Samfällighetsförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samfällighetsförening 2012-01-10"

Transkript

1 EKERO-VASBY Samfällighetsförening Trafik och parkering i området Under hösten 2011 genomfördes en undersökning i Ekerö-Väsby angående trafik och parkering i området. Undersökningsresultatet har nu summerats och nedan följer de slutsatser som styrelsen har gjort. Totalt fick vi in 72 st enkäter, 30 i pappersformat och 42 skickade från hemsidan. 60% av de svarande tycker att det finns anledning att se över våra parkeringsregler. Det framgår dock att en majoritet tycker att ett fordon ska få parkeras max sju dygn, vilket är samma som idag. På frågan om det bör finnas en restriktion i antalet fordon per hushåll som får parkera, tycker ca 1/3 att ja en bil räcker, ca 1/3 tycker att ja två bilar räcker medan ca 1/3 tycker att det inte behövs en restriktion. Förutom personbilar, anser ca 60% av de svarande att motorcyklar och lätta lastbilar bör få parkeras i områdets parkering. En klar majoritet av de svarande tycker att gränsen för parkering av tjänstefordon går vid personbilar, men även lätta lastbilar accepteras i stor utsträckning. Angående parkering i de rutor vi hyr ut, accepterar ca 50% av de svarande att förutom personbilar även lätta lastbilar och motorcyklar borde få parkera (idag endast personbilar). Släpfordon tycker ca 1/3 att vi ska hyra ut platser till. En liten majoritet (54%) anser att föreningen bör uppföra särskilda parkeringsplatser för fordon utöver personbilar som hyrs ut av föreningen. En klar majoritet (92%) anser att det ska vara fortsatt parkeringsförbud i gränderna. 46% av de som har svarat anser att vi bör föra upp nya skyltar med korrekt märkning för att ha möjlighet att införa parkeringsövervakning och ta ut kontrollavgift, medan resterande 54% inte anser att det behövs. På frågan om vi bör samarbeta med övervakningsbolag då det enligt lag krävs erforderlig utbildning och dokumentering för att utdela parkeringsbot, svarar 33% ja (ska reglerna efterlevas krävs krafttag) medan 67% svarar nej (jag tycker inte att problemet är så stort). 70% anser att nuvarande hastighetsbegränsning på 15 km/h är lagom, 30% anser att den borde vara lägre (gångfartsområde). På frågan om att anlägga farthinder för att få ner farten i gränderna anser 35% att det bör göras medan 65% inte anser att det behövs. 61% anser att nuvarande antal parkeringsplatser är tillräckligt, medan 39% anser att det behövs fler. Angående eluttag i garagen, anser 57% att vi ska installera fasta timerstyrda eluttag. 63% anser att ett förbud bör införas mot att förvara annat än bilar och biltillbehör i garagen. Styrelsens slutsats är att det inte går att utläsa några tydliga majoritetsåsikter som motiverar en förändring av nuvarande parkeringsregler. För den som önskar en förändring gällande parkering och 1 / 10

2 trafik i området, uppmanar styrelsen att en motion lämnas in till årsstämman för omröstning och eventuellt beslut av den som önskar driva igenom en förändring. Styrelsen ser inte heller någon majoritetsvilja att införa parkeringsövervakning och ta ut kontrollavgift för felparkerade fordon, detta ger styrelsen en fortsatt begränsad möjlighet att inverka annat än att informera fordonsägaren om gällande regler. Tack alla som tog sig tid att svara! Med vänliga hälsningar Styrelsen Bilaga: Grafer som visar på hur svaren fördelar sig på frågorna 2 / 10

3 Bilaga: grafer med svarsfördelning Siffrorna ovanför respektiver procentsats anger antal svar. 1. Tycker du att dagens parkeringsregler är bra och tydliga? 29 40% Ja, de duger som de är 43 60%, det finns anledning att se över dessa 2. Hur länge tycker du att man bör få parkera sitt fordon på en oreserverad ruta utan att flytta det? Mindre än 7 dygn 7 dygn (som idag) 14 dygn En månad Ett år Övrigt (fritext, skriv på sista sidan) 3 / 10

4 3. Tycker du att det bör finnas en restriktion som administreras genom boende-parkeringstillstånd i antalet fordon per hushåll som får parkeras på de oreserverade rutorna? 21 32% 25 38% Ja, en bil räcker Ja, två bilar räcker Ja, tre bilar räcker 1 1% 19 29% 4. En del boende jobbar som lastbilsförare eller budbilsförare och behöver fordonet tillgängligt i tjänst. Var tycker du gränsen går för parkering av fordon som används inom yrket? Personbilar Släpfordon Motorcyklar Lätta lastbilar Tunga lastbilar Ingen gräns 4 / 10

5 5. Vilka av följande fordon tycker du ska få parkera på de rutor vi hyr ut? Personbilar Släpfordon Motorcyklar Lätta lastbilar Tunga lastbilar 6. Det finns idag inga möjligheter att som ägare till husvagn, släpvagn eller båt att förvara dessa fordon i området. Tycker du att vi ska uppföra särskilda parkeringar för fordon utöver personbilar (t ex husvagnar och släpvagnar) som hyrs ut av föreningen? 32 46% Ja 38 54% 5 / 10

6 7. Vilka av följande fordon tycker du ska få parkera i områdets parkering (så länge de får plats i rutan) Personbilar Släpfordon Motorcyklar Lätta lastbilar Tunga lastbilar 8. Tycker du att det ska fortsätta vara förbud mot att parkera i gränderna? 6 8% Ja, det bör endast vara lastplats., man borde få parkera utanför sitt hus eller på en gräsplätt % 6 / 10

7 9. För att ha möjlighet att ta ut kontrollavgift måste vi skylta korrekt med vägmärken och tilläggstavlor (t ex telefonnummer till den som sköter drift av parkeringen). Tycker du att det är en bra ide att vi för upp nya skyltar med korrekt märkning? 37 54% 32 46% Ja 10. Eftersom det enligt lag krävs erforderlig utbildning för att utdela parkeringsbot, tycker du att vi bör samarbeta med ett övervakningsbolag (även om detta innebär ökade gemensamma kostnader som påverkar månadsavgiftens storlek)? 23 33% Ja, ska reglerna efterlevas och vara rättvisa krävs krafttag., jag tycker inte att problemet är så stort % 7 / 10

8 11. Tycker du att hastighetsbegränsningen 15 km/h är lagom? 21 30% Ja, den borde vara högre 0 0%, den borde vara lägre (t ex gångfartsområde) 50 70% 12. För att få ner farten inne i gränderna, tycker du att vi bör anlägga fartbulor eller andra farthinder? 25 35% Ja 46 65% 8 / 10

9 13. Tycker du att nuvarande antal parkeringsplatser är tillräckligt? 27 39% 43 61% Ja, det är tillräckligt, det behövs fler 14. Enligt tidigare beslut ska tidur användas för elkontakter i garagen. För att hindra missbruk av gemensam el i garagen (t ex elbilar), tycker du att vi ska installera fasta timerstyrda eluttag? Timers till alla garage skulle innebära en engångskostnad som på sikt minskar elförbrukning. Det skulle innebära minskade kostnader framöver men en investeringskostnad initialt % 39 57% Ja 9 / 10

10 15. Garagen är avsedda för bilförvaring och ägs av föreningen. Skall vi förbjuda att medlemmarna förvarar annat är bilar och biltillbehör i garagen? 26 37% 45 63% Ja 10 / 10

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade.

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade. Stanna och parkera Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om felparkeringsavgift (1976:206) Förordning om felparkeringsavgift (1976:1128)

Läs mer

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 Medlemmar i Blåsippans samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Onsdagen den 18 mars kl 19:00 i Furubergsskolans matsal. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Godkännande av

Läs mer

LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING

LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING Allmänt Medlemskapet i vår samfällighetsförening följer med ägandet av ditt hus i området. Det är således obligatoriskt av vara medlem. Vi förvaltar själva den samfällda

Läs mer

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid s. 1 Inledning Under våren 2012 har många hyresgäster på Pennygången i olika sammanhang uttryckt stor oro

Läs mer

Bilaga 1 - Problemen. Kollektivet ett spel om inflytande

Bilaga 1 - Problemen. Kollektivet ett spel om inflytande Bilaga 1 - Problemen Kollektivet ett spel om inflytande 1. Rökning Hosta har på senare tid drabbat några av er, och ni tror att det beror på att det finns medlemmar i kollektivet som röker inomhus. Inga

Läs mer

Att bo i bostadsra tt

Att bo i bostadsra tt Att bo i bostadsra tt Vi hoppas att denna information ska vara till nytta för dig som boende i bostadsrättsföreningen Röbäckshus 5. Vad är en bostadsrätt? Att bo i bostadsrätt innebär kort sagt att du

Läs mer

HLM-Fiber i Lund 2013-12-23. Frågor och Svar rörande optiskfiberdragning på vårt område!

HLM-Fiber i Lund 2013-12-23. Frågor och Svar rörande optiskfiberdragning på vårt område! 1 S i d a Version 3 http://www.bruce.se/hlmfiber HLM-Fiber i Lund 2013-12-23 Frågor och Svar rörande optiskfiberdragning på vårt område! Datum: 2013-12-23 Varför är optisk fiberlösning bra för mig? Eftersom

Läs mer

Utvärdering av omställbara hastighetsvägmärken av EASL-typ på E6 mellan Göteborg och Kungälv

Utvärdering av omställbara hastighetsvägmärken av EASL-typ på E6 mellan Göteborg och Kungälv Utvärdering av omställbara hastighetsvägmärken av EASL-typ på E6 mellan Göteborg och Kungälv Källa: www.polydisplay.no November 2008 Anders Lindkvist Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Kort bakgrund

Läs mer

Video- och distansmöten. Webbenkät till beslutsfattare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till beslutsfattare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till beslutsfattare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter hos beslutsfattare dvs. personer med ansvar för

Läs mer

Hej, här kommer en motion från mig till stämman.//vänliga hälsningar Susanne Sundling lägenhetnr 529

Hej, här kommer en motion från mig till stämman.//vänliga hälsningar Susanne Sundling lägenhetnr 529 Från: Susanne Sundling Skickat: torsdag den 30 januari 2014 15:47 Till: styrelse@brffredhall.se Ämne: Motion till stämman Hej, här kommer en motion från mig till stämman.//vänliga

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag om parkeringsplatser för elbilar

Redovisning av regeringsuppdrag om parkeringsplatser för elbilar PROMEMORIA 1(11) Redovisning av regeringsuppdrag om parkeringsplatser för elbilar 1. Sammanfattning Transportstyrelsen har efter beslut av regeringen den 18 februari 2010 fått i uppdrag att lämna förslag

Läs mer

Båtplatsundersökning Södra Bohuslän. för Västsvenska Turistrådet

Båtplatsundersökning Södra Bohuslän. för Västsvenska Turistrådet Båtplatsundersökning Södra Bohuslän för Västsvenska Turistrådet TURISMENS UTREDNINGSINSTITUT Box 5068, 402 22 Göteborg, G Sweden Ph. +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001 Bakgrund Efterfrågan på attraktiva

Läs mer

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Birgitta Svensson, polisen i Handen, och en volontär kommer och pratar om grannsamverkan, kl 19:30 VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till Årstämma 2013 Onsdagen den 13 mars Kl 1930 i Svartbäcksskolans

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011 Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern januari 2011 Syftet med enkäten har varit att ta reda vad elever och deras föräldrar vid Kulturskolan tycker om verksamheten. Vi har

Läs mer

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Brf Geväret Västeråshus nr. 6 www.brfgeväret.se Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Lägenhetspärm Brf Geväret, Västeråshus nr 6 Att tänka på... 3 Vad innebär bostadsrätt... 3 Nyttjanderätten kan förverkas...

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

HELA SVERIGES FOTBOLLSKLUBB INFORMERAR FAQ HÖJD ÅTERBETALNING PÅ STRYK- OCH EUROPATIPSET

HELA SVERIGES FOTBOLLSKLUBB INFORMERAR FAQ HÖJD ÅTERBETALNING PÅ STRYK- OCH EUROPATIPSET HELA SVERIGES FOTBOLLSKLUBB INFORMERAR FAQ HÖJD ÅTERBETALNING PÅ STRYK- OCH EUROPATIPSET 1 INNEHÅLL ALLMÄNT 3 STRYKTIPSET 3 EUROPATIPSET 6 2 Från och med v. 33 2010 kommer den s.k. återbetalningen att

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (9)

Konsekvensutredning 1 (9) Konsekvensutredning 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifter och allmänna råd (TFSF 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras

Läs mer

Utvärdering av gratis parkering i bolagets öppna anläggningar för de bilar som uppfyller kravet för supermiljöbilspremie

Utvärdering av gratis parkering i bolagets öppna anläggningar för de bilar som uppfyller kravet för supermiljöbilspremie 2014-12-10 Nr 12 Till Styrelsen Utvärdering av gratis parkering i bolagets öppna anläggningar för de bilar som uppfyller kravet för supermiljöbilspremie I samband med stadens budget för år 2011 fick bolaget

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

Vårdkasens W Vägförening. Protokoll från Årsstämma 2011-06-30. 1 Val av ordförande för stämman. 2 Val av sekreterare för stämman

Vårdkasens W Vägförening. Protokoll från Årsstämma 2011-06-30. 1 Val av ordförande för stämman. 2 Val av sekreterare för stämman Protokoll från Årsstämma 2011-06-30 Antal fastigheter: 66 av 132 representerade (inkl fullmakter) Antal fullmakter: 14 Antal andelar: 187,4 av 360,1 representerade (inkl fullmakter) 1 Val av ordförande

Läs mer

Vad är parkering? Parkering är en uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som

Vad är parkering? Parkering är en uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som Stanna och parkera Vad är stannande? Med stannande avses annat stillastående med ett fordon än som 1. sker för att undvika fara, 2. föranleds av trafi kförhållandena, eller 3. utgör parkering. Vad är parkering?

Läs mer

Samfällighetsföreningen Hällan i Tygelsjö

Samfällighetsföreningen Hällan i Tygelsjö Samfällighetsföreningen Hällan i Tygelsjö Inlämnade motioner till föreningsstämman den 12 april 2012 Sista dagen för inlämnande av motioner från medlemmarna var den 12 mars. Då hade styrelsen mottagit

Läs mer

KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas.

KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. KALLELSE Till ordinarie årsstämma i Settra Samfällighetsförening Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. Även propositioner

Läs mer

Motioner till årsstämma 2014 i Tranholmens fastighetsägares intresseförening UPA. 1. Bebygg 86:an för uthyrning till företrädesvis förskola.

Motioner till årsstämma 2014 i Tranholmens fastighetsägares intresseförening UPA. 1. Bebygg 86:an för uthyrning till företrädesvis förskola. Motioner till årsstämma 2014 i Tranholmens fastighetsägares intresseförening UPA 1. Bebygg 86:an för uthyrning till företrädesvis förskola. Vi föreslår att tomt 86 bebyggs med ett vanligt hus inom gällande

Läs mer

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer