FP5 FP1 FP3 FP2. FP trådlöst mikrofonsystem Shure Incorporated 27B16755 (Rev. 1)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FP5 FP1 FP3 FP2. FP trådlöst mikrofonsystem. 2012 Shure Incorporated 27B16755 (Rev. 1)"

Transkript

1 FP5 FP1 FP3 FP2 FP trådlöst mikrofonsystem 2012 Shure Incorporated 27B16755 (Rev. 1)

2

3 FP Wireless Med sina mångsidiga konfigurationsmöjligheter och moderna teknik erbjuder FP Wireless kristallklar och pålitlig ljudupptagning. Med enkla och flexibla komponenter, som portabel mottagare och XLR-plug-on-sändare, är det enklare än någonsin att fånga ljud i film- och videoproduktionssammanhang. FP1 ficksändare FP2 handsändare FP3 plug-on-sändare FP5 portabel mottagare Tåligt lättviktchassie med TA4F-kontakt för användning med headset eller myggmikrofon Tåligt lättviktchassie, levereras med den välkända dynamiska kapseln Shure SM58 eller med den rundtagande kondensatorkapseln VP68. Sändaren är kompatibel med alla Shures trådlösa mikrofonkapslar. Tåligt metallchassie med ergonomisk formgivning för ett bekvämt grepp. XLR-kontakten möjliggör användning med alla vanliga trådbundna dynamiska mikrofoner Tåligt lättviktschassie, lämpligt för kameramontage eller att bäras. Antenner med diversitet. Utgång via TA3F-kabel till XLR eller 3,5mm kontakt. Egenskaper Audio Reference Companding TM för kristallklart ljud Automatisk frekvensväljare söker upp en ledig frekvens med ett enkelt knapptryck. Automatisk sändarinställning synkroniserar omedelbart sändaren till mottagarfrekvensen Upp till12 samtidiga kompatibla system Alla komponenter drivs av 2AA-batterier. Ingen strömsladd behövs. Sändarens gainkontroll sköter ingångsnivån Tillbehör Mikrofonhållare (FP2) Bältesclip och skyddsfodral plug-on-sändare (FP3) Kamerafäste (FP5) TA3F-till-XLRm adapterkabel TA3F-till-3.5mm adapterkabel 1

4 Snabbstartsguide Installera batterier Slå på mottagaren FP5 Gruppsökning av lediga frekvenser Slå på sändaren Synkronisera sändare och mottagare 2

5 FP5 mottagare 1 Ström LED Grön Gul Röd Blinkar röd vid tillslag Ström på Varning för låg batterinivå Kritisk batterinivå. Byt batteri omedelbart. Batteriet helt slut. 2 RF LED Tänds när mottagaren är korrekt synkroniserad till en sändare (eller är manuellt avstämd mot en sändares frekvens). 3 Strömomkopplare Tryck och håll in knappen för att slå av eller på strömmen. 4 Infraröd (IR) port Infraröd överföring för synkronisering av sändarfrekvens. 5 TA3M uttag Audioutgång för anslutning av TA3F kabel. 6 Audio utnivå Justerar utgångsnivån för t.ex. kameror eller inspelningsapparater. 7 LCD teckenfönster Visar inställningarna för grupp [GROUP], kanal [CHANNEL] och batterilivslängd. 8 Sökningsknapp Gruppsökning: Tryck och håll in (3s.) för att söka en ledig grupp och kanal Kanalsökning: Tryck och släpp för att söka en ledig kanal inom den nuvarandegruppen. 9 Synkknapp Rikta sändare och mottagare mot varandra och tryck [SYNC]. Den blå lysdioden anger att synkroniseringen lyckades. Obs: tryck [SYNC] och [SCAN] för att att ställa in grupp och kanalnummer manuellt. 10 Antenner Två antenner for diversitet. Sändarens kontroller och anslutningar 1 LED-indikator Grön Blinkande grön Blinkande röd Red Blinkande röd vid tillslag. Snabbt blinkande röd efter synkronisering Klar att använda Kontrollerna låsta IR-överföring pågår Låg batterinivå Batterierna helt slut. (Sändaren kan inte slås på förrän batterierna bytts ut) Sändare och mottagare inkompatibla; Kontakta din Shure-återförsäljare. 2 Strömomkopplare Tryck och håll in knappen för att slå av eller på strömmen. 3 Infraröd (IR) Port Infraröd överföring för synkronisering av sändarfrekvens. Vid användning av flera system skall endast en sändares IR-port exponeras åt gången. 4 4-stifts mikrofonanslutning TA4F för anslutning av headset eller myggmikrofon. 5 Audio ingångsnivå Justering av ingångsnivå. 6 XLR-anslutning (endast FP3 ) Kopplas på en XLR-mikrofon eller utgången på annan ljudapparat. 7 Nivåindikator audioingång (endast FP3) Röd Gul Grön Signalen överstyr Nominell momentan nivå Audiosignal närvarande 3

6 P GXD Justering av gain FP1 och FP3 Genomför en ljudkontroll. Använd nivåkontrollen på sidan (FP1) eller framsidan (FP3) för att justera gain upp (+) eller ner (-) tills den önskade nivån erhållits. FP3 endast: Justera gain-nivån så ingångsnivåindikatorn blinkar gult vid signal- Topparna. FP1 FP3 FP2 Handsändaren kräver normalt ingen justering, och kan lämnas på 0dB för de flesta tillämpningar. Använd -10dB-inställningen endast vid kraftig sång eller andra starka ljudkällor om hörbar distortion förekommer. Åtkomst till gainomkopplaren sker genom att skruva av mikrofonhuvudet. Använd spetsen på en penna eller en liten skruvmejsel för att ställa om brytaren. FP2 B I A S A U D I O 0 d B -1 0 d B A U D IO 0 d B d B 0dB: standardinställning. -10dB: endast om ljudsignalen överstyrs p.g.a. hög ljudstyrka. Inställning av enstaka system Inställning av multipla system 1. Genomför en gruppkanalsökning: Tryck och håll in [SCAN]-knappen i tre sekunder. Den nya gruppen och kanalen aktiveras och sparas automatiskt när sökningen är klar. 2. Synkronisera sändaren: Rikta IR-portarna på sändare och mottagare mot varandra och tryck på [SYNC]-knappen. När den blå RF-LED:n tänds och sändarens LED blinkar till innebär det att synkroniseringen lyckades. Manuell grupp och kanalinställning (endast mottagare) Viktigt: De flesta enkelsystemstillämpningarna kräver inte manuella gruppoch kanalinställningar använd automatisk frekvenssökning istället. Emellanåt kan manuell inställning vara användbart, t.ex. för att ta emot och spela in ljudet direkt från mikrofonen i en installation. Gruppinställning: 1. Tryck på [SCAN] och [SYNC] samtidigt. [GROUP] blinkar. 2. Tryck på [SYNC]-knappen för att ändra gruppnummer. 3. Tryck [SCAN] för att godkänna den valda gruppen. 4. Tryck [SCAN] igen för att spara och avsluta. 5. Om så önskas, gör en kanalsökning för att välja och öpna en kanal i den valda gruppen. Kanalinställning: 1. Tryck på [SCAN] och [SYNC] samtidigt. [GROUP] blinkar. 2. Tryck på [SCAN] för att ändra kanalinställning. Kanalnumret blinkar. 3. Tryck på [SYNC]-knappen för att stega fram till önskat kanalnummer. 4. Tryck [SCAN] igen för att spara och avsluta. OBS: Kom ihåg att synkronisera sändaren till mottagaren! Gå igenom följande steg för att försäkra er om bästa möjliga prestanda vid användning av multipla system på samma plats. 1. Slå på alla mottagare, och stäng av alla sändare. Obs: slå på all digital utrustning som kan tänkas skapa interferens under användning, så att de kan kännas av under den följande kanalsökningen. 2. Gör en gruppsökning med den första mottagaren genom att trycka och hålla in [SCAN]-knappen i tre sekunder. 3. Slå på den första sändaren och synkronisera den med mottagaren. För varje ytterligare system: 1. Gör ett manuellt gruppval, och ställ mottagaren till samma grupp som den första mottagaren. 2. Gör en kanalsökning genom att trycka på [SCAN]-knappen 3. Synkronisera sändaren med mottagaren. Viktigt: Efter att ha synkroniserat varje sändare, låt den vara påslagen så att efterföljande sökningar känner av dessa och inte väljer dessa kanaler. Se till att endast en mottagares IR-port är exponerad för mottagaren vid synkronisering. Automatisk frekvenssökning Om ni råkar ut för radiostörningar, byt till en nya kanal genom kanal- eller gruppsökning. Kanalsökning: Tryck [SCAN]-knappen på mottagaren. Omkoppling till ny kanal inom samma grupp. Gruppsökning: Tryck och håll in [SCAN]-knappen i tre sekunder. Systemet söker upp en ny grupp och väljer en ledig kanal inom denna. (Använd inte denna vid multipla system såvida inte samtliga system flyttas till samma grupp.) Låsning och upplåsning av sändaren Genom att låsa sändaren förhindrar man oavsiktliga förändringar under framträdandet. Låsning: Med sändaren avslagen, tryck och håll in strömknappen tills den gröna LED:n blinkar. (c:a 5s.) Upplåsning: Med sändaren påslagen, tryck och håll in strömknappen tills den gröna LED:n blinkar. (c:a. 5s.) 4

7 Felavhjälpning Symptom Indikatorerna visar: Lösning Inget eller svagt ljud Sändarens strömindikator på, mottagarens blå RF-LED av. Sändarens strömindikator på, mottagarens blå RF-LED på. Sändarens strömindikator av, röd eller blinkar rött. Sändarens strömindikator röd eller blinkar rött. Sändarens strömindikator av. Synkronisera sändare och mottagare. Flytta närmare och se till att sändare och mottagare är inom synhåll. Avlägsna er från metallföremål och digital utrustning. Kontrollera alla ljudanslutningar. Justera gain-inställningarna på sändare och mottagare. Se till att handsändarens gain är ställd till 0dB. Sätt i nya batterier eller anslut ström till mottagaren. Sätt i nya batterier i sändaren. Om indikatorn fortsätter att blinka rött även sedan batterierna bytts ut, kan det hända att sändare och mottagare hör till inkompatibla frekvensband. Kontakta din Shure-återförsäljare för assistans. Slå på sändaren. Säkerställ att +/- på batteriet matchar sändarens anslutningar. Sätt i nya batterier i sändaren. Distorsion eller oönskat intermittent brus. - Avlägsna närliggande RF-källor (CD-spelare, mobiltelefoner, datorer, digitala effektprocessorer, trådlösa monitorsystem etc.) Distorisionen ökar gradvis Det går inte att slå på sändaren eller mottagaren. Strömindikatorn på sändare eller mottagare lyser röd Strömindikatorn blinkar röd Byt frekvens på sändare och mottagare. Minska sändarens gain. Sätt i nya batterier i sändaren. Vid användning av multipla system; byt frekvens på ett av de aktiva systemen Byt till nya batterier. Byt till nya batterier. Tips för bättre prestanda Se till att sändare och mottagare är inom direkt synhåll. Undvik omedelbar närhet till metallföremål och -ytor, samt digital utrustning som ger upphov till radiostrålning. Exempelvis: CD-spelare, mobiltelefoner, datorer,digitala effektprocessorer, trådlösa monitorsystem etc. Tillbehör Mikrofonhållare (FP2) Bältesclip och skyddsfodral till Plug-on-sändaren (FP3) Kamerafäste (FP5) TA3F-till-XLRm adapterkabel TA3F-till-3.5mm adapterkabel WA371 AFP301 AFP511 WA451 WA461 5

8 Specifikationer FP5 Räckvidd Inom synhåll Pilotton Frekvensrespons audio Total harmonisk distortion (THD) Ref. ±38 khz deviation med 1 khz ton Dynamiskt område Temperaturområde vid användning 100 m (300 ft) Obs: Praktiskt avstånd beror på radiosignalens absorbtion, reflektion och interferens khz Hz (±2 db) Obs: Beror på typ av mikrofon <0.5%, typiskt >100 db, A-vägt -18 C till +57 C Obs: Batteriegenskaperna kan begränsa omfånget. Mått: 108 mm X 64 mm X 19 mm (H x B x D) Vikt 81 g Hölje: Gjuten polykarbonat Känslighet: 108 dbm för 12 db SINAD, typiskt Strömförsörjning: LR6/AA batterier, 1.5 V Batterilivslängd: upp till 12 timmar (alkaliska) Audio ut Typ TA3F Konfiguration Impedansbalanserad Stiftkonfiguration 1=jord, 2=hot/+, 3=cold/- Max Audio utnivå 5 dbv (i 600 Ω last) Ref. ±38 khz deviation med 1 khz ton FP1 Utimpedans 200 Ω Justerområde gain Inimpedans Sändareffekt 10 till +20 dbv 1 MΩ 10 till 30 mw Varierar beroende på land och region Frekvensområde och Sändareffekt Stiftkonfiguration TA4M 1: jord (kabelns skärm) 2: + 5 V biasspänning 3: audio 4: Jordansluten via aktiv last. På instrumentkabeln är stift 4 flytande. Mått 108 mm x 64 mm x 19 mm (H x B x D) Vikt Hölje: Strömförsörjning Batterilivslängd FP2 81 g utan batterier Gjuten polykarbonat LR6/AA batterier, 1.5 V upp till 11 timmar (alkaliska) Maximal ingångsnivå vid 10 db gain: +2 dbv vid 0 db gain: 8 dbv Justerområde gain: Sändareffekt: Mått: Wikt: Hölje: Strömförsörjning: Batterilivslängd: 10 db 10 till 30 mw Varierar beroende på land och region 254 mm X 51 mm diameter. 290 g utan batterier Gjuten polykarbonat / ABS handtag och batterihållare LR6/AA batterier, 1.5 V upp till 11 timmar (alkaliska) Band Område Sändareffekt* G MHz 30 mw G4E MHz 10 mw G MHz 30 mw G5E MHz 10 mw H MHz 30 mw H5E MHz 10 mw J MHz 30 mw K3E MHz 10 mw L MHz 30 mw L4CN MHz 30 mw L4E MHz 30 mw P MHz 30 mw P4CN MHz 30 mw Q MHz 30 mw R MHz 20 mw R MHz 10 mw R MHz 20 mw JB MHz 10 mw S MHz 10 mw X MHz 10 mw * i 50 ohm FP3 Justerområde gain: Inimpedans: Sändareffekt: 0 till +40 dbv 9 kω 10 till 30 mw Varierande beroende på land och region Obervera: Denna radioutrustning är avsedd för professionellt bruk inom musik, underhållning och jämförliga tillämpningar. Utrustningen kan vara kapabel att arbeta på otillåtna frekvenser i det område ni befinner er. Kontakta och rådgör med lokala myndigheter för vidare information om tillåtna frekvenser och sändareffekt för trådlösa mikrofonsysten, Mått 117 x 36 x 43 mm (H x B x D) Vikt Strömförsörjning: Batterilivslängd 160 g utan batterier LR6 AA batterier, 1.5 V upp till 12 timmar (alkaliska) 6

9 Certifieringar FP1, FP2, FP3, FP5 Uppfyller kraven hos följande standarder: EN del 1 och 2, EN del 1 och 9, EN Uppfyller de nödvändiga kraven hos följande Europeiska direktiv: R&TTE Direktiv 99/5/EC WEEE Direktiv 2002/96/EC, ändrad enligt 2008/34/EC RoHS Direktiv 2002/95/EC, ändrad enligt 2008/35/EC Observera: Följ lokala bestämmelser rörande återvinning av batterier och elektronikavfall. CE Declaration of Conformity kan erhållas från: europe/compliance Auktoriserad representant i Europa: Shure Europe GmbH Headquarters Europe, Middle East & Africa Department: EMEA Approval Jakob-Dieffenbacher-Str Eppingen, Germany Phone: Fax: TILLSTÅND Användarlicens: Tillstånd för användning av radiosändare kan krävas inom ert område. Vänd er till lokala myndigheter för information. Ändringar och modifikationer som ej uttryckligen godkänts av Shure kan innebära att utrustningen ej får användas. Vederbörliga tillstånd för utrustningens användande är användarens ansvar. Shure uppmanar med bestämdhet att vända sig till ansvarig myndighet för erhållande av vederbörliga tillstånd. VARNING: Explosionsrisk vid inkorrekt batteribyte. Använd endast Shure-kompatibla batterier. VARNING: Batterier får ej utsättas för hög värme, som solsken, eld eller liknande. 7

10 Frekvensområden H5: MHz GROUP 1 GROUP 2 GROUP 3 GROUP 4 GROUP 5 GROUP Fullbredd - jämn distribution inom varje TV-kanal J3: MHz Fullbredd - jämn distribution inom varje TV-kanal frekvenser för kanal 22 frekvenser för kanal 23 frekvenser för kanal 24 frekvenser för kanal 25 GROUP 1 GROUP 2 GROUP 3 GROUP 4 GROUP 5 GROUP Fullbredd - jämn distribution inom varje TV-kanal Fullbredd - jämn distribution inom varje TV-kanal frekvenser för kanal 31 frekvenser för kanal 32 frekvenser för kanal 33 frekvenser för kanal 34 L4: MHz GROUP 1 GROUP 2 GROUP 3 GROUP 4 GROUP 5 GROUP Fullbredd - jämn distribution inom varje TV-kanal Fullbredd - jämn distribution inom varje TV-kanal frekvenser för kanal 42 frekvenser för kanal 43 frekvenser för kanal 44 frekvenser för kanal 45 8

11 P4: MHz Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Group 5 Group 6 Group 7 Group Fullbredd - max antal kompatibla frekvenser Fullbredd - max antal kompatibla frekvenser Fullbredd - max antal kompatibla frekvenser Frankrike: Användargrupp A Frankrike: Användargrupp A Frankrike: Användargrupp B Frankrike: Användargrupp B Frankrike: Användargrupp C Group 9 Group 9 Group 9 Group 9 Group 9 Group 9 Group 9 Group Frankrike: Användargrupp C Optimerade TVkanaler: ch MHz Optimerade TVkanaler: ch MHz Optimerade TVkanaler: ch MHz Kompatibel för användning med PSM400-P3 P4 > P3 Kompatibel för användning med PSM400-P3 P4= P3 Kompatibel för användning med PSM400-HF P4 > HF Kompatibel för användning med PSM400-HF P4 = P3 9

12 S6: MHz Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Group 5 Group 6 Group 7 Group Full Range - max. # of compatible frequencies Full Range - max. # of compatible frequencies Full Rangemax. # of compatible frequencies BEL / TUR preferred: opt. TV ch MHz U.K. preferred: CH69 Coordinated SET 1 U.K. preferred: CH69 Coordinated SET 2 or SET 3 U.K. preferred: Co-ordinated frequencies INDOORS U.K. preferred: Co-ordinated frequencies OUTDOORS Group 9 Group 10 Group 11 Group 12 Group 13 Group 14 Group U.K. preferred: Co-ordinated frequencies OUTDOORS European harmonized band: optimized for MHz Compatible setup for use with EUT-TW-TZ (S6 > TW-TZ) Compatible setup for use with EUT-VR-VT (S6 > VR-VT) Compatible setup for use with PSM400- KE (S6 > KE) Compatible setup for use with PSM400- KE (S6 = KE) Compatible setup for use with PSM200- S5 (S6 > S5) 10

13 Q4: MHz Group 1 Group 2 Group 3 Group Full Range Full Range Full Range Full Range JB: MHz Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Group 5 Group Full Range Full Range Full Range Full Range Full Range Full Range R13: MHz Group 1 Group 2 Group 3 Group Full Range Full Range Full Range Full Range 11

14 United States, Canada, Latin America, Caribbean: Shure Incorporated 5800 West Touhy Avenue Niles, IL USA Phone: Fax: (USA) Fax: Shure Incorporated Europe, Middle East, Africa: Shure Europe GmbH Jakob-Dieffenbacher-Str. 12, Eppingen, Germany Phone: Fax: Asia, Pacific: Shure Asia Limited 22/F, 625 King s Road North Point, Island East Hong Kong Phone: Fax:

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II Peltor DECT-Com II The Sound Solution User s manual for DECT-Com II DECT 1.8 GHz SNABBGUIDE Peltor DECT-Com II Knapp Funktion [M] [+] [ ] [M] & [+] [M] & [ ] Till- och frånslag av DECT-Com II. Välj funktion

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

1. Viktigt...3. 2. Inledning...4. 3. Säkerhetsföreskrifter/Viktig information...5. 4. Det här ingår i cowcam-paketet...6

1. Viktigt...3. 2. Inledning...4. 3. Säkerhetsföreskrifter/Viktig information...5. 4. Det här ingår i cowcam-paketet...6 SV Användarhandbok Innehåll 1. Viktigt...3 2. Inledning...4 3. Säkerhetsföreskrifter/Viktig information...5 4. Det här ingår i cowcam-paketet...6 5. Förklaring av de medföljande produkterna...7 6. Så fungerar

Läs mer

easytek Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt.

easytek Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. easytek Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Innan du börjar 4 Ingår vid leverans 4 Kompatibla hörapparater 5 Komponenter 6 Komma igång 8 Laddning 8 Bära easytek rätt

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK SÄKERHETSINFORMATION Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ instruktionerna.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G

B R U K S A N V I S N I N G 2012-01-25.KT B R U K S A N V I S N I N G Världsradio för FM / LV / MV / KV-mottagning (FM/LW/MW/SW) SVENSK Innehållsregister Säkerhetsföreskrifter... Inledning... Kontroller och uttag... Displayens symboler...

Läs mer

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA Aktiv Soundbar Högtalare Bruksanvisning SVENSKA Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning och funktioner 3 Ingående delar 3 Soundbar Topp-Panel Kontroller 4 Soundbar Bak-panelen reglage och anslutningar

Läs mer

C 325BEE. Stereo Integrated Amplifier

C 325BEE. Stereo Integrated Amplifier C 325BEE Stereo Integrated Amplifier ENGLISH ITALIANO PORTUGUÊS SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS Owner s Manual Manuel d Installation Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Manual del Usuario

Läs mer

AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK

AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK Säkerhetsinformation Viktiga säkerhets Instruktioner 1. 2. 3. 4. 5. 6. Läs igenom instruktionerna. Behåll instruktionerna. Uppmärksamma alla varningar. Följ

Läs mer

MS 150. Högpresterande stereosystem. bruksanvisning

MS 150. Högpresterande stereosystem. bruksanvisning Högpresterande stereosystem bruksanvisning Introduktion, beskrivning & ingående tillbehör 3 KONTROLLER FRÄMRE PAnel 4 KONTROLLER BAKRE PAnel 5 FUNKTIONER FJÄrrkontroll 6 INSTALLATIon 7 DRIFt 8 Använda

Läs mer

BLUETOOTH AUDIO/MOBILE-PHONE TRANSCEIVER FOR AUX INPUT EMETTEUR-RECEPTEUR AUDIO/TELEPHONE MOBILE BLUETOOTH POUR ENTREE AUX

BLUETOOTH AUDIO/MOBILE-PHONE TRANSCEIVER FOR AUX INPUT EMETTEUR-RECEPTEUR AUDIO/TELEPHONE MOBILE BLUETOOTH POUR ENTREE AUX Owner s manual Manuel d installation et ode d emploi Installation/Benutzerhandbuch Manuale di installazione/dell utente Installatie/Gebruikershandleiding Manual de Instalación/Propietario Installations-/Ägarmanual

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING VIKTIGT: SRC-System www.schuberth.com

INNEHÅLLSFÖRTECKNING VIKTIGT: SRC-System www.schuberth.com A N V Ä N D A R M A N U A L P O W E R E D B Y INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...............................................................3 2. INNEHÅLL I VARULÅDAN..................................................4

Läs mer

www.unitron.com/se 09-042 029-5733-09

www.unitron.com/se 09-042 029-5733-09 DISTRIBUTÖR www.unitron.com/se 09-042 029-5733-09 udirect Bruksanvisning Innehållsförteckning Din udirect...1 Beskrivning av din udirect...2 Batteriinformation...4 Slå PÅ och stänga AV din udirect...6

Läs mer

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1

Läs mer

31 MHz. Bruksanvisning

31 MHz. Bruksanvisning 31 MHz Bruksanvisning Inledning 2 Viktigt att notera 2 Förpackningen 2 Radion 3 Display 3 Komma igång 4 Antenn... 4 Batteri... 4 Bältesclips... 4 Laddning... 4 Att använda radion (Grundfunktioner) 5 Till/Från/Volym...

Läs mer

AVR 7000 Audio- och videoreceiver

AVR 7000 Audio- och videoreceiver AVR 7000 Audio- och videoreceiver BRUKSANVISNING Power for the Digital Revolution AVR 7000 Audio- och videoreceiver 3 Inledning 4 Säkerhetsinformation 5 Kontroller på framsidan 7 Informationsdisplay på

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

ProHunt Advanced JAKTRADIO FÖR 155 MHz

ProHunt Advanced JAKTRADIO FÖR 155 MHz BRUKSANVISNING ProHunt Advanced JAKTRADIO FÖR 155 MHz Se även vår interaktiva utbildning på www.icom.nu/guide FÖRORD Tack för att du köpte en Icom ProHunt Advanced jaktradio för 155 MHz. LÄS DENNA INSTRUKTIONSBOK

Läs mer

AVR 155 Audio/Video Receiver

AVR 155 Audio/Video Receiver AVR 155 Audio/Video Receiver BRUKSANVISNING SVENSK AVR 155 Audio- och videoreceiver 3 Inledning 4 Säkerhets Information 4 Uppackning 5 Reglagen på Framsidan 7 Anslutningar på Baksidan 9 Fjärrkontrollens

Läs mer

Din manual SONY ICD-BX112 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3866292

Din manual SONY ICD-BX112 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3866292 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ICD- BX112. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information A-EHK-100-11(1) LCD TV Bruksanvisning Startguide Titta på TV Använda extrautrustning Använda MENU-funktioner Ytterligare information KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A / 40R473A / 40R471A / 40R470A KDL-32R424A

Läs mer

Trådlöst headset. Bruksanvisning SCEH-00075 SCEH-00087. Läs noga igenom den medföljande dokumentationen innan du börjar använda produkten.

Trådlöst headset. Bruksanvisning SCEH-00075 SCEH-00087. Läs noga igenom den medföljande dokumentationen innan du börjar använda produkten. Trådlöst headset Bruksanvisning SCEH-00075 SCEH-00087 Läs noga igenom den medföljande dokumentationen innan du börjar använda produkten. Innehåll 1. Varningar 1.1 Återvinningsinstruktioner för kunder i

Läs mer

Canal Digital Sverige AB 115 80 Stockholm Kundservice 0770-33 22 11 www.canaldigital.se

Canal Digital Sverige AB 115 80 Stockholm Kundservice 0770-33 22 11 www.canaldigital.se Canal Digital Sverige AB 115 80 Stockholm Kundservice 0770-33 22 11 www.canaldigital.se SE / v1 / sw0.43 / Sept 2011 / CDASnbr / Strålfors Canal Digital AS är Nordens största digital-tv-distributör. Runt

Läs mer

HUGOSON HU2713 27" LCD TV

HUGOSON HU2713 27 LCD TV HUGOSON HU2713 27" LCD TV Användarmanual / User manual www.hugoson.se / www.hugoson.com Manual HU2713 / 27" LCD display HUGOSON HU2713 / Innehåll Varningar Tillbehör och beskrivningar 02 04 LCD display

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer