FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 OKTOBER 2015 Nr 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 OKTOBER 2015 Nr 10"

Transkript

1 FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 OKTOBER 2015 Nr 10 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag 30 oktober. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag 26 oktober kl 12. Vänligen respektera stopptiden genom att lämna in materialet i tid. HÄNDELSE & EVENEMANGSKALENDER OKTOBER 2015 DAG DATUM TID AKTIVITET PLATS SIDA MÅN Folkhälsans gymnastik Föglö Grundskola * TOR FUIA : Bollspel/ Allmän motionsidrott Föglö Grundskola * LÖR Integrationsdag : 5-kamp Granboda idrottsplan 5 LÖR Integrationsdag : mat Vikingaborg 5 MÅN Klubbmästerskap : skeet Föglö jaktvårdsförening * MÅN Folkhälsans gymnastik Föglö Grundskola * TIS Pitch- & Stickcafé Annagården 9 TIS Andelsbanken 90 år : tårta & kaffe Andelsbankens kontor ONS Frukostträff Kommungården 4 ONS Övning : Föglö FBK Branddepån 5 TOR FUIA : Bollspel / Allmän motionsidrott Föglö Grundskola * MÅN Folkhälsans gymnastik Föglö Grundskola * MÅN Agenda 21 : Studiebesök Renhållningen 8 MÅN Folkhälsans gymnastik Föglö Grundskola * TIS Pitch- & Stickcafé Annagården 9 ONS Däckbytarkväll Branddepån 5 TOR FUIA : Bollspel / Allmän motionsidrott Föglö Grundskola * TOR Höstmöte : Folkhälsan + Röda korset Annagården 9 MÅN Folkhälsans gymnastik Föglö Grundskola * ONS Däckbytarkväll Branddepån 5 TOR FUIA : Bollspel / Allmän motionsidrott Föglö Grundskola * SÖN Vargskärs byalag : Höstmöte Vargskärsgården LÖR Middag & Dans Vikingaborg 12 LÖR Julmys Matsmårs ÅTERVINNINGSCENTRALEN I STENTORPA RALEN I STENTORPA ÅTERVINNINGSCENTRALEN I STENTORPA ÖPPETTIDER I OKTOBER I JUNI & JULI ÖPPETTIDER I JUNI & JULI L TORSDAGAR KL KL SÖNDAGAR KL TORSDAG TORSDAG

2 FÖGLÖBLADET 2 OKTOBER 2015 PROTOKOLL Protokollen finns att läsa i sin helhet på kommunens hemsida: De senaste protokollen är kommunstyrelsen 4.9, fritids- och kulturnämnden 26.8 och byggnads- och tekniska nämnden 31.8 samt Byggnads- och tekniska nämnden 14.9: Grusning av kommunalvägar och gator, anta anbud Anbudet från Åkeri Söderström & Karlsson Ab antas till det totala beloppet 4.636,66 euro exkl. moms. Endast ett anbud hade inlämnats. Utsättning och nedtagning av plogkäppar på kommunens vägar och gator, anta anbud Anbudet från Alandia Allting Ab antas till beloppet 1.530,00 euro exkl. moms. Endast ett anbud hade inlämnats. Följande bygglov har beviljats i augusti-september; Karin Odin, Sverige: fritidshus på Hemvik i Överö. Karin Fyrvall, Prästgården by: utestall på Karins i Prästgården by. Dennis Jansson och Annette Holmberg-Jansson, Mariehamn: strandbod på Orrholm i Finholma. Tillsatta tjänster/arbetsavtal i september; Barnskötare 60 % Malin Högström, Föglö Från Slutredovisningar i september; Avloppsreningsverkets ombyggnad etapp 2 har slutförts. Slutredovisningen uppgår till ,20 euro inkl. moms. Nytt tak till bibliotekshuset har färdigställts. Slutredovisningen uppgår till ,59 euro inkl. moms. Totalrenoveringar av 2 st. lägenheter vid Annagårdens pensionärsbostäder har genomförts. Slutredovisningen uppgår till totalt ,61 euro inkl. moms. Inköp av hemservicebil har verkställts. Slutredovisningen uppgår till ,25 euro inkl. moms. Målning av branddepån har verkställts. Slutredovisningen uppgår till 8.707,99 euro inkl. moms. Förnyande av ytlagret vid lekparken i Degerby centrum har verkställts. Genom projektet har ytlagret bytts från sand till en gummiyta. Slutredovisningen uppgår till ,56 euro inkl. moms. Tjänst/arbete Tjänsteinneh./arb.tagare Tid A n t a l sökande Personlig assistent 19,6 % Alicia Sjölund, Mariehamn Från MATERIAL SOM SKALL MED I BLADET SÄNDS TILL REDAKTIONEN PÅ FÖLJANDE SÄTT; e-post: OBS För bästa resultat - skicka in din annons i PDF-format. Material kan lämnas till kommunkansliet i Degerby, men lämna helst in material per e-post Föglöbladets annonspriser 2015 (exklusive moms 24%) : helsida 40,- halvsida 20,- 1/4 sida 10,- I Föglö fast bosatta privatpersoner och Föglöföreningar annonserar gratis i Föglöbladet. Föglöbladet är samhällsinformation som delas ut till alla fastboende som är skrivna på Föglö och till företag på Föglö.

3 FÖGLÖBLADET 3 OKTOBER 2015 MEDDELANDE Ordinarie lagtingsval och kommunalval förrättas på Turistinfon i bibliotekshuset i Degerby söndagen den 18 oktober 2015 från kl till kl I kommunalvalet i Föglö skall väljas elva (11) kommunalfullmäktigeledamöter. Förhandsröstning anordnas under tiden 3 13 oktober 2015 på Kommungården i Degerby under följande tider: lö 3.10 sö 4.10 kl må 5.10 ti 6.10 kl on 7.10 fr 9.10 kl lö sö kl må ti kl Förhandsröstning anordnas på Annagården i Degerby må 5.10 och må kl Den, som på grund av vistelse utanför landskapet eller som till följd av sjukdom eller handikapp inte kan rösta i vallokal eller vid ett allmänt förhandsröstnings-tillfälle, kan anhålla om förhandsröstningshandlingar från: Kommunala centralnämnden i Föglö Tingsvägen FÖGLÖ tel , fax Anhållan härom skall göras senast tisdagen den 13 oktober Blankett för ändamålet kan erhållas från centralnämndens kansli eller på Centralnämndens adress är: Tingsvägen 3, FÖGLÖ, tel 50322, fax 50047, e-post Föglö den 18 september 2015 Kommunala centralnämnden i Föglö Agneta Raitanen ordförande René Sköld sekreterare FÖLJANDE PERSONER STÄLLER UPP I KOMMUNALVALET I FÖGLÖ 502 Gullbrandsson Gun-Britt, företagare 503 Sundblom Torsten, lagtingsledamot/matros 504 Kihlström Maria, närvårdare 505 Tähtinen Kim, närvårdare 506 Jansson Monica, kock 507 Fyrvall Ingvar, mångsysslare 508 Eriksson Kent, ungdomscoach 509 Lindvall Britt-Marie, barnträdgårdslärare 510 Svedmark Maria, merkonom 513 Boström Alfons, företagare 514 Gåvefeldt Jesper, vårdare 515 Karlström Jan-Erik, kyrkoherde 516 Eriksson Leif, chaufför/jordbrukare 517 Fellman Roger, bonde 518 Fyrvall Karin, lantbrukare m.m. 519 Fellman Stig, pensionär 520 Eriksson Stefan, lantbrukstekniker 521 Sjöberg Beatrice, kontorist 511 Bertell Amanda, bokförare 512 Laine Stefan, arbetsledare

4 FÖGLÖBLADET 4 OKTOBER 2015 Frukostträff Det är dags för höstens första frukostträff för företagare, föreningar och andra intresserade. Vi hoppas få se så många som möjligt, vi har som vanligt ett digert och viktigt program (se nedan). Fick vid studieresan till Sverige lära oss att frukostträffar och liknande är ett utmärkt sätt att diskutera gemensamma närings- och föreningsfrågor informellt, så kände oss glada att vi har frukostträffar sedan flera år tillbaka. Onsdagen den 7 oktober kl på Kommungården i Degerby. Prel. program * Vi diskuterar turistsäsongen som varit (vad var bra, vad kan ev. förbättras/förändras, vad saknas) * Av turistinfon.s personal framförda åsikter/respons från sommaren 2015 * Önskemål på kurser, informationer mm (alla branscher) * Julmarknaden i december * Erfarenheter/idéer från skärgårdsbornas studieresa till Västervik, Gryt o St Annas skärgård i Sverige i september * Ev. deltagande i mässor och köpcentrumaktiviteter med företagare från övriga skärgårdskommuner * Annonsering 2016 (broschyrer mm) * Föglödagens upplägg för 2016 * Skutträffens upplägg för 2016 * Av deltagarna upptagna frågor mm mm Anmälan senast måndag 5 oktober antingen per tel (Agneta) eller Datum och klockslag för höstens två övriga träffar (i november och december) diskuteras på första träffen. Meddela gärna programönskemål till kommande frukostträffar/kvällsfika. Observera att frukostträffarna/kvällsfikorna är öppna för alla intresserade, inte enbart turistföretagare och föreningsfolk. Välkomna Vi bjuder på smörgås och té/kaffe. Kommunstyrelsen HEMORTSSTIPENDIUM Föglö kommun utdelar för elfte året ett av kommunfullmäktige 16 december 2004 inrättat Hemortsstipendium för studerande mantalsskrivna i Föglö kommun. Enligt stadgarna skall följande kriterier uppfyllas för att sökande skall kunna komma ifråga för stipendiet; - den studerande skall vara mantalsskriven i Föglö kommun 1.1 respektive år (dvs i det här fallet ), - den studerande skall vara inskriven i antingen en högskola, ett universitet eller en yrkeshögskola och skall idka studier på heltid, - studeranden skall vara max. 29 år fyllda, samt - studeranden skall ha slutfört studier på andra stadiet. INTRESSEPEJLING Stipendiets belopp utgör 100 euro. Hemortsstipendiet för studerande som uppfyller villkoren i stadgarna lediganslås sålunda att sökas senast 31 oktober 2015 kl under adress Kommunstyrelsen, Tingsvägen 3, FÖGLÖ, på för ändamålet särskild blankett som kan erhållas från kommungården, byråsekreterare Agneta Raitanen, tel alt. kommunens hemsida Föglö, 17 september 2015 Kommunstyrelsen I kommunplanen för åren ingår ett eventuellt bygge av värmecentral i centrala Degerby för kommunens egna byggnader. Kommittén för värmecentral i Degerby vill nu på detta sätt utröna intresset bland entreprenörer i Föglö att handha en värmecentral på driftsentreprenad, preliminärt från år Avtal skall tecknas på minst 10 år. Intresserade ombeds kontakta kommuntekniker Hasse Skaag, tel för vidare uppgifter. Tack vare en satsning av Ålands landskapsregering finns nu en videokonferensutrustning installerad på kommunkansliet. Kontakta Agneta tel , om du vill använda den. Det är gratis Personalen i Annagårdens kök vill tacka Föglöbutiken för blommorna som skänkts för att pryda matborden. Ett stort tack riktas också till alla givmilda som har skänkt rabarber, lök, grönsaker m.m. till Annagården. Kökspersonalen gm Monica

5 FÖGLÖBLADET 5 OKTOBER 2015 Fritids- och kulturnämnden informerar Lördagen den 3.10 kommer det vara Integrationsdag på fotbollsplanen samt Vikingaborg. Kl på fotbollsplanen är det 5-kamp (för de som representerar sitt land men kom och hejja på). Ca klockan på Vikingaborg får man prova olika maträtter från de länder som finns representerade på Föglö. Detta är gratis och vi önskar så många som möjligt att komma och delta. Så kom och prova på nya maträtter samt träffa människor från olika kulturer. MVH Fritids och kulturnämnden Vid frågor kan ni kontakta: Maria Kihlström Företagsam Skärgård informerar Skärgårdskommunernas gemensamma organ, föreningen Företagsam Skärgård (FS) har fått ny styrelse, se nedan. Föreningen har slutit avtal med Landskapsregeringen om att bli Ålands Skärgårdsnämnds förlängda arm. För att kunna sköta uppdraget har FS fått ett bidrag och kan därmed anställa en Skärgårdsutvecklare. Processen är igång och vi hoppas kunna ha en person anställd från 1 oktober. Uppdraget kan i ett nötskal beskrivas med orden utveckla och förkovra det privata näringslivet i skärgården. Hösten blir en inkörningsperiod och förhoppningen är att många privata företagare i skärgården skall få besök av vår skärgårdsutvecklare under de närmaste månaderna. Om ni har några tankar kring föreningens verksamhet kan ni ta kontakt med någon av styrelsemedlemmarna: Björn Rönnlöf, Sottunga, Kent Eriksson,Föglö, Åsa Enqvist, Kumlinge, Madelene Ahlgren, Kökar, Anneli Gustafsson, Brändö, Mikael Lindholm, Vårdö, I N F O R M E R A R Däckbytarkvällar Hösten smyger sig sakta på och det känns fortfarande lite avlägset att tänka på vintern, men den kommer Vi kommer att hålla däckbytarkvällar i år igen Ta med dina vinterdäck så byter vi åt dig för 20 euro per bil Vi säljer kokt korv med bröd och kaffe Skriv upp onsdagen den 21 oktober och onsdagen den 28 oktober klockan , då finns vi på plats på branddepån för att byta din däck Övningar Vi håller övningskväll den första onsdagen varje månad, klockan 19 Vi samlas på branddepån Sök upp sidan Föglö FBK på Facebook, där lägger vi ut bilder och annat som händer i föreningen

6 FÖGLÖBLADET 6 OKTOBER 2015 KulTur på Föglö rätta svar och vinnare KulTur på Föglö ordnades för tredje gången Tyvärr var dock antalet inlämnade blanketter i år färre än tidigare år, så kanske det blir ett mellanår nästa år Svårast att hitta var tydligen frågan på Jyddö vandringsled som i år var uppsatt på slogboden vid leden, men också flera andra var lite kluriga, vilket också förstås är meningen. Sista inlämningsdag för blanketten var den 15 september. Bland inlämnade blanketter utlottades priser som tillföll följande personer; Flest rätt 22 av 25, bra gjort, grattis Rolf Håkans Utlottat pris bland alla som deltagit och besökt alla platser Tage Sundblom Ett extra stort grattis förstås till Rolf som detta år hade flest rätt Fanns några till med över 20 rätt och alla som inlämnat svar hade besökt alla platser. Vinnarna kontaktas direkt från kommungården. Som utlovat kommer här de rätta svaren; Fråga Rätt svar 1. På vilken ö (kommun) bor den nuvarande prästen (kyrkoherden) för Ålands södra skärgårdsförsamling? Sottunga 2. Vilket märke var det på Rut och Elis bil som inköptes på 1960-talet? Hillman imp 3. Föglö kyrka ligger invid Kyrksundet, som var/är en del av Kung Valdemars Segelled. Men vilken var hamnen Föglö :s namn på medeltiden? Fyghelde 4. Vilket år uppfördes vindkraftverket Albert? Björkörs hemman har funnits sedan 1700-talet, men när byggdes den nuvarande bryggan? Den 13:e mars 1822 avrättades Gustafva Johansdotter på Gumsansholmen för att hon fött ett oäkta barn. Hur verkställdes avrättningen? Genom halshuggning och bålbränning 7. Vilken är Föglö kommuns av kommunfullmäktige fastställda slogan? Föglö Sundens och fjärdarnas ö 8. Vad heter det högsta berget längs Jyddö vandringsled? Böte 9. Vem är ålderman för Vargskärs byalag? Hans Helin 10. Vem spelade på Lillängödansen 5 juli 2014? Stefan & Conny 11. Vem har ritat väntsalen (inofficiell uppgift)? Hilda Hongell 12. Sommaren 2010 hittades ett antal champagneflaskor i ett vrak utanför Föglö. Förmodligen världens äldsta champagne. Hur många flaskor var dugliga att dricka av de 145 som fanns i vraket? 79 stycken 13. Vilket är max-djupet vid hopptornet på Sinting? 4,7 meter 14. När var förbudstiden på Åland? 1920-talet 15. Vilket år fick Degerö byalag hand om Brandkårshuset i Degerby? Vad heter gästhamnen vid Seagram? Lotsudden 17. Vilket år började Föglö hembygdsförening det första renoveringsarbetet vid Enigheten? Det hänger en originalskylt Hilding Hansson Bageri inne i caféet. Vilket år kom den först upp? Älgen blev fridlyst i Föglö på 1930-talet. Första organiserade älgjakten efter fridlysningen kom Artur Holmström fällde den första älgen, en tjur i Bråttö. Hur många älgar fälldes i Föglö 1963? 1 st 20. Vad heter Föglö UF:s nuvarande ordförande? Anneli Jansson 21. Vilket är Ove Lehtos åländska seniorrekord i kula? 16,69 meter 22. Vilket år grundades Östersocknens byalag? Vad heter stugbyn vid starten av Hastersboda vandringsled? Isakssons stugby 24. Vilket år byggdes Kullholms dansbana? När är huset (Amalias) byggt? Början av 1900-talet Eftersom det på varje fråga fanns 3 svarsalternativ var rätt rad således följande; x-x x-1-2-x-x x x-x-2-x-1

7 FÖGLÖBLADET 7 OKTOBER 2015 Utställning på Föglö bibliotek Djur, Natur & Sånt Prästlandet Björsboda Föglö Fotograf Conny Nylund september- oktober Välkomna Träningslördag den 7 nov. kl med Anki Nordman och Marie Johansson i Föglö grundskola,(1 tillf. 6 lekt.) Kursavgift 41,05. Lyft, balansera och pressa lördagen den 7 nov. kl med Anki Nordman på gymmet i Degerby (1 tillf. 2,7 lekt.) Kursavgift 18. Folkjam lördagen den 7 nov. kl med Marie Johansson i Föglö grundskola (1 tillf. 1,3 lekt.). Kursavgift 18. Makramé lördag den 14 och 21 nov. kl med Barbro Laurén i Föglö grundskola (2 tillf. 8 lekt.) Kursavgift 23,95 Mer informations om kurserna finns i Medis kurskatalog. Anmäla dig på tel när biblioteket är öppet, eller till Kom gärna med önskemål till vårens kurser

8 FÖGLÖBLADET 8 OKTOBER 2015 Nyheter i biblioteket Vuxen, skön: Alfvén, Inger Berör mig inte, berör mig Hansson, Carola Masja Hoeg, Peter Effekten av Susan Janouch, Katerina Babyrace Khemiri Jonas Hassen Allt jag minns Kidd, Sue Monk En handfull vingar Löthman, Leo Himlen över Helvetinjärvi Naumann, Cilla Bära barnet hem Vuxen, deckare: Bauer, Belinda Det slutna ögat Cedervall, Marianne Av skuggor märkt Grebe, Camilla Älskaren från huvudkontoret Horst, Jorn Lier Vinterstängt Kallentoft, Mons Leon Kirstensen, Monica Kolbarnet Sarafis, Adam Ingenting är glömt Vuxen, fack o. Adler, William Joe Hill-mannen som aldrig dog biografier: Andersson, Conny Godby Apotek Johnsson, Raul Det förskräckliga åländska kriget Lindqvist, Herman Våra kolonier Mazzarella, Merete Solkattens år Sandström, Lovisa Lofsans mammaträning Stenlund, Sven Jussarö Wiktorsson, Inga-Britt Igelkottarna och Bonus Barn, ungdom Blisson, Eva Korpen skön: Bredow, Katarina Släppa taget Ceder, Camilla Katthämtningen Edvardsson, Mattias April, April Hallberg, Lin Orkans öga Halling, Thomas Mååål Hitz, Anja Min stora stökiga nya familj Schiefauer, Jessica När hundarna kommer Biblioteket är öppet: Må och On To Tel: Välkommen in STUDIEBESÖK TILL RENHÅLLNINGEN Agenda 21-gruppen i Föglö arrangerar ett studiebesök till Renhållningen måndagen den 12 oktober kl Vi åker med färjan och äter först en god soppa på Bagarstugan. Soppan är gjord på ekologiska råvaror. Till efterrätt serveras pannkaka och kaffe. Måltiden kostar 9 euro per person. Vi samåker i möjligaste mån. Hemfärd blir det med färjan. Anmäl er senast den 9 oktober kl. 15 till Agneta på kommunkansliet, tel Maximalt antal deltagare är ca 20 personer.

9 FÖGLÖBLADET 9 OKTOBER 2015 Folkhälsan i Föglö och Föglö Rödakors avdelning kallar till Höstmöte Torsdag 22 oktober kl i Annagården Stadgeenliga förhandlingar Äldre koordinator, Nina Jansson från Folkhälsans livsstilsenhet kommer och informerar om vad Folkhälsan kan erbjuda Ensamma äldre. Kaffeservering Välkommen PITCH- OCH STICKCAFÉ Nästa Pitch och Stickcafé på Annagården blir följande datum: Tisdag 6 oktober kl Tisdag 20 oktober kl Den 20 oktober kl får vi också besök av Gudrun Gudmundsen, projektledare för Äldreomsorg på distans. Äldreomsorg på distans startade år 2013 och bygger på att äldre som bor hemma skall kunna hakontakt med hemvården via en datorskärm. En mottagarskärm finns stationerad på Annagården. Via skärmen kan man också ha kontakt med andra användare samt delta i olika aktiviteter som genomförs i projektet via skärmen (t.ex. sittdans mm). I Föglö har 2 hushåll deltagit i projektet, men det finns utrymme för flera. Syftet med projektet har varit att bidra till att man skall kunna bo i sitt eget hem så länge det är möjligt. Projektet avslutas , men det finns intresse från två kommuner på fasta Åland att driva projektet vidare och möjliggör på så vis för övriga kommuner att köpa tjänsten. Hjärtligt välkomna hälsar Äldreomsorgsdirektionen gm. Viking och Christina

10 FÖGLÖBLADET 10 OKTOBER 2015

11 FÖGLÖBLADET 11 OKTOBER 2015 Föglö hembygdsförening rf söker enagerad turistföretagare för att driva gästgiveriverksamheten på Enigheten i Föglö Degerby fr.o.m 2016 För information om anläggningen se eller kontakta Eva Nyberg tel Anbud emotses per på adress Föglö Hembygdsförening r f Kyrkvägen 20, Föglö Bilder efterlyses till Föglökalender 2016 Efter en lång paus gör hembygdsföreningen nu ett nytt försök med en väggkalender med Föglömotiv för 2016 Vi efterlyser därför fotografier med föglöanknytning. Bilderna ska vara liggande och i digitalt format och för en årskalender behöver vi givetvis bilder från alla årstider, inte bara sommarbilder Den som får sin bild/bilder med i kalendern belönas förutom äran med tre gratisex av den färdiga kalendern Tveka inte utan skicka dina bästa föglöbilder till inom oktober månad Eventuella frågor besvaras av Eva Nyberg tel

12 FÖGLÖBLADET 12 OKTOBER 2015 Middag och dans på Vikingaborg 14 november kl MENY Förrätt Annelis gravade rödingröra med smak av västerbottenost på rostat svartbröd Varmrätt helstekt griskarré med vitlökspotatisgratäng, champinjonsås, rostade grönsaker Efterrätt fläderblomspannacotta med champagnemarinerade jordgubbar Middag + inträde till dansen 30 Barn upp till 12 år 15 Inträde till dansen 10 Bandet 4-Fun bjuder upp till dans ca Temat för kvällen är: SPORT Vi utser en vinnare för bästa klädsel under kvällen Lotteri, underhållning/program, traditionell korvförsäljning till nattmat Boka bordsplats till middagen senast 8 november till Anneli eller Maria STÖD UNGDOMSFÖRENINGEN Medlemsavgiften är 10 euro och kan betalas in på föreningens konto Ålandsbanken FI använd referensnummer 1070 eller Andelsbanken FI använd referensnummer 1070 Vill du stöda ungdomsföreningen, med valfri summa, går det bra att betala in till ovanstående konto Tack för ditt bidrag

13 FÖGLÖBLADET 13 OKTOBER 2015 SKUNK skärgårdsungdomarnas intresseorganisation RIBS - Nytt projekt om medier och entreprenörskap Från 1a september i år har SKUNK påbörjat ett treårigt Central Baltic EU-projekt om entreprenörskap, interaktiva medier och film i skärgården. Projektets namn är RIBS rolling images in business startups och är ett samarbete med Pargas stad i Finland, Film Stockholm och Film på Gotland i Sverige, Kinobuss, Kuressaare city government och Saaremaa Development Centre i Estland. Fokus för projektet är alltså entreprenörskap och kreativitet med film och interaktiv media som redskap och riktar sig främst till ungdomar i åldern år. Tanken är att det ska vara roligt att förändra världen och att se möjligheter till att bo och skapa sin framtid var man vill och ändå kunna arbeta både lokalt och globalt. SKUNK kommer att hålla både workshops i skolorna och läger på helger med teman som företagande, filmskapande och andra interaktiva medier t ex skapande av spel eller appar. Det kommer även att finnas möjligheter att besöka de andra organisationerna samt större evenemang där ungdomarna kan mötas, utbyta nya erfarenheter och kontakter. Har du idéer eller frågor kontakt gärna mig, Emelie Hanström Projektledare EU-projektet RIBS (Rolling images in Business Startups) Hållbar matlagning, lördagen den 10 oktober mellan Dagen är en del av Föreningsfestivalen i Finland där Åland har temat Återvining och hållbarhet. Tillsammans med ABF, Pelaren och Handicampen gör vi en kurs för skärgårdsungdomar och andra i hållbar matlagning med en av Ålands mer kända kockar. Vill du laga mat, lära dig lite knep och äta en god måltid anmäl dig till Kent: eller Läs mer på

14 FÖGLÖBLADET 14 OKTOBER 2015

15 FÖGLÖBLADET 15 OKTOBER 2015 Ny Stil i Höst,Varför inte? Salong Hårfixarn Din Frisör på Föglö. Boka tid på tel el via min fbsida. Måndagar är jag på Saxess i Mariehamn, öppet Tis, Ons 9-15, Tors samt kväll enl bokning. Växelvis varannan Fredag/Lördag enligt bokning. Varmt Välkommen OBS Semesterstängt 22-28/10 Vi utför alla typer av El- och VVS-service samt installation Våra övriga tjänster: Fastighetsservice Styr- och reglersystem, installation/service Energideklarationer Värmepumpsförsäljning m.m. Bolstavägen 3 Tel

16 FÖGLÖBLADET September OKTOBER Föglöbladet 2015 Byggnadsarbeten utföres Renoveringar/nybyggnation Svetsning/VVS arbeten Grävningsarbeten med minigrävare m.m. Traktorgrävare Kontakta Tony Håkans Entreprenad tel ENTRERENADARBETEN UTFÖRES Vägar Grunder Dikning Septiktankar mm. Med runt svängande larv eller hjulgrävmaskin Material, transporter och krossgrus ordnas RING el F:ma A. SNÄLLSTRÖM, FÖGLÖ Föglö FBK Renovera, bygga nytt, blästra, måla huset eller garaget? KJ bygg VV bygg Snickeriarbeten Sandblästring eller tvätt av renoverings och Fo-nr Fo-nr blästring med vatten reparationsarbeten FÖGLÖ HÄLSO OCH SJUKVÅRDSMOTTAGNING och sand minskar fönster och Kaspars Slavik dammet upp till 95 %, dörrtillverkning Tel Planerade läkardagar Tel. i +358 september: fungerar alltså bra i altanbygge tätbebyggelse 3.9 ( Viktor Åkerlund) av båt plåt och tegeltak Läkartiderna Byggnation är i första hand för åldringar, hemsjukvårdspatienter, barn samt akuta fasader sjukdomsfall. nybyggnad betong och tegel Övriga renovering (speciellt bilburna) hänvisas till hälsocentralen i Mariehamn. stål/plåtkonstruktioner Telefontid tapetsering alla vardagar kl 9 10 Respektera vår telefontid avlägsnande av klotter ombyggnad industritvätt Sjukvårdsmottagning tillbyggnad utan tidsbeställning torsdagar Övriga tider enligt överenskommelse. OBS Beredskap endast på veckosluten lördag och söndag Avvikelser kan förekomma. Uthyrning av Tel Måleriarbeten eller skylift; Dino 120 Besök inom gärna och ÅHS utomhus hemsidan: byggställningar tvätt och sprutmålning Telefon: av Ålands plåt och Centralsjukhus, tegeltak växeln Alarmcentralen 112 Vi har byggställningar och skylift höga höjder är inget problem Sensommarhälsningar, Tiina och Linda

17 FÖGLÖBLADET 17 OKTOBER 2015 ANNAGÅRDENS LUNCHMENY OKTOBER med reservation för förändringar MENY vecka 40 MÅ 28.9 TI 29.9 ONS 30.9 TO 1.10 FR 2.10 LÖ 3.10 SÖ 4.10 Korvsås & potatismos Janssons frestelse Blodpudding Morotslåda & kassler Broilersoppa Stekt abborfilè Stroganoff MENY vecka 41 MÅ 5.10 TI 6.10 ONS 7.10 TO 8.10 FR 9.10 LÖ SÖ Köttbullar Strömmingslåda Pepparrotskött Grönsaksbiff Ärtsoppa Fisk Grillad broilerlår MENY vecka 42 MÅ TI ONS TO FR LÖ SÖ Fiskgryta Bruna bönor & fläsk Dansk sjömansbiff Broilerbullar Minestronesoppa Lax Plommonspäckat karrè MENY vecka 43 MÅ TI ONS TO FR LÖ SÖ 26.7 Malet köttgryta Stekt torsk Leverlåda Fisksoppa Chilikorv Strömming på rotsaksbädd Biff a`la Lindström SMAKLIG MÅLTID

18 FÖGLÖBLADET 18 OKTOBER 2015 FÖGLÖ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSMOTTAGNING FÖGLÖ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSMOTTAGNING Planerade läkardagar i juni: Läkardagar är numera på tisdag Planerade läkardagar i oktober: 10.6 Läkare: Kim Ahtola och Läkare: Ulrika Lind Läkartiderna är i första hand för åldringar, hemsjukvårdspatienter, barn samt Läkartiderna akuta sjukdomsfall. är i första hand Övriga för åldringar, (speciellt hemsjukvårdspatienter, bilburna) hänvisas till barn hälsocentralen samt akuta i sjukdomsfall. Mariehamn. Övriga (speciellt bilburna) hänvisas till hälsocentralen i Mariehamn. Telefontid Telefontid alla vardagar alla vardagar kl 9-10 kl 9-10 Respektera Respektera vår telefontid vår telefontid Sjukvårdsmottagning Sjukvårdsmottagning utan utan tidsbeställning tidsbeställning torsdagar torsdagar Övriga tider enligt Övriga överenskommelse. tider enligt överenskommelse. OBS OBS Beredskap Beredskap endast endast på på veckosluten veckosluten lördag lördag och och söndag söndag Avvikelser kan Avvikelser förekomma. kan förekomma. Tel eller eller Tel eller eller Besök gärna ÅHS hemsidan: Besök gärna ÅHS hemsidan: Telefon: Ålands Centralsjukhus, växeln Telefon: Ålands Centralsjukhus, växeln Alarmcentralen 112 Alarmcentralen 112 Hälsar, Tiina och Linda Vi hälsar Elin Sjöström välkommen till oss i sommar Hälsar, Tiina och Linda

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 DECEMBER 2015 Nr 12

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 DECEMBER 2015 Nr 12 FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 DECEMBER 2015 Nr 12 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag 18 december. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag

Läs mer

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 SEPTEMBER 2015 Nr 9

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 SEPTEMBER 2015 Nr 9 FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 SEPTEMBER 2015 Nr 9 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag 25 september. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag

Läs mer

Eckerö infoblad Februari 2016

Eckerö infoblad Februari 2016 Eckerö infoblad Februari 2016 Kommunfullmäktige sammankallas torsdagen den 25 februari kl 19.00 Mötet hålls på kommunkansliet och är öppet för allmänheten. Nya kommunfullmäktige sammanträdde för första

Läs mer

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Händelsekalender. Dagens motto. Mitt mål är det att leva ett liv som jag inte har behov att ta semester ifrån.

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Händelsekalender. Dagens motto. Mitt mål är det att leva ett liv som jag inte har behov att ta semester ifrån. SOTTUNGANYTT Sottungas kommuntidning Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax September 2015 Aktuellt Händelsekalender 5.9 Höstfest i skolan 7.9 Läkardag 9.9 Besök från Skördefestkontoret 10.9

Läs mer

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 NOVEMBER 2015 Nr 11

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 NOVEMBER 2015 Nr 11 FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 NOVEMBER 2015 Nr 11 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag 27 november. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag

Läs mer

Eckerö hälso- sjukvårdsmottagning och Hemsjukvården informerar

Eckerö hälso- sjukvårdsmottagning och Hemsjukvården informerar ECKERÖ INFO OKTOBER 2015 Samhällsinformation Jag heter Åsa Gustafsson och började den 14 september som tf. kommundirektör här i Eckerö. Jag bor nu i Mariehamn, har två barn. Jag är uppväxt på Åland och

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Augusti 2015 Nr 8

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Augusti 2015 Nr 8 FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Augusti 2015 Nr 8 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag 28 augusti. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag 24

Läs mer

FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Jul 2014 / Januari 2015 Nr 1

FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Jul 2014 / Januari 2015 Nr 1 FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Jul 2014 / Januari 2015 Nr 1 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag 30 januari 2015. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag

Läs mer

Under året har Finlands kommunförbunds förtjänsttecken tilldelats följande anställda och förtroendevalda inom kommunen:

Under året har Finlands kommunförbunds förtjänsttecken tilldelats följande anställda och förtroendevalda inom kommunen: Bolvik, Knutsboda Nyårsklockorna har ringt och vi har redan kommit en liten bit in på det nya året! På sitt sammanträde den 9 december godkände kommunfullmäktige Lemlands kommuns budget för år 2016 samt

Läs mer

Lågskär Fotograf: Emelie Christenbrunn

Lågskär Fotograf: Emelie Christenbrunn Lågskär Fotograf: Emelie Christenbrunn Sommaren är snart förbi för den här gången och hösten är småningom i antågande. Trots det mera kylslagna och ostadiga vädret under den första delen av sommaren har

Läs mer

ECKERÖ INFO AUGUSTI 2015

ECKERÖ INFO AUGUSTI 2015 ECKERÖ INFO AUGUSTI 2015 Samhällsinforma on Kommunkansliet är nu öppet efter sommarstängningen och all personal är på plats igen. Vi välkomnar Jessica Björn som tillträdde som vik. socialchef den 3.8.2015.

Läs mer

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Hammarlands hälso o sjukvårdsmottagning och hemsjukvård informerar; fr.o.m januari 2014: tel.tider: vardagar kl. 8.30-9.00 tel nr. 0457-5267341. Övriga

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Oktober

Vad händer i Färgelanda? Oktober Vad händer i Färgelanda? Oktober Världens Barn Gala Torsdag 2 oktober kl. 18.30 Färgelanda Sporthall Lilla Bandet Jenny och Frank Margareta Haglund med familj DNA and The Cellarboys Färgelanda Judoklubb

Läs mer

SALTVIK. INFORMERAR april. Tekniska nämnden informerar: 4 / 2011 VISIT ALAND BESÖKER SALTVIK SMÅBÅTSPLATSER

SALTVIK. INFORMERAR april. Tekniska nämnden informerar: 4 / 2011 VISIT ALAND BESÖKER SALTVIK SMÅBÅTSPLATSER SALTVIK 4 / 2011 INFORMERAR april Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Tekniska

Läs mer

Till kännedom! Kommunens telefonlista. Ett viktigt telefonnummer har ändrat PENSIONÄRSTRÄFF. Påminnelse igen inför sommaren!

Till kännedom! Kommunens telefonlista. Ett viktigt telefonnummer har ändrat PENSIONÄRSTRÄFF. Påminnelse igen inför sommaren! Nr 3/2014 Utgiven av Sottunga kommun www.sottunga.ax Redaktör: Kent Eriksson sottunganytt@sottunga.ax Kommunens telefonlista Vi planerar att igen ge ut en ny version av kommunens telefonlista. Meddela

Läs mer

Kommunsekreteraren informerar

Kommunsekreteraren informerar Nr 1/2015 Utgiven av Sottunga kommun www.sottunga.ax Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax Kommunsekreteraren informerar Kommunfullmäktige höll möte 17.12.2014 och beslöt att godkänna nytt

Läs mer

Höstmatsedel äldreomsorgen Kyld mat

Höstmatsedel äldreomsorgen Kyld mat Höstmatsedel äldreomsorgen Kyld mat Vecka 43 har vi en temavecka som vi kallar: EKOLOGISKA VECKAN Vecka 42-49, 2012 Under vecka 43 kommer måltiderna att innehålla så många ekologiska livsmedel som vi har

Läs mer

BILDNINGSNÄMNDEN 17.03.2015 2 13 Sammanträdestid. Tisdagen den 17 mars 2015 kl. 15.00 16.45. Föglö grundskola

BILDNINGSNÄMNDEN 17.03.2015 2 13 Sammanträdestid. Tisdagen den 17 mars 2015 kl. 15.00 16.45. Föglö grundskola Sammanträdesdatum Nr BILDNINGSNÄMNDEN 17.03.2015 2 13 Sammanträdestid Tisdagen den 17 mars 2015 kl. 15.00 16.45. Sammanträdesplats Beslutande Föglö grundskola Närvarande Kent Eriksson, ordförande Ramona

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet.

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet. Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-01-14 ÅIK:s Gympa Nr 1-3 ** start v4 ** Prova på GRATIS första veckan! Pris till den deltagare som har högst närvaro på 1 aktivitet.

Läs mer

SALTVIK. Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.

SALTVIK. Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik. SALTVIK 2 / 2010 INFORMERAR februari Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax

Läs mer

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu!

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Prospekt kan hämtas från kommunkansliet. Det kan

Läs mer

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Alla hjärtans dag middag! Dagens motto

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Alla hjärtans dag middag! Dagens motto SOTTUNGANYTT Sottungas kommuntidning Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax Januari 2016 Aktuellt Händelsekalender 11.1 Läkardag 19.1 Fullmäktigemöte (Kommunfullmäktige kallas till möte 19.1

Läs mer

SUNDS KOMMUN HYR UT. Lägenheter. Fristående hus. Stenhaga 1 i Kastelholm 4 r o. kök, 93,5 m², Sundby 4 lägenhet B1 2 r o.

SUNDS KOMMUN HYR UT. Lägenheter. Fristående hus. Stenhaga 1 i Kastelholm 4 r o. kök, 93,5 m², Sundby 4 lägenhet B1 2 r o. WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 25, NUMMER 12 17 DECEMBER 2011 UTGIVNING AV SUNDSAKTUELLT NR DEADLINE UTG. 12 08.12 17.12 1 12.01 21.01 Tiden för deadline är 14.00 Annonsavgifter (inkl. moms) Helsida 80,- Halvsida

Läs mer

Prospekt kan hämtas från kommunkansliet. Det kan också laddas ner från kommunens. Hemsida: www.hammarland.ax

Prospekt kan hämtas från kommunkansliet. Det kan också laddas ner från kommunens. Hemsida: www.hammarland.ax Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Tomter på Öra strand till salu! Prospekt kan hämtas från kommunkansliet. Det kan också laddas ner från kommunens hemsida www.hammarland.ax. Ansökan om

Läs mer

PRIS: 1:- BÄCKA NYTT. Servicehus i Skanör

PRIS: 1:- BÄCKA NYTT. Servicehus i Skanör PRIS: 1:- BÄCKA NYTT Servicehus i Skanör Januari 2017 God fortsättning på det nya året. Januari månad är årets första månad i den gregorianska kalendern och har 31 dagar. Namnet kommer från Januarius helgad

Läs mer

Tillfälliga klipp till kanonpriser! Telefon 042-22 13 73

Tillfälliga klipp till kanonpriser! Telefon 042-22 13 73 Utkommer onsdagar 45 gånger om året www.rydebacksbladet.nu Nummer 28 Råå:Rydebäck Annons & Distributions AB 14 augusti 2013 Rååvägen 39, 252 70 RÅÅ. E-post: prepress@pingvinpress.se Årgång 43 Telefon 042-26

Läs mer

***********************************

*********************************** WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 27, NUMMER 7 6 Juli 2013 UTGIVNING AV SUNDSAKTUELLT NR DEADLINE UTG. 8 7.8 17.8 Annonsavgifter (inkl. moms) Helsida 80,- Halvsida 40,- 1/4 sida 20,- 1/8 sida el. mindre 10,- Avgifter

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 26.01.2015 1 Sammanträdestid Måndagen den 26 januari 2015 kl 18.30-20.45 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

Tisdagen den 12 maj 2015 kl. 19.00 20.50 Kommungården

Tisdagen den 12 maj 2015 kl. 19.00 20.50 Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 7 maj 2015 Byggnadstekniska nämnden 12.05.2015 52-70 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets -nummer Tisdagen den 12 maj 2015 kl. 19.00

Läs mer

Kärnan. Meny- & Aktivitetshäfte Juni

Kärnan. Meny- & Aktivitetshäfte Juni Kärnan Meny- & Aktivitetshäfte Juni Välkomna! Alla seniorer boende i Sjöbo kommun är välkomna till oss på mötesplats Kärnan. Du är välkommen till våra lokaler där du kan träffa andra människor och känna

Läs mer

Matsedel tom Kostenheten. Matsedel Omsorgen tom

Matsedel tom Kostenheten. Matsedel Omsorgen tom Kostenheten Matsedel Omsorgen 2016-08-22 tom 2016-10-16 1 Särskilt boende Vidala, Borghaga, Vimarhaga och Kvillgården: Till middag på vardagar serveras mineralvatten/lättöl/ måltidsdryck/ mjölk som dryck

Läs mer

Höstmatsedel Äldreomsorgen Särskilda boenden Lunchrestauranger

Höstmatsedel Äldreomsorgen Särskilda boenden Lunchrestauranger 0 Konsult- och serviceförvaltningen Höstmatsedel Äldreomsorgen Särskilda boenden restauranger Vecka 43 har vi en temavecka som vi kallar: EKOLOGISKA VECKAN V 42 49, 2012 Under vecka 43 kommer måltiderna

Läs mer

SALTVIK. INFORMERAR april 4 / 2010 INSKRIVNING I SKOLORNA

SALTVIK. INFORMERAR april 4 / 2010 INSKRIVNING I SKOLORNA SALTVIK 4 / 2010 INFORMERAR april Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Skol-

Läs mer

INFOBLAD V6~MÅNDAGEN 4 FEBRUARI 2013. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling. Önskar: Hemservicepersonalen

INFOBLAD V6~MÅNDAGEN 4 FEBRUARI 2013. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling. Önskar: Hemservicepersonalen INFOBLAD V6~MÅNDAGEN 4 FEBRUARI 2013. NUMMER 2/2013 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Torsdagen den 14 februari, alla Hjärtansdag kl 13.00 på

Läs mer

MEKTEK GÅRD. SALONG HUVUDSAKEN semesterstä ngt v. 11 14-20 mars. Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland

MEKTEK GÅRD. SALONG HUVUDSAKEN semesterstä ngt v. 11 14-20 mars. Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland SOMMARJOBB SOM STÄDVIKARIE Vill Du ha ett sommarjobb som städare i Hammarlands kommun. Vi kan erbjuda två skolelever, studerande eller andra unga ett

Läs mer

NYA TOMTER TILL SALU PÅ KATTBY BOSTADSOMRÅDE

NYA TOMTER TILL SALU PÅ KATTBY BOSTADSOMRÅDE Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland GRUSNINGSBIDRAG till i Hammarland fast bosatta, eller deras företrädare som underhåller utfartsvägar, där de fast bosattas andel överstiger 200 meter

Läs mer

MENY ÄLDRE RULLANDE VÅREN 2012 Till måltiderna serveras sallad, hårt bröd, bordsmargarin och måltidsdryck.

MENY ÄLDRE RULLANDE VÅREN 2012 Till måltiderna serveras sallad, hårt bröd, bordsmargarin och måltidsdryck. MENY ÄLDRE RULLANDE VÅREN 2012 Till måltiderna serveras sallad, hårt bröd, bordsmargarin och måltidsdryck. Med reservation för förändringar V. 1 LUNCH V. 1 MIDDAG Må Köttfärssås med makaroner Må Köttkorv

Läs mer

Augusti 1 Föglöbladet FÖGLÖ BLADET. FÖGLÖ KOMMUN REDAKTÖR Mikaela Englund ÅRGÅNG 24 Augusti 2014 Nr 8

Augusti 1 Föglöbladet FÖGLÖ BLADET. FÖGLÖ KOMMUN REDAKTÖR Mikaela Englund ÅRGÅNG 24 Augusti 2014 Nr 8 Augusti 1 Föglöbladet FÖGLÖ BLADET FÖGLÖ KOMMUN REDAKTÖR Mikaela Englund ÅRGÅNG 24 Augusti 2014 Nr 8 Nästa nummer av Föglö-bladet utkommer fredagen 29 augusti 2014. Stopptid för material till nästa nummer

Läs mer

Kom med på bio och se en fartfylld och rolig film!

Kom med på bio och se en fartfylld och rolig film! Medlemsblad 01/16 Kom med på bio och se en fartfylld och rolig film! Innehåll Ledare..... s. 3 Biodag: Alvin och gänget, Gasen i botten s. 4 Motionskampanj 8.4-7.5...s. 5-7 Kallelse till årsmöte....s.8-9

Läs mer

Ålands skärgårdsnämnd

Ålands skärgårdsnämnd Ålands skärgårdsnämnd Protokoll nr: 3/07 Tidpunkt: 28.9 kl 1300-1500 Plats: Lagtinget, Konferensrum 1 Deltagare: Roger Husell, Brändö, Ethel Sundblom, Föglö, Mats Perämaa och Jim Eriksson, Kumlinge, Harry

Läs mer

SAMHÄLLSINFORMATION. ÅRGÅNG 30 NUMMER 5 25 maj 2016

SAMHÄLLSINFORMATION.  ÅRGÅNG 30 NUMMER 5 25 maj 2016 SAMHÄLLSINFORMATION WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 30 NUMMER 5 25 maj 2016 UTGIVNING AV SUNDSAKTUELLT NR DEADLINE 6 08.06 V 24 7 10.08 V 33 Annonsavgifter (inkl. moms) Helsida 99,20 Halvsida 49,60 1/4 sida 24,80 1/8

Läs mer

INFOBLAD V2~MÅNDAG 5 JANUARI 2015. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling

INFOBLAD V2~MÅNDAG 5 JANUARI 2015. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFOBLAD V2~MÅNDAG 5 JANUARI 2015. NUMMER 1/2015 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF God fortsättning på det nya året! Årets första pensionärsträff

Läs mer

Skärgårdsnämnden. Möteskallelse

Skärgårdsnämnden. Möteskallelse Skärgårdsnämnden Möteskallelse Kallelse nr: 1-2008 Tidpunkt: 4.2 2008 kl 1100-1500 Plats: Kallade: Kommungården, Kumlinge Till skärgårdsnämnden valda representanter från Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar,

Läs mer

Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net

Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net Sandpappret Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net SENSOMMARDANS I SANDA PARKEN Lördagen den 13 Augusti Gammeldans 15:00-18:00 till Kalle Jacobsson kvartett Grillbuffè ca 19:00 Dans 20:30-01:00 till DEAL

Läs mer

Eckerö Fiskarförening håller årsmöte den 14 april kl på Käringsunds fiskrökeri. TISDAGAR TORSDAGAR

Eckerö Fiskarförening håller årsmöte den 14 april kl på Käringsunds fiskrökeri. TISDAGAR TORSDAGAR ECKERÖ INFO April www.eckero.ax www.facebook.com/eckerokommun Kommunfullmäk ge i Eckerö sammankallas torsdagen den 21 april kl 19.00. Mötet hålls på kommunkansliet och är öppet för allmänheten. Observera

Läs mer

SALTVIK. INFORMERAR september. Kommunkansliet informerar: Kommunstyrelsen. informerar: Äldreomsorgen. informerar: 9 / 2013 NY KOMMUNDIREKTÖR

SALTVIK. INFORMERAR september. Kommunkansliet informerar: Kommunstyrelsen. informerar: Äldreomsorgen. informerar: 9 / 2013 NY KOMMUNDIREKTÖR SALTVIK 9 / 2013 INFORMERAR september Samhällsinformation Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Kommunkansliet

Läs mer

ECKERÖ INFO NOVEMBER 2015. Eckerö kommun söker en byråsekreterare. Samhällsinformation. Bibliotekets öppettider

ECKERÖ INFO NOVEMBER 2015. Eckerö kommun söker en byråsekreterare. Samhällsinformation. Bibliotekets öppettider ECKERÖ INFO NOVEMBER 2015 Samhällsinformation Eckerö kommun söker en byråsekreterare Eckerö kommun söker en byråsekreterare till kommunkansliet. Arbetet inleds så snart som möjligt enligt överenskommelse.

Läs mer

Onsdag 18/9 Lunch Fiskfilé med ägg-persiljesås, potatis Dessert Soppa Middag Bruna bönor med köttbullar, potatis

Onsdag 18/9 Lunch Fiskfilé med ägg-persiljesås, potatis Dessert Soppa Middag Bruna bönor med köttbullar, potatis VECKA-38 Måndag 16/9 Lunch Raggmunk med stekt fläsk Middag Kesokaka med sylt, skinksmörgås Tisdag 17/9 Lunch Köttfärssås med makaroner Middag Ost-skinkomelett, smörgås Onsdag 18/9 Lunch Fiskfilé med ägg-persiljesås,

Läs mer

Protokoll Föräldraföreningsmöte

Protokoll Föräldraföreningsmöte Protokoll Föräldraföreningsmöte Datum: 141009 Närvarande: FSKA:Maria Åkerlund 1A:Maria Strömqvist, Linda Johnson 1B: 2A:Katarina Eklind (+5A, styrelse), Johanna Söderblom (+5A, styrelse) FSKB: Karin Pnatzar

Läs mer

INFOBLAD V2~TISDAG 7 JANUARI 2014. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling

INFOBLAD V2~TISDAG 7 JANUARI 2014. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFOBLAD V2~TISDAG 7 JANUARI 2014. NUMMER 1/2014 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Torsdagen den 9 januari kl.13.00 på Kapellhagen. Lumparlands

Läs mer

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS!

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! TVSPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! HÖSTLOVSPROGRAM 2014! 1 Hej! I din hand håller du ett program med spännande aktiviteter som du kan ta del av under höstlovet. Om det inte

Läs mer

Verksamhetsplan SKUNK skärgårdsungdomarnas intresseorganisation

Verksamhetsplan SKUNK skärgårdsungdomarnas intresseorganisation Verksamhetsplan 2017 SKUNK skärgårdsungdomarnas intresseorganisation Inledning SKUNK är en intresse organisation för skärgårdsungdomar målgruppen är 7-25 år men främst gruppen 12-20 år. Intresse har dubbel

Läs mer

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 April 2015 Nr 4

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 April 2015 Nr 4 FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 April 2015 Nr 4 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag 24 april. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag 20 april

Läs mer

AKTUELLT I GETA KOMMUN

AKTUELLT I GETA KOMMUN AKTUELLT I GETA KOMMUN Nu har äntligen de tjusiga flaggstångsvimplarna kommit, med Getas kommunvapen och de åländska färgerna. Vimplarna finna till försäljning i Getaboden för dem som stolt vill visa var

Läs mer

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland HAMMARLANDS BIBLIOTEK ÖPPETTIDER TISDAG O TORSDAG 17.00-20.00 (även under sommaren) NÄSTA INFOBLAD UTKOMMER VECKA 42 DEADLINE 4 OKTOBER HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI

Läs mer

MATLISTA FÖR SKOLAN, DAGIS OCH HEMGÅRDEN

MATLISTA FÖR SKOLAN, DAGIS OCH HEMGÅRDEN MATLISTA FÖR SKOLAN, DAGIS OCH HEMGÅRDEN VECKA 3 måndag 14.1 Kyckling, ris, salladsbord tisdag 15.1 Havregrynsgröt, sylt, smörgås, ägg, frukt Fisk, potatis onsdag 16.1 Lasagne, salladsbord torsdag 17.1

Läs mer

Kärnan. Meny- och aktivitetshäfte November

Kärnan. Meny- och aktivitetshäfte November Kärnan Meny- och aktivitetshäfte November Välkomna! Alla seniorer boende i Sjöbo kommun är välkomna till oss på mötesplats Kärnan. Du är välkommen till våra lokaler där du kan träffa andra människor och

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul Hösten 2015 Dans Bowling Musikcafé Simning Disco Grillning vid Glänninge Och annat kul I Samarbete med bl a Fub Laholm, Höks Hi, Fritid Halmstad, m fl. Hej! Från och med den 1:e januari 2015 finns fritidsprogrammet

Läs mer

Kommunfullmäktige valde följande ledamöter till kommunstyrelsen för år 2016 och 2017:

Kommunfullmäktige valde följande ledamöter till kommunstyrelsen för år 2016 och 2017: Kommunfullmäktige höll sitt första sammanträde den 13 januari. Man utsåg då Robert Mansén till ordförande, Tony Asumaa till första vice ordförande och Danne Sundman till andra vice ordförande för kommunfullmäktige

Läs mer

AKTUELLT I GETA KOMMUN

AKTUELLT I GETA KOMMUN AKTUELLT I GETA KOMMUN Planerade projekt Kommunen har begärt in flera anbud de senaste veckorna. Aktuella projekt är uteplatser till Hemgården, renovering av lägenhet 3 vid Hemgården samt upphandling av

Läs mer

RUTE HEMBYGDSFÖRENING

RUTE HEMBYGDSFÖRENING RUTE HEMBYGDSFÖRENING Program för vintern, våren och sommaren 2013 Torsdag 14 februari 2013 kl: 19.00 Trivselkväll i Rute Folkets Hus med Calle Brobäck som visar historiska bilder från norra Gotland. En

Läs mer

Hemvård och hälsovård Läkardag

Hemvård och hälsovård Läkardag April 2014 Utgiven av Sottunga kommun Nästa nummer av Sottunga Nytt utkommer torsdagen den 7 maj. www.sottunga.ax Stopptid för material är måndagen den 5 maj kl. 18.00 Redaktör: Kent Eriksson sottunganytt@sottunga.ax

Läs mer

INFOBLAD V36~MÅNDAGEN 3 SEPTEMBER 2012. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling.

INFOBLAD V36~MÅNDAGEN 3 SEPTEMBER 2012. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling. INFOBLAD V36~MÅNDAGEN 3 SEPTEMBER 2012. NUMMER 9/2012 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Nu är det Bingodags igen. Kom till Kapellhagen torsdagen

Läs mer

NYHETSBREV ÅLAND NOVEMBER/2016

NYHETSBREV ÅLAND NOVEMBER/2016 NYHETSBREV ÅLAND NOVEMBER/2016 Info för lokalföreningsaktiva Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland r.f.:s medlemmar kallas till stadgeenligt höstmöte onsdagen den 30 november 2016 klockan 18.30 i Lemlands

Läs mer

10.00 Musik med Erik, Idrott i Tippenhallen. Glöm ej idrottkläder, inneskor och handduk. Lämna in idrottsläxan om mat och rörelse.

10.00 Musik med Erik, Idrott i Tippenhallen. Glöm ej idrottkläder, inneskor och handduk. Lämna in idrottsläxan om mat och rörelse. KLASS vecka DENNA VECKA: Meddelande: Kom ihåg att logga in på schoolsoft och läsa ditt barns IUP!! OBS Alla barn behöver fylla på sina extrakläderslådor. Det är blött nu... Vi arbetar här: Alex Helin Sjukanmälan:

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 12 (17 21 MARS 2014)

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 12 (17 21 MARS 2014) VÄLKOMMASKOLAN VECKA 12 (17 21 MARS 2014) Sista dag/tid för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till vksinfo@gallivare.se Denna veckas innehåll: Matsedel UF mässan Skidgymnasiets hemsida Handelsprogrammet

Läs mer

TISDAGAR 18.00-20.00 TORSDAGAR 18.00-20.00 LÖRDAGAR 13.00-16.00. Eckerö hälso- sjukvårdsmottagning och Hemsjukvården informerar

TISDAGAR 18.00-20.00 TORSDAGAR 18.00-20.00 LÖRDAGAR 13.00-16.00. Eckerö hälso- sjukvårdsmottagning och Hemsjukvården informerar ECKERÖ INFO MAJ 2015 Samhällsinformation Årsmöte Eckerö Hembygdsförening inbjuder till årsmöte måndag 18 maj kl 19 på Labbas hembygdsgård i Storby. Stadgeenliga förhandlingar, kaffeservering. Alla hembygdsintresserade

Läs mer

SALTVIK. Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.

SALTVIK. Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik. SALTVIK 5 / 2009 INFORMERAR maj Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Kommunkansliet

Läs mer

Särskiljande från de stora byggvaruhusen Mer image än sälj Kunskap: färgsättning, inredning, moodboards Inspirerande texter Unika kompetenser Service

Särskiljande från de stora byggvaruhusen Mer image än sälj Kunskap: färgsättning, inredning, moodboards Inspirerande texter Unika kompetenser Service Nytt annonskoncept 2012 ANNONSERNA TIDIGARE... Särskiljande från de stora byggvaruhusen Mer image än sälj Kunskap: färgsättning, inredning, moodboards Inspirerande texter Unika kompetenser Service Stor

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting GINSTBLaDET Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14 Ur Innehållet Ordförande har ordet Påskträff Årsmöte Riksting MATERIAL Ginstbladet Inga-Lill Niklasson CC 57210 Material till oss via E-post Västgötagatan

Läs mer

Onsdagen den 11 maj 2016 kl. 19.00 20.20 Kommungården

Onsdagen den 11 maj 2016 kl. 19.00 20.20 Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 4 maj 2016 Byggnadstekniska nämnden 11.05.2016 47-62 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets -nummer Onsdagen den 11 maj 2016 kl. 19.00

Läs mer

FUB-NYTT HÖST LINKÖPING 2013

FUB-NYTT HÖST LINKÖPING 2013 FUB-NYTT HÖST LINKÖPING 2013 Informations och diskussionskväll 19 november Till alla som är gode män/anhöriga men även för personal som jobbar inom LSS. Informations och diskussionskväll med Försäkringskassan

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 132-141 12.11.2013 1 Sammanträdestid: 13.30-16.30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

Samtalsgruppen i Malax firade 20-årsjubileum

Samtalsgruppen i Malax firade 20-årsjubileum Medlemsblad 01/14 Samtalsgruppen i Malax firade 20-årsjubileum Innehåll Ledare..... s. 3 Årsmöte......s. 4-5 Samtalgruppen i Malax fyllde 20 år.s. 6 Motionskampanj 11.3-10.4...s. 7-9 www.vasanejden.duv.fi....s.10

Läs mer

SALTVIK. Saltviks kommun önskar alla en GLAD PÅSK! INFORMERAR mars. Kommunkansliet informerar: 3 / 2016 SOMMARJOBB FÖR UNGDOMAR I ÅLDERN 15-17 ÅR

SALTVIK. Saltviks kommun önskar alla en GLAD PÅSK! INFORMERAR mars. Kommunkansliet informerar: 3 / 2016 SOMMARJOBB FÖR UNGDOMAR I ÅLDERN 15-17 ÅR SALTVIK 3 / 2016 INFORMERAR mars Samhällsinformation Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Kommunkansliet

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Juli 2015

Vad händer i Färgelanda? Juli 2015 Vad händer i Färgelanda? Juli 2015 Inlämning av manus ska vara oss tillhanda innan den 15:e i varje månad för införande nästkommande månad. Vad händer i Färgelanda för Juli och Augusti månad kommer att

Läs mer

FISKEKORT SÄLJES PÅ SERVICEPUNKTEN

FISKEKORT SÄLJES PÅ SERVICEPUNKTEN Utgivare: Åsens Byråd Årgång 17 Nummer 6 JUNI 2013 NYCKEL UPPHITTAD! Vid västra sidan av älven efter gamla vägen, invid nya RV 70, ÅTERFÅS MOT BESKRIVNING Kontakta Tette! Öppettider på Loppis under sommaren.

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Lägenhet i Kattby uthyres

Lägenhet i Kattby uthyres Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland FRITIDSINFO-DECEMBER 2015 Är du intresserad av JAKTKORT nu arrangeras en kurs för ungdomar i samarbete med Finström med början i januari. Anmäl dig så

Läs mer

Vecka 50, 2015 Vecka 1, 2016

Vecka 50, 2015 Vecka 1, 2016 Julmatsedel Äldreomsorgen och middag Vecka 50, 2015 Vecka 1, 2016 God Jul och Gott Nytt År! Lite information Julmatsedel vecka 50, 2015 vecka 1, 2016 för äldreomsorgen, Örnsköldsviks Kommun. Energiinnehållet

Läs mer

WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 25, NUMMER 8 27 AUGUSTI 2011. Smedsböle, 3 rum och kök, 74,5 m2, i fristående småhus på Lisafastersgränd 12, Smedsböle

WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 25, NUMMER 8 27 AUGUSTI 2011. Smedsböle, 3 rum och kök, 74,5 m2, i fristående småhus på Lisafastersgränd 12, Smedsböle WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 25, NUMMER 8 27 AUGUSTI 2011 UTGIVNING AV SUNDSAKTUELLT NR DEADLINE UTG. 9 15.09 24.09 10 20.10 29.10 Tiden för deadline är 14.00 Annonsavgifter (inkl. moms) Helsida 80,- Halvsida 40,-

Läs mer

Kärnan. Meny- & Aktivitetshäfte Maj

Kärnan. Meny- & Aktivitetshäfte Maj Kärnan Meny- & Aktivitetshäfte Maj Välkomna! Alla seniorer boende i Sjöbo kommun är välkomna till oss på mötesplats Kärnan. Du är välkommen till våra lokaler där du kan träffa andra människor och känna

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Kommunbladet oktober 2014

Kommunbladet oktober 2014 Kommunbladet oktober 2014 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nr 7. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under oktober månad? Ring växeln, telefon 0918-140 00 eller Sofie

Läs mer

AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2011

AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2011 AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2011 Föglö kommun lämnade vid årsskiftet 2010/2011 kommunalförbundet Åland Miljöservice (Mise). Från och med 1 januari år 2011 utgör tekniska nämnden

Läs mer

Nr 5/2016 Maj. Skolnämnden i Kökar. Fre 24 13.00 Ringlekar på midsommarafton, skolan Övrigt

Nr 5/2016 Maj. Skolnämnden i Kökar. Fre 24 13.00 Ringlekar på midsommarafton, skolan Övrigt Nr 5/2016 Maj Ansvarig utgivare: Ingalill Thomasson, kommunkansliet tel. 55724, fax 55941, e-post: kokar.info@kokar.ax Kommunkansliet öppet: vardagar 10-14, lunchstängt 11.30-12.00 Kökar kommuns hemsida:

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Matsedel Vingåkers kommun ÄO v. 2-7

Matsedel Vingåkers kommun ÄO v. 2-7 Vecka 2 Måndag 7/1 Fläskkorv, senapsås, potatis, grönsaker Blomkål med skinka och potatis Tisdag 8/1 Onsdag 9/1 Torsdag 10/1 Fredag 11/1 Lördag 12/1 Söndag 13/1 Fiskgratäng med sparris och räkor, potatismos

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Protokoll styrelsemöte (4-2015)

Protokoll styrelsemöte (4-2015) 1(5) Protokoll styrelsemöte (4-2015) Datum: 2015-04-01 Tid: 19.00 Plats: Hundkojan Närvarande: Ingrid Lingmark, Monica Rahm, Camilla Wrangel, Susanne Davis Adjungerade: Camilla Wrangel Frånvarande: Madeleine

Läs mer