Comfort Digisystem Digitala hörselprodukter för lärande miljöer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Comfort Digisystem Digitala hörselprodukter för lärande miljöer"

Transkript

1 Comfort Digisystem Digitala hörselprodukter för lärande miljöer

2 Comfort Digisystem gör det möjligt för elever med nedsatt hörsel att höra både lärare och klasskamrater bra och att vara delaktiga i alla skolaktiviteter. 2

3 Där hörapparaten når sina begränsningar tar digitala hörselprodukter vid Att höra bra i skolan är viktigt både för inlärningen och för den sociala gemenskapen. Men för en elev med hörapparat eller hörselimplantat (cochleaimplantat eller benförankrad hörapparat) utgör ljudmiljön i skolan ofta ett hinder för delaktighet. Det beror på att höravstånden i regel är långa, och att skolmiljön är bullrig med många bakgrundsljud. Digital ljudbehandling som reducerar brus Comfort Digisystem TM är en serie trådlösa digitala hörselprodukter som förtydligar tal och reducerar störande bakgrundsljud innan det når hörapparaten eller hörselimplantatet. BRUS HÖR- APPARAT COMFORT DIGISYSTEM TAL Det digitalt behandlade ljudet gör det lättare att höra, förstå och vara delaktig hela vägen från förskoleklassens samling till universitetsexamen. Comfort Digisystem kompletterar hörapparater och hörselimplantat i svåra ljudmiljöer. Systemet reducerar störande bakgrundsljud och förtydligar tal. 3

4 SNR är nyckeln till hög talkvalitet. Och digital radioteknik ger optimal SNR. Vår taluppfattning påverkas av förhållandet mellan signalen (tal) och bruset (buller, ekon och andra störande bakgrundsljud) i varje given hörsituation. Signal/brus-förhållandet eller SNR (signal-to-noise ratio) mäts i decibel. 23 db förbättrat SNR med Comfort Digisystem En oberoende studie 5 utförd vid Lunds universitet i Sverige bekräftar den digitala teknikens unika förmåga att förbättra talkvaliteten i miljöer med mycket bakgrundsljud: Lärande kräver högt SNR Ju starkare signalen är i förhållande till bruset, desto högre är talkvaliteten. Signal/brusförhållandet påverkar alla människors möjlighet att uppfatta tal och föra samtal, men en person med nedsatt hörsel kräver upp till 15 db bättre SNR än en normalhörande i motsvarande situation. 1 Barn med nedsatt hörsel behöver i regel ytterligare omkring 5 db bättre SNR, eftersom deras språkliga förmåga fortfarande är under utveckling. 2 Ett effektivt sätt att förbättra SNR SNR kan förbättras på flera sätt. Exempelvis ger binaurala hörapparatsanpassningar omkring 3 db högre SNR. 3 Genom att minska talavståndet från 4 till 1 meter förbättras SNR med omkring 12 db. 4 Men det enklaste sättet att kraftigt förbättra SNR är att använda digitala hörselprodukter som komplement till hörapparater och hörselimplantat. Förbättring av signal/brus-förhållandet, db Ursprungligt signal/brus-förhållande, db (ICRA-brus) när SNR är -10 db (d.v.s. talet är 10 db svagare än bruset) förbättrar Comfort Digisystem SNR med 23 db när SNR är 0 (d.v.s. tal- och brusnivåerna är lika) förbättrar Comfort Digisystem SNR med 17 db. Som jämförelse kan nämnas att en hörapparat med adaptiv brusreducering och riktningsmikrofoner kan förbättra SNR med 3 6 db. 6 1 Killion, M. (1997). The SIN report: Circuits haven t solved the hearing-in-noise problem. The Hearing Journal, Vol. 50, No. 10, John S. Bradley, Hiroshi Sato (2004). Speech intelligibility test results for grade 1, 3 and 6 children in real classrooms. National Research Council, Canada, Tohoku University, Japan. 3 och 4 Arlinger, S. (1999). Störning av talkommunikation. Störande buller Kunskapsöversikt för kriteriedokumentation, red. U Landström. Arbete och hälsa, rapport 1999:27, Sergey Smirnov (2011), PhD student, Department of Electrical and Information Technology, Lund University, Sweden. 6 Pumford JM, Seewald RC, Scollie SD, Jenstad LM (2000). Speech recognition with in-the-ear and behind-the-ear dual-microphone hearing instruments Jan;11(1):

5 Mikrofonerna finns i flera utföranden, från den smidiga lärarmikrofonen till den användarvänliga tryck-och-tala-mikrofonen. Valet av mottagare styrs av användarens preferens. Exempelvis används mottagaren med halsslinga ofta av yngre elever medan minimottagaren är vanligare bland äldre elever. 5

6 Comfort Digisystem är ett komplett system som utnyttjar den digitala teknikens alla möjligheter. De flexibla produkterna ger bästa möjliga ljudåtergivning i skolan. Comfort Audios patenterade teknik för digital ljudöverföring heter SecureStream Technology TM (SST). Tekniken är speciellt utvecklad för hörselprodukter och bidrar till att förbättra livskvaliteten för personer med nedsatt hörsel. Många fördelar med SecureStream Technology Digital radioteknik ger flera fördelar framför FM-tekniken: inget radiobrus stort dynamiskt område (över 60 db) stabil signalöverföring avlyssningssäker signalöverföring linjär ljudåtergivning upp till 90 db SPL audiobandbredd optimerad för talkvalitet Ytterligare en fördel är att SST helt eliminerar behovet av yttre antenner på sändare och mottagare. Det räcker med små, inbyggda antenner för att uppnå fullgod räckvidd och stabilitet. Till skillnad från andra digitala radiosystem har SST ingen tidsfördröjning. Kraftfull digital ljudbehandling Konferensmikrofonerna i Comfort Digisystem är utrustade med Perceptual Speech Enhancement (PSE). PSE består av flera funktioner som samverkar för att lyfta fram betydelsebärande delar av talet och undertrycka störande ljud som buller, impulsljud och ekon. Utan Comfort Digisystem Med Comfort Digisystem För alla grader av hörselnedsättning Comfort Digisystem kan användas vid såväl lätt som måttlig och grav hörselnedsättning. Mikrofonerna är utrustade med Automatic Gain Control (AGC) som håller ljudnivån inom ett behagligt område och reducerar impulsljud. Hörselprodukterna kan även användas av elever med koncentrationssvårigheter. Avancerad men smidig kanalhantering Comfort Digisystem stödjer många olika mikrofonlösningar, vilket gör det till en idealisk lösning för skolmiljö. Bland de funktioner som bidrar till flexibiliteten märks Free Channel Request (FCR). FCR ser till att endast en mikrofon i taget sänder i ett tryck-och-tala system, oavsett hur många mikrofoner som ingår i systemet. Mikrofonerna är även utrustade med Free Frequency Check (FFC), en funktion som indikerar tillgängliga kanaler och presenterar lämpliga frekvenser i mikrofonens display. Kompatibilitet Comfort Digisystem-mottagarna kan användas med: hörapparat cochleaimplantat benförankrad hörapparat hörlurar öronsnäckor teleslinga Comfort Digisystem förbättrar signal/brus-förhållandet effektivt genom digital ljudbehandling och störningsfri signalöverföring. Upplev skillnaden med egna öron på comfortaudio.se/provlyssna 6

7 Mikrofoner för alla situationer i skolan. Microphone DM05 Praktisk mikrofon för läraren eller föreläsaren. Microphone DM10 och DM20 Smidiga mikrofoner med många funktioner för både lärare och elev. Microphone DM30 Tryck-och-tala-mikrofon som både kan sända och ta emot. Nu med förbättrad halsslinga. Conference Microphone DC10 och DC20 Med digital ljudbehandling och fyra mikrofonlägen. Ansluts till mobiltelefon via Bluetooth. Mottagare som är kompatibla med samtliga Comfort Digisystem-mikrofoner. Receiver DE10 Liten mottagare som sätts på örat. Kan användas både på höger och vänster öra. Receiver DH10 Används med halsslinga, hörlurar eller öronsnäcka. Receiver DT10 Världens första digitala minimottagare. Drivs av hörapparatens eller hörselimplantatets batteri. Övrig utrustning som kompletterar mikrofoner och mottagare i Comfort Digisystem. Access DA20 Diversitetsmottagare som hanterar alla ljudkällor i klassrummet. Access DA20 LS Diversitetsmottagare med integrerad slingförstärkare. Sync DY10 Synkroniserar alla Comfort Digisystem-enheter som används i lokalen. Speaker DS05, DS10 och DS20 Flexibla högtalare för fast installation eller portabelt bruk. Flera anslutningsmöjligheter. 7

8 Sätter fokus på läraren och skapar klarhet i dialogen Att höra lärarens röst klart och tydligt är lika viktigt i förskolan som på universitetet. Comfort Digisystem kan användas i en mängd situationer genom hela skol- och studietiden för att eliminera bakgrundsbrus och lösa de problem som långa avstånd till talaren medför. Mikrofon och mottagare är allt som behövs Comfort Digisystem erbjuder många möjligheter att optimera ljudåtergivningen av lärarens tal. Läraren kan till exempel använda en diskret mikrofon som fångar upp och digitaliserar talet innan det sänds till elevens mottagare. Eftersom mikrofonen placeras nära ljudkällan slipper eleven med nedsatt hörsel både bakgrundsljud och störande sorl. Flera lärarmikrofoner kan användas samtidigt I många sammanhang måste eleven med nedsatt hörsel kunna höra flera lärare samtidigt. Tack vare den digitala tekniken kan flera lärarmikrofoner användas i samma lokal utan att störa ut varandra. God täckning även i stora lokaler Långa avstånd till föreläsaren är inget problem: mikrofonen har en räckvidd på upp till 30 meter. En praktisk lösning även utanför skolan Comfort Digisystem kan enkelt tas med och användas vid till exempel utflykter och utomhusaktiviteter. Mikrofonen fångar upp lärarens tal och sänder det digitalt till elevens mottagare. Ljud fångas upp av flera lärarmikrofoner och behandlas digitalt innan det sänds vidare till mottagaren, i det här fallet minimottagaren Receiver DT10 som ansluts till hörapparaten. 8

9 Elever kan använda mottagare med hals slinga, minimottagare eller en mottagare som sätts på örat. 2 Microphone DM10 med Automatic Gain Control reglerar volymen så att lärarens tal förmedlas på en behaglig nivå. 3 Med Comfort Digisystem går lärarens tal fram klart och tydligt. Läraren på bilden använder en bommikrofon som är ansluten till den Comfort Digisystem-mikrofon hon har i fickan. 9

10 För ökad delaktighet och trygghet i samarbetet med andra elever Comfort Digisystem hjälper elever med nedsatt hörsel att vara delaktiga i grupparbeten och större diskussioner. Hör både läraren och klasskamraterna Produkterna är enkla att använda och anpassade för undervisningssituationer. Ett exempel är tryck-och-tala-mikrofonen Microphone DM10 som styr samtalsordningen så att endast en elev åt gången kan tala. Mikrofonen är utrustad med den unika Free Channel Request-funktionen (FCR), som ser till att endast en elevmikrofon i taget sänder oavsett hur många mikrofoner som finns i klassrummet. Den mikrofon läraren använder sänder hela tiden. Tryck-och-tala-mikrofonerna med FCR strukturerar samtalet i klassrummet och ser till så att eleven med hörselnedsättning inte missar något i konversationen mellan läraren och den elev som har ordet. Smidig och användarvänlig Comfort Digisystem Microphone DM10 ger kristallklart ljud vid samtal, grupparbeten och föreläsningar. Den kan även anslutas till en DVD-spelare, dator, smartboard eller annan extern ljudkälla. Ljudet från tryck-och-tala-mikrofonen sänds först till lärarens mikrofon och därefter vidare till mottagaren som eleven med nedsatt hörsel bär. Vill du veta mer om hur Comfort Digisystem kan användas i klassrummet? Se situationsfilmerna på comfortaudio.se/skola 10

11 Alla som deltar i samtalet hörs bra eftersom konferensmikrofonen automatiskt kompenserar för ljudkällans avstånd till mikrofonen. 2 Comfort Digisystem överför ljudet till flickans minimottagare utan fördröjning. Att ljudet är synkront med synintrycken är avgörande för elever som läser på läppar. 3 Den gröna lampan på mottagaren indikerar att enheten är påslagen. 11

12 Skapar en bättre ljudmiljö för alla på skolan Comfort Audios produktutveckling utgår alltid från ett helhetsperspektiv. Kunskap om de miljöer hörselprodukter används i och en förståelse för hur användaren tänker och agerar är avgörande för att utveckla verkligt funktionella produkter. Den här filosofin har medfört att den unika digitala teknik Comfort Digisystem bygger på fått en mängd användningsområden i skolan och därmed gör nytta även för normalhörande elever. Några exempel: trådlösa hjälpmedel för elever med koncentrationssvårigheter som skapar ett naturligt fokus på läraren och bidrar till en lugnare miljö i klassrummet kompletta högtalarsystem för talförstärkning som förbättrar ljudmiljön för normalhörande elever och skonar lärarens röst flexibla elevmikrofoner som kan kopplas direkt till en extern ljudkälla som DVD-spelare, dator eller tv Sändare och mottagare i en och samma enhet Comfort Digisystem Microphone DM30 är utvecklad för specialskolor. Den fungerar både som sändare och mottagare, vilket gör den lämpad för miljöer där både elever och lärare har nedsatt hörsel. Ljud från flera lärarmikrofoner och en tryck-och-tala-mikrofon sänds till diversitetsmottagaren Access DA20. Där mixas ljudet innan det sänds till elevens mottagare. Även externa ljudkällor kan anslutas. Mångsidiga Conference Microphone DC20 kompenserar automatiskt för avståndet till ljudkällan och behandlar ljudet digitalt, så att betydelsebärande delar av talet lyfts fram och störande ljud och buller undertrycks. Mikrofonen kan också användas som mottagare till en föreläsarmikrofon. 12

13 Lärarens mikrofon mixar hennes tal med det ljud som kommer från elevernas mikrofoner. Elevmikrofonerna står i praktiska bordsställ. 2 Mikrofonen kan enkelt anslutas till en extern ljudkälla som datorn eller mobil telefonen via Bluetooth. 3 Comfort Audios produkter kan enkelt kopplas in i en befintlig ljudanläggning. 13

14 Ett kunskapsförsprång som skapar nya möjligheter Att samarbeta med Comfort Audio är givande. Vi ger dig nya perspektiv på skolans ljudmiljöer så att du kan utnyttja den digitala teknikens möjligheter fullt ut. Genom Comfort Academy och andra utbildningsforum får du tillgång till praktisk information om företagets produkter och system. Support och goda råd kring produktanvändning, utprovning och felsökning kan du få både online, per telefon och via Comfort Audios distributörer. Hörselprodukterna utvecklas, testas och tillverkas i Sverige av vår egen personal. Comfort Audio styr hela flödet från idé till färdig produkt vilket borgar för högsta kvalitet. På vår webbplats och vårt extranet får du tillgång till ett omfattande informations- och marknadsmaterial. Kort sagt: av Comfort Audio kan du förvänta dig lite mer. Vid installationer och integrationer med befintliga system kan Comfort Audios tekniker bistå med kvalificerad rådgivning och dokumentation. 14

15 Kontakta Comfort Audio för ett personligt möte så berättar vi mer om digitala hörselprodukter. 15

16 13SE-1203 Comfort Audio utvecklar och tillverkar sedan 1994 hörselprodukter för personer med nedsatt hörsel. Vår mission är och har alltid varit, att med ledande teknik och innovativa lösningar ge människor möjlighet att obehindrat utbyta tankar och idéer i alla situationer genom livet. Vi är målmedvetna, nyfikna, har ett brinnande teknikintresse och drivs av passion och glädje. Det har gjort oss till teknikledande i världen inom hörselprodukter. Våra produkter erbjuder stor flexibilitet och är utvecklade för både arbetsliv, skola, offentlig miljö och privatliv. Alltid med individens behov i fokus och utifrån en genuin vilja att förbättra livskvaliteten för personer med nedsatt hörsel. Comfort Audio AB Box Halmstad Tel:

COMFORT DIGISYSTEM Bäst i klassen

COMFORT DIGISYSTEM Bäst i klassen C O MF O R T D I G I S Y S T E M Bäst i klassen 2 Vi älskar ljud. Och människor. Först i världen - bäst i klassen Att höra bra i skolan är viktigt för inlärningen och den sociala gemenskapen. För elever

Läs mer

Comfort Digisystem Microphone DM90. - Återupptäck glädjen med att tala i telefon

Comfort Digisystem Microphone DM90. - Återupptäck glädjen med att tala i telefon Comfort Digisystem Microphone DM90 - Återupptäck glädjen med att tala i telefon Välkommen till den mobila revolutionen Idag är mobiltelefonen en stor del av vår vardag, vi använder den i arbetet, på fritiden

Läs mer

Roger Lösningar för barn och tonåringar. Nya möjligheter för kommunikation

Roger Lösningar för barn och tonåringar. Nya möjligheter för kommunikation Roger Lösningar för barn och tonåringar Nya möjligheter för kommunikation 2 För att unga lyssnare ska kunna delta i meningsfulla samtal måste de kunna höra och uppfatta talarens röst på ett tydligt vis.

Läs mer

Kvalitetsredovisning SPM 2006. Auditiv miljö. Hörselteknik och akustik i specialskolan. Arne Gustafsson

Kvalitetsredovisning SPM 2006. Auditiv miljö. Hörselteknik och akustik i specialskolan. Arne Gustafsson Kvalitetsredovisning SPM 2006 Auditiv miljö Hörselteknik och akustik i specialskolan Arne Gustafsson Författaren och Specialskolemyndigheten. Detta är en rapport inom Specialskolemyndighetens kvalitetsredovisningsplan

Läs mer

Comfort Digisystem utprovningsväska

Comfort Digisystem utprovningsväska Comfort Digisystem utprovningsväska Utprovningsväskan innehåller ett urval av Comfort Digisystem som gör det möjligt att prova hörselprodukter i arbetet. I denna översikt återfinns ett antal situationer

Läs mer

Phonak Insight. Roger Pen Nya möjigheter för kommunikation. Roger digitalt anpassningsbar trådlös 2,4 GHz-teknologi

Phonak Insight. Roger Pen Nya möjigheter för kommunikation. Roger digitalt anpassningsbar trådlös 2,4 GHz-teknologi Phonak Insight Roger Pen Nya möjigheter för kommunikation Den universella, banbrytande trådlösa mikrofonen hjälper personer med hörselnedsättning att höra mer tal i buller och på avstånd. Roger Pen har

Läs mer

Jobbet, hemmet, livet - vi ser alltid till hela livssituationen. magazine. Min hörselnedsättning får aldrig bli dominerande. Idrotten är större!

Jobbet, hemmet, livet - vi ser alltid till hela livssituationen. magazine. Min hörselnedsättning får aldrig bli dominerande. Idrotten är större! Comfort magazine #2 2014 Ett inspirationsmagasin för bättre hörsel by Comfort Audio Guldstjärnebelönade Oaxen, där smakupplevelse och ljudmiljö är lika viktiga EBBA ÅKESON, audionom i Halland Jobbet, hemmet,

Läs mer

VÄRLDSLEDANDE INOM SPECIALISERAD RÖSTKOMMUNIKATION. MISSION Att tillhandahålla världsledande kommunikationslösningar

VÄRLDSLEDANDE INOM SPECIALISERAD RÖSTKOMMUNIKATION. MISSION Att tillhandahålla världsledande kommunikationslösningar ÅRSREDOVISNING 2013 INVISIO I KORTHET VÄRLDSLEDANDE INOM SPECIALISERAD RÖSTKOMMUNIKATION Med kompetens och teknik i världsklass möjliggör INVISIO störningsfri och tydlig röstkommunikation i alla miljöer,

Läs mer

Hon vill förbättra ljudmiljön på Göteborgs Universitet. magazine. Häng med till Svartklubben!

Hon vill förbättra ljudmiljön på Göteborgs Universitet. magazine. Häng med till Svartklubben! Comfort magazine #1 2014 Ett inspirationsmagasin för bättre hörsel by Comfort Audio VISSTE DU DETTA OM HÖRSEL? om du vågar... Häng med till Svartklubben! SANDRA GRANFELDT Med nedsatt hörsel, på en av världens

Läs mer

Mitt barn har en hörselnedsättning

Mitt barn har en hörselnedsättning Mitt barn har en Information till föräldrar Du är inte ensam Innehåll Du är inte ensam 3 Hörselnedsättning 5 Metoder för hörseltestning 6 Audiogram 7 Typer av och orsaker till 8 Grad av 10 Var hittar jag

Läs mer

Teknikstöd i skolan. Elever som testat teknikstöd berättar. Elever med kognitiva svårigheter. Smarta hjälpmedel

Teknikstöd i skolan. Elever som testat teknikstöd berättar. Elever med kognitiva svårigheter. Smarta hjälpmedel Teknikstöd i skolan Elever med kognitiva svårigheter sid 3 Elever som testat teknikstöd berättar sid 4 Arbetsterapeuten ny yrkesgrupp i skolan? sid 10 Smarta hjälpmedel sid 14 Utgiven av Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

Roger i hemmet och i sociala sammanhang

Roger i hemmet och i sociala sammanhang Roger i hemmet och i sociala sammanhang Nya möjligheter för kommunikation Njut av de viktigaste ögonblicken Moderna hörapparater är fantastiska hjälpmedel som låter människor höra sina nära och kära bättre.

Läs mer

Rapport från projektet: Tillgänglighet för hörselskadade inom Uppsala läns landsting

Rapport från projektet: Tillgänglighet för hörselskadade inom Uppsala läns landsting Projektrapport: Tillgänglighet för hörselskadade inom Uppsala läns landsting (dec 2006) Hörselskadades distrikt i Uppsala län Rapport från projektet: Tillgänglighet för hörselskadade inom Uppsala läns

Läs mer

Vad var det du inte hörde? Hörteknik och dess användning i skolan HODA

Vad var det du inte hörde? Hörteknik och dess användning i skolan HODA FoU skriftserie nr 5 Vad var det du inte hörde? Hörteknik och dess användning i skolan HODA RAPPORT Hörteknik och dess användning i skolan HODA RAPPOR AGED T BIL EL dess nik och HODA Hörtek ing i skolan

Läs mer

murbräckan Ett verktyg för att riva hinder och skapa tillgänglighet för hörselskadade

murbräckan Ett verktyg för att riva hinder och skapa tillgänglighet för hörselskadade murbräckan Ett verktyg för att riva hinder och skapa tillgänglighet för hörselskadade Ett sladdlöst, bärbart kommunikationssystem innebär att alla talar en i taget i handmikrofoner (sändare). Då blir det

Läs mer

Ge det bästa till de flesta med Phonak Audéo Q och Phonak Naída Q

Ge det bästa till de flesta med Phonak Audéo Q och Phonak Naída Q Ge det bästa till de flesta med Phonak Audéo Q och Phonak Naída Q Deltagande Att kunna höra fåglarnas sång en tidig morgon. Njuta av ett barnbarns skratt i trädgården. Klara av sin verksamhet utan problem.

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Surfplattor en utvärdering av teknik och användbarhet

Surfplattor en utvärdering av teknik och användbarhet Linköping 2011-11-01 Slutlig version Surfplattor en utvärdering av teknik och användbarhet - To Me Group AB Surfplattor en utvärdering av teknik och användbarhet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2

Läs mer

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskola och gymnasium Information Förhållningssätt Pedagogik Helene Fägerblad Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting, 2011 Text: Helene

Läs mer

Kommunikation med hörselskadade på apotek

Kommunikation med hörselskadade på apotek Kommunikation med hörselskadade på apotek - Ett fördjupningsprojekt i samhällsfarmaci Fotograf: Ida Nordstrand Ida Nordstrand Institutionen för farmaci, Uppsala universitet Samhällsfarmaci, HT-2012 15

Läs mer

HANDHAVANDEMANUAL. Cochlea Implantat Combi 40 / 40 + och talprocessorn CisPro +

HANDHAVANDEMANUAL. Cochlea Implantat Combi 40 / 40 + och talprocessorn CisPro + 1 HANDHAVANDEMANUAL Cochlea Implantat Combi 40 / 40 + och talprocessorn CisPro + 2 1. Inledning Informationen i denna manual riktar sig såväl till vuxna användare som till föräldrar till barn som fått

Läs mer

TIDNINGEN. Medlemstidning för Svenska Audionomföreningen Nr2, 2012. HEAD forskarskola TeMa hörsel 2012

TIDNINGEN. Medlemstidning för Svenska Audionomföreningen Nr2, 2012. HEAD forskarskola TeMa hörsel 2012 Audionom TIDNINGEN Medlemstidning för Svenska Audionomföreningen Nr2, 2012 HEAD forskarskola TeMa hörsel 2012 Gör ensidiga hörselutmaningar till mångsidig hörselglädje Det minsta trådlösa CROS-systemet

Läs mer

INVISIO i korthet. INnehåll

INVISIO i korthet. INnehåll ÅRSREDOVISNING 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 INVISIO I KORTHET INVISIO i korthet INVISIO är specialiserat inom röstkommunikation under svåra förhållanden. Företaget utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer

Läs mer

KOMMUNAL VALET 2014 Enkät Stockholms stad

KOMMUNAL VALET 2014 Enkät Stockholms stad Politikerna i stadshuset svarar på våra frågor om tillgänglighet och delaktighet i Stockholm KOMMUNAL Politikerna i stadshuset svarar på våra frågor Den 14 september 2014 ska stockholmarna välja vilka

Läs mer

LYSSNINGSHJÄLPMEDEL till MED-EL talprocessorer. En Guide till FM-system IR-system Telespole Yttre mikrofon Mobiltelefoner

LYSSNINGSHJÄLPMEDEL till MED-EL talprocessorer. En Guide till FM-system IR-system Telespole Yttre mikrofon Mobiltelefoner LYSSNINGSHJÄLPMEDEL till MED-EL talprocessorer En Guide till FM-system IR-system Telespole Yttre mikrofon Mobiltelefoner Ver 1.0 030912 BM Utskriven 2006-06-06 12:13:00 \\Server\möllerström\mmab\MEDEL\Brochyrer\FM

Läs mer

Val av Kommunikationslösning

Val av Kommunikationslösning BILAGA 1 Val av Kommunikationslösning TRYGGHETSLARM - KOMMUNAL ehälsa Val av Kommunikationslösning 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Bakgrund... 3 Problemställning... 4 Förutsättningar för

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

icom Bruksanvisning Din audionom www.phonak.se 0682! GA_iCom_SE2.qxp 13.3.2008 9:49 Uhr Seite 1 Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved

icom Bruksanvisning Din audionom www.phonak.se 0682! GA_iCom_SE2.qxp 13.3.2008 9:49 Uhr Seite 1 Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved GA_iCom_SE2.qxp 13.3.2008 9:49 Uhr Seite 1 Bruksanvisning icom Din audionom www.phonak.se 0682! 029-0692-09/V1.00/2008-03/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved GA_iCom_SE2.qxp 13.3.2008

Läs mer

Datorer och musik. CT3620 Vetenskapsmetodik för teknikområdet 2005-10-14. Mats Sandvik Wendy Castellanos

Datorer och musik. CT3620 Vetenskapsmetodik för teknikområdet 2005-10-14. Mats Sandvik Wendy Castellanos Datorer och musik CT3620 Vetenskapsmetodik för teknikområdet 2005-10-14 Mats Sandvik Wendy Castellanos Sammanfattning Denna rapport är tänkt att ge läsaren en översikt av hur datorer och musik och fungerar

Läs mer