Feministiskt Initiativ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Feministiskt Initiativ"

Transkript

1 INFORMATION FRÅN FREDRIKA- BREMER- FÖRBUNDET Feministiskt Initiativ ett nytt politiskt parti eller ännu en vänstergren inom kvinnorörelsen? I DETTA NUMMER BL A: FBF i opinion och media Rapport från 8 mars Nytt från informationsavdelningen Presentation av Anna Wiitavaara Så här en tid efter etableringen av Feministiskt Initiativ, FI, och när turbulensen och mediayran klingar av börjar vi se konturerna av det nya politiska partiet. Eller gör vi inte det?! FI framtonar som en ny gren på vänsterkanten inom kvinnorörelsen snarare än ett nytt politiskt parti. Uttalanden och intervjuer hittills med FI väcker många frågor. Även när det gäller jämställdhet, men ger få svar, utöver de gamla vanliga svaren som redan prövats av ansvariga politiker, men inte fungerat. Här är några frågor. Vilka konkreta förslag har FI för att få fler kvinnor som företagare och chefer, minska kvinnors utbrändhet, öka kvinnors löner (utöver att höja skatter)? Vilka konkreta åtgärder vill FI vidta mot porrindustrin, trafficking, kvinnomisshandel? Listan kan göras lång. Visst, de redan prövade men resultatlösa åtgärderna kan bero på brister i arbetet med mainstreaming och genusperspektiv hos ansvariga politiker. Men, det beror inte bara på det. Politiska ideologier och prioriteringar styr också processen för jämställdhet i viss riktning. Alltför ofta biter sig debatten felaktigt fast i frågor om könsmaktsordning. Feminismen som vill visa och ändra på maktstrukturer knutna till kön, behövs. Arbetet för att nå jämställdhet mellan kvinnor och män behöver intensifieras och gammaldags könsrollsmönster behöver uppdateras. Fackförbunden, arbetsgivare och vi själva är visserligen också aktörer i det arbetet men frågan är vad FI föreslår för lösningar där den gamla politiken misslyckats. Vi väljare vill veta. Och vad har FI för uppfattningar om andra politiska frågor; hur får Sverige fart på tillväxten, hur minskas arbetslösheten, hur kan skolpolitiken förbättras? Sist men inte minst, En styrelseledamot i FI säger att Lönetaket ska ligga vid kr, för att man ska komma åt de här kapitalisterna. Har man verkligen gjort en konsekvensanalys innan man publicerar ett sådant förslag? Det skulle vara intressant om skjutjärnsjournalister som Britt- Marie Mattsson eller Åke Ortmark skulle utfråga Feministiskt Initiativ. Klarar FI av att på ett professionellt sätt bemöta sådana journalister, ja då börjar det bli riktigt spännande. Upp till bevis, FI. PS. FI är ett välkänt begrepp för alla som gjort lumpen och står för fiende. Namn spelar roll. FI byt namn, för feminismens bästa. Av Ann Falkinger förbundsordförande, Fredrika-Bremer-Förbundet

2 Kretsnytt information från de lokala kretsarna Landskronakretsen Ny styrelse På kretsens årsmöte valdes Lena Sandgren till ny ordförande. Britt Ljunggren avgick efter fem år vid styret. Som sekreterare välkomnades Karin Wiksten som nyligen flyttat från Göteborg till Skåne. Avgående Karin Wikström, tidigare ordförande och mångårig styrelseledamot, Lisbeth Åkesson och Catarina Hultgren blev varmt avtackade. Även Södra Kretsförbundet har haft årsmöte i Apelryd där Båstadkretsen hade värdskapet. Hjördis Tengvall berättade om och visade bilder från Apelrydskolan. Förbundsmötet och motioner diskuterades. Musikcirkeln sätter punkt Landskrona-fredrikornas musikcirkel satte punkt efter 46 aktiva år. Mycken musik, många operabesök, mycket musikkunskap och mycken glädje har vi upplevt under åren, säger Dagmar Munck af Rosenschöld, medlem sedan starten 1959 och värdinna vid den sista träffen. Hittills har det fungerat med käppar, rollatorer och färdtjänst men nu lägger vi ner musiklyssnandet i den organiserade formen. Ett stycke historia, väl dokumenterat i inbundna böcker, ser sitt slut. Finalverket blev Beethovens septett opus 20 för klarinett, horn, fagott, violinviola, cello och kontrabas, det mest populära verket under Beethovens egen livstid. En värdig avslutning på ett hängivet musiklyssnande och lärande. Av Britt Ljunggren Hudiksvallskretsen I februari arrangerades en föreläsning med Patricia Tudor Sandahl; Att mogna som människa. Medarrangörer var Nätverket Qlick, Kvinnojouren, Lokalt Resurscentrum, Vuxenskolan samt Svenska Kyrkan. Församlingshemmet i Hudiksvall var bokat, men på grund av det stora publikintresset hölls föreläsningen i kyrkan. Patricia Tudor Sandahl föddes i England. Hennes kärlek till Sverige började i Nickora, Njutånger, beläget två mil söder om Hudiksvall. Där byggde Patricia och med sin kusin ett sommarhus på 1960-talet. Hudiksvalls Tidningen gjorde då ett stort reportage om Patricia, vilket avslutades med Många tänkvärda ord från en kvinna som med glimten i ögat och distans till sig själv verkligen kunde fånga åhörarna i kyrkbänkarna. Av Ingrid Bylund Örnsköldsvikskretsen Fredrikorna och projektarbeten på gymnasiet I samband med årets projektarbete tog två grupper elever från Samhällsvetenskapliga programmet på Parkskolan kontakt med Fredrikorna. Eleverna ville informera om resultatet av sitt arbete. Detta skedde på Ödbergska gården. Eleverna Anna-Lena Nordin och Märta Söderberg har under året som gått arbetat med ett barnhemsprojekt i Rumänien. Intresset väcktes när de föregående år var utbytesstudenter i Brasilien och kom i kontakt med barnhjälpsverksamheten där. Väl hemma sökte de efter något liknande i Rumänien och fann Caminul Felix i Oradea. Denna barnby har byggts upp efter regimskiftet 1989, då de övergivna barnens situation blev uppenbar för omvärlden. Verksamheten startades av Erikshjälpen, med stöd av kyrkor i olika länder. Det andra projektarbetet Fredrikorna fick ta del av, handlade om kvinnor i manliga yrken. De som arbetat med detta var Ida Hellholm, Linda Jonsson Westerlund, Anna Nordin, Christine Johansson och Ann Kristoffersson. Förutom en historisk tillbakablick på kvinnornas situation, redovisades resultatet av en enkätundersökning. Syftet med enkäten som besvarats av omkring 550 flickor och pojkar i Örnsköldsvik var att kartlägga hur ungdomar ser på kvinnligt respektive manligt i yrkeslivet. Genom sitt projektarbete vill de framförallt få niondeklassarna att våga välja gymnasieprogram och yrke utanför traditionen och helt enligt eget intresse. Detta ska ske genom att distribuera en tidningen innehållande resultatet av undersökningen samt intervjuer med kvinnor i traditionellt manliga yrken. Båda dessa redovisningar gav upphov till intressanta diskussioner och uppskattades mycket av åhörarna. Av Hélène Strömmer Stockholmskretsen Stockholmskretsen bjuder in till två föredrag. Du som är medlem i Stockholmskretsen har fått inbjudan i brevlådan, övriga kan läsa mer på Föredrag 1) Kvinnor på gränsen till genombrott Torsdagen den 19 maj, klockan Ulrika Knutsson berättar om sin bok om Fogelstadgruppen och kretsen kring tidningen Tidevarvet. Dessa feministiska pionjärer från och 30-talen var en samling originella och färgstarka kvinnor som borde vara våra levande samtalspartners. Varför är de så glömda?. Föredrag 2) Backlash för Jämställdheten Talare Ann Falkinger Onsdagen den 1 juni, klockan Utbrändhet, porr som miljardindustri, trafficking, kvinnomisshandel, kvinnors lägre löner, bristen på kvinnor som är chefer eller företagare, krav på heltidsjobb (!), nya föräldraförsäkringsförslaget, skilsmässor, barn som mår dåligt, sambeskattning av förmögenhet, sexualiseringen av det offentliga rummet Missnöjet över regeringens och stödpartiernas jämställdhetspolitik växer. Liksom missnöjet över andra aktörer, som skulle kunna göra mer för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Hur ser Fredrika-Bremer-Förbundet på Backlashen i dagens Sverige? Och hur ser vi på Feministiskt Initiativ och Feministas? Av Ann Falkinger

3 Portföljförvaltning år 2004 och första kvartalet 2005 Under hösten 2004 har portföljförvaltningen lagts om och ett nytt förvaltningsavtal med Handelsbanken har tecknats. Det som tidigare var Nordiska Aktier är numera endast innehav i svenska aktier, detta för att slippa valutarisk och kupongskatt. Den aktieportfölj som har valts är Handelsbankens Kvaliltetsportfölj. Tanken med den portföljen är att man väljer bolag med god utdelningskapacitet och som långsiktigt ger en stabil värdetillväxt. Riktvikten för svenska aktier i totalportföljen är 45 procent. Utländska aktier är, precis som tidigare, investerade i en utlandsfond. Däremot har riktvikten i totalportföljen minskats från 15 till 5 procent. Även detta gjordes för att minska valutarisken. Den räntebärande delen i portföljen är investerad i en medellång räntefond med en genomsnittlig löptid på omkring tre och ett halvt år. Riktvikten för den räntebärande delen av totalportföljen är 50 procent. Den nya portföljen är vald för att bättre motsvara förbundets preferenser när det gäller relationen risk och avkastning. Portföljens värdeökning under år 2004 var 14,35 procent, vilket är en mycket bra avkastning både i absoluta och relativa tal. Under första kvartalet 2005 har värdeökningen i portföljen varit 1,88 procent, vilket motsvarar en årstakt på 7,52 procent. Även detta är en helt godkänd avkastning. Av Lena Grahn Bitr. kassaförvaltare Ekonomiskt resultat 2004 Styrelsen för Fredrika- Bremer-Förbundet har lämnat årsredovisning för räkenskapsåret 2004 Den nya styrelsen har sedan tillträdet i maj förra året arbetat mycket aktivt med att minska kostnaderna. Trots det har vi inte lyckats vända den ärvda förlusten till ett positivt resultat. Dock minskade vi den med hela 66 % för verksamhetsåret Ett skäl till att det slutade med en förlust var att statsbidraget blev lägre. Vi intensifierar nu arbetet med att också öka intäktssidan på olika sätt och återkommer med rapport om det. Av Britt-Marie Boudrie Zetterberg Kassaförvaltare Boktips! Vill du veta mer om Fredrika Bremer, kan jag rekommendera en ny bok som heter Kvinnliga pionjärer verksammma i Sverige. Boken är skriven av Magnus Ullman och den innehåller åtta kapitel som vart och ett skildrar en kvinnas liv. Författaren inleder varje kapitel med att beskriva den kvinnliga pionjärens uppväxt. Han presenterar de olika familjemedlemmar och personer som varit med och påverkat framtiden för kvinnan. Dessutom återges miljön som hon vuxit upp i. Boken är skriven med lättläst text och illustrerad med många bilder, vilket gör den mycket intressant och rolig att läsa. Berättelserna beskriver dessa fantastiska kvinnor, som trots många motgångar och besvikelser i ett kompakt manssamhälle, tar sig fram i sina olika yrkesroller. Den första kvinna som skildras i Magnus Ullmans bok är författaren, konstnären och pionjären inom kvinnorörelsen, Fredrika Bremer! Av Eva Nordlander

4 FBF inom opinion och media Detta är en ny kolumn som bl. a kommer att rapportera om hur och var FBF syns och hörs i media samt hur vi på olika sätt medverkar till att skapa opinion och föra fram våra budskap. Tidigare rapporterades detta i spalten Nytt från Informationsavdelningen. Inför den 8 mars skickade FBF ut pressmeddelandet om Rot-avdrag och senare, inför deklarationsarbetet, skickades pressmeddelandet om att avskaffa sambeskattning av förmögenhet ut. Ann Falkinger har intervjuats i bland annat Aftonbladet om Kvinnors löner, en av våra tre fokusfrågor för På förbundsmötet den 28 och 29 maj har vi lagt in en punkt om Media. Då kommer Rosie Hertzman, mediastrateg och PR konsult på RPPR i Stockholm, att berätta om vad som får utrymme i media, och annat matnyttigt. Pressmeddelande 1 Höjt Rot- avdrag ökar jämställdheten Hela 82 % av alla familjer med skolbarn bor i eget hus, enligt SCB. Höj Rot- avdraget kraftigt. Det är inte Rut jobb som städning som är den stora tidstjuven i de hemmen, det är de egenhändigt utförda Rot arbetena. De som fortfarande är för dyra att köpa, vilket leder till att hemmafixaren gör det mesta jobbet själv. Feminismen vill ändra på maktstrukturer knutna till kön. På hemmaplan låser amatörrenoverandet in oss i gammaldags könsrollsmönster. Det säger Ann Falkinger, ordförande i Fredrika-Bremer-Förbundet, som på internationella kvinnodagen den 8 mars talar i Västerås om Backlash för jämställdheten. Måla om huset, lägga nya takpannor, sätta upp nya tapeter, gräva upp runt den fuktskadade husgrunden, inreda garaget till tonårsrum, laga trasiga rörledningar, kratta, skotta, bygga om det gamla köket Gör det själv -kedjan Clas Ohlsson klättrar upp som Europas nionde snabbast växande börsföretag, enligt månadsmagasinet European Business (Källa: DI 8 januari 2005), byggvaruhus etablerar sig runt om i landet och det hobbyrenoveras som aldrig förr. Siffror visar att i de svenska hemmen väljer 80 % att måla själv, enligt branschorganisationen Målaremästarna. Väljer? Det är inte ett reellt val. Merparten tvingas av ekonomiska skäl. Rot -avdraget på kr för småhus och kr för en lägenhet är för lite. När man blir med hus förstärks de traditionella könsrollerna och riskerar att konserveras: Männen reparerar och renoverar, kvinnorna lagar mat och tvättar. Men medan mannens arbetsinsats är omväxlande och ger bestående resultat för allmän beskådan, är kvinnors sysslor processarbete som upprepas från dag till dag. Husdrömmen, med det nödvändiga underhållet men också lustfyllda och kreativa arbetena, riskerar att bli en belastning. En kvinnofälla där hon går ner i arbetstid, kliver av karriärstegen och prioriterar oavlönat arbete i hemmet för att hinna med. Män kan också uppleva dubbelarbetet som tungt och vill anlita proffs som gör jobbet, både snabbare och bättre. Enligt den senast genomförda tidsanvändningsundersökningen, 2000/01, uppgick tiden för hemarbete till 126 miljoner per vecka numera är det sannolikt mycket mer, vilket är av samma omfattning som det betalda arbetet. Kvinnor utförde 58 % och män 42 % av det obetalda arbetet. Källa: fördelningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män, Särtryck ur regeringens budgetproposition för Det som nu sker i hus och hem är en viktig fråga för feminismen. Jämställdhet mellan kvinnor och män skulle ta ett stort kliv framåt, på flera plan, om Rot -arbeten kunde köpas till rimliga priser, liksom Rut -jobben. Det skulle också vara bra för våra barn. Det är dom, och inte Rot jobben, som ska ha vår tid. Hur många fler kvinnor ska bli utbrända, se sina barn må dåligt för att de själva är stressade, skilja sig för att man inte har tid för varandra, säga Nej till chefsjobb och heltidsjobb, säga Nej till att arbeta politiskt, fackligt eller i föreningar som är en demokratifråga, innan ansvariga politiker tar frågan på allvar och agerar. Höj kraftigt Rot-avdraget. Har vi råd att avstå? Pressmeddelande 2 Avskaffa sambeskattningen av förmögenhet och vid beräkningen av skattereduktion för fastighetsskatt Sambeskattningen av förmögenhet är en gammal kvarleva från den tid då familjen såg helt annorlunda ut än i dag. Lagen är en rest från ett patriarkalt samhälle, som vi borde ha befriat oss från för länge sedan. Skatten har funnits sedan I dagarna sitter många av oss hemma och deklarerar. I broschyren Dags att deklarera sidan 12

5 kan vi läsa om alla olika familjetyper som drabbas av sambeskattningen. Det är i princip bara sambor utan barn, förutom ensamstående, som särbeskattas. På senare år har förmögenhetsgränsen höjts för dem som är sambeskattade och vid nästa års deklaration får sambeskattade familjer ha dubbelt så stor förmögenhet som ensamstående. Därför finns det absolut ingen som helst anledning att ha kvar den administrativt kostsamma sambeskattningen, vilket också Skatteverket påpekar med jämna mellanrum till regering och riksdag. Politikerna brukar skryta med att särbeskattningen 1971 var en mycket betydelsefull reform för jämställdheten. Trots detta gäller den fortfarande bara inkomst av förvärvsarbete. Att efter 34 år av ideologiska skäl ha kvar någon form av sambeskattning är inte försvarbart. Det är ofattbart att en så viktig reform inte omfattar hela skattesystemet. I ett samhälle där vi arbetar för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män, krävs att var och en betraktas som en självständig individ och naturligtvis bara betalar skatt för sina egna tillgångar, oavsett om man är sambo, gift eller ogift. Avskaffa därför sambeskattningen omedelbart! Av Ann Falkinger Nytt från Informationsavdelningen Vi går mot en ny vår! Tänk vad härligt att dagarna blivit längre och det börjar grönska ute i naturen. Även inom FBF går vi bokstavligt talat en ny vår till mötes. På flera områden har mycket hänt sedan förra årets förbundsmöte och vi kan med tillförsikt se framtiden an. Det har gjorts ett rejält städjobb under året och många punkter i Projekt Omtag har bockats av. Vi har nu en stabil bas att stå på och kan inrikta oss ännu mer på det utåtriktade arbetet. Att synas och höras mer i media samt att värva nya medlemmar är våra två viktigaste utmaningar framöver. Det gäller oss alla; både lokalt och centralt. Hänt sen sist på hemsidan Ni som regelbundet besöker vår webb har kunnat konstatera att mycket har hänt sen sist. Några exempel: Första sidan är uppdaterad med våra tre fokusfrågor för Ett viktigt arbete har varit att fokusera på färre frågor än tidigare, för att bättre använda våra resurser. Aktuellt är en ny ruta på första sidan. Här publicerar vi själva snabbt och enkelt information vi vill nå ut med, till exempel pressmeddelanden och artiklar. Även kretsarna är förstås väl komna med bidrag. Ny menypunkt Några begrepp Här har vi lagt in ett antal olika begrepp inom jämställdhet och feminism som kan vara bra att känna till. Länk till Sofia Nytt i Kalendariet. Vi beslutade att vårt kalendarium bara skulle innehålla våra egna aktiviteter, men eftersom det finns mycket annat av intresse så kan man finna det via Sofia Nytt. Ny profil och design klar Som ni kanske märkt, har detta Nyhetsbrev fått en liten ansiktslyftning i form av ny röd färg samt något ändrad design och layout. Vi har också slopat kalendariet på sista sidan. Detta främst av utrymmesskäl, men också för att kalendariet på hemsidan hålls mer aktuellt och det är där man bör titta efter aktiviteter. Vi kommer att informera kretsarna mer i detalj om den nya profilen. Förhoppningen är att den skall hjälpa oss att vara mer tydliga och enhetliga i vår kommunikation med omvärlden, både på lokal- och riksplanet. Av Gunilla Julin

6 Rapport från 8 mars hos våra lokala kretsar landet runt Backlash i Västerås Representanter för Länsstyrelsen i Västmanland, Västerås Stift, Mälardalens Kvinnolobby, Fredrika-Bremer-Förbundet och Genusforum vid Mälardalens Högskola samlades i en konstruktiv och stimulerande samverkan inför och på Internationella kvinnodagen 2005 i Västerås. 8 mars gruppen som arrangörsgruppen kallas bjöd även i år på ett intressant, mångsidigt och mycket uppskattat program. Det inleddes på kvällen den 7 mars, då Genusforum vid Mälardalens Högskola bjudit in professor Berit Ås att föresläsa om härskartekniker. Aulan fylldes snabbt med intresserade kvinnor och män. Berit Ås delade med sig av sin mångåriga erfarenhet från yrkesliv och politik. Huvudprogrammet den 8 mars innehöll många delar; gudstjänst i domkyrkan, seminarier på Mälardalens Högskola, Kyrkbacksgården samt en interaktiv teaterföreställning om härskarteknikerna. Mälardalens Kvinnolobbys ungdomssektion Young Eurora hade specialbeställt teaterföreställningen och den hade premiär i Stadsbibliotekets hörsal denna kväll. Publiken och de unga aktörerna samspelade så att härskarteknikerna kunde ses ur olika perspektiv. Slutligen föreläste Ann Falkinger om Backlash för jämställdheten feminismen den nödvändiga ismen. Den mycket uppskattade föreläsningen avrundades med ett samtal om tankar och reflektioner kring jämställdhetsfrågorna. Samarbete är vägen till framgång Identifiera dina samarbetspartners och börja arbeta för 8 mars Av Anita Lilja-Stenholm Dramatiskt föredrag i Landskrona På Internationella Kvinnodagen bjöd Landskronakretsen tillsammans med Stadsbiblioteket på ett dramatiskt föredrag om prostitution, sexhandel och makt. Inför närmare etthundra personer berättade Louise Eek journalist och författare om sitt liv, sin bok Spelat liv samt om sin kommande bok. Louise levde länge sitt liv på kvällsklubbar. Vägen dit kantades av övergrepp, svek, kriminella ungdomsgäng och fosterhem. Men det är inte bara missbruk, övergrepp, kriminalitet och pappor som överger sina barn som leder till prostitution. Även mammor överger, säger hon. Louise har läst sociologi och juridik samt utbildat sig till journalist. Hon håller på att slutföra sin andra bok som handlar om de som köper och säljer sexuella tjänster. Den första boken Spelat liv kom 2001 och är en självbiografi. Hade jag inte legat för döden i cancer så hade jag aldrig skrivit den. Då verkade inget annat farligt. Högskolor, konferenser om traffiking runt om i Europa och inte minst Polishögskolorna anlitar ofta Louise Eek som föreläsare och utbildare. Att få tala och diskutera på Internationella Kvinnodagen hos Fredrika Bremerkretsen gladde henne mycket. Av Britt Ljunggren Fullt hus på Internationella kvinnodagen i Värnamo Uppslutningen var större än någonsin. Redan en halvtimma innan evenemanget startade var salen fylld till bristningsgränsen av kvinnor i alla åldrar och av olika nationaliteter, även ett antal män fanns där. Isabelle Sannerstedt från Olof Palmes Internationella Center talade om hiv och aids som ett hot mot demokratin. Isabelle har gjort många resor runt om i världen, men de som gjort ett stort intryck på henne är Afrika och länderna söder om Sahara. Hon har med egna ögon erfarit aidshotet mot befolkningen, där över femtio procent är smittade. Isabelle belyste att aids också är en kvinnofråga, eftersom rätten till preventivmedel och skyddat sex inte finns för kvinnorna i området. Problemet finns överallt i världen i dag och även bland oss svenskar, eftersom vi är ett resande folk med globala intressen. Isabelle betonade att sextontusen människor dör varje dag i aids och i Värnamo bor det cirka tjugo tusen, vilket är en tänkvärd siffra. Alice Bah Kuhnke, bördig från Horda utanför Värnamo, var en av kvällens huvudtalare. Hon är numera generalsekreterare för Fairtrade och tillika ambassadör för Värnamo kommun. Hon talade över ämnet Rättvis handel ett sätt att göra skillnad. Hon berättade om sina besök i olika länder, där hon på ett engagerande sätt arbetat för rättvis lön och rättvis handel. Alice gav oss rådet: Det är bättre att dricka två koppar kaffe av kravmärkt produkt än fem andra. Hon avslutade föreläsningen med sin definition vad en feminist är: En person som vill att män och kvinnor skall leva på lika villkor. Kvällen avslutades med pianounderhållning av Smålands Musik och Teater. Av Laila Ericsson Mångkulturellt i Hudiksvall Vi var också med och arrangerade Internationella Kvinnodagen den 8:e mars. Temat var Omsorg om varandra. Det var en färgsprakande föreställning med mångkulturell klädvisning, Line-dance och en föreläsning om Kvinnohus i Santiago de Chile. Kvällen avslutades med mat från olika kulturer och dryck därtill. Arrangörer var Kvinnojouren, LRC (Lokalt resurscentrum för kvinnor), HINK (Hudiksvalls Invandrarkvinnor), Studiefrämjandet och FBF (Fredrika-Bremer-Förbundet). Av Ingrid Bylund

7 Från Tornedalen till Stockholm via Madrid Presentation av Anna Wiitavaara en av våra volontärer Jag träffar Anna Wiitavaara en förmiddag på kansliet när hon är i full fart med att styra upp arbetet med Stockholmskretsens populära programkvällar. Anna är volontär och numera även medlem i Stockholmkretsens styrelse. Hon är en av dem som sett till att föreläsningarna lockat många deltagare även i vår. Anna har alltid många saker på gång samtidigt. Sina heltidsstudier i Statsvetenskap varvar hon med halvtidsjobb som advokatsekreterare. Jag frågar hur hennes intresse för feministiska frågor började. Anna säger att det vuxit fram i och med den verklighet hon mött i arbetslivet. Men via genusstudier som numera brukar ingå på kurser på universitetet får man verktyg i form av ord som man kan applicera på saker man reagerar på i vardagslivet. När man väl fått på sig de feministiska glasögonen kan man inte ta av sig dom, men ibland önskar man att man slapp se så mycket, säger Anna. Andra saker som vi diskuterar är de kvinnor hon mött i arbetslivet som skrattar åt sexistiska skämt, men där de själva mycket väl kan bli objektet nästa gång. Sånt förstår hon sig inte på. Vi pratar om hennes bakgrund från Tornedalen. Livet längst upp i norra Sverige skiljer sig från det liv hon lever idag i Stockholm. Hit kom hon för tio år sedan, efter att ha gjort en mellanlandning i Madrid i några år. Hon tycker att de gamla könsmönstren visar sig tydligare i det dagliga livet uppe i hemtrakterna. Numera när hon är hemma på besök försöker hon uppmärksamma detta genom att vid familjens middagsbord vrida och vända på argumenten. Kanske inte alltid lika populärt hos den manliga sidan av den stora familjen. Anna vill dock betona att dessa könsmönster mycket väl kan återfinnas i andra delar av landet och att det inte är något specifikt för just norra Sverige. Jämställdhet för Anna innebär att både kvinnor och män har lika rätttigheter och möjligheter i samhället. Hon är intresserad av problematiken i u-länderna samt utrikespolitik ur ett genusperspektiv. En fråga som känns mycket viktig är utbildning, en nyckel till jämställdhet, speciellt för unga kvinnor. Andra områden som berör är kvinnlig representation inom alla områden och skikt i samhället. Hon tycker att alla kvinnor ska få komma till tals, inte bara kvinnor inom näringslivet och politiken utan att alla kvinnors åsikter ska värderas lika, även i vardagssituationer. Anna gick med i FBF därför att hon tycker att det känns som en modern organisation, där man genom opinionsbildning och seminarier kan få chans att påverka. Samtidigt får man ta del av en tradition. Hon tänker då på de första Fredrikorna som gjorde ett hästjobb med tanke på samhällsklimatet som rådde då. Trots att de har gjorts många framsteg sedan dess så kan man bara inte luta sig tillbaka och tro att jobbet är gjort., säger hon. Och opinionsarbetet går vidare. Nu ska vi försöka skapa ett mer kvinnovänligt klimat, peppa kvinnor till att våga mera. Stödja och uppmuntra kvinnor i den egna omgivningen är alltid viktigt. Vilka vinner då på jämställdhet, tror hon? Alla, men alla har inte fattat det - än! Av Victoria Leckström NOTISER Kort information om stort och smått, inom och utom FBF. Nya anslag mot sexualisering Regeringen har beslutat att ge 15 olika organisationer och föreningar i Sverige 2,5 miljoner för att motverka sexualiseringen av det offentliga rummet. Könsstereotypa framställningar begränsar och befäster snäva könsroller och därmed också handlings- och livsutrymmet, främst för flickor och kvinnor. Men också pojkar och män framställs på ett fördomsfullt sätt. Dessa uttryck möter oss överallt, i tv, på video, i tidningar, radio, tv-spel, på internet och på stan, säger jämställdhetsminister Jens Orback. Annika leder makttoppen Annika Falkengren, blivande koncernchef för SEB, är Sveriges mäktigaste affärskvinna. Detta enligt Veckans Affärer som har rangord-

8 Returadress: Fredrika-Bremer-Förbundet Box Stockholm B SVERIGE PORTO BETALT nat de mäktigaste affärskvinnorna i Sverige. Hon följs i toppen av Louise Julian, koncernchef för EF Education, Marie Ehrling, vd för Telia- Sonera Sverige, Karin Forseke, vd för Carnegie, samt Gunilla Nordström, regionchef för Sony Ericsson i Kina. Kvinnor billigare på tjänsteresa Det är billigare att skicka ut en svensk kvinna på affärsresa än en svensk man. Kortföretaget Visas undersökning visar att svenska män i genomsnitt spenderar 1740 kronor per dag när de är på tjänsteresa. Kvinnorna gör av med 60 kronor mindre per dag - eller 1680 kronor. Lyxigast lever tjänstemän i finansbranschen som gör av med 2380 kronor per dag. Kvinnligt nyföretagande står stilla Det kvinnliga nyföretagandet i Sverige slår nytt bottenrekord. Andelen kvinnor som startar företag är 4.87 procent, en ökning med 0.4 promille, visar rapporten Kvinnor sällsynta som företagare från Svenskt Näringsliv. Organisationen varnar samtidigt för att de mindre företagen inte hinner skapa nya jobb i samma takt som de stora företagen drar ner på sin verksamhet i Sverige. Bättre jämställdhet i skolan Nu ska jämställdheten i Stockholms läns skolor bli bättre. Därför inleds nu en satsning på att öka kunskapen och sprida metoder för ett bättre jämställdhetsarbete och arbete mot homofobi bland länets skolor. Främst rektorer men även lärare, politiker och tjänstemän i hälften av länets kommuner undervisas under 2005 om jämställdhet, homofobi, diskriminering och trakasserier i skolans värld. Framför allt riktar vi in oss på skolledarna, säger Sara Rågwall som är projektledare. Men hela kommunens utbildningsorganisation involveras. Det behövs en gemensam kunskapsgrund och samverkan mellan alla nivåer inom utbildningsorganisationen för att jämställdhetsarbetet ska lyckas. Satsningen är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, Myndigheten för skolutveckling, JämO, HomO, Barnombudsmannen, Operation Kvinnofrid och Stockholms stad. JämO till attack mot försvaret Jämställdhetsombudsmannen har lämnat in en ansökan till Jämställdhetsnämnden om att Försvarsmakten ska få ett vite på kronor eftersom de vägrar att skicka in en jämställdhetsplan. Sedan våren 2003 har JämO uppmanat Försvarsmakten att skicka in en handlingsplan för jämställda löner som lever upp till jämställdhetslagens krav. Det är uppseendeväckande att Försvarsmakten ännu efter två års tid inte kan visa upp en sådan handlingsplan som jämställdhetslagen kräver, säger Anita Harriman, enhetschef på JämO. Arbetsamma kvinnor I Sverige förvärvsarbetar nära nog 73 procent av kvinnorna. Det placerar oss i världstoppen på OECD:s Organization for Economic Cooperation and Development lista över hur stor andel av kvinnorna som arbetar. Men Sverige kan snart hamnalängre ned på OECD:s lista. Utvecklingen visar nämligen att kvinnornas sysselsättning i Sverige minskar, medan den ökar i andra länder. Barnbidrag även till pappa Barnbidraget ska kunna delas lika mellan mamma och pappa. Det föreslår Försäkringskassan som har regeringens uppdrag att ta fram regler för hur barnbidraget kan bli mer könsneutralt. Om två föräldrar delar lika på ansvaret för barnen efter en separation så ska de också få halva barnbidraget var. Och föräldrar som lever ihop ska kunna bestämma om pappan eller mamman ska få barnbidraget. I dag går det till mamman. Om däremot den ena föräldern har ensam vårdnad om barnen så ska denne få hela barnbidraget. Regeringen vill ha ökat skydd mot könsdiskriminering I en ny proposition föreslår regeringen ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering. Ett av förslagen är att det ska bli olagligt med könsdiskriminering i samband med handel med varor, tjänster och bostäder. En mäklare ska inte kunna sålla bort kvinnliga spekulanter och en kvinnlig företagare som anser sig diskriminerad när hon ansöker om ett banklån ska kunna få sitt ärende prövat i domstol, säger Jämställdhetsminister Jens Orback. Fredrika-Bremer-Förbundet Box Stockholm Tfn: Fax: E-post: PG: Adressändringar och övriga medlemsärenden skickas till vår kanslist antingen via e-post eller via post till adressen ovan. Ansvarig utgivare: Ann Falkinger Redaktör: Gunilla Julin Redigerare: Victoria Leckström

Regeringens handlingsplan för jämställda löner visar att klass går före kön, igen

Regeringens handlingsplan för jämställda löner visar att klass går före kön, igen NR 2 2006 INFORMATION FRÅN FREDRIKA- BREMER- FÖRBUNDET Regeringens handlingsplan för jämställda löner visar att klass går före kön, igen Gissa vad det är som går och går och aldrig ger resultat? Ja, regeringens

Läs mer

Ann har ordet. Inbjudan till förbundsårsmöte. Sverige dansar och ler! Telefonuppror mot åldersdiskrimineringen? Kretsnytt sid 2-3

Ann har ordet. Inbjudan till förbundsårsmöte. Sverige dansar och ler! Telefonuppror mot åldersdiskrimineringen? Kretsnytt sid 2-3 NR 1 2008 INFORMATION FRÅN FREDRIKA- BREMER- FÖRBUNDET Ann har ordet Sverige dansar och ler! Underhållningsindustrin i Sverige ökar. Humor går numera på export och events, stå-uppare och dansare lockar

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Handbok i organisering

Handbok i organisering Handbok i organisering S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Handbok i organisering En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 VARFÖR ORGANISERA SIG? Vi

Läs mer

adoptivfamiljer Vi adoptivfamiljer nr 4 2010 1

adoptivfamiljer Vi adoptivfamiljer nr 4 2010 1 adoptivfamiljer MEDLEMSTIDNING FÖR FAMILJEFÖRENINGEN FÖR INTERNATIONELL ADOPTION NR 4 2010 Vi adoptivfamiljer nr 4 2010 1 ledare Den färggranna familjen Vi är alla olika. En del är långa, en del är korta,

Läs mer

Birgitta har ordet. När kvinnor tar sig in på ett nytt område, tidigare bemannat med män mest, brukar makten försvinna i takt med att kvinnorna

Birgitta har ordet. När kvinnor tar sig in på ett nytt område, tidigare bemannat med män mest, brukar makten försvinna i takt med att kvinnorna NR 2 2 0 08 I N F O R M AT I O N F R Å N F R E D R I K A - B R E M E R - F Ö R B U N D E T Birgitta Wistrand är ny ordförande för FBF! Hon är både stolt och glad över att igen få leda förbundet (tidigare

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Forum. Nr 2 2004. Maria Masoomi Årets Yrkeskvinna 2004. BPW Sweden

Forum. Nr 2 2004. Maria Masoomi Årets Yrkeskvinna 2004. BPW Sweden BPW Sweden YRKES- KVINNORS RIKSFÖRBUND Forum Nr 2 2004 Årets Yrkeskvinna 2004 Maria Masoomi tillsammans med krögaren Erik Lallerstedt och förbundsordförande ORDFÖRANDE, 08-661 37 81 0708-444 732, ul.blom@chello.se

Läs mer

brottsoffer Sedan då? Filmade förhör i tingsrätten Barnahus på försök i Tyresö tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 5/2007

brottsoffer Sedan då? Filmade förhör i tingsrätten Barnahus på försök i Tyresö tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 5/2007 brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 5/2007 Filmade förhör i tingsrätten sidan 4 Barnahus på försök i Tyresö sidan 8 Sedan då? Om behovet av hjälp för att komma vidare när man utsatts

Läs mer

Kyrkfack. Det är lättare för män. Jämställdhet. 8 av 10 experter är män. seher Yilmaz: diakoner & pedagoger om jämställdhet:

Kyrkfack. Det är lättare för män. Jämställdhet. 8 av 10 experter är män. seher Yilmaz: diakoner & pedagoger om jämställdhet: Kyrkfack En tidning från kyrkans akademikerförbund nr 2 2014 Tema Jämställdhet seher Yilmaz: 8 av 10 experter är män diakoner & pedagoger om jämställdhet: Det är lättare för män tema nr 2/14 JÄMSTÄLLDHET

Läs mer

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Kvinnors företagande Rapport från konferens 12 november 2010 Rapport nr 2011:3 Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Bidragssystemet hänger inte med i dagens företagande Inledning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2012 2012 2 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kraft, mod och engagemang Inför alla elever och lärare på skolan

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

Nyhetsbrev. Skaffa bättre koll och större kontroll över din pension!

Nyhetsbrev. Skaffa bättre koll och större kontroll över din pension! Nyhetsbrev NR 4 2012 Information från Fredrika Bremer Förbundet Välkommen in på nya hemsidan! www.fredrikabremer.se Skaffa bättre koll och större kontroll över din pension! Fredrika Bremer Förbundet kommer

Läs mer

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER! 2:2013 VOBBANDE Jobb + VAB = sant? FACKET: DITT NYA AFFÄRSNÄTVERK! Delpension DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR AGNETA står rak då det blåser DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL

Läs mer

Hur arbetar vi vidare?

Hur arbetar vi vidare? Hur arbetar vi vidare? En uppföljning av avslutade förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld En socionomkandidatsuppsats med handledning av Länsstyrelsen i Skåne län. Sociala frågor Titel: Utgiven

Läs mer

NOTAN FÖR AVHOPPEN. elevråden:»satsa på forskning« UNGDOMSKRAFT SOCIOEKONOMISK BERÄKNING KLIENTUTBILDNING

NOTAN FÖR AVHOPPEN. elevråden:»satsa på forskning« UNGDOMSKRAFT SOCIOEKONOMISK BERÄKNING KLIENTUTBILDNING En produkt från Temagruppen Unga i arbetslivet, finansierad av Europeiska socialfonden. GYMNASIESKOLAN & AVHOPPEN NUMMER 3 2014 Skolavhoppen kostar samhället stora summor varje år. Med tidigare insatser

Läs mer

Tidningen Empowerment 2002 2007 Uppföljningar av tidigare artiklar hur har det gått?

Tidningen Empowerment 2002 2007 Uppföljningar av tidigare artiklar hur har det gått? Nummer 2, juni 2008 Tidningen Empowerment 2002 2007 Uppföljningar av tidigare artiklar hur har det gått? Ur tidning 2/2003 Det kom ett brev Projekt Empowerment var ett projekt under Riksföreningen Autism

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2010 Intervju Eva Nordmark...4. Fråga till FS-ledamöterna...7 SKTFs mål 2012... 13 Förbundsmötet

Läs mer

Årsberättelse 2012. Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen med Anne Jalakas och Birgitta Wistrand från redaktionen.

Årsberättelse 2012. Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen med Anne Jalakas och Birgitta Wistrand från redaktionen. Årsberättelse 2012 NR 2 2013 Information från Fredrika Bremer Förbundet Efter kl. 15:51 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Hög tid för lön hela dagen! Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen

Läs mer

5TIPS VÅGA TA FÖR DIG OCH LYCKAS

5TIPS VÅGA TA FÖR DIG OCH LYCKAS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.1/Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED ANNONS 5TIPS VÅGA TA FÖR DIG OCH LYCKAS FOTO: BABBEN.SE SOM

Läs mer

Women Changing the World

Women Changing the World NR 4 2 0 08 I N F O R M AT I O N F R Å N F R E D R I K A - B R E M E R - F Ö R B U N D E T Women Changing the World Vi startar Mentorprojektet i hela landet! sid 4 Höstens aktiviteter sid 6-8 Kvinnligt

Läs mer

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord w 5:2014 Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord kan göra skillnad för medlemmarna! SPÄNNANDE

Läs mer

»JAG ÄR STOLT VI GÖR VARANDRA BRA!«

»JAG ÄR STOLT VI GÖR VARANDRA BRA!« Internationella Kvinnodagen 8 mars S-kvinnor på partikongressen Hyr Lisas hus Morgonbris tidning utgiven av S-kvinnor. Årgång: 109 Nummer 1 2013. 40 kr. Nya partiprogrammet framgång för S-kvinnor: REPRODUKTIONEN

Läs mer

NR 66. December 2012. Tema: Makt

NR 66. December 2012. Tema: Makt - BLADET NR 66 December 2012 Tema: Makt 2 -BLADET - BLADET BLADET NR 66 December 2012 En dag med niqab i stan Tema: Makt På ett möte i Hammarkullen om bristen på lokaler i stadsdelen svarade en av de ansvariga

Läs mer

Jämställd medborgarservice

Jämställd medborgarservice Jämställd medborgarservice Goda råd om jämställdhetsintegrering En idébok för chefer och strateger SOU 2007:15 Jämställd medborgarservice Goda råd om jämställdhetsintegrering. En idébok för chefer och

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Historisk seger för facket i EU. B Omkring 30 000 fackliga kämpar från hela Europa. fakta och information från seko. mars 2006

Historisk seger för facket i EU. B Omkring 30 000 fackliga kämpar från hela Europa. fakta och information från seko. mars 2006 fakta och information från seko mars 2006 SEKOs förbundsordförande Janne Rudén (i mitten) var en av många fackliga företrädare som demonstrerade för att försvara arbetsrätt och kollektivavtal. Historisk

Läs mer

Våld i nära relationer En konferens med betoning på fördjupad kunskap och samverkan

Våld i nära relationer En konferens med betoning på fördjupad kunskap och samverkan Dokumentation från konferensen Våld i nära relationer En konferens med betoning på fördjupad kunskap och samverkan Länsstyrelsen anordnade den 9 oktober 2009 en konferens i Göteborg för att presentera

Läs mer