Nytt - och lite gammalt - från Falsterbo Golfklubb Nr 1 - Maj 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nytt - och lite gammalt - från Falsterbo Golfklubb Nr 1 - Maj 2003"

Transkript

1 Ule N a b b e Nytt - och lite gammalt - från Falsterbo Golfklubb Nr 1 - Maj 2003 Bänkad efter 24 år! Efter 24 år i FGK:s styrelse bänkade sig hedersmedlemmen Liv Wollin själv och avgick ur styrelsen i samband med årsmötet. Som tack för sina insatser förärades hon av klubben, med ordföranden Bengt Modéer i spetsen, en egen bänk som nu står på 11:an. Se sid 3-4 Ny i styrelsen Ny i klubben Ny i shopen Thomas Lundquist är ny suppleant i styrelsen och efterträder Liv Wollin som ordförande i Tävlingskommittén Se sid 4 Europatourspelaren Adam Mednick blir en fin förstärkning i FGK:s Elitlag. Om han inte klarar för många cutter... Se sid 8 Jonas Hedberg, närmast från Bokskogen, efterträder Peter Johansson som assistent till David Leet i shopen. Se sid 14

2 Captain s Corner Falsterbo Golfklubb Fyrvägen, Falsterbo Telefoner Reception Kansli Pro/Shop Greenkeeper Restaurang Fax Kansli Epost Hemsida: Postgiro Bankgiro Org.nr Styrelse Bengt Modéer* ordförande Lars Slettengren* v. ordförande/ skattmästare Thomas Perulf* sekreterare Thomas Frick* banfrågor Pontus Roos Bengt Roswall marknadskomm. Ingrid Tuvesson klubbkomm. Suppleanter Thomas Lundquist tävlingskomm. Tord Hillstedt juniorkomm. *ingår i styrelsens Arbetsutskott Ule Nabbe är Falsterbo Golfklubbs medlemstidning, som utkommer med fyra ordinarie nummer per år. Namnet är hämtat från namnet på den yttersta udden på Falsterbonäset. Redaktion: Eva Persson, Mikael Sjöblom och Björn Werius (redigering/layout). Vinjetter: Bertil Sjöberg. Redigeringen av detta nummer avslutades den 5 maj. Material till nästa nummer, som beräknas komma ut under vecka 27, skall vara kansliet tillhanda senast den 15 juni. Äntligen har The Day kommit till oss också... Nu är den här. The Day. Henry Longhurst myntade begreppet i ett kåseri i Sunday Times för många år sedan. The Day - den dagen på året då förändringen sker. The sun must be shining, primroses must be out, it must be warm enough to play in a sleeveless pullover and the greens must have been mown - partly because of the first scent of newmown grass and partly to see the sun glistering on the crisscross pattern left by the mower. Longhurst har haft sina starkaste upplevelser av the Day på Sandwich bana with the larks singing and the white cliffs shining across the bay. Han skulle ha varit i Falsterbo i påskas där många av oss tog chansen att uppleva the Day. Det har annars varit en bitande vinter på näset. I princip utan översvämningar men med frost i backen mest hela tiden. Det har inneburit att våra ordinarie greener den här vintern fått extra vila, vilket Bosse nu rapporterar att de mått mycket bra av. Inte förrän i slutet av mars kunde luftningsarbetet på greener och fairways påbörjas. Men allt vårarbete ligger nu väl framme, så inom ett par veckor är banan säkert i bästa form. Tursamt nog släppte tjälen några dagar efter trettonhelgen och då gjöts också bottenplattan till den nya pro-verkstaden. Arbetet med denna är nu klart och det återstår endast en del kringarbeten den närmaste tiden. Vi hoppas naturligtvis att hela byggnaden inklusive utslagsplatserna skall utnyttjas väl av alla som vill förbättra sitt spel. För vem vill väl inte det? Alla har vi våra målsättningar. Kanske bli en ny Ben Sayers? Han spelade alla Open Championships från 1880, då han var 23, till Han vann dessutom 24 major tournaments. Han var en liten man 5 3 or so, alltså 160 lång, spelade med förlängda klubbor men var en fighter. Och så drack han inget starkare än te i hela sitt liv. Detta för att han skulle vara i bästa form då han spelade. Så lycka till med era målsättningar. Om det nu är för pojkjuniorerna att gå från röd till gul tee, för någon att vinna en onsdags- eller torsdagstävling eller för våra Tour-spelare Filippa, Adam och Rickard att lyckas i de riktigt stora sammanhangen. Avslutningsvis vill jag också passa på att hälsa Davids nya assistent Jonas Hedberg välkommen till klubben. Bengt Modéer 2

3 Rapport från Årsmötet Stora investeringar klubbades igenom Årsmötet den 22 mars 2003 samlade 68 medlemmar. Det blev inga större diskussioner, trots att det skulle tas beslut om stora investeringar. När det gällde proverkstaden redogjorde Bengt Modéer för beslutsgången vid byggandet av den samt poängterade att de synpunkter som framförts vid förra årsmötet beaktats. Kostnaden för projektet är beräknad till 1,7 milj kr varav ca i projekteringskostnader. Bengt Göran Nilsson frågade hur många hyrbilar som kommer att finnas tillgängliga. Thomas Perulf meddelade att det för närvarande finns två bilar men att behovet utreds. Beträffande laddning och förvaring av egna batterier till elvagnar så kommer låsbara utrymmen att finnas tillgängliga. Den av styrelsen framlagda budgeten och verksamhetsplanen fastställdes. Vidare beslutades att bygga en ny banverkstad kostnadsberäknad till 5 milj kr. Finansieringen beräknas kunna ske genom upplåning och förväntas inte påverka medlemsavgifterna. Gunnar Nevsten efterlyste förslag till ett bättre övningsområde. Viveka Engeström föreslog burar typ diskus. Folke Holmström önskade en övningsbunker närmare klubbhuset. Styrelsen noterade förslagen för behandling, varefter årsmötet godkände Långtidsplanen. En motion från Folke Holmström om ny möblering på 2:a våningen avslogs av årsmötet. Enhälliga val Val förrättades givetvis också på årsmötet. Ny i styrelsen blir Thomas Lundquist som valdes in som suppleant efter avgående ledamoten Liv Wollin som på grund av sjukdom fick avtackas under lite annorlunda former (se sid 4). Suppleanten Ingrid Tuvesson gick upp som ordinarie ledamot. I övrigt blev det omval av Bengt Modéer som ordförande på ett år samt Lars Slettengren och Thomas Frick som ledamöter på två år. Besluten var enhälliga. J O Annemark, som lett valberedningens arbete, poängterade vikten av att försöka få fler att engagera sig i ideellt Ulf Larsson och Ulf Renée fick som representanter för Juniorkommittén ta emot både Trelleborgs AB:s stipendium på kr och Jan Erik Wijkströms Minnesfonds stipendium på kr av Björn Werius respektive Andreas Wijkström. arbete, framförallt bland medlemmarna i mellangenerationen. Nya i valberedningen blev Katarina Barnekow och Thore Ohlsson. Övriga ledamöter är Per Larsson, Anita Ramel, Ulf Renée och Ingrid Skogman. Christer Andrén framförde medlemmarnas tack till styrelsen och de anställda samt till valberedningen för det arbete de lägger ner för klubbens och medlemmarnas bästa. Årsmötet avslutades med utdelning av klubbens stipendier och vandringspriser. Och på kvällen blev det fest! Eva Persson Ingen avgift för trotjänare? Årsavgifterna för år 2004 fastställdes enligt styrelsens förslag. Innan beslutet togs föreslog Anita Ramel, med hänvisning till praxis i alpernas skidområden, att medlemmar i utförsbacken, dvs över en viss ålder, skulle slippa betala medlemsavgiften. Per Erlandsson kommenterade att det i så fall borde sättas i relation till det antal år man varit medlem. Styrelsen fick i uppdrag att behandla frågan samt återkomma med förslag till nästa årsmöte. Miljöplanen för Falsterbo GK fastställdes enligt det utsända förslaget. Även Långtidsplanen togs upp till diskussion. Lars Slettengren redogjorde för situationen beträffande frågan om bolagisering, som utreds vidare. Gunilla Färnström, Filippa Helmersson, Bo och Ulla Bonde, Håkan Stenfot, Thomas Frick, Hans Appelgren, Andy Chamberlain, David Leet och Otto Bonning närvarade vid årsmötet och fick av ordföranden Bengt Modéer ta emot klubbens vandringspriser som bevis på sina framgångar på banan under

4 Årsmötets tack till Liv Wollin - däckad och bänkad efter 24 år! I samband med Falsterbo Golfklubbs årsmöte var det tänkt att avgående styrelseledamoten Liv Wollin skulle avtackas för sina 24 år i styrelsen. En elakartad influensa med hög feber satte emellertid stopp till och med för Liv. Ordföranden Bengt Modéer fick istället framföra årsmötets tack till en tillfälligt däckad Liv via mobiltelefon (utan plikt!). Hur avtackar man dig, Liv? Du är en av de stora profilerna i svensk damgolf där man pratar om Britt, Liv, Lotta och Annika. Du är FGK:s första kvinnliga hedersmedlem, enhälligt utsedd till det på årsmötet redan Beslutet grundades på dina utomordentliga tävlingsmeriter och dina förtjänstfulla insatser för Falsterbo Golfklubb. Du hade då suttit i klubbens styrelse sedan 1979, dvs i 16 år. Det blev 8 år till - totalt alltså nästan ett kvarts sekel! För säkerhets skull har du också suttit i styrelsen för Svenska Golfförbundet och du är fortfarande med i förbundets Tävlingskommitté. Det verkar som om du bryr dig... Jag har alltid trott på att golf skall läras genom härmning. Därför dök jag alltid upp för att gå caddy då någon bra spelare var på gång. När du dök upp på tävlingarna, så tyckte jag att jag kunde kanske lära mig något. Du hade ju lärt av GA. Därför gick jag caddy åt dig 1963, då du slog Britt Mattsson på skiljehål i 36- håls final i Skandinaviska Mästerskapen på Kevinge. Varför nämner jag detta? Jo, jag är lite besviken för att du aldrig berättar om min insats för dig då. På fråga om din roligaste seger nämner du i stället segern i SM samma år mot din nuvarande klubbkamrat Cissi Rosenqvist. Liv, du är en tävlingsmänniska av sällsynt kaliber, det vet vi. Utan ett bet, så är du inte riktigt motiverad. En tävling har du inte klarat av och det är Röder Pricks pokal, som styrelsen spelar om årligen. Förmodligen hade du vunnit den om vi lagt kr i potten. Nu har vi dessutom varit lite taskiga mot dig då vi lagt tävlingen i november, när du inte riktigt gillar att spela. Men du har ändå i alla år spritt en fantastisk glädje och golfstämning vid våra seanser. När du nu avslutar ditt uppdrag i klub- bens styrelse och ditt uppdrag som ordförande i tävlingskommittén, vill jag gärna framhålla att det varit ett nöje att arbeta tillsammans med dig. Du har gett golfen oerhört mycket i retur och det verkar som om du gjort det utan att anstränga dig. Du kan det här spelet inifrån. Du var synnerligen aktiv då vi tillsammans med Flommen och Ljunghusen arrangerade PLM Open-tävlingarna fram till toppen med Europatourtävlingen Du har engagerat dig på alla nivåer. Vi har alla uppskattat dina insatser. Medlemmarna i Falsterbo Golfklubb har gett uttryck för sin tacksamhet genom att skänka en bänk med Ditt namn att placeras på 11:e tee. Så ett stort tack för Din långa och fina insats för klubben och - för en gång skull och bara för dig - ett fyrfaldigt leve! Ordföranden Bengt Modéer fick ta tekniken (och Eva Persson) till hjälp för att via mobiltelefon i samband med årsmötet avtacka en sängliggade Liv Wollin för hennes insatser för Falsterbo Golfklubb. Thomas Lundquist Ny i styrelsen: Thomas Lundquist Vid årsmötet invaldes Thomas Lundquist som ny suppleant i styrelsen och tillika ordförande i tävlingskommittén. Thomas torde var välkänd för de flesta. Här dock en kort presentation: 57 år. Bosatt i Falsterbo. Gift med Bodil. Tre barn, Ulrika, Jonas och Andreas, sedan länge utflugna (dessutom två barnbarn 9 och 7 år). Thomas är utbildad distriktsdomare och svarar sedan drygt 10 år tillbaka för FGK:s handicap-sättning. Han är välkänd för de flesta av våra medlemmar. Inte minst för dem som är intresserade av bridge, där Thomas leder kurser och tävlingar på klubben. Förutom att tävla i golf och bridge cyklar Thomas Vätternrundan med sina söner varje år och tränar så ofta han har tillfälle. Om golf tycker Thomas (hcp 15,9), liksom om livet i stort, att det är väldigt roligt att få spela med! 4

5 Banan Äntligen igång efter en frostig vår Nu vill vi ha regn - på nätterna! I början av april kunde vi äntligen komma igång med banarbetet på allvar. Det kändes som om frosten aldrig skulle försvinna ett tag. Efter några veckors intensivt jobb ser det nu bra ut. Vår bankonsulent från England Daniel Binns var vid sitt besök häromdagen också nöjd med utvecklingen av banan. Lite mer regn skulle sitta bra - men bara på nätterna, förstås. På maskinsidan känner vi oss väl rustade, då vi haft tid att göra extra grundliga genomgångar av våra maskiner. Vi har också fått en del nytillskott. Två av singelklipparna, som hade tjänat ut, har ersatts med nya toppmoderna. En speciell dressmaskin har också köpts in, så att vi nu kan köra väldigt tunna fina dressningar som knappast märks och kan göras ofta utan att störa spelet. Vår 25 år gamla traktor har bytts mot en ny utrustad med grävaggregat, vilket betyder att vi själva kan utföra mindre anläggningsarbeten och slipper hyra in onödigt stora och tunga grävmaskiner. Vi kan också hålla vattenkanterna i bättre skick, gräva dräneringar etc. Just nu har vi anlagt den planerade nya damteen på 17:e hålet och hoppas kunna öppna den till midsommar. Inte bara Bo Göransson och hans medarbetare gör sitt för att vår bana skall framstå i sin bästa dager. Vår hovfotograf Staffan Andersson har gått runt med sin kamera och tagit ett antal stämningsfulla bilder, bl a den här från 16:e green. Några av bilderna kommer att finnas till försäljning i shopen. Nya teeskyltar på plats Nya teeskyltar med samtliga hål uppdaterade efter ombyggnaden finns nu också på plats. Vi har försökt hålla dem så naturnära som möjligt men samtidigt stabila och prydliga, så att de ska utgöra en bra PR för Falsterbo Golfklubb och våra sponsorer. Själva hålskisserna har hållits i en gulgrön ton för att markera linkskaraktären. För att minimera antalet skyltar på tee finns det plats nedtill för säkerhetsskyltar typ Slå inte när det går folk längs stranden. Slå inte på oss heller! Och laga nedslagsmärken. Banan är inget övningsfält! Apropå nedslagsmärken så har vi sett golfare som står och tränar inspel ute på banan, främst är det 3:e och 10:e green som drabbas. Vid infarten till klubben möts vi numera av ett högt och robust nät vid Kolabacken. Eventuellt tillkommer också ett mindre nät för att skydda själva infarten. När man rör sig på parkeringen är det värt att tänka på att det alltid finns risk för bollar från första utslaget. Det gäller alltså att inte onödigtvis uppehålla sig på parkeringen. Men det krävs också att vi alltid ropar fore om bollen är på väg out från Det är inte tillåtet att använda banan som övningsområde. Du får lov att träna genom att spela två bollar samtidigt, men det är max! All bollplockning i vattenhindren är också förbjuden 15 april - 31 maj, för att skydda grodornas romläggning. Om din egen boll hamnar i vattnet, får du dock med stor försiktighet plocka upp den. Bo Göransson, greenkeeper Ökade krav på säkerheten första tee. Oavsett hur pinsamt det kan kännas. När vår bana nu blivit så bra efter gjorda renoveringar så ökar också intresset för spel bland medlemmarna. Det är också fler som hör av sig för greenfeespel. Det måste upprepas att vi alltid måste sätta säkerheten i första rummet. Det får ta några minuter extra.. Det är en liten insats för att alla skall trivas och att klubbens namn skall hållas uppe. Bengt Modéer 5

6 Fastighetskommittén Nu är den nya proverkstaden färdig! Proverkstaden är nu färdigställd och smälter fint in i omgivningarna. Förutom fem utslagsplatser under tak finns det även ett undervisningsrum med videoutrustning, verkstad och ett klubbrum. Fortfarande får vi dock stå ut med att ha något av en byggarbetsplats inpå oss en tid framöver. Taket på klubbhuset har vittrat sönder och byts nu ut mot ett nytt likadant med benäget bistånd av en av våra sponsorer (Trelleborg genom dotterbolaget Mataki). P för bagar och barnvagnar Vid ingången till baren finns nu en parkeringsplats för bagvagnar, där ni har möjlighet att ha dem bättre skyddade Den nya proverkstaden smälter fint in i omgivningarna. Men mycket återstår. för regn och tillgrepp medan ni besöker baren. Även barnvagnar placeras lämpligen där medan ni vistas i klubbhuset. På så sätt blir det bättre utrymme för alla. En ny markis från Carlsberg är på plats utanför baren, så att vi nu kan njuta av utsikten från baren utan att få solen i ögonen. Dessutom har nya fönster satts in i både baren, shopen och herrarnas omklädningsrum. Thomas Perulf Klubbkommittén Klubben ska leva året runt Våren är här och matkorgarnas förlovade tid är över! Även medan mörkret och kylan legat över banan och de flesta vilat sig i form med klubborna inlåsta i förråden har dock klubbhuset sjudit av liv. Bridgefolket har blandat, givit och bjudit. Varje måndagskväll har entusiaster slutit upp för att tävla om ära och vinflaskor. Och på onsdagskvällarna har ca 30 kunskapstörstande lyssnat och tränat. Thomas Lundquist har lagt ner mycket och engagerat ideellt arbete. Tack Thomas! Högt upp på prislistan har Fredrik Ramel, Lars Rodenstam, Viveka Engeström, Thomas och Sture Lundquist ofta varit! Grattis! Traditionell säsongsinvigning var annars årsmötesmiddagen, som i år bestod av utsökt sparrissoppa med fräckt tillbehör, gödtupp med go sås och primörer samt smaskig tryffeltårta, som avnjöts av 56 medlemmar. Det var som vanligt hög stämning och allmänt kul! Datum att anteckna Nästa klubbafton blir onsdagen 4 juni. Då kommer vi ett få lyssna till ett föredrag om fågellivet på golfbanan och Ule Nabbe. PG Bentz, som har gedigna kunskaper om detta ämne, har lovat att komma för att dela med sig. Restaurangen kommer att servera en enkel men god måltid. Skriv in i almanackan! Anmäl dig på lista i klubbhuset eller ring restaurangen. Onsdagen den 9 juli blir det regelträff. Då kommer förbundsdomaren Lars Rodenstam och distriktsdomare Thomas Viveka Engeström, Lotten Modéer och Jörgen Ehrensvärd kan ställa in sina korgar för den här säsongen. Lundquist att guida oss genom vattenhinder och outpinnar. Ett annat festligt datum är onsdagen 30 juli. Då spelar vi 100-mannagolfen samt dinerar och dansar på kvällen. Boka också in lördagen 4 oktober. Sixten Nordström har då lovat komma för att roa oss med hjälp av piano och gamla härliga skånska dryckesvisor. Det blir snaps & vin och passande mat. Ingrid Tuvesson 6

7 Damkommittén Späckat program för damerna Välkommen till en ny säsong! Vår bana har alltid varit en stor utmaning och är nu i bättre kondition än någonsin. Så vi ser fram emot att våra damer kommer att spela mycket och deltaga flitigt i årets arrangemang. Här några hålltider: Den 12 juni spelar vi vår årliga klubbmatch mot Flommen på hemmaplan! Nationella Damdagar har vi enligt tradition onsdag och torsdag i veckan efter midsommar, dvs 25 och 26 juni. Utflykt i det blå blir det i år tisdagen den 8 juli och vår egen Ryder Cup spelas i år den 20 augusti på Ljunghusen. Väl mött till en vacker och solig sommar med mycket golfspel. Lena Thulin Redan torsdagen den 15 maj åker vi till Båstad för traditionell klubbmatch. Vi ska kämpa hårt för att behålla den fina tavlan ännu ett år. Seriespelet inleds redan den 17 maj med Foursome Open på Österlens GK. Oldgirlsserien spelas den 20 maj på Ängelholms GK. Vi håller tummarna! Torsdagen den 22 maj ber vi er reservera kvällen. Vi samlas kl 18.30, äter något gott och har en liten prisutdelning för de tävlingar som vi haft under våren. Vi informerar om kommande tävlingar och program. Thomas Lundquist visar en film om golfregler, som lär vara både intressant och rolig. Kvällen avslutas med en liten frågesport i lag. Ryder Cup-laget som i fjol mötte LjGK på hemmaplan och vann. Stående från vänster: Birgit Forssman, Margareta Ode, Marie-Anne Bergengren, Lotten Modéer, Cajsa Annemark, Ingrid Skogman, Ingrid Tuvesson och Greta Schöön. Sittande: Lena Thulin, Jarmila Hörle och Barbro Lindström. Seniorkommittén Aldrig för sent att bli en starter... Påsken är överstökad, vilket i sin tur innebär att säsongen är i full gång. Vi kan glädja oss åt en bana i verkligt fint trim och hoppas att den egna formen håller i sig i paritet med spelarenan. Nu börjar ju också den tid på säsongen då beläggningen blir allt högre och kampen om starttiderna allt hårdare. Därmed är vi inne på kapitlet Starterfunktionen. Med anledning av detta hade en imponerande skara av starters samlats från Falsterbo, Flommen och Ljunghusen på Ljunghusens Golfklubb för en utbildningsdag under Lars-Erik Sandlers ledning. En genomgång som gav mycket till alla. Anteckna dig på anmälningslistan för starteraspiranter när den sätts upp på anslagstavlan. Det är aldrig för sent att bli en starter... Spelare i Seniorlagen har som vanligt haft en animerad Kick-off. Formen verkade, hos de flesta, vara skaplig. Lag Thomas Frick vann. NilsOve Perssons lag blev tvåa. Vårstånkan är i full gång. Det finns fortfarande två chanser ställa upp på onsdagarna kl 9 (14 och 21 maj). Sven Rüter/Fredrik Stenström SSG - ett sällskap för dig över 55? Sedan några år tillbaka finns det ett Svenska Seniorers Golfsällskap (SSG) för herrar +55, tillhörande svensk golfklubb och med hcp under 20. Sällskapet erbjuder sina medlemmar nya möjligheter och utmaningar inom golflivet. SSG är medlem i den europeiska seniorföreningen ESGA, som idag omsluter 21 länder. Se vidare information på anslagstavlan liksom information om årets tävlingar på Skandia Senior Tour. 7

8 Elitkommittén Revansch på Flommen högt på listan Säsongen startade lördagen 3 maj med en kick-off, där vi träffades för att testa formen i en tävling mot varandra innan det blir dags för de lite mer allvarliga tillställningarna. Närmast på tur står Näset Cup som i år spelas på Falsterbo söndagen den 25 maj. Tävlingen startade 1992 och Falsterbo har sju segrar på elva försök i elitmatchen. Lördagen den 31 maj spelar vi klubbmatch mot Köpenhamn, även här på hemmaplan. På förslag av Köpenhamn kommer för första gången två damer att ingå i klubblaget. I fjol blev det förlust med en poäng, så här har vi revansch att fordra. I seriespelet tävlar Falsterbo för närvarande i division 1 södra. Den juli spelar herrlaget i Landskrona och damlaget på Rya. Omgång 2 spelas den augusti och går för herrarnas del på Mölle medan damerna spelar på Ljunghusen. Säsongen avslutas med klubbmatch mot Flommen den 13 september och där måste vi försöka bryta Flommens segerrad. Individuellt hoppas vi också på många fina resultat. Vi ser givetvis fram emot Challenge Tour-tävlingen på Falsterbo sista veckan i augusti, då en del av våra elitspelare kommer att finnas med i startfältet. Anders Brantberg/Elsa Johansson Adam förstärker Eliten FGK:s Elitlag Herrar har fått en fin förstärkning i Europatour-spelaren Adam Mednick som är ny medlem i klubben. Med ryskt-svenskt blod i ådrorna föddes Adam i Washington DC, växte upp till mogen ålder i Gävle, bor numera i Lund, var tidigare medlem i Ljunghusen men är från och med i år medlem i vår klubb. Varför bytte du från Ljunghusen? -Jag trivdes bra på Ljunghusen men har fler golfkompisar här på Falsterbo, säger Adam som bl a ses spela vintergolf med Livbojarna. På frågan om hans kosmopolitiska liv berättar Adam: -Min pappas far- och morföräldrar hette Mednikov och invandrade från Vitryssland till Amerika. Pappa Gary är född amerikan och min mamma Birgitta är svenska. Vid 8 års ålder flyttade jag till Gävle. Kricken Härdin, den förste svensken som spelade US Masters (med Adam som caddie!), tog hand om min golfuppfostran och på så sätt kom golfen in i mitt liv. Adams liv som yrkesspelare har varit en berg- och dalbana med både toppar och dalar. Spel på både USA-och Europa-touren, degradering till Svenska Touren, en period då han inte ens fick spela på Challenge Touren. Och så nu tillbaka på ET! Efter 13 år som professionell golfare vann Adam förra året North West of Adam Mednick - karl för sin hatt! Ireland Open och får därmed spela på Europa-Touren även i år. -Jag har missat några cutter i starten, men det är bara att ta nya tag, säger Adam vars nästa tävling är Benson & Hedges på förra årets Ryder Cup-bana the Belfry. -Någon ovisshet om min kapacitet har jag inte. Men jag har fått lära mig mycket på resans gång. Bl a att vad som än händer så är det viktigt att ha roligt på vägen, avslutar Adam, som likt Ben Hogan kunde ha myntat: As you walk down the fairway of life you must smell the roses, for you only get to play one round! Fredrik Stenström Ann Stahle och Mikael Gärtner lyckades bäst när Elitlagen kickade off. 8 FKG:s Elitlag Herrar 2003 Adam Mednick, Rickard Sundgren, David Leet, Jonas Hedberg, Mikael Gärtner, Peter Johansson, Jakob Stenberg, Johan Lundquist, Peter Falk, Otto Bonning och Edvin Stenberg. Lagledare är Björn Stenberg med Fredrik Lindblad som assistent. FGK:s Elitlag Damer 2003 Filippa Helmersson, Golda Johansson, Ann Stahle, Charlotte Becker, Maria Brantberg, Helena Mörse och Madeleine Bojsen Lagledare är Elsa Johansson

9 Juniorkommittén Sökes: inredning till vårt juniorrum I år startade vi juniorträningen i mitten av mars. David Leet har fått hjälp av Jonas Hedberg och Dennis Strömberg. Tillsammans har de haft sju grupper med ca 60 ungdomar som flitigt deltagit i träningen. Söndagen den 30 mars var årets första tillfälle att i en match mot Flommens och Ljunghusens juniorer testa formen på Flommen. I Falsterbos vinnande lag ingick Jonna Idsäter, Victoria Stahle, Fabian Musiolik, John Stahle, Robin Winberg, Sebastian Larsson, Hampus Idsäter och Hugo Sjöblom. Under påsklägret assisterades David, Dennis och Jonas av Team Falsterbo. De 78 deltagande ungdomarna delades in i grupper som sedan fick besöka olika stationer för träning i precisionsslag, bunkerslag, inspel, puttning mm. Informationsträff den 24 juni Boka in tisdagen den 24 juni kl för sommarens informationsmöt. Föräldrar är också välkomna. Vi börjar med lite mat och presenterar sedan sommarens aktiviteter. Redan nu kan vi dock berätta att Henrik Hedenskog kommer tillbaka som juniorledare under perioden 16 juni-15 augusti. Match mot Lund den 1 juni Den 1 juni är det vår tur att bjuda in Lunds Akademiskas ungdomar till en match i Falsterbo. Ledare är liksom tidigare Per Brattström. Utbyte med Liverpool De 12 juniorer från näsetklubbarna, som under förra året var värdar när vi hade besök från Liverpools området, har inbjudits till returmatch i England den 26 juli-2 augusti. Från FGK deltar Madeleine Bojsen, Niklas Brantberg, Otto Bonning, Charlie Bojsen och Edvin Stenberg. Två mycket välkomna bidrag inför resan mottogs tacksamt på årsmötet då stipendierna från Jan Wijkströms minnesfond samt Trelleborg AB delades ut. Ett stort tack till båda givarna! Titta på anslagstavlan För att du skall kunna planera din golfsommar, har vi gjort en sammanställning över årets planerade aktiviteter. Du hittar sammanställningen på vår junioranslagstavla i klubbhuset. Möbler till Juniorrummet Den nya pro-vekstaden med bl a ett juniorrum står nu klar. Nu behöver vi hjälp med att möblera utrymmet också. Vi är bl a i behov av ett par soffor, ett bord, stolar, TV och en dator. Om du har något över som du tror kan passa, meddela det till Helen på kontoret. Vi i Juniorkommittén önskar dig en riktigt bra golfsäsong och ett riktigt härligt och roligt sommarlov. Tord Hillstedt Notera också att... Skånes Golfförbunds frikort för spel på banor i Skåne har för 2003 tilldelats Andy Chamberlain och Edvin Stenberg. Utbyte mellan näsetklubbarnas juniorflickor ( Grönspättorna ) pågår hela sommaren. Ledare: Ann Stahle. Tjejerna träffas på fredagar kl för att bl a spela scramble eftersom många tjejtävlingar spelas i den formen. Ledare är Veronica Bojsen och Elsa Johansson, men vi ser gärna att såväl äldre flickjuniorer som föräldrar ställer upp och spelar med. Vi ställer upp med lag i Skånes GF:s seriespel i Juniorserien (ledare Andy Chamberlain), Foursomeligan (Veronica Bojsen) och Knatteligan (Per Larsson). Andy C, Filippa H och flera andra Team Falsterbo-spelare assisterade David med träningen under Påsklägret. Påskmästerskapets 9 håls pb vanns av Jacob Bojesson (mitten) före Marcus Söderberg.. Bästa tjej blev Emma Wittman. Men gladast var Jonas Hedberg. 18-hålstävlingen vanns av Simon Hedman på 36p före Max Ahlberg och Erik Rydell. 9

10 Tävlingskommittén Vaktombyte - men inga revolutioner Efter att i över 20 år ha lett tävlingskommittén på ett föredömligt sätt har nu Liv Wollin dragit sig tillbaka och överlämnat ansvaret till undertecknad. Några stora revolutioner är dock knappast att vänta. Tävlingsverksamheten på FGK skall ju återspegla medlemmarnas önskemål om tävlingsformer och efter den senaste attitydundersökningen anser vi oss välanpassade. Synpunkter är dock alltid välkomna. Tala med vem som helst i tävlingskommittén. Namn på våra tävlingsledare finns i tävlingsprogrammet. Ny för året är Fredrik Ydell. Förutom Liv har även NilsOve Persson lämnat TK. Några små förändringar blir det dock i år. Redan i påskdagens scrambletävling (se resultat här intill) hade vi ändrat lite i förutsättningarna. I varje lag var man tvungen att använda respektive spelares utslag minst fyra gånger. En annan nyhet i år är Regenta Solskens Cup, som promotar Solheim Cup. Den spelas på Falsterbo i samband med Falk-Krooks populära Mixed-tävling söndagen den 6 juli. De två bäst placerade paren går vidare till regionfinal på Örestad den 11 augusti. Priset till vinnande par där är ett arrangemang på Barsebäck i samband med Solheim Cup september med hotell, bankett lördag kväll etc. Ange alltid medlemsnummer! Vi i tävlingskommittén ställer upp på vår fritid för att FGK skall ha en fungerande tävlingsverksamhet. I gengäld vill vi ha lite hjälp av er som deltar i tävlingarna. När ni anmäler er, så är det viktigast att ni alltid antecknar ert medlemsnummer eftersom det är det som matas in i tävlingsdatorn när vi skall lotta respektive tävling. Då det gäller anmälan till tävling, vill jag också påminna om att giltigt hcpkort (se särskilt ruta här intill) alltid skall uppvisas före tävling för att man skall få deltaga. 10 Förhoppningsvis får vi en bra säsong med många fina golfrundor både i och utanför tävlingsverksamheten nu när vår bana ser så otroligt inbjudande ut. Årets stora händelse blir ju annars Resultat Påsk Scramble (39 lag) 1 Kristian Sundqvist 57,7 slag Hans Appelgren Niklas Göransson Mikael Johansson 2 Lars Emilson 58,9 slag Fredrik Emilson Peter Emilson Katarina Erichs 3 Holger Tengen 59,1 slag Erik Tengen Johan Tengen Peter Segring Mikael Johansson, Niklas Göransson, Kristian Sundqvist och Hans Appelgren(ej med på bilden) vann årets Påskscramble och fick pris av tävlingsledaren Göran Krautmeyer. Ditt hcp-kort för 2003 finns nu för avhämtning i shopen - under förutsättning att du lämnat in ditt gamla kort för revision förstås! I fjol vid den här tiden skrev jag om min besvikelse över att bara drygt hälften av medlemmarna lämnat in sitt gamla hcp-kort och hoppades givetvis på en förbättring i år. Resultatet är tyvärr nedslående. Vid motsvarande tidpunkt i år har knappt hälften av medlemmarna lämnat in sitt hcp-kort - trots extra anslag i receptionen och uppmaningar i Ule Nabbe. PGA-tävlingen sista veckan i augusti (se här närmare information intill). Då får vi alla en möjlighet att se fin golf på nära håll. Thomas Lundquist Resultat Majbollen (38 par) A-klassen (20 par) Poäng 1 Hans Appelgren/Niklas Göransson 41 2 Kristian Sundqvist/Mikael Johansson 39 3 Örjan Söderlund/Peter Johansson 37 B-klassen (18 par) 1 Göran Jansson/Pelle Lindeskog 40 2 Jan Olin/Jörgen Thulin 37 3 Björn Werius/Sven Rüter 35 Hans Appelgren och Niklas Göransson (på bilden i form av tävlingsledaren Ingrid Willstrand) vann Majbollens A- klass. I B-klassen segrade Pelle Lindeskog/Göran Jansson. Skärpning med korten! Det strövisa inlämnandet av hcpkort innebär drygt 100 extra arbetstimmar för hcp-kommittén - ett arbete som utförs ideellt. Observera att det är hcp-kommittén som reviderar spelarnas handicap. Kansliet kan alltså inte utfärda ett nytt kort på studs, utan det kan dröja 7-10 dagar. Det innebär problem eftersom man ofta kommer på bara någon dag i förväg att man behöver sitt nya hcp-kort. Den som då blir utskälld är inte den som borde bli det utan kansliet eller i värsta fall hcp-kommitténs hustru(!). Skärpning, tack! Thomas Lundquist, hcp-ansvarig

11 Dags för stortävling på Falsterbo igen: PGA Mästerskapen den augusti PGA Mästerskapen för både Damer och Herrar, Skandia PGA Open, spelas i år på Falsterbo Golfklubb augusti. Glädjande och inspirerande förstås. Men också en ansvarsfull utmaning. Bl a kommer vi att behöva ställa upp med ett 70-tal funktionärer under tävlingsveckan. Tävlingarna ingår i Sveriges professionella golftour, Telia Tour, som administreras av Svenska Golftourerna AB (SGT). SGT ägs till lika delar av Svenska Golfförbundet och PGA Sweden, den centrala sammanslutningen av professionella svenska golfspelare. Sponsor för tävlingen är Skandia, en mångårig medlem även i Falsterbo GK:s Sponsorklubb. Över en miljon i potten Årets mästerskap har sådan dignitet och nivå på prispengar ( kr för damer och 1 miljon kr för herrar) att herrtävlingen ingår i The Challenge Tour, som är en undertour och den främsta plantskolan för Europatouren. Detta innebär att vi kan förvänta oss ett starkt startfält med många internationella inslag och storspelare in spe. Damernas tävling går om 54 hål och herrarnas om 72. Totalt kommer 36 damer och 120 herrar till start, varav nominellt 18 respektive 50 spelare går vidare till slutronderna. Bäddat alltså för en minnesvärd tävling på vår ombyggda bana. Hur stor utmaning kommer den att erbjuda dessa elitspelare och kommer banrekorden att stå sig? PGA tillhanda håller i princip all materiel samt även viss nyckelpersonal som krävs för tävlingens korrekta genomförande. Ställer du upp? Till detta kommer så en funktionärsstab på ca 70 personer som i första hand skall rekryteras bland medlemmarna i Falsterbo Golfklubb. De flesta kommer att få syssla med resultatrapportering som skall ges från minst vartannat hål. PA Stenberg ansvarar för FGK:s åtaganden i samband med PGA Mästerskapen och behöver hjälp av ett 70-tal frivilliga för olika arbetsuppgifter. Program augusti Måndag Inspel Tisdag Skandia Pro-Am Onsdag Inspel Torsdag Rond 1 Damer/Herrar Fredag Rond 2 Damer/Herrar Lördag Rond 3 Damer (final) och Herrar Söndag Rond 4 Herrar (final) I dagens IT-värld skall den aktuella ställningen uppdateras på nätet varannan minut. Över personer från världens alla hörn kommer att följa tävlingen på detta sätt. Europatourens stora scoreboard kommer också att finnas på plats liksom leaderboards. Det behövs ca fem händiga personer i en hantverksgrupp som är behjälplig framförallt före och efter tävlingen med uppsättning och nedtagning av lös materiel på banan och kring klubbhuset. Ett antal bilar för transporter av spelare mellan banan och hotell i Falsterbo och Malmö kommer att ställas till förfogande. Till dessa behövs vana bilförare. Andra funktionärer som behövs är starters, caddies, forecaddies mm.. Hoppas Du har tid och lust att inifrån följa en spännande golftävling med morgondagens stjärnor. Som tack för ert volontärjobb får ni lunch och fika samt ett klädesplagg och en keps! Anteckna Dig på lista i klubbhuset, maila till faxa eller fyll i och lämna in kupongen nedan till kansliet. Gör vad du vill - men hör av dig! Frågor om och synpunkter på arrangemanget kan ställas till P-A Stenberg direkt eller per telefon Det är naturligtvis allas vår förhoppning att detta arrangemang blir en minnesvärd händelse för klubbens medlemmar, en sportslig framgång för golfen samt ett fint tillskott i den långa raden av stora mästerskap som spelats på vår historiska mark. Per-Arne Stenberg Jomenvisst! Jag anmäler mig som funktionär till Skandia PGA Open vecka 35. Namn... Klädstorlek... Tel... E-post... Faxas till eller lämnas till Falsterbo Golfklubbs kansli 11

12 Marknadskommittén Tacka våra sponsorer! Efter ombyggnaden av våra greener har vi nu åter en förstklassig bana. Och det mycket tack vare våra trogna sponsorer, som starkt bidragit till att vi kunnat genomföra projektet utan att medlemmarna behövt skjuta till extra medel. Vi är i den lyckliga sitsen att vi inte heller behöver lägga några pengar att tala om på att marknadsföra klubben. Banan drar även till sig stort intresse från journalister (och därmed gästspelare) både inom och utom Sverige. I nr 7 av tidningen Svensk Golf, som utkommer i slutet av juni, kommer vi att kunna läsa om Falsterbo Golfklubb under rubriken Banbesök. Senaste gången Svensk Golf besökte Falsterbo var 1984, när vi fyllde 75 år. Rubriken då var Följ med Liv Wollin på en ronds prickskytte (artikeln från nr 10/1984 hittar du i klubbens bibliotek). Nu var Tobias Bergman från Svensk Golf här och provspelade banan i stormen i påskas, så vad rubriken blir den här gången återstår att se... Men om han har samma uppfattning som Telia Tours presschef Jörgen Ohlson (se rutan nedan) så kan vi förvänta oss läsning att vara stolta över. Vi har även haft besök av bl a norska tidningen Golf World och finska Fore samt ett förlag i Tyskland som ska publicera en bok med The most fascinating seaside golf courses of Europé.. Det är givetvis väldigt roligt med så mycket uppmärksamhet. Vi är dock väl medvetna om att vi samtidigt måste vi värna om medlemmarnas tillgång till banan, vilket är en känslig balansgång. Sponsorträff Årets första sponsorträff hölls måndagen den 5 maj då ett 20-tal av våra sponsorer träffades för att spela golf samt umgås och utbyta erfarenheter (och tjänster?) över en bit mat. Man fick bl a också fick lyssna till vår Thomas Stenberg från Vodafone vann sponsorernas vårmönstring och fick pris av Thomas Perulf. pro David Leet, som berättade om det viktiga närspelets ädla konst. Vidare förrättades lottning i sponsorernas nya lagtävling Tee Fore Two (8 lag hade anmält sig). Nästa sponsorträff hålls måndagen den 16 juni då det är dags för Team Falsterbos sponsorer att mäta krafterna mot sina skyddslingar. Falsterbo ProAm för Sponsorklubbens medlemmar spelas i år måndagen den 1 september (OBS en vecka senare än vanligt på grund av PGA-mästerskapen). Bengt Roswall Det kom ett brev... Falsterbo är bäst i Sverige! Falsterbo är bäst i Sverige! Det tyckte jag redan på 70- talet och efter att ha fått privilegiet att uppleva nya Falsterbo denna Påskafton finns ingen anledning att ändra på det omdömet. Vilken succé med de nya fantastiska greenerna! Jag kan bara gratulera alla Falsterbo-medlemmar, ni har en bana av världsklass. Att ni dessutom hade det goda omdömet att bjuda på halv storm gjorde upplevelsen ännu större. Jag njöt av varje sekund där ute. Försökte förklara för mina söner, som aldrig upplevt en riktig links-bana, att detta är golf. De fick en golfrond som de sent skall glömma. Och en nyfavoritbana! Jörgen Ohlson Presschef Telia Tour Team Falsterbo Team Falsterbo är en satsning på att våra unga spelare, juniorer och yngre seniorer, skall bli ännu bättre i golf och samtidigt utvecklas som människor. Satsningen går nu in på sitt 16:e år. Klubbens målsättning är att långsiktigt tillhöra de tio bästa klubbarna i landet på såväl dam- som herrsidan. Team Falsterbo består av ca tolv av våra unga talanger och tränar regelbundet under David Leets ledning. Laget för 2003 är ännu inte till alla delar uttaget. Delar av Team Falsterbo: Andy Chamberlain, Erik Tengen, Jonas Hedberg (coach), Charlie Bojsen och Edvin Stenberg. Sponsorerna gynnar oss - gynna våra sponsorer! Sponsorklubben (21 medlemmar - se sidan 13) Banguidesponsorer Albihns Malmö AB, Ass. British Ports Holdings PLC, Bank Edouard Constant, Bilia AB, Golf Store Group AB, Sicpa AB, Siemens AB, Stellan Kramer AB, AB Sydsten Team Falsterbo BIRKA Business Development AB, Formo PR & Sportpriser, Grädsvårdmaskiner i Malmö, Johannesberg GCC, Stockholm, Familjen Barbro Johansson, Kodak Sverige. Douglas Krook AB, Optiker Lindgren-Synsam, Mediplast AB, Mäklarf:a Jan af Ekenstam, Resespecialisterna Syd AB, Saturnus AB, Spalding Nordic AB, Spendrups Bryggeri AB, Transhud AB Team Falsterbo har plats för ytterligare ett par sponsorer. För kr får man ett välfyllt sponsorpaket samtidigt som man bidrar till att ge våra unga förmågor chansen att utvecklas. 12

13 13

14 Restaurangen Kvällsmeny nytt i sommar Krögarinnorna är åter igång med en ny säsong efter en lång härlig vistelse i Sydafrika! Smaklig inspiration och nya goda viner från detta fantastiska land kommer säkert att märkas under årets lopp! Bland övriga nyheter kan nämnas att vi har cider på fat och en del nya ölsorter i kylen! Under sommaren kommer vi även att satsa på en à la carte meny på kvällstid med nya spännande rätter att välja på. Denna kommer att serveras från kl Boka gärna bord i förväg så ska vi ordna det extra fint just för er! Lunchmenyn kommer då att vara borta, men några enklare rätter kommer att serveras i baren för er som bara vill ha något litet! Det finns några få datum kvar för er som vill anordna fest hos oss, men det är bäst att skynda er på... Pro & Shop Mycket nytt! Shopen har i vår byggts om och fått ny inredning. Allt för att ge mer plats för ett nytt spännande golfmode och senaste nytt inom utrustning. Vi håller nu på för fullt med att flytta in i den nya fina verkstaden och inreda vår nya teaching studio, där vi kommer att ha det senaste inom video- och datautrustning för att analysera din golf. Anna Hansson (kanske mer känd under sitt flicknamn Erlandsson) är receptionsansvarig. Till sin hjälp har hon Peggy Beskow. I sommar även Jasmine Lundh som varit med två år tidigare. Som ni ser i spalten intill har jag också fått en ny assistent i Jonas Hedberg och en extra resurs har vi i Dennis Strömberg, som normalt finns på Sofiedal. Vi ställer även upp med catering om ni vill ha festen hemma! Kom in och prata med oss personligen eller kontakta oss per telefon eller Varmt välkomna till en ny sommarsäsong i restaurangen! Vi har öppet alla dagar (se öppettider i entrén och restaurangen)! Ann & Ebba med personal Ann, Filip, Anders och Ebba är redo för sommarens anstormning. Anna Hansson ansvarar för receptionen tillsammans med pron David Leet. Välkomna till en ny spännande golfsäsong! David Leet DRIVING RANGEN Öppettider: Vardagar 6-19 Helger 6-17 Polletter 15:-/st Med ett rangekort kostar 10 polletter 135:-, 40 st 500:-, 70 st 840:-. Jonas Hedberg - ny hos David David Leets nye assisterande pro Jonas Hedberg är 26 år och boende i Malmö. Han började spela golf 1989 på Kvarnby GK, var därefter medlem i Malmö GK , gick över till Bokskogens GK 2001 men representerar nu förstås Falsterbo GK! Tävlingsintresset är stort och Jonas har hållit på med idrott sedan 6- årsåldern. Fotboll, tennis och nu golf. Studier i USA Han började tävlingsspela 1991 på olika tourer, bl a Teen Tour. Sedan blev det College Touren i USA där han studerade vid Jacksonville State University i Alabama Juni 2001 utexaminerades han som civilekonom från Lunds Universitet. Jonas har spelat på Telia Tour på somrarna och jobbat som ekonomikonsult på vintrarna. Nu kommer Jonas helhjärtat att satsa på tränarkarriären men kommer att representera Falsterbos elitlag och även att spela ett antal tävlingar på Telia Tour. -Jag ser fram emot att få arbeta här, säger Jonas. Det är spännande att få komma till en så traditionsrik klubb som Falsterbo och få jobba vid sidan om en så erfaren pro som David Leet. Förutom Jonas kommer även Dennis Strömberg från Sofiedal att finnas till hands som extra hjälp vid juniorträningar. 14

15 Kansli & Administration Efterskänk din revers! Falsterbo GK har för närvarande inga långfristiga skulder med undantag för gamla reversskulder till medlemmar på totalt kr. Reverserna fördelar sig på ca 250 medlemmar. Nya medlemmar Seniorer: Charlotte Beskow, Per Gunnarsson, Mats Hansson, Lasse Hallström, Lena Olin-Hallström, Jonas Hedberg, Thomas Keifer, Lisa Krohn, Gunnar Larme, Anders Larsson, Pernilla Liepe, Caroline Lindahl, Adam Mednick, Thérése Slettengren, Liselott Ström, Claes Wachtmeister, Johan Westerdahl Juniorer: Max Ahlberg, Christofer Blomstrand, Fabian Briem, Carl Johan Hedman, Ebba Hillstedt, Sofia de Maré, Douglas Musiolik, Alexandra Nordeborg, Kevin Persson, Ebba Rydell, Anders Sarvik, Fredrik Thulin Nya provmedlemmar: Amanda Ahlqvist, Wilhelm Andrén, Anna Blecher, Reverserna hänför sig till den tid i början på 1980-talet när klubbens skuldsida sanerades. I stället för banklån satte medlemmarna då in ett kapitalbelopp som lån till klubben. Sedermera visade sig emellertid denna modell för finansiering inte vara ändamålsenlig. I stället höjdes inträdesavgifterna rejält upp till fyra årsavgifter, vilket i år motsvarar kr. Inträdesavgifterna förbrukas inte i den löpande driften utan förs till medlemsfonden för investeringar enligt beslut på årsmöte. Till denna fond förs även efterskänkta medlemsreverser. Genom åren har många medlemmar avstått från sina reversfordringar på klubben. Detta är skrivet som en uppmaning till dem som ännu ej gjort så att göra detta! Därigenom stärker ni medlemsfonden och bidrar till finansieringen av framtida projekt. Vi har förstått från tidigare upprop att många medlemmar inte vet, om de redan har efterskänkt sin fordran. De av er som fortfarande har en reversfordran på klubben får en blankett bifogad med detta nummer av Ule Nabbe. I de flesta fall är lånet på kr, men tag gärna kontakt med kontoret för exakta uppgifter. Lars Slettengren, skattmästare Konrad Blomström, Petter Brattström, Konrad Hill, Mårten Ihd, Ludwig Liepe, Sophie Rostad Anmäl ny adress omgående Ny matrikel är på gång. Medlem som av någon anledning inte vill ha sitt namn eller annan uppgift tryckt i matrikeln ombeds kontakta kansliet. Vi vill också gärna ha in e-postadresser från fler medlemmar. Maila till Svensk Golf till utlandet? Vill du ha tidningen svensk Golf till en adress i utlandet måste du anmäla det till kontoret samt betala 300 kr/år i porto. Vem får spela och boka? Vem får spela på banan och vem får boka tid? Detta är vad som gäller. För att få spela på banan måste medlem ha officiell hcp eller spela med någon som har det. Då tidbokning inte gäller får medlem med klubbhcp spela i mån av plats. Greenfee-gäster får ha högst hcp 32 (gäst till medlem dock 36). Summa hcp i en boll får vara max 100. Rätt att boka tid har seniormedlem med hcp 36 eller lägre samt juniormedlem med max 24 för pojkar och 30 för flickor. Köande i receptionen har företräde före telefonbokningar. Varje köande får endast boka en tid. Greenfeegäst (eller annan person) får boka tid som ombud för medlem eller egen tid enligt de regler som gäller för boknings avstartider (se rutan intill). Klubbens öppettider Reception/Shop Maj och September Måndag-Fredag 9-17 Lördag, söndag, helgdag 8-15 Juni, Juli, Augusti Alla dagar 8-17 Restaurang Maj-Juni 9-19 Juli-10 augusti augusti-14 september 9-19 Köket stänger en timme tidigare Midsommarafton stänger vi kl 14 Tävlingsdagar är reception och restaurang öppna 30 minuter före första start. Kansli Måndag-fredag 9-16 Ring gärna före besök Klubb- & Bagvagnshus Maj-september 6-21 På andra tider utlöses larmet Startordning/Greenfee Startordning Maj och September Bokade starttider alla dagar kl Juni, Juli och Augusti Bokade starttider alla dagar kl Övriga tider bollränna. Företräde för medlemmar före kl 8/9 under maj, juni och september. Endast medlemmar och deras gäster före kl 8 under juli-augusti. Max var 3:e boll greenfee efter 15/17. Spelförbud på måndagar före kl under juli och augusti pga banarbete. Därefter endast start från 1:a tee. 2-bollar har alltid absolut företräde före kl (gäller redan på 1:a tee). Bokning av starttider Starttid kan bokas dagen före speldagen i receptionen eller på tel Bokning kan ske av varje tid till kl Därefter finns fem förbokningsbara tider per timme. Resterande tre starttider kan endast bokas speldagen. Greenfee Maj, Sept, Okt Sen Jun Gäst Vardagar maj/sept Alla andra dagar Juni, Juli, Augusti Alla dagar Max en gästgreenfee/medlem (medlem får dock ha fler gäster i sin boll) och max fem gästgreenfee/gäst och år. Näset-greenfee Medlemmar i Falsterbo, Flommen och Ljunghusen spelar på varandras banor för halv ordinarie greenfee på vardagar (dock ej under perioden 15/6-15/8). 15

16 annons Canon

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Stellan Kramer Cup 2006 Klass A-klassen Rond 3 Spelform Blandat Datum 2006-08-09 Antal pristagare Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat Särskiljning CUT 1 P Lindberg/O Lindberg 23,5 20-19.0-21.5

Läs mer

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla.

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla. Våren är äntligen här! I skrivande stund är det 16 grader varmt ute och värmen är fantastisk. Äntligen får man sätta sig i solen och njuta, åka till golfbanan och spela golf och träffa härliga och trevliga

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN Tävlingsbestämmelser 2013 Skandia Tour är ett toursystem där juniorer kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks, Regional och Distrikt.

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Helsingborg Open - FAQ s

Helsingborg Open - FAQ s Helsingborg Open - FAQ s Följande frågor och svar är sammanställda för att informera både medlemmar i Vasatorps Golfklubb och övriga funktionärer under Helsingborg Open. När spelas Helsingborg Open? o

Läs mer

Helsingborg Open 2015 - FAQ s

Helsingborg Open 2015 - FAQ s Helsingborg Open 2015 - FAQ s Följande frågor och svar är sammanställda för att informera besökare till Helsingborg Open. När spelas Helsingborg Open? o Helsingborg Open avgörs i vecka 36, 31:e augusti

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

Vill du nå över 800 herrgolfare, plus deras gäster, på en av Göteborgs vackraste och mest populära golfklubbar?

Vill du nå över 800 herrgolfare, plus deras gäster, på en av Göteborgs vackraste och mest populära golfklubbar? Vill du nå över 800 herrgolfare, plus deras gäster, på en av Göteborgs vackraste och mest populära golfklubbar? Bli Tour-Partner eller Tournament Sponsor i Gentlemens Varje onsdag på Delsjö Golfklubb.

Läs mer

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund.

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund. Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och inom Göteborgs Golfförbund. 1 TÄVLINGSBESTÄMMELSER LAG Generellt Varje lag består av 8 personer varav 6 stycken spelar varje omgång. Man har rätt att

Läs mer

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club ett trevligt sätt att ta hand om dina kunder Företag har många möjligheter till givande samarbeten med Mölle,

Läs mer

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust HÖSTMÖTE 2014 Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust ORDFÖRANDE HAR ORDET Hallo Öjen golfare, Nu har vi precis avslutat en kanonsäsong, med lysande förutsättningar för oss golfare.2014 var säsongen

Läs mer

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf Vi älskar golf! Välkommen att dela vår passion för världens roligaste spel. Elitspelare, nybörjare, barnfamilj, pensionär kom precis som du är. För oss är det viktigt

Läs mer

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid.

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid. PROTOKOLL nr 2015-04, fört vid möte med styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB Torsdagen den 9 april 2015 kl. 18.30 Lokal: Forsbacka Golfklubb Närvarande: Ordinarie: Sten G Svenhage Sven-Åke Runelid Rolf G

Läs mer

Ule N a b b e Nytt - och lite gammalt - från Falsterbo Golfklubb Nr 1 - April 2002

Ule N a b b e Nytt - och lite gammalt - från Falsterbo Golfklubb Nr 1 - April 2002 Ule N a b b e Nytt - och lite gammalt - från Falsterbo Golfklubb Nr 1 - April 2002 Klubbmästare är vi allihopa... Grattis Rickard! Rickard Sundgren, vårt senaste golfproffs, fick Trelleborg AB:s stipendium

Läs mer

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna 2015-10- 21 Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016 Ändamål 1 i stadgarna Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna ska kunna utöva golfspel på Närs golfbana i enlighet med idrottens verksamhetsidé

Läs mer

Riktlinjer 2015 för spelare som deltar i Junior & Elitsektionens verksamhet. Allmänt. Lidingös lilla gröna. Allmänt uppförande före och under träning

Riktlinjer 2015 för spelare som deltar i Junior & Elitsektionens verksamhet. Allmänt. Lidingös lilla gröna. Allmänt uppförande före och under träning Allmänt Dessa riktlinjer gäller tills vidare och kan efter beslut av Junior- & Elitsektionen (JES) ändras under pågående säsong. Alla spelare som deltar i JES verksamhet omfattas av dessa riktlinjer. Riktlinjerna

Läs mer

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre.

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre. Distrikt 2015 SKANDIA TOUR Skandia Tour är ett toursystem där juniorer upp till och med 21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

Juniorkommittén, kontaktuppgifter

Juniorkommittén, kontaktuppgifter Välkommen Vi skall inspirera juniorer att söka sig till tävlingsverksamheten som vänder sig till alla kunskapsnivåer och är en del av gemenskapen. Utöver detta skall det ges möjlighet till utveckling och

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 3 augusti 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014. Veterangolfare vid 2013 års upptakt

Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014. Veterangolfare vid 2013 års upptakt Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014 Veterangolfare vid 2013 års upptakt För VETERANGOLFEN på TOBO GK år 2014 gäller: Ålderskrav: Spelare skall vara född senast 1959. Yngre kan få deltaga utom tävlan

Läs mer

Företagspaket Guld, Silver eller Brons

Företagspaket Guld, Silver eller Brons Företagspaket Guld, Silver eller Brons Välkommen till ett ännu vassare 2013! Vi har haft ett fantastiskt fint golfår! Vår golfbana har aldrig varit i bättre kondition och därför rankats vi som en av de

Läs mer

GOLF SOM SÄLLSKAPSSPEL

GOLF SOM SÄLLSKAPSSPEL GOLF SOM SÄLLSKAPSSPEL MARGARETA LINDELL DAGFOLKHÖGSKOLAN TROLLHÄTTAN HÖSTEN 1995 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 HISTORIA... 2 UTRUSTNING... 3 REGLER... 3 VAD KOSTAR DET?... 4 SÄLLSKAPSSPEL... 4

Läs mer

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Alla hälsades välkomna utanför klubbhuset. Pierre delade in samtliga juniorer i respektive träningsgrupp. Jacob och Jacob tog hand om Golfkul Spel och lek Eva och Håkan

Läs mer

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009 Grönt kort på väg till hcp 36 Teoriutbildning - 2009 1 2009 Grundläggande golfutbildning Teori Cirka 8-10h Teoretiskt prov Praktik Cirka 8-10h Praktiska prov Åskådarrond Fadderrond 2 Grundläggande golfutbildning

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NYHETSBREV NR 1, 2013 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Nu finns alla grupper för golfkul, knatte och junior 12-21 år upplagda på på hemsidan. Där kan ni också se tider och dagar för respektive grupp.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider.

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Nyhetsbrev #6 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Att vår bana är uppskattad märks klart från

Läs mer

Vattentornets Idrotts- och Fritidsförening (VIFF), Lund inbjuder till Ericsson Mästerskap i Golf på Österlens GK.

Vattentornets Idrotts- och Fritidsförening (VIFF), Lund inbjuder till Ericsson Mästerskap i Golf på Österlens GK. Vattentornets Idrotts- och Fritidsförening (VIFF), Lund inbjuder till Ericsson Mästerskap i Golf på Österlens GK. Tid: 26-27 augusti 2005 Plats: Österlens GK, Lilla Vik http://www.osterlensgk.com/ Klasser:

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 13 april 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist,

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2015

Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till ett nytt golfår på Vallda Golf & Country Club och tack för ert engagemang under 2014! Det är fantastiskt roligt att få vara en del av Valldas juniorverksamhet

Läs mer

Nytt - och lite gammalt - från Falsterbo Golfklubb Nr 1 - April 2001

Nytt - och lite gammalt - från Falsterbo Golfklubb Nr 1 - April 2001 Ule N a b b e Nytt - och lite gammalt - från Falsterbo Golfklubb Nr 1 - April 2001 Tac ack k för fint jobb, Bengt Göran! Bildtexter skall man alltid ha. Och dom kör vi i Times Roman kursiv. Seniorkommitténs

Läs mer

Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål.

Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål. Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål. Ingen tävling bara kompisspel. Start från respektive tee. Gulsvart/Grönvit/Röd/Blå/Gul/Vit Max 10 slag per

Läs mer

SKANDIA CUP FINAL. Gripsholms Golfklubb. Arrangerar Riksfinalen. i världens största golftävling SKANDIA CUP

SKANDIA CUP FINAL. Gripsholms Golfklubb. Arrangerar Riksfinalen. i världens största golftävling SKANDIA CUP Gripsholms Golfklubb Arrangerar Riksfinalen i världens största golftävling SKANDIA CUP för ungdomar i åldern 13 16 år den 12 13 augusti 2008 1 Tävlingsledning Arrangör Gripsholms Golfklubb 08-653 53 50

Läs mer

TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT

TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT Välkommen till Gröntkort på Täby Golfcenter (TGC) och Jarlabanke Gk Vår gröntkort utbildning kan ske både privat eller i grupp. Den vanligaste formen är att gå i grupp, och där

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 14 september 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

Partille Golfklubb presenterar. Ett guldkantat samarbete

Partille Golfklubb presenterar. Ett guldkantat samarbete Partille Golfklubb presenterar Ett guldkantat samarbete Välkommen till Partille golfklubb Vi finns i gröna och sköna Öjersjö, granne med Delsjöreservatet och mindre än 10 minuter från Göteborgs centrum.

Läs mer

Verksamhetsplan Juniorer 2014

Verksamhetsplan Juniorer 2014 Verksamhetsplan Juniorer 2014 Syfte Tanken med detta dokument är att uttrycka en långsiktig strategi för Gumbaldes juniorverksamhet, definiera vad som behöver göras samt säkra resurser så möjligheten finns

Läs mer

Forsgårdens Golfklubb 2012

Forsgårdens Golfklubb 2012 Forsgårdens Golfklubb 2012 Styrelsemöte 2012-04-16 Närvarande Pigge Lindén (PL) Arthur Andersson (AA) Lennart Löfberg (LL) Elisabeth Schumacher (ES) Annika Harrysson (AH) Torleif Thomsen (TT) Pierre Reinler

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Åtvidabergs Golfklubb Protokoll möte nr 2 Art: Styrelsemöte Åtvidabergs Golfklubb Datum: Söndagen den 16 mars 2014 Plats: Golfklubben, Åtvidaberg Närvarande: Peter Björling, PB Ordförande Per Lindqvist,

Läs mer

CHECKLISTA för TÄVLINGSLEDARE. Tävling:...Datum...

CHECKLISTA för TÄVLINGSLEDARE. Tävling:...Datum... CHECKLISTA för TÄVLINGSLEDARE Tävling:...Datum... Ansvarig TL... Sign 1. Före LOTTNINGSDAGEN Gör upp om arbetsfördelning inom Tl-grupp Planera för ev. extra funktionärer, såsom starters eller fore caddies

Läs mer

Veteraner herrar KOMPENDIUM 2015. Veterangolfare vid 2014 års upptakt

Veteraner herrar KOMPENDIUM 2015. Veterangolfare vid 2014 års upptakt Veteraner herrar KOMPENDIUM 2015 Veterangolfare vid 2014 års upptakt För VETERANGOLFEN på TOBO GK år 2015 gäller: Ålderskrav: Spelare skall vara född senast 1960. Yngre kan få delta utom tävlan och går

Läs mer

Guldmedlemskapet - vad innehåller det och HUR du graderar upp dig som medlem. Ny betalterminal för linksbanan i rangehuset

Guldmedlemskapet - vad innehåller det och HUR du graderar upp dig som medlem. Ny betalterminal för linksbanan i rangehuset Nyhetsbrev #1 2015 Sida 1 av 5 Hej Vänner, Mycket välkomna till en ny golfsäsong! Det som länge såg ut att bli en hemsk vinter, bidde ingenting.. Nu drar vi snart igång Här följer lite mer info, om bl

Läs mer

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23 Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte Vallda G&CC 2011-01-23 Agenda 1. Pågående aktiviteter 2. Vallda Golf Junior- och Elitklubb 3. Juniorverksamheten 2011 4. Tävling 5. Vägen mot officiellt hcp 6. Samarbete

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Åtvidabergs Golfklubb Protokoll möte nr 4 Art: Styrelsemöte Åtvidabergs Golfklubb Datum: Torsdagen den 8 maj 2014 Plats: Golfklubben, Åtvidaberg Närvarande: Peter Björling, PB Ordförande Maria Uller, MU

Läs mer

HALMSTAD GOLFAKADEMI.

HALMSTAD GOLFAKADEMI. HALMSTAD GOLFAKADEMI. PROGRAM VÅREN 2015 Golf blir b DIN GOLF, VÅRT LIV. Golf blir bara roligare och roligare ju bättre man blir. Och det fina är att det inte är så svårt att bli bättre heller. Inte om

Läs mer

Vill Ditt företag synas i en positiv miljö? - Bli då en av Lidköpings Golfklubb partners 2013

Vill Ditt företag synas i en positiv miljö? - Bli då en av Lidköpings Golfklubb partners 2013 Vill Ditt företag synas i en positiv miljö? - Bli då en av Lidköpings Golfklubb partners 2013 Lidköpings Golfklubb: Med 1300 medlemmar och cirka 5000 greenfeegäster varje år har Du möjlighet att profilera

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Vision Brevikens golfklubb skall vara en attraktiv, naturlig och familjär mötesplats för golfintresserade ungdomar. Värdegrund

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

Damkommittén. Vår målsättning med årets golf Enkelt Roligt Socialt

Damkommittén. Vår målsättning med årets golf Enkelt Roligt Socialt Damkommittén Ulrika Bjurner Ordförande Marianne Hesslow Kassör Kristina Wikander Information, webb Susan Breitholtz - Tävlingar Anette Forsberg - Måndagsgolfen Louise Ivstam - Tävlingar Vår målsättning

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

Månadsbrev BK Höllviken Dam/Flickverksamhet

Månadsbrev BK Höllviken Dam/Flickverksamhet BK Höllviken Dam/Flickverksamhet Syftet med detta månadsbrev är att ge samtliga inom klubben en bättre uppdatering kring vad som händer varje månad. Är det något ni vill ha med i nästa månadsbrev så skicka

Läs mer

Välkomna till Landeryds Golfklubb

Välkomna till Landeryds Golfklubb Välkomna till Landeryds Golfklubb Norra banan är en varierande banan med mästerskaps längd. Den har stått värd för så väl Nordea Masters som PGA mästerskapen. Norra banan är tre banor i en hed, park och

Läs mer

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 Innehåll Sida Innehållsförteckning 1 2 Förord 3 Presentation av Skandia Junior Golf 4 Gemensamma tävlingsbestämmelser för SGF:s ungdomstävlingar Deltagarålder Anmälan/Registrering

Läs mer

Stegen. Träningsgrupper för Åkersberga. GK s ungdomar 2011

Stegen. Träningsgrupper för Åkersberga. GK s ungdomar 2011 Stegen Träningsgrupper för Åkersberga GK s ungdomar 2011 Putter Wedge Hybrid Rescue Spoon Driver Officiellt hcp + 36 Anki, Knatte,Fnatte,, Tjatte Knatteskoj Knatteskoj I den här knattegruppen finns det

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb

Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb Gunnarns Golfklubb bildades den 5 juli 2001. Styrelse under verksamhetsåret: Olle Wärnick Ordförande Sten Gullhagen Kassör Roland Kärrman Sekreterare Erik

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Nulägesanalys Vi i Hammarö GK har två instruktörer som sköter träning och träningsplaneringen har 20 ledare som är med och hjälper till i vår verksamhet

Läs mer

Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK. 1. Mål

Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK. 1. Mål Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK 1. Mål 2. Organisation 3. Indelning träningsgrupper 4. Professionell träning 5. Rekrytera, utveckla och behålla ledare 6. Lidingös lilla gröna 7. Duktiga

Läs mer

PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2014

PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2014 KANSLI/SHOP 2014 Peter Falck som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, Greenfeegäster,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014

MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014 MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014 1 Till kontaktmännen inom G-H GDF:s oldboyskommittéer 1. RÄTT ATT DELTAGA Tävlingarna är öppna för distriktets samtliga manliga spelare som under året fyller minst

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

Banguide: 40 :- Öijared GAMLA BANAN

Banguide: 40 :- Öijared GAMLA BANAN Banguide: 40 :- Öijared GAMLA BANAN Gamla banan Tanken på en golfbana på Öijared var inte ny, men det var först hösten 1957 som två golfare från Göteborg, Enar Werner och Henrik Streiffert, lyckades intressera

Läs mer

Eurocode Cup på Falsterbonäs april 2013. I år är det fjortonde gången vi åker tillsammans och spelar golf i april.

Eurocode Cup på Falsterbonäs april 2013. I år är det fjortonde gången vi åker tillsammans och spelar golf i april. Software Cup på Falsterbonäs april 2013 Cup 2013 I år är det fjortonde gången vi åker tillsammans och spelar golf i april. Banorna vi kommer att spela på Falsterbo GK och Ljunghusen GK. Detta dokument

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2013

Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Postens Kamratklubb, Lund. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Läs mer

POSTMÄSTERSKAP I GOLF

POSTMÄSTERSKAP I GOLF På uppdrag av Postens Idrottsförbund inbjuder Spik, Stockholm till: POSTMÄSTERSKAP I GOLF Årets PM i golf kommer att avgöras ute vid Arlanda närmare bestämt på Arlandastadsgolfbana. Ni som hänger med vet

Läs mer

Q Scramble 2010. Årets roligaste golftävling med världens trevligaste deltagare! Skånska Dagbladet inbjuder till 22:a upplagan av

Q Scramble 2010. Årets roligaste golftävling med världens trevligaste deltagare! Skånska Dagbladet inbjuder till 22:a upplagan av Skånska Dagbladet inbjuder till 22:a upplagan av Q Scramble 2010 Årets roligaste golftävling med världens trevligaste deltagare! Finaler flyttar till PGA National! Open! Sydafrika resa i 1:a pris! Q Scramble

Läs mer

!!!!!!!! INBJUDAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!! INBJUDAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! INBJUDAN Välkomna Vi hälsar er förening välkommen till Svea Cup 2014. Svea Cup är en tävling för YNGRE MINIORER, MINIORER, KADETTER, YNGRE JUNIORER, JUNIORER & SENIORER. Den 8:e upplagan av Svea Cup kommer

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Hej Vänner, Väl mött på banan, Christer, Matz, Håkan, Styrelse, Krog & co WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Hej Vänner, Väl mött på banan, Christer, Matz, Håkan, Styrelse, Krog & co WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #5 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen står på för fullt och visst är det roligt att ta emot alla lovord för hur bra banan är. Medlemmar och gäster är mycket glada och nöjda när de upplever

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden.

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden. Avtal Mellan Upplåtaren Björnhults Golfbana (Björnhult Golf AB) och Klubben Björnhults GK och dess enskilda medlemmar har träffats följande avtal om upplåtelse för golfspel på Björnhults Golfbanas 18 +

Läs mer

Bokskogens Golfklubb JK 2014

Bokskogens Golfklubb JK 2014 Bokskogens Golfklubb JK 2014 Dagordning Presentation av Juniorkommittén Träning/Grupper 2014 Halmstadläger Dagläger Sommarläger 2014 Tävlingar 2014 - Gore Tex PGA Junior ProAm - Matchligan - Foursomeligan

Läs mer

Postmästerkapen i Golf 2013

Postmästerkapen i Golf 2013 Postmästerkapen i Golf 2013 På Kalmar Golfklubb finner du två 18- hålsbanor: Den Nya Banan och den Gamla Banan, som öppnade med nya greener och greenområden den 18/7 2009 Golfbanorna ligger i underbar

Läs mer

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0 Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n Verksamhetsbera ttelse 2012 Version 1.0 Innehåll VERKSAMHET 2012... 4 GOLFKUL... 4 GOLFÄVENTYRET GRÖNA KORTET... 4 UTVECKLING PAR, BIRDIE... 5 UTVECKLING EAGLE,

Läs mer

Svea Cup 9. Svea Cup är en tävling för YNGRE MINIORER, MINIORER, KADETTER, YNGRE JUNIORER, JUNIORER & SENIORER.

Svea Cup 9. Svea Cup är en tävling för YNGRE MINIORER, MINIORER, KADETTER, YNGRE JUNIORER, JUNIORER & SENIORER. INBJUDAN Svea Cup 9 Vi hälsar er förening välkommen till Svea Cup 9. Svea Cup är en tävling för YNGRE MINIORER, MINIORER, KADETTER, YNGRE JUNIORER, JUNIORER & SENIORER. En nyhet är att vitbältare kommer

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013

VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 1(11) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013 Sölvesborgs Golfklubb en totalupplevelse SÖLVESBORGS

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

spelas i Mellansvenska Veteranserien

spelas i Mellansvenska Veteranserien MATCHSPEL spelas i Mellansvenska Veteranserien I matchspel spelas om varje hål Ett hål vinns av spelaren som har lägst nettoscore på hålet Spelaren som vann föregående hål har honnören, om hålet delades

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

Skillingetrycket januari 2014

Skillingetrycket januari 2014 Innehåll Ordförande har ordet Välkommen till nytt golfår Hans Lienzén Valberedningens uppmaning Handicaprevision Hemsidor nyheter Fysisk träning/gym Ordförande har ordet En mild höst och en snöfri decembermånad

Läs mer

Trelleborg Open 2014 8-9 februari. WTF - G2 & ETU A Class Tävling

Trelleborg Open 2014 8-9 februari. WTF - G2 & ETU A Class Tävling Trelleborg Open 2014 8-9 februari WTF - G2 & ETU A Class Tävling Trelleborg Open 2014 INBJUDAN Jag känner mig hedrad att än en gång kunna hälsa Er välkomna till Trelleborg. Vi bjuder alltid på det bästa

Läs mer

Verksamhetsplan Seniorkommittén.

Verksamhetsplan Seniorkommittén. 1 Verksamhetsplan Seniorkommittén. 1. Vision: Utökad och förbättrad social verksamhet. Mål: Att få fler involverade i vår Seniorverksamhet. Strategier: Seniorgolf en gång i veckan. Gemensamma luncher vid

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: 2014-11-24 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

SWEDISH OPEN SQUASH 09

SWEDISH OPEN SQUASH 09 SWEDISH OPEN SQUASH 09 Avgörs på fyrglasbanan i Linköpings Sporthall 5-8 februari. Kvalspel Linköping Squash Center och Norrköping Squashcenter.net 3-4 februari. Världens proffs är eniga Case Swedish Open

Läs mer

dags för kval till pingistävlingen Bästa 3:an!

dags för kval till pingistävlingen Bästa 3:an! MMK-NYTT 7 11 februari ÄNTLIGEN dags för kval till pingistävlingen Bästa 3:an! AKTIVITETER PÅ MMK 7 11 FEB LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Köket/Aktiviteter Mariokart 13.30 (Kenneth) Bakning

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK samarbetar på olika vis med Bryngfjorden Golf AB som äger och förvaltar golfbanan, Bryngfjordens Fastighets AB som förvaltar klubbhuset samt krögaren

Läs mer

Inbjudan till JUNIORTRÄNING

Inbjudan till JUNIORTRÄNING Inbjudan till JUNIORTRÄNING 2015 JUNIORTRÄNING 2015 Nu är det dags att boka upp sig på årets knatte- och juniorträning på Ingarö GK. Säsongen startar den startar den 20 april och avslutas den 27 september.

Läs mer

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val.

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Nynäshamns Golfklubb, Körunda 2012-09-10 Medlem i Nynäshamns GK, Inför säsongen 2013 införs en ny modell gällande årsavgifterna för medlemskap

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2014

Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Då var det dags att starta ett nytt golfår och denna säsongen bygger vi vidare på de senaste två säsongernas uppskattade koncept. Nytt för i år är att PO och Rikard

Läs mer

Profilering: Hur ditt företag exponeras ute på banan, på hemsidan och i våra trycksaker.

Profilering: Hur ditt företag exponeras ute på banan, på hemsidan och i våra trycksaker. PRISLISTA 1 (5) Bli sponsor/samarbetspartner med Eda Golfklubb Inför säsongen har det tillkommit en del nyheter. En del nödvändigt pga. av ökade kostnader andra beroende på rekommendationer från revisorer

Läs mer