välkommen till Läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "välkommen till Läsåret 2014-2015"

Transkript

1 välkommen till Läsåret

2 I det här häftet har vi samlat information som vi tror kan vara värdefull för elever, föräldrar och personal vid Orust Waldorfskola. Spara det gärna tillsammans med katalogen med kontaktuppgifter, för att ha som uppslagsbok under året. Informationen finns även att läsa på vår hemsida Organisation Waldorfpedagogik på Orust ekonomisk förening är huvudman för Orust Waldorfskola. Styrelsen har det yttersta ansvaret för verksamheten. Rektor ansvarar för skolans inre organisation och har det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Skolans medarbetare träffas regelbundet på kollegiemöten. Antal elever och klasser Årskurs Antal elever Klass/total Klasslärare Ämneslärare 1 9 Klass 1-2 Tara Salokorpi Paula Dissing (eurytmi) elever 3 9 Klass 3-4 Barbara Nentwig Paula Dissing (eurytmi) Anders Hammar (slöjd, projekt) elever Nico Van der Donck (engelska) 5 7 Klass 5-6 Elin Vidén Paula Dissing (eurytmi) Ulrik Hofsöe (No-ma period) Anders Hammar (idrott) Johanna Ivefors (matematik) Joar Skorpen (musik) Språkval: Barbara Nentwig (tyska) elever Nico Van der Donck (spanska) Klass 8-9 Anders Hammar Paula Dissing (eurytmi) Ulrik Hofsöe (No-ma period) Johanna Ivefors (eng, ma, No) Joar Skorpen (musik) elever Språkval: Barbara Nentwig (tyska) Totalt 65 4 klasser Rektor: Barbro Rendahl träffas säkrast mån, tis och tors tel: , Stf. Rektor: Johanna Ivefors eller Anders Hammar tel: , Administration/ekonomi: Ulrika L Carlsson tel: , Skolsköterska: Pernille Pedersen Andersson Specialundervisning/resurspersonal: Johanna Ivefors, Ewa Hallgren och Ante Encrantz Köksansvarig: Malin Nykänen tel: Köksmedarbetare: Martin Nord Städansvarig: Ewa Hallgren Vaktmästare/fastighetsansvarig: Joakim Gerhardt Idrottslärarmedhjälpare: Carina Dyås Ackomp. Eurytmi: Anna Stenerås 1

3 Läsårstider Läsårstiderna med lovdagar, ledigheter och kompetensutvecklingsdagar gäller för: Höstterminen Första skoldagen Höstlov (vecka 44) kl Julavslutning Kompensationsledigt för Vårterminen Första skoldagen Lovdagar för eleverna. (Waldorflärarmöte) Vintersportlov (vecka 8) Lovdag för eleverna (Västsvensk Waldorflärarträff) Påsklov (vecka 15) Lovdag Läsårsavslutning Skolåret följer i stort Orust kommuns läsårstider men vissa skillnader finns för att möjliggöra deltagande samarbete och kompetensutveckling inom Waldorfpedagogiken. Vid minst ett tillfälle per år har skolans, förskolans och fritids personal en gemensam studiedag (27/ ). Vi ber föräldrarna att förbereda omsorg av barnen på annat sätt den här dagen. Ledighet för elev Klassläraren kan bevilja ledighet för enstaka dagar av enskild angelägenhet. Övrig ledighet beslutas av rektor. Ledighet för resor beviljas inte. Se Orust Waldorfskolas policy om ledigheter på hemsidan. Skolan är tacksam om vårdnadshavaren lämnar in blanketten Planerad ledighet till klassläraren i de fall man planerar en ledighet för sitt barn, även vid vad som enligt skollagen räknas som ogiltig frånvaro. Blanketten finns på hemsidan eller kan fås av klassläraren. 2

4 sjuk/frånvaroanmälan Sjukanmälan görs per telefon senast tala in elevens namn och klass samt om ni tror att det blir flera dagars frånvaro. Telefonsvararen avlyssnas innan skoldagen börjar. Vi ber er följa dessa rutiner för att undvika oro om någon elev saknas. I de fall skolan inte får kontakt med vårdnadshavarna kontaktas de personer som angetts som kontakt i krislägen. De elever som har specialkost skall även anmälas till köket Ej anmäld frånvaro följs upp av klassläraren. Elevhälsa Skolans elevhälsoteam är under uppbyggnad. Förutom Skolsköterska (Pernille Pedersen Andersson) och Skolläkare (Torbjörn Collinder) kommer en kurator och specialpedagog/läkepedagog ingå i teamet. Vi samarbetar med KAN-psykologerna vid behov. Kontakt med elevhälsoteamet fås genom Pernille Pedersen Andersson via e-post till: telefon eller sms Elever med särskilda behov Vi har rutiner för att upptäcka de elever som har behov av extra stöd. Kollegiet arbetar tillsammans och i samarbete med elevhälsoteamet för extra anpassning, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Föräldrarna deltar i utarbetande av handlingsplaner och ev. åtgärdsprogram. Beslut om Åtgärdsprogram fattas av rektor och kan överklagas. Trygghet, arbetsro och trivsel Vi strävar efter att arbetsmiljön för alla elever och medarbetare på Orust Waldorfskola skall vara så god som möjligt. Detta gäller såväl den fysiska som den psykosociala miljön. Likabehandlingsplanen beskriver hur vi arbetar mot diskriminering och utanförskap. Fullständig arbetsgång beskrivs i denna plan, som finns tillgänglig för alla på hemsidan. Planen gäller för elever och personal. Vi värnar om varandra och uppmärksammar dem som behöver stöd. Känner du oro för någon elev kontakta oss gärna! Förhoppningsvis kan vi berätta att vi arbetar med fallet eller så ger det oss anledning att följa upp hur eleven mår. Kontakta klassläraren, elevhälsan eller någon du/ni har förtroende för på skolan. 3

5 Trivselregler på Orust waldorfskola Elever i årskurs 1-6 stannar på skolgården. Elever årskurs 7-9 ber om tillåtelse för att gå utom synhåll. Elever i årskurs 1-6 måste be om lov för att gå ner till stranden. Skor och stövlar tas av i hallen, inneskor rekommenderas. Snöbollskastning sker på berget utanför matsalen. De som befinner sig på platsen får tolerera snöbollar. Inga isbollar får kastas. Kränkningar och slagsmål tolereras inte. Slutaregeln gäller och används med förnuft. D.v.s. om någon säger SLUTA! måste man sluta med det man gör. Mobiltelefoner skall vara avstängda eller i flygläge under skoldagen. Vi uppmuntrar social direktkontakt och fullt fokus för ett aktivt lärande. Besökare ombeds stänga av mobiltelefoner vid besök under skoltid av hänsyn till elever med särskilda behov. Allergier/specialkost Skolköket ansvarar för att tillaga specialkost enligt trygga rutiner och att tydligt märka maten vid servering. Klassläraren ansvarar för att barnet tar rätt mat (upp till klass tre). De större barnen behöver själva fråga kökspersonalen om de är osäkra. Vid allvarligt misstag rörande barnets specialkost - kontakta skolan omgående och gör en anmälan om olyckstillbud till rektor. De elever som har behov av specialkost fyller i blanketten Anmälan av specialkost. Nöt- och mandelförbud gäller på skolan av hänsyn till elever med allvarlig allergi. Undantag från mandelförbudet kan göras för t.ex. tårtan vid drakfesten om det tydligt deklareras vad som innehåller mandel och att alternativ finns. Skolans lokaler städas numera av en anställd medarbetare och enligt de riktlinjer som gäller i Orust Kommun. I arbetsmiljöplanen beskrivs även hur vi arbetar med den fysiska miljön, brandskydd och skyddsronder tillsammans med fastighetsföreningen. 4

6 Skolmaten Skolköket vill servera alla elever god, näringsriktig och hälsosam skolmat. Maten lagas från grunden och är baserad på säd, mejeriprodukter, rotfrukter, grönsaker och baljväxter tillgängliga efter årstid. Maten är övervägande vegetarisk med fisk en gång i veckan och kött varannan vecka. Varannan fredag skickar skolköket med matsäck till alla barn. Vi använder råvaror av biodynamisk och ekologisk kvalitet och närproducerat då det är möjligt. Vi hoppas kunna förmedla matglädje och laga mat som barnen mår bra av och tycker om. Vegetarianer fyller i blanketten Anmälan av specialkost och följer rutinerna för specialkost. I den nya skollagen ställs krav på huvudmannen att skolmåltiden både ska vara säker, kostnadsfri och näringsriktig. Skolan har beslutat om en matpolicy och styrelsen har antagit Riktlinjer och rutiner för säkerhetsställande av näringsriktiga måltider på Orust Waldorfskola. Timplan En mindre schemaändring görs inför läsåret för att säkerställa att timplanen helt motsvarar inte bara Skollagens och Lgr11:s krav utan även Waldorfskolornas timplan. Skoldagens rytm Vi arbetar medvetet, i enlighet med waldorfpedagogikens intentioner, med att utforma schemat så att skoldagen och hela skolåret blir en så hälsosam och gynnsam helhet som möjligt. Detta innebär att man bl. a. strävar efter följande struktur i skoldagen: Periodundervisningen (tanke) ligger på morgonen, språk och konstnärliga ämnen (känsla) läggs gärna i anslutning till denna mitt på dagen, medan hantverk och gymnastik m m (vilja) optimalt kommer på eftermiddagen. Håltimmar undvikes. Detta upplägg blir ett stöd för elevernas lärande och motverkar skoltrötthet. Den rytmiska växlingen mellan koncentrerat arbete och återkommande övande, mellan elevoch läraraktivitet, går igen i planeringen av lektion, dag, vecka och skolår. Skolstart kl varje morgon (personal finns på skolgården från kl ) Varje klass har ett schema över skoldagen. 15 minuter före och efter skoldagens slut finns personal på skolan som ansvarar för eleverna. Tillsyn av eleverna före eller efter skoldagen kan inte garanteras, vårdnadshavarna ansvarar då för barnen som inte går på fritids. 5

7 Idrott och hälsa Eleverna får möta många olika slags aktiviteter. De får utveckla allsidiga rörelseförmågor och intressen för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Undervisningen i idrott/hälsa sker i huvudsak i vår närmiljö. Speciallokaler/arenor används vid de moment i Lgr11 som kräver det. Även om vi inte har en egen gymnastiksal kan vi uppnå kursplanens mål. Varannan fredag (jämna veckor) viks för ämnet idrott och hälsa. Klasserna 8-9 och 5-6 arbetar i år tillsammans. Segling genomförs i början av terminen för klass 5-6. Eleverna får matsäck från skolan på fredagar i jämna veckor. De har själva med sig kåsor/ kärl att dricka och äta ur samt bestick. Orust Waldorfskola är medlem i Skolidrottsförbundet, vilket innebär att våra elever kan tävla i t.ex. Skol DM. Eurytmi Eurytmi är ett ämne som är speciellt för Waldorfskolan och är ett rörelseämne som kan liknas med dans, där bl. a. språk och musik gestaltas. Lektionerna innehåller även många övningar som stimulerar och stärker kropps/rumsuppfattning, koordination samt koncentration. Språkval Redan från årskurs ett kommer eleverna i kontakt med flera språk. Förutom engelska används också tyska i de ramsor och språklekar som lärs ut. Elevernas nyfikenhet och förmåga att härma ljudbilder och höra språkmelodier gör att grunderna finns när det blir dags att välja modernt språk i årskurs 6. Under höstterminen 2014 får eleverna prova både tyska och spanska, de två moderna språk som skolan erbjuder. Språkvalet görs senast inför vårterminen i årskurs 6 enligt skolverkets riktlinjer. Vid åldersblandade klasser (klass 5-6) startar den formella språk-undervisningen i årskurs 5. Språkundervisningen ligger efter morgonperioden. 6

8 Betyg och omdömen I Waldorfskolan ges betyg endast i årskurs 9. Betygen relaterar till kunskapsmålen i grundskolans läroplan Lgr11 och fastställda betygskriterier. Skriftliga omdömen ges i slutet av läsåret utgående från de individuella utvecklingssamtalen och dokumenterar elevens utveckling mot målen i undervisningen. Nationella prov genomförs enligt skolverkets plan i årskurserna 3, 6 och 9. Proven tjänar som diagnosmaterial och även för att vara ett stöd för lärarens bedömning vid betyg. Resultaten är överlag mycket goda. Alla elever gick vidare till gymnasieskolan Syv För den Studie- och yrkesorienterande verksamheten samarbetar vi med andra skolor i regionen så att eleverna får vägledning inför olika val inför fortsatt utbildning. Rekrytering av studie- och yrkesvägledare pågår. Elevinflytande Skolan arbetar aktivt med värdegrundsarbetet. Många motiv i waldorfskolans kursplan ger anledning till fördjupade samtal om värdegrund, jämlikhet samt ett fördjupat demokratiskt samtal. I alla klasser finns avsatt tid där aktuella händelser, av social karaktär, diskuteras under lärarens eller elevernas ledning. I detta sammanhang finns det ofta grund för samtal om den gemensamma värdegrunden, trivselregler och elevernas rättigheter och skyldigheter. Eftersom skolan är liten och relationen till lärarna är nära tillämpas oftast direktdemokrati och eleverna har stort inflytande över den dagliga undervisningen. Eleverna erbjuds delta vid utvecklingssamtalen från år 3. Elevråd Vi uppmuntrar eleverna att vara med och påverka och ta ansvar med stigande ålder. Från årskurs 5 utser klassen representanter, som deltar i skolans elevråd. Elevrådet utser också elevskyddsombud, som deltar i skolans arbetsmiljöarbete. Elevrådets arbete blir en praktisk övning i representativ demokrati och är speciellt viktigt i övergripande frågor, som inte bara gäller den enskilda klassen. Förslag till gemensamma ordningsregler utarbetas av elevrådet och diskuteras i klasserna innan de fastställs. 7

9 Skog & ungdom På Orust Waldorfskola har vi sedan länge samarbetat med Förbundet Skog & Ungdom och lokalföreningen Slussens Skog & Ungdom, som består av skolmedarbetare och medlemmar är skolans elever. Genom förbundet har vi fått kunnig hjälp med att bygga en kolmila vartannat år (klass 3). Vi har också fått hjälp med kunskaper om skogsvård, orientering, pilbågeskytte m.m. Skolresor De skolresor som genomförs initieras av klassläraren och klassen i samarbete med föräldrarna. Skolresorna skall alltid vara pedagogiskt motiverade och tillföra något till undervisningen. Endast en mycket ringa kostnad får belasta familjen. Skolresorna finansieras till viss del av skolan och eleverna/klasserna bidrar med egna projekt och sponsorbidrag. Skolskjuts De elever som har behov av skolskjuts ombeds ansöka om busskort på Orust kommuns hemsida. Vid avslag ber vi er kontakta styrelsens representant Patrick Winther via föreningens e-postadress: Skolskjutsorganisationen har nyligen gjorts om och de bussar som skolans tider var anpassade till har delvis ändrats. Skolan försöker göra de schemaanpassningar som är möjliga för att förbättra situationen i avvaktan på en mer permanent lösning med ytterligare en busslinje. Styrelsens representant arbetar vidare med frågan tillsammans med representanter för Orust kommun. Kontakt skola hem Vi vill att föräldrar skall känna sig informerade om sina barns utveckling/undervisning och verksamheten i stort. Varje klasslärare gör upp med föräldrarna i klassen hur man kommunicerar med varandra och etablerar rutiner för kontinuerlig information. Föräldramöten anordnas minst en gång per termin liksom individuella samtal för varje elev. Skriftlig information om elevens utveckling (IUP)/omdömen ges en gång per läsår. I läsårsbrevet beskrivs vad klassen arbetat med under året. Varje elev får också ett personligt brev/vers som en hälsning från sin lärare varje läsår. 8

10 Vid månadsfesterna som hålls ca 5-6 gånger per läsår är föräldrarna välkomna att vara med. Skolåret inleds med upprop och familjepicknick och avslutas med tårtkalas på skolgården för alla familjer. Allmän information skickas normalt per e-post till föräldrarna. Även Waldorfbrevet, som ges ut av den pedagogiska föreningen till skola och förskola, skickas numera per e-post. är den hemsida som beskriver verksamheten och där aktiviteter publiceras och kalendariet hålls uppdaterat. Månadsfester Inför lov och större högtider hålls som regel en månadsfest. Elever och lärare följer de stora årstidsrytmerna. Klasser och grupper av elever framför då för kamrater, lärare och föräldrar inslag ur undervisningen, så att hela skolan får upplevelser av vad som händer i de olika klasserna. Sång, musik, dramatiserade inslag och recitation är vanliga aktiviteter, som också blir till en gemensam utvärdering och gestaltning av pågående arbete. Vår mest populära månadsfest är nog Mikaeli (som i år är den 26/9). Då skalar klass 1-2 rotsaker till skördesoppan, klass 3-4 bakar bröd, klass 5-6 bakar rulltårtor till draktårtan och klass 8-9 gör modbanan. Samverkan med fritids och förskolan De flesta av eleverna i de lägre årskurserna går också på fritids. Skolan och fritids samverkar för att eleverna skall känna sig trygga vid övergången från skoltid till fritids. Pedagogerna samverkar till vissa delar och är informerade om varandras temaområden. Fritidspersonalen går ibland in som förstärkning i elevgruppen vid aktiviteter som kräver fler vuxna. Samarbetsrutiner med förskolan finns för att göra övergången från förskolan så smidig som möjligt. Vi vill att det skall kännas som ett naturligt steg att börja skolan och speciellt vårterminen innan skolstart har förskolebarnen flera kontakter med skolan. Olycksfallsförsäkring Elevernas hemkommuner har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever och barn folkbokförda i respektive kommun, denna försäkring gäller även elever och barn i våra verksamheter. Mer information finns på respektive kommuns hemsida och på vår hemsida finns länkar till dessa. 9

11 Rutiner för synpunkter och klagomål Om du har synpunkter eller klagomål på vår skol-/förskole/-fritidsverksamhet uppmuntrar vi att du i första hand tar upp det med den det berör. Om det inte löser problemet, ta då kontakt med respektive verksamhetsansvarig för verksamheten. Detta kan du givetvis även göra om du inte personligen vill kontakta den som det gäller. På vår hemsida kan ni läsa om hur våra rutiner ser ut och där finns en blankett att fylla i. Ekonomi Orust Waldorfskola är en avgiftsfri skola som drivs utan vinstintresse. Styrelsen ansvarar för ekonomin och fastställer varje år en budget, som respektive verksamhet sedan ansvarar för att följa under verksamhetsåret. Budgetprocessen börjar i respektive verksamhet, där respektive budgetansvarig tillsammans med övriga medarbetare arbetar fram ett förslag utifrån sina behov och önskningar. En ekonomigrupp arbetar sedan fram ett gemensamt budgetförslag, som fastställs i både pedagogstyrelsen och fastighetsstyrelsen. Utvecklingsområden Följande områden arbetar vi extra med att utveckla under läsåret: Skolbiblioteket Biblioteket görs i ordning så att eleverna i alla klasser har tillgång till barn- och ungdomslitteratur samt relevant faktalitteratur. Rutiner för utlåning utarbetas. Arbetet görs i samarbete med Orust kommunbibliotek för att få tillgång till kompetens kring aktuell barn- och ungdomslitteratur. Klart höstterminen NO och matematikundervisningen. En översiktlig plan över undervisningen i naturorienterande ämnen från år 1-6 respektive 7-9 utifrån Waldorfs kursplan relaterade till kunskapsmålen i Lgr 11 utarbetas. Klart vårterminen I värdegrundsarbetet tillsammans med förskolan och fritids läggs i år fokus på genusperspektivet. Skolans lokaler är i stort behov av renovering och i det visionsarbete som påbörjats inom föreningen är bl. a. lokalerna i fokus. Innan fastighetsföreningen får i uppdrag att planera denna upprustning måste skolans storlek och organisation i framtiden först vara väl förankrad i skolans kollegium och i pedagogiska styrelsen. IT i skolan utvecklas så att eleverna kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. 10

12 Föreningsinfo - medlemskap inflytande Eftersom skolans huvudman är en ekonomisk förening med även föräldrar i styrelsen har föräldrar stort ansvar, inflytande och medbestämmande i skolan. Föräldrarna hjälper också till med diverse göromål bl. a. viss städning, trädgårdsarbete, värdar vid sommarcaféet och andra sysslor som kan dyka upp. Arbetsdagarna skapar en känsla av samhörighet och ökar engagemanget för skolan, förutom att det blir mycket gjort på kort tid när många hjälps åt. Föräldrar och medarbetare kan ansöka om medlemskap i någon eller båda föreningarna som finns i driften av skolan: Waldorfpedagogik på Orust ekonomisk förening är den s.k. pedagogiska föreningen och är huvudman för vår skola, förskola och fritidshem. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att driva som kooperativ en skola, en förskola och ett fritidshem. Verksamheten ska bedrivas enligt waldorfpedagogikens riktlinjer. Målet för verksamheten är att: Till barnen förmedla insikten om tillvarons helhet, djup och sammanhang. Väcka barnens kärlek till människan och världen. Fostra till frihet och jämlikhet. Ge barnen kunskap, förtröstan och kraft inför framtiden. Föreningen skall vara religiöst och politiskt obunden. Föreningens högsta beslutande organ är den ordinarie föreningsstämman som hålls en gång per år, före mars månads utgång. På den ordinarie föreningsstämman väljs en styrelse som består av 7 ledamöter och max 5 suppleanter. Av ledamöterna skall enligt stadgarna minst 2 och högst 3 vara pedagoger. Övriga ledamöter väljs ur föräldragruppen. Föreningens förvaltande organ är styrelsen som ansvarar for den administrativa driften av föreningen, den ekonomiska redovisningen samt för föreningens övriga löpande ärenden. Styrelsen ska arbeta i samråd med föreningsmöte samt rektor/förskolechef. Medlem i den pedagogiska föreningen erbjuds att beställa varor från Biodynamiska Produkter. Intresserade skall höra av sig till 11

13 Waldorffastigheter på Orust ekonomisk förening är fastighetsföreningen som äger och förvaltar de fastigheter som våra verksamheter huserar i. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att äga och förvalta fastigheter. Mål för verksamheten är att: Bibehålla fastigheternas värde. Vid renovering och nybyggnation värna om Waldorfpedagogiska värderingar (exempelvis naturmaterial, arkitektur). Att verka för och främja waldorfpedagogisk verksamhet samt annan verksamhet som inspireras av den antroposofiska kulturimpulsen och/eller kan berika det pedagogiska arbetet. Föreningen ska vara religiöst och politiskt obunden. Föreningens högsta beslutande organ är den ordinarie föreningsstämman som hålls varje år före mars månads slut. Föreningens förvaltande organ är styrelsen som ansvarar för den administrativa driften av föreningen, den ekonomiska redovisningen samt för föreningens övriga löpande ärenden. Styrelsen ska arbeta i samråd med hyresgästerna. Styrelsen ska bestå av minst fem och högst sju ledamöter varav ordförande väljs på ett år och övriga på två år. Dessutom ska minst två och högst fem suppleanter, valda på två år, finnas. Av styrelsens ledamöter bör två utgöras av medarbetare från verksamheterna, en från förskolan och en från skolan. Ansökan om medlemskap görs till respektive styrelse genom att skicka in en ansökan samt betala in medlemsinsatsen, medlemskapet är sedan personligt. Eftersom det är ekonomiska föreningar, betalar man en medlemsinsats på 250 kr, en insats som betalas tillbaka när man vill gå ur föreningen. Aktiva medlemmar som antingen arbetar eller har barn i någon av föreningens verksamheter, betalar ingen årlig medlemsavgift. Däremot tas en medlemsavgift ut av de som inte längre är aktiva, men som ändå vill vara kvar som i föreningen som medlem. Mer om dessa föreningar, både information, kontaktuppgifter, stadgar och blanketter finns på vår hemsida. 12

14 Waldorf i korthet Samma klasslärare under många år Periodundervisning Egenhändiga arbetsböcker Teori, hantverk, rörelse och konst - olika vägar att nå kunskap 13

En väg till frihet. Målbeskrivning och läroplan för waldorfpedagogiken förskola, grundskola, gymnasium och fritidshem.

En väg till frihet. Målbeskrivning och läroplan för waldorfpedagogiken förskola, grundskola, gymnasium och fritidshem. En väg till frihet Målbeskrivning och läroplan för waldorfpedagogiken förskola, grundskola, gymnasium och fritidshem Åldern 1-19 år Utgiven i samarbete med Waldorfskolefederationen och Riksföreningen Waldorfförskolornas

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

GRUNDSKOLOR I SIGTUNA KOMMUN. Verksamhetskatalog VT 2013. www.sigtuna.se

GRUNDSKOLOR I SIGTUNA KOMMUN. Verksamhetskatalog VT 2013. www.sigtuna.se GRUNDSKOLOR I Verksamhetskatalog VT 2013 Här presenterar vi Sigtuna kommuns grundskolor för barn 6-16 år. Katalogen ger dig en inblick i våra verksamheter så att du kan välja den skola som BÄST passar

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15 Likabehandlingsplan för Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsåret 14-15 Fastställd 2014-08-11 Gäller till 2015-08-12 1 Att ha en vän är som att vakna och känna solen skina (Aristoteles)

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Utredning Barn- och utbildning

Utredning Barn- och utbildning DNR: KS 2010-69 Utredning Barn- och utbildning Konsekvensanalyser för utredningsspår inom område Barn & Utbildning Bilaga 2 Innehåll 1 Bakgrund... 4 2 Personalens synpunkter... 4 2.1 Förskola... 5 2.1.1

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor?

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Institutet för Kvalitetsutveckling Innehåll Förord.. 3 Inledning.. 4 Några grundläggande begrepp 4 Vad är en bra skola?. 6 Hur arbetar en bra

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Grunduppgifter 3 Utvärdering av fjolårets plan 4 Främjande insatser 7

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Visste du att? Elever har rättigheter!

Visste du att? Elever har rättigheter! Visste du att? Elever har rättigheter! Index Vad är det här? Foldern Visste du att? Elever har rättigheter! försöker på ett kort och begripligt vis engagera dig i frågor som berör elevers rättigheter.

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9 Örebro 2014-08-11 Kvalitetsredovisning läsåret 13-14 för Viktoriaskolan F-9 Sammanställd av rektor Anette Frank Innehåll 1. Förutsättning/organisation 2. Mål-resultat-bedömning 3. Elevinflytande 4. Omdefinierat

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer