Interaktiva medier Sommardesignkontoret Linköping 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Interaktiva medier Sommardesignkontoret Linköping 2009"

Transkript

1

2

3 Innehåll 01 Om 1 02 Uppdraget 2 03 Arbetsprocessen 4 Förstudie 4 Idégenereringsfas 4 Konvergeringsfas 5 04 Resultat och analys 6 Förstudie 7 Idégenereringsfas Konceptförslag 14 Koncept 1 14 Koncept Rekommendationer English summary Projektteam 30

4

5 01 Om När företag, kommuner och organisationer kommer i kontakt med designstudenter blir resultaten slående. I får företag möta de ungas värderingar, kunskaper, ohämmade kreativitet och studenter kommer i kontakt med verkliga uppdrag hos riktiga kunder. SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign har sedan 2001 varit huvudman för Sommardesignkontor runt om i Sverige. Målet är att skapa kreativa miljöer när olika kompetenser möts. Ett Sommardesignkontor består av studenter från högskolor och universitet med olika inriktning. Studenterna samarbetar i flera projekt och får arbeta med problembaserade uppdrag under sju intensiva sommarveckor. Årets sommardesignkontor i Linköping var ett samarbete mellan SVID, Institutionen för Datavetenskap på Linköpings universitet (IDA), Santa Anna IT Research Institute och Prodelox. Det var tredje året i rad som ett kontor anordnades i Linköping med syfte att dels erbjuda möjlighet för designstudenter att jobba med skarpa uppdrag, och dels att skapa intresse och kunskap om design i regionen. Årets upplaga har öppnat ett unikt samarbete mellan LiU:s designforskning, Santa Annas designstudio och ett antal uppdragsgivare. Designkompetens från Prodelox och Antrop har bidragit och sammantaget har en stor mängd aktörer involverats vilket ökat insikten i strategiskt arbete med design. Dokumentet i din hand beskriver kortfattat utgångspunkt och resultat av sommarens arbete. 1

6 02 Uppdraget BAKGRUND tas om hand och bearbetas och hur eventuella svarsdata ska genereras. SVT är ett oberoende medieföretag i allmänhetens tjänst och har fungerat som hela Sveriges television de senaste 50 åren. De lyder under speciella lagar och får kontinuerligt tillstånd för att sända tv. SVT har fem tv-kanaler och sänder många olika sorters program men använder även andra distributionskanaler så som web, text-tv, och mobil-tv. SVT vill spegla hela landet och finns lokaliserade på 29 olika orter i Sverige. EFFEKTMÅL Primärt effektmål: Intern nytändning för idén om interaktivitet i broadcast på SVT Verksamheten bedrivs utan påverkan från politik, kommersiella syften och andra intressen och maktsfärer i samhället. SVTs strävar efter att vara demokratiska och humanistiska och vill hjälpa till att bidra till folkutbildningen. Mångfald och kvalitet ska prägla programutbudet som ska vara tillgängligt för alla, oberoende förutsättningar och bakgrund. Sekundärt effektmål: Resultatet leder till en ny umgängesform där man umgås hemma hos varandra i större utsträckning. KRAV Användarvänlig Tjänsten/funktionen ska vara anpassade för den målgrupp som den riktar sig till. Den ska vara enkel att använda och ska inte vara tidskrävande. VISION Vi ska vara hela Sveriges television Det har under en längre tid gjorts många försök till att ta fram interaktiva tjänster och funktioner för de linjära tv-sändningarna. Trots att de tekniska förutsättningarna har förbättrats betydligt de senaste åren har ingen lyckats ta fram koncept som påverkat tittarnas beteenden och/eller konsumtion av tv. SYFTE Lättillgänglig Tjänsten/funktionen ska vara tillgänglig i rätt mediekanal och endast för de tittare som har möjligheten att använda den. Låg inlärningströskel Tjänsten/funktionen ska vara intuitiv och gränssnittet lättnavigerat. Låg kostnad för användaren Kostnaden baseras på hur mycket användaren är beredd att betala. Syftet med projektet är att arbeta fram ett eller flera koncept för en interaktiv tjänst eller funktion som på allvar påverkar tittarnas beteende och/eller konsumtion av tv. Konceptet ska även innefatta hur returdatan ska 2

7 LEVERABLER Resultatet presenteras med skisser och scenarios. Dessa metoder ger en tydlig bild av hur tjänsten/funktionen fungerar, hur den ska användas och hur den är uppbyggd. Skisserna kommer göras digitalt och eventuellt på pannå. Vid leveransdatumet kommer en utförlig presentation av konceptet genomföras. AVGRÄNSNINGAR På grund av tidsbegränsningen på sju veckor och totalt sex projekt innebär det att vissa avgränsningar måste göras. Genom att välja en eller flera mer specifika målgrupper och fokusera arbetet på dessa, blir det slutliga konceptet mer genomarbetat. Tidsbegränsningen medför även att resultatet kommer antingen bli flera konceptbeskrivningar och eventuellt en mer detaljerad lösning. 3

8 03 Arbetsprocessen Processen består i huvudsak av tre faser; förstudie, idégenereringsfas och konvergeringsfas. Dessa faser har ingen absolut start- och slutpunkt utan vävs samman under hela processen. I projektet har faserna för utvärdering och implementering lämnats åt arbetsgivaren. Här nedan kommer en kort beskrivning av vad varje fas innefattar och resultatet visas i ett senare stycke. och vilka som funnits tidigare. Även en undersökning av vad som är möjligt att göra med avseende på befintlig teknik och vad som eventuellt kommer vara möjligt att göra i framtiden. Den största delen av researchen består av att undersöka hur tv-tittandet spås kommer se ut i framtiden. IDÉGENERERINGSFAS FÖRSTUDIE De första tre veckorna av projektet ägnas åt att göra en grundlig förstudie. Denna betår av två delar, där den första delen är att definiera ner projektet till en tydlig projektspecifikation. Till en början formuleras en första brief av projektspecifikationen, som är helt baserad på tolkningen av projektbeskrivningen från SVT och den presentation som hölls av SVT vid projektstarten. I briefen formuleras leverablerna, vilka krav som ska uppfyllas och de begränsningar som finns att beakta. Briefen skickas till SVT för godkännande och används som underlag för kommande möte och workshop. I mitten av förstudiefasen hålls ett möte och en workshop med SVT. På mötet diskuteras briefen och alla oklarheter besvaras. Workshopen resulterar i ett primärt och ett sekundärt effektmål för projektet, vilken den primära och sekundära målgruppen är och ger ett antal anledningar till varför resultat från tidigare projekt inte används idag. Därefter formuleras projektspecifikationen utifrån resultatet från möte och workshop. Andra delen av förstudien består av research. Här utförs en marknadsundersökning för att ta reda på vilka tjänster och funktioner som finns på marknaden idag Vecka fyra och fem är planerad för generering av idéer för interaktiva koncept men redan vecka tre sätts idégenereringen igång med en workshop tillsammans med hela projektgruppen. Redan i förstudiefasen har ett antal koncept fötts och utifrån dessa, tillsammans med de koncept som blev resultat från workshopen, väljs ett antal idéer ut för vidare bearbetning. Dessa blir senare underlag för ytterligare en workshop där varje idé specificerades ner och användningsområden tas fram. I slutet av idégenereringsfasen väljs 10 koncept ut och presenterades, med hjälp av mood boards och kortare beskrivningar, som möjliga riktningar att gå under ett möte med SVT. Under mötet väljs slutligen fyra riktningar ut för ytterligare bearbetning och visualisering i konvergeringsfasen. FÖRSTUDIE IDÉGENERERING KONVERGENS UTVÄRDERING IMPLEMENTERING 4

9 KONVERGERINGSFAS Den sista delen av projektet består av vidare bearbetning och visualisering av de riktningar som valts ut från idégenereringsfasen. Det är fyra riktningar som sätts samman och blir slutligen två separata koncept. Dessa två koncept bearbetas ytterligare och de grundläggande funktionerna specificeras. Även i denna fas görs en grund marknadsanalys för att ge inspiration till de koncept som valts ut och för att undersöka om liknande koncept finns på marknaden. Koncepten presenteras genom scenarios, vilket på ett enkelt sätt beskriver koncepten och ger en tydlig bild av de funktionerna som ingår i koncepten. Scenarios används också för att identifiera eventuella problem som kan uppstå vid användandet. Även konceptuella förslag på hur grunden till gränssnitten kan se ut visualiseras. Gränssnitten ska vara intuitiva och enkla att använda för tittaren, utan att ta upp för mycket utrymme av tv-bilden och därför störa tv-tittandet Tis Tis Mån Fre Tors Tors Tors Tors Fre 5

10 04 Resultat och analys Det har under en längre tid gjorts ett antal försök till att skapa interaktiva tjänster som ska förändra tittarnas förhållande till tv:n men fortfarande ser tv-tittandet i stort sätt likadant ut som för 50 år sedan. Den interaktiva tjänst som kanske har fungerat bäst är den där mobiltelefonen används som interaktionsverktyg. Även epost och telefonsamtal används flitigt som verktyg för interaktion med tv-programmen. tv-apparater ha internetuppkoppling inom en snar framtid. Idagsläget finns IP-tv:n, som är tv genom bredbandet, och har funnits ett bra tag på marknaden. Nu har även tv-apparater med internetanslutning utvecklats hos de större teknikföretagen. Detta öppnar upp för fler möjligheter för interaktion med tv:n och det är just IP-tv:n som ligger i fokus för detta projekt. Allt eftersom det utvecklas fler internetbaserade applikationer, spenderar svenskarna mer tid framför datorn. Det kan handla om allt från att slösurfa till att utföra sitt arbete hemmifrån. Människor tenderar att leta information om det mesta, vare sig det är av betydelse eller inte. Vissa väljer även att komplettera tv-tittandet med en bärbar dator i knät eller väljer helt enkelt att skippa tv:n helt och se programmen i streaming-tjänster, så som SVT Play, vid ett mer passande tillfälle. Tv-tittandet har under en lång tid varit en utbredd umgängesform där ett stort antal människor runt om i Sverige ser på exakt samma tv-program samtidigt. Detta gjorde det möjligt att diskutera programmen vid till exempel frukosten eller lunchrasten. Idag, när utbudet av kanaler har blivit större och OnDemand tjänster, där tittaren själv kan bestämma när han/hon vill se tv-programmet, blir allt vanligare, är dessa frukost-diskussioner inte lika vanliga. Däremot har diskussionerna tagit en annan form och förflyttats in i den virtuella världen. Det skapas forum och bloggar där tittarna kan ventilera sina åsikter om i stort sett allt som sänds på tv. Tekniken utvecklas i snabb takt och ska man tro på experter inom detta område, så kommer de flesta 6

11 Förstudie För att få en gemensam bild av vad projektet ska resultera i måste en tydlig projektspecifikation formuleras. För att besvara de oklarheter som kvarstår efter presentationen av projektet hålls ett möte och en workshop tillsammans med SVT. WORKSHOP 1 Under mötet med SVT genomförs en workshop för att tillsammans arbeta fram effektmål, målgrupp och för att se över varför tidigare interaktiva tjänster inte alltid blivit så lyckade som de hade kunnat bli. Effektmål För att ta reda på vilken effekt SVT vill uppnå med projektet utförs en brainstorming med både personer från SVT och från projektgruppen. Varje person får individuellt skriva ner alla effektmål han/hon kan komma på under fem minuter. Därefter samlas alla målen in och tillsammans väljs ett primärt och ett sekundärt mål ut. Primärt effektmål: Intern nytändning för idén om interaktivitet i broadcast på SVT. Sekundärt effektmål: Resultatet leder till en ny umgängesform där man umgås hemma hos varandra i större utsträckning. Målgrupp SVT har en vision att vara tv för alla vilket innebär att målgruppen genast blir väldigt stor. För att försöka snäva ner målgruppen utförs samma typ av brainstorming som utfördes för att ta fram effektmålen. Resultatet blir en primär och en sekundär målgrupp att arbeta mot. Primär målgrupp: Småbarnsföräldrar Sekundär målgrupp: Den engagerade tittaren. Det som framkommer under mötet är dock att ett bra koncept går före en specifik målgrupp. Målgruppen som arbetas fram under workshopen kommer visa sig inte att ha allt för stor betydelse under arbetets gång. Detta beror främst på att de koncept på interaktiva tjänster som arbetas fram inte riktar sig till en specifik målgrupp utan att det är snarare vilket program de appliceras på som kan påverka vilka tittare som använder tjänsten. Anledningar till varför andra projekt inte blev så lyckade som de hade kunnat bli Fokus på tekniken Tekniska brister och omogen teknik Avsaknad av tekniska standarder Dålig koppling mellan teknik och programverksamhet internt på SVT Segt Kanaler, inte så många hade rätt boxar och kablar Marknadsföring, inte så många kände till tjänsterna Nytt och svårt, ovana att använda fjärrkontrollen på det sättet, för hög inlärningströskel Dåliga idéer och koncept Inte tillräckligt intressanta tjänster för publiken Syftet, varför sätta sig in i/använda Marknadsföring, hur många visste om? Tillgängligheten, att få kunden att ta del av Strategi och långsiktighet har saknats Svårt att pedagogiskt informera kunden 7

12 Förstudie MARKNADSUNDERSÖKNING Det har under de senaste åren utvecklats ett antal olika interaktiva tjänster för tv men det är få som har tagits längre än till konceptnivå. Tidigare fanns det tv-boxar som följde MHP-standard vilket gjorde interaktivitet med tv:n möjligt. När dessa boxar togs bort från marknaden återgick tv:n till det icke interaktiva medie som det länge har varit. Just nu är det OnDemand-tjänsten, det vill säga, tittaren kan sjäv bestämma när han/hon vill se ett visst program, som lanseras på marknaden. Det är en tjänst som enligt en enkätundersökning som utfördes under projektet, visade sig vara den tjänst som småbarnsföräldrar eftersöker mest för tillfället. Eftersom SVT vill sända broadcast så är det inte ett alternativ för detta projekt. Däremot har IP-tv:n återigen gjort det möjligt för interaktivitet. Den har många gånger spåtts ta över tv-marknaden men det har gått segt under en längre tid. Det är först de senaste åren den har tagit sig in på den svenska marknaden på allvar. De tjänster som erbjuder interaktivitet och som finns på marknaden i dagsläget är ofta internetbaserade och de som studeras i detta projekt är tjänster så som Facebook, bloggar, dataspel och Twitter men även icke internetbaserade så som tidningar och radio. Det är viktigt att kolla på de tjänster som fungerar i dagsläget och ta reda på vad de är som gör att de fungerar. SOCIALA MEDIER Undersökningar visar att allt fler svenskar, speciellt unga, överger tv:n för Internet. Det som lockar mest är de sociala bitarna, vilket tydligt går att se på ökningen av bloggar och användandet av sociala forum, så som Facebook och Twitter. De sociala bitarna öppnar upp för ett större socialt umgänge och genom att överföra detta på tv:n skulle det medföra att det sekundära effektmålet, alltså att göra tv:n till en ny form av umgänge, blir uppfyllt. Detta blir alltså den riktningen som projektet kommer att ta. Under förstudien delas det sociala tv-tittandet in i fyra delar som visad i figuren nedan. KOMMENTERA DET SOCIALA TV-TITTANDET DISKUTERA DELA MED SIG BIDRA Kommentera: Att kommentera program, inlägg och annat via olika forum har blivit ett allt vanligare fenomen. Det man kan se är att videoklipp på bland annat Youtube blir flitigt kommenterade och människor vill många gånger ventilera sina åsikter om det som visas. Diskutera: Att se på tv är ofta en social sysselsättning och tv-tittarna diskuterar gärna programmets innehåll under eller efter programmet. De flesta program och tv-serier har även något slags forum där tv-tittare i efterhand kan gå in i för att föra diskussioner med andra tv-tittare.

13 Dela med sig: Att dela med sig har länge varit populärt, vilket man kan se på webbsidor så som till exempel Youtube. Även bloggkulturen visar att människor tenderar att dela med sig. Bidra: Att skicka in egna bidrag, vare sig det är en sång till Dagens visa, teckningar till en tävling eller filmer på Youtube har länge varit populärt. VERKTYG För att det ska vara möjligt att interagera med tv:n i dagsläget krävs ett interaktionsverktyg. Det behöver inte nödvändligtvis bara vara en fjärrkontroll till tv:n utan kan även vara andra tekniska produkter som finns i hemmet. Vissa av dessa kräver dock att tv:n har ett usb-uttag för att kunna kopplas till TV:n. Dessa verktyg kan till exempel vara: Spelkonsol Microfon Ritplatta Mobiltelefon Fast telefon MP3-spelare Touch screen Scanner Skrivare Dator Tangentbord och mus 9

14 Idégenereringsfas WORKSHOP 2 Workshopen börjar med en brainstorming för att ta reda på vad som är viktigt för att man som tittare ska vilja interagera med tv:n. Detta är viktigt att ta hänsyn till då många ser tv-tittandet som en avslappnande sysselsättning där tittaren inte vill ta för många beslut eller behöva interagera alls. Samtidigt så används ofta Internet för att slösurfa vilket innebär att användaren konstant interagerar med datorn men trots det ägnar sig åt en avslappnande sysselsättning. Resultatet från workshopen visas i figuren nedan. Alla ord tas i beaktning under projektet men störst vikt har lagts på de ord som är markerade. Den andra delen av workshopen ägnas åt att komma igång med idégenereringen och tankeprocessen. Även denna övning är en brainstormingsövning där alla detagare får varsin penna och ska tillsammans rita alla idéer som kommer upp på ett stort gemensamt papper. Den som ritar en idé ska också läsa den högt för att denna kan i sin tur generera helt nya idéer. Det är viktigt att så tidigt som möjligt i projektet få ett stort antal idéer som senare kan sorteras och ur dessa kan ett antal idéer sållas ut för vidare bearbetning. Denna del i processen upprepas för att hitta nya riktningar att gå, detta för att undvika att fastna i de idéer som framkom tidigt i processen. Feedback Känslomässig koppling Motivation Anonymitet Lätt att komma åt Möjlighet att påverka både resultat och berättelser Ovanliga berättelser Möjlighet att påverka Möjlighet att uttrycka sig Hästmannen Roligt! Tipsa en bekant Upptäcka glädje Snabb återkoppling Andra gör det - grupptryck Intresse Image, t.ex. jag är engagerad i politiken Delaktighet Gemenskap vs. ensamhet Gruppering Dejting Få nya vänner Belöning Valfrihet Följetång - Uppföljning Kunskap Inte behöva röra på sig Fascination Intresseväckande Billigt Tjäna pengar Väcka känslor Konstnärligt uttrycksätt Hype - har inte alltid ett syfte Utbilda Enkelt 10

15 Den andra delen av workshopen resulterar i idéer som kan delas in i fyra olika områden. Dessa är programförslag, applikationer som kräver nya tekniska lösningar, applikationer som går att tillämpa på befintliga program och applikationer som inte är baserade på ett visst program. De två första områderna går helt att utesluta i detta projekt då dessa kräver samarbete med andra intressenter, så som teknikföretag och avdelningen för programutveckling på SVT. En sammanfattning av resultatet på de två sista områderna visas nedan. Applikationer på befintliga program Byta färg/tröjor på ditt favorit/hat-lag i fotbolls VM Ge poäng i typ en kryssrad på Melodifestivalen Julkalender, lucköppning Var med och sjung, Allsång på skansen och i Så ska det låta Skansen, vilken artist kommer nästa gång Kommentera Daniels frisyr och Pernillas klänning i direktsändning via V-log Applikationer Bestäm din egen tv-tablå Klaga på andra Tittarna tävlar mot varandra Hur många andra tittar nu? I mitt område? Tips om andra program i andra kanaler Alternativ reality Drinking games Modifiera tv-personerna Resultatet bearbetas ytterligare och bakas ihop till att slutligen bli 10 riktningar. Dessa visualiseras med mood boards för att ge en känsla för upplevelsen hos tittaren och presenteras vid avstämningsmöte med SVT. De 10 riktningarna presenteras kort på nästa sida. 11

16 VÄDER Tittaren ska ha möjligheten att anpassa väderrapporten efter eget tycke. Tittaren ska kunna välja när denne vill få en väderrapport, vilket område rapporten ska visa och hur detaljerad rapporten ska vara. Tittaren ska få känslan av att väderrapporten är personlig och anpassad enbart för denne. Det ska även finnas möjlighet att genom en webbkamera med egna ögon se vädret på önskad plats. TÄVLINGAR För att göra det befintliga programutbudet på SVT mer anpassat för hela familjen kan tittaren välja att delta i tävlingar under programmets gång. Dessa tävlingar kan vara anpassade till programmets innehåll men kan även vara tävlingar som pågår under en längre tid. Det kan till exempel vara frågesport, en rittävling eller ett kryss. KOMMUNICERA Hur många har inte suttit framför tv:n och med full inlevelse hejat på sitt favoritlag i en fotbollsmatch eller sjungit med i Allsång på Skansen? Varför inte göra det möjligt att vara en del av hejarklacken i ett VM-kval eller kunna bidra till allsången på Skansen. Tittaren kan nu höras ända hemifrån tv-soffan genom den inbyggda microfonen i tv:n eller via mobiltelefonen och tillsammans med alla andra tv-tittare känna sig delaktiga i tv-sändningen. VISA INFO Genom ett enkelt tryck på fjärrkontrollen eller genom att använda mobiltelefonen för att läsa av tv-skärmen kan tittaren få tillgång till information om både personer och föremål i programmet. Nu behöver tittaren inte längre gå iväg till datorn för att ta reda på namnet på en deltagare i Så ska det låta utan får veta informationen direkt från soffan. Tittaren kan till exempel även ta del av ett recept från Mat & dryck eller få veta mer om ett resmål i Packat & Klart. SKICKA INFO Tittaren har tillgång till information via tv-skärmen men vill antingen läsa informationen vid ett senare tillfälle eller ge en vän möjligheten att ta del av informationen. Via tv-skärmen kan tittaren skicka ett mail, en länk eller ett sms till antingen sig själv eller till sin vän. Tittaren har även möjligheten att posta länken via Facebook, Skype, Twitter och liknande communities. 12

17 INDIVIDANPASSA Tittaren ska ha möjligheten att anpassa tv-bilden efter behov. Det kan bland annat vara att få direkt översättning av text och tal till valfritt språk, möjlighet att anpassa storleken på texten och att kunna zooma in på vissa delar i programmet. Färger ska kunna anpassas för färgblinda och vid större tal, där teckenspråkstolkar finns, ska tittaren kunna välja kameravinkel utifrån detta. Detta innebär även att ge tittaren möjlighet att själv välja strukturen på det som visas på tv-skärmen och kunna flytta objekt och boxar till önskat läge på tv-skärmen. KOMMENTERA VÄLGÖRENHET NYHETER VALFRIHET I DIN TV Istället för att gå till datorn och kommentera programmet i diverse bloggar och forum kan tittaren kommentera direkt via tv-skärmen. Denna funktion är självklart valfri och fönstret med kommentarer visas endast för tittare som aktiverat funktionen vid tillfället. Genom att till exempel koppla ett tangentbord eller skicka ett sms kan tittaren skriva kommentarer relaterade till programmet och genast se sitt inlägg tillsammans med inlägg från andra tittare. Därmed kan diskussioner ske parallellt med programmet och tittaren behöver inte vänta tills efter sändningen. Tittaren ska alltid ha möjligheten att skänka pengar via ett enkel knapptryck på fjärrkontrollen. Denna funktion kan självklart anpassas till det program som visas på tv:n vid just det tillfället. Tittaren ska alltid ha tillgång till nyheter och det ska finns en möjlighet för tittaren att genast bli uppdaterad om det senaste. Hur nyheterna ska visas är upp till tittaren själv men det kan till exempel vara en textremsa, en textruta på sidan om tv-bilden eller att tittaren kan välja att ha flera fönster öppna samtidigt. Ikoner används för att informera tittaren om att det finns nya inslag tillgängliga eller om att en annan tittare vill dela med sig av ett specifikt inslag. Denna funktion gör det möjligt för tittaren att själv välja vilken kameravinkel som ska visas. Tittaren kan välja vilken gren i friidrott denne vill se för stunden eller om tittaren vill se hur publiken reagerar på till exempel Allsång på Skansen. Självklart är även denna funktion frivillig och det finns alltid möjligheten att titta på den ursprungliga tv-sändningen. 13

18 05 Konceptförslag De tolv olika riktningarna presenteras för SVT och ur dessa tas tre riktningar ut. Dessa är Visa information, Skicka information och Kommunicera. Dessa ligger som grund för framtagningen av koncept och under konvergeringsfasen bearbetas dessa och formas till två koncept. KONCEPT 1: VISA INFORMATION Idag är Internet en stor del av vardagen och allt fler väljer att komplettera sitt tv-tittande med en dator. Det blir allt vanligare att tittaren sitter med sin dator i knät och slösurfar samtidigt som han/hon tittar på tv. På så vis kan tittaren enkelt kolla upp information som är relaterad till det aktuella programmet. Det kan vara allt från namn på personer i programmet, namn på resmål, recept och namn på låtar. Många spenderar tid framför datorn för att söka reda på information om det mesta, oberoende av hur viktig infomationen är. För en del är det allmänbildningen som lockar medan andra bara är nyfikna. De som inte har möjlighet att sitta med en dator i knät måste förflytta sig till datorn för att söka upp önskad information, antingen under programmets gång eller efter att programmet slutat. Detta medför att tittaren riskerar att missa delar av programmet eller att han/hon glömmer bort vad denne skulle kolla upp. För att undvika detta och ge tittare en möjlighet att få tillgång till denna infomation direkt framför tv:n har konceptet Visa information utvecklats. VISA INFORMATION VISA INFORMATION PROGRAMLEDARE DELTAGARE LÅTAR OM PROGRAMMET NÄSTA PROGRAM Hm, vem är det där? Det måste kollas upp!! 14

19 Genom att lägga ett filter utanpå programbilden kan information om bland annat program, personer och saker enkelt förmedlas till tittaren. Genom att trycka på en knapp på fjärrkontrollen glider en meny fram från höger sida. Menyn är transparant för att skymma så lite av programbilden som möjligt. För att stänga ner meny användas samma knapp på kontrollen som användes att aktivera tjänsten eller om tjänsten är inaktiv i 30 sekunder försvinnder den automatiskt. Denna tjänst kräver att all information som ska vara tillgänglig för tittarna sänds tillsammans med programmet. Tillgänglighet: Denna tjänst finns endast tillgänglig för de tittare som har möjlighet att använda tjänsten och i de program där information finns att hämta. I de program där tjänsten finns tillgänglig syns ett smalt streck med en pil utefter den högra sidan av programbilden. Genom att aktivera tjänsten med ett knapptryck på fjärrkontollen glider menyn fram från höger. All information är inte synlig hela tiden utan desto djupare ner i hirarkin tittaren väljer att gå desto mer information finns tillgänglig. Detta gör att tittaren själv kan bestämma hur mycket information denne vill ha. Användarvänlighet: information. Genom att navigera med pilknapparna upp, ner och OK kan tittaren ta sig runt i hela gränssnittet. Kostnad Då tittaren inte behöver investera i någon ytterligare produkt eller verktyg utan kan använda den/de befintliga tv-tillbehör, så som till exempel fjärrkontroll och spelkonsoll, uppstår ingen extra kostnad för tittaren. Returdata För att kunna veta hur många tittare som använder tjänsten bör det automatiskt genereras returdata i form av ett ping varje gång en tittare öppnar tjänsten. Detta gör att SVT enkelt se hur många gånger tjänsten aktiveras och på så vis veta om tjänsten används. För mer kvalitativa undersökningar väljs testpersoner ut där till exempel data om vilken information som flest tittare eftersöker och i vilka program som tjänsten används flitigast. Då informationen måste vara lättillgänglig och inte ta för stor plats på tv-bilden ges fyra föslag på hur gränssnitten för applikationen kan placeras. Dessa fyra förslag visas på nästa sida med vilka fördelar och nackdelar som finns för varje förslag. Endast ett få antal knapptryck krävs för att tittaren ska få den information denne önskar, vilket medför en relativt låg inlärningströskel. Listan med information är uppbyggd för att vara intuitiv och rymma en stor mängd 15

20 Förslag 1: Här placeras boxen med information längst ner i rutan. Detta gör att boxen tar lite plats och stor mängd information tillåts. Däremot blir navigeringen onödigt komplicerad då användaren kan gå åt alla håll i gränssnittet, alltså uppåt, nedåt, höger och vänster. För att utöka mängden information fylls listan på åt höger, vilket försvårar navigeringen i gränssnittet. Förslag 2: Här har boxen placerats på höger sida av bilden. Detta medför att större yta av bilden täcks, jämfört med förslag 1, men här kan användaren endast navigera i två riktningar, alltså uppåt och neråt. Listan kan fyllas på med stor mängd information i nedåtgående riktning. Detta gör det mer intuitivt för användaren och gör det enklare att använda. Detta är det förslag som kommer att användas för koncepten. 16

21 Förslag 3: Detta förslag tas fram för att titta på alternativa sätt att presentera informationen. Om tittaren använder en spelkonsoll för att navigera i gränssnittet skulle detta förslag passa bättre. Detta är dock inte alltid fallet och detta förslag blir därför inte tillräckligt lättnavigerat. Det tar också upp för stor plats av tv-rutan. Cirkeln gör att mängden information blir kraftigt begränsat. Förslag 4: Att placera informationen i anslutning till objektet gör det enkelt att förstå vilken information som hör till vilket objekt. Detta hade varit bra om tv-bilden är statiskt men då den förändras ofta så skulle detta innebära att informationen upplevs hoppa runt på tv-rutan. Linda Bengtzing Född: Aktuell med: Tidigare: Brolle Jr Född: Aktuell med: Tidigare: Putte Nilsson Född: Aktuell med: Tidigare: 17

22 För att visa hur gränssnittet för applikationen kan byggas upp och hur användaren navigerar genom applikationen visas här ett scenario på sju bilder. Gränssnittets färger och typsnitt är inte slutgiltigt utan används endast för att visa uppbyggnad och användning. Typsnittet är Verdana och bakgrundsfärgen svart med opaciteten 65. Bild 1: Varje program där tjänsten finns tillgänglig syns en smal meny på höger sida. VISA INFORMATION VISA INFORMATION PROGRAMLEDARE DELTAGARE LÅTAR OM PROGRAMMET NÄSTA PROGRAM PROGRAMLEDARE DELTAGARE LÅTAR OM PROGRAMMET NÄSTA PROGRAM Bild 2: Tryck på info-knappen på fjärrkontrollen och en meny glider fram från höger. Det är alltid det första alternativet som är förvalt. Bild 3: Använd upp och ner-knappen på fjärrkontrollen för att navigera i gränssnittet. 18

23 DELTAGARE PUTTE NILSSON DELTAGARE PUTTE NILSSON BROLLE JR BROLLE JR LINDA BENGTZING LINDA BENGTZING STEFAN GUNNARSSON STEFAN GUNNARSSON CAROLA HÄGGKVIST CAROLA HÄGGKVIST ANNA BOOK ANNA BOOK Bild 4: Även här är det första alternativet förvalt. Bild 5: Använd upp och ner-knappen på fjärrkontrollen för att navigera i gränssnittet. BROLLE JR Namn: Kjell Junior Wallmark Född: 10 november 1981 Hemstad: Inbyn utanför Boden Yrke: Sångare och musiker Aktuell: Buddy Holly i The Buddy Holly Musical på Göta Lejon i Stockholm. Bild 6: Tryck OK och information om objektet visas. Bild 6. Tryck på info-knappen igen för att avsluta applikationen eller avvakta 30 sekunder. 19

24 SKICKA INFORMATION Tanken med tjänsten är att den information som finns att tillgå även ska gå att skicka vidare till sig själv eller andra. På så sätt kan användaren enkelt påminna och informera sig själv och andra om det som visas på tv:n. Det vill säga om till exempel ett visst resmål verkar intressant eller om tittaren vill ha ett recept på en maträtt kan denna information bifogas i ett mail. För att göra detta möjligt måste en epost-adress vara kopplad mot tjänsten. Denna funktion öppnar upp för samarbeten med andra parter, så som Spotify och Facebook. Till exempel om en tv-tittare ser på Melodifestivalen och en bra låt spelas, kan denne enkelt skicka låten till sin spellista på Spotify eller om han/hon ser på en dokumentär som han/hon gärna vill att en vän ska se, kan denne länka till dokumentären på Svt Play, på vännens facebook. Spotify Spotify facebook facebook facebook Spotify Även Twitter är en möjlig samarbetspartner. Idag är det mycket populärt att twittra, alltså att via sin status på twitter berätta för ett stort antal människr samtidigt vad du gör just nu. Om man som tv-tittare vill kan tjänsten koppalas mot Twitter och statusen uppdateras efter vilket program du ser på för tillfället. 20

25 TAGGA Denna funktion gör det möjligt för användaren att markera till exempel en specifik tidpunk i ett program, ett specifikt objekt eller person i programmet eller helt enkelt ett helt program. På så vis kan användaren vid ett annat tillfälle, se exakt den markerade delen av programmet. Om tv:n inte har möjlighet att spela in program, kan tittaren använda sig av Svt Play för att se den markerade delen av programmet igen. Användaren kan även skicka markeringen till vänner med hjälp av de funktioner som nämndes i tidigare stycke. 21

26 KONCEPT 2: KOMMUNIKATION Studier har visat att fler och fler överger tv:n för Internet och det är ofta de sociala bitarna som lockar. Hit räknas forum och communities så som facebook, twitter, msn och så vidare. Även om tv ofta är en sysslesättning där man vill slappna av och ta det lugnt så vill många diskutera och prata om det de ser på tv:n just då. Som nämnt tidigare, går många vidare till forum på Internet för att diskutera vad de sett på tv och för att uttrycka sitt gillande eller misstycke. Genom att göra det möjligt att diskutera och kommentera direkt via tv:n öppnas nya kanaler för kommunikation. Tv:n har fortfarande en fördel då de sänder just broadcast, framförallt vid större live-sända evenemang som drar många tittare. Detta gör att tittarna känner en gemenskap som är svår att få via Internet. För att göra det möjligt att kommunicera med andra bör varje användare ha en egen profil. Personlig profil Alla användare måste skapa en personlig användarprofil för att kunna nyttja tjänsten. I denna profil kan användaren välja att lägga till vänner för att enkelt kunna kommunicera med dessa via tv:n. En epost-adress är kopplad till profilen för att användaren ska kunna skicka information och länkar till både sig själv och sina vänner. På profilsidan kan användaren: - Lägga till vänner - Ta bort vänner - Redigera profilen (lägga till foto, byta lösenord, byta epostadress) 22

27 Grundläggande funktioner: Välja åtkomst - Användaren kan välja när hon/han vill se gränssnittet för applikationen. Välja forum för kommunikation - Användaren kan välja att endast kommunicera med sina vänner eller att kommunicera i ett allmänt forum där alla tittare som har aktiverat tjänsten kan se det som skrivs. Välja direkta kommunikationspartners - Användaren kan välja en eller flera direkta personer att kommunicera med. Välja kommunikationsverktyg - Användaren kan välja vilket verktyg hon/han vill använda för att kommunicera med. Starta konversation - Användaren ska enkelt kunna starta konversationen. Avsluta konversation - Användaren ska enkelt kunna avsluta konversationen. Tillgänglighet: Även denna tjänst finns endast tillgänglig för de tittare som har möjlighet att använda tjänsten och i de program där kommunikation är möjlig. I de program där tjänsten finns tillgänglig syns ett smalt streck med en pil utefter den högra sidan av programbilden. Genom att aktivera tjänsten med ett knapptryck på fjärrkontrollen glider menyn fram från höger. Användarvänlighet: Endast ett få antal knapptryck krävs för att navigera genom gränssnittet, vilket medför en låg inlärningströskel. Kostnad Inte heller för denna tjänst behöver tittaren investera i någon ytterligare produkt eller verktyg utan kan använda den/de befintliga tv-tillbehör, så som till exempel fjärrkontroll och spelkonsol, uppstår ingen extra kostnad för tittaren. Returdata För att kunna veta hur många tittare som använder tjänsten bör det automatiskt genereras returdata i form av ett ping varje gång en tittare öppnar tjänsten. Detta gör att SVT enkelt kan se hur många gånger tjänsten aktiveras och på så vis veta om tjänsten används. För att visa hur gränssnittet för applikationen kan byggas upp och hur användaren navigerar genom applikationen visas här ett scenario på sex bilder. Gränssnittet är inte slutgiltigt utan används endast för att visa uppbyggnad och användning. Typsnittet är Verdana och bakgrundsfärgen svart med opaciteten

28 LOGGA IN LISA EMMA Bild 1: Varje program där tjänsten finns tillgänglig syns en smal meny på höger sida. Bild 2: Tryck på info-knappen på fjärrkontrollen och en meny glider fram från höger. Välj konto att logga in på. Det är alltid det första alternativet som är förvalt. LISA ALLMÄNT FORUM ALLMÄNT FORUM VÄNNER VÄNNER ANNA ANNA GUSTAV GUSTAV LINA LINA ULRIKA ULRIKA Bild 3: Välj om alla ska kunna se dina kommentarer eller om du vill kommunicera med en eller flera vänner. Första alternativet är alltid förvalt. 24 LISA Bild 4: Välj kommunikationspartner och tryck OK.

29 Du pratar med Anna Anna: Hej! Lisa: Hej! Anna: Vad gör du? Kolla vilken snygg klänn Bild 5: Kommunikation med Anna. Bild 6. Tryck på info-knappen igen för att avsluta applikationen eller avvakta 30 sekunder. 25

30 I FRAMTIDEN En utveckling av detta koncept vore att ta kommunikationen ett steg längre än hur den ser ut idag. Varför inte kunna kommunicera via en mikrofon direkt i Live-sändningen. Tittaren skulle till exempel kunna vara delaktig i hejarklacken för sitt favoritlag i fotboll eller sjunga med i Allsång på Skansen. Ett annat sätt att kommunicera vore genom en webbkamera, också det i direktsändning. Då har tittaren chans att få vara med i sändningen och varför inte få möjligheten att intervjua sin stora idol i Melodifestivalen hemifrån tv-soffan? 26

31 06 Rekommendationer Båda dessa koncept bör användas för att väcka tankar KONCEPT 2: KOMMUNIKATION och idéer internt på SVT. Trots att dessa koncept är möjliga att genomföra idag så finns det många intressenter som måste beaktas vilket kan försvåra ge- utveckla en egen chatt-applikation eller anpassa För att denna tjänst ska fungera bör SVT antingen nomförandet. Det som bör beaktas vad gäller genomförandet avde två framtagna konceptet visas nedan. gränssnittet efter befintliga applikationer som finns sedan tidigare. KONCEPT 1: VISA INFORMATION För att ta detta koncept vidare bör en djupare undersökning göras för att ta reda på hur mycket information som verkligen går att sända tillsammans med programmet. Som ett andra steg bör ett väl genomarbetat gränssnitt tas fram. Eftersom SVT är tv för alla, bör gränssnittet vara framtaget för att passa även den ovana teknikanvändaren. Även för detta koncept är det viktigt med rätt marknadsföring. Tjänsten ska endast erbjudas för de tittare som kan nyttja tjänsten. För att detta koncept ska kunna genomföras bör SVT ta fram lösningar för hur kommunikationen ska hanteras i det allmänna forumet. Hur en moderator ska fungera, speciellt med avseende på direktsända program är en viktig aspekt att undersöka djupare. Även att undersöka möjligheter att sluta avtal med andra intressenter, så som Facebook och Spotify är en viktig del av genomförandet. För att detta koncept ska fungera så bör tjänsten marknadsföras för dem som har möjlighet att använda den. Genom att alltid ge tittaren information om när ett program erhåller tjänsten, utan att det stör tittaren, kommer tittaren bli påmind om att tjänsten finns tillgänglig. Det bör dock alltid finnas en möjlighet för tittaren att helt stänga av tjänsten. 27

32 07 English summary The assignment for this project was to develop one or a number of concepts for interactive television for Swedish television (SVT). For seven weeks the project team worked together and came up with ten different direcetions for the project. For the final result the group decided to specify and develop two of the concepts, one that gives the viewer an opportunity to communicate with other viewers during the television program and one that supplies information to the viewer. 28

33 08 Projektteam Erika Vestman Projektledare Studerar sista året på Civilingenjörsprogrammet Interaktion och Design i Umeå. Christian Strömqvist Andre projektledare Kandidatexamen från Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg. Ylva Söderström Master i Industridesign från Lunds Universitet. Elin Molander Kandidatexamen i design från Växjö Universitet. Emelie Kahlin Kandidatexamen i Ekonomi, teknik och design från Södertörns Högskola. Johan Leion Studerar interaktionsdesign på Kalmars Högskola. 29

34 är en unik satsning från SVID, Stiftelen Svensk Idustridesign, med syftet att sammanföra studenter och näringsliv att öka kunskapen om design bland företag och kommuner. Johan Blomkvist Projektledare Sophie Andersson Handledare Stefan Holmlid Handledare SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Sveavägen 34, 6 tr Stockholm

Hus söker Hiss Sommardesignkontoret Linköping 2009

Hus söker Hiss Sommardesignkontoret Linköping 2009 Hus söker Hiss är en unik satsning från SVID, Stiftelen Svensk Idustridesign, med syftet att sammanföra studenter och näringsliv att öka kunskapen om design bland företag och kommuner. Årets sommardesignkontor

Läs mer

SOMMAR DESIGN KONTORET. Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013

SOMMAR DESIGN KONTORET. Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013 SOMMAR DESIGN KONTORET Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013 Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 02 Uppdraget 03 Arbetsprocessen 04 Analys Brief Mål Resultat De-brief Syfte Mål Nulägesanalys,

Läs mer

Användbar webbdesign.

Användbar webbdesign. Examensarbete Användbar webbdesign. Vilka faktorer som är avgörande för att en användare ska uppleva användbarhet på en webbplats. Författare: Ellinor Grönfors Handledare: Peter Adiels Examinator: Patrik

Läs mer

Utformning av ett intranät för att ta tillvara på ett IT-konsultföretags strukturkapital LINDA MATTSSON

Utformning av ett intranät för att ta tillvara på ett IT-konsultföretags strukturkapital LINDA MATTSSON Utformning av ett intranät för att ta tillvara på ett IT-konsultföretags strukturkapital LINDA MATTSSON Examensarbete Stockholm, Sverige 2010 Utformning av ett intranät för att ta tillvara på ett IT-konsultföretags

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

C-UPPSATS. Designbank

C-UPPSATS. Designbank C-UPPSATS 2008:222 Designbank Funktions- och designprinciper för en ny typ av webbaserat system Robin Cox Johan Westling Luleå tekniska universitet C-uppsats Mediedesign Institutionen för Musik och medier

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Creating webdesign for a communication agency

Creating webdesign for a communication agency Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, medier & IT Examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2012 Programmet för It, medier & design) Creating webdesign for a communication agency Skapa

Läs mer

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet It, medier och design Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Gränssnitt och tjänster för IPTV

EXAMENSARBETE. Gränssnitt och tjänster för IPTV EXAMENSARBETE 2006:027 CIV Gränssnitt och tjänster för IPTV Camilla Isaksson Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Datateknik Institutionen för Systemteknik Avdelningen för Datalogi 2006:027

Läs mer

ETT BRINNANDE INTRESSE

ETT BRINNANDE INTRESSE Examensarbete för IT-pedagogprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2009 ETT BRINNANDE INTRESSE Ett aktionsbaserat utvecklingsprojekt Christian Elvemo, Fredrik Westholm & Pär Pettersson Sammanfattning

Läs mer

Sociala fotografer. En studie av bilddelning på sociala medier. Av: Marcus Wigren, Johan Carlsson. Handledare: Fredrik Winberg

Sociala fotografer. En studie av bilddelning på sociala medier. Av: Marcus Wigren, Johan Carlsson. Handledare: Fredrik Winberg Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, medier och IT Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik HT 2011 Programmet för IT, medier och design 180hp (Frivilligt: Programmet för xxx) Sociala fotografer

Läs mer

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin

Läs mer

Modellområdesprojektet Utvärdering av tekniska hjälpmedel 2011-12-09

Modellområdesprojektet Utvärdering av tekniska hjälpmedel 2011-12-09 Modellområdesprojektet Utvärdering av tekniska hjälpmedel 2011-12-09 1 INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 METOD... 6 AVGRÄNSNINGAR... 7 RESULTAT... 8 PROJEKTETS WEBBPLATS - SKL.SE/PSYNK... 8 PROJEKTPLATSEN.SE...

Läs mer

God användbarhet med Scrum

God användbarhet med Scrum En studie av ISO 9241-anpassad systemutveckling Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Juni, 2009 Författare: Handledare: Claus Persson Examinator: Eric Wallin Lars Fernebro Titel:

Läs mer

Nålen i höstacken. En studie i hur Kalmar kommun kan kommunicera med unga genom sociala medier

Nålen i höstacken. En studie i hur Kalmar kommun kan kommunicera med unga genom sociala medier Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap Nålen i höstacken En studie i hur Kalmar kommun kan kommunicera med unga genom sociala medier Sofia Holmström Ulrika Persson Media management

Läs mer

Välkommen till Forskarhjälpen 2015!

Välkommen till Forskarhjälpen 2015! App-jakten Uppstartskonferens 4 maj 2015 Välkommen till Forskarhjälpen 2015! Elever och lärare runt om i Sverige Forskare vid Stockholms Universitet Nobelmuseet Nobelmuseet 2015 Box 2245, 103 16 Stockholm

Läs mer

C-UPPSATS. -En vecka till nästa avsnitt, nej du, det går inte jag med på

C-UPPSATS. -En vecka till nästa avsnitt, nej du, det går inte jag med på C-UPPSATS 2010:243 -En vecka till nästa avsnitt, nej du, det går inte jag med på - om hur ungdomar väljer att se sina tv-serier Marcus Johansson Luleå tekniska universitet C-uppsats Medie- och kommunikationsvetenskap,

Läs mer

Interaktivt stöd vid introduktion av nyanställda

Interaktivt stöd vid introduktion av nyanställda Interaktivt stöd vid introduktion av nyanställda Master of Science Thesis [in the Programme Information Engineering] NIKLAS KIHL-FORSBERG Department of Computer Science and Engineering CHALMERS UNIVERSITY

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna.

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik Höstterminen 2012 Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. En fallstudie bland

Läs mer

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interaktionsdesign på webben - Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interactiondesign on the web - To influence attitudes towards crowdfunding

Läs mer

Sammanfattning. Projektgrupp: Mikael Karlsson Rikard Alexandersson Robin Ljungqwist

Sammanfattning. Projektgrupp: Mikael Karlsson Rikard Alexandersson Robin Ljungqwist Sammanfattning Projektgrupp: Mikael Karlsson Rikard Alexandersson Robin Ljungqwist Rapporten presenterar hur projektet Lilla JKPGsporten har skapats och dess frammarsch. Rapporten innehåller allt ifrån

Läs mer

Marknadsundersökning

Marknadsundersökning Fakultet för ekonomi, kommunikation och IT Louise Bolands Eklund & Ulla Eråker Marknadsundersökning Produkter för hästsport Market Research Products for Equestrian Sport Företagsekonomi C-uppsats Datum/Termin:

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst?

Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst? Jenny Andersson, 840919-5909 Terese Andersson, 850714-6945 Emelie Ingmarsson, 850726-7444 Emma Ohlsson, 820425-3523 Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst? Programmet för

Läs mer

ATT DESIGNA FÖR BETEENDEFÖRÄNDRING

ATT DESIGNA FÖR BETEENDEFÖRÄNDRING Student: Jenny Hanell Samarbetspartner: SEB Handledare: Mette Agger Eriksen Examinator: Jonas Löwgren ATT DESIGNA FÖR BETEENDEFÖRÄNDRING En studie kring hur kvinnors intresse för sparande kan öka med hjälp

Läs mer

Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild

Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild Slutrapport 2009/6/2 11:48 page 1 #1 Lunds Tekniska Högskola Examensarbete Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild Författare: Markus Andersson Manne Tornberg Handledare: Christian Balkenius

Läs mer