Insights Executive Traineeprogram 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Insights Executive Traineeprogram 2014"

Transkript

1 Insights Executive Traineeprogram 2014 Program för utveckling av unga topptalanger till Facilitator och blivande Managementkonsult Vad som driver oss inom Insights: Vi vill skapa en värld där människor verkligen förstår sig själva och andra, och inspireras att göra en positiv förändring i allt vad de tar sig för. För Ansökan: se sida 9!

2 Utbildningen genomförs i Jakobsberg utanför Stockholm och består av 16 heldagars utbildning att utvecklas som facilitator för att leda workshops i utveckling av individer, ledare, säljare, team och organisationer. Ackreditering i Insights Discovery ingår liksom påbyggnader med utbildning i Teameffektivitet, Ledarskapseffektivitet och Säljeffektivitet. Deltagarna får dessutom tillfälle att direkt tillämpa sina nya kunskaper genom att genomföra workshops inom dessa områden. - Teoretiska universitetsutbildningar erbjuder sällan praktisk facilitatorträning och detta är Insights bidrag till att förse unga talnager med de praktiska verktyg som behövs vid utveckling av människor och organisationer, säger Jens Nilsson, Business Manager på Insights Sverige. - Efter avslutat traineeprogram har deltagarna fått en av världens absolut bästa utbildningar avseende självkännedom och hur man kan använda de insikterna för att genomföra professionell utveckling av människor - people development som vår bransch heter på engelska. - Deltagarna kan sedan fortsätta arbeta med Insights verktyg och metoder i rollen som facilitator, managementkonsult och ledare, avslutar Jens Nilsson. Jens Nilsson har designat Insights Traineeprogram i Sverige. Jens tillhör Insights globala Academy av facilitatorer och är en ofta anlitad expert och Motivational Speaker inom Sälj och Ledarskap hos Insights kunder. Definition av Facilitator enligt Wikipedia: Facilitator är en person som arbetar med att hjälpa en grupp människor att arbeta mot ett gemensamt resultat. Facilitatorn koncentrera sig på processen och lyssnar på alla inblandade för att ge rum åt de krafter som hjälper gruppen till samma mål.

3 Traineeprogrammets syfte för Insights: Bygga långsiktiga relationer med unga talanger som kan vara framtida ambassadörer för Insights Skapa en pool av framtida samarbetspartners Deltagarens utbyte av Traineeprogrammet: Att erhålla en utbildning i personlig utveckling, ledarskap och säljeffektivitet som tillhör marknadens absolut bästa. Få en grundläggande träning till att utvecklas till Facilitator för workshops i grupp Skapa förutsättning för anställning hos Insights eller att bli samarbetspartner (Insights Discovery Licensed Practitioner) i sitt egna företag eller verksamhet. Företagsfinansiärs utbyte av Traineeprogrammet: Med företagsfinansiär avses arbetsgivare som låter anställd deltagare i programmet uppbära full lön. Arbets-och studietakt i programmet motsvarar 20% av en anställning. Ett unikt erbjudande att attrahera och behålla unga talanger i er verksamhet En unik chans att till mycket låga kostnader få en medarbetare ackrediterad i Insights Discovery och få en kvalificerad facilitatorutbildning inom Insights expertisområden: Individuell Effektivitet, Teameffektivitet, Ledarskapseffektivitet och Säljeffektivitet. Tidsplan: Januari Juni 2014: Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Upplev en Insights Discovery workshop Ackreditering i Insights Discovery Utbildning i Säljeffektivitet Utbildning i Ledarskapseffektivitet Utbildning i Teameffektivitet Avslutning med Diplom Steg 3-5: Löpande Facilitatorträning med workshops i grupp

4 Steg 1a Erhåll din Insights Discovery personprofil Insights Discovery är ett psykometriskt verktyg där individen skattar sina egna preferenser i olika arbetssituationer. Teorin baseras på jungianska preferenser. Evalueringen görs via ett formulär på webben och tar ca minuter. Resultatet blir en personprofil med sidor beroende på hur många kapitel som väljs. Baskapitlet innehåller: dina karaktäristiska drag med starka sidor och tänkbara svagheter dina bidrag till teamsamarbete och din kommunikationsstil tänkbara "blinda fläckar" beteenden du har som du kanske inte riktigt är medveten om motsatt Insightsprofil; hur du reagerar mot personer som är din beteendemässiga motsats tänkbara personliga utvecklingsområden Ledarskapskapitlet innehåller: att skapa rätt arbetsmiljö för dig samt dina motivations-och drivkrafter rätt typ av ledarskap för dig och din egen unika ledarskapsstil Insights Discoverys system börjar i sin enklaste form med 4 färgenergier: HavsBlå, EldRöd, SolGul och SkogsGrön. Färgspråket används för att förenkla inlärningen av CG Jungs typlogi: Introversion/Extraversion, Tänkande/Kännande och Sinnesförnimmelse/Intuition.

5 Steg 1b Introduktion till Insights 1 heldags workshop Introduktionen till Insights med Individuell Effektivitet (Personal Effectiveness) är en inspirerande och positiv utbildning för deltagarna där fokus ligger på följande: Deltagarna får en inblick i sina egna preferenser med hjälp av Insights Discovery Personprofil. Deltagarna får en förståelse för och kan på ett enkelt sätt identifiera och anpassa sin kommunikation till sina medarbetare, kunder och medmänniskor. Skapa en gemensam kommunikationsplattform och ett mer positivt teamklimat genom Insights färgspråk. Skapa individuella utvecklingsmål. Målet med workshop Introduktion till Insights Att ge deltagarna en djupare förståelse för sig själva och sitt beteende. Skapa ömsesidig tillit och respekt mellan deltagarna. Ge större insikt i sina styrkor & svagheter, kommunikationsstil och samarbetsförmåga. Erhålla ett verktyg för att klara vardagens utmaningar mer effektivt. Skapa förutsättningar för personlig utveckling både arbetsmässigt och privat.

6 Steg 2 4 dagars ackreditering i Insights Discovery Dag 1 Upplev en workshop i Insights Discovery som deltagare Detta är din chans att uppleva en workshop Discovery Individuell Effektivitet som deltagare! Du får också lära dig grunderna vad företaget Insights är, om Insights Discovery och mer om ackrediteringen. Som hemuppgift fastställer du ett individuellt mål och gör en G-wave som du redovisar dag 2. I traineeprogrammet har denna dag genomförts i steg 1. Omfattande pre-work med litteratur om Jungiansk psykologi görs innan dag 2 Dag 2 Förstå diagrammen och kunna coacha med Discovery Redovisning av hemuppgift. Denna dag kommer du sedan att utveckla en djupare teknisk förståelse för frågeformuläret och diagrammen och kopplingen mot jungiansk typologi samt metodik vid individuell coaching med profilen. Mellan dag 2 och 3 ska du dels förbereda en presentationsuppgift och dels ha genomfört dina återkopplingar på 3 testpersoner (vänner eller familjemedlemmar). Mellan dag 2 och dag 3 ska tre (3) återkopplingar på testpersoner som fått sin Insights Discovery personprofil genomföras. Dag 3 Coaching + Färghjulets uppbyggnad (mellan 2 och 4 veckor efter dag 2) Redovisning av individuella återkopplingar som genomförts med dina 3 övningspersoner (som du själv valt). Färghjulets konstruktion och de jungianska preferensernas placering i hjulet. Efter dag 3 ska en omfattande hemtentamen genomföras för att säkerställa dina teoretiska kunskaper. Efter dag 3 ska Confirmation of Learning, en omfattande hemtentamen, genomföras för att kvalitetssäkra de teoretiska kunskaperna. Dag 4 Resans början : Tillämpa Insights Discovery (ca 6 veckor efter dag 3) Denna dag går vi praktiskt igenom hur du genomför en introducerande workshopserie med Insights Discovery. Övningar, materiel, powerpoints, tips m.m. Ackrediteringsbevis delas ut.

7 Löpande Facilitatorträning Under handledning av erfarna Insightskonsulter tränar du övriga trainees I olika typer av workshops inom området Individuell Effektivitet. Insights Discoverysystemet utgör grunden inom detta effektivitetsområde där, förutom personlig utveckling och självförståelse också Säljkommunikation, Teamdynamik och Teamkultur ingår. Steg 3 Utbildning i Insights Säljeffektivitet Utbildningen i Säljeffektivitet ger dig verktygen att genom säljkapitlet i Insights Discovery personprofil och arbetsboken Upptäckstresa i Säljeffektivitet utveckla dig själv och andra till toppsäljare! Till Insights Discoverysystemet adderar vi the 6 step selling model (bilden till höger). Steg 4 Utbildning i Insights Ledarskapseffektivitet Utbildningen ger dig verktygen att med Insights modell för Transformational Leadership utforska ledarskapets 8 dimensioner: Skapa en Gemensam Vision, Kommunicera med Påverkan, Främja Teamarbete, Underlätta Utveckling, Inre Ledarskap, Flexibelt Tänkande, Leverera Resultat och Leda Förändring.

8 Steg 5 Utbildning i Insights Teameffektivitet Vi adderar Insights modell för Teameffektivitet i detta steg. Teameffektivitetsmodellen analyserar Teamets kompetenser och effektivitet utifrån 4 stöttepelare: Process, Fokus, Dynamik och Klimat. Teameffektivitetsmodellen används när Insights utvecklar högpresterande Team. Steg 6 Avslutning med Diplom Har du nått så här långt är du sannolikt anställd av Insights eller beslutat dig för att bli samarbetspartner och arbeta som Discovery Licensed Practitioner som egenföretagare. Alternativt som internkonsult (Client Practitioner) för att använda Insights verktyg och modeller internt i en verksamhet.

9 Ansökan Formella krav: Du har en nyligen avslutad universitetsexamen eller befinner dig under pågående examensarbete/slutet av utbildning på lägst kandidatnivå. Du har fina meriter inom något av områdena ledarskap, idrott, frivilligverksamhet eller internationellt arbete. Du är högst 30 år gammal Du kan närvara på totalt 16 utbildningsdagar i Jakobsberg utanför Stockholm under en 20-veckorsperiod (januari-juni 2014). Du har kunskaper i engelska i både tal och skrift motsvarande very good, dvs snäppet under modersmål. Maila din ansökan till med CV och ett personligt brev som beskriver varför vi bör välja just Dig som deltagare i Traineeprogrammet! Läs också mer på vår hemsida eller ring Jens Nilsson, Business Manager, på Senaste ansökningsdatum: 15 december 2013

10 Om Insights - kundreferenser Utvalda svenska referenser där workshops genomförts ABB Danone Digital Inn Danske Bank DONG Industry Folkspel i Sverige (Bingolotto) Fritidsresor Junior Chamber International Kraft Foods Latour Industries Metsä-Tissue Mondelez International Novo Nordisk Rexam Skruf Snus Vallentuna kommun Danske Bank genomförde Insights utbildningsprogram i Sales Communication och Consultative Selling för över 300 privat-och företagsrådgivare. Dessutom löpande program i Teameffektivitet. Danone Danone producerar välkända varumärken inom livsmedel såsom Proviva och Activia. Insights Sverige genomför sedan 2013 program i Teamdynamik för löpande utveckling av Danone i Norden samt träning av den svenska säljkåren i Teamdynamik och Säljeffektivitet. Mondelez International Sedan 2012 har Insights Sverige samarbetat med Mondelez (varumärken som Marbaou, Gevalia, Dajm m.fl. finns i företaget). Insights Sverige arbetar med workshops för utveckling av team och ledare inom företagets nordiska delar. Metsä-Tissue Insights utvecklar de svenska ledningsgrupperna i Teamdynamik. Metsä har också valt Insights Discovery som processverktyg i det interna ledarskapsprogrammet Grow as a leader som genomförs För kundcase se vår globala hemsida: https:///45/customercase-studies.html

11 Insights Discovery är ett vetenskapligt testat system med högsta betyg Insights Discovery Personprofil är godkänd och registrerad psykometriskt testverktyg genom British Psychological Society's psykologiska testcenter. (PTC, psychological testing center tillhandahåller information och service för standards gällande tester och testanvändning för testanvändare, testutvecklare och för allmänheten. British Psychology Society gave the following assessment of the Insights Profile in 2009: Computer generated profiles: Practical use of the profile: Quality of the materials: (Score: Excellent) (Score: Excellent) (Score: Excellent) The user s accept of the system: (Score: Excellent) The scope of the profile: Interpretation and reporting: (Score: Excellent) (Score: Excellent) Kontakt: Telefon: Mail: Web:

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden Ledarskapsprogrammet Många menar att NLP är det bästa man kan hitta inom chefsutveckling. Det tror vi är en bra grund för framgångsrikt ledarskap. Läs här om alla verktyg du kommer lära dig. Genom hela

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF 2 Innehållsförteckning Utbildning Sid nr. Kommunikativt Ledarskap U636 C 4 Kommunikativt Ledarskap U636 D 4 Personlig

Läs mer

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik utbildningar 2012-2013 Ledarskap MEDARBETARSKAP Kommunikation Pedagogik HR-program »Att utvecklas och lära nytt är fantastiskt!«välj din utbildning bland våra klassiker eller en av årets nyheter! AKTIVT

Läs mer

STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten.

STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten. STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten. I BILDAR LEDARE Nu vet jag vad det menas att vara rustad för rollen som ledare och framför allt varför det är viktigt. Chef - Apoteksbranschen De tog

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! HÖSTEN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. Chefsutveckling på dina villkor LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer

Gör det! Utbildningar 2012

Gör det! Utbildningar 2012 Gör det! Utbildningar 2012 Mindset Vår vision 2 Vår pedagogik 2 Det här är Mindset bra på 3 Våra kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning 5 Företagsanpassad utbildning 5 Mindset Referens 6

Läs mer

LightPerspective Training Campus

LightPerspective Training Campus Teach n Coach Lära ut och Lära in "Tell me and I'll forget. Show me and I may remember. Involve me and I'll understand.." Dags att dela med sig Du är erfaren, senior och har förvärvat en djup och bred

Läs mer

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM 013-014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM VD har ordet Utbildning är en av nycklarna till att öka prestationer och resultat. Jag har jobbat med kompetensutveckling och

Läs mer

STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten.

STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten. STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten. I BILDAR Nu vet jag vad det menas att vara rustad för rollen som ledare och framför allt varför det är viktigt. Chef - Apoteksbranschen De tog sig tid

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Talent Management För Nyckelpersonen Ledarskap, Business coaching och Beslutsfattande

Talent Management För Nyckelpersonen Ledarskap, Business coaching och Beslutsfattande Talent Management För Nyckelpersonen Ledarskap, Business coaching och Beslutsfattande Hire and fire People are typically hired for their IQ and experience they are fired for a lack of emotional intelligence

Läs mer

Executive Education Business Leadership - In Practice! 2014

Executive Education Business Leadership - In Practice! 2014 Executive Education Business Leadership - In Practice! 2014 www.exmi.se Det bästa managementinstitutet för ambitiösa ledare inom Norden Executive Management Institute Executive Management Institute (EXMI)

Läs mer

Utgångspunkter för Solid AffärsCoaching AB

Utgångspunkter för Solid AffärsCoaching AB 1 Utgångspunkter för Solid AffärsCoaching AB Copyright Solid AffärsCoaching AB Stockholm september 2014 2 1. Inledning, sammanfattning Solid AffärsCoaching AB är sedan 2003 verksamt inom affärscoaching.

Läs mer

Anmälan helt utan kostnad på www.kunskapsdagarna.nu

Anmälan helt utan kostnad på www.kunskapsdagarna.nu VÄLKOMMEN TILL KUNSKAPSDAGARNA I LINKÖPING MED TEKNISK KNOCKOUT! Välj bland 13 spännande teman och inspirerande talare! Vi räknar med ett stort intresse - så anmäl Dig nu! Vi ser fram emot att träffa Dig

Läs mer

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Kostnadsfria kurser för dig som är medlem i Ledarna Heldag 09.00-16.00 (om inget annat anges) Arbetsrätt Coaching Som chef har du skyldighet att följa gällande

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Tid: 07.30-09.00 Plats: Hudson, Adolf Fredriks Kyrkogata 2, 1tr 111 37 Stockholm

Tid: 07.30-09.00 Plats: Hudson, Adolf Fredriks Kyrkogata 2, 1tr 111 37 Stockholm KOMMANDE EVENT & SEMINARIER I STOCKHOLM Under hösten 2013 har vi på Hudson i Sverige nöjet att bjuda in dig till ett flertal kostnadsfria seminarier och event som vi hoppas ska inspirera. Vi bjuder på

Läs mer