PKG-850P. ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY, LTD Princess Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PKG-850P. ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY, LTD. 161-165 Princess Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200"

Transkript

1 R EN PKG-850P Rear Seat Entertainment Package Système de divertissement pour les sièges arrière Paquete de entretenimiento para asientos traseros Entertainment-Paket für den Rücksitz Sistema di intrattenimento per sedili posteriori Underhållningspaket för baksäte FR ES OWNER'S MANUAL Please read before using this equipment. MODE D'EMPLOI Veuillez lire avant d'utiliser cet appareil. MANUAL DE OPERACIÓN Léalo antes de utilizar este equipo. BEDIENUNGSANLEITUNG Bitte vor Gebrauch des Gerätes lesen. MANUALE DI ISTRUZIONI Si prega di leggere il manuale prima di usare il sistema. HANDBOK Läs denna handbok innan du använder utrustningen. DE IT ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC Nishi Gotanda Shinagawa-ku Tokyo , Japan Phone ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC Gramercy Place Torrance, California U.S.A. Phone ALPINE-1 ( ) ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC. 777 Supertest Road Toronto, Ontario M3J 2M9 Canada Phone ALPINE-1 ( ) ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY, LTD Princess Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone ALPINE ELECTRONICS GmbH Frankfurter Ring 117, München, Germany Phone ALPINE ELECTRONICS OF U.K., LTD. ALPINE House Fletchamstead Highway, Coventry CCV4 9TW, U.K. Phone ALPINE ELECTRONICS (BENELUX) GmbH Leuvensesteenweg 510-B6, 1930 Zaventem, Belgium Tel.: ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L. (RCS PONTOISE B ) 98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. paris Nord II, B.P , Roissy Charles de Gaulle Cedex, France Phone ALPINE ITALIA S.p.A. Viale C. Colombo 8, Trezzano Sul Naviglio (MI), Italy Phone ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A. Portal de Gamarra 36, Pabellón, Vitoria (Alava)-APDO 133, España Phone Designed by ALPINE ELECTRONICS EUROPE GMBH Printed In Taiwan SV PKG-850P_EN.indd :57:38 Uhr

2 PKG-850P Rear Seat Entertainment Package TMX-R850 (MOBILE CINEMA MONITOR) SHS-N100 (SINGLE SOURCE IR HEADPHONE) RUE-4152 (UNIVERSAL REMOTE CONTROL) INSTALLATION BRACKET TRIM RING PKG-850P Système de divertissement pour les sièges arrière TMX-R850 (MONITEUR CINÉMA MOBILE) SHS-N100 (CASQUE IR À UNE SOURCE UNIQUE) RUE-4152 (TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE) SUPPORT DE FIXATION BAGUE DE GARNITURE PKG-850P Paquete de entretenimiento para asientos traseros TMX-R850 (MONITOR DE CINE MÓVIL) SHS-N100 (AURICULARES SENCILLOS POR INFRARROJOS) RUE-4152 (MANDO A DISTANCIA UNIVERSAL) SOPORTE DE INSTALACIÓN ANILLO DE COLOCACIÓN PKG-850P Entertainment-Paket für den Rücksitz TMX-R850 (MOBILER CINEMA-MONITOR) SHS-N100 (SINGLE-SOURCE-IR-KOPFHÖRER) RUE-4152 (UNIVERSALFERNBEDIENUNG) MONTAGEWINKEL ANPASSUNGSRING PKG-850P Sistema di intrattenimento per sedili posteriori TMX-R850 (MONITOR MOBILE PANORAMICO) SHS-N100 (CUFFIE IR A SORGENTE SINGOLA) RUE-4152 (TELECOMANDO UNIVERSALE) SUPPORTO DI INSTALLAZIONE ANELLO ADATTATORE PKG-850P Underhållningspaket för baksäte TMX-R850 (MOBIL BIOMONITOR) SHS-N100 (IR-HÖRLURAR, ENKEL KÄLLA) RUE-4152 (UNIVERSELL FJÄRRKONTROLL) INSTALLATIONSFÄSTE TRIMRING PKG-850P_EN.indd :57:38 Uhr

3 SVENSKA Innehåll Användarinstruktioner VARNINGAR VARNING... 2 FÖRSIKTIGHET... 3 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER... 3 Monitorns funktioner Funktioner... 4 Takmonitor Kontroll för takmonitor Skärmdisplay PÅ/AV... 5 Funktion för tyst läge... 5 Justera volymen... 5 Byta källa... 5 Ställa in ljusstyrka för motljus... 5 Justera bilden... 6 Justera ljusstyrkan... 6 Justera färgdensiteten... 6 Justera nyansen... 6 Justera kontrasten... 6 Justera skärpan... 7 Återställa bildjusteringen... 7 Byta visningsläge... 7 VISUAL EQ Kanalväljarkontroll för DVB-T/TV Välja förinställd kanal...11 Trådlösa hörlurar Lurar...11 Användning...11 Sätta i batterier...11 Information Vid problem Byte av batteri i fjärrkontrollen Tillbehör Installation och anslutningar VARNINGAR VARNING FÖRSIKTIGHET FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Strömanslutning Anslutning av taklampa Taklampans ledning Systemanslutningar Kontroll för DVD-spelare Uppspelning och paus Stopp Gå framåt Gå bakåt Välja meny SV PKG-850P_SV.indd :55:30 Uhr

4 Användarinstruktioner VARNINGAR VARNING Denna symbol betecknar viktiga instruktioner. Att bortse från dessa instruktioner kan leda till allvarlig skada eller dödsfall. TITTA INTE PÅ VIDEO MEDAN DU KÖR. Att titta på video kan distrahera föraren från att hålla blicken rakt fram framför fordonet, vilket kan leda till en olycka. ANVÄND INGEN FUNKTION SOM HINDRAR DIG FRÅN ATT FRAMFÖRA BILEN PÅ ETT SÄKERT SÄTT. Om du ska utföra en funktion som kräver din uppmärksamhet under en längre tid bör du stanna fordonet. Se alltid till att stanna på en säker plats innan du genomför dessa funktioner. Om du inte följer dessa råd kan du råka ut för en olycka. BLOCKERA INTE VENTILER ELLER VÄRMEELEMENT. och kan leda till eldsvåda. INSTALLERA PRODUKTEN KORREKT SÅ ATT FÖRAREN INTE KAN TITTA PÅ TV/VIDEO OM INTE FORDONET STÅR STILL OCH PARKERINGBROMSEN ÄR ÅTDRAGEN. att titta på TV/video under körning av fordonet. Föraren kan distraheras från att titta rakt fram, och en olycka kan inträffa. Om produkten inte är korrekt installerad kan föraren titta på TV/video under körning av fordonet, och kan distraheras från att titta rakt fram och därmed orsaka en olycka. Föraren eller andra personer kan skadas allvarligt. HA VOLYMEN PÅ EN NIVÅ SÅ ATT DU ÄNDÅ KAN HÖRA LJUD UTIFRÅN UNDER KÖRNING. Om du inte följer dessa råd kan du råka ut för en olycka. TITTA PÅ DISPLAYEN SÅ LITE SOM MÖJLIGT UNDER KÖRNING. Att titta på displayen kan distrahera föraren från att hålla blicken rakt fram framför fordonet, vilket kan leda till en olycka. MONTERA INTE ISÄR ELLER ÄNDRA. ANVÄND DENNA PRODUKT FÖR MOBILT BRUK VID 12V. Annan användning än avsett bruk kan leda till eldsvåda, elektrisk stöt eller annan skada. FÖRVARA SMÅ FÖREMÅL SOM T.EX. BATTERIER UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN. Att svälja dessa kan leda till allvarlig skada. Om någon sväljer batterier eller andra små föremål, kontakta läkare omedelbart. FÖR INTE IN HÄNDER; FINGRAR ELLER FRÄMMANDE FÖREMÅL I INMATNINGSHÅL ELLER -LUCKOR. ANVÄND KORREKT AMPERETAL VID BYTE AV SÄKRINGAR. Om du inte gör det, kan du orsaka en eldsvåda eller få en elektrisk stöt. 2-SV PKG-850P_SV.indd :55:30 Uhr

5 FÖRSIKTIGHET Denna symbol betecknar viktiga instruktioner. Att bortse från dessa instruktioner kan leda till personskada eller skada på egendom. AVBRYT ANVÄNDNINGEN OMEDELBART OM ETT PROBLEM INTRÄFFAR. I annat fall kan personskada eller skada på produkten uppstå. Skicka tillbaka den till en auktoriserad ALPINE-återförsäljare eller närmaste ALPINE-servicecenter för reparation. HÅLL FINGRAR ELLER ANDRA FÖREMÅL BORTA NÄR DU STÄNGER MONITORN. I annat fall kan personskada eller skada på produkten uppstå. BLANDA INTE NYA BATTERIER MED GAMLA BATTERIER. SÄTT I BATTERIER MED KORREKT BATTERIPOLARITET. enligt instruktionen. Batteri som är trasigt eller läcker kemiska substanser kan orsaka eldsvåda eller personskada. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Temperatur Byte av säkring amperetal som det som anges på säkringshållaren. Om säkringen smälter mer än en gång, kontrollera alla elektriska anslutningar noga för att se om kortslutning förekommer. Se även till att fordonets spänningsregulator blir kontrollerad. Underhåll Om du får problem, försök inte reparera enheten själv. Skicka tillbaka den till en auktoriserad ALPINE-återförsäljare eller närmaste ALPINE-servicecenter för service. Installationsplats Se till att TMX-R850 inte utsätts för: Hög luftfuktighet Stora vibrationer LCD-skärmens egenskaper helt normalt. Vid kallt väder kan skärmen temporärt förlora kontrasten. Efter en kort uppvärmningsperiod återgår den till normalläge. på hela tiden, eller av. Använda trådlösa hörlurar högt ljud i hörlurarna. Var noga med att ta av dig de trådlösa hörlurarna innan du stänger av monitorn. 3-SV PKG-850P_SV.indd :55:30 Uhr

6 Monitorns funktioner Funktioner ALPINE TMX-R850 har följande funktioner 2 AUX in / 1 AUX ut 1 fjärr in / 2 fjärr ut Oberoende parameterinställning för varje Taklampa med vit lysdiod Takmonitor LCD-skärm sitter det en infraröd sändare för trådlösa hörlurar ovanför Monitorns strömläge sparas när tändningen/acc stängs av. När tändningen/acc slås på igen, återgår monitorn det det sparade strömläget (antingen PÅ eller AV). Knapp för att öppna monitorn Tryck på monitorns öppningsknapp för att frigöra monitorns skärm. Skärmen sänks en aning, så att du kan öppna den i ett läge i 90 grader eller mer. För att stänga hör ett klick. Taklampa med vit lysdiod Anslutningen för taklampan med vit lysdiod har polaritet. Var försiktig vid installation av monitorn. Läs Anslutning Knappar för motljusfunktion dessa knappar. Taklampa med vit lysdiod Infraröd sändare för trådlösa hörlurar Kontroll för TMX-R850 takmonitor LCD-skärm Knapp för motljusfunktion Kontroll för ALPINE DVD-spelare (Se handboken för DVA eller DVE-5207) Knapp för att öppna monitorn DIGITAL TV Kanalväljarkontroll för ALPINE DVB-T (Se Kanalväljare för ALPINE DVB-T i handboken) Kontroll för ALPINE TVkanalväljare (Se handboken för ALPINE TV-kanalväljare) Strömbrytare för taklampa När du använder fjärrkontrollen för första gången, dra av plasttejpen innan användning. 4-SV PKG-850P_SV.indd :55:32 Uhr

7 Kontroll för takmonitor POWER SELECT DIMMER POWER Justera volymen Volymen kan justeras från hörlurarna eller från radions volymreglage. 1 Slå på POWER på hörlurarna. 2 Justera volymnivån genom att vrida reglaget medurs för högre volym och moturs för lägre volym på hörlurarna. Se Trådlösa hörlurar (sidan 11) Byta källa SELECT DIMMER 1 Tryck på SEL (VÄLJ) på fjärrkontrollen eller SELECT (VÄLJ) på frontpanelen för att byta källa. 2 Tryck på SEL/SELECT för att växla mellan de olika källorna. MUTE Skärmdisplay PÅ/AV 1 Tryck på POWER (PÅ/AV) för att slå på monitorn. 2 För att stänga av monitorn, tryck och håll in POWER igen. När monitorn är påslagen, tryck på POWER för att aktivera funktionen Tyst. 1 Tryck på POWER (PÅ/AV) för att slå på monitorn. 2 För att stänga av monitorn, tryck på POWER igen Källan inom ( ) är standardinställningen. Källans namn kan väljas. När källan är avstängd skippas den. OSD-displayen (OSD = On Screen Display) stängs av automatiskt när den inte använts i mer än 10 sekunder. Ställa in ljusstyrka för motljus att stämma bättre överens med fordonets inre belysning. 1 Tryck på DIMMER. 2 Tryck på DIMMER för att gå igenom OSDinställningarna HIGH, MID, LOW och HIGH. (Standard: HIGH) Funktion för tyst läge 1 När monitorn är påslagen, tryck på POWER för att aktivera funktionen Tyst. 2 Tryck på POWER igen för att stänga av funktionen Tyst. Tryck på MUTE (TYST) för att slå på och stänga av funktionen. 5-SV PKG-850P_SV.indd :55:33 Uhr

8 Justera bilden Ljusstyrka, färg, nyans, kontrast och skärpa kan justeras. Varje källa kan justeras individuellt. Justering måste utföras inom 10 sekunder, annars stängs OSD-displayen automatiskt av. När justeringar gjorts, ändras inställningen FLAT (Platt) i Visual EQ till CUSTOM (Anpassad). Vid återställning ändras CUSTOM tillbaka till FLAT Justera färgdensiteten 2 Tryck på eller och välj COLOR (FÄRG). 3 Tryck på eller för att justera färgdensiteten. Färgdjupet kan justeras från 15 (MIN) till +15 (MAX). 1 Tryck och håll in knappen SELECT i minst 2 sekunder för att öppna skärmen SETUP (KONFIGURATION). Kontrollera att visningsläget PICTURE (BILD) är valt. SELECT 4 Tryck på ENT för att avsluta justeringen, eller vänta 10 sekunder tills OSD-displayen försvinner. Justeringen sparas automatiskt. SELECT Justera nyansen 2 Tryck på eller och välj TINT (NYANS). 3 Tryck på eller för att justera nyansen. Nyanstonen kan justeras från G15 (G MAX) till R15 (R MAX). Justera ljusstyrkan 2 Tryck på eller och välj BRIGHT (LJUS). 3 Tryck på eller för att justera ljusstyrkan. Ljusstyrkan kan justeras från 15 (MIN) till +15 (MAX). 4 Tryck på knappen ENT för att avsluta justeringen, eller vänta 10 sekunder tills OSDdisplayen försvinner. Justeringen sparas automatiskt. 4 Tryck på ENT för att avsluta justeringen, eller vänta 10 sekunder tills OSD-displayen försvinner. Justeringen sparas automatiskt. Justera kontrasten 2 Tryck på eller och välj CONTRAST (KONTRAST). 3 Tryck på eller för att justera kontrasten. Kontrasten kan justeras från 15 (LÅG) till +15 (HÖG). 4 Tryck på ENT för att avsluta justeringen, eller vänta 10 sekunder tills OSD-displayen försvinner. Justeringen sparas automatiskt. 6-SV PKG-850P_SV.indd :55:35 Uhr

9 Justera skärpan 2 Tryck på eller och välj SHARPNESS (SKÄRPA). 3 Tryck på eller för att justera skärmbildens kvalitet. Skärmbildens kvalitet kan justeras från -15 (MJUK) till +15 (HÅRD). 1 Tryck och håll in knappen SELECT i minst 2 sekunder för att visa skärmen SETUP (KONFIGURATION). 2 Tryck på SELECT för att växla till DISP MODE (VISNINGSLÄGE) från PICTURE (BILD). För att ändra varje läge, tryck på eller. 4 Tryck på ENT för att avsluta justeringen, eller vänta 10 sekunder tills OSD-displayen försvinner. Justeringen sparas automatiskt. Varje tryck ändrar visningslägena enligt följande: Återställa bildjusteringen 2 Tryck på eller och välj RESET (ÅTERSTÄLL). WIDE Normala bilder vidgas enhetligt i horisontell riktning och visas över hela skärmen. 3 Tryck på ENT för att återställa bildjusteringen. Om du inte trycker på ENT inom 10 sekunder försvinner OSD-displayen och återställningen av justeringen sparas inte. ZOOM Normala bilder vidgas i horisontell riktning och visas över hela skärmen. Vidgningsförhållandet ökar mot skärmens högra och vänstra kant. Byta visningsläge Skärmens visningsläge kan justeras till Wide (Bred), Zoom, Cinema (Bio) och Normal. Varje källa kan justeras individuellt. Justering måste utföras inom 10 sekunder, annars stängs OSD-displayen automatiskt av. SELECT CINEMA Normala bilder vidgas i horisontell och vertikal riktning. Bildens över- och underkant klipps av. Detta läge är lämpligt för bilder av bioformatet 16:9. NORMAL Normal bild (4:3) SELECT 3 Tryck på knappen ENT för att avsluta justeringen, eller vänta 10 sekunder tills OSDdisplayen försvinner. Justeringen sparas automatiskt. 7-SV PKG-850P_SV.indd :55:38 Uhr

10 VISUAL EQ Varje källa kan justeras individuellt. Justering måste utföras inom 10 sekunder, annars stängs OSD-displayen automatiskt av. För att återgå till läge FLAT, tryck på RESET i bildläge, eller ändra värdet för BRIGHT, COLOR, TINT, CONTRAST och SHARPNESS till 0 manuellt. 3 Tryck på ENT för att avsluta justeringen, eller vänta 10 sekunder tills OSD-displayen försvinner. Justeringen sparas automatiskt. DIMMER DIMMER 1 Tryck och håll in knappen DIMMER i minst 2 sekunder för att visa OSD-displayen VISUAL EQ. 2 För att ändra VISUAL EQ, tryck på DIMMER, eller tryck på eller för att gå igenom OSD-inställningarna FLAT (PLATT), NIGHT MOVIE (NATT), SOFT (MJUK), SHARP (SKARP), HIGH CONT (HÖG KONTRAST), och FLAT (PLATT). (Standard: SHARP) Välja läge för VISUAL EQ (tillverkarens inställningar) (LÄGE FÖR VISUAL EQ) FLAT: NIGHT MOVIE: SOFT: SHARP: CONTRAST: Normal inställning (Visual EQ av) Lämpligt för filmer där mörka scener förekommer ofta. Lämpligt för barnfilmer och tecknade filmer. Lämpligt för gamla filmer där bilderna inte syns tydligt. Lämpligt för nyare filmer. FLAT ändras till CUSTOM när något bildläge (Brightness (Ljusstyrka), Color (Färg), Tint (Nyans), Contrast (Kontrast) och Sharpness (Skärpa) har justerats. NIGHT MOVIE, SOFT, SHARP och CONTRAST är fasta värden. Dessa kan inte ställas in manuellt. Om bildläget ändras, ändras dessa automatiskt till CUSTOM. 8-SV PKG-850P_SV.indd :55:38 Uhr

11 Systemkonfiguration IR-sändare, namn på källor och ljudnivåer kan ställas in för alla tillgängliga källor. När denna inställning gjorts, påverkas alla källor. SELECT ENT AUDIO LEVEL 1 (LJUDNIVÅ 1) (Inställning för Aux1): Tryck på och för att välja HIGH/MID/LOW. (Standard: HIGH) AUDIO LEVEL 2 (LJUDNIVÅ 2) (Inställning för Aux2): Tryck på och för att välja HIGH/MID/LOW. (Standard: HIGH) ENT FACTORY DEFAULT (FABRIKSINSTÄLLNING): Tryck på ENT så återställs systemets fabriksinställning. Alla inställningar, vilket innefattar Picture (Bild), Visual EQ och Display Mode (Visningsläge), återställs. SELECT Anpassa källnamnet 6 tecken. 1 Tryck och håll in knappen SELECT i minst 2 sekunder för att visa skärmen SETUP (KONFIGURATION). 2 Tryck på SELECT två gånger för att växla till skärmen SYSTEM. 4 Tryck på och för att välja USER (ANVÄNDARE). 5 Tryck på ENT. Teckenuppsättningens meny visas. 6 Tryck på och ENT-tangenten för att välja tecknena A-Z, 0-9, -, mellanslag och.. DEL : CLR : OK : Ta bort ett tecken i taget. Rensa alla tecken. Bekräfta källans namn och avsluta teckenuppsättningens meny. Denna meny försvinner inte förrän OK har valts för att avsluta skärmbilden. 3 Tryck på eller för att ändra varje läge IR TRANS (IR-SÄNDARE): Tryck på och för att välja A/B/OFF (AV). (Standard: A) SOURCE NAME 1 (KÄLLNAMN 1): Tryck på och för att välja AUX1/DVD/DVD-HU/ DVB-T/TV/GAME (SPEL)/USER (ANVÄNDARE) (Standard: DVD) SOURCE NAME 2 (KÄLLNAMN 2): Tryck på och för att välja AUX2/DVD/DVD-HU/ DVB-T/TV/GAME (SPEL)/USER (ANVÄNDARE)/ OFF (AV)* (Standard: DVB-T) * När OFF har valts, hoppar källväljaren till nästa ingång. (AUX1 kan inte stängas av.) 9-SV PKG-850P_SV.indd :55:39 Uhr

12 Kontroll för DVD-spelare Se användarhandboken för ALPINE DVD-spelare/ DVD-växlare/DVD-huvudenhet för ytterligare information. MENU ENT / GÅ BAKÅT GÅ FRAMÅT DIGITAL TV en RUE-4152 kan inte användas med ALPINE DVD-huvudenhet. Den fungerar endast med DVD-spelaren. För att styra DVD-huvudenheten, använd den fjärrkontroll som medföljer DVDhuvudenheten, eller ALPINEs universella fjärrkontroll RUE Uppspelning och paus SPELA UPP/ PAUS STOPP MENU Tryck på / för att spela upp film eller musik. Tryck på / igen för att göra en paus. Gå bakåt Tryck på för att gå bakåt till föregående scen eller låt. Tryck och håll in för att spola tillbaka filmen eller musiken. Välja meny Tryck på MENU (MENY) för att visa DVD-menyn. Använd och ENT för att styra enheten. Tryck och håll in MENU (MENY) för att visa konfigurationsmenyn för DVD. Använd ENT för att styra enheten. Tryck på MENU (MENY) för att visa DVD-menyn. Använd och ENT för att styra enheten. När DVD-spelaren stoppats, tryck på SETUP för att visa konfigurationsmenyn för DVD. Använd och ENT för att styra enheten. Konfiguration av DVD och Följande information gäller när du ändrar inställningarna Läs respektive användarhandbok för ALPINE DVDspelare/DVD-växlare/DVD-huvudenhet för ytterligare information. MENU I stoppläge, tryck och håll in MENU i minst 2 sekunder. Knappen MENU på frontpanelen kan ENDAST användas för DVD-växlaren och DVDhuvudenheten, inte för DVD-spelaren. Konfigurationsmenyn visas på monitorn. Stopp Tryck på för att stoppa filmen. PRE-STOP (PRE- STOPP) visas på skärmen efter ett klick. Tryck på en gång till, så visas STOP (STOPP) på skärmen. SETUP Gå framåt Tryck på för att gå vidare till nästa scen eller låt. Tryck och håll in för att spola fram filmen eller musiken. Tryck på SETUP i stoppläget. Konfigurationsmenyn visas på monitorn. 10-SV PKG-850P_SV.indd :55:41 Uhr

13 Kanalväljarkontroll för DVB-T/TV Trådlösa hörlurar Lurar Se användarhandboken angående kanalväljaren för ALPINE DVB-T/TV för ytterligare information. ENT 1) Infraröda sensorer; tar emot signalen från sändaren. 2) Batterilucka 3) Volymreglage 4) Strömbrytare 5) Lysdiod för strömindikator DIGITAL TV Välja förinställd kanal Tryck på CH eller CH för att välja en förinställd kanal som sparats med ENT på frontpanelen. Användning Läs detta avsnitt noga för att förhindra skador på hörlurarna eller dina öron: VARNING: Innan du slår på hörlurarna, ta av dig dem och vrid ner volymen på så låg nivå som möjligt. 1) Kontrollera att batterierna satts i korrekt i hörlurarna. 2) Vrid ner hörlurarnas volym helt och hållet innan du sätter dem på dig och slår på dem. 3) Slå på hörlurarna och justera volymen till lämplig nivå (du kan öka ljudkällans volym vid behov). Sätta i batterier Placera två AAA-batterier i hörlurarnas batterifack, och kontrollera att batteriets polaritet är korrekt. 11-SV PKG-850P_SV.indd :55:42 Uhr

14 Information Vid problem Om du stöter på problem, kontrollera alla punkter lokalisera problemet vid fel på enheten. I annat fall, kontrollera att resten av systemet är korrekt anslutet eller rådfråga en auktoriserad ALPINE-återförsäljare. Ingen funktion eller display visas. Bilens tändning är frånslagen. - Vrid på tändningen. Ingen säkring eller smält säkring. - Kontrollera orsaken och byt säkring. Felaktiga anslutningar. - Kontrollera anslutningarna och avhjälp felet. Fordonets batteri är svagt. - Kontrollera spänningen på fordonets batteri. Ingen bild visas. Ljusstyrkan är inställd på minsta ljusstyrka. - Justera ljusstyrkan. Felaktig lägesinställning. - Kontrollera anslutningen till källenheten. - Kontrollera strömmen till källenheten. Felaktig eller bruten anslutning till monitorns AVgränssnittsenhet. - Kontrollera anslutningen och avhjälp felet. Byte av batteri i fjärrkontrollen 1 Öppna batterifacket Skjut loss batteriluckan genom att pressa den i pilens riktning. 2 Byta batteriet Placera batteriet med (+) vänt uppåt som visas på bilden. Om batteriet vänds fel fungerar inte enheten. Bildens färgkvalitet är dålig. Inställningarna för Brightness/Color/Tint/Contrast/ Sharpness är inte korrekta. - Kontrollera alla inställningar. Fläckar eller prickade linjer/ränder syns. Orsakas av neonskyltar, högspänningsledningar, privatradiosändare, andra fordons tändstift etc. - Flytta ditt fordon. 3 Stänga luckan Skjut tillbaks batteriluckan tills det hörs ett klick. Enheten fungerar inte. Strömmen till monitorn är inte påslagen. - Slå på strömmen till monitorn. På grund av kontinuerlig förbättring av produkten kan specifikationer och design ändras utan föregående meddelande. Varning ANVÄND INGEN FUNKTION SOM HINDRAR DIG FRÅN ATT FRAMFÖRA BILEN PÅ ETT SÄKERT SÄTT. Om du ska utföra en funktion som kräver din uppmärksamhet under en längre tid bör du stanna fordonet. Se alltid till att stanna på en säker plats innan du genomför dessa funktioner. Om du inte följer dessa råd kan du råka ut för en olycka. 12-SV PKG-850P_SV.indd :55:43 Uhr

15 DIGITAL TV Tillbehör Kontrollera tillbehören. DIN-kabel (8-stifts / 5m) RUE-4152 universell fjärrkontroll Trimring*2 AAA-batteri 8,5 tums LCD-skärm Kontakt för strömtillförsel AV-låda X 1 X 1 X 1 SHS-N100 trådlösa IR-hörlurar, enkel källa Installationsfäste*1 X 1 X 1 X 1 Skruvar (för installationsfästet) Skruvar (för trimringen) X 1 X 6 X 9 Batteri, CR2025 (Inkluderat i fjärrkontrollen) X 2 X 1 X 1 Specifikationer Videoskärmen SKÄRM Storlek 8,5" Bredd 184 mm (7,24") Höjd 104 mm (4,09") Bildförhållande 16 : 9 Typ Transparent typ TN-LCDskärm (Liquid Crystal Display) System TFT-LCD-skärm, Active Matrix Antal element 480 x 234 x pixlar Antal effektiva element 99,9% eller mer Motljus Kallt katodlysrör ALLMÄNT Driftspänning V likström (normalt: 12 V likström) Strömförbrukning 1,1 A (strömmen på) 140 ma (standby) Videoingång 1,0 V p-p 75ohm Ljudingång 2,0 V effektivvärde (max) IR-sändare Kanal A: 2,3 MHz / 2,8 MHz Kanal B: 3,2 MHz / 3,8 MHz Driftstemperatur - 10 C till + 60 C (+ 14 F till F) MONITOR Bredd 209,5 mm (8,25") Höjd 37 mm (1,46") [185 mm (7,28"): Öppen monitor] Djup 252 mm (9,92") Vikt 1,1 kg (2 lbs 6,8 oz) AV-LÅDA Bredd 70[84] mm (2,76[3,31]") Höjd 21 mm (0,83") Djup 92[112] mm (3,62[4,41]") Vikt 220 g (7,8 oz) Installation av fäste och trimring x 6 x 9 *1 Installationsfästet används för att stabilisera monitorn vid installationen. Kontakta en ALPINEåterförsäljare för ytterligare information. *2 Trimringen används för att monitorn ska passa formen på ditt fordonstak vid installationen. Kontakta en ALPINE-återförsäljare för ytterligare information. 13-SV PKG-850P_SV.indd :55:48 Uhr

16 Installation och anslutningar Innan du installerar eller ansluter enheten, läs följande information samt sidorna 2 och 3 i denna handbok noga för att göra på rätt sätt. Varning SE TILL ATT ALLA ANSLUTNINGAR ÄR KORREKTA. Felaktiga anslutningar kan leda till eldsvåda eller skada på produkten. ANVÄND ENDAST I BILAR MED 12 VOLTS NEGATIV JORD. från denna instruktion kan leda till eldsvåda etc. INNAN KABLAGET ANSLUTS; KOPPLA BORT KABELN FRÅN DEN NEGATIVA BATTERIPOLEN. Att bortse från denna instruktion kan leda till elektrisk stöt eller skada på grund av elektrisk kortslutning. SE TILL ATT KABLARNA INTE TRASSLAR IN SIG I OMGIVANDE FÖREMÅL. Arrangera kablage och ledningar enligt handboken för att förhindra att de är i vägen vid körning. Om kablage eller etc. kan mycket farliga situationer uppstå. SKARVA INTE ELEKTRISKA KABLAR. Skär aldrig bort kabelisolering för att tillföra ström till annan överskrids, och leder till eldsvåda eller elektrisk stöt. ANVÄND INTE BULTAR ELLER MUTTRAR I BROMS- ELLER STYRSYSTEMET FÖR ATT ANSLUTA TILL JORD. Bultar och muttrar som används i broms- eller styrsystemet Användning av sådana delar kan slå ut kontrollen av fordonet och leda till eldsvåda etc. FÖRVARA SMÅ FÖREMÅL SOM T.EX. BATTERIER UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN. Att svälja dessa kan leda till allvarlig skada. Om någon sväljer batterier eller andra små föremål, kontakta läkare omedelbart. INSTALLERA INTE PRODUKTEN PÅ ETT STÄLLE DÄR DEN KAN HINDRA KORREKT BRUK AV FORDONET, T.EX. RATTEN ELLER VÄXELSPAKEN. och därmed leda till allvarlig skada. Försiktighet LÅT EXPERTER UTFÖRA LEDNINGSDRAGNING OCH INSTALLATION. Ledningsdragning och installation av denna enhet kräver tekniska specialkunskaper och -egenskaper. För säkert utförande ska du alltid kontakta den återförsäljare där du köpte produkten för att få arbetet utfört. ANVÄND SPECIFICERADE TILLBEHÖR OCH INSTALLERA DEM SÅ ATT DE SITTER FAST ORDENTLIGT. eller leda till att enheten inte sitter fast ordentligt på sin plats. produkten slutar fungera. ARRANGERA KABLAGET SÅ ATT DET INTE VECKAS ELLER KLÄMS ÅT AV SKARPA METALLKANTER. att kablaget veckas eller skadas. Om kablaget leds genom ett hål i metall, använd en gummiring för att förhindra att kabelns isolering skavs bort av hålets metallkant. INSTALLERA INTE ENHETEN PÅ MYCKET FUKTIGA ELLER DAMMIGA PLATSER. Undvik att installera enheten på mycket fuktiga eller dammiga platser. Fukt och damm som tränger in i denna enhet kan leda till att produkten slutar fungera. Försiktighetsåtgärder Var noga med att koppla bort kabeln från den negativa risken för skador på enheten vid kortslutning. Var noga med att ansluta färgkodade ledningar enligt diagrammet. Felaktiga anslutningar kan leda till funktionsfel på enheten eller skada på fordonets elektriska system. Vid anslutning till bilens elektriska system, ta hänsyn till de Gör inte hål i dessa ledningar för att förse denna enhet med ström. Vid anslutning av TMX-R850 till säkringslådan, se till att säkringen för avsedd krets på TMX-R850 har rätt amperetal. Att bortse från denna instruktion kan leda till skada på enheten och/eller fordonet. Om du är tveksam, rådfråga en ALPINEåterförsäljare. anslutning av andra enheter. Om så är fallet, kontakta en auktoriserad ALPINE-återförsäljare för att få hjälp. SKADA INTE RÖR ELLER KABLAGE NÄR DU BORRAR HÅL. När du borrar hål i karossen vid installation, vidtag försiktighetsåtgärder så att du inte rör vid, skadar eller blockerar rör, bränsleledningar, tankar eller elkablage. Om sådana försiktighetsåtgärder inte vidtas, kan eldsvåda uppstå. INSTALLERA INTE MONITORN NÄRA PASSAGERARSIDANS LUFTKUDDE. Om enheten inte installeras korrekt kan funktionsfel uppstå på luftkudden, vilket innebär att luftkudden när den utlöses kan skjuta upp monitorn i luften och därmed orsaka en olycka och skador. VIKTIGT Anteckna enhetens serienummer i rutan nedan och förvara det på ett säkert ställe. Serienummerskylten sitter på monitorns baksida eller på AV-gränssnittsenhetens undersida. SERIENUMMER: INSTALLATIONSDATUM: INSTALLATIONSTEKNIKER: INKÖPSSTÄLLE: 14-SV PKG-850P_SV.indd :55:49 Uhr

17 Strömanslutning Följande strömanslutningar krävs för att ALPINEs TMX- R850 ska fungera korrekt. Röd ACC Anslut denna ledning till fordonets ACC-ledning. (Via 12V tändningslås) Svart JORD Anslut denna ledning till fordonets jordledning. Blå/vit STRÖMBRYTARE Anslut denna ledning till ALPINE DVD-spelarens ACCledning, som är röd. Den styr endast på-/ avstängning av ALPINE DVDspelaren när AUX1 (källa 1) är inställd på DVD. Vit/brun FJÄRR UT 1 Motsvarar AUX1. För att styra ALPINE DVD-spelaren, kanalväljaren för DVB-T/TV eller DVD-HU, anslut till respektive FJÄRR IN. Vit/brun FJÄRR UT 2 Motsvarar AUX2. För att styra ALPINE DVD-spelaren, TVkanalväljaren eller DVD-HU, anslut till respektive FJÄRR IN. 1. ACC Röd 2. JORD Svart 3. STRÖMBRYTARE Blå/vit 4. FJÄRR IN Vit/brun 5. FJÄRR UT 1 Vit/brun 6. FJÄRR UT 2 Vit/brun Vit/brun FJÄRR IN För att styra ALPINE DVDspelaren, kanalväljaren för DVB-T/TV eller DVD-HU från LCD-skärmen i fordonets främre del, anslut denna ledning till FJÄRR UT på ALPINE LCD skärm. 15-SV PKG-850P_SV.indd :55:50 Uhr

18 Anslutning av taklampa Polaritet + Taklampans ledning Öppen dörr Fordon Dörrsignalen är 12V Fordonsdörrens kontakt Dörren stängd Dörren öppen Taklampans ledning (Röd) (Svart) Dörr (Grön) Med denna ledning ansluts den inbyggda taklampan till kabeln från fordonets strömbrytare för taklampa. CONN. TO AV BOX Polaritet MICRO SW ESP Öppen dörr Fordon Dörrsignalen är JORD Fordonsdörrens kontakt Dörren stängd Dörren öppen S2 Door + SW J13 Lamp CON Lamp SW S1 Lamp PCB (Röd) (Svart) Dörr (Grön) Door + SW - S2 J13 Lamp CON Polaritetskontakten sitter på ovansidan som installeras in i takklädseln. Polariteten för fordonsdörren beror på fordonstypen. Polariteten kan ändras med Fordonsdörrens polaritetskontakt. (Standard: negativt system via tändningslås) Polaritet +: Vid öppen dörr är dörrsignalen 12V Polaritet -: Vid öppen dörr är dörrsignalen JORD 16-SV PKG-850P_SV.indd :55:52 Uhr

19 Systemanslutningar ALPINE mobil multimediaenhet ALPINE Mobil biomonitor AUX IN FJÄRR UT FJÄRR IN FJÄRR UT 2 STRÖMBRYTARE FJÄRR UT1 AUX UT AUX 2 IN AUX 1 IN Kanalväljare för ALPINE DVB-T/TV FJÄRR IN ACC BATT. JORD FJÄRR IN ALPINE DVD-spelare* JORD ACC * Några knappar, (Play/Pause t.ex ) kanske inte fungerar ordentligt med DHA-S680P. 1. ACC Röd 2. JORD Svart 3. STRÖMBRYTARE Blå/vit 4. FJÄRR IN Vit/brun 5. FJÄRR UT 1 Vit/brun 6. FJÄRR UT 2 Vit/brun 17-SV PKG-850P_SV.indd :55:53 Uhr

TME-M780 7.0-INCH WIDE VGA LCD MONITOR WITH BLACK BOX FOR REAR SEAT ENTERTAINMENT TME-M780EM EXTRA MONITOR FOR TME-M780

TME-M780 7.0-INCH WIDE VGA LCD MONITOR WITH BLACK BOX FOR REAR SEAT ENTERTAINMENT TME-M780EM EXTRA MONITOR FOR TME-M780 TME-M780 7.0-INCH WIDE VGA LCD MONITOR WITH BLACK BOX FOR REAR SEAT ENTERTAINMENT EN DE TME-M780EM EXTRA MONITOR FOR TME-M780 FR OWNER S MANUAL Please read before using this equipment. BEDIENUNGSANLEITUNG

Läs mer

NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH / SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE / ENDAST FÖR BILBRUK AUDIO/VISUAL SELECTOR VPE-S431

NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH / SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE / ENDAST FÖR BILBRUK AUDIO/VISUAL SELECTOR VPE-S431 NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH / SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE / ENDAST FÖR BILBRUK R DE AUDIO/VISUAL SELECTOR VPE-S431 IT BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

TUE-T112P MOBILE TV TUNER SYSTEM

TUE-T112P MOBILE TV TUNER SYSTEM EN TUE-T112P MOBILE TV TUNER SYSTEM OWNER'S MANUAL Please read before using this equipment. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes. MODE D'EMPLOI Veuillez

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

7" DIGITAL TFT LCD-SKÄRM MED SPLITFUNKTION BILDSKÄRM FÖR UPPSIKT RUNT HELA FORDONET

7 DIGITAL TFT LCD-SKÄRM MED SPLITFUNKTION BILDSKÄRM FÖR UPPSIKT RUNT HELA FORDONET BRUKSANVISNING VÄNLIGEN LÄS DETTA NOGGRANT INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS. 7" DIGITAL TFT LCD-SKÄRM MED SPLITFUNKTION BILDSKÄRM FÖR UPPSIKT RUNT HELA FORDONET Modell: MXN-P7DQ Design och specifikationer kan komma

Läs mer

IMPRINT SOUND MANAGER KIT FOR PXA-H100 KTX-H100

IMPRINT SOUND MANAGER KIT FOR PXA-H100 KTX-H100 EN IMPRINT SOUND MANAGER KIT FOR PXA-H100 KTX-H100 DE FR OWNER S MANUAL Please read before using this equipment. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes.

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert sätt

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Snabbreferensguide. Tissue-Tek Film. Filmladdnings. område. Xylenflaska

Snabbreferensguide. Tissue-Tek Film. Filmladdnings. område. Xylenflaska Uppstart Tissue-Tek Film automatisk täckglasmontering är konstruerad för montering av täckglas på biologiska prover som är monterade på standard 25 x 75 mm (1 x 3 tum) objektglas. Användning av särskild,

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 4 5. Dimensioner och vikt... 5 6. Skärm och knappar... 5 Knappar på vågen... 5 Knappar

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Detta är en mottagare som är framtagen för att varna om det inträffat en händelse i kärnkraftverket. Mottagaren kan ta emot tre olika nivåer av larm, som skiljer

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

MINIX NEO A2 Användarguide

MINIX NEO A2 Användarguide MINIX NEO A2 Användarguide Produkt Information Tack för att du köpt en MINIX NEO A2. MINIX NEO A2 är en trådlös air mouse + dubbelsidigt tangentbord med inbyggd mikrofon och högtalare. MINIX NEO A2 utnyttjar

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Bruksanvisning i-loview 7 Full HD Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation Uppackning Innan du börjar Konfiguration Funktioner och kommandon Tekniska specifikationer

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KARAKTERISTISKA EGENSKAPER 1 SPECIFIKATIONER OCH FREKVENSER 2 GRUNDLÄGGANDE KNAPPANVÄNDNING

Läs mer

SUB10 02 ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING. www.argonaudio.com 1

SUB10 02 ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING. www.argonaudio.com 1 02 ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING www.argonaudio.com 1 Användarmanual Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig

Läs mer

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad!

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! Vikten behövs för att hålla vajern mellan motorn och fästets arm spänd. Detta krävs för att elektroniken skall kunna

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator Hörlursriggen Manual Illustration: Staffan Melin/Oscillator Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator Innehållsförteckning Inledning 3 Förklarar vad utrustningen är till för samt några viktiga begrepp.

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

SPYBALL 6800 INSTALLATIONSMANUAL VEHICLE SECURITY

SPYBALL 6800 INSTALLATIONSMANUAL VEHICLE SECURITY SPYBALL 6800 INSTALLATIONSMANUAL VEHICLE SECURITY Denna manual ger informationen som krävs för att installera larmsystemet och ställa in det enligt kundens önskemål och/eller eventuella lokala försäkringskrav.

Läs mer

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M 2014-10-07 Installation, Programmering och Handhavande Porttelefonkit 7529/ Porttelefonkit 7539/ Tel: 031-776 89 90 e-mail: info@skylink.se web: www.skylink.se Adress: Kråketorpsgatan 24, 431 22 ölndal

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder Använda TV-ut Se PC-bilden på en TV! Ditt nya RAGE 128-baserade grafikkort har TV-ut funktionalitet. Anslut helt enkelt ditt kort till en TV, en bildskärm eller båda. Du kan till och med koppla grafikkortet

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Maskinvara Instruktionshäfte

fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Maskinvara Instruktionshäfte Sw fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Maskinvara Instruktionshäfte CASIO Webbsida för Global Utbildning http://edu.casio.com Företags- och produktnamn som används i det här

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2010 1 GPS-TEKNIK SVERIGE AB MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2 Innehållsförteckning 1. Viktig information 3 2. Installation GPS Tracker.. 4 2.1 Lista över komponenter. 4 2.2 Förberedelser inför installation

Läs mer

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter.

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. Komma igång Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När enheten har installerats letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

hearing systems Fjärrkontroll SoundPilot TM Bruksanvisning

hearing systems Fjärrkontroll SoundPilot TM Bruksanvisning hearing systems Fjärrkontroll SoundPilot TM Bruksanvisning Välkommen till Phonaks digitala kommunikationsvärld! Vi vill gratulera dig till valet av en digital Phonak hörapparat. SoundPilot fjärrkontroll

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S Malmbergs Elektriska AB Box 144, 692 23 Kumla Telefon: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www. malmbergs.com SÄKERHETSLARM HA51S Detta trådlösa larmsystem

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Identifiering av delarna...3 Anslutningar...4 Anslut en extern ljudenhet... 4 Sätt på strömmen...

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Montera farthållare i Audi TT mk1

Montera farthållare i Audi TT mk1 Montera farthållare i Audi TT mk1 Följande är inte tänkt att användas som en instruktion hur du gör för att montera farthållare i din Audi TT utan endast beskrivning på hur jag gjorde. Om du ändå väljer

Läs mer

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning: Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Läs den medföljande guiden

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

PL400 Patientvåg för liftar

PL400 Patientvåg för liftar & PL400 Patientvåg för liftar Bruksanvisning Printed in Sweden UPPSTART OCH STRÖMFÖRSÖRJNING Liftvåg PL400 drivs enbart av batterier och går inte att ansluta till ett vägguttag. Installation/utbyte av

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

IN-DASH APP/DVD RECEIVER ICS-X8. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640

IN-DASH APP/DVD RECEIVER ICS-X8. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640 0100ICS-X8.book Page 1 Friday, May 31, 2013 7:15 PM FOR CAR U OY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APICATION AUTOMOBILE UNIQUEMT/PARA USO AUTOMÓVIL/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/DAST FÖR BILBK/ALLE VOOR

Läs mer

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W 10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W This guide describes the basic functions of PZ8111/21/11W/21W. All detailed information is described in the user s manual. Varning innan installation Stäng

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

snabbstartshandbok SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING

snabbstartshandbok SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 1 0 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Rådgör alltid med läkare

Läs mer

Återkommande frågor för Transformer TF201

Återkommande frågor för Transformer TF201 Återkommande frågor för Transformer TF201 SW7211 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?...

Läs mer