HSB Mälardalen. i siffror Årsredovisning 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HSB Mälardalen. i siffror 1970... 50... 765... Årsredovisning 2009"

Transkript

1 HSB Mälardalen i siffror Årsredovisning

2 56 sidor innehåll 2009 VD har ordet kundmottagare kvadratmeter nyproduktion procent lägre koldioxidutsläpp telefonnummer blev han medlem i HSB energideklarationer HSBs telefonnummer kronor personer HSB Mälardalens styrelse & VD Föreningsstyrningsrapport Förvaltningsberättelse Resultaträkning [Moderföreningen] Balansräkning [Moderföreningen] Kassaflödesanalys [Moderföreningen] Resultaträkning [Koncernen] Balansräkning [Koncernen] Kassaflödesanalys [Koncernen] Tilläggsupplysningar och noter Revisionsberättelse

3 2009 Mitt första hela år som VD för HSB Mälardalen utvecklades till en kamp mot tiden och mot skenande kostnader. Vi var tvungna att säga upp folk, medarbetarnas förmåner och kompetensutveckling ströks liksom all sponsring och investeringar lades på is. Man kan sammanfatta året och åtgärderna med orden Vi lyckades. Det var inga roliga beslut som måste fattas och det gjorde stundtals ont. Men det gav resultat. Tillsammans lyckades vi vända förlusten på 9 mnkr från år 2008 och till och med överträffa vår budget. Även år 2009 präglades av den finanskris och lågkonjunktur som drabbade världen hösten Vår fastighetsförvaltning påverkades inte i lika hög grad av denna kris som andra branscher. Eftersom husen står där de står och även fortsättningsvis måste städas, underhållas och förvaltas på rätt sätt. Däremot kan man säga att vi haft en viss nytta av krisen. Tidningsrubrikerna och den allmänna stämningen gjorde att det fanns ett krismedvetande i hela samhället. Denna medvetenhet gjorde att såväl våra medarbetare som våra kunder hade en större förståelse för att vi måste genomföra det kraftfulla och nödvändiga åtgärdsprogrammet. Först i november 2009 stod det helt klart för oss att resultatet från driften skulle bli positivt. En enorm lättnad för mig, för HSB Mälardalens medarbetare men också för ägarna, bostadsrätts- föreningarna, som intresserar sig för vårt väl och ve och tar ett ägaransvar. Vår uppgift är inte att optimera vinsten. Däremot måste vi ha den lönsamhet som krävs för att kunna driva verksamheten framåt. Vi ska tjäna så mycket att vi har råd att kompetensutveckla medarbetarna, säkerställa att de trivs och mår bra, samt investera i de nya maskiner som krävs för att göra jobbet effektivt. Målsättningen för år 2009 var att klara oss helskinnande ur vår kris. Sett över tid är det att få den lönsamhet vi behöver för att utvecklas vidare. Nu är det svårt att tjäna tillräckliga pengar på förvaltning och ekonomisk förvaltning av hus. Därför måste vi se oss om efter nya kompletterande nischer som hjälper oss att öka våra framtida intäkter och vinster. Nu är vi igenom ekluten och kan ta itu med nästa viktiga uppgift; att bestämma hur HSB Mälardalen ska se ut, fungera och tjäna tillräckligt med pengar i framtiden. Det finns också många positiva saker som hänt i HSB Mälardalen under Jag tänker främst då på våra byggprojekt. I maj 2009 släppte vi 25 hus med ägenderätt i Rynninge, Örebro till försäljning. Första visningshelgen sålde vi 8 hus och idag är så gott som alla sålda varför bygget kunde påbörjas. I maj 2010 sker första inflyttningen. På det stora hela så har nybyggnationen kommit igång bra under året och vi har flera projekt både i Västerås och Örebro på väg ut. Vi skulle gärna också bygga nytt i våra mindre orter, men prisbilden blir tyvärr för hög. Avslutningsvis vill jag framföra mitt stora och varma tack till alla medarbetare som kämpat, ledamöter i bostadsrättsföreningarna som uppmuntrat och vår egen styrelse som stöttat. Vi har kört hela organisationen hårt under år Därför måste innevarande år bli ett år då vi alla hämtar andan lite grand. Och det kan vi tillåta oss för nu ligger det jobbigaste bakom oss. Det gör att vi kan se framåt igen, mot ökad lönsamhet och nya spännande arbetsuppgifter.. Agneta Lagerquist, VD 3

4 5kundmottagare servar HSB Mälardalens över medlemmar med svar på avifrågor, fondutbetalningar och allt annat som rör deras bostadsrätt. Därtill kommer frågor från mäklare, banker med flera som behöver information. När belastningen är som högst kan vi ta emot närmare 200 samtal om dagen, berättar Zekiye Bahar, en av tre kundmottagare vid Västeråskontoret. 4

5 Behöver du hjälp? Ring ! Zekiye Bahar delar sin arbetstid mellan Kundmottagningen och Överlåtelsegruppen. En fördel anser hon då många frågor faktiskt handlar om överlåtelser. Ju mer jag kan hjälpa till med, desto roligare blir arbetet, menar hon. Därför var det lite tufft i början eftersom jag arbetat med kundservice tidigare, men i en helt annan bransch. Zekiye och de övriga kundmottagarna strävar efter att ge lite mer information utöver svaret på den egentliga frågan, när det är på sin plats. Hon ger ett konkret exempel när någon säljer sin bostadsrätt privat. Hur många säljare tror du känner till att de måste lösa sin pant i banken för att den inte ska belasta lägenheten, frågar hon, och svarar själv omedelbart på sin fråga; inte många. Om inte vi berättar en sådan sak kan den som flyttar in i lägenheten få problem i efterhand. Något som garanterat gör att vi får extra samtal. Den vanligaste frågan, oavsett man kommer fram till Zekiye, någon av hennes kollegor i Västerås, Örebro eller i Fagersta, handlar om avier. Eller egentligen om avier som uppringaren inte fått, avier som kommit bort eller, tro det eller ej, som hunden ätit upp. Därefter kommer samtal om varför man inte betalt en räkning i tid och på tredje plats kommer frågor om betalningsanstånd. Svaret på den sistnämnda är att vi som regel bara får lägga ett anstånd på max en vecka, berättar Zekiye. Sedan måste de vända sig till sin förening. En annan vanlig fråga handlar om överlåtelser där köpare och säljare samt ibland även mäklare undrar var de ska skicka papprena, till HSB Mälardalen eller föreningens styrelse. Ingenting är egentligen fel men det bästa är i alla fall om de skickar dem till oss, säger Zekiye. Vissa samtal är självklart mer minnesvärda än andra. Men av helt skilda orsaker. Zekiye berättar om ett samtal från en man som var arg och otrevlig redan när hon svarade. Under samtalets gång blev det bara värre och värre och han krävde att få tala med driftchefen. På frågan om vilket område det gällde undrade han argt om Zekiye inte visste vem driftchefen var. Mannen ringde sammanlagt fyra gånger, till Västerås men även till HSB i Gävle. Det visade sig sedan att mannen var en försäljare som försökte få igång ett samarbete med HSB Mälardalen, berättar Zekiye. Raka motsatsen var det samtal hon fick från en äldre dam som missat ett datum och fått en påminnelse om en betalning. Hon var upprörd, lite rädd och inledde samtalet med att berätta att hon alltid betalat i tid, alltid gjort rätt för sig och nu var lite orolig för att hon skulle få en anmärkning någonstans. Efter ett långt samtal hade jag fått hennes livs historia i kortform, menar Zekiye. Jag var helt tagen av hennes berättelse och man önskar att man hade mer tid även till denna form av kundservice, eller rättare sagt kundvård, ibland. För att hinna svara på alla samtal och för att väntetiden för den som ringer inte ska bli för lång har man idag alltid minst två kundmottagare uppkopplade. Även vår växel kopplar in samtal till oss. Det finns en övertro på att vi på Kundmottagningen kan svara på allt. Mycket smickrande, men dessvärre fel. Men vi arbetar på det, avslutar Zekiye Bahar.. Detta är HSB och HSB Mälardalen HSB Mälardalen är en ekonomisk förening som med en andel var ägs av vardera 217 bostadsrättsföreningar och medlemmar. Föreningen bedriver verksamhet inom Örebro och Västmanlands län. HSB Mälardalen har 226 administrativa förvaltningsuppdrag. Totalt omfattar förvaltningen cirka lägenheter varav lägenheter i HSBs bostadsrättsföreningar. HSB Teknik & Service har cirka 210 förvaltningsavtal med en total omsättning på 98 mnkr inklusive dotterbolaget MMT. De enskilt största uppdragsgivarna är AMF Pension Bostad HB samt Centerplan Västerås AB. Inom föreningen finns cirka aktiva förtroendevalda. 5

6 5 500 kvadratmeter nyproduktion fördelat på 55 lägenheter. Siffrorna för år 2009 är lite dystra. Hela året har varit lite konstigt. Vad annat kan man säga om ett år där vi till det mest positiva, räknar att vi inte hann dra igång och starta upp några nya projekt utan istället lade några för fäfot, säger Johnny Nordin, ansvarig för HSB Mälardalens nyproduktion. Men, tillägger han snabbt, det innebär inte att vi skrivit av dem och skrinlagt planerna. Tvärtom har vi jobbat vidare med planeringen och utvecklat projekten. Något som resulterat i att vi faktiskt nu har en bättre produkt att erbjuda marknaden när intresset ökar och vi därmed sätter igång på nytt. Projektet Johnny talar om är Åstaden i Örebro som ursprungligen omfattade 80 nära nog identiska radhus. Idag har man utvecklat det till fyra eller fem olika modeller. Man kommer att kunna erbjuda såväl friliggande villor, som radhus och parhus. Dessa kommer att upplåtas både som bostadsrätter och äganderätter. HSB arbetar vanligtvis med bostadsrätter men kan även erbjuda andra ägandeformer om det är mer fördelaktigt ur ekonomisk synpunkt för köparen, berättar Johnny. I ett längre tidsperspektiv kommer vi att se tillbaka på år 2009 och vad som hände då, som ett litet hack i utvecklingskurvan tror Johnny. För som den optimist han är, är han övertygad om att det bara är en tidsfråga innan det vänder igen. Och då är man beredd. >>> Planerade nya bostäder Projekt Antal lägenheter Inflyttning Rynninge, Örebro 25 radhus/villor/äganderätt Maj 2010 Hökåsen, Västerås 10 radhus Vintern 2010/2011 Brf Lillåpark, Örebro 80 lägenheter/bostadsrätt Oktober 2011 Brf Östermalm, Västerås 50 lägenheter/bostadsrätt Mars 2012 Öster Mälarstrand, Västerås 75 lägenheter/bostadsrätt Start hösten 2012 Åstaden, Örebro Radhus/parhus/villor Start hösten 2012 Rynninge, Örebro 225 lägenheter/bostadsrätt Start hösten 2012 Övra Vallby, Örebro 220 villor/radhus/parhus Detaljplanarbete

7 Johnny Nordin, ansvarig för HSB Mälardalens nyproduktion och Anders Björk, kundansvarig. 7

8 8 Sune Israelsson och den övriga styrelsen i brf Tusenskönan i Västerås vill inte att det stora värde de hanterar ska holkas ur. Därför tar de sin uppgift på allvar.

9 Gott folk, engagera er i er förening! Om inte annat för att värna om er investering. >>> I Västerås har HSB Mälardalen 180 bostäder som kan börja produceras inom ett år. I Örebro kan man, inom loppet av bara några år, starta upp produktion av inte mindre än 550 lägenheter. Det skulle ge en årlig nyproduktionstakt på ett 50-tal bostäder i vardera Västerås och Örebro, berättar Johnny. En ganska lämplig produktionstakt enligt mitt tycke. Rent historiskt visar alla erfarenheter också att den första som köper en nyproducerad lägenhet och sedan säljer inom några år, i princip bott kostnadsfritt under tiden och samtidigt gjort en rejäl vinst. Tyvärr är det bara i de expanderande orterna Västerås och Örebro som det går att bygga i som det ser ut idag. På de övriga elva orterna inom HSB Mälardalens område finns behovet men ingen betalningsvilja. Förmågan finns men inte viljan, säger Johnny. Som det ser ut på flera av orterna kan du köpa ett slott för en miljon. Vem är då beredd att betala 1,5 mnkr för fyra rum och kök? Det är inget unikt för vårt område utan det ser likadant ut i hela Sverige där det inte sker någon påbyggnad av invånare. Men tyvärr är det lika dyrt, ibland till och med dyrare, att bygga på dessa orter. På vissa av orterna inom HSB Mälardalens område är situationen så illa att vissa bostadsrättsföreningar inte får låna pengar av banken för att sköta absolut nödvändigt underhåll av sina fastigheter. Kan de inte stoppa in en hel del egna medel är det också omöjligt att låna. Eftersatt underhåll är dyrt. Och hittills har ingen lyckats spara pengar på att strunta i underhållsarbetet och prioritera låga månadsavgifter. Så framgångsreceptet är som alltid att underhålla sin fastighet på ett kostnadseffektivt sätt, samt att man tillsätter en dos engagemang för att krydda det hela. Det som utmärker en välskött förening med bra ekonomi och nöjda medlemmar som trivs, är att det finns en engagerad styrelse som lyfter bostadsrättsföreningen och dess medlemmar. När det gäller nyproduktion har varje projekt under byggtiden en byggande styrelse bestående av HSB-folk. I takt med att fastigheten färdigställs tas några av de nya bostadsrättsinnehavarna in i en adjungerande styrelse. Först när vi lämnar över, bildar de en egen styrelse och tar ett eget ansvar för föreningen. Kvar finns då bara en representant från HSB Mälardalen. Under de senaste 10 åren har det inte varit några större problem att få ihop styrelse till de nybildade föreningarna. Men tittar man på äldre befintliga föreningar är bilden en helt annan. Både Anders Björk, kundansvarig på HSB Mälardalen, och Johnny tycker att det är konstigt att inte fler vill eller har tid att engagera sig i den egna styrelsens arbete. De som bor i fastigheten har ju satsat pengar i boendet, ibland till riktigt stora pengar. Och de flesta vill nog att det kapitalet ska förränta sig på ett bra sätt. Men därifrån till att ta ansvar för det, kan steget vara långt. Så gott folk, engagera er i er förening. Om inte annat för att värna om er investering, avslutar Anders.. 9

10 50 procent lägre koldioxidutsläpp år 2023 jämfört med 2008 års nivåer. Så mycket har HSB Mälardalen förbundit sig att minska sina utsläpp enligt det klimatavtal som undertecknades Eftersom vårt fokus under år 2009 låg på att få ekonomin på fötter, ligger vi lite efter i miljöarbetet, säger Linda Smedberg, miljö- och kvalitetsansvarig på HSB Mälardalen. Men vi kommer att klara det. 10

11 När Linda Smedberg kom tillbaka från sin föräldraledighet, kom hon till en organisation satt under stark press. Det dagliga arbetet präglades av en extrem kostnadsmedvetenhet och sparsamhet. Men redan det faktum att den tjänst som jag nu har, som miljö- och kvalitetsansvarig bemannades under rådande förhållanden, visar på tyngden och allvaret i vår miljösatsning, menar Linda. Och det är som sagt ingen liten uppgift vi tagit på oss. Redan år 2012 har vi som delmål att ha minskat utsläppen med 20 procent. En miljösatsning kräver engagemang. Engagemang förutsätter att det finns ett visst mått av kunskap och kunskap i sin tur, kräver utbildning. Eftersom ekonomin såg ut som den gjorde under året, lades alla utvecklings- och fortbildningsprogram för medarbetarna på is. Senast de genomgick en mer omfattande utbildning på området var år 2004, i samband med HSB Mälardalens kvalitets- och miljöcertifiering, berättar Linda. Så det finns ett ganska stort uppdämt behov idag som vi ska ta tag i. HSB Mälardalens miljöarbete kan sägas bestå av två delar. Dels att se över det egna arbetet och dels att bedriva de förvaltningsuppdrag vi har på ett så miljöeffektivt sätt som möjligt. I det arbetet ingår allt från att inte använda kemiska bekämpningsmedel till att ersätta varje fordon som behöver bytas med miljömässigt bättre alternativ. Den andra delen i arbetet är att hjälpa medlemmarna med deras satsningar. Under året som gått har de flesta bostadsrättsföreningar gjort en energideklaration och vet därför vad de kan och bör göra, för att energieffektivisera sina fastigheter. En kunskap som nu ska omsättas i satsningar och praktiskt handlande. Det finns även ett klimatavtal för bostadsrättsföreningar som åtta av våra föreningar skrivit på, berättar Linda. Det är i första hand dessa som kommer att erbjudas experthjälp från oss om hur de ska gå tillväga för att få bästa möjliga miljöeffekt och besparing kopplat till den investering de kan göra. Självklart kommer vi även att arbeta vidare för att få ännu fler att ansluta sig till arbetet. Som en avslutning på det klimatprojekt som startades av HSB centralt år 2008, kommer HSB att köra ett Klimattåg från norr till söder för att sedan avsluta i Stockholm. Klimattåget startar sin resa efter valet och ett av de centrala syftena är att lämna en budkavel till den regering som får väljarnas förtroende i september. Under resans gång kommer tåget att göra ett 25-tal stopp där HSBs centralorganisation kommer att trumma ut sitt budskap. Men även de lokala föreningarna kommer att få möjlighet att visa upp sig, sin verksamhet, vad man gjort och vad man planerar att göra för miljön, berättar Linda. Vi har valt att göra ett uppehåll i Västerås. En energieffektivisering i en fastighet ger, förutom miljömässiga fördelar, även en besparing som kan mätas i kwh och därmed också i kronor för bostadsrättsföreningen. Därför är budskapet till den kommande regeringen och riksdagen glasklart. Om ett företag, en organisation, bostadsrättsförening eller person satsar för att uppnå ett mål, ska man belönas om dessa uppnås, inte bestraffas. Än så länge utförs många miljösatsningar med hjärtat och för att det känns bra i magen. Men ska vi få fler och helst alla att engagera sig och dra sitt strå till den framtida miljöstacken, är det absolut en fördel om det märks i den egna plånboken också. Inte bara i någon annans, avslutar Linda Smedberg.. HSB Mälardalens miljömål HSB Mälardalen påverkar miljön framförallt genom energiförbrukning i boendet, byggverksamheten, utsläpp från transporter samt kemikalieanvändning. Vi arbetar ständigt med att minska den miljöpåverkan som uppstår inom HSB Mälardalens verksamhet. För att vårt miljöarbete ska få praktiskt genomslag i organisationen har vi satt upp ett antal konkreta miljömål som gäller för hela vår verksamhet. Miljömålen genomsyrar allt från planering och byggnation av nya bostäder till våra förvaltningstjänster. HSB Mälardalens miljömålsarbete och miljöredovisning följer några av Sveriges nationella miljömål: Begränsad klimatpåverkan God bebyggd miljö Giftfri miljö Vårt Klimattåg startar sin resa efter valet. 11

12 200 kanske så många som 250 telefonnummer har han i huvudet. Han är som en vandrande telefonbok och telefonen är hans viktigaste verktyg. Däremot har jag otroligt svårt att komma ihåg namn. Träffar jag en person kan jag minnas hans eller hennes telefonnummer, men kan för mitt liv inte komma på vad de heter, säger Engman, chef för HSB Mälardalens specialreparationsgrupp. 12 Engman heter Jan-Erik i förnamn men det var länge sedan det lades till handlingarna. Idag är han kort och gott Engman med alla och ansvarig för specialreparationsgruppen inom HSB Mälardalen. En grupp som idag består av nio man plus Engman, fördelat på tre elektriker, en VVS-are, en låsexpert/snickare, en tvätt-/vitvarureparatör, en ventilationsexpert, en drifttekniker samt en allt-i-allo då vissa jobb kräver fyra händer. Samtliga är handplockade av Engman själv så han har full koll på vad de går för. Gruppen får merparten av sina jobb via Felanmälan, alltså från de som ringt Det handlar dels om vissa akuta jobb men också de där lite större uppdragen som fastighetsskötarna ute på områdena inte har tid, möjlighet eller resurser att göra. Det kan vara lite mer omfattande reparationsuppdrag, ombyggnader eller större installationer, förtydligar Engman. Åt HSBs bostadsrättsföreningar men även åt andra fastighetsägare. Engman berättar att det kan orsaka en viss uppståndelse om en av HSBs servicebilar rullar in på något av Riksbyggens områden. En stor del av denna uppståndelse grundar sig på missuppfattningen att gruppen bara gör, eller får göra, reparationer inom HSB-sfären. Men en tanke med gruppen är att de ska plocka in friska pengar, alltså få in uppdrag från andra uppdragsgivare än HSB och de bostadsrättsföreningar man har avtal med. Det innebär att de ska vara med och konkurrera om jobben som kommer ut på marknaden. När vi går in i ett nytt år har vi noll kronor, berättar Engman. Så det gäller att vi lyckas fylla på med jobb från andra fastighetsägare, men även från HSB-föreningar och enskilda medlemmar som inte har några avtal. Och så här långt har de klarat sig riktigt bra. Praktiskt taget alla jobb, utom de som kommer via felanmälan, är uppdrag där de vunnit en upphandling i konkurrens med andra. En del kanske tycker att det är märkligt att vi ska söka uppdrag utanför HSB, säger Engman. Men frågar du mig så tycker jag att det är ännu märkligare att så många inom HSB, både medlemmar och inom föreningarnas styrelser, inte känner till att det är de som är våra ägare. Och att vi därför inte ens får vara med och räkna på vissa HSB-jobb. >>>

13 13

14 Jag har två team att coacha ett på jobbet och ett på fritiden! Engman sittandes framför hela sitt arbetslag. Från vänster ser vi Runar Edström (VVS-are), Anders Karlsson (elektriker), Thomas Hermansson (drifttekniker), Thomas Berggren (arbetsledare), Sakari Eklund (vitvaror), Johan Jansson (elektriker), Börje Ekman (snickare), Thord Bruhn (reparatör) och Christer Schönberg (elektriker). 14

15 >>> Nu är det inte så att Engman tycker att de ska ha första tjing på alla uppdrag inom HSB. Vissa uppdrag som till exempel VVS-arbeten i nykaklade badrum tar de inte om de inte har varit med från början på entreprenaden. Vi kan inte heller lova bort våra reparatörer för flera vecko- eller månadslånga jobb då vi har service-/akutarbete som vi måste ha tid att hantera på ett bra sätt inom rimlig tid. Vad jag menar är att jag tycker att vi borde få en förfrågan varje gång våra ägare behöver få ett arbete utfört. Om de sedan kan få samma arbete och kvalitet utfört till en lägre kostnad från någon annan, ja då ska de givetvis välja detta. Engman har arbetat 28 år inom HSB. Enligt honom själv ligger han därmed någonstans på mitten av det första A4- sidan på förteckningen över de som arbetat längst. Men han har även hunnit med att sätta djupa avtryck utanför HSB. Ända sedan hans grabbar var små, har han varit engagerad som tränare/ ledare/coach för barn och ungdomar inom fotboll och handboll i Hallstahammars SK. Då de äldsta numer är 16 respektive 19 år gamla och spelar i seniorlaget, betyder det att han tillbringat en hel del kvällar och helger på och vid sidan av planen. Visst har man kanske funderat över vad man sysslar med då man stått där en kväll, med noll grader i luften och regn på tvären, säger han. Men inte mer än att jag fortfarande tycker att det är kul och värt varenda minut. På tal om grabbarna så är deras telefonnummer de enda jag inte lyckats lära mig. Men å andra sidan lär jag inte glömma deras namn i första taget. Internt på HSB Mälardalen heter det att Engman är alltid upptagen i telefon. Själv kan han bara bekräfta sanningshalten i påståendet. Jag ringer mycket själv. Men framför allt ringer det oerhört många direkt till mig. Ibland så många att det är lite störande. Men samtidigt är alternativet värre. Om det inte ringde alls skulle vi ju inte få in några jobb, säger Engman, slår på sin telefon och markerar därmed att vårt samtal är avslutat.. 15

16

17 Idag är Rolf ordförande i den egna föreningen Hellas. Men han har även varit sekreterare och ibland har han gjort uppehåll några år för att komma tillbaka igen. Anledningen? Dels för att han tycker att det är så kul. Men framför allt för att jag är så nyfiken, säger han. Sitter man inte med får man ju inte reda på någonting och kan inte påverka någonting. Därför är jag förvånad över att ungdomarna inte intresserar sig utan överlåter det till oss gamla. Rolf tycker egentligen att det är lite dumt och onödigt med många små föreningar. Men, konstaterar han, nu är det så, så det näst bästa är att samarbeta vid större projekt. Det var så Ringvägsgårdens samfällighetsförening såg dagens ljus. När det gäller större saker, som balkongrenoveringarna och inköp av el, har man en helt annan styrkeposition om man talar om inköp för fyra föreblev Rolf Ström medlem i HSB i och med att han köpte en lägenhet på Ringvägen 13 i Fagersta. Idag, 42 år senare, är han fortfarande medlem i HSB men han har flyttat till Ringvägen 11. Det finns ingen anledning att flytta längre än så, säger han. Det är alldeles fantastiskt att bo här. Rolf flyttade till Fagersta 1968 från Hagfors i Värmland. Anledningen till flytten var att hans arbetsplats, hårdmetallstillverkningen vid järnverket köptes upp av Fagersta. Han åkte med och tänkte stanna några månader för att det kunde vara kul att se något nytt. Tidsgränsen sträcktes ut mer och mer och till slut hade den varat ett helt arbetsliv. Och lite till. Jag var faktiskt lite skraj för att bli pensionär, berättar Rolf. Eftersom jag inte hade en aning vad jag skulle göra om dagarna, så jag sköt upp det i två år. Så vad gör han då om dagarna? Rolf ler lite innan han svarar. Vi pensionärer har aldrig tid för någonting. Allt tar ju så mycket längre tid när man blir äldre. Det där med att aldrig ha tid med någonting visar sig vara en sanning med modifikation. Och en kraftig underdrift. När jag frågar en gång till kommer det; han är ordförande i den egna bostadsrättsföreningen Hellas och dessutom sitter han i bostadsrättsföreningen Byxkrökens styrelse som ledamot för HSB Mälardalen. Jovisst, han tog ju initiativ till Ringvägsgårdens samfällighetsförening där han också sitter i styrelsen och så är han styrelsemedlem i Norra Västmanlands Civilförsvarsförening. På fritiden dansar han och håller kurser i linedance, är medlem i PRO där han också leder nybörjarkurser i data. Dessutom har han två motorcyklar, en bil och lägenheten. När han räknar upp sina åtaganden kommer jag osökt att tänka på talesättet om du vill ha något gjort, gå till en upptagen person. Faktum är att jag inte tror att jag ägde en kalender innan jag gick i pension, säger han. Nu tror jag inte att jag skulle klara mig utan en. Linedance tar en hel del av hans tid. Man förstår varför när han berättar att det finns omkring olika färdiga turer. Det vill säga, stegen är desamma men eftersom de kan kombineras hur mycket som helst blir antalet absurt högt. Man är ju lite spattig, menar han, men det är fruktansvärt roligt. Jag tränar in olika turer hemma och kan väl ett 60-tal ganska bra. Kanske kommer jag ihåg några fler när jag hör låtarna. Om träningen gett resultat visar sig en gång i månaden då han åker till Sala där de har öppen dans. Då kan de vara så många som ett hundratal personer som dansar samtidigt. ningar och 450 lägenheters räkning, och inte bara för den egna föreningens lägenheter. Du får nästan automatiskt bättre villkor. Men man kan inte förhandla bara för att man är ordförande, menar Rolf. Därför har de valt att koppla in experter från HSB Mälardalen som fått sköta själva förhandlingsarbetet. Eftersom de inte kollat vad de skulle få för villkor om de skött upphandlingarna var för sig, är det svårt att exakt veta vad de tjänat på samarbetet. Men den gemensamma känslan är att de sparat en hel del. När Rolf fyllde 67 år och gick i pension förverkligade han en gammal dröm då han köpte sin första motorcykel. En Kawasaki 500 cc. Han åkte på den ett tag men insåg att det kanske inte var en touring-cykel han ville ha. Han började se sig om igen och det dröjde inte länge förrän han hittade vad han sökte. Även det en Kawasaki men en betydligt mycket sportigare sak på 750 cc, 136 hästkrafter och 260 kg, berättar Rolf. När jag ville köpa den sa säljaren åt mig att du ska veta att den går fort. Om han egentligen inte ville sälja eller tyckte att jag var för gammal för en sådan vass hoj vet jag inte, men affär blev det. När vi rullat ut motorcykeln från garaget, Rolf gränslat den och Lasse börjat fotografera, är det som om han kommer på något. Hela ansiktet spricker upp i ett brett och hjärtligt leende. Snart är det sommar, säger han. Är det en fin dag finns det inget så ljuvligt som att dra en repa. Om det finns en lucka i kalendern vill säga.. 17

18 765 energideklarationer har genomförts under året. Nu återstår bara runt 150, sedan är det första steget avklarat. Trots all kunskap om energi och miljö är vi inte alls överens om hur illa situationen egentligen är. Men en sak är säker. Vi kan inte fortsätta förbruka hur mycket energi som helst även om vi anser oss ha råd rent ekonomiskt att betala räkningarna. Vi måste försöka optimera vår energianvändning, säger Dan Andersson, energiingenjör och certifierad energiexpert vid HSB Mälardalen. För miljöns, ekonomins och framtida generationers skull. Hur mycket räcker 1 kwh till? En kilowattimme räcker till olika mycket beroende på vilken effekt apparaten har. Du kan exempelvis använda: infravärme i 30 minuter en hårtork i 37,5 minuter en spisplatta i 40 minuter en mikrovågsugn i 40 minuter en vattenkokare i 40 minuter en dammsugare i 43 minuter en brödrost i 1 timme en kaffebryggare i 1 timme och 15 minuter en glödlampa på 40 W i 25 timmar en lågenergilampa med effekten 9 W i 111 timmar en laddare till mobiltelefonen som sitter i uttaget i 200 timmar en plasma TV 42 tum med en effekt på 220 W i 4 timmar och 30 minuter en LCD TV 42 tum med en effekt på 128 W i 7 timmar 48 minuter en digitalbox i 111 timmar Dan Andersson vet vad han pratar om. Inte bara för att han är expert. De senaste 3,5 åren har han mer eller mindre arbetat heltid med att komma igenom energideklarationsberget. Eftersom Dan och hans kollegor utfört de flesta inom HSB Mälardalens runt 230 föreningar, kommer man upp i ganska stora siffror. Och fler blir det eftersom de flesta består av flera hus. Dan vet alltså precis hur situationen ser ut. Han vet också hur mycket som kan sparas om bostadsrättsföreningarna tar steget och genomför de åtgärdsförslag som de fått av honom i samband med slutrapporten. Tyvärr finns det inget SKALL GÖRA kopplat till energideklarationen, berättar Dan. Det enda är en lag på att själva energideklarationen skall göras. Men vi tycker att det är viktigt att agera och ta nästa steg. I synnerhet då man dessutom har en chans att nå ett resultat i form av bättre miljö och minskade kostnader. En ganska stor skillnad då de flesta historiskt inte gjort något annat än accepterat ökade kostnader. HSB försöker leverera svaret på energiproblemen istället för att bara upprepa frågorna hela tiden. En del av HSB Mälardalens svar heter Energitrygg. Energitrygg är ett koncept med lösningar och svar på de flesta frågor som kan dyka upp i samband med att en bostadsrättsförening ska omsätta åtgärdsplanen från energideklarationen i praktisk handling. Varje förening där vi utfört en energideklaration, har också fått en lista med förslag på åtgärder, berättar Dan. Det kan handla om vindsisolering, fönsterbyten, injustering av värmesystem, byte av styr- och reglersystem med mera, konkreta åtgärder som spar energi åt föreningen och därmed minskar kostnaderna och CO 2 - utsläpp. Vi kan även rangordna dem efter max utbyte med minimerad insats. Många styrelser är intresserade av miljöfrågorna och av minskade kostnader, men inte så kunniga om hur det går till rent praktiskt. Energitrygg gör det möjligt för dem att, för ett fast belopp i månaden, få en energiingenjör från HSB Mälardalen som tar ansvaret för deras energiprogram och driver frågorna åt dem. Utöver månadsavgiften betalar bostadsrättsföreningen en rörlig kostnad kopplat till de resultat som uppnås. Ju mer insatserna sparar desto mer tjänar bostadsrättsföreningen och >>> 18

19 19

20 20

21 Energispartips tänk på att: byta ut era lampor mot lågenergilampor samt släcka när du inte är i rummet. En 40 W lampa som lyser hela tiden kostar 1 kr per/dygn, men en lågenergilampa 40 W kostar endast 0,15 kr/dygn. använda datorns energisparläge och stänga av den när den inte används. standby-läge är en stor miljöbov, stäng av på riktigt. Kostnad i standby-läge är för en TV 48 kr/år, digitalbox 30 kr/år, DVD 10 kr/år och en dator 134 kr/år. dra ner värmen med en grad i din lägenhet. Håll inomhustemperaturen runt C. Varje grads sänkning sparar cirka 5 procent av uppvärmningskostnaden. Vilket motsvarar cirka kr per/år för föreningen. källsortera bättre så blir kostnaden mycket mindre för alla. Cirka 5 kr/kg kostar hushållsavfallet. Varje hushåll kastar cirka 320 kg/år. se över droppande kranar och rinnande toaletter. En droppande kran kan förbruka upp till cirka 30 kbm/år och 1 kbm vatten kostar cirka 12 kr. gamla vitvaror kostar mer i drift än nya. dammsuga bakom kylen och frysen mer ofta samt att frosta av mer än en gång per år. >>> HSB Mälardalen. I själva grundavtalet delas vinsten 50/50. Vi räknar med att spara minst 5 procent, säger Dan. Men för den lilla föreningen är det inte lika självklart att dessa 5 procent täcker den fasta månadskostnaden. Därför kan vi även tänka oss andra fördelningslösningar. Den första föreningen som tecknade ett Energitryggavtal var brf Turbo i Sala. Turbo är också en av de åtta föreningar som hittills skrivit under klimatavtalet för bostadsrättsföreningar och därmed har förbundit sig att halvera sina CO 2 -utsläpp fram till år De åtta kommer att få en inbjudan från oss under året, berättar Dan. Det är viktigt att vi kan skapa så bra förutsättningar som möjligt för dem att gå vidare och nå målen. Men också för att, på kort sikt, få dem att känna att de fattat rätt beslut. För det är ute bland föreningarna det viktiga jobbet sker. Ta Ålkilsborg i Lindesberg och Tåget i Örebro, som exempel. De kan tjäna både som inspiration och föredöme för andra. Brf Ålkilsborg i Lindesberg Brf Ålkilsborg i Lindesberg startade sitt korståg mot rusande energikostnader och slöseriet långt innan energi- deklarationer kom på tal. Ordförande Pierre Fall berättar att de påbörjade sitt arbete redan år Till dags dato har de bland annat rengjort hela värmesystemet, satt in nya filter och bytt belysning i trapphusen. Åtgärderna som minskat deras förbrukning från 842,7 MWh år 2007 till 816 MWh år 2009, motsvarande 6,4 procent. Arbetet fortsätter och närmast i tur är att byta till treglasfönster, säger Pierre Fall. Dessutom har vi pratat om solenergi och undersöker vad det skulle innebära att montera paneler på våra tak. Tack vare att vår förening har bra ekonomi kan vi genomföra stora delar av våra visioner. Brf Tåget i Örebro Erik Forsberg representerar brf Tåget i Örebro med 232 lägenheter fördelade på 16 hus och en sammanlagd lägenhetsyta på cirka kvm. Arbetet började med att Dan genomförde en energiöversyn av hela föreningen. Den resulterade i en lista med åtgärder för att få en bättre ekonomi. Det är åtgärderna på denna som nu betas av, en efter en. De flesta styrelser, inklusive vår egen, har inte de kunskaper som krävs för att göra dessa bedömningar, säger Erik. Däremot stod det helt klart att energi, alltså värme, el och varmvatten var vår största kostnad. Ska man spara var det ett bra ställa att börja på. Idag är alla husen tilläggsisolerade, blandare i kök och badrum har bytts ut till snålspolande, värmesystemet är rengjort, kontrollerat och finjusterat och så har man bytt filter samt styroch reglersystem. Insatserna har hittills resulterat i att energiförbrukningen har minskat från MWh år 2007 till MWh år En minskning med 17 procent. Som gammal ekonom tycker jag att det är lite vanskligt att jämföra siffror på det sättet, säger Erik. De klimatologiska förutsättningarna kan variera så kraftigt. Men visst sparar vi ganska mycket. Pengar som bland annat används för att finansiera åtgärderna då de inte lett till några avgiftshöjningar.. 21

22 HSB Mälardalens telefon för service- och felanmälan fick ta emot samtal under år Marie Blomqvist, Inga-Lill Eriksson och Gunilla Lindström Eriksson tog alltså emot i genomsnitt runt 80 samtal varje dag från människor som behövde eller ville ha hjälp med något. 22

23 De vanligaste orsakerna till att folk ringer till service- och felanmälan är läckande kranar, avloppsstopp och trilskande element. Samt snö och kyla som också har en otrolig förmåga att ställa till problem. Inte nog med att folk fryser. Det är ju oftast inte förrän den första rejäla köldknäppen som det står klart att motorvärmaren inte fungerar och att ventilationen krånglar. Många lås fryser och det är svårt att komma ut och in med rullstol eller rollator om det inte är skottat och sandat. Det syns direkt i vår statistik när det snöat eller temperaturen sjunkit snabbt, berättar Marie. Då kan vi få uppåt samtal på en enda dag, alltså dubbelt så många som snittet. Trots det lyckas vi hålla en servicenivå på 84 procent, det vill säga svara på 84 procent av alla samtal inom en minut. Vid ett inkommande samtal är gruppens första uppgift att avgöra om problemet är akut, det vill säga utgör fara för fastigheten. Till det mest akuta hör läckande rör, kraftiga avloppsstopp och långvariga elavbrott. Akuta problem ska alltid åtgärdas samma dag. För alla övriga anmälningar och avtalsjobb gäller att de ska vara åtgärdade inom tre arbetsdagar. Vi tar inte bara emot felanmälan utan ser helt enkelt till att rätt jobb kommer till rätt person så att den som kontaktat oss ska få hjälp så snabbt det går, säger Gunilla. Till sin hjälp ute på fältet har de bland annat en specialreparatörsgrupp i Västerås. I den finns elektriker, VVS-are, snickare, låsexpert samt proffs på tvättstugor och vitvaror, totalt tio personer (se sidan 12). Dessutom har vi våra fastighetsskötare ute på områdena, säger Inga- Lill. Ingår tjänsterna i det avtal den aktuella föreningen tecknat, går de in och utför enklare reparationer som avloppsstopp, packningsbyte i kranar och liknande jobb. Självklart får även de boende i föreningar som valt att inte teckna avtal också hjälp när de ringer. Skillnaden är bara att då är det bostadsrättsinnehavaren själv som får betala. Det finns många olika varianter, berättar Marie. Det finns dels de som inte har något avtal alls. Sedan har vi en förening i Örebro som står för så mycket att det nästan är som att bo i en hyresrätt. Du ringer och HSB Mälardalens service- och felanmälan oavsett var du bor inom HSB Mälardalens område. HSB har tillgång till folk på plats i Västerås, Hallstahammar, Örebro, Fagersta, Lindesberg, Sala, Arboga, Köping och Kopparberg. Inte oväntat har man flest på plats i Västerås där man kan mobilisera över 40 personer. På de mindre orterna har vi inga egna reparationsgrupper utan de fastighetsansvariga använder sig av lokala entreprenörer om de inte kan utföra arbetet själva, säger Inga-Lill. Men har man problem är inte det viktiga vem som utför arbetet utan att det blir gjort. Det händer även att Marie, Inga- Lill och Gunilla kan lösa uppringarens problem direkt i telefon. Har den som ringer till exempel strömlöst frågar man om de kollat jordfelsbrytaren, fungerar inte spisen frågar man om barnspärren hoppat i etc. Står någon där, trött efter en arbetsdag med ännu tröttare barn, och har en spis som inte fungerar så blir de oerhört glada om vi kan hjälpa dem direkt, berättar Gunilla. Lite generade ibland men mest tacksamma. Relativt nytt är att du även kan ringa om du vill ha hjälp med städning, fönsterputsning eller tvätt. Perfekt inför festen men kanske ännu bättre efteråt. HSB har egen personal som utför detta åt många återkommande kunder. Hushållsnära tjänster är ju avdragsgilla numera men än så länge har vi bara noterat en marginell ökning av intresset. Men vi tror att det snart kommer att slå igenom och att folk börjar ringa hit och beställa städning i en större omfattning.. 23

24 35 kronor. Mer än så kostar inte ärtsoppan, pannkakorna och punschen som serveras den första torsdagen varje månad. Det är bara en av många gemensamma aktiviteter som de boende i bostadsrättsföreningen Röda Fjädern kan ta del av. Röda Fjädern?! Namnet klingar lite bekant, eller hur? Och visst, fastigheten som bostadsrättsföreningen förfogar över, byggdes strax efter den riksomfattande insamlingskampanjen med samma namn, som initierades av Lennart Hyland i hans TV-program Hylands hörna. Dagens verksamhet präglas dessutom i mångt och mycket av de värden som den kampanjen byggde på; Att bry sig om och värna om sina medmänniskor, omtanke och trygghet. En risk man löper när man blir äldre och inte är så rörlig längre, är att man blir sittande inne i sin lägenhet och blir ensam. Men på Röda Fjädern är det lätt att umgås. Det var en anledning till att föreningen fick ta emot utmärkelsen Årets Bostadsrättsförening vid 2009 års föreningsstämma. Samt för att, som det heter i motiveringen, det sjuder av verksamhet. Inte illa för ett boende som i första hand riktas till personer med rörelsehinder, särskilda behov och är äldre. Medlemmarna får förutom tillgång till ett modernt och bekvämt boende som är anpassat till deras behov, även tillgång till en stimulerande gemenskap och många olika aktiviteter att delta i för dem som vill och orkar. Det är ofta full rulle här, berättar Sayme Westlund, som ansvarar för HSB Mälardalens reception i fastigheten. Varje tisdag klockan 10 samlas man till exempel och går stavgång. En aktivitet som brukar locka personer. Några brukar stanna kvar här i samlingslokalen och fixa fika som sedan intas gemensamt när de kommer tillbaka. Varje torsdag samlas man igen för ytterligare en gemensam fika där några också tar på sig ansvaret att baka. En tillställning som lockar stycken varje gång. Med tanke på att föreningen bara omfattar 27 hushåll är det egentligen en enastående uppslutning, menar Sayme. De som bor här har ett sammanhang och vänner med gemensamma intressen. Allt det bidrar till att de är mer aktiva och till en högre livskvalitet. >>> 24

25 25

26 >>> Aktiviteterna resulterar i att man tar hand om varandra, trivs, umgås och att man har koll på varandra. Ingen kan hålla sig borta någon längre stund innan personen i fråga saknas. Dessutom har vi en trygghetsblankett där de boende fyller i sitt namn och telefonnummer samt kontaktuppgifter till närmast anhöriga, berättar Sayme. Det innebär att vi alltid vet vem som ska kontaktas om något händer. En trygghet både för våra medlemmar och för oss. I medlemmarnas avgift ingår en grunduppsättning bonära tjänster som basstädning en gång i månaden och fönsterputsning två gånger per år. Vill man ha städat oftare är det bara att säga till så försöker vi fixa det, men då får den boende betala extra. Tjänsterna har HSB tagit fram för att de boende ska få ett både tryggt och behagligt boende. Ibland har man inte lust att städa och putsa fönster, eller som när det gäller våra medlemmar, inte orkar på grund av sjukdom eller ålder, berättar Sayme. Dessutom kan vi handla, ta posten, gå till apoteket med mera, allt för att underlätta vardagen och livet för de boende. Många har hört talas om Röda Fjädern och gillat vad de hört. Därför är det idag några i kö till ett boende i föreningen. Trots att de flesta som bor här idag är äldre, finns det ingen åldersgräns för att få bo i fastigheten. Det är mer kopplat till om man har särskilda behov. År 2005, då HSB Mälardalen tog över, omvandlades fastigheten till en bostadsrättsförening. Det innebär att lägenheterna är vanliga bostadsrätter och säljs, precis som vanligt, på öppna marknaden. Hela tanken med Röda Fjärdern är så bra att det borde finnas något liknande i varje stadsdel, kvarter eller varför inte bostadsrättsförening, anser Sayme. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att bo här själv en vacker dag. Men fram tills dess är jag glad för att jag har ett så roligt arbete mitt bland så många medlemmar, och så bra kontakt med dem.. 26

27 Årets bostadsrättsförening HSB brf Röda Fjädern i Västerås har utsetts till Årets bostadsrättsförening med juryns motivering: I brf Röda Fjädern sjuder det av verksamhet. Här finns de flesta av HSBs kärnvärderingar med i deras aktiviteter. Engagemang under hela året engagerat medlemmarna med olika aktiviteter från stavgång till ärtsoppa med punsch. Trygghet här tar man hand om varandra, både med aktiviteter, trivselträffar och med att hålla lite koll på varandra. Det finns även en trygghetsblankett där uppgifter om närmaste anhörig finns noterad, händer det någonting kontaktas namngiven person. Omtanke genom att inbjuda till olika aktiviteter någon aktivitet passar till alla. Samverkan till de flesta aktiviteter samlas minst 15-talet deltagare. 27

28 10 personer HSB Mälardalens styrelse & VD. Ett sammansvetsat gäng som har som huvudsaklig uppgift att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Leif Ringqvist, 52 år, ordförande Marknadsekonom/orderchef. Bor i Kumla. HSB-ledamot i flera bostadsrättsföreningar. Med i HSBs styrelse sedan 2005, valdes till ordförande Agneta Lagerquist, 61 år, VD VD från 17 mars Bor i Eskilstuna. HSB-ledamot i två bostadsrättsföreningar. Leif Yngström, 65 år, ledamot Ledamot i domarkommittén i ishockey och domarsupervisor. Ordförande i sin egen bostadsrättsförening i Örebro samt ledamot i ett flertal bostadsrättsföreningar. Med i HSBs styrelse sedan

29 Marie Ahlström, 45 år, ledamot Marknadschef på Nerikes Allehanda. Bor i Örebro. Med i HSBs styrelse sedan Bertil Andersson, 55 år, ledamot Administrativ gruppledare för journalister. Bor i Sala. Ledamot i två bostadsrättsföreningar. Med i HSBs styrelse sedan Ulf Dragovski, 61 år, ledamot Bor i Västerås. Ledamot i fyra bostadsrättsföreningar. Med i HSBs styrelse sedan Margareta Cedergren, 62 år, vice ordf. Organisationskonsult i eget företag och beteendevetare på KTH. Bor i Västerås. Ledamot i två bostadsrättsföreningar. Med i HSBs styrelse sedan Stig Theodorsson, 68 år, ledamot Pensionerad redovisningkonsult. Ordförande i sin egen bostadsrättsförening i Nora. Med i HSBs styrelse sedan Mari Åkesson, 50 år, personalrepresentant Unionen Anställd på MMT. Bor i Västerås. Med i HSBs styrelse sedan Patrik Hellström, 42 år, personalrepresentant Fastighetshetsanställdas förbund Arbetar inom Teknik & Service på HSB Mälardalen. Bor i Västerås. Med i HSBs styrelse sedan Revisorer Jonas Pettersson, Västerås. Vald av HSB fullmäktige. Jörgen Götehed, BoRevision AB. Utsedd av HSB Riksförbund. Revisorsuppleant Ulrika Sjödén, Västerås. 29

30 30

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-03 Fastighetsbeteckning: Fäladen 14 Adress/ort: Vinkelvägen 46, Ängelholm Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-06-02. Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133. Adress/ort: Hultavägen 59

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-06-02. Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133. Adress/ort: Hultavägen 59 Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-06-02 Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133 Adress/ort: Hultavägen 59 Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-12 Fastighetsbeteckning: Kornellen 21 Adress/ort: Vistabergs Allé 79 / Huddinge Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204 K)

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-11 Fastighetsbeteckning: Killeröd 1:22 Adress/ort: Killeröds Byaväg 143, Båstad Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

DU ÄR TRYGGARE ÄN DU TROR NÄR DU KÖPER BOSTAD AV OSS

DU ÄR TRYGGARE ÄN DU TROR NÄR DU KÖPER BOSTAD AV OSS BOKLOK KLOKAFFÄR DU ÄR TRYGGARE ÄN DU TROR NÄR DU KÖPER BOSTAD AV OSS Du som köper en bostad av BoKlok får automatiskt ett par trygghetslösningar på köpet. En del är sådant som alla utvecklare av bostäder

Läs mer

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204)

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Energirapport villa Datum för besiktning: 2015-06-12 Fastighetsbeteckning: Moränen 2 Adress/ort: Saltsjövägen 4 / Lidingö Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 3/4-2015 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:192 Adress/ort: Tenorvägen 16, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster. Att spara energi är att spara miljö och pengar

Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster. Att spara energi är att spara miljö och pengar Att spara energi är att spara miljö och pengar Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster Är du ansvarig för fastighetens uppvärmning, kyla och ventilation? Då är du även ansvarig för fastighetsgästernas

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil Org.nr: 716444-6382 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-05 Fastighetsbeteckning: Agedynan 7 Adress/ort: Husmansvägen 13, Dalby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 27/02-15 Fastighetsbeteckning: Saturnus 5 Adress/ort: Meteorv 5, Hässleholm Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

Kort Information. 3 Definition av grundläggande begrepp. Vad påverkar en bostadsrättförening? Vad är en bostadsrätt? Föreningens medlemmar

Kort Information. 3 Definition av grundläggande begrepp. Vad påverkar en bostadsrättförening? Vad är en bostadsrätt? Föreningens medlemmar Kort Information Kort om vad det innebär att bo i bostadsrätt Hur är föreningens organisation uppbyggd Vem är Riksbyggen? 3 Definition av grundläggande begrepp Med bostadsrätt avses den rätt i föreningen

Läs mer

2015-02-02 Sidan 1 av 5

2015-02-02 Sidan 1 av 5 Sidan 1 av 5 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars ändamål är att upplåta bostäder eller lokaler med bostadsrätt åt sina medlemmar (bostadsrättshavare). De regler som

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-21 Fastighetsbeteckning: Pjäxan 1 Adress/ort: Pjäxgr 1, Höör Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Energispartips. Tips och information från Norrenergi

Energispartips. Tips och information från Norrenergi Energispartips Tips och information från Norrenergi Energispartips för våra kunder Här presenterar vi några tips för dig som vill få ner din energianvändning. Kanske känner du igen vissa och andra är helt

Läs mer

Vi hoppas att broschyren ger dig inspiration till en helhjärtad insats. Med vänliga hälsningar från oss i kampanjgruppen Vinn energi!

Vi hoppas att broschyren ger dig inspiration till en helhjärtad insats. Med vänliga hälsningar från oss i kampanjgruppen Vinn energi! släck när du går! Källor Länkar till hemsidor med energiinformation Energimyndigheten www.stem.se Konsumentverket www.konsumentverket.se Svenska Naturskyddsföreningen www.snf.se Naturvårdsverket www.naturvardsverket.se

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Spar energi och värna om vår miljö

Spar energi och värna om vår miljö Spar energi och värna om vår miljö Innehåll Inledning 2 Bli ett ljushuvud 3 Medicinsk utrustning 4 Tänk på temperaturen 6 Använd apparater smart 8 Köket en energifälla 10 Inledning Över 40 000 personer

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-16 Fastighetsbeteckning: Hemmeslöv 45:240 Adress/ort: Norra Rundvägen 10, Båstad Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444)

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-14 Fastighetsbeteckning: Åhus 30:11 Adress/ort: Sankt Jörgensv 6, Åhus Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag:

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

Enkelt och lönande att spara energi.

Enkelt och lönande att spara energi. Enkelt och lönande att spara energi. Tips och råd från Energirådgivarna. Bra för både plånbok och miljö. Att spara energi är enkelt. Med sunt förnuft och några enkla åtgärder kan du komma riktigt långt.

Läs mer

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning.

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. 25 kommuner i Stockholmsregionen deltar i samarbetet, som samordnas av Kommunförbundet Stockholms län. Botkyrka Danderyd

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-07 Fastighetsbeteckning: Blåslampan 1 Adress/ort: Bågfilsgatan 17, Tygelsjö Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. 1 (7) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. Plats: Clarion Hotel Gillet i Uppsala 1 Öppnande Styrelsens ordförande Sture Blomgren hälsar stämmodeltagarna

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-08 Fastighetsbeteckning: Skegrie 35:7 Adress/ort: Solängen 17, Trelleborg Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 9 september 2015. Sunnanvindsg 7, Västerås. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087)

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 9 september 2015. Sunnanvindsg 7, Västerås. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 9 september 2015 Adress/ort: Sunnanvindsg 7, Västerås Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Denna

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad.

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. När du tränar din hund är det som bekant viktigt att du delar

Läs mer

Energi. Ylva Anger, energiingenjör TF Fastighet, Östersunds kommun

Energi. Ylva Anger, energiingenjör TF Fastighet, Östersunds kommun Energi Ylva Anger, energiingenjör TF Fastighet, Östersunds kommun Hämtad från www.jamtkraft.se Summa Fastbränsle El till annat än värme Olika energislag 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 Fjv MWh 30 000

Läs mer

RAPPORT ENERGIDEKLARTION SMEDBACKEN 2 LUNDS KOMMUN, DALBY 2015-09-03. SWECO Systems AB. Helen Blomgren. repo001.docx 2012-03-2914

RAPPORT ENERGIDEKLARTION SMEDBACKEN 2 LUNDS KOMMUN, DALBY 2015-09-03. SWECO Systems AB. Helen Blomgren. repo001.docx 2012-03-2914 ENERGIDEKLARTION SMEDBACKEN 2 LUNDS KOMMUN, DALBY SWECO Systems AB Helen Blomgren Sammanfattning Energiprestanda har beräknats för fastigheten och resulterade i ett värde om: 101 kwh/m² år, referensvärdet

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-04 Fastighetsbeteckning: Timmelsta 1:7 Adress/ort: Timmelsta 2, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

Att ha ordning och ork för sin ekonomi.

Att ha ordning och ork för sin ekonomi. Att ha ordning och ork för sin ekonomi. Vi har samlat några tips och idèer för att få bättre ordning och ork för viktiga papper och räkningar. På slutet finns det plats för att sammanfatta hur just du

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-05 Fastighetsbeteckning: Intagan 1:17 Adress/ort: Åkerström 108, Trollhättan Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag:

Läs mer

Styrelsens konstituering

Styrelsens konstituering Styrelsens konstituering Efter val på föreningsstämman och konstituering har styrelsen följande utseende och ledamöterna följande ansvarsområden: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Styrelseledamot

Läs mer

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Uppdaterat 2014-05 Föreningens namn: Bostadsrättsföreningen Norrbacken Är föreningen en äkta eller oäkta förening? Om den är oäkta, varför? Finns det några planer

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-02-05 Fastighetsbeteckning: Hemmesta 11:181 Adress/ort: Vasavägen 14 / Värmö Besiktigad av (certnr): Olle Lilja (5425) Företag: Eklund

Läs mer

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter.

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Spela roll! Klimatet är en av våra viktigaste frågor. För oss, våra barn och barnbarn.

Läs mer

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el Egen el direkt till uttaget Dala Elfond Ett avtal som passar alla Tillsammans är vi stora Dala Solel Använd solsidan - gör din egen el Visste du att... Melbourne i Australien har 2100 soltimmar per år.

Läs mer

Hur sänker jag mina energikostnader? Energi- och klimatsmarta tips!

Hur sänker jag mina energikostnader? Energi- och klimatsmarta tips! Hur sänker jag mina energikostnader? Energi- och klimatsmarta tips! Klimateffekter Global uppvärmning är vetenskapligt accepterat Medeltemperaturen har ökat 0,7 grader sen 1880 Orsaken är omdebatterad

Läs mer

Energideklaration Ytterby 4:319 Isterbergsvägen 14A Resarö Vaxholm. Linus Söderman 2014-04-22

Energideklaration Ytterby 4:319 Isterbergsvägen 14A Resarö Vaxholm. Linus Söderman 2014-04-22 Energideklaration Isterbergsvägen 14A Resarö Vaxholm Linus Söderman Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 2 Genomförande... 2 Slutsats... 4 SPARTIPS... 5 Syfte EnergiTeamet AB har erhållit

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget 2012-12-11 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar.

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. BRF Fjällnäset Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. Öppet hus kommer hållas i lokalen på Högklintavägen 20 onsdag

Läs mer

Riksbyggens Renoveringsverkstad

Riksbyggens Renoveringsverkstad Riksbyggens Renoveringsverkstad Jan Kristoffersson 2011-09-21 Sustainable Innovation Utveckling inom energieffektivisering www.sust.se 1 Sustainable Innovation Startade 2008 Kontor i Stockholm, åtta anställda

Läs mer

Att få ordning och ork för sin ekonomi

Att få ordning och ork för sin ekonomi Att få ordning och ork för sin ekonomi Vi har samlat några tips och idèer för att få bättre ordning och ork för viktiga papper och räkningar. På slutet finns det plats för att sammanfatta hur just du vill

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-16 Fastighetsbeteckning: Valler 1:15 Adress/ort: Valler 290, Romelanda Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag: Eklund

Läs mer

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret. Underhåll: Under året har föreningen genomfört följande större underhållsåtgärder:

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret. Underhåll: Under året har föreningen genomfört följande större underhållsåtgärder: ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING AGATEN I NACKA Org Nr: 714000-1970 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Agaten i Nacka får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

Det ska vara enkelt att söka bostad

Det ska vara enkelt att söka bostad Det ska vara enkelt att söka bostad 1 2 3 4 Här behöver du inga vassa armbågar Visst kan det vara svårt och omständligt att söka bostad. Man tröttnar lätt på att hålla kontakt med alla fastighetsägare

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

Flera nyinflyttade har kommit till vårt hus under våren. Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna och hoppas ni ska trivas.

Flera nyinflyttade har kommit till vårt hus under våren. Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna och hoppas ni ska trivas. 1 Föreningens webbplats http://www.gbghus45.se Hej! Hoppas ni alla har njutit av den fina sommaren. Nu ser vi fram emot en fin höst. Tillsammans med Riksbyggen är ambitionen alltid att göra vårt bästa

Läs mer

Välkommen hem till familjen Björk!

Välkommen hem till familjen Björk! Välkommen hem till familjen Björk! Välkommen! Välkommen till familjen Björk. De är en familj med mamma, pappa och två barn. De har nyligen flyttat in i ett nytt hus som använder så lite energi som möjligt

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " erbjuder ett underbart boende för den lilla familjen! -- Peter Nyman,

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 14/9-2015 Fastighetsbeteckning: Ramnås 1:56 Adress/ort: Furuvägen 24, Torup Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag: Eklund

Läs mer

Södermalmsgatan 21. Enligt överenskommelse

Södermalmsgatan 21. Enligt överenskommelse Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sundsvall Storlek 1 rum (1 sovrum) / 47,5 m² Område Södermalm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 11 Vardagsrum Vardagsrum och sovrum

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

för HSB:s Bostadsrättsförening Snösätra nr 229 i Stockholm.

för HSB:s Bostadsrättsförening Snösätra nr 229 i Stockholm. Å R S R E D O V I S N I N G för HSB:s Bostadsrättsförening Snösätra nr 229 i Stockholm. Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Snösätra nr 229 i Stockholm får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 4/3-2015 Fastighetsbeteckning: Havsfrun 7 Adress/ort: Svängen 14, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag: Eklund

Läs mer

MÅNADSINFORMATION JUNI 2007

MÅNADSINFORMATION JUNI 2007 www.skogalundsklippan.com MÅNADSINFORMATION JUNI 2007 Skolexamen,, värme,, bad... Information från Nya grannar Styrelsen Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat

Läs mer

Hur går det för vår bostadsrättsförening?

Hur går det för vår bostadsrättsförening? Hur går det för vår bostadsrättsförening? EN ÖVERSIKT OM HUR DU LÄSER ÅRSREDOVISNINGEN Läs bokslutet det handlar om dina pengar Varje år lämnar styrelsen i bostadsrättsföreningen inför ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Medlemsinformation. Innehåll. Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal lägenheter: 65. Historik. Vad säger lagen och HSB:s stadgar?

Medlemsinformation. Innehåll. Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal lägenheter: 65. Historik. Vad säger lagen och HSB:s stadgar? Medlemsinformation Innehåll Historik Vad säger lagen och HSB:s stadgar? Så fungerar vår bostadsrättsförening Bra att veta Gemensamma insatser Hemförsäkring Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF SOLROSEN

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF SOLROSEN ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF SOLROSEN HSB EN KOOPERATIV ORGANISATION I SAMVERKAN MED MEDLEMMARNA HSB Södertälje är en kooperativ organisation som ägs av sina medlemmar bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND HSB EN KOOPERATIV ORGANISATION I SAMVERKAN MED MEDLEMMARNA HSB Södertälje är en kooperativ organisation som ägs av sina medlemmar bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2005

ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2005 ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2005 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lötby får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under tiden 2005-01-01 till 2005-12-31 vilket är föreningens nittonde

Läs mer

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt!

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! På vår webbplats goteborgenergi.se kan du läsa mer om hur fjärrvärme fungerar! Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Läs mer

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult Energirapport Dimbo 31:1 Dimbo Älvängen, Tidaholm Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult 2015 08 04 Certifikatsnummer: 5518 Det är inte alltid lätt att hålla reda på alla begrepp vad

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2014-11-18 Fastighetsbeteckning: Hammar 1:13 Adress/ort: Älvängen 180, Harestad Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag: Eklund

Läs mer

Björngårdsgatan 3. Län Stockholm Gatuadress Björngårdsgatan 3 Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria. Enligt överenskommelse

Björngårdsgatan 3. Län Stockholm Gatuadress Björngårdsgatan 3 Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria. Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 10 Interiör Hall med klinkergolv, klädhängare

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

HSB brf Eriksfält i Malmö

HSB brf Eriksfält i Malmö HSB brf Eriksfält i Malmö Årsredovisning 1/9 2008 31/8 2009 Kallelse och dagordning Medlemmarna i bostadsrättsföreningen HSB Brf Eriksfält kallas härmed till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 18

Läs mer

Stambytet i John Mattsons lägenheter på Agavägen/Larsbergsvägen

Stambytet i John Mattsons lägenheter på Agavägen/Larsbergsvägen Stambytet i John Mattsons lägenheter på Agavägen/Larsbergsvägen 1. Hur upplevde du säkerheten mot inbrott/stöld i din lägenhet under stambytet? a. God, inga problem b. Bristfällig 19% God, inga problem

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer