3, 6, 9, 12, 15, 18. 1, 2, 4, 8, 16, 32 Nu är stunden inne, då vill vill summera talen i en talföljd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3, 6, 9, 12, 15, 18. 1, 2, 4, 8, 16, 32 Nu är stunden inne, då vill vill summera talen i en talföljd"

Transkript

1 I föreläsning 18 bekantade vi oss med talföljder, till exempel eller 3, 6, 9, 1, 15, 18 1,, 4, 8, 16, 3 Nu är stunden inne, då vill vill summera talen i en talföljd och med dosans hjälp får vi den första summan till 63 och den andra också till 63. (Den första frågan man ställer sig är förstås om alla summor av talföljder blir 63. Nej så är det förstås inte.) Då differensen mellan två på varandra följande tal i en talföljd är konstant (alltid lika stor) kallar vi talföljden aritmetisk. Då kvoten mellan två på varandra följande tal i en talföljd är konstant (alltid lika stor) kallar vi talföljden geometrisk De geometriska talföljderna lämnar vi här till nästa föreläsning. När vi diskuterade talföljder var dessa ofta oändliga. När vi nu ska studera summor av aritmetiska talföljder är de alltid ändliga. Vad är summan av Om man inte kommer på något bättre tvingas man knappa in 99 tal på dosan komma fram till svaret efter 5 minuter. När Carl Friedrich Gauss, kanske tidernas störste matematiker, gick i skolan, berättas det, blev han ofta klar med sina uppgifter långt före sina kamrater. Så långt före, att det irriterade hans lärare, som hade svårt att finna lämpliga extrauppgifter. På den tiden hade eleverna små griffeltavlor, i stället för kollegieblock, som de räknade på. När den pressade magistern uppmanade Carl Friedrich att lägga ihop talen 1 till 99 hade han tänkt sig få lite andrum. Men Carl Friedrich hade inte mer än hört frågan innan ha direkt skrev ned summan på griffeltavlan och lade fram Håkan Strömberg 1 KTH Syd

2 Figur 1: den på lärarens kateder. Vilket tal stod det på tavlan och vilken teknik hade han använt för att så snabbt kunna ge svaret? Man behöver bara studera figur 1 ett ögonblick för att förstå Gauss idé. Det finns 49 par av tal, som vart och ett har summan 100. Återstår sedan talet 50. Vi får s = = 4950 Detta är ett exempel på hur man kan summera en aritmetisk talföljd. Nu över till den inledande talföljden: 3, 6, 9, 1, 15, 18 och till en annan uppställning Vi startar med att skriva in talföljden på första raden Vi skriver i talföljden en gång till, men nu baklänges Vi adderar kolumnerna och blir inte förvånad över att alla summor blir lika. Vi summerar sedan summorna. Denna summa är förstås dubbelt så stor som den vi söker. Vi dividerar därför med och vi har den eftersökta summan. Alltså s = = 63 Talet 1 fick vi på 6 olika sätt. Speciellt då vi summerade det största och det minsta talet i följden. Vi fick talet 1 lika många gånger som det finns tal i följden. Nu kan vi skriva ner en formel som alltid gäller s n = n(a 1 + a n ) n är antalet tal i talföljden. a 1 är det första talet i följden (behöver inte vara det minsta). a n är det sista talet i talföljden (som inte heller behöver vara det största). Håkan Strömberg KTH Syd

3 Man kan enkelt ta reda på ett tal med ett bestämt ordningsnummer i en aritmetisk talföljd. Ett exempel: Vi har följden 11, 4, 37, 50,... Vilket är det 007 talet i denna talföljd? Vi konstaterar att differensen hela tiden är 13. Något som är ett krav för aritmetiska talföljder. För att få det önskade talet a n = (n 1) a 007 = (007 1) = 6089 Om differensen är d och det första talet är a 1 får vi formeln för vilken aritmetisk talföljd som helst. a n = a 1 + d (n 1) 1 Skriv de fem första talen i den aritmetiska talföljden, där första talet är 80 och differensen 10 80, 90, 100, 110, 10 Du vet att att det första talet i en aritmetisk talföljd är 13 och att differensen är 39. Bestäm vilket ordningsnummer talet 591 har. Vi har formeln a n = (n 1) Den här gången känner vi talet 591, men inte ordningsnumret n, som vi kan ta reda på genom ekvationen 591 = (n 1) = 39n 507 = 39n n = 13 3 Vilket ordningsnummer har talet 784 i den aritmetiska talföljden Först skriver vi ned formeln 0, 7, 14, 1,... a n = 7(n 1) Håkan Strömberg 3 KTH Syd

4 Sedan löser vi ekvationen 784 = 7(n 1) 7n = 791 n = 113 Svar: Ordningsnumret är Beräkna den aritmetiska summan Först måste vi ta reda på hur många termer serien innehåller. Formeln är Sedan löser vi ekvationen a n = (n 1) 1105 = (n 1) n = 101 Vi vet nu att summan innehåller 101 termer. Vi använder till sist formeln s = 101( ) = Är talföljden aritmetisk? Beräkna i så fall summan av de 0 första talen. a) 6, 8, 10, 1, 14,... b), 4, 8, 16, 3,... c) 36, 33, 30, 7, 4,... d) 15, 100, 80, 64,... a) Formeln är a n = 6 + (n 1) a 0 = 6 + (0 1) = 44. Summan blir då Svar: 500 b) Ej aritmetisk c) Formeln är s 0 = 0(6 + 44) = 500 a n = 36 3(n 1) a 0 = 36 3(0 1) = 1. Summan blir då Svar: 150 s 0 = 0(36 1) = 150 Håkan Strömberg 4 KTH Syd

5 d) Ej aritmetisk 6 Bestäm talet x, om talen..., 8 + x, 10, 3 + x,... finns efter varandra i en aritmetisk talföljd. Alla differenser ska vara lika stora. Vi kan teckna differensen på två sätt och får ekvationen 10 (8 + x) = 3 + x x = 3 + x 10 9 = 3x x = 3 7 I en aritmetisk talföljd är a 10 = 0 och a 0 = 10. Bestäm a 30. Antag att b 1 = 0 då blir b 11 = 10 och ordningsnumret på det tal vi söker 1. Nu bestämmer vi Svar: a 30 = 0 b 11 = b 1 + d(11 1) 10 = 0 + d(11 1) d = 1 b 1 = 0 1(1 1) = 0 8 Symbolen, den grekiska bokstaven sigma, används normalt för att teckna summor. Till exempel 3 k + 1 = ( 1 + 1) + ( + 1) + ( 3 + 1) = = 15 k=1 Bestäm Vi får summan 4 3k 1 k= = 17 Håkan Strömberg 5 KTH Syd

6 1L Skriv de fem första talen i den aritmetiska talföljden, där a n = 0 + 4(n 1) L Vilket är det 100:e talet i den aritmetiska talföljd där första talet är 9 och differensen 10 3L Vilket ordningsnummer har talet 56 i den aritmetiska talföljden 4L Beräkna 5L Bestäm 104, 1016, i=10 5i (6(i + 1) 6i) i=1 6S När Adam stod på startlinjen inför årets maratonlopp. Kom han att tänka på att summan av numren på de nummerlappar som var lägre än hans var lika stor som summan av talen på de nummerlappar som högre än hans. Loppet hade 88 deltagare. Vilket startnummer hade Adam? 1 a 1 = 0. Differensen är 4, så talen blir Vi använder direkt formeln för n = 100 och får 0, 4, 8, 3, 36 a n = (n 1) a 100 = (100 1) = Det är inget som hindrar att talföljden är avtagande, vilket betyder att d < 0. Det är heller inget som hindrar att de ingående talen är < 0. Först skriver vi formeln a n = 104 8(n 1) Vi söker ordningsnumret för talet 56 och får ekvationen 56 = 104 8(n 1) 56 = 104 8n + 8 8n = Håkan Strömberg 6 KTH Syd

7 4 När vi tolkat uttrycket rätt har vi summan Med hjälp av formeln för aritmetiska summor får vi s = 11( ) 5 Genom att förenkla finner vi snabbt svaret = (6(i + 1) 6i) = 6 = 6000 i=1 6 Antag: Adam hade startnummer x. Summan av de nummer som var lägre än Adams 1,, 3,..., x 1 kan skrivas (x 1)(1 + x 1) x(x 1) s L = = Summan av de nummer som var högre än Adams kan skrivas i=1 x + 1, x +,..., 88 s H = (88 (x + 1) + 1)(x ) Genom att sätta s L = s H får vi ekvationen = (88 x)(89 + x) Svar: Adam hade startnummer 04 x(x 1) = (88 x)(89+x) x(x 1) = (88 x)(89 + x) x x = 833 x x x = 833 x 1 = 04 (x = 04) Håkan Strömberg 7 KTH Syd

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet En muntlig informerande presentation presenterar något eller illustrerar hur något fungerar. Huvudsyftet är alltid att informera, till skillnad från en argumenterande presentation där huvudsyftet är att

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Hur länge ska fisken vara i dammen?

Hur länge ska fisken vara i dammen? Hur länge ska fisken vara i dammen? Frågeställning Uppgift 10 fiskodling Uppgiften går ut på att ta reda på hur länge ett stim fisk ska växa upp i en fiskodling för att få den maximala vikten tillsammans.

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR STUDIEAVSNITT 3 SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR I detta avsnitt ska vi titta på några av de skogliga tillämpningar på geometri som finns. SKOGSKARTAN EN MODELL AV VERKLIGHETEN Arbetar man i skogen klarar man sig

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Grunderna i programmering 7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Detta kapitel är bokens största kapitel och kanske det viktigaste. Vi kommer här att gå igenom grunderna för sekventiell programmering. Det vi går

Läs mer

An enrichment and extension programme for primary-aged children

An enrichment and extension programme for primary-aged children An enrichment and extension programme for primary-aged children Created by Tim Bell, Ian H. Witten and Mike Fellows Adapted for classroom use by Robyn Adams and Jane McKenzie Illustrated by Matt Powell

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

Kvinnor och män utan barn

Kvinnor och män utan barn 18 och män utan barn Många av dem som ännu inte hade fått något barn räknade med att bli förälder så småningom. Orsaken till att man inte hade fått barn än varierade med respondentens ålder och familjesituation.

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:...

DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:... DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA Namn:... Klass/Grupp:... Del I 1. Bestäm värdet av 25 3x om x = 2 Svar: (1/0/0) 2. Vilket tal ska stå i rutan för att likheten ska stämma? 2 3 + + 1 =1 Svar: (1/0/0) 9

Läs mer

Svar och lösningar Benjamin

Svar och lösningar Benjamin Kängurutävlingen 2014 Svar och lösningar Benjamin 1: A 0 Summerar vi entalen ger de 9, hundratalen ger 3 så det är inga minnessiffror att beakta. Summan av tiotalen är 0. 2: A 1 9999 + 1= 10 000. Talet

Läs mer

Tid. Kapitel 6 Tid. Borggården sidan 6 Diagnos sidan 19 Rustkammaren sidan 20 Tornet sidan 25 Sammanfattning sidan 31 Utmaningen sidan 32

Tid. Kapitel 6 Tid. Borggården sidan 6 Diagnos sidan 19 Rustkammaren sidan 20 Tornet sidan 25 Sammanfattning sidan 31 Utmaningen sidan 32 Tid Kapitel 6 Tid 4B-boken inleds med ett kapitel om tid. Här tar vi upp de olika enheterna som används för att mäta tid, från år till sekund. Eleverna får träna på att omvandla mellan olika enheter för

Läs mer

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB Förord Detta häfte innehåller ett a ntal mat ematikp roblem inom olika områden av den mat ematik som behandlas inom de olika ku rsern a på g ymnasieskolan. Vi har, i de flesta fall, inte delat upp i nnehållet

Läs mer

Nu är det full rulle i tomtelandet. Klapparna tillverkas både natt och dag. Och alla önskelistor läser vi NOGA!

Nu är det full rulle i tomtelandet. Klapparna tillverkas både natt och dag. Och alla önskelistor läser vi NOGA! Hej alla barn. Nu är det full rulle i tomtelandet. Klapparna tillverkas både natt och dag. Och alla önskelistor läser vi NOGA! Jag har hört att ni barn på denna förskola är jätteduktiga på att arbeta med

Läs mer

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng.

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng. Del I Del II Provtid Hjälpmedel Uppgift 1-10. Endast svar krävs. Uppgift 11-15. Fullständiga lösningar krävs. 10 minuter för del I och del II tillsammans. Formelblad och linjal. Kravgränser Provet består

Läs mer

Utvecklingssamtalet Hur går det för ditt barn i skolan?

Utvecklingssamtalet Hur går det för ditt barn i skolan? Utvecklingssamtalet Hur går det för ditt barn i skolan? Utvecklingssamtalet En gång varje termin ska du och ditt barn träffa läraren eller klassföre ståndaren för att ha ett utvecklingssamtal. Samtalet

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2015 1 2 Innehåll Vad är studiemedel?...6 Vem kan få studiemedel?... 7 Hur mycket pengar kan du få?... 9 Hur många poäng måste du läsa?...14 Hur länge kan du få studiemedel?...16

Läs mer

Mer om reella tal och kontinuitet

Mer om reella tal och kontinuitet Kapitel R Mer om reella tal och kontinuitet I detta kapitel formulerar vi ett av de reella talens grundläggande axiom, axiomet om övre gräns, och studerar några konsekvenser av detta. Med dess hjälp kommer

Läs mer

Vikt och volym. Kapitel 4 Vikt och volym

Vikt och volym. Kapitel 4 Vikt och volym Vikt och volym Kapitel 4 Vikt och volym I kapitlet får eleverna arbeta med vikt och volym. Avsnittet om volym tar upp enheterna liter, deciliter och centiliter. Avsnittet om vikt tar upp enheterna kilogram,

Läs mer

Den magiska dörren. - ett romanprojekt

Den magiska dörren. - ett romanprojekt Den magiska dörren - ett romanprojekt Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Bakgrund! 3 Idé! 3 Rättigheter! 4 Syfte! 4 Arbetets gång! 4 Lektionsupplägg! 5 Framsida! 5 Kapitel 1 - Hej! 6 Kapitel

Läs mer

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping Vägledning för nyanlända barn och ungdomar INLEDNING Att ge vägledning till nyanlända ungdomar tar längre tid än till svensk-födda. De har inte vuxit upp med all

Läs mer

Min pappa har Asperger syndrom

Min pappa har Asperger syndrom Min pappa har Asperger syndrom Magnus Stephensen Min pappa är ingen Asperger-pappa. Min pappa har däremot diagnosen Asperger syndrom. En diagnos är ju, när det kommer till kritan, inte mer än en benämning

Läs mer

Bedömning av kunskap för lärande och undervisning i matematik

Bedömning av kunskap för lärande och undervisning i matematik Utveckla din bedömarkompetens Bedömning av kunskap för lärande och undervisning i matematik En teoretisk bakgrund av Astrid Pettersson, professor vid Stockholms universitet 1 Bedömning är en ständig följeslagare

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2010. NATIONELLT KURSPROV

Läs mer