Växelbruk i Ösmo Sidorna 8 9. Tidning till alla hushåll med nyheter om Nynäshamns kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Växelbruk i Ösmo Sidorna 8 9. Tidning till alla hushåll med nyheter om Nynäshamns kommun"

Transkript

1 Tidning till alla hushåll med nyheter om Nynäshamns kommun Växelbruk i Ösmo Sidorna I detta nummer: Nya infarten snart klar sid 2 Kampen för väg 73 sid 3 Plackens fiende sid 6 35 år på de svagas sida sid 10 Två bilder av Landsort sid 10 Nu byggs skolorna ut sid 14 Konst vi möter sid 15 Nynäshamn lockar allt fler sid 16

2 Nya infarten blir färdig i tid Byggandet av den nya infarten har pågått sedan december 1998 och den totala byggtiden av den drygt fem kilometer långa sträckan blir 2,5 år. Arbetet har gått enligt planerna och den 29 juni är det dags för den officiella invigningen. Vi har verkligen upplevt byggtiden positivt, säger platschef Karl-Erik Lindgren. Det har märkts att infarten betyder mycket för nynäshamnarna. Tack vare den noggranna informationen i början av projektet har kommunikationen med de närboende fungerat bra. Vi har inte fått några klagomål. Före invigningen återstår justering och att ta bort bergsmassor somhar använts för att tynga ner marken och påskynda avvattningen vilket i sin tur ökar vägens bärighet. Därefter ska kantsten sättas, vägen asfalteras, vita linjer målas, vägmärken sättas Även om mycket återstår börjar den nya infarten ta form. Den 29 juni är det dags för invigning. upp och planteringar genomföras. Infarten är en viktig del i utvecklingen av Nynäshamn och den fortsatta kampen för väg 73. En stor vinst är att den tunga trafiken leds utanför den centrala stadskärnan. LH Hitta rätt i kommunen Kommunhuset Gatuadress: Stadshusplatsen 1 Postadress: Nynäshamn Leveransadress: Floravägen 6 Telefon: Telefax: E-post: Webbplats: Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef Förskole- och grundskolesamordnare Kultur- och Fritidssamordnare Gymnasiechef Rektor Nynäshamns Kompetens Centrum Kostchef Skolskjutsplanerare Telefax Sociala omsorgsförvaltningen Förvaltningschef Reception Avd. chef handikappomsorg Avd. chef individ- och familjeomsorg Avd. chef äldreomsorg Arbetscentrum Skuldrådgivning Telefax Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Förvaltningschef Avd.chef miljö- och hälsoskydd Bygglovingenjör Tomt- och småhuskö Avd.chef mark och trafik Telefax Felanmälan gator samt vatten och avlopp jourtfn, tfnsvarare VA-förvaltningen Förvaltningschef Ekonomi, taxor Fakturor Telefax Bibliotek Huvudbiblioteket Nynäshamn Telefon Telefax Filialibliotek Ösmo centrum Sorunda Stora Vika Gymnasiet Boken kommer NynäshamnsAnkaret Nynäshamns- ANKARET ges ut av Nynäshamns kommun och delas ut till alla hushåll och företag i kommunen. Redaktion Ansvarig utgivare Bengt Svenander Redaktör Lars Bohman Produktion Svensk Information Layout och illustrationer Sara Bergkvist Text Lena Högberg och Peter Mathsson Foto Patrik Österberg/mediabild.nu (där ej annat anges) Tipstelefon till redaktionen Tel Annonser Ida Hane Sahlin Tel/fax Omslagsbild Björn Hall, 15 år, från Ösmo Cykelklubb. Foto: Patrik Österberg Tryckning Eskilstuna Kuriren

3 Krokig färd för väg 73 Bland landets alla vägar är få så omtalade och uppmärksammade som de 22 kilometrarna från Fors i Haninge till Älgviken i Nynäshamn. Men fortfarande väntar nynäshamnarna på besked om utbyggnaden av kommunens främsta försörjningsled. Kanske, kanske kommer avgörandet snart. Men osagt är bäst med tanke på tidigare utfästelser. Vi var väldigt nära förra året när regeringens samarbetsparter vänsterpartiet och miljöpartiet i budgetförhandlingarna sade nej till vägbyggen i Stockholm, berättar kommunalrådet Tore Åkerbäck som den gången kände sig så säker att han tog ut segern något i förskott. Det var lite förvånande eftersom vi hade stöd av vänsterpartiets Stockholmsdistrikt. Det var ett av många inslag i den enträgna kamp som förts av kommunens politiker, förvaltning och invånare för vägbygget. Kommunchef Bengt Svenander påminner om att 73:an faktiskt byggts ut i etapper. Först förlängdes den fyrfiliga vägen till Farsta för så länge sedan att det fallit i glömska förlängdes de fyra filerna från Farsta till Skogås och året därpå vidare till Handen. Under 1990-talet möjliggjorde Dennispaketets pengar en vidare utbyggnad till Fors. Nu sker ytterligare ett inslag i utbyggnaden när den nya infartsleden till Nynäshamn står klar i juni, säger Bengt Svenander. Den skulle börja byggas 2001 men blir klar samma år eftersom kommunen och Stockholms Hamn förskotterat vägverket pengarna. Man kan alltså därmed säga att väg 73 är klar till två tredjedelar och att en tredjedel återstår. Faktum kvarstår att utbyggnaden av väg 73 aldrig skrivits in i länets vägplaner. Det är riksdagen som länsvis anslår pengar till vägbyggen. Vart pengarna ska gå preciseras sedan av länsstyrelsen efter kontakter med vägverket och länets kommuner. Senast länsstyrel- KAMPEN FÖ R VÄ G 73 3

4 Fortsättning från sidan 3 sen fastställde tioårsplanen, 1998, fanns väg 73 inte med på dess prioriteringslista. Samtidigt antog dock länsstyrelsen i politisk enighet ett uttalande om att den totala ramen för väginvesteringar i länet borde öka. Alternativ finansiering Eftersom väg 73 inte funnits i vägplaneringssystemet har kommunen sökt hitta alternativ finansiering. Och när regeringen för ca två år sedan pekade på en kommande utredning kring s k PPP-lösningar (privatfinansiering av infrastruktur) var Nynäshamn inte sen att nappa på idén. Under hösten 1999 tog kommunen kontakt med Svenska vägföreningen och tillsammans bjöd de in investerare och byggföretag. Gensvaret från dem var så pass gott att kommunen skrev till Näringsdepartementet och meddelade att det fanns förutsättningar för att tillsammans med investerare och byggföretag skapa en PPP-lösning. Kommunen påpekade att väg 73 var ett lämpligt första svenskt PPP-projekt. Det var ekonomiskt lagom stort på cirka 800 miljoner kronor, kommunen hade redan visat sitt engagemang genom att tillsammans med Stockholms Hamn förskottera pengar och de två inblandade kommunerna Haninge och Nynäshamn var helt överens om utbyggnadsplanerna. Det enda som återstod var den s k arbetsplanen, detaljplanen. Vi ville inte baktala andra projekt men påpekade att dessa antingen saknade lokalt politiskt stöd eller omfattade betydligt större summor, berättar Bengt Svenander. Kommunen försökte då få till stånd ett möte med näringsminister Björn Rosengren men departementet ville först utreda PPP-frågan. När utredningen så småningom presenterades fanns väg 73 visserligen nämnd men inte bland de först prioriterade projekten. 4 Även viltolyckor bidrar till den dystra statistiken. Stockholmsberedningen tillsätts Nu sätter kommunen sitt hopp till den Stockholmsberedning som bildades i början av året. Beredningen ska bl a, enligt direktiven, föreslå insatser för att uppnå att fler områden inom Stockholms län blir så lättillgängliga att de kan utvecklas till attraktiva etableringsplatser för näringslivet och som attraktiva bostadsområden. Närmast ska beredningen redovisa målbild och alternativa scenarier 1 juni och sedan 15 januari 2002 redovisa en långsiktig utvecklingsstrategi. Beredningens slutrapport ska emellertid inte läggas förrän sista december När näringsminister Björn Rosengren i mitten av december 2000 presenterade direktiven nämnde han väg 73 och sade allmänt att om trafiken inte fungerar bra i Stockholm drabbar det hela landet. Därför är det angeläget med trafiksatsningar. Inga vägar utpekas specifikt i direktiven, påpekar Stockholmsberedningens ordförande Bosse Sundling. Men vi ska titta på transportsystemen i regionen och en naturlig konsekvens av detta är att vi även tittar på väg 73. Vi kommer att behandla alla vägar som skapar problem i transportsystemen. Regeringen har aviserat en proposition kring infrastrukturen som eventuellt kommer att läggas hösten 2001 men kan komma att dröja till våren Huruvida regeringen kan besluta om infrastruktursatsningar i Stockholmsområdet innan Stockholmsberedningen redovisat sina bedömningar är oklart. Det är inte riktigt klart vilken betydelse som Stockholmsberedningen kommer att ha, säger Tore Åkerbäck. En ståndpunkt är att beredningen är allenarådande, en annan är att väg 73 måste komma som ett speciellt beslut. Men vi KAMPEN FÖ R VÄ G 73 Nollvisionen ett starkt argument för utbyggnaden. kan inte vänta på Stockholmsberedningen. Jag hoppas att något sker redan i höst, det finns vissa signaler som tyder på detta. Beslut före valet Riksdagsledmöter från socialdemokraterna, moderaterna, folkpartiet och centern har samtliga agerat för att påskynda utbyggnaden. En av dem är riksdagsledamoten Eva Arvidsson (s) från Nynäshamn, som satt utbyggnaden av väg 73 högst på sin politiska prioriteringslista, är förhoppningsfull: Vårt mål är ett beslut om vägen före valet 2002, säger hon. Eva Arvidsson driver ett målmedvetet opinionsarbete bland riksdagskolleger för att påtala väg 73:s betydelse för Nynäshamn. Problemet är att man inte riktigt förstått vårt problem ute i landet. Våra 22 kilometer ställs emot andra småvägar i landet. Och det finns gott om angelägna vägsnuttar i landet. Men man måste förstå att dessa 22 kilometer är avgörande för oss. Stockholmsregionen är överhettad och priserna på det som byggs är oerhört höga. Var ska människor bo och, inte minst, vart ska de unga flytta? Gränserna flyttas allt närmare Nynäshamn. Det faktum att distriktsstyrelsen för socialdemokraterna i Stockholms län ställt sig bakom kravet på vägutbyggnaden ser Eva Arvidsson som en betydande fram-

5 gång. Och distriktstyrelsens ordförande, riksdagsledamoten Tommy Waidelich, är även ledamot i Stockholmsberedningen. Det är en fördel att Stockholmsberedningen inte enbart består av personer från Stockholmsområdet och att beredningen ska ta hänsyn till att hela regionen ska leva, säger Eva Arvidsson. De miljoner kronor som det kostar att bygga ut väg 73 är i sammanhanget inte en våldsam kostnad. Kommittén Väg 73 Nu! anser att en PPP-lösning är det snabbaste sättet att få fart på vägbygget. Kommittén vill därför att Stockholmsberedningen, med hänvisning till otillräckliga statliga väganslag, föreslår en sådan finansiering. Det är den snabbaste vägen, framhåller Rolf Utberg, talesman för kommittén. Konkurrensen om väganslaget är oerhört hård och även om staten avsätter mer pengar till vägar finns ett stort eftersatt underhåll. Som socialdemokrat har jag varit tveksam till privatisering men jag är samtidigt nationalekonom och ser de uppenbara fördelar som finns i en PPP-lösning. Enligt Rolf Utberg har näringslivet i Nynäshamn redan meddelat att den kan medverka till finansieringen av den kvarvarande arbetsplanen som är det sista inslaget i vägplaneringen. Nu när vi får infartsleden är det ännu mer orimligt att inte bygga resten av vägen. Men tiden arbetar för oss, vid klartecken kan vägen stå klar 2006 har Vägverket meddelat. Inte så dåligt Argumenten för väg 73 är, vid det här laget, kända av alla. Hög trafikmängd, stor olycksrisk och en betydande arbetspendling. Kampen för vägen fortsätter nu på bred front bland politiker, kommunal förvaltning och aktionsgrupper. Senast har kommunalrådet Tore Åkerbäck inhämtat stöd från landshövdingen på Gotland, Lillemor Arvidsson och sammanträffat med Stockholmsberedningen. Beslut i höst? Nynäshamnarna hoppas. Kommunalrådet Tore Åkerbäck hoppas på ett positivt vägbesked i höst. KAMPEN FÖ R VÄ G 73 5

6 Kampen mot plack börjar i idyllen Nynäshamn Tandsten kan vara lönsamt. Företaget Amdent i Nynäshamn sysselsätter ett trettiotal personer samt ett 70-tal hos underleverantörer med att tillverka ett instrument för borttagning av tandsten. Amdent ultraljudsscaler har blivit en av världens mest använda tandstensborttagare. Under de dryga 30 åren som företaget har funnits har Amdent levererat närmare scaler. Varje scaler används på patienter per år vilket innebär att 100 miljoner människor fått en amdentbehandling. Förr skrapades tandsten bort manuellt med ett handinstrument. Ett tungt arbete som kunde ge tandläkarna och tandhygienisterna arbetsskador i tumgrep, handleder och axlar. Ultraljudsscalern underlättar arbetet betydligt och är skonsamt och smärtfritt för patienten. Boven i dramat kring tandsten är plack, en bakteriebeläggning på tänderna som kan orsaka tandsten och som i sin tur kan orsaka tandlossning. Faktorer som salivens sammansättning, ärftliga faktorer och munhygien spelar stor roll för om tandsten utvecklas eller inte. Nu när karies har minskat i stora delar av världen så blir den kosmetiska delen av munvården viktigare. God tandhygien är betydelsefullt inte bara i kosmetiskt syfte. Dålig tandhälsa kan föra med sig olika sjukdomar när bakterier från munhålan via dåliga tänder når blodet. Inflammationer i munnen kan enligt nya vetenskapliga rön påverka olika andra delar i kroppen. Bland annat leder och hjärtat. Munnen är en del av kroppen så man kan faktiskt säga att vi jobbar för världshälsan, säger företagets VD Anders Ohlsson. I en liten anonym byggnad på Mysingevägen i Nynäshamn har det världsomspännande företaget sina lokaler. Mycket av tillverk- 6 Elisabeth Eriksson har arbetat på Amdent sedan I Amdents lokaler på Mysingevägen sker slutmonteringen. 98 procent av det Amdent tillverkar går på export. ningen är utlagd på underleverantör och på Mysingevägen sker slutmonteringen innan dentalprodukterna paketeras och skeppas ut i världen. 98 procent av tillverkningen exporteras till ett 50- tal länder. De största marknaderna är Nordeuropa, USA, Sydamerika, och Östasien. Amdent har en femtedel av världsmarknaden. Att öka till en fjärdedel eller en tredjedel kräver en säker planering för expansion. Finns i alla världsdelar Vi finns ju redan i alla världsdelar och vi besöker alla dentalmässor som anordnas. Vi får ofta förfrågningar om våra produkter så framtiden ser ljus ut. Tekniken är komplicerad och det får inte finnas det minsta fel i materialet. Scalern, som är gjord av piezokristall och specialtillverkat stål, ska klara svängningar per sekund vilket gör i runda tal en miljon svängningar per Anders Ohlsson blev VD 1992 och utsågs till årets företagare i Nynäshamn minut. Till detta krävs avancerad elektronisk teknik och det är lätt att förstå vilka kvalitetskrav produkten har. Det är tur för oss att tekniken är så svår. Det gör att vi med den kunskap vi besitter lättare kan hävda oss bland konkurrenterna. Av ett tjugotal konkurrenter på marknaden spelar, enligt Anders Ohlsson, endast tre i samma division. Företagets starka sida är hygienaspekten. Vi är bäst av alla på marknaden när det gäller den praktiska hanteringen. Vår scaler är den

7 Scalern US-30 mobil har fått designpris. Förutom att den används vid tandstensborttagning så kan tandläkaren använda den bland annat vid rotfyllningar. Lasse Gustafsson packar paket till Glow-pac i Pakistan. På varje paket finns en kod som gör att paketets färd från början till slut kan följas från en dator via Internet. enda på marknaden där utsidan kan steriliseras till en rimlig kostnad. Och är patentskyddat i stora delar i världen. Ordförande i Industriklubben Anders Ohlsson är intresserad av utvecklingen i samhället och engagerar sig i olika frågor, trots ett späckat program med resor runt om i världen. Han är ordförande i Industriklubben, ett nätverk för de stora företagen i Nynäsham. Industriklubben fungerar förutom som hjälp till självhjälp även som remissinstans för kommunen i flera frågor. Som Industriklubbens representant sitter han i Nynäshamns rådslag tillsammans med bland andra politiker och tjänstemän. Där diskuteras mål och visioner för hur Nynäshamn kan utvecklas. Att driva företag i Nynäshamn fungerar mycket bra. Jag uppskattar lugnet här som gör att det går lätt att fokusera på det man håller på med. Samarbetet med kommunen fungerar bra. Det är viktigt att som företagare ha realistiska förväntningar på vad kommunen kan och ska stå till tjänst med. För att Nynäshamn ska bli idyllen som växer, vilket vi diskuterade på det senaste rådslaget, måste kommunen vara bra på skola, omsorg och socialt stöd. Nynäshamn har inte bara havet och naturen att locka med. Utan även en trygg miljö för dess invånare vilket gör att Nynäshamn faktiskt kan kallas en idyll. LH Amdent är en förkortning av Atlas Marin Laboratorium AB. Atlas Marin Laboratorium AB började 1957 med att tillverka hydroakustiskt material och ultraljudsapparater till militära myndigheter. År 1967 startade tillverkningen av apparater för civilt bruk. Dit hör Amdent ultraljudsscalern. Antalet sålda scaler har tiodubblats under 90-talet blev föregångaren till den nuvarande scalern bäst i test av alla scalers på USA marknaden. Varje år köper tio procent av världens tandläkare en Amdentspets 7

8 HÄR KOMMER ETT MITTUPP ETT SEPARAT DOKUMENT

9 SLAG, SOM

10 Thord Hörnquist lämnar socialtjänsten efter 35 år Toleransen för olikheter har minskat! Att vara chef är ett yrke i sig, säger Thord Hörnquist, som nu lämnar en lång chefskarriär vid socialförvaltningen i Nynäshamn. Foto: Christian Lundgren/Mediabild I slutet av 1960-talet fanns gott om jobb för socionomer. Det var full fart i den kommunala ekonomin. Samtidigt började auktoritära värderingar så sakteliga luckras upp. Tecken i tiden var humanism och vidsynthet. I den andan började Thord Hörnquist en 35-årig karriär inom socialtjänsten. Närmare bestämt den 16 maj En seg byråkrat som inte väjer för konflikter och som älskar poesi. Han är inte dom stora gapflabbens man utan besitter snarare en underfundig humor som då och då glimtar till i de snälla, blå ögonen. Själv beskriver han sig som en figur i Ernie, den burleska och helt vansinniga serien. Egenskaper som han tycker har varit en fördel i jobbet. Thord Hörnquist var chef för sociala omsorgsförvaltningen till sista mars då han gick i pension. Han har upplevt den sociala ekonomins uppgång och nedgång och genomlevt ett antal omorganisationer. Bördig från Örnsköldsvik, med studier från socialhögskolan i Stockholm i bagaget och med 10 hustrun Anna vid sin sida blev Nynäshamn hans hemvist. Anna arbetade inom barnomsorgen och de blev under tre decennier förknippade som ett radarpar inom socialtjänst och barnomsorg. Känsla för de utsatta Sina humanistiska värderingar som gjorde att han slog in på socionomens bana har han kvar. En djup känsla och respekt för de utsatta, de som av olika anledningar inte mäktar med sina liv och de krav som samhället ställer. Och vad ska vi med samhället till om vi inte kan skydda de svaga? Ett mått på samhällets kvalitet är hur vi tar hand om de som behöver hjälp. Men jag valde inte socialarbetarens bana för att göra en samaritgärning. Jag har en bestämd samhällsuppfattning. Fördelningen skulle kunna vara annorlunda och helhetssynen som eftersträvas genom diverse lagar saknas fortfarande. Alla måste försörja sig på något sätt. Många lever av socialbidrag, försäkringskassa, arbetsförmedling och så vidare. Hanteringen av pengar skulle samordnas bättre. Vi måste skapa arbetssätt som passar alla utifrån de förutsättningar man har. Att ha ett arbete borde vara en mänsklig rättighet. De som av olika omständigheter inte kan inordna sig på en vanlig arbetsplats måste ända få känna sig nyttig och ha en vettig sysselsättning för att känna sig delaktig. På 1970-talet fanns socialnämnden, nykterhetsnämnden och barnavårdsnämnden. Den sociala kontrollen var sträng. Barn födda utom äktenskap blev tilldelade en barnavårdsman vars uppgift var att se till att barnet hade det bra. En stark social kontroll som kunde uppfattas som en omyndighetsförklaring av mamman men som även var ett skyddsnät för mor och barn. Under 70-talet avskaffades värdeomdömen om människorna i de sociala handlingarna, en kvarvarande rest från förmyndarsamhället. Nu är öppenhet ett honnörsord. Den enskilde klienten har rätt att ta del av alla handlingar men skyddas av sekretess. Och är den ende som får upphäva den om det behövs i samarbetet myndigheter emellan. Chef ett yrke i sig Thord blev chef under en period när det inte var populärt med chefskap. På stormötenas glada tid under 70-talet skulle ingen bestämma över någon annan. Frågor drogs i långbänk in absurdum. I sin personalgrupp hade han

11 bland andra Staffan Lundqvist, numera personalchef i kommunen och Margareta Olofsson som är oppositionsborgarråd i Stockholms stad. De var idérika, konstruktiva hade en bestämd uppfattning om utveckling men kunde inte acceptera att någon bestämde. Då fick jag lära mig att ta för mig och sätta ner foten. Staffan Lundquist minns tiden med glädje. Vi levde för jobbet och arbetade inte bara med individer utan också med samhällsfrågor. Det fördes fram åsikter i politiken på ett helt annat sätt än idag och det saknar jag. Thord var en mycket tillåtande chef och mycket kunnig vilket gav stor trygghet. Att vara chef är ett yrke i sig, menar Thord. Det kräver mycket av personen. Det finns ingen färdig chefsutbildning. Man får lära sig genom att iaktta andra och införliva kunskaperna med sig själv. Jag har aldrig velat synas och höras för mycket men tycker det är jäkligt kul att vara med och bestämma. Thord har bäst gillat att stötta och förmedla kunskaper till sina medarbetare. Vara chef men ändå en i gänget och aldrig favorisera någon. Flera röster i personalgruppen berättar om Thord som en pålitlig person som alltid har dörren öppen och aldrig skulle svika i ett känsligt läge. Poesi har varit ett av Thords sätt att göra vissa problem förståeliga för sin personal. Många kommer att sakna honom som chef men kanske ännu mer som person. Om något upplevts negativt i Thords chefskap är att han ibland kunde vänta för länge med att ta tag i saker med den motiveringen att det ger med sig av sig själv. Många har också upplevt honom som en sträng person och varit riktigt rädda för honom i början. Outplånligt intryck En sak Thord ångrar är att han inte lämnat skrivbordet oftare och besökt verksamheterna mer. Ändå är det ett minne ifrån ett hemtjänstbesök som gjort ett outplånligt intryck på honom. Vårdbiträdet skulle hjälpa en dam på med en stödstrumpa. Hon gjorde det på ett så vackert sätt, hon liksom smekte på den. Thord Hörnquist ser fram mot att få tid till allt han inte hunnit med. Ja, det var som musik. När min Anna blev sjuk och behövde stödstrumpor då visste jag precis hur jag skulle göra. Jag kunde ha lärt mig mycket mer av mina medarbetare kom en ny socialtjänstlag, som både behandlar den enskildes rättigheter men även kommunens skyldigheter. Den var den första ramlagen och den lämnade utrymme för kommunerna att göra mer än vad som var nödvändigt delades den gamla socialförvaltningen upp. Hemtjänstnämnden döptes om till vård och omsorg. Ädelreformen kom Kommunerna skulle ta ansvar för de gamlas vård och boende. I samma veva kom psykiatrireformen som innebar att kommunerna skulle sörja för sysselsättning och boende för psykiskt sjuka som var medicinskt färdigbehandlade. Stimulerande förändringar Det har varit många förändringar under de 31 åren som han har varit chef. Något som Thord upplevt som stimulerande. Jag har inte haft någon anledning att söka arbete någon annanstans. Samarbetet med politiker och medarbetare har fungerat bra och det har alltid kommit nya utmaningar. Har samhället förändrats till det bättre? I mångt och mycket har det blivit bättre. Men klyftorna i samhället ser annorlunda än förr. Vi ser utslagning på grund av det snabba tempot. Det är för stora krav på den enskilde och toleransen för olikheter har minskat. Det finns inte utrymme för att udda människor ska få det utrymme som de behöver för att leva. Ju mer städat vi får det runt omkring oss desto mer krymper livsutrymmet, kanske för oss alla. Originella människor behövs, de fyller en viktig funktion. Det finns ännu mycket kvar att göra innan vi har ett solidariskt samhälle. Sedan Anna gick bort för några år sedan lever han ensam. Jag får se upp så att jag inte blir en enstöring och jag kommer att sakna diskussionerna med mina medarbetare. Kanske kan jag ta lite konsultjobb om mina kunskaper efterfrågas. Nu ser han fram emot de inre resornas tid. Pensioneringen som ger honom möjlighet att göra det han tycker om: umgås med barnbarnen, läsa poesi och att skriva. Jag har väldigt mycket ogjort och behöver inte mycket för att trivas. Lite musik, ett korsord att sitta och karva på en träbit Jag är för ung för att sluta. Därför slutar jag. LH 11

12 Under vinjetten Min horisont skriver kända och okända skribenter med anknytning till Nynäshamn. Denna gång kåserar Birgitta och Bo Karlström på Landsort. Två bilder av livet på Landsort Vår horisont Birgitta och Bo Karlström bor på Landsort (så ofta de kan ) sedan 1987 i en fd lotsbostad från Birgitta är fd chef vid Sveriges Television, sedan några månader tillbaka frilansjournalist verksam inom radio och television. Bo Karlström är utrikeskommentator vid Nyheterna, TV 4. Här bidrar de med varsin bild av sitt liv på Landsort. Det var bestämt att vi skulle bo på Landsort Det är något magiskt över historien om hur vi hamnade på Landsort. Ta bara det här med tavlan. Den hade följt Bosse ända sen tonåren. Han fick den av sin gamla faster och den hängde i hans pojkrum på Lidingö. Sen har den vandrat med honom till olika Stockholmsadresser, varit en sväng till New York i slutet av 60- talet, tillbaka till Stockholm och åter till New York tio år senare. Den har alltid hängt centralt i våra olika hem under åren. Vi älskar den där tavlan. Den är målad av Rolf Mellström den kände skärgårdsmålaren och föreställer Landsorts ljungbeklädda klippor på väster sida. Tavlan är signerad Landsort 1914 och han målade den här, när han var 18 år. Nu är tavlan äntligen hemma. Den hänger i vårt hem på Bo och Birgitta Karlström fotograferade utanför sina drömmars hus på Landsort. Kanske spelade högre makter sitt spel när de till slut hamnade här. Foto: Andreas Karlström Landsort i det hus som mästerlotsen Harald Blomqvist byggde åt sig och sin familj 1930 i Österhamn. Det var sommaren En riktigt urusel sommar, kall och blåsig. Vi hade seglat i veckor utan att ens kunnat lätta på täckjackorna. Jag ville gå i land, hade fått nog av seglingssemestrar. Och vi började fantisera om att köpa ett hus i skärgården. Den södra skärgården, gärna i trakten av Torö. Bosse hade ju sina rötter på Eksjö gård, där han tillbringat alla sina barndoms somrar. Landsort var den absoluta drömmen, men vi insåg att den förmodligen aldrig skulle kunna bli verklighet. Från New York hade vi i början av 80-talet svarat på en annons om ett hus på Landsort men det blev inget av olika skäl. Vi hade vänner med känningar på Landsort och frågade förstås om dom möjligen visste om det fanns någon som skulle sälja. Jo, det ryktas om att en gammal dam, som bor nära utkikstornet ska sälja sitt hus. Med lite detektivarbete lyckades vi luska ut namnet och i slutet av juli den sommaren gjorde vi en utflykt till våra drömmars ö. Vi fantiserade om vilket hus som den gamla damen eventuellt skulle sälja och jag smygfotograferade t o m ett av husen det som jag tyckte mest om, som låg vackrast med havsutsikt åt tre väderstreck. Drömma kunde man ju alltid! 12

13 Veckorna gick. En kväll tog jag mod till mig och ringde den gamla damen. Det kunde ju vara ett skott i mörkret och hon kunde ju bli både irriterad och arg. Men jag kunde inte släppa tanken på huset därute på Landsort. Jag var tvungen att få visshet. Jo, godda...efter några vänliga inledningsfraser och presentation, så sa jag det: Vi har hört ryktas om att du kanske ska sälja ditt hus? Men tänk, så lustigt att du ringer, sa den gamla damen. Jag sa just till min väninna här, att näe, nu tar jag faktiskt och ringer till Birgitta och Bo Karlström och frågar om dom vill köpa mitt hus!!! Vill ni komma och titta? Kom i morgon! Dagen därpå steg vi över tröskeln in i våra drömmars hus, det hus som jag i smyg fotograferat några veckor tidigare. Vi fördes in i vardagsrummet. Havet låg blankt mot öster och vid horisonten såg man Gunnarstenarna solbelysta. Tårarna steg mig i ögonen. Jag hade tänkt att ni skulle få behålla skrivmaskinen. På en bänk under fönstret stod en vacker gammal klenod från början av seklet. Vi köpte huset av Ma Franzén, en vis och klok och fascinerande gammal dam, som en gång i tiden varit Sveriges första jourhavande kurator. Det fanns telefonjack i varje rum. Där hade hon suttit ute i havsbandet och i åratal via telefon givit tröst och råd till samhällets olycksbarn och vilsna själar. Ma hade på underliga vägar fått reda på att vi flera år tidigare svarat på en annons om ett hus på Landsort. Och medan vi på vår kant drömde om ett hus på ön hennes hus, så gick hon och hoppades på att vi skulle vara intresserade, så att hon kunde sälja det till oss! Ödet, försynen, en högre makt kalla det vad ni vill men med stor ödmjukhet kan jag bara konstatera att det liksom var bestämt att vi skulle bo på Landsort. Vid jultid det året packade vi upp en kartong som stått i källaren i stan i åratal. Den innehöll gamla fotoalbum. Och där hittar vi Bosses gamla faster på bild, när hon är på Landsort Tillsammans med Rolf Mellström han som målat tavlan! Och där finns bilder på Bosse, 5 år på Landsort 1937 med morfar på utflykt från Torö. Ja, det är något magiskt med historien om hur vi kom till Landsort. Och magin lever i mig än idag. Nu håller jag på med en dokumentär för SVT om Landsorts historia, där havet och fyren och två legendariska lotsar, båda födda på Landsort 1911, är huvudpersoner. Hans Sjöblom och Sune Berglund fyller båda 90 år 2001 och med dessa båda åldersmän som berättare vill jag försöka förmedla den kärlek och vördnad jag känner för Landsort, för människorna här ute och för det evigt brusande havet. BIRGITTA KARLSTRÖM Kommer man bara ut från land så är det ingen fara Första Landsortsminnet för mig är från slutet av trettiotalet.vi åkte med Morfars båt från Eksjö gård på Torö. Ett par gånger varje sommar gjordes utfärden till Landsort. En imponerande matsäck och torskpilkar medfördes i den långa eleganta Petterssonbåten. Båten förtöjdes vid kajen utanför huset, som idag är affär. En promenad till fyren och en artighetsvisit hos mästerlotsen hörde till liksom en picknick i en bergsskreva. Med litet tur drogs en eller annan torsk upp under färden hem till Torö. Då föddes drömmen om Landsort en dröm som förverkligades 45 år senare. Att blicka ut över havet utanför Österhamn från den lilla gästoch skrivarstugan kan skapa lugn och inspiration. I mitt fall ledde det bl a till en bok ( Iakttagelser ), som säkerligen aldrig skulle ha skrivits utan Landsort. Även om bara en sida av 250 handlar om Landsort. Det gick bra att leva sig tillbaka till krigets Vietnam, till toppmöten i Moskva och Washington, till dramatikens Mellanöstern eller till barndomen i 30-talets Stockholm. Under Andra Världskrigets mörka år hade Landsort sin speciella betydelse för familjen. Min Pappa var förlagd i Nynäshamn och tjänstgjorde som mariningenjör. Vilket innebär att han ofta låg ute på öarna utanför Nynäshamn och Torö. Pappa var arkitekt och hade bl a som uppgift att vara med och leda byggandet av de många små och stora betongbunkrar som än i dag syns bland klipporna på Landsort. Det som betyder mest, vid sidan av den fantastiska naturen, är människorna här ute i havsbandet. Människor som lever under helt andra förhållanden än vi bortskämda stadsbor. Många av männen jobbar på lotsbåtarna. Ett tufft, hårt och många gånger farligt liv. De har lärt sig att lita på varandra. Att jobba härute som utrikeskommentator för TV4 är egentligen omöjligt. Ska man sitta i rutan så måste man vara i studion. Det har blivit en del panikresor in till TV4-huset när det brinner i världen. Det var lättare när jag jobbade på radion på Ekoredaktionen. Då gick det faktiskt att sitta i den hemgjorda studion med en sändare i garderoben och en antenn på taket och lämna rapporter och kommentarer direkt i Dagens Eko. Orden flög över havet till Vattentornet i Nynäshamn till Kaknästornet på Gärdet därifrån till Radiohuset och vidare till radiomottagarna över hela Sverige. En märklig känsla att sitta i studion på övervåningen och tala i mikrofonen medan familjen satt i bottenvåningen och hörde mig i Ekot. Slutorden i boken Iakttagelser lyder så här När man ser den orangefärgade kuttern med den sönderblåsta lotsflaggan kämpa sig ut ur hamnen i full snöstorm mitt i vintern fylls man av beundran Kommer man bara ut från land så är det ingen fara Vill man så kan man läsa in mycken symbolik i de orden som handlar både om livet och om döden Kommer man bara ut från land så är det ingen fara BO KARLSTRÖM 13

14 Sunnerby skola byggs ut I höst möter barnen i Sunnerby skola delvis nya lokaler. Ökad inflyttning till Sorunda och prognoser om ett ökat barnafödande gör det nödvändigt med en utbyggnad. Dessutom vandrar de tidigare årens stora barnkullar, som i Sorunda nådde sin topp 1991, upp genom grundskolan och det blir allt fler elever i de högre klasserna. Alla elever från Stora Vika och Kyrkskolan hamnar i Sunnerbyskolan när de börjar i sjundeklass, säger rektor Christiane Chin von Matérn, Sorunda rektorsområde. Det kommer inte att bli helt fullt till hösten men klasserna 7 9 ökar från år till år och når sin kulmen 2004/2005. Vi behöver använda de nya lokalerna mycket flexibelt och planerar nu hur vi ska jobba år ett, år två och så vidare. Beräkningar visar att skolan då kan komma att ha klasser. Ny musiksal En tvåvåningsbyggnad om 900 kvadratmeter till en kostnad av åtta miljoner kronor kommer att byggas ihop med den befintliga skolan. Det blir en traditionell skolbyggnad med klassrum och grupprum. Utbyggnaden, som är prefabricerad i mobilsystem, dockas på den norra flygeln mot vändplanen. Vita fönsterkarmar, faluröd lockpanel gör att det nya huset utseendemässigt smälter ihop med det gamla. Skolan får samtidigt en ny musiksal med högre takhöjd och snedtak. Musiksalen är också tänkt att användas för att öppna skolan mot samhället med uppträdanden, kanske författaraftnar och föreläsningar för föräldrar och allmänhet. Byggtiden är beräknad till 18 veckor och den nya delen Rektor Christiane Chin von Matérn vid Sorunda rektorsområde. Den nya utbyggnaden kommer att dockas på vid den norra flygeln och ta en del av slänten, skolgården och cykelparkeringen i anspråk. ska stå klar till höstterminens start. Vi skulle helst vilja förändra lokalerna mer här i skolan. Vi har ingen aula. Men vi vet att det är fler skolor som behöver renoveras och byggas ut så vi är mycket nöjda med den utökning vi fått, säger Christiane Chin von Matérn I höst efter ombyggnaden, ska vi sätta igång med ett skolgårdsprojekt tillsammans med elever och föräldrar för att förbättra utemiljön. LH Satsningar på skolan inom de närmaste åren Inom barn- och utbildningsförvaltningen pågår diskussioner om hur pengarna för ombyggnationer ska fördelas mellan skolorna. Vi har lagt fram ett diskussionsunderlag för budgeten 2002 där vi tittar tre år framåt i tiden, säger Anna Johansson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden. 16 miljoner kronor kommer att läggas på ombyggnation i skolorna för de stora kullarna födda 1989 och framåt. Då är inte inflyttningarna medräknade. På gymnasiet behövs utrymme för 300 nya platser fram till Närmast kommer befintliga lokaler på gymnasiet att byggas om till gymnasiesärskola som ska vara klara till höstterminens början. Det är det numera nedlagda industriprogrammets lokaler som kommer att användas. Vanstaskolan behöver renoveras och byggas ut redan i år, anser Anna Johansson. Tio miljoner är sedan tidigare beräknat i budget. Det kan behövas mer pengar och jag tror inte det är svårt att få acceptans att göra en satsning på Vansta. Viaskolan är den skola som är högst belastad idag och har flest elever per kvadratmeter. Skolans gymnastiksal är inte i det skick man skulle kunna önska och mängden elever gör att de får gå till Gröndalsskolans gymnastikhall. Det ställer ibland till problem när de ska hinna tillbaka till nästa lektion. Alla vi som är involverade i utvecklingen av skolorna måste tillsammans ta ett helhetsansvar och se till att skolorna med de största behoven tillgodoses först och prioritera de lokaler som används mest. Vi ser idag att vi har ett stort behov av lokaler till förskolebarn och det innebär dryga investeringskostnader. Men det är i och för sig ett angenämt problem som vi måste lösa. Fjärdens förskola ska stå klar till hösten i samma skick som före branden i somras. Återuppbyggnaden belastar inte kommunens budget utan bekostas av försäkringsbolaget. I skrivande stund pågår budgetförhandlingar och man vet ännu inte hur stor investeringsbudgeten för barn- och utbildningsförvaltningen blir. LH 14

15 Minnesfärd lockar till eftertanke Konstnären Ole Drebolt tänkte på färden genom livet och mot döden när han skapade Minnesfärd. Foto: HG bild/mattias Hansson KONST VI MÖTER I parken vid Rosengårdens ålderdomshem finns en av kommunens offentliga utsmyckningar. Den invigdes 1997, heter Minnesfärd och föreställer en båt. Den är tillverkad av gamla ekbåtar, tjärad för den goda doftens skull, men även för att stå emot vädrets nedbrytande makter. Vid sidan står en vindflöjel, i form av en säl, som pekar ut vindriktningen. Konstverket är gjord av konstnären Ole Drebold. Nynäshamn är intimt förknippat med båtar och fiskare, hav och vatten. Båten är också en symbol för färden. Färden genom livet och kanske även mot döden. Tanken är att för en stund få sitta ner, ledas in på minnenas vägar och låta associationerna komma och gå. Att i lugn och ro på en vacker plats få möjlighet att tänka över livet och det som varit. Alla går omkring med sina minnen som blir allt starkare med åren. För gamla människor betyder minnena kanske extra mycket och jag tyckte att temat passade bra för ett ålderdomshem. Fakta om Ole Drebolt Född år Kom till Sverige från Tyskland Bor och arbetar på Landsort. Undervisar på kulturskolan i Södertälje sedan tio år. I Södertälje har han även gjort flera utsmyckningar. Arbetar mycket skulpturalt bland annat i trä, järn och sten. Gör grafiska träsnitt och litografi på sten samt målar. Andra utsmyckningar i kommunen: Älgen i Kyrkskolans matsal. LH TÄVLING Känner du igen platsen? Bilden i senaste numret av Ankaret visade hur det tidigare såg ut snettemot Heimdalshörnan, Centralgatan Även denna gång gäller det en historisk bild, men denna gång fotograferad utanför centralorten. Skriv ner var du tror att bilden är tagen, gärna på ett vykort. Skicka det till: Nynäshamns kommun, Ankaret, kommunstyrelsekontoret, Nynäshamn Skriv Fototävling på vykortet eller kuvertet. Som vanligt är priset till först öppnade rätta lösning Nynäshamn förr och nu, utgiven av Nynäshamns Fotoklubb och Sotholms Härads hembygdsförening. Rätt svar och namnet på vinnaren publiceras i Nynäshamns posten den 29 juni på informationssidan Ankaret Skicka in svaret senast den 17 juni. 15

16 Nynäshamns ANKARET Nynäshamn lockar allt fler! GRUPPFÖRSÄNDELSE På djupet Vad behöver göras (ytterliggare) för att väg 73 ska bli av? Agnetha Gustafson Politiker, aktionsgruppen för väg 73 ligger i med frenesi. Jag kan inte klaga på att de gör för lite. Man kan undra om det ska behövas ytterligare svåra olyckor innan man förstår hur illa ställt det är med säkerheten på vägen. Småhusen i Nynäshamn är eftertraktade. Vad som står i tidningarnas fastighetsannonser är en sak priset blir ofta högre. I nästan alla husaffärer i Nynäshamn är det budgivning. Ulf Lundqvist Pengar! Väg 73 är viktig men inte av den framstående betydelsen. Stockholm måste lösa sina trafikproblem först. I Nynäshamn märks ingen avmattning på husmarknaden. Tvärtom tillhör kommunen de delar av Stockholms län som nu har och förväntas ha den största prisökningen på småhus. Som Ankaret tidigare berättat är trycket stort på fastighetsmarknaden i Nynäshamn. Efterfrågan på villor fortsätter att vara större än tillgången. Så gott som varje affärer avgörs i dag med någon form av budgivning, berättar Kurt Pettersson, mäklare vid Svensk Fastighetsförmedlings kontor i Nynäshamn, och bekräftar att priserna fortsätter att stiga i kommunen. Även hans kollega på Föreningssparbankens Fastighetsbyrå, mäklaren Peter Åstrand, intygar att intresset är fortsatt stort. Det finns inga tecken på en avmattning eller vikande efterfrågan på småhus i kommunen. Priserna i Nynäshamn har visserligen stigit, men inte alls så mycket som i många andra områden närmare Stockholm. Kurt Pettersson och Peter Åstrand är överens om att intresset för Nynäshamn har ökat då priserna gått upp så snabbt i andra delar av länet. Många söker sig då lite längre från Stockholms city och då ligger Nynäshamn bra till. Ytterområden bedöms öka Svensk Fastighetsförmedling skriver i sin senaste Bobarometer att orter i storstadsregionernas ytterområden bedöms fortsätta öka, till exempel gäller det kommuner som Nynäshamn, Huddinge, Mölndal och Partille. Priserna i Stockholmsregionen har sedan Bobarometern i september 2000 förändrats mellan -7 procent (Lidingö) och +14 procent (Nynäshamn). Den 1-plansvilla som Bobarometern utgår ifrån kostar i dag 1 miljon i genomsnitt för hela landet. I Nynäshamn har priset för samma villa ökat från 1,4 miljoner i september till 1,6 miljoner i april i år. I Lantmäteriverkets statistik över sålda småhus är prisuppgången + 12 procent i Nynäshamn det senaste året. Men det är inte bara inflyttningen som ökar trycket på fastighetsmarknaden. Enligt Kurt Petersson säljs hälften av alla småhus till familjer som byter upp sig inom kommunen. Det är dessutom något som skulle kunna öka ännu mer bara det fanns alternativ för äldre villaägare. Det skulle behövas byggas fler bostäder som passar äldre människor bostadsrätter eller vanliga hyreslägenheter, menar Kurt Pettersson. Då skulle vi kunna frigöra fler småhus som passar kommunens alla barnfamiljer som vill ha större. Fritidshus som alternativ När efterfrågan är så stor som den nu är vänder många blickarna mot fritidshusen som ett alternativ även för året-runtboende. Det är i dag mycket vanligt att man redan från början köper fritidshus med avsikt att bo där permanent, enligt Peter Åstrand. Lillan Sundström Pengar finns det ju aldrig. Vi ska absolut inte ta från barnomsorg och äldrevård till vägen. Låt hela Sverige vara med och betala. Väg 73 är en riksangelägenhet. Jeanette Norberg En jättedemonstration! Jag är övertygad att hela Nynäshamns befolkning skulle ställa upp. Det måste också finnas mer som politikerna kan göra. LH Foto: HG bild/mattias Hansson

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste.

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste. 1 Ditt liv din historia Ditt liv är viktigt och har stor betydelse för alla omkring dig! Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

Kusten är. av jonas mattson. 58 home & country

Kusten är. av jonas mattson. 58 home & country Kusten är klar av jonas mattson Thomas och Helen i Göteborg har genom åren byggt flera hus i New England-stil. Om man inte visste bättre skulle man vid åsynen av deras lyckade byggnationer kunna svurit

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Heartful Endless Love - HEL. Heléne F Sandström. Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se

Heartful Endless Love - HEL. Heléne F Sandström. Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se Heartful Endless Love - HEL Heléne F Sandström Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se Heartful Endless Love HEL Hur har du det med kärleken min vän? Älskar du hårt och passionerat eller är kärleken

Läs mer

Stefan hade inte hängt med, det tog ett ögonblick innan han kunde svara. Öh från Sverige? Pojken fick en rynka mellan ögonbrynen, lät lite irriterad

Stefan hade inte hängt med, det tog ett ögonblick innan han kunde svara. Öh från Sverige? Pojken fick en rynka mellan ögonbrynen, lät lite irriterad BARCELONA 2008 Stefan och Karin hade skaffat mobiltelefonen nästan genast när de anlände till Barcelona drygt en månad tidigare. De hade sedan dess haft den inom räckhåll alla dygnets timmar, varit måna

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

SJÖHÄSTARNAS Ö. Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån. www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto

SJÖHÄSTARNAS Ö. Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån. www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto SJÖHÄSTARNAS Ö Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån Alzheimer Centralförbundet 2014 www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto Penningautomatföreningen har understött uppgörandet

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Kvinnor och män med barn

Kvinnor och män med barn 11 och män med barn Det kan ta tid att få barn De som hade barn eller väntade barn blev tillfrågade om de hade fått vänta länge på den första graviditeten. Inte överraskande varierar tiden man försökt

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Jordens hjärta Tänk om Liv

Jordens hjärta Tänk om Liv Jordens hjärta Tänk om Allt du ser, allt du ger Tänk om, tänk om, tänk om Allt du rör, allt du gör Tänk om, tänk om, tänk om Tänk om just nu är underverkens tid Den natt då tårar blir till skratt När morgonen

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Text: Nina Ljungberg Bild: Anna Andersson

Text: Nina Ljungberg Bild: Anna Andersson Text: Nina Ljungberg Bild: Anna Andersson Mina föräldrar skall skiljas Text: Nina Ljungberg Bild: Anna Andersson Tack mina underbara barn Natalie och Estelle för att ni finns. Tidigare böcker av Nina

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

En bok om att bygga självkänsla och skapa lycka från början.

En bok om att bygga självkänsla och skapa lycka från början. Trygg hamn En bok om att bygga självkänsla och skapa lycka från början. Kanske kommer våra barn att möta en tuff värld men inte desto mindre kan vi lära dem att bemöta den. Eva Träff Trygg hamn Copyright

Läs mer

Projektet Eddies hemliga vän

Projektet Eddies hemliga vän Projektet Eddies hemliga vän Eddies hemliga vän Vårt bidrag är en pop upbok som handlar om att minska vår energiförbrukning. Det är en barnbok som ska få barn att bli medvetna om att energiförbrukningen

Läs mer

Handelsminister Ewa Björling har ett. Alltid i förarsätet

Handelsminister Ewa Björling har ett. Alltid i förarsätet intervju Alltid i förarsätet Handelsminister Ewa Björling beskriver sig som envis, otålig och förmodligen Sveriges sämsta baksätesförare. Till vardags styr hon över svensk handelspolitik. På fritiden kopplar

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Lust att snacka LUST ATT SNACKA TIDNINGARNAS FÖRBUND. Bästa lärare

Lust att snacka LUST ATT SNACKA TIDNINGARNAS FÖRBUND. Bästa lärare LUST ATT SNACKA Bästa lärare Uppgifterna till finns nu i förnyad form för läraren! Materialet som ursprungligen planerades för FN:s familjeår, lämpar sig främst för undervisningen i årskurserna 7 9, men

Läs mer

Som anhörigkonsulent och enhetschef

Som anhörigkonsulent och enhetschef Med en röd fåtölj i centrum Anhörigcentrum i Örebro genomförde under september månad 2008 ett intensivt marknadsföringsarbete. På TV4 sändes en reklamfilm och ute på stan i Örebro har anhörigsamordnare

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND Vi som är anställda i handikappomsorgen i Huddinge kommun har ett uppdrag av invånarna. Uppdraget är att ge service, omsorg och stöd som bidrar

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

I mitt hjärtas trädgård. av Margot Haglund

I mitt hjärtas trädgård. av Margot Haglund I mitt hjärtas trädgård av Margot Haglund Bildspelet "I mitt hjärtas trädgård" presenterades vid en samling i Immanuelskyrkan, Stockholm våren 2010. Alla bilder är kopior av Margots originalbilder i akvarell

Läs mer

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC.

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 4 DRÖMMEN OM Thomas och Helen har byggt tre hus i New England-stil FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 5 NEW ENGLAND l med Willa

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

BNP = konsumtion + investeringar + export - import

BNP = konsumtion + investeringar + export - import Sverige är i recession nu. BNP = konsumtion + investeringar + export - import Sverige började ha en ekonomisk kris från år 1960. Sverige hade 7 497 967 invånare 1960 och idag finns det 9 256 347. Stockholmlän

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

När döden utmanar livet: frågor om människans fria val, om ansvaret och skulden som bördor i livets slutskede.

När döden utmanar livet: frågor om människans fria val, om ansvaret och skulden som bördor i livets slutskede. När döden utmanar livet: frågor om människans fria val, om ansvaret och skulden som bördor i livets slutskede. Peter Strang, överläkare, professor i palliativ medicin Karolinska Institutet, Stockholm Stockholms

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Målbild för medarbetarskap. Vi skapar välfärd. för mölndalsborna. Vi vet när vi gör ett bra jobb. Vi omprövar och utvecklas

Målbild för medarbetarskap. Vi skapar välfärd. för mölndalsborna. Vi vet när vi gör ett bra jobb. Vi omprövar och utvecklas Vi skapar välfärd Målbild för medarbetarskap för malsborna Vi vet när vi gör ett bra jobb Vi omprövar och utvecklas å här vill vi ha det i M Visst är du en bra medarbetare! Men man kan alltid utvecklas,

Läs mer

Joel är död Lärarmaterial

Joel är död Lärarmaterial sidan 1 Författare: Hans Peterson Vad handlar boken om? Den 9 maj förändras Linus liv. Linus är i skogen med mamma, pappa och storebror Joel. Linus ser upp till Joel och en dag vill han också vara stor

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Min försvunna lillebror

Min försvunna lillebror 3S Ida Norberg Sa1a Min försvunna lillebror Vi hade precis sålt vårt hus och flyttat in i världens finaste hus, det var stort, väldigt stort, det fanns nästan allt där, pool, stor trädgård och stort garage.

Läs mer

Rädda världen och krama mej

Rädda världen och krama mej Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Rädda världen och krama mej Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge Radda_varlden_Rosa6_INLAGA.indd

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

Delaktighet - på barns villkor?

Delaktighet - på barns villkor? Delaktighet - på barns villkor? Monica Nordenfors Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel 12 Det barn som är i stånd att bilda egna åsikter

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka.

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Tal, Livs kongress 2013-06-04 12 min Tack! Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Jag vill gratulera till en lyckad kongress. Ett uttalande från er som har spridits på nätet

Läs mer

Yttranden Yttranden vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2014

Yttranden Yttranden vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2014 Yttranden 2014-10-20 2 17 Yttranden vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2014 2 Inledningsanförande Anförande nr 1 Ålderspresident B e r t h o l d G u s t a v s s o n (M): Ärade

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i beroendeställning Det är så att närhet, socialt stöd och sociala nätverk har betydelse, inte bara för människans överlevnad utan också för

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

Dialog Gott bemötande

Dialog Gott bemötande Socialtjänstlagen säger inget uttalat om gott bemötande. Däremot kan man se det som en grundläggande etisk, filosofisk och religiös princip. Detta avsnitt av studiecirkeln handlar om bemötande. Innan vi

Läs mer

HÄNDER I HK - HANTVERKSKAMMAREN OKTOBER 2007

HÄNDER I HK - HANTVERKSKAMMAREN OKTOBER 2007 HANTVERKSKAMMAREN Magiska figurer Trollkulorna har många ansikten. HÄNDER I HK - HANTVERKSKAMMAREN OKTOBER 2007 SNART ÄR DET JUL Hösten rullar på och nu är det bara en månad kvar till Skyltlördag julens

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

JUNI 2003. För hemvändare och hemmaväntare. Välkommen hem!

JUNI 2003. För hemvändare och hemmaväntare. Välkommen hem! JUNI 2003 För hemvändare och hemmaväntare Välkommen hem! 1 2 Den här broschyren riktar sig både till dig som kommer hem efter mission och till dig som väntat hemma. 3 Utgiven av Sida 2003 Avdelningen för

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Förord. Bodil Yilmaz Behandlingsansvarig mentalskötare

Förord. Bodil Yilmaz Behandlingsansvarig mentalskötare Förord Pebbles är en av de modigaste människor jag känner. Att så öppet berätta om sin psykiska sjukdom och framför allt sina psykoser är något jag beundrar. Det finns en hel del litteratur om depressioner

Läs mer

BOSTAD Men att bygga själv visade sig lättare sagt än gjort.

BOSTAD Men att bygga själv visade sig lättare sagt än gjort. BOSTAD Ingen kunde föreställa sig att byggprojektet skulle ta sådan tid. - Jag ville bygga för att jag och min son skulle få ett eget boende, han var sex år då. När bygget var klart var han 20 och utflugen,

Läs mer

hästfolk 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna.

hästfolk 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna. hästfolk De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna. 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna hästfolk De helande hästarna The Joy of being

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa

Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa Spåkulan är det enda som saknas. Det är vår första tanke när Pirjo Olander, med svart kajal runt ögonen och brokig sjalett på huvudet, välkomnar oss in i sitt mörka

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund Bakgrund Det här materialet hör till boken Kära Ruth som är skriven av Bente Bratlund. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som läser boken.

Läs mer

Text: KATARINA HÄLLGREN. Foto: PER-JOSEF IDIVUOMA. Översättning: MILIANA BAER

Text: KATARINA HÄLLGREN. Foto: PER-JOSEF IDIVUOMA. Översättning: MILIANA BAER Vid järnvägens slut, eller nästan i alla fall, har kreativiteten flödat i höst. I den lilla byn Vassijaure har samiska och svenska artister mötts för att göra ljuv musik tillsammans. Resultatet kommer

Läs mer

ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun

ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun Beslutad av omsorgs- och socialnämnden 2007-12-17 Varför en etikpolicy? Etik handlar om vilka handlingar och förhållningssätt

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga!

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Mats Abrahamsson Att vända den sedan mitten av 90-talet nedåtgående trenden med minskad befolkning i vår kommun är Sotenäsmoderaternas viktigaste fråga

Läs mer

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång!

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! 10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! Kenth Åkerman Det är värt vilket pris som helst att få se en slocknad blick lysa upp på nytt, få se ett leende tändas hos den som tycktes ha glömt att

Läs mer

KOMMERSENS VÄRDEN. integrationsskapande mötesplats. ett konstverk som skapar livfullhet. en inkubator för nya företagare. med flera...

KOMMERSENS VÄRDEN. integrationsskapande mötesplats. ett konstverk som skapar livfullhet. en inkubator för nya företagare. med flera... KOMMERSENS VÄRDEN ett minne av trävaruindustri och blandstad en inkubator för nya företagare integrationsskapande mötesplats ett konstverk som skapar livfullhet ekologisk resursanvändning gratis integration

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från Reslust Tulugaq tycker att det är tråkigt att öva bokstäverna på tavlan. De gör det så ofta. Varje dag faktiskt! Så han ser ut genom fönstret istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv

Läs mer

Lars Rylander. GALLERIROND våren 2005

Lars Rylander. GALLERIROND våren 2005 GALLERIROND våren 2005 Galleri Olsson & Uddenberg 19/3 10/4 2005 Lars Rylander Där vägen tar slut nedanför det åttkantiga huset ligger ateljén med hänförande utsikt över Ljungskileviken mot Orust. Mängder

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Landström Arkitekter har ritat flerbostadshuset på Brännö.

Landström Arkitekter har ritat flerbostadshuset på Brännö. Landström Arkitekter har ritat flerbostadshuset på Brännö. 12 www.byggfakta.se BYGGDE SITT EGET FLERBOSTADSHUS Byggemenskaper blir allt vanligare i Sverige. En av pionjärerna inom projektformen är Anna-Karin

Läs mer

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera)

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera) Eva Bernhardtson Louise Tarras Min mening Bildfrågor (diskutera) Folkuniversitetets förlag Box 2116 SE-220 02 Lund tel. 046-14 87 20 www.folkuniversitetetsforlag.se info@folkuniversitetetsforlag.se Information

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Katrineholms kommun S+M en politisk bomb I Katrineholm hade Socialdemokraterna haft egen majoritet i 90 år när medborgarna gick till val år

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19

Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19 Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19 För några decennier sedan var det få barn med svår utvecklingsstörning som nådde

Läs mer

Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information til dig som är förälder til ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1

Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information til dig som är förälder til ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1 Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information till dig som är förälder till ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1 2 Text: Kerstin Österlind, kurator, Skånes universitetssjukhus

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Erik på fest Lärarmaterial

Erik på fest Lärarmaterial sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Erik ska på fest hos Lea. Erik längtar för han är lite kär i henne. Erik ger en vampyrmask till Lea i present. De äter tårta, glass och godis.

Läs mer

Den stora katastrofen

Den stora katastrofen Den stora katastrofen H ej, det är jag här igen, Malin, jag som bor i Rukubacka med min lillasyster Fia, vår hund Rufs och mamma och pappa. Allting är bra här hos oss utom en sak. Det har hänt 4 5 en katastrof,

Läs mer

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013 kapitel 1 I morgon börjar sommarlovet och vi ska åka till Gröna Lund. Om sommaren fortsätter på det här sättet kommer det att bli den bästa i mitt liv. Jag sitter hemma på rummet och har just berättat

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Sveriges mest ovanliga företagare

Sveriges mest ovanliga företagare Sveriges mest ovanliga företagare Therese Albrechtson startade sitt företag Bodyguard Säkerhetsprodukter direkt efter gymnasiet. Idag, vid 22 års ålder, har hon tre aktiebolag och har fått en rad fina

Läs mer