FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 OKTOBER 2015 Nr 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 OKTOBER 2015 Nr 10"

Transkript

1 FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 OKTOBER 2015 Nr 10 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag 30 oktober. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag 26 oktober kl 12. Vänligen respektera stopptiden genom att lämna in materialet i tid. HÄNDELSE & EVENEMANGSKALENDER OKTOBER 2015 DAG DATUM TID AKTIVITET PLATS SIDA MÅN Folkhälsans gymnastik Föglö Grundskola * TOR FUIA : Bollspel/ Allmän motionsidrott Föglö Grundskola * LÖR Integrationsdag : 5-kamp Granboda idrottsplan 5 LÖR Integrationsdag : mat Vikingaborg 5 MÅN Klubbmästerskap : skeet Föglö jaktvårdsförening * MÅN Folkhälsans gymnastik Föglö Grundskola * TIS Pitch- & Stickcafé Annagården 9 TIS Andelsbanken 90 år : tårta & kaffe Andelsbankens kontor ONS Frukostträff Kommungården 4 ONS Övning : Föglö FBK Branddepån 5 TOR FUIA : Bollspel / Allmän motionsidrott Föglö Grundskola * MÅN Folkhälsans gymnastik Föglö Grundskola * MÅN Agenda 21 : Studiebesök Renhållningen 8 MÅN Folkhälsans gymnastik Föglö Grundskola * TIS Pitch- & Stickcafé Annagården 9 ONS Däckbytarkväll Branddepån 5 TOR FUIA : Bollspel / Allmän motionsidrott Föglö Grundskola * TOR Höstmöte : Folkhälsan + Röda korset Annagården 9 MÅN Folkhälsans gymnastik Föglö Grundskola * ONS Däckbytarkväll Branddepån 5 TOR FUIA : Bollspel / Allmän motionsidrott Föglö Grundskola * SÖN Vargskärs byalag : Höstmöte Vargskärsgården LÖR Middag & Dans Vikingaborg 12 LÖR Julmys Matsmårs ÅTERVINNINGSCENTRALEN I STENTORPA RALEN I STENTORPA ÅTERVINNINGSCENTRALEN I STENTORPA ÖPPETTIDER I OKTOBER I JUNI & JULI ÖPPETTIDER I JUNI & JULI L TORSDAGAR KL KL SÖNDAGAR KL TORSDAG TORSDAG

2 FÖGLÖBLADET 2 OKTOBER 2015 PROTOKOLL Protokollen finns att läsa i sin helhet på kommunens hemsida: De senaste protokollen är kommunstyrelsen 4.9, fritids- och kulturnämnden 26.8 och byggnads- och tekniska nämnden 31.8 samt Byggnads- och tekniska nämnden 14.9: Grusning av kommunalvägar och gator, anta anbud Anbudet från Åkeri Söderström & Karlsson Ab antas till det totala beloppet 4.636,66 euro exkl. moms. Endast ett anbud hade inlämnats. Utsättning och nedtagning av plogkäppar på kommunens vägar och gator, anta anbud Anbudet från Alandia Allting Ab antas till beloppet 1.530,00 euro exkl. moms. Endast ett anbud hade inlämnats. Följande bygglov har beviljats i augusti-september; Karin Odin, Sverige: fritidshus på Hemvik i Överö. Karin Fyrvall, Prästgården by: utestall på Karins i Prästgården by. Dennis Jansson och Annette Holmberg-Jansson, Mariehamn: strandbod på Orrholm i Finholma. Tillsatta tjänster/arbetsavtal i september; Barnskötare 60 % Malin Högström, Föglö Från Slutredovisningar i september; Avloppsreningsverkets ombyggnad etapp 2 har slutförts. Slutredovisningen uppgår till ,20 euro inkl. moms. Nytt tak till bibliotekshuset har färdigställts. Slutredovisningen uppgår till ,59 euro inkl. moms. Totalrenoveringar av 2 st. lägenheter vid Annagårdens pensionärsbostäder har genomförts. Slutredovisningen uppgår till totalt ,61 euro inkl. moms. Inköp av hemservicebil har verkställts. Slutredovisningen uppgår till ,25 euro inkl. moms. Målning av branddepån har verkställts. Slutredovisningen uppgår till 8.707,99 euro inkl. moms. Förnyande av ytlagret vid lekparken i Degerby centrum har verkställts. Genom projektet har ytlagret bytts från sand till en gummiyta. Slutredovisningen uppgår till ,56 euro inkl. moms. Tjänst/arbete Tjänsteinneh./arb.tagare Tid A n t a l sökande Personlig assistent 19,6 % Alicia Sjölund, Mariehamn Från MATERIAL SOM SKALL MED I BLADET SÄNDS TILL REDAKTIONEN PÅ FÖLJANDE SÄTT; e-post: OBS För bästa resultat - skicka in din annons i PDF-format. Material kan lämnas till kommunkansliet i Degerby, men lämna helst in material per e-post Föglöbladets annonspriser 2015 (exklusive moms 24%) : helsida 40,- halvsida 20,- 1/4 sida 10,- I Föglö fast bosatta privatpersoner och Föglöföreningar annonserar gratis i Föglöbladet. Föglöbladet är samhällsinformation som delas ut till alla fastboende som är skrivna på Föglö och till företag på Föglö.

3 FÖGLÖBLADET 3 OKTOBER 2015 MEDDELANDE Ordinarie lagtingsval och kommunalval förrättas på Turistinfon i bibliotekshuset i Degerby söndagen den 18 oktober 2015 från kl till kl I kommunalvalet i Föglö skall väljas elva (11) kommunalfullmäktigeledamöter. Förhandsröstning anordnas under tiden 3 13 oktober 2015 på Kommungården i Degerby under följande tider: lö 3.10 sö 4.10 kl må 5.10 ti 6.10 kl on 7.10 fr 9.10 kl lö sö kl må ti kl Förhandsröstning anordnas på Annagården i Degerby må 5.10 och må kl Den, som på grund av vistelse utanför landskapet eller som till följd av sjukdom eller handikapp inte kan rösta i vallokal eller vid ett allmänt förhandsröstnings-tillfälle, kan anhålla om förhandsröstningshandlingar från: Kommunala centralnämnden i Föglö Tingsvägen FÖGLÖ tel , fax Anhållan härom skall göras senast tisdagen den 13 oktober Blankett för ändamålet kan erhållas från centralnämndens kansli eller på Centralnämndens adress är: Tingsvägen 3, FÖGLÖ, tel 50322, fax 50047, e-post Föglö den 18 september 2015 Kommunala centralnämnden i Föglö Agneta Raitanen ordförande René Sköld sekreterare FÖLJANDE PERSONER STÄLLER UPP I KOMMUNALVALET I FÖGLÖ 502 Gullbrandsson Gun-Britt, företagare 503 Sundblom Torsten, lagtingsledamot/matros 504 Kihlström Maria, närvårdare 505 Tähtinen Kim, närvårdare 506 Jansson Monica, kock 507 Fyrvall Ingvar, mångsysslare 508 Eriksson Kent, ungdomscoach 509 Lindvall Britt-Marie, barnträdgårdslärare 510 Svedmark Maria, merkonom 513 Boström Alfons, företagare 514 Gåvefeldt Jesper, vårdare 515 Karlström Jan-Erik, kyrkoherde 516 Eriksson Leif, chaufför/jordbrukare 517 Fellman Roger, bonde 518 Fyrvall Karin, lantbrukare m.m. 519 Fellman Stig, pensionär 520 Eriksson Stefan, lantbrukstekniker 521 Sjöberg Beatrice, kontorist 511 Bertell Amanda, bokförare 512 Laine Stefan, arbetsledare

4 FÖGLÖBLADET 4 OKTOBER 2015 Frukostträff Det är dags för höstens första frukostträff för företagare, föreningar och andra intresserade. Vi hoppas få se så många som möjligt, vi har som vanligt ett digert och viktigt program (se nedan). Fick vid studieresan till Sverige lära oss att frukostträffar och liknande är ett utmärkt sätt att diskutera gemensamma närings- och föreningsfrågor informellt, så kände oss glada att vi har frukostträffar sedan flera år tillbaka. Onsdagen den 7 oktober kl på Kommungården i Degerby. Prel. program * Vi diskuterar turistsäsongen som varit (vad var bra, vad kan ev. förbättras/förändras, vad saknas) * Av turistinfon.s personal framförda åsikter/respons från sommaren 2015 * Önskemål på kurser, informationer mm (alla branscher) * Julmarknaden i december * Erfarenheter/idéer från skärgårdsbornas studieresa till Västervik, Gryt o St Annas skärgård i Sverige i september * Ev. deltagande i mässor och köpcentrumaktiviteter med företagare från övriga skärgårdskommuner * Annonsering 2016 (broschyrer mm) * Föglödagens upplägg för 2016 * Skutträffens upplägg för 2016 * Av deltagarna upptagna frågor mm mm Anmälan senast måndag 5 oktober antingen per tel (Agneta) eller Datum och klockslag för höstens två övriga träffar (i november och december) diskuteras på första träffen. Meddela gärna programönskemål till kommande frukostträffar/kvällsfika. Observera att frukostträffarna/kvällsfikorna är öppna för alla intresserade, inte enbart turistföretagare och föreningsfolk. Välkomna Vi bjuder på smörgås och té/kaffe. Kommunstyrelsen HEMORTSSTIPENDIUM Föglö kommun utdelar för elfte året ett av kommunfullmäktige 16 december 2004 inrättat Hemortsstipendium för studerande mantalsskrivna i Föglö kommun. Enligt stadgarna skall följande kriterier uppfyllas för att sökande skall kunna komma ifråga för stipendiet; - den studerande skall vara mantalsskriven i Föglö kommun 1.1 respektive år (dvs i det här fallet ), - den studerande skall vara inskriven i antingen en högskola, ett universitet eller en yrkeshögskola och skall idka studier på heltid, - studeranden skall vara max. 29 år fyllda, samt - studeranden skall ha slutfört studier på andra stadiet. INTRESSEPEJLING Stipendiets belopp utgör 100 euro. Hemortsstipendiet för studerande som uppfyller villkoren i stadgarna lediganslås sålunda att sökas senast 31 oktober 2015 kl under adress Kommunstyrelsen, Tingsvägen 3, FÖGLÖ, på för ändamålet särskild blankett som kan erhållas från kommungården, byråsekreterare Agneta Raitanen, tel alt. kommunens hemsida Föglö, 17 september 2015 Kommunstyrelsen I kommunplanen för åren ingår ett eventuellt bygge av värmecentral i centrala Degerby för kommunens egna byggnader. Kommittén för värmecentral i Degerby vill nu på detta sätt utröna intresset bland entreprenörer i Föglö att handha en värmecentral på driftsentreprenad, preliminärt från år Avtal skall tecknas på minst 10 år. Intresserade ombeds kontakta kommuntekniker Hasse Skaag, tel för vidare uppgifter. Tack vare en satsning av Ålands landskapsregering finns nu en videokonferensutrustning installerad på kommunkansliet. Kontakta Agneta tel , om du vill använda den. Det är gratis Personalen i Annagårdens kök vill tacka Föglöbutiken för blommorna som skänkts för att pryda matborden. Ett stort tack riktas också till alla givmilda som har skänkt rabarber, lök, grönsaker m.m. till Annagården. Kökspersonalen gm Monica

5 FÖGLÖBLADET 5 OKTOBER 2015 Fritids- och kulturnämnden informerar Lördagen den 3.10 kommer det vara Integrationsdag på fotbollsplanen samt Vikingaborg. Kl på fotbollsplanen är det 5-kamp (för de som representerar sitt land men kom och hejja på). Ca klockan på Vikingaborg får man prova olika maträtter från de länder som finns representerade på Föglö. Detta är gratis och vi önskar så många som möjligt att komma och delta. Så kom och prova på nya maträtter samt träffa människor från olika kulturer. MVH Fritids och kulturnämnden Vid frågor kan ni kontakta: Maria Kihlström Företagsam Skärgård informerar Skärgårdskommunernas gemensamma organ, föreningen Företagsam Skärgård (FS) har fått ny styrelse, se nedan. Föreningen har slutit avtal med Landskapsregeringen om att bli Ålands Skärgårdsnämnds förlängda arm. För att kunna sköta uppdraget har FS fått ett bidrag och kan därmed anställa en Skärgårdsutvecklare. Processen är igång och vi hoppas kunna ha en person anställd från 1 oktober. Uppdraget kan i ett nötskal beskrivas med orden utveckla och förkovra det privata näringslivet i skärgården. Hösten blir en inkörningsperiod och förhoppningen är att många privata företagare i skärgården skall få besök av vår skärgårdsutvecklare under de närmaste månaderna. Om ni har några tankar kring föreningens verksamhet kan ni ta kontakt med någon av styrelsemedlemmarna: Björn Rönnlöf, Sottunga, Kent Eriksson,Föglö, Åsa Enqvist, Kumlinge, Madelene Ahlgren, Kökar, Anneli Gustafsson, Brändö, Mikael Lindholm, Vårdö, I N F O R M E R A R Däckbytarkvällar Hösten smyger sig sakta på och det känns fortfarande lite avlägset att tänka på vintern, men den kommer Vi kommer att hålla däckbytarkvällar i år igen Ta med dina vinterdäck så byter vi åt dig för 20 euro per bil Vi säljer kokt korv med bröd och kaffe Skriv upp onsdagen den 21 oktober och onsdagen den 28 oktober klockan , då finns vi på plats på branddepån för att byta din däck Övningar Vi håller övningskväll den första onsdagen varje månad, klockan 19 Vi samlas på branddepån Sök upp sidan Föglö FBK på Facebook, där lägger vi ut bilder och annat som händer i föreningen

6 FÖGLÖBLADET 6 OKTOBER 2015 KulTur på Föglö rätta svar och vinnare KulTur på Föglö ordnades för tredje gången Tyvärr var dock antalet inlämnade blanketter i år färre än tidigare år, så kanske det blir ett mellanår nästa år Svårast att hitta var tydligen frågan på Jyddö vandringsled som i år var uppsatt på slogboden vid leden, men också flera andra var lite kluriga, vilket också förstås är meningen. Sista inlämningsdag för blanketten var den 15 september. Bland inlämnade blanketter utlottades priser som tillföll följande personer; Flest rätt 22 av 25, bra gjort, grattis Rolf Håkans Utlottat pris bland alla som deltagit och besökt alla platser Tage Sundblom Ett extra stort grattis förstås till Rolf som detta år hade flest rätt Fanns några till med över 20 rätt och alla som inlämnat svar hade besökt alla platser. Vinnarna kontaktas direkt från kommungården. Som utlovat kommer här de rätta svaren; Fråga Rätt svar 1. På vilken ö (kommun) bor den nuvarande prästen (kyrkoherden) för Ålands södra skärgårdsförsamling? Sottunga 2. Vilket märke var det på Rut och Elis bil som inköptes på 1960-talet? Hillman imp 3. Föglö kyrka ligger invid Kyrksundet, som var/är en del av Kung Valdemars Segelled. Men vilken var hamnen Föglö :s namn på medeltiden? Fyghelde 4. Vilket år uppfördes vindkraftverket Albert? Björkörs hemman har funnits sedan 1700-talet, men när byggdes den nuvarande bryggan? Den 13:e mars 1822 avrättades Gustafva Johansdotter på Gumsansholmen för att hon fött ett oäkta barn. Hur verkställdes avrättningen? Genom halshuggning och bålbränning 7. Vilken är Föglö kommuns av kommunfullmäktige fastställda slogan? Föglö Sundens och fjärdarnas ö 8. Vad heter det högsta berget längs Jyddö vandringsled? Böte 9. Vem är ålderman för Vargskärs byalag? Hans Helin 10. Vem spelade på Lillängödansen 5 juli 2014? Stefan & Conny 11. Vem har ritat väntsalen (inofficiell uppgift)? Hilda Hongell 12. Sommaren 2010 hittades ett antal champagneflaskor i ett vrak utanför Föglö. Förmodligen världens äldsta champagne. Hur många flaskor var dugliga att dricka av de 145 som fanns i vraket? 79 stycken 13. Vilket är max-djupet vid hopptornet på Sinting? 4,7 meter 14. När var förbudstiden på Åland? 1920-talet 15. Vilket år fick Degerö byalag hand om Brandkårshuset i Degerby? Vad heter gästhamnen vid Seagram? Lotsudden 17. Vilket år började Föglö hembygdsförening det första renoveringsarbetet vid Enigheten? Det hänger en originalskylt Hilding Hansson Bageri inne i caféet. Vilket år kom den först upp? Älgen blev fridlyst i Föglö på 1930-talet. Första organiserade älgjakten efter fridlysningen kom Artur Holmström fällde den första älgen, en tjur i Bråttö. Hur många älgar fälldes i Föglö 1963? 1 st 20. Vad heter Föglö UF:s nuvarande ordförande? Anneli Jansson 21. Vilket är Ove Lehtos åländska seniorrekord i kula? 16,69 meter 22. Vilket år grundades Östersocknens byalag? Vad heter stugbyn vid starten av Hastersboda vandringsled? Isakssons stugby 24. Vilket år byggdes Kullholms dansbana? När är huset (Amalias) byggt? Början av 1900-talet Eftersom det på varje fråga fanns 3 svarsalternativ var rätt rad således följande; x-x x-1-2-x-x x x-x-2-x-1

7 FÖGLÖBLADET 7 OKTOBER 2015 Utställning på Föglö bibliotek Djur, Natur & Sånt Prästlandet Björsboda Föglö Fotograf Conny Nylund september- oktober Välkomna Träningslördag den 7 nov. kl med Anki Nordman och Marie Johansson i Föglö grundskola,(1 tillf. 6 lekt.) Kursavgift 41,05. Lyft, balansera och pressa lördagen den 7 nov. kl med Anki Nordman på gymmet i Degerby (1 tillf. 2,7 lekt.) Kursavgift 18. Folkjam lördagen den 7 nov. kl med Marie Johansson i Föglö grundskola (1 tillf. 1,3 lekt.). Kursavgift 18. Makramé lördag den 14 och 21 nov. kl med Barbro Laurén i Föglö grundskola (2 tillf. 8 lekt.) Kursavgift 23,95 Mer informations om kurserna finns i Medis kurskatalog. Anmäla dig på tel när biblioteket är öppet, eller till Kom gärna med önskemål till vårens kurser

8 FÖGLÖBLADET 8 OKTOBER 2015 Nyheter i biblioteket Vuxen, skön: Alfvén, Inger Berör mig inte, berör mig Hansson, Carola Masja Hoeg, Peter Effekten av Susan Janouch, Katerina Babyrace Khemiri Jonas Hassen Allt jag minns Kidd, Sue Monk En handfull vingar Löthman, Leo Himlen över Helvetinjärvi Naumann, Cilla Bära barnet hem Vuxen, deckare: Bauer, Belinda Det slutna ögat Cedervall, Marianne Av skuggor märkt Grebe, Camilla Älskaren från huvudkontoret Horst, Jorn Lier Vinterstängt Kallentoft, Mons Leon Kirstensen, Monica Kolbarnet Sarafis, Adam Ingenting är glömt Vuxen, fack o. Adler, William Joe Hill-mannen som aldrig dog biografier: Andersson, Conny Godby Apotek Johnsson, Raul Det förskräckliga åländska kriget Lindqvist, Herman Våra kolonier Mazzarella, Merete Solkattens år Sandström, Lovisa Lofsans mammaträning Stenlund, Sven Jussarö Wiktorsson, Inga-Britt Igelkottarna och Bonus Barn, ungdom Blisson, Eva Korpen skön: Bredow, Katarina Släppa taget Ceder, Camilla Katthämtningen Edvardsson, Mattias April, April Hallberg, Lin Orkans öga Halling, Thomas Mååål Hitz, Anja Min stora stökiga nya familj Schiefauer, Jessica När hundarna kommer Biblioteket är öppet: Må och On To Tel: Välkommen in STUDIEBESÖK TILL RENHÅLLNINGEN Agenda 21-gruppen i Föglö arrangerar ett studiebesök till Renhållningen måndagen den 12 oktober kl Vi åker med färjan och äter först en god soppa på Bagarstugan. Soppan är gjord på ekologiska råvaror. Till efterrätt serveras pannkaka och kaffe. Måltiden kostar 9 euro per person. Vi samåker i möjligaste mån. Hemfärd blir det med färjan. Anmäl er senast den 9 oktober kl. 15 till Agneta på kommunkansliet, tel Maximalt antal deltagare är ca 20 personer.

9 FÖGLÖBLADET 9 OKTOBER 2015 Folkhälsan i Föglö och Föglö Rödakors avdelning kallar till Höstmöte Torsdag 22 oktober kl i Annagården Stadgeenliga förhandlingar Äldre koordinator, Nina Jansson från Folkhälsans livsstilsenhet kommer och informerar om vad Folkhälsan kan erbjuda Ensamma äldre. Kaffeservering Välkommen PITCH- OCH STICKCAFÉ Nästa Pitch och Stickcafé på Annagården blir följande datum: Tisdag 6 oktober kl Tisdag 20 oktober kl Den 20 oktober kl får vi också besök av Gudrun Gudmundsen, projektledare för Äldreomsorg på distans. Äldreomsorg på distans startade år 2013 och bygger på att äldre som bor hemma skall kunna hakontakt med hemvården via en datorskärm. En mottagarskärm finns stationerad på Annagården. Via skärmen kan man också ha kontakt med andra användare samt delta i olika aktiviteter som genomförs i projektet via skärmen (t.ex. sittdans mm). I Föglö har 2 hushåll deltagit i projektet, men det finns utrymme för flera. Syftet med projektet har varit att bidra till att man skall kunna bo i sitt eget hem så länge det är möjligt. Projektet avslutas , men det finns intresse från två kommuner på fasta Åland att driva projektet vidare och möjliggör på så vis för övriga kommuner att köpa tjänsten. Hjärtligt välkomna hälsar Äldreomsorgsdirektionen gm. Viking och Christina

10 FÖGLÖBLADET 10 OKTOBER 2015

11 FÖGLÖBLADET 11 OKTOBER 2015 Föglö hembygdsförening rf söker enagerad turistföretagare för att driva gästgiveriverksamheten på Enigheten i Föglö Degerby fr.o.m 2016 För information om anläggningen se eller kontakta Eva Nyberg tel Anbud emotses per på adress Föglö Hembygdsförening r f Kyrkvägen 20, Föglö Bilder efterlyses till Föglökalender 2016 Efter en lång paus gör hembygdsföreningen nu ett nytt försök med en väggkalender med Föglömotiv för 2016 Vi efterlyser därför fotografier med föglöanknytning. Bilderna ska vara liggande och i digitalt format och för en årskalender behöver vi givetvis bilder från alla årstider, inte bara sommarbilder Den som får sin bild/bilder med i kalendern belönas förutom äran med tre gratisex av den färdiga kalendern Tveka inte utan skicka dina bästa föglöbilder till inom oktober månad Eventuella frågor besvaras av Eva Nyberg tel

12 FÖGLÖBLADET 12 OKTOBER 2015 Middag och dans på Vikingaborg 14 november kl MENY Förrätt Annelis gravade rödingröra med smak av västerbottenost på rostat svartbröd Varmrätt helstekt griskarré med vitlökspotatisgratäng, champinjonsås, rostade grönsaker Efterrätt fläderblomspannacotta med champagnemarinerade jordgubbar Middag + inträde till dansen 30 Barn upp till 12 år 15 Inträde till dansen 10 Bandet 4-Fun bjuder upp till dans ca Temat för kvällen är: SPORT Vi utser en vinnare för bästa klädsel under kvällen Lotteri, underhållning/program, traditionell korvförsäljning till nattmat Boka bordsplats till middagen senast 8 november till Anneli eller Maria STÖD UNGDOMSFÖRENINGEN Medlemsavgiften är 10 euro och kan betalas in på föreningens konto Ålandsbanken FI använd referensnummer 1070 eller Andelsbanken FI använd referensnummer 1070 Vill du stöda ungdomsföreningen, med valfri summa, går det bra att betala in till ovanstående konto Tack för ditt bidrag

13 FÖGLÖBLADET 13 OKTOBER 2015 SKUNK skärgårdsungdomarnas intresseorganisation RIBS - Nytt projekt om medier och entreprenörskap Från 1a september i år har SKUNK påbörjat ett treårigt Central Baltic EU-projekt om entreprenörskap, interaktiva medier och film i skärgården. Projektets namn är RIBS rolling images in business startups och är ett samarbete med Pargas stad i Finland, Film Stockholm och Film på Gotland i Sverige, Kinobuss, Kuressaare city government och Saaremaa Development Centre i Estland. Fokus för projektet är alltså entreprenörskap och kreativitet med film och interaktiv media som redskap och riktar sig främst till ungdomar i åldern år. Tanken är att det ska vara roligt att förändra världen och att se möjligheter till att bo och skapa sin framtid var man vill och ändå kunna arbeta både lokalt och globalt. SKUNK kommer att hålla både workshops i skolorna och läger på helger med teman som företagande, filmskapande och andra interaktiva medier t ex skapande av spel eller appar. Det kommer även att finnas möjligheter att besöka de andra organisationerna samt större evenemang där ungdomarna kan mötas, utbyta nya erfarenheter och kontakter. Har du idéer eller frågor kontakt gärna mig, Emelie Hanström Projektledare EU-projektet RIBS (Rolling images in Business Startups) Hållbar matlagning, lördagen den 10 oktober mellan Dagen är en del av Föreningsfestivalen i Finland där Åland har temat Återvining och hållbarhet. Tillsammans med ABF, Pelaren och Handicampen gör vi en kurs för skärgårdsungdomar och andra i hållbar matlagning med en av Ålands mer kända kockar. Vill du laga mat, lära dig lite knep och äta en god måltid anmäl dig till Kent: eller Läs mer på

14 FÖGLÖBLADET 14 OKTOBER 2015

15 FÖGLÖBLADET 15 OKTOBER 2015 Ny Stil i Höst,Varför inte? Salong Hårfixarn Din Frisör på Föglö. Boka tid på tel el via min fbsida. Måndagar är jag på Saxess i Mariehamn, öppet Tis, Ons 9-15, Tors samt kväll enl bokning. Växelvis varannan Fredag/Lördag enligt bokning. Varmt Välkommen OBS Semesterstängt 22-28/10 Vi utför alla typer av El- och VVS-service samt installation Våra övriga tjänster: Fastighetsservice Styr- och reglersystem, installation/service Energideklarationer Värmepumpsförsäljning m.m. Bolstavägen 3 Tel

16 FÖGLÖBLADET September OKTOBER Föglöbladet 2015 Byggnadsarbeten utföres Renoveringar/nybyggnation Svetsning/VVS arbeten Grävningsarbeten med minigrävare m.m. Traktorgrävare Kontakta Tony Håkans Entreprenad tel ENTRERENADARBETEN UTFÖRES Vägar Grunder Dikning Septiktankar mm. Med runt svängande larv eller hjulgrävmaskin Material, transporter och krossgrus ordnas RING el F:ma A. SNÄLLSTRÖM, FÖGLÖ Föglö FBK Renovera, bygga nytt, blästra, måla huset eller garaget? KJ bygg VV bygg Snickeriarbeten Sandblästring eller tvätt av renoverings och Fo-nr Fo-nr blästring med vatten reparationsarbeten FÖGLÖ HÄLSO OCH SJUKVÅRDSMOTTAGNING och sand minskar fönster och Kaspars Slavik dammet upp till 95 %, dörrtillverkning Tel Planerade läkardagar Tel. i +358 september: fungerar alltså bra i altanbygge tätbebyggelse 3.9 ( Viktor Åkerlund) av båt plåt och tegeltak Läkartiderna Byggnation är i första hand för åldringar, hemsjukvårdspatienter, barn samt akuta fasader sjukdomsfall. nybyggnad betong och tegel Övriga renovering (speciellt bilburna) hänvisas till hälsocentralen i Mariehamn. stål/plåtkonstruktioner Telefontid tapetsering alla vardagar kl 9 10 Respektera vår telefontid avlägsnande av klotter ombyggnad industritvätt Sjukvårdsmottagning tillbyggnad utan tidsbeställning torsdagar Övriga tider enligt överenskommelse. OBS Beredskap endast på veckosluten lördag och söndag Avvikelser kan förekomma. Uthyrning av Tel Måleriarbeten eller skylift; Dino 120 Besök inom gärna och ÅHS utomhus hemsidan: byggställningar tvätt och sprutmålning Telefon: av Ålands plåt och Centralsjukhus, tegeltak växeln Alarmcentralen 112 Vi har byggställningar och skylift höga höjder är inget problem Sensommarhälsningar, Tiina och Linda

17 FÖGLÖBLADET 17 OKTOBER 2015 ANNAGÅRDENS LUNCHMENY OKTOBER med reservation för förändringar MENY vecka 40 MÅ 28.9 TI 29.9 ONS 30.9 TO 1.10 FR 2.10 LÖ 3.10 SÖ 4.10 Korvsås & potatismos Janssons frestelse Blodpudding Morotslåda & kassler Broilersoppa Stekt abborfilè Stroganoff MENY vecka 41 MÅ 5.10 TI 6.10 ONS 7.10 TO 8.10 FR 9.10 LÖ SÖ Köttbullar Strömmingslåda Pepparrotskött Grönsaksbiff Ärtsoppa Fisk Grillad broilerlår MENY vecka 42 MÅ TI ONS TO FR LÖ SÖ Fiskgryta Bruna bönor & fläsk Dansk sjömansbiff Broilerbullar Minestronesoppa Lax Plommonspäckat karrè MENY vecka 43 MÅ TI ONS TO FR LÖ SÖ 26.7 Malet köttgryta Stekt torsk Leverlåda Fisksoppa Chilikorv Strömming på rotsaksbädd Biff a`la Lindström SMAKLIG MÅLTID

18 FÖGLÖBLADET 18 OKTOBER 2015 FÖGLÖ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSMOTTAGNING FÖGLÖ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSMOTTAGNING Planerade läkardagar i juni: Läkardagar är numera på tisdag Planerade läkardagar i oktober: 10.6 Läkare: Kim Ahtola och Läkare: Ulrika Lind Läkartiderna är i första hand för åldringar, hemsjukvårdspatienter, barn samt Läkartiderna akuta sjukdomsfall. är i första hand Övriga för åldringar, (speciellt hemsjukvårdspatienter, bilburna) hänvisas till barn hälsocentralen samt akuta i sjukdomsfall. Mariehamn. Övriga (speciellt bilburna) hänvisas till hälsocentralen i Mariehamn. Telefontid Telefontid alla vardagar alla vardagar kl 9-10 kl 9-10 Respektera Respektera vår telefontid vår telefontid Sjukvårdsmottagning Sjukvårdsmottagning utan utan tidsbeställning tidsbeställning torsdagar torsdagar Övriga tider enligt Övriga överenskommelse. tider enligt överenskommelse. OBS OBS Beredskap Beredskap endast endast på på veckosluten veckosluten lördag lördag och och söndag söndag Avvikelser kan Avvikelser förekomma. kan förekomma. Tel eller eller Tel eller eller Besök gärna ÅHS hemsidan: Besök gärna ÅHS hemsidan: Telefon: Ålands Centralsjukhus, växeln Telefon: Ålands Centralsjukhus, växeln Alarmcentralen 112 Alarmcentralen 112 Hälsar, Tiina och Linda Vi hälsar Elin Sjöström välkommen till oss i sommar Hälsar, Tiina och Linda

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Hammarlands hälso o sjukvårdsmottagning och hemsjukvård informerar; fr.o.m januari 2014: tel.tider: vardagar kl. 8.30-9.00 tel nr. 0457-5267341. Övriga

Läs mer

Augusti 1 Föglöbladet FÖGLÖ BLADET. FÖGLÖ KOMMUN REDAKTÖR Mikaela Englund ÅRGÅNG 24 Augusti 2014 Nr 8

Augusti 1 Föglöbladet FÖGLÖ BLADET. FÖGLÖ KOMMUN REDAKTÖR Mikaela Englund ÅRGÅNG 24 Augusti 2014 Nr 8 Augusti 1 Föglöbladet FÖGLÖ BLADET FÖGLÖ KOMMUN REDAKTÖR Mikaela Englund ÅRGÅNG 24 Augusti 2014 Nr 8 Nästa nummer av Föglö-bladet utkommer fredagen 29 augusti 2014. Stopptid för material till nästa nummer

Läs mer

Onsdag 18/9 Lunch Fiskfilé med ägg-persiljesås, potatis Dessert Soppa Middag Bruna bönor med köttbullar, potatis

Onsdag 18/9 Lunch Fiskfilé med ägg-persiljesås, potatis Dessert Soppa Middag Bruna bönor med köttbullar, potatis VECKA-38 Måndag 16/9 Lunch Raggmunk med stekt fläsk Middag Kesokaka med sylt, skinksmörgås Tisdag 17/9 Lunch Köttfärssås med makaroner Middag Ost-skinkomelett, smörgås Onsdag 18/9 Lunch Fiskfilé med ägg-persiljesås,

Läs mer

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3 FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag 27 mars. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag 23 mars

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

HÄNDELSE & EVENEMANGSKALENDER NOVEMBER 2014

HÄNDELSE & EVENEMANGSKALENDER NOVEMBER 2014 FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 24 November 2014 Nr 11 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredagen den 28 november. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag 24 november

Läs mer

TISDAGAR 18.00-20.00 TORSDAGAR 18.00-20.00 LÖRDAGAR 13.00-16.00. Eckerö hälso- sjukvårdsmottagning och Hemsjukvården informerar

TISDAGAR 18.00-20.00 TORSDAGAR 18.00-20.00 LÖRDAGAR 13.00-16.00. Eckerö hälso- sjukvårdsmottagning och Hemsjukvården informerar ECKERÖ INFO MAJ 2015 Samhällsinformation Årsmöte Eckerö Hembygdsförening inbjuder till årsmöte måndag 18 maj kl 19 på Labbas hembygdsgård i Storby. Stadgeenliga förhandlingar, kaffeservering. Alla hembygdsintresserade

Läs mer

Kungörelse EUROPAPARLAMENTSVAL 2014

Kungörelse EUROPAPARLAMENTSVAL 2014 Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Kungörelse EUROPAPARLAMENTSVAL 2014 Europaparlamentsval förättas söndagen den 25 maj 2014 kl. 9.00-20.00. Vallokalen i Hammarlands kommun finns i Kommungården,

Läs mer

Kommunsekreteraren informerar

Kommunsekreteraren informerar Nr 1/2015 Utgiven av Sottunga kommun www.sottunga.ax Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax Kommunsekreteraren informerar Kommunfullmäktige höll möte 17.12.2014 och beslöt att godkänna nytt

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-08-21 och 2015-08-21 23 cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan 2015-08-21 och 2015-08-21 23 cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2015-08-21 och 2015-08-21 23 cases found Diarienr. ÅLR 2015/8746 Reg.datum 19.8.2015 sdatum 21.8.2015 organ Uppsägning av anställningsförhållandet. Diarienr. ÅLR 2015/8629

Läs mer

SALTVIK. INFORMERAR april. Tekniska nämnden informerar: 4 / 2011 VISIT ALAND BESÖKER SALTVIK SMÅBÅTSPLATSER

SALTVIK. INFORMERAR april. Tekniska nämnden informerar: 4 / 2011 VISIT ALAND BESÖKER SALTVIK SMÅBÅTSPLATSER SALTVIK 4 / 2011 INFORMERAR april Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Tekniska

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Februari 1 Föglöbladet FÖGLÖ BLADET. FÖGLÖ KOMMUN REDAKTÖR Mikaela Englund ÅRGÅNG 23 Februari 2014 Nr 2

Februari 1 Föglöbladet FÖGLÖ BLADET. FÖGLÖ KOMMUN REDAKTÖR Mikaela Englund ÅRGÅNG 23 Februari 2014 Nr 2 Februari 1 Föglöbladet FÖGLÖ BLADET FÖGLÖ KOMMUN REDAKTÖR Mikaela Englund ÅRGÅNG 23 Februari 2014 Nr 2 Nästa nummer av Föglö-bladet utkommer fredagen den 28 februari 2014. Stopptid för material till nästa

Läs mer

KOMMUNSKRETERAREN INFORMERAR

KOMMUNSKRETERAREN INFORMERAR Nr 10/2014 Utgiven av Sottunga kommun www.sottunga.ax Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax KOMMUNSKRETERAREN INFORMERAR Tack för vänligt mottagande i kommunen. Jag har börjat arbeta som

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI ÄR STÄNGT 18 JULI 2 AUGUSTI MIDSOMMAR PÅ HAMMARBO LÖVNING KL. 11.00 STÅNGRESNING KL. 15.00

HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI ÄR STÄNGT 18 JULI 2 AUGUSTI MIDSOMMAR PÅ HAMMARBO LÖVNING KL. 11.00 STÅNGRESNING KL. 15.00 Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI ÄR STÄNGT 18 JULI 2 AUGUSTI UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT STYRELSEN BEVILJAR STÄNGNINGEN BYGGNADSTEKNISKA KANSLI INFORMERAR! SEMESTER

Läs mer

Kärnan. Meny- & Aktivitetshäfte Maj

Kärnan. Meny- & Aktivitetshäfte Maj Kärnan Meny- & Aktivitetshäfte Maj Välkomna! Alla seniorer boende i Sjöbo kommun är välkomna till oss på mötesplats Kärnan. Du är välkommen till våra lokaler där du kan träffa andra människor och känna

Läs mer

Måndag den 02.02.2015 kl. 18.00 19.45. Kommungården i Föglö. Närvarande

Måndag den 02.02.2015 kl. 18.00 19.45. Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr Byggnads- och tekniska nämnden 02.02.2015 1 Sammanträdestid Måndag den 02.02.2015 kl. 18.00 19.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Mari-Anne Jansson, ordförande

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

Matsedel till Skolan 2014. Älvdalens kommun

Matsedel till Skolan 2014. Älvdalens kommun Matsedel till Skolan 2014 Älvdalens kommun Välkommen till kostenheten i Älvdalen Vårt mål är att ge er ca 35 % av dagsintaget. Det är viktigt att äta Frukost lunch och middag. Mellanmål som frukt eller

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Testa treet-dance måla graffi ti! Tennis Cirkus Bibliote kets fi lmvisning ysk Fifaturnering väl med semlor FEBRUARILOV 2015

Testa treet-dance måla graffi ti! Tennis Cirkus Bibliote kets fi lmvisning ysk Fifaturnering väl med semlor FEBRUARILOV 2015 nce a d Streets T es ta måla graffiti! C i irkus Tenn Bibl ning iotekets filmvis y skv ä M g Fifaturnerin ll med semlor FEBRUARILOV 2015 1 Här hittar du en massa roliga saker att göra under februarilovet.

Läs mer

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland HAMMARLANDS BIBLIOTEK ÖPPETTIDER TISDAG O TORSDAG 17.00-20.00 (även under sommaren) NÄSTA INFOBLAD UTKOMMER VECKA 42 DEADLINE 4 OKTOBER HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

Riksdagsvalet 2011. Kenth Häggblom, statistikchef Tel 25497. Val 2011:1 3.5.2011

Riksdagsvalet 2011. Kenth Häggblom, statistikchef Tel 25497. Val 2011:1 3.5.2011 ' Kenth Häggblom, statistikchef Tel 25497 Val 211:1 3.5.211 Riksdagsvalet 211 Lägre valdeltagande Valdeltagandet på Åland i årets riksdagsval var 51 procent, vilket var 6 procentenheter lägre än 27. Kvinnornas

Läs mer

Äldreomsorgen v 28-35 2015 Vecka 28

Äldreomsorgen v 28-35 2015 Vecka 28 Vecka 28 Måndag 6 jul Tisdag 7 jul Onsdag 8 jul Torsdag 9 jul Fredag 10 jul Lördag 11 jul Söndag 12 jul Färsbiff med gräddsås Isterband med dillstuvad potatis Fiskbullar i hummersås Stekt fläsk med löksås

Läs mer

Protokoll styrelsemöte (4-2015)

Protokoll styrelsemöte (4-2015) 1(5) Protokoll styrelsemöte (4-2015) Datum: 2015-04-01 Tid: 19.00 Plats: Hundkojan Närvarande: Ingrid Lingmark, Monica Rahm, Camilla Wrangel, Susanne Davis Adjungerade: Camilla Wrangel Frånvarande: Madeleine

Läs mer

Rapport Ungdomsdemokrati i Ålandsskärgård 2011

Rapport Ungdomsdemokrati i Ålandsskärgård 2011 Rapport Ungdomsdemokrati i Ålandsskärgård 2011 Bakgrund SKUNK genomförde med stöd från Svenska Kulturfonden två elevrådsutbildningar samt möjliggjort för representanter från elevråden att delta i Finlands

Läs mer

Sandpappret. Countrydans

Sandpappret. Countrydans Sandpappret Nr 8 Augusti 2012 www.sanda-gotland.net Countrydans i Sanda bygdegårdspark (vid regn i bygdegården) Lördagen den 18 augusti kl 20:00 Kl 20:30 spelar Lennart Wahlman and the bad boys upp till

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN Akutkliniken 018 5355 Operationsavdelningen Inga planerade operationer genomförs. Ett operationsteam finns tillgängligt för eventuella akuta operationer. IVA avdelningen

Läs mer

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS!

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! TVSPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! HÖSTLOVSPROGRAM 2014! 1 Hej! I din hand håller du ett program med spännande aktiviteter som du kan ta del av under höstlovet. Om det inte

Läs mer

Måndag den 11.05.2015 kl. 18.00 19.00. Kommungården i Föglö. Närvarande. Mari-Anne Jansson, ordförande Stig Fellman, viceordförande

Måndag den 11.05.2015 kl. 18.00 19.00. Kommungården i Föglö. Närvarande. Mari-Anne Jansson, ordförande Stig Fellman, viceordförande Sammanträdesdatum Nr Byggnads- och tekniska nämnden 11.05.2015 4 Sammanträdestid Måndag den 11.05.2015 kl. 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Mari-Anne Jansson, ordförande

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

BODSJÖBLADET - BODSJÖ - EN ICKE OBETYDLIG VÄRLDSDEL - Informationsblad för er i Bodsjöbygden med omnejd. Nr 2 mars 2014. Bodsjö Diverse i farozonen

BODSJÖBLADET - BODSJÖ - EN ICKE OBETYDLIG VÄRLDSDEL - Informationsblad för er i Bodsjöbygden med omnejd. Nr 2 mars 2014. Bodsjö Diverse i farozonen BODSJÖBLADET - BODSJÖ - EN ICKE OBETYDLIG VÄRLDSDEL - Informationsblad för er i Bodsjöbygden med omnejd. Nr 2 mars 2014 Bodsjö Diverse i farozonen Som många nog har hört så har Bräcke kommun sagt upp avtalet

Läs mer

Underlag för dig som vill förbereda frågorna i Nivå 1.

Underlag för dig som vill förbereda frågorna i Nivå 1. CHECKLISTA Nivå 1 Underlag för dig som vill förbereda frågorna i Nivå 1. Dna checklista innehåller frågor som, berode på skolans förutsättningar, kan behövas förberedas innan skolan svarar på Nivå 1 på

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011

Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011 Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011 Öppet för alla AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens invånare där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för

Läs mer

WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 28, NUMMER 1 18 Januari 2014

WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 28, NUMMER 1 18 Januari 2014 WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 28, NUMMER 1 18 Januari 2014 UTGIVNING AV SUNDSAKTUELLT NR DEADLINE UTG. 2 05.02 15.02 3 05.03 15.03 Annonsavgifter (inkl. moms) Helsida 80,- Halvsida 40,- 1/4 sida 20,- 1/8 sida el.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Socialnämnden 2004-10-20 Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 20 oktober 2004 kl 9.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Leif Peterson, ordförande (s) WiviAnne Hoffman

Läs mer

Välkomna! Inför datacirkeln, ni som har egen dator får gärna ta med, för de som inte har dator, finns att låna.

Välkomna! Inför datacirkeln, ni som har egen dator får gärna ta med, för de som inte har dator, finns att låna. OKTOBER Den 8 oktober kl. 14.00 är det en säkerhetsdag för seniorer, tema Bättre Balans. Tipsfrågorna handlar denna vecka om säkerhet för seniorer, pris delas ut 8 oktober. 1 De vänder sig till alla. Ta

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR. Vecka 10-11 2009

Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR. Vecka 10-11 2009 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 10-11 2009 Matsedel v 10 Må: Köttbullar och fullkornspasta med ketchup Ti: Stekt fisk med potatis och kall sås On: Köttgryta och ris To: Potatisgratäng och kassler Fr:

Läs mer

Floby och Odensberg skolor. Köttfärssås, spagetti. Risgrynsgröt, ostsmörgås. Köttbullar, sås, potatis, lingon

Floby och Odensberg skolor. Köttfärssås, spagetti. Risgrynsgröt, ostsmörgås. Köttbullar, sås, potatis, lingon SAKNAR V11-15 V 09 Tis Ons 25 febr 26 febr 27 febr Ishavscpie, dillsås/stuvad spenat, Klar grönsakssoppa, mjuk Fiskpanetter, sås, Skinkfrestelse Risgrynsgröt, Kassler, gratäng Tors 28 febr Korv Stroganoff

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

Höstmatsedel äldreomsorgen Kyld mat Två alternativ

Höstmatsedel äldreomsorgen Kyld mat Två alternativ Höstmatsedel äldreomsorgen Kyld mat Två alternativ Vecka 42-49, 2014 Information Höstmatsedel för veckorna 42-49, 2014, för äldreomsorgens kylda mat, Örnsköldsviks Kommun. Energiinnehållet i matsedeln

Läs mer

Äventyret kan börja...

Äventyret kan börja... Företag Äventyret kan börja... PRODUKTIVA UPPLEVELSER FÖR FÖRETAG Företag Produktiva upplevelser Större effektivitet och mera nöje Boda Borg i Karlskoga ger företagsgrupper upp till 25 olika Questar att

Läs mer

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja PROGRAM CLUB FREJA Vår och höst 2014 Våren 2015 För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja Månadsmöten Vår och höst 2014 Club Freja Månadsmöten hålls vanligen första tisdagen i månaden

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF 75 år för din trygghet AVGIVEN VID VÅRMÖTET DEN 17.04.2010 VERKSAMHETS BERÄT TELSE VÄSTRA SALTVIKS FBK 2009 Denna årsberättelse

Läs mer

Passalbladet November 2013

Passalbladet November 2013 Passalbladet November 2013 Månadens recept Hej på er alla Passalare! Pumpasoppa Nu har jag, Lena, fått äran att skriva här i Passalbladet. Jag vill uppmärksamma er alla på att Passal har fått en ny hemsida.

Läs mer

Välkommen till Ljungby skolmåltider. 17 augusti - 25 september 2015

Välkommen till Ljungby skolmåltider. 17 augusti - 25 september 2015 Vecka.34 Måndag 17/8 1 Köttfärssås med spagetti Vegetarisk bolognes med spagetti Tisdag 18/8 1 Kyckling -& risgratäng serveras med ris Grönsakslåda med keso Onsdag 19/8 1 Sprödbakad fisk och kokt potatis,

Läs mer

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider R T P - Malmö Verksamheten fjärde kvartalet 2003 Datum på nyhetsbrevet 21 september GOD JUL & GOTT NYTT ÅR I det här numret: God Jul & Gott Nytt År 1 1 Aktiviteter 2 Kalender 3 Telefonlista 4 Det känns

Läs mer

Genomgång av föregående minnesanteckningar

Genomgång av föregående minnesanteckningar Boenderåd 27/11 2009 Närvarande: Bror Carlsson, Carl-Erik Bäckvall, Henrik Iversen, Hans Fredriksson, Ellen Löfberg, Ulla-Kajsa Olsson, Thore Olsson, Harriet Fresal, Susanne Forsman, Carina Filipovic,

Läs mer

MATSEDEL skola/förskola HT V.34 44 2014

MATSEDEL skola/förskola HT V.34 44 2014 MATSEDEL skola/förskola HT V.34 44 2014 Vecka 34 18/8 22/8 Måndag: Köttfärssås beat och spaghetti Rotfruktssås och spaghetti Grönsaksoppa Tisdag: Kokt fisk med persiljesås, hackat ägg och kokt potatis

Läs mer

ROSENLUNDS RESTAURANG

ROSENLUNDS RESTAURANG Missa inte vår varierade och goda salladsbuffé! Måndag:29/9 Tisdag:30/9 Onsdag: 01/10 Stekt fläsk med löksås potatis lingonsylt Köttgryta med ris Blåbärssoppa med skorpor Laxlåda med rödlökssmör ärtor

Läs mer

Äventyret kan börja...

Äventyret kan börja... Företag 2013-2014 Äventyret kan börja... PRODUKTIVA UPPLEVELSER FÖR FÖRETAG Företag 2013-2014 Produktiva upplevelser Större effektivitet och mera nöje Boda Borg i Karlskoga ger företagsgrupper upp till

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 2010-02-22 1 (12) Plats och tid Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin Nyhlén (S) Anders Rydell (S)

Läs mer

Kycklingbröst. Nästan 1/2. ord.priset! Varmrökt. Regnbågslax. Hel med ben, ca 1200 gr. 6Ordpris 129:- /kg

Kycklingbröst. Nästan 1/2. ord.priset! Varmrökt. Regnbågslax. Hel med ben, ca 1200 gr. 6Ordpris 129:- /kg Utkommer onsdagar 45 gånger om året www.rydebacksbladet.nu Nummer 41 Råå:Rydebäck Annons & Distributions AB 13 november 2013 Rååvägen 39, 252 70 RÅÅ. E-post: prepress@pingvinpress.se Årgång 43 Telefon

Läs mer

Sprallsång höst 2014. Välkommen till Stallet och Sprallsången. Kom klockan 11.00 12.00 eller klockan 13.00 14.00. 18 okt 8 nov 22 nov 6 dec

Sprallsång höst 2014. Välkommen till Stallet och Sprallsången. Kom klockan 11.00 12.00 eller klockan 13.00 14.00. 18 okt 8 nov 22 nov 6 dec Sprallsång höst 2014 Välkommen till Stallet och Sprallsången Kom klockan 11.00 12.00 eller klockan 13.00 14.00. 18 okt 8 nov 22 nov 6 dec Stallet Folk- och världsmusik, ingång från Blasieholms torg 10,

Läs mer

Äldreomsorgens matsedel v. 34-43 2013

Äldreomsorgens matsedel v. 34-43 2013 Äldreomsorgens matsedel v. 34-43 2013 Matsedel för äldreomsorgen i Askersunds kommun, vecka 34 Måndag: Svensk köttfärsgratin med potatis och palsternacka, grönsaksblandning. Lingonfromage Tisdag: Kycklinggryta

Läs mer

Meny Höstterminen 2015

Meny Höstterminen 2015 Vecka 34 Torsdag 20/8 Potatisbullar med bacon lingonsylt Blodpudding baconkross lingonsylt Potatisbullar lingonsylt Fredag 21/8 Vecka 35 Måndag 24/8 Tisdag 25/8 Onsdag 26/8 Torsdag 27/8 Tacobuffé med nötfärsröra

Läs mer

Sommarläger i Åsbro för dig som slutar årskurs 6 Träffa nya vänner, paddla kanot, teambuilding, mys vid lägerelden och mycket mer!

Sommarläger i Åsbro för dig som slutar årskurs 6 Träffa nya vänner, paddla kanot, teambuilding, mys vid lägerelden och mycket mer! 2014 RESOR Resa till Skara sommarland Dagsresa till Skara sommarland för sol, bad och äventyr Dag: 12 augusti Tid: 09.00-19.00 (avresa från Kumla busstation, kom i god tid) Ålder: 13 år och äldre, yngre

Läs mer

rdinarie medlemmar [+] 0 [ ] Emmelie Ruda [+] Jan Lindgrén [ ] Johan Mansnerus [+] Robin Mattsson [+] Sam Eklöw [+] Sten-Göte Nyman [+]

rdinarie medlemmar [+] 0 [ ] Emmelie Ruda [+] Jan Lindgrén [ ] Johan Mansnerus [+] Robin Mattsson [+] Sam Eklöw [+] Sten-Göte Nyman [+] s Art: Protokoll, styrelsemöte nr 1-2014 Or Plats: Finströms FBK Tid: Måndag 20 januari 2014 kl. 18:3 rdinarie medlemmar Johan Ehn, ordförande 0 [ ] Emmelie Ruda Jan Lindgrén [ ] Johan Mansnerus Robin

Läs mer

Socialförvaltningen Hörby 2013-01-02 Kostenheten Eva Bramsvik Håkansson

Socialförvaltningen Hörby 2013-01-02 Kostenheten Eva Bramsvik Håkansson Socialförvaltningen Hörby 2013-01-02 Kostenheten Eva Bramsvik Håkansson MATPROJEKT: Berikad mat för äldre. Äldreomsorgen är en växande sektor och att den utgör en stor kostnad. Vi blir äldre och det medför

Läs mer

Matsedel för. Fagerstahallen. vecka 34 2011 - vecka 2 2012. Råkost serveras dagligen

Matsedel för. Fagerstahallen. vecka 34 2011 - vecka 2 2012. Råkost serveras dagligen Vecka 34 22-26 augusti Måndag Falukorv, stuvade makaroner Sojakorv, stuvade makaroner Tisdag Gryta, ris Quorngryta, ris Onsdag Panerad fisk, kall sås, kokt potatis Morotsbiff, kall sås, kokt potatis Torsdag

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

SALTVIK. Ålandsbanken KVARNBO. INFORMERAR maj. Ändrade öppettider. Kommunstyrelsen informerar: från och med MAJ 2010. ÖPPET: Onsdag, Torsdag o Fredag.

SALTVIK. Ålandsbanken KVARNBO. INFORMERAR maj. Ändrade öppettider. Kommunstyrelsen informerar: från och med MAJ 2010. ÖPPET: Onsdag, Torsdag o Fredag. SALTVIK 5 / 2010 INFORMERAR maj Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Kommunstyrelsen

Läs mer

ÅLAND. där romantiska råseglare. gå i hamn. sommarsemester-öarna

ÅLAND. där romantiska råseglare. gå i hamn. sommarsemester-öarna ÅLAND sommarsemester-öarna där romantiska råseglare gå i hamn Till vänster: Frän nord-ålands viltfagra skogsbygd Siktas en råseglare på havet hör den vanligtvis hemmapå Aland Kastelholms slottsruin. Till

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras).

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras). HUVUDSTA PENSIONÄRSFÖRENING Klippgatan 8 171 47 SOLNA Tel: 08 27 50 32 Hemsida: www.pro.se/huvudsta E-mail: huvudstapro@gmail.com Nr 3 8 september 2015 Höstprogrammet 2015 Månadsmöten hålls på Skoga Äldreboende,

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I ÅLANDS LÄRARFÖRENING!

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I ÅLANDS LÄRARFÖRENING! VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I ÅLANDS LÄRARFÖRENING! Vi hoppas att du kommer att ha utbyte av ditt medlemskap i såväl Ålands lärarförening rf (ÅLF) som i Akava-Åland rf och Finlands Svenska Lärarförbund rf (FSL).

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? September 2015

Vad händer i Färgelanda? September 2015 Vad händer i Färgelanda? September 2015 Inlämning av manus ska vara oss tillhanda innan den 15:e i varje månad för införande nästkommande månad. Årets sommarutställning Centrumhuset, Färgelanda. Temat

Läs mer

MATSEDEL Vecka: 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50

MATSEDEL Vecka: 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50 Vecka: 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50 Wienerkorv, potatismos, Fruktkräm Kokt fisk, potatis, ägg och persiljesås Glass Köttfärs med plommon, potatis, sås, Fläderblomssoppa Högsbosoppa Äppelpaj med vaniljsås

Läs mer

MATSEDEL Vecka: 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50

MATSEDEL Vecka: 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50 Vecka: 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50 Pytt i panna med stekt ägg och rödbetor Rabarbersoppa med vaniljglass Fiskgratäng, potatis, sås och Persika med hallonsås Köttbullar, potatis, gräddsås och Glass eller

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

FUB i Södra Roslagen söker administrativ hjälp Deltidsanställning enligt bifogad annons

FUB i Södra Roslagen söker administrativ hjälp Deltidsanställning enligt bifogad annons Medlemsinfo Augusti 2015 Aktiviteter m m Bostad för era ungdomar? VIKTIGT möte för ANHÖRIGA till alla som vill flytta hemifrån de närmaste 5 åren!!! Tisdag den 13/10, klockan 18:30 20:30 i Grindtorpskyrkans

Läs mer

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA Till dig som arbetar i förskolan med barn 1-5 år! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka med frukt och grönsaker. Syftet är att alla barn ska äta tillräckligt mycket frukt

Läs mer

Stödundervisning Stödundervisning för mer information besök Rudbeckianska gymnasiets hemsida.

Stödundervisning Stödundervisning för mer information besök Rudbeckianska gymnasiets hemsida. Stödundervisning Stödundervisning för mer information besök Rudbeckianska gymnasiets hemsida. Skolrestaurangen Visste du att: Bönor innehåller mer proteiner än kött. Bäste bönan är sojabönor 34 gram/100gram.

Läs mer

Råd och lärdomar. från en filminspelning i Nora

Råd och lärdomar. från en filminspelning i Nora Råd och lärdomar från en filminspelning i Nora Maria Lang Noras egen deckardrottning Maria Lang (1914-1991), eller Dagmar Lange Lästa och kritiserade deckare Traditionella pusseldeckare med kommissarie

Läs mer

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD MÖTESPLATSER Kom för att träffa andra anhöriga under en enkel samvaro. Det serveras kaffe till självkostnadspris och vanligtvis görs en aktivitet. Kom ensam

Läs mer

Fritidsnytt. Nr 1/2015

Fritidsnytt. Nr 1/2015 Fritidsnytt Nr 1/2015 Här kommer vårens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som vi hoppas

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 HUMOR ENGAGEMANG LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

INBJUDAN TILL Samojedernas vintersamling 2016 Vid Ore camping i Furudal http://www.sphksamojedfurudal.n.nu

INBJUDAN TILL Samojedernas vintersamling 2016 Vid Ore camping i Furudal http://www.sphksamojedfurudal.n.nu INBJUDAN TILL Samojedernas vintersamling 2016 Vid Ore camping i Furudal http://www.sphksamojedfurudal.n.nu Världens största vintersamling för Samojedhundar och deras ägare. Nordiska mästerskapen i drag

Läs mer

Till vattenskidskolans elever och föräldrar.

Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Då har vi bara några veckor kvar med dragbåten i sjön för detta år men jag vill passa på att tacka för gott samarbete och önskar alla tillbaka i vår och på

Läs mer

Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR. Vecka 39-40 2007

Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR. Vecka 39-40 2007 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 39-40 2007 Matsedel v 39 Må: Ti: On: To: Fr: Chilikassler med ris Hemlagad fiskgratäng, potatis Kålpudding, sås, potatis, lingonsylt Fullkornspasta, pastasås med korv

Läs mer

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Sidan 1 av 1 Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015 Möte i: Datum: 14/1 2015 Plats: Närvarande Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Rosa rummet Dagny, Malin, Ingela, Johannes, Lennart,

Läs mer

Fritidsbladet. Aktiviteter

Fritidsbladet. Aktiviteter Fritidsbladet Aktiviteter Sommar 2015 Aktivitetsinformation Bokning Ange alltid namn födelsenummer (underlag till faktureringen), adress, samt telefonnummer, när du anmäler dig till en aktivitet. Du måste

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 SKUNK

Verksamhetsberättelse 2012 SKUNK Verksamhetsberättelse 2012 SKUNK Förord av ordförande Det är alltid lika spännande när verksamhetsberättelsen ska sammanställas. Visst tycker jag själv att Skunk är en föredömlig förening som alltid har

Läs mer

KÕJÕ NYTT HAR DU HAFT EN SKÖN SOMMAR SISTA ANMÄLNINGSDAGEN FÖR HÖSTTERMINEN ÄR LÖRDAG DEN 16 AUGUSTI 2008 KÕJÕ KI AIKIDO STOCKHOLM

KÕJÕ NYTT HAR DU HAFT EN SKÖN SOMMAR SISTA ANMÄLNINGSDAGEN FÖR HÖSTTERMINEN ÄR LÖRDAG DEN 16 AUGUSTI 2008 KÕJÕ KI AIKIDO STOCKHOLM KÕJÕ KI AIKIDO STOCKHOLM 2008 07 20 Årsgång 9, utgåva 35 KÕJÕ NYTT Erik Tingsborg leder Leo Spolander runt i rummet med ett stadigt grepp. HAR DU HAFT EN SKÖN SOMMAR När du läser detta har du kanske kommit

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

Matsedel för hemmaboende Kalix kommun 2015, vecka 35-40. Vecka 35 Levereras till: Telefonnummer:. Normal Diab Pass

Matsedel för hemmaboende Kalix kommun 2015, vecka 35-40. Vecka 35 Levereras till: Telefonnummer:. Normal Diab Pass Sidan 1 av 6 Vecka 35 Västkustgryta, potatis, Köttfärslimpa, gräddsås, potatis, Skinkgryta med rosépeppar, potatis, Potatisbullar med bacon, Fisk Björkeby, kall dillsås, potatis, Stekt fläsk, löksås, potatis,

Läs mer

kl.17.30-18.30 nybörjare 6-8 år

kl.17.30-18.30 nybörjare 6-8 år SPORTLOVSDISCO PÅ ÄLVKULLEN FREDAG 19/2 HEDROK i stora salen på Älvkullen LÖRDAG 20/2 från kl. 13.00 ÅK. 4-uppåt Lågstadiet kl. 18.00-19.30 Mellanstadiet kl. 19.45-22.30 Prova på figurspel,kortspel,sällskapsspel

Läs mer

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö HUVUD för kunskap HJÄRTA för medkänsla HAND för färdighet HÄLSA för ett sunt levnadssätt Almviks 4H-klubb Igelkott på besök sommaren 2013 Vårprogram

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

Kommunbladet sommaren 2014

Kommunbladet sommaren 2014 Kommunbladet sommaren 2014 Ett urval av information från Norsjö kommun på lättläst svenska. National-dagen i Norsjö Den 6 juni är det Sveriges national-dag och det firar vi med olika aktiviteter i Norsjö.

Läs mer

INFOBLAD V41~MÅNDAG 7 OKTOBER 2013. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling

INFOBLAD V41~MÅNDAG 7 OKTOBER 2013. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFOBLAD V41~MÅNDAG 7 OKTOBER 2013. NUMMER 10/2013 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Torsdagen den 10 oktober kl. 13.00 på Kapellhagen. Nu spelar

Läs mer

FÖGLÖ BLADET HÄNDELSE & EVENEMANGSKALENDER. Material som skall med i bladet sänds till redaktionen på följande sätt: e-post: foglobladet@foglo.

FÖGLÖ BLADET HÄNDELSE & EVENEMANGSKALENDER. Material som skall med i bladet sänds till redaktionen på följande sätt: e-post: foglobladet@foglo. Juni 1 Föglöbladet FÖGLÖ BLADET FÖGLÖ KOMMUN REDAKTÖR Mikaela Englund ÅRGÅNG 24 Midsommarnumret 2014 Nr 7 Nästa nummer av Föglö-bladet utkommer fredagen 25 juli 2014. Stopptid för material till nästa nummer

Läs mer

Sportlovsprogram 2015

Sportlovsprogram 2015 Sportlovsprogram 2015 Lördag 14 februari Lilla Lospåret Hurtigtorpet Lördag kl. 11.00 Hällefors skidklubb. För mer information och anmälan se hemsidan. Hellefors E-sports Club har SPORTLOVSLAN lördag -

Läs mer