UPPVAKTNINGENS KONST En studie av det tysta språket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPVAKTNINGENS KONST En studie av det tysta språket"

Transkript

1 UPPVAKTNINGENS KONST En studie av det tysta språket För män leder sex ibland till intimitet. För kvinnor leder intimitet ibland till sex Donald Symons Av Erik Hansson Lenita Hellman Andreas Morgin Henrik Silfvernagel Helena Sundkvist Jenny Ökvist Tim Örting

2 Sammanfattning Vi signalerar till andra människor genom att använda vår kropp och härigenom kan vi tala om hur vi mår och vilken sinnesstämning som omsluter oss, såväl som vi tydligt kan visa på huruvida vi är öppna för kontakt bland annat. Kroppen kan liknas vid ett alfabet, som, för den som lär sig det, kommer att besitta förmågan att lättare kunna tolka andra människors sätt att bete sig på. Kulturella och nationella skillnader som till stor del präglar vårt beteende visar tydligt på hur människor beter sig på olika sätt i olika situationer och här kan ganska stora problem kan uppstå. Till exempel kan höjda ögonbryn, blinkningar, visslingar betyda olika saker i olika länder. Obekväma eller konstiga situationer kan uppstå och är inte ovanligt när folk från olika kulturer möts och där uttryckssätten är annorlunda. Italienarna kan ses som ett hetlevrat folkslag just på grund av att de använder stora och yviga gester när de talar samtidigt som japanerna kanske betraktas som ett mer rofyllt folkslag, grundat på deras stillsamma sätt. Vidare, har likadana rörelser och beteendemönster inte nödvändigtvis samma betydelse, bland olika grupperingar, om man gör en jämförelse mellan hårdrockare och punkare, 40-talister och 70-talister, eller överklass mot människor med arbetarbakgrund etcetera. Ytterligare så bör man även ta hänsyn till att varje enskild individ bär på sitt eget språk. I många fall har vi förutfattade meningar om människor. Det kan spåras tillbaka till hur vi upplever att andra uttrycker sig, antingen genom deras sätt att klä sig, hur de beter sig eller hur de nyttjar det verbala språket. Vi skaffar oss snabbt en uppfattning om hur människor är på dessa grunder, redan innan vi lärt känna dem eller talat med dem. När vi sedan kommer över dessa barriärer märker vi ofta att den tolkning man hade från början kan ha varit helt felaktig. Somliga beteenden är universella, ett glädjefyllt ansiktsuttryck möts normalt av ett leende, en lätt vinkning eller en höjning av ögonbryn betraktas som en välkomnande och uppmärksammande gest. I alla kulturer, världen över, är den sexuella driften ett primärt beteende som får människor att smycka sig, putsa sig och göra sig till i jakten på en partner. Glädje, lekfullhet, skratt, äkthet och själförtroende är attraktiva kvaliteter och kroppens signaler talar sitt tydliga språk, utifrån hur vi känner oss. Syftet med rapporten är att få en inblick i hur människor nyttjar medvetet, eller omedvetet kroppsspråk gentemot sina medmänniskor när de kommunicerar. Dejtingrelationer har fått stå modell för studien. Rapporten är avgränsad till studien av kroppsspråket i heterosexuella relationer, vid dejtingrelaterade förhållanden. Studien kommer inte att behandla kroppsspråket i homo-, trans- eller bisexuella relationer. För att samla ihop information till studien har gruppen studerat relevant litteratur inom området för kroppsspråk och dejting. Internet-sökningen har omfattats av nyckelord som; kroppsspråk, dejting, internet, risker, kultur, kärlek, relationer. Orden har vi kombinerat på olika sätt men vi har även, till viss del, sökt på dem enskilt. Genom att läsa innehållsförteckningen, inledningen och sammanfattningen på artiklar och litteratur har vi sållat ut det material som vi ansåg vara relevant för rapporten. Avslutningsvis har vi även använt oss av en C-uppsats i ämnet.

3 Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte Problemdiskussion Metod Avgränsning Teori Nätdejting Användarnamn Bilden Att skriva sin personliga presentation Dating Fysisk kontakt Risker Kärlekssignaler Fas ett - att tilldra sig uppmärksamhet Fas två - igenkänning Fas tre samtalets konst Fas fyra - beröring Fas fem - sex Människans kropp Det attraktiva ansiktet Den attraktiva kroppen Den personliga sfären Kemiska signaler Det erotiska kroppsspråket Avslöjande signaler Spelet Välj ut en måltavla Spelöppningen Att visa sitt värde Övervinna alla hinder Isolera måltavlan Skapa en känslomässig förbindelse Exkursion till en förförelseplats Öka köptemperaturen Att bryta ner en kvinnas självkänsla Krossa allt motstånd Hantera förväntningar Diskussion Källhänvisning Elektroniska dokument Böcker...22

4 1. Inledning Det tysta språket, kroppsspråket, är den kommunikation som förs mellan människor, utan ord. Även om man försöker att dölja olika slags känslor så är det ändå möjligt att avläsa hur en människa mår och känner sig, enbart genom att avläsa personens kroppsspråk. Man använder sig bland annat av olika slags miner och gester för att uttrycka sig. Färger är också av stor betydelse, eftersom kläd- och färgval är ett uttryck för hur man mår och känner sig just den dagen. Det här sker ofta på ett omedvetet plan och för det mesta vet man inte vilken betydelse de olika signalerna har och hur de påverkar en individ i riktning mot det mående hon har för stunden. Den svarta färgen som bärs i samband med en begravning syftar till att bevara allvaret, och på samma sätt påverkas bruden och gästerna vid ett bröllop i en glädjens anda genom att bära ljusa och glada färger. Vad betyder korslagda armar eller ben? Ska skjortan vara knäppt hela vägen upp, ärmlöst eller hellånga ärmar? Är det sant att flickor flörtar genom att pilla sig i håret? Hur närmar sig människor bäst varandra när man är ute i svängen för att skaffa sig en partner? Uppsatsen ska förhoppningsvis inspirera läsaren till att uppmärksamma sitt eget beteende och i bästa fall även kunna bidra till lyckade möten i kärlekens tecken. Vårt kroppsspråk dominerar när vi kommunicerar med andra vare sig vi är medvetna om det eller ej. Människan använder sig av alla sina sinnen för att fånga upp och tolka olika slags kroppsspråk. Vi använder oss bland annat utav synen för att kunna lägga märke till ansiktsuttryck, blickar och vilken klädsel andra människor har. Hörseln använder vi då vi behöver uppfatta olika tonlägen som bland annat dialekter och tempon. Med tempon menar man till exempel hur fort en människa antingen går, talar eller gör olika saker. Vi doftar oss även fram i vår tillvaro och våra smaklökar bidrar med ledtrådar som leder oss rätt, särskilt när det rör sig om att skaffa sig en moatjé. 1 Enligt Dagens nyheter, den 3 augusti 2007, umgås mer än en miljon svenskar på olika datingsajter på internet, i syfte att finna sällskap av en partner. 2 Det är inte ovanligt att en träff på nätet leder vidare till en relation på riktigt, ute i den verkliga världen. Men vad är det egentligen som lockar med flörtandet på nätet, vad händer egentligen och vad ska man tänka på? Vid fysiska möten med människor läser vi av en rad olika saker hos den andre och även om de exakta orden som sägs är viktiga så är de hur hon talar, tonfallet, ansiktsuttrycken, och andra små, nästan omärkbara saker som vi uttrycker med kroppen och som bidrar till att vi skapar oss en helhetsbild av hur den andra personen är. Dessa små, nästan omärkbara förändringar i ansiktsuttryck, eller gester kan ge oss full visshet om vilka känslor denne hyser för sin partner, sanningsenligheten i vad som sägs, i relation till vad vår kropp uttrycker kan även på detta plan visa sig i sin fulla kraft. Det är de små tecknen som kan vara avgörande för friande eller fällande dom. 1 Jacquemot Nicolas, (2007) Handbok i konsten att vara social, Wahlström & Widstrand, Stockholm 2 1

5 2. Syfte Syftet med rapporten är att få en inblick i hur människor medvetet, eller omedvetet nyttjar kroppsspråk gentemot sina medmänniskor när de kommunicerar. Dejtingrelationer har fått stå modell för studien Problemdiskussion Alla människor kan, på ett eller annat sätt förstå vad du menar med hjälp av kroppen, var än hon befinner sig. Människor använder sig av kroppsspråket varje dag och för det mesta gör vi det helt omedvetet. Till en del är kroppsspråket kulturellt betingat, till en annan, personligt. Olika människor har olika kroppsspråk och det innebär en risk för att vi tolkar varandras kroppsspråk felaktigt. Trots detta finns det vissa saker inom kroppsspråket som är universellt och som alltså gäller alla människor. En större kännedom om kroppsspråket är dock inte avgörande för att kategorisera gester med en specifik innebörd. En gest kan betyda många olika saker beroende på vem det är som gör gesten, varifrån den personen kommer, hans/hennes personlighet, bakgrund, utbildning, umgänge, intresse osv. Att lära sig mer om kroppsspråket innebär att man blir mer observant på sitt eget kroppsspråk och på andras. Kan man då med säkerhet veta vad folk säger genom sitt kroppsspråk? Sanningen är subjektiv och det som för en person anses vara en sannolik tolkning ska även sättas i motsatt förhållande till andras upplevelser av en unik situation. Därför kan man aldrig fullt ut lita på människors bruk av sitt kroppsspråk. 3 När det handlar om anonyma möten med andra på internet, så skapas ofta en känsla av trygghet där man kan utforska och lära känna varandra utan att det behöver bli för personligt. Frånvaro av fysisk kontakt, närhet och möjlighet att tänka igenom svar, enkelheten i att göra avslut på relationer som inte känns bra, och upplevelsen att fritt kunna leva ut drömmar och förhoppningar bidrar till trygghetskänslan. Möten på internet upplevs av användare som enkelt och även ofarligt. 4 I många fall kan baksidan av Internet vara samma sak som de positiva sidorna. Anonymiteten och avsaknaden av kroppsspråk skapar möjligheter för oss att dölja sidor hos oss själva som vi inte tycker om, med påföljd att vi väljer att visa upp oss som den person vi önskar att vi var. Alla går vi runt med en drömbild om hur vi skulle vilja vara, och när anonymiteten ger oss möjlighet väljer vi ofta det, medvetet eller omedvetet. 5 3 Jacquemot (2007), Handbok i konsten att vara social, Wahlström & Widstrand, Stockholm 4 Hansson Anna-Lena, Naess Nancy (2008) Kärleken finns - den finns på nätet! En kvalitativ studie om nätdejting. Göteborg University/Department of Social Work 5 Brehm Sharon S., Kassin Saul L., Fein Steven, (2002), Social Psychology 5 th edition. Boston Houghton Mifflin Company 2

6 3. Metod För att samla ihop information till studien har gruppen studerat relevant litteratur inom området för kroppsspråk och dejting. Internet-sökningen har omfattats av nyckelord som; kroppsspråk, dejting, internet, risker, kultur, kärlek, relationer. Orden har vi kombinerat på olika sätt men vi har även, till viss del, sökt på dem enskilt. Genom att läsa innehållsförteckningen, inledningen och sammanfattningen på artiklar och litteratur har vi sållat ut det material som vi ansåg vara relevant för rapporten. Avslutningsvis har vi även använt oss av en C-uppsats i ämnet Avgränsning Rapporten är avgränsad till studien av kroppsspråket i heterosexuella relationer, vid dejtingrelaterade förhållanden. Studien kommer inte att behandla kroppsspråket i homo-, trans- eller bisexuella relationer. 3

7 4. Teori 4.1. Nätdejting Ett nytt sätt att träffa den rätte är genom nätdejting. Som i övriga livet måste man här driva en förhandling framåt. Men eftersom man inte kan se sin motpart ser tillvägagångssättet lite annorlunda ut. Det första man gör när man bestämt sig för att börja dejta på nätet är att avgöra vilken dejtingsida man vill vara medlem på. De många olika hemsidorna har en stor variation gällande seriositeten. På en kostnadsfri sajt, lägger användarna i regel inte ner lika mycket tid på sina presentationer och de är heller inte i lika stor utsträckning ute efter att seriöst hitta den stora kärleken. Det är heller inte helt ovanligt med sexkontakter på sådana sidor. I stort kan man säga att ju dyrare en dejtinghemsida är desto seriösare är användarna för att hitta en livspartner. Urvalsprocessen för den sida man slutligen väljer kan analyseras efter modellen för principförhandling, en modell som omfattas av tre steg 6. Först kommer analysskedet. Här ställer man sig frågan vad det är man söker, samlar information så som hur sidorna fungerar, vilken målgrupp den har, passar man in i den målgruppen?, hur går deras matchning till? Efter analysskedet kommer planeringsskedet, här tar man hänsyn till insamlad data från analysskedet och fattar ett beslut utifrån dessa parametrar. När man valt ut en eller flera sidor som känns passande kan man se den första månaden som diskussionsstadiet. Eftersom det är omöjligt att få en helt personligt utformad tjänst för att hitta sin drömpartner får man se på de olika sidorna som separata lösningar på en förhandling. Under diskussionsstadiet i en principförhandling ska man utgå ifrån de fyra punkterna, människor, intressen, alternativ och kriterier 7 I detta fall får man som partnersökare se datorn och internet som motpart i problemlösningen. Tekniken ska inte ses som ett hot, utan som ett hjälpmedel att hitta den rätte. Den andra punkten syftar till att man ska sätta intressena i centrum, inte ståndpunkten. Om dejtinghemsidan exempelvis säger att man skulle passa ihop med en viss person som visar sig vara blond och sportig kan det faktiskt stämma, även om man oftast dras till brunetter som är intresserade av filosofi. Syftet är ju att hitta en partner som passar och finns i verkligheten, inte en som bara finns i fantasin. Tredje punkten, alternativ kan i det här avseendet ses som strävan efter att se möjligheten hos de olika internetsajterna. Att avfärda en hemsida för att den kostar pengar kan vara olyckligt, faktum är att de som tar betalt för sina tjänster i regel håller högre kvalitet och de medlemmar som betalar för sitt konto är i regel mer seriösa i sitt sökande efter en partner 8. En kostnadsfri hemsida kan självklart vara intressant, med sina många medlemmar växer chansen att finna kärlek i den breda basen av användare. Förutsatt att det inte är bråttom att hitta en seriös partner, så kan det vara värt att ha ett konto på en sådan sida också. Trovärdigheten kan synas 6 Fischer R., William U., Patton B., (2005). Vägen till Ja - en nyckel till framgångsrika förhandlingar. Liber, Malmö. Upplaga 2:9. 7 Fisher. R. Ury W. Patton B (2005), Vägen till JA 8 Hagberg Marie, Bjerre Lisa, (2007), Nätdejting allt du behöver veta. Lind&CO 4

8 genom att hemsidornas administratörer lägger ut statistik som visar på hur många som verkligen funnit sin partner på just den aktuella mötesplatsen. För att hitta fler objektiva källor så kan man leta efter tester som nättidningar eller andra medier gör på olika dejtingsidor Användarnamn När man valt vilken eller vilka hemsidor man ska använda sig av, är nästa steg att välja ett användarnamn. Användarnamnet kommer att vara det första en eventuell framtida partner kommer att se. Det betyder att användarnamnet får en stor betydelse på internet, ungefär som ett handslag i verkliga livet. Att använda sitt riktiga namn signalerar ärlighet men vissa kan uppfatta det som tråkigt. Ett användarnamn kan gärna vara lite fyndigt och anspela på användarens personlighet eller intressen. Man bör dock tänka på att lika mycket som ett användarnamn som anspelar på en hobby kan attrahera dem som delar intresset, även kan exkludera de som inte brinner för det området. 9 Då ord inte betyder samma sak för alla så får människors förutfattade meningar stor betydelse när man interagerar på nätet Bilden Att profilera sig med bild är, enligt en undersökning som match.com gjort, viktigt, en människa som lägger ut en bild på sig själv får upp till 15 gånger mer uppmärksamhet i dennes presentation. 11 Att visa hur man ser ut sänder ut signaler om ärlighet och att man är trygg i sig själv. Om man är villig att vara öppen med hur man ser ut förhindrar man de andras förutfattade meningar att komma i vägen för en relation. En bild som är representativ visar en person som tittar in i kameran, här skapas en känsla av att ha ögonkontakt med den man är intresserad av Att skriva sin personliga presentation Om användarnamnet är handslaget, så är presentationen det man säger under de första sekunderna när man presenterar sig för en ny person. Det vill säga den mest viktiga delen i en användares profil. För att skriva en så bra presentation som möjligt är det en fördel att vara på gott humör, vilket man kan åstadkomma genom att spela sin favoritlåt, klä upp sig, eller använda sin bästa parfym. Om man känner sig attraktiv är det också lättare att skriva en tilltalande presentation 12 Det är bra om inledningen innehåller lite information om den som skriver samtidigt som den mycket väl kan innehålla en fråga för läsaren att svara på. Det viner utanför fönstret, jag sitter uppkurad i min älsklingsfåtölj och är helt inne i senaste boken av Camilla Läckberg. Plötsligt känner jag en mjuk smekning på min högra arm som nästan får mig att hoppa ur fåtöljen av rädsla. När jag tittar upp inser jag att det är min älskade som erbjuder mig en kopp te. Är det du som bär med dig det kamomilldoftande teet och slår dig ner i fåtöljen intill? 9 Hagberg Marie, Bjerre Lisa, (2007), Nätdejting allt du behöver veta. 10 Fisher. R. Ury W. Patton B (2005), Vägen till JA 11 Hagberg Marie, Bjerre Lisa, (2007), Nätdejting allt du behöver veta. 12 Hagberg Marie, Bjerre Lisa, (2007), Nätdejting allt du behöver veta. 5

9 Dating När användarnamnet och bilden är vald och presentationen skriven är det dags att börja ta kontakt med de andra singlarna på nätet. Eftersom kommunikationen sker i textform försvinner många av de stöttepelare man har när man pratar med en person öga mot öga. På nätet finns det inget kroppsspråk eller tonfall att läsa in i det som sägs. I och med det finns det vissa saker som är extra viktiga att tänka på när man ska kommunicera på nätet. Att skriva korrekt är betydelsefullt och visar på engagemang och vilja. Ett meddelande med grammatik- och stavfel ses som slarvigt och oengagerat. Genom att vara uppmärksam på vad och hur den andra skriver så kan man tidigt få en uppfattning om denne har fått en rättvis bild av motparten som står i relation till vad man själv har skrivit och menat. Genom att förvissa sig om att man uppfattat det skrivna samtalet korrekt undviker man inte bara missförstånd, man visar även på ett intresse för vad den andra skriver. 13 Innan man tar första kontakten bör man tänka igenom hur man känner inför situationen att skapa bekantskap med främlingar på internet. Känslor skapar känslor, alltså kan du såra andra om du själv är rädd för att bli sårad. Om man märker att en person man fått kontakt med bär på negativa känslor bör man fundera på vad som orsakar dessa. Fråga personen vad det är som ligger bakom känslorna, det är även ok att själv berätta vad man känner. Ibland behövs det inte mer än ett par tröstande ord eller lite medkänsla för att förändra negativa känslor Fysisk kontakt En flirt på nätet bör inte pågå för länge, då det föreligger en risk att personer bygger upp fantasibilder som är svåra att leva upp till när det är dags att träffas på riktigt. 15 Men det är också viktigt att inte vara för snabb. En alltför tidig förfrågan kan få den andra parten att känna sig pressad och han eller hon drar sig ur relationen Risker Författaren till boken Nätdejting talar om hur viktigt det är att ta ett personligt ansvar för sitt eget beteende när det handlar om möten med andra ute i cyberrymden. Om alla använde sitt sunda förnuft skulle internetrelaterade brott kunna minska med 90 %. Det är inte ovanligt att även män blir lurade på nätet och för att undvika att falla offer för bedragare så bör man ta för vana att ifrågasätta information. Att alltid be om verifikation är en väg att gå för att komma undan människor som inte alltid är helt ärliga. Ofullständig öppenhet är inte det samma som bedrägeri. 17 I en kultur som domineras av virtuell verkligen så är det också viktigt att komma ihåg att somliga individer väljer att leva ut sina fantasier i en flykt från den verkliga världen. Ansiktslösa människor som möts och etablerar godtyckliga kontakter kan i vissa fall leda till social isolering. Castells talar om cyberrymden och de sociala 13 Hagberg Marie, Bjerre Lisa, (2007), Nätdejting allt du behöver veta. 14 Fisher. R. Ury W. Patton B (2005), Vägen till JA 15 Hagberg Marie, Bjerre Lisa, (2007), Nätdejting allt du behöver veta. 16 Fisher. R. Ury W. Patton B. (2005), vägen till JA 17 Hagverg Marie, Bjerre Lisa, (2007). Nätdejting allt du behöver veta. 6

10 interaktionsmönster som uppstår kan på gott och ont stå för en utvidgning av själva livet, i alla dess former och dimensioner. När internet för människor med gemensamma värderingar och intressen samman, skapas möjligheter för nya förbindelser av stöd och vänskap och när dessa även kan utvidgas till direktkommunikation då, är mötesplatser på nätet till gagn för människor Kärlekssignaler Kärlekens outtalade språk är universellt. Den kroppshållning, de gester och miner som signalerar attraktion är likadana överallt, i alla samhällen och kulturer. 19 Vi människor har använt oss av icke-verbala signaler flera miljoner år längre än vi använt oss av tal, Den ickeverbala kommunikationen upptar fortfarande en stor del, %, i interaktionen mellan människor. Denna siffra blir ännu högre vid uppvaktning då den når upp till 99 %. Med detta i åtanke är det uppenbart hur viktigt det är att vara medveten om vad ens egen kropp berättar för personen som uppvaktas och vad den andres kropp berättar för dig. Uppvaktningen kan delas in i fem olika faser, faser med sina egna tecken, signaler och budskap Fas ett - att tilldra sig uppmärksamhet Uppvaktningens första fas går ut på att tala om för de närvarande att Jag är här och jag är man/kvinna samt till målet för uppvaktningen Jag vill dig inget ont. Både kvinnor och män som lägger halsen på sned, blottar den och gör undfallande axelryckningar säger Jag är ofarlig, du kan komma närmare. Halsgropen visar sig var så speciell och lockande att människan har utvecklat ett flertal olika sätt att visa upp halsen, och då främst halsgropen, såsom halsband, urringade klänningar och V- ringade tröjor. 21 När vi sänder ut dessa budskap gör vi det med varierande styrka, både kvinnor och män kan välja att klä sig i bekväma kläder som t.ex. T-shirt eller i mer statusladdade kläder såsom Armanikostym eller en lyxig klänning. Vi använder oss av kläder, smink, dofter och kroppsspråk för att sända dessa enkla budskap. Uppvaktning fungerar enligt lockelsens princip. Istället för att jaga och fånga in en make sänder man signaler som lockar personen till sig. För att attrahera en partner kan man använda kläder som framhäver vissa attribut så som ärmlösa tröjor på kvinnor som framhäver överarmens kurviga deltamuskel. Män däremot, gör bäst i att klä sig i långärmat eftersom våra primatarmar ser mycket tunna ut när vi inte har päls på dem. Kvinnor visar, genom att bära U eller V ringade tröjor sinnesbilden av att "jag är inte farlig" och du kan komma närmare". Även puffärmar ger denna illusion eftersom det ser ut som en konstant axelryckning. När det gäller männens kläder så används ofta kavajer och uniformsjackor för att framhäva de breda axlarna och simulera det i hela djurvärlden välkända jag är större än jag är, utspelet. Anledningen; för att 18 Castells Manuel. (2002), Internetgalaxen, reflektioner om internet, ekonomi och samhälle. MediaPrint, Udevalla 19 Jacquemot (2007), Handbok i konsten att vara social 20 Givens D. (2006). Kärlekssignaler. 21 Givens D. (2006). Kärlekssignaler 7

11 attrahera sin dag måste primaten kunna visa upp sin förmåga och styrka att kunna beskydda henne för fara. 22 Ett bra intryck vid en uppvaktningssituation är att bemöta en person med en så kallad igenkännande ögonbrynsvink. Detta innebär att när man tar ögonkontakt, höjer båda ögonbrynen för att sedan snabbt titta bort. På detta sätt talar du först, genom de höjda ögonbrynen, att det var trevligt att se dig och sedan, genom att vända bort blicken, att du inte förväntar dig något i gengäld. 23 Ytterligare ett positivt ickeverbalt uttryckssätt är att göra saker med håret och huvudet och därigenom dra uppmärksamheten till ansiktet vilket är speciellt positivt om man har tydliga ansiktsuttryck. Ansiktet blir också mer spännande om man skapar asymmetri genom att t.ex. göra sidbena istället för mittbena. Det kan också vara bra att komma ihåg att både män och kvinnor finner en slät och ungdomligt fräsch hy tilltalande. 24 För en man, är det fördelaktigt att visa upp handleden eftersom kvinnor tycker att mäns händer och handleder är mycket attraktiva. Det är välvårdade händer som ska visas upp. Män kan också bära jackan över axeln med ena handen för att på så sätt framhäva de maskulina dragen på underarm, handled och hand. Att tänka på hur man rör sina händer är över lag av stor vikt att ha i åtanke. En öppen och uppåtvänd handflata som bidrar med lugna gester är en universellt vänskaplig gest. 25 Det har också visat sig att det är bättre att leta efter en partner och flirta som en del i grupp än som ensam individ. Inom gruppen kan man nämligen samtala och därmed få fler tillfällen till att visa upp öppna uppåtvända händer, att lägga huvudet på sned samt att lyfta på axlarna och kunna sända ut andra vänskapliga signaler. 26 Ett annat sätt att sända ut positiva signaler är att bära kläder i glada färger och då främst fruktfärger då vår primathjärna tycker om dessa färger klara färger väcker känslor och mörka tonar ner dem. 27 Det finns forskning som visar på att individer finner en främling mer attraktiv om man på minsta sätt känner igen denne. För att dra nytta av den så kallade exponeringseffekten, så räcker det att man finns i personens blickfång några upprepade gånger. Det kan vara i hissen på jobbet eller att man går förbi en person upprepade gånger och då söker en kort ögonkontakt med personen Fas två - igenkänning Metoden att sända ut signalerna som beskrevs i fas ett kan liknas vid fladdermössens sätt att sända ut ultraljud för att känna av omgivande terräng. Nu är det din tur att tyda de signaler som reflekteras tillbaka mot dig. Att personen som du uppvaktar blir stel som en pinne tyder snarare på blyghet istället för likgiltighet, vilket är en 22 Givens D. (2006). Kärlekssignaler 23 Givens D. (2006) Kärlekssignaler 24 Givens D. (2006), Kärlekssignaler 25 Givens D. (2006), Kärlekssignaler 26 Givens D. (2006), Kärlekssignaler 27 Givens D. (2006), Kärlekssignaler 28 Givens D. (2006), Kärlekssignaler 8

12 positiv egenskap i början på en relation. Fler symtom på blyghet är: undvikande blick, ointresserad uppsyn, svag röst, indragna läppar, läppbitning, onormal svettning, sparsamma gester, självberöring, korslagda eller stela armar intill kroppen. Blyga personer dras i regel till utåtriktade personer. Får man däremot ingen reaktion alls är det en tydligt, om än en nedslående signal, att personen inte är intresserad. Kvinnor sporras av likgiltighet och tenderar att välja ut ett nytt objekt, medan män, som är sämre på att tyda signaler, har lätt för att misstolka den uteblivna signalen som att allt är ok. 29 Många reaktioner kan vara medvetna men mer troligt är, att de är omedvetna, reaktioner på de signaler som du får tillbaka. Det finns även de signaler som inte är möjliga att påverka, som till exempel att pupillerna vidgas, vilket betyder gillande. Andra tecken på gillande är om personen i fråga kopierar ditt eget beteende, eller om partnern låter blicken flacka fram och tillbaka genom ditt synfält för att få ögonkontakt. Om personen i fråga börjar ordna med håret när du närmar dig, tyder detta på att personen vill göra sig fin för dig och är intresserad. En hand som sträcks fram, visar på en vilja att beröra och en person som lätt särar på läpparna, talar om för dig att det är ok att komma närmare Fas tre samtalets konst Undersökningar visar att vi dras till personer som delar våra egna åsikter. Kvinnor tycker att en man är attraktivare, både fysiskt och sexuellt om han lyssnar på hennes åsikter och uppfattningar. 31 Kvinnor har ett intimare samtalsavstånd med varandra vilket lätt skapar förvirring hos män eftersom mannen får problem med att avgöra hur nära han bör närma sig sin partner. Det underlättar för mannen om kvinnan är tydligare i sitt kroppsspråk när hon umgås med honom. Kvinnor är också bättre än på att kommunicera verbalt och hon är dessutom ännu bättre på icke-verbal kommunikation och därigenom förstår kvinnor varandras behov på ett annat plan. 32 Kvinnor registrerar en mans röst med båda hjärnhalvorna medan en man endast registrerar kvinnans röst med den vänstra hjärnhalvan. Kvinnor har, enligt psykologen David Buss, programmerats genom miljoner års utveckling till att föredra makar som kan beskydda henne mot fiender och att har styrkan att skaffa mat och andra förnödenheter. Därför kan det vara en fördel för män att prata om jobb och karriär på en flott restaurang under en dejt. Tar han också notan styrker han sitt evolutionära värde. 33 I början på ett samtal är det bra att inte prata om ämnen som kan tolkas som för personliga, det vill säga att inte prata om dig, mig eller vi, för att inte riskera att skrämma bort partnern genom att vara för burdus. Det är bra att hålla utkik efter signaler som tyder på osäkerhet och en sådan signal kan vara ögonrörelser i sidled Givens D. (2006), Kärlekssignaler 30 Givens D. (2006), Kärlekssignaler 31 Givens D. (2006), Kärlekssignaler 32 Givens D. (2006), Kärlekssignaler 33 Givens D. (2006), Kärlekssignaler 34 Givens D. (2006), Kärlekssignaler 9

13 Är ni ute och promenerar och du vill tala till din partners känslor, istället för till den analytiska delen av hjärnan, bör du gå på vänster sida, då det vänstra örat är mer inriktat för att uppfatta subtila signaler och nyanser i rösten, medan högerörat är mer analytiskt och bearbetar ordens bokstavliga betydelse Fas fyra - beröring Män och kvinnors tankar om beröring skiljer sig åt på många sätt men generellt kan man säga att mäns beröring nästan bara avspeglar sexualitet och hans tankegångar kan i många fall liknas vid Hon rörde vid mig och därför vill hon ha mig. En kvinnas beröring däremot, visar på hennes inställning till värme och gemenskap som en relation för med sig. Innan man rör vid partnern kan man röra vid sig själv för att därigenom visa att man är öppen för beröring. Man kan även börja med att röra vid accessoarer till exempel en klocka med åtföljande kommentar att den var snygg eller liknande. När man sedan rör vid partnern kroppsligen för första gången är det viktigt att inte röra vid några känsliga delar av kroppen. Man bör inte röra vid huvud, bröst, lår, bakdel, handflata eller undersida av underarm där huden är tunnare och känsligare. Första kroppskontakten kan vara ett fast handslag, dock inte så fast som i affärssammanhang. För ett mer känsloladdat handslag vrid handflatan några grader uppåt och åt höger, detta är en ödmjuk vridning som ger partnern överhanden vilket i sin tur ökar längden på handslaget. Man bör beröra vänster sida av kroppen på högerhänta då höger hjärnhalva, som styr vänster sida av kroppen, är kopplad till känslor, sinnesförnimmelser och minnen Fas fem - sex Överallt i världen vill kvinnor i regel ha sex längre in i relationen än män. Vilket kan bero på att kvinnor inte enbart nöjer sig med de sexuella signaler som män sänder ut, utan de vill ha tecken på ömma känslor också. Kroppsspråket som vi använder oss av i förspel är nästan detsamma över hela världen. Vi smeker varandra med fingertopparna, kyssar med läpparna, känner med tungan samt intim beröring, samtidigt som vi viskar kärleksfulla ord med ett mjukt tonfall. En kvinna kan njuta mer under mannens smekande fingrar under förspelet, jämfört med själva samlaget medan mannen skyndar fram emot målet, själva älskogen. Detta beror på att mannens fysiska njutning är koncentrerad till könsorganet samt att män är programmerade att nå fram till parningsakten snabbt. För att uppnå bästa möjliga upplevelse för båda parter, bör han invänta hennes signaler att hon är redo. Män är enkla och okomplicerade i denna fas och det är inte några större bekymmer för en kvinna att få en känsla för om han uppskattar hennes smekningar eller inte. Kvinnor däremot är betydligt mer komplicerade och varierande och mannen har allt att vinna på att vara extra uppmärksam på hennes signaler Givens D. (2006), Kärlekssignaler 36 Givens D. (2006), Kärlekssignaler 37 Givens D. (2006), Kärlekssignaler 10

14 4.3. Människans kropp Det attraktiva ansiktet Den kanske viktigaste delen i ansiktet är ögonen som talar om väldigt mycket om personen i fråga. Eftersom det är svårt att kontrollera ögonens rörelser har vi lättare för oss att tro på de signaler som ögonen förmedlar. Leendet däremot har vi möjlighet att påverka, vi lär oss tidigt i livet att manipulera vår omgivning genom att dra på läpparna och därför kan ett leende vara betydligt mer falskt än ögonens reaktioner. 38 Ögonen är själens speglar, och oändliga känslor kan förmedlas med just ögonen. De mest betydelsefulla icke-verbala kroppsdelar vi har, är ögonen, just för att de uttrycker så många olika känsloyttringar. Med hjälp av makeup förstoras ögonen, makeup förstärker pupillernas färg och djup och gör ögat mer flirtigt. När vi ler och skrattar ljusnar ögat något och det ser ut att gnistra. Stora pupiller anses mer attraktiva än små, därför att pupillerna förstoras då vi tittar på något vi gillar och automatiskt blinkar vi då också oftare. Kvinnor studerar hos männen, i ordning; ansikte, längd och kroppsbyggnad, kläder och accessoarer, skrev och benlängd. Männen i sin tur ser på kvinnornas bröst, benlängd och slutligen en allmän scanning nerifrån och upp. Denna scanning ska utföras ytterst försiktigt och snabbt, annars är det mycket stor sannolikhet att kvinnan bara blir illa tillmods av den. 39 Håret är en annan del man kan laborera med för att få önskad effekt. På en man anses ett långt hår betyda mycket muskler men lite hjärna, medan på en kvinna tolkas det som eldiga känslor. Kort och rufsigt hår anses som självsäkert och utåtriktat på en kvinna och på en man självsäkerhet, sexighet och självupptagenhet. 40 Formen på munnen kan säga om man är sammanbiten, ängslig, tuff, falsk eller glad. Man ska aldrig dölja sin mun, eller dölja ett leende, utan istället bjuda in till sitt ansikte. Ett leende reflekterar de tankar och känslor man har just den stunden, ett falskt leende känns igen relativt enkelt i mottagarens ögon. Ett falskt leende är ofta asymmetriskt, överdrivet eller tillgjort och varar lite för länge än vad ett äkta leende skulle ha gjort. Men ler vi ett oäkta leende nog länge kan det framkalla positiva tankar hos oss, och därigenom ler vi äkta. Ett äkta leende kopplar på skrattmuskeln, kinderna höjs och det bildas rynkor kring ögonen, hela ansiktet blir positivt. En leende hälsning besvaras lika automatiskt och ofrivilligt av ett leende i retur. 41 Då munnen, lika fullt som ögonen, är så betydelsefulla verktyg för vår omgivning, förstärker vi deras kontur och fyllighet för att dra uppmärksamhet till dem. Undermedvetet kopplar vi läpparna till det kvinnliga underlivet, läpparnas färg och fuktighet påminner om när en kvinna är upphetsad. Att bita lite, eller slicka sig om läpparna uppfattas som attraktivt, men försiktighet måste iakttas så det inte överdrivs. 38 Givens D. (2006) Kärlekssignaler 39 Lloyd-Elliot, M. (2005), Det erotiska kroppsspråket 40 Givens D.(2006) Kärlekssignaler 41 Lloyd-Elliot, M. (2005), Det erotiska kroppsspråket 11

15 Att röra vid sina egna läppar är ofta ett tecken på att man vill tala med eller kyssa den andra 42. Första kyssen kan inverka på om en relation utvecklas eller stannar upp, det är för att en kyss är bland den mest intima sexuella signal människan känner till. Varsamhet ska tas när man ska kyssa någon, det är viktigt att partnern är med på det, annars kanske man möter en sammanbiten mun eller ett bortvänt ansikte. Vid sexuell upphetsning blir både läppar och tunga varmare. Kyssar mellan två personer kan utspela sig som följer; börja med lite försiktigare kyssar med munnarna stängda, successivt blir kyssarna mer intensiva men fortfarande med stängd mun. Nästa naturliga steg blir att öppna munnen lite grand, smaka varandras saliv, känna med tungspetsarna på varandras. Allteftersom passionen ökar öppnas munnarna mer, tungorna leker fritt med varandra, man ger och man tar Den attraktiva kroppen Människokroppen finns i två grundmodeller: manlig och kvinnlig. För över hundra år sedan beskrev Charles Darwin kvinnans kropp som väsentligt Rundare än mannens. En kvinna har ett tjockare lager isolerande underhudsfett vilket gör hennes kropp mjukare att ta på. För ögat jämnar fettvävnaden ut muskelknutor, beniga utbuktningar och senor så att den kvinnliga kroppen får en slätare linje. (Givens 2006, s: 135) Skulpturen av Venus de Milo, visar på ett skönhetsideal som hållit i sig i flera tusen år. En slät kropp med smal midja, fylliga höfter, smidiga axlar, rundade bröst och graciös hals. Det är än idag den avsmalning från höfterna till midjan som bidrar till kroppens attraktiva timglasform som är det viktigaste idealet, inte den trådsmala midjan. Michelangelos staty David, kan ses som ett ideal när det gäller den manliga kroppen. David visar på både smidighet och styrka, genom hans placering och kroppshållning framhäver Michelangelo, Davids högerhand samtidigt som vänster underarm exponeras genom hans sätt att lyfta underarmen mot axeln. Musklerna är inte heller överdrivet stora vilket kvinnor vittnar om är mer attraktivt än män med stora muskler. Både Venus och Davids staty har en kontrapost-ställning vilket hjälper till att göra dessa statyer ännu attraktivare. Det ser helt enkelt ut som att statyerna är i rörelse och därigenom blir de mer levande för betraktaren jämfört med om de hade blivit skulpterade med axlar och höfter i samma linje, båda fötterna stående på marken och ansiktet rakt framåt. Ställningen som Davids staty innehar ger sken av att han skall gå till attack mot Goliat men han avvaktar. Denna post kan en man använda sig av i datingsammanhang för att visa att han är redo att ta ett steg men avvaktar en signal på gillande från motparten. 43 Kvinnan har en slankare och längre hals än mannen och ett plattare och mindre adamsäpple. Det är till fördel för båda könen att visa sina halsar eftersom det är ett tydligt särdrag mellan man och kvinna. Axlarna anses attraktiva i hela världen, rörelser på axlarna kan göra stor skillnad i en uppvaktningssituation och deras 42 Lloyd-Elliot, M. (2005), Det erotiska kroppsspråket 43 Givens D. (2006), Kärlekssignaler 12

16 rörelser är ofta impulsiva eftersom axlarna styrs av det autonoma nervsystemet. Ett brett axelparti på en man, tilltalar både kvinnor och män då det är ett tecken på styrka. Att kvinnans axlar är smalare beror på att hennes nyckelben är tunnare, kortare och mer horisontella än mannens. 44 Män överallt i världen fascineras av kvinnans bröst och i Nya Guinea, på Trobriandöarna skyler inte kvinnorna sina bröst och de bedöms med skarp blick av männen som dessutom utvecklat ord för olika former på brösten. Som enda däggdjur i världen utvecklar kvinnor bröst redan i puberteten medan andra djurarter endast får svullna bröst då det är dags att amma. Brösten är endast utvecklade för att visa att det är en kvinna man betraktar och att hon är könsmogen. När det gäller höfter och stuss är det väldigt attraktivt på både män och kvinnor med smal midja. Även om kvinnans höfter ofta är bredare än männens så är det oftast till hennes fördel eftersom det framhäver hennes timglasform. Att kvinnans höfter svajar förföriskt då hon går beror på de skillnader som finns i skelettet runt bäckenet och låren och är ingen teknik som kvinnor utvecklat för att förföra en man. Studier visar både hur kvinnor och män föredrar en rund bakdel på det motsatta könet, dock ska mannens vara mindre och fastare än kvinnans Den personliga sfären Vi människor har ett personligt utrymme som måste övervinnas för att vi ska kunna få en bestående relation. Detta utrymme är olika stort beroende på varifrån vi kommer. En studie på vuxna i nordöstra USA visar att deras sfär, ser ut som följande. Den intima sfären mäter 0-45 cm, den personliga 45 cm - 1,2 m, den sociala 1,2 3 m och slutligen den offentliga från 3 meter och utåt. Studier visar att män oftare tar till reträtt och visar missnöje när någon kommer inom deras personliga utrymme medan kvinnor ofta lider i det tysta. 46 Vid kontakter med människor ska man undvika maktspel och dominans, något som män gärna tar till då de lättare kan utnyttja sin längd och storlek gentemot en kvinna. I sociala sammanhang är det viktigt att lägga sig på samma nivå, exempelvis ögonhöjd, som personen du har kontakt med. Hur man uppfattar närmanden beror också till stor del på om det är en man eller kvinna som närmar sig, vilket kön den utsatta personen har, om denne person har sänt ut några icke-verbala tecken till mottagaren, eller om personen bara kommer och tränger sig på. Som man bör man närma sig en kvinna rakt framifrån, och som kvinna bör man närma sig en man från sidan. Annars kan känslor av obehag respektive en hotfull situation uppstå. 47 Leenden skapar leenden. Den som är öppen och positiv till sin omgivning får positiva svar tillbaka. Att vara inbjudande, lockande, förförisk, spännande, attraktiv och kanske lite farlig, visar på attribut som utstrålar att du är en intressant person som bjuder in människor till dig. Öppna gester är till exempel att armarna och axlarna är lätt tillbakadragna, händer och handleder öppna, även rikta vissa kroppsdelar, exempelvis foten, så den nästan snuddar den andres fot. För att lättare komma in i någons personliga sfär, vid exempelvis en middag, kan man prova att diskret skjuta ett bestick mot den andra parten. Svarar då denne med att exempelvis 44 Givens D. (2006), Kärlekssignaler 45 Givens D. (2006), Kärlekssignaler 46 Givens D. (2006), kärlekssignaler 47 Lloyd-Elliot, M. (2005), Det erotiska kroppsspråket 13

17 börja fingra/leka med detta eller skjuter tillbaka besticket till dig direkt, är detta en tydlig vink om att attraktionen är besvarad. 48 Vidare är det av vikt att tänka på vinkeln mellan dina och den tilltänkta partnerns axlar. Om man sitter rakt mot varandra har man en nollvinkel vilket är den vänligaste positionen. Ju mer man vrider sig bort desto mindre gillande visar man upp. Detta kan användas ifall situationen inte medger att man backar när motparten visar att man kommit för nära. Man vrider helt enkelt på sig och därigenom påvisar man att man backar och den andra personen kan slappna av Lloyd-Elliot, M. (2005), Det erotiska kroppsspråket 49 Givens D. (2006), kärlekssignaler 14

18 Kemiska signaler Alla människor har en naturlig doft, feromoner och för att en attraktion ska uppstå är det viktigt att ens kroppslukt känns rätt hos den andra partnern. Kroppslukten förändras även när en människa blir sexuellt tänd. Att putsa sig själv ingår i uppvaktningsritualen för att göra någon annan uppmärksammad på sig, man smickrar sig själv och flirtar med en annan. När man bjuder in den andra parten till beröring gör man sig själv både tillgänglig men också sårbar, detta tyder dock på att attraktionen parterna emellan stiger. 50 Trots att primater har ett dåligt utvecklat luktsinne har vi lätt för att känna igen dofter som vår partner utsöndrar. Oftast vet vi inte ens varför vi känner som vi gör utan de delar av hjärnan som styr de primitiva funktionerna uppfattar lukter av olika hormon och andra ämnen i vår tilltänkta partners lukt. En kvinna uppfattar en stark lukt av parfym som skrämmande och illaluktande. Det säger mer -håll dig borta, än - jag vill komma närmare, för kvinnan eftersom hennes luktsinne är känsligare än mannens. Mannens luktsinne är bara 1/5 så känsligt som kvinnans för doften av mysk. Det bästa en man kan göra i ett datingsammanhang är att lukta så lite som möjligt för att ens egen mysk skall locka till sig partnern. 51 Smaken är en annan del som kan hjälpa till när man ska hitta en partner. Smakrik och stark mat gör att sinnena skärps. Giftiga ämnen i peppar och andra kryddor som är till för att skydda dem mot att ätas upp, men inte är farliga för människan, gör trots allt att vi uppfattar dem som lite farliga och därför sätts våra sinnen på högspänn. Choklad sägs ha en positiv effekt på kärleken och det beror på att choklad har samma ämnen som många antidepressiva läkemedel Lloyd-Elliot, M. (2005), Det erotiska kroppsspråket 51 Givens D. (2006), Kärlekssignaler 52 Givens D. (2006), Kärlekssignaler 15

19 4.4. Det erotiska kroppsspråket Kroppsspråket bör vara så diskret så bara det undermedvetna uppfattar det, annars finns det risk att det blir för tydligt och påträngande eller intensivt. Intresse mot någon visas genom att man nickar och vänder huvudet mot denne. En person som är avslappnad i musklerna kring nacke och axlar, visar också ett lugnt och tryggt intryck, även mer sexigt, än en människa med stel kroppshållning. Ofta berör man sitt eget ansikte, öron, hals eller hår om man känner sig attraherad av någon i sin närvaro. Man lutar sig även fram mot den man intresserar sig av flertalet gånger, eller lutar sig tillbaka för att blotta hals och nacke, för att visa sig undergiven. Undermedvetet rycker vi på axlarna om vi attraheras av någon, små rörelser, men som än dock registreras av ögat. 53 För att veta om någon är sexuellt intresserad av dig, måste denne utföra ett minimum av fyra positiva signaler, samtidigt, riktade mot dig. Samtidigt finns det heller ingen gräns för hur lång tid från den första förbindelsen till att en eventuell relation uppstår. Ett vanligt fenomen är att flirta med alla runt omkring den man egentligen är intresserad av. Blir man utsatt för en person som gör detta, och man börjar märka att intresset brister och att de fyra signalerna inte finns, gå då undan med äran i behåll. Man kan uppleva känslor som är i konflikt med varandra, exempelvis att hjärtat säger en sak men förnuftet en annan. Detta innebär att interna konflikter finns som man bör lösa innan man går djupare in i en relation Avslöjande signaler Ens kroppsspråk avslöjar hur vi känner oss, detta kan visa sig genom vårt självförtroende. Är man bekväm med sig själv, och även visar detta för omvärlden blir man automatiskt mer attraktiv. Man kan också utstråla ett balanserat och säkert uttryck, då man är tillfreds med sig själv. Klär vi oss, och använder accessoarer vi trivs med, kommer vi att må bättre. Därför spelar det en stor roll hur mycket energi vi lägger ner på att sköta vårt utseende, som grundar sig på hur vi själva mår, och hur omvärlden ser oss. 55 Ett handslag berättar mycket om oss, det är ett intryck vi gör på våra medmänniskor, det vill säga man skakar hand med självförtroende, fast och stadigt, eller tveksamt, slappt och mesigt. Genom att placera sin tumme överst signalerar man om önskan att dominera. För att göra ett komplett intryck med handskakningen bör man också ha stadig ögonkontakt och ge ett milt leende. Bibehåller man dock den andres hand i mer än fem sekunder kan det tyda på önskan om fortsatt intimitet Lloyd-Elliot, M. (2005), Det erotiska kroppsspråket 54 Lloyd-Elliot, M. (2005), Det erotiska kroppsspråket 55 Lloyd-Elliot, M. (2005), Det erotiska kroppsspråket 56 Lloyd-Elliot, M. (2005), Det erotiska kroppsspråket 16

20 4.5. Spelet Män och kvinnor har alltid gjort det flirtat. Numera kan män gå på kurs för att lära sig ragga upp en kvinna på krogen. Pick-up kallas metoden som har fått en världsomspännande spridning genom den amerikanska boken Spelet, skriven av journalisten Neil Strauss. Pick-up gemenskapen är en subkultur med rötter i 70-talets USA, som har inspirerats av bland annat NLP, neuro lingvistisk programmering och socialpsykologi för att bemästra raggningens konst. Målet är att män ska lära sig hur de ska agera för att ragga upp kvinnor att ha sex med. The Game är den övergripande term som används för att beskriva utövarens förmåga att ragga på kvinnor. Det är också namnet på Neil Strauss självbiografiska bok om subkulturen, The Game Välj ut en måltavla Raggningsexperterna graderar sina mål genom beskrivning och poängsättning. Kvinnorna de raggar på skall minst vara en sjua eller högre på en tiogradig skala. Det skall helst vara de tjejer som inga andra killar vågar gå fram till i en bar på grund av rädslan att få nobben. Författaren talar om hur han räknar de mest attraktiva kvinnorna till dem som håller ihop, i en grupp, sällan är det de, som står ensamma i baren Spelöppningen För att fånga en kvinnas uppmärksamhet är det inte tillräckligt att gå fram till en henne och ge komplimanger, det kommer alla andra som raggar på henne också att göra. Här gäller det att utmärka sig för att på något sätt fånga hennes intresse, att påfågla sig genom att bära utmärkande kläder eller smycken är ett sätt att sticka ut i mängden. Tresekundersregeln är det första budordet inom raggning, och den säger att du har tre sekunder på dig att gå fram till en tjej från och med det att du fått syn på henne, annars kommer hon att uppfatta dig som obehaglig samt att du hinner tänka för många negativa tankar som kan sänka dig i beslutet om att hon är kvinnan du vill ha. När en raggningsexpert väl skall gå fram och göra spelöppningen är det viktigt att ha en bra öppningsfras som syftar till att väcka hennes uppmärksamhet och att skapa intresse. När han väl väckt hennes intresse gäller det att inte överösa henne med komplimanger då finns det något som kallas för en neg, vilket är ett uttalande som ligger någonstans mittemellan en komplimang och en förolämpning. Neggning är att kommentera den kvinnan man raggar på på ett indirekt nedsättande vis. Ett av Neil Strauss exempel från Spelet är, vilka fina naglar, är de äkta?. Vad som i andra sammanhang skulle kallas härskarteknik eller sänkning används för att skapa osäkerhet och därigenom attraktion. Och tanken med negging är att trycka ner hennes självkänsla samtidigt som mannen visar sig vara måttligt intresserad. En neg, kan till exempel vara, att tala om för henne att hon har läppstift på tänderna eller att Neurolingvistisk programmering (NLP) är studiet av det som fungerar inom tänkande, språk och beteende. Genom att förstå och förändra sina egna inre mönster så skapas utrymme för möjligheten att även förändra ens erfarenheter. 57 SVD

Verktyg som gör dig bäst när det gäller

Verktyg som gör dig bäst när det gäller Verktyg som gör dig bäst när det gäller LEDAR- TRÄNAR- OCH FUNKTIONÄRSSKAP 4 BARNS OCH UNGDOMARS FYSISKA, MOTORISKA OCH SOCIALA UTVECKLING 6 ATT SKAPA FÖRTROENDE 8 INLÄRNING 9 LEKENS BETYDELSE VID INLÄRNING

Läs mer

Tarot 780 svar! Ylva Trollstierna www.tarotakademin.nu. få njuta av allt det roliga som erbjuds i livet.

Tarot 780 svar! Ylva Trollstierna www.tarotakademin.nu. få njuta av allt det roliga som erbjuds i livet. Detta är texten ur boken Tarot 780 svar med vissa kompletteringar. Den ingår i ditt medlemskap i Tarotakademin och jag ber dig respektera Copyright och karma lagen vilket innebär att du ej skriver ut materialet

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer

TONE AHLBORG. Lust och samliv. att må bra i sin parrelation som nybliven förälder

TONE AHLBORG. Lust och samliv. att må bra i sin parrelation som nybliven förälder TONE AHLBORG Lust och samliv att må bra i sin parrelation som nybliven förälder TACK TILL Barnets Lyckopennings stipendiefond, som delas ut av Synskadades Riksförbund och Svenska Barnmorskeförbundet. 2008

Läs mer

Högstatus inom presentationsteknik

Högstatus inom presentationsteknik Examensarbete 15 hp Lärarexamen 2010 Christian Engquist Högstatus inom presentationsteknik ekot av alfahannes vrål Handledare: Ronny Lindeborg Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

KÄRLEKENS SPEL OCH REGLER

KÄRLEKENS SPEL OCH REGLER SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA 141 89 Huddinge KÄRLEKENS SPEL OCH REGLER B-uppsats för fortsättningskurs i Etnologi Vårterminen 2006 Sonja Rosina Ayeb-Karlsson Handledare: Agneta Lilja Copyright Denna uppsats är

Läs mer

Relationer Ursprungligen skriven artikelserie av Victor (Sanji), redigerad och omskriven till artikel av Victor (Sanji)

Relationer Ursprungligen skriven artikelserie av Victor (Sanji), redigerad och omskriven till artikel av Victor (Sanji) Relationer Ursprungligen skriven artikelserie av Victor (Sanji), redigerad och omskriven till artikel av Victor (Sanji) I den här artikeln ska vi på djupet beröra ett ämne som ofta glöms bort i de sammanhang

Läs mer

HumaNova Utbildning AB, Helsingfors Samtalsterapeut. Bli den du är i sängen

HumaNova Utbildning AB, Helsingfors Samtalsterapeut. Bli den du är i sängen HumaNova Utbildning AB, Helsingfors Samtalsterapeut Bli den du är i sängen Examensuppsats Christel Abborre Grupp: HA VT 2007 SAMMANFATTNING Sexuell energi är livets energi. Den är urkraften, orsaken till

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

Sker mobbning i förskolan?

Sker mobbning i förskolan? Sker mobbning i förskolan? En kvalitativ studie om förskollärares syn på mobbning. Veronika Brännlund & Isabella Nygårdh Veronika Brännlund & Isabella Nygårdh VT 2012 Examensarbete, 15 hp Lärarprogrammet

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Ungas integritet på nätet

Ungas integritet på nätet Ungas integritet på nätet En guide för föräldrar, pedagoger och andra viktiga vuxna En publikation i serien.se:s Internetguider av Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund Ungas integritet på nätet.se:s Internetguide,

Läs mer

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom Av Marc Segar Originalets titel: A survival guide for people with Asperger syndrome Översättning: Ingrid Flöistrup Textbearbetning: Gunilla Gerland

Läs mer

VAD VAR DET JAG SA? Om kommunikation mellan människa och djur. Anna Tykesson. Skriften är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne 1

VAD VAR DET JAG SA? Om kommunikation mellan människa och djur. Anna Tykesson. Skriften är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne 1 VAD VAR DET JAG SA? Om kommunikation mellan människa och djur Anna Tykesson Skriften är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne 1 Text och foto: Anna Tykesson Layout: Tyke Tykesson Tack till

Läs mer

,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET

,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET ,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET Förord Internet genomsyrar samhället sedan 1990-talet

Läs mer

Muntlig presentation och retorik

Muntlig presentation och retorik Källa: http://outoppie-presentations.blogspot.se/2010/09/presentation-cartoon.html Källa: http://www.aecindustrymarketing.com/marketing-andadvertising/proposal-responses/ Muntlig presentation och retorik

Läs mer

Och hör se n! Mikael Henning. Ett studiematerial för församlingens. möte med hörselhinder

Och hör se n! Mikael Henning. Ett studiematerial för församlingens. möte med hörselhinder det viktigaste är egentligen att få känna att man är med i gemenskapen När kommunikationen försvåras och hindras påverkar det upplevelsen av tillfredsställelse i livet. Och hör se n! Ett studiematerial

Läs mer

- om identitet och yrkesvardag bland frisörer

- om identitet och yrkesvardag bland frisörer Salongsliv - om identitet och yrkesvardag bland frisörer Petra Bäckman Magisteruppsats i etnologi, 20 p Uppsala universitet vt 2007 Handledare: Oscar Pripp INLEDNING...3 DEN STORE HÅRKLIPPAREN...3 FÄLTARBETE

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

Ungas integritet på nätet

Ungas integritet på nätet Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund Ungas integritet på nätet En guide för föräldrar, pedagoger och andra viktiga vuxna Ungas integritet på nätet.se:s Internetguide, nr 5 Version 2.0 2008 Johnny Lindqvist

Läs mer

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik -

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - Hur Du tar kontroll över Dina tankar, ökar Din självinsikt och får ett roligare liv! Dax Personalutveckling AB Bagaregatan 37, 611 30 Nyköping. Telefon 0155 210 210. Mobil

Läs mer

FULA GUBBAR, NÄTFLIRTAR OCH CAMSEX

FULA GUBBAR, NÄTFLIRTAR OCH CAMSEX FULA GUBBAR, NÄTFLIRTAR OCH CAMSEX Om vad tjejer möter på nätet och hur vi möter dem För tjejjourer och andra stödverksamheter som möter unga tjejer Innehåll Varför särskilt fokus på nätet?... 5 Sexualitet

Läs mer

bra att spara! IQ-initiativet Box 3675 103 59 Stockholm iq.se info@iq.se 2014 IQ-initiativet AB Citera oss gärna men ange källan.

bra att spara! IQ-initiativet Box 3675 103 59 Stockholm iq.se info@iq.se 2014 IQ-initiativet AB Citera oss gärna men ange källan. 2014 IQ-initiativet Box 3675 103 59 Stockholm iq.se info@iq.se 2014 IQ-initiativet AB Citera oss gärna men ange källan. Tolfte upplagan ISBN 978-91-980946-2-6 (print) ISBN 978-01-980946-3-3 (pdf) 2014

Läs mer

EXAMENSARBETE. Tala är silver, tiga är guld...eller? Sara A. Andersson Charlotta Wallstén. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Tala är silver, tiga är guld...eller? Sara A. Andersson Charlotta Wallstén. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2006:111 Tala är silver, tiga är guld...eller? Sara A. Andersson Charlotta Wallstén Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Utbildningsvetenskap

Läs mer

Män & sex. En skriftserie om män och jämställdhet producerad av Manliga nätverket

Män & sex. En skriftserie om män och jämställdhet producerad av Manliga nätverket Män och sex 05-12-15 17.02 Sida 1 Män & sex En skriftserie om män och jämställdhet producerad av Manliga nätverket Producerad av Manliga nätverket Redaktör samt författare till osignerade texter: Magnus

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet respekt integritet delaktighet vara trygg känna självkänsla må bra lika värde och villkor ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet synas finnas var våga

Läs mer

Det goda samtalet. Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480

Det goda samtalet. Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480 Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480 Det goda samtalet - samtalets betydelse mellan polis och våldsutsatta kvinnor Susanne Kanon Abstract Kvinnovåldet

Läs mer

Kommunikation. Michael Ostrelius. Näringslivshuset i Sverige AB

Kommunikation. Michael Ostrelius. Näringslivshuset i Sverige AB Kommunikation Av Michael Ostrelius Näringslivshuset i Sverige AB Innehåll Förord 3 1. Presentationsteknik 4 2. Konsten att bli en duktig presentatör 7 Presentatörens 10 dödssynder 17 3. Konstruktiv kommunikation

Läs mer