Frågor till Sälj hela skiten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor till Sälj hela skiten"

Transkript

1 Frågor till Sälj hela skiten Inledningen s och avsnittet Privatiseringens former s Vad är välfärd för dig? När och hur möter du välfärd i ditt dagliga liv? Ge exempel. 2. Curanda i Nacka är det privata hemtjänstföretaget som säljer hemtjänst i kommunen enligt kundvalsmodellen. Företaget (arbetsgivaren) sattes i blockad i januari Ta reda på vad kundvalsmodellen betyder (se t ex s 167) och vad blockad är och varför blockader används av fackliga organisationer. 3. Vet du hur äldreomsorgen drivs i din kommun idag? Har du någon äldre släkting eller vän till familjen som bor i ett äldreboende eller har hemtjänst? Vilka äger/driver det äldreboendet/hemtjänsten? Kanske har du själv arbetat inom hemtjänsten eller på ett äldreboende? Vilka driver den verksamheten? 4. Vad menas egentligen med privatisering? 5. Vilka olika former av privatisering finns det? Läs sidorna i boken. Kan du ge några exempel på de olika formerna av privatisering i din kommun? Kapitel 1: Hur var det nu igen? s Vad menar författarna med nyspråk när det talas om välfärdstjänsterna? Ge exempel. (s 15 16) 2. Vilken definition använder författarna av gemensam välfärd? Instämmer du i den definitionen? (s 15) 3. Varför och när byggdes den gemensamma välfärden upp i Sverige? (s 16 20) 4. Vem var Keynes och hur kan man sammanfatta keynesianism? (s 18 19) 1

2 5. Välfärdsprojektet var inte unikt för vårt land. Men på vilket sätt skiljer sig den generella välfärdsmodellen som byggdes upp i Sverige och i våra skandinaviska grannländer mot det samhälle som växte fram i USA? (s 20 22) 6. På vilket sätt kan man säga att välfärdsprojketet också har varit ett jämställdhetsprojekt och ett demokratiprojekt? (s 22 23) Kapitel 2: Privatiseringarna tar mark s Storbritanniens premiärminister Margaret Thatcher som kom till makten 1979, ville inte bara förändra samhället, utan också själen. Bland annat genom privatiseringar. Hur resonerade hon? På vilket sätt kan privatiseringar förändra människors sätt att tänka? (s 27 30) 2. På s beskriver författarna hur den globala ekonomin förändrades under 1970 talet. Vad menas när man talar om den globalisering som inleddes då? På vilket sätt påverkade globaliseringen välfärdsstaten? 3. Författarna beskriver en propagandaapparat som hjälpte till att driva fram privatiseringsvågen från 1970 talet och framåt. Finns det en sådan propagandapparat idag? Ge exempel på vem/vilka som propagerar för vad. (s 32 34) 4. Hur ser en nyliberal på relationen mellan staten och marknaden? Och hur ser en nyliberal på den gemensamma välfärden? (s 34 37) 5. Vad hände i Chile efter militärkuppen 11 september 1973 då den demokratiskt valde president Allende mördades och diktatorn Augusto Pinochet kom till makten? På vilket sätt var den politik som fördes där viktig för andra länder? (s 34 36) Kapitel 3: Det dolda systemskiftet s Sammanfatta mycket kort några saker som författarna menar ledde fram till att den gemensamt ägda offentliga sektorn började att privatiseras. 2. Vad menar författarna när de kallar valet 1985 för systemskiftesvalet? (s 42 43) 3. CityAkuten och Pysslingen är två företag som författarna kallar testballonger. Vad menar de? (s 43 44) 4. På sidan 45 talas det om näringslivets lobbyister. Vad är en lobbyist? 5. Är en stor offentlig sektor bra eller dålig för samhällsekonomin? (s 47 49) 6. Vad hände med jämlikhetssträvandena i Sverige efter 1981? 7. I kapitlet nämns decentralisering (s 45), Yuppie eran (s 50) och Murens fall (s 50). Vad menas? 8. Författarna hänvisar till Olof Palme (socialdemokraternas partiledare , Sveriges statsminister samt fram till dess han mördades i februari 1986) och hans tal om privatiseringar. Sammanfatta mycket kort Palmes kritik av vinstdrift av välfärdstjänsterna. (s 44 45) 2

3 Kapitel 4: Den enda vägen s Här beskrivs några samhälleliga fenomen som inträffade efter regeringen Bildts valseger 1991 företeelser som kan finnas oavsett regering. Förklara: a) Konjunkturpolitik (s 52) b) Monopol (s 52) c) Entreprenad (s 52) d) Populism (s 53) e) osthyvlar och köttyxor (s 54) f) den enda vägen (s 59) talets nedskärningspolitik under den moderatledda regeringen Bildt och under den socialdemokratiska regeringen Persson, innebar bl a att ett par hundratusen jobb försvann. Nämn några negativa konsekvenser av detta. (s 54) 3. Vilka fem avgörande förändringar kännetecknar valfrihetsrevolutionen enligt författarna? (s 55) 4. Vad betyder a) roll back neoliberalization tillbakarullning genom nyliberalism som först lanserades av den brittiska premiärministern Margaret Thatcher? (s 55) b) roll out neoliberalization utrullning av neoliberalism? (s 56) 5. Författarna beskriver hur New Public Management (NPM) i sin renaste form infördes i Sverige på 1990 talet då en skattefinansierad privartisering blev huvudlinjen för kommunal och landstingsdriven verksamhet. Vad betyder skattefinansierad privatisering? (s 54 59) 6. Skriv ned några argument för och emot den skattefinansierade privatiseringen. (s 54 59) 7. Vad är LOU och varför infördes den lagen? (s 58 59) 8. På vilket sätt är systemet med skolpeng och privata friskolor ett kundvalsystem? (s 60 61) 9. Vilken är statens uppgift enligt regeringen Bildt? (s 61 62) 10. Fundera över vad du tycker är statens uppgift. Är det fel att en stat (ett lands medborgare) äger vissa företag/bolag? Varför varför inte? 11. I Sverige har vi inte längre en Post och postkontor som i andra länder. Istället kan posten finnas hos ICA, Hemköp, Statoil, kvarterets tobaksaffär eller någon annanstans. Vad tycker du om det och vilka erfarenheter har du av postens service? (s 62 63) 12. Vad är naturliga monopol? Ge exempel. (s 63) 13. Vad innebar den nya ombildningslagen som beslutades av riksdagen 1992 för de allmänyttiga bostadsföretagen och vanliga hyreslägenheter? (s 64 65) 14. Vilka är välfärdens så kallade kärnområden? (s 66) Håller du med om det eller tycker du att andra eller fler välfärdssektorer/områden borde höra till kärnområdena? 3

4 15. Ge exempel på stora dramatiska förändringar som genomfödes åren under den socialdemokratiska regeringen. (s 66 67) 16. Varför var den fackliga organisationen Kommunalarbetarförbundet så återhållsamt eller vacklande i sin kritik av/syn på privatisering av vård, skola och omsorg? (s 67 68) 17. Vad har allmänheten, folket, tyckt om privat vinstdriven vård, omsorg och skola? (s 69) 18. En lag 2005 ersatte den tillfälliga stopplagen från 2001 om förbud för landstingen att sälja eller överlämna drift av akutsjukhus till någon med vinstintresse. Vad innebär lagen från 2005? Vad betyder gräddfiler? (s 70 71) 19. Vilka var dåvarande socialminister Lars Engqvists (s) problematiseringar och argument mot vinstdrivna sjukhus? (s 71) 20. Vad kom den statliga Regelutredningen 2005 fram till om prisutvecklingen inom post, järnväg, el, taxi och flyg? (s 72) 21. Vad innebar Laval konflikten 2004 och EG domstolens Laval dom 2007? (s 73 76) Kapitel 5: Den nya vågen s Vid det allmänna valet i september 2006 vann den borgerliga alliansen. Vilket parti leder alliansregeringen och vilka partier ingår i alliansen? (s 77) 2. Författarna skriver att alliansen erövrade det klassiska problemformuleringsprivilegiet. Vad menas med det? (s 77) 3. Vad menar alliansen och statsminister Reinfeldt med arbetslinjen? (s 78 79) skrev Fredrik reinfeldt boken Det sovande folket. Hur beskrev han svenskarna där? (s 78) Håller du med eller inte? Varför varför inte? 5. Författarna talar om ett nyspråk. (s 79 80, 84) Vad menas? Ge exempel. 6. Vad betyder det att det civila samhället måste komplettera den gemensamma välfärden? (s 80). Ge exempel. Vad tycker du om detta? Finns det problem med detta? 7. Författarna beskriver hur alliansregeringen vann valet 2006 utan att ha privatiseringspolitiken i sitt valmanifest, för att sedan bedriva en djärv och mycket snabb privatiseringspolitik. (s 80 81) Ge några exempel på de beslut som regeringen fattat. 8. Regeringen har sålt helt eller delvis många stora statligt ägda företag, bl a Telia Sonera AB, Vin & Sprit AB och Apoteket. De statliga verken Luftfartsverket, Banverket och Vägverket ska styckas och bolagiseras. (s 81 84). Samtidigt finns det enligt författarna en smygprivatisering. På vilket sätt har en sådan smyprivatisering skett inom Arbetsförmedlingen enligt bokens författare? 9. Högskolor och universitet ska enligt den så kallade Autonomiutredningen upphöra att vara statliga myndigheter och istället övergå till en ny friare ofentlig verksamhetsform. (s 85) Vad tror du händer om högskolor/universitet övergår i privat 4

5 ägo? Känner du till exempel från andra länder där högre utbildning ägs och drivs av privata ägare? Var? Hur fungerar det? 10. Granska diagrammet på sidan 87 över utveckligen av allmännyttans hyreslägenheter och bostadsrätter i Stockholm. Vilka slutsatser drar du? 11. Regeringen Reinfeldt ersatte den så kallade stopplagen med en startlag Vad innebär den? (s 88 89) 12. Vinsten som drivkraft ger långsiktig hållbarhet. Vinst är en kraft för effektivare vård. (s 88) Tror du/vet du om dessa påståenden stämmer eller inte? Hur kan du/vi ta reda på det? 13. Vad innebär lagförslaget Vårdval i primärvården Vilken huvudkritik har riktats mot förslaget? (s 89 91) 14. Granska stapeldiagrammet på sidan 92 som visar hur kommuner och landsting handlat välfärdstjänster respektive sjuk och hälsoård hos olika utförare. Vilka slutsatser drar du? 15. Författarna beskriver en marknad inom vård, skola oc omsorg som aldrig sviktar, inte ens i osäkra tider. Kunder finns alltid och pengarna (inkomsterna) sinar aldrig eftersom det är skattepengar (offentligt finansierad) verksamhet. Kan man kalla denna verksamhet för konkurrens på en verklig marknad? Varför varför inte? 16. Hur menar författarna att man kan påverka välfärdstjänsterna (kvalitet och kvantitet) på andra sätt än som en kund på en marknad? (s 93) Tror du att man kan påverka kvalitet och kvantitet av välfärdstjänsterna om verksamheten drivs i privat regi med vinst som mål? 17. Vad innebär utmaningsrätten i Stockholm? (s 95) 18. Vad skiljer Stockholm från övriga Sverige i fråga om olika privatiseringar av välfärdstjänsterna? (s 94 97) Kapitel 6: Marknaden fungerar allt blev dyrare s Friskolorna har ökat mycket det senaste decenniet, främst i Stockholm och övriga storstadsregioner. De flesta friskolor idag ägs av kommersiella vinstdrivande och stora utbildningsbolag eller koncerner. Vilka var de tidiga argumenten för att starta friskolor överhuvudtaget från regeringens sida? Blev det så som man sade? (s 99, ) 2. Författarna beskriver friskolebranschen som en miljardindustri som är en lågriskbransch med säkra skattefinansierade intäkter (s 99). Vad innebär det? 3. Friskolorna är inte skyldiga att ge alla elever med olika slags behov en studieplats trots att de är skattefinansierade. (s ) Vad tycker du om den ordningen? 4. Hur skapas vinst i friskolorna? (s 102) Har du några egna erfarenheter av friskoleverksamhet? Ge exempel. 5. På vilket sätt kan en konkurrensutsatt skola att med oseriösa metoder påverka 5

6 betygssättning? Varför händer detta? (s ) 6. Bidrar friskolorna till demokrati och en jämlik och likvärdig utbildning för alla? Bidrar friskolorna till social rörlighet och ett integrerat samhälle? (s ). Varför varför inte? 7. Vad har hänt sedan äldreomsorgen börjat privatiseras i kommunerna i fråga om a) kostnader? (s , ) b) administrativa kostnader? (s 104) c) personalens arbetsvillkor (löner, arbetsförhållanden, inflytande, arbetsmiljö, jämställdhet, yttrandefrihet/meddelarfrihet)? (s ) d) kvalitet för de äldre (personaltäthet, respekt, kontakt, hälsa, tid, mat osv)? (s ) e) företagskultur (fiffel)? (s 107) 8. Fundera över begreppet valfrihet. Vad betyder det? Är den personliga friheten större eller självklarare i privat driven verksamhet (t ex äldreomsorgen) än i kommunalt driven verksamhet? (s 108) 9. Känner du någon äldre som bor på äldreboende eller har hemtjänst i sitt hem? Vilka äger/driver äldreboendet/hemtjänsten? Vilka erfarenheter har du och din anhörige/vän av detta? Kanske har du eller någon du känner arbetat på ett älreboende eller inom hemtjänst? Vilka är dina erfarenheter? 10. USA har inte haft någon allmän sjukförsäkring som i Sverige och många andra europeiska länder. Det är en stor fråga som den nyvalde president Obama och hans regering arbetar med just nu. Författarna beskriver hur USA:s privata sjukvårdssystem är betydligt dyrare än motsvarande i samhällen med offentliga system. Sjukvårdskostnaderna i USA ligger på ca 15% av landets BNP (bruttonationalprodukt). I Sverige är moltsvarande siffra 9%. Varför är det då så svårt för USA att ändra system? Och varför är det så starka krafter i Sverige som vill att vi ska ha en ökad privatfinansierad sjukvård? (s 109 ) 11. Vilka drivkrafter och faktorer anger författarna för att privat sjukvård tycks leda till lägre effektivitet och högre kostnader? (s 111) 12. En fråga att undersöka! När Vårdval Stockholm infördes, var och vilka närakuter lades ned respektive behölls eller expanderade? 13. Vad har kommersialiseringen av vård betytt för tillgången till vård? Har jämlikheten ökat, minskat eller inte förändrats alls? (s ) 14. Hur mycket uppskattas den svenska marknaden inom vård och omsorg vara värd i kronor/år enligt författarna? (s 113) 15. Vilka företag dominerar den privata sjukvårdsbranschen och vilka är ägarna? (s 113) 16. Vad säger sjukvårdens portalparagraf? (s 113) 17. Vad betyder uttrycket the inverse law of care? (s 114) 18. Summera vad som hänt på bostadsmarknaden sedan början av 1990 talet i fråga om ägande av lägenheter och hyreskostnader. (s ) 19. Vad betyder 6

7 a) Allmännytta? b) Självkostnadsprincip c) Bostadsrätt d) Marknadshyror e) Gated communities f) Social housing? (s ) 20. Elsektorn som var ett naturligt monopol har förändrats. Produktionen har skiljts från distributionen, och en elbörs har skapats. (s 117 ) Vad har resultatet blivit och vilken/vilka är orsakerna till det? (s ) 21. Vad har hänt med Posten sedan den började att konkurrensutsättas? (s ) 22. Har marknadiseringen av tågtrafiken lett till nya fördelar för resenärerna och för personalen? Vad vilka? Varför varför inte? 23. Vilka argument finns för och emot statligt ägande av företag? (s 124 ) 24. Vilka har principerna varit för de offentligt ägda, icke vinstdrivna välfärdstjänsterna enligt författarna? (s ) 25. Vilka är principerna för de kommersiellt drivna välfärdstjänsterna enligt författarna (s ) Kapitel 7: Den stora omvandlingen s David Harvey har skrivit A Brief History of Neoliberalism. Han beskriver privatiseringarna som accumulation (ansamling) genom fråntagande. Medborgarna har fråntagits mycket av det de tidigare ägde och kontrolerade gemensamt. Håller du med om den beskrivningen? Varför varför inte? (s ) 2. Jämför två vinstexempel: AcadeMedia AB:s vinst på 110 mijoner kronor som motsvarar kostnaden för ca 250 lärare och Attendo Care AB:s vinst på 220 miljoner kronor som motsvarar kostnader för ca 250 undersköterskor eller 300 vårdbiträden (båda exemplen från 2007). Vad tycker du är rätt och rimligt? Bolagens vinster på skattefinansierad välfärdsverksamhet eller möjlighet att anställa fler i skola/vård? (s ) 3. En konsekvens av privatiseringarna av välfärdstjänsterna som författarna pekar på, är att inte bara samhällets gemensamma resurser omfördelas utan också makten över resurserna. Demokratisk kontroll via valda kommun, landstings och riksdagspolitiker övergår till privat kontroll av aktieägare och styrelser i privata företag där själva företagsledningen inte är demokratsikt vald av medborgarna. Medborgarnas insyn, kontroll och rättssäkerhet riskerar därmed att minska. Detsamma gäller i princip för statliga verk som gjorts om till vinstdrivande bolag. Hur ser du på den här utvecklingen? (s 136 ) 4. Hur menar författarna att själva innebörden i demokratin har förskjutits som en konsekvens av privatiseringarna? (s 138) 5. Vad krävs enligt författarna för att människors inflytande över välfärden ska öka? 7

8 (s 140) 6. På vilket sätt menar författarna att den nya privatiserade välfärden är ett hot mot jämställdheten mellan kvinnor och män? (s 148) 7. Författarna frågar i slutet av kapitel 7: ska man kunna tjäna pengar på allt? (s 149) Vad tycker du? Finns det andra principer och verksamheter som absolut ska ägas och drivas av oss medborgare gemensamt? Kapitel 8: En annan värld är möjlig och förbaskat nödvändig s Författarna nämner två helt skilda motståndsrörelser mot den globala privatiseringsvågen. Vilka är de och på vilket sätt skiljer de sig åt? (s 152) 2. I rubrikerna (s ) sammanfattas några av de centrala delarna i det välfärdsprojekt som författarna menar är nödvändigt. Vilka är de? Formulera gärna om rubrikerna med egna ord. 3. I Norge har norska Kommunalarbetarförbundet utvecklat en metod för att förbättra den kommunala välfärden genom demokratiska arbetssätt. Vad kallas metoden och vad går den ut på? (s 157) 4. Vad krävs för att vi ska kunna ha en bra välfärd för alla enligt författarna? (s 159) 5. Granska diagrammet på sidan 160 över andel svenskar som kan tänka sig höjd skatt för bättre välfärd (undersökningen gjord av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Synnovate 2008). Vad säger resultatet om svenskarnas vilja till en solidariskt och via skattesedeln finansierad välfärd? Vad tycker du själv? 6. Under mellanrubriken En annan värld är möjlig (s ) ger författarna en mängd förslag som kan vända den globala utvecklingen med växande klyftor, exploatering av människor, arbetslöshet osv. Skriv ned förslagen i punktform och fundera över om du tycker att några av förslagen är bra/dåliga och om några är viktigare än andra. Varför? 7. På de sista sidorna (s ) resonerar författarna om varför så många inte engagerar sig för och kämpar för jämlikhet, rättvisa och välfärd åt alla. Vad tror du förklaringen är till att så många inte bryr sig? Vad tror du händer om bara några få medborgare engagerar sig i vårt nu och vår framtid? 8

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN Dags för ett feministiskt systemskifte i välfärden Det drar en feministisk våg över Sverige. Den feministiska rörelsen är starkare än på mycket länge

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

VÅRA SKATTEMEDEL SKA GÅ TILL VÄLFÄRD

VÅRA SKATTEMEDEL SKA GÅ TILL VÄLFÄRD VÅRA SKATTEMEDEL SKA GÅ TILL VÄLFÄRD - INTE STORA VINSTER BRA VÅRD FÖRE SKATTESÄNKNINGAR OCH PRIVATISERINGAR RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER ETT BÄTTRE DALARNA. FÖR ALLA. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (7) EN

Läs mer

Den svenska välfärden

Den svenska välfärden Den svenska välfärden Allmänhetens om framtida utmaningarna och möjligheterna Almedalen 202-07-05 Hur ska välfärden utformas? Framtidens välfärd den största politiska utmaningen jämte jobben Kvaliteten

Läs mer

Bygg välfärd! dalarnas län 1

Bygg välfärd! dalarnas län 1 Bygg välfärd! dalarnas län 1 välfärd 3 Världens bästa välfärd utan privata vinster Varje dag lämnar massor av människor sina allra bästa, sina barn, till förskola, skola och barnomsorg. Många lämnar vården

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

Sammanfattning. Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från

Sammanfattning. Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från välfärdsstat till välfärdssamhälle handlar om de faktorer som påverkar privatiseringen av skattefinansierade välfärdstjänster. I analysen

Läs mer

Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv

Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv Underlag Om undersökningen Cirka 20 frågor har ställts till gruppen unga svenskar 15 25 år, som har hittats via registret PAR Konsument.

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Nytt läge i väljaropinionen

Nytt läge i väljaropinionen Nytt läge i väljaropinionen 3 juli 2012 Arne Modig Sida 2 Opinionsutvecklingen 2011-2012 Stödet för partierna Betyg på regeringen och oppositionen Framtidsförväntningar på partierna Kommer regeringen klara

Läs mer

Jakten på den försvunna skatten

Jakten på den försvunna skatten Jakten på den försvunna skatten ett drama i två mandatperioder En granskning av de privata vårdbolagen i Uppsalas äldreomsorg Vad skulle du göra med 36 miljoner kronor? I äldreomsorgen skulle så mycket

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

Konkurrensens konsekvenser. Magnus Nilsson Karlstad universitet

Konkurrensens konsekvenser. Magnus Nilsson Karlstad universitet Konkurrensens konsekvenser Magnus Nilsson Karlstad universitet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle Kritik mot den offentliga sektorns effektivitet från och med slutet av 1970-talet. Borgerliga regeringen

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Ett år med Reinfeldt

Ett år med Reinfeldt Ett år med Reinfeldt Första pelaren: Arbetsmarknaden och partsrelationerna Politiken syftar till / leder till 1. Försvagning av fackföreningsrörelsen och rubbad maktbalans till kapitalets fördel 2. Etablering

Läs mer

VINSTER I VÄLFÄRDEN LENNART NILSSON

VINSTER I VÄLFÄRDEN LENNART NILSSON VINSTER I VÄLFÄRDEN LENNART NILSSON Medborgarroller och offentlig sektor Väljare Brukare Offentlig sektor Skattebetalare Anställd Svenska folkets inställning till den offentliga sektorn 1986 13 (procent)

Läs mer

Så mycket bättre? 2016

Så mycket bättre? 2016 Så m yctt Så mbyc? ke t bä e keret?b r t t ä t e k c ättre Så my? En jä m i priv förelse a En jämförelse av anstaällni va t chngsv ner illko tällnlöner or ocholö kom nrsoch svillkmun g ingsv i priva in

Läs mer

Grupparbete Jobbet och samhället

Grupparbete Jobbet och samhället Grupparbete Jobbet och samhället Utgå från det parti/partier just din grupp har blivit tilldelat. Fundera över följande frågor: 1. Hur vill ditt parti att eventuellt överskott i välfärden ska användas?

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

KARLSSON KAP 4 MARKNADSSTATEN

KARLSSON KAP 4 MARKNADSSTATEN KARLSSON KAP 4 MARKNADSSTATEN 1 KEYNESIANISMENS PROBLEM Stagflation, dvs. hög inflation och hög arbetslöshet ska enligt Keynes inte kunna förekomma. Keynes menar att en ekonomi kan välja mellan arbetslöshet

Läs mer

Resurser och personalinsatsen i välfärden vi reder ut begreppen

Resurser och personalinsatsen i välfärden vi reder ut begreppen Resurser och personalinsatsen i välfärden vi reder ut begreppen Svenskt Näringsliv och Sveriges kommuner och landsting har under våren genomlyst frågan om resurser till vård, skola och omsorg. Det ligger

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Mitt namn Är Karl Längberg, snart 25 år gammal, studera till historia och religionslärare.

Mitt namn Är Karl Längberg, snart 25 år gammal, studera till historia och religionslärare. Första Maj tal. Kamrater, det känns riktigt kul att få stå här i Emmaboda idag och få prata på första maj. De jag hade tänkta prata med er om idag är varför vi inte kan låta Borgarna vinna valet. Men innan

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

Vår gemensamma syn på vinst i välfärden

Vår gemensamma syn på vinst i välfärden Vår gemensamma syn på vinst i välfärden Välfärdens, inklusive skolans, verksamheter är ingen marknad. Vi är inte konsumenter i förhållande till välfärden, vi är medborgare. Socialdemokraterna, Miljöpartiet

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007.

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007. Sammanfattning Ett landsting får i dag sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som landstinget ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Inskränkningar finns emellertid när

Läs mer

Marknadsreformer i den nordiska äldreomsorgen vad kan Danmark lära av erfarenheterna från Sverige och Finland?

Marknadsreformer i den nordiska äldreomsorgen vad kan Danmark lära av erfarenheterna från Sverige och Finland? Marknadsreformer i den nordiska äldreomsorgen vad kan Danmark lära av erfarenheterna från Sverige och Finland? Marta Szebehely marta.szebehely@socarb.su.se Professor i socialt arbete Stockholms universitet

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

Brittis Benzlers tal 1 maj 2014.

Brittis Benzlers tal 1 maj 2014. Brittis Benzlers tal 1 maj 2014. 1a Maj, en dag att fira, men framförallt en dag att politiskt manifestera mot högerpolitik i Sverige och Europa. En dag att tydlig stå upp för våra värderingar om rättvisa,

Läs mer

Den svenska välfärdsstaten skiljer sig från

Den svenska välfärdsstaten skiljer sig från Slutsatser och rekommendationer Den svenska välfärdsstaten skiljer sig från andra typer av välfärdssystem genom att vara universell, generös och i huvudsak skattefinansierad. Systemet har fungerat väl

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Hälso- och sjukvårdstjänster i privat regi

Hälso- och sjukvårdstjänster i privat regi Hälso- och sjukvårdstjänster i privat regi Anders Anell Ekonomihögskolan, Lunds universitet Innehåll Hur ser utvecklingen ut i Sverige? Effekter på kostnader, kvalitet etc? Debatten efter SNS-boken Konkurrensens

Läs mer

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden Skatt för välfärd en rapport om skatterna och välfärden Rapporten framtagen av Vänsterpartiets stadshusgrupp i Malmö Januari 2012 För mer information: http://malmo.vansterpartiet.se Skatterna och välfärden

Läs mer

Hur kan vi stänga ute oseriösa aktörer? Avdelningen för tillståndsprövning

Hur kan vi stänga ute oseriösa aktörer? Avdelningen för tillståndsprövning Hur kan vi stänga ute oseriösa aktörer? Avdelningen för tillståndsprövning Hur kan vi stänga ute oseriösa aktörer? Avdelningen för tillståndsprövning Det finns ett stort intresse hos både uppdragsgivare

Läs mer

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen!

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen! Socialdemokraterna i riksdagen Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen! 2 (8) Inledning Med denna rapport vill vi visa väljarna i Kungsbacka hur vår politik ser ut utifrån budgetmotionen

Läs mer

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning 2014-03-20 PM Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning 1. Krav på bemanning i välfärden: Personaltäthet/personalkostnader och andra kvalitetsrelaterade kostnader ska regleras

Läs mer

Människovärde. Inte marknadsvärde. rödaste röst. Välj Göteborgs

Människovärde. Inte marknadsvärde. rödaste röst. Välj Göteborgs Människovärde Inte marknadsvärde Välj Göteborgs rödaste röst Vi är det antikapital INGET AV DE PARTIER som sitter i Göteborgs kommunfullmäktige ser någon framtid utan kapitalism. De tror att samhällelig

Läs mer

Hur kan vi stänga ute oseriösa aktörer? Avdelningen för tillståndsprövning

Hur kan vi stänga ute oseriösa aktörer? Avdelningen för tillståndsprövning Hur kan vi stänga ute oseriösa aktörer? Avdelningen för tillståndsprövning Hur kan vi stänga ute oseriösa aktörer? Avdelningen för tillståndsprövning Det finns ett stort intresse hos både uppdragsgivare

Läs mer

Välfärdspolitik och välfärdsopinion Sverige 2015

Välfärdspolitik och välfärdsopinion Sverige 2015 Välfärdspolitik och välfärdsopinion Sverige 15 16-06-10 Lennart Nilsson SOM-institutet Förslaget att Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad vård, skola och omsorg, Sverige 12-15 (procent)

Läs mer

Nytt politiskt landskap för partier och väljare?

Nytt politiskt landskap för partier och väljare? Nytt politiskt landskap för partier och väljare? Väljarnas bild av Alliansen och de Rödgröna 25 maj 2010 Arne Modig David Ahlin Två regeringsalternativ i valet 2010 Sida 2 Stora olikheter mellan befolkningsgrupper

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet! Reservation i landstingsstyrelsen 26 maj 2008, ärende 85 Socialdemokraternas alternativ till preliminär plan och budget 2009-2011 för Landstinget i Uppsala län En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

Läs mer

Förklara vad ordet ideologier står för. Svar: En samling idéer som ligger till grund för hur man vill att samhället ska styras inom politiken.

Förklara vad ordet ideologier står för. Svar: En samling idéer som ligger till grund för hur man vill att samhället ska styras inom politiken. Instuderingsfrågor till samhällskunskapsprov 1 Riksdagen Så styrs Sverige Förklara vad ordet ideologier står för. Svar: En samling idéer som ligger till grund för hur man vill att samhället ska styras

Läs mer

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland!

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Östergötland 2009-11-16 10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Socialdemokraterna i Östergötland har presenterat ett program som ska genomföras efter

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG EN AMBITIÖS JOBBPOLITIK. FÖR ALLA. VÅRT MÅL ÄR ATT ANTALET PERSONER SOM ARBETAR

Läs mer

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET.

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. VI ÄLSKAR VÄLFÄRD MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. Välfärden ska erbjuda mer än bara grundtrygghet. Den ska omfatta alla oavsett inkomst och finansieras solidariskt. Välfärden ska hålla en hög kvalitet och styras

Läs mer

Välfärdsutredningen. Ilmar Reepalu Särskild utredare. Välfärdsutredningen

Välfärdsutredningen. Ilmar Reepalu Särskild utredare. Välfärdsutredningen Ilmar Reepalu Särskild utredare Syfte Säkerställa att offentliga medel används till just den verksamhet de är avsedda för, och att eventuella överskott som huvudregel ska återföras till den verksamhet

Läs mer

Politisk Teori 2 Jag kommer i denna hemtentamen att redogöra vad jag ser för problem med Robert Nozick teori om självägarskap. Dels övergripande ur individens synpunkt och dels ur ett lite större perspektiv

Läs mer

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen!

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen! Socialdemokraterna i riksdagen Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen! 2 (8) Inledning Med denna rapport vill vi visa väljarna i Skövde hur vår politik ser ut utifrån budgetmotionen som

Läs mer

Datum. Synpunkter på programkommissionens remissförslag till Partiprogram 2013

Datum. Synpunkter på programkommissionens remissförslag till Partiprogram 2013 1 (5) GAMLA GARDET Datum Org. nr: 802437-0853 2012-12-10 Till Socialdemokraterna Programkommissionen Umeå Arbetarekommun f.k. Synpunkter på programkommissionens remissförslag till Partiprogram 2013 De

Läs mer

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg 11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg september 2014 2014-09-08 2 (6) Förslag om höjda arbetsgivaravgifter

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

Lättläst version av Överenskommelsen

Lättläst version av Överenskommelsen Lättläst version av Överenskommelsen Överenskommelsen Överenskommelsen handlar om hur regeringen, de idéburna organisationerna inom det sociala området och Sveriges kommuner och landsting ska förhålla

Läs mer

Ett rödare och varmare Kristinehamn

Ett rödare och varmare Kristinehamn 1 Plattform för en valseger 2010 Ett rödare och varmare Kristinehamn Det finns en viktig skiljelinje mellan socialdemokratisk politik och den politik som borgarna för och det är synen på hur välfärds skol-,

Läs mer

MÅSTE VÄLFÄRDEN VARA OFFENTLIG?

MÅSTE VÄLFÄRDEN VARA OFFENTLIG? MÅSTE VÄLFÄRDEN VARA OFFENTLIG? Thomas Idergard, Timbro Svenska Försäkringsföreningen 2009-05-12 13 maj 2009 Nej absolut inte enbart! 2 Vår första tes Välfärdsstaten, som vi känner den idag, räcker inte

Läs mer

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun.

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. Till dig som väljer väg för Sverige. Sverige är ett land att vara stolt över. Jag vet det. Min uppväxt, min trygghet

Läs mer

VALFILM OM VÄLFÄRDEN. Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014

VALFILM OM VÄLFÄRDEN. Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014 VALFILM OM VÄLFÄRDEN Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014 VAD ÄR KVALITET FÖR DE ÄLDRE? Flexibilitet att få påverka innehållet i omsorgen Kontinuitet att få omges med samma

Läs mer

Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden

Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden TIMBRO Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden Rapport från opinionsundersökning 2 februari 2009 Arne Modig 1 Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden Syftet med undersökningen

Läs mer

Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt

Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt En Demoskopundersökning på uppdrag av Svenskt Näringsliv 2011-07-02 Om undersökningen Syfte Att undersöka attityder till förslag om vinstbegränsning bland

Läs mer

Alliansens agenda för privatisering

Alliansens agenda för privatisering Kalmar 2009-11-25 Alliansens agenda för privatisering - Så ska sjukhusvården bli privat i Kalmar län Det innebär att det inom alla områden ska vara möjligt för befintliga privata vårdproducenter att växa

Läs mer

Kampen för kvinnors rösträtt i Sverige

Kampen för kvinnors rösträtt i Sverige Det korta 1900-talet HITTA HISTORIEN Elevuppgift 4:4 Grundboken s. 89, 110 111 Kampen för kvinnors rösträtt i Sverige Demokratins framväxt är en process som pågått under lång tid. Från slutet av 1700-talet

Läs mer

Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem

Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem Studiedag den 21 januari 2015 Centrum för forskning om religion och samhälle, Uppsala universitet (www.crs.uu.se) Religion som tillgång och

Läs mer

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 3 Hur ser du på framtiden för egen del? Pessimistiskt (1-) Optimistiskt (4-5) Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 03-05-13 16: data.pdf 78 3 RADAR 03 78 A1 Studerar du på gymnasiet eller gör du

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp F Vinst i välfär

Motioner och utlåtanden. Grupp F Vinst i välfär Motioner och utlåtanden Grupp F Vinst i välfär färden Stockholms arbetarekommuns representantskap 29-30 september 2012 2 Innehåll FX01 Partidistriktsmotion Skola, vård och omsorg är till för att göra Sverige

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Jokkmokk 1 1 2 15 4 3 5 31 Jokkmokk Framtid i Jokkmokks kommun (3), Samernas Väl (2) Har

Läs mer

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Eftervalsundersökning 2010 Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Valet till landstingsfullmäktige i Stockholms län 2010 Procent 40 35,7 36,7 30 27,4 25,6 2006 2010 20 10 4,0 3,8

Läs mer

Det svenska politiska systemet. Reformprocesser i offentlig förvaltning

Det svenska politiska systemet. Reformprocesser i offentlig förvaltning Det svenska politiska systemet Reformprocesser i offentlig förvaltning Uppläggning Reformer och omprövning: idéer och trender Reform av den offentliga sektorns organisation: privatisering, om (eller av-)

Läs mer

Hur mycket självbestämmande ryms det i skälig levnadsnivå? Socialtjänstlagens intentioner och äldreomsorgens realiteter

Hur mycket självbestämmande ryms det i skälig levnadsnivå? Socialtjänstlagens intentioner och äldreomsorgens realiteter Hur mycket självbestämmande ryms det i skälig levnadsnivå? Socialtjänstlagens intentioner och äldreomsorgens realiteter 15:e forskardagen 18 mars 2014 Gun-Britt Trydegård Bygger på kapitel i kommande antologi

Läs mer

AcadeMedias. Frågor om samhällsuppdrag

AcadeMedias. Frågor om samhällsuppdrag Lektion 13 AcadeMedias Frågor om samhällsuppdrag allt möjligt 2 LEKTION 3 FRÅGOR OM ALLT MÖJLIGT Välkända argument Många har åsikter om friskolor. En del påståenden är rena myter, andra bygger på gammal

Läs mer

Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning

Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning 2006-08-24 Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning Reinfeldt lovar att alla ska få behålla en tusenlapp mer av sin lön - men med alla nya avgifter tar han dubbelt tillbaka speciellt drabbade blir de

Läs mer

Kan välfärden räddas?

Kan välfärden räddas? Kan välfärden räddas? HAR VÄLFÄRDEN VERKLIGEN FÅTT MER? Källa: SKL, SCB, Egna beräkningar Källa: SKL, SCB, Egna beräkningar 140 miljarder sänkt skatt. Sen 2001 sänkt skatt ca 300 miljarder per år. Hur

Läs mer

Det viktigaste valet. (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner.

Det viktigaste valet. (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. Det viktigaste valet (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. 2 April 2006 Det viktigaste valet SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Styrning för välfärdsproffs

Styrning för välfärdsproffs -- EN RAPPORT OM VÄLFÄRDEN EFTER NEW PUBLIC MANAGEMENT -- EN RAPPORT OM VÄLFÄRDEN EFTER NEW PUBLIC MANAGEMENT Ulrika Lorentzi Förord Kommunals vision Viktiga jobb värda att älska dygnets alla timmar

Läs mer

Policy för Konkurrensutsättning. Upplands-Bro kommun 2013-01-15,rev 2013-03-06 Antagen av Kommunfullmäktige den 6 maj 2013, Kf 53

Policy för Konkurrensutsättning. Upplands-Bro kommun 2013-01-15,rev 2013-03-06 Antagen av Kommunfullmäktige den 6 maj 2013, Kf 53 Policy för Konkurrensutsättning Upplands-Bro kommun 2013-01-15,rev 2013-03-06 Antagen av Kommunfullmäktige den 6 maj 2013, Kf 53 1 Policy för konkurrensutsättning i Upplands-Bro kommun Bakgrund I kommunens

Läs mer

Einkarekstur sjúkrahúsa

Einkarekstur sjúkrahúsa Einkarekstur sjúkrahúsa Reynslan í Svíthjód Birgir Jakobsson 1 Översikt Svenska sjukvårdssystemet Capio/S:t Görans sjukhus AB Olika driftsformer i Sverige Jämförelser mellan driftsformer Personliga reflektioner

Läs mer

Vinster i den privata vården i Malmö. en rapport om de privata vårdföretagens vinster och verksamhet i Malmö

Vinster i den privata vården i Malmö. en rapport om de privata vårdföretagens vinster och verksamhet i Malmö Vinster i den privata vården i Malmö en rapport om de privata vårdföretagens vinster och verksamhet i Malmö Inledning Den här rapporten handlar om våra gemensamma skattepengar och hur de används idag.

Läs mer

Sälj inte ut våra sjukhus!

Sälj inte ut våra sjukhus! Sälj inte ut våra sjukhus! Socialdemokraterna tar fighten mot moderaternas planer på en privatiseringsrevolution av sjukvården i Stockholms län 2(14) 3(14) Sammanfattning Socialdemokraterna har granskat

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

antaget av socialdemokratiska partistyrelsen vid möte i Kramfors den 11 augusti 1970

antaget av socialdemokratiska partistyrelsen vid möte i Kramfors den 11 augusti 1970 VALMANIFEST antaget av socialdemokratiska partistyrelsen vid möte i Kramfors den 11 augusti 1970 I valet 1970 skall vi för första gången samtidigt välja riksdag och förtroendemän i landsting och kommuner.

Läs mer

Dessa har valt att inte svara!ar valt att inte svara. Socialdemokraterna

Dessa har valt att inte svara!ar valt att inte svara. Socialdemokraterna Fördelning av antal mandat i landstingsfullmäktige efter valet 2010. Kommun Socialdemokraterna, 33 ledamöter Vänsterpartiet 6 ledamöter, Miljöpartiet de gröna 2 ledamöter, Norrbottens sjukvårdsparti 13

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

SNS Konjunkturrådsrapport 2014 Hur får vi råd med välfärden? Annika Sundén Torben M Andersen Jesper Roine

SNS Konjunkturrådsrapport 2014 Hur får vi råd med välfärden? Annika Sundén Torben M Andersen Jesper Roine SNS Konjunkturrådsrapport 2014 Hur får vi råd med välfärden? Annika Sundén Torben M Andersen Jesper Roine Vår rapport Vad kännetecknar den svenska välfärdsmodellen? Vad åstadkommer den och hur ser det

Läs mer

Jan Stjernström VD, SEB Trygg Liv. Partnerskap för välfärd

Jan Stjernström VD, SEB Trygg Liv. Partnerskap för välfärd Jan Stjernström VD, SEB Trygg Liv Partnerskap för välfärd 1 Krisen och välfärden 2 Svenskens perspektiv - Längre tid som pensionär - Ökade krav på valfrihet Konsekvenser: - Allt högre krav på levnadsstandarden

Läs mer

Välfärdspolitik och välfärdsopinion Sverige 2014

Välfärdspolitik och välfärdsopinion Sverige 2014 Välfärdspolitik och välfärdsopinion Sverige 14 15-05-24 Lennart Nilsson SOM-institutet Förslaget att Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad vård, skola och omsorg, Sverige 12-14 (procent)

Läs mer

PERSONVAL TEMO DIREKT 3-6 juni. Vertikal procent 14 jun 2002 PARTIVIKT 1

PERSONVAL TEMO DIREKT 3-6 juni. Vertikal procent 14 jun 2002 PARTIVIKT 1 Kön Ålder Utbildning Ort Hushållsinkomst ---------- ---------------------- ---------------- ---------------- ---------------------- Sth/ To Kvi 16-30- 45- Gr Gymn Hö Gbg/ Stä Gles - 150'- 250'- > tal Man

Läs mer

Alla behövs för ett bättre Lysekil

Alla behövs för ett bättre Lysekil Alla behövs för ett bättre Lysekil Bäst i klassen i ekonomi Kommunens utgifter är alldeles för stora i förhållande till intäkterna. Moderaterna lovar att skapa en ekonomi som tar oss ut ur krisen. Med

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir.

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir. Kommittédirektiv Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen Dir. 2006:42 Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2006. Sammanfattning

Läs mer

Och detta för mig in på ett av den generella välfärdens problem.

Och detta för mig in på ett av den generella välfärdens problem. Tack så mycket! Att svara på vad Timbro tycker om framtidens välfärd är en rätt öppen fråga, men jag ska göra mitt bästa. Och för att det ska bli lite mer konkret tänkte jag försöka avgränsa diskussionen

Läs mer

Femte jobbskatteavdraget i medierna

Femte jobbskatteavdraget i medierna Femte jobbskatteavdraget i medierna December 2013 Daniel Löfstedt Innehåll 1. Inledning sid 3 2. Metod sid 3 3. Sammanfattning och analys sid 3 4. Jobbskattefrågan är huvudämne eller central för artikelns

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Kan kommunsektorn växa realt med 2 procent per år? Lars Calmfors Kommek, Malmömässan 21 augusti 2014

Kan kommunsektorn växa realt med 2 procent per år? Lars Calmfors Kommek, Malmömässan 21 augusti 2014 Kan kommunsektorn växa realt med 2 procent per år? Lars Calmfors Kommek, Malmömässan 21 augusti 2014 Olika bedömningar SKLs Ekonomirapport 2014 Finansdepartementet: Ekonomiska vårpropositionen 2014 Konjunkturinstitutet:

Läs mer