FP5 FP1 FP3 FP2. FP trådlöst mikrofonsystem Shure Incorporated 27B16755 (Rev. 1)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FP5 FP1 FP3 FP2. FP trådlöst mikrofonsystem. 2012 Shure Incorporated 27B16755 (Rev. 1)"

Transkript

1 FP5 FP1 FP3 FP2 FP trådlöst mikrofonsystem 2012 Shure Incorporated 27B16755 (Rev. 1)

2

3 FP Wireless Med sina mångsidiga konfigurationsmöjligheter och moderna teknik erbjuder FP Wireless kristallklar och pålitlig ljudupptagning. Med enkla och flexibla komponenter, som portabel mottagare och XLR-plug-on-sändare, är det enklare än någonsin att fånga ljud i film- och videoproduktionssammanhang. FP1 ficksändare FP2 handsändare FP3 plug-on-sändare FP5 portabel mottagare Tåligt lättviktchassie med TA4F-kontakt för användning med headset eller myggmikrofon Tåligt lättviktchassie, levereras med den välkända dynamiska kapseln Shure SM58 eller med den rundtagande kondensatorkapseln VP68. Sändaren är kompatibel med alla Shures trådlösa mikrofonkapslar. Tåligt metallchassie med ergonomisk formgivning för ett bekvämt grepp. XLR-kontakten möjliggör användning med alla vanliga trådbundna dynamiska mikrofoner Tåligt lättviktschassie, lämpligt för kameramontage eller att bäras. Antenner med diversitet. Utgång via TA3F-kabel till XLR eller 3,5mm kontakt. Egenskaper Audio Reference Companding TM för kristallklart ljud Automatisk frekvensväljare söker upp en ledig frekvens med ett enkelt knapptryck. Automatisk sändarinställning synkroniserar omedelbart sändaren till mottagarfrekvensen Upp till12 samtidiga kompatibla system Alla komponenter drivs av 2AA-batterier. Ingen strömsladd behövs. Sändarens gainkontroll sköter ingångsnivån Tillbehör Mikrofonhållare (FP2) Bältesclip och skyddsfodral plug-on-sändare (FP3) Kamerafäste (FP5) TA3F-till-XLRm adapterkabel TA3F-till-3.5mm adapterkabel 1

4 Snabbstartsguide Installera batterier Slå på mottagaren FP5 Gruppsökning av lediga frekvenser Slå på sändaren Synkronisera sändare och mottagare 2

5 FP5 mottagare 1 Ström LED Grön Gul Röd Blinkar röd vid tillslag Ström på Varning för låg batterinivå Kritisk batterinivå. Byt batteri omedelbart. Batteriet helt slut. 2 RF LED Tänds när mottagaren är korrekt synkroniserad till en sändare (eller är manuellt avstämd mot en sändares frekvens). 3 Strömomkopplare Tryck och håll in knappen för att slå av eller på strömmen. 4 Infraröd (IR) port Infraröd överföring för synkronisering av sändarfrekvens. 5 TA3M uttag Audioutgång för anslutning av TA3F kabel. 6 Audio utnivå Justerar utgångsnivån för t.ex. kameror eller inspelningsapparater. 7 LCD teckenfönster Visar inställningarna för grupp [GROUP], kanal [CHANNEL] och batterilivslängd. 8 Sökningsknapp Gruppsökning: Tryck och håll in (3s.) för att söka en ledig grupp och kanal Kanalsökning: Tryck och släpp för att söka en ledig kanal inom den nuvarandegruppen. 9 Synkknapp Rikta sändare och mottagare mot varandra och tryck [SYNC]. Den blå lysdioden anger att synkroniseringen lyckades. Obs: tryck [SYNC] och [SCAN] för att att ställa in grupp och kanalnummer manuellt. 10 Antenner Två antenner for diversitet. Sändarens kontroller och anslutningar 1 LED-indikator Grön Blinkande grön Blinkande röd Red Blinkande röd vid tillslag. Snabbt blinkande röd efter synkronisering Klar att använda Kontrollerna låsta IR-överföring pågår Låg batterinivå Batterierna helt slut. (Sändaren kan inte slås på förrän batterierna bytts ut) Sändare och mottagare inkompatibla; Kontakta din Shure-återförsäljare. 2 Strömomkopplare Tryck och håll in knappen för att slå av eller på strömmen. 3 Infraröd (IR) Port Infraröd överföring för synkronisering av sändarfrekvens. Vid användning av flera system skall endast en sändares IR-port exponeras åt gången. 4 4-stifts mikrofonanslutning TA4F för anslutning av headset eller myggmikrofon. 5 Audio ingångsnivå Justering av ingångsnivå. 6 XLR-anslutning (endast FP3 ) Kopplas på en XLR-mikrofon eller utgången på annan ljudapparat. 7 Nivåindikator audioingång (endast FP3) Röd Gul Grön Signalen överstyr Nominell momentan nivå Audiosignal närvarande 3

6 P GXD Justering av gain FP1 och FP3 Genomför en ljudkontroll. Använd nivåkontrollen på sidan (FP1) eller framsidan (FP3) för att justera gain upp (+) eller ner (-) tills den önskade nivån erhållits. FP3 endast: Justera gain-nivån så ingångsnivåindikatorn blinkar gult vid signal- Topparna. FP1 FP3 FP2 Handsändaren kräver normalt ingen justering, och kan lämnas på 0dB för de flesta tillämpningar. Använd -10dB-inställningen endast vid kraftig sång eller andra starka ljudkällor om hörbar distortion förekommer. Åtkomst till gainomkopplaren sker genom att skruva av mikrofonhuvudet. Använd spetsen på en penna eller en liten skruvmejsel för att ställa om brytaren. FP2 B I A S A U D I O 0 d B -1 0 d B A U D IO 0 d B d B 0dB: standardinställning. -10dB: endast om ljudsignalen överstyrs p.g.a. hög ljudstyrka. Inställning av enstaka system Inställning av multipla system 1. Genomför en gruppkanalsökning: Tryck och håll in [SCAN]-knappen i tre sekunder. Den nya gruppen och kanalen aktiveras och sparas automatiskt när sökningen är klar. 2. Synkronisera sändaren: Rikta IR-portarna på sändare och mottagare mot varandra och tryck på [SYNC]-knappen. När den blå RF-LED:n tänds och sändarens LED blinkar till innebär det att synkroniseringen lyckades. Manuell grupp och kanalinställning (endast mottagare) Viktigt: De flesta enkelsystemstillämpningarna kräver inte manuella gruppoch kanalinställningar använd automatisk frekvenssökning istället. Emellanåt kan manuell inställning vara användbart, t.ex. för att ta emot och spela in ljudet direkt från mikrofonen i en installation. Gruppinställning: 1. Tryck på [SCAN] och [SYNC] samtidigt. [GROUP] blinkar. 2. Tryck på [SYNC]-knappen för att ändra gruppnummer. 3. Tryck [SCAN] för att godkänna den valda gruppen. 4. Tryck [SCAN] igen för att spara och avsluta. 5. Om så önskas, gör en kanalsökning för att välja och öpna en kanal i den valda gruppen. Kanalinställning: 1. Tryck på [SCAN] och [SYNC] samtidigt. [GROUP] blinkar. 2. Tryck på [SCAN] för att ändra kanalinställning. Kanalnumret blinkar. 3. Tryck på [SYNC]-knappen för att stega fram till önskat kanalnummer. 4. Tryck [SCAN] igen för att spara och avsluta. OBS: Kom ihåg att synkronisera sändaren till mottagaren! Gå igenom följande steg för att försäkra er om bästa möjliga prestanda vid användning av multipla system på samma plats. 1. Slå på alla mottagare, och stäng av alla sändare. Obs: slå på all digital utrustning som kan tänkas skapa interferens under användning, så att de kan kännas av under den följande kanalsökningen. 2. Gör en gruppsökning med den första mottagaren genom att trycka och hålla in [SCAN]-knappen i tre sekunder. 3. Slå på den första sändaren och synkronisera den med mottagaren. För varje ytterligare system: 1. Gör ett manuellt gruppval, och ställ mottagaren till samma grupp som den första mottagaren. 2. Gör en kanalsökning genom att trycka på [SCAN]-knappen 3. Synkronisera sändaren med mottagaren. Viktigt: Efter att ha synkroniserat varje sändare, låt den vara påslagen så att efterföljande sökningar känner av dessa och inte väljer dessa kanaler. Se till att endast en mottagares IR-port är exponerad för mottagaren vid synkronisering. Automatisk frekvenssökning Om ni råkar ut för radiostörningar, byt till en nya kanal genom kanal- eller gruppsökning. Kanalsökning: Tryck [SCAN]-knappen på mottagaren. Omkoppling till ny kanal inom samma grupp. Gruppsökning: Tryck och håll in [SCAN]-knappen i tre sekunder. Systemet söker upp en ny grupp och väljer en ledig kanal inom denna. (Använd inte denna vid multipla system såvida inte samtliga system flyttas till samma grupp.) Låsning och upplåsning av sändaren Genom att låsa sändaren förhindrar man oavsiktliga förändringar under framträdandet. Låsning: Med sändaren avslagen, tryck och håll in strömknappen tills den gröna LED:n blinkar. (c:a 5s.) Upplåsning: Med sändaren påslagen, tryck och håll in strömknappen tills den gröna LED:n blinkar. (c:a. 5s.) 4

7 Felavhjälpning Symptom Indikatorerna visar: Lösning Inget eller svagt ljud Sändarens strömindikator på, mottagarens blå RF-LED av. Sändarens strömindikator på, mottagarens blå RF-LED på. Sändarens strömindikator av, röd eller blinkar rött. Sändarens strömindikator röd eller blinkar rött. Sändarens strömindikator av. Synkronisera sändare och mottagare. Flytta närmare och se till att sändare och mottagare är inom synhåll. Avlägsna er från metallföremål och digital utrustning. Kontrollera alla ljudanslutningar. Justera gain-inställningarna på sändare och mottagare. Se till att handsändarens gain är ställd till 0dB. Sätt i nya batterier eller anslut ström till mottagaren. Sätt i nya batterier i sändaren. Om indikatorn fortsätter att blinka rött även sedan batterierna bytts ut, kan det hända att sändare och mottagare hör till inkompatibla frekvensband. Kontakta din Shure-återförsäljare för assistans. Slå på sändaren. Säkerställ att +/- på batteriet matchar sändarens anslutningar. Sätt i nya batterier i sändaren. Distorsion eller oönskat intermittent brus. - Avlägsna närliggande RF-källor (CD-spelare, mobiltelefoner, datorer, digitala effektprocessorer, trådlösa monitorsystem etc.) Distorisionen ökar gradvis Det går inte att slå på sändaren eller mottagaren. Strömindikatorn på sändare eller mottagare lyser röd Strömindikatorn blinkar röd Byt frekvens på sändare och mottagare. Minska sändarens gain. Sätt i nya batterier i sändaren. Vid användning av multipla system; byt frekvens på ett av de aktiva systemen Byt till nya batterier. Byt till nya batterier. Tips för bättre prestanda Se till att sändare och mottagare är inom direkt synhåll. Undvik omedelbar närhet till metallföremål och -ytor, samt digital utrustning som ger upphov till radiostrålning. Exempelvis: CD-spelare, mobiltelefoner, datorer,digitala effektprocessorer, trådlösa monitorsystem etc. Tillbehör Mikrofonhållare (FP2) Bältesclip och skyddsfodral till Plug-on-sändaren (FP3) Kamerafäste (FP5) TA3F-till-XLRm adapterkabel TA3F-till-3.5mm adapterkabel WA371 AFP301 AFP511 WA451 WA461 5

8 Specifikationer FP5 Räckvidd Inom synhåll Pilotton Frekvensrespons audio Total harmonisk distortion (THD) Ref. ±38 khz deviation med 1 khz ton Dynamiskt område Temperaturområde vid användning 100 m (300 ft) Obs: Praktiskt avstånd beror på radiosignalens absorbtion, reflektion och interferens khz Hz (±2 db) Obs: Beror på typ av mikrofon <0.5%, typiskt >100 db, A-vägt -18 C till +57 C Obs: Batteriegenskaperna kan begränsa omfånget. Mått: 108 mm X 64 mm X 19 mm (H x B x D) Vikt 81 g Hölje: Gjuten polykarbonat Känslighet: 108 dbm för 12 db SINAD, typiskt Strömförsörjning: LR6/AA batterier, 1.5 V Batterilivslängd: upp till 12 timmar (alkaliska) Audio ut Typ TA3F Konfiguration Impedansbalanserad Stiftkonfiguration 1=jord, 2=hot/+, 3=cold/- Max Audio utnivå 5 dbv (i 600 Ω last) Ref. ±38 khz deviation med 1 khz ton FP1 Utimpedans 200 Ω Justerområde gain Inimpedans Sändareffekt 10 till +20 dbv 1 MΩ 10 till 30 mw Varierar beroende på land och region Frekvensområde och Sändareffekt Stiftkonfiguration TA4M 1: jord (kabelns skärm) 2: + 5 V biasspänning 3: audio 4: Jordansluten via aktiv last. På instrumentkabeln är stift 4 flytande. Mått 108 mm x 64 mm x 19 mm (H x B x D) Vikt Hölje: Strömförsörjning Batterilivslängd FP2 81 g utan batterier Gjuten polykarbonat LR6/AA batterier, 1.5 V upp till 11 timmar (alkaliska) Maximal ingångsnivå vid 10 db gain: +2 dbv vid 0 db gain: 8 dbv Justerområde gain: Sändareffekt: Mått: Wikt: Hölje: Strömförsörjning: Batterilivslängd: 10 db 10 till 30 mw Varierar beroende på land och region 254 mm X 51 mm diameter. 290 g utan batterier Gjuten polykarbonat / ABS handtag och batterihållare LR6/AA batterier, 1.5 V upp till 11 timmar (alkaliska) Band Område Sändareffekt* G MHz 30 mw G4E MHz 10 mw G MHz 30 mw G5E MHz 10 mw H MHz 30 mw H5E MHz 10 mw J MHz 30 mw K3E MHz 10 mw L MHz 30 mw L4CN MHz 30 mw L4E MHz 30 mw P MHz 30 mw P4CN MHz 30 mw Q MHz 30 mw R MHz 20 mw R MHz 10 mw R MHz 20 mw JB MHz 10 mw S MHz 10 mw X MHz 10 mw * i 50 ohm FP3 Justerområde gain: Inimpedans: Sändareffekt: 0 till +40 dbv 9 kω 10 till 30 mw Varierande beroende på land och region Obervera: Denna radioutrustning är avsedd för professionellt bruk inom musik, underhållning och jämförliga tillämpningar. Utrustningen kan vara kapabel att arbeta på otillåtna frekvenser i det område ni befinner er. Kontakta och rådgör med lokala myndigheter för vidare information om tillåtna frekvenser och sändareffekt för trådlösa mikrofonsysten, Mått 117 x 36 x 43 mm (H x B x D) Vikt Strömförsörjning: Batterilivslängd 160 g utan batterier LR6 AA batterier, 1.5 V upp till 12 timmar (alkaliska) 6

9 Certifieringar FP1, FP2, FP3, FP5 Uppfyller kraven hos följande standarder: EN del 1 och 2, EN del 1 och 9, EN Uppfyller de nödvändiga kraven hos följande Europeiska direktiv: R&TTE Direktiv 99/5/EC WEEE Direktiv 2002/96/EC, ändrad enligt 2008/34/EC RoHS Direktiv 2002/95/EC, ändrad enligt 2008/35/EC Observera: Följ lokala bestämmelser rörande återvinning av batterier och elektronikavfall. CE Declaration of Conformity kan erhållas från: europe/compliance Auktoriserad representant i Europa: Shure Europe GmbH Headquarters Europe, Middle East & Africa Department: EMEA Approval Jakob-Dieffenbacher-Str Eppingen, Germany Phone: Fax: TILLSTÅND Användarlicens: Tillstånd för användning av radiosändare kan krävas inom ert område. Vänd er till lokala myndigheter för information. Ändringar och modifikationer som ej uttryckligen godkänts av Shure kan innebära att utrustningen ej får användas. Vederbörliga tillstånd för utrustningens användande är användarens ansvar. Shure uppmanar med bestämdhet att vända sig till ansvarig myndighet för erhållande av vederbörliga tillstånd. VARNING: Explosionsrisk vid inkorrekt batteribyte. Använd endast Shure-kompatibla batterier. VARNING: Batterier får ej utsättas för hög värme, som solsken, eld eller liknande. 7

10 Frekvensområden H5: MHz GROUP 1 GROUP 2 GROUP 3 GROUP 4 GROUP 5 GROUP Fullbredd - jämn distribution inom varje TV-kanal J3: MHz Fullbredd - jämn distribution inom varje TV-kanal frekvenser för kanal 22 frekvenser för kanal 23 frekvenser för kanal 24 frekvenser för kanal 25 GROUP 1 GROUP 2 GROUP 3 GROUP 4 GROUP 5 GROUP Fullbredd - jämn distribution inom varje TV-kanal Fullbredd - jämn distribution inom varje TV-kanal frekvenser för kanal 31 frekvenser för kanal 32 frekvenser för kanal 33 frekvenser för kanal 34 L4: MHz GROUP 1 GROUP 2 GROUP 3 GROUP 4 GROUP 5 GROUP Fullbredd - jämn distribution inom varje TV-kanal Fullbredd - jämn distribution inom varje TV-kanal frekvenser för kanal 42 frekvenser för kanal 43 frekvenser för kanal 44 frekvenser för kanal 45 8

11 P4: MHz Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Group 5 Group 6 Group 7 Group Fullbredd - max antal kompatibla frekvenser Fullbredd - max antal kompatibla frekvenser Fullbredd - max antal kompatibla frekvenser Frankrike: Användargrupp A Frankrike: Användargrupp A Frankrike: Användargrupp B Frankrike: Användargrupp B Frankrike: Användargrupp C Group 9 Group 9 Group 9 Group 9 Group 9 Group 9 Group 9 Group Frankrike: Användargrupp C Optimerade TVkanaler: ch MHz Optimerade TVkanaler: ch MHz Optimerade TVkanaler: ch MHz Kompatibel för användning med PSM400-P3 P4 > P3 Kompatibel för användning med PSM400-P3 P4= P3 Kompatibel för användning med PSM400-HF P4 > HF Kompatibel för användning med PSM400-HF P4 = P3 9

12 S6: MHz Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Group 5 Group 6 Group 7 Group Full Range - max. # of compatible frequencies Full Range - max. # of compatible frequencies Full Rangemax. # of compatible frequencies BEL / TUR preferred: opt. TV ch MHz U.K. preferred: CH69 Coordinated SET 1 U.K. preferred: CH69 Coordinated SET 2 or SET 3 U.K. preferred: Co-ordinated frequencies INDOORS U.K. preferred: Co-ordinated frequencies OUTDOORS Group 9 Group 10 Group 11 Group 12 Group 13 Group 14 Group U.K. preferred: Co-ordinated frequencies OUTDOORS European harmonized band: optimized for MHz Compatible setup for use with EUT-TW-TZ (S6 > TW-TZ) Compatible setup for use with EUT-VR-VT (S6 > VR-VT) Compatible setup for use with PSM400- KE (S6 > KE) Compatible setup for use with PSM400- KE (S6 = KE) Compatible setup for use with PSM200- S5 (S6 > S5) 10

13 Q4: MHz Group 1 Group 2 Group 3 Group Full Range Full Range Full Range Full Range JB: MHz Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Group 5 Group Full Range Full Range Full Range Full Range Full Range Full Range R13: MHz Group 1 Group 2 Group 3 Group Full Range Full Range Full Range Full Range 11

14 United States, Canada, Latin America, Caribbean: Shure Incorporated 5800 West Touhy Avenue Niles, IL USA Phone: Fax: (USA) Fax: Shure Incorporated Europe, Middle East, Africa: Shure Europe GmbH Jakob-Dieffenbacher-Str. 12, Eppingen, Germany Phone: Fax: Asia, Pacific: Shure Asia Limited 22/F, 625 King s Road North Point, Island East Hong Kong Phone: Fax:

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

AUDIO/VIDEO SYSTEM SÄNDARE & MOTTAGARE

AUDIO/VIDEO SYSTEM SÄNDARE & MOTTAGARE VID-TRANS12KN 2.4GHz AUDIO/VIDEO SYSTEM SÄNDARE & MOTTAGARE ANVÄNDARMANUAL SVENSKA Viktiga säkerhetsföreskrifter: Denna utrustning genererar och använder radiofrekvensenergi och om den inte installeras

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE HUR MAN STARTAR, STÄNGER AV, LOGGAR UT, BYTER KANAL OCH ÄNDRAR INSTÄLLNINGAR I MENYN. SVENSKA/SWEDISH JD1-A, JD2-A ARTICLE CODE: 860JD-T4-2-0000, 860JD-T4-3-0000

Läs mer

Snabbguide Konferensenhet Konftel 60W

Snabbguide Konferensenhet Konftel 60W Snabbguide Konferensenhet Konftel 60W Svenska Conference phones for every situation BESKRIVNING Tre indikatorlampor Blå mikrofon på Blå, blinkande parning Röd mikrofon av Tre högtalare Mikrofon, 360 ljudupptagning

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Air Sync Användarguide

Air Sync Användarguide Air Sync Användarguide Ladda Air Sync 1. Koppla Air Syncs micro-usb-port (D) till din dator eller annan kompatibel laddare med den medföljande USB-kabeln eller annan kompatibel micro-usb-kabel. 2. Laddningsindikatorn

Läs mer

ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA 3000 Connect Elektriskt lås för privata bostäder ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 2 ASSA 3000 Connect Styr ditt lås med knappar. Lås upp med fjärrkontroll - lika enkelt som

Läs mer

Fasttelefoni via mobilnätet. Snabbstartsguide

Fasttelefoni via mobilnätet. Snabbstartsguide Fasttelefoni via mobilnätet. Snabbstartsguide Gör så här: Det finns flera sätt att koppla in dosan, beroende på hur du vill ringa och/eller surfa. Alla är lika enkla! Snart har du Fasttelefoni via mobilnätet.

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE

Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE SVENSKA Produktbeskrivning...3 Förberedelser...4 Koder...5 Mottagare...6 Programmering av mottagare...7 Sändare T20...17

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 Handbok Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 SÄKERHET VARNING! UNDVIK BRAND OCH RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA DEN HÄR RADION FÖR REGN ELLER FUKT. DENNA PILFÖRSEDDA BLIXT I EN VARNINGSTRIANGEL

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK Micro 3+

INSTRUKTIONSBOK Micro 3+ INSTRUKTIONSBOK Micro 3+ DC-31/155 Konsumentkontakt 031-840430. www.lafayette.se Lafayette Radio AB 2006 DC 31-155 M3+ instbok.indd 1 06-02-06 16.32.44 HUR DU ANVÄNDER DIN RADIO Mottagning Vrid volymen

Läs mer

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106 Installationsguide Lynx Mobile RxTx Dokumentversion: 1.3/131106 Innehåll Introduktion... 3 1.1 Lynx Mobile RxTx komponenter... 3 1.2 Funktion... 4 1.3 Flera platser... 4 Installation... 5 1.4 Lynx Mobile

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

31 MHz. Bruksanvisning

31 MHz. Bruksanvisning 31 MHz Bruksanvisning Inledning 2 Viktigt att notera 2 Förpackningen 2 Radion 3 Display 3 Komma igång 4 Antenn... 4 Batteri... 4 Bältesclips... 4 Laddning... 4 Att använda radion (Grundfunktioner) 5 Till/Från/Volym...

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC SV INNEHÅLL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH

Läs mer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Sync DY10. Svenska

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Sync DY10. Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Sync DY10 Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Sync DY10 4 Funktioner - Sync DY10 5 Komma igång 6 Börja använda

Läs mer

N300 WiFi Range Extender

N300 WiFi Range Extender Installationshandbok N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RP Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4 Tele Radio T60 Manual Rev. IM-T60-001-A4 CONTENTS 3-21........... 22-40.......... 41-59.......... 60-80.......... 81-101......... 102-123........ 124-145........ 146-164........ 165-186......... 187-194.........

Läs mer

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången 72 SWE Lådans innehåll 1 x PIR trådlös rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur 1 x Konsol 1 x Bruksanvisning Den ASA-40 högpresterande trådlösa rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur. Denna rörelsedetektor

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

IKUSI STG Produktöversikt

IKUSI STG Produktöversikt Produktöversikt Följande moduler finns att tillgå i STG serien: Typ Benämning Art. nr. BAS-120 Basplatta 715201 COF-120 Skåp 715202 SPI-300 Programmeringsenhet 709009 STG-200 Nätdel/kontrollenhet 715200

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator Hörlursriggen Manual Illustration: Staffan Melin/Oscillator Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator Innehållsförteckning Inledning 3 Förklarar vad utrustningen är till för samt några viktiga begrepp.

Läs mer

Supportguide för Plantronics trådlösa DECT-headsets

Supportguide för Plantronics trådlösa DECT-headsets Supportguide för Plantronics trådlösa DECT-headsets Plantronics headsets finns hos återförsäljare i hela landet Koppla in Plantronics trådlösa headsets mot stationär telefon. Lägg ut alla delar som följer

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Omgivningstemperatur: -20 C till +50 C

Omgivningstemperatur: -20 C till +50 C Ref. 000067 Sv INSTALLATIONS guide inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande

Läs mer

NEO IP Användarmanual

NEO IP Användarmanual NEO IP Användarmanual NE41 09003-01 v2.1 Alarmknapp (röd) Återställningsknapp (grön) Extraknapp (grå) ❷ ❸ ❻ ❶ ❹ ❺ Strömbrytare (undersida) ❼ NEO IP kit innehåll Listan nedan visar vilka delar som ingår

Läs mer

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010 Joy Abe BH01 Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator Bruksanvisning Joy Abe BH01, Art nr 276010 1 Innehållsförteckning sida Inledning...3 Förpackningens innehåll...3 Grundläggande

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner... 3 I förpackningen skall följande finnas... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS 1818199 110315 INSTALLATIONS manual SE Art.nr. 1818199 är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande sol- & vindförhållanden

Läs mer

Välkommen till PlayStations värld. Få igång din PS4 med den här praktiska snabbhandledningen. Snabbhandledning. Svenska CUH-1004A

Välkommen till PlayStations värld. Få igång din PS4 med den här praktiska snabbhandledningen. Snabbhandledning. Svenska CUH-1004A Välkommen till PlayStations värld Få igång din PS4 med den här praktiska snabbhandledningen. Snabbhandledning Svenska CUH-1004A Komma igång Anslut till din TV. Följ steg till nedan för att ansluta PlayStation

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR SATELLITMÄTARE

ANVÄNDARMANUAL FÖR SATELLITMÄTARE ANVÄNDARMANUAL FÖR SATELLITMÄTARE 1. INLEDNING 1. Inledning 2. Huvudegenskaper 3. Tekniska specifikationer 4. Beskrivning av frontpanel 5. Användning 1 Koppla på/av 2 Batteri 3 Kopplingsdiagram 4 Mäta

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Identifiering av delarna...3 Anslutningar...4 Anslut en extern ljudenhet... 4 Sätt på strömmen...

Läs mer

Weather Station with Radio-Controlled Alarm Clock and Ice Alert Model: EW93

Weather Station with Radio-Controlled Alarm Clock and Ice Alert Model: EW93 C8313A(DCF MSF) Size: 148 x 105(mm) Weather Station with Radio-Controlled Alarm Clock and Ice Alert Model: EW93 USER MANUAL Trådlös inomhus- och utomhustermometer med alarmklocka och isvarning Modell:

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Inteno FG500 installation

Inteno FG500 installation Anteckningar Kundnummer Inteno FG500 installation Supportnummer 0771-40 44 00 Här kan man klistra in WPA nyckel lappen. 15 Inkoppling av TV Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno

Läs mer

LYSSNINGSHJÄLPMEDEL till MED-EL talprocessorer. En Guide till FM-system IR-system Telespole Yttre mikrofon Mobiltelefoner

LYSSNINGSHJÄLPMEDEL till MED-EL talprocessorer. En Guide till FM-system IR-system Telespole Yttre mikrofon Mobiltelefoner LYSSNINGSHJÄLPMEDEL till MED-EL talprocessorer En Guide till FM-system IR-system Telespole Yttre mikrofon Mobiltelefoner Ver 1.0 030912 BM Utskriven 2006-06-06 12:13:00 \\Server\möllerström\mmab\MEDEL\Brochyrer\FM

Läs mer

Univox DLS-33TV. Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart. Bruksanvisning. Univox DLS-33TV slingförstärkare. Soffslinga.

Univox DLS-33TV. Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart. Bruksanvisning. Univox DLS-33TV slingförstärkare. Soffslinga. Univox DLS-33TV Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart Bruksanvisning Univox DLS-33TV slingförstärkare Slingkudde Soffslinga Art nr Beskrivning 203340 Univox DLS-33TV, Slingförstärkare med

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HS-3W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HS-3W instruktionsbok (information,

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL

ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL TM ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL Ett smidigt och strukturerat nätverk för privat boende ELKO Link Home är ett flexibelt och framtidssäkert nätverk för bostäder och lägenheter. Det ger en universell och

Läs mer

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning Art. Nr.: 2256 xx Apparatens komponenter Översikt (fig. 1) (1) Radiosändare (2) Sensorytor (3) Magnet 1 (2) (1) (3) Säkerhetsanvisningar Inbyggnad och montering av elektriska apparater får endast utföras

Läs mer

Installation i hemmet

Installation i hemmet Installation i hemmet Här är en uppdaterad installationsanvisning. Du skall använda dig av denna och inte av den som går att ladda ner från NAOs hemsida. Den visar nämligen hur man gör då man använder

Läs mer

nüvi 1490TV snabbstartshandbok

nüvi 1490TV snabbstartshandbok nüvi 1490TV snabbstartshandbok Titta närmare på nüvi-enheten Varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

MBP16 Digital babyvakt

MBP16 Digital babyvakt Manual - MBP16 Digital babyvakt Grattis. till din nya Motorola Babymonitor! Tack för att ni valt MBP 16. Nu kan du höra din bebis sova i ett annat rum. Behåll originalkvittot, om du någon gång behöver

Läs mer

DeLaval gårdsövervakningskamera

DeLaval gårdsövervakningskamera DeLaval gårdsövervakningskamera FMC60 Instruktionsbok 86173231 2013-05-10, Version 3 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval gårdsövervakningskamera FMC60...

Läs mer

Aktivt stereo delningsfilter för hifi och High End

Aktivt stereo delningsfilter för hifi och High End Aktivt stereo delningsfilter för hifi och High End Engelholm Audio Delo Engelholm Audio Sidan 1 Engelholm Audio Delo Delo är ett aktivt delningsfilter som är designat att användas för hifi och high end.

Läs mer

Jabra SPEAK 450 för Cisco

Jabra SPEAK 450 för Cisco Jabra SPEAK 450 för Cisco BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen...2 ÖVERSIKT...3 ANSLUTNING...5 Hur du använder...7 Support...8 Tekniska specifikationer...9 1 Välkommen Tack för att du valde. Vi hoppas att

Läs mer

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800 Snabbstart AC750 WiFi Range Extender Modell EX3800 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech Relay 9010. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

LEC. LEC startrutin. Temperaturreglering. Grundläggande drift / Avancerad inställning / Felsökning C K. Version 1.0 Swedish

LEC. LEC startrutin. Temperaturreglering. Grundläggande drift / Avancerad inställning / Felsökning C K. Version 1.0 Swedish LEC startrutin Torka verktyget, lägg på full låskraft, - gånger (kläm fast ev. kablar före drift). Ställ huvudströmbrytaren på Till. automatiskt börvärde. zon, zon eller båda. Skriv in automatiskt börvärde.

Läs mer

Denna genomgång behandlar följande: Trådlösa tekniker WLAN Utrustning Säkerhet Konfiguration

Denna genomgång behandlar följande: Trådlösa tekniker WLAN Utrustning Säkerhet Konfiguration itlararen.se Denna genomgång behandlar följande: Trådlösa tekniker WLAN Utrustning Säkerhet Konfiguration Förutom trådbundna nätverk så finns det tekniker som möjliggör trådlös kommunikation Trådlös kommunikation

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

JABRA STEP WIRELESS. Bruksanvisning. jabra.com/stepwireless. jabra

JABRA STEP WIRELESS. Bruksanvisning. jabra.com/stepwireless. jabra L jabra Bruksanvisning jabra.com/stepwireless 2014 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare.

Läs mer

SmartCat Pejlare M500 användarmanual

SmartCat Pejlare M500 användarmanual SmartCat Pejlare M500 användarmanual När du läser denna svenska användarmanual, bör du ha din engelska användarmanual bredvid dig för att få hjälp av bilderna. 1. Introduktion SmartCat Pejlare M500 består

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut.

installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut. installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut. Paketets innehåll. Innehållsförteckning Paketets innehåll...3 Anslut bredbandet trådlöst...4 Anslut bredbandet

Läs mer

Bruksanvisning. ELKO Wireless är ett trådlöst styrsystem för belysning. ELKO Wireless är baserat på radiokommunikation mellan enheterna.

Bruksanvisning. ELKO Wireless är ett trådlöst styrsystem för belysning. ELKO Wireless är baserat på radiokommunikation mellan enheterna. N67, Rev.., 8.04.07, T.L. ruksanvisning ELKO Wireless är ett trådlöst styrsystem för belysning. ELKO Wireless är baserat på radiokommunikation mellan enheterna. Systemet programmeras enkelt utan speciella

Läs mer

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH COMMUNICATION S U PPOR T U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH CLASS I I BRU KSAN VISN I N G NI - 7075 2 0 C O M M U N I C AT I O N S U P P O R T U S B A D A P T E R B L U E T O O T H C L A S S I I F ö r s t

Läs mer

FIBERANSLUTNING TILL VILLA

FIBERANSLUTNING TILL VILLA FIBERANSLUTNING TILL VILLA INNEHÅLLER INSTALLATIONSANVISNING HJÄLP VID FELSÖKNING Inkopplingsinstruktion HES-3106 (vit 5 portar) 1) Koppla in din dator eller router i någon av portarna ett till två (märkt

Läs mer

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning 1. HD2010...1 2. Starta Instrumentet...2 3. Knapparnas funktioner...4 3.1 HOLD...4 3.2 ON/OFF...4 3.3 MENU...4 3.4 Print...5 3.5 PROG...5 3.6 PAUSE/CONTINUE...5

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Comfort Digisystem utprovningsväska

Comfort Digisystem utprovningsväska Comfort Digisystem utprovningsväska Utprovningsväskan innehåller ett urval av Comfort Digisystem som gör det möjligt att prova hörselprodukter i arbetet. I denna översikt återfinns ett antal situationer

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Cloneplus Scandinavia AB. ANV ÄNDAR MANUAL www.cloneplus.se

Cloneplus Scandinavia AB. ANV ÄNDAR MANUAL www.cloneplus.se ANV ÄNDAR MANUAL www.cloneplus.se ANVÄNDAR MANUAL www.cloneplus.se 1. Säkerhets och användar information Clone + har utformats i enlighet med de säkerhetsstandarder som anges inom EU. Innan du använder

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

En svensk uppfinning

En svensk uppfinning Användarhandbok En svensk uppfinning I början av 000-talet uppfann tekniker på Ericsson möjligheten att låta en vanlig TV kommunicera med hjälp av mobiltelefoninätet. Tanken var att datorn upplevs som

Läs mer

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Produktöversikt...2 Vy framsida...2 Vy baksida...2 Sensor...3 Att komma igång...3 Installation av huvudenhet...3 Installation

Läs mer

Phonaks trådlösa kommunikationssortiment

Phonaks trådlösa kommunikationssortiment Phonaks trådlösa kommunikationssortiment Produktinformation Till Phonak Venture hörapparater Tillbehören från Phonaks trådlösa kommunikationssortiment medför stora fördelar i svåra lyssningssituationer

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

EPILEPSI OCH LARM. Vi jobbar med hjälpmedeldet handlar om människor. Se mer: www.abilia.no

EPILEPSI OCH LARM. Vi jobbar med hjälpmedeldet handlar om människor. Se mer: www.abilia.no EPILEPSI OCH LARM ABILIA SKRÄDDARSYR KOMPLETTA LÖSNINGAR Vi har många års erfarenhet och en rad hjälpmedel inom området. Ta gärna kontakt med oss så hjälper våra konsulenter och tekniker till att hitta

Läs mer

Trådlöst headset. Bruksanvisning SCEH-00075 SCEH-00087. Läs noga igenom den medföljande dokumentationen innan du börjar använda produkten.

Trådlöst headset. Bruksanvisning SCEH-00075 SCEH-00087. Läs noga igenom den medföljande dokumentationen innan du börjar använda produkten. Trådlöst headset Bruksanvisning SCEH-00075 SCEH-00087 Läs noga igenom den medföljande dokumentationen innan du börjar använda produkten. Innehåll 1. Varningar 1.1 Återvinningsinstruktioner för kunder i

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer