välkommen till Läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "välkommen till Läsåret 2014-2015"

Transkript

1 välkommen till Läsåret

2 I det här häftet har vi samlat information som vi tror kan vara värdefull för elever, föräldrar och personal vid Orust Waldorfskola. Spara det gärna tillsammans med katalogen med kontaktuppgifter, för att ha som uppslagsbok under året. Informationen finns även att läsa på vår hemsida Organisation Waldorfpedagogik på Orust ekonomisk förening är huvudman för Orust Waldorfskola. Styrelsen har det yttersta ansvaret för verksamheten. Rektor ansvarar för skolans inre organisation och har det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Skolans medarbetare träffas regelbundet på kollegiemöten. Antal elever och klasser Årskurs Antal elever Klass/total Klasslärare Ämneslärare 1 9 Klass 1-2 Tara Salokorpi Paula Dissing (eurytmi) elever 3 9 Klass 3-4 Barbara Nentwig Paula Dissing (eurytmi) Anders Hammar (slöjd, projekt) elever Nico Van der Donck (engelska) 5 7 Klass 5-6 Elin Vidén Paula Dissing (eurytmi) Ulrik Hofsöe (No-ma period) Anders Hammar (idrott) Johanna Ivefors (matematik) Joar Skorpen (musik) Språkval: Barbara Nentwig (tyska) elever Nico Van der Donck (spanska) Klass 8-9 Anders Hammar Paula Dissing (eurytmi) Ulrik Hofsöe (No-ma period) Johanna Ivefors (eng, ma, No) Joar Skorpen (musik) elever Språkval: Barbara Nentwig (tyska) Totalt 65 4 klasser Rektor: Barbro Rendahl träffas säkrast mån, tis och tors tel: , Stf. Rektor: Johanna Ivefors eller Anders Hammar tel: , Administration/ekonomi: Ulrika L Carlsson tel: , Skolsköterska: Pernille Pedersen Andersson Specialundervisning/resurspersonal: Johanna Ivefors, Ewa Hallgren och Ante Encrantz Köksansvarig: Malin Nykänen tel: Köksmedarbetare: Martin Nord Städansvarig: Ewa Hallgren Vaktmästare/fastighetsansvarig: Joakim Gerhardt Idrottslärarmedhjälpare: Carina Dyås Ackomp. Eurytmi: Anna Stenerås 1

3 Läsårstider Läsårstiderna med lovdagar, ledigheter och kompetensutvecklingsdagar gäller för: Höstterminen Första skoldagen Höstlov (vecka 44) kl Julavslutning Kompensationsledigt för Vårterminen Första skoldagen Lovdagar för eleverna. (Waldorflärarmöte) Vintersportlov (vecka 8) Lovdag för eleverna (Västsvensk Waldorflärarträff) Påsklov (vecka 15) Lovdag Läsårsavslutning Skolåret följer i stort Orust kommuns läsårstider men vissa skillnader finns för att möjliggöra deltagande samarbete och kompetensutveckling inom Waldorfpedagogiken. Vid minst ett tillfälle per år har skolans, förskolans och fritids personal en gemensam studiedag (27/ ). Vi ber föräldrarna att förbereda omsorg av barnen på annat sätt den här dagen. Ledighet för elev Klassläraren kan bevilja ledighet för enstaka dagar av enskild angelägenhet. Övrig ledighet beslutas av rektor. Ledighet för resor beviljas inte. Se Orust Waldorfskolas policy om ledigheter på hemsidan. Skolan är tacksam om vårdnadshavaren lämnar in blanketten Planerad ledighet till klassläraren i de fall man planerar en ledighet för sitt barn, även vid vad som enligt skollagen räknas som ogiltig frånvaro. Blanketten finns på hemsidan eller kan fås av klassläraren. 2

4 sjuk/frånvaroanmälan Sjukanmälan görs per telefon senast tala in elevens namn och klass samt om ni tror att det blir flera dagars frånvaro. Telefonsvararen avlyssnas innan skoldagen börjar. Vi ber er följa dessa rutiner för att undvika oro om någon elev saknas. I de fall skolan inte får kontakt med vårdnadshavarna kontaktas de personer som angetts som kontakt i krislägen. De elever som har specialkost skall även anmälas till köket Ej anmäld frånvaro följs upp av klassläraren. Elevhälsa Skolans elevhälsoteam är under uppbyggnad. Förutom Skolsköterska (Pernille Pedersen Andersson) och Skolläkare (Torbjörn Collinder) kommer en kurator och specialpedagog/läkepedagog ingå i teamet. Vi samarbetar med KAN-psykologerna vid behov. Kontakt med elevhälsoteamet fås genom Pernille Pedersen Andersson via e-post till: telefon eller sms Elever med särskilda behov Vi har rutiner för att upptäcka de elever som har behov av extra stöd. Kollegiet arbetar tillsammans och i samarbete med elevhälsoteamet för extra anpassning, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Föräldrarna deltar i utarbetande av handlingsplaner och ev. åtgärdsprogram. Beslut om Åtgärdsprogram fattas av rektor och kan överklagas. Trygghet, arbetsro och trivsel Vi strävar efter att arbetsmiljön för alla elever och medarbetare på Orust Waldorfskola skall vara så god som möjligt. Detta gäller såväl den fysiska som den psykosociala miljön. Likabehandlingsplanen beskriver hur vi arbetar mot diskriminering och utanförskap. Fullständig arbetsgång beskrivs i denna plan, som finns tillgänglig för alla på hemsidan. Planen gäller för elever och personal. Vi värnar om varandra och uppmärksammar dem som behöver stöd. Känner du oro för någon elev kontakta oss gärna! Förhoppningsvis kan vi berätta att vi arbetar med fallet eller så ger det oss anledning att följa upp hur eleven mår. Kontakta klassläraren, elevhälsan eller någon du/ni har förtroende för på skolan. 3

5 Trivselregler på Orust waldorfskola Elever i årskurs 1-6 stannar på skolgården. Elever årskurs 7-9 ber om tillåtelse för att gå utom synhåll. Elever i årskurs 1-6 måste be om lov för att gå ner till stranden. Skor och stövlar tas av i hallen, inneskor rekommenderas. Snöbollskastning sker på berget utanför matsalen. De som befinner sig på platsen får tolerera snöbollar. Inga isbollar får kastas. Kränkningar och slagsmål tolereras inte. Slutaregeln gäller och används med förnuft. D.v.s. om någon säger SLUTA! måste man sluta med det man gör. Mobiltelefoner skall vara avstängda eller i flygläge under skoldagen. Vi uppmuntrar social direktkontakt och fullt fokus för ett aktivt lärande. Besökare ombeds stänga av mobiltelefoner vid besök under skoltid av hänsyn till elever med särskilda behov. Allergier/specialkost Skolköket ansvarar för att tillaga specialkost enligt trygga rutiner och att tydligt märka maten vid servering. Klassläraren ansvarar för att barnet tar rätt mat (upp till klass tre). De större barnen behöver själva fråga kökspersonalen om de är osäkra. Vid allvarligt misstag rörande barnets specialkost - kontakta skolan omgående och gör en anmälan om olyckstillbud till rektor. De elever som har behov av specialkost fyller i blanketten Anmälan av specialkost. Nöt- och mandelförbud gäller på skolan av hänsyn till elever med allvarlig allergi. Undantag från mandelförbudet kan göras för t.ex. tårtan vid drakfesten om det tydligt deklareras vad som innehåller mandel och att alternativ finns. Skolans lokaler städas numera av en anställd medarbetare och enligt de riktlinjer som gäller i Orust Kommun. I arbetsmiljöplanen beskrivs även hur vi arbetar med den fysiska miljön, brandskydd och skyddsronder tillsammans med fastighetsföreningen. 4

6 Skolmaten Skolköket vill servera alla elever god, näringsriktig och hälsosam skolmat. Maten lagas från grunden och är baserad på säd, mejeriprodukter, rotfrukter, grönsaker och baljväxter tillgängliga efter årstid. Maten är övervägande vegetarisk med fisk en gång i veckan och kött varannan vecka. Varannan fredag skickar skolköket med matsäck till alla barn. Vi använder råvaror av biodynamisk och ekologisk kvalitet och närproducerat då det är möjligt. Vi hoppas kunna förmedla matglädje och laga mat som barnen mår bra av och tycker om. Vegetarianer fyller i blanketten Anmälan av specialkost och följer rutinerna för specialkost. I den nya skollagen ställs krav på huvudmannen att skolmåltiden både ska vara säker, kostnadsfri och näringsriktig. Skolan har beslutat om en matpolicy och styrelsen har antagit Riktlinjer och rutiner för säkerhetsställande av näringsriktiga måltider på Orust Waldorfskola. Timplan En mindre schemaändring görs inför läsåret för att säkerställa att timplanen helt motsvarar inte bara Skollagens och Lgr11:s krav utan även Waldorfskolornas timplan. Skoldagens rytm Vi arbetar medvetet, i enlighet med waldorfpedagogikens intentioner, med att utforma schemat så att skoldagen och hela skolåret blir en så hälsosam och gynnsam helhet som möjligt. Detta innebär att man bl. a. strävar efter följande struktur i skoldagen: Periodundervisningen (tanke) ligger på morgonen, språk och konstnärliga ämnen (känsla) läggs gärna i anslutning till denna mitt på dagen, medan hantverk och gymnastik m m (vilja) optimalt kommer på eftermiddagen. Håltimmar undvikes. Detta upplägg blir ett stöd för elevernas lärande och motverkar skoltrötthet. Den rytmiska växlingen mellan koncentrerat arbete och återkommande övande, mellan elevoch läraraktivitet, går igen i planeringen av lektion, dag, vecka och skolår. Skolstart kl varje morgon (personal finns på skolgården från kl ) Varje klass har ett schema över skoldagen. 15 minuter före och efter skoldagens slut finns personal på skolan som ansvarar för eleverna. Tillsyn av eleverna före eller efter skoldagen kan inte garanteras, vårdnadshavarna ansvarar då för barnen som inte går på fritids. 5

7 Idrott och hälsa Eleverna får möta många olika slags aktiviteter. De får utveckla allsidiga rörelseförmågor och intressen för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Undervisningen i idrott/hälsa sker i huvudsak i vår närmiljö. Speciallokaler/arenor används vid de moment i Lgr11 som kräver det. Även om vi inte har en egen gymnastiksal kan vi uppnå kursplanens mål. Varannan fredag (jämna veckor) viks för ämnet idrott och hälsa. Klasserna 8-9 och 5-6 arbetar i år tillsammans. Segling genomförs i början av terminen för klass 5-6. Eleverna får matsäck från skolan på fredagar i jämna veckor. De har själva med sig kåsor/ kärl att dricka och äta ur samt bestick. Orust Waldorfskola är medlem i Skolidrottsförbundet, vilket innebär att våra elever kan tävla i t.ex. Skol DM. Eurytmi Eurytmi är ett ämne som är speciellt för Waldorfskolan och är ett rörelseämne som kan liknas med dans, där bl. a. språk och musik gestaltas. Lektionerna innehåller även många övningar som stimulerar och stärker kropps/rumsuppfattning, koordination samt koncentration. Språkval Redan från årskurs ett kommer eleverna i kontakt med flera språk. Förutom engelska används också tyska i de ramsor och språklekar som lärs ut. Elevernas nyfikenhet och förmåga att härma ljudbilder och höra språkmelodier gör att grunderna finns när det blir dags att välja modernt språk i årskurs 6. Under höstterminen 2014 får eleverna prova både tyska och spanska, de två moderna språk som skolan erbjuder. Språkvalet görs senast inför vårterminen i årskurs 6 enligt skolverkets riktlinjer. Vid åldersblandade klasser (klass 5-6) startar den formella språk-undervisningen i årskurs 5. Språkundervisningen ligger efter morgonperioden. 6

8 Betyg och omdömen I Waldorfskolan ges betyg endast i årskurs 9. Betygen relaterar till kunskapsmålen i grundskolans läroplan Lgr11 och fastställda betygskriterier. Skriftliga omdömen ges i slutet av läsåret utgående från de individuella utvecklingssamtalen och dokumenterar elevens utveckling mot målen i undervisningen. Nationella prov genomförs enligt skolverkets plan i årskurserna 3, 6 och 9. Proven tjänar som diagnosmaterial och även för att vara ett stöd för lärarens bedömning vid betyg. Resultaten är överlag mycket goda. Alla elever gick vidare till gymnasieskolan Syv För den Studie- och yrkesorienterande verksamheten samarbetar vi med andra skolor i regionen så att eleverna får vägledning inför olika val inför fortsatt utbildning. Rekrytering av studie- och yrkesvägledare pågår. Elevinflytande Skolan arbetar aktivt med värdegrundsarbetet. Många motiv i waldorfskolans kursplan ger anledning till fördjupade samtal om värdegrund, jämlikhet samt ett fördjupat demokratiskt samtal. I alla klasser finns avsatt tid där aktuella händelser, av social karaktär, diskuteras under lärarens eller elevernas ledning. I detta sammanhang finns det ofta grund för samtal om den gemensamma värdegrunden, trivselregler och elevernas rättigheter och skyldigheter. Eftersom skolan är liten och relationen till lärarna är nära tillämpas oftast direktdemokrati och eleverna har stort inflytande över den dagliga undervisningen. Eleverna erbjuds delta vid utvecklingssamtalen från år 3. Elevråd Vi uppmuntrar eleverna att vara med och påverka och ta ansvar med stigande ålder. Från årskurs 5 utser klassen representanter, som deltar i skolans elevråd. Elevrådet utser också elevskyddsombud, som deltar i skolans arbetsmiljöarbete. Elevrådets arbete blir en praktisk övning i representativ demokrati och är speciellt viktigt i övergripande frågor, som inte bara gäller den enskilda klassen. Förslag till gemensamma ordningsregler utarbetas av elevrådet och diskuteras i klasserna innan de fastställs. 7

9 Skog & ungdom På Orust Waldorfskola har vi sedan länge samarbetat med Förbundet Skog & Ungdom och lokalföreningen Slussens Skog & Ungdom, som består av skolmedarbetare och medlemmar är skolans elever. Genom förbundet har vi fått kunnig hjälp med att bygga en kolmila vartannat år (klass 3). Vi har också fått hjälp med kunskaper om skogsvård, orientering, pilbågeskytte m.m. Skolresor De skolresor som genomförs initieras av klassläraren och klassen i samarbete med föräldrarna. Skolresorna skall alltid vara pedagogiskt motiverade och tillföra något till undervisningen. Endast en mycket ringa kostnad får belasta familjen. Skolresorna finansieras till viss del av skolan och eleverna/klasserna bidrar med egna projekt och sponsorbidrag. Skolskjuts De elever som har behov av skolskjuts ombeds ansöka om busskort på Orust kommuns hemsida. Vid avslag ber vi er kontakta styrelsens representant Patrick Winther via föreningens e-postadress: Skolskjutsorganisationen har nyligen gjorts om och de bussar som skolans tider var anpassade till har delvis ändrats. Skolan försöker göra de schemaanpassningar som är möjliga för att förbättra situationen i avvaktan på en mer permanent lösning med ytterligare en busslinje. Styrelsens representant arbetar vidare med frågan tillsammans med representanter för Orust kommun. Kontakt skola hem Vi vill att föräldrar skall känna sig informerade om sina barns utveckling/undervisning och verksamheten i stort. Varje klasslärare gör upp med föräldrarna i klassen hur man kommunicerar med varandra och etablerar rutiner för kontinuerlig information. Föräldramöten anordnas minst en gång per termin liksom individuella samtal för varje elev. Skriftlig information om elevens utveckling (IUP)/omdömen ges en gång per läsår. I läsårsbrevet beskrivs vad klassen arbetat med under året. Varje elev får också ett personligt brev/vers som en hälsning från sin lärare varje läsår. 8

10 Vid månadsfesterna som hålls ca 5-6 gånger per läsår är föräldrarna välkomna att vara med. Skolåret inleds med upprop och familjepicknick och avslutas med tårtkalas på skolgården för alla familjer. Allmän information skickas normalt per e-post till föräldrarna. Även Waldorfbrevet, som ges ut av den pedagogiska föreningen till skola och förskola, skickas numera per e-post. är den hemsida som beskriver verksamheten och där aktiviteter publiceras och kalendariet hålls uppdaterat. Månadsfester Inför lov och större högtider hålls som regel en månadsfest. Elever och lärare följer de stora årstidsrytmerna. Klasser och grupper av elever framför då för kamrater, lärare och föräldrar inslag ur undervisningen, så att hela skolan får upplevelser av vad som händer i de olika klasserna. Sång, musik, dramatiserade inslag och recitation är vanliga aktiviteter, som också blir till en gemensam utvärdering och gestaltning av pågående arbete. Vår mest populära månadsfest är nog Mikaeli (som i år är den 26/9). Då skalar klass 1-2 rotsaker till skördesoppan, klass 3-4 bakar bröd, klass 5-6 bakar rulltårtor till draktårtan och klass 8-9 gör modbanan. Samverkan med fritids och förskolan De flesta av eleverna i de lägre årskurserna går också på fritids. Skolan och fritids samverkar för att eleverna skall känna sig trygga vid övergången från skoltid till fritids. Pedagogerna samverkar till vissa delar och är informerade om varandras temaområden. Fritidspersonalen går ibland in som förstärkning i elevgruppen vid aktiviteter som kräver fler vuxna. Samarbetsrutiner med förskolan finns för att göra övergången från förskolan så smidig som möjligt. Vi vill att det skall kännas som ett naturligt steg att börja skolan och speciellt vårterminen innan skolstart har förskolebarnen flera kontakter med skolan. Olycksfallsförsäkring Elevernas hemkommuner har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever och barn folkbokförda i respektive kommun, denna försäkring gäller även elever och barn i våra verksamheter. Mer information finns på respektive kommuns hemsida och på vår hemsida finns länkar till dessa. 9

11 Rutiner för synpunkter och klagomål Om du har synpunkter eller klagomål på vår skol-/förskole/-fritidsverksamhet uppmuntrar vi att du i första hand tar upp det med den det berör. Om det inte löser problemet, ta då kontakt med respektive verksamhetsansvarig för verksamheten. Detta kan du givetvis även göra om du inte personligen vill kontakta den som det gäller. På vår hemsida kan ni läsa om hur våra rutiner ser ut och där finns en blankett att fylla i. Ekonomi Orust Waldorfskola är en avgiftsfri skola som drivs utan vinstintresse. Styrelsen ansvarar för ekonomin och fastställer varje år en budget, som respektive verksamhet sedan ansvarar för att följa under verksamhetsåret. Budgetprocessen börjar i respektive verksamhet, där respektive budgetansvarig tillsammans med övriga medarbetare arbetar fram ett förslag utifrån sina behov och önskningar. En ekonomigrupp arbetar sedan fram ett gemensamt budgetförslag, som fastställs i både pedagogstyrelsen och fastighetsstyrelsen. Utvecklingsområden Följande områden arbetar vi extra med att utveckla under läsåret: Skolbiblioteket Biblioteket görs i ordning så att eleverna i alla klasser har tillgång till barn- och ungdomslitteratur samt relevant faktalitteratur. Rutiner för utlåning utarbetas. Arbetet görs i samarbete med Orust kommunbibliotek för att få tillgång till kompetens kring aktuell barn- och ungdomslitteratur. Klart höstterminen NO och matematikundervisningen. En översiktlig plan över undervisningen i naturorienterande ämnen från år 1-6 respektive 7-9 utifrån Waldorfs kursplan relaterade till kunskapsmålen i Lgr 11 utarbetas. Klart vårterminen I värdegrundsarbetet tillsammans med förskolan och fritids läggs i år fokus på genusperspektivet. Skolans lokaler är i stort behov av renovering och i det visionsarbete som påbörjats inom föreningen är bl. a. lokalerna i fokus. Innan fastighetsföreningen får i uppdrag att planera denna upprustning måste skolans storlek och organisation i framtiden först vara väl förankrad i skolans kollegium och i pedagogiska styrelsen. IT i skolan utvecklas så att eleverna kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. 10

12 Föreningsinfo - medlemskap inflytande Eftersom skolans huvudman är en ekonomisk förening med även föräldrar i styrelsen har föräldrar stort ansvar, inflytande och medbestämmande i skolan. Föräldrarna hjälper också till med diverse göromål bl. a. viss städning, trädgårdsarbete, värdar vid sommarcaféet och andra sysslor som kan dyka upp. Arbetsdagarna skapar en känsla av samhörighet och ökar engagemanget för skolan, förutom att det blir mycket gjort på kort tid när många hjälps åt. Föräldrar och medarbetare kan ansöka om medlemskap i någon eller båda föreningarna som finns i driften av skolan: Waldorfpedagogik på Orust ekonomisk förening är den s.k. pedagogiska föreningen och är huvudman för vår skola, förskola och fritidshem. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att driva som kooperativ en skola, en förskola och ett fritidshem. Verksamheten ska bedrivas enligt waldorfpedagogikens riktlinjer. Målet för verksamheten är att: Till barnen förmedla insikten om tillvarons helhet, djup och sammanhang. Väcka barnens kärlek till människan och världen. Fostra till frihet och jämlikhet. Ge barnen kunskap, förtröstan och kraft inför framtiden. Föreningen skall vara religiöst och politiskt obunden. Föreningens högsta beslutande organ är den ordinarie föreningsstämman som hålls en gång per år, före mars månads utgång. På den ordinarie föreningsstämman väljs en styrelse som består av 7 ledamöter och max 5 suppleanter. Av ledamöterna skall enligt stadgarna minst 2 och högst 3 vara pedagoger. Övriga ledamöter väljs ur föräldragruppen. Föreningens förvaltande organ är styrelsen som ansvarar for den administrativa driften av föreningen, den ekonomiska redovisningen samt för föreningens övriga löpande ärenden. Styrelsen ska arbeta i samråd med föreningsmöte samt rektor/förskolechef. Medlem i den pedagogiska föreningen erbjuds att beställa varor från Biodynamiska Produkter. Intresserade skall höra av sig till 11

13 Waldorffastigheter på Orust ekonomisk förening är fastighetsföreningen som äger och förvaltar de fastigheter som våra verksamheter huserar i. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att äga och förvalta fastigheter. Mål för verksamheten är att: Bibehålla fastigheternas värde. Vid renovering och nybyggnation värna om Waldorfpedagogiska värderingar (exempelvis naturmaterial, arkitektur). Att verka för och främja waldorfpedagogisk verksamhet samt annan verksamhet som inspireras av den antroposofiska kulturimpulsen och/eller kan berika det pedagogiska arbetet. Föreningen ska vara religiöst och politiskt obunden. Föreningens högsta beslutande organ är den ordinarie föreningsstämman som hålls varje år före mars månads slut. Föreningens förvaltande organ är styrelsen som ansvarar för den administrativa driften av föreningen, den ekonomiska redovisningen samt för föreningens övriga löpande ärenden. Styrelsen ska arbeta i samråd med hyresgästerna. Styrelsen ska bestå av minst fem och högst sju ledamöter varav ordförande väljs på ett år och övriga på två år. Dessutom ska minst två och högst fem suppleanter, valda på två år, finnas. Av styrelsens ledamöter bör två utgöras av medarbetare från verksamheterna, en från förskolan och en från skolan. Ansökan om medlemskap görs till respektive styrelse genom att skicka in en ansökan samt betala in medlemsinsatsen, medlemskapet är sedan personligt. Eftersom det är ekonomiska föreningar, betalar man en medlemsinsats på 250 kr, en insats som betalas tillbaka när man vill gå ur föreningen. Aktiva medlemmar som antingen arbetar eller har barn i någon av föreningens verksamheter, betalar ingen årlig medlemsavgift. Däremot tas en medlemsavgift ut av de som inte längre är aktiva, men som ändå vill vara kvar som i föreningen som medlem. Mer om dessa föreningar, både information, kontaktuppgifter, stadgar och blanketter finns på vår hemsida. 12

14 Waldorf i korthet Samma klasslärare under många år Periodundervisning Egenhändiga arbetsböcker Teori, hantverk, rörelse och konst - olika vägar att nå kunskap 13

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Foto, Fredrik Sederholm

Foto, Fredrik Sederholm Foto, Fredrik Sederholm Gnesta Waldorfskola Systematiskt kvalitetsarbete 2014-2015 Om detta dokument Detta är en presentation av det systematiska kvalitetsarbetet vid Gnesta waldorfskola. Dokumentet ska

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Gnesta Waldorfförskola

Gnesta Waldorfförskola Gnesta Waldorfförskola Gnesta Waldorfförskola Systematiskt kvalitetsarbete 2014-2015 Om detta dokument Detta är en presentation av det systematiska kvalitetsarbetet vid Gnesta waldorfförskola. Dokumentet

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

Lilla föräldraboken. Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola

Lilla föräldraboken. Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola Lilla föräldraboken Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola Välkommen som ny förälder till Örebro Waldorfskola! Den här skriften är tänkt att vara en vägledning för dig som ny förälder. Här får

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

Augusti 2013. Verksamhetsplan

Augusti 2013. Verksamhetsplan Augusti 2013 Verksamhetsplan Orust Waldorfförskola 2013/2014 WALDORFPEDAGOGISKA MÅL En väg till frihet är en handledning i hur man genom waldorfpedagogik arbetar mot de mål som anges i Lpfö98. Rudolf Steiner,

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Edboskolan - Viktigt på riktigt

Edboskolan - Viktigt på riktigt Edboskolan - Viktigt på riktigt Information till hemmen läsåret 2015/2016 Välkommen till Edboskolan läsåret 2015/2016 Höstterminen 2015 Höstterminen börjar onsdagen den 19 augusti Studiedag fredagen den

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Välkommen till Hogstorps skola

Välkommen till Hogstorps skola Välkommen till Hogstorps skola Information till vårdnadshavare Läsår 2015/16 Innehållsförteckning: Läsårstider & skoltider s.4 Rutiner vid frånvaro Skola och Fritidshem s. 5 Skolans organisation s.6-7

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016 Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/201 Välkomna hit! Vi hoppas att du och ditt barn kommer att trivas hos oss. Vi vet att det alltid är mycket man undrar när skolan börjar, och

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Välkommen till förskolan

Välkommen till förskolan Välkommen till förskolan Förskolans verksamhet utgår från förskolans läroplan, Lpfö-98 rev -10 Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Barn och utbildningsförvaltningen Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Förhållningssätt och rutiner. Elever /Vårdnadshavare Vår vision är: Att behålla barnens motivation och glädje över att utvecklas genom variation,systematik och samarbete.

Läs mer

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan 2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan Elevhälsoplan 2012/2013 2013-04-03 2 (8) Inledning Elevhälsoarbetet på Herrestorp är betydelsefullt för att lyckas med uppdraget att ge varje barn/elev ledning och stimulans

Läs mer

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Viktig information till elever och föräldrar på Magelungens gymnasium Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Vi tycker det är mycket roligt att få välkomna dig till vår skola. Vi

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Förslag till riktlinjer för avgifter inom utbildningsverksamheterna grundskola och gymnasieskola

Förslag till riktlinjer för avgifter inom utbildningsverksamheterna grundskola och gymnasieskola Tjänsteskrivelse 2013-01-28 Dnr: 2013.26-629 (153) Utbildningsförvaltningen Inger Hjort E-post: inger.hjort@ronneby.se Utbildningsnämndens beslut 2013-02-14 12 Förslag till riktlinjer för avgifter inom

Läs mer

Fritidshemmen ligger i en stimulerande miljö som erbjuder närhet till park, hav, skog och äng.

Fritidshemmen ligger i en stimulerande miljö som erbjuder närhet till park, hav, skog och äng. 2011/2012 Välkommen till Löddesnässkolans Fritidshem. Löddesnässkolans fritidshem består av 4 avdelningar, Idun Saga, Freja och Embla. Alla fritidshemmen ligger integrerade i skolans lokaler. Embla är

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Grundskola Publicerad 2011-07-01. Grundskola

Det svenska skolsystemet: Grundskola Publicerad 2011-07-01. Grundskola Det svenska skolsystemet: Grundskola Publicerad 2011-07-01 Grundskola Grundskolan, eller grundsärskolan, sameskolan eller specialskolan, är obligatorisk i Sverige. Det betyder att alla barn har skolplikt

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiden har betydelse Våra måltider har stor betydelse. Det är säkert alla överens om. Näringsriktig mat ger energi och hälsa. God och

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Strömslundskolan 7-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag för en förskoleklassare

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Arboga kommun Regler och avgifter för förskola och fritidshem Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Innehåll 1 Förskola, fritidshem och annan pedagogisk

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Förskola och Fritidshem

Förskola och Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden Förskola och Fritidshem Regler 2013-01-01 2 Innehållsförteckning Förskola... 3 Tider i förskolan... 4 Riktlinjer för förskola på obekväm arbetstid... 4 Förskoleklass... 5 Fritidshem...

Läs mer

Vart ville vi, vad gjorde vi, och hur blev det?

Vart ville vi, vad gjorde vi, och hur blev det? Vart ville vi, vad gjorde vi, och hur blev det? Emiliaskolans systematiska kvalitetsarbete 2012-2013 Varje elevs garanti för en extraordinär skolgång 1 Innehåll Elevstatistik... 3 Regelverk och styrdokument...

Läs mer

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA för 2012-13 13 KÄLLGATANS FÖRSKOL OLA Värdegrund och genus Vi har kommit olika långt i vårt arbete med kompissolen. Vi diskuterar genusperspektivet kontinuerligt och inser svårigheten då vi alla är präglade

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

Förskola och Fritidshem

Förskola och Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden Förskola och Fritidshem Regler 2013-01-01 2 I N N E H Å L L sid FÖRSKOLA 3 ERBJUDANDE AV PLATS 4 Barn till förvärvsarbetande och studerande Barn till arbetssökande och föräldralediga

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14 HJÄLMSTASKOLAN 2014 Utvärdering av mål och resultat 2013-14 Innehåll 1. Förskolan... 3 2. Grundskolan... 4 2.1 Egna mål... 4 2.2 Analys av resultat i matematik... 6 2.3 Analys av resultat i läs- och skrivutveckling...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 REGNBÅGEN Fritidshemmet för särskoleelever på Noltorpsskolan ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld!

Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld! Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld! DETTA HÄNDER PÅ FAGRABÄCKSKOLAN! Skolstart Skolmat Städ Datorerna

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola Likabehandlingsplan Lilla Högsätra skola 2012-2013 Värdegrunden i Högsätra skolområde Våra förskolor och skolor är och ska vara bra förskolor/skolor där barn, elever och vuxna har en stark mental närvaro

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Docksta Friskola 2014-2015 Arbetsmiljölagen Målet med arbetsmiljöarbetet är att verksamheten ska bedrivas på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt. I skolan styrs

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26

Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Engagerade lärare och utbildade ämnesvikarier. Betygssättning av lärare. Mer information

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN VÄSTERÅS WALDORFSKOLA Läsåret 2013/2014 STIFTELSEN VÄSTERÅS WALDORFSKOLA

VERKSAMHETSPLAN VÄSTERÅS WALDORFSKOLA Läsåret 2013/2014 STIFTELSEN VÄSTERÅS WALDORFSKOLA VERKSAMHETSPLAN VÄSTERÅS WALDORFSKOLA Läsåret 2013/2014 STIFTELSEN VÄSTERÅS WALDORFSKOLA En stiftelse uppstår ur någon eller några personers/stiftares vilja att förverkliga en viss idé, att arbeta för

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

HANDLINGSPLAN. för att förebygga, upptäcka, utreda och åtgärda kränkande behandling på Gnesta waldorfskola samt fritids. Senast uppdaterad 2014-04-09

HANDLINGSPLAN. för att förebygga, upptäcka, utreda och åtgärda kränkande behandling på Gnesta waldorfskola samt fritids. Senast uppdaterad 2014-04-09 HANDLINGSPLAN för att förebygga, upptäcka, utreda och åtgärda kränkande behandling på Gnesta waldorfskola samt fritids Senast uppdaterad 2014-04-09 INNEHÅLL Likabehandlingsplan, s.2 Checklista vid kränkande

Läs mer

Avgifter i skolan. Samma bestämmelser gäller för statliga, kommunala och fristående skolor

Avgifter i skolan. Samma bestämmelser gäller för statliga, kommunala och fristående skolor Juridisk vägledning Reviderad februari 2015 Mer om Avgifter i skolan Utbildningen ska vara avgiftsfri och eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Zederslundsskolan med kunskap i centrum Läsåret 2015/2016 2 Innehållsförteckning Ansvariga för planen... 4 Motiv... 4 Verksamheter som omfattas av planen...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling För Wämöskolan Läsåret 15/16 Inledning Denna plan handlar om hur arbetet på Wämöskolan ska bedrivas för att metodiskt främja likabehandling samt för att

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Finnvedens Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Finnvedens Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Finnvedens Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Utvecklingssektorn- IMYRK-programmen, IMSPR, IMPRE och IMIND Läsår: 2015/2016 1 Grunduppgifter

Läs mer

Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg

Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg 1 (9) Cecilia Hanö Dnr54-2003:2868 Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering Utbildningen i fristående förskoleklasser regleras

Läs mer

Kvalitetsrapport. Åtorps förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Mikael Johansson

Kvalitetsrapport. Åtorps förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Mikael Johansson Kvalitetsrapport Åtorps förskoleklass Läsåret 2012/2013 Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå

Läs mer

Regler för Misterhults förskola 2012/2013

Regler för Misterhults förskola 2012/2013 Regler för Misterhults förskola 2012/2013 Hur kan du skaffa kunskap om Ditt/Dina barns vardag? Varje år har förskolan ett öppet hus då man kan se sina barn arbeta. Utvecklingssamtal hålls tillsammans med

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Frånvaro och ledighet

Frånvaro och ledighet Juridisk vägledning Reviderad april 2013 Mer om Frånvaro och ledighet Vårdnadshavaren ska kontaktas samma dag en elev är frånvarande utan giltigt skäl Även elever i frivilliga skolformer som gymnasieskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan för Globala gymnasiet 2014-2015

Likabehandlingsplan för Globala gymnasiet 2014-2015 Likabehandlingsplan för Globala gymnasiet 2014-2015 1. Inledning Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever i förskolan och skolan(2006:67) säger att den som ansvarar

Läs mer