FP5 FP1 FP3 FP2. FP trådlöst mikrofonsystem Shure Incorporated 27B16755 (Rev. 1)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FP5 FP1 FP3 FP2. FP trådlöst mikrofonsystem. 2012 Shure Incorporated 27B16755 (Rev. 1)"

Transkript

1 FP5 FP1 FP3 FP2 FP trådlöst mikrofonsystem 2012 Shure Incorporated 27B16755 (Rev. 1)

2

3 FP Wireless Med sina mångsidiga konfigurationsmöjligheter och moderna teknik erbjuder FP Wireless kristallklar och pålitlig ljudupptagning. Med enkla och flexibla komponenter, som portabel mottagare och XLR-plug-on-sändare, är det enklare än någonsin att fånga ljud i film- och videoproduktionssammanhang. FP1 ficksändare FP2 handsändare FP3 plug-on-sändare FP5 portabel mottagare Tåligt lättviktchassie med TA4F-kontakt för användning med headset eller myggmikrofon Tåligt lättviktchassie, levereras med den välkända dynamiska kapseln Shure SM58 eller med den rundtagande kondensatorkapseln VP68. Sändaren är kompatibel med alla Shures trådlösa mikrofonkapslar. Tåligt metallchassie med ergonomisk formgivning för ett bekvämt grepp. XLR-kontakten möjliggör användning med alla vanliga trådbundna dynamiska mikrofoner Tåligt lättviktschassie, lämpligt för kameramontage eller att bäras. Antenner med diversitet. Utgång via TA3F-kabel till XLR eller 3,5mm kontakt. Egenskaper Audio Reference Companding TM för kristallklart ljud Automatisk frekvensväljare söker upp en ledig frekvens med ett enkelt knapptryck. Automatisk sändarinställning synkroniserar omedelbart sändaren till mottagarfrekvensen Upp till12 samtidiga kompatibla system Alla komponenter drivs av 2AA-batterier. Ingen strömsladd behövs. Sändarens gainkontroll sköter ingångsnivån Tillbehör Mikrofonhållare (FP2) Bältesclip och skyddsfodral plug-on-sändare (FP3) Kamerafäste (FP5) TA3F-till-XLRm adapterkabel TA3F-till-3.5mm adapterkabel 1

4 Snabbstartsguide Installera batterier Slå på mottagaren FP5 Gruppsökning av lediga frekvenser Slå på sändaren Synkronisera sändare och mottagare 2

5 FP5 mottagare 1 Ström LED Grön Gul Röd Blinkar röd vid tillslag Ström på Varning för låg batterinivå Kritisk batterinivå. Byt batteri omedelbart. Batteriet helt slut. 2 RF LED Tänds när mottagaren är korrekt synkroniserad till en sändare (eller är manuellt avstämd mot en sändares frekvens). 3 Strömomkopplare Tryck och håll in knappen för att slå av eller på strömmen. 4 Infraröd (IR) port Infraröd överföring för synkronisering av sändarfrekvens. 5 TA3M uttag Audioutgång för anslutning av TA3F kabel. 6 Audio utnivå Justerar utgångsnivån för t.ex. kameror eller inspelningsapparater. 7 LCD teckenfönster Visar inställningarna för grupp [GROUP], kanal [CHANNEL] och batterilivslängd. 8 Sökningsknapp Gruppsökning: Tryck och håll in (3s.) för att söka en ledig grupp och kanal Kanalsökning: Tryck och släpp för att söka en ledig kanal inom den nuvarandegruppen. 9 Synkknapp Rikta sändare och mottagare mot varandra och tryck [SYNC]. Den blå lysdioden anger att synkroniseringen lyckades. Obs: tryck [SYNC] och [SCAN] för att att ställa in grupp och kanalnummer manuellt. 10 Antenner Två antenner for diversitet. Sändarens kontroller och anslutningar 1 LED-indikator Grön Blinkande grön Blinkande röd Red Blinkande röd vid tillslag. Snabbt blinkande röd efter synkronisering Klar att använda Kontrollerna låsta IR-överföring pågår Låg batterinivå Batterierna helt slut. (Sändaren kan inte slås på förrän batterierna bytts ut) Sändare och mottagare inkompatibla; Kontakta din Shure-återförsäljare. 2 Strömomkopplare Tryck och håll in knappen för att slå av eller på strömmen. 3 Infraröd (IR) Port Infraröd överföring för synkronisering av sändarfrekvens. Vid användning av flera system skall endast en sändares IR-port exponeras åt gången. 4 4-stifts mikrofonanslutning TA4F för anslutning av headset eller myggmikrofon. 5 Audio ingångsnivå Justering av ingångsnivå. 6 XLR-anslutning (endast FP3 ) Kopplas på en XLR-mikrofon eller utgången på annan ljudapparat. 7 Nivåindikator audioingång (endast FP3) Röd Gul Grön Signalen överstyr Nominell momentan nivå Audiosignal närvarande 3

6 P GXD Justering av gain FP1 och FP3 Genomför en ljudkontroll. Använd nivåkontrollen på sidan (FP1) eller framsidan (FP3) för att justera gain upp (+) eller ner (-) tills den önskade nivån erhållits. FP3 endast: Justera gain-nivån så ingångsnivåindikatorn blinkar gult vid signal- Topparna. FP1 FP3 FP2 Handsändaren kräver normalt ingen justering, och kan lämnas på 0dB för de flesta tillämpningar. Använd -10dB-inställningen endast vid kraftig sång eller andra starka ljudkällor om hörbar distortion förekommer. Åtkomst till gainomkopplaren sker genom att skruva av mikrofonhuvudet. Använd spetsen på en penna eller en liten skruvmejsel för att ställa om brytaren. FP2 B I A S A U D I O 0 d B -1 0 d B A U D IO 0 d B d B 0dB: standardinställning. -10dB: endast om ljudsignalen överstyrs p.g.a. hög ljudstyrka. Inställning av enstaka system Inställning av multipla system 1. Genomför en gruppkanalsökning: Tryck och håll in [SCAN]-knappen i tre sekunder. Den nya gruppen och kanalen aktiveras och sparas automatiskt när sökningen är klar. 2. Synkronisera sändaren: Rikta IR-portarna på sändare och mottagare mot varandra och tryck på [SYNC]-knappen. När den blå RF-LED:n tänds och sändarens LED blinkar till innebär det att synkroniseringen lyckades. Manuell grupp och kanalinställning (endast mottagare) Viktigt: De flesta enkelsystemstillämpningarna kräver inte manuella gruppoch kanalinställningar använd automatisk frekvenssökning istället. Emellanåt kan manuell inställning vara användbart, t.ex. för att ta emot och spela in ljudet direkt från mikrofonen i en installation. Gruppinställning: 1. Tryck på [SCAN] och [SYNC] samtidigt. [GROUP] blinkar. 2. Tryck på [SYNC]-knappen för att ändra gruppnummer. 3. Tryck [SCAN] för att godkänna den valda gruppen. 4. Tryck [SCAN] igen för att spara och avsluta. 5. Om så önskas, gör en kanalsökning för att välja och öpna en kanal i den valda gruppen. Kanalinställning: 1. Tryck på [SCAN] och [SYNC] samtidigt. [GROUP] blinkar. 2. Tryck på [SCAN] för att ändra kanalinställning. Kanalnumret blinkar. 3. Tryck på [SYNC]-knappen för att stega fram till önskat kanalnummer. 4. Tryck [SCAN] igen för att spara och avsluta. OBS: Kom ihåg att synkronisera sändaren till mottagaren! Gå igenom följande steg för att försäkra er om bästa möjliga prestanda vid användning av multipla system på samma plats. 1. Slå på alla mottagare, och stäng av alla sändare. Obs: slå på all digital utrustning som kan tänkas skapa interferens under användning, så att de kan kännas av under den följande kanalsökningen. 2. Gör en gruppsökning med den första mottagaren genom att trycka och hålla in [SCAN]-knappen i tre sekunder. 3. Slå på den första sändaren och synkronisera den med mottagaren. För varje ytterligare system: 1. Gör ett manuellt gruppval, och ställ mottagaren till samma grupp som den första mottagaren. 2. Gör en kanalsökning genom att trycka på [SCAN]-knappen 3. Synkronisera sändaren med mottagaren. Viktigt: Efter att ha synkroniserat varje sändare, låt den vara påslagen så att efterföljande sökningar känner av dessa och inte väljer dessa kanaler. Se till att endast en mottagares IR-port är exponerad för mottagaren vid synkronisering. Automatisk frekvenssökning Om ni råkar ut för radiostörningar, byt till en nya kanal genom kanal- eller gruppsökning. Kanalsökning: Tryck [SCAN]-knappen på mottagaren. Omkoppling till ny kanal inom samma grupp. Gruppsökning: Tryck och håll in [SCAN]-knappen i tre sekunder. Systemet söker upp en ny grupp och väljer en ledig kanal inom denna. (Använd inte denna vid multipla system såvida inte samtliga system flyttas till samma grupp.) Låsning och upplåsning av sändaren Genom att låsa sändaren förhindrar man oavsiktliga förändringar under framträdandet. Låsning: Med sändaren avslagen, tryck och håll in strömknappen tills den gröna LED:n blinkar. (c:a 5s.) Upplåsning: Med sändaren påslagen, tryck och håll in strömknappen tills den gröna LED:n blinkar. (c:a. 5s.) 4

7 Felavhjälpning Symptom Indikatorerna visar: Lösning Inget eller svagt ljud Sändarens strömindikator på, mottagarens blå RF-LED av. Sändarens strömindikator på, mottagarens blå RF-LED på. Sändarens strömindikator av, röd eller blinkar rött. Sändarens strömindikator röd eller blinkar rött. Sändarens strömindikator av. Synkronisera sändare och mottagare. Flytta närmare och se till att sändare och mottagare är inom synhåll. Avlägsna er från metallföremål och digital utrustning. Kontrollera alla ljudanslutningar. Justera gain-inställningarna på sändare och mottagare. Se till att handsändarens gain är ställd till 0dB. Sätt i nya batterier eller anslut ström till mottagaren. Sätt i nya batterier i sändaren. Om indikatorn fortsätter att blinka rött även sedan batterierna bytts ut, kan det hända att sändare och mottagare hör till inkompatibla frekvensband. Kontakta din Shure-återförsäljare för assistans. Slå på sändaren. Säkerställ att +/- på batteriet matchar sändarens anslutningar. Sätt i nya batterier i sändaren. Distorsion eller oönskat intermittent brus. - Avlägsna närliggande RF-källor (CD-spelare, mobiltelefoner, datorer, digitala effektprocessorer, trådlösa monitorsystem etc.) Distorisionen ökar gradvis Det går inte att slå på sändaren eller mottagaren. Strömindikatorn på sändare eller mottagare lyser röd Strömindikatorn blinkar röd Byt frekvens på sändare och mottagare. Minska sändarens gain. Sätt i nya batterier i sändaren. Vid användning av multipla system; byt frekvens på ett av de aktiva systemen Byt till nya batterier. Byt till nya batterier. Tips för bättre prestanda Se till att sändare och mottagare är inom direkt synhåll. Undvik omedelbar närhet till metallföremål och -ytor, samt digital utrustning som ger upphov till radiostrålning. Exempelvis: CD-spelare, mobiltelefoner, datorer,digitala effektprocessorer, trådlösa monitorsystem etc. Tillbehör Mikrofonhållare (FP2) Bältesclip och skyddsfodral till Plug-on-sändaren (FP3) Kamerafäste (FP5) TA3F-till-XLRm adapterkabel TA3F-till-3.5mm adapterkabel WA371 AFP301 AFP511 WA451 WA461 5

8 Specifikationer FP5 Räckvidd Inom synhåll Pilotton Frekvensrespons audio Total harmonisk distortion (THD) Ref. ±38 khz deviation med 1 khz ton Dynamiskt område Temperaturområde vid användning 100 m (300 ft) Obs: Praktiskt avstånd beror på radiosignalens absorbtion, reflektion och interferens khz Hz (±2 db) Obs: Beror på typ av mikrofon <0.5%, typiskt >100 db, A-vägt -18 C till +57 C Obs: Batteriegenskaperna kan begränsa omfånget. Mått: 108 mm X 64 mm X 19 mm (H x B x D) Vikt 81 g Hölje: Gjuten polykarbonat Känslighet: 108 dbm för 12 db SINAD, typiskt Strömförsörjning: LR6/AA batterier, 1.5 V Batterilivslängd: upp till 12 timmar (alkaliska) Audio ut Typ TA3F Konfiguration Impedansbalanserad Stiftkonfiguration 1=jord, 2=hot/+, 3=cold/- Max Audio utnivå 5 dbv (i 600 Ω last) Ref. ±38 khz deviation med 1 khz ton FP1 Utimpedans 200 Ω Justerområde gain Inimpedans Sändareffekt 10 till +20 dbv 1 MΩ 10 till 30 mw Varierar beroende på land och region Frekvensområde och Sändareffekt Stiftkonfiguration TA4M 1: jord (kabelns skärm) 2: + 5 V biasspänning 3: audio 4: Jordansluten via aktiv last. På instrumentkabeln är stift 4 flytande. Mått 108 mm x 64 mm x 19 mm (H x B x D) Vikt Hölje: Strömförsörjning Batterilivslängd FP2 81 g utan batterier Gjuten polykarbonat LR6/AA batterier, 1.5 V upp till 11 timmar (alkaliska) Maximal ingångsnivå vid 10 db gain: +2 dbv vid 0 db gain: 8 dbv Justerområde gain: Sändareffekt: Mått: Wikt: Hölje: Strömförsörjning: Batterilivslängd: 10 db 10 till 30 mw Varierar beroende på land och region 254 mm X 51 mm diameter. 290 g utan batterier Gjuten polykarbonat / ABS handtag och batterihållare LR6/AA batterier, 1.5 V upp till 11 timmar (alkaliska) Band Område Sändareffekt* G MHz 30 mw G4E MHz 10 mw G MHz 30 mw G5E MHz 10 mw H MHz 30 mw H5E MHz 10 mw J MHz 30 mw K3E MHz 10 mw L MHz 30 mw L4CN MHz 30 mw L4E MHz 30 mw P MHz 30 mw P4CN MHz 30 mw Q MHz 30 mw R MHz 20 mw R MHz 10 mw R MHz 20 mw JB MHz 10 mw S MHz 10 mw X MHz 10 mw * i 50 ohm FP3 Justerområde gain: Inimpedans: Sändareffekt: 0 till +40 dbv 9 kω 10 till 30 mw Varierande beroende på land och region Obervera: Denna radioutrustning är avsedd för professionellt bruk inom musik, underhållning och jämförliga tillämpningar. Utrustningen kan vara kapabel att arbeta på otillåtna frekvenser i det område ni befinner er. Kontakta och rådgör med lokala myndigheter för vidare information om tillåtna frekvenser och sändareffekt för trådlösa mikrofonsysten, Mått 117 x 36 x 43 mm (H x B x D) Vikt Strömförsörjning: Batterilivslängd 160 g utan batterier LR6 AA batterier, 1.5 V upp till 12 timmar (alkaliska) 6

9 Certifieringar FP1, FP2, FP3, FP5 Uppfyller kraven hos följande standarder: EN del 1 och 2, EN del 1 och 9, EN Uppfyller de nödvändiga kraven hos följande Europeiska direktiv: R&TTE Direktiv 99/5/EC WEEE Direktiv 2002/96/EC, ändrad enligt 2008/34/EC RoHS Direktiv 2002/95/EC, ändrad enligt 2008/35/EC Observera: Följ lokala bestämmelser rörande återvinning av batterier och elektronikavfall. CE Declaration of Conformity kan erhållas från: europe/compliance Auktoriserad representant i Europa: Shure Europe GmbH Headquarters Europe, Middle East & Africa Department: EMEA Approval Jakob-Dieffenbacher-Str Eppingen, Germany Phone: Fax: TILLSTÅND Användarlicens: Tillstånd för användning av radiosändare kan krävas inom ert område. Vänd er till lokala myndigheter för information. Ändringar och modifikationer som ej uttryckligen godkänts av Shure kan innebära att utrustningen ej får användas. Vederbörliga tillstånd för utrustningens användande är användarens ansvar. Shure uppmanar med bestämdhet att vända sig till ansvarig myndighet för erhållande av vederbörliga tillstånd. VARNING: Explosionsrisk vid inkorrekt batteribyte. Använd endast Shure-kompatibla batterier. VARNING: Batterier får ej utsättas för hög värme, som solsken, eld eller liknande. 7

10 Frekvensområden H5: MHz GROUP 1 GROUP 2 GROUP 3 GROUP 4 GROUP 5 GROUP Fullbredd - jämn distribution inom varje TV-kanal J3: MHz Fullbredd - jämn distribution inom varje TV-kanal frekvenser för kanal 22 frekvenser för kanal 23 frekvenser för kanal 24 frekvenser för kanal 25 GROUP 1 GROUP 2 GROUP 3 GROUP 4 GROUP 5 GROUP Fullbredd - jämn distribution inom varje TV-kanal Fullbredd - jämn distribution inom varje TV-kanal frekvenser för kanal 31 frekvenser för kanal 32 frekvenser för kanal 33 frekvenser för kanal 34 L4: MHz GROUP 1 GROUP 2 GROUP 3 GROUP 4 GROUP 5 GROUP Fullbredd - jämn distribution inom varje TV-kanal Fullbredd - jämn distribution inom varje TV-kanal frekvenser för kanal 42 frekvenser för kanal 43 frekvenser för kanal 44 frekvenser för kanal 45 8

11 P4: MHz Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Group 5 Group 6 Group 7 Group Fullbredd - max antal kompatibla frekvenser Fullbredd - max antal kompatibla frekvenser Fullbredd - max antal kompatibla frekvenser Frankrike: Användargrupp A Frankrike: Användargrupp A Frankrike: Användargrupp B Frankrike: Användargrupp B Frankrike: Användargrupp C Group 9 Group 9 Group 9 Group 9 Group 9 Group 9 Group 9 Group Frankrike: Användargrupp C Optimerade TVkanaler: ch MHz Optimerade TVkanaler: ch MHz Optimerade TVkanaler: ch MHz Kompatibel för användning med PSM400-P3 P4 > P3 Kompatibel för användning med PSM400-P3 P4= P3 Kompatibel för användning med PSM400-HF P4 > HF Kompatibel för användning med PSM400-HF P4 = P3 9

12 S6: MHz Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Group 5 Group 6 Group 7 Group Full Range - max. # of compatible frequencies Full Range - max. # of compatible frequencies Full Rangemax. # of compatible frequencies BEL / TUR preferred: opt. TV ch MHz U.K. preferred: CH69 Coordinated SET 1 U.K. preferred: CH69 Coordinated SET 2 or SET 3 U.K. preferred: Co-ordinated frequencies INDOORS U.K. preferred: Co-ordinated frequencies OUTDOORS Group 9 Group 10 Group 11 Group 12 Group 13 Group 14 Group U.K. preferred: Co-ordinated frequencies OUTDOORS European harmonized band: optimized for MHz Compatible setup for use with EUT-TW-TZ (S6 > TW-TZ) Compatible setup for use with EUT-VR-VT (S6 > VR-VT) Compatible setup for use with PSM400- KE (S6 > KE) Compatible setup for use with PSM400- KE (S6 = KE) Compatible setup for use with PSM200- S5 (S6 > S5) 10

13 Q4: MHz Group 1 Group 2 Group 3 Group Full Range Full Range Full Range Full Range JB: MHz Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Group 5 Group Full Range Full Range Full Range Full Range Full Range Full Range R13: MHz Group 1 Group 2 Group 3 Group Full Range Full Range Full Range Full Range 11

14 United States, Canada, Latin America, Caribbean: Shure Incorporated 5800 West Touhy Avenue Niles, IL USA Phone: Fax: (USA) Fax: Shure Incorporated Europe, Middle East, Africa: Shure Europe GmbH Jakob-Dieffenbacher-Str. 12, Eppingen, Germany Phone: Fax: Asia, Pacific: Shure Asia Limited 22/F, 625 King s Road North Point, Island East Hong Kong Phone: Fax:

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

PERFORMER LINE 16 KANALERS TRÅDLÖST SYSTEM FÖR UHF-BANDET PU 900 - PU 910 M - L - G - DHM BRUKSANVISNING

PERFORMER LINE 16 KANALERS TRÅDLÖST SYSTEM FÖR UHF-BANDET PU 900 - PU 910 M - L - G - DHM BRUKSANVISNING PERFORMER LINE 16 KANALERS TRÅDLÖST SYSTEM FÖR UHF-BANDET PU 900 - PU 910 M - L - G - DHM BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1 INTRODUKTION 1.1 BESKRIVNING AV MIKROFONFAMILJEN 1.2 PRODUKTEGENSKAPER 2 PRODUKTBESKRIVNING

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

AUDIO/VIDEO SYSTEM SÄNDARE & MOTTAGARE

AUDIO/VIDEO SYSTEM SÄNDARE & MOTTAGARE VID-TRANS12KN 2.4GHz AUDIO/VIDEO SYSTEM SÄNDARE & MOTTAGARE ANVÄNDARMANUAL SVENSKA Viktiga säkerhetsföreskrifter: Denna utrustning genererar och använder radiofrekvensenergi och om den inte installeras

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE HUR MAN STARTAR, STÄNGER AV, LOGGAR UT, BYTER KANAL OCH ÄNDRAR INSTÄLLNINGAR I MENYN. SVENSKA/SWEDISH JD1-A, JD2-A ARTICLE CODE: 860JD-T4-2-0000, 860JD-T4-3-0000

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS.

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. CRI Över 90 Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. Energibesparande 10W LED Bländfri design Livslängd 40.000 timmar Paketet innehåller följande: A. Lampa inkl. LED B. Vokymkontroll knapp C. Lampfot

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL Bruksanvisning VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m 1 2 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Snabbguide Konferensenhet Konftel 60W

Snabbguide Konferensenhet Konftel 60W Snabbguide Konferensenhet Konftel 60W Svenska Conference phones for every situation BESKRIVNING Tre indikatorlampor Blå mikrofon på Blå, blinkande parning Röd mikrofon av Tre högtalare Mikrofon, 360 ljudupptagning

Läs mer

ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA 3000 Connect Elektriskt lås för privata bostäder ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 2 ASSA 3000 Connect Styr ditt lås med knappar. Lås upp med fjärrkontroll - lika enkelt som

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Air Sync Användarguide

Air Sync Användarguide Air Sync Användarguide Ladda Air Sync 1. Koppla Air Syncs micro-usb-port (D) till din dator eller annan kompatibel laddare med den medföljande USB-kabeln eller annan kompatibel micro-usb-kabel. 2. Laddningsindikatorn

Läs mer

Användarmanual 2.4 GHz Trådlösa Videokameror

Användarmanual 2.4 GHz Trådlösa Videokameror Användarmanual 2.4 GHz Trådlösa Videokameror www.ludaelektronik.se Användarmanual för LUDA Elektronik 2.4 GHz Trådlösa Videokameror Version 1.1 Innehåll Förord Inledning 05 Säkerhetsföreskrifter 06 Lagar

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

Fasttelefoni via mobilnätet. Snabbstartsguide

Fasttelefoni via mobilnätet. Snabbstartsguide Fasttelefoni via mobilnätet. Snabbstartsguide Gör så här: Det finns flera sätt att koppla in dosan, beroende på hur du vill ringa och/eller surfa. Alla är lika enkla! Snart har du Fasttelefoni via mobilnätet.

Läs mer

Falck 6709 Rörelsedetektor

Falck 6709 Rörelsedetektor Bruksanvisning Falck 6709 Rörelsedetektor Artikelnr: 320 868 Innehållsforteckning Beskrivning av Falck 6709 Rörelsedetektor... 3 Kodning till mottagare... 4 Ta bort koder:... 5 Test... 6 Underhåll... 6

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

LexCom Home Certifieringsutbildning

LexCom Home Certifieringsutbildning Användarens önskemål på funktioner, ex : Förse alla TV-apparater med en stabil signal av god kvalité oavsett antal anslutna TV. Accessmöjlighet av videokälla i alla rum Möjlighet att välja kanal på Sat-mottagaren

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Comfort Digisystem Receiver DT10 Svenska

Comfort Digisystem Receiver DT10 Svenska Comfort Digisystem Manual Comfort Digisystem Receiver DT10 Svenska Bruksanvisning Innehåll Sida Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation Receiver DT10 3 Funktioner - Receiver DT10 4 Kontrollera hörapparatens

Läs mer

Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE

Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE SVENSKA Produktbeskrivning...3 Förberedelser...4 Koder...5 Mottagare...6 Programmering av mottagare...7 Sändare T20...17

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehåll i förpackningen... 3 Som extra tillbehör finns att köpa... 3 Drifttagning... 3 Laddning... 4 Uteffekt... 4 Radion... 5 Användning... 6 Ur- och inkoppling av kanal... 7 Låsning

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK Micro 3+

INSTRUKTIONSBOK Micro 3+ INSTRUKTIONSBOK Micro 3+ DC-31/155 Konsumentkontakt 031-840430. www.lafayette.se Lafayette Radio AB 2006 DC 31-155 M3+ instbok.indd 1 06-02-06 16.32.44 HUR DU ANVÄNDER DIN RADIO Mottagning Vrid volymen

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

BV220. Bruksanvisning

BV220. Bruksanvisning BV220 Bruksanvisning VIGIL BV220 Vigil 2 BV220 är fysiskt kompatibel med den befintliga serien, men med 220W uteffekt. Det är en klass D-förstärkare och har därmed 80% verkningsgrad. Sådana switchade slutsteg

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

Väderstation med flera zoner Modell: RAR501 / RAA501H

Väderstation med flera zoner Modell: RAR501 / RAA501H Väderstation med flera zoner Modell: RAR0 / RAA0H BRUKSANVISNING Specifikationer...7 Försiktighetsåtgärder...8 Om Oregon Scientific...9 EU-Försäkran om överensstämmelse... 9 INNEHÅLL Produktöversikt...

Läs mer

N/DYM Trådlöst mikrofonsystem Bruksanvisning

N/DYM Trådlöst mikrofonsystem Bruksanvisning N/DYM Trådlöst mikrofonsystem Bruksanvisning INNEHÅLL 1. Snabbguide 3 2. Kort beskrivning av systemet 3 3. Detaljerad beskrivning av systemet 4 3.1. Hur mottagaren installeras och används 4 3.2 Den handhållna

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106 Installationsguide Lynx Mobile RxTx Dokumentversion: 1.3/131106 Innehåll Introduktion... 3 1.1 Lynx Mobile RxTx komponenter... 3 1.2 Funktion... 4 1.3 Flera platser... 4 Installation... 5 1.4 Lynx Mobile

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 Handbok Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 SÄKERHET VARNING! UNDVIK BRAND OCH RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA DEN HÄR RADION FÖR REGN ELLER FUKT. DENNA PILFÖRSEDDA BLIXT I EN VARNINGSTRIANGEL

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Zodiac Super Talk 446 Bruksanvisning

Zodiac Super Talk 446 Bruksanvisning Zodiac Super Talk 446 Bruksanvisning INNEHÅLL INTRODUKTION..... 4 Allmänt. 4 BESKRIVNING AV RADION OCH DESS FUNKTIONER.. 5 1. Topp Panel...... 5 2. Sida och Bakstycke..... 6 3. Undersida.... 8 4. Display...

Läs mer

31 MHz. Bruksanvisning

31 MHz. Bruksanvisning 31 MHz Bruksanvisning Inledning 2 Viktigt att notera 2 Förpackningen 2 Radion 3 Display 3 Komma igång 4 Antenn... 4 Batteri... 4 Bältesclips... 4 Laddning... 4 Att använda radion (Grundfunktioner) 5 Till/Från/Volym...

Läs mer

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC SV INNEHÅLL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH

Läs mer

Assa Elva Elektriskt Villalås. An ASSA ABLOY Group company

Assa Elva Elektriskt Villalås. An ASSA ABLOY Group company Assa Elva Elektriskt Villalås An ASSA ABLOY Group company Gratulerar till ditt nya lås Du har nu ett nytt entrélås installerat i ditt hem. Det är ett av marknadens säkraste lås samtidigt ett av de mest

Läs mer

Bruksanvisning. Svenska. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Bruksanvisning. Svenska. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Bruksanvisning Svenska Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Bruksanvisning Innehåll Sida Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation Micro Receiver DT20 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollera

Läs mer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Sync DY10. Svenska

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Sync DY10. Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Sync DY10 Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Sync DY10 4 Funktioner - Sync DY10 5 Komma igång 6 Börja använda

Läs mer

trådlöst ljud inkopplingsguider för Living serien, och vanliga frågor & svar

trådlöst ljud inkopplingsguider för Living serien, och vanliga frågor & svar trådlöst ljud inkopplingsguider för Living serien, och vanliga frågor & svar 1 INNEHÅLL TRÅDLÖSA LIVING HÖGTALARE 4. LIVING SERIEN ÖVERSIKT 5. VANLIGA INKOPPLINGAR 8. FLER INKOPPLINGAR 9. MULTIROOM OCH

Läs mer

N300 WiFi Range Extender

N300 WiFi Range Extender Installationshandbok N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RP Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten

Läs mer

Inledning 2 Viktigt att notera 2 Boxen 2

Inledning 2 Viktigt att notera 2 Boxen 2 Inledning 2 Viktigt att notera 2 Boxen 2 Radion 3 Display 3 Komma igång 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Laddning 4 använda radion (Grundfunktioner) 5 Till/Från/Volym...5 Kanalval...5 Displaybelysning...5

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Basutbudet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången 72 SWE Lådans innehåll 1 x PIR trådlös rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur 1 x Konsol 1 x Bruksanvisning Den ASA-40 högpresterande trådlösa rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur. Denna rörelsedetektor

Läs mer

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4 Tele Radio T60 Manual Rev. IM-T60-001-A4 CONTENTS 3-21........... 22-40.......... 41-59.......... 60-80.......... 81-101......... 102-123........ 124-145........ 146-164........ 165-186......... 187-194.........

Läs mer

KOMMUNIKATIONSRADIO SVENSKA. Antenn. skärpklämma. ANROPS-knapp LÅS-knapp. AV/PÅknapp. LÄGE-knapp. TALAknapp. laddningsuttag

KOMMUNIKATIONSRADIO SVENSKA. Antenn. skärpklämma. ANROPS-knapp LÅS-knapp. AV/PÅknapp. LÄGE-knapp. TALAknapp. laddningsuttag KOMMUNIKATIONSRADIO MODELL MT-700 SVENSKA Antenn AV/PÅknapp TALA-knapp ANROPS-knapp LÅS-knapp laddningsuttag skärpklämma TÄND/MAX RÄCKVIDDknapp LJUDKONTROLLknappar batterifack LÅS-flik upplyst LCDskärm

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

TV 2410NL. Trådlös mottagare med halsslinga. Bruksanvisning

TV 2410NL. Trådlös mottagare med halsslinga. Bruksanvisning TV 2410NL Trådlös mottagare med halsslinga Bruksanvisning Översikt Denna broschyr visar en översikt över din TV 2410NL. ÜBERSICHT TV 2410NL Mottagare Sändare 1 7 2 3 4 5 6 8 9 10 ÖVERSIKT Mottagare 1 Mikrofonknapp

Läs mer

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Bruksanvisning Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Art.nr.: 538 002 Falck 5700 Kari StyrBox är ett hjälpmedel till personer som har behov att brytarstyra elektriska, batteridrivna eller IR-styrda apparater.

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

FLEXIT SPIRIT Monteringsanvisning

FLEXIT SPIRIT Monteringsanvisning 110984S-04 2013-08 ART. NR.: 113243 FLEXIT SPIRIT Monteringsanvisning Trådlös forceringsbrytare Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) resp Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion med

Läs mer

IKUSI STG Produktöversikt

IKUSI STG Produktöversikt Produktöversikt Följande moduler finns att tillgå i STG serien: Typ Benämning Art. nr. BAS-120 Basplatta 715201 COF-120 Skåp 715202 SPI-300 Programmeringsenhet 709009 STG-200 Nätdel/kontrollenhet 715200

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

AT100 Trådlös temperatursensor för inomhusbruk Användarmanual

AT100 Trådlös temperatursensor för inomhusbruk Användarmanual AT100 Trådlös temperatursensor för inomhusbruk Användarmanual 1 All information i följande manual gäller vid publikationstillfället och kan utan förvarning ändras. Vi rekommenderar därför att ni innan

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

Plantronics BackBeat 903/906 Användarhandbok

Plantronics BackBeat 903/906 Användarhandbok Plantronics BackBeat 903/906 Användarhandbok Välkommen Tack för att du köpt Plantronics hörlurar BackBeat 903/906. I denna användarhandbok finner du anvisningar om hur du ställer in och använder dina nya

Läs mer

BRUKSANVISNING. JAKTRADIO FÖR 155 MHz

BRUKSANVISNING. JAKTRADIO FÖR 155 MHz BRUKSANVISNING JAKTRADIO FÖR 155 MHz FÖRORD Tack för att du köpte en Icom ProHunt jaktradio för 155 MHz. LÄS DENNA INSTRUKTIONSBOK I SIN HELHET innan du använder stationen. SPARA DENNA INSTRUKTIONSBOK

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

ASSA 3000. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA 3000. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA 3000 Elektriskt lås för privata bostäder ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 2 Gratulerar till ditt nya lås Du har nu ett nytt entrélås installerat i ditt hem. Det är ett av marknadens

Läs mer

Din manual BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET http://sv.yourpdfguides.com/dref/1315544

Din manual BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET http://sv.yourpdfguides.com/dref/1315544 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET. Du hittar svar på alla dina frågor i BOSE

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator Hörlursriggen Manual Illustration: Staffan Melin/Oscillator Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator Innehållsförteckning Inledning 3 Förklarar vad utrustningen är till för samt några viktiga begrepp.

Läs mer

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR Bruks- och installationsanvisning D18067Ar Innehållsförteckning 1. Funktionssätt 4 2. Användning 5 3. Installation 6 4. Funktionsläge 8 5. Service 9 6.

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Supportguide för Plantronics trådlösa DECT-headsets

Supportguide för Plantronics trådlösa DECT-headsets Supportguide för Plantronics trådlösa DECT-headsets Plantronics headsets finns hos återförsäljare i hela landet Koppla in Plantronics trådlösa headsets mot stationär telefon. Lägg ut alla delar som följer

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Snabbhandledning. Svenska CUH-1116A 7026135

Snabbhandledning. Svenska CUH-1116A 7026135 Snabbhandledning Svenska CUH-1116A 7026135 Komma igång Anslut till din TV. Följ steg till nedan för att ansluta PlayStation 4-systemet till din TV. Baksida AC IN-uttag HDMI OUT-port HDMI-ingång Strömsladd

Läs mer

KRAFTFULL RADIOMOTTAGARE MED TVÅ

KRAFTFULL RADIOMOTTAGARE MED TVÅ I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S Version 1.4b RRA85-2 Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Baspaketet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

Omgivningstemperatur: -20 C till +50 C

Omgivningstemperatur: -20 C till +50 C Ref. 000067 Sv INSTALLATIONS guide inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S Malmbergs Elektriska AB Box 144, 692 23 Kumla Telefon: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www. malmbergs.com SÄKERHETSLARM HA51S Detta trådlösa larmsystem

Läs mer

NEO IP Användarmanual

NEO IP Användarmanual NEO IP Användarmanual NE41 09003-01 v2.1 Alarmknapp (röd) Återställningsknapp (grön) Extraknapp (grå) ❷ ❸ ❻ ❶ ❹ ❺ Strömbrytare (undersida) ❼ NEO IP kit innehåll Listan nedan visar vilka delar som ingår

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010 Joy Abe BH01 Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator Bruksanvisning Joy Abe BH01, Art nr 276010 1 Innehållsförteckning sida Inledning...3 Förpackningens innehåll...3 Grundläggande

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

hearing systems Fjärrkontroll SoundPilot TM Bruksanvisning

hearing systems Fjärrkontroll SoundPilot TM Bruksanvisning hearing systems Fjärrkontroll SoundPilot TM Bruksanvisning Välkommen till Phonaks digitala kommunikationsvärld! Vi vill gratulera dig till valet av en digital Phonak hörapparat. SoundPilot fjärrkontroll

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer