FP5 FP1 FP3 FP2. FP trådlöst mikrofonsystem Shure Incorporated 27B16755 (Rev. 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FP5 FP1 FP3 FP2. FP trådlöst mikrofonsystem. 2012 Shure Incorporated 27B16755 (Rev. 1)"

Transkript

1 FP5 FP1 FP3 FP2 FP trådlöst mikrofonsystem 2012 Shure Incorporated 27B16755 (Rev. 1)

2

3 FP Wireless Med sina mångsidiga konfigurationsmöjligheter och moderna teknik erbjuder FP Wireless kristallklar och pålitlig ljudupptagning. Med enkla och flexibla komponenter, som portabel mottagare och XLR-plug-on-sändare, är det enklare än någonsin att fånga ljud i film- och videoproduktionssammanhang. FP1 ficksändare FP2 handsändare FP3 plug-on-sändare FP5 portabel mottagare Tåligt lättviktchassie med TA4F-kontakt för användning med headset eller myggmikrofon Tåligt lättviktchassie, levereras med den välkända dynamiska kapseln Shure SM58 eller med den rundtagande kondensatorkapseln VP68. Sändaren är kompatibel med alla Shures trådlösa mikrofonkapslar. Tåligt metallchassie med ergonomisk formgivning för ett bekvämt grepp. XLR-kontakten möjliggör användning med alla vanliga trådbundna dynamiska mikrofoner Tåligt lättviktschassie, lämpligt för kameramontage eller att bäras. Antenner med diversitet. Utgång via TA3F-kabel till XLR eller 3,5mm kontakt. Egenskaper Audio Reference Companding TM för kristallklart ljud Automatisk frekvensväljare söker upp en ledig frekvens med ett enkelt knapptryck. Automatisk sändarinställning synkroniserar omedelbart sändaren till mottagarfrekvensen Upp till12 samtidiga kompatibla system Alla komponenter drivs av 2AA-batterier. Ingen strömsladd behövs. Sändarens gainkontroll sköter ingångsnivån Tillbehör Mikrofonhållare (FP2) Bältesclip och skyddsfodral plug-on-sändare (FP3) Kamerafäste (FP5) TA3F-till-XLRm adapterkabel TA3F-till-3.5mm adapterkabel 1

4 Snabbstartsguide Installera batterier Slå på mottagaren FP5 Gruppsökning av lediga frekvenser Slå på sändaren Synkronisera sändare och mottagare 2

5 FP5 mottagare 1 Ström LED Grön Gul Röd Blinkar röd vid tillslag Ström på Varning för låg batterinivå Kritisk batterinivå. Byt batteri omedelbart. Batteriet helt slut. 2 RF LED Tänds när mottagaren är korrekt synkroniserad till en sändare (eller är manuellt avstämd mot en sändares frekvens). 3 Strömomkopplare Tryck och håll in knappen för att slå av eller på strömmen. 4 Infraröd (IR) port Infraröd överföring för synkronisering av sändarfrekvens. 5 TA3M uttag Audioutgång för anslutning av TA3F kabel. 6 Audio utnivå Justerar utgångsnivån för t.ex. kameror eller inspelningsapparater. 7 LCD teckenfönster Visar inställningarna för grupp [GROUP], kanal [CHANNEL] och batterilivslängd. 8 Sökningsknapp Gruppsökning: Tryck och håll in (3s.) för att söka en ledig grupp och kanal Kanalsökning: Tryck och släpp för att söka en ledig kanal inom den nuvarandegruppen. 9 Synkknapp Rikta sändare och mottagare mot varandra och tryck [SYNC]. Den blå lysdioden anger att synkroniseringen lyckades. Obs: tryck [SYNC] och [SCAN] för att att ställa in grupp och kanalnummer manuellt. 10 Antenner Två antenner for diversitet. Sändarens kontroller och anslutningar 1 LED-indikator Grön Blinkande grön Blinkande röd Red Blinkande röd vid tillslag. Snabbt blinkande röd efter synkronisering Klar att använda Kontrollerna låsta IR-överföring pågår Låg batterinivå Batterierna helt slut. (Sändaren kan inte slås på förrän batterierna bytts ut) Sändare och mottagare inkompatibla; Kontakta din Shure-återförsäljare. 2 Strömomkopplare Tryck och håll in knappen för att slå av eller på strömmen. 3 Infraröd (IR) Port Infraröd överföring för synkronisering av sändarfrekvens. Vid användning av flera system skall endast en sändares IR-port exponeras åt gången. 4 4-stifts mikrofonanslutning TA4F för anslutning av headset eller myggmikrofon. 5 Audio ingångsnivå Justering av ingångsnivå. 6 XLR-anslutning (endast FP3 ) Kopplas på en XLR-mikrofon eller utgången på annan ljudapparat. 7 Nivåindikator audioingång (endast FP3) Röd Gul Grön Signalen överstyr Nominell momentan nivå Audiosignal närvarande 3

6 P GXD Justering av gain FP1 och FP3 Genomför en ljudkontroll. Använd nivåkontrollen på sidan (FP1) eller framsidan (FP3) för att justera gain upp (+) eller ner (-) tills den önskade nivån erhållits. FP3 endast: Justera gain-nivån så ingångsnivåindikatorn blinkar gult vid signal- Topparna. FP1 FP3 FP2 Handsändaren kräver normalt ingen justering, och kan lämnas på 0dB för de flesta tillämpningar. Använd -10dB-inställningen endast vid kraftig sång eller andra starka ljudkällor om hörbar distortion förekommer. Åtkomst till gainomkopplaren sker genom att skruva av mikrofonhuvudet. Använd spetsen på en penna eller en liten skruvmejsel för att ställa om brytaren. FP2 B I A S A U D I O 0 d B -1 0 d B A U D IO 0 d B d B 0dB: standardinställning. -10dB: endast om ljudsignalen överstyrs p.g.a. hög ljudstyrka. Inställning av enstaka system Inställning av multipla system 1. Genomför en gruppkanalsökning: Tryck och håll in [SCAN]-knappen i tre sekunder. Den nya gruppen och kanalen aktiveras och sparas automatiskt när sökningen är klar. 2. Synkronisera sändaren: Rikta IR-portarna på sändare och mottagare mot varandra och tryck på [SYNC]-knappen. När den blå RF-LED:n tänds och sändarens LED blinkar till innebär det att synkroniseringen lyckades. Manuell grupp och kanalinställning (endast mottagare) Viktigt: De flesta enkelsystemstillämpningarna kräver inte manuella gruppoch kanalinställningar använd automatisk frekvenssökning istället. Emellanåt kan manuell inställning vara användbart, t.ex. för att ta emot och spela in ljudet direkt från mikrofonen i en installation. Gruppinställning: 1. Tryck på [SCAN] och [SYNC] samtidigt. [GROUP] blinkar. 2. Tryck på [SYNC]-knappen för att ändra gruppnummer. 3. Tryck [SCAN] för att godkänna den valda gruppen. 4. Tryck [SCAN] igen för att spara och avsluta. 5. Om så önskas, gör en kanalsökning för att välja och öpna en kanal i den valda gruppen. Kanalinställning: 1. Tryck på [SCAN] och [SYNC] samtidigt. [GROUP] blinkar. 2. Tryck på [SCAN] för att ändra kanalinställning. Kanalnumret blinkar. 3. Tryck på [SYNC]-knappen för att stega fram till önskat kanalnummer. 4. Tryck [SCAN] igen för att spara och avsluta. OBS: Kom ihåg att synkronisera sändaren till mottagaren! Gå igenom följande steg för att försäkra er om bästa möjliga prestanda vid användning av multipla system på samma plats. 1. Slå på alla mottagare, och stäng av alla sändare. Obs: slå på all digital utrustning som kan tänkas skapa interferens under användning, så att de kan kännas av under den följande kanalsökningen. 2. Gör en gruppsökning med den första mottagaren genom att trycka och hålla in [SCAN]-knappen i tre sekunder. 3. Slå på den första sändaren och synkronisera den med mottagaren. För varje ytterligare system: 1. Gör ett manuellt gruppval, och ställ mottagaren till samma grupp som den första mottagaren. 2. Gör en kanalsökning genom att trycka på [SCAN]-knappen 3. Synkronisera sändaren med mottagaren. Viktigt: Efter att ha synkroniserat varje sändare, låt den vara påslagen så att efterföljande sökningar känner av dessa och inte väljer dessa kanaler. Se till att endast en mottagares IR-port är exponerad för mottagaren vid synkronisering. Automatisk frekvenssökning Om ni råkar ut för radiostörningar, byt till en nya kanal genom kanal- eller gruppsökning. Kanalsökning: Tryck [SCAN]-knappen på mottagaren. Omkoppling till ny kanal inom samma grupp. Gruppsökning: Tryck och håll in [SCAN]-knappen i tre sekunder. Systemet söker upp en ny grupp och väljer en ledig kanal inom denna. (Använd inte denna vid multipla system såvida inte samtliga system flyttas till samma grupp.) Låsning och upplåsning av sändaren Genom att låsa sändaren förhindrar man oavsiktliga förändringar under framträdandet. Låsning: Med sändaren avslagen, tryck och håll in strömknappen tills den gröna LED:n blinkar. (c:a 5s.) Upplåsning: Med sändaren påslagen, tryck och håll in strömknappen tills den gröna LED:n blinkar. (c:a. 5s.) 4

7 Felavhjälpning Symptom Indikatorerna visar: Lösning Inget eller svagt ljud Sändarens strömindikator på, mottagarens blå RF-LED av. Sändarens strömindikator på, mottagarens blå RF-LED på. Sändarens strömindikator av, röd eller blinkar rött. Sändarens strömindikator röd eller blinkar rött. Sändarens strömindikator av. Synkronisera sändare och mottagare. Flytta närmare och se till att sändare och mottagare är inom synhåll. Avlägsna er från metallföremål och digital utrustning. Kontrollera alla ljudanslutningar. Justera gain-inställningarna på sändare och mottagare. Se till att handsändarens gain är ställd till 0dB. Sätt i nya batterier eller anslut ström till mottagaren. Sätt i nya batterier i sändaren. Om indikatorn fortsätter att blinka rött även sedan batterierna bytts ut, kan det hända att sändare och mottagare hör till inkompatibla frekvensband. Kontakta din Shure-återförsäljare för assistans. Slå på sändaren. Säkerställ att +/- på batteriet matchar sändarens anslutningar. Sätt i nya batterier i sändaren. Distorsion eller oönskat intermittent brus. - Avlägsna närliggande RF-källor (CD-spelare, mobiltelefoner, datorer, digitala effektprocessorer, trådlösa monitorsystem etc.) Distorisionen ökar gradvis Det går inte att slå på sändaren eller mottagaren. Strömindikatorn på sändare eller mottagare lyser röd Strömindikatorn blinkar röd Byt frekvens på sändare och mottagare. Minska sändarens gain. Sätt i nya batterier i sändaren. Vid användning av multipla system; byt frekvens på ett av de aktiva systemen Byt till nya batterier. Byt till nya batterier. Tips för bättre prestanda Se till att sändare och mottagare är inom direkt synhåll. Undvik omedelbar närhet till metallföremål och -ytor, samt digital utrustning som ger upphov till radiostrålning. Exempelvis: CD-spelare, mobiltelefoner, datorer,digitala effektprocessorer, trådlösa monitorsystem etc. Tillbehör Mikrofonhållare (FP2) Bältesclip och skyddsfodral till Plug-on-sändaren (FP3) Kamerafäste (FP5) TA3F-till-XLRm adapterkabel TA3F-till-3.5mm adapterkabel WA371 AFP301 AFP511 WA451 WA461 5

8 Specifikationer FP5 Räckvidd Inom synhåll Pilotton Frekvensrespons audio Total harmonisk distortion (THD) Ref. ±38 khz deviation med 1 khz ton Dynamiskt område Temperaturområde vid användning 100 m (300 ft) Obs: Praktiskt avstånd beror på radiosignalens absorbtion, reflektion och interferens khz Hz (±2 db) Obs: Beror på typ av mikrofon <0.5%, typiskt >100 db, A-vägt -18 C till +57 C Obs: Batteriegenskaperna kan begränsa omfånget. Mått: 108 mm X 64 mm X 19 mm (H x B x D) Vikt 81 g Hölje: Gjuten polykarbonat Känslighet: 108 dbm för 12 db SINAD, typiskt Strömförsörjning: LR6/AA batterier, 1.5 V Batterilivslängd: upp till 12 timmar (alkaliska) Audio ut Typ TA3F Konfiguration Impedansbalanserad Stiftkonfiguration 1=jord, 2=hot/+, 3=cold/- Max Audio utnivå 5 dbv (i 600 Ω last) Ref. ±38 khz deviation med 1 khz ton FP1 Utimpedans 200 Ω Justerområde gain Inimpedans Sändareffekt 10 till +20 dbv 1 MΩ 10 till 30 mw Varierar beroende på land och region Frekvensområde och Sändareffekt Stiftkonfiguration TA4M 1: jord (kabelns skärm) 2: + 5 V biasspänning 3: audio 4: Jordansluten via aktiv last. På instrumentkabeln är stift 4 flytande. Mått 108 mm x 64 mm x 19 mm (H x B x D) Vikt Hölje: Strömförsörjning Batterilivslängd FP2 81 g utan batterier Gjuten polykarbonat LR6/AA batterier, 1.5 V upp till 11 timmar (alkaliska) Maximal ingångsnivå vid 10 db gain: +2 dbv vid 0 db gain: 8 dbv Justerområde gain: Sändareffekt: Mått: Wikt: Hölje: Strömförsörjning: Batterilivslängd: 10 db 10 till 30 mw Varierar beroende på land och region 254 mm X 51 mm diameter. 290 g utan batterier Gjuten polykarbonat / ABS handtag och batterihållare LR6/AA batterier, 1.5 V upp till 11 timmar (alkaliska) Band Område Sändareffekt* G MHz 30 mw G4E MHz 10 mw G MHz 30 mw G5E MHz 10 mw H MHz 30 mw H5E MHz 10 mw J MHz 30 mw K3E MHz 10 mw L MHz 30 mw L4CN MHz 30 mw L4E MHz 30 mw P MHz 30 mw P4CN MHz 30 mw Q MHz 30 mw R MHz 20 mw R MHz 10 mw R MHz 20 mw JB MHz 10 mw S MHz 10 mw X MHz 10 mw * i 50 ohm FP3 Justerområde gain: Inimpedans: Sändareffekt: 0 till +40 dbv 9 kω 10 till 30 mw Varierande beroende på land och region Obervera: Denna radioutrustning är avsedd för professionellt bruk inom musik, underhållning och jämförliga tillämpningar. Utrustningen kan vara kapabel att arbeta på otillåtna frekvenser i det område ni befinner er. Kontakta och rådgör med lokala myndigheter för vidare information om tillåtna frekvenser och sändareffekt för trådlösa mikrofonsysten, Mått 117 x 36 x 43 mm (H x B x D) Vikt Strömförsörjning: Batterilivslängd 160 g utan batterier LR6 AA batterier, 1.5 V upp till 12 timmar (alkaliska) 6

9 Certifieringar FP1, FP2, FP3, FP5 Uppfyller kraven hos följande standarder: EN del 1 och 2, EN del 1 och 9, EN Uppfyller de nödvändiga kraven hos följande Europeiska direktiv: R&TTE Direktiv 99/5/EC WEEE Direktiv 2002/96/EC, ändrad enligt 2008/34/EC RoHS Direktiv 2002/95/EC, ändrad enligt 2008/35/EC Observera: Följ lokala bestämmelser rörande återvinning av batterier och elektronikavfall. CE Declaration of Conformity kan erhållas från: europe/compliance Auktoriserad representant i Europa: Shure Europe GmbH Headquarters Europe, Middle East & Africa Department: EMEA Approval Jakob-Dieffenbacher-Str Eppingen, Germany Phone: Fax: TILLSTÅND Användarlicens: Tillstånd för användning av radiosändare kan krävas inom ert område. Vänd er till lokala myndigheter för information. Ändringar och modifikationer som ej uttryckligen godkänts av Shure kan innebära att utrustningen ej får användas. Vederbörliga tillstånd för utrustningens användande är användarens ansvar. Shure uppmanar med bestämdhet att vända sig till ansvarig myndighet för erhållande av vederbörliga tillstånd. VARNING: Explosionsrisk vid inkorrekt batteribyte. Använd endast Shure-kompatibla batterier. VARNING: Batterier får ej utsättas för hög värme, som solsken, eld eller liknande. 7

10 Frekvensområden H5: MHz GROUP 1 GROUP 2 GROUP 3 GROUP 4 GROUP 5 GROUP Fullbredd - jämn distribution inom varje TV-kanal J3: MHz Fullbredd - jämn distribution inom varje TV-kanal frekvenser för kanal 22 frekvenser för kanal 23 frekvenser för kanal 24 frekvenser för kanal 25 GROUP 1 GROUP 2 GROUP 3 GROUP 4 GROUP 5 GROUP Fullbredd - jämn distribution inom varje TV-kanal Fullbredd - jämn distribution inom varje TV-kanal frekvenser för kanal 31 frekvenser för kanal 32 frekvenser för kanal 33 frekvenser för kanal 34 L4: MHz GROUP 1 GROUP 2 GROUP 3 GROUP 4 GROUP 5 GROUP Fullbredd - jämn distribution inom varje TV-kanal Fullbredd - jämn distribution inom varje TV-kanal frekvenser för kanal 42 frekvenser för kanal 43 frekvenser för kanal 44 frekvenser för kanal 45 8

11 P4: MHz Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Group 5 Group 6 Group 7 Group Fullbredd - max antal kompatibla frekvenser Fullbredd - max antal kompatibla frekvenser Fullbredd - max antal kompatibla frekvenser Frankrike: Användargrupp A Frankrike: Användargrupp A Frankrike: Användargrupp B Frankrike: Användargrupp B Frankrike: Användargrupp C Group 9 Group 9 Group 9 Group 9 Group 9 Group 9 Group 9 Group Frankrike: Användargrupp C Optimerade TVkanaler: ch MHz Optimerade TVkanaler: ch MHz Optimerade TVkanaler: ch MHz Kompatibel för användning med PSM400-P3 P4 > P3 Kompatibel för användning med PSM400-P3 P4= P3 Kompatibel för användning med PSM400-HF P4 > HF Kompatibel för användning med PSM400-HF P4 = P3 9

12 S6: MHz Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Group 5 Group 6 Group 7 Group Full Range - max. # of compatible frequencies Full Range - max. # of compatible frequencies Full Rangemax. # of compatible frequencies BEL / TUR preferred: opt. TV ch MHz U.K. preferred: CH69 Coordinated SET 1 U.K. preferred: CH69 Coordinated SET 2 or SET 3 U.K. preferred: Co-ordinated frequencies INDOORS U.K. preferred: Co-ordinated frequencies OUTDOORS Group 9 Group 10 Group 11 Group 12 Group 13 Group 14 Group U.K. preferred: Co-ordinated frequencies OUTDOORS European harmonized band: optimized for MHz Compatible setup for use with EUT-TW-TZ (S6 > TW-TZ) Compatible setup for use with EUT-VR-VT (S6 > VR-VT) Compatible setup for use with PSM400- KE (S6 > KE) Compatible setup for use with PSM400- KE (S6 = KE) Compatible setup for use with PSM200- S5 (S6 > S5) 10

13 Q4: MHz Group 1 Group 2 Group 3 Group Full Range Full Range Full Range Full Range JB: MHz Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Group 5 Group Full Range Full Range Full Range Full Range Full Range Full Range R13: MHz Group 1 Group 2 Group 3 Group Full Range Full Range Full Range Full Range 11

14 United States, Canada, Latin America, Caribbean: Shure Incorporated 5800 West Touhy Avenue Niles, IL USA Phone: Fax: (USA) Fax: Shure Incorporated Europe, Middle East, Africa: Shure Europe GmbH Jakob-Dieffenbacher-Str. 12, Eppingen, Germany Phone: Fax: Asia, Pacific: Shure Asia Limited 22/F, 625 King s Road North Point, Island East Hong Kong Phone: Fax:

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Användarhandbok LABS LABS W E D E N UHF TRÅDLÖST MIKROFONSYSTEM MODEL:

Användarhandbok LABS LABS W E D E N UHF TRÅDLÖST MIKROFONSYSTEM MODEL: Användarhandbok JJ S LABS LABS W E D E N JJ S W E D E N UHF TRÅDLÖST MIKROFONSYSTEM MODEL: Installation och uppkoppling / mottagaren För bästa mottaging bör mottagaren placeras minst en meter över underlaget

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Bruksanvisning 27 / 31

Bruksanvisning 27 / 31 Bruksanvisning 27 / 31 INNEHÅLL INTRODUKTION...20 EGENSKAPER...20 SÄKERHETSANVISNINGAR...20 BESKRIVNING AV HANDENHET...21 BESKRIVNING AV DISPLAYEN...22 BESKRIVNING AV KNAPPARNA...22 FÖRBEREDELSER FÖR BRUK...23

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE HUR MAN STARTAR, STÄNGER AV, LOGGAR UT, BYTER KANAL OCH ÄNDRAR INSTÄLLNINGAR I MENYN. SVENSKA/SWEDISH JD1-A, JD2-A ARTICLE CODE: 860JD-T4-2-0000, 860JD-T4-3-0000

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION

TEKNISK SPECIFIKATION Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn... 4 Batteri... 4 Bältesclips... 4 Laddning...

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier BE1411 Knappar och anslutningar Test / programmering Statuslampor 3,5 mm extern mikrofoningång Intern mikrofon BE9199 / BE9200 Extern mikrofon Tryckknapp för dörrklocka Extern triggeringång Teknisk information

Läs mer

Mipro Sändare. 10 Jul 2014. ACT-30T Ficksändare. ACT-30H Handsändare. ACT-50T Ficksändare. ACT-50H Handsändare. ACT-70T Ficksändare

Mipro Sändare. 10 Jul 2014. ACT-30T Ficksändare. ACT-30H Handsändare. ACT-50T Ficksändare. ACT-50H Handsändare. ACT-70T Ficksändare Mipro Sändare ACT-30H Handsändare ACT-30T Ficksändare Handsändare med kondensatorkapsel för ACT-311/ ACT-312 mottagarna. Upptagningskarakteristik: supercardioid. Tydlig LCD display för information om batterinivå,

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning SE-2 000920 00896 Rev 1 Avant FAKTARUTA Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db Automatiska funktioner för tilt och förstärkning Välj mellan 3 UHF-ingångar, BI/BIII, bredbandsingång och satellit-mf)

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion.

INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion. SNABBGUIDE INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion. Fler tillbehör hittar du på www.zodiac.se. Snabb

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare BRUKSANVISNING Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,

Läs mer

Snabbguide Konferensenhet Konftel 60W

Snabbguide Konferensenhet Konftel 60W Snabbguide Konferensenhet Konftel 60W Svenska Conference phones for every situation BESKRIVNING Tre indikatorlampor Blå mikrofon på Blå, blinkande parning Röd mikrofon av Tre högtalare Mikrofon, 360 ljudupptagning

Läs mer

Välkommen. Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång.

Välkommen. Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång. Snabbstartsguide 1 Välkommen Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång. 2 Vad medföljer? Basstation Strömadapter till basstation Ethernet-kabel Magnetiska väggfästen Monteringsskruvar

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

Trådlöst mikrofonsystem för UHF-bandet

Trådlöst mikrofonsystem för UHF-bandet Trådlöst mikrofonsystem för UHF-bandet Oavsett om Du uppträder på din lokala pub, håller ett föredrag på ett seminarium, eller talar i kyrkan, är Electro-voice RE-2 lättanvänd, ger rent ljud och har störningsfri

Läs mer

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1 BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4 Re vis ion :3 Utgåva 1 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.faac.se Beskrivning av mottagarna DB403

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

PERFORMER LINE 16 KANALERS TRÅDLÖST SYSTEM FÖR UHF-BANDET PU 900 - PU 910 M - L - G - DHM BRUKSANVISNING

PERFORMER LINE 16 KANALERS TRÅDLÖST SYSTEM FÖR UHF-BANDET PU 900 - PU 910 M - L - G - DHM BRUKSANVISNING PERFORMER LINE 16 KANALERS TRÅDLÖST SYSTEM FÖR UHF-BANDET PU 900 - PU 910 M - L - G - DHM BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1 INTRODUKTION 1.1 BESKRIVNING AV MIKROFONFAMILJEN 1.2 PRODUKTEGENSKAPER 2 PRODUKTBESKRIVNING

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

BRUKSANVISNING PP-9214 FÖRFÖRSTÄRKARE MIXER

BRUKSANVISNING PP-9214 FÖRFÖRSTÄRKARE MIXER BRUKSANVISNING PP-9214 FÖRFÖRSTÄRKARE MIXER 2 Packa upp och installera PP-9214 Även om det inte är komplicerat att installera eller använda denna apparat, kan det vara värt att offra några minuter av din

Läs mer

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 A B C D E F G H I J K L M Display FM/LV band AM band / AM/PM klocka RDS station Klocksymbol Fast: RDS klockvisning Blink: Manuell klockvisning RDS trafik information Minnesradering

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

VIKTIGT: Funktionen för återuppladdning kan endast användas tillsammans med det specialdesignade batteripaketet.

VIKTIGT: Funktionen för återuppladdning kan endast användas tillsammans med det specialdesignade batteripaketet. Bruksanvisning UTTAG FÖR NÄTADAPTER LCD-SKÄRM HÖGTALARE MONITOR (AVLYSSNING) PÅ/AV UTTAG FÖR HÖRLUR ANTENN CALL MODE TALK /+ - Indikator för mottagning och sändning - Knapplås - Ringsignal - Anropsalarm

Läs mer

Produktblad MIPRO ACT311/SET HANDMIK (trådlöst system)

Produktblad MIPRO ACT311/SET HANDMIK (trådlöst system) MIPRO ACT311/SET HANDMIK (trådlöst system) Prisvärt trådlöst system bestående av en mottagare ACT-311 samt en handmik ACT-30H. Systemet är avsett för det licensfria området 863-865MHz där inget tillstånd

Läs mer

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS.

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. CRI Över 90 Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. Energibesparande 10W LED Bländfri design Livslängd 40.000 timmar Paketet innehåller följande: A. Lampa inkl. LED B. Vokymkontroll knapp C. Lampfot

Läs mer

Välkommen Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång.

Välkommen Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång. Snabbstartsguide 1 Vad medföljer? Välkommen Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång. Basstation Strömadapter till basstation Helt trådlösa kameror Ethernet-kabel Magnetiska väggfästen

Läs mer

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUT WIRELE VIDEO & DVD VIEWER Bruksanvisning Version 1.0 1 1. Förpackningens innehåll Kontrollera förpackningens innehåll. Den ska innehålla följande delar: 1. ändare 2. Mottagare 3. Adapter (2 stycken)

Läs mer

Falck 6709 Rörelsedetektor

Falck 6709 Rörelsedetektor Bruksanvisning Falck 6709 Rörelsedetektor Artikelnr: 320 868 Innehållsforteckning Beskrivning av Falck 6709 Rörelsedetektor... 3 Kodning till mottagare... 4 Ta bort koder:... 5 Test... 6 Underhåll... 6

Läs mer

Felsökning-självhjälp. Punkt 1. Kontrollera bredbandsutrustningen.

Felsökning-självhjälp. Punkt 1. Kontrollera bredbandsutrustningen. Felsökning-självhjälp All elektronisk utrustning kan sluta att fungera på grund av att den blir gammal, utsätts för åverkan eller att naturfenomen (åska, vatten och eld) slår ut den. Men mest normalt är

Läs mer

... Svensk Bruksanvisning

... Svensk Bruksanvisning ... Svensk Bruksanvisning Innehållsförteckning Allmänt... 1 Viktigt... 1 Skötselråd för din radio... 1 I förpackningen skall det finnas... 1 Batterier... 1 Tips vid användning av laddningsbara batterier...

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontrollernas placering Stereo/Mono/Högtalaromkopplare Minnesprogrammering Frekvenssökning Hörlursuttag Volymkontroll Ström AV/PÅ Display

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Installationsmanual - 2 - Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Innehåll Sida KOMPONENTER 4 SÄKERHET 5 INSTALLATION 5 Erforderliga verktyg 5 Rekommenderat minimiavstånd

Läs mer

AUDIO/VIDEO SYSTEM SÄNDARE & MOTTAGARE

AUDIO/VIDEO SYSTEM SÄNDARE & MOTTAGARE VID-TRANS12KN 2.4GHz AUDIO/VIDEO SYSTEM SÄNDARE & MOTTAGARE ANVÄNDARMANUAL SVENSKA Viktiga säkerhetsföreskrifter: Denna utrustning genererar och använder radiofrekvensenergi och om den inte installeras

Läs mer

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL Bruksanvisning VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m 1 2 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

Manual for. REPERTO AB Löpargatan 4, SE-711 34 Lindesberg, Sweden Telefon +46 (0)581-171 90 Fax +46 (0)581-171 56 www.reperto.se

Manual for. REPERTO AB Löpargatan 4, SE-711 34 Lindesberg, Sweden Telefon +46 (0)581-171 90 Fax +46 (0)581-171 56 www.reperto.se Manual for REPERTO AB Löpargatan 4, SE-711 34 Lindesberg, Sweden Telefon +46 (0)581-171 90 Fax +46 (0)581-171 56 www.reperto.se Contact Pro är en hundpejl med god riktningssäkerhet och 200 kanaler för

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

Bruksanvisning TP329

Bruksanvisning TP329 Bruksanvisning TP329 1 2 BRUKSANVISNING TP-329 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INTRODUKTION...1 HUVUDFUNKTIONER...1 SÄKERHET OCH UNDERHÅLL...3 Säkerhetsinformation...3 Vård av denna Produkt...3

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Bruksanvisning INKA. Tillbehörssändare

Bruksanvisning INKA. Tillbehörssändare Bruksanvisning INKA Tillbehörssändare Innehåll Viktig information... 1 Översikt... 2 Installation... 3 Konfiguration... 4 Strömförsörjning... 4 Ingångar... 5 Koppla INKA till TREX portabel larmmottagare...

Läs mer

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz)

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 Radio... 2 Display... 3 Komma igång...

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande Z-LYFTEN PRODUKTION AB Blankettnr: BL10050 Utfärdad av: FN Datum: 050114 Utgåva: 2 Service Meddelande 2013-03-28 Gällande: Den nya vinkelgivaren för radiomanövrering. Utbytt Vinkelgivare Ny Vinkelgivare

Läs mer

Batteri installation. Notera

Batteri installation. Notera DT-120/DT-180 Kontroller POWER/BAND knapp LCD display DBB/ STEP knapp Mono/Stereo knapp Volym knapp Tuning hjul / Inställning av Tid Lås knapp Batterifack Remhållare Hörlursuttag Memory knapp Display

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka)

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) MODELL: LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) LEARN-knapp Val av melodi Volymkontroll Blå lysdiod EGENSKAPER: * Självlärande trådlöst RF-system

Läs mer

TOA s synnerligen kostnadseffektiva trådlösa mikrofonsystem har ett brett användningsområde. WM-4310 Trådlös lavaliermikrofon för UHF-bandet

TOA s synnerligen kostnadseffektiva trådlösa mikrofonsystem har ett brett användningsområde. WM-4310 Trådlös lavaliermikrofon för UHF-bandet 13:2:1 Ver. 1 TRÅDLÖSA MIKROFONER TOA s synnerligen kostnadseffektiva trådlösa mikrofonsystem har ett brett användningsområde TOA-teknologin medför att det numera är möjligt att tillverka ett kraftfullt

Läs mer

Kanalprocessor T-05 / DIGITAL 5870

Kanalprocessor T-05 / DIGITAL 5870 SE-1 040928 50010 Kanalprocessor FAKTA T-05 KANALPROCESSOR (DIGITAL) Bredbandig utgång 470 860 MHz AGC (automatisk förstärkningsreglering) Grannkanalduglig Programmerbar via extern programmerare eller

Läs mer

Air Sync Användarguide

Air Sync Användarguide Air Sync Användarguide Ladda Air Sync 1. Koppla Air Syncs micro-usb-port (D) till din dator eller annan kompatibel laddare med den medföljande USB-kabeln eller annan kompatibel micro-usb-kabel. 2. Laddningsindikatorn

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

PLL KRETS. 2.4 GHz MIC INBYGGD LCD TFT VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 SVENSKA PAN & TILT MÖRKER SEENDE IR LED MANUAL KANALER ENHET

PLL KRETS. 2.4 GHz MIC INBYGGD LCD TFT VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 SVENSKA PAN & TILT MÖRKER SEENDE IR LED MANUAL KANALER ENHET VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 2.4 GHz LCD TFT RC ENHET PAN & TILT MÖRKER SEENDE IR LED 3 KANALER PLL KRETS MIC INBYGGD ÖVERVAKNING & SÄKERHET MANUAL SVENSKA System: VID-TRANS300 1x Pan/Tilt kamera

Läs mer

Reglage. ActivSound 75. (1) På/av-knapp Används för att slå på och stänga av enheten.

Reglage. ActivSound 75. (1) På/av-knapp Används för att slå på och stänga av enheten. ActivSound 75 (1) På/av-knapp Används för att slå på och stänga av enheten. () Strömindikator Indikatorn lyser grönt när enheten är påslagen. () Volymkontroll för infraröd mikrofon [Teacher 1 och (Lärare

Läs mer

K I F D G E L H C J. Sätt i batterierna Rörelsesensorn (G) tänds

K I F D G E L H C J. Sätt i batterierna Rörelsesensorn (G) tänds MI-4500X Wireless Optical Mouse Produktinformation A B K I F D G E L H C J Musen A: Rullhjul och tredje knapp Batteriindikatorlampa (blinkar) B: Höger knapp C: Vänster knapp D: Bläddra bakåt-knapp E: Bläddra

Läs mer

OPERA 110 MOBILE. Aktiv portabel högtalare BRUKSANVISNING

OPERA 110 MOBILE. Aktiv portabel högtalare BRUKSANVISNING OPERA 110 MOBILE Aktiv portabel högtalare BRUKSANVISNING VIKTIGT Läs noga igenom anvisningarna i denna bruksanvisning, innan Du ansluter och använder högtalaren. Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Läs mer

Bellman Audio Maxi Digital Samtalsförstärkare BE2020

Bellman Audio Maxi Digital Samtalsförstärkare BE2020 Bellman Audio Maxi BE2020 Inledning Tack för att du valt produkter från Bellman & Symfon. Bellman Audio är ett system av lyssningshjälpmedel. Systemet består av ett antal enheter som underlättar lyssningsförhållandena

Läs mer

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner...

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner... Innehåll 1. Översikt..................................................86 2. Anpassa headsetet.........................................87 3. Installation................................................88

Läs mer

Cinema 300. Högtalarsystem för hemmabio. Snabbstartguide. Tack för att du valt denna JBL produkt. Inkluderade artiklar

Cinema 300. Högtalarsystem för hemmabio. Snabbstartguide. Tack för att du valt denna JBL produkt. Inkluderade artiklar Cinema 300 Högtalarsystem för hemmabio Snabbstartguide Tack för att du valt denna JBL produkt Cinema 300 är ett komplett hemmabio i sex delar som omfattar fyra identiska, tvåvägs, video avskärmade satellit,

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 Användaranvisningar Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 När du slår på högtalaren, startar den i Bluetooth-läge. Du kan sedan enkelt para ihop den smarta telefonen eller datoren med Bluetooth-funktionen.

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

T10K. Användarmanual. Svenska

T10K. Användarmanual. Svenska T10K Användarmanual Svenska EGENSKAPER PMR 446 MHz (licensfritt inom de flesta europeiska länder) 8 kanaler 38 CTCSS underkoder VOX Roger Beep On / Off Automatisk avstängning (APO) 10 anropssignaler SCAN

Läs mer

DIGIAIR db. Svensk Manual. Version: 2.00

DIGIAIR db. Svensk Manual. Version: 2.00 DIGIAIR db Svensk Manual Version: 2.00 2 Innehållsförteckning 1 KOMMA I GÅNG... 4 1.1 Ström PÅ/AV...4 1.2 Nätdriven laddare och batteri... 4 1.3 Hur man ansluter... 4 1.3.1 Handhavande och menysystem...

Läs mer

TERTEC Evolution. Den perfekta High-tech Antenn Högsta kvalitet mottagning Extrem väderbeständig Perfekt för svåra mottagningssituationer

TERTEC Evolution. Den perfekta High-tech Antenn Högsta kvalitet mottagning Extrem väderbeständig Perfekt för svåra mottagningssituationer Den perfekta High-tech Antenn Högsta kvalitet mottagning Extrem väderbeständig Perfekt för svåra mottagningssituationer Hus antenn är speciellt utformad för hemmabruk. Den uppfyller alla krav för optimal

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER T3-20/TX2-A

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER T3-20/TX2-A Tele Radio 860 Lion INSTALLATIONSINSTRUKTIONER T3-20/TX2-A SPRÅK: SVENSKA (ORIGINAL) ARTIKELKOD: Rx1-A, Rx2-A, Rx3-A, Rx4-A, 860 Tx2-A IM-860-TX018-A01-SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tekniska data mottagare 4

Läs mer

MANUAL V-COM V20 ROBUST LICENSFRI YRKESRADIO BYGG INDUSTRI EVENEMANG

MANUAL V-COM V20 ROBUST LICENSFRI YRKESRADIO BYGG INDUSTRI EVENEMANG MANUAL V-COM V20 SE ROBUST LICENSFRI YRKESRADIO BYGG INDUSTRI EVENEMANG Innehållsförteckning Översikt, delar och funktioner 4 Installera och avlägsna batteriet 5 Installera batteriet 5 Avlägsna batteriet

Läs mer

8. Videoutgång 9. Driftknappar 10. Strömindikator 11. PAL-indikator 12. Kanalomkopplare 13. Videoingång. A. Meny B. Zoom C.

8. Videoutgång 9. Driftknappar 10. Strömindikator 11. PAL-indikator 12. Kanalomkopplare 13. Videoingång. A. Meny B. Zoom C. Produktinformation MOTTAGARE. Antenn 2. VGA-utgång 3. VGA-ingång 4. AUDIO-ingång 5. S-VIDEO 6. Nätanslutning 7. Kontrollknappar 8. Videoutgång 9. Driftknappar 0. Strömindikator. PAL-indikator 2. Kanalomkopplare

Läs mer

Smoove Origin RTS. Installationsmanual

Smoove Origin RTS. Installationsmanual Smoove Origin RTS Installationsmanual Smoove Origin RTS Andra lock kan köpas separat n Välj mellan 9 olika lock (Pure, svart, silver, silver matt, ljustbamboo, bambu gul, körsbär, valnöt) n Dubbla lock

Läs mer

Snabbreferens till ljudprocessor Nucleus CP910 och CP920. Komma igång Snabbreferens

Snabbreferens till ljudprocessor Nucleus CP910 och CP920. Komma igång Snabbreferens Snabbreferens till ljudprocessor Nucleus CP910 och CP920 Komma igång Snabbreferens Information Ljudprocessorerna Cochlear Nucleus CP910 och CP920 samverkar med cochlearimplantatet för att kunna överföra

Läs mer

Fasttelefoni via mobilnätet. Snabbstartsguide

Fasttelefoni via mobilnätet. Snabbstartsguide Fasttelefoni via mobilnätet. Snabbstartsguide Gör så här: Det finns flera sätt att koppla in dosan, beroende på hur du vill ringa och/eller surfa. Alla är lika enkla! Snart har du Fasttelefoni via mobilnätet.

Läs mer

Registrera din produkt och få hjälp på www.philips.com/welcome SLV3110 SWEDISH Trådlös TV-länk Innehåll 1 Viktigt 4 1.1 Strömförsörjning 4 1.2 Försäkran om Överensstämmelse 4 1.3 Återvinning och skrotning

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

ALERTpager Personsökare Artikelnr: 464 301

ALERTpager Personsökare Artikelnr: 464 301 Bruksanvisning ALERTpager Personsökare Artikelnr: 464 301 ALERTpager består av en sändarenhet och en bärbar mottagare.. 2 Innehållsförteckning 1. Om ALERTpager... 4 2. Detta medföljer i förpackningen...

Läs mer

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning TV 2400 Trådlösa hörlurar med förstärkare Bruksanvisning Översikt Denna broschyr visar en översikt över din TV 2400. ÜBERSICHT TV 2400 1 1 2 3 4 5 7 6 8 1 7 2 3 4 5 6 8 9 10 ÖVERSIKT Mottagare 1 Öronproppar

Läs mer

F: Anslutningsknapp G: Batterihållare H: Laddningsanslutning I: Rörelsesensor/rörelselampa. 12 h

F: Anslutningsknapp G: Batterihållare H: Laddningsanslutning I: Rörelsesensor/rörelselampa. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Produktinformation Mus Laddare F A B D G I E C H J A: Höger musknapp B: Intelli-hjul/batterilampa tom och laddning C: Vänster musknapp D: Bläddra bakåt-knapp E: Bläddra

Läs mer

ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA 3000 Connect Elektriskt lås för privata bostäder ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 2 ASSA 3000 Connect Styr ditt lås med knappar. Lås upp med fjärrkontroll - lika enkelt som

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av bl.a dimbara 230V LED - lampor, lågenergilampor, glödlampor

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer