Interaktiva medier Sommardesignkontoret Linköping 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Interaktiva medier Sommardesignkontoret Linköping 2009"

Transkript

1

2

3 Innehåll 01 Om 1 02 Uppdraget 2 03 Arbetsprocessen 4 Förstudie 4 Idégenereringsfas 4 Konvergeringsfas 5 04 Resultat och analys 6 Förstudie 7 Idégenereringsfas Konceptförslag 14 Koncept 1 14 Koncept Rekommendationer English summary Projektteam 30

4

5 01 Om När företag, kommuner och organisationer kommer i kontakt med designstudenter blir resultaten slående. I får företag möta de ungas värderingar, kunskaper, ohämmade kreativitet och studenter kommer i kontakt med verkliga uppdrag hos riktiga kunder. SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign har sedan 2001 varit huvudman för Sommardesignkontor runt om i Sverige. Målet är att skapa kreativa miljöer när olika kompetenser möts. Ett Sommardesignkontor består av studenter från högskolor och universitet med olika inriktning. Studenterna samarbetar i flera projekt och får arbeta med problembaserade uppdrag under sju intensiva sommarveckor. Årets sommardesignkontor i Linköping var ett samarbete mellan SVID, Institutionen för Datavetenskap på Linköpings universitet (IDA), Santa Anna IT Research Institute och Prodelox. Det var tredje året i rad som ett kontor anordnades i Linköping med syfte att dels erbjuda möjlighet för designstudenter att jobba med skarpa uppdrag, och dels att skapa intresse och kunskap om design i regionen. Årets upplaga har öppnat ett unikt samarbete mellan LiU:s designforskning, Santa Annas designstudio och ett antal uppdragsgivare. Designkompetens från Prodelox och Antrop har bidragit och sammantaget har en stor mängd aktörer involverats vilket ökat insikten i strategiskt arbete med design. Dokumentet i din hand beskriver kortfattat utgångspunkt och resultat av sommarens arbete. 1

6 02 Uppdraget BAKGRUND tas om hand och bearbetas och hur eventuella svarsdata ska genereras. SVT är ett oberoende medieföretag i allmänhetens tjänst och har fungerat som hela Sveriges television de senaste 50 åren. De lyder under speciella lagar och får kontinuerligt tillstånd för att sända tv. SVT har fem tv-kanaler och sänder många olika sorters program men använder även andra distributionskanaler så som web, text-tv, och mobil-tv. SVT vill spegla hela landet och finns lokaliserade på 29 olika orter i Sverige. EFFEKTMÅL Primärt effektmål: Intern nytändning för idén om interaktivitet i broadcast på SVT Verksamheten bedrivs utan påverkan från politik, kommersiella syften och andra intressen och maktsfärer i samhället. SVTs strävar efter att vara demokratiska och humanistiska och vill hjälpa till att bidra till folkutbildningen. Mångfald och kvalitet ska prägla programutbudet som ska vara tillgängligt för alla, oberoende förutsättningar och bakgrund. Sekundärt effektmål: Resultatet leder till en ny umgängesform där man umgås hemma hos varandra i större utsträckning. KRAV Användarvänlig Tjänsten/funktionen ska vara anpassade för den målgrupp som den riktar sig till. Den ska vara enkel att använda och ska inte vara tidskrävande. VISION Vi ska vara hela Sveriges television Det har under en längre tid gjorts många försök till att ta fram interaktiva tjänster och funktioner för de linjära tv-sändningarna. Trots att de tekniska förutsättningarna har förbättrats betydligt de senaste åren har ingen lyckats ta fram koncept som påverkat tittarnas beteenden och/eller konsumtion av tv. SYFTE Lättillgänglig Tjänsten/funktionen ska vara tillgänglig i rätt mediekanal och endast för de tittare som har möjligheten att använda den. Låg inlärningströskel Tjänsten/funktionen ska vara intuitiv och gränssnittet lättnavigerat. Låg kostnad för användaren Kostnaden baseras på hur mycket användaren är beredd att betala. Syftet med projektet är att arbeta fram ett eller flera koncept för en interaktiv tjänst eller funktion som på allvar påverkar tittarnas beteende och/eller konsumtion av tv. Konceptet ska även innefatta hur returdatan ska 2

7 LEVERABLER Resultatet presenteras med skisser och scenarios. Dessa metoder ger en tydlig bild av hur tjänsten/funktionen fungerar, hur den ska användas och hur den är uppbyggd. Skisserna kommer göras digitalt och eventuellt på pannå. Vid leveransdatumet kommer en utförlig presentation av konceptet genomföras. AVGRÄNSNINGAR På grund av tidsbegränsningen på sju veckor och totalt sex projekt innebär det att vissa avgränsningar måste göras. Genom att välja en eller flera mer specifika målgrupper och fokusera arbetet på dessa, blir det slutliga konceptet mer genomarbetat. Tidsbegränsningen medför även att resultatet kommer antingen bli flera konceptbeskrivningar och eventuellt en mer detaljerad lösning. 3

8 03 Arbetsprocessen Processen består i huvudsak av tre faser; förstudie, idégenereringsfas och konvergeringsfas. Dessa faser har ingen absolut start- och slutpunkt utan vävs samman under hela processen. I projektet har faserna för utvärdering och implementering lämnats åt arbetsgivaren. Här nedan kommer en kort beskrivning av vad varje fas innefattar och resultatet visas i ett senare stycke. och vilka som funnits tidigare. Även en undersökning av vad som är möjligt att göra med avseende på befintlig teknik och vad som eventuellt kommer vara möjligt att göra i framtiden. Den största delen av researchen består av att undersöka hur tv-tittandet spås kommer se ut i framtiden. IDÉGENERERINGSFAS FÖRSTUDIE De första tre veckorna av projektet ägnas åt att göra en grundlig förstudie. Denna betår av två delar, där den första delen är att definiera ner projektet till en tydlig projektspecifikation. Till en början formuleras en första brief av projektspecifikationen, som är helt baserad på tolkningen av projektbeskrivningen från SVT och den presentation som hölls av SVT vid projektstarten. I briefen formuleras leverablerna, vilka krav som ska uppfyllas och de begränsningar som finns att beakta. Briefen skickas till SVT för godkännande och används som underlag för kommande möte och workshop. I mitten av förstudiefasen hålls ett möte och en workshop med SVT. På mötet diskuteras briefen och alla oklarheter besvaras. Workshopen resulterar i ett primärt och ett sekundärt effektmål för projektet, vilken den primära och sekundära målgruppen är och ger ett antal anledningar till varför resultat från tidigare projekt inte används idag. Därefter formuleras projektspecifikationen utifrån resultatet från möte och workshop. Andra delen av förstudien består av research. Här utförs en marknadsundersökning för att ta reda på vilka tjänster och funktioner som finns på marknaden idag Vecka fyra och fem är planerad för generering av idéer för interaktiva koncept men redan vecka tre sätts idégenereringen igång med en workshop tillsammans med hela projektgruppen. Redan i förstudiefasen har ett antal koncept fötts och utifrån dessa, tillsammans med de koncept som blev resultat från workshopen, väljs ett antal idéer ut för vidare bearbetning. Dessa blir senare underlag för ytterligare en workshop där varje idé specificerades ner och användningsområden tas fram. I slutet av idégenereringsfasen väljs 10 koncept ut och presenterades, med hjälp av mood boards och kortare beskrivningar, som möjliga riktningar att gå under ett möte med SVT. Under mötet väljs slutligen fyra riktningar ut för ytterligare bearbetning och visualisering i konvergeringsfasen. FÖRSTUDIE IDÉGENERERING KONVERGENS UTVÄRDERING IMPLEMENTERING 4

9 KONVERGERINGSFAS Den sista delen av projektet består av vidare bearbetning och visualisering av de riktningar som valts ut från idégenereringsfasen. Det är fyra riktningar som sätts samman och blir slutligen två separata koncept. Dessa två koncept bearbetas ytterligare och de grundläggande funktionerna specificeras. Även i denna fas görs en grund marknadsanalys för att ge inspiration till de koncept som valts ut och för att undersöka om liknande koncept finns på marknaden. Koncepten presenteras genom scenarios, vilket på ett enkelt sätt beskriver koncepten och ger en tydlig bild av de funktionerna som ingår i koncepten. Scenarios används också för att identifiera eventuella problem som kan uppstå vid användandet. Även konceptuella förslag på hur grunden till gränssnitten kan se ut visualiseras. Gränssnitten ska vara intuitiva och enkla att använda för tittaren, utan att ta upp för mycket utrymme av tv-bilden och därför störa tv-tittandet Tis Tis Mån Fre Tors Tors Tors Tors Fre 5

10 04 Resultat och analys Det har under en längre tid gjorts ett antal försök till att skapa interaktiva tjänster som ska förändra tittarnas förhållande till tv:n men fortfarande ser tv-tittandet i stort sätt likadant ut som för 50 år sedan. Den interaktiva tjänst som kanske har fungerat bäst är den där mobiltelefonen används som interaktionsverktyg. Även epost och telefonsamtal används flitigt som verktyg för interaktion med tv-programmen. tv-apparater ha internetuppkoppling inom en snar framtid. Idagsläget finns IP-tv:n, som är tv genom bredbandet, och har funnits ett bra tag på marknaden. Nu har även tv-apparater med internetanslutning utvecklats hos de större teknikföretagen. Detta öppnar upp för fler möjligheter för interaktion med tv:n och det är just IP-tv:n som ligger i fokus för detta projekt. Allt eftersom det utvecklas fler internetbaserade applikationer, spenderar svenskarna mer tid framför datorn. Det kan handla om allt från att slösurfa till att utföra sitt arbete hemmifrån. Människor tenderar att leta information om det mesta, vare sig det är av betydelse eller inte. Vissa väljer även att komplettera tv-tittandet med en bärbar dator i knät eller väljer helt enkelt att skippa tv:n helt och se programmen i streaming-tjänster, så som SVT Play, vid ett mer passande tillfälle. Tv-tittandet har under en lång tid varit en utbredd umgängesform där ett stort antal människor runt om i Sverige ser på exakt samma tv-program samtidigt. Detta gjorde det möjligt att diskutera programmen vid till exempel frukosten eller lunchrasten. Idag, när utbudet av kanaler har blivit större och OnDemand tjänster, där tittaren själv kan bestämma när han/hon vill se tv-programmet, blir allt vanligare, är dessa frukost-diskussioner inte lika vanliga. Däremot har diskussionerna tagit en annan form och förflyttats in i den virtuella världen. Det skapas forum och bloggar där tittarna kan ventilera sina åsikter om i stort sett allt som sänds på tv. Tekniken utvecklas i snabb takt och ska man tro på experter inom detta område, så kommer de flesta 6

11 Förstudie För att få en gemensam bild av vad projektet ska resultera i måste en tydlig projektspecifikation formuleras. För att besvara de oklarheter som kvarstår efter presentationen av projektet hålls ett möte och en workshop tillsammans med SVT. WORKSHOP 1 Under mötet med SVT genomförs en workshop för att tillsammans arbeta fram effektmål, målgrupp och för att se över varför tidigare interaktiva tjänster inte alltid blivit så lyckade som de hade kunnat bli. Effektmål För att ta reda på vilken effekt SVT vill uppnå med projektet utförs en brainstorming med både personer från SVT och från projektgruppen. Varje person får individuellt skriva ner alla effektmål han/hon kan komma på under fem minuter. Därefter samlas alla målen in och tillsammans väljs ett primärt och ett sekundärt mål ut. Primärt effektmål: Intern nytändning för idén om interaktivitet i broadcast på SVT. Sekundärt effektmål: Resultatet leder till en ny umgängesform där man umgås hemma hos varandra i större utsträckning. Målgrupp SVT har en vision att vara tv för alla vilket innebär att målgruppen genast blir väldigt stor. För att försöka snäva ner målgruppen utförs samma typ av brainstorming som utfördes för att ta fram effektmålen. Resultatet blir en primär och en sekundär målgrupp att arbeta mot. Primär målgrupp: Småbarnsföräldrar Sekundär målgrupp: Den engagerade tittaren. Det som framkommer under mötet är dock att ett bra koncept går före en specifik målgrupp. Målgruppen som arbetas fram under workshopen kommer visa sig inte att ha allt för stor betydelse under arbetets gång. Detta beror främst på att de koncept på interaktiva tjänster som arbetas fram inte riktar sig till en specifik målgrupp utan att det är snarare vilket program de appliceras på som kan påverka vilka tittare som använder tjänsten. Anledningar till varför andra projekt inte blev så lyckade som de hade kunnat bli Fokus på tekniken Tekniska brister och omogen teknik Avsaknad av tekniska standarder Dålig koppling mellan teknik och programverksamhet internt på SVT Segt Kanaler, inte så många hade rätt boxar och kablar Marknadsföring, inte så många kände till tjänsterna Nytt och svårt, ovana att använda fjärrkontrollen på det sättet, för hög inlärningströskel Dåliga idéer och koncept Inte tillräckligt intressanta tjänster för publiken Syftet, varför sätta sig in i/använda Marknadsföring, hur många visste om? Tillgängligheten, att få kunden att ta del av Strategi och långsiktighet har saknats Svårt att pedagogiskt informera kunden 7

12 Förstudie MARKNADSUNDERSÖKNING Det har under de senaste åren utvecklats ett antal olika interaktiva tjänster för tv men det är få som har tagits längre än till konceptnivå. Tidigare fanns det tv-boxar som följde MHP-standard vilket gjorde interaktivitet med tv:n möjligt. När dessa boxar togs bort från marknaden återgick tv:n till det icke interaktiva medie som det länge har varit. Just nu är det OnDemand-tjänsten, det vill säga, tittaren kan sjäv bestämma när han/hon vill se ett visst program, som lanseras på marknaden. Det är en tjänst som enligt en enkätundersökning som utfördes under projektet, visade sig vara den tjänst som småbarnsföräldrar eftersöker mest för tillfället. Eftersom SVT vill sända broadcast så är det inte ett alternativ för detta projekt. Däremot har IP-tv:n återigen gjort det möjligt för interaktivitet. Den har många gånger spåtts ta över tv-marknaden men det har gått segt under en längre tid. Det är först de senaste åren den har tagit sig in på den svenska marknaden på allvar. De tjänster som erbjuder interaktivitet och som finns på marknaden i dagsläget är ofta internetbaserade och de som studeras i detta projekt är tjänster så som Facebook, bloggar, dataspel och Twitter men även icke internetbaserade så som tidningar och radio. Det är viktigt att kolla på de tjänster som fungerar i dagsläget och ta reda på vad de är som gör att de fungerar. SOCIALA MEDIER Undersökningar visar att allt fler svenskar, speciellt unga, överger tv:n för Internet. Det som lockar mest är de sociala bitarna, vilket tydligt går att se på ökningen av bloggar och användandet av sociala forum, så som Facebook och Twitter. De sociala bitarna öppnar upp för ett större socialt umgänge och genom att överföra detta på tv:n skulle det medföra att det sekundära effektmålet, alltså att göra tv:n till en ny form av umgänge, blir uppfyllt. Detta blir alltså den riktningen som projektet kommer att ta. Under förstudien delas det sociala tv-tittandet in i fyra delar som visad i figuren nedan. KOMMENTERA DET SOCIALA TV-TITTANDET DISKUTERA DELA MED SIG BIDRA Kommentera: Att kommentera program, inlägg och annat via olika forum har blivit ett allt vanligare fenomen. Det man kan se är att videoklipp på bland annat Youtube blir flitigt kommenterade och människor vill många gånger ventilera sina åsikter om det som visas. Diskutera: Att se på tv är ofta en social sysselsättning och tv-tittarna diskuterar gärna programmets innehåll under eller efter programmet. De flesta program och tv-serier har även något slags forum där tv-tittare i efterhand kan gå in i för att föra diskussioner med andra tv-tittare.

13 Dela med sig: Att dela med sig har länge varit populärt, vilket man kan se på webbsidor så som till exempel Youtube. Även bloggkulturen visar att människor tenderar att dela med sig. Bidra: Att skicka in egna bidrag, vare sig det är en sång till Dagens visa, teckningar till en tävling eller filmer på Youtube har länge varit populärt. VERKTYG För att det ska vara möjligt att interagera med tv:n i dagsläget krävs ett interaktionsverktyg. Det behöver inte nödvändligtvis bara vara en fjärrkontroll till tv:n utan kan även vara andra tekniska produkter som finns i hemmet. Vissa av dessa kräver dock att tv:n har ett usb-uttag för att kunna kopplas till TV:n. Dessa verktyg kan till exempel vara: Spelkonsol Microfon Ritplatta Mobiltelefon Fast telefon MP3-spelare Touch screen Scanner Skrivare Dator Tangentbord och mus 9

14 Idégenereringsfas WORKSHOP 2 Workshopen börjar med en brainstorming för att ta reda på vad som är viktigt för att man som tittare ska vilja interagera med tv:n. Detta är viktigt att ta hänsyn till då många ser tv-tittandet som en avslappnande sysselsättning där tittaren inte vill ta för många beslut eller behöva interagera alls. Samtidigt så används ofta Internet för att slösurfa vilket innebär att användaren konstant interagerar med datorn men trots det ägnar sig åt en avslappnande sysselsättning. Resultatet från workshopen visas i figuren nedan. Alla ord tas i beaktning under projektet men störst vikt har lagts på de ord som är markerade. Den andra delen av workshopen ägnas åt att komma igång med idégenereringen och tankeprocessen. Även denna övning är en brainstormingsövning där alla detagare får varsin penna och ska tillsammans rita alla idéer som kommer upp på ett stort gemensamt papper. Den som ritar en idé ska också läsa den högt för att denna kan i sin tur generera helt nya idéer. Det är viktigt att så tidigt som möjligt i projektet få ett stort antal idéer som senare kan sorteras och ur dessa kan ett antal idéer sållas ut för vidare bearbetning. Denna del i processen upprepas för att hitta nya riktningar att gå, detta för att undvika att fastna i de idéer som framkom tidigt i processen. Feedback Känslomässig koppling Motivation Anonymitet Lätt att komma åt Möjlighet att påverka både resultat och berättelser Ovanliga berättelser Möjlighet att påverka Möjlighet att uttrycka sig Hästmannen Roligt! Tipsa en bekant Upptäcka glädje Snabb återkoppling Andra gör det - grupptryck Intresse Image, t.ex. jag är engagerad i politiken Delaktighet Gemenskap vs. ensamhet Gruppering Dejting Få nya vänner Belöning Valfrihet Följetång - Uppföljning Kunskap Inte behöva röra på sig Fascination Intresseväckande Billigt Tjäna pengar Väcka känslor Konstnärligt uttrycksätt Hype - har inte alltid ett syfte Utbilda Enkelt 10

15 Den andra delen av workshopen resulterar i idéer som kan delas in i fyra olika områden. Dessa är programförslag, applikationer som kräver nya tekniska lösningar, applikationer som går att tillämpa på befintliga program och applikationer som inte är baserade på ett visst program. De två första områderna går helt att utesluta i detta projekt då dessa kräver samarbete med andra intressenter, så som teknikföretag och avdelningen för programutveckling på SVT. En sammanfattning av resultatet på de två sista områderna visas nedan. Applikationer på befintliga program Byta färg/tröjor på ditt favorit/hat-lag i fotbolls VM Ge poäng i typ en kryssrad på Melodifestivalen Julkalender, lucköppning Var med och sjung, Allsång på skansen och i Så ska det låta Skansen, vilken artist kommer nästa gång Kommentera Daniels frisyr och Pernillas klänning i direktsändning via V-log Applikationer Bestäm din egen tv-tablå Klaga på andra Tittarna tävlar mot varandra Hur många andra tittar nu? I mitt område? Tips om andra program i andra kanaler Alternativ reality Drinking games Modifiera tv-personerna Resultatet bearbetas ytterligare och bakas ihop till att slutligen bli 10 riktningar. Dessa visualiseras med mood boards för att ge en känsla för upplevelsen hos tittaren och presenteras vid avstämningsmöte med SVT. De 10 riktningarna presenteras kort på nästa sida. 11

16 VÄDER Tittaren ska ha möjligheten att anpassa väderrapporten efter eget tycke. Tittaren ska kunna välja när denne vill få en väderrapport, vilket område rapporten ska visa och hur detaljerad rapporten ska vara. Tittaren ska få känslan av att väderrapporten är personlig och anpassad enbart för denne. Det ska även finnas möjlighet att genom en webbkamera med egna ögon se vädret på önskad plats. TÄVLINGAR För att göra det befintliga programutbudet på SVT mer anpassat för hela familjen kan tittaren välja att delta i tävlingar under programmets gång. Dessa tävlingar kan vara anpassade till programmets innehåll men kan även vara tävlingar som pågår under en längre tid. Det kan till exempel vara frågesport, en rittävling eller ett kryss. KOMMUNICERA Hur många har inte suttit framför tv:n och med full inlevelse hejat på sitt favoritlag i en fotbollsmatch eller sjungit med i Allsång på Skansen? Varför inte göra det möjligt att vara en del av hejarklacken i ett VM-kval eller kunna bidra till allsången på Skansen. Tittaren kan nu höras ända hemifrån tv-soffan genom den inbyggda microfonen i tv:n eller via mobiltelefonen och tillsammans med alla andra tv-tittare känna sig delaktiga i tv-sändningen. VISA INFO Genom ett enkelt tryck på fjärrkontrollen eller genom att använda mobiltelefonen för att läsa av tv-skärmen kan tittaren få tillgång till information om både personer och föremål i programmet. Nu behöver tittaren inte längre gå iväg till datorn för att ta reda på namnet på en deltagare i Så ska det låta utan får veta informationen direkt från soffan. Tittaren kan till exempel även ta del av ett recept från Mat & dryck eller få veta mer om ett resmål i Packat & Klart. SKICKA INFO Tittaren har tillgång till information via tv-skärmen men vill antingen läsa informationen vid ett senare tillfälle eller ge en vän möjligheten att ta del av informationen. Via tv-skärmen kan tittaren skicka ett mail, en länk eller ett sms till antingen sig själv eller till sin vän. Tittaren har även möjligheten att posta länken via Facebook, Skype, Twitter och liknande communities. 12

17 INDIVIDANPASSA Tittaren ska ha möjligheten att anpassa tv-bilden efter behov. Det kan bland annat vara att få direkt översättning av text och tal till valfritt språk, möjlighet att anpassa storleken på texten och att kunna zooma in på vissa delar i programmet. Färger ska kunna anpassas för färgblinda och vid större tal, där teckenspråkstolkar finns, ska tittaren kunna välja kameravinkel utifrån detta. Detta innebär även att ge tittaren möjlighet att själv välja strukturen på det som visas på tv-skärmen och kunna flytta objekt och boxar till önskat läge på tv-skärmen. KOMMENTERA VÄLGÖRENHET NYHETER VALFRIHET I DIN TV Istället för att gå till datorn och kommentera programmet i diverse bloggar och forum kan tittaren kommentera direkt via tv-skärmen. Denna funktion är självklart valfri och fönstret med kommentarer visas endast för tittare som aktiverat funktionen vid tillfället. Genom att till exempel koppla ett tangentbord eller skicka ett sms kan tittaren skriva kommentarer relaterade till programmet och genast se sitt inlägg tillsammans med inlägg från andra tittare. Därmed kan diskussioner ske parallellt med programmet och tittaren behöver inte vänta tills efter sändningen. Tittaren ska alltid ha möjligheten att skänka pengar via ett enkel knapptryck på fjärrkontrollen. Denna funktion kan självklart anpassas till det program som visas på tv:n vid just det tillfället. Tittaren ska alltid ha tillgång till nyheter och det ska finns en möjlighet för tittaren att genast bli uppdaterad om det senaste. Hur nyheterna ska visas är upp till tittaren själv men det kan till exempel vara en textremsa, en textruta på sidan om tv-bilden eller att tittaren kan välja att ha flera fönster öppna samtidigt. Ikoner används för att informera tittaren om att det finns nya inslag tillgängliga eller om att en annan tittare vill dela med sig av ett specifikt inslag. Denna funktion gör det möjligt för tittaren att själv välja vilken kameravinkel som ska visas. Tittaren kan välja vilken gren i friidrott denne vill se för stunden eller om tittaren vill se hur publiken reagerar på till exempel Allsång på Skansen. Självklart är även denna funktion frivillig och det finns alltid möjligheten att titta på den ursprungliga tv-sändningen. 13

18 05 Konceptförslag De tolv olika riktningarna presenteras för SVT och ur dessa tas tre riktningar ut. Dessa är Visa information, Skicka information och Kommunicera. Dessa ligger som grund för framtagningen av koncept och under konvergeringsfasen bearbetas dessa och formas till två koncept. KONCEPT 1: VISA INFORMATION Idag är Internet en stor del av vardagen och allt fler väljer att komplettera sitt tv-tittande med en dator. Det blir allt vanligare att tittaren sitter med sin dator i knät och slösurfar samtidigt som han/hon tittar på tv. På så vis kan tittaren enkelt kolla upp information som är relaterad till det aktuella programmet. Det kan vara allt från namn på personer i programmet, namn på resmål, recept och namn på låtar. Många spenderar tid framför datorn för att söka reda på information om det mesta, oberoende av hur viktig infomationen är. För en del är det allmänbildningen som lockar medan andra bara är nyfikna. De som inte har möjlighet att sitta med en dator i knät måste förflytta sig till datorn för att söka upp önskad information, antingen under programmets gång eller efter att programmet slutat. Detta medför att tittaren riskerar att missa delar av programmet eller att han/hon glömmer bort vad denne skulle kolla upp. För att undvika detta och ge tittare en möjlighet att få tillgång till denna infomation direkt framför tv:n har konceptet Visa information utvecklats. VISA INFORMATION VISA INFORMATION PROGRAMLEDARE DELTAGARE LÅTAR OM PROGRAMMET NÄSTA PROGRAM Hm, vem är det där? Det måste kollas upp!! 14

19 Genom att lägga ett filter utanpå programbilden kan information om bland annat program, personer och saker enkelt förmedlas till tittaren. Genom att trycka på en knapp på fjärrkontrollen glider en meny fram från höger sida. Menyn är transparant för att skymma så lite av programbilden som möjligt. För att stänga ner meny användas samma knapp på kontrollen som användes att aktivera tjänsten eller om tjänsten är inaktiv i 30 sekunder försvinnder den automatiskt. Denna tjänst kräver att all information som ska vara tillgänglig för tittarna sänds tillsammans med programmet. Tillgänglighet: Denna tjänst finns endast tillgänglig för de tittare som har möjlighet att använda tjänsten och i de program där information finns att hämta. I de program där tjänsten finns tillgänglig syns ett smalt streck med en pil utefter den högra sidan av programbilden. Genom att aktivera tjänsten med ett knapptryck på fjärrkontollen glider menyn fram från höger. All information är inte synlig hela tiden utan desto djupare ner i hirarkin tittaren väljer att gå desto mer information finns tillgänglig. Detta gör att tittaren själv kan bestämma hur mycket information denne vill ha. Användarvänlighet: information. Genom att navigera med pilknapparna upp, ner och OK kan tittaren ta sig runt i hela gränssnittet. Kostnad Då tittaren inte behöver investera i någon ytterligare produkt eller verktyg utan kan använda den/de befintliga tv-tillbehör, så som till exempel fjärrkontroll och spelkonsoll, uppstår ingen extra kostnad för tittaren. Returdata För att kunna veta hur många tittare som använder tjänsten bör det automatiskt genereras returdata i form av ett ping varje gång en tittare öppnar tjänsten. Detta gör att SVT enkelt se hur många gånger tjänsten aktiveras och på så vis veta om tjänsten används. För mer kvalitativa undersökningar väljs testpersoner ut där till exempel data om vilken information som flest tittare eftersöker och i vilka program som tjänsten används flitigast. Då informationen måste vara lättillgänglig och inte ta för stor plats på tv-bilden ges fyra föslag på hur gränssnitten för applikationen kan placeras. Dessa fyra förslag visas på nästa sida med vilka fördelar och nackdelar som finns för varje förslag. Endast ett få antal knapptryck krävs för att tittaren ska få den information denne önskar, vilket medför en relativt låg inlärningströskel. Listan med information är uppbyggd för att vara intuitiv och rymma en stor mängd 15

20 Förslag 1: Här placeras boxen med information längst ner i rutan. Detta gör att boxen tar lite plats och stor mängd information tillåts. Däremot blir navigeringen onödigt komplicerad då användaren kan gå åt alla håll i gränssnittet, alltså uppåt, nedåt, höger och vänster. För att utöka mängden information fylls listan på åt höger, vilket försvårar navigeringen i gränssnittet. Förslag 2: Här har boxen placerats på höger sida av bilden. Detta medför att större yta av bilden täcks, jämfört med förslag 1, men här kan användaren endast navigera i två riktningar, alltså uppåt och neråt. Listan kan fyllas på med stor mängd information i nedåtgående riktning. Detta gör det mer intuitivt för användaren och gör det enklare att använda. Detta är det förslag som kommer att användas för koncepten. 16

21 Förslag 3: Detta förslag tas fram för att titta på alternativa sätt att presentera informationen. Om tittaren använder en spelkonsoll för att navigera i gränssnittet skulle detta förslag passa bättre. Detta är dock inte alltid fallet och detta förslag blir därför inte tillräckligt lättnavigerat. Det tar också upp för stor plats av tv-rutan. Cirkeln gör att mängden information blir kraftigt begränsat. Förslag 4: Att placera informationen i anslutning till objektet gör det enkelt att förstå vilken information som hör till vilket objekt. Detta hade varit bra om tv-bilden är statiskt men då den förändras ofta så skulle detta innebära att informationen upplevs hoppa runt på tv-rutan. Linda Bengtzing Född: Aktuell med: Tidigare: Brolle Jr Född: Aktuell med: Tidigare: Putte Nilsson Född: Aktuell med: Tidigare: 17

22 För att visa hur gränssnittet för applikationen kan byggas upp och hur användaren navigerar genom applikationen visas här ett scenario på sju bilder. Gränssnittets färger och typsnitt är inte slutgiltigt utan används endast för att visa uppbyggnad och användning. Typsnittet är Verdana och bakgrundsfärgen svart med opaciteten 65. Bild 1: Varje program där tjänsten finns tillgänglig syns en smal meny på höger sida. VISA INFORMATION VISA INFORMATION PROGRAMLEDARE DELTAGARE LÅTAR OM PROGRAMMET NÄSTA PROGRAM PROGRAMLEDARE DELTAGARE LÅTAR OM PROGRAMMET NÄSTA PROGRAM Bild 2: Tryck på info-knappen på fjärrkontrollen och en meny glider fram från höger. Det är alltid det första alternativet som är förvalt. Bild 3: Använd upp och ner-knappen på fjärrkontrollen för att navigera i gränssnittet. 18

23 DELTAGARE PUTTE NILSSON DELTAGARE PUTTE NILSSON BROLLE JR BROLLE JR LINDA BENGTZING LINDA BENGTZING STEFAN GUNNARSSON STEFAN GUNNARSSON CAROLA HÄGGKVIST CAROLA HÄGGKVIST ANNA BOOK ANNA BOOK Bild 4: Även här är det första alternativet förvalt. Bild 5: Använd upp och ner-knappen på fjärrkontrollen för att navigera i gränssnittet. BROLLE JR Namn: Kjell Junior Wallmark Född: 10 november 1981 Hemstad: Inbyn utanför Boden Yrke: Sångare och musiker Aktuell: Buddy Holly i The Buddy Holly Musical på Göta Lejon i Stockholm. Bild 6: Tryck OK och information om objektet visas. Bild 6. Tryck på info-knappen igen för att avsluta applikationen eller avvakta 30 sekunder. 19

24 SKICKA INFORMATION Tanken med tjänsten är att den information som finns att tillgå även ska gå att skicka vidare till sig själv eller andra. På så sätt kan användaren enkelt påminna och informera sig själv och andra om det som visas på tv:n. Det vill säga om till exempel ett visst resmål verkar intressant eller om tittaren vill ha ett recept på en maträtt kan denna information bifogas i ett mail. För att göra detta möjligt måste en epost-adress vara kopplad mot tjänsten. Denna funktion öppnar upp för samarbeten med andra parter, så som Spotify och Facebook. Till exempel om en tv-tittare ser på Melodifestivalen och en bra låt spelas, kan denne enkelt skicka låten till sin spellista på Spotify eller om han/hon ser på en dokumentär som han/hon gärna vill att en vän ska se, kan denne länka till dokumentären på Svt Play, på vännens facebook. Spotify Spotify facebook facebook facebook Spotify Även Twitter är en möjlig samarbetspartner. Idag är det mycket populärt att twittra, alltså att via sin status på twitter berätta för ett stort antal människr samtidigt vad du gör just nu. Om man som tv-tittare vill kan tjänsten koppalas mot Twitter och statusen uppdateras efter vilket program du ser på för tillfället. 20

25 TAGGA Denna funktion gör det möjligt för användaren att markera till exempel en specifik tidpunk i ett program, ett specifikt objekt eller person i programmet eller helt enkelt ett helt program. På så vis kan användaren vid ett annat tillfälle, se exakt den markerade delen av programmet. Om tv:n inte har möjlighet att spela in program, kan tittaren använda sig av Svt Play för att se den markerade delen av programmet igen. Användaren kan även skicka markeringen till vänner med hjälp av de funktioner som nämndes i tidigare stycke. 21

26 KONCEPT 2: KOMMUNIKATION Studier har visat att fler och fler överger tv:n för Internet och det är ofta de sociala bitarna som lockar. Hit räknas forum och communities så som facebook, twitter, msn och så vidare. Även om tv ofta är en sysslesättning där man vill slappna av och ta det lugnt så vill många diskutera och prata om det de ser på tv:n just då. Som nämnt tidigare, går många vidare till forum på Internet för att diskutera vad de sett på tv och för att uttrycka sitt gillande eller misstycke. Genom att göra det möjligt att diskutera och kommentera direkt via tv:n öppnas nya kanaler för kommunikation. Tv:n har fortfarande en fördel då de sänder just broadcast, framförallt vid större live-sända evenemang som drar många tittare. Detta gör att tittarna känner en gemenskap som är svår att få via Internet. För att göra det möjligt att kommunicera med andra bör varje användare ha en egen profil. Personlig profil Alla användare måste skapa en personlig användarprofil för att kunna nyttja tjänsten. I denna profil kan användaren välja att lägga till vänner för att enkelt kunna kommunicera med dessa via tv:n. En epost-adress är kopplad till profilen för att användaren ska kunna skicka information och länkar till både sig själv och sina vänner. På profilsidan kan användaren: - Lägga till vänner - Ta bort vänner - Redigera profilen (lägga till foto, byta lösenord, byta epostadress) 22

27 Grundläggande funktioner: Välja åtkomst - Användaren kan välja när hon/han vill se gränssnittet för applikationen. Välja forum för kommunikation - Användaren kan välja att endast kommunicera med sina vänner eller att kommunicera i ett allmänt forum där alla tittare som har aktiverat tjänsten kan se det som skrivs. Välja direkta kommunikationspartners - Användaren kan välja en eller flera direkta personer att kommunicera med. Välja kommunikationsverktyg - Användaren kan välja vilket verktyg hon/han vill använda för att kommunicera med. Starta konversation - Användaren ska enkelt kunna starta konversationen. Avsluta konversation - Användaren ska enkelt kunna avsluta konversationen. Tillgänglighet: Även denna tjänst finns endast tillgänglig för de tittare som har möjlighet att använda tjänsten och i de program där kommunikation är möjlig. I de program där tjänsten finns tillgänglig syns ett smalt streck med en pil utefter den högra sidan av programbilden. Genom att aktivera tjänsten med ett knapptryck på fjärrkontrollen glider menyn fram från höger. Användarvänlighet: Endast ett få antal knapptryck krävs för att navigera genom gränssnittet, vilket medför en låg inlärningströskel. Kostnad Inte heller för denna tjänst behöver tittaren investera i någon ytterligare produkt eller verktyg utan kan använda den/de befintliga tv-tillbehör, så som till exempel fjärrkontroll och spelkonsol, uppstår ingen extra kostnad för tittaren. Returdata För att kunna veta hur många tittare som använder tjänsten bör det automatiskt genereras returdata i form av ett ping varje gång en tittare öppnar tjänsten. Detta gör att SVT enkelt kan se hur många gånger tjänsten aktiveras och på så vis veta om tjänsten används. För att visa hur gränssnittet för applikationen kan byggas upp och hur användaren navigerar genom applikationen visas här ett scenario på sex bilder. Gränssnittet är inte slutgiltigt utan används endast för att visa uppbyggnad och användning. Typsnittet är Verdana och bakgrundsfärgen svart med opaciteten

28 LOGGA IN LISA EMMA Bild 1: Varje program där tjänsten finns tillgänglig syns en smal meny på höger sida. Bild 2: Tryck på info-knappen på fjärrkontrollen och en meny glider fram från höger. Välj konto att logga in på. Det är alltid det första alternativet som är förvalt. LISA ALLMÄNT FORUM ALLMÄNT FORUM VÄNNER VÄNNER ANNA ANNA GUSTAV GUSTAV LINA LINA ULRIKA ULRIKA Bild 3: Välj om alla ska kunna se dina kommentarer eller om du vill kommunicera med en eller flera vänner. Första alternativet är alltid förvalt. 24 LISA Bild 4: Välj kommunikationspartner och tryck OK.

29 Du pratar med Anna Anna: Hej! Lisa: Hej! Anna: Vad gör du? Kolla vilken snygg klänn Bild 5: Kommunikation med Anna. Bild 6. Tryck på info-knappen igen för att avsluta applikationen eller avvakta 30 sekunder. 25

30 I FRAMTIDEN En utveckling av detta koncept vore att ta kommunikationen ett steg längre än hur den ser ut idag. Varför inte kunna kommunicera via en mikrofon direkt i Live-sändningen. Tittaren skulle till exempel kunna vara delaktig i hejarklacken för sitt favoritlag i fotboll eller sjunga med i Allsång på Skansen. Ett annat sätt att kommunicera vore genom en webbkamera, också det i direktsändning. Då har tittaren chans att få vara med i sändningen och varför inte få möjligheten att intervjua sin stora idol i Melodifestivalen hemifrån tv-soffan? 26

31 06 Rekommendationer Båda dessa koncept bör användas för att väcka tankar KONCEPT 2: KOMMUNIKATION och idéer internt på SVT. Trots att dessa koncept är möjliga att genomföra idag så finns det många intressenter som måste beaktas vilket kan försvåra ge- utveckla en egen chatt-applikation eller anpassa För att denna tjänst ska fungera bör SVT antingen nomförandet. Det som bör beaktas vad gäller genomförandet avde två framtagna konceptet visas nedan. gränssnittet efter befintliga applikationer som finns sedan tidigare. KONCEPT 1: VISA INFORMATION För att ta detta koncept vidare bör en djupare undersökning göras för att ta reda på hur mycket information som verkligen går att sända tillsammans med programmet. Som ett andra steg bör ett väl genomarbetat gränssnitt tas fram. Eftersom SVT är tv för alla, bör gränssnittet vara framtaget för att passa även den ovana teknikanvändaren. Även för detta koncept är det viktigt med rätt marknadsföring. Tjänsten ska endast erbjudas för de tittare som kan nyttja tjänsten. För att detta koncept ska kunna genomföras bör SVT ta fram lösningar för hur kommunikationen ska hanteras i det allmänna forumet. Hur en moderator ska fungera, speciellt med avseende på direktsända program är en viktig aspekt att undersöka djupare. Även att undersöka möjligheter att sluta avtal med andra intressenter, så som Facebook och Spotify är en viktig del av genomförandet. För att detta koncept ska fungera så bör tjänsten marknadsföras för dem som har möjlighet att använda den. Genom att alltid ge tittaren information om när ett program erhåller tjänsten, utan att det stör tittaren, kommer tittaren bli påmind om att tjänsten finns tillgänglig. Det bör dock alltid finnas en möjlighet för tittaren att helt stänga av tjänsten. 27

32 07 English summary The assignment for this project was to develop one or a number of concepts for interactive television for Swedish television (SVT). For seven weeks the project team worked together and came up with ten different direcetions for the project. For the final result the group decided to specify and develop two of the concepts, one that gives the viewer an opportunity to communicate with other viewers during the television program and one that supplies information to the viewer. 28

33 08 Projektteam Erika Vestman Projektledare Studerar sista året på Civilingenjörsprogrammet Interaktion och Design i Umeå. Christian Strömqvist Andre projektledare Kandidatexamen från Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg. Ylva Söderström Master i Industridesign från Lunds Universitet. Elin Molander Kandidatexamen i design från Växjö Universitet. Emelie Kahlin Kandidatexamen i Ekonomi, teknik och design från Södertörns Högskola. Johan Leion Studerar interaktionsdesign på Kalmars Högskola. 29

34 är en unik satsning från SVID, Stiftelen Svensk Idustridesign, med syftet att sammanföra studenter och näringsliv att öka kunskapen om design bland företag och kommuner. Johan Blomkvist Projektledare Sophie Andersson Handledare Stefan Holmlid Handledare SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Sveavägen 34, 6 tr Stockholm

Motionera med mera. Sammanfattning. Klass: Te2c, Polhemskolan i Lund Av: Viktor Joelsson Kristoffer Korén Harry Larsson

Motionera med mera. Sammanfattning. Klass: Te2c, Polhemskolan i Lund Av: Viktor Joelsson Kristoffer Korén Harry Larsson Klass: Te2c, Polhemskolan i Lund Av: Viktor Joelsson Kristoffer Korén Harry Larsson Motionera med mera Sammanfattning Vi har valt att skapa en tjänst. Tjänstens syften är att minimera energiförbrukningen

Läs mer

Cartesias nya karttjänst

Cartesias nya karttjänst SOMMAR DESIGN KONTORET Cartesias nya karttjänst Sommardesignkontoret Lycksele/Norsjö 2009 2 Innehållsförteckning 1. Om SDK 2. Uppdraget 3. Arbetsprocess 4. Analys 4.1. Expertanalys av nuvarande karttjänst

Läs mer

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org En kort vägledning för vuxna Ta del av mer råd och tips kring ungas användning av nätet på www.surfalugnt.se 2015 ConnectSafely.org Fem vanliga frågor från vuxna om Instagram 1. Varför gillar tonåringar

Läs mer

Från Smart TV till Smartare upplevelse Av: Kim Huber och Connie Huanca

Från Smart TV till Smartare upplevelse Av: Kim Huber och Connie Huanca Från Smart TV till Smartare upplevelse Av: Kim Huber och Connie Huanca System vi undersökte Den system vi valde att undersöka var en av de senaste smart tv som finns i markanden och var nämnd till bästa

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

En introduktion till Community i Mediakatalogen

En introduktion till Community i Mediakatalogen En introduktion till Community i Mediakatalogen Välkommen till Community! Om Community Community är ett verktyg i Mediakatalogen som kan liknas vid ett Facebook för skolan. Det som skrivs och skapas i

Läs mer

Projektrapport - Live commentary

Projektrapport - Live commentary Projektrapport - Live commentary Linnéa Åberg - la222pp Beskrivning Vision och översiktlig beskrivning Det är en applikation för den som vill skapa intressanta diskussioner för live event eller program

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Bambusermanual - Plattformen distans

Bambusermanual - Plattformen distans Bambusermanual - Plattformen distans Av: Sofie Sjöstrand, Nätverket SIP Senast reviderad: 2012-09-16 Innehåll Om Bambuser och manualen... 2 Registera ett konto... 3 Dashboard - din startsida... 4 Dashboard

Läs mer

Uppgift 3: Skapa ett Youtube-konto

Uppgift 3: Skapa ett Youtube-konto Uppgift 3: Skapa ett Youtube-konto 1 Skapa ett Youtube-konto Det är dags att skaffa ett användarkonto på Youtube! Youtube är den största internetsajten i världen när det gäller videodelning, och Youtube

Läs mer

S A V E T H E C O M M U N I C A T I O N

S A V E T H E C O M M U N I C A T I O N S A V E T H E C O M M U N I C A T I O N Innehållsstrategi för Rädda Barnen Instagram Instagram är ett medium där vi förväntar oss att konsumtionen av innehållet ska gå snabbt. Vi föreslår att ni försöker

Läs mer

Importera, redigera och publicera film med Windows Live Movie Maker

Importera, redigera och publicera film med Windows Live Movie Maker Importera, redigera och publicera film med Windows Live Movie Maker Du har spelat in en kort film om Flipping the classroom i dina projektgrupper. Dessa filmklipp finns nu kopierade till mappen filmövning_20mars

Läs mer

Thomas Pihl Frontermanual för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2007 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter...2 Inloggning...2 Ändra användaruppgifter...4 Anpassa Min sida...5 Verktygen på Min sida...6 Notiser...7 Mitt arkiv...9 Fronter

Läs mer

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se Manual för Kalmar kommuns Nya intranät piren.kalmar.se Innehåll Inloggning och aktivering av ditt konto... 3 Inställning vid första inloggning... 3 Arbetsytan på Piren... 4 Hjälp... 4 Dina profilinställningar...

Läs mer

Användarmanual 060729

Användarmanual 060729 Användarmanual 060729 Innehåll 1 Välkommen till FastTV 2 2 Vad är FastTV? 2 3 Login 2 4 Mediaportalens menyer 3 5 TV 3 6 TV-Guide 4 7 Bio 4 8 Internet 5 9 E-post 5 10 Mina sidor 5 11 Från FastTV 6 12 Om

Läs mer

En värld på nätet Facebook ht 2010

En värld på nätet Facebook ht 2010 En värld på nätet Facebook ht 2010 Under det här kurstillfället ska vi bekanta oss närmare med Facebook. Alla har fått en första grundläggande manual till Facebook. Med hjälp av den och det här dokumentet

Läs mer

Strukturering och Planläggning

Strukturering och Planläggning Strukturering och Planläggning 9 November 2005 I början av projektet försökte vi strukturera upp arbetet och få en bättre översikt över vad projektet innebar. Direkt satte vi igång med att producera hemsidan

Läs mer

Komma igång med Learnify - snabbmanual

Komma igång med Learnify - snabbmanual Komma igång med Learnify - snabbmanual Välkomna till Learnifys snabbmanual. Här ger vi dig en snabbgenomgång eller påminnelse om våra viktigaste och mest använda tjänster och verktyg. På vår hemsida www.learnify.se

Läs mer

Låt Allas bli din lugna stund i vardagen

Låt Allas bli din lugna stund i vardagen Låt Allas bli din lugna stund i vardagen Allas är kreativ, färgstark och mångsidig! Tidningen bjuder på inspirerande recept, intressant läsning, hälsa och roligt mode men också skön avkoppling mitt i veckan.

Läs mer

Populärt på internet. 56 Kampanjguide

Populärt på internet. 56 Kampanjguide Populärt på internet Omsättningen på vad som är inne på nätet är ganska stor. Nedan finns ett par populära webbplatser och så kallade communities (nätmötesplatser) där det finns möjlighet att bedriva kampanj

Läs mer

För support videos, webinstruktioner och mer information besök oss på www.thinksmartbox.com

För support videos, webinstruktioner och mer information besök oss på www.thinksmartbox.com Komma igång Grid 3 Svensk översättning av Leena Öberg på Picomed (www.picomed.se) För support videos, webinstruktioner och mer information besök oss på www.thinksmartbox.com Välkommen till Grid 3 ger dig

Läs mer

GUIDE FÖR ATT ARBETA SMARTARE I LYNC 2010

GUIDE FÖR ATT ARBETA SMARTARE I LYNC 2010 GUIDE FÖR ATT ARBETA SMARTARE I LYNC 2010 Låta andra få veta vad du gör I Microsoft Lync 2010 anges din närvaro automatiskt utifrån dina aktiviteter eller kalendern i Microsoft Outlook, men du kan ange

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 5 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler och inskannade texter.

Läs mer

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla 1.0 Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla gör det lättare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

Process- och metodreflektion Grupp 5

Process- och metodreflektion Grupp 5 Process- och metodreflektion Grupp 5 IDM Grupp 5 Anders Fougstedt, Anders Green, Lay Truong, Anna Sjödin, Tobias Kask Val av metoder Det första steget i vår designprocess var att bestämma vilka metoder

Läs mer

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Mars 2015 Snabbstart När du börjar använda Novell Vibe kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta. Det här dokumentet innehåller information om hur du

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton.

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton. Snabbstartsguide Microsoft OneNote 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Växla mellan pekskärm och mus

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

lär dig söka och publicera på världens största videocommunity!

lär dig söka och publicera på världens största videocommunity! lär dig söka och publicera på världens största videocommunity! En guide av Jennifer Erlandsson och Youtube en stor community där du kan titta på och dela med dig av videoklipp. Det är ett utmärkt ställe

Läs mer

Tekniska prylar leder till gräl i de svenska villorna

Tekniska prylar leder till gräl i de svenska villorna PRESSMEDDELANDE 2011-12-12 Tekniska prylar leder till gräl i de svenska villorna Två av tio svenskar som bor i hus tycker att tekniken begränsar umgänget med familjen. Lika stor andel tycker att tekniken

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14.

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14. Innehållsförteckning Avdelning Sida Registrering 2 Inloggning 3 Startsidan 4 Notiser 6 Nyheter 7 Dagböcker 8 Meddelanden 11 Statistik 12 Mål 13 Evenemang 14 Profilsida 16 Sjukvårdande yta 17 1 Registrering

Läs mer

Med Reality Energy Log REL kan du hålla koll på dina elkostnader med hjälp av ett knapptryck.

Med Reality Energy Log REL kan du hålla koll på dina elkostnader med hjälp av ett knapptryck. Med Reality Energy Log REL kan du hålla koll på dina elkostnader med hjälp av ett knapptryck. Ett smart sätt att hålla koll på din el konsumtion och kostnad allt visas i realtid. Samtidigt som du bidrar

Läs mer

Komma igång med Learnify - snabbmanual

Komma igång med Learnify - snabbmanual Komma igång med Learnify - snabbmanual Välkomna till Learnifys snabbmanual. Här ger vi dig en snabbgenomgång eller påminnelse om våra viktigaste och mest använda tjänster och verktyg. På vår hemsida www.learnify.se

Läs mer

Skriva och skapa med datorn

Skriva och skapa med datorn 2012-12-06 19:11 Sida 1 (av 6) Skriva och skapa med datorn En dator kan man använda i många olika syften. Kanske spelar du mest dataspel och umgås med vänner i communities och på Facebook? Kanske använder

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler, bilder och inskannade

Läs mer

Workshop PIM 2 - PowerPoint

Workshop PIM 2 - PowerPoint Workshop PIM 2 - PowerPoint Varje ny sida i bildspelet kallas för en Bild. Foton och andra bilder som man lägger in kallas för Bildobjekt. All text skrivs i Textrutor. Växlingen från en bild till nästa

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Tv när du vill användarmanual. Tv när du vill. användarmanual

Tv när du vill användarmanual. Tv när du vill. användarmanual Tv när du vill användarmanual Innehåll 1. Huvudmenyn s. 3 2. TV-Guide s. 3 3. Miniguide s. 4 4. Starta om program som redan börjat s. 4 5. Playtjänster s. 4 6. Pausa och spola i direktsänd tv s. 4 7. Påminnelse

Läs mer

Del 2 Underhållning och kultur

Del 2 Underhållning och kultur Del 2 Underhållning och kultur 7. UNDERHÅLLNING Musik, film, radio, tv, böcker. Det är lätt att gå vilse bland alla medierelaterade sajter på Internet. Det här avsnittet guidar dig till några av skatterna.

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110407. STAFFANSTORP Framtidens kommun

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110407. STAFFANSTORP Framtidens kommun STAFFANSTORP Framtidens kommun 1 Innehållsförteckning Det nya informationssamhället sid 3 Staffanstorps kommun framtidens kommun sid 4 Det sociala medier i korta drag sid 5 Vad är wordpress sid 6 Att skriva

Läs mer

Windows 8.1, hur gör jag?

Windows 8.1, hur gör jag? 2014 Windows 8.1, hur gör jag? Tor Stenberg Piteå Kommun 2014-03-28 1 av 13 Innehåll Hur jobbar jag med Windows 8.1... 2 Logga in... 2 Skrivbordet och programportal... 2 Logga ut och stänga datorn... 3

Läs mer

Så fungerar Diskutera i Ping Pong

Så fungerar Diskutera i Ping Pong Dokumentnamn lathund_diskussionsforum Datum Sida 21 juli 2011 1 / 5 Så fungerar Diskutera i Ping Pong Diskutera är aktivitetens forum för kommunikation mellan flera personer i utvalda grupper. Kommunikationen

Läs mer

Högskolan i Kristianstad. Designkoncept. Design av medietjänster för mobila enheter VT14

Högskolan i Kristianstad. Designkoncept. Design av medietjänster för mobila enheter VT14 Högskolan i Kristianstad Designkoncept Design av medietjänster för mobila enheter VT14 Emma Axelsson, Mattias Johansson, Gustav Jacobsson & Emmy Ellemo 2014-03-28 Lite-version (Designkoncept 1) Introduktion

Läs mer

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Inledning Vi ska utveckla en ny webbplats på www.svenskscenkonst.se. Vårt mål är att ha en ny webbplats färdig att användas fullt

Läs mer

CISV.se för hemsideadministratörer

CISV.se för hemsideadministratörer CISV.se för hemsideadministratörer Innehåll Om cisv.se... 2 Bakgrund... 2 Målgrupper... 2 Tekniskt... 3 Avdelningar... 3 Lediga uppdrag... 3 Framtiden... 4 Att sköta en lokalföreningssida... 4 Komma igång...

Läs mer

En värld på nätet Facebook ht 2010

En värld på nätet Facebook ht 2010 En värld på nätet Facebook ht 2010 Under det här kurstillfället ska vi bekanta oss närmare med Facebook. Alla har fått en första grundläggande manual till Facebook. Med hjälp av den och det här dokumentet

Läs mer

DESIGNDOKUMENT 1(8) 1. Idé & koncept. Grundidé, syfte & innehåll. Målgrupp, koncept & sammanhang

DESIGNDOKUMENT 1(8) 1. Idé & koncept. Grundidé, syfte & innehåll. Målgrupp, koncept & sammanhang DESIGNDOKUMENT 1. Idé & koncept Grundidé, syfte & innehåll Vad önskar du att du gjort mer av, när du var 20? Finns det böcker som påverkat ditt liv på något sätt? Vilka låtar ska jag lyssna på för att

Läs mer

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden Infobank kvickguide Kom i gång med Infobank Välkommen till SKL Kommentus webbaserad tjänst Infobank Arbetsrätten. Denna snabbguide ger dig en kort introduktion som användare av Infobank, så att du snabbt

Läs mer

Projektet Eddies hemliga vän

Projektet Eddies hemliga vän Projektet Eddies hemliga vän Eddies hemliga vän Vårt bidrag är en pop upbok som handlar om att minska vår energiförbrukning. Det är en barnbok som ska få barn att bli medvetna om att energiförbrukningen

Läs mer

Manual C3 BMS för Android-telefoner

Manual C3 BMS för Android-telefoner - för dig som gillar ovanliga fåglar 2012-09-24 Manual C3 BMS för Android-telefoner Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken

Läs mer

Kurs och workshop. Youtubfilmer i Fronter. Vad är Flipped Classroom En kort förklaring av den didaktiska metoden

Kurs och workshop. Youtubfilmer i Fronter. Vad är Flipped Classroom En kort förklaring av den didaktiska metoden Kurs och workshop Youtubfilmer i Fronter Innehåll Vad är Flipped Classroom En kort förklaring av den didaktiska metoden Youtube Hitta andras instruktionsfilm Skapa Konton på Youtube Filmen Va inte perfektionist,

Läs mer

Välkommen till live broadcasting med Bambuser via nätet. skaffa eget konto (gratis) genom att gå till: http://bambuser.com

Välkommen till live broadcasting med Bambuser via nätet. skaffa eget konto (gratis) genom att gå till: http://bambuser.com Välkommen till live broadcasting med Bambuser via nätet. skaffa eget konto (gratis) genom att gå till: http://bambuser.com 1 2 3 Manual gjord av Liv Zetterling 2010 Har du gjort 1-3 så har du också gjort

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 4 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 4 Producerad av Linda Borglund, Anita Eklöf vid Centrum för Lärande och Undervisning, Högskolan i Borås.

Läs mer

Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker

Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker 24 november 2009 Bakgrund Ålder: 20, 25 Kön: Kvinna, Kvinna Sysselsättning/utbildning: Marknadsföringsprogrammet, Engelska fristående kurs. Internetvana

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om framtiden Hej! Förra veckan ägnade vi åt dina tillgångar och nu är vi framme vid sista kursdelen som

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag 2014-08-10 Svenska Web Voice Annika Elgeskog www.webvoice.se +46 725 861010 presenterar Företagarens guide till framgång på Instagram.

Läs mer

Photoscape (http://photoscape.sv.softonic.com/download)

Photoscape (http://photoscape.sv.softonic.com/download) Photoscape (http://photoscape.sv.softonic.com/download)..har ett antal trevliga funktioner som dessutom är lätta att använda. Det är lite annorlunda uppbyggt en andra program men jag tycker att man ganska

Läs mer

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars Sociala medier Facebook Digg Bebo Friend feed Twitter Vimeo Spotify Reddit Del.icio.us Slideshare Buzz Xanga MySpace Youtube Linkedin Bloggar Flikr Yoono RSS StumbleUpon Reddit Mafia wars Introduktion

Läs mer

Frontermanual för Rektorsprogrammet

Frontermanual för Rektorsprogrammet Frontermanual för Rektorsprogrammet Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och hur det kan användas. Skapad: 2010-04-27 Version: 1.0 1 Innehållsförteckning Vad är Fronter?... 3 Vilka behörigheter

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Välj bloggen som du använder i skolan, i detta fallet heter den Min Skolblogg.

Välj bloggen som du använder i skolan, i detta fallet heter den Min Skolblogg. Guide: Etiketter i Blogspot Hej! Denna guide kommer att visa hur man kan använda Etiketter i sin blogg för att sortera sina inlägg. För alla dina inlägg handlar ju inte om samma sak, eller hur? Ett exempel

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual Tv när du vill TA92 849 16-02 användarmanual SIFFERKNAPPAR Används för val av kanal eller för att skriva text i sökfunktionen. Om fler av dina tilltänkta bokstäver finns på samma knapp väntar du bara någon

Läs mer

Filmtrailers om människor.

Filmtrailers om människor. Filmtrailers om människor. Foto: Ola Hedin fokuserar på att marknadsföra seminarier, produkter och tjänster genom att synliggöra människan bakom idén. Filmerna kan ses både på nätet och på mobilen och

Läs mer

Välkommen tillbaka till den sista träffen!

Välkommen tillbaka till den sista träffen! DEL 3 Digidel är ett nationellt projekt som syftar till att få fler medborgare att bli digitalt delaktiga. I Sverige finns 1,5 miljoner personer som inte alls eller i mycket liten utsträckning använder

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

MyTobii P10. Lathund kring de vanligaste funktionerna i själva styrsystemet i ögonstyrningsutrustningen P10 från MyTobii. Habilitering & Hjälpmedel

MyTobii P10. Lathund kring de vanligaste funktionerna i själva styrsystemet i ögonstyrningsutrustningen P10 från MyTobii. Habilitering & Hjälpmedel MyTobii P10 Lathund kring de vanligaste funktionerna i själva styrsystemet i ögonstyrningsutrustningen P10 från MyTobii Habilitering & Hjälpmedel Innehåll Innehåll... 1 Förord... 2 Att starta styrsättet...

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter IT-körkort för språklärare Modul 9: Rätta skrivuppgifter Innehåll I. Rätta uppgifter i Word... 3 Markera fel med färger snabbt och enkelt... 3 Använd Words rättningsverktyg skriv kommentarer... 4 Gör ändringar

Läs mer

HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER

HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER 1 Vad är sociala medier? Sociala medier är kanaler där användare själva kan skapa innehållet, kommentera och diskutera med varandra. Det omfattar inte bara texter utan även

Läs mer

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem.

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Kap 03.indd 444 KAPITEL TRE Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Gadgetar och den nya Sidpanelen är nog mina favoriter bland de nya funktionerna i Windows Vista.

Läs mer

Handledning till FC 12 på webben

Handledning till FC 12 på webben Handledning till FC 12 på webben Detta är en kortfattad handledning där vi går igenom de viktigaste funktionerna i nya FirstClass. Förändringen av FirstClass är kanske den största under de snart 25 år

Läs mer

Tema: Underhållning Teknikspanarna

Tema: Underhållning Teknikspanarna Tema: Underhållning Teknikspanarna Tema: Underhållning Övergripande om temat Dagens tekniker har en lång och gedigen historia. Såväl kameran som datorn var i det närmaste underverk när de först såg dagens

Läs mer

BuildingPortalSuite. Beskrivning. 2012-09-03 BuildingPortalSuite - Beskrivning

BuildingPortalSuite. Beskrivning. 2012-09-03 BuildingPortalSuite - Beskrivning Beskrivning 1 Komma igång Följ dessa steg för att enkelt komma igång med BuildingPortalSuite: 1. Installera BuildingPortalSuite 2. Använd Setup Tool BuildingPortalSuite för att ställa in uppkopplingen

Läs mer

Blackboard CE8 Användarmanual Student

Blackboard CE8 Användarmanual Student Blackboard CE8 Användarmanual Student 2009-09-02 (CE 8.0.3) Inledning 1 Logga in på Blackboard 1 Verktyg 2 Diskussionsforum 2 Läsa ett diskussionsinlägg (trådade forum) 3 Läsa ett diskussionsinlägg (bloggforum)

Läs mer

batklubben.eu s hemsida

batklubben.eu s hemsida batklubben.eu s hemsida redigera din sida av webbplatsen 1. Skriv in http://www.din_doman.se/admin i browserns adressfält. 2. Skriv in ditt användarnamn och lösenord i inloggningsrutan, och tryck OK. 3.

Läs mer

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office.

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office. Denna lathund ger dig en allmän introduktion till Office 365 för att få förståelse för tjänsten. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar för att komma igång. Praktiska övningar

Läs mer

Kommunikationsplan för ICA Student 2015-06-01. Caroline Ullman & Johanna Lundberg

Kommunikationsplan för ICA Student 2015-06-01. Caroline Ullman & Johanna Lundberg Kommunikationsplan för ICA Student 2015-06-01 Caroline Ullman & Johanna Lundberg i i i Hej! Vi har pratat med studenter som har gett oss tips på hur de vill bli informerade och kommunicera med er på ICA

Läs mer

www.faltbiologerna.se

www.faltbiologerna.se Redigering av www.faltbiologerna.se sammanställt av Magnus Bjelkefelt, november 2011 reviderad oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Logga in................................................... 2 1.1 Var

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 6 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 6 Anita Eklöf, Sektionen för pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås. 2015-02-16 1 ATT LOGGA IN... 1 2 STARTSIDAN...

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

Instruktionsmanual Poddar, hemsidan, appen och marknadsföring

Instruktionsmanual Poddar, hemsidan, appen och marknadsföring Instruktionsmanual Poddar, hemsidan, appen och marknadsföring Översikt Att skapa en podd Poddar är en central del av dagens radioproduktion, och eftersom Studentradion 98,9 ska producera innehåll av en

Läs mer

Lync 2013 - konferenssystem

Lync 2013 - konferenssystem Lync 2013 - konferenssystem En del av Microsoft Office 2013 Handledning Februari 2014 - Christina Bodén 1 Innehåll Första start Snabb-Lync startfönstret Inställningar Lägg till profilbild Starta ett samtal

Läs mer

Photo Story 3. Manual till Photo Story 3 1

Photo Story 3. Manual till Photo Story 3 1 Photo Story 3 Manual till Photo Story 3 1 1. Programförklaring...3 Tips på användning... 4 2. 1 - Starta nytt projekt...4 3. 2 - Importera bilder...5 Leta efter bilder... 5 Tidslinjen... 6 4. 3 - Lägga

Läs mer

Introduktion. Skriv in användarnamn och lösenord

Introduktion. Skriv in användarnamn och lösenord LATHUND Introduktion Välkommen till vår interaktiva kursportal. Detta är en lathund för dig som ska utbilda dig med hjälp av ipoint-kurser. Instruktionerna gäller när du har Internet Explorer med Windows

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Sociala medier några tips

Sociala medier några tips Stockholm 2015-02-11 Charlotta Ulvenlöv Victor Svedberg Partistyrelsens expedition Sociala medier några tips Om vi skall uppfattas som framtidsinriktade är sociala medier en viktig del i vår kommunikation

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer