Feministiskt Initiativ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Feministiskt Initiativ"

Transkript

1 INFORMATION FRÅN FREDRIKA- BREMER- FÖRBUNDET Feministiskt Initiativ ett nytt politiskt parti eller ännu en vänstergren inom kvinnorörelsen? I DETTA NUMMER BL A: FBF i opinion och media Rapport från 8 mars Nytt från informationsavdelningen Presentation av Anna Wiitavaara Så här en tid efter etableringen av Feministiskt Initiativ, FI, och när turbulensen och mediayran klingar av börjar vi se konturerna av det nya politiska partiet. Eller gör vi inte det?! FI framtonar som en ny gren på vänsterkanten inom kvinnorörelsen snarare än ett nytt politiskt parti. Uttalanden och intervjuer hittills med FI väcker många frågor. Även när det gäller jämställdhet, men ger få svar, utöver de gamla vanliga svaren som redan prövats av ansvariga politiker, men inte fungerat. Här är några frågor. Vilka konkreta förslag har FI för att få fler kvinnor som företagare och chefer, minska kvinnors utbrändhet, öka kvinnors löner (utöver att höja skatter)? Vilka konkreta åtgärder vill FI vidta mot porrindustrin, trafficking, kvinnomisshandel? Listan kan göras lång. Visst, de redan prövade men resultatlösa åtgärderna kan bero på brister i arbetet med mainstreaming och genusperspektiv hos ansvariga politiker. Men, det beror inte bara på det. Politiska ideologier och prioriteringar styr också processen för jämställdhet i viss riktning. Alltför ofta biter sig debatten felaktigt fast i frågor om könsmaktsordning. Feminismen som vill visa och ändra på maktstrukturer knutna till kön, behövs. Arbetet för att nå jämställdhet mellan kvinnor och män behöver intensifieras och gammaldags könsrollsmönster behöver uppdateras. Fackförbunden, arbetsgivare och vi själva är visserligen också aktörer i det arbetet men frågan är vad FI föreslår för lösningar där den gamla politiken misslyckats. Vi väljare vill veta. Och vad har FI för uppfattningar om andra politiska frågor; hur får Sverige fart på tillväxten, hur minskas arbetslösheten, hur kan skolpolitiken förbättras? Sist men inte minst, En styrelseledamot i FI säger att Lönetaket ska ligga vid kr, för att man ska komma åt de här kapitalisterna. Har man verkligen gjort en konsekvensanalys innan man publicerar ett sådant förslag? Det skulle vara intressant om skjutjärnsjournalister som Britt- Marie Mattsson eller Åke Ortmark skulle utfråga Feministiskt Initiativ. Klarar FI av att på ett professionellt sätt bemöta sådana journalister, ja då börjar det bli riktigt spännande. Upp till bevis, FI. PS. FI är ett välkänt begrepp för alla som gjort lumpen och står för fiende. Namn spelar roll. FI byt namn, för feminismens bästa. Av Ann Falkinger förbundsordförande, Fredrika-Bremer-Förbundet

2 Kretsnytt information från de lokala kretsarna Landskronakretsen Ny styrelse På kretsens årsmöte valdes Lena Sandgren till ny ordförande. Britt Ljunggren avgick efter fem år vid styret. Som sekreterare välkomnades Karin Wiksten som nyligen flyttat från Göteborg till Skåne. Avgående Karin Wikström, tidigare ordförande och mångårig styrelseledamot, Lisbeth Åkesson och Catarina Hultgren blev varmt avtackade. Även Södra Kretsförbundet har haft årsmöte i Apelryd där Båstadkretsen hade värdskapet. Hjördis Tengvall berättade om och visade bilder från Apelrydskolan. Förbundsmötet och motioner diskuterades. Musikcirkeln sätter punkt Landskrona-fredrikornas musikcirkel satte punkt efter 46 aktiva år. Mycken musik, många operabesök, mycket musikkunskap och mycken glädje har vi upplevt under åren, säger Dagmar Munck af Rosenschöld, medlem sedan starten 1959 och värdinna vid den sista träffen. Hittills har det fungerat med käppar, rollatorer och färdtjänst men nu lägger vi ner musiklyssnandet i den organiserade formen. Ett stycke historia, väl dokumenterat i inbundna böcker, ser sitt slut. Finalverket blev Beethovens septett opus 20 för klarinett, horn, fagott, violinviola, cello och kontrabas, det mest populära verket under Beethovens egen livstid. En värdig avslutning på ett hängivet musiklyssnande och lärande. Av Britt Ljunggren Hudiksvallskretsen I februari arrangerades en föreläsning med Patricia Tudor Sandahl; Att mogna som människa. Medarrangörer var Nätverket Qlick, Kvinnojouren, Lokalt Resurscentrum, Vuxenskolan samt Svenska Kyrkan. Församlingshemmet i Hudiksvall var bokat, men på grund av det stora publikintresset hölls föreläsningen i kyrkan. Patricia Tudor Sandahl föddes i England. Hennes kärlek till Sverige började i Nickora, Njutånger, beläget två mil söder om Hudiksvall. Där byggde Patricia och med sin kusin ett sommarhus på 1960-talet. Hudiksvalls Tidningen gjorde då ett stort reportage om Patricia, vilket avslutades med Många tänkvärda ord från en kvinna som med glimten i ögat och distans till sig själv verkligen kunde fånga åhörarna i kyrkbänkarna. Av Ingrid Bylund Örnsköldsvikskretsen Fredrikorna och projektarbeten på gymnasiet I samband med årets projektarbete tog två grupper elever från Samhällsvetenskapliga programmet på Parkskolan kontakt med Fredrikorna. Eleverna ville informera om resultatet av sitt arbete. Detta skedde på Ödbergska gården. Eleverna Anna-Lena Nordin och Märta Söderberg har under året som gått arbetat med ett barnhemsprojekt i Rumänien. Intresset väcktes när de föregående år var utbytesstudenter i Brasilien och kom i kontakt med barnhjälpsverksamheten där. Väl hemma sökte de efter något liknande i Rumänien och fann Caminul Felix i Oradea. Denna barnby har byggts upp efter regimskiftet 1989, då de övergivna barnens situation blev uppenbar för omvärlden. Verksamheten startades av Erikshjälpen, med stöd av kyrkor i olika länder. Det andra projektarbetet Fredrikorna fick ta del av, handlade om kvinnor i manliga yrken. De som arbetat med detta var Ida Hellholm, Linda Jonsson Westerlund, Anna Nordin, Christine Johansson och Ann Kristoffersson. Förutom en historisk tillbakablick på kvinnornas situation, redovisades resultatet av en enkätundersökning. Syftet med enkäten som besvarats av omkring 550 flickor och pojkar i Örnsköldsvik var att kartlägga hur ungdomar ser på kvinnligt respektive manligt i yrkeslivet. Genom sitt projektarbete vill de framförallt få niondeklassarna att våga välja gymnasieprogram och yrke utanför traditionen och helt enligt eget intresse. Detta ska ske genom att distribuera en tidningen innehållande resultatet av undersökningen samt intervjuer med kvinnor i traditionellt manliga yrken. Båda dessa redovisningar gav upphov till intressanta diskussioner och uppskattades mycket av åhörarna. Av Hélène Strömmer Stockholmskretsen Stockholmskretsen bjuder in till två föredrag. Du som är medlem i Stockholmskretsen har fått inbjudan i brevlådan, övriga kan läsa mer på Föredrag 1) Kvinnor på gränsen till genombrott Torsdagen den 19 maj, klockan Ulrika Knutsson berättar om sin bok om Fogelstadgruppen och kretsen kring tidningen Tidevarvet. Dessa feministiska pionjärer från och 30-talen var en samling originella och färgstarka kvinnor som borde vara våra levande samtalspartners. Varför är de så glömda?. Föredrag 2) Backlash för Jämställdheten Talare Ann Falkinger Onsdagen den 1 juni, klockan Utbrändhet, porr som miljardindustri, trafficking, kvinnomisshandel, kvinnors lägre löner, bristen på kvinnor som är chefer eller företagare, krav på heltidsjobb (!), nya föräldraförsäkringsförslaget, skilsmässor, barn som mår dåligt, sambeskattning av förmögenhet, sexualiseringen av det offentliga rummet Missnöjet över regeringens och stödpartiernas jämställdhetspolitik växer. Liksom missnöjet över andra aktörer, som skulle kunna göra mer för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Hur ser Fredrika-Bremer-Förbundet på Backlashen i dagens Sverige? Och hur ser vi på Feministiskt Initiativ och Feministas? Av Ann Falkinger

3 Portföljförvaltning år 2004 och första kvartalet 2005 Under hösten 2004 har portföljförvaltningen lagts om och ett nytt förvaltningsavtal med Handelsbanken har tecknats. Det som tidigare var Nordiska Aktier är numera endast innehav i svenska aktier, detta för att slippa valutarisk och kupongskatt. Den aktieportfölj som har valts är Handelsbankens Kvaliltetsportfölj. Tanken med den portföljen är att man väljer bolag med god utdelningskapacitet och som långsiktigt ger en stabil värdetillväxt. Riktvikten för svenska aktier i totalportföljen är 45 procent. Utländska aktier är, precis som tidigare, investerade i en utlandsfond. Däremot har riktvikten i totalportföljen minskats från 15 till 5 procent. Även detta gjordes för att minska valutarisken. Den räntebärande delen i portföljen är investerad i en medellång räntefond med en genomsnittlig löptid på omkring tre och ett halvt år. Riktvikten för den räntebärande delen av totalportföljen är 50 procent. Den nya portföljen är vald för att bättre motsvara förbundets preferenser när det gäller relationen risk och avkastning. Portföljens värdeökning under år 2004 var 14,35 procent, vilket är en mycket bra avkastning både i absoluta och relativa tal. Under första kvartalet 2005 har värdeökningen i portföljen varit 1,88 procent, vilket motsvarar en årstakt på 7,52 procent. Även detta är en helt godkänd avkastning. Av Lena Grahn Bitr. kassaförvaltare Ekonomiskt resultat 2004 Styrelsen för Fredrika- Bremer-Förbundet har lämnat årsredovisning för räkenskapsåret 2004 Den nya styrelsen har sedan tillträdet i maj förra året arbetat mycket aktivt med att minska kostnaderna. Trots det har vi inte lyckats vända den ärvda förlusten till ett positivt resultat. Dock minskade vi den med hela 66 % för verksamhetsåret Ett skäl till att det slutade med en förlust var att statsbidraget blev lägre. Vi intensifierar nu arbetet med att också öka intäktssidan på olika sätt och återkommer med rapport om det. Av Britt-Marie Boudrie Zetterberg Kassaförvaltare Boktips! Vill du veta mer om Fredrika Bremer, kan jag rekommendera en ny bok som heter Kvinnliga pionjärer verksammma i Sverige. Boken är skriven av Magnus Ullman och den innehåller åtta kapitel som vart och ett skildrar en kvinnas liv. Författaren inleder varje kapitel med att beskriva den kvinnliga pionjärens uppväxt. Han presenterar de olika familjemedlemmar och personer som varit med och påverkat framtiden för kvinnan. Dessutom återges miljön som hon vuxit upp i. Boken är skriven med lättläst text och illustrerad med många bilder, vilket gör den mycket intressant och rolig att läsa. Berättelserna beskriver dessa fantastiska kvinnor, som trots många motgångar och besvikelser i ett kompakt manssamhälle, tar sig fram i sina olika yrkesroller. Den första kvinna som skildras i Magnus Ullmans bok är författaren, konstnären och pionjären inom kvinnorörelsen, Fredrika Bremer! Av Eva Nordlander

4 FBF inom opinion och media Detta är en ny kolumn som bl. a kommer att rapportera om hur och var FBF syns och hörs i media samt hur vi på olika sätt medverkar till att skapa opinion och föra fram våra budskap. Tidigare rapporterades detta i spalten Nytt från Informationsavdelningen. Inför den 8 mars skickade FBF ut pressmeddelandet om Rot-avdrag och senare, inför deklarationsarbetet, skickades pressmeddelandet om att avskaffa sambeskattning av förmögenhet ut. Ann Falkinger har intervjuats i bland annat Aftonbladet om Kvinnors löner, en av våra tre fokusfrågor för På förbundsmötet den 28 och 29 maj har vi lagt in en punkt om Media. Då kommer Rosie Hertzman, mediastrateg och PR konsult på RPPR i Stockholm, att berätta om vad som får utrymme i media, och annat matnyttigt. Pressmeddelande 1 Höjt Rot- avdrag ökar jämställdheten Hela 82 % av alla familjer med skolbarn bor i eget hus, enligt SCB. Höj Rot- avdraget kraftigt. Det är inte Rut jobb som städning som är den stora tidstjuven i de hemmen, det är de egenhändigt utförda Rot arbetena. De som fortfarande är för dyra att köpa, vilket leder till att hemmafixaren gör det mesta jobbet själv. Feminismen vill ändra på maktstrukturer knutna till kön. På hemmaplan låser amatörrenoverandet in oss i gammaldags könsrollsmönster. Det säger Ann Falkinger, ordförande i Fredrika-Bremer-Förbundet, som på internationella kvinnodagen den 8 mars talar i Västerås om Backlash för jämställdheten. Måla om huset, lägga nya takpannor, sätta upp nya tapeter, gräva upp runt den fuktskadade husgrunden, inreda garaget till tonårsrum, laga trasiga rörledningar, kratta, skotta, bygga om det gamla köket Gör det själv -kedjan Clas Ohlsson klättrar upp som Europas nionde snabbast växande börsföretag, enligt månadsmagasinet European Business (Källa: DI 8 januari 2005), byggvaruhus etablerar sig runt om i landet och det hobbyrenoveras som aldrig förr. Siffror visar att i de svenska hemmen väljer 80 % att måla själv, enligt branschorganisationen Målaremästarna. Väljer? Det är inte ett reellt val. Merparten tvingas av ekonomiska skäl. Rot -avdraget på kr för småhus och kr för en lägenhet är för lite. När man blir med hus förstärks de traditionella könsrollerna och riskerar att konserveras: Männen reparerar och renoverar, kvinnorna lagar mat och tvättar. Men medan mannens arbetsinsats är omväxlande och ger bestående resultat för allmän beskådan, är kvinnors sysslor processarbete som upprepas från dag till dag. Husdrömmen, med det nödvändiga underhållet men också lustfyllda och kreativa arbetena, riskerar att bli en belastning. En kvinnofälla där hon går ner i arbetstid, kliver av karriärstegen och prioriterar oavlönat arbete i hemmet för att hinna med. Män kan också uppleva dubbelarbetet som tungt och vill anlita proffs som gör jobbet, både snabbare och bättre. Enligt den senast genomförda tidsanvändningsundersökningen, 2000/01, uppgick tiden för hemarbete till 126 miljoner per vecka numera är det sannolikt mycket mer, vilket är av samma omfattning som det betalda arbetet. Kvinnor utförde 58 % och män 42 % av det obetalda arbetet. Källa: fördelningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män, Särtryck ur regeringens budgetproposition för Det som nu sker i hus och hem är en viktig fråga för feminismen. Jämställdhet mellan kvinnor och män skulle ta ett stort kliv framåt, på flera plan, om Rot -arbeten kunde köpas till rimliga priser, liksom Rut -jobben. Det skulle också vara bra för våra barn. Det är dom, och inte Rot jobben, som ska ha vår tid. Hur många fler kvinnor ska bli utbrända, se sina barn må dåligt för att de själva är stressade, skilja sig för att man inte har tid för varandra, säga Nej till chefsjobb och heltidsjobb, säga Nej till att arbeta politiskt, fackligt eller i föreningar som är en demokratifråga, innan ansvariga politiker tar frågan på allvar och agerar. Höj kraftigt Rot-avdraget. Har vi råd att avstå? Pressmeddelande 2 Avskaffa sambeskattningen av förmögenhet och vid beräkningen av skattereduktion för fastighetsskatt Sambeskattningen av förmögenhet är en gammal kvarleva från den tid då familjen såg helt annorlunda ut än i dag. Lagen är en rest från ett patriarkalt samhälle, som vi borde ha befriat oss från för länge sedan. Skatten har funnits sedan I dagarna sitter många av oss hemma och deklarerar. I broschyren Dags att deklarera sidan 12

5 kan vi läsa om alla olika familjetyper som drabbas av sambeskattningen. Det är i princip bara sambor utan barn, förutom ensamstående, som särbeskattas. På senare år har förmögenhetsgränsen höjts för dem som är sambeskattade och vid nästa års deklaration får sambeskattade familjer ha dubbelt så stor förmögenhet som ensamstående. Därför finns det absolut ingen som helst anledning att ha kvar den administrativt kostsamma sambeskattningen, vilket också Skatteverket påpekar med jämna mellanrum till regering och riksdag. Politikerna brukar skryta med att särbeskattningen 1971 var en mycket betydelsefull reform för jämställdheten. Trots detta gäller den fortfarande bara inkomst av förvärvsarbete. Att efter 34 år av ideologiska skäl ha kvar någon form av sambeskattning är inte försvarbart. Det är ofattbart att en så viktig reform inte omfattar hela skattesystemet. I ett samhälle där vi arbetar för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män, krävs att var och en betraktas som en självständig individ och naturligtvis bara betalar skatt för sina egna tillgångar, oavsett om man är sambo, gift eller ogift. Avskaffa därför sambeskattningen omedelbart! Av Ann Falkinger Nytt från Informationsavdelningen Vi går mot en ny vår! Tänk vad härligt att dagarna blivit längre och det börjar grönska ute i naturen. Även inom FBF går vi bokstavligt talat en ny vår till mötes. På flera områden har mycket hänt sedan förra årets förbundsmöte och vi kan med tillförsikt se framtiden an. Det har gjorts ett rejält städjobb under året och många punkter i Projekt Omtag har bockats av. Vi har nu en stabil bas att stå på och kan inrikta oss ännu mer på det utåtriktade arbetet. Att synas och höras mer i media samt att värva nya medlemmar är våra två viktigaste utmaningar framöver. Det gäller oss alla; både lokalt och centralt. Hänt sen sist på hemsidan Ni som regelbundet besöker vår webb har kunnat konstatera att mycket har hänt sen sist. Några exempel: Första sidan är uppdaterad med våra tre fokusfrågor för Ett viktigt arbete har varit att fokusera på färre frågor än tidigare, för att bättre använda våra resurser. Aktuellt är en ny ruta på första sidan. Här publicerar vi själva snabbt och enkelt information vi vill nå ut med, till exempel pressmeddelanden och artiklar. Även kretsarna är förstås väl komna med bidrag. Ny menypunkt Några begrepp Här har vi lagt in ett antal olika begrepp inom jämställdhet och feminism som kan vara bra att känna till. Länk till Sofia Nytt i Kalendariet. Vi beslutade att vårt kalendarium bara skulle innehålla våra egna aktiviteter, men eftersom det finns mycket annat av intresse så kan man finna det via Sofia Nytt. Ny profil och design klar Som ni kanske märkt, har detta Nyhetsbrev fått en liten ansiktslyftning i form av ny röd färg samt något ändrad design och layout. Vi har också slopat kalendariet på sista sidan. Detta främst av utrymmesskäl, men också för att kalendariet på hemsidan hålls mer aktuellt och det är där man bör titta efter aktiviteter. Vi kommer att informera kretsarna mer i detalj om den nya profilen. Förhoppningen är att den skall hjälpa oss att vara mer tydliga och enhetliga i vår kommunikation med omvärlden, både på lokal- och riksplanet. Av Gunilla Julin

6 Rapport från 8 mars hos våra lokala kretsar landet runt Backlash i Västerås Representanter för Länsstyrelsen i Västmanland, Västerås Stift, Mälardalens Kvinnolobby, Fredrika-Bremer-Förbundet och Genusforum vid Mälardalens Högskola samlades i en konstruktiv och stimulerande samverkan inför och på Internationella kvinnodagen 2005 i Västerås. 8 mars gruppen som arrangörsgruppen kallas bjöd även i år på ett intressant, mångsidigt och mycket uppskattat program. Det inleddes på kvällen den 7 mars, då Genusforum vid Mälardalens Högskola bjudit in professor Berit Ås att föresläsa om härskartekniker. Aulan fylldes snabbt med intresserade kvinnor och män. Berit Ås delade med sig av sin mångåriga erfarenhet från yrkesliv och politik. Huvudprogrammet den 8 mars innehöll många delar; gudstjänst i domkyrkan, seminarier på Mälardalens Högskola, Kyrkbacksgården samt en interaktiv teaterföreställning om härskarteknikerna. Mälardalens Kvinnolobbys ungdomssektion Young Eurora hade specialbeställt teaterföreställningen och den hade premiär i Stadsbibliotekets hörsal denna kväll. Publiken och de unga aktörerna samspelade så att härskarteknikerna kunde ses ur olika perspektiv. Slutligen föreläste Ann Falkinger om Backlash för jämställdheten feminismen den nödvändiga ismen. Den mycket uppskattade föreläsningen avrundades med ett samtal om tankar och reflektioner kring jämställdhetsfrågorna. Samarbete är vägen till framgång Identifiera dina samarbetspartners och börja arbeta för 8 mars Av Anita Lilja-Stenholm Dramatiskt föredrag i Landskrona På Internationella Kvinnodagen bjöd Landskronakretsen tillsammans med Stadsbiblioteket på ett dramatiskt föredrag om prostitution, sexhandel och makt. Inför närmare etthundra personer berättade Louise Eek journalist och författare om sitt liv, sin bok Spelat liv samt om sin kommande bok. Louise levde länge sitt liv på kvällsklubbar. Vägen dit kantades av övergrepp, svek, kriminella ungdomsgäng och fosterhem. Men det är inte bara missbruk, övergrepp, kriminalitet och pappor som överger sina barn som leder till prostitution. Även mammor överger, säger hon. Louise har läst sociologi och juridik samt utbildat sig till journalist. Hon håller på att slutföra sin andra bok som handlar om de som köper och säljer sexuella tjänster. Den första boken Spelat liv kom 2001 och är en självbiografi. Hade jag inte legat för döden i cancer så hade jag aldrig skrivit den. Då verkade inget annat farligt. Högskolor, konferenser om traffiking runt om i Europa och inte minst Polishögskolorna anlitar ofta Louise Eek som föreläsare och utbildare. Att få tala och diskutera på Internationella Kvinnodagen hos Fredrika Bremerkretsen gladde henne mycket. Av Britt Ljunggren Fullt hus på Internationella kvinnodagen i Värnamo Uppslutningen var större än någonsin. Redan en halvtimma innan evenemanget startade var salen fylld till bristningsgränsen av kvinnor i alla åldrar och av olika nationaliteter, även ett antal män fanns där. Isabelle Sannerstedt från Olof Palmes Internationella Center talade om hiv och aids som ett hot mot demokratin. Isabelle har gjort många resor runt om i världen, men de som gjort ett stort intryck på henne är Afrika och länderna söder om Sahara. Hon har med egna ögon erfarit aidshotet mot befolkningen, där över femtio procent är smittade. Isabelle belyste att aids också är en kvinnofråga, eftersom rätten till preventivmedel och skyddat sex inte finns för kvinnorna i området. Problemet finns överallt i världen i dag och även bland oss svenskar, eftersom vi är ett resande folk med globala intressen. Isabelle betonade att sextontusen människor dör varje dag i aids och i Värnamo bor det cirka tjugo tusen, vilket är en tänkvärd siffra. Alice Bah Kuhnke, bördig från Horda utanför Värnamo, var en av kvällens huvudtalare. Hon är numera generalsekreterare för Fairtrade och tillika ambassadör för Värnamo kommun. Hon talade över ämnet Rättvis handel ett sätt att göra skillnad. Hon berättade om sina besök i olika länder, där hon på ett engagerande sätt arbetat för rättvis lön och rättvis handel. Alice gav oss rådet: Det är bättre att dricka två koppar kaffe av kravmärkt produkt än fem andra. Hon avslutade föreläsningen med sin definition vad en feminist är: En person som vill att män och kvinnor skall leva på lika villkor. Kvällen avslutades med pianounderhållning av Smålands Musik och Teater. Av Laila Ericsson Mångkulturellt i Hudiksvall Vi var också med och arrangerade Internationella Kvinnodagen den 8:e mars. Temat var Omsorg om varandra. Det var en färgsprakande föreställning med mångkulturell klädvisning, Line-dance och en föreläsning om Kvinnohus i Santiago de Chile. Kvällen avslutades med mat från olika kulturer och dryck därtill. Arrangörer var Kvinnojouren, LRC (Lokalt resurscentrum för kvinnor), HINK (Hudiksvalls Invandrarkvinnor), Studiefrämjandet och FBF (Fredrika-Bremer-Förbundet). Av Ingrid Bylund

7 Från Tornedalen till Stockholm via Madrid Presentation av Anna Wiitavaara en av våra volontärer Jag träffar Anna Wiitavaara en förmiddag på kansliet när hon är i full fart med att styra upp arbetet med Stockholmskretsens populära programkvällar. Anna är volontär och numera även medlem i Stockholmkretsens styrelse. Hon är en av dem som sett till att föreläsningarna lockat många deltagare även i vår. Anna har alltid många saker på gång samtidigt. Sina heltidsstudier i Statsvetenskap varvar hon med halvtidsjobb som advokatsekreterare. Jag frågar hur hennes intresse för feministiska frågor började. Anna säger att det vuxit fram i och med den verklighet hon mött i arbetslivet. Men via genusstudier som numera brukar ingå på kurser på universitetet får man verktyg i form av ord som man kan applicera på saker man reagerar på i vardagslivet. När man väl fått på sig de feministiska glasögonen kan man inte ta av sig dom, men ibland önskar man att man slapp se så mycket, säger Anna. Andra saker som vi diskuterar är de kvinnor hon mött i arbetslivet som skrattar åt sexistiska skämt, men där de själva mycket väl kan bli objektet nästa gång. Sånt förstår hon sig inte på. Vi pratar om hennes bakgrund från Tornedalen. Livet längst upp i norra Sverige skiljer sig från det liv hon lever idag i Stockholm. Hit kom hon för tio år sedan, efter att ha gjort en mellanlandning i Madrid i några år. Hon tycker att de gamla könsmönstren visar sig tydligare i det dagliga livet uppe i hemtrakterna. Numera när hon är hemma på besök försöker hon uppmärksamma detta genom att vid familjens middagsbord vrida och vända på argumenten. Kanske inte alltid lika populärt hos den manliga sidan av den stora familjen. Anna vill dock betona att dessa könsmönster mycket väl kan återfinnas i andra delar av landet och att det inte är något specifikt för just norra Sverige. Jämställdhet för Anna innebär att både kvinnor och män har lika rätttigheter och möjligheter i samhället. Hon är intresserad av problematiken i u-länderna samt utrikespolitik ur ett genusperspektiv. En fråga som känns mycket viktig är utbildning, en nyckel till jämställdhet, speciellt för unga kvinnor. Andra områden som berör är kvinnlig representation inom alla områden och skikt i samhället. Hon tycker att alla kvinnor ska få komma till tals, inte bara kvinnor inom näringslivet och politiken utan att alla kvinnors åsikter ska värderas lika, även i vardagssituationer. Anna gick med i FBF därför att hon tycker att det känns som en modern organisation, där man genom opinionsbildning och seminarier kan få chans att påverka. Samtidigt får man ta del av en tradition. Hon tänker då på de första Fredrikorna som gjorde ett hästjobb med tanke på samhällsklimatet som rådde då. Trots att de har gjorts många framsteg sedan dess så kan man bara inte luta sig tillbaka och tro att jobbet är gjort., säger hon. Och opinionsarbetet går vidare. Nu ska vi försöka skapa ett mer kvinnovänligt klimat, peppa kvinnor till att våga mera. Stödja och uppmuntra kvinnor i den egna omgivningen är alltid viktigt. Vilka vinner då på jämställdhet, tror hon? Alla, men alla har inte fattat det - än! Av Victoria Leckström NOTISER Kort information om stort och smått, inom och utom FBF. Nya anslag mot sexualisering Regeringen har beslutat att ge 15 olika organisationer och föreningar i Sverige 2,5 miljoner för att motverka sexualiseringen av det offentliga rummet. Könsstereotypa framställningar begränsar och befäster snäva könsroller och därmed också handlings- och livsutrymmet, främst för flickor och kvinnor. Men också pojkar och män framställs på ett fördomsfullt sätt. Dessa uttryck möter oss överallt, i tv, på video, i tidningar, radio, tv-spel, på internet och på stan, säger jämställdhetsminister Jens Orback. Annika leder makttoppen Annika Falkengren, blivande koncernchef för SEB, är Sveriges mäktigaste affärskvinna. Detta enligt Veckans Affärer som har rangord-

8 Returadress: Fredrika-Bremer-Förbundet Box Stockholm B SVERIGE PORTO BETALT nat de mäktigaste affärskvinnorna i Sverige. Hon följs i toppen av Louise Julian, koncernchef för EF Education, Marie Ehrling, vd för Telia- Sonera Sverige, Karin Forseke, vd för Carnegie, samt Gunilla Nordström, regionchef för Sony Ericsson i Kina. Kvinnor billigare på tjänsteresa Det är billigare att skicka ut en svensk kvinna på affärsresa än en svensk man. Kortföretaget Visas undersökning visar att svenska män i genomsnitt spenderar 1740 kronor per dag när de är på tjänsteresa. Kvinnorna gör av med 60 kronor mindre per dag - eller 1680 kronor. Lyxigast lever tjänstemän i finansbranschen som gör av med 2380 kronor per dag. Kvinnligt nyföretagande står stilla Det kvinnliga nyföretagandet i Sverige slår nytt bottenrekord. Andelen kvinnor som startar företag är 4.87 procent, en ökning med 0.4 promille, visar rapporten Kvinnor sällsynta som företagare från Svenskt Näringsliv. Organisationen varnar samtidigt för att de mindre företagen inte hinner skapa nya jobb i samma takt som de stora företagen drar ner på sin verksamhet i Sverige. Bättre jämställdhet i skolan Nu ska jämställdheten i Stockholms läns skolor bli bättre. Därför inleds nu en satsning på att öka kunskapen och sprida metoder för ett bättre jämställdhetsarbete och arbete mot homofobi bland länets skolor. Främst rektorer men även lärare, politiker och tjänstemän i hälften av länets kommuner undervisas under 2005 om jämställdhet, homofobi, diskriminering och trakasserier i skolans värld. Framför allt riktar vi in oss på skolledarna, säger Sara Rågwall som är projektledare. Men hela kommunens utbildningsorganisation involveras. Det behövs en gemensam kunskapsgrund och samverkan mellan alla nivåer inom utbildningsorganisationen för att jämställdhetsarbetet ska lyckas. Satsningen är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, Myndigheten för skolutveckling, JämO, HomO, Barnombudsmannen, Operation Kvinnofrid och Stockholms stad. JämO till attack mot försvaret Jämställdhetsombudsmannen har lämnat in en ansökan till Jämställdhetsnämnden om att Försvarsmakten ska få ett vite på kronor eftersom de vägrar att skicka in en jämställdhetsplan. Sedan våren 2003 har JämO uppmanat Försvarsmakten att skicka in en handlingsplan för jämställda löner som lever upp till jämställdhetslagens krav. Det är uppseendeväckande att Försvarsmakten ännu efter två års tid inte kan visa upp en sådan handlingsplan som jämställdhetslagen kräver, säger Anita Harriman, enhetschef på JämO. Arbetsamma kvinnor I Sverige förvärvsarbetar nära nog 73 procent av kvinnorna. Det placerar oss i världstoppen på OECD:s Organization for Economic Cooperation and Development lista över hur stor andel av kvinnorna som arbetar. Men Sverige kan snart hamnalängre ned på OECD:s lista. Utvecklingen visar nämligen att kvinnornas sysselsättning i Sverige minskar, medan den ökar i andra länder. Barnbidrag även till pappa Barnbidraget ska kunna delas lika mellan mamma och pappa. Det föreslår Försäkringskassan som har regeringens uppdrag att ta fram regler för hur barnbidraget kan bli mer könsneutralt. Om två föräldrar delar lika på ansvaret för barnen efter en separation så ska de också få halva barnbidraget var. Och föräldrar som lever ihop ska kunna bestämma om pappan eller mamman ska få barnbidraget. I dag går det till mamman. Om däremot den ena föräldern har ensam vårdnad om barnen så ska denne få hela barnbidraget. Regeringen vill ha ökat skydd mot könsdiskriminering I en ny proposition föreslår regeringen ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering. Ett av förslagen är att det ska bli olagligt med könsdiskriminering i samband med handel med varor, tjänster och bostäder. En mäklare ska inte kunna sålla bort kvinnliga spekulanter och en kvinnlig företagare som anser sig diskriminerad när hon ansöker om ett banklån ska kunna få sitt ärende prövat i domstol, säger Jämställdhetsminister Jens Orback. Fredrika-Bremer-Förbundet Box Stockholm Tfn: Fax: E-post: PG: Adressändringar och övriga medlemsärenden skickas till vår kanslist antingen via e-post eller via post till adressen ovan. Ansvarig utgivare: Ann Falkinger Redaktör: Gunilla Julin Redigerare: Victoria Leckström

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som TÄNK OM OCH GÖR DET JÄMT en dag om jämställdhet 11 oktober 2006 Här presenteras resultatet av väggtidningarna som arbetades fram vid grupparbetet under konferensen om jämställdhet 11 oktober på Borgen.

Läs mer

Utveckling av jämställdheten sedan 1970-talet

Utveckling av jämställdheten sedan 1970-talet Utveckling av jämställdheten sedan 1970-talet Kvinnor och män behöver idag inte välja mellan att ha ett betalt arbete och att ha barn de kan välja båda. Kvinnorna arbetar idag till lika stor del i offentlig

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Västerbottens län utgör / av Sveriges yta, men vet du hur stor del av Sveriges befolkning som bodde i länet år?

Västerbottens län utgör / av Sveriges yta, men vet du hur stor del av Sveriges befolkning som bodde i länet år? Befolkning & Hälsa Västerbottens län utgör / av Sveriges yta, men vet du hur stor del av Sveriges befolkning som bodde i länet år? Svar: % eller personer bor i länet, varav kvinnor och män. Av dessa har

Läs mer

Den svenska utredningen om män och jämställdhet www.mänochjämställdhet.se

Den svenska utredningen om män och jämställdhet www.mänochjämställdhet.se Den svenska utredningen om män och jämställdhet www.mänochjämställdhet.se claes.sonnerby@regeringskansliet.se huvudsekreterare Utredningen om män och jämställdhet Vad har svenska regeringen sagt till oss

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Männens jobb sätts före kvinnornas

Männens jobb sätts före kvinnornas Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Innehåll 1. Inledning... 3 2. HUS-avdragen...

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

MÄNS HUSHÅLLSARBETE ÖKAR

MÄNS HUSHÅLLSARBETE ÖKAR MÄNS HUSHÅLLSARBETE ÖKAR men kvinnorna gör fortfarande mest hemma I Sverige arbetar vi drygt en tredjedel av dygnet och sover åtta timmar. Vi sitter mer vid dator och framför tv än för 2 år sedan och använder

Läs mer

utvärdering Möte 7. Upplägg om ni vill kan ni sen avsluta cirkeln med en fest... Diskussionsfrågor:

utvärdering Möte 7. Upplägg om ni vill kan ni sen avsluta cirkeln med en fest... Diskussionsfrågor: Möte 7. utvärdering Samling med fika 18.00 Feministcirkeln startar 18.15 och slutar cirka 20.30 Servera gärna fika till självkostnadspris. Upplägg Det kan vara bra om man gjort en plan för hur lång tid

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handledning till den lättlästa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst Studieförbundet Vuxenskolan 2008 Projektledare: Eva Ekengren SV Förbundskansliet Författare: Kitte

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared FÖRELÄSNINGAR MODESHOW KONTAKTER INSPIRATION ETABLERINGAR HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 MODESHOW MED BUTIKER INSPIRERANDE FÖRELÄSARE Fotograf: Gekås Ullared VÄLKOMMEN TILL HANDELNS

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

Certifiering för ett respektfullt och tryggt boende

Certifiering för ett respektfullt och tryggt boende Certifiering för ett respektfullt och tryggt boende Bo porrfritt! Porrfritt är en kvalitetsstämpel som sätts på de hotell och konferensanläggningar som väljer att erbjuda sina gäster en trygg och säker

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

Kvinnolobbyns nyhetsbrev

Kvinnolobbyns nyhetsbrev Kvinnolobbyns nyhetsbrev nr 3/2010 Julbrev från ordföranden 2010-12-19 Då var det dags igen att önska alla medlemmar i Lobbyn varma julhälsningar inför stundande jul och nyår! Under året som gått har Lobbyn;

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

Den missförstådda sorgen

Den missförstådda sorgen Att känna sorg vid en förlust är naturligt. Samtidigt är sorg en av våra mest försummade och missförstådda upplevelser. Vi är ovana att hantera den och vet inte hur vi ska bete oss när vi möter människor

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Visions ståndpunkter om HBTQ Vision är en Fair Union. Vi jobbar för ett schyst arbetsliv i hela världen, med internationellt fackligt samarbete,

Läs mer

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Den här utredningen ger förslag på en plan för hur vi ska fortsätta att tala och skriva svenska, fast vi har börjat använda mer engelska. Texten är omskriven

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Du kan bli vad du vill!

Du kan bli vad du vill! Du kan bli vad du vill! 1 Mamma Nadia läser en bok för sin dotter Amanda. Boken handlar om en man som uppfinner saker. Mannen är en professor. Professor låter som ett spännande jobb. Är det bara killar

Läs mer

Genusperspektiv på ANDT

Genusperspektiv på ANDT Genusperspektiv på ANDT Jessika Svensson, Folkhälsomyndigheten Projektledarutbildning ANDT, Stockholm ANDT 2015-09-01 Innehåll Inte fördjupning i de enskilda sakområdena Relevansen för det förebyggande

Läs mer

Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium

Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium Vasagatan 95 722 23 VÄSTERÅS Tel. 021-185385 // 021-185330 Innehåll Innehåll... 2 Handlingsplan för Västerås Idrottsgymnasium 2011/2012...

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Porrfritt. Innehåll. Hornsgatan 66, 1 tr 118 21 Stockholm Tfn +46 8 442 99 30 Fax +46 8 612 73 25 info@roks.se www.roks.se

Porrfritt. Innehåll. Hornsgatan 66, 1 tr 118 21 Stockholm Tfn +46 8 442 99 30 Fax +46 8 612 73 25 info@roks.se www.roks.se Porrfritt Innehåll Ett porrfritt alternativ!... 1 Information om certifieringen Porrfritt... 2 Porrfritt märket... 3 Syftet med satsningen... 3 Hur vi kommer att marknadsföra porrfria hotell... 3 Villkor

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

På spaning efter jämställdheten

På spaning efter jämställdheten På spaning efter jämställdheten Handlingsplan 2011 2015 Kortversion Förord Eskilstuna ska bli en av landets mest jämställda kommuner som ort, verksamhet och arbetsgivare. Eskilstuna kommun ska vara ett

Läs mer

Processkartläggning. Trappsteg 5 6. Jäm Stöd

Processkartläggning. Trappsteg 5 6. Jäm Stöd Processkartläggning Trappsteg 5 6 Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera om och utveckla metoder och modeller för

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

D E T N Y A P P P E N S I O N NU

D E T N Y A P P P E N S I O N NU DET NYA PP PENSION NU Pensionsvalet blir mer och mer upp till den enskilde. Det kräver förändringar och förnyelse även av pensionsbolagen. Nya vindar Nu ska plötsligt allt väljas. Inte bara elleverantör,

Läs mer

Alla människor har lika värde DET FINNS HJÄLP ATT FÅ OM DU BLIR ORÄTTVIST BEHANDLAD

Alla människor har lika värde DET FINNS HJÄLP ATT FÅ OM DU BLIR ORÄTTVIST BEHANDLAD Alla människor har lika värde DET FINNS HJÄLP ATT FÅ OM DU BLIR ORÄTTVIST BEHANDLAD 2 Alla människor är lika mycket värda Alla människor har lika rättigheter. Det spelar ingen roll vad du har för religion,

Läs mer

Både mammor och pappor är föräldrar

Både mammor och pappor är föräldrar Både mammor och pappor är föräldrar Foto: Scanpix Föräldraförsäkringen Frågan om föräldraförsäkringen engagerar många. Föräldraförsäkringen finns till för att barnen ska få en trygg start i livet och kunna

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

FRCK Diskrimineringspolicy

FRCK Diskrimineringspolicy FRCK Diskrimineringspolicy Innehåll Inledning... 2 Styrning för diskrimineringspolicyn... 2 Jämställdhetsarbete... 2 :... 2... 2... 2 Mångfaldsarbete... 2... 2 Kompetensutveckling... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län?

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Slutrapport från kartläggning av kvinnors och mäns representation i de kommunala

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige Att bilda familj och leva med barn i Sverige Att gifta sig I Sverige kan två personer gifta sig. Man kan välja att gifta sig inom ett trossamfund. Man kan också välja att gifta sig borgerligt. en person

Läs mer

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Riksidrottsförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Idrottsrörelsen detta stolta slagskepp i moder Sveas i övrigt sjunkande folkrörelseflotta

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

gemensam vårdnad vad innebär det?

gemensam vårdnad vad innebär det? Den här broschyren kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm Fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se Webbutik: www.socialstyrelsen.se/publicerat Artikelnr 2006-114-31 GRAFISK

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Minnesanteckningar jämställdhetsrådet Tid Fredag 3 okt, kl. 09:00 12:00 Plats Socialdemokraternas lokaler i Örebro

Minnesanteckningar jämställdhetsrådet Tid Fredag 3 okt, kl. 09:00 12:00 Plats Socialdemokraternas lokaler i Örebro 1(6) Jämställdhetsrådet Minnesanteckningar jämställdhetsrådet Tid Fredag 3 okt, kl. 09:00 12:00 Plats Socialdemokraternas lokaler i Örebro Deltagare Försäkringskassan, Melul Sevim Lindesbergs kommun, Christer

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Hur ser företagandet ut i Söderort och hur kan vi utveckla det? Här en sammanfattning av vad som sas av medverkande i Gilla Söderort

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Skatteverket 2014

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Skatteverket 2014 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Skatteverket 2014 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn: Fredrik Rosengren, Chef Ekonomistaben Telefon: 010-574 87 30 E-postadress:

Läs mer

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Lättläst om Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

Upplevda effekter från jämställdhetsutbildning maj 2012

Upplevda effekter från jämställdhetsutbildning maj 2012 2013-04-18 Upplevda effekter från jämställdhetsutbildning maj 2012 Birgitta Burvall Upplevda effekter från jämställdhetsutbildning maj 2012 1 Resultat från svar från en webbenkät till politiker Trettiotre

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Barn, kompetens och karriär

Barn, kompetens och karriär Barn, kompetens och karriär 1 2 Förord Ett föräldravänligt arbetsliv gynnar alla. Unionen har tidigare publicerat ett flertal rapporter för att kartlägga småbarnsföräldrars vardag och mäta föräldravänligheten

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01 Jämställdhets och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 20112013 Ver. 20101201 Innehåll 1. BAKGRUND... 3 1.1 VARFÖR ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET/LIKABEHANDLING?... 3 1.1.1 Hur arbeta med Jämställdhet/likabehandling...

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Sammanställning av Alumni undersökning på SMO studerande som avslutat utbildningen juli 2012-januari 2014

Sammanställning av Alumni undersökning på SMO studerande som avslutat utbildningen juli 2012-januari 2014 MSB-1.5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (6) UB USAM Irén Andersson 010-240 5303 iren.andersson@msb.se Sammanställning av Alumni undersökning på SMO studerande som avslutat utbildningen juli

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Mäklarsamfundets Västsvenska krets kallar till årsmöte den 8 maj 2014 kl 17:00 på Palace, Södra Hamngatan 2, Brunnsparken Göteborg

Mäklarsamfundets Västsvenska krets kallar till årsmöte den 8 maj 2014 kl 17:00 på Palace, Södra Hamngatan 2, Brunnsparken Göteborg Mäklarsamfundets Västsvenska krets kallar till årsmöte den 8 maj 2014 kl 17:00 på Palace, Södra Hamngatan 2, Brunnsparken Göteborg 1 Val av mötesordförande 2 Val av protokollförare 3 Val av justeringsman

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

- Barn mår bra med en nära kontakt med sin pappa, och bäst med båda föräldrarna!

- Barn mår bra med en nära kontakt med sin pappa, och bäst med båda föräldrarna! Idag har vi ca 400 000 barn 1 som lever med ökad risk till psykiskt och fysisk ohälsa, stadigvarande hos endast en förälder (oftast mamman). Samtidigt ser vi tydliga ökningar av vårdnadstvister där pappan

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

Mer jämställda pensioner efter skilsmässa

Mer jämställda pensioner efter skilsmässa 1 Mer jämställda pensioner efter skilsmässa Sammanfattning Det svenska pensionssystemet ska spegla livsinkomstprincipen. Den levnadsstandard en person får som pensionär ska bygga på den levnadsstandard

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007 Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 3 Organisation 3 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Etniska

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

I DIN VARDAG NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN NR. 3 - OKTOBER 2013

I DIN VARDAG NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN NR. 3 - OKTOBER 2013 I DIN VARDAG NR. 3 - OKTOBER 2013 NYHETER OCH INFORMATION FRÅN RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN ETT SAMARBETE FÖR

Läs mer

LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar län och Eksjö kommun...

LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar län och Eksjö kommun... LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar län och Eksjö kommun... Halvtidsavstämning med syfte att välja fördjupningsområden för luppanalysen. Mejeriet i Västervik, 14 januari 2010 Temat för

Läs mer

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Roks är en feministisk organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, som verkar för kvinnors och flickors rättigheter och frigörelse,

Läs mer

Lättläst om hemutrustningslån

Lättläst om hemutrustningslån Lättläst om hemutrustningslån 2015 1 2 Innehållsförteckning Vill du veta mer om hemutrustningslån?... 5 Vad är hemutrustningslån...6 Vem får låna och till vad får du låna?... 6 När kan jag låna?...7 Hur

Läs mer

Idéplattformen är ett levande dokument för Män för Jämställdhet och senast reviderat vid årsmötet 2013-04-21

Idéplattformen är ett levande dokument för Män för Jämställdhet och senast reviderat vid årsmötet 2013-04-21 Pipersgatan 33 112 28 Stockholm 08-17 82 00 info@mfj.se www.mfj.se Org nr 802407-2160 Plusgiro 590517-9 Idéplattform Idéplattformen är ett levande dokument för Män för Jämställdhet och senast reviderat

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

REGEL 7. Det får inte finnas lagar och regler som säger att personer med funktionshinder inte kan anställas.

REGEL 7. Det får inte finnas lagar och regler som säger att personer med funktionshinder inte kan anställas. REGEL 7 A r b e t e Staterna bör se till att personer med funktionshinder får arbeta. De måste ha lika stora möjligheter till arbete både i stan och på landet. Det får inte finnas lagar och regler som

Läs mer

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Anmälningsblankett Sida 1 (9) Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad,

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Nya synsätt och arbetssätt

Nya synsätt och arbetssätt KONFERENS 2 MAJ 2012 Nya synsätt och arbetssätt för att skapa ett demensboende som ger nöjda boenden, anhöriga och personal ANMÄLAN E-post hb@kkskaraborg.se Telefon 0733 26 27 23 Sista anmälningsdag 25

Läs mer