Upphandling av biograflokaler har skett under hösten och resulterat i att skolbiovisningar fortsättningsvis kan förläggas till fler biografer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandling av biograflokaler har skett under hösten och resulterat i att skolbiovisningar fortsättningsvis kan förläggas till fler biografer."

Transkript

1 (9) Skolbio Göteborg Annica Sjögren Årsrapport för Skolbioverksamheten 2009 Skolbioplan har legat till grund för denna årsrapport. Skolbioplanen är utformad utifrån det prioriterade målet om att alla barn och ungdomar skall ta del av minst en skolbioföreställning per år. Skolans läroplaner betonar ett undersökande arbetssätt och en integrering av kulturen i alla ämnen, därför är Skolbioplanens rubriker kring verksamhetens mål liksom denna årsrapports rubriker kopplade till Göteborgs skolplan. Kunskapsstaden Göteborg goda miljöer för lärande Skolbion ska erbjuda filmvisningar i en stor salong möjlighet att se film tillsammans med andra jämnåriga från hela Göteborg ska ges Skolbion ska ge möjlighet för skolbiovisningar förlagda i stadsdelarna upphandling av biograflokaler för skolbiovisningarna ska genomföras under hösten Skolbion har under året förlagt de flesta filmvisningar till biografen Draken vilken är Göteborgs största biograf och en av Sveriges bäst bevarade singelbiografer. Genom visningarna på Draken, Hagabion, Bio Roy, Frölunda kulturhus och Hammarkullen Folkets Hus fått möjlighet att se film tillsammans med andra jämnåriga från hela Göteborg förlagda till olika stadsdelar Upphandling av biograflokaler har skett under hösten och resulterat i att skolbiovisningar fortsättningsvis kan förläggas till fler biografer. Allas rätt till lärande och kunskap Skolbion ska rikta sitt utbud mot hela målgruppen, 6-16 år varje barn och ungdom i förskoleklass och grundskola ska erbjudas minst en skolbiovisning per läsår Skolbion ska på försök erbjuda anpassade filmvisningar för grupper med särskilda behov med start under hösten Skolbion ska i samarbete med mediepedagoger erbjuda möjligheter till eget filmskapande i skolorna via kulturpedagogiska projekt, så kallade serier Skolbion ska fördjupa samarbetet med filmkonsulenterna i Västra Götaland kring den regionala videofilmfestivalen Frame som är öppen för unga filmare samarbetet med museer och andra institutioner som kan bidra till att fördjupa och bredda förståelsen av filmupplevelsen ska utvecklas. Målet är att det till varje film i programmet, utöver filmhandledning, också ska finnas tips och förslag på hur lärare kan arbeta vidare med de frågor filmen väckt också utanför klassrummet Under året har Skolbio Göteborg haft elevbesök. Av dessa kom från grundskolan i Göteborg vilket motsvarar ca 80 % av alla elever i Göteborgs grundskolor. Skolbion har möjlighet att erbjuda fler visningar efter behov. 1

2 Två anpassade visningar för elever med särskilda behov har genomförts under hösten. Sammanlagt 17 elever och 10 lärare besökte de två visningarna i Hagabions minsta salong. Sedan ett par år tillbaka väljs alltid svensktextade kopior till de svenska filmer som har. Skolbion har samordnat de serier som erbjuder eget filmskapande och presenteras på Göteborgs Stads hemsida. Under året har 10 serier publicerats. Skolbion har i samarbete med Center för skolutveckling under året utvärderat pilotprojektet Vår dröm om skolan vilket sedan fortsatt under rubriken Drömskolan. Syftet med projektet är att öka möjligheterna för eget filmskapande i skolorna och att utveckla formerna för barn och ungas inflytande. Filmpedagogernas redovisade arbetstimmar i filmserier har ökat från 62 timmar 2008 till 517 timmar Skolbion medverkade med prisvinster och delfinansiering av 2009 års Frame, förlagd till Bio Roy i oktober. Under våren arrangerade Göteborgs Konsthall, Naturhistoriska museet, Sjöfartsmuseet och Konstmuseet museilektioner kopplade till filmerna: I s a Free World, Varg, Vattenhästen och Mamma Mu och kråkan. Under hösten arrangerade Sjöfartsmuseet och Världskulturmuseet museilektioner kopplade till filmerna: Ostindiefararen till Kina och hem igen och Slumdog Millionaire. Under våren höll Folkets Bios Filmpedagoger en introduktion vid förhandsvisningen av Klassen samt introduktioner för alla besökande elever och lärare vid samtliga skolbiovisningar av filmen. Allas rätt att bli respekterade och hörda inför varje film som presenteras i programmet ska en avgiftsfri lärarvisning erbjudas. Förhandsvisningar ska förläggas på biografer, i stadsdelar, på Stadsbiblioteket, Konstmuseet, Sjöfartsmuseet, Naturhistoriska museet och på Göteborgs Konsthall. Personalen på institutionerna kan med sin sakkunskap ge handledning i hur man kan arbeta vidare med filmupplevelsen inför varje filmvisning ska en kostnadsfri filmhandledning erbjudas i syfte att stimulera till samtal stadsdelarnas kulturombud ska bjudas in att förlägga sina informationsmöten i samband med ordinarie lärarvisningar för att möjliggöra en ökad dialog och ge tillfälle till kompetensutveckling En avgiftsfri lärarvisning har erbjudits till varje film i skolbioprogrammet. Under våren förlades förhandsvisningar för lärare till Stadsbiblioteket, Naturhistoriska museet, Konstmuseet och till Sjöfartsmuseet. Under hösten förlades förhandsvisningar till Stadsbiblioteket och Världskulturmuseet. Vid förhandsvisningen av I taket lyser stjärnorna på stadsbiblioteket medverkade Bris, Skolkyrkan och studieförbundet Sensus. De två sistnämnda presenterade metoden Tala film tala liv, vilken utarbetats för att ta tillvara och arbeta vidare med de frågor film väcker. Efter filmen prövades metoden i mindre grupper. En kostnadsfri filmhandledning har erbjudits inför varje filmvisning. Stadsdelarnas kulturombud har bjudits in att förlägga sina informationsmöten i samband med ordinarie lärarvisningar. Under våren förlades en förhandsvisning för lärare till Backa Kulturhus och samordnades med kulf-kulismöte och under hösten förlades en lärarvisning till kulturhuset Vingen i Torslanda. 2

3 Allas rätt till inflytande och delaktighet barn och unga ska ha indirekt inflytande och delaktighet via referensgruppen alla lärare, oavsett vilken åldersgrupp de arbetar med, ska ha samma möjlighet att påverka utbudet lärare i referensgruppen ska kontinuerligt erbjudas avgiftsfri kompetensutveckling Barn och unga har främst genom referensgruppen haft indirekt inflytande och delaktighet i Skolbions verksamhet. Referensgruppens medlemmar har ofta prövat föreslagna filmer genom att se och diskutera dem tillsammans med eleverna. I några fall har eleverna bidragit med texter i programmet och presenterat filmerna på utbudskvällarna. Under året fanns i referensgruppen representanter som väl täckte in åldrarna 6-18 år (gymnasierna ingår sedan hösten 2003 i målgruppen) och alla pedagoger i gruppen har haft samma möjlighet att påverka utbudet. Pedagoger/lärare i referensgruppen har erbjudits kontinuerlig och avgiftsfri fortbildning. Tretton medlemmar i referensgruppen representerade Skolbio Göteborg vid BUFF, den årliga barn- och ungdomsfilmfestivalen i Malmö i mars, där de förutom att se ny barn- och ungdomsfilm även deltog i föreläsningar och seminarier. Referensgruppens medlemmar erbjöds också fritt medlemskap och fyra fribiljetter till Göteborg International Film Festivals visningar, kulturpasset med fribiljetter och rabatter till Göteborgs samlade kulturutbud, förutom den ersättning för biobiljetter som utgått då medlemmarna sett film för Skolbions räkning. Allas rätt till utvärdering och återkoppling referensgruppen och kulturombuden ska utvärdera Skolbions utbud och återkoppla till användarna två representanter från särskolan ska ingå i referensgruppen för att bevaka särskolans behov och önskemål inom Skolbions område en årlig verksamhetsberättelse ska publiceras på Skolbio Göteborgs hemsida Referensgruppen och kulturombuden har via kulturtempen, via kultursamordnaren i sin stadsdel och via referensgruppens medlemmar haft möjlighet att utvärdera utbudet och återkoppla till användarna. Skolbiosamordnaren har också ingått i kulf-kulisgruppen där utvärdering och återkoppling har skett. Två representanter från särskolan har ingått i referensgruppen Verksamhetsberättelsen har lagts ut på hemsidan 3

4 Statistik Vårterminen 2009 (på biograferna Draken och Hagabion) Antal visn Film Total elever Förskola F-3 sär F-3 År 4-6 Sär 4-6 År 7-9 Sär 7-9 gymn vux 4 Fighter It's a Free World Klassen Mamma Mu och Kråkan Niko - på väg mot stjärnorna Patrik 1, Son of Rambow Varg Vattenhästen Wall-E Winky & jakten min Dröm om Skolan Antal visn antal lärare 1559 Höstterminen 2009 (på biograferna Draken, Hagabion, Bio Roy, Hammarkullens Folkets Hus och Frölunda Kulturhus.) Film Total elever För skola F-3 Sär F-3 År 4-6 Sär 4-6 År 7-9 sär 7-9 gymn gymn sär 3 Bläckhjärta Bolt Boy A Coraline och spegelns hemlighet De ofrivilliga I taket lyser stjärnorna Kenny Begins Lasse Majas detektivbyrå Nausicaä från Vindarnas dal Niko på väg mot stjärnorna No Network Pettson & Findus - Glömligheter Slumdog Millionaire The Nightmare Before Christmas antal lärare vux. 4

5 Skolbiobesök antal vt 09 ht 09 år 09 elever år Gunnared % 2. Lärjedalen % 3. Kortedala % 4. Bergsjön % 5. Härlanda % 6. Örgryte % 7. Centrum % 8. Linnéstaden % 9. Majorna % 10. Högsbo % 11. Älvsborg % 12. Frölunda % 13. Askim % 14. Tynnered % 15. Södra skärgården % 16. Torslanda % 17. Biskopsgården % 18. Lundby % 19. Tuve-Säve % 20. Backa % 21. Kärra-Rödbo % Totalt stadsdelar % Gymnasieskolan % Totalt antal % Antal elevbesök, Skolbio Göteborg år 2009: År 2009 redovisas färre skolbiobesök än föregående år. Minskningen verkar följa en nationell trend uppmärksammad av Svenska Filminstitutet våren En förklaring kan vara att alltfler skolor upptäcker och tar del av nya förbättrade tekniker att visa film i klassrummet eller i samlingssalar på skolan. Tillgången till bra film med institutionella visningsrättigheter har ökat t.ex. genom tillgången till strömmande media från GR utbildning. De kommunala skolorna och många friskolor har avtal med GR som ger dem fri tillgång till DVD-lån och strömmande media. Elevvisningar arrangerade av stadsdelarna SDF Tynnered arrangerade under v 5 en filmfestival på Tynnereds kulturcentrum vilken besöktes av 704 elever från grundskolan. Projektledaren ingår i Skolbions referensgrupp. Kultursamordnaren i Backa arrangerade under v 6 en filmfestival på Backa Folkets Hus där elever från grundskolan såg film. SDF Torslanda arrangerade under ledning av stadsdelens kultursamordnare filmvisningar för åk 3-9 på kulturhuset Vingen 19 mars 2 april grundskoleelever besökte visningarna. Samordnaren medverkar i skolbions referensgrupp och filmerna har alla ingått i Skolbio Göteborgs utbud. Södra Skärgården arrangerade under ledning av stadsdelens kultursamordnare en filmvisning på Bio Roy i februari för 282 elever. SDF Älvsborg arrangerade en filmvisning på Bio Roy i december för 250 elever. Sammanlagt närmare elever från förskoleklass åk 9 besökte under året filmvisningar stadsdelarna själva arrangerade, vilket är fler än under

6 Lärarvisningar VT 09 Film Anmälda Närvarande Fighter 7 7 It's a Free World 0 inställd Klassen Mamma Mu och Kråkan Niko - på väg mot stjärnorna 3 inställd Patrik 1, Son of Rambow 4 inställd Varg Vattenhästen 1 inställd Wall-E 3 inställd Winky & jakten på den försvunna skatten 0 inställd Lärarvisningar HT 09 Film Anmälda Närvarande Bläckhjärta 7 5 Bolt 1 inställd Boy A Coraline och spegelns hemlighet De ofivilliga I taket lyser stjärnorna Kenny Begins 5 8 Lasse Majas detektivbyrå. 2 inställd Nausicaä från Vindarnas dal Niko på väg mot stjärnorna 0 0 No Network 3 inställd Pettson & Findus - Glömligheter 3 inställd Slumdog Milionaire The Nightmare Before Christmas I de fall en lärarvisning ställs in p.g.a. för få bokade, erbjuds lärarna att hyra filmen på Skolbions bekostnad. Vårterminens visning av Niko på väg mot stjärnorna på Backa Folkets Hus ställdes in p.g.a. teknikproblem på biografen. De filmer som inte visades var reprisfilmer och har visats tidigare. Personal Under året har två personer varit anställda. Skolbiosamordnaren har ansvarat för planering av verksamheten och administratören har huvudsakligen haft hand om bokningar. 6

7 Ekonomi Kommunbidrag Subvention V:a Götaland Projektbidrag Filminstitutet Biljettintäkter Summa intäkter Summa kostnader Resultat Praktikanter En förskollärare har under året praktiserat ideellt 3 timmar per vecka. Praktikuppgiften har bland annat varit att skriva filmhandledningar. Organisation nätverk Referensgruppen Referensgruppen har under året bestått av femton aktiva pedagoger som arbetat med olika åldrar i Göteborgs kommun. Gruppen har, förutom under de två utbudskvällarna då medlemmarna medverkat och presenterat film, träffats vid sex tillfällen under året och planerat skolbioprogrammen, till vilka de även skrivit många av texterna. Kulf & Kulisgruppen Kulf & Kulisgruppen består av stadsdelarnas kulf- och kulissamordnare samt representanter från kulturförvaltningen. Skolbiosamordnaren medverkar vid de centrala månatliga möten kulturförvaltningen arrangerar för nätverket och har där kontinuerligt informerat om Skolbions verksamhet och fått respons på densamma. Studieresa för nätverken En studieresa för kultursamordnare, museipedagoger och kulturskolechefer genomfördes i slutet av vårterminen. Filmpedagogerna Agnes Larsson och Monika Sällström arbetade under två dagar med att göra film tillsammans med en av deltagargrupperna. Ämnesrådet för Film och Media Skolbiosamordnaren är sammankallande i ämnesrådet för Film och Media. Ämnesrådet har under året bestått av kulf och kulissamordnarna från stadsdelarna Askim, Biskopsgården, Centrum, Linnéstaden, Torslanda och Tynnered samt de båda anställda vid Skolbio Göteborg. Gruppens uppgift har varit att fördjupa kunskapen kring ämnet film och media för att öka barns och ungdomars möjlighet att aktivt delta i kulturlivet. Ämnesrådet har träffats vid tre tillfällen under året vilka alla varit tillsammans med seriepedagogerna (se nedan) för att samordna insatserna kring projektet Vår dröm om skolan, sedermera Drömskolan. Praktiserande mediepedagoger i GBG Seriepedagoger Skolbio Göteborg arrangerar möten för de mediepedagoger som medverkar med filmserier i kulturterminen. Under året har tre möten arrangerats tillsammans med Ämnesrådet för Film och Media vilka ägnats åt projektet Drömskolan. Göteborgs barn- och ungdomskulturgrupp Skolbion medverkar i barn- och ungdomskulturgruppen där representanter för Göteborgs kulturinstitutioner och det fria kulturlivet ingår. Gruppen arbetar kontinuerligt med att öka barn- och ungas tillgång till kulturlivet men också till att öka vuxnas förståelse för konstens positiva inverkan i människans utveckling. Ett led 7

8 i detta arbete har varit att införa Kulturpass för alla kulturombud där Skolbion håller i kontakten med biografägare och övriga filminstitutioner, vilka kontinuerligt bidrar med fribiljetter för att kulturombuden skall kunna se film på stadens alla biografer. Filmpedagogiskt nätverk MMM (Möten med media) Skolbio Göteborg har under året medverkat i det filmpedagogiska nätverk där även GR Utbildning, Filmkonsulenterna i Västra Götaland, Folkets Bio Filmpedagogerna, Filmvetenskapen vid Göteborgs Universitet, Multimediabyrån, Mediapoolen, Utbildningsradion (UR), Center för skolutveckling och Skolbibliotekscentralen ingått. Syftet är, förutom erfarenhetsutbyte, att samordna viss gemensam verksamhet för att bland annat nå ut bättre till den gemensamma målgruppen barn och unga i skolan. Gruppen har träffats vid fyra tillfällen under året. Filmkonsulenterna i Västra Götaland Skolbiodagen under Göteborg Film Festival var ett samarrangemang med Filmkonsulenterna. Filmkonsulenterna var huvudarrangör för Frame, den årliga videofilmfestivalen för barn och unga upp till 26 år. Strategigrupp för unga filmare Nätverket startade på initiativ från de regionala filmkonsulenterna i december 2008 och består av representanter för Filmkonsulenterna i Västra Götaland, Skolbio Göteborg, GIFF, Filmcentrum Väst, ARF, Kultur Ungdom, Filmhögskolan, Film i Väst, Angeläget m.fl. Göteborg International Film Festival Skolbio Göteborg medverkade vid urvalet av festivalfilmer riktade till skolan och såg till att festivalinformation nådde skolorna via utskick till kulturombuden. Vårterminens utbudskväll i januari, var förlagd till Draken där filmfestivalen stod för lokalkostnader och bjöd på visning av dokumentären Bowling for Columbine. En festivalrepresentant informerade om festivalprogrammet vid ett centralt möte för kulf-kulisgruppen i december Information, marknadsföring och fortbildning Terminsprogrammet Skolbio Göteborgs terminsprogram har under året producerats av elever från Studium AB st program har tryckts inför varje termin. Dessa har distribuerats till skolornas kulisombud direkt och till stadsdelarnas samordnare vid ett stort utskick inför varje terminsstart, samt fyra utskick med uppdateringar och nyheter fördelade över året. Viss information har skickats via mail till kulf- och kulisamordnarna för vidaredistribution till kulisombuden. Hemsida Hemsidan för Skolbio Göteborg producerades med hjälp av elever från Studium AB och togs i bruk i januari Antal besök på sidan har tyvärr inte registrerats från starten. I januari 2010 fanns ca registrerade besök mot ca besök i januari 2009 och ca i mars En ökning av e-post och bokningar via hemsidan har skett årligen sedan starten. Filmbokningar via webb För att förenkla bokningarna för brukarna pågår en undersökning om huruvida bokningar kan göras direkt på nätet på liknande sätt som nu görs med bokningar av museilektioner. 8

9 Kulturterminen på Göteborgs Stads hemsida Kulturterminen är en kortfattad sammanställning av kulturutbudet för barn och unga i Göteborg. Under rubriken Film och Media finns utbudet för barn och unga samlat. I kulturterminen presenteras också de serier där konstnärer och kulturpedagoger, till exempel filmare arbetar med barn och ungas eget skapande. Skolbion har hållit i kontakterna med de filmarbetare som presenteras under rubriken Serier i Kulturterminen. Bok & Bibliotek Kulturförvaltningens avdelningar informerade gemensamt om stadens arbete med barn- och ungdomskultur på årets Bok och Biblioteksmässa. Skolbion anordnade två workshops i montern där besökarna kunde pröva att animera film. Kulturpunkten Under en vecka presenterades Barn och ungdomsverksamheten för allmänheten på Kulturpunkten vid Göteborgs Stadsbibliotek. Filmklipp från Skolbions terminsprogram visades, skolbioprogram delades ut och Skolbions personal fanns tillgänglig i disken under en halvdag. Utbudskvällar Alla pedagoger erbjöds att delta i de utbudskvällar Skolbio Göteborg anordnat inför varje terminsstart; i januari på Draken deltog 83 lärare och Folkets Bio Filmpedagogerna höll under temat Docu Soup en föreläsning om Den nya dokumentären, i september på Pustervik deltog 165 lärare och Ruben Östlund höll en föreläsning om sitt arbete, sin filmsyn och visade klipp från sin filmproduktion. Fortbildning med Folkets Bio Filmpedagogerna Skolbio Göteborg medverkade vid planeringen av en föreläsning med Folkets Bio filmpedagogerna, arrangerad av kulturförvaltningen på Bio Roy i oktober. Under rubriken Bland prosumenter, digitala invandrare och pirater om digital teknik och dess framtid, guidade filmpedagogerna de 89 besökarna genom den nya medievärlden och visade exempel på hur medieteknik kan användas i skolan. Skolbiodag under Göteborg International Film Festival Alla pedagoger i förskoleklass, grundskola och gymnasium erbjöds att delta i den skolbiodag som anordnades i januari i samarbete med Filmfestivalen och Filmkonsulenterna i Västra Götaland. 350 personer deltog på skolbiodagen. Kulturorientering för studerande från Pedagogen Skolbion har vi två tillfällen under året tagit emot sammanlagt 33 studerande vid lärarutbildningen för att presentera skolbions verksamhet och ge en inblick i övrig filmverksamhet för barn och unga i Göteborg. De studerande fick även se filmer tillsammans med elever på ordinarie skolbiovisningar på biografen Draken. Studiebesöken ingick i de fältstudier inom Göteborgs kulturliv som arrangeras två gånger per år och samordnas centralt av Göteborgs Stad Kultur. Studenter från KUSP på Skolbio I samarbete med Filmvetenskapen vid Institutionen för kultur, estetik och medier och Institutionen för Pedagogik deltog en grupp studerande vid KUSP (Kultur och Språk) lärare för lägre åldrar, vid finalen av projektet Drömskolan i maj på biografen Draken. 9

Tjänsteskrivelse. Förslag till Skolbioplan. 2013-05-07 Vår referens. Malena Sandgren Enhetschef KBU KN-KFÖ-2013-01205

Tjänsteskrivelse. Förslag till Skolbioplan. 2013-05-07 Vår referens. Malena Sandgren Enhetschef KBU KN-KFÖ-2013-01205 Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-07 Vår referens Malena Sandgren Enhetschef KBU Tjänsteskrivelse Förslag till Skolbioplan KN-KFÖ-2013-01205 Sammanfattning Kulturförvaltningen inrättar

Läs mer

Alla stadsdelar. Markanvändning Resor Färdmedelsförändring nuläget*->2035. Arbetsmaterial

Alla stadsdelar. Markanvändning Resor Färdmedelsförändring nuläget*->2035. Arbetsmaterial Alla stadsdelar Boende: 683 600 (+33%) Arbetsplatser: 356 600 (+22%) Andel av totalt antal resor: 100% Färdmedelsförändring nuläget*->2035 Bil: 43% -> 25% Koll: 32% -> 44% GC: 26% -> 31% HÅLLBAR STAD ÖPPEN

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Total Man Kvinna Total Man Kvinna Total Man Kvinna

Total Man Kvinna Total Man Kvinna Total Man Kvinna 1:1 hur välkommen du känner dig när du besöker biblioteket? 2:2 den hjälp du fick? 3:2 tiden då biblioteket öppnar på vardagar? 8-10 91 88 93 8-10 94 93 95 8-10 71 64 74 5-7 8 12 6 5-7 6 7 5 5-7 18 23

Läs mer

Göteborgs Stads 10 nya stadsdelsnämnder

Göteborgs Stads 10 nya stadsdelsnämnder Befolkningsdata och sociala indikatorer Göteborgs Stads 1 nya stadsdelsnämnder 21-1-28 Göteborgs stadskansli, Samhällsanalys & Statistik. Köpmansgatan 2, 44 82 GÖTEBORG Jan Kaaling. 31-36 8 245. jan.kaaling@stadshuset.goteborg.se.

Läs mer

Studie av trängselskattens effekter på parkeringsbehovet i Göteborg. Meddelande 3:2012 Trafikkontoret/Strategisk planering

Studie av trängselskattens effekter på parkeringsbehovet i Göteborg. Meddelande 3:2012 Trafikkontoret/Strategisk planering Studie av trängselskattens effekter på parkeringsbehovet i Göteborg Meddelande 3:2012 Trafikkontoret/Strategisk planering Studie av trängselskattens effekter på parkeringsbehovet i Göteborg Konsult: Beställare:

Läs mer

Helhet. GÖTEBORGS STADS BIBLIOTEKSENKÄT 2012 Resultat uppdelat på kön. Totalt. Bemötande. Hur nöjd är du med biblioteket i sin helhet?

Helhet. GÖTEBORGS STADS BIBLIOTEKSENKÄT 2012 Resultat uppdelat på kön. Totalt. Bemötande. Hur nöjd är du med biblioteket i sin helhet? Helhet Bemötande Hur nöjd är du med biblioteket i sin helhet? Betyg 8-10 78% 78% 77% Betyg 5-7 20% 19% 21% Betyg 1-4 2% 3% 2% Ej svar 2% 1% 2% Medelvärde 8,5 8,5 8,4 Hur väl uppfyller biblioteket dina

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Antirasistiska Filmdagar 2015 - en filmfestival för unga med fokus på mänskliga rättigheter

Antirasistiska Filmdagar 2015 - en filmfestival för unga med fokus på mänskliga rättigheter Antirasistiska Filmdagar 2015 - en filmfestival för unga med fokus på mänskliga rättigheter Antirasistiska Filmdagar är en årligen återkommande filmfestival med fokus på mänskliga rättigheter. Vi arrangerar

Läs mer

Nätverket Möte med Media* har här samlat material som kanske ge inspiration under ett skolprojekt.

Nätverket Möte med Media* har här samlat material som kanske ge inspiration under ett skolprojekt. SKAPANDE SKOLA Arbeta med film- och medier i skolan Skapande Skola ger möjligheter att arbeta mer med kultur i skolan. Film och rörliga bilder tycker många elever och pedagoger är extra spännnade och utvecklande

Läs mer

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-11-19 Handläggare: Agneta Stenborg Telefon: 076-12 90 199 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Kultur

Läs mer

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio.

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio. Skolbiorapport 2014 Varje år frågar Kultur i Väst hur Västra Götalandsregionens 49 kommuner om man har en skolbioverksamhet under förgående år. Vi har skickat en kort enkät till varje kommun att svara

Läs mer

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 1 HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 Organisation kring Skapande skola Skolledning och Kultur på kommunen fastställer tillsammans riktlinjer för skapande skola. Arbetet är förankrat hos rektorerna

Läs mer

Försöksverksamhet med övningsförskolor i Göteborgs Stad per stadsdel

Försöksverksamhet med övningsförskolor i Göteborgs Stad per stadsdel Försöksverksamhet med övningsförskolor i Göteborgs Stad per stadsdel Askim Frölunda Högsbo Centrum Lundby Majorna Linné Norra Hisingen Västra Göteborg Västra Hisingen Örgryte Härlanda Östra Göteborg Askim

Läs mer

Pia-Mari Wehrling. Filmglappet. Bli vän på Facebook Följ på Twitter Skicka detta vidare till en vän

Pia-Mari Wehrling. Filmglappet. Bli vän på Facebook Följ på Twitter Skicka detta vidare till en vän Nyhetsbrev april 2012 Här kan du bland annat läsa om Frame Filmfestival med nyheten Frame Fredag, TalentCampOdense, Filmglappet, Bergmanveckan och Kultur i Väst. Frame Filmfestival Lördag 21 april är det

Läs mer

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Håll i håll om håll ut! Hur får man vind i seglen så att alla kan navigera? Torghandel 20140507 Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Sektor utbildning Norra

Läs mer

Försöksverksamhet med övningsförskolor i Göteborgs Stad per stadsdel

Försöksverksamhet med övningsförskolor i Göteborgs Stad per stadsdel Försöksverksamhet med övningsförskolor i Göteborgs Stad per stadsdel Askim Frölunda Högsbo Centrum Lundby Majorna Linné Norra Hisingen Västra Göteborg Västra Hisingen Örgryte Härlanda Östra Göteborg Askim

Läs mer

Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015

Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015 Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015 Barn- och ungdomskulturplan Gullspångs kommun Gullspångs kommun har reviderat sin barn- och ungdomskulturplan och den nya planen sträcker sig

Läs mer

Kulturgaranti. för barn och unga

Kulturgaranti. för barn och unga Kulturgaranti för barn och unga Kulturplan för barn och unga I Varbergs kommun samarbetar skolor, förskolor och kulturverksamheter för att göra kultur till en del av barnens vardag. Vi ser kultur som en

Läs mer

godkänna rapporten av utvecklingsprocessen för Kultur för barn och unga

godkänna rapporten av utvecklingsprocessen för Kultur för barn och unga Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (6) Datum 2014-08-27 Vår referens Hanna Sjöberg Enhetschef Kultur för barn och unga Hanna.sjoberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Utvecklingsprocess Kultur för barn och unga

Läs mer

GÖTEBORGS STADS KULTURFÖRVALTNING AVDELNINGEN FRI KONST OCH KULTUR ENHETEN BARNKULTUR VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

GÖTEBORGS STADS KULTURFÖRVALTNING AVDELNINGEN FRI KONST OCH KULTUR ENHETEN BARNKULTUR VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 GÖTEBORGS STADS KULTURFÖRVALTNING AVDELNINGEN FRI KONST OCH KULTUR ENHETEN BARNKULTUR VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 VERKSAMHET Barn och Unga inom avdelningen Fri konst och kultur ansvarar genom konsulenter

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Alingsås kommun

Kulturplan för barn och unga i Alingsås kommun Datum: 16-01-20 Till Kultur- och Fritidsnämnden Handläggare: Birgitta Westergren Lenken Direktnr: 0322 616 364 Beteckning: Uppdaterad Kulturplan för barn och unga 2016-01-20 Kulturplan för barn och unga

Läs mer

Ny subventionsmodell för utbudet av scenkonst till skolor, gymnasieskolor och förskolor

Ny subventionsmodell för utbudet av scenkonst till skolor, gymnasieskolor och förskolor KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA AVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-09-16 Handläggare: Kerstin Gustafsson Telefon: 08-508 31 943 Till Kulturnämnden KuN 2011-09-27 Nr 11 Ny subventionsmodell

Läs mer

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio SOLLENTUNA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-11 Sidan 13 av 18 75/2011 Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering

Läs mer

Habilitering: Anpassa, Göra duglig, Göra skicklig

Habilitering: Anpassa, Göra duglig, Göra skicklig Habilitering: Anpassa, Göra duglig, Göra skicklig Rehabilitering: Återanpassa Habilitering: Namn på organisationen Namn på innehåll /metod Namn på individens egen process/att skickliggöra sig Verksamhetsidé

Läs mer

Statistikrapport 2009

Statistikrapport 2009 tatistikrapport 2009 Ackumulerat S Besök 2009 Besök 2008 Besök 2007 Diff. 09/08 09/08 i % Diff. 09/07 09/07 i % 4 681 185 3 821 610 4 469 700 859 575 22,5% 211 485 4,7% Intäkter 2009 Intäkter 2008 Intäkter

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg?

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg? Tjänsteskrivelse Datum 2010-06-23 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Inledning Bakgrund Angeläget i Skolan

Inledning Bakgrund Angeläget i Skolan Inledning Yttrandefriheten är en av våra mest grundläggande rättigheter i Sverige. Den är en förutsättning för att bevara och utveckla vårt demokratiska samhälle. Det fria ordet, att få kritisera och ifrågasätta,

Läs mer

GENOMFÖRD PÅ UPPDRAG AV STOCKHOLMS LÄNS LANDSTINGS KULTURFÖRVALTNING OCH FILM STOCKHOLM 2008

GENOMFÖRD PÅ UPPDRAG AV STOCKHOLMS LÄNS LANDSTINGS KULTURFÖRVALTNING OCH FILM STOCKHOLM 2008 FILM- OCH MEDIEPEDAGOGISK KARTLÄGGNING AV STOCKHOLMS LÄN GENOMFÖRD PÅ UPPDRAG AV STOCKHOLMS LÄNS LANDSTINGS KULTURFÖRVALTNING OCH FILM STOCKHOLM 2008 RAPPORTFÖRFATTARE: LOTTI FRED INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Läs mer

Livsstil, identitet, service och livstillfredsställelse i Göteborg

Livsstil, identitet, service och livstillfredsställelse i Göteborg Livsstil, identitet, service och livstillfredsställelse i Göteborg Resultat från Väst-SOM-undersökningen 1992-2005 Oktober 2006 Lennart Nilsson 031-773 1595 (lennart.nilsson@spa.gu.se) Rudolf Antoni 031-773

Läs mer

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad - att säkerställa nationella minoriteters rättigheter är en del av Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter Emma Makkonen Tre förvaltningsområden rött

Läs mer

Skolprogram från West Pride HT 2017 VT 2018

Skolprogram från West Pride HT 2017 VT 2018 Skolprogram från West Pride HT 2017 VT 2018 West Pride Göteborgs HBTQ-festival har glädjen att erbjuda er aktiviteter för att stärka och stödja ert mångfaldsarbete genom fokus på hbtq-frågorna. Skolan

Läs mer

SDN Statistik. Särtryck ur stadsdelsvisa beskrivningar mars 2008

SDN Statistik. Särtryck ur stadsdelsvisa beskrivningar mars 2008 SDN Statistik Särtryck ur stadsdelsvisa beskrivningar mars 2008 Översiktsplaneavdelningen februari 2008 Stadsbyggnadskontoret s kommun Följande sidor är ett särtryck ur de stadsdelsvisa beskrivningarna.

Läs mer

Förslag till fördelning av kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram 2014

Förslag till fördelning av kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram 2014 Kulturnämnden Förslag till fördelning av kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram 2014 Förslag till hur kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram för 2014 ska fördelas per institution. Fördelningen

Läs mer

Mediepedagogik i Malmö stad

Mediepedagogik i Malmö stad Mediepedagogik i Malmö stad Utredning om ett mediepedagogiskt program Kortversion Av Daniel Lundquist April 2003 Med stöd av Svenska Filminstitutet Kulturkansliet, Friisgatan 15 B, 214 21 Malmö Kontakt:

Läs mer

Skolkulturplan. ett gott liv. -ett stöd i förskolan och grundskolan, Oskarshamns kommun. Godkänd av bildningsnämnden nden 2016-03-23, 25

Skolkulturplan. ett gott liv. -ett stöd i förskolan och grundskolan, Oskarshamns kommun. Godkänd av bildningsnämnden nden 2016-03-23, 25 Skolkulturplan ett gott liv -ett stöd i förskolan och grundskolan, Oskarshamns kommun Skolkulturplanen, ett gott liv bygger på: -Barnkonventionen -Förskolan och grundskolans styrdokument -Relevant, en

Läs mer

Mediotekets AV-medietjänster

Mediotekets AV-medietjänster SID 1 / 5 Mediotekets AV-medietjänster Medioteket erbjuder ett stort och aktuellt utbud av AV-media, lån av kameror och redigeringsstudior samt skolbioverksamhet, vilket beskrivs närmare i bifogad informationsfolder.

Läs mer

NÖJD BIBLIOTEKSBESÖKARE 2010 GÖTEBORGS STAD

NÖJD BIBLIOTEKSBESÖKARE 2010 GÖTEBORGS STAD NÖJD BIBLIOTEKSBESÖKARE 200 GÖTEBORGS STAD DECEMBER 200 ScandInfo Marketing Research AB 200-2-03 Jonas Persson Josefine Björnsson Pnr. 4398 SCANDINFO MARKETING RESEARCH Innehåll Information om undersökningen...

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt

skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt Språkutveckling Språket och den språkliga medvetenheten utgör ett prioriterat utvecklingsområde inom förskoleverksamheten

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Grundsärskolan Växthuset Läsåret 2015/2016 Identifierade utvecklingsområden som verksamheten arbetat med utifrån föregående läsårs analys 2(5) Att arbeta

Läs mer

Skapande skola, Kulturrådet Handlingsplan 2009 Gävle Kommun

Skapande skola, Kulturrådet Handlingsplan 2009 Gävle Kommun 2009-02-25 Sid 1 (6) Skapande skola, Kulturrådet Handlingsplan 2009 Gävle Kommun Ett kulturpedagogiskt program utvecklingsmöjligheter utifrån helhetsperspektiv. Tänka framåt men göra nu (SOU 2006:45) Fakta:

Läs mer

Framtidens lärande. En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.kks.

Framtidens lärande. En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.kks. Framtidens lärande En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ Konferens arrangerad av: DIU Skolverket SKL KK-stiftelsen m.fl http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.skl.se/

Läs mer

RÖRLIGA BILDER I SKOLAN

RÖRLIGA BILDER I SKOLAN SKAPANDE SKOLA 1 RÖRLIGA BILDER I SKOLAN Skapande Skola ger möjligheter att pröva på nya uttryck eller att fördjupa ett befintligt arbete inom exempelvis rörlig bild. Det finns många aktörer med kunskap

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Projektrapport Film i Skåne och Högskolan Kristianstad, HUSA. 1. INLEDNING sid 2 2. BAKGRUND 2 3. STUDIEN 3

Projektrapport Film i Skåne och Högskolan Kristianstad, HUSA. 1. INLEDNING sid 2 2. BAKGRUND 2 3. STUDIEN 3 INNEHÅLL 1. INLEDNING sid 2 2. BAKGRUND 2 3. STUDIEN 3 Upplägg och genomförande 3 Beskrivning av studien 4 Syfte och mål 5 Frågeställningar 5 4. SAMMANSTÄLLNING AV KOMMUNUNDERSÖKNINGEN 6 Bromölla 6 Hässleholm

Läs mer

Arbetsplan för Ängabo förskola, avdelning Älgen. Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Ängabo förskola, avdelning Älgen. Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Ängabo förskola, avdelning Älgen. Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och

Läs mer

Mål för Norrgårdens förskola läsåret NORMER OCH VÄRDEN. 1 Mål. 2 Arbetssätt. 3. Utvärderingssätt

Mål för Norrgårdens förskola läsåret NORMER OCH VÄRDEN. 1 Mål. 2 Arbetssätt. 3. Utvärderingssätt NORMER OCH VÄRDEN 1. Vi arbetar för att barnen ska känna en trygghet i vår verksamhet. 2. Vi arbetar för att barnen ska kunna visa/ta: Ansvar över sitt handlande, för varandra, för omgivningens leksaker

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Välfärdsbilder i Göteborgsregionen

Välfärdsbilder i Göteborgsregionen Välfärdsbilder i Göteborgsregionen En rapport från Göteborgsregionens kommunalförbund 2007 Välfärdsbilder i Göteborgsregionen En rapport från Göteborgsregionens kommunalförbund 2007 Innehåll Välfärdsbilder

Läs mer

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Jenny Darmell Förstelärare Sjuntorpskolan 4-9 Bakgrund Beskrivning av uppdraget Områdeschefen har utifrån de resultat som finns,

Läs mer

Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor. Svar på remiss från kommunstyrelsen Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2017-10-24 Handläggare Eva Stenstam Telefon: 08-508 31989 Till Kulturnämnden 2017-11-14 Skolprogram för Stockholms stads förskolor

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 jan-aug jan-aug jan-aug 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket

Läs mer

Att inte följa den förväntade vägen

Att inte följa den förväntade vägen Att inte följa den förväntade vägen - En studie om ungdomar utanför gymnasieskolan och om det kommunala uppföljningsansvaret Marianne Lundgren Jan Magnusson Syfte Syftet är att kartlägga hur det kommunala

Läs mer

Alla barn och ungdomar i Skövde kommun skall ges möjlighet att ta del av och själva delta i kulturella sammanhang.

Alla barn och ungdomar i Skövde kommun skall ges möjlighet att ta del av och själva delta i kulturella sammanhang. Ur Skövde kommuns Kulturpolitiska vision: Alla medborgare oavsett kön, ålder och etnicitet har möjlighet att utöva och uppleva mångsidig kultur Alla barn och ungdomar i Skövde kommun skall ges möjlighet

Läs mer

Alla barn har rätt till kultur

Alla barn har rätt till kultur Alla barn har rätt till kultur Artikel 31 i FNs barnkonvention erkänner barnets rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Denna rätt ska respekteras och främjas. Kulturell och konstnärlig

Läs mer

FÖR ÅK F-9 Kan finansieras genom Kulturrådets stöd för Skapande skola

FÖR ÅK F-9 Kan finansieras genom Kulturrådets stöd för Skapande skola FÖR ÅK F-9 Kan finansieras genom Kulturrådets stöd för Skapande skola FILM, ANALYS OCH EGET SKAPANDE VARFÖR och HUR? Både i och utanför skolan finns ett ständigt växande informationssamhälle som barn

Läs mer

Statistikbilaga. 2014 Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg

Statistikbilaga. 2014 Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg Statistikbilaga 2014 Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg Bilaga 8: Mer om skillnader I denna bilaga presenteras diagram som beskriver skillnaderna i livsvillkor och hälsa i Göteborg inom följande

Läs mer

Ett nätverk växer fram

Ett nätverk växer fram Ett nätverk växer fram Lärjedalen i Göteborg Cajsa Lindberg, Lena Grahl, Therése Högberg 2010-02-10 LÄRJEDALEN en stadsdel i Göteborg Göteborgs 21 stadsdelar Lerums kommun Kattegatt Lärjedalen Göteborgs

Läs mer

Barn- och ungdomskulturplan inklusive skolkulturgaranti 2015-2017

Barn- och ungdomskulturplan inklusive skolkulturgaranti 2015-2017 Barn- och ungdomskulturplan inklusive skolkulturgaranti 2015-2017 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vision 3 Bakgrund 3 Emmaboda kommuns mål för barn- och ungdomskultur 3 Kulturgaranti 4 Skolkulturgaranti 4 Kultur

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR1 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR1 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 Jan-april Jan-april Jan-april 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket 66,5

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Erfarenheter av Kompetensstegen i Göteborg. Carina Löfström & Solveig Högberg

Erfarenheter av Kompetensstegen i Göteborg. Carina Löfström & Solveig Högberg Erfarenheter av Kompetensstegen i Göteborg Carina Löfström & Solveig Högberg 2010-12-08 Kompetensstegen Nationell satsning för kommunernas långsiktiga kvalitets- och kompetensutvecklingsarbete inom vård

Läs mer

Välkommen till. Unga Kulturgruppen

Välkommen till. Unga Kulturgruppen Välkommen till Unga Kulturgruppen Unga Kulturgruppen är Höganäs kommuns arbetsgrupp för kultur i skolan. Gruppen består av pedagoger från de sex olika f-9 skolorna och träffas c.a 4 ggr/år. I gruppen diskuteras

Läs mer

Kvalité i lokalupplåtelsen Vad är det som avgör om kunden är nöjd? Vad är det som påverkar studieresultatet?

Kvalité i lokalupplåtelsen Vad är det som avgör om kunden är nöjd? Vad är det som påverkar studieresultatet? Kvalité i lokalupplåtelsen Vad är det som avgör om kunden är nöjd? Ted Lindqvist (Evidens) och Eva Cassel (LFF) 2008-09-11 Vad är det som påverkar studieresultatet? Bilder: www.skolverket.se Samband mellan

Läs mer

Skapande och lärande med medier och it i skolan

Skapande och lärande med medier och it i skolan Skapande och lärande med medier och it i skolan Tisdag den 2 november 2004 på Skolforum, Älvsjömässan Program vid Skolforum 2 november 2004 9.30-12.30 Visioner om skapande och lärande med it och medier

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Kulturprogram för barn och ungdom Kulturprogram för barn och ungdom 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 16 oktober 2003 Reviderad den:

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter blir styrande och vägledande i vår gemensamma ambition att skapa en kulturplan.

FN:s konvention om barnets rättigheter blir styrande och vägledande i vår gemensamma ambition att skapa en kulturplan. FN:s konvention om barnets rättigheter blir styrande och vägledande i vår gemensamma ambition att skapa en kulturplan. Förskola, grundskola och gymnasiets läroplaner vilar bland annat på FN:s barnkonvention

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET 2014-2015 Bo förskola Författare: Ulrika Ardestam Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förutsättningar för genomförande... 3 Metoder/verktyg som har använts för uppföljning

Läs mer

SON O BIRGERS FOTO: L

SON O BIRGERS FOTO: L Folkbiblioteken i Göteborgs Stad Vuxna i Lärande Höst 2017 Biblioteksservice för dig som är vuxen och studerar. FOTO: LO BIRGERSSON goteborg.se/vil Vuxna i Lärande För dig som är vuxen och studerar Här

Läs mer

Kvalitetsarbete för Vikmanshyttans skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för Vikmanshyttans skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för Vikmanshyttans skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

GRs projektredovisning för

GRs projektredovisning för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Box 5073 402 22 Göteborg Organisationsnummer 222000-0265 K-person på GR är Lotta Wall Kontaktperson på Dialoga är Maj Bjurving Medel rekvireras till Göteborgsregionens

Läs mer

Filmpedagogik på Broängen

Filmpedagogik på Broängen Filmpedagogik på Broängen Prepared for: Svenska Filminstitutet Prepared by: Jannie Jeppesen FoU Mediepedagog fr 5 dec 2008 Broängen Kärrvagen 20 147 32, Tumba T 0734218600 F 08-53063671 jannie.jeppesen@edu.botkyrka.se

Läs mer

Skolbio för gymnasiet

Skolbio för gymnasiet Skolbio för gymnasiet Malmö stad satsar på att utveckla film och filmpedagogik för barn och unga. Som ett led i detta är skolbio kostnadsfritt för skolor i Malmö. Platser till skolbiovisningar bokas genom

Läs mer

Utfallsprognos 1 2015

Utfallsprognos 1 2015 Utfallsprognos 1 2015 Kulturnämnden Foto: Johanna Rylander/Malmö Museer Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Uppföljning av ekonomin... 4 2.1 Prognos... 4 2.2 Investeringsram... 5 Kulturnämnden,

Läs mer

Skapande skola handlingsplan Planerade åtgärder listas i slutet av handlingsplanen under rubriken Upptäcka Uppleva - Utföra

Skapande skola handlingsplan Planerade åtgärder listas i slutet av handlingsplanen under rubriken Upptäcka Uppleva - Utföra 1 2015 Skapande skola handlingsplan Planerade åtgärder listas i slutet av handlingsplanen under rubriken Upptäcka Uppleva - Utföra Bakgrundsfakta Lindesbergs kommun har fyra tätorter, Fellingsbro, Frövi,

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Verksamhetsplan Amiralens förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Ingela Mellbin Förskolechef

Verksamhetsplan Amiralens förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Ingela Mellbin Förskolechef Verksamhetsplan Amiralens förskoleområde SDF Centrum Malmö stad Ingela Mellbin Förskolechef Amiralens förskoleområde Innehållsförteckning 1. Organisationsöversikt 2. Lagar och förordningar 3. Förskolechefens

Läs mer

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm 20 april 2009 Beslut i kommunfullmäktige Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2009-2012 Avsikten med planen är att göra hela stadens

Läs mer

Ersättningsbelopp 2017 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde

Ersättningsbelopp 2017 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-11-28 Diarienummer 0070/16 Välfärd och Utbildning Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Hanna Wik Telefon 031-368 02 12 E-post: hanna.wik@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Hur ser det kompletterande filmutbudet ut i Halland?

Hur ser det kompletterande filmutbudet ut i Halland? Hur ser det kompletterande filmutbudet ut i Halland? Kartläggning Goda exempel Idéer En undersökning gjord av Louise Morberg, student vid Högskolan i Halmstad på programmet Kultur och Kommunikation, under

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA: Svanberga förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Svar på skrivelse om att möjliggöra så att fler barn och unga kan gå i Kulturskolan, särskilt i stadsdelar där endast 3-5 % går idag.

Svar på skrivelse om att möjliggöra så att fler barn och unga kan gå i Kulturskolan, särskilt i stadsdelar där endast 3-5 % går idag. Kulturförvaltningen Kulturskolan Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-09-25 Handläggare Bengt Staf Telefon: 08-508 318 13 Till Kulturnämnden 2014-10-14 Nr 5 Svar på skrivelse om att möjliggöra så att fler

Läs mer

G Ö T E B O R G

G Ö T E B O R G Beställ skolplanen på adress: skolutvecklingsenheten@stadshuset.goteborg.se eller GÖTEBORGS STAD Center för Skolutveckling 404 82 Göteborg Telefon: 031-368 02 72 Skolplanen finns även på: www.goteborg.se/skolutveckling

Läs mer

Film i skolan. förslag till utvecklingsstrategier i Helsingborg

Film i skolan. förslag till utvecklingsstrategier i Helsingborg Film i skolan förslag till utvecklingsstrategier i Helsingborg 1 Inledning 3 Film är en väg till lust och lärande Så här har vi arbetat 5 Styrgrupp Referensgrupp Övergripande mål för projekt Film i skolan

Läs mer

Ett material ska finnas utvecklat för identifiering av lokala behov, förslag på metoder och verktyg för åtgärder. Materialet ska;

Ett material ska finnas utvecklat för identifiering av lokala behov, förslag på metoder och verktyg för åtgärder. Materialet ska; Projektet Vård i annans hem AFA Försäkring genomför på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan ett preventionsprojekt inom vård i annans hem Målet med projektet

Läs mer

Scenkonst i Västsverige Åsa Nilsson [SOM-rapport nr 2011:24]

Scenkonst i Västsverige Åsa Nilsson [SOM-rapport nr 2011:24] Scenkonst i Västsverige 1995 2010 Åsa Nilsson [SOM-rapport nr 2011:24] Innehåll Information om den regionala SOM-undersökningen i Västsverige s. 3 5 Tabeller Tabell 1 Tabell 2a Tabell 2b Tabell 2c Tabell

Läs mer

Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89

Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89 K u l t u r p l a n 2 0 1 3 (revidering kulturplan 2009) Vision Under sin förskole och skoltid ska varje barn/ungdom Västerviks kommun möta ett

Läs mer

Sex och samlevnad i en modern skola

Sex och samlevnad i en modern skola Processbeskrivning Sex och samlevnad i en modern skola Januari 2004 Per Blanck och Eva Annerås Sex och samlevnad i en modern skola processbeskrivning Inledning Detta är en kortfattad redogörelse för arbetsprocessen

Läs mer

KULTURSKOLA EN PLATS FÖR FILM NORRKÖPING 6-7 NOVEMBER 2014

KULTURSKOLA EN PLATS FÖR FILM NORRKÖPING 6-7 NOVEMBER 2014 KULTURSKOLA EN PLATS FÖR FILM KONFERENS OM FILM- OCH MEDIEPEDAGOGIK I KULTURSKOLAN NORRKÖPING 6-7 NOVEMBER 2014 VÄLKOMMEN TILL TVÅ SPÄNNANDE DAGAR MED INSPIRATION OCH DISKUSSION OM FILMSKAPANDE I KULTURSKOLAN!

Läs mer

Läsa Sk S riv i a v - Språka k Välkomna!

Läsa Sk S riv i a v - Språka k Välkomna! Läsa Skriva - Språka Välkomna! Program 23 maj 2007 - Läsa sa Skriva - Språka 13.00 Introduktion Margareta Ljungqvist, Myndigheten för skolutveckling Maj-Lis Sjöbeck, UFL, Göteborgs universitet Monica Sandorf,

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Sidan 2 av 14 Inledning Barn- och ungdomskulturen är

Läs mer