Internationell profilering av svensk avel och sport En projektsatsning 2010 i samverkan mellan ASVH och Svenska Ridsportförbundet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationell profilering av svensk avel och sport En projektsatsning 2010 i samverkan mellan ASVH och Svenska Ridsportförbundet"

Transkript

1 Internationell profilering av svensk avel och sport En projektsatsning 2010 i samverkan mellan ASVH och Svenska Ridsportförbundet med stöd av Jordbruksverkets satsning på Livskraftigt Hästföretagande 1

2 Innehåll 1. Sammanfattning Bakgrund Syfte och målgrupp Projektets mål Genomförandeplan och tidsplan Spridning av projektets resultat Projektets arbetssätt Slutsats och rekommendationer Kontaktperson Bilagor Sammanfattning Med några månaders perspektiv på ryttar- VM i Kentucky och den montersatsning som ASVH (Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen), SvRF (Svenska Ridsportförbundet) och SWANA Swedish Warmblood Association of North America) gjorde tillsammans så är känslan övervägande positiv. Det var första gången en så pass omfattande montersatsning gjordes i samband med ett internationellt mästerskap. Den planering som gjordes inför fungerade på de flesta punkter. Vissa justeringar fick göras under vägen, men det är något man får förvänta sig. I en uppföljande intervju med Carol Reid som är operativt ansvarig för SWANA gjord nu i december konstaterar hon följande. Ryttar- VM som sådant har gett ett större eko i USA än vad som var förväntat och det finns en stolthet i att ha arrangerat detta stora evenemang på ett bra sätt. Tittar man på det hela ur SWANAs perspektiv så har de blivit synliggjorda på ett sätt som annars inte hade varit möjligt. Antalet medlemmar är fler än förra året och det har koppling till den här satsningen och den tillhörande medlemskampanj som SWANA har gjort. Det man kan konstatera både i samband med de många besöken i den svenska montern och som SWANA uppfattar rent allmänt, är att Sverige som ett hästland har ett mycket bra rykte. I USA förknippas svenska hästar med seriositet och kvalité. Detta är bra utgångspunkter i den fortsatta marknadsföringen. Carol ser också att det arbete som gjordes i Kentucky kan skörda framgångar över tid, men hjälp av en plan för uppföljande arbete. Här har ett gemensamt nyhetsbrev diskuterats som ett sätt att behålla en gemensam profilering. Den SWB- kalender som producerades för 2011 är en utmärkt trycksak för att profilera svensk avel och sport under hela det kommande året då kalendern med all säkerhet kommer att hängas upp i olika sammanhang där hästmänniskor rör sig. Själva sammansättningen av montern gav intrycket av en svensk profilering med ett starkt hästfokus. Vi fick från flera oberoende håll höra att vår monter var en av de bästa på hela mässområdet. Den gemensamma profileringen av svensk avel och sport, Leksands Knäckebröd, svensk choklad i formen 2

3 av hästar och kaffe (dock inte svenskt men starkt bryggt), informationsfoldrar om både hästar och att besöka Sverige, vackra dekorationer från SvRFs sponsor med det mycket passande namnet Lexington och flera trevliga giveaways med svensk prägel gav en välkomnande och trevlig känsla kring montern. Vi inredde också montern på så sätt att det gick att sätta sig ner i soffor för en pratstund eller bara ta igen sig lite. Många positiva kontakter skedde under evenemanget på alla nivåer. Besökarna kunde vara alltifrån publik som i och med detta mästerskap fick sina första intryck av varmblodig ridsport till ansvariga funktionärer och tävlande ryttare. Övervägande delen av monterbesökare var som förväntat amerikaner men det var också många som var av andra nationaliteter. En särskild sak som var slående var mängden av besökare med någon slags svensk anknytning. Det kunde handla om att personer hade svenska släktingar, svensk make eller maka eller var svenskar som bodde och arbetade i USA. Det verkade som att dom verkligen såg till att komma förbi den svenska montern för att få sig en pratstund. Några saker som var på minussidan var att mässområdet var väldigt stort. Det var nog planerat för fler utställare än vad det slutligen blev och avstånden mellan de två mässområdena kunde varit mindre. Det var också ganska långa avstånd till de olika tävlingsarenorna. Skyltningen förbättrades efterhand så att fler besökare kunde hitta runt och det fanns olika transporthjälp via de många frivilliga funktionärerna t.ex. små golfbilar. Prisnivån på boenden i Lexington med omnejd, entrébiljetter, parkering, mat och arenabiljetter var hög och det kritiserades från olika håll. Till en del hämmade det antalet besökare utan tvekan. Funktionärerna var entusiastiska och hjälpsamma fast det tog några dagar innan det blev intrimmat. T.ex. hade vi en del monterprylar som inte kom till första dagen, men det löste sig på ett bra sätt ändå. Det dyra boendet och långa resavstånd i USA gjorde att det inte blev lika många frivilliga monterarbetare från SWANA som först var sagt. För oss som var på plats blev det långa dagar i montern och det var ganska kallt väder från och till. Kanske något av ett lyxproblem när man ändå fick vara där på plats. 2. Bakgrund Inom ASVH har en uppdatering av strategiska huvudfrågor för verksamheten och dess syfte pågått sedan början av I detta arbete har en omvärldsanalys gjorts bl.a. genom en SWOT. Där kan konstateras att en viktig och numera etablerad trend är den alltmer ökande globaliseringen inom aveln och handeln med hästar. Det blir därför nödvändigt och avgörande att anta ett internationellt perspektiv kring frågeställningar hur vår svenskfödda häst ska produceras och marknadsföras. Som avelsförening är själva syftet att främja och utveckla avel och uppfödning av svenskfödda varmblodshästar. I avelsmålet finns beskrivet som en huvudmålsättning att den svenskfödda varmblodshästen ska vara internationellt konkurrenskraftig. I syftet med ASVHs verksamhet läggs också in det som handlar om marknadsföring och kommunikation. Det är ett av de fem strategiska områden som ASVH formulerat för fortsatt målsättning och styrning av verksamheten. 3

4 Samtliga fem strategiska områden är följande: Medlemmar Utbildning Avel och Sport Marknadsföring och kommunikation Det offentliga uppdraget Ett annat underlag som understryker behovet av detta projekt är förstudien Lönsamma häst som genomförts i Swede Horse regi. Den visade bl.a. att: De flesta hästföretagare vill satsa mer på sitt företagande, men tvekar på grund av låg lönsamhet. Utländska hästar, tränare och specialister har högre status än svenska. Hästföretagare anser att det är svårt att köpa häst i Sverige. Hästföretagare sätter hjälp med marknadsföring högt upp på sin önskelista. Varför satsa på Kentucky och WEG 2010? World Equestrian Games 2010 i Lexington Kentucky var utan konkurrens årets största händelse i världen inom rid- och körsporten. Under 16 dagar riktades fokus mot fantastiska Kentucky Horse Park där åtta stycken olika discipliner avgjordes. Detta var det sjätte VM:et sedan 1990 då det för första gången hölls i Stockholm. Det var första gången som VM arrangerades utanför Europa vilket var extra spännande. Tävlingarna inramades av en mängd olika aktiviteter. Bland annat två stora utställarområden. Cirka 600- till 700-tusen besökare kom totalt under evenemangets alla dagar. Via olika media följde många miljoner ytterligare rapporteringen. Ridsporten är under utveckling i Nordamerika. Intresset för uppfödning och avel likaså. En annan intressant aspekt med denna marknad som är väldigt stor är att den inte har lika etablerade strukturer som finns i Europa. På en uppskattad hästpopulation på 8-9 miljoner hästar föds det endast cirka 3000 stycken varmblodsföl årligen i USA. Det hade jämförelsevis varit svårare att marknadsföra den svenskfödda hästen i Tyskland eller Holland. Att finnas på plats vid detta evenemang gav goda möjligheter att nå många mottagare under en koncentrerad tid. Det blev också en möjlighet till ytterligare spridning via de många besökare som finns på plats från många olika länder. ASVH har sedan många år en verksamhet i Nordamerika via den anslutna föreningen SWANA. Här igenom hanteras registreringar av hästar, unghästbedömningar, information och marknadsföring. Det är SWB- hästen som profileras och det svenska systemet används bl.a. genom att svenska domare åker över till USA för årliga inspektionsresor. I diskussioner med SWANA har framkommit att det finns mycket outnyttjad potential i Nordamerika och att en fördjupad samverkan med ASVH kan 4

5 ge en positiv utveckling för SWANAs verksamhet. För ASVHs del finns det en tydlig så kallat win-win situation i att utveckla denna samverkan. Varför ASVH och SvRF tillsammans? I detta projekt ville ASVH (avel) och Svenska Ridsportförbundet (sport) gå tillsammans för att gemensamt visa på de framgångsrika och högpresterande hästar som kommer från Sverige. ASVH och SvRF har en tydlig gemensam tro på att det är genom en egen stark varmblodsavel som vi når långsiktiga framgångar inom sporten. Denna samsyn och fördjupade samverkan som kraftigt utvecklats under det senaste dryga året ger förhoppningar om framtida succéer. Att välja en gemensam profilering som presenterar den svenska aveln och sporten i samverkan ger en ökad styrka som främjar hästföretagande i Sverige. Det är en positiv signal såväl till omvärlden som internt i Sverige. Den gemensamma satsningen och valet av evenemang ligger också i linje med att ha ett internationellt perspektiv. 3. Syfte och målgrupp Syfte med projektet: Att möjliggöra fler affärsuppgörelser för svenska uppfödare och hingsthållare utomlands. Att marknadsföra den svenskfödda varmblodshästen och öka dess attraktionsvärde på en internationell marknad. Att starkare profilera ASVHs amerikanska förening SWANA som den part i Nordamerika som representerar SWB- hästar. Att med val av aktiviteter i projektet sträva mot en långsiktig utveckling av ovan nämnda syften där närvaron vid WEG är en viktig nyckelaktivitet. Att förstärka ASVHs position som en verksamhet som främjar avel och uppfödning av svenskfödda hästar. Ett långsiktigt syfte med att förstärka konkurrenskraften för svensk avel är att det kommer att gynna en positiv utveckling av svensk ridsport. Målgrupp för projektet: Satsningen gav en profilering för en global publik bestående av avelsintresserade samt ryttare i ett internationellt perspektiv. Dock r den primära målgruppen amerikanska uppfödare och ryttare. 4. Projektets mål Ökad efterfrågan på svenskfödda hästar. Spridning av tydlig information om hur köp av hästar från Sverige går till. Ökad efterfrågan att via fryst semin använda i Sverige stående hingstar. Här blir SWANA en samarbetspartner för den amerikanska marknaden. Ökat antal medlemmar och registreringar i SWANA. 5

6 Ökat antal medlemmar i ASVH genom att den här typen av aktiviteter uppfattas som tydliga nyttor. 5. Genomförandeplan och tidsplan Aktiviteter i projektet: Monter i Equine Village under hela evenemanget med olika monteraktiviteter bl.a. framtagande av så kallade giveaways t.ex. enklare ryggsäckar, solhattar och handdukar. Vidare inreddes montern med en platt-tv skärm för olika typer av profilering. Här visades annonser på SWB- hästar till salu som lagts upp på SWANAs hemsida samt andra presentationer av hästverksamhet i Sverige t.ex. från Flyinge. På TV- skärmen kunde vi också visa livesändning från de pågående tävlingarna genom en intern TV- kanal. Det var mycket uppskattat och drog till sig många besökare till montern. Blogg med hjälp av SWANA under tiden inför och under evenemanget. Här lades både text och bild ut. Information och kommunikation av olika slag och i olika kanaler i form av pressreleaser, egen publicering i nyhetsbrev och på hemsidor, redaktionell text i tidningen Ridsport samt Häst och Ryttare, information i samband med monternärvaro i Falsterbo, omnämnande i olika offentliga sammanhang t.ex. föredrag och intervjuer etc. Framtagande av en kalender för 2011 som profilerar svensk avel och hästsport. Detta är en trycksak med lång livslängd. Denna uppskattades mycket av besökare som fick den som en giveaway. Tryck, bilder och papperskvalité var mycket bra. En viss mängd av kalendern har också behållits hemma i Sverige för att kunna distribueras till olika målgrupper, t.ex. sponsorer, domare och ASVH- medlemmar. Framtagande av en ny lista/katalog med hingstar stående i Sverige som via fryssemin blir tillgängliga för den amerikanska marknaden säsongen Ett uttalat intresse finns från Hingsthållarföreningen och vidtalade enskilda intressenter. Här visade det sig att trots ett intresse från ett flertal hingsthållare så var det ingen till slut som gick hela vägen och nappade på erbjudandet. Osäkerheten kring vad det rent ekonomiskt kan ge jämfört med kostnader att frysa in semin om detta inte redan finns var huvudskälen till att de som var intresserade avstod. Detta är dock något som kan återkomma som en aktivitet ett kommande år. Presentation av svenska uppfödningar till salu via salusajtfunktion. Presentation av de auktioner som för närvarande arrangeras i Sverige. Skapande av ett nyhetsbrev på engelska som löpande kan produceras i samverkan mellan ASVH, SvRF och SWANA. Till detta ska man på ett enkelt sätt kunna bli prenumerant bl.a. via besök i montern. Nyhetsbrevet är ett exempel på något som kan leva kvar efter evenemanget för att bibehålla uppmärksamheten och intresset för svensk avel och sport. Det här är en aktivitet att komma igång med under 2011 för att anknyta till det som gjordes i Kentucky och för att förstärka kopplingen mellan ASVH och SWANA. 6

7 Tidsplanering för projektets aktiviteter: Startdatum Slutdatum 1. Monter i Kentucky 25 september 10 oktober 6. Spridning av projektets resultat Resultatet av projektet har presenterats i ASVHs eget elektroniska nyhetsbrev. Det har också varit en artikel i Tidningen Ridsport som rapporterat om denna satsning. Presentation har också gjorts på ASVHs hemsida och föredragningar har gjorts bl.a. på styrelsemöten och vid kurstillfällen. Här kommer fortsatt arbete att ske då det finns mycket att berätta från denna satsning och det finns många aktiviteter som kan fortsätta t.ex. ett gemensamt nyhetsbrev, saluannonser på respektive sajter och kampanjer för att värva medlemmar. 7. Projektets arbetssätt I planeringsarbetet inför projektet så kommunicerades denna satsning på olika sätt. Redan i Bruksprovskatalogen som fanns klar i slutet av februari så fanns det en informationssida om den gemensamma satsningen. ASVH informerade ett flertal gånger via det egna elektroniska nyhetsbrevet, hemsidan och på de egna sidorna i Tidningen Ridsport. Vidare gjordes riktade mailutskick t.ex. till hingsthållare och information fanns i ASVHs monter i Falsterbo. De gavs olika möjligheter att delta som uppfödare eller hästföretagare bl.a. via att annonsera i SWB- kalendern, den engelska broschyren eller saluföra hästar på SWANAs hemsida. På ett tidigt stadium bestämdes att projektet skulle ha en dedikerad koordinator vilket var den roll som Hillevi Brasch hade. Hon var lämplig för detta då hon jobbat inom ASVH och dessutom bott många år i USA och därigenom fått en god relation med SWANA. Inom ASVH och SvRF fanns det också dedikerade personer som hjälpte till med planeringsarbetet. I huvudsak handlade det om Niklas Lindgren och Emmelie Johansson. Produktion av den engelska broschyren skedde via ett företag som SvRF förmedlade kontakten till. Detta fungerade överlag bra, men man ska ta med sig erfarenheten att det kan ta längre tid att arbeta med företag som inte är införstådda med avel och ridsport. För oss var det viktigt att få fram en tonalitet och använda ett språk som inte är så lätt att förstå om man inte har en hästbakgrund. För produktionen av SWB- kalendern användes de personer som ASVH arbetat med ett flertal år kring kataloger och fotografering. Det var till en stor hjälp och gjorde att arbetet gick smidigt då dessa personer också kunde komma med bra synpunkter på vägen. Det är många detaljer som ska ordnas inför den här typen av satsning och där var en utsedd koordinator en nyckel till att det fungerade så pass bra. Det behöver tas många kontakter för att säkerställa att allting med montern är ok, hyrbil och boende, biljetter och ackrediteringar, beställande av giveaways som producerades i USA, transport av saker producerade i Sverige med fraktföretag, mycket ifyllande av diverse blanketter som det ofta kan vara i USA och många telefon och e-postkontakter med organisationen i Kentucky för att nämna en del saker. Det finns mer. 7

8 8. Slutsats och rekommendationer Slutsatsen är att det så här långt känns som en positiv och lyckad satsning. Det är inte förväntat att ett omedelbart resultat ska visa sig utan att detta ger en effekt både för ASVH och för SWANA över lite längre tid. Detta evenemang var speciellt på olika sätt som berörts i texten ovan. En rekommendation är att göra en grundlig analys av förutsättningar för en lyckad profilering innan en satsning bestäms. Andra rekommendationer som kommit fram genom projektet är följande: Utse en projektkoordinator som kan dedikera tid att arbeta med de operativa delarna i projektet. Att placera arbetsuppgifter bland befintlig personal i en organisation ovanpå det ordinarie arbetet fungerar inte för den här nivån av satsning. Gör en tydlig projektplan enligt en vedertagen modell där själva förstudien ska ägnas mycket tid. Bedöm olika risker med aktiviteter, kostnader, bemanning, tidplan på ett seriöst sätt. Förankra tydligt med personer som ska ingå som projektarbetare att tid och motivation finns. Gör en tids- och aktivitetsplan med projektets mål tydligt beskrivna som alla projektdeltagare är införstådda med. Diskutera alternativa lösningar särskilt om det handlar om en internationell satsning där risken att oförutsedda frågeställningar dyker upp är större. Se till att det finns en förankring för projektet i organisationens ledning. Det är av betydelse oavsett om projektet blir lyckat eller inte. Gör en tydlig mediaplan som finns som en del av projektplanen. Om möjligt förbered saker kring publicering av text, annonsering, aktiviteter och liknande. Mitt under brinnande evenemang blir tiden ofta knapp att kunna vara flexibel och man kan då gå miste om goda tillfällen. Jobba med mycket kommunikation även innan själva evenemanget om det är en sådan typ av satsning. Det förlänger tiden för profilering. Återkoppla till eventuella sponsorer kring nyttan de får ut av ett deltagande. Det är viktigt för fortsatta relationer och hur de berättar om sitt engagemang till andra intressenter. 9. Kontaktperson Niklas Lindgren, ASVH Tfn: E-post: Emmelie Johansson, SvRF Tfn: E-post: Hillevi Brasch, ASVH Tfn: E-post: 10. Bilagor Elektroniska nyhetsbrev nr 10,11 och 15 som ASVH producerat med information om projektsatsningen. Samling av bilder som visar montern i Kentucky. 8

9 9

10 10

11 En samling bilder tagna av Emmelie Johansson på SvRF, som visar montern i Kentucky. 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

Slutrapport. Lönsamma häst En förstudie för E. Swede Horse AB

Slutrapport. Lönsamma häst En förstudie för E. Swede Horse AB Slutrapport Lönsamma häst En förstudie för E. Swede Horse AB finansierat av Jordbruksverkets projekt för främjande av Livskraftigt Hästföretagande 2009 Marie Lundmark, projektledare/ellberga AB 1. Sammanfattning

Läs mer

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar.

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar. Slutprojekt Social Media Koordinator 2014 Företag: Barntotal.se Input Affärsmål och visioner Dubbla trafiken inom ett år. Att sidan ska betala sig självt i form av annonser. Utöka det redaktionella innehållet.

Läs mer

Unghästchampionat, en led i utbildningen eller det enda målet?

Unghästchampionat, en led i utbildningen eller det enda målet? Petra Aittola Unghästchampionat, en led i utbildningen eller det enda målet? Inledning I Sverige finns det årligen två olika stora championat för de unga hästarna. Den ena har blivit kallad som utomhuschampionat

Läs mer

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan Jag Hästföretagare Har du en plan? Vill du få struktur på din vardag, ditt arbete och ditt företagande, har du svårt att skilja

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Sponsringsmöjligheter

Sponsringsmöjligheter Svenska Mässan, Göteborg 2 & 3 april 2014 Sponsringsmöjligheter Tack vare att mässor är så starka arenor för marknadsföring har sponsring blivit ett utmärkt sätt att skilja sig från de andra och befästa

Läs mer

Sponsringskoncept E. O N I B U W O R L D C U P B I A T H L O N Ö S T E R S U N D 2 0 1 2

Sponsringskoncept E. O N I B U W O R L D C U P B I A T H L O N Ö S T E R S U N D 2 0 1 2 Sponsringskoncept E. O N I B U W O R L D C U P B I A T H L O N Ö S T E R S U N D 2 0 1 2 Vision 2014 Världsledande i skidskytte! - vara bland de tre bästa landslagen och de tre bästa världscuparrangörerna

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Policy. Sponsring en del av Ovanåkers kommuns marknadsföring. Uppvaktning vid framgångsrika prestationer

Policy. Sponsring en del av Ovanåkers kommuns marknadsföring. Uppvaktning vid framgångsrika prestationer 1 (4) Policy Sponsring en del av s marknadsföring Uppvaktning vid framgångsrika prestationer Antagen av kommunfullmäktige den 29 november 2010 att gälla fr.om. 1 januari 2011 Ansvarig för att dokumentet

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten VÄRDEGRUND Uppsala Ponnyklubbs värdegrund utgår i huvudsak från Svenska Ridsportförbundets värdegrund och idéprogram, vilket vi känner är en stabil grund för föreningen att stå på. Uppsala Ponnyklubb är

Läs mer

Stöd till projekt för främjande av Livskraftigt hästföretagande 2010

Stöd till projekt för främjande av Livskraftigt hästföretagande 2010 1(7) 2011-02-15 Landsbygdsutvecklingsenheten Magnus Nordgren Tfn: 036-15 58 67 Mobilnr: 0705-42 22 58 E-post: magnus.nordgren@jordbruksverket.se Stöd till projekt för främjande av Livskraftigt hästföretagande

Läs mer

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Stockholm 2014 Kistamässan, Stockholm 15-16 oktober 2014 Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Tack vare hundratals utställare och en mässa som växer varje år, har sponsring blivit ett utmärkt sätt

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

AVTAL OM GEMENSAM VERKSAMHET I ENKELT BOLAG AVSEENDE PROJEKT TROJKA,

AVTAL OM GEMENSAM VERKSAMHET I ENKELT BOLAG AVSEENDE PROJEKT TROJKA, Svenska Ridsportförbundets Dressyrkommitté Ny version 2011-12-19, ersätter tidigare AVTAL OM GEMENSAM VERKSAMHET I ENKELT BOLAG AVSEENDE PROJEKT TROJKA, en satsning mellan uppfödare, ryttare och Svenska

Läs mer

SIF-avel Allmöte i Östanskär Sundsvall lördagen den 6 april 2013

SIF-avel Allmöte i Östanskär Sundsvall lördagen den 6 april 2013 SIF-avel Allmöte i Östanskär Sundsvall lördagen den 6 april 2013 SIF-avel Allmöte i Östanskär Sundsvall lördagen den 6 april 2013 Tre punkter på agendan: 1. Vad fokuserar SIF-avel på just nu? 2. Varför

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Evenemangsbeskrivning 2009

Evenemangsbeskrivning 2009 Evenemangsbeskrivning 2009 Arrangör MPC AB MPC är ett evenemangsbolag med bas i Stockholm men som verkar över hela landet och även internationellt. MPC skräddarsyr företagsaktiviteter för företag och deras

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Partille Ridklubb Kommunikationspolicy

Partille Ridklubb Kommunikationspolicy 1 INLEDNING OCH SYFTE Syftet med denna policy är att beskriva de olika kommunikationskanaler och hur de skall användas för att informera föreningens medlemmar om verksamheten och för att effektivt hantera

Läs mer

Tidsplan. 14:00 17:00 Info ifrån kommittén Grupparbeten Redovisning grupparbeten Allmän diskussion. 17:30 och framåt Mingel Mat Fri lek

Tidsplan. 14:00 17:00 Info ifrån kommittén Grupparbeten Redovisning grupparbeten Allmän diskussion. 17:30 och framåt Mingel Mat Fri lek Tidsplan 14:00 17:00 Info ifrån kommittén Grupparbeten Redovisning grupparbeten Allmän diskussion 17:30 och framåt Mingel Mat Fri lek Vilka är vi i kommittén? Kontaktperson Klubb Roll Agneta Kindholm Hålta

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

Foto från Enköpingsmässan 2014, kommunens gemensamma monter. Råd och checklistor. Medverka vid mässor. Enköpings kommun

Foto från Enköpingsmässan 2014, kommunens gemensamma monter. Råd och checklistor. Medverka vid mässor. Enköpings kommun Råd och checklistor Foto från Enköpingsmässan 2014, kommunens gemensamma monter Medverka vid mässor Enköpings kommun Planera en mässa Enköpings kommun kan ha nytta av att medverka vid mässor. Men för att

Läs mer

Fakta och praktisk info Plats: Tid: Pris 1: Pris 2: I priset ingår: InneBAndyKonvenT 2010 16 1 7 april Boende Anmälan och betalning

Fakta och praktisk info Plats: Tid: Pris 1: Pris 2: I priset ingår: InneBAndyKonvenT 2010 16 1 7 april Boende Anmälan och betalning innebandykonvent 2010 16 17 april Bäst även utanför plan bli en attraktiv samarbetspartner Svenska Innebandyförbundet har glädjen att traditionsenligt bjuda in till vårt konvent i samband med SM-finalerna

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Att anordna kurser i att ha häst

Att anordna kurser i att ha häst Denna manual är en av fyra som arbetats fram under projektet Regionala forum för hästsektorn. Manualen ska underlätta arbetet med att stärka sektorn regionalt. Regionala forum för hästsektorn - Regionala

Läs mer

Arrangemang Vad kan det vara? Öppet hus Uppvisningar Triangelloppet Blodomloppet Tjejrundan Korpen National Cup Halvvättern Eskilstunaloppet Haningedagen Jägarmilen Växjö Convent Konstgräscup Sweden Floorball

Läs mer

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering 1(5) Möte med människor Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering KSAU den 12 december 2013, 254 Syfte och mål Allt kommunikationsarbete inom Mullsjö kommun ska präglas av eftertanke,

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Slutrapport LNM 2008-10 Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Författare Sida 1(8) 2009-10-21 Bilder från Hallsta Triathlon 2008 Författare Sida

Läs mer

RAS Uppföljning 2 2014

RAS Uppföljning 2 2014 2015-02-12 1 RAS Uppföljning 2 2014 Nuläge Registreringar 1990-2009 Trenden mellan 1990 och 2009 har varit ständigt nedåtgående. År 2009 registrerades 36 buhundar, varav 2 var importerade till Sverige.

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

2012 VILL DU VARA MED?

2012 VILL DU VARA MED? 2012 VILL DU VARA MED? Vad är Väsby Melodifestival? Väsby Melodifestival är Sveriges första melodifestival för personer med funktionsnedsättning inom LSS. Festivalen arrangeras av Upplands Väsby kommun,

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

BMW Sport Club. Jönköping 2015-01-24

BMW Sport Club. Jönköping 2015-01-24 Jönköping 2015-01-24 Agenda 10:00-10:15 Välkomna. -fika, agenda, mål & syfte Olof 10:15-10:30 Säsongen 2015, kalender och planering Patrik 10:30-11:00 Vad är BMW Cup och för vem Lars Åke 11:00-11:30 Genomgång

Läs mer

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Certifiering för framgång Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Inledning När ert företag har visat att ledningssystem uppfyller internationella standarder vinner ett företag mycket på att

Läs mer

Krogar mot Knark (genom Karlstad kommun och Göteborgs Stad) Magnus Wallgren, Karlstads kommun Lennart Johansson, verksamhetschef Krogar mot Knark

Krogar mot Knark (genom Karlstad kommun och Göteborgs Stad) Magnus Wallgren, Karlstads kommun Lennart Johansson, verksamhetschef Krogar mot Knark Uppdragsgivare: Kontaktperson: Krogar mot Knark (genom Karlstad kommun och Göteborgs Stad) Magnus Wallgren, Karlstads kommun Lennart Johansson, verksamhetschef Krogar mot Knark Krogar mot Knark är ett

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

HÄSTFÖRETAG vad krävs?

HÄSTFÖRETAG vad krävs? HÄSTFÖRETAG vad krävs? HÄSTFÖRETAGARFORUM 27 FEBRUARI 2014 NÄRINGSVERKSAMHET kan det vara när Det inte är uppfödningsverksamhet Ointresserad av hästar- hatar hästar Rider inte själv Ensamstående utan släkt

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

2. Innehållsförteckning

2. Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Marknadsföring betyder oerhört mycket för MQ. De sattsar allt på utomhusreklam som ger ett stort intryck istället för att sprida ut reklamen. De börjar förbereda sina kampanjer långt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

PRAKTISKA TIPS FÖR FÖRETAGARE

PRAKTISKA TIPS FÖR FÖRETAGARE PRAKTISKA TIPS FÖR FÖRETAGARE 2015 www.horsesmadeinsweden.se Horses made in Sweden är en gemensam kraftsamling för att sätta den svenskfödda hästen i centrum. Vi är många som är glada och stolta över våra

Läs mer

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass WORLDSKILLS SWEDEN för yrkesskicklighet i världsklass RÖSTER OM YRKES-SM DÄRFÖR BEHÖVS WORLDSKILLS SWEDEN Det finns ett stort rekryteringsbehov inom ett flertal yrken, men alltför ofta saknas det intresserade

Läs mer

HÄSTNÄRINGEN IDAG. hästar gör Sverige till det näst hästtätaste. avlönade heltidsarbeten skapas av hästnäringen.

HÄSTNÄRINGEN IDAG. hästar gör Sverige till det näst hästtätaste. avlönade heltidsarbeten skapas av hästnäringen. HÄSTNÄRINGEN IDAG 360000 hästar gör Sverige till det näst hästtätaste landet i Europa. 30000 avlönade heltidsarbeten skapas av hästnäringen. 46 miljarder kronor är hästnäringens bidrag till den samhällsekonomiska

Läs mer

Expo Xtra. Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan. www.signochprintscandinavia.se

Expo Xtra. Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan. www.signochprintscandinavia.se Expo Xtra Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan Kistamässan - Möjligheternas Arena På Kistamässan anstränger vi oss för att skapa bästa möjliga förutsättningar för det personliga mötet;

Läs mer

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA! Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja tävla. Tävla kan man göra på olika nivåer och

Läs mer

Effektivare marknadsföring och kommunikation

Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation med fokus på resultat! Idag upplever vi alla oavsett om vi arbetar inom näringslivet eller i offentlig sektor ständigt

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

Svensk Internetbanks-Dashboard

Svensk Internetbanks-Dashboard Mapa www.mapa-uk.com contact@mapa-uk.com 1 Svensk Internetbanks-Dashboard Innehåll 1.Introduktion 2.Identifiera er konkurrensmässiga position 3.Håll er uppdaterade kring vad som händer på marknaden 4.Skapa

Läs mer

Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet

Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet 2011-11-25 Innovationstävling för studenter Sverige Det nya matlandet 1. Sammanfattning Skapat en helt ny innovationstävling inom svensk livsmedelsproduktion.

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation DynaMO-modellen TM Dynamisk varumärkeskommunikation Bygg varumärket vid varje kontakt DynaMO-modellen är en av de mest kostnadseffektiva metoderna för att uppnå en tydlig kommunikation och ett starkt varumärke.

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR DINGLE HORSE ARENA-FÖRSTUDIE

SLUTRAPPORT FÖR DINGLE HORSE ARENA-FÖRSTUDIE Bilaga 4 SLUTRAPPORT FÖR DINGLE HORSE ARENA-FÖRSTUDIE Mars 2009 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING 2 BAKGRUND 3 SYFTE OCH MÅLGRUPP 4 PROJEKTETS MÅL 5 ARBETSTILLFÄLLEN OCH NYA FÖRETAG

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(7) Informations- och v:\klk\stab\anna_sofia\policydokument\informations-

Läs mer

30 maj 2013. Förstudie Granskning av kommunens hemsida

30 maj 2013. Förstudie Granskning av kommunens hemsida 30 maj 2013 Förstudie Granskning av kommunens hemsida Syfte & revisionsfråga Förstudien syftar till att ta reda på hur ansvarig förvaltning och avdelning hanterar informationen på hemsidan. Med hemsidan

Läs mer

Projektplan. bankgiro nr: 379-6448

Projektplan. bankgiro nr: 379-6448 Projektplan 1. Allmänna uppgifter a) Projektets namn (enligt ansökan): Motocross i nya banor b) Juridisk status på projektägare: (t.ex. kommun, myndighet, ekonomisk eller ideell förening, enskild firma

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet -2015 Bilaga 2, Projekt Innehåll 1 Projekt Levels... 2 1.1 Fas 1... 2 1.1.1... 2 1.1.2... 2 1.1.3 Målsättning del 1... 2 1.1.4... 3 1.1.5 Avgränsning... 3

Läs mer

Internationell Körfestival i Göteborg

Internationell Körfestival i Göteborg Internationell Körfestival i Göteborg Marknadsföra Göteborg som kultur- och turiststad En folkrörelse många sångare och lyssnare i hela världen Ett spännande evenemang för alla göteborgare Varför Göteborg

Läs mer

Unik Mat- & Dryckmässa

Unik Mat- & Dryckmässa Unik Mat- & Dryckmässa I september 2015 kommer Svenska Smaker till Gasklockorna i Gävle för första gången någonsin. Du vill inte missa detta! Svenska Smaker är en mässa som sätter den lokala producenten

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09)

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) DOKUMENTATIONER IDÈSKISS ÄMNESOMRÅDE: Webbdesign och marknadsföring HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) Min idéskiss: Jag ska skapa en hemsida vars syfte är att tjäna pengar.

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Destination Läckö-Kinnekulle AB Destination Läckö-Kinnekulle AB har mångårig kunskap, erfarenhet och bred kompetens

Läs mer

Vilka är era produkter/tjänster? Vilka värden finns i er/din verksamhet/utbud? Hur kommunicerar ni ert varumärke?

Vilka är era produkter/tjänster? Vilka värden finns i er/din verksamhet/utbud? Hur kommunicerar ni ert varumärke? kulturstrategi 1 arbetsmaterial eget arbete för företag Att samarbeta med kulturlivet kräver förarbete. Detta förarbete startar alltid med ett internt arbete för att tydliggöra det egna företagets syften

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Event in Skåne AB Verksamhetsplan 2015 Kontakt +46 (0) 40 675 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Verksamhetsplan 1 Sweden Vision

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Annonsera i Sveriges största renodlade mässtidning, mässajt och mässnyhetsbrev. Mediaplan 2015. Nå utställare, mässbesökare och eventarrangörer

Annonsera i Sveriges största renodlade mässtidning, mässajt och mässnyhetsbrev. Mediaplan 2015. Nå utställare, mässbesökare och eventarrangörer Aktuellt om mässor, möten och evenemang på Svenska Mässan i Göteborg Mediaplan 2015 Annonsera i Sveriges största renodlade mässtidning, mässajt och mässnyhetsbrev Nå utställare, mässbesökare och eventarrangörer

Läs mer

Ideellt HJÄRTA. Kommersiellt HJÄRNA

Ideellt HJÄRTA. Kommersiellt HJÄRNA Ideellt HJÄRTA Kommersiellt HJÄRNA 2 Från 20 000 SEK Från 60 000 SEK Från 175 000 SEK Från 400 000 SEK Partnerstruktur Huvudpartners Det som ingår på en nedre partnernivå ingår också på alla övre nivåer.

Läs mer

Drömdeg För dig som är coach

Drömdeg För dig som är coach Drömdeg För dig som är coach innehåll Vad är Drömdeg? 3 Vad är min uppgift som Drömdegscoach? 3 Hur ansöker man om Drömdeg? 4 Att göra en projektplan 4 Att göra en tidsplan 5 Att göra en budget 6 Att redovisa

Läs mer

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Certifiering för framgång Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering April 2012 Inledning Grattis till ert företags certifiering! Nu när ert företag har visat att ert ledningssystem uppfyller internationella

Läs mer

THS Näringslivsgrupp 2010-2011

THS Näringslivsgrupp 2010-2011 THS Näringslivsgrupp 2010-2011 En plattform mellan företag och studenter THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivssamverkan. Vi arbetar ständigt för

Läs mer

Utställarpaket Microsoft TechDays

Utställarpaket Microsoft TechDays Utställarpaket Microsoft TechDays Örebro 23-24 mars 2010 TechDays 2009 blev en stor succé. Med nästan 1300 deltagare - två dagar fyllda av 97 sessioner, över 100 experter, mötesplatser, utställningar och

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE Det är viktigt att se resultatet av sitt arbete för att kunna styra sitt kommunikationsarbete. För du kör väl inte bil utan en hastighetsmätare? Och du driver förmodligen inte en verksamhet utan en budget?

Läs mer

RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR

RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR på barns vis I stallet formas framtidens starka ledare som tidigt får lära sig ledarskap och att ta ansvar. Men stallet kan också ha en baksida, där hierarki kan leda till mobbing,

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

THS Näringsliv 2011-2012

THS Näringsliv 2011-2012 Produktportfölj THS Näringsliv 2011-2012 Plattformen mellan företag och KTHs studenter www.thsnaringsliv.se THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivssamverkan.

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Nätverk för Förnybar Värme Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Augusti 2012 Nätverk för Förnybar Värme Inledning Den här handboken syftar till att vara till hjälp

Läs mer

Delrapport Internationell marknadsföring

Delrapport Internationell marknadsföring Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wåger 2013-04-10 Delrapport Internationell marknadsföring Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Problemformulering 1.2 Projektets

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun

Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun Magnus Mosén, Skånska Webbdagen den 10 september Från trevande start till given kanal att räkna med Facebook.com/Vellingekommun lanserades i januari

Läs mer