Hjulupphängning. Dubbel stel framaxel. Stel framaxel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjulupphängning. Dubbel stel framaxel. Stel framaxel"

Transkript

1 Framhjulsupphängning Upphängningen, fastsättningen, av framhjulen kan konstrueras efter två olika principer: stel framaxel eller separat hjulupphängning. Stel framaxel, fjädringsrörelse hos det ena hjulet påverkar det andra. Dubbel stel framaxel Dubbla framaxlar kan ta upp ett högre framaxeltryck eftersom trycket fördelas på flera hjul. Denna typ av axel används oftast på anläggningsfordon vars last ger en tyngdpunkt långt fram. Ä ven framkomligheten på löst underlag ökar när trycket fördelas jämnt på två axlar. De båda framaxlarna är identiska med den axel som finns på fordon med en enkel framaxel. Styrningen på den bakre framaxeln utförs med ett länksystem. Hydraulisk hjälpcylinder, ansluten till styrväxeln. förstärker servokraften för andra axeln Bakre framhjul Stel framaxel Stel framaxel är en stark konstruktion och är därför lämplig för lastbilar och andra tunga fordon där det är vanligt med stora belastningar. Framaxeln kan ex. vara upphängd med bladfjädrar i ramen. En fjädringsrörelse hos ett av framhjulen påverkar även det andra hjulet. Hjulspindlarna, där framhjulen är lagrade, sitter fästa med en spindeltapp i framvagnens båda ändar. Spindeltappen är lagrad i spindeltappsbussningar 'Och ett trycklager så att hjulen kan vridas lätt. Hjulnavet är lagrat på hjulspindelns axeltapp med två rullager. Bromstrumma och hjul är fastskruvade på hjulnavet Pitmanarm med fäste för två länkstänger Hjulspindel Axeltapp Dubbla framaxlar kan vara nödvändigt på ex. anläggningsfordon där lasten ger en tyngdpunkt långt fram. Bild Volvo ~ Lastvagnar AB. 134

2 Hjulspindel Framhjulen är lagrade på hjulspindlarna som vrids kring spindeltapparna. Denna konstruktion gör att det går att vinkla hjulen och därmed att styra fordonet. Tunga lastvagnar har kraftiga hjulspindlar som är lagrade upptill med koniska rullager och nedtill med bussningar. Spindelns lagerspel justeras med justermellanlägg. Beroende på konstruktion placeras mellanlägget mellan den övre tätningsringen och rullagret eller mellan distanshylsan och rullagret. Spindeltappen hålls på plats för att den är konisk och med hjälp aven kronmutter på ovansidan. Spindeltappen är inkapslad och rullagret skyddas mot smuts av ett övre och ett undre skyddslock Upphängning med två länkarmar denna typ av framhjulsupphängning finns två tvärställda triangelformade länkarmar, en undre och en övre. Länkarmarna är lagrade i två hörn i fordonets stomme, i motstående spets sitter en spindelled. Mellan länkarmar och kaross finns fjädrar och stötdämpare som tar upp stötar och ojämnheter från vägbanan. Länkarmarna ska inte bara fungera som hållare för hjulen och överföra krafter till fjädringen. Dessutom måste länkarmarna ta upp påfrestningarna vid bromsning, acceleration och kurvtagning. Länkarmarnas egen form och den geometriska form de tillsammans formar, bestämmer hur hjulen spårar på ojämn vägbana vilket i sin tur inverkar på styrning, väghållning och däckslitage. Övre spindelled Hjulspindel / Hjulspindel ndividuell framhjulsupphängning ndividuell hjulupphängning används på alla personbilar, vilket ger betydligt bättre styregenskaper och åkkomfort än en stel axel. ndividuellt upphängda hjul är anslutna till kaross eller ram genom anordningar, så att det ena sidans fjädringsrörelser inte påverkar den andra sidans hjul. Ofta förenar en krängningshämmare de båda sidornas hjulupphängningar. Den motverkar att karossen kränger i kurvor. Häftiga fjädrings- eller hjulrörelser vid kurvtagning ska så lite som möjligt fortplanta sig till ratten och inverka på styrningen. nte heller får dessa krafter påverka hjulens stadiga rotation så att fordonets kurs påverkas. 'tyänstra bilens övre- och undre länkarmar är lika långa vilket } Skulle-leda till bia ett orimligt däckslitage. En konstruktion som inte a-;;änas. Den högra bilens övre länkarmar är kortare vilket innebär att spårvidden förblir oförändrad vid fjädring och däckslitaget minimeras. Konstruktionen till höger ger också bättre stabilitet vid kurvtagning. Med en individuell upphängning fjädrar framhjulen var för sig. 135

3 Fjäderbens- MacPhersonframvagn stället för triangellänkar används ofta ett fjäderben och en undre länkarm kombinerad med en krängningshämmare. Systemet kallas för Mac-Phersonframvagn efter uppfinnaren. Hjulets axeltapp är en del av fjäderbenet. Hela fjäderbenet vrids av styrinrättningen. Högst upp är fjäderbenet lagrat med ett axiallager mot karossen. Den nedre änden är fäst i länkarmen med en spindel- ed. En skruvfjäder sitter runt fjäderbenets övre del. nuti fjäderbenet sitter en teleskopstötdämpare. Denna konstruktion finns på de flesta personbilar. Fördelarna är många: få rörliga delar, relativt billig och bilen blir kursstabil. Krängningshämmare På grund av centrifugalkraften kränger bilen i kurvor, och de yttre fjädrarna belastas mer än de inre. Krängningshämmaren begränsar krängningen. Vridning av dess raka mittparti motverkar krängningar och däckslitage. Krängningshämmaren drar upp högerhjulet så att karossen sänks ~ även på högersidan : ~~~ Centrifugalkraften i högersvängen pressar ner karossens vänstra sida och krängningshämmaren vrids Nedre fjäderfäste Gummibuffert Genom att båda hjulen är sammankopplade påverkar ena sidans fjädringsrörelse den andra sidans hjulupphängning. Pressasvänstra sidan ner så sänks även den högra och krängningen minskas. Undre spindelled Reaktionsstag Hjullänkar i bilens längdriktning Med hjullänkarna placerade i fordonets längdriktning varierar avståndet mellan fram- och bakhjulen vid fjädringsrörelserna medan cambervinkeln och spårvidden inte förändras. På bilden sköts fjädringen med torsionsstavar. Övre spindelled Bakhjulsupphängning Bakhjulsupphängningen kan bestå av stel bakaxel med olika typer av fjädring som skruv- eller bladfjädrar. På tyngre fordon används oftast luftfjädring. Både fram- och bakhjulsdrivna fordon kan ha en stel bakaxel. Upphängningen kan också vara sk. individuell upphängning, där varje bakhjuls fjädringsrörelse sker oberoende av det andra bakhjulet. Fjädringen kan vara: skruv- eller bladfjädring, hydrolastic-, gas-, eller torsionsfjädring. Både fram- och bakhjulsdrivna fordon kan ha en individuell bakhjulsupphängning. Torsionsfjäder Nedre spindelled Stel bakaxel, lätta fordon En stel bakaxel på en bakhjulsdriven personbil innehåller slutväxel, differential, drivaxlar och hjulnav. Är fordonet framhjulsdrivet saknas drivning, men bakaxeln kan fortfarande vara stel. Bakaxeln, som är sammankopplad med kardanaxeln, är fäst vid karossen eller ramen på så sätt att den kan röra sig upp och ner i förhållande till karossen, fjädra. Stötdämparna, som motverkar gungningsrörelser, är vanligen hydrauliska av teleskoptyp. 136

4 ~ l Fjäder Tvärstag (Panhardstag) Övre länkarm (reaktionsstag, momentstag) ndividuell bakhjulsupphängning, fordon lätta Den individuella upphängningen tillåter varje hjul att fjädra oberoende av det andra hjulet på samma axel. En del av de konstruktioner som används vid individuell framhjulsupphängning förekommer också vid individuell bakhjulsupphängning. MacPhersonupphängning för bakhjul har många likheter med MacPherson framvagnen, förutom att den inte är styrbar. Stel bakaxel för framhjulsdriven personbil Bakaxeln måste också behålla rätt läge, utan att det blir för stora vibrationer och stötar, vid acceleration, inbromsning och kurvtagning. För att hindra axeln att komma i vridsvängning, vid acceleration och inbromsning, har bakaxeln försetts med längsställda sk. reaktionsstag. Ett tvärställt stag, sk. Panhardstag, är i sin ena ände fäst vid karossen eller ramen och i andra änden vid bakaxeln som därmed hindras från att röra sig i sidled. V-svängarmen är bakåtriktad i rät vinkel mot bilens längdriktning.>«. Bakåtriktade svängarmar är en upphängning som gör att hjulen kan fjädra separat utan någon förändring av hjulvinklar eller spårvidd. Här för bakhjulsdrivning Panhardstag Stel bakaxel med bladfjäd ring för lätt fordon ex. lätt lastbil Stötdämpare Så här kan en bakhjulsupphängning med individuella rörelser se ut för en framhjulsdriven personbil. princip är det ingen större skillnad på konstruktionen med och utan drivning. Stel bakaxel för ett lättare fordon med skruvfjädring Bakhjulsupphängning tunga fordon Förutom det som beskrivits ovan för lättare fordon måste upphängningen av bakhjulen på tunga fordon tåla betydligt större krafter, påfrestningar. Utseendet på bakvagnen varierar mycket beroende på vilket användningsområde fordonet är byggt för. När bakvagnen är utrustad med en bakaxel, kalllas den enkelaxlad bakvagn. Det andra alternativet benämns boggi och består av två eller flera bakaxlar Boggin kan vara utrustad med två drivande bakaxlar sk. 6x4 (sex hjul, fyra drivande) eller med en 137

5 drivande bakaxel och en medrullande löpaxel sk. 6x2 (sex hjul, två drivande). Det förekommer även boggikombinationer med två medrullande löpaxlar, vilka då är placerade framför och bakom drivaxeln. Vissa medrullande löpaxlar kan höjas och sänkas med hjälp aven lyftanordning. Bakvagnen kan utrustas med antingen luftfjädring eller bladfjädring. Vilken typ av fjädring som väljs beror på vilket användningsområde fordonet är avsett för och vilka egenskaper som ägaren föredrar. Både de svenska och engelska benämningarna används i branschen. Andra vinklar som mäts och justeras är: styrradie (negativ eller positiv), trustvinkel och set back. Hjulvinklarna mäts i grader lutning i förhållande till lodlinjen. Undantaget är Toe-in som oftast mäts i millimeter. Hjulvinklar mäts ofta i noggrannare mått än hela grader. Hjullutning, Camber Med Camber menas hjulens lutning utåt eller inåt i förhållande till lodlinjen. Hjullutningen räknas som positiv om hjulets överkant lutar utåt och negativ om hjulets överkant lutar inåt. Moderna personbilar har oftast cambervinkel nära O grader eftersom dagens breda lågprofildäck kräver det. Vid negativ Camber blir väggreppet bättre eftersom hjulen kommer att stå vertikalt när bilen kränger. Tävlingsbilar har ofta negativ Camber. Lodlinje ---.:., Camber~: :. ' ' ' ' Hjulvinklar - hjulinställning För att fordonet ska få så bra styregenskaper som möjligt och minsta möjliga däckslitage, måste alla hjulvinklarna vara korrekta. När man talar om hjulinställning på fordon har man tidigare menat framhjulens vinklar. På senare år har man insett att man måste ta hänsyn till fordonets alla hjul. På personbilar görs en fyrhjulsmätning, på lastbilar mäter man alla hjul. Oavsett vilka fordon och hjul som mäts är det vissa vinklar som är viktiga: Hjullutning (Camber) Spindeltappslutning (King Pin nclination-kp) Axellutning (Caster) Skränkning (Toe-in) Kurvtagningsvinkel (Toe-out) 138 Positiv Camber medför bättre vägkänsla i ratten. Vid extremt felaktig Camber slits däcken snett. Spindeltappslutning, nclination KP King Pin Med KP menades ursprungligen spindeltappens lutning. Eftersom personbilar i dag saknar spindeltapp motsvaras KP av vinkeln mellan lodlinjen och en linje genom fjäderbenet eller övre och undre spindel- ed, sett framifrån., '

6 Axellutning, (aster Castervinkeln är vinkeln mellan lodlinjen och en linje som går genom centrum på fjäderbenet, eller övre och undre spindelled, sett från sidan. Castervinkeln kan aldrig vara negativ, om du tänker på hjulen på kundvagnen i snabbköpet så vrider de sig alltid så att de ligger efter vridningscentrum. Caster gör att hjulen strävar rakt fram och underlättar på så sätt styrningen. En stor positiv Castervinkel innebär snabb och effektiv rattåtergång efter kurvtagning och gör fordonet kurs stabilt. Men gör samtidigt att styrningen blir tung, oftast har ett sådant fordon servostyrning. Liten positiv Caster gör att fordonet upplevs som lättstyrt men instabilt. Lodlinje ~- Färdriktning Att en cykel har positiv easter märks om man släpper styret när man kör rakt fram. ; easter Hjulets centrum : Lodlinje Bakhjulsdrivna bilar har normalt positiv Toe-in. Detta motverkar hjulens tendens att vrida sig utåt när bakhjulen skjuter bilen framför sig. Framhjulsdrivna bilar har ibland negativ Toe-in, vilket motverkar hjulens inåtvridning när framhjulen drar bilen framåt. Toe-in kan mätas som en vinkel Kurvtagningsvinkel, oe out Negativ ~==-~~.=.~~ ~----~ Fl '*A eller som skillnaden mellan måtten A och B i mm. Vid kurvtagning måste det inre hjulet vridas mer än det yttre. Styrarmarnas utformning bestämmer hur stor skillnaden blir. Vid mätning utgår man från att om ytterhjulets vridning är 20, då ska innerhjulets vridningsvinkel vara Nedre spindelled fjäderns vridningspunkt ' Positiv easter. Hjulets centrum ligger efter hjulets vridningspunkt. Negativ easter. Hjulets centrum ligger före hjulets vridningspunkt. OBShjulupphängningen konstrueras aldrig så här. Skränkning, loe-in Vid positiv Toe-in pekar hjulens främre del snett inåt. Toe-in kan antingen mätas som en vinkel eller som en måttskillnad mellan hjulens fram- och bakkant. Rätt Toe-in ger vägkänsla i ratten och bidrar till riktningsstabiliteten. Det är viktigt att vinkeln är lika på båda hjulen. Toe-in är justerbart på alla bilar, vinkeln justeras genom att man kortar eller förlänger styrstagen. Felaktig Toe- in ger vibrationer som medför ökat däckslitage. Däcket kanar mot vägen. Kurvtagnings- <, - vinkel,a B Kurvtagningsvinkeln, innerhjulet vrids mer än ytterhjulet vid kurvtagning. / / J J J 139

7 Hjulinställning för dubbla framaxlar För att inget onödigt däckslitage ska uppstå är det viktigt att båda framaxlarna har rätt kurvvinklar. Det innebär att de inre hjulen måste vridas mer än de yttre. Alla framhjulen ska rulla i cirkelbanor med samma centrum. Eftersom den bakre framaxeln ligger närmare bakaxlarnas centrurnlinje, blir kurvvinklama mindre på denna axel. Genom noggrann beräkning av längd och fästpunkter på pitmanarm och mellanstyrarm anpassas kurvvinklarna mellan framaxlarna. Thrustvinkel och Set back Vid hjulinställning (fyrhjulsmätning) är det viktigt att man utgår från bakvagnen och använder sig av bilens geometriska mittlinje. Thrustvinkel Bakhjulen förskjutna i förhållande till den geometriska mittlinjen. ' Alla hjulen ska rulla i en cirkelbana med samma centrum. ~ k~ ~: r ~~ ~, r J ~ Styrradie Är ett avstånd, mätt på vägbanan, mellan hjulets vridningsaxel och hjulets centrumlinje. Vid negativ styrradie vrider sig hjulet inåt vid inbromsning. Detta motverkar bilens sneddragning när t.ex. bara ena framhjulet driver eller vid bromsning på isfläckar. Vid positiv styrradie vrider sig hjulet utåt vid bromsning. Skulle ena framhjulet bromsa hårdare eller om ena framhjulet får punktering, vrider sig detta hjul utåt och strävar efter att dra hela bilen åt detta håll. Vilket naturligtvis kan vara farligt. ~ Hjulaxlarnas mitt är förskjuten i förhållande till varandra. Set back Vid fyrhjulsmätning fästs en mätanordning på varje hjul. Med hjälp av laserstrålar mellan instrumenten kan hjulvinklarna mätas. Framhjulen är förskjutna i förhållande till den geometriska mittlinjen. En skillnad i eastervinkel mellan höger och vänster hjul ger Set back. Set-back fram Set-back bak När någon av hjulaxlarnas axiella linje är vriden i förhållande till en linje som ligger rakt i bilens riktning, symmetrilinjen, då finns en Set-back. Negativ styrradie, Positiv styrradie 140

8 o Atgärder före hjulinställning nnan man mäter och justerar hjulvinklar ska man kontrollera och ev. åtgärda följande: o Ovanligt stor last i fordonet o Rätt lufttryck i däcken o Däckslitage, framdäcken bör ha ung. samma förslitning o Brustna fjädrar o Skadad styrväxel o Glapp i styrleder o Skada eller glapp i fjäderbenslagring (MacPhearson framvagn) o Glapp i spindelleder eller länkarmslagringar o Glapp i framhjulslager Över- och understyrning Vid kurvtagning drar centrifugalkraften fordonet utåt. Man säger att fordonet är understyrt när man måste vrida hjulen mera ju högre hastighet man har. Om farten är för hög kommer fordonet att gå i diket med fronten före. Ett överstyrt fordon däremot svänger av sig själv, allt snävare ju högre hastigheten är. Man måste minska rattutslaget när fordonet kommer in i en kurva. Om föraren inte parerar med ratten kommer fordonet att sladda runt. Det bästa ur trafiksäkerhetssynpunkt är ett neutralstyrt eller måttligt understyrt fordon. Detta uppnås genom en bra viktfördelning mellan bak-och framaxel. Observera att ett fordons styregenskaper kan ändra sig oerhört mycket när det lastas eller när lufttrycket i däcken ändras. Styrinrättning Styrningen ska kännas lätt och säker. Framhjulen ska ha en tendens att själv gå tillbaka till rakt fram läge efter en sväng. Stötar och ojämnheter får inte fortplantas från vägbanan till ratten, men föraren ska ändå ha känslan av kontakt med vägen. Styrväxeln överför kraften från rattvridningen till framhjulen. Det finns två olika huvudtyper av styrväxlar. På lastbilar och andra tyngre fordon är skruvväxel med kulmutter vanligast. På personbilar används oftast kuggstångsväxel. Kuggstå ngsväxel Kuggstångsväxeln har fördelen att den tar liten plats, ger direkt gensvar, god vägkänsla och har få leder. Nackdelen kan vara att stötar och ojämnheter känns upp i ratten. Ä ven en liten obalans i hjulen känns tydligt med denna typ av styrväxel. Kuggstång Rattstång Justerkolv. Kugghjul Fjäder På rattstångens nedre ände sitter ett litet kugghjul som står i ingrepp med en kuggstång. Kuggstången har förbindelse med styrarmarna och hjulen. När ratten, och därmed kugghjulet, vrids skjuts kuggstången i sidled och hjulen vrids. Styrväxel med skruv Rattrörelserna överförs via skruvväxeln till en sidrörelse hos den sk. pitmanarmen. Styrstag överför sedan rörelsen till hjulen. Utväxlingsförhållandet mellan rattstång och styraxel är 15: 1-20: 1 på personbilar och på lastbilar kan det vara upp till 50: 1. Genom det höga utväxlingsförhållandet behövs inte så stor kraft för att vrida ratten. nre styrled Bilens tyngdpunkt långt bak. Bilens tyngdpunkt långt fram. Styrväxel med kulmutter, rattstångens skruv flyttar kulmuttern som via en kuggväxel vrider pitmanarmen. Fäste för pitmanarm 141

9 Detta system har fler leder och stag än kuggstångsstyrningen. Risken för glapp i styrningen ökar, vilket ger sämre styrrespons. Däremot känns inte obalans och stötar från hjulen lika tydligt. Parallellstag Servostyrningen arbetar med hydraulvätska som trycksätts aven hydraulpump. Pumpen drivs via rem av fordonets motor eller aven elmo tor. Servostyrningen fungerar inte med stillastående motor, vilket kan vara ett problem vid bogsering. Bilen blir då oerhört tungstyrd utan servohjälpen. Styrstag Pitmanarm Spindel Oljebehållare Kylare för oljan i styrservon Principskiss av styrinrättningen hos en tung lastbil. lastbilens styrinrättning, ett exempel Rattens rörelse överförs via övre och nedre rattaxel till styrväxeln som är av kulmuttertyp med servo. Styrservons uppgift är att förstärka rattrörelsen så att lastvagnen blir lättare att styra. Servopumpen, som drivs av lastvagnens motor, ger hydraultryck till servons hydraulsystem. På styrväxeln sitter pitmanarmen som för rattrörelsen vidare tilllänkstången och den övre styrarmen. Från styrarmen överförs rörelsen vidare till hjulspindeln varvid hjulet vrider sig. Hjulspindeln är försedd med en.nedre styrarm som överför rörelsen via ett parallellstag till den andra sidans hjulspindel. Exempel på hur styrinrättningen konstruerad. Hjulspindel på en tung lastbil kan vara Servopumpen drivs oftast mekaniskt av motorn via en rem. Pumpen ger ett hydraultryck till styrventilen. När föraren vrider ratten styr styrventilen ut ett tryck till styrväxeln som hjälper till att vrida hjulparet. Rattlås De flesta fordon är utrustade med ett rattlås. Tidiga rattlås spärrade ratten med en låstapp, men tappen gick att bryta av med en snabb kraftig vridning med ratten. Ä ven i moderna rattlås används en låstapp, men nu går tappen in i ett av spåren på en spårring. Om man försöker vrida ratten kommer en fjäderring att slira mellan rattstång och spårring. Det går inte att styra bilen eftersom det är så tungt att vrida ratten, men den är inte helt låst. Konstruktionen gör att det inte går att knäcka låstappen med våld och stjäla bilen. När nyckeln sätt in i låset och vrids om dras låstappen ur spåret i spårringen. Servostyrning De flesta större personbilar och alla lastbilar är idag utrustade med servoassisterad styrning. Servostyrning ger föraren hjälpkraft vilket underlättar när man ska manövrera fordonet i låga hastigheter ex. vid parkeringsmanövrar. Styrningen kan göras mer direkt, vilket ger bättre vägkänsla. Stötar och obalans förmedlas inte lika mycket upp i ratten. På rattstången sitter fastpressad ring med utfrästa spår. o~låstapp Fjäderring 142

1. Grunder. 2. Framvagn. Teknik Kurs Karting. UAK Karting

1. Grunder. 2. Framvagn. Teknik Kurs Karting. UAK Karting Teknik Kurs Karting 1. Grunder Även om det finns en del likheter mellan en kart och en bil är de ändå väldigt olika. De två största skillnaderna är att en kart inte har några diffar (differentialer eller

Läs mer

Kan man förbättra väghållningen på en gammal Mustang?

Kan man förbättra väghållningen på en gammal Mustang? Kan man förbättra väghållningen på en gammal Mustang? Visst går det, det är bara en fråga om rätt attack på problematiken, tålamod och kunskap om Mustangens förhållande till väghållningens mysterier. Det

Läs mer

SVENTÉN MOTORSPORT. Handling Diskussion om hur bilen beter sig och vad det kan bero på.. https://www.facebook.com/sventenmotorsport

SVENTÉN MOTORSPORT. Handling Diskussion om hur bilen beter sig och vad det kan bero på.. https://www.facebook.com/sventenmotorsport SVENTÉN MOTORSPORT Handling Diskussion om hur bilen beter sig och vad det kan bero på.. https://www.facebook.com/sventenmotorsport Raceweek 2015 Agenda Handling Hur beter sig bilen och vad kan det bero

Läs mer

SVENTÉN MOTORSPORT. Handling Diskussion om hur bilen beter sig och vad det kan bero på.. https://www.facebook.com/sventenmotorsport

SVENTÉN MOTORSPORT. Handling Diskussion om hur bilen beter sig och vad det kan bero på.. https://www.facebook.com/sventenmotorsport SVENTÉN MOTORSPORT Handling Diskussion om hur bilen beter sig och vad det kan bero på.. https://www.facebook.com/sventenmotorsport Raceweek 2015 Agenda Bakgrund, Hur blev det såhär? Allmänna råd Handling

Läs mer

Vrid och vänd en rörande historia

Vrid och vänd en rörande historia Vrid och vänd en rörande historia Den lilla bilden nederst på s 68 visar en låda. Men vad finns i den? Om man vrider den vänstra pinnen, så rör sig den högra åt sidan. Titta på pilarna! Problemet har mer

Läs mer

EXAMENSARBETE. Hjulspindlar. Konceptgenerering och framtagning av hjulspindlar till en racerbil. Niklas Andersson

EXAMENSARBETE. Hjulspindlar. Konceptgenerering och framtagning av hjulspindlar till en racerbil. Niklas Andersson EXAMENSARBETE Hjulspindlar Konceptgenerering och framtagning av hjulspindlar till en racerbil Niklas Andersson Högskoleingenjörsexamen Bilsystemteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för teknikvetenskap

Läs mer

Bilreparation. Utför testet på en gång från början till slut och tryck till sist på Send. Efter det ska du spara ditt test genom att välja Spara.

Bilreparation. Utför testet på en gång från början till slut och tryck till sist på Send. Efter det ska du spara ditt test genom att välja Spara. Bilreparation Med hjälp av dessa frågor kan du testa dina egna kunskaper om bilreparation. Rätta svar bland svarsalternativen är 0...8 st. Fel svar ger dig minuspoäng. Utför testet på en gång från början

Läs mer

Undersökning av hjulupphängning och styrning till ett fyrhjuligt skotarkoncept. Emil Larsson

Undersökning av hjulupphängning och styrning till ett fyrhjuligt skotarkoncept. Emil Larsson Undersökning av hjulupphängning och styrning till ett fyrhjuligt skotarkoncept Emil Larsson MF2011 Systems engineering Skolan för industriell teknik och management Mars 2009 Sammanfattning Efter i tabell

Läs mer

Åtgärder för att öka körförmågan med sidvagn

Åtgärder för att öka körförmågan med sidvagn MOTORHISTORISKA RIKSFÖRBUNDET IDEELL KULTURELL SAMMANSLUTNING AV KLUBBAR FÖR ÄLDRE VÄGFORDON KANSLI: TOMTEBOGATAN 33, 113 38 STOCKHOLM TEL 08-30 28 01 FAX 08-31 27 06 E-POST mhrf@mhrf.se HEMSIDA www.mhrf.se

Läs mer

SSK Race week Chassiteknik. John-Erik Andersson Racing Consult Stenungsund AB

SSK Race week Chassiteknik. John-Erik Andersson Racing Consult Stenungsund AB SSK Race week 2015. Chassiteknik. Personlig presentation 1979-2013 Volvo Personvagnar 2013 Ansv. konceptkonstruktion av hjulupphängningar till nya platformar inom CEVT 60-tal. Motorsportintresset vaknar

Läs mer

Avd. 6 , - FRAMVAGN OCH STYRINRÄTTNING ERKST DS HNDBO.K

Avd. 6 , - FRAMVAGN OCH STYRINRÄTTNING ERKST DS HNDBO.K Avd. 6, - FRAMVAGN OCH STYRINRÄTTNING 164 ERKST DS HNDBO.K 164 Servopump: Fabrikat och typ Max. tryck........................... Teoretisk kapacitet vid 83 r/s (500 r/min)....... Min. kapacitet 83 r/s

Läs mer

Tekniska regler RC Klass 4 2150 2013-2015 Gällande fr.o.m. 2013-01-01.

Tekniska regler RC Klass 4 2150 2013-2015 Gällande fr.o.m. 2013-01-01. Tekniska regler RC Klass 4 2150 2013-2015 Gällande fr.o.m. 2013-01-01. Utgåva: Nov 2012, innehåller ändringar införda under Officiella meddelanden på www.sbf.se t.o.m. V 48 2012. Denna utgåva ersätter

Läs mer

TRASIG STRÅLKASTARE? BYT STÖTDÄMPARE

TRASIG STRÅLKASTARE? BYT STÖTDÄMPARE FÖR OMEDELBAR PUBLICERING En grundläggande komponent för fordonssäkerhet TRASIG STRÅLKASTARE? BYT STÖTDÄMPARE Hur alla negativa effekter som orsakas av utslitna stötdämpare påverkar andra delar på bilen

Läs mer

DÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL

DÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL DÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL DÄCKEN ÄR GRUNDLÄGGANDE FÖR SÄKERHET OCH BEKVÄMLIGHET UNDER KÖRNING Däcken utgör den enda kontakten mellan fordonet och

Läs mer

Bulkbilar. Allmänt om bulkbilar. Uppbyggnad. Bulkpåbyggnader betraktas som extra vridstyva påbyggnader.

Bulkbilar. Allmänt om bulkbilar. Uppbyggnad. Bulkpåbyggnader betraktas som extra vridstyva påbyggnader. Allmänt om bulkbilar Allmänt om bulkbilar Bulkpåbyggnader betraktas som extra vridstyva påbyggnader. Uppbyggnad För att minska risken för ramsvängningar är det lämpligt att använda ett så kort axelavstånd

Läs mer

Saab 9-5 -M Monteringsanvisning MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Saab 9-5 -M Monteringsanvisning MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SCdefault 9-5 Monteringsanvisning SITdefault Väghållningssats MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No.

Läs mer

Justera bara en sak i taget!

Justera bara en sak i taget! Stötdämpare Justeringsrattarna/skruvarna påverkar inte dämpningskaraktären Justeringen höjer eller sänker bara kurvorna Justeringen påverkar bara den lågfrekventa dämpningen Justera bara en sak i taget!

Läs mer

Krafter och rörelser. Definitioner. Vridvek påbyggnad PGRT

Krafter och rörelser. Definitioner. Vridvek påbyggnad PGRT Definitioner Definitioner Det är viktigt att infästningen av påbyggnaden görs på rätt sätt eftersom en felaktig infästning kan orsaka skador på påbyggnad, infästning och chassiram. Vridvek påbyggnad En

Läs mer

Grundsetup av Formelbil

Grundsetup av Formelbil Grundsetup av Formelbil Vilken utrustning behövs Snöre Lod Måttband Stålskala Camber / Vinkelmätare Vattenpass 4st Träklossar för markfrigång 2 profiler/plankor i bilens bredd+10cm Låshylsor till styrningen

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

Axeltrycksberäkningar. Allmänt om axeltrycksberäkningar

Axeltrycksberäkningar. Allmänt om axeltrycksberäkningar Alla typer av transportarbete med lastbil kräver att lastbilschassit kompletteras med någon form av påbyggnad. Syftet med axeltrycksberäkningar är att optimera chassits och påbyggnadens placering. Det

Läs mer

Funktionsbeskrivning ABS ABS ABS ABS

Funktionsbeskrivning ABS ABS ABS ABS /TC Innehåll Innehåll... 2 /TC... 3 -uppbyggnad och funktion... 4 /TC-uppbyggnad och funktion... 6 /TC med EDC-uppbyggnad och funktion... 7 Gränsvärden för fram- och bakhjulens rullningsomkrets... 9 Kontrollampor...

Läs mer

Installation instructions, accessories. Nivåreglering. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sida 1 / 17

Installation instructions, accessories. Nivåreglering. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sida 1 / 17 Installation instructions, accessories Anvisningsnr 8685630 Version 1.1 Art. nr. 8685627 Nivåreglering Volvo Car Corporation Nivåreglering- 8685630 - V1.1 Sida 1 / 17 Utrustning A0000162 A0000161 A0000197

Läs mer

Förädling av träningsvagn för travhästar HANNES BERG KENNETH DUVEFELT

Förädling av träningsvagn för travhästar HANNES BERG KENNETH DUVEFELT Förädling av träningsvagn för travhästar HANNES BERG KENNETH DUVEFELT Examensarbete Stockholm, Sverige 2010 Förädling av träningsvagn till travhästar av Hannes Berg Kenneth Duvefelt Examensarbete MMK 2010:60

Läs mer

Avd. 7 FJÄDRINGSSYSTEM OCH HJUL 140/164 I VERKSTADS HANDBOK

Avd. 7 FJÄDRINGSSYSTEM OCH HJUL 140/164 I VERKSTADS HANDBOK Avd. 7 FJÄDRINGSSYSTEM OCH HJUL 140/164 I VERKSTADS HANDBOK .. INNEHALLSFÖRTECKNING Specifikationer... 1 Verktyg....................................... 3 GRUPP 73, FJÄDRAR Beskrivning...... 4 Byte av fjädrar...

Läs mer

Dragbilar. Allmänt om dragbilar. Rekommendationer. Axelavstånd

Dragbilar. Allmänt om dragbilar. Rekommendationer. Axelavstånd Allmänt om dragbilar Allmänt om dragbilar Dragbilar är avsedda att dra påhängsvagn och är därför utrustade med vändskiva för att göra det möjligt att enkelt byta släpfordon. För att kunna utnyttja dragbilen

Läs mer

7414036-9 G 21 C 7/14

7414036-9 G 21 C 7/14 (19) SVERIGE SW [B] (11)UTLÄGGNINGSSKRIFT (51) Internationell klass ' 7414036-9 G 21 C 7/14 PATENT-OCH (44 Ansökan utlagd och utlägg- 76-08 - 09 Publiceringsningsskriften publicerad (41) Ansökan allmänt

Läs mer

Monteringsguide Trekking / City / Hybridcykel

Monteringsguide Trekking / City / Hybridcykel Monteringsguide Touring/City/Hybridcykel I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 9 V. Justera styret 10 VI. Montera sadeln

Läs mer

Säkerhetskontroll. - Checklistan med instruktioner

Säkerhetskontroll. - Checklistan med instruktioner Säkerhetskontroll - Checklistan med instruktioner Nedan följer en komplett säkerhetskontroll men oroa dig inte. Det är mycket sällan en hel säkerhetskontroll behöver göras på uppkörning. Vanligast är att

Läs mer

PÅYGGNADSERÄKNINGAR 2 Scania CV A 2003

PÅYGGNADSERÄKNINGAR 2 Scania CV A 2003 Innehåll PÅYGGNADSERÄKNINGAR...2 ERÄKNINGSPRINCIPER...3 LASTOPTIMERING...6 ERÄKNINGSEXEMPEL...7 Exempel 14x2 Dragbil 2-axlar...7 Exempel 2 6x4 Dragbil 3-axlar...9 Exempel 3 4x2 Kran bakom hytt... 11 Exempel

Läs mer

621227 Nockaxel 400x1208"" 1527. 621226 Tätningsring 954

621227 Nockaxel 400x1208 1527. 621226 Tätningsring 954 2013-06-12 1 Reservdelar (GKN/FAD) Artikelnummer Benämning Bruttopris (SEK) 619000 Pinnbult M12x1.5x31 20 619001 Pinnbult M12x1.5x36 27 619010 Fälgmutter M12x1.5 14mm 20 619011 Fälgmutter M12x1.5 18mm

Läs mer

VTA Tekniikka Oy Kuussillantie 23 01230 Vantaa, Finland 1.4.2008 t. + 358 9 870800 f. +358 9 8765028

VTA Tekniikka Oy Kuussillantie 23 01230 Vantaa, Finland 1.4.2008 t. + 358 9 870800 f. +358 9 8765028 VTA Tekniikka Oy Kuussillantie 23 01230 Vantaa, Finland 1.4.2008 t. + 358 9 870800 f. +358 9 8765028 1(6) VTA-axlar Volvo FH och FM med fyra axlar, 8x2 eller 8x4 VTA-modellbeskrivning; VTA4111.3T bladfjädrad

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning PV 444 ( Avd. 9 FJÄDRAR ) OCH STÖTDÄMPARE Innehållsförteckning Fjädrar Beskrivning. Reparationsanvisningar. Stötdämpare. Beskrivning. Reparationsanvisningar. Felsökning. Verktyg Specifikationer. l l l

Läs mer

den ultimata tadpoletriken! Informationsbroschyr 2005 Innehåll Inled

den ultimata tadpoletriken! Informationsbroschyr 2005 Innehåll Inled URO CAD Den ultimata tadpoletriken! httttp://urocad.gett.tto Innehåll Data 4 Ramen 5 Sitsen 8 Justeringsmöjligheter 9 Styrningen 11 Hjulen 14 Växelsystemet 15 Kedjeföringen 17 Bromsarna 18 Pedalerna 19

Läs mer

Brukarmanual. art.nr. bruks-brukarmanual Rev.2014-01. Panthera AB, Gunnebogatan 26, 163 53 Spånga, 08-761 50 40, www.panthera.se, panthera@panthera.

Brukarmanual. art.nr. bruks-brukarmanual Rev.2014-01. Panthera AB, Gunnebogatan 26, 163 53 Spånga, 08-761 50 40, www.panthera.se, panthera@panthera. Brukarmanual art.nr. bruks-brukarmanual Rev.2014-01 Avsett ändamål Panthera är en rullstol för dig som behöver en lättkörd vardagsrullstol som du kan sitta bra och sittriktigt i. Den är konstruerad så

Läs mer

Montering. Packa upp maskinen. Däck Montera de bakre hjulen med hjälp av vingmuttrarna

Montering. Packa upp maskinen. Däck Montera de bakre hjulen med hjälp av vingmuttrarna Monteringsanvisningar för: 9689995/BZ7C och 9689996/BZ4C utrustade med något av följande aggregat: 96899945 TRD6B Tunnel Ram-aggregat 96899946 TRD7B Tunnel Ram-aggregat 96899950 CD6B Combiaggregat Montering

Läs mer

Bärgningsinstruktion

Bärgningsinstruktion Bärgningsinstruktion 102 354 Innehåll INNEHÅLL Allmänt... 2 Lyftpunkter i chassit Generella lyftpunkter i chassit 3 Bärgning/bogsering Förberedande arbeten... 6 Bärgning Bärgning från dike... 8 Lyft av

Läs mer

EN MODELL FÖR FRAMTIDEN

EN MODELL FÖR FRAMTIDEN EN MODELL FÖR FRAMTIDEN Volvo FH har varit Volvo Lastvagnars flaggskepp i nästan 20 år. 2003 startade arbetet med den senaste versionen med fokus på säkerhet, köregenskaper, förarkomfort och bränsleekonomi.

Läs mer

En handledning om avancerade. fjädringssystem

En handledning om avancerade. fjädringssystem En handledning om avancerade fjädringssystem INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION.......... 2-3 1. FJÄDRINGSSYSTEM FÖR BILAR, DÅ OCH NU... 4 2. GRUNDLÄGGANDE FJÄDRINGSINFORMATION Systemets funktion.......

Läs mer

Lastsäkring av Hjullastare Volvo BM L90 och Hjullastare Volvo BM L70 på Rullflakssläpvagn 25

Lastsäkring av Hjullastare Volvo BM L90 och Hjullastare Volvo BM L70 på Rullflakssläpvagn 25 FÖRSVARETS MATERIELVERK Lastsäkring av Hjullastare Volvo BM L90 och Hjullastare Volvo BM L70 på Rullflakssläpvagn 25 Bruksanvisning Bruksanvisningen omfattar endast de avsnitt som avviker från eller kompletterar

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg Utfärdad i Helsingfors den 6 juni 2013 I enlighet med statsrådets beslut ändras i förordningen om användning av fordon på

Läs mer

2015-05-01 1 Reservdelar (GKN/FAD) Artikelnummer Benämning Bruttopris (SEK) 619000 Pinnbult M12x1.5x31 21 619001 Pinnbult M12x1.5x36 28 619010 Fälgmutter M12x1.5 14mm 21 619011 Fälgmutter M12x1.5 18mm

Läs mer

Vridningsstyva påbyggnader 6. Innehåll VRIDSTYV PÅBYGGNAD 3. SKÅP OCH CONTAINER 4 Infästning av skåp och container 5 FRYS OCH KYLAGGREGAT 6

Vridningsstyva påbyggnader 6. Innehåll VRIDSTYV PÅBYGGNAD 3. SKÅP OCH CONTAINER 4 Infästning av skåp och container 5 FRYS OCH KYLAGGREGAT 6 Innehåll VRIDSTYV PÅBYGGNAD 3 SKÅP OCH CONTAINER 4 Infästning av skåp och container 5 FRYS OCH KYLAGGREGAT 6 TANK OCH BULK 6 Infästning - tank 9 Infästning vägningsutrustning 11 Infästning - Bulk 12 TANKPÅBYGGNAD

Läs mer

CABSTAR 35.13 / 35.15

CABSTAR 35.13 / 35.15 NE LCV BU - L32 3.6.29 CABSTAR / TOTALVIKT: 3.5 Kg 13/15 hk IC W LC MW AC CW G. C. Y H1 A B Underkörningsskydd 14 Foh WB 19 VT RW VD WB Hjulbas 2 5 2 9 3 4 2 5 2 9 3 4 Foh Överhäng fram 1 62 Överhäng bak

Läs mer

Manual Förflytta defekt fordon

Manual Förflytta defekt fordon Manual Förflytta defekt fordon Fordon 360 Plus Författarna och Liber AB Version 1.0 Får kopieras 1 Anledning till förflyttning Arbetar du i eller med fordon kommer du troligtvis att behöva förflytta defekta

Läs mer

Niklas Månsson Mansson racing INLEDNING

Niklas Månsson Mansson racing INLEDNING INLEDNING Denna information är sammansatt för att du ska börja förstå potentialen i din fjädring och börja utnyttja den. Som du säkert märkt så har din fjädring olika inställningsmöjligheter och dessa

Läs mer

BOAB HJULDELAR AB 0530-133 33 info@boabhjuldelar.se

BOAB HJULDELAR AB 0530-133 33 info@boabhjuldelar.se BOAB HJULDELAR AB 0530-133 33 info@boabhjuldelar.se TANGENTER FUNKTION STARTSKÄRMEN: CTRL + W Avsluta hjulinställningsprogrammet och gå till Windows SKÄRMEN MED FABRIKSUPPGIFTER ÖVER FORDON: CTRL + P Hoppa

Läs mer

Verktyg för kopplingsarbeten

Verktyg för kopplingsarbeten Verktyg för kopplingsarbeten 8-01 KL315 Mercedes, BMW KL315 Mothållsverktyg För växellåda och differential på Mercedes, BMW personbilar. Även för Peugeot, Ford, GM, Chrysler, Volvo, m.fl. KL140-2 Differential

Läs mer

BRUKSANVISNING - SVENSKA

BRUKSANVISNING - SVENSKA BRUKSANVISNING - SVENSKA SKIKE V8 TOUR Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. LEVERANSOMFATTNING... 1 B. SKIKE V8 TOUR... 1 C. SKIKE MULTI-TEKNIK... 1 C.1 Tekniska funktioner... 1 C.2 Fördelar...

Läs mer

Brukarmanual. Next och Next Comfort, svensk 74682D 09-08-24

Brukarmanual. Next och Next Comfort, svensk 74682D 09-08-24 Brukarmanual Next och Next Comfort, svensk 74682D 09-08-24 Next, Next Comfort Innehåll Sidan Hantering... 3-5 Sittkomfort... 6-7 Överflyttning... 8 Körteknik... 9-10 Biltransport... 11 Felsökningsschema...

Läs mer

Monteringsguide Racercykel

Monteringsguide Racercykel Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 8 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera pedalerna 10

Läs mer

Bästa däcken fram eller bak? Fordonsdynamik med reglering. Kurvtagning: Figur 5.5

Bästa däcken fram eller bak? Fordonsdynamik med reglering. Kurvtagning: Figur 5.5 Bästa däcken fram eller bak? Fordonsdynamik med reglering Jan Åslund jaasl@isy.liu.se Associate Professor Dept. Electrical Engineering Vehicular Systems Linköping University Sweden Föreläsning 5 Viktig

Läs mer

BROMSAR. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET DÄCK

BROMSAR. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET DÄCK PEUGEOT REKOMMENDERAR KLIMATANLÄGGNING BATTERIET PIRATTILLVERKNING UTBYTESDELAR AVGASSYSTEM BELYSNING SMÖRJMEDEL PARTIKELFILTRET STÖTDÄMPARE PEUGEOT ORIGINALDELAR DÄCK VINDRUTA VINDRUTETORKARBLAD PEUGEOT

Läs mer

NT400 CABSTAR 3.5T 145HP SC

NT400 CABSTAR 3.5T 145HP SC NT400 SE-19-0331 NT400 CSTR 3.5T 145HP SC Totalvikt: 3.500 Kg. 145 hk Specifikationer IC M C C G. C. Underrun protection bar 140 Foh 109 PÅGGND SKISS C DIMENSIONER (mm) Hjulbas Foh Överhäng fram 1,063

Läs mer

Tankbilar. Allmänt om tankbilar. Uppbyggnad PGRT. Tankpåbyggnader betraktas som extra vridstyva påbyggnader.

Tankbilar. Allmänt om tankbilar. Uppbyggnad PGRT. Tankpåbyggnader betraktas som extra vridstyva påbyggnader. Allmänt om tankbilar Allmänt om tankbilar Tankpåbyggnader betraktas som extra vridstyva påbyggnader. Uppbyggnad Axelavståndet bör väljas så kort som möjligt för att minska risken för ramsvängningar. Påbyggnadens

Läs mer

Instruktion för Skylift Dino 125T Detaljerad

Instruktion för Skylift Dino 125T Detaljerad Dokumentversion 1.1 Sida 1/16 Instruktion för Skylift Dino 125T Detaljerad Innehåll Påskjutsbroms / Backa uppför 2 Parkera 2 Låsa 2 Inkoppling 3 Uppstart 4 Flytta och placera 5 Stödbenen 6 Kommer man nå

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg I enlighet med statsrådets beslut ändras i förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992) 3 1, 3 och 5 mom., 6

Läs mer

Lossa på remjusteringen och ta bort remmen Lägg några trasor under pumpen.

Lossa på remjusteringen och ta bort remmen Lägg några trasor under pumpen. Lossa på remjusteringen och ta bort remmen Lägg några trasor under pumpen. Ta bort slangarna från pumpen Sätt först dit låsbara slangtänger på slangarna från oljebehållaren. Ta bort servopumpen från motorn

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING Anvisningar och säkerhetsinstruktioner för brukare av Mini Crosser med brukarvikt över 150 kg Tillägg till bruksanvisning för Mini Crosser 130T vid brukarvikt över 150 kg SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS

Läs mer

Utveckling av hjulupphängningssystem till ett trehjuligt fordon

Utveckling av hjulupphängningssystem till ett trehjuligt fordon Utveckling av hjulupphängningssystem till ett trehjuligt fordon Examensarbete C-nivå, 15 HP Produktutveckling - konstruktion Författare: Tomislav Veleckovik Handledare: Bengt Erik Gustafsson Examinator:

Läs mer

medemagruppen Bruksanvisning 3-18 Cykel

medemagruppen Bruksanvisning 3-18 Cykel medemagruppen 3-18 Cykel Kära kund! Först av allt vill vi tacka dig för den tillit du har visat oss genom att köpa vår produkt. Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen samt användar- och

Läs mer

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL INNEHÅLL Diagram delar 2 Användning och säkerhet 3 1. Laddningsinformation 3 2. Innan du cyklar 3 3. Börja cykla 3 4. Cykla 3 5. Stanna och parkera 3 6. Lossa batteriet från

Läs mer

Borttagning. Palla upp bilen och ta bort skyddskåpan under motorn. Lossa remjusteringen Ta bort spännjärnets fästskruv och mutter från motorn.

Borttagning. Palla upp bilen och ta bort skyddskåpan under motorn. Lossa remjusteringen Ta bort spännjärnets fästskruv och mutter från motorn. Borttagning Palla upp bilen och ta bort skyddskåpan under motorn Lossa remjusteringen Ta bort spännjärnets fästskruv och mutter från motorn. Ta bort slangarna 1 och 2 Placera en oljeback under servopumpen.

Läs mer

Innehåll/lista. M5 Bult x 4 Till fotplatta. Övre fäste:1 x 2. Rörklämma x 2 Till fotplatta. 8mm bult hatt x 12 Trycks på alla M8 bultar

Innehåll/lista. M5 Bult x 4 Till fotplatta. Övre fäste:1 x 2. Rörklämma x 2 Till fotplatta. 8mm bult hatt x 12 Trycks på alla M8 bultar Innehåll/lista M5 Bult x 4 Till fotplatta Rörklämma x 2 Till fotplatta Övre fäste: x 2 8mm bult hatt x 2 Trycks på alla M8 bultar Nedre fäste:2 x 2 0mm bult hatt x 2 Trycks på M0 bult för stödet Låssprint

Läs mer

MS-250M. Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler

MS-250M. Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler Mimablad : Mi-166se/060404 MS-250M Innehåll Sida Tekniska data ställdon 2 Tekniska data potentiometer 3 Dimensioner ställdon

Läs mer

Snabbkoppling. Bild till vänster öppen och bild till höger låst.

Snabbkoppling. Bild till vänster öppen och bild till höger låst. MONTERING AV CYKEL När du får hem din cykel är den genomgången och justerad. Allt du behöver göra är att montera några få delar som vi inte monterat för att skydda cykeln under transport. t.ex. styre,

Läs mer

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Hydraulcylinder...3 3. Montering av rattpump...5 4. Montering av slangar...6 5.

Läs mer

9.2 Kinetik Allmän plan rörelse Ledningar

9.2 Kinetik Allmän plan rörelse Ledningar 9.2 Kinetik Allmän plan rörelse Ledningar 9.43 b) Villkor för att linan inte skall glida ges av ekv (4.1.6). 9.45 Ställ upp grundekvationerna, ekv (9.2.1) + (9.2.4), för trådrullen. I momentekvationen,

Läs mer

Instruktion EL SE

Instruktion EL SE SE Instruktion - 3313EL Innehållsförteckning Hur man cyklar med 3313EL...3 Trehjuling...3 Elassistans...3 Löpande underhåll...3 Beskrivning av systemet...4 Batteri...4 Laddning av batteriet...4 Laddnivå

Läs mer

F3C HELIKOPTER SPORT PROGRAM (Ny manöver 2 ersätter tidigare, fr.o.m. 2001)

F3C HELIKOPTER SPORT PROGRAM (Ny manöver 2 ersätter tidigare, fr.o.m. 2001) F3C HELIKOPTER SPORT PROGRAM 1997- (Ny manöver 2 ersätter tidigare, fr.o.m. 2001) 1. VERTIKAL TRIANGEL. Piloten står i cirkel P eller utmed en linje dragen genom dess centrum och parallellt med domarlinjen.

Läs mer

Kranar. Allmänt om kranar

Kranar. Allmänt om kranar Allmänt om kranar Kranens placering har stor inverkan på infästningens utformning. Här följer rekommendationer för placering bakom hytt, bakplacerad respektive centralt placerad kran. Kranar omfattas i

Läs mer

m Utgiven av Motormännens Riksförbund

m Utgiven av Motormännens Riksförbund m Utgiven av Motormännens Riksförbund N O ANDERSSON: NYA SIi=FROR PÄ VOLVO: 140 blir 24a 160 blir 26a 8208 blir 821A... D Den stora förändringen i karosslinjerna är alltså VESC-fronten eller rättare en

Läs mer

ENKEL Teknik 14. Enkla maskiner. Art nr 517

ENKEL Teknik 14. Enkla maskiner. Art nr 517 14 Enkla maskiner Enkla maskiner, eller som man ibland säger, enkla mekanismer, hör till de allra tidigaste tekniska uppfinningarna som människan känner till. Kilen Enkla maskiner har varit kända ända

Läs mer

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner Lag om vägtrafikdefinitioner [8501] Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner 1 [8501] De beteckningar som finns i 2 med den betydelse som där anges är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning

Läs mer

Kraft, tryck och rörelse

Kraft, tryck och rörelse Kraft, tryck och rörelse Kraft En kraft kan ändra form, fart och rörelseriktning hos föremål. Kraft mäts i Newton, N. Enheten är uppkallad efter fysikern Isaac Newton som levde på 1600- talet. 1 N är ungefär

Läs mer

TSVFS 1992:52. Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om provning vid ackrediterad verkstad efter 30 december 1992 kontrollbesiktning

TSVFS 1992:52. Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om provning vid ackrediterad verkstad efter 30 december 1992 kontrollbesiktning TSVFS 1992:52 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om provning vid ackrediterad verkstad efter 30 december 1992 kontrollbesiktning Trafiksäkerbetsverket föreskriver med stöd av 102 fordonskungörelsen (1972:

Läs mer

31-1 INNEHÅLL 31109000120 ALLMÄN INFORMATION... 2 STANDARDMÅTTUPPGIFTER... 4

31-1 INNEHÅLL 31109000120 ALLMÄN INFORMATION... 2 STANDARDMÅTTUPPGIFTER... 4 31-1 FÄLG OCH DÄCK INNEHÅLL 31109000120 ALLMÄN INFORMATION... 2 STANDARDMÅTTUPPGIFTER... 4 FELSÖKNING... 5 ÅTGÄRD I BIL... 6 Kontroll av däcktryck... 6 Kontroll av däckslitage... 6 Kontroll av hjulens

Läs mer

Viktiga moment i kursplanen

Viktiga moment i kursplanen En process där eleverna medverkar aktivt genom att tillsammans bygga, experimentera, undersöka, ställa frågor och kommunicera ger en mängd fördelar inlärningsmässigt. Även de mer traditionella kunskaperna

Läs mer

Då Moon fabriken nu blickar tillbaka på en framgångsrik

Då Moon fabriken nu blickar tillbaka på en framgångsrik FÖRORD Då Moon fabriken nu blickar tillbaka på en framgångsrik 20 årig- verksamhet kan den samtidigt glädja sig åt en ny framgång som vunnits genom tvenne års oavbrutna, ingående experiment och består

Läs mer

Mekanikerns handbok för drivknutar

Mekanikerns handbok för drivknutar Mekanikerns handbok för drivknutar Allt du behöver veta i en enda bok Innehåll Introduktion... 3-5 1. Drivaxelalternativ... 6-7 2. Systemöversikt... 8-12 3. Felsökning... 13 4. Fel och inspektion...14-16

Läs mer

Förutsättningar för flygtransport i TP 84

Förutsättningar för flygtransport i TP 84 1 (7) Förutsättningar för flygtransport i TP 84 1. LASTRUM... 2 2. FLYGTRANSPORT AV FORDON... 4 3. PALETTER... 7 1. Lastrum 2 (7) Lastrumsgolvet i TP84 är 12 meter långt och 302 cm brett, dock tillåter

Läs mer

Monteringsguide Mountainbike

Monteringsguide Mountainbike Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Montera hjulaxel med snabbkoppling 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 9 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera

Läs mer

inta F 16 i 13/02 P.ans. nr 6988/72 Giltighetsdag den Ans. allmänt tillgänglig den

inta F 16 i 13/02 P.ans. nr 6988/72 Giltighetsdag den Ans. allmänt tillgänglig den SVERIGE UTLÄGGNiNGSSKRIFT nr 363 389 inta F 16 i 13/02 PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET P.ans. nr 6988/72 Giltighetsdag den Ans. allmänt tillgänglig den Inkom den 26 V 1972 26 V 1972 27 XI 1973 Ans. utlagd

Läs mer

Laboration i Maskinelement

Laboration i Maskinelement Laboration i Maskinelement Bilväxellådan Namn: Personnummer: Assistents signatur: Datum: Inledning I den här laborationen ska vi gå lite djupare i ämnet maskinelement och ge oss in på något som förmodligen

Läs mer

Krav för säker kortslutning av spårledningar

Krav för säker kortslutning av spårledningar Gäller för Version Standard BV koncern 1.0 BVS 544.14002 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2010-03-15 Tills vidare 0 Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av F10-2134/SI10 Leveransdivisionen/Anläggning

Läs mer

m 1 =40kg k 1 = 200 kn/m l 0,1 =0.64 m u 0 =5.0 mm x p,1 = X 1 sin ωt + C 1 x p,2 = X 2 sin ωt + C 2,

m 1 =40kg k 1 = 200 kn/m l 0,1 =0.64 m u 0 =5.0 mm x p,1 = X 1 sin ωt + C 1 x p,2 = X 2 sin ωt + C 2, Linköpings tekniska högskola 2016 10 14 IEI/Mekanik och hållfasthetslära Peter Christensen Datorsimuleringsuppgift i Mekanik Y del 1 (TMME12) Syftet med denna uppgift är att simulera hur ett mekaniskt

Läs mer

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner Skatter m.m./vägtrafikförfattningar m.m. 1 1 [8501] De beteckningar som finns i 2 med den betydelse som där anges är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning som föreskrivs i dessa.

Läs mer

Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr /.. av den [ ]

Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr /.. av den [ ] EUROPEISKA KOMMISSIONEN D012385/02 UTKAST ver. 3.00, 10 december 2010 Utkast till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr /.. av den [ ] om krav för typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa vad

Läs mer

EN AV DE ALLRA TIDIGASTE utvecklingarna i den riktningen var den mekaniska diffbromsen. Idén kom 26 PORSCHEMAG TEXT: JONAS JARLMARK,

EN AV DE ALLRA TIDIGASTE utvecklingarna i den riktningen var den mekaniska diffbromsen. Idén kom 26 PORSCHEMAG TEXT: JONAS JARLMARK, Om varje hjul kunde drivas och styras helt separat med elektronik skulle bilarna bli snabbare, roligare och säkrare. Men ännu en tid lär vi få hålla till godo med mekanik som kontrolleras av elektronik.

Läs mer

Cyklar Viktor, Viktoria Vik och Viki

Cyklar Viktor, Viktoria Vik och Viki Cyklar Viktor, Viktoria Vik och Viki Bruksanvisning Cykeln är vid leverans monterad och klar att användas. Sadel och styre kan justeras. Använd cykeln med omtanke, det är inte en tvåhjulig cykel. Låna

Läs mer

Tyngdlyftning 3 övningar som hjälper dig att lyfta starkt.

Tyngdlyftning 3 övningar som hjälper dig att lyfta starkt. Tyngdlyftning Vill du utveckla din träning på gymmet? Vill du bli stark, rörlig och explosiv? Behöver du träna på att koordinera din kropp? Då kan du låta dig inspireras av tyngdlyftning. 1 Tyngdlyftning

Läs mer

Reglemente för MNBF vet.

Reglemente för MNBF vet. Reglemente för MNBF vet. Dessa regler gäller t.o.m. 31/12 2015. Om missbruk skulle förekomma, det skulle visa sig att någon bil gynnas eller missgynnas, eller att något är uppenbart helt fel har MNBF rätt

Läs mer

Manual - Sparkcyklar SE

Manual - Sparkcyklar SE SE Manual - Sparkcyklar Året var 1910. Då tillverkades den första Kroon-cykeln. Platsen var Vansbro i Dalarna. Idag har Monark tagit över produktionen av Kroons transportcyklar och specialcyklar. Design,

Läs mer

KORTINFORMATION SCOOTER,

KORTINFORMATION SCOOTER, S Bruksanvisning KORTINFORMATION SCOOTER, MODELL.363-3-HJULS MODELL.364-4-HJULS Vi gör människor rörliga. Innehållsförteckning Förord... 3 Tändningsnyckel... 4 Laddning av batteri... 4 Säkringar... 5 Huvudsäkringar...5

Läs mer

Gruppcykling. Cykla i klunga vs gruppcykling Två i bredd när väg och trafik tillåter

Gruppcykling. Cykla i klunga vs gruppcykling Två i bredd när väg och trafik tillåter Cykla i grupp med Gruppcykling Cykla i klunga vs gruppcykling Två i bredd när väg och trafik tillåter Kommunikation & regler Tydliga tecken och rop ger förutsägbarhet Vanliga trafikregler gäller Koll på

Läs mer

BYGGANDE AV STÖRTBÅGE

BYGGANDE AV STÖRTBÅGE BYGGANDE AV STÖRTBÅGE DEFINITIONER Störtbåge En stomme av rör som är monterad med fogar och fastsättningsplattor. Dess syfte är att förhindra att bilen trycks ihop vid en volt eller vid en annan olycka.

Läs mer

Panther Brukarmanual. R822006 03-07-10 Etac AB, Box 203, SE-334 24 Anderstorp Tel. +46/371-58 73 00, Fax. +46/371-58 73 90 www.etac.

Panther Brukarmanual. R822006 03-07-10 Etac AB, Box 203, SE-334 24 Anderstorp Tel. +46/371-58 73 00, Fax. +46/371-58 73 90 www.etac. Panther rukarmanual R822006 03-07-10 tac, ox 203, S-334 24 nderstorp Tel. +46/371-58 73 00, Fax. +46/371-58 73 90 www.etac.com UNRHÅLL Klädseln på Panther är avtagbar och kan tvättas i 40 o. et är viktigt

Läs mer

Monteringsguide Mountainbike

Monteringsguide Mountainbike Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Montera snabblåset 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 9 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera pedalerna 10

Läs mer

Se icehandbok. derhåll 240/260. Avd 7 1975... Fjädringssystem och hjul

Se icehandbok. derhåll 240/260. Avd 7 1975... Fjädringssystem och hjul Se icehandbok Avd 7 Re oc ation derhåll Fjädringssystem och hjul 240/260 1975... nnehåll Sida Specifikationer............ 1 Specialverktyg.................. 2 Arbetsmoment Grupp 72 Framfjäder, byte..........

Läs mer

Nya Arocs Loader Nya Arocs Grounder

Nya Arocs Loader Nya Arocs Grounder Nya Arocs Loader Nya Arocs Grounder Maximal kraft för maximal belastning Arocs Loader och Arocs Grounder För extra hög nyttolast och extrem belastning. Med Arocs Loader och Arocs Grounder kan vi erbjuda

Läs mer