Interaktiva medier Sommardesignkontoret Linköping 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Interaktiva medier Sommardesignkontoret Linköping 2009"

Transkript

1

2

3 Innehåll 01 Om 1 02 Uppdraget 2 03 Arbetsprocessen 4 Förstudie 4 Idégenereringsfas 4 Konvergeringsfas 5 04 Resultat och analys 6 Förstudie 7 Idégenereringsfas Konceptförslag 14 Koncept 1 14 Koncept Rekommendationer English summary Projektteam 30

4

5 01 Om När företag, kommuner och organisationer kommer i kontakt med designstudenter blir resultaten slående. I får företag möta de ungas värderingar, kunskaper, ohämmade kreativitet och studenter kommer i kontakt med verkliga uppdrag hos riktiga kunder. SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign har sedan 2001 varit huvudman för Sommardesignkontor runt om i Sverige. Målet är att skapa kreativa miljöer när olika kompetenser möts. Ett Sommardesignkontor består av studenter från högskolor och universitet med olika inriktning. Studenterna samarbetar i flera projekt och får arbeta med problembaserade uppdrag under sju intensiva sommarveckor. Årets sommardesignkontor i Linköping var ett samarbete mellan SVID, Institutionen för Datavetenskap på Linköpings universitet (IDA), Santa Anna IT Research Institute och Prodelox. Det var tredje året i rad som ett kontor anordnades i Linköping med syfte att dels erbjuda möjlighet för designstudenter att jobba med skarpa uppdrag, och dels att skapa intresse och kunskap om design i regionen. Årets upplaga har öppnat ett unikt samarbete mellan LiU:s designforskning, Santa Annas designstudio och ett antal uppdragsgivare. Designkompetens från Prodelox och Antrop har bidragit och sammantaget har en stor mängd aktörer involverats vilket ökat insikten i strategiskt arbete med design. Dokumentet i din hand beskriver kortfattat utgångspunkt och resultat av sommarens arbete. 1

6 02 Uppdraget BAKGRUND tas om hand och bearbetas och hur eventuella svarsdata ska genereras. SVT är ett oberoende medieföretag i allmänhetens tjänst och har fungerat som hela Sveriges television de senaste 50 åren. De lyder under speciella lagar och får kontinuerligt tillstånd för att sända tv. SVT har fem tv-kanaler och sänder många olika sorters program men använder även andra distributionskanaler så som web, text-tv, och mobil-tv. SVT vill spegla hela landet och finns lokaliserade på 29 olika orter i Sverige. EFFEKTMÅL Primärt effektmål: Intern nytändning för idén om interaktivitet i broadcast på SVT Verksamheten bedrivs utan påverkan från politik, kommersiella syften och andra intressen och maktsfärer i samhället. SVTs strävar efter att vara demokratiska och humanistiska och vill hjälpa till att bidra till folkutbildningen. Mångfald och kvalitet ska prägla programutbudet som ska vara tillgängligt för alla, oberoende förutsättningar och bakgrund. Sekundärt effektmål: Resultatet leder till en ny umgängesform där man umgås hemma hos varandra i större utsträckning. KRAV Användarvänlig Tjänsten/funktionen ska vara anpassade för den målgrupp som den riktar sig till. Den ska vara enkel att använda och ska inte vara tidskrävande. VISION Vi ska vara hela Sveriges television Det har under en längre tid gjorts många försök till att ta fram interaktiva tjänster och funktioner för de linjära tv-sändningarna. Trots att de tekniska förutsättningarna har förbättrats betydligt de senaste åren har ingen lyckats ta fram koncept som påverkat tittarnas beteenden och/eller konsumtion av tv. SYFTE Lättillgänglig Tjänsten/funktionen ska vara tillgänglig i rätt mediekanal och endast för de tittare som har möjligheten att använda den. Låg inlärningströskel Tjänsten/funktionen ska vara intuitiv och gränssnittet lättnavigerat. Låg kostnad för användaren Kostnaden baseras på hur mycket användaren är beredd att betala. Syftet med projektet är att arbeta fram ett eller flera koncept för en interaktiv tjänst eller funktion som på allvar påverkar tittarnas beteende och/eller konsumtion av tv. Konceptet ska även innefatta hur returdatan ska 2

7 LEVERABLER Resultatet presenteras med skisser och scenarios. Dessa metoder ger en tydlig bild av hur tjänsten/funktionen fungerar, hur den ska användas och hur den är uppbyggd. Skisserna kommer göras digitalt och eventuellt på pannå. Vid leveransdatumet kommer en utförlig presentation av konceptet genomföras. AVGRÄNSNINGAR På grund av tidsbegränsningen på sju veckor och totalt sex projekt innebär det att vissa avgränsningar måste göras. Genom att välja en eller flera mer specifika målgrupper och fokusera arbetet på dessa, blir det slutliga konceptet mer genomarbetat. Tidsbegränsningen medför även att resultatet kommer antingen bli flera konceptbeskrivningar och eventuellt en mer detaljerad lösning. 3

8 03 Arbetsprocessen Processen består i huvudsak av tre faser; förstudie, idégenereringsfas och konvergeringsfas. Dessa faser har ingen absolut start- och slutpunkt utan vävs samman under hela processen. I projektet har faserna för utvärdering och implementering lämnats åt arbetsgivaren. Här nedan kommer en kort beskrivning av vad varje fas innefattar och resultatet visas i ett senare stycke. och vilka som funnits tidigare. Även en undersökning av vad som är möjligt att göra med avseende på befintlig teknik och vad som eventuellt kommer vara möjligt att göra i framtiden. Den största delen av researchen består av att undersöka hur tv-tittandet spås kommer se ut i framtiden. IDÉGENERERINGSFAS FÖRSTUDIE De första tre veckorna av projektet ägnas åt att göra en grundlig förstudie. Denna betår av två delar, där den första delen är att definiera ner projektet till en tydlig projektspecifikation. Till en början formuleras en första brief av projektspecifikationen, som är helt baserad på tolkningen av projektbeskrivningen från SVT och den presentation som hölls av SVT vid projektstarten. I briefen formuleras leverablerna, vilka krav som ska uppfyllas och de begränsningar som finns att beakta. Briefen skickas till SVT för godkännande och används som underlag för kommande möte och workshop. I mitten av förstudiefasen hålls ett möte och en workshop med SVT. På mötet diskuteras briefen och alla oklarheter besvaras. Workshopen resulterar i ett primärt och ett sekundärt effektmål för projektet, vilken den primära och sekundära målgruppen är och ger ett antal anledningar till varför resultat från tidigare projekt inte används idag. Därefter formuleras projektspecifikationen utifrån resultatet från möte och workshop. Andra delen av förstudien består av research. Här utförs en marknadsundersökning för att ta reda på vilka tjänster och funktioner som finns på marknaden idag Vecka fyra och fem är planerad för generering av idéer för interaktiva koncept men redan vecka tre sätts idégenereringen igång med en workshop tillsammans med hela projektgruppen. Redan i förstudiefasen har ett antal koncept fötts och utifrån dessa, tillsammans med de koncept som blev resultat från workshopen, väljs ett antal idéer ut för vidare bearbetning. Dessa blir senare underlag för ytterligare en workshop där varje idé specificerades ner och användningsområden tas fram. I slutet av idégenereringsfasen väljs 10 koncept ut och presenterades, med hjälp av mood boards och kortare beskrivningar, som möjliga riktningar att gå under ett möte med SVT. Under mötet väljs slutligen fyra riktningar ut för ytterligare bearbetning och visualisering i konvergeringsfasen. FÖRSTUDIE IDÉGENERERING KONVERGENS UTVÄRDERING IMPLEMENTERING 4

9 KONVERGERINGSFAS Den sista delen av projektet består av vidare bearbetning och visualisering av de riktningar som valts ut från idégenereringsfasen. Det är fyra riktningar som sätts samman och blir slutligen två separata koncept. Dessa två koncept bearbetas ytterligare och de grundläggande funktionerna specificeras. Även i denna fas görs en grund marknadsanalys för att ge inspiration till de koncept som valts ut och för att undersöka om liknande koncept finns på marknaden. Koncepten presenteras genom scenarios, vilket på ett enkelt sätt beskriver koncepten och ger en tydlig bild av de funktionerna som ingår i koncepten. Scenarios används också för att identifiera eventuella problem som kan uppstå vid användandet. Även konceptuella förslag på hur grunden till gränssnitten kan se ut visualiseras. Gränssnitten ska vara intuitiva och enkla att använda för tittaren, utan att ta upp för mycket utrymme av tv-bilden och därför störa tv-tittandet Tis Tis Mån Fre Tors Tors Tors Tors Fre 5

10 04 Resultat och analys Det har under en längre tid gjorts ett antal försök till att skapa interaktiva tjänster som ska förändra tittarnas förhållande till tv:n men fortfarande ser tv-tittandet i stort sätt likadant ut som för 50 år sedan. Den interaktiva tjänst som kanske har fungerat bäst är den där mobiltelefonen används som interaktionsverktyg. Även epost och telefonsamtal används flitigt som verktyg för interaktion med tv-programmen. tv-apparater ha internetuppkoppling inom en snar framtid. Idagsläget finns IP-tv:n, som är tv genom bredbandet, och har funnits ett bra tag på marknaden. Nu har även tv-apparater med internetanslutning utvecklats hos de större teknikföretagen. Detta öppnar upp för fler möjligheter för interaktion med tv:n och det är just IP-tv:n som ligger i fokus för detta projekt. Allt eftersom det utvecklas fler internetbaserade applikationer, spenderar svenskarna mer tid framför datorn. Det kan handla om allt från att slösurfa till att utföra sitt arbete hemmifrån. Människor tenderar att leta information om det mesta, vare sig det är av betydelse eller inte. Vissa väljer även att komplettera tv-tittandet med en bärbar dator i knät eller väljer helt enkelt att skippa tv:n helt och se programmen i streaming-tjänster, så som SVT Play, vid ett mer passande tillfälle. Tv-tittandet har under en lång tid varit en utbredd umgängesform där ett stort antal människor runt om i Sverige ser på exakt samma tv-program samtidigt. Detta gjorde det möjligt att diskutera programmen vid till exempel frukosten eller lunchrasten. Idag, när utbudet av kanaler har blivit större och OnDemand tjänster, där tittaren själv kan bestämma när han/hon vill se tv-programmet, blir allt vanligare, är dessa frukost-diskussioner inte lika vanliga. Däremot har diskussionerna tagit en annan form och förflyttats in i den virtuella världen. Det skapas forum och bloggar där tittarna kan ventilera sina åsikter om i stort sett allt som sänds på tv. Tekniken utvecklas i snabb takt och ska man tro på experter inom detta område, så kommer de flesta 6

11 Förstudie För att få en gemensam bild av vad projektet ska resultera i måste en tydlig projektspecifikation formuleras. För att besvara de oklarheter som kvarstår efter presentationen av projektet hålls ett möte och en workshop tillsammans med SVT. WORKSHOP 1 Under mötet med SVT genomförs en workshop för att tillsammans arbeta fram effektmål, målgrupp och för att se över varför tidigare interaktiva tjänster inte alltid blivit så lyckade som de hade kunnat bli. Effektmål För att ta reda på vilken effekt SVT vill uppnå med projektet utförs en brainstorming med både personer från SVT och från projektgruppen. Varje person får individuellt skriva ner alla effektmål han/hon kan komma på under fem minuter. Därefter samlas alla målen in och tillsammans väljs ett primärt och ett sekundärt mål ut. Primärt effektmål: Intern nytändning för idén om interaktivitet i broadcast på SVT. Sekundärt effektmål: Resultatet leder till en ny umgängesform där man umgås hemma hos varandra i större utsträckning. Målgrupp SVT har en vision att vara tv för alla vilket innebär att målgruppen genast blir väldigt stor. För att försöka snäva ner målgruppen utförs samma typ av brainstorming som utfördes för att ta fram effektmålen. Resultatet blir en primär och en sekundär målgrupp att arbeta mot. Primär målgrupp: Småbarnsföräldrar Sekundär målgrupp: Den engagerade tittaren. Det som framkommer under mötet är dock att ett bra koncept går före en specifik målgrupp. Målgruppen som arbetas fram under workshopen kommer visa sig inte att ha allt för stor betydelse under arbetets gång. Detta beror främst på att de koncept på interaktiva tjänster som arbetas fram inte riktar sig till en specifik målgrupp utan att det är snarare vilket program de appliceras på som kan påverka vilka tittare som använder tjänsten. Anledningar till varför andra projekt inte blev så lyckade som de hade kunnat bli Fokus på tekniken Tekniska brister och omogen teknik Avsaknad av tekniska standarder Dålig koppling mellan teknik och programverksamhet internt på SVT Segt Kanaler, inte så många hade rätt boxar och kablar Marknadsföring, inte så många kände till tjänsterna Nytt och svårt, ovana att använda fjärrkontrollen på det sättet, för hög inlärningströskel Dåliga idéer och koncept Inte tillräckligt intressanta tjänster för publiken Syftet, varför sätta sig in i/använda Marknadsföring, hur många visste om? Tillgängligheten, att få kunden att ta del av Strategi och långsiktighet har saknats Svårt att pedagogiskt informera kunden 7

12 Förstudie MARKNADSUNDERSÖKNING Det har under de senaste åren utvecklats ett antal olika interaktiva tjänster för tv men det är få som har tagits längre än till konceptnivå. Tidigare fanns det tv-boxar som följde MHP-standard vilket gjorde interaktivitet med tv:n möjligt. När dessa boxar togs bort från marknaden återgick tv:n till det icke interaktiva medie som det länge har varit. Just nu är det OnDemand-tjänsten, det vill säga, tittaren kan sjäv bestämma när han/hon vill se ett visst program, som lanseras på marknaden. Det är en tjänst som enligt en enkätundersökning som utfördes under projektet, visade sig vara den tjänst som småbarnsföräldrar eftersöker mest för tillfället. Eftersom SVT vill sända broadcast så är det inte ett alternativ för detta projekt. Däremot har IP-tv:n återigen gjort det möjligt för interaktivitet. Den har många gånger spåtts ta över tv-marknaden men det har gått segt under en längre tid. Det är först de senaste åren den har tagit sig in på den svenska marknaden på allvar. De tjänster som erbjuder interaktivitet och som finns på marknaden i dagsläget är ofta internetbaserade och de som studeras i detta projekt är tjänster så som Facebook, bloggar, dataspel och Twitter men även icke internetbaserade så som tidningar och radio. Det är viktigt att kolla på de tjänster som fungerar i dagsläget och ta reda på vad de är som gör att de fungerar. SOCIALA MEDIER Undersökningar visar att allt fler svenskar, speciellt unga, överger tv:n för Internet. Det som lockar mest är de sociala bitarna, vilket tydligt går att se på ökningen av bloggar och användandet av sociala forum, så som Facebook och Twitter. De sociala bitarna öppnar upp för ett större socialt umgänge och genom att överföra detta på tv:n skulle det medföra att det sekundära effektmålet, alltså att göra tv:n till en ny form av umgänge, blir uppfyllt. Detta blir alltså den riktningen som projektet kommer att ta. Under förstudien delas det sociala tv-tittandet in i fyra delar som visad i figuren nedan. KOMMENTERA DET SOCIALA TV-TITTANDET DISKUTERA DELA MED SIG BIDRA Kommentera: Att kommentera program, inlägg och annat via olika forum har blivit ett allt vanligare fenomen. Det man kan se är att videoklipp på bland annat Youtube blir flitigt kommenterade och människor vill många gånger ventilera sina åsikter om det som visas. Diskutera: Att se på tv är ofta en social sysselsättning och tv-tittarna diskuterar gärna programmets innehåll under eller efter programmet. De flesta program och tv-serier har även något slags forum där tv-tittare i efterhand kan gå in i för att föra diskussioner med andra tv-tittare.

13 Dela med sig: Att dela med sig har länge varit populärt, vilket man kan se på webbsidor så som till exempel Youtube. Även bloggkulturen visar att människor tenderar att dela med sig. Bidra: Att skicka in egna bidrag, vare sig det är en sång till Dagens visa, teckningar till en tävling eller filmer på Youtube har länge varit populärt. VERKTYG För att det ska vara möjligt att interagera med tv:n i dagsläget krävs ett interaktionsverktyg. Det behöver inte nödvändligtvis bara vara en fjärrkontroll till tv:n utan kan även vara andra tekniska produkter som finns i hemmet. Vissa av dessa kräver dock att tv:n har ett usb-uttag för att kunna kopplas till TV:n. Dessa verktyg kan till exempel vara: Spelkonsol Microfon Ritplatta Mobiltelefon Fast telefon MP3-spelare Touch screen Scanner Skrivare Dator Tangentbord och mus 9

14 Idégenereringsfas WORKSHOP 2 Workshopen börjar med en brainstorming för att ta reda på vad som är viktigt för att man som tittare ska vilja interagera med tv:n. Detta är viktigt att ta hänsyn till då många ser tv-tittandet som en avslappnande sysselsättning där tittaren inte vill ta för många beslut eller behöva interagera alls. Samtidigt så används ofta Internet för att slösurfa vilket innebär att användaren konstant interagerar med datorn men trots det ägnar sig åt en avslappnande sysselsättning. Resultatet från workshopen visas i figuren nedan. Alla ord tas i beaktning under projektet men störst vikt har lagts på de ord som är markerade. Den andra delen av workshopen ägnas åt att komma igång med idégenereringen och tankeprocessen. Även denna övning är en brainstormingsövning där alla detagare får varsin penna och ska tillsammans rita alla idéer som kommer upp på ett stort gemensamt papper. Den som ritar en idé ska också läsa den högt för att denna kan i sin tur generera helt nya idéer. Det är viktigt att så tidigt som möjligt i projektet få ett stort antal idéer som senare kan sorteras och ur dessa kan ett antal idéer sållas ut för vidare bearbetning. Denna del i processen upprepas för att hitta nya riktningar att gå, detta för att undvika att fastna i de idéer som framkom tidigt i processen. Feedback Känslomässig koppling Motivation Anonymitet Lätt att komma åt Möjlighet att påverka både resultat och berättelser Ovanliga berättelser Möjlighet att påverka Möjlighet att uttrycka sig Hästmannen Roligt! Tipsa en bekant Upptäcka glädje Snabb återkoppling Andra gör det - grupptryck Intresse Image, t.ex. jag är engagerad i politiken Delaktighet Gemenskap vs. ensamhet Gruppering Dejting Få nya vänner Belöning Valfrihet Följetång - Uppföljning Kunskap Inte behöva röra på sig Fascination Intresseväckande Billigt Tjäna pengar Väcka känslor Konstnärligt uttrycksätt Hype - har inte alltid ett syfte Utbilda Enkelt 10

15 Den andra delen av workshopen resulterar i idéer som kan delas in i fyra olika områden. Dessa är programförslag, applikationer som kräver nya tekniska lösningar, applikationer som går att tillämpa på befintliga program och applikationer som inte är baserade på ett visst program. De två första områderna går helt att utesluta i detta projekt då dessa kräver samarbete med andra intressenter, så som teknikföretag och avdelningen för programutveckling på SVT. En sammanfattning av resultatet på de två sista områderna visas nedan. Applikationer på befintliga program Byta färg/tröjor på ditt favorit/hat-lag i fotbolls VM Ge poäng i typ en kryssrad på Melodifestivalen Julkalender, lucköppning Var med och sjung, Allsång på skansen och i Så ska det låta Skansen, vilken artist kommer nästa gång Kommentera Daniels frisyr och Pernillas klänning i direktsändning via V-log Applikationer Bestäm din egen tv-tablå Klaga på andra Tittarna tävlar mot varandra Hur många andra tittar nu? I mitt område? Tips om andra program i andra kanaler Alternativ reality Drinking games Modifiera tv-personerna Resultatet bearbetas ytterligare och bakas ihop till att slutligen bli 10 riktningar. Dessa visualiseras med mood boards för att ge en känsla för upplevelsen hos tittaren och presenteras vid avstämningsmöte med SVT. De 10 riktningarna presenteras kort på nästa sida. 11

16 VÄDER Tittaren ska ha möjligheten att anpassa väderrapporten efter eget tycke. Tittaren ska kunna välja när denne vill få en väderrapport, vilket område rapporten ska visa och hur detaljerad rapporten ska vara. Tittaren ska få känslan av att väderrapporten är personlig och anpassad enbart för denne. Det ska även finnas möjlighet att genom en webbkamera med egna ögon se vädret på önskad plats. TÄVLINGAR För att göra det befintliga programutbudet på SVT mer anpassat för hela familjen kan tittaren välja att delta i tävlingar under programmets gång. Dessa tävlingar kan vara anpassade till programmets innehåll men kan även vara tävlingar som pågår under en längre tid. Det kan till exempel vara frågesport, en rittävling eller ett kryss. KOMMUNICERA Hur många har inte suttit framför tv:n och med full inlevelse hejat på sitt favoritlag i en fotbollsmatch eller sjungit med i Allsång på Skansen? Varför inte göra det möjligt att vara en del av hejarklacken i ett VM-kval eller kunna bidra till allsången på Skansen. Tittaren kan nu höras ända hemifrån tv-soffan genom den inbyggda microfonen i tv:n eller via mobiltelefonen och tillsammans med alla andra tv-tittare känna sig delaktiga i tv-sändningen. VISA INFO Genom ett enkelt tryck på fjärrkontrollen eller genom att använda mobiltelefonen för att läsa av tv-skärmen kan tittaren få tillgång till information om både personer och föremål i programmet. Nu behöver tittaren inte längre gå iväg till datorn för att ta reda på namnet på en deltagare i Så ska det låta utan får veta informationen direkt från soffan. Tittaren kan till exempel även ta del av ett recept från Mat & dryck eller få veta mer om ett resmål i Packat & Klart. SKICKA INFO Tittaren har tillgång till information via tv-skärmen men vill antingen läsa informationen vid ett senare tillfälle eller ge en vän möjligheten att ta del av informationen. Via tv-skärmen kan tittaren skicka ett mail, en länk eller ett sms till antingen sig själv eller till sin vän. Tittaren har även möjligheten att posta länken via Facebook, Skype, Twitter och liknande communities. 12

17 INDIVIDANPASSA Tittaren ska ha möjligheten att anpassa tv-bilden efter behov. Det kan bland annat vara att få direkt översättning av text och tal till valfritt språk, möjlighet att anpassa storleken på texten och att kunna zooma in på vissa delar i programmet. Färger ska kunna anpassas för färgblinda och vid större tal, där teckenspråkstolkar finns, ska tittaren kunna välja kameravinkel utifrån detta. Detta innebär även att ge tittaren möjlighet att själv välja strukturen på det som visas på tv-skärmen och kunna flytta objekt och boxar till önskat läge på tv-skärmen. KOMMENTERA VÄLGÖRENHET NYHETER VALFRIHET I DIN TV Istället för att gå till datorn och kommentera programmet i diverse bloggar och forum kan tittaren kommentera direkt via tv-skärmen. Denna funktion är självklart valfri och fönstret med kommentarer visas endast för tittare som aktiverat funktionen vid tillfället. Genom att till exempel koppla ett tangentbord eller skicka ett sms kan tittaren skriva kommentarer relaterade till programmet och genast se sitt inlägg tillsammans med inlägg från andra tittare. Därmed kan diskussioner ske parallellt med programmet och tittaren behöver inte vänta tills efter sändningen. Tittaren ska alltid ha möjligheten att skänka pengar via ett enkel knapptryck på fjärrkontrollen. Denna funktion kan självklart anpassas till det program som visas på tv:n vid just det tillfället. Tittaren ska alltid ha tillgång till nyheter och det ska finns en möjlighet för tittaren att genast bli uppdaterad om det senaste. Hur nyheterna ska visas är upp till tittaren själv men det kan till exempel vara en textremsa, en textruta på sidan om tv-bilden eller att tittaren kan välja att ha flera fönster öppna samtidigt. Ikoner används för att informera tittaren om att det finns nya inslag tillgängliga eller om att en annan tittare vill dela med sig av ett specifikt inslag. Denna funktion gör det möjligt för tittaren att själv välja vilken kameravinkel som ska visas. Tittaren kan välja vilken gren i friidrott denne vill se för stunden eller om tittaren vill se hur publiken reagerar på till exempel Allsång på Skansen. Självklart är även denna funktion frivillig och det finns alltid möjligheten att titta på den ursprungliga tv-sändningen. 13

18 05 Konceptförslag De tolv olika riktningarna presenteras för SVT och ur dessa tas tre riktningar ut. Dessa är Visa information, Skicka information och Kommunicera. Dessa ligger som grund för framtagningen av koncept och under konvergeringsfasen bearbetas dessa och formas till två koncept. KONCEPT 1: VISA INFORMATION Idag är Internet en stor del av vardagen och allt fler väljer att komplettera sitt tv-tittande med en dator. Det blir allt vanligare att tittaren sitter med sin dator i knät och slösurfar samtidigt som han/hon tittar på tv. På så vis kan tittaren enkelt kolla upp information som är relaterad till det aktuella programmet. Det kan vara allt från namn på personer i programmet, namn på resmål, recept och namn på låtar. Många spenderar tid framför datorn för att söka reda på information om det mesta, oberoende av hur viktig infomationen är. För en del är det allmänbildningen som lockar medan andra bara är nyfikna. De som inte har möjlighet att sitta med en dator i knät måste förflytta sig till datorn för att söka upp önskad information, antingen under programmets gång eller efter att programmet slutat. Detta medför att tittaren riskerar att missa delar av programmet eller att han/hon glömmer bort vad denne skulle kolla upp. För att undvika detta och ge tittare en möjlighet att få tillgång till denna infomation direkt framför tv:n har konceptet Visa information utvecklats. VISA INFORMATION VISA INFORMATION PROGRAMLEDARE DELTAGARE LÅTAR OM PROGRAMMET NÄSTA PROGRAM Hm, vem är det där? Det måste kollas upp!! 14

19 Genom att lägga ett filter utanpå programbilden kan information om bland annat program, personer och saker enkelt förmedlas till tittaren. Genom att trycka på en knapp på fjärrkontrollen glider en meny fram från höger sida. Menyn är transparant för att skymma så lite av programbilden som möjligt. För att stänga ner meny användas samma knapp på kontrollen som användes att aktivera tjänsten eller om tjänsten är inaktiv i 30 sekunder försvinnder den automatiskt. Denna tjänst kräver att all information som ska vara tillgänglig för tittarna sänds tillsammans med programmet. Tillgänglighet: Denna tjänst finns endast tillgänglig för de tittare som har möjlighet att använda tjänsten och i de program där information finns att hämta. I de program där tjänsten finns tillgänglig syns ett smalt streck med en pil utefter den högra sidan av programbilden. Genom att aktivera tjänsten med ett knapptryck på fjärrkontollen glider menyn fram från höger. All information är inte synlig hela tiden utan desto djupare ner i hirarkin tittaren väljer att gå desto mer information finns tillgänglig. Detta gör att tittaren själv kan bestämma hur mycket information denne vill ha. Användarvänlighet: information. Genom att navigera med pilknapparna upp, ner och OK kan tittaren ta sig runt i hela gränssnittet. Kostnad Då tittaren inte behöver investera i någon ytterligare produkt eller verktyg utan kan använda den/de befintliga tv-tillbehör, så som till exempel fjärrkontroll och spelkonsoll, uppstår ingen extra kostnad för tittaren. Returdata För att kunna veta hur många tittare som använder tjänsten bör det automatiskt genereras returdata i form av ett ping varje gång en tittare öppnar tjänsten. Detta gör att SVT enkelt se hur många gånger tjänsten aktiveras och på så vis veta om tjänsten används. För mer kvalitativa undersökningar väljs testpersoner ut där till exempel data om vilken information som flest tittare eftersöker och i vilka program som tjänsten används flitigast. Då informationen måste vara lättillgänglig och inte ta för stor plats på tv-bilden ges fyra föslag på hur gränssnitten för applikationen kan placeras. Dessa fyra förslag visas på nästa sida med vilka fördelar och nackdelar som finns för varje förslag. Endast ett få antal knapptryck krävs för att tittaren ska få den information denne önskar, vilket medför en relativt låg inlärningströskel. Listan med information är uppbyggd för att vara intuitiv och rymma en stor mängd 15

20 Förslag 1: Här placeras boxen med information längst ner i rutan. Detta gör att boxen tar lite plats och stor mängd information tillåts. Däremot blir navigeringen onödigt komplicerad då användaren kan gå åt alla håll i gränssnittet, alltså uppåt, nedåt, höger och vänster. För att utöka mängden information fylls listan på åt höger, vilket försvårar navigeringen i gränssnittet. Förslag 2: Här har boxen placerats på höger sida av bilden. Detta medför att större yta av bilden täcks, jämfört med förslag 1, men här kan användaren endast navigera i två riktningar, alltså uppåt och neråt. Listan kan fyllas på med stor mängd information i nedåtgående riktning. Detta gör det mer intuitivt för användaren och gör det enklare att använda. Detta är det förslag som kommer att användas för koncepten. 16

21 Förslag 3: Detta förslag tas fram för att titta på alternativa sätt att presentera informationen. Om tittaren använder en spelkonsoll för att navigera i gränssnittet skulle detta förslag passa bättre. Detta är dock inte alltid fallet och detta förslag blir därför inte tillräckligt lättnavigerat. Det tar också upp för stor plats av tv-rutan. Cirkeln gör att mängden information blir kraftigt begränsat. Förslag 4: Att placera informationen i anslutning till objektet gör det enkelt att förstå vilken information som hör till vilket objekt. Detta hade varit bra om tv-bilden är statiskt men då den förändras ofta så skulle detta innebära att informationen upplevs hoppa runt på tv-rutan. Linda Bengtzing Född: Aktuell med: Tidigare: Brolle Jr Född: Aktuell med: Tidigare: Putte Nilsson Född: Aktuell med: Tidigare: 17

22 För att visa hur gränssnittet för applikationen kan byggas upp och hur användaren navigerar genom applikationen visas här ett scenario på sju bilder. Gränssnittets färger och typsnitt är inte slutgiltigt utan används endast för att visa uppbyggnad och användning. Typsnittet är Verdana och bakgrundsfärgen svart med opaciteten 65. Bild 1: Varje program där tjänsten finns tillgänglig syns en smal meny på höger sida. VISA INFORMATION VISA INFORMATION PROGRAMLEDARE DELTAGARE LÅTAR OM PROGRAMMET NÄSTA PROGRAM PROGRAMLEDARE DELTAGARE LÅTAR OM PROGRAMMET NÄSTA PROGRAM Bild 2: Tryck på info-knappen på fjärrkontrollen och en meny glider fram från höger. Det är alltid det första alternativet som är förvalt. Bild 3: Använd upp och ner-knappen på fjärrkontrollen för att navigera i gränssnittet. 18

23 DELTAGARE PUTTE NILSSON DELTAGARE PUTTE NILSSON BROLLE JR BROLLE JR LINDA BENGTZING LINDA BENGTZING STEFAN GUNNARSSON STEFAN GUNNARSSON CAROLA HÄGGKVIST CAROLA HÄGGKVIST ANNA BOOK ANNA BOOK Bild 4: Även här är det första alternativet förvalt. Bild 5: Använd upp och ner-knappen på fjärrkontrollen för att navigera i gränssnittet. BROLLE JR Namn: Kjell Junior Wallmark Född: 10 november 1981 Hemstad: Inbyn utanför Boden Yrke: Sångare och musiker Aktuell: Buddy Holly i The Buddy Holly Musical på Göta Lejon i Stockholm. Bild 6: Tryck OK och information om objektet visas. Bild 6. Tryck på info-knappen igen för att avsluta applikationen eller avvakta 30 sekunder. 19

24 SKICKA INFORMATION Tanken med tjänsten är att den information som finns att tillgå även ska gå att skicka vidare till sig själv eller andra. På så sätt kan användaren enkelt påminna och informera sig själv och andra om det som visas på tv:n. Det vill säga om till exempel ett visst resmål verkar intressant eller om tittaren vill ha ett recept på en maträtt kan denna information bifogas i ett mail. För att göra detta möjligt måste en epost-adress vara kopplad mot tjänsten. Denna funktion öppnar upp för samarbeten med andra parter, så som Spotify och Facebook. Till exempel om en tv-tittare ser på Melodifestivalen och en bra låt spelas, kan denne enkelt skicka låten till sin spellista på Spotify eller om han/hon ser på en dokumentär som han/hon gärna vill att en vän ska se, kan denne länka till dokumentären på Svt Play, på vännens facebook. Spotify Spotify facebook facebook facebook Spotify Även Twitter är en möjlig samarbetspartner. Idag är det mycket populärt att twittra, alltså att via sin status på twitter berätta för ett stort antal människr samtidigt vad du gör just nu. Om man som tv-tittare vill kan tjänsten koppalas mot Twitter och statusen uppdateras efter vilket program du ser på för tillfället. 20

25 TAGGA Denna funktion gör det möjligt för användaren att markera till exempel en specifik tidpunk i ett program, ett specifikt objekt eller person i programmet eller helt enkelt ett helt program. På så vis kan användaren vid ett annat tillfälle, se exakt den markerade delen av programmet. Om tv:n inte har möjlighet att spela in program, kan tittaren använda sig av Svt Play för att se den markerade delen av programmet igen. Användaren kan även skicka markeringen till vänner med hjälp av de funktioner som nämndes i tidigare stycke. 21

26 KONCEPT 2: KOMMUNIKATION Studier har visat att fler och fler överger tv:n för Internet och det är ofta de sociala bitarna som lockar. Hit räknas forum och communities så som facebook, twitter, msn och så vidare. Även om tv ofta är en sysslesättning där man vill slappna av och ta det lugnt så vill många diskutera och prata om det de ser på tv:n just då. Som nämnt tidigare, går många vidare till forum på Internet för att diskutera vad de sett på tv och för att uttrycka sitt gillande eller misstycke. Genom att göra det möjligt att diskutera och kommentera direkt via tv:n öppnas nya kanaler för kommunikation. Tv:n har fortfarande en fördel då de sänder just broadcast, framförallt vid större live-sända evenemang som drar många tittare. Detta gör att tittarna känner en gemenskap som är svår att få via Internet. För att göra det möjligt att kommunicera med andra bör varje användare ha en egen profil. Personlig profil Alla användare måste skapa en personlig användarprofil för att kunna nyttja tjänsten. I denna profil kan användaren välja att lägga till vänner för att enkelt kunna kommunicera med dessa via tv:n. En epost-adress är kopplad till profilen för att användaren ska kunna skicka information och länkar till både sig själv och sina vänner. På profilsidan kan användaren: - Lägga till vänner - Ta bort vänner - Redigera profilen (lägga till foto, byta lösenord, byta epostadress) 22

27 Grundläggande funktioner: Välja åtkomst - Användaren kan välja när hon/han vill se gränssnittet för applikationen. Välja forum för kommunikation - Användaren kan välja att endast kommunicera med sina vänner eller att kommunicera i ett allmänt forum där alla tittare som har aktiverat tjänsten kan se det som skrivs. Välja direkta kommunikationspartners - Användaren kan välja en eller flera direkta personer att kommunicera med. Välja kommunikationsverktyg - Användaren kan välja vilket verktyg hon/han vill använda för att kommunicera med. Starta konversation - Användaren ska enkelt kunna starta konversationen. Avsluta konversation - Användaren ska enkelt kunna avsluta konversationen. Tillgänglighet: Även denna tjänst finns endast tillgänglig för de tittare som har möjlighet att använda tjänsten och i de program där kommunikation är möjlig. I de program där tjänsten finns tillgänglig syns ett smalt streck med en pil utefter den högra sidan av programbilden. Genom att aktivera tjänsten med ett knapptryck på fjärrkontrollen glider menyn fram från höger. Användarvänlighet: Endast ett få antal knapptryck krävs för att navigera genom gränssnittet, vilket medför en låg inlärningströskel. Kostnad Inte heller för denna tjänst behöver tittaren investera i någon ytterligare produkt eller verktyg utan kan använda den/de befintliga tv-tillbehör, så som till exempel fjärrkontroll och spelkonsol, uppstår ingen extra kostnad för tittaren. Returdata För att kunna veta hur många tittare som använder tjänsten bör det automatiskt genereras returdata i form av ett ping varje gång en tittare öppnar tjänsten. Detta gör att SVT enkelt kan se hur många gånger tjänsten aktiveras och på så vis veta om tjänsten används. För att visa hur gränssnittet för applikationen kan byggas upp och hur användaren navigerar genom applikationen visas här ett scenario på sex bilder. Gränssnittet är inte slutgiltigt utan används endast för att visa uppbyggnad och användning. Typsnittet är Verdana och bakgrundsfärgen svart med opaciteten

28 LOGGA IN LISA EMMA Bild 1: Varje program där tjänsten finns tillgänglig syns en smal meny på höger sida. Bild 2: Tryck på info-knappen på fjärrkontrollen och en meny glider fram från höger. Välj konto att logga in på. Det är alltid det första alternativet som är förvalt. LISA ALLMÄNT FORUM ALLMÄNT FORUM VÄNNER VÄNNER ANNA ANNA GUSTAV GUSTAV LINA LINA ULRIKA ULRIKA Bild 3: Välj om alla ska kunna se dina kommentarer eller om du vill kommunicera med en eller flera vänner. Första alternativet är alltid förvalt. 24 LISA Bild 4: Välj kommunikationspartner och tryck OK.

29 Du pratar med Anna Anna: Hej! Lisa: Hej! Anna: Vad gör du? Kolla vilken snygg klänn Bild 5: Kommunikation med Anna. Bild 6. Tryck på info-knappen igen för att avsluta applikationen eller avvakta 30 sekunder. 25

30 I FRAMTIDEN En utveckling av detta koncept vore att ta kommunikationen ett steg längre än hur den ser ut idag. Varför inte kunna kommunicera via en mikrofon direkt i Live-sändningen. Tittaren skulle till exempel kunna vara delaktig i hejarklacken för sitt favoritlag i fotboll eller sjunga med i Allsång på Skansen. Ett annat sätt att kommunicera vore genom en webbkamera, också det i direktsändning. Då har tittaren chans att få vara med i sändningen och varför inte få möjligheten att intervjua sin stora idol i Melodifestivalen hemifrån tv-soffan? 26

31 06 Rekommendationer Båda dessa koncept bör användas för att väcka tankar KONCEPT 2: KOMMUNIKATION och idéer internt på SVT. Trots att dessa koncept är möjliga att genomföra idag så finns det många intressenter som måste beaktas vilket kan försvåra ge- utveckla en egen chatt-applikation eller anpassa För att denna tjänst ska fungera bör SVT antingen nomförandet. Det som bör beaktas vad gäller genomförandet avde två framtagna konceptet visas nedan. gränssnittet efter befintliga applikationer som finns sedan tidigare. KONCEPT 1: VISA INFORMATION För att ta detta koncept vidare bör en djupare undersökning göras för att ta reda på hur mycket information som verkligen går att sända tillsammans med programmet. Som ett andra steg bör ett väl genomarbetat gränssnitt tas fram. Eftersom SVT är tv för alla, bör gränssnittet vara framtaget för att passa även den ovana teknikanvändaren. Även för detta koncept är det viktigt med rätt marknadsföring. Tjänsten ska endast erbjudas för de tittare som kan nyttja tjänsten. För att detta koncept ska kunna genomföras bör SVT ta fram lösningar för hur kommunikationen ska hanteras i det allmänna forumet. Hur en moderator ska fungera, speciellt med avseende på direktsända program är en viktig aspekt att undersöka djupare. Även att undersöka möjligheter att sluta avtal med andra intressenter, så som Facebook och Spotify är en viktig del av genomförandet. För att detta koncept ska fungera så bör tjänsten marknadsföras för dem som har möjlighet att använda den. Genom att alltid ge tittaren information om när ett program erhåller tjänsten, utan att det stör tittaren, kommer tittaren bli påmind om att tjänsten finns tillgänglig. Det bör dock alltid finnas en möjlighet för tittaren att helt stänga av tjänsten. 27

32 07 English summary The assignment for this project was to develop one or a number of concepts for interactive television for Swedish television (SVT). For seven weeks the project team worked together and came up with ten different direcetions for the project. For the final result the group decided to specify and develop two of the concepts, one that gives the viewer an opportunity to communicate with other viewers during the television program and one that supplies information to the viewer. 28

33 08 Projektteam Erika Vestman Projektledare Studerar sista året på Civilingenjörsprogrammet Interaktion och Design i Umeå. Christian Strömqvist Andre projektledare Kandidatexamen från Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg. Ylva Söderström Master i Industridesign från Lunds Universitet. Elin Molander Kandidatexamen i design från Växjö Universitet. Emelie Kahlin Kandidatexamen i Ekonomi, teknik och design från Södertörns Högskola. Johan Leion Studerar interaktionsdesign på Kalmars Högskola. 29

34 är en unik satsning från SVID, Stiftelen Svensk Idustridesign, med syftet att sammanföra studenter och näringsliv att öka kunskapen om design bland företag och kommuner. Johan Blomkvist Projektledare Sophie Andersson Handledare Stefan Holmlid Handledare SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Sveavägen 34, 6 tr Stockholm

Cartesias nya karttjänst

Cartesias nya karttjänst SOMMAR DESIGN KONTORET Cartesias nya karttjänst Sommardesignkontoret Lycksele/Norsjö 2009 2 Innehållsförteckning 1. Om SDK 2. Uppdraget 3. Arbetsprocess 4. Analys 4.1. Expertanalys av nuvarande karttjänst

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org En kort vägledning för vuxna Ta del av mer råd och tips kring ungas användning av nätet på www.surfalugnt.se 2015 ConnectSafely.org Fem vanliga frågor från vuxna om Instagram 1. Varför gillar tonåringar

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Komma igång med Learnify - snabbmanual

Komma igång med Learnify - snabbmanual Komma igång med Learnify - snabbmanual Välkomna till Learnifys snabbmanual. Här ger vi dig en snabbgenomgång eller påminnelse om våra viktigaste och mest använda tjänster och verktyg. På vår hemsida www.learnify.se

Läs mer

Användarmanual 060729

Användarmanual 060729 Användarmanual 060729 Innehåll 1 Välkommen till FastTV 2 2 Vad är FastTV? 2 3 Login 2 4 Mediaportalens menyer 3 5 TV 3 6 TV-Guide 4 7 Bio 4 8 Internet 5 9 E-post 5 10 Mina sidor 5 11 Från FastTV 6 12 Om

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars Sociala medier Facebook Digg Bebo Friend feed Twitter Vimeo Spotify Reddit Del.icio.us Slideshare Buzz Xanga MySpace Youtube Linkedin Bloggar Flikr Yoono RSS StumbleUpon Reddit Mafia wars Introduktion

Läs mer

Moodle. en snabbguide för utvecklare av virtuella rum - Hans Lindetorp 2007. http://moodle.kmh.se

Moodle. en snabbguide för utvecklare av virtuella rum - Hans Lindetorp 2007. http://moodle.kmh.se Moodle en snabbguide för utvecklare av virtuella rum - Hans Lindetorp 2007 http://moodle.kmh.se Moodle är en plattform för nätbaserat flexibelt samarbete och lärande. Det bygger på den nya generationens

Läs mer

Bambusermanual - Plattformen distans

Bambusermanual - Plattformen distans Bambusermanual - Plattformen distans Av: Sofie Sjöstrand, Nätverket SIP Senast reviderad: 2012-09-16 Innehåll Om Bambuser och manualen... 2 Registera ett konto... 3 Dashboard - din startsida... 4 Dashboard

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Användarmanual Vklass lärplattform. Student

Användarmanual Vklass lärplattform. Student Användarmanual Vklass lärplattform Student Användarmanual Vklass lärplattform (Lärare) Sida 2 av 52 Innehållsförteckning Om Vklass lärplattform... 4 Videomanualer... 5 Inloggning till Vklass... 6 Vad är

Läs mer

lär dig söka och publicera på världens största videocommunity!

lär dig söka och publicera på världens största videocommunity! lär dig söka och publicera på världens största videocommunity! En guide av Jennifer Erlandsson och Youtube en stor community där du kan titta på och dela med dig av videoklipp. Det är ett utmärkt ställe

Läs mer

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Inledning Vi ska utveckla en ny webbplats på www.svenskscenkonst.se. Vårt mål är att ha en ny webbplats färdig att användas fullt

Läs mer

Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta

Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta Ideon Science Park Scheelevägen 17 223 70 Lund, Sweden Innehåll Inledning... 3 Om Handboken... 3 Målgrupp... 3 Översikt av Applikationen...

Läs mer

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla 1.0 Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla gör det lättare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar

Läs mer

CISV.se för hemsideadministratörer

CISV.se för hemsideadministratörer CISV.se för hemsideadministratörer Innehåll Om cisv.se... 2 Bakgrund... 2 Målgrupper... 2 Tekniskt... 3 Avdelningar... 3 Lediga uppdrag... 3 Framtiden... 4 Att sköta en lokalföreningssida... 4 Komma igång...

Läs mer

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Johan Holmström & Lars Åkesson Introduktion Denna rapport beskriver projektet och delmomentet Kommersiell Design i kursen Interaktionsdesign 2 på KTH i Stockholm. Detta

Läs mer

Snabbmanual. för. Lärresurshanteringsverktyget

Snabbmanual. för. Lärresurshanteringsverktyget Snabbmanual för Lärresurshanteringsverktyget Beskrivning av olika vyer i Lärresurshanteringsverktyget Skapa I detta fönster skapar man nya sidor och/eller väljer struktur på sin lärresurs. Men man redigerar

Läs mer

Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker

Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker 24 november 2009 Bakgrund Ålder: 20, 25 Kön: Kvinna, Kvinna Sysselsättning/utbildning: Marknadsföringsprogrammet, Engelska fristående kurs. Internetvana

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton.

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton. Snabbstartsguide Microsoft OneNote 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Växla mellan pekskärm och mus

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Tv när du vill användarmanual. Tv när du vill. användarmanual

Tv när du vill användarmanual. Tv när du vill. användarmanual Tv när du vill användarmanual Innehåll 1. Huvudmenyn s. 3 2. TV-Guide s. 3 3. Miniguide s. 4 4. Starta om program som redan börjat s. 4 5. Playtjänster s. 4 6. Pausa och spola i direktsänd tv s. 4 7. Påminnelse

Läs mer

Användarhandbok Telia Digital-tv Allt du behöver veta för att se på tv och hyra film

Användarhandbok Telia Digital-tv Allt du behöver veta för att se på tv och hyra film Tv Användarhandbok Telia Digital-tv Allt du behöver veta för att se på tv och hyra film Välkommen till Telia Digital-tv Med Telia Digital-tv får du suverän bild- och ljudkvalitet direkt via bredband. Och

Läs mer

Skriva och skapa med datorn

Skriva och skapa med datorn 2012-12-06 19:11 Sida 1 (av 6) Skriva och skapa med datorn En dator kan man använda i många olika syften. Kanske spelar du mest dataspel och umgås med vänner i communities och på Facebook? Kanske använder

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Välkommen tillbaka till den sista träffen!

Välkommen tillbaka till den sista träffen! DEL 3 Digidel är ett nationellt projekt som syftar till att få fler medborgare att bli digitalt delaktiga. I Sverige finns 1,5 miljoner personer som inte alls eller i mycket liten utsträckning använder

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Publicera material i Blackboard

Publicera material i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-25 (Bb Learn 9.1.8) Publicera material i Blackboard Innehåll Att tänka på... 2 Mappar och Lärmoduler... 2 Skapa en mapp... 2 Skapa en lärmodul...

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Innehållsförteckning Introduktion 3 Inloggning & Lösenordsbyte 4 Idagsidan 5 Kursens rum (startsida) 6 Webblektion 7 Deltagare 8 Inlämning 9 Kalender 11 Diskussionsforum

Läs mer

Kurs och workshop. Youtubfilmer i Fronter. Vad är Flipped Classroom En kort förklaring av den didaktiska metoden

Kurs och workshop. Youtubfilmer i Fronter. Vad är Flipped Classroom En kort förklaring av den didaktiska metoden Kurs och workshop Youtubfilmer i Fronter Innehåll Vad är Flipped Classroom En kort förklaring av den didaktiska metoden Youtube Hitta andras instruktionsfilm Skapa Konton på Youtube Filmen Va inte perfektionist,

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Skapa presentationer med Prezi 1 Introduktion Prezi är ett verktyg för att skapa presentationer, precis som Power Point. Skillnaden är att man i Prezi jobbar med en stor arbetsyta,

Läs mer

Testa gratis i 15 dagar

Testa gratis i 15 dagar Testa gratis i 15 dagar Innehåll 1. Kom igång 3 1.1 Logga in 3 1.2 Registrera ny användare 3 1.3 Verifikation 3 1.4 Börja använda IQ Pager 3 1.6 Logga ut 3 1.7 Glömt lösenord 4 2. Skapa 5 2.1 Skapa Pager

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är.

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är. Sociala medier Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

SeniorNet Huddinge Öppet Hus 2015-05-11

SeniorNet Huddinge Öppet Hus 2015-05-11 SeniorNet Huddinge Öppet Hus 2015-05-11 Dagens tema: Socialal medier FaceBook Skype Twitter Instagram mm. SOCIALA MEDIER Vilka finns och till vad används dom? 2 1 Läs användarvillkoren! Innan du ansluter

Läs mer

Rapport samt sammanställning av diskussioner som framkom under workshopen Kommunikation och information Världsmötet i Bologna 2013

Rapport samt sammanställning av diskussioner som framkom under workshopen Kommunikation och information Världsmötet i Bologna 2013 Rapport samt sammanställning av diskussioner som framkom under workshopen Kommunikation och information Världsmötet i Bologna 2013 Först av allt så vill vi tacka er alla för ert engagemang och intresse

Läs mer

EUROPEAN CAPITALOF CULruRE. #mnea2014 Digital Strategi

EUROPEAN CAPITALOF CULruRE. #mnea2014 Digital Strategi EUROPEAN CAPITALOF CULruRE #mnea2014 Digital Strategi Digital personlighet Umeå2014s tonalitet Personlighet Kommunikationen skall kännas levande, inspirerande, lekfull och i nuet. De sociala medierna är

Läs mer

Telia Digital-tv. Använd tjänsterna i din tv. Handbok

Telia Digital-tv. Använd tjänsterna i din tv. Handbok Telia Digital-tv Använd tjänsterna i din tv Handbok Välkommen till Telia Digital-tv Med Telia Digital-tv får du suverän bild- och ljudkvalitet direkt via bredband. Och självklart kan du surfa samtidigt

Läs mer

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER MER ELLER MINDRE? EN JÄMFÖRELSE MELLAN ÅR 2009 OCH 2011 2011 Simon Brouwers SAMMANFATTNING År 2009 genomförde Volante en undersökning med syftet att kartlägga scenkonstens

Läs mer

Photo Story 3. Manual till Photo Story 3 1

Photo Story 3. Manual till Photo Story 3 1 Photo Story 3 Manual till Photo Story 3 1 1. Programförklaring...3 Tips på användning... 4 2. 1 - Starta nytt projekt...4 3. 2 - Importera bilder...5 Leta efter bilder... 5 Tidslinjen... 6 4. 3 - Lägga

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Daniel Clarhed 2006-06-22

Daniel Clarhed 2006-06-22 Avdelningen för Byggnadsmekanik Daniel Clarhed PM för Byggnadsmekaniks nya hemsida 2006-06-22 Byggnadsmekaniks nya hemsida I juli kommer Byggnadsmekanik få en ny hemsida, stöpt i det LTH-gemensamma utseendet.

Läs mer

Instruktionsmanual Poddar, hemsidan, appen och marknadsföring

Instruktionsmanual Poddar, hemsidan, appen och marknadsföring Instruktionsmanual Poddar, hemsidan, appen och marknadsföring Översikt Att skapa en podd Poddar är en central del av dagens radioproduktion, och eftersom Studentradion 98,9 ska producera innehåll av en

Läs mer

Verktygen i Fronter, för lärare

Verktygen i Fronter, för lärare Verktygen i Fronter, för lärare Denna manual beskriver hur man använder verktygen i Fronter och skapar innehållet, t ex nyheter, mappar och forum. 2012-07-18 Innehållsförteckning Hur hittar jag mitt kursrum?...

Läs mer

Funktioner: Starta och spara Notebook. Använda penna och finger. Använda bilder från Galleriet.

Funktioner: Starta och spara Notebook. Använda penna och finger. Använda bilder från Galleriet. Innehåll: Den interaktiva skrivtavlans roll i klassrummet. Berättande Funktioner: Starta och spara Notebook. Använda penna och finger. Använda bilder från Galleriet. 1 Användningsområden leta / använda

Läs mer

Lync 2013 - konferenssystem

Lync 2013 - konferenssystem Lync 2013 - konferenssystem En del av Microsoft Office 2013 Handledning Februari 2014 - Christina Bodén 1 Innehåll Första start Snabb-Lync startfönstret Inställningar Lägg till profilbild Starta ett samtal

Läs mer

På Instagram kan man publicera bilder, kommentera bilder, följa andra personer och organisationer samt utforska deras bilder.

På Instagram kan man publicera bilder, kommentera bilder, följa andra personer och organisationer samt utforska deras bilder. 2015-09-14 Bästa närstående, Vi har börjat använda något som kallas Instagram. Instagram är en så kallad app som man laddar ned till sin mobiltelefon. Till alla mobiltelefoner med internetuppkoppling,

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

Konton skapas normalt av användaren själv, men kan i undantagsfall behöva läggas upp av annan person, exempelvis en junioradmin.

Konton skapas normalt av användaren själv, men kan i undantagsfall behöva läggas upp av annan person, exempelvis en junioradmin. Junioradminlathund Junioradminlathund... 1 Vad är en junioradmin?... 1 Skapa konto... 1 Logga in som admin... 2 Aktivera användare... 2 Lägga in personer i grupper:... 3 Lägga in förälder:... 4 Lägga in

Läs mer

Snabbstart för Novell Vibe Mobile

Snabbstart för Novell Vibe Mobile Snabbstart för Novell Vibe Mobile Mars 2015 Komma igång Mobil tillgång till Novell Vibe-webbplatsen kan inaktiveras av din Vibe-administratör. Om du inte kan använda Vibemobilgränssnittet enligt beskrivningen

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Medier Fakta i korthet

Medier Fakta i korthet Jag vill ha fler syntolkade filmer, tv-program och teaterföreställningar. Delar av dessa skulle kunna förinspelas och läggas i en molntjänst som jag kommer åt med valfritt hjälpmedel, exempelvis en daisyspelare

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem.

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Kap 03.indd 444 KAPITEL TRE Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Gadgetar och den nya Sidpanelen är nog mina favoriter bland de nya funktionerna i Windows Vista.

Läs mer

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar.

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar. Slutprojekt Social Media Koordinator 2014 Företag: Barntotal.se Input Affärsmål och visioner Dubbla trafiken inom ett år. Att sidan ska betala sig självt i form av annonser. Utöka det redaktionella innehållet.

Läs mer

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Användarmanual Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning 1. Visma TendSign 4.0... 2 2. Grafiskt

Läs mer

Feriearbete i Bodens kommun

Feriearbete i Bodens kommun Feriearbete i Bodens kommun Kommunledningsförvaltningen Feriearbete_Handledning_v01.doc 2 (8) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Skapa konto... 3 3 Logga in... 4 4 Glömt lösenord... 4 5 Redigera användarprofil...

Läs mer

Innehåll Uppgifter ipad utbildning

Innehåll Uppgifter ipad utbildning Datum: 2015-03-09 Innehåll Uppgifter ipad utbildning ipad 1. Knappar 2. Hemskärmen & appar 3. Visa öppnade appar 4. Ordna appar 5. Skapa/ta bort mapp 6. Lägga till en app på ipaden 7. Ta bort en app på

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun

Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun Magnus Mosén, Skånska Webbdagen den 10 september Från trevande start till given kanal att räkna med Facebook.com/Vellingekommun lanserades i januari

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Användarguide itslearning

Användarguide itslearning Användarguide itslearning - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 5 2.1 Kursens ingångssida... 7 2.2 Diskussionsforum... 9 2.3 Lämna in uppgift...

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer

WEBBKLUSTRING SLUTRAPPORT

WEBBKLUSTRING SLUTRAPPORT Arne Jönsson 2014-01-09 WEBBKLUSTRING SLUTRAPPORT 1. Inledning Inom projektet har vi utvecklat teknik som gör det möjligt att identifiera webbsidors innehåll och därefter klustra (gruppera) dem så att

Läs mer

Innehåll. Omslagsfoto: Daniel Sahlberg. Liber AB Version 2.1 Sida 1

Innehåll. Omslagsfoto: Daniel Sahlberg. Liber AB Version 2.1 Sida 1 ONLINEBOKEN MANUAL Innehåll Om onlineboken...2 Onlinebok på dator och surfplatta...2 Kom igång med onlineboken... 3 Öppna onlineboken... 3 Läsa i onlineboken... 3 Hitta i onlineboken... 3 Lyssna på onlineboken...

Läs mer

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus.

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Sociala medier De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Dessutom finns Linkedin, där man kan återknyta kontakten med gamla vänner och kollegor och StayFriends,

Läs mer

Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2

Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2 1 Innehåll Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2 Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn

Läs mer

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag.

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag. Nätverka med hjärtat och gör bättre affärer Helene Engström Innehåll Om nätverk...7 Nätverka med vem?...10 Nätverka lagom...12 Var hittar jag nätverk?... 15 Professionella affärsnätverk...16 Nätverka internationellt...22

Läs mer

Strategi för Högskolan på Ålands närvaro på sociala medier 2014-2015

Strategi för Högskolan på Ålands närvaro på sociala medier 2014-2015 Strategi för Högskolan på Ålands närvaro på sociala medier 2014-2015 OÖ vergripande ma l En social media strategi har vanligen en av följande målsättningar 1) Öka synligheten, 2) Etablera eller skydda

Läs mer

Handledning till FC 12 på webben

Handledning till FC 12 på webben Handledning till FC 12 på webben Detta är en kortfattad handledning där vi går igenom de viktigaste funktionerna i nya FirstClass. Förändringen av FirstClass är kanske den största under de snart 25 år

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

Filmtrailers om människor.

Filmtrailers om människor. Filmtrailers om människor. Foto: Ola Hedin fokuserar på att marknadsföra seminarier, produkter och tjänster genom att synliggöra människan bakom idén. Filmerna kan ses både på nätet och på mobilen och

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Uppgift 19 Internet och kommunikation

Uppgift 19 Internet och kommunikation Uppgift 19 Internet och kommunikation A Fiktiv kurs Bakgrund Läsåret 11/12 ansvarade jag för en kommunikationsutbildning för särskolans personal i 4 nordupplandkommuner. Kursinnehållet var kommunikationsstrategier

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28

Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28 Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28 När en webbplats besökare inbjuds (tillåts) att publicera eget innehåll i form av tex bilder, filmer, kommentarer,

Läs mer

Arbetet började med en ganska rejäl research och uppräkning av situationer, användare och kvaliteter.

Arbetet började med en ganska rejäl research och uppräkning av situationer, användare och kvaliteter. [Avsiktligt tom.] Med hjälp av några exempel ur min egen designpraktik (och mina studenters) ska jag försöka lyfta fram några saker som utmärker interaktionsdesign för mig. Ett studentarbete under ganska

Läs mer

SPRINT-HANDBOK (version 0.4)

SPRINT-HANDBOK (version 0.4) 1. FÄRG OCH FORM Detta är programmets startmeny. Texten överst på bilden (Avsluta, Ny användare, Om... och Välj användare) blir synlig då markören förs upp den blåa ramen. en ny användare. 6. 4. 5. får

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Manual. Att skapa lokala Facebooksidor

Manual. Att skapa lokala Facebooksidor Manual Att skapa lokala Facebooksidor Skapa en Facebooksida 1. Logga in på Facebook med din vanliga, privata inloggning. När du har skapat sidan kommer du alltid att publicera på sidan som just sida, och

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget.

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget. 7 steg för att skapa en företagssida på LinkedIn LinkedIn lanserar ständigt nya förbättringar i applikationen för företagssidor på LinkedIn. Nu senast bl. a s.k showcase- sidor. Detta e- blad fungerar

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning. Procapita Education Vårdnadshavare. Version 3.2 2009-08-17.

Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning. Procapita Education Vårdnadshavare. Version 3.2 2009-08-17. Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning Procapita Education Vårdnadshavare Version 3.2 2009-08-17 TietoEnator INNEHÅLL 1 PROCAPITA EDUCATION FÖR VÅRDNADSHAVARE... 3 1.1 VÄLKOMMEN!...

Läs mer

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12 WebSurvey Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar version 2013-09-12 Skapa webbaserade kursutvärderingar med Websurvey Logga in 3 Navigering 3 Använd generella kursenkäten 4 Skapa egen enkät 12 Frågetyper

Läs mer

Symmetry: Bortsett från menyn har innehållet av sidan viss symmetri när det kommer till videoklippen som är upplagda på sidan.

Symmetry: Bortsett från menyn har innehållet av sidan viss symmetri när det kommer till videoklippen som är upplagda på sidan. WorkShop II Checklistor 1.2 Överordnad Struktur Balance: Gränssnittet har just nu viss balans i innehållet, men menyn behöver justeras i förhållande med innehållet samt en fast container för innehållet

Läs mer

Kom igång med Skype (Mac)

Kom igång med Skype (Mac) Kom igång med Skype (Mac) Skapa konto och installera Skype 1. a) För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer

Läs mer

Handbok Mäklare Direkt Innehåll

Handbok Mäklare Direkt Innehåll Handbok Mäklare Direkt Innehåll Inledning... 2 Registrering... 3 Köpa objekt... 5 Fakturaköp... 5 Kortköp... 5 Aktivera objekt... 6 Objekt... 7 Mitt konto... 7 Priser och villkor... 7 Kontaktinformation...

Läs mer

Manual för visionutv.net Redigera

Manual för visionutv.net Redigera Manual för visionutv.net Redigera Version 2.0 Visionutveckling 2004 Innehåll: 1 Om Redigera 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Hur Redigera är uppbyggt 3 1.3 Vad är? 4 2 Inloggning 6 3 Nyheter i Redigera 2.0 7 3.1 Funktionsknappar

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Dessa tre fönster kan enbart visas i datavyn, inte i layoutvyn. Det är också möjligt att ha flera fönster öppna samtidigt.

Dessa tre fönster kan enbart visas i datavyn, inte i layoutvyn. Det är också möjligt att ha flera fönster öppna samtidigt. Fönstermenyer februari 2010 I ArcMap finns ytterligare tre sätt att visa geografiskt data i din karta: genom ett förstoringsglas, ett visningsfönster och ett översiktsfönster. I fall där du inte vill ändra

Läs mer