PKG-850P. ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY, LTD Princess Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PKG-850P. ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY, LTD. 161-165 Princess Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200"

Transkript

1 R EN PKG-850P Rear Seat Entertainment Package Système de divertissement pour les sièges arrière Paquete de entretenimiento para asientos traseros Entertainment-Paket für den Rücksitz Sistema di intrattenimento per sedili posteriori Underhållningspaket för baksäte FR ES OWNER'S MANUAL Please read before using this equipment. MODE D'EMPLOI Veuillez lire avant d'utiliser cet appareil. MANUAL DE OPERACIÓN Léalo antes de utilizar este equipo. BEDIENUNGSANLEITUNG Bitte vor Gebrauch des Gerätes lesen. MANUALE DI ISTRUZIONI Si prega di leggere il manuale prima di usare il sistema. HANDBOK Läs denna handbok innan du använder utrustningen. DE IT ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC Nishi Gotanda Shinagawa-ku Tokyo , Japan Phone ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC Gramercy Place Torrance, California U.S.A. Phone ALPINE-1 ( ) ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC. 777 Supertest Road Toronto, Ontario M3J 2M9 Canada Phone ALPINE-1 ( ) ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY, LTD Princess Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone ALPINE ELECTRONICS GmbH Frankfurter Ring 117, München, Germany Phone ALPINE ELECTRONICS OF U.K., LTD. ALPINE House Fletchamstead Highway, Coventry CCV4 9TW, U.K. Phone ALPINE ELECTRONICS (BENELUX) GmbH Leuvensesteenweg 510-B6, 1930 Zaventem, Belgium Tel.: ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L. (RCS PONTOISE B ) 98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. paris Nord II, B.P , Roissy Charles de Gaulle Cedex, France Phone ALPINE ITALIA S.p.A. Viale C. Colombo 8, Trezzano Sul Naviglio (MI), Italy Phone ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A. Portal de Gamarra 36, Pabellón, Vitoria (Alava)-APDO 133, España Phone Designed by ALPINE ELECTRONICS EUROPE GMBH Printed In Taiwan SV PKG-850P_EN.indd :57:38 Uhr

2 PKG-850P Rear Seat Entertainment Package TMX-R850 (MOBILE CINEMA MONITOR) SHS-N100 (SINGLE SOURCE IR HEADPHONE) RUE-4152 (UNIVERSAL REMOTE CONTROL) INSTALLATION BRACKET TRIM RING PKG-850P Système de divertissement pour les sièges arrière TMX-R850 (MONITEUR CINÉMA MOBILE) SHS-N100 (CASQUE IR À UNE SOURCE UNIQUE) RUE-4152 (TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE) SUPPORT DE FIXATION BAGUE DE GARNITURE PKG-850P Paquete de entretenimiento para asientos traseros TMX-R850 (MONITOR DE CINE MÓVIL) SHS-N100 (AURICULARES SENCILLOS POR INFRARROJOS) RUE-4152 (MANDO A DISTANCIA UNIVERSAL) SOPORTE DE INSTALACIÓN ANILLO DE COLOCACIÓN PKG-850P Entertainment-Paket für den Rücksitz TMX-R850 (MOBILER CINEMA-MONITOR) SHS-N100 (SINGLE-SOURCE-IR-KOPFHÖRER) RUE-4152 (UNIVERSALFERNBEDIENUNG) MONTAGEWINKEL ANPASSUNGSRING PKG-850P Sistema di intrattenimento per sedili posteriori TMX-R850 (MONITOR MOBILE PANORAMICO) SHS-N100 (CUFFIE IR A SORGENTE SINGOLA) RUE-4152 (TELECOMANDO UNIVERSALE) SUPPORTO DI INSTALLAZIONE ANELLO ADATTATORE PKG-850P Underhållningspaket för baksäte TMX-R850 (MOBIL BIOMONITOR) SHS-N100 (IR-HÖRLURAR, ENKEL KÄLLA) RUE-4152 (UNIVERSELL FJÄRRKONTROLL) INSTALLATIONSFÄSTE TRIMRING PKG-850P_EN.indd :57:38 Uhr

3 SVENSKA Innehåll Användarinstruktioner VARNINGAR VARNING... 2 FÖRSIKTIGHET... 3 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER... 3 Monitorns funktioner Funktioner... 4 Takmonitor Kontroll för takmonitor Skärmdisplay PÅ/AV... 5 Funktion för tyst läge... 5 Justera volymen... 5 Byta källa... 5 Ställa in ljusstyrka för motljus... 5 Justera bilden... 6 Justera ljusstyrkan... 6 Justera färgdensiteten... 6 Justera nyansen... 6 Justera kontrasten... 6 Justera skärpan... 7 Återställa bildjusteringen... 7 Byta visningsläge... 7 VISUAL EQ Kanalväljarkontroll för DVB-T/TV Välja förinställd kanal...11 Trådlösa hörlurar Lurar...11 Användning...11 Sätta i batterier...11 Information Vid problem Byte av batteri i fjärrkontrollen Tillbehör Installation och anslutningar VARNINGAR VARNING FÖRSIKTIGHET FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Strömanslutning Anslutning av taklampa Taklampans ledning Systemanslutningar Kontroll för DVD-spelare Uppspelning och paus Stopp Gå framåt Gå bakåt Välja meny SV PKG-850P_SV.indd :55:30 Uhr

4 Användarinstruktioner VARNINGAR VARNING Denna symbol betecknar viktiga instruktioner. Att bortse från dessa instruktioner kan leda till allvarlig skada eller dödsfall. TITTA INTE PÅ VIDEO MEDAN DU KÖR. Att titta på video kan distrahera föraren från att hålla blicken rakt fram framför fordonet, vilket kan leda till en olycka. ANVÄND INGEN FUNKTION SOM HINDRAR DIG FRÅN ATT FRAMFÖRA BILEN PÅ ETT SÄKERT SÄTT. Om du ska utföra en funktion som kräver din uppmärksamhet under en längre tid bör du stanna fordonet. Se alltid till att stanna på en säker plats innan du genomför dessa funktioner. Om du inte följer dessa råd kan du råka ut för en olycka. BLOCKERA INTE VENTILER ELLER VÄRMEELEMENT. och kan leda till eldsvåda. INSTALLERA PRODUKTEN KORREKT SÅ ATT FÖRAREN INTE KAN TITTA PÅ TV/VIDEO OM INTE FORDONET STÅR STILL OCH PARKERINGBROMSEN ÄR ÅTDRAGEN. att titta på TV/video under körning av fordonet. Föraren kan distraheras från att titta rakt fram, och en olycka kan inträffa. Om produkten inte är korrekt installerad kan föraren titta på TV/video under körning av fordonet, och kan distraheras från att titta rakt fram och därmed orsaka en olycka. Föraren eller andra personer kan skadas allvarligt. HA VOLYMEN PÅ EN NIVÅ SÅ ATT DU ÄNDÅ KAN HÖRA LJUD UTIFRÅN UNDER KÖRNING. Om du inte följer dessa råd kan du råka ut för en olycka. TITTA PÅ DISPLAYEN SÅ LITE SOM MÖJLIGT UNDER KÖRNING. Att titta på displayen kan distrahera föraren från att hålla blicken rakt fram framför fordonet, vilket kan leda till en olycka. MONTERA INTE ISÄR ELLER ÄNDRA. ANVÄND DENNA PRODUKT FÖR MOBILT BRUK VID 12V. Annan användning än avsett bruk kan leda till eldsvåda, elektrisk stöt eller annan skada. FÖRVARA SMÅ FÖREMÅL SOM T.EX. BATTERIER UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN. Att svälja dessa kan leda till allvarlig skada. Om någon sväljer batterier eller andra små föremål, kontakta läkare omedelbart. FÖR INTE IN HÄNDER; FINGRAR ELLER FRÄMMANDE FÖREMÅL I INMATNINGSHÅL ELLER -LUCKOR. ANVÄND KORREKT AMPERETAL VID BYTE AV SÄKRINGAR. Om du inte gör det, kan du orsaka en eldsvåda eller få en elektrisk stöt. 2-SV PKG-850P_SV.indd :55:30 Uhr

5 FÖRSIKTIGHET Denna symbol betecknar viktiga instruktioner. Att bortse från dessa instruktioner kan leda till personskada eller skada på egendom. AVBRYT ANVÄNDNINGEN OMEDELBART OM ETT PROBLEM INTRÄFFAR. I annat fall kan personskada eller skada på produkten uppstå. Skicka tillbaka den till en auktoriserad ALPINE-återförsäljare eller närmaste ALPINE-servicecenter för reparation. HÅLL FINGRAR ELLER ANDRA FÖREMÅL BORTA NÄR DU STÄNGER MONITORN. I annat fall kan personskada eller skada på produkten uppstå. BLANDA INTE NYA BATTERIER MED GAMLA BATTERIER. SÄTT I BATTERIER MED KORREKT BATTERIPOLARITET. enligt instruktionen. Batteri som är trasigt eller läcker kemiska substanser kan orsaka eldsvåda eller personskada. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Temperatur Byte av säkring amperetal som det som anges på säkringshållaren. Om säkringen smälter mer än en gång, kontrollera alla elektriska anslutningar noga för att se om kortslutning förekommer. Se även till att fordonets spänningsregulator blir kontrollerad. Underhåll Om du får problem, försök inte reparera enheten själv. Skicka tillbaka den till en auktoriserad ALPINE-återförsäljare eller närmaste ALPINE-servicecenter för service. Installationsplats Se till att TMX-R850 inte utsätts för: Hög luftfuktighet Stora vibrationer LCD-skärmens egenskaper helt normalt. Vid kallt väder kan skärmen temporärt förlora kontrasten. Efter en kort uppvärmningsperiod återgår den till normalläge. på hela tiden, eller av. Använda trådlösa hörlurar högt ljud i hörlurarna. Var noga med att ta av dig de trådlösa hörlurarna innan du stänger av monitorn. 3-SV PKG-850P_SV.indd :55:30 Uhr

6 Monitorns funktioner Funktioner ALPINE TMX-R850 har följande funktioner 2 AUX in / 1 AUX ut 1 fjärr in / 2 fjärr ut Oberoende parameterinställning för varje Taklampa med vit lysdiod Takmonitor LCD-skärm sitter det en infraröd sändare för trådlösa hörlurar ovanför Monitorns strömläge sparas när tändningen/acc stängs av. När tändningen/acc slås på igen, återgår monitorn det det sparade strömläget (antingen PÅ eller AV). Knapp för att öppna monitorn Tryck på monitorns öppningsknapp för att frigöra monitorns skärm. Skärmen sänks en aning, så att du kan öppna den i ett läge i 90 grader eller mer. För att stänga hör ett klick. Taklampa med vit lysdiod Anslutningen för taklampan med vit lysdiod har polaritet. Var försiktig vid installation av monitorn. Läs Anslutning Knappar för motljusfunktion dessa knappar. Taklampa med vit lysdiod Infraröd sändare för trådlösa hörlurar Kontroll för TMX-R850 takmonitor LCD-skärm Knapp för motljusfunktion Kontroll för ALPINE DVD-spelare (Se handboken för DVA eller DVE-5207) Knapp för att öppna monitorn DIGITAL TV Kanalväljarkontroll för ALPINE DVB-T (Se Kanalväljare för ALPINE DVB-T i handboken) Kontroll för ALPINE TVkanalväljare (Se handboken för ALPINE TV-kanalväljare) Strömbrytare för taklampa När du använder fjärrkontrollen för första gången, dra av plasttejpen innan användning. 4-SV PKG-850P_SV.indd :55:32 Uhr

7 Kontroll för takmonitor POWER SELECT DIMMER POWER Justera volymen Volymen kan justeras från hörlurarna eller från radions volymreglage. 1 Slå på POWER på hörlurarna. 2 Justera volymnivån genom att vrida reglaget medurs för högre volym och moturs för lägre volym på hörlurarna. Se Trådlösa hörlurar (sidan 11) Byta källa SELECT DIMMER 1 Tryck på SEL (VÄLJ) på fjärrkontrollen eller SELECT (VÄLJ) på frontpanelen för att byta källa. 2 Tryck på SEL/SELECT för att växla mellan de olika källorna. MUTE Skärmdisplay PÅ/AV 1 Tryck på POWER (PÅ/AV) för att slå på monitorn. 2 För att stänga av monitorn, tryck och håll in POWER igen. När monitorn är påslagen, tryck på POWER för att aktivera funktionen Tyst. 1 Tryck på POWER (PÅ/AV) för att slå på monitorn. 2 För att stänga av monitorn, tryck på POWER igen Källan inom ( ) är standardinställningen. Källans namn kan väljas. När källan är avstängd skippas den. OSD-displayen (OSD = On Screen Display) stängs av automatiskt när den inte använts i mer än 10 sekunder. Ställa in ljusstyrka för motljus att stämma bättre överens med fordonets inre belysning. 1 Tryck på DIMMER. 2 Tryck på DIMMER för att gå igenom OSDinställningarna HIGH, MID, LOW och HIGH. (Standard: HIGH) Funktion för tyst läge 1 När monitorn är påslagen, tryck på POWER för att aktivera funktionen Tyst. 2 Tryck på POWER igen för att stänga av funktionen Tyst. Tryck på MUTE (TYST) för att slå på och stänga av funktionen. 5-SV PKG-850P_SV.indd :55:33 Uhr

8 Justera bilden Ljusstyrka, färg, nyans, kontrast och skärpa kan justeras. Varje källa kan justeras individuellt. Justering måste utföras inom 10 sekunder, annars stängs OSD-displayen automatiskt av. När justeringar gjorts, ändras inställningen FLAT (Platt) i Visual EQ till CUSTOM (Anpassad). Vid återställning ändras CUSTOM tillbaka till FLAT Justera färgdensiteten 2 Tryck på eller och välj COLOR (FÄRG). 3 Tryck på eller för att justera färgdensiteten. Färgdjupet kan justeras från 15 (MIN) till +15 (MAX). 1 Tryck och håll in knappen SELECT i minst 2 sekunder för att öppna skärmen SETUP (KONFIGURATION). Kontrollera att visningsläget PICTURE (BILD) är valt. SELECT 4 Tryck på ENT för att avsluta justeringen, eller vänta 10 sekunder tills OSD-displayen försvinner. Justeringen sparas automatiskt. SELECT Justera nyansen 2 Tryck på eller och välj TINT (NYANS). 3 Tryck på eller för att justera nyansen. Nyanstonen kan justeras från G15 (G MAX) till R15 (R MAX). Justera ljusstyrkan 2 Tryck på eller och välj BRIGHT (LJUS). 3 Tryck på eller för att justera ljusstyrkan. Ljusstyrkan kan justeras från 15 (MIN) till +15 (MAX). 4 Tryck på knappen ENT för att avsluta justeringen, eller vänta 10 sekunder tills OSDdisplayen försvinner. Justeringen sparas automatiskt. 4 Tryck på ENT för att avsluta justeringen, eller vänta 10 sekunder tills OSD-displayen försvinner. Justeringen sparas automatiskt. Justera kontrasten 2 Tryck på eller och välj CONTRAST (KONTRAST). 3 Tryck på eller för att justera kontrasten. Kontrasten kan justeras från 15 (LÅG) till +15 (HÖG). 4 Tryck på ENT för att avsluta justeringen, eller vänta 10 sekunder tills OSD-displayen försvinner. Justeringen sparas automatiskt. 6-SV PKG-850P_SV.indd :55:35 Uhr

9 Justera skärpan 2 Tryck på eller och välj SHARPNESS (SKÄRPA). 3 Tryck på eller för att justera skärmbildens kvalitet. Skärmbildens kvalitet kan justeras från -15 (MJUK) till +15 (HÅRD). 1 Tryck och håll in knappen SELECT i minst 2 sekunder för att visa skärmen SETUP (KONFIGURATION). 2 Tryck på SELECT för att växla till DISP MODE (VISNINGSLÄGE) från PICTURE (BILD). För att ändra varje läge, tryck på eller. 4 Tryck på ENT för att avsluta justeringen, eller vänta 10 sekunder tills OSD-displayen försvinner. Justeringen sparas automatiskt. Varje tryck ändrar visningslägena enligt följande: Återställa bildjusteringen 2 Tryck på eller och välj RESET (ÅTERSTÄLL). WIDE Normala bilder vidgas enhetligt i horisontell riktning och visas över hela skärmen. 3 Tryck på ENT för att återställa bildjusteringen. Om du inte trycker på ENT inom 10 sekunder försvinner OSD-displayen och återställningen av justeringen sparas inte. ZOOM Normala bilder vidgas i horisontell riktning och visas över hela skärmen. Vidgningsförhållandet ökar mot skärmens högra och vänstra kant. Byta visningsläge Skärmens visningsläge kan justeras till Wide (Bred), Zoom, Cinema (Bio) och Normal. Varje källa kan justeras individuellt. Justering måste utföras inom 10 sekunder, annars stängs OSD-displayen automatiskt av. SELECT CINEMA Normala bilder vidgas i horisontell och vertikal riktning. Bildens över- och underkant klipps av. Detta läge är lämpligt för bilder av bioformatet 16:9. NORMAL Normal bild (4:3) SELECT 3 Tryck på knappen ENT för att avsluta justeringen, eller vänta 10 sekunder tills OSDdisplayen försvinner. Justeringen sparas automatiskt. 7-SV PKG-850P_SV.indd :55:38 Uhr

10 VISUAL EQ Varje källa kan justeras individuellt. Justering måste utföras inom 10 sekunder, annars stängs OSD-displayen automatiskt av. För att återgå till läge FLAT, tryck på RESET i bildläge, eller ändra värdet för BRIGHT, COLOR, TINT, CONTRAST och SHARPNESS till 0 manuellt. 3 Tryck på ENT för att avsluta justeringen, eller vänta 10 sekunder tills OSD-displayen försvinner. Justeringen sparas automatiskt. DIMMER DIMMER 1 Tryck och håll in knappen DIMMER i minst 2 sekunder för att visa OSD-displayen VISUAL EQ. 2 För att ändra VISUAL EQ, tryck på DIMMER, eller tryck på eller för att gå igenom OSD-inställningarna FLAT (PLATT), NIGHT MOVIE (NATT), SOFT (MJUK), SHARP (SKARP), HIGH CONT (HÖG KONTRAST), och FLAT (PLATT). (Standard: SHARP) Välja läge för VISUAL EQ (tillverkarens inställningar) (LÄGE FÖR VISUAL EQ) FLAT: NIGHT MOVIE: SOFT: SHARP: CONTRAST: Normal inställning (Visual EQ av) Lämpligt för filmer där mörka scener förekommer ofta. Lämpligt för barnfilmer och tecknade filmer. Lämpligt för gamla filmer där bilderna inte syns tydligt. Lämpligt för nyare filmer. FLAT ändras till CUSTOM när något bildläge (Brightness (Ljusstyrka), Color (Färg), Tint (Nyans), Contrast (Kontrast) och Sharpness (Skärpa) har justerats. NIGHT MOVIE, SOFT, SHARP och CONTRAST är fasta värden. Dessa kan inte ställas in manuellt. Om bildläget ändras, ändras dessa automatiskt till CUSTOM. 8-SV PKG-850P_SV.indd :55:38 Uhr

11 Systemkonfiguration IR-sändare, namn på källor och ljudnivåer kan ställas in för alla tillgängliga källor. När denna inställning gjorts, påverkas alla källor. SELECT ENT AUDIO LEVEL 1 (LJUDNIVÅ 1) (Inställning för Aux1): Tryck på och för att välja HIGH/MID/LOW. (Standard: HIGH) AUDIO LEVEL 2 (LJUDNIVÅ 2) (Inställning för Aux2): Tryck på och för att välja HIGH/MID/LOW. (Standard: HIGH) ENT FACTORY DEFAULT (FABRIKSINSTÄLLNING): Tryck på ENT så återställs systemets fabriksinställning. Alla inställningar, vilket innefattar Picture (Bild), Visual EQ och Display Mode (Visningsläge), återställs. SELECT Anpassa källnamnet 6 tecken. 1 Tryck och håll in knappen SELECT i minst 2 sekunder för att visa skärmen SETUP (KONFIGURATION). 2 Tryck på SELECT två gånger för att växla till skärmen SYSTEM. 4 Tryck på och för att välja USER (ANVÄNDARE). 5 Tryck på ENT. Teckenuppsättningens meny visas. 6 Tryck på och ENT-tangenten för att välja tecknena A-Z, 0-9, -, mellanslag och.. DEL : CLR : OK : Ta bort ett tecken i taget. Rensa alla tecken. Bekräfta källans namn och avsluta teckenuppsättningens meny. Denna meny försvinner inte förrän OK har valts för att avsluta skärmbilden. 3 Tryck på eller för att ändra varje läge IR TRANS (IR-SÄNDARE): Tryck på och för att välja A/B/OFF (AV). (Standard: A) SOURCE NAME 1 (KÄLLNAMN 1): Tryck på och för att välja AUX1/DVD/DVD-HU/ DVB-T/TV/GAME (SPEL)/USER (ANVÄNDARE) (Standard: DVD) SOURCE NAME 2 (KÄLLNAMN 2): Tryck på och för att välja AUX2/DVD/DVD-HU/ DVB-T/TV/GAME (SPEL)/USER (ANVÄNDARE)/ OFF (AV)* (Standard: DVB-T) * När OFF har valts, hoppar källväljaren till nästa ingång. (AUX1 kan inte stängas av.) 9-SV PKG-850P_SV.indd :55:39 Uhr

12 Kontroll för DVD-spelare Se användarhandboken för ALPINE DVD-spelare/ DVD-växlare/DVD-huvudenhet för ytterligare information. MENU ENT / GÅ BAKÅT GÅ FRAMÅT DIGITAL TV en RUE-4152 kan inte användas med ALPINE DVD-huvudenhet. Den fungerar endast med DVD-spelaren. För att styra DVD-huvudenheten, använd den fjärrkontroll som medföljer DVDhuvudenheten, eller ALPINEs universella fjärrkontroll RUE Uppspelning och paus SPELA UPP/ PAUS STOPP MENU Tryck på / för att spela upp film eller musik. Tryck på / igen för att göra en paus. Gå bakåt Tryck på för att gå bakåt till föregående scen eller låt. Tryck och håll in för att spola tillbaka filmen eller musiken. Välja meny Tryck på MENU (MENY) för att visa DVD-menyn. Använd och ENT för att styra enheten. Tryck och håll in MENU (MENY) för att visa konfigurationsmenyn för DVD. Använd ENT för att styra enheten. Tryck på MENU (MENY) för att visa DVD-menyn. Använd och ENT för att styra enheten. När DVD-spelaren stoppats, tryck på SETUP för att visa konfigurationsmenyn för DVD. Använd och ENT för att styra enheten. Konfiguration av DVD och Följande information gäller när du ändrar inställningarna Läs respektive användarhandbok för ALPINE DVDspelare/DVD-växlare/DVD-huvudenhet för ytterligare information. MENU I stoppläge, tryck och håll in MENU i minst 2 sekunder. Knappen MENU på frontpanelen kan ENDAST användas för DVD-växlaren och DVDhuvudenheten, inte för DVD-spelaren. Konfigurationsmenyn visas på monitorn. Stopp Tryck på för att stoppa filmen. PRE-STOP (PRE- STOPP) visas på skärmen efter ett klick. Tryck på en gång till, så visas STOP (STOPP) på skärmen. SETUP Gå framåt Tryck på för att gå vidare till nästa scen eller låt. Tryck och håll in för att spola fram filmen eller musiken. Tryck på SETUP i stoppläget. Konfigurationsmenyn visas på monitorn. 10-SV PKG-850P_SV.indd :55:41 Uhr

13 Kanalväljarkontroll för DVB-T/TV Trådlösa hörlurar Lurar Se användarhandboken angående kanalväljaren för ALPINE DVB-T/TV för ytterligare information. ENT 1) Infraröda sensorer; tar emot signalen från sändaren. 2) Batterilucka 3) Volymreglage 4) Strömbrytare 5) Lysdiod för strömindikator DIGITAL TV Välja förinställd kanal Tryck på CH eller CH för att välja en förinställd kanal som sparats med ENT på frontpanelen. Användning Läs detta avsnitt noga för att förhindra skador på hörlurarna eller dina öron: VARNING: Innan du slår på hörlurarna, ta av dig dem och vrid ner volymen på så låg nivå som möjligt. 1) Kontrollera att batterierna satts i korrekt i hörlurarna. 2) Vrid ner hörlurarnas volym helt och hållet innan du sätter dem på dig och slår på dem. 3) Slå på hörlurarna och justera volymen till lämplig nivå (du kan öka ljudkällans volym vid behov). Sätta i batterier Placera två AAA-batterier i hörlurarnas batterifack, och kontrollera att batteriets polaritet är korrekt. 11-SV PKG-850P_SV.indd :55:42 Uhr

14 Information Vid problem Om du stöter på problem, kontrollera alla punkter lokalisera problemet vid fel på enheten. I annat fall, kontrollera att resten av systemet är korrekt anslutet eller rådfråga en auktoriserad ALPINE-återförsäljare. Ingen funktion eller display visas. Bilens tändning är frånslagen. - Vrid på tändningen. Ingen säkring eller smält säkring. - Kontrollera orsaken och byt säkring. Felaktiga anslutningar. - Kontrollera anslutningarna och avhjälp felet. Fordonets batteri är svagt. - Kontrollera spänningen på fordonets batteri. Ingen bild visas. Ljusstyrkan är inställd på minsta ljusstyrka. - Justera ljusstyrkan. Felaktig lägesinställning. - Kontrollera anslutningen till källenheten. - Kontrollera strömmen till källenheten. Felaktig eller bruten anslutning till monitorns AVgränssnittsenhet. - Kontrollera anslutningen och avhjälp felet. Byte av batteri i fjärrkontrollen 1 Öppna batterifacket Skjut loss batteriluckan genom att pressa den i pilens riktning. 2 Byta batteriet Placera batteriet med (+) vänt uppåt som visas på bilden. Om batteriet vänds fel fungerar inte enheten. Bildens färgkvalitet är dålig. Inställningarna för Brightness/Color/Tint/Contrast/ Sharpness är inte korrekta. - Kontrollera alla inställningar. Fläckar eller prickade linjer/ränder syns. Orsakas av neonskyltar, högspänningsledningar, privatradiosändare, andra fordons tändstift etc. - Flytta ditt fordon. 3 Stänga luckan Skjut tillbaks batteriluckan tills det hörs ett klick. Enheten fungerar inte. Strömmen till monitorn är inte påslagen. - Slå på strömmen till monitorn. På grund av kontinuerlig förbättring av produkten kan specifikationer och design ändras utan föregående meddelande. Varning ANVÄND INGEN FUNKTION SOM HINDRAR DIG FRÅN ATT FRAMFÖRA BILEN PÅ ETT SÄKERT SÄTT. Om du ska utföra en funktion som kräver din uppmärksamhet under en längre tid bör du stanna fordonet. Se alltid till att stanna på en säker plats innan du genomför dessa funktioner. Om du inte följer dessa råd kan du råka ut för en olycka. 12-SV PKG-850P_SV.indd :55:43 Uhr

15 DIGITAL TV Tillbehör Kontrollera tillbehören. DIN-kabel (8-stifts / 5m) RUE-4152 universell fjärrkontroll Trimring*2 AAA-batteri 8,5 tums LCD-skärm Kontakt för strömtillförsel AV-låda X 1 X 1 X 1 SHS-N100 trådlösa IR-hörlurar, enkel källa Installationsfäste*1 X 1 X 1 X 1 Skruvar (för installationsfästet) Skruvar (för trimringen) X 1 X 6 X 9 Batteri, CR2025 (Inkluderat i fjärrkontrollen) X 2 X 1 X 1 Specifikationer Videoskärmen SKÄRM Storlek 8,5" Bredd 184 mm (7,24") Höjd 104 mm (4,09") Bildförhållande 16 : 9 Typ Transparent typ TN-LCDskärm (Liquid Crystal Display) System TFT-LCD-skärm, Active Matrix Antal element 480 x 234 x pixlar Antal effektiva element 99,9% eller mer Motljus Kallt katodlysrör ALLMÄNT Driftspänning V likström (normalt: 12 V likström) Strömförbrukning 1,1 A (strömmen på) 140 ma (standby) Videoingång 1,0 V p-p 75ohm Ljudingång 2,0 V effektivvärde (max) IR-sändare Kanal A: 2,3 MHz / 2,8 MHz Kanal B: 3,2 MHz / 3,8 MHz Driftstemperatur - 10 C till + 60 C (+ 14 F till F) MONITOR Bredd 209,5 mm (8,25") Höjd 37 mm (1,46") [185 mm (7,28"): Öppen monitor] Djup 252 mm (9,92") Vikt 1,1 kg (2 lbs 6,8 oz) AV-LÅDA Bredd 70[84] mm (2,76[3,31]") Höjd 21 mm (0,83") Djup 92[112] mm (3,62[4,41]") Vikt 220 g (7,8 oz) Installation av fäste och trimring x 6 x 9 *1 Installationsfästet används för att stabilisera monitorn vid installationen. Kontakta en ALPINEåterförsäljare för ytterligare information. *2 Trimringen används för att monitorn ska passa formen på ditt fordonstak vid installationen. Kontakta en ALPINE-återförsäljare för ytterligare information. 13-SV PKG-850P_SV.indd :55:48 Uhr

16 Installation och anslutningar Innan du installerar eller ansluter enheten, läs följande information samt sidorna 2 och 3 i denna handbok noga för att göra på rätt sätt. Varning SE TILL ATT ALLA ANSLUTNINGAR ÄR KORREKTA. Felaktiga anslutningar kan leda till eldsvåda eller skada på produkten. ANVÄND ENDAST I BILAR MED 12 VOLTS NEGATIV JORD. från denna instruktion kan leda till eldsvåda etc. INNAN KABLAGET ANSLUTS; KOPPLA BORT KABELN FRÅN DEN NEGATIVA BATTERIPOLEN. Att bortse från denna instruktion kan leda till elektrisk stöt eller skada på grund av elektrisk kortslutning. SE TILL ATT KABLARNA INTE TRASSLAR IN SIG I OMGIVANDE FÖREMÅL. Arrangera kablage och ledningar enligt handboken för att förhindra att de är i vägen vid körning. Om kablage eller etc. kan mycket farliga situationer uppstå. SKARVA INTE ELEKTRISKA KABLAR. Skär aldrig bort kabelisolering för att tillföra ström till annan överskrids, och leder till eldsvåda eller elektrisk stöt. ANVÄND INTE BULTAR ELLER MUTTRAR I BROMS- ELLER STYRSYSTEMET FÖR ATT ANSLUTA TILL JORD. Bultar och muttrar som används i broms- eller styrsystemet Användning av sådana delar kan slå ut kontrollen av fordonet och leda till eldsvåda etc. FÖRVARA SMÅ FÖREMÅL SOM T.EX. BATTERIER UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN. Att svälja dessa kan leda till allvarlig skada. Om någon sväljer batterier eller andra små föremål, kontakta läkare omedelbart. INSTALLERA INTE PRODUKTEN PÅ ETT STÄLLE DÄR DEN KAN HINDRA KORREKT BRUK AV FORDONET, T.EX. RATTEN ELLER VÄXELSPAKEN. och därmed leda till allvarlig skada. Försiktighet LÅT EXPERTER UTFÖRA LEDNINGSDRAGNING OCH INSTALLATION. Ledningsdragning och installation av denna enhet kräver tekniska specialkunskaper och -egenskaper. För säkert utförande ska du alltid kontakta den återförsäljare där du köpte produkten för att få arbetet utfört. ANVÄND SPECIFICERADE TILLBEHÖR OCH INSTALLERA DEM SÅ ATT DE SITTER FAST ORDENTLIGT. eller leda till att enheten inte sitter fast ordentligt på sin plats. produkten slutar fungera. ARRANGERA KABLAGET SÅ ATT DET INTE VECKAS ELLER KLÄMS ÅT AV SKARPA METALLKANTER. att kablaget veckas eller skadas. Om kablaget leds genom ett hål i metall, använd en gummiring för att förhindra att kabelns isolering skavs bort av hålets metallkant. INSTALLERA INTE ENHETEN PÅ MYCKET FUKTIGA ELLER DAMMIGA PLATSER. Undvik att installera enheten på mycket fuktiga eller dammiga platser. Fukt och damm som tränger in i denna enhet kan leda till att produkten slutar fungera. Försiktighetsåtgärder Var noga med att koppla bort kabeln från den negativa risken för skador på enheten vid kortslutning. Var noga med att ansluta färgkodade ledningar enligt diagrammet. Felaktiga anslutningar kan leda till funktionsfel på enheten eller skada på fordonets elektriska system. Vid anslutning till bilens elektriska system, ta hänsyn till de Gör inte hål i dessa ledningar för att förse denna enhet med ström. Vid anslutning av TMX-R850 till säkringslådan, se till att säkringen för avsedd krets på TMX-R850 har rätt amperetal. Att bortse från denna instruktion kan leda till skada på enheten och/eller fordonet. Om du är tveksam, rådfråga en ALPINEåterförsäljare. anslutning av andra enheter. Om så är fallet, kontakta en auktoriserad ALPINE-återförsäljare för att få hjälp. SKADA INTE RÖR ELLER KABLAGE NÄR DU BORRAR HÅL. När du borrar hål i karossen vid installation, vidtag försiktighetsåtgärder så att du inte rör vid, skadar eller blockerar rör, bränsleledningar, tankar eller elkablage. Om sådana försiktighetsåtgärder inte vidtas, kan eldsvåda uppstå. INSTALLERA INTE MONITORN NÄRA PASSAGERARSIDANS LUFTKUDDE. Om enheten inte installeras korrekt kan funktionsfel uppstå på luftkudden, vilket innebär att luftkudden när den utlöses kan skjuta upp monitorn i luften och därmed orsaka en olycka och skador. VIKTIGT Anteckna enhetens serienummer i rutan nedan och förvara det på ett säkert ställe. Serienummerskylten sitter på monitorns baksida eller på AV-gränssnittsenhetens undersida. SERIENUMMER: INSTALLATIONSDATUM: INSTALLATIONSTEKNIKER: INKÖPSSTÄLLE: 14-SV PKG-850P_SV.indd :55:49 Uhr

17 Strömanslutning Följande strömanslutningar krävs för att ALPINEs TMX- R850 ska fungera korrekt. Röd ACC Anslut denna ledning till fordonets ACC-ledning. (Via 12V tändningslås) Svart JORD Anslut denna ledning till fordonets jordledning. Blå/vit STRÖMBRYTARE Anslut denna ledning till ALPINE DVD-spelarens ACCledning, som är röd. Den styr endast på-/ avstängning av ALPINE DVDspelaren när AUX1 (källa 1) är inställd på DVD. Vit/brun FJÄRR UT 1 Motsvarar AUX1. För att styra ALPINE DVD-spelaren, kanalväljaren för DVB-T/TV eller DVD-HU, anslut till respektive FJÄRR IN. Vit/brun FJÄRR UT 2 Motsvarar AUX2. För att styra ALPINE DVD-spelaren, TVkanalväljaren eller DVD-HU, anslut till respektive FJÄRR IN. 1. ACC Röd 2. JORD Svart 3. STRÖMBRYTARE Blå/vit 4. FJÄRR IN Vit/brun 5. FJÄRR UT 1 Vit/brun 6. FJÄRR UT 2 Vit/brun Vit/brun FJÄRR IN För att styra ALPINE DVDspelaren, kanalväljaren för DVB-T/TV eller DVD-HU från LCD-skärmen i fordonets främre del, anslut denna ledning till FJÄRR UT på ALPINE LCD skärm. 15-SV PKG-850P_SV.indd :55:50 Uhr

18 Anslutning av taklampa Polaritet + Taklampans ledning Öppen dörr Fordon Dörrsignalen är 12V Fordonsdörrens kontakt Dörren stängd Dörren öppen Taklampans ledning (Röd) (Svart) Dörr (Grön) Med denna ledning ansluts den inbyggda taklampan till kabeln från fordonets strömbrytare för taklampa. CONN. TO AV BOX Polaritet MICRO SW ESP Öppen dörr Fordon Dörrsignalen är JORD Fordonsdörrens kontakt Dörren stängd Dörren öppen S2 Door + SW J13 Lamp CON Lamp SW S1 Lamp PCB (Röd) (Svart) Dörr (Grön) Door + SW - S2 J13 Lamp CON Polaritetskontakten sitter på ovansidan som installeras in i takklädseln. Polariteten för fordonsdörren beror på fordonstypen. Polariteten kan ändras med Fordonsdörrens polaritetskontakt. (Standard: negativt system via tändningslås) Polaritet +: Vid öppen dörr är dörrsignalen 12V Polaritet -: Vid öppen dörr är dörrsignalen JORD 16-SV PKG-850P_SV.indd :55:52 Uhr

19 Systemanslutningar ALPINE mobil multimediaenhet ALPINE Mobil biomonitor AUX IN FJÄRR UT FJÄRR IN FJÄRR UT 2 STRÖMBRYTARE FJÄRR UT1 AUX UT AUX 2 IN AUX 1 IN Kanalväljare för ALPINE DVB-T/TV FJÄRR IN ACC BATT. JORD FJÄRR IN ALPINE DVD-spelare* JORD ACC * Några knappar, (Play/Pause t.ex ) kanske inte fungerar ordentligt med DHA-S680P. 1. ACC Röd 2. JORD Svart 3. STRÖMBRYTARE Blå/vit 4. FJÄRR IN Vit/brun 5. FJÄRR UT 1 Vit/brun 6. FJÄRR UT 2 Vit/brun 17-SV PKG-850P_SV.indd :55:53 Uhr

DIGITAL MEDIA RECEIVER UTE-80B. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640

DIGITAL MEDIA RECEIVER UTE-80B. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640 FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

BLUETOOTH INTERFACE KCE-250BT. συσκευή.

BLUETOOTH INTERFACE KCE-250BT. συσκευή. OWNER'S MANUAL Please read before using this equipment. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes. MODE D'EMPLOI Veuillez lire avant d utiliser cet appareil.

Läs mer

Mobile Media Station IVA-D106R DIGITAL VIDEO

Mobile Media Station IVA-D106R DIGITAL VIDEO FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

Mobile Media Station IVE-W530BT. ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD. 161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200

Mobile Media Station IVE-W530BT. ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD. 161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200 FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes.

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes. FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/ PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK R RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R EN DE TM

Läs mer

Digital Media Receiver. ida-x305s

Digital Media Receiver. ida-x305s FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

MP3/WMA/AAC CD Receiver CDE-123R

MP3/WMA/AAC CD Receiver CDE-123R FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

ADVANCED NAVI STATION INA-W910R. ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD. 161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200

ADVANCED NAVI STATION INA-W910R. ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD. 161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200 FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

CDE-178BT. ide-178bt CDE-175R

CDE-178BT. ide-178bt CDE-175R FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-185BT. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-185BT. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640 FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-183BT. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-183BT. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640 FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

2DIN CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-W296BT CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-195BT

2DIN CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-W296BT CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-195BT FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

ÄGARENS BRUKSANVISNING

ÄGARENS BRUKSANVISNING ÄGARENS BRUKSANVISNING AVN7P In-Car Audio Visual Navigation Tack för ditt val av denna mottagare. Läs noga igenom bruksanvisningen och lär dig korrekt användning. Förvara sedan bruksanvisningen på en säker

Läs mer

W6000 digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok. Välkommen

W6000 digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok. Välkommen W6000 digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Översikt... 6 Förpackningens innehåll...6 Batterier till fjärrkontrollen...7 Manövrering av

Läs mer

PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok

PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...11

Läs mer

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Översikt...6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...8 Standardtillbehör... 8 Projektorns

Läs mer

SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok

SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...9 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...12

Läs mer

MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok

MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner...3 Översikt...6 Förpackningens innehåll...6 Byta batterier i fjärrkontrollen...7 Fjärrkontrollens effektiva

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

MX722 Digital projektor Användarhandbok

MX722 Digital projektor Användarhandbok MX722 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

9 Duo Professional Bruksanvisning

9 Duo Professional Bruksanvisning 9 Duo Professional Bruksanvisning Svenska Dolby och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. DivX, DivX Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör

Läs mer

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Digital projektor Användarhandbok

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Digital projektor Användarhandbok MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9

Läs mer

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W600 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Svenska Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok

MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller

Läs mer

ViewSonic. PJL9371 XGA LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJL9371 XGA LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic XGA LCD Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя

Läs mer

Din manual ALPINE DVA-5205P http://sv.yourpdfguides.com/dref/1080094

Din manual ALPINE DVA-5205P http://sv.yourpdfguides.com/dref/1080094 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ALPINE DVA-5205P. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

LX60ST/LW61ST Digital projektor Användarhandbok

LX60ST/LW61ST Digital projektor Användarhandbok LX60ST/LW61ST Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer