Hjulupphängning. Dubbel stel framaxel. Stel framaxel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjulupphängning. Dubbel stel framaxel. Stel framaxel"

Transkript

1 Framhjulsupphängning Upphängningen, fastsättningen, av framhjulen kan konstrueras efter två olika principer: stel framaxel eller separat hjulupphängning. Stel framaxel, fjädringsrörelse hos det ena hjulet påverkar det andra. Dubbel stel framaxel Dubbla framaxlar kan ta upp ett högre framaxeltryck eftersom trycket fördelas på flera hjul. Denna typ av axel används oftast på anläggningsfordon vars last ger en tyngdpunkt långt fram. Ä ven framkomligheten på löst underlag ökar när trycket fördelas jämnt på två axlar. De båda framaxlarna är identiska med den axel som finns på fordon med en enkel framaxel. Styrningen på den bakre framaxeln utförs med ett länksystem. Hydraulisk hjälpcylinder, ansluten till styrväxeln. förstärker servokraften för andra axeln Bakre framhjul Stel framaxel Stel framaxel är en stark konstruktion och är därför lämplig för lastbilar och andra tunga fordon där det är vanligt med stora belastningar. Framaxeln kan ex. vara upphängd med bladfjädrar i ramen. En fjädringsrörelse hos ett av framhjulen påverkar även det andra hjulet. Hjulspindlarna, där framhjulen är lagrade, sitter fästa med en spindeltapp i framvagnens båda ändar. Spindeltappen är lagrad i spindeltappsbussningar 'Och ett trycklager så att hjulen kan vridas lätt. Hjulnavet är lagrat på hjulspindelns axeltapp med två rullager. Bromstrumma och hjul är fastskruvade på hjulnavet Pitmanarm med fäste för två länkstänger Hjulspindel Axeltapp Dubbla framaxlar kan vara nödvändigt på ex. anläggningsfordon där lasten ger en tyngdpunkt långt fram. Bild Volvo ~ Lastvagnar AB. 134

2 Hjulspindel Framhjulen är lagrade på hjulspindlarna som vrids kring spindeltapparna. Denna konstruktion gör att det går att vinkla hjulen och därmed att styra fordonet. Tunga lastvagnar har kraftiga hjulspindlar som är lagrade upptill med koniska rullager och nedtill med bussningar. Spindelns lagerspel justeras med justermellanlägg. Beroende på konstruktion placeras mellanlägget mellan den övre tätningsringen och rullagret eller mellan distanshylsan och rullagret. Spindeltappen hålls på plats för att den är konisk och med hjälp aven kronmutter på ovansidan. Spindeltappen är inkapslad och rullagret skyddas mot smuts av ett övre och ett undre skyddslock Upphängning med två länkarmar denna typ av framhjulsupphängning finns två tvärställda triangelformade länkarmar, en undre och en övre. Länkarmarna är lagrade i två hörn i fordonets stomme, i motstående spets sitter en spindelled. Mellan länkarmar och kaross finns fjädrar och stötdämpare som tar upp stötar och ojämnheter från vägbanan. Länkarmarna ska inte bara fungera som hållare för hjulen och överföra krafter till fjädringen. Dessutom måste länkarmarna ta upp påfrestningarna vid bromsning, acceleration och kurvtagning. Länkarmarnas egen form och den geometriska form de tillsammans formar, bestämmer hur hjulen spårar på ojämn vägbana vilket i sin tur inverkar på styrning, väghållning och däckslitage. Övre spindelled Hjulspindel / Hjulspindel ndividuell framhjulsupphängning ndividuell hjulupphängning används på alla personbilar, vilket ger betydligt bättre styregenskaper och åkkomfort än en stel axel. ndividuellt upphängda hjul är anslutna till kaross eller ram genom anordningar, så att det ena sidans fjädringsrörelser inte påverkar den andra sidans hjul. Ofta förenar en krängningshämmare de båda sidornas hjulupphängningar. Den motverkar att karossen kränger i kurvor. Häftiga fjädrings- eller hjulrörelser vid kurvtagning ska så lite som möjligt fortplanta sig till ratten och inverka på styrningen. nte heller får dessa krafter påverka hjulens stadiga rotation så att fordonets kurs påverkas. 'tyänstra bilens övre- och undre länkarmar är lika långa vilket } Skulle-leda till bia ett orimligt däckslitage. En konstruktion som inte a-;;änas. Den högra bilens övre länkarmar är kortare vilket innebär att spårvidden förblir oförändrad vid fjädring och däckslitaget minimeras. Konstruktionen till höger ger också bättre stabilitet vid kurvtagning. Med en individuell upphängning fjädrar framhjulen var för sig. 135

3 Fjäderbens- MacPhersonframvagn stället för triangellänkar används ofta ett fjäderben och en undre länkarm kombinerad med en krängningshämmare. Systemet kallas för Mac-Phersonframvagn efter uppfinnaren. Hjulets axeltapp är en del av fjäderbenet. Hela fjäderbenet vrids av styrinrättningen. Högst upp är fjäderbenet lagrat med ett axiallager mot karossen. Den nedre änden är fäst i länkarmen med en spindel- ed. En skruvfjäder sitter runt fjäderbenets övre del. nuti fjäderbenet sitter en teleskopstötdämpare. Denna konstruktion finns på de flesta personbilar. Fördelarna är många: få rörliga delar, relativt billig och bilen blir kursstabil. Krängningshämmare På grund av centrifugalkraften kränger bilen i kurvor, och de yttre fjädrarna belastas mer än de inre. Krängningshämmaren begränsar krängningen. Vridning av dess raka mittparti motverkar krängningar och däckslitage. Krängningshämmaren drar upp högerhjulet så att karossen sänks ~ även på högersidan : ~~~ Centrifugalkraften i högersvängen pressar ner karossens vänstra sida och krängningshämmaren vrids Nedre fjäderfäste Gummibuffert Genom att båda hjulen är sammankopplade påverkar ena sidans fjädringsrörelse den andra sidans hjulupphängning. Pressasvänstra sidan ner så sänks även den högra och krängningen minskas. Undre spindelled Reaktionsstag Hjullänkar i bilens längdriktning Med hjullänkarna placerade i fordonets längdriktning varierar avståndet mellan fram- och bakhjulen vid fjädringsrörelserna medan cambervinkeln och spårvidden inte förändras. På bilden sköts fjädringen med torsionsstavar. Övre spindelled Bakhjulsupphängning Bakhjulsupphängningen kan bestå av stel bakaxel med olika typer av fjädring som skruv- eller bladfjädrar. På tyngre fordon används oftast luftfjädring. Både fram- och bakhjulsdrivna fordon kan ha en stel bakaxel. Upphängningen kan också vara sk. individuell upphängning, där varje bakhjuls fjädringsrörelse sker oberoende av det andra bakhjulet. Fjädringen kan vara: skruv- eller bladfjädring, hydrolastic-, gas-, eller torsionsfjädring. Både fram- och bakhjulsdrivna fordon kan ha en individuell bakhjulsupphängning. Torsionsfjäder Nedre spindelled Stel bakaxel, lätta fordon En stel bakaxel på en bakhjulsdriven personbil innehåller slutväxel, differential, drivaxlar och hjulnav. Är fordonet framhjulsdrivet saknas drivning, men bakaxeln kan fortfarande vara stel. Bakaxeln, som är sammankopplad med kardanaxeln, är fäst vid karossen eller ramen på så sätt att den kan röra sig upp och ner i förhållande till karossen, fjädra. Stötdämparna, som motverkar gungningsrörelser, är vanligen hydrauliska av teleskoptyp. 136

4 ~ l Fjäder Tvärstag (Panhardstag) Övre länkarm (reaktionsstag, momentstag) ndividuell bakhjulsupphängning, fordon lätta Den individuella upphängningen tillåter varje hjul att fjädra oberoende av det andra hjulet på samma axel. En del av de konstruktioner som används vid individuell framhjulsupphängning förekommer också vid individuell bakhjulsupphängning. MacPhersonupphängning för bakhjul har många likheter med MacPherson framvagnen, förutom att den inte är styrbar. Stel bakaxel för framhjulsdriven personbil Bakaxeln måste också behålla rätt läge, utan att det blir för stora vibrationer och stötar, vid acceleration, inbromsning och kurvtagning. För att hindra axeln att komma i vridsvängning, vid acceleration och inbromsning, har bakaxeln försetts med längsställda sk. reaktionsstag. Ett tvärställt stag, sk. Panhardstag, är i sin ena ände fäst vid karossen eller ramen och i andra änden vid bakaxeln som därmed hindras från att röra sig i sidled. V-svängarmen är bakåtriktad i rät vinkel mot bilens längdriktning.>«. Bakåtriktade svängarmar är en upphängning som gör att hjulen kan fjädra separat utan någon förändring av hjulvinklar eller spårvidd. Här för bakhjulsdrivning Panhardstag Stel bakaxel med bladfjäd ring för lätt fordon ex. lätt lastbil Stötdämpare Så här kan en bakhjulsupphängning med individuella rörelser se ut för en framhjulsdriven personbil. princip är det ingen större skillnad på konstruktionen med och utan drivning. Stel bakaxel för ett lättare fordon med skruvfjädring Bakhjulsupphängning tunga fordon Förutom det som beskrivits ovan för lättare fordon måste upphängningen av bakhjulen på tunga fordon tåla betydligt större krafter, påfrestningar. Utseendet på bakvagnen varierar mycket beroende på vilket användningsområde fordonet är byggt för. När bakvagnen är utrustad med en bakaxel, kalllas den enkelaxlad bakvagn. Det andra alternativet benämns boggi och består av två eller flera bakaxlar Boggin kan vara utrustad med två drivande bakaxlar sk. 6x4 (sex hjul, fyra drivande) eller med en 137

5 drivande bakaxel och en medrullande löpaxel sk. 6x2 (sex hjul, två drivande). Det förekommer även boggikombinationer med två medrullande löpaxlar, vilka då är placerade framför och bakom drivaxeln. Vissa medrullande löpaxlar kan höjas och sänkas med hjälp aven lyftanordning. Bakvagnen kan utrustas med antingen luftfjädring eller bladfjädring. Vilken typ av fjädring som väljs beror på vilket användningsområde fordonet är avsett för och vilka egenskaper som ägaren föredrar. Både de svenska och engelska benämningarna används i branschen. Andra vinklar som mäts och justeras är: styrradie (negativ eller positiv), trustvinkel och set back. Hjulvinklarna mäts i grader lutning i förhållande till lodlinjen. Undantaget är Toe-in som oftast mäts i millimeter. Hjulvinklar mäts ofta i noggrannare mått än hela grader. Hjullutning, Camber Med Camber menas hjulens lutning utåt eller inåt i förhållande till lodlinjen. Hjullutningen räknas som positiv om hjulets överkant lutar utåt och negativ om hjulets överkant lutar inåt. Moderna personbilar har oftast cambervinkel nära O grader eftersom dagens breda lågprofildäck kräver det. Vid negativ Camber blir väggreppet bättre eftersom hjulen kommer att stå vertikalt när bilen kränger. Tävlingsbilar har ofta negativ Camber. Lodlinje ---.:., Camber~: :. ' ' ' ' Hjulvinklar - hjulinställning För att fordonet ska få så bra styregenskaper som möjligt och minsta möjliga däckslitage, måste alla hjulvinklarna vara korrekta. När man talar om hjulinställning på fordon har man tidigare menat framhjulens vinklar. På senare år har man insett att man måste ta hänsyn till fordonets alla hjul. På personbilar görs en fyrhjulsmätning, på lastbilar mäter man alla hjul. Oavsett vilka fordon och hjul som mäts är det vissa vinklar som är viktiga: Hjullutning (Camber) Spindeltappslutning (King Pin nclination-kp) Axellutning (Caster) Skränkning (Toe-in) Kurvtagningsvinkel (Toe-out) 138 Positiv Camber medför bättre vägkänsla i ratten. Vid extremt felaktig Camber slits däcken snett. Spindeltappslutning, nclination KP King Pin Med KP menades ursprungligen spindeltappens lutning. Eftersom personbilar i dag saknar spindeltapp motsvaras KP av vinkeln mellan lodlinjen och en linje genom fjäderbenet eller övre och undre spindel- ed, sett framifrån., '

6 Axellutning, (aster Castervinkeln är vinkeln mellan lodlinjen och en linje som går genom centrum på fjäderbenet, eller övre och undre spindelled, sett från sidan. Castervinkeln kan aldrig vara negativ, om du tänker på hjulen på kundvagnen i snabbköpet så vrider de sig alltid så att de ligger efter vridningscentrum. Caster gör att hjulen strävar rakt fram och underlättar på så sätt styrningen. En stor positiv Castervinkel innebär snabb och effektiv rattåtergång efter kurvtagning och gör fordonet kurs stabilt. Men gör samtidigt att styrningen blir tung, oftast har ett sådant fordon servostyrning. Liten positiv Caster gör att fordonet upplevs som lättstyrt men instabilt. Lodlinje ~- Färdriktning Att en cykel har positiv easter märks om man släpper styret när man kör rakt fram. ; easter Hjulets centrum : Lodlinje Bakhjulsdrivna bilar har normalt positiv Toe-in. Detta motverkar hjulens tendens att vrida sig utåt när bakhjulen skjuter bilen framför sig. Framhjulsdrivna bilar har ibland negativ Toe-in, vilket motverkar hjulens inåtvridning när framhjulen drar bilen framåt. Toe-in kan mätas som en vinkel Kurvtagningsvinkel, oe out Negativ ~==-~~.=.~~ ~----~ Fl '*A eller som skillnaden mellan måtten A och B i mm. Vid kurvtagning måste det inre hjulet vridas mer än det yttre. Styrarmarnas utformning bestämmer hur stor skillnaden blir. Vid mätning utgår man från att om ytterhjulets vridning är 20, då ska innerhjulets vridningsvinkel vara Nedre spindelled fjäderns vridningspunkt ' Positiv easter. Hjulets centrum ligger efter hjulets vridningspunkt. Negativ easter. Hjulets centrum ligger före hjulets vridningspunkt. OBShjulupphängningen konstrueras aldrig så här. Skränkning, loe-in Vid positiv Toe-in pekar hjulens främre del snett inåt. Toe-in kan antingen mätas som en vinkel eller som en måttskillnad mellan hjulens fram- och bakkant. Rätt Toe-in ger vägkänsla i ratten och bidrar till riktningsstabiliteten. Det är viktigt att vinkeln är lika på båda hjulen. Toe-in är justerbart på alla bilar, vinkeln justeras genom att man kortar eller förlänger styrstagen. Felaktig Toe- in ger vibrationer som medför ökat däckslitage. Däcket kanar mot vägen. Kurvtagnings- <, - vinkel,a B Kurvtagningsvinkeln, innerhjulet vrids mer än ytterhjulet vid kurvtagning. / / J J J 139

7 Hjulinställning för dubbla framaxlar För att inget onödigt däckslitage ska uppstå är det viktigt att båda framaxlarna har rätt kurvvinklar. Det innebär att de inre hjulen måste vridas mer än de yttre. Alla framhjulen ska rulla i cirkelbanor med samma centrum. Eftersom den bakre framaxeln ligger närmare bakaxlarnas centrurnlinje, blir kurvvinklama mindre på denna axel. Genom noggrann beräkning av längd och fästpunkter på pitmanarm och mellanstyrarm anpassas kurvvinklarna mellan framaxlarna. Thrustvinkel och Set back Vid hjulinställning (fyrhjulsmätning) är det viktigt att man utgår från bakvagnen och använder sig av bilens geometriska mittlinje. Thrustvinkel Bakhjulen förskjutna i förhållande till den geometriska mittlinjen. ' Alla hjulen ska rulla i en cirkelbana med samma centrum. ~ k~ ~: r ~~ ~, r J ~ Styrradie Är ett avstånd, mätt på vägbanan, mellan hjulets vridningsaxel och hjulets centrumlinje. Vid negativ styrradie vrider sig hjulet inåt vid inbromsning. Detta motverkar bilens sneddragning när t.ex. bara ena framhjulet driver eller vid bromsning på isfläckar. Vid positiv styrradie vrider sig hjulet utåt vid bromsning. Skulle ena framhjulet bromsa hårdare eller om ena framhjulet får punktering, vrider sig detta hjul utåt och strävar efter att dra hela bilen åt detta håll. Vilket naturligtvis kan vara farligt. ~ Hjulaxlarnas mitt är förskjuten i förhållande till varandra. Set back Vid fyrhjulsmätning fästs en mätanordning på varje hjul. Med hjälp av laserstrålar mellan instrumenten kan hjulvinklarna mätas. Framhjulen är förskjutna i förhållande till den geometriska mittlinjen. En skillnad i eastervinkel mellan höger och vänster hjul ger Set back. Set-back fram Set-back bak När någon av hjulaxlarnas axiella linje är vriden i förhållande till en linje som ligger rakt i bilens riktning, symmetrilinjen, då finns en Set-back. Negativ styrradie, Positiv styrradie 140

8 o Atgärder före hjulinställning nnan man mäter och justerar hjulvinklar ska man kontrollera och ev. åtgärda följande: o Ovanligt stor last i fordonet o Rätt lufttryck i däcken o Däckslitage, framdäcken bör ha ung. samma förslitning o Brustna fjädrar o Skadad styrväxel o Glapp i styrleder o Skada eller glapp i fjäderbenslagring (MacPhearson framvagn) o Glapp i spindelleder eller länkarmslagringar o Glapp i framhjulslager Över- och understyrning Vid kurvtagning drar centrifugalkraften fordonet utåt. Man säger att fordonet är understyrt när man måste vrida hjulen mera ju högre hastighet man har. Om farten är för hög kommer fordonet att gå i diket med fronten före. Ett överstyrt fordon däremot svänger av sig själv, allt snävare ju högre hastigheten är. Man måste minska rattutslaget när fordonet kommer in i en kurva. Om föraren inte parerar med ratten kommer fordonet att sladda runt. Det bästa ur trafiksäkerhetssynpunkt är ett neutralstyrt eller måttligt understyrt fordon. Detta uppnås genom en bra viktfördelning mellan bak-och framaxel. Observera att ett fordons styregenskaper kan ändra sig oerhört mycket när det lastas eller när lufttrycket i däcken ändras. Styrinrättning Styrningen ska kännas lätt och säker. Framhjulen ska ha en tendens att själv gå tillbaka till rakt fram läge efter en sväng. Stötar och ojämnheter får inte fortplantas från vägbanan till ratten, men föraren ska ändå ha känslan av kontakt med vägen. Styrväxeln överför kraften från rattvridningen till framhjulen. Det finns två olika huvudtyper av styrväxlar. På lastbilar och andra tyngre fordon är skruvväxel med kulmutter vanligast. På personbilar används oftast kuggstångsväxel. Kuggstå ngsväxel Kuggstångsväxeln har fördelen att den tar liten plats, ger direkt gensvar, god vägkänsla och har få leder. Nackdelen kan vara att stötar och ojämnheter känns upp i ratten. Ä ven en liten obalans i hjulen känns tydligt med denna typ av styrväxel. Kuggstång Rattstång Justerkolv. Kugghjul Fjäder På rattstångens nedre ände sitter ett litet kugghjul som står i ingrepp med en kuggstång. Kuggstången har förbindelse med styrarmarna och hjulen. När ratten, och därmed kugghjulet, vrids skjuts kuggstången i sidled och hjulen vrids. Styrväxel med skruv Rattrörelserna överförs via skruvväxeln till en sidrörelse hos den sk. pitmanarmen. Styrstag överför sedan rörelsen till hjulen. Utväxlingsförhållandet mellan rattstång och styraxel är 15: 1-20: 1 på personbilar och på lastbilar kan det vara upp till 50: 1. Genom det höga utväxlingsförhållandet behövs inte så stor kraft för att vrida ratten. nre styrled Bilens tyngdpunkt långt bak. Bilens tyngdpunkt långt fram. Styrväxel med kulmutter, rattstångens skruv flyttar kulmuttern som via en kuggväxel vrider pitmanarmen. Fäste för pitmanarm 141

9 Detta system har fler leder och stag än kuggstångsstyrningen. Risken för glapp i styrningen ökar, vilket ger sämre styrrespons. Däremot känns inte obalans och stötar från hjulen lika tydligt. Parallellstag Servostyrningen arbetar med hydraulvätska som trycksätts aven hydraulpump. Pumpen drivs via rem av fordonets motor eller aven elmo tor. Servostyrningen fungerar inte med stillastående motor, vilket kan vara ett problem vid bogsering. Bilen blir då oerhört tungstyrd utan servohjälpen. Styrstag Pitmanarm Spindel Oljebehållare Kylare för oljan i styrservon Principskiss av styrinrättningen hos en tung lastbil. lastbilens styrinrättning, ett exempel Rattens rörelse överförs via övre och nedre rattaxel till styrväxeln som är av kulmuttertyp med servo. Styrservons uppgift är att förstärka rattrörelsen så att lastvagnen blir lättare att styra. Servopumpen, som drivs av lastvagnens motor, ger hydraultryck till servons hydraulsystem. På styrväxeln sitter pitmanarmen som för rattrörelsen vidare tilllänkstången och den övre styrarmen. Från styrarmen överförs rörelsen vidare till hjulspindeln varvid hjulet vrider sig. Hjulspindeln är försedd med en.nedre styrarm som överför rörelsen via ett parallellstag till den andra sidans hjulspindel. Exempel på hur styrinrättningen konstruerad. Hjulspindel på en tung lastbil kan vara Servopumpen drivs oftast mekaniskt av motorn via en rem. Pumpen ger ett hydraultryck till styrventilen. När föraren vrider ratten styr styrventilen ut ett tryck till styrväxeln som hjälper till att vrida hjulparet. Rattlås De flesta fordon är utrustade med ett rattlås. Tidiga rattlås spärrade ratten med en låstapp, men tappen gick att bryta av med en snabb kraftig vridning med ratten. Ä ven i moderna rattlås används en låstapp, men nu går tappen in i ett av spåren på en spårring. Om man försöker vrida ratten kommer en fjäderring att slira mellan rattstång och spårring. Det går inte att styra bilen eftersom det är så tungt att vrida ratten, men den är inte helt låst. Konstruktionen gör att det inte går att knäcka låstappen med våld och stjäla bilen. När nyckeln sätt in i låset och vrids om dras låstappen ur spåret i spårringen. Servostyrning De flesta större personbilar och alla lastbilar är idag utrustade med servoassisterad styrning. Servostyrning ger föraren hjälpkraft vilket underlättar när man ska manövrera fordonet i låga hastigheter ex. vid parkeringsmanövrar. Styrningen kan göras mer direkt, vilket ger bättre vägkänsla. Stötar och obalans förmedlas inte lika mycket upp i ratten. På rattstången sitter fastpressad ring med utfrästa spår. o~låstapp Fjäderring 142

Kan man förbättra väghållningen på en gammal Mustang?

Kan man förbättra väghållningen på en gammal Mustang? Kan man förbättra väghållningen på en gammal Mustang? Visst går det, det är bara en fråga om rätt attack på problematiken, tålamod och kunskap om Mustangens förhållande till väghållningens mysterier. Det

Läs mer

SVENTÉN MOTORSPORT. Handling Diskussion om hur bilen beter sig och vad det kan bero på.. https://www.facebook.com/sventenmotorsport

SVENTÉN MOTORSPORT. Handling Diskussion om hur bilen beter sig och vad det kan bero på.. https://www.facebook.com/sventenmotorsport SVENTÉN MOTORSPORT Handling Diskussion om hur bilen beter sig och vad det kan bero på.. https://www.facebook.com/sventenmotorsport Raceweek 2015 Agenda Bakgrund, Hur blev det såhär? Allmänna råd Handling

Läs mer

TRASIG STRÅLKASTARE? BYT STÖTDÄMPARE

TRASIG STRÅLKASTARE? BYT STÖTDÄMPARE FÖR OMEDELBAR PUBLICERING En grundläggande komponent för fordonssäkerhet TRASIG STRÅLKASTARE? BYT STÖTDÄMPARE Hur alla negativa effekter som orsakas av utslitna stötdämpare påverkar andra delar på bilen

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg Utfärdad i Helsingfors den 6 juni 2013 I enlighet med statsrådets beslut ändras i förordningen om användning av fordon på

Läs mer

Säkerhetskontroll. - Checklistan med instruktioner

Säkerhetskontroll. - Checklistan med instruktioner Säkerhetskontroll - Checklistan med instruktioner Nedan följer en komplett säkerhetskontroll men oroa dig inte. Det är mycket sällan en hel säkerhetskontroll behöver göras på uppkörning. Vanligast är att

Läs mer

Monteringsguide Racercykel

Monteringsguide Racercykel Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 8 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera pedalerna 10

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

En handledning om avancerade. fjädringssystem

En handledning om avancerade. fjädringssystem En handledning om avancerade fjädringssystem INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION.......... 2-3 1. FJÄDRINGSSYSTEM FÖR BILAR, DÅ OCH NU... 4 2. GRUNDLÄGGANDE FJÄDRINGSINFORMATION Systemets funktion.......

Läs mer

Manual Förflytta defekt fordon

Manual Förflytta defekt fordon Manual Förflytta defekt fordon Fordon 360 Plus Författarna och Liber AB Version 1.0 Får kopieras 1 Anledning till förflyttning Arbetar du i eller med fordon kommer du troligtvis att behöva förflytta defekta

Läs mer

BROMSAR. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET DÄCK

BROMSAR. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET DÄCK PEUGEOT REKOMMENDERAR KLIMATANLÄGGNING BATTERIET PIRATTILLVERKNING UTBYTESDELAR AVGASSYSTEM BELYSNING SMÖRJMEDEL PARTIKELFILTRET STÖTDÄMPARE PEUGEOT ORIGINALDELAR DÄCK VINDRUTA VINDRUTETORKARBLAD PEUGEOT

Läs mer

Bästa däcken fram eller bak? Fordonsdynamik med reglering. Kurvtagning: Figur 5.5

Bästa däcken fram eller bak? Fordonsdynamik med reglering. Kurvtagning: Figur 5.5 Bästa däcken fram eller bak? Fordonsdynamik med reglering Jan Åslund jaasl@isy.liu.se Associate Professor Dept. Electrical Engineering Vehicular Systems Linköping University Sweden Föreläsning 5 Viktig

Läs mer

31-1 INNEHÅLL 31109000120 ALLMÄN INFORMATION... 2 STANDARDMÅTTUPPGIFTER... 4

31-1 INNEHÅLL 31109000120 ALLMÄN INFORMATION... 2 STANDARDMÅTTUPPGIFTER... 4 31-1 FÄLG OCH DÄCK INNEHÅLL 31109000120 ALLMÄN INFORMATION... 2 STANDARDMÅTTUPPGIFTER... 4 FELSÖKNING... 5 ÅTGÄRD I BIL... 6 Kontroll av däcktryck... 6 Kontroll av däckslitage... 6 Kontroll av hjulens

Läs mer

Kraft, tryck och rörelse

Kraft, tryck och rörelse Kraft, tryck och rörelse Kraft En kraft kan ändra form, fart och rörelseriktning hos föremål. Kraft mäts i Newton, N. Enheten är uppkallad efter fysikern Isaac Newton som levde på 1600- talet. 1 N är ungefär

Läs mer

9.2 Kinetik Allmän plan rörelse Ledningar

9.2 Kinetik Allmän plan rörelse Ledningar 9.2 Kinetik Allmän plan rörelse Ledningar 9.43 b) Villkor för att linan inte skall glida ges av ekv (4.1.6). 9.45 Ställ upp grundekvationerna, ekv (9.2.1) + (9.2.4), för trådrullen. I momentekvationen,

Läs mer

Hur stor skillnad är det mellan slitna budgetdäck och ett. Begagnade däck tvingas bekänna färg när Motorföraren jämförtestar m

Hur stor skillnad är det mellan slitna budgetdäck och ett. Begagnade däck tvingas bekänna färg när Motorföraren jämförtestar m UTSLAGSGiVANdE. Nokians testbana i Finland är det perfekta stället att mäta däckprestanda på. 3 MM MÖNSTERdJUP. Det bega försvinner när vatten träng Begagnade däck tvingas bekänna färg när Motorföraren

Läs mer

BOAB HJULDELAR AB 0530-133 33 info@boabhjuldelar.se

BOAB HJULDELAR AB 0530-133 33 info@boabhjuldelar.se BOAB HJULDELAR AB 0530-133 33 info@boabhjuldelar.se TANGENTER FUNKTION STARTSKÄRMEN: CTRL + W Avsluta hjulinställningsprogrammet och gå till Windows SKÄRMEN MED FABRIKSUPPGIFTER ÖVER FORDON: CTRL + P Hoppa

Läs mer

Mekanikerns handbok för drivknutar

Mekanikerns handbok för drivknutar Mekanikerns handbok för drivknutar Allt du behöver veta i en enda bok Innehåll Introduktion... 3-5 1. Drivaxelalternativ... 6-7 2. Systemöversikt... 8-12 3. Felsökning... 13 4. Fel och inspektion...14-16

Läs mer

Säkra hjul räddar liv. För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar

Säkra hjul räddar liv. För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar Säkra hjul räddar liv För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar Ett löst hjul äventyrar säkerheten på vägen. Hjulmuttrar lossnar under körning Denna sanning kan leda till att ett hjul faller av, vilket

Läs mer

Påbyggnadsfästen och hålbilder. Allmän information om påbyggnadsfästen och hålbilder

Påbyggnadsfästen och hålbilder. Allmän information om påbyggnadsfästen och hålbilder Allmän information om påbyggnadsfästen och hålbilder Allmän information om påbyggnadsfästen och hålbilder Ett fordon kan beställas med eller utan hål för påbyggnadsfästen i ramen. Fordonet kan också beställas

Läs mer

Reglemente för MNBF vet.

Reglemente för MNBF vet. Reglemente för MNBF vet. Dessa regler gäller t.o.m. 31/12 2015. Om missbruk skulle förekomma, det skulle visa sig att någon bil gynnas eller missgynnas, eller att något är uppenbart helt fel har MNBF rätt

Läs mer

Innehåll TRYCKLUFTSYSTEM... 2 Tryckluft... 2 Kompressor... 2 Lufttorkare... 3 Kopplingar... 3 Påfyllning av tryckluft... 4 BROMSSYSTEM... 5 Uppbyggnad... 5 Ombyggnad... 5 Handregleringsventil med kontrolläge...

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING Anvisningar och säkerhetsinstruktioner för brukare av Mini Crosser med brukarvikt över 150 kg Tillägg till bruksanvisning för Mini Crosser 130T vid brukarvikt över 150 kg SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS

Läs mer

ROCKJET GRUPP A (GY) FRITT FALL

ROCKJET GRUPP A (GY) FRITT FALL GRUPP A (GY) FRITT FALL a) Hur långt är det till horisonten om man är 80 m.ö.h.? Titta på en karta i förväg och försök räkna ut hur långt man borde kunna se åt olika håll när man sitter högst upp. b) Titta

Läs mer

Varför är däcken så viktiga?

Varför är däcken så viktiga? Våra bästa däckråd Varför är däcken så viktiga? Läs mer på: www.volvocars.se/dack Ibland är det lätt att glömma hur viktiga däcken är - de är ju faktiskt den enda kontakten mellan bilen och vägen. Det

Läs mer

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner Lag om vägtrafikdefinitioner [8501] Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner 1 [8501] De beteckningar som finns i 2 med den betydelse som där anges är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5

Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5 Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5 INSTRUKTIONER YD Observera, instruktionen är helt nyskriven och uppdateras fortfarande. Titta på produktsidan på www.mollehem.se efter senaste versionen. HJÄLPMEDEL SOM

Läs mer

Montage av Färdigkapad Halle Stomme.

Montage av Färdigkapad Halle Stomme. Montage av Färdigkapad Halle Stomme. Lite kompletterande bildinfo utöver monteringsanvisningen På följande sidor ges kompletterande förklaringar till hur Färdigkapade limträstommar från Halle är utförda

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Lasta lagligt Vikt- och dimensionsbestämmelser för tunga fordon 2010 Innehållsförteckning Vägnätet... 3 Kartor visar vägnätets bärighetsklasser... 3 Vikt- och dimensionsbestämmelser... 4 Max axeltryck...

Läs mer

Vårdsystem FM M7782-011200 Sida 1 av 6 FMV VO Mark 35 110:71825/2005 MVSCHDS TPBILAR KB5 2005 TRANSPORTBILAR KB5

Vårdsystem FM M7782-011200 Sida 1 av 6 FMV VO Mark 35 110:71825/2005 MVSCHDS TPBILAR KB5 2005 TRANSPORTBILAR KB5 Vårdsystem FM M7782-011200 Sida 1 av 6 TRANSPORTBILAR KB5 MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Daglig tillsyn Före körning Läckor Hjul punktering Last, utrustning, breddmarkeringsutrustning

Läs mer

Varför är däcken så viktiga?

Varför är däcken så viktiga? VÅRA BÄSTA DÄCKRÅD Varför är däcken så viktiga? Läs mer på: www.volvocars.se/dack Kom ihåg att dina däck är den enda kontakten mellan bilen och vägen. Det betyder att alla bilens säkerhetssystem sätts

Läs mer

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR Anvisningar Följande anvisningar är uppdelade i två avsnitt. Spilltransportören kan levereras antingen helt omonterad i lösa delar eller i förmonterade sektioner färdiga för installation på plats. Första

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN FÖRORD För att erhålla ett gott resultat förutsätts att grundarbetet är utfört på ett tillfredställande sätt. Oavsett om grunden består av helgjuten betongplatta eller

Läs mer

geoliner 550 prism Noggrann Lätt att använda Professionell hjulinställning med två-kamerateknik

geoliner 550 prism Noggrann Lätt att använda Professionell hjulinställning med två-kamerateknik Noggrann Flexibel Lätt att använda Professionell hjulinställning med två-kamerateknik Ny teknik med många fördelar Snap-on Equipment har lång och gedigen erfarenhet av att utveckla hjulinställningsutrustning,

Läs mer

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST!

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! För att du skall få träningen att funka när sommaren klingar av och hösten är här har sjukgymnasten Marie Larsson gjort ett program som du lätt kommer igång med.

Läs mer

BYGGANDE AV STÖRTBÅGE

BYGGANDE AV STÖRTBÅGE BYGGANDE AV STÖRTBÅGE DEFINITIONER Störtbåge En stomme av rör som är monterad med fogar och fastsättningsplattor. Dess syfte är att förhindra att bilen trycks ihop vid en volt eller vid en annan olycka.

Läs mer

ECO Plus2 - den nya generationen av det beprövade BPW ECO-navet

ECO Plus2 - den nya generationen av det beprövade BPW ECO-navet BPW-NEWS Allg 7124703se BPW NEWS BPW BERGISCHE ACHSEN ECO Plus2 - den nya generationen av det beprövade BPW ECO-navet Det beprövade BPW ECO-navet i ECO Plus utförande ersätts fr.o.m. september 2007 av

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

Projekt inom CAD 3D-modellering och visualisering, 4F1541

Projekt inom CAD 3D-modellering och visualisering, 4F1541 URO CAD Kollfiibertriike trehjjulliig lliiggcykell Projekt inom CAD 3D-modellering och visualisering, 4F1541 KTH Maskinteknik 2004-12-17 Lars Viebke viebke@kth.se Informationshemsida kring U URRO CCAADD:

Läs mer

ABS Anti-lock brakes

ABS Anti-lock brakes ABS Anti-lock brakes Albin Elnerud aed07004@student.mdh.se DALO Jonas Blank jbk06002@student.mdh.se DALO Vetenskapsmetodik, CDT212 Mälardalens Högskola, Västerås 2010-02-24 1 Sammanfattning ABS (Anti-lock

Läs mer

Däckens betydelse för väggreppet. Mattias Hjort. Friktion på sommarvägar 2014-05-27. Däckens inverkan. Mönsterdjup Lufttryck Däcktyp

Däckens betydelse för väggreppet. Mattias Hjort. Friktion på sommarvägar 2014-05-27. Däckens inverkan. Mönsterdjup Lufttryck Däcktyp Däckens betydelse för väggreppet Mattias Hjort Friktion på sommarvägar 2014-05-27 Däckens inverkan Mönsterdjup Lufttryck Däcktyp 1 Däckstatus i trafiken - Däckrazzior Mönsterdjup/Bromsfriktion på våt väg

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL Tack för att du valde ett IDG-Tools verktyg. Detta verktyg är tillverkat efter IDG-Tools krav på kvalitet och tillförlitlighet. Rätt hanterat kommer detta

Läs mer

Växlar - Underhålls strategi slipning av växlar - Med eller utan rörlig korsnings spets?

Växlar - Underhålls strategi slipning av växlar - Med eller utan rörlig korsnings spets? Växlar - Underhålls strategi slipning av växlar - Med eller utan rörlig korsnings spets? Varför Växel slipning? -Växlar genererar en störning i tåg gången => Utmattnings skador, RCF -Dynamisk belastnings

Läs mer

Full Kontroll. Din guide till säkrare MC-körning

Full Kontroll. Din guide till säkrare MC-körning Full Kontroll Din guide till säkrare MC-körning dem har precis körteknik inte fått mycket plats. NMCU har därför tagit fram denna bok för att du skall kunna träna på egen hand och öva in ett riktigt beteendemönster.

Läs mer

Bara pinsamt eller en ren katastrof? Råd, regler och tips vid lastsäkring

Bara pinsamt eller en ren katastrof? Råd, regler och tips vid lastsäkring Bara pinsamt eller en ren katastrof? Råd, regler och tips vid lastsäkring Du har väl lastsäkrat? Checklista: Personbil Har du säkrat lasten åt alla håll?..sid 3 Släpkärra Vilken vikt på släpkärra får din

Läs mer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNEHÅLL 1. Innehåll 2. Inledning 3. Tekniska data 4. Bruk och underhåll 5. Justering for komfort 6. Hopfällning och Uppfällning 7. Personlig säkerhet 8. Operation 9. Specifikationer

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

4 Alternativa lösningar. 4.1 Kända koncept. 4.1.1 Mast. Här följer fem kända koncept för att positionera (lyfta) något tungt högt upp.

4 Alternativa lösningar. 4.1 Kända koncept. 4.1.1 Mast. Här följer fem kända koncept för att positionera (lyfta) något tungt högt upp. 4 Alternativa lösningar 4.1 Kända koncept 4.1.1 Mast Här följer fem kända koncept för att positionera (lyfta) något tungt högt upp. Saxlift Detta lyftkoncept är ganska enkelt och fungerar som så att hydraulcylindern

Läs mer

ATV vagnar och tillbehör

ATV vagnar och tillbehör Nr 8, gäller fr o m 2013-12-01 Snökedjor och slirskydd Snökedjor utan brodd för traktorer och anläggningsmaskiner... 2 Broddkedjor för traktorer och anläggningsmaskiner... 11 Skogskedjor Griper Skog...

Läs mer

TSS till Mulle Meck bygger en bil

TSS till Mulle Meck bygger en bil TSS till Mulle Meck bygger en bil Marie Andersson Elin Nordin Detta är ett teckenmaterial till boken Mulle Meck bygger bil. Vi har valt att teckna substantiv och verb som stöder förståelsen för berättelsen.

Läs mer

Service på en bil. Utför testet på en gång från början till slut och tryck till sist på Send. efter det ska du spara ditt test genom att välja Spara.

Service på en bil. Utför testet på en gång från början till slut och tryck till sist på Send. efter det ska du spara ditt test genom att välja Spara. Service på en bil Med hjälp av dessa frågor kan du testa dina egna kunskaper om service på en bil. Rätta svar bland svarsalternativen är 0...4 st. Fel svar ger dig minuspoäng. Utför testet på en gång från

Läs mer

Porsche 928 SC-R by Henrik Fries

Porsche 928 SC-R by Henrik Fries BYGGET AV EN PORSCHE 928 BANRACIINGBIIL II BIILDER BASERAT PÅ EN PORSCHE 928 --79 AV HENRIIK FRIIES Start Bilen inbackad i garaget, efter att precis varit och köpt den hösten 2004 av en gravid kollega,

Läs mer

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23)

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23) UPPVÄRMNINGSSTRETCH Stretchövningarna i det här kapitlet värmer upp dina leder och muskler på minsta möjliga tid. Om du arbetar dig igenom programmet tillför du energi till kroppen och kommer igång på

Läs mer

Styrsystem med aktiv säkerhet i tunga fordon. Jolle IJkema 2013-09-16 Delprogram : Fordons- och trafiksäkerhet

Styrsystem med aktiv säkerhet i tunga fordon. Jolle IJkema 2013-09-16 Delprogram : Fordons- och trafiksäkerhet Styrsystem med aktiv säkerhet i tunga fordon Jolle IJkema 2013-09-16 Delprogram : Fordons- och trafiksäkerhet Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Syfte... 5 Vältriskminimering... 5 Artificiell

Läs mer

Tekniskt regelverk STCC 2013

Tekniskt regelverk STCC 2013 Det är underförstått att allt som inte uttryckligen är tillåtet enligt detta dokument, är förbjudet. Tekniskt regelverk STCC 2013 1. Tillåtna bilar. Bilar enligt Solution F homologering TC12 samt med TCTA

Läs mer

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276)

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Dnr: TRV 2011/22239 A Dnr: TSV 2011-1792 Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Innehåll Vinterdäck på tunga fordons drivaxel... 3 Bakgrund...

Läs mer

Rörelser i mekanismer

Rörelser i mekanismer Innehåll Mekanismer 1. Vad är en mekanism? 2. Rörelser i mekanismer 3. Vanliga komponenter 4. Länk 5. Hävstång 1 6. Hävstång 2 7. Remskiva 1 8. Remskiva 2 9. Kugghjul 10. Snäckhjul 11. Koniskt kugghjul

Läs mer

Combikran Instruktionsbok och Reservdelsförteckning

Combikran Instruktionsbok och Reservdelsförteckning Combikran Instruktionsbok och Reservdelsförteckning Industrigatan 3 467 40 Grästorp Tel: 0514-10505 Fax: 0514-51878 www.sonnys.se info@sonnys.se Rätt till ändring av specifikation förbehålls Observera

Läs mer

Bruksanvisning / monteringsanvisning

Bruksanvisning / monteringsanvisning art.nr.bruk-freewheel Rev.2014-01 Bruksanvisning / monteringsanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID. Avsett ändamål 2 Säkerhetsföreskrifter 2 Garanti 2 Panthera instruktioner 3 Montera FreeWheel i fyra enkla

Läs mer

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL OLYCKSUTREDNING

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL OLYCKSUTREDNING 1 E 20, Hol, Arentorp Uppdragsgivare: Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund Undersökning utförd: 2012-08-27, 2012-08-31, 2012-09-04 Bilagor: Foto Upplysningar om olyckan Larmtid: 2012-08-27, kl:

Läs mer

De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola

De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola 1. Körställning A Stol/bälte B Reglage 2. Inledande manövrering A Start/stannande B Krypkörning/styrning 3. Växling A Uppväxling B Bromsning C Nedväxling

Läs mer

10 punkter för grönare bilkörning

10 punkter för grönare bilkörning Kampanjen Gör Bilen Grönare syftar till att reducera bilarnas negativa effekt på miljön och hjälpa förarna att tänka och köra grönt. 10 punkter för grönare bilkörning Köp grönt en bil med låga koldioxidutsläpp

Läs mer

Användarguide och garanti N.E.U.F

Användarguide och garanti N.E.U.F Användarguide och garanti N.E.U.F - 1 - Så här justerar du fjädringen i din nya Rockrider: Grattis! Du har just skaffat en helfjädrad Rockrider. Om detta inte är din första helfjädrade cykel behöver du

Läs mer

VINTERDÄCK PÅ VINTERN

VINTERDÄCK PÅ VINTERN VINTERDÄCK PÅ VINTERN Ett vanligt svenskt femkronorsmynt hjälper dig att hålla koll på dina vinterdäck. Avståndet mellan överdelen på siffran 5 och kanten är 3 mm, vilket är minsta tillåtna mönsterdjup

Läs mer

SKEPPSHULTCYKELN AB, 333 93 SKEPPSHULT TELEFON 0371-36800 TELEFAX 0371-36027 WWW.SKEPPSHULT.SE 2003-10-01-1 -

SKEPPSHULTCYKELN AB, 333 93 SKEPPSHULT TELEFON 0371-36800 TELEFAX 0371-36027 WWW.SKEPPSHULT.SE 2003-10-01-1 - Z SKEPPSHULTCYKELN AB, 333 93 SKEPPSHULT TELEFON 0371-36800 TELEFAX 0371-36027 WWW.SKEPPSHULT.SE 2003-10-01-1 - Skeppshult Z första cykeln någonsin som belönats med Utmärkt Svensk Form. Kan en cykel ha

Läs mer

Nya Suzuki Swift 4X4, unik i klassen

Nya Suzuki Swift 4X4, unik i klassen Nya Suzuki Swift 4X4, unik i klassen Suzukis bästsäljares efterträdare nya Swift nu i ny version med fyrhjulsdrift. Fjärde generationen Suzuki Swift, som introducerades i Sverige i september i fjol, kommer

Läs mer

Gruppcykling. Cykla i klunga vs gruppcykling Två i bredd när väg och trafik tillåter

Gruppcykling. Cykla i klunga vs gruppcykling Två i bredd när väg och trafik tillåter Cykla i grupp med Gruppcykling Cykla i klunga vs gruppcykling Två i bredd när väg och trafik tillåter Kommunikation & regler Tydliga tecken och rop ger förutsägbarhet Vanliga trafikregler gäller Koll på

Läs mer

Teknik för rullstolskörning och tips för vardagen i rullstol

Teknik för rullstolskörning och tips för vardagen i rullstol Teknik för rullstolskörning och tips för vardagen i rullstol 2 Hej, Jag är glad att du tagit dig tid att öppna denna broschyr. Jag skulle vilja presentera mig själv kort: mitt namn är Yvonne Fischer. Jag

Läs mer

Rapport av utredningen om Volvo 240 i rally.

Rapport av utredningen om Volvo 240 i rally. 1 Rapport av utredningen om Volvo 240 i rally. Bakgrund: Sedan senare hälften av 2000-talet har det gradvis blivit en förändring av användandet av Volvo 240 inom rally. Tidigare från slutet av 1970-talet

Läs mer

BALANSERINGS & MONTERINGS TEKNIK

BALANSERINGS & MONTERINGS TEKNIK BALANSERINGS & MONTERINGS TEKNIK Balanseringsteknik Beskriva hjulbalanseringens fördelar Förstå obalansens orsaker, samt att avhjälpa dessa Förstå kraven på korrekt balansering Korrekt uppspänning på hjulbalanseringsmaskin

Läs mer

MonoWheelTM 2.0 och Light INSTRUKTIONSMANUAL 2014

MonoWheelTM 2.0 och Light INSTRUKTIONSMANUAL 2014 MonoWheelTM 2.0 och Light INSTRUKTIONSMANUAL 2014 Denna manual är upphovskyddad av MonoWheel Sweden AB och får ej i sin helhet eller delar kopieras eller användas i andra samanhang utan tillåtelse. GRATULERAR

Läs mer

SKOTMOBIL 737. Instruktions och skötselanvisning. Art.nr. BR-SM737 uppl. 05-05

SKOTMOBIL 737. Instruktions och skötselanvisning. Art.nr. BR-SM737 uppl. 05-05 SKOTMOBIL 737 Instruktions och skötselanvisning Art.nr. BR-SM737 uppl. 05-05 SKOTER 737 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion Säkerhetsföreskrifter 1 Beskrivning av skotern 2-5 Isärtagning av skotern 6-7 Laddning

Läs mer

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion 060508 Elbilstävlingen Tilläggsuppdrag till Magneter och Motorer och Rörelse och Konstruktion Av: Pauliina Kanto NO-lärare och NTA-utbildare, Håbo kommun 1 Inledning Dessa tilläggsuppdrag passar utmärkt

Läs mer

Installation CFX-750 EZ-Steer

Installation CFX-750 EZ-Steer Installation CFX-750 EZ-Steer Manual ID Install-EZ-3x Rev dat. 2011-05-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp 2 Installation

Läs mer

INKLÄMNINGSSYNDROM REHABILITERINGSPROGRAM VID INKLÄMNINGSSYNDROM (IMPINGEMENT) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING METOD

INKLÄMNINGSSYNDROM REHABILITERINGSPROGRAM VID INKLÄMNINGSSYNDROM (IMPINGEMENT) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING METOD REHABILITERINGSPROGRAM VID INKLÄMNINGSSYNDROM (IMPINGEMENT) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING Reducera eller ta bort all provocerande belastning av skadad vävnad. Öka blodcirkulationen. Återfå full rörlighet.

Läs mer

UTFORMNING AV TRAFIKSÄKRA SIDOOMRÅDEN. Skyltfonden har bidragit ekonomiskt till projektet

UTFORMNING AV TRAFIKSÄKRA SIDOOMRÅDEN. Skyltfonden har bidragit ekonomiskt till projektet UTFORMNING AV TRAFIKSÄKRA SIDOOMRÅDEN Skyltfonden har bidragit ekonomiskt till projektet Februari 2009 Dok. Nr.: TR-523-50028 - Rev. 0 Rapport Rapport titel: Utformning av trafiksäkra sidoområden Sponsor:

Läs mer

EcoRide-handbok Version 3.0

EcoRide-handbok Version 3.0 EcoRide-handbok Version 3.0 Förord... 3 Ramnummer... 3 Första provturen... 3 Unika komponenter på en EcoRide... 4 Hur fungerar en EcoRide?... 5 ActiveDrive -kontrollenhet... 5 Batteriet och laddning...

Läs mer

Idrottsskador. Niklas Sjögren, Varbergs Montessoriskola, Varberg www.lektion.se

Idrottsskador. Niklas Sjögren, Varbergs Montessoriskola, Varberg www.lektion.se Idrottsskador Många är väl de som har ådragit sig skador i en form eller en annan. Klassisk sjukdomshistorik är att man är för dåligt tränad, stretchat för lite, tar i för hårt, får ONT, vägrar vila, söker

Läs mer

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund B-teori Fordonet i trafiken Lektion 4 bengt hedlund Olika typer av fordon Motorfordon Bilar Personbil Buss Lastbil Lätt lastbil Tung lastbil Motorcykel Lätt motorcykel Tung motorcykel Motordrivna fordon

Läs mer

Träningsprogram. Programmet är framtaget i samarbete med erfarna sjukgymnaster och fystränare från

Träningsprogram. Programmet är framtaget i samarbete med erfarna sjukgymnaster och fystränare från Träningsprogram - Kom igång med din träning med hjälp av BungyPump! I detta träningsprogram har vi samlat tips och övningar för hur du ökar din förbränning med BungyPump! Programmet är framtaget i samarbete

Läs mer

Order www.weimer.se, tel 0381-710 10, fax 0381-711 44. Alla priser är exkl. moms SKOG - SKOGSVAGNAR

Order www.weimer.se, tel 0381-710 10, fax 0381-711 44. Alla priser är exkl. moms SKOG - SKOGSVAGNAR SKOG - SKOGSVAGNAR Över 45 års erfarenhet och nära kontakter med kunderna har gjort våra vagnar till ett starkt och driftsäkert ekipage. Konstruktionen är genomtänkt in i minsta detalj för att ge de bästa

Läs mer

FIX ROAD - surrningsduk FIX STRAP - surrband ANVÄNDARMANUAL

FIX ROAD - surrningsduk FIX STRAP - surrband ANVÄNDARMANUAL FIX ROAD - surrningsduk FIX STRAP - surrband ANVÄNDARMANUAL Allmänt FIX Road -surrningsduken är tillverkad av specialväv som är belagd med en vanligtvis gråfärgad plastyta. Plastytan skyddar väven mot

Läs mer

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Introduktion Detta pass innehåller ett antal styrkeövningar som du kan göra hemma utan någon särskild utrustning. De flesta övningarna är för ben och bålstabilitet,

Läs mer

UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER. Monteringsanvisning

UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER. Monteringsanvisning UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER Monteringsanvisning Mått och Väggöppning Fönstermått anges alltid med breddmåttet före höjdmåttet. Om väggöppningen för fönstret är 1010x1310mm (=modulmått 10x13) skall fönstrets

Läs mer

Aerodynamiskt koncept för långloppsracing

Aerodynamiskt koncept för långloppsracing Aerodynamiskt koncept för långloppsracing Fordonsaerodynamik Johan Jarl 1 1. Inledning Chalmers-racing är ett relativt nystartat racing-team. Vi har kört en säsong i Svenska LångdistansCupen, SLC, där

Läs mer

L.E.A.P. Snabb och Skadefri KURSMATERIAL

L.E.A.P. Snabb och Skadefri KURSMATERIAL L.E.A.P. Snabb och Skadefri KURSMATERIAL INLEDNING Som tränare möter vi alla sorters löpare: de som springer för att det är skönt att komma ut en stund, de som tränar inför tävlingar i motions- eller mastersklasser

Läs mer

Utfallssteg. K. Ekelöf, H. Östlund

Utfallssteg. K. Ekelöf, H. Östlund Cirkelträning Utfallssteg Tag ett steg framåt med främre knät i 90 graders vinkel, stanna strax ovanför marken med det bakre knät. Tag därefter ett nytt steg med andra benet. Det främre benets knä ska

Läs mer

Elbilen som bjuder dig och miljön på glädje. Presentation av CARRYALL programmet. - eldrivna transport och arbetsfordon

Elbilen som bjuder dig och miljön på glädje. Presentation av CARRYALL programmet. - eldrivna transport och arbetsfordon Elbilen som bjuder dig och miljön på glädje. Presentation av CARRYALL programmet - eldrivna transport och arbetsfordon Miljövänliga Pålitliga Prestationsinriktade Säkra Eldrivna transport- och arbetsfordon

Läs mer

Tekniskt reglemente för 4-timmars bantävling med BMC Mini

Tekniskt reglemente för 4-timmars bantävling med BMC Mini Tekniskt reglemente för 4-timmars bantävling med BMC Mini Detta Tekniska Reglemente gäller för 4-timmars bantävling med BMC classic Mini arrangerat av BMC Motorsport Club. Reglementet gäller från och med

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övnings frågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Startprogram version 3

Startprogram version 3 Startprogram version 3 Så här kan du börja din träning i gymet. Du kan skriva ut sidorna och ha som stöd när du börjar träna. OBS!!: Börja med lägsta antalet rörelser och låg belastning. Ta det lätt de

Läs mer

Renovering av X-bil. Gunnar Eriksson

Renovering av X-bil. Gunnar Eriksson Renovering av X-bil Gunnar Eriksson Denna bil inköptes januari 1983 och har blivit stående på grund av andra objekt. Under våren kom så arbetet igång. Eftersom det blir en s. k. helrenovering lyftes karossen

Läs mer

P R O D U K T K ATA LO G

P R O D U K T K ATA LO G PRODUKTKATALOG Hej! För 36 år sedan skadade jag mig i en racingolycka. Ganska snart kom jag fram till att om jag ville ha en bra rullstol så fick jag bygga den själv. Vad var det då jag ville ha? Jag ville

Läs mer

HANDHAVANDE. www.mocad.se. Service och underhåll

HANDHAVANDE. www.mocad.se. Service och underhåll HANDHAVANDE www.mocad.se Service och underhåll Kontakta Moby Dick AB för Din närmaste Servicestation: Tel. 031-68 10 02, info@mobydick.se, www mobydick.se 1.Vad finns med? Med varje Mocad 3 levereras

Läs mer

Närmare föreskrifter om besiktningsverksamheten

Närmare föreskrifter om besiktningsverksamheten 1 (8) Utfärdad: 26.6.2014 Ikraftträdelse: 1.7.2014 Giltighetstid: Tills vidare Rättsgrund: Lag om fordonsbesiktiningsverksamhet (957/2013) 12 och 25 EU-lagstiftning som ska verkställas: Europaparlamentets

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner och användningsråd

Säkerhetsinstruktioner och användningsråd 1 Säkerhetsinstruktioner och användningsråd INLEDNING Däcket är den enda kontaktpunkten mellan fordonet och marken. Därför är det viktigt att användarna ser till att bevara däckens kvalitet och prestanda.

Läs mer

Användning av uppgifter om däck, fälg och hjul i Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor

Användning av uppgifter om däck, fälg och hjul i Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor Användning av uppgifter om däck, fälg och hjul i Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor Nils Petter Gregersen, VTI/NTF Anders Karpesjö, DRF 2012-09-25 Förord Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag

Läs mer

Star timmerspel Typ 45

Star timmerspel Typ 45 Star timmerspel Typ 45 Instruktionsbok och Reservdelsförteckning Industrigatan 467 40 Grästorp Tel: 0514-10505 Fax: 0514-51878 www.sonnys.se jorgen@sonnys.se Rätt till ändring av specifikation förbehålls

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer