Fordonstvättar Miljöfrågor-tekniker-egenkontroll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fordonstvättar Miljöfrågor-tekniker-egenkontroll"

Transkript

1 Miljöfrågor-tekniker-egenkontroll Bakgrund Tekniker och exempel för slutning Riktvärden Kemikalier Egenkontroll

2 Bakgrund Bakgrund Tungmetaller från biltvättar i Karlstad

3 Tekniker Slutning av vattendelen i biltvättar Mindre belastning till kommunala verk t.ex. metaller-slam Minska kemikalieförbrukning (främst schampo) (borstar blir renare) Tekniker Princip för förbättrad behandlingsteknik

4 Tekniker Förbättrad behandlingsteknik för tvättvatten från bilvårdsanläggningar Slam/oljeavskiljare "Njure" Slam? Slam? Kommunalt avloppsreningsverk Slam till jordbruk? Recipient Tekniker Teknik för %:s cirkulering för biltvättvatten Vanlig behandlingsteknik idag:

5 Tekniker Flotationsanläggning Tekniker Princip. Reningssystem vid TS Transport & Tekniks fordonstvätt Färskvatten Spaltningskemikalier Tvätthall Slamavskiljn. Oljeavskiljn. Hydrocyklon Bufferttank Mikroflotation Bufferttank Underspoln. Högtryckstvätt Slamavattn i filterkorgar Borsttvätt Avlopp

6 Tekniker Tekniker Biologisk rening

7 Tekniker Tekniker

8 Tekniker Elektrokemisk rening Tekniker

9 Tekniker Totalslutet reningssystem med bl.a. motströmssköljning och indunstning Tekniker

10 Tekniker Dewatech AB, Gävle Sandfickor Gravimetrisk oljeavskiljare Ultrafiltreringsanläggning Permeat till recipient Kompostering med stallgödsel Olja till Lundströms i Östersund Sand till Forsbackatippen Tekniker Atletippen i Örebro Luftad damm Våtmark Lakvattendamm Sandavskiljning Sandfiltrering Torvfilter Recipient Kompostering med stallgödsel Avvattnat flotationsslam Egen tipp

11 Tekniker SRV, Sofielundstippen Sandavskiljning Gravimetrisk oljeavskiljare Kemisk fällning Sandfiltrering Lakvattendamm Kommunalt avlopp (Henriksdalsverket) Bioanl. Egen tipp Svensk Returindustri i Köping Kemslam till egen tipp Tekniker Högbytorpstippen Sandavskiljning Gravimetrisk oljeavskiljning Ultrafiltrering Omvänd osmosfiltrering Permeat till kommunalt avlopp (Käppalaverket) Kompostering med stallgödsel Koncentrat Koncentrat Egen tipp Svensk Returindustri i Köping Till egen tipp

12 Tekniker Principskiss. Enkel fällnings- och sedimenteringsanläggning för fordonstvätt Dosering flockningskemikalier Pumpgrop 1 m 3 - plasttank 1 m 3 - plasttank Bräddning till spillvatttennät alt. recipient Riktvärden Naturvårdsverkets tidigare utsläppsriktvärden för fordonstvätt Analysparameter Personbil Lastbil, buss eller annat fordon Vattenmängd 50 l/fordon 150 l/fordon bly, krom och nickel 10 mg/fordon 30 mg/fordon Kadmium 0,25 mg/fordon 0,75 mg/fordon Zink 50 mg/fordon 150 mg/fordon Mineralolja 5 g/fordon 15 g/fordon nl allmänna råd 96:1, upphävd genom NFS 2004:3)

13 Riktvärden Svanen kriterier Max tillåten utsläppsnivå/fordon Personbilar (gäller till 2011) Danmark och Skåne i Sverige Övriga norden Pb, Ni, Cr 6 mg/bil 7 mg/bil Cd 0,05 mg/bil 0,1 mg/bil Zn 50 mg/bil 50 mg/bil Cu 10 mg/bil 10 mg/bil Olja 0,75 g/bil 1,5 g/bil Vattenförbrukning 70l/bil 90 l/bil Riktvärden Exempel på svanmärkta biltvättar Bilia Västerås + Göteborg Göteborgs Gatu AB Statoil Greenzone (Umeå) Mjuk biltvätt (Sävedalen, Aröd, Kungsbacka) Preem Globen (Sthlm) Rejmes Bil AB (Linköping) Washtec (t.ex. leverantör till gatubolaget)

14 Riktvärden Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt Miljösamverkan Västra Götaland minst 5000 personbilstvättar eller minst 1000 tvättar av andra motordrivna fordon Riktvärden Maximal mängd förorening per tvättat fordon (Alt. 1 med 80 %:s recirkulering) Källa. Miljöförvaltningen Stockholm och Stockholm Vatten Analysparameter Personbil Lastbil, buss eller annat vägfordon Samlingsparameter: Bly, krom, nickel 10 mg/fordon 30 mg/fordon Kadmium 0,25 mg/fordon 0,75 mg/fordon Zink 50 mg/fordon 150 mg/fordon Oljeindex 5 g/fordon 15 g/fordon

15 Riktvärden Maximal mängd förorening per tvättat fordon (Alt. 2 utan recirkulering) Källa. Miljöförvaltningen Stockholm och Stockholm Vatten Analysparameter Personbil Lastbil, buss eller annat vägfordon Samlingsparameter: Bly, krom, nickel 5 mg/fordon 15 mg/fordon Kadmium 0,10 mg/fordon 0,30 mg/fordon Zink 50 mg/fordon 150 mg/fordon Oljeindex 2,5 g/fordon 7,5 g/fordon Riktvärden Utsläppsmängder i mg/bil (personbilar) Analysparameter Sverige/Danmark Nordisk Danmark Sverige Mätningar miljömärkning Miljøstyrelsens Riktvärden gränsvärden Riktvärden Kadmium 0,01-1,6 0,25 0,45 0,25 Bly+krom+nickel (Pb) 10 Koppar Zink Olja DEHP (diethylhexylftalat)

16 Kemikalier Exempel på användning av kemikalier vid personbilstvätt Produkt Sommar Vinter Alkaliskt avfettningsmedel 1,5-1,8 liter/tvätt, av 1,5-2,5 l/tvätt av en 10- en 4 % brukslösning 20 % brukslösning Mikroemulsion - 1,5-2 l/tvätt av en % brukslösning Kallavfettning, petroleumbaserat - 0,3-1 l/tvätt Skumschampo 1-3 cl/tvätt 1-3 cl/tvätt Borstschampo 3-5 cl/tvätt 5-8 cl/tvätt Vax 2-4 cl/tvätt 2-4 cl/tvätt Avrinningsmedel/sköljmedel 2-4 cl/tvätt 2-4 cl/tvätt Kemikalier Avskiljning över oljeavskiljare vid inblandning av olika kemikalier Petroleum- COD BOD 7 Ni Cr Pb Cd Zn kolväten mg/l mg/l mg/l g/l g/l g/l g/l g/l Kallavfettning Före oljeavskiljare ,7 517 Efter oljeavskiljare ,2 369 Eliminering 33% 13% 22% 36% 24% 34% 10% 29% Utsläpp/dygn 30 kg 72 kg 23 kg 1 g 1,4 g 2,1 g 0,2 g 15 g Alkalisk avfettning Före oljeavskiljare ,2 446 Efter oljeavskiljare ,3 414 Eliminering 0% 2% 14% 18% 27% 35% 16% 7% Utsläpp/dygn 1 kg 35 kg 12 kg 0,9 g 1,3 g 1,5 g 0,2 g 17 g Mikroemulsion Före oljeavskiljare ,0 443 Efter oljeavskiljare ,5 460 Eliminering 26% 7% 0% 23% 0% 16% 38% 0% Utsläpp/dygn 2,3 kg 34 kg 13 kg 0,6 g 1,4 g 2,5 g 0,3 g 19 g

17 Kemikalier Kemikaliekrav enligt Svanen (2007/2011) Icke farligt Nedbrytbara (med vissa undantag, t.ex. vax) Vissa får inte ingå (klororganiska, halogenerade...) VOC (max 6% i produkt) NTA Konserveringsmedel Färgämnen (ej tungmetaller) Parfymer (vissa undantagna) Egenkontroll Skötsel och Egenkontroll Dagligen Visuell kontroll av utgående vatten och lukt i lokalen Notera eventuella driftstörningar Kontroll av tvätt-/fällnings- och ph-justeringskemikalier. Är de påfyllda och fungerar doseringsutrustningarna Kontroll av luftarsystem vid biologisk rening Kontroll av strömstyrka vid elektrolytisk spaltning Nivåkontroller i bufferttankar Övriga kontroller beroende på reningsteknik

18 Egenkontroll Skötsel och Egenkontroll (fortsättning) Veckokontroll Vatten- och kemikalieförbrukning och antal tvätt Kontroll av larmfunktioner Kontroll av slamnivåer i sandfång och oljeavskiljare (kan göras med glesare intervall beroende på årstid och systemvolymer) Kontroll av sandfilter (backspolningsfunktionen m.m.) Kalibrering av ph- och konduktivitetsmätare (om det finns) Eventuell rengöring av tvätthall och tvättmaskiner Månadskontroll Samma som vid veckokontrollen Kontroller av larm, doseringsutrustningar, nivågivare m.m Sammanställning av vatten- och kemikalieförbrukning och antal tvätt Eventuellt finns serviceavtal då leverantören av reningsanläggningen gör en genomgång av anläggningarna samtidigt som berörd personal uppdateras Egenkontroll Skötsel och Egenkontroll (fortsättning) En gång om året Sammanställning av förbrukningssiffrorna, antal tvätt, eventuella driftstörningar och annat som kan vara specifikt för reningssystemet. Anläggningens drifttillgänglighet är viktig. Är drifttillgängligheten närmare 100 % visar det på få störningar på reningssystemet.

19 Egenkontroll Provtagning Provtagning görs på utgående vatten och vald provpunkt skall vara turbulent så att provet ej tas på skiktad vätska. Egenkontroll

20 Sammanfattning: viktiga punkter Slutna system, 80 %:s recirkulering och system utan cirkulering: Skötsel och egenkontroll Anläggningarnas driftstabilitet Utsläppsmängder Bakterie- och korrosionsproblematik Tvättresultat Slamhantering, transporter och slutligt omhändertagande i ett helhetsperspektiv Investerings- och driftskostnader

Policy för miljökrav på fordonstvättar i Värnamo kommun

Policy för miljökrav på fordonstvättar i Värnamo kommun Policy för miljökrav på fordonstvättar i Värnamo kommun Augusti 2010 Jörgen Jonasson Miljöinspektör B E S Ö K S A D R E S S Stadshuset P O S T A D R E S S 331 83 Värnamo T E L E F ON 0370-37 70 00 vx O

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvättar i Värmlands län

Riktlinjer för fordonstvättar i Värmlands län Riktlinjer för fordonstvättar i Värmlands län Spillvatten från fordonstvättar innehåller olika sorters metaller, oljor och andra organiska och oorganiska ämnen. Spillvattnet behöver därför renas och behandlas

Läs mer

Policy för. fordonstvätt i Ängelholms kommun. Antagen av Miljönämnden Maj 2008

Policy för. fordonstvätt i Ängelholms kommun. Antagen av Miljönämnden Maj 2008 Policy för fordonstvätt i Ängelholms kommun Antagen av Miljönämnden Maj 2008 Inledning Spillvatten från fordonstvättar innehåller en rad miljöfarliga ämnen, så som olja och tungmetaller. Dessa ämnen belastar

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvätt i Kalmar kommun. Rev 2011-11-14

Riktlinjer för fordonstvätt i Kalmar kommun. Rev 2011-11-14 Riktlinjer för fordonstvätt i Kalmar kommun Rev 2011-11-14 Policy för miljökrav på fordonstvätt Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden på sammanträde den 22 dec 2011 Dessa riktlinjer bygger i stora delar

Läs mer

Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt

Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt Uppdaterad december 2008 Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt Uppdaterad december 2008 Fastställd av MVG:s styrgrupp på sammanträde den 1 oktober

Läs mer

Policy Miljökrav för fordonstvätt i Söderhamns kommun. Antagen av bygg-, miljö- och räddningsnämnden 2006-06-20, 150.

Policy Miljökrav för fordonstvätt i Söderhamns kommun. Antagen av bygg-, miljö- och räddningsnämnden 2006-06-20, 150. Policy Miljökrav för fordonstvätt i Söderhamns kommun. Antagen av bygg-, miljö- och räddningsnämnden 2006-06-20, 150. Inledning Spillvatten från fordonstvättar innehåller många miljöfarliga ämnen. Dessa

Läs mer

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro kommun

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro kommun Beslutade av Miljönämnden 2011-03-16 Dnr: Mn 04/2011 1 (7) Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro kommun Definitioner Fordon Fordon som används i yrkesmässig verksamhet: Lastbilar, taxibilar, tjänstebilar,

Läs mer

Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt

Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt November 2003 Några mindre revideringar februari 2004 Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt Miljösamverkan Västra Götaland november 2003 Med några

Läs mer

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro län

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro län Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro län Riktlinjerna är en vägledning i tillsynsarbetet med syfte att nå ett gemensamt förhållningssätt i länet. Riktlinjerna är inte bindande. Omständigheterna

Läs mer

POLICY FÖR FORDONSTVÄTT

POLICY FÖR FORDONSTVÄTT POLICY FÖR FORDONSTVÄTT Antagen av direktionen för Söderåsens miljöförbund 2014-08-14 77 Ändrad av direktionen för Söderåsens miljöförbund 2014-09-30 88 2 Innehållsförteckning: INLEDNING... 4 FASTSTÄLLDA

Läs mer

Miljökrav på fordonstvätt. Riktlinjer beslutade av Miljönämnden den 9 december 2009, 93/09

Miljökrav på fordonstvätt. Riktlinjer beslutade av Miljönämnden den 9 december 2009, 93/09 Miljökrav på fordonstvätt Riktlinjer beslutade av Miljönämnden den 9 december 2009, 93/09 Dessa riktlinjer bygger till stora delar på den policy som Miljösamverkan Västra Götaland i oktober 2008 tog fram

Läs mer

Nämndriktlinje för miljökrav på fordonstvätt i Falköping, Skövde och Tibro kommuner

Nämndriktlinje för miljökrav på fordonstvätt i Falköping, Skövde och Tibro kommuner Nämndriktlinje för miljökrav på fordonstvätt i Falköping, Skövde och Tibro kommuner Februari 2009 MN 2009-02-25 25 2 (9) Innehållsförteckning Definitioner... 3 Fordon... 3 Fordonstvätt... 3 Anläggningsstorlek...

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvättar i Kumla kommun

Riktlinjer för fordonstvättar i Kumla kommun 1(6) Januari 2012 MBN 2011/1317 Miljö- och byggnadsnämnd Riktlinjer för fordonstvättar i Kumla kommun Antagna av miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14, 19 Definitioner Fordon Fordon som används i yrkesmässig

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Antagen av: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2005-06-02, 91 1. Inledning 2 2. Oljeavskiljare 3 2.1. VERKSAMHETER DÄR OLJEAVSKILJARE

Läs mer

MILJÖKRAV FÖR FORDONSTVÄTTAR

MILJÖKRAV FÖR FORDONSTVÄTTAR Miljökontoret informerar om MILJÖKRAV FÖR FORDONSTVÄTTAR Miljöråd och krav för verksamheter med fordonstvätt i Borlänge kommun Information från miljökontoret våren 2009, reviderad hösten 2011 Inledning

Läs mer

Miljökrav på fordonstvätt Mariestad Töreboda Gullspång

Miljökrav på fordonstvätt Mariestad Töreboda Gullspång Miljökrav på fordonstvätt Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2013-09-25 Datum: Dnr:2013.Ma0194 Sida: 2 (12) Innehållsförteckning Definitioner... 3 Fordon... 3 Fordonstvätt...

Läs mer

Miljökrav på Fordonstvätt

Miljökrav på Fordonstvätt 2003-12-11 Dnr 2003.1164 Policy för Miljökrav på Fordonstvätt i Mariestads kommun MILJÖKONTORET POSTADRESS 542 86 MARIESTAD BESÖKSADRESS Torghuset, Esplanaden 5, MARIESTAD TELEFON 0501-634 30 FAX 0501-633

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industri och annan verksamhet i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industri och annan verksamhet i Oskarshamns kommun Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industri och annan verksamhet i Oskarshamns kommun Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2011-11-16, SBN0220/11 1 Innehåll FÖRORD... 3 BAKGRUND... 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR...

Läs mer

GRÄNSVÄRDESLISTA. Del 3

GRÄNSVÄRDESLISTA. Del 3 VERSION 20071116 GRÄNSVÄRDESLISTA Riktlinjer för bedömning av utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet i Simrishamns, Sjöbo, Skurups, Tomelilla och Ystads kommun Del 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter Vattenutsläpp Denna skrift innehåller riktlinjer som är ett förtydligande av ABVA (allmänna bestämmelser för brukande av Motala kommuns allmänna

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt

Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt 1. Inledning Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare, fettavskiljare samt fordonstvätt i Katrineholms kommun. Riktlinjerna är framtagna i

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

Tilläggsbestämmelser ABVA 16 - FÖR INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER

Tilläggsbestämmelser ABVA 16 - FÖR INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER Tilläggsbestämmelser ABVA 16 - FÖR INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER 1 KRAV PÅ AVLOPPSVATTNETS KVALITET VID UTSLÄPP FRÅN INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER TILL SVEDALA KOMMUNS ALLMÄNNA AVLOPPSANLÄGGNINGAR

Läs mer

Ljungby kommun Tekniska kontoret

Ljungby kommun Tekniska kontoret 1 (7) Ljungby kommun Tekniska kontoret VA-avdelningen Allmänt AVLOPPSRENINGSVERKEN ÄR BYGGDA FÖR ATT TA EMOT OCH RENA SPILLVATTEN FRÅN HUSHÅLL. Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter kan

Läs mer

Miljörapport 2012 Alfta Reningsverk

Miljörapport 2012 Alfta Reningsverk Utfärdare Pär Hisved HVAB-2013-006 Sida 1/21 Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1. Grunddel - Administrativa uppgifter... 3 1. Textdel Huvuddelen av miljörapporten... 4 1. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

NATURVÅRDSVERKET FAKTA: Oljeavskiljare

NATURVÅRDSVERKET FAKTA: Oljeavskiljare Förord Naturvårdsverkets faktablad innehåller snabb och lättillgänglig information om en verksamhet, process, sakfråga eller metod. Faktabladen är ett hjälpmedel för länsstyrelser och kommuner vid handläggning

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp

Riktlinjer för utsläpp Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet Råd och regler för anslutning till avloppsanläggningarna i Halmstads och Laholms kommuner Fastställd av nämnden för Laholmsbuktens VA

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (16)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (16) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (16) IJ. 32.3 TILLÄGGSBESTÄMMELSER TILL ABVA SPILLVATTEN FRÅN INDUSTRIER OCH ANDRA YRKESMÄSSIGA VERKSAMHETER Inledning Alla svenska kommuner har de senaste 50 åren renat avloppsvatten

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1. Inledning 1.1 Riktlinjerna Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare i Enköpings kommun. Riktlinjerna

Läs mer