Växelbruk i Ösmo Sidorna 8 9. Tidning till alla hushåll med nyheter om Nynäshamns kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Växelbruk i Ösmo Sidorna 8 9. Tidning till alla hushåll med nyheter om Nynäshamns kommun"

Transkript

1 Tidning till alla hushåll med nyheter om Nynäshamns kommun Växelbruk i Ösmo Sidorna I detta nummer: Nya infarten snart klar sid 2 Kampen för väg 73 sid 3 Plackens fiende sid 6 35 år på de svagas sida sid 10 Två bilder av Landsort sid 10 Nu byggs skolorna ut sid 14 Konst vi möter sid 15 Nynäshamn lockar allt fler sid 16

2 Nya infarten blir färdig i tid Byggandet av den nya infarten har pågått sedan december 1998 och den totala byggtiden av den drygt fem kilometer långa sträckan blir 2,5 år. Arbetet har gått enligt planerna och den 29 juni är det dags för den officiella invigningen. Vi har verkligen upplevt byggtiden positivt, säger platschef Karl-Erik Lindgren. Det har märkts att infarten betyder mycket för nynäshamnarna. Tack vare den noggranna informationen i början av projektet har kommunikationen med de närboende fungerat bra. Vi har inte fått några klagomål. Före invigningen återstår justering och att ta bort bergsmassor somhar använts för att tynga ner marken och påskynda avvattningen vilket i sin tur ökar vägens bärighet. Därefter ska kantsten sättas, vägen asfalteras, vita linjer målas, vägmärken sättas Även om mycket återstår börjar den nya infarten ta form. Den 29 juni är det dags för invigning. upp och planteringar genomföras. Infarten är en viktig del i utvecklingen av Nynäshamn och den fortsatta kampen för väg 73. En stor vinst är att den tunga trafiken leds utanför den centrala stadskärnan. LH Hitta rätt i kommunen Kommunhuset Gatuadress: Stadshusplatsen 1 Postadress: Nynäshamn Leveransadress: Floravägen 6 Telefon: Telefax: E-post: Webbplats: Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef Förskole- och grundskolesamordnare Kultur- och Fritidssamordnare Gymnasiechef Rektor Nynäshamns Kompetens Centrum Kostchef Skolskjutsplanerare Telefax Sociala omsorgsförvaltningen Förvaltningschef Reception Avd. chef handikappomsorg Avd. chef individ- och familjeomsorg Avd. chef äldreomsorg Arbetscentrum Skuldrådgivning Telefax Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Förvaltningschef Avd.chef miljö- och hälsoskydd Bygglovingenjör Tomt- och småhuskö Avd.chef mark och trafik Telefax Felanmälan gator samt vatten och avlopp jourtfn, tfnsvarare VA-förvaltningen Förvaltningschef Ekonomi, taxor Fakturor Telefax Bibliotek Huvudbiblioteket Nynäshamn Telefon Telefax Filialibliotek Ösmo centrum Sorunda Stora Vika Gymnasiet Boken kommer NynäshamnsAnkaret Nynäshamns- ANKARET ges ut av Nynäshamns kommun och delas ut till alla hushåll och företag i kommunen. Redaktion Ansvarig utgivare Bengt Svenander Redaktör Lars Bohman Produktion Svensk Information Layout och illustrationer Sara Bergkvist Text Lena Högberg och Peter Mathsson Foto Patrik Österberg/mediabild.nu (där ej annat anges) Tipstelefon till redaktionen Tel Annonser Ida Hane Sahlin Tel/fax Omslagsbild Björn Hall, 15 år, från Ösmo Cykelklubb. Foto: Patrik Österberg Tryckning Eskilstuna Kuriren

3 Krokig färd för väg 73 Bland landets alla vägar är få så omtalade och uppmärksammade som de 22 kilometrarna från Fors i Haninge till Älgviken i Nynäshamn. Men fortfarande väntar nynäshamnarna på besked om utbyggnaden av kommunens främsta försörjningsled. Kanske, kanske kommer avgörandet snart. Men osagt är bäst med tanke på tidigare utfästelser. Vi var väldigt nära förra året när regeringens samarbetsparter vänsterpartiet och miljöpartiet i budgetförhandlingarna sade nej till vägbyggen i Stockholm, berättar kommunalrådet Tore Åkerbäck som den gången kände sig så säker att han tog ut segern något i förskott. Det var lite förvånande eftersom vi hade stöd av vänsterpartiets Stockholmsdistrikt. Det var ett av många inslag i den enträgna kamp som förts av kommunens politiker, förvaltning och invånare för vägbygget. Kommunchef Bengt Svenander påminner om att 73:an faktiskt byggts ut i etapper. Först förlängdes den fyrfiliga vägen till Farsta för så länge sedan att det fallit i glömska förlängdes de fyra filerna från Farsta till Skogås och året därpå vidare till Handen. Under 1990-talet möjliggjorde Dennispaketets pengar en vidare utbyggnad till Fors. Nu sker ytterligare ett inslag i utbyggnaden när den nya infartsleden till Nynäshamn står klar i juni, säger Bengt Svenander. Den skulle börja byggas 2001 men blir klar samma år eftersom kommunen och Stockholms Hamn förskotterat vägverket pengarna. Man kan alltså därmed säga att väg 73 är klar till två tredjedelar och att en tredjedel återstår. Faktum kvarstår att utbyggnaden av väg 73 aldrig skrivits in i länets vägplaner. Det är riksdagen som länsvis anslår pengar till vägbyggen. Vart pengarna ska gå preciseras sedan av länsstyrelsen efter kontakter med vägverket och länets kommuner. Senast länsstyrel- KAMPEN FÖ R VÄ G 73 3

4 Fortsättning från sidan 3 sen fastställde tioårsplanen, 1998, fanns väg 73 inte med på dess prioriteringslista. Samtidigt antog dock länsstyrelsen i politisk enighet ett uttalande om att den totala ramen för väginvesteringar i länet borde öka. Alternativ finansiering Eftersom väg 73 inte funnits i vägplaneringssystemet har kommunen sökt hitta alternativ finansiering. Och när regeringen för ca två år sedan pekade på en kommande utredning kring s k PPP-lösningar (privatfinansiering av infrastruktur) var Nynäshamn inte sen att nappa på idén. Under hösten 1999 tog kommunen kontakt med Svenska vägföreningen och tillsammans bjöd de in investerare och byggföretag. Gensvaret från dem var så pass gott att kommunen skrev till Näringsdepartementet och meddelade att det fanns förutsättningar för att tillsammans med investerare och byggföretag skapa en PPP-lösning. Kommunen påpekade att väg 73 var ett lämpligt första svenskt PPP-projekt. Det var ekonomiskt lagom stort på cirka 800 miljoner kronor, kommunen hade redan visat sitt engagemang genom att tillsammans med Stockholms Hamn förskottera pengar och de två inblandade kommunerna Haninge och Nynäshamn var helt överens om utbyggnadsplanerna. Det enda som återstod var den s k arbetsplanen, detaljplanen. Vi ville inte baktala andra projekt men påpekade att dessa antingen saknade lokalt politiskt stöd eller omfattade betydligt större summor, berättar Bengt Svenander. Kommunen försökte då få till stånd ett möte med näringsminister Björn Rosengren men departementet ville först utreda PPP-frågan. När utredningen så småningom presenterades fanns väg 73 visserligen nämnd men inte bland de först prioriterade projekten. 4 Även viltolyckor bidrar till den dystra statistiken. Stockholmsberedningen tillsätts Nu sätter kommunen sitt hopp till den Stockholmsberedning som bildades i början av året. Beredningen ska bl a, enligt direktiven, föreslå insatser för att uppnå att fler områden inom Stockholms län blir så lättillgängliga att de kan utvecklas till attraktiva etableringsplatser för näringslivet och som attraktiva bostadsområden. Närmast ska beredningen redovisa målbild och alternativa scenarier 1 juni och sedan 15 januari 2002 redovisa en långsiktig utvecklingsstrategi. Beredningens slutrapport ska emellertid inte läggas förrän sista december När näringsminister Björn Rosengren i mitten av december 2000 presenterade direktiven nämnde han väg 73 och sade allmänt att om trafiken inte fungerar bra i Stockholm drabbar det hela landet. Därför är det angeläget med trafiksatsningar. Inga vägar utpekas specifikt i direktiven, påpekar Stockholmsberedningens ordförande Bosse Sundling. Men vi ska titta på transportsystemen i regionen och en naturlig konsekvens av detta är att vi även tittar på väg 73. Vi kommer att behandla alla vägar som skapar problem i transportsystemen. Regeringen har aviserat en proposition kring infrastrukturen som eventuellt kommer att läggas hösten 2001 men kan komma att dröja till våren Huruvida regeringen kan besluta om infrastruktursatsningar i Stockholmsområdet innan Stockholmsberedningen redovisat sina bedömningar är oklart. Det är inte riktigt klart vilken betydelse som Stockholmsberedningen kommer att ha, säger Tore Åkerbäck. En ståndpunkt är att beredningen är allenarådande, en annan är att väg 73 måste komma som ett speciellt beslut. Men vi KAMPEN FÖ R VÄ G 73 Nollvisionen ett starkt argument för utbyggnaden. kan inte vänta på Stockholmsberedningen. Jag hoppas att något sker redan i höst, det finns vissa signaler som tyder på detta. Beslut före valet Riksdagsledmöter från socialdemokraterna, moderaterna, folkpartiet och centern har samtliga agerat för att påskynda utbyggnaden. En av dem är riksdagsledamoten Eva Arvidsson (s) från Nynäshamn, som satt utbyggnaden av väg 73 högst på sin politiska prioriteringslista, är förhoppningsfull: Vårt mål är ett beslut om vägen före valet 2002, säger hon. Eva Arvidsson driver ett målmedvetet opinionsarbete bland riksdagskolleger för att påtala väg 73:s betydelse för Nynäshamn. Problemet är att man inte riktigt förstått vårt problem ute i landet. Våra 22 kilometer ställs emot andra småvägar i landet. Och det finns gott om angelägna vägsnuttar i landet. Men man måste förstå att dessa 22 kilometer är avgörande för oss. Stockholmsregionen är överhettad och priserna på det som byggs är oerhört höga. Var ska människor bo och, inte minst, vart ska de unga flytta? Gränserna flyttas allt närmare Nynäshamn. Det faktum att distriktsstyrelsen för socialdemokraterna i Stockholms län ställt sig bakom kravet på vägutbyggnaden ser Eva Arvidsson som en betydande fram-

5 gång. Och distriktstyrelsens ordförande, riksdagsledamoten Tommy Waidelich, är även ledamot i Stockholmsberedningen. Det är en fördel att Stockholmsberedningen inte enbart består av personer från Stockholmsområdet och att beredningen ska ta hänsyn till att hela regionen ska leva, säger Eva Arvidsson. De miljoner kronor som det kostar att bygga ut väg 73 är i sammanhanget inte en våldsam kostnad. Kommittén Väg 73 Nu! anser att en PPP-lösning är det snabbaste sättet att få fart på vägbygget. Kommittén vill därför att Stockholmsberedningen, med hänvisning till otillräckliga statliga väganslag, föreslår en sådan finansiering. Det är den snabbaste vägen, framhåller Rolf Utberg, talesman för kommittén. Konkurrensen om väganslaget är oerhört hård och även om staten avsätter mer pengar till vägar finns ett stort eftersatt underhåll. Som socialdemokrat har jag varit tveksam till privatisering men jag är samtidigt nationalekonom och ser de uppenbara fördelar som finns i en PPP-lösning. Enligt Rolf Utberg har näringslivet i Nynäshamn redan meddelat att den kan medverka till finansieringen av den kvarvarande arbetsplanen som är det sista inslaget i vägplaneringen. Nu när vi får infartsleden är det ännu mer orimligt att inte bygga resten av vägen. Men tiden arbetar för oss, vid klartecken kan vägen stå klar 2006 har Vägverket meddelat. Inte så dåligt Argumenten för väg 73 är, vid det här laget, kända av alla. Hög trafikmängd, stor olycksrisk och en betydande arbetspendling. Kampen för vägen fortsätter nu på bred front bland politiker, kommunal förvaltning och aktionsgrupper. Senast har kommunalrådet Tore Åkerbäck inhämtat stöd från landshövdingen på Gotland, Lillemor Arvidsson och sammanträffat med Stockholmsberedningen. Beslut i höst? Nynäshamnarna hoppas. Kommunalrådet Tore Åkerbäck hoppas på ett positivt vägbesked i höst. KAMPEN FÖ R VÄ G 73 5

6 Kampen mot plack börjar i idyllen Nynäshamn Tandsten kan vara lönsamt. Företaget Amdent i Nynäshamn sysselsätter ett trettiotal personer samt ett 70-tal hos underleverantörer med att tillverka ett instrument för borttagning av tandsten. Amdent ultraljudsscaler har blivit en av världens mest använda tandstensborttagare. Under de dryga 30 åren som företaget har funnits har Amdent levererat närmare scaler. Varje scaler används på patienter per år vilket innebär att 100 miljoner människor fått en amdentbehandling. Förr skrapades tandsten bort manuellt med ett handinstrument. Ett tungt arbete som kunde ge tandläkarna och tandhygienisterna arbetsskador i tumgrep, handleder och axlar. Ultraljudsscalern underlättar arbetet betydligt och är skonsamt och smärtfritt för patienten. Boven i dramat kring tandsten är plack, en bakteriebeläggning på tänderna som kan orsaka tandsten och som i sin tur kan orsaka tandlossning. Faktorer som salivens sammansättning, ärftliga faktorer och munhygien spelar stor roll för om tandsten utvecklas eller inte. Nu när karies har minskat i stora delar av världen så blir den kosmetiska delen av munvården viktigare. God tandhygien är betydelsefullt inte bara i kosmetiskt syfte. Dålig tandhälsa kan föra med sig olika sjukdomar när bakterier från munhålan via dåliga tänder når blodet. Inflammationer i munnen kan enligt nya vetenskapliga rön påverka olika andra delar i kroppen. Bland annat leder och hjärtat. Munnen är en del av kroppen så man kan faktiskt säga att vi jobbar för världshälsan, säger företagets VD Anders Ohlsson. I en liten anonym byggnad på Mysingevägen i Nynäshamn har det världsomspännande företaget sina lokaler. Mycket av tillverk- 6 Elisabeth Eriksson har arbetat på Amdent sedan I Amdents lokaler på Mysingevägen sker slutmonteringen. 98 procent av det Amdent tillverkar går på export. ningen är utlagd på underleverantör och på Mysingevägen sker slutmonteringen innan dentalprodukterna paketeras och skeppas ut i världen. 98 procent av tillverkningen exporteras till ett 50- tal länder. De största marknaderna är Nordeuropa, USA, Sydamerika, och Östasien. Amdent har en femtedel av världsmarknaden. Att öka till en fjärdedel eller en tredjedel kräver en säker planering för expansion. Finns i alla världsdelar Vi finns ju redan i alla världsdelar och vi besöker alla dentalmässor som anordnas. Vi får ofta förfrågningar om våra produkter så framtiden ser ljus ut. Tekniken är komplicerad och det får inte finnas det minsta fel i materialet. Scalern, som är gjord av piezokristall och specialtillverkat stål, ska klara svängningar per sekund vilket gör i runda tal en miljon svängningar per Anders Ohlsson blev VD 1992 och utsågs till årets företagare i Nynäshamn minut. Till detta krävs avancerad elektronisk teknik och det är lätt att förstå vilka kvalitetskrav produkten har. Det är tur för oss att tekniken är så svår. Det gör att vi med den kunskap vi besitter lättare kan hävda oss bland konkurrenterna. Av ett tjugotal konkurrenter på marknaden spelar, enligt Anders Ohlsson, endast tre i samma division. Företagets starka sida är hygienaspekten. Vi är bäst av alla på marknaden när det gäller den praktiska hanteringen. Vår scaler är den

7 Scalern US-30 mobil har fått designpris. Förutom att den används vid tandstensborttagning så kan tandläkaren använda den bland annat vid rotfyllningar. Lasse Gustafsson packar paket till Glow-pac i Pakistan. På varje paket finns en kod som gör att paketets färd från början till slut kan följas från en dator via Internet. enda på marknaden där utsidan kan steriliseras till en rimlig kostnad. Och är patentskyddat i stora delar i världen. Ordförande i Industriklubben Anders Ohlsson är intresserad av utvecklingen i samhället och engagerar sig i olika frågor, trots ett späckat program med resor runt om i världen. Han är ordförande i Industriklubben, ett nätverk för de stora företagen i Nynäsham. Industriklubben fungerar förutom som hjälp till självhjälp även som remissinstans för kommunen i flera frågor. Som Industriklubbens representant sitter han i Nynäshamns rådslag tillsammans med bland andra politiker och tjänstemän. Där diskuteras mål och visioner för hur Nynäshamn kan utvecklas. Att driva företag i Nynäshamn fungerar mycket bra. Jag uppskattar lugnet här som gör att det går lätt att fokusera på det man håller på med. Samarbetet med kommunen fungerar bra. Det är viktigt att som företagare ha realistiska förväntningar på vad kommunen kan och ska stå till tjänst med. För att Nynäshamn ska bli idyllen som växer, vilket vi diskuterade på det senaste rådslaget, måste kommunen vara bra på skola, omsorg och socialt stöd. Nynäshamn har inte bara havet och naturen att locka med. Utan även en trygg miljö för dess invånare vilket gör att Nynäshamn faktiskt kan kallas en idyll. LH Amdent är en förkortning av Atlas Marin Laboratorium AB. Atlas Marin Laboratorium AB började 1957 med att tillverka hydroakustiskt material och ultraljudsapparater till militära myndigheter. År 1967 startade tillverkningen av apparater för civilt bruk. Dit hör Amdent ultraljudsscalern. Antalet sålda scaler har tiodubblats under 90-talet blev föregångaren till den nuvarande scalern bäst i test av alla scalers på USA marknaden. Varje år köper tio procent av världens tandläkare en Amdentspets 7

8 HÄR KOMMER ETT MITTUPP ETT SEPARAT DOKUMENT

9 SLAG, SOM

10 Thord Hörnquist lämnar socialtjänsten efter 35 år Toleransen för olikheter har minskat! Att vara chef är ett yrke i sig, säger Thord Hörnquist, som nu lämnar en lång chefskarriär vid socialförvaltningen i Nynäshamn. Foto: Christian Lundgren/Mediabild I slutet av 1960-talet fanns gott om jobb för socionomer. Det var full fart i den kommunala ekonomin. Samtidigt började auktoritära värderingar så sakteliga luckras upp. Tecken i tiden var humanism och vidsynthet. I den andan började Thord Hörnquist en 35-årig karriär inom socialtjänsten. Närmare bestämt den 16 maj En seg byråkrat som inte väjer för konflikter och som älskar poesi. Han är inte dom stora gapflabbens man utan besitter snarare en underfundig humor som då och då glimtar till i de snälla, blå ögonen. Själv beskriver han sig som en figur i Ernie, den burleska och helt vansinniga serien. Egenskaper som han tycker har varit en fördel i jobbet. Thord Hörnquist var chef för sociala omsorgsförvaltningen till sista mars då han gick i pension. Han har upplevt den sociala ekonomins uppgång och nedgång och genomlevt ett antal omorganisationer. Bördig från Örnsköldsvik, med studier från socialhögskolan i Stockholm i bagaget och med 10 hustrun Anna vid sin sida blev Nynäshamn hans hemvist. Anna arbetade inom barnomsorgen och de blev under tre decennier förknippade som ett radarpar inom socialtjänst och barnomsorg. Känsla för de utsatta Sina humanistiska värderingar som gjorde att han slog in på socionomens bana har han kvar. En djup känsla och respekt för de utsatta, de som av olika anledningar inte mäktar med sina liv och de krav som samhället ställer. Och vad ska vi med samhället till om vi inte kan skydda de svaga? Ett mått på samhällets kvalitet är hur vi tar hand om de som behöver hjälp. Men jag valde inte socialarbetarens bana för att göra en samaritgärning. Jag har en bestämd samhällsuppfattning. Fördelningen skulle kunna vara annorlunda och helhetssynen som eftersträvas genom diverse lagar saknas fortfarande. Alla måste försörja sig på något sätt. Många lever av socialbidrag, försäkringskassa, arbetsförmedling och så vidare. Hanteringen av pengar skulle samordnas bättre. Vi måste skapa arbetssätt som passar alla utifrån de förutsättningar man har. Att ha ett arbete borde vara en mänsklig rättighet. De som av olika omständigheter inte kan inordna sig på en vanlig arbetsplats måste ända få känna sig nyttig och ha en vettig sysselsättning för att känna sig delaktig. På 1970-talet fanns socialnämnden, nykterhetsnämnden och barnavårdsnämnden. Den sociala kontrollen var sträng. Barn födda utom äktenskap blev tilldelade en barnavårdsman vars uppgift var att se till att barnet hade det bra. En stark social kontroll som kunde uppfattas som en omyndighetsförklaring av mamman men som även var ett skyddsnät för mor och barn. Under 70-talet avskaffades värdeomdömen om människorna i de sociala handlingarna, en kvarvarande rest från förmyndarsamhället. Nu är öppenhet ett honnörsord. Den enskilde klienten har rätt att ta del av alla handlingar men skyddas av sekretess. Och är den ende som får upphäva den om det behövs i samarbetet myndigheter emellan. Chef ett yrke i sig Thord blev chef under en period när det inte var populärt med chefskap. På stormötenas glada tid under 70-talet skulle ingen bestämma över någon annan. Frågor drogs i långbänk in absurdum. I sin personalgrupp hade han

11 bland andra Staffan Lundqvist, numera personalchef i kommunen och Margareta Olofsson som är oppositionsborgarråd i Stockholms stad. De var idérika, konstruktiva hade en bestämd uppfattning om utveckling men kunde inte acceptera att någon bestämde. Då fick jag lära mig att ta för mig och sätta ner foten. Staffan Lundquist minns tiden med glädje. Vi levde för jobbet och arbetade inte bara med individer utan också med samhällsfrågor. Det fördes fram åsikter i politiken på ett helt annat sätt än idag och det saknar jag. Thord var en mycket tillåtande chef och mycket kunnig vilket gav stor trygghet. Att vara chef är ett yrke i sig, menar Thord. Det kräver mycket av personen. Det finns ingen färdig chefsutbildning. Man får lära sig genom att iaktta andra och införliva kunskaperna med sig själv. Jag har aldrig velat synas och höras för mycket men tycker det är jäkligt kul att vara med och bestämma. Thord har bäst gillat att stötta och förmedla kunskaper till sina medarbetare. Vara chef men ändå en i gänget och aldrig favorisera någon. Flera röster i personalgruppen berättar om Thord som en pålitlig person som alltid har dörren öppen och aldrig skulle svika i ett känsligt läge. Poesi har varit ett av Thords sätt att göra vissa problem förståeliga för sin personal. Många kommer att sakna honom som chef men kanske ännu mer som person. Om något upplevts negativt i Thords chefskap är att han ibland kunde vänta för länge med att ta tag i saker med den motiveringen att det ger med sig av sig själv. Många har också upplevt honom som en sträng person och varit riktigt rädda för honom i början. Outplånligt intryck En sak Thord ångrar är att han inte lämnat skrivbordet oftare och besökt verksamheterna mer. Ändå är det ett minne ifrån ett hemtjänstbesök som gjort ett outplånligt intryck på honom. Vårdbiträdet skulle hjälpa en dam på med en stödstrumpa. Hon gjorde det på ett så vackert sätt, hon liksom smekte på den. Thord Hörnquist ser fram mot att få tid till allt han inte hunnit med. Ja, det var som musik. När min Anna blev sjuk och behövde stödstrumpor då visste jag precis hur jag skulle göra. Jag kunde ha lärt mig mycket mer av mina medarbetare kom en ny socialtjänstlag, som både behandlar den enskildes rättigheter men även kommunens skyldigheter. Den var den första ramlagen och den lämnade utrymme för kommunerna att göra mer än vad som var nödvändigt delades den gamla socialförvaltningen upp. Hemtjänstnämnden döptes om till vård och omsorg. Ädelreformen kom Kommunerna skulle ta ansvar för de gamlas vård och boende. I samma veva kom psykiatrireformen som innebar att kommunerna skulle sörja för sysselsättning och boende för psykiskt sjuka som var medicinskt färdigbehandlade. Stimulerande förändringar Det har varit många förändringar under de 31 åren som han har varit chef. Något som Thord upplevt som stimulerande. Jag har inte haft någon anledning att söka arbete någon annanstans. Samarbetet med politiker och medarbetare har fungerat bra och det har alltid kommit nya utmaningar. Har samhället förändrats till det bättre? I mångt och mycket har det blivit bättre. Men klyftorna i samhället ser annorlunda än förr. Vi ser utslagning på grund av det snabba tempot. Det är för stora krav på den enskilde och toleransen för olikheter har minskat. Det finns inte utrymme för att udda människor ska få det utrymme som de behöver för att leva. Ju mer städat vi får det runt omkring oss desto mer krymper livsutrymmet, kanske för oss alla. Originella människor behövs, de fyller en viktig funktion. Det finns ännu mycket kvar att göra innan vi har ett solidariskt samhälle. Sedan Anna gick bort för några år sedan lever han ensam. Jag får se upp så att jag inte blir en enstöring och jag kommer att sakna diskussionerna med mina medarbetare. Kanske kan jag ta lite konsultjobb om mina kunskaper efterfrågas. Nu ser han fram emot de inre resornas tid. Pensioneringen som ger honom möjlighet att göra det han tycker om: umgås med barnbarnen, läsa poesi och att skriva. Jag har väldigt mycket ogjort och behöver inte mycket för att trivas. Lite musik, ett korsord att sitta och karva på en träbit Jag är för ung för att sluta. Därför slutar jag. LH 11

12 Under vinjetten Min horisont skriver kända och okända skribenter med anknytning till Nynäshamn. Denna gång kåserar Birgitta och Bo Karlström på Landsort. Två bilder av livet på Landsort Vår horisont Birgitta och Bo Karlström bor på Landsort (så ofta de kan ) sedan 1987 i en fd lotsbostad från Birgitta är fd chef vid Sveriges Television, sedan några månader tillbaka frilansjournalist verksam inom radio och television. Bo Karlström är utrikeskommentator vid Nyheterna, TV 4. Här bidrar de med varsin bild av sitt liv på Landsort. Det var bestämt att vi skulle bo på Landsort Det är något magiskt över historien om hur vi hamnade på Landsort. Ta bara det här med tavlan. Den hade följt Bosse ända sen tonåren. Han fick den av sin gamla faster och den hängde i hans pojkrum på Lidingö. Sen har den vandrat med honom till olika Stockholmsadresser, varit en sväng till New York i slutet av 60- talet, tillbaka till Stockholm och åter till New York tio år senare. Den har alltid hängt centralt i våra olika hem under åren. Vi älskar den där tavlan. Den är målad av Rolf Mellström den kände skärgårdsmålaren och föreställer Landsorts ljungbeklädda klippor på väster sida. Tavlan är signerad Landsort 1914 och han målade den här, när han var 18 år. Nu är tavlan äntligen hemma. Den hänger i vårt hem på Bo och Birgitta Karlström fotograferade utanför sina drömmars hus på Landsort. Kanske spelade högre makter sitt spel när de till slut hamnade här. Foto: Andreas Karlström Landsort i det hus som mästerlotsen Harald Blomqvist byggde åt sig och sin familj 1930 i Österhamn. Det var sommaren En riktigt urusel sommar, kall och blåsig. Vi hade seglat i veckor utan att ens kunnat lätta på täckjackorna. Jag ville gå i land, hade fått nog av seglingssemestrar. Och vi började fantisera om att köpa ett hus i skärgården. Den södra skärgården, gärna i trakten av Torö. Bosse hade ju sina rötter på Eksjö gård, där han tillbringat alla sina barndoms somrar. Landsort var den absoluta drömmen, men vi insåg att den förmodligen aldrig skulle kunna bli verklighet. Från New York hade vi i början av 80-talet svarat på en annons om ett hus på Landsort men det blev inget av olika skäl. Vi hade vänner med känningar på Landsort och frågade förstås om dom möjligen visste om det fanns någon som skulle sälja. Jo, det ryktas om att en gammal dam, som bor nära utkikstornet ska sälja sitt hus. Med lite detektivarbete lyckades vi luska ut namnet och i slutet av juli den sommaren gjorde vi en utflykt till våra drömmars ö. Vi fantiserade om vilket hus som den gamla damen eventuellt skulle sälja och jag smygfotograferade t o m ett av husen det som jag tyckte mest om, som låg vackrast med havsutsikt åt tre väderstreck. Drömma kunde man ju alltid! 12

13 Veckorna gick. En kväll tog jag mod till mig och ringde den gamla damen. Det kunde ju vara ett skott i mörkret och hon kunde ju bli både irriterad och arg. Men jag kunde inte släppa tanken på huset därute på Landsort. Jag var tvungen att få visshet. Jo, godda...efter några vänliga inledningsfraser och presentation, så sa jag det: Vi har hört ryktas om att du kanske ska sälja ditt hus? Men tänk, så lustigt att du ringer, sa den gamla damen. Jag sa just till min väninna här, att näe, nu tar jag faktiskt och ringer till Birgitta och Bo Karlström och frågar om dom vill köpa mitt hus!!! Vill ni komma och titta? Kom i morgon! Dagen därpå steg vi över tröskeln in i våra drömmars hus, det hus som jag i smyg fotograferat några veckor tidigare. Vi fördes in i vardagsrummet. Havet låg blankt mot öster och vid horisonten såg man Gunnarstenarna solbelysta. Tårarna steg mig i ögonen. Jag hade tänkt att ni skulle få behålla skrivmaskinen. På en bänk under fönstret stod en vacker gammal klenod från början av seklet. Vi köpte huset av Ma Franzén, en vis och klok och fascinerande gammal dam, som en gång i tiden varit Sveriges första jourhavande kurator. Det fanns telefonjack i varje rum. Där hade hon suttit ute i havsbandet och i åratal via telefon givit tröst och råd till samhällets olycksbarn och vilsna själar. Ma hade på underliga vägar fått reda på att vi flera år tidigare svarat på en annons om ett hus på Landsort. Och medan vi på vår kant drömde om ett hus på ön hennes hus, så gick hon och hoppades på att vi skulle vara intresserade, så att hon kunde sälja det till oss! Ödet, försynen, en högre makt kalla det vad ni vill men med stor ödmjukhet kan jag bara konstatera att det liksom var bestämt att vi skulle bo på Landsort. Vid jultid det året packade vi upp en kartong som stått i källaren i stan i åratal. Den innehöll gamla fotoalbum. Och där hittar vi Bosses gamla faster på bild, när hon är på Landsort Tillsammans med Rolf Mellström han som målat tavlan! Och där finns bilder på Bosse, 5 år på Landsort 1937 med morfar på utflykt från Torö. Ja, det är något magiskt med historien om hur vi kom till Landsort. Och magin lever i mig än idag. Nu håller jag på med en dokumentär för SVT om Landsorts historia, där havet och fyren och två legendariska lotsar, båda födda på Landsort 1911, är huvudpersoner. Hans Sjöblom och Sune Berglund fyller båda 90 år 2001 och med dessa båda åldersmän som berättare vill jag försöka förmedla den kärlek och vördnad jag känner för Landsort, för människorna här ute och för det evigt brusande havet. BIRGITTA KARLSTRÖM Kommer man bara ut från land så är det ingen fara Första Landsortsminnet för mig är från slutet av trettiotalet.vi åkte med Morfars båt från Eksjö gård på Torö. Ett par gånger varje sommar gjordes utfärden till Landsort. En imponerande matsäck och torskpilkar medfördes i den långa eleganta Petterssonbåten. Båten förtöjdes vid kajen utanför huset, som idag är affär. En promenad till fyren och en artighetsvisit hos mästerlotsen hörde till liksom en picknick i en bergsskreva. Med litet tur drogs en eller annan torsk upp under färden hem till Torö. Då föddes drömmen om Landsort en dröm som förverkligades 45 år senare. Att blicka ut över havet utanför Österhamn från den lilla gästoch skrivarstugan kan skapa lugn och inspiration. I mitt fall ledde det bl a till en bok ( Iakttagelser ), som säkerligen aldrig skulle ha skrivits utan Landsort. Även om bara en sida av 250 handlar om Landsort. Det gick bra att leva sig tillbaka till krigets Vietnam, till toppmöten i Moskva och Washington, till dramatikens Mellanöstern eller till barndomen i 30-talets Stockholm. Under Andra Världskrigets mörka år hade Landsort sin speciella betydelse för familjen. Min Pappa var förlagd i Nynäshamn och tjänstgjorde som mariningenjör. Vilket innebär att han ofta låg ute på öarna utanför Nynäshamn och Torö. Pappa var arkitekt och hade bl a som uppgift att vara med och leda byggandet av de många små och stora betongbunkrar som än i dag syns bland klipporna på Landsort. Det som betyder mest, vid sidan av den fantastiska naturen, är människorna här ute i havsbandet. Människor som lever under helt andra förhållanden än vi bortskämda stadsbor. Många av männen jobbar på lotsbåtarna. Ett tufft, hårt och många gånger farligt liv. De har lärt sig att lita på varandra. Att jobba härute som utrikeskommentator för TV4 är egentligen omöjligt. Ska man sitta i rutan så måste man vara i studion. Det har blivit en del panikresor in till TV4-huset när det brinner i världen. Det var lättare när jag jobbade på radion på Ekoredaktionen. Då gick det faktiskt att sitta i den hemgjorda studion med en sändare i garderoben och en antenn på taket och lämna rapporter och kommentarer direkt i Dagens Eko. Orden flög över havet till Vattentornet i Nynäshamn till Kaknästornet på Gärdet därifrån till Radiohuset och vidare till radiomottagarna över hela Sverige. En märklig känsla att sitta i studion på övervåningen och tala i mikrofonen medan familjen satt i bottenvåningen och hörde mig i Ekot. Slutorden i boken Iakttagelser lyder så här När man ser den orangefärgade kuttern med den sönderblåsta lotsflaggan kämpa sig ut ur hamnen i full snöstorm mitt i vintern fylls man av beundran Kommer man bara ut från land så är det ingen fara Vill man så kan man läsa in mycken symbolik i de orden som handlar både om livet och om döden Kommer man bara ut från land så är det ingen fara BO KARLSTRÖM 13

14 Sunnerby skola byggs ut I höst möter barnen i Sunnerby skola delvis nya lokaler. Ökad inflyttning till Sorunda och prognoser om ett ökat barnafödande gör det nödvändigt med en utbyggnad. Dessutom vandrar de tidigare årens stora barnkullar, som i Sorunda nådde sin topp 1991, upp genom grundskolan och det blir allt fler elever i de högre klasserna. Alla elever från Stora Vika och Kyrkskolan hamnar i Sunnerbyskolan när de börjar i sjundeklass, säger rektor Christiane Chin von Matérn, Sorunda rektorsområde. Det kommer inte att bli helt fullt till hösten men klasserna 7 9 ökar från år till år och når sin kulmen 2004/2005. Vi behöver använda de nya lokalerna mycket flexibelt och planerar nu hur vi ska jobba år ett, år två och så vidare. Beräkningar visar att skolan då kan komma att ha klasser. Ny musiksal En tvåvåningsbyggnad om 900 kvadratmeter till en kostnad av åtta miljoner kronor kommer att byggas ihop med den befintliga skolan. Det blir en traditionell skolbyggnad med klassrum och grupprum. Utbyggnaden, som är prefabricerad i mobilsystem, dockas på den norra flygeln mot vändplanen. Vita fönsterkarmar, faluröd lockpanel gör att det nya huset utseendemässigt smälter ihop med det gamla. Skolan får samtidigt en ny musiksal med högre takhöjd och snedtak. Musiksalen är också tänkt att användas för att öppna skolan mot samhället med uppträdanden, kanske författaraftnar och föreläsningar för föräldrar och allmänhet. Byggtiden är beräknad till 18 veckor och den nya delen Rektor Christiane Chin von Matérn vid Sorunda rektorsområde. Den nya utbyggnaden kommer att dockas på vid den norra flygeln och ta en del av slänten, skolgården och cykelparkeringen i anspråk. ska stå klar till höstterminens start. Vi skulle helst vilja förändra lokalerna mer här i skolan. Vi har ingen aula. Men vi vet att det är fler skolor som behöver renoveras och byggas ut så vi är mycket nöjda med den utökning vi fått, säger Christiane Chin von Matérn I höst efter ombyggnaden, ska vi sätta igång med ett skolgårdsprojekt tillsammans med elever och föräldrar för att förbättra utemiljön. LH Satsningar på skolan inom de närmaste åren Inom barn- och utbildningsförvaltningen pågår diskussioner om hur pengarna för ombyggnationer ska fördelas mellan skolorna. Vi har lagt fram ett diskussionsunderlag för budgeten 2002 där vi tittar tre år framåt i tiden, säger Anna Johansson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden. 16 miljoner kronor kommer att läggas på ombyggnation i skolorna för de stora kullarna födda 1989 och framåt. Då är inte inflyttningarna medräknade. På gymnasiet behövs utrymme för 300 nya platser fram till Närmast kommer befintliga lokaler på gymnasiet att byggas om till gymnasiesärskola som ska vara klara till höstterminens början. Det är det numera nedlagda industriprogrammets lokaler som kommer att användas. Vanstaskolan behöver renoveras och byggas ut redan i år, anser Anna Johansson. Tio miljoner är sedan tidigare beräknat i budget. Det kan behövas mer pengar och jag tror inte det är svårt att få acceptans att göra en satsning på Vansta. Viaskolan är den skola som är högst belastad idag och har flest elever per kvadratmeter. Skolans gymnastiksal är inte i det skick man skulle kunna önska och mängden elever gör att de får gå till Gröndalsskolans gymnastikhall. Det ställer ibland till problem när de ska hinna tillbaka till nästa lektion. Alla vi som är involverade i utvecklingen av skolorna måste tillsammans ta ett helhetsansvar och se till att skolorna med de största behoven tillgodoses först och prioritera de lokaler som används mest. Vi ser idag att vi har ett stort behov av lokaler till förskolebarn och det innebär dryga investeringskostnader. Men det är i och för sig ett angenämt problem som vi måste lösa. Fjärdens förskola ska stå klar till hösten i samma skick som före branden i somras. Återuppbyggnaden belastar inte kommunens budget utan bekostas av försäkringsbolaget. I skrivande stund pågår budgetförhandlingar och man vet ännu inte hur stor investeringsbudgeten för barn- och utbildningsförvaltningen blir. LH 14

15 Minnesfärd lockar till eftertanke Konstnären Ole Drebolt tänkte på färden genom livet och mot döden när han skapade Minnesfärd. Foto: HG bild/mattias Hansson KONST VI MÖTER I parken vid Rosengårdens ålderdomshem finns en av kommunens offentliga utsmyckningar. Den invigdes 1997, heter Minnesfärd och föreställer en båt. Den är tillverkad av gamla ekbåtar, tjärad för den goda doftens skull, men även för att stå emot vädrets nedbrytande makter. Vid sidan står en vindflöjel, i form av en säl, som pekar ut vindriktningen. Konstverket är gjord av konstnären Ole Drebold. Nynäshamn är intimt förknippat med båtar och fiskare, hav och vatten. Båten är också en symbol för färden. Färden genom livet och kanske även mot döden. Tanken är att för en stund få sitta ner, ledas in på minnenas vägar och låta associationerna komma och gå. Att i lugn och ro på en vacker plats få möjlighet att tänka över livet och det som varit. Alla går omkring med sina minnen som blir allt starkare med åren. För gamla människor betyder minnena kanske extra mycket och jag tyckte att temat passade bra för ett ålderdomshem. Fakta om Ole Drebolt Född år Kom till Sverige från Tyskland Bor och arbetar på Landsort. Undervisar på kulturskolan i Södertälje sedan tio år. I Södertälje har han även gjort flera utsmyckningar. Arbetar mycket skulpturalt bland annat i trä, järn och sten. Gör grafiska träsnitt och litografi på sten samt målar. Andra utsmyckningar i kommunen: Älgen i Kyrkskolans matsal. LH TÄVLING Känner du igen platsen? Bilden i senaste numret av Ankaret visade hur det tidigare såg ut snettemot Heimdalshörnan, Centralgatan Även denna gång gäller det en historisk bild, men denna gång fotograferad utanför centralorten. Skriv ner var du tror att bilden är tagen, gärna på ett vykort. Skicka det till: Nynäshamns kommun, Ankaret, kommunstyrelsekontoret, Nynäshamn Skriv Fototävling på vykortet eller kuvertet. Som vanligt är priset till först öppnade rätta lösning Nynäshamn förr och nu, utgiven av Nynäshamns Fotoklubb och Sotholms Härads hembygdsförening. Rätt svar och namnet på vinnaren publiceras i Nynäshamns posten den 29 juni på informationssidan Ankaret Skicka in svaret senast den 17 juni. 15

16 Nynäshamns ANKARET Nynäshamn lockar allt fler! GRUPPFÖRSÄNDELSE På djupet Vad behöver göras (ytterliggare) för att väg 73 ska bli av? Agnetha Gustafson Politiker, aktionsgruppen för väg 73 ligger i med frenesi. Jag kan inte klaga på att de gör för lite. Man kan undra om det ska behövas ytterligare svåra olyckor innan man förstår hur illa ställt det är med säkerheten på vägen. Småhusen i Nynäshamn är eftertraktade. Vad som står i tidningarnas fastighetsannonser är en sak priset blir ofta högre. I nästan alla husaffärer i Nynäshamn är det budgivning. Ulf Lundqvist Pengar! Väg 73 är viktig men inte av den framstående betydelsen. Stockholm måste lösa sina trafikproblem först. I Nynäshamn märks ingen avmattning på husmarknaden. Tvärtom tillhör kommunen de delar av Stockholms län som nu har och förväntas ha den största prisökningen på småhus. Som Ankaret tidigare berättat är trycket stort på fastighetsmarknaden i Nynäshamn. Efterfrågan på villor fortsätter att vara större än tillgången. Så gott som varje affärer avgörs i dag med någon form av budgivning, berättar Kurt Pettersson, mäklare vid Svensk Fastighetsförmedlings kontor i Nynäshamn, och bekräftar att priserna fortsätter att stiga i kommunen. Även hans kollega på Föreningssparbankens Fastighetsbyrå, mäklaren Peter Åstrand, intygar att intresset är fortsatt stort. Det finns inga tecken på en avmattning eller vikande efterfrågan på småhus i kommunen. Priserna i Nynäshamn har visserligen stigit, men inte alls så mycket som i många andra områden närmare Stockholm. Kurt Pettersson och Peter Åstrand är överens om att intresset för Nynäshamn har ökat då priserna gått upp så snabbt i andra delar av länet. Många söker sig då lite längre från Stockholms city och då ligger Nynäshamn bra till. Ytterområden bedöms öka Svensk Fastighetsförmedling skriver i sin senaste Bobarometer att orter i storstadsregionernas ytterområden bedöms fortsätta öka, till exempel gäller det kommuner som Nynäshamn, Huddinge, Mölndal och Partille. Priserna i Stockholmsregionen har sedan Bobarometern i september 2000 förändrats mellan -7 procent (Lidingö) och +14 procent (Nynäshamn). Den 1-plansvilla som Bobarometern utgår ifrån kostar i dag 1 miljon i genomsnitt för hela landet. I Nynäshamn har priset för samma villa ökat från 1,4 miljoner i september till 1,6 miljoner i april i år. I Lantmäteriverkets statistik över sålda småhus är prisuppgången + 12 procent i Nynäshamn det senaste året. Men det är inte bara inflyttningen som ökar trycket på fastighetsmarknaden. Enligt Kurt Petersson säljs hälften av alla småhus till familjer som byter upp sig inom kommunen. Det är dessutom något som skulle kunna öka ännu mer bara det fanns alternativ för äldre villaägare. Det skulle behövas byggas fler bostäder som passar äldre människor bostadsrätter eller vanliga hyreslägenheter, menar Kurt Pettersson. Då skulle vi kunna frigöra fler småhus som passar kommunens alla barnfamiljer som vill ha större. Fritidshus som alternativ När efterfrågan är så stor som den nu är vänder många blickarna mot fritidshusen som ett alternativ även för året-runtboende. Det är i dag mycket vanligt att man redan från början köper fritidshus med avsikt att bo där permanent, enligt Peter Åstrand. Lillan Sundström Pengar finns det ju aldrig. Vi ska absolut inte ta från barnomsorg och äldrevård till vägen. Låt hela Sverige vara med och betala. Väg 73 är en riksangelägenhet. Jeanette Norberg En jättedemonstration! Jag är övertygad att hela Nynäshamns befolkning skulle ställa upp. Det måste också finnas mer som politikerna kan göra. LH Foto: HG bild/mattias Hansson

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Kusten är. av jonas mattson. 58 home & country

Kusten är. av jonas mattson. 58 home & country Kusten är klar av jonas mattson Thomas och Helen i Göteborg har genom åren byggt flera hus i New England-stil. Om man inte visste bättre skulle man vid åsynen av deras lyckade byggnationer kunna svurit

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste.

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste. 1 Ditt liv din historia Ditt liv är viktigt och har stor betydelse för alla omkring dig! Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans Nära Varandra Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans 2 Nära Varandra det här vill vi! Relationer är det viktigaste vi har. Vi människor vill hitta sätt att, som det här häftet heter,

Läs mer

Kvinnor och män med barn

Kvinnor och män med barn 11 och män med barn Det kan ta tid att få barn De som hade barn eller väntade barn blev tillfrågade om de hade fått vänta länge på den första graviditeten. Inte överraskande varierar tiden man försökt

Läs mer

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC.

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 4 DRÖMMEN OM Thomas och Helen har byggt tre hus i New England-stil FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 5 NEW ENGLAND l med Willa

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa

Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa Spåkulan är det enda som saknas. Det är vår första tanke när Pirjo Olander, med svart kajal runt ögonen och brokig sjalett på huvudet, välkomnar oss in i sitt mörka

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Mod, är det att hoppa

Mod, är det att hoppa Utmana rädslan Mod är årets tema på Allt för hälsan-mässan. Utan mod fastnar du lätt i livet och kan bli överkörd av andra. Ta din rädsla i hand, våga mer och du kommer att må bättre. text Maria Gerolfson

Läs mer

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje?

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje? Jobba dig lycklig Att ha ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för vår lycka, trots larmrapporter om stress och utbrändhet. Det visar den internationella lyckoforskningen. Bengt Brülde är

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Handelsminister Ewa Björling har ett. Alltid i förarsätet

Handelsminister Ewa Björling har ett. Alltid i förarsätet intervju Alltid i förarsätet Handelsminister Ewa Björling beskriver sig som envis, otålig och förmodligen Sveriges sämsta baksätesförare. Till vardags styr hon över svensk handelspolitik. På fritiden kopplar

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven.

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. Stor klädkammare. Och altaner med både morgon- och kvällssol. Caroline

Läs mer

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén sidan 1 Författare: Christina Walhdén Vad handlar boken om? Hamed kom till Sverige för ett år sedan. Han kom helt ensam från Afghanistan. I Afghanistan är det krig och hans mamma valde att skicka Hamed

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Katrineholms kommun S+M en politisk bomb I Katrineholm hade Socialdemokraterna haft egen majoritet i 90 år när medborgarna gick till val år

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken.

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken. Mitt möte med Tibet För drygt ett och ett halvt år sedan blev jag lycklig fadder till två tibetanska barn, Chokyi och Sonam, åtta år gamla. Alltsedan dess har jag haft ett foto på dem ståendes på mitt

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Lars Rylander. GALLERIROND våren 2005

Lars Rylander. GALLERIROND våren 2005 GALLERIROND våren 2005 Galleri Olsson & Uddenberg 19/3 10/4 2005 Lars Rylander Där vägen tar slut nedanför det åttkantiga huset ligger ateljén med hänförande utsikt över Ljungskileviken mot Orust. Mängder

Läs mer

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT.

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI 3 Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. 4 SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI Innehåll 1. Förord...5 2. Inledning...6 3. Bakgrund...7

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24 jag vill lära mig magi, sa flickan. Mästaren såg på henne. Urblekta jeans, T-shirt och det utmanande uttrycket som blyga människor gärna tar till helt i onödan. Jag måste vara dubbelt så gammal som hon,

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Viktigt inför kommunalvalet 2014 - så här tycker partierna i Täby - om Villkoren för Personer med Kognitiv Funktionsnedsättning

Viktigt inför kommunalvalet 2014 - så här tycker partierna i Täby - om Villkoren för Personer med Kognitiv Funktionsnedsättning Viktigt inför kommunalvalet 2014 - så här tycker partierna i Täby - om Villkoren för Personer med Kognitiv Funktionsnedsättning Enkätsvar från partierna inför kommunalvalet i Täby om de framtida villkoren

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar VI FLYTTAR IN!? RESURSER BEHOV Rutinanpassning Vanmakt Passivitet MIN ARBETSPLATS! hemsituation ohållbar NULÄGE VÅ VÅR LÖ DRÖMMAR HISTORIA Egenmakt MITT BOENDE! MITT BOENDE VÅR LÖSNING LÖSNING Individanpassning

Läs mer

Rusmedel ur barnets synvinkel

Rusmedel ur barnets synvinkel FÖRBUNDET FÖR MÖDRA- OCH SKYDDSHEM På svenska Rusmedel ur barnets synvinkel Vad tänker mitt barn när jag dricker? Hej mamma eller pappa till ett barn i lekåldern! Bland allt det nya och förunderliga behöver

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer

Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun

Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun 2011-04-27 SN 127 SOCIALFÖRVALTNINGEN Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun Den kommunala socialförvaltningens barn- och familjeavdelning ska verka för att på barn och unga växer

Läs mer

BOSTAD Men att bygga själv visade sig lättare sagt än gjort.

BOSTAD Men att bygga själv visade sig lättare sagt än gjort. BOSTAD Ingen kunde föreställa sig att byggprojektet skulle ta sådan tid. - Jag ville bygga för att jag och min son skulle få ett eget boende, han var sex år då. När bygget var klart var han 20 och utflugen,

Läs mer

Välkomnandet av den nya förskoleklassen

Välkomnandet av den nya förskoleklassen Välkomnandet av den nya förskoleklassen Ett samarbete för en mjukare övergång mellan förskola och förskoleklass Malmsjö skola- Förskolan Trollgården- Förskolan Trollet- Förskolan Älvan. Vt- 12 Emelie Vesterholm,

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

MUSKÖSTAD. Det bästa från stan + Det bästa från skärgården = Den fantastiska skärgården

MUSKÖSTAD. Det bästa från stan + Det bästa från skärgården = Den fantastiska skärgården MUSKÖSTAD 1 Det bästa från stan + Det bästa från skärgården = Den fantastiska skärgården HT2004 Årskursansvarig: Kai Wartiainen Lärare: Jelena Mijanovic Linus Fransson, Karolina Jacoby, Ola Jaensson, Nicholas

Läs mer

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013 kapitel 1 I morgon börjar sommarlovet och vi ska åka till Gröna Lund. Om sommaren fortsätter på det här sättet kommer det att bli den bästa i mitt liv. Jag sitter hemma på rummet och har just berättat

Läs mer

JUNI 2003. För hemvändare och hemmaväntare. Välkommen hem!

JUNI 2003. För hemvändare och hemmaväntare. Välkommen hem! JUNI 2003 För hemvändare och hemmaväntare Välkommen hem! 1 2 Den här broschyren riktar sig både till dig som kommer hem efter mission och till dig som väntat hemma. 3 Utgiven av Sida 2003 Avdelningen för

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Heartful Endless Love - HEL. Heléne F Sandström. Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se

Heartful Endless Love - HEL. Heléne F Sandström. Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se Heartful Endless Love - HEL Heléne F Sandström Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se Heartful Endless Love HEL Hur har du det med kärleken min vän? Älskar du hårt och passionerat eller är kärleken

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4. bilder från Slussen

04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4. bilder från Slussen 04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4 bilder från Slussen Det var vid Slussen jag började fotografera samtal med Gunnar Smoliansky den 27 januari 2005 04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 5 Fotografier: Gunnar

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

HÄNDER I HK - HANTVERKSKAMMAREN OKTOBER 2007

HÄNDER I HK - HANTVERKSKAMMAREN OKTOBER 2007 HANTVERKSKAMMAREN Magiska figurer Trollkulorna har många ansikten. HÄNDER I HK - HANTVERKSKAMMAREN OKTOBER 2007 SNART ÄR DET JUL Hösten rullar på och nu är det bara en månad kvar till Skyltlördag julens

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från Reslust Tulugaq tycker att det är tråkigt att öva bokstäverna på tavlan. De gör det så ofta. Varje dag faktiskt! Så han ser ut genom fönstret istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 2 mars 2013 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget I det här numret av Speciellt kan du läsa om: 113 13 Nytt nationellt informationsnummer Snabbare

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

På vilket sätt präglar ditt intresse

På vilket sätt präglar ditt intresse Text: Erik Laquist Bild: Felix Gerlach Felix Gerlach: Född 1984 och uppvuxen i Malmö, där han är bosatt även i dag. Utbildning: Fotoskolan i Gamleby, Reklam och magasin, 2004 2006. Karriär: Blandade frilansuppdrag

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer: 2008-5618 Projektägare: Karlskrona kommun Näringslivsenheten 2011-09-28 1. Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer:

Läs mer

Förslag till hur du kan använda korten i Inspirationsasken:

Förslag till hur du kan använda korten i Inspirationsasken: Förslag till hur du kan använda korten i Inspirationsasken: Skapa berättelser på egen hand eller tillsammans med andra Reglerna bestäms från gång till gång av gruppen. Ibland lämpar det sig att alla deltar

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 Barnen och sjukdomen Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 I familjer där förälder eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer