FACKöversättaren. Massor av intressant läsning! Du har väl anmält dig till årets konferens på Bästkusten Bohusläns pärla?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FACKöversättaren. Massor av intressant läsning! Du har väl anmält dig till årets konferens på Bästkusten Bohusläns pärla?"

Transkript

1 FACKöversättaren Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 2/2006 Årgång 17 Massor av intressant läsning! Du har väl anmält dig till årets konferens på Bästkusten Bohusläns pärla?

2 FACKöversättaren 2/2006, årgång 17 Författarna svarar ensamma för innehållet i sina bidrag. Innehållet får gärna återges om källan anges. Avtal om juridisk rådgivning föreligger mellan Sveriges Facköversättarförening och Eurolawyers advokatfirma AB. Redaktionen förbehåller sig rätten att ändra och korta av insända artiklar. Kansli Sveriges Facköversättarförening Box 1091, SE Båstad Besöksadress: Hallandsvägen 21 Tel Tel.tid: mån fre Kl Fax E-post: info sfoe.se Hemsida: PlusGiro Bankgiro Redaktion Ansvarig utgivare Karin Ashing Chefredaktör Loole Hagberg Violinvägen 30, SE Mölnlycke Tel Fax E-post: loole.hagberg telia.com Övriga redaktionsmedlemmar: Ulf Abrahamson, Rolli Fölsch och Britt-Marie Seex Grafisk design Heidi Vuoppola Tryck Ale tryckteam AB, Bohus Prenumeration Pris för år 2006 SEK 300:- + moms. Annonspriser Finns på SFÖ:s hemsida: Preliminär utgivningsplan Manusstopp Utgivning 17 mars 24 april 17 maj 22 juni 17 juli 22 augusti 18 september 23 oktober 17 november 22 december ORDFÖRANDEN HAR ORDET Karin Ashing, Historiskt årsmöte i väst Efter en envis vinter har det äntligen blivit vår och snart dags för årets stora begivenhet SFÖ-konferensen! Den bjuder på många spännande inslag. Och sköna naturupplevelser i underbara Bohuslän med sina rundslipade klippor och salta vågor! Årsmötet kan bli historiskt eftersom vi ska fatta viktiga beslut om SFÖ:s framtid. Ska vi skapa förutsättningar för att anställa en person som på heltid arbetar med att höja föreningens profil och stärka SFÖ:s inflytande? Ska vi stärka vår kvalitetsprägel genom att tillsätta en etisk nämnd? Det är viktigt att du också kommer på årsmötet och tar vara på din möjlighet att påverka! Nu när vi står inför ett nytt verksamhetsår vill jag kort titta tillbaka på verksamhetsåret Det var ett händelserikt år på flera plan: vi fick 72 nya medlemmar och var vid årets slut 898 personer! Många medlemmar satsade mycket tid och kraft på föreningen, både i det löpande föreningsarbetet; med återkommande projekt och med att lansera nyheter som en yrkeskodex och en kalender. Nya undergrupper bildades (t ex profiloch webbgruppen i infogruppen), andra grupper fick nytillskott av aktiva medlemmar. Tack vare medlemmars insatser har vi regelbundet fått Facköversättaren, liksom en nyutgåva av Translating Names under året. En annan medlemsinsats var att presentera idéerna från årets konferens på hemsidan. Vi har i samarbete med försäkringsmäklaren Allians tagit fram en ny förbättrad försäkring för medlemmarna. Vi samarbetade med systerorganisationer så att Hieronymusdagen för första gången firades i Lund. Vi var representerade i Kammarkollegiet och Svenska Språknämnden. Välbesökta kurser och seminarier ordnades; vi var representerade i FIT och intensifierade våra externa kontakter genom att delta i internationella systerorganisationers möten. På grund av Rikspolisstyrelsens upphandling av översättningstjänster bildades också spontana arbetsgrupper och flera enskilda medlemmar lade ner många timmars osjälviskt arbete. Jag hoppas att ni alla känner er varmt uppskattade! Det är just detta frivilliga ideella arbete från alla eldsjälar som gör SFÖ till den spännande, levande, inspirerande organisation vi är! ISSN X. Sveriges Facköversättarförening 2 FACKÖVERSÄTTAREN 2/2006 INNEHÅLL 3 INSÄNDARE 4 ARBETSGRUPPERNA 5 SPRÅKSPALTEN 6 STUDENTSPALTEN 6 TEXT- OCH BILDFEL 7 JORDEN RUNT I PARIS 8 RÄTTEGÅNGEN SOM FÖRSVANN 10 SPRÅKGRUPPERNA 12 SAXAT 14 BOKTIPSET 15 MEDLEMSNYTT 15 KALENDARIUM

3 INSÄNDARE Skickas till: Rättelse I förra tidningen kunde ni läsa Klas Törnquists artikel Översättningsverktyg. Tyvärr blev det fel i sättningen, bl a har euro-symbolerna försvunnit. Klas har därför lagt upp hela artikeln på: Med vänliga hälsningar Redaktionen Vart är vi på väg? Jag har läst förslagen om höjningen av medlemsavgifterna m m och känner att jag måste säga min mening. Beträffande höjningen, verkar förslag A (10 24 %) vara det klokaste. Det finns redan en del medlemmar som har det lite svårt med ekonomin, men vi får hoppas att de klarar av en blygsam höjning. Idén om att anställa en VD verkar helt orealistisk och är inte något som gagnar medlemmarnas intressen. Sedan starten av SFÖ har styrelsen bestått av frivilliga krafter som lagt ner ett otroligt arbete. Om man nu anställer en VD, hur mycket är de frivilliga beredda att jobba gratis? Om någon blir avlönad för att göra en del av det arbete som alltid skötts ideellt av styrelsen och de olika arbetsgrupperna, minskar inte motivationen för de frivilliga insatserna då? Dessutom måste en VD se till att göra skäl för lönen och då är det risk för att han eller hon hittar på en massa mer eller mindre flummiga uppgifter. Det blir säkert en massa resor på konferenser till när och fjärran och massor med extra möten med representanter för olika intresseorganisationer inom närliggande områden. Kontroll Däremot vore det kanske lämpligt att plocka ut några uppgifter från styrelsen och avlöna någon (och då menar jag inte kanslisten) för att kontrollera referenserna i medlemsansökningarna. Detta är något som tar alldeles för mycket tid i anspråk, vilket jag vet av egen erfarenhet och var anledningen till att jag lämnade mitt styrelseuppdrag före slutet på mandatperioden. Viktigare uppgifter för SFÖ är att se till att medlemmarna får ordentligt betalt för sitt arbete och att översättningsbyråerna, inte minst företagsmedlemmarna, betalar anständiga arvoden. Hur vore det förresten med en yrkeskodex för företagsmedlemmarna i deras relationer med frilansöversättarna? Köpte ett helt hus Slutligen får vi tänka på vår brittiska systerförening ITI, där man satte igång direkt med flera anställda och t.o.m. köpte ett helt hus i London. Resten är historia... Vi får kanske inte sänka, utan snarare begränsa, våra ambitioner och försöka hålla oss med båda fötterna på jorden. När allt kommer omkring så är det tre huvudanledningar till att de flesta är medlemmar: sökmotorn på SFÖ:s hemsida, den sociala kontakten (inklusive konferensen) och försäkringen. Joe Craven-Bartle Karikatyrer med rätt att kränka, eller hat som konst En svensk-muslimsk ledare sa häromveckan att de danska tecknarnas nidbilder påminner om 1930-talets nidbilder av judar. Att religiösa ledare visar respekt för andras symboler och öden är måhända väntat Gud älskar ju alla. Men vad är konstnärens roll i vår uppfattning av olika symboler? Finns det alls någon skillnad mellan karikatyrer och nidbilder? Och hur påverkar 1930-talets stiltradition och danska konstnärers profetteckningar den konstnärliga uttrycksfriheten? Låt oss ta den nu avlidne svenske tecknaren Hillersberg som exempel på en svensk nidtecknare. Hillersbergs kritiker uppfattade antisemitiska stildrag i hans teckningar som kränkande. I ljuset av Hillersbergs teckningar kan man hävda att ju fler kränkningar en ledande konstnärs stiltradition bygger på, desto längre från karikatyrens skämtsamma ursprung hamnar man. Fokus riskerar att bli förskjutet från teckningen som karikatyr till personen bakom teckningen, som förstärker hat och pekar ut syndabockar. Som språkvetare och organiserad konstnär har jag svårt att acceptera påståenden som Jag hatar alla människor, inte bara judar med motiveringen Det hör till genren, som stöd för produktion av kränkande bilder. Konstnären kunde ju ha sagt Mina rollfigurer hatar olika grupper beroende på politisk kontext. Men istället citeras Hillersberg i jagform, vilket gör det svårare för läsaren att skilja på figur och person. Vem är det egentligen som hatar? Är konstnären medveten om skillnaden mellan rollfigur och person? Eller kanske identifierar han sig med sina rollfigurers åsikter? Kan en sådan uppfattning om den konstnärliga yrkesrollen accepteras utan vidare av Sveriges konstnärer? Får hat ingå som en del i vår yrkesroll? Om hat är en känsla av avsky och ovilja, eller illvilja mot någon, om genre kan bära betydelsen egen smak (Dalins ordbok öfver svenska språket), och om konstnären citerats korrekt, skulle man kunna dra slutsatsen att Hillersbergs arbete och yrkesroll åtminstone delvis präglades av hat som grund för konstnärligt yrkesutövande. Om författaren själv, och inte rollfiguren, står för hatet, blir det ju mindre intressant om personen ifråga hatar människor i allmänhet eller endast judar eller muslimer, och i vilka sammanhang han eller hon hatar. Och en dunkel åsikt som bygger på kränkande stiltraditioner är alltid kränkande. Jag hoppas att jag har fel. Jag hoppas att det finns en klar skiljelinje mellan uttrycksfulla rollfigurer i en karikatyr och konstnärens personliga känslor som hör till genren. Jag hoppas likaså att de danska tecknarna inte utnyttjades som hjärnlösa spegelverktyg i händerna på en paparazziredaktör, utan en chans att själva reflektera över vad de vill med sitt skapande. Vems åsikter har dessa tecknare givit fria uttryck åt?! Konstnärens person får inte förknippas med hat och kränkning, utan endast med samhällskritiska, skickligt tecknade figurer som för fram tydliga, om än överdrivna budskap. Det vore ju skamligt för oss tecknare om det visar sig att våra kollegor använder hat som drivkraft för kränkning av folkgrupp, istället för att skapa tankeväckande karikatyrer. Gidon Avraham, fil.dr. i semitiska språk och medlem i föreningen Svenska Tecknare FACKÖVERSÄTTAREN 2/2006 3

4 Diskussion angående intensivjobb Själv blir jag lite manisk av fyratusenordpåendaguppdrag... får en speciell blick, klorna växer ut på fingertopparna, och sedan bär det iväg över tangentbordet i någonting som kan liknas vid vild koncentration. Sedan, efter en timme eller två eller tre tittar man upp, fingrarna förses återigen med normala naglar, man reser sig, tar ett djupt andetag och en kopp kaffe till detta, och går till datorn igen för att läsa igenom en gång, två gånger... sju gånger, finputsar, funderar, finputsar, funderar lite till, är verkligen / da bør du likevel / det korrekta uttrycket i just detta sammanhang man lämnar återigen datorn, ännu en kopp kaffe, skakningarna börjar komma, texten ska levereras om tjugotre minuter... vågar man skicka iväg den nu? Tillbaka till dator och dokument, åttonde genomläsningen, nionde... och då händer det, texten liksom lyfter sig från skärmen och nästan förkroppsligar sig i sin egen gestaltning och som från ett ljus inifrån ser man det alldeles klart: Det enda rätta i sammanhanget är / da er det nok snarere en fordel å... / Känns det igen...? Vibeke Devold Arbetsgrupperna INFOGRUPPEN Nadja Chekhov, Möte i Killeberg Infogruppen hade ett möte den 3 och 4 februari 2006 hemma hos Inga-Beth och Ian Hinchliffe i Killeberg. Det fanns många frågor att diskutera och därför hade vi avsatt två dagar till mötet. Publikationsgruppen rapporterade genom Sven Borei om att en skrift om upphovsrätt är under redigering. Gruppen håller också på att ta fram rekommendationer för standarder för affärsvillkor inom översättningsbranschen, vilka kommer att presenteras närmare på konferensen i Stenungsund. Terry Williams presenterade ett förslag till en PowerPoint-presentation som Profilgruppen håller på att ta fram för föreningen. Britt-Marie Seex och jag presenterade ett förslag till en mässprofil som vi har arbetat fram och som kommer att ingå i SFÖ:s framtida grafiska manual. Kalenderprojektet utvärderades under mötet. På grund av att försäljningen av kalendern inte har gått som planerat, beslutades det att det i nuläget inte är aktuellt med någon kalender för Resterande kalendrar har skänkts till översättarutbildningarna vid universiteten i Stockholm, Göteborg och Lund samt till Konferens Medlemssamverkan Infogruppen diskuterade också hur man ska kunna aktivera medlemmarnas engagemang i föreningen. Det konstaterades att en naturlig kanal är de fyra lokala grupperna, som lyder under Nationella gruppen, och att det är viktigt att vi själva som är ideellt aktiva tar kontakt med i första hand nya medlemmar. Gruppen beslutade därför att ta fram en enkät i form av ett årligt elektroniskt utskick till nya medlemmar för att få dem att känna sig välkomna i föreningen. Enkäten skall bestå av två frågor om vad medlemmarna förväntade sig av medlemskapet i SFÖ och om deras förväntningar har infriats, och skickas ut till medlemmar som har valts in i föreningen sedan den 1 mars året innan. En sådan enkät har skickats ut i början av mars. Sedan tidigare har beslut fattats om att SFÖ skall delta i Bok & Biblioteksmässan 2006, men under mötet bestämdes det att Infogruppen kommer att se över andra alternativ framledes. Webbgruppen bildades 2005 och bestod ursprungligen av Björn Olofsson (sammankallande), Roger Sjölander och Pat Carroll som webbmaster. Eftersom hemsidan är SFÖ:s viktigaste ansikte utåt är det av högsta vikt att innehållet är aktuellt och relevant. Av den anledningen har Webbgruppen under våren utökats med en Contents Manager (innehållsansvarig), Sami Baladi. Sami har också tagit över som sammankallande för gruppen efter Björn. Pat Carroll är webbmaster och sköter det tekniska. Dessutom ingår, förutom de redan nämnda, även Åke Rullgård (språkgranskning), Per Lundberg, Irena Ivanic och Birgitta Johansson i gruppen. Irena och Birgitta är helt nya i föreningen och det är särskilt roligt att de har visat intresse för att aktivt engagera sig i en av föreningens undergrupper. Ersättningsregler Eftersom frågan har kommit upp i olika sammanhang känns det angeläget för mig att komma med ett förtydligande om de ersättningsregler som gäller för medlemmarna i Infogruppen och dess undergrupper i samband med möten. SFÖ betalar en 2 klass tågbiljett samt en hotellnatt med högst 800 kr. Om möten läggs i anslutning till konferensen gäller samma regler, under förutsättning att gruppens budget så tillåter. Konferensavgift, bankett, fredagsnöje, luncher, etc. betalar vi själva. Under konferensen i Stenungsund kommer Infogruppen för första gången att ha ett eget infobord med ett urval av föreningens skrifter och publikationer till försäljning. Alla ni som kommer till konferensen är välkomna till Infogruppens bord för att titta, köpa, prata och utbyta tankar och idéer om hur vi tillsammans kan utveckla informationsprocessen inom föreningen, såväl inåt som utåt. Nadja Chekhov 4 FACKÖVERSÄTTAREN 2/2006

5 REDAKTIONSGRUPPEN Loole Hagberg, Redaktionen får förstärkning! Vi vill tacka alla som skickat in intresseanmälan angående ny idéspruta i redaktionsgruppen. Vi har nu gått igenom ansökningarna och ska träffa dem som vi finner intressantast. I nästa nummer hoppas vi kunna presentera våra nya medarbetare. Redaktionen UTBILDNINGSGRUPPEN Maria Lundahl, Kurs för medicinöversättare I början av december skickade utbildningsgruppen ut en förfrågan bland medicinöversättarna om intresset för olika typer av kurser inom detta område. Intresset visade sig vara stort, och sedan dess har vi lagt ned mycket arbete på att hitta lämpligt ämne och föreläsare. Det visade sig vara svårare än vi trott och vi har ännu inte lyckats. Vi skjuter därför upp en eventuell kurs till hösten och tar gärna emot konkreta förslag. WinAlign och TagEditor Den 31 mars hålls en kurs i TagEditor och WinAlign i Göteborg med Daniel Lodeiro som ledare. Kursens 12 platser blev snabbt fulltecknade, vilket är glädjande. Translator s Workbench i syd Efter det att att vi utan resultat sökt en kursledare till en Trados-kurs i syd, lyckades vi övertala Daniel Lodeiro att ta tåget till Malmö för att hålla kurs där. Denna äger rum den 28 april och nivån blir nybörjare/låg fortsättning. Årsredovisningens språk Under hösten hölls en grundkurs och en avancerad kurs i Årsredovisningens språk med Jan Sigfridsson. Detta var populära kurser och efter önskemål beslutade vi att anordna samma kurser men åt andra hållet, dvs. för översättare engelska-svenska. Tyvärr blev antalet anmälningar så lågt att vi blev tvungna att ställa in kursen, men vi hoppas att den i stället kan hållas i början av juni. Karin Ashing, Jennifer Evans, Maria Lundahl, Åsa Quensel Ahnfelt SVENSKA SPRÅKNÄMNDEN Heidemarie Nyrén-Höhn, Resumé från årsmöte Som representant för FAT och SFÖ deltog jag den 15 mars i Svenska språknämndens troligen näst sista årsmöte som ägde rum i Stockholm. Den 1 juli i år övertas nämndens verksamhet av en myndighet som är en sammanslagning av Svenska språknämnden, Sverigefinska språknämnden, regeringens Klarspråksgruppen och Språk- och folkminnesinstitutet. Det är ett resultat av riksdagens språkpolitiska beslut i december Omorganiseringen innebär ökade resurser till svensk språkvård. Årsmötet uttalade sig därför för att Språknämnden borde avvecklas i och med årsmötet Temat för årsmötet var efter den vanliga dagordningen svenskans framtid. Journalisten Mustafa Can, författaren Elisabeth Rynell och professorn i svenska Lars-Gunnar Andersson inledde. Mustafa Can talade om risken för att en del svenskar blir språklösa. De kan varken svenska eller sitt modersmål. Han vände sig också mot romantiseringen av shobresvenskan. Elisabeth Rynell talade om hur hennes berättelser nästan föds ur språket, och att sådant språk måste ha förbindelser med det förflutna: Inga stavningsreformer! bad hon. Lars-Gunnar Andersson utgick från de brev han får till radioprogrammet Språket. I framtiden kommer nog de rena språkriktighetsbreven att minska, men frågor och iakttagelser om språkets natur ökar, tror han. Vid middagen utdelades Wellanderpriset till Catharina Nyström Höög, Högskolan Dalarna, för hennes forskning om gymnasisters skrivande, om begripligt myndighetsspråk och om attityder till engelska lånord. Heidemarie G. Nyrén-Höhn Arbetsgrupperna Utbildningsgruppen Maria Lundahl Medlemsgruppen Harriet Johansen Fadderverksamheten Lisbeth Mejer Nationella gruppen Mia Poletto Andersson Internationella gruppen Anne Verbeke/Mats Linder Infogruppen Nadja Chekhov Konferens 2006 Sven Borei Konferens generellt Mia Poletto Andersson Finansgruppen Olof Dandanelle Hemsida Sami Baladi SPRÅKSPALTEN Skicka frågor/svar till: Mai Ottoson, Att vissla i mörkret Dagens språkfråga kommer från Maria som undrar över det engelska uttrycket whistling in the dark. Vad betyder det? Gisela Thunberg har bidragit med följande betraktelse över nyordet stalker: Stalker är ett av de nyord som ännu inte hunnit etablera sig ordentligt i det skrivna språket, men som ändå används frekvent. Inte minst bland yngre personer. Eftersom ordet är direkt hämtat från engelskan är det vanliga uttalet ståker, med långt å. Betydelsen är ungefär förföljare, om någon som är maniskt intresserad av en annan person. Också i engelskan är uttrycket nytt. Åtminstone i dess moderna betydelse, som stöttes på första gången Betydligt äldre är stalker i betydelsen tjuvskytt, som har förekommit i engelskan sedan början av 1400-talet. Ursprunget är antagligen det engelska steal, besläktat med vårt stjäla. Välkommen med svar, nya frågor och inspirerande inlägg! Stadgegruppen Ian Hinchliffe Marknadsstudiegruppen Sven Borei Svenska språknämnden Heidemarie Nyrén-Höhn Kammarkollegiets rådgivande nämnd Sami Baladi Redaktionsgruppen Loole Hagberg SFÖ Väst Ann-Sofie Hult SFÖ Öst Eva Tofvesson Redz, Jan Runesten och Sirkka Seppänen SFÖ Nord Gordon Carmichael SFÖ Syd Helen Sheppard FACKÖVERSÄTTAREN 2/2006 5

6 Studentspalten Här skriver nya, unga översättarstudenter om sin framtid och vägen in i översättaryrket. /Bild på Alexandra/ Min resa Så sitter man här igen och funderar över: vilka är mina mottagare, vad vill de veta, vad vet de redan? Mottagarna, de professionella översättarna vet mycket mer än jag om vad det innebär att översätta, men alla har kanske inte en översättarutbildning, utan halkade bara in på den banan. Därför berättar jag om min resa och var jag är nu. Nu är jag student på TÖI:s översättarprogram. För ett år sedan hade jag inte kunnat ana att det skulle bli så till slut. För att börja från början på den sagan, var det en gång en liten flicka. Hon ville veta vad det hette på engelska, vad det hette på tyska, vad det hette på franska, och på alla andra språk hennes föräldrar kunde. Språk slutade aldrig intressera henne. Hon skaffade sig brevvänner i Japan och åkte till USA för att träna sin engelska. När hon började gymnasiet var det franska som gällde hon arbetade som volontär och åkte på språkresor till Frankrike och Schweiz. Efter studenten väntade jobb i Frankrike, innan det var dags att ta tag i universitetsstudierna på allvar. Hon läste svenska och franska på universitetet. Förra våren tyckte hon det var på tiden att runda av studierna. Översättare var det självklara valet när hon var yngre ville hon bli tolk sen upptäckte hon skrivglädjen. Hon gjorde ett inträdesprov för ett översättarprogram med franska. Efter ett tag kom hon på att TÖI där finns det mycket erfarenhet och hon bestämde sig för att söka trots att hon inte hade läst allt som behövdes. Hon gjorde inträdesprovet det kändes väl sådär och hon kom in! Hon började tvivla på sin förmåga skulle hon verkligen klara det trots att hon saknade en del poäng. Nu tvivlar jag inte längre jag vet att jag kan om jag vill och jag vill. Väl här på TÖI, trivs jag som fisken i vattnet. Kursare som är hjälpsamma och som man kan prata om allt med. Personalen är engagerad och gör allt för att vi ska trivas och få en bra utbildning. Framtiden? Det finns många val: utomlands, i Sverige, starta eget, praktikplats, arbete på något företag, vem vet. Jag har inte bestämt mig än, tiden får utvisa vad det blir. Helst vill jag stanna här i Sverige, men känner mig inte riktigt redo för att bli egenföretagare. Alexandra Lindqvist Alexandra Lindqvist studerar sedan höstterminen 2005 på översättarprogrammet i Stockholm. Förutom engelska har hon även franska som källspråk. Den här terminen har hon börjat med översättning från språk II (i hennes fall franska), fortsätter med översättning från engelska, förutom detta läser hon även en kurs i terminologi och fackspråk samt översättningsteori II. Efter utbildningen vill hon naturligtvis arbeta med översättning på heltid. När hon inte ägnar sig åt sina studier tränar hon aikido och fikar med sina vänner. TÖI Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet har ett nationellt ansvar för utbildningar av tolkar och översättare. Inom folkbildningen ges utbildning för kontakttolkar och tolkar för döva, dövblinda och vuxendöva. Inom högskoleutbildningen erbjuder TÖI 1- och 2-åriga utbildningar för tolkar och översättare, liksom olika typer av fortbildningar för praktiserande översättare och tolkar. Kurserna är inriktade på tolkning samt översättning av facklitteratur, media och i viss utsträckning skönlitteratur. De olika delkurserna leds av TÖI:s egna lärare, lärare från övriga institutioner på SU (ekonomi-, juridik och språkinstitutionerna) och av prakttiserande tolkar och översättare från marknaden. Ca 100 studenter avslutar programmen varje år. Mer info på: Text- och bildfel När det är dags för FÖ blir det alltid lika spännande att se hur mycket det är som skickas in. De flesta skribenter skriver rakt på och låter rubriksättaren sköta sitt; dvs. att sätta lämplig rubrik, mellanrubrik och bildtexter. Men ibland dyker det upp artiklar där rubriken redan är satt, mellanrubrikerna finns på plats och bilderna är inklistrade i dokumentet (Word) och det ställer till problem. För att underlätta för er skribenter vill jag presentera tre enkla regler: Klistra aldrig in bilder i dokumentet, bilder skall bifogas som jpg. Jag gör om bilderna till tryckfärdigt skick och vid behov beskär jag bilderna för att bättre passa i layouten. Skriv utan att sätta rubriker vare sig huvudrubrik eller mellanrubriker, det ordnar jag när jag designar sidan. Gör inga egna små indrag i början av raderna (genom att trycka på mellanslagstangenten eller tab) i layoutprogrammet ligger färdiga formatmallat som automatiskt sätter indrag där indrag bör vara och ligger det extra mellanslag i början måste jag radera vart och ett. Heidi Vuoppola Heidi har varit medlem i SFÖ sedan år 2000, då hon även började med den grafiska utformningen av FÖ. Hon började som klisterprinsessa för cirka 20 år sedan, har designat böcker, skiv- och cd-konvolut, logotyper, produktinformation (då hon även har översatt texterna) och i det egna företaget sysslar hon med översättning, design och bokföring. 6 FACKÖVERSÄTTAREN 2/2006

7 Jorden runt i Paris Det började inte så bra: efter en sista koll på Pariskartan tog vi tunnelbanan till slutstationen Porte de Vincennes och mässhallarna. Trodde vi. Mässhallarna ligger emellertid vid Porte de Versailles i andra änden av stan Det var bara att åka hela vägen tillbaka åt andra hållet! Mässområdet är gigantiskt och en mängd mässor och utställningar pågick samtidigt. Expolangues omfattade ca 200 utställare från 20 olika länder men kändes mindre än vi hade förväntat oss. Mässans syfte är att främja språk och språkinlärning, utveckla internationellt utbyte och försvara den språkliga mångfalden. Årets land var Tyskland vilket naturligtvis återspeglades i montrarna. En liten avdelning för översättning och tolkning fanns också, men annars dominerades utbudet av information om språkkurser utomlands (över 60 språk lär ha varit representerade) och böcker för språkundervisning riktade till fransmän.... gick vi på seminariet Ils sont fous ces étrangers... Dessa galna utlänningar... Esperanto och baskiska När vi hade gått runt på mässan ett tag och bekantat oss med såväl esperanto som baskiska och teckenspråk, gick vi på seminariet Ils sont fous ces étrangers (Dessa galna utlänningar). Det anordnades av de olika kulturinstituten i Paris, bland annat Centre culturel suédois, som samarbetar för att främja språkutbildning (www.forumdeslangues.net). Seminariet handlade om stereotyper och våra förutfattade meningar om olika nationaliteter. Utifrån våra egna fördomar var det inte särskilt svårt att redan innan deltagarna presenterade sig kunna lista ut vilka länder de kom från. Att moderatorn med sina yviga gester och en otrolig svada som knappt gick att stoppa var italienare förstod de flesta. Och att den resliga kvinnan med rejäla stövlar kom från det svenska kulturinstitutet var heller inte särskilt svårt att lista ut. Men värre var det med den tjusiga kvinnan från det tyska Goethe-institutet. Hon såg verkligen inte tysk ut. Det visade sig senare att hon var fransyska men hade bott en stor del av sitt liv i Tyskland. Skratt och eftertanke Seminariet bjöd på många skratt och eftertankar. Några av de fördomar som kom upp var att fransmän är smutsiga, att italienare odisciplinerade och alltid tränger sig före köer och att tyskar saknar humor! Den som före seminariet tyckte att tyskan var ett hårt och trist språk fick verkligen motsatsen bevisad. Goetheinstitut hade bjudit in Bas, en ung tysk rappoet (ja, se vilka nya ord man kan lära sig) alltså en rappande poet. Han fick oss att se rap, poesi och det tyska språket ur helt nya perspektiv. Det är svårt att beskriva hur det lät, men den som vill få ett smakprov kan gå till Cecilia Vinell och Elisabet Flodin FACKÖVERSÄTTAREN 2/2006 7

8 Rättegången som försvann eller vad en stämning innebär Det började för exakt två år sen, i januari 2004, med ett e-postmeddelande från en firma som heter Kulturmäklaren. Förfrågan gällde översättning av en bok om Sveriges Tre-skilling Gul till engelska, franska och tyska; en bok på ca tecken. Jobbet skulle sträcka sig över 5-6 månader. Vår detaljerade, rabatterade (30 %) offert daterad 12 januari 2004 accepterades den 16 februari dock med en något mindre ordmängd. De första texterna skulle komma omgående och resten under våren. Det enda som kom under februari var en förfrågan om vad vi tyckte om själva titeln och hur ordet skilling skulle hanteras. Vi inhämtade svar från Tyskland och Frankrike, tillade vårt eget för engelskan och skickade det vidare. Nästa kontakt kom den 20 april när vi äntligen fick den första texten för översättning och då med förfrågan om vi kunde leverera den engelska i tid för deras styrelsemöte den 30 april. Vi levererade ett utkast den 26:e och hörde sedan ingenting. Sakliga fel Så småningom kom ursprungstexterna i en jämn ström. Nu började det bli uppenbart att en stor del av de svenska texterna var behäftade med sakliga fel, främst då av historisk art. Förutom att vi då forskade fram det korrekta och meddelade Kulturmäklaren detta, så påpekade både de tyska och franska översättarna att de ansåg den svenska texten vara undermålig rent språkmässigt. Den 10 juni meddelade Kulturmäklaren att redaktionen och [hennes] uppdragsgivare hade reagerat på de engelska översättningarna och att vi skulle vänta med ytterligare arbete. På närmare förfrågan var det en fråga om ton och val av ord samt att musten i språket hade försvunnit. Efter en diskussion om detta fick vi order att fullfölja jobbet. Den 30 juni hade alla engelska filer levererats och någon vecka senare var de andra två språken kompletta. I ett meddelande fick vi information om att bildtexter + lite index etc skulle komma inom en månad. Vi frågade då om vi kunde fakturera vad som hade levererats, till vilket svaret var: Givetvis!. Nu kom den första överraskningen: Kulturmäklaren visade sig inte vara vår uppdragsgivare. Det var en annan firma vid namn Argumentor som vi aldrig hade hört ett knyst om. På begäran krediterade vi Kulturmäklaren samtidigt som vi fakturerade Argumentor. Och sen väntade vi på resten av texterna och en betalning Augusti månad intet nytt Varken det ena eller det andra kom! Den månad som Kulturmäklaren hade utställt för resten av texterna flöt förbi och likaså förfallodagen för betalning. Inte ett ord. Efter mer än 6 veckor ringde jag och frågade. Och fick till svar att den engelska texten var behäftad med fel och oacceptabel, att man hade varit tvungen att ta in en annan översättare för engelskan och tänkte inte alls betala! Vi bad om bevis och fick till svar det av någon redigerade engelska utkastet vi hade skickat i april. Det visade sig vara tycke- och smakändringar, tillägg och borttagningar och dylikt. I grunden var det vår (min) text utan riktiga ändringar och utan fel. I augusti-september vände vi oss till våra advokater. Det första steget blev att skicka ett inkassobrev till Argumentor. När Argumentor inte svarade, skickades ett betalningsföreläggande till kronofogden och nu kom överraskning nummer två man förnekade att man hade beställt arbetet! Medan man bestred kravet och beställarrollen, föreslog deras advokat att vi skulle göra upp saken i godo. I kontakter mellan advokaterna påstod man att Kulturmäklaren och Argumentors representant hade reklamerat texten när man framförde kommentarer i juni (1. Kulturmäklarens representant förnekade detta senare till vår advokat och 2. jag visste inte ens att Argumentor fanns i juni!). Dessutom ombads vi nästan samtidigt med denna påstådda reklamation att fullfölja jobbet som beställt. Vi krävde vid detta skede en delbetalning av de tyska och franska översättningarna eftersom ingen kommentar hittills hade gjorts angående dessa. Följaktligen blev deras nästa steg att ifrågasätta de tyska och franska översättningarna; inte för att man hade något specifikt att säga (man hade inte ens sett texterna sa deras advokat), men att de antog att eftersom den engelska översättningen var så hemsk, så måste ju de andra två vara lika dåliga. Sent i augusti hade Argumentor lejt tre andra översättare, ingen av dem medlem i SFÖ. De fick i uppdrag att gå igenom våra texter och redigera, samt att översätta resten av texterna, ca ord en tillväxt på omkring 30 % eller ungefär vad som hade tagits bort från den ursprungliga förfrågan. Tingsrätten i Stockholm I november begärde vi att målet skulle överlämnas till tingsrätten i Stockholm. Samtidigt krävde vi betalning igen från Kulturmäklaren eftersom det företaget bevisligen hade beställt arbetet. Först nu fick vi veta att Kulturmäklaren hade ägts av Argumentor sedan maj 2003 samt att Kulturmäklarens huvudman hade varit styrelseledamot i Argumentor. Nu kontrollerade vår advokat med vår företagsförsäkring (SFÖ:s, m.a.o.) och meddelade att vi hade rätt till rättshjälpsstöd. Argumentors svar på stämningen innehöll en lång lista av påståenden samt de två grovt uppmarkerade sidorna från utkastet. Vid senare jämförelse med den slutligt tryckta texten visade det sig att en stor del 8 FACKÖVERSÄTTAREN 2/2006

9 av dessa felaktigheter fanns med, dvs. de var inte fel. Nu begärde Argumentor att vi skulle betala inte bara för de redigeringar som gjordes men också för översättningen av de texter vi aldrig fått ta hand om. Sammanlagt ansåg de att vårt krav kvittades av deras extra kostnader. Vi avvisade både detta och påståendena i övrigt. Nytt år ny överraskning Det nya året levererade ännu en överraskning böckerna var färdiga! Enligt vårt ursprungliga avtal med Kulturmäklaren skickade förlaget oss ett exemplar av varje språkversion, inkl. svenskan. I kolofonen stod våra översättare som huvudansvariga, i detta fall för texter som hade redigerats utan deras involvering. Nu blev detta som en gåva från himlen. Vi jämförde omedelbart de slutliga texterna med våra levererade texter och fann att de till största delen stämde överens. Med andra ord var det till % vad vi hade skickat! Dock visade det sig att bildtexterna och de andra texter vi inte hade gjort hade ett antal faktiska fel; i bildtexternas fall hela 16 sådana, flera ganska grova. Professionell bedömning Som del av vår bevisföring, fick Judy Petersen under våren uppdraget av vår advokat att göra en professionell bedömning av våra engelska texter i relation till de svenska originalen. Hennes slutrapport visade att i tre, slumpmässigt valda kapitel var allt korrekt översatt; två av kapitlen visade inga fel i konsekvens eller grammatik, det tredje hade vissa avvikelser från konsekvens vad gäller användning av bindestreck i sammansatta adjektiv samt en utelämnad preposition. Tiden gick och i april kom Argumentor med ett förlikningsbud på ungefär 65 % av det ursprungliga beloppet inkl. moms. Detta skulle ha inneburit betalning för de tyska och franska översättningarna, men inget för den engelska, ränta eller advokatkostnader. I detta läge sa vi nej tack. I maj tog vår advokat kontakt med Thorbjörn Öström, jurist vid Författarförbundet. Diskussionen gällde möjligheten att driva en upphovsrättsfråga. Vi fick rådet att inte gå den vägen, utan att koncentrera oss på avtalsfrågan. Även om principen om upphovsrätt för översättningar ansågs helt rätt, att pröva det i tingsrätten är full av fallgropar. Vi bestämde oss att följa hans råd, dock med viss besvikelse. Samma månad kom Argumentors ombud med sina svar på vår bevisning och lista på deras vittnen, samt kommentarer på våra vittnen. Vi returnerade kommentarer.... nu kom överraskning nummer två man förnekade att man beställt arbetet! Medan man bestred kravet och beställarrollen, föreslog deras advokat att vi skulle göra upp i godo... Inte förrän i augusti kom beskedet att muntlig förhandling skulle ske i Stockholm den 22 september. Jag åkte dit med vår advokat, Fredrik Hagby. Förhandlingen tog ca två timmar under vilka motpartens ombud ideligen besvarade frågor med Det är nytt för mig eller Det visste jag inte m.a.o. han verkade dåligt förberedd. Domaren förordade en förlikning på ca 85 % av det ursprungliga beloppet, vilket jag (efter kontakt med Gisela) accepterade med viss resignation. Motparten förkastade det helt och med det var förhandlingarna slut. Nästa steg var att motparten skulle inkomma med en slutlig lista på bevis och vittnen, som vi då skulle besvara och sedan skicka in vår lista. Men så blev det inte. I oktober kom motparten med ännu ett förlikningsbud, denna gång på ca 75 % av det ursprungliga beloppet. Vid den här tiden var vi trötta och deprimerade och behövde använda vår energi till att återhämta både hälsa och glädje. Vi accepterade och ett förlikningsavtal undertecknades. Den 21 november stadfäste tingsrätten avtalet i en dom och därmed försvann rättegången. Vi fick betalt, men knappast någon riktig tillfredställelse. I december kom advokatfakturan. Lite glädje fick vi innan jul när vi upptäckte att av de ca kronorna betalade SFÖ:s medlemsförsäkring ca eller 55 % av kostnaden, men den skulle inte ha täckt en rättegång om immateriella rättigheter. 20 % var då moms som vi kan dra av och vår slutliga advokatkostnad blev ca 25 %. På så sätt fick vi lite betalning för engelskan till slut. Oförståelig strategi Vi kommer nog aldrig att förstå varför de inte ville betala i tid. Till slut kostade det ju mer än det smakade, mer än om de hade betalat i augusti Betydligt mer, till och med! Det får väl ses som en liten seger för oss, samt att det var de som till slut fick krypa till korset. Dock är vår största tillfredsställelse det stöd vi har fått från våra kollegor inom SFÖ samt från dem av våra kunder som skickade intyg. Utan er skulle vi inte ha klarat detta. Vad vi har fått bekräftat Undvik att involvera advokater och domstolar om möjligt. Skicka aldrig oredigerade utkast till en kund. Kolla alltid nya kunder med stora jobb. Ta reda på faktureringsadresser i förväg. Redigera aldrig andras översättningar utan deras vetskap. Håll reda på all korrespondens och spara e-post. Diarieför telefonkontakter i tvistemål. Sköt om era kollegor och kunder. Använd förtryckta leveransvillkor. (SFÖ håller på att utveckla en rekommendation). Ha en företagsförsäkring med rättshjälp. Främst, tro på dig själv och ditt arbete! Sven Borei och Gisela Möller FACKÖVERSÄTTAREN 2/2006 9

10 Språkgrupperna Samordnare: Lisbeth Mejer, , FINSKA Kontaktperson: Laura Koskela , Redaktionen har valt att inte göra några större ändringar i nedanstående text allt för att ni skall kunna känna skillnaden mellan svenska och finlandssvenska. Att studera översättning i ryska i Finland jättekrävande men absolut värt det! Ursprungligen ville jag börja studera ett sådant språk som så många inte behärskar här i Finland. Och ryska språket låter också vackert. Det roligaste är, när man märker att man har lärt sig något nytt eller när man lyckas jättebra med översättning eller tolkning, säger Elina Kesola som går fjärde året på översättarutbildningen i ryska vid Tammerfors universitet. Tammerfors universitet är ett av de tre universiteten, där man i Finland kan studera översättning i ryska. De andra två är Helsingfors och Joensuu universitet. Vid Tammerfors universitet ges det också undervisning i slavisk filologi, men man gör inte ett stort misstag om man säger att de här två ämnena nästan inte har något gemensamt förutom själva ryska språket. Studerande med slavisk filologi koncentrerar sig nämligen i huvudsak på språkforskning och litteratur, medan målet för studierna i översättning är att studenterna blir yrkeskunniga översättare och tolkar utmärkt och behärskar både finska och ryska, lär sig känna båda ländernas kulturer och skaffar sig kännedom om översättningsteori. 10 FACKÖVERSÄTTAREN 2/2006 Kompletterande studier Studierna i översättning i ryska är organiserade som kompletterande studier (10.p.), grundstudier (20.p.), ämnesstudier (20.p.) och fördjupade studier (40.p). Under det andra studieåret är man tvungen att minst en termin studera som utbyteselev vid ett universitet i Ryssland för att förbättra sina skriftliga och muntliga språkkunskaper. Studenterna kan prioritera antingen översättning eller tolkning, men i varje fall bör de välja kurser inom båda inriktningsalternativen, eftersom det inte finns en egentlig tolk- eller översättarlinje vid Tammerfors universitet. I de fördjupade studierna går man vissa obligatoriska kurser i specialområden, dvs. juridik och förvaltning samt handel och ekonomi. Naturligtvis är det viktigt att känna dessa områden, men är det bra att man inte har andra specialområden att välja mellan? Nej, säger Elina Kesola. Jag önskar att vi hade fler alternativ att specialisera oss på. Jag intresserar mig för juridik men vid sidan av det skulle jag vilja ta kurser t.ex. i medicin eller bioteknologi. Ryska studenter Vid Tammerfors universitet studerar också många ryska studenter rysk översättning. Ungefär hälften av studenterna i detta ämne är nämligen ryska invandrare. De flesta av dem har bott i Finland i många år och därför behärskar de både ryska och finska ganska bra redan när de söker in till universitet. Under de första två studieåren har de ryska och de finska studenterna inte samma kurser, utan de delas upp i två grupper: de ryska koncentrerar sig på att förbättra sitt finska språk, de finska sitt ryska. Men från början av det tredje studieåret börjar båda grupperna genomgå samma kurser. Hur är det då att studera med invandrare? Det är verkligen kul, svarar Elina Kesola. Men jag måste nog erkänna att det inte har ökat mina språkkunskaper i ryskan så mycket, man brukar ju ofta prata finska med varandra Men trots det tycker jag väldigt mycket om att studera tillsammans med dem. Det gör livet rikare, och vi kan hjälpas åt med studierna. Vid Tammerfors universitet är en del av lärarna i detta ämne finländare, en del ryssar. Det är mycket viktigt och nyttigt, eftersom man på universitetsnivån effektivare lär sig främmande språk under ledning av infödda lärare. Men är man nöjd med kvaliteten på undervisningen? I princip, ja, men jag skulle vilja få mera positiv feedback på mina framsteg. För ofta märker man bara felen här, inte vad man är bra på, konstaterar Anu Kilpinen som studerar femte året i rysk översättning. Ryska i tre år Största delen av de finskspråkiga studenterna börjar studera översättning vid universitetet efter att bara ha läst ryska tre år i gymnasiet. Därför är det mycket krävande att under fem, sex år, som studierna vid universitetet tar, bli en yrkeskunnig översättare eller tolk med detta språk. Det är inget under att båda mina intervjuobjekt ibland tycker att de under studietiden aldrig kan uppnå en sådan nivå på språkkunskaperna som t.ex. de som studerar engelska, och funderar på om de har gjort ett rätt val med huvudämnet. Ändå vill de inte ge upp: Trots allt är jag nöjd med mitt val, eftersom jag absolut engagerar mig i denna bransch, sammanfattar Anu. Elina nickar och tycker detsamma. Vad kan man säga? Ihärdiga tjejer! Jenni Heinonen Jenni är själv student på översättarutbildningen vid Tammerfors universitet. I översättarutbildningen används ofta FÖ! ENGELSKA Kontaktperson: Susan Larsson English group session at SFÖ s conference in May The English language group will carry out a procedure similar to content review procedures that our clients use when they develop user s guides or reference manuals: we will develop edition 2 of Pitfalls in Swedish-English Commercial Translation for the Gothenburg book fair. About two weeks before the conference, Judy Petersen will distribute the first draft of edition 2. You will be asked to read the entire draft and mark it up. At the start of our meeting, small groups will be formed and these roles and responsibilities will be assigned: Role Responsibility Moderator Kick off the draft review and ensure that discussion stays on target. Recorder Records all comments in one document to return to Judy.

11 Subject matter experts Read the draft before the meeting so that when you come to the meeting you are prepared to provide input to the recorder. Each group will: Tackle a different chapter in Pitfalls. Correct existing text. Contribute new content. At the end of our meeting, we ll ask for volunteers to edit drafts 2 and 3 before Pitfalls is published. SKANDINAVISKA Kontaktperson: Bo Widegren , Ny kontaktperson Sammankallande i Skandinaviska språkgruppen är numera Bo Widegren (svenska), då Roar Riseld (norska) av familjeskäl har avsagt sig uppdraget som sammankallande. Lars Wiggers-Jeppesen är dansk representant i gruppen. Kommunikations- og Sprogforum 2006 I Facköversättaren nr. 6/2005 har Poul Hansen en omtale af Kommunikations- og Sprogforum 2005 med en række interessante bemærkninger, som vi vil tage til os. Imidlertid vil vi ikke tage til os bemærkningen "Mange oversættere udeblev også på grund af den høje afgift, der nu er indført". Vi har gennem en årrække gennemført Kommuniations- og Sprogforum i København hvert 2. år. Vi startede i 2001 og fik tilskud fra EU i forbindelse med det europæiske sprogår. I 2003 gentog vi vores tidligere succes, denne gang i regi af Europarådets europæiske sprogdag. Ved begge arrangementer har der været gratis adgang. Ved begge arrangementer har det også været situationen at der medgår meget arbejdskraft til planlægning og gennemførelse, ligesom vi har levet højt på tilskud fra fonde, velvillige samarbejdspartnere osv. Denne situation er uholdbar. Vores ambition er at udvikle Kommunikations- og Sprogforum til en årligt tilbagevendende nordisk begivenhed for aktive inden for fagsprog og kommunikation, på sigt gerne med en søjle på engelsk også. Skal det lykkes bliver vi nødt til at prissætte arrangementet, så det i det mindste kan hvile i sig selv økonomisk. Derfor spillede vi ud i år (2005) med et beskedent adgangsgebyr på kr. 500,- for ikke-medlemmer. Som det fremgår af Poul Hansens indlæg fik man meget for pengene! Næste Kommunikations- og Sprogforum finder sted den 26. september 2006 i Porcelænshaven, den nye internationale campus på Copenhagen Business School. Den 26. september er den europæiske sprogdag og den internationale oversætterdag, Skt. Jeronimus-dagen. Vi modtager meget gerne forslag til indhold, og vi ser meget gerne deltagelse fra Sverige også. Med venlig hilsen Forbundet Kommunikation og Sprog Jørgen Christian Wind Nielsen TYSKA Kontaktperson: Jörg Heinemann , Jörg beskriver här nedan några elektroniska ordböcker för den som vill vara mobil (PDA-programvaror). Alla håller inte kvalitén, men Dudens produkter kan absolut rekommenderas. Undrar om denna fråga bör tas upp inom den Tyska språkgruppen på konferensen? Liebe Kolleginnen, pünktlich zum Jahresbeginn ist für die BRD das Wort des Jahres bereits gewählt worden: Bundeskanzlerin drängt vielleicht die in den Zeitungen übliche Macho-Schöpfung das Merkel ein wenig zurück; das Unwort des Jahres stand bei Redaktionsschluss leider noch nicht fest. In der Schweiz kam Aldisierung auf Platz 1, in Österreich Schweige-Kanzler und als Unworte erlebnisorientierte Fans (CH) und Negativzuwanderung (AT). Duden-Oxford Englisch Deutsch Duden-Universalwörterbuch Solche aktuellen Wörter werden natürlich darin nicht erläutert, doch nach den Hinweisen auf aktuelle Software in früheren Ausgaben möchte ich noch über zwei kleine Helferlein berichten, die mir seit- Forts. på nästa sida Har du svårt att nå ut med ditt budskap? Annonsera i FÖ, kontakta: FACKÖVERSÄTTAREN 2/

12 Fortsättning från föregående sida dem weniger beim Übersetzen als eher im wortfremden Alltag zur Seite stehen: Auf meinem PDA (von wegen des übermäßigen Gebrauches englischer Wörter: Handtellerrechner hat sich noch weniger durchgesetzt als Palm Top ) habe ich mir den Deutsch-Englischen Oxford (Bild 1) und das Duden-Universalwörterbuch (Bild 2) installiert, und kann nunmehr auch beim freizeitlichen Lesen oder im Bett ohne das Heben kiloschwerer Wörterbücher schnell meine sprachlichen Lücken schließen. Die Wörterbücher sind ausführlich, leicht zu bedienen und mit ca. 30 Euro auch bezahlbar (siehe SlovoEd Schwedisch Deutsch 12 FACKÖVERSÄTTAREN 2/2006 Ihre Qualität zeigt sich vor allem im Vergleich zum Beispiel mit dem Deutsch-Schwedischen Wörterbuch (Bild 3) von SlovoEd (www.slovoed.de) dort werden mir Wörter wie zertr (= bärgnings- ) oder Übersetzungen wie Baby = tjej / brud oder Backpflaume = sviskon, na ja, und beskära träd (sic!) angeboten. Das erinnert doch an den 70er-Jahre-Sketch von Monty Python, in dem ein ungarischer Tourist mit einem böswilligen Wörterbuch in England loszog, um mit den Worten You have so beautiful legs Streichhölzer zu kaufen. Eine brauchbarere Lösung ist das nur leider nicht als deutschschwedisches erhältliche Wörterbuch von LingvoSoft (www.lingvosoft.com; Bild 4), das allerdings nur Einzelwörter ohne Zusammenhang angibt. Diese allerdings machen auf den ersten und zweiten Blick zumindest Sinn. Leider sind die LingvoSoft-Produkte bei ihrer beschränkten Erklärungskraft mit EUR meines Erachtens zu teuer. LingvoSoft English Swedish Noch zwei Fundsachen aus anderen Ländern: In Großbritannien begrüßte mich mein Roamingpartner mit folgender SMS: Willkommen bei KPN. Wählen Sie 223 für alle Info während Ihren Aufenthalt. Brauchen Sie ein Arzt, Museum, Restaurant, das Wetter, Veranstaltungen oder Fahrzeiten? In Spanien versuchte mich der Monitor im Internetcafé ebenfalls von etwas zu überzeugen (wovon?): Im Internetcafé in San Sebastian Noch zum Schluss: Gibt es ein Thema, das wir als Deutsch-Gruppe für die Konferenz in Stenungsund vorbereiten sollen? In Uppsala ergab sich in dem sehr kleinen Kreis die Frage, ob ihr, die ihr aus dem Deutschen übersetzt, unseren Kreis nicht vielleicht dafür nutzen wollt, das zu klären, was sich nicht aus Google ergibt. Auf Vorschläge freue ich mich! Övriga språkgrupper Franska: Sami Baladi , Italienska: Luca Vaccari , Nederländska: Reijer Schoon , Semitiska språk: Gidon Avraham , Slaviska: Andrzej Sobkowiak , Spanska: Gisela Thunberg , SAXAT Skicka till: Loole Hagberg Finländarna allt sämre på språk Jyväskylä: Finländarnas språkkunskaper har försämrats på ett oroväckande sätt. Professor emeritus Kari Sajavaara i Jyväskylä har utrett den finländska språkpolitiken. Om den nuvarande utvecklingen pågår länge, så kan genomsnittsfinländaren nog hyfsad engelska och har studerat svenska men behärskar det inte. Framtiden ser hemsk ut. Finland klarar sig inte på det här sättet, säger Sajavaara. Han är lika oroad över det dalande intresset för att studera tyska, franska och ryska. (TT-FNB) men... Britter och ungrare sämst på främmande språk En undersökning som gjorts bland medborgarna i de 25 EU-länderna visar att britter och ungrare är sämst på att tala främmande språk. Endast 29 % av britterna och 30 % av ungrarna kan tala något annat än det egna modersmålet. Bäst är invånarna i Luxemburg, där 99 % behärskar minst ett främmande språk. Undersökningen visar att språkkunskaperna är störst i mindre länder med ett föga spritt språk, t ex Sverige och Finland. (Teknikinformatören 3/2005) Fortsättning på sidan 14

13 Annonsplats Bokas genom: Annonsplats Bokas genom: Du kommer väl till Stenungsund i maj? Glöm inte att anmäla dig - formulär och aktuell information finns på Vi ses vid Hakefjordens strand! FACKÖVERSÄTTAREN 2/

14 Fortsättning från föregående sida På nätet Gisela Thunberg hittade den här sidan på nätet, som säkert intresserar många! sprakradgivning/onodigengelska.htm Tänkbart! SFÖ har ca 895 medlemmar och det tycks som om bara runt 300 av dessa använder översättningsverktyg. Kanske färre eftersom en del har mer än ett verktyg. 376 st använder Trados, 38 st Transit, 27 st DéjàVu 24 st Wordfast och 16 SDLX Källa: SFÖ:s databas BOKTIPSET Rolli Fölsch, 14 FACKÖVERSÄTTAREN 2/2006 Jobb i skymundan Tack för alla synpunkter på förra numrets krönika där jag skrev om hur vi översättare ofta jobbar i skymundan, dvs. sällan får eller ser till att få någon credit för våra insatser annat än pekunjär belöning. Och det verkar som om många inte heller bryr sig. We re only in it for the money, som Frank Zappa sa. Själv tänker jag även fortsättningsvis se till mitt namn i görligaste mån sätts ut i de sammanhang där jag medverkat som översättare. Den som däremot troligtvis inte skulle vilja stoltsera med sitt namn är den som står bakom följande bruksanvisning till en fjärrkontroll, inköpt på en tysk lågpriskedja i Sverige: Tack själv till deras köpa den URC20-F1DL allmän avlägsen kontroll. Den har 8 rikta anordning knappen med LCDskärm och dragen den störst infraröd koden bibliotek för europeisk marknadsföra. Jo, det är sant och det blir ännu värre efter hand som texten fortsätter. Tänk hela kedjan av människor som denna skräcktext måste ha passerat innan den gått i tryck och att ingen reagerat! Skämmas borde de, fyrfalt skämmas! Nu finns just det varumärket som fjärrkontrollen säljs under inte med i boken Att sänka ett varumärke av Matt Haig (Liber), men annars hade det ju varit en effektiv metod att sänka hela skeppet med hjälp av en sådan bruksanvisning. Boken handlar om 50 av de största affärsflopparna någonsin och detta är sannerligen både underhållande och spännande läsning. Författaren gör en djupdykning i varumärkenas Hall of shame och bland de företag som gjort bort sig så totalt finns världskändisar som Sony, General Motors, Pepsi, Heinz McDonald s och Harley Davidson, företag som borde haft råd att anlita de dyraste marknadsförarna. Det gjorde de kanske också, men som vanligt är dyrt inte alltid synonymt med bäst. Bland de dråpligare historierna finns den om hur man försökte sig på att marknadsföra vatten på flaska för bortklemade husdjur Thirsty Cat & Thirsty Dog. Det blev ingen succé trots att man sålde vattnet i törstsläckande smaker som Tangy Fish och Crispy Beef! Dags för dagens dikt: I have a spelling chequer It came with my PC It plainly marks four my revue Miss takes I cannot sea. I ve run this poem threw it I m shore your pleased to no; It s letter perfect in it s weigh My chequer tolled me sew! Och därmed har jag osökt (hm ) kommit in på nästa boktips: Datorn granskar språket av Rickard Domeij (Svenska språknämndens skriftserie). Författaren presenterade 2003 en doktorsavhandling om datoriserad språkkontroll i ett användarperspektiv och han vet sannerligen vad han skriver om. Fördelar och fallgropar belyses ur varje tänkbar synvinkel och slutsatsen blir kanske inte så överraskande att datorers språkkontroller har sina fördelar, men kan vara livsfarliga i felaktiga händer. En av de intressanta aspekterna som granskas under lupp är hur den nya tekniken påverkar vårt skrivande. Blir vi mer kreativa eller fungerar kontrollen snarare som hämsko och lockar till ändringar i text som man annars inte hade gjort om blott ögat fått vara med som kontrollant? Lärare, journalister, studerande, redaktörer och inte minst översättare kan finna fler än ett guldkorn i denna fullmatade småskrift. Som vanligt välkomnar jag synpunkter och önskemål gällande denna spalt som efterhand tycks ha utvecklats till en interaktiv sådan! Rolli Fölsch If This Be Treason av Gregory Rabassa Att översätta är att förråda. Så tycker i alla fall Gregory Rabassa. Rabassa är en känd översättare inom skönlitteratur, som har översatt Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Clarice Lispetor, Jorge Amado och många andra författare från spanska och portugisiska till engelska. Nu har han skrivit en bok, If This Be Treason, om sina erfarenheter som översättare. If This Be Treason, som är mer än en memoar, har tre delar. Första delen handlar om Rabassas liv, hans uppväxt, hur det kom sig att han blev översättare och hans tankar kring översättning. I andra delen tittar han närmare på alla författare som han har översatt. Tredje delen är knappt mer än en sida lång och försöker svara på frågan som han ställer sig genom hela boken: är det verkligen förräderi att översätta? Världsomspänd bakgrund Gregory Rabassa föddes i New York och växte upp i New Hampshire. Hans moroch farföräldrar kom från Spanien, Kuba, England och USA och han utvecklade därför ett tidigt intresse för ord och språk. Han läste romanska språk vid Dartmouth University och arbetade sedan med kryptologi i USA:s armé under andra världskriget. Efter kriget doktorerade han vid Columbia University och stannade sedan kvar där som professor. En vän på Columbia startade en litterär tidning och Rabassa hjälpte till att hitta intressanta författare från Latinamerika och att översätta deras

15 noveller och romaner. Det var så han började som översättare. Som Rabassa ser det är översättning av skönlitteratur förräderi på många sätt. En översättare kan inte vara trogen mot allt som författaren har skrivit på källspråket, eftersom det inte alltid fungerar på målspråket och har samma betydelse eller känsla. En översättare förråder först ordet, for the word is the very essence of language, the metaphor for all the things we see, feel, and imagine. Det innebär att man förråder språket och sedan också kulturen, eftersom språket ju är en så väsentlig del av denna. A betrayal of language is many times the betrayal of words and at the same time it is a reflection of the hurdles present in communicating between cultures. Det finns också personligt förräderi, mot författaren, läsaren och även mot översättaren själv för att (w)e will sacrifice our best hunches in favor of some pedestrian norm in fear of betraying the task we were set to do. Förräderi Hela livet är en översättning, och därför ett förräderi: life is an idea, a word, in short, a metaphor for conscious existence and hence a translation. We are translating our existence and our circumstance as we go along living and before we are fatally assigned the translator s lot once the treason has been done. Förutom att vara förräderi, tycker Rabassa att översättning är omöjligt. Någon som läser en bok förstår den, får ut något av den och berörs av den beroende på hennes egen bakgrund och egna erfarenheter. Man kan säga att om tio människor läser samma bok är det nästan som om de egentligen har läst tio olika böcker. På samma sätt kommer tio översättare som ska översätta en bok att läsa den och därmed översätta den på tio olika sätt. Det finns inte ett enda rätt sätt att översätta en text och det finns ingen perfekt översättare som kan säga på målspråket allting som författaren sa och antydde på källspråket, och eftersom kulturerna är olika är det inte möjligt för folk i målspråkets land att förstå texten på samma sätt som de i källspråkets land. Översättning can only approach the possible and never get there. Allt detta låter kanske dramatiskt för oss facköversättare, men det är förstås viktigt att fundera över vad det innebär att översätta och vad en översättare egentligen är. När det gäller den senare frågan diskuterar Rabassa lite hur man blir en översättare. Han tycker att konsten att översätta är unteachable för att you can explain how translation is done, but how can you tell a student what to say without saying it yourself? You can tell him what book to read but you can t read it for him. It s my notion, loose as it might be, that when I m translating a book, I m simply reading it in English. Han tror att om man planerar att bli översättare och läser på ett översättarprogram är det risk för att man blir en knee-jerk, pedantic, post-modern craftsman. It was my good fortune, therefore, to have been left adrift in my circumstances, picking things up in an offhand way Det är klart att detta fungerade bra för honom, men det är inte alla som har samma tur med att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt. Rabassa har inte arbetat med att översätta facklitteratur och han skriver inte om facköversättning i boken. Jag tror inte att de flesta facköversättare känner sig lika missnöjda med sina översättningar som Rabassa gör eller tror att det är lika omöjligt att översätta en årsredovisning eller en bruksanvisning som en roman eller en dikt, men för facköversättare och översättare inom skönlitteratur finns ganska många funderingar, bekymmer och glädjekällor som är gemensamma och därför är If This Be Treason säkert en intressant och rolig bok för facköversättare att läsa. I alla fall borde vi översättare försöka komma ihåg, särskilt när vi blir frustrerade över en översättning, att Translation may be impossible but it can at least be essayed. Brett Jocelyn Epstein HÄLSA Skickas till: Vi blir allt tröttare Känner du dig kraftlös och trött? Du är i gott sällskap. Den bästa boten är en allmänt sund livsstil. Försök komma ut i friska luften och rör på dig varje dag. Stillasittande gör dig bara ännu tröttare. Se också till att boka in roliga saker i almanackan då och då exempelvis SFÖ:s konferens den maj. MEDLEMSNYTT Vi är nu sammanlagt 895 medlemmar! Vi önskar följande medlemmar välkomna in i SFÖ: Språkenheten Utrikesdepartementet...Stockholm Leona Axelsson...Örebro Ann Bergstrand...Horda Lucy Cathcart...Danderyd Sarah Fridlund...Landskrona Anette Glad...Gärsnäs Lisbet Guhle...Köpenhamn V Karin Hagersten...Uppsala Elisabeth Haukeland...Jessheim Ann Johansson...Göteborg Sara Johansson...Uppsala Helena Olsson...Malmö Lisa Sjösten...Lund Bert van Hoecke...Lidingö Lena M E Werner...Trångsund Hanna Williamsson...Lund Avlidna Kerstin Andersson, Stockholm - medlem sedan 1997 har avlidit. KALENDARIUM Skicka till: 6 maj ITI 20th anniversary celebrations More information: juni ITI Dutch Network Workshop. Canterbury, Kent. More information: Jan Arriens, Nästa nummer av Facköversättaren kommer ut omkring den 22 juni 2006 (manusstopp den 17 maj ) Nästa nummer kommer bl a att handla om SFÖ:s konferens i Stenungsund, så klart! Om du sett eller hört något du tycker att vi skall skriva om? Har du något du själv kan skriva och skicka in? Skicka till: Skriv kort! FACKÖVERSÄTTAREN 2/

16 EXTRA! EXTRA! READ ALL ABOUT IT! Facköversättaren och SFÖ:s hemsida, behöver hjälp med annonsförsäljning. Du får provisionsbaserad ersättning för de annonser du säljer. Erfarenhet är en merit men självklart vill vi även ha dig som inte tidigare arbetat med försäljning och nu är sugen på att tjäna lite extra pengar. Hör av dig till Loole Hagberg på eller ring så får du veta mer! 16 FACKÖVERSÄTTAREN 2/2006

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Varför vill ingen läsa språk helt plötsligt?

Varför vill ingen läsa språk helt plötsligt? Miniprojekt, pedagogisk grundkurs I, vt 2001. Petra Månström, slaviska inst Varför vill ingen läsa språk helt plötsligt? Pulsen tas på sistaårsgymnasister i Uppsalaskola Sammanfattning Språkutbildningarna

Läs mer

Offentliga upphandlingar och ramavtal med översättningsbyråer konsekvenser för statliga myndigheter och den enskilda översättaren

Offentliga upphandlingar och ramavtal med översättningsbyråer konsekvenser för statliga myndigheter och den enskilda översättaren Offentliga upphandlingar och ramavtal med översättningsbyråer konsekvenser för statliga myndigheter och den enskilda översättaren Syftet med denna artikel är att belysa utvecklingen inom översättaryrket

Läs mer

Studenternas attityder till språk och språkstudier

Studenternas attityder till språk och språkstudier Studenternas attityder till språk och språkstudier Sammanfattning av undersökning genomförd vid Mälardalens högskola 2010-03-01-2010-03-08 Sammanfattning Undersökningen genomfördes som en e postenkät till

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010.

Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010. Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010. 1. Bakgrund Under våren 2010 samtalade personal på Teckenspråksutbildningen

Läs mer

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG DEBATT Språken i EU AXEL MOBERG Vilka av EU:s snart tjugo officiella språk ska fungera som arbetsspråk? Den svenska regeringen har föreslagit att ett medlemsland måste betala varje gång det önskar sitt

Läs mer

From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014

From: Netigate <info@netigate.se> Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se <si@si.se> Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by novakova@vse.cz 8/29/2014 1:32:25 PM (01:34:28) Adress-

Läs mer

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Professional Translation Programme, 120 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Beslut om fastställande

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 11 januari kl 19.5 Plats: Skype-konferens Närvarande: Ordförande Carl-Olov Filipsson () Kassör Börje Andersson () IT-ansvarig Morgan

Läs mer

Goda råd till köpare av översättningar. Sveriges Facköversättarförening

Goda råd till köpare av översättningar. Sveriges Facköversättarförening Goda råd till köpare av översättningar Sveriges Facköversättarförening Vår värld blir allt mer internationell. Nationsgränser utgör numera inga större hinder för kommunikation men språket kan göra det.

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

Answers submitted by nedcent@yandex.ru 7/29/2014 3:05:54 PM (00:49:57)

Answers submitted by nedcent@yandex.ru 7/29/2014 3:05:54 PM (00:49:57) From: Netigate Sent: den 29 juli 2014 15:05:55 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by nedcent@yandex.ru 7/29/2014 3:05:54 PM (00:49:57) Adress-

Läs mer

Answers submitted by elanfute@gmail.com 8/28/2014 12:29:36 PM (29.22:29:05)

Answers submitted by elanfute@gmail.com 8/28/2014 12:29:36 PM (29.22:29:05) From: Netigate Sent: den 28 augusti 2014 12:29:36 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by elanfute@gmail.com 8/28/2014 12:29:36 PM (29.22:29:05)

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors. Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum?

Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors. Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum? Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors Allmänna tankar och diskussioner Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum? Finland Översätter Appendix 1 - Detta vad Finlands

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05)

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05) From: Netigate Sent: den 21 augusti 214 1:27:1 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 214 Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/214 1:27: AM (1.22:32:5) Adress-

Läs mer

Medlem av tyska tolk- och översättarförbundet Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ)

Medlem av tyska tolk- och översättarförbundet Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ) Verksamhet Priser Medlem av tyska tolk- och översättarförbundet Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ) Översättning Språkgranskning Språkutbildning Tyska Engelska Franska Svenska Översättningar

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

SFÖ:s konferens 2014 Stolthet & Företagande

SFÖ:s konferens 2014 Stolthet & Företagande SFÖ:s konferens 2014 Stolthet & Företagande Torsdagen den 8 maj 18.00 Översättningsgrodor och deras uppkomst Fokus (Stadsbiblioteket) Irene Elmerot, Jennifer Evans, Mats Linder, Klas Törnquist Paneldiskussion

Läs mer

Uppstart. Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet. 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet

Uppstart. Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet. 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet Uppstart Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet VÄLKOMMEN INNEHÅLL Hej! Hej! Välkommen till oss rättsvetar- och juriststudenter

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb)

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb) Denna guide är till för folk som gör hemsidor med Öresundsregionen som målgrupp. Vilket språk är bäst att använda sig av - danska, svenska eller eventuellt bägge? - eller kanske engelska? Hur riktar man

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den första episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den första episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-02-20 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: JOHAN POPPEN PROGRAMNR: 103258/TV1 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE DER BANKRAUB EPISOD 1: PAPAS BANK

Läs mer

Terminsplanering Tyska årskurs 9 Ärentunaskolan

Terminsplanering Tyska årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi i årskurs 9 med att eleverna får utveckla sina kunskaper för att använda tyskan i längre enklare dialoger och längre enklare texter.. De får många tillfällen att använda språket i vardagliga

Läs mer

LPP, Reflektion och krönika åk 9

LPP, Reflektion och krönika åk 9 LPP, Reflektion och krönika åk 9 Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar.

Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar. Uppsala 2008-11-12 Till Styrelsen och TANGOGRUPPEN CAMBALACHE Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar. Med anledning

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010 Språkkunskaper ger export Rapport från Företagarna september 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 3 Företagare om internationella affärer... 4 Nästan hälften gör internationella

Läs mer

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO Sida 1 av 5 Biomedicinarnas Riks Organisation BRO PROTOKOLL Typ av sammanträde Sammanträdesdatum BRO s årsmöte 2008-11-22 Sekreterare Justeringsperson Mia Ländin Rebecca Andersson Närvarande Linköping:

Läs mer

Inbjudan. SFÖ:s konferens i Gävle Konserthus 4 6 maj 2012

Inbjudan. SFÖ:s konferens i Gävle Konserthus 4 6 maj 2012 Inbjudan LIKA OLIKA SFÖ:s konferens i Gävle Konserthus 4 6 maj 2012 På årets konferens vill vi sätta fokus på det som skiljer olika översättare från varandra och det som förenar oss. Vi jobbar alla inom

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den tredje episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den tredje episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-11-03 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: JOHAN POPPEN BESTÄLLNINGSNUMMER: PROGRAMNR: 103258/TV3 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE DER BANKRAUB EPISOD

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Svensk Beteendemedicinsk Förening Tisdagen den 31:e mars 2015 kl 13.00-14.00 Anslut till Skype, via matilda.annerstedt. Härefter inbjuds du till Skype-grupp SBF. Ordföranden

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) Förbundsstyrelsen

SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) Förbundsstyrelsen SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE Tid: måndag 5 november 2007 kl 18.00 20.50 Plats: Sofiahuset, Jönköping Närvarande: Jan-Egon Leo (m), ledamot Jönköpings kommun

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Protokoll från styrelsemöte 26 april 2014 Lokal; Hemma hos Maria i Dalby-Viggeby Jerusalem utanför Uppsala Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren,

Läs mer

Skidåkning i Dolomiterna i norra Italien

Skidåkning i Dolomiterna i norra Italien Erasmus-utbyte på Universität Wien vårterminen 2013 Skidåkning i Dolomiterna i norra Italien Tanken om att åka på utbyte hade jag haft redan när jag började studera på Kostvetarprogrammet i Uppsala. Men

Läs mer

Referensgrupp möte 2010:1

Referensgrupp möte 2010:1 Kallade: Roger Fredriksson, Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Folke Göransson, Gunnar Lennermo,, och Maj-Liz Hedendahl Närvarande: Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Jonas Wedebrand,

Läs mer

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp - Tips och anvisningar för dig som vill starta en diagnosförening Innehåll - Stadgar och annat grundläggande - Att bilda en förening - När föreningen har

Läs mer

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004 Genus och programmering av Kristina von Hausswolff Inledning Under läsåret 3/ var jag med i ett projekt om Genus och datavetenskap lett av Carin Dackman och Christina Björkman. Under samma tid, våren,

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Den här utredningen ger förslag på en plan för hur vi ska fortsätta att tala och skriva svenska, fast vi har börjat använda mer engelska. Texten är omskriven

Läs mer

Vilken termin ska man åka?

Vilken termin ska man åka? Under höstterminen 2012 åkte jag till Kina som utbytestudent till ett universitet som heter Shanghai Jiao Tong University (SJTU). Jag valde Jiao Tong för att det ligger i min favoritstad Shanghai och är

Läs mer

Fanfiction ett sätt att hitta skrivglädjen

Fanfiction ett sätt att hitta skrivglädjen Fanfiction ett sätt att hitta skrivglädjen Fackuppsats för Modul 2 Litteraturvänner världen runt vet att det finns få saker som är så inspirerande som en riktigt spännande berättelse, med personliga karaktärer,

Läs mer

Answers submitted by kpertoft@spz.tu-darmstadt.de 6/25/2014 11:45:16 AM (00:42:45)

Answers submitted by kpertoft@spz.tu-darmstadt.de 6/25/2014 11:45:16 AM (00:42:45) From: Netigate Sent: den 25 juni 2014 11:45:16 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by kpertoft@spz.tu-darmstadt.de 6/25/2014 11:45:16 AM (00:42:45)

Läs mer

KÕJÕ NYTT HAR DU HAFT EN SKÖN SOMMAR SISTA ANMÄLNINGSDAGEN FÖR HÖSTTERMINEN ÄR LÖRDAG DEN 16 AUGUSTI 2008 KÕJÕ KI AIKIDO STOCKHOLM

KÕJÕ NYTT HAR DU HAFT EN SKÖN SOMMAR SISTA ANMÄLNINGSDAGEN FÖR HÖSTTERMINEN ÄR LÖRDAG DEN 16 AUGUSTI 2008 KÕJÕ KI AIKIDO STOCKHOLM KÕJÕ KI AIKIDO STOCKHOLM 2008 07 20 Årsgång 9, utgåva 35 KÕJÕ NYTT Erik Tingsborg leder Leo Spolander runt i rummet med ett stadigt grepp. HAR DU HAFT EN SKÖN SOMMAR När du läser detta har du kanske kommit

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Tal Språkpolitikens dag 2014

Tal Språkpolitikens dag 2014 Tal Språkpolitikens dag 2014 Det är nio år sedan de fyra språkpolitiska målen beslutades av riksdagen den 7 december 2005. Snart blir det dags att titta tillbaka på det första decenniet med en nationell

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Rune Tennesmed] [Göran Hultgren] Profil Kön Ålder Arbete/roll [Kund] [Man] [46 år] [Sågverksoperatör] Personlighet

Läs mer

Mentorskapsprojektet i Göteborg

Mentorskapsprojektet i Göteborg 2008/2009 Mentorskapsprojektet i Göteborg FÖRBUNDET FÖR J URISTER, CIVILEKONOMER, SY STEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE 2 (13) 3 (13) Välkommen till Juseks mentorskapsprojekt i Göteborg 2008/2009

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: 2014-05-19, 9.00-12.00 Plats: Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Ej närvarande styrelseledamöter Övriga deltagare Ordförande Justerare Sekreterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 1 BESLUT 2003-09-12 Ärendenr. 22 Sökande MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-2509 Förenta Staterna Ombud: Groth & Co KB, Johan S Motpart Peter V Saken Alternativt

Läs mer

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här.

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Kör igång, och var inte rädd för att begå misstag. Ha alltid i bakhuvudet varför

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Klarspråkarbetet i Sverige

Klarspråkarbetet i Sverige Eva Olovsson Klarspråkarbetet i Sverige Detta inlägg handlar om tre aspekter på klarspråksarbete: 1. Hur ska klarspråksarbete bäst organiseras? 2. Vad anser tjänstemän på myndigheter att de bäst behöver?

Läs mer

Grupputbildning höstterminen 2015. Vecka 41: UTBILDNINGSTILLFÄLLE 1

Grupputbildning höstterminen 2015. Vecka 41: UTBILDNINGSTILLFÄLLE 1 ACT Att hantera stress och främja hälsa Grupputbildning höstterminen 2015 2015 Höstterminen Sista anmälningsdag Fredag 2015-08-21 (efter det i mån av plats) Plats Ersta konferens Erstagatan 1K Stockholm

Läs mer

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 prövning engelska grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 A Muntligt prov 1. Samtal kring ett ämne som delas ut vid provet. 2. Romanredovisning (både muntlig

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Packa kappsäcken till translatorprovet

Packa kappsäcken till translatorprovet Packa kappsäcken till translatorprovet Mina erfarenheter och tips jag samlat på mig (med benäget bidrag från Kammarkollegiet och Föreningen Auktoriserade Translatorer) Del 1 Vad innebär en auktorisation

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden.

Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden. Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden. -Det ser illa ut, säger Andreas Nylander, förtroendevald revisor. Det finns risk att medlemmarna

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen EU-översättning i ett nötskal Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen SFÖ Gävle 4.5.2012 Innehåll Kort om språk och översättning i EU Översättning vid EU-kommissionen Kommissionens

Läs mer

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna!

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! CV Namn Adress Tfn bostad: Mobil: E-Mail: XXXXXXXX@com KARRIÄRMÅL Kort presentation som visar din AMBITION.VAD du VILL göra och VAD du

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

Studera utomlands? 1. På vilket utbildningsprogram studerar du? 2. På vilken årskurs studerar du? Antal svarande: 117. Elektroteknik.

Studera utomlands? 1. På vilket utbildningsprogram studerar du? 2. På vilken årskurs studerar du? Antal svarande: 117. Elektroteknik. Studera utomlands? 1. På vilket utbildningsprogram studerar du? 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 Elektroteknik Företagsekonomi Hospitality Management Informationsteknik Maskinteknik sjöfart Vård 2.

Läs mer

Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar

Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar Du garanteras följande rättigheter enligt brittisk och walesisk lag och i enlighet med EUdirektivet 2012/13/EU

Läs mer

OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! to 18.00-20.30 Anita Wisén Kursavgift 14 GRUNDERNA I SVENSKA FÖR RYSKSPRÅKIGA

OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! to 18.00-20.30 Anita Wisén Kursavgift 14 GRUNDERNA I SVENSKA FÖR RYSKSPRÅKIGA SPRÅK OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! SVENSKA FÖR SPRÅKEXAMEN (120211) to 18.00-20.30 Anita Wisén Kursavgift 14 5.3.2009-2.4.2009, 15 lektioner Vad är allmän språkexamen?

Läs mer

Optioner Options Optionen

Optioner Options Optionen Optioner Options Optionen Program KSMEval är ett program avsett att analysera mätvärden från KSM. Det kan även installeras på en normal kontorsdator med Windows om KSM mätvärden lagras på en Server eller

Läs mer

Mötesformalia. Rapporter (Bilaga 1) Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-15

Mötesformalia. Rapporter (Bilaga 1) Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-15 Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 Sammanträdesdatum 2015-09-15 Tid 18.00 21.00 PROTOKOLL Mötessekreterare Linnéa Sandström Justerare Jonathan Wallander Närvarande Johanna Henriksson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Sveriges Advokatsamfund

Sveriges Advokatsamfund Sveriges Advokatsamfund 1 Styrelsen har ordet Nytt från senaste styrelsemötet Vid styrelsens senaste möte som hölls i Bryssel den 5 februari behandlades bl a följande. Utlandsavdelningen har fått bidrag

Läs mer

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 9 2009/2010 Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55 Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Ledamöter:

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige

nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige Tips för att nå läsare med begränsade kunskaper i det svenska språket Detta är några råd om hur man når så många som möjligt med sin information,

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR Inledning... 1 Vem har tagit fram detta?... 1 Internationellt regelverk och ersättning... 2 Föreningens

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Mein Berlin Levon Mitt Berlin Levon

Mein Berlin Levon Mitt Berlin Levon PROGRAMNR: 103055/tv5 SÄNDNINGSDATUM: 2013-05-05 PRODUCENT: GEORG GÖTMARK PEDAGOG: MINETTE HANSSON KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE FACEBOOK: UR TYSKA Mein Berlin Levon Mitt Berlin Levon Läsa Ordkunskap Höra

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 februari - måndag 24 mars, 2014

barnhemmet i muang mai måndag 10 februari - måndag 24 mars, 2014 barnhemmet i muang mai måndag 10 februari - måndag 24 mars, 2014 Det har varit en ganska lugn men händelserik period sen vi skrev sist. Wow jobbar nästan helt och hållet från barnhemmet igen, barnen har

Läs mer