Feministiskt Initiativ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Feministiskt Initiativ"

Transkript

1 INFORMATION FRÅN FREDRIKA- BREMER- FÖRBUNDET Feministiskt Initiativ ett nytt politiskt parti eller ännu en vänstergren inom kvinnorörelsen? I DETTA NUMMER BL A: FBF i opinion och media Rapport från 8 mars Nytt från informationsavdelningen Presentation av Anna Wiitavaara Så här en tid efter etableringen av Feministiskt Initiativ, FI, och när turbulensen och mediayran klingar av börjar vi se konturerna av det nya politiska partiet. Eller gör vi inte det?! FI framtonar som en ny gren på vänsterkanten inom kvinnorörelsen snarare än ett nytt politiskt parti. Uttalanden och intervjuer hittills med FI väcker många frågor. Även när det gäller jämställdhet, men ger få svar, utöver de gamla vanliga svaren som redan prövats av ansvariga politiker, men inte fungerat. Här är några frågor. Vilka konkreta förslag har FI för att få fler kvinnor som företagare och chefer, minska kvinnors utbrändhet, öka kvinnors löner (utöver att höja skatter)? Vilka konkreta åtgärder vill FI vidta mot porrindustrin, trafficking, kvinnomisshandel? Listan kan göras lång. Visst, de redan prövade men resultatlösa åtgärderna kan bero på brister i arbetet med mainstreaming och genusperspektiv hos ansvariga politiker. Men, det beror inte bara på det. Politiska ideologier och prioriteringar styr också processen för jämställdhet i viss riktning. Alltför ofta biter sig debatten felaktigt fast i frågor om könsmaktsordning. Feminismen som vill visa och ändra på maktstrukturer knutna till kön, behövs. Arbetet för att nå jämställdhet mellan kvinnor och män behöver intensifieras och gammaldags könsrollsmönster behöver uppdateras. Fackförbunden, arbetsgivare och vi själva är visserligen också aktörer i det arbetet men frågan är vad FI föreslår för lösningar där den gamla politiken misslyckats. Vi väljare vill veta. Och vad har FI för uppfattningar om andra politiska frågor; hur får Sverige fart på tillväxten, hur minskas arbetslösheten, hur kan skolpolitiken förbättras? Sist men inte minst, En styrelseledamot i FI säger att Lönetaket ska ligga vid kr, för att man ska komma åt de här kapitalisterna. Har man verkligen gjort en konsekvensanalys innan man publicerar ett sådant förslag? Det skulle vara intressant om skjutjärnsjournalister som Britt- Marie Mattsson eller Åke Ortmark skulle utfråga Feministiskt Initiativ. Klarar FI av att på ett professionellt sätt bemöta sådana journalister, ja då börjar det bli riktigt spännande. Upp till bevis, FI. PS. FI är ett välkänt begrepp för alla som gjort lumpen och står för fiende. Namn spelar roll. FI byt namn, för feminismens bästa. Av Ann Falkinger förbundsordförande, Fredrika-Bremer-Förbundet

2 Kretsnytt information från de lokala kretsarna Landskronakretsen Ny styrelse På kretsens årsmöte valdes Lena Sandgren till ny ordförande. Britt Ljunggren avgick efter fem år vid styret. Som sekreterare välkomnades Karin Wiksten som nyligen flyttat från Göteborg till Skåne. Avgående Karin Wikström, tidigare ordförande och mångårig styrelseledamot, Lisbeth Åkesson och Catarina Hultgren blev varmt avtackade. Även Södra Kretsförbundet har haft årsmöte i Apelryd där Båstadkretsen hade värdskapet. Hjördis Tengvall berättade om och visade bilder från Apelrydskolan. Förbundsmötet och motioner diskuterades. Musikcirkeln sätter punkt Landskrona-fredrikornas musikcirkel satte punkt efter 46 aktiva år. Mycken musik, många operabesök, mycket musikkunskap och mycken glädje har vi upplevt under åren, säger Dagmar Munck af Rosenschöld, medlem sedan starten 1959 och värdinna vid den sista träffen. Hittills har det fungerat med käppar, rollatorer och färdtjänst men nu lägger vi ner musiklyssnandet i den organiserade formen. Ett stycke historia, väl dokumenterat i inbundna böcker, ser sitt slut. Finalverket blev Beethovens septett opus 20 för klarinett, horn, fagott, violinviola, cello och kontrabas, det mest populära verket under Beethovens egen livstid. En värdig avslutning på ett hängivet musiklyssnande och lärande. Av Britt Ljunggren Hudiksvallskretsen I februari arrangerades en föreläsning med Patricia Tudor Sandahl; Att mogna som människa. Medarrangörer var Nätverket Qlick, Kvinnojouren, Lokalt Resurscentrum, Vuxenskolan samt Svenska Kyrkan. Församlingshemmet i Hudiksvall var bokat, men på grund av det stora publikintresset hölls föreläsningen i kyrkan. Patricia Tudor Sandahl föddes i England. Hennes kärlek till Sverige började i Nickora, Njutånger, beläget två mil söder om Hudiksvall. Där byggde Patricia och med sin kusin ett sommarhus på 1960-talet. Hudiksvalls Tidningen gjorde då ett stort reportage om Patricia, vilket avslutades med Många tänkvärda ord från en kvinna som med glimten i ögat och distans till sig själv verkligen kunde fånga åhörarna i kyrkbänkarna. Av Ingrid Bylund Örnsköldsvikskretsen Fredrikorna och projektarbeten på gymnasiet I samband med årets projektarbete tog två grupper elever från Samhällsvetenskapliga programmet på Parkskolan kontakt med Fredrikorna. Eleverna ville informera om resultatet av sitt arbete. Detta skedde på Ödbergska gården. Eleverna Anna-Lena Nordin och Märta Söderberg har under året som gått arbetat med ett barnhemsprojekt i Rumänien. Intresset väcktes när de föregående år var utbytesstudenter i Brasilien och kom i kontakt med barnhjälpsverksamheten där. Väl hemma sökte de efter något liknande i Rumänien och fann Caminul Felix i Oradea. Denna barnby har byggts upp efter regimskiftet 1989, då de övergivna barnens situation blev uppenbar för omvärlden. Verksamheten startades av Erikshjälpen, med stöd av kyrkor i olika länder. Det andra projektarbetet Fredrikorna fick ta del av, handlade om kvinnor i manliga yrken. De som arbetat med detta var Ida Hellholm, Linda Jonsson Westerlund, Anna Nordin, Christine Johansson och Ann Kristoffersson. Förutom en historisk tillbakablick på kvinnornas situation, redovisades resultatet av en enkätundersökning. Syftet med enkäten som besvarats av omkring 550 flickor och pojkar i Örnsköldsvik var att kartlägga hur ungdomar ser på kvinnligt respektive manligt i yrkeslivet. Genom sitt projektarbete vill de framförallt få niondeklassarna att våga välja gymnasieprogram och yrke utanför traditionen och helt enligt eget intresse. Detta ska ske genom att distribuera en tidningen innehållande resultatet av undersökningen samt intervjuer med kvinnor i traditionellt manliga yrken. Båda dessa redovisningar gav upphov till intressanta diskussioner och uppskattades mycket av åhörarna. Av Hélène Strömmer Stockholmskretsen Stockholmskretsen bjuder in till två föredrag. Du som är medlem i Stockholmskretsen har fått inbjudan i brevlådan, övriga kan läsa mer på Föredrag 1) Kvinnor på gränsen till genombrott Torsdagen den 19 maj, klockan Ulrika Knutsson berättar om sin bok om Fogelstadgruppen och kretsen kring tidningen Tidevarvet. Dessa feministiska pionjärer från och 30-talen var en samling originella och färgstarka kvinnor som borde vara våra levande samtalspartners. Varför är de så glömda?. Föredrag 2) Backlash för Jämställdheten Talare Ann Falkinger Onsdagen den 1 juni, klockan Utbrändhet, porr som miljardindustri, trafficking, kvinnomisshandel, kvinnors lägre löner, bristen på kvinnor som är chefer eller företagare, krav på heltidsjobb (!), nya föräldraförsäkringsförslaget, skilsmässor, barn som mår dåligt, sambeskattning av förmögenhet, sexualiseringen av det offentliga rummet Missnöjet över regeringens och stödpartiernas jämställdhetspolitik växer. Liksom missnöjet över andra aktörer, som skulle kunna göra mer för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Hur ser Fredrika-Bremer-Förbundet på Backlashen i dagens Sverige? Och hur ser vi på Feministiskt Initiativ och Feministas? Av Ann Falkinger

3 Portföljförvaltning år 2004 och första kvartalet 2005 Under hösten 2004 har portföljförvaltningen lagts om och ett nytt förvaltningsavtal med Handelsbanken har tecknats. Det som tidigare var Nordiska Aktier är numera endast innehav i svenska aktier, detta för att slippa valutarisk och kupongskatt. Den aktieportfölj som har valts är Handelsbankens Kvaliltetsportfölj. Tanken med den portföljen är att man väljer bolag med god utdelningskapacitet och som långsiktigt ger en stabil värdetillväxt. Riktvikten för svenska aktier i totalportföljen är 45 procent. Utländska aktier är, precis som tidigare, investerade i en utlandsfond. Däremot har riktvikten i totalportföljen minskats från 15 till 5 procent. Även detta gjordes för att minska valutarisken. Den räntebärande delen i portföljen är investerad i en medellång räntefond med en genomsnittlig löptid på omkring tre och ett halvt år. Riktvikten för den räntebärande delen av totalportföljen är 50 procent. Den nya portföljen är vald för att bättre motsvara förbundets preferenser när det gäller relationen risk och avkastning. Portföljens värdeökning under år 2004 var 14,35 procent, vilket är en mycket bra avkastning både i absoluta och relativa tal. Under första kvartalet 2005 har värdeökningen i portföljen varit 1,88 procent, vilket motsvarar en årstakt på 7,52 procent. Även detta är en helt godkänd avkastning. Av Lena Grahn Bitr. kassaförvaltare Ekonomiskt resultat 2004 Styrelsen för Fredrika- Bremer-Förbundet har lämnat årsredovisning för räkenskapsåret 2004 Den nya styrelsen har sedan tillträdet i maj förra året arbetat mycket aktivt med att minska kostnaderna. Trots det har vi inte lyckats vända den ärvda förlusten till ett positivt resultat. Dock minskade vi den med hela 66 % för verksamhetsåret Ett skäl till att det slutade med en förlust var att statsbidraget blev lägre. Vi intensifierar nu arbetet med att också öka intäktssidan på olika sätt och återkommer med rapport om det. Av Britt-Marie Boudrie Zetterberg Kassaförvaltare Boktips! Vill du veta mer om Fredrika Bremer, kan jag rekommendera en ny bok som heter Kvinnliga pionjärer verksammma i Sverige. Boken är skriven av Magnus Ullman och den innehåller åtta kapitel som vart och ett skildrar en kvinnas liv. Författaren inleder varje kapitel med att beskriva den kvinnliga pionjärens uppväxt. Han presenterar de olika familjemedlemmar och personer som varit med och påverkat framtiden för kvinnan. Dessutom återges miljön som hon vuxit upp i. Boken är skriven med lättläst text och illustrerad med många bilder, vilket gör den mycket intressant och rolig att läsa. Berättelserna beskriver dessa fantastiska kvinnor, som trots många motgångar och besvikelser i ett kompakt manssamhälle, tar sig fram i sina olika yrkesroller. Den första kvinna som skildras i Magnus Ullmans bok är författaren, konstnären och pionjären inom kvinnorörelsen, Fredrika Bremer! Av Eva Nordlander

4 FBF inom opinion och media Detta är en ny kolumn som bl. a kommer att rapportera om hur och var FBF syns och hörs i media samt hur vi på olika sätt medverkar till att skapa opinion och föra fram våra budskap. Tidigare rapporterades detta i spalten Nytt från Informationsavdelningen. Inför den 8 mars skickade FBF ut pressmeddelandet om Rot-avdrag och senare, inför deklarationsarbetet, skickades pressmeddelandet om att avskaffa sambeskattning av förmögenhet ut. Ann Falkinger har intervjuats i bland annat Aftonbladet om Kvinnors löner, en av våra tre fokusfrågor för På förbundsmötet den 28 och 29 maj har vi lagt in en punkt om Media. Då kommer Rosie Hertzman, mediastrateg och PR konsult på RPPR i Stockholm, att berätta om vad som får utrymme i media, och annat matnyttigt. Pressmeddelande 1 Höjt Rot- avdrag ökar jämställdheten Hela 82 % av alla familjer med skolbarn bor i eget hus, enligt SCB. Höj Rot- avdraget kraftigt. Det är inte Rut jobb som städning som är den stora tidstjuven i de hemmen, det är de egenhändigt utförda Rot arbetena. De som fortfarande är för dyra att köpa, vilket leder till att hemmafixaren gör det mesta jobbet själv. Feminismen vill ändra på maktstrukturer knutna till kön. På hemmaplan låser amatörrenoverandet in oss i gammaldags könsrollsmönster. Det säger Ann Falkinger, ordförande i Fredrika-Bremer-Förbundet, som på internationella kvinnodagen den 8 mars talar i Västerås om Backlash för jämställdheten. Måla om huset, lägga nya takpannor, sätta upp nya tapeter, gräva upp runt den fuktskadade husgrunden, inreda garaget till tonårsrum, laga trasiga rörledningar, kratta, skotta, bygga om det gamla köket Gör det själv -kedjan Clas Ohlsson klättrar upp som Europas nionde snabbast växande börsföretag, enligt månadsmagasinet European Business (Källa: DI 8 januari 2005), byggvaruhus etablerar sig runt om i landet och det hobbyrenoveras som aldrig förr. Siffror visar att i de svenska hemmen väljer 80 % att måla själv, enligt branschorganisationen Målaremästarna. Väljer? Det är inte ett reellt val. Merparten tvingas av ekonomiska skäl. Rot -avdraget på kr för småhus och kr för en lägenhet är för lite. När man blir med hus förstärks de traditionella könsrollerna och riskerar att konserveras: Männen reparerar och renoverar, kvinnorna lagar mat och tvättar. Men medan mannens arbetsinsats är omväxlande och ger bestående resultat för allmän beskådan, är kvinnors sysslor processarbete som upprepas från dag till dag. Husdrömmen, med det nödvändiga underhållet men också lustfyllda och kreativa arbetena, riskerar att bli en belastning. En kvinnofälla där hon går ner i arbetstid, kliver av karriärstegen och prioriterar oavlönat arbete i hemmet för att hinna med. Män kan också uppleva dubbelarbetet som tungt och vill anlita proffs som gör jobbet, både snabbare och bättre. Enligt den senast genomförda tidsanvändningsundersökningen, 2000/01, uppgick tiden för hemarbete till 126 miljoner per vecka numera är det sannolikt mycket mer, vilket är av samma omfattning som det betalda arbetet. Kvinnor utförde 58 % och män 42 % av det obetalda arbetet. Källa: fördelningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män, Särtryck ur regeringens budgetproposition för Det som nu sker i hus och hem är en viktig fråga för feminismen. Jämställdhet mellan kvinnor och män skulle ta ett stort kliv framåt, på flera plan, om Rot -arbeten kunde köpas till rimliga priser, liksom Rut -jobben. Det skulle också vara bra för våra barn. Det är dom, och inte Rot jobben, som ska ha vår tid. Hur många fler kvinnor ska bli utbrända, se sina barn må dåligt för att de själva är stressade, skilja sig för att man inte har tid för varandra, säga Nej till chefsjobb och heltidsjobb, säga Nej till att arbeta politiskt, fackligt eller i föreningar som är en demokratifråga, innan ansvariga politiker tar frågan på allvar och agerar. Höj kraftigt Rot-avdraget. Har vi råd att avstå? Pressmeddelande 2 Avskaffa sambeskattningen av förmögenhet och vid beräkningen av skattereduktion för fastighetsskatt Sambeskattningen av förmögenhet är en gammal kvarleva från den tid då familjen såg helt annorlunda ut än i dag. Lagen är en rest från ett patriarkalt samhälle, som vi borde ha befriat oss från för länge sedan. Skatten har funnits sedan I dagarna sitter många av oss hemma och deklarerar. I broschyren Dags att deklarera sidan 12

5 kan vi läsa om alla olika familjetyper som drabbas av sambeskattningen. Det är i princip bara sambor utan barn, förutom ensamstående, som särbeskattas. På senare år har förmögenhetsgränsen höjts för dem som är sambeskattade och vid nästa års deklaration får sambeskattade familjer ha dubbelt så stor förmögenhet som ensamstående. Därför finns det absolut ingen som helst anledning att ha kvar den administrativt kostsamma sambeskattningen, vilket också Skatteverket påpekar med jämna mellanrum till regering och riksdag. Politikerna brukar skryta med att särbeskattningen 1971 var en mycket betydelsefull reform för jämställdheten. Trots detta gäller den fortfarande bara inkomst av förvärvsarbete. Att efter 34 år av ideologiska skäl ha kvar någon form av sambeskattning är inte försvarbart. Det är ofattbart att en så viktig reform inte omfattar hela skattesystemet. I ett samhälle där vi arbetar för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män, krävs att var och en betraktas som en självständig individ och naturligtvis bara betalar skatt för sina egna tillgångar, oavsett om man är sambo, gift eller ogift. Avskaffa därför sambeskattningen omedelbart! Av Ann Falkinger Nytt från Informationsavdelningen Vi går mot en ny vår! Tänk vad härligt att dagarna blivit längre och det börjar grönska ute i naturen. Även inom FBF går vi bokstavligt talat en ny vår till mötes. På flera områden har mycket hänt sedan förra årets förbundsmöte och vi kan med tillförsikt se framtiden an. Det har gjorts ett rejält städjobb under året och många punkter i Projekt Omtag har bockats av. Vi har nu en stabil bas att stå på och kan inrikta oss ännu mer på det utåtriktade arbetet. Att synas och höras mer i media samt att värva nya medlemmar är våra två viktigaste utmaningar framöver. Det gäller oss alla; både lokalt och centralt. Hänt sen sist på hemsidan Ni som regelbundet besöker vår webb har kunnat konstatera att mycket har hänt sen sist. Några exempel: Första sidan är uppdaterad med våra tre fokusfrågor för Ett viktigt arbete har varit att fokusera på färre frågor än tidigare, för att bättre använda våra resurser. Aktuellt är en ny ruta på första sidan. Här publicerar vi själva snabbt och enkelt information vi vill nå ut med, till exempel pressmeddelanden och artiklar. Även kretsarna är förstås väl komna med bidrag. Ny menypunkt Några begrepp Här har vi lagt in ett antal olika begrepp inom jämställdhet och feminism som kan vara bra att känna till. Länk till Sofia Nytt i Kalendariet. Vi beslutade att vårt kalendarium bara skulle innehålla våra egna aktiviteter, men eftersom det finns mycket annat av intresse så kan man finna det via Sofia Nytt. Ny profil och design klar Som ni kanske märkt, har detta Nyhetsbrev fått en liten ansiktslyftning i form av ny röd färg samt något ändrad design och layout. Vi har också slopat kalendariet på sista sidan. Detta främst av utrymmesskäl, men också för att kalendariet på hemsidan hålls mer aktuellt och det är där man bör titta efter aktiviteter. Vi kommer att informera kretsarna mer i detalj om den nya profilen. Förhoppningen är att den skall hjälpa oss att vara mer tydliga och enhetliga i vår kommunikation med omvärlden, både på lokal- och riksplanet. Av Gunilla Julin

6 Rapport från 8 mars hos våra lokala kretsar landet runt Backlash i Västerås Representanter för Länsstyrelsen i Västmanland, Västerås Stift, Mälardalens Kvinnolobby, Fredrika-Bremer-Förbundet och Genusforum vid Mälardalens Högskola samlades i en konstruktiv och stimulerande samverkan inför och på Internationella kvinnodagen 2005 i Västerås. 8 mars gruppen som arrangörsgruppen kallas bjöd även i år på ett intressant, mångsidigt och mycket uppskattat program. Det inleddes på kvällen den 7 mars, då Genusforum vid Mälardalens Högskola bjudit in professor Berit Ås att föresläsa om härskartekniker. Aulan fylldes snabbt med intresserade kvinnor och män. Berit Ås delade med sig av sin mångåriga erfarenhet från yrkesliv och politik. Huvudprogrammet den 8 mars innehöll många delar; gudstjänst i domkyrkan, seminarier på Mälardalens Högskola, Kyrkbacksgården samt en interaktiv teaterföreställning om härskarteknikerna. Mälardalens Kvinnolobbys ungdomssektion Young Eurora hade specialbeställt teaterföreställningen och den hade premiär i Stadsbibliotekets hörsal denna kväll. Publiken och de unga aktörerna samspelade så att härskarteknikerna kunde ses ur olika perspektiv. Slutligen föreläste Ann Falkinger om Backlash för jämställdheten feminismen den nödvändiga ismen. Den mycket uppskattade föreläsningen avrundades med ett samtal om tankar och reflektioner kring jämställdhetsfrågorna. Samarbete är vägen till framgång Identifiera dina samarbetspartners och börja arbeta för 8 mars Av Anita Lilja-Stenholm Dramatiskt föredrag i Landskrona På Internationella Kvinnodagen bjöd Landskronakretsen tillsammans med Stadsbiblioteket på ett dramatiskt föredrag om prostitution, sexhandel och makt. Inför närmare etthundra personer berättade Louise Eek journalist och författare om sitt liv, sin bok Spelat liv samt om sin kommande bok. Louise levde länge sitt liv på kvällsklubbar. Vägen dit kantades av övergrepp, svek, kriminella ungdomsgäng och fosterhem. Men det är inte bara missbruk, övergrepp, kriminalitet och pappor som överger sina barn som leder till prostitution. Även mammor överger, säger hon. Louise har läst sociologi och juridik samt utbildat sig till journalist. Hon håller på att slutföra sin andra bok som handlar om de som köper och säljer sexuella tjänster. Den första boken Spelat liv kom 2001 och är en självbiografi. Hade jag inte legat för döden i cancer så hade jag aldrig skrivit den. Då verkade inget annat farligt. Högskolor, konferenser om traffiking runt om i Europa och inte minst Polishögskolorna anlitar ofta Louise Eek som föreläsare och utbildare. Att få tala och diskutera på Internationella Kvinnodagen hos Fredrika Bremerkretsen gladde henne mycket. Av Britt Ljunggren Fullt hus på Internationella kvinnodagen i Värnamo Uppslutningen var större än någonsin. Redan en halvtimma innan evenemanget startade var salen fylld till bristningsgränsen av kvinnor i alla åldrar och av olika nationaliteter, även ett antal män fanns där. Isabelle Sannerstedt från Olof Palmes Internationella Center talade om hiv och aids som ett hot mot demokratin. Isabelle har gjort många resor runt om i världen, men de som gjort ett stort intryck på henne är Afrika och länderna söder om Sahara. Hon har med egna ögon erfarit aidshotet mot befolkningen, där över femtio procent är smittade. Isabelle belyste att aids också är en kvinnofråga, eftersom rätten till preventivmedel och skyddat sex inte finns för kvinnorna i området. Problemet finns överallt i världen i dag och även bland oss svenskar, eftersom vi är ett resande folk med globala intressen. Isabelle betonade att sextontusen människor dör varje dag i aids och i Värnamo bor det cirka tjugo tusen, vilket är en tänkvärd siffra. Alice Bah Kuhnke, bördig från Horda utanför Värnamo, var en av kvällens huvudtalare. Hon är numera generalsekreterare för Fairtrade och tillika ambassadör för Värnamo kommun. Hon talade över ämnet Rättvis handel ett sätt att göra skillnad. Hon berättade om sina besök i olika länder, där hon på ett engagerande sätt arbetat för rättvis lön och rättvis handel. Alice gav oss rådet: Det är bättre att dricka två koppar kaffe av kravmärkt produkt än fem andra. Hon avslutade föreläsningen med sin definition vad en feminist är: En person som vill att män och kvinnor skall leva på lika villkor. Kvällen avslutades med pianounderhållning av Smålands Musik och Teater. Av Laila Ericsson Mångkulturellt i Hudiksvall Vi var också med och arrangerade Internationella Kvinnodagen den 8:e mars. Temat var Omsorg om varandra. Det var en färgsprakande föreställning med mångkulturell klädvisning, Line-dance och en föreläsning om Kvinnohus i Santiago de Chile. Kvällen avslutades med mat från olika kulturer och dryck därtill. Arrangörer var Kvinnojouren, LRC (Lokalt resurscentrum för kvinnor), HINK (Hudiksvalls Invandrarkvinnor), Studiefrämjandet och FBF (Fredrika-Bremer-Förbundet). Av Ingrid Bylund

7 Från Tornedalen till Stockholm via Madrid Presentation av Anna Wiitavaara en av våra volontärer Jag träffar Anna Wiitavaara en förmiddag på kansliet när hon är i full fart med att styra upp arbetet med Stockholmskretsens populära programkvällar. Anna är volontär och numera även medlem i Stockholmkretsens styrelse. Hon är en av dem som sett till att föreläsningarna lockat många deltagare även i vår. Anna har alltid många saker på gång samtidigt. Sina heltidsstudier i Statsvetenskap varvar hon med halvtidsjobb som advokatsekreterare. Jag frågar hur hennes intresse för feministiska frågor började. Anna säger att det vuxit fram i och med den verklighet hon mött i arbetslivet. Men via genusstudier som numera brukar ingå på kurser på universitetet får man verktyg i form av ord som man kan applicera på saker man reagerar på i vardagslivet. När man väl fått på sig de feministiska glasögonen kan man inte ta av sig dom, men ibland önskar man att man slapp se så mycket, säger Anna. Andra saker som vi diskuterar är de kvinnor hon mött i arbetslivet som skrattar åt sexistiska skämt, men där de själva mycket väl kan bli objektet nästa gång. Sånt förstår hon sig inte på. Vi pratar om hennes bakgrund från Tornedalen. Livet längst upp i norra Sverige skiljer sig från det liv hon lever idag i Stockholm. Hit kom hon för tio år sedan, efter att ha gjort en mellanlandning i Madrid i några år. Hon tycker att de gamla könsmönstren visar sig tydligare i det dagliga livet uppe i hemtrakterna. Numera när hon är hemma på besök försöker hon uppmärksamma detta genom att vid familjens middagsbord vrida och vända på argumenten. Kanske inte alltid lika populärt hos den manliga sidan av den stora familjen. Anna vill dock betona att dessa könsmönster mycket väl kan återfinnas i andra delar av landet och att det inte är något specifikt för just norra Sverige. Jämställdhet för Anna innebär att både kvinnor och män har lika rätttigheter och möjligheter i samhället. Hon är intresserad av problematiken i u-länderna samt utrikespolitik ur ett genusperspektiv. En fråga som känns mycket viktig är utbildning, en nyckel till jämställdhet, speciellt för unga kvinnor. Andra områden som berör är kvinnlig representation inom alla områden och skikt i samhället. Hon tycker att alla kvinnor ska få komma till tals, inte bara kvinnor inom näringslivet och politiken utan att alla kvinnors åsikter ska värderas lika, även i vardagssituationer. Anna gick med i FBF därför att hon tycker att det känns som en modern organisation, där man genom opinionsbildning och seminarier kan få chans att påverka. Samtidigt får man ta del av en tradition. Hon tänker då på de första Fredrikorna som gjorde ett hästjobb med tanke på samhällsklimatet som rådde då. Trots att de har gjorts många framsteg sedan dess så kan man bara inte luta sig tillbaka och tro att jobbet är gjort., säger hon. Och opinionsarbetet går vidare. Nu ska vi försöka skapa ett mer kvinnovänligt klimat, peppa kvinnor till att våga mera. Stödja och uppmuntra kvinnor i den egna omgivningen är alltid viktigt. Vilka vinner då på jämställdhet, tror hon? Alla, men alla har inte fattat det - än! Av Victoria Leckström NOTISER Kort information om stort och smått, inom och utom FBF. Nya anslag mot sexualisering Regeringen har beslutat att ge 15 olika organisationer och föreningar i Sverige 2,5 miljoner för att motverka sexualiseringen av det offentliga rummet. Könsstereotypa framställningar begränsar och befäster snäva könsroller och därmed också handlings- och livsutrymmet, främst för flickor och kvinnor. Men också pojkar och män framställs på ett fördomsfullt sätt. Dessa uttryck möter oss överallt, i tv, på video, i tidningar, radio, tv-spel, på internet och på stan, säger jämställdhetsminister Jens Orback. Annika leder makttoppen Annika Falkengren, blivande koncernchef för SEB, är Sveriges mäktigaste affärskvinna. Detta enligt Veckans Affärer som har rangord-

8 Returadress: Fredrika-Bremer-Förbundet Box Stockholm B SVERIGE PORTO BETALT nat de mäktigaste affärskvinnorna i Sverige. Hon följs i toppen av Louise Julian, koncernchef för EF Education, Marie Ehrling, vd för Telia- Sonera Sverige, Karin Forseke, vd för Carnegie, samt Gunilla Nordström, regionchef för Sony Ericsson i Kina. Kvinnor billigare på tjänsteresa Det är billigare att skicka ut en svensk kvinna på affärsresa än en svensk man. Kortföretaget Visas undersökning visar att svenska män i genomsnitt spenderar 1740 kronor per dag när de är på tjänsteresa. Kvinnorna gör av med 60 kronor mindre per dag - eller 1680 kronor. Lyxigast lever tjänstemän i finansbranschen som gör av med 2380 kronor per dag. Kvinnligt nyföretagande står stilla Det kvinnliga nyföretagandet i Sverige slår nytt bottenrekord. Andelen kvinnor som startar företag är 4.87 procent, en ökning med 0.4 promille, visar rapporten Kvinnor sällsynta som företagare från Svenskt Näringsliv. Organisationen varnar samtidigt för att de mindre företagen inte hinner skapa nya jobb i samma takt som de stora företagen drar ner på sin verksamhet i Sverige. Bättre jämställdhet i skolan Nu ska jämställdheten i Stockholms läns skolor bli bättre. Därför inleds nu en satsning på att öka kunskapen och sprida metoder för ett bättre jämställdhetsarbete och arbete mot homofobi bland länets skolor. Främst rektorer men även lärare, politiker och tjänstemän i hälften av länets kommuner undervisas under 2005 om jämställdhet, homofobi, diskriminering och trakasserier i skolans värld. Framför allt riktar vi in oss på skolledarna, säger Sara Rågwall som är projektledare. Men hela kommunens utbildningsorganisation involveras. Det behövs en gemensam kunskapsgrund och samverkan mellan alla nivåer inom utbildningsorganisationen för att jämställdhetsarbetet ska lyckas. Satsningen är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, Myndigheten för skolutveckling, JämO, HomO, Barnombudsmannen, Operation Kvinnofrid och Stockholms stad. JämO till attack mot försvaret Jämställdhetsombudsmannen har lämnat in en ansökan till Jämställdhetsnämnden om att Försvarsmakten ska få ett vite på kronor eftersom de vägrar att skicka in en jämställdhetsplan. Sedan våren 2003 har JämO uppmanat Försvarsmakten att skicka in en handlingsplan för jämställda löner som lever upp till jämställdhetslagens krav. Det är uppseendeväckande att Försvarsmakten ännu efter två års tid inte kan visa upp en sådan handlingsplan som jämställdhetslagen kräver, säger Anita Harriman, enhetschef på JämO. Arbetsamma kvinnor I Sverige förvärvsarbetar nära nog 73 procent av kvinnorna. Det placerar oss i världstoppen på OECD:s Organization for Economic Cooperation and Development lista över hur stor andel av kvinnorna som arbetar. Men Sverige kan snart hamnalängre ned på OECD:s lista. Utvecklingen visar nämligen att kvinnornas sysselsättning i Sverige minskar, medan den ökar i andra länder. Barnbidrag även till pappa Barnbidraget ska kunna delas lika mellan mamma och pappa. Det föreslår Försäkringskassan som har regeringens uppdrag att ta fram regler för hur barnbidraget kan bli mer könsneutralt. Om två föräldrar delar lika på ansvaret för barnen efter en separation så ska de också få halva barnbidraget var. Och föräldrar som lever ihop ska kunna bestämma om pappan eller mamman ska få barnbidraget. I dag går det till mamman. Om däremot den ena föräldern har ensam vårdnad om barnen så ska denne få hela barnbidraget. Regeringen vill ha ökat skydd mot könsdiskriminering I en ny proposition föreslår regeringen ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering. Ett av förslagen är att det ska bli olagligt med könsdiskriminering i samband med handel med varor, tjänster och bostäder. En mäklare ska inte kunna sålla bort kvinnliga spekulanter och en kvinnlig företagare som anser sig diskriminerad när hon ansöker om ett banklån ska kunna få sitt ärende prövat i domstol, säger Jämställdhetsminister Jens Orback. Fredrika-Bremer-Förbundet Box Stockholm Tfn: Fax: E-post: PG: Adressändringar och övriga medlemsärenden skickas till vår kanslist antingen via e-post eller via post till adressen ovan. Ansvarig utgivare: Ann Falkinger Redaktör: Gunilla Julin Redigerare: Victoria Leckström

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som TÄNK OM OCH GÖR DET JÄMT en dag om jämställdhet 11 oktober 2006 Här presenteras resultatet av väggtidningarna som arbetades fram vid grupparbetet under konferensen om jämställdhet 11 oktober på Borgen.

Läs mer

Jämställdhet nu! dalarnas län 1

Jämställdhet nu! dalarnas län 1 Jämställdhet nu! dalarnas län 1 jämställdhet 3 Jämställdhet på riktigt Sverige är inte jämställt. Kvinnor arbetar lika mycket som män, men får inte lika mycket betalt. Ofta är arbetsvillkoren sämre i de

Läs mer

Leka jämt. en del av hållbar utveckling

Leka jämt. en del av hållbar utveckling Leka jämt JÄMSTÄLLDHET en del av hållbar utveckling Kvinnor och mäns makt och inflytande på Gotland Är det sant eller falskt att kvinnor och män på Gotland har samma möjlighet till makt och inflytande

Läs mer

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter 1 Det här är Barnombudsmannens skrift om Konventionen om barnets rättigheter omskriven till lättläst. Thomas Hammarberg har skrivit texten. Lena

Läs mer

Jämställdhetsplan för Västerbotten

Jämställdhetsplan för Västerbotten Jämställdhetsplan för Västerbotten Män och kvinnor ska ha samma rättigheter och möjligheter. Både män och kvinnor ska känna sig trygga, ha möjlighet att göra karriär och få vara nära sina barn: självklarheter

Läs mer

Andelen kvinnor i åldern år i arbetskraften var 60 % år 1970 och 81 % år För männen var motsvarande andelar 90 % respektive 87 %.

Andelen kvinnor i åldern år i arbetskraften var 60 % år 1970 och 81 % år För männen var motsvarande andelar 90 % respektive 87 %. Bilaga 4 Jämställdhet SCB Några viktiga fakta Andelen kvinnor i åldern 20 64 år i arbetskraften var 60 % år 1970 och 81 % år 2007. För männen var motsvarande andelar 90 % respektive 87 %. 42 % av kvinnorna

Läs mer

Landsorganisationen i Sverige

Landsorganisationen i Sverige Facklig feminism Facklig feminism Landsorganisationen i Sverige Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-tryckeriet, Stockholm 2008 isbn 978-91-566-2455-1 lo 08.02 1 000 En facklig feminism

Läs mer

Medieanalys av kvinnodagen En undersökning av medias bevakning under 2005-2012. Mars 2013

Medieanalys av kvinnodagen En undersökning av medias bevakning under 2005-2012. Mars 2013 Medieanalys av kvinnodagen En undersökning av medias bevakning under 2005-2012 Mars 2013 Översikt och innehåll Medieanalysen översikt Medieanalysen undersöker mediebevakningen av den internationella kvinnodagen

Läs mer

Yttrande från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, 2010-03-31

Yttrande från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, 2010-03-31 Folkbokföringen (SOU 2009:75) Yttrande från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, 2010-03-31 Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, är en feministisk

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER

MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER Vad är massmedia? Media är ett sätt att ge människorna information och kunskap om världen. MEN HUR FÅR MAN UT INFORMATION DÅ? Genom bl.a. TV, datorer, internet, tidningar,

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober

Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober Processtöd jämställdhetsintegrering ESF Jämt * Är ett av de processtöd som finns knutna till Europeiska socialfonden * Tillhandahåller kostnadsfritt

Läs mer

Gränslösa föräldrar. en studie om föräldraskap och arbetstid

Gränslösa föräldrar. en studie om föräldraskap och arbetstid Gränslösa föräldrar en studie om föräldraskap och arbetstid 1 2 Gränslösa föräldrar en studie om föräldraskap och arbetstid Alla, oavsett kön, bör ha samma möjligheter att delta på lika villkor i arbetslivet.

Läs mer

Männens jobb sätts före kvinnornas

Männens jobb sätts före kvinnornas Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Innehåll 1. Inledning... 3 2. HUS-avdragen...

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden?

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? Frågeformuläret Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA I EN RUTA FÖR VARJE DELFRÅGA (a - f) a) En mamma som

Läs mer

Flickornas & kvinnornas historia del 4 Lärarhandledning

Flickornas & kvinnornas historia del 4 Lärarhandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla olika sorters instuderingsmaterial

Läs mer

VINNARE AV ÅRETS FREDRIKA TIDIGARE ÅR

VINNARE AV ÅRETS FREDRIKA TIDIGARE ÅR VINNARE AV ÅRETS FREDRIKA TIDIGARE ÅR GUNNEL STENQVIST 2011 Gunnel Stenqvist har som ordförande i Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier engagerat arbetat för att göra Fredrika Bremers gärning och

Läs mer

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire 60 Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA

Läs mer

Du kan bli vad du vill!

Du kan bli vad du vill! Du kan bli vad du vill! 1 Mamma Nadia läser en bok för sin dotter Amanda. Boken handlar om en man som uppfinner saker. Mannen är en professor. Professor låter som ett spännande jobb. Är det bara killar

Läs mer

Forbundsstyrelsens forslag till SEXUALPOLITISKT UTTALANDE

Forbundsstyrelsens forslag till SEXUALPOLITISKT UTTALANDE .... Forbundsstyrelsens forslag till SEXUALPOLITISKT UTTALANDE Riksting 18 20 maj 2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sexualpolitiskt uttalande INLEDNING Sexualpolitik handlar om frågor som känns inpå bara skinnet

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Den här utredningen ger förslag på en plan för hur vi ska fortsätta att tala och skriva svenska, fast vi har börjat använda mer engelska. Texten är omskriven

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

Värdegrund för Roks Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Värdegrund för Roks Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Värdegrund för Roks Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Värdegrunden antogs av Roks årsmöte 2007 2007 Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Stockholm

Läs mer

Liberal feminism. - att bestämma själv. stämmoprogram

Liberal feminism. - att bestämma själv. stämmoprogram Liberal feminism - att bestämma själv stämmoprogram Partistämman 2015 Liberal feminism - att bestämma själv Centerpartiet vill att makten ska ligga så nära dem den berör som möjligt. Det är närodlad politik.

Läs mer

Den svenska utredningen om män och jämställdhet www.mänochjämställdhet.se

Den svenska utredningen om män och jämställdhet www.mänochjämställdhet.se Den svenska utredningen om män och jämställdhet www.mänochjämställdhet.se claes.sonnerby@regeringskansliet.se huvudsekreterare Utredningen om män och jämställdhet Vad har svenska regeringen sagt till oss

Läs mer

Stockholms Universitet Masterprogrammet i Statsvetenskap Praktikrapport Fackförbundet SKTF. Praktikrapport

Stockholms Universitet Masterprogrammet i Statsvetenskap Praktikrapport Fackförbundet SKTF. Praktikrapport Praktikrapport Praktik - Fackförbundet SKTF Omfattning: 2010-09-01-2011-01-21. 20 veckor (30 hp), heltid. Handledare: Besöks-/Postadress: Therese Svanström Andersson, Stabschef SKTF. 08-7896533 / 070-2983244

Läs mer

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Visions ståndpunkter om HBTQ Vision är en Fair Union. Vi jobbar för ett schyst arbetsliv i hela världen, med internationellt fackligt samarbete,

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06 Jämställdhetsplan för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014 ljusdal.se Inledning Jämställdhetslagen pekar i 4-11 ut de områden där alla arbetsgivare är skyldiga att vidta så kallade aktiva åtgärder för

Läs mer

Sammanfattning 2015:5

Sammanfattning 2015:5 Sammanfattning Syftet med denna rapport är att ge ett samlat kunskapsunderlag om föräldraförsäkringens utveckling i Sverige och andra länder, samt att utvärdera på vilket sätt ett mer jämställt föräldraledighetsuttag

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

Ett jämställt Värmland

Ett jämställt Värmland Jämställdhetsstrategi för Värmlands län Ett jämställt Värmland Utgivare Länsstyrelsen Värmland 651 86 Karlstad 010-224 70 00 varmland@lansstyrelsen.se grafisk form Julia Runervik ISSN nr 0284-6845 publ.nr

Läs mer

SUO 2016:13 Palett för ett stärkt civilsamhälle

SUO 2016:13 Palett för ett stärkt civilsamhälle SUO 2016:13 Palett för ett stärkt civilsamhälle Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, är

Läs mer

MÄNS HUSHÅLLSARBETE ÖKAR

MÄNS HUSHÅLLSARBETE ÖKAR MÄNS HUSHÅLLSARBETE ÖKAR men kvinnorna gör fortfarande mest hemma I Sverige arbetar vi drygt en tredjedel av dygnet och sover åtta timmar. Vi sitter mer vid dator och framför tv än för 2 år sedan och använder

Läs mer

Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden Lättläst version av På spaning efter jämställdheten

Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden Lättläst version av På spaning efter jämställdheten Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden 2011-2015 Lättläst version av På spaning efter jämställdheten Inledning Här kan du läsa hur Eskilstuna kommun ska göra sina verksamheter mer jämställda

Läs mer

Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen 1 Gällande lagar och regler i Sverige visar inte några påtagliga skillnader när det gäller rättigheter och skyldigheter för kvinnor och

Läs mer

Kvinnors rättigheter. på lättläst svenska. Sveriges Kvinnolobby

Kvinnors rättigheter. på lättläst svenska. Sveriges Kvinnolobby Kvinnors rättigheter på lättläst svenska Sveriges Kvinnolobby Om FN:s Kvinnokonvention Förenta Nationerna, FN, har bestämt att det ska finnas bestämmelser om mänskliga rättigheter. De mänskliga rättigheterna

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Lathund olika typer av texter

Lathund olika typer av texter Lathund olika typer av texter - Repetition inför Nationella Proven i svenska - Brev Alla brev innehåller vissa formella detaljer. Datum och ort är en sådan detalj, i handskrivna brev brukar datum och ort

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter Malin Gustavsson Flickor, pojkar och samma MöjliGheter hur du som förälder kan bidra till mer jämställda barn Alla barn har rätt att uppleva att de duger precis som de människor de är. Det ska inte göra

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN LÄSFÖRSTÅELSE STORA SÄCKAR väckarklocka (sida 3, rad 1), alarm när man måste vakna brevbärare (sida 3, rad 9), den som delar ut post sorterar (sida 4, rad 7), lägger på rätt

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

GENDER. diskutera könsroller. Handledarmaterial

GENDER. diskutera könsroller. Handledarmaterial GENDER diskutera könsroller Handledarmaterial Till ledaren Det här materialet är tänkt att ge en inblick i kvinnans situation världen över. Genom att visa bildspelet och sedan ha diskussionsgrupper hoppas

Läs mer

Västerbottens län utgör / av Sveriges yta, men vet du hur stor del av Sveriges befolkning som bodde i länet år?

Västerbottens län utgör / av Sveriges yta, men vet du hur stor del av Sveriges befolkning som bodde i länet år? Befolkning & Hälsa Västerbottens län utgör / av Sveriges yta, men vet du hur stor del av Sveriges befolkning som bodde i länet år? Svar: % eller personer bor i länet, varav kvinnor och män. Av dessa har

Läs mer

Värdegrund och policy. för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Värdegrund och policy. för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Värdegrund och policy för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Illustrationer: Moa Dunfalk En grundläggande beskrivning av SKR ges i organisationens stadgar, där det bland annat finns en ändamålsparagraf

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 1 Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet Prop. 2012/1 Ungdomsarbetslösheten fortsätter, trots en rad åtgärder de senaste åren, att vara ett av våra största

Läs mer

Kvinnornas situation och efterföljandet av kvinnors rättigheter i Tanzania

Kvinnornas situation och efterföljandet av kvinnors rättigheter i Tanzania Kvinnornas situation och efterföljandet av kvinnors rättigheter i Tanzania Tanzania har ratificerat FN:s konvention om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor och officiellt förklarar sig landet

Läs mer

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö.

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. 2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. Det är det här valet handlar om För de flesta politiker har det politiska engagemanget börjat i en önskan om en bättre värld,

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen Om pensionssänkningar 2011 och annat Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen 1 Pensionsmyndigheten har meddelat att pensionen ändras så att: Garantipensionärerna får en ökning med +0,9%

Läs mer

JÄMSTÄLLD ORGANISATION 2011 Handlingsplan för IOGT-NTO:s jämställdhetsarbete

JÄMSTÄLLD ORGANISATION 2011 Handlingsplan för IOGT-NTO:s jämställdhetsarbete JÄMSTÄLLD ORGANISATION 2011 Handlingsplan för IOGT-NTO:s jämställdhetsarbete Detta dokument har arbetats fram efter beslut på IOGT-NTO:s kongress i Piteå 2005. Först ges en sammanfattning av handlingsplanen.

Läs mer

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och hedersrelaterad våld tar kvinnojouren

Läs mer

Utveckling av jämställdheten sedan 1970-talet

Utveckling av jämställdheten sedan 1970-talet Utveckling av jämställdheten sedan 1970-talet Kvinnor och män behöver idag inte välja mellan att ha ett betalt arbete och att ha barn de kan välja båda. Kvinnorna arbetar idag till lika stor del i offentlig

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid

Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Svensk jämställdhetspolitik Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet är en fråga om rättvisa

Läs mer

Skolmaterial FN-DAGEN 2017

Skolmaterial FN-DAGEN 2017 Skolmaterial FN-DAGEN 2017 Fira FN-dagen och lär dig mer om flickors rättigheter och Agenda 2030 med Svenska FN-förbundet Mänskliga rättigheter för alla Jämställdhet är en mänsklig rättighet men världen

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handledning till den lättlästa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst Studieförbundet Vuxenskolan 2008 Projektledare: Eva Ekengren SV Förbundskansliet Författare: Kitte

Läs mer

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Styrdokument, plan Stöd & Process 2013-08-27 Maria Lindeberg 08-590 973 76 Dnr KS/2013:457 Maria.lindeberg@upplandsvasby.se Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 Det är vi som medverkar i projektet PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA GENOMFÖRANDE

Läs mer

Nyhetsbrev från Reumatikerförbundet. Här kommer årets sista nyhetsbrev. Hela kansliet önskar er en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Nyhetsbrev från Reumatikerförbundet. Här kommer årets sista nyhetsbrev. Hela kansliet önskar er en riktigt god jul och ett gott nytt år! Nyhetsbrev från Reumatikerförbundet nr 7 2017 Välkommen! Här kommer årets sista nyhetsbrev. Hela kansliet önskar er en riktigt god jul och ett gott nytt år! Ny grafisk profil Styrelsen har fattat beslut

Läs mer

Delaktighet - på barns villkor?

Delaktighet - på barns villkor? Delaktighet - på barns villkor? Monica Nordenfors Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel 12 Det barn som är i stånd att bilda egna åsikter

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

Varannan svensk är nära sitt drömjobb

Varannan svensk är nära sitt drömjobb Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Sedan 2008 har Manpower Group tagit reda på svenskarnas syn på drömjobbet vilket det är, hur man når dit, och vad en arbetsgivare kan göra

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer

NYHETSBREV MAJ. Hej kära medlem och VHEKs vän!

NYHETSBREV MAJ. Hej kära medlem och VHEKs vän! NYHETSBREV MAJ Hej kära medlem och VHEKs vän! Så blev det äntligen vår! Under den senaste månaden har vi hunnit besöka skolor, bibliotek och även kulturdepartementet! Vi var inbjudna för att tala med infrastrukturminister

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer remiss från kommunstyrelsen

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer remiss från kommunstyrelsen ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTAVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-11-28 Handläggare: Eva Svedman Telefon: 08-508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd, sammanträde 2011-12-15 Stockholms

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Program Helsingborgs Mångfaldsvecka september - 1 oktober

Program Helsingborgs Mångfaldsvecka september - 1 oktober Program Helsingborgs Mångfaldsvecka 2107 25 september - 1 oktober Måndagen den 25 september den 1 oktober. Datum: Varje dag under Mångfaldsveckan Tid: 11:00-17:00. Tisdagen den 26 september 09:00 11:30

Läs mer

Lärarhandledning till tre teman om entreprenörskap för årskurs 7-9

Lärarhandledning till tre teman om entreprenörskap för årskurs 7-9 Lärarhandledning till tre teman om entreprenörskap för årskurs 7-9 Foretagsamheten.se Lärarhandledning Lärarhandledning Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att

Läs mer

Makt, sårbarhet och skilda villkor

Makt, sårbarhet och skilda villkor Makt, sårbarhet och skilda villkor perspektiv från utredningen om män och jämställdhet Niclas Järvklo, utredningssekreterare Utredningen om män och jämställdhet Vårt uppdrag beskriva och analysera - mäns

Läs mer

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Presentation av s betänkande 1 december 2015 Lenita Freidenvall Särskild utredare Cecilia Schelin Seidegård landshövding Länsstyrelsen

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius 1. Jämställdhet är ett politiskt mål i Sverige. Regeringen har formulerat det som att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Sverige har tillsammans med de nordiska länderna

Läs mer

2012 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2012 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2012 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2012 Section 1, Part A Text 1 THOMAS: THOMAS : THOMAS : [Knocks on the door] Kom igen

Läs mer

SOU 2015:86 Mål och Myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken

SOU 2015:86 Mål och Myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Mål och Myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma

Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma Prat om produktivitet Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma till insikt? Försvann den mellan kunskapsmaskineriets kugghjul? Camilla Kronqvist synar produktivitetspratet.

Läs mer

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land.

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Sverige är ett rikt land Trots det lever över 220 000 barn i fattigdom. Det beror ofta på att deras föräldrar saknar jobb eller arbetar deltid mot

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

BRISTANDE KUNSKAPER OM ÄLDRE HOMO OCH BISEXUELLAS VILLKOR

BRISTANDE KUNSKAPER OM ÄLDRE HOMO OCH BISEXUELLAS VILLKOR BRISTANDE KUNSKAPER OM ÄLDRE HOMO OCH BISEXUELLAS VILLKOR Det övergripande syftet med den fördjupade studie som ansökan avser är att få ökade kunskaper om äldre homo- och bisexuellas villkor i äldrevården.

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter ur ett könsperspektiv

FN:s konvention om barnets rättigheter ur ett könsperspektiv FN:s konvention om barnets rättigheter ur ett könsperspektiv Ett av de mest grundläggande dokumenten för allt som berör barn och unga är FN:s konvention om barnets rättigheter. Detta gäller allt från lagstiftning,

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer