PUBLIC SERVICE- REDOVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PUBLIC SERVICE- REDOVISNING"

Transkript

1 PUBLIC SERVICE- REDOVISNING KUNSKAP NÄR DU VILL, DÄR DU VILL 2011 PUBLIC SERVICEREDOVISNING

2 INNEHÅLL VD HAR ORDET: UTOPI OCH REALITET 4 1. PUBLIC SERVICEREDOVISNINGEN Disposition 5 2. ETT KUNSKAPSHUS I TIDEN Uppdrag Strategi Arbetsprocesser Uppföljning och utvärdering Organisation SÄNDNINGAR I RADIO OCH TV Sändningar i radio fördelade på kanaler Sändningar i tv fördelade på kanaler Utbildningsprogram och folkbildande program i UR:s utbud Sändningar i radio och tv fördelade på utbildningsområde Ämnesfördelning för sändningar i radio och tv Insatser för svenska språket Arbetet med programetiska frågor Granskningsnämndens granskning av UR:s program BARN OCH UNGA Förskola Radio- och tv-program för förskolan Grundskolan och gymnasieskolan Radio- och tv-program för grundskolan Radio- och tv-program för gymnasieskolan HÖGSKOLA OCH UNIVERSITET Radio- och tv-program för högskola och universitet Radio- och tv-program för lärarfortbildning och -utbildning VUXENUTBILDNING OCH FOLKBILDNING Radio- och tv-program för vuxenutbildning och folkbildning Radio- och tv-program för studieförbund och folkhögskolor MÅNGFALD Mångfald i utbudet Spegling av hela landet 28 2 PUBLIC SERVICEREDOVISNING 2011

3 8. MINORITETER OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR Nationella minoriteter och andra minoritetsspråk Dialog och samverkan med minoriteter Personer med funktionsnedsättningar Syntolkning Teckenspråk Tillgängliggörande insatser Dialog och samverkan med personer med funktionsnedsättningar ANVÄNDBARHET SKA GENOMSYRA ALLT UR GÖR Behovsanalyser och kontaktarbete Mediepedagogiskt arbete och kommunikation ANVÄNDNING AV UR:S PROGRAM Lyssnandet på UR:s program i Sveriges Radios kanaler Tittandet på UR:s program i SVT1, SVT2 och SVTB Tittandet i Kunskapskanalen Användning av UR:s program efter sändning Undersökningar rörande lärares användning och attityder TILLGÄNGLIGHET OCH DISTRIBUTION Sändningar i radio och tv Text-tv Ur.se UR Play Kunskapskanalen.se Utlåning och digital distribution i slutna nätverk Trycksaker och texter Försäljning av programkopior EKONOMI OCH RESURSER Medelsanvändning Resursanvändning Utomståendes medverkan och andra samarbeten Samarbete inom public service Personalutveckling Sidoverksamhet UTBILDNING OCH FOLKBILDNING I FRAMTIDEN Barn och unga i fokus Stöd till dem som riskerar att lämnas utanför Ökad tillgänglighet Övergripande inriktning REVISORSINTYG 59 PUBLIC SERVICEREDOVISNING

4 VD HAR ORDET: UTOPI OCH REALITET! Svenska Akademien har haft sin högtidliga sammankomst i 225 år. Men denna har aldrig sänts i tv. UR har försökt övertyga akademien om att hela folket borde få se denna gnistrande föreställning i snille och smak. Den 20 december 2011 lyckades det. Då sände UR Samtiden äntligen högtidssammankomsten direkt i Kunskapskanalen. Utopi blev realitet. Det är mycket omöjligt som blivit möjligt för UR det år som gått. Vi hade en dröm att förbättra vår närvaro på nätet. Det är där det händer nu. Utan att överge UR:s väl fungerande distribution via mediecentraler och fysiska kopior ville vi öka tillgängligheten i förhållande till lärare och elever. Det kräver nya tekniska lösningar, mer pedagogik och ny metadatataggning för att passa utbildningens behov. Det kräver inte minst mer pengar till upphovsmännen för att programmen ska kunna ligga kvar öppet på nätet. Det är det UR har kallat att befria utbildningsprogrammen. En svårförverkligad utopi för ett litet public service-företag med begränsade medel. Med extra medel ur rundradiofonden, med hängivna medarbetare i ett kreativt företag, är UR i full färd med att realisera drömmen om att väsentligen förbättra förutsättningarna för det svenska utbildningsväsendet. Över utbildningsprogram på ur.se är en nationell skatt när den kommer till användning. Som framgår av denna public serviceredovisning är UR på god väg. Användningen av våra program fortsätter att öka kraftigt. Vi vinner uppskattning och uppmärksamhet för många programsatsningar. Vi vidgar våra samarbeten och förbättrar produktiviteten. UR:s nya Kunskapshus står färdigt och våra ambitioner om ett nytt sätt att arbeta öppet och projektorienterat håller på att bli en realitet. UR inledde året med att förverkliga Sex på kartan, en stor satsning på sex och samlevnadsundervisning för elever och lärare på högstadiet, med radio, tv, webb och böcker. Vi drömde om att lyfta fram fritidspedagogerna, en eftersatt yrkesgrupp, och gjorde tv-serien Friare kan ingen vara. Vi synliggjorde de pedagogiska förebilderna i radiodokumentärserien Lärarrummet och fortsatte arbetet med en akademiskt förankrad resurs i hur man använder medier i undervisningen för landets alla lärarstudenter: Didaktikens verktyg. Vi lyfte fram arabiskan i en roadmovie, Rena rama arabiskan, och försökte bygga en bro mellan hörande och icke hörande i Drömtårtan och mycket mer. Med Världens bästa skitskola gjorde UR en väl researchad och gestaltad genomgång av vad som blivit av det som en gång var en världsledande skola. Serien blev en väldig framgång, men än återstår en del för att Sverige ska bli en utbildningsnation i världsklass UR har uppfyllt uppdraget att sända radio- och tv-program och att skapa användning för våra utbildningsprogram under Men vi har många drömmar kvar. Vi skulle kunna göra mer för alla dem som riskerar att hamna utanför. Barnkulturen behöver stärkas. Kunskapsutbudet för unga skulle kunna förbättras. Tänk om UR kunde göra en helt ny Kunskapskanal för och av unga!? Utopier kan bli realiteter. Inget är omöjligt. Här är årets public serviceredovisning. Erik Fichtelius Vd Sveriges Utbildningsradio AB 4 PUBLIC SERVICEREDOVISNING 2011

5 PUBLIC SERVICE- REDOVISNINGEN 2011 Varje år ska UR följa upp och redovisa hur uppdraget, som är fastställt av riksdag och regering och finns beskrivet i sändningstillstånd och anslagsvillkor samt i radio- och tv-lagen, har fullgjorts. Detta gör UR, liksom Sveriges Radio och SVT, i den så kallade public serviceredovisningen Disposition UR:s public serviceredovisning 2011 tar sin utgångspunkt i UR:s uppdrag som det är formulerat i sändningstillstånd och anslagsvillkor. Redovisningen utgår från de utbildningsområden som sändningstillståndet indelar UR:s verksamhet i: förskola, grundoch gymnasieskola, högskola och vuxenutbildning. Dessutom tar den avstamp i UR:s strategi. Under 2011 har UR inte lanserat några nya permanenta programtjänster eller tjänster av större betydelse inom ramen för kärnverksamheten eller den kompletterande verksamheten. Under året har UR inte heller lanserat några tjänster på försök. I syfte att göra UR:s public serviceredovisning än mer transparent och tydlig, har dispositionen förändrats i jämförelse med 2010 års redovisning. Kapitel 2: Ett kunskapshus i tiden I detta kapitel redogörs för UR:s strategi, arbetsprocesser, uppföljning och utvärdering samt organisation under Kapitel 3: Sändningar i radio och tv 2011 I detta kapitel lyfts utbudet fram och sändningsvolymer redovisas utifrån olika perspektiv. Det handlar om hur sändningarna har fördelat sig på olika kanaler: Sveriges Radios P1, P2, P3 och P4, och SVT1, SVT2 och SVTB, samt Kunskapskanalen. Den sända volymen i radio och tv fördelad på respektive utbildningsområde redovisas. Här redovisas ämnesfördelningen i den totala sändningsvolymen i radio och tv under I detta kapitel redovisas också UR:s insatser för svenska språket samt UR:s arbete med programetiska frågor och granskningen av UR:s program. Programexempel samt ämnesfördelningen av programmen inom utbildningsområdena under 2011 redovisas inom ramen för respektive utbildningsområde, i kapitel 4 (Barn och unga), 5 (Högskola och universitet), 6 (Vuxenutbildning och folkbildning) och 8 (Minoriteter och personer med funktionsnedsättningar). Kapitel 4: Barn och unga I detta kapitel redovisas hur totalsändningsvolymen i radio respektive tv fördelade sig på ämnen i förskola, grundskola och gymnasiet under Exempel på program sända 2011 ges fördelat på förskolan, de olika årskurserna i grundskolan samt på gymnasieskola. Här beskrivs också webbens utformning för detta utbildningsområde. Utbudet för barn och ungdomar som tillhör de språkliga eller etniska minoriteterna, liksom för barn och ungdomar som har teckenspråk som förstaspråk, redovisas i kapitel 8. Kapitel 5: Högskola och universitet I detta kapitel redovisas hur totalsändningsvolymen i radio respektive tv fördelade sig på ämnen i högskola och universitet under Exempel på program sända 2011, bland annat i Kunskapskanalen, ges fördelat på högskola och universitet samt lärarfortbildning och -utbildning. Här beskrivs också webbens utformning för detta utbildningsområde. Kapitel 6: Vuxenutbildning och folkbildning I detta kapitel redovisas hur totalsändningsvolymen i radio respektive tv fördelade sig per ämne i vuxenutbildning och folkbildning under Exempel på program sända 2011, bland annat i Kunskapskanalen, ges fördelat på vuxenutbildning och folkbildning samt studieförbund och folkhögskolor. Här beskrivs också webbens utformning för utbildningsområdet. PUBLIC SERVICEREDOVISNING

6 PUBLIC SERVICEREDOVISNINGEN 2011 Kapitel 7: Mångfald Nytt för årets public serviceredovisning är att mångfaldsperspektivet beskrivs i ett eget kapitel. Här berörs och redovisas olika aspekter på mångfald i utbudet, såsom sändningarna i radio och tv fördelade på produktionstyperna egenproduktion, samproduktion, utlägg och förvärv, i såväl förstasändningar som repriser och återutsändningar Här redovisas antalet sända timmar program av europeiskt ursprung, program framställda av oberoende europeiska producenter samt svensk produktion av den totala sändningsvolymen i tv Här beskrivs också hur UR har uppfyllt uppdraget som handlar om spegling av hela landet, samt hur UR säkerställer att program av produktionsbolag uppfyller public servicekraven. Kapitel 8: Minoriteter och personer med funktionsnedsättningar I detta kapitel redogörs för programverksamheten som rör nationella och andra minoriteter samt personer med funktionsnedsättningar, enligt samma modell som i redovisningen för utbildningsområdena i kapitel 4 6. Antalet sända timmar på de nationella minoritetsspråken samt teckenspråk redovisas. Här redovisas fördelningen av antalet sända timmar i radio och tv för nationella och övriga minoriteter samt personer med funktionsnedsättningar fördelat på förstasändningar samt återutsändningar och repriser. Exempel på program sända i radio och tv för de nationella minoriteterna och personer med funktionsnedsättningar 2011 ges. Här redovisas också UR:s dialoger med dessa grupper. Avslutningsvis redogörs för de tillgängliggörande insatser UR har gjort i fråga om svensktextade program, hörbarhet och på webben. Här beskrivs också webbens utformning för grupperna. Kapitel 9: Användbarhet ska genomsyra allt UR gör En förändring som har gjorts i årets public serviceredovisning, är att redovisningen av kontakter och mediepedagogiska insatser (användbarhet), som i 2010 års redovisning låg i anslutning till varje utbildningsområde, nu har fått ett eget kapitel. Här redovisas UR:s arbete med behovsanalyser och kontaktarbete, samt det mediepedagogiska arbetet och kommunikationen med UR:s målgrupper. Redovisningen av kontakterna tar sin utgångspunkt i utbildningsområdena förskola, grundskola och gymnasieskola, lärarutbildning och lärarfortbildning, vuxenutbildning, folkbildning respektive högskola. med respektive utbildningsområde. Här redogörs för det genomsnittliga tittandet på UR:s radioprogram i Sveriges Radios kanaler, samt för UR:s tv-program i SVT1, SVT2 och SVTB fördelat på utbildningsområdena. Även Kunskapskanalens veckoräckvidd redovisas. Nytt för i år är en redovisning av UR:s mest sedda enskilda program i SVT respektive SVTB under I kapitlet redovisas också uppspelningarna i UR Play respektive i de slutna nätverken, samt antalet lån av UR-program från mediecentralerna för Kapitlet avslutas med en redogörelse för en rad undersökningar rörande lärares användning av och attityder till UR:s material. Kapitel 11: Tillgänglighet och distribution En annan förändring är att kapitlet om tillgänglighetsoch distributionsfrågor har flyttats längre bak i redovisningen. Här redovisas UR:s olika distributionsvägar som kompletterar varandra och gör att användarna når UR och UR:s programverksamhet. Här beskrivs hur överenskommelser kring sändningstider i Sveriges Radio respektive SVT upprättas, samt hur UR:s och SVT:s överenskommelse angående sändningarna i Kunskapskanalen sker. UR:s text-tv, webbplatsen ur.se, UR Play och kunskapskanalen.se beskrivs. Ett avsnitt behandlar utlåning och digital distribution i slutna nätverk, med fokus på upphovsrätter. Kapitel 12: Ekonomi och resurser I detta kapitel redovisas medelsanvändningen för avgiftsverksamheten, och resursanvändningen fördelad på produktionsvolymer i radio och tv. Dessutom redovisas produktionskostnader fördelade på olika utbildningsområden, kostnaderna för UR:s verksamhet för nationella minoriteter och andra minoritetsspråk samt kostnaderna för UR:s verksamhet för och om personer med funktionsnedsättningar. Här återfinns också redovisningen av snittkostnader per sänd, producerad och egenproducerad timme i radio respektive tv, samt UR:s kostnader för utomståendes medverkan och andra samarbeten. Kapitel 13: Utbildning och folkbildning i framtiden I det avslutande kapitlet beskrivs UR:s planer i fråga om det fortsatta arbetet med att rikta särskild uppmärksamhet åt tillgängligheten till och kunskapen om programmen. Tre områden lyfts fram: barn och unga, de som riskerar att hamna utanför samt ökad tillgänglighet ( Befria utbildningsprogrammen ). Avslutningsvis beskrivs UR:s övergripande inriktning Kapitel 10: Användning av UR:s program Användningen av UR:s program lyfts i årets public serviceredovisning fram i ett eget kapitel, medan användningen i redovisningen 2010 redovisades ihop 6 PUBLIC SERVICEREDOVISNING 2011

7 PUBLIC SERVICEREDOVISNINGEN 2011 UR:S PUBLIC SERVICEREDOVISNING SKA VARA UTFORMAD I ENLIGHET MED UR:S ANSLAGSVILLKOR 2011 PUNKT 18: UR ska årligen följa upp och redovisa hur uppdraget fullgjorts. Redovisningen avseende 2011 ska senast den 1 mars 2012 ges in till Kulturdepartementet samt Myndigheten för radio och tv. Samtliga verksamhets- och programområden ska redovisas i rapporten. UR ska tydligt redovisa sina kontakter med olika delar av utbildningsväsendet. Till rapporten ska fogas en redovisning av eventuella sidoverksamheter som UR har bedrivit. UR ska, i samarbete med SVT och SR, ta fram konkreta uppföljningsbara resultatmått baserade på tillstånds- och anslagsvillkor. Resultatmåtten bör utformas så att de ger väsentlig information om uppdraget och förmedlar viktiga erfarenheter av verksamheten. UR ska på olika sätt stimulera en fortlöpande offentlig diskussion om verksamheten. UR ska redovisa och kommentera hur resultaten har utvecklats med avseende på volym, kostnader och intäkter samt nyckeltal som visar effektivitet och produktivitet. Samarbets- och effektiviseringsåtgärder ska rapporteras i redovisningen. UR ska utveckla arbetet med att mäta och redovisa olika indikatorer på kvaliteten och särarten i programutbudet. Programstatistiken ska utformas så att jämförelser blir möjliga över tid. Redovisningen ska uttrycka olika programkategoriers andel av den totala sändningstiden, när olika programtyper sänds samt resursförbrukningen för respektive kategori. Redovisningen ska även avse omfattningen av tittande och lyssnande och publikens reaktioner samt företagets planer för kommande år. UR ska redovisa hur det säkerställs att all verksamhet uppfyller de krav som ställs på företaget i sändningstillstånd och anslagsvillkor. UR ska redogöra för vilka nya programtjänster eller andra tjänster av större betydelse inom ramen för kärnverksamheten och den kompletterande verksamheten som har lanserats under året. Detta gäller oavsett om tjänsterna har anmälts för godkännande enligt punkt 10 eller inte. För de tjänster som har lanserats på försök ska det anges hur lång försökstid som har planerats för dessa. PUBLIC SERVICEREDOVISNING

8 ETT KUNSKAPSHUS I TIDEN 2 Under 2011 stod Kunskapshuset färdigt på Förrådsbacken. Husets yttre speglar ett modernt företag med ny organisation, effektivare arbetssätt och ökade möjligheter för samarbeten inom public servicebolagen. 2.1 Uppdrag UR utgör, tillsammans med Sveriges Radio och SVT, svensk public service. Företagen ägs av Förvaltningsstiftelsen som ska främja deras oberoende. Stiftelsen utser respektive företags styrelse som ansvarar för och fattar beslut om verksamhetens allmänna inriktning. Styrelsen utser i sin tur företagets vd. UR:s nuvarande vd, Erik Fichtelius, tillträdde UR:s uppdrag är fastställt av riksdag och regering och finns beskrivet i sändningstillstånd och anslagsvillkor. Verksamheten omfattas av radio- och tv-lagen. Verksamhetsåret 2011 är det andra året i tillståndsperioden som sträcker sig till och med UR:s programverksamhet ska prioritera utbildningsområdena förskola, grund- och gymnasieskola, vuxenutbildning inklusive folkbildning, och högskola inklusive lärarfortbildning. Enligt sändningstillståndet ska programverksamheten syfta till att förstärka, bredda och komplettera de utbildningsinsatser som görs av andra inom dessa områden. UR ska ha 2.2 A UR:S STRATEGI VISION Med kvalitet och generositet bidrar UR till utbildning i världsklass. MISSION UR gör publicistiskt oberoende och angelägna program som ger kunskap och lust att lära så att alla kan verka i samhället. ÖVERGRIPANDE MÅL UTBUD Vårt utbud utmanar och utbildar ANVÄNDNING Användbarhet genomsyrar allt vi gör MEDARBETARE UR har kompetenta medarbetare och dynamisk arbetsmiljö VERKSAMHET UR behärskar hela produktionskedjan UPPDRAG MÅLTAL FRAMGÅNGSFAKTORER STRATEGISK INRIKTNING ett brett utbud med stor mångfald och kvalitet som speglar hela landet. Det betyder variation i produktionsformer och med särskilt ansvar för målgrupper som barn och unga, personer med funktionsnedsättningar, språkliga och etniska minoriteter med särställning för de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli och romani chib. Användarna av UR:s programverksamhet, särskilt inom utbildningsväsendet, ska ges möjligheter att framföra synpunkter och önskemål gällande programverksamheten. UR har ett särskilt uppdrag att ha en dialog med personer med funktionsnedsättningar och språkliga och etniska minoriteter. UR ska koncentrera sina insatser till utbildningsområdena samt därutöver tillhandahålla ett utbud av folkbildningsprogram. Programutbudet som helhet ska präglas av folkbildningsambitioner. Det innebär att UR har såväl ett utbildnings- som folkbildningsuppdrag med ett utbud som riktar sig till publik och användare i lärandets olika miljöer. 2.2 Strategi I juni 2010 fastställde UR:s styrelse en övergripande strategi för Strategin består av en vision och mission samt fyra strategiska områden. Under 2011 har strukturen för strategiska nyckeltal och aktiviteter utvecklats vidare. Nollmätning har genomförts inom några områden i slutet av året för att ligga till grund för utvecklad strategisk uppföljning. Strategin har visualiserats i form av Kunskapshuset där UR:s uppdrag utgör grunden och visionen är taket. Däremellan återfinns de fyra områdena utbud, användbarhet, medarbetare och verksamhet. Husmetaforen kopplar även till det nybyggda, fysiska hus där UR nu är lokaliserat. UR är ett företag i allmänhetens tjänst med särskilt ansvar inom vissa specifika områden. Detta gör att samhällsansvarsperspektivet för UR inte bara inbegriper hur (hållbar utveckling), utan också vad vi gör inom ramen för utbudet. Det särskilda ansvaret för specifika områden upprätthålls och utvecklas inom ramen för ordinarie årsplanearbete. 8 PUBLIC SERVICEREDOVISNING 2011

9 ETT KUNSKAPSHUS I TIDEN Utvecklingen sker i dialog med intresseorganisationer. Under 2011 har en strategi för samhällsansvar inklusive hållbar utveckling tagits fram och en miljöplan inom ramen för denna beslutats. Arbetet med hållbar utveckling utgår från FN:s principer i Global Compact. Detta arbete sker integrerat i verksamheten. En plan med mål och aktiviteter för varje område ska genomföras och följas upp. 2.3 Arbetsprocesser Under 2011 har en tydligare processorientering införts. Årsplaneprocessen styr verksamheten både gällande produktion och användning. Processen utgår från UR:s uppdrag, strategi och behoven inom utbildningsområdena och innefattar en rad moment under en tvåårsperiod, vilket innebär att arbetet sker parallellt med flera år i fokus på en och samma gång. Årsplanen fastställs av vd och det operativa 2.3 A PROCESSFLÖDE UR LEDA OCH STYRA EKONOMI PERSONAL STRATEGI OCH KOMMUNICERA PLANERA ÅRSPLANEPROCESSEN Uppdrag samhälle Behov pedagog, elev, utbildningsorg. PRODUCERA för vuxna, unga och barn Nytta pedagog, elev, utbildningsorg. Nytta samhälle TEKNIK OCH DISTRIBUERA ansvaret ligger sedan på respektive avdelningschef. Arbetsprocesserna dokumenteras i inriktningsbeslut, uppdrag, verksamhetsplaner, projektbeställningar och i projektplaner som följs upp i tertialrapporter. 2.4 Uppföljning och utvärdering Under 2011 har en strategi och plan tagits fram för UR:s utvärderingsarbete de närmaste åren. Arbetet ska ge underlag för att utifrån olika perspektiv och aspekter värdera UR:s verksamhet utifrån uppdraget i sändningstillstånd, anslagsvillkor och strategi. Syftet med utvärderingsarbetet är att det ska ligga till grund för såväl rapportering utifrån de återrapporteringskrav UR har som för utvecklings- och förbättringsarbete. UR:s utvärderingsarbete består av två genrer med följande olika syften: Utvärderingar av (summativa) granskande, uppföljande, retrospektiva studier där slutsatser och kontroll av utfall görs utifrån intentioner och uppdrag. Utvärderingar för (formativa) olika studier och arbetssätt som sätter fokus på det interna arbetet, där syftet är att resultaten ska användas för kvalitetsutveckling och ligga till grund för framtida inriktning på arbetet. UR undersöker regelbundet, i samarbete med SCB, lärares medievanor och användning av UR:s program. Allmänhetens kännedom om och attityd till UR I det utvecklingsarbete kring kommunikation och marknadsföring som UR har prioriterat under 2011 har en varumärkesundersökning gjorts 1. Syftet med studien var att få en bild av hur kännedomen om UR ser ut hos allmänheten (18 74 år), hur allmänheten uppfattar UR generellt och specifikt kopplat till vissa värdeord av de som faktiskt lyssnar och tittar på UR:s produktioner. Vidare ställdes frågor om hur allmänheten kommer i kontakt med UR och om hur de uppfattar Kunskapskanalen. Webbenkäten besvarades av totalt respondenter ur Yougov:s internetpanel. Så gott som samtliga tillfrågade svarade att de känner till UR (97 %) och två tredjedelar uppgav att de känner till UR:s verksamhet väl. Totalt sett är det 70 % som har uppgett att de nyttjar UR minst någon gång per år, varav drygt 30 % flera gånger per år. Undersökningen visar inte på några markanta skillnader mellan kvinnor och män. Bland allmänheten är det främst åringar som oftare tittar/ 1 Undersökningen utfördes av Yougov i december PUBLIC SERVICEREDOVISNING

10 ETT KUNSKAPSHUS I TIDEN lyssnar på UR:s programutbud, medan åringar har lägst nyttjandefrekvens. Det framkommer att en persons utbildningsnivå påverkar kännedomen om UR; de med högre utbildningsnivå känner i större utsträckning väl till UR:s verksamhet, och är också mer positiva till utbudet. Personer som är verksamma inom utbildningsväsendet är också en grupp som både känner till och nyttjar UR i högre utsträckning än andra. En majoritet av respondenterna är uttalat positiva till UR (65 %) medan endast var tionde är uttalat negativ. De som är positiva har angett att UR:s produktioner är bildande och intressanta, att de är informativa och ger värdefull kunskap och att de är av god kvalitet, trovärdiga samt lättillgängliga. Den positiva inställningen till UR ökar med stigande ålder, är något högre för kvinnor än män och mycket hög bland personer som arbetar med utbildning. Det finns också ett samband mellan graden av nyttjande och inställning: ju mer man har uppgett att man nyttjar UR, desto mer positivt inställd är man. Nästan hälften (46 %) uppger att de tittar på Kunskapskanalen månatligen och drygt var fjärde person gör det varje vecka. Även här är åringar överrepresenterade, liksom de som arbetar inom utbildningsväsendet. 2.5 Organisation Den 1 oktober justerades UR:s organisation för att skapa bättre förutsättningar för kvalitet och effektivitet i verksamhet, planering och uppföljning. En ny planeringsavdelning ansvarar för planering och uppföljning av den interna verksamheten. Programverksamheten är uppdelad i två programavdelningar inriktade mot barn och unga respektive vuxna. Projektutvecklarna, som har till uppgift att föra dialog och kartlägga behoven inom utbildningsområdena, fördes närmare programverksamheten och webbredaktörerna samlades till enheten Interaktiva medier som sorterar under IT/Teknik. Strategiavdelningen slogs ihop med Kommunikationsavdelningen för att uppnå ökad samordning och helhetssyn. Huvuddelen av UR:s verksamhet bedrivs från Stockholm. Ett mindre antal medarbetare är placerade i Malmö, Göteborg och Sundsvall. 2.5 ORGANISATIONSSCHEMA PROGRAM: BARN OCH UNGDOM Barn Ungdom och språk Redaktionell produktionsplanering PROGRAM: VUXEN Inköp och samproduktioner Folkbildning och högskola Lärarprogram och radio UR Samtiden PLANERING Metadata och tablå Kunskapskanalen IT/TEKNIK Studio och distribution Produktion Interaktiva medier STRATEGI OCH KOMMUNIKATION Samhälle och strategi Information och press Marknad och pedagogik EKONOMI PERSONAL 10 PUBLIC SERVICEREDOVISNING 2011

11 SÄNDNINGAR I RADIO OCH TV UR har ett uppdrag att sända radio- och tv-program. Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög och sändningarna ska utformas på ett sådant sätt att de inte endast kan tas emot av en begränsad del av allmänheten. Sändningstillståndet innebär rätt att i hela landet sända program med utnyttjande av Sveriges Radios och SVT:s sändningsutrymme, enligt överenskommelser som träffas bolagen emellan. 3 UR strävar efter att finnas där användarna befinner sig. UR:s radioprogram sänds i Sveriges Radios kanaler P1, P2, P3 och P4 samt i den digitala radion DAB. UR:s tv-program sänds i SVT:s kanaler SVT1, SVT2, SVTB och i Kunskapskanalen. Vissa program sänds också vidare i den krypterade kanalen SVT World. I UR:s årsplaneprocess slås fast hur många timmar som ska produceras och sändas. I årsplanen bestäms även vad och hur mycket som ska göras för respektive målgrupp inom varje utbildningsområde. Här avgörs också omfattningen av produktionen för nationella minoriteter och på andra minoritetsspråk samt för personer med funktionsnedsättning. I processen tas även webbsatsningar och eventuella samarbeten med. Årsplaneprocessen fastställer vilket eller vilka ämnen som ska prioriteras samt lämplig produktionstyp. För planeringen av repriser och återutsändningar svarar en central tablåplanering. De färdiga programmen metadatamärks för såväl uppföljningsoch redovisningsändamål som för att möjliggöra och underlätta användning inom de olika utbildningsområdena efter sändning. 3.1 Sändningar i radio fördelade på kanaler I radio har sändningstiden minskat jämfört med 2010 eftersom UR sänt färre timmar per vecka i kanalen P2. I P3 och P4 Riks har antalet sända timmar ökat något. I nya sändningsöverenskommelser med Sveriges Radio förväntas UR:s totala antal sändningstimmar öka. Utöver de 315 timmarna redovisade nedan har UR sänt 686 timmar i UR Elva, den digitala radion, DAB. Dessa timmar är enbart återutsändningar och repriser. I tabellerna nedan redogörs för UR:s sändningar i radio fördelat på kanaler respektive förstasändningar, återutsändningar och repriser A SÄNDNINGAR I RADIO FÖRDELADE PÅ OLIKA KANALER (TIM/ÅR) RADIO P P P P4 Riks TOTALT B SÄNDNINGAR I RADIO FÖRDELADE PÅ FÖRSTASÄNDNING SAMT ÅTERUTSÄNDNING OCH REPRISER (TIM/ÅR) RADIO FÖRSTASÄNDNING ÅTERUTSÄNDNING OCH REPRISER TOTALT PUBLIC PUBLIC SERVICEREDOVISNING SERVICEREDOVISNING

12 SÄNDNINGAR I RADIO OCH TV 3.2 Sändningar i tv fördelade på kanaler Under 2011 har en ökning av sändningsvolym skett i och med att UR har tagit nya sändningstider i anspråk i Kunskapskanalen. För övriga kanaler är förändringarna små jämfört med tidigare år. Av totalvolymen som visas i tabellen nedan har 302 timmar även parallellsänts i SVT World. Såväl förstasändningarna som repriserna av dessa har ökat under Detta är ett resultat av en ökad produktionsvolym I tabellerna nedan redogörs för hur den sända volymen fördelade sig mellan kanalerna A SÄNDNINGAR I TV FÖRDELADE PÅ KANALER (TIM/ÅR) TV SVT SVT KUNSKAPSKANALEN SVTB TOTALT B SÄNDNINGAR I TV FÖRDELADE PÅ FÖRSTASÄNDNINGAR SAMT ÅTERUTSÄNDNINGAR OCH REPRISER (TIM/ÅR) TV FÖRSTASÄNDNING ÅTERUTSÄNDNINGAR OCH REPRISER TOTALT Utbildningsprogram och folkbildande program i UR:s utbud UR har i uppdrag att sända och producera såväl utbildnings- som folkbildningsprogram. UR ska enligt sändningstillståndet koncentrera sin programverksamhet till utbildningsområdena, vilket betyder att en större andel av programmen ska vara avsedda för den organiserade utbildningen inom ramen för det formella utbildningsväsendet samt för det organiserade lärandet inom folkbildningen. UR:s programutbud ska i likhet med Sveriges Radios och SVT:s som helhet präglas av folkbildningsambitioner. Under 2011 har UR fortsatt att göra en översyn av begreppet utbildningsprogram. För hela UR:s utbud gäller att programmen ska ha en pedagogisk ambition. Produktionerna ska genomsyras av användbarhet. För samtliga program gäller att de katalogiseras, beskrivs och metadatamärks för att göras sökbara. Alla UR:s program mäts i tittande och lyssnande. Rättighets- och distributionskravet för ett UR-program är minst sändningsrätt och rättighet att ligga i UR Play. Program för utbildningsväsendet ska dessutom: vara relevanta för vald målgrupp, vara relevanta för gällande läroplan, kursplan eller motsvarande, ha relevant elev-, student- eller lärarstöd, vara framtagna i dialog med användarna. UR:s målsättning har länge varit att till övervägande delen sända program avsedda för den organiserade utbildningen inom ramen för det formella utbildningsväsendet samt för det organiserade lärandet inom folkbildningen. Under 2011 var andelen 69 %. UR ingår i den granskning av det svenska tv-utbudet som sedan 1998 årligen genomförs av Institutionen för Journalistik och Masskommunikation vid Göteborgs universitet (JMG) på uppdrag av Myndigheten för radio och tv. I JMG:s senaste granskningsrapport, som avsåg 2010, skriver man att UR:s programutbud består till cirka tre fjärdedelar av program som riktar sig direkt till utbildningsväsendet och Andelen utbildningsprogram har ökat över tid. 3.4 Sändningar i radio och tv fördelade på utbildningsområde UR:s programutbud är indelat i något av följande fyra utbildningsområden: förskola, grund- och gymnasieskola, högskola och vuxenutbildning. I tabellerna nedan redogörs för UR:s totala antal sändningar respektive förstasändningar i radio och tv fördelade på utbildningsområden. 3.4 A SÄNDNINGAR I RADIO OCH TV FÖRDELADE PÅ OLIKA UTBILDNINGSOMRÅDEN (TIM/ÅR) RADIO TV UTBILDNINGSOMRÅDE FÖRSKOLA GRUND- OCH GYMNASIESKOLA HÖGSKOLA VUXENUTBILDNING TOTALT PUBLIC SERVICEREDOVISNING 2011

13 SÄNDNINGAR I RADIO OCH TV 3.4 B FÖRSTASÄNDNINGAR I RADIO OCH FÖRDELADE PÅ OLIKA UTBILDNINGSOMRÅDEN (TIM/ÅR) RADIO TV UTBILDNINGSOMRÅDE FÖRSKOLA GRUND- OCH GYMNASIESKOLA HÖGSKOLA VUXENUTBILDNING TOTALT Ämnesfördelning för sändningar i radio och tv För att underlätta användningen har UR:s utbud sedan flera år indelats i ämnen som svarat mot undervisningens behov. En indelning efter barn- och ungdomsskolans klassiska ämnen har varit gällande eftersom det svarat mot lärarens behov. Dessa ämnen har dock på senare år kompletterats med nya begrepp som t.ex. hållbar utveckling, mångfald och ett vidgat språkbegrepp, vilka alla kan sägas vara läroplansövergripande områden. För att ytterligare möta användarnas krav sker från och med 2005 dessutom en mer detaljerad metadatamärkning av UR:s utbud. Allt utbud klassificeras och registreras i dag, förutom med de klassiska skolämnena, även enligt biblioteksstandard (SABklassificering), vilket tillåter ett program att ha flera ämneskoder. UR börjar därmed lämna 1:1 förhållan- det, dvs. att en timmes sänt program i redovisningen bara innehåller ett ämne. I public serviceredovisningen har UR dock valt att hålla fast vid en redovisning av programutbudet i de klassiska skolämnena för att på så vis kunna beskriva ämnesfördelningen av den sända volymen. Med denna ämnesklassificering hamnar program som innehåller flera ämnen, t.ex. magasinsprogrammet Cirkuskiosken som inte går att dela upp, under ämneskategorin Övrigt. En bok, en författare kategoriseras också under skolämnet Övrigt men de enskilda programmen i serien SAB-klassificeras utifrån respektive boks och programs innehåll. I tabellerna nedan redogörs för hur ämnesfördelningen i den totala sändningsvolymen i radio respektive tv såg ut under A ÄMNESFÖRDELNING I DEN TOTALA SÄNDNINGSVOLYMEN I RADIO 2011 ÄMNE A R TIMMAR ÄMNE S Ö TIMMAR DANS & TEATER 1,00 SAMHÄLLE 60,70 ENGELSKA 17,95 SAMISKA 9,23 FRANSKA 8,08 SAMLEVNAD 60,27 FUNKTIONSHINDER 40,15 SPANSKA 6,07 HISTORIA 11,78 SVENSKA 26,58 HÄLSA & VÅRD 11,00 SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 2,00 MUSIK 1,33 TEKNIK & TEKNOLOGI 1,00 NATUR & TEKNIK 3,50 TYSKA 6,12 PEDAGOGIK 43,50 ÖVRIGT 0,17 RELIGION 5,25 TOTALT A Ö 315,68 PUBLIC SERVICEREDOVISNING

14 SÄNDNINGAR I RADIO OCH TV 3.5 B ÄMNESFÖRDELNING I DEN TOTALA SÄNDNINGSVOLYMEN I TV 2011 ÄMNE A M TIMMAR ÄMNE N Ö TIMMAR BILD & KONST 48,42 NATUR & TEKNIK 323,99 DANS & TEATER 3,92 PEDAGOGIK 170,91 DATA & IT 21,00 PSYKOLOGI 60,63 EKONOMI & MARKNADSFÖRING 40,28 RELIGION 59,72 ENGELSKA 45,09 ROMANI CHIB 4,10 FINSKA 9,63 SAMHÄLLE 969,36 FRANSKA 23,23 SAMISKA 13,60 FUNKTIONSHINDER 41,00 SAMLEVNAD 43,08 GEOGRAFI 52,53 SLÖJD & KONSTHANTVERK 29,28 HISTORIA 347,06 SPANSKA 20,25 HÄLSA & VÅRD 386,89 SVENSKA 114,39 IDÉHISTORIA & FILOSOFI 9,15 SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 15,53 JIDDISCH 0,87 TEKNIK & TEKNOLOGI 24,08 MATEMATIK 14,84 TYSKA 33,12 MEDIA & FILM 40,92 ÖVRIGA SPRÅK 98,97 MEÄNKIELI 6,67 ÖVRIGT 582,29 MILJÖ 80,12 MUSIK 5,95 TOTALT A Ö 3 740, Insatser för svenska språket UR har ett särskilt ansvar för det svenska språket och ska beakta språkvårdsfrågor i programverksamheten. Till sin hjälp har UR och de andra programbolagen två språkvårdare. De ska föra ut kunskap om de krav som ställs på programbolagen i sändningstillståndet, arbeta för att höja den språkliga medvetenheten inom respektive företag samt bistå vid formulering av språkpolicyer. Språkvårdarna har även en rådgivande funktion gentemot medarbetarna. Det kan handla om uttal och stavning av nytillkomna ord eller utländska platser och personer. UR har en titelpolicy för program- och serietitlar som prioriterar korrekt och vårdad svenska. Vidare kvalitetsgranskas alla programbeskrivande texter utifrån olika regelverk, till exempel Svenska skrivregler och Svenska Akademiens ordlista. Svenska i utbudet UR arbetar på flera olika sätt med ämnet svenska inte minst i radioutbudet. UR har ett stort och varierat utbud av litteraturprogram i radio för barn och ungdomar med uppläsningar, dramatiseringar och författarpresentationer. Av det totala radioutbudet 2011 avsåg 9 % av UR:s program ämnet svenska. Av det totala radioutbudet för förskolan avsåg 28 % av programmen inom svenska, av radioutbudet för grund- och gymnasieskolan låg motsvarande siffra på 17 %. Radioskrivarklubben där barn mellan 8 och 13 år får skriva historier som gestaltas av skådespelare och tv-serien Kom Ketchup är två exempel på produktioner inom svenska under 2011 (se vidare kapitel 4). UR producerar även material som riktar sig till kurser i svenska som andraspråk (se vidare avsnitt 8.5). 3.7 Arbetet med programetiska frågor Bestämmelserna rörande opartiskhet, saklighet, respekten för privatlivet, mediets genomslagskraft, otillbörligt gynnande och demokratiska värden i sändningstillståndet och radio och tv-lagen är centrala för UR:s programverksamhet. Frågorna är ständigt aktuella och föremål för regelbundna diskussioner och ställningstaganden såväl inom de enskilda projekten som på redaktions- och avdelningsnivå. Frågor rörande opartiskhet, saklighet och respekten för privatlivet samt andra programetiska frågeställningar uppstår inom alla led i produktionsprocessen. Ansvaret för tolkningen av sändningstillståndet och radio- och tv-lagen, samt för kontakterna med Myndigheten för radio och tv samt Granskningsnämnden för radio och tv (Granskningsnämnden) i de programetiska frågorna ligger hos juridikfunktionen på Strategi- och kommunikationsavdelningen. Medarbetarna får kunskap om dessa bestämmelser på flera olika sätt. Juridikfunktionen bistår med såväl utbildningar som med rådgivning vid konkreta frågeställningar. UR genomför löpande seminarier/utbildningar riktade till olika grupper inom företaget, allt från introduktion av nya medar- 14 PUBLIC SERVICEREDOVISNING 2011

15 SÄNDNINGAR I RADIO OCH TV betare till utbildningar i rollen att vara ansvarig utgivare, där de programrelaterade bestämmelserna är en central aspekt. Under 2011 har ett programpolitiskt seminarium anordnats tillsammans med Sveriges Radio och SVT. 3.8 Granskningsnämndens granskning av UR:s program Granskningsnämnden är ett särskilt beslutsorgan inom Myndigheten för radio och tv. Granskningsnämnden granskar i efterhand om UR:s program följer sändningstillståndet och radio- och tv-lagen. Nämnden granskar program efter anmälan eller på initiativ av myndigheten. Granskningen efter anmälan ska främst avse de anmälningar vars prövning bidrar till effektiv kontroll och en god efterlevnad av sändningstillståndet och radio- och tv-lagen. Det är endast en bråkdel av UR:s alla radio- och tv-program som anmäls. De allra flesta anmälningarna leder till att programmet inte tas upp till prövning eller frias utan föredragning. Ibland får UR yttra sig över programmet med anledning av någon eller några bestämmelser i sändningstillståndet. Under 2011 inkom 28 anmälningar avseende UR-program till Granskningsnämnden och Myndigheten för radio och tv. Detta är något färre än 2010 men fortfarande fler än tidigare år. Fyra anmälningar avsåg radioprogram och resterande anmälningar avsåg 18 tv-program. Anmälningarna berörde främst frågor om opartiskhet och saklighet men även till viss del mediets genomslagskraft och frågor om otillbörligt kommersiellt gynnande. Tre anmälningar rörde enskilds privatliv. Under året har UR lämnat in fyra yttranden avseende fem program till Myndigheten för radio och tv, varav ett har lett till att UR fälldes för första gången sedan Fällningen avsåg det inköpta tv-programmet Huntingtons sjukdom veta eller blunda som sändes i januari Granskningsnämnden ansåg att UR hade sänt programmet i strid med bestämmelsen om respekt för enskilds privatliv. Det fällande beslutet och dess konsekvenser har analyserats bland annat i UR:s företagsledning. Detta har resulterat i vissa förändrade rutiner. Den slutsats som UR drog av fällningen ovan presenterades på UR:s internwebb för medarbetarna. Ytterligare tre program har friats av Granskningsnämnden. Ännu ett program har friats av nämndens ordförande. Åtta program har nämnden med hänvisning till myndighetens instruktion valt att inte pröva. Fyra anmälningar har avskrivits. Övriga ärenden är ännu inte avgjorda. Genmäle och beriktigande Under 2011 inkom ingen begäran om genmäle/beriktigande till UR. Ärenden om genmäle eller beriktigande behandlas skyndsamt. Fråga om en begäran ska bifallas beslutas i samråd med ansvarig utgivare. Vid avslag av en skriftlig begäran om genmäle lämnas skriftlig information om skälen till avslaget samt information om berörd persons möjlighet att anmäla ärendet till Granskningsnämnden. Beriktigande görs även om/när en redaktion själv upptäcker att en felaktig uppgift lämnats i ett program. UR BEDÖMER ATT FÖRETAGET I OCH MED REDOVISNINGEN I DETTA KAPITEL VÄL LEVER UPP TILL FÖLJANDE KRAV I SÄNDNINGSTILLSTÅNDET: Sändningstillståndet innebär rätt att i hela landet sända program med utnyttjande av SVT:s och SR:s sändningsutrymme, enligt överenskommelse som träffas bolagen emellan (UR:s sändningstillstånd, inledande avsnittet). UR ska sända ljudradio- och tv-program (UR:s sändningstillstånd, 1 ). UR ska även fortsättningsvis koncentrera sin programverksamhet till utbildningsområdet. UR ska därutöver tillhandahålla ett utbud av folkbildningsprogram. Programverksamheten ska bedrivas inom utbildningsområdena barn- och ungdomsutbildning samt högskole- och annan vuxenutbildning och inriktas på att förstärka, bredda och komplettera de insatser som görs av andra på dessa områden (UR:s sändningstillstånd, 9 ). Programutbudet ska som helhet präglas av folkbildningsambitioner (UR:s sändningstillstånd, 9 ). UR har ett särskilt ansvar för svenska språket och dess ställning i samhället. Språkvårdsfrågor ska beaktas i verksamheten. UR ska tillhandahålla ett mångsidigt utbud av program av hög kvalitet på det svenska språket (UR:s sändningstillstånd 10 ). PUBLIC SERVICEREDOVISNING

16 BARN OCH UNGA 4 Det finns närmare 2 miljoner elever i förskola, grundskola och gymnasieskola, och varje läsår blir cirka barn elever i den svenska skolan. Enligt skollagen ska alla barn och ungdomar ha tillgång till en likvärdig utbildning oberoende av kön, geografisk hemvist, sociala och ekonomiska förhållanden. UR:s uppdrag att producera utbildningsprogram är avgörande när en stor del av barns och ungas kunskapsbildning sker via medier. Medier stärker lärandet för alla, då det bidrar med fler aspekter än tal och text, och kan ofta vara särskilt värdefullt för barn och elever i behov av stöd för sitt lärande. UR ska erbjuda ett varierat utbud av program av hög kvalitet för och med barn och unga. UR ska särskilt utveckla programverksamheten för de äldre barnen och ungdomarna. Programmen ska på barns och ungdomars egna villkor förmedla nyheter och fakta samt kulturella och konstnärliga upplevelser från olika delar av Sverige och världen. I detta kapitel beskrivs UR:s programverksamhet för barn, äldre barn och unga med exempel på produktioner som sändes Förskola UR:s verksamhet på förskoleområdet tar sin utgångspunkt i läroplan och övriga styrdokument. Produktionen omfattar radio, tv samt insatser på webben för barn från tre år till förskoleklass. Utbudet ska kunna nå barnen både hemma och i förskolan. De ämnesmässiga prioriteringarna utgår från målgruppens behov. Den största delen av utbudet avser svenska och kretsar kring läsfrämjande, ord- och begreppsförståelse. Produktionen inom detta område är huvudsakligen koncentrerad till radio och handlar formmässigt om uppläsningar, dramatiseringar, intervjuer, musik för och med barn samt reportage. Även värdegrundsfrågor samt naturvetenskap är viktiga i förskolans verksamhet och utgör en del av UR:s grundutbud för målgruppen. Det finns också behov av ökad kunskap i ett ämne som hållbar utveckling. Medier som radio, tv och webb är viktiga för att förklara, beskriva och väcka nyfikenhet hos förskolebarn Radio- och tv-program för förskolan UR:s förskoleprogram sändes i Bolibompa i SVTB kl på torsdagar, inom programramen Cirkuskiosken. Radioprogrammen för förskolan sändes i P4 under rubriken Barnradion. I tabell 4.2 A och 4.2 B redogörs för ämnesfördelningen av den totala sändningsvolymen i radio och tv för förskolan. Djur och natur Natur är ett område som förskolan arbetar mycket med. För att möta detta behov nyproducerar UR löpande material på området som kan passa in i verksamheten. Under namnet Nära natur som syftar på de upptäckter av sniglar och maskar barn gör i den närliggande naturen har UR samlat såväl tidigare producerat som nyproducerat material på området. Tanken är att successivt bygga på materialet, och under 2011 sändes den nyproducerade tv-serien Ett djur tittar in. I radio sändes serien Djurljud. Programmen syftade till att lära barn att lyssna. Rymden Under 2011 sändes tv-serien Himlagrisar och stjärnkastruller och radioserien Kusin vaken som båda syftar till att stödja undervisningen kring temat rymden. Tvserien tar upp olika stjärnbilder och vad de symboliserar för olika kulturer runt om i världen. Radioserien Kusin Vaken kompletterar tv-programmet genom att ta upp teman som solen, månen och Vintergatan. Barnintervjuer varvas med specialskriven musik där texterna bygger på barnens tankar och reflektioner. Ljud som pedagogisk metod Att arbeta med ljud som pedagogisk metod är en viktig utgångspunkt för de UR-program som sänds inom ramen för Sveriges Radios Barnradion. I radioserien Nu blir det åka av får lyssnaren höra hur olika fordon låter. Som pendang har UR gjort en tv-serie med samma namn. Berättande och sagor är ett område som man lägger mycket fokus på inom förskolan. I radio sände UR Småsagor som består av uppläsningar av bilderböcker för barn i 3 8 års ålder. Under 2010 och 2011 sän- 16 PUBLIC SERVICEREDOVISNING 2011

17 BARN OCH UNGA des bl.a. Skrytmorfar seglar av Olle Ängkvist samt De ovanligaste barnen i världen av Inger Edelfeldt. Båda dessa produktioner vann delat förstapris i kategorin Innovation på Barnmediefestivalen i Ebeltoft Versioneringar av småsagorna på nationella och övriga minoritetsspråk görs fortlöpande. I kapitel 8 beskrivs vilka versioneringar som gjordes Värdegrund och kompisskap Värdegrundsfrågor är även det ett återkommande tema på förskolan och följaktligen i UR:s utbud. Under 2011 sändes bland annat Ugglan och kompisproblemet, en dramatiserad tv-serie som ska locka till reflektion och diskussion kring hur man är en bra kompis. I tv-serien Kimklubben behandlas ämnet mångfald i allmänhet och genus i synnerhet. Inom ämnet sändes även en radiouppläsning av Barbro Lindgrens klassiska och omtyckta bok Jättehemligt. Webb för förskolebarn UR:s webbutbud för förskolebarn fanns under 2011 samlat på den pedagogiska webbplatsen Cirkuskiosken, där leken och barns lust att utforska och lära var i fokus. På Cirkuskioskenwebben fanns pedagogiska spel och länkar till UR:s samtliga webbplatser med förskolematerial samt UR Play med aktuellt radiooch tv-utbud för målgruppen. De olika spelens syfte, mål och funktionalitet beskrevs under 2011 på Pedagogwebben för att förskolans personal skulle få en idé om webbplatsens värde för barnen med avstamp i förskolans läroplan. UR levererade även material till Sveriges Radios webbplats Barnradion. 4.2 A ÄMNESFÖRDELNING AV TOTALSÄNDNINGSVOLYMEN I RADIO FÖR FÖRSKOLAN ÄMNE A S TIMMAR ÄMNE S Ö TIMMAR HÄLSA & VÅRD 0,60 SVENSKA 4,00 NATUR & TEKNIK 1,00 TEKNIK & TEKNOLOGI 1,00 SAMISKA 7,25 SAMLEVNAD 0,60 TOTALT A Ö 14, B ÄMNESFÖRDELNING AV TOTALSÄNDNINGSVOLYMEN I TV FÖR FÖRSKOLAN ÄMNE A S TIMMAR ÄMNE S Ö TIMMAR FINSKA 3,55 SAMISKA 0,65 IDÉHISTORIA & FILOSOFI 0,42 SAMLEVNAD 2,32 MATEMATIK 0,05 SVENSKA 10,65 MEÄNKIELI 0,50 ÖVRIGA SPRÅK 0,97 MUSIK 1,17 ÖVRIGT 37,75 NATUR & TEKNIK 12,33 SAMHÄLLE 0,83 TOTALT A Ö 71, Grundskolan och gymnasieskolan UR:s verksamhet för grundskolan och gymnasieskolan tar sin utgångspunkt i läroplan och övriga styrdokument. Utbudet omfattar radio, tv samt insatser på webben för förskoleklass samt årskurs 1 9 och gymnasiet, vilket motsvarar åldrarna UR kan med sin flermediala inriktning bidra med olika gestaltningsformer såsom ljud, bild och text. Programutbudets utformning kan växla med avseende på längd och form, från återkommande längre serier till enstaka korta program, och utbudet består av allt från dramaserier till dokumentärer, animationer och nyheter. Programmen ska inspirera eleverna och väcka deras lust att lära. Programmen inom moderna språk och engelska hör till de mest utlånade programkategorierna. De kompletteras av material på ur.se. 4.4 Radio- och tv-program för grundskolan Grundskolans och gymnasieskolans kärnämnen utgör en naturlig utgångspunkt för UR:s utbud för målgruppen. Vid sidan om kärnämnena sände UR program inom områdena sex och samlevnad samt yrkesstudier. I tabell 4.5 A och 4.5 B redogörs för ämnesfördelningen av den totala sändningsvolymen i radio och tv för grund- och gymnasieskolan. Förskoleklass årskurs 3 För de lägsta årskurserna har UR sänt program inom ämnesområdena kemi, fysik, teknik, natur, religion, livskunskap, matematik, svenska och eget skapande. Utbudet utgår från ett barnperspektiv med syfte att spegla barnens tankar, vardag och verklighet. Många av serierna är flermediala och präglas av hög grad av barnmedverkan som till exempel Tro och väsen och Mytologerna. Programmen har sänts i SVTB samt i Sveriges Radios P4. Svenska och muntlig framställning I utbudet 2011 märks exempelvis tv-serien Kom ketchup. Serien är den första i en flerårig satsning kring ämnet PUBLIC SERVICEREDOVISNING

18 BARN OCH UNGA muntlig framställning. Inom ämnet svenska sändes också radiouppläsningen av Barbro Lindgrens Jättehemligt. Matematik UR har under ett antal år gjort program för att stärka och bredda matematikundervisningen. För årskurs 0 1 sändes 2011 Spagetti och makaroner, hundra miljoner. Serien syftade till att förklara och tydliggöra matematiska begrepp som till exempel hälften/dubbelt, mer/mindre samt lägga till/dra ifrån. Natur och teknik Teknik är ett annat område där medier är ett viktigt komplement för att variera undervisningen, och ett ämne som många lärare i de lägre årskurserna finner det svårt att arbeta med. För förskoleklass årskurs 3 sändes under 2011 tv-serien Mitt liv som grej. NO är en del av UR:s grundutbud och under 2011 sändes tv-serien Mitt husdjur och jag. Andra program inom NO är Kayos krita, där barnen får möta kemin i sin egen vardag, samt Vattenmannen och Speed. I Vattenmannen och Speed får eleverna möta olika aspekter på vatten. Engelska För förskoleklass årskurs 3 producerades engelskaprogram i radioserien Songs and Rhymes. Genom sånger och olika ramsor stimuleras barnens kunskaper inom det engelska språket, men de ger också en inblick i den anglosaxiska populärkulturen. Årskurs 4 6 För årskurserna 4 6 har utbudet koncentrerats till läs- och skrivutveckling, eget skapande, livskunskap, geografi och NO. Tv-serierna för årskurs 4 6 sändes i SVTB. Radioprogrammen sändes i Sveriges Radios P4 lördagar kl Läs- och skrivutveckling och eget skapande Barns delaktighet är en viktig aspekt inom UR:s barnproduktioner. Förutom att barn ska synas i programmen är deras eget skapande viktigt att stimulera och lyfta fram. För mellanstadiet sändes 2011 bland annat följande serier på temat eget skapande: Skapa stort och Radioskrivarklubben. I Radioskrivarklubben får barn mellan 8 och 13 år skriva historier som gestaltas av skådespelare. I anslutning till de dramatiserade texterna reflekterar barnen över sina historier och sitt skrivande. I serien finns nyskriven musik från elever på Musikhögskolan i Stockholm. I tv-serien Skapa stort får barn i uppdrag att, utifrån sina reflektioner och tolkningar kring ett befintligt konstverk, skapa sitt eget verk. Serien passar bland annat för barn som är i behov av särskilt stöd, där uttrycket med hjälp av konst kan spela en stor roll för kommunikation. Religion och livskunskap Inom ämnet religion och livsåskådning sände UR under 2011 radioserien Indiska berättelser. Serien innehåller de centrala berättelserna inom hinduismen, och dramatiseringar blandas med uppläsningar och barnintervjuer. Avsnittet Krishna nominerades 2011 till Prix Europa. I Vi kom från överallt lyftes temat adoption fram med hjälp av dramatiserade berättelser baserade på adopterade barns tankar, dilemman och reflektioner kring att vara adopterad. I skolan kan serien användas i arbetet med likabehandlingsplaner. Till tv-serien hör boken Stålmannen, Moses och jag adopterade berättar, utgiven på UR:s förlag. UR gjorde även en temasändning på ämnet adoption i Kunskapskanalen. Geografi Geografens testamente är en serie inom ämnet geografi som speglar hela Sverige och förmedlar bilder och en känsla av hur vårt land ser ut. Till serien hör ett webbspel där eleverna kan testa sina Sverigekunskaper och få mer fakta om de ställen som besöks i serien. Natur och teknik NO är ett av UR:s huvudområden. Under 2011 sändes till exempel tv-serierna Gnomens guide till fysiken, Kemi nästa, Så funkar staden och Doktor NO, och i radio Ljudlabbet som handlade om kroppen. Serien Tax och tass, som handlar om olika djurgrupper och deras evolution, hör också till NO-ämnena. Nyheter för barn på svenska och engelska För mellanstadiet levereras nyheter på både svenska och andra språk. I samarbete med SVT producerar UR Lilla Aktuellt skola (tidigare Lilla Löpsedeln) med direktsända nyheter för barn och unga, anpassat för målgruppen. Lilla Aktuellt skola sänds en gång i veckan under terminerna. För mellanstadiet sände UR tre radioserier på engelska, varav en utgjorde nyheter på engelska: Newsreel junior. Serien sändes varannan vecka under såväl vår- som höstterminen. Till varje nyhetssändning fanns manus med glosor, arbetsblad att kopiera samt ett interaktivt kunskapstest på ur.se. Årskurs 7 9 UR har i uppdrag att särskilt utveckla programverksamheten för de äldre barnen och ungdomarna. I yttrandet över UR:s public serviceredovisning 2010 menade Granskningsnämnden att det inte framgick att UR under 2010 särskilt hade utvecklat sin programverksamhet på detta område. I och med detta ansågs UR inte ha uppfyllt kravet om utveckling av programverksamheten för äldre barn och ungdomar i 11 i sändningstillståndet. Under 2011 utvecklade UR programverksamheten för 18 PUBLIC SERVICEREDOVISNING 2011

19 BARN OCH UNGA de äldre barnen och ungdomarna genom att öka radiovolymen för ungdomar (Pop & politik och Hångla), bearbeta program för vuxna till att passa gymnasiet (psykisk ohälsa), samt utveckla nya programkoncept i samråd med pedagoger för att anpassa tilltal och format för att fungera väl i målgruppen (tv-serierna Extreme places with Björnulf och Kamikaze, båda för årskurs 7 9). Samhällsorienterande ämnen Tv-serien Ensamkommande flyktingbarn visade människorna bakom fakta som barn och unga tillgodogör sig i skolan i fråga om flyktingpolitik, asyl och integrationsfrågor. Sex och samlevnad 2011 sände UR Sex på kartan, en animerad film för undervisning inom sexualkunskap i årskurs 8. Filmen nominerades i kategorin Årets barn- och ungdomsprogram i tv-priset Kristallen. Filmen lyftes också fram inom Proud to present av EBU (European Broadcasting Union), som ansåg att den tillhörde det bästa som har producerats i Europa under 2010/2011. För lärare sändes den dokumentärt producerade fortbildningsserien Sexualkunskap som följer en lärare och hennes åttondeklass i undervisningen om samlevnad, sex och reproduktiv hälsa. Hångla i P3 är ett radioprogram som handlar om hur det är att vara tonåring. Målet är att vägleda och stötta målgruppen i deras funderingar om sex och samlevnad, men också kring identitetsskapande frågor. Serien samsändes med P3:s satsning kring sex för äldre ungdomar: Ligga i P3. Moderna språk UR:s utbud inom moderna språk är anpassat till olika kunskapsnivåer, och en programserie kan passa elever både i grundskolan och gymnasiet. Under 2011 har UR satsat på elever på de lägre nivåerna, då det har behövts en förstärkning i utbudet på det området. UR har prioriterat de största moderna språken: engelska, franska, spanska och tyska. Under 2011 sände UR Doremi som är en radioteaterserie för årkurs 7 8 på franska, spanska samt tyska. Förståelsen och inlärningen förstärks av bildspel och textning på ur.se. I tv sände UR Kamikaze med underrubrikerna España, Deutschland samt La France. Programmen ligger på nybörjarnivå och programformatet hamnade bland de sju bästa när EBU:s utbildningsformat skulle utses. För årskurs 8 sändes även 301 dagar spanska, en radioserie som också kommer att sändas på språken tyska och franska. Programmens innehåll och utformning bygger på diskussioner med lärare och elever för att förhållas till såväl läroplan som behov och intressen. Nyheter på moderna språk UR sände även nyheter som var språkligt anpassade för målgruppen, som Qué Pasa? (spanska), Newsreel (engelska) och Nachrichten auf Deutsch (tyska). Nyheterna ger, förutom språklig inlärning, kultur- och samhällsförståelse. Samtliga serier sändes varannan vecka under såväl vår- som höstterminen. Webb för grundskolan Utbudet för grundskolan på ur.se synliggjordes under 2011 med målgruppsportalerna Barn och Ung. Webbsidorna fungerade kompletterande och fördjupande med material såsom spel, interaktiva övningar och länkar till programmen. Under 2011 togs bland annat Geoclopediasajten fram, som ett komplement till geografiserien Extreme places with Björnulf. Ett annat exempel på sajt som lanserades under 2011 är Klara lifvet, som hade koppling till UR:s satsning på psykisk ohälsa. 4.5 Radio- och tv-program för gymnasieskolan UR har i uppdrag att särskilt utveckla programverksamheten för de äldre barnen och ungdomarna. Det sända utbudet för gymnasieskolan koncentrerades 2011 till litteraturhistoria, språk och livskunskap. Programmen som sänds inom ramen för UR Samtiden och En bok, en författare lämpar sig också väl för äldre ungdomar, men har högskola och universitet som primär målgrupp. I tabellerna 4.5 A och 4.5 B redogörs för ämnesfördelningen av den totala sändningsvolymen i radio och tv för grund- och gymnasieskolan. Samhällsorienterande ämnen En av de stora satsningarna 2011 var realityserien Hotellpraktikanterna. Inför tv-serien gjorde UR ett antal workshops med Lärarnas Riksförbunds forum för studie- och yrkesvägledning, där det framkom att många gymnasieelever var dåligt rustade för arbetet ute på praktik. Med Hotellpraktikanterna ville UR ge en realistisk bild av arbetslivet, vad som krävs för att göra ett bra jobb samt hur entusiasm och energi ibland faktiskt är viktigare än talang. Litteratur Under 2011 sändes en fortsättning på den stora tvsatsningen från 2010: Hej Litteraturen. De nya avsnitten skildrar den svenska litteraturhistorien. PUBLIC SERVICEREDOVISNING

20 BARN OCH UNGA Information och medier Programserien Medialized som sändes hösten 2011 tar upp frågor om källkritik, nyhetsvärdering och mediers roll i en demokrati. Moderna språk Inom ämnet språk sände UR under 2011 flera samproduktioner samt köpte in ett antal program för målgruppen. En stor del av inköpen sändes under samlingsnamnet Kortfilmsklubben. Här återfanns kortare filmer på språk som spanska, franska, tyska samt engelska. Historia I radioserien Pop och politik, som 2011 var inne på sin tredje säsong, skildras musik som ett uttryck för samhällsutvecklingen i stort och vad man kan urskilja i backspegeln genom att lyssna på tidstypiska musikaliska uttryck. Serien vann Stora Radiopriset 2011 i kategorin Årets musik och har också fått en uppföljare i tv med liknande upplägg. Entreprenörerna är en samproduktion som har sänts under året. Det är en serie om sex svenska kvinnor som på olika sätt har varit framgångsrika och banbrytande entreprenörer inom olika branscher. 4.5 A ÄMNESFÖRDELNING AV TOTALSÄNDNINGSVOLYMEN I RADIO FÖR GRUND- OCH GYMNASIESKOLAN ÄMNE A R TIMMAR ÄMNE S Ö TIMMAR DANS & TEATER 1,00 SAMISKA 1,98 ENGELSKA 17,95 SAMLEVNAD 45,17 FRANSKA 8,08 SPANSKA 6,07 FUNKTIONSHINDER 1,00 SVENSKA 17,58 HISTORIA 9,88 SVENSKA SOM HÄLSA & VÅRD 0,40 ANDRASPRÅK 2,00 MUSIK 1,33 TYSKA 6,12 NATUR & TEKNIK 2,50 ÖVRIGT 0,17 RELIGION 5,25 TOTALT A-Ö 126,48 I yttrandet över UR:s public serviceredovisning 2010 menade Granskningsnämnden att det inte framgick i vilken omfattning UR hade sänt nyheter för barn och unga. I och med detta ansågs UR inte ha uppfyllt kravet om utbud av nyheter för barn och unga i 11 i sändningstillståndet. UR sänder de facto nyheter för barn och unga. I tabell 4.5 A och 4.5 B är dessa nyhetsprogram klassificerade i enlighet med skolämnesindelningen. På radiosidan ryms de inom skolämnena Engelska, Franska, Spanska och Tyska, och på tv-sidan inom ramen för ämnet Samhälle (Lilla Löpsedeln/Lilla Aktuellt skola). 4.5 B ÄMNESFÖRDELNING AV TOTALSÄNDNINGSVOLYMEN I TV FÖR GRUND- OCH GYMNASIESKOLAN ÄMNE A M TIMMAR ÄMNE N Ö TIMMAR BILD & KONST 8,00 NATUR & TEKNIK 52,67 ENGELSKA 39,12 RELIGION 3,00 FINSKA 2,83 ROMANI CHIB 2,50 FRANSKA 23,23 SAMHÄLLE 77,54 FUNKTIONSHINDER 7,83 SAMISKA 1,67 GEOGRAFI 21,28 SAMLEVNAD 14,08 HISTORIA 4,58 SPANSKA 18,15 HÄLSA & VÅRD 12,67 SVENSKA 34,52 IDÉHISTORIA & SVENSKA SOM FILOSOFI 3,00 ANDRASPRÅK 2,50 MATEMATIK 6,67 TYSKA 30,85 MEDIA & FILM 13,50 ÖVRIGA SPRÅK 25,42 MEÄNKIELI 1,17 ÖVRIGT 15,67 MUSIK 0,45 TOTALT A Ö 422,90 UR BEDÖMER ATT FÖRETAGET I OCH MED REDOVISNINGEN I DETTA KAPITEL VÄL LEVER UPP TILL FÖLJANDE KRAV I SÄNDNINGSTILLSTÅNDET: Programverksamheten ska bedrivas inom utbildningsområdena barn- och ungdomsutbildning samt högskole- och annan vuxenutbildning och inriktas på att förstärka, bredda och komplettera de insatser som görs av andra på dessa områden (UR:s sändningstillstånd, 9 ). UR ska erbjuda ett varierat utbud av program av hög kvalitet för och med barn och unga. Programmen ska på barns och ungdomars egna villkor förmedla nyheter och fakta samt kulturella och konstnärliga upplevelser från olika delar av Sverige och världen. UR ska ha en omfattande nyproduktion och egen produktion av program för barn och unga. UR ska särskilt utveckla programverksamheten för de äldre barnen och ungdomarna. UR ska ta särskild hänsyn till de språkliga behoven hos barn som tillhör språkliga eller etniska minoritetsgrupper, liksom till barn och ungdomar som har teckenspråk som första språk (UR:s sändningstillstånd, 11 ). UR ska tillhandahålla ett mångsidigt utbud av program av hög kvalitet på det svenska språket. (UR:s sändningstillstånd 10 ) 20 PUBLIC SERVICEREDOVISNING 2011

public serviceredovisning

public serviceredovisning public serviceredovisning Kunskap när du vill, där du vill 2011 Public ServiceRedovisning 2011 1 INNEHÅLL Vd har ordet: Utopi och realitet 4 1. public serviceredovisningen 2011 5 1.1 Disposition 5 2. Ett

Läs mer

public serviceredovisning

public serviceredovisning public serviceredovisning 2012 en kunskapsbank för utbildning Public ServiceRedovisning 2012 1 VD HAR ORDET: UR HÅLLER SINA LOVNINGAR! Man ska hålla sina lovningar, sade 7-åringen i vår närhet strängt.

Läs mer

Ku2009/1674/MFI (slutligt) Ku2010/2028/SAM (delvis) Sveriges Utbildningsradio AB Stockholm. 1 bilaga

Ku2009/1674/MFI (slutligt) Ku2010/2028/SAM (delvis) Sveriges Utbildningsradio AB Stockholm. 1 bilaga Regeringsbeslut 66 Kulturdepartementet 2010-12-16 Ku2009/1674/MFI (slutligt) Ku2010/2028/SAM (delvis) Sveriges Utbildningsradio AB 113 95 Stockholm Anslagsvillkor för 2011 avseende Sveriges Utbildningsradio

Läs mer

DEN SVENSKA MEDIEMARKNADEN SVERIGES UTBILDNINGSRADIOS SYNPUNKTER OCH SVAR PÅ MRTV:S REGERINGSUPPDRAG ATT ANALYSERA PUBLIC SERVICE OCH MEDIEMARKNADEN

DEN SVENSKA MEDIEMARKNADEN SVERIGES UTBILDNINGSRADIOS SYNPUNKTER OCH SVAR PÅ MRTV:S REGERINGSUPPDRAG ATT ANALYSERA PUBLIC SERVICE OCH MEDIEMARKNADEN DEN SVENSKA MEDIEMARKNADEN SVERIGES UTBILDNINGSRADIOS SYNPUNKTER OCH SVAR PÅ MRTV:S REGERINGSUPPDRAG ATT ANALYSERA PUBLIC SERVICE OCH MEDIEMARKNADEN INNEHÅLL Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 I VILKEN ELLER

Läs mer

PUBLIC SERVICE- REDOVISNING 2013

PUBLIC SERVICE- REDOVISNING 2013 PUBLIC SERVICE- REDOVISNING 2013 KUNSKAP, BILDNING OCH TILLGÄNGLIGHET I FOKUS PUBLIC SERVICEREDOVISNING 2013 1 Sveriges Utbildningsradio AB Kontakt: UR Strategi, 105 10 Stockholm Projektgrupp: AnnSofi

Läs mer

ALLA BARN HAR RÄTT ATT BLI TAGNA PÅ ALLVAR

ALLA BARN HAR RÄTT ATT BLI TAGNA PÅ ALLVAR HJÄRTEFRÅGOR ALLA BARN HAR RÄTT ATT BLI TAGNA PÅ ALLVAR UR tar barn och unga på allvar. Genom våra program ska barn och unga få upplevelser som ger kunskap och väcker nyfikenhet. Och de program vi gör,

Läs mer

Anslagsvillkor för 2014 avseende Sveriges Television AB

Anslagsvillkor för 2014 avseende Sveriges Television AB Regeringsbeslut 90 Kulturdepartementet 2013-12-19 Ku2013/2292/MFI (delvis) Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Ku2013/2310/MFI (delvis) Ku2013/2532/MFI Anslagsvillkor för 2014 avseende Sveriges Television

Läs mer

Ku2009/1674/MFI (delvis) Ku2010/2028/SAM Sveriges Television AB Stockholm. 1 bilaga

Ku2009/1674/MFI (delvis) Ku2010/2028/SAM Sveriges Television AB Stockholm. 1 bilaga Regeringsbeslut 65 Kulturdepartementet 2010-12-16 Ku2009/1674/MFI (delvis) Ku2010/2028/SAM (delvis) Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Anslagsvillkor för 2011 avseende Sveriges Television AB 1 bilaga

Läs mer

Sveriges Radio AB:s, Sveriges Television AB:s och Sveriges Utbildningsradio AB:s public serviceredovisningar

Sveriges Radio AB:s, Sveriges Television AB:s och Sveriges Utbildningsradio AB:s public serviceredovisningar BESLUT 2015-06-12 Dnr: 15/00616, 646 och 647 SAKEN Sveriges Radio AB:s, Sveriges Television AB:s och Sveriges Utbildningsradio AB:s public serviceredovisningar för år 2014 GRANSKNINGSNÄMNDENS BEDÖMNING

Läs mer

SÄNDNINGSTILLSTÅND FÖR SVERIGES TELEVISION AB

SÄNDNINGSTILLSTÅND FÖR SVERIGES TELEVISION AB Appendix 2. The Charter issued to Sveriges Television AB for the period 2007-2009. Bilaga SÄNDNINGSTILLSTÅND FÖR SVERIGES TELEVISION AB Utbildnings- och kulturdepartementet 2006-12-21 Tillståndets innebörd,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

PUBLIC SERVICE- REDOVISNING 2014

PUBLIC SERVICE- REDOVISNING 2014 PUBLIC SERVICE- REDOVISNING 2014 PUBLIC SERVICEREDOVISNING 2014 1 Sveriges Utbildningsradio AB Kontakt: UR Strategi, 105 10 Stockholm AD: Malin Ekholm Omslagsbilden är hämtad ur UR:s tv-serie Diktatorn,

Läs mer

VD HAR ORDET...4 1. UR:S PUBLIC SERVICE-REDOVISNING FÖR 2009...5 2. DISTRIBUTION OCH TILLGÄNGLIGHET...14 3. ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSRESULTAT...

VD HAR ORDET...4 1. UR:S PUBLIC SERVICE-REDOVISNING FÖR 2009...5 2. DISTRIBUTION OCH TILLGÄNGLIGHET...14 3. ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSRESULTAT... VD HAR ORDET...4 1. UR:S PUBLIC SERVICE-REDOVISNING FÖR 2009...5 1.1. UPPLÄGGNING...5 1.2. UPPDRAG OCH UTBUDSPROFIL...6 1.3. INRIKTNING 2009...7 1.4. VERKSAMHETSMÅL 2007-2009...12 2. DISTRIBUTION OCH TILLGÄNGLIGHET...14

Läs mer

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Välkommen till Norrköpings kommunala förskola I Norrköpings förskolor är alla välkomna. Alla barn har rätt att möta en likvärdig förskola

Läs mer

verksamhetsberättelse

verksamhetsberättelse verksamhetsberättelse 2011 verksamhetsberättelsen 2011 1 2 verksamhetsberättelsen 2011 INNEHÅLL vd har ordet...2 ett kunskapshus i tiden...5 Kunskap när du vill, där du vill...7 UR tar barn och unga på

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 SVERIGES RADIO ETT NYTT MEDIELANDSKAP KRÄVER NYA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRÄNDRINGAR SOM BÖR GENOMFÖRAS NU

SAMMANFATTNING... 3 SVERIGES RADIO ETT NYTT MEDIELANDSKAP KRÄVER NYA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRÄNDRINGAR SOM BÖR GENOMFÖRAS NU SAMMANFATTNING... 3 SVERIGES RADIO ETT NYTT MEDIELANDSKAP KRÄVER NYA FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 1. FÖRÄNDRINGAR SOM BÖR GENOMFÖRAS NU... 4 1.1 Beakta utbudet på webben... 4 1.2 Berwaldhallen... 6 1.3 Beslut

Läs mer

Handlingsplan. Storhagens förskola 2015/2016

Handlingsplan. Storhagens förskola 2015/2016 Handlingsplan Storhagens förskola 2015/2016 1 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 Vår vision Verksamheten i vårt område utgår från en gemensam grundsyn kring det kompetenta barnet, kunskap och lärande Verksamheten skall präglas av glädje, lust

Läs mer

Senast ändrat

Senast ändrat Köpings kommun Arbetsplan för Hattstugan Läsår 2015 2016 Lena Westling, Malin Arvidson, Monica Viborg, Ramona Vikman 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017.

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

På regeringens vägnar. Alice Bah Kuhnke. Jon Dunås. Likalydande till Sveriges Utbildningsradio AB. Regeringens beslut.

På regeringens vägnar. Alice Bah Kuhnke. Jon Dunås. Likalydande till Sveriges Utbildningsradio AB. Regeringens beslut. Regeringsbeslut 12 2016-12-20 Ku2016/02488/MF Kulturdepartementet Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Krav på tillgänglighet till tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning avseende Sveriges

Läs mer

Kontinuitet och förändring

Kontinuitet och förändring Kontinuitet och förändring Lättläst sammanfattning Betänkande av Public service-utredningen Stockholm 2008 SOU 2008:64 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Maria Bergerlind Dierauer

Maria Bergerlind Dierauer BESLUT 2016-06-17 Dnr: 16/00606, 661 och 662 SAKEN Sveriges Radio AB:s, Sveriges Television AB:s och Sveriges Utbildningsradio AB:s public serviceredovisningar för år 2015 GRANSKNINGSNÄMNDENS BEDÖMNING

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin

Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin Köpings kommun Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin Läsår 2014 2015 Caroline, Ingrid, Anki Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson

1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson 1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson Remissvar SOU 2012:59 (Nya villkor för public service) Föreningen svenska tonsättare (FST) organiserar sedan

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Kållekärrs förskolor Arbetsplan augusti 2017 juni 2018

Kållekärrs förskolor Arbetsplan augusti 2017 juni 2018 Kållekärrs förskolor Arbetsplan augusti 2017 juni 2018 Ansvarig rektor/förskolechef Namn Pia Johnsson Datum 2017-09-05 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Kållekärrs förskolor Enheten ansvarar för följande

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Innehå llsfö rteckning

Innehå llsfö rteckning 1 Innehå llsfö rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål Förskola och hem 7. Läroplansmål

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2011-2012 1 Inneha llsfo rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Projektbeskrivning ipads i lärandet

Utbildningsförvaltningen. Projektbeskrivning ipads i lärandet Utbildningsförvaltningen Projektbeskrivning 2012-06-05 ipads i lärandet Inledning Barn av idag föds in i den digitala världen. Det måste förskola och skola förhålla sig till. Stiftelsen för Internetinfrastruktur

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Förskoleområde Trångsund 2016

Förskoleområde Trångsund 2016 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2016 Förskoleområde Trångsund 2016 Varje förskoleenhet arbetar enligt skollagen systematiskt och kontinuerligt med att följa upp verksamheten, analysera resultaten och med

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD. Mölndal (reviderad augusti -16)

Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD. Mölndal (reviderad augusti -16) Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD Sörgårdens förskola Mölndal (reviderad augusti -16) Våra styrdokument FN: deklaration om de mänskliga rättigheterna FN:s barnkonvention Läroplanen för förskolan

Läs mer

Teknikskifte. i Sveriges skolor UR online med digital teknik

Teknikskifte. i Sveriges skolor UR online med digital teknik Teknikskifte i Sveriges skolor UR online med digital teknik Den nya tekniken Nedsläckningen av det analoga marknätet för televisionen har börjat. 2008 ska hela Sverige ha bytt till digitalt marknät. Teknikskiftet

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

Verksamhetsplan Borgens förskola Avdelning Draken 2015-2016

Verksamhetsplan Borgens förskola Avdelning Draken 2015-2016 Verksamhetsplan Borgens förskola Avdelning Draken 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Draken 2015-2016 Enhet Borgens förskola Draken 1-5 år Förutsättningar 23 barn

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Medielandskapets starka förändring innebär ökad konkurrens för de bolag som redan finns på marknaden.

Medielandskapets starka förändring innebär ökad konkurrens för de bolag som redan finns på marknaden. Svenska Läromedel Norrtullsgatan 6 113 29 Stockholm Myndigheten för radio och tv Box 33 121 25 Stockholm Saken: Utredning om mediemarknaden m.m. Stockholm den 24 juni 2015 Svenska Läromedel får härmed

Läs mer

Kommittédirektiv. Radio och TV i allmänhetens tjänst. Dir. 2007:71. Beslut vid regeringssammanträde den 31 maj 2007

Kommittédirektiv. Radio och TV i allmänhetens tjänst. Dir. 2007:71. Beslut vid regeringssammanträde den 31 maj 2007 Kommittédirektiv Radio och TV i allmänhetens tjänst Dir. 2007:71 Beslut vid regeringssammanträde den 31 maj 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall utifrån de gällande villkoren för

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Enhet 1 avdelning 1-5 år och 6-13 år som är öppen dygnet runt. Verksamheter Dag-, kväll-, natt- och helg Förskola för barn 1-5 år Kväll-, natt- och helg

Läs mer

Förskoleklassens verksamhetsplan

Förskoleklassens verksamhetsplan Förskoleklassens verksamhetsplan Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande citat

Läs mer

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Den här utredningen ger förslag på en plan för hur vi ska fortsätta att tala och skriva svenska, fast vi har börjat använda mer engelska. Texten är omskriven

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola 1(7) Lokal arbetsplan Lövåsens förskola 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2016

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2016 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FÖRSKOLEAVDELNINGE N KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2016 Självvärdering av hur arbetslaget utifrån läroplanen skapar förutsättningar för barnens utveckling och lärande.

Läs mer

Arbetsplan Förskolan Blåsippan

Arbetsplan Förskolan Blåsippan Arbetsplan Förskolan Blåsippan Vår vision: Barnen och deras föräldrar skall tycka att de är på världens bästa förskola och när barnen lämnar vår förskola skall de vara väl rustade för framtiden. 1. Inledning

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014

Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Förslag till arbetsplan för Bodals förskolas arbetsplan 2014-2015

Förslag till arbetsplan för Bodals förskolas arbetsplan 2014-2015 Förslag till arbetsplan för Bodals förskolas arbetsplan 2014-2015 Verksamhetsidé: Bodals förskola är en förskola för alla barn där vi tillsammans värnar om att ha en trygg, rolig och lärorik verksamhet

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Handlingsplan. Storhagens förskola. Ht16/Vt17

Handlingsplan. Storhagens förskola. Ht16/Vt17 Handlingsplan Storhagens förskola Ht16/Vt17 1 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan stimulerar

Läs mer

---I~ Ku2009/2147/RS (delvis)

---I~ Ku2009/2147/RS (delvis) ---I~ Regeri ngsbeslut 86 REGERINGEN 2009-12-17 Ku2009/2313/MFI Ku2009/2147/RS (delvis) Kulturdepartementet Sveriges Television AB 105 10 STOCKHOLM Tillstånd att sända television 1 bilaga Regeringen meddelar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kullborg förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kullborg förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kullborg förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Sarianne Segersten och Titti Karlsson Förskolechef Lejla Sultanic Vår vision Arbetet

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Ansvariga för planen: Förskolechef Pedagogisk utvecklare/pedagogista Förskolans förskollärare Vår vision Att visa respekt

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Verksamhetsplan för Malmens förskolor

Verksamhetsplan för Malmens förskolor Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Enheter Smultron 1-3 år Hallon 1-3 år Jordgubben 3-5 år Lingon 3-5 år Nyponrosen 1-5 år Kullerbyttan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN

BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN BARN OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN En god hälsa och en kreativ lärmiljö är viktiga förutsättningar, för att få en positiv och harmonisk utveckling hos både barn, elever

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Förskolan i Östra Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Verksamhetsplan Solhaga förskola 2016-2017 Förutsättningar 35 platser Två avdelningar, Solen 1 3 år, Månen 3 5 år 7 pedagoger (4 förskollärare, tre barnskötare

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Lingonet

Arbetsplan för förskolan Lingonet Köpings kommun Arbetsplan för förskolan Lingonet Läsår 2015 2016 Arbetslaget förskolan Lingonet 2015 09 25 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014

Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan

Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan Gemensamma riktlinjer för Trelleborgs kommuns förskoleverksamhet Inledning Barn med annat modersmål som ges möjlighet att utveckla detta får bättre möjligheter

Läs mer

Verksamhetsplan. för förskolan. Rapphönan 2016/2017

Verksamhetsplan. för förskolan. Rapphönan 2016/2017 Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 2016/2017 Innehållsförteckning Värdegrund Örkelljunga kommun 3 Styrdokument 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra mål - Profil Tema/Projekt Lek 7 Profil 8-9 Tema/Projekt

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan Bränningevägen 2015

Verksamhetsplan Förskolan Bränningevägen 2015 Verksamhetsplan Förskolan Bränningevägen 2015 Förskolan Bränningevägens verksamhet utgår från uppdraget i Läroplanen där kartläggning, uppföljning, utvärdering och utveckling ingår i kvalitetsuppföljningen.

Läs mer

Granskningsnämnden för radio och tv

Granskningsnämnden för radio och tv Granskningsnämnden för radio och tv Så funkar det missar du inte vill göra Maria Edström 8 dec 2012 termin 1 JMG Idag Vad är granskningsnämnden? Historik, organisation, regler, arbetsgång Fallstudier Genomslagskraft,

Läs mer

Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram.

Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram. Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram. Kvinna 27 år Textas det inte på tv så kan man ibland titta på surfplatta, till exempel SVT play. Då textas

Läs mer

1/9. BESLUT Dnr: 15/01349 SAKEN BESLUT BAKGRUND

1/9. BESLUT Dnr: 15/01349 SAKEN BESLUT BAKGRUND 1/9 BESLUT 2015-06-12 Dnr: 15/01349 SAKEN Fråga om uppfyllelse av krav på tillgänglighet till tv-sändningar på svenska för personer med funktionsnedsättning i Sveriges Television AB:s samtliga programtjänster

Läs mer

Arbetsplan. Lillbergets förskola. Avd /2016

Arbetsplan. Lillbergets förskola. Avd /2016 Arbetsplan Lillbergets förskola Avd 3 2015/2016 INLEDNING Vi har valt att arbeta med läroplansmålen Normer och värden samt Språk och kommunikation. I den aktuella barngruppen anser vi att det är viktigt

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM Handläggare: Jacky Cohen TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2009-907-400 1 (7) 2009-11-30 BILAGA 2. MÅL - INDIKATORER - ARBETSSÄTT - AKTIVITETER... 2 1. NÄMNDMÅL:... 2 A. NORMER OCH VÄRDEN...

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

Verksamhetsplan Duvans förskola

Verksamhetsplan Duvans förskola Verksamhetsplan 2017-2018 Duvans förskola Innehållsförteckning 1. Verksamhetens förutsättningar 2. Resultat 3. Analys 4. och Åtgärder Beslutande: Datum och paragraf: Dokumentansvarig: Reviderad: Gäller

Läs mer

Förskolan är byggd för två avdelningar. Vi arbetar i storarbetslag över hela förskolan, med personalrotation.

Förskolan är byggd för två avdelningar. Vi arbetar i storarbetslag över hela förskolan, med personalrotation. Verksamhetsplan för Kvarngårdens förskola 2016/2017 Enhet Kvarngårdens förskola Förskoleverksamhet 1-5 år Förutsättningar Förskolan är byggd för två avdelningar. Vi arbetar i storarbetslag över hela förskolan,

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Den fria tidens lärande

Den fria tidens lärande Huvudämne Den fria tidens lärande Lärarutbildningen, Malmö högskola www.mah.se/lut/bus I huvudämnet Fria Tidens Lärande utbildas man till en modern fritidspedagog som arbetar både i och utanför skolan.

Läs mer

ENGELSKA 3.2 ENGELSKA

ENGELSKA 3.2 ENGELSKA 3.2 GELSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse

Läs mer

Skolplan Lärande ger glädje och möjligheter

Skolplan Lärande ger glädje och möjligheter Skolplan 2004 Lärande ger glädje och möjligheter Vi ska ge förutsättningar för barns och ungdomars bildning genom att främja lärande, ge omsorg och överföra demokratiska värderingar. Barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer