SB 30. Aktivt Soundbar Multikanal System. Bruksanvisning SVENSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SB 30. Aktivt Soundbar Multikanal System. Bruksanvisning SVENSKA"

Transkript

1 Aktivt Soundbar Multikanal System Bruksanvisning SVENSKA

2 Säkerhetsanvisningar Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. äs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ instruktionerna. 5. Använd inte enheten nära vatten. 6. Rengör endast med torr trasa. 7. Blockera inga ventilationsöppningar. Installera enligt tillverkarens instruktioner. 8. Installeras inte i närheten av värmekällor som radiatorer, värmeelement, ugnar eller andra enheter (inklusive förstärkare) som avger värme. 9. Glöm inte att det finns en fördel med en jordad anslutning om produkten har en jordad kontakt. En vanlig kontakt har två stift, en jordad har en tredje kontakt yta, denna kontaktyta är för att ansluta en jordförbindelse mellan produkten och ditt vägguttag. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag, rådgör med en elektriker för att ersätta det felaktiga uttaget. 10. Se till så att nätkabeln är placerad så att man inte kan trampa på eller klämma den. Detta gäller speciellt vid kontakter och uttag där nätsladden ansluts. 11. Använd bara tillbehör enligt tillverkarens specifikationer. 12. Använd bara fästen och stativ som tillverkaren rekomonderar. Om du använder en vagn var försiktig vid flyttning av densamma, så att inga skador uppstår på grund av att produkten välter. 13. Koppla ur enheten vid åskväder eller om den inte ska användas under lång tid. 14. Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när apparaten har skadats på något sätt, som till exempel när elkabeln eller stickkontakten har skadats, vätska har spillts eller föremål har tappats på apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, apparaten fungerar inte normalt eller har tappats på marken. 15. Undvik att placera produkten så att den kommer nära fukt eller vätska. Se till så att inga föremål fyllda med vätska, t ex vaser, är placerade på enheten. 16. Om du vill koppla ifrån produkten helt från nätanslutningen, ta ur nätkabeln från enheten. 17. Nätkabeln kan vara kvar ansluten till vägguttaget. 18. Exponera inte batterier för hög värme som direkt solljus, eld eller liknande. FÖRSIKTIGHET RISK FÖR ESTÖT ÖPPNA EJ Blixtsymbolen med en pil i änden, i en liksidig triangel, är för att varna användare för icke isolerad farlig spänning på enhetens hölje som kan vara av sådan kraft att det innebär en risk för elektrisk stöt. VARNING: För att minska risken för eldsvåda eller elektriska stötar, utsätt aldrig enheten för regn eller fukt. Utropstecknet inom en liksidig triangel är för att uppmärksamma användare på viktiga drift och underhålls-instruktioner som finns i de dokument som medföljer produkten. Se märkning på produktens baksida. Användaranvisningar för borttagning och avfallshantering av uttjänta batterier. Specifikation av batterityper. Dessa symboler (se ovan) betyder när de visas på en produkt, en förpackning, ett separat informationsblad eller i en bruksanvisning att den enskilda produkten samt de batterier som medföljer eller finns inbyggda i produkten aldrig får slängas som osorterat hushållsavfall. De måste lämnas till därför avsedd återvinningsplats där de hanteras och återvinns på korrekt sätt i enlighet med lokala eller nationella lagar eller EU-direktiven 2002/96/EG och 2006/66/EG. Genom att avfallshantera produkter och batterier på rätt sätt sparar man resurser och förhindrar eventuella negativa effekter på miljön och/eller människors hälsa. De batterier som medföljer din apparat kan vara alkaliska, kolzink-/mangan eller litium (knappcellsbatterier). Alla dessa typer måste avfallshanteras enligt anvisning ovan. För att ta ur batterierna ur din apparat eller fjärrkontroll, följ anvisningarna för att sätta i batterier enligt bruksanvisningen, fast i omvänd ordning. På produkter med ett inbyggt batteri som räcker hela produktens livslängd är det inte alltid möjligt för användaren att ta ur batteriet. I sådana fall monteras produkten isär på insamlings-/återvinningsplatsen och batteriet tas bort. Om ett inbyggt batteri av något skäl måste bytas ut måste detta göras av en medarbetare på ett behörigt servicecenter. 2

3 Introduktion, Beskrivning och Utrustning, Ingående delar Inledning Ingående Delar Tack för att du köpt Harman Kardon SB 30 aktiva multikanal Soundbar system, med vilket du kommer att lyssna och njuta av i många år. SB 30 är skräddarsydd för att skapa realistisk bioupplevelse i ditt. Trots att systemet har sofistikerad elektronik och högtalare i toppkvalitet är SB 30, enkel att ansluta, styra och handha. För att få ut det maximala av ditt nya högtalarsystem, uppmanar vi dig att ta några minuter för att läsa igenom denna handbok. Dessutom vill vi att du tar några minuter för att lära dig funktionerna hos de olika kontrollerna. Om du gör detta kommer du att lära dig att utnyttja all den kraft och upplevelser som SB 30 kan leverera. Om du har frågor om din produkt, dess installation eller dess handhavande, skall du kontakta din handlare eller installatör, eller besök vår hemsida www. harmankardon. com Packa upp din Soundbar och kontrollera så att alla tillbehör finns med. SB 30 CNTR Soundbar Stereo ljudkabel 2m Beskrivning och funktioner SB 30 är ett komplett högtalaresystem: En skärmad Soundbar högtalare (SB 30 CNTR) som har 13 högtalare element, 11 förstärkare kanaler och en triple-core digital signalprocessor. En 8-tums (200mm), 100 watt trådlös aktiv subbas (SB 30 SUB) En IR fjärrkontroll. Väggfäste för Soundbar En optisk digital ljudkabel för anslutning av systemet direkt till din kabel/ satellitmottagare eller CD-spelare. En 6,5-fot (2m) stereo audio kabel för anslutning av systemet direkt till TV: ns ljudutgång. En 1,8m Nätkabel för SB 30 CNTR Soundbar. SB 30 CNTR Soundbar innehåller sex 2-tums bashögtalare och sju 1-tums diskanter, som drivs av fyra 40-watts förstärkare och sju 10-watts förstärkare. Den har en kraftfull triple-core DSP (Digital Signal Processor) med två HARMAN exklusiva surroundlägen (Virtual och Harman Wave - patentsökt) som utnyttjar olika kombinationer av Soundbars 13 högtalare och 11 kanalers förstärkare för att skapa en häpnadsväckande realistisk surroundupplevelse i alla rumsstorlekar och från olika lyssningspositioner i rummet, utan att behöva några extra högtalare eller sladdar. Du kan ställa Soundbar på ett bord framför din TV, eller, om du har en väggmonterad platt-tv kan du använda de medföljande fästena för att montera Soundbar på väggen tillsammans med din platt-tv. SB 30 SUB subbas får sin signal från SB 30 CNTR Soundbar via trådlös teknik, så du kan placera den var som helst i rummet utan att behöva dra några kablar mellan den och Soundbar. Baselementet är ett 8-tums (200mm) och den har en inbyggd 100-watts förstärkare som kan leverera kraft och spänning från dina favorit filmer och videospel. Andra kontroller är volymkontroll, fasomkopplare för finjustering av basåtergivningen i ditt lyssningsrum samt en omkopplare som känner av om det finns något ljudsignal på ingången och sätter subbasen i läge On. Sidney Harman och Bernard Kardon uppfann hifi-receivern för mer än 50 år sedan. Med state-of-the-art funktioner och välmeriterad krets design, kommer SB 30 systemet att förvandla din platt-tv till ett spännande hemmabiosystem. Gummifötter SB 30 SUB Trådlös Subbas Väggfäste Fjärrkontroll Optisk Digitalkabel 1,5 m Nätkabel* (till Soundbar) * Typ av Nätkabel kan variera, beroende på land. VIKTIGT: Om något saknas, eller om någon del av ditt SB 30 system inte fungerar korrekt, kontakta din återförsäljare omedelbart. SVENSKA 3

4 SB 30 Anslutningar och kontroller Anslutningar och kontroller Baksidans kontroller och Anslutningar på Soundbar Koaxial digitalingång Optisk digitalingång Analogingång EQ omkopplare Trådlös Kodomkopplare Nätkontakt Strömbrytare Säkrings Hållare Nätspännings Omkopplare Koaxial digitalingång: Om din TV, CD-spelare eller kabel/satellit tuner har en koaxial digital utgång, använd en koaxial digital ljudkabel (medföljer ej) och anslut den här. Optisk digital ingång: Om din TV, CD-spelare eller kabel/satellit tuner har en optisk digital utgång, använd den medföljande optiska digitalkabeln och anslut den här. Analog Ingång: Använd den medföljande stereo audio kabel för att ansluta de analoga utgångarna på din TV, CD-spelare eller kabel/satellitmottagare här. OBS: Du kan ansluta tre olika ljudkällor till de tre ingångarna. Se Signal anslutningar, på sidan 8, för mer information. Kod Omkopplare för trådlös överföring: Med denna omkopplare kan man välja mellan fyra olika trådlösa kanaler för signalöverföring till den trådlösa subbasen. VIKTIGT: Var noga med att ställa in subbasens Kod omkopplare på samma kanal som du ställer Soundbar's Kod omkopplare. Se Trådlös Kod Omkopplare, på sidan 10, för mer information. EQ Omkopplare: Denna omkopplare justerar Soundbar s basåtergivning så att du kan montera den antingen på en vägg eller på ett bord. Om du monterar Soundbar på en vägg med de medföljande väggfästena, växla till Wall position bästa möjliga naturliga basprestanda. Om du placerar Soundbar på ett bord, ställa EQ omkopplaren i läge Table för den mest naturliga klingande basprestanda. Nätanslutningskontakten: Anslut den medföljande nätsladden här. Se Nät Anslutningar, på sidan 9, för mer information. VARNING: Innan du ansluter nätkabeln ser du till att spänningsomkopplaren (se nedan) är i rätt läge för din lokala nätspänning. Se Nätanslutningar, på sidan 9, för mer information. Strömbrytare: Ställ denna omkopplare i läge "ON" för att sätta Soundbar i Standby läge. Vid normal drift skall denna omkopplare stå i läge "ON". Se Starta upp Soundbar On och Off, på sidan 10, för mer information. Val av nätspänning: Det är inställt från fabriken för den rätta nätspänning i den region där Soundbar skall levereras. Se val av spänning, på sidan 8, för mer information. Säkringshållare: SB 30 CNTR är från fabriken utrustad med en T4A/250V AC säkring ( V AC-drift) eller en T2A/250V AC säkring ( V AC drift). Om säkringen någonsin utlöser, gör följande: 1. Dra ur Soundbar nätsladden från vägguttaget och vänta på att lysdioden släcks innan du fortsätter. 2. Använd en skruvmejsel för att öppna säkringshållaren. 3. Ta bort den trasiga säkringen. 4. Byt säkring till samma typ av säkring: T4A/250V ( V växelström verksamheten), T2A/250V ( V AC drift). VARNING: Var alltid noga med att du byter till samma typ av säkring för att undvika framtida fel. 4

5 Anslutningar och kontroller Soundbar Toppanelens Kontroller Soundbar Statuslysdioder Soundbar har tre lysdioder placerade bakom grillen, vilket visas i illustrationen nedan. Strömbrytare och Ström ED Surroundläge knapp Volym Upp/Ned knappar Signalvals knapp Dolby Volym Knapp Status ysdioder Strömbrytare: När Soundbar är i Standby-läge (Power-ED är orange), och du trycker på strömbrytaren startar du upp Soundbar. När Soundbar är på (Power ED är blå), kommer ett tryck på strömbrytaren att den övergår i standby läge. Ström ED: ysdioden visa olika färger och mönster för att indikera Soundbar status: Power-ED är ständigt blå: Soundbar är på. Ström-ED blinkar blått: Soundbar är avstängd. Power ED är gult sken: Soundbar är i standbyläge. Power-ED är släckt: Soundbar är avstängd. Surroundläges knapp: Genom att trycka på Surround Mode knappen växlar Soundbar genom följande tre surround lägen: Stereo> Virtuella> HARMAN Wave> Stereo, etc. Den aktiva surroundläget visas med Soundbar Status lysdioder (se Soundbar Status, lysdioder nedan). Se Surroundlägen, på sidan 11 för information om surround lägena. Volym ned/upp knapparna: Tryck på "-" för att sänka volymen, tryck på "+" knappen för att höja volymen. Source Selector knappen: Ett tryck på knappen Source Selector ändrar ingångskälla mellan Optisk digital, koaxial digital och analoga ingångs kontakter. Den aktiva ingångskällan visas med Soundbar Status lysdioder (se nedan). Dolby Volymknappen: Ett tryck på Dolby Volume knappen då ändras mellan Dolby Volume lägena av, låg och hög. Den aktiva inställningen visas med Soundbar status ysdioder (se nedan). Se Dolby Volume, på sidan 12, för mer information om Dolby Volym. ysdioderna lyser i olika färger och siffror för att indikera följande: Aktiv ingångskälla (vita lysdioder) 1 ED = Optisk digitalingång 2 lysdioder = Koaxial digitalingång 3 lysdioder = Analog ingång Aktivt surround läge (blå ED) 1 ED = Stereo 2 lysdioder = Virtual surround 3 lysdioder = Wave surroundläge (Se Surroundlägen, på sidan 11 för information om surround lägena). Rums Storlek inställning (grön ED) 1 ED = itet rum 2 lysdioder = Medium rum 3 lysdioder = Stort rum (Se Surround lägen, på sidan 11 för information om Rum Storlek inställningen.) Dolby Volume inställning (röd ED) 1 ED = Av 2 lysdioder = åg 3 lysdioder = Hög (Se Dolby Volume, på sidan 12, för information om Dolby Volume.) OBS: Status lysdioderna stängs av efter fem sekunder om inga knapptryckningar görs. SVENSKA 5

6 Anslutningar och kontroller Subbasens Kontroller Ström ED (på ovansidan) Fasomkopplare This area is designed to become quite warm during normal operation Volymreglage RISK OF EECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Kodomkopplare för Trådlös överföring Strömbrytare Nätsladd Ström ED (ovanpå enhet): Ström ED s färg indikerar subbasens operativa status: Blå: Subbasen är i drift. Gul: subbasen är i standby läge. Off: subbasen är avstängd. Fas Omkopplare: Denna omkopplare avgör om subbasens kolvlikande rörelse in och ut är i fas med högtalarna i Soundbar. Om subbasen skulle spela ur fas med Soundbar högtalaren, kan en del av ljudvågorna från Soundbar motverka basnivå som kommer från subbasen och därmed, minska dess basprestanda och ljudtryck. Detta fenomen beror delvis på placeringen av subbasen och Soundbar i förhållande till varandra i rummet. Se Subbas Fas omkopplare, på sidan 11, för mer information. Volymkontroll: Använd den här kontrollen för att balansera subbasens volym med den i Soundbar. Vrid ratten medsols för att öka subbasens volym, vrid motsols för att minska subbasens volym. Se Subbasens Volymkontroll på sidan 10 för mer information. Trådlös Kodomkopplare: man väljer mellan fyra olika kanaler för trådlös subbas signal. VIKTIGT: Var noga med att ställa Soundbar s Trådlös kodomkopplare på samma kanal som du ställer subbasens Trådlös Kodomkopplare. Se Trådlös Kodomkopplare, på sidan 10, för mer information. Strömbrytare: Ställ denna omkopplare i läge ON för att aktivera subbasen. Vid normal drift kommer den här brytaren stå i denna position. Se Sätta på och stänga av subbasen, på sidan 10, för mer information. Nätsladd (inte avtagbar): Anslut här sladden till ett aktivt vägguttag. Se Elanslutningar, på sidan 9, för mer information. 6

7 Fjärrkontrollens Funktioner och Placering av Soundbar och Subbasen Funktioner på fjärrkontrollen Mute knapp Strömbrytare Knapp Väggmontering av Soundbar Om din TV är monterad på en vägg, kan du använda den medföljande väggfästena för att montera Soundbar direkt på väggen under TV skärmen. Volym ned knapp Surround läges Knapp Volym Upp Knapp Dolby Volym Knapp Rumsstorleks Knapp Signalvals Knapp Mute: Tryck på denna knapp för att stänga av systemet (Soundbar Power ED blinkar blå), tryck igen för att starta upp systemet. Strömbrytare: När Soundbar är i standby läge (Soundbar Power ED lyser orange) och du trycker på strömbrytaren startar Soundbar. När Soundbar är på (Power-ED är blå), kommer ett trycka på strömbrytaren att placera den i standby-läge. Volym ned/upp knapparna: Tryck på "-" för att sänka volymen, tryck på "+" knappen för att höja volymen. Surround läges knapp: Genom att trycka på Surround Mode knappen växlar Soundbar mellan följande tre surround lägen: Stereo> Virtuella> HARMAN Wave> Stereo, etc. Den aktiva surround läget visas med Soundbar Status lysdioder (se Soundbar Status lysdioder, på sidan 5). Se Surround lägen, på sidan 11 för information om surround lägena. Dolby Volym knappen: Genom att trycka på Dolby Volume knappen växlar Dolby Volume inställning mellan Av, åg och Hög. Den aktiva inställningen visas med lysdioder (se Soundbar Status lysdioder, på sidan 5). Se Dolby Volume, på sidan 12, för mer information om Dolby Volume. Rums Storleks knapp: Med Room Size knappen kan du skräddarsy Soundbar ljudbilden i HARMAN Wave surroundläget för att matcha storleken på ditt rum. Se Surround ägen: HARMAN Wave, på sidan 12, för mer information. Source Selector knappen: Tryck på knappen Source Selector för att ändra ingångs källa Optisk digital, koaxial digital och analog ingång. Den aktiva ingångskällan visas med lysdioder (se Soundbar Status lysdioder, på sidan 5). Placera av Soundbar och subbasen Placering av Soundbar på ett bord Om din TV är placerad på ett bord, kan du placera Soundbar på bordet direkt framför TV n, centrerad med TV-skärmen. Fäst de medföljande gummifötterna på Soundbar, så som det visas på bilden och ställ in Soundbar i EQ läge "Table". 1. Bestäm platsen för Soundbar på väggen. Kontrollera att övre delen av Soundbar inte skymmer bilden på TV-skärmennär den är monterad på väggen. 2. Markera på väggen hålen på Soundbar väggfästena. Hålen för vänster och höger fäste är placerade 830mm från varandra, och avser att acceptera # 8 skruvar. De övre och nedre hålen på fästena har 25mm mellan dom. Se bilden nedan. 830mm 25mm OBS: För att säkerställa att Soundbar blir i nivå, använd et vattenpass, lasersikte eller annan anordning som säkerställer att du får de två hålen i exakt samma höjd. 3. Montera de två väggfästena på väggen på de platser du markerat, använd rätt skruvar som är lämpliga för väggens konstruktion och material. Observera att Soundbar väger 3,8kg (8,4 lb). Var noga med att använda skruvar som kan bära denna vikt. SVENSKA 4. Ställ Soundbars s EQ omkopplare i läge Wall. Om bords ytan är jämn, kommer Soundbar att vila på gummifötterna. 7

8 SB 30 Placering av Soundbar och Subbas samt Anslutning av Systemet 5. Efter att alla anslutningar som beskrivs i Anslutning av systemet, på denna sidan, är klara, fäst Soundbar på konsolerna genom att skjuta den i skårorna på fotställets "vertikala flikar. Placering av Subwoofer judåtergivningen från en subbas är direkt relaterad till dess placering i rummet och dess fysiska placering i förhållande till de andra högtalarna i systemet. Även om det är sant att i allmänhet våra öron inte hör riktade ljud vid låga frekvenser där subbasen arbetar, men när du installerar en subbas i ett rum, kommer reflektioner, stående vågor och absorption som skapas i rummet att starkt påverka ljudåtergivningen från subbasen. Som en följd av detta är subbasens placering i rummet en viktig del för att optimera dess ljudåtergivning. Till exempel att placera subbasen intill en vägg, kommer att öka mängden bas i rummet, en placering i ett hörn (1) kommer att maximera mängden bas i rummet. Däremot kan en hörnplacering också öka de ståendevågorna i rummet och detta är mycket negativa för basåtergivningen. Denna effekt kan variera beroende på lyssningspositionen vissa lyssningspositioner kan ge mycket goda resultat medan andra kan ha alldeles för mycket (eller för lite) bas på vissa frekvenser. I många rum kan en placering av subbasen utmed en vägg inte för nära ett hörn (2) producera den bästa integrationen mellan ljudet från subbasen och den vänstra och högra högtalaren. I vissa rum kan den bästa prestandan bli när du placerar Subbasen bakom lyssningspositionen (3). Anslutning av systemet Anslutningar av Signalkällor Analog: Använd den medföljande stereokabeln för att ansluta Soundbar till en analog ingång till din TV s analoga ljudutgång. Om din TV har två uppsättningar av ljudutgångar, använd den uppsättning som har en fast (ej rörlig) utgångsnivå. Detta gör att du stänger av högtalarna i din TV, medan TV n fortfarande levererar en konstant ljudsignal till Soundbar. Digital: Om din CD-spelare, kabel tuner eller satellitmottagare har en koaxial eller optisk digital utgång kan du använda den medföljande optiska digitalkabeln och en koaxial digitalkabel (medföljer ej) för att ansluta dem till Soundbar s Optiska och koaxial digitala ingångar. Vi rekommenderar att du ställer signalkällans digitala utgång till "Bitstream" så den skickar Dolby Digital och DTS bitströmmar till SB 30 CNTR för avkodning. Detta kommer att ge ett bättre resultat när du använder Virtual och Harman Wave surround lägen (se Surroundlägen, på sidan 11). OBS: Om din CD-spelare, kabeltuner eller satellitmottagare inte har en digital utgång kan du ansluta den analoga ljudutgången till din TV. TV n kommer att sända sin ljudsignal till Soundbar genom de analoga anslutningarna som beskrivs här ovan. AUDIO OUT Stereoljudkabel (medföljer) TV SB 30 CNTR Soundbar 1. TV SB 30 CNTR Soundbar 2. Optisk Digitalkabel (ingår) OPTICA DIGITA OUT Koaxial Digital Audio Kabel (medföljer inte) Satellit Box COAXIA DIGITA OUT DVD Spelare Nätspännings Omkopplare Soundbar är inställda från fabriken för att fungera med den nätspänning som finns i det land där Soundbar levereras. 3. Vi rekommenderar starkt att du experimenterar med din placering innan du bestämmer den slutliga platsen för din subbas. Ett sätt att finna den bästa platsen för Subbasen är genom att tillfälligt placera den i lyssningspositionen och spela musik med starkt bas innehåll. Flytta dig runt till olika platser i rummet medan systemet spelar (ställ dig där subbasen skulle kunna placeras), och lyssna tills du hittar plats där basen spelar bäst. Placera subbasen där. VIKTIGT: Innan du ansluter nätkabeln för första gången är det en bra idé att kontrollera att inställningen av spänningsomkopplaren är inställd för rätt nätspänning. I händelse av att du behöver ändra spänningsomkopplarens inställning: 1. Se till att Soundbar är avstängd och att nätsladden är frånkopplad från Soundbar. 2. Skjut spänningsomkopplaren till lämplig inställning (" V" eller " V") som krävs som för ditt område. VARNING: DU SKA INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER ANVÄNDA SOUNDBAR MED FE SPÄNNING. DET KAN RESUTERA I AVARIGA SKADOR PÅ SOUNDBAR, SOM INTE KOMMER ATT OMFATTAS AV DIN GARANTI. 8

9 RISK OF EECTRIC SHOCK DO NOT OPEN This area is designed to become quite warm during normal operation RISK OF EECTRIC SHOCK DO NOT OPEN SB 30 Anslutning och Användning av ditt Soundbar System Spännings Anslutningar När du har gjort och kontrollerade alla anslutningar och nätspännings omkopplaren: 1. Anslut den medföljande nätkabeln till SB 30 CNTR nätsladd kontakt och sen till ett fungerande vägguttag. 2. Anslut subbasens nätkabel i ett fungerande vägguttag SB 30 CNTR Soundbar Användning av ditt Soundbar System Sätt Soundbar s och Subbasens Strömbrytare i läge On. Normalt kan du lämna båda Strömbrytarna i läge "On" hela tiden. Om du kommer att vara borta från hemmet under en längre tid, eller om du inte kommer att använda systemet under en längre period, ställ då båda Strömbrytarna i läge "Off". SB 30 CNTR Soundbar Nätsladd (ingår) Nätsladds Anslutning Spänningsväljare Strömbrytare SB 30 Subbas Vägg Uttag SB 30 Subbas Strömbrytare SVENSKA This area is designed to become quite warm during normal operation Nätsladd Vägg Uttag 9

10 This area is designed to become quite warm during normal operation RISK OF EECTRIC SHOCK DO NOT OPEN This area is designed to become quite warm during normal operation RISK OF EECTRIC SHOCK DO NOT OPEN SB 30 Användning av ditt Soundbar System Trådlös Kod Omkopplare Det är inte vanligt men om det skulle uppstå störningar när du använder systemet, eller om du har mer än en SB 30 i drift, eller om du vill ändra den trådlösa kanalen som systemet jobbar med. Det finns fyra positioner på Wireless kod omkopplaren, både på Soundbar och subbasen. Vill du byta trådlös kanal, skall du ändra på båda produkternas omkopplare till någon av de andra tre lägena. VIKTIGT Omkopplarna på Soundbar och subbasen måste vara inställd på samma position för att det trådlösa systemet ska fungera ordentligt. Sätta på och stänga av Soundbar Manuellt: För att starta Soundbar manuellt, tryck på strömbrytaren på Soundbar eller på fjärrkontrollen. Om du trycker på strömbrytaren medan Soundbar är i läge On, kommer den att gå i standby läge. Strömbrytare Strömbrytare SB 30 CNTR Soundbar OBS: Om du sätter Soundbar i vänteläge manuellt kan du starta den igen genom att manuellt trycka på strömbrytaren. Automatisk start: Soundbar har en signal detektor som automatiskt slå på apparaten när den känner av en ljudsignal på någon av dess ljudingångar. För att minimera strömförbrukningen, aktiveras inte signal detektor om inte Soundbar knner av någon form av IR-fjärrkontroll signal. När Soundbar signal detektor har aktiverats, kommer enheten automatiskt att gå från Standby På så snart den upptäcker en insignal på någon av dess ingångar. Automatisk avstängning: Soundbar går automatiskt i standbyläge om ingen ljudsignal upptäcks på någon av ingångarna efter cirka 15 minuter. Sätta på och stänga av subbasen Subbasen startas automatiskt när den får en ljudsignal från Soundbar, och den kommer att återgå till standby läge när den inte efter 15 minuter har fått någon ljudsignal. Subbasens Ström ED blir blå när subbasen är på och kommer bli orange när subbasen går i standby läge. Subbasens Volymkontroll Använd subbasens volymkontroll för att balansera sin volym med volymen från Soundbar. När du hittar den rätta balansen mellan subbas och Soundbar, kommer Soundbars Volym upp/ ner knapparna att styra volymen för hela systemet, och du behöver inte justera subbasens volymkontroll igen Kodomkopplare för Trådlös överföring Ställ båda omkopplarna på samma siffra Kodomkopplare för Trådlös överföring SB 30 Subbas Volymkontroll Anmärkningar om inställning subbasens volym Ibland är den idealiska nivån från subbasen för musik för hög för filmer, medan en idealisk nivå för filmer är för tyst för musik. När du ställer in subbasens volym kontroll, lyssna på både musik och film med stark bas innehåll och hitta en volymnivå som fungerar för båda. Om din subbas alltid spelar för högt eller för lågt, kanske du skall prova med att placera den på en annan plats. Om du placera subbasen ett hörn kommer detta alltid att tenderar till att öka sin basnivå, medan en placering långt från alla väggar och hörn alltid tenderar att minska basnivån. 10

11 This area is designed to become quite warm during normal operation RISK OF EECTRIC SHOCK DO NOT OPEN SB 30 Användning av ditt Soundbar System Subbas Fasomkopplare När subbasen är rätt i fas med Soundbar högtalarna kommer ljudet att bli klarare och ger en större ljudbild. I rätt fas återges trummor, piano och plockade gitarrsträngar mer verklighetstroget. Även om det inte finns någon absolut rätt inställning för subbasen för Fasomkopplaren, bör den i de flesta fall vara i "Normal" läget. Det bästa sättet att ställa fas omkopplaren är att lyssna på musik som du är bekant med och justera omkopplaren till det läget där du får starkast basnivå. Välja en ingångskälla Tryck på Source knappen på Soundbar eller på fjärrkontrollen för att växla mellan de tre signalkällor: optisk digital, koaxial digital och analog. Signalvals Knapp Signalvals Knapp Soundbar Status lysdioder kommer att lysa vitt för att indikera den aktiva källan. Optisk digital koaxial digital Fasomkopplaren Justera Systemets Volym Tryck på Volym Upp och Ner knapparna på Soundbar eller på fjärrkontrollen för att höja och sänka systemets volym ett steg i taget. Håll ned knapparna för att höja eller sänka volymen kontinuerligt. För att stänga av ljudet tillfälligt, tryck på fjärrkontrollens Mute knapp. Surroundlägen Analog Soundbar innehåller en extremt sofistikerad digital signalbehandling, som tillsammans med 13 högtalarelement som drivs av 11 förstärkare. Detta skapar en förvånansvärt realistiskt surroundpresentation i alla rumsstorlekar, för alla lyssnare i rummet, utan att behöva några extra högtalare eller sladdar. Tryck på Surround Mode knappen på Soundbar eller fjärrkontrollen för att växla mellan de tre surround lägena: Stereo, Virtual och HARMAN Wave. Volym ned / upp knappar Mute Knapp Volym ned / upp knappar Surroundläge Knapp Surroundläge Knapp SVENSKA För bästa ljud, rekommenderar vi att du stänger av din TV's inbyggda högtalare. Konsultera din TV: s instruktionsbok för att ta reda på hur man gör detta. Om det inte finns något sätt att stänga av TV: ns högtalare, kan du justera ner volymen på TV: så att ditt SB 30 system alltid kommer att leverera det mesta av ljudet: 1. Använd volymknapparna på din TV, för att skruva ned volymen till noll. 2. Använd sedan Soundbar s Volym Upp/Ner-knappar för att ställa in ljudet på en behaglig nivå. Soundbar's Status ED, lyser blått för att indikera det aktiva surround läget. Stereo Virtual HARMAN Wave 11

12 Användning av ditt Soundbar System Stereo: Stereo-läget återger ingångssignalen i vanlig tvåkanalig stereo, nyttjar Soundbar s vänster och höger högtalare. Digital equalizer och digitala delningsfilter bidrar till att uppnå bra prestanda för lyssnare på olika platser i rummet, inte bara de som sitter direkt mot högtalaren. Stereo Mode Virtual: Det virtuella läget använder en sofistikerad digital signalbehandling och ytterligare fyra högtalare element för att simulera ett reflekterade ljud som skulle ha skapas av ett par bakhögtalare i ett dedikerad surroundsystem. Soundbar har Digital signalbehandling är särskilt utformat för att maximera lyssningsområdet och samtidigt minska färgningen av ljudet. Denna digitala bearbetning ökar också intrycken vid vanlig stereo och MP3 källor genom att skapa en bakre atmosfär som ger ett djup till ljudbilden. Virtuella lägen Dolby Volume Soundbar har Dolby Volume signalbehandling, som kan förbättra ljudsystemets prestanda genom att lyfta fram subtila detaljer i ljudbilden, även vid normala hem-lyssnande nivåer. Ett bekymmer i ett typiskt hemmabiosystem är att volymen kan variera kraftigt för olika program som spelas av en källa (t.ex. TV-reklam reklam är ofta mycket högre än huvudprogrammet). En annan är att detaljer hörs i en inspelningsstudio på höga ljudnivåer, men de går förlorade vid lägre volymer som man oftas har när man lyssnar i hemmiljö. Soundbar använder två Dolby Volym tekniker för att hantera dessa frågor. eveler Modulen har en konsekvent volymen inom samma ljudkälla (t.ex. kommersiell TV eller olika spår på en mix-cd). Modeler modul strävar efter att återskapa referenspresentation som hördes i inspelningsstudion utan att förlora delar av programmet vid den vanligtvis lägre ljudnivåer som man ofta använder i hemmet. När Modeler modulen är aktiv kan du märka detaljer i ljudbilden som var lite gömda när programmet spelades på annan utrustning. Tryck på Dolby Volume knappen på fjärrkontrollen för att justera Dolby Volume inställningen. Detta läge återger bästa surround effekt för lyssnare som sitter längs med Soundbar s mittlinje, från 1 m - 3 m från högtalaren. HARMAN Wave: HARMAN Wave-läget utnyttjar alla 13 Soundbar s högtalarna för att skapa både vänster och höger surround fält, förutom att använda vänster och höger högtalargrupper att återge främre vänster och höger stereo signaler. Extremt sofistikerad digital signalbehandling som använder vågfält syntes för att separat kontrollera direkta och indirekta ljudfält, vilket skapar ett imponerande surroundljud även i ett stort rum och för många lyssnare som kanske sitter i ett stort lyssningsområde. HARMAN Wave-läge Dolby Volym Knappen Soundbar s Statuslysdioder lyser rött för att indikera den aktiva Dolby Volume inställningen: Dolby Volume Off Dolby Volume ow HARMAN Wave Mode har en justering av Rums storlek som gör att du kan skräddarsy Soundbar s ljudbild för att matcha storleken på ditt rum. Tryck på Room Size knappen på fjärrkontrollen. Dolby Volume High Off: Ingen Dolby Volume bearbetning. ow: Dolby Volym Modeler modulen är aktiv. High: Dolby Volume Modeler och moduler eveler är aktiva. Rums Storlek Knapp Soundbar s Status lysdioder lyser grönt för att indikera den aktiva Rumsstorleks inställningen: itet rum Medium Rum Stort rum Känn dig fri att experimentera med denna justering för att hitta den effekt som fungerar bäst för ditt rum och de sittplatser som finns där. Precis som med Virtual läget i HARMAN Wave kommer Soundbar att bearbeta den digitala signalen och skapar också en bakre ljudbild som ger ett djup i ljudet för vanlig stereo och MP3-källor. 12

13 Specifikationer Specifikationer SB 30 System Frekvensområde 40Hz 20kHz SB 30 CNTR Soundbar ågfrekvens Element Diskant element Sex st. 51 mm diameter Sju st. 25 mm dome Förstärkar uteffekt 40 watt x 4; 10 watt x 7 Nätspänning Strömförbrukning Dimensioner (HxBxD) Vikt SB 30 Subbas 110V 120V AC, 60Hz (USA); 220V 240V AC, 50Hz (EU), valbart <0.5W (standby); 230W (maximalt) 100mm x 1160mm x 80mm (3-15/16" x 45-11/16" x 3-1/8") 3,8 kg (8,4 lb) ågfrekvens Element Förstärkar uteffekt Frekvensområde Kontroller ådtyp Nätspänning Strömförbrukning Dimensioner (HxBxD) Vikt 200 mm nedåtriktad konhögtalare 100 watt Hz Volym och Fas Slutenlåda 120V, 60Hz (USA); 220V-240V, 50Hz/60Hz (EU) <0.5W (standby); 100W (maximalt) 353mm x 267mm x 267mm (13-29/32" x 10-1/2" x 10-1/2") 8,7 kg (19,2 lb) SVENSKA 13

14 Felsökning Felsökning Om ditt SB 30 system inte spelar som den skall göra, kontrollera med de tips som finns i den här tabellen innan du pratar med din handlare eller kontaktar harman kardon. Felbeskrivning Soundbar startar inte upp (Ström ED är släckt): Subbasen startar inte upp (Ström ED lyser inte) Det finns inget ljud från både Soundbar och subbas (deras Ström ED är orange eller blå): Det kommer inget ljud från Subbasen (Ström ed är orange eller blå) Om Soundbar ljudet är förvrängt: Om volymen är för låg, även när Soundbars volym är i högsta läget: Om basnivå inte är tillräckligt stark: ösning Kontrollera att Soundbar nätsladd är ansluten till ett fungerande vägguttag. Kontrollera att Soundbar strömbrytaren står i läge ON. Kontrollera så att Soundbar säkring inte har gått sönder. Se Soundbar Bakre Panelkontroller och anslutningar: Säkringshållare, på sidan 4, för instruktioner om kontroll och byte av säkring. Kontrollera om Soundbar spänningsomkopplaren är inställd i fel läge för den spänning som finns i ditt område. VIKTIGT: Om omkopplaren står i fel läge, Ändra inte omkopplarens läge eller försök att slå på Soundbar igen. Koppla ur Soundbar från vägguttaget och ta den till en auktoriserad Harman Kardon servicecenter. Kontrollera att subbasens nätsladd är ansluten till ett fungerande Vägguttag. Kontrollera att subbasens strömbrytare är i läge ON. Kontrollera att Soundbar är på (Ström ED är blå). Kontrollera att kabeln till TV eller någon annan signalkälla är korrekt ansluten till Soundbar i båda ändarna. Kontrollera att Soundbar är inställd på rätt ingångskälla (en vit status ED lyser för den optiska digitala, två vita Status lysdioder för den koaxial digital, och tre vita Status lysdioder för analoga) och att ingångskällan spelar. Kontrollera att systemet inte är avstängt (när systemet är avstängt blinkar Soundbar Ström ED blått). Om systemet är avstängt, tryck på fjärrkontrollens Mute knapp för att upphäva dämpningen av ljudnivån. Kontrollera att Soundbar volym inte är nedskruvad till noll. Kontrollera att Volymkontrollen för subbasen inte är helt nedskruvad (helt moturs). Kontrollera att Wireless koden på subbasen och Soundbar båda är inställda på samma kod nummer. Flytta subbasen närmare Soundbar. (Högsta trådlösa avstånd är 15m. Kontrollera signalkällan så att se om förvrängningen kommer från den, och inte Soundbar. Om TV: n eller någon annan signalkälla är ansluten via en variabel utgång, kontrollera dess inställningar så att du är säker på att signalkällans utsignalen inte är för låg. Höj subbasens volymknapp. Flytta subbasen till ett hörn i rummet. Flytta subbasen närmare lyssningsplatsen. Soundbar vill inte lära sig TV ns fjärrkoder. Det finns fler felmöjligheter på hemsidans FAQ på Support sidan på www. harmankardon.com 14

15 HARMAN Consumer, Inc Balboa Boulevard, Northridge, CA USA 2011 HARMAN International Industries, Incorporated. Alla rättigheter reserverade. Harman Kardon är ett varumärke som tillhör HARMAN International Industries, Incorporated, registrerat i USA och / eller andra länder. Tillverkad under licens från Dolby aboratories. Dolby, Pro ogic och dubbel-d-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby aboratorier. MP ossless är ett varumärke som tillhör Dolby aboratories. Tillverkad under licens US Patent Nos: , , och andra US och världsomspännande patent utfärdade och sökta. DTS symbolen och DTS symbolen tillsammans är registrerade varumärken. DTS Digital Surround och DTS logotyper är varumärken som tillhör DTS, Inc. Produkt inkl. programvara DTS,Inc. Med ensamrätt. Funktioner, specifikationer och utseende kan ändras utan förvarning. Part No

16

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA Aktiv Soundbar Högtalare Bruksanvisning SVENSKA Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning och funktioner 3 Ingående delar 3 Soundbar Topp-Panel Kontroller 4 Soundbar Bak-panelen reglage och anslutningar

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

Din manual HARMAN KARDON SB 16

Din manual HARMAN KARDON SB 16 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HARMAN KARDON SB 16. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

SB300 Aktiv Soundbar med Aktiv Subbas

SB300 Aktiv Soundbar med Aktiv Subbas SB300 Aktiv Soundbar med Aktiv Subbas SVENSKA Snabbstarts Guide Tack för att du har valt en JBL produkt SB300 är en tvådelat hemmabiosystem som innehåller en aktiv stereo soundlbar högtalare, en trådlös

Läs mer

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Användarhandbok Svenska iphone/ipod ingår inte jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Viktiga säkerhets Instruktioner Vänligen läs följande försiktighetsanvisningar innan användning: 1. Läs

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

Cinema 300. Högtalarsystem för hemmabio. Snabbstartguide. Tack för att du valt denna JBL produkt. Inkluderade artiklar

Cinema 300. Högtalarsystem för hemmabio. Snabbstartguide. Tack för att du valt denna JBL produkt. Inkluderade artiklar Cinema 300 Högtalarsystem för hemmabio Snabbstartguide Tack för att du valt denna JBL produkt Cinema 300 är ett komplett hemmabio i sex delar som omfattar fyra identiska, tvåvägs, video avskärmade satellit,

Läs mer

HKTS30SAT-2. Två Satellit högtalare. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS30SAT-2. Två Satellit högtalare. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS30SAT-2 Två Satellit högtalare Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Harman Kardon HKTS30SAT-2 Inledning Tack för att du köpt Harman Kardon HKTS30SAT-2 högtalarpar, med vilket du kan uppleva

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

BeoLab 4. Handledning

BeoLab 4. Handledning BeoLab 4 Handledning Dagligt bruk 3 När du är färdig med installationen av högtalarna enligt beskrivningen på de följande sidorna, ansluter du hela systemet till vägguttaget. Indikatorlamporna lyser rött

Läs mer

CINEMA SB400 powered soundbar speaker

CINEMA SB400 powered soundbar speaker CINEMA SB400 powered soundbar speaker snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! JBL Cinema SB400 aktivt soundbarhögtalarsystem är ett komplett, integrerat ljudsystem som skapar

Läs mer

Owner s Manual Svenska. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman

Owner s Manual Svenska. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman Owner s Manual Svenska Walkman not included / Walkman non inclus jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman jbl on stage * III WM viktiga säkerhetsföreskrifter Vänligen läs följande försiktighetsanvisningar

Läs mer

BRUKSANVISNING DSS kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer

BRUKSANVISNING DSS kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer BRUKSANVISNING DSS-510 5.1 kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer SÄKERHETSINFORMATION VARNING RISK FÖR ELEKTRISK STÖT ÖPPNA INTE Blixten med ett pilhuvud I en rätvinklad triangel är till för att varna användaren

Läs mer

AVR 156. Audio/video receiver. Snabbstarts Guide SVENSKA

AVR 156. Audio/video receiver. Snabbstarts Guide SVENSKA Audio/video receiver Snabbstarts Guide SVENSKA Introduktion, Placering av högtalarna och Inledning Tack för att du valt en harman kardon produkt! Denna Snabbstartguide innehåller all information du kan

Läs mer

SUB10 02 ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING. www.argonaudio.com 1

SUB10 02 ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING. www.argonaudio.com 1 02 ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING www.argonaudio.com 1 Användarmanual Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

RADIAL. jbl. Högtalarsystem med dockningsstation för ipod. BRuksAnvIsnIng

RADIAL. jbl. Högtalarsystem med dockningsstation för ipod. BRuksAnvIsnIng jbl RADIAL Högtalarsystem med dockningsstation för ipod BRuksAnvIsnIng Svensk Viktig säkerhetsinformation Läs detta innan du börjar använda produkten. 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna.

Läs mer

aurelia aniara Användarmanual

aurelia aniara Användarmanual aurelia aniara Användarmanual Installation på ett stativ och väggfästen På baksidan av Aniara finns en 1/4 "tums gänga för tak eller väggfäste. Högtalaren måste monteras på väggfästet enligt tillverkarens

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

HRA Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

HRA Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. HRA-1100 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Vad roligt att du köpt en av våra produkter! Visste du att...

Läs mer

Flerkanalig AV-mottagare. Börja här Det här är din snabbstartguide

Flerkanalig AV-mottagare. Börja här Det här är din snabbstartguide Flerkanalig AV-mottagare STR-DN1020 Börja här Det här är din snabbstartguide 1 Installera högtalarna 2 Ansluta TV:n och andra enheter 3 Andra anslutningar 4 Välja högtalare och optimera 5 Uppspelning Det

Läs mer

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador BeoLab 3 Handbok Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador Acoustic Lens Technology tillverkas under licens från Sausalito Audio

Läs mer

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom denna instruktions

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning 2016 05 Viktig säkerhets information 1. Läs igenom detta noggrant 2. Spara denna instruktionsbok 3. Uppmärksamma alla varningar 4. Följ instruktionerna 5. Använd inte din WR15BT nära

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone

Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone D2 Bruksanvisning Dockingstation med förstärkare för ipod/iphone VARNING! För att hindra elektriska stötar ska man inte använda denna (polariserade) stickpropp

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0 Soundforce 1200 Användarhandbok Version 1.0 Tom sida Copyright Inga delar av denna handbok får reproduceras, överföras via några som helst medium vare sig elektroniska eller mekaniska, inbegripet kopiering,

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Svensk NORTHRIDGE E SERIES E150P, E250P (230V) BRUKSANVISNING

Svensk NORTHRIDGE E SERIES E150P, E250P (230V) BRUKSANVISNING NOTHIDGE E SEIES E150P, E250P (230V) BUKSANVISNING ÄS DETTA! Viktiga säkerhetsåtgärder! 1. äs anvisningar. äs alla anvisningar för säkerhet och användning innan du börjar använda apparaten. 2. Spara anvisningar.

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Sub8 ANVÄNDARMANUAL VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Innan du använder subbasen, läs noggrant igenom följande instruktioner och samtliga säkerhetstips. Spara manualen på ett säkert ställe för framtida behov.

Läs mer

Trådlös enkelhet, musikalisk känsla. ADDON T-Series

Trådlös enkelhet, musikalisk känsla. ADDON T-Series Trådlös enkelhet, musikalisk känsla ADDON T-Series Spela all din musik trådlöst Spela vad du vill från var du vill. Det spelar ingen roll om du använder ios, Android, Windows Phone eller Mac/PC. Addon

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Brus Generator. Instruktionsmanual S-100

Brus Generator. Instruktionsmanual S-100 S-100 Brus Generator Instruktionsmanual Vänligen läs före användning Sound Oasis är världsledande när det gäller ljudterapisystem. Vårt engagemang ligger i att göra din vardag hälsosammare och lite lättare

Läs mer

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Innehållsförteckning Inledning...3 Beskrivning och funktioner...3 HKTS200SUB anslutningar på Subbasens baksida...4

Läs mer

Din manual BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET http://sv.yourpdfguides.com/dref/1315544

Din manual BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET http://sv.yourpdfguides.com/dref/1315544 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET. Du hittar svar på alla dina frågor i BOSE

Läs mer

Reglage. ActivSound 75. (1) På/av-knapp Används för att slå på och stänga av enheten.

Reglage. ActivSound 75. (1) På/av-knapp Används för att slå på och stänga av enheten. ActivSound 75 (1) På/av-knapp Används för att slå på och stänga av enheten. () Strömindikator Indikatorn lyser grönt när enheten är påslagen. () Volymkontroll för infraröd mikrofon [Teacher 1 och (Lärare

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

SUB ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING. 1

SUB ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING.  1 02 ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING www.argonaudio.com 1 Användarmanual Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig

Läs mer

För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå.

För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå. BeoLab 11 Handbok VARNING: Utsätt inte enheten för regn eller fukt det kan ge upphov till brand eller elektriska stötar. Utsätt inte enheten för droppar eller stänk av vatten och se till att inga föremål

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Speaker. Svenska

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Speaker. Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Speaker Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Speaker 3 Funktioner - Speaker 4 Inkopplingsmöjligheter - Speaker

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

1 (5) Anslut de 6 sladdar som hänger i krokar på hurtsen baksida. Övriga kablar är redan anslutna

1 (5) Anslut de 6 sladdar som hänger i krokar på hurtsen baksida. Övriga kablar är redan anslutna 1 (5) BRUKSANVISNING Placera hurtsen och anslut kablar Rulla ut hurtsen och placera den i mitten av rummet med jalusin mot bortre väggen. Lås hjulen under hurtsen och öppna jalusin. Flytta upp projektorn,

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Registrera din produkt och få support på TCP320/00. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på  TCP320/00. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome TCP320/00 Användarhandbok 1 Viktigt! Säkerhet Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs de här instruktionerna. Följ samtliga instruktioner. Använd

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på OR2000M. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  OR2000M. Spørgsmål? Kontakt Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips OR2000M Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Säkerhet 2 2 Förpackningens innehåll

Läs mer

WR-11. Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

WR-11. Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. WR-11 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara

Läs mer

Bruksanvisning MODELL NR: 7340A 7350A

Bruksanvisning MODELL NR: 7340A 7350A Bruksanvisning MODELL NR: 7340A 7350A Innehåll Innehåll/tillbehör s. 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner s. 3 Inledning/uppackning etc. s. 4 Introduktion av funktioner hos aktiv (vänster) högtalare s. 5 Koppla

Läs mer

BRUKSANVISNING PP-9214 FÖRFÖRSTÄRKARE MIXER

BRUKSANVISNING PP-9214 FÖRFÖRSTÄRKARE MIXER BRUKSANVISNING PP-9214 FÖRFÖRSTÄRKARE MIXER 2 Packa upp och installera PP-9214 Även om det inte är komplicerat att installera eller använda denna apparat, kan det vara värt att offra några minuter av din

Läs mer

LIVING LV22 BRUKSANVISNING

LIVING LV22 BRUKSANVISNING LIVING LV22 BRUKSANVISNING 1 www.audiopro.com www.audiopro.se Audio Pro AB Sverige Audio Pro, Audio Pro logotypen, a symbolen, och ace-bass är registrerade varumärken av Audio Pro AB, Sverige. Alla rättigheter

Läs mer

Svensk Manual Version 1

Svensk Manual Version 1 Svensk Manual Version 1 VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten.

Läs mer

SUB ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING. 1

SUB ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING.  1 02 ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING www.argonaudio.com 1 Användarmanual Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 Användaranvisningar Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 När du slår på högtalaren, startar den i Bluetooth-läge. Du kan sedan enkelt para ihop den smarta telefonen eller datoren med Bluetooth-funktionen.

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

HEOS 5 HS2 QUICK START GUIDE

HEOS 5 HS2 QUICK START GUIDE HEOS 5 HS2 QUICK START GUIDE INNAN DU BÖRJAR Se till att du har följande saker i fungerande skick: Wi-Fi Router Internetuppkoppling Mobil enhet med Apple ios eller Android ansluten till ditt nätverk 1

Läs mer

7460/50A 02 ANVÄNDARMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 FELSÖKNING. www.argonaudio.com 1

7460/50A 02 ANVÄNDARMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 FELSÖKNING. www.argonaudio.com 1 02 ANVÄNDARMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 FELSÖKNING www.argonaudio.com 1 Användarmanual Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig

Läs mer

AVR 3650, AVR 365, AVR 2650, AVR 265

AVR 3650, AVR 365, AVR 2650, AVR 265 3650, AVR 365, AVR 2650, AVR 265 Audio/video receiver Snabbstarts Guide SVENSKA Introduktion, Placering av högtalarna och Inledning Tack för att du valt en Harman Kardon produkt! Denna Snabbstartguide

Läs mer

Välkommen. Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång.

Välkommen. Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång. Snabbstartsguide 1 Välkommen Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång. 2 Vad medföljer? Basstation Strömadapter till basstation Ethernet-kabel Magnetiska väggfästen Monteringsskruvar

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

Bruksanvisning. TV Adapter 2.0

Bruksanvisning. TV Adapter 2.0 Bruksanvisning TV Adapter 2.0 Tack Tack för att du har valt vår produkt för att höra bättre. Vi har lagt stor omsorg på att se till att din nya TV-adapter håller högsta kvalitet och är enkel att använda

Läs mer

Din manual BOSE ACOUSTIMASS 5

Din manual BOSE ACOUSTIMASS 5 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSE ACOUSTIMASS 5. Du hittar svar på alla dina frågor i BOSE ACOUSTIMASS 5 instruktionsbok

Läs mer

Felsökning-självhjälp. Punkt 1. Kontrollera bredbandsutrustningen.

Felsökning-självhjälp. Punkt 1. Kontrollera bredbandsutrustningen. Felsökning-självhjälp All elektronisk utrustning kan sluta att fungera på grund av att den blir gammal, utsätts för åverkan eller att naturfenomen (åska, vatten och eld) slår ut den. Men mest normalt är

Läs mer

Univox CLS-1 Effektiv hörslingeförstärkare för TV/musik/mikrofon

Univox CLS-1 Effektiv hörslingeförstärkare för TV/musik/mikrofon Univox CLS-1 Effektiv hörslingeförstärkare för TV/musik/mikrofon Bruksanvisning Art.nr. 202050 Innehåll Inledning 3 Installationsanvisning 3 Placera förstärkaren och anslut vald slinglösning 3 Anslut CLS-1

Läs mer

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 Svenska TAB 3 TAB 2 English VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i den här användarhandboken noga. Detta

Läs mer

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Användarhandbok - BÄSTA KUND Tack för att du har köpt vår Wireless Phone Jack och/eller en extra anknytningsenhet. Vi hoppas att du

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Allroom Air One. all din musik trådlöst i hela ditt hem

Allroom Air One. all din musik trådlöst i hela ditt hem Allroom Air One all din musik trådlöst i hela ditt hem magiskt AIRPLAY - Spela din musik i ditt trådlösa nätverk Med Apples AirPlay teknologi kan du spela all din musik trådlöst från Mac eller PC till

Läs mer

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN BeoLab 9 Handbok CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT: För att minska risken för elektriska stötar får inte höljet (eller baksidan) avlägsnas. Det finns inga delar inuti som användaren får

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

BRUKSANVISNING TELETEST TONGENERATOR OCH SÖKARE / E

BRUKSANVISNING TELETEST TONGENERATOR OCH SÖKARE / E BRUKSANVISNING TELETEST TONGENERATOR OCH SÖKARE 42.1800 / E4209635 1. INLEDNING a. Allmänt 42 1800 är en ett smidigt hjälpmedel för service på teleinstallationer. Med en tongenerator och tillika kabeltestare

Läs mer

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner...

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner... Innehåll 1. Översikt..................................................86 2. Anpassa headsetet.........................................87 3. Installation................................................88

Läs mer

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Installationsmanual - 2 - Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Innehåll Sida KOMPONENTER 4 SÄKERHET 5 INSTALLATION 5 Erforderliga verktyg 5 Rekommenderat minimiavstånd

Läs mer

Din manual BEHRINGER B212A

Din manual BEHRINGER B212A Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning TX & TX-900-6

Bruksanvisning TX & TX-900-6 Bruksanvisning TX-900-1 & TX-900-6 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2017-01-18 Introduktion TX-900-1 och TX-900-6 är sändare med

Läs mer

Elrond Komponent AB Sida 2(8) NPW

Elrond Komponent AB Sida 2(8) NPW Svensk Manual NPW Elrond Komponent AB 2017-01-27 Sida 2(8) NPW NPW INLEDNING Gratulerar till ert köp av en UPS Vision produkt från Riello UPS och Elrond. Fler produkter kan hittas hos www.elrond.se och

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Identifiering av delarna...3 Anslutningar...4 Anslut en extern ljudenhet... 4 Sätt på strömmen...

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

Börja här Det här är din snabbstartguide

Börja här Det här är din snabbstartguide Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Börja här Det här är din snabbstartguide Sony STR-DN1030 [SE] 4-420-301-11(1) (SE) 1 Ställa in högtalarna 2 Ansluta tv:n och övriga enheter 3 Andra anslutningar 4 Välja

Läs mer

jbl On TOur ibt Bluetooth bärbart högtalarsystem Bruksanvisning

jbl On TOur ibt Bluetooth bärbart högtalarsystem Bruksanvisning jbl On TOur ibt Bluetooth bärbart högtalarsystem Bruksanvisning Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ instruktionerna.

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

HKTS 11 Home Theater Högtalarsystem

HKTS 11 Home Theater Högtalarsystem HKTS 11 Home Theater Högtalarsystem BRUKSANVISNING Power for the Digital Revolution Innehållsförteckning 3 Introduktion 4 SUB-TS11 Subwoofer-förstärkarens kontroller och anslutningar 6 Högtalarplacering

Läs mer

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 20 21 22 1 2 19 18 NFC 3 4 5 6 7 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Snabbguide 1) Huvudströmbrytare 2) Antenn Upp 3) Högtalare utgångar 4) Optiskt digitalt ljud (S/PDIF)

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer