negativa resp positiva konsekvenser Sollentuna har inga sökströmmar till Österåker sökt program Sollentuna har inga sökströmmar till Älvsjö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "negativa resp positiva konsekvenser Sollentuna har inga sökströmmar till Österåker sökt program Sollentuna har inga sökströmmar till Älvsjö"

Transkript

1 Översikt över ansökningar gymnasieskolor hösten 2008 Bilaga Underlag enligt uppgifter i ansökan från respektive skola. 2008/21 Etableringar utanför Sollentuna Sökande/ 1 Olympen AB Österåkers Åkersberga fria dnr : Olympen AB fria dnr : Stiftelsen Stadsmissionens skola i gymnasiesärskola i dnr : Stiftelsen Stadsmissionens skola i utökning av i Pedagogiskt ledarskap och hälsa med specialidrott Omsorg och friskvård Hälsoentreprenör Pedagogiskt ledarskap och hälsa med specialidrott Omsorg och friskvård Hälsoentreprenör Specialutformad utbildning med omvårdnadsinriktning Individuell utbildning med omvårdnadsinriktning resp. allmän inriktning utökning av tidigare verksamhet Handel- och administrationsprogrammet Hotell- och restaurangprogrammet med inriktning hjälporganisationer god prognos för gymnasiesärskola med omsorgsinriktning erfarenheterna från s IVprogram visar ett stort behov Sollentuna har inga sökströmmar till Österåker Sollentuna har inga sökströmmar till Älvsjö Sollentuna är positiv till fler alternativ för gymnasiesärs elevgrupp positivt med alternativ liten skola och små klasser (max 24 elever) ens inga inga goda elever på Stadsmissionens PRIV-program goda elever på Stadsmissionens PRIV-program skollag och viss frikvotsintagning för elever med anpassad studiegång skollag och viss frikvotsintagning för elever med anpassad studiegång samarbete med handläggare vid utbildningsförvaltning skollag och viss frikvotsintagning syskonförtur Inga lokaler är klara men kontakter har tagits med olika fastighetsägare. Skolan kan också hyra idrottslokaler. Långbro Park där befintlig grundskola redan finns samt samarbete med SATS när det gäller idrottslokaler befintliga lokaler Fleminggatan samt Lövholmsvägen Hägersten samt förhandling kring Högbergsgatan 48

2 dnr : Atleticagymnasiet utökning av i dnr : Information och Kompetens i Sverige AB utökning i Norra gymnasiet i dnr : Information och Kompetens i Sverige AB utökning i Infokompgymnasiet dnr : Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset utökning i Fryshusets dnr :1123 Specialutformat program Naturvetenskap inriktning fysik och idrott Specialutformat program Samhällsvetenskap och idrott inriktning hotell inriktning turim Teknikutbildning med inriktning speldesign Handel- och administrationsprogrammet inriktning handel och service profil idrott, business eller event ens studerar 11 elever från Sollentuna vid Atleticagymnasiet samarbete med Sollentuna inom vuxenutbildning Startar även utbildning i Sollentuna studerar 8 elever från Sollentuna vid Fryshusets Gymnasieförordningens bestämmelser samt elever med dyslexi skollag och frikvotsintagning endast för elever med annat t ex waldorf skollag och frikvotsintagning endast för elever med annat t ex waldorf skollag och samt i ytterst begränsad omfattning frikvotsintagning intervjuer samt 10 poäng för idrottserfarenhet på Nordenflychtsvägen Polhemsgatan 29 byte av läges från Nacka till kontakter med mäklare och nära slutförhandling av lokal i södra delen av befintliga lokaler Mårtensdalsgatan 2-8 Johanneshov 9 Tibble skollag och befintliga lokaler i

3 utökning Täby dnr : Svenska Gender institutet AB i Xist gymnasiet dnr : UVS AB utökning av verksamhet Täby dnr 44:2008: European Internationel School AB EIS dnr44:2008: Medborgar i regionen inriktning matematik och data Specialutformat program samhällsvetenskap med inriktning naturvetenskap Samhällsvetenskaplig utbildning med inriktningar mänskliga rättigheter och demokrati socialpsykologi och ledarskap medier makt och ledarskap Barn- och fritidsutbildning med inriktningar barns rättigheter i ett globalt perspektiv livfrågor och ledarskap Specialutformat program inriktning Industri Naturvetenskaplig med inriktning mot IT Samhällsvetenskapsprogram inriktning kultur Medieprogram inriktning medieproduktion god tillgång på APU-platser i Täby enligt huvudman namnbyte från Kulturama fria till Kulturama ens studerar 10 elever från Sollentuna vid Tibble Sollentuna har placerat elever på Xist med huvudmannaskap Brännkyrka ingen tidigare erfarenhet Sollentuna har 4 elever på 10% av platserna avser elever med psykosociala faktorer ens bestämmelser men ingen frikvotsintagning enligt + antagningsprov samt intervju Täby Karlbergsvägen 77 Reprovägen 6 i Täby förhandlingar pågår men lokalfrågan är inte klar Virkesvägen 21

4 Kulturama dnr : Doctrinagymnasiet i Uppsala AB i Doctrinagymnasiet syd dnr : Gymnasiesär Hugin och Munin AB gymnasiesärskola dnr : Täby Enskilda Gymnasium AB utökning av verksamhettäby dnr : Aquacad Ingenjörsbyrå AB Energigymnasiet Täby dnr :1005 Byggprogrammet Elprogrammet Energiprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och restaurangprogrammet Industriprogrammet Naturbruksprogrammet Omvårdnadsprogrammet Gymnasiesär Individuellt program Yrkesträning inriktning ekonomi Energiprogrammet inriktningar mot VVS-teknik Industrirörteknik Kyl- och värmepumpsteknik Driftteknik Ventilationsteknik god prognos för Bygg- och Elprogram Eventuellt för lång resväg för Sollentunas elever ansöker även om att starta i Sollentuna ens ingen tidigare erfarenhet studerar 9 elever från Sollentuna vid Täby Enskilda elever med särskilda behov praoperiod på före intagning lokalfrågan är inte klar lokalfrågan ej löst men södra delen av är aktuell befintliga lokaler i Täby lokalfrågan ej klar men kontakter har tagits med fastighetsägare

5 18 Michael Evestedt Distansgymnasiet dnr : Tomas Ronqvist (AB under bildande) Upplands Väsby Energigymnasiet : Carin Segerström, enskild fysik person : Tomas Ronqvist (AB under bildande) Täby Energigymnasiet : Framgångsgymnasi et Vendator AB distansundervisning Energiprogrammet med inriktningar VVS-teknik Industrirörteknik Kyl- och värmepumpsteknik Driftteknik Ventilationsteknik El inriktning mot IT SP inriktning ekonomi Ev kommande gymnasieingenjörsutbildning För elever med dyslexi, läs- o skrivsvårigheter, AD/HD och andra neuropsykiatriska funktionshinder Energiprogrammet med inriktningar VVS-teknik Industrirörteknik Kyl- och värmepumpsteknik Driftteknik Ventilationsteknik inriktning entreprenör- och affärsmannskap Handel med entreprenör- och affärsmannaskap avser att ta ut avgift för lån av datorer och annan teknisk utrustning utöver skolpeng Skolan kommer att samarbeta med stora företag inom branschen Skolan kommer att samarbeta med stora företag inom branschen Moderbolaget Vendator AB kan alltid erbjuda APUplatser ens men ingen frikvotsintagning Elever med dokumenterade neuropsykiatriska funktionshinder men ingen frikvotsintagning lokaler ej nödvändiga eftersom undervisningen ska bedrivas på distans lokalfrågan ej klar men kontakter har tagits med fastighetsägare Ej klar men enligt huvudmanen finns många lediga lokaler i just nu lokalfrågan ej klar men kontakter har tagits med fastighetsägare Förhandlingar pågår med Bromma att hyra lokaler

6 : IT gymnasiet Sverige AB (utökning av nuvarande Sundbybergs : Ultra Education AB Österåkers John Bauergymnasiet (utökning av nuvarande : Elutbildning AB Fristående i VVSgymnasiet : Doctrinagymnasiet i Uppsala AB i Doctrinagymnasiet Specialutformat samhällsvetenskap och IT ens studerar 19 elever från Sollentuna vid ITgymnasiet i Kista Teknikprogrammet inriktning IT inga elever för närvarande Energiprogrammet inriktning VVS- och kylteknik Byggprogrammet Elprogrammet Energiprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och restaurangprogrammet Industriprogrammet APU genom samverkansavtal med Bravida men inte Nuvarande lokaler Rissneleden Sundbyberg i Åkersberga + utökning med lab Utökning av nuvarande lokaler vid Telefonplan lokalfrågan är inte klar

7 nord dnr : Ultra Education AB John Bauergymnasiet (utökning av nuvarande : International justice eduation Sweden AB Internationella s för rättvisa och fred : Akademiska gymnasiet i AB : Interkulturella Spanska Gymnasiet AB ens Naturbruksprogrammet Omvårdnadsprogrammet Teknikprogrammet inriktning IT inriktning naturvetenskap inriktning samhällskunskap och ekonomi med 50% av undervisningen på engelska inriktning naturvetenskap och miljövetenskap inriktning samhällskunskap och ekonomi inriktning naturvetenskap, miljövetenskap, matematik o data inriktning samhällsvetenskap o Sollentuna har inga sökströmmar till Skärholmen F n finns inga gymnasieutbildning ar med spansk profil i + utökning med lab Storsätragränd 8 Skärholmen Förhandlingar pågår med Akademiska Hus om lokaler på Drottning Kristinas väg Kontakter har tagits med fastighetsägare men lokaler är inte klara

8 : Au Claves AB (utökning av Skärgårdsgymnasie t Österåkers :1217 ekonomi Hotell- och restaurangprogrammet med spanska som profilämne Byggprogrammet måleri Energiprogrammet VVS-teknik och drift och underhåll samt lärlingsutbildning Estetprogrammet musik och bild o form ekonomi Hantverksprogrammet mode o design, hudterapi Omvårdnadsprogrammet Barn- o fritidsprogrammet God prognos för måleri ens Enligt ens bestämmelser men ingen frikvotsintagning Näsvägen 15 Åkersberga 32 Lärande i Östergötland AB i Lärandegymnasiet i (namnbyte från Hästgymnasiet samt utökning av : estetiska Naturbruk, trädgård, djurvård, miljö och naturvård, turism Elektriker, elteknik och automation Praktisk handel inriktning dans, musik, teater en elev från Sollentuna studerar vid Estetiska Ej inkommit På Liljeholmen finns lämpliga lokaler (samt Saltsjöbaden) Nuvarande lokaler Liljeholmen

9 (utökning av : Min Omsorg AB gymnasiesärskola Särskilt Bra gymnasiet (utökning av : Ultra Education AB John Bauer Tekniska : Active Education i Sverige AB Kitas frisör : Active Education i Sverige AB Kitas Estetiska programmet nationellt och individuellt inom gymnasiesär Teknikprogrammet 3D, miljöteknik, IT Frisörprogrammet (Hantverksprogrammet) med samtliga inriktningar med samtliga inriktningar positivt med fler alternativ inom gymnasiesär ens Tidpunkten för inlämnad ansökan samt geografiskt läge gäller som kriterium för intagning Anges ej Anges ej finns inte men önskvärt med lokalisering kring Konstfack eller Radio/TV-huset Lokalfrågan är inte löst Anges ej Anges ej

10 : Steg för framtiden AB Gullvivagymnasiet : Jensen Education AB Jensen Gymnasium Östra (utökning av : Jensen Education AB Jensen Gymnasium Västra (utökning av : Naturgymnasiet i : Jensen Education AB Jensen Gymnasium Norra Specialutformat program naturvetenskap IT och teknik estetisk inriktning inriktning beteendevetenskap Naturbruksprogrammet internationell ekonomi Sollentuna har inga sökströmmar till Skärholmen ens inga elever från Sollentuna studerar 24 elever från Sollentuna vid Jensen Västra studerar 25 elever från Sollentuna vid Jensen Norra Gymnasieförordning men ingen frikvotsintagning Skärholmen ev utökning av befintliga lokaler Sandhamnsgatan Gjörwellsgatan 26 Lokalfrågan är inte klar men etablering kommer att ske i södra delarna av Tulegatan 44

11 (förändring av : Liber Hermods AB Liber Hermods Construction College (utökning av : Thorengruppen AB Thoren Business School : Lärande i Östergötland AB i Solna Lärandegymnasiet i Solna (namnbyte från Hästgymnasiet samt utökning av : Nackademin AB Solna Nackademins ens Estetisk linje ingen erfarenhet ej färdighetsprov Management Program Commerce Program Business Program Communication Program Naturbruk, trädgård, djurvård, miljö och naturvård, turism Elektriker, elteknik och automation Praktisk handel inriktning språk, samhällsvetenskap inriktning matematik o data studerar 15 elever från Sollentuna vid Nackademins Kungsholmen Förhandlingar förs om lokaler på Torsgatan eller Lindhagensgatan Har ej lämnats Tomtebodavägen 3 A Solna

12 Norra (utökning av : Nackademin AB Nackademins Västra (utökning av : PPS AB Cybergymnasiet Söder (utökning av : Nordens Teknikerinstitut AB Dextergymnasiet Energiprogrammet inriktning VVS- o kylteknik inriktning språk, samhällsvetenskap inriktning matematik o data Handel- och administrationsprogrammet inriktning handel o service, turism o resor Energiprogrammet inriktning drift o underhållsteknik, VVS- o kylteknik Byggprogrammet samtliga inriktningar Fordonsprogrammet inriktning transport Hantverksprogrammet inriktning frisör Naturbruksprogrammet inriktning park o trädgård Bygg Energi Fordon Hantverk Industri ens elever vid Hornsberg Varfvinges väg 22 Sandåsgatan 2 (Odenplan) Redovisas ej

13 : Vasaborgens skola enskild förening Lidingö : Nordens Teknikerinstitut AB Mikael Elias Teoretiska (utökning av befintlig : Vasaborgens skola enskild förening : fria (utökning av :1221 Samhällsvetenskapsprogram för elever med dyslexi ens Teknisk utbildning ansöker om att starta även i Sollentuna Samhällsvetenskapsprogram för elever med dyslexi Naturvetenskapligt program inriktning ekonomi studerar 9 elever från Sollentuna vid fria Redovisas ej Redovisas ej Redovisas ej Vanadisvägen 9 Redovisas ej Hagagatan Maharishi Institut för Samhällsvetenskaplig utbildning Förhandlingar

14 Kreativ Intelligens ideell förening :1433 ens pågår men lokalfrågan är ej klar

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se 2010 Programguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län Gör ditt val på Skolor och program i Stockholms län! Frågor som rör din intagning 4 Inför gymnasievalet 4 Om gymnasieskolan 5 Om programmen 6 Hur

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

LEDIGA PLATSER 2013-08-01 Andreasgymnasiet

LEDIGA PLATSER 2013-08-01 Andreasgymnasiet Andreasgymnasiet Barn och fritidsprogrammet inr pedagogiskt arbete, Andreasgymnasiet Naturvetenskapsprogrammet inr naturvetenskap, Andreasgymnasiet Samhällsvetenskapsprogrammet inr samhällsvetenskap, Andreasgymnasiet

Läs mer

www.gyantagningen.se Antagningsguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo kommun

www.gyantagningen.se Antagningsguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo kommun Antagningsguiden 2011 för gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo kommun innehåll Antagningsguiden 2011 är framtagen i samverkan mellan kommunerna samordnat av Gymnasieantagningen Stockholms län. Informationen

Läs mer

Ansökan från Sigtuna Skolstiftelse om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Sigtuna kommun (Dnr 2014:0091)

Ansökan från Sigtuna Skolstiftelse om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Sigtuna kommun (Dnr 2014:0091) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-19 UAN-2014-0091 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sigtuna Skolstiftelse

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM

MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM LÄSÅRET2010-2011 MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM D u, som just står inför att påbörja en gymnasial utbildning, har säkert ett behov av att skaffa Dig så god insikt som möjligt inför ditt val. I denna broschyr

Läs mer

3 Yttrande över ansökan om utökning, Sverigefinska förskolan

3 Yttrande över ansökan om utökning, Sverigefinska förskolan KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Utbildningsnämnden 2012-10-15 Tid 2012-10-23, Kl 19:00 Plats Tullinge gymnasium, matsalen, Alfred Nobels Allé 206, Tullinge Kl. 17:30 18:00 Gruppmöten för nämnden Kl.

Läs mer

LEDIGA PLATSER 2015-06-30 Andreasgymnasiet

LEDIGA PLATSER 2015-06-30 Andreasgymnasiet Andreasgymnasiet Barn och fritidsprogrammet inr pedagogiskt arbete, Andreasgymnasiet Naturvetenskapsprogrammet inr naturvetenskap, Andreasgymnasiet Samhällsvetenskapsprogrammet inr samhällsvetenskap, Andreasgymnasiet

Läs mer

REVIDERAD 2006-11-28

REVIDERAD 2006-11-28 INFÖR VALET TILL GYMNASIESKOLAN 2007 2008 VAD SKA JAG VÄLJA? INFÖR VALET TILL GYMNASIESKOLAN 2007 2008 GR UTBILDNING Vad ska jag välja? För elever i Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv,

Läs mer

Vad du behöver veta inför. Gymnasievalet linköping 2010 2011

Vad du behöver veta inför. Gymnasievalet linköping 2010 2011 Vad du behöver veta inför Gymnasievalet linköping 2010 2011 Välkommen till gymnasieskolan! Öppet hus! Kommunala gymnasieskolor Anders Ljungstedts Gymnasium 4/11 Berzeliusskolan 11/11 Birgittaskolan 5/11

Läs mer

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Gymnasie- valet www.uppsala.se/syv Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Innehåll Nu är det dags att välja! 3 Så här fungerar gymnasieskolan 4 Ansökan och antagning 6 Tidsplan 9 Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2012-04-23

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2012-04-23 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2012-04-23 Programförkortningar Förkortning BF BP EC EN ES FP HP HR IB IP MP NV-KG NV-SN OP SP-KG SP-SN SP-SR TE BF BF lär BA BA lär EE EK ES FT HA HA

Läs mer

Kompetensförsörjning Karriär & utbildningstrappa VVS branschen

Kompetensförsörjning Karriär & utbildningstrappa VVS branschen Kompetensförsörjning Karriär & utbildningstrappa VVS branschen Karriär & utbildningstrappa Civilingenjör Ingenjör (konstruktör) Tekniker(kalkylator) Civilingenjörsutbildningar Högskoleingenjörsutbildningar

Läs mer

SKOLVERKET 1999-09-15 Dnr. 99:01

SKOLVERKET 1999-09-15 Dnr. 99:01 SKOLVERKET 19 Dnr. 99:01 SKOLVERKET 2,11(+c// 1 Bakgrund 1.1 Uppdrag 22 april 1999 1.2 Skolverket redovisning den 25 november 1998 samt synpunkter på förslaget 1.3 Uppdraget genomförande 1.4 Generella

Läs mer

väljaren Östra Samverkansområdet

väljaren Östra Samverkansområdet väljaren Östra Samverkansområdet Finspång norrköping Söderköping Ansökan och antagning Här ser du vilka ansökningstider och antagningsbestämmelser som gäller för Östra samverkansområdet. Tänk på att om

Läs mer

Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! Vellinge.se

Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! Vellinge.se Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! 18 NATIONELLA PROGRAM 12 YRKESPROGRAM För elever som vill lära sig ett yrke. 15 veckors APL,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

UTBILDNINGAR SOM EJ STARTAR 2015 (Uppdaterad 150622

UTBILDNINGAR SOM EJ STARTAR 2015 (Uppdaterad 150622 UTBILDNINGAR SOM EJ STARTAR 2015 (Uppdaterad 150622 PROGRAM IMYRKEEELT-YRH Yrkesintroduktion mot el- och energiprogrammet inr elteknik IMYRKVFVVS-YRH Yrkesintroduktion mot VVS- och fastighetsprogrammet

Läs mer

Mikael Romanoff (fp) Barn- och utbildningskontoret, 2002-09-10 kl. 18.15. Mikael Romanoff (fp) ANSLAG/BEVIS

Mikael Romanoff (fp) Barn- och utbildningskontoret, 2002-09-10 kl. 18.15. Mikael Romanoff (fp) ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2002-09-10 1-60 Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Bergaholm, kl. 19.00 22.32 Beslutande Övriga deltagande Christian Öhlin (m)

Läs mer

Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån

Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån Södertälje (gäller ej friskolorna) Tryck: Larssons Offset,

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Gymnasieprogram och inriktningar inom Halmstad kommun, läsåret 2014/15 Program Inriktningar som erbjuds Gymnasieskola Per skola Totalt Barn-

Läs mer

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986)

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-18 UAN-2014-0089 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sveriges Ridgymnasium

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN GYMNASIESAMVERKAN I ENTREPRENÖRSREGIONEN 1-2/10 2003

MINNESANTECKNINGAR FRÅN GYMNASIESAMVERKAN I ENTREPRENÖRSREGIONEN 1-2/10 2003 MINNESANTECKNINGAR FRÅN GYMNASIESAMVERKAN I ENTREPRENÖRSREGIONEN 1-2/10 2003 HAGANÄSSKOLAN ÄLMHULT Skolan, som nu är nyrenoverad, är byggd 1970 och återuppbyggd 1984 efter brand 1982. De har nytt kök och

Läs mer

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014 Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014 Uppdaterad 2014-09-04 Länsprislistan för år 2014 framgår av sidan 2 och 3. Prisnivån har räknats upp med 2,3 procent jämfört med 2013. Priserna för de

Läs mer

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Mot en spännande framtid Barkarby College i ärfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Framåt inom natur och teknik Stockholm Väst är ett av de hetaste tillväxtområdena

Läs mer

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen Vuxenutbildning Stockholms stad 2009 www.stockholm.se/webbkatalogen Innehåll Vuxenutbildning i Stockholm 3 Vem får studera? 4 Vad kan jag studera? 5 Hur kan jag studera? 6 Extra stöd 6 Hur ansöker jag?

Läs mer

Din resa börjar här.

Din resa börjar här. Din resa börjar här. Vi guidar dig genom det breda utbudet i Örebro kummuns gymnasieskolor. Varje skola presenteras och Programguiden hjälper dig att hitta den utbildning som passar bäst. orebro.se/gymnasieskola

Läs mer

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014 Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014 Uppdaterad 2013-11-04 Länsprislistan för år 2014 framgår av sidan 2 och 3. Prisnivån har räknats upp med 2,3 procent jämfört med 2013. Priserna för de

Läs mer

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt.

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Helene Norberg Konsult & Analys April 2008 KATEDRALSKOLAN I VÄXJÖ VÅREN 2008. FOTO: MATS SAMUELSSON. 2 Handelskammarens rapport nr 1.2008

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer