SB 30. Aktivt Soundbar Multikanal System. Bruksanvisning SVENSKA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SB 30. Aktivt Soundbar Multikanal System. Bruksanvisning SVENSKA"

Transkript

1 Aktivt Soundbar Multikanal System Bruksanvisning SVENSKA

2 Säkerhetsanvisningar Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. äs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ instruktionerna. 5. Använd inte enheten nära vatten. 6. Rengör endast med torr trasa. 7. Blockera inga ventilationsöppningar. Installera enligt tillverkarens instruktioner. 8. Installeras inte i närheten av värmekällor som radiatorer, värmeelement, ugnar eller andra enheter (inklusive förstärkare) som avger värme. 9. Glöm inte att det finns en fördel med en jordad anslutning om produkten har en jordad kontakt. En vanlig kontakt har två stift, en jordad har en tredje kontakt yta, denna kontaktyta är för att ansluta en jordförbindelse mellan produkten och ditt vägguttag. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag, rådgör med en elektriker för att ersätta det felaktiga uttaget. 10. Se till så att nätkabeln är placerad så att man inte kan trampa på eller klämma den. Detta gäller speciellt vid kontakter och uttag där nätsladden ansluts. 11. Använd bara tillbehör enligt tillverkarens specifikationer. 12. Använd bara fästen och stativ som tillverkaren rekomonderar. Om du använder en vagn var försiktig vid flyttning av densamma, så att inga skador uppstår på grund av att produkten välter. 13. Koppla ur enheten vid åskväder eller om den inte ska användas under lång tid. 14. Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när apparaten har skadats på något sätt, som till exempel när elkabeln eller stickkontakten har skadats, vätska har spillts eller föremål har tappats på apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, apparaten fungerar inte normalt eller har tappats på marken. 15. Undvik att placera produkten så att den kommer nära fukt eller vätska. Se till så att inga föremål fyllda med vätska, t ex vaser, är placerade på enheten. 16. Om du vill koppla ifrån produkten helt från nätanslutningen, ta ur nätkabeln från enheten. 17. Nätkabeln kan vara kvar ansluten till vägguttaget. 18. Exponera inte batterier för hög värme som direkt solljus, eld eller liknande. FÖRSIKTIGHET RISK FÖR ESTÖT ÖPPNA EJ Blixtsymbolen med en pil i änden, i en liksidig triangel, är för att varna användare för icke isolerad farlig spänning på enhetens hölje som kan vara av sådan kraft att det innebär en risk för elektrisk stöt. VARNING: För att minska risken för eldsvåda eller elektriska stötar, utsätt aldrig enheten för regn eller fukt. Utropstecknet inom en liksidig triangel är för att uppmärksamma användare på viktiga drift och underhålls-instruktioner som finns i de dokument som medföljer produkten. Se märkning på produktens baksida. Användaranvisningar för borttagning och avfallshantering av uttjänta batterier. Specifikation av batterityper. Dessa symboler (se ovan) betyder när de visas på en produkt, en förpackning, ett separat informationsblad eller i en bruksanvisning att den enskilda produkten samt de batterier som medföljer eller finns inbyggda i produkten aldrig får slängas som osorterat hushållsavfall. De måste lämnas till därför avsedd återvinningsplats där de hanteras och återvinns på korrekt sätt i enlighet med lokala eller nationella lagar eller EU-direktiven 2002/96/EG och 2006/66/EG. Genom att avfallshantera produkter och batterier på rätt sätt sparar man resurser och förhindrar eventuella negativa effekter på miljön och/eller människors hälsa. De batterier som medföljer din apparat kan vara alkaliska, kolzink-/mangan eller litium (knappcellsbatterier). Alla dessa typer måste avfallshanteras enligt anvisning ovan. För att ta ur batterierna ur din apparat eller fjärrkontroll, följ anvisningarna för att sätta i batterier enligt bruksanvisningen, fast i omvänd ordning. På produkter med ett inbyggt batteri som räcker hela produktens livslängd är det inte alltid möjligt för användaren att ta ur batteriet. I sådana fall monteras produkten isär på insamlings-/återvinningsplatsen och batteriet tas bort. Om ett inbyggt batteri av något skäl måste bytas ut måste detta göras av en medarbetare på ett behörigt servicecenter. 2

3 Introduktion, Beskrivning och Utrustning, Ingående delar Inledning Ingående Delar Tack för att du köpt Harman Kardon SB 30 aktiva multikanal Soundbar system, med vilket du kommer att lyssna och njuta av i många år. SB 30 är skräddarsydd för att skapa realistisk bioupplevelse i ditt. Trots att systemet har sofistikerad elektronik och högtalare i toppkvalitet är SB 30, enkel att ansluta, styra och handha. För att få ut det maximala av ditt nya högtalarsystem, uppmanar vi dig att ta några minuter för att läsa igenom denna handbok. Dessutom vill vi att du tar några minuter för att lära dig funktionerna hos de olika kontrollerna. Om du gör detta kommer du att lära dig att utnyttja all den kraft och upplevelser som SB 30 kan leverera. Om du har frågor om din produkt, dess installation eller dess handhavande, skall du kontakta din handlare eller installatör, eller besök vår hemsida www. harmankardon. com Packa upp din Soundbar och kontrollera så att alla tillbehör finns med. SB 30 CNTR Soundbar Stereo ljudkabel 2m Beskrivning och funktioner SB 30 är ett komplett högtalaresystem: En skärmad Soundbar högtalare (SB 30 CNTR) som har 13 högtalare element, 11 förstärkare kanaler och en triple-core digital signalprocessor. En 8-tums (200mm), 100 watt trådlös aktiv subbas (SB 30 SUB) En IR fjärrkontroll. Väggfäste för Soundbar En optisk digital ljudkabel för anslutning av systemet direkt till din kabel/ satellitmottagare eller CD-spelare. En 6,5-fot (2m) stereo audio kabel för anslutning av systemet direkt till TV: ns ljudutgång. En 1,8m Nätkabel för SB 30 CNTR Soundbar. SB 30 CNTR Soundbar innehåller sex 2-tums bashögtalare och sju 1-tums diskanter, som drivs av fyra 40-watts förstärkare och sju 10-watts förstärkare. Den har en kraftfull triple-core DSP (Digital Signal Processor) med två HARMAN exklusiva surroundlägen (Virtual och Harman Wave - patentsökt) som utnyttjar olika kombinationer av Soundbars 13 högtalare och 11 kanalers förstärkare för att skapa en häpnadsväckande realistisk surroundupplevelse i alla rumsstorlekar och från olika lyssningspositioner i rummet, utan att behöva några extra högtalare eller sladdar. Du kan ställa Soundbar på ett bord framför din TV, eller, om du har en väggmonterad platt-tv kan du använda de medföljande fästena för att montera Soundbar på väggen tillsammans med din platt-tv. SB 30 SUB subbas får sin signal från SB 30 CNTR Soundbar via trådlös teknik, så du kan placera den var som helst i rummet utan att behöva dra några kablar mellan den och Soundbar. Baselementet är ett 8-tums (200mm) och den har en inbyggd 100-watts förstärkare som kan leverera kraft och spänning från dina favorit filmer och videospel. Andra kontroller är volymkontroll, fasomkopplare för finjustering av basåtergivningen i ditt lyssningsrum samt en omkopplare som känner av om det finns något ljudsignal på ingången och sätter subbasen i läge On. Sidney Harman och Bernard Kardon uppfann hifi-receivern för mer än 50 år sedan. Med state-of-the-art funktioner och välmeriterad krets design, kommer SB 30 systemet att förvandla din platt-tv till ett spännande hemmabiosystem. Gummifötter SB 30 SUB Trådlös Subbas Väggfäste Fjärrkontroll Optisk Digitalkabel 1,5 m Nätkabel* (till Soundbar) * Typ av Nätkabel kan variera, beroende på land. VIKTIGT: Om något saknas, eller om någon del av ditt SB 30 system inte fungerar korrekt, kontakta din återförsäljare omedelbart. SVENSKA 3

4 SB 30 Anslutningar och kontroller Anslutningar och kontroller Baksidans kontroller och Anslutningar på Soundbar Koaxial digitalingång Optisk digitalingång Analogingång EQ omkopplare Trådlös Kodomkopplare Nätkontakt Strömbrytare Säkrings Hållare Nätspännings Omkopplare Koaxial digitalingång: Om din TV, CD-spelare eller kabel/satellit tuner har en koaxial digital utgång, använd en koaxial digital ljudkabel (medföljer ej) och anslut den här. Optisk digital ingång: Om din TV, CD-spelare eller kabel/satellit tuner har en optisk digital utgång, använd den medföljande optiska digitalkabeln och anslut den här. Analog Ingång: Använd den medföljande stereo audio kabel för att ansluta de analoga utgångarna på din TV, CD-spelare eller kabel/satellitmottagare här. OBS: Du kan ansluta tre olika ljudkällor till de tre ingångarna. Se Signal anslutningar, på sidan 8, för mer information. Kod Omkopplare för trådlös överföring: Med denna omkopplare kan man välja mellan fyra olika trådlösa kanaler för signalöverföring till den trådlösa subbasen. VIKTIGT: Var noga med att ställa in subbasens Kod omkopplare på samma kanal som du ställer Soundbar's Kod omkopplare. Se Trådlös Kod Omkopplare, på sidan 10, för mer information. EQ Omkopplare: Denna omkopplare justerar Soundbar s basåtergivning så att du kan montera den antingen på en vägg eller på ett bord. Om du monterar Soundbar på en vägg med de medföljande väggfästena, växla till Wall position bästa möjliga naturliga basprestanda. Om du placerar Soundbar på ett bord, ställa EQ omkopplaren i läge Table för den mest naturliga klingande basprestanda. Nätanslutningskontakten: Anslut den medföljande nätsladden här. Se Nät Anslutningar, på sidan 9, för mer information. VARNING: Innan du ansluter nätkabeln ser du till att spänningsomkopplaren (se nedan) är i rätt läge för din lokala nätspänning. Se Nätanslutningar, på sidan 9, för mer information. Strömbrytare: Ställ denna omkopplare i läge "ON" för att sätta Soundbar i Standby läge. Vid normal drift skall denna omkopplare stå i läge "ON". Se Starta upp Soundbar On och Off, på sidan 10, för mer information. Val av nätspänning: Det är inställt från fabriken för den rätta nätspänning i den region där Soundbar skall levereras. Se val av spänning, på sidan 8, för mer information. Säkringshållare: SB 30 CNTR är från fabriken utrustad med en T4A/250V AC säkring ( V AC-drift) eller en T2A/250V AC säkring ( V AC drift). Om säkringen någonsin utlöser, gör följande: 1. Dra ur Soundbar nätsladden från vägguttaget och vänta på att lysdioden släcks innan du fortsätter. 2. Använd en skruvmejsel för att öppna säkringshållaren. 3. Ta bort den trasiga säkringen. 4. Byt säkring till samma typ av säkring: T4A/250V ( V växelström verksamheten), T2A/250V ( V AC drift). VARNING: Var alltid noga med att du byter till samma typ av säkring för att undvika framtida fel. 4

5 Anslutningar och kontroller Soundbar Toppanelens Kontroller Soundbar Statuslysdioder Soundbar har tre lysdioder placerade bakom grillen, vilket visas i illustrationen nedan. Strömbrytare och Ström ED Surroundläge knapp Volym Upp/Ned knappar Signalvals knapp Dolby Volym Knapp Status ysdioder Strömbrytare: När Soundbar är i Standby-läge (Power-ED är orange), och du trycker på strömbrytaren startar du upp Soundbar. När Soundbar är på (Power ED är blå), kommer ett tryck på strömbrytaren att den övergår i standby läge. Ström ED: ysdioden visa olika färger och mönster för att indikera Soundbar status: Power-ED är ständigt blå: Soundbar är på. Ström-ED blinkar blått: Soundbar är avstängd. Power ED är gult sken: Soundbar är i standbyläge. Power-ED är släckt: Soundbar är avstängd. Surroundläges knapp: Genom att trycka på Surround Mode knappen växlar Soundbar genom följande tre surround lägen: Stereo> Virtuella> HARMAN Wave> Stereo, etc. Den aktiva surroundläget visas med Soundbar Status lysdioder (se Soundbar Status, lysdioder nedan). Se Surroundlägen, på sidan 11 för information om surround lägena. Volym ned/upp knapparna: Tryck på "-" för att sänka volymen, tryck på "+" knappen för att höja volymen. Source Selector knappen: Ett tryck på knappen Source Selector ändrar ingångskälla mellan Optisk digital, koaxial digital och analoga ingångs kontakter. Den aktiva ingångskällan visas med Soundbar Status lysdioder (se nedan). Dolby Volymknappen: Ett tryck på Dolby Volume knappen då ändras mellan Dolby Volume lägena av, låg och hög. Den aktiva inställningen visas med Soundbar status ysdioder (se nedan). Se Dolby Volume, på sidan 12, för mer information om Dolby Volym. ysdioderna lyser i olika färger och siffror för att indikera följande: Aktiv ingångskälla (vita lysdioder) 1 ED = Optisk digitalingång 2 lysdioder = Koaxial digitalingång 3 lysdioder = Analog ingång Aktivt surround läge (blå ED) 1 ED = Stereo 2 lysdioder = Virtual surround 3 lysdioder = Wave surroundläge (Se Surroundlägen, på sidan 11 för information om surround lägena). Rums Storlek inställning (grön ED) 1 ED = itet rum 2 lysdioder = Medium rum 3 lysdioder = Stort rum (Se Surround lägen, på sidan 11 för information om Rum Storlek inställningen.) Dolby Volume inställning (röd ED) 1 ED = Av 2 lysdioder = åg 3 lysdioder = Hög (Se Dolby Volume, på sidan 12, för information om Dolby Volume.) OBS: Status lysdioderna stängs av efter fem sekunder om inga knapptryckningar görs. SVENSKA 5

6 Anslutningar och kontroller Subbasens Kontroller Ström ED (på ovansidan) Fasomkopplare This area is designed to become quite warm during normal operation Volymreglage RISK OF EECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Kodomkopplare för Trådlös överföring Strömbrytare Nätsladd Ström ED (ovanpå enhet): Ström ED s färg indikerar subbasens operativa status: Blå: Subbasen är i drift. Gul: subbasen är i standby läge. Off: subbasen är avstängd. Fas Omkopplare: Denna omkopplare avgör om subbasens kolvlikande rörelse in och ut är i fas med högtalarna i Soundbar. Om subbasen skulle spela ur fas med Soundbar högtalaren, kan en del av ljudvågorna från Soundbar motverka basnivå som kommer från subbasen och därmed, minska dess basprestanda och ljudtryck. Detta fenomen beror delvis på placeringen av subbasen och Soundbar i förhållande till varandra i rummet. Se Subbas Fas omkopplare, på sidan 11, för mer information. Volymkontroll: Använd den här kontrollen för att balansera subbasens volym med den i Soundbar. Vrid ratten medsols för att öka subbasens volym, vrid motsols för att minska subbasens volym. Se Subbasens Volymkontroll på sidan 10 för mer information. Trådlös Kodomkopplare: man väljer mellan fyra olika kanaler för trådlös subbas signal. VIKTIGT: Var noga med att ställa Soundbar s Trådlös kodomkopplare på samma kanal som du ställer subbasens Trådlös Kodomkopplare. Se Trådlös Kodomkopplare, på sidan 10, för mer information. Strömbrytare: Ställ denna omkopplare i läge ON för att aktivera subbasen. Vid normal drift kommer den här brytaren stå i denna position. Se Sätta på och stänga av subbasen, på sidan 10, för mer information. Nätsladd (inte avtagbar): Anslut här sladden till ett aktivt vägguttag. Se Elanslutningar, på sidan 9, för mer information. 6

7 Fjärrkontrollens Funktioner och Placering av Soundbar och Subbasen Funktioner på fjärrkontrollen Mute knapp Strömbrytare Knapp Väggmontering av Soundbar Om din TV är monterad på en vägg, kan du använda den medföljande väggfästena för att montera Soundbar direkt på väggen under TV skärmen. Volym ned knapp Surround läges Knapp Volym Upp Knapp Dolby Volym Knapp Rumsstorleks Knapp Signalvals Knapp Mute: Tryck på denna knapp för att stänga av systemet (Soundbar Power ED blinkar blå), tryck igen för att starta upp systemet. Strömbrytare: När Soundbar är i standby läge (Soundbar Power ED lyser orange) och du trycker på strömbrytaren startar Soundbar. När Soundbar är på (Power-ED är blå), kommer ett trycka på strömbrytaren att placera den i standby-läge. Volym ned/upp knapparna: Tryck på "-" för att sänka volymen, tryck på "+" knappen för att höja volymen. Surround läges knapp: Genom att trycka på Surround Mode knappen växlar Soundbar mellan följande tre surround lägen: Stereo> Virtuella> HARMAN Wave> Stereo, etc. Den aktiva surround läget visas med Soundbar Status lysdioder (se Soundbar Status lysdioder, på sidan 5). Se Surround lägen, på sidan 11 för information om surround lägena. Dolby Volym knappen: Genom att trycka på Dolby Volume knappen växlar Dolby Volume inställning mellan Av, åg och Hög. Den aktiva inställningen visas med lysdioder (se Soundbar Status lysdioder, på sidan 5). Se Dolby Volume, på sidan 12, för mer information om Dolby Volume. Rums Storleks knapp: Med Room Size knappen kan du skräddarsy Soundbar ljudbilden i HARMAN Wave surroundläget för att matcha storleken på ditt rum. Se Surround ägen: HARMAN Wave, på sidan 12, för mer information. Source Selector knappen: Tryck på knappen Source Selector för att ändra ingångs källa Optisk digital, koaxial digital och analog ingång. Den aktiva ingångskällan visas med lysdioder (se Soundbar Status lysdioder, på sidan 5). Placera av Soundbar och subbasen Placering av Soundbar på ett bord Om din TV är placerad på ett bord, kan du placera Soundbar på bordet direkt framför TV n, centrerad med TV-skärmen. Fäst de medföljande gummifötterna på Soundbar, så som det visas på bilden och ställ in Soundbar i EQ läge "Table". 1. Bestäm platsen för Soundbar på väggen. Kontrollera att övre delen av Soundbar inte skymmer bilden på TV-skärmennär den är monterad på väggen. 2. Markera på väggen hålen på Soundbar väggfästena. Hålen för vänster och höger fäste är placerade 830mm från varandra, och avser att acceptera # 8 skruvar. De övre och nedre hålen på fästena har 25mm mellan dom. Se bilden nedan. 830mm 25mm OBS: För att säkerställa att Soundbar blir i nivå, använd et vattenpass, lasersikte eller annan anordning som säkerställer att du får de två hålen i exakt samma höjd. 3. Montera de två väggfästena på väggen på de platser du markerat, använd rätt skruvar som är lämpliga för väggens konstruktion och material. Observera att Soundbar väger 3,8kg (8,4 lb). Var noga med att använda skruvar som kan bära denna vikt. SVENSKA 4. Ställ Soundbars s EQ omkopplare i läge Wall. Om bords ytan är jämn, kommer Soundbar att vila på gummifötterna. 7

8 SB 30 Placering av Soundbar och Subbas samt Anslutning av Systemet 5. Efter att alla anslutningar som beskrivs i Anslutning av systemet, på denna sidan, är klara, fäst Soundbar på konsolerna genom att skjuta den i skårorna på fotställets "vertikala flikar. Placering av Subwoofer judåtergivningen från en subbas är direkt relaterad till dess placering i rummet och dess fysiska placering i förhållande till de andra högtalarna i systemet. Även om det är sant att i allmänhet våra öron inte hör riktade ljud vid låga frekvenser där subbasen arbetar, men när du installerar en subbas i ett rum, kommer reflektioner, stående vågor och absorption som skapas i rummet att starkt påverka ljudåtergivningen från subbasen. Som en följd av detta är subbasens placering i rummet en viktig del för att optimera dess ljudåtergivning. Till exempel att placera subbasen intill en vägg, kommer att öka mängden bas i rummet, en placering i ett hörn (1) kommer att maximera mängden bas i rummet. Däremot kan en hörnplacering också öka de ståendevågorna i rummet och detta är mycket negativa för basåtergivningen. Denna effekt kan variera beroende på lyssningspositionen vissa lyssningspositioner kan ge mycket goda resultat medan andra kan ha alldeles för mycket (eller för lite) bas på vissa frekvenser. I många rum kan en placering av subbasen utmed en vägg inte för nära ett hörn (2) producera den bästa integrationen mellan ljudet från subbasen och den vänstra och högra högtalaren. I vissa rum kan den bästa prestandan bli när du placerar Subbasen bakom lyssningspositionen (3). Anslutning av systemet Anslutningar av Signalkällor Analog: Använd den medföljande stereokabeln för att ansluta Soundbar till en analog ingång till din TV s analoga ljudutgång. Om din TV har två uppsättningar av ljudutgångar, använd den uppsättning som har en fast (ej rörlig) utgångsnivå. Detta gör att du stänger av högtalarna i din TV, medan TV n fortfarande levererar en konstant ljudsignal till Soundbar. Digital: Om din CD-spelare, kabel tuner eller satellitmottagare har en koaxial eller optisk digital utgång kan du använda den medföljande optiska digitalkabeln och en koaxial digitalkabel (medföljer ej) för att ansluta dem till Soundbar s Optiska och koaxial digitala ingångar. Vi rekommenderar att du ställer signalkällans digitala utgång till "Bitstream" så den skickar Dolby Digital och DTS bitströmmar till SB 30 CNTR för avkodning. Detta kommer att ge ett bättre resultat när du använder Virtual och Harman Wave surround lägen (se Surroundlägen, på sidan 11). OBS: Om din CD-spelare, kabeltuner eller satellitmottagare inte har en digital utgång kan du ansluta den analoga ljudutgången till din TV. TV n kommer att sända sin ljudsignal till Soundbar genom de analoga anslutningarna som beskrivs här ovan. AUDIO OUT Stereoljudkabel (medföljer) TV SB 30 CNTR Soundbar 1. TV SB 30 CNTR Soundbar 2. Optisk Digitalkabel (ingår) OPTICA DIGITA OUT Koaxial Digital Audio Kabel (medföljer inte) Satellit Box COAXIA DIGITA OUT DVD Spelare Nätspännings Omkopplare Soundbar är inställda från fabriken för att fungera med den nätspänning som finns i det land där Soundbar levereras. 3. Vi rekommenderar starkt att du experimenterar med din placering innan du bestämmer den slutliga platsen för din subbas. Ett sätt att finna den bästa platsen för Subbasen är genom att tillfälligt placera den i lyssningspositionen och spela musik med starkt bas innehåll. Flytta dig runt till olika platser i rummet medan systemet spelar (ställ dig där subbasen skulle kunna placeras), och lyssna tills du hittar plats där basen spelar bäst. Placera subbasen där. VIKTIGT: Innan du ansluter nätkabeln för första gången är det en bra idé att kontrollera att inställningen av spänningsomkopplaren är inställd för rätt nätspänning. I händelse av att du behöver ändra spänningsomkopplarens inställning: 1. Se till att Soundbar är avstängd och att nätsladden är frånkopplad från Soundbar. 2. Skjut spänningsomkopplaren till lämplig inställning (" V" eller " V") som krävs som för ditt område. VARNING: DU SKA INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER ANVÄNDA SOUNDBAR MED FE SPÄNNING. DET KAN RESUTERA I AVARIGA SKADOR PÅ SOUNDBAR, SOM INTE KOMMER ATT OMFATTAS AV DIN GARANTI. 8

9 RISK OF EECTRIC SHOCK DO NOT OPEN This area is designed to become quite warm during normal operation RISK OF EECTRIC SHOCK DO NOT OPEN SB 30 Anslutning och Användning av ditt Soundbar System Spännings Anslutningar När du har gjort och kontrollerade alla anslutningar och nätspännings omkopplaren: 1. Anslut den medföljande nätkabeln till SB 30 CNTR nätsladd kontakt och sen till ett fungerande vägguttag. 2. Anslut subbasens nätkabel i ett fungerande vägguttag SB 30 CNTR Soundbar Användning av ditt Soundbar System Sätt Soundbar s och Subbasens Strömbrytare i läge On. Normalt kan du lämna båda Strömbrytarna i läge "On" hela tiden. Om du kommer att vara borta från hemmet under en längre tid, eller om du inte kommer att använda systemet under en längre period, ställ då båda Strömbrytarna i läge "Off". SB 30 CNTR Soundbar Nätsladd (ingår) Nätsladds Anslutning Spänningsväljare Strömbrytare SB 30 Subbas Vägg Uttag SB 30 Subbas Strömbrytare SVENSKA This area is designed to become quite warm during normal operation Nätsladd Vägg Uttag 9

10 This area is designed to become quite warm during normal operation RISK OF EECTRIC SHOCK DO NOT OPEN This area is designed to become quite warm during normal operation RISK OF EECTRIC SHOCK DO NOT OPEN SB 30 Användning av ditt Soundbar System Trådlös Kod Omkopplare Det är inte vanligt men om det skulle uppstå störningar när du använder systemet, eller om du har mer än en SB 30 i drift, eller om du vill ändra den trådlösa kanalen som systemet jobbar med. Det finns fyra positioner på Wireless kod omkopplaren, både på Soundbar och subbasen. Vill du byta trådlös kanal, skall du ändra på båda produkternas omkopplare till någon av de andra tre lägena. VIKTIGT Omkopplarna på Soundbar och subbasen måste vara inställd på samma position för att det trådlösa systemet ska fungera ordentligt. Sätta på och stänga av Soundbar Manuellt: För att starta Soundbar manuellt, tryck på strömbrytaren på Soundbar eller på fjärrkontrollen. Om du trycker på strömbrytaren medan Soundbar är i läge On, kommer den att gå i standby läge. Strömbrytare Strömbrytare SB 30 CNTR Soundbar OBS: Om du sätter Soundbar i vänteläge manuellt kan du starta den igen genom att manuellt trycka på strömbrytaren. Automatisk start: Soundbar har en signal detektor som automatiskt slå på apparaten när den känner av en ljudsignal på någon av dess ljudingångar. För att minimera strömförbrukningen, aktiveras inte signal detektor om inte Soundbar knner av någon form av IR-fjärrkontroll signal. När Soundbar signal detektor har aktiverats, kommer enheten automatiskt att gå från Standby På så snart den upptäcker en insignal på någon av dess ingångar. Automatisk avstängning: Soundbar går automatiskt i standbyläge om ingen ljudsignal upptäcks på någon av ingångarna efter cirka 15 minuter. Sätta på och stänga av subbasen Subbasen startas automatiskt när den får en ljudsignal från Soundbar, och den kommer att återgå till standby läge när den inte efter 15 minuter har fått någon ljudsignal. Subbasens Ström ED blir blå när subbasen är på och kommer bli orange när subbasen går i standby läge. Subbasens Volymkontroll Använd subbasens volymkontroll för att balansera sin volym med volymen från Soundbar. När du hittar den rätta balansen mellan subbas och Soundbar, kommer Soundbars Volym upp/ ner knapparna att styra volymen för hela systemet, och du behöver inte justera subbasens volymkontroll igen Kodomkopplare för Trådlös överföring Ställ båda omkopplarna på samma siffra Kodomkopplare för Trådlös överföring SB 30 Subbas Volymkontroll Anmärkningar om inställning subbasens volym Ibland är den idealiska nivån från subbasen för musik för hög för filmer, medan en idealisk nivå för filmer är för tyst för musik. När du ställer in subbasens volym kontroll, lyssna på både musik och film med stark bas innehåll och hitta en volymnivå som fungerar för båda. Om din subbas alltid spelar för högt eller för lågt, kanske du skall prova med att placera den på en annan plats. Om du placera subbasen ett hörn kommer detta alltid att tenderar till att öka sin basnivå, medan en placering långt från alla väggar och hörn alltid tenderar att minska basnivån. 10

11 This area is designed to become quite warm during normal operation RISK OF EECTRIC SHOCK DO NOT OPEN SB 30 Användning av ditt Soundbar System Subbas Fasomkopplare När subbasen är rätt i fas med Soundbar högtalarna kommer ljudet att bli klarare och ger en större ljudbild. I rätt fas återges trummor, piano och plockade gitarrsträngar mer verklighetstroget. Även om det inte finns någon absolut rätt inställning för subbasen för Fasomkopplaren, bör den i de flesta fall vara i "Normal" läget. Det bästa sättet att ställa fas omkopplaren är att lyssna på musik som du är bekant med och justera omkopplaren till det läget där du får starkast basnivå. Välja en ingångskälla Tryck på Source knappen på Soundbar eller på fjärrkontrollen för att växla mellan de tre signalkällor: optisk digital, koaxial digital och analog. Signalvals Knapp Signalvals Knapp Soundbar Status lysdioder kommer att lysa vitt för att indikera den aktiva källan. Optisk digital koaxial digital Fasomkopplaren Justera Systemets Volym Tryck på Volym Upp och Ner knapparna på Soundbar eller på fjärrkontrollen för att höja och sänka systemets volym ett steg i taget. Håll ned knapparna för att höja eller sänka volymen kontinuerligt. För att stänga av ljudet tillfälligt, tryck på fjärrkontrollens Mute knapp. Surroundlägen Analog Soundbar innehåller en extremt sofistikerad digital signalbehandling, som tillsammans med 13 högtalarelement som drivs av 11 förstärkare. Detta skapar en förvånansvärt realistiskt surroundpresentation i alla rumsstorlekar, för alla lyssnare i rummet, utan att behöva några extra högtalare eller sladdar. Tryck på Surround Mode knappen på Soundbar eller fjärrkontrollen för att växla mellan de tre surround lägena: Stereo, Virtual och HARMAN Wave. Volym ned / upp knappar Mute Knapp Volym ned / upp knappar Surroundläge Knapp Surroundläge Knapp SVENSKA För bästa ljud, rekommenderar vi att du stänger av din TV's inbyggda högtalare. Konsultera din TV: s instruktionsbok för att ta reda på hur man gör detta. Om det inte finns något sätt att stänga av TV: ns högtalare, kan du justera ner volymen på TV: så att ditt SB 30 system alltid kommer att leverera det mesta av ljudet: 1. Använd volymknapparna på din TV, för att skruva ned volymen till noll. 2. Använd sedan Soundbar s Volym Upp/Ner-knappar för att ställa in ljudet på en behaglig nivå. Soundbar's Status ED, lyser blått för att indikera det aktiva surround läget. Stereo Virtual HARMAN Wave 11

12 Användning av ditt Soundbar System Stereo: Stereo-läget återger ingångssignalen i vanlig tvåkanalig stereo, nyttjar Soundbar s vänster och höger högtalare. Digital equalizer och digitala delningsfilter bidrar till att uppnå bra prestanda för lyssnare på olika platser i rummet, inte bara de som sitter direkt mot högtalaren. Stereo Mode Virtual: Det virtuella läget använder en sofistikerad digital signalbehandling och ytterligare fyra högtalare element för att simulera ett reflekterade ljud som skulle ha skapas av ett par bakhögtalare i ett dedikerad surroundsystem. Soundbar har Digital signalbehandling är särskilt utformat för att maximera lyssningsområdet och samtidigt minska färgningen av ljudet. Denna digitala bearbetning ökar också intrycken vid vanlig stereo och MP3 källor genom att skapa en bakre atmosfär som ger ett djup till ljudbilden. Virtuella lägen Dolby Volume Soundbar har Dolby Volume signalbehandling, som kan förbättra ljudsystemets prestanda genom att lyfta fram subtila detaljer i ljudbilden, även vid normala hem-lyssnande nivåer. Ett bekymmer i ett typiskt hemmabiosystem är att volymen kan variera kraftigt för olika program som spelas av en källa (t.ex. TV-reklam reklam är ofta mycket högre än huvudprogrammet). En annan är att detaljer hörs i en inspelningsstudio på höga ljudnivåer, men de går förlorade vid lägre volymer som man oftas har när man lyssnar i hemmiljö. Soundbar använder två Dolby Volym tekniker för att hantera dessa frågor. eveler Modulen har en konsekvent volymen inom samma ljudkälla (t.ex. kommersiell TV eller olika spår på en mix-cd). Modeler modul strävar efter att återskapa referenspresentation som hördes i inspelningsstudion utan att förlora delar av programmet vid den vanligtvis lägre ljudnivåer som man ofta använder i hemmet. När Modeler modulen är aktiv kan du märka detaljer i ljudbilden som var lite gömda när programmet spelades på annan utrustning. Tryck på Dolby Volume knappen på fjärrkontrollen för att justera Dolby Volume inställningen. Detta läge återger bästa surround effekt för lyssnare som sitter längs med Soundbar s mittlinje, från 1 m - 3 m från högtalaren. HARMAN Wave: HARMAN Wave-läget utnyttjar alla 13 Soundbar s högtalarna för att skapa både vänster och höger surround fält, förutom att använda vänster och höger högtalargrupper att återge främre vänster och höger stereo signaler. Extremt sofistikerad digital signalbehandling som använder vågfält syntes för att separat kontrollera direkta och indirekta ljudfält, vilket skapar ett imponerande surroundljud även i ett stort rum och för många lyssnare som kanske sitter i ett stort lyssningsområde. HARMAN Wave-läge Dolby Volym Knappen Soundbar s Statuslysdioder lyser rött för att indikera den aktiva Dolby Volume inställningen: Dolby Volume Off Dolby Volume ow HARMAN Wave Mode har en justering av Rums storlek som gör att du kan skräddarsy Soundbar s ljudbild för att matcha storleken på ditt rum. Tryck på Room Size knappen på fjärrkontrollen. Dolby Volume High Off: Ingen Dolby Volume bearbetning. ow: Dolby Volym Modeler modulen är aktiv. High: Dolby Volume Modeler och moduler eveler är aktiva. Rums Storlek Knapp Soundbar s Status lysdioder lyser grönt för att indikera den aktiva Rumsstorleks inställningen: itet rum Medium Rum Stort rum Känn dig fri att experimentera med denna justering för att hitta den effekt som fungerar bäst för ditt rum och de sittplatser som finns där. Precis som med Virtual läget i HARMAN Wave kommer Soundbar att bearbeta den digitala signalen och skapar också en bakre ljudbild som ger ett djup i ljudet för vanlig stereo och MP3-källor. 12

13 Specifikationer Specifikationer SB 30 System Frekvensområde 40Hz 20kHz SB 30 CNTR Soundbar ågfrekvens Element Diskant element Sex st. 51 mm diameter Sju st. 25 mm dome Förstärkar uteffekt 40 watt x 4; 10 watt x 7 Nätspänning Strömförbrukning Dimensioner (HxBxD) Vikt SB 30 Subbas 110V 120V AC, 60Hz (USA); 220V 240V AC, 50Hz (EU), valbart <0.5W (standby); 230W (maximalt) 100mm x 1160mm x 80mm (3-15/16" x 45-11/16" x 3-1/8") 3,8 kg (8,4 lb) ågfrekvens Element Förstärkar uteffekt Frekvensområde Kontroller ådtyp Nätspänning Strömförbrukning Dimensioner (HxBxD) Vikt 200 mm nedåtriktad konhögtalare 100 watt Hz Volym och Fas Slutenlåda 120V, 60Hz (USA); 220V-240V, 50Hz/60Hz (EU) <0.5W (standby); 100W (maximalt) 353mm x 267mm x 267mm (13-29/32" x 10-1/2" x 10-1/2") 8,7 kg (19,2 lb) SVENSKA 13

14 Felsökning Felsökning Om ditt SB 30 system inte spelar som den skall göra, kontrollera med de tips som finns i den här tabellen innan du pratar med din handlare eller kontaktar harman kardon. Felbeskrivning Soundbar startar inte upp (Ström ED är släckt): Subbasen startar inte upp (Ström ED lyser inte) Det finns inget ljud från både Soundbar och subbas (deras Ström ED är orange eller blå): Det kommer inget ljud från Subbasen (Ström ed är orange eller blå) Om Soundbar ljudet är förvrängt: Om volymen är för låg, även när Soundbars volym är i högsta läget: Om basnivå inte är tillräckligt stark: ösning Kontrollera att Soundbar nätsladd är ansluten till ett fungerande vägguttag. Kontrollera att Soundbar strömbrytaren står i läge ON. Kontrollera så att Soundbar säkring inte har gått sönder. Se Soundbar Bakre Panelkontroller och anslutningar: Säkringshållare, på sidan 4, för instruktioner om kontroll och byte av säkring. Kontrollera om Soundbar spänningsomkopplaren är inställd i fel läge för den spänning som finns i ditt område. VIKTIGT: Om omkopplaren står i fel läge, Ändra inte omkopplarens läge eller försök att slå på Soundbar igen. Koppla ur Soundbar från vägguttaget och ta den till en auktoriserad Harman Kardon servicecenter. Kontrollera att subbasens nätsladd är ansluten till ett fungerande Vägguttag. Kontrollera att subbasens strömbrytare är i läge ON. Kontrollera att Soundbar är på (Ström ED är blå). Kontrollera att kabeln till TV eller någon annan signalkälla är korrekt ansluten till Soundbar i båda ändarna. Kontrollera att Soundbar är inställd på rätt ingångskälla (en vit status ED lyser för den optiska digitala, två vita Status lysdioder för den koaxial digital, och tre vita Status lysdioder för analoga) och att ingångskällan spelar. Kontrollera att systemet inte är avstängt (när systemet är avstängt blinkar Soundbar Ström ED blått). Om systemet är avstängt, tryck på fjärrkontrollens Mute knapp för att upphäva dämpningen av ljudnivån. Kontrollera att Soundbar volym inte är nedskruvad till noll. Kontrollera att Volymkontrollen för subbasen inte är helt nedskruvad (helt moturs). Kontrollera att Wireless koden på subbasen och Soundbar båda är inställda på samma kod nummer. Flytta subbasen närmare Soundbar. (Högsta trådlösa avstånd är 15m. Kontrollera signalkällan så att se om förvrängningen kommer från den, och inte Soundbar. Om TV: n eller någon annan signalkälla är ansluten via en variabel utgång, kontrollera dess inställningar så att du är säker på att signalkällans utsignalen inte är för låg. Höj subbasens volymknapp. Flytta subbasen till ett hörn i rummet. Flytta subbasen närmare lyssningsplatsen. Soundbar vill inte lära sig TV ns fjärrkoder. Det finns fler felmöjligheter på hemsidans FAQ på Support sidan på www. harmankardon.com 14

15 HARMAN Consumer, Inc Balboa Boulevard, Northridge, CA USA 2011 HARMAN International Industries, Incorporated. Alla rättigheter reserverade. Harman Kardon är ett varumärke som tillhör HARMAN International Industries, Incorporated, registrerat i USA och / eller andra länder. Tillverkad under licens från Dolby aboratories. Dolby, Pro ogic och dubbel-d-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby aboratorier. MP ossless är ett varumärke som tillhör Dolby aboratories. Tillverkad under licens US Patent Nos: , , och andra US och världsomspännande patent utfärdade och sökta. DTS symbolen och DTS symbolen tillsammans är registrerade varumärken. DTS Digital Surround och DTS logotyper är varumärken som tillhör DTS, Inc. Produkt inkl. programvara DTS,Inc. Med ensamrätt. Funktioner, specifikationer och utseende kan ändras utan förvarning. Part No

16

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA Aktiv Soundbar Högtalare Bruksanvisning SVENSKA Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning och funktioner 3 Ingående delar 3 Soundbar Topp-Panel Kontroller 4 Soundbar Bak-panelen reglage och anslutningar

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Innehållsförteckning Inledning...3 Beskrivning och funktioner...3 HKTS200SUB anslutningar på Subbasens baksida...4

Läs mer

AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK

AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK Säkerhetsinformation Viktiga säkerhets Instruktioner 1. 2. 3. 4. 5. 6. Läs igenom instruktionerna. Behåll instruktionerna. Uppmärksamma alla varningar. Följ

Läs mer

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK SÄKERHETSINFORMATION Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ instruktionerna.

Läs mer

AVR 700/AVR 70/AVR 70C

AVR 700/AVR 70/AVR 70C Ljud-/videomottagare Bruksanvisning Innehåll Inledning 3 Medföljande tillbehör 3 Viktig säkerhetsinformation 3 Placera ljud-/videomottagaren 3 Reglage på den främre panelen 4 Uttag på den bakre panelen

Läs mer

AVR 155 Audio/Video Receiver

AVR 155 Audio/Video Receiver AVR 155 Audio/Video Receiver BRUKSANVISNING SVENSK AVR 155 Audio- och videoreceiver 3 Inledning 4 Säkerhets Information 4 Uppackning 5 Reglagen på Framsidan 7 Anslutningar på Baksidan 9 Fjärrkontrollens

Läs mer

Din manual NAD T775 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1245593

Din manual NAD T775 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1245593 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

AVR 7000 Audio- och videoreceiver

AVR 7000 Audio- och videoreceiver AVR 7000 Audio- och videoreceiver BRUKSANVISNING Power for the Digital Revolution AVR 7000 Audio- och videoreceiver 3 Inledning 4 Säkerhetsinformation 5 Kontroller på framsidan 7 Informationsdisplay på

Läs mer

C 325BEE. Stereo Integrated Amplifier

C 325BEE. Stereo Integrated Amplifier C 325BEE Stereo Integrated Amplifier ENGLISH ITALIANO PORTUGUÊS SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS Owner s Manual Manuel d Installation Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Manual del Usuario

Läs mer

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario ViewSonic PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas

Läs mer

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

D 7050 Direct Digital Network Amplifier

D 7050 Direct Digital Network Amplifier D 7050 Direct Digital Network Amplifier PORTUGUÊS ESPAÑOL FRANÇAIS Bruksanvisning VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PORTUGUÊS FRANÇAIS ESPAÑOL SPARA DESSA INSTRUKTIONER FÖR SENARE BRUK FÖLJ ALLA VARNINGAR

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok

PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...11

Läs mer

Bruksanvisning VSX-1122-K VSX-922-K/-S. AV-Receiver

Bruksanvisning VSX-1122-K VSX-922-K/-S. AV-Receiver Bruksanvisning VSX--K AV-Receiver VSX-9-K/-S VIKTIGT Blixtsymbolen med pilspets i en liksidig triangel är avsedd som en varning till användaren om att det finns oisolerad spänning innanför produktens hölje.

Läs mer

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok Model No. VS14295/VS14191/VS14193/VS14195 Godkännandeinformation FCC-deklaration Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen

Läs mer

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok

SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...9 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...12

Läs mer

HÖGPRESTERANDE HÖGTALARDOCKA FÖR

HÖGPRESTERANDE HÖGTALARDOCKA FÖR JBL ON STAGE * 400P HÖGPRESTERANDE HÖGTALARDOCKA FÖR iphone OCH ipod Inte inklusive iphone. BRUKSANVISNING Svenska... 91 Svenska SÄKERHETSFÖRESKRIFTER LÄS FÖRST FÖLJANDE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER: Läs föreskrifter,

Läs mer

MS 150. Högpresterande stereosystem. bruksanvisning

MS 150. Högpresterande stereosystem. bruksanvisning Högpresterande stereosystem bruksanvisning Introduktion, beskrivning & ingående tillbehör 3 KONTROLLER FRÄMRE PAnel 4 KONTROLLER BAKRE PAnel 5 FUNKTIONER FJÄrrkontroll 6 INSTALLATIon 7 DRIFt 8 Använda

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

SC-2024 -K/-S SC-1224 -K/-S

SC-2024 -K/-S SC-1224 -K/-S Bruksanvisning SC-2024 -K/-S AV-receiver SC-1224 -K/-S VIKTIGT FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISKA STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKSTYCKET) INTE TAS BORT. INNANFÖR HÖLJET FINNS INGA DELAR SOM ANVÄNDAREN SJÄLV KAN

Läs mer

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2007 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

ADDON T12. Bruksanvisning 2X50W ACTIVE MONITOR 2X50W ACTIVE MONITOR OPTICAL IN SUB OUT AUX IN DC IN 17V LINE IN. DC OUT / 5V 250mA

ADDON T12. Bruksanvisning 2X50W ACTIVE MONITOR 2X50W ACTIVE MONITOR OPTICAL IN SUB OUT AUX IN DC IN 17V LINE IN. DC OUT / 5V 250mA 2X50W ACTIVE MONITOR SPEAKER IN FROM LEFT DESIGNED AND ENGINEERED BY AUDIO PRO AB, SWEDEN OPTICAL IN L AUX IN R LINE IN 2X50W ACTIVE MONITOR DC OUT / 5V 250mA SPEAKER OUT TO RIGHT DESIGNED AND ENGINEERED

Läs mer

NP215/NP210/NP115/NP110

NP215/NP210/NP115/NP110 Bärbar projektor NP215/NP210/NP115/NP110 Bruksanvisning NP210 och NP115 distribueras inte i Nordamerika. 1:a utgåvan, augusti 2009 DLP och Brilliant Color är varumärken som tillhör Texas Instruments. IBM

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

M403W/M363W/M323W/ M403X/M363X/M323X/M283X/ M353WS/M303WS/M333XS/ M403H/M323H

M403W/M363W/M323W/ M403X/M363X/M323X/M283X/ M353WS/M303WS/M333XS/ M403H/M323H Projektor M403W/M363W/M323W/ M403X/M363X/M323X/M283X/ M353WS/M303WS/M333XS/ M403H/M323H Bruksanvisning M403W, M303WS och M323H distribueras inte i Nordamerika. Modell Nr. NP-M403W, NP-M363W, NP-M323W,

Läs mer

Viktiga säkerhetsanvisningar

Viktiga säkerhetsanvisningar Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i bruksanvisningen noga. Med hjälp av dem kan du installera och använda systemet på rätt sätt och få glädje av alla avancerade

Läs mer