FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 OKTOBER 2015 Nr 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 OKTOBER 2015 Nr 10"

Transkript

1 FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 OKTOBER 2015 Nr 10 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag 30 oktober. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag 26 oktober kl 12. Vänligen respektera stopptiden genom att lämna in materialet i tid. HÄNDELSE & EVENEMANGSKALENDER OKTOBER 2015 DAG DATUM TID AKTIVITET PLATS SIDA MÅN Folkhälsans gymnastik Föglö Grundskola * TOR FUIA : Bollspel/ Allmän motionsidrott Föglö Grundskola * LÖR Integrationsdag : 5-kamp Granboda idrottsplan 5 LÖR Integrationsdag : mat Vikingaborg 5 MÅN Klubbmästerskap : skeet Föglö jaktvårdsförening * MÅN Folkhälsans gymnastik Föglö Grundskola * TIS Pitch- & Stickcafé Annagården 9 TIS Andelsbanken 90 år : tårta & kaffe Andelsbankens kontor ONS Frukostträff Kommungården 4 ONS Övning : Föglö FBK Branddepån 5 TOR FUIA : Bollspel / Allmän motionsidrott Föglö Grundskola * MÅN Folkhälsans gymnastik Föglö Grundskola * MÅN Agenda 21 : Studiebesök Renhållningen 8 MÅN Folkhälsans gymnastik Föglö Grundskola * TIS Pitch- & Stickcafé Annagården 9 ONS Däckbytarkväll Branddepån 5 TOR FUIA : Bollspel / Allmän motionsidrott Föglö Grundskola * TOR Höstmöte : Folkhälsan + Röda korset Annagården 9 MÅN Folkhälsans gymnastik Föglö Grundskola * ONS Däckbytarkväll Branddepån 5 TOR FUIA : Bollspel / Allmän motionsidrott Föglö Grundskola * SÖN Vargskärs byalag : Höstmöte Vargskärsgården LÖR Middag & Dans Vikingaborg 12 LÖR Julmys Matsmårs ÅTERVINNINGSCENTRALEN I STENTORPA RALEN I STENTORPA ÅTERVINNINGSCENTRALEN I STENTORPA ÖPPETTIDER I OKTOBER I JUNI & JULI ÖPPETTIDER I JUNI & JULI L TORSDAGAR KL KL SÖNDAGAR KL TORSDAG TORSDAG

2 FÖGLÖBLADET 2 OKTOBER 2015 PROTOKOLL Protokollen finns att läsa i sin helhet på kommunens hemsida: De senaste protokollen är kommunstyrelsen 4.9, fritids- och kulturnämnden 26.8 och byggnads- och tekniska nämnden 31.8 samt Byggnads- och tekniska nämnden 14.9: Grusning av kommunalvägar och gator, anta anbud Anbudet från Åkeri Söderström & Karlsson Ab antas till det totala beloppet 4.636,66 euro exkl. moms. Endast ett anbud hade inlämnats. Utsättning och nedtagning av plogkäppar på kommunens vägar och gator, anta anbud Anbudet från Alandia Allting Ab antas till beloppet 1.530,00 euro exkl. moms. Endast ett anbud hade inlämnats. Följande bygglov har beviljats i augusti-september; Karin Odin, Sverige: fritidshus på Hemvik i Överö. Karin Fyrvall, Prästgården by: utestall på Karins i Prästgården by. Dennis Jansson och Annette Holmberg-Jansson, Mariehamn: strandbod på Orrholm i Finholma. Tillsatta tjänster/arbetsavtal i september; Barnskötare 60 % Malin Högström, Föglö Från Slutredovisningar i september; Avloppsreningsverkets ombyggnad etapp 2 har slutförts. Slutredovisningen uppgår till ,20 euro inkl. moms. Nytt tak till bibliotekshuset har färdigställts. Slutredovisningen uppgår till ,59 euro inkl. moms. Totalrenoveringar av 2 st. lägenheter vid Annagårdens pensionärsbostäder har genomförts. Slutredovisningen uppgår till totalt ,61 euro inkl. moms. Inköp av hemservicebil har verkställts. Slutredovisningen uppgår till ,25 euro inkl. moms. Målning av branddepån har verkställts. Slutredovisningen uppgår till 8.707,99 euro inkl. moms. Förnyande av ytlagret vid lekparken i Degerby centrum har verkställts. Genom projektet har ytlagret bytts från sand till en gummiyta. Slutredovisningen uppgår till ,56 euro inkl. moms. Tjänst/arbete Tjänsteinneh./arb.tagare Tid A n t a l sökande Personlig assistent 19,6 % Alicia Sjölund, Mariehamn Från MATERIAL SOM SKALL MED I BLADET SÄNDS TILL REDAKTIONEN PÅ FÖLJANDE SÄTT; e-post: OBS För bästa resultat - skicka in din annons i PDF-format. Material kan lämnas till kommunkansliet i Degerby, men lämna helst in material per e-post Föglöbladets annonspriser 2015 (exklusive moms 24%) : helsida 40,- halvsida 20,- 1/4 sida 10,- I Föglö fast bosatta privatpersoner och Föglöföreningar annonserar gratis i Föglöbladet. Föglöbladet är samhällsinformation som delas ut till alla fastboende som är skrivna på Föglö och till företag på Föglö.

3 FÖGLÖBLADET 3 OKTOBER 2015 MEDDELANDE Ordinarie lagtingsval och kommunalval förrättas på Turistinfon i bibliotekshuset i Degerby söndagen den 18 oktober 2015 från kl till kl I kommunalvalet i Föglö skall väljas elva (11) kommunalfullmäktigeledamöter. Förhandsröstning anordnas under tiden 3 13 oktober 2015 på Kommungården i Degerby under följande tider: lö 3.10 sö 4.10 kl må 5.10 ti 6.10 kl on 7.10 fr 9.10 kl lö sö kl må ti kl Förhandsröstning anordnas på Annagården i Degerby må 5.10 och må kl Den, som på grund av vistelse utanför landskapet eller som till följd av sjukdom eller handikapp inte kan rösta i vallokal eller vid ett allmänt förhandsröstnings-tillfälle, kan anhålla om förhandsröstningshandlingar från: Kommunala centralnämnden i Föglö Tingsvägen FÖGLÖ tel , fax Anhållan härom skall göras senast tisdagen den 13 oktober Blankett för ändamålet kan erhållas från centralnämndens kansli eller på Centralnämndens adress är: Tingsvägen 3, FÖGLÖ, tel 50322, fax 50047, e-post Föglö den 18 september 2015 Kommunala centralnämnden i Föglö Agneta Raitanen ordförande René Sköld sekreterare FÖLJANDE PERSONER STÄLLER UPP I KOMMUNALVALET I FÖGLÖ 502 Gullbrandsson Gun-Britt, företagare 503 Sundblom Torsten, lagtingsledamot/matros 504 Kihlström Maria, närvårdare 505 Tähtinen Kim, närvårdare 506 Jansson Monica, kock 507 Fyrvall Ingvar, mångsysslare 508 Eriksson Kent, ungdomscoach 509 Lindvall Britt-Marie, barnträdgårdslärare 510 Svedmark Maria, merkonom 513 Boström Alfons, företagare 514 Gåvefeldt Jesper, vårdare 515 Karlström Jan-Erik, kyrkoherde 516 Eriksson Leif, chaufför/jordbrukare 517 Fellman Roger, bonde 518 Fyrvall Karin, lantbrukare m.m. 519 Fellman Stig, pensionär 520 Eriksson Stefan, lantbrukstekniker 521 Sjöberg Beatrice, kontorist 511 Bertell Amanda, bokförare 512 Laine Stefan, arbetsledare

4 FÖGLÖBLADET 4 OKTOBER 2015 Frukostträff Det är dags för höstens första frukostträff för företagare, föreningar och andra intresserade. Vi hoppas få se så många som möjligt, vi har som vanligt ett digert och viktigt program (se nedan). Fick vid studieresan till Sverige lära oss att frukostträffar och liknande är ett utmärkt sätt att diskutera gemensamma närings- och föreningsfrågor informellt, så kände oss glada att vi har frukostträffar sedan flera år tillbaka. Onsdagen den 7 oktober kl på Kommungården i Degerby. Prel. program * Vi diskuterar turistsäsongen som varit (vad var bra, vad kan ev. förbättras/förändras, vad saknas) * Av turistinfon.s personal framförda åsikter/respons från sommaren 2015 * Önskemål på kurser, informationer mm (alla branscher) * Julmarknaden i december * Erfarenheter/idéer från skärgårdsbornas studieresa till Västervik, Gryt o St Annas skärgård i Sverige i september * Ev. deltagande i mässor och köpcentrumaktiviteter med företagare från övriga skärgårdskommuner * Annonsering 2016 (broschyrer mm) * Föglödagens upplägg för 2016 * Skutträffens upplägg för 2016 * Av deltagarna upptagna frågor mm mm Anmälan senast måndag 5 oktober antingen per tel (Agneta) eller Datum och klockslag för höstens två övriga träffar (i november och december) diskuteras på första träffen. Meddela gärna programönskemål till kommande frukostträffar/kvällsfika. Observera att frukostträffarna/kvällsfikorna är öppna för alla intresserade, inte enbart turistföretagare och föreningsfolk. Välkomna Vi bjuder på smörgås och té/kaffe. Kommunstyrelsen HEMORTSSTIPENDIUM Föglö kommun utdelar för elfte året ett av kommunfullmäktige 16 december 2004 inrättat Hemortsstipendium för studerande mantalsskrivna i Föglö kommun. Enligt stadgarna skall följande kriterier uppfyllas för att sökande skall kunna komma ifråga för stipendiet; - den studerande skall vara mantalsskriven i Föglö kommun 1.1 respektive år (dvs i det här fallet ), - den studerande skall vara inskriven i antingen en högskola, ett universitet eller en yrkeshögskola och skall idka studier på heltid, - studeranden skall vara max. 29 år fyllda, samt - studeranden skall ha slutfört studier på andra stadiet. INTRESSEPEJLING Stipendiets belopp utgör 100 euro. Hemortsstipendiet för studerande som uppfyller villkoren i stadgarna lediganslås sålunda att sökas senast 31 oktober 2015 kl under adress Kommunstyrelsen, Tingsvägen 3, FÖGLÖ, på för ändamålet särskild blankett som kan erhållas från kommungården, byråsekreterare Agneta Raitanen, tel alt. kommunens hemsida Föglö, 17 september 2015 Kommunstyrelsen I kommunplanen för åren ingår ett eventuellt bygge av värmecentral i centrala Degerby för kommunens egna byggnader. Kommittén för värmecentral i Degerby vill nu på detta sätt utröna intresset bland entreprenörer i Föglö att handha en värmecentral på driftsentreprenad, preliminärt från år Avtal skall tecknas på minst 10 år. Intresserade ombeds kontakta kommuntekniker Hasse Skaag, tel för vidare uppgifter. Tack vare en satsning av Ålands landskapsregering finns nu en videokonferensutrustning installerad på kommunkansliet. Kontakta Agneta tel , om du vill använda den. Det är gratis Personalen i Annagårdens kök vill tacka Föglöbutiken för blommorna som skänkts för att pryda matborden. Ett stort tack riktas också till alla givmilda som har skänkt rabarber, lök, grönsaker m.m. till Annagården. Kökspersonalen gm Monica

5 FÖGLÖBLADET 5 OKTOBER 2015 Fritids- och kulturnämnden informerar Lördagen den 3.10 kommer det vara Integrationsdag på fotbollsplanen samt Vikingaborg. Kl på fotbollsplanen är det 5-kamp (för de som representerar sitt land men kom och hejja på). Ca klockan på Vikingaborg får man prova olika maträtter från de länder som finns representerade på Föglö. Detta är gratis och vi önskar så många som möjligt att komma och delta. Så kom och prova på nya maträtter samt träffa människor från olika kulturer. MVH Fritids och kulturnämnden Vid frågor kan ni kontakta: Maria Kihlström Företagsam Skärgård informerar Skärgårdskommunernas gemensamma organ, föreningen Företagsam Skärgård (FS) har fått ny styrelse, se nedan. Föreningen har slutit avtal med Landskapsregeringen om att bli Ålands Skärgårdsnämnds förlängda arm. För att kunna sköta uppdraget har FS fått ett bidrag och kan därmed anställa en Skärgårdsutvecklare. Processen är igång och vi hoppas kunna ha en person anställd från 1 oktober. Uppdraget kan i ett nötskal beskrivas med orden utveckla och förkovra det privata näringslivet i skärgården. Hösten blir en inkörningsperiod och förhoppningen är att många privata företagare i skärgården skall få besök av vår skärgårdsutvecklare under de närmaste månaderna. Om ni har några tankar kring föreningens verksamhet kan ni ta kontakt med någon av styrelsemedlemmarna: Björn Rönnlöf, Sottunga, Kent Eriksson,Föglö, Åsa Enqvist, Kumlinge, Madelene Ahlgren, Kökar, Anneli Gustafsson, Brändö, Mikael Lindholm, Vårdö, I N F O R M E R A R Däckbytarkvällar Hösten smyger sig sakta på och det känns fortfarande lite avlägset att tänka på vintern, men den kommer Vi kommer att hålla däckbytarkvällar i år igen Ta med dina vinterdäck så byter vi åt dig för 20 euro per bil Vi säljer kokt korv med bröd och kaffe Skriv upp onsdagen den 21 oktober och onsdagen den 28 oktober klockan , då finns vi på plats på branddepån för att byta din däck Övningar Vi håller övningskväll den första onsdagen varje månad, klockan 19 Vi samlas på branddepån Sök upp sidan Föglö FBK på Facebook, där lägger vi ut bilder och annat som händer i föreningen

6 FÖGLÖBLADET 6 OKTOBER 2015 KulTur på Föglö rätta svar och vinnare KulTur på Föglö ordnades för tredje gången Tyvärr var dock antalet inlämnade blanketter i år färre än tidigare år, så kanske det blir ett mellanår nästa år Svårast att hitta var tydligen frågan på Jyddö vandringsled som i år var uppsatt på slogboden vid leden, men också flera andra var lite kluriga, vilket också förstås är meningen. Sista inlämningsdag för blanketten var den 15 september. Bland inlämnade blanketter utlottades priser som tillföll följande personer; Flest rätt 22 av 25, bra gjort, grattis Rolf Håkans Utlottat pris bland alla som deltagit och besökt alla platser Tage Sundblom Ett extra stort grattis förstås till Rolf som detta år hade flest rätt Fanns några till med över 20 rätt och alla som inlämnat svar hade besökt alla platser. Vinnarna kontaktas direkt från kommungården. Som utlovat kommer här de rätta svaren; Fråga Rätt svar 1. På vilken ö (kommun) bor den nuvarande prästen (kyrkoherden) för Ålands södra skärgårdsförsamling? Sottunga 2. Vilket märke var det på Rut och Elis bil som inköptes på 1960-talet? Hillman imp 3. Föglö kyrka ligger invid Kyrksundet, som var/är en del av Kung Valdemars Segelled. Men vilken var hamnen Föglö :s namn på medeltiden? Fyghelde 4. Vilket år uppfördes vindkraftverket Albert? Björkörs hemman har funnits sedan 1700-talet, men när byggdes den nuvarande bryggan? Den 13:e mars 1822 avrättades Gustafva Johansdotter på Gumsansholmen för att hon fött ett oäkta barn. Hur verkställdes avrättningen? Genom halshuggning och bålbränning 7. Vilken är Föglö kommuns av kommunfullmäktige fastställda slogan? Föglö Sundens och fjärdarnas ö 8. Vad heter det högsta berget längs Jyddö vandringsled? Böte 9. Vem är ålderman för Vargskärs byalag? Hans Helin 10. Vem spelade på Lillängödansen 5 juli 2014? Stefan & Conny 11. Vem har ritat väntsalen (inofficiell uppgift)? Hilda Hongell 12. Sommaren 2010 hittades ett antal champagneflaskor i ett vrak utanför Föglö. Förmodligen världens äldsta champagne. Hur många flaskor var dugliga att dricka av de 145 som fanns i vraket? 79 stycken 13. Vilket är max-djupet vid hopptornet på Sinting? 4,7 meter 14. När var förbudstiden på Åland? 1920-talet 15. Vilket år fick Degerö byalag hand om Brandkårshuset i Degerby? Vad heter gästhamnen vid Seagram? Lotsudden 17. Vilket år började Föglö hembygdsförening det första renoveringsarbetet vid Enigheten? Det hänger en originalskylt Hilding Hansson Bageri inne i caféet. Vilket år kom den först upp? Älgen blev fridlyst i Föglö på 1930-talet. Första organiserade älgjakten efter fridlysningen kom Artur Holmström fällde den första älgen, en tjur i Bråttö. Hur många älgar fälldes i Föglö 1963? 1 st 20. Vad heter Föglö UF:s nuvarande ordförande? Anneli Jansson 21. Vilket är Ove Lehtos åländska seniorrekord i kula? 16,69 meter 22. Vilket år grundades Östersocknens byalag? Vad heter stugbyn vid starten av Hastersboda vandringsled? Isakssons stugby 24. Vilket år byggdes Kullholms dansbana? När är huset (Amalias) byggt? Början av 1900-talet Eftersom det på varje fråga fanns 3 svarsalternativ var rätt rad således följande; x-x x-1-2-x-x x x-x-2-x-1

7 FÖGLÖBLADET 7 OKTOBER 2015 Utställning på Föglö bibliotek Djur, Natur & Sånt Prästlandet Björsboda Föglö Fotograf Conny Nylund september- oktober Välkomna Träningslördag den 7 nov. kl med Anki Nordman och Marie Johansson i Föglö grundskola,(1 tillf. 6 lekt.) Kursavgift 41,05. Lyft, balansera och pressa lördagen den 7 nov. kl med Anki Nordman på gymmet i Degerby (1 tillf. 2,7 lekt.) Kursavgift 18. Folkjam lördagen den 7 nov. kl med Marie Johansson i Föglö grundskola (1 tillf. 1,3 lekt.). Kursavgift 18. Makramé lördag den 14 och 21 nov. kl med Barbro Laurén i Föglö grundskola (2 tillf. 8 lekt.) Kursavgift 23,95 Mer informations om kurserna finns i Medis kurskatalog. Anmäla dig på tel när biblioteket är öppet, eller till Kom gärna med önskemål till vårens kurser

8 FÖGLÖBLADET 8 OKTOBER 2015 Nyheter i biblioteket Vuxen, skön: Alfvén, Inger Berör mig inte, berör mig Hansson, Carola Masja Hoeg, Peter Effekten av Susan Janouch, Katerina Babyrace Khemiri Jonas Hassen Allt jag minns Kidd, Sue Monk En handfull vingar Löthman, Leo Himlen över Helvetinjärvi Naumann, Cilla Bära barnet hem Vuxen, deckare: Bauer, Belinda Det slutna ögat Cedervall, Marianne Av skuggor märkt Grebe, Camilla Älskaren från huvudkontoret Horst, Jorn Lier Vinterstängt Kallentoft, Mons Leon Kirstensen, Monica Kolbarnet Sarafis, Adam Ingenting är glömt Vuxen, fack o. Adler, William Joe Hill-mannen som aldrig dog biografier: Andersson, Conny Godby Apotek Johnsson, Raul Det förskräckliga åländska kriget Lindqvist, Herman Våra kolonier Mazzarella, Merete Solkattens år Sandström, Lovisa Lofsans mammaträning Stenlund, Sven Jussarö Wiktorsson, Inga-Britt Igelkottarna och Bonus Barn, ungdom Blisson, Eva Korpen skön: Bredow, Katarina Släppa taget Ceder, Camilla Katthämtningen Edvardsson, Mattias April, April Hallberg, Lin Orkans öga Halling, Thomas Mååål Hitz, Anja Min stora stökiga nya familj Schiefauer, Jessica När hundarna kommer Biblioteket är öppet: Må och On To Tel: Välkommen in STUDIEBESÖK TILL RENHÅLLNINGEN Agenda 21-gruppen i Föglö arrangerar ett studiebesök till Renhållningen måndagen den 12 oktober kl Vi åker med färjan och äter först en god soppa på Bagarstugan. Soppan är gjord på ekologiska råvaror. Till efterrätt serveras pannkaka och kaffe. Måltiden kostar 9 euro per person. Vi samåker i möjligaste mån. Hemfärd blir det med färjan. Anmäl er senast den 9 oktober kl. 15 till Agneta på kommunkansliet, tel Maximalt antal deltagare är ca 20 personer.

9 FÖGLÖBLADET 9 OKTOBER 2015 Folkhälsan i Föglö och Föglö Rödakors avdelning kallar till Höstmöte Torsdag 22 oktober kl i Annagården Stadgeenliga förhandlingar Äldre koordinator, Nina Jansson från Folkhälsans livsstilsenhet kommer och informerar om vad Folkhälsan kan erbjuda Ensamma äldre. Kaffeservering Välkommen PITCH- OCH STICKCAFÉ Nästa Pitch och Stickcafé på Annagården blir följande datum: Tisdag 6 oktober kl Tisdag 20 oktober kl Den 20 oktober kl får vi också besök av Gudrun Gudmundsen, projektledare för Äldreomsorg på distans. Äldreomsorg på distans startade år 2013 och bygger på att äldre som bor hemma skall kunna hakontakt med hemvården via en datorskärm. En mottagarskärm finns stationerad på Annagården. Via skärmen kan man också ha kontakt med andra användare samt delta i olika aktiviteter som genomförs i projektet via skärmen (t.ex. sittdans mm). I Föglö har 2 hushåll deltagit i projektet, men det finns utrymme för flera. Syftet med projektet har varit att bidra till att man skall kunna bo i sitt eget hem så länge det är möjligt. Projektet avslutas , men det finns intresse från två kommuner på fasta Åland att driva projektet vidare och möjliggör på så vis för övriga kommuner att köpa tjänsten. Hjärtligt välkomna hälsar Äldreomsorgsdirektionen gm. Viking och Christina

10 FÖGLÖBLADET 10 OKTOBER 2015

11 FÖGLÖBLADET 11 OKTOBER 2015 Föglö hembygdsförening rf söker enagerad turistföretagare för att driva gästgiveriverksamheten på Enigheten i Föglö Degerby fr.o.m 2016 För information om anläggningen se eller kontakta Eva Nyberg tel Anbud emotses per på adress Föglö Hembygdsförening r f Kyrkvägen 20, Föglö Bilder efterlyses till Föglökalender 2016 Efter en lång paus gör hembygdsföreningen nu ett nytt försök med en väggkalender med Föglömotiv för 2016 Vi efterlyser därför fotografier med föglöanknytning. Bilderna ska vara liggande och i digitalt format och för en årskalender behöver vi givetvis bilder från alla årstider, inte bara sommarbilder Den som får sin bild/bilder med i kalendern belönas förutom äran med tre gratisex av den färdiga kalendern Tveka inte utan skicka dina bästa föglöbilder till inom oktober månad Eventuella frågor besvaras av Eva Nyberg tel

12 FÖGLÖBLADET 12 OKTOBER 2015 Middag och dans på Vikingaborg 14 november kl MENY Förrätt Annelis gravade rödingröra med smak av västerbottenost på rostat svartbröd Varmrätt helstekt griskarré med vitlökspotatisgratäng, champinjonsås, rostade grönsaker Efterrätt fläderblomspannacotta med champagnemarinerade jordgubbar Middag + inträde till dansen 30 Barn upp till 12 år 15 Inträde till dansen 10 Bandet 4-Fun bjuder upp till dans ca Temat för kvällen är: SPORT Vi utser en vinnare för bästa klädsel under kvällen Lotteri, underhållning/program, traditionell korvförsäljning till nattmat Boka bordsplats till middagen senast 8 november till Anneli eller Maria STÖD UNGDOMSFÖRENINGEN Medlemsavgiften är 10 euro och kan betalas in på föreningens konto Ålandsbanken FI använd referensnummer 1070 eller Andelsbanken FI använd referensnummer 1070 Vill du stöda ungdomsföreningen, med valfri summa, går det bra att betala in till ovanstående konto Tack för ditt bidrag

13 FÖGLÖBLADET 13 OKTOBER 2015 SKUNK skärgårdsungdomarnas intresseorganisation RIBS - Nytt projekt om medier och entreprenörskap Från 1a september i år har SKUNK påbörjat ett treårigt Central Baltic EU-projekt om entreprenörskap, interaktiva medier och film i skärgården. Projektets namn är RIBS rolling images in business startups och är ett samarbete med Pargas stad i Finland, Film Stockholm och Film på Gotland i Sverige, Kinobuss, Kuressaare city government och Saaremaa Development Centre i Estland. Fokus för projektet är alltså entreprenörskap och kreativitet med film och interaktiv media som redskap och riktar sig främst till ungdomar i åldern år. Tanken är att det ska vara roligt att förändra världen och att se möjligheter till att bo och skapa sin framtid var man vill och ändå kunna arbeta både lokalt och globalt. SKUNK kommer att hålla både workshops i skolorna och läger på helger med teman som företagande, filmskapande och andra interaktiva medier t ex skapande av spel eller appar. Det kommer även att finnas möjligheter att besöka de andra organisationerna samt större evenemang där ungdomarna kan mötas, utbyta nya erfarenheter och kontakter. Har du idéer eller frågor kontakt gärna mig, Emelie Hanström Projektledare EU-projektet RIBS (Rolling images in Business Startups) Hållbar matlagning, lördagen den 10 oktober mellan Dagen är en del av Föreningsfestivalen i Finland där Åland har temat Återvining och hållbarhet. Tillsammans med ABF, Pelaren och Handicampen gör vi en kurs för skärgårdsungdomar och andra i hållbar matlagning med en av Ålands mer kända kockar. Vill du laga mat, lära dig lite knep och äta en god måltid anmäl dig till Kent: eller Läs mer på

14 FÖGLÖBLADET 14 OKTOBER 2015

15 FÖGLÖBLADET 15 OKTOBER 2015 Ny Stil i Höst,Varför inte? Salong Hårfixarn Din Frisör på Föglö. Boka tid på tel el via min fbsida. Måndagar är jag på Saxess i Mariehamn, öppet Tis, Ons 9-15, Tors samt kväll enl bokning. Växelvis varannan Fredag/Lördag enligt bokning. Varmt Välkommen OBS Semesterstängt 22-28/10 Vi utför alla typer av El- och VVS-service samt installation Våra övriga tjänster: Fastighetsservice Styr- och reglersystem, installation/service Energideklarationer Värmepumpsförsäljning m.m. Bolstavägen 3 Tel

16 FÖGLÖBLADET September OKTOBER Föglöbladet 2015 Byggnadsarbeten utföres Renoveringar/nybyggnation Svetsning/VVS arbeten Grävningsarbeten med minigrävare m.m. Traktorgrävare Kontakta Tony Håkans Entreprenad tel ENTRERENADARBETEN UTFÖRES Vägar Grunder Dikning Septiktankar mm. Med runt svängande larv eller hjulgrävmaskin Material, transporter och krossgrus ordnas RING el F:ma A. SNÄLLSTRÖM, FÖGLÖ Föglö FBK Renovera, bygga nytt, blästra, måla huset eller garaget? KJ bygg VV bygg Snickeriarbeten Sandblästring eller tvätt av renoverings och Fo-nr Fo-nr blästring med vatten reparationsarbeten FÖGLÖ HÄLSO OCH SJUKVÅRDSMOTTAGNING och sand minskar fönster och Kaspars Slavik dammet upp till 95 %, dörrtillverkning Tel Planerade läkardagar Tel. i +358 september: fungerar alltså bra i altanbygge tätbebyggelse 3.9 ( Viktor Åkerlund) av båt plåt och tegeltak Läkartiderna Byggnation är i första hand för åldringar, hemsjukvårdspatienter, barn samt akuta fasader sjukdomsfall. nybyggnad betong och tegel Övriga renovering (speciellt bilburna) hänvisas till hälsocentralen i Mariehamn. stål/plåtkonstruktioner Telefontid tapetsering alla vardagar kl 9 10 Respektera vår telefontid avlägsnande av klotter ombyggnad industritvätt Sjukvårdsmottagning tillbyggnad utan tidsbeställning torsdagar Övriga tider enligt överenskommelse. OBS Beredskap endast på veckosluten lördag och söndag Avvikelser kan förekomma. Uthyrning av Tel Måleriarbeten eller skylift; Dino 120 Besök inom gärna och ÅHS utomhus hemsidan: byggställningar tvätt och sprutmålning Telefon: av Ålands plåt och Centralsjukhus, tegeltak växeln Alarmcentralen 112 Vi har byggställningar och skylift höga höjder är inget problem Sensommarhälsningar, Tiina och Linda

17 FÖGLÖBLADET 17 OKTOBER 2015 ANNAGÅRDENS LUNCHMENY OKTOBER med reservation för förändringar MENY vecka 40 MÅ 28.9 TI 29.9 ONS 30.9 TO 1.10 FR 2.10 LÖ 3.10 SÖ 4.10 Korvsås & potatismos Janssons frestelse Blodpudding Morotslåda & kassler Broilersoppa Stekt abborfilè Stroganoff MENY vecka 41 MÅ 5.10 TI 6.10 ONS 7.10 TO 8.10 FR 9.10 LÖ SÖ Köttbullar Strömmingslåda Pepparrotskött Grönsaksbiff Ärtsoppa Fisk Grillad broilerlår MENY vecka 42 MÅ TI ONS TO FR LÖ SÖ Fiskgryta Bruna bönor & fläsk Dansk sjömansbiff Broilerbullar Minestronesoppa Lax Plommonspäckat karrè MENY vecka 43 MÅ TI ONS TO FR LÖ SÖ 26.7 Malet köttgryta Stekt torsk Leverlåda Fisksoppa Chilikorv Strömming på rotsaksbädd Biff a`la Lindström SMAKLIG MÅLTID

18 FÖGLÖBLADET 18 OKTOBER 2015 FÖGLÖ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSMOTTAGNING FÖGLÖ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSMOTTAGNING Planerade läkardagar i juni: Läkardagar är numera på tisdag Planerade läkardagar i oktober: 10.6 Läkare: Kim Ahtola och Läkare: Ulrika Lind Läkartiderna är i första hand för åldringar, hemsjukvårdspatienter, barn samt Läkartiderna akuta sjukdomsfall. är i första hand Övriga för åldringar, (speciellt hemsjukvårdspatienter, bilburna) hänvisas till barn hälsocentralen samt akuta i sjukdomsfall. Mariehamn. Övriga (speciellt bilburna) hänvisas till hälsocentralen i Mariehamn. Telefontid Telefontid alla vardagar alla vardagar kl 9-10 kl 9-10 Respektera Respektera vår telefontid vår telefontid Sjukvårdsmottagning Sjukvårdsmottagning utan utan tidsbeställning tidsbeställning torsdagar torsdagar Övriga tider enligt Övriga överenskommelse. tider enligt överenskommelse. OBS OBS Beredskap Beredskap endast endast på på veckosluten veckosluten lördag lördag och och söndag söndag Avvikelser kan Avvikelser förekomma. kan förekomma. Tel eller eller Tel eller eller Besök gärna ÅHS hemsidan: Besök gärna ÅHS hemsidan: Telefon: Ålands Centralsjukhus, växeln Telefon: Ålands Centralsjukhus, växeln Alarmcentralen 112 Alarmcentralen 112 Hälsar, Tiina och Linda Vi hälsar Elin Sjöström välkommen till oss i sommar Hälsar, Tiina och Linda

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3 FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag 27 mars. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag 23 mars

Läs mer

HÄNDELSE & EVENEMANGSKALENDER NOVEMBER 2014

HÄNDELSE & EVENEMANGSKALENDER NOVEMBER 2014 FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 24 November 2014 Nr 11 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredagen den 28 november. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag 24 november

Läs mer

mars 2014 nr 3 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun INFORMERAR

mars 2014 nr 3 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun INFORMERAR Infobladet för Kumlinge kommun mars 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-6 sida 6-8 sida 9 sida 10 info från kommunen info från privatpersoner och föreningar och företag info från församlingen Nästa nummer

Läs mer

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 5/ MAJ 2014. Finström den 30 april 2014

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 5/ MAJ 2014. Finström den 30 april 2014 Aktuellt i SAMHÄLLSINFORMATION FINSTRÖM DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 5/ MAJ 2014 KUNGÖRELSE Europaparlamentsval förrättas söndagen den 25 maj 2014 kl 09.00 20.00 i följande

Läs mer

INFOBLAD V28~MÅNDAG 6 JULI 2015. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling

INFOBLAD V28~MÅNDAG 6 JULI 2015. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFOBLAD V28~MÅNDAG 6 JULI 2015. NUMMER 07/2015 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Kapellhagens personal önskar alla en trevlig sommar med mycket

Läs mer

INFOBLAD V15~MÅNDAG 7 APRIL 2014. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling

INFOBLAD V15~MÅNDAG 7 APRIL 2014. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFOBLAD V15~MÅNDAG 7 APRIL 2014. NUMMER 4/2014 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF April månadens pensionärsträff blir torsdagen den 10 april

Läs mer

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 10/ DECEMBER 2014. Luciakonsert. med Finströms Lucia

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 10/ DECEMBER 2014. Luciakonsert. med Finströms Lucia Aktuellt i SAMHÄLLSINFORMATION FINSTRÖM DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 10/ DECEMBER 2014 Luciakonsert med Finströms Lucia i Finströms kyrka lördag 13 december kl 17.00 och 19.00.

Läs mer

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 2/ FEBRUARI 2015

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 2/ FEBRUARI 2015 Aktuellt i FINSTRÖM SAMHÄLLSINFORMATION DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 2/ FEBRUARI 2015 Finströms kommun söker sommarjobbare Kommunen erbjuder sommarjobb för ungdomar 15-17 år

Läs mer

ORSNÄS Nytt. Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna. Nr 3 9.5.2014

ORSNÄS Nytt. Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna. Nr 3 9.5.2014 ORSNÄS Nr 3 9.5.2014 Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna På Stormässan i Botniahallen i Korsholm 12-13.4.2014 presenterades Korsnäs genom kommunen, företagare och aktuella projekt. Mässan besöktes

Läs mer

augusti 2012 nr 08 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun

augusti 2012 nr 08 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun Infobladet för Kumlinge kommun augusti 2012 nr 08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-5 sida 6-7 sida 8 sida 9 sida 10 info från kommunen info från föreningar info från företag åsikter församlingen Nästa deadline

Läs mer

WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 28, NUMMER 1 18 Januari 2014

WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 28, NUMMER 1 18 Januari 2014 WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 28, NUMMER 1 18 Januari 2014 UTGIVNING AV SUNDSAKTUELLT NR DEADLINE UTG. 2 05.02 15.02 3 05.03 15.03 Annonsavgifter (inkl. moms) Helsida 80,- Halvsida 40,- 1/4 sida 20,- 1/8 sida el.

Läs mer

ECKERÖ info. Augusti 2014 Nr 7 SAMHÄLLSINFORMATION. Eckerö på Ålands solsida!

ECKERÖ info. Augusti 2014 Nr 7 SAMHÄLLSINFORMATION. Eckerö på Ålands solsida! ECKERÖ info Augusti 2014 Nr 7 SAMHÄLLSINFORMATION Eckerö på Ålands solsida! BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER MÅNDAGAR 17.00-20.00 ONSDAGAR 17.00-20.00 ÅTERVINNINGSCENTRALENS ÖPPETTIDER: TISDAGAR 18.00-20.00 TORSDAGAR

Läs mer

Träskoposten Nr 4 2009

Träskoposten Nr 4 2009 2 Träskoposten Nr 4 Vintern 2009 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig utgivare Jan-Erik Fransson e-post: jan-erik@traskoposten.se Adress Träskoposten Kyrkvägen 26 361 95 Långasjö Redaktion Jan-Erik

Läs mer

KNr 1 ORSNÄS 13.2.2015

KNr 1 ORSNÄS 13.2.2015 ORSNÄS Nr 1 13.2.2015 Årets företagare Tom Westerdahl har verkat som rörmokare i 30 år och som företagare sedan år 2001. I januari fick han emotta priset som Årets företagare i Korsnäs 2014. Läs mer på

Läs mer

Invigning av Lärknäs-Annahemmets tillbyggnad och Sinnenas trädgård

Invigning av Lärknäs-Annahemmets tillbyggnad och Sinnenas trädgård Nr 6 / 2010 8.10.2010 Invigning av Lärknäs-Annahemmets tillbyggnad och Sinnenas trädgård Riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos och fullmäktigeordförande Ann-Sofi Backgren klipper bandet. Läs mer på sidorna

Läs mer

GODBY. Profiler från förr ETT SPECIALNUMMER AV AKTUELLT I FINSTRÖM 06/2015 DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM

GODBY. Profiler från förr ETT SPECIALNUMMER AV AKTUELLT I FINSTRÖM 06/2015 DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM Sommar SAMHÄLLSINFORMATION ETT SPECIALNUMMER AV AKTUELLT I FINSTRÖM 06/2015 DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM Här kan du fira midsommar Sidan 6 BAMBÖLE BADSTRAND Foto: Lovisa Hagberg

Läs mer

Seniorboende Nya Bergmansgårdens trivselträffar välbesökta. SID 5. som Törebodakanalen

Seniorboende Nya Bergmansgårdens trivselträffar välbesökta. SID 5. som Törebodakanalen Skivdebut Never Trust a Pumpkin släpper första skivan. SID 16 Seniorboende Nya Bergmansgårdens trivselträffar välbesökta. SID 5 Oktobermingel Prästgården bjöd in till lyckad oktoberfest. SID 7 Törebodakanalen

Läs mer

ORSNÄS. Nytt. Suomenkielinen yhteenveto Sivuilla 35-40. Nr 4 12.6.2015

ORSNÄS. Nytt. Suomenkielinen yhteenveto Sivuilla 35-40. Nr 4 12.6.2015 ORSNÄS Nr 4 12.6.2015 Kommunalrådet Anita Ismark firades med högtidlig fest Nya kommundirektören Christina Båssar och maken Bjarne Ismark flankerar kommunalrådet Anita Ismark. Suomenkielinen yhteenveto

Läs mer

(närmare presentation av kandidaterna på sid 14) Rösta på årets Lucia i Korsnäs

(närmare presentation av kandidaterna på sid 14) Rösta på årets Lucia i Korsnäs Nr 7 / 2010 19.11.2010 LUCIA 2010 jjosefin Långström, kjulia Backgren, lalexandra Karlsson, malice Granholm, nangelica Höglund (närmare presentation av kandidaterna på sid 14) Rösta på årets Lucia i Korsnäs

Läs mer

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 9/ NOVEMBER

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 9/ NOVEMBER Aktuellt i SAMHÄLLSINFORMATION FINSTRÖM DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 9/ NOVEMBER 2014 Lediga platser i lekparken Sidan 2 Trafiken till Källbo skola och biblioteket Trafiklösningen

Läs mer

Skidkul i Dömle s.13 Lärcenter - första spadtaget s.4 Hundliv i Forshaga s.5 Centralskolans föreningsmässa och show s.16

Skidkul i Dömle s.13 Lärcenter - första spadtaget s.4 Hundliv i Forshaga s.5 Centralskolans föreningsmässa och show s.16 Skidkul i Dömle s.13 Lärcenter - första spadtaget s.4 Hundliv i Forshaga s.5 Centralskolans föreningsmässa och show s.16 Kan man göra något riktigt bra på bara tre timmar per månad? Frågan ställs av Röda

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Hem för ensamkommande Godkänd lättläst webb Attraktivare kommun Information om myggprojektet i Deje FABO planerar nya

Läs mer

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 3 juni 2010 forshaga.se Klassrum i skogen? Följ med till skolskogen där teori och praktik ska samspela. s 11 Musik

Läs mer

Reumatikerföreningen PITEÅ. Piteå:s

Reumatikerföreningen PITEÅ. Piteå:s Reumatikerföreningen PITEÅ Piteå:s Nr 1 2014 Januari ReumatikerNytt(a) Välkommen till ett nytt nummer av ReumatikerNytt(a) Något ur innehållet Ordförande har ordet Nya kurser på gång Ny grupp i hand-fotgympa

Läs mer

Augusti 2011. NYHET! Soppteater. se sid 21

Augusti 2011. NYHET! Soppteater. se sid 21 Augusti 2011 NYHET! Soppteater se sid 21 Uppvärmning på Seniordagen Medlemsblad Hösten 2011 Välkommen till Olivia i Åkersberga! Välkommen till Olivia i Åkersberga! Vill du ha en personlig hemtjänst där

Läs mer

Vi i. LÄRA genom lek. I detta nummer bl a: Så fördelas pengarna Leder badhusbygget Lyfter miljöfrågorna Strålande träffpunkt. Nr 4 2008 Årg.

Vi i. LÄRA genom lek. I detta nummer bl a: Så fördelas pengarna Leder badhusbygget Lyfter miljöfrågorna Strålande träffpunkt. Nr 4 2008 Årg. Vi i Nr 4 2008 Årg. 20 INFORMATIONSTIDNING FRÅN ÄNGELHOLMS KOMMUN LÄRA genom lek I detta nummer bl a: Så fördelas pengarna Leder badhusbygget Lyfter miljöfrågorna Strålande träffpunkt Utblick från kommunalrådsstolen

Läs mer

NYHETSBREV ÅLAND 02/2013

NYHETSBREV ÅLAND 02/2013 Info för styrelseaktiva NYHETSBREV ÅLAND 02/2013 Välkommen på Landskapsföreningens vårmöte och simombudsträff på Ålands Sjöfartsmuseum lördagen den 6 april 2013. Vi har i år vårmöte och simombudsträff

Läs mer

KOLMÅRDSNYTT. Sommar i Kolmården. KOLMÅRDSNYTT tidningen av, för och med kolmårdsbor KNATTER KNUTTERS. Vilket är ditt bästa ställe på sommaren?

KOLMÅRDSNYTT. Sommar i Kolmården. KOLMÅRDSNYTT tidningen av, för och med kolmårdsbor KNATTER KNUTTERS. Vilket är ditt bästa ställe på sommaren? KOLMÅRDSNYTT Nr 2, 2011 Årgång 2 Sommar i Kolmården Vi kan vattna! KNATTER KNUTTERS Skön sommar! NUTTERS Vilket är ditt bästa ställe på sommaren? Dagisbanan, där vi cyklar... sid. 8 sid. 5 KOLMÅRDSNYTT

Läs mer

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 5/ MAJ 2015

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 5/ MAJ 2015 Aktuellt i FINSTRÖM SAMHÄLLSINFORMATION DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 5/ MAJ 2015 Grelsby växte mest i Finström Finströms befolkning fortsätter att öka, under 2014 var ökningen

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag BILAGA Vi bjuder på kartor till Friska Forshaga Tema FRISKVÅRD Ekonomisk summering av 2012 Kommun och orienteringsklubbar

Läs mer