TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass"

Transkript

1 Informationsblad för HSB Brf Terrassen i Upplands Väsby TERRASSNYTT Nr 6 December 2014 I detta nummer bl a: Nytt trädgårdsavtal... sid 2 Noteringar för almanackan... sid 2 Mäklarträff... sid 3 Nyinflyttarträff... sid 3 Kom-i-håg inför jul och nyårshelgerna... sid 3 Underhåll av inglasningar... sid 3 Extra stämma och informationskväll... sid 4 Sjöar i kommunen.... sid 7 Tack från ordföranden... sid 9 BOENDECITATET Jag vill inte bo i ett hus med höga, kompakta murar och stängda fönster. Kulturens vindar från alla länder ska blåsa fritt genom mitt hus, men ingen av dem skall föra mig med sig. Jag vill stanna på jorden. Mahatma Gandhi Funderingar från en terrass Så är det då jul snart igen. Det känns overkligt att en hel höst har försvunnit så fort. Och inte har vi fått någon snö ännu heller. Vart är vi på väg? Oj då, nu låter jag ju som Kristian Luuk i TV programmet På spåret. Visst är det enklare att ta sig fram om det inte blir halt och snörikt, men ni håller väl med om att snö lyser upp under den mörka årstiden och tänk så roligt det är för alla barn. Finns det något friskare än barn som varit ute länge och lekt i snön och sedan kommer in med röda kinder. De till och med luktar friskt och gott! Vi vuxna kan ju ta en skidtur på ängarna nere vid Barockparken eller i Runbyspåret. Väsby Skidklubb jobbar varje säsong för att förbättra slingorna man drar upp med spårmaskinen. Kommunen ger ett bidrag varje år, men det är många timmars gratisarbete som medlemmarna lägger ner för att vi ska kunna träna inför Vasaloppet eller bara ta en tur för nöjes skull. Apropå Vasaloppet, så hörde jag av Anders Jönsson att vi nu fått en stakmaskin till Friskvårdsrummet, så nu kan vi verkligen se till att få starka armar. Den nya skidtekniken går ju mest ut på att staka för allt vad tygen håller. Igår var jag och lyssnade på barnen och fröknarna från föräldrakooperativet Fantasia som underhöll med bl a Luciasången. Oh, vad söta de små är och helt omedvetna om sin charm. Roligt att så många hörsammar styrelsens inbjudan till glögg och kaffe i samband med Luciafirandet. Lite social samvaro berikar vardagen och ger oss ett bättre liv. Vid det här laget vet ni nog att jag förutom att skriva mina funderingar från terrassen också tillhör valberedningen. Nu vill vi tre, Anders Jönsson tel , Leif Welander tel och jag tel be dem som har lust och fallenhet för styrelsearbete att ta kontakt med någon av oss. Var inte blyga, ställ upp och gör en insats för vår välskötta och väl fungerande förening! Tack för i år och på återhörande 2015 hälsar

2 Nyinflyttade Styrelsen önskar följande nyinflyttade bostadsrättsinnehavare välkomna Iwa och Åke Engblom Hb 27 Nytt trädgårdsavtal Styrelsen har nu tecknat nytt avtal avseende trädgårdsskötsel i vårt område. Ny entreprenör är Lövhagen Mark & Trädgård, som tog hem kontraktet i konkurrens med tre andra anbudsgivare. Vi hälsar Lövhagen välkommen, och tackar samtidigt Loewys för den tid som varit. Styrelsen vill i sammanhanget påpeka, att det förekommit att boende kritiserat vår trädgårdsmästare med personal, vilket är direkt olämpligt. Trädgårdsmästaren har en uppdragsgivare, och det är styrelsen! Ge gärna beröm, men meddela istället styrelsen när och om det finns befogad kritik mot trädgårdsmästarens arbete, eller om ni har önskemål om vad som skall göras. ( Skjut inte på pianisten. Han gör så gott han kan", lär det ha stått skrivet på salooner i Vilda västern! *) * ) Red:s anmärkning Expeditionstider 2015: Expeditionen har öppet mellan och följande dagar: 7 och 21 januari, 4 och 18 februari, 4 och 18 mars, 1,15 och 29 april samt 6 maj. Den vid ordinarie stämma 2015 nyvalda styrelsen återkommer med tider för fortsatt öppethållande Vårens soppkvällar och årets knytkalas Vårens soppkvällar äger rum följande torsdagar: 5 februari, 5 mars och 2 april. Vi samlas kl i föreningslokalen, Hasselbacken 36. Marlene Sundfors vill gärna ha anmälan senast helgen innan. Information finns anslaget i portarna samt på hemsidans anslagstavla Årets knytkalas går som vanligt av stapeln i januari, i år torsdagen den 15 januari. Samling i föreningslokalen kl Tag med mat och dricka. Kaffe och kaka blir du bjuden på. Även detta finns anslaget i portarna samt på hemsidans anslagstavla TerrassNytt Brf Terrassen Hasselbacken Upplands Väsby Ansv. utg. Anita Bergkvist Redaktör: Leif Welander TerrassNytt trycks i 300 ex hos Uffe Tryckare Nästa manusstopp är 25.1 Föreningen nås via : Expeditionen onsd enl schema. Tel Hemsida: brf-terrassen.se Lösenord till boendesidor: hasselbo Nå hemsidan via mobil eller platta med OR-kod Felanmälan: Via internet: Klicka sedan på Felanmälan Telefon under kontorstid: Felanmälan utanför kontorstid: Jourmontör (mycket akuta fel )

3 Mäklarträff Den 26 november genomfördes en mäklarträff i föreningslokalen. Tolv av Upplands Väsbys inbjudna mäklare deltog. Vi informerade om större projekt som genomförts och som är på gång. Därefter följde en frågestund och en rundgång där vi visade våra gemensamhetslokaler. Träffen var mycket uppskattad då objekt i vårt område är mycket efterfrågade. Nyinflyttarträff Höstens nyinflyttarträff hölls även den den 26 november. Ett bra tillfälle för styrelsen att hälsa nyinflyttade välkomna och informera om föreningen. Deltagarna får då också möjlighet att lära känna några ur styrelsen och valberedningen. Brandvarnare/-varning Nu i advent- och juleljustider kan det vara värt att kontrollera att brandvarnaren fungerar som den skall. En lysdiod under en fungerande brandvarnare blinkar en gång var 50:e sekund. Det går också att kontrollera brandvarnaren genom att trycka på testknappen under varnaren. Anvisningar om hur man byter brandvarnare återfinns i Terrassnyt nr Vad där står skrivet om vår f d fastighetsskötare är idag tillämpligt på vår fastighetsskötare från HSB. Vi påminner också i sammanhanget om, att det är förbjudet att avlossa smällare och raketer inom området. Raketer medför eldfara om de hamnar på en terrass, framför allt om terrassinnehavarna är bortresta och inte kan upptäcka brandungar i tid. Julklappspapper och granar Stoppa inte julklappspapper i sopnedkasten utan vänligen forsla bort detta själv. Gamla julgranar forslas till Sörab. Tänk på, att kartonger och wellpapp inte får slängas i våra tidningscontainers, utan lämnas vid återvinningsstationen vid Sigma eller vid Sörab. Underhåll av inglasningar Underhållet av inglasningar av terrasser är något som åligger bostadsrättsinnehavaren. Detsamma gäller även skärmtak, ibland något oegentligt kallat pergola. Se till, inte minst för grannsämjans skull, att bl a avrinning från ovanstående inte orsakar olägenhet för lägre belägna terrasser. Vid skador på inglasningar gäller villkoren i vår Bostadsrättsrättsförsäkring som återfinns under menypunkten Lägenhet. Försäkring på vår hemsida. Bestämmelserna kan också fås från expeditionen. Storstädning Vår städfirma påbörjar storstädning i våra hus vecka Tidtabell anslås så fort vi fått deras planering. Bostadsrättsförsäkringen för kommer på avin under andra kvartalet

4 Extra stämma och informationskväll 3 december Onsdagen den 3 december hölls extra stämma där förslag till nya stadgar för HSB:s Brf Terrassen genomgicks av Michael Wallbom från HSB. För godkännande av nya stadgar gäller att dessa skall godkännas av två på varandra följande stämmor. Protokoll från stämman bifogas detta exemplar av Terrassnytt. Stadgarna och kommentarer till de viktigaste förändringarna fanns bifogade redan i kallelsen till stämman. Sedan stämmodelen avslutats hölls informationsmöte där styrelsen redogjorde för vad som hänt under året, samt vad vi boende har att förvänta oss inför kommande år. Styrelsens ordförande Anita Bergkvist och vår kassör Inga-Britt Nordström höll i genomgången som illustrerades av en PowerPoint presentation, varav huvuddelen återges i nedan publicerade bilder. Detta för att dels rekapitulera vad som genomgicks, dels för att ge icke närvarande boende en uppfattning om vilka ämnen som avhandlades. Bilderna återges nedan utan kommentarer. 4

5 5

6 Sista soppkvällen för året Årets sista soppkväll inföll på Gustaf Adolfsdagen, 6 november. En dag lika grå som den vid Lützen Tack Marlene med medhjälpare för höstens trevliga soppkvällar. De lyser upp. Fler bilder än de nedan publicerade finns på vår hemsida Luciafirande Brf Terrassens årliga luciafirande med barn från förskolan Fantasia hölls den 12 december i föreningslokalen. Föreningen bjöd på kaffe med dopp, glögg och pepparkakor och alla lät sig väl smaka. Detsamma gällde luciorna, tomtarna och pepparkaksgubbarna som undfägnades med saft och bullar. Tack alla förskollärare och barn på Fantasia! Fler bilder än de nedan publicerade finns på vår hemsida 6

7 Sjöar i kommunen. För naturintresserade i föreningen vill redaktionen informera lite om de fyra sjöar vi har inom kommunen: Fysingen, Oxundasjön, Edssjön och Norrviken. Förra numret avhandlade Edssjön. Nu har turen kommit till Oxundasjön - Höjd över havet: 0,3 m - Total längd: 4 km - Maxbredd: 0,4 km - Maxdjup: 6 m - Medeldjup: 3,3 m - Sjöarea:1,6 km2 Oxundasjön ägs av civilförsvaret och privata markägare och är svårtillgänglig. Fiske är därför inte tillåtet för allmänheten. I området finns många fornminnen och Runsahalvön nordväst om sjön är ett riksintresse för kulturmiljövården. Utsikt över Oxundasjön från området nordväst om Lövsta Foto: Leif Welander I nordöst, i Sigtuna kommun, finns en värdefull naturskog som fått växa ostörd i mer än ett sekel. Längst i norr mynnar sjön via Oxundaån ut i Mälaren i Rosersbergsviken. I nordväst finns ett strandavsnitt med gamla igenväxande ängs- och hagmarker med många grova ekar och gamla hassellundar. Mitt på västra sidan finns också gamla hagmarker vid Oxunda gård. Gården är från 1800-talet och intill ligger ett järnåldersgravfält. Längst i söder ligger Lövsta gård med en större hästhållning. Här mynnar också Väsbyån som rinner från Edssjön. En bit innan åmynningen ligger en bäverhydda. Fågellivet runt sjön är normalt för trakten. Vid åarnas utlopp bildas tidigt på senvintern stora vakar i vilka många sjöfåglar samlas. På sjöns östra sida ligger Verka fornborg från äldre järnåldern. Omedelbart norr om fornborgen vid Verka har Verkaån som kommer från Fysingen sitt utlopp. Ingen anlagd badplats finns vid sjön, men sjön utnyttjas flitigt av kanotister. Oxundasjön ingår i Järvakilen och de ovan nämnda västra delarna utgör en värdekärna i kilen. På 1850-talet bildades ett sjösänkningsföretag av markägarna kring Norrviken, Oxundasjön och Edssjön. År 1988 fattades ett kommunstyrelsebeslut om kommunalt övertagande av sjösänkningsföretaget. EXISTERANDE SKYDD - I sjön råder förbud mot motorbåtstrafik. - Utökat strandskydd (300 m) gäller i princip längs hela strandlinjen längs den del av sjön som ligger i Upplands Väsby kommun. - Områdena runt sjön i den östra och nordvästra delen är av riksintresse för kulturmiljövården. MARKANVÄNDNING OCH PÅVERKANSFAKTORER Markanvändningen i Oxundasjöns avrinningsområde domineras av skog och åkermark. Oxundasjön är den sista sjön i Oxundaåns sjösystem, vilket innebär att sjön tar emot föroreningar från hela avrinningsområdet. Historiskt sett har sjön mottagit stora mängder otillräckligt renat industriellt och kommunalt avloppsvatten från Väsby tätort via Väsbyån. 7

8 År 1969 och 1970 avlastades sjön genom att det kommunala avloppsvattnet kopplades till Käppala reningsverk på Lidingö. Väsbyån tar dock fortsatt med sig föroreningar från industriell verksamhet och dagvatten. Ån för även med sig stora mängder eroderat material vilket gör att Oxundasjön slammar igen vid Väsbyåns utlopp i den södra delen av sjön. En av kommunen anlagd dagvattenanläggning, Ladbrodammen, mellan centrala Väsby och Oxundasjön, renar förorenat dagvatten innan det går vidare till Väsbyån och Oxundasjön. Ladbrodammen Foto: Leif Welander En del enskilda avlopp belastar också sjön, men den största näringstillförseln kommer via Verkaån som avvattnar jordbruksbygder samt från Väsbyån. I viss utsträckning tas också bevattningsvatten ur sjön. Oxundasjön mottog stora mängder otillräckligt renat kommunalt avloppsvatten fram till att dessa kopplades till Käppala reningsverk På grund av detta och den fortsatt stora externa tillförseln av näringsämnen är det dock högst sannolikt att sjön har en hög internbelastning. Oxundasjön räknas därför som kraftigt övergödd. Oxundasjön belastas än idag av förhöjda halter metaller, oljor och andra föroreningar från tätorten. Undersökningar på 70-talet visade att samtliga trofinivåer i sjön (växtplankton, djurplankton, makrofyter och fisk) innehöll förhöjda halter tungmetaller. År 1993 undersöktes Oxundasjöns sediment. I dessa studier påvisades höga halter av koppar, krom, zink och kadmium samt förhöjda halter av bly. Källa: Vattenplan för Upplands Väsby 2007 Till sist... För de läsare som föredrar att läsa/spara Terrassnytt digitalt, vill redaktionen påminna om, att då Terrassnytt huvudsakligen är ett aktualitetsalster, så finns endast föregående och innevarande års upplagor tillgängliga via hemsidan. Det innebär, att i och med Terrassnytt nr delas ut, kommer länkningarna till upplagorna från 2013 att tas bort! 8

9 Ett tack från ordföranden. Ett år har redan gått och vi väntar på nästa med nya utmaningar. För boende i hus 4, 5 och 6 har det varit ganska stökigt i år men nu har även vi fått det fint på våra terrasser. Nu väntar nästa etapp, den sista, till våren och sommaren 2015 då vi hoppas på lika fint väder som vi haft hittills under pågående arbeten med målningen. Håll ut det blir fint! Ni är många som är engagerade i vår verksamhet för att alla ska trivas och ha trevligt tillsammans och jag vill särskilt rikta ett tack till er som gör detta möjligt via olika aktiviteter både inomhus som utomhus. Ingen nämnd och ingen glömd! Jag vill önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År! Anita Bergkvist Styrelsen och Terrassnytts redaktion tackar sina läsare för i år och tillönskar alla boende En God Jul och Ett Gott Nytt

10

11

TERRASSNYTT. Fråga först och renovera sen!

TERRASSNYTT. Fråga först och renovera sen! Informationsblad för HSB Brf Terrassen i Upplands Väsby TERRSSNYTT Nr 2 pril 2015 I detta nummer bl a: Funderingar från en terrass.... sid 2 Styrelsen informerar... sid 3-4 HSB bilpool... sid 4 Bilder

Läs mer

Hörde en trevlig vetenskapsman från Lund i morse, som så pedagogiskt förklarade varför löven på träden blir röda och gula innan de faller av.

Hörde en trevlig vetenskapsman från Lund i morse, som så pedagogiskt förklarade varför löven på träden blir röda och gula innan de faller av. Informationsblad för HSB Brf Terrassen i Upplands Väsby TERRASSNYTT Nr 5 November 2013 I detta nummer bl a: Höststädning... sid 2 Trafiken inom området - igen!... sid 3 Snöröjningsavtal... sid 3 Storstädning

Läs mer

Akallahöjden. Ekonomimötet

Akallahöjden. Ekonomimötet Vi vi vi på på Akallahöjden Nr 1 Nr 4 2014 2013 Ekonomimötet Måndagskvällen den 8 dec trotsade 25 personer det fruktansvärda vädret för att ta sig till föreningslokalen och lyssna på litet information

Läs mer

Information från din hyresvärd. Peter Lucas författaren Tävla och vinn en signerad bok Välkommen till kundtjänst. Ola spindeln i sitt nät sidan 4

Information från din hyresvärd. Peter Lucas författaren Tävla och vinn en signerad bok Välkommen till kundtjänst. Ola spindeln i sitt nät sidan 4 #4 2011 Information från din hyresvärd Peter Lucas författaren Tävla och vinn en signerad bok Välkommen till kundtjänst Ola spindeln i sitt nät sidan 4 // Ledaren // Tyck till hur kan vi bli bättre? Vi

Läs mer

MARMORNBLADET NR 1 ÅRGÅNG 22 MARS 2015. Du vet väl om att vi har en webbplats!

MARMORNBLADET NR 1 ÅRGÅNG 22 MARS 2015. Du vet väl om att vi har en webbplats! MARMORNBLADET NR 1 ÅRGÅNG 22 MARS 2015 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Nu har våren kommit till Marmorn, både krokus och andra blommor har tittat fram! Vår trädgårdsgrupp kommer under våren att planetera mer blommor

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Bingo för medlemmarna i år

Bingo för medlemmarna i år DETTA NUMMER NR 4/2001 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Sidan 2 Ljus bild av ekonomin Sidan 3 Bredband i hamn Våra sopnedkast Bingo för medlemmarna i år Sidan 4 15 år i Svartvik Sidan 5

Läs mer

Bävernytt. Ordförande h a r o r d e t. Kommande helger. Lösa stenar i bergväggen. Din lokala nyhetskälla. Nr 3 - December 2010

Bävernytt. Ordförande h a r o r d e t. Kommande helger. Lösa stenar i bergväggen. Din lokala nyhetskälla. Nr 3 - December 2010 Bävernytt Din lokala nyhetskälla Nr 3 - December 2010 Ordförande h a r o r d e t Ett nytt år står för dörren och med det nya uppgifter att ta tag i. Några av de stora saker som väntar nästa år är byte

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram:

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram: Almviksbulletinen Vår nya utemiljö växer fram: Sept 2007 I detta nummer bl.a.: Förvaltningskontoret sid 2 Projekt sid 3 Familjedagen sid 5 Riksbyggen sid 5 Teknisk status sid 7 Fixar-Per sid 7 Tysklandsresa

Läs mer

Segelflygaren nr 2 Juni -2005 sidan 1

Segelflygaren nr 2 Juni -2005 sidan 1 www.segelflygaren. org Juni 2005 Nummer 2 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Statistik och avtal... 3 Teknik... 8 Trädgård... 11 Övrigt... 11 Ordförande har ordet Ordförandeordet av den nytillträdde

Läs mer

Pargas Nytt NR 1 2003

Pargas Nytt NR 1 2003 Pargas Nytt NR 1 2003 Information för Dig som bor i brf Pargas! 1 Ordföranden har ordet Ni håller nu ett exemplar av Pargas Nytt som återuppstår efter en längre tids frånvaro. Beklagligt nog har vår ordförande

Läs mer

Ordförande har ordet:

Ordförande har ordet: 1 www.segelflygaren.net December - 2009 Nummer 3 Innehåll: Ordförande har ordet Ekonomi Teknik och fastigheter Avtal, strategi och statistik Trivselregler Om du blir störd. Information Ordförande har ordet:

Läs mer

INNEHÅLL: Nyheter och information, samt informationsmaterial inför extrastämma om fasad- och balkongrenovering och nya stadgar.

INNEHÅLL: Nyheter och information, samt informationsmaterial inför extrastämma om fasad- och balkongrenovering och nya stadgar. TIDNING FÖR INFORMATION, ARTIKLAR & ANNONSER. UTGES AV STYRELSEN DECEMBER 2005 God Jul och Gott Nytt År INNEHÅLL: Nyheter och information, samt informationsmaterial inför extrastämma om fasad- och balkongrenovering

Läs mer

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Finans... 3 Statistik och avtal... 5 Teknik... 7 Trädgård... 12 Övrigt...

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Finans... 3 Statistik och avtal... 5 Teknik... 7 Trädgård... 12 Övrigt... www.segelflygaren.org December - 2004 Nummer 3 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Finans... 3 Statistik och avtal... 5 Teknik... 7 Trädgård... 12 Övrigt... 12 Ordförande har ordet Ordförandeordet

Läs mer

Personliga hem. Förbovärdsbladet. så funkar det

Personliga hem. Förbovärdsbladet. så funkar det Förbovärdsbladet Vintern 2012 Till dig som bor hos Förbo i Lerum och Stenkullen. Dubbelt så mycket läsning i nya Förbovärdsbladet Personliga hem så funkar det I DETTA NUMMER: De är supernöjda med personliga

Läs mer

INFORMATION TILL NYINFLYTTADE. BRF Loke WWW.BRFLOKE.SE

INFORMATION TILL NYINFLYTTADE. BRF Loke WWW.BRFLOKE.SE INFORMATION TILL NYINFLYTTADE BRF Loke WWW.BRFLOKE.SE Innehåll Områdeskarta... 3 Presentation av BRF Loke... 4 Storlek och byggnader... 4 Närområdet... 4 Vi tillsammans är BRF Loke... 5 Du har inflytande

Läs mer

Bävernytt. Ordförande h a r o r d e t Så har snart år 2009 nått sitt slut och i och med det kan föreningen lägga ännu ett verksamhetsår bakom sig.

Bävernytt. Ordförande h a r o r d e t Så har snart år 2009 nått sitt slut och i och med det kan föreningen lägga ännu ett verksamhetsår bakom sig. Bävernytt Din lokala nyhetskälla Nr 3 - December 2009 Ordförande h a r o r d e t Så har snart år 2009 nått sitt slut och i och med det kan föreningen lägga ännu ett verksamhetsår bakom sig. Det här året

Läs mer

Årsredovisning 2009. HSBs Bostadsrättsförening. Betel. brfbetel.se

Årsredovisning 2009. HSBs Bostadsrättsförening. Betel. brfbetel.se Årsredovisning 2009 HSBs Bostadsrättsförening Betel brfbetel.se Omslagsfoto: Anna Lund har fotat det något ovanliga snöovädret som drabbade Betel i februari 2010. Innehållsförteckning Kallelse... Ombudsfullmakt...

Läs mer

God Jul önskar vi på Faxeholmen. H&M till Söderhamn Hit går hyran Nya lägenheter

God Jul önskar vi på Faxeholmen. H&M till Söderhamn Hit går hyran Nya lägenheter God Jul önskar vi på Faxeholmen H&M till Söderhamn Hit går hyran Nya lägenheter Nr 2/2011 www.faxeholmen.se Vi ser framåt med spänning och förväntan Tiden rusar fram och snart lägger vi verksamhetsåret

Läs mer

Handboken. BRF Bigarråträdet 2

Handboken. BRF Bigarråträdet 2 Handboken BRF Bigarråträdet 2 Handbok BRF Bigarråträdet 2 sid 2(37) ( Ändringshistorik Datum Ändrat av Åtgärd Version 2006-04-18 Sven Lörstad En första utgåva 1.01 2006-04-18 Jan Lundblad Ser över formatet

Läs mer

Trevlig vinterläsning

Trevlig vinterläsning Nummer 1 - Årgång 14 2013 Trevlig vinterläsning Björkö-Nytt ges ut av Björkö Samhällsförening. Ansvarig utgivare: Helena Larsson Redaktion: Helena Larsson Styrelsen för BSF Tel 031 961620 475 37 Bohus

Läs mer

Akallahöjden. Fasadrenovering. Måndagsjouren är stängd under sommaren GARAGET. Garagerenoveringen är i skrivande stund mer eller

Akallahöjden. Fasadrenovering. Måndagsjouren är stängd under sommaren GARAGET. Garagerenoveringen är i skrivande stund mer eller Vi vi vi på på Akallahöjden Nr 1 Nr 2 2014 2013 GARAGET Garagerenoveringen är i skrivande stund mer eller mindre avklarad vad gäller de stora konstruktionsförbättrande arbetena. Vid besiktningen upptäcktes

Läs mer

2014-12-01 Marianne Löfgren Sida 3. Julglöggen äger rum söndagen den 30 november kl 16.00 i klubbhuset.

2014-12-01 Marianne Löfgren Sida 3. Julglöggen äger rum söndagen den 30 november kl 16.00 i klubbhuset. HÄGERSTENS BÅTKLUBB 2014-12-01 Marianne Löfgren Sida 3 Tampen 3/2014 Årets sista nummer av TAMPEN Ett år till har snart passerat och båtarna står inbäddade på land. Än så länge har det inte kommit någon

Läs mer

STORSTUGE- NYTT Sommaren 2007

STORSTUGE- NYTT Sommaren 2007 STORSTUGE- NYTT Sommaren 2007 NYTT Ansvarig utgivare: Rolf Hållinder Tidningsredaktion: Eivor Jansson, Rolf Södergren, Rolf Hållinder Akvarell av Fritz Niklasson, Täby, 1971 Redaktionen önskar alla Storstugebor

Läs mer

Information för alla medlemmar

Information för alla medlemmar Information för alla medlemmar Brf Trumspelaren Upplaga 74, Nummer 1 År 2010 Sol och Ris Solsken och Påskris är vad vi nu ser fram emot. Vintern tar den aldrig slut? Det kan man fråga sig. Jag har undrat

Läs mer

FREDHÄLLSNYTT Information från HSBs Bostadsrättsförening Fredhälls styrelse

FREDHÄLLSNYTT Information från HSBs Bostadsrättsförening Fredhälls styrelse o FREDHÄLLSNYTT Information från HSBs Bostadsrättsförening Fredhälls styrelse Oktober 2010 sid 1 Innehåll Tack till Leif Bergflo. Sid 1 Sid 2 Inga motorcyklar på gårdarna. Era cyklar står i vägen Håll

Läs mer

NYINFLYTTADE BRUNNBY FF FÖREDRAG TILL VÅREN FRAMTIDA KLIMAT

NYINFLYTTADE BRUNNBY FF FÖREDRAG TILL VÅREN FRAMTIDA KLIMAT STRANDBLADET E N T I D N I N G F R Å N S T R A N D B A D E N S B Y A F Ö R E N I N G 2 / 2 0 11 NYINFLYTTADE BRUNNBY FF FÖREDRAG TILL VÅREN FRAMTIDA KLIMAT Teckenförklaring -1-0 0-0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-2

Läs mer

Välkomna. Midsommar På Högelycke. Vi klär Midsommarstången kl. 10.00 Midsommarafton Tag med blommor Kaffe, saft och bullar serveras.

Välkomna. Midsommar På Högelycke. Vi klär Midsommarstången kl. 10.00 Midsommarafton Tag med blommor Kaffe, saft och bullar serveras. EN TIDNING FRÅN HOLSLJUNGA BYALAG Midsommar På Högelycke Vi klär Midsommarstången kl. 10.00 Midsommarafton Tag med blommor Kaffe, saft och bullar serveras. Kl 14.00 blir det Midsommarfirande traditionsenligt

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Masthugget 4/03. Välbesökt budgetmöte Roligt styrelsearbete Eldsjäl fixade pergolan

Bostadsrättsföreningen Masthugget 4/03. Välbesökt budgetmöte Roligt styrelsearbete Eldsjäl fixade pergolan Bostadsrättsföreningen Masthugget 4/03 Välbesökt budgetmöte Roligt styrelsearbete Eldsjäl fixade pergolan Ledare styrelsens syn på saken Nu har mörkret kommit för att stanna och träden står nakna. På gården

Läs mer