holmström om ny möblering på 2:a våningen avslogs av årsmötet. Enhälliga val Val förrättades givetvis också på årsmötet. Ny i styrelsen blir Thomas Lundquist som valdes in som suppleant efter avgående ledamoten Liv Wollin som på grund av sjukdom fick avtackas under lite annorlunda former (se sid 4). Suppleanten Ingrid Tuvesson gick upp som ordinarie ledamot. I övrigt blev det omval av Bengt Modéer som ordförande på ett år samt Lars Slettengren och Thomas Frick som ledamöter på två år. Besluten var enhälliga. J O Annemark, som lett valberedningens arbete, poängterade vikten av att försöka få fler att engagera sig i ideellt Ulf Larsson och Ulf Renée fick som representanter för Juniorkommittén ta emot både Trelleborgs AB:s stipendium på kr och Jan Erik Wijkströms Minnesfonds stipendium på kr av Björn Werius respektive Andreas Wijkström. arbete, framförallt bland medlemmarna i mellangenerationen. Nya i valberedningen blev Katarina Barnekow och Thore Ohlsson. Övriga ledamöter är Per Larsson, Anita Ramel, Ulf Renée och Ingrid Skogman. Christer Andrén framförde medlemmarnas tack till styrelsen och de anställda samt till valberedningen för det arbete de lägger ner för klubbens och medlemmarnas bästa. Årsmötet avslutades med utdelning av klubbens stipendier och vandringspriser. Och på kvällen blev det fest! Eva Persson Ingen avgift för trotjänare? Årsavgifterna för år 2004 fastställdes enligt styrelsens förslag. Innan beslutet togs föreslog Anita Ramel, med hänvisning till praxis i alpernas skidområden, att medlemmar i utförsbacken, dvs över en viss ålder, skulle slippa betala medlemsavgiften. Per Erlandsson kommenterade att det i så fall borde sättas i relation till det antal år man varit medlem. Styrelsen fick i uppdrag att behandla frågan samt återkomma med förslag till nästa årsmöte. Miljöplanen för Falsterbo GK fastställdes enligt det utsända förslaget. Även Långtidsplanen togs upp till diskussion. Lars Slettengren redogjorde för situationen beträffande frågan om bolagisering, som utreds vidare. Gunilla Färnström, Filippa Helmersson, Bo och Ulla Bonde, Håkan Stenfot, Thomas Frick, Hans Appelgren, Andy Chamberlain, David Leet och Otto Bonning närvarade vid årsmötet och fick av ordföranden Bengt Modéer ta emot klubbens vandringspriser som bevis på sina framgångar på banan under

4 Årsmötets tack till Liv Wollin - däckad och bänkad efter 24 år! I samband med Falsterbo Golfklubbs årsmöte var det tänkt att avgående styrelseledamoten Liv Wollin skulle avtackas för sina 24 år i styrelsen. En elakartad influensa med hög feber satte emellertid stopp till och med för Liv. Ordföranden Bengt Modéer fick istället framföra årsmötets tack till en tillfälligt däckad Liv via mobiltelefon (utan plikt!). Hur avtackar man dig, Liv? Du är en av de stora profilerna i svensk damgolf där man pratar om Britt, Liv, Lotta och Annika. Du är FGK:s första kvinnliga hedersmedlem, enhälligt utsedd till det på årsmötet redan Beslutet grundades på dina utomordentliga tävlingsmeriter och dina förtjänstfulla insatser för Falsterbo Golfklubb. Du hade då suttit i klubbens styrelse sedan 1979, dvs i 16 år. Det blev 8 år till - totalt alltså nästan ett kvarts sekel! För säkerhets skull har du också suttit i styrelsen för Svenska Golfförbundet och du är fortfarande med i förbundets Tävlingskommitté. Det verkar som om du bryr dig... Jag har alltid trott på att golf skall läras genom härmning. Därför dök jag alltid upp för att gå caddy då någon bra spelare var på gång. När du dök upp på tävlingarna, så tyckte jag att jag kunde kanske lära mig något. Du hade ju lärt av GA. Därför gick jag caddy åt dig 1963, då du slog Britt Mattsson på skiljehål i 36- håls final i Skandinaviska Mästerskapen på Kevinge. Varför nämner jag detta? Jo, jag är lite besviken för att du aldrig berättar om min insats för dig då. På fråga om din roligaste seger nämner du i stället segern i SM samma år mot din nuvarande klubbkamrat Cissi Rosenqvist. Liv, du är en tävlingsmänniska av sällsynt kaliber, det vet vi. Utan ett bet, så är du inte riktigt motiverad. En tävling har du inte klarat av och det är Röder Pricks pokal, som styrelsen spelar om årligen. Förmodligen hade du vunnit den om vi lagt kr i potten. Nu har vi dessutom varit lite taskiga mot dig då vi lagt tävlingen i november, när du inte riktigt gillar att spela. Men du har ändå i alla år spritt en fantastisk glädje och golfstämning vid våra seanser. När du nu avslutar ditt uppdrag i klub- bens styrelse och ditt uppdrag som ordförande i tävlingskommittén, vill jag gärna framhålla att det varit ett nöje att arbeta tillsammans med dig. Du har gett golfen oerhört mycket i retur och det verkar som om du gjort det utan att anstränga dig. Du kan det här spelet inifrån. Du var synnerligen aktiv då vi tillsammans med Flommen och Ljunghusen arrangerade PLM Open-tävlingarna fram till toppen med Europatourtävlingen Du har engagerat dig på alla nivåer. Vi har alla uppskattat dina insatser. Medlemmarna i Falsterbo Golfklubb har gett uttryck för sin tacksamhet genom att skänka en bänk med Ditt namn att placeras på 11:e tee. Så ett stort tack för Din långa och fina insats för klubben och - för en gång skull och bara för dig - ett fyrfaldigt leve! Ordföranden Bengt Modéer fick ta tekniken (och Eva Persson) till hjälp för att via mobiltelefon i samband med årsmötet avtacka en sängliggade Liv Wollin för hennes insatser för Falsterbo Golfklubb. Thomas Lundquist Ny i styrelsen: Thomas Lundquist Vid årsmötet invaldes Thomas Lundquist som ny suppleant i styrelsen och tillika ordförande i tävlingskommittén. Thomas torde var välkänd för de flesta. Här dock en kort presentation: 57 år. Bosatt i Falsterbo. Gift med Bodil. Tre barn, Ulrika, Jonas och Andreas, sedan länge utflugna (dessutom två barnbarn 9 och 7 år). Thomas är utbildad distriktsdomare och svarar sedan drygt 10 år tillbaka för FGK:s handicap-sättning. Han är välkänd för de flesta av våra medlemmar. Inte minst för dem som är intresserade av bridge, där Thomas leder kurser och tävlingar på klubben. Förutom att tävla i golf och bridge cyklar Thomas Vätternrundan med sina söner varje år och tränar så ofta han har tillfälle. Om golf tycker Thomas (hcp 15,9), liksom om livet i stort, att det är väldigt roligt att få spela med! 4

5 Banan Äntligen igång efter en frostig vår Nu vill vi ha regn - på nätterna! I början av april kunde vi äntligen komma igång med banarbetet på allvar. Det kändes som om frosten aldrig skulle försvinna ett tag. Efter några veckors intensivt jobb ser det nu bra ut. Vår bankonsulent från England Daniel Binns var vid sitt besök häromdagen också nöjd med utvecklingen av banan. Lite mer regn skulle sitta bra - men bara på nätterna, förstås. På maskinsidan känner vi oss väl rustade, då vi haft tid att göra extra grundliga genomgångar av våra maskiner. Vi har också fått en del nytillskott. Två av singelklipparna, som hade tjänat ut, har ersatts med nya toppmoderna. En speciell dressmaskin har också köpts in, så att vi nu kan köra väldigt tunna fina dressningar som knappast märks och kan göras ofta utan att störa spelet. Vår 25 år gamla traktor har bytts mot en ny utrustad med grävaggregat, vilket betyder att vi själva kan utföra mindre anläggningsarbeten och slipper hyra in onödigt stora och tunga grävmaskiner. Vi kan också hålla vattenkanterna i bättre skick, gräva dräneringar etc. Just nu har vi anlagt den planerade nya damteen på 17:e hålet och hoppas kunna öppna den till midsommar. Inte bara Bo Göransson och hans medarbetare gör sitt för att vår bana skall framstå i sin bästa dager. Vår hovfotograf Staffan Andersson har gått runt med sin kamera och tagit ett antal stämningsfulla bilder, bl a den här från 16:e green. Några av bilderna kommer att finnas till försäljning i shopen. Nya teeskyltar på plats Nya teeskyltar med samtliga hål uppdaterade efter ombyggnaden finns nu också på plats. Vi har försökt hålla dem så naturnära som möjligt men samtidigt stabila och prydliga, så att de ska utgöra en bra PR för Falsterbo Golfklubb och våra sponsorer. Själva hålskisserna har hållits i en gulgrön ton för att markera linkskaraktären. För att minimera antalet skyltar på tee finns det plats nedtill för säkerhetsskyltar typ Slå inte när det går folk längs stranden. Slå inte på oss heller! Och laga nedslagsmärken. Banan är inget övningsfält! Apropå nedslagsmärken så har vi sett golfare som står och tränar inspel ute på banan, främst är det 3:e och 10:e green som drabbas. Vid infarten till klubben möts vi numera av ett högt och robust nät vid Kolabacken. Eventuellt tillkommer också ett mindre nät för att skydda själva infarten. När man rör sig på parkeringen är det värt att tänka på att det alltid finns risk för bollar från första utslaget. Det gäller alltså att inte onödigtvis uppehålla sig på parkeringen. Men det krävs också att vi alltid ropar fore om bollen är på väg out från Det är inte tillåtet att använda banan som övningsområde. Du får lov att träna genom att spela två bollar samtidigt, men det är max! All bollplockning i vattenhindren är också förbjuden 15 april - 31 maj, för att skydda grodornas romläggning. Om din egen boll hamnar i vattnet, får du dock med stor försiktighet plocka upp den. Bo Göransson, greenkeeper Ökade krav på säkerheten första tee. Oavsett hur pinsamt det kan kännas. När vår bana nu blivit så bra efter gjorda renoveringar så ökar också intresset för spel bland medlemmarna. Det är också fler som hör av sig för greenfeespel. Det måste upprepas att vi alltid måste sätta säkerheten i första rummet. Det får ta några minuter extra.. Det är en liten insats för att alla skall trivas och att klubbens namn skall hållas uppe. Bengt Modéer 5

6 Fastighetskommittén Nu är den nya proverkstaden färdig! Proverkstaden är nu färdigställd och smälter fint in i omgivningarna. Förutom fem utslagsplatser under tak finns det även ett undervisningsrum med videoutrustning, verkstad och ett klubbrum. Fortfarande får vi dock stå ut med att ha något av en byggarbetsplats inpå oss en tid framöver. Taket på klubbhuset har vittrat sönder och byts nu ut mot ett nytt likadant med benäget bistånd av en av våra sponsorer (Trelleborg genom dotterbolaget Mataki). P för bagar och barnvagnar Vid ingången till baren finns nu en parkeringsplats för bagvagnar, där ni har möjlighet att ha dem bättre skyddade Den nya proverkstaden smälter fint in i omgivningarna. Men mycket återstår. för regn och tillgrepp medan ni besöker baren. Även barnvagnar placeras lämpligen där medan ni vistas i klubbhuset. På så sätt blir det bättre utrymme för alla. En ny markis från Carlsberg är på plats utanför baren, så att vi nu kan njuta av utsikten från baren utan att få solen i ögonen. Dessutom har nya fönster satts in i både baren, shopen och herrarnas omklädningsrum. Thomas Perulf Klubbkommittén Klubben ska leva året runt Våren är här och matkorgarnas förlovade tid är över! Även medan mörkret och kylan legat över banan och de flesta vilat sig i form med klubborna inlåsta i förråden har dock klubbhuset sjudit av liv. Bridgefolket har blandat, givit och bjudit. Varje måndagskväll har entusiaster slutit upp för att tävla om ära och vinflaskor. Och på onsdagskvällarna har ca 30 kunskapstörstande lyssnat och tränat. Thomas Lundquist har lagt ner mycket och engagerat ideellt arbete. Tack Thomas! Högt upp på prislistan har Fredrik Ramel, Lars Rodenstam, Viveka Engeström, Thomas och Sture Lundquist ofta varit! Grattis! Traditionell säsongsinvigning var annars årsmötesmiddagen, som i år bestod av utsökt sparrissoppa med fräckt tillbehör, gödtupp med go sås och primörer samt smaskig tryffeltårta, som avnjöts av 56 medlemmar. Det var som vanligt hög stämning och allmänt kul! Datum att anteckna Nästa klubbafton blir onsdagen 4 juni. Då kommer vi ett få lyssna till ett föredrag om fågellivet på golfbanan och Ule Nabbe. PG Bentz, som har gedigna kunskaper om detta ämne, har lovat att komma för att dela med sig. Restaurangen kommer att servera en enkel men god måltid. Skriv in i almanackan! Anmäl dig på lista i klubbhuset eller ring restaurangen. Onsdagen den 9 juli blir det regelträff. Då kommer förbundsdomaren Lars Rodenstam och distriktsdomare Thomas Viveka Engeström, Lotten Modéer och Jörgen Ehrensvärd kan ställa in sina korgar för den här säsongen. Lundquist att guida oss genom vattenhinder och outpinnar. Ett annat festligt datum är onsdagen 30 juli. Då spelar vi 100-mannagolfen samt dinerar och dansar på kvällen. Boka också in lördagen 4 oktober. Sixten Nordström har då lovat komma för att roa oss med hjälp av piano och gamla härliga skånska dryckesvisor. Det blir snaps & vin och passande mat. Ingrid Tuvesson 6

7 Damkommittén Späckat program för damerna Välkommen till en ny säsong! Vår bana har alltid varit en stor utmaning och är nu i bättre kondition än någonsin. Så vi ser fram emot att våra damer kommer att spela mycket och deltaga flitigt i årets arrangemang. Här några hålltider: Den 12 juni spelar vi vår årliga klubbmatch mot Flommen på hemmaplan! Nationella Damdagar har vi enligt tradition onsdag och torsdag i veckan efter midsommar, dvs 25 och 26 juni. Utflykt i det blå blir det i år tisdagen den 8 juli och vår egen Ryder Cup spelas i år den 20 augusti på Ljunghusen. Väl mött till en vacker och solig sommar med mycket golfspel. Lena Thulin Redan torsdagen den 15 maj åker vi till Båstad för traditionell klubbmatch. Vi ska kämpa hårt för att behålla den fina tavlan ännu ett år. Seriespelet inleds redan den 17 maj med Foursome Open på Österlens GK. Oldgirlsserien spelas den 20 maj på Ängelholms GK. Vi håller tummarna! Torsdagen den 22 maj ber vi er reservera kvällen. Vi samlas kl 18.30, äter något gott och har en liten prisutdelning för de tävlingar som vi haft under våren. Vi informerar om kommande tävlingar och program. Thomas Lundquist visar en film om golfregler, som lär vara både intressant och rolig. Kvällen avslutas med en liten frågesport i lag. Ryder Cup-laget som i fjol mötte LjGK på hemmaplan och vann. Stående från vänster: Birgit Forssman, Margareta Ode, Marie-Anne Bergengren, Lotten Modéer, Cajsa Annemark, Ingrid Skogman, Ingrid Tuvesson och Greta Schöön. Sittande: Lena Thulin, Jarmila Hörle och Barbro Lindström. Seniorkommittén Aldrig för sent att bli en starter... Påsken är överstökad, vilket i sin tur innebär att säsongen är i full gång. Vi kan glädja oss åt en bana i verkligt fint trim och hoppas att den egna formen håller i sig i paritet med spelarenan. Nu börjar ju också den tid på säsongen då beläggningen blir allt högre och kampen om starttiderna allt hårdare. Därmed är vi inne på kapitlet Starterfunktionen. Med anledning av detta hade en imponerande skara av starters samlats från Falsterbo, Flommen och Ljunghusen på Ljunghusens Golfklubb för en utbildningsdag under Lars-Erik Sandlers ledning. En genomgång som gav mycket till alla. Anteckna dig på anmälningslistan för starteraspiranter när den sätts upp på anslagstavlan. Det är aldrig för sent att bli en starter... Spelare i Seniorlagen har som vanligt haft en animerad Kick-off. Formen verkade, hos de flesta, vara skaplig. Lag Thomas Frick vann. NilsOve Perssons lag blev tvåa. Vårstånkan är i full gång. Det finns fortfarande två chanser ställa upp på onsdagarna kl 9 (14 och 21 maj). Sven Rüter/Fredrik Stenström SSG - ett sällskap för dig över 55? Sedan några år tillbaka finns det ett Svenska Seniorers Golfsällskap (SSG) för herrar +55, tillhörande svensk golfklubb och med hcp under 20. Sällskapet erbjuder sina medlemmar nya möjligheter och utmaningar inom golflivet. SSG är medlem i den europeiska seniorföreningen ESGA, som idag omsluter 21 länder. Se vidare information på anslagstavlan liksom information om årets tävlingar på Skandia Senior Tour. 7

8 Elitkommittén Revansch på Flommen högt på listan Säsongen startade lördagen 3 maj med en kick-off, där vi träffades för att testa formen i en tävling mot varandra innan det blir dags för de lite mer allvarliga tillställningarna. Närmast på tur står Näset Cup som i år spelas på Falsterbo söndagen den 25 maj. Tävlingen startade 1992 och Falsterbo har sju segrar på elva försök i elitmatchen. Lördagen den 31 maj spelar vi klubbmatch mot Köpenhamn, även här på hemmaplan. På förslag av Köpenhamn kommer för första gången två damer att ingå i klubblaget. I fjol blev det förlust med en poäng, så här har vi revansch att fordra. I seriespelet tävlar Falsterbo för närvarande i division 1 södra. Den juli spelar herrlaget i Landskrona och damlaget på Rya. Omgång 2 spelas den augusti och går för herrarnas del på Mölle medan damerna spelar på Ljunghusen. Säsongen avslutas med klubbmatch mot Flommen den 13 september och där måste vi försöka bryta Flommens segerrad. Individuellt hoppas vi också på många fina resultat. Vi ser givetvis fram emot Challenge Tour-tävlingen på Falsterbo sista veckan i augusti, då en del av våra elitspelare kommer att finnas med i startfältet. Anders Brantberg/Elsa Johansson Adam förstärker Eliten FGK:s Elitlag Herrar har fått en fin förstärkning i Europatour-spelaren Adam Mednick som är ny medlem i klubben. Med ryskt-svenskt blod i ådrorna föddes Adam i Washington DC, växte upp till mogen ålder i Gävle, bor numera i Lund, var tidigare medlem i Ljunghusen men är från och med i år medlem i vår klubb. Varför bytte du från Ljunghusen? -Jag trivdes bra på Ljunghusen men har fler golfkompisar här på Falsterbo, säger Adam som bl a ses spela vintergolf med Livbojarna. På frågan om hans kosmopolitiska liv berättar Adam: -Min pappas far- och morföräldrar hette Mednikov och invandrade från Vitryssland till Amerika. Pappa Gary är född amerikan och min mamma Birgitta är svenska. Vid 8 års ålder flyttade jag till Gävle. Kricken Härdin, den förste svensken som spelade US Masters (med Adam som caddie!), tog hand om min golfuppfostran och på så sätt kom golfen in i mitt liv. Adams liv som yrkesspelare har varit en berg- och dalbana med både toppar och dalar. Spel på både USA-och Europa-touren, degradering till Svenska Touren, en period då han inte ens fick spela på Challenge Touren. Och så nu tillbaka på ET! Efter 13 år som professionell golfare vann Adam förra året North West of Adam Mednick - karl för sin hatt! Ireland Open och får därmed spela på Europa-Touren även i år. -Jag har missat några cutter i starten, men det är bara att ta nya tag, säger Adam vars nästa tävling är Benson & Hedges på förra årets Ryder Cup-bana the Belfry. -Någon ovisshet om min kapacitet har jag inte. Men jag har fått lära mig mycket på resans gång. Bl a att vad som än händer så är det viktigt att ha roligt på vägen, avslutar Adam, som likt Ben Hogan kunde ha myntat: As you walk down the fairway of life you must smell the roses, for you only get to play one round! Fredrik Stenström Ann Stahle och Mikael Gärtner lyckades bäst när Elitlagen kickade off. 8 FKG:s Elitlag Herrar 2003 Adam Mednick, Rickard Sundgren, David Leet, Jonas Hedberg, Mikael Gärtner, Peter Johansson, Jakob Stenberg, Johan Lundquist, Peter Falk, Otto Bonning och Edvin Stenberg. Lagledare är Björn Stenberg med Fredrik Lindblad som assistent. FGK:s Elitlag Damer 2003 Filippa Helmersson, Golda Johansson, Ann Stahle, Charlotte Becker, Maria Brantberg, Helena Mörse och Madeleine Bojsen Lagledare är Elsa Johansson

9 Juniorkommittén Sökes: inredning till vårt juniorrum I år startade vi juniorträningen i mitten av mars. David Leet har fått hjälp av Jonas Hedberg och Dennis Strömberg. Tillsammans har de haft sju grupper med ca 60 ungdomar som flitigt deltagit i träningen. Söndagen den 30 mars var årets första tillfälle att i en match mot Flommens och Ljunghusens juniorer testa formen på Flommen. I Falsterbos vinnande lag ingick Jonna Idsäter, Victoria Stahle, Fabian Musiolik, John Stahle, Robin Winberg, Sebastian Larsson, Hampus Idsäter och Hugo Sjöblom. Under påsklägret assisterades David, Dennis och Jonas av Team Falsterbo. De 78 deltagande ungdomarna delades in i grupper som sedan fick besöka olika stationer för träning i precisionsslag, bunkerslag, inspel, puttning mm. Informationsträff den 24 juni Boka in tisdagen den 24 juni kl för sommarens informationsmöt. Föräldrar är också välkomna. Vi börjar med lite mat och presenterar sedan sommarens aktiviteter. Redan nu kan vi dock berätta att Henrik Hedenskog kommer tillbaka som juniorledare under perioden 16 juni-15 augusti. Match mot Lund den 1 juni Den 1 juni är det vår tur att bjuda in Lunds Akademiskas ungdomar till en match i Falsterbo. Ledare är liksom tidigare Per Brattström. Utbyte med Liverpool De 12 juniorer från näsetklubbarna, som under förra året var värdar när vi hade besök från Liverpools området, har inbjudits till returmatch i England den 26 juli-2 augusti. Från FGK deltar Madeleine Bojsen, Niklas Brantberg, Otto Bonning, Charlie Bojsen och Edvin Stenberg. Två mycket välkomna bidrag inför resan mottogs tacksamt på årsmötet då stipendierna från Jan Wijkströms minnesfond samt Trelleborg AB delades ut. Ett stort tack till båda givarna! Titta på anslagstavlan För att du skall kunna planera din golfsommar, har vi gjort en sammanställning över årets planerade aktiviteter. Du hittar sammanställningen på vår junioranslagstavla i klubbhuset. Möbler till Juniorrummet Den nya pro-vekstaden med bl a ett juniorrum står nu klar. Nu behöver vi hjälp med att möblera utrymmet också. Vi är bl a i behov av ett par soffor, ett bord, stolar, TV och en dator. Om du har något över som du tror kan passa, meddela det till Helen på kontoret. Vi i Juniorkommittén önskar dig en riktigt bra golfsäsong och ett riktigt härligt och roligt sommarlov. Tord Hillstedt Notera också att... Skånes Golfförbunds frikort för spel på banor i Skåne har för 2003 tilldelats Andy Chamberlain och Edvin Stenberg. Utbyte mellan näsetklubbarnas juniorflickor ( Grönspättorna ) pågår hela sommaren. Ledare: Ann Stahle. Tjejerna träffas på fredagar kl för att bl a spela scramble eftersom många tjejtävlingar spelas i den formen. Ledare är Veronica Bojsen och Elsa Johansson, men vi ser gärna att såväl äldre flickjuniorer som föräldrar ställer upp och spelar med. Vi ställer upp med lag i Skånes GF:s seriespel i Juniorserien (ledare Andy Chamberlain), Foursomeligan (Veronica Bojsen) och Knatteligan (Per Larsson). Andy C, Filippa H och flera andra Team Falsterbo-spelare assisterade David med träningen under Påsklägret. Påskmästerskapets 9 håls pb vanns av Jacob Bojesson (mitten) före Marcus Söderberg.. Bästa tjej blev Emma Wittman. Men gladast var Jonas Hedberg. 18-hålstävlingen vanns av Simon Hedman på 36p före Max Ahlberg och Erik Rydell. 9

10 Tävlingskommittén Vaktombyte - men inga revolutioner Efter att i över 20 år ha lett tävlingskommittén på ett föredömligt sätt har nu Liv Wollin dragit sig tillbaka och överlämnat ansvaret till undertecknad. Några stora revolutioner är dock knappast att vänta. Tävlingsverksamheten på FGK skall ju återspegla medlemmarnas önskemål om tävlingsformer och efter den senaste attitydundersökningen anser vi oss välanpassade. Synpunkter är dock alltid välkomna. Tala med vem som helst i tävlingskommittén. Namn på våra tävlingsledare finns i tävlingsprogrammet. Ny för året är Fredrik Ydell. Förutom Liv har även NilsOve Persson lämnat TK. Några små förändringar blir det dock i år. Redan i påskdagens scrambletävling (se resultat här intill) hade vi ändrat lite i förutsättningarna. I varje lag var man tvungen att använda respektive spelares utslag minst fyra gånger. En annan nyhet i år är Regenta Solskens Cup, som promotar Solheim Cup. Den spelas på Falsterbo i samband med Falk-Krooks populära Mixed-tävling söndagen den 6 juli. De två bäst placerade paren går vidare till regionfinal på Örestad den 11 augusti. Priset till vinnande par där är ett arrangemang på Barsebäck i samband med Solheim Cup september med hotell, bankett lördag kväll etc. Ange alltid medlemsnummer! Vi i tävlingskommittén ställer upp på vår fritid för att FGK skall ha en fungerande tävlingsverksamhet. I gengäld vill vi ha lite hjälp av er som deltar i tävlingarna. När ni anmäler er, så är det viktigast att ni alltid antecknar ert medlemsnummer eftersom det är det som matas in i tävlingsdatorn när vi skall lotta respektive tävling. Då det gäller anmälan till tävling, vill jag också påminna om att giltigt hcpkort (se särskilt ruta här intill) alltid skall uppvisas före tävling för att man skall få deltaga. 10 Förhoppningsvis får vi en bra säsong med många fina golfrundor både i och utanför tävlingsverksamheten nu när vår bana ser så otroligt inbjudande ut. Årets stora händelse blir ju annars Resultat Påsk Scramble (39 lag) 1 Kristian Sundqvist 57,7 slag Hans Appelgren Niklas Göransson Mikael Johansson 2 Lars Emilson 58,9 slag Fredrik Emilson Peter Emilson Katarina Erichs 3 Holger Tengen 59,1 slag Erik Tengen Johan Tengen Peter Segring Mikael Johansson, Niklas Göransson, Kristian Sundqvist och Hans Appelgren(ej med på bilden) vann årets Påskscramble och fick pris av tävlingsledaren Göran Krautmeyer. Ditt hcp-kort för 2003 finns nu för avhämtning i shopen - under förutsättning att du lämnat in ditt gamla kort för revision förstås! I fjol vid den här tiden skrev jag om min besvikelse över att bara drygt hälften av medlemmarna lämnat in sitt gamla hcp-kort och hoppades givetvis på en förbättring i år. Resultatet är tyvärr nedslående. Vid motsvarande tidpunkt i år har knappt hälften av medlemmarna lämnat in sitt hcp-kort - trots extra anslag i receptionen och uppmaningar i Ule Nabbe. PGA-tävlingen sista veckan i augusti (se här närmare information intill). Då får vi alla en möjlighet att se fin golf på nära håll. Thomas Lundquist Resultat Majbollen (38 par) A-klassen (20 par) Poäng 1 Hans Appelgren/Niklas Göransson 41 2 Kristian Sundqvist/Mikael Johansson 39 3 Örjan Söderlund/Peter Johansson 37 B-klassen (18 par) 1 Göran Jansson/Pelle Lindeskog 40 2 Jan Olin/Jörgen Thulin 37 3 Björn Werius/Sven Rüter 35 Hans Appelgren och Niklas Göransson (på bilden i form av tävlingsledaren Ingrid Willstrand) vann Majbollens A- klass. I B-klassen segrade Pelle Lindeskog/Göran Jansson. Skärpning med korten! Det strövisa inlämnandet av hcpkort innebär drygt 100 extra arbetstimmar för hcp-kommittén - ett arbete som utförs ideellt. Observera att det är hcp-kommittén som reviderar spelarnas handicap. Kansliet kan alltså inte utfärda ett nytt kort på studs, utan det kan dröja 7-10 dagar. Det innebär problem eftersom man ofta kommer på bara någon dag i förväg att man behöver sitt nya hcp-kort. Den som då blir utskälld är inte den som borde bli det utan kansliet eller i värsta fall hcp-kommitténs hustru(!). Skärpning, tack! Thomas Lundquist, hcp-ansvarig

11 Dags för stortävling på Falsterbo igen: PGA Mästerskapen den augusti PGA Mästerskapen för både Damer och Herrar, Skandia PGA Open, spelas i år på Falsterbo Golfklubb augusti. Glädjande och inspirerande förstås. Men också en ansvarsfull utmaning. Bl a kommer vi att behöva ställa upp med ett 70-tal funktionärer under tävlingsveckan. Tävlingarna ingår i Sveriges professionella golftour, Telia Tour, som administreras av Svenska Golftourerna AB (SGT). SGT ägs till lika delar av Svenska Golfförbundet och PGA Sweden, den centrala sammanslutningen av professionella svenska golfspelare. Sponsor för tävlingen är Skandia, en mångårig medlem även i Falsterbo GK:s Sponsorklubb. Över en miljon i potten Årets mästerskap har sådan dignitet och nivå på prispengar ( kr för damer och 1 miljon kr för herrar) att herrtävlingen ingår i The Challenge Tour, som är en undertour och den främsta plantskolan för Europatouren. Detta innebär att vi kan förvänta oss ett starkt startfält med många internationella inslag och storspelare in spe. Damernas tävling går om 54 hål och herrarnas om 72. Totalt kommer 36 damer och 120 herrar till start, varav nominellt 18 respektive 50 spelare går vidare till slutronderna. Bäddat alltså för en minnesvärd tävling på vår ombyggda bana. Hur stor utmaning kommer den att erbjuda dessa elitspelare och kommer banrekorden att stå sig? PGA tillhanda håller i princip all materiel samt även viss nyckelpersonal som krävs för tävlingens korrekta genomförande. Ställer du upp? Till detta kommer så en funktionärsstab på ca 70 personer som i första hand skall rekryteras bland medlemmarna i Falsterbo Golfklubb. De flesta kommer att få syssla med resultatrapportering som skall ges från minst vartannat hål. PA Stenberg ansvarar för FGK:s åtaganden i samband med PGA Mästerskapen och behöver hjälp av ett 70-tal frivilliga för olika arbetsuppgifter. Program augusti Måndag Inspel Tisdag Skandia Pro-Am Onsdag Inspel Torsdag Rond 1 Damer/Herrar Fredag Rond 2 Damer/Herrar Lördag Rond 3 Damer (final) och Herrar Söndag Rond 4 Herrar (final) I dagens IT-värld skall den aktuella ställningen uppdateras på nätet varannan minut. Över personer från världens alla hörn kommer att följa tävlingen på detta sätt. Europatourens stora scoreboard kommer också att finnas på plats liksom leaderboards. Det behövs ca fem händiga personer i en hantverksgrupp som är behjälplig framförallt före och efter tävlingen med uppsättning och nedtagning av lös materiel på banan och kring klubbhuset. Ett antal bilar för transporter av spelare mellan banan och hotell i Falsterbo och Malmö kommer att ställas till förfogande. Till dessa behövs vana bilförare. Andra funktionärer som behövs är starters, caddies, forecaddies mm.. Hoppas Du har tid och lust att inifrån följa en spännande golftävling med morgondagens stjärnor. Som tack för ert volontärjobb får ni lunch och fika samt ett klädesplagg och en keps! Anteckna Dig på lista i klubbhuset, maila till faxa eller fyll i och lämna in kupongen nedan till kansliet. Gör vad du vill - men hör av dig! Frågor om och synpunkter på arrangemanget kan ställas till P-A Stenberg direkt eller per telefon Det är naturligtvis allas vår förhoppning att detta arrangemang blir en minnesvärd händelse för klubbens medlemmar, en sportslig framgång för golfen samt ett fint tillskott i den långa raden av stora mästerskap som spelats på vår historiska mark. Per-Arne Stenberg Jomenvisst! Jag anmäler mig som funktionär till Skandia PGA Open vecka 35. Namn... Klädstorlek... Tel... E-post... Faxas till eller lämnas till Falsterbo Golfklubbs kansli 11

12 Marknadskommittén Tacka våra sponsorer! Efter ombyggnaden av våra greener har vi nu åter en förstklassig bana. Och det mycket tack vare våra trogna sponsorer, som starkt bidragit till att vi kunnat genomföra projektet utan att medlemmarna behövt skjuta till extra medel. Vi är i den lyckliga sitsen att vi inte heller behöver lägga några pengar att tala om på att marknadsföra klubben. Banan drar även till sig stort intresse från journalister (och därmed gästspelare) både inom och utom Sverige. I nr 7 av tidningen Svensk Golf, som utkommer i slutet av juni, kommer vi att kunna läsa om Falsterbo Golfklubb under rubriken Banbesök. Senaste gången Svensk Golf besökte Falsterbo var 1984, när vi fyllde 75 år. Rubriken då var Följ med Liv Wollin på en ronds prickskytte (artikeln från nr 10/1984 hittar du i klubbens bibliotek). Nu var Tobias Bergman från Svensk Golf här och provspelade banan i stormen i påskas, så vad rubriken blir den här gången återstår att se... Men om han har samma uppfattning som Telia Tours presschef Jörgen Ohlson (se rutan nedan) så kan vi förvänta oss läsning att vara stolta över. Vi har även haft besök av bl a norska tidningen Golf World och finska Fore samt ett förlag i Tyskland som ska publicera en bok med The most fascinating seaside golf courses of Europé.. Det är givetvis väldigt roligt med så mycket uppmärksamhet. Vi är dock väl medvetna om att vi samtidigt måste vi värna om medlemmarnas tillgång till banan, vilket är en känslig balansgång. Sponsorträff Årets första sponsorträff hölls måndagen den 5 maj då ett 20-tal av våra sponsorer träffades för att spela golf samt umgås och utbyta erfarenheter (och tjänster?) över en bit mat. Man fick bl a också fick lyssna till vår Thomas Stenberg från Vodafone vann sponsorernas vårmönstring och fick pris av Thomas Perulf. pro David Leet, som berättade om det viktiga närspelets ädla konst. Vidare förrättades lottning i sponsorernas nya lagtävling Tee Fore Two (8 lag hade anmält sig). Nästa sponsorträff hålls måndagen den 16 juni då det är dags för Team Falsterbos sponsorer att mäta krafterna mot sina skyddslingar. Falsterbo ProAm för Sponsorklubbens medlemmar spelas i år måndagen den 1 september (OBS en vecka senare än vanligt på grund av PGA-mästerskapen). Bengt Roswall Det kom ett brev... Falsterbo är bäst i Sverige! Falsterbo är bäst i Sverige! Det tyckte jag redan på 70- talet och efter att ha fått privilegiet att uppleva nya Falsterbo denna Påskafton finns ingen anledning att ändra på det omdömet. Vilken succé med de nya fantastiska greenerna! Jag kan bara gratulera alla Falsterbo-medlemmar, ni har en bana av världsklass. Att ni dessutom hade det goda omdömet att bjuda på halv storm gjorde upplevelsen ännu större. Jag njöt av varje sekund där ute. Försökte förklara för mina söner, som aldrig upplevt en riktig links-bana, att detta är golf. De fick en golfrond som de sent skall glömma. Och en nyfavoritbana! Jörgen Ohlson Presschef Telia Tour Team Falsterbo Team Falsterbo är en satsning på att våra unga spelare, juniorer och yngre seniorer, skall bli ännu bättre i golf och samtidigt utvecklas som människor. Satsningen går nu in på sitt 16:e år. Klubbens målsättning är att långsiktigt tillhöra de tio bästa klubbarna i landet på såväl dam- som herrsidan. Team Falsterbo består av ca tolv av våra unga talanger och tränar regelbundet under David Leets ledning. Laget för 2003 är ännu inte till alla delar uttaget. Delar av Team Falsterbo: Andy Chamberlain, Erik Tengen, Jonas Hedberg (coach), Charlie Bojsen och Edvin Stenberg. Sponsorerna gynnar oss - gynna våra sponsorer! Sponsorklubben (21 medlemmar - se sidan 13) Banguidesponsorer Albihns Malmö AB, Ass. British Ports Holdings PLC, Bank Edouard Constant, Bilia AB, Golf Store Group AB, Sicpa AB, Siemens AB, Stellan Kramer AB, AB Sydsten Team Falsterbo BIRKA Business Development AB, Formo PR & Sportpriser, Grädsvårdmaskiner i Malmö, Johannesberg GCC, Stockholm, Familjen Barbro Johansson, Kodak Sverige. Douglas Krook AB, Optiker Lindgren-Synsam, Mediplast AB, Mäklarf:a Jan af Ekenstam, Resespecialisterna Syd AB, Saturnus AB, Spalding Nordic AB, Spendrups Bryggeri AB, Transhud AB Team Falsterbo har plats för ytterligare ett par sponsorer. För kr får man ett välfyllt sponsorpaket samtidigt som man bidrar till att ge våra unga förmågor chansen att utvecklas. 12

13 13

14 Restaurangen Kvällsmeny nytt i sommar Krögarinnorna är åter igång med en ny säsong efter en lång härlig vistelse i Sydafrika! Smaklig inspiration och nya goda viner från detta fantastiska land kommer säkert att märkas under årets lopp! Bland övriga nyheter kan nämnas att vi har cider på fat och en del nya ölsorter i kylen! Under sommaren kommer vi även att satsa på en à la carte meny på kvällstid med nya spännande rätter att välja på. Denna kommer att serveras från kl Boka gärna bord i förväg så ska vi ordna det extra fint just för er! Lunchmenyn kommer då att vara borta, men några enklare rätter kommer att serveras i baren för er som bara vill ha något litet! Det finns några få datum kvar för er som vill anordna fest hos oss, men det är bäst att skynda er på... Pro & Shop Mycket nytt! Shopen har i vår byggts om och fått ny inredning. Allt för att ge mer plats för ett nytt spännande golfmode och senaste nytt inom utrustning. Vi håller nu på för fullt med att flytta in i den nya fina verkstaden och inreda vår nya teaching studio, där vi kommer att ha det senaste inom video- och datautrustning för att analysera din golf. Anna Hansson (kanske mer känd under sitt flicknamn Erlandsson) är receptionsansvarig. Till sin hjälp har hon Peggy Beskow. I sommar även Jasmine Lundh som varit med två år tidigare. Som ni ser i spalten intill har jag också fått en ny assistent i Jonas Hedberg och en extra resurs har vi i Dennis Strömberg, som normalt finns på Sofiedal. Vi ställer även upp med catering om ni vill ha festen hemma! Kom in och prata med oss personligen eller kontakta oss per telefon eller Varmt välkomna till en ny sommarsäsong i restaurangen! Vi har öppet alla dagar (se öppettider i entrén och restaurangen)! Ann & Ebba med personal Ann, Filip, Anders och Ebba är redo för sommarens anstormning. Anna Hansson ansvarar för receptionen tillsammans med pron David Leet. Välkomna till en ny spännande golfsäsong! David Leet DRIVING RANGEN Öppettider: Vardagar 6-19 Helger 6-17 Polletter 15:-/st Med ett rangekort kostar 10 polletter 135:-, 40 st 500:-, 70 st 840:-. Jonas Hedberg - ny hos David David Leets nye assisterande pro Jonas Hedberg är 26 år och boende i Malmö. Han började spela golf 1989 på Kvarnby GK, var därefter medlem i Malmö GK , gick över till Bokskogens GK 2001 men representerar nu förstås Falsterbo GK! Tävlingsintresset är stort och Jonas har hållit på med idrott sedan 6- årsåldern. Fotboll, tennis och nu golf. Studier i USA Han började tävlingsspela 1991 på olika tourer, bl a Teen Tour. Sedan blev det College Touren i USA där han studerade vid Jacksonville State University i Alabama Juni 2001 utexaminerades han som civilekonom från Lunds Universitet. Jonas har spelat på Telia Tour på somrarna och jobbat som ekonomikonsult på vintrarna. Nu kommer Jonas helhjärtat att satsa på tränarkarriären men kommer att representera Falsterbos elitlag och även att spela ett antal tävlingar på Telia Tour. -Jag ser fram emot att få arbeta här, säger Jonas. Det är spännande att få komma till en så traditionsrik klubb som Falsterbo och få jobba vid sidan om en så erfaren pro som David Leet. Förutom Jonas kommer även Dennis Strömberg från Sofiedal att finnas till hands som extra hjälp vid juniorträningar. 14

15 Kansli & Administration Efterskänk din revers! Falsterbo GK har för närvarande inga långfristiga skulder med undantag för gamla reversskulder till medlemmar på totalt kr. Reverserna fördelar sig på ca 250 medlemmar. Nya medlemmar Seniorer: Charlotte Beskow, Per Gunnarsson, Mats Hansson, Lasse Hallström, Lena Olin-Hallström, Jonas Hedberg, Thomas Keifer, Lisa Krohn, Gunnar Larme, Anders Larsson, Pernilla Liepe, Caroline Lindahl, Adam Mednick, Thérése Slettengren, Liselott Ström, Claes Wachtmeister, Johan Westerdahl Juniorer: Max Ahlberg, Christofer Blomstrand, Fabian Briem, Carl Johan Hedman, Ebba Hillstedt, Sofia de Maré, Douglas Musiolik, Alexandra Nordeborg, Kevin Persson, Ebba Rydell, Anders Sarvik, Fredrik Thulin Nya provmedlemmar: Amanda Ahlqvist, Wilhelm Andrén, Anna Blecher, Reverserna hänför sig till den tid i början på 1980-talet när klubbens skuldsida sanerades. I stället för banklån satte medlemmarna då in ett kapitalbelopp som lån till klubben. Sedermera visade sig emellertid denna modell för finansiering inte vara ändamålsenlig. I stället höjdes inträdesavgifterna rejält upp till fyra årsavgifter, vilket i år motsvarar kr. Inträdesavgifterna förbrukas inte i den löpande driften utan förs till medlemsfonden för investeringar enligt beslut på årsmöte. Till denna fond förs även efterskänkta medlemsreverser. Genom åren har många medlemmar avstått från sina reversfordringar på klubben. Detta är skrivet som en uppmaning till dem som ännu ej gjort så att göra detta! Därigenom stärker ni medlemsfonden och bidrar till finansieringen av framtida projekt. Vi har förstått från tidigare upprop att många medlemmar inte vet, om de redan har efterskänkt sin fordran. De av er som fortfarande har en reversfordran på klubben får en blankett bifogad med detta nummer av Ule Nabbe. I de flesta fall är lånet på kr, men tag gärna kontakt med kontoret för exakta uppgifter. Lars Slettengren, skattmästare Konrad Blomström, Petter Brattström, Konrad Hill, Mårten Ihd, Ludwig Liepe, Sophie Rostad Anmäl ny adress omgående Ny matrikel är på gång. Medlem som av någon anledning inte vill ha sitt namn eller annan uppgift tryckt i matrikeln ombeds kontakta kansliet. Vi vill också gärna ha in e-postadresser från fler medlemmar. Maila till Svensk Golf till utlandet? Vill du ha tidningen svensk Golf till en adress i utlandet måste du anmäla det till kontoret samt betala 300 kr/år i porto. Vem får spela och boka? Vem får spela på banan och vem får boka tid? Detta är vad som gäller. För att få spela på banan måste medlem ha officiell hcp eller spela med någon som har det. Då tidbokning inte gäller får medlem med klubbhcp spela i mån av plats. Greenfee-gäster får ha högst hcp 32 (gäst till medlem dock 36). Summa hcp i en boll får vara max 100. Rätt att boka tid har seniormedlem med hcp 36 eller lägre samt juniormedlem med max 24 för pojkar och 30 för flickor. Köande i receptionen har företräde före telefonbokningar. Varje köande får endast boka en tid. Greenfeegäst (eller annan person) får boka tid som ombud för medlem eller egen tid enligt de regler som gäller för boknings avstartider (se rutan intill). Klubbens öppettider Reception/Shop Maj och September Måndag-Fredag 9-17 Lördag, söndag, helgdag 8-15 Juni, Juli, Augusti Alla dagar 8-17 Restaurang Maj-Juni 9-19 Juli-10 augusti augusti-14 september 9-19 Köket stänger en timme tidigare Midsommarafton stänger vi kl 14 Tävlingsdagar är reception och restaurang öppna 30 minuter före första start. Kansli Måndag-fredag 9-16 Ring gärna före besök Klubb- & Bagvagnshus Maj-september 6-21 På andra tider utlöses larmet Startordning/Greenfee Startordning Maj och September Bokade starttider alla dagar kl Juni, Juli och Augusti Bokade starttider alla dagar kl Övriga tider bollränna. Företräde för medlemmar före kl 8/9 under maj, juni och september. Endast medlemmar och deras gäster före kl 8 under juli-augusti. Max var 3:e boll greenfee efter 15/17. Spelförbud på måndagar före kl under juli och augusti pga banarbete. Därefter endast start från 1:a tee. 2-bollar har alltid absolut företräde före kl (gäller redan på 1:a tee). Bokning av starttider Starttid kan bokas dagen före speldagen i receptionen eller på tel Bokning kan ske av varje tid till kl Därefter finns fem förbokningsbara tider per timme. Resterande tre starttider kan endast bokas speldagen. Greenfee Maj, Sept, Okt Sen Jun Gäst Vardagar maj/sept Alla andra dagar Juni, Juli, Augusti Alla dagar Max en gästgreenfee/medlem (medlem får dock ha fler gäster i sin boll) och max fem gästgreenfee/gäst och år. Näset-greenfee Medlemmar i Falsterbo, Flommen och Ljunghusen spelar på varandras banor för halv ordinarie greenfee på vardagar (dock ej under perioden 15/6-15/8). 15

16 annons Canon

Ule N a b b e. 112.976 slag g för. ...och över 30.000 för Masters! Klubbafton och säsongsavslutning lördagen den 4 december

Ule N a b b e. 112.976 slag g för. ...och över 30.000 för Masters! Klubbafton och säsongsavslutning lördagen den 4 december Ule N a b b e Nytt - och lite gammalt - från Falsterbo Golfklubb Nr 2 - Okt 2004 112.976 slag g för Cancerfonden! -Hur mycket får jag för dessa båda utsökta exemplar av keps-typ? Lars Emilson höll som

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Falsterbo Golfklubb Fyrvägen 34, 239 40 Falsterbo Org nr 846000-1509 Telefon: 040-47 50 78 Fax: 040-47 27 22 E-post: info@falsterbogk.se Hemsida: www.falsterbogk.se

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 3 NOVEMBER 2010

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 3 NOVEMBER 2010 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 3 NOVEMBER 2010 Golfen och din hcp 2010? Det är nu det börjar bli intressant Juniorsäsongen är alltid för kort! Bäst i klassen! Miljödiplomet i hamn Lempa tackar

Läs mer

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015 Kallelse till ordinarie Årsmöte 2015 Bokskogens Golfklubb Lördagen den 28 mars 2015 kl. 09:30 i klubbhuset PROGRAM 09:30. kaffe och bulle (till självkostnad) 10:00 Årsmöte Styrelsen översänder stadgeenligt

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 4 NOVEMBER 2009

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 4 NOVEMBER 2009 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 4 NOVEMBER 2009 Medlemsenkäten: Viktigaste framtidsfrågorna Svåraste hålen på SoGK Fastighetsprojektet börjar ta form Skillinge Scratchmöte 2010 års snackis!? Futures

Läs mer

BOKBLADET VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET. Handlingar Årsmötet

BOKBLADET VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET. Handlingar Årsmötet BOKBLADET Nummer 1 2012 VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET Handlingar Årsmötet PROGRAM 09.00 Kaffe och bulle 09.30 Årsmöte 10.30 Information

Läs mer

Grand Opening den 7 april

Grand Opening den 7 april NR 1 2001 MEDLEMSTIDNING FÖR LJUNGHUSENS GOLFKLUBB Är Ljunghusens golfbana en links? Grand Opening den 7 april kanonstart för 9 hål golf kl 10.00, gemensam lunch kl 13.00. Anmälan på sedvanligt sätt. 2

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013 Öppnade rangen till påsk i år? SoGK är med i Golfstore Caroline Back in the game! Utökade bokningsbara tider Regler Spelarens ansvar Golf på heltid Kan

Läs mer

LÄS. Årets junior 2012 DNING RÄTTVIKS GOLFKLUBBS. William Nygård och Jonas Gullberg. Julnummer 2012 Årg. 26

LÄS. Årets junior 2012 DNING RÄTTVIKS GOLFKLUBBS. William Nygård och Jonas Gullberg. Julnummer 2012 Årg. 26 LÄS Julnummer 2012 Årg. 26 RÄTTVIKS GOLFKLUBBS DNING Årets spelare 2012 Andreas Johansson Det var ett lätt val för kommittén att utse årets spelare. Med en säsong som började trögt med ett antal missade

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 6-10

Årsmöteshandlingar sid 6-10 Årgång 31 Nr 1 2008 Årsmöteshandlingar sid 6-10 Reglerna från VGF vad gäller utnyttjandet av Västgötagreenfeen är: 1. Rabatt Rabatten gäller endast fullbetalande medlemmar, samt fullbetalande juniormedlem

Läs mer

Strömstad Golfklubb kallar till årsmöte lördagen den 28 mars kl 15:00 i klubbhuset. En gammal trotjänare har gjort sitt för klubben

Strömstad Golfklubb kallar till årsmöte lördagen den 28 mars kl 15:00 i klubbhuset. En gammal trotjänare har gjort sitt för klubben Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 35:e årgången Nr 1 2009 En gammal trotjänare har gjort sitt för klubben Klubbens gamla verkstad, som låg mellan hål tio och elva, har nu fått skatta år förgängelsen.

Läs mer

Junior- och elitkommittén har för 2013 valt Calle Hansson till Årets junior och Andreas Nilsson till Årets spelare.

Junior- och elitkommittén har för 2013 valt Calle Hansson till Årets junior och Andreas Nilsson till Årets spelare. LÄS Julnummer 2013 Årg. 27 RÄTTVIKS GOLFKLUBBS DNING Årets spelare 2013 Årets junior 2013 Andreas Nilsson Calle Hansson Junior- och elitkommittén har för 2013 valt Calle Hansson till Årets junior och Andreas

Läs mer

ÅRSMÖTE 2002. i klubbhuset lördagen den 19 januari kl. 15.00. Välkommen! Ljunghusens Golfklubb Styrelsen

ÅRSMÖTE 2002. i klubbhuset lördagen den 19 januari kl. 15.00. Välkommen! Ljunghusens Golfklubb Styrelsen ÅRSMÖTE 2002 i klubbhuset lördagen den 19 januari kl. 15.00 Välkommen! Ljunghusens Golfklubb Styrelsen www.ljgk.se info@ljgk.se Ljungentelegrafen nr 6 2001 Klubbtidning för Ljunghusens Golfklubb Kinells

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 2 OKTOBER 2012

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 2 OKTOBER 2012 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 2 OKTOBER 2012 Vinden har vänt 2012 är året då trenden vände Rutinen avgjorde än en gång Ställer vi rätt krav på våra prestationer? När får man kratta en bunker?

Läs mer

BORÅS GOLFKLUBB KLUBBNYTT NR 23-2007 BYGGNATIONEN SID 4, 12

BORÅS GOLFKLUBB KLUBBNYTT NR 23-2007 BYGGNATIONEN SID 4, 12 BORÅS GOLFKLUBB KLUBBNYTT NR 23-2007 LAG-SM 2007 Golf Camp 2007 SID 8-9 BYGGNATIONEN lägesrapport SID 4, 12 DAMERNAS HEMLIGA RESA SID 6 ORDFÖRANDENS SPALT klubbnytt borås golfklubb Östra Vik, Kråkered

Läs mer

First tee. 15 år med Bredareds Golfklubb. - sid 17-18. Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007. Nya tag för miljön - Sid 3

First tee. 15 år med Bredareds Golfklubb. - sid 17-18. Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007. Nya tag för miljön - Sid 3 First tee Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007 15 år med Bredareds Golfklubb - sid 17-18 Nytt juniorår - Sid 12 Nya tag för miljön - Sid 3 Vårens Kurser - Sid 5 Huvudsponsorer HEJ ALLA GLADA

Läs mer

Ljungentelegrafen nr 2 2005 Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb

Ljungentelegrafen nr 2 2005 Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb Ljungentelegrafen nr 2 2005 Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb Cancergolfen den 19 juni 2005 Foto: Stig Persson Klubbens nya maskiner Skräddarsydda golfresor till Spanien, Portugal, Frankrike, Irland,

Läs mer

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Nov 2005 JA till nytt klubbhus Ur innehållet: Rungande ja till nybygge 3 Kallelse till budgetmöte 6 Juniortjejer till riksfinal 8 Besök från Hirtshals 16 Damer

Läs mer

Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008. Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range

Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008. Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008 Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range Klöverbladet Nr2/2008 1 Ledare Per Nilsson, ordförande Innehåll Ledare... 2 Från redaktionen...3

Läs mer

Ljungentelegrafen nr 1 2007 Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb

Ljungentelegrafen nr 1 2007 Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb Ljungentelegrafen nr 1 2007 Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb 1932 2007 Foto: Pär Landqvist .ledare Golfspelare eller golfare, en väsentlig skillnad När Svenska Golfförbundet för tre år sedan firade

Läs mer

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Nr 1-11 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Kärlek vid första ögonkastet. Och andra. Och tredje. Och fjärde Nya CLS är en välutrustad fyradörrarskupé och en åtråvärd

Läs mer

Året som gått BÅstad golfklubb 2012

Året som gått BÅstad golfklubb 2012 Året som gått Båstad Golfklubb 2012 1 Ordföranden Båstad Golfklubb Box 1037 269 21 BÅSTAD Org. nr. 83 94 00-0288 Reception Telefon 0431-783 70 Fax 0431-733 31 Hemsida www.bgk.se E-post kansli@bgk.se Verkstad

Läs mer

LjungenTelegrafen Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb. Glöggtävling Eken tänds kl 17! nr 5 2003. 30 november. Var tog den lilla bollen vägen?

LjungenTelegrafen Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb. Glöggtävling Eken tänds kl 17! nr 5 2003. 30 november. Var tog den lilla bollen vägen? nr 5 2003 30 november Glöggtävling Eken tänds kl 17! Var tog den lilla bollen vägen? Pär Landqvist Där, jag ser den! Roy Larsson LjungenTelegrafen Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb BESTÄLL VÅR KATALOG!

Läs mer

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 Gryning vid klubbhuset Foto Mona Skoglund Kallelse till Höstmöte Måndag 30 november 2009 Kl. 19:00 Plats: Restaurang Terrassen i Klubbhuset Vill du ha ett exemplar

Läs mer

KM-segrare 2003, Peter Sigrén

KM-segrare 2003, Peter Sigrén MEDLEMSINFORMATION FÖR ÖSTERHANINGE GOLFKLUBB NR 4 NOVEMBER 2003 ÅRGÅNG 11 UR INNEHÅLLET RAPPORT FRÅN BANAN... sid 2 och 6 ORDFÖRANDEORD... sid 3 DAMKOMMITTÉN... sid 4 JUNIORKOMMITTÉN... sid 5 PRO-SPALTEN...

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Årets golfare 2011 LÄS. Årets junior 2011

Årets golfare 2011 LÄS. Årets junior 2011 LÄS Julnummer 2011 Årg. 25 RÄTTVIKS GOLFKLUBBS DNING Årets golfare 2011 Andreas Johansson Andreas har under året varit vår genomgående bästa spelare, han har under åren utvecklats till en mycket stabil

Läs mer

LÄS. Lördag 26/4 kl. 9-12, tisdag 15/7 kl. 18-20, onsdag 27/8 kl. 18-20 RÄTTVIKS GOLFKLUBBS. Vårgreen 2014 Årg. 28 DNING

LÄS. Lördag 26/4 kl. 9-12, tisdag 15/7 kl. 18-20, onsdag 27/8 kl. 18-20 RÄTTVIKS GOLFKLUBBS. Vårgreen 2014 Årg. 28 DNING LÄS Vårgreen 2014 Årg. 28 RÄTTVIKS GOLFKLUBBS DNING Kaffe och en god macka eſteråt! VIKTIGT! Anmäl din städdag till kansliet eller maila den till info@rattviksgk.se (en vecka före aktuell dag) Lördag 26/4

Läs mer

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus BOKBLADET Nummer 3 2011 VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB 1 december 2011, kl. 18.00 Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte Limhamns Folkets hus För styrelsen:

Läs mer

Ljungentelegrafen. Golfens framtid. nr 2 2009. Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb

Ljungentelegrafen. Golfens framtid. nr 2 2009. Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb Ljungentelegrafen nr 2 2009 Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb Golfens framtid Visste du att det finns en golfresebyrå på din hemmaklubb? GolfStore Travel heter vi och ända sedan 1994 har vi arrangerat

Läs mer