PUBLIC SERVICE- REDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PUBLIC SERVICE- REDOVISNING"

Transkript

1 PUBLIC SERVICE- REDOVISNING KUNSKAP NÄR DU VILL, DÄR DU VILL 2011 PUBLIC SERVICEREDOVISNING

2 INNEHÅLL VD HAR ORDET: UTOPI OCH REALITET 4 1. PUBLIC SERVICEREDOVISNINGEN Disposition 5 2. ETT KUNSKAPSHUS I TIDEN Uppdrag Strategi Arbetsprocesser Uppföljning och utvärdering Organisation SÄNDNINGAR I RADIO OCH TV Sändningar i radio fördelade på kanaler Sändningar i tv fördelade på kanaler Utbildningsprogram och folkbildande program i UR:s utbud Sändningar i radio och tv fördelade på utbildningsområde Ämnesfördelning för sändningar i radio och tv Insatser för svenska språket Arbetet med programetiska frågor Granskningsnämndens granskning av UR:s program BARN OCH UNGA Förskola Radio- och tv-program för förskolan Grundskolan och gymnasieskolan Radio- och tv-program för grundskolan Radio- och tv-program för gymnasieskolan HÖGSKOLA OCH UNIVERSITET Radio- och tv-program för högskola och universitet Radio- och tv-program för lärarfortbildning och -utbildning VUXENUTBILDNING OCH FOLKBILDNING Radio- och tv-program för vuxenutbildning och folkbildning Radio- och tv-program för studieförbund och folkhögskolor MÅNGFALD Mångfald i utbudet Spegling av hela landet 28 2 PUBLIC SERVICEREDOVISNING 2011

3 8. MINORITETER OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR Nationella minoriteter och andra minoritetsspråk Dialog och samverkan med minoriteter Personer med funktionsnedsättningar Syntolkning Teckenspråk Tillgängliggörande insatser Dialog och samverkan med personer med funktionsnedsättningar ANVÄNDBARHET SKA GENOMSYRA ALLT UR GÖR Behovsanalyser och kontaktarbete Mediepedagogiskt arbete och kommunikation ANVÄNDNING AV UR:S PROGRAM Lyssnandet på UR:s program i Sveriges Radios kanaler Tittandet på UR:s program i SVT1, SVT2 och SVTB Tittandet i Kunskapskanalen Användning av UR:s program efter sändning Undersökningar rörande lärares användning och attityder TILLGÄNGLIGHET OCH DISTRIBUTION Sändningar i radio och tv Text-tv Ur.se UR Play Kunskapskanalen.se Utlåning och digital distribution i slutna nätverk Trycksaker och texter Försäljning av programkopior EKONOMI OCH RESURSER Medelsanvändning Resursanvändning Utomståendes medverkan och andra samarbeten Samarbete inom public service Personalutveckling Sidoverksamhet UTBILDNING OCH FOLKBILDNING I FRAMTIDEN Barn och unga i fokus Stöd till dem som riskerar att lämnas utanför Ökad tillgänglighet Övergripande inriktning REVISORSINTYG 59 PUBLIC SERVICEREDOVISNING

4 VD HAR ORDET: UTOPI OCH REALITET! Svenska Akademien har haft sin högtidliga sammankomst i 225 år. Men denna har aldrig sänts i tv. UR har försökt övertyga akademien om att hela folket borde få se denna gnistrande föreställning i snille och smak. Den 20 december 2011 lyckades det. Då sände UR Samtiden äntligen högtidssammankomsten direkt i Kunskapskanalen. Utopi blev realitet. Det är mycket omöjligt som blivit möjligt för UR det år som gått. Vi hade en dröm att förbättra vår närvaro på nätet. Det är där det händer nu. Utan att överge UR:s väl fungerande distribution via mediecentraler och fysiska kopior ville vi öka tillgängligheten i förhållande till lärare och elever. Det kräver nya tekniska lösningar, mer pedagogik och ny metadatataggning för att passa utbildningens behov. Det kräver inte minst mer pengar till upphovsmännen för att programmen ska kunna ligga kvar öppet på nätet. Det är det UR har kallat att befria utbildningsprogrammen. En svårförverkligad utopi för ett litet public service-företag med begränsade medel. Med extra medel ur rundradiofonden, med hängivna medarbetare i ett kreativt företag, är UR i full färd med att realisera drömmen om att väsentligen förbättra förutsättningarna för det svenska utbildningsväsendet. Över utbildningsprogram på ur.se är en nationell skatt när den kommer till användning. Som framgår av denna public serviceredovisning är UR på god väg. Användningen av våra program fortsätter att öka kraftigt. Vi vinner uppskattning och uppmärksamhet för många programsatsningar. Vi vidgar våra samarbeten och förbättrar produktiviteten. UR:s nya Kunskapshus står färdigt och våra ambitioner om ett nytt sätt att arbeta öppet och projektorienterat håller på att bli en realitet. UR inledde året med att förverkliga Sex på kartan, en stor satsning på sex och samlevnadsundervisning för elever och lärare på högstadiet, med radio, tv, webb och böcker. Vi drömde om att lyfta fram fritidspedagogerna, en eftersatt yrkesgrupp, och gjorde tv-serien Friare kan ingen vara. Vi synliggjorde de pedagogiska förebilderna i radiodokumentärserien Lärarrummet och fortsatte arbetet med en akademiskt förankrad resurs i hur man använder medier i undervisningen för landets alla lärarstudenter: Didaktikens verktyg. Vi lyfte fram arabiskan i en roadmovie, Rena rama arabiskan, och försökte bygga en bro mellan hörande och icke hörande i Drömtårtan och mycket mer. Med Världens bästa skitskola gjorde UR en väl researchad och gestaltad genomgång av vad som blivit av det som en gång var en världsledande skola. Serien blev en väldig framgång, men än återstår en del för att Sverige ska bli en utbildningsnation i världsklass UR har uppfyllt uppdraget att sända radio- och tv-program och att skapa användning för våra utbildningsprogram under Men vi har många drömmar kvar. Vi skulle kunna göra mer för alla dem som riskerar att hamna utanför. Barnkulturen behöver stärkas. Kunskapsutbudet för unga skulle kunna förbättras. Tänk om UR kunde göra en helt ny Kunskapskanal för och av unga!? Utopier kan bli realiteter. Inget är omöjligt. Här är årets public serviceredovisning. Erik Fichtelius Vd Sveriges Utbildningsradio AB 4 PUBLIC SERVICEREDOVISNING 2011

5 PUBLIC SERVICE- REDOVISNINGEN 2011 Varje år ska UR följa upp och redovisa hur uppdraget, som är fastställt av riksdag och regering och finns beskrivet i sändningstillstånd och anslagsvillkor samt i radio- och tv-lagen, har fullgjorts. Detta gör UR, liksom Sveriges Radio och SVT, i den så kallade public serviceredovisningen Disposition UR:s public serviceredovisning 2011 tar sin utgångspunkt i UR:s uppdrag som det är formulerat i sändningstillstånd och anslagsvillkor. Redovisningen utgår från de utbildningsområden som sändningstillståndet indelar UR:s verksamhet i: förskola, grundoch gymnasieskola, högskola och vuxenutbildning. Dessutom tar den avstamp i UR:s strategi. Under 2011 har UR inte lanserat några nya permanenta programtjänster eller tjänster av större betydelse inom ramen för kärnverksamheten eller den kompletterande verksamheten. Under året har UR inte heller lanserat några tjänster på försök. I syfte att göra UR:s public serviceredovisning än mer transparent och tydlig, har dispositionen förändrats i jämförelse med 2010 års redovisning. Kapitel 2: Ett kunskapshus i tiden I detta kapitel redogörs för UR:s strategi, arbetsprocesser, uppföljning och utvärdering samt organisation under Kapitel 3: Sändningar i radio och tv 2011 I detta kapitel lyfts utbudet fram och sändningsvolymer redovisas utifrån olika perspektiv. Det handlar om hur sändningarna har fördelat sig på olika kanaler: Sveriges Radios P1, P2, P3 och P4, och SVT1, SVT2 och SVTB, samt Kunskapskanalen. Den sända volymen i radio och tv fördelad på respektive utbildningsområde redovisas. Här redovisas ämnesfördelningen i den totala sändningsvolymen i radio och tv under I detta kapitel redovisas också UR:s insatser för svenska språket samt UR:s arbete med programetiska frågor och granskningen av UR:s program. Programexempel samt ämnesfördelningen av programmen inom utbildningsområdena under 2011 redovisas inom ramen för respektive utbildningsområde, i kapitel 4 (Barn och unga), 5 (Högskola och universitet), 6 (Vuxenutbildning och folkbildning) och 8 (Minoriteter och personer med funktionsnedsättningar). Kapitel 4: Barn och unga I detta kapitel redovisas hur totalsändningsvolymen i radio respektive tv fördelade sig på ämnen i förskola, grundskola och gymnasiet under Exempel på program sända 2011 ges fördelat på förskolan, de olika årskurserna i grundskolan samt på gymnasieskola. Här beskrivs också webbens utformning för detta utbildningsområde. Utbudet för barn och ungdomar som tillhör de språkliga eller etniska minoriteterna, liksom för barn och ungdomar som har teckenspråk som förstaspråk, redovisas i kapitel 8. Kapitel 5: Högskola och universitet I detta kapitel redovisas hur totalsändningsvolymen i radio respektive tv fördelade sig på ämnen i högskola och universitet under Exempel på program sända 2011, bland annat i Kunskapskanalen, ges fördelat på högskola och universitet samt lärarfortbildning och -utbildning. Här beskrivs också webbens utformning för detta utbildningsområde. Kapitel 6: Vuxenutbildning och folkbildning I detta kapitel redovisas hur totalsändningsvolymen i radio respektive tv fördelade sig per ämne i vuxenutbildning och folkbildning under Exempel på program sända 2011, bland annat i Kunskapskanalen, ges fördelat på vuxenutbildning och folkbildning samt studieförbund och folkhögskolor. Här beskrivs också webbens utformning för utbildningsområdet. PUBLIC SERVICEREDOVISNING

6 PUBLIC SERVICEREDOVISNINGEN 2011 Kapitel 7: Mångfald Nytt för årets public serviceredovisning är att mångfaldsperspektivet beskrivs i ett eget kapitel. Här berörs och redovisas olika aspekter på mångfald i utbudet, såsom sändningarna i radio och tv fördelade på produktionstyperna egenproduktion, samproduktion, utlägg och förvärv, i såväl förstasändningar som repriser och återutsändningar Här redovisas antalet sända timmar program av europeiskt ursprung, program framställda av oberoende europeiska producenter samt svensk produktion av den totala sändningsvolymen i tv Här beskrivs också hur UR har uppfyllt uppdraget som handlar om spegling av hela landet, samt hur UR säkerställer att program av produktionsbolag uppfyller public servicekraven. Kapitel 8: Minoriteter och personer med funktionsnedsättningar I detta kapitel redogörs för programverksamheten som rör nationella och andra minoriteter samt personer med funktionsnedsättningar, enligt samma modell som i redovisningen för utbildningsområdena i kapitel 4 6. Antalet sända timmar på de nationella minoritetsspråken samt teckenspråk redovisas. Här redovisas fördelningen av antalet sända timmar i radio och tv för nationella och övriga minoriteter samt personer med funktionsnedsättningar fördelat på förstasändningar samt återutsändningar och repriser. Exempel på program sända i radio och tv för de nationella minoriteterna och personer med funktionsnedsättningar 2011 ges. Här redovisas också UR:s dialoger med dessa grupper. Avslutningsvis redogörs för de tillgängliggörande insatser UR har gjort i fråga om svensktextade program, hörbarhet och på webben. Här beskrivs också webbens utformning för grupperna. Kapitel 9: Användbarhet ska genomsyra allt UR gör En förändring som har gjorts i årets public serviceredovisning, är att redovisningen av kontakter och mediepedagogiska insatser (användbarhet), som i 2010 års redovisning låg i anslutning till varje utbildningsområde, nu har fått ett eget kapitel. Här redovisas UR:s arbete med behovsanalyser och kontaktarbete, samt det mediepedagogiska arbetet och kommunikationen med UR:s målgrupper. Redovisningen av kontakterna tar sin utgångspunkt i utbildningsområdena förskola, grundskola och gymnasieskola, lärarutbildning och lärarfortbildning, vuxenutbildning, folkbildning respektive högskola. med respektive utbildningsområde. Här redogörs för det genomsnittliga tittandet på UR:s radioprogram i Sveriges Radios kanaler, samt för UR:s tv-program i SVT1, SVT2 och SVTB fördelat på utbildningsområdena. Även Kunskapskanalens veckoräckvidd redovisas. Nytt för i år är en redovisning av UR:s mest sedda enskilda program i SVT respektive SVTB under I kapitlet redovisas också uppspelningarna i UR Play respektive i de slutna nätverken, samt antalet lån av UR-program från mediecentralerna för Kapitlet avslutas med en redogörelse för en rad undersökningar rörande lärares användning av och attityder till UR:s material. Kapitel 11: Tillgänglighet och distribution En annan förändring är att kapitlet om tillgänglighetsoch distributionsfrågor har flyttats längre bak i redovisningen. Här redovisas UR:s olika distributionsvägar som kompletterar varandra och gör att användarna når UR och UR:s programverksamhet. Här beskrivs hur överenskommelser kring sändningstider i Sveriges Radio respektive SVT upprättas, samt hur UR:s och SVT:s överenskommelse angående sändningarna i Kunskapskanalen sker. UR:s text-tv, webbplatsen ur.se, UR Play och kunskapskanalen.se beskrivs. Ett avsnitt behandlar utlåning och digital distribution i slutna nätverk, med fokus på upphovsrätter. Kapitel 12: Ekonomi och resurser I detta kapitel redovisas medelsanvändningen för avgiftsverksamheten, och resursanvändningen fördelad på produktionsvolymer i radio och tv. Dessutom redovisas produktionskostnader fördelade på olika utbildningsområden, kostnaderna för UR:s verksamhet för nationella minoriteter och andra minoritetsspråk samt kostnaderna för UR:s verksamhet för och om personer med funktionsnedsättningar. Här återfinns också redovisningen av snittkostnader per sänd, producerad och egenproducerad timme i radio respektive tv, samt UR:s kostnader för utomståendes medverkan och andra samarbeten. Kapitel 13: Utbildning och folkbildning i framtiden I det avslutande kapitlet beskrivs UR:s planer i fråga om det fortsatta arbetet med att rikta särskild uppmärksamhet åt tillgängligheten till och kunskapen om programmen. Tre områden lyfts fram: barn och unga, de som riskerar att hamna utanför samt ökad tillgänglighet ( Befria utbildningsprogrammen ). Avslutningsvis beskrivs UR:s övergripande inriktning Kapitel 10: Användning av UR:s program Användningen av UR:s program lyfts i årets public serviceredovisning fram i ett eget kapitel, medan användningen i redovisningen 2010 redovisades ihop 6 PUBLIC SERVICEREDOVISNING 2011

7 PUBLIC SERVICEREDOVISNINGEN 2011 UR:S PUBLIC SERVICEREDOVISNING SKA VARA UTFORMAD I ENLIGHET MED UR:S ANSLAGSVILLKOR 2011 PUNKT 18: UR ska årligen följa upp och redovisa hur uppdraget fullgjorts. Redovisningen avseende 2011 ska senast den 1 mars 2012 ges in till Kulturdepartementet samt Myndigheten för radio och tv. Samtliga verksamhets- och programområden ska redovisas i rapporten. UR ska tydligt redovisa sina kontakter med olika delar av utbildningsväsendet. Till rapporten ska fogas en redovisning av eventuella sidoverksamheter som UR har bedrivit. UR ska, i samarbete med SVT och SR, ta fram konkreta uppföljningsbara resultatmått baserade på tillstånds- och anslagsvillkor. Resultatmåtten bör utformas så att de ger väsentlig information om uppdraget och förmedlar viktiga erfarenheter av verksamheten. UR ska på olika sätt stimulera en fortlöpande offentlig diskussion om verksamheten. UR ska redovisa och kommentera hur resultaten har utvecklats med avseende på volym, kostnader och intäkter samt nyckeltal som visar effektivitet och produktivitet. Samarbets- och effektiviseringsåtgärder ska rapporteras i redovisningen. UR ska utveckla arbetet med att mäta och redovisa olika indikatorer på kvaliteten och särarten i programutbudet. Programstatistiken ska utformas så att jämförelser blir möjliga över tid. Redovisningen ska uttrycka olika programkategoriers andel av den totala sändningstiden, när olika programtyper sänds samt resursförbrukningen för respektive kategori. Redovisningen ska även avse omfattningen av tittande och lyssnande och publikens reaktioner samt företagets planer för kommande år. UR ska redovisa hur det säkerställs att all verksamhet uppfyller de krav som ställs på företaget i sändningstillstånd och anslagsvillkor. UR ska redogöra för vilka nya programtjänster eller andra tjänster av större betydelse inom ramen för kärnverksamheten och den kompletterande verksamheten som har lanserats under året. Detta gäller oavsett om tjänsterna har anmälts för godkännande enligt punkt 10 eller inte. För de tjänster som har lanserats på försök ska det anges hur lång försökstid som har planerats för dessa. PUBLIC SERVICEREDOVISNING

8 ETT KUNSKAPSHUS I TIDEN 2 Under 2011 stod Kunskapshuset färdigt på Förrådsbacken. Husets yttre speglar ett modernt företag med ny organisation, effektivare arbetssätt och ökade möjligheter för samarbeten inom public servicebolagen. 2.1 Uppdrag UR utgör, tillsammans med Sveriges Radio och SVT, svensk public service. Företagen ägs av Förvaltningsstiftelsen som ska främja deras oberoende. Stiftelsen utser respektive företags styrelse som ansvarar för och fattar beslut om verksamhetens allmänna inriktning. Styrelsen utser i sin tur företagets vd. UR:s nuvarande vd, Erik Fichtelius, tillträdde UR:s uppdrag är fastställt av riksdag och regering och finns beskrivet i sändningstillstånd och anslagsvillkor. Verksamheten omfattas av radio- och tv-lagen. Verksamhetsåret 2011 är det andra året i tillståndsperioden som sträcker sig till och med UR:s programverksamhet ska prioritera utbildningsområdena förskola, grund- och gymnasieskola, vuxenutbildning inklusive folkbildning, och högskola inklusive lärarfortbildning. Enligt sändningstillståndet ska programverksamheten syfta till att förstärka, bredda och komplettera de utbildningsinsatser som görs av andra inom dessa områden. UR ska ha 2.2 A UR:S STRATEGI VISION Med kvalitet och generositet bidrar UR till utbildning i världsklass. MISSION UR gör publicistiskt oberoende och angelägna program som ger kunskap och lust att lära så att alla kan verka i samhället. ÖVERGRIPANDE MÅL UTBUD Vårt utbud utmanar och utbildar ANVÄNDNING Användbarhet genomsyrar allt vi gör MEDARBETARE UR har kompetenta medarbetare och dynamisk arbetsmiljö VERKSAMHET UR behärskar hela produktionskedjan UPPDRAG MÅLTAL FRAMGÅNGSFAKTORER STRATEGISK INRIKTNING ett brett utbud med stor mångfald och kvalitet som speglar hela landet. Det betyder variation i produktionsformer och med särskilt ansvar för målgrupper som barn och unga, personer med funktionsnedsättningar, språkliga och etniska minoriteter med särställning för de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli och romani chib. Användarna av UR:s programverksamhet, särskilt inom utbildningsväsendet, ska ges möjligheter att framföra synpunkter och önskemål gällande programverksamheten. UR har ett särskilt uppdrag att ha en dialog med personer med funktionsnedsättningar och språkliga och etniska minoriteter. UR ska koncentrera sina insatser till utbildningsområdena samt därutöver tillhandahålla ett utbud av folkbildningsprogram. Programutbudet som helhet ska präglas av folkbildningsambitioner. Det innebär att UR har såväl ett utbildnings- som folkbildningsuppdrag med ett utbud som riktar sig till publik och användare i lärandets olika miljöer. 2.2 Strategi I juni 2010 fastställde UR:s styrelse en övergripande strategi för Strategin består av en vision och mission samt fyra strategiska områden. Under 2011 har strukturen för strategiska nyckeltal och aktiviteter utvecklats vidare. Nollmätning har genomförts inom några områden i slutet av året för att ligga till grund för utvecklad strategisk uppföljning. Strategin har visualiserats i form av Kunskapshuset där UR:s uppdrag utgör grunden och visionen är taket. Däremellan återfinns de fyra områdena utbud, användbarhet, medarbetare och verksamhet. Husmetaforen kopplar även till det nybyggda, fysiska hus där UR nu är lokaliserat. UR är ett företag i allmänhetens tjänst med särskilt ansvar inom vissa specifika områden. Detta gör att samhällsansvarsperspektivet för UR inte bara inbegriper hur (hållbar utveckling), utan också vad vi gör inom ramen för utbudet. Det särskilda ansvaret för specifika områden upprätthålls och utvecklas inom ramen för ordinarie årsplanearbete. 8 PUBLIC SERVICEREDOVISNING 2011

9 ETT KUNSKAPSHUS I TIDEN Utvecklingen sker i dialog med intresseorganisationer. Under 2011 har en strategi för samhällsansvar inklusive hållbar utveckling tagits fram och en miljöplan inom ramen för denna beslutats. Arbetet med hållbar utveckling utgår från FN:s principer i Global Compact. Detta arbete sker integrerat i verksamheten. En plan med mål och aktiviteter för varje område ska genomföras och följas upp. 2.3 Arbetsprocesser Under 2011 har en tydligare processorientering införts. Årsplaneprocessen styr verksamheten både gällande produktion och användning. Processen utgår från UR:s uppdrag, strategi och behoven inom utbildningsområdena och innefattar en rad moment under en tvåårsperiod, vilket innebär att arbetet sker parallellt med flera år i fokus på en och samma gång. Årsplanen fastställs av vd och det operativa 2.3 A PROCESSFLÖDE UR LEDA OCH STYRA EKONOMI PERSONAL STRATEGI OCH KOMMUNICERA PLANERA ÅRSPLANEPROCESSEN Uppdrag samhälle Behov pedagog, elev, utbildningsorg. PRODUCERA för vuxna, unga och barn Nytta pedagog, elev, utbildningsorg. Nytta samhälle TEKNIK OCH DISTRIBUERA ansvaret ligger sedan på respektive avdelningschef. Arbetsprocesserna dokumenteras i inriktningsbeslut, uppdrag, verksamhetsplaner, projektbeställningar och i projektplaner som följs upp i tertialrapporter. 2.4 Uppföljning och utvärdering Under 2011 har en strategi och plan tagits fram för UR:s utvärderingsarbete de närmaste åren. Arbetet ska ge underlag för att utifrån olika perspektiv och aspekter värdera UR:s verksamhet utifrån uppdraget i sändningstillstånd, anslagsvillkor och strategi. Syftet med utvärderingsarbetet är att det ska ligga till grund för såväl rapportering utifrån de återrapporteringskrav UR har som för utvecklings- och förbättringsarbete. UR:s utvärderingsarbete består av två genrer med följande olika syften: Utvärderingar av (summativa) granskande, uppföljande, retrospektiva studier där slutsatser och kontroll av utfall görs utifrån intentioner och uppdrag. Utvärderingar för (formativa) olika studier och arbetssätt som sätter fokus på det interna arbetet, där syftet är att resultaten ska användas för kvalitetsutveckling och ligga till grund för framtida inriktning på arbetet. UR undersöker regelbundet, i samarbete med SCB, lärares medievanor och användning av UR:s program. Allmänhetens kännedom om och attityd till UR I det utvecklingsarbete kring kommunikation och marknadsföring som UR har prioriterat under 2011 har en varumärkesundersökning gjorts 1. Syftet med studien var att få en bild av hur kännedomen om UR ser ut hos allmänheten (18 74 år), hur allmänheten uppfattar UR generellt och specifikt kopplat till vissa värdeord av de som faktiskt lyssnar och tittar på UR:s produktioner. Vidare ställdes frågor om hur allmänheten kommer i kontakt med UR och om hur de uppfattar Kunskapskanalen. Webbenkäten besvarades av totalt respondenter ur Yougov:s internetpanel. Så gott som samtliga tillfrågade svarade att de känner till UR (97 %) och två tredjedelar uppgav att de känner till UR:s verksamhet väl. Totalt sett är det 70 % som har uppgett att de nyttjar UR minst någon gång per år, varav drygt 30 % flera gånger per år. Undersökningen visar inte på några markanta skillnader mellan kvinnor och män. Bland allmänheten är det främst åringar som oftare tittar/ 1 Undersökningen utfördes av Yougov i december PUBLIC SERVICEREDOVISNING

10 ETT KUNSKAPSHUS I TIDEN lyssnar på UR:s programutbud, medan åringar har lägst nyttjandefrekvens. Det framkommer att en persons utbildningsnivå påverkar kännedomen om UR; de med högre utbildningsnivå känner i större utsträckning väl till UR:s verksamhet, och är också mer positiva till utbudet. Personer som är verksamma inom utbildningsväsendet är också en grupp som både känner till och nyttjar UR i högre utsträckning än andra. En majoritet av respondenterna är uttalat positiva till UR (65 %) medan endast var tionde är uttalat negativ. De som är positiva har angett att UR:s produktioner är bildande och intressanta, att de är informativa och ger värdefull kunskap och att de är av god kvalitet, trovärdiga samt lättillgängliga. Den positiva inställningen till UR ökar med stigande ålder, är något högre för kvinnor än män och mycket hög bland personer som arbetar med utbildning. Det finns också ett samband mellan graden av nyttjande och inställning: ju mer man har uppgett att man nyttjar UR, desto mer positivt inställd är man. Nästan hälften (46 %) uppger att de tittar på Kunskapskanalen månatligen och drygt var fjärde person gör det varje vecka. Även här är åringar överrepresenterade, liksom de som arbetar inom utbildningsväsendet. 2.5 Organisation Den 1 oktober justerades UR:s organisation för att skapa bättre förutsättningar för kvalitet och effektivitet i verksamhet, planering och uppföljning. En ny planeringsavdelning ansvarar för planering och uppföljning av den interna verksamheten. Programverksamheten är uppdelad i två programavdelningar inriktade mot barn och unga respektive vuxna. Projektutvecklarna, som har till uppgift att föra dialog och kartlägga behoven inom utbildningsområdena, fördes närmare programverksamheten och webbredaktörerna samlades till enheten Interaktiva medier som sorterar under IT/Teknik. Strategiavdelningen slogs ihop med Kommunikationsavdelningen för att uppnå ökad samordning och helhetssyn. Huvuddelen av UR:s verksamhet bedrivs från Stockholm. Ett mindre antal medarbetare är placerade i Malmö, Göteborg och Sundsvall. 2.5 ORGANISATIONSSCHEMA PROGRAM: BARN OCH UNGDOM Barn Ungdom och språk Redaktionell produktionsplanering PROGRAM: VUXEN Inköp och samproduktioner Folkbildning och högskola Lärarprogram och radio UR Samtiden PLANERING Metadata och tablå Kunskapskanalen IT/TEKNIK Studio och distribution Produktion Interaktiva medier STRATEGI OCH KOMMUNIKATION Samhälle och strategi Information och press Marknad och pedagogik EKONOMI PERSONAL 10 PUBLIC SERVICEREDOVISNING 2011

11 SÄNDNINGAR I RADIO OCH TV UR har ett uppdrag att sända radio- och tv-program. Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög och sändningarna ska utformas på ett sådant sätt att de inte endast kan tas emot av en begränsad del av allmänheten. Sändningstillståndet innebär rätt att i hela landet sända program med utnyttjande av Sveriges Radios och SVT:s sändningsutrymme, enligt överenskommelser som träffas bolagen emellan. 3 UR strävar efter att finnas där användarna befinner sig. UR:s radioprogram sänds i Sveriges Radios kanaler P1, P2, P3 och P4 samt i den digitala radion DAB. UR:s tv-program sänds i SVT:s kanaler SVT1, SVT2, SVTB och i Kunskapskanalen. Vissa program sänds också vidare i den krypterade kanalen SVT World. I UR:s årsplaneprocess slås fast hur många timmar som ska produceras och sändas. I årsplanen bestäms även vad och hur mycket som ska göras för respektive målgrupp inom varje utbildningsområde. Här avgörs också omfattningen av produktionen för nationella minoriteter och på andra minoritetsspråk samt för personer med funktionsnedsättning. I processen tas även webbsatsningar och eventuella samarbeten med. Årsplaneprocessen fastställer vilket eller vilka ämnen som ska prioriteras samt lämplig produktionstyp. För planeringen av repriser och återutsändningar svarar en central tablåplanering. De färdiga programmen metadatamärks för såväl uppföljningsoch redovisningsändamål som för att möjliggöra och underlätta användning inom de olika utbildningsområdena efter sändning. 3.1 Sändningar i radio fördelade på kanaler I radio har sändningstiden minskat jämfört med 2010 eftersom UR sänt färre timmar per vecka i kanalen P2. I P3 och P4 Riks har antalet sända timmar ökat något. I nya sändningsöverenskommelser med Sveriges Radio förväntas UR:s totala antal sändningstimmar öka. Utöver de 315 timmarna redovisade nedan har UR sänt 686 timmar i UR Elva, den digitala radion, DAB. Dessa timmar är enbart återutsändningar och repriser. I tabellerna nedan redogörs för UR:s sändningar i radio fördelat på kanaler respektive förstasändningar, återutsändningar och repriser A SÄNDNINGAR I RADIO FÖRDELADE PÅ OLIKA KANALER (TIM/ÅR) RADIO P P P P4 Riks TOTALT B SÄNDNINGAR I RADIO FÖRDELADE PÅ FÖRSTASÄNDNING SAMT ÅTERUTSÄNDNING OCH REPRISER (TIM/ÅR) RADIO FÖRSTASÄNDNING ÅTERUTSÄNDNING OCH REPRISER TOTALT PUBLIC PUBLIC SERVICEREDOVISNING SERVICEREDOVISNING

12 SÄNDNINGAR I RADIO OCH TV 3.2 Sändningar i tv fördelade på kanaler Under 2011 har en ökning av sändningsvolym skett i och med att UR har tagit nya sändningstider i anspråk i Kunskapskanalen. För övriga kanaler är förändringarna små jämfört med tidigare år. Av totalvolymen som visas i tabellen nedan har 302 timmar även parallellsänts i SVT World. Såväl förstasändningarna som repriserna av dessa har ökat under Detta är ett resultat av en ökad produktionsvolym I tabellerna nedan redogörs för hur den sända volymen fördelade sig mellan kanalerna A SÄNDNINGAR I TV FÖRDELADE PÅ KANALER (TIM/ÅR) TV SVT SVT KUNSKAPSKANALEN SVTB TOTALT B SÄNDNINGAR I TV FÖRDELADE PÅ FÖRSTASÄNDNINGAR SAMT ÅTERUTSÄNDNINGAR OCH REPRISER (TIM/ÅR) TV FÖRSTASÄNDNING ÅTERUTSÄNDNINGAR OCH REPRISER TOTALT Utbildningsprogram och folkbildande program i UR:s utbud UR har i uppdrag att sända och producera såväl utbildnings- som folkbildningsprogram. UR ska enligt sändningstillståndet koncentrera sin programverksamhet till utbildningsområdena, vilket betyder att en större andel av programmen ska vara avsedda för den organiserade utbildningen inom ramen för det formella utbildningsväsendet samt för det organiserade lärandet inom folkbildningen. UR:s programutbud ska i likhet med Sveriges Radios och SVT:s som helhet präglas av folkbildningsambitioner. Under 2011 har UR fortsatt att göra en översyn av begreppet utbildningsprogram. För hela UR:s utbud gäller att programmen ska ha en pedagogisk ambition. Produktionerna ska genomsyras av användbarhet. För samtliga program gäller att de katalogiseras, beskrivs och metadatamärks för att göras sökbara. Alla UR:s program mäts i tittande och lyssnande. Rättighets- och distributionskravet för ett UR-program är minst sändningsrätt och rättighet att ligga i UR Play. Program för utbildningsväsendet ska dessutom: vara relevanta för vald målgrupp, vara relevanta för gällande läroplan, kursplan eller motsvarande, ha relevant elev-, student- eller lärarstöd, vara framtagna i dialog med användarna. UR:s målsättning har länge varit att till övervägande delen sända program avsedda för den organiserade utbildningen inom ramen för det formella utbildningsväsendet samt för det organiserade lärandet inom folkbildningen. Under 2011 var andelen 69 %. UR ingår i den granskning av det svenska tv-utbudet som sedan 1998 årligen genomförs av Institutionen för Journalistik och Masskommunikation vid Göteborgs universitet (JMG) på uppdrag av Myndigheten för radio och tv. I JMG:s senaste granskningsrapport, som avsåg 2010, skriver man att UR:s programutbud består till cirka tre fjärdedelar av program som riktar sig direkt till utbildningsväsendet och Andelen utbildningsprogram har ökat över tid. 3.4 Sändningar i radio och tv fördelade på utbildningsområde UR:s programutbud är indelat i något av följande fyra utbildningsområden: förskola, grund- och gymnasieskola, högskola och vuxenutbildning. I tabellerna nedan redogörs för UR:s totala antal sändningar respektive förstasändningar i radio och tv fördelade på utbildningsområden. 3.4 A SÄNDNINGAR I RADIO OCH TV FÖRDELADE PÅ OLIKA UTBILDNINGSOMRÅDEN (TIM/ÅR) RADIO TV UTBILDNINGSOMRÅDE FÖRSKOLA GRUND- OCH GYMNASIESKOLA HÖGSKOLA VUXENUTBILDNING TOTALT PUBLIC SERVICEREDOVISNING 2011

13 SÄNDNINGAR I RADIO OCH TV 3.4 B FÖRSTASÄNDNINGAR I RADIO OCH FÖRDELADE PÅ OLIKA UTBILDNINGSOMRÅDEN (TIM/ÅR) RADIO TV UTBILDNINGSOMRÅDE FÖRSKOLA GRUND- OCH GYMNASIESKOLA HÖGSKOLA VUXENUTBILDNING TOTALT Ämnesfördelning för sändningar i radio och tv För att underlätta användningen har UR:s utbud sedan flera år indelats i ämnen som svarat mot undervisningens behov. En indelning efter barn- och ungdomsskolans klassiska ämnen har varit gällande eftersom det svarat mot lärarens behov. Dessa ämnen har dock på senare år kompletterats med nya begrepp som t.ex. hållbar utveckling, mångfald och ett vidgat språkbegrepp, vilka alla kan sägas vara läroplansövergripande områden. För att ytterligare möta användarnas krav sker från och med 2005 dessutom en mer detaljerad metadatamärkning av UR:s utbud. Allt utbud klassificeras och registreras i dag, förutom med de klassiska skolämnena, även enligt biblioteksstandard (SABklassificering), vilket tillåter ett program att ha flera ämneskoder. UR börjar därmed lämna 1:1 förhållan- det, dvs. att en timmes sänt program i redovisningen bara innehåller ett ämne. I public serviceredovisningen har UR dock valt att hålla fast vid en redovisning av programutbudet i de klassiska skolämnena för att på så vis kunna beskriva ämnesfördelningen av den sända volymen. Med denna ämnesklassificering hamnar program som innehåller flera ämnen, t.ex. magasinsprogrammet Cirkuskiosken som inte går att dela upp, under ämneskategorin Övrigt. En bok, en författare kategoriseras också under skolämnet Övrigt men de enskilda programmen i serien SAB-klassificeras utifrån respektive boks och programs innehåll. I tabellerna nedan redogörs för hur ämnesfördelningen i den totala sändningsvolymen i radio respektive tv såg ut under A ÄMNESFÖRDELNING I DEN TOTALA SÄNDNINGSVOLYMEN I RADIO 2011 ÄMNE A R TIMMAR ÄMNE S Ö TIMMAR DANS & TEATER 1,00 SAMHÄLLE 60,70 ENGELSKA 17,95 SAMISKA 9,23 FRANSKA 8,08 SAMLEVNAD 60,27 FUNKTIONSHINDER 40,15 SPANSKA 6,07 HISTORIA 11,78 SVENSKA 26,58 HÄLSA & VÅRD 11,00 SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 2,00 MUSIK 1,33 TEKNIK & TEKNOLOGI 1,00 NATUR & TEKNIK 3,50 TYSKA 6,12 PEDAGOGIK 43,50 ÖVRIGT 0,17 RELIGION 5,25 TOTALT A Ö 315,68 PUBLIC SERVICEREDOVISNING

14 SÄNDNINGAR I RADIO OCH TV 3.5 B ÄMNESFÖRDELNING I DEN TOTALA SÄNDNINGSVOLYMEN I TV 2011 ÄMNE A M TIMMAR ÄMNE N Ö TIMMAR BILD & KONST 48,42 NATUR & TEKNIK 323,99 DANS & TEATER 3,92 PEDAGOGIK 170,91 DATA & IT 21,00 PSYKOLOGI 60,63 EKONOMI & MARKNADSFÖRING 40,28 RELIGION 59,72 ENGELSKA 45,09 ROMANI CHIB 4,10 FINSKA 9,63 SAMHÄLLE 969,36 FRANSKA 23,23 SAMISKA 13,60 FUNKTIONSHINDER 41,00 SAMLEVNAD 43,08 GEOGRAFI 52,53 SLÖJD & KONSTHANTVERK 29,28 HISTORIA 347,06 SPANSKA 20,25 HÄLSA & VÅRD 386,89 SVENSKA 114,39 IDÉHISTORIA & FILOSOFI 9,15 SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 15,53 JIDDISCH 0,87 TEKNIK & TEKNOLOGI 24,08 MATEMATIK 14,84 TYSKA 33,12 MEDIA & FILM 40,92 ÖVRIGA SPRÅK 98,97 MEÄNKIELI 6,67 ÖVRIGT 582,29 MILJÖ 80,12 MUSIK 5,95 TOTALT A Ö 3 740, Insatser för svenska språket UR har ett särskilt ansvar för det svenska språket och ska beakta språkvårdsfrågor i programverksamheten. Till sin hjälp har UR och de andra programbolagen två språkvårdare. De ska föra ut kunskap om de krav som ställs på programbolagen i sändningstillståndet, arbeta för att höja den språkliga medvetenheten inom respektive företag samt bistå vid formulering av språkpolicyer. Språkvårdarna har även en rådgivande funktion gentemot medarbetarna. Det kan handla om uttal och stavning av nytillkomna ord eller utländska platser och personer. UR har en titelpolicy för program- och serietitlar som prioriterar korrekt och vårdad svenska. Vidare kvalitetsgranskas alla programbeskrivande texter utifrån olika regelverk, till exempel Svenska skrivregler och Svenska Akademiens ordlista. Svenska i utbudet UR arbetar på flera olika sätt med ämnet svenska inte minst i radioutbudet. UR har ett stort och varierat utbud av litteraturprogram i radio för barn och ungdomar med uppläsningar, dramatiseringar och författarpresentationer. Av det totala radioutbudet 2011 avsåg 9 % av UR:s program ämnet svenska. Av det totala radioutbudet för förskolan avsåg 28 % av programmen inom svenska, av radioutbudet för grund- och gymnasieskolan låg motsvarande siffra på 17 %. Radioskrivarklubben där barn mellan 8 och 13 år får skriva historier som gestaltas av skådespelare och tv-serien Kom Ketchup är två exempel på produktioner inom svenska under 2011 (se vidare kapitel 4). UR producerar även material som riktar sig till kurser i svenska som andraspråk (se vidare avsnitt 8.5). 3.7 Arbetet med programetiska frågor Bestämmelserna rörande opartiskhet, saklighet, respekten för privatlivet, mediets genomslagskraft, otillbörligt gynnande och demokratiska värden i sändningstillståndet och radio och tv-lagen är centrala för UR:s programverksamhet. Frågorna är ständigt aktuella och föremål för regelbundna diskussioner och ställningstaganden såväl inom de enskilda projekten som på redaktions- och avdelningsnivå. Frågor rörande opartiskhet, saklighet och respekten för privatlivet samt andra programetiska frågeställningar uppstår inom alla led i produktionsprocessen. Ansvaret för tolkningen av sändningstillståndet och radio- och tv-lagen, samt för kontakterna med Myndigheten för radio och tv samt Granskningsnämnden för radio och tv (Granskningsnämnden) i de programetiska frågorna ligger hos juridikfunktionen på Strategi- och kommunikationsavdelningen. Medarbetarna får kunskap om dessa bestämmelser på flera olika sätt. Juridikfunktionen bistår med såväl utbildningar som med rådgivning vid konkreta frågeställningar. UR genomför löpande seminarier/utbildningar riktade till olika grupper inom företaget, allt från introduktion av nya medar- 14 PUBLIC SERVICEREDOVISNING 2011

15 SÄNDNINGAR I RADIO OCH TV betare till utbildningar i rollen att vara ansvarig utgivare, där de programrelaterade bestämmelserna är en central aspekt. Under 2011 har ett programpolitiskt seminarium anordnats tillsammans med Sveriges Radio och SVT. 3.8 Granskningsnämndens granskning av UR:s program Granskningsnämnden är ett särskilt beslutsorgan inom Myndigheten för radio och tv. Granskningsnämnden granskar i efterhand om UR:s program följer sändningstillståndet och radio- och tv-lagen. Nämnden granskar program efter anmälan eller på initiativ av myndigheten. Granskningen efter anmälan ska främst avse de anmälningar vars prövning bidrar till effektiv kontroll och en god efterlevnad av sändningstillståndet och radio- och tv-lagen. Det är endast en bråkdel av UR:s alla radio- och tv-program som anmäls. De allra flesta anmälningarna leder till att programmet inte tas upp till prövning eller frias utan föredragning. Ibland får UR yttra sig över programmet med anledning av någon eller några bestämmelser i sändningstillståndet. Under 2011 inkom 28 anmälningar avseende UR-program till Granskningsnämnden och Myndigheten för radio och tv. Detta är något färre än 2010 men fortfarande fler än tidigare år. Fyra anmälningar avsåg radioprogram och resterande anmälningar avsåg 18 tv-program. Anmälningarna berörde främst frågor om opartiskhet och saklighet men även till viss del mediets genomslagskraft och frågor om otillbörligt kommersiellt gynnande. Tre anmälningar rörde enskilds privatliv. Under året har UR lämnat in fyra yttranden avseende fem program till Myndigheten för radio och tv, varav ett har lett till att UR fälldes för första gången sedan Fällningen avsåg det inköpta tv-programmet Huntingtons sjukdom veta eller blunda som sändes i januari Granskningsnämnden ansåg att UR hade sänt programmet i strid med bestämmelsen om respekt för enskilds privatliv. Det fällande beslutet och dess konsekvenser har analyserats bland annat i UR:s företagsledning. Detta har resulterat i vissa förändrade rutiner. Den slutsats som UR drog av fällningen ovan presenterades på UR:s internwebb för medarbetarna. Ytterligare tre program har friats av Granskningsnämnden. Ännu ett program har friats av nämndens ordförande. Åtta program har nämnden med hänvisning till myndighetens instruktion valt att inte pröva. Fyra anmälningar har avskrivits. Övriga ärenden är ännu inte avgjorda. Genmäle och beriktigande Under 2011 inkom ingen begäran om genmäle/beriktigande till UR. Ärenden om genmäle eller beriktigande behandlas skyndsamt. Fråga om en begäran ska bifallas beslutas i samråd med ansvarig utgivare. Vid avslag av en skriftlig begäran om genmäle lämnas skriftlig information om skälen till avslaget samt information om berörd persons möjlighet att anmäla ärendet till Granskningsnämnden. Beriktigande görs även om/när en redaktion själv upptäcker att en felaktig uppgift lämnats i ett program. UR BEDÖMER ATT FÖRETAGET I OCH MED REDOVISNINGEN I DETTA KAPITEL VÄL LEVER UPP TILL FÖLJANDE KRAV I SÄNDNINGSTILLSTÅNDET: Sändningstillståndet innebär rätt att i hela landet sända program med utnyttjande av SVT:s och SR:s sändningsutrymme, enligt överenskommelse som träffas bolagen emellan (UR:s sändningstillstånd, inledande avsnittet). UR ska sända ljudradio- och tv-program (UR:s sändningstillstånd, 1 ). UR ska även fortsättningsvis koncentrera sin programverksamhet till utbildningsområdet. UR ska därutöver tillhandahålla ett utbud av folkbildningsprogram. Programverksamheten ska bedrivas inom utbildningsområdena barn- och ungdomsutbildning samt högskole- och annan vuxenutbildning och inriktas på att förstärka, bredda och komplettera de insatser som görs av andra på dessa områden (UR:s sändningstillstånd, 9 ). Programutbudet ska som helhet präglas av folkbildningsambitioner (UR:s sändningstillstånd, 9 ). UR har ett särskilt ansvar för svenska språket och dess ställning i samhället. Språkvårdsfrågor ska beaktas i verksamheten. UR ska tillhandahålla ett mångsidigt utbud av program av hög kvalitet på det svenska språket (UR:s sändningstillstånd 10 ). PUBLIC SERVICEREDOVISNING

16 BARN OCH UNGA 4 Det finns närmare 2 miljoner elever i förskola, grundskola och gymnasieskola, och varje läsår blir cirka barn elever i den svenska skolan. Enligt skollagen ska alla barn och ungdomar ha tillgång till en likvärdig utbildning oberoende av kön, geografisk hemvist, sociala och ekonomiska förhållanden. UR:s uppdrag att producera utbildningsprogram är avgörande när en stor del av barns och ungas kunskapsbildning sker via medier. Medier stärker lärandet för alla, då det bidrar med fler aspekter än tal och text, och kan ofta vara särskilt värdefullt för barn och elever i behov av stöd för sitt lärande. UR ska erbjuda ett varierat utbud av program av hög kvalitet för och med barn och unga. UR ska särskilt utveckla programverksamheten för de äldre barnen och ungdomarna. Programmen ska på barns och ungdomars egna villkor förmedla nyheter och fakta samt kulturella och konstnärliga upplevelser från olika delar av Sverige och världen. I detta kapitel beskrivs UR:s programverksamhet för barn, äldre barn och unga med exempel på produktioner som sändes Förskola UR:s verksamhet på förskoleområdet tar sin utgångspunkt i läroplan och övriga styrdokument. Produktionen omfattar radio, tv samt insatser på webben för barn från tre år till förskoleklass. Utbudet ska kunna nå barnen både hemma och i förskolan. De ämnesmässiga prioriteringarna utgår från målgruppens behov. Den största delen av utbudet avser svenska och kretsar kring läsfrämjande, ord- och begreppsförståelse. Produktionen inom detta område är huvudsakligen koncentrerad till radio och handlar formmässigt om uppläsningar, dramatiseringar, intervjuer, musik för och med barn samt reportage. Även värdegrundsfrågor samt naturvetenskap är viktiga i förskolans verksamhet och utgör en del av UR:s grundutbud för målgruppen. Det finns också behov av ökad kunskap i ett ämne som hållbar utveckling. Medier som radio, tv och webb är viktiga för att förklara, beskriva och väcka nyfikenhet hos förskolebarn Radio- och tv-program för förskolan UR:s förskoleprogram sändes i Bolibompa i SVTB kl på torsdagar, inom programramen Cirkuskiosken. Radioprogrammen för förskolan sändes i P4 under rubriken Barnradion. I tabell 4.2 A och 4.2 B redogörs för ämnesfördelningen av den totala sändningsvolymen i radio och tv för förskolan. Djur och natur Natur är ett område som förskolan arbetar mycket med. För att möta detta behov nyproducerar UR löpande material på området som kan passa in i verksamheten. Under namnet Nära natur som syftar på de upptäckter av sniglar och maskar barn gör i den närliggande naturen har UR samlat såväl tidigare producerat som nyproducerat material på området. Tanken är att successivt bygga på materialet, och under 2011 sändes den nyproducerade tv-serien Ett djur tittar in. I radio sändes serien Djurljud. Programmen syftade till att lära barn att lyssna. Rymden Under 2011 sändes tv-serien Himlagrisar och stjärnkastruller och radioserien Kusin vaken som båda syftar till att stödja undervisningen kring temat rymden. Tvserien tar upp olika stjärnbilder och vad de symboliserar för olika kulturer runt om i världen. Radioserien Kusin Vaken kompletterar tv-programmet genom att ta upp teman som solen, månen och Vintergatan. Barnintervjuer varvas med specialskriven musik där texterna bygger på barnens tankar och reflektioner. Ljud som pedagogisk metod Att arbeta med ljud som pedagogisk metod är en viktig utgångspunkt för de UR-program som sänds inom ramen för Sveriges Radios Barnradion. I radioserien Nu blir det åka av får lyssnaren höra hur olika fordon låter. Som pendang har UR gjort en tv-serie med samma namn. Berättande och sagor är ett område som man lägger mycket fokus på inom förskolan. I radio sände UR Småsagor som består av uppläsningar av bilderböcker för barn i 3 8 års ålder. Under 2010 och 2011 sän- 16 PUBLIC SERVICEREDOVISNING 2011

17 BARN OCH UNGA des bl.a. Skrytmorfar seglar av Olle Ängkvist samt De ovanligaste barnen i världen av Inger Edelfeldt. Båda dessa produktioner vann delat förstapris i kategorin Innovation på Barnmediefestivalen i Ebeltoft Versioneringar av småsagorna på nationella och övriga minoritetsspråk görs fortlöpande. I kapitel 8 beskrivs vilka versioneringar som gjordes Värdegrund och kompisskap Värdegrundsfrågor är även det ett återkommande tema på förskolan och följaktligen i UR:s utbud. Under 2011 sändes bland annat Ugglan och kompisproblemet, en dramatiserad tv-serie som ska locka till reflektion och diskussion kring hur man är en bra kompis. I tv-serien Kimklubben behandlas ämnet mångfald i allmänhet och genus i synnerhet. Inom ämnet sändes även en radiouppläsning av Barbro Lindgrens klassiska och omtyckta bok Jättehemligt. Webb för förskolebarn UR:s webbutbud för förskolebarn fanns under 2011 samlat på den pedagogiska webbplatsen Cirkuskiosken, där leken och barns lust att utforska och lära var i fokus. På Cirkuskioskenwebben fanns pedagogiska spel och länkar till UR:s samtliga webbplatser med förskolematerial samt UR Play med aktuellt radiooch tv-utbud för målgruppen. De olika spelens syfte, mål och funktionalitet beskrevs under 2011 på Pedagogwebben för att förskolans personal skulle få en idé om webbplatsens värde för barnen med avstamp i förskolans läroplan. UR levererade även material till Sveriges Radios webbplats Barnradion. 4.2 A ÄMNESFÖRDELNING AV TOTALSÄNDNINGSVOLYMEN I RADIO FÖR FÖRSKOLAN ÄMNE A S TIMMAR ÄMNE S Ö TIMMAR HÄLSA & VÅRD 0,60 SVENSKA 4,00 NATUR & TEKNIK 1,00 TEKNIK & TEKNOLOGI 1,00 SAMISKA 7,25 SAMLEVNAD 0,60 TOTALT A Ö 14, B ÄMNESFÖRDELNING AV TOTALSÄNDNINGSVOLYMEN I TV FÖR FÖRSKOLAN ÄMNE A S TIMMAR ÄMNE S Ö TIMMAR FINSKA 3,55 SAMISKA 0,65 IDÉHISTORIA & FILOSOFI 0,42 SAMLEVNAD 2,32 MATEMATIK 0,05 SVENSKA 10,65 MEÄNKIELI 0,50 ÖVRIGA SPRÅK 0,97 MUSIK 1,17 ÖVRIGT 37,75 NATUR & TEKNIK 12,33 SAMHÄLLE 0,83 TOTALT A Ö 71, Grundskolan och gymnasieskolan UR:s verksamhet för grundskolan och gymnasieskolan tar sin utgångspunkt i läroplan och övriga styrdokument. Utbudet omfattar radio, tv samt insatser på webben för förskoleklass samt årskurs 1 9 och gymnasiet, vilket motsvarar åldrarna UR kan med sin flermediala inriktning bidra med olika gestaltningsformer såsom ljud, bild och text. Programutbudets utformning kan växla med avseende på längd och form, från återkommande längre serier till enstaka korta program, och utbudet består av allt från dramaserier till dokumentärer, animationer och nyheter. Programmen ska inspirera eleverna och väcka deras lust att lära. Programmen inom moderna språk och engelska hör till de mest utlånade programkategorierna. De kompletteras av material på ur.se. 4.4 Radio- och tv-program för grundskolan Grundskolans och gymnasieskolans kärnämnen utgör en naturlig utgångspunkt för UR:s utbud för målgruppen. Vid sidan om kärnämnena sände UR program inom områdena sex och samlevnad samt yrkesstudier. I tabell 4.5 A och 4.5 B redogörs för ämnesfördelningen av den totala sändningsvolymen i radio och tv för grund- och gymnasieskolan. Förskoleklass årskurs 3 För de lägsta årskurserna har UR sänt program inom ämnesområdena kemi, fysik, teknik, natur, religion, livskunskap, matematik, svenska och eget skapande. Utbudet utgår från ett barnperspektiv med syfte att spegla barnens tankar, vardag och verklighet. Många av serierna är flermediala och präglas av hög grad av barnmedverkan som till exempel Tro och väsen och Mytologerna. Programmen har sänts i SVTB samt i Sveriges Radios P4. Svenska och muntlig framställning I utbudet 2011 märks exempelvis tv-serien Kom ketchup. Serien är den första i en flerårig satsning kring ämnet PUBLIC SERVICEREDOVISNING

18 BARN OCH UNGA muntlig framställning. Inom ämnet svenska sändes också radiouppläsningen av Barbro Lindgrens Jättehemligt. Matematik UR har under ett antal år gjort program för att stärka och bredda matematikundervisningen. För årskurs 0 1 sändes 2011 Spagetti och makaroner, hundra miljoner. Serien syftade till att förklara och tydliggöra matematiska begrepp som till exempel hälften/dubbelt, mer/mindre samt lägga till/dra ifrån. Natur och teknik Teknik är ett annat område där medier är ett viktigt komplement för att variera undervisningen, och ett ämne som många lärare i de lägre årskurserna finner det svårt att arbeta med. För förskoleklass årskurs 3 sändes under 2011 tv-serien Mitt liv som grej. NO är en del av UR:s grundutbud och under 2011 sändes tv-serien Mitt husdjur och jag. Andra program inom NO är Kayos krita, där barnen får möta kemin i sin egen vardag, samt Vattenmannen och Speed. I Vattenmannen och Speed får eleverna möta olika aspekter på vatten. Engelska För förskoleklass årskurs 3 producerades engelskaprogram i radioserien Songs and Rhymes. Genom sånger och olika ramsor stimuleras barnens kunskaper inom det engelska språket, men de ger också en inblick i den anglosaxiska populärkulturen. Årskurs 4 6 För årskurserna 4 6 har utbudet koncentrerats till läs- och skrivutveckling, eget skapande, livskunskap, geografi och NO. Tv-serierna för årskurs 4 6 sändes i SVTB. Radioprogrammen sändes i Sveriges Radios P4 lördagar kl Läs- och skrivutveckling och eget skapande Barns delaktighet är en viktig aspekt inom UR:s barnproduktioner. Förutom att barn ska synas i programmen är deras eget skapande viktigt att stimulera och lyfta fram. För mellanstadiet sändes 2011 bland annat följande serier på temat eget skapande: Skapa stort och Radioskrivarklubben. I Radioskrivarklubben får barn mellan 8 och 13 år skriva historier som gestaltas av skådespelare. I anslutning till de dramatiserade texterna reflekterar barnen över sina historier och sitt skrivande. I serien finns nyskriven musik från elever på Musikhögskolan i Stockholm. I tv-serien Skapa stort får barn i uppdrag att, utifrån sina reflektioner och tolkningar kring ett befintligt konstverk, skapa sitt eget verk. Serien passar bland annat för barn som är i behov av särskilt stöd, där uttrycket med hjälp av konst kan spela en stor roll för kommunikation. Religion och livskunskap Inom ämnet religion och livsåskådning sände UR under 2011 radioserien Indiska berättelser. Serien innehåller de centrala berättelserna inom hinduismen, och dramatiseringar blandas med uppläsningar och barnintervjuer. Avsnittet Krishna nominerades 2011 till Prix Europa. I Vi kom från överallt lyftes temat adoption fram med hjälp av dramatiserade berättelser baserade på adopterade barns tankar, dilemman och reflektioner kring att vara adopterad. I skolan kan serien användas i arbetet med likabehandlingsplaner. Till tv-serien hör boken Stålmannen, Moses och jag adopterade berättar, utgiven på UR:s förlag. UR gjorde även en temasändning på ämnet adoption i Kunskapskanalen. Geografi Geografens testamente är en serie inom ämnet geografi som speglar hela Sverige och förmedlar bilder och en känsla av hur vårt land ser ut. Till serien hör ett webbspel där eleverna kan testa sina Sverigekunskaper och få mer fakta om de ställen som besöks i serien. Natur och teknik NO är ett av UR:s huvudområden. Under 2011 sändes till exempel tv-serierna Gnomens guide till fysiken, Kemi nästa, Så funkar staden och Doktor NO, och i radio Ljudlabbet som handlade om kroppen. Serien Tax och tass, som handlar om olika djurgrupper och deras evolution, hör också till NO-ämnena. Nyheter för barn på svenska och engelska För mellanstadiet levereras nyheter på både svenska och andra språk. I samarbete med SVT producerar UR Lilla Aktuellt skola (tidigare Lilla Löpsedeln) med direktsända nyheter för barn och unga, anpassat för målgruppen. Lilla Aktuellt skola sänds en gång i veckan under terminerna. För mellanstadiet sände UR tre radioserier på engelska, varav en utgjorde nyheter på engelska: Newsreel junior. Serien sändes varannan vecka under såväl vår- som höstterminen. Till varje nyhetssändning fanns manus med glosor, arbetsblad att kopiera samt ett interaktivt kunskapstest på ur.se. Årskurs 7 9 UR har i uppdrag att särskilt utveckla programverksamheten för de äldre barnen och ungdomarna. I yttrandet över UR:s public serviceredovisning 2010 menade Granskningsnämnden att det inte framgick att UR under 2010 särskilt hade utvecklat sin programverksamhet på detta område. I och med detta ansågs UR inte ha uppfyllt kravet om utveckling av programverksamheten för äldre barn och ungdomar i 11 i sändningstillståndet. Under 2011 utvecklade UR programverksamheten för 18 PUBLIC SERVICEREDOVISNING 2011

19 BARN OCH UNGA de äldre barnen och ungdomarna genom att öka radiovolymen för ungdomar (Pop & politik och Hångla), bearbeta program för vuxna till att passa gymnasiet (psykisk ohälsa), samt utveckla nya programkoncept i samråd med pedagoger för att anpassa tilltal och format för att fungera väl i målgruppen (tv-serierna Extreme places with Björnulf och Kamikaze, båda för årskurs 7 9). Samhällsorienterande ämnen Tv-serien Ensamkommande flyktingbarn visade människorna bakom fakta som barn och unga tillgodogör sig i skolan i fråga om flyktingpolitik, asyl och integrationsfrågor. Sex och samlevnad 2011 sände UR Sex på kartan, en animerad film för undervisning inom sexualkunskap i årskurs 8. Filmen nominerades i kategorin Årets barn- och ungdomsprogram i tv-priset Kristallen. Filmen lyftes också fram inom Proud to present av EBU (European Broadcasting Union), som ansåg att den tillhörde det bästa som har producerats i Europa under 2010/2011. För lärare sändes den dokumentärt producerade fortbildningsserien Sexualkunskap som följer en lärare och hennes åttondeklass i undervisningen om samlevnad, sex och reproduktiv hälsa. Hångla i P3 är ett radioprogram som handlar om hur det är att vara tonåring. Målet är att vägleda och stötta målgruppen i deras funderingar om sex och samlevnad, men också kring identitetsskapande frågor. Serien samsändes med P3:s satsning kring sex för äldre ungdomar: Ligga i P3. Moderna språk UR:s utbud inom moderna språk är anpassat till olika kunskapsnivåer, och en programserie kan passa elever både i grundskolan och gymnasiet. Under 2011 har UR satsat på elever på de lägre nivåerna, då det har behövts en förstärkning i utbudet på det området. UR har prioriterat de största moderna språken: engelska, franska, spanska och tyska. Under 2011 sände UR Doremi som är en radioteaterserie för årkurs 7 8 på franska, spanska samt tyska. Förståelsen och inlärningen förstärks av bildspel och textning på ur.se. I tv sände UR Kamikaze med underrubrikerna España, Deutschland samt La France. Programmen ligger på nybörjarnivå och programformatet hamnade bland de sju bästa när EBU:s utbildningsformat skulle utses. För årskurs 8 sändes även 301 dagar spanska, en radioserie som också kommer att sändas på språken tyska och franska. Programmens innehåll och utformning bygger på diskussioner med lärare och elever för att förhållas till såväl läroplan som behov och intressen. Nyheter på moderna språk UR sände även nyheter som var språkligt anpassade för målgruppen, som Qué Pasa? (spanska), Newsreel (engelska) och Nachrichten auf Deutsch (tyska). Nyheterna ger, förutom språklig inlärning, kultur- och samhällsförståelse. Samtliga serier sändes varannan vecka under såväl vår- som höstterminen. Webb för grundskolan Utbudet för grundskolan på ur.se synliggjordes under 2011 med målgruppsportalerna Barn och Ung. Webbsidorna fungerade kompletterande och fördjupande med material såsom spel, interaktiva övningar och länkar till programmen. Under 2011 togs bland annat Geoclopediasajten fram, som ett komplement till geografiserien Extreme places with Björnulf. Ett annat exempel på sajt som lanserades under 2011 är Klara lifvet, som hade koppling till UR:s satsning på psykisk ohälsa. 4.5 Radio- och tv-program för gymnasieskolan UR har i uppdrag att särskilt utveckla programverksamheten för de äldre barnen och ungdomarna. Det sända utbudet för gymnasieskolan koncentrerades 2011 till litteraturhistoria, språk och livskunskap. Programmen som sänds inom ramen för UR Samtiden och En bok, en författare lämpar sig också väl för äldre ungdomar, men har högskola och universitet som primär målgrupp. I tabellerna 4.5 A och 4.5 B redogörs för ämnesfördelningen av den totala sändningsvolymen i radio och tv för grund- och gymnasieskolan. Samhällsorienterande ämnen En av de stora satsningarna 2011 var realityserien Hotellpraktikanterna. Inför tv-serien gjorde UR ett antal workshops med Lärarnas Riksförbunds forum för studie- och yrkesvägledning, där det framkom att många gymnasieelever var dåligt rustade för arbetet ute på praktik. Med Hotellpraktikanterna ville UR ge en realistisk bild av arbetslivet, vad som krävs för att göra ett bra jobb samt hur entusiasm och energi ibland faktiskt är viktigare än talang. Litteratur Under 2011 sändes en fortsättning på den stora tvsatsningen från 2010: Hej Litteraturen. De nya avsnitten skildrar den svenska litteraturhistorien. PUBLIC SERVICEREDOVISNING

20 BARN OCH UNGA Information och medier Programserien Medialized som sändes hösten 2011 tar upp frågor om källkritik, nyhetsvärdering och mediers roll i en demokrati. Moderna språk Inom ämnet språk sände UR under 2011 flera samproduktioner samt köpte in ett antal program för målgruppen. En stor del av inköpen sändes under samlingsnamnet Kortfilmsklubben. Här återfanns kortare filmer på språk som spanska, franska, tyska samt engelska. Historia I radioserien Pop och politik, som 2011 var inne på sin tredje säsong, skildras musik som ett uttryck för samhällsutvecklingen i stort och vad man kan urskilja i backspegeln genom att lyssna på tidstypiska musikaliska uttryck. Serien vann Stora Radiopriset 2011 i kategorin Årets musik och har också fått en uppföljare i tv med liknande upplägg. Entreprenörerna är en samproduktion som har sänts under året. Det är en serie om sex svenska kvinnor som på olika sätt har varit framgångsrika och banbrytande entreprenörer inom olika branscher. 4.5 A ÄMNESFÖRDELNING AV TOTALSÄNDNINGSVOLYMEN I RADIO FÖR GRUND- OCH GYMNASIESKOLAN ÄMNE A R TIMMAR ÄMNE S Ö TIMMAR DANS & TEATER 1,00 SAMISKA 1,98 ENGELSKA 17,95 SAMLEVNAD 45,17 FRANSKA 8,08 SPANSKA 6,07 FUNKTIONSHINDER 1,00 SVENSKA 17,58 HISTORIA 9,88 SVENSKA SOM HÄLSA & VÅRD 0,40 ANDRASPRÅK 2,00 MUSIK 1,33 TYSKA 6,12 NATUR & TEKNIK 2,50 ÖVRIGT 0,17 RELIGION 5,25 TOTALT A-Ö 126,48 I yttrandet över UR:s public serviceredovisning 2010 menade Granskningsnämnden att det inte framgick i vilken omfattning UR hade sänt nyheter för barn och unga. I och med detta ansågs UR inte ha uppfyllt kravet om utbud av nyheter för barn och unga i 11 i sändningstillståndet. UR sänder de facto nyheter för barn och unga. I tabell 4.5 A och 4.5 B är dessa nyhetsprogram klassificerade i enlighet med skolämnesindelningen. På radiosidan ryms de inom skolämnena Engelska, Franska, Spanska och Tyska, och på tv-sidan inom ramen för ämnet Samhälle (Lilla Löpsedeln/Lilla Aktuellt skola). 4.5 B ÄMNESFÖRDELNING AV TOTALSÄNDNINGSVOLYMEN I TV FÖR GRUND- OCH GYMNASIESKOLAN ÄMNE A M TIMMAR ÄMNE N Ö TIMMAR BILD & KONST 8,00 NATUR & TEKNIK 52,67 ENGELSKA 39,12 RELIGION 3,00 FINSKA 2,83 ROMANI CHIB 2,50 FRANSKA 23,23 SAMHÄLLE 77,54 FUNKTIONSHINDER 7,83 SAMISKA 1,67 GEOGRAFI 21,28 SAMLEVNAD 14,08 HISTORIA 4,58 SPANSKA 18,15 HÄLSA & VÅRD 12,67 SVENSKA 34,52 IDÉHISTORIA & SVENSKA SOM FILOSOFI 3,00 ANDRASPRÅK 2,50 MATEMATIK 6,67 TYSKA 30,85 MEDIA & FILM 13,50 ÖVRIGA SPRÅK 25,42 MEÄNKIELI 1,17 ÖVRIGT 15,67 MUSIK 0,45 TOTALT A Ö 422,90 UR BEDÖMER ATT FÖRETAGET I OCH MED REDOVISNINGEN I DETTA KAPITEL VÄL LEVER UPP TILL FÖLJANDE KRAV I SÄNDNINGSTILLSTÅNDET: Programverksamheten ska bedrivas inom utbildningsområdena barn- och ungdomsutbildning samt högskole- och annan vuxenutbildning och inriktas på att förstärka, bredda och komplettera de insatser som görs av andra på dessa områden (UR:s sändningstillstånd, 9 ). UR ska erbjuda ett varierat utbud av program av hög kvalitet för och med barn och unga. Programmen ska på barns och ungdomars egna villkor förmedla nyheter och fakta samt kulturella och konstnärliga upplevelser från olika delar av Sverige och världen. UR ska ha en omfattande nyproduktion och egen produktion av program för barn och unga. UR ska särskilt utveckla programverksamheten för de äldre barnen och ungdomarna. UR ska ta särskild hänsyn till de språkliga behoven hos barn som tillhör språkliga eller etniska minoritetsgrupper, liksom till barn och ungdomar som har teckenspråk som första språk (UR:s sändningstillstånd, 11 ). UR ska tillhandahålla ett mångsidigt utbud av program av hög kvalitet på det svenska språket. (UR:s sändningstillstånd 10 ) 20 PUBLIC SERVICEREDOVISNING 2011

public serviceredovisning

public serviceredovisning public serviceredovisning Kunskap när du vill, där du vill 2011 Public ServiceRedovisning 2011 1 INNEHÅLL Vd har ordet: Utopi och realitet 4 1. public serviceredovisningen 2011 5 1.1 Disposition 5 2. Ett

Läs mer

PUBLIC SERVICE- REDOVISNING 2013

PUBLIC SERVICE- REDOVISNING 2013 PUBLIC SERVICE- REDOVISNING 2013 KUNSKAP, BILDNING OCH TILLGÄNGLIGHET I FOKUS PUBLIC SERVICEREDOVISNING 2013 1 Sveriges Utbildningsradio AB Kontakt: UR Strategi, 105 10 Stockholm Projektgrupp: AnnSofi

Läs mer

PUBLIC SERVICE- REDOVISNING 2014

PUBLIC SERVICE- REDOVISNING 2014 PUBLIC SERVICE- REDOVISNING 2014 PUBLIC SERVICEREDOVISNING 2014 1 Sveriges Utbildningsradio AB Kontakt: UR Strategi, 105 10 Stockholm AD: Malin Ekholm Omslagsbilden är hämtad ur UR:s tv-serie Diktatorn,

Läs mer

VD HAR ORDET...4 1. UR:S PUBLIC SERVICE-REDOVISNING FÖR 2009...5 2. DISTRIBUTION OCH TILLGÄNGLIGHET...14 3. ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSRESULTAT...

VD HAR ORDET...4 1. UR:S PUBLIC SERVICE-REDOVISNING FÖR 2009...5 2. DISTRIBUTION OCH TILLGÄNGLIGHET...14 3. ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSRESULTAT... VD HAR ORDET...4 1. UR:S PUBLIC SERVICE-REDOVISNING FÖR 2009...5 1.1. UPPLÄGGNING...5 1.2. UPPDRAG OCH UTBUDSPROFIL...6 1.3. INRIKTNING 2009...7 1.4. VERKSAMHETSMÅL 2007-2009...12 2. DISTRIBUTION OCH TILLGÄNGLIGHET...14

Läs mer

Teknikskifte. i Sveriges skolor UR online med digital teknik

Teknikskifte. i Sveriges skolor UR online med digital teknik Teknikskifte i Sveriges skolor UR online med digital teknik Den nya tekniken Nedsläckningen av det analoga marknätet för televisionen har börjat. 2008 ska hela Sverige ha bytt till digitalt marknät. Teknikskiftet

Läs mer

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Den här utredningen ger förslag på en plan för hur vi ska fortsätta att tala och skriva svenska, fast vi har börjat använda mer engelska. Texten är omskriven

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Medielandskapets starka förändring innebär ökad konkurrens för de bolag som redan finns på marknaden.

Medielandskapets starka förändring innebär ökad konkurrens för de bolag som redan finns på marknaden. Svenska Läromedel Norrtullsgatan 6 113 29 Stockholm Myndigheten för radio och tv Box 33 121 25 Stockholm Saken: Utredning om mediemarknaden m.m. Stockholm den 24 juni 2015 Svenska Läromedel får härmed

Läs mer

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan?

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Sida 1 av 7 Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Hur beskriva mediemarknaden? För att kunna analysera public service-bolagens påverkan på mediemarknaden

Läs mer

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015 Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola Uppdaterad 2015 I denna skrift ges en kort information om nationella minoriteter och deras rättigheter i förskola, förskoleklass och skola. Syftet

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram.

Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram. Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram. Kvinna 27 år Textas det inte på tv så kan man ibland titta på surfplatta, till exempel SVT play. Då textas

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Tidningen 8 SIDOR:s möjliga framtid inom ramen för ett public serviceuppdrag

Tidningen 8 SIDOR:s möjliga framtid inom ramen för ett public serviceuppdrag Promemoria 2014-07-15 Ku2014/1282/MFI Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Christoffer Lärkner Telefon 08-405 13 50 Tidningen 8 SIDOR:s möjliga framtid inom ramen för ett public serviceuppdrag

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59)

Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59) REMISSVAR 1 (6) ERT ER BETECKNING 2012-10-22 Ku2012/1365/MFI Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59) Regeringen beviljar public service

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

SVENSKA LÄRARES MEDIEVANOR 2012

SVENSKA LÄRARES MEDIEVANOR 2012 SVENSKA LÄRARES MEDIEVANOR 2012 SLUTGILTIG VERSION 1 Sveriges Utbildningsradio AB har till uppgift att bedriva programverksamhet inom utbildningsområdet i allmänhetens tjänst. 1 UR producerar och sänder

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

verksamhets- tv radio webb berättelse 2010

verksamhets- tv radio webb berättelse 2010 verksamhetstv radio webb berättelse 2010 Innehåll Vd har ordet...4 Välkommen till Kunskapshuset...6 Bolagsstyrning...12 Förvaltningsberättelse...16 Resultaträkning...26 Balansräkning...27 Kassaflödesanalys...29

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola 1(8) Lokal arbetsplan Skåpafors förskola 2011/2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 5 2.4 Förskola och

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden 2012-06-27 Sid 1 (8) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Glöden S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

Svenskt tv-utbud 2011

Svenskt tv-utbud 2011 Svenskt tv-utbud Myndigheten för radio och tv En undersökning på uppdrag av Myndigheten för radio och tv, genomförd av professor Kent Asp, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

I vilken eller vilka områden av marknaden, indelad efter strukturen ovan, verkar ni?

I vilken eller vilka områden av marknaden, indelad efter strukturen ovan, verkar ni? Svenska Läromedel Norrtullsgatan 6 113 29 Stockholm Myndigheten för radio och tv Box 33 121 25 Stockholm Saken: Mediemarknaden m.m. Stockholm den 9 januari 2015 Svenska Läromedel har av Myndigheten för

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Kurs: Engelska årskurs 6 Tidsperiod: Vårterminen 2015 vecka 3-16 Skola: Nordalsskolan, Klass: 6A, 6B och 6C Lärare: Kickie Nilsson Teveborg Kursen kommer att

Läs mer

SKOLPLAN. för perioden 2008 2011. Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas.

SKOLPLAN. för perioden 2008 2011. Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas. SKOLPLAN för perioden 2008 2011 Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas. K axig, i ordets positiva betydelse, är precis som sagofigurerna i Astrid Lindgrens* barnböcker: Pippi

Läs mer

RADIOSKRIVARKLUBBEN LÄRARHANDLEDNING AV: ANDERS EDGREN ILLUSTRATION: VERONICA GRÖNTE/ PENNVÄSSAREN

RADIOSKRIVARKLUBBEN LÄRARHANDLEDNING AV: ANDERS EDGREN ILLUSTRATION: VERONICA GRÖNTE/ PENNVÄSSAREN RADIOSKRIVARKLUBBEN LÄRARHANDLEDNING AV: ANDERS EDGREN ILLUSTRATION: VERONICA GRÖNTE/ PENNVÄSSAREN 1 RADIOSKRIVARKLUBBEN Radioskrivarklubben är ett projekt som UR drivit sedan mitten av 1990-talet. Målet

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Rapport, SVT1, 2013-05-20, kl. 19.30 och Aktuellt, SVT2, 2013-05-20, inslag om en rättegång; fråga om saklighet och respekt för privatlivet

Rapport, SVT1, 2013-05-20, kl. 19.30 och Aktuellt, SVT2, 2013-05-20, inslag om en rättegång; fråga om saklighet och respekt för privatlivet 1/5 BESLUT 2013-10-28 Dnr: 13/01275 SAKEN Rapport, SVT1, 2013-05-20, kl. 19.30 och Aktuellt, SVT2, 2013-05-20, inslag om en rättegång; fråga om saklighet och respekt för privatlivet BESLUT Inslagen fälls.

Läs mer

Strategi för skolutveckling

Strategi för skolutveckling Strategi för skolutveckling Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3 2. VÅRA INTENTIONER... 4 3. FÖR ATT VI SKA NÅ FRAM... 5 3.1. Pedagogisk personal ska... 5 3.2. Förskolechef

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Antagna av regionstyrelsen 2013-02-26, 38 Diarienummer RS 678-2011 Innehåll Förord... 3 Inledning... 4 Riktlinjer för tillgänglig information och

Läs mer

Under dagtid i ett kontorslandskap sades följande.

Under dagtid i ett kontorslandskap sades följande. 1/7 BESLUT 2015-02-02 Dnr: 14/01902 och 1955 SAKEN SVT1 och SVT2, 2014-08-04 2014-09-14, program med meddelande om att rösta i valen år 2014; fråga om opartiskhet, saklighet och bestämmelsen om mediets

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning EN BÄTTRE VÄRLD Lärarhandledning 2 3 DET HÄR ÄR VÄRLDSKOLL Undersökningar som gjorts de senaste åren visar att vi svenskar har en pessimistisk syn på utvecklingen i världen. Vi känner inte till all utveckling

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning EN BÄTTRE VÄRLD Lärarhandledning 2 VÄRLDSKOLL Lärarhandledning DET HÄR ÄR VÄRLDSKOLL Undersökningar som gjorts de senaste åren visar att vi svenskar har en pessimistisk syn på utvecklingen i världen. Vi

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bjärehovskolan Lingvägen 17 23734 BJÄRRED Tel Fax http://wwwlommase/bjerehov Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Lomma 1262 Grundskola Skolkod 126200503 Skolid 02061 Nedan presenteras

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Medier Fakta i korthet

Medier Fakta i korthet Jag vill ha fler syntolkade filmer, tv-program och teaterföreställningar. Delar av dessa skulle kunna förinspelas och läggas i en molntjänst som jag kommer åt med valfritt hjälpmedel, exempelvis en daisyspelare

Läs mer

Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor

Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor Jonasson Grafisk Design.

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Skolplan för Mönsterås kommun

Skolplan för Mönsterås kommun Skolplan för Mönsterås kommun Demokrati Miljö Lärande Antagen av KF 2004-09-27, 86 Barn- och utbildningsförvaltningen Box 33 383 21 Mönsterås www.monsteras.se Inledning Skolplanen är Mönsterås kommuns

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning Rapport 2012:10 Läsundervisning inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning För att klara av studierna och nå en hög måluppfyllelse är det viktigt att eleverna har en god läsförmåga.

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Tina Sundberg It-pedagog AV-Media Kronoberg. Ett program för undervisning i teknik och fysik

Tina Sundberg It-pedagog AV-Media Kronoberg. Ett program för undervisning i teknik och fysik Tina Sundberg It-pedagog AV-Media Kronoberg Ett program för undervisning i teknik och fysik Vad är Algodoo? Ett program för alla åldrar Skapa simuleringar i fysik och teknik Uppföljare till Phun Bakgrund

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Pedagogisk planering för förskoleklassen på Enskede byskola

Pedagogisk planering för förskoleklassen på Enskede byskola Pedagogisk planering för förskoleklassen på Enskede byskola SKOLANS UPPDRAG Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden (LGR11 s9) Syftet

Läs mer

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Al-Maarif Tvåspråksförskola 2009-2010 Syftet med planen är att främja barns och vuxnas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 12 december 2013. SFS 2013:1118 Utkom från trycket den 20 december 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN Reviderad i juni 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förskolans uppdrag 3 Värdegrund 4 Likabehandling 4 Inskolning 5 Föräldrasamverkan 5 Rutinsituationer 5 Leken 5 Matematik 6 Språk

Läs mer

Regeringsbeslut 2 2014-03-27 Ku2014/644/MFI (delvis) Kulturdepartementet Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lilltorpet 2014/2015 På Lilltorpet arbetar vi aktivt med; Att varje barn ska känna trygghet och vistas i en trygg miljö Ett empatiskt

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Värdegrund STR-T hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vi är öppna för utveckling av språk, kultur och det samhälle vi lever i.

Värdegrund STR-T hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vi är öppna för utveckling av språk, kultur och det samhälle vi lever i. Verksamhetsplan 1(5) Vision STR-T är ett riksförbund för alla tornedalingar, lantalaiset m.fl. Värdegrund STR-T hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vi är öppna för utveckling av språk, kultur

Läs mer

Redovisning av uppdrag om att utarbeta förslag på kursplaner för nationella minoritetsspråk Dnr U2014/5037/S

Redovisning av uppdrag om att utarbeta förslag på kursplaner för nationella minoritetsspråk Dnr U2014/5037/S Regeringskansliet 1 (10) Redovisning av uppdrag om att utarbeta förslag på kursplaner för nationella minoritetsspråk Dnr U2014/5037/S Härmed redovisas uppdraget att utarbeta förslag på kursplaner för de

Läs mer

LJUDPRODUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

LJUDPRODUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet LJUDPRODUKTION Ljudproduktion omfattar ett stort område, från olika radiogenrer och film- och tv-ljud, till interaktiva medier, dataspel, ljudböcker och ljudinstallationer i offentliga miljöer. Ljud används

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Version 2. Mediefrågor. Kulturutskottets betänkande 2014/15:KrU3. Sammanfattning

Version 2. Mediefrågor. Kulturutskottets betänkande 2014/15:KrU3. Sammanfattning Kulturutskottets betänkande 14/1:KrU3 Mediefrågor Sammanfattning Version 2 1 I betänkandet behandlar utskottet 14 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 14. Flertalet av motionsyrkanden handlar

Läs mer

Kvalitetsanalys. Rönnhagens förskola

Kvalitetsanalys. Rönnhagens förskola Kvalitetsanalys Rönnhagens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 6 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN FOU-ENHETEN BILAGA DNR 12-007/10005 SID 1 (6) 2013-02-26 För att säkerställa ett strategiskt, långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete som bidrar till en

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14 Riktlinjer för VFU 140825 Sektionen för lärarutbildning (LUT) Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs 1: Barndomens villkor

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Tala, skriva och samtala

Tala, skriva och samtala Tal och skrift Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar Engelska åk 4-6 - Centralt innehåll Språkliga strategier Förstå och göra sig förstådd, delta och bidra till samtal

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Östra Förskolan Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Engelskaläxa glosor samt fraser till berättelsen En sommar i Storbritannien

Engelskaläxa glosor samt fraser till berättelsen En sommar i Storbritannien Instruktioner Part 1: Glosor - träna på att uttala, stava samt veta vad den svenska motsvarigeten till ordet är. Glosorna får du i pappersform varannan måndag (jämna veckor), för att sätta i din läxpärm.

Läs mer

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 2015-06-14 Till alla vårdnadshavare På Förskolan Vattentornet Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 Bakgrund Under året hösten 2013 och våren 2014 arbetade vi med att lära oss förstå hur man

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

Gymnasiearbete för högskoleförberedande examen

Gymnasiearbete för högskoleförberedande examen Gymnasiearbete - introduktionstext september 2012 Gymnasiearbete för högskoleförberedande examen Syftet med den här texten är att ge övergripande information om och kommentarer till gymnasiearbetet för

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-04-21 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2015 Postadress

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Följande kanaler ingår för närvarande i grundutbudet och kan ses analogt i alla lägenheter.

Följande kanaler ingår för närvarande i grundutbudet och kan ses analogt i alla lägenheter. KABEL-TV Brf Vetterstorp nr 1 anlitar comhem som leverantör av kabel-tv. I månadsavgiften för lägenheten ingår ett antal kanaler som ingår i comhems grundutbud. Betalkanaler utöver detta grundutbud betalar

Läs mer

Yttrande: Nya villkor för public service (SOU 2012:59)

Yttrande: Nya villkor för public service (SOU 2012:59) 2013-06-25 Saco Box 2206 103 15 Stockholm Yttrande: Nya villkor för public service (SOU 2012:59) DIK har tagit del av Public service kommitténs betänkande Nya villkor för public service (SOU 2012:59).

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: UPPNÅENDEMÅL ENGELSKA, ÅR 5 TIPS År 2 Eleven skall Tala - kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen, - kunna i enkel

Läs mer

Sveriges Televisions public service-redovisning 2014

Sveriges Televisions public service-redovisning 2014 Sveriges Televisions public service-redovisning 2014 Sveriges Television AB 2015 Kontakt: SVT Strategi, 105 10 Stockholm Redaktion: Jimmy Ahlstrand, Johan Hartman, Johan Lindén, Thomas Håkansson, Tomas

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer