FACKöversättaren. Massor av intressant läsning! Du har väl anmält dig till årets konferens på Bästkusten Bohusläns pärla?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FACKöversättaren. Massor av intressant läsning! Du har väl anmält dig till årets konferens på Bästkusten Bohusläns pärla?"

Transkript

1 FACKöversättaren Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 2/2006 Årgång 17 Massor av intressant läsning! Du har väl anmält dig till årets konferens på Bästkusten Bohusläns pärla?

2 FACKöversättaren 2/2006, årgång 17 Författarna svarar ensamma för innehållet i sina bidrag. Innehållet får gärna återges om källan anges. Avtal om juridisk rådgivning föreligger mellan Sveriges Facköversättarförening och Eurolawyers advokatfirma AB. Redaktionen förbehåller sig rätten att ändra och korta av insända artiklar. Kansli Sveriges Facköversättarförening Box 1091, SE Båstad Besöksadress: Hallandsvägen 21 Tel Tel.tid: mån fre Kl Fax E-post: info sfoe.se Hemsida: PlusGiro Bankgiro Redaktion Ansvarig utgivare Karin Ashing Chefredaktör Loole Hagberg Violinvägen 30, SE Mölnlycke Tel Fax E-post: loole.hagberg telia.com Övriga redaktionsmedlemmar: Ulf Abrahamson, Rolli Fölsch och Britt-Marie Seex Grafisk design Heidi Vuoppola Tryck Ale tryckteam AB, Bohus Prenumeration Pris för år 2006 SEK 300:- + moms. Annonspriser Finns på SFÖ:s hemsida: Preliminär utgivningsplan Manusstopp Utgivning 17 mars 24 april 17 maj 22 juni 17 juli 22 augusti 18 september 23 oktober 17 november 22 december ORDFÖRANDEN HAR ORDET Karin Ashing, Historiskt årsmöte i väst Efter en envis vinter har det äntligen blivit vår och snart dags för årets stora begivenhet SFÖ-konferensen! Den bjuder på många spännande inslag. Och sköna naturupplevelser i underbara Bohuslän med sina rundslipade klippor och salta vågor! Årsmötet kan bli historiskt eftersom vi ska fatta viktiga beslut om SFÖ:s framtid. Ska vi skapa förutsättningar för att anställa en person som på heltid arbetar med att höja föreningens profil och stärka SFÖ:s inflytande? Ska vi stärka vår kvalitetsprägel genom att tillsätta en etisk nämnd? Det är viktigt att du också kommer på årsmötet och tar vara på din möjlighet att påverka! Nu när vi står inför ett nytt verksamhetsår vill jag kort titta tillbaka på verksamhetsåret Det var ett händelserikt år på flera plan: vi fick 72 nya medlemmar och var vid årets slut 898 personer! Många medlemmar satsade mycket tid och kraft på föreningen, både i det löpande föreningsarbetet; med återkommande projekt och med att lansera nyheter som en yrkeskodex och en kalender. Nya undergrupper bildades (t ex profiloch webbgruppen i infogruppen), andra grupper fick nytillskott av aktiva medlemmar. Tack vare medlemmars insatser har vi regelbundet fått Facköversättaren, liksom en nyutgåva av Translating Names under året. En annan medlemsinsats var att presentera idéerna från årets konferens på hemsidan. Vi har i samarbete med försäkringsmäklaren Allians tagit fram en ny förbättrad försäkring för medlemmarna. Vi samarbetade med systerorganisationer så att Hieronymusdagen för första gången firades i Lund. Vi var representerade i Kammarkollegiet och Svenska Språknämnden. Välbesökta kurser och seminarier ordnades; vi var representerade i FIT och intensifierade våra externa kontakter genom att delta i internationella systerorganisationers möten. På grund av Rikspolisstyrelsens upphandling av översättningstjänster bildades också spontana arbetsgrupper och flera enskilda medlemmar lade ner många timmars osjälviskt arbete. Jag hoppas att ni alla känner er varmt uppskattade! Det är just detta frivilliga ideella arbete från alla eldsjälar som gör SFÖ till den spännande, levande, inspirerande organisation vi är! ISSN X. Sveriges Facköversättarförening 2 FACKÖVERSÄTTAREN 2/2006 INNEHÅLL 3 INSÄNDARE 4 ARBETSGRUPPERNA 5 SPRÅKSPALTEN 6 STUDENTSPALTEN 6 TEXT- OCH BILDFEL 7 JORDEN RUNT I PARIS 8 RÄTTEGÅNGEN SOM FÖRSVANN 10 SPRÅKGRUPPERNA 12 SAXAT 14 BOKTIPSET 15 MEDLEMSNYTT 15 KALENDARIUM

3 INSÄNDARE Skickas till: Rättelse I förra tidningen kunde ni läsa Klas Törnquists artikel Översättningsverktyg. Tyvärr blev det fel i sättningen, bl a har euro-symbolerna försvunnit. Klas har därför lagt upp hela artikeln på: Med vänliga hälsningar Redaktionen Vart är vi på väg? Jag har läst förslagen om höjningen av medlemsavgifterna m m och känner att jag måste säga min mening. Beträffande höjningen, verkar förslag A (10 24 %) vara det klokaste. Det finns redan en del medlemmar som har det lite svårt med ekonomin, men vi får hoppas att de klarar av en blygsam höjning. Idén om att anställa en VD verkar helt orealistisk och är inte något som gagnar medlemmarnas intressen. Sedan starten av SFÖ har styrelsen bestått av frivilliga krafter som lagt ner ett otroligt arbete. Om man nu anställer en VD, hur mycket är de frivilliga beredda att jobba gratis? Om någon blir avlönad för att göra en del av det arbete som alltid skötts ideellt av styrelsen och de olika arbetsgrupperna, minskar inte motivationen för de frivilliga insatserna då? Dessutom måste en VD se till att göra skäl för lönen och då är det risk för att han eller hon hittar på en massa mer eller mindre flummiga uppgifter. Det blir säkert en massa resor på konferenser till när och fjärran och massor med extra möten med representanter för olika intresseorganisationer inom närliggande områden. Kontroll Däremot vore det kanske lämpligt att plocka ut några uppgifter från styrelsen och avlöna någon (och då menar jag inte kanslisten) för att kontrollera referenserna i medlemsansökningarna. Detta är något som tar alldeles för mycket tid i anspråk, vilket jag vet av egen erfarenhet och var anledningen till att jag lämnade mitt styrelseuppdrag före slutet på mandatperioden. Viktigare uppgifter för SFÖ är att se till att medlemmarna får ordentligt betalt för sitt arbete och att översättningsbyråerna, inte minst företagsmedlemmarna, betalar anständiga arvoden. Hur vore det förresten med en yrkeskodex för företagsmedlemmarna i deras relationer med frilansöversättarna? Köpte ett helt hus Slutligen får vi tänka på vår brittiska systerförening ITI, där man satte igång direkt med flera anställda och t.o.m. köpte ett helt hus i London. Resten är historia... Vi får kanske inte sänka, utan snarare begränsa, våra ambitioner och försöka hålla oss med båda fötterna på jorden. När allt kommer omkring så är det tre huvudanledningar till att de flesta är medlemmar: sökmotorn på SFÖ:s hemsida, den sociala kontakten (inklusive konferensen) och försäkringen. Joe Craven-Bartle Karikatyrer med rätt att kränka, eller hat som konst En svensk-muslimsk ledare sa häromveckan att de danska tecknarnas nidbilder påminner om 1930-talets nidbilder av judar. Att religiösa ledare visar respekt för andras symboler och öden är måhända väntat Gud älskar ju alla. Men vad är konstnärens roll i vår uppfattning av olika symboler? Finns det alls någon skillnad mellan karikatyrer och nidbilder? Och hur påverkar 1930-talets stiltradition och danska konstnärers profetteckningar den konstnärliga uttrycksfriheten? Låt oss ta den nu avlidne svenske tecknaren Hillersberg som exempel på en svensk nidtecknare. Hillersbergs kritiker uppfattade antisemitiska stildrag i hans teckningar som kränkande. I ljuset av Hillersbergs teckningar kan man hävda att ju fler kränkningar en ledande konstnärs stiltradition bygger på, desto längre från karikatyrens skämtsamma ursprung hamnar man. Fokus riskerar att bli förskjutet från teckningen som karikatyr till personen bakom teckningen, som förstärker hat och pekar ut syndabockar. Som språkvetare och organiserad konstnär har jag svårt att acceptera påståenden som Jag hatar alla människor, inte bara judar med motiveringen Det hör till genren, som stöd för produktion av kränkande bilder. Konstnären kunde ju ha sagt Mina rollfigurer hatar olika grupper beroende på politisk kontext. Men istället citeras Hillersberg i jagform, vilket gör det svårare för läsaren att skilja på figur och person. Vem är det egentligen som hatar? Är konstnären medveten om skillnaden mellan rollfigur och person? Eller kanske identifierar han sig med sina rollfigurers åsikter? Kan en sådan uppfattning om den konstnärliga yrkesrollen accepteras utan vidare av Sveriges konstnärer? Får hat ingå som en del i vår yrkesroll? Om hat är en känsla av avsky och ovilja, eller illvilja mot någon, om genre kan bära betydelsen egen smak (Dalins ordbok öfver svenska språket), och om konstnären citerats korrekt, skulle man kunna dra slutsatsen att Hillersbergs arbete och yrkesroll åtminstone delvis präglades av hat som grund för konstnärligt yrkesutövande. Om författaren själv, och inte rollfiguren, står för hatet, blir det ju mindre intressant om personen ifråga hatar människor i allmänhet eller endast judar eller muslimer, och i vilka sammanhang han eller hon hatar. Och en dunkel åsikt som bygger på kränkande stiltraditioner är alltid kränkande. Jag hoppas att jag har fel. Jag hoppas att det finns en klar skiljelinje mellan uttrycksfulla rollfigurer i en karikatyr och konstnärens personliga känslor som hör till genren. Jag hoppas likaså att de danska tecknarna inte utnyttjades som hjärnlösa spegelverktyg i händerna på en paparazziredaktör, utan en chans att själva reflektera över vad de vill med sitt skapande. Vems åsikter har dessa tecknare givit fria uttryck åt?! Konstnärens person får inte förknippas med hat och kränkning, utan endast med samhällskritiska, skickligt tecknade figurer som för fram tydliga, om än överdrivna budskap. Det vore ju skamligt för oss tecknare om det visar sig att våra kollegor använder hat som drivkraft för kränkning av folkgrupp, istället för att skapa tankeväckande karikatyrer. Gidon Avraham, fil.dr. i semitiska språk och medlem i föreningen Svenska Tecknare FACKÖVERSÄTTAREN 2/2006 3

4 Diskussion angående intensivjobb Själv blir jag lite manisk av fyratusenordpåendaguppdrag... får en speciell blick, klorna växer ut på fingertopparna, och sedan bär det iväg över tangentbordet i någonting som kan liknas vid vild koncentration. Sedan, efter en timme eller två eller tre tittar man upp, fingrarna förses återigen med normala naglar, man reser sig, tar ett djupt andetag och en kopp kaffe till detta, och går till datorn igen för att läsa igenom en gång, två gånger... sju gånger, finputsar, funderar, finputsar, funderar lite till, är verkligen / da bør du likevel / det korrekta uttrycket i just detta sammanhang man lämnar återigen datorn, ännu en kopp kaffe, skakningarna börjar komma, texten ska levereras om tjugotre minuter... vågar man skicka iväg den nu? Tillbaka till dator och dokument, åttonde genomläsningen, nionde... och då händer det, texten liksom lyfter sig från skärmen och nästan förkroppsligar sig i sin egen gestaltning och som från ett ljus inifrån ser man det alldeles klart: Det enda rätta i sammanhanget är / da er det nok snarere en fordel å... / Känns det igen...? Vibeke Devold Arbetsgrupperna INFOGRUPPEN Nadja Chekhov, Möte i Killeberg Infogruppen hade ett möte den 3 och 4 februari 2006 hemma hos Inga-Beth och Ian Hinchliffe i Killeberg. Det fanns många frågor att diskutera och därför hade vi avsatt två dagar till mötet. Publikationsgruppen rapporterade genom Sven Borei om att en skrift om upphovsrätt är under redigering. Gruppen håller också på att ta fram rekommendationer för standarder för affärsvillkor inom översättningsbranschen, vilka kommer att presenteras närmare på konferensen i Stenungsund. Terry Williams presenterade ett förslag till en PowerPoint-presentation som Profilgruppen håller på att ta fram för föreningen. Britt-Marie Seex och jag presenterade ett förslag till en mässprofil som vi har arbetat fram och som kommer att ingå i SFÖ:s framtida grafiska manual. Kalenderprojektet utvärderades under mötet. På grund av att försäljningen av kalendern inte har gått som planerat, beslutades det att det i nuläget inte är aktuellt med någon kalender för Resterande kalendrar har skänkts till översättarutbildningarna vid universiteten i Stockholm, Göteborg och Lund samt till Konferens Medlemssamverkan Infogruppen diskuterade också hur man ska kunna aktivera medlemmarnas engagemang i föreningen. Det konstaterades att en naturlig kanal är de fyra lokala grupperna, som lyder under Nationella gruppen, och att det är viktigt att vi själva som är ideellt aktiva tar kontakt med i första hand nya medlemmar. Gruppen beslutade därför att ta fram en enkät i form av ett årligt elektroniskt utskick till nya medlemmar för att få dem att känna sig välkomna i föreningen. Enkäten skall bestå av två frågor om vad medlemmarna förväntade sig av medlemskapet i SFÖ och om deras förväntningar har infriats, och skickas ut till medlemmar som har valts in i föreningen sedan den 1 mars året innan. En sådan enkät har skickats ut i början av mars. Sedan tidigare har beslut fattats om att SFÖ skall delta i Bok & Biblioteksmässan 2006, men under mötet bestämdes det att Infogruppen kommer att se över andra alternativ framledes. Webbgruppen bildades 2005 och bestod ursprungligen av Björn Olofsson (sammankallande), Roger Sjölander och Pat Carroll som webbmaster. Eftersom hemsidan är SFÖ:s viktigaste ansikte utåt är det av högsta vikt att innehållet är aktuellt och relevant. Av den anledningen har Webbgruppen under våren utökats med en Contents Manager (innehållsansvarig), Sami Baladi. Sami har också tagit över som sammankallande för gruppen efter Björn. Pat Carroll är webbmaster och sköter det tekniska. Dessutom ingår, förutom de redan nämnda, även Åke Rullgård (språkgranskning), Per Lundberg, Irena Ivanic och Birgitta Johansson i gruppen. Irena och Birgitta är helt nya i föreningen och det är särskilt roligt att de har visat intresse för att aktivt engagera sig i en av föreningens undergrupper. Ersättningsregler Eftersom frågan har kommit upp i olika sammanhang känns det angeläget för mig att komma med ett förtydligande om de ersättningsregler som gäller för medlemmarna i Infogruppen och dess undergrupper i samband med möten. SFÖ betalar en 2 klass tågbiljett samt en hotellnatt med högst 800 kr. Om möten läggs i anslutning till konferensen gäller samma regler, under förutsättning att gruppens budget så tillåter. Konferensavgift, bankett, fredagsnöje, luncher, etc. betalar vi själva. Under konferensen i Stenungsund kommer Infogruppen för första gången att ha ett eget infobord med ett urval av föreningens skrifter och publikationer till försäljning. Alla ni som kommer till konferensen är välkomna till Infogruppens bord för att titta, köpa, prata och utbyta tankar och idéer om hur vi tillsammans kan utveckla informationsprocessen inom föreningen, såväl inåt som utåt. Nadja Chekhov 4 FACKÖVERSÄTTAREN 2/2006

5 REDAKTIONSGRUPPEN Loole Hagberg, Redaktionen får förstärkning! Vi vill tacka alla som skickat in intresseanmälan angående ny idéspruta i redaktionsgruppen. Vi har nu gått igenom ansökningarna och ska träffa dem som vi finner intressantast. I nästa nummer hoppas vi kunna presentera våra nya medarbetare. Redaktionen UTBILDNINGSGRUPPEN Maria Lundahl, Kurs för medicinöversättare I början av december skickade utbildningsgruppen ut en förfrågan bland medicinöversättarna om intresset för olika typer av kurser inom detta område. Intresset visade sig vara stort, och sedan dess har vi lagt ned mycket arbete på att hitta lämpligt ämne och föreläsare. Det visade sig vara svårare än vi trott och vi har ännu inte lyckats. Vi skjuter därför upp en eventuell kurs till hösten och tar gärna emot konkreta förslag. WinAlign och TagEditor Den 31 mars hålls en kurs i TagEditor och WinAlign i Göteborg med Daniel Lodeiro som ledare. Kursens 12 platser blev snabbt fulltecknade, vilket är glädjande. Translator s Workbench i syd Efter det att att vi utan resultat sökt en kursledare till en Trados-kurs i syd, lyckades vi övertala Daniel Lodeiro att ta tåget till Malmö för att hålla kurs där. Denna äger rum den 28 april och nivån blir nybörjare/låg fortsättning. Årsredovisningens språk Under hösten hölls en grundkurs och en avancerad kurs i Årsredovisningens språk med Jan Sigfridsson. Detta var populära kurser och efter önskemål beslutade vi att anordna samma kurser men åt andra hållet, dvs. för översättare engelska-svenska. Tyvärr blev antalet anmälningar så lågt att vi blev tvungna att ställa in kursen, men vi hoppas att den i stället kan hållas i början av juni. Karin Ashing, Jennifer Evans, Maria Lundahl, Åsa Quensel Ahnfelt SVENSKA SPRÅKNÄMNDEN Heidemarie Nyrén-Höhn, Resumé från årsmöte Som representant för FAT och SFÖ deltog jag den 15 mars i Svenska språknämndens troligen näst sista årsmöte som ägde rum i Stockholm. Den 1 juli i år övertas nämndens verksamhet av en myndighet som är en sammanslagning av Svenska språknämnden, Sverigefinska språknämnden, regeringens Klarspråksgruppen och Språk- och folkminnesinstitutet. Det är ett resultat av riksdagens språkpolitiska beslut i december Omorganiseringen innebär ökade resurser till svensk språkvård. Årsmötet uttalade sig därför för att Språknämnden borde avvecklas i och med årsmötet Temat för årsmötet var efter den vanliga dagordningen svenskans framtid. Journalisten Mustafa Can, författaren Elisabeth Rynell och professorn i svenska Lars-Gunnar Andersson inledde. Mustafa Can talade om risken för att en del svenskar blir språklösa. De kan varken svenska eller sitt modersmål. Han vände sig också mot romantiseringen av shobresvenskan. Elisabeth Rynell talade om hur hennes berättelser nästan föds ur språket, och att sådant språk måste ha förbindelser med det förflutna: Inga stavningsreformer! bad hon. Lars-Gunnar Andersson utgick från de brev han får till radioprogrammet Språket. I framtiden kommer nog de rena språkriktighetsbreven att minska, men frågor och iakttagelser om språkets natur ökar, tror han. Vid middagen utdelades Wellanderpriset till Catharina Nyström Höög, Högskolan Dalarna, för hennes forskning om gymnasisters skrivande, om begripligt myndighetsspråk och om attityder till engelska lånord. Heidemarie G. Nyrén-Höhn Arbetsgrupperna Utbildningsgruppen Maria Lundahl Medlemsgruppen Harriet Johansen Fadderverksamheten Lisbeth Mejer Nationella gruppen Mia Poletto Andersson Internationella gruppen Anne Verbeke/Mats Linder Infogruppen Nadja Chekhov Konferens 2006 Sven Borei Konferens generellt Mia Poletto Andersson Finansgruppen Olof Dandanelle Hemsida Sami Baladi SPRÅKSPALTEN Skicka frågor/svar till: Mai Ottoson, Att vissla i mörkret Dagens språkfråga kommer från Maria som undrar över det engelska uttrycket whistling in the dark. Vad betyder det? Gisela Thunberg har bidragit med följande betraktelse över nyordet stalker: Stalker är ett av de nyord som ännu inte hunnit etablera sig ordentligt i det skrivna språket, men som ändå används frekvent. Inte minst bland yngre personer. Eftersom ordet är direkt hämtat från engelskan är det vanliga uttalet ståker, med långt å. Betydelsen är ungefär förföljare, om någon som är maniskt intresserad av en annan person. Också i engelskan är uttrycket nytt. Åtminstone i dess moderna betydelse, som stöttes på första gången Betydligt äldre är stalker i betydelsen tjuvskytt, som har förekommit i engelskan sedan början av 1400-talet. Ursprunget är antagligen det engelska steal, besläktat med vårt stjäla. Välkommen med svar, nya frågor och inspirerande inlägg! Stadgegruppen Ian Hinchliffe Marknadsstudiegruppen Sven Borei Svenska språknämnden Heidemarie Nyrén-Höhn Kammarkollegiets rådgivande nämnd Sami Baladi Redaktionsgruppen Loole Hagberg SFÖ Väst Ann-Sofie Hult SFÖ Öst Eva Tofvesson Redz, Jan Runesten och Sirkka Seppänen SFÖ Nord Gordon Carmichael SFÖ Syd Helen Sheppard FACKÖVERSÄTTAREN 2/2006 5

6 Studentspalten Här skriver nya, unga översättarstudenter om sin framtid och vägen in i översättaryrket. /Bild på Alexandra/ Min resa Så sitter man här igen och funderar över: vilka är mina mottagare, vad vill de veta, vad vet de redan? Mottagarna, de professionella översättarna vet mycket mer än jag om vad det innebär att översätta, men alla har kanske inte en översättarutbildning, utan halkade bara in på den banan. Därför berättar jag om min resa och var jag är nu. Nu är jag student på TÖI:s översättarprogram. För ett år sedan hade jag inte kunnat ana att det skulle bli så till slut. För att börja från början på den sagan, var det en gång en liten flicka. Hon ville veta vad det hette på engelska, vad det hette på tyska, vad det hette på franska, och på alla andra språk hennes föräldrar kunde. Språk slutade aldrig intressera henne. Hon skaffade sig brevvänner i Japan och åkte till USA för att träna sin engelska. När hon började gymnasiet var det franska som gällde hon arbetade som volontär och åkte på språkresor till Frankrike och Schweiz. Efter studenten väntade jobb i Frankrike, innan det var dags att ta tag i universitetsstudierna på allvar. Hon läste svenska och franska på universitetet. Förra våren tyckte hon det var på tiden att runda av studierna. Översättare var det självklara valet när hon var yngre ville hon bli tolk sen upptäckte hon skrivglädjen. Hon gjorde ett inträdesprov för ett översättarprogram med franska. Efter ett tag kom hon på att TÖI där finns det mycket erfarenhet och hon bestämde sig för att söka trots att hon inte hade läst allt som behövdes. Hon gjorde inträdesprovet det kändes väl sådär och hon kom in! Hon började tvivla på sin förmåga skulle hon verkligen klara det trots att hon saknade en del poäng. Nu tvivlar jag inte längre jag vet att jag kan om jag vill och jag vill. Väl här på TÖI, trivs jag som fisken i vattnet. Kursare som är hjälpsamma och som man kan prata om allt med. Personalen är engagerad och gör allt för att vi ska trivas och få en bra utbildning. Framtiden? Det finns många val: utomlands, i Sverige, starta eget, praktikplats, arbete på något företag, vem vet. Jag har inte bestämt mig än, tiden får utvisa vad det blir. Helst vill jag stanna här i Sverige, men känner mig inte riktigt redo för att bli egenföretagare. Alexandra Lindqvist Alexandra Lindqvist studerar sedan höstterminen 2005 på översättarprogrammet i Stockholm. Förutom engelska har hon även franska som källspråk. Den här terminen har hon börjat med översättning från språk II (i hennes fall franska), fortsätter med översättning från engelska, förutom detta läser hon även en kurs i terminologi och fackspråk samt översättningsteori II. Efter utbildningen vill hon naturligtvis arbeta med översättning på heltid. När hon inte ägnar sig åt sina studier tränar hon aikido och fikar med sina vänner. TÖI Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet har ett nationellt ansvar för utbildningar av tolkar och översättare. Inom folkbildningen ges utbildning för kontakttolkar och tolkar för döva, dövblinda och vuxendöva. Inom högskoleutbildningen erbjuder TÖI 1- och 2-åriga utbildningar för tolkar och översättare, liksom olika typer av fortbildningar för praktiserande översättare och tolkar. Kurserna är inriktade på tolkning samt översättning av facklitteratur, media och i viss utsträckning skönlitteratur. De olika delkurserna leds av TÖI:s egna lärare, lärare från övriga institutioner på SU (ekonomi-, juridik och språkinstitutionerna) och av prakttiserande tolkar och översättare från marknaden. Ca 100 studenter avslutar programmen varje år. Mer info på: Text- och bildfel När det är dags för FÖ blir det alltid lika spännande att se hur mycket det är som skickas in. De flesta skribenter skriver rakt på och låter rubriksättaren sköta sitt; dvs. att sätta lämplig rubrik, mellanrubrik och bildtexter. Men ibland dyker det upp artiklar där rubriken redan är satt, mellanrubrikerna finns på plats och bilderna är inklistrade i dokumentet (Word) och det ställer till problem. För att underlätta för er skribenter vill jag presentera tre enkla regler: Klistra aldrig in bilder i dokumentet, bilder skall bifogas som jpg. Jag gör om bilderna till tryckfärdigt skick och vid behov beskär jag bilderna för att bättre passa i layouten. Skriv utan att sätta rubriker vare sig huvudrubrik eller mellanrubriker, det ordnar jag när jag designar sidan. Gör inga egna små indrag i början av raderna (genom att trycka på mellanslagstangenten eller tab) i layoutprogrammet ligger färdiga formatmallat som automatiskt sätter indrag där indrag bör vara och ligger det extra mellanslag i början måste jag radera vart och ett. Heidi Vuoppola Heidi har varit medlem i SFÖ sedan år 2000, då hon även började med den grafiska utformningen av FÖ. Hon började som klisterprinsessa för cirka 20 år sedan, har designat böcker, skiv- och cd-konvolut, logotyper, produktinformation (då hon även har översatt texterna) och i det egna företaget sysslar hon med översättning, design och bokföring. 6 FACKÖVERSÄTTAREN 2/2006

7 Jorden runt i Paris Det började inte så bra: efter en sista koll på Pariskartan tog vi tunnelbanan till slutstationen Porte de Vincennes och mässhallarna. Trodde vi. Mässhallarna ligger emellertid vid Porte de Versailles i andra änden av stan Det var bara att åka hela vägen tillbaka åt andra hållet! Mässområdet är gigantiskt och en mängd mässor och utställningar pågick samtidigt. Expolangues omfattade ca 200 utställare från 20 olika länder men kändes mindre än vi hade förväntat oss. Mässans syfte är att främja språk och språkinlärning, utveckla internationellt utbyte och försvara den språkliga mångfalden. Årets land var Tyskland vilket naturligtvis återspeglades i montrarna. En liten avdelning för översättning och tolkning fanns också, men annars dominerades utbudet av information om språkkurser utomlands (över 60 språk lär ha varit representerade) och böcker för språkundervisning riktade till fransmän.... gick vi på seminariet Ils sont fous ces étrangers... Dessa galna utlänningar... Esperanto och baskiska När vi hade gått runt på mässan ett tag och bekantat oss med såväl esperanto som baskiska och teckenspråk, gick vi på seminariet Ils sont fous ces étrangers (Dessa galna utlänningar). Det anordnades av de olika kulturinstituten i Paris, bland annat Centre culturel suédois, som samarbetar för att främja språkutbildning (www.forumdeslangues.net). Seminariet handlade om stereotyper och våra förutfattade meningar om olika nationaliteter. Utifrån våra egna fördomar var det inte särskilt svårt att redan innan deltagarna presenterade sig kunna lista ut vilka länder de kom från. Att moderatorn med sina yviga gester och en otrolig svada som knappt gick att stoppa var italienare förstod de flesta. Och att den resliga kvinnan med rejäla stövlar kom från det svenska kulturinstitutet var heller inte särskilt svårt att lista ut. Men värre var det med den tjusiga kvinnan från det tyska Goethe-institutet. Hon såg verkligen inte tysk ut. Det visade sig senare att hon var fransyska men hade bott en stor del av sitt liv i Tyskland. Skratt och eftertanke Seminariet bjöd på många skratt och eftertankar. Några av de fördomar som kom upp var att fransmän är smutsiga, att italienare odisciplinerade och alltid tränger sig före köer och att tyskar saknar humor! Den som före seminariet tyckte att tyskan var ett hårt och trist språk fick verkligen motsatsen bevisad. Goetheinstitut hade bjudit in Bas, en ung tysk rappoet (ja, se vilka nya ord man kan lära sig) alltså en rappande poet. Han fick oss att se rap, poesi och det tyska språket ur helt nya perspektiv. Det är svårt att beskriva hur det lät, men den som vill få ett smakprov kan gå till Cecilia Vinell och Elisabet Flodin FACKÖVERSÄTTAREN 2/2006 7

8 Rättegången som försvann eller vad en stämning innebär Det började för exakt två år sen, i januari 2004, med ett e-postmeddelande från en firma som heter Kulturmäklaren. Förfrågan gällde översättning av en bok om Sveriges Tre-skilling Gul till engelska, franska och tyska; en bok på ca tecken. Jobbet skulle sträcka sig över 5-6 månader. Vår detaljerade, rabatterade (30 %) offert daterad 12 januari 2004 accepterades den 16 februari dock med en något mindre ordmängd. De första texterna skulle komma omgående och resten under våren. Det enda som kom under februari var en förfrågan om vad vi tyckte om själva titeln och hur ordet skilling skulle hanteras. Vi inhämtade svar från Tyskland och Frankrike, tillade vårt eget för engelskan och skickade det vidare. Nästa kontakt kom den 20 april när vi äntligen fick den första texten för översättning och då med förfrågan om vi kunde leverera den engelska i tid för deras styrelsemöte den 30 april. Vi levererade ett utkast den 26:e och hörde sedan ingenting. Sakliga fel Så småningom kom ursprungstexterna i en jämn ström. Nu började det bli uppenbart att en stor del av de svenska texterna var behäftade med sakliga fel, främst då av historisk art. Förutom att vi då forskade fram det korrekta och meddelade Kulturmäklaren detta, så påpekade både de tyska och franska översättarna att de ansåg den svenska texten vara undermålig rent språkmässigt. Den 10 juni meddelade Kulturmäklaren att redaktionen och [hennes] uppdragsgivare hade reagerat på de engelska översättningarna och att vi skulle vänta med ytterligare arbete. På närmare förfrågan var det en fråga om ton och val av ord samt att musten i språket hade försvunnit. Efter en diskussion om detta fick vi order att fullfölja jobbet. Den 30 juni hade alla engelska filer levererats och någon vecka senare var de andra två språken kompletta. I ett meddelande fick vi information om att bildtexter + lite index etc skulle komma inom en månad. Vi frågade då om vi kunde fakturera vad som hade levererats, till vilket svaret var: Givetvis!. Nu kom den första överraskningen: Kulturmäklaren visade sig inte vara vår uppdragsgivare. Det var en annan firma vid namn Argumentor som vi aldrig hade hört ett knyst om. På begäran krediterade vi Kulturmäklaren samtidigt som vi fakturerade Argumentor. Och sen väntade vi på resten av texterna och en betalning Augusti månad intet nytt Varken det ena eller det andra kom! Den månad som Kulturmäklaren hade utställt för resten av texterna flöt förbi och likaså förfallodagen för betalning. Inte ett ord. Efter mer än 6 veckor ringde jag och frågade. Och fick till svar att den engelska texten var behäftad med fel och oacceptabel, att man hade varit tvungen att ta in en annan översättare för engelskan och tänkte inte alls betala! Vi bad om bevis och fick till svar det av någon redigerade engelska utkastet vi hade skickat i april. Det visade sig vara tycke- och smakändringar, tillägg och borttagningar och dylikt. I grunden var det vår (min) text utan riktiga ändringar och utan fel. I augusti-september vände vi oss till våra advokater. Det första steget blev att skicka ett inkassobrev till Argumentor. När Argumentor inte svarade, skickades ett betalningsföreläggande till kronofogden och nu kom överraskning nummer två man förnekade att man hade beställt arbetet! Medan man bestred kravet och beställarrollen, föreslog deras advokat att vi skulle göra upp saken i godo. I kontakter mellan advokaterna påstod man att Kulturmäklaren och Argumentors representant hade reklamerat texten när man framförde kommentarer i juni (1. Kulturmäklarens representant förnekade detta senare till vår advokat och 2. jag visste inte ens att Argumentor fanns i juni!). Dessutom ombads vi nästan samtidigt med denna påstådda reklamation att fullfölja jobbet som beställt. Vi krävde vid detta skede en delbetalning av de tyska och franska översättningarna eftersom ingen kommentar hittills hade gjorts angående dessa. Följaktligen blev deras nästa steg att ifrågasätta de tyska och franska översättningarna; inte för att man hade något specifikt att säga (man hade inte ens sett texterna sa deras advokat), men att de antog att eftersom den engelska översättningen var så hemsk, så måste ju de andra två vara lika dåliga. Sent i augusti hade Argumentor lejt tre andra översättare, ingen av dem medlem i SFÖ. De fick i uppdrag att gå igenom våra texter och redigera, samt att översätta resten av texterna, ca ord en tillväxt på omkring 30 % eller ungefär vad som hade tagits bort från den ursprungliga förfrågan. Tingsrätten i Stockholm I november begärde vi att målet skulle överlämnas till tingsrätten i Stockholm. Samtidigt krävde vi betalning igen från Kulturmäklaren eftersom det företaget bevisligen hade beställt arbetet. Först nu fick vi veta att Kulturmäklaren hade ägts av Argumentor sedan maj 2003 samt att Kulturmäklarens huvudman hade varit styrelseledamot i Argumentor. Nu kontrollerade vår advokat med vår företagsförsäkring (SFÖ:s, m.a.o.) och meddelade att vi hade rätt till rättshjälpsstöd. Argumentors svar på stämningen innehöll en lång lista av påståenden samt de två grovt uppmarkerade sidorna från utkastet. Vid senare jämförelse med den slutligt tryckta texten visade det sig att en stor del 8 FACKÖVERSÄTTAREN 2/2006

9 av dessa felaktigheter fanns med, dvs. de var inte fel. Nu begärde Argumentor att vi skulle betala inte bara för de redigeringar som gjordes men också för översättningen av de texter vi aldrig fått ta hand om. Sammanlagt ansåg de att vårt krav kvittades av deras extra kostnader. Vi avvisade både detta och påståendena i övrigt. Nytt år ny överraskning Det nya året levererade ännu en överraskning böckerna var färdiga! Enligt vårt ursprungliga avtal med Kulturmäklaren skickade förlaget oss ett exemplar av varje språkversion, inkl. svenskan. I kolofonen stod våra översättare som huvudansvariga, i detta fall för texter som hade redigerats utan deras involvering. Nu blev detta som en gåva från himlen. Vi jämförde omedelbart de slutliga texterna med våra levererade texter och fann att de till största delen stämde överens. Med andra ord var det till % vad vi hade skickat! Dock visade det sig att bildtexterna och de andra texter vi inte hade gjort hade ett antal faktiska fel; i bildtexternas fall hela 16 sådana, flera ganska grova. Professionell bedömning Som del av vår bevisföring, fick Judy Petersen under våren uppdraget av vår advokat att göra en professionell bedömning av våra engelska texter i relation till de svenska originalen. Hennes slutrapport visade att i tre, slumpmässigt valda kapitel var allt korrekt översatt; två av kapitlen visade inga fel i konsekvens eller grammatik, det tredje hade vissa avvikelser från konsekvens vad gäller användning av bindestreck i sammansatta adjektiv samt en utelämnad preposition. Tiden gick och i april kom Argumentor med ett förlikningsbud på ungefär 65 % av det ursprungliga beloppet inkl. moms. Detta skulle ha inneburit betalning för de tyska och franska översättningarna, men inget för den engelska, ränta eller advokatkostnader. I detta läge sa vi nej tack. I maj tog vår advokat kontakt med Thorbjörn Öström, jurist vid Författarförbundet. Diskussionen gällde möjligheten att driva en upphovsrättsfråga. Vi fick rådet att inte gå den vägen, utan att koncentrera oss på avtalsfrågan. Även om principen om upphovsrätt för översättningar ansågs helt rätt, att pröva det i tingsrätten är full av fallgropar. Vi bestämde oss att följa hans råd, dock med viss besvikelse. Samma månad kom Argumentors ombud med sina svar på vår bevisning och lista på deras vittnen, samt kommentarer på våra vittnen. Vi returnerade kommentarer.... nu kom överraskning nummer två man förnekade att man beställt arbetet! Medan man bestred kravet och beställarrollen, föreslog deras advokat att vi skulle göra upp i godo... Inte förrän i augusti kom beskedet att muntlig förhandling skulle ske i Stockholm den 22 september. Jag åkte dit med vår advokat, Fredrik Hagby. Förhandlingen tog ca två timmar under vilka motpartens ombud ideligen besvarade frågor med Det är nytt för mig eller Det visste jag inte m.a.o. han verkade dåligt förberedd. Domaren förordade en förlikning på ca 85 % av det ursprungliga beloppet, vilket jag (efter kontakt med Gisela) accepterade med viss resignation. Motparten förkastade det helt och med det var förhandlingarna slut. Nästa steg var att motparten skulle inkomma med en slutlig lista på bevis och vittnen, som vi då skulle besvara och sedan skicka in vår lista. Men så blev det inte. I oktober kom motparten med ännu ett förlikningsbud, denna gång på ca 75 % av det ursprungliga beloppet. Vid den här tiden var vi trötta och deprimerade och behövde använda vår energi till att återhämta både hälsa och glädje. Vi accepterade och ett förlikningsavtal undertecknades. Den 21 november stadfäste tingsrätten avtalet i en dom och därmed försvann rättegången. Vi fick betalt, men knappast någon riktig tillfredställelse. I december kom advokatfakturan. Lite glädje fick vi innan jul när vi upptäckte att av de ca kronorna betalade SFÖ:s medlemsförsäkring ca eller 55 % av kostnaden, men den skulle inte ha täckt en rättegång om immateriella rättigheter. 20 % var då moms som vi kan dra av och vår slutliga advokatkostnad blev ca 25 %. På så sätt fick vi lite betalning för engelskan till slut. Oförståelig strategi Vi kommer nog aldrig att förstå varför de inte ville betala i tid. Till slut kostade det ju mer än det smakade, mer än om de hade betalat i augusti Betydligt mer, till och med! Det får väl ses som en liten seger för oss, samt att det var de som till slut fick krypa till korset. Dock är vår största tillfredsställelse det stöd vi har fått från våra kollegor inom SFÖ samt från dem av våra kunder som skickade intyg. Utan er skulle vi inte ha klarat detta. Vad vi har fått bekräftat Undvik att involvera advokater och domstolar om möjligt. Skicka aldrig oredigerade utkast till en kund. Kolla alltid nya kunder med stora jobb. Ta reda på faktureringsadresser i förväg. Redigera aldrig andras översättningar utan deras vetskap. Håll reda på all korrespondens och spara e-post. Diarieför telefonkontakter i tvistemål. Sköt om era kollegor och kunder. Använd förtryckta leveransvillkor. (SFÖ håller på att utveckla en rekommendation). Ha en företagsförsäkring med rättshjälp. Främst, tro på dig själv och ditt arbete! Sven Borei och Gisela Möller FACKÖVERSÄTTAREN 2/2006 9

10 Språkgrupperna Samordnare: Lisbeth Mejer, , FINSKA Kontaktperson: Laura Koskela , Redaktionen har valt att inte göra några större ändringar i nedanstående text allt för att ni skall kunna känna skillnaden mellan svenska och finlandssvenska. Att studera översättning i ryska i Finland jättekrävande men absolut värt det! Ursprungligen ville jag börja studera ett sådant språk som så många inte behärskar här i Finland. Och ryska språket låter också vackert. Det roligaste är, när man märker att man har lärt sig något nytt eller när man lyckas jättebra med översättning eller tolkning, säger Elina Kesola som går fjärde året på översättarutbildningen i ryska vid Tammerfors universitet. Tammerfors universitet är ett av de tre universiteten, där man i Finland kan studera översättning i ryska. De andra två är Helsingfors och Joensuu universitet. Vid Tammerfors universitet ges det också undervisning i slavisk filologi, men man gör inte ett stort misstag om man säger att de här två ämnena nästan inte har något gemensamt förutom själva ryska språket. Studerande med slavisk filologi koncentrerar sig nämligen i huvudsak på språkforskning och litteratur, medan målet för studierna i översättning är att studenterna blir yrkeskunniga översättare och tolkar utmärkt och behärskar både finska och ryska, lär sig känna båda ländernas kulturer och skaffar sig kännedom om översättningsteori. 10 FACKÖVERSÄTTAREN 2/2006 Kompletterande studier Studierna i översättning i ryska är organiserade som kompletterande studier (10.p.), grundstudier (20.p.), ämnesstudier (20.p.) och fördjupade studier (40.p). Under det andra studieåret är man tvungen att minst en termin studera som utbyteselev vid ett universitet i Ryssland för att förbättra sina skriftliga och muntliga språkkunskaper. Studenterna kan prioritera antingen översättning eller tolkning, men i varje fall bör de välja kurser inom båda inriktningsalternativen, eftersom det inte finns en egentlig tolk- eller översättarlinje vid Tammerfors universitet. I de fördjupade studierna går man vissa obligatoriska kurser i specialområden, dvs. juridik och förvaltning samt handel och ekonomi. Naturligtvis är det viktigt att känna dessa områden, men är det bra att man inte har andra specialområden att välja mellan? Nej, säger Elina Kesola. Jag önskar att vi hade fler alternativ att specialisera oss på. Jag intresserar mig för juridik men vid sidan av det skulle jag vilja ta kurser t.ex. i medicin eller bioteknologi. Ryska studenter Vid Tammerfors universitet studerar också många ryska studenter rysk översättning. Ungefär hälften av studenterna i detta ämne är nämligen ryska invandrare. De flesta av dem har bott i Finland i många år och därför behärskar de både ryska och finska ganska bra redan när de söker in till universitet. Under de första två studieåren har de ryska och de finska studenterna inte samma kurser, utan de delas upp i två grupper: de ryska koncentrerar sig på att förbättra sitt finska språk, de finska sitt ryska. Men från början av det tredje studieåret börjar båda grupperna genomgå samma kurser. Hur är det då att studera med invandrare? Det är verkligen kul, svarar Elina Kesola. Men jag måste nog erkänna att det inte har ökat mina språkkunskaper i ryskan så mycket, man brukar ju ofta prata finska med varandra Men trots det tycker jag väldigt mycket om att studera tillsammans med dem. Det gör livet rikare, och vi kan hjälpas åt med studierna. Vid Tammerfors universitet är en del av lärarna i detta ämne finländare, en del ryssar. Det är mycket viktigt och nyttigt, eftersom man på universitetsnivån effektivare lär sig främmande språk under ledning av infödda lärare. Men är man nöjd med kvaliteten på undervisningen? I princip, ja, men jag skulle vilja få mera positiv feedback på mina framsteg. För ofta märker man bara felen här, inte vad man är bra på, konstaterar Anu Kilpinen som studerar femte året i rysk översättning. Ryska i tre år Största delen av de finskspråkiga studenterna börjar studera översättning vid universitetet efter att bara ha läst ryska tre år i gymnasiet. Därför är det mycket krävande att under fem, sex år, som studierna vid universitetet tar, bli en yrkeskunnig översättare eller tolk med detta språk. Det är inget under att båda mina intervjuobjekt ibland tycker att de under studietiden aldrig kan uppnå en sådan nivå på språkkunskaperna som t.ex. de som studerar engelska, och funderar på om de har gjort ett rätt val med huvudämnet. Ändå vill de inte ge upp: Trots allt är jag nöjd med mitt val, eftersom jag absolut engagerar mig i denna bransch, sammanfattar Anu. Elina nickar och tycker detsamma. Vad kan man säga? Ihärdiga tjejer! Jenni Heinonen Jenni är själv student på översättarutbildningen vid Tammerfors universitet. I översättarutbildningen används ofta FÖ! ENGELSKA Kontaktperson: Susan Larsson English group session at SFÖ s conference in May The English language group will carry out a procedure similar to content review procedures that our clients use when they develop user s guides or reference manuals: we will develop edition 2 of Pitfalls in Swedish-English Commercial Translation for the Gothenburg book fair. About two weeks before the conference, Judy Petersen will distribute the first draft of edition 2. You will be asked to read the entire draft and mark it up. At the start of our meeting, small groups will be formed and these roles and responsibilities will be assigned: Role Responsibility Moderator Kick off the draft review and ensure that discussion stays on target. Recorder Records all comments in one document to return to Judy.

11 Subject matter experts Read the draft before the meeting so that when you come to the meeting you are prepared to provide input to the recorder. Each group will: Tackle a different chapter in Pitfalls. Correct existing text. Contribute new content. At the end of our meeting, we ll ask for volunteers to edit drafts 2 and 3 before Pitfalls is published. SKANDINAVISKA Kontaktperson: Bo Widegren , Ny kontaktperson Sammankallande i Skandinaviska språkgruppen är numera Bo Widegren (svenska), då Roar Riseld (norska) av familjeskäl har avsagt sig uppdraget som sammankallande. Lars Wiggers-Jeppesen är dansk representant i gruppen. Kommunikations- og Sprogforum 2006 I Facköversättaren nr. 6/2005 har Poul Hansen en omtale af Kommunikations- og Sprogforum 2005 med en række interessante bemærkninger, som vi vil tage til os. Imidlertid vil vi ikke tage til os bemærkningen "Mange oversættere udeblev også på grund af den høje afgift, der nu er indført". Vi har gennem en årrække gennemført Kommuniations- og Sprogforum i København hvert 2. år. Vi startede i 2001 og fik tilskud fra EU i forbindelse med det europæiske sprogår. I 2003 gentog vi vores tidligere succes, denne gang i regi af Europarådets europæiske sprogdag. Ved begge arrangementer har der været gratis adgang. Ved begge arrangementer har det også været situationen at der medgår meget arbejdskraft til planlægning og gennemførelse, ligesom vi har levet højt på tilskud fra fonde, velvillige samarbejdspartnere osv. Denne situation er uholdbar. Vores ambition er at udvikle Kommunikations- og Sprogforum til en årligt tilbagevendende nordisk begivenhed for aktive inden for fagsprog og kommunikation, på sigt gerne med en søjle på engelsk også. Skal det lykkes bliver vi nødt til at prissætte arrangementet, så det i det mindste kan hvile i sig selv økonomisk. Derfor spillede vi ud i år (2005) med et beskedent adgangsgebyr på kr. 500,- for ikke-medlemmer. Som det fremgår af Poul Hansens indlæg fik man meget for pengene! Næste Kommunikations- og Sprogforum finder sted den 26. september 2006 i Porcelænshaven, den nye internationale campus på Copenhagen Business School. Den 26. september er den europæiske sprogdag og den internationale oversætterdag, Skt. Jeronimus-dagen. Vi modtager meget gerne forslag til indhold, og vi ser meget gerne deltagelse fra Sverige også. Med venlig hilsen Forbundet Kommunikation og Sprog Jørgen Christian Wind Nielsen TYSKA Kontaktperson: Jörg Heinemann , Jörg beskriver här nedan några elektroniska ordböcker för den som vill vara mobil (PDA-programvaror). Alla håller inte kvalitén, men Dudens produkter kan absolut rekommenderas. Undrar om denna fråga bör tas upp inom den Tyska språkgruppen på konferensen? Liebe Kolleginnen, pünktlich zum Jahresbeginn ist für die BRD das Wort des Jahres bereits gewählt worden: Bundeskanzlerin drängt vielleicht die in den Zeitungen übliche Macho-Schöpfung das Merkel ein wenig zurück; das Unwort des Jahres stand bei Redaktionsschluss leider noch nicht fest. In der Schweiz kam Aldisierung auf Platz 1, in Österreich Schweige-Kanzler und als Unworte erlebnisorientierte Fans (CH) und Negativzuwanderung (AT). Duden-Oxford Englisch Deutsch Duden-Universalwörterbuch Solche aktuellen Wörter werden natürlich darin nicht erläutert, doch nach den Hinweisen auf aktuelle Software in früheren Ausgaben möchte ich noch über zwei kleine Helferlein berichten, die mir seit- Forts. på nästa sida Har du svårt att nå ut med ditt budskap? Annonsera i FÖ, kontakta: FACKÖVERSÄTTAREN 2/

12 Fortsättning från föregående sida dem weniger beim Übersetzen als eher im wortfremden Alltag zur Seite stehen: Auf meinem PDA (von wegen des übermäßigen Gebrauches englischer Wörter: Handtellerrechner hat sich noch weniger durchgesetzt als Palm Top ) habe ich mir den Deutsch-Englischen Oxford (Bild 1) und das Duden-Universalwörterbuch (Bild 2) installiert, und kann nunmehr auch beim freizeitlichen Lesen oder im Bett ohne das Heben kiloschwerer Wörterbücher schnell meine sprachlichen Lücken schließen. Die Wörterbücher sind ausführlich, leicht zu bedienen und mit ca. 30 Euro auch bezahlbar (siehe SlovoEd Schwedisch Deutsch 12 FACKÖVERSÄTTAREN 2/2006 Ihre Qualität zeigt sich vor allem im Vergleich zum Beispiel mit dem Deutsch-Schwedischen Wörterbuch (Bild 3) von SlovoEd (www.slovoed.de) dort werden mir Wörter wie zertr (= bärgnings- ) oder Übersetzungen wie Baby = tjej / brud oder Backpflaume = sviskon, na ja, und beskära träd (sic!) angeboten. Das erinnert doch an den 70er-Jahre-Sketch von Monty Python, in dem ein ungarischer Tourist mit einem böswilligen Wörterbuch in England loszog, um mit den Worten You have so beautiful legs Streichhölzer zu kaufen. Eine brauchbarere Lösung ist das nur leider nicht als deutschschwedisches erhältliche Wörterbuch von LingvoSoft (www.lingvosoft.com; Bild 4), das allerdings nur Einzelwörter ohne Zusammenhang angibt. Diese allerdings machen auf den ersten und zweiten Blick zumindest Sinn. Leider sind die LingvoSoft-Produkte bei ihrer beschränkten Erklärungskraft mit EUR meines Erachtens zu teuer. LingvoSoft English Swedish Noch zwei Fundsachen aus anderen Ländern: In Großbritannien begrüßte mich mein Roamingpartner mit folgender SMS: Willkommen bei KPN. Wählen Sie 223 für alle Info während Ihren Aufenthalt. Brauchen Sie ein Arzt, Museum, Restaurant, das Wetter, Veranstaltungen oder Fahrzeiten? In Spanien versuchte mich der Monitor im Internetcafé ebenfalls von etwas zu überzeugen (wovon?): Im Internetcafé in San Sebastian Noch zum Schluss: Gibt es ein Thema, das wir als Deutsch-Gruppe für die Konferenz in Stenungsund vorbereiten sollen? In Uppsala ergab sich in dem sehr kleinen Kreis die Frage, ob ihr, die ihr aus dem Deutschen übersetzt, unseren Kreis nicht vielleicht dafür nutzen wollt, das zu klären, was sich nicht aus Google ergibt. Auf Vorschläge freue ich mich! Övriga språkgrupper Franska: Sami Baladi , Italienska: Luca Vaccari , Nederländska: Reijer Schoon , Semitiska språk: Gidon Avraham , Slaviska: Andrzej Sobkowiak , Spanska: Gisela Thunberg , SAXAT Skicka till: Loole Hagberg Finländarna allt sämre på språk Jyväskylä: Finländarnas språkkunskaper har försämrats på ett oroväckande sätt. Professor emeritus Kari Sajavaara i Jyväskylä har utrett den finländska språkpolitiken. Om den nuvarande utvecklingen pågår länge, så kan genomsnittsfinländaren nog hyfsad engelska och har studerat svenska men behärskar det inte. Framtiden ser hemsk ut. Finland klarar sig inte på det här sättet, säger Sajavaara. Han är lika oroad över det dalande intresset för att studera tyska, franska och ryska. (TT-FNB) men... Britter och ungrare sämst på främmande språk En undersökning som gjorts bland medborgarna i de 25 EU-länderna visar att britter och ungrare är sämst på att tala främmande språk. Endast 29 % av britterna och 30 % av ungrarna kan tala något annat än det egna modersmålet. Bäst är invånarna i Luxemburg, där 99 % behärskar minst ett främmande språk. Undersökningen visar att språkkunskaperna är störst i mindre länder med ett föga spritt språk, t ex Sverige och Finland. (Teknikinformatören 3/2005) Fortsättning på sidan 14

FACKöversättaren. Sommarläsning! Konferensen presenteras på sidorna 5 11. Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 3/2006 Årgång 17

FACKöversättaren. Sommarläsning! Konferensen presenteras på sidorna 5 11. Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 3/2006 Årgång 17 FACKöversättaren Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 3/200 Årgång 17 Sommarläsning! Konferensen presenteras på sidorna 5 11 FACKöversättaren 3/200, årgång 17 Författarna svarar ensamma för innehållet

Läs mer

FACKöversättaren. Alf Henrikson. Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 6/2005 Årgång 16

FACKöversättaren. Alf Henrikson. Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 6/2005 Årgång 16 FACKöversättaren Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 6/2005 Årgång 16 Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och någonting alldeles oväntat sker. Världen förändrar sig varje dag men ibland blir

Läs mer

Läs om SFÖ:s konferens. på sidorna 8 9 och www.sfoe.se/ fackoversattaren.php

Läs om SFÖ:s konferens. på sidorna 8 9 och www.sfoe.se/ fackoversattaren.php organ för sveriges facköversät tarförening nr 3 2007 årgång 18 Läs om SFÖ:s konferens på sidorna 8 9 och www.sfoe.se/ fackoversattaren.php Nr 3 2007 Årgång 18 Författarna svarar ensamma för innehållet

Läs mer

FACKöversättaren. Afarernas överlevnad. Bok & Bibliotek. Läs Karolina Schultz-Danielssons artikel om de problem som afarerna står inför, sid 6

FACKöversättaren. Afarernas överlevnad. Bok & Bibliotek. Läs Karolina Schultz-Danielssons artikel om de problem som afarerna står inför, sid 6 FACKöversättaren Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 5/2006 Årgång 17 Afarernas överlevnad Läs Karolina Schultz-Danielssons artikel om de problem som afarerna står inför, sid 6 Bok & Bibliotek

Läs mer

Ny artikelserie! Om hur du får bukt med årsredovisningarna. sid 8-9

Ny artikelserie! Om hur du får bukt med årsredovisningarna. sid 8-9 Ny artikelserie! Om hur du får bukt med årsredovisningarna. sid 8-9 organ för sveriges facköversät tarförening nr 4 2007 årgång 18 Nr 4 2007 Årgång 18 Författarna svarar ensamma för innehållet i sina bidrag.

Läs mer

organ för sveriges facköversät tarförening nr 2 2007 årgång 18 Ny grafisk profil!

organ för sveriges facköversät tarförening nr 2 2007 årgång 18 Ny grafisk profil! organ för sveriges facköversät tarförening nr 2 2007 årgång 18 Ny grafisk profil! Nr 2 2007 Årgång 18 Författarna svarar ensamma för innehållet i sina bidrag. Innehållet får gärna återges om källan anges.

Läs mer

facköversättaren Tema: Maskinöversättning hot eller möjligheter SFÖ:S NYA WEBBPLATS LANSERAS 3 STURE AXELSSONS HOBBY: SPRÅK 4

facköversättaren Tema: Maskinöversättning hot eller möjligheter SFÖ:S NYA WEBBPLATS LANSERAS 3 STURE AXELSSONS HOBBY: SPRÅK 4 organ för sveriges facköversättarförening nr 4 2009 årgång 20 facköversättaren Tema: Maskinöversättning hot eller möjligheter SFÖ:S NYA WEBBPLATS LANSERAS 3 STURE AXELSSONS HOBBY: SPRÅK 4 Nr 4 2009 Årgång

Läs mer

Mingel bland ester och Estlands kultur

Mingel bland ester och Estlands kultur organ för sveriges facköversättarförening nr 5 2007 årgång 18 Mingel bland ester och Estlands kultur Läs om SFÖ:s deltagande på Bok & Bibliotek sid. 8 9 Nr 5 2007 Årgång 18 Författarna svarar ensamma för

Läs mer

facköversättaren Läs om hur det är att arbeta som översättare i Sydamerika sid 4 Kan man arbeta samtidigt som taxichaufför och översättare?

facköversättaren Läs om hur det är att arbeta som översättare i Sydamerika sid 4 Kan man arbeta samtidigt som taxichaufför och översättare? organ för sveriges facköversät tarförening nr 2 2008 årgång 19 facköversättaren Läs om hur det är att arbeta som översättare i Sydamerika sid 4 Kan man arbeta samtidigt som taxichaufför och översättare?

Läs mer

FACKöversättaren. Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 1/2007 Årgång 18

FACKöversättaren. Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 1/2007 Årgång 18 FACKöversättaren Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 1/2007 Årgång 18 FACKöversättaren 1/2007, årgång 18 Författarna svarar ensamma för innehållet i sina bidrag. Innehållet får gärna återges om

Läs mer

facköversättaren VAD GÖR EN FÖRSTE ÖVERSÄTTARE PÅ UD? 6 ÖVERSÄTTA BÖCKER I PRAKTIKEN 11 organ för sveriges facköversättarförening nr 1 2012 årgång 23

facköversättaren VAD GÖR EN FÖRSTE ÖVERSÄTTARE PÅ UD? 6 ÖVERSÄTTA BÖCKER I PRAKTIKEN 11 organ för sveriges facköversättarförening nr 1 2012 årgång 23 organ för sveriges facköversättarförening nr 1 2012 årgång 23 facköversättaren Stort debattnummer! VAD GÖR EN FÖRSTE ÖVERSÄTTARE PÅ UD? 6 ÖVERSÄTTA BÖCKER I PRAKTIKEN 11 Nr 1 2012 Årgång 23 Innehållet

Läs mer

facköversättaren Nu, nu, nu men sen då? Bodil Jönsson på SFÖ-konferensen: PARKVALL OM HUR SPRÅK FÖRÄNDRAS 6 DANSKA OCH SVENSKA SÅ LIKA, ELLER?

facköversättaren Nu, nu, nu men sen då? Bodil Jönsson på SFÖ-konferensen: PARKVALL OM HUR SPRÅK FÖRÄNDRAS 6 DANSKA OCH SVENSKA SÅ LIKA, ELLER? organ för sveriges facköversättarförening nr 3 2011 årgång 22 facköversättaren Bodil Jönsson på SFÖ-konferensen: Nu, nu, nu men sen då? F OTO : I S TO C K P H OTO PARKVALL OM HUR SPRÅK FÖRÄNDRAS 6 DANSKA

Läs mer

facköversättaren Syns du inte Finns du inte PORTRÄTT: DIRK LÜBBERS 4 CAT-MOLNEN HOPAR SIG 8 LOKALISERING VAD ÄR DET? 11

facköversättaren Syns du inte Finns du inte PORTRÄTT: DIRK LÜBBERS 4 CAT-MOLNEN HOPAR SIG 8 LOKALISERING VAD ÄR DET? 11 organ för sveriges facköversättarförening nr 5 2011 årgång 22 facköversättaren Syns du inte Finns du inte F OTO : I S TO C K P H OTO PORTRÄTT: DIRK LÜBBERS 4 CAT-MOLNEN HOPAR SIG 8 LOKALISERING VAD ÄR

Läs mer

facköversättaren Kvalitet mervärde eller kundnöjdhet? SÄG NEJ TILL ORIMLIGA VILLKOR 4 RAPPORT FRÅN MINIKONFERENSERNA 8

facköversättaren Kvalitet mervärde eller kundnöjdhet? SÄG NEJ TILL ORIMLIGA VILLKOR 4 RAPPORT FRÅN MINIKONFERENSERNA 8 organ för sveriges facköversättarförening nr 1 2013 årgång 24 facköversättaren Kvalitet mervärde eller kundnöjdhet? SÄG NEJ TILL ORIMLIGA VILLKOR 4 RAPPORT FRÅN MINIKONFERENSERNA 8 Nr 1 2013 Årgång 24

Läs mer

organ för sveriges facköversättarförening nr 64 2013 årgång 24 facköversättaren Hur snabbt kan man översätta en roman? Har du blivit CV-kapad?

organ för sveriges facköversättarförening nr 64 2013 årgång 24 facköversättaren Hur snabbt kan man översätta en roman? Har du blivit CV-kapad? organ för sveriges facköversättarförening nr 64 2013 årgång 24 facköversättaren Hur snabbt kan man översätta en roman? Har du blivit CV-kapad? PRESENTATION ÖVERSÄTTNING AV SFÖ:S ÄR KUL STYRELSE ÄVEN 10

Läs mer

facköversättaren Bli en vinnare på Facebook SFÖ LÄMNAR REMISSYTTRANDE 3 KANADA ETT PARADIS FÖR ÖVERSÄTTARE? 4

facköversättaren Bli en vinnare på Facebook SFÖ LÄMNAR REMISSYTTRANDE 3 KANADA ETT PARADIS FÖR ÖVERSÄTTARE? 4 organ för sveriges facköversättarförening nr 6 2012 årgång 23 facköversättaren Bli en vinnare på Facebook SFÖ LÄMNAR REMISSYTTRANDE 3 KANADA ETT PARADIS FÖR ÖVERSÄTTARE? 4 Nr 6 2012 Årgång 23 Innehållet

Läs mer

organ för sveriges facköversättarförening nr 2 2012 årgång 23 facköversättaren UNDERTEXTNING PETIMÄTERJOBB 6 MEMOQ FÅR TUMMEN UPP 14

organ för sveriges facköversättarförening nr 2 2012 årgång 23 facköversättaren UNDERTEXTNING PETIMÄTERJOBB 6 MEMOQ FÅR TUMMEN UPP 14 organ för sveriges facköversättarförening nr 2 2012 årgång 23 facköversättaren Att översätta i Kenya UNDERTEXTNING PETIMÄTERJOBB 6 MEMOQ FÅR TUMMEN UPP 14 Nr 2 2012 Årgång 23 Innehållet får gärna återges

Läs mer

FACKöversättaren. Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 1/2005 Årgång 16 INGRID ARVIDSSON

FACKöversättaren. Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 1/2005 Årgång 16 INGRID ARVIDSSON FACKöversättaren Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 1/2005 Årgång 16 Så liten plats en människa tar på jorden, mindre än ett träd i skogen. Så stort tomrum hon lämnar efter sig. En hel värld

Läs mer

FACKöversättaren. Vandring på världens tak. Läs Karin Ashings spännande reseberättelse från Nepal, sid 8.

FACKöversättaren. Vandring på världens tak. Läs Karin Ashings spännande reseberättelse från Nepal, sid 8. FACKöversättaren Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 1/2006 Årgång 17 Vandring på världens tak Läs Karin Ashings spännande reseberättelse från Nepal, sid 8. FACKöversättaren 1/2006, årgång 17

Läs mer

FACKöversättaren. Äntligen Bok & Bibliotek igen! Läs om monterbyggarnas frivilliga insatser och några monterarbetares intryck, sid 8 9

FACKöversättaren. Äntligen Bok & Bibliotek igen! Läs om monterbyggarnas frivilliga insatser och några monterarbetares intryck, sid 8 9 FACKöversättaren Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 5/2005 Årgång 16 Äntligen Bok & Bibliotek igen! Läs om monterbyggarnas frivilliga insatser och några monterarbetares intryck, sid 8 9 1 FACKöversättaren

Läs mer

organ för sveriges facköversät tarförening nr 3 2008 årgång 19 facköversättaren Mystik på konferensen i Västerås sid 6 9

organ för sveriges facköversät tarförening nr 3 2008 årgång 19 facköversättaren Mystik på konferensen i Västerås sid 6 9 organ för sveriges facköversät tarförening nr 3 2008 årgång 19 facköversättaren Mystik på konferensen i Västerås sid 6 9 Nr 3 2008 Årgång 19 Författarna svarar ensamma för innehållet i sina bidrag. Innehållet

Läs mer

facköversättaren Kan översättare samarbeta? MÅSTE ALLA LÄRA SIG KINESISKA I FRAMTIDEN? 6 PORTRÄTT: RAQUEL NOGUEIRA 4

facköversättaren Kan översättare samarbeta? MÅSTE ALLA LÄRA SIG KINESISKA I FRAMTIDEN? 6 PORTRÄTT: RAQUEL NOGUEIRA 4 organ för sveriges facköversättarförening nr 4 2010 årgång 21 facköversättaren Kan översättare samarbeta? I L LUS T R AT I O N : M I R EK P / I S TO C K P H OTO MÅSTE ALLA LÄRA SIG KINESISKA I FRAMTIDEN?

Läs mer

facköversättaren Taligenkänning och diktering Släpp tangentbordet Konferensen i Borås Rapport från synålens Mekka

facköversättaren Taligenkänning och diktering Släpp tangentbordet Konferensen i Borås Rapport från synålens Mekka organ för sveriges facköversättarförening nr 3 2009 årgång 20 facköversättaren Taligenkänning och diktering Släpp tangentbordet Konferensen i Borås Rapport från synålens Mekka FOTO : PATRICK PERSSON KOM

Läs mer

facköversättaren Läs om den nya arbetsgruppsorganisationen sid 4-5 På konferens i Japan sid 10-11

facköversättaren Läs om den nya arbetsgruppsorganisationen sid 4-5 På konferens i Japan sid 10-11 organ för sveriges facköversät tarförening nr 1 2008 årgång 19 facköversättaren Läs om den nya arbetsgruppsorganisationen sid 4-5 På konferens i Japan sid 10-11 Nr 1 2008 Årgång 19 Författarna svarar ensamma

Läs mer

facköversättaren Välj rätt cat-verktyg med vår köpguide ÖVERSÄTTNINGSFÖRETAGEN I FOKUS 5 PORTRÄTT: JOHAN LAESTADIUS 4

facköversättaren Välj rätt cat-verktyg med vår köpguide ÖVERSÄTTNINGSFÖRETAGEN I FOKUS 5 PORTRÄTT: JOHAN LAESTADIUS 4 organ för sveriges facköversättarförening nr 6 2009 årgång 20 facköversättaren Välj rätt cat-verktyg med vår köpguide F OTO : D R E A M S T I M E ÖVERSÄTTNINGSFÖRETAGEN I FOKUS 5 PORTRÄTT: JOHAN LAESTADIUS

Läs mer

facköversättaren Hur hanteras texter med sekretess? TOMTAR PÅ LOFTET INC. 4 BEDRÄGERIERNA ÖKAR 7 DÉJÀ VU X2 ÄNTLIGEN HÄR 14

facköversättaren Hur hanteras texter med sekretess? TOMTAR PÅ LOFTET INC. 4 BEDRÄGERIERNA ÖKAR 7 DÉJÀ VU X2 ÄNTLIGEN HÄR 14 organ för sveriges facköversättarförening nr 6 2011 årgång 22 facköversättaren F OTO : I S TO C K P H OTO Hur hanteras texter med sekretess? TOMTAR PÅ LOFTET INC. 4 BEDRÄGERIERNA ÖKAR 7 DÉJÀ VU X2 ÄNTLIGEN

Läs mer

facköversättaren Hur snabbt kan man översätta en roman? PRESENTATION AV SFÖ:S STYRELSE 10 LAGRA DATA PÅ ETT GENOMTÄNKT SÄTT 12

facköversättaren Hur snabbt kan man översätta en roman? PRESENTATION AV SFÖ:S STYRELSE 10 LAGRA DATA PÅ ETT GENOMTÄNKT SÄTT 12 organ för sveriges facköversättarförening nr 4 2013 årgång 24 facköversättaren Hur snabbt kan man översätta en roman? PRESENTATION AV SFÖ:S STYRELSE 10 LAGRA DATA PÅ ETT GENOMTÄNKT SÄTT 12 Nr 4 2013 Årgång

Läs mer

facköversättaren Överlev finanssmältan satsa på marknadsföring! Utveckla ett långsiktigt marknadsföringskoncept med vår guide för facköversättare

facköversättaren Överlev finanssmältan satsa på marknadsföring! Utveckla ett långsiktigt marknadsföringskoncept med vår guide för facköversättare organ för sveriges facköversättarförening nr 2 2009 årgång 20 facköversättaren Överlev finanssmältan satsa på marknadsföring! Utveckla ett långsiktigt marknadsföringskoncept med vår guide för facköversättare

Läs mer

facköversättaren Så väljer byrån frilansare PORTRÄTT: PETRI REINIKAINEN 4 UTÖKA DITT KONTAKTNÄT 14

facköversättaren Så väljer byrån frilansare PORTRÄTT: PETRI REINIKAINEN 4 UTÖKA DITT KONTAKTNÄT 14 organ för sveriges facköversättarförening nr 5 2010 årgång 21 facköversättaren Så väljer byrån frilansare PORTRÄTT: PETRI REINIKAINEN 4 UTÖKA DITT KONTAKTNÄT 14 Nr 5 2010 Årgång 21 Innehållet får gärna

Läs mer

facköversättaren Vill du dela med dig av ditt minne? PROFFSIG TEXTGRANSKNING STEG FÖR STEG 8 KONSTEN ATT HÅLLA BALANSEN 12

facköversättaren Vill du dela med dig av ditt minne? PROFFSIG TEXTGRANSKNING STEG FÖR STEG 8 KONSTEN ATT HÅLLA BALANSEN 12 organ för sveriges facköversät tarförening nr 5 2008 årgång 19 facköversättaren Vill du dela med dig av ditt minne? PROFFSIG TEXTGRANSKNING STEG FÖR STEG 8 KONSTEN ATT HÅLLA BALANSEN 12 Nr 5 2008 Årgång

Läs mer