Nytt - och lite gammalt - från Falsterbo Golfklubb Nr 1 - Maj 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nytt - och lite gammalt - från Falsterbo Golfklubb Nr 1 - Maj 2003"

Transkript

1 Ule N a b b e Nytt - och lite gammalt - från Falsterbo Golfklubb Nr 1 - Maj 2003 Bänkad efter 24 år! Efter 24 år i FGK:s styrelse bänkade sig hedersmedlemmen Liv Wollin själv och avgick ur styrelsen i samband med årsmötet. Som tack för sina insatser förärades hon av klubben, med ordföranden Bengt Modéer i spetsen, en egen bänk som nu står på 11:an. Se sid 3-4 Ny i styrelsen Ny i klubben Ny i shopen Thomas Lundquist är ny suppleant i styrelsen och efterträder Liv Wollin som ordförande i Tävlingskommittén Se sid 4 Europatourspelaren Adam Mednick blir en fin förstärkning i FGK:s Elitlag. Om han inte klarar för många cutter... Se sid 8 Jonas Hedberg, närmast från Bokskogen, efterträder Peter Johansson som assistent till David Leet i shopen. Se sid 14

2 Captain s Corner Falsterbo Golfklubb Fyrvägen, Falsterbo Telefoner Reception Kansli Pro/Shop Greenkeeper Restaurang Fax Kansli Epost Hemsida: Postgiro Bankgiro Org.nr Styrelse Bengt Modéer* ordförande Lars Slettengren* v. ordförande/ skattmästare Thomas Perulf* sekreterare Thomas Frick* banfrågor Pontus Roos Bengt Roswall marknadskomm. Ingrid Tuvesson klubbkomm. Suppleanter Thomas Lundquist tävlingskomm. Tord Hillstedt juniorkomm. *ingår i styrelsens Arbetsutskott Ule Nabbe är Falsterbo Golfklubbs medlemstidning, som utkommer med fyra ordinarie nummer per år. Namnet är hämtat från namnet på den yttersta udden på Falsterbonäset. Redaktion: Eva Persson, Mikael Sjöblom och Björn Werius (redigering/layout). Vinjetter: Bertil Sjöberg. Redigeringen av detta nummer avslutades den 5 maj. Material till nästa nummer, som beräknas komma ut under vecka 27, skall vara kansliet tillhanda senast den 15 juni. Äntligen har The Day kommit till oss också... Nu är den här. The Day. Henry Longhurst myntade begreppet i ett kåseri i Sunday Times för många år sedan. The Day - den dagen på året då förändringen sker. The sun must be shining, primroses must be out, it must be warm enough to play in a sleeveless pullover and the greens must have been mown - partly because of the first scent of newmown grass and partly to see the sun glistering on the crisscross pattern left by the mower. Longhurst har haft sina starkaste upplevelser av the Day på Sandwich bana with the larks singing and the white cliffs shining across the bay. Han skulle ha varit i Falsterbo i påskas där många av oss tog chansen att uppleva the Day. Det har annars varit en bitande vinter på näset. I princip utan översvämningar men med frost i backen mest hela tiden. Det har inneburit att våra ordinarie greener den här vintern fått extra vila, vilket Bosse nu rapporterar att de mått mycket bra av. Inte förrän i slutet av mars kunde luftningsarbetet på greener och fairways påbörjas. Men allt vårarbete ligger nu väl framme, så inom ett par veckor är banan säkert i bästa form. Tursamt nog släppte tjälen några dagar efter trettonhelgen och då gjöts också bottenplattan till den nya pro-verkstaden. Arbetet med denna är nu klart och det återstår endast en del kringarbeten den närmaste tiden. Vi hoppas naturligtvis att hela byggnaden inklusive utslagsplatserna skall utnyttjas väl av alla som vill förbättra sitt spel. För vem vill väl inte det? Alla har vi våra målsättningar. Kanske bli en ny Ben Sayers? Han spelade alla Open Championships från 1880, då han var 23, till Han vann dessutom 24 major tournaments. Han var en liten man 5 3 or so, alltså 160 lång, spelade med förlängda klubbor men var en fighter. Och så drack han inget starkare än te i hela sitt liv. Detta för att han skulle vara i bästa form då han spelade. Så lycka till med era målsättningar. Om det nu är för pojkjuniorerna att gå från röd till gul tee, för någon att vinna en onsdags- eller torsdagstävling eller för våra Tour-spelare Filippa, Adam och Rickard att lyckas i de riktigt stora sammanhangen. Avslutningsvis vill jag också passa på att hälsa Davids nya assistent Jonas Hedberg välkommen till klubben. Bengt Modéer 2

3 Rapport från Årsmötet Stora investeringar klubbades igenom Årsmötet den 22 mars 2003 samlade 68 medlemmar. Det blev inga större diskussioner, trots att det skulle tas beslut om stora investeringar. När det gällde proverkstaden redogjorde Bengt Modéer för beslutsgången vid byggandet av den samt poängterade att de synpunkter som framförts vid förra årsmötet beaktats. Kostnaden för projektet är beräknad till 1,7 milj kr varav ca i projekteringskostnader. Bengt Göran Nilsson frågade hur många hyrbilar som kommer att finnas tillgängliga. Thomas Perulf meddelade att det för närvarande finns två bilar men att behovet utreds. Beträffande laddning och förvaring av egna batterier till elvagnar så kommer låsbara utrymmen att finnas tillgängliga. Den av styrelsen framlagda budgeten och verksamhetsplanen fastställdes. Vidare beslutades att bygga en ny banverkstad kostnadsberäknad till 5 milj kr. Finansieringen beräknas kunna ske genom upplåning och förväntas inte påverka medlemsavgifterna. Gunnar Nevsten efterlyste förslag till ett bättre övningsområde. Viveka Engeström föreslog burar typ diskus. Folke Holmström önskade en övningsbunker närmare klubbhuset. Styrelsen noterade förslagen för behandling, varefter årsmötet godkände Långtidsplanen. En motion från Folke Holmström om ny möblering på 2:a våningen avslogs av årsmötet. Enhälliga val Val förrättades givetvis också på årsmötet. Ny i styrelsen blir Thomas Lundquist som valdes in som suppleant efter avgående ledamoten Liv Wollin som på grund av sjukdom fick avtackas under lite annorlunda former (se sid 4). Suppleanten Ingrid Tuvesson gick upp som ordinarie ledamot. I övrigt blev det omval av Bengt Modéer som ordförande på ett år samt Lars Slettengren och Thomas Frick som ledamöter på två år. Besluten var enhälliga. J O Annemark, som lett valberedningens arbete, poängterade vikten av att försöka få fler att engagera sig i ideellt Ulf Larsson och Ulf Renée fick som representanter för Juniorkommittén ta emot både Trelleborgs AB:s stipendium på kr och Jan Erik Wijkströms Minnesfonds stipendium på kr av Björn Werius respektive Andreas Wijkström. arbete, framförallt bland medlemmarna i mellangenerationen. Nya i valberedningen blev Katarina Barnekow och Thore Ohlsson. Övriga ledamöter är Per Larsson, Anita Ramel, Ulf Renée och Ingrid Skogman. Christer Andrén framförde medlemmarnas tack till styrelsen och de anställda samt till valberedningen för det arbete de lägger ner för klubbens och medlemmarnas bästa. Årsmötet avslutades med utdelning av klubbens stipendier och vandringspriser. Och på kvällen blev det fest! Eva Persson Ingen avgift för trotjänare? Årsavgifterna för år 2004 fastställdes enligt styrelsens förslag. Innan beslutet togs föreslog Anita Ramel, med hänvisning till praxis i alpernas skidområden, att medlemmar i utförsbacken, dvs över en viss ålder, skulle slippa betala medlemsavgiften. Per Erlandsson kommenterade att det i så fall borde sättas i relation till det antal år man varit medlem. Styrelsen fick i uppdrag att behandla frågan samt återkomma med förslag till nästa årsmöte. Miljöplanen för Falsterbo GK fastställdes enligt det utsända förslaget. Även Långtidsplanen togs upp till diskussion. Lars Slettengren redogjorde för situationen beträffande frågan om bolagisering, som utreds vidare. Gunilla Färnström, Filippa Helmersson, Bo och Ulla Bonde, Håkan Stenfot, Thomas Frick, Hans Appelgren, Andy Chamberlain, David Leet och Otto Bonning närvarade vid årsmötet och fick av ordföranden Bengt Modéer ta emot klubbens vandringspriser som bevis på sina framgångar på banan under

4 Årsmötets tack till Liv Wollin - däckad och bänkad efter 24 år! I samband med Falsterbo Golfklubbs årsmöte var det tänkt att avgående styrelseledamoten Liv Wollin skulle avtackas för sina 24 år i styrelsen. En elakartad influensa med hög feber satte emellertid stopp till och med för Liv. Ordföranden Bengt Modéer fick istället framföra årsmötets tack till en tillfälligt däckad Liv via mobiltelefon (utan plikt!). Hur avtackar man dig, Liv? Du är en av de stora profilerna i svensk damgolf där man pratar om Britt, Liv, Lotta och Annika. Du är FGK:s första kvinnliga hedersmedlem, enhälligt utsedd till det på årsmötet redan Beslutet grundades på dina utomordentliga tävlingsmeriter och dina förtjänstfulla insatser för Falsterbo Golfklubb. Du hade då suttit i klubbens styrelse sedan 1979, dvs i 16 år. Det blev 8 år till - totalt alltså nästan ett kvarts sekel! För säkerhets skull har du också suttit i styrelsen för Svenska Golfförbundet och du är fortfarande med i förbundets Tävlingskommitté. Det verkar som om du bryr dig... Jag har alltid trott på att golf skall läras genom härmning. Därför dök jag alltid upp för att gå caddy då någon bra spelare var på gång. När du dök upp på tävlingarna, så tyckte jag att jag kunde kanske lära mig något. Du hade ju lärt av GA. Därför gick jag caddy åt dig 1963, då du slog Britt Mattsson på skiljehål i 36- håls final i Skandinaviska Mästerskapen på Kevinge. Varför nämner jag detta? Jo, jag är lite besviken för att du aldrig berättar om min insats för dig då. På fråga om din roligaste seger nämner du i stället segern i SM samma år mot din nuvarande klubbkamrat Cissi Rosenqvist. Liv, du är en tävlingsmänniska av sällsynt kaliber, det vet vi. Utan ett bet, så är du inte riktigt motiverad. En tävling har du inte klarat av och det är Röder Pricks pokal, som styrelsen spelar om årligen. Förmodligen hade du vunnit den om vi lagt kr i potten. Nu har vi dessutom varit lite taskiga mot dig då vi lagt tävlingen i november, när du inte riktigt gillar att spela. Men du har ändå i alla år spritt en fantastisk glädje och golfstämning vid våra seanser. När du nu avslutar ditt uppdrag i klub- bens styrelse och ditt uppdrag som ordförande i tävlingskommittén, vill jag gärna framhålla att det varit ett nöje att arbeta tillsammans med dig. Du har gett golfen oerhört mycket i retur och det verkar som om du gjort det utan att anstränga dig. Du kan det här spelet inifrån. Du var synnerligen aktiv då vi tillsammans med Flommen och Ljunghusen arrangerade PLM Open-tävlingarna fram till toppen med Europatourtävlingen Du har engagerat dig på alla nivåer. Vi har alla uppskattat dina insatser. Medlemmarna i Falsterbo Golfklubb har gett uttryck för sin tacksamhet genom att skänka en bänk med Ditt namn att placeras på 11:e tee. Så ett stort tack för Din långa och fina insats för klubben och - för en gång skull och bara för dig - ett fyrfaldigt leve! Ordföranden Bengt Modéer fick ta tekniken (och Eva Persson) till hjälp för att via mobiltelefon i samband med årsmötet avtacka en sängliggade Liv Wollin för hennes insatser för Falsterbo Golfklubb. Thomas Lundquist Ny i styrelsen: Thomas Lundquist Vid årsmötet invaldes Thomas Lundquist som ny suppleant i styrelsen och tillika ordförande i tävlingskommittén. Thomas torde var välkänd för de flesta. Här dock en kort presentation: 57 år. Bosatt i Falsterbo. Gift med Bodil. Tre barn, Ulrika, Jonas och Andreas, sedan länge utflugna (dessutom två barnbarn 9 och 7 år). Thomas är utbildad distriktsdomare och svarar sedan drygt 10 år tillbaka för FGK:s handicap-sättning. Han är välkänd för de flesta av våra medlemmar. Inte minst för dem som är intresserade av bridge, där Thomas leder kurser och tävlingar på klubben. Förutom att tävla i golf och bridge cyklar Thomas Vätternrundan med sina söner varje år och tränar så ofta han har tillfälle. Om golf tycker Thomas (hcp 15,9), liksom om livet i stort, att det är väldigt roligt att få spela med! 4

5 Banan Äntligen igång efter en frostig vår Nu vill vi ha regn - på nätterna! I början av april kunde vi äntligen komma igång med banarbetet på allvar. Det kändes som om frosten aldrig skulle försvinna ett tag. Efter några veckors intensivt jobb ser det nu bra ut. Vår bankonsulent från England Daniel Binns var vid sitt besök häromdagen också nöjd med utvecklingen av banan. Lite mer regn skulle sitta bra - men bara på nätterna, förstås. På maskinsidan känner vi oss väl rustade, då vi haft tid att göra extra grundliga genomgångar av våra maskiner. Vi har också fått en del nytillskott. Två av singelklipparna, som hade tjänat ut, har ersatts med nya toppmoderna. En speciell dressmaskin har också köpts in, så att vi nu kan köra väldigt tunna fina dressningar som knappast märks och kan göras ofta utan att störa spelet. Vår 25 år gamla traktor har bytts mot en ny utrustad med grävaggregat, vilket betyder att vi själva kan utföra mindre anläggningsarbeten och slipper hyra in onödigt stora och tunga grävmaskiner. Vi kan också hålla vattenkanterna i bättre skick, gräva dräneringar etc. Just nu har vi anlagt den planerade nya damteen på 17:e hålet och hoppas kunna öppna den till midsommar. Inte bara Bo Göransson och hans medarbetare gör sitt för att vår bana skall framstå i sin bästa dager. Vår hovfotograf Staffan Andersson har gått runt med sin kamera och tagit ett antal stämningsfulla bilder, bl a den här från 16:e green. Några av bilderna kommer att finnas till försäljning i shopen. Nya teeskyltar på plats Nya teeskyltar med samtliga hål uppdaterade efter ombyggnaden finns nu också på plats. Vi har försökt hålla dem så naturnära som möjligt men samtidigt stabila och prydliga, så att de ska utgöra en bra PR för Falsterbo Golfklubb och våra sponsorer. Själva hålskisserna har hållits i en gulgrön ton för att markera linkskaraktären. För att minimera antalet skyltar på tee finns det plats nedtill för säkerhetsskyltar typ Slå inte när det går folk längs stranden. Slå inte på oss heller! Och laga nedslagsmärken. Banan är inget övningsfält! Apropå nedslagsmärken så har vi sett golfare som står och tränar inspel ute på banan, främst är det 3:e och 10:e green som drabbas. Vid infarten till klubben möts vi numera av ett högt och robust nät vid Kolabacken. Eventuellt tillkommer också ett mindre nät för att skydda själva infarten. När man rör sig på parkeringen är det värt att tänka på att det alltid finns risk för bollar från första utslaget. Det gäller alltså att inte onödigtvis uppehålla sig på parkeringen. Men det krävs också att vi alltid ropar fore om bollen är på väg out från Det är inte tillåtet att använda banan som övningsområde. Du får lov att träna genom att spela två bollar samtidigt, men det är max! All bollplockning i vattenhindren är också förbjuden 15 april - 31 maj, för att skydda grodornas romläggning. Om din egen boll hamnar i vattnet, får du dock med stor försiktighet plocka upp den. Bo Göransson, greenkeeper Ökade krav på säkerheten första tee. Oavsett hur pinsamt det kan kännas. När vår bana nu blivit så bra efter gjorda renoveringar så ökar också intresset för spel bland medlemmarna. Det är också fler som hör av sig för greenfeespel. Det måste upprepas att vi alltid måste sätta säkerheten i första rummet. Det får ta några minuter extra.. Det är en liten insats för att alla skall trivas och att klubbens namn skall hållas uppe. Bengt Modéer 5

6 Fastighetskommittén Nu är den nya proverkstaden färdig! Proverkstaden är nu färdigställd och smälter fint in i omgivningarna. Förutom fem utslagsplatser under tak finns det även ett undervisningsrum med videoutrustning, verkstad och ett klubbrum. Fortfarande får vi dock stå ut med att ha något av en byggarbetsplats inpå oss en tid framöver. Taket på klubbhuset har vittrat sönder och byts nu ut mot ett nytt likadant med benäget bistånd av en av våra sponsorer (Trelleborg genom dotterbolaget Mataki). P för bagar och barnvagnar Vid ingången till baren finns nu en parkeringsplats för bagvagnar, där ni har möjlighet att ha dem bättre skyddade Den nya proverkstaden smälter fint in i omgivningarna. Men mycket återstår. för regn och tillgrepp medan ni besöker baren. Även barnvagnar placeras lämpligen där medan ni vistas i klubbhuset. På så sätt blir det bättre utrymme för alla. En ny markis från Carlsberg är på plats utanför baren, så att vi nu kan njuta av utsikten från baren utan att få solen i ögonen. Dessutom har nya fönster satts in i både baren, shopen och herrarnas omklädningsrum. Thomas Perulf Klubbkommittén Klubben ska leva året runt Våren är här och matkorgarnas förlovade tid är över! Även medan mörkret och kylan legat över banan och de flesta vilat sig i form med klubborna inlåsta i förråden har dock klubbhuset sjudit av liv. Bridgefolket har blandat, givit och bjudit. Varje måndagskväll har entusiaster slutit upp för att tävla om ära och vinflaskor. Och på onsdagskvällarna har ca 30 kunskapstörstande lyssnat och tränat. Thomas Lundquist har lagt ner mycket och engagerat ideellt arbete. Tack Thomas! Högt upp på prislistan har Fredrik Ramel, Lars Rodenstam, Viveka Engeström, Thomas och Sture Lundquist ofta varit! Grattis! Traditionell säsongsinvigning var annars årsmötesmiddagen, som i år bestod av utsökt sparrissoppa med fräckt tillbehör, gödtupp med go sås och primörer samt smaskig tryffeltårta, som avnjöts av 56 medlemmar. Det var som vanligt hög stämning och allmänt kul! Datum att anteckna Nästa klubbafton blir onsdagen 4 juni. Då kommer vi ett få lyssna till ett föredrag om fågellivet på golfbanan och Ule Nabbe. PG Bentz, som har gedigna kunskaper om detta ämne, har lovat att komma för att dela med sig. Restaurangen kommer att servera en enkel men god måltid. Skriv in i almanackan! Anmäl dig på lista i klubbhuset eller ring restaurangen. Onsdagen den 9 juli blir det regelträff. Då kommer förbundsdomaren Lars Rodenstam och distriktsdomare Thomas Viveka Engeström, Lotten Modéer och Jörgen Ehrensvärd kan ställa in sina korgar för den här säsongen. Lundquist att guida oss genom vattenhinder och outpinnar. Ett annat festligt datum är onsdagen 30 juli. Då spelar vi 100-mannagolfen samt dinerar och dansar på kvällen. Boka också in lördagen 4 oktober. Sixten Nordström har då lovat komma för att roa oss med hjälp av piano och gamla härliga skånska dryckesvisor. Det blir snaps & vin och passande mat. Ingrid Tuvesson 6

7 Damkommittén Späckat program för damerna Välkommen till en ny säsong! Vår bana har alltid varit en stor utmaning och är nu i bättre kondition än någonsin. Så vi ser fram emot att våra damer kommer att spela mycket och deltaga flitigt i årets arrangemang. Här några hålltider: Den 12 juni spelar vi vår årliga klubbmatch mot Flommen på hemmaplan! Nationella Damdagar har vi enligt tradition onsdag och torsdag i veckan efter midsommar, dvs 25 och 26 juni. Utflykt i det blå blir det i år tisdagen den 8 juli och vår egen Ryder Cup spelas i år den 20 augusti på Ljunghusen. Väl mött till en vacker och solig sommar med mycket golfspel. Lena Thulin Redan torsdagen den 15 maj åker vi till Båstad för traditionell klubbmatch. Vi ska kämpa hårt för att behålla den fina tavlan ännu ett år. Seriespelet inleds redan den 17 maj med Foursome Open på Österlens GK. Oldgirlsserien spelas den 20 maj på Ängelholms GK. Vi håller tummarna! Torsdagen den 22 maj ber vi er reservera kvällen. Vi samlas kl 18.30, äter något gott och har en liten prisutdelning för de tävlingar som vi haft under våren. Vi informerar om kommande tävlingar och program. Thomas Lundquist visar en film om golfregler, som lär vara både intressant och rolig. Kvällen avslutas med en liten frågesport i lag. Ryder Cup-laget som i fjol mötte LjGK på hemmaplan och vann. Stående från vänster: Birgit Forssman, Margareta Ode, Marie-Anne Bergengren, Lotten Modéer, Cajsa Annemark, Ingrid Skogman, Ingrid Tuvesson och Greta Schöön. Sittande: Lena Thulin, Jarmila Hörle och Barbro Lindström. Seniorkommittén Aldrig för sent att bli en starter... Påsken är överstökad, vilket i sin tur innebär att säsongen är i full gång. Vi kan glädja oss åt en bana i verkligt fint trim och hoppas att den egna formen håller i sig i paritet med spelarenan. Nu börjar ju också den tid på säsongen då beläggningen blir allt högre och kampen om starttiderna allt hårdare. Därmed är vi inne på kapitlet Starterfunktionen. Med anledning av detta hade en imponerande skara av starters samlats från Falsterbo, Flommen och Ljunghusen på Ljunghusens Golfklubb för en utbildningsdag under Lars-Erik Sandlers ledning. En genomgång som gav mycket till alla. Anteckna dig på anmälningslistan för starteraspiranter när den sätts upp på anslagstavlan. Det är aldrig för sent att bli en starter... Spelare i Seniorlagen har som vanligt haft en animerad Kick-off. Formen verkade, hos de flesta, vara skaplig. Lag Thomas Frick vann. NilsOve Perssons lag blev tvåa. Vårstånkan är i full gång. Det finns fortfarande två chanser ställa upp på onsdagarna kl 9 (14 och 21 maj). Sven Rüter/Fredrik Stenström SSG - ett sällskap för dig över 55? Sedan några år tillbaka finns det ett Svenska Seniorers Golfsällskap (SSG) för herrar +55, tillhörande svensk golfklubb och med hcp under 20. Sällskapet erbjuder sina medlemmar nya möjligheter och utmaningar inom golflivet. SSG är medlem i den europeiska seniorföreningen ESGA, som idag omsluter 21 länder. Se vidare information på anslagstavlan liksom information om årets tävlingar på Skandia Senior Tour. 7

8 Elitkommittén Revansch på Flommen högt på listan Säsongen startade lördagen 3 maj med en kick-off, där vi träffades för att testa formen i en tävling mot varandra innan det blir dags för de lite mer allvarliga tillställningarna. Närmast på tur står Näset Cup som i år spelas på Falsterbo söndagen den 25 maj. Tävlingen startade 1992 och Falsterbo har sju segrar på elva försök i elitmatchen. Lördagen den 31 maj spelar vi klubbmatch mot Köpenhamn, även här på hemmaplan. På förslag av Köpenhamn kommer för första gången två damer att ingå i klubblaget. I fjol blev det förlust med en poäng, så här har vi revansch att fordra. I seriespelet tävlar Falsterbo för närvarande i division 1 södra. Den juli spelar herrlaget i Landskrona och damlaget på Rya. Omgång 2 spelas den augusti och går för herrarnas del på Mölle medan damerna spelar på Ljunghusen. Säsongen avslutas med klubbmatch mot Flommen den 13 september och där måste vi försöka bryta Flommens segerrad. Individuellt hoppas vi också på många fina resultat. Vi ser givetvis fram emot Challenge Tour-tävlingen på Falsterbo sista veckan i augusti, då en del av våra elitspelare kommer att finnas med i startfältet. Anders Brantberg/Elsa Johansson Adam förstärker Eliten FGK:s Elitlag Herrar har fått en fin förstärkning i Europatour-spelaren Adam Mednick som är ny medlem i klubben. Med ryskt-svenskt blod i ådrorna föddes Adam i Washington DC, växte upp till mogen ålder i Gävle, bor numera i Lund, var tidigare medlem i Ljunghusen men är från och med i år medlem i vår klubb. Varför bytte du från Ljunghusen? -Jag trivdes bra på Ljunghusen men har fler golfkompisar här på Falsterbo, säger Adam som bl a ses spela vintergolf med Livbojarna. På frågan om hans kosmopolitiska liv berättar Adam: -Min pappas far- och morföräldrar hette Mednikov och invandrade från Vitryssland till Amerika. Pappa Gary är född amerikan och min mamma Birgitta är svenska. Vid 8 års ålder flyttade jag till Gävle. Kricken Härdin, den förste svensken som spelade US Masters (med Adam som caddie!), tog hand om min golfuppfostran och på så sätt kom golfen in i mitt liv. Adams liv som yrkesspelare har varit en berg- och dalbana med både toppar och dalar. Spel på både USA-och Europa-touren, degradering till Svenska Touren, en period då han inte ens fick spela på Challenge Touren. Och så nu tillbaka på ET! Efter 13 år som professionell golfare vann Adam förra året North West of Adam Mednick - karl för sin hatt! Ireland Open och får därmed spela på Europa-Touren även i år. -Jag har missat några cutter i starten, men det är bara att ta nya tag, säger Adam vars nästa tävling är Benson & Hedges på förra årets Ryder Cup-bana the Belfry. -Någon ovisshet om min kapacitet har jag inte. Men jag har fått lära mig mycket på resans gång. Bl a att vad som än händer så är det viktigt att ha roligt på vägen, avslutar Adam, som likt Ben Hogan kunde ha myntat: As you walk down the fairway of life you must smell the roses, for you only get to play one round! Fredrik Stenström Ann Stahle och Mikael Gärtner lyckades bäst när Elitlagen kickade off. 8 FKG:s Elitlag Herrar 2003 Adam Mednick, Rickard Sundgren, David Leet, Jonas Hedberg, Mikael Gärtner, Peter Johansson, Jakob Stenberg, Johan Lundquist, Peter Falk, Otto Bonning och Edvin Stenberg. Lagledare är Björn Stenberg med Fredrik Lindblad som assistent. FGK:s Elitlag Damer 2003 Filippa Helmersson, Golda Johansson, Ann Stahle, Charlotte Becker, Maria Brantberg, Helena Mörse och Madeleine Bojsen Lagledare är Elsa Johansson

9 Juniorkommittén Sökes: inredning till vårt juniorrum I år startade vi juniorträningen i mitten av mars. David Leet har fått hjälp av Jonas Hedberg och Dennis Strömberg. Tillsammans har de haft sju grupper med ca 60 ungdomar som flitigt deltagit i träningen. Söndagen den 30 mars var årets första tillfälle att i en match mot Flommens och Ljunghusens juniorer testa formen på Flommen. I Falsterbos vinnande lag ingick Jonna Idsäter, Victoria Stahle, Fabian Musiolik, John Stahle, Robin Winberg, Sebastian Larsson, Hampus Idsäter och Hugo Sjöblom. Under påsklägret assisterades David, Dennis och Jonas av Team Falsterbo. De 78 deltagande ungdomarna delades in i grupper som sedan fick besöka olika stationer för träning i precisionsslag, bunkerslag, inspel, puttning mm. Informationsträff den 24 juni Boka in tisdagen den 24 juni kl för sommarens informationsmöt. Föräldrar är också välkomna. Vi börjar med lite mat och presenterar sedan sommarens aktiviteter. Redan nu kan vi dock berätta att Henrik Hedenskog kommer tillbaka som juniorledare under perioden 16 juni-15 augusti. Match mot Lund den 1 juni Den 1 juni är det vår tur att bjuda in Lunds Akademiskas ungdomar till en match i Falsterbo. Ledare är liksom tidigare Per Brattström. Utbyte med Liverpool De 12 juniorer från näsetklubbarna, som under förra året var värdar när vi hade besök från Liverpools området, har inbjudits till returmatch i England den 26 juli-2 augusti. Från FGK deltar Madeleine Bojsen, Niklas Brantberg, Otto Bonning, Charlie Bojsen och Edvin Stenberg. Två mycket välkomna bidrag inför resan mottogs tacksamt på årsmötet då stipendierna från Jan Wijkströms minnesfond samt Trelleborg AB delades ut. Ett stort tack till båda givarna! Titta på anslagstavlan För att du skall kunna planera din golfsommar, har vi gjort en sammanställning över årets planerade aktiviteter. Du hittar sammanställningen på vår junioranslagstavla i klubbhuset. Möbler till Juniorrummet Den nya pro-vekstaden med bl a ett juniorrum står nu klar. Nu behöver vi hjälp med att möblera utrymmet också. Vi är bl a i behov av ett par soffor, ett bord, stolar, TV och en dator. Om du har något över som du tror kan passa, meddela det till Helen på kontoret. Vi i Juniorkommittén önskar dig en riktigt bra golfsäsong och ett riktigt härligt och roligt sommarlov. Tord Hillstedt Notera också att... Skånes Golfförbunds frikort för spel på banor i Skåne har för 2003 tilldelats Andy Chamberlain och Edvin Stenberg. Utbyte mellan näsetklubbarnas juniorflickor ( Grönspättorna ) pågår hela sommaren. Ledare: Ann Stahle. Tjejerna träffas på fredagar kl för att bl a spela scramble eftersom många tjejtävlingar spelas i den formen. Ledare är Veronica Bojsen och Elsa Johansson, men vi ser gärna att såväl äldre flickjuniorer som föräldrar ställer upp och spelar med. Vi ställer upp med lag i Skånes GF:s seriespel i Juniorserien (ledare Andy Chamberlain), Foursomeligan (Veronica Bojsen) och Knatteligan (Per Larsson). Andy C, Filippa H och flera andra Team Falsterbo-spelare assisterade David med träningen under Påsklägret. Påskmästerskapets 9 håls pb vanns av Jacob Bojesson (mitten) före Marcus Söderberg.. Bästa tjej blev Emma Wittman. Men gladast var Jonas Hedberg. 18-hålstävlingen vanns av Simon Hedman på 36p före Max Ahlberg och Erik Rydell. 9

10 Tävlingskommittén Vaktombyte - men inga revolutioner Efter att i över 20 år ha lett tävlingskommittén på ett föredömligt sätt har nu Liv Wollin dragit sig tillbaka och överlämnat ansvaret till undertecknad. Några stora revolutioner är dock knappast att vänta. Tävlingsverksamheten på FGK skall ju återspegla medlemmarnas önskemål om tävlingsformer och efter den senaste attitydundersökningen anser vi oss välanpassade. Synpunkter är dock alltid välkomna. Tala med vem som helst i tävlingskommittén. Namn på våra tävlingsledare finns i tävlingsprogrammet. Ny för året är Fredrik Ydell. Förutom Liv har även NilsOve Persson lämnat TK. Några små förändringar blir det dock i år. Redan i påskdagens scrambletävling (se resultat här intill) hade vi ändrat lite i förutsättningarna. I varje lag var man tvungen att använda respektive spelares utslag minst fyra gånger. En annan nyhet i år är Regenta Solskens Cup, som promotar Solheim Cup. Den spelas på Falsterbo i samband med Falk-Krooks populära Mixed-tävling söndagen den 6 juli. De två bäst placerade paren går vidare till regionfinal på Örestad den 11 augusti. Priset till vinnande par där är ett arrangemang på Barsebäck i samband med Solheim Cup september med hotell, bankett lördag kväll etc. Ange alltid medlemsnummer! Vi i tävlingskommittén ställer upp på vår fritid för att FGK skall ha en fungerande tävlingsverksamhet. I gengäld vill vi ha lite hjälp av er som deltar i tävlingarna. När ni anmäler er, så är det viktigast att ni alltid antecknar ert medlemsnummer eftersom det är det som matas in i tävlingsdatorn när vi skall lotta respektive tävling. Då det gäller anmälan till tävling, vill jag också påminna om att giltigt hcpkort (se särskilt ruta här intill) alltid skall uppvisas före tävling för att man skall få deltaga. 10 Förhoppningsvis får vi en bra säsong med många fina golfrundor både i och utanför tävlingsverksamheten nu när vår bana ser så otroligt inbjudande ut. Årets stora händelse blir ju annars Resultat Påsk Scramble (39 lag) 1 Kristian Sundqvist 57,7 slag Hans Appelgren Niklas Göransson Mikael Johansson 2 Lars Emilson 58,9 slag Fredrik Emilson Peter Emilson Katarina Erichs 3 Holger Tengen 59,1 slag Erik Tengen Johan Tengen Peter Segring Mikael Johansson, Niklas Göransson, Kristian Sundqvist och Hans Appelgren(ej med på bilden) vann årets Påskscramble och fick pris av tävlingsledaren Göran Krautmeyer. Ditt hcp-kort för 2003 finns nu för avhämtning i shopen - under förutsättning att du lämnat in ditt gamla kort för revision förstås! I fjol vid den här tiden skrev jag om min besvikelse över att bara drygt hälften av medlemmarna lämnat in sitt gamla hcp-kort och hoppades givetvis på en förbättring i år. Resultatet är tyvärr nedslående. Vid motsvarande tidpunkt i år har knappt hälften av medlemmarna lämnat in sitt hcp-kort - trots extra anslag i receptionen och uppmaningar i Ule Nabbe. PGA-tävlingen sista veckan i augusti (se här närmare information intill). Då får vi alla en möjlighet att se fin golf på nära håll. Thomas Lundquist Resultat Majbollen (38 par) A-klassen (20 par) Poäng 1 Hans Appelgren/Niklas Göransson 41 2 Kristian Sundqvist/Mikael Johansson 39 3 Örjan Söderlund/Peter Johansson 37 B-klassen (18 par) 1 Göran Jansson/Pelle Lindeskog 40 2 Jan Olin/Jörgen Thulin 37 3 Björn Werius/Sven Rüter 35 Hans Appelgren och Niklas Göransson (på bilden i form av tävlingsledaren Ingrid Willstrand) vann Majbollens A- klass. I B-klassen segrade Pelle Lindeskog/Göran Jansson. Skärpning med korten! Det strövisa inlämnandet av hcpkort innebär drygt 100 extra arbetstimmar för hcp-kommittén - ett arbete som utförs ideellt. Observera att det är hcp-kommittén som reviderar spelarnas handicap. Kansliet kan alltså inte utfärda ett nytt kort på studs, utan det kan dröja 7-10 dagar. Det innebär problem eftersom man ofta kommer på bara någon dag i förväg att man behöver sitt nya hcp-kort. Den som då blir utskälld är inte den som borde bli det utan kansliet eller i värsta fall hcp-kommitténs hustru(!). Skärpning, tack! Thomas Lundquist, hcp-ansvarig

11 Dags för stortävling på Falsterbo igen: PGA Mästerskapen den augusti PGA Mästerskapen för både Damer och Herrar, Skandia PGA Open, spelas i år på Falsterbo Golfklubb augusti. Glädjande och inspirerande förstås. Men också en ansvarsfull utmaning. Bl a kommer vi att behöva ställa upp med ett 70-tal funktionärer under tävlingsveckan. Tävlingarna ingår i Sveriges professionella golftour, Telia Tour, som administreras av Svenska Golftourerna AB (SGT). SGT ägs till lika delar av Svenska Golfförbundet och PGA Sweden, den centrala sammanslutningen av professionella svenska golfspelare. Sponsor för tävlingen är Skandia, en mångårig medlem även i Falsterbo GK:s Sponsorklubb. Över en miljon i potten Årets mästerskap har sådan dignitet och nivå på prispengar ( kr för damer och 1 miljon kr för herrar) att herrtävlingen ingår i The Challenge Tour, som är en undertour och den främsta plantskolan för Europatouren. Detta innebär att vi kan förvänta oss ett starkt startfält med många internationella inslag och storspelare in spe. Damernas tävling går om 54 hål och herrarnas om 72. Totalt kommer 36 damer och 120 herrar till start, varav nominellt 18 respektive 50 spelare går vidare till slutronderna. Bäddat alltså för en minnesvärd tävling på vår ombyggda bana. Hur stor utmaning kommer den att erbjuda dessa elitspelare och kommer banrekorden att stå sig? PGA tillhanda håller i princip all materiel samt även viss nyckelpersonal som krävs för tävlingens korrekta genomförande. Ställer du upp? Till detta kommer så en funktionärsstab på ca 70 personer som i första hand skall rekryteras bland medlemmarna i Falsterbo Golfklubb. De flesta kommer att få syssla med resultatrapportering som skall ges från minst vartannat hål. PA Stenberg ansvarar för FGK:s åtaganden i samband med PGA Mästerskapen och behöver hjälp av ett 70-tal frivilliga för olika arbetsuppgifter. Program augusti Måndag Inspel Tisdag Skandia Pro-Am Onsdag Inspel Torsdag Rond 1 Damer/Herrar Fredag Rond 2 Damer/Herrar Lördag Rond 3 Damer (final) och Herrar Söndag Rond 4 Herrar (final) I dagens IT-värld skall den aktuella ställningen uppdateras på nätet varannan minut. Över personer från världens alla hörn kommer att följa tävlingen på detta sätt. Europatourens stora scoreboard kommer också att finnas på plats liksom leaderboards. Det behövs ca fem händiga personer i en hantverksgrupp som är behjälplig framförallt före och efter tävlingen med uppsättning och nedtagning av lös materiel på banan och kring klubbhuset. Ett antal bilar för transporter av spelare mellan banan och hotell i Falsterbo och Malmö kommer att ställas till förfogande. Till dessa behövs vana bilförare. Andra funktionärer som behövs är starters, caddies, forecaddies mm.. Hoppas Du har tid och lust att inifrån följa en spännande golftävling med morgondagens stjärnor. Som tack för ert volontärjobb får ni lunch och fika samt ett klädesplagg och en keps! Anteckna Dig på lista i klubbhuset, maila till faxa eller fyll i och lämna in kupongen nedan till kansliet. Gör vad du vill - men hör av dig! Frågor om och synpunkter på arrangemanget kan ställas till P-A Stenberg direkt eller per telefon Det är naturligtvis allas vår förhoppning att detta arrangemang blir en minnesvärd händelse för klubbens medlemmar, en sportslig framgång för golfen samt ett fint tillskott i den långa raden av stora mästerskap som spelats på vår historiska mark. Per-Arne Stenberg Jomenvisst! Jag anmäler mig som funktionär till Skandia PGA Open vecka 35. Namn... Klädstorlek... Tel... E-post... Faxas till eller lämnas till Falsterbo Golfklubbs kansli 11

12 Marknadskommittén Tacka våra sponsorer! Efter ombyggnaden av våra greener har vi nu åter en förstklassig bana. Och det mycket tack vare våra trogna sponsorer, som starkt bidragit till att vi kunnat genomföra projektet utan att medlemmarna behövt skjuta till extra medel. Vi är i den lyckliga sitsen att vi inte heller behöver lägga några pengar att tala om på att marknadsföra klubben. Banan drar även till sig stort intresse från journalister (och därmed gästspelare) både inom och utom Sverige. I nr 7 av tidningen Svensk Golf, som utkommer i slutet av juni, kommer vi att kunna läsa om Falsterbo Golfklubb under rubriken Banbesök. Senaste gången Svensk Golf besökte Falsterbo var 1984, när vi fyllde 75 år. Rubriken då var Följ med Liv Wollin på en ronds prickskytte (artikeln från nr 10/1984 hittar du i klubbens bibliotek). Nu var Tobias Bergman från Svensk Golf här och provspelade banan i stormen i påskas, så vad rubriken blir den här gången återstår att se... Men om han har samma uppfattning som Telia Tours presschef Jörgen Ohlson (se rutan nedan) så kan vi förvänta oss läsning att vara stolta över. Vi har även haft besök av bl a norska tidningen Golf World och finska Fore samt ett förlag i Tyskland som ska publicera en bok med The most fascinating seaside golf courses of Europé.. Det är givetvis väldigt roligt med så mycket uppmärksamhet. Vi är dock väl medvetna om att vi samtidigt måste vi värna om medlemmarnas tillgång till banan, vilket är en känslig balansgång. Sponsorträff Årets första sponsorträff hölls måndagen den 5 maj då ett 20-tal av våra sponsorer träffades för att spela golf samt umgås och utbyta erfarenheter (och tjänster?) över en bit mat. Man fick bl a också fick lyssna till vår Thomas Stenberg från Vodafone vann sponsorernas vårmönstring och fick pris av Thomas Perulf. pro David Leet, som berättade om det viktiga närspelets ädla konst. Vidare förrättades lottning i sponsorernas nya lagtävling Tee Fore Two (8 lag hade anmält sig). Nästa sponsorträff hålls måndagen den 16 juni då det är dags för Team Falsterbos sponsorer att mäta krafterna mot sina skyddslingar. Falsterbo ProAm för Sponsorklubbens medlemmar spelas i år måndagen den 1 september (OBS en vecka senare än vanligt på grund av PGA-mästerskapen). Bengt Roswall Det kom ett brev... Falsterbo är bäst i Sverige! Falsterbo är bäst i Sverige! Det tyckte jag redan på 70- talet och efter att ha fått privilegiet att uppleva nya Falsterbo denna Påskafton finns ingen anledning att ändra på det omdömet. Vilken succé med de nya fantastiska greenerna! Jag kan bara gratulera alla Falsterbo-medlemmar, ni har en bana av världsklass. Att ni dessutom hade det goda omdömet att bjuda på halv storm gjorde upplevelsen ännu större. Jag njöt av varje sekund där ute. Försökte förklara för mina söner, som aldrig upplevt en riktig links-bana, att detta är golf. De fick en golfrond som de sent skall glömma. Och en nyfavoritbana! Jörgen Ohlson Presschef Telia Tour Team Falsterbo Team Falsterbo är en satsning på att våra unga spelare, juniorer och yngre seniorer, skall bli ännu bättre i golf och samtidigt utvecklas som människor. Satsningen går nu in på sitt 16:e år. Klubbens målsättning är att långsiktigt tillhöra de tio bästa klubbarna i landet på såväl dam- som herrsidan. Team Falsterbo består av ca tolv av våra unga talanger och tränar regelbundet under David Leets ledning. Laget för 2003 är ännu inte till alla delar uttaget. Delar av Team Falsterbo: Andy Chamberlain, Erik Tengen, Jonas Hedberg (coach), Charlie Bojsen och Edvin Stenberg. Sponsorerna gynnar oss - gynna våra sponsorer! Sponsorklubben (21 medlemmar - se sidan 13) Banguidesponsorer Albihns Malmö AB, Ass. British Ports Holdings PLC, Bank Edouard Constant, Bilia AB, Golf Store Group AB, Sicpa AB, Siemens AB, Stellan Kramer AB, AB Sydsten Team Falsterbo BIRKA Business Development AB, Formo PR & Sportpriser, Grädsvårdmaskiner i Malmö, Johannesberg GCC, Stockholm, Familjen Barbro Johansson, Kodak Sverige. Douglas Krook AB, Optiker Lindgren-Synsam, Mediplast AB, Mäklarf:a Jan af Ekenstam, Resespecialisterna Syd AB, Saturnus AB, Spalding Nordic AB, Spendrups Bryggeri AB, Transhud AB Team Falsterbo har plats för ytterligare ett par sponsorer. För kr får man ett välfyllt sponsorpaket samtidigt som man bidrar till att ge våra unga förmågor chansen att utvecklas. 12

13 13

14 Restaurangen Kvällsmeny nytt i sommar Krögarinnorna är åter igång med en ny säsong efter en lång härlig vistelse i Sydafrika! Smaklig inspiration och nya goda viner från detta fantastiska land kommer säkert att märkas under årets lopp! Bland övriga nyheter kan nämnas att vi har cider på fat och en del nya ölsorter i kylen! Under sommaren kommer vi även att satsa på en à la carte meny på kvällstid med nya spännande rätter att välja på. Denna kommer att serveras från kl Boka gärna bord i förväg så ska vi ordna det extra fint just för er! Lunchmenyn kommer då att vara borta, men några enklare rätter kommer att serveras i baren för er som bara vill ha något litet! Det finns några få datum kvar för er som vill anordna fest hos oss, men det är bäst att skynda er på... Pro & Shop Mycket nytt! Shopen har i vår byggts om och fått ny inredning. Allt för att ge mer plats för ett nytt spännande golfmode och senaste nytt inom utrustning. Vi håller nu på för fullt med att flytta in i den nya fina verkstaden och inreda vår nya teaching studio, där vi kommer att ha det senaste inom video- och datautrustning för att analysera din golf. Anna Hansson (kanske mer känd under sitt flicknamn Erlandsson) är receptionsansvarig. Till sin hjälp har hon Peggy Beskow. I sommar även Jasmine Lundh som varit med två år tidigare. Som ni ser i spalten intill har jag också fått en ny assistent i Jonas Hedberg och en extra resurs har vi i Dennis Strömberg, som normalt finns på Sofiedal. Vi ställer även upp med catering om ni vill ha festen hemma! Kom in och prata med oss personligen eller kontakta oss per telefon eller Varmt välkomna till en ny sommarsäsong i restaurangen! Vi har öppet alla dagar (se öppettider i entrén och restaurangen)! Ann & Ebba med personal Ann, Filip, Anders och Ebba är redo för sommarens anstormning. Anna Hansson ansvarar för receptionen tillsammans med pron David Leet. Välkomna till en ny spännande golfsäsong! David Leet DRIVING RANGEN Öppettider: Vardagar 6-19 Helger 6-17 Polletter 15:-/st Med ett rangekort kostar 10 polletter 135:-, 40 st 500:-, 70 st 840:-. Jonas Hedberg - ny hos David David Leets nye assisterande pro Jonas Hedberg är 26 år och boende i Malmö. Han började spela golf 1989 på Kvarnby GK, var därefter medlem i Malmö GK , gick över till Bokskogens GK 2001 men representerar nu förstås Falsterbo GK! Tävlingsintresset är stort och Jonas har hållit på med idrott sedan 6- årsåldern. Fotboll, tennis och nu golf. Studier i USA Han började tävlingsspela 1991 på olika tourer, bl a Teen Tour. Sedan blev det College Touren i USA där han studerade vid Jacksonville State University i Alabama Juni 2001 utexaminerades han som civilekonom från Lunds Universitet. Jonas har spelat på Telia Tour på somrarna och jobbat som ekonomikonsult på vintrarna. Nu kommer Jonas helhjärtat att satsa på tränarkarriären men kommer att representera Falsterbos elitlag och även att spela ett antal tävlingar på Telia Tour. -Jag ser fram emot att få arbeta här, säger Jonas. Det är spännande att få komma till en så traditionsrik klubb som Falsterbo och få jobba vid sidan om en så erfaren pro som David Leet. Förutom Jonas kommer även Dennis Strömberg från Sofiedal att finnas till hands som extra hjälp vid juniorträningar. 14

15 Kansli & Administration Efterskänk din revers! Falsterbo GK har för närvarande inga långfristiga skulder med undantag för gamla reversskulder till medlemmar på totalt kr. Reverserna fördelar sig på ca 250 medlemmar. Nya medlemmar Seniorer: Charlotte Beskow, Per Gunnarsson, Mats Hansson, Lasse Hallström, Lena Olin-Hallström, Jonas Hedberg, Thomas Keifer, Lisa Krohn, Gunnar Larme, Anders Larsson, Pernilla Liepe, Caroline Lindahl, Adam Mednick, Thérése Slettengren, Liselott Ström, Claes Wachtmeister, Johan Westerdahl Juniorer: Max Ahlberg, Christofer Blomstrand, Fabian Briem, Carl Johan Hedman, Ebba Hillstedt, Sofia de Maré, Douglas Musiolik, Alexandra Nordeborg, Kevin Persson, Ebba Rydell, Anders Sarvik, Fredrik Thulin Nya provmedlemmar: Amanda Ahlqvist, Wilhelm Andrén, Anna Blecher, Reverserna hänför sig till den tid i början på 1980-talet när klubbens skuldsida sanerades. I stället för banklån satte medlemmarna då in ett kapitalbelopp som lån till klubben. Sedermera visade sig emellertid denna modell för finansiering inte vara ändamålsenlig. I stället höjdes inträdesavgifterna rejält upp till fyra årsavgifter, vilket i år motsvarar kr. Inträdesavgifterna förbrukas inte i den löpande driften utan förs till medlemsfonden för investeringar enligt beslut på årsmöte. Till denna fond förs även efterskänkta medlemsreverser. Genom åren har många medlemmar avstått från sina reversfordringar på klubben. Detta är skrivet som en uppmaning till dem som ännu ej gjort så att göra detta! Därigenom stärker ni medlemsfonden och bidrar till finansieringen av framtida projekt. Vi har förstått från tidigare upprop att många medlemmar inte vet, om de redan har efterskänkt sin fordran. De av er som fortfarande har en reversfordran på klubben får en blankett bifogad med detta nummer av Ule Nabbe. I de flesta fall är lånet på kr, men tag gärna kontakt med kontoret för exakta uppgifter. Lars Slettengren, skattmästare Konrad Blomström, Petter Brattström, Konrad Hill, Mårten Ihd, Ludwig Liepe, Sophie Rostad Anmäl ny adress omgående Ny matrikel är på gång. Medlem som av någon anledning inte vill ha sitt namn eller annan uppgift tryckt i matrikeln ombeds kontakta kansliet. Vi vill också gärna ha in e-postadresser från fler medlemmar. Maila till Svensk Golf till utlandet? Vill du ha tidningen svensk Golf till en adress i utlandet måste du anmäla det till kontoret samt betala 300 kr/år i porto. Vem får spela och boka? Vem får spela på banan och vem får boka tid? Detta är vad som gäller. För att få spela på banan måste medlem ha officiell hcp eller spela med någon som har det. Då tidbokning inte gäller får medlem med klubbhcp spela i mån av plats. Greenfee-gäster får ha högst hcp 32 (gäst till medlem dock 36). Summa hcp i en boll får vara max 100. Rätt att boka tid har seniormedlem med hcp 36 eller lägre samt juniormedlem med max 24 för pojkar och 30 för flickor. Köande i receptionen har företräde före telefonbokningar. Varje köande får endast boka en tid. Greenfeegäst (eller annan person) får boka tid som ombud för medlem eller egen tid enligt de regler som gäller för boknings avstartider (se rutan intill). Klubbens öppettider Reception/Shop Maj och September Måndag-Fredag 9-17 Lördag, söndag, helgdag 8-15 Juni, Juli, Augusti Alla dagar 8-17 Restaurang Maj-Juni 9-19 Juli-10 augusti augusti-14 september 9-19 Köket stänger en timme tidigare Midsommarafton stänger vi kl 14 Tävlingsdagar är reception och restaurang öppna 30 minuter före första start. Kansli Måndag-fredag 9-16 Ring gärna före besök Klubb- & Bagvagnshus Maj-september 6-21 På andra tider utlöses larmet Startordning/Greenfee Startordning Maj och September Bokade starttider alla dagar kl Juni, Juli och Augusti Bokade starttider alla dagar kl Övriga tider bollränna. Företräde för medlemmar före kl 8/9 under maj, juni och september. Endast medlemmar och deras gäster före kl 8 under juli-augusti. Max var 3:e boll greenfee efter 15/17. Spelförbud på måndagar före kl under juli och augusti pga banarbete. Därefter endast start från 1:a tee. 2-bollar har alltid absolut företräde före kl (gäller redan på 1:a tee). Bokning av starttider Starttid kan bokas dagen före speldagen i receptionen eller på tel Bokning kan ske av varje tid till kl Därefter finns fem förbokningsbara tider per timme. Resterande tre starttider kan endast bokas speldagen. Greenfee Maj, Sept, Okt Sen Jun Gäst Vardagar maj/sept Alla andra dagar Juni, Juli, Augusti Alla dagar Max en gästgreenfee/medlem (medlem får dock ha fler gäster i sin boll) och max fem gästgreenfee/gäst och år. Näset-greenfee Medlemmar i Falsterbo, Flommen och Ljunghusen spelar på varandras banor för halv ordinarie greenfee på vardagar (dock ej under perioden 15/6-15/8). 15

16 annons Canon

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Fjällbacka GK. Tävlingsprogram 2016. Bokning 0525-311 50 Reception/Kansli 0525-311 50 Shop 0525-315 60 fjallbacka.gk@telia.com www.fjallbackagk.

Fjällbacka GK. Tävlingsprogram 2016. Bokning 0525-311 50 Reception/Kansli 0525-311 50 Shop 0525-315 60 fjallbacka.gk@telia.com www.fjallbackagk. Fjällbacka GK Tävlingsprogram 2016 Bokning 0525-311 50 Reception/Kansli 0525-311 50 Shop 0525-315 60 E-mail fjallbacka.gk@telia.com Hemsida www.fjallbackagk.se TÄVLINGSBESTÄMMELSER Anmälan: Anmälan skall

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola Tävlingsinfo Hemsidan Övrig info och frågor Tröjprovning Träning

Läs mer

Q Scramble 2009. Årets roligaste tävling med världens trevligaste deltagare! Skånska Dagbladet inbjuder till 21:a upplagan av

Q Scramble 2009. Årets roligaste tävling med världens trevligaste deltagare! Skånska Dagbladet inbjuder till 21:a upplagan av Skånska Dagbladet inbjuder till 21:a upplagan av Q Scramble 2009 Årets roligaste tävling med världens trevligaste deltagare! Company Finalen flyttar till Barsebäck! Open! Sydafrika resa i 1:a pris! Nytt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Kansliblogg. God fortsättning på det nya året! 2016-01-02. Vad händer på banan under vintern. Caroline Holmblad, ansvarig för Kanslibloggen

Kansliblogg. God fortsättning på det nya året! 2016-01-02. Vad händer på banan under vintern. Caroline Holmblad, ansvarig för Kanslibloggen Kansliblogg Caroline Holmblad, ansvarig för Kanslibloggen God fortsättning på det nya året! 2016-01-02 Vi önskar alla medlemmar en god fortsättning på det nya året! Vi är åter på kansliet torsdag 7 januari.

Läs mer

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb 2016 11 20 Nyhetsbrev Nu närmar sig året sitt slut och det är hög tid att sammanfatta verksamhetsåret. Vill man så kan man fortsätta att spela golf i vår otroligt fina golfhall. Perfekt nu när det blir

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Stellan Kramer Cup 2006 Klass A-klassen Rond 3 Spelform Blandat Datum 2006-08-09 Antal pristagare Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat Särskiljning CUT 1 P Lindberg/O Lindberg 23,5 20-19.0-21.5

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Sjöbo Golfklubbs Juniorverksamhet 2017

Sjöbo Golfklubbs Juniorverksamhet 2017 Sjöbo Golfklubbs Juniorverksamhet 2017 Vår vision Sjöbo GK ska vara den bästa platsen och det naturliga valet för de som vill utöva golf. Vi vill även ge alla barn och ungdomar möjligheten att spela på

Läs mer

Golfsäsongen 2012 G O L F K LU B B

Golfsäsongen 2012 G O L F K LU B B Golfsäsongen 2012 HUDIKSVALLS G O L F K LU B B Välkommen till säsongen 2012 Vintern är äntligen över och golfsäsongen drar igång. Årets program är fullt av aktiviteter som vi hoppas skall vara roliga och

Läs mer

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument Karlskoga GK Junior och Elit utveckling Värderingar och mål Styrdokument 1 Innehåll VERKSAMHETSIÈ 3 VÄRDEGRUND 3 VISION 3 VERKSAMHETEN I KORTHET 4 VÅRA GRUPPER 4-6 TRÄNINGSGRUPPER GOLFKUL 7 JUNIOR CLUB

Läs mer

Helsingborg Open - FAQ s

Helsingborg Open - FAQ s Helsingborg Open - FAQ s Följande frågor och svar är sammanställda för att informera både medlemmar i Vasatorps Golfklubb och övriga funktionärer under Helsingborg Open. När spelas Helsingborg Open? o

Läs mer

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb Vi börjar med ett föredrag om modern banskötsel av bankonsulent Mikael "Bobban" Frisk. Därefter prisutdelningar KM och vandringspris. 28 november HÖSTMÖTE 2013 Golfrestaurangen klockan 19:00 Gävle Golfklubb

Läs mer

Seniorkommitténs information om aktiviteter för år 2015

Seniorkommitténs information om aktiviteter för år 2015 Seniorkommitténs information om aktiviteter för år 2015 Albatross Golfklubb Seniorkommitté 2015 Bo Ödling Ordförande Tel. Jan bostad Lundmark 031-209012 - ansvarig Åre Tel. mobil bostad 0705 031 209013-552151

Läs mer

Informationsmöte Juniorer 2014-04-09

Informationsmöte Juniorer 2014-04-09 Informationsmöte Juniorer 2014-04-09 Program Träningen Grönt kort och teori Aktiviteter Övriga tävlingar Juniorrepresentanter Information Övrigt Medlem/icke medlem MEDLEM: Fritt spel på banan hela säsongen,

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2012 HCP-KLASSEN

Tävlingsbestämmelser 2012 HCP-KLASSEN Tävlingsbestämmelser 2012 Skandia Tour är ett toursystem i vilket alla juniorer 13-21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

Helsingborg Open 2015 - FAQ s

Helsingborg Open 2015 - FAQ s Helsingborg Open 2015 - FAQ s Följande frågor och svar är sammanställda för att informera besökare till Helsingborg Open. När spelas Helsingborg Open? o Helsingborg Open avgörs i vecka 36, 31:e augusti

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

Helsingborgs Tennisklubb www.htktennis.com

Helsingborgs Tennisklubb www.htktennis.com Välkomna till ett nytt och fräscht HTK 2015. Klubben har gjort en fantastisk resa de senaste åren som nu börjar landa i en stabil organisation. HTK känner att det är viktigt att skilja på barn-, ungdoms

Läs mer

Vårslaget 2006. Väl mött våren 2006. Per Åke Evén, ordf.

Vårslaget 2006. Väl mött våren 2006. Per Åke Evén, ordf. Ordföranden har ordet Vårsolen skiner varmt och gott så här i vårdagjämningens tid men den ovanligt fina vintern med en myckenhet av snö har inte börjat vika än! Hoppas ni åkt mycket skidor och njutit

Läs mer

Informationsmöte Juniorer 2016-04-13 Tävling

Informationsmöte Juniorer 2016-04-13 Tävling Informationsmöte Juniorer 2016-04-13 Tävling Program Träningen Förmåner och skyldigheter Aktiviteter Tävlingar Information Övrigt Tävlingsgrupper Det här är träningen för dig som har ambitioner med din

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 Art: Årsmöte Umeå Golfklubb Tid: 2015-03-13, kl. 1800 Plats: Tegs Församlingsgård 1 Mötets öppnande Ordförande i Umeå Golfklubb, Ted Samuelsson, förklarade mötet öppnat och hälsade

Läs mer

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Nyhetsbrev #2 2016 Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Sida 1 av 4 I höstas på höstmötet presenterade vi en verksamhetsplan för 2016.

Läs mer

Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 1. 2011

Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 1. 2011 Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 1. 2011 Sö erslätts Golfklubb Söderslätts GK har ny krögare! Kallelse till vårårsmöte 8 mars. Kansliet informerar

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Informationsmöte Juniorer Tävling

Informationsmöte Juniorer Tävling Informationsmöte Juniorer 2015-04-01 Tävling Program Träningen Förmåner och skyldigheter Aktiviteter Tävlingar Information Övrigt Tävlingsgrupper Det här är träningen för dig som har ambitioner med din

Läs mer

Företagspaket Guld, Silver eller Brons

Företagspaket Guld, Silver eller Brons Företagspaket Guld, Silver eller Brons Välkommen till ett ännu vassare 2013! Vi har haft ett fantastiskt fint golfår! Vår golfbana har aldrig varit i bättre kondition och därför rankats vi som en av de

Läs mer

Vill du nå över 800 herrgolfare, plus deras gäster, på en av Göteborgs vackraste och mest populära golfklubbar?

Vill du nå över 800 herrgolfare, plus deras gäster, på en av Göteborgs vackraste och mest populära golfklubbar? Vill du nå över 800 herrgolfare, plus deras gäster, på en av Göteborgs vackraste och mest populära golfklubbar? Bli Tour-Partner eller Tournament Sponsor i Gentlemens Varje onsdag på Delsjö Golfklubb.

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NR 7, 2012 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Juniorverksamheten på Viksjö GK Målsättning: Att kunna vara en idrottare i golf! Stödja barn och ungdomars utveckling från Golfkul till Knatte mot Elit! Ledare

Läs mer

Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul

Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul Sida 1 av 5 Vänner, Så kom vintern till slut, även om vi när vädret tillåter, fortfarande spelar golf på vår linksbana.

Läs mer

Prel. VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2017

Prel. VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2017 KANSLI/SHOP 2017 Jörgen Carlsson som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, greenfeegäster,

Läs mer

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider.

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Nyhetsbrev #6 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Att vår bana är uppskattad märks klart från

Läs mer

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf Vi älskar golf! Välkommen att dela vår passion för världens roligaste spel. Elitspelare, nybörjare, barnfamilj, pensionär kom precis som du är. För oss är det viktigt

Läs mer

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla.

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla. Våren är äntligen här! I skrivande stund är det 16 grader varmt ute och värmen är fantastisk. Äntligen får man sätta sig i solen och njuta, åka till golfbanan och spela golf och träffa härliga och trevliga

Läs mer

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15 Landskrona Golfklubb Idrottsprogram Reviderat 2013-01-15 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Idrottsprogram för Barn och Ungdom 3 2.1 Långsiktiga mål 3 2.2 Syfte 3 3. Föräldraengagemang 4 4. Organisation

Läs mer

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club ett trevligt sätt att ta hand om dina kunder Företag har många möjligheter till givande samarbeten med Mölle,

Läs mer

Nyhetsbrev nr 4-2015

Nyhetsbrev nr 4-2015 Nyhetsbrev nr 4-2015 Det har väl inte undgått någon att HTK numera har en färsk WTA-segrarinna i klubben? Johanna Larsson gjorde återigen succé i Båstad och denna gång fick hon med sig båda titlarna hem

Läs mer

Informationsmöte Juniorer 2013-04-10

Informationsmöte Juniorer 2013-04-10 Informationsmöte Juniorer 2013-04-10 Program Träningen Grönt kort och teori Aktiviteter Övriga tävlingar Juniorrepresentanter Information Övrigt Medlem/icke medlem MEDLEM: Fritt spel på banan hela säsongen,

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN Tävlingsbestämmelser 2013 Skandia Tour är ett toursystem där juniorer kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks, Regional och Distrikt.

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Falkenberg Strandbad Tid: 2015-11-30 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt

Läs mer

TÄVLINGSPROGRAM 2012

TÄVLINGSPROGRAM 2012 TÄVLINGSPROGRAM 2012 Tidsbokning 040-42 96 80 Tävling 040-42 96 81 Kansli 040-42 96 82 Klubbchef 040-42 96 83 Fax 040-42 96 84 Shop 040-42 96 85 Restaurang 040-42 96 86 E-mail: soderslattsgk@sslgk.se Hemsida:

Läs mer

ÅRSMÖTE I slutet av mars har vi vårt årsmöte där vi hoppas att så många som möjligt kan komma. Kallelse kommer tre veckor innan årsmötesdatumet.

ÅRSMÖTE I slutet av mars har vi vårt årsmöte där vi hoppas att så många som möjligt kan komma. Kallelse kommer tre veckor innan årsmötesdatumet. MÅNADSBREV, JANUARI 2013 Bästa medlemmar! Nytt år och nya möjligheter. Vi har nu avverkat en månad av 2014. Ett år som vi alla ser med spänning fram emot. Vintern har låtit vänta på sig men rätt som det

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd Värdegrund Våra

Läs mer

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb Verksamhetsplan för Isaberg Golfklubb 2012 Inledning Verksamhetsplanen är ett dokument som behandlar kort- och långsiktiga mål och aktiviteter, samt vision och strategier. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Inledning Under 2013 hade vi på Melleruds GK 15-talet juniorer i träning med 4 aktiva ledare. De flesta hade möjlighet att träna 2 gånger per vecka. Vi hade serielag

Läs mer

Höstslaget 2009. Ordföranden har ordet

Höstslaget 2009. Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Golfåret 2009 är nu i princip tillända och jag hoppas det varit bra och att alla är nöjda med den rekreation, motion och det egna golfspelet som vi fått. Klubben har under året haft

Läs mer

Ordföranden har ordet.

Ordföranden har ordet. Ordföranden har ordet. När dessa rader skrivs i mitten av april, är vi just i färd med att öppna Skogsbanan för spel på ordinarie greener. Samtidigt spelas US Masters på Augusta-banan. Därmed känns det

Läs mer

Nyhetsbrev #6 KM Årets medlem Ny enkät Höstårsmötet Fest 21:a oktober

Nyhetsbrev #6 KM Årets medlem Ny enkät Höstårsmötet Fest 21:a oktober Nyhetsbrev #6 KM Årets medlem Ny enkät Höstårsmötet Fest 21:a oktober Sida 1 av 5 Vänner, Inom kort får vi lägga ännu en framgångsrik säsong bakom oss. Men inte riktigt än, det finns fortfarande mycket

Läs mer

Nytt - och lite gammalt - från Falsterbo Golfklubb Nr 1 - Juli 2004

Nytt - och lite gammalt - från Falsterbo Golfklubb Nr 1 - Juli 2004 Ule N a b b e Nytt - och lite gammalt - från Falsterbo Golfklubb Nr 1 - Juli 2004 Adam kom först. Men inte närmast! Adam Mednick (mitten) stod i en klass för sig och vann Skandia Senior Tours H35-tävlingen

Läs mer

Nytt - och lite gammalt - från Falsterbo Golfklubb Nr 2 - Juni 2002. Nu är det slutstånkat! Björn Stenberg fick ta emot vandringspriset

Nytt - och lite gammalt - från Falsterbo Golfklubb Nr 2 - Juni 2002. Nu är det slutstånkat! Björn Stenberg fick ta emot vandringspriset Ule N a b b e Nytt - och lite gammalt - från Falsterbo Golfklubb Nr 2 - Juni 2002 Nu är det slutstånkat! Nu är det slutstånkat. I dubbel bemärkelse! Slutstånkat i Vårstånkan som vanns av Anders Rasmusson

Läs mer

Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål.

Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål. Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål. Ingen tävling bara kompisspel. Start från respektive tee. Gulsvart/Grönvit/Röd/Blå/Gul/Vit Max 10 slag per

Läs mer

Sammanfattning Damgolf 2015

Sammanfattning Damgolf 2015 Sammanfattning Damgolf 2015 Damernas säsongsavslutning 2015-09-26 Vilken härlig avslutningskväll Säsongen 2015 avslutades med golftävling, mingel, puttningstävling, prisutdelning, lotteri och en god middag

Läs mer

Våra starttider: Kl och kl From 13 aug kl

Våra starttider: Kl och kl From 13 aug kl Damernas dag är tisdagar mellan den 7 maj till 22 oktober Våra starttider: Kl 9.30 11.00 och kl 16.40-16.30. From 13 aug kl 15.30-16.00 Anmälan sker till golf.se Receptionen lottar måndag före kl 12.00

Läs mer

Närvarande: Jan-Olof Svensson, Johnny Petersson, Bo Eliasson, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson, Claes Carlstedt, Gunilla Björkman

Närvarande: Jan-Olof Svensson, Johnny Petersson, Bo Eliasson, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson, Claes Carlstedt, Gunilla Björkman Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 9 januari 2017 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Johnny Petersson, Bo Eliasson, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund.

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund. Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och inom Göteborgs Golfförbund. 1 TÄVLINGSBESTÄMMELSER LAG Generellt Varje lag består av 8 personer varav 6 stycken spelar varje omgång. Man har rätt att

Läs mer

Allmän information Gripsholms Golfklubb

Allmän information Gripsholms Golfklubb 2006-01-24 Allmän information Gripsholms Golfklubb Medlemskap i Golfklubben Medlemskap i Gripsholms Golfklubb erhålls genom ansökan ställd till och efter godkännande av Golfklubbens styrelse. Spelrätt

Läs mer

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Alla hälsades välkomna utanför klubbhuset. Pierre delade in samtliga juniorer i respektive träningsgrupp. Jacob och Jacob tog hand om Golfkul Spel och lek Eva och Håkan

Läs mer

Verksamhetsplan. Norråva GK 2016

Verksamhetsplan. Norråva GK 2016 Verksamhetsplan Norråva GK 2016 Priser 2016 Medlemsavgift Klubben Årsavgift Senior 2015 995 kr Årsavgift Junior 2015 595 kr Medlemspriser på Norråva Årskort Senior 3.990 kr ( Vid köp före 1 mars 3.700)

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2015

Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till ett nytt golfår på Vallda Golf & Country Club och tack för ert engagemang under 2014! Det är fantastiskt roligt att få vara en del av Valldas juniorverksamhet

Läs mer

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 INNEHÅLL sida Kallelse och dagordning 2 Verksamhetsberättelser 2013 4 Resultaträkning 2013 6 Balansräkning 2013 7 Förslag verksamhetsplaner 2014 8 Budgetförslag

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 1(8) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 1 VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb

Läs mer

KCC info , nr 1.

KCC info , nr 1. Kristinehamns Curling Club Grundad 1965 KCC KCC info 2016-2017, nr 1. Snart är det äntligen dags för Curling Äntligen kan vi snart ställa undan golfklubbor, spadar, krattor, solstolar, balkonglådor och

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

Vi fick ett vykort från Vasatorps Golfklubb med en lockande inbjudan och naturligtvis nappade vi på den eftersom detta är en av landets bästa banor.

Vi fick ett vykort från Vasatorps Golfklubb med en lockande inbjudan och naturligtvis nappade vi på den eftersom detta är en av landets bästa banor. Golf i Helsingborg Vi fick ett vykort från Vasatorps Golfklubb med en lockande inbjudan och naturligtvis nappade vi på den eftersom detta är en av landets bästa banor. Sedan invigningen 1974 har klubben

Läs mer

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2 Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, 2011 Standardrapport Del 2 1 Kön Kvinna 29,8% 134 Man 70,2% 315 Svarande 449 Inget svar 0 2 Ålder Yngre än 21 år 3,1% 14 21-30 år 5,6% 25 31-40 år 11,1% 50 41-50

Läs mer

Vreta Kloster GK Damkommitté

Vreta Kloster GK Damkommitté Vreta Kloster GK Damkommitté Verksamhetsberättelse 2012 Säsongen 2012, allmänt 3 Mål för säsongen 2012 3 Verksamhetsplanen 4 Genomförda tävlingar 5 Tisdagsgolf 5 Målarstegen 6 Ladies Tour 6 Klubbmästare

Läs mer

Förslag till seriespel för ungdomar 2015

Förslag till seriespel för ungdomar 2015 Förslag till seriespel för ungdomar 2015 Vad gör 10 13 åringarna helst på sin fritid? Ø A" träffa kompisar är mest populäraste fri3dssysselsä"ningen Ø Fotboll är den största sporten både bland tjejer och

Läs mer

CHECKLISTA för TÄVLINGSLEDARE. Tävling:...Datum...

CHECKLISTA för TÄVLINGSLEDARE. Tävling:...Datum... CHECKLISTA för TÄVLINGSLEDARE Tävling:...Datum... Ansvarig TL... Sign 1. Före LOTTNINGSDAGEN Gör upp om arbetsfördelning inom Tl-grupp Planera för ev. extra funktionärer, såsom starters eller fore caddies

Läs mer

- Göteborgs Golfförbund -

- Göteborgs Golfförbund - Göteborg Junior Tour Göteborg Junior Tour är vårt distrikts första tävlingssteg utanför klubben öppen för flickor och pojkar upp till 12 år som har liten tävlingserfarenhet. Tävlingarna arrangeras enbart

Läs mer

Fick inhandla frukost på Statoil när inget annat var öppet (2005)

Fick inhandla frukost på Statoil när inget annat var öppet (2005) Åmål 2006-11-06 Till Anna Göras Gabriella Lörnbring Gunilla Kjellstedt Jessica Fredriksson Martina? Sarah Johansson Sofie Jansson Hej! Några av er har jag träffat och andra inte sedan vi spelade vår avslutningstävling

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 14 september 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

Juniorkommittén, kontaktuppgifter

Juniorkommittén, kontaktuppgifter Välkommen Vi skall inspirera juniorer att söka sig till tävlingsverksamheten som vänder sig till alla kunskapsnivåer och är en del av gemenskapen. Utöver detta skall det ges möjlighet till utveckling och

Läs mer

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust HÖSTMÖTE 2014 Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust ORDFÖRANDE HAR ORDET Hallo Öjen golfare, Nu har vi precis avslutat en kanonsäsong, med lysande förutsättningar för oss golfare.2014 var säsongen

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer. Skåneserien och Foursome handicap

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer. Skåneserien och Foursome handicap Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer Skåneserien och Foursome handicap INNEHÅLL 1. Generellt 2. Representation 2.1 Kontaktperson 2.2 Ålderskategorier, ålder och handicap 2.3 Lagen 2.4

Läs mer

Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla. Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla. Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1(5) Tomelilla Golfklubb Höstmöte Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla Närvarande: personer Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1 1. Fastställande

Läs mer

Helsingborg Open 2015 - FAQ s

Helsingborg Open 2015 - FAQ s Helsingborg Open 2015 - FAQ s Följande frågor och svar är sammanställda för att informera både medlemmar i Vasatorps Golfklubb och övriga funktionärer under Helsingborg Open. När spelas Helsingborg Open?

Läs mer

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009 Grönt kort på väg till hcp 36 Teoriutbildning - 2009 1 2009 Grundläggande golfutbildning Teori Cirka 8-10h Teoretiskt prov Praktik Cirka 8-10h Praktiska prov Åskådarrond Fadderrond 2 Grundläggande golfutbildning

Läs mer

Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014. Veterangolfare vid 2013 års upptakt

Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014. Veterangolfare vid 2013 års upptakt Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014 Veterangolfare vid 2013 års upptakt För VETERANGOLFEN på TOBO GK år 2014 gäller: Ålderskrav: Spelare skall vara född senast 1959. Yngre kan få deltaga utom tävlan

Läs mer

Nyhetsbrev #1 2016. Kallelse till årsmöte Ny kanslitjänst utlyses 2 nyanställda tränare mental träning Vi bjuder på hockey! Välkomna till en ny säsong

Nyhetsbrev #1 2016. Kallelse till årsmöte Ny kanslitjänst utlyses 2 nyanställda tränare mental träning Vi bjuder på hockey! Välkomna till en ny säsong Nyhetsbrev #1 2016 Kallelse till årsmöte Ny kanslitjänst utlyses 2 nyanställda tränare mental träning Vi bjuder på hockey! Välkomna till en ny säsong kallelse Sida 1 av 6 Kallelse årsmöte Frösåker Golfklubb

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 3 augusti 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

NYHETSBREV. Våren 2016

NYHETSBREV. Våren 2016 NYHETSBREV Våren 2016 Hej alla golfare i Lanna GK! Våren är på gång, även om det fortfarande ligger lite snö på marken. Många är vi väl som längtar efter våren och gröna gräsmattor och fina golfdagar.

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Åtvidabergs Golfklubb Protokoll möte nr 2 Art: Styrelsemöte Åtvidabergs Golfklubb Datum: Söndagen den 16 mars 2014 Plats: Golfklubben, Åtvidaberg Närvarande: Peter Björling, PB Ordförande Per Lindqvist,

Läs mer

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid.

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid. PROTOKOLL nr 2015-04, fört vid möte med styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB Torsdagen den 9 april 2015 kl. 18.30 Lokal: Forsbacka Golfklubb Närvarande: Ordinarie: Sten G Svenhage Sven-Åke Runelid Rolf G

Läs mer

Sammanfattande rapport. Skellefteå Golfklubb September 2016

Sammanfattande rapport. Skellefteå Golfklubb September 2016 Sammanfattande rapport Skellefteå Golfklubb September 2016 Information om undersökningen Antal svar 238 Svarsfrekvens 34% Insamlingsperioden September 2016 Ambassadörspoäng 59 Utveckling - Jämförelse 49

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB. den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK

VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB. den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB NÄR DU ÄLSKAR ATT SPELA GOLF. När vi planerar verksamheten i golfklubben

Läs mer

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Övergripande mål Jönåkers golfklubb skall karaktäriseras av familjekänsla med personlig och bra service och vi skall ha en kvalitetsbana med ambitioner för ett långt

Läs mer

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre.

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre. Distrikt 2015 SKANDIA TOUR Skandia Tour är ett toursystem där juniorer upp till och med 21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NYHETSBREV NR 1, 2013 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Nu finns alla grupper för golfkul, knatte och junior 12-21 år upplagda på på hemsidan. Där kan ni också se tider och dagar för respektive grupp.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 13 april 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist,

Läs mer

dags för kval till pingistävlingen Bästa 3:an!

dags för kval till pingistävlingen Bästa 3:an! MMK-NYTT 7 11 februari ÄNTLIGEN dags för kval till pingistävlingen Bästa 3:an! AKTIVITETER PÅ MMK 7 11 FEB LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Köket/Aktiviteter Mariokart 13.30 (Kenneth) Bakning

Läs mer

Partille Golfklubb presenterar. Ett guldkantat samarbete

Partille Golfklubb presenterar. Ett guldkantat samarbete Partille Golfklubb presenterar Ett guldkantat samarbete Välkommen till Partille golfklubb Vi finns i gröna och sköna Öjersjö, granne med Delsjöreservatet och mindre än 10 minuter från Göteborgs centrum.

Läs mer

Beställning av startkit till klubbkvalet i. Bankboken Cup 2004.

Beställning av startkit till klubbkvalet i. Bankboken Cup 2004. Beställning av startkit till klubbkvalet i Bankboken Cup 2004. Startkit till klubbkvalen i Bankboken Cup 2004 skickas ut först sedan denna beställning sänts in till: Expressbyrån Hans Persson Fax: 011

Läs mer

Nytt - och lite gammalt - från Falsterbo Golfklubb Nr 2 - Juni 2001

Nytt - och lite gammalt - från Falsterbo Golfklubb Nr 2 - Juni 2001 Ule N a b b e Nytt - och lite gammalt - från Falsterbo Golfklubb Nr 2 - Juni 2001 Storspel av Teamet mot sponsorerna Henrik Hedenskog, Otto Bonning och dom andra medlemmarna i Team Falsterbo satte sina

Läs mer

Efter första bollträffen är du såld på golfen

Efter första bollträffen är du såld på golfen Efter första bollträffen är du såld på golfen Den dag du står på övningsbanan och träffar bollen helt rent, ser den lyfta mot skyn i en hög båge det är då du förstår. Förstår tjusningen med golfen. Förstår

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Juniorbladet 1/2016 2016-04-04. Loftahammars Golfklubb www.loftahammarsgk.se. Hej golfvänner,

Juniorbladet 1/2016 2016-04-04. Loftahammars Golfklubb www.loftahammarsgk.se. Hej golfvänner, Juniorbladet 1/2016 Hej golfvänner, Nu gäller det att Du börjar planera golfsäsongen 2016 för att få ut så mycket så möjligt av denna fantastiska sport! I det här Juniorbladet har vi listat alla aktiviteter

Läs mer