Dags för trådlöst? Nu finns givare för alla behov! Se produktöversikt på sidorna 8-9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dags för trådlöst? Nu finns givare för alla behov! Se produktöversikt på sidorna 8-9"

Transkript

1 inprocess SOMMAR 2010 NYHETER OCH TRENDER FRÅN EMERSON PROCESS MANAGEMENT Dags för trådlöst? Nu finns givare för alla behov! Se produktöversikt på sidorna 8-9 1

2 LIMIT WIRELESS PLANT. Smart Wireless ger er anläggning nya möjligheter. Äntligen - löftet om beprövad trådlöshet är infriat. Byggt på den öppna standarden WirelessHART och industriella Wi-Fi standarder. Ni får enkelt den information som behövs för att få ut den fulla potentialen i anläggningen. Smart Wireless undanröjer fysiska, ekonomiska och tekniska begränsningar för att ge er den information ni behöver, och ger er handlingsfrihet. Från det självorganiserande nätverket i fält till diagnostik samt spårning av utrustning och personal, allt som trådlöst alltid utlovat. Och mycket, mycket mer. Upptäck din anläggnings fulla potential på The Emerson logo is a trademark and a service mark of Emerson Electric Co Emerson Electric Co. HART is a registered trademark of the HART Communication Foundation. 2

3 Utgivare Emerson Process Management AB, Sverige Trevlig sommar önskar vi på Emerson Hemsida Kontakt Emerson Process Management AB Box 1053, Karlstad Tel: Fax: E-post: Kontor Stockholm Emerson Process Management AB Box 5056, Johanneshov Tel: Fax: Upplaga Inprocess ges ut i exemplar Layout & Produktion Zebraweb, Kristinehamn askalon LEDARE En genomgripande förändring Utveckling av ny teknik har drivit mänskligheten framåt sedan urminnes tider; alltsedan hjulet och elden till läsplattor och 3Dkameror i mobiltelefoner har ny teknik möjliggjort för människan att spränga nya gränser, öka sitt välstånd och bana väg för fortsatt utveckling. Vi som jobbar inom processautomation har något av en särställning inom teknikutvecklingen. Förvisso har vi i likhet med de flesta andra branscher krav på oss att utveckla och använda teknik som sänker produktionskostnaderna, minimerar miljöpåverkan och ger oss konkurrensfördelar framför andra medtävlare. Men säkerhetstänkandet är särskiljande i vår bransch, konsekvenserna av ett fel kan ju vara så förödande. Vi kan inte kosta på oss bristfällig teknik som vi ser exempel på i andra branscher: mobiltelefonsamtal som plötsligt bryts, mjukvaror som hänger sig, eller självbromsande bilar som inte bromsar. En naturlig följd av våra höga säkerhetskrav är att vår bransch sällan är först ut att anamma ny teknik. Men nu står vi mitt i en ny omvälvning - den trådlösa tekniken har på allvar tagit steget in i vår bransch. För den breda allmänheten blev trådlös kommunikation (bortsett från radio och TV) verklighet under tidigt 90-tal, då mobiltelefonen snart blev var mans och kvinnas egendom. Därefter kom alltfler trådlösa användningsområden bärbara datorer, bilar och spelkonsoler. Efter många års tester och utvecklingsarbete har IECs samtliga medlemsländer nu unisont ratifierat IEC 62592, en WirelessHART-baserad standard som världens första internationella standard för trådlös kommunikation för processautomation. I stort sett alla större leverantörer av fältutrustning har uttryckt att man ställer sig bakom denna standard, och det finns redan ett stort produktutbud. Vi som är aktiva inom processautomation har förmånen att uppleva en stor omvälvning av vår bransch från första parkett kanske den största vi kommer att vara med om under vårt yrkesverksamma liv. Under de senaste 50 åren har branschen gått från pneumatik till analog elektronik till digital överföring, den här gången är det själva överföringsmediet kabeln som reformeras. I sanning en genomgripande förändring. Valves Engineering Asset Management Service Education I detta nummer av Inprocess medföljer som bilaga en företagspresentation av Askalon AB (tidigare PEAB Process AB), som är Emerson's representant i Sverige för Fisher ventiler och Emerson's produkter för tillståndsbaserat underhåll. THOMAS ÖRTENBERG, VD 3

4 NYHETER LEVERANS AV ANALYSSYSTEM TILL CRYO AB Rosemount Analytical kommer att leverera ett komplett analyssystem till Cryo AB:s nya LNG terminal i Nynäshamn. Terminalen ska lagra och lasta flytande naturgas (LNG). Leveransen består av ett komplett analyshus med en gaskromatograf modell 700 för analys av metan, etan, kväve, koldioxid och propan. De olika varianter av standard analyshus Rosemount Analytical kan leverera är:» Med enkelt väderskydd» Analyshus med eller utan dörrar» Större analyshus med dörrar. De olika varianterna levereras färdiga med gasberedningssystem, hållare för gasflaskor, belysning, värme, ventilation med mera. TRÅDLÖS TEMPERATUR-ÖVERVAKNING VID NYNAS AB, NYNÄSHAMN PROVTAGNINGSPANEL FÖR VATTEN OCH ÅNGCYKELN I PANNANLÄGGNINGAR Rosemount Analytical presenterar en provtagningspanel för analys av ph, konduktivitet, sur konduktivitet och syre överskott. Panelen finns i 4 olika versioner.» För tryck upp till 319 Bar(g) och temperatur upp till 550 C» För tryck upp till 180 Bar(g) och temperatur upp till 350 C» För tryck upp till 120 Bar(g) och temperatur upp till 150 C» Utan tryck och temperaturreducering Panelen levereras med eller utan monterade instrument. Tre olika instrument kan väljas :» 1056» 8051» XMT 5081 och XMT kan också levereras för installation i explosionsfarlig zon. MODELL RDO, OPTISK SYREÖVERSKOTTSMÄTARE. Rosemount Analytical s nya syreöverskottsmätare RDO är huvudsakligen till för mätning i luftningsbassänger. Den nya sensorn använder ljus istället för membranteknik. Fördelarna är:» Ingen syrekonsumtion» Inget min flöde.» Inget membranbyte (mindre underhåll). Mätområdet är 0-20 ppm och onoggrannheten mellan 0 till 8 ppm är +/- 0,1 ppm. Sensorelementet har en livslängd på ca 1 år och är enkelt att byta. Instrumentet har möjlighet att ta in två sensorer, vilket förenklar installationen och reducerar kostnaderna. Det finns 2 st 4-20mA utgångar, samt en Modbus/RS485 kommunikation. Det finns också möjlighet till automatisk kalibrering. För att säkerställa att omrörningen fördelar temperaturen (160 C) homogent i den 20 meter höga och m3 stora och uppvärmda bitumen-tanken, så mäts temperaturen i flera punkter längs dess nivå. Temperaturen kan även användas för att beräkna massan utifrån volymen. En så kallad multispot temperatursensor (ett antal Pt100 element på en lina) som installeras från tankens tak och förankras i dess botten. Elementen är anslutna till en trådlös transmitter modell 848TX med WirelessHART, som i sin tur är ansluten till det redan befintliga trådlösa nätverket. San Antonio, Texas September 27th - October 1st Missa inte årets Global Exchange som äger rum i San Antonio, Texas senare i höst. På programmet finns mer än 325 olika workshops och short courses att välja bland. Har du inte fått någon inbjudan? Kontakta Peter Lindberg på telefon: eller via e-post: Vi ses i San Antonio 4

5 SMIDIGT SYSTEMBYTE TILL DELTAV Anders Karstensson, Bonas projektledare i systembytesprojektet, Fredrik Åkesson produktionschef och Anders Kjellander operatör berättar hur systembytet har gått. ANDERS KARSTENSSON: Vilket har varit Bonas motiv för att investera i systembytet? RS3-systemet installerades under första halvan av 90-talet och många delar kommer att bli allt svårare att få tag på allt eftersom tiden går. Dessutom är RS3-systemet ganska fullt vilket ger oss problem vid ändringar etc. Bona har redan DeltaV vid en produktionsanläggning i Monroe, USA och är nöjda med det, därför var valet av nytt systen enkelt. Vilka delar i anläggningen berördes av systembytet? Systemet kommer att sitta i vår tillverkning av dispersion och vattenlack. Båda är batchprocesser. Hur har Bonas projektorganisation sett ut? Fredrik Åkesson är produktionschef för avdelningarna där systembytet sker. Jag, Anders Karstensson är projektledare. Anders Nevsten ansvarar för recept och funktionsspecifikationer, Lennart Edblad för I/O och hårdvara, Alf Werner för mjukvara utom batch. Dessutom har Bona haft hjälp av Perstorp AB med design av hårdvara och dokumentation. OM BONA Bona är ett internationellt företag verksamt på en nischad marknad, trägolvsbehandling, som erbjuder kompletta system för hela golvets livslängd under varumärket Bona. Sedan 1919 har Bona fokuserat på trägolv, vilket företaget vill förstärka med sin nya devis - Passion for wood floors. BONA:» är ledande för trägolvsbehandling» är innovationsledare inom sin bransch» är ett globalt företag med lokal närvaro» är hängivna ett trägolv under hela dess livstid» har ett komplett sortiment för trägolv» har lång erfarenhet med referenser i hela världen» utvecklar produkter som uppfyller och ofta överträffar rådande hälso- och miljökrav Bona är ensamma inom branschen med att erbjuda såväl oljor, lacker, UV-lack som slip - maskiner och rengöringsprodukter för trägolv med ett gemensamt varumärke. Bona vänder sig mot många olika målgrupper, som t ex golvslipare, arkitekter, och golvägare. Fabriken i Malmö producerar golvlacker. Detta kräver ständig utveckling för att vara ledande avseende produktkvalitet men också bäst på att tillhandahålla produkter med minimal hälso- och miljöpåverkan Har samarbetet mellan Bonas och Emersons projektorganisationer fungerat som du tycker dig ha rätt att förvänta? Ja, absolut. Bortsett från att det alltid tar lite tid att lära känna varandra och varandras sätt att arbeta så har allt fungerat mycket bra. Hur har projektet gått? Vi såg oss tvungna att skjuta lite på tidplanen på grund av. upptäckta problem vid första uttestningen. Förmodligen hade det gått att forcera resten av projektet och ändå blivit färdiga i tid men förseningen betydde inte så mycket för Bona, däremot måste vi vara 100% säkra på korrekt funktion vid installation / drifttagning. I övrigt har allt gått helt enligt våra planer, eller till och.med. lite bättre. Känns det redan nu som om Bona kommer att få några mervärden av systembytet som ni inte tog hänsyn till i er motivation för att göra bytet? Ja definitivt. Det blir ett uppdaterat och städat system där det kommer att bli enklare att göra felsökning och förändringar, vi får en bättre dokumentation och det interna arbetet har lett både till fördjupad kunskap och framför allt en spridning av kunskapen på fler individer inom Bona. ANDERS KJELLANDER: Hur tycker du att det varit att börja att arbeta med DeltaV? Det har gått bra. Dels påminner det en del om vårt förra system, RS3, dels är det uppbyggt på ett enkelt sätt som gör att man känner igen sig. Anders Kjellander vid sin nya arbetsplats Vilka problem har det varit för er operatörer under projektet? Egentligen inga alls. Däremot har vi varit involverade i projektet och det har till viss del varit ett merarbete men ett positivt sådant. FREDRIK ÅKESSON: Hur har du upplevt projektet och hur tycket du att systemutbytet och drifttagningen har fungerat? Ja, från början hade vi, Bona, uppfattningen att vi bara skulle kopiera programmen från RS3 och ladda in dem i DeltaV och köra igen. Men efter ett tag och en del diskussioner med Emerson blev jag helt övertygad om att det var nödvändigt att göra om det mesta från början. Efter 20 år med ett system har det ändrats och byggs så idag vet ingen riktigt vad som finns där. Och skulle vi ändå investera i ett nytt system ville vi ha det rent, snyggt och tydligt. Projektet har gått mycket bra. Stoppen för själva systembytet har t.o.m. gått lite fortare än våra, redan i planeringen, mycket korta stopp. Och trots att vi inte kunnat provköra (vattentest) så har det fungerat utmärkt direkt. Vad har du för förväntningar på ert nya system? Att det är lika bra och stabilt som RS3, naturligtvis. Men också att det är lättare att felsöka i, göra ändringar i, och få information som kan leda till förbättringar i produktionen. 5

6 TRÅDLÖS TEKNIK TILL BEFINTLIGA SYSTEM För att dra nytta av nya tekniska lösningar som till exempel trådlösa mätgivare så krävs att man har ett gränssnitt som passar, och det är inte alltid två system är direkt anpassade för varandra. Idag finns dock ett stort antal produkter på marknaden som enkelt klara detta. I denna artikel beskriver hur vi använt Anybus -konverter* för att omvandla Modbus till Profibus DP. Profibus DP är idag en vanlig standard i installerad bas i processindustrin. ANVÄNDNING AV PROTOKOLL-KONVERTER Tillsammans med ÅF Karlstad så utfördes test och verifiering av kommunikation mellan trådlös Gateway modell 1420 för WirelessHART med seriellt Modbus till ABB AC800M med Profibus DP via en Anybus-konverter. Vid testet användes två stycken batteridrivna transmittrar med Wireless- HART, en trådlös Gateway, ett ABB AC800M samt en Anybus-konverter. VERIFIERING AV KOMMUNIKATION Målet var att kunna överföra mätvärde, status-bit samt batterispänning från de trådlösa t r a nsmit t r a r na. D e n f ö r s t a å t gärden a v att ladda in GSD-filen för Anybus-konvertern till ABB AC800M, därefter sattes parametrar för kommunikation, i trådlös Gateway och Anybus-konverter. När kommunikation uppnåtts så återstod bara att mappa mätvärden och status-bit och anpassa till ett format som accepterades av det mottagande systemet, i detta fall ett integervärde som skalades till önskat antal decimaler. När kommunikation upprättats verifierades att mätvärden och status-bit överfördes korrekt. SLUTSATS Tekniken att använda en protokoll-konverter visade sig vara mycket enkel, och den konverter vi använde vid testet kan hantera ett stort antal protokoll förutom Profibus DP. Vid liknande test har även kommunikation med Metso DNA, Siemens PCS7 och S5 verifierats, med bra resultat. *Anybus är ett registrerat varumärke som ägs av HMS 6

7 ÄR GODKÄND AV IEC WirelessHART godkänd av IEC som första internationella standarden för trådlös kommunikation inom processautomation Slutlig IEC omröstning bekräftar en global acceptans för WirelessHART av användare och leverantörer HART Communication Foundation (www.hartcomm.org) tillkännagav i april att International Electrotechnical Commission (IEC) har godkänt WirelessHART specifikationen som en fullständig internationell standard (IEC 62591Ed. 1.0). I en enhällig omröstningen som omfattande 28 nationella kommittéer så bekräftades det globala stödet för Wireless- HART som den internationella standarden för trådlös kommunikation inom processautomation. "Det överväldigande stödet från IEC uppfyller kravet från användare för en enda internationell standard för trådlös kommunikation och som dessutom stöds av stora tillverkarna av automationsutrustning, säger HART Communication Foundation s Executive Director, Ron Helson. "WirelessHART tekniken har bekräftats av både användare och leverantörer att vara en god teknisk, tillförlitlig och säker lösning för trådlös kommunikation inom processautomation." Ett växande antal WirelessHART kompatibla produkter finns idag från stora globala leverantörerna bland annat Emerson, ABB, Endress + Hauser, Pepperl + Fuchs, Siemens med flera. WirelessHART är en bakåtkompatibel teknisk utveckling av HARTprotokollet, den ledande tekniken för kommunikation för intelligent fältinstrumentering med mer än 30 miljoner installerade enheter runt om i världen. Fortsättningsvis benämns protokollet IEC (WirelessHART) 7

8 GIVARE FÖR ALLA BEHOV MED Det finns inga skäl till att ny teknik ska vara svår eller dyrbar att installera. Det är därför Emerson Smart Wireless är konstruerat så att det bara tar några minuter från att kartongen öppnas till att givaren är konfigurerad och drifttagen med en besparing på upp till 90% av traditionell installationskostnad. Det behövs inget avancerat ingenjörsarbete, ingen särskild utbildning, ingen kabeldragning. Med Emerson Smart Wireless krävs endast en trådad anslutning gatewayen. Resten av installationen är trådlös, enheterna hittar varandra automatiskt och bilar ett självorganiserade nätverk.» Det är enkelt och kostnadseffektivt.» Det är Emerson Smart Wireless. Nedan finner du en produktöversikt över de trådlösa produkter vi har att erbjuda. Produktöversikt Modell 3051S_CD 3051S_TG 3051S_TA 648DX 848TX 702DX22 Information Marknadsledande tryckgivare Marknadsledande tryckgivare Marknadsledande tryckgivare Alla typer av ingångar, Pt100, Ohm, T/C, mv, ma Fyra separata ingångar, klarar, Pt100, Ohm, T/C, mv, ma Två digitala in, vakt, ventilläge Tryck Temperatur Temperatur intern Nivå Flöde Digital in ph Ledningsförmåga mv ma Ohm Position Diagnostik Diagnostik sensor Övervakning av batterispänning Typiska applikationer Tryck, nivå, flöde, ersätter manometer Tryck, nivå, flöde, ersätter manometer Absoluttryck, ersätter manometer Temperatur, ersätter termometer, roterande utrustning, utgående kylvatten Temperatur, flerpunkt, ersätter trådbundna multiplexersystem Två digitala in för alla typer av lägesindikering, ventiler, luckor, nödduschar mm k 8

9 EMERSON'S SMART WIRELESS The flexibility of Emerson s self-organizing wireless technology makes it much easier to troubleshoot problems as well as evaluate new applications. Jan Huijben Technochem 702DX P 6081C THUM Läckdetektering av bränslen och oljor Värdens första integrerade trådlösa nivåvakt ph-transmitter med avancerad sensordiagnostik Ledningsförmåga med kontaktande elektroder Vibrationsmätning, spektra, peak, temperatur Lägesgivare för direktmontage på onoff-ventiler Lägesgivare för direktmontage på kontinuerliga ventiler Loopmatad trådlös adaper för alla 2/4-tråds HART-givare Läcktedektering av olvätebaserade vätskor, tankfarmer, depåer in/ utlastning Indikering av överfyllnad ph-mätning reningsanläggningar, utgående vatten mm Ledningsförmåga råvatten, läckdetektering Vibrationsövervakning roterande utrustning, pumpar, motorer, fläktar mm Lägesindikering av onoff-ventiler Lägesindikering av manuella ventiler Ersätter kabel på konventionella givare, åtkomst av diagnostik i befintliga fältinstrument, exempel; radar, Coriolis, ventiler mm 9

10 Emerson utökar igen sitt sortiment av Micro Motion ELITE HC-serien. HC står för "High Capacity" Coriolis massflödesmätare som ger exceptionell hög mätnoggrannhet för höga flöden i stora rörstorlekar 6 "-12" ( mm). Micro Motion fortsätter att utveckla nya stora Coriolismätare för höga flöden. Från och med nu kan man beställa den nya HC4 mätaren. Den ingår i serien ELITE-mätare och har därmed samma prestanda och funktionalitet. Genom att mätaren har den nya och kraftfulla Enhanced Core-processorn som standard kan den levereras med det unika diagnostikverktyget "SMART Meter Verification" samt hantera 2-fasflöden. HC4 mätaren 10

11 "Micro Motion ELITE Coriolis mätare ger exceptionellt noggrann flödesmätning, direkt mass-mätning utan behov av kompletterande instrument och dessutom minimalt underhåll." placerar sig flödesmässigt över den befintliga HC3 mätaren. Micro Motion ELITE Coriolis mätare ger exceptionellt noggrann flödesmätning, direkt mass-mätning utan behov av kompletterande instrument och dessutom minimalt underhåll. Detta är typiska fördelar med Micro Motion Minska kostnaderna med Coriolismätare Betydande kostnadsbesparingar mot traditionell flödesmätning, så som turbinflödesmätare och PD-flödesmätare, för höga flödesapplikationer. Hög noggrannhet över stort flödesområde (turn downs) och med möjlighet till dubbelriktad flödesmätning i samma mätare, minskar behovet av flera flödesmätare i samma mätpunkt. mer unika funktioner med Micro Motion HC Coriolismätare Kan hantera 2-fasflöde (luft/gas i vätska). SMART Meter Verification: Mätaren kan själv verifiera sin kalibrering. Verifieringen sker utan behov att demontera mätaren, utan behov av extern utrusning och utan att behöva avbryta flödesmätningen. 4 11

12 TRYGGHET MED Micro Motion Micro Motion, en division inom Emerson Process Management, är en världsledande leverantör av massflödesmätare, kända för sin kvalitet och tillförlitlighet. Som en del av Emerson PlantWeb digital arkitektur ger Micro Motion ökad tillgänglighet, minskade kostnader och ökad säkerhet. Med över coriolismätare installerade runt om i världen och med Micro Motions erfarenhet, expertis, service och teknisk support ger det en unik trygghet som ni inte kan få någon annanstans. 12 Micro Motion CMF ELITE HC-Serien Coriolis massflödesmätare. Bunker - utlastningsmätare för bränsle Dubbla (parallell lösning) Micro Motion CMF ELITE HC-Serien Coriolis massflödesmätare. Bunker - utlastningsmätare för bränsle Utlastningsmätare för bränsle hos TOTAL

13 "Med över coriolismätare installerade runt om i världen och med Micro Motions erfarenhet, expertis, service och teknisk support ger det en unik trygghet som ni inte kan få någon annanstans." Micro Motion CMF ELITE HC-Serien Coriolis massflödesmätare. Utlastningsmätare för bränsle hos PREEM i Göteborg Flödeskapacitet CMF HC2 CMF HC3 CMF HC4 Normal rörstorlek mm mm mm Flöden upp till (kg/h)

14 Deponi Repeater 250 m 950 m Gateway Trådlös övervakning över långt avstånd. Billerud Gruvön övervakar deponi trådlöst Drygt 1 km från själva pappersbruket har Billerud sedan lång tid tillbaks en deponi, där man förvarar icke återvinningsbart material. För att utvika att lakvatten rinner ut i Vänern har man en pumpstation som via ett rör tvärs över viken leder vattnet till brukets reningsanläggning. VALDE EMERSON SMART WIRELESS För att undvika regelbundna manuella kontroller av funktionen i pumpstationen så ville man ha någon typ av automatisk övervakning, men långt avstånd gjorde att konventionella lösningar kostsamma. Man tittade då på olika trådlösa alternativ. Efter att ha övervägt olika lösningar så föll valet på Emerson s Smart Wireless, som använder standarden IEC62591 (WirelessHART). LÄNGRE RÄCKVIDD Normalt har en trådlös givare enligt IEC62591 en räckvidd på cirka 230 meter, men de finns även med längre antenner, dessa antenner ger en längre räckvidd utan att förbruka mer energi, och man har fortfarande upp till 10 år i batterlivslängd. REPEATER HJÄLPER TILL Eftersom mottagardelen, Smart Wireless Gateway, inte har fri sikt till pumpstationen s trådlösa givare så placerades en batterimatad repeater på en liten holme utanför deponin. 14

15 "Nu finns wireless lösningar som reducerar kostnaderna för projektet samt öppnar för liknande lösningar för alla ventiler i området." KONTROLL AV AVLÄGSNA VENTILER ÄR INGET PROBLEM Ventiler måste i de allra flesta fall övervakas för att ge operatören information om öppningsgraden i procent eller bara läget stängd eller öppen. Utrustningen för att ge informationen kräver kablage fram till ventilen för matningsspänning och signalöverföring. Detta är inget tekniskt problem men kan bli en kostsam historia om avståndet till ventilerna är stort. Nu finns wireless lösningar som reducerar kostnaderna för projektet samt öppnar för liknande lösningar för alla ventiler i området. Kontakta Askalon AB för mer information Wireless Position Monitor appliceras på alla ventiler där man önskar informationen om det exakta läget på ventilen 0-100% Wireless Position Monitor appliceras på alla ventiler för att ge information om öppet och stängt läge. TRÅDLÖS LÄCKDETEKTERING Förhindra obehagliga överraskningar genom enkel övervakning av läckage av kolvätebaserade vätskor som till exempel olja och bensin. Snabb detektering ger er tid att förhindra miljökatastrofer eller brandrisk. Rosemount modell 702 har anpassats för Trace Tek s sensorer som snabbt kan indikera ett utsläpp. TRACETEK FAST FUEL SENSOR För detektering av kolvätebaserade vätskor, på plana ytor eller på en vattenyta, i en grop med varierande vattennivå, monterad på en flottör. Reaktionstid beror på vätskans viskositet, från några sekunder till minuter. Modell 702 och kabelsensor. TRACETEK 5000 KABELSENSOR Kabelsensorn detekterar kolvätebaserade vätskor längs hela dess längd, som kan vara från några meter till flera km. Kabeln kan användas både ovan och under mark. TraceTek marknadsförs i Norden av TEKNORDIC ApS, Gistrup, Danmark Fast Fuel Sensor Fast Fuel Sensor monterad på flottör 15

16 Syncade -Rätt beslut med hjälp av rätt data Syncade från Emerson Process Management är en programvarulösning för verksamhetstyrning som ger möjlighet till att optimera arbetsprocesser för att därigenom förbättra produktiviteten och maximera utnyttjandet av produktionsutrustning. Dagens produktionsprocesser är betydligt mer komplexa än gårdagens. Då man förr kunde vara nöjd med att anläggningen var i drift så måste man idag dessutom kontinuerligt förbättra driften, minska kostnader, klara av miljökrav samt dokumentera det mesta som händer inom anläggningen. Detta gör att hjälpmedel för att hålla ihop olika arbetsprocesser inom anläggningen behövs. Syncade är en programvarulösning som hanterar processer inom drift, underhåll, kvalitet och lagerhantering. Målet är att förbättra materialanvändning, utnyttja produktionsutrustningen optimalt samt kontinuerligt förbättra anläggningens effektivitet, allt för att i slutändan minska tillverkningskostnaderna och förbättra möjligheterna till omställningar vid produktionsförändringar. Några exempel på processer där Syncade kan appliceras är:»» Lossning av råvaror till lager»» Invägning av råvaror till produktion»etiketthantering»»» Rapportering av råvaruförbrukning/ materialavstämning»» Hantering och dokumentation av provtagning»» Beräkningar av processutrustningens tillgänglighet»dokumenthantering»»kvalitetsgranskning»»» Alla typer av manuella processer (Electronic Workflow) Syncade är uppbyggt av ett flertal programmoduler som kan användas var för sig eller tillsammans beroende på de behov som användaren har. Programmodulerna är grupperade efter användnigsområde enligt ovanstående bild. Vill du veta hur Syncade kan hjälpa dig i din verksamhet så kontakta gärna oss på Emerson. 16

17 GUIDE: Problem med uppkopplingen under semestern? Har ar en guide till att snabba upp din 3G-koppling! PARABOLFORSTARKARE Detta behöver du: Wireless USB dongle eller 3G modem. USB 2.0 förlängningskabel En vanlig kökssil Smältlim eller gummipackning Avbitartång, näbbtång, kniv eller sax Steg 1: Gör ett hål i mitten av silen, lagom stort för dongeln att sitta i. Gör det inte för stort så kabeln trillar ut. Använd t ex smältlim eller en lagom stor gummipackning runt hålet för att skydda och stabilisera kabeln. Steg 2: Montera kabeln i hålet och anpassa packningen så den sluter runt kabeln, utan att den ramlar ut, kan vara lite svårt att få till, men efter några försök så blir det perfekt. Sätt sedan i Dongeln i det som nu fungerar som kontakt. Steg 3: Böj handtaget så det fungerar som stativ för antennen, om du vill ställa den på t ex ett bord eller i ett fönster. Steg 4: Koppla in din nya parabolförstärkare och testa hastigheten och signalkvaliteten. Du kan prova att placera och rikta antennen tills du får så bra signal som möjligt. Som du ser av vårt test så fungerar det rikigt bra. Från 11 till 54 Mbit/s, endast med hjälp av lite husgeråd och en USB-kabel. Hål med gummipackning Fler roliga Wireless-projekt som du kan prova: Tipsa oss och vinn! Har du gjort något kul projekt som bygger på trådlöst kommunikation eller radiostyrning? Skicka in bilder och en förklaring till oss på e-post: emerson.com så har du chansen att vinna å har du chansen att vinna en trådlös internetradio. Det vinnande bidraget publiceras i nästa nummer av inprocess. Lycka till! RC Lawnmover RC Snack Float 17

18 KLURIGT BIT FÖR BIT SOMMAR Läs en ledtråd i taget, ju färre du behöver läsa för att gissa rätt svar högre poäng får du. 5 poäng 4 poäng 3 poäng 2 poäng 1 poäng UPPFINNING Uppfanns 1827 av engelsmannen Edwin Budd i stadden Stroud designade Elwood McGuire en lättviktsmodell som blev väldigt populär. Även det ökade intresset för sporter som golf, kricket och fotboll hjälpte till att marknadsföra uppfinningen. En stor revolution i uppfinningens utveckling kom på 1950-talet då den första av rotortyp gjorde entré. Ett trädgårdsredskap, vanliga märken är Husqvarna, Klippo och Electrolux. MUSIK 1977 startades bandet av sångaren och gitarristen, ett år senare hade bandet fyra medlemmar och de gav ut sin första EP ersattes basisten med Anders Herrlin, de skaffade en till medlem på klaviatur och det är så uppsättningen har sett ut sen dess. Bandet var verksamma år År 1985 upplöstes bandet men de har återförenats med jämna mellanrum genom åren. Halmstadbandet gjorde en uppskattad och välkänd comeback 1996 med turnén Återtåget och även en 2004 då de firande 25 år. Bandet har gjort hits som Sommartider, Gå och fiska och Kungen av sand och sångaren heter Per Gessle. SEMESTERORT Hundratusentals människor besöker staden varje sommar, gästhamnen samt campingarna är fulla hela somrarna. En ganska liten stad med en befolkning på endast ca personer. Anläggningen Alaska på ön Nord Långö är en populär sevärdhet i anslutning till staden. Staden ligger endast 20 minuter med båt från det Norska fastlandet och är beläget ungefär i mitten av Oslo och Göteborg. Kosteröarna är ett populärt utflyktsmål från denna stad på norra västkusten. UNDERHÅLLING Show som startade redan 1935 och som de första 15 åren hade Sven Lilja som värd. Började sändas i TV 1979 och sänds fortfarande av SVT. Sänds live och hade förra året gäster som Tomas Ledin och Miss Li. Bosse Larsson är den värd som lett programmet längst hela 19 år. Lasse Berghagen tog över 1993 och idag är det Anders Lundin som är programledare. SPORT Den första dokumenterade tävlingen av denna sport hölls 1868 i Frankrike. Några kända svenska utövare av denna sport är Magnus Bäckstedt, Gösta Pettersson och Emma Johansson. Sporten är sedan 1896 en del av OS och är idag indelad i fyra olika grenar. Sporten är fortfarande stor i Frankrike och ett av de viktigaste etapploppen hålls där varje år. Några kända lopp är Vätternrudan, Tour de France och Giro d Italia. En av sportens största stjärnor är Lance Armstrong. VEM SLÅR VEM (OCH VEM SLÅR DU)? GUNILLA NORD Ansvarig för orderadministration hos Emerson UPPFINNING: 2 poäng MUSIK: 4 poäng SEMESTERORT: 1 poäng UNDERHÅLLNING: 3 poäng SPORT: 4 poäng TOTALT: 14 poäng THOMAS EURÉN Innesäljare hos Emerson UPPFINNING: 2 poäng MUSIK: 4 poäng SEMESTERORT: 3 poäng UNDERHÅLLNING: 3 poäng SPORT: 4 poäng TOTALT: 16 poäng Rätt svar Bit för Bit: Gräsklippare, Gyllene Tider, Strömstad, Allsång på Skansen, Cykling. Nästa Figur: figur nr

19 SOMMARMAT Grillade kycklingspett med mango-chutney Ingredienser: 4 st kycklingfilé(er) 1 st röd paprika 1 st grön paprika 1/2 lök Tillagning: Mango chutney-sås: 1 msk apelsinjuice 2,5 dl crème fraiche 17% salt och peppar 1,5 dl mango chutney 1. Blanda samman alla ingredienser till marinaden. Smaka av med salt och peppar. 2. Skär kycklingfiléerna i bitar och lägg i en plastpåse. 3. Häll över marinaden, förslut plastpåsen och låt marinaden blanda sig ordentligt med kycklingen. Marinad: 1 dl apelsinjuice 1 msk honung 1 msk japansk soja 1 st vitlöksklyfta salt och peppar 4. Blanda crème fraiche och apelsinjuice. 5. Tillsätt mango chutney lite i taget och smaka av till den smak du tycker om. 6. Skär paprikan och löken i bitar. 7. Trä de färdigmarinerade kycklingbitarna, paprikan och löken på spett. 8. Grilla. Servera med potatissallad. Potatissallad med sparris och rädisor Ingredienser: 3 kg potatis 500 gram sparris 2 knippan rädisor 2 dl Västerbottensost 2 dl olivolja 1 msk fransk senap 1/2 st citron 1 msk flytande honung Tillagning: 1. Skrubba och koka potatisen. Låt den svalna och skär i mindre bitar. 2. Skär av nedersta delen av sparrisen och förväll dem ca 3 minuter. Spola av i iskallt vatten och dela i ett par delar. 3. Skölj och skär rädisorna i kvartar. 4. Blanda grönsakerna med potatisen och västerbottensosten men spar lite till dekoration. Salta och peppra generöst. 5. Vispa ihop olivolja, senap, citron och honung och blanda i salladen. Lägg upp i en skål och garnera med resterande grönsaker. NÄSTA FIGUR? SOMMAR-SUDOKO (svår) ? Vilken av figurerna 1-5 passar in i den tomma rutan?

20 Avsändare: Emerson Process Management AB, Box 1053, KARLSTAD Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minimera vår miljöpåverkan. Vårt bidrag är att tillhandahålla produkter och helhetslösningar till processindustrin så att resurserna utnyttjas optimalt i produktionen. Produkter och helhetslösningar som förbättrar prestanda och gör skillnad. Emerson Process Management är en stolt partner till svensk processindustri och dess tillverkning av produkter med minimerad miljöpåverkan. Hela processen måste optimeras och det är här vår kunskap kommer in; med avancerade automationslösningar kan tillverkningen styras på ett tryggt och mindre resurskrävande sätt. Dessa automationslösningar är vår specialitet och industriernas framsynthet och önskemål om att vara i teknikens framkant går hand i hand med vår affärsidé att utnyttja den mest moderna automationsteknologin för att ge våra kunder den ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen. En lösning som även är en fördel för miljön. Processer för en bättre miljö Emerson Process Management förser processindustrin med produkter och lösningar inom automation och är ett affärsområde inom den globala börsnoterade koncernen Emerson. Läs mer på The Emerson logo is a trademark and a service mark of Emerson Electric Co Emerson Electric Co.

Innovation för system integration

Innovation för system integration Innovation för system integration PERFORMANCE MADE SMARTER PR-bakplan En användarvänlig och tillförlitlig montagelösning mellan DCS/PLC/SIS systemet och isolatorer/i.s. gränssnitten TEMPERATUR EX GRÄNSSNITT

Läs mer

El, Automation & Process

El, Automation & Process El, Automation & Process El, Automation & Process Genom åren har vi byggt upp en mycket bra erfarenhet där vi idag åtar oss uppdrag inom projektering, dimensionering, konstruktion, dokumentation och programmering

Läs mer

MÄTER ER FLÖDESMÄTARE RÄTT?

MÄTER ER FLÖDESMÄTARE RÄTT? Om SmartMeterVerification MÄTER ER FLÖDESMÄTARE RÄTT? Har Ni hört detta förut? Produktion vill ha snabba svar om anledningar vid kvalitetsfel i processen För att nå ett högre processutnyttjande krävs färre

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 32. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 32. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 32. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 32. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v Recept Potatis/ris/pasta kg potatis, Grönsaker rödlök gul lök vitlök paprika blomkål chilipeppar citron kruka dill knippe rädisor ask babyspenat kg morötter,,,, Hej! Välkomna till

Läs mer

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v.4 Recept Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 600 gram kassler Potatis/ris/pasta mm kg färskpotatis förp couscous Grönsaker kruka basilika kruka persilja sötpotatisar 450 gram morötter 500 gram

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v.4. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v.4. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v.4. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v.4. Köp gärna med fler matvaror! dagar v.4 Recept Kött/fisk 500 gram nötfärs Ca 600 gram laxfilé Ca 700 gram kycklingklubbor Potatis/ris/pasta pkt quinoa, Hej! Vi har en riktigt färgglad vecka framför oss med massa goda och härliga grönsaker

Läs mer

5 dagar. Ingredienser v.46. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v.46. Köp gärna med fler matvaror!

5 dagar. Ingredienser v.46. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v.46. Köp gärna med fler matvaror! 5 dagar v.46 Recept Kött/fisk Ca 600 gram rödspätta Ca 500 gram nötfärs Ca 600 gram kycklingfilé Ca 600-800 gram fläskkarré/ytterfilé förp bacon av rapsgris 2 4 5 3 Potatis/ris/pasta mm 2 kg potatis pkt

Läs mer

RECEPTBILAGA FOODNEWS 1 2010. 10 läckra kycklingrecept

RECEPTBILAGA FOODNEWS 1 2010. 10 läckra kycklingrecept RECEPTBILAGA FOODNEWS 1 2010 10 läckra kycklingrecept Grillade kycklingfileér med pestosallad Vänd filéerna i en blandning av citronsaft och olivolja. Krydda med salt och peppar. Stek filéerna tills de

Läs mer

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet?

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Olika verksamheter olika lösningar Olika verksamheter ställer olika krav på vilken typ

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Ingredienser v.28. Recept. Veckans meny: Bra att ha hemma v.28. Köp gärna med fler matvaror! Hej!

Ingredienser v.28. Recept. Veckans meny: Bra att ha hemma v.28. Köp gärna med fler matvaror! Hej! v.28 Recept Kött/fisk Ca 600 gram kycklingfilé Ca 500 gram nötfärs Ca 550 gram falukorv Ca 500 gram laxfilé Ca 800 gram fläskkotlett 1 2 3 5 Potatis/ris/pasta mm 2 kg fast potatis 1 pkt pasta 1 pkt ris

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

KOREANSKA KÖKET MENU SSALBAP KOKT RIS KHACHORI "GURKKIMCHI" KONGNAMOOL BÖNGRODDSALLAD TALGYAL MARI RULLAD FYLLD OMELETT

KOREANSKA KÖKET MENU SSALBAP KOKT RIS KHACHORI GURKKIMCHI KONGNAMOOL BÖNGRODDSALLAD TALGYAL MARI RULLAD FYLLD OMELETT KOREANSKA KÖKET MENU SSALBAP KOKT RIS KHACHORI "GURKKIMCHI" KONGNAMOOL BÖNGRODDSALLAD TALGYAL MARI RULLAD FYLLD OMELETT SHIKUMCHIGUK SPENAT OCH KYCKLINGSOPPA SAEUTIGIM FRITERADE TIGERRÄKOR YANYUMJANG DOPPSÅS

Läs mer

M-Serien Eletta Flödesmätare Flödesmätare med hög noggrannhet för vätskor och gaser

M-Serien Eletta Flödesmätare Flödesmätare med hög noggrannhet för vätskor och gaser M-Serien Eletta Flödesmätare Flödesmätare med hög noggrannhet för vätskor och gaser Flödesmätare med flera funktioner för gaser och vätskor M3 Eletta M3 är den senaste versionen av M-serien. Med en nyutvecklad

Läs mer

Guide till ett bättre wifi på kontoret

Guide till ett bättre wifi på kontoret Guide till ett bättre wifi på kontoret De trådlösa routerna och accesspunkterna är centralt för det moderna trådlösa kontoret. De förser datorer, mobiler, surfplattor och skrivare med trådlös access så

Läs mer

Krämig örtkycklingsallad

Krämig örtkycklingsallad SALLADS- RECEPT Innehåll Krämig örtkycklingsallad... 3 Varm GER-sallad, 100 portioner... 4 Hjordknölssallad 100 portioner... 5 Matig pasta med kyckling, från Barbro och Kerstin på Helenaskolan... 6 Pastasallad

Läs mer

5300- & 6300-serierna

5300- & 6300-serierna Te m p e r a t u r - t r a n s m i t t r a r 5300- & 6300-serierna A d d i n g v a l u e t o f a c t o r y a n d p r o c e s s a u t o m a t i o n visning ex barriär isolation temperatur universell 2 Frihet

Läs mer

Sremska med avokadoröra. vecka 13

Sremska med avokadoröra. vecka 13 Sremska med avokadoröra och salsa vecka 13 familj Sremska med avokadoröra och salsa cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2632 kj/629 kcal. Protein 18,4 g. Fett 34,4 g. Kolhydrater 59,7 g. Ingredienser:

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK 1 portion 100 g kycklingfilé i långa strimlor 1 tsk majsolja 1 liten lök, finhackad 1/2 finhackad röd paprika 1-2 ansjovisfiléer, 30 g 1/2 dl kycklingbuljong salt och peppar

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kompakt format Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för 42 timmars drift Temperaturområde -40 till 250 C Flödeshastighet -12 till

Läs mer

Sommarrecept till Viltboden. Foto: Hannah Kompanik. Recept: Elin Carleke

Sommarrecept till Viltboden. Foto: Hannah Kompanik. Recept: Elin Carleke Sommarrecept till Viltboden Foto: Hannah Kompanik Recept: Elin Carleke Hej och Välkomna till Trolle Ljungby Viltbod. Vi har öppet varje tisdag och torsdag kl. 17-18 i sommarlokalen inne på gården. Nedan

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 7. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 7. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 7. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 7. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v 7 Recept Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 600 gram fläskkotlett Ca 700 gram tvådelad kycklingfilé Potatis/ris/pasta kg potatis Hej! Stekta lax med het majs- och zucchinisallad får

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Flygt APP 700 Utrustning för övervakning och styrning

Flygt APP 700 Utrustning för övervakning och styrning Running head Flygt APP 700 Utrustning för övervakning och styrning Avancerad styrning av pumpstationer Varför nöja sig med en kompromiss? Det finns ett otal olika system för pumpstyrning på marknaden.

Läs mer

5 dagar. Ingredienser v 28. Recept

5 dagar. Ingredienser v 28. Recept dagar v 28 Kött/fisk 00 gram nötfärs Ca 600 gram laxfilé Ca 700 gram fläskkarré 700 gram kycklinginnerfilé Recept 1 2 3 4 Potatis/ris/pasta 1 kg potatis 1 pkt pasta 2,3 4 Hej! Vi har en härlig sommarvecka

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

NB i Lim Granulat. Sverige

NB i Lim Granulat. Sverige NB i Lim Granulat Sverige SensorGruppens kund Henkel Adhesive Technologies Norden AB i Norrköping, ett världsledande företag inom lim, tätningsmedel och ytbehandlingsmedel för konsumenter, hantverkare

Läs mer

Security Products Partnerprogram

Security Products Partnerprogram Security Products Partnerprogram Answers for infrastructure. Security Products Partnerprogram med oss är du säker Security Products är ett affärsområde inom Siemens AB, Building Technologies Division och

Läs mer

trådlöst ljud inkopplingsguider för Living serien, och vanliga frågor & svar

trådlöst ljud inkopplingsguider för Living serien, och vanliga frågor & svar trådlöst ljud inkopplingsguider för Living serien, och vanliga frågor & svar 1 INNEHÅLL TRÅDLÖSA LIVING HÖGTALARE 4. LIVING SERIEN ÖVERSIKT 5. VANLIGA INKOPPLINGAR 8. FLER INKOPPLINGAR 9. MULTIROOM OCH

Läs mer

Framtidens produktion

Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens Framtidens produktion Siemens är en pionjär inom Future of Manufacturing. Vi hjälper Sveriges industrier att ta klivet upp till

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 38. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 38. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 38. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 38. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 8 Recept Potatis/ris/pasta 2 sötpotatisar Hej! Välkomna till en ny vecka med vår vegetariska matkasse. Vi har en spännande meny framför oss med många härliga smaker och färgstarka rätter. Inledningsvis

Läs mer

Vecka 41,4 port. Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1 1 1 2 2,3 1 1 3. Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor!

Vecka 41,4 port. Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1 1 1 2 2,3 1 1 3. Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor! Vecka 4,4 port Monikas dagarskasse! Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor! Här finns både välkända och klassiska goda smaker samt mindre kända smaker i nytänkande rätt. Min personliga favorit

Läs mer

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Innehållsförteckning Introduktion...2 Produktbeskrivning...2 Installation av SiTool programvara och start av modem...3 Installation av padvisor

Läs mer

Meny och receptbok - Vilda på Karups Nygård

Meny och receptbok - Vilda på Karups Nygård Meny och receptbok - Vilda på Karups Nygård MENY Söndag 3 augusti. Lunch: Mackor, tonfisk, skinkröra, makrill, ägg. Middag: Pyttipanna med stekt ägg och rödbetor. Måndag 4 augusti. Lunch: Korv Stroganoff

Läs mer

Recept. Ingredienser v.23. Hej! Bra att ha hemma v.23. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.23. Hej! Bra att ha hemma v.23. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v. Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 800 gram fläskkarré Ca 000 gram kycklingben Recept Potatis/ris/pasta mm kg fast potatis, Grönsaker gul lök vitlök 500 gram morötter 500 gram palsternackor

Läs mer

rm lla specia Produktkatalog 2011

rm lla specia Produktkatalog 2011 speciallarm Produktkatalog 2011 om speciallarm SPECIALLARM utvecklar och tillverkar speciallarm och säkerhetsprodukter av mycket hög kvalitet. Vår affärsidé är att vara helt unika på att ta fram innovativa

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 17. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 17. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 17. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 17. Köp gärna med fler matvaror! 3 dagar Ingredienser v 7 Recept Kött/fisk 500 gram nötfärs Ca 650 gram kycklingfilé Ca 800 gram torskrygg 3 Hej! Den här veckan hittar du en spännande rätt med raw currysås och grönsakspasta på menyn.

Läs mer

Kronfågel är bra mat från Lantmännen. Sommar med kyckling! Läckra och lätta kycklingrecept.

Kronfågel är bra mat från Lantmännen. Sommar med kyckling! Läckra och lätta kycklingrecept. Kronfågel är bra mat från Lantmännen Sommar med kyckling! Läckra och lätta kycklingrecept. Äntligen grilltider! För en matigare sallad blanda i cous-cous, jätte cous-cous, bovete eller ris. Helt efter

Läs mer

produktöversikt OptiMaster III

produktöversikt OptiMaster III produktöversikt III Vision-teknologi på en ny nivå III är en vision-mjukvara som är lika avancerad som användarvänlig. Allt för att hjälpa dig att reducera tiden från projektstart till fullskalig produktion.

Läs mer

12 smaskiga enkla recept på Findus Grönsaker Perfekta till

12 smaskiga enkla recept på Findus Grönsaker Perfekta till 12 smaskiga enkla recept på Findus Grönsaker Perfekta till Grönsaker perfekta till fisk är en härlig blandning gjord på grillad aubergine, svarta bönor, sugar snap peas och tomater. FISK I FOLIE 1 portion

Läs mer

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa!

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa! Bäst på bredband! Bredband utan begränsningar Internet har utvecklats explosionsartat under det senaste decenniet. 80 procent av alla hushåll har någon form av uppkoppling till Internet idag och det blir

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232 Industriell Datakommunikation Allt du behöver veta om RS-232 Email info@foxcomputer.se, Website http://www.foxcomputer.se Ulf Rääf Datakommunikation och Industriell IT enligt standard RS-232 Teori och

Läs mer

Mer tid för fredag. Nygrillat i butiken

Mer tid för fredag. Nygrillat i butiken Mer tid för fredag Nygrillat i butiken Smarta och festliga recept med lite fusk... Äntligen fredag igen! Skäm bort dig själv och dina vänner med härligt nygrillad kyckling och läckra tillbehör. Med lite

Läs mer

Grillat med Per Morberg

Grillat med Per Morberg Grillat med Per Morberg Skådespelaren och kocken Per Morberg älskar att grilla. Här delar han med sig av favoritrecepten. 1 Per Morberg gillar grillat. Per Morbergs bästa grilltips: ASKGRÅ KOL Tänd grillen

Läs mer

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet!

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Minimum Size Maximum Power Varför investera i kostsamma högtryckspumpar, när ni kan få högtryckshydraulik med ert redan befintliga låga hydraultryck

Läs mer

umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm

umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm RÖDING REGNBÅGE umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm Varsågod! Umlax vill tillsammans med kocken Markus Löfgren ge dig en god och enkel anledning att tillaga och

Läs mer

Marina 2009. Design Kvalité Miljö Säkerhet

Marina 2009. Design Kvalité Miljö Säkerhet Produktkatalog Marina 2009 Design Kvalité Miljö Säkerhet Marina 2009 Design Kvalité Miljö Säkerhet Om företaget Vi vill vara marknadsledande när det gäller design, kvalité, miljö och säkerhet. Vi ser framåt

Läs mer

Spätta med rödlöksgremolata. vecka 24

Spätta med rödlöksgremolata. vecka 24 Spätta med rödlöksgremolata vecka 24 inspiration Spätta med rödlöksgremolata Ett utsökt fiskrecept där rödlöksgremolata serveras som tillbehör. Den fräscha gremolatan får smak av persilja, citron och lök

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 43. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 43. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 43. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 43. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 4 Recept Kött/fisk Ca 500 gram nötfärs Ca 00 gram räkor Ca 700 gram tvådelad kycklingfilé Potatis/ris/pasta mm pkt glasnudlar Hej! Välkomna till en ny vecka fylld av spännande smaker från världens

Läs mer

SKF Flowline monitor. Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden

SKF Flowline monitor. Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden SKF Flowline monitor Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden SKF flödesmätare en ny dimension in Med SKFs system för flödesövervakning introduceras en ny generation inom mätning och övervakning

Läs mer

Siloövervakning Silosäkerhet vid mottagning av pneumatiskt transporterat material

Siloövervakning Silosäkerhet vid mottagning av pneumatiskt transporterat material Siloövervakning Silosäkerhet vid mottagning av pneumatiskt transporterat material SILOÖVERVAKNING - De grundläggande principerna Vad är det och varför ska man ha det? Många industrier som t.ex livsmedel,

Läs mer

Vegetariska receptfrån Kurt Weid. var smart! servera vegetariskt

Vegetariska receptfrån Kurt Weid. var smart! servera vegetariskt Vegetariska receptfrån Kurt Weid Vegetarisk tisdagssoppa med röda linser och citrussmak Rotsaker blandade tärnade Svamp - Shiitake svamp Buljong - grönsaksbuljong på tärning Crème fraiche lätt Matlagningsgrädde

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös Kommunikation Terminologi Trådlös teknologi ; för- och nackdelar Teletekniska lösningar (telefoni) WiFi lösningar Radio, företagsspecifika

Läs mer

Soppa är läcker smalmat som värmer gott i vinterkylan.

Soppa är läcker smalmat som värmer gott i vinterkylan. 1 Fem smala soppor Soppa är läcker smalmat som värmer gott i vinterkylan. 5 Recept Foto: Lars Paulsson Nudelsoppa med kycklingwok Wok 1 st kycklingfilé 0,5 st purjolök, liten strimlad 1 st paprika, strimlad

Läs mer

Vecka 47,4 port. Monikas 3-dagarskasse! Recept. Ingredienser. Bra att ha hemma! 1 2,3 1 1 1,3 2 2 1

Vecka 47,4 port. Monikas 3-dagarskasse! Recept. Ingredienser. Bra att ha hemma! 1 2,3 1 1 1,3 2 2 1 Vecka 47,4 port Monikas -dagarskasse! Varmt välkomna till en riktigt god, lättlagad och spännande vecka! Här finns vardagsfavoriter som kyckling, färsbiffar och fisk fast på lite annorlunda vis. De baconlindade

Läs mer

VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION VIDA ALL-IN-ONE

VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION VIDA ALL-IN-ONE VIDA ALL-IN-ONE INNEHÅLL 1 OM VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION... 3 1.1 DiCE... 3 1.2 J2534... 3 1.3 VCT2000... 3 1.4 Volvo System Tester (VST)... 3 2 DICE... 4 2.1 Support... 4 2.2 Komponenter... 4 2.3 Produktöversikt...

Läs mer

Alpmüsli. Dinkel med fruktsallad. Fruktsallad med granola

Alpmüsli. Dinkel med fruktsallad. Fruktsallad med granola 3 smarta frukostskålar Står macka och gröt dig upp i halsen? Testa de här fräscha frukostskålarna. Alpmüsli 1 dl vardagsmüsli, se s. xx. 2 dl lättmjölk 1 dl turkisk yoghurt färsk eller torkad frukt i bitar

Läs mer

- - - - SET BRUKSANVISNING FLTA DRIFTTAGNING. Inkoppling. Placering av FLAN-antennen V2.2 (24.09.2015) 1 (9)

- - - - SET BRUKSANVISNING FLTA DRIFTTAGNING. Inkoppling. Placering av FLAN-antennen V2.2 (24.09.2015) 1 (9) V2.2 (24.09.2015) 1 (9) DRIFTTAGNING Inkoppling Installation och drifttagande av apparaten får endast utföras av kvalificerade yrkesmän. Installationen skall alltid utföras med strömmen avslagen. Efter

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Sov gott! SICK LifeTime Service - Tjänster för en god nattsömn

Sov gott! SICK LifeTime Service - Tjänster för en god nattsömn Sov gott! SICK LifeTime Service - Tjänster för en god nattsömn KONSULTATION 2011 2012 2013 2014 2015 Från dröm till verklighet Med läget under kontroll får du en säker och effektiv produktion. Då kan du

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Bra mat från Lantmännen

Bra mat från Lantmännen Bra mat från Lantmännen Grillad kyckling the swedish american way. Vad händer om man kombinerar färsk svensk gårdskyckling med inspiration från amerikansk grilltradition? Det blir gott! Väldigt gott. I

Läs mer

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se 1 2 ISAC är en väl beprövad produkt som har utvecklats av Styrlogic AB. ISAC grundar sig på många års erfarenhet under ett flertal installationer. Den första ISAC-applikationen levererades 1990. ISAC betyder

Läs mer

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Endast fantasin sätter gränser Din verksamhet är unik. Det borde din lösning för Print & Apply också vara. Print & Apply lösningar för

Läs mer

5 dagar. Ingredienser v 41. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 41. Köp gärna med fler matvaror!

5 dagar. Ingredienser v 41. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 41. Köp gärna med fler matvaror! 5 dagar v 1 Recept Kött/fisk Ca 600 gram torskfilé Ca 500 gram nötfärs 1 falukorv 700 gram tunnskivad kycklingfilé 1 2 5 Potatis/ris/pasta 900 gram potatis 1 Hej! Vi inleder denna oktobervecka med vår

Läs mer

Enkel och effektiv hantering av processvärden för ditt företag

Enkel och effektiv hantering av processvärden för ditt företag Enkel och effektiv hantering av processvärden för ditt företag PERFORMANCE MADE SMARTER Funktioner Övervakning av processvärden Diagnostik Programmering av enheter Simulering av processvärden TEMPERATUR

Läs mer

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Syftet med detta dokument är att stödja alla som jobbar aktivt med att få fler att vilja ha en fiberanslutning i Simrishamns kommun. Vid all kommunikation

Läs mer

Programmeringsmjukvara TwidoSuite Ett enklare sätt att programmera

Programmeringsmjukvara TwidoSuite Ett enklare sätt att programmera Programmeringsmjukvara TwidoSuite Ett enklare sätt att programmera P94543 P94541 Följ guiden Projekt Beskrivning Testa skillnaden! Här hittar du en kort sammanfattning av de olika utvecklingsfaserna i

Läs mer

Krämig pasta med halloumi och tomat. vecka 22

Krämig pasta med halloumi och tomat. vecka 22 Krämig pasta med halloumi och tomat vecka 22 familj Krämig pasta med halloumi och tomat cirka 20 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 3091 kj/740 kcal. Protein 29,5 g. Fett 43,6 g. Kolhydrater 55,0 g.

Läs mer

Löjrom på Knäcke Vin: Louis Roederer Champagne

Löjrom på Knäcke Vin: Louis Roederer Champagne Löjrom på Knäcke Vin: Louis Roederer Champagne SVÅRIGHETSGRAD: Lättlagat TILLAGNINGSTID: Under 15 min PORTIONER: 10 st knäckebröd 1 tsk crème fraiche per bit en klick löjrom per bit (beräkna ca 100 g för

Läs mer

MENY. Tomatdrink. Röd coleslaw Tzatziki. Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås. Ugnsrostade grönsaker

MENY. Tomatdrink. Röd coleslaw Tzatziki. Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås. Ugnsrostade grönsaker MENY Tomatdrink Röd coleslaw Tzatziki Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås Ugnsrostade grönsaker Äppelkaka Cheesecake m. karamelliserade körsbärstomater

Läs mer

Kallt och gott på buffén. (5 recept).

Kallt och gott på buffén. (5 recept). 1 Kallt och gott på buffén. (5 recept). Sill, sikröra och lax i alla former går bra att förbereda till festen. Matjes i glas Ingredienser 8 personer 2 burk hela matjesfiléer, (200 g) 8 st potatisar, kokta

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Ingredienser v. 2. Recept. Hej! Bra att ha hemma v.2. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Ingredienser v. 2. Recept. Hej! Bra att ha hemma v.2. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! v. Recept Kött/fisk Ca 500 gram nötfärs Ca 600 gram laxfilé Potatis/ris/pasta mm pkt pasta pkt hirs, Grönsaker rödlök gul lök vitlök citron sötpotatisar kruka basilika kruka dill salladshuvud gurka tomat

Läs mer

FULL KOLL. på mätdatan överallt

FULL KOLL. på mätdatan överallt FULL KOLL. på mätdatan överallt Mäter Övervakar Larmar Dokumenterar Trådlöst hela vägen. Från givare till basstation till molnet till mobil eller dator Celsicom - systemet Trådlösa radiogivare för t.ex.

Läs mer

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt Skydda din process mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt Din försäkring mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt hjälper dig att spara tid och pengar. Den skyddar pumpar och

Läs mer

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar Fiber till alla Fiber till alla Kommunledningskontoret informerar Innehåll Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun 3 Vad vi kommunicerar 4 Praktiska exempel 5 Några målgrupper 6 Vad är optisk

Läs mer

Ingredienser v.42. Recept. Hej! Bra att ha hemma v.42. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Ingredienser v.42. Recept. Hej! Bra att ha hemma v.42. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! v.4 Recept Kött/fisk 600 gram laxfilé 600 gram kycklingfilé 400 gram älgfärs 1 pkt bacon 1 3 Potatis/ris/pasta kg potatis 1,3,4 Grönsaker 1 rödlök gula lökar 1 vitlök 1 purjolök 40 gram morötter 1 rotselleri

Läs mer

TV, BREDBAND OCH TELEFONI FÖR FASTIGHETSÄGARE

TV, BREDBAND OCH TELEFONI FÖR FASTIGHETSÄGARE TV, BREDBAND OCH TELEFONI FÖR FASTIGHETSÄGARE FÅRET EN FRAMGÅNGSSAGA Tele2 grundades år 1993 av Jan Stenbeck och har idag en lång erfarenhet av att leverera produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni,

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910 TA 82 145 03-13 Snabbstartsguide Mobil WiFi ZTE MF910 Innehållsförteckning Välkommen...2 Lär känna din mobila WiFi...3 Informationsikoner...4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI 2 ASCOM IP-DECT Ascom är ledande inom trådlös telefoni för professionella användare. Våra lösningar är kända för sin flexibilitet, tillförlitlighet

Läs mer

Matlag ETT. 24 februari 2011 hos Monica Berglund

Matlag ETT. 24 februari 2011 hos Monica Berglund Matlag ETT 24 februari 2011 hos Monica Berglund Jordgubbsbruchetta Toppad Laxcarpaccio med Sparris & Hollandaise Flamerad Oxfile med Calvadossås & Svamp och Ostsallad Chokladmousse med Chilikokta Aprikoser

Läs mer

Våra finaste delikatesser

Våra finaste delikatesser Våra finaste delikatesser Sortimentslista hos Martin Olsson Cashar April 2015 Våra finaste delikatesser heter nu MARTIN OLSSON KAFFE Kaffe kommer från ett träd som beskärs till en buske. Det är de två

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation.

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Kundanpassade ställverk Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Vi på Eldon sätter alltid kunden i centrum och gör allt vi kan för att leverera en optimal skåp- och ställverkslösning

Läs mer

För smartare belysning

För smartare belysning För smartare belysning CityTouch LightPoint Lighting Asset Management. CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Välkommen till framtidens smarta belysning Professionell hantering av offentlig belysning

Läs mer

Härliga helger och festligare vardag!

Härliga helger och festligare vardag! Middagstips Härliga helger och festligare vardag! Det ska vara lätt att laga god mat oavsett vilken dag i veckan det är. Prova vår nyhet Pulled Chicken Taco Style en blivande klassiker till fredagsmyset.

Läs mer

Variation på lammsadel

Variation på lammsadel Variation på lammsadel Örtmarinerad lammytterfilé, lättrökt lamminnerfilé och variant på kålpudding med endive, potatis- och sparrisrulle, persiljerotspuré, samt sparrissallad med brynt smörvinägrett,

Läs mer

AT100 Trådlös temperatursensor för inomhusbruk Användarmanual

AT100 Trådlös temperatursensor för inomhusbruk Användarmanual AT100 Trådlös temperatursensor för inomhusbruk Användarmanual 1 All information i följande manual gäller vid publikationstillfället och kan utan förvarning ändras. Vi rekommenderar därför att ni innan

Läs mer

ipad och VNC Viewer KI***** 2012-02

ipad och VNC Viewer KI***** 2012-02 ipad och VNC Viewer KI***** 2012-02 1 Funktion och användningsområde Med hjälp av RM-240 och ipad finns möjlighet att via Wi-Fi trådlöst manövrera ix paneler och E1000 paneler med en ipad2 samt app för

Läs mer