Dags för trådlöst? Nu finns givare för alla behov! Se produktöversikt på sidorna 8-9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dags för trådlöst? Nu finns givare för alla behov! Se produktöversikt på sidorna 8-9"

Transkript

1 inprocess SOMMAR 2010 NYHETER OCH TRENDER FRÅN EMERSON PROCESS MANAGEMENT Dags för trådlöst? Nu finns givare för alla behov! Se produktöversikt på sidorna 8-9 1

2 LIMIT WIRELESS PLANT. Smart Wireless ger er anläggning nya möjligheter. Äntligen - löftet om beprövad trådlöshet är infriat. Byggt på den öppna standarden WirelessHART och industriella Wi-Fi standarder. Ni får enkelt den information som behövs för att få ut den fulla potentialen i anläggningen. Smart Wireless undanröjer fysiska, ekonomiska och tekniska begränsningar för att ge er den information ni behöver, och ger er handlingsfrihet. Från det självorganiserande nätverket i fält till diagnostik samt spårning av utrustning och personal, allt som trådlöst alltid utlovat. Och mycket, mycket mer. Upptäck din anläggnings fulla potential på The Emerson logo is a trademark and a service mark of Emerson Electric Co Emerson Electric Co. HART is a registered trademark of the HART Communication Foundation. 2

3 Utgivare Emerson Process Management AB, Sverige Trevlig sommar önskar vi på Emerson Hemsida Kontakt Emerson Process Management AB Box 1053, Karlstad Tel: Fax: E-post: Kontor Stockholm Emerson Process Management AB Box 5056, Johanneshov Tel: Fax: Upplaga Inprocess ges ut i exemplar Layout & Produktion Zebraweb, Kristinehamn askalon LEDARE En genomgripande förändring Utveckling av ny teknik har drivit mänskligheten framåt sedan urminnes tider; alltsedan hjulet och elden till läsplattor och 3Dkameror i mobiltelefoner har ny teknik möjliggjort för människan att spränga nya gränser, öka sitt välstånd och bana väg för fortsatt utveckling. Vi som jobbar inom processautomation har något av en särställning inom teknikutvecklingen. Förvisso har vi i likhet med de flesta andra branscher krav på oss att utveckla och använda teknik som sänker produktionskostnaderna, minimerar miljöpåverkan och ger oss konkurrensfördelar framför andra medtävlare. Men säkerhetstänkandet är särskiljande i vår bransch, konsekvenserna av ett fel kan ju vara så förödande. Vi kan inte kosta på oss bristfällig teknik som vi ser exempel på i andra branscher: mobiltelefonsamtal som plötsligt bryts, mjukvaror som hänger sig, eller självbromsande bilar som inte bromsar. En naturlig följd av våra höga säkerhetskrav är att vår bransch sällan är först ut att anamma ny teknik. Men nu står vi mitt i en ny omvälvning - den trådlösa tekniken har på allvar tagit steget in i vår bransch. För den breda allmänheten blev trådlös kommunikation (bortsett från radio och TV) verklighet under tidigt 90-tal, då mobiltelefonen snart blev var mans och kvinnas egendom. Därefter kom alltfler trådlösa användningsområden bärbara datorer, bilar och spelkonsoler. Efter många års tester och utvecklingsarbete har IECs samtliga medlemsländer nu unisont ratifierat IEC 62592, en WirelessHART-baserad standard som världens första internationella standard för trådlös kommunikation för processautomation. I stort sett alla större leverantörer av fältutrustning har uttryckt att man ställer sig bakom denna standard, och det finns redan ett stort produktutbud. Vi som är aktiva inom processautomation har förmånen att uppleva en stor omvälvning av vår bransch från första parkett kanske den största vi kommer att vara med om under vårt yrkesverksamma liv. Under de senaste 50 åren har branschen gått från pneumatik till analog elektronik till digital överföring, den här gången är det själva överföringsmediet kabeln som reformeras. I sanning en genomgripande förändring. Valves Engineering Asset Management Service Education I detta nummer av Inprocess medföljer som bilaga en företagspresentation av Askalon AB (tidigare PEAB Process AB), som är Emerson's representant i Sverige för Fisher ventiler och Emerson's produkter för tillståndsbaserat underhåll. THOMAS ÖRTENBERG, VD 3

4 NYHETER LEVERANS AV ANALYSSYSTEM TILL CRYO AB Rosemount Analytical kommer att leverera ett komplett analyssystem till Cryo AB:s nya LNG terminal i Nynäshamn. Terminalen ska lagra och lasta flytande naturgas (LNG). Leveransen består av ett komplett analyshus med en gaskromatograf modell 700 för analys av metan, etan, kväve, koldioxid och propan. De olika varianter av standard analyshus Rosemount Analytical kan leverera är:» Med enkelt väderskydd» Analyshus med eller utan dörrar» Större analyshus med dörrar. De olika varianterna levereras färdiga med gasberedningssystem, hållare för gasflaskor, belysning, värme, ventilation med mera. TRÅDLÖS TEMPERATUR-ÖVERVAKNING VID NYNAS AB, NYNÄSHAMN PROVTAGNINGSPANEL FÖR VATTEN OCH ÅNGCYKELN I PANNANLÄGGNINGAR Rosemount Analytical presenterar en provtagningspanel för analys av ph, konduktivitet, sur konduktivitet och syre överskott. Panelen finns i 4 olika versioner.» För tryck upp till 319 Bar(g) och temperatur upp till 550 C» För tryck upp till 180 Bar(g) och temperatur upp till 350 C» För tryck upp till 120 Bar(g) och temperatur upp till 150 C» Utan tryck och temperaturreducering Panelen levereras med eller utan monterade instrument. Tre olika instrument kan väljas :» 1056» 8051» XMT 5081 och XMT kan också levereras för installation i explosionsfarlig zon. MODELL RDO, OPTISK SYREÖVERSKOTTSMÄTARE. Rosemount Analytical s nya syreöverskottsmätare RDO är huvudsakligen till för mätning i luftningsbassänger. Den nya sensorn använder ljus istället för membranteknik. Fördelarna är:» Ingen syrekonsumtion» Inget min flöde.» Inget membranbyte (mindre underhåll). Mätområdet är 0-20 ppm och onoggrannheten mellan 0 till 8 ppm är +/- 0,1 ppm. Sensorelementet har en livslängd på ca 1 år och är enkelt att byta. Instrumentet har möjlighet att ta in två sensorer, vilket förenklar installationen och reducerar kostnaderna. Det finns 2 st 4-20mA utgångar, samt en Modbus/RS485 kommunikation. Det finns också möjlighet till automatisk kalibrering. För att säkerställa att omrörningen fördelar temperaturen (160 C) homogent i den 20 meter höga och m3 stora och uppvärmda bitumen-tanken, så mäts temperaturen i flera punkter längs dess nivå. Temperaturen kan även användas för att beräkna massan utifrån volymen. En så kallad multispot temperatursensor (ett antal Pt100 element på en lina) som installeras från tankens tak och förankras i dess botten. Elementen är anslutna till en trådlös transmitter modell 848TX med WirelessHART, som i sin tur är ansluten till det redan befintliga trådlösa nätverket. San Antonio, Texas September 27th - October 1st Missa inte årets Global Exchange som äger rum i San Antonio, Texas senare i höst. På programmet finns mer än 325 olika workshops och short courses att välja bland. Har du inte fått någon inbjudan? Kontakta Peter Lindberg på telefon: eller via e-post: Vi ses i San Antonio 4

5 SMIDIGT SYSTEMBYTE TILL DELTAV Anders Karstensson, Bonas projektledare i systembytesprojektet, Fredrik Åkesson produktionschef och Anders Kjellander operatör berättar hur systembytet har gått. ANDERS KARSTENSSON: Vilket har varit Bonas motiv för att investera i systembytet? RS3-systemet installerades under första halvan av 90-talet och många delar kommer att bli allt svårare att få tag på allt eftersom tiden går. Dessutom är RS3-systemet ganska fullt vilket ger oss problem vid ändringar etc. Bona har redan DeltaV vid en produktionsanläggning i Monroe, USA och är nöjda med det, därför var valet av nytt systen enkelt. Vilka delar i anläggningen berördes av systembytet? Systemet kommer att sitta i vår tillverkning av dispersion och vattenlack. Båda är batchprocesser. Hur har Bonas projektorganisation sett ut? Fredrik Åkesson är produktionschef för avdelningarna där systembytet sker. Jag, Anders Karstensson är projektledare. Anders Nevsten ansvarar för recept och funktionsspecifikationer, Lennart Edblad för I/O och hårdvara, Alf Werner för mjukvara utom batch. Dessutom har Bona haft hjälp av Perstorp AB med design av hårdvara och dokumentation. OM BONA Bona är ett internationellt företag verksamt på en nischad marknad, trägolvsbehandling, som erbjuder kompletta system för hela golvets livslängd under varumärket Bona. Sedan 1919 har Bona fokuserat på trägolv, vilket företaget vill förstärka med sin nya devis - Passion for wood floors. BONA:» är ledande för trägolvsbehandling» är innovationsledare inom sin bransch» är ett globalt företag med lokal närvaro» är hängivna ett trägolv under hela dess livstid» har ett komplett sortiment för trägolv» har lång erfarenhet med referenser i hela världen» utvecklar produkter som uppfyller och ofta överträffar rådande hälso- och miljökrav Bona är ensamma inom branschen med att erbjuda såväl oljor, lacker, UV-lack som slip - maskiner och rengöringsprodukter för trägolv med ett gemensamt varumärke. Bona vänder sig mot många olika målgrupper, som t ex golvslipare, arkitekter, och golvägare. Fabriken i Malmö producerar golvlacker. Detta kräver ständig utveckling för att vara ledande avseende produktkvalitet men också bäst på att tillhandahålla produkter med minimal hälso- och miljöpåverkan Har samarbetet mellan Bonas och Emersons projektorganisationer fungerat som du tycker dig ha rätt att förvänta? Ja, absolut. Bortsett från att det alltid tar lite tid att lära känna varandra och varandras sätt att arbeta så har allt fungerat mycket bra. Hur har projektet gått? Vi såg oss tvungna att skjuta lite på tidplanen på grund av. upptäckta problem vid första uttestningen. Förmodligen hade det gått att forcera resten av projektet och ändå blivit färdiga i tid men förseningen betydde inte så mycket för Bona, däremot måste vi vara 100% säkra på korrekt funktion vid installation / drifttagning. I övrigt har allt gått helt enligt våra planer, eller till och.med. lite bättre. Känns det redan nu som om Bona kommer att få några mervärden av systembytet som ni inte tog hänsyn till i er motivation för att göra bytet? Ja definitivt. Det blir ett uppdaterat och städat system där det kommer att bli enklare att göra felsökning och förändringar, vi får en bättre dokumentation och det interna arbetet har lett både till fördjupad kunskap och framför allt en spridning av kunskapen på fler individer inom Bona. ANDERS KJELLANDER: Hur tycker du att det varit att börja att arbeta med DeltaV? Det har gått bra. Dels påminner det en del om vårt förra system, RS3, dels är det uppbyggt på ett enkelt sätt som gör att man känner igen sig. Anders Kjellander vid sin nya arbetsplats Vilka problem har det varit för er operatörer under projektet? Egentligen inga alls. Däremot har vi varit involverade i projektet och det har till viss del varit ett merarbete men ett positivt sådant. FREDRIK ÅKESSON: Hur har du upplevt projektet och hur tycket du att systemutbytet och drifttagningen har fungerat? Ja, från början hade vi, Bona, uppfattningen att vi bara skulle kopiera programmen från RS3 och ladda in dem i DeltaV och köra igen. Men efter ett tag och en del diskussioner med Emerson blev jag helt övertygad om att det var nödvändigt att göra om det mesta från början. Efter 20 år med ett system har det ändrats och byggs så idag vet ingen riktigt vad som finns där. Och skulle vi ändå investera i ett nytt system ville vi ha det rent, snyggt och tydligt. Projektet har gått mycket bra. Stoppen för själva systembytet har t.o.m. gått lite fortare än våra, redan i planeringen, mycket korta stopp. Och trots att vi inte kunnat provköra (vattentest) så har det fungerat utmärkt direkt. Vad har du för förväntningar på ert nya system? Att det är lika bra och stabilt som RS3, naturligtvis. Men också att det är lättare att felsöka i, göra ändringar i, och få information som kan leda till förbättringar i produktionen. 5

6 TRÅDLÖS TEKNIK TILL BEFINTLIGA SYSTEM För att dra nytta av nya tekniska lösningar som till exempel trådlösa mätgivare så krävs att man har ett gränssnitt som passar, och det är inte alltid två system är direkt anpassade för varandra. Idag finns dock ett stort antal produkter på marknaden som enkelt klara detta. I denna artikel beskriver hur vi använt Anybus -konverter* för att omvandla Modbus till Profibus DP. Profibus DP är idag en vanlig standard i installerad bas i processindustrin. ANVÄNDNING AV PROTOKOLL-KONVERTER Tillsammans med ÅF Karlstad så utfördes test och verifiering av kommunikation mellan trådlös Gateway modell 1420 för WirelessHART med seriellt Modbus till ABB AC800M med Profibus DP via en Anybus-konverter. Vid testet användes två stycken batteridrivna transmittrar med Wireless- HART, en trådlös Gateway, ett ABB AC800M samt en Anybus-konverter. VERIFIERING AV KOMMUNIKATION Målet var att kunna överföra mätvärde, status-bit samt batterispänning från de trådlösa t r a nsmit t r a r na. D e n f ö r s t a å t gärden a v att ladda in GSD-filen för Anybus-konvertern till ABB AC800M, därefter sattes parametrar för kommunikation, i trådlös Gateway och Anybus-konverter. När kommunikation uppnåtts så återstod bara att mappa mätvärden och status-bit och anpassa till ett format som accepterades av det mottagande systemet, i detta fall ett integervärde som skalades till önskat antal decimaler. När kommunikation upprättats verifierades att mätvärden och status-bit överfördes korrekt. SLUTSATS Tekniken att använda en protokoll-konverter visade sig vara mycket enkel, och den konverter vi använde vid testet kan hantera ett stort antal protokoll förutom Profibus DP. Vid liknande test har även kommunikation med Metso DNA, Siemens PCS7 och S5 verifierats, med bra resultat. *Anybus är ett registrerat varumärke som ägs av HMS 6

7 ÄR GODKÄND AV IEC WirelessHART godkänd av IEC som första internationella standarden för trådlös kommunikation inom processautomation Slutlig IEC omröstning bekräftar en global acceptans för WirelessHART av användare och leverantörer HART Communication Foundation (www.hartcomm.org) tillkännagav i april att International Electrotechnical Commission (IEC) har godkänt WirelessHART specifikationen som en fullständig internationell standard (IEC 62591Ed. 1.0). I en enhällig omröstningen som omfattande 28 nationella kommittéer så bekräftades det globala stödet för Wireless- HART som den internationella standarden för trådlös kommunikation inom processautomation. "Det överväldigande stödet från IEC uppfyller kravet från användare för en enda internationell standard för trådlös kommunikation och som dessutom stöds av stora tillverkarna av automationsutrustning, säger HART Communication Foundation s Executive Director, Ron Helson. "WirelessHART tekniken har bekräftats av både användare och leverantörer att vara en god teknisk, tillförlitlig och säker lösning för trådlös kommunikation inom processautomation." Ett växande antal WirelessHART kompatibla produkter finns idag från stora globala leverantörerna bland annat Emerson, ABB, Endress + Hauser, Pepperl + Fuchs, Siemens med flera. WirelessHART är en bakåtkompatibel teknisk utveckling av HARTprotokollet, den ledande tekniken för kommunikation för intelligent fältinstrumentering med mer än 30 miljoner installerade enheter runt om i världen. Fortsättningsvis benämns protokollet IEC (WirelessHART) 7

8 GIVARE FÖR ALLA BEHOV MED Det finns inga skäl till att ny teknik ska vara svår eller dyrbar att installera. Det är därför Emerson Smart Wireless är konstruerat så att det bara tar några minuter från att kartongen öppnas till att givaren är konfigurerad och drifttagen med en besparing på upp till 90% av traditionell installationskostnad. Det behövs inget avancerat ingenjörsarbete, ingen särskild utbildning, ingen kabeldragning. Med Emerson Smart Wireless krävs endast en trådad anslutning gatewayen. Resten av installationen är trådlös, enheterna hittar varandra automatiskt och bilar ett självorganiserade nätverk.» Det är enkelt och kostnadseffektivt.» Det är Emerson Smart Wireless. Nedan finner du en produktöversikt över de trådlösa produkter vi har att erbjuda. Produktöversikt Modell 3051S_CD 3051S_TG 3051S_TA 648DX 848TX 702DX22 Information Marknadsledande tryckgivare Marknadsledande tryckgivare Marknadsledande tryckgivare Alla typer av ingångar, Pt100, Ohm, T/C, mv, ma Fyra separata ingångar, klarar, Pt100, Ohm, T/C, mv, ma Två digitala in, vakt, ventilläge Tryck Temperatur Temperatur intern Nivå Flöde Digital in ph Ledningsförmåga mv ma Ohm Position Diagnostik Diagnostik sensor Övervakning av batterispänning Typiska applikationer Tryck, nivå, flöde, ersätter manometer Tryck, nivå, flöde, ersätter manometer Absoluttryck, ersätter manometer Temperatur, ersätter termometer, roterande utrustning, utgående kylvatten Temperatur, flerpunkt, ersätter trådbundna multiplexersystem Två digitala in för alla typer av lägesindikering, ventiler, luckor, nödduschar mm k 8

9 EMERSON'S SMART WIRELESS The flexibility of Emerson s self-organizing wireless technology makes it much easier to troubleshoot problems as well as evaluate new applications. Jan Huijben Technochem 702DX P 6081C THUM Läckdetektering av bränslen och oljor Värdens första integrerade trådlösa nivåvakt ph-transmitter med avancerad sensordiagnostik Ledningsförmåga med kontaktande elektroder Vibrationsmätning, spektra, peak, temperatur Lägesgivare för direktmontage på onoff-ventiler Lägesgivare för direktmontage på kontinuerliga ventiler Loopmatad trådlös adaper för alla 2/4-tråds HART-givare Läcktedektering av olvätebaserade vätskor, tankfarmer, depåer in/ utlastning Indikering av överfyllnad ph-mätning reningsanläggningar, utgående vatten mm Ledningsförmåga råvatten, läckdetektering Vibrationsövervakning roterande utrustning, pumpar, motorer, fläktar mm Lägesindikering av onoff-ventiler Lägesindikering av manuella ventiler Ersätter kabel på konventionella givare, åtkomst av diagnostik i befintliga fältinstrument, exempel; radar, Coriolis, ventiler mm 9

10 Emerson utökar igen sitt sortiment av Micro Motion ELITE HC-serien. HC står för "High Capacity" Coriolis massflödesmätare som ger exceptionell hög mätnoggrannhet för höga flöden i stora rörstorlekar 6 "-12" ( mm). Micro Motion fortsätter att utveckla nya stora Coriolismätare för höga flöden. Från och med nu kan man beställa den nya HC4 mätaren. Den ingår i serien ELITE-mätare och har därmed samma prestanda och funktionalitet. Genom att mätaren har den nya och kraftfulla Enhanced Core-processorn som standard kan den levereras med det unika diagnostikverktyget "SMART Meter Verification" samt hantera 2-fasflöden. HC4 mätaren 10

11 "Micro Motion ELITE Coriolis mätare ger exceptionellt noggrann flödesmätning, direkt mass-mätning utan behov av kompletterande instrument och dessutom minimalt underhåll." placerar sig flödesmässigt över den befintliga HC3 mätaren. Micro Motion ELITE Coriolis mätare ger exceptionellt noggrann flödesmätning, direkt mass-mätning utan behov av kompletterande instrument och dessutom minimalt underhåll. Detta är typiska fördelar med Micro Motion Minska kostnaderna med Coriolismätare Betydande kostnadsbesparingar mot traditionell flödesmätning, så som turbinflödesmätare och PD-flödesmätare, för höga flödesapplikationer. Hög noggrannhet över stort flödesområde (turn downs) och med möjlighet till dubbelriktad flödesmätning i samma mätare, minskar behovet av flera flödesmätare i samma mätpunkt. mer unika funktioner med Micro Motion HC Coriolismätare Kan hantera 2-fasflöde (luft/gas i vätska). SMART Meter Verification: Mätaren kan själv verifiera sin kalibrering. Verifieringen sker utan behov att demontera mätaren, utan behov av extern utrusning och utan att behöva avbryta flödesmätningen. 4 11

12 TRYGGHET MED Micro Motion Micro Motion, en division inom Emerson Process Management, är en världsledande leverantör av massflödesmätare, kända för sin kvalitet och tillförlitlighet. Som en del av Emerson PlantWeb digital arkitektur ger Micro Motion ökad tillgänglighet, minskade kostnader och ökad säkerhet. Med över coriolismätare installerade runt om i världen och med Micro Motions erfarenhet, expertis, service och teknisk support ger det en unik trygghet som ni inte kan få någon annanstans. 12 Micro Motion CMF ELITE HC-Serien Coriolis massflödesmätare. Bunker - utlastningsmätare för bränsle Dubbla (parallell lösning) Micro Motion CMF ELITE HC-Serien Coriolis massflödesmätare. Bunker - utlastningsmätare för bränsle Utlastningsmätare för bränsle hos TOTAL

13 "Med över coriolismätare installerade runt om i världen och med Micro Motions erfarenhet, expertis, service och teknisk support ger det en unik trygghet som ni inte kan få någon annanstans." Micro Motion CMF ELITE HC-Serien Coriolis massflödesmätare. Utlastningsmätare för bränsle hos PREEM i Göteborg Flödeskapacitet CMF HC2 CMF HC3 CMF HC4 Normal rörstorlek mm mm mm Flöden upp till (kg/h)

14 Deponi Repeater 250 m 950 m Gateway Trådlös övervakning över långt avstånd. Billerud Gruvön övervakar deponi trådlöst Drygt 1 km från själva pappersbruket har Billerud sedan lång tid tillbaks en deponi, där man förvarar icke återvinningsbart material. För att utvika att lakvatten rinner ut i Vänern har man en pumpstation som via ett rör tvärs över viken leder vattnet till brukets reningsanläggning. VALDE EMERSON SMART WIRELESS För att undvika regelbundna manuella kontroller av funktionen i pumpstationen så ville man ha någon typ av automatisk övervakning, men långt avstånd gjorde att konventionella lösningar kostsamma. Man tittade då på olika trådlösa alternativ. Efter att ha övervägt olika lösningar så föll valet på Emerson s Smart Wireless, som använder standarden IEC62591 (WirelessHART). LÄNGRE RÄCKVIDD Normalt har en trådlös givare enligt IEC62591 en räckvidd på cirka 230 meter, men de finns även med längre antenner, dessa antenner ger en längre räckvidd utan att förbruka mer energi, och man har fortfarande upp till 10 år i batterlivslängd. REPEATER HJÄLPER TILL Eftersom mottagardelen, Smart Wireless Gateway, inte har fri sikt till pumpstationen s trådlösa givare så placerades en batterimatad repeater på en liten holme utanför deponin. 14

15 "Nu finns wireless lösningar som reducerar kostnaderna för projektet samt öppnar för liknande lösningar för alla ventiler i området." KONTROLL AV AVLÄGSNA VENTILER ÄR INGET PROBLEM Ventiler måste i de allra flesta fall övervakas för att ge operatören information om öppningsgraden i procent eller bara läget stängd eller öppen. Utrustningen för att ge informationen kräver kablage fram till ventilen för matningsspänning och signalöverföring. Detta är inget tekniskt problem men kan bli en kostsam historia om avståndet till ventilerna är stort. Nu finns wireless lösningar som reducerar kostnaderna för projektet samt öppnar för liknande lösningar för alla ventiler i området. Kontakta Askalon AB för mer information Wireless Position Monitor appliceras på alla ventiler där man önskar informationen om det exakta läget på ventilen 0-100% Wireless Position Monitor appliceras på alla ventiler för att ge information om öppet och stängt läge. TRÅDLÖS LÄCKDETEKTERING Förhindra obehagliga överraskningar genom enkel övervakning av läckage av kolvätebaserade vätskor som till exempel olja och bensin. Snabb detektering ger er tid att förhindra miljökatastrofer eller brandrisk. Rosemount modell 702 har anpassats för Trace Tek s sensorer som snabbt kan indikera ett utsläpp. TRACETEK FAST FUEL SENSOR För detektering av kolvätebaserade vätskor, på plana ytor eller på en vattenyta, i en grop med varierande vattennivå, monterad på en flottör. Reaktionstid beror på vätskans viskositet, från några sekunder till minuter. Modell 702 och kabelsensor. TRACETEK 5000 KABELSENSOR Kabelsensorn detekterar kolvätebaserade vätskor längs hela dess längd, som kan vara från några meter till flera km. Kabeln kan användas både ovan och under mark. TraceTek marknadsförs i Norden av TEKNORDIC ApS, Gistrup, Danmark Fast Fuel Sensor Fast Fuel Sensor monterad på flottör 15

16 Syncade -Rätt beslut med hjälp av rätt data Syncade från Emerson Process Management är en programvarulösning för verksamhetstyrning som ger möjlighet till att optimera arbetsprocesser för att därigenom förbättra produktiviteten och maximera utnyttjandet av produktionsutrustning. Dagens produktionsprocesser är betydligt mer komplexa än gårdagens. Då man förr kunde vara nöjd med att anläggningen var i drift så måste man idag dessutom kontinuerligt förbättra driften, minska kostnader, klara av miljökrav samt dokumentera det mesta som händer inom anläggningen. Detta gör att hjälpmedel för att hålla ihop olika arbetsprocesser inom anläggningen behövs. Syncade är en programvarulösning som hanterar processer inom drift, underhåll, kvalitet och lagerhantering. Målet är att förbättra materialanvändning, utnyttja produktionsutrustningen optimalt samt kontinuerligt förbättra anläggningens effektivitet, allt för att i slutändan minska tillverkningskostnaderna och förbättra möjligheterna till omställningar vid produktionsförändringar. Några exempel på processer där Syncade kan appliceras är:»» Lossning av råvaror till lager»» Invägning av råvaror till produktion»etiketthantering»»» Rapportering av råvaruförbrukning/ materialavstämning»» Hantering och dokumentation av provtagning»» Beräkningar av processutrustningens tillgänglighet»dokumenthantering»»kvalitetsgranskning»»» Alla typer av manuella processer (Electronic Workflow) Syncade är uppbyggt av ett flertal programmoduler som kan användas var för sig eller tillsammans beroende på de behov som användaren har. Programmodulerna är grupperade efter användnigsområde enligt ovanstående bild. Vill du veta hur Syncade kan hjälpa dig i din verksamhet så kontakta gärna oss på Emerson. 16

17 GUIDE: Problem med uppkopplingen under semestern? Har ar en guide till att snabba upp din 3G-koppling! PARABOLFORSTARKARE Detta behöver du: Wireless USB dongle eller 3G modem. USB 2.0 förlängningskabel En vanlig kökssil Smältlim eller gummipackning Avbitartång, näbbtång, kniv eller sax Steg 1: Gör ett hål i mitten av silen, lagom stort för dongeln att sitta i. Gör det inte för stort så kabeln trillar ut. Använd t ex smältlim eller en lagom stor gummipackning runt hålet för att skydda och stabilisera kabeln. Steg 2: Montera kabeln i hålet och anpassa packningen så den sluter runt kabeln, utan att den ramlar ut, kan vara lite svårt att få till, men efter några försök så blir det perfekt. Sätt sedan i Dongeln i det som nu fungerar som kontakt. Steg 3: Böj handtaget så det fungerar som stativ för antennen, om du vill ställa den på t ex ett bord eller i ett fönster. Steg 4: Koppla in din nya parabolförstärkare och testa hastigheten och signalkvaliteten. Du kan prova att placera och rikta antennen tills du får så bra signal som möjligt. Som du ser av vårt test så fungerar det rikigt bra. Från 11 till 54 Mbit/s, endast med hjälp av lite husgeråd och en USB-kabel. Hål med gummipackning Fler roliga Wireless-projekt som du kan prova: Tipsa oss och vinn! Har du gjort något kul projekt som bygger på trådlöst kommunikation eller radiostyrning? Skicka in bilder och en förklaring till oss på e-post: emerson.com så har du chansen att vinna å har du chansen att vinna en trådlös internetradio. Det vinnande bidraget publiceras i nästa nummer av inprocess. Lycka till! RC Lawnmover RC Snack Float 17

18 KLURIGT BIT FÖR BIT SOMMAR Läs en ledtråd i taget, ju färre du behöver läsa för att gissa rätt svar högre poäng får du. 5 poäng 4 poäng 3 poäng 2 poäng 1 poäng UPPFINNING Uppfanns 1827 av engelsmannen Edwin Budd i stadden Stroud designade Elwood McGuire en lättviktsmodell som blev väldigt populär. Även det ökade intresset för sporter som golf, kricket och fotboll hjälpte till att marknadsföra uppfinningen. En stor revolution i uppfinningens utveckling kom på 1950-talet då den första av rotortyp gjorde entré. Ett trädgårdsredskap, vanliga märken är Husqvarna, Klippo och Electrolux. MUSIK 1977 startades bandet av sångaren och gitarristen, ett år senare hade bandet fyra medlemmar och de gav ut sin första EP ersattes basisten med Anders Herrlin, de skaffade en till medlem på klaviatur och det är så uppsättningen har sett ut sen dess. Bandet var verksamma år År 1985 upplöstes bandet men de har återförenats med jämna mellanrum genom åren. Halmstadbandet gjorde en uppskattad och välkänd comeback 1996 med turnén Återtåget och även en 2004 då de firande 25 år. Bandet har gjort hits som Sommartider, Gå och fiska och Kungen av sand och sångaren heter Per Gessle. SEMESTERORT Hundratusentals människor besöker staden varje sommar, gästhamnen samt campingarna är fulla hela somrarna. En ganska liten stad med en befolkning på endast ca personer. Anläggningen Alaska på ön Nord Långö är en populär sevärdhet i anslutning till staden. Staden ligger endast 20 minuter med båt från det Norska fastlandet och är beläget ungefär i mitten av Oslo och Göteborg. Kosteröarna är ett populärt utflyktsmål från denna stad på norra västkusten. UNDERHÅLLING Show som startade redan 1935 och som de första 15 åren hade Sven Lilja som värd. Började sändas i TV 1979 och sänds fortfarande av SVT. Sänds live och hade förra året gäster som Tomas Ledin och Miss Li. Bosse Larsson är den värd som lett programmet längst hela 19 år. Lasse Berghagen tog över 1993 och idag är det Anders Lundin som är programledare. SPORT Den första dokumenterade tävlingen av denna sport hölls 1868 i Frankrike. Några kända svenska utövare av denna sport är Magnus Bäckstedt, Gösta Pettersson och Emma Johansson. Sporten är sedan 1896 en del av OS och är idag indelad i fyra olika grenar. Sporten är fortfarande stor i Frankrike och ett av de viktigaste etapploppen hålls där varje år. Några kända lopp är Vätternrudan, Tour de France och Giro d Italia. En av sportens största stjärnor är Lance Armstrong. VEM SLÅR VEM (OCH VEM SLÅR DU)? GUNILLA NORD Ansvarig för orderadministration hos Emerson UPPFINNING: 2 poäng MUSIK: 4 poäng SEMESTERORT: 1 poäng UNDERHÅLLNING: 3 poäng SPORT: 4 poäng TOTALT: 14 poäng THOMAS EURÉN Innesäljare hos Emerson UPPFINNING: 2 poäng MUSIK: 4 poäng SEMESTERORT: 3 poäng UNDERHÅLLNING: 3 poäng SPORT: 4 poäng TOTALT: 16 poäng Rätt svar Bit för Bit: Gräsklippare, Gyllene Tider, Strömstad, Allsång på Skansen, Cykling. Nästa Figur: figur nr

19 SOMMARMAT Grillade kycklingspett med mango-chutney Ingredienser: 4 st kycklingfilé(er) 1 st röd paprika 1 st grön paprika 1/2 lök Tillagning: Mango chutney-sås: 1 msk apelsinjuice 2,5 dl crème fraiche 17% salt och peppar 1,5 dl mango chutney 1. Blanda samman alla ingredienser till marinaden. Smaka av med salt och peppar. 2. Skär kycklingfiléerna i bitar och lägg i en plastpåse. 3. Häll över marinaden, förslut plastpåsen och låt marinaden blanda sig ordentligt med kycklingen. Marinad: 1 dl apelsinjuice 1 msk honung 1 msk japansk soja 1 st vitlöksklyfta salt och peppar 4. Blanda crème fraiche och apelsinjuice. 5. Tillsätt mango chutney lite i taget och smaka av till den smak du tycker om. 6. Skär paprikan och löken i bitar. 7. Trä de färdigmarinerade kycklingbitarna, paprikan och löken på spett. 8. Grilla. Servera med potatissallad. Potatissallad med sparris och rädisor Ingredienser: 3 kg potatis 500 gram sparris 2 knippan rädisor 2 dl Västerbottensost 2 dl olivolja 1 msk fransk senap 1/2 st citron 1 msk flytande honung Tillagning: 1. Skrubba och koka potatisen. Låt den svalna och skär i mindre bitar. 2. Skär av nedersta delen av sparrisen och förväll dem ca 3 minuter. Spola av i iskallt vatten och dela i ett par delar. 3. Skölj och skär rädisorna i kvartar. 4. Blanda grönsakerna med potatisen och västerbottensosten men spar lite till dekoration. Salta och peppra generöst. 5. Vispa ihop olivolja, senap, citron och honung och blanda i salladen. Lägg upp i en skål och garnera med resterande grönsaker. NÄSTA FIGUR? SOMMAR-SUDOKO (svår) ? Vilken av figurerna 1-5 passar in i den tomma rutan?

20 Avsändare: Emerson Process Management AB, Box 1053, KARLSTAD Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minimera vår miljöpåverkan. Vårt bidrag är att tillhandahålla produkter och helhetslösningar till processindustrin så att resurserna utnyttjas optimalt i produktionen. Produkter och helhetslösningar som förbättrar prestanda och gör skillnad. Emerson Process Management är en stolt partner till svensk processindustri och dess tillverkning av produkter med minimerad miljöpåverkan. Hela processen måste optimeras och det är här vår kunskap kommer in; med avancerade automationslösningar kan tillverkningen styras på ett tryggt och mindre resurskrävande sätt. Dessa automationslösningar är vår specialitet och industriernas framsynthet och önskemål om att vara i teknikens framkant går hand i hand med vår affärsidé att utnyttja den mest moderna automationsteknologin för att ge våra kunder den ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen. En lösning som även är en fördel för miljön. Processer för en bättre miljö Emerson Process Management förser processindustrin med produkter och lösningar inom automation och är ett affärsområde inom den globala börsnoterade koncernen Emerson. Läs mer på The Emerson logo is a trademark and a service mark of Emerson Electric Co Emerson Electric Co.

mätteknik Fokus på processoptimering 6. Heartbeat Technology Information om flödesmätarens

mätteknik Fokus på processoptimering 6. Heartbeat Technology Information om flödesmätarens Endress+Hauser magasin www.se.endress.com Nr 2-2013 1 mätteknik 6. Heartbeat Technology Information om flödesmätarens hälsotillstånd i realtid 10. Tar Smartphone till hjälp Bättre kontroll ger energibesparingar

Läs mer

HMS ÅRSREDO VISNING 2008 HMS Networks AB (publ) Box 4126, 300 04 Halmstad Tel: 035-17 29 00 Fax: 035-17 29 09 info@hms.se www.hms.

HMS ÅRSREDO VISNING 2008 HMS Networks AB (publ) Box 4126, 300 04 Halmstad Tel: 035-17 29 00 Fax: 035-17 29 09 info@hms.se www.hms. Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 En miljon installerade Anybus nätverkskort över hela världen. 317 miljoner kr i försäljning med stark lönsamhetsutveckling. Återkommande försäljning till tusen kunder

Läs mer

INDUSTRIELL IT & AUTOMATION

INDUSTRIELL IT & AUTOMATION Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

mätteknik Vi hjälper dig öka lösningar 12. Nordic Sugar har full koll Portabel ultraljudsflödesmätare optimerar processen

mätteknik Vi hjälper dig öka lösningar 12. Nordic Sugar har full koll Portabel ultraljudsflödesmätare optimerar processen Endress+Hauser magasin www.se.endress.com Nr 1-2015 1 mätteknik 8. Bytte gammalt mot nytt Varde vattenverk uppdaterade all mätutrustning, valde Endress+Hauser 12. Nordic Sugar har full koll Portabel ultraljudsflödesmätare

Läs mer

Vilka produkter behöver jag? Vad är pris och leveranstid? När levereras min beställning? Vad är trackingnumret? Hur ser min orderhistorik ut?

Vilka produkter behöver jag? Vad är pris och leveranstid? När levereras min beställning? Vad är trackingnumret? Hur ser min orderhistorik ut? www.sick.com SICK AB Svarspost 150014200 143 20 Vårby B-POST Returadress: SICK AB, Botkyrkavägen 4, 143 35 Vårby insight Vill du läsa mer? 01 2011 Beställ mer information om produkter och lösningar i detta

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

S Å I S I N G 2 0 0 Our vision Our mission Our purpose

S Å I S I N G 2 0 0 Our vision Our mission Our purpose Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 Our vision is that all automation devices will become intelligent and networked. HMS shall be the market leader in con nect ivity solutions for industrial devices. Our

Läs mer

nytt automations- Ansvarsfulla relationer Nr 2 Maj 2012 Partner att lita på De väljer säkra funktioner Flexibel kraftfördelning

nytt automations- Ansvarsfulla relationer Nr 2 Maj 2012 Partner att lita på De väljer säkra funktioner Flexibel kraftfördelning automations- Nr 2 Maj 2012 nytt www.siemens.se/industry Ansvarsfulla relationer Partner att lita på De väljer säkra funktioner Flexibel kraftfördelning Tjänster för ökad produktivitet Beräkna besparingspotential

Läs mer

nytt Automations- Industri 4.0 Nr 1 Mars 2014 siemens.se/industry Industriell revolution Plug and play med Profinet Automationsteknik i vindturbiner

nytt Automations- Industri 4.0 Nr 1 Mars 2014 siemens.se/industry Industriell revolution Plug and play med Profinet Automationsteknik i vindturbiner Nr 1 Mars 2014 siemens.se/industry Automations- nytt Industri 4.0 Industriell revolution Plug and play med Profinet Automationsteknik i vindturbiner Gasanalys med laser Ledare Nu är det väl revolution

Läs mer

NORDIC SUGAR ENERGIEFFEKTIVISERAR MED GOTT RESULTAT TRÄFFA OSS PÅ PROCESSTEKNIK LJUDDÄMPARE TILL METSO I ERSMARK

NORDIC SUGAR ENERGIEFFEKTIVISERAR MED GOTT RESULTAT TRÄFFA OSS PÅ PROCESSTEKNIK LJUDDÄMPARE TILL METSO I ERSMARK FÖR DIG INOM INDUSTRIN SEPTEMBER 2014 PROBLEM & LÖSNING NORDIC SUGAR ENERGIEFFEKTIVISERAR MED GOTT RESULTAT SIDAN 4 TRÄFFA OSS PÅ PROCESSTEKNIK SIDAN 6 KELLER SER TILL ATT DET BYGGS PÅ SÄKER GRUND SIDAN

Läs mer

insight Tidningspapper med egen identitet Vi besöker Stora Enso i Hylte Sid 3-5 DeLaval Autolabel/Arla Foods Smurfit Kappa Sid 7-9 Sid 11-13 Sid 15-18

insight Tidningspapper med egen identitet Vi besöker Stora Enso i Hylte Sid 3-5 DeLaval Autolabel/Arla Foods Smurfit Kappa Sid 7-9 Sid 11-13 Sid 15-18 www.sick.se insight 01 2012 Tidningspapper med egen identitet Vi besöker Stora Enso i Hylte Sid 3-5 DeLaval Mjölkningsroboten VMS skapar nöjda kor och bättre lönsamhet för bonden. Autolabel/Arla Foods

Läs mer

Positioner. Malmö Aviation En riktig höjdare. Office Branding märks. Nobelmuseet Årets pang-idé. Zeta oljor. Ett väloljat maskineri I N N E H Å L L :

Positioner. Malmö Aviation En riktig höjdare. Office Branding märks. Nobelmuseet Årets pang-idé. Zeta oljor. Ett väloljat maskineri I N N E H Å L L : Positioner 2001 I N N E H Å L L : Ledaren s. 2 Fråga någon som vet s. 2 Malmö Aviation s. 3 Wrooom s. 3 Produkter s. 4 Har du kontroll över projekten? s. 4 Kommunikation utan gränser s. 5 Office s. 6 Notiser

Läs mer

by semcon den intelligenta planeten Inbyggda system revolutionerar vår vardag och framtid är du redo?

by semcon den intelligenta planeten Inbyggda system revolutionerar vår vardag och framtid är du redo? uture tidning om by semcon en produktutveckling & teknikinformation # 2 2009 den intelligenta planeten Inbyggda system revolutionerar vår vardag och framtid är du redo? BMW Z4 satsar på känsla 1 mobiltjänster

Läs mer

TTS SIKTAR HÖGT. Ljuset kommer från Fagerhult. Cadcraft i pole position i designracet. Cadcraft visar vägen. så rustar du för bättre tider

TTS SIKTAR HÖGT. Ljuset kommer från Fagerhult. Cadcraft i pole position i designracet. Cadcraft visar vägen. så rustar du för bättre tider Cadcrafts lösning var en revolution hos oss Pär Hammar, NordDesign Kök TTS SIKTAR HÖGT Cadcraft visar vägen Ljuset kommer från Fagerhult Cadcraft i pole position i designracet Tema Integration så rustar

Läs mer

Nr 4/Oktober 2001 Välkommen till internetbutiken! Krossa faran med Service och support

Nr 4/Oktober 2001 Välkommen till internetbutiken! Krossa faran med Service och support Nr 4/Oktober 2001 Välkommen till internetbutiken! Bilaga medföljer Krossa faran med Safety Integrated Service och support Snabbt och enkelt med nytt call-center Sid 3 Totally Integrated Automation med

Läs mer

nytt automations Blicka framåt, bli säker och ta kontroll Så får du koll på processerna Vad är funktionssäkerhet? Pågen jäser i Göteborg

nytt automations Blicka framåt, bli säker och ta kontroll Så får du koll på processerna Vad är funktionssäkerhet? Pågen jäser i Göteborg automations Nr 1 Mars 2009 nytt www.siemens.se/industry Så får du koll på processerna Vad är funktionssäkerhet? Pågen jäser i Göteborg Euromaint gasar på Gummidäck återvinns miljöeffektivt Blicka framåt,

Läs mer

Connecting Productivity and Efficiency. Standardiserad miljö effektiviserar

Connecting Productivity and Efficiency. Standardiserad miljö effektiviserar automations- Nr 3 September 2012 nytt www.siemens.se/industry Connecting Productivity and Efficiency Vägen till framgång Tillförlitlig drift säkrar produktiviteten Standardiserad miljö effektiviserar Chalmers

Läs mer

nytt automations- Vi är stolta över Siemens Nr 4 December 2012 Pålitlig kraftförsörjning Hur bryter man säkert? Effektivare utbildning

nytt automations- Vi är stolta över Siemens Nr 4 December 2012 Pålitlig kraftförsörjning Hur bryter man säkert? Effektivare utbildning automations- Nr 4 December 2012 nytt www.siemens.se/industry Vi är stolta över Siemens Pålitlig kraftförsörjning Hur bryter man säkert? Effektivare utbildning Optimera direkt i Sizer Ny nordisk drivpartner

Läs mer

idé sparar kryddväxter nytänkande tid och pengar Läsplattorna förenklar Nya tider kräver Matias Leinikkas Tåligare och godare 2.2011 Mer än du tror

idé sparar kryddväxter nytänkande tid och pengar Läsplattorna förenklar Nya tider kräver Matias Leinikkas Tåligare och godare 2.2011 Mer än du tror Midroc 2.2011 Mer än du tror Nya tider kräver nytänkande Ett öppnare synsätt ökar kreativiteten. Tåligare och godare kryddväxter Heliospectra utvecklar energisnåla system för belysning. Matias Leinikkas

Läs mer

INTELLIGENT KOMMUNIKATION

INTELLIGENT KOMMUNIKATION ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus INTELLIGENT KOMMUNIKATION Nr. 1 AFFÄRS- NYTTAN I FOKUS MASKIN-TILL-MASKIN

Läs mer

Nordens största branschtidning för kreativa arkitekter & konstruktörer. Nr 2- maj 2010 Årgång 29

Nordens största branschtidning för kreativa arkitekter & konstruktörer. Nr 2- maj 2010 Årgång 29 Nordens största branschtidning för kreativa arkitekter & konstruktörer Nr 2- maj 2010 Årgång 29 Redaktion Bagersgatan 2, 211 25 Malmö Tel: 040-23 22 37 Fax: 040-23 70 87 E-post: info@ritnytt.com www.ritnytt.com

Läs mer

Papperslös dröm blir informationslogistik

Papperslös dröm blir informationslogistik Nr 2 juni 2012 Ett magasin från Combitech AB Papperslös dröm blir informationslogistik Spelet om informationen 20 miljoner unika kunderbjudanden Vilken rutt ska fartyget ta? Nr 2 juni 2012 Redaktionen

Läs mer

med ett leende FRAMGÅNG print är mer än du tror högtflygande sponsorskap AIR WIPP LEVER FÖR SIN SPORT Gör succé vid grillen!

med ett leende FRAMGÅNG print är mer än du tror högtflygande sponsorskap AIR WIPP LEVER FÖR SIN SPORT Gör succé vid grillen! Ett magasin från Office IT-Partner #1 2013 print är mer än du tror PARTNER FÖRKLARAR HUR högtflygande sponsorskap AIR WIPP LEVER FÖR SIN SPORT Gör succé vid grillen! FRAMGÅNG med ett leende MIKAEL SLÅR

Läs mer

Skills & attitude. Koppla av. allt kopplas upp. Combining. Ett magasin från Orbion Consulting

Skills & attitude. Koppla av. allt kopplas upp. Combining. Ett magasin från Orbion Consulting Så ska nya 5g förändra våra liv Orbion Consulting: Combining Skills & Attitude #1 2015 Combining Skills & attitude Ett magasin från Orbion Consulting Koppla av allt kopplas upp Orbion går som tåget i Finland

Läs mer

nytt automations snabb migration på holmen paper sipaper på spci-mässan mätnet håller koll på motorerna simatic lyfter mamma mia Nr 2/Juni 2005

nytt automations snabb migration på holmen paper sipaper på spci-mässan mätnet håller koll på motorerna simatic lyfter mamma mia Nr 2/Juni 2005 automations nytt Produkter och applikationer inom automationssystem, drivteknik, installationsteknik & lågspänning sipaper på spci-mässan mätnet håller koll på motorerna simatic lyfter mamma mia snabb

Läs mer

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning.

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Dramatisk IT Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. JANUARI 2010 Office IT-Partner satsar

Läs mer

Smart säkerhetsteknik spar miljarder för företag

Smart säkerhetsteknik spar miljarder för företag En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri oktober 2009. Övervakningskameror i utomhusmiljö Säkerheten i utomhusmiljön är viktig för många företag.

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

nytt Automations- Hållbar helhet för framtiden Häng med till Industry 4.0 Framtidens produktion Varje droppe räknas på VA-mässan

nytt Automations- Hållbar helhet för framtiden Häng med till Industry 4.0 Framtidens produktion Varje droppe räknas på VA-mässan Nr 2 September 2014 siemens.se/industry Automations- nytt Hållbar helhet för framtiden Häng med till Industry 4.0 Framtidens produktion Varje droppe räknas på VA-mässan Hållbara lösningar på Scanautomatic

Läs mer