Etisk vårdplattform bra men inte nog

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Etisk vårdplattform bra men inte nog"

Transkript

1 Foto: staffan swahn Insikt Musikfesten som lockar årligen National Quartet Convention. Ledare 2 Etisk vårdplattform bra men inte nog Elisabeth Sandlund, opinionsredaktör torsdag 18 oktober 2012 Årgång 68 Nr 161 Pris 14 kr vila. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er Matteus 11:28 Dagen.se Historisk chans för Somalia Vardag: Tema Med nyvald ledare och militanta islamister på reträtt ökar hoppet Det här är tidpunkten för att sätta fart på utvecklingen. Missar vi det här tillfället riskerar vi att få ett nytt Afghanistan. Det menar en FNmedarbetare som kom till Sverige för att presentera en unik Somaliarapport. Trots att den var full med eländesfakta andades det optimism. 4 5 Nyheter Nyheter Foto: dag smemo Väntan över för Lettlands kristna I helgen togs en ny lettisk bibel i bruk. Arbetet har pågått i 17 år, med stöd från Sverige. 6 Debatt 3 Regeringen vidgar kompetensutvecklingen till att gälla även vård av personer med funktionsnedsättning. Maria Larsson, barn- och äldreminister (KD) Foto: josefin lilja Pingstkatolska samtal jubilerar På onsdagen ägde en öppen redovisning av de tioåriga samtalen rum. 8 Livets uppkomst på konferens Europeiska vetenskapsmän och teologer har i veckan diskuterat Big Bang. 9 De vill sänka samfundsstödet SD och V har i sina budgetar föreslagit minskade anslag. 7 läktarboende. När Elisabet Söder drabbades av utbrändhet gav hon kreativiteten en chans och började renovera möbler i ett nedlagt missionshus. Foto: alexander von sydow Kapellet blev hennes hem och räddning

2 2 opinion Ledare Opinionsredaktör: Elisabeth Sandlund , Debattredaktör: Hasse Boström , DAGEN torsdag 18 oktober 2012 Etisk plattform bra men inte nog Oavsett utförare behöver äldreomsorgen större resurser Det har gått ett år sedan det svenska nyhetsflödet dominerades av skildringar om grava missförhållanden inom äldrevården. Strålkastarljuset riktades mot privata vårdföretag i allmänhet och vårdjätten Carema i synnerhet. Diskussionen har varit vildvuxen och svåröverskådlig. De som anser att privata aktörer bör hållas kort inom vård och omsorg även om det innebär att valfriheten därmed begränsas har ansett sig få rejält med vatten på sina kvarnar. Mer sansade bedömare har inriktat sig på att kritisera övervinster och avancerad skatteplanering i vårdbolagen. Och det har framhållits att missförhållanden förekommer även på äldreboenden som bedrivs i kommunal regi, vanligen som en följd av besparingar och/eller kompetensbrister. Att det inte i första hand handlar om driftsform bestyrks av det återbesök på Koppargården i västra Stockholm som Dagens Nyheter nyligen gjort ett år efter de braskande rubrikerna om hur illa de gamla och dementa blivit behandlade sedan verksamheten privatiserat. Nu har kommunen återtagit driften men förklarat för de anhöriga att det inte blir frågan om att tillföra några ytterligare resurser. Och när en av dem som ringde i larmklockan påpekar för ansvariga politiker att förhållandena inte förbättrats nämnvärt sedan den period när Carema höll i rodret blir reaktionen inte mer än en beklagande axelryckning. Rätten att framleva de sista åren under människovärdiga former är en mycket större fråga än om äldreboendet drivs av kommunen, av ett privat företag eller av en ideell aktör. I det perspektivet är det initiativ som socialminister Göran Hägglund (KD) på onsdagen presenterade i en debattartikel på SvD Brännpunkt ett steg i rätt riktning. Han vill tillsammans med kommuner och landsting, branschorganisationer och fack träffa en överenskommelse om en gemensam etisk plattform. Nyckelord är öppenhet och genomlysning och syftet att vårdtagare och skattebetalare ska kunna jämföra och värdera kvaliteten hos utförarna, vare sig de är offentliga eller privata. Parallellt försöker Finansdepartementet hitta åtgärder mot finansiella avarter hos privata aktörer inom välfärdssektorn. Det är bra åtgärder men de är inte tillräckliga. En person i aktiv ålder som behöver genomgå ett planerat kirurgiskt ingrepp gynnas av att kunna fatta ett välgrundat beslut efter att ha konsulterat en databas som visar vilken vårdgivare som visar toppresultat. För en mycket gammal människa på väg in i dimmorna riskerar valfriheten att bli en chimär. Vad som behövs utöver en etisk plattform och skärpta ekonomiska regler är en fastslagen basnivå för personaltäthet och kompetens som säkerställer ett liv med värde livet ut för alla medborgare, oavsett hur beslutskapabla de är. Och då måste det få kosta, alldeles oavsett vem som är utförare. Elisabeth Sandlund Obunden på kristen grund Ledarkrönika Håkan Arenius, ledarskribent Radikalitet är attraktivt Hur brinner man för en rättfärdig sak utan att ha ihjäl någon? Denna något uppgivna fråga inställde sig när SVT:s Korrespondenterna i veckan tog oss till platser där frågan om dödligt våld i religionens namn liksom hängde i luften. Det handlade om abortfrågan i USA, hets mot homosexuella på Jamaica och illegala bosättare på Västbanken. Radikalitet är attraktivt. Vi älskar historier om ensamma hjältar som vågat gå mot strömmen. Den som säger sig ha skådat sanningen kan alltid räkna med efterföljare. Inte alltid Det finns situationer när man måste sätta ner foten. många, men hängivna! Att läsa Nya testamentets böcker om Jesus ur det här perspektivet är tänkvärt. Vi ser gärna Jesus som radikal, och med all rätt. Han är inte alltid lätt att följa med sitt tal om att låta de döda begrava sina döda och sitt utfall mot köpmännen i templet. Men allt han sa och gjorde måste sättas in i den långa berättelsen, från skapelsen till uppståndelsen. En gång hade Jesus mor och syskon fått nog av hans kringresande och ville hämta hem honom. Jesus vägrade, och hänvisade helt frankt till sina vänner som sin familj. Ett magstarkt påstående, då som nu. Vad blev det nu av budet om att hedra far och mor? Det stod kvar. Och hela berättelsen visar att banden höll. Hans mor var senare med på vandringarna, och hans bror blev ledare i den första församlingen. Det finns situationer när man måste sätta ner foten och markera. Men om en nygift markerar sin nya lojalitet mot maken gentemot sina föräldrar betyder det inte livslång distans. Det är när sådana markeringar blir norm, när de krävs som daglig lösen i en gemenskap, som radikaliteten spårar ur i formalism, övervakning och osunda krav på att bevisa sin lojalitet. Jesus radikalitet yttrade sig minst lika mycket i vad han gjorde som i vad han sa. Han gick på fel fester med fel människor. Han rörde vid spetälska. Han undervisade missaktade kvinnor och lät dem röra vid sig. Han radikaliserade undervisningen om äktenskapsbrott till outhärdlig nivå, men när en äktenskapsbryterska skulle stenas förlät han henne. Sådana radikala handlingar utan hänsyn till vedertagen praxis retade gallfeber på makthavarna, orsakade folkliga sympatiaktioner och kunde kanske ha gett honom den politiska makten om han hade velat. Det ville han inte. fortfarande en bit kvar. För ett år sedan dominerades nyhetsflödet i Sverige av missförhållanden inom äldrevården. Vad som behövs är en etisk plattform, skärpta ekonomiska regler och en fastslagen basnivå för personaltäthet och kompetens som säkerställer ett liv med värde livet ut för alla medborgare. Foto: Bertil Ericson, SCANPIX I korthet Utanförskap på informationsområdet Inte riktigt för alla. Den årliga undersökningen om svenskarnas internetvanor visar på stora klyftor i befolkningen. Hälften av landets treåringar har numera debuterat som nätanvändare. Men parallellt lever så många som 1,2 miljoner svenskar sina liv utan nämnvärd kontakt med internet. Det handlar inte bara om riktigt gamla utan också om människor i aktiv ålder som själva anger att de inte känner sig delaktiga i informationssamhället. Att säkerställa att samhällsinformation når ut även till den som av något skäl valt bort datorn, surfplattan eller den smarta mobilen blir därmed en viktig fråga under många år framåt. Elisabeth Sandlund Det radikalaste Jesus gjorde var att möta det nakna våldet med blottad strupe. Så är inte hans radikalaste efterföljare de sorgligt vilsegångna som bränner koraner eller hetsar mot homosexuella. Men de vapenlösa biståndsarbetare som lär afghanska flickor att läsa, ger skydd åt sexslavar eller sjukvård i våldsintensiva favellas kan räknas dit. De brinner för en rättfärdig sak utan att ta död på någon. Tvärtom! Ofta arbetar de med det egna livet som insats.

3 DAGEN torsdag 18 oktober 2012 Redigering: Helena Waern Debatt 3 opinion ska lära sig mer. Från den 1 januari 2013 möjliggör regeringen för kompetensutveckling för personal som med stöd av socialtjänstlagen arbetar med personer med funktionsnedsättning. Förändringen sker inom ramen för det nuvarande omvårdnadslyftet. Foto: Bertil Ericson, SCANPIX Omvårdnadslyftet byggs ut Debatt Regeringen utvidgar det så kallade omvårdnadslyftet. Satsningen på kompetenshöjning ska gälla även vård av personer med funktionsnedsättning, avslöjar Maria Larsson (KD). kan variera, det kan till exempel handla om traditionell undervisning, handledd distansundervisning eller validering av kunskaper. MARIA LARSSON (KD), barn- och äldreminister. En god äldre- och funktionshinderomsorg är en viktig del i vårt välfärdssystem. De personer som på grund av sin funktionsnedsättning behöver stöd, service eller omsorg har rätt till insatser av god kvalitet. Från den 1 januari 2013 möjliggör regeringen för kompetensutveckling för personal som med stöd av socialtjänstlagen arbetar med personer med funktionsnedsättning. Förändringen sker inom ramen för det nuvarande omvårdnadslyftet. Omsorgens insatser ska kompensera för de problem och hinder som funktionsnedsättningen skapar. Detta ställer stora krav på den personal som dagligen ställs inför utmaningar av olika slag i sitt arbete. Det kan handla om kommunikationen med den omsorgsberoende, och om att läsa av både behov och önskemål. Hur hjälper man ett barn i rullstol som vill spela fotboll? Hur ser man till att en person som har svårigheter att göra sig förstådd får den mat hon vill ha? Det är den typen av frågeställningar som personalen hela tiden möter och behöver utbildning och erfarenhet för att klara. Under åren har både äldreoch funktionshinderomsorgen genomgått stora förändringar. Vi har sett stora institutioner försvinna, samtidigt som det skett en framväxt av mer Andra kommuner har här inte tagit sitt ansvar. individualiserad vård, omsorg och service i det egna hemmet. Dessutom har en större andel av de som får omsorg ett större och mer komplicerat behov av hjälp. Dessa förändringar innebär ytterligare krav på personalen. Kommunerna har hanterat dessa förändringar på olika sätt vad gäller de krav på kompetensutveckling som utvecklingen medför. En del kommuner har varit framsynta och satsat på fortbildning för sina medarbetare. Andra kommuner har här inte tagit sitt ansvar. Dessa olikheter skapar inte förutsättningar för en bra och högkvalitativ omsorg över hela landet. Fortbildning och vidareutbildning av omsorgens personal är en kommunal uppgift. Men regeringen har mot bakgrund av bristerna tagit initiativ till en utbildningssatsning Omvårdnadslyftet som pågår under och som totalt omfattar en miljard kronor. Formerna för utbildningssatsningen Satsningen har tillkommit i syfte att lyfta kompetensen hos äldreomsorgens personal. Äldreomsorgen måste kunna ge en värdig och trygg tillvaro och då är det viktigt att personalen har rätt kompetens. Men det gäller även stöd och service för personer med funktionsnedsättning. Dessutom är berörda verksamheter inom äldre- respektive funktionshinderomsorgen organisatoriskt ofta integrerade med varandra i kommunerna. Regeringen har därför tagit initiativet till att utvidga målgruppen som är berättigad till medel inom kompetenssatsningen. Dagligen görs fantastiska insatser av personal runtom i landet. Nu stärks deras ställning och kunnande vilket ger bättre villkor för både personalen och personen som är i behov av stöd. Åsikt Läs fler åsikter från läsarna på sidan 14 Vill du debattera? Debattartiklar och insändare skickas till: Dagen debatt, Stockholm Glöm inte att uppge namn, adress och telefon. För icke beställda manus ansvaras ej. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta texten.

4 4 DAGEN torsdag 18 oktober 2012 nyheter De ser en ljusning för FN-medarbetare tror på en historisk vändpunkt: Missar vi det här tillfället riskerar vi att få Nu finns en historisk möjlighet för det konflikthärjade Somalia. Och religiösa krafter kan spela en viktig roll i att lösa problematiken kring islamiströrelsen al-shabaab. Det anser två FN-medarbetare som nyligen besökte Sverige. För att ha med sig så pass negativ statistik var det två väldigt positiva FN-medarbetare som kom för att presentera rapporten Somalia Human Development Report Deras budskap var att den konflikt som lamslagit landet sedan 1991 kan vara på väg att ta slut, och landet som saknat en fungerande regering i årtionden kan snart sakta men säkert börja byggas upp. En nyvald president och en nyskriven konstitution är viktiga pusselbitar som ligger på plats för att en regering ska kunna återta kontrollen över landet. Islamiströrelsen al-shabaab är tillbakaträngd till små motståndsfickor, de omskrivna piraterna har också bekämpats lyckosamt. 54 Så många procent är arbetslösa i Somalia Det här är tidpunkten för att sätta fart på utvecklingen. Missar vi det här tillfället riskerar vi att få ett nytt Afghanistan, säger UNDP-medarbetaren Mohamed el-ghannam, som tillsammans med kollegan Laurel Patterson besökte Sverige. Bistånd måste sättas in I Afghanistan gjordes en stor militär insats för att få bort ockupationsmakten Sovjetunionen, men det följdes inte upp med insatser för att utveckla landet. I stället växte talibanrörelsen fram, tog makten, och blev beskyddare för internationell muslimsk terrorism. För att inte Somalia ska utvecklas i den riktningen menar Mohamed el- Ghannam att bistånd måste sättas in. Sverige är en av givarna som satsar pengar på att långsiktigt bygga upp landet, och det är en av anledningarna till att FNorganet UNDP:s två medarbetare besökte Sverige. Rapporten som de hade med sig visar dock på en enorm problematik, där det verkligen gäller att vaska fram ljusglimtar i Mohamed el-ghannam. Laurel Patterson. Tidigare artikel Dagen den 3 juli allt mörker. I nästan all jämförbar statistik hamnar Somalia i botten. Situationen för kvinnor är bland de värsta i världen, där nästan alla könsstympas, gifts bort tidigt och där våld i hemmet är utbrett och kan fortgå utan motåtgärder. Varannan är arbetslös Fattigdom är standard, 82 procent i landet är fattiga enligt FN:s multipla mätmetod, som inte bara tar hänsyn till inkomst, utan också levnadsvillkor. 54 procent är arbetslösa, och för kvinnor och ungdomar är siffrorna uppskruvade ännu mer. Lägg därtill en stor och frustrerad ungdomsgeneration, cirka 70 procent av befolkningen är under 30 år, där ett av fem barn inte går till skolan över huvud taget. En nyckel: De unga Den stora ungdomsgenerationen ska dock ses som en nyckel när ett nytt Somalia ska skapas, och FN-rapporten vinklas mer eller mindre på de möjligheter som finns om man satsar på ungdomarna. Mohamed el- Ghannam, som jobbar med utvecklingsarbetet i landet, menar också att bilden av Somalia oftast är dystrare än verkligheten. Situationen är långt ifrån perfekt. Människor ser torkan, kidnappningarna, piratverksamheten och de muslimska fanatikerna. Men det finns bra saker som händer också, men det verkar inte lika intressant som allt elände. Han menar också att det finns religiösa motbilder till islamiströrelsen al-shabaab som det gäller att satsa på. En mer moderat islam, som kan användas på ett positivt sätt i utvecklingsarbetet. Bland annat behövs religionen som ett hjälpmedel för att återintegrera de människor som lämnar al-shabaab. jacob Zetterman hjälp av kyrkan. Nyanlända somaliska flyktingar bär en säck majs från mottagningscentret i lägret Dagahaley, ett av flyktinglägren i Dadaab i nordöstra Kenya. De tre lägren i Dadaab utgör Somaliska flyktingar Kristna hjälporganisationer har i dag svårt att vara verksamma inne i Somalia. Vanligare är att de jobbar med somaliska flyktingar i grannländerna. Svenska kyrkan är på plats i Dadaab, världens största flyktingläger. I norra Kenya har flera stora flyktingläger vuxit fram, och dit söker sig flyktingar från flera konfliktdrabbade länder, inte minst Somalia. Dadaab är nog det mest kända, men Svenska kyrkan finns också närvarande i andra läger. Ett samarbete som sker inom Anna Garvander. ramen för de internationella kristna hjälporganisationerna ACT och Lutherska världsförbundet. Vi varvar humanitärt arbete med mer långsiktiga insatser, för att kunna rusta flyktingarna till ett liv för att kunna återvända, berättar Anna Garvander, programhandläggare på Svenska kyrkans biståndsenhet. Viktig kyrkoinsats Hon berättar att flyktingar i lägren behöver mycket mer än att bara få mat, vård och trygghet. Där spelar kyrkor-

5 DAGEN torsdag 18 oktober 2012 Redigering: Martin Einald 5 nyheter Somalia ett nytt Afghanistan Foto: svenska kyrkan I korthet: Världen Israel ber om FN-stöd mot Ship to Gazas Estelle Israel tycker att svenska Ship to Gazas Estelle borde gå mot Syrien i stället. Inför aktivistskeppets ankomst vid palestinska vatten i helgen ber Israel FN om hjälp. Jag ber generalsekreteraren, säkerhetsrådet och alla ansvarstagande medlemmar i det internationella samfundet att vidta omedelbara åtgärder för att stoppa denna provokation, heter det i ett brev från Israels FN-sändebud Ron Prosor. Han tillägger syrligt att aktivister hellre möter mediekameror i Tel Aviv än kulor i Damaskus. TT Tempelbesök kan förvärra konflikt Bråket mellan Japan och Kina om ögruppen Senkaku/Diaoyu riskerar att trappas upp efter att Shinzo Abe, som har goda chanser att bli Japans nästa premiärminister, besökt ett krigstempel i Tokyo. Det shintoistiska templet hedrar japaner som dött i krig, bland andra 14 krigsförbrytare från andra världskriget. Officiella besök vid Shinzo Abe. templet har tidigare setts som en grov förolämpning av Kina och Sydkorea, som anser att Japan inte gjort upp med sitt våldsamma förflutna. TT av jordens fågelarter hotas av utrotning enligt Internationella 13procent naturvårdsunionen. Hollande ser snart slut på eurokris Frankrikes president Francois Hollande ser ett snart slut på eurokrisen. Vi är väldig, väldigt nära ett slut på krisen i eurozonen, sade Hollande i en intervju med Le Monde och fem andra större tidningar. Han sade samtidigt att han står bakom en starkare politisk union, men först efter TT Francois Hollande. tillsammans världens största flyktingläger. Lutherska världsförbundet, som är Svenska kyrkans partner på plats, är samordnare för flyktinglägren i Dadaab och spelar en avgörande roll för att flyktingarna ska få den hjälp som de behöver. får hjälp av kristna nas insats en viktig roll, i sociala projekt och i olika utbildningsinsatser. Lägren är som städer Anna Garvander berättar att flyktinglägren är som städer. Dadaab har exempelvis funnits i tjugo år och har en befolkning som går att jämföras med Göteborg. Där finns såväl köer för nyanlända flyktingar som vill registrera sig, samt områden med affärer och restauranger. Trots att tillvaron för många är dyster finns det samtidigt en framtidstro. Positivare tongångar hörs nu från Somalia, och lyckas landets regering bygga upp fungerade institutioner så kommer nog flyktingströmmen vända. I dagsläget är inget planerat återvändande aktuellt. Den processen kan börja först 2014, menar Anna Garvander, som tror att det kommer ta väldigt lång tid. Ni är en kristen organisation, medan merparten av flyktingarna är muslimer. Är det känsligt på något sätt? Vi jobbar inte missionerande, utan med humanitära insatser där humanitära principer som neutralitet och oberoende är vägledande. Vi har kristna grundvärderingar, men gör ingen skillnad på människor på grund av vad de tror. Anna Garvander menar att Lutherska världsförbundet har stort förtroende, och de har också anställt personal som är muslimer. Varför ska man engagera sig för de somaliska flyktingarna? För att det finns så stora behov. De här människorna är otroligt utsatta, de har lämnat allt, det handlar om medmänsklighet. Jacob Zetterman Sudan godkänner avtal med Syd Sudans parlament har godkänt avtal om oljehandel med Sydsudan och demilitarisering av gränsen mellan länderna. Runt hälften av de 350 ledamöterna röstade för och endast två var emot. Ländernas presidenter skrev under avtalen i september, efter konflikter vid gränsen i mars och april. De har därefter hyllat avtalen som slut på konflikten. Inbördeskriget i Sudan pågick i 22 år innan ett fredsavtal skrevs under Förra året blev Sydsudan självständigt. TT Bilden: Aggressiv debatt Amerikanska bedömare var eniga: Debatten var jämn, spänd och full av välformulerade attacker. Nu återstår en sista tv-duell och 20 dagar av kampanjande innan USA väljer president. Foto: Charlie Neibergall,scanpix

6 6 nyheter DAGEN torsdag 18 oktober 2012 Letterna gläds över ny bibelöversättning Svenska bibelsällskapet stöttade arbetet med en språkligt modern bibel Efter 17 års arbete har invånarna i grannlandet Lettland fått tillgång till en modern översättning av Bibeln. Arbetet har bekostats av Svenska bibelsällskapet och svenske kungen skickade en hälsning inför helgens lansering. I försiktiga exemplar trycktes den nya bibelöversättningen inför lördagens stora lansering i Riga. Redan nu är det bestämt att en ny upplaga ska tryckas, efterfrågan på en bibel med modernt språk visade sig vara stor. I 17 år har projektgruppen arbetat med översättningen av den nya lettiska Bibeln. Den senaste översättningen kom ut 1965 under en tid då det var förbjudet att översätta Bibeln inom Lettlands gränser. En som fanns på plats i Riga under helgens lansering var Krister Andersson, generalsekreterare för Svenska bibelsällskapet, som till stor del har bekostat den nya översättningen. När kungen fyllde 50 år bad vi om tillåtelse att få använda hans namn och göra en så kallad kungainsamling där pengarna skulle gå till detta ändamål, förklarar Krister Andersson. Vi fick in en dryg miljon kronor, vilket bekostade arbetet. Det är mycket billigt egentligen, det har nog förekommit mycket frivilligarbete skulle jag tro. Första köpet På lördag förmiddag kunde de första kunderna köpa sig ett eget rykande färskt exemplar av Bibeln, eller Bìbele som den heter på lettiska. De första kunderna Krister Andersson. Juris Calitis. bestod till största del av teologistudenter som nyfiket bläddrade bland de tunna sidorna. Bibelkommissionens koordinator Juris Calitis fanns på plats och kunde svara på frågor. Senare på eftermiddagen höll Krister Andersson en predikan under en ekumenisk, tv-sänd gudstjänst i lutherska domkyrkan på temat Guds ord bär inga bojor. Det blev en liten historisk tillbakablick till åren mellan då det var förbjudet att översätta Bibeln i Lettland, den var till synes i bojor. Men det ord som är Jesus Kristus i kött och blod kan aldrig sättas i bojor. Krister Andersson ser två områden där den nya översättningen är av största vikt. För det första betyder det någonting rent kulturellt. Bara att det finns en så stor volym text skriven på modern lettiska. För det andra betyder det att kyrkorna nu kan nå människor med hjälp av ett modernt språk. Det vet vi själva vad det kan betyda med en ny översättning, vi lessnade ju på 1917 års språk. Det är viktigt att låta Guds röst höras på sitt eget nutida språk. Fullt med folk på premiären Men inte bara landets kyrkor och organisationer gläds. Det märktes på lördagskvällens öppna mottagning då man höll till i Rigas största biograf. Det var fullt av folk, många hundra var där. När skådisar och kändisar läste stycken ur den nya översättningen fick jag intrycket av att detta är en stor grej för gemene man. Det har också varit ett stort intresse i media, säger Krister Andersson. Ambassadör på plats Sveriges ambassadör i Riga, Mats Staffansson, läste också upp en hälsning från Sveriges kung där han gratulerade det lettiska bibelsällskapet. Enligt gammal tradition är han nämligen beskyddare, eller protektor, åt Svenska bibelsällskapet. Han uttryckte glädje i sitt lilla brev över att projektet, som är av stor kulturell vikt, nu är i hamn. Bibelsällskapet har även samlat in pengar till en eventuell digitalisering av Bibeln, men det blir en senare fråga vad man gör av det. Josefin Lilja Fakta: Svenske kungens hälsning till letterna J Roze bokhandel i Riga hade premiärförsäljning av den nya lettiska bibel översättningen. Till vänster:janis och Eva bläddrade i biblarna. På den övre bilden är Valdis Teraudkalns, Lettiska bibelsällskapets generalsekreterare, på plats i bokhandeln med de första exemplaren av den nya översättningen. På nedre bilden avtackas översättarteamet, som arbetat sammanlagt 17 år, högtidligt med varsin bibel under en föreställning med tal, skådespel och musik på Spendid Palace i centrala Riga. Foto: dag smemo Jag gratulerar det lettiska bibelsällskapet till slutförandet av detta projekt som har stor kulturell betydelse översättningen av en ny ekumenisk bibel på lettiska. Det är med stor glädje jag fått information om att många svenskar har stöttat projektet och att det därför tjänar som en påminnelse om de långsiktiga kulturella relationer som finns mellan våra länder.

7 DAGEN torsdag 18 oktober 2012 Redigering: Helena Waern 7 nyheter I korthet: Sverige talför. Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt under partiledardebatten i riksdagen på onsdagen. Myndighet som hanterar samfundens pengar SST Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund heter myndigheten som hanterar pengarna som regeringen avsätter för att stödja religiösa samfund. Under 2011 fördelade de drygt 50 miljoner kronor. Alliansregeringen har i årets budget valt att höja stödet med Foto: Henrik Montgomery, SCANPIX SD och V sänker trossamfundens stöd i skuggbudget KD: Samfunden ska uppmuntras inte motarbetas Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har i sina skuggbudgetar flaggat för att dra ned det statliga stödet till trossamfund. Helt på tvärs mot Alliansens prioriteringar. I regeringens budget har det statliga stödet till trossamfund höjts med 15 miljoner kronor, uppdelat på olika former av stöd. Samfundsminister Stefan Attefall (KD) har själv presenterat höjningarna och pratat om vikten av att stödja religiösa samfund i landet. Två av oppositionspartierna har andra prioriteringar. Sverigedemokraterna vill i sin skuggbudget minska stödet till trossamfunden med 30 miljoner kronor, vilket de låter vara okommenterat i budgetens löpande text. Däremot vill de ge ökat stöd till Kyrkoantikvarisk ersättning på 50 miljoner kronor, ett stöd med tydligare koppling till Svenska kyrkans kulturbevarande arbete. Vänsterpartiet flaggar för att 30 miljoner kronor vill Sverigedemokraterna minska stödet till trossamfund med de vill minska samfundsstödet med 15 miljoner kronor. Något de i budgeten presenterar under utgiftsområdet kultur, medier, trossamfund och fritid. Femton poster finns presenterade, och Vänsterpartiets förslag är att höja ersättningsnivåerna för alla poster utom för samfunden. Reaktioner från KD Inom alliansen är det föga förvånande Kristdemokraterna som är drivande i frågan om stödet till samfunden. De har också reagerat på SD:s och V:s förslag. Oppositionen har uppenbart inte förstått religionens oerhört betydelsefulla roll i vårt samhälle. Trossamfunden utför många gånger ett enormt arbete där staten inte räcker till. Det gäller inte minst verksamheter för barn och unga, integrationsprocessen, det sociala arbetet och den andliga vården. Att nedvärdera trossamfunden är helt enkelt oansvarigt, säger riksdagsledamoten Lars-Axel Nordell i ett pressmeddelande. Ska uppmuntras Det offentliga ska uppmuntra det arbete som trossamfunden utför, inte motarbeta det. När vi kristdemokrater tillsammans med övriga alliansen nu har lyckats höja nivån visar Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna tyvärr att trossamfunden kommer att avlövas om de får styra Sverige. jacob Zetterman miljoner kronor. Vissa delar av pengarna är öronmärkta, bland annat till samfundsbyggen och till sjukhuskyrkan. viktigt. Frukost förhindrar sug efter fet mat. Frukost bra för viktminskning Foto: SCANPIX Personer som hoppar över frukosten blir mer sugna på fet mat senare under dagen. Det visar en undersökning av 21 normalviktiga personer som fick se bilder av olika typer av mat samtidigt som reaktionerna i deras hjärnor mättes med hjälp av en magnetkamera, skriver BBC News Health. När personerna hoppade över frukosten förändrades hjärnornas respons påtagligt när de fick se bilder av fet mat, men inte annars. Människor som försöker gå ner i vikt gör alltså bäst i att äta en rejäl frukost. tt Hit går dina skattepengar Skatter är hushållens största utgift. Större delen slukas av kommunerna och pensionssystemet, tätt följda av landstingen och staten. Därefter är det närkommunens finansiering av äldreomsorg samt grundskola och förskola som utgör stora utgiftsposter. Mycket av det vi betalar får vi ju igen på olika sätt, konstaterar Maria Ahrengart, ekonom vid Institutet för Privatekonomi på Swedbank. TT 8Sverige ligger på åttonde plats i världen på en lista över hushållens skuldsättning. Snittskulden är kr. D-vitaminbrist hos barn i norr Drygt åtta av tio barn i Norrbotten som deltog i ett forskningsprojekt hade brist på D-vitamin. Studien på de 62 barnen, år gamla, gjordes i mars. Forskarna tror att D-vitaminbristen beror på för lite sol i det vintermörka Norrbotten. Dietisten Lisbeth Nordström Löfven ökar men Reinfeldt toppar. Större stöd för Löfven Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) åtnjuter fortfarande störst förtroende bland väljarna, men gapet till S-ledaren har minskat drastiskt, visar Ipsos mätning som presenteras i Dagens Nyheter. Medan andelen som hyser stort eller mycket stort förtroende för Reinfeldt minskat från 55 till 50 procent på ett år så ligger Stefan Löfven på 41 procent, jämfört med 24 procent för Håkan Juholt förra hösten. Mätningens stora förlorare är Annie Lööf (C) som backat från 24 till 18 procent. tt Bristvara i Norrland. vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå anser att kostråden om vad barn bör äta för att få i sig tillräckligt med D-vitamin eventuellt kan behöva ändras, säger hon till Norrbottens-Kuriren. tt

8 8 DAGEN torsdag 18 oktober 2012 nyheter Fakta: Pingst/ katolsk dialog Dialoggruppen består av tolv personer, sex från respektive sammanhang. Från pingst är det Pelle Hörnmark, föreståndare för Pingst FFS, Sten-Gunnar Hedin, pastor, Dan Salomonsson, pastor, Uno Solinger, pastor, Peter Halldorf, teolog och Olof Djurfeldt, tidigare chefredaktör på Dagen. Från katolska kyrkans håll är det Anders Arborelius, biskop, Fredrik Emanuelson, biskopsvikarie, Erik Kennet Pålsson, diakon, Veronica Tournier, dominikansyster, Jonas Holmstrand, universitetslärare och Michael Alvarsson, överläkare. Dialogen tar inte slut i och med jubileet utan kommer att fortsätta som tidigare. Förståelse. Olof Djurfeldt, Pelle Hörnmark, Anders Arborelius och syster Veronica vid träffen på Newmaninstitutet i går. Foto: Josefin Lilja Vänskapen mellan oss djupnar med åren Tio år av öppen dialog mellan Pingst och Katolska kyrkan har lett till ömsesidig respekt Uppsala. Ingen har konverterat och ingen planerar förmodligen att göra det heller. Men under de tio år som dialogen mellan Pingst FFS och Katolska kyrkan i Sverige har pågått, har en vänskap vuxit fram. Jubileet firades med en öppen redovisning. Framme på podiet i Newmaninstitutets lokaler i Uppsala sitter en nunna, en katolsk biskop, en pingstföreståndare och en pingstprofil, om man får kalla Olof Djurfeldt för det sistnämnda. Tillsammans utgör de kärntruppen i den offentliga dialog som pågått i tio år mellan Katolska kyrkan och pingströrelsen. Olof Djurfeldt och den katolska nunnan, syster Veronica, har båda varit med från start. Den största lärdomen tycker jag har varit att känna igen Guds verk i varandra, svarar syster Veronica på Dagens fråga om vad hon lärt sig under dialogarbetet. Kanske hade vi förut fördomar och såg varandra lite von oben men nu har vi en djup respekt för vad Anden gör i respektive sammanhang. Imponeras av disciplinen Det Olof Djurfeldt bär med sig från dialogens tio första år rör det personliga andaktslivet. Jag imponeras över den disciplin som finns vad gäller den dagliga andakten. Varje dag läser eller ber katoliker i tjänst ur Bibeln. Den disciplinen får inte bli gärningslära, men det är värdefullt att ständigt utsättas för Guds ord på det sättet. Det har vi all anledning att fundera på. Anledningen till att man för tio år sedan påbörjade ett offentligt Jag tror inte vi kommer att konvertera till varandra, trots att vissa befarade det när vi reste till Rom tillsammans. Pelle Hörnmark samtal var dels att markera samhörigheten i tron på Kristus, dels en önskan att öka förståelsen för varandras samfund och även slå hål på en del djupt rotade fördomar om varandra. Vänskap som djupnar Under dialogarbetet har man mötts två gånger per år. På våren har det ingått en övernattning, på hösten har det varit en heldag. Tillsammans har man besökt bland annat Bjärka Säby, katolska klostret i Omberg och Rom i Italien. Både Pelle Hörnmark och Anders Arborelius, som verkar som högste ledare för respektive halva, vittnar om en vänskap som bara djupnat genom åren. En vänskap som inte väjer för de känsliga frågorna. Marias jungfrulighet och upptagande till himlen, att be om de bortgångnas förböner och reliker det är stötestenar vi återkommit till, berättar Olof Djurfeldt under sitt anförande. Vi har konstaterat att det finns frågor där vi aldrig riktigt kommer överens. Lutherska himlen tom Syster Veronica å sin sida erkänner att hon har svårt att begripa den lutherska himlen som hon tycker verkar så tom. Där är bara Gud som sitter på sin tron. Jag har svårt att förstå detta motstånd till helgonen. Men motsättningar och stötestenar till trots, under redovisningen av dialogarbetets tio första år är det vänskapen och samhörigheten som betonas. Mycket kanske skiljer oss från varandra i verkligheten, men inte i vår bön eller i vår relation till vår frälsare, konstaterar syster Veronica. Kommer inte konvertera Jag tror inte vi kommer att konvertera till varandra, trots att vissa befarade det när vi reste till Rom tillsammans, men vi kan lära oss av varandra, fundera vidare på olika frågor och på så sätt fördjupa våra egna traditioner. Pelle Hörnmark håller med och nämner pingsts jämförelsevis korta tradition som något att fundera över. Som pingstvän behöver man också inse att det har hänt något innan 1907 som vi ibland kanske tar för lite hänsyn till, säger han. Josefin Lilja

9 DAGEN torsdag 18 oktober 2012 Redigering: Lise-Lotte Lindgren 9 nyheter Livets uppkomst i fokus när teologi och vetenskap möttes I korthet: Världen Frågor väckta av Higgspartikeln dryftades Europeiska teologer, filosofer och vetenskapsmän har i tre dagar diskuterat livets uppkomst i Schweiz. Initiativtagarna var CERN-laboratoriet i Genève. Tidigare i år hittade forskare vid CERN-laboratoriet den omtalade Higgspartikeln som har en central plats i Big Bang-teorin. Som en följd av upptäckten beslutade sig forskarna för att bjuda in europeiska filosofer och teologer för att diskutera livets uppkomst. Först ut bland de inbjudna talarna var Andrew Pinsent, katolsk präst och anställd vid den teologiska fakulteten på Oxford University. Einstein frågade som ett barn Enligt BBC sa han att vetenskap i sig är utmärkt för att skapa saker, men inte lika bra för att skapa idéer och att vetenskapen därför behöver involvera religion och filosofi. Einstein började med att Gudspartikel? Forskare vid CERN-laboratoriet upptäckte tidigare i år Higgspartikeln. Upptäckten har väckt många frågor som diskuterades i veckan på konferensen i Schweiz. Foto: Martial Trezzini, scanpix Konferensen Var: Nyon, Schwiez. När: oktober De måste utforska frågorna tillsammans med teologer och filosofer. Gary Wilton ställa den typen av frågor som ett barn skulle göra, till exempel hur det skulle vara att åka på en ljusstråle. Andrew Pinsent menade att vetenskapen borde återvända till den typen av funderingar. Konferensen, som avslutades på i går, arrangerades gemensamt av CERN, en kristen brittisk stiftelse och en statlig brittisk organisation som arbetar för ökade diskussioner kring frågor om bland annat politik, diplomati och det civila samhället. Urval av seminarierubriker: Filosofi, religion och karaktären av vetenskaplig kunskap. Samtida förståelser av Big Bang-teorin. I början; ur olika religiösa perspektiv. Utforska tillsammans Två frågor som konferensdeltagarna skulle diskutera var Vilka uppfattningar kan vetenskapsmän och teologer ha gemensamt? och Är det möjligt att utarbeta ett gemensamt ramverk eller språk?. Gary Wilton, ärkebiskopen av Canterburys EU-representant i Bryssel, menade att upptäckten av Higgspartikeln väckte många frågor (om livets uppkomst) som vetenskapsmän själva inte kan svara på. De måste utforska frågorna tillsammans med teologer och filosofer, sa han och konstaterade att det var första gången som en sådan konferens arrangerades. En hinduisk talesperson i USA säger enligt Eurasia Review att initiativet från CERN att bjuda in framstående teologer och filosofer var ett steg i rätt riktning, men att CERN borde ha visat lite mer mognad genom att även bjuda in företrädare för andra religioner. johannes Ottestig Formandet av gemensam kunskap. Kunskapens beröringspunkter är ett gemensamt språk möjligt? Efterträdare. Kristna egyptier i Kairo köper affischer med den avlidne koptiske påven Shenouda III. Nu är hans efterträdare på väg att utses. foto: Amr Nabil Fem kandidater till den koptiska påvestolen Två biskopar och tre munkar har utsetts. Nu återstår ett personval samt en lottning innan Egypten får en ny koptisk påve. Den egyptiska våren har lett till en helt ny politisk ledning, där islamistiska politiker flyttat fram sina positioner. I mars, mitt under den pågående förändringsprocessen, avled den koptiska kyrkans andlige ledare Shenouda III, en viktig samlingsgestalt för Egyptens omkring åtta miljoner kopter. Nu är hans efterträdare på väg att utses. En kommitté på 18 medlemmar har utsett fem kandidater. Två steg återstår innan någon av dem blir kyrkans 118:e påve. Den 29:e oktober hålls först en omröstning, där representanter från kyrkan deltar. Tre kandidater ska vaskas fram. Slutligen kommer den nya påven att lottas fram, traditionsenligt av ett barn med förbundna ögon. Jacob Zetterman Dlamini-Zuma går från att bekämpa apartheid till islamister I måndags installerades Nkosazana Dlamini-Zuma på posten som ordförande för Afrikanska unionens kommission. Hon är den första kvinnan på posten. Hon förklarade att hennes viktigaste prioriteringar kommer att vara freds- och säkerhetsfrågor i allmänhet, och det konflikthärjade Mali i synnerhet. Vi kommer inte att spara på Nkosazana Dlamini-Zuma. några resurser för att lösa konflikterna i Mali och Sahelregionen, kriserna har potential att spridas till hela regionen, till och med hela kontinenten, säger hon, enligt allafrica. Andra frågor som ligger Dlamini-Zuma varmt om hjärtat är ekonomisk utveckling, kvinnors rättigheter, hälsa och utbildning. Hon är redan en erfaren politiker, med flera ministerposter för partiet ANC i Sydafrika. Jacob Zetterman Delfiner håller i gång dygnet runt Delfiner kan hålla humöret uppe och leta upp saker med hjälp av sitt ekolod minst femton dagar i sträck utan att tröttna. Tricket, berättar forskare i tidskriften Public Library of Science, är att sova med ena hjärnhalvan åt gången, något som delfiner kan. Forskarna, verksamma vid National Marine Mammal Foundation, USA, undersökte uthållig- Foto: Scanpix heten hos två delfiner, en hona och en hanne. Fem dagar i sträck utförde de båda delfinerna uppgifterna som gick ut på att navigera och hitta olika saker i vattnet. Träffsäkerheten var i det närmaste total. Honan Say fortsatte dessutom i ytterligare tio dagar, innan forskarna gav upp. Förmågan att sova med ena hjärnhalvan åt gången tros ha sitt ursprung i delfinernas behov av att kunna andas vid ytan, även när de behöver vila. TT

10 10 DAGEN torsdag 18 oktober 2012 vardag Vik redaktör: Joakim Lundgren , tema: hus & hem De bor på läktaren 365 dagar om året Elisabet och Ronny Söder flyttade in i ett gammalt missionshus MULLHYTTAN. När ett gammalt missionshus utanför Örebro blev till salu, väcktes drömmar om kreativitet till liv hos Elisabet Söder. Tillsammans med syskonen öppnade hon en vintagebutik för gamla möbler och passade samtidigt på att flytta in på läktaren. Livet tog en oväntad vändning, den där vintern för fem år sedan. Elisabet Söder, som arbetat som sjuksköterska sedan 1970-talet, drabbades av utbrändhet och fick dra ner på livstempot avsevärt. Några månader senare dök missionshuset upp som ett objekt hos mäklaren. Jag hade alltid tyckt att huset låg så vackert på en kulle vid vägen, men det var synd att det stått tomt så länge. Jag hade 3Så många år har Elisabet Söder drivit sin affär. Jag hade också sedan länge haft en dröm om att få göra i ordning gamla möbler. också sedan länge haft en dröm om att få göra i ordning gamla möbler. När jag skulle rehabiliteras sa jag till mig själv: tänk om jag kunde få hålla på med det, i stället för ett stressfyllt arbete, berättar hon. Elisabet och hennes man Ronny slog till och de flyttade snart in i det gamla missionshuset. Efter ett tag hade de byggt en läktare, eller ett mindre loft ovanpå kyrksalen, där de flyttade in. Ett par år senare kunde Elisabet tillsammans med sina systrar öppna den butik som hon så länge drömt om att få driva. Fyra systrar, blev namnet. Man blir väldigt vingklippt när man har bränt ut sig och det är lätt att känna sig misslyckad om man inte fullföljt sitt yrkesverksamma liv. Men när jag insåg att jag inte skulle fungera som jag gjort tidigare, försökte jag se det som en möjlighet att få pröva på något nytt. I de gamla möblerna som Elisabet gjort i ordning ryms viss symbolik. Man kan skymta ett tidigare liv, kantstött och i många fall styvmoderligt behandlat. Men så ger man möblerna en chans igen. Den processen har jag själv gått igenom och om det kan gälla för möbler, kanske det gäller för mig också, säger hon. Joakim Lundgren uppifrån. I bostaden en trappa upp är utsikten över den öppen miljö. Ronny och Elisabet Söder bor på läktaren och har affär på nedervåningen. Det roliga är att vi är i ett missionshus när vi jobbar med att saker och möbler ska få en ny chans. På samma sätt har många människor fått uppleva en nystart i sina liv här, säger Elisabet. renoverat. Paus blev namnet på de stolar som Elisabet gör om i butiken i Mullhyttan. Speglarna märker de med ordet unik. Det är sådant som andra vill slänga på tippen. Men det som inte har något värde i någon människas ögon, kan få nytt värde när man fixat till det lite, säger hon. Nyheter för juniorrummet! Mer kvalitet för pengarna fr 8.558:- fr 3.848:- fr 6.631:- fr :- HERKULESV. 8, JÖNKÖPING, , ORDINARIE ÖPPETTIDER: MÅND FRED 10 18, LÖRD 10 15, SÖND 12 16

11 DAGEN torsdag 18 oktober Redigering: Danne Sundell tema: hus & hem GrennborGs Vi har stort sortiment av laminat och andra golv Järnvägsgatan MULLSJÖ Tel Fax tidigare kyrksalen magnifik. Vid estraden kan man koppla av med läsning och en kopp kaffe. Foto: Alexander von Sydow Naturliga material och Naturliga genuint hantverk material och genuint hantverk kloka ord. Förutom omgjorda möbler tillverkar syskonen också tryckmaterial med bekräftande och uppmuntrande ord. inslagning. Elisabet håller öppet året om, med varierande antal dagar i veckan. Under sommaren är det full rusch, något som skapade stress till en början utbrändheten låg färskt i minnet. Vi på Lövsta Trähus vill skapa hus med genuin hemkänsla, med design som sträcker sig från det traditionellt eleganta till det djärvt moderna. Vi på Materialet Lövsta Trähus till husen vill är skapa valda hus med med omsorg genuin och hemkänsla, för med kvalité. design Exempelvis som sträcker använder sig från vi det råspont traditionellt (massivt eleganta trä) i alla till inner- det djärvt och moderna. ytterväggar samt Materialet i yttertak. till husen Huset är blir valda genuint med omsorg och rustikt, och känsla en investering för kvalité. för Exempelvis använder vi råspont flera (massivt generationer. trä) i alla inner- och ytterväggar samt i yttertak. Välkommen Huset blir till genuint oss med och dina rustikt, husplaner! en investering för flera generationer. Välkommen till oss med dina husplaner! Gnosjö Reftele Mail: EXPERTER INOM VVS INSTALLATIONER SEDAN 1935 Vireda, Aneby, tel Vireda, Aneby, tel

12 NQC en amerikansk m 12 DAGEN torsdag 18 oktober 2012 insikt Redaktörer: Inger Alestig , Urban Thoms kronor i kollekter och sponsorpengar kom in till Världens barn när Smyrnas Symfoniorkester i helgen hade konserter i Göteborg och på Öckerö. Allt fler svenskar besöker USA:s största kristna musikevenemang som har mer än 50 år Louisville. Cirka besökare. Nästan 300 medverkande artister. Mer än 500 utställare. Startade Vi pratar om NQC, USA:s största kristna musikevenemang alla kategorier. National Quartet Convention, som förkortningen står för, samlar människor från minst 40 stater i USA och dessutom en växande skara från andra länder, bland annat från Sverige. I år fanns drygt 20 svenskar på plats, varav över hälften för första gången. Om man älskar Southern Gospel-musiken är NQC det bästa evenemanget. Här finns alla och medvetenheten om uppdraget att tjäna Gud med sina gåvor som sångare, musiker och sångförfattare är högst påtagligt. Då blir det också andligt starka musikupplevelser. Fakta: NQC National Quartet Convention. Startade 1957 i Memphis men flyttade senare till Louisville i Kentucky. Nästa år blir sista året där. Från 2014 kommer arrangemanget att hållas i Pigiean Forge i Tennessee. Webbplats: Alla medverkande har sin egen monter med rika möjligheter för besökarna att verkligen träffa artisterna. Man slås av den naturliga kontakten, här råder inga avstånd mellan medverkande och publik och detta avspeglas också på kvällarnas femtimmarskonserter med sprudlande sångarglädje och publikens enorma respons. Det hörs när trivs! Den legendariske bassångaren J D Sumner startade NQC Sedan dess har det växt ut till detta Southern Gospels megamöte. Branschen är i god form, intygar Gerald Wolfe, ledare för gruppen Greater Vision och ledamot i styrelsen för NQC. Det växer ständigt fram nya grupper och framtiden ser ljus ut för Southern Gospel. NQC är också en plattform för nya grupper och artister genom så kallade showcase. Alla som blir antagna får tillfälle att sjunga en sång och sedan hänvisa till sin egen monter i utställningshallen. Varje dag utses två medverkande som får uppträda på den stora kvällskonserten. Det finns mängder av exempel på artister som i dag är etablerade och kända som har gått den här vägen. Syskongruppen The Taylors, som medverkade på svenska Homecomingfestivalen i Jönköping i augusti, är ett sådant färskt exempel. Att Gaithers Homecoming är populärt på NQC kan ingen tvivla på. Bill Gaither, 76 år, visar sig vara i mycket god form när han leder Bill Gaither Homecoming Class Sing-a-Long med cirka hundra artister sittande på scenen. Det hela ser väldigt spontant ut när han bara pekar på den ena artisten efter den andra som ställer sig upp och sjunger olika delar av de välkända sångerna. Publiken deltar livligt i sångerna men också i Bills humor. Samtidigt är Bill Gaither rikt utrustad i att fånga tillfället för den påtagliga gudsnärvaron i ett vittnesbörd eller en sångtext framförd med stark inlevelse.. NQC när det är som bäst. Staffan Swahn Musikfest. Greater Vision är en av de allra mest populära grupperna inom Southern gospel. Gruppens ledare Gerald Wolfe sitter för övrigt i styrelsen för arrangemanget i Louisville. Fråga: Hur många gånger har ni varit på NQC? Vad är ert intryck? Ulla och Stig Sjöberg, Vittsjö: Fjärde gången. Det har blivit ett måste för oss. Det är bara så bra, så mycket innehåll. Musiken är så härlig, den ger så mycket som talar direkt in i hjärtat. Det bygger upp och stärker. Man blir så berörd, gång på gång blir man tårögd när man lyssnar på dessa sånger. Vi måste komma tillbaka. Marianne Andersson Nordell och Hans Nordell, Huskvarna: Första gången. Fantastiskt att bara få komma hit, bort från vardagen och stressen och bara sitta här och möta Gud flera gånger varje dag. Det är stort att få komma hit, vi gick med i Homecomingklubben i Sverige för tre år sedan och hörde då talas om NQC och nu är vi här. Vi vill gärna komma tillbaka. Bert och Eiwor Forsberg, Hässelby: Andra gången (Eiwor), tredje gången (Bert). Det är fantastiska sånger med starkt innehåll, man blir så berörd. Man blir så glad att få uppleva denna stora sångarglädje hos artisterna. Det är svårt att sätta ord på detta, det måste egentligen upplevas. Artisternas egna upplevelser märks i texter och musik, de lever ut sitt vittnesbörd och det griper tag i en, helt fantastiskt.

13 DAGEN torsdag 18 oktober Redigering: Klaus Franken Kinesisk författare som skriver om förföljda kristna fick de tyska bokhandlarnas fredspris Den kinesiske författaren Liao Yiwu fick i söndags de tyska bokhandlarnas fredspris under avslutningen av bokmässan i Frankfurt. Efter massakern på Himmelska fridens torg 1989 skrev Liao Yiwu (född 1958) en regimkritisk dikt som gav honom fyra års fängelse. Om tiden i fängelse berättar han i boken För en sång och hundra sånger som utkommer på Lindskog förlag i vår. Hans senaste bok Gud är röd, intervjuer med förföljda och utsatta kristna i Kina, utkommer även i vår, på Narin förlag. Liao, som länge var eftersökt av de kinesiska myndigheterna, lyckades sommaren 2011 lämna landet och är nu bosatt i Tyskland. Foto: Amrei-Marie usikmagnet på nacken foto: staffan swahn Ingrid och Lars Nydelius, Öckerö: Första gången. Fantastisk upplevelse att få se artisternas inlevelse och inspiration och den glädje som de sprider i sångerna, man rycks med i denna glädje. Roligt att se och höra hur de leker med sina röster, de vågar sjunga ut och man upplever verkligen att de tror på budskapet, att de förmedlar vad de själva upplevt, det blir liv i det de sjunger. Stig Sjöberg gjorde sin andra USA-inspelning Stig Sjöberg från Vittsjö har ännu en gång nyttjat Gaither-studion i Alexandria, Indiana. Med hjälp av producenten Woody Wright har Stig spelat in 15 sånger under två dagar för sin andra cd made in USA. Stig sjunger och spelar kornett. Stig Sjöberg spelar på ett showcase under NQC i Louisville. Foto: Staffan Swahn Jag är jättenöjd, berättar Stig. Det är så bra atmosfär i studion med de här hängivna människorna. Bill Gaither kom och tittade in 30 minuter och uppmuntrade mig, så jag är mer än nöjd. Cd-skivan kommer ut i dagarna och innehåller många kända sånger. Bland sångerna märks Jag vill hellre ha Jesus, Det skall bli frid och Det är ingen hemlighet. För ett år sedan gjorde Stig sin första inspelning i Gaither-studion. Han fick blodad tand. Atmosfären och alla Gaithermedarbetares generositet gör att man längtar hit igen och jag är glad att jag fick möjligheten att göra ännu en inspelning. Här är det ju så självklart att visa tacksamhet till Gud för gåvorna han gett att sjunga och spela och jag hoppas att min nya cd ska få bli många till välsignelse och uppmuntran, det är därför jag håller på, säger Stig Sjöberg. Release för den nya cd-skivan blir i Pingstkyrkan i Lekeryd lördag 1 december klockan 18. Veckan innan skivinspelningen gjorde Stig Sjöberg ett unikt framträdande under National Quartet Convention i Louisville, Kentucky. Stig fick tillfället under fredagens showcase och spelade då den populära Southern Gospel-sången Till the storm passes by. Staffan Swahn Göran och Margit Hoverby, Stockholm: Första gången. Vi har besökt många konserter i USA, men detta är första gången på NQC. Detta är mäktigt, härligt och professionellt, allt med ett klart markant kristet budskap. Det bästa vi varit på glädjen, texterna och gemenskapen, det är himmelskt helt enkelt! Staffan Swahn Kalendern okt Vill du tipsa om något till Kalendern? Mejla Torsdag 18 oktober Örebro. Filadelfiakyrkan Jubileumskväll med Libris. Författarna Lena Maria Klingvall, Tomas Sjödin, Adrian Plass, Jonas Helgesson och Marcus Birro. Musik av Libris All Star Band. Malmö. Europaporten Växtvärk en föreställning om att djupna utan att drunkna. Med Michael Johnson och Carl-Henric Jaktlund. Stockholm. Vasakåren Konsert med skivaktuella Vasa Gospel. Fredag 19 oktober Lidingö. Lidingö folkhögskola Brommadialogens och Brobygges höstmöte med temat Livet är vävt i ett stycke om inre och yttre hållbarhet. Höstmötet avslutas lördag kväll. Stockholm. Betlehemskyrkan Gospelkväll med Gospel Nation och Maria Nordenback- Kress. Gäster: Credokören. Lördag 20 oktober Jönköping. Korskyrkan Konsert med Terese Fredenwall (bilden). Entré. Öckerö. Nimbuskyrkan Lovsång non-stop en heldag med lovsång och tillbedjan. Sigtuna. Sigtunastiftelsen. Kulturhelg. Innehåller bland annat konsert med Lena Willermark och Rickad Åström (lördag 20.30) och författarmöte med Kristian Lundberg (söndag 11.00). Avgift. Borås. Pingstkyrkan Växtvärk en föreställning om att djupna utan att drunkna. Med Michael Johnson och Carl-Henric Jaktlund. Klockrike. Klockrike kyrka Konsert: Py Bäckman tillsammans med pianisten Elise Einarsdotter samt lokal kör. Vällingby. Västerortskyrkan Konsert med Familjen Hellgren, känd från TV4-programmet Talang Söndag 21 oktober Norrköping. Västra Husby kyrka Mässan I dina vingar. Erik Tilling tillsammans med lokala musiker, kör och solister. Partille. Partille Kulturum Växtvärk en föreställning om att djupna utan att drunkna. Med Michael Johnson och Carl-Henric Jaktlund. Njurunda. Njurunda kyrka Konsert: Py Bäckman tillsammans med pianisten Elise Einarsdotter samt Motettkören och Svartviks kyrkokör. Jönköping. Allianskyrkan Konsert med Sarah Kelly (bilden) och stor ungdomskör med deltagarna från Measurelägret. Stockholm. Filadelfiakyrkan Mässan Gå djupare med Bengt Johansson. Tisdag 23 oktober Stockholm. Filadelfiakyrkan Mötesplats Rörstrand Margit och Rolf Borgström sjunger och talar utifrån rubriken Livet med Jesus. Sävedalen. Missionskyrkan Fem bröd och två fiskar en musik- och kulturafton med utgångspunkt från Åsa Hofverbergs nya bok illustrerad av Lalla Andersson. Tema: Böner att växa med. Onsdag 24 oktober Solna. Ekenbergskyrkan Konsert: Skivaktuelle Peter Hallström och Stora EKENkören.

14 14 åsikt Redaktör: Hasse Boström , Kyrkans kallelse är att höja sin röst i helig vrede mot korruptionen, och därmed förmedla hopp. birger thureson, från dagen.se/bloggar Mest läst på Dagen.se DAGEN torsdag 18 oktober 2012 Redigering: Helena Waern 1) Pingst blir granne med Ekumeniska centret 2) Bildt i nytt ordkrig med Israels utrikesminister 3) Två av fem känner inte till civilsamhället 4) Jag vill inte hämnas bara förlåta mig själv 5) Utropet om bön som nådde hela Sverige 17 okt Debattkrönika Hasse Boström, ledarskribent Ledaren i Dagen den 12 oktober ( Vi behöver samtala om yttersta tiden ) var ett ord i rätt tid. Som det konstaterades i ledaren påminns människor hela tiden om det allvarliga tillstånd som världen befinner sig i. Detta sker i profan media och gestaltas som domedagsprofetior. Nu senaste hade SVT:s Kobra två program med temat Domedagen. SVT:s Kunskapskanalen har sänt två program med rubriken Mänsklighetens sista dagar. Tidigare i år hade Dagens Nyheter rubriken Forskare varnar för att domedagen närmar sig. Det som är så utmärkande för de profana mediernas beskrivningar, är att de saknar ett hoppets budskap. Självklart så gör detta att människor påverkas och kan känna hopplöshet och uppgivenhet. Nu är det hög tid att den kristna rösten höjs i denna kör av domedagsförkunnare. Det är ju inte så att den som läst och Detta är hoppets budskap: Jesus ska komma igen. trott på Bibelns profetior, är överraskad över det allt mer allvarliga tillståndet i världen. Dessa profetiska förutsägelser visar klart på att inför Jesu andra tillkommelse, ska det bli en tid av nöd i världen. Vi är där nu. Men Jesus själv har till detta också gett oss budskapet: Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning. (Luk 21:28.) Tidigare artikel Dagen den 12 oktober Sekulära profetior saknar hopp Detta är hoppets budskap: Jesus ska komma igen. Hur många vet det i Sverige i dag? Och hur många väntar på detta? Inte ens i kyrkorna är detta budskap levande. Det är tyvärr så att när budskapet om Jesu återkomst, och att vi ska vara redo för denna händelse som är mer högaktuellt än någonsin då råder tystnad om detta. Vad säger det om den profetiska medvetenheten i kyrkorna? Även tystnaden är talande. Människor väntar i denna tid med profana undergångsprofetior på ett budskap som ger dem ett hopp om räddning. Det kristna evangeliet och framhållandet av Bibelns högaktuella profetior, som beskriver det nuvarande tillståndet och vad det är tecken på, är det budskap som skulle kunna ge dem insikt och hopp. Det skulle göra att människor skulle uppfatta kyrkorna som medvetna och att man har ett aktuellt tilltal till dem. Det är vad de behöver få. Nu är det upp till oss kristna om vi ska träda in i denna profetiska uppgift. Att inte göra det är att förtiga Bibelns profetiska budskap och ett svek mot honom som gett oss det och även ett svek mot människorna i vår tid. Holger Nilsson redaktör, Flammor profetisk tidskrift Tidens slut engagerar Några ämnen har debatterats särskilt mycket bland läsarna den senaste veckan. Yoga i skolan är ett av dem. Mer om det i morgon! Förslagen om böneutrop från moskén i Fittja, en Dagennyhet som fick stor spridning, har fått många kommentarer. Samtalet har fortsatt på debatt- och nyhetsplats, och på webben. Viss koppling finns till debatten om de kristnas situation i Mellanöstern, som Lars Anderås tog upp den 12 oktober. I båda fallen handlar det om relationen mellan västvärlden och islam. Och det samtalet är långt ifrån avslutade. I bästa fall fortsätter samtalet ute i församlingar och smågrupper. Ännu en fråga som engagerat är den ledare jag skrev i fredagstidningen. Den handlade om det rätt ovanliga ämnet om Jesu andra tillkommelse. Just att det är sällsynt att vi pratar om frågan var själva kärnan i texten. Här intill finns ett inlägg. Jag har även fått en del mejl, de allra flesta med instämmanden. Några har påmint om att domedagsförkunnelsen från förr ofta var skrämmande och ensidig, vilket jag också berörde. I en kommentar på Dagen.se skriver signaturen Roland7 : På frågan om vad som skulle utmärka att Jesu återkomst närmade sig lär Levi Pethrus ha svarat att man slutar att tala om det. Man liksom inte orkar vänta längre, man har ju väntat så länge.( ) Bibeln säger att det är precis när vi på detta sätt sover som mest, invaggade i en sorts det-ordnar-sig-likgiltighet som Jesu återkomst kommer att ske när ingen väntar sig det. Signaturen Dessa mina minsta bröder håller med ledarens slutkläm, att kristnas primära uppgift inte är att predika domens dag, den viktiga kallelsen handlar om att berätta om Guds erbjudande till mänskligheten, men tillägger även: Att till exempel förlägga Uppenbarelsebokens texter om tiostatsförbund till dagens EU gör att kristna motarbetar det fredsbyggande som pågår nu i Europa. Egentligen skulle jag kunna ha fyllt ännu en ledare med ytterligare reflektioner om detta, men i bästa fall fortsätter samtalet ute i församlingar och smågrupper. Dagens fråga (16 okt) Var det rätt att ge fredspriset till EU? Ja 15 % Nej 72 % Vet inte 13 % Antal svarande på Dagen.se: 288 Tja, Sverige är med i EU, Sverige säljer vapen till länder i krig. Vet inte hur det går ihop... fredsivraren Ja, det var rätt. Med tanke på att EU gör det omöjligt för till exempel Tyskland och Frankrike att starta krig med varandra. hildur h Vill du debattera? Debattartiklar och insändare skickas till: Dagen debatt, Stockholm Glöm inte att uppge namn, adress och telefon. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta texten.

15 DAGEN torsdag 18 oktober familj Redaktör: Helena Waern Dagens bibelord Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Matteus 11:28 Kommentar: Den vila som Jesus talar om handlar nog mycket om att kasta alla masker och vara sig själv inför Honom som känner oss rakt igenom. Behovet av att hålla fasaden inför omgivningen löses upp som morgondimma för värmande sol. Det är sann vila! Redigering: Klaus Franken Diamantbröllop Gunny och Gösta Lund, Sundsvall, firar i dag den 18 oktober sin 60-åriga bröllopsdag. Vigseln förrättades i Strömbacka kyrka av Harry Pettersson. Dagen för 50 år sedan: Eldstrid mellan indiska och kinesiska styrkor En eldstrid utkämpades på tisdagskvällen mellan kinesiska och indiska styrkor vid Indiens nordöstra gräns. Enligt en officiell talesman i New Delhi led de indiska trupperna inga förluster. Den indiske talesmannen gjorde gällande att kineserna öppnade eld mot en indisk gränspostering. Döda Grattis Vår kära Rosa Wallgren Ellinor Schellhase i Södertälje fyller 5 år den 18 oktober. Grattis önskar mamma, pappa och lillebror samt mormor i Edsbyn och farmor i Münster, Tyskland. Dagens namn Lukas är grekiskt och härstammar från namnet Lucanos som betyder den som kommer från Lucania, vilket ligger i Syditalien. Lukas betyder härskaren och den bästa av de bästa. Hände 18 okt Torsdag 18 oktober Lukas 1924 Hjalmar Branting blir statsminister för tredje gången då socialdemokraterna återtar regeringsmakten Disneyfilmen Djungelboken har världspremiär Amerikanen Bob Beamon hoppar 8,90 i längdhoppsfinalens första hopp vid OS i Mexico City. Han tar guld och överträffar gällande världsrekord med 55 cm Östtysklands ledare Erich Honecker avsätts. Källa: wikipedia.org * 29 oktober 1933 har idag lämnat oss i stor sorg och saknad och har flyttat till sitt himmelska hem Färila den 9 oktober 2012 Vera och Ingvar Rosmarie Göran Kjell med familjer Märta, Kjell och Maria Övrig släkt och vänner Herren är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar, för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag intet ont ty du är med mig din käpp och din stav det trösta mig Psalt. 23:1-2 Begravningen äger rum i Färila kyrka fredagen den 9 nov.kl Därefter inbjudes till Minnesstund i Klockaregården. O.s.a till Rosins begr. byrå senast 6 /11 tel Tänk gärna på en gåva till Barnhemmet Fridsro, Sri Lanka Pg Födda 18 okt 1405 Pius II, påve Melina Mercouri, grekisk skådespelare, författare och politiker Ulf Palme, skådespelare, författare och regissör Chuck Berry (bilden), amerikansk sångare Åke Cato, manusförfattare och underhållare i press och tv Peter Shilton, engelsk fotbollsmålvakt Martina Navratilova (bilden), USA-tjeckisk tennisspelare Daniel Breitholtz, A&R-manager på Sony BMG och medlem i Idol-juryn. Källa: wikipedia.org Måltidens dag är en temadag där kommunerna får tillfälle att i förskolan, skolan och omsorgen lyfta matvanornas betydelse för hälsan. Foto: scanpix Fira din måltid i dag Sedan 1997 har vi den 18 oktober firat Måltidens dag efter initiativ av Måltidsakademien. Dagen firas för alla som äter mat, transporterar mat, forskar om mat och lagar mat. Syftet är att lyfta fram måltiden som en lustfylld upplevelse och en positiv träffpunkt och därmed en viktig ingrediens i ett gott liv. I år uppmärksammas Måltidens dag under Folkhälsoinstitutets vecka Ett friskare Sverige som infaller nu vecka 42. Det är en temadag där landets kommuner får ett tillfälle att i förskolan, skolan och omsorgen lyfta matvanornas betydelse för hälsan. I Sverige serveras varje dag cirka tre miljoner måltider i vård, skola och omsorg. Måltiderna har stor betydelse i ett folkhälsoperspektiv. De kan vara ett pedagogiskt verktyg i skolan och bidra till att barn blir kvalitetsmedvetna matgäster. De kan användas för att skapa glädje, samhörighet och gemenskap i omsorgen. För äldre och sjuka har måltiden en avgörande betydelse för välbefinnande och tillfrisknande. Förhoppningen från Statens folkhälsoinstitut är att så många som möjligt ska passa på att göra det lilla extra i matsalen den här dagen. Källa: fhi.se och temadagar.se Till minne Carin Nyborg Carin Nyborg, född Lundin, har avlidit 64 år gammal. Hon föddes den 18 juni Pappa Göte var evangelist i Mjösjöby, Västerbotten, vid den tiden. Som mycket liten flicka flyttade hon med mamma Lilly, pappa Göte och storasyster Birgitta (Nyborg) till Alnö, där lillasyster Sigrid (Boström) föddes. Efter några år gick flytten till Njurunda, där Carin tillbringade största delen av sin barn- och ungdomstid. Som ung döptes hon tillsammans med storasyster i Pingstkapellet, Nolby nyårsaftonen När Carin var elva år fick hon diabetes som med åren gav flera följdsjukdomar. Detta har dock inte hindrat henne från att leva ett rikt, aktivt och intressant liv. Sin man Lennart Nyborg, född Johansson, träffade hon under uppväxten i Njurunda. De gifte sig 1967 och fick två söner, Stefan och Henric, som nu har egna familjer. Det finns tre barnbarn som betydde mycket för Carin. Efter att ha levt i Sundsvallstrakten under några år flyttade Min bild Carin och Lennart med sönerna till Göteborg. Carin har arbetat inom kontor, som fritidspedagog i skolan och i Svenska kyrkan, bland annat med barn och ungdom. Hon var väldigt omtänksam och ville alltid hjälpa till när behov fanns. Trots sin sjukdom var Carin en synnerligen aktiv person. Hon hade stort konst- och hantverksintresse, något som hon själv utövade. Hon hann under åren med en omfattande produktion av framför allt målningar. Hon unnade sällan sig själv vila, men fanns alltid till hands för andra, främst för den egna familjen men också för dem hon arbetade tillsammans med. Om hon var på sjukhus tog hon sig tid för samtal med både medpatienter och personal. När Carin fick hembud efter en hjärtinfarkt, en i raden av flera, den 11 oktober 2012, var hon, liksom sin man medlem i Smyrnaförsamlingen i Göteborg. Ur mänsklig synvinkel fick hon ett allt för kort liv. Vi känner stor saknad men är förvissade om att vi ses igen. Systrarna samt svågern, Birgitta Nyborg, Sigrid och Hasse Boström Har du en bild med en speciell historia? Låt läsarna få se den! Skicka bilden tillsammans med en kort text till eller Dagen, Familj, Stockholm märk brevet Min bild. svart himmel. Bilden visar Viksjö kyrka i Järfälla. Det var otroligt mörka moln precis över kyrkan. Trodde det skulle bli regn eller snö, men molnen drev bara förbi. Bilden är tagen den 12 oktober på eftermiddagen. Foto: Carola Pilarz Nygifta? Silverbröllop? Annonsera er högtidsdag i Dagen! Manusstopp Familj: Senast kl två dagar före önskad publicering. Sprid nyheten i gratis! Kundcenter Kundcenter

16 16 DAGEN torsdag 18 oktober 2012 annonser mötestorget Kontakta kundcenter Kontakta kundcenter eller mejla eller mejla Hans Jansson, Uppsala INFÖR JESU TILLKOMMELSE SÖNDAG 21 OKTOBER GUDSTJÄNST Heliga vanor för vanliga människor GENEROSITET Tomas Sjödin predikar, Annelee Thorstensson leder gudstjänsten. Sång & musik: Robert Hammarstrand med team SMYRNA INTERNATIONAL Service in English TORSDAG 25 OKTOBER BIBELSTUDIUM MED GÖRAN SCHMIDT smyrna.se Elisabeth Sandlund besöker Anderstorps kyrka Skellefteå Lördag 20 oktober kl Vuxencafé Söndag 21 oktober kl Gudstjänst Missionskyrkan Söderhamn Onsdag 24 oktober kl Samtalskväll Haga Kyrkog. 2 Gröndalsvägen 9 Tumba Lör 20/ KörgaLa för de glömda barnen Sön 21/ gudstjänst Tema: Evangelisation Pär Hammarberg Söndagsskolan Färgfabriken Ons 24/ Caféträff för daglediga Mimers väg 2 Norsborg Lör 20/ Gudstjänst (arabiska) Välkommen! Lennart Anderssons besöker: Lördag 20 oktober Betel Hunnebostrand Söndag 21 oktober Betel Hönö Sion, Rörö Musikkväll Georg Lundqvist besöker: Söndag 21 oktober Filadelfia i Fällfors Pingstkyrkan i Norsjö. Lö Gospelkonsert med kören Life, gruppen Glorify och solister. Entré 80 kr/vuxen, 40 kr/barn. Sö Tillsammansgudstjänst. Predikan Lennart Holmner. Sång av kören Life Gudstjänst i Holmsund. Välkommen till Kungsgatan 83! ALLHELGONAKONFERENSEN MISSION SWEDEN 2012 En ny pionjäranda för Sverige KRISTET CENTER ÖREBRO Lör 20/10 19:00 Ungdomsmöte Samuel Huss Sön 21/10 10:00 Familjegudstjänst för alla åldrar 18:00 Församlingsbön för skrivna medlemmar Pionjärgatan Örebro Vi sänder webb-tv live varje söndag! PINGSTKYRKAN LINKÖPING Filadelfia Torshälla Lö 20/10 kl Bibelkväll När, hur, var kommer Jesus? Sö 21/10 kl Predikan Smord till helig tjänst Söndag 21 oktober gudstjänst för alla åldrar tema: guds stora glasögon Predikan Malin aronsson Musik: Ida Hammarbacken med team. barnkören Sinnesrogudstjänst (kaffe från 18.00) Musik: Ida Hammarbacken. LÖRdAG Konsert, Gatubarnens Vänner, Inga-Maj Eriksson, Barbro & Lars Gustafsson, A. Ekstedt, Barnmusikal. Servering, lotteri, försäljning, kollekt, fri entré. SÖNdAG Gudstjänsthögtid. Marcus Sönnerbrandt avskiljs som Föreståndare, Martin Tornell, Anders Ekstedt, Barnkör, Sion Brass, Lovsångsteam, Kalassöndag, Nattvard, English translation, servering med välkomsttal. Broder Yun kinesisk husförsamlingsledare och talesman för Tillbaka till Jerusalem -rörelsen Sång och musik: Pelle Karlsson Tors 18 okt 19:00 Eskilstuna, Pingstkyrkan Fre 19 okt 19:00 Gävle, Korskyrkan Lör 20 okt 18:00 Nyköping, Hjortensbergskyrkan Sön 21 okt 11:00 Huddinge, Södertörnskyrkan Sön 21 okt 18:00 Örebro, Citykyrkan tw VÄLKOMMEN IN MED DIN ANNONS! Kundcenter , Nattvardsmässa Söndag 21 okt MED MÖTESTORGET VET ALLA VART DE SKA MÖTESTORGETS MANUSSTOPP: Måndagar kl för annonsering på torsdagar Gudstjänst varje söndag Filadelfiakyrkan S:t Eriksplan Bergakyrkan Åkersberga Grindtorpskyrkan Täby Filadelfia Västerort Mälarökyrkan Ekerö Pingstkyrkan Bredäng Södertörnkyrkan Huddinge Finska Filadelfia Västberga Pingstkyrkan Tyresö Simon Ådahl besöker... Pingstkyrkan Rottne Fredag 19 oktober kl Sion Gullabo-Torsås Lördag 20 oktober kl Pingstkyrkan Landskrona Söndag 21 oktober kl Pingstkyrkan Elim Trelleborg Söndag 21 oktober kl Vill ni boka Simon för Dagenmöte, ring eller

17 17 DAGEN torsdag 18 oktober 2012 mötestorget annonser lakarmissionen.se möte! Jesus har räddat oss ur ett liv i missbruk. Kom och lyssna! konsert Med Torsdag 18 oktober Kumla LP-kontakten, Maritha Krantz Fredag 19 oktober Värnamo kvartetten Pingstkyrkan, Café Live Cirkus Mie, Håkan Axéll Söndag 21 oktober Värnamo Pingstkyrkan, Håkan Axéll Askersund Askersunds kyrka Lördag 20 oktober kl Tisdag 23 oktober Göteborg Mjölby Pingstkyrkan Söndag 21 oktober kl Smyrnakyrkan LP-kontakten, Urban Ringbäck och LP-vänner Onsdag 24 oktober Hudiksvall Nisse Bergman informerar om Läkarmissionens arbete. Riagården, Gert-Owe Liv m fl LP-verksamheten Tel: Pg: samhälle som genomsyras av kristna värderingar... S:t Mina Koptiska ortodoxa kyrkan Nyköpingsvägen 24 Fredag Scoutkåren Lördag Gudstjänst Söndag Gudstjänst Söndagsskola Måndag Mässa Tisdag Mässa Bibelstudium Onsdag Mässa Torsdag Mässa S:t Ansgars Katolska kyrkan Biborgsgatan 2 Tel Lördag Mässa Söndag Mässa Nygatan 11 Tel Fredag Samuel Ljungblahd konsert. Nyköping. Lördag Arabisk gudstjänst. Söndag Gudstjänst, Nabil Hermés. Sång & musik: Eugéne Pettersson, John Petersén. Söndagsskola English service Onsdag Lunchbön Öppen Kyrka, vi börjar med fika. Nu har testsändningar startat dygnet runt från Premier Kristna Radio i Södertälje/Stockholm FM 88.4 MHz Söndag och Kaldeiska gudstjänster Baptistkyrkan Nyköpingsvägen 20 Tel Fredag Konsert för Världens Barn, qvintetten Cornea och dansare från Kulturskolan, servering. Söndag Gudstjänst, predikan Folke Pettersson. Orgel Birgitta André, Göran och Fredrik Lundberg, trumpet. Onsdag Lunchbön i kapellet. Torsdag Rivning, förbandslinne. Stjärna By Lördag Fest för kyrkans grannar i musikens och glädjens tecken. Anmälan. Måndag Alpha-kurs. Onsdag Bön. Torsdag Gamma-kurs. Nedre Egilsvägen 1 Lördag Dopgudstjänst, Maria Margareta Tranabacken. Söndag Församlingens gemensamma höstgudstjänst. Församlingens präster och körer medverkar. Kyrkkorv. Finska Pingstkyrkan Brunnsängs kyrka Häradsvägen 8 Cederströmsgatan 9 Tel Hjärtligt välkommen till våra samlingar och gudstjänster. Fredag Gudstjänst på arabiska Ungdomssamling. Söndag Bön i kapellet SMU Gudstjänst, Lars Åberg. Barnkören Samtal om tro och liv. Onsdag Dagträffen Slussens historia i Södertälje. Rolf Bertilsson berättar. Alla Helgons kyrka Facebooksida: café humlan Söndag Gudstjänst. Tisdag Lunchbön Kvällsbön. Onsdag Kyrkans barntimmar. Tel Tel Kak- och tårtbuffé Lördag 27 okt kl Oxbacksgatan 6 Tel Karlslundsgatan 2 Tel Östertälje församling I samarbete med Second Hand Till Hjälp och Läkarmissionen Söndag Gudstjänst, Mika Halkola. Tisdag Morgonbön. Onsdag Bön & lovsång. Torsdag Arabic Bible Study. Fredag Ungdomskväll. Södertälje församling Välkommen till Café Foajé, Nyg 11. Öppetider: Onsd Afternoon Tea S:t Johannes kyrka Missionskyrkan Frälsningsarmén Oxbacksgatan 25 Tel Fredag International Fellowship Lördag Promenad Våffelcafé. Lörd Sönd /7-bön Söndag Gudstjänst, söndagsskola, servering. Da Silvas. Ulf Sundblad talar om Den helige Ande. Tisdag Daglediga, Ingmarie Cederholm. S:ta Ragnhilds kyrka Jovisgatan/Mälaregatan Söndag Familjemässa, Miriam Wredén Klefbeck, Minna Johansson Finskspråkig sinnesromässa, Helena Hummler, Helinä Hirvasoja Sinnesrogudstjänst, Helinä Hirvasoja. Måndag Middagsbön. Tisdag Morgonbön Mässa. Onsdag Mässa Middagsbön. Torsdag Mässa. Tveta kyrka Söndag Musikgudstjänst, PerAxel Magnuson. Cittragruppen under ledning av Anna Tallberg sjunger Theofil Engström-sånger. Hovsjö kyrka Jovisgatan/Mälaregatan Söndag Familjemässa och söndagsskola, Stellan Bengtsson. Söndag Sammanlyst gudstjänst till Alla Helgons kyrka. Lina kyrka Hagabergs kapell Söndag Högmässa, Helena Hummler. Helena Hummler avslutar sin tjänst som kaplan, förstärkt kyrkkaffe. Erik Dahlbergs väg 60 Lördag Dopgudstjänst, Knut Fischer. Söndag Sammanlyst gudstjänst till Alla Helgons kyrka Onsdag Veckomässa. Start av ny Alpha-kurs Måndag 5 nov kl EFS Lindängen, Grödingev. 19 Tegelbruksvägen 6 Pershagens kapell Inget program denna söndag. Enhörna församling Tel Söndag Mässa i Ytterenhörna kyrka, Mikael Nyhlén.

18 18 DAGEN torsdag 18 oktober 2012 radio&tv Redaktör: Emma Staffansdotter , Mediekrönika Inger Alestig, redaktör på Dagen och tv-krönikör Etiken lyser med sin frånvaro i bloggosfären Medielandskapet i Sverige och världen håller på att förändras. De stora kvalitetstidningarna får det allt svårare ekonomiskt och drar därför ner på personal. I Dagens Nyheter i lördags pekade Richard Swartz i en krönika på att något väsentligt därmed håller på att gå förlorat. Spanska El Pais har nyligen gjort sig av med en tredjedel av sina anställda, skriver Richard Swartz. Här i Sverige har särskilt Svenska Dagbladet akuta svårigheter och minskar Den tid som krävs för att göra bra journalistik verkar inte alltid finnas i bloggvärlden. och säger upp personal. En tidning är sina skribenter, hävdar Swartz: dess kapital är den kunskap och den bildning som journalisterna har. Jag skulle vilja lägga till: och den etik och moral som finns bland seriösa journalister. Vad har då tidningarna för svårigheter? En orsak är ökande papperspriser och ökande portokostnader. Men det största hotet kommer från nätet. Varför ska läsarna betala för en dyr papperstidning när de kan läsa nyheter gratis på nätet? undrar många. För att i någon mån hindra och lindra den skada som åstadkoms när allt fler tidningar lade ut material gratis på nätet sätter allt fler tidningar i dag upp betalväggar på webben. Bra, tycker en del. Värdelöst, säger andra. Gratisivrarna menar att bloggar är lika bra som tidningar, och att det bara är en tidsfråga innan alla kommer att säga upp sin papperstidning eller strunta i betalväggar och få all sin information via bloggar. Och visst finns det kvalitetsbloggar på nätet. Ändå är det i dagsläget få bloggare som har blivit kända för att de skrivit artiklar som resulterar i viktig samhällsdebatt. Den tid som krävs för att göra bra journalistik verkar inte alltid finnas i bloggvärlden. Inte heller finns de etiska riktlinjer som tuggats fram inom journalistkåren, och som bland annat resulterat i att man upprätthåller skarpa gränser mellan reklam och redaktionell text. I bloggosfären däremot råder rena anarkin på det här området. Om du blir populär som bloggare så kan du till exempel bli uppgraderad när du kommer till ett hotell, och det är ju trevligt att få en svit, eller hur sa en populär bloggare till mig för inte länge sen. Jag påpekade då att som journalist hade jag inte tagit emot erbjudandet, eftersom det är att betrakta som muta. Han förstod inte ens vad jag pratade om. Sådana bloggröster bör man, menar jag, vara försiktig med att lyssna på. Om bloggosfären ska visa sig vara ett vettigt alternativ till dagstidningar måste man ta itu med dessa två stora frågor: kvalitet och etik. Till dess att de gjort det rekommenderar jag även med risk för att tala i egen sak alla att om man inte har en prenumeration på en dagstidning, att snarast skaffa en. Endast där får man omutade röster, röster som har som uppgift att alltid stå på läsarens sida. Inte på företagens, inte på maktens, utan på läsarens. Livsåskådning i radio & tv okt Tema ateism i två radioprogram i P1 I två program kommer ateismen att diskuteras de närmaste dagarna. I Människor och tro intervjuas den brittiska evolutionsbiologen Richard Dawkins och i Filosofiska rummet pratar man nyateism och ateistisk religion. Varför detta tema, är ateismen särskilt på tapeten nu Tithi Hahn, programledare för Människor och tro? Nej, jag tycker frågorna och diskussionerna kring detta kommer och går. Det är min erfarenhet under mina år som programledare. Vi har vid flera olika tillfällen tagit upp ateismen som företeelse och hur det är att leva i en allt mer global tillvaro. Både ni och Filosofiska rummet har i stort sett samma tema, hur kommer det sig? Kollegerna på Filosofiska rummet var inne på samma tankar och då tänkte vi att det skulle vara intressant att samordna det lite grann. På så sätt Fredag 19 oktober Creflo Dollar Cherish Conference - C Scanlon-Gambil Family Time - Angus Buchan Andrew Wommack - Gospel Truth Enjoying Everyday Life - Joyce Meyer This is Your Day - Benny Hinn The Messenger - John & Lisa Bevere Insight with John Kilpatrick John Hagee Today Pastors and Leaders Conference - S Long Hour of Salvation with David Ibiyeomie Creflo Dollar Andrew Wommack - Gospel Truth Joseph Prince GOD TV Vision Reels Cherish Conference - C Scanlon-Gambil Voice of the Apostles Family Time - Angus Buchan Winning Ways - Matthew Ashimolowo Creflo Dollar Jewish Voice - Rabbi Jonathan Bernis Believer s Voice of Victory - Kenneth & Gloria Copeland Enjoying Everyday Life - Joyce Meyer Tithi Hahn, programledare för Människor och tro. kan lyssnarna få lite olika perspektiv på samma frågor, i två olika program. Planerar ni något kristet tema framöver? Nej, inte vad jag känner till Voice of the Apostles thepursuit Conference - Corey Stark Lördag 20 oktober Youth Mentoring Conference Grassroots - Angus Buchan Acquire the Fire - Teen Mania ROCKNATIONS The Ramp - Karen Wheaton Enjoying Everyday Life - Joyce Meyer Abundant Life Church. Bradford - Paul Scanlon 11.00!Audacious - Matt Barrett ROCKNATIONS thepursuit Conference - Corey Stark Voice of the Apostles Chuck Missler There is More - Randy Clark Joseph Prince Parables Film Voice of the Apostles Söndag 21 oktober Enjoying Everyday Life - Joyce Meyer Joseph Prince När Hedningarnas förgård pågick nyligen var det flera program i P4 som tog det som utgångspunkt. Något speciellt kristendomstema känner jag inte till, det är inte så vi jobbar i Människor och tro. Vi tar utgångspunkt i sådant som händer omkring oss. Vilka fler medverkar i programmet förutom Richard Dawkins? Det blir även en debatt mellan Per Ewert, informationssekreterare vid kristna tankesmedjan Claphaminstitutet, och Christer Sturmark, ordförande för förbundet Humanisterna. Josefin Lilja Människor och tro P1, fredag 19 oktober kl , repris lördag 20 oktober kl Filosofiska rummet P1, fredag 19 oktober kl (repris från 14/10) söndag 21 oktober kl (nytt program med repris 26 oktober) Tv-gudstjänst: En musikalisk resa Pastor Göran Zettergren tar oss med på en resa mellan tvivel och tro. Foto: Johannes Söderberg, SVT Mitt i den pulserande storstaden Göteborg ligger Betlehemskyrkan alltsedan den stod färdig här Församlingen tillhör det nybildade samfundet Gemensam framtid och har sina rötter inom Missionskyrkan. Söndagens gudstjänst är en musikalisk resa, en resa mellan tvivel och tro, som är skriven av Ulf Nomark, en av musikerna i församlingen. Det är inte en resa från tvivel till tro, utan en resa mellan dem - i ömsesidig riktning. Församlingens föreståndare Göran Zettergren berättar om flera bibliska resenärer på denna resa, resan som många känner igen sig i, den mellan tro och tvivel. Församlingens gospelkörer medverkar under ledning av Ulf och Åsa Nomark. Gudstjänst SVT2, söndag 21 oktober kl Åsa Nomark leder gospelkörerna i Betlehemskyrkan i söndagens gudstjänst. Foto: Johannes Söderberg, SVT God channel kan du se via parabol från Astra 4A 5º ost, frekvens: GHz, polarisation: H, Symbol Rate: 27,500 Symbol/s: FEC: ¾. Du kan också se den från Hotbird 13 ost, Astra 19 ost och Eurobird 28,5 ost. Kanalen finns i alla Viasats programpaket och i många Creflo Dollar In Touch - Charles Stanley Cornerstone - John Hagee Winning Ways - Matthew Ashimolowo GOD TV Vision Reels Brian Hillsong TV ICF Big 15 Conference - Lilo Keller GOD TV Vision Reels Power 4 Today - Ryan LeStrange Voice of the Apostles Parables Film Enjoying Everyday Life - Joyce Meyer Believer s Walk of Faith - Bill Winston Soul Survivor - Mike Pilavachi Voice of the Apostles thepursuit Conference - Allen Hood Måndag 22 oktober Creflo Dollar Get Understanding - Ramson Mumba GOD TV Vision Reels Family Time - Angus Buchan Andrew Wommack - Gospel Truth Enjoying Everyday Life - Joyce Meyer This is Your Day - Benny Hinn

19 DAGEN torsdag 18 oktober 2012 Redigering: Klaus Franken 19 radio&tv Fredag 19 oktober (P1) Morgonandakt, med Tuulikki Koivunen Bylund, biskop i Härnösands stift (P1) Tankar för dagen, med Nour El-Refai, skådespelare. Även kl (SVT2) Korrespondenterna, utrikesmagasin, del 7 av 10: I Guds namn. Trots att de religiösa texterna sällan uppmanar till våld utnyttjas de allt mer till att i Guds namn rättfärdiga förföljelser, mord och övergrepp. Reportage bland annat om hur kyrkan underblåser förföljelse av homosexuella på Jamaica och om amerikanska nunnor som drabbas av Påvens vrede. Programledare: Lena Scherman. Från 16/10. Även 20/10 och 21/ (P1) Människor och tro, ett program i skärningspunkten mellan religion och politik. Kan man vara religiös i en upplyst värld? Inte om man frågar Richard Dawkins (bilden). Religion sprider irrläror, och religiösa människor är indoktrinerade anser han. Människor och tro har träffat Richard Dawkins. Det blir också en rapport från USA, där ateism fortfarande är kontroversiellt. Även 20/ (P1) Filosofiska rummet: Vad ska man tro på? Konflikten mellan tro och vetande har blossat upp på nytt. Nyateister som Richard Dawkins (bilden) går till frontalangrepp mot allt som andas religion. Men det finns också ett ifrågasättande av den hårda religionskritiken: Även om man inte är religiös eller tror på något övernaturligt, så söker människor mening, förklaringar och sammanhang. I Filosofiska rummet Utblick beger sig Thomas Lunderquist till USA och träffar Hubert Dreyfus, filosofiprofessor vid Berkley-universitetet i Kalifornien, vars senaste bok, All Things Shining, handlar om att läsa litterära klassiker för att finna mening i en sekulär tid. Från 14/ (P1) Tankar för dagen, från kl Lördag 20 oktober (P1) Vid dagens början, med Anna Gryningstjerna, katolik i Lund. Tron på ett gott slut. Även 28/ (SVT2) Korrespondenterna, utrikesmagasin, del 7 av 10: I Guds namn. Från 16/10. Även 21/ (P1) Människor och tro, ett program i skärningspunkten mellan religion och politik. Från 19/ (SVT2) Judisk högtid: Hoshana Rabbah. Den judiska lövhyddohögtiden, sukkot, firas till minne av Israels folks ökenvandring ut ur Egypten, men den är också en skörde- och tacksägelsefest. Hoshana Rabbah är den sjunde och näst sista dagen i firandet av sukkot. Vi följer firandet hos den judiska församlingen i Stockholm. Även 21/ (SVT1) Helgmålsringning, från Storkågeträsk. Biskop emeritus Martin Lönnebo återvänder till sitt barndomshems kök i Storkågeträsk, tre mil norr om Skellefteå. I det lilla hemmanet växte han upp, yngst av sju syskon och med skolgång till och med sjätte klass, varefter livet som ung bonddräng började. I veckans program reflekterar biskop Martin över vad den egentliga rikedomen i en barndom kan vara. Det handlar inte om pengar eller saker, inte ens om en fin utbildning. Enligt Martin Lönnebo handlar rikedomen om att ge rötter i existensens djup och en jordnära omsorg, vilka tillsammans skapar ljus i en människa för livet. Därför minns han med tacksamhet sina föräldrar Hildur och Nils, om vilka han berättar i veckans Helgmålsringning (P1) Helgsmål, en stunds stillhet inför helgen (P1) Vid dagens slut, med Björn Berglund, författare. En sjö som gör mig lagom. Från juli (TV10) Pontius Pilatus: mannen som dödade Jesus, brittisk dokumentär från Pontius Pilatus uppgift var att upprätthålla ordning i det romerska imperiet. Han styrde folket i tio år, kväste uppror och krossade revolter. Men Pilatus historiska gärning och långa karriär har överskuggats av en enda händelse rättegången och avrättningen av Jesus Kristus. Söndag 21 oktober (P1) Andliga sånger (P1) Vid dagens början, med Henrik Hallgren om att bevara sin identitet. Från 13/ (SVT2) Judisk högtid: Hoshana Rabbah, från 20/ (SVT2) Gudstjänst, om en resa från tvivel till tro. Även 22/ (P1) Gudstjänst: Mitt hem och mina vänner, från S:t Nicolai kyrka, i Örebro. Temat är vänskap och relationer. I ord och ton funderas det kring familjen vilken är egentligen min familj? Söndagens texter öppnar till mycket, säger kyrkoherde Ingemar Söderström. Det kan handla om att få komma till ett nytt folk. Om att vara en vän och vara mig själv. För musiken står S:t Nicolai Motettkör och Maria Steen, singer-songwriter från Stockholm. Leder gudstjänsten gör komminister Anders Lennartsson och förebedjare är diakon Gerd Nilsson (P1) Filosofiska rummet: Vad ska man tro på? Veckans deltagare möts och filosoferar över om människan behöver något att tro på, och vad som i så fall vore en rimlig ateistisk religion för vår tid. Även 26/ (SVT2) Buddha, Siddhartas historia, amerikansk dokumentärserie i två delar från Del 1 av 2: Buddha själv har aldrig gjort anspråk på att vara gud eller guds sändebud på jorden. Han hävdade bara att han var en människa som funnit frid i en värld full av smärta, och att andra också kunde hitta dit. Han var son till en kung och växte upp i oerhörd lyx för 2500 år sedan. Men vid 29 års ålder stiftade han bekantskap med fattigdom, sjukdom och död. Efter sex års andlig kamp, fann han visdom och ägnade resten av sitt liv åt att lära andra vad han själv hade lärt sig. Även 22/10 och 23/ (P1) Vid dagens slut, med Svante Lindqvist, musiker i Luleå. Från 18/ (SVT2) Korrespondenterna, utrikesmagasin, del 7 av 10: I Guds namn. Från 16/10. Måndag 22 oktober (P1) Morgonandakt, med Johanna Lihagen från Systrar i Islam (P1) Tankar för dagen, med Therese Eriksson, verksamhetschef på föreningen Maskrosbarn. Även kl (SVT2) Buddha, amerikansk dokumentärserie från 2012, del 1 av 2. Från 21/10. Även 23/ (SVT2) Gudstjänst, om en resa från tvivel till tro. Från 21/ (P1) Tankar för dagen, från kl Tisdag 23 oktober (P1) Morgonandakt, med Johanna Lihagen från Systrar i Islam (P1) Tankar för dagen, med Ove Haugen, skribent och komiker. Även kl (SVT2) Buddha, amerikansk dokumentärserie från 2012, del 1 av 2. Från 21/10. Onsdag 24 oktober (P1) Morgonandakt, med Johanna Lihagen från Systrar i Islam (P1) Tankar för dagen, med Annika Borg, teolog och författare. Även kl (Viasat History) Michelangelos hemlighet, italiensk dokumentär från Även 25/10 och 26/ (SVT1) Kobra. Om några veckor sitter kanske en mormon på världens mäktigaste ämbete. Men vad är mormonismen för religion egentligen och hur har den påverkat Mitt Romneys världsbild? Och hur porträtteras mormonerna i populärkulturen? Kobra be- Foto: Carl-Johan Söder, SVT söker bland annat mormonernas högborg Salt Lake City och skildrar även hur svenska mormoner lever. Programledare: Kristofer Lundström (bilden). Även 25/10 och 27/10 i SVT1, samt 25/10 i SVT (P1) Tankar för dagen, från kl Torsdag 25 oktober (P1) Morgonandakt, med Johanna Lihagen från Systrar i Islam (Viasat History) Michelangelos hemlighet, italiensk dokumentär från Från 24/10. Även 26/ (P1) Tankar för dagen, med Patricia Tudor Sandahl, psykolog och författare. Även kl (SVT1) Kobra. Om några veckor sitter kanske en mormon på världens mäktigaste ämbete. Från 24/10. Även kl i SVT24, och i SVT1, samt 27/10 i SVT (P1) Tankar för dagen, från kl (SVT24) Kobra, från 24/10. Även kl i SVT1, samt 27/10 i SVT1. bredbands- och kabelnät. Du kan också se kanalen genom GodChannels appar till Android, Iphone och Ipad samt på Nattens tablåer hittar du på kanalens sajt Matt Sorger. Power for Life The Living Stone Church - RE Holder John Hagee Today Glory and Grace - Hong Kong - Andrew Womack Hour of Salvation with David Ibiyeomie Creflo Dollar Andrew Wommack - Gospel Truth Joseph Prince It s Supernatural - Sid Roth Church On The Way - Paul McGuire Voice of the Apostles Family Time - Angus Buchan Roots & Reflections - Barry Segal Creflo Dollar God Knows TV - Cindy Jacobs Believer s Voice of Victory - Kenneth & Gloria Copeland Enjoying Everyday Life - Joyce Meyer It s Supernatural - Sid Roth Passion for Jesus - Mike Bickle Conquer Your Mountain - Steve Gambill Conquer Your Mountain - J Bernis Conquer Your Mountain - Joyce Meyer The Ramp - Karen Wheaton Tisdag 23 oktober Creflo Dollar Get Understanding - Ramson Mumba Planetshakers. Beautiful Woman - Sam Evans Family Time - Angus Buchan Andrew Wommack - Gospel Truth Enjoying Everyday Life - Joyce Meyer This is Your Day - Benny Hinn Catch the Fire from Norway - D Campbell John Hagee Today Glory and Grace - Hong Kong - A Womack Jewish Voice - Rabbi Jonathan Bernis Creflo Dollar Andrew Wommack - Gospel Truth Joseph Prince The Glory Zone - David Herzog Paul McGuire Conference Sessions Conquer Your Mountain - Steve Gambill Conquer Your Mountain - J Bernis Conquer Your Mountain - Joyce Meyer GOD TV Vision Reels Global Ventures - John Smithwick Family Time - Angus Buchan Power 4 Today - Ryan LeStrange Creflo Dollar Everlasting Love - Patricia King Believer s Voice of Victory - Kenneth & Gloria Copeland Enjoying Everyday Life - Joyce Meyer Holy Spirit Today - Che Ahn Derek Prince Convergence Conference - Jim Garlow Onsdag 24 oktober Creflo Dollar Get Understanding - Ramson Mumba GOD TV Vision Reels Family Time - Angus Buchan Andrew Wommack - Gospel Truth Enjoying Everyday Life - Joyce Meyer This is Your Day - Benny Hinn Winning With Wisdom - Nasir Siddiki Brian Hillsong TV John Hagee Today Glory and Grace - Hong Kong - A Womack Hour of Salvation with David Ibiyeomie Creflo Dollar Andrew Wommack - Gospel Truth Joseph Prince GOD TV Vision Reels Paul McGuire Conference Sessions Parables Film ROCKNATIONS Family Time - Angus Buchan J.U.M.P. Ministries with Dr. Hepburn Creflo Dollar Jesse - Jesse Duplantis Believer s Voice of Victory - Kenneth & Gloria Copeland Enjoying Everyday Life - Joyce Meyer Hour of Salvation with David Ibiyeomie Chuck Missler Convergence Conference - Panel Discussion Torsdag 25 oktober Get Understanding - Ramson Mumba GOD TV Vision Reels Family Time - Angus Buchan Andrew Wommack - Gospel Truth Enjoying Everyday Life - Joyce Meyer This is Your Day - Benny Hinn ICF Television with Leo Bigger Jack Van Impe Presents John Hagee Today Chuck Missler Jewish Voice - Rabbi Jonathan Bernis Creflo Dollar Andrew Wommack - Gospel Truth Joseph Prince Global Ventures - John Smithwick Paul McGuire Conference Sessions Convergence Conference - Panel Discussion GOD TV Vision Reels Family Time - Angus Buchan Winning Ways - Matthew Ashimolowo Creflo Dollar The Difference with Matthew Hagee Believer s Voice of Victory - Kenneth & Gloria Copeland Enjoying Everyday Life - Joyce Meyer Convergence Conference - Jim Hennesy Promise Keepers Fler kristna kanaler

20 20 DAGEN torsdag 18 oktober 2012 radio&tv Redaktör: Emma Staffansdotter , Gospel Channel sänder på Thor 2-satelliten, 1º väst. Frekvensen är MHz, Symbol Rate , Horsontell Polarisation, FEC 7/8. Nattens tablåer hittar du på kanalens sajt. Fredag 19 oktober Dr. David Cho The Way of the Master Flying House Children s program Superbook Children s program Voice of Triumph - Pastor Rodger Woodard Time for Hope Direkte fra Gospel Channel Derek Prince This is Your Day - Benny Hinn Time for Miracles - Joseph Martin Country Team TV Various programs Direkte fra Gospel Channel Fokus Israel nyheter - Dan Johansson Fokus Israel news Eddie Chumney Victory - Dr. Morris Cerullo Ny Glädje Flying House Children s program Superbook Children s program CBN Club Direkte fra Gospel Channel This is Your Day - Benny Hinn Derek Prince Good News for All Nations - Kerstin Gothson Various programs Lördag 20 oktober Dr. David Cho The Way of the Master Flying House Children s program Superbook Children s program Good News for all Nations Kerstin Gothson Henry Hiis CBN Club John Osteen One Word Now - Darren Goodman Various programs Joel Osteen Morris Cerullo Evangelie Centeret prg. Dansk FGP-TV Fokus Israel - Studies Programs from Sweden Time for Hope Music programs The Eagle s Cry Joni & Friends Ivar Helmersen Times Square Church - Pastor David Wilkerson A Rood Awakening - With Michael Rood Dr. Ron Phillips Broadcast from Iceland Broadcast from Iceland The Awakening Hour Dr. David Cho Ny Glädje Forandring - Jan Åge Berg Söndag 21 oktober Dr. David Cho Influence Living Flying House Children s program Superbook Children s program Dr. Charles Stanley In Touch Ministries Joni & Friends Tomorrow s World Ny Glädje The Bible Stands - Pastor Alan Campbell Donald Bergegård The Central Message Dr. Ron Phillips Morris Cerullo Hour of Power The Way of the Master Direkte fra Gospel Channel Joel Osteen Victory - Dr. Morris Cerullo Erling Ilsoe Nielsen De gode nyheder Hans Bratterud Dust to Glory - Bible Study I møte med mennesker - Henning Lunde The Central Message - Dr. Ron Phillips A Call To Freedom Pastor Freddie Filmore John Osteen Jimmy Swaggart Ivar Helmersen Various programs Joni & Friends Billy Graham Classics Måndag 22 oktober Dr. David Cho The Eagle s Cry - Pastor Steven L. Shelley Flying House Children s program Superbook Children s program I møte med mennesker - Henning Lunde The Bible Stands - Pastor Alan Campbell Direkte fra Gospel Channel Derek Prince This is Your Day - Benny Hinn Time for Miracles - Joseph Martin Henry Hiis Ny Glädje Direkte fra Gospel Channel Forandring Jan Åge Berg Derek Prince Erling Ilsoe Nielsen De gode hyheder Evangelical Sisters of Mary Flying House Children s program Superbook Children s program CBN Club Direkte fra Gospel Channel This is Your Day - Benny Hinn Derek Prince Joni & Friends Evangelie Centeret prg. Dansk FGP-TV Ivar Helmersen Tisdag 23 oktober Dr. David Cho Dr. Charles Stanley In Touch Ministries Flying House Children s program Superbook Children s program Good News for All Nations - Kerstin Gothson A Rood Awakening - With Michael Rood Direkte fra Gospel Channel Derek Prince This is Your Day - Benny Hinn Time for Miracles - Joseph Martin Evangelie Centeret prg. Dansk FGP-TV Exodus with Arne Thuv John Osteen Direkte fra Gospel Channel Guds Ord - Bjørn Kristofersen Derek Prince Ny Glädje Flying House Children s program Superbook Children s program CBN Club Direkte fra Gospel Channel This is Your Day - Benny Hinn Derek Prince Times Square Church - Pastor David Wilkerson Influence Living Onsdag 24 oktober Dr. David Cho The Way of the Master Flying House Children s program Superbook Children s program Music programs Direkte fra Gospel Channel Derek Prince This is Your Day - Benny Hinn Time for Miracles - Joseph Martin Livsundervisning Liv Winsjansen Joel Osteen Dr. Charles Stanley In Touch Ministries Direkte fra Gospel Channel Country Team TV Derek Prince A Rood Awakening - Michael Rood Hope for Today - Tissa Weerasingha La Luz - Christian testimony/travelogue from South Spain Flying House Children s program Superbook Children s program CBN Club Direkte fra Gospel Channel This is Your Day - Benny Hinn Derek Prince The Bible Stands - Pastor Alan Campbell Ny Glädje Torsdag 25 oktober Dr. David Cho The Way of the Master Flying House Children s program Superbook Children s program Jimmy Swaggart Direkte fra Gospel Channel Derek Prince This is Your Day - Benny Hinn Time for Miracles - Joseph Martin Guds Ord - Bjørn Kristofersen Hans Bratterud Direkte fra Gospel Channel Exodus with Arne Thuv Derek Prince Brother Tom Fokus Israel nyheter - Dan Johansson Fokus Israel news Eddie Chumney Flying House Children s program Superbook Children s program CBN Club Direkte fra Gospel Channel This is Your Day - Benny Hinn Derek Prince Joel Osteen Dr. Charles Stanley In Touch Ministries Joni & Friends TV Visjon Norge sänder på Thor 2- satelliten som en free-to-air kanal. Sänds på MHz, Symbol Rate , Vertikal Polarisation, FEC 7/8. Alla med abonnemang på Canal Digital kan ta emot signalen. Viasat-kunder som har parabol med två LNB-huvuden kan också ta in signalen. Annars måste man rikta in parabolen mot Thor på 1º väst och göra en sökning efter kanalen. Nattens tablåer hittar du på kanalens sajt. Fredag 19 oktober New Life Mission Trygg Tro På Sporet - Storyteller Café På Sporet - Sommereventyr varmt och skönt. I mitten av oktober känns kanske vatten och strandlek avlägset. Men På Sporet - Sommereventyr livar upp höstmörkret med varmare känslor. Foto: bror persson och jurek holzer, scanpix Ord for dagen med Eyvind Skeie Studio Direkte, reprise fra igår Evangeliesenteret TV Bill Gaither - Best of Janet Paschal Donald Bergagård spelar, sjunger och har et ord från Gud Sangglede Israelkanalen, Fokus på Israel, gjest Gordon Tobiassen del Juvelen, Elihumenigheten Vestfold Åndens magt med Jens Garnfeldt Skapende Tro med Jan Hanvold, reprise fra mandag Sett fra Israel, med programleder Rolf Solås New Life Mission Program fra Dansk TV Mission Ord for dagen med Eyvind Skeie Hope Channel, It Is Written Når smerten ikke forsvinner Hope Channel, bibelstudier 4. kv 2012 episode På Sporet - Hurra meg rundt På Sporet barne-tv - Familieverksted Evangeliesenteret TV Inside Israel med ICEJ På Jerusalems Murar med Lars Enarson, De gudfruktiga, del Studio Direkte LIVE, Forbønnsprogram med gjester i studio Parables TV Studio Direkte, reprise fra igår Lördag 20 oktober Skapende Tro med Jan Hanvold, reprise fra torsdag På Sporet - Hurra meg rundt På Sporet barne-tv - Familieverksted Ord for dagen med Eyvind Skeie Studio Direkte, reprise fra igår ES-TV, Ønskesangen, med Lise Karlsen Evangeliesenteret TV Great Awakening fra Salemkirken i Oslo med Eric Gonyon og Rodney Howard- Browne Kapellprosjektet - med guide Bernt Christensen Bill Gaither - Because He lives Forum Idag, med Anita A. og Finn Jarle Sæle Ord for dagen med Eyvind Skeie Hope Channel, Finnerlykke 9 - At jeg er godtatt av Gud Hope Channel, Finnerlykke 9 - Samtalegruppen På Sporet barne-tv - Veggie Tales På Sporet - Tweens Evangeliesenteret TV Israelkanalen, Fokus på Israel Sangglede Studio Direkte LIVE, Forbønnsprogram med gjester i studio ES-TV, Ønskesangen, med Lise Karlsen Miraklet er ditt med Svein Magne Pedersen Hillsong Parables TV Söndag 21 oktober Inside Israel med ICEJ Skapende Tro med Jan Hanvold, reprise fra mandag På Sporet barne-tv - Veggie Tales På Sporet - Tweens Ord for dagen med Eyvind Skeie Studio Direkte, reprise fra igår Evangeliesenteret TV Søndagsmøte fra Livets Ord Skapende Tro med Jan Hanvold, reprise fra torsdag Gudstjeneste fra Den norske kirke i eksil Østfoldkirken, fra Moss New Life Mission Ny skapning, Elihumenigheten Vestfold Ord for dagen med Eyvind Skeie Trygg Tro Donald Bergagård spelar, sjunger och har et ord från Gud På Sporet Jesusvikinger - reprise Evangeliesenteret TV Studio Sverige Studio Direkte LIVE, Forbønnsprogram med gjester i studio Evangeliesenteret TV Juvelen, Elihumenigheten Vestfold Hope Channel, Nådegavetesten 5 - Ole Andreas og Karianne Hope Channel, Go To Gate 5 - Det store bedraget - Del 1 Måndag 22 oktober Program fra Dansk TV Mission Skapende Tro med Jan Hanvold På Sporet Jesusvikinger - reprise Ord for dagen med Eyvind Skeie Studio Direkte, reprise fra igår Evangeliesenteret TV Bill Gaither - Best of Jeff og Sheri Easter Israelkanalen, Fokus på Israel Ny Glädje fra Cymbal-TV Sangglede Sett fra Israel, med programleder Rolf Solås Studio Direkte, reprise Ord for dagen med Eyvind Skeie Hope Channel, It Is Written Når smerten ikke forsvinner Hope Channel, bibelstudier 4. kv 2012 episode På Sporet Safari Evangeliesenteret TV Kapellprosjektet - med guide Bernt Christensen I pottemakerens hus, Rita Aasen med gjester. Andakt ved Asbjørn Kvalbein Studio Direkte LIVE, Forbønnsprogram med gjester i studio Åndens magt med Jens Garnfeldt Bill Gaither - Best of Anthony Burger Donald Bergagård spelar, sjunger och har et ord från Gud Tisdag 23 oktober Donald Bergagård spelar, sjunger och har et ord från Gud Kapellprosjektet - med guide Bernt Christensen På Sporet Safari - reprise Ord for dagen med Eyvind Skeie Studio Direkte, reprise fra igår Evangeliesenteret TV Ny skapning, Elihumenigheten Vestfold Trygg Tro The Way of The Master Inside Israel med ICEJ Program ikke fastsatt På Jerusalems Murar med Lars Enarson, De gudfruktiga, del Studio Direkte, reprise Ord for dagen med Eyvind Skeie I pottemakerens hus, Rita Aasen med gjester. Andakt ved Asbjørn Kvalbein Sangglede På Sporet - Tweens På Sporet barne-tv - Veggie Tales inte så pratsugna. Barnprogrammet På Sporet - Veggie Tales är bra mycket roligare än den här lådan med morötter, vitlök, tomater, lök, blomkål och squash. De norska grönsakerna i programmet kan nämligen tala och vara med om äventyr! Evangeliesenteret TV Studio Sverige Studio Direkte LIVE, Forbønnsprogram med gjester i studio Israelkanalen, Fokus på Israel På Jerusalems Murar med Lars Enarson, De gudfruktiga, del Åndens magt med Jens Garnfeldt Onsdag 24 oktober Sett fra Israel, med programleder Rolf Solås Program ikke fastsatt På Sporet - Tweens På Sporet barne-tv - Veggie Tales Ord for dagen med Eyvind Skeie Studio Direkte, reprise fra igår Evangeliesenteret TV Gudstjeneste fra Den norske kirke i eksil Åndens magt med Jens Garnfeldt Bill Gaither - Best of Jeff og Sheri Easter Program fra Dansk TV Mission Østfoldkirken, fra Moss Foto: christine olsson, scanpix Studio Direkte, reprise Ord for dagen med Eyvind Skeie Hope Channel, Finnerlykke 9 - At jeg er godtatt av Gud Hope Channel, Finnerlykke 9 - Samtalegruppen På Sporet Jesusvikinger - direkte Evangeliesenteret TV The Way of The Master New Life Mission Studio Direkte LIVE, Forbønnsprogram med gjester i studio I pottemakerens hus, Rita Aasen med gjester. Andakt ved Asbjørn Kvalbein Trygg Tro Bill Gaither - Best of Anthony Burger Torsdag 25. oktober På Jerusalems Murar med Lars Enarson, De gudfruktiga, del Skapende Tro med Jan Hanvold På Sporet Jesusvikinger - reprise Ord for dagen med Eyvind Skeie Studio Direkte, reprise fra igår Evangeliesenteret TV Forum Idag, med Anita A. og Finn Jarle Sæle Bill Gaither - Best of Anthony Burger Ny Glädje fra Cymbal-TV Trygg Tro Gudstjeneste fra Den norske kirke i eksil Studio Direkte, reprise Ord for dagen med Eyvind Skeie Hope Channel, Nådegavetesten 5 - Ole Andreas og Karianne Hope Channel, Go To Gate 5 - Det store bedraget - Del På Sporet - Storyteller Café På Sporet - Sommereventyr Evangeliesenteret TV Studio Sverige Studio Direkte LIVE, fra Nordisk kvinnekonferanse i Kristiansand Sett fra Israel, med programleder Rolf Solås Bill Gaither - Best of Jeff og Sheri Easter Kapellprosjektet - med guide Bernt Christensen

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla.

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla. Filipperbrevet 4:1-9 Nya resurser 1 1 Kära kristna bröder, jag älskar er och längtar efter att få träffa er, för ni är min glädje och belöningen för allt mitt arbete. Mina älskade vänner, fortsätt att

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars!

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars! 19 OKTOBER 2012 LARS ENARSON 60 VAR MED OCH GE LARS EN SKRIVAR- STUGA! Lars blir äldre - han fyller 60 inom kort, men arbetar fortfarande intensivt. Han reser, predikar och undervisar, själavårdar, gör

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Moderat dominans I skuggan av S-krisen så dominerar Moderaterna decembermätningen med 34,3 procent. Socialdemokraterna sjunker något till 24,1 procent,

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Socialdemokraternas tullar på trogna Det är den lägsta noteringen någonsin för Socialdemokraterna. De har tappat var sjätte väljare på en månad maken till

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Gyllene regeln i praktiken

Gyllene regeln i praktiken Gyllene regeln i praktiken www.pingstung.se nyheter Ett material för: Läger Barngrupper Skolklassen Församlingen MATERIAL 1) Affischen: Det är coolt 2) Småkort 10x4cm: Det är coolt 3) T-shirt 4) Knapp

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas)

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas) 24 söndagen under året (år C) (15 september 2013) Förlorade fåret - du är viktig för Gud Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 15:1-10 Liknelsen om det förlorade fåret Alla tullindrivare och syndare sökte sig

Läs mer

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation En bättre värld i arv Information om testamentsdonation En hälsning från direktorn 3 Hoppet om något bättre blir verklighet Någon dag, någonstans i världen, kan ett barn som lever i extrem fattigdom få

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Åldrande Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 167 Åldrande Människor lever länge i

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 165 Pensioner Pension är pengar du får när du

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM MED SKÖRDEN I SIKTE Psalm 126:5-6 De som sår under tårar skall skörda med jubel. Gråtande går de och sår sin säd. Jublande kommer de och bär sina

Läs mer

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin!

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! Nr 7163 november april 2007 2009 Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! En nystartad barngrupp med teaterövningar mixade med sång! Björn Stoltz, Agneta Ljungström och Sylvi Viberg är ledare.

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro April Löfven går hem, men inte Lööf Socialdemokraterna kan andas ut opinionen går åt deras håll igen. Dock ska man minnas att nu, så här i halvtid i en mandatperiod,

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

Rum för själen. 7-9 oktober 2014 i Växjö Peter

Rum för själen. 7-9 oktober 2014 i Växjö Peter Rum för själen 7-9 oktober 2014 i Växjö Peter Du är på helig mark. Ditt uppdrag är oändligt. Du är en bärare av Guds nåd. Den stund som man får dela vid en sjukhussäng, vid en dödsbädd eller i samtalsrummet

Läs mer

Konfirmander på hemmaplan Friskvård för relationen Död och uppståndelse i Kyrkskolan

Konfirmander på hemmaplan Friskvård för relationen Död och uppståndelse i Kyrkskolan Konfirmander på hemmaplan Friskvård för relationen Död och uppståndelse i Kyrkskolan en tidning från svenska kyrkan sollentuna nummer 3 juni 2009 4 Göran Hägg är litteraturvetare, författare, debattör

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet DDomkyrkans omkyrkans program för program grundskolan och för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet Kyrka - skola Med skolans nya läroplan finns många möjligheter till samarbete mellan skola och kyrka.

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se Det händer i IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013 Foto: Daniel Demming www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen.

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA KRISTENDOMEN Kristendomen är en av de stora världsreligionerna. Kristna tror på en Gud. Men de tror också att Gud kan visa sig så som Fadern, Sonen och den heliga Anden. De tror

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli Det är lugnt på Phuket när det är sommar i Europa, i alla fall mycket lugnare. Men hos oss är allt som vanligt fast med lite mindre besök. Och som

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 21 201205 26-27

RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 21 201205 26-27 V21 RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 21 201205 26-27 Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala Skolgatan 18. 753-16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 eller 072-9139386 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år Ung i Kongo Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år 1 Upplägg s. 3 Tipsfrågor s. 4 14 Tipsfrågefomulär s. 15 Svar på tipsfrågor s. 16 Manus till bildspel s. 17 19 Diskussionsfrågor s. 20 Avslutning s.

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Religionskunskap Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse - om barn till missbrukare Verksamhetsberättelse 2 0 1 1 innehåll 1. Bakgrund 2. om De hemliga barnen 3. Om Våga Börja Prata 4. året som gått 2011 5. året som kommer 2012 6. finansiärer 7. Resultaträkning

Läs mer

Facit Språkvägen. för sfi kurs D

Facit Språkvägen. för sfi kurs D Facit Språkvägen för sfi kurs D Kapitel 1 Insändare 1 Den har skrivits av en person som bor i Tallbogård. 2 Han vill framföra att han tycker att det är fel av kommunen att bygga en väg rakt igenom parken

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Judendom - lektionsuppgift

Judendom - lektionsuppgift GUC Religionskunskap 1 Lärare: Kattis Lindberg Judendom - lektionsuppgift Läs i NE om antisemitism och lös följande uppgifter tillsammans i gruppen: 1. Beskriv kort antisemitism och vad antisemitism är.

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer