Internationell profilering av svensk avel och sport En projektsatsning 2010 i samverkan mellan ASVH och Svenska Ridsportförbundet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationell profilering av svensk avel och sport En projektsatsning 2010 i samverkan mellan ASVH och Svenska Ridsportförbundet"

Transkript

1 Internationell profilering av svensk avel och sport En projektsatsning 2010 i samverkan mellan ASVH och Svenska Ridsportförbundet med stöd av Jordbruksverkets satsning på Livskraftigt Hästföretagande 1

2 Innehåll 1. Sammanfattning Bakgrund Syfte och målgrupp Projektets mål Genomförandeplan och tidsplan Spridning av projektets resultat Projektets arbetssätt Slutsats och rekommendationer Kontaktperson Bilagor Sammanfattning Med några månaders perspektiv på ryttar- VM i Kentucky och den montersatsning som ASVH (Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen), SvRF (Svenska Ridsportförbundet) och SWANA Swedish Warmblood Association of North America) gjorde tillsammans så är känslan övervägande positiv. Det var första gången en så pass omfattande montersatsning gjordes i samband med ett internationellt mästerskap. Den planering som gjordes inför fungerade på de flesta punkter. Vissa justeringar fick göras under vägen, men det är något man får förvänta sig. I en uppföljande intervju med Carol Reid som är operativt ansvarig för SWANA gjord nu i december konstaterar hon följande. Ryttar- VM som sådant har gett ett större eko i USA än vad som var förväntat och det finns en stolthet i att ha arrangerat detta stora evenemang på ett bra sätt. Tittar man på det hela ur SWANAs perspektiv så har de blivit synliggjorda på ett sätt som annars inte hade varit möjligt. Antalet medlemmar är fler än förra året och det har koppling till den här satsningen och den tillhörande medlemskampanj som SWANA har gjort. Det man kan konstatera både i samband med de många besöken i den svenska montern och som SWANA uppfattar rent allmänt, är att Sverige som ett hästland har ett mycket bra rykte. I USA förknippas svenska hästar med seriositet och kvalité. Detta är bra utgångspunkter i den fortsatta marknadsföringen. Carol ser också att det arbete som gjordes i Kentucky kan skörda framgångar över tid, men hjälp av en plan för uppföljande arbete. Här har ett gemensamt nyhetsbrev diskuterats som ett sätt att behålla en gemensam profilering. Den SWB- kalender som producerades för 2011 är en utmärkt trycksak för att profilera svensk avel och sport under hela det kommande året då kalendern med all säkerhet kommer att hängas upp i olika sammanhang där hästmänniskor rör sig. Själva sammansättningen av montern gav intrycket av en svensk profilering med ett starkt hästfokus. Vi fick från flera oberoende håll höra att vår monter var en av de bästa på hela mässområdet. Den gemensamma profileringen av svensk avel och sport, Leksands Knäckebröd, svensk choklad i formen 2

3 av hästar och kaffe (dock inte svenskt men starkt bryggt), informationsfoldrar om både hästar och att besöka Sverige, vackra dekorationer från SvRFs sponsor med det mycket passande namnet Lexington och flera trevliga giveaways med svensk prägel gav en välkomnande och trevlig känsla kring montern. Vi inredde också montern på så sätt att det gick att sätta sig ner i soffor för en pratstund eller bara ta igen sig lite. Många positiva kontakter skedde under evenemanget på alla nivåer. Besökarna kunde vara alltifrån publik som i och med detta mästerskap fick sina första intryck av varmblodig ridsport till ansvariga funktionärer och tävlande ryttare. Övervägande delen av monterbesökare var som förväntat amerikaner men det var också många som var av andra nationaliteter. En särskild sak som var slående var mängden av besökare med någon slags svensk anknytning. Det kunde handla om att personer hade svenska släktingar, svensk make eller maka eller var svenskar som bodde och arbetade i USA. Det verkade som att dom verkligen såg till att komma förbi den svenska montern för att få sig en pratstund. Några saker som var på minussidan var att mässområdet var väldigt stort. Det var nog planerat för fler utställare än vad det slutligen blev och avstånden mellan de två mässområdena kunde varit mindre. Det var också ganska långa avstånd till de olika tävlingsarenorna. Skyltningen förbättrades efterhand så att fler besökare kunde hitta runt och det fanns olika transporthjälp via de många frivilliga funktionärerna t.ex. små golfbilar. Prisnivån på boenden i Lexington med omnejd, entrébiljetter, parkering, mat och arenabiljetter var hög och det kritiserades från olika håll. Till en del hämmade det antalet besökare utan tvekan. Funktionärerna var entusiastiska och hjälpsamma fast det tog några dagar innan det blev intrimmat. T.ex. hade vi en del monterprylar som inte kom till första dagen, men det löste sig på ett bra sätt ändå. Det dyra boendet och långa resavstånd i USA gjorde att det inte blev lika många frivilliga monterarbetare från SWANA som först var sagt. För oss som var på plats blev det långa dagar i montern och det var ganska kallt väder från och till. Kanske något av ett lyxproblem när man ändå fick vara där på plats. 2. Bakgrund Inom ASVH har en uppdatering av strategiska huvudfrågor för verksamheten och dess syfte pågått sedan början av I detta arbete har en omvärldsanalys gjorts bl.a. genom en SWOT. Där kan konstateras att en viktig och numera etablerad trend är den alltmer ökande globaliseringen inom aveln och handeln med hästar. Det blir därför nödvändigt och avgörande att anta ett internationellt perspektiv kring frågeställningar hur vår svenskfödda häst ska produceras och marknadsföras. Som avelsförening är själva syftet att främja och utveckla avel och uppfödning av svenskfödda varmblodshästar. I avelsmålet finns beskrivet som en huvudmålsättning att den svenskfödda varmblodshästen ska vara internationellt konkurrenskraftig. I syftet med ASVHs verksamhet läggs också in det som handlar om marknadsföring och kommunikation. Det är ett av de fem strategiska områden som ASVH formulerat för fortsatt målsättning och styrning av verksamheten. 3

4 Samtliga fem strategiska områden är följande: Medlemmar Utbildning Avel och Sport Marknadsföring och kommunikation Det offentliga uppdraget Ett annat underlag som understryker behovet av detta projekt är förstudien Lönsamma häst som genomförts i Swede Horse regi. Den visade bl.a. att: De flesta hästföretagare vill satsa mer på sitt företagande, men tvekar på grund av låg lönsamhet. Utländska hästar, tränare och specialister har högre status än svenska. Hästföretagare anser att det är svårt att köpa häst i Sverige. Hästföretagare sätter hjälp med marknadsföring högt upp på sin önskelista. Varför satsa på Kentucky och WEG 2010? World Equestrian Games 2010 i Lexington Kentucky var utan konkurrens årets största händelse i världen inom rid- och körsporten. Under 16 dagar riktades fokus mot fantastiska Kentucky Horse Park där åtta stycken olika discipliner avgjordes. Detta var det sjätte VM:et sedan 1990 då det för första gången hölls i Stockholm. Det var första gången som VM arrangerades utanför Europa vilket var extra spännande. Tävlingarna inramades av en mängd olika aktiviteter. Bland annat två stora utställarområden. Cirka 600- till 700-tusen besökare kom totalt under evenemangets alla dagar. Via olika media följde många miljoner ytterligare rapporteringen. Ridsporten är under utveckling i Nordamerika. Intresset för uppfödning och avel likaså. En annan intressant aspekt med denna marknad som är väldigt stor är att den inte har lika etablerade strukturer som finns i Europa. På en uppskattad hästpopulation på 8-9 miljoner hästar föds det endast cirka 3000 stycken varmblodsföl årligen i USA. Det hade jämförelsevis varit svårare att marknadsföra den svenskfödda hästen i Tyskland eller Holland. Att finnas på plats vid detta evenemang gav goda möjligheter att nå många mottagare under en koncentrerad tid. Det blev också en möjlighet till ytterligare spridning via de många besökare som finns på plats från många olika länder. ASVH har sedan många år en verksamhet i Nordamerika via den anslutna föreningen SWANA. Här igenom hanteras registreringar av hästar, unghästbedömningar, information och marknadsföring. Det är SWB- hästen som profileras och det svenska systemet används bl.a. genom att svenska domare åker över till USA för årliga inspektionsresor. I diskussioner med SWANA har framkommit att det finns mycket outnyttjad potential i Nordamerika och att en fördjupad samverkan med ASVH kan 4

5 ge en positiv utveckling för SWANAs verksamhet. För ASVHs del finns det en tydlig så kallat win-win situation i att utveckla denna samverkan. Varför ASVH och SvRF tillsammans? I detta projekt ville ASVH (avel) och Svenska Ridsportförbundet (sport) gå tillsammans för att gemensamt visa på de framgångsrika och högpresterande hästar som kommer från Sverige. ASVH och SvRF har en tydlig gemensam tro på att det är genom en egen stark varmblodsavel som vi når långsiktiga framgångar inom sporten. Denna samsyn och fördjupade samverkan som kraftigt utvecklats under det senaste dryga året ger förhoppningar om framtida succéer. Att välja en gemensam profilering som presenterar den svenska aveln och sporten i samverkan ger en ökad styrka som främjar hästföretagande i Sverige. Det är en positiv signal såväl till omvärlden som internt i Sverige. Den gemensamma satsningen och valet av evenemang ligger också i linje med att ha ett internationellt perspektiv. 3. Syfte och målgrupp Syfte med projektet: Att möjliggöra fler affärsuppgörelser för svenska uppfödare och hingsthållare utomlands. Att marknadsföra den svenskfödda varmblodshästen och öka dess attraktionsvärde på en internationell marknad. Att starkare profilera ASVHs amerikanska förening SWANA som den part i Nordamerika som representerar SWB- hästar. Att med val av aktiviteter i projektet sträva mot en långsiktig utveckling av ovan nämnda syften där närvaron vid WEG är en viktig nyckelaktivitet. Att förstärka ASVHs position som en verksamhet som främjar avel och uppfödning av svenskfödda hästar. Ett långsiktigt syfte med att förstärka konkurrenskraften för svensk avel är att det kommer att gynna en positiv utveckling av svensk ridsport. Målgrupp för projektet: Satsningen gav en profilering för en global publik bestående av avelsintresserade samt ryttare i ett internationellt perspektiv. Dock r den primära målgruppen amerikanska uppfödare och ryttare. 4. Projektets mål Ökad efterfrågan på svenskfödda hästar. Spridning av tydlig information om hur köp av hästar från Sverige går till. Ökad efterfrågan att via fryst semin använda i Sverige stående hingstar. Här blir SWANA en samarbetspartner för den amerikanska marknaden. Ökat antal medlemmar och registreringar i SWANA. 5

6 Ökat antal medlemmar i ASVH genom att den här typen av aktiviteter uppfattas som tydliga nyttor. 5. Genomförandeplan och tidsplan Aktiviteter i projektet: Monter i Equine Village under hela evenemanget med olika monteraktiviteter bl.a. framtagande av så kallade giveaways t.ex. enklare ryggsäckar, solhattar och handdukar. Vidare inreddes montern med en platt-tv skärm för olika typer av profilering. Här visades annonser på SWB- hästar till salu som lagts upp på SWANAs hemsida samt andra presentationer av hästverksamhet i Sverige t.ex. från Flyinge. På TV- skärmen kunde vi också visa livesändning från de pågående tävlingarna genom en intern TV- kanal. Det var mycket uppskattat och drog till sig många besökare till montern. Blogg med hjälp av SWANA under tiden inför och under evenemanget. Här lades både text och bild ut. Information och kommunikation av olika slag och i olika kanaler i form av pressreleaser, egen publicering i nyhetsbrev och på hemsidor, redaktionell text i tidningen Ridsport samt Häst och Ryttare, information i samband med monternärvaro i Falsterbo, omnämnande i olika offentliga sammanhang t.ex. föredrag och intervjuer etc. Framtagande av en kalender för 2011 som profilerar svensk avel och hästsport. Detta är en trycksak med lång livslängd. Denna uppskattades mycket av besökare som fick den som en giveaway. Tryck, bilder och papperskvalité var mycket bra. En viss mängd av kalendern har också behållits hemma i Sverige för att kunna distribueras till olika målgrupper, t.ex. sponsorer, domare och ASVH- medlemmar. Framtagande av en ny lista/katalog med hingstar stående i Sverige som via fryssemin blir tillgängliga för den amerikanska marknaden säsongen Ett uttalat intresse finns från Hingsthållarföreningen och vidtalade enskilda intressenter. Här visade det sig att trots ett intresse från ett flertal hingsthållare så var det ingen till slut som gick hela vägen och nappade på erbjudandet. Osäkerheten kring vad det rent ekonomiskt kan ge jämfört med kostnader att frysa in semin om detta inte redan finns var huvudskälen till att de som var intresserade avstod. Detta är dock något som kan återkomma som en aktivitet ett kommande år. Presentation av svenska uppfödningar till salu via salusajtfunktion. Presentation av de auktioner som för närvarande arrangeras i Sverige. Skapande av ett nyhetsbrev på engelska som löpande kan produceras i samverkan mellan ASVH, SvRF och SWANA. Till detta ska man på ett enkelt sätt kunna bli prenumerant bl.a. via besök i montern. Nyhetsbrevet är ett exempel på något som kan leva kvar efter evenemanget för att bibehålla uppmärksamheten och intresset för svensk avel och sport. Det här är en aktivitet att komma igång med under 2011 för att anknyta till det som gjordes i Kentucky och för att förstärka kopplingen mellan ASVH och SWANA. 6

7 Tidsplanering för projektets aktiviteter: Startdatum Slutdatum 1. Monter i Kentucky 25 september 10 oktober 6. Spridning av projektets resultat Resultatet av projektet har presenterats i ASVHs eget elektroniska nyhetsbrev. Det har också varit en artikel i Tidningen Ridsport som rapporterat om denna satsning. Presentation har också gjorts på ASVHs hemsida och föredragningar har gjorts bl.a. på styrelsemöten och vid kurstillfällen. Här kommer fortsatt arbete att ske då det finns mycket att berätta från denna satsning och det finns många aktiviteter som kan fortsätta t.ex. ett gemensamt nyhetsbrev, saluannonser på respektive sajter och kampanjer för att värva medlemmar. 7. Projektets arbetssätt I planeringsarbetet inför projektet så kommunicerades denna satsning på olika sätt. Redan i Bruksprovskatalogen som fanns klar i slutet av februari så fanns det en informationssida om den gemensamma satsningen. ASVH informerade ett flertal gånger via det egna elektroniska nyhetsbrevet, hemsidan och på de egna sidorna i Tidningen Ridsport. Vidare gjordes riktade mailutskick t.ex. till hingsthållare och information fanns i ASVHs monter i Falsterbo. De gavs olika möjligheter att delta som uppfödare eller hästföretagare bl.a. via att annonsera i SWB- kalendern, den engelska broschyren eller saluföra hästar på SWANAs hemsida. På ett tidigt stadium bestämdes att projektet skulle ha en dedikerad koordinator vilket var den roll som Hillevi Brasch hade. Hon var lämplig för detta då hon jobbat inom ASVH och dessutom bott många år i USA och därigenom fått en god relation med SWANA. Inom ASVH och SvRF fanns det också dedikerade personer som hjälpte till med planeringsarbetet. I huvudsak handlade det om Niklas Lindgren och Emmelie Johansson. Produktion av den engelska broschyren skedde via ett företag som SvRF förmedlade kontakten till. Detta fungerade överlag bra, men man ska ta med sig erfarenheten att det kan ta längre tid att arbeta med företag som inte är införstådda med avel och ridsport. För oss var det viktigt att få fram en tonalitet och använda ett språk som inte är så lätt att förstå om man inte har en hästbakgrund. För produktionen av SWB- kalendern användes de personer som ASVH arbetat med ett flertal år kring kataloger och fotografering. Det var till en stor hjälp och gjorde att arbetet gick smidigt då dessa personer också kunde komma med bra synpunkter på vägen. Det är många detaljer som ska ordnas inför den här typen av satsning och där var en utsedd koordinator en nyckel till att det fungerade så pass bra. Det behöver tas många kontakter för att säkerställa att allting med montern är ok, hyrbil och boende, biljetter och ackrediteringar, beställande av giveaways som producerades i USA, transport av saker producerade i Sverige med fraktföretag, mycket ifyllande av diverse blanketter som det ofta kan vara i USA och många telefon och e-postkontakter med organisationen i Kentucky för att nämna en del saker. Det finns mer. 7

8 8. Slutsats och rekommendationer Slutsatsen är att det så här långt känns som en positiv och lyckad satsning. Det är inte förväntat att ett omedelbart resultat ska visa sig utan att detta ger en effekt både för ASVH och för SWANA över lite längre tid. Detta evenemang var speciellt på olika sätt som berörts i texten ovan. En rekommendation är att göra en grundlig analys av förutsättningar för en lyckad profilering innan en satsning bestäms. Andra rekommendationer som kommit fram genom projektet är följande: Utse en projektkoordinator som kan dedikera tid att arbeta med de operativa delarna i projektet. Att placera arbetsuppgifter bland befintlig personal i en organisation ovanpå det ordinarie arbetet fungerar inte för den här nivån av satsning. Gör en tydlig projektplan enligt en vedertagen modell där själva förstudien ska ägnas mycket tid. Bedöm olika risker med aktiviteter, kostnader, bemanning, tidplan på ett seriöst sätt. Förankra tydligt med personer som ska ingå som projektarbetare att tid och motivation finns. Gör en tids- och aktivitetsplan med projektets mål tydligt beskrivna som alla projektdeltagare är införstådda med. Diskutera alternativa lösningar särskilt om det handlar om en internationell satsning där risken att oförutsedda frågeställningar dyker upp är större. Se till att det finns en förankring för projektet i organisationens ledning. Det är av betydelse oavsett om projektet blir lyckat eller inte. Gör en tydlig mediaplan som finns som en del av projektplanen. Om möjligt förbered saker kring publicering av text, annonsering, aktiviteter och liknande. Mitt under brinnande evenemang blir tiden ofta knapp att kunna vara flexibel och man kan då gå miste om goda tillfällen. Jobba med mycket kommunikation även innan själva evenemanget om det är en sådan typ av satsning. Det förlänger tiden för profilering. Återkoppla till eventuella sponsorer kring nyttan de får ut av ett deltagande. Det är viktigt för fortsatta relationer och hur de berättar om sitt engagemang till andra intressenter. 9. Kontaktperson Niklas Lindgren, ASVH Tfn: E-post: Emmelie Johansson, SvRF Tfn: E-post: Hillevi Brasch, ASVH Tfn: E-post: 10. Bilagor Elektroniska nyhetsbrev nr 10,11 och 15 som ASVH producerat med information om projektsatsningen. Samling av bilder som visar montern i Kentucky. 8

9 9

10 10

11 En samling bilder tagna av Emmelie Johansson på SvRF, som visar montern i Kentucky. 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

Slutrapport. Lönsamma häst En förstudie för E. Swede Horse AB

Slutrapport. Lönsamma häst En förstudie för E. Swede Horse AB Slutrapport Lönsamma häst En förstudie för E. Swede Horse AB finansierat av Jordbruksverkets projekt för främjande av Livskraftigt Hästföretagande 2009 Marie Lundmark, projektledare/ellberga AB 1. Sammanfattning

Läs mer

Swedish Warmblood Den svenska vägen till internationell framgång

Swedish Warmblood Den svenska vägen till internationell framgång Swedish Warmblood Den svenska vägen till internationell framgång Den svenska varmblodiga hästen KUNGLIGT ARV. Bra saker tar tid. högkvalitativ hästuppfödning och framgångar på tävlingsarenorna är ingenting

Läs mer

R I D S P O R T S AT S N I N G

R I D S P O R T S AT S N I N G Young Riders Academy RIDSPORTS AT SNI NG 2013 Young Riders Academy Young Riders Academy ger unga ryttartalanger en unik chans till utvecklingsmöjligheter inom hoppning eller dressyr på ett såväl sportsligt

Läs mer

Fas 2 Projektrapport: December 2010

Fas 2 Projektrapport: December 2010 Spelregler för Hästföretagaren Fas 2 Projektrapport: December 2010 Projektledare: Projektägare: Mats Norberg, LRF Konsult Nybrogatan 1 871 30 HÄRNÖSAND mats.norberg@konsult.lrf.se 0611-289 33 LRF Konsult

Läs mer

Vision: Sverige skall vara den ledande ridnationen i världen

Vision: Sverige skall vara den ledande ridnationen i världen Vision: Sverige skall vara den ledande ridnationen i världen Barn och ungdom Utbildning Avel och hästhållning SPORT - TÄVLING att bli en ledande sportnation RIDKLUBB - RIDSKOLA att vidareutveckla ett rid-

Läs mer

Vision. Värderingar. Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra

Vision. Värderingar. Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra Vision - En galoppör i varje stall Värderingar Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra Respekt Vi tillåter olika åsikter,

Läs mer

Foto från Enköpingsmässan 2014, kommunens gemensamma monter. Råd och checklistor. Medverka vid mässor. Enköpings kommun

Foto från Enköpingsmässan 2014, kommunens gemensamma monter. Råd och checklistor. Medverka vid mässor. Enköpings kommun Råd och checklistor Foto från Enköpingsmässan 2014, kommunens gemensamma monter Medverka vid mässor Enköpings kommun Planera en mässa Enköpings kommun kan ha nytta av att medverka vid mässor. Men för att

Läs mer

Sponsringskoncept E. O N I B U W O R L D C U P B I A T H L O N Ö S T E R S U N D 2 0 1 2

Sponsringskoncept E. O N I B U W O R L D C U P B I A T H L O N Ö S T E R S U N D 2 0 1 2 Sponsringskoncept E. O N I B U W O R L D C U P B I A T H L O N Ö S T E R S U N D 2 0 1 2 Vision 2014 Världsledande i skidskytte! - vara bland de tre bästa landslagen och de tre bästa världscuparrangörerna

Läs mer

Din ledande webb-tv kanal inom ridsporten i Norden

Din ledande webb-tv kanal inom ridsporten i Norden Foto: My Sohlman Din ledande webb-tv kanal inom ridsporten i Norden Vår vision är att bli bäst i Norden på det vi gör bäst. Webb-Tv inom ridsporten! Kontakta oss så skräddarsyr vi ett perfekt upplägg för

Läs mer

NU SÄTTER VI DEN SVENSKFÖDDA HÄSTEN I CENTRUM

NU SÄTTER VI DEN SVENSKFÖDDA HÄSTEN I CENTRUM NU SÄTTER VI DEN SVENSKFÖDDA HÄSTEN I CENTRUM VARFÖR BEHÖVS HORSES MADE IN SWEDEN? Vi har: Vikande betäckningssiffror inom nästan alla raser En icke-fungerande marknad, både utifrån köp- och säljperspektiv

Läs mer

Sponsringsmöjligheter

Sponsringsmöjligheter Svenska Mässan, Göteborg 2 & 3 april 2014 Sponsringsmöjligheter Tack vare att mässor är så starka arenor för marknadsföring har sponsring blivit ett utmärkt sätt att skilja sig från de andra och befästa

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Planera genomförande

Planera genomförande Planera genomförande www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Vision: Skånes Ridsportförbund skall vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och

Vision: Skånes Ridsportförbund skall vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och Vision: vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och tävlingsutövare. Vi skall ligga i framkant i vår utbildningsverksamhet och verka

Läs mer

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Stockholm 2014 Kistamässan, Stockholm 15-16 oktober 2014 Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Tack vare hundratals utställare och en mässa som växer varje år, har sponsring blivit ett utmärkt sätt

Läs mer

Partille Ridklubb Kommunikationspolicy

Partille Ridklubb Kommunikationspolicy 1 INLEDNING OCH SYFTE Syftet med denna policy är att beskriva de olika kommunikationskanaler och hur de skall användas för att informera föreningens medlemmar om verksamheten och för att effektivt hantera

Läs mer

Unghästchampionat, en led i utbildningen eller det enda målet?

Unghästchampionat, en led i utbildningen eller det enda målet? Petra Aittola Unghästchampionat, en led i utbildningen eller det enda målet? Inledning I Sverige finns det årligen två olika stora championat för de unga hästarna. Den ena har blivit kallad som utomhuschampionat

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SPONSRING FÖR UDDEVALLA KOMMUN. Fastställda av kommunfullmäktige den 12 januari 2005, 11

RIKTLINJER FÖR SPONSRING FÖR UDDEVALLA KOMMUN. Fastställda av kommunfullmäktige den 12 januari 2005, 11 Blad 1 RIKTLINJER FÖR SPONSRING FÖR UDDEVALLA KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige den 12 januari 2005, 11 Kommunens vision Uddevallas invånare skall ges förutsättningar för en god livskvalitet. Detta

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet (7) Slutrapport för projektet GÄSENE KÖTT Datum: 204-2-23... Journalnummer: Projekttid: Juli December 204. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet och som

Läs mer

Evenemangsbeskrivning 2009

Evenemangsbeskrivning 2009 Evenemangsbeskrivning 2009 Arrangör MPC AB MPC är ett evenemangsbolag med bas i Stockholm men som verkar över hela landet och även internationellt. MPC skräddarsyr företagsaktiviteter för företag och deras

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 2. Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Att ridklubben har en bra dialog och ett gott samarbete med sin kommun är viktigt för ridklubbens

Läs mer

Policy. Sponsring en del av Ovanåkers kommuns marknadsföring. Uppvaktning vid framgångsrika prestationer

Policy. Sponsring en del av Ovanåkers kommuns marknadsföring. Uppvaktning vid framgångsrika prestationer 1 (4) Policy Sponsring en del av s marknadsföring Uppvaktning vid framgångsrika prestationer Antagen av kommunfullmäktige den 29 november 2010 att gälla fr.om. 1 januari 2011 Ansvarig för att dokumentet

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Innehållsförteckning Inledning... 3 Grundläggande principer... 3 Målgruppsanpassning... 3 Grafisk profil... 3 Planering

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet

Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet Inledning Kommunikation handlar inte bara om att prata, det handlar också om att lyssna samt att kunna ta till sig information genom de olika kanaler

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten VÄRDEGRUND Uppsala Ponnyklubbs värdegrund utgår i huvudsak från Svenska Ridsportförbundets värdegrund och idéprogram, vilket vi känner är en stabil grund för föreningen att stå på. Uppsala Ponnyklubb är

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar.

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar. Slutprojekt Social Media Koordinator 2014 Företag: Barntotal.se Input Affärsmål och visioner Dubbla trafiken inom ett år. Att sidan ska betala sig självt i form av annonser. Utöka det redaktionella innehållet.

Läs mer

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN 2016-02-28 KOMMUNIKATIONSPLATTFORM Svenska Aikidoförbundet 2 OM KOMMUNIKATIONS- PLATTFORMEN INNEHÅLL: SYFTE: Syftet med den här kommunikationsplattformen

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

Synpunkter på fördjupad översiktsplan för Nedre Fryken

Synpunkter på fördjupad översiktsplan för Nedre Fryken Synpunkter på fördjupad översiktsplan för Nedre Fryken Syftet med översiktsplanen är att skapa möjligheter för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling för Kils tätort att växa norrut med attraktiv bebyggelse

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation DynaMO-modellen TM Dynamisk varumärkeskommunikation Bygg varumärket vid varje kontakt DynaMO-modellen är en av de mest kostnadseffektiva metoderna för att uppnå en tydlig kommunikation och ett starkt varumärke.

Läs mer

Arrangemang Vad kan det vara? Öppet hus Uppvisningar Triangelloppet Blodomloppet Tjejrundan Korpen National Cup Halvvättern Eskilstunaloppet Haningedagen Jägarmilen Växjö Convent Konstgräscup Sweden Floorball

Läs mer

Projektstyrningsprocessen i VärNa

Projektstyrningsprocessen i VärNa 1 Ver 1 Projektstyrningsprocessen i VärNa 2. FÖRDJUPADE ANALYSER Orsaksanalys Struktur Verksamhet/organisation Målgrupp 1. PROBLEM- INVENTERING Scanning Struktur Verksamhet/organisation Målgrupp 3. FÖRÄNDRINGS-

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

SIF-avel Allmöte i Östanskär Sundsvall lördagen den 6 april 2013

SIF-avel Allmöte i Östanskär Sundsvall lördagen den 6 april 2013 SIF-avel Allmöte i Östanskär Sundsvall lördagen den 6 april 2013 SIF-avel Allmöte i Östanskär Sundsvall lördagen den 6 april 2013 Tre punkter på agendan: 1. Vad fokuserar SIF-avel på just nu? 2. Varför

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Presentationerna skrevs av ryttarna under hösten 2012 och har kompletterats med kommentar till mål 2013 av ryttarna själva under hösten 2013.

Presentationerna skrevs av ryttarna under hösten 2012 och har kompletterats med kommentar till mål 2013 av ryttarna själva under hösten 2013. Presentationerna skrevs av ryttarna under hösten 2012 och har kompletterats med kommentar till mål 2013 av ryttarna själva under hösten 2013. Sandra Nilsson Född 95 Meriter : Lag-SM medaljer på ponny Startat

Läs mer

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan Jag Hästföretagare Har du en plan? Vill du få struktur på din vardag, ditt arbete och ditt företagande, har du svårt att skilja

Läs mer

Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen

Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen 1(5) Datum 2012-08-21 Handläggare Vår Referens Helena Zimmerdahl 469/2010/004.991 1. Varumärkets betydelse En omvärld som präglas av ökande konkurrens och

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för medborgardialog i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2014-02-19 33, dnr 2014/0066 KS.030 Innehåll Inledning... 2 Definition... 2 Skillnad mellan medborgardialog och brukardialog...

Läs mer

Vilka är era produkter/tjänster? Vilka värden finns i er/din verksamhet/utbud? Hur kommunicerar ni ert varumärke?

Vilka är era produkter/tjänster? Vilka värden finns i er/din verksamhet/utbud? Hur kommunicerar ni ert varumärke? kulturstrategi 1 arbetsmaterial eget arbete för företag Att samarbeta med kulturlivet kräver förarbete. Detta förarbete startar alltid med ett internt arbete för att tydliggöra det egna företagets syften

Läs mer

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering 1(5) Möte med människor Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering KSAU den 12 december 2013, 254 Syfte och mål Allt kommunikationsarbete inom Mullsjö kommun ska präglas av eftertanke,

Läs mer

Fakta och praktisk info Plats: Tid: Pris 1: Pris 2: I priset ingår: InneBAndyKonvenT 2010 16 1 7 april Boende Anmälan och betalning

Fakta och praktisk info Plats: Tid: Pris 1: Pris 2: I priset ingår: InneBAndyKonvenT 2010 16 1 7 april Boende Anmälan och betalning innebandykonvent 2010 16 17 april Bäst även utanför plan bli en attraktiv samarbetspartner Svenska Innebandyförbundet har glädjen att traditionsenligt bjuda in till vårt konvent i samband med SM-finalerna

Läs mer

Projektplan Industriell Dynamik

Projektplan Industriell Dynamik Projektplan Industriell Dynamik Innehåll 1. Information om projektet... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Avgränsning och utveckling... 2 1.3 Projektets syfte... 3 1.4 Projekt tid... 3 2. Projektets mål... 4 2.1

Läs mer

2012 VILL DU VARA MED?

2012 VILL DU VARA MED? 2012 VILL DU VARA MED? Vad är Väsby Melodifestival? Väsby Melodifestival är Sveriges första melodifestival för personer med funktionsnedsättning inom LSS. Festivalen arrangeras av Upplands Väsby kommun,

Läs mer

Att anordna kurser i att ha häst

Att anordna kurser i att ha häst Denna manual är en av fyra som arbetats fram under projektet Regionala forum för hästsektorn. Manualen ska underlätta arbetet med att stärka sektorn regionalt. Regionala forum för hästsektorn - Regionala

Läs mer

POLICY SKOGSLOTTENS RYTTARFÖRENING

POLICY SKOGSLOTTENS RYTTARFÖRENING POLICY SKOGSLOTTENS RYTTARFÖRENING Gröna tråden Historik Skogslottens Ryttarförening är Norrköpings största och Sveriges femte största ridklubb. Vi har hela 500 medlemmar i veckan som rider lektioner hos

Läs mer

Svenska Islandshästförbundet (SIF) ansöker om medlemskap i Riksidrottsförbundet (RF)

Svenska Islandshästförbundet (SIF) ansöker om medlemskap i Riksidrottsförbundet (RF) Svenska Islandshästförbundet (SIF) ansöker om medlemskap i Riksidrottsförbundet (RF) 1. Inledning Svenska Islandshästförbundet (SIF) ansöker härmed om medlemskap i Riksidrottsförbundet (RF). SIF har vid

Läs mer

Svensk Internetbanks-Dashboard

Svensk Internetbanks-Dashboard Mapa www.mapa-uk.com contact@mapa-uk.com 1 Svensk Internetbanks-Dashboard Innehåll 1.Introduktion 2.Identifiera er konkurrensmässiga position 3.Håll er uppdaterade kring vad som händer på marknaden 4.Skapa

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Senaste Nytt nr

Senaste Nytt nr Senaste Nytt nr 3 2010 Svenskt Avel & Sportchampionat i fälttävlan främjar allsidig unghästutbildning Dubbelt så många deltagarbevis har lösts i fälttävlan i år jämfört med förra året. Fantastiskt! För

Läs mer

Tidsplan. 14:00 17:00 Info ifrån kommittén Grupparbeten Redovisning grupparbeten Allmän diskussion. 17:30 och framåt Mingel Mat Fri lek

Tidsplan. 14:00 17:00 Info ifrån kommittén Grupparbeten Redovisning grupparbeten Allmän diskussion. 17:30 och framåt Mingel Mat Fri lek Tidsplan 14:00 17:00 Info ifrån kommittén Grupparbeten Redovisning grupparbeten Allmän diskussion 17:30 och framåt Mingel Mat Fri lek Vilka är vi i kommittén? Kontaktperson Klubb Roll Agneta Kindholm Hålta

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET PISTOLSEKTIONEN

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET PISTOLSEKTIONEN Kommunikationsplan för Svenska Skyttesportförbundet Pistolsektionen Fastställd 2015-04-11 Bakgrund och syfte Det finns ett behov att utveckla sektionens kommunikation med målgrupperna, det visar de synpunkter

Läs mer

Kommunikationsplan

Kommunikationsplan Kommunikationsplan Innehåll Inledning... 3 Kommunikationsmål... 3 Budskap... 4 Målgrupper... 4 Kanalval... 4 Tonalitet, logga och färger... 6 Uppföljning... 6 Aktivitetsplan... Error! Bookmark not defined.

Läs mer

AUDI FIS SKI CROSS WORLD CUP IDRE FJÄLL januari worldcupidrefjall.com

AUDI FIS SKI CROSS WORLD CUP IDRE FJÄLL januari worldcupidrefjall.com AUDI FIS SKI CROSS WORLD CUP IDRE FJÄLL 12-14 januari 2018 VÄLKOMMEN TILL IDRE FJÄLL Idre Fjäll är en stiftelse, bildad 1965 av dåvarande Idre kommun och Friluftsfrämjandet, med uppdraget att skapa arbete

Läs mer

Stöd till projekt för främjande av Livskraftigt hästföretagande 2010

Stöd till projekt för främjande av Livskraftigt hästföretagande 2010 1(7) 2011-02-15 Landsbygdsutvecklingsenheten Magnus Nordgren Tfn: 036-15 58 67 Mobilnr: 0705-42 22 58 E-post: magnus.nordgren@jordbruksverket.se Stöd till projekt för främjande av Livskraftigt hästföretagande

Läs mer

Annonsera i Sveriges största renodlade mässtidning, mässajt och mässnyhetsbrev. Mediaplan 2015. Nå utställare, mässbesökare och eventarrangörer

Annonsera i Sveriges största renodlade mässtidning, mässajt och mässnyhetsbrev. Mediaplan 2015. Nå utställare, mässbesökare och eventarrangörer Aktuellt om mässor, möten och evenemang på Svenska Mässan i Göteborg Mediaplan 2015 Annonsera i Sveriges största renodlade mässtidning, mässajt och mässnyhetsbrev Nå utställare, mässbesökare och eventarrangörer

Läs mer

Effektivare marknadsföring och kommunikation

Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation med fokus på resultat! Idag upplever vi alla oavsett om vi arbetar inom näringslivet eller i offentlig sektor ständigt

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Regionala hästforum - en modell för hantering av hästanknutna frågor mellan näringen och samhället

Regionala hästforum - en modell för hantering av hästanknutna frågor mellan näringen och samhället Projektrapport 2010 Hästnäringens Nationella Stiftelse Regionala hästforum - en modell för hantering av hästanknutna frågor mellan näringen och samhället Projektet är finansierat av Jordbruksverket via

Läs mer

Hopphästklubbens övergripande mål är att i samverkan med andra aktörer stärka svensk hoppsports och hopphästavels internationella konkurrenskraft

Hopphästklubbens övergripande mål är att i samverkan med andra aktörer stärka svensk hoppsports och hopphästavels internationella konkurrenskraft Hopphästklubben, är en ideell förening, ö som bildades 2002 och som nu har ca 400 medlemmar Hopphästklubbens övergripande mål är att i samverkan med andra aktörer stärka svensk hoppsports och hopphästavels

Läs mer

ERBJUDANDE OM SPONSORSKAP

ERBJUDANDE OM SPONSORSKAP ERBJUDANDE OM SPONSORSKAP VÄLKOMMEN TILL OSS Nu har ni möjlighet att stödja en aktiv och expanderande idrottsklubb i Gnosjö - Gnosjöandans Ridklubb! Klubben startades våren 2009 och har idag över 130 aktiva

Läs mer

Svenska Ridsportförbundet

Svenska Ridsportförbundet Svenska Ridsportförbundet SvRF idag Svenska Ridsportförbundet har till uppgift att främja ridningen, körningen och ridsporten i alla dess grenar samt därtill anknuten verksamhet nationellt och internationellt.

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF.

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF. Måldokument 2014 Innehåll Framtidens strategi Fokusområden Huvudmålsättningar och Huvudstrategier Områden - Delmål och Delstrategier Process Framtidens strategi SSF:s styrelse har startat upp ett arbete

Läs mer

Skid-VM 2015 innebär:

Skid-VM 2015 innebär: vision Den 18 februari 2015 invigs skid-vm 2015 i Falun, Dalarna. Då inleds en idrotts- och folkfest som under några veckor kommer att sätta hela vår region i fokus för världens intresse. Under ansökningskampanjen

Läs mer

Utställarpaket Microsoft TechDays

Utställarpaket Microsoft TechDays Utställarpaket Microsoft TechDays Örebro 23-24 mars 2010 TechDays 2009 blev en stor succé. Med nästan 1300 deltagare - två dagar fyllda av 97 sessioner, över 100 experter, mötesplatser, utställningar och

Läs mer

SPONSORBLAD FÖR VKRK

SPONSORBLAD FÖR VKRK SPONSORBLAD FÖR VKRK Hur vill ni synas i en av Landskronas största idrottsföreningar och Sveriges bästa ridskola? Viarps kör- och ridklubb är en ideell förening som grundades 1972. Under åren har föreningen

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Projektdirektiv Dnr V 2011/182. Ann-Charlotte Schützer Sida: 1 (5) Projektdirektiv

Projektdirektiv Dnr V 2011/182. Ann-Charlotte Schützer Sida: 1 (5) Projektdirektiv Ann-Charlotte Schützer Sida: 1 (5) Projektdirektiv Ann-Charlotte Schützer Sida: 2

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Datum Upprättad av Susanne Daregård Pressansvarig har ansvar för uppdateringar av informationen i denna skrift.

Datum Upprättad av Susanne Daregård Pressansvarig har ansvar för uppdateringar av informationen i denna skrift. Datum 2016 10 31 Upprättad av Susanne Daregård Pressansvarig har ansvar för uppdateringar av informationen i denna skrift. Mediestrategi Förord Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft.

Läs mer

Vision och Verksamhetsplan Svenska Konståkningsförbundet 1 (12)

Vision och Verksamhetsplan Svenska Konståkningsförbundet 1 (12) Vision och Verksamhetsplan 2010-2012 Svenska Konståkningsförbundet 1 (12) VISION Vi ska brett stå för att högt nå! VERKSAMHETSIDÉ Gemensam vision och målsättning Varje förening bedriver en verksamhet utifrån

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Agenda Gruppavtal Normer och regler Projekt som arbetsform Kommunicera i projekt Marie Ahlqvist

Agenda Gruppavtal Normer och regler Projekt som arbetsform Kommunicera i projekt Marie Ahlqvist Agenda 2015-08-27 Gruppavtal Normer och regler Projekt som arbetsform Kommunicera i projekt 1 Normer och regler Normer och regler Marie Ahlqvist Projekt som arbetsform Olika typer av projekt Ställer olika

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

ASVT är rikstäckande, har bred kompetens/erfarenhet och mångfald.

ASVT är rikstäckande, har bred kompetens/erfarenhet och mångfald. ASVT mot 2018 Verksamhetsplan Innehållsförteckning: Bakgrund Verksamhetsidén Visionen Värdegrunden Övergripande strategiska mål Avel Travpolitik Medlemmarna/kunderna Organisation Ekonomi Bakgrund ASVT

Läs mer

Delrapport Internationell marknadsföring

Delrapport Internationell marknadsföring Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wåger 2013-04-10 Delrapport Internationell marknadsföring Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Problemformulering 1.2 Projektets

Läs mer

Unik Mat- & Dryckmässa

Unik Mat- & Dryckmässa Unik Mat- & Dryckmässa I september 2015 kommer Svenska Smaker till Gasklockorna i Gävle för första gången någonsin. Du vill inte missa detta! Svenska Smaker är en mässa som sätter den lokala producenten

Läs mer

HÄSTNÄRINGEN IDAG. hästar gör Sverige till det näst hästtätaste. avlönade heltidsarbeten skapas av hästnäringen.

HÄSTNÄRINGEN IDAG. hästar gör Sverige till det näst hästtätaste. avlönade heltidsarbeten skapas av hästnäringen. HÄSTNÄRINGEN IDAG 360000 hästar gör Sverige till det näst hästtätaste landet i Europa. 30000 avlönade heltidsarbeten skapas av hästnäringen. 46 miljarder kronor är hästnäringens bidrag till den samhällsekonomiska

Läs mer

Vad är visuell kommunikation?

Vad är visuell kommunikation? Vad är visuell kommunikation? Det vi ser upplever läser tar in... och påverkas av... då är det mycket att förhålla sig till. Hur klarar vi av att sortera? Varför påverkas vi av viss kommunikation och inte

Läs mer

Redaktionell publicitet Del 2: Pressreleaser

Redaktionell publicitet Del 2: Pressreleaser Ramverk för: Redaktionell publicitet Del 2: Pressreleaser Datum: Företag: Produktgrupp: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Utnyttja pressens slagkraft Modern marknadsföring

Läs mer