HSB Mälardalen. i siffror Årsredovisning 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HSB Mälardalen. i siffror 1970... 50... 765... Årsredovisning 2009"

Transkript

1 HSB Mälardalen i siffror Årsredovisning

2 56 sidor innehåll 2009 VD har ordet kundmottagare kvadratmeter nyproduktion procent lägre koldioxidutsläpp telefonnummer blev han medlem i HSB energideklarationer HSBs telefonnummer kronor personer HSB Mälardalens styrelse & VD Föreningsstyrningsrapport Förvaltningsberättelse Resultaträkning [Moderföreningen] Balansräkning [Moderföreningen] Kassaflödesanalys [Moderföreningen] Resultaträkning [Koncernen] Balansräkning [Koncernen] Kassaflödesanalys [Koncernen] Tilläggsupplysningar och noter Revisionsberättelse

3 2009 Mitt första hela år som VD för HSB Mälardalen utvecklades till en kamp mot tiden och mot skenande kostnader. Vi var tvungna att säga upp folk, medarbetarnas förmåner och kompetensutveckling ströks liksom all sponsring och investeringar lades på is. Man kan sammanfatta året och åtgärderna med orden Vi lyckades. Det var inga roliga beslut som måste fattas och det gjorde stundtals ont. Men det gav resultat. Tillsammans lyckades vi vända förlusten på 9 mnkr från år 2008 och till och med överträffa vår budget. Även år 2009 präglades av den finanskris och lågkonjunktur som drabbade världen hösten Vår fastighetsförvaltning påverkades inte i lika hög grad av denna kris som andra branscher. Eftersom husen står där de står och även fortsättningsvis måste städas, underhållas och förvaltas på rätt sätt. Däremot kan man säga att vi haft en viss nytta av krisen. Tidningsrubrikerna och den allmänna stämningen gjorde att det fanns ett krismedvetande i hela samhället. Denna medvetenhet gjorde att såväl våra medarbetare som våra kunder hade en större förståelse för att vi måste genomföra det kraftfulla och nödvändiga åtgärdsprogrammet. Först i november 2009 stod det helt klart för oss att resultatet från driften skulle bli positivt. En enorm lättnad för mig, för HSB Mälardalens medarbetare men också för ägarna, bostadsrätts- föreningarna, som intresserar sig för vårt väl och ve och tar ett ägaransvar. Vår uppgift är inte att optimera vinsten. Däremot måste vi ha den lönsamhet som krävs för att kunna driva verksamheten framåt. Vi ska tjäna så mycket att vi har råd att kompetensutveckla medarbetarna, säkerställa att de trivs och mår bra, samt investera i de nya maskiner som krävs för att göra jobbet effektivt. Målsättningen för år 2009 var att klara oss helskinnande ur vår kris. Sett över tid är det att få den lönsamhet vi behöver för att utvecklas vidare. Nu är det svårt att tjäna tillräckliga pengar på förvaltning och ekonomisk förvaltning av hus. Därför måste vi se oss om efter nya kompletterande nischer som hjälper oss att öka våra framtida intäkter och vinster. Nu är vi igenom ekluten och kan ta itu med nästa viktiga uppgift; att bestämma hur HSB Mälardalen ska se ut, fungera och tjäna tillräckligt med pengar i framtiden. Det finns också många positiva saker som hänt i HSB Mälardalen under Jag tänker främst då på våra byggprojekt. I maj 2009 släppte vi 25 hus med ägenderätt i Rynninge, Örebro till försäljning. Första visningshelgen sålde vi 8 hus och idag är så gott som alla sålda varför bygget kunde påbörjas. I maj 2010 sker första inflyttningen. På det stora hela så har nybyggnationen kommit igång bra under året och vi har flera projekt både i Västerås och Örebro på väg ut. Vi skulle gärna också bygga nytt i våra mindre orter, men prisbilden blir tyvärr för hög. Avslutningsvis vill jag framföra mitt stora och varma tack till alla medarbetare som kämpat, ledamöter i bostadsrättsföreningarna som uppmuntrat och vår egen styrelse som stöttat. Vi har kört hela organisationen hårt under år Därför måste innevarande år bli ett år då vi alla hämtar andan lite grand. Och det kan vi tillåta oss för nu ligger det jobbigaste bakom oss. Det gör att vi kan se framåt igen, mot ökad lönsamhet och nya spännande arbetsuppgifter.. Agneta Lagerquist, VD 3

4 5kundmottagare servar HSB Mälardalens över medlemmar med svar på avifrågor, fondutbetalningar och allt annat som rör deras bostadsrätt. Därtill kommer frågor från mäklare, banker med flera som behöver information. När belastningen är som högst kan vi ta emot närmare 200 samtal om dagen, berättar Zekiye Bahar, en av tre kundmottagare vid Västeråskontoret. 4

5 Behöver du hjälp? Ring ! Zekiye Bahar delar sin arbetstid mellan Kundmottagningen och Överlåtelsegruppen. En fördel anser hon då många frågor faktiskt handlar om överlåtelser. Ju mer jag kan hjälpa till med, desto roligare blir arbetet, menar hon. Därför var det lite tufft i början eftersom jag arbetat med kundservice tidigare, men i en helt annan bransch. Zekiye och de övriga kundmottagarna strävar efter att ge lite mer information utöver svaret på den egentliga frågan, när det är på sin plats. Hon ger ett konkret exempel när någon säljer sin bostadsrätt privat. Hur många säljare tror du känner till att de måste lösa sin pant i banken för att den inte ska belasta lägenheten, frågar hon, och svarar själv omedelbart på sin fråga; inte många. Om inte vi berättar en sådan sak kan den som flyttar in i lägenheten få problem i efterhand. Något som garanterat gör att vi får extra samtal. Den vanligaste frågan, oavsett man kommer fram till Zekiye, någon av hennes kollegor i Västerås, Örebro eller i Fagersta, handlar om avier. Eller egentligen om avier som uppringaren inte fått, avier som kommit bort eller, tro det eller ej, som hunden ätit upp. Därefter kommer samtal om varför man inte betalt en räkning i tid och på tredje plats kommer frågor om betalningsanstånd. Svaret på den sistnämnda är att vi som regel bara får lägga ett anstånd på max en vecka, berättar Zekiye. Sedan måste de vända sig till sin förening. En annan vanlig fråga handlar om överlåtelser där köpare och säljare samt ibland även mäklare undrar var de ska skicka papprena, till HSB Mälardalen eller föreningens styrelse. Ingenting är egentligen fel men det bästa är i alla fall om de skickar dem till oss, säger Zekiye. Vissa samtal är självklart mer minnesvärda än andra. Men av helt skilda orsaker. Zekiye berättar om ett samtal från en man som var arg och otrevlig redan när hon svarade. Under samtalets gång blev det bara värre och värre och han krävde att få tala med driftchefen. På frågan om vilket område det gällde undrade han argt om Zekiye inte visste vem driftchefen var. Mannen ringde sammanlagt fyra gånger, till Västerås men även till HSB i Gävle. Det visade sig sedan att mannen var en försäljare som försökte få igång ett samarbete med HSB Mälardalen, berättar Zekiye. Raka motsatsen var det samtal hon fick från en äldre dam som missat ett datum och fått en påminnelse om en betalning. Hon var upprörd, lite rädd och inledde samtalet med att berätta att hon alltid betalat i tid, alltid gjort rätt för sig och nu var lite orolig för att hon skulle få en anmärkning någonstans. Efter ett långt samtal hade jag fått hennes livs historia i kortform, menar Zekiye. Jag var helt tagen av hennes berättelse och man önskar att man hade mer tid även till denna form av kundservice, eller rättare sagt kundvård, ibland. För att hinna svara på alla samtal och för att väntetiden för den som ringer inte ska bli för lång har man idag alltid minst två kundmottagare uppkopplade. Även vår växel kopplar in samtal till oss. Det finns en övertro på att vi på Kundmottagningen kan svara på allt. Mycket smickrande, men dessvärre fel. Men vi arbetar på det, avslutar Zekiye Bahar.. Detta är HSB och HSB Mälardalen HSB Mälardalen är en ekonomisk förening som med en andel var ägs av vardera 217 bostadsrättsföreningar och medlemmar. Föreningen bedriver verksamhet inom Örebro och Västmanlands län. HSB Mälardalen har 226 administrativa förvaltningsuppdrag. Totalt omfattar förvaltningen cirka lägenheter varav lägenheter i HSBs bostadsrättsföreningar. HSB Teknik & Service har cirka 210 förvaltningsavtal med en total omsättning på 98 mnkr inklusive dotterbolaget MMT. De enskilt största uppdragsgivarna är AMF Pension Bostad HB samt Centerplan Västerås AB. Inom föreningen finns cirka aktiva förtroendevalda. 5

6 5 500 kvadratmeter nyproduktion fördelat på 55 lägenheter. Siffrorna för år 2009 är lite dystra. Hela året har varit lite konstigt. Vad annat kan man säga om ett år där vi till det mest positiva, räknar att vi inte hann dra igång och starta upp några nya projekt utan istället lade några för fäfot, säger Johnny Nordin, ansvarig för HSB Mälardalens nyproduktion. Men, tillägger han snabbt, det innebär inte att vi skrivit av dem och skrinlagt planerna. Tvärtom har vi jobbat vidare med planeringen och utvecklat projekten. Något som resulterat i att vi faktiskt nu har en bättre produkt att erbjuda marknaden när intresset ökar och vi därmed sätter igång på nytt. Projektet Johnny talar om är Åstaden i Örebro som ursprungligen omfattade 80 nära nog identiska radhus. Idag har man utvecklat det till fyra eller fem olika modeller. Man kommer att kunna erbjuda såväl friliggande villor, som radhus och parhus. Dessa kommer att upplåtas både som bostadsrätter och äganderätter. HSB arbetar vanligtvis med bostadsrätter men kan även erbjuda andra ägandeformer om det är mer fördelaktigt ur ekonomisk synpunkt för köparen, berättar Johnny. I ett längre tidsperspektiv kommer vi att se tillbaka på år 2009 och vad som hände då, som ett litet hack i utvecklingskurvan tror Johnny. För som den optimist han är, är han övertygad om att det bara är en tidsfråga innan det vänder igen. Och då är man beredd. >>> Planerade nya bostäder Projekt Antal lägenheter Inflyttning Rynninge, Örebro 25 radhus/villor/äganderätt Maj 2010 Hökåsen, Västerås 10 radhus Vintern 2010/2011 Brf Lillåpark, Örebro 80 lägenheter/bostadsrätt Oktober 2011 Brf Östermalm, Västerås 50 lägenheter/bostadsrätt Mars 2012 Öster Mälarstrand, Västerås 75 lägenheter/bostadsrätt Start hösten 2012 Åstaden, Örebro Radhus/parhus/villor Start hösten 2012 Rynninge, Örebro 225 lägenheter/bostadsrätt Start hösten 2012 Övra Vallby, Örebro 220 villor/radhus/parhus Detaljplanarbete

7 Johnny Nordin, ansvarig för HSB Mälardalens nyproduktion och Anders Björk, kundansvarig. 7

8 8 Sune Israelsson och den övriga styrelsen i brf Tusenskönan i Västerås vill inte att det stora värde de hanterar ska holkas ur. Därför tar de sin uppgift på allvar.

9 Gott folk, engagera er i er förening! Om inte annat för att värna om er investering. >>> I Västerås har HSB Mälardalen 180 bostäder som kan börja produceras inom ett år. I Örebro kan man, inom loppet av bara några år, starta upp produktion av inte mindre än 550 lägenheter. Det skulle ge en årlig nyproduktionstakt på ett 50-tal bostäder i vardera Västerås och Örebro, berättar Johnny. En ganska lämplig produktionstakt enligt mitt tycke. Rent historiskt visar alla erfarenheter också att den första som köper en nyproducerad lägenhet och sedan säljer inom några år, i princip bott kostnadsfritt under tiden och samtidigt gjort en rejäl vinst. Tyvärr är det bara i de expanderande orterna Västerås och Örebro som det går att bygga i som det ser ut idag. På de övriga elva orterna inom HSB Mälardalens område finns behovet men ingen betalningsvilja. Förmågan finns men inte viljan, säger Johnny. Som det ser ut på flera av orterna kan du köpa ett slott för en miljon. Vem är då beredd att betala 1,5 mnkr för fyra rum och kök? Det är inget unikt för vårt område utan det ser likadant ut i hela Sverige där det inte sker någon påbyggnad av invånare. Men tyvärr är det lika dyrt, ibland till och med dyrare, att bygga på dessa orter. På vissa av orterna inom HSB Mälardalens område är situationen så illa att vissa bostadsrättsföreningar inte får låna pengar av banken för att sköta absolut nödvändigt underhåll av sina fastigheter. Kan de inte stoppa in en hel del egna medel är det också omöjligt att låna. Eftersatt underhåll är dyrt. Och hittills har ingen lyckats spara pengar på att strunta i underhållsarbetet och prioritera låga månadsavgifter. Så framgångsreceptet är som alltid att underhålla sin fastighet på ett kostnadseffektivt sätt, samt att man tillsätter en dos engagemang för att krydda det hela. Det som utmärker en välskött förening med bra ekonomi och nöjda medlemmar som trivs, är att det finns en engagerad styrelse som lyfter bostadsrättsföreningen och dess medlemmar. När det gäller nyproduktion har varje projekt under byggtiden en byggande styrelse bestående av HSB-folk. I takt med att fastigheten färdigställs tas några av de nya bostadsrättsinnehavarna in i en adjungerande styrelse. Först när vi lämnar över, bildar de en egen styrelse och tar ett eget ansvar för föreningen. Kvar finns då bara en representant från HSB Mälardalen. Under de senaste 10 åren har det inte varit några större problem att få ihop styrelse till de nybildade föreningarna. Men tittar man på äldre befintliga föreningar är bilden en helt annan. Både Anders Björk, kundansvarig på HSB Mälardalen, och Johnny tycker att det är konstigt att inte fler vill eller har tid att engagera sig i den egna styrelsens arbete. De som bor i fastigheten har ju satsat pengar i boendet, ibland till riktigt stora pengar. Och de flesta vill nog att det kapitalet ska förränta sig på ett bra sätt. Men därifrån till att ta ansvar för det, kan steget vara långt. Så gott folk, engagera er i er förening. Om inte annat för att värna om er investering, avslutar Anders.. 9

10 50 procent lägre koldioxidutsläpp år 2023 jämfört med 2008 års nivåer. Så mycket har HSB Mälardalen förbundit sig att minska sina utsläpp enligt det klimatavtal som undertecknades Eftersom vårt fokus under år 2009 låg på att få ekonomin på fötter, ligger vi lite efter i miljöarbetet, säger Linda Smedberg, miljö- och kvalitetsansvarig på HSB Mälardalen. Men vi kommer att klara det. 10

11 När Linda Smedberg kom tillbaka från sin föräldraledighet, kom hon till en organisation satt under stark press. Det dagliga arbetet präglades av en extrem kostnadsmedvetenhet och sparsamhet. Men redan det faktum att den tjänst som jag nu har, som miljö- och kvalitetsansvarig bemannades under rådande förhållanden, visar på tyngden och allvaret i vår miljösatsning, menar Linda. Och det är som sagt ingen liten uppgift vi tagit på oss. Redan år 2012 har vi som delmål att ha minskat utsläppen med 20 procent. En miljösatsning kräver engagemang. Engagemang förutsätter att det finns ett visst mått av kunskap och kunskap i sin tur, kräver utbildning. Eftersom ekonomin såg ut som den gjorde under året, lades alla utvecklings- och fortbildningsprogram för medarbetarna på is. Senast de genomgick en mer omfattande utbildning på området var år 2004, i samband med HSB Mälardalens kvalitets- och miljöcertifiering, berättar Linda. Så det finns ett ganska stort uppdämt behov idag som vi ska ta tag i. HSB Mälardalens miljöarbete kan sägas bestå av två delar. Dels att se över det egna arbetet och dels att bedriva de förvaltningsuppdrag vi har på ett så miljöeffektivt sätt som möjligt. I det arbetet ingår allt från att inte använda kemiska bekämpningsmedel till att ersätta varje fordon som behöver bytas med miljömässigt bättre alternativ. Den andra delen i arbetet är att hjälpa medlemmarna med deras satsningar. Under året som gått har de flesta bostadsrättsföreningar gjort en energideklaration och vet därför vad de kan och bör göra, för att energieffektivisera sina fastigheter. En kunskap som nu ska omsättas i satsningar och praktiskt handlande. Det finns även ett klimatavtal för bostadsrättsföreningar som åtta av våra föreningar skrivit på, berättar Linda. Det är i första hand dessa som kommer att erbjudas experthjälp från oss om hur de ska gå tillväga för att få bästa möjliga miljöeffekt och besparing kopplat till den investering de kan göra. Självklart kommer vi även att arbeta vidare för att få ännu fler att ansluta sig till arbetet. Som en avslutning på det klimatprojekt som startades av HSB centralt år 2008, kommer HSB att köra ett Klimattåg från norr till söder för att sedan avsluta i Stockholm. Klimattåget startar sin resa efter valet och ett av de centrala syftena är att lämna en budkavel till den regering som får väljarnas förtroende i september. Under resans gång kommer tåget att göra ett 25-tal stopp där HSBs centralorganisation kommer att trumma ut sitt budskap. Men även de lokala föreningarna kommer att få möjlighet att visa upp sig, sin verksamhet, vad man gjort och vad man planerar att göra för miljön, berättar Linda. Vi har valt att göra ett uppehåll i Västerås. En energieffektivisering i en fastighet ger, förutom miljömässiga fördelar, även en besparing som kan mätas i kwh och därmed också i kronor för bostadsrättsföreningen. Därför är budskapet till den kommande regeringen och riksdagen glasklart. Om ett företag, en organisation, bostadsrättsförening eller person satsar för att uppnå ett mål, ska man belönas om dessa uppnås, inte bestraffas. Än så länge utförs många miljösatsningar med hjärtat och för att det känns bra i magen. Men ska vi få fler och helst alla att engagera sig och dra sitt strå till den framtida miljöstacken, är det absolut en fördel om det märks i den egna plånboken också. Inte bara i någon annans, avslutar Linda Smedberg.. HSB Mälardalens miljömål HSB Mälardalen påverkar miljön framförallt genom energiförbrukning i boendet, byggverksamheten, utsläpp från transporter samt kemikalieanvändning. Vi arbetar ständigt med att minska den miljöpåverkan som uppstår inom HSB Mälardalens verksamhet. För att vårt miljöarbete ska få praktiskt genomslag i organisationen har vi satt upp ett antal konkreta miljömål som gäller för hela vår verksamhet. Miljömålen genomsyrar allt från planering och byggnation av nya bostäder till våra förvaltningstjänster. HSB Mälardalens miljömålsarbete och miljöredovisning följer några av Sveriges nationella miljömål: Begränsad klimatpåverkan God bebyggd miljö Giftfri miljö Vårt Klimattåg startar sin resa efter valet. 11

12 200 kanske så många som 250 telefonnummer har han i huvudet. Han är som en vandrande telefonbok och telefonen är hans viktigaste verktyg. Däremot har jag otroligt svårt att komma ihåg namn. Träffar jag en person kan jag minnas hans eller hennes telefonnummer, men kan för mitt liv inte komma på vad de heter, säger Engman, chef för HSB Mälardalens specialreparationsgrupp. 12 Engman heter Jan-Erik i förnamn men det var länge sedan det lades till handlingarna. Idag är han kort och gott Engman med alla och ansvarig för specialreparationsgruppen inom HSB Mälardalen. En grupp som idag består av nio man plus Engman, fördelat på tre elektriker, en VVS-are, en låsexpert/snickare, en tvätt-/vitvarureparatör, en ventilationsexpert, en drifttekniker samt en allt-i-allo då vissa jobb kräver fyra händer. Samtliga är handplockade av Engman själv så han har full koll på vad de går för. Gruppen får merparten av sina jobb via Felanmälan, alltså från de som ringt Det handlar dels om vissa akuta jobb men också de där lite större uppdragen som fastighetsskötarna ute på områdena inte har tid, möjlighet eller resurser att göra. Det kan vara lite mer omfattande reparationsuppdrag, ombyggnader eller större installationer, förtydligar Engman. Åt HSBs bostadsrättsföreningar men även åt andra fastighetsägare. Engman berättar att det kan orsaka en viss uppståndelse om en av HSBs servicebilar rullar in på något av Riksbyggens områden. En stor del av denna uppståndelse grundar sig på missuppfattningen att gruppen bara gör, eller får göra, reparationer inom HSB-sfären. Men en tanke med gruppen är att de ska plocka in friska pengar, alltså få in uppdrag från andra uppdragsgivare än HSB och de bostadsrättsföreningar man har avtal med. Det innebär att de ska vara med och konkurrera om jobben som kommer ut på marknaden. När vi går in i ett nytt år har vi noll kronor, berättar Engman. Så det gäller att vi lyckas fylla på med jobb från andra fastighetsägare, men även från HSB-föreningar och enskilda medlemmar som inte har några avtal. Och så här långt har de klarat sig riktigt bra. Praktiskt taget alla jobb, utom de som kommer via felanmälan, är uppdrag där de vunnit en upphandling i konkurrens med andra. En del kanske tycker att det är märkligt att vi ska söka uppdrag utanför HSB, säger Engman. Men frågar du mig så tycker jag att det är ännu märkligare att så många inom HSB, både medlemmar och inom föreningarnas styrelser, inte känner till att det är de som är våra ägare. Och att vi därför inte ens får vara med och räkna på vissa HSB-jobb. >>>

13 13

14 Jag har två team att coacha ett på jobbet och ett på fritiden! Engman sittandes framför hela sitt arbetslag. Från vänster ser vi Runar Edström (VVS-are), Anders Karlsson (elektriker), Thomas Hermansson (drifttekniker), Thomas Berggren (arbetsledare), Sakari Eklund (vitvaror), Johan Jansson (elektriker), Börje Ekman (snickare), Thord Bruhn (reparatör) och Christer Schönberg (elektriker). 14

15 >>> Nu är det inte så att Engman tycker att de ska ha första tjing på alla uppdrag inom HSB. Vissa uppdrag som till exempel VVS-arbeten i nykaklade badrum tar de inte om de inte har varit med från början på entreprenaden. Vi kan inte heller lova bort våra reparatörer för flera vecko- eller månadslånga jobb då vi har service-/akutarbete som vi måste ha tid att hantera på ett bra sätt inom rimlig tid. Vad jag menar är att jag tycker att vi borde få en förfrågan varje gång våra ägare behöver få ett arbete utfört. Om de sedan kan få samma arbete och kvalitet utfört till en lägre kostnad från någon annan, ja då ska de givetvis välja detta. Engman har arbetat 28 år inom HSB. Enligt honom själv ligger han därmed någonstans på mitten av det första A4- sidan på förteckningen över de som arbetat längst. Men han har även hunnit med att sätta djupa avtryck utanför HSB. Ända sedan hans grabbar var små, har han varit engagerad som tränare/ ledare/coach för barn och ungdomar inom fotboll och handboll i Hallstahammars SK. Då de äldsta numer är 16 respektive 19 år gamla och spelar i seniorlaget, betyder det att han tillbringat en hel del kvällar och helger på och vid sidan av planen. Visst har man kanske funderat över vad man sysslar med då man stått där en kväll, med noll grader i luften och regn på tvären, säger han. Men inte mer än att jag fortfarande tycker att det är kul och värt varenda minut. På tal om grabbarna så är deras telefonnummer de enda jag inte lyckats lära mig. Men å andra sidan lär jag inte glömma deras namn i första taget. Internt på HSB Mälardalen heter det att Engman är alltid upptagen i telefon. Själv kan han bara bekräfta sanningshalten i påståendet. Jag ringer mycket själv. Men framför allt ringer det oerhört många direkt till mig. Ibland så många att det är lite störande. Men samtidigt är alternativet värre. Om det inte ringde alls skulle vi ju inte få in några jobb, säger Engman, slår på sin telefon och markerar därmed att vårt samtal är avslutat.. 15

16

17 Idag är Rolf ordförande i den egna föreningen Hellas. Men han har även varit sekreterare och ibland har han gjort uppehåll några år för att komma tillbaka igen. Anledningen? Dels för att han tycker att det är så kul. Men framför allt för att jag är så nyfiken, säger han. Sitter man inte med får man ju inte reda på någonting och kan inte påverka någonting. Därför är jag förvånad över att ungdomarna inte intresserar sig utan överlåter det till oss gamla. Rolf tycker egentligen att det är lite dumt och onödigt med många små föreningar. Men, konstaterar han, nu är det så, så det näst bästa är att samarbeta vid större projekt. Det var så Ringvägsgårdens samfällighetsförening såg dagens ljus. När det gäller större saker, som balkongrenoveringarna och inköp av el, har man en helt annan styrkeposition om man talar om inköp för fyra föreblev Rolf Ström medlem i HSB i och med att han köpte en lägenhet på Ringvägen 13 i Fagersta. Idag, 42 år senare, är han fortfarande medlem i HSB men han har flyttat till Ringvägen 11. Det finns ingen anledning att flytta längre än så, säger han. Det är alldeles fantastiskt att bo här. Rolf flyttade till Fagersta 1968 från Hagfors i Värmland. Anledningen till flytten var att hans arbetsplats, hårdmetallstillverkningen vid järnverket köptes upp av Fagersta. Han åkte med och tänkte stanna några månader för att det kunde vara kul att se något nytt. Tidsgränsen sträcktes ut mer och mer och till slut hade den varat ett helt arbetsliv. Och lite till. Jag var faktiskt lite skraj för att bli pensionär, berättar Rolf. Eftersom jag inte hade en aning vad jag skulle göra om dagarna, så jag sköt upp det i två år. Så vad gör han då om dagarna? Rolf ler lite innan han svarar. Vi pensionärer har aldrig tid för någonting. Allt tar ju så mycket längre tid när man blir äldre. Det där med att aldrig ha tid med någonting visar sig vara en sanning med modifikation. Och en kraftig underdrift. När jag frågar en gång till kommer det; han är ordförande i den egna bostadsrättsföreningen Hellas och dessutom sitter han i bostadsrättsföreningen Byxkrökens styrelse som ledamot för HSB Mälardalen. Jovisst, han tog ju initiativ till Ringvägsgårdens samfällighetsförening där han också sitter i styrelsen och så är han styrelsemedlem i Norra Västmanlands Civilförsvarsförening. På fritiden dansar han och håller kurser i linedance, är medlem i PRO där han också leder nybörjarkurser i data. Dessutom har han två motorcyklar, en bil och lägenheten. När han räknar upp sina åtaganden kommer jag osökt att tänka på talesättet om du vill ha något gjort, gå till en upptagen person. Faktum är att jag inte tror att jag ägde en kalender innan jag gick i pension, säger han. Nu tror jag inte att jag skulle klara mig utan en. Linedance tar en hel del av hans tid. Man förstår varför när han berättar att det finns omkring olika färdiga turer. Det vill säga, stegen är desamma men eftersom de kan kombineras hur mycket som helst blir antalet absurt högt. Man är ju lite spattig, menar han, men det är fruktansvärt roligt. Jag tränar in olika turer hemma och kan väl ett 60-tal ganska bra. Kanske kommer jag ihåg några fler när jag hör låtarna. Om träningen gett resultat visar sig en gång i månaden då han åker till Sala där de har öppen dans. Då kan de vara så många som ett hundratal personer som dansar samtidigt. ningar och 450 lägenheters räkning, och inte bara för den egna föreningens lägenheter. Du får nästan automatiskt bättre villkor. Men man kan inte förhandla bara för att man är ordförande, menar Rolf. Därför har de valt att koppla in experter från HSB Mälardalen som fått sköta själva förhandlingsarbetet. Eftersom de inte kollat vad de skulle få för villkor om de skött upphandlingarna var för sig, är det svårt att exakt veta vad de tjänat på samarbetet. Men den gemensamma känslan är att de sparat en hel del. När Rolf fyllde 67 år och gick i pension förverkligade han en gammal dröm då han köpte sin första motorcykel. En Kawasaki 500 cc. Han åkte på den ett tag men insåg att det kanske inte var en touring-cykel han ville ha. Han började se sig om igen och det dröjde inte länge förrän han hittade vad han sökte. Även det en Kawasaki men en betydligt mycket sportigare sak på 750 cc, 136 hästkrafter och 260 kg, berättar Rolf. När jag ville köpa den sa säljaren åt mig att du ska veta att den går fort. Om han egentligen inte ville sälja eller tyckte att jag var för gammal för en sådan vass hoj vet jag inte, men affär blev det. När vi rullat ut motorcykeln från garaget, Rolf gränslat den och Lasse börjat fotografera, är det som om han kommer på något. Hela ansiktet spricker upp i ett brett och hjärtligt leende. Snart är det sommar, säger han. Är det en fin dag finns det inget så ljuvligt som att dra en repa. Om det finns en lucka i kalendern vill säga.. 17

18 765 energideklarationer har genomförts under året. Nu återstår bara runt 150, sedan är det första steget avklarat. Trots all kunskap om energi och miljö är vi inte alls överens om hur illa situationen egentligen är. Men en sak är säker. Vi kan inte fortsätta förbruka hur mycket energi som helst även om vi anser oss ha råd rent ekonomiskt att betala räkningarna. Vi måste försöka optimera vår energianvändning, säger Dan Andersson, energiingenjör och certifierad energiexpert vid HSB Mälardalen. För miljöns, ekonomins och framtida generationers skull. Hur mycket räcker 1 kwh till? En kilowattimme räcker till olika mycket beroende på vilken effekt apparaten har. Du kan exempelvis använda: infravärme i 30 minuter en hårtork i 37,5 minuter en spisplatta i 40 minuter en mikrovågsugn i 40 minuter en vattenkokare i 40 minuter en dammsugare i 43 minuter en brödrost i 1 timme en kaffebryggare i 1 timme och 15 minuter en glödlampa på 40 W i 25 timmar en lågenergilampa med effekten 9 W i 111 timmar en laddare till mobiltelefonen som sitter i uttaget i 200 timmar en plasma TV 42 tum med en effekt på 220 W i 4 timmar och 30 minuter en LCD TV 42 tum med en effekt på 128 W i 7 timmar 48 minuter en digitalbox i 111 timmar Dan Andersson vet vad han pratar om. Inte bara för att han är expert. De senaste 3,5 åren har han mer eller mindre arbetat heltid med att komma igenom energideklarationsberget. Eftersom Dan och hans kollegor utfört de flesta inom HSB Mälardalens runt 230 föreningar, kommer man upp i ganska stora siffror. Och fler blir det eftersom de flesta består av flera hus. Dan vet alltså precis hur situationen ser ut. Han vet också hur mycket som kan sparas om bostadsrättsföreningarna tar steget och genomför de åtgärdsförslag som de fått av honom i samband med slutrapporten. Tyvärr finns det inget SKALL GÖRA kopplat till energideklarationen, berättar Dan. Det enda är en lag på att själva energideklarationen skall göras. Men vi tycker att det är viktigt att agera och ta nästa steg. I synnerhet då man dessutom har en chans att nå ett resultat i form av bättre miljö och minskade kostnader. En ganska stor skillnad då de flesta historiskt inte gjort något annat än accepterat ökade kostnader. HSB försöker leverera svaret på energiproblemen istället för att bara upprepa frågorna hela tiden. En del av HSB Mälardalens svar heter Energitrygg. Energitrygg är ett koncept med lösningar och svar på de flesta frågor som kan dyka upp i samband med att en bostadsrättsförening ska omsätta åtgärdsplanen från energideklarationen i praktisk handling. Varje förening där vi utfört en energideklaration, har också fått en lista med förslag på åtgärder, berättar Dan. Det kan handla om vindsisolering, fönsterbyten, injustering av värmesystem, byte av styr- och reglersystem med mera, konkreta åtgärder som spar energi åt föreningen och därmed minskar kostnaderna och CO 2 - utsläpp. Vi kan även rangordna dem efter max utbyte med minimerad insats. Många styrelser är intresserade av miljöfrågorna och av minskade kostnader, men inte så kunniga om hur det går till rent praktiskt. Energitrygg gör det möjligt för dem att, för ett fast belopp i månaden, få en energiingenjör från HSB Mälardalen som tar ansvaret för deras energiprogram och driver frågorna åt dem. Utöver månadsavgiften betalar bostadsrättsföreningen en rörlig kostnad kopplat till de resultat som uppnås. Ju mer insatserna sparar desto mer tjänar bostadsrättsföreningen och >>> 18

19 19

20 20

21 Energispartips tänk på att: byta ut era lampor mot lågenergilampor samt släcka när du inte är i rummet. En 40 W lampa som lyser hela tiden kostar 1 kr per/dygn, men en lågenergilampa 40 W kostar endast 0,15 kr/dygn. använda datorns energisparläge och stänga av den när den inte används. standby-läge är en stor miljöbov, stäng av på riktigt. Kostnad i standby-läge är för en TV 48 kr/år, digitalbox 30 kr/år, DVD 10 kr/år och en dator 134 kr/år. dra ner värmen med en grad i din lägenhet. Håll inomhustemperaturen runt C. Varje grads sänkning sparar cirka 5 procent av uppvärmningskostnaden. Vilket motsvarar cirka kr per/år för föreningen. källsortera bättre så blir kostnaden mycket mindre för alla. Cirka 5 kr/kg kostar hushållsavfallet. Varje hushåll kastar cirka 320 kg/år. se över droppande kranar och rinnande toaletter. En droppande kran kan förbruka upp till cirka 30 kbm/år och 1 kbm vatten kostar cirka 12 kr. gamla vitvaror kostar mer i drift än nya. dammsuga bakom kylen och frysen mer ofta samt att frosta av mer än en gång per år. >>> HSB Mälardalen. I själva grundavtalet delas vinsten 50/50. Vi räknar med att spara minst 5 procent, säger Dan. Men för den lilla föreningen är det inte lika självklart att dessa 5 procent täcker den fasta månadskostnaden. Därför kan vi även tänka oss andra fördelningslösningar. Den första föreningen som tecknade ett Energitryggavtal var brf Turbo i Sala. Turbo är också en av de åtta föreningar som hittills skrivit under klimatavtalet för bostadsrättsföreningar och därmed har förbundit sig att halvera sina CO 2 -utsläpp fram till år De åtta kommer att få en inbjudan från oss under året, berättar Dan. Det är viktigt att vi kan skapa så bra förutsättningar som möjligt för dem att gå vidare och nå målen. Men också för att, på kort sikt, få dem att känna att de fattat rätt beslut. För det är ute bland föreningarna det viktiga jobbet sker. Ta Ålkilsborg i Lindesberg och Tåget i Örebro, som exempel. De kan tjäna både som inspiration och föredöme för andra. Brf Ålkilsborg i Lindesberg Brf Ålkilsborg i Lindesberg startade sitt korståg mot rusande energikostnader och slöseriet långt innan energi- deklarationer kom på tal. Ordförande Pierre Fall berättar att de påbörjade sitt arbete redan år Till dags dato har de bland annat rengjort hela värmesystemet, satt in nya filter och bytt belysning i trapphusen. Åtgärderna som minskat deras förbrukning från 842,7 MWh år 2007 till 816 MWh år 2009, motsvarande 6,4 procent. Arbetet fortsätter och närmast i tur är att byta till treglasfönster, säger Pierre Fall. Dessutom har vi pratat om solenergi och undersöker vad det skulle innebära att montera paneler på våra tak. Tack vare att vår förening har bra ekonomi kan vi genomföra stora delar av våra visioner. Brf Tåget i Örebro Erik Forsberg representerar brf Tåget i Örebro med 232 lägenheter fördelade på 16 hus och en sammanlagd lägenhetsyta på cirka kvm. Arbetet började med att Dan genomförde en energiöversyn av hela föreningen. Den resulterade i en lista med åtgärder för att få en bättre ekonomi. Det är åtgärderna på denna som nu betas av, en efter en. De flesta styrelser, inklusive vår egen, har inte de kunskaper som krävs för att göra dessa bedömningar, säger Erik. Däremot stod det helt klart att energi, alltså värme, el och varmvatten var vår största kostnad. Ska man spara var det ett bra ställa att börja på. Idag är alla husen tilläggsisolerade, blandare i kök och badrum har bytts ut till snålspolande, värmesystemet är rengjort, kontrollerat och finjusterat och så har man bytt filter samt styroch reglersystem. Insatserna har hittills resulterat i att energiförbrukningen har minskat från MWh år 2007 till MWh år En minskning med 17 procent. Som gammal ekonom tycker jag att det är lite vanskligt att jämföra siffror på det sättet, säger Erik. De klimatologiska förutsättningarna kan variera så kraftigt. Men visst sparar vi ganska mycket. Pengar som bland annat används för att finansiera åtgärderna då de inte lett till några avgiftshöjningar.. 21

22 HSB Mälardalens telefon för service- och felanmälan fick ta emot samtal under år Marie Blomqvist, Inga-Lill Eriksson och Gunilla Lindström Eriksson tog alltså emot i genomsnitt runt 80 samtal varje dag från människor som behövde eller ville ha hjälp med något. 22

23 De vanligaste orsakerna till att folk ringer till service- och felanmälan är läckande kranar, avloppsstopp och trilskande element. Samt snö och kyla som också har en otrolig förmåga att ställa till problem. Inte nog med att folk fryser. Det är ju oftast inte förrän den första rejäla köldknäppen som det står klart att motorvärmaren inte fungerar och att ventilationen krånglar. Många lås fryser och det är svårt att komma ut och in med rullstol eller rollator om det inte är skottat och sandat. Det syns direkt i vår statistik när det snöat eller temperaturen sjunkit snabbt, berättar Marie. Då kan vi få uppåt samtal på en enda dag, alltså dubbelt så många som snittet. Trots det lyckas vi hålla en servicenivå på 84 procent, det vill säga svara på 84 procent av alla samtal inom en minut. Vid ett inkommande samtal är gruppens första uppgift att avgöra om problemet är akut, det vill säga utgör fara för fastigheten. Till det mest akuta hör läckande rör, kraftiga avloppsstopp och långvariga elavbrott. Akuta problem ska alltid åtgärdas samma dag. För alla övriga anmälningar och avtalsjobb gäller att de ska vara åtgärdade inom tre arbetsdagar. Vi tar inte bara emot felanmälan utan ser helt enkelt till att rätt jobb kommer till rätt person så att den som kontaktat oss ska få hjälp så snabbt det går, säger Gunilla. Till sin hjälp ute på fältet har de bland annat en specialreparatörsgrupp i Västerås. I den finns elektriker, VVS-are, snickare, låsexpert samt proffs på tvättstugor och vitvaror, totalt tio personer (se sidan 12). Dessutom har vi våra fastighetsskötare ute på områdena, säger Inga- Lill. Ingår tjänsterna i det avtal den aktuella föreningen tecknat, går de in och utför enklare reparationer som avloppsstopp, packningsbyte i kranar och liknande jobb. Självklart får även de boende i föreningar som valt att inte teckna avtal också hjälp när de ringer. Skillnaden är bara att då är det bostadsrättsinnehavaren själv som får betala. Det finns många olika varianter, berättar Marie. Det finns dels de som inte har något avtal alls. Sedan har vi en förening i Örebro som står för så mycket att det nästan är som att bo i en hyresrätt. Du ringer och HSB Mälardalens service- och felanmälan oavsett var du bor inom HSB Mälardalens område. HSB har tillgång till folk på plats i Västerås, Hallstahammar, Örebro, Fagersta, Lindesberg, Sala, Arboga, Köping och Kopparberg. Inte oväntat har man flest på plats i Västerås där man kan mobilisera över 40 personer. På de mindre orterna har vi inga egna reparationsgrupper utan de fastighetsansvariga använder sig av lokala entreprenörer om de inte kan utföra arbetet själva, säger Inga-Lill. Men har man problem är inte det viktiga vem som utför arbetet utan att det blir gjort. Det händer även att Marie, Inga- Lill och Gunilla kan lösa uppringarens problem direkt i telefon. Har den som ringer till exempel strömlöst frågar man om de kollat jordfelsbrytaren, fungerar inte spisen frågar man om barnspärren hoppat i etc. Står någon där, trött efter en arbetsdag med ännu tröttare barn, och har en spis som inte fungerar så blir de oerhört glada om vi kan hjälpa dem direkt, berättar Gunilla. Lite generade ibland men mest tacksamma. Relativt nytt är att du även kan ringa om du vill ha hjälp med städning, fönsterputsning eller tvätt. Perfekt inför festen men kanske ännu bättre efteråt. HSB har egen personal som utför detta åt många återkommande kunder. Hushållsnära tjänster är ju avdragsgilla numera men än så länge har vi bara noterat en marginell ökning av intresset. Men vi tror att det snart kommer att slå igenom och att folk börjar ringa hit och beställa städning i en större omfattning.. 23

24 35 kronor. Mer än så kostar inte ärtsoppan, pannkakorna och punschen som serveras den första torsdagen varje månad. Det är bara en av många gemensamma aktiviteter som de boende i bostadsrättsföreningen Röda Fjädern kan ta del av. Röda Fjädern?! Namnet klingar lite bekant, eller hur? Och visst, fastigheten som bostadsrättsföreningen förfogar över, byggdes strax efter den riksomfattande insamlingskampanjen med samma namn, som initierades av Lennart Hyland i hans TV-program Hylands hörna. Dagens verksamhet präglas dessutom i mångt och mycket av de värden som den kampanjen byggde på; Att bry sig om och värna om sina medmänniskor, omtanke och trygghet. En risk man löper när man blir äldre och inte är så rörlig längre, är att man blir sittande inne i sin lägenhet och blir ensam. Men på Röda Fjädern är det lätt att umgås. Det var en anledning till att föreningen fick ta emot utmärkelsen Årets Bostadsrättsförening vid 2009 års föreningsstämma. Samt för att, som det heter i motiveringen, det sjuder av verksamhet. Inte illa för ett boende som i första hand riktas till personer med rörelsehinder, särskilda behov och är äldre. Medlemmarna får förutom tillgång till ett modernt och bekvämt boende som är anpassat till deras behov, även tillgång till en stimulerande gemenskap och många olika aktiviteter att delta i för dem som vill och orkar. Det är ofta full rulle här, berättar Sayme Westlund, som ansvarar för HSB Mälardalens reception i fastigheten. Varje tisdag klockan 10 samlas man till exempel och går stavgång. En aktivitet som brukar locka personer. Några brukar stanna kvar här i samlingslokalen och fixa fika som sedan intas gemensamt när de kommer tillbaka. Varje torsdag samlas man igen för ytterligare en gemensam fika där några också tar på sig ansvaret att baka. En tillställning som lockar stycken varje gång. Med tanke på att föreningen bara omfattar 27 hushåll är det egentligen en enastående uppslutning, menar Sayme. De som bor här har ett sammanhang och vänner med gemensamma intressen. Allt det bidrar till att de är mer aktiva och till en högre livskvalitet. >>> 24

25 25

26 >>> Aktiviteterna resulterar i att man tar hand om varandra, trivs, umgås och att man har koll på varandra. Ingen kan hålla sig borta någon längre stund innan personen i fråga saknas. Dessutom har vi en trygghetsblankett där de boende fyller i sitt namn och telefonnummer samt kontaktuppgifter till närmast anhöriga, berättar Sayme. Det innebär att vi alltid vet vem som ska kontaktas om något händer. En trygghet både för våra medlemmar och för oss. I medlemmarnas avgift ingår en grunduppsättning bonära tjänster som basstädning en gång i månaden och fönsterputsning två gånger per år. Vill man ha städat oftare är det bara att säga till så försöker vi fixa det, men då får den boende betala extra. Tjänsterna har HSB tagit fram för att de boende ska få ett både tryggt och behagligt boende. Ibland har man inte lust att städa och putsa fönster, eller som när det gäller våra medlemmar, inte orkar på grund av sjukdom eller ålder, berättar Sayme. Dessutom kan vi handla, ta posten, gå till apoteket med mera, allt för att underlätta vardagen och livet för de boende. Många har hört talas om Röda Fjädern och gillat vad de hört. Därför är det idag några i kö till ett boende i föreningen. Trots att de flesta som bor här idag är äldre, finns det ingen åldersgräns för att få bo i fastigheten. Det är mer kopplat till om man har särskilda behov. År 2005, då HSB Mälardalen tog över, omvandlades fastigheten till en bostadsrättsförening. Det innebär att lägenheterna är vanliga bostadsrätter och säljs, precis som vanligt, på öppna marknaden. Hela tanken med Röda Fjärdern är så bra att det borde finnas något liknande i varje stadsdel, kvarter eller varför inte bostadsrättsförening, anser Sayme. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att bo här själv en vacker dag. Men fram tills dess är jag glad för att jag har ett så roligt arbete mitt bland så många medlemmar, och så bra kontakt med dem.. 26

27 Årets bostadsrättsförening HSB brf Röda Fjädern i Västerås har utsetts till Årets bostadsrättsförening med juryns motivering: I brf Röda Fjädern sjuder det av verksamhet. Här finns de flesta av HSBs kärnvärderingar med i deras aktiviteter. Engagemang under hela året engagerat medlemmarna med olika aktiviteter från stavgång till ärtsoppa med punsch. Trygghet här tar man hand om varandra, både med aktiviteter, trivselträffar och med att hålla lite koll på varandra. Det finns även en trygghetsblankett där uppgifter om närmaste anhörig finns noterad, händer det någonting kontaktas namngiven person. Omtanke genom att inbjuda till olika aktiviteter någon aktivitet passar till alla. Samverkan till de flesta aktiviteter samlas minst 15-talet deltagare. 27

28 10 personer HSB Mälardalens styrelse & VD. Ett sammansvetsat gäng som har som huvudsaklig uppgift att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Leif Ringqvist, 52 år, ordförande Marknadsekonom/orderchef. Bor i Kumla. HSB-ledamot i flera bostadsrättsföreningar. Med i HSBs styrelse sedan 2005, valdes till ordförande Agneta Lagerquist, 61 år, VD VD från 17 mars Bor i Eskilstuna. HSB-ledamot i två bostadsrättsföreningar. Leif Yngström, 65 år, ledamot Ledamot i domarkommittén i ishockey och domarsupervisor. Ordförande i sin egen bostadsrättsförening i Örebro samt ledamot i ett flertal bostadsrättsföreningar. Med i HSBs styrelse sedan

29 Marie Ahlström, 45 år, ledamot Marknadschef på Nerikes Allehanda. Bor i Örebro. Med i HSBs styrelse sedan Bertil Andersson, 55 år, ledamot Administrativ gruppledare för journalister. Bor i Sala. Ledamot i två bostadsrättsföreningar. Med i HSBs styrelse sedan Ulf Dragovski, 61 år, ledamot Bor i Västerås. Ledamot i fyra bostadsrättsföreningar. Med i HSBs styrelse sedan Margareta Cedergren, 62 år, vice ordf. Organisationskonsult i eget företag och beteendevetare på KTH. Bor i Västerås. Ledamot i två bostadsrättsföreningar. Med i HSBs styrelse sedan Stig Theodorsson, 68 år, ledamot Pensionerad redovisningkonsult. Ordförande i sin egen bostadsrättsförening i Nora. Med i HSBs styrelse sedan Mari Åkesson, 50 år, personalrepresentant Unionen Anställd på MMT. Bor i Västerås. Med i HSBs styrelse sedan Patrik Hellström, 42 år, personalrepresentant Fastighetshetsanställdas förbund Arbetar inom Teknik & Service på HSB Mälardalen. Bor i Västerås. Med i HSBs styrelse sedan Revisorer Jonas Pettersson, Västerås. Vald av HSB fullmäktige. Jörgen Götehed, BoRevision AB. Utsedd av HSB Riksförbund. Revisorsuppleant Ulrika Sjödén, Västerås. 29

30 30

årsredovisning Det är så omväxlande

årsredovisning Det är så omväxlande ÖreBrOBOstäder ab årsredovisning Vad är boendet värt allmännyttans framtid skona klimatet Det är så omväxlande ÖrebroBostäders årsredovisning 2007 1 förändringens tid ÖrebroBostäder AB ÖBO verkar i Örebro,

Läs mer

Ett år med. Gavlegårdarna. Vi har något för många Fullriggaren. Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA. Från POPPEL till OXEL.

Ett år med. Gavlegårdarna. Vi har något för många Fullriggaren. Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA. Från POPPEL till OXEL. Ett år med Gavlegårdarna Vi har något för många Fullriggaren Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA Från POPPEL till OXEL Äldres BOENDE ÅRSMAGASIN 2010 Kortfakta om Gavlegårdarna gavlegårdarnas affärsplan

Läs mer

årsredovisning örebrobostäder ab Hemvändare i sin egen stad ÖrebroBostäders årsredovisning 2010 1

årsredovisning örebrobostäder ab Hemvändare i sin egen stad ÖrebroBostäders årsredovisning 2010 1 årsredovisning örebrobostäder ab Hemvändare i sin egen stad ÖrebroBostäders årsredovisning 2010 1 Skryt upp dig. byt och Skryt. Flytta till kvarteret Pärllöken*, ett modernt och centralt boende, och upptäck

Läs mer

HSB där möjligheterna bor

HSB där möjligheterna bor HSB SKÅNE ÅRSREDOVISNING 2009 HSB där möjligheterna bor Vi är Sveriges största bostadskooperation och ägs och drivs av våra medlemmar enligt principen en medlem en röst. Vi vill skapa en trygg boendemiljö

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 HSB SKÅNE

ÅRSREDOVISNING 2011 HSB SKÅNE ÅRSREDOVISNING 2011 HSB SKÅNE INNEHÅLL VD ANN IREBO HAR ORDET _ BRA AFFÄRER OCH GLADA SKRATT; SÅ VAR VÅRT 2011 JANUARI _ THERESE GÖR SKILLNAD; PRECIS SOM HSB SKÅNE FEBRUARI _ HSB SKÅNES EXPERTER GER FÖRENINGEN

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN Fastighetsbranschens ENERGIDAG 1 INNEHÅLL MILJONPROGRAMMET Kicki Björklund SigtunaHem, Miljonprogramsdagens

Läs mer

Guide till föreningar som vill skaffa egen. anläggning ANLÄGGNINGSGUIDE

Guide till föreningar som vill skaffa egen. anläggning ANLÄGGNINGSGUIDE Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning ANLÄGGNINGSGUIDE KORPENS GRUPPTRÄNINGSGUIDE Den här guiden är tänkt som inspiration och kunskapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening

Läs mer

Kerstin har rekordet. Tema 2000-talet. Sid. 6

Kerstin har rekordet. Tema 2000-talet. Sid. 6 Vinden är lönsam Sid 3 Klimatsmart start på 2000-talet Sid 4-5 Passivhus en lyckoträff Sid 8 God ekonomi Sid 11 Fyran blir som ny Sid 14 NUMMER 2 2011 Kerstin har rekordet Sid. 6 Ledare 2000 talets första

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen Styrelsehandboken För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen 2 Riksbyggen styrelsehandboken Innehåll Välkommen till ditt uppdrag! 4 Bostadsrätt ett rätt sätt att bo 7 Riksbyggen på en kooperativ värdegrund

Läs mer

BOSTADS BOLAGET ÅRSREDOVISNING 2014

BOSTADS BOLAGET ÅRSREDOVISNING 2014 BOSTADS BOLAGET ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLS- FÖRTECKNING Vd har ordet... 03 Marknad Vill möta kunden där de är... 04 Ekonomi Det här är ekonomifunktionen... 06 Fastighet och Projekt 34 miljoner i underhåll...

Läs mer

90 år med bostadsorganisationen SBC

90 år med bostadsorganisationen SBC Årsredovisning 2010 90 år med bostadsorganisationen SBC Innehållsförteckning Vd har ordet...3 SBCs bostadsrättsår i korthet...5 SBC 90 år, historik 1921 2011 Pionjärer för samverkan...6 Rekordåren...7

Läs mer

Livet efter Expertkonkursen

Livet efter Expertkonkursen Nr 1 april 2014 Livet efter Expertkonkursen Tvistelösning Expertkonkursen Bluff-faktureombudsmannen FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria uppdateringar Månadsavgift

Läs mer

Sista bitarna i pusslet

Sista bitarna i pusslet Sista bitarna i pusslet Nio övriga runt en människa med hemtjänst Mymmel Blomberg Sista bitarna i Sista bitarna i pusslet Nio övriga runt en människa med hemtjänst Mymmel Blomberg SocialCentrum Region

Läs mer

Bo bättre. vägen till BELYSNING MÄSS- SPECIAL! 387% TilläggsisolerA. smart lampa! Snabb energibesparing. undvik de vanligaste felen Tävla

Bo bättre. vägen till BELYSNING MÄSS- SPECIAL! 387% TilläggsisolerA. smart lampa! Snabb energibesparing. undvik de vanligaste felen Tävla b o s t a d s r ä t t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 4 2009 stor undersökning: det föreningen behöver veta MÄSS- SPECIAL! TilläggsisolerA undvik de vanligaste felen Tävla & Vinn: smart

Läs mer

Helvetesaffären. - ett examensarbete om makt, pengar och mögliga hus

Helvetesaffären. - ett examensarbete om makt, pengar och mögliga hus Helvetesaffären - ett examensarbete om makt, pengar och mögliga hus GÖTEBORGS UNIVERSITET JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation Sofia Strindvall och Åsa Welander Examensarbete i

Läs mer

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar!

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar! För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 2 2013 1 700 % Så mycket har bankernas vinster på bostadsrättslånen ökat med på tio år RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar UNIK

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

01-2014. Sveriges grönaste lägenheter. Välkommen till Vitsippan TAPETSERA SOM ETT PROFFS. Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten

01-2014. Sveriges grönaste lägenheter. Välkommen till Vitsippan TAPETSERA SOM ETT PROFFS. Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten TAPETSERA SOM ETT PROFFS SIDAN 7 # 01-2014 NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten SIDAN 3 Välkommen till Vitsippan SOCKOR OCH SPA I SVÄRDSJÖ SIDAN 5

Läs mer

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

RÄTT ARVODE. Bo bättre TJÄNA PÅ. Elda inte för kråkorna. Stor undersökning: Så mycket får bostadsrättsstyrelserna TÄVLINGAR

RÄTT ARVODE. Bo bättre TJÄNA PÅ. Elda inte för kråkorna. Stor undersökning: Så mycket får bostadsrättsstyrelserna TÄVLINGAR b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 3 2009 det föreningen behöver veta RÄTT ARVODE Stor undersökning: Så mycket får bostadsrättsstyrelserna Elda inte för kråkorna TEMA

Läs mer

VD har ordet 4 Vision och mål 6. Kunddialog/service 9 Medlemsdialog 12 Parlamentarisk verksamhet 15 Utbildning 16 Egna fastigheter 17 Nyproduktion 18

VD har ordet 4 Vision och mål 6. Kunddialog/service 9 Medlemsdialog 12 Parlamentarisk verksamhet 15 Utbildning 16 Egna fastigheter 17 Nyproduktion 18 hsb göteborg årsredovisning 2007 Bild från kampanjen Det Godare Boendet, där fyra av våra delägare ställde upp som modeller med syftet att påverka fler att upptäcka fördelarna med att bo i HSB Göteborg.

Läs mer

ÅRGÅNG 31 MARS. S.Kyrkogatan 4 BOX 225 575 23 EKSJÖ

ÅRGÅNG 31 MARS. S.Kyrkogatan 4 BOX 225 575 23 EKSJÖ ÅRGÅNG 31 1 2009 MARS S.Kyrkogatan 4 BOX 225 575 23 EKSJÖ 2 PÅ TAPETEN 1/2009 Välkommen in på husesyn I detta nummer tar vi er med bakom kulisserna och tittar i lågkonjunkturen och stötta näringslivet

Läs mer

styrelsen 12 steg Bostadsrätt Därför jobbar Daniel i Experterna svarar: "Jag ska köpa en större lägenhet vad ska jag tänka på?"

styrelsen 12 steg Bostadsrätt Därför jobbar Daniel i Experterna svarar: Jag ska köpa en större lägenhet vad ska jag tänka på? För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna Bostadsrätt Billigast i längden Experterna svarar: "Jag ska köpa en större lägenhet vad ska jag tänka på?" De viktigaste bostadsfrågorna

Läs mer

Danne har parkerat traktorn

Danne har parkerat traktorn REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2009 14:E ÅRGÅNG efter 28 År I tjänst: Danne har parkerat traktorn skebo klimatsatsar spara pengar med elavtal kom in 1 läsning utan kostnad för DIg som är

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer