välkommen till Läsåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "välkommen till Läsåret 2014-2015"

Transkript

1 välkommen till Läsåret

2 I det här häftet har vi samlat information som vi tror kan vara värdefull för elever, föräldrar och personal vid Orust Waldorfskola. Spara det gärna tillsammans med katalogen med kontaktuppgifter, för att ha som uppslagsbok under året. Informationen finns även att läsa på vår hemsida Organisation Waldorfpedagogik på Orust ekonomisk förening är huvudman för Orust Waldorfskola. Styrelsen har det yttersta ansvaret för verksamheten. Rektor ansvarar för skolans inre organisation och har det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Skolans medarbetare träffas regelbundet på kollegiemöten. Antal elever och klasser Årskurs Antal elever Klass/total Klasslärare Ämneslärare 1 9 Klass 1-2 Tara Salokorpi Paula Dissing (eurytmi) elever 3 9 Klass 3-4 Barbara Nentwig Paula Dissing (eurytmi) Anders Hammar (slöjd, projekt) elever Nico Van der Donck (engelska) 5 7 Klass 5-6 Elin Vidén Paula Dissing (eurytmi) Ulrik Hofsöe (No-ma period) Anders Hammar (idrott) Johanna Ivefors (matematik) Joar Skorpen (musik) Språkval: Barbara Nentwig (tyska) elever Nico Van der Donck (spanska) Klass 8-9 Anders Hammar Paula Dissing (eurytmi) Ulrik Hofsöe (No-ma period) Johanna Ivefors (eng, ma, No) Joar Skorpen (musik) elever Språkval: Barbara Nentwig (tyska) Totalt 65 4 klasser Rektor: Barbro Rendahl träffas säkrast mån, tis och tors tel: , Stf. Rektor: Johanna Ivefors eller Anders Hammar tel: , Administration/ekonomi: Ulrika L Carlsson tel: , Skolsköterska: Pernille Pedersen Andersson Specialundervisning/resurspersonal: Johanna Ivefors, Ewa Hallgren och Ante Encrantz Köksansvarig: Malin Nykänen tel: Köksmedarbetare: Martin Nord Städansvarig: Ewa Hallgren Vaktmästare/fastighetsansvarig: Joakim Gerhardt Idrottslärarmedhjälpare: Carina Dyås Ackomp. Eurytmi: Anna Stenerås 1

3 Läsårstider Läsårstiderna med lovdagar, ledigheter och kompetensutvecklingsdagar gäller för: Höstterminen Första skoldagen Höstlov (vecka 44) kl Julavslutning Kompensationsledigt för Vårterminen Första skoldagen Lovdagar för eleverna. (Waldorflärarmöte) Vintersportlov (vecka 8) Lovdag för eleverna (Västsvensk Waldorflärarträff) Påsklov (vecka 15) Lovdag Läsårsavslutning Skolåret följer i stort Orust kommuns läsårstider men vissa skillnader finns för att möjliggöra deltagande samarbete och kompetensutveckling inom Waldorfpedagogiken. Vid minst ett tillfälle per år har skolans, förskolans och fritids personal en gemensam studiedag (27/ ). Vi ber föräldrarna att förbereda omsorg av barnen på annat sätt den här dagen. Ledighet för elev Klassläraren kan bevilja ledighet för enstaka dagar av enskild angelägenhet. Övrig ledighet beslutas av rektor. Ledighet för resor beviljas inte. Se Orust Waldorfskolas policy om ledigheter på hemsidan. Skolan är tacksam om vårdnadshavaren lämnar in blanketten Planerad ledighet till klassläraren i de fall man planerar en ledighet för sitt barn, även vid vad som enligt skollagen räknas som ogiltig frånvaro. Blanketten finns på hemsidan eller kan fås av klassläraren. 2

4 sjuk/frånvaroanmälan Sjukanmälan görs per telefon senast tala in elevens namn och klass samt om ni tror att det blir flera dagars frånvaro. Telefonsvararen avlyssnas innan skoldagen börjar. Vi ber er följa dessa rutiner för att undvika oro om någon elev saknas. I de fall skolan inte får kontakt med vårdnadshavarna kontaktas de personer som angetts som kontakt i krislägen. De elever som har specialkost skall även anmälas till köket Ej anmäld frånvaro följs upp av klassläraren. Elevhälsa Skolans elevhälsoteam är under uppbyggnad. Förutom Skolsköterska (Pernille Pedersen Andersson) och Skolläkare (Torbjörn Collinder) kommer en kurator och specialpedagog/läkepedagog ingå i teamet. Vi samarbetar med KAN-psykologerna vid behov. Kontakt med elevhälsoteamet fås genom Pernille Pedersen Andersson via e-post till: telefon eller sms Elever med särskilda behov Vi har rutiner för att upptäcka de elever som har behov av extra stöd. Kollegiet arbetar tillsammans och i samarbete med elevhälsoteamet för extra anpassning, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Föräldrarna deltar i utarbetande av handlingsplaner och ev. åtgärdsprogram. Beslut om Åtgärdsprogram fattas av rektor och kan överklagas. Trygghet, arbetsro och trivsel Vi strävar efter att arbetsmiljön för alla elever och medarbetare på Orust Waldorfskola skall vara så god som möjligt. Detta gäller såväl den fysiska som den psykosociala miljön. Likabehandlingsplanen beskriver hur vi arbetar mot diskriminering och utanförskap. Fullständig arbetsgång beskrivs i denna plan, som finns tillgänglig för alla på hemsidan. Planen gäller för elever och personal. Vi värnar om varandra och uppmärksammar dem som behöver stöd. Känner du oro för någon elev kontakta oss gärna! Förhoppningsvis kan vi berätta att vi arbetar med fallet eller så ger det oss anledning att följa upp hur eleven mår. Kontakta klassläraren, elevhälsan eller någon du/ni har förtroende för på skolan. 3

5 Trivselregler på Orust waldorfskola Elever i årskurs 1-6 stannar på skolgården. Elever årskurs 7-9 ber om tillåtelse för att gå utom synhåll. Elever i årskurs 1-6 måste be om lov för att gå ner till stranden. Skor och stövlar tas av i hallen, inneskor rekommenderas. Snöbollskastning sker på berget utanför matsalen. De som befinner sig på platsen får tolerera snöbollar. Inga isbollar får kastas. Kränkningar och slagsmål tolereras inte. Slutaregeln gäller och används med förnuft. D.v.s. om någon säger SLUTA! måste man sluta med det man gör. Mobiltelefoner skall vara avstängda eller i flygläge under skoldagen. Vi uppmuntrar social direktkontakt och fullt fokus för ett aktivt lärande. Besökare ombeds stänga av mobiltelefoner vid besök under skoltid av hänsyn till elever med särskilda behov. Allergier/specialkost Skolköket ansvarar för att tillaga specialkost enligt trygga rutiner och att tydligt märka maten vid servering. Klassläraren ansvarar för att barnet tar rätt mat (upp till klass tre). De större barnen behöver själva fråga kökspersonalen om de är osäkra. Vid allvarligt misstag rörande barnets specialkost - kontakta skolan omgående och gör en anmälan om olyckstillbud till rektor. De elever som har behov av specialkost fyller i blanketten Anmälan av specialkost. Nöt- och mandelförbud gäller på skolan av hänsyn till elever med allvarlig allergi. Undantag från mandelförbudet kan göras för t.ex. tårtan vid drakfesten om det tydligt deklareras vad som innehåller mandel och att alternativ finns. Skolans lokaler städas numera av en anställd medarbetare och enligt de riktlinjer som gäller i Orust Kommun. I arbetsmiljöplanen beskrivs även hur vi arbetar med den fysiska miljön, brandskydd och skyddsronder tillsammans med fastighetsföreningen. 4

6 Skolmaten Skolköket vill servera alla elever god, näringsriktig och hälsosam skolmat. Maten lagas från grunden och är baserad på säd, mejeriprodukter, rotfrukter, grönsaker och baljväxter tillgängliga efter årstid. Maten är övervägande vegetarisk med fisk en gång i veckan och kött varannan vecka. Varannan fredag skickar skolköket med matsäck till alla barn. Vi använder råvaror av biodynamisk och ekologisk kvalitet och närproducerat då det är möjligt. Vi hoppas kunna förmedla matglädje och laga mat som barnen mår bra av och tycker om. Vegetarianer fyller i blanketten Anmälan av specialkost och följer rutinerna för specialkost. I den nya skollagen ställs krav på huvudmannen att skolmåltiden både ska vara säker, kostnadsfri och näringsriktig. Skolan har beslutat om en matpolicy och styrelsen har antagit Riktlinjer och rutiner för säkerhetsställande av näringsriktiga måltider på Orust Waldorfskola. Timplan En mindre schemaändring görs inför läsåret för att säkerställa att timplanen helt motsvarar inte bara Skollagens och Lgr11:s krav utan även Waldorfskolornas timplan. Skoldagens rytm Vi arbetar medvetet, i enlighet med waldorfpedagogikens intentioner, med att utforma schemat så att skoldagen och hela skolåret blir en så hälsosam och gynnsam helhet som möjligt. Detta innebär att man bl. a. strävar efter följande struktur i skoldagen: Periodundervisningen (tanke) ligger på morgonen, språk och konstnärliga ämnen (känsla) läggs gärna i anslutning till denna mitt på dagen, medan hantverk och gymnastik m m (vilja) optimalt kommer på eftermiddagen. Håltimmar undvikes. Detta upplägg blir ett stöd för elevernas lärande och motverkar skoltrötthet. Den rytmiska växlingen mellan koncentrerat arbete och återkommande övande, mellan elevoch läraraktivitet, går igen i planeringen av lektion, dag, vecka och skolår. Skolstart kl varje morgon (personal finns på skolgården från kl ) Varje klass har ett schema över skoldagen. 15 minuter före och efter skoldagens slut finns personal på skolan som ansvarar för eleverna. Tillsyn av eleverna före eller efter skoldagen kan inte garanteras, vårdnadshavarna ansvarar då för barnen som inte går på fritids. 5

7 Idrott och hälsa Eleverna får möta många olika slags aktiviteter. De får utveckla allsidiga rörelseförmågor och intressen för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Undervisningen i idrott/hälsa sker i huvudsak i vår närmiljö. Speciallokaler/arenor används vid de moment i Lgr11 som kräver det. Även om vi inte har en egen gymnastiksal kan vi uppnå kursplanens mål. Varannan fredag (jämna veckor) viks för ämnet idrott och hälsa. Klasserna 8-9 och 5-6 arbetar i år tillsammans. Segling genomförs i början av terminen för klass 5-6. Eleverna får matsäck från skolan på fredagar i jämna veckor. De har själva med sig kåsor/ kärl att dricka och äta ur samt bestick. Orust Waldorfskola är medlem i Skolidrottsförbundet, vilket innebär att våra elever kan tävla i t.ex. Skol DM. Eurytmi Eurytmi är ett ämne som är speciellt för Waldorfskolan och är ett rörelseämne som kan liknas med dans, där bl. a. språk och musik gestaltas. Lektionerna innehåller även många övningar som stimulerar och stärker kropps/rumsuppfattning, koordination samt koncentration. Språkval Redan från årskurs ett kommer eleverna i kontakt med flera språk. Förutom engelska används också tyska i de ramsor och språklekar som lärs ut. Elevernas nyfikenhet och förmåga att härma ljudbilder och höra språkmelodier gör att grunderna finns när det blir dags att välja modernt språk i årskurs 6. Under höstterminen 2014 får eleverna prova både tyska och spanska, de två moderna språk som skolan erbjuder. Språkvalet görs senast inför vårterminen i årskurs 6 enligt skolverkets riktlinjer. Vid åldersblandade klasser (klass 5-6) startar den formella språk-undervisningen i årskurs 5. Språkundervisningen ligger efter morgonperioden. 6

8 Betyg och omdömen I Waldorfskolan ges betyg endast i årskurs 9. Betygen relaterar till kunskapsmålen i grundskolans läroplan Lgr11 och fastställda betygskriterier. Skriftliga omdömen ges i slutet av läsåret utgående från de individuella utvecklingssamtalen och dokumenterar elevens utveckling mot målen i undervisningen. Nationella prov genomförs enligt skolverkets plan i årskurserna 3, 6 och 9. Proven tjänar som diagnosmaterial och även för att vara ett stöd för lärarens bedömning vid betyg. Resultaten är överlag mycket goda. Alla elever gick vidare till gymnasieskolan Syv För den Studie- och yrkesorienterande verksamheten samarbetar vi med andra skolor i regionen så att eleverna får vägledning inför olika val inför fortsatt utbildning. Rekrytering av studie- och yrkesvägledare pågår. Elevinflytande Skolan arbetar aktivt med värdegrundsarbetet. Många motiv i waldorfskolans kursplan ger anledning till fördjupade samtal om värdegrund, jämlikhet samt ett fördjupat demokratiskt samtal. I alla klasser finns avsatt tid där aktuella händelser, av social karaktär, diskuteras under lärarens eller elevernas ledning. I detta sammanhang finns det ofta grund för samtal om den gemensamma värdegrunden, trivselregler och elevernas rättigheter och skyldigheter. Eftersom skolan är liten och relationen till lärarna är nära tillämpas oftast direktdemokrati och eleverna har stort inflytande över den dagliga undervisningen. Eleverna erbjuds delta vid utvecklingssamtalen från år 3. Elevråd Vi uppmuntrar eleverna att vara med och påverka och ta ansvar med stigande ålder. Från årskurs 5 utser klassen representanter, som deltar i skolans elevråd. Elevrådet utser också elevskyddsombud, som deltar i skolans arbetsmiljöarbete. Elevrådets arbete blir en praktisk övning i representativ demokrati och är speciellt viktigt i övergripande frågor, som inte bara gäller den enskilda klassen. Förslag till gemensamma ordningsregler utarbetas av elevrådet och diskuteras i klasserna innan de fastställs. 7

9 Skog & ungdom På Orust Waldorfskola har vi sedan länge samarbetat med Förbundet Skog & Ungdom och lokalföreningen Slussens Skog & Ungdom, som består av skolmedarbetare och medlemmar är skolans elever. Genom förbundet har vi fått kunnig hjälp med att bygga en kolmila vartannat år (klass 3). Vi har också fått hjälp med kunskaper om skogsvård, orientering, pilbågeskytte m.m. Skolresor De skolresor som genomförs initieras av klassläraren och klassen i samarbete med föräldrarna. Skolresorna skall alltid vara pedagogiskt motiverade och tillföra något till undervisningen. Endast en mycket ringa kostnad får belasta familjen. Skolresorna finansieras till viss del av skolan och eleverna/klasserna bidrar med egna projekt och sponsorbidrag. Skolskjuts De elever som har behov av skolskjuts ombeds ansöka om busskort på Orust kommuns hemsida. Vid avslag ber vi er kontakta styrelsens representant Patrick Winther via föreningens e-postadress: Skolskjutsorganisationen har nyligen gjorts om och de bussar som skolans tider var anpassade till har delvis ändrats. Skolan försöker göra de schemaanpassningar som är möjliga för att förbättra situationen i avvaktan på en mer permanent lösning med ytterligare en busslinje. Styrelsens representant arbetar vidare med frågan tillsammans med representanter för Orust kommun. Kontakt skola hem Vi vill att föräldrar skall känna sig informerade om sina barns utveckling/undervisning och verksamheten i stort. Varje klasslärare gör upp med föräldrarna i klassen hur man kommunicerar med varandra och etablerar rutiner för kontinuerlig information. Föräldramöten anordnas minst en gång per termin liksom individuella samtal för varje elev. Skriftlig information om elevens utveckling (IUP)/omdömen ges en gång per läsår. I läsårsbrevet beskrivs vad klassen arbetat med under året. Varje elev får också ett personligt brev/vers som en hälsning från sin lärare varje läsår. 8

10 Vid månadsfesterna som hålls ca 5-6 gånger per läsår är föräldrarna välkomna att vara med. Skolåret inleds med upprop och familjepicknick och avslutas med tårtkalas på skolgården för alla familjer. Allmän information skickas normalt per e-post till föräldrarna. Även Waldorfbrevet, som ges ut av den pedagogiska föreningen till skola och förskola, skickas numera per e-post. är den hemsida som beskriver verksamheten och där aktiviteter publiceras och kalendariet hålls uppdaterat. Månadsfester Inför lov och större högtider hålls som regel en månadsfest. Elever och lärare följer de stora årstidsrytmerna. Klasser och grupper av elever framför då för kamrater, lärare och föräldrar inslag ur undervisningen, så att hela skolan får upplevelser av vad som händer i de olika klasserna. Sång, musik, dramatiserade inslag och recitation är vanliga aktiviteter, som också blir till en gemensam utvärdering och gestaltning av pågående arbete. Vår mest populära månadsfest är nog Mikaeli (som i år är den 26/9). Då skalar klass 1-2 rotsaker till skördesoppan, klass 3-4 bakar bröd, klass 5-6 bakar rulltårtor till draktårtan och klass 8-9 gör modbanan. Samverkan med fritids och förskolan De flesta av eleverna i de lägre årskurserna går också på fritids. Skolan och fritids samverkar för att eleverna skall känna sig trygga vid övergången från skoltid till fritids. Pedagogerna samverkar till vissa delar och är informerade om varandras temaområden. Fritidspersonalen går ibland in som förstärkning i elevgruppen vid aktiviteter som kräver fler vuxna. Samarbetsrutiner med förskolan finns för att göra övergången från förskolan så smidig som möjligt. Vi vill att det skall kännas som ett naturligt steg att börja skolan och speciellt vårterminen innan skolstart har förskolebarnen flera kontakter med skolan. Olycksfallsförsäkring Elevernas hemkommuner har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever och barn folkbokförda i respektive kommun, denna försäkring gäller även elever och barn i våra verksamheter. Mer information finns på respektive kommuns hemsida och på vår hemsida finns länkar till dessa. 9

11 Rutiner för synpunkter och klagomål Om du har synpunkter eller klagomål på vår skol-/förskole/-fritidsverksamhet uppmuntrar vi att du i första hand tar upp det med den det berör. Om det inte löser problemet, ta då kontakt med respektive verksamhetsansvarig för verksamheten. Detta kan du givetvis även göra om du inte personligen vill kontakta den som det gäller. På vår hemsida kan ni läsa om hur våra rutiner ser ut och där finns en blankett att fylla i. Ekonomi Orust Waldorfskola är en avgiftsfri skola som drivs utan vinstintresse. Styrelsen ansvarar för ekonomin och fastställer varje år en budget, som respektive verksamhet sedan ansvarar för att följa under verksamhetsåret. Budgetprocessen börjar i respektive verksamhet, där respektive budgetansvarig tillsammans med övriga medarbetare arbetar fram ett förslag utifrån sina behov och önskningar. En ekonomigrupp arbetar sedan fram ett gemensamt budgetförslag, som fastställs i både pedagogstyrelsen och fastighetsstyrelsen. Utvecklingsområden Följande områden arbetar vi extra med att utveckla under läsåret: Skolbiblioteket Biblioteket görs i ordning så att eleverna i alla klasser har tillgång till barn- och ungdomslitteratur samt relevant faktalitteratur. Rutiner för utlåning utarbetas. Arbetet görs i samarbete med Orust kommunbibliotek för att få tillgång till kompetens kring aktuell barn- och ungdomslitteratur. Klart höstterminen NO och matematikundervisningen. En översiktlig plan över undervisningen i naturorienterande ämnen från år 1-6 respektive 7-9 utifrån Waldorfs kursplan relaterade till kunskapsmålen i Lgr 11 utarbetas. Klart vårterminen I värdegrundsarbetet tillsammans med förskolan och fritids läggs i år fokus på genusperspektivet. Skolans lokaler är i stort behov av renovering och i det visionsarbete som påbörjats inom föreningen är bl. a. lokalerna i fokus. Innan fastighetsföreningen får i uppdrag att planera denna upprustning måste skolans storlek och organisation i framtiden först vara väl förankrad i skolans kollegium och i pedagogiska styrelsen. IT i skolan utvecklas så att eleverna kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. 10

12 Föreningsinfo - medlemskap inflytande Eftersom skolans huvudman är en ekonomisk förening med även föräldrar i styrelsen har föräldrar stort ansvar, inflytande och medbestämmande i skolan. Föräldrarna hjälper också till med diverse göromål bl. a. viss städning, trädgårdsarbete, värdar vid sommarcaféet och andra sysslor som kan dyka upp. Arbetsdagarna skapar en känsla av samhörighet och ökar engagemanget för skolan, förutom att det blir mycket gjort på kort tid när många hjälps åt. Föräldrar och medarbetare kan ansöka om medlemskap i någon eller båda föreningarna som finns i driften av skolan: Waldorfpedagogik på Orust ekonomisk förening är den s.k. pedagogiska föreningen och är huvudman för vår skola, förskola och fritidshem. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att driva som kooperativ en skola, en förskola och ett fritidshem. Verksamheten ska bedrivas enligt waldorfpedagogikens riktlinjer. Målet för verksamheten är att: Till barnen förmedla insikten om tillvarons helhet, djup och sammanhang. Väcka barnens kärlek till människan och världen. Fostra till frihet och jämlikhet. Ge barnen kunskap, förtröstan och kraft inför framtiden. Föreningen skall vara religiöst och politiskt obunden. Föreningens högsta beslutande organ är den ordinarie föreningsstämman som hålls en gång per år, före mars månads utgång. På den ordinarie föreningsstämman väljs en styrelse som består av 7 ledamöter och max 5 suppleanter. Av ledamöterna skall enligt stadgarna minst 2 och högst 3 vara pedagoger. Övriga ledamöter väljs ur föräldragruppen. Föreningens förvaltande organ är styrelsen som ansvarar for den administrativa driften av föreningen, den ekonomiska redovisningen samt för föreningens övriga löpande ärenden. Styrelsen ska arbeta i samråd med föreningsmöte samt rektor/förskolechef. Medlem i den pedagogiska föreningen erbjuds att beställa varor från Biodynamiska Produkter. Intresserade skall höra av sig till 11

13 Waldorffastigheter på Orust ekonomisk förening är fastighetsföreningen som äger och förvaltar de fastigheter som våra verksamheter huserar i. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att äga och förvalta fastigheter. Mål för verksamheten är att: Bibehålla fastigheternas värde. Vid renovering och nybyggnation värna om Waldorfpedagogiska värderingar (exempelvis naturmaterial, arkitektur). Att verka för och främja waldorfpedagogisk verksamhet samt annan verksamhet som inspireras av den antroposofiska kulturimpulsen och/eller kan berika det pedagogiska arbetet. Föreningen ska vara religiöst och politiskt obunden. Föreningens högsta beslutande organ är den ordinarie föreningsstämman som hålls varje år före mars månads slut. Föreningens förvaltande organ är styrelsen som ansvarar för den administrativa driften av föreningen, den ekonomiska redovisningen samt för föreningens övriga löpande ärenden. Styrelsen ska arbeta i samråd med hyresgästerna. Styrelsen ska bestå av minst fem och högst sju ledamöter varav ordförande väljs på ett år och övriga på två år. Dessutom ska minst två och högst fem suppleanter, valda på två år, finnas. Av styrelsens ledamöter bör två utgöras av medarbetare från verksamheterna, en från förskolan och en från skolan. Ansökan om medlemskap görs till respektive styrelse genom att skicka in en ansökan samt betala in medlemsinsatsen, medlemskapet är sedan personligt. Eftersom det är ekonomiska föreningar, betalar man en medlemsinsats på 250 kr, en insats som betalas tillbaka när man vill gå ur föreningen. Aktiva medlemmar som antingen arbetar eller har barn i någon av föreningens verksamheter, betalar ingen årlig medlemsavgift. Däremot tas en medlemsavgift ut av de som inte längre är aktiva, men som ändå vill vara kvar som i föreningen som medlem. Mer om dessa föreningar, både information, kontaktuppgifter, stadgar och blanketter finns på vår hemsida. 12

14 Waldorf i korthet Samma klasslärare under många år Periodundervisning Egenhändiga arbetsböcker Teori, hantverk, rörelse och konst - olika vägar att nå kunskap 13

Årskurs Antal elever Klass/total Klasslärare Ämneslärare 1 13 Klass 1 Anders Hammar Paula Dissing (eurytmi)

Årskurs Antal elever Klass/total Klasslärare Ämneslärare 1 13 Klass 1 Anders Hammar Paula Dissing (eurytmi) I det här häftet har vi samlat information som vi tror kan vara värdefull för elever, föräldrar och personal vid Orust Waldorfskola. Spara det gärna tillsammans med katalogen med kontaktuppgifter, för

Läs mer

Rapport från det. Systematiska Kvalitetsarbetet

Rapport från det. Systematiska Kvalitetsarbetet Rapport från det Systematiska Kvalitetsarbetet Läsåret 2013-2014 Om detta dokument Vi visar här skolans löpande kvalitetsarbete och utvecklingsprocess. Dokumentet uppdateras varje halvår (januari-juni

Läs mer

Välkommen till. Hallerna skola Läsåret 16/17

Välkommen till. Hallerna skola Läsåret 16/17 Välkommen till Hallerna skola Läsåret 16/17 Välkommen till oss! Vision Sektor utbildnings gemensamma vision är Vi utbildar världsmedborgare, en nutidens förskola/skola för framtidens barn och elever. Hallernas

Läs mer

Rapport från det. Systematiska Kvalitetsarbetet

Rapport från det. Systematiska Kvalitetsarbetet Rapport från det Systematiska Kvalitetsarbetet Läsåret 2015-2016 ht Om detta dokument Vi visar här skolans löpande kvalitetsarbete och utvecklingsprocess. Dokumentet uppdateras varje halvår (januari-juni

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på.

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på. Diö skola Diö skola Skolan är en F-6 skola och under läsåret 2015-2016 går det ca 140 elever på skolan. Skolan är uppdelad i arbetslag F-3, 4-6 och fritidshem. Vi tar emot elever från Liatorps skola från

Läs mer

FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2016/2017 Nr:1 Skogsängsskolan

FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2016/2017 Nr:1 Skogsängsskolan FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2016/2017 Nr:1 Skogsängsskolan Välkommen! Läsåret är redan i full gång och jag vill inleda med att önska elever och vårdnadshavare varmt välkomna till ett nytt läsår. Ett extra

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

Viby skola Information till hemmen

Viby skola Information till hemmen Viby skola 2014-2015 Information till hemmen Välkomna till ett nytt läsår på Viby skola! Jag hoppas sommaren har varit bra och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med er föräldrar. Nedan följer

Läs mer

2012/13 Verksamhetsplan, Johan-Olovskolan

2012/13 Verksamhetsplan, Johan-Olovskolan 2012/13 Verksamhetsplan, Johan-Olovskolan Olofsson Jerker Johan-Olovskolan 2013-01-01 Organisation... 2 Skolledning/administration... 2 Pedagogisk personal... 2 Personal... 2 Fortbildning... 2 Arbetmiljö...

Läs mer

Välkommen till Väskolan

Välkommen till Väskolan Välkommen till Väskolan Arbetslag F-3A 4-6A 7-9A F-3B 4-6B 7-9B Specialpedagoger Läsåret 2014/15 Antal elever Ca 500 Personal Ca 50 Skoltider F-klass må-fr 08.25-13.25 Organisation Väskolan 7 arbetslag

Läs mer

Snöstorps verksamhetsområde läsår 2014/2015

Snöstorps verksamhetsområde läsår 2014/2015 1 Grundskola 6-16 år I Halmstads kommuns grundskolor ska elevernas lust till lärande stimuleras. Skolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet. Vi

Läs mer

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

Ullvi skola. Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016

Ullvi skola. Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016 Ullvi skola Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016 Adress: Ullvi skola Ullvi Sågmyravägen 160 793 91 Leksand Kontakter Rektor: Jessica Carlberg jessica.carlberg@leksand.se tel. 80

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

Rapport från det systematiska kvalitetsarbetet vid Västerås Waldorfskola

Rapport från det systematiska kvalitetsarbetet vid Västerås Waldorfskola Rapport från det systematiska kvalitetsarbetet vid Västerås Waldorfskola December 2013 I detta dokument redovisas skolans löpande kvalitetsarbete och utvecklingsprocess. Dokumentet uppdateras varje år

Läs mer

Innehållsförteckning. Vision. Främjande arbete. Kartläggning av verksamhet. Förebyggande arbete. Rutiner, åtgärder vid akut situation

Innehållsförteckning. Vision. Främjande arbete. Kartläggning av verksamhet. Förebyggande arbete. Rutiner, åtgärder vid akut situation Innehållsförteckning Vision Främjande arbete Kartläggning av verksamhet Förebyggande arbete Rutiner, åtgärder vid akut situation Hur gör vi planen känd? Utvärdering och uppföljning Vision En liten skola,

Läs mer

RUDOLF STEINERSKOLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING LÄSÅRET

RUDOLF STEINERSKOLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING LÄSÅRET RUDOLF STEINERSKOLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING LÄSÅRET 2012-2013 1 INNEHÅLL Bakgrund Syfte Definition av diskrimineringsgrunder Definition av målgrupper Förebygga och förhindra trakasserier

Läs mer

i skolan och i fritidshemmet

i skolan och i fritidshemmet KALMAR Rättigheter och skyldigheter i skolan och i fritidshemmet Om dina rättigheter och skyldigheter Skolan ska upplysa dig och dina föräldrar om vilka rättigheter och skyldigheter ni har, vilka krav

Läs mer

Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14

Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14 Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14 Skriven av Elisabeth Fors, Ulrika Söderström Normer och värden - Förskolan ska sträva efter att varje barn utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Likabehandlingsplan Revinge skola

Likabehandlingsplan Revinge skola Likabehandlingsplan Revinge skola Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola och fritidshem Läsår 2016 / 2017 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass,

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkskolan 2015/2016 På Björkskolan arbetar vi aktivt med; Värdegrund under hela läsåret. Gott språkbruk samt artighet, trivsel och

Läs mer

Elevhälsoplan för Björkvallsskolan

Elevhälsoplan för Björkvallsskolan Elevhälsoplan för Björkvallsskolan Elevhälsoarbetet: Det står skrivet i skollagen, från och med 1 juli 2011, att en samlad elevhälsa ska finnas på skolan. Elever ska ha tillgång till medicinska, psykologiska,

Läs mer

https://vrenafs-my.sharepoint.com/personal/eva_vrenafriskola_se/documents/blanketter och informationsfolder/fritids/infofolder Fritids Vrena

https://vrenafs-my.sharepoint.com/personal/eva_vrenafriskola_se/documents/blanketter och informationsfolder/fritids/infofolder Fritids Vrena informationsfolder/fritids/infofolder Fritids Vrena Friskola_hemsidan.docx 1 Innehåll Huvudman... 3 Historik... 3 Försäkring... 3 Värdegrundsarbetet på fritids... 3 Hämtning/Lämning och tillsynsansvar...

Läs mer

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Läsår: 2016 2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Vänersborgs kommun LÄSÅRET

Vänersborgs kommun LÄSÅRET Vänersborgs kommun LÄSÅRET 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Postadress, telefonnummer 3 Rektor har ordet 4 Läsårstider, stängningsdagar fritids, skolplikt, ledighet 5 Policy för studier vid beviljad ledighet

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Docksta Friskola 2015-2016 Systematiskt arbetsmiljöarbete Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas att systematiskt planera, genomföra och följa upp verksamheten så att arbetsmiljökraven

Läs mer

Ny skollag och ny läroplan vad innebär det? Föräldramöte år 6-8 13 september

Ny skollag och ny läroplan vad innebär det? Föräldramöte år 6-8 13 september Ny skollag och ny läroplan vad innebär det? Föräldramöte år 6-8 13 september Ny grundskola 2011 Ny modern skollag med tydliga bestämmelser om ansvar, rättigheter och skyldigheter Nya samlade läroplaner

Läs mer

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3 STORFORS KOMMUN Kroppaskolan Årskurs 1 3 Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Inledning: Kroppaskolan ligger i Storfors tätort och innefattar förskoleklass årskurs 3 samt fritidshem. Skolan har totalt 136

Läs mer

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Senast uppdaterad 2013-08-13 Alla barn i Sverige har en lagstadgad rätt till utbildning och har skolplikt. Skolplikten

Läs mer

Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2014/2015

Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2014/2015 Tällbergs skola Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2014/2015 Jessica Carlberg Rektor, Tällbergs skola Adress: Tällbergs skola Tällbergsvägen 52 793 70 Tällberg Kontakter: Rektor: Jessica

Läs mer

Hågadalsskolan 2015/16

Hågadalsskolan 2015/16 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Hågadalsskolan 2015/16 Reviderad 151202 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Marianne Henrikson

Läs mer

Kungsängsskolan. Arbetsplan

Kungsängsskolan. Arbetsplan 2012-09-18 Kungsängsskolan Rambodal 3-6, Smedby F-3, Bitbocken F-2, Bjärby F-2 Arbetsplan Läsåret 2012/2013/(2014) KUNGSÄNGSSKOLAN, RAMBOGATAN 246, 60371 NORRKÖPING, 011-15 34 34, 15 3241 Kommunala utvecklingsområden

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Förskolans Arbetsplan 2016/2017

Förskolans Arbetsplan 2016/2017 Förskolans Arbetsplan 2016/2017 Avdelning Fantasiresan Stigens Friskola Innehållsförteckning Fokus under 2016-2017 Åtgärder enligt föregående utvärdering Mål och riktlinjer Normer och värden Utveckling

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Verksamhetsplan för Bränninge ro Bränningeskolan 2015-2016

Verksamhetsplan för Bränninge ro Bränningeskolan 2015-2016 Verksamhetsplan för Bränninge ro Bränningeskolan 2015-2016 Vision/Verksamhetsidé De senaste årens enkätsvar från elever och vårdnadshavare visar att Bränningeskolan är skola där man känner sig trygg. Trots

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2016/2017 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

Grundskolan och fritidshem

Grundskolan och fritidshem Den svenska skolan för nyanlända För barn 7 15 år Grundskolan och fritidshem Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Fritidshem

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

Att välja skola i Skara kommun

Att välja skola i Skara kommun INFORMATION Att välja skola i Skara kommun Förskoleklass läsåret 16/17 December 2015 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Välkommen att börja i förskoleklass! De allra

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2015-2016 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under

Läs mer

Information. till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde

Information. till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde Information till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde Brynässkolan F-5 Fridhemsskolan F-6 Hemlingby skola F-3 Sörbyskolan F-6 Vallbacksskolan 6-9 Läsåret 2015/2016 VISION Trygga elever

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

VÄLKOMMEN BJÖRKHAGENS FÖRSKOLA TILL. Egna anteckningar:

VÄLKOMMEN BJÖRKHAGENS FÖRSKOLA TILL.  Egna anteckningar: Egna anteckningar: VÄLKOMMEN TILL BJÖRKHAGENS FÖRSKOLA Postadress: Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress: Bergslagsvägen 13-15 Telefon: 0122-850 00 Fax: 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Albäcksskolan Klass 7-9 Vi på Albäcksskolan främjar likabehandling genom att främja och förebygga diskriminering trakasserier och annan kränkande behandling. Ditt bästa

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014/15

Likabehandlingsplan 2014/15 Likabehandlingsplan 2014/15 Likabehandlingsfrågor/mobbning/värdegrund Så här gör vi på Östersunds Waldorfskola Här på Östersunds Waldorfskola vill vi erbjuda alla barn en trygg och utvecklande skolmiljö.

Läs mer

Pilskolans elevhälsoplan. Läsåret

Pilskolans elevhälsoplan. Läsåret Pilskolans elevhälsoplan Läsåret 2016 2017 Pilskolans vision Alla elever har rätt att lyckas! 2016-09-26 1 Syfte: Syfte med elevhälsoplanen är att beskriva elevhälsoarbetet, dess arbetsgång och ansvarsfördelning.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling likabehandlingsplan Läsåret 2014-2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling likabehandlingsplan Läsåret 2014-2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling likabehandlingsplan Läsåret 2014-2015 Senast reviderad: 2014-10-04 MÅL På Orust Waldorfskola skall alla barn och elever känna sig trygga och välkomna. Inget

Läs mer

Hågadalsskolan 2016/17

Hågadalsskolan 2016/17 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Reviderad 160818 Hågadalsskolan 2016/17 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Välkommen till Adolfsbergsskolan F 6

Välkommen till Adolfsbergsskolan F 6 Bra att spara! Välkommen till Adolfsbergsskolan F 6 Läsåret 2014/2015 Stolta barn och vuxna tillsammans för trygghet, glädje och lärande Örebro kommun Adolfsbergsskolan F 6 orebro.se/adolfsbergsskolan

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Rudolf Steinerskolan - att lära för livet. Upptäck waldorfpedagogiken!

Rudolf Steinerskolan - att lära för livet. Upptäck waldorfpedagogiken! Rudolf Steinerskolan - att lära för livet. Upptäck waldorfpedagogiken! Välkommen till Rudolf Steinerskolan, klass ett till nio. Rudolf Steinerskolan är en fristående waldorfskola med cirka 200 elever.

Läs mer

Vi har flera elever med svåra allergier på skolan. Nedan finner ni information från skolsköterskan.

Vi har flera elever med svåra allergier på skolan. Nedan finner ni information från skolsköterskan. Rektorsbrev september 2015 Nu är vi i gång. Det är alltid härligt när verksamheten har kommit i gång och flitens lampa börjar lysa så väl i personalgruppen som hos eleverna. Under vecka 34 hade vi Trygghetsvecka

Läs mer

Augusti Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem

Augusti Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem Augusti 2016 Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem 2016-2017 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsidé sid. 2 2. Förutsättningar sid. 2 3. Enhetens årshjul sid. 3 4. Utvecklingsarbete sid. 4 1. Läroplansmål

Läs mer

Lilla föräldraboken. Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola

Lilla föräldraboken. Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola Lilla föräldraboken Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola Välkommen som ny förälder till Örebro Waldorfskola! Den här skriften är tänkt att vara en vägledning för dig som ny förälder. Här får

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Arbetsmaterial för Sandviksskolan och Storsjöskolan 2015-08-11 Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Innehållsförteckning Fritidshem - Skolverket

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Andreas Müller

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Gnesta Waldorfförskola

Gnesta Waldorfförskola Gnesta Waldorfförskola Gnesta Waldorfförskola Systematiskt kvalitetsarbete 2014-2015 Om detta dokument Detta är en presentation av det systematiska kvalitetsarbetet vid Gnesta waldorfförskola. Dokumentet

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Senast reviderad den 17/6 2014 Bakgrund En förutsättning för att elever ska uppnå goda studieresultat är att de trivs och mår bra i skolan. Elevhälsa handlar

Läs mer

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Innehållsförteckning Verksamhetsidé-vision sid. 2 Förutsättningar sid. 2 Ekeby skolas årshjul sid. 4 1. Läroplansmål Normer och värden sid. 5 2. Läroplansmål

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

RAPPORT FRÅN DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE VID VÄSTERÅS WALDORFSKOLA

RAPPORT FRÅN DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE VID VÄSTERÅS WALDORFSKOLA RAPPORT FRÅN DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE VID VÄSTERÅS WALDORFSKOLA 2014-09-09 I detta dokument redovisas skolans löpande kvalitetsarbete och utvecklingsprocess. Dokumentet uppdateras varje år och

Läs mer

https://vrenafs-my.sharepoint.com/personal/eva_vrenafriskola_se/documents/blanketter och informationsfolder/grundskolan/infofolder Grundskolan Vrena

https://vrenafs-my.sharepoint.com/personal/eva_vrenafriskola_se/documents/blanketter och informationsfolder/grundskolan/infofolder Grundskolan Vrena informationsfolder/grundskolan/infofolder Grundskolan Vrena Friskola.docx 1 Vår vision - Lär För Livet Miljön på skolan präglas av trygghet och gemenskap, alla barn blir sedda för sin unika person. Lärare,

Läs mer

Välkommen till Hogstorps skola

Välkommen till Hogstorps skola Välkommen till Hogstorps skola Information till vårdnadshavare Läsår 2015/16 Innehållsförteckning: Läsårstider & skoltider s.4 Rutiner vid frånvaro Skola och Fritidshem s. 5 Skolans organisation s.6-7

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 POLICY 1(8) Ekhagsskolan Johanna M Carlsson Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 2 Vår målsättning är att alla elever skall

Läs mer

Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld!

Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld! Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld! DETTA HÄNDER PÅ FAGRABÄCKSKOLAN! Skolstart Skolmat Städ Datorerna

Läs mer

Värnamo Grundsärskola 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Värnamo Grundsärskola 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Värnamo Grundsärskola 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Värnamo Grundsärskola 1-9 Läsår 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Barn och utbildningsförvaltningen Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3

Läs mer

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 1 Handlingsplan för nyanlända elever på Brevikskolan Med nyanlända elever avses elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar

Läs mer

KLAGSTORP SKOLAS-ABC Läsåret 15/16

KLAGSTORP SKOLAS-ABC Läsåret 15/16 KLAGSTORPS SKOLOMRÅDE TRELLEBORGS KOMMUN KLAGSTORP SKOLAS-ABC Läsåret 15/16 A Allergi I skolan finns det flera elever som har allergi. För att hjälpa dem från att få allergiska reaktioner kan vi anpassa

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Tallbo Särskola Läsåret

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Tallbo Särskola Läsåret BARN&UNGDOM Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Tallbo Särskola Läsåret 2013-2014 Nasse gick försiktigt närmare Nalle Puh, Nalle Puh! viskade Nasse. Ja Nasse? Ingenting, sa Nasse och

Läs mer

Horda skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Horda skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Horda skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 samt fritidshem Läsår 2016/2017 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår: 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Hammerstaskolan

Likabehandlingsplan för. Hammerstaskolan 1 Likabehandlingsplan för Läsåret 2013-2014 Likabehandlingsplanen är vår gemensamma plan för att förebygga, upptäcka och åtgärda alla former av kränkande behandling och mobbning. Planen innefattar både

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Lillboskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lillboskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Lillboskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen fritidshem, förskoleklass och skola Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Glömstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glömstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Glömstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, skolbarnomsorg samt grundskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola 1-3, fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer