ecall och nummerrelaterade frågor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ecall och nummerrelaterade frågor"

Transkript

1 ecall och nummerrelaterade frågor Arbetsmöte 12 maj på PTS Uppdaterad efter mötet (10/6) Post- och telestyrelsen

2 Kort om ecall Föreslagen agenda Tidpunkter - ecall Varianter av ecall Nummerfrågor och ecall Andra frågeställningar runt ecall utanför denna arbetsgrupp Delar från MSB:s regeringsrapport om ecall m.m. Behov av åtgärder från PTS sida för nummerrelaterade ecall-frågor Avslutande funderingar Identifierade aktiviteter och förslag åtgärder

3 Kort om ecall

4 Kort om ecall ecall är en del av EU:s ITS-koncept (intelligenta transportsystem) enligt direktiv 2010/40/EU EU har arbetat med ecall sedan 2002 ecall-samtal är ett nödsamtal och ska använda nödnummer 112 och dessa samtal ska vara kostnadsfria (EP och rådets beslut 585/2014/EU) ecall kan ställas upp automatiskt och manuellt ecall kan tas emot av ordinarie PSAP eller av en PSAP speciellt avsedd för ecall ecall bör vara kompatibelt med GNSS-systemen Galileo och Egnos för tillförlitlig positionsbestämning

5 Kort om ecall ecall ska fungera inom MS om det finns minst ett PLMN som täcker platsen där fordonet befinner sig Fordonet (IVS-enheten) är inte registrerad i mobilnätet förrän ett ecall-anrop triggats Europeiska tekniska specifikationer (ETSI/CEN) ska säkerställa att ecall fungerar inom EU ecall gäller inledningsvis nya personbilar och nya lätta nyttofordon kan utvidgas till tunga lastbilar, bussar, motordrivna tvåhjulingar och jordbrukstraktorer EU-regleringen uppdelat på 3 delar; mobilnät, PSAPinfrastruktur och bilar

6 Kort om ecall

7 Kort om ecall Model 1 Model 2 Model 3

8 Kort om ecall

9 112-tjänsten och aktörerna i Sverige Nödsamtal 112 Övriga namnanrop (t.ex. präst) Kommunal räddningstjänst 15 SOS-centraler Hälso- o sjukvård (LC) MedHelp (SVLC 4) ecall-samtal 112 Polis (19 LKC) Ska informeras om alla räddningsinsatser (LSO) Statlig räddningstjänst SMS för döva och tal- och hörselskadade efter förregistrering Annan larmväg VHF kanal 16/DSC, EPIRB o. PLB Radioaktiva ämnen (Länsstyrelserna) Kustbevakningen (Miljöräddningstjänst) Sjöfartsverket - JRCC (Sjö- och flygräddning) Efterforskning av försvunna personer i andra fall (Polis) Fjällräddningstjänst (Polis)

10 Tidpunkter

11 ITS-direktiv 2010/40/EU om intelligenta transportsystem ecall ett av sex prioriterade områden, samt EUdelegerande förordnig 305/2013 om krav för PSAP till 23/ Tidpunkter ecall Senast 31/ Mobilnät klar att hantera ecall och ecall discriminator/flag enligt ETSI ES och överföra MSD enligt EN CEN KOM rekommendation 2011/750/EU EU-Kontrolldatum 31/ Senast 1/ PSAP-infrastruktur klar för ecall EP och Rådets beslut 585/2014/EU EU-Kontrolldatum 24/ Senast 31/ Bilar som tillverkas efter detta datum ska vara ecall-utrustade för att bli EGtypgodkända EP och Rådets förordning 2015/758 om ändring i fordonsdirektivet 2007/46/EG

12 Varianter av ecall

13 Varianter av ecall Offentliga 112-baserade ecall-tjänsten (Public/Classic ecall - måste alla fordon ha) TPS-eCall-tjänst (vanligt i Sverige?) NG ecall

14 Nummerfrågor och ecall

15 Nummerfrågor och ecall Hur ser ni på vilka E.164-nummer som ska finnas i bilarnas SIM-kort nationella svenska, utländska eller globala nummer under CC 882/883 (eller annan ev. ny CC) från ITU? Hur ser ni på vilka E.212-koder som ska finnas i bilarnas SIM-kort - nationella svenska, utländska eller globala nummer under MCC 901 (eller annan ev. ny MCC) från ITU? Kan/kommer bilarna att ha två SIM-kort ett för ecall och ett för andra kommersiella tjänster? Finns det några problem runt framkoppling av ecall-nödsamtal till PSAP i Sverige (SOS Alarm)? Inom ITS har SOS Alarm begärt en översyn av Report ITS 21 (ITS ApG 21) deltar ni i detta arbete och vad ser ni för behov av förändringar kopplat till ecall?

16 Nummerfrågor och ecall Fungerar ecall inte för CDMA-450-nät, men för andra mobilsystem (GSM, UMTS, LTE etc.) i Sverige? Planerar ni att delta i MSB:s ev. fortsatta arbete? Har ni deltagit inom HeERO-försöken och finns det erfarenheter från dessa arbeten inom nummerområdet som ni vill dela med er av? Hur har ni operatörer arbetat mot bilbranschen i frågor om ecall? Andra frågeställningar ni finner lämpligt att ta upp rörande ecall och nummerfrågor

17 Hur kommer t.ex. dessa europeiska biltillverkare (OEM) att bestycka mobilutrustning (NAD) med SIM-kort för ecall? Importerade bilar från 3:e land?

18 Andra frågeställningar runt ecall utanför denna arbetsgrupp

19 Andra frågeställningar och ecall Behandling av personuppgifter för ecall ska följa direktiv 95/46/EG och 2002/58/EG och rekommendationer gjorda av Artikel 29-gruppen (1609/06/EN WP 125) Bilen ska t.ex. inte vara spårbar när den används normalt Inget utbyte av personuppgifter tillåtet mellan offentliga ecall-tjänsten och TPS-eCall-tjänsten/andra kommersiella mervärdestjänster Frekvensfrågor och ecall-anslutningen i bilen

20 Delar från MSB:s regeringsrapport om ecall m.m.

21 Delar från MSB:s regeringsrapport om ecall m.m. MSB:s regeringsuppdrag (dnr ) Redovisning av uppdrag om nödlarmsystemet ecall i Sverige Bilaga L, påverkan på mobilnäten vid införande av ecall SIM-kortshantering (MSB-rapport bilaga B) Alla ecall-samtal (automatiska/manuella) ska skicks till PSAP (SOS Alarm) PSAP-operatören ska kunna ringa tillbaks om ecall-anropet kopplas ned av någon anledning

22 MSB-rapport - påverkan på mobilnäten vid införande av ecall

23 MSB-rapport - påverkan på mobilnäten vid införande av ecall ecall flag

24 MSB-rapport - påverkan på mobilnäten vid införande av ecall dirigering

25 Behov av åtgärder från PTS sida för nummerrelaterade ecall-frågor

26 Nummer och ecall Diskussionspunkter Diskussionspunkter Lösningsförslag Beröring till LEK Beröring till PTSFS 2008:2/2011:4 Annan beröring Anm. ecall-samtal och dess dirigering omfattas av LEK ecall-samtal (automatiska/manuella) likställs med nödsamtal i EP/Rådets beslut 585/2014/EU 5 kap. 7 LEK pkt. 1 o. 2 blir därmed även tillämpliga på ecall-samtal - den som tillhandahåller elektronisk kommunikation ska medverka till att nödsamtal utan avbrott kan förmedlas avgiftsfritt för användaren, samt ska avgiftsfritt lämna lokaliseringsuppgifter till den som tar emot nödsamtal Föreskrifterna är tillämpliga men viss justering kan behövas göras: - införa begreppet ecall-samtal - införa skyldighet att hantera ecall discriminator/flag -införa skyldighet att överföra datameddelandet MSD till PSAP - hantering av lokaliseringsinformation från Galileo/Egnos Kommun-ID-koder för mottagning av automatiska och manuella ecallsamtal till PSAP måste tas fram. Uppdatering av ITS ApG 21 pågår inom ITS AG15. Telefoninummerplanen - NDC 379 som allokerats för dirigering av nödsamtal kan troligen även användas för dirigering av ecall-samtal Kommer speciella PSAP att finnas för att ta emot ecall-samtal? A-nummertyper för ecallsamtal Biltillverkaren bestyckar fordonet med SIM-kort från någon operatör. E.164-nummer som används kan vara svenska, utländska eller globala (under CC 882/883) maximal nummerlängd kan vara upp till 15 siffror enligt ITU-T Rec. E.164. E.164-nummer behövs för att PSAP ska kunna ringa till bilen. Ingen 4 kan behöva uppdateras så att det framgår att även utländska A-nummer kan överföras till samhällets alarmeringstjänst Svenska telefoninummerplanen nummer ecall kan allokeras/tilldelas av PTS om behov finns. Globala telefonnummer ny global E.164 CC för ecall (egentligen en regional CC för Europa - GoC) kan allokeras av ITU om behov finns Svenska biltillverkaren Volvo använder Telenor Connexion för den europeiska marknaden bilar i Sverige troligen bestyckade med svenska nummer i vissa fall används ev. danska nummer E.164-numret passivt/ej tilldelat/passivt tilldelat tills krock sker? E.212-koder (IMSI) för ecallsamtal Biltillverkaren bestyckar fordonet med SIM-kort från någon operatör. E.212-koder som används kan vara svenska, utländska eller globala (under MCC 901) Ingen Ingen Svenska E.212-planen E.212 MNC:er kan allokeras/tilldelas av PTS om behov finns Globala E.212-planen ny global E.212 MCC för ecall (egentligen en regional MCC för Europa) kan allokeras av ITU om behov finns Svenska biltillverkaren Volvo använder Telenor Connexion för den europeiska marknaden bilar i Sverige troligen bestyckade med svenska nummer i vissa fall används ev. danska nummer

27 Nummer och ecall Diskussionspunkter Diskussionspunkter Lösningsförslag Beröring till LEK Beröring till PTSFS 2008:2/2011:4 Annan beröring Anm. Anropsnummer för TPS-eCalltjänster att kunna anropa den offentliga ecall-tjänsten (SOS Alarm) Lämpliga nummer bör tas fram av PSAP (SOS Alarm) och offentliggöras på lämpligt sätt för TPS ecall-aktörer i Sverige Ingen Ingen Ingen Kan redan idag finnas sådana alternativa nummer (dvs. ej 112) för anrop av de olika SOS-centralerna Livscykelhantering av SIMkort som används i fordon för ecall Lämpliga rutiner bör tas fram av berörda mobiloperatörer (MNO) Ingen Ingen Svenska telefoninummerplanen påverkas om en biltillverkare väljer en svenska MNO som använder svenska E.164-nummer Beräknad medellivslängd för en bill inom EU ca 15 år? Ytterligare nummerrelaterad frågeställning?

28 Avslutande funderingar

29 Avslutande funderingar Vem är ansvarig organisation för ecall-införandet i Sverige (s. 42) enligt MSBrapport? - Ingen Är forumet SE-IeC verksamt (s. 58)? - Nej Praktiska erfarenheter från HeERO-försöken som kan tillföras PTS arbete med nummerrelaterade frågor för ecall från de svenska aktörer som deltog HeERO1? Svenska tester enligt MSB:s rapport (s. 52) Svenskt deltagande i EeIP, EENA, ETSI/CEN/3GPP arbete med specifikationer? 4G/5G/VoLTE och ecall/112 specifikationer på gång? - Ja mobilnät (CDMA-450) kommer ecall att fungera? Nej, nätet används enbart för mobilt bredband

30 NG ecall - ecall for VoIP ETSI TR

31 Identifierade aktiviteter och förslag åtgärder

32 Identifierad aktivitet Beröring till LEK/PTSFS/EU/annat Förslag till åtgärd Ansvarig Anm. Begreppet ecall-samtal PTSFS 2008:2/2011:4 Utreda behovet av att förtydliga att ecall-samtal ingår i nödsamtal i PTSFS 2008:2/2011:4 PTS Begreppet likställs med nödsamtal i EP/rådets beslut 585/2914/EU (skäl 11) Art. 5 i KOM rek. 2011/750/EU Mobiloperatörens hantering av ecall discriminator/flag PTSFS 2008:2/2011:4 Art. 4 i KOM rek. 2011/750/EU Utreda behovet av att förtydliga i PTSFS 2008:2/2011:4 att mobiloperatörerna ska koda ecall-samtal (automatiska o. manuella) så att dessa kan särskiljas från vanliga nödsamtal till 112 från mobiltelefoner PTS Framgår av teknisk specifikation från ETSI TS kallas för Emergency Service Category Value i ETSI-specifikationen Mobiloperatörens överföring av MSD PTSFS 2008:2/2011:4 Utreda behovet av att förtydliga i PTSFS 2008:2/2011:4 att datameddelandet MSD ska överföras till PSAP (SOS Alarm) PTS Framgår av teknisk specifikation från CEN EN 15722:2011 Art. 3 i KOM rek. 2011/750/EU Lokaliserings-information från Galileo/Egnos PTSFS 2008:2/2011:4 Utreda behovet av att förtydliga i PTSFS 2008:2/2011:4 att sådan lokaliseringsinformation ska överföras till PSAP (SOS Alarm) PTS Art. 5 pkt. 4 i EP och Rådets förordning 2015/758 A-nummertyper för ecall-samtal PTSFS 2008:2/2011:4 Utreda behovet av att förtydliga i PTSFS 2008:2/2011:4 att förutom svenska telefonnummer kan även utländska och globala telefonnummer överföras till PSAP (SOS Alarm) PTS Detta är en konsekvens av att det är biltillverkarna som bestyckar fordonen med SIM-kort och tillhörande E.164- nummer Anropsnummer för TPS-eCall-samtal för anrop mot PSAP Testnummer för mobiloperatörerenas tester av ecall i sina mobilnät Hanteras av SOS Alarm SOS Alarm TPS-eCall kommer inte att vara reglerat i LEK Hanteras av SOS Alarm SOS Alarm Information på PTS webbsida om ecall PTS webbsida PTS webbsida uppdateras med information om ecall PTS Önskemål finns om en kontaktperson på PTS för ecall-frågor

Redovisning av uppdrag om nödlarmsystemet ecall i Sverige

Redovisning av uppdrag om nödlarmsystemet ecall i Sverige samhällsskydd och beredskap 1 (63) Slutlig Redovisning av uppdrag om nödlarmsystemet ecall i Sverige Regeringsbeslut Fö2013/1532/SSK samhällsskydd och beredskap 2 (63) Slutlig Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Uppgifter som ska lagras för brottsbekämpande ändamål en vägledning

Uppgifter som ska lagras för brottsbekämpande ändamål en vägledning 2012-05-23 Uppgifter som ska lagras för brottsbekämpande ändamål en vägledning Post- och telestyrelsen Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00 Box 5398 Valhallavägen 117 Telefax: 08-678 55 05 102

Läs mer

112 i Sverige. Verksamhetsrapport avser 2010. SOS Alarm Sverige AB

112 i Sverige. Verksamhetsrapport avser 2010. SOS Alarm Sverige AB 112 i Sverige Verksamhetsrapport avser 2010 SOS Alarm Sverige AB Innehållsförteckning Sammanfattning för verksamhetsåret 2010 2 112 Medborgarens livlina 4 SOS Alarms åtagande 4 Om SOS Alarm 5 112-tjänsten

Läs mer

Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden. Rapport från Post- och telestyrelsen

Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden. Rapport från Post- och telestyrelsen Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden Rapport från Post- och telestyrelsen INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 2 1 INLEDNING... 4 2 NATIONELLA NUMMERPLANER I EUROPA...

Läs mer

112 i Sverige V e r k s a m h e t s r a p p o r t f ö r 2 0 1 2

112 i Sverige V e r k s a m h e t s r a p p o r t f ö r 2 0 1 2 112 i Sverige Verksamhets rapport för 2012 I din hand håller du 112 i Sverige Verksamhetsrapport för 2012. Rapporten speglar hur nödnumret 112 har hanterats under det gångna året genom redovisning av aktiviteter,

Läs mer

I utlandet. Före resan

I utlandet. Före resan I utlandet I samband med en resa utomlands finns det flera saker som är viktiga att tänka på. För att kunna ringa och ta emot samtal med din mobil utomlands måste din svenska operatör ha ett avtal med

Läs mer

Statens insatser inom ambulansverksamheten

Statens insatser inom ambulansverksamheten riksrevisionen granskar: staten och vården Statens insatser inom ambulansverksamheten rir 2012:20 Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx rir 2012:xx Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier

Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier Förord Syftet med enhetliga larmrutiner för de stora reglerade älvarna är att möjliggöra snabb och effektiv utalarmering

Läs mer

112 i Sverige V e r k s a m h e t s r a p p o r t f ö r 2 0 1 3

112 i Sverige V e r k s a m h e t s r a p p o r t f ö r 2 0 1 3 112 i Sverige V e r k s a m h e t s r a p p o r t f ö r 2 0 1 3 Innehåll Sammanfattning av 112-verksamheten under 2013...4 112 allmänhetens livlina...6 Ett gemensamt nödnummer...6 Avtal om larmhantering...6

Läs mer

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Datum 2009-03-18 Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Diarienummer 09-2401 ISSN 1650-9862 Författare Anna Boström Post- och telestyrelsen

Läs mer

Underrättelse om att Halebops villkor för registrering av kontantkort strider mot 5 kap. 9 lagen (2004:389) om elektronisk kommunikation (LEK).

Underrättelse om att Halebops villkor för registrering av kontantkort strider mot 5 kap. 9 lagen (2004:389) om elektronisk kommunikation (LEK). UNDERRÄTTELSE 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-01-23 Dnr: 08-10523/23 15 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor

Läs mer

Post- och telestyrelsens regelförenklingsarbete

Post- och telestyrelsens regelförenklingsarbete Regeringsrapport 1(18) HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Eva Hallén Rättssekretariatet 08-678 57 86 eva.hallen@pts.se DATUM VÅR REFERENS 17 oktober 2007 06-17149/69 Näringsdepartementet 103

Läs mer

För kommunikationsmyndigheten PTS

För kommunikationsmyndigheten PTS PTS-ER-2012:12 För kommunikationsmyndigheten PTS - Kartläggning och analys av den svenska marknaden för trygghetslarm Mars 2012 www.a-focus.se A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och

Läs mer

RAPPORTNUMMER 18 februari 2004 PTS-ER-2004:11 ISSN 1650-9862. ENUM - Delrapport

RAPPORTNUMMER 18 februari 2004 PTS-ER-2004:11 ISSN 1650-9862. ENUM - Delrapport DATUM RAPPORTNUMMER 18 februari 2004 PTS-ER-2004:11 ISSN 1650-9862 ENUM - Delrapport Förord Förord Post- och telestyrelsen (PTS) har av regeringen i december 2001 fått i uppdrag att administrativt ansvara

Läs mer

Konsekvensutredning avseende föreskrifter om krav på driftsäkerhet

Konsekvensutredning avseende föreskrifter om krav på driftsäkerhet KONSEKVENSUTREDNING Datum Vår referens Sida 2014-12-26 Dnr: 14-13006 1(87) Nätsäkerhetsavdelningen Konsekvensutredning avseende föreskrifter om krav på driftsäkerhet Post- och telestyrelsen (PTS) avser

Läs mer

PTS redovisning av insatser under 2014 för regeringens digitala agenda

PTS redovisning av insatser under 2014 för regeringens digitala agenda Rapportnummer PTS-ER-2015:8 Datum 2015-02-20 PTS redovisning av insatser under 2014 för regeringens digitala agenda Rapportnummer PTS-ER-2015:8 Diarienummer 15-1575 ISSN 1650-9862 Post- och telestyrelsen

Läs mer

Bilaga 1. Upphandling TeleTal. Kravspecifikation. Dnr 09-2638

Bilaga 1. Upphandling TeleTal. Kravspecifikation. Dnr 09-2638 Upphandling TeleTal Kravspecifikation Dnr 09-2638 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...4 2 Bakgrund...4 2.1 Tjänsten Teletal idag...4 2.2 Målgrupp...5 3 Allmänna krav på Tjänsten...5 3.1 Generellt...5

Läs mer

Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och

Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Kravspecifikation Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende

Läs mer

Strategi för telefoninummerplanen

Strategi för telefoninummerplanen Rapportnummer PTS-ER-2014:19 Datum 2014-04-23 Strategi för telefoninummerplanen På lång sikt samt förändringar på kort sikt På lång sikt samt förändringar på kort sikt Rapportnummer PTS-ER-2014:19 Diarienummer

Läs mer

Bättre regler för elektroniska Kommunikationer

Bättre regler för elektroniska Kommunikationer Ds 2010:19 Bättre regler för elektroniska Kommunikationer Näringsdepartementet Ds 2010:19 Bättre regler för elektroniska kommunikationer Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Bra att veta, Telepriskollen. 1. Regler och användning

Bra att veta, Telepriskollen. 1. Regler och användning Bra att veta, Telepriskollen 1. Regler och användning 1.1. Kriterier för medverkan Telepriskollen tillhandahålls av kommunikationsmyndigheten PTS Telepriskollen hjälper konsumenter att jämföra priser och

Läs mer

Innehåll. Skyldigheter för Mundio på marknaden Mobil samtalsterminering. PTS avgörande 6

Innehåll. Skyldigheter för Mundio på marknaden Mobil samtalsterminering. PTS avgörande 6 Innehåll PTS avgörande 6 1 Reglering för ökad konkurrens och harmonisering 11 1.1 PTS sektorsspecifika reglering i dess sammanhang 11 1.1.1 EU-kommissionens befogenheter i frågor om marknadsavgränsning

Läs mer

ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD

ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD 11601/SV WP 90 Yttrande 5/2004 om icke begärd kommunikation i marknadsföringssyfte enligt artikel 13 i direktiv 2002/58/EG Antaget den 27 februari 2004 Denna

Läs mer

Minnesanteckningar extern referensgrupp Importmoms till Skatteverket

Minnesanteckningar extern referensgrupp Importmoms till Skatteverket Kommunikationsavdelningen Datum Dnr Karolina Lönnqvist 2014-05-08 karolina.lonnqvist@tullverket.se Ert datum Er referens Minnesanteckningar extern referensgrupp Importmoms till Skatteverket Tid: 8 maj

Läs mer

Rapport. Test av SMS-chatt för nödnumret 112. Test of SMS chat for emergency number 112. Stockholm 2003-04-03. Johan Åslund

Rapport. Test av SMS-chatt för nödnumret 112. Test of SMS chat for emergency number 112. Stockholm 2003-04-03. Johan Åslund Rapport Test av SMS-chatt för nödnumret 112 Test of SMS chat for emergency number 112 Stockholm 2003-04-03 Johan Åslund NetLight Consulting AB www.netlight.se Söder Mälarstrand 27b 118 25 Stockholm Fax

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datum Diarienr 2014-06-09 1823-2013 4T Sverige AB Box 6343 102 35 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar att 4T

Läs mer

Räddningstjänst i samverkan. Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter och samverkande organisationer

Räddningstjänst i samverkan. Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter och samverkande organisationer Räddningstjänst i samverkan Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter och samverkande organisationer Räddningstjänst i samverkan Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter

Läs mer

Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning genomförande av direktiv 2006/24/EG. Ulf Wallentheim (Justitiedepartementet)

Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning genomförande av direktiv 2006/24/EG. Ulf Wallentheim (Justitiedepartementet) Lagrådsremiss Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning genomförande av direktiv 2006/24/EG Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den Beatrice Ask Ulf Wallentheim (Justitiedepartementet)

Läs mer

En myndighet för alarmering

En myndighet för alarmering En myndighet för alarmering Betänkande av Alarmeringstjänstutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Författare: Johnny Leidegren Projektledare DTLS BoråsStad Version nr Datum

Läs mer