Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundsstämma Djurskyddet Sverige"

Transkript

1 Verksamhetsplan Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje maj 2014

2 2

3 Innehållsförteckning DJURSKYDDETS VISION: 5 FRAMGÅNGSFAKTORER: 5 DJURSKYDDETS VERKSAMHETSIDÉ: 5 PLANERING FÖR ÅREN VI SKA BLI FLER 6 VI SKA BLI MER KÄNDA 6 Kommunikation till medlemmar och allmänhet 7 Tidningen Djurskyddet 7 Webbtidningen 7 Webbplatsen, sociala medier och nyhetsbrev 7 Informationsmaterial till föreningar, medlemmar och allmänhet 7 Förbundskansliets service till medlemmar och allmänhet 8 Synas i debatten 8 VI SKA BLI STARKARE 8 Gemensamma stadgar inom organisationen 8 Föreningarna 9 Ekonomi 9 Stöd till föreningarna 9 Förbundets ekonomi 9 Samarbete med andra organisationer 10 Utöka samarbetet med likasinnade organisationer 10 VI SKA FÖRBÄTTRA FÖR DJUREN! 10 Politisk påverkan 10 Påverka riksdagspartierna 10 Påverka myndigheter, organisationer och företag 10 REDE 11 AKTUELLA DJURSKYDDSFRÅGOR 11 Jakt- och rovdjursfrågor 11 Sällskapsdjur & pälsdjur 12 Lantbruksdjur 13 Hästar 14 3

4 4

5 Verksamhetsplan DJURSKYDDETS VISION: Ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske på ett smärtfritt sätt. Varje människa måste ta ansvar för djur i sin omgivning. Djur som lever under vårt beskydd innebär ett stort ansvar för djurägaren, men även den som äter mat som tillverkats av eller producerats av djur har ett ansvar för hur djuren levt. Därför kräver vi av politiker att lagar skyddar djuren. Vi vill också påverka alla människor till att utveckla ett empatiskt förhållningssätt till djur. FRAMGÅNGSFAKTORER: För att nå visionen Ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur präglas Djurskyddet av tre kärnvärden empati, kompetens och att vi gör skillnad. Dessa kärnvärden är vägledande i vårt dagliga arbete. Empati: Djurskyddet Sverige har sin grund i empati och medkänsla för djur. Vi menar att djur är kännande varelser med behov som skiljer sig, både mellan arter och mellan individer. Detta vill vi förmedla utåt till andra människor och därför ska det märkas i vår kommunikation. Kompetens: I vår organisation finns stor kunskap om djur och djurskydd. Vi baserar våra policys och uttalanden på erfarenhet, vetenskap och etik. Detta ökar vår trovärdighet då människor ska kunna lita på att det vi säger är sant. Det kräver av oss att vi är pålästa och aktuella. Vi gör skillnad: Vi agerar både praktiskt och via vårt kommunikationsarbete. Vi väcker egna aktuella djurskyddsfrågor och agerar när andra väckt frågor eller gjort utspel. En kanal vi använder oss av är att påverka politiker, en annan är att vi hjälper djur till ett bättre liv genom vår djurhemsverksamhet. Vi tar ansvar för djuren där samhället inte gör det och därmed gör vi skillnad, både på kort och på lång sikt. DJURSKYDDETS VERKSAMHETSIDÉ: Vi skyddar djur genom att långsiktigt påverka lagar och regler samt enskilda människors agerande för att stärka djurens skydd. Detta sker främst på förbundsnivå av förbundsstyrelse och kansliet, men även lokalföreningarna har ett viktigt uppdrag i att påverka beslutsfattare och enskilda människor lokalt. Vi påverkar genom lobbying, alltså direkt påverkan på politiker och andra beslutsfattare, men även genom att få uppmärksamhet för aktuella djurskyddsfrågor i media samt på social medier och därmed skapa opinion. Vi deltar också i olika myndigheters arbete genom deras utsedda arbetsgrupper och som en remissinstans. Med vårt värdegrundsmaterial REDE (Respekt, Empati, Djur, Etik) jobbar vi med attitydpåverkan i förskolor och skolor. Vi räddar djur genom att göra praktisk skillnad för övergivna och andra behövande djur som behöver nya kärleksfulla hem. Det arbetet utförs praktiskt av våra lokala föreningar som driver djur- och jourhemsverksamhet. Vi är den enda svenska landsomfattande organisationen som både utför praktiskt djurskyddsarbete, i form av att ta 5

6 hand om djur som lämnats till oss, hjälper till vid myndigheternas omhändertaganden och samt ordnar omplaceringar, och ett långsiktigt påverkansarbete för ett starkare djurskydd. Djur måste ges högre status och högre krav ska ställas på djurägare. Men det tar tid att påverka och att få till stånd nya lagar och regler samt en attitydförändring. Under tiden vägrar vi att stillasittande se på när djur överges och far illa. Därför är vi stolta över att kunna göra skillnad för djur, både på kort och på lång sikt. Planering för åren VI SKA BLI FLER Fler medlemmar innebär en större tyngd i våra kontakter med politiker, makthavare och media. Fler medlemmar ger också en bättre ekonomi och ökar möjligheterna att kunna utföra mer arbete, då vi är fler som kan dela på uppgifterna. Vidare ger fler medlemmar också en ökad synlighet och spridning av vår information och kunskap om djurskydd. Att antalet direktanslutna medlemmar ökar till personer till den 31 december Att antalet månadsgivare ökar till personer till den 31 december Genom att påvisa fördelarna med ett medlemskap hos Djurskyddet Sverige, både för befintliga medlemmar men också för att få nya. Genom att förbundet uppmanar våra nuvarande medlemmar att värva en vän samt annonsering via sociala medier såsom Facebook. Genom att skicka direktadresserade brev till tänkbara medlemmar inom vissa utvalda grupper. Genom att starta ungdomsförbundet Djurskyddet Ungdom och rekrytera medlemmar dit. Att antalet föreningar ökar till 65 stycken samt att anslutna föreningar ökar sitt medlemsantal med 10 procent. Genom att förbundet informerar om Djurskyddet och att medlemmar ges tydlig information om hur det går till att starta en förening. Genom att föreningarna samarbetar och tipsar varandra om lyckade medlemsvärvningsinsatser. Genomföra en rekryteringskampanj riktad mot framför allt de orter där det idag saknas föreningar och/eller djurhem/jourhem. VI SKA BLI MER KÄNDA En förutsättning för att nå fler medlemmar och få fler att vilja stödja oss både ekonomiskt och i sakfrågor är att människor känner till oss. Idag behöver vår organisation bli mer känd i samhället, både hos beslutsfattare och privatpersoner. Vi kan inte uppnå detta genom kostsam annonsering, istället bör vi utnyttja vår lokala förankring och sprida information om oss i sociala medier och andra kostnadseffektiva kanaler. Att alla föreningar inom Djurskyddet Sverige ska ha ordet Djurskyddet med i sitt namn för att vi som organisation ska stärka vår identitet. Genom att förbundet endast betalar ut bidrag till de föreningar som har Djurskyddet i sitt namn och använder den gemensamma logotypen. För att förbundet ska anta nya föreningar krävs att de har antagit ett namn där ordet Djurskyddet ingår. 6

7 Kommunikation till medlemmar och allmänhet Tidningen Djurskyddet Att medlemmar och andra intresserade genom tidningen får aktuell och relevant djurskyddskunskap förpackad på ett läsvärt och motiverande sätt. Tidningen kommer ut med fyra nummer per år. Innehållet ska spegla förbundets verksamhet och innehålla aktuella artiklar om djurskydd. På ledarplats och i Sista ordet finns möjlighet att ytterligare belysa förbundspolitik och djurdkyddsfrågor. Webbtidningen. Att via webbtidningen nå ut till fler än våra medlemmar och redan intresserade. Att webbtidningen publicerar nyheter minst två gånger i veckan och att dessa nyheter också sprids på sociala medier. Webbplatsen, sociala medier och nyhetsbrev Öka kännedomen om oss som organisation och vad vi står för samt öka kunskapen kring djurskydd. Öka antalet besökare på vår webbplats och på vår Facebooksida. Vi ska vara aktiva på Facebook och andra sociala medier. Förbundet ska skicka nyhetsbrev en gång per månad till prenumeranter via e-post. Fortsätta utveckla vår webbplats Informationsmaterial till föreningar, medlemmar och allmänhet Öka kännedomen om oss som organisation och vad vi står för, samt öka kunskapen kring djurskydd. Ta fram relevant informationsmaterial som kan användas av enskilda medlemmar och våra lokalföreningar Ge stöd till föreningarna för att ta fram eget informationsmaterial. 7

8 Förbundskansliets service till medlemmar och allmänhet Att de som kontaktar förbundet får återkoppling inom rimlig tid, innebärande: - Förfrågningar via e-post ska besvaras inom två arbetsdagar. - Nya medlemmar, faddrar och gåvogivare ska få ett brev från förbundet inom en vecka. - Medlemmar som inte betalar sin medlemsavgift får en påminnelse efter en månad. - Fler föreningar ska använda det nya medlemsregistret Administrationen på förbundets kansli svarar för service och utskick. Kansliet fortsätter att informera föreningarna om det nya medlemsregistret. Synas i debatten Att snabbt kunna kommentera och agera när djurskyddsfrågor hamnar i samhällsdebatten. Att själva lyfta relevanta djurskyddsfrågor i debatten. Förbundsstyrelse och kansli ska ha fortsatt aktiv nyhetsbevakning och reagera tidigt vid signaler om att ett brännande ämnesområde uppmärksammas. Pressmeddelanden och/eller kommentarer i media ska kunna komma ut på kort varsel. Styrelseledamöterna ska ha utsedda specialområden som de ska behärska, för att hjälpa kansliet med fakta och uttalanden. På förhand ta fram underlag i frågor som förbundet vill driva. VI SKA BLI STARKARE I vår organisation finns en fantastisk kunskap, erfarenhet och kraft att vilja förbättra situationen för djuren. För att organisationen ska kunna växa och bli starkare måste alla dra åt samma håll och stötta varandra. Föreningarna är grunden för organisationen och förbundet har därför ett stort ansvar i att ge stöd till dem. Organisationen behöver även ha en stabil ekonomisk grund samt en väl fungerande organisation och kansli för att kunna utföra det viktiga djurskyddsarbetet. Gemensamma stadgar inom organisationen Att alla föreningar anslutna till förbundet har likalydande stadgar. De stadgar som antogs av förbundsstämman år 2010 ska antas av alla anslutna föreningar. Revidering av befintliga stadgar. 8

9 Föreningarna Att föreningarna får det administrativa stöd de behöver för att kunna utföra sitt arbete. Förbundet prioriterar det administrativa stödet till föreningarna, bland annat genom att kansliet aktivt kontaktar de föreningar som inte självmant hör av sig. Föreningarna som heter Djurskyddet och använder loggan har möjlighet att få en webbplats under djurskyddet.se utan kostnad samt en e-postadress. Föreningarna erbjuder hjälp från kansliet med att ta fram original till informationsmaterial för tryck, som sedan bekostas av föreningen själv. Kansliet fortsätter att utbilda föreningarna i medlemsregistret, ArcMember. Styrelsemedlemmar och kanslipersonal besöker de föreningar som så önskar. Att föreningarna är uppdaterade på aktuella frågor och aktivt deltar i utvecklingen av organisationen. Föreningarna har en aktiv dialog med kansliet för att hålla både sig själva och kansliet uppdaterade i aktuella frågor. Förbundet arrangerar ordförandekonferens i februari Förbundsstämma genomförs i maj Föreningsdagar genomförs i april Ekonomi Stöd till föreningarna Att stödja föreningarnas arbete genom bidrag. Anslutna föreningar kan ansöka om bidrag för löpande verksamhet, kastrering av katter samt marknadsföringsaktiviteter. Bidrag betalas ut till föreningarna utifrån gällande regelverk. Översyn av bidragsregelverket genomförs. Förbundets ekonomi Djurskyddet Sverige ska ha en budget i balans. Fortsätta arbeta med insamlingsfrågor. Hitta nya inkomstkällor, som exempelvis företagssamarbeten. Att förbundets styrelse är fortsatt kostnadsmedveten. 9

10 Samarbete med andra organisationer Utöka samarbetet med likasinnade organisationer Samarbete med andra organisationer som har samma eller likartade åsikter som förbundet i aktuella frågor. Genom gemensamma projekt vi dra nytta av varandra. Förbundet ska delta på aktiviteter där tänkbara samarbetspartners finns. Vi ska aktivt bjuda in tänkbara samarbetspartners till diskussioner. VI SKA FÖRBÄTTRA FÖR DJUREN Syftet med vår organisation är att skapa ett bättre djurskydd för sällskapsdjur, lantbruksdjur och vilda djur. Vi gör praktiskt skillnad bland annat genom att ge många djur nya hem via vår lokalföreningar. Långsiktigt förändrar vi genom att påverka, företag och andra makthavare. Vi ska också förbättra människors attityder till djur och djurskydd. Genom vårt skol- och förskolearbete kan vi påverka tidigt, eftersom attityder grundläggs i unga år. Politisk påverkan Påverka riksdagspartierna Att en ny och förbättrad djurskyddslag antas snarast som stärker landets djurskydd. Gärna med samma omfattning och utgångspunkt som i den statliga utredningens förslag. Att motioner och propositioner som överensstämmer med våra politiska krav läggs fram till riksdagen. Förbundet ska träffa representanter för riksdagspartierna för att diskutera våra viktigaste frågor. Vi ska löpande förse riksdagsledamöter med information om djurskyddsfrågor och underlag inför den allmänna motionstiden. Förbundet ska finnas på plats på viktiga politiska evenemang som Almedalsveckan. Agera i Eurogroup for animals Att påverka EU-länderna till bättre djurskydd. Genom internationellt samarbete och att driva våra frågor både nationellt och internationellt. Hämta information om hur djurskyddsfrågorna förändras i andra länder. Att möta kandidater som är aktuella för val till EU-parlamentet för att diskutera och informera om djurskydd nationellt och internationellt. Påverka myndigheter, organisationer och företag Att förbundets synpunkter ska efterfrågas och ge effekt. Vi ska delta aktivt i Jordbruksverket referensgrupper där vi erbjuds plats och be att få vara med i grupper där vi inte är representerade. 10

11 Vara aktiva i att svara på remisser från myndigheter och andra. Finnas representerade vid hearings och konferenser som rör djurskydd. Samarbeta med och påverka andra organisationer. Lyfta aktuella djurskyddsfrågor med företag och organisationer, när så är möjligt, Arbeta aktivt för att påverka inom KRAV och Svenskt Sigill. REDE Att förbundet fortsätter sprida REDE och Mini-REDE till skolor och förskolor. Förbundet tillsammans med föreningarna och andra engagerade fortsätter att informera om REDE och Mini-REDE till skolor och förskolor. Att lärare och förskolelärare erbjuds utbildning inom REDE och Mini-REDE till självkostnadspris. Förbundet ska fortsätta samarbetet med Lill-Skansen. Att förbundet prioriterar att söka långsiktig finansiering till REDE och Mini-REDE. AKTUELLA DJURSKYDDSFRÅGOR Jakt- och rovdjursfrågor Att den statliga jaktlagsutredningen lämnar förslag där djurskyddshänsyn tas. Att fortsätta arbetet med att uppvakta och påverka den pågående utredningen av jaktlagstiftningen. Genom att tidigt vara med i debatten och på så sätt påverka jakt- och viltfrågor. Påverka makthavare och andra att fatta de djurskyddsvänligaste alternativen i jakt- och rovdjursfrågor. Att fortsätta arbeta med jakt- och rovdjursfrågor genom lobbying och samverkan med andra organisationer. Förbundet ska delta i debatter som rör djurskydd inom jakt- och rovdjursfrågor. Aktivt delta på seminarier och möten. Fortsätta samarbeta med andra organisationer inom området rovdjur och jakt. Att sprida korrekt information om rovdjur ur ett djurskyddsperspektiv. Genomföra informationsmöten ute i landet under hela året. Bjuda in experter som står för fakta, exempelvis viltspårare eller folk från Nordens Ark. Rovdjursbroschyren ska spridas till alla våra föreningar ute i landet. Fortsätta driva förbundets ståndpunkter och påverka viktiga frågor såsom den föreslagna licensjakten på säl, grytjakten, uppfödning av utsättningsfåglar för jakt, fällfångst, licensjakt på varg, snarjakten, användandet av 11

12 lockfåglar och vinterjakten på älg. Förbundet ska fortsätta vara med tidigt i debatten med exempelvis pressutspel och politisk påverkan. Sällskapsdjur & pälsdjur Att få en lag om obligatorisk märkning av katter samt kastrering av utekatter. Att förbundet via styrelsen, kansliet och föreningarna, aktivt lobbar för lagförslaget gentemot riksdag och regering tills det gått igenom. Att öka kunskapen hos djurägare och blivande djurägare. Förbundet ska fortsätta samarbetet med Blocket. Sprida information till djurägare och blivande djurägare genom broschyrer och information på förbundets webbplats. Hålla en fortlöpande dialog med zoohandeln om hur försäljningen av djur ska kunna bli ännu mer seriös. Förbundet ska finnas representerade på Husdjursmässan i Stockholm för att där sprida information om djur och djurskydd. Att få en k-märkning av katter (k= kastrerad). Genom att påverka veterinärer och Jordbruksverket. Att få ett stopp för dagens minkuppfödning. Genom att påverka politiker att driva krav på förbättring eller nedläggning av minkfarmer. Genomföra en kampanj för att belysa minkarnas situation. Att arbeta för djurfria cirkusar i Sverige. Lobba för att förslaget om förbud mot elefanter och sjölejon går igenom, men helst ett generellt förbud mot djur på cirkus. Att minska djurs lidande på grund av smällare och fyrverkerier genom att privatpersoner inte tillåts använda 12

13 sådan pyroteknik. Fortsätta samarbeta med andra organisationer och påverka politiker. Driva kampanjer både centralt och lokalt för att få ett förbud. Lantbruksdjur Arbeta för att förbättra djurtransporterna. Samarbete med svenska EU-parlamentariker som arbetar med frågan. Påverka genom Eurogroup for Animals och andra organisationer. Föreningarna arbetar med frågan genom att ha träffar där de visar film om djurtransporter och där medlemmarna sedan kan påverka genom att till exempel skicka brev till EU-parlamentariker. Uppvakta Jordbruksverket och be dem kräva av länsstyrelserna att det görs fler kontroller av djurtransporter. Arbeta för att få ett stopp på kirurgisk kastrering av smågrisar. Uppvaktning av företag där vi begär att de bara säljer kött från grisar som inte är kirurgiskt kastrerade. Skriva debattartiklar centralt samt förse föreningarna med debattartiklar och insändare de kan skicka in till lokal media. Vara aktiv i referensgruppen för gris på Jordbruksverket. Inte acceptera en försämring av djurskyddet inom svensk grisuppfödning. Aktivt följa förändringen av reglerna för grisuppfödning. Ett aktivt deltagande i Jordbruksverkets djurskyddsråd och i referensgruppen för gris. Vid behov lyfta problemet i debattinlägg och på sociala medier. Se till att kraven på bete till nötkreatur bibehålls. Aktivt följa förändringen av reglerna för nötkreatursuppfödning. Ett aktivt deltagande i Jordbruksverkets djurskyddsråd och i referensgruppen för nöt. Vid behov lyfta problemet i debattinlägg och på sociala medier. Förbättra situationen för vallade djur. Följa upp för att försäkra oss om att SKK:s antagna policy följs. Uppvakta fåravelsförbundet. 13

14 Att minska antalet avmagrade får. Att uppvakta och utbilda Djurhälsovården och Jordbruksverket. Få till en bojkott av merinoull från Australien. Förbundet ska informera om mulesing och de långa transporterna i samband med uppfödningen av merinofåren via sina kanaler. Ett aktivt deltagande i Jordbruksverkets djurskyddsråd och referensgruppen för får och get. Vid behov lyfta problemet i debattinlägg, namninsamling och på sociala medier. Förbundet ska uppvakta handeln och informera om varför de bör bojkotta merinoull från Australien. Öka djurskyddsmedvetenheten hos konsumenterna om hur djur som används till livsmedel och kläder behandlas. Förbundet ska ha en fortsatt dialog med handeln i djurskyddsfrågor och om djurvänliga produkter. Vi ska aktivt arbeta inom organisationen Sveriges konsumenter där vi är medlemmar. Vi ska utveckla vår app så mycket som möjligt med tillgängliga resurser. Hästar Att förbättra situationen för hästar som används vid tävling och träning. Förbundet ska påverka exempelvis Svensk Ridsport och Svensk Travsport att själva ta initiativ för att förbättra djurskyddet för hästarna inom sporten. Vi vill lyfta fram goda exempel på lyckosamma projekt som förbättrat djurskyddet för tränings- och tävlingssituationer. Förbundet ska informera om hästarnas situation på tränings- och tävlingsbanorna. Ett aktivt deltagande i Jordbruksverkets djurskyddsråd och referensgruppen för häst. Få igenom ett totalt spöförbud inom travet. Få näringen att minska spöanvändandet genom högre böter och andra strängare interna regler. Ett aktivt deltagande i Jordbruksverkets djurskyddsråd och referensgruppen för häst. Vid behov lyfta problemet i debattinlägg, namninsamling och på sociala medier. Lobbying hos politiker. Att förbättra situationen för hästar som används för hobbyridning. 14

15 Få näringen att förbättra djurskyddet hos hobbyhästar. Ett aktivt deltagande i Jordbruksverkets djurskyddsråd och referensgruppen för häst. Vid behov lyfta problemet i debattinlägg, namninsamling och på sociala medier. Lobbying hos politiker. Förbundet och föreningarna ska delta på seminarier och möten där dessa djur berörs och påverka genom att delta i debatten. Kunskapsspridning på lämpligt sätt.. Förbättra anmälningsbenägenheten hos veterinärer och annan djurhälsopersonal när det gäller hästar som far illa. Genom att påverka Jordbruksverket att ta fram vägledningar och enkla verktyg som djurhälsopersonalen kan använda sig av vid anmälan. Få näringen att ta fram rutiner för att underlätta för personalen att anmäla missförhållanden, samt att arbetsgivaren då också stöttar sin personal. Arbeta för att hästutrustning med merinoull inte säljs och används. Utreda hur vanligt det är, samt ta reda vilka importörer som tar in och säljer utrustning som innehåller merinoull (kan till exempel finnas i täcken och stoppning i sadlar). Om behovet av information kvarstår, påverka importörerna att sluta sälja merinoull. Sprida kunskapen om merinoull till allmänheten och då speciellt till hästägare. Arbeta för att ändra i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om hästhållning 2 kap 1 - vi vill att meningen hästar bör hållas tillsammans med artfränder ändras till hästar ska hållas med artfränder. Få näringen att informera om vikten av artfränder. Ett aktivt deltagande i Jordbruksverkets djurskyddsråd och referensgruppen för häst. Vid behov lyfta problemet i debattinlägg, namninsamling och på sociala medier. Lobbying hos politiker. Påverka de remissinstanser som argumenterade för det svagare ordvalet bör i förskriften i stället för det betydligt kraftfullare ska. 15

Djurskyddet Sverige 1

Djurskyddet Sverige 1 Djurskyddet Sverige 1 2 Vad vill vi? Djurskyddets vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls

Läs mer

Testamentera. till förmån för djuren

Testamentera. till förmån för djuren Testamentera till förmån för djuren 3 En insats för kommande djur Testamenterade gåvor utgör en viktig del av alla de gåvor som Djurskyddet Sverige har förmånen att ta emot. Att ge en testamentsgåva till

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Bilaga till verksamhetsberättelsen Redovisning av verksamhetsplan & motioner 2012-2013 Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning 1. REDOVISNING:

Läs mer

REDE. Djurskyddet Sveriges värdegrundsmaterial

REDE. Djurskyddet Sveriges värdegrundsmaterial REDE Djurskyddet Sveriges värdegrundsmaterial 1 REDE - Respekt, Empati, Djur, Etik Djurskyddet Sveriges vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Att arbeta med barn

Läs mer

REDE. Djurskyddet Sveriges värdegrundsmaterial

REDE. Djurskyddet Sveriges värdegrundsmaterial REDE Djurskyddet Sveriges värdegrundsmaterial 1 2 REDE - Respekt, empati, djur och etik Djurskyddet Sveriges vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Att arbeta med

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Kommunikationspolicy för Sveriges Biodlares Riksförbund (Biodlarna)

Kommunikationspolicy för Sveriges Biodlares Riksförbund (Biodlarna) Kommunikationspolicy för Sveriges Biodlares Riksförbund (Biodlarna) 1. Inledning Sveriges Biodlares Riksförbund (Biodlarna) är en politiskt, religiöst och etniskt obunden ideell organisation som bygger

Läs mer

Pälsfria listan. Din guide för det lokala arbetet!

Pälsfria listan. Din guide för det lokala arbetet! Pälsfria listan Din guide för det lokala arbetet! Djurens Rätt arbetar centralt med att få klädföretag att ansluta sig till Pälsfria listan. Även enskilda lokala butiker landet runt är väldigt välkomna

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan - 2016-1 Inledning Hela Sverige ska leva Sjuhärad är kanske viktigare än någonsin. I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har vår organisation en mycket viktigt roll

Läs mer

Effektivt påverkansarbete

Effektivt påverkansarbete Hela världen i Uppsala stift Foto: Kristina Strand Larsson Effektivt påverkansarbete Vår utgångspunkt är att allt påverkansarbete vill en förändring, politisk förändring eller en förändring i attityd eller

Läs mer

PROPOSITIONER. Riksstämma 2015 Gävle

PROPOSITIONER. Riksstämma 2015 Gävle PROPOSITIONER Riksstämma 2015 Gävle Centralstyrelsen Proposition 1 Centralstyrelsens proposition 1 till 2015 års Riksstämma Ändring av Svenska Blå Stjärnans stadgar antagna 2013 1A) Stadgar Blå Stjärnan

Läs mer

Verksamhetsplan och Arbetsordning för

Verksamhetsplan och Arbetsordning för Verksamhetsplan och Arbetsordning för Villaägarna i Malmö Antagen av styrelsen 2009-03-17 Reviderad senast 2010-12-08 1 (8) I texten nedan kallade: Villaägarna i Malmö (ViM) Regionkontor (RK), Regionstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsinriktning för Djurens Rätt 2015-2019

Verksamhetsinriktning för Djurens Rätt 2015-2019 Verksamhetsinriktning för Djurens Rätt 2015-2019 Innehåll med sidanvisningar Om verksamhetsinriktningen 3 Vision och delmål hänger ihop 4 Översikt 5 Djurens Rätts verksamhetsinriktning 2015-2019 6 1. Politiskt

Läs mer

Bryt Ensamheten! Om vägen vidare vid psykisk ohälsa

Bryt Ensamheten! Om vägen vidare vid psykisk ohälsa Bryt Ensamheten! Om vägen vidare vid psykisk ohälsa Psykisk ohälsa - vanligare än man tror Det finns undersökningar som visar att 25 % av befolkningen vid något tillfälle i livet kommer att drabbas av

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Förteckning över Djurskyddsmyndighetens föreskrifter m.m.

Förteckning över Djurskyddsmyndighetens föreskrifter m.m. 1 (9) Förteckning över Djurskyddsmyndighetens föreskrifter m.m. Nedan finns en förteckning över Djurskyddsmyndighetens föreskrifter m.m. med de ändringar som gjorts av Jordbruksverket. Här finner du även

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Detta gäller! 2012-2013

Detta gäller! 2012-2013 Detta gäller! 2012-2013 Förord Förbundsstämman är Förbundet Vi Ungas högsta beslutande organ. Förbundsstämman styr Förbundet Vi Unga genom att fastställa en rad dokument: Förbundet Vi Ungas stadgar (senast

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679

Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/679 2012-08-20 Kommunstyrelsen Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Stadgar. Riksförbundet Djurskyddet Sverige

Stadgar. Riksförbundet Djurskyddet Sverige Stadgar Riksförbundet Djurskyddet Sverige September 2010 Stadgar för Djurskyddet Sveriges riksförbund antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman 10 maj 2014

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15 1 VERKSAMHETSPLAN ÅR 201415 Centrum mot rasism Stockholm 20140315 2 Inledning CMR:s huvudsakliga kärnverksamhet är att följa och påverka utvecklingen i Sverige vad gäller diskriminering och rasism. Följande

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Cancerföreningen PALEMA under verksamhetsåret 2016

Förslag till verksamhetsplan för Cancerföreningen PALEMA under verksamhetsåret 2016 VP PALEMA 2016.docx Förslag till verksamhetsplan för Cancerföreningen PALEMA under verksamhetsåret 2016 PALEMA s ändamål och uppgift, enligt ändamålsparagrafen, är att verka för en förbättrad vård och

Läs mer

Distrikt Skåne. Verksamhetsplan 2013-2014

Distrikt Skåne. Verksamhetsplan 2013-2014 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2013-2014 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan för Rädda Barnen Distrikt

Läs mer

SFF Kommunikationsplan 2012-2013

SFF Kommunikationsplan 2012-2013 SFF Kommunikationsplan 2012-2013 Mål med kommunikationen 2012-13 All kommunikation ska stärka Svenska Fallskärmsförbundets vision och strategi 2012-2016. All kommunikation ska ske på mottagarens villkor.

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

SLÅ LÅT. Att synas. Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5 november 2008, Malmö Ansvarig/utbildare Jan Linné.

SLÅ LÅT. Att synas. Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5 november 2008, Malmö Ansvarig/utbildare Jan Linné. LÅT SLÅ LÅT SLÅ Kompetensprojekt På det mänskliga planet Projektledning: Jan Linné Ornella Nettelhed Nils Joelsson Administration: Susanne Kruuse Att synas Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

Riksförbundet FUBs verksamhetsplan år 2014

Riksförbundet FUBs verksamhetsplan år 2014 Riksförbundet FUBs verksamhetsplan år 2014 Förra året bestämde förbundsstämman vilken inriktning FUBs verksamhet ska ha. Förbundsstämman beslutade att FUB under åren 2014 till 2016 ska följa de här fem

Läs mer

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE 2016-10-29 1 Fokusområden 1. Verka för att vara en ekonomiskt och organisatoriskt stabil organisation a. Skapa rutiner

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 KAMPANJMANUAL 2015 2 KAMPANJMANUAL 2015 3 INNEHÅLL KOMMUNIKATION SOM RÄDDAR LIV Sid 3-6 Sid 7-10 Sid 11 Sid 12-14 Sid 15-16 Sid 17 Sid 18 Om kampanjen Aktiviteter Budskap

Läs mer

Vid utgången av 2014 var medlemsanslutningen till förbundet enligt följande :

Vid utgången av 2014 var medlemsanslutningen till förbundet enligt följande : Fastställd vid förbundsstämman i Stockholm 2015-05-29 VERKSAMHETSSTRATEGI SVERIGES FISKEVATTENÄGAREFÖRBUND 2015-2017 Sveriges Fiskevattenägarerförbund är rikstäckande intresseorganisation för landets ägare

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

IOGT-NTO är en stark folkrörelse

IOGT-NTO är en stark folkrörelse Arbetsplan 2012 IOGT-NTO Kalmar län Utvecklingsplanen utgår från IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010-2015, som antogs vid kongressen 2009. IOGT-NTO Kalmar län har valt att prioritera några av punkterna

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Förslag till VERKSAMHETSPLAN FÖR MIGRÄNFÖRBUNDET 2011-2013

Förslag till VERKSAMHETSPLAN FÖR MIGRÄNFÖRBUNDET 2011-2013 Svenska Migränförbundet Förslag till VERKSAMHETSPLAN FÖR MIGRÄNFÖRBUNDET 2011-2013 Migränförbundets stämma har varje år antagit verksamhetsplan och budget, som gällt det innevarande året. Eftersom en stor

Läs mer

Privattandläkarna. Verksamhetsplan 2014

Privattandläkarna. Verksamhetsplan 2014 1 Innehåll Vision, affärside och värderingar... 3 Inledning... 4 Verksamhet 2014... 5 Politik & påverkan... 5 Medlemsvård och medlemsrekrytering... 8 Tjänsteutbud och samarbetsavtal... 8 Lokal verksamhet...9

Läs mer

Verksamhetsplan för Kollektivhus NU mars 2015 mars 2016

Verksamhetsplan för Kollektivhus NU mars 2015 mars 2016 Verksamhetsplan för Kollektivhus NU mars 2015 mars 2016 Inledning Föreningens målsättning som den är formulerad i stadgarnas portalparagraf kan delas upp i tre huvudmål: 1. Föreningen ska verka för en

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Beslutad av distriktsstyrelsen 2015 10 06 Sida 2 av 14 Sida 3 av 14 Innehållsförteckning Vart vill vi komma?... 5 Kommunikationens mål är att:... 7 Målgrupper...

Läs mer

PR-/Kommunikationsstrategi

PR-/Kommunikationsstrategi Motion: Utveckling av partiprogrammet PR-/Kommunikationsstrategi Bakgrund Enhet är ett politiskt parti som försöker formulera en helhetssyn på människan och samhället. Vår grund vilar på en förståelse

Läs mer

Mår du psykiskt dåligt?

Mår du psykiskt dåligt? Mår du psykiskt dåligt? RSMH vägen tillbaka När man mår psykiskt dåligt är det mest läkande ofta vanlig medmänsklig kontakt. Psykisk ohälsa - vanligare än man tror. Det finns undersökningar som visar att

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212 Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212 Antagen av styrelsen den 2015-01-29 Behandlad på årsmötet den 2015-03-19 Senast reviderad den 2 (7) Innehåll FÖRENINGENS VERKSAMHET...

Läs mer

Riktlinjer för information vid Svenska Judoförbundet

Riktlinjer för information vid Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Riktlinjer för information vid Svenska Judoförbundet INNEHÅLL 1 Informationsbehov 2 Vem informerar 3 Övergripande mål 4 Intern information 5 Extern information 6 Mediekontakt 7 Krisinformation

Läs mer

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN 2016-02-28 KOMMUNIKATIONSPLATTFORM Svenska Aikidoförbundet 2 OM KOMMUNIKATIONS- PLATTFORMEN INNEHÅLL: SYFTE: Syftet med den här kommunikationsplattformen

Läs mer

Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan

Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan Det här är en bilaga till Civilförsvarsförbundets kommunikationsplan och anger aktiviteter som är planerade för 2016. Häftet innehåller tre delar: En

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället blir

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter 1 Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället

Läs mer

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009 Beviljade stöd 2009 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer

Minnesanteckningar från kommunikatörsmöte 2014-01-21

Minnesanteckningar från kommunikatörsmöte 2014-01-21 Minnesanteckningar från kommunikatörsmöte 2014-01-21 22 förbund och närmare 30 deltagare. Gemensam valstrategi Handikappförbundens kongress fastställde en gemensam valstrategi med ambitionen att alla medlemsförbund

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Noaks Ark Skåne

Verksamhetsplan 2013 Noaks Ark Skåne Verksamhetsplan 2013 Noaks Ark Skåne Noaks Ark Skåne En del av Riksförbundet Noaks Ark 2 Innehåll 1. Styrelsen berättar s. 3 2. Om Noaks Ark Skåne s. 4 2.1 Vår vision s. 4 2.2 Vår långsiktiga strategi

Läs mer

Stärk djurskyddet i Europa

Stärk djurskyddet i Europa Stärk djurskyddet i Europa Europas förenta krafter maj 2009 www.centerpartiet.se Centerpartiet vill: 1. Förbättra skyddet för EU:s grisar 2. Att djur ska bedövas före slakt 3. Införa max åtta timmar långa

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort :

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : Verksamhetsplan Skolmatsakademin 2016-2017 Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : 1. Vision & Strategi Skolmatsakademins vision är att på ett inspirerande sätt grundlägga sunda och hållbara

Läs mer

Fryxellska skolans Värdegrund Kultur

Fryxellska skolans Värdegrund Kultur Fryxellska skolans Värdegrund Kultur Trygghet Glädje Ansvar Respekt och hänsyn Lärande/utveckling - På Fryx är trygghet centralt för en god arbetsmiljö för elever och vuxna. Vi har ett tillåtande klimat

Läs mer

Näringspolitik djurskydd - vad vill vi? Hög konkurrenskraft med bibehållen god djuromsorg!

Näringspolitik djurskydd - vad vill vi? Hög konkurrenskraft med bibehållen god djuromsorg! Näringspolitik djurskydd - vad vill vi? Hög konkurrenskraft med bibehållen god djuromsorg! Svenska företagare med djurhållning ska ha sådana produktionsförutsättningar att de kan vara konkurrenskraftiga

Läs mer

Samverkan i Laxå kommun

Samverkan i Laxå kommun Överenskommelse om Samverkan i Laxå kommun MELLAN FÖRENINGSLIVET OCH KOMMUNEN Laxå kommun och föreningarna presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund, principer

Läs mer

Mind effektrapport 2017

Mind effektrapport 2017 Mind effektrapport 2017 Mind har 90-konto och är medlemmar i insamlingsorganisationernas branschorgan FRII. Som FRII-medlem ska vi varje år avge en effektrapport, i vilken vi besvarar nedanstående 6 frågor.

Läs mer

Yttrande till Kommunstyrelsen över djurskyddsutredningens betänkande till ny djurskyddslag (SOU 2011:75). Dnr KS-KOM-2012-00228

Yttrande till Kommunstyrelsen över djurskyddsutredningens betänkande till ny djurskyddslag (SOU 2011:75). Dnr KS-KOM-2012-00228 Malmö stad Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Datum 2012-04-03 Handläggare Miljöinspektör Ingela Gammelby Direkttelefon 040-34 20 48 Ärende: 525:00842-2012 Yttrande till Kommunstyrelsen över djurskyddsutredningens

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet Verksamhetsplan 2016-2017 SPF Seniorerna Bohusdistriktet 1 Mål och inriktning 2016-2017 Vår verksamhetsplan tar utgångspunkt i Mål och Riktlinjer för kongressperioden 2015-2017 som beslöts av SPF Seniorernas

Läs mer

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 Antagen av årsstämman 15 maj 2013 ÖVERGRIPANDE STRATEGI 1. INRIKTNING Allmänna försvarsföreningens uppgift är och har alltid varit att lyfta

Läs mer

Karin Bajlo. Att bygga varumärke. Kommunikatör. - Vad? - Varför? - För vem?

Karin Bajlo. Att bygga varumärke. Kommunikatör. - Vad? - Varför? - För vem? Karin Bajlo Kommunikatör Att bygga varumärke - Vad? - Varför? - För vem? Sveriges starkaste varumärken 2015 1. IKEA 2. VOLVO 3. ICA 3 Varför är det viktigt med ett starkt varumärke? Starkt varumärke en

Läs mer

Kommunikationsplan 1(5)

Kommunikationsplan 1(5) Datum 2014-09-19 1(5) Kommunikationsplan Syfte Syftet med kommunikationsplanen är att öka kännedomen och kunskapen om Samordningsförbundets verksamhet, resultat och kommunikationskanaler. Samordningsförbundet

Läs mer

Verksamhetplan för 2013 för CONCORD Sverige

Verksamhetplan för 2013 för CONCORD Sverige Verksamhetplan för 2013 för CONCORD Sverige 1. Inledning CONCORD Sveriges uppdrag är att inom ramen för EU:s utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik bedriva påverkans- och informationsarbete med fokus

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015

Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015 Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015 Organisation RFSU Halland är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening för sexualupplysning och sexualpolitik som verkar i Hallands län. Lokalföreningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Villaägarna i Kungsbacka kommun Org.nr 802417-6235 Antagen av styrelsen 2016-03-04 Behandlad på årsmötet Senast reviderad 2 (5) Vision Alla ska kunna förverkliga sina småhusdrömmar.

Läs mer

Manual för medlemsvärvning

Manual för medlemsvärvning Manual för medlemsvärvning BLI MEDLEM I SFP! ETT TVÅSPRÅKIGT OCH FRISINNAT FINLAND BEHÖVER DIG Vem skall värva? Alla kan värva! Vi kan vara stolta över vårt parti, SFP. Därför kan vi alla marknadsföra

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Samarbete med företag Information och handledning för distrikt och föreningar

Samarbete med företag Information och handledning för distrikt och föreningar Samarbete med företag Information och handledning för distrikt och föreningar Samarbete med företag - information och handledning för distrikt och föreningar Reumatikerförbundet har ett sedan 1998 ett

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Kommunikationsplattform. för Fackförbundet ST

Kommunikationsplattform. för Fackförbundet ST Kommunikationsplattform för Fackförbundet ST ST, 2010. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, april 2010. Upplaga: 2 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

Svar på motion nr 1 från Nordöstra Smålands Grisföretagare

Svar på motion nr 1 från Nordöstra Smålands Grisföretagare Svar på motion nr 1 från Nordöstra Smålands Grisföretagare Sveriges Grisföretagare har en kontinuerlig kontakt med slakt och handel. Kritiken vi ofta får handlar bland annat om den höga spädgrisdödligheten

Läs mer

Djurskyddspolisen i Stockholms län

Djurskyddspolisen i Stockholms län Djurskyddspolisen i Stockholms län Den här satsningen leder till mindre lidande för både människor och djur. Det går att använda flera mjuka instrument som förelägganden och tillsyn. Det gör att vi kan

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Klimataktion Stockholms verksamhet utgår från riksorganisationen Klimataktions plattform, stadgar och beslut fattade av dess årsmöte. Verksamhetsplanen

Läs mer

Försvarsutbildarnas riktlinjer för digitala medier

Försvarsutbildarnas riktlinjer för digitala medier Sid 1 (5) Försvarsutbildarnas riktlinjer för digitala medier Försvarsutbildarna har en positiv inställning till och uppmuntrar ingående förbund och föreningar att använda sig av digitala medier och att

Läs mer

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Insamlingspolicy Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Marie-Louise Schöldtz 1(6) 1. Bakgrund... 2 2. Insamling... 2 3. Extern granskning... 2 4. Givare... 3 5. Kommunikation med givare...

Läs mer

Lathund olika typer av texter

Lathund olika typer av texter Lathund olika typer av texter - Repetition inför Nationella Proven i svenska - Brev Alla brev innehåller vissa formella detaljer. Datum och ort är en sådan detalj, i handskrivna brev brukar datum och ort

Läs mer

Slutrapport nulägesanalys Föreningsservice

Slutrapport nulägesanalys Föreningsservice Slutrapport nulägesanalys Föreningsservice Man är medlem för att man måste! Varför måste man vara medlem? eller uttryckt på ett annat sätt, vad är medlemsnyttan? Delprojektet Föreningsservice uppdrag är

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Piratpartiet i Stockholms län 2014

Verksamhetsberättelse för Piratpartiet i Stockholms län 2014 1 Verksamhetsberättelse för Piratpartiet i Stockholms län 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Summering...1 Huvudspåren...1 Internt arbete...2 Politiskt programarbete...3 Aktivism och medlemsvård!...3

Läs mer

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:191 av Jens Holm m.fl. (V) Respekt för djuren Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Populärt på internet. 56 Kampanjguide

Populärt på internet. 56 Kampanjguide Populärt på internet Omsättningen på vad som är inne på nätet är ganska stor. Nedan finns ett par populära webbplatser och så kallade communities (nätmötesplatser) där det finns möjlighet att bedriva kampanj

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC 2011-12-05 Sid 1(6) RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC Text: Petra Holmlund 2011-12-05 Sid 2(6) SMC:s sociala medie-ansikte utåt För en intresseorganisation som kan sociala medier utgöra

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Valberedningens förslag Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Louis de Geer konsert & konferens Norrköping 12-13 maj 2012 2 Valberedningens förslag 2012 till Djurskyddet Sverige Styrelse 2012-2014 Ordförande

Läs mer

Vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt sammanställning av årsredovisningar för 2013

Vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt sammanställning av årsredovisningar för 2013 Vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt sammanställning av årsredovisningar för 2013 Inledning Aktiviteter inom vattenråden är en av hörnstenarna för lokal förankring av den svenska vattenförvaltningen.

Läs mer