KUNGSÖRNEN. vetemjöl: naturligtvis. Man vet vad man får när man köper det man känner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUNGSÖRNEN. vetemjöl: naturligtvis. Man vet vad man får när man köper det man känner"

Transkript

1 Nr

2 Man vet vad man får när man köper det man känner vetemjöl: naturligtvis KUNGSÖRNEN A B K V ARM ST HESSES TER, Malmö, med kvarnar i Malmö, Trelleborg, Ystad, Hälsingborg, Halmstad, Falkenberg. Alster och Vara,

3 Bilaga medföljer. Målsättning: Praktiskt erfarenhetsutbyte mellan ca jjooo köpmän och affärsmedhjälpare i 1CA-affärerna. ICA EN AV TVA BLIR CHEF! Vi som arbetar inom ICA-butikerna får aldrig bli maskiner som rutinmässigt arbetar i samma tempo timme efter timme, år efter år. Vi måste i stället räkna med att våra prestationer växlar mellan perioder i lugnare tempo och perioder av handlingskraft. Vi måste också ha tålamod att då och då lägga in skapande pauser som ger tillfälle till överblick och samling för nya krafttag. Sommaren är en tid när många har tillfälle att samla sig och i någon mån bryta den vanliga rutinen. Du som har en egen butik skapar din egen framgång. Unna dig tid att tänka igenom vad som sker i din butik. Går den framåt? Är det bara en skenbar frammarsch? Vilka förändringar är nödvändiga? Vad ligger just nu särskilt bra till för att bli genomfört? Du som ännu inte fått en egen affär har också anledning att tänka över din situation. Idag finns nämligen i de ICA-affärema i genomsnitt 2 anställda eller sammanlagt ca affärsmedhjälpare. I stort sett är det dessa som förr eller senare skall bli ICA-affärernas nya innehavare. En av två affärsmedhjälpare har därigenom chans att bli sin egen. Det kan bli du eller din arbetskamrat, eller kanske både du och din kamrat om ni båda två kan hävda er i konkurrensen om butikerna. Vad har du hittills gjort för att bli din egen? Sparar du om än litet så dock regelbundet varje månad? Förbättrar du planmässigt och målmedvetet din egen yrkesutbildning? Visar du ett sådant intresse för den affär där du arbetar, att du mer och mer blir chefens högra hand? Tänk över allt detta och besluta sedan vilka åtgärder du närmast skall vidta. Du kan inte nå ditt mål på en gång men du når dit säkrare om du arbetar på lång sikt. Ta ett steg i taget, men ta det utan att tveka. N R O N S D A G E N DEN 10 JUNI 1953 ICA-tidningen utgiveä av ICA-förlaget AD. Västerås. Direktör för förlaget och ansvarig utgivare för ICA-tidningen: GÖSTA EKIIOLM. Förlaget grundat av de fyra köpmannaagda inköpseentrolerna: AB Hakon Svenson. Västerås. AB Eol. Göteborg, All Speceristerna» Varuinköp. Stockholm, och Nordsvenska Köpmanna AB. O.teriUDll. Central organisation: luköpscentralernas AB. ICA. Stockholm. Prenumeration! Direkt hos förlaget, kr. 6:, för köpmän och anställda i ICAaffärerna. Övriga kr. 10:. I.ö-nummer kr. 1:. Postgiro Tel. 3:380 Västerås. T R E T T O N D E Å R G Å N G E N ICA-tidningen utkommer en gång i månaden. Redaktion: Stora Gatan 46. Västerås. Redaktör: SVEN' LINDBLAD, r redaktionen: RUNE FREDEN och EIVOR HELLMAN. Återgivande av text och bilder får ej ske utan angivande av källan. Annonschef: SVEN LUNDEBERGH. Annonsmateria] senast den 8:de i månad före inf Öring sin anad. SPRÅKRÖR FÖR ICA-RÖRELSEN - ANSLUTNA AFFÄRERS OMSÄTTNING CA 2.3 MILJARDER

4 ^ Stad» på 5000 utan ICA-affär! Så är faktiskt situationen inom Malmös nya stadsde Augustenborg. På hela det har området finns inte en 1CAaffär, säger här disponent Thorwald Persson, Eolbolaget, Malmö. Va r handlar man eller rättare sagt var kan man handla i Augustenborg? Så tillspetsad blir faktiskt frågan i det här fallet. Därför att husmödrarna i det nya bostadsområdet Augustenborg i Malmö inte har samma möjligheter att välja inköpsställe som på andra orter. Här finns nämligen inte en enda ICA-affär! Och ändå är Augustenborg inget litet område. Femtusensjuhundra lyder siffran för innevånare i de trevliga hyreshusen. Såväl erfarenheter som undersökningar har ju också visat att husmödrarna helst gör sina inköp, åtminstone när det gäller livsmedel, inom det område de bor. Var kan man handla? Fördelningen av butikerna i det nybyggda Augustenborgsområdet är följande: (Siffrorna på kartan motsvarar siffrorna framför namnen här nedan. Påhlssons Bageri AB och Påhlssons Mejeri AB äger mer än 100 mjölk- och speceriaffärer i Malmö,) Butikstyp 1. Speceri, kött och mjölk 2. Mjölk 3. Speceri och mjölk 4. Speceri, mjölk, fisk 5. Mjölk 6. Mjölk 7. Speceri 8. Mjölk Uppskattat Ägare antal anst. Solidar (konsumi 15 Mejeriföreningen 3 Påhlssons 6 Solidar (konsumi 12 Mejeriföreningen 2 Mejeriföreningen 2 Enskild (Börje Bengtsson) 2 Solidar (konsumi 2 Mejeriföreningen, Påhlsson och Solidar har också ensamrätt på mjölkförsäljningen i Malmö. Någon privatägd mjölkbutik finns inte i Augustenborgsområdet. 4

5 Inga privata nyetableringar har beviljats. I själva centrum av bebyggelsen finns en snabbköpsbutik som tillhör Påhlssons Bageriers stora koncern. I övrigt hör husgerådsaffären, fiskbutiken, snabbköpsbutiken, de två mjölkaffärerna och konditoriet till konsumtionsföreningen Solidar. I den gamla bebyggelsen, som nu ringats in av Augustenborgsområdet, fanns tidigare en privatägd affär. Den finns ännu kvar. Men därutöver har inga privata nyetableringar beviljats. De som sökt har hänvisats till en butikslänga som ligger i ytterkanten av bebyggelsen, vid en gata med dålig förbindelse med de övriga Augustenborgshusen. Trängs enskild handel undan? Att husmödrarna i de nya stadsdelarna här har mist rätten att själva välja inköpsställe är en tråkig historia, säger disponent Thorwald Persson på Eolbolaget i Malmö. Det började med Augustenborgsområdet, men tyvärr ser det ut att fortsätta även i andra nybyggda områden. Men ICA kommer att arbeta hårt på att även i södra Sverige bereda de enskilda företagarna möjlighet att öppna affärer där nya kvarter och stadsdelar växer upp. Inom Hakonbolaget har så skett i bl.a. många brukssamhällen. Så har också SV gjort i Stockholm och så är fallet på Guldheden i Göteborg. På vissa håll garanterar inköpscentralen också lokalhyran. Vi kommer att göra allt när det gäller att få den privata handeln representerad i nya bostadsområden. Såväl för den privata handelns egen skull som för de enskilda hushållen. Lång väg till privat affär! ICA-tidningen har gjort ett besök på Augustenborgsområdet. I den låga butikslängan på ytterområdet ligger Augustenborgs Speceriaffär en privat affär men inte ICA-ansluten. Innehavaren, köpman Börje Bengtssort, berättar att många av hans kunder har lång väg till butiken. De kunder som bor längre in på området får gå runt hela kvarteret. Ingen tvärgata leder nämligen hit från centrum eller ens från nästa långa parallellgata. Inte ens i det fallet är vi gynnade, säger han. Men många husmödrar ändock att gå de extra stegen. Så här säger fru Maj-Britt en av kunderna hos Bengtsson: föredrar Roskvist Jag är van att handla i privata affärer. Jag kan inte tänka mig något annat. Letade förgäves efter en ICA-affär. Fru Doris Stenbacka har tidigare bott i Svalöv, men flyttade i fjol höst till Augustenborg. För mig är det självklart att jag skulle välja en privat affär och helst en ICA-affär, säger hon. Enskild företagsamhet anser jag bör gynnas och uppmuntras. Jag tycker dessutom att man blir så personligt behandlad i ICA-affärerna, vilka sällan är några Fru Doris Stenbacka trivs att handla privat. jätteföretag. Och så har man vant sig vid varorna och sortimentet. Fru Stenbacka berättar att hon vid ankomsten till Augustenborg sprang runt tills hon hittade en privat affär i livsmedelsbranschen. I Svalöv var hon kund hos ICA-köpmannen Gunnar Jönsson. När det nalkades jul ringde hon till Svalöv och beställde julskinkan och de andra julvarorna, som sedan fraktades i bil till Malmö. Service! konstaterar fru Stenbacka som förgäves sökte en ICA-affär på sin nya hemort. Vad kan vi göra? Vem skall ha butikerna? Frägan är aktuell så snart diskussionen om ett nytt bostadsområde kommer upp. Problemen vid nyetableringar, som i fallet»augustenborg» visar i en tillspetsad form, kan många gånger vara svårlösta, men åtskilliga resurser ställs varje år till förfogande för att pä effektivaste sätt bevaka den enskilda handelns intressen. Vad gör vi då inom ICA-rörelsen för att hävda oss i konkurrensen om butikerna? Inköpscentralernas insats 38 miljoner är f.n. utlånade av Hakonbolaget, SV, NS och Eol som stöd till köpmän vid nyetablering, övertagande och effektivisering av gamla butiker. ICA-kontorens disponenter, ombudsmän, konsulenter, kontaktmän och förtroenderådsledamöter står ständigt i kontakt med byggnadsföretag och kommunala bostadsbolag för att få förhandsrätt på nya butikslägen. ICA:s dotterföretag Köpmannatjänst har 22 representanter som på samma sätt bevakar nya områden och tjänstgör ofta som rådgivare för köpmän som söker nya butikslägen. Varje ICA-köpman och anställd kan på sin plats genom kontakter och genom att följa utvecklingen göra en värdefull insats för enskild handel i kampen om butikerna. Tag kontakt med Inköpscentralen eller Köpmannatjänsts representanter. 5

6 Pampigt Eol-kontor i Uddevalla M< L ätte de här lokalerna snart bli för små! önskningen verkar kanske utopisk efter en rundvandring i det nybyggda Eol-huset i Uddevalla. Men tanken bakom dessa ord, som sades av köpman Sixten Almeroth vid invigningen den 19 april, var att han själv och kollegerna hädanefter ännu bättre skulle utnyttja sin inköpscentral. När vår egen inköpscentral fått resurser att ännu bättre sköta varuförmedlingen till oss ska vi också utnyttja den helt, sade han. Den moderna lagerbyggnaden är uppförd i två plan. Det övre för tyngre gods och utlastning det undre för packlokaler, frukt- och grönsaksavdelningar och kylutrymmen. Djupfrysta varor blir ett värdefullt tillskott i sortimentet genom att man erhållit ordentliga kylutrymmen. Grönsaker kominer också att finnas i betydligt större utsträckning än tidigare. De gamla lokalerna var för små och otidsenliga för en utökad färskvaruförsäljning. De moderna lagerlokalerna har en golvyta av kvm. Alla varor lagras på lastpallar, som vid förflyttning i samband med varumottagning eller expedition transporteras med gaffeltruckar. Transporter från järnvägen underlättas genom det spår som dragits fram till en speciell lossningskaj. Från lossningskajen går sedan truckbanor till båda lagerplanen. Kontorsavdelningen ligger mot Bävebäcksgatan. Den delen av byggnaden är uppförd i tre plan. I översta planet kontors- och utställningslokaler det mellersta upptar försäljnings- och utställningslokaler för järn och husgeråd samt packlokaler i bottenplanet finns garageutrymmen, som ligger i direkt anslutning till lager och utlastning. Om byggnadskostnaderna stiger ytterligare kanske vi i fortsättningen inte kan hålla den här standarden pä våra nya kontor, sade Eol-bolagets ordförande, Ragnar Allberg. För personalen här i Uddevalla måste det ändock kännas som en dröm att få flytta från de gamla lokalerna hit. I strålande sol hälsade Uddevalla och nya Eol-kontoret sina 350 gäster välkomna till invigningen den 19 april. Lånebibliotek i livsmedelsbutiken Att kunna låna en bok samtidigt som man gör sina inköp av livsmedel är senaste USA-nyheten. I samråd med ett bibliotek har tre specerihandlare i staden Nashville»installerat» lånebibliotek i sina butiker. När husmödrarna köper sina dagliga specerier kan de numera även mot en billig avgift ta med en lånebok hem. Butiksbiblioteken upptar 600 band därav 125 barnböcker. Idén har väckt stort intresse och redan första dagen lånade butikerna i genomsnitt ut omkring 100 band per butik. Vem blir först i Sverige? Den nya såpan En ny såpa, framställd på rapsoljebasis, har kommit ut i handeln. Rapsoljan anses vara likvärdig med sojaoljan, som långt tillbaka var utgångsmaterial för såptillverkningen. Rapsoljesåpan är smidig och mjuk och går lätt att stryka ut på kläderna. Lösningsförmågan i vatten är högre än hos den vanliga talloljesåpan. Vidare skummar rapsoljesåpan bättre, när man vispar upp den. Man slipper också med den nya såpan trälukten, som brukar vara rätt svär att få bort ur kläderna. Ett minus är dock, att såpan inte är köldhärdig. Den är sålunda svår att transportera vintertid. Den vill nämligen gärna kristalliseras vid låga temperaturer och blir då grå i färgen. Lagerlokalerna ligger i två plan med en sammanlagd golvyta av kvm. Alla varor lagras på lastpallar, och truckföraren här till höger slänger med lätthet 900 kg varor upp mot taket. Detta motsvarar 10 mans arbete. Grabben på omslaget.. Stig Roos, elev vid Hakonbolagets reklamavdelning i Västerås, pryder ICAtidningens omslag denna månad. Vi passade på att ta en bild av honom när han tog en middagspaus bland Djäknebergets lummiga grönska. 6

7 STORHELG MED KÖPRUSH Sommargäster och ^campare^ ger fläkt åt dalabutikerna. Mi. idsommar! Natthimlen brinner. Folk glammar. Helgen vid sommarsolståndet är den våldsamma glädjens högtid i Dalarna. Men midsommarnatten har också trolska, vemodsfyllda dagrar. Det är då flickan skall lägga nio blomster under huvudgärden för att se sin tillkommande, och det är då förborgade ting kan avslöjas för den som vakar vid en korsväg eller ett vatten som rinner mot norr. Men bullrande livsglädje och skir sommarpoesi kräver också en bakgrund av livets nödtorft. Midsommarveckan blir för bygdens affärer långt mera än jul. Leksand som i vanliga fall har ungefär innevånare, kan vid midsommar ha ca gäster. Redan i Mora som tack vare Mora-Nisse och Zornmuseet får allt fler turister står man rustad. Aronssons Livsmedel skaffade för ett par år sedan länets första varuautomat med 72 fack. Där kan turisten förse sig med allt från kaffe till tändstickor. I Leksand är midsommarfirandet kanske mest intensivt. Hela bygden är fylld av tält. Hemslöjdsaffärerna har öppet dygnet runt och övriga butiker kan inte heller hålla vanliga tider. Vi har öppet och säljer frukt och choklad till klockan 1 på natten, säger herr Nore Eriksson hos Linds Livsmedel i Leksand. Men om livsmedelskonflikten fortsätter kanske vi i år får svårt att»mätta» alla våra gäster. J000 liter mjölk på midsommarafton! Nils Larssons affär i Leksand är också en av dem som hårt belastas till midsommarhelgen. Affären ligger i den stora tältstaden och strömmen av turister är enorm vissa tider på dagen. Vad gör ni då för att klara rusningen? Vi bara jobbar, svarar herr Larsson snabbt. Och det kunde vi dygnet om i händelse att vi fick och orkade. Visserligen kanske köerna blir ganska stora ibland, men man hör sällan någon som är missbelåten. Nummerbrickorna ger ändå rätt tur åt var och en. Mjölk till turisterna säljs mest i pergakartonger om halv- och enliter. Mjölken tappas då upp efter hand i en lokal bakom försäljningslokalen. Campingkunder är också typiska.hektokunder» som herr Larsson uttrycker sig. Därför vägs många varor upp i småposter. Socker i 25-örespåsar salt i 5-örespäsar osv. Campingkunden vill inte gärna frakta specerier med sig hem tillbaka smörgåsar! Midsommar och turistsäsongen kräver en omfattande distributionsapparat, säger köpman Georg Bergenström, också han i Leksand. På midsommarafton är det inte ovanligt att här säljs smörgåsar. Då kan det vara svårt att beräkna hur mycket som går åt av grönsaker, limpor och andra varor som inte tål lagring. Blir det regn blir försäljningen genast mindre förstås. Men man får försöka att ha ett ordentligt buffertlager av varor som tål lagring. Vi stortrivs med turisterna och»merarbetet» men kan inte förlika oss med de ambulerande försäljare från andra orter som säljer utan tillstånd ofta till svindlande överpriser. Polisen hinner inte ingripa mer än i enstaka fall. Det bör också nämnas i det här sammanhanget att affärspersonalen i Siljansbygden gör en hel del för att hålla sina språkkunskaper i användbart skick. Det är gott om folk som kommer långväga från för att >se Hugo Alfvéns Midsommarvaka i verkligheten». Och de finner sig bättre till rätta om de slipper frågan»do you speak Leksandsmål?» 7

8 D en där affären får du aldrig! Sluta upp att vara avundsjuk på den. Ja, avundsjuk var rätta ordet, och det kom från min fru var gång jag förde butiken på tal. Den butik jag idag äger, men som många år bara var ett mål för mina fantasier. Göte Blomgren var en ung energisk butiksföreståndare, som trivdes med sitt jobb, men»drömbutiken» som han varje dag passerade på vägen till arbetet gav honom ingen ro. Trots att han med säkerhet visste att ägaren inte i första taget skulle lämna den ifrån sig. Av en tillfällighet blev emellertid butiken till salu och Göte Blomgren fick den chans han väntat på i flera år. Några lysande omsättningssiffror ingick dock inte i köpet ca om året men han trodde starkt på möjligheterna att»göra något» av den här butiken. Idag skulle jag aldrig vågat mig på samma sak, erkänner han. Detta hände mitt under brinnande krig med ransoneringar och risk för militärinkallelse varje dag. Men kallt beräknande hör sällan ungdomen till och tur är nog det. När man blir äldre blir man kanske alltför försiktig. "Ny butik" vart tredje år! 8 Göte Blomgren är i dag, 12 år senare, Så säger köpman Göte Blomgren i Ljungby, som konstaterar försäljningen av tekniska att varor fyrdubblats sedan han flyttat dem till en självbetjäningshylla utanför disken. en varm förespråkare för butiker som ligger i ytterområden. Somna inte därför att du bor i».utkanten», brukar han säga till kolleger som stirrar sig blinda på centrumbutikernas stora chanser till extraförsäljningar. Dom chanserna har vi också bara vi tar vara på dem. Men det gäller att vara först. Framgången i sin egen butik anser han grundad på tre linjer han alltid försökt att följa: att ständigt låta butiken»röra på sig», att»slå» med något som folk talar om, att alltid försöka vara först. Att butiken»rört på sig» har kunderna hos Blomgrens säkerligen erfarit. De har varit med om att på lördagseftermiddagen lämna butiken i vanligt skick för att sedan på måndagsmorgonen komma dit och knappast känna igen sig. Och man har förvånat frågat:»vad har ni gjort?» Det är den effekten Göte Blomgren sökt nå. Allt omändringsarbete har skett under den tid butiken varit stängd på kvällar, söndagsdygn eller mindre helgdagar. Blir kunden störd av förberedelser minskar effekten betydligt, anser han. Gamla hyllor och montrar som sålt dåligt har radikalt bytts ut och varor som inte varit lättsålda i ena hörnet av butiken har flyttats om till ett annat osv. Vart tredje år har butiken nästan helt fått»byta ansikte». Att Göte Blomgren så snabbt och omärkligt för kunden kan genomföra en sådan ändring av butiken beror mycket på hans förmåga att själv hantera hammare, såg och målarpensel. Snickra är hans stora hobby, och den har han utvecklat så långt att han nu gott och väl kan mäta sig med en bra hantverkare. Vilket väl märks i den ljusa och trivsamma butiken. Ny "teknisk" hylla fyrdubblade försäljningen! Den största försäljningsökning man märkt hos Blomgrens genom att flytta en varugrupp till en annan plats i butiken var de tekniska varorna. Burkar, flaskor och tuber stod tidigare i en hylla bakom försäljningsdisken med glasdörrar framför. Försäljningen var obetydlig. Ända tills den lördagskväll när 4'/ 2 meter av långväggen utanför

9 disken gjordes fri för de nya hyllor som beställts. Hyllor som monterades på konsoller för att kunna varieras i höjd efter varornas storlek. När kunderna kom på måndagsmorgonen och fann 5 hyllor, eller 27 hyllmeter, fullplockade med tekniska artiklar, borstar, pappersvaror o.d. trodde de knappast sina ögon. Här fanns ju varor som man aldrig haft en tanke på att fråga efter hos Blomgrens. Ändock hade största delen av sortimentet funnits i mänga år. Minst fyrdubblad är försäljningen från»tekniska» hyllan numera, säger fru Svea Blomgren, som hjälper sin make i affären. Och vi har samtidigt fått ett nytt tillskott i kundkretsen ungkarlarna. De är stora kunder just på dessa artiklar och plockar ofta händerna fulla med flaskor och tuber under tiden de väntar på att bli expedierade. Fryser papper till glassomslag! Glass i enlitersbägare har också blivit en stor artikel sedan man kom på Den andra artikeln i ICA-tidningens nya serie om välskötta småbutiker. Vi har fått många glasskunder sedan vi började praktisera den här metoden, säger Göte Blomgren. Han har också i flera år lagt ner ett intensivt försäljningsarbete på ost. Ofta har hela fönster fyllts med stora ostar. Det gäller att vara först! Sällan försummar han ett tillfälle att komma först med en nyhet. En ny vara kommer ut i marknaden. Snabbt skyltas den upp och lika snabbt informeras kunden vid disken. Om kunden märker att deras butik i ytterområdet får»nyheten» lika snabbt som centrumbutiken frestas de inte lika lätt att köpa»på stan», är Göte Blomgrens erfarenhet. Tänt i butiken varje kväll! En reklamåtgärd som han heller inte anser sig ha råd att undvara är»ljuset i butiken varje kväll». Resonemanget:»Varför skulle vi, som nästan ligger ute på landet ha ljuset tänt i affären» har han svårt att förstå. Så mycket större anledning, säger han. Nere i stan är konkurrensen frän modefönsterna stor, men i ytterområdena är man mestadels ensam. Det händer ofta att folk stannar utanför skyltfönsterna på kvällen inte minst»icke kunder». Dessa kanske inte gärna går fram till våra fönster om dagarna skulle jag då»missa» chansen om jag kan nå dem på kvällen 1 Satsar hårt på julskyltningen! Likaså har Göte Blomgren sin bestämda uppfattning om värdet av en ordentlig, slagkraftig julskyltning i»utkantsbutiken». För egen del lägger han ner all»extra glöd» han kan åstadkomma för att få butiken att verka som en enda stor julmässa trots det lilla utrymme som finns. Själva försäljningslokalen är endast 30 kvm. Synd om dej, säger kollegerna. Du skulle ha din butik nere i stan, så mycket jobb som du offrar på julskyltningen. Fel, svarar alltid Göte Blomgren. Det är ju för mina kunder här ute som jag gör det och var säker på att de är tacksamma att göra»något extra» för. Om jag inte i första hand arbetade på att behålla mina gamla kunder, hur skulle jag då kunna räkna med att få några nya! Eivor Hellman, Glassen håller sig i flera timmar om man slår in den i djupfryst tidningspapper, säger här fru Svea Blomgren. idén hur glassen skulle emballeras för att»stå sig» några timmar sedan man tagit upp den ur frysboxen. Man doppar en tidning i vatten, formar den medan den är genomvåt så att den lagom passar till glassbägaren. Sedan lägger man ner»tidningsformen» i en avskild plats i frysboxen. Efter någon timme är papperet genomfruset och glassbägaren kan stoppas ner. Inslagen på detta sätt kan glassen förvaras i flera timmar och kunden som hämtar glassen vid 5-tiden har möjlighet att servera frusen glass långt fram på kvällen. Glasväggarna vid fruktmontern ger»djup» åt butiken som annars inte är mer än 30 kvm.

10 Vårfejar-hej på dej Ett hälsningsord som flitigt användes mellan Hakonskontor och köpmän under den stora»vårfejarkampanjen»..v'i startar en kampanj! Den har tillkommit för dig som vill ha mer vind i seglen i din butik.» Så löd i vår signalen i ett extra kampanjnummer av Hakonsinformation.»Vårfejardagar» var namnet på kampajen, som omfattade tre veckor och rörde sig om allt som behövs för vårstädningen, från fönsterputsmedel till hyllremsor. Syftet med kampanjen var bl.a.: a) att genom ett slående, omväxlande och delvis nytt reklammaterial föra fram vissa aktuella varor och visa att de med fördel kan köpas i speceri- och lanthandeln. b) att slå kraftigt med priser på varorna och på detta sätt anknyta till husmödrarnas prismedvetande. Reklam som slog! Efter tre dagar hade mer än 70 "lo av alla Hakonsaffärer satt upp de gulröda textplakaten på fönsterrutorna. Och»Veckans löpsedel» på butiksdörren blev en extra påminnelse om att städredskap kan köpas just 10 här. Först i raden av reklam-hjälpmedel som kom från Hakonbolaget var ett s.k. gruppark och två streamers, som sattes upp på rutan i skyltfönstret. Varje affär fick själva fylla i prisuppgifterna. Andra kampanjveckan kom»veckans löpsedel» avsedd för butiksdörren. Löpsedeln åtföljdes också av en trevlig nyhet, som inte tidigare använts i Sverige: skylten Frågamej-varför? Vad skulle den betyda? Ja, den frågan gjorde sig osökt alla kunder när de två dagar före Valborgsmässan säg skyltarna på de expedierandes rockslag. Och när de sökte stilla sin nyfikenhet blev svaret:»vi har just fått recept på en härlig sallad med namnet 'Sallad Hawaii'. Det är flera rariteter i salladen: ananas, ärter, majonnäs och grädde.- Många affärer gjorde i ordning en sats och frestade kunderna med smakprov. Resultatet blev strålande. En affärsman kunde meddela att han sålt femton burkar ananas på ett par timmar. Finalveckan kom med ytterligare nytt skyltmaterial svart text i stället för Den här skylten gjorde många kunder nyfikna! Och det var ju meningen. röd som under första kampanjveckan. Färgväxlingen avsåg att ge kunderna en vision av att något nytt kommit upp i skyltfönstret och därmed sporra deras intresse. Under hela»vårfejarkampanjen» har också samtliga Hakonbolagets 160 lastbilar gula streamers med texten»vårfejardagar». Här några optimistiskt färgade köpmannaröster från kampanjen: Jag väntar på nästa kampanj! Olle Ericsson i Insjön:»Vårfejardagar» har betytt en uppryckning för både oss och kunderna. Skyltningen och de knepiga priserna har visat sig stimulera till ökade köp. Jag väntar på nästa kampanj. Vi ökade kraftigt! Olle Lindberg i Strömsholm: Vi har sålt betydligt mera än vanligt och jag tror på en fortsatt framryckning genom kampanjer av detta slag. Prislinjen har vi redan tidigare med framgång prövat hos oss och den har även nu visat sin förmåga att öka köplusten. Nyheter stimulerar! Dan Camenius. Västerås: Jag är enbart glad åt det här. Allt nytt och originellt stimulerar köplusten. Reklammaterialet från Hakons har varit utmärkt och varit en utomordentlig hjälp för oss. Och det har ju inte kostat oss ett öre... Kampanjen»Vårfejardagar» följs av flera. Kampanj nr 2»Lätta husmorsdagar» skulle börjat den 18 maj men blev uppskjuten på grund av livsmedelskonflikten. Vad som kommer därefter är när detta skrives ännu inte avslöjat. Men det kommer.

11 Bekvämt för mjölkkunden! En bekväm kyldisk för mjölk och en praktisk rullbana för tomglas presenterar två göteborgsköpmän. Tv vå nya självbetjäningsbutiker i Göteborg har gått in för en ny enklare metod av mjölkförsäljning. De har installerat Köpmannatjänsts monterliknande lösa skåp med glasdörrar. Innanför dessa står flaskorna lätt åtkomliga på lagom höjd för kunden. Som alltså slipper böja sig ner till kyldiskarna i golvplanet för att komma åt flaskorna. Men det finns också andra fördelar med det här nya systemet anser chefen för Guldhedens Snabbköp, Olle Börjesson, och Carl Gustav Ström, som driver Ströms Självköp på Riksdalergatan 21 i Högsbo. Direkt bakom»mjölkmontern» ligger nämligen kylrummet, där nya mjölkbackar står färdiga vid eventuell rusning. Hyllorna rymmer flaskor. Den övre hyllan passar för mamma den nedre hyllan för mej. Olle Börjesson öppnade sin butik på doktor Fries Torg i februari och hade då planerat ett helt annat försäljningssystem för mjölken. Då detta skulle installeras fick han se en ritning till Köpmannatjänsts nya uppfinning, som han omedelbart accepterade. Det är mycket lätt att få upp flaskorna från backarna in i montern, säger han. Det enda besväret var tomglasen som samlade sig i butiken. Den detaljen har dock herr Carl Gustav Ström löst i sin butik i Högsbo. Tomglas genom hål i väggen. Några svårigheter med returflaskor, som hopa sig i kassan har vi inte, säger herr Ström. Vi tog upp ett hål i väggen intill»mjölkmontern» och Tomglas på rullande band. i Den här transportbanan mellan butik och lager hjälper Carl Gustav Ström att snabbt få undan tombackarna. byggde en transportbana. På den rullas tombackarna snabbt och effektivt ut i lagerlokalerna. Men nog längtar man efter Tetrapak! Belåtenheten är också stor hos kunderna i Ströms Självköp. Vid storköp av fyra fem liter slipper husmödrarna nu böja ryggarna upprepade gånger ner till golvet för att ta upp mjölken. Först trodde jag temperaturen skulle stiga alltför mycket i montern när dörrarna under rusningstid gick upp mycket ofta. Det var dock överdrivna farhågor, försäkrar herr Ström. Kylan står som en vägg framför flaskorna, som alltid håller sig immiga. Redan innan jag öppnade självköpet i december 1952 hade jag klart för mig att de gamla systemen var obekväma. Det här är den bästa lösning jag sett, försäkrar han. Vid sidan om montern, som ligger alldeles intill bröddisken, har han också satt upp en piffig skylt med en mjölkflaska, som är ett utmärkt blickfång för de belåtna kunderna. Kyldisk och kylrum i ett! Direkt från Kylrummet matar här Olle Börjesson fram till kunden. Fast dörrarna öppnas så ofta håller kyldisken en konstant temperatur av 4 5 värmegrader.

12 Ne J orrlänningar och sörlänningar brukar ha olika åsikter om mångt och mycket, och inte tycker man väl alla gånger sä lika i Stockholm och Göteborg. Men från norr och till söder, från öst och till väst råder en rörande enighet åtminstone på en enda men mycket betydelsefull punkt att det finns ett glädjeämne i livet som verkligen är värt att ta vara på och som man inte på villkor vill vara utan: Den dagliga dosen Luxus-kaffe. Sen må det väl vara sant att man med den dagliga dosen kan mena litet olika. En del vill ha många koppar många gånger om dagen, en del deklarerar ståndaktigt att de strikt håller sig till kaffet på maten men då skall det förstås vara desto starkare. Andra anser att det bara finns ett enda sätt att börja dagen, ett enda riktigt sätt alltså, och det är med en stor kopp starkt och gott Luxus-kaffe. Sen är man pigg för hela dagen. Ni har väl förresten hört den senaste schlagern, den med refrängen: I lust och nöd? Nej, den handlar inte om Luxus-kaffe, det är alldeles riktigt, men den skulle kunna göra det. Och tro inte att det bara är damerna som är nåja, kaffetanter! Herrarna går väl inte på kafferep precis, men de är lika noga, om inte ännu mera med att deras kaffe morgon, middag, kväll, skall vara riktigt gott, lagom 12 starkt, nykokt eller nybryggt kort sagt smaka Luxus. Fru Ulla Niska- Frykbei-g, Stockholm: Ingenting går upp mot gott kaffe! När vi frågar svenska folket om deras kaffe vanor börjar vi väl för ordningens skull med en dam, i övertygelsen att vi bland damerna träffar de allra trognaste och hängivnaste kaffevännerna. Dit hör alltså fru Ulla Niska-Frykberg. När hon sjunger Luxus-kaffets lov gör hon det dels i egenskap av hemmafrun, som älskar sin uppiggande morgon-kopp och trivs med familjens eftermiddagskaffe i lugn och ro. Dels i egenskap av skådespelerska, som väl vet hur stimulerande en kopp kaffe bakom kulisserna kan vara, och hur många trötta ansikten som brukar stråla upp när teaterdammet blandas med ljuvliga kaffedofter. Det finns ingenting som går upp mot en kopp gott kaffe i rätta ögonblicket, menar fru Frykberg, och maken, kapellmästare Sten, har ingen anledning att protestera. Sedan störtar vi oss snabbt över ICAchefen själv, dir. Gustaf KoUberg och avtvingar honom en kaffebekännelse. Jodå, dir. Kollberg är, som man vet, en man med många järn i elden. Sammanträden och konferenser hör till den Dir. G. Kollberg, ICA: Kaffe på sängen?bara på bemärkelsedagar! dagliga rutinen men det finns annat som hör dit också, lika säkert. En stor kopp nybryggt Luxus-kaffe hör också till första frukost. Det är härligt upppiggande och från den regeln finns det inga undantag. Kaffe på sängen? Jaa fast det blir förstås bara på bemärkelsedagar. Och bjuder dir. Kollberg själv någon gång kaffe på sängen? Ja, jo nej, det var en samvetsfråga! Måste jag verkligen redovisa på den punkten, undrar dir. Kollberg. Lagerchef C. Wikman, Västerås: - Aldrig i livet kaffe på sängen! Aldrig i livet kaffe på sängen, förklarar kategoriskt lagerchefen Carl Wikman i Hakon-bolaget, Västerås. Förklaringen är en smula originell: Jag är alldeles för lång för att ligga i sängen och dricka kaffe! Men väl på fötter tar jag snart skadan igen, och kaffet kl. 3 på eftermiddagen kan ingen makt i världen få mig att undvara. Och starkt. Inget pastorsadjunktskaffe, som bara blir skvalp i magen. Kokt pä tryckkokare skall det vara, en liten sockerbit men absolut ingen grädde.

13 w^ w% När man är så lång, måste man ju tänka på att inte figuren sväller ut på bredden också. Kvällskaffe, jovisst. Fattas bara annat. Och påstå inte att man inte kan somna då, det är bara inbillning. Dir. C.-A. Westberg, Eol: Starkt och nybryggt ska det vara! Nästa röst i Luxus-kören når oss från Göteborg. Den tillhör dir. Carl- Axel Westberg i AB Eol, och den vittnar om ett tåligt buret lidande när den försöker få oss att tro att göteborgsdirektören är så strängt hållen att det inte får bli mer än två koppar kaffe om dagen. Två koppar efter maten, men då skall det i gengäld vara alldeles extra starkt och nybryggt, som gott kaffe skall vara. Ställd mot väggen bekänner emellertid dir. Westberg att det nog någon gång kan få förekomma en extrakopp, ja, det kanske inte blir så sällan, när allt kommer omkring. Och får han sedan en pepparkaka med smör på till kaffet, då har han ingenting mer att önska. Då är han på gott humör. Köpman G. Karlsson, Slite: Minst två koppar tre gånger om dan! I Slite hittar vi köpman Gösta Karlsson, en herre som tackar sitt ungkarlsstånd för åtminstone en sak i livet: Han får brygga sitt kaffe så ofta och så gott och så starkt han själv vill. Minst två koppar, minst två och kanske tre gånger om dagen skall det vara, och allra bäst smakar eftermiddagskaffet eller kanske morgonkaffet eller möjligen kvällskaffet. Däremot är det inte så viktigt med kaffet på maten. Riktigt kaffe är så gott att det inte behöver vara ackompanjemang till någonting annat. Det ger både en stunds avkoppling och piggar upp på samma gång. Di r. E. Kl ingen, NS: A b solut ba ra en kopp i sänd er! Längst uppifrån Östersund hör vi en glad stämma som tillhör dir. Eskil Klingén i Nordsvenska AB. Han deklarerar bestämt att han bara dricker en enda kopp kaffe! i sänder. Fast gärna hur många gånger som helst på dagen. Och naturligtvis allra först på morgonen. Kaffe på sängen? Tjaa, det händer väl ibland när man har skött sig extra väl. Men dagen skall under alla omständigheter inledas med en kopp kaffe och extra viktigt är det sedan med Luxus-kaffe på maten. Två sockerbitar, strunt i kalorierna, men ingen grädde. Däremot gärna en liten kaka till kaffet. Det kan man väl få lov till när man inte röker? Köpman G. Skogsberg, Göteborg: - Ja tack! Morgon, middag och kväll! Göteborg kallas visserligen understundom Lilla London och man kunde väl vänta sig att tevännerna skulle vara i majoritet där. Men när vi frågar köpman Gösta Skogsberg, om han tycker om kaffe, så kommer i telefonen ett så övertygande: Jaa tack, så man behöver strängt taget inte fråga mera. Ja tack, morgon, middag och kväll. Disponent E. Wangström, Coronabageriet: Kaj/e och pepparkakor härligt! Disp. E. Wangström i Corona-bageriet, Sundsvall, hör till kaffe-finsmakarna. Dvs. han är mycket noga med tillagningen. Han tycker bäst om kaffet på maten och kokar det gärna själv för att sedan njuta desto mera av sin kopp med en god cigarrett till. Luxus-kaffe, ja visst och en söndagsmorgon vore inte söndagsmorgon om den inte också förde med sig en Luxus-kopp på sängen. Och en lördagsförmiddag på kontoret skall personalen ha kaffe och färska wienerbröd, förstås. Men allra bästa tilltugget till kaffet är faktiskt pepparkakor, slutar Sundsvalls-disponenten. 13

14 Din tur att gå framåt Naturligtvis vill du ha ett bättre jobb, mera betalt. Det vill alla, och din önskan är bara naturlig. Folk som vill framåt är vad varje arbetsgivare söker. Ställ dig själv följande frågor: Är jag i detta nu förberedd på ett arbete, som ställer större anspråk på mig? Har jag till alla delar behärskat det arbete jag redan har? Har jag hittat på någonting, som underlättar mitt arbete, får det att gå fortore, sä att den som kommer lättare? efter kan göra det Vad har jag gjort för att förbereda min befordran? Vet jag vad som kommer att underlätta för mig att få det? Är du ärlig mot dig själv, när du besvarar frågorna, kommer du underfund med, vad som håller dig tillbaka. Det är HANDLING som behövs för att komma framåt. Alexander den Store yttrade: Att vara lat är slavlikt, att arbeta är kungligt! Om man låter sitt arbete bli alldagligt i sina egna ögon så gör man aldrig något intryck på sin omgivning. Lär dig tycka om vad du gör och du är på rätt väg! Det är din tur! Framåt! ÖKAR DIN OMSÄTTNING? Index mäter butikernas omsättningsutveckling. För att medlemmarna ska kunna jämföra sin utveckling med tendensen inom branschen har Hakonbolagets Bokföringscentral bearbetat siffermateriel från 260 detaljhandelsföretag av olika karaktär och storleksordning. Siffrorna, som presenteras här nedan, visar hur den genomsnittliga omsättningsutvecklingen varit i butikerna. Omsättningsökningen i procent är baserad på siffror från samma period under Jan. Mars Antal Stadsaffärer: Mars affärer Enkelbutiker ,8 59 Dubbelbutiker 5.5 6,5 25 Trippelbutiker 14,8 16,4 21 Samtliga ovanstående butiker 10,9 11,9 105 Bruks- och lantaffärer 5,2 4,6 155 Sammanlagt 7,9 8,0 260 Hur överensstämmer siffrorna affär ligger bra eller illa till! med era egna? Jämför och ni får se om er Trimma extrapersonalen! Det är helt naturligt att en del affärer måste ta in extra personal, när stadsborna kommer dragande till sina sommarvisten. Men det är tydligen inte lika självklart, att man i förväg försöker trimma den tillfälliga personalen. Ungefär så här kan det låta, när en nykomling i vår i övrigt mycket trivsamma sommarbutik ska förse mig med vad jag behöver. Var står sirapen? Vad kostar sockret? Var i katalogen står tvålen? Ideligen avbryts den ordinarie expediten av med»var» och»hur mycket». Hon svarar vänligt, men nog syns det både på henne och hennes kund att det frestar på tålamodet. Och för nykomlingen själv är det naturligtvis mycket genant. Nu undrar jag om inte min sommarbutik skulle tjäna på att den tillfälliga hjälpen i stillhet fick öva sig på lagret några dagar innan hon släpptes ut i butiken? Fru Köplund. ICA-tidningen har låtit frågan gå vidare till ett par köpmän med mycket sommarkunder. Om man inte kan anställa extrapersonalen i god tid innan rusningen börjar, så blir den oftast inte till den nytta man tänkt sig, säger den först tillfrågade köpmannen. När rushen redan börjat finns det ingen tid över för instruktioner. I övrigt har jag gjort den erfarenheten, att det är bättre att försöka reda sig med de resurser man har, än att anställa helt ovant folk. Att lära upp extrapersonalen är nästan omöjligt för vår del, säger en köpman i skärgården. Den personalen rekryteras just bland sommargästerna själva och flertalet är nog skolungdomar. Man hinner helt enkelt inte med den erforderliga trimningen. I en lanthandel har vi ju ett sortiment som är så stort att det tar år att lära sig det. På en väsentlig punkt var båda ense:»alla varor prismärkta» spar många onödiga frågor. Föruppvägning är en oumbärlig tillgång för alla butiker med rusningstider. Där kan också tämligen ovan personal göra en bra insats. 14

15 Porslinsvecka blev succé! Specerivarorna plockades undan och hyllorna fylldes med porslin. 1 orslinsveckan hos Landbergs Handelsaktiebolag i Norrskedika gav den uppryckning åt mellansäsongen som man räknat med. Med ett djärvt grepp gjorde man rent hus, där specerierna annars har sin givna plats. På alla lediga utrymmen placerades porslin och keramik. Det allra mesta fanns i lager, fast man i somliga fall inte hade tillfälle att exponera det. Glada kunder strömmade till, både närboende och folk långt ifrån. Man gick runt bland prydnadssaker och nyttovaror, vred och vände på fat och vaser och diskuterade pris och användningsområde. När veckan gått och porslin och glas fått maka åt sig för specerierna, frågar vi köpman David Landberg om resultatet av porslinsveckan. Vi är storbelåtna! Eftersom porslinsveckan var»ett första försök» är vi helt enkelt för- 25 kvm extra fick man till porslinsveckan genom att utrymma vissa specerihyllor. Mänga långväga kunder hade lockats till porslinsutställningen hos Landbergs och alla bjöds pä Luxuskaffe med dopp! vånade över det resultat som blev. Både vad beträffar försäljningen och det intresse vi mötte från kundernas sida. Vi är alltid välsorterade i glas och porslin, men hur många vet om det? Avsikten med.porslinsveckan» var därför att visa vad vi verkligen har att erbjuda. 25 kvm exfra! I vanliga fall har porslinet ett utrymme på ungefär 25 kvm av butiksytan. Nu plockade man resolut undan en del varor och fick ytterligare 25 Sådana här exponeringar fanns i hela affären under utställningsveckan hos Landbergs. kvm som man fyllde med keramik, glas och porslin. Trevliga textade plakat och stora tydliga prislappar fanns vid varje varugrupp. En kraftig annons i ortspressen talade om vad som skulle hända hos Landbergs en duk spänd på fasaden lockade med sin text in kunder som kom i närheten av butiken. 50 ti/lbringare karotter... Några enstaka siffror från försäljningen under porslinsveckan visar att det var åtskilligt med porslin som plockades ur hyllorna, även om försäljningen efter en sådan här kampanjvecka oftast blir större än under själva kampanjen. 15 dussin tallrikar 100 karotter 50 tillbringare 5 kaffeserviser 1 matservis 10 dussin dricksglas för att nämna några»nyttobetonade» exempel. Utöver detta såldes åtskilliga presentartiklar av keramik. Vad som kanske mest förvånade oss, säger David Landberg, var, att vi under denna vecka sålde så mycket manufaktur och även specerier. Folk kom på köphumör och den ena försäljningen gav den andra. Vi siktade på att»sätta liv i butiken» och det lyckades vi verkligen med. Det var en arbetsam men rolig vecka, som jag vet att man talade om här i bygden. 15

16 Djupfryst fisk slår igenom! Låt djupfryst fisk bl stor försäljningsarti sommar. Då är den färska fisken ännu mera ömtålig. Ar 1947 började på allvar försäljningen av djupfryst fisk och har alltsedan dess ständigt ökat. Att den djupfrysta fisken så snabbt vunnit husmödrarnas bevågenhet har flera orsaker. Del kan färsk fisk på många platser aldrig säljas riktigt pinfärsk, dels är fiskaffärerna så fåtaliga att många husmödrar får gå långt för att köpa fisk. Att tillhandahålla husmödrarna fisk i livsmedelsaffären är alltså en god service. Fisk och spenat bör utgöra en tredjedel av sortimentet i frysboxarna. Det finns idag ett stort antal djupfrysta varor för kunderna att välja mellan och ännu flera har funnits men redan försvunnit ur marknaden. Genom sina inköp bestämmer nämligen husmödrarna vad som skall bestå på marknaden. Vilka är nu de största försäljningsartiklarna i djupfryst? Herr Johan Throne-Holst, AB Findus. svarar: Just nu säljs spenat och torsk mest av det djupfrysta, och på basis av försäljningssiffrorna bör åtminstone en tredjedel av frysboxens utrymme reserveras för dessa båda artiklar tillsammans. Under sommaren, dä värmen gör den färska fisken särskilt ömtålig, kan torsken bli det största försäljningsobjektet. Då är det ju också svårt att göra några större försäljningar av frysta bär och grönsaker. Att arbeta affärer säljer djupfryst! I runt tal butiker beräknas f.n. sälja djupfrysta varor, därav drygt enskilda affärer. Storstockholm har då mellan och Den totala konsumtionen av djupfryst i landet är dock fortfarande endast '/i kg per person och ar mot omkring 10 kg i USA var den amerikanska konsumtionen 4 kg. med fisk är då ett utmärkt sätt att utnyttja frysboxen helt och hållet. Djupfryst fisk fordrar försäljningsarbete i början säljer sig själv sedan. Trots de goda erfarenheter som de flesta husmödrar gjort av de djupfrysta bären och grönsakerna finns det hos en del husmödrar ett visst köpmotstånd när det gäller fryst fisk. Kanske har det sina orsaker i den importerade frysta fisk som vid vissa tillfällen i upptinat skick sålts i fiskhandeln och som varit både torr och smaklös. Därför fordras det en hel del försäljningsarbete i början om fisken skall»gå in» hos husmödrarna. Men när de några gånger köpt och vant sig att tillreda den på rätt sätt, är fisken en vara som säljer sig själv. Drag nytta av reklamkampanjerna! I fiskstaden Göteborg ordnades i höstas en djupfryst vecka, då det propagerades mycket för den frysta torsken. Resultatet av den reklamkampan- 16

17 Hög Uvalitet humana priser säljande etikett det Ur tre goda egenshaper, som gjort Kronobergs Färdiga Mat till en verulig försäljningssuccé! Det är detta som gjort Kronobergs Läns Slakteriförening till landets största tillverkare av köttkonserver. Vårt moderna laboratorium arbetar i intim samverkan med fabrikationen och den kontinuerliga kontrollen garanterar en vara av högsta klass. Lägg därtill de humana priserna och den säljande förpackningen Ni inser säkert att det lönar sig för Er att välja och att sälja just Kronobergs. KRONOBERGS LÄNS SLAKTERIFÖRENING ALVESTA

18 jen blev en mycket kraftig försäljningsökning och vid det här laget har det visat sig att den höga försäljningssiffra som då uppnåddes har hållit i sig. Under den kommande hösten planerar Findus kraftiga annonskampanjer och eftersom försäljningsstatistiken visat att omsättningen ökar strax efter ökad annonsering, kan affärerna dra nytta av detta och intensifiera försäljningen då reklamkampanjer pågår. Stenstorpsköpman säljer 50 paket per vecka! Det finns många delar av landsbygden där det är nästan omöjligt att få färsk fisk. Och det är inte alls svårt att sälja djupfryst fisk i lantaffärerna. Köpman Åke Zetterberg i Stenstorp sälde första året han tog upp denna vara i sitt sortiment omkring 50 paket i veckan. Djupfryst fisk är en framtidsvara och en vara som är lätt och bekväm att sälja. Det är fel att tro att lanthusmödrarna inte skulle köpa fisk, tvärtom, de är mycket intresserade och köper gärna. Här på landet far fiskbilar omkring till hushållen, de har också konserver som de säljer ganska friskt tillsammans med fisken. Fiskbilarna tar alltså en stor del av försäljningen för oss. Vi kan givetvis inte helt konkurrera ut dem genom att sälja en eller ett par sorters djupfryst fisk, men vi vinner alltid något. Köpman Ugnar Ljungberg i Mullsjö framhåller, att de kunder som en gång förmåtts köpa djupfryst fisk i allmänhet köper om flera gånger. På sommaren är det sommargästerna och turisterna som är de största konsumenterna. De har stora fordringar på färskvaror och vill gärna ha fisk på matsedeln, därför köper de gärna och ofta djupfryst, slutar köpman Ljungberg. Eftersom fisken fryses ned ca tva timmar efter det att fiskebåtarna kommit till hamnen med sin fångst kan de flesta hushåll inte få någon färskare fisk. Den djupfrysta torsken är garanterat benfri. I reklamen för den har talats om att mammorna kan lova sina barn fem öre för varje ben de hittar i sin portion fisk. Den djupfrysta torsk som för närvarande finns är nämligen inte bara filéad, den har också befriats från slaget där de mjuka småbenen sitter och som finns kvar i den färska torskfilé som finns i handeln. Om man jämför djupfryst torskfilé med färsk måste man därför ha klart för sig att råvaran till den djupfrysta är finare, den är befriad från såväl slaget som stjärtbiten. Fisken är förpackad så att den är lätt att tillaga. Den kan skäras i skivor och stekas, den kan tinas upp och kokas eller gratineras. Variationsmöjligheterna är många. Provlagning i butiksköket underlättar försäljningsarbetet. Flera fisksorter kommer kanske i djupfryst form. För närvarande infryses i Sverige endast torsk och vitling. Från Norge kommer en viss import av bl.a. kolja men på grund av vissa bestämmelser får den endast säljas norr om östersund och Härnösand där man räknar med att konsumenterna annars har svårt att få färsk svensk fisk. I framtiden hoppas emellertid Findus att få importera norsk fryst fisk, så att de svenska husmödrarna får mera att välja på i livsmedelsaffärerna. Ett värdefullt tillskott i färskvarusortimentet! Genom att sälja djupfryst fisk har livsmedelsaffärerna också en möjlighet att utöka sitt sortiment. Det är känt, att ju större butikens sortiment är. ju större blir försäljningen. Husmödrarna uppskattar också att kunna köpa så mycket som möjligt i sin livsmedelsaffär. Man har på det frystekniska området kommit så långt, att frysningen obetydligt eller inte alls förändrar varans karaktär. När det gäller fisken kan den djupfrysta fullt mäta sig med den färska, och i de flesta fall är den djupfrysta fisken överlägsen därför att den alltid är lika färsk och alltid finns att tillgå. Den är en vara som hör framtiden till. Maja-Lisa Furusjö. Djupfryst fisk har högsta kvalitet! Under den varmare årstiden är färskheten mer än någonsin ett av de viktigaste försäljningsargumenten. Som bekant»sövs» varan i det tillstånd den befinner sig vid nedfrysningen. Fisk är en av de allra ömtåligaste färskvarorna, och förstörelseprocessen börjar så snart fisken kommit ur havet. Djupfrysningen stoppar de kemiska processerna och bevarar fisken precis sä som den var vid nedfrysningen.

19 Bra att veta N är skolorna slutar i juni flyttar folk på allvar ut till sommarstugorna. Efterhand så upptäcker de att en hel del behöver kompletteras och nyutrustas. Som bekant blir»stugan* aldrig riktigt färdig. Till sommarstugorna vill de gärna ha tag pä billiga grejor. Korkmattstuvar är en sak som brukar gå lätt att sälja till stugägarna. Det rör sig inte om så stora ytor i stugorna utan de klarar sig med ganska små mattstuvar. Plocka fram vad som blivit över under året och passa på att sälja ut det nu. Uddaporslin, billiga karotter, t ill - bringare och serviser hör också till det som stugägarna är på jakt efter. Skylta upp ett fönster med vad affären har att visa i billigt och enkelt porslin. Här nedan är förslag på en skyltning som inte tar många minuter att»snickra» ihop. Behändiga skylfställ! Till porslinsskyltning här till höger har använts ett praktiskt skyltställ för porslin. Karottsatser, tallrikar, stekfat m.m. är lätta att placera om man har sådana här ställ till hands. Vill man visa en servis ovanför hyllfacket så är det bara några minuters verk att ställa upp den. Skyltställen finns hos Köpmannatjänst. Sälj till sommarstugan... En lapp med pris, längd och kvalitet sitter på varje korkmattstuv. Kunderna kan därigenom själva välja ut stuvar under väntetiden i butiken. Stugan i fönstret är rödmålad med vit text som är uppsatt av lösa bokstäver. Bakgrunden och botten i skyltlådan är ljusgrön. om alumi mium Aluminiumkokkärl får inte rengöras med soda. Metallen angrips nämligen av soda och andra basiska medel. Har en kittel använts för kokning av lutfisk, som innehåller basiska ämnen från luten, bör den omedelbart efter användningen tvättas av, varvid man gärna kan hälla något ättiksyra i diskvattnet. Aluminiumkärl bör inte heller putsas invändigt. Användes stålull vid diskningen bör detta ske med stor försiktighet. Den beläggning som lätt uppstår under användningen, är ofarlig. Den skyddar metallen och bör därför inte avlägsnas. Utvändigt kan aluminiumkärl putsas med vanliga metallputsmedel eller helt enkelt tvättas av med såpvatten. Emaljkärl diskas utan användning av putsmedel. Lätt att hitta rätti Mina konservburkar behövde kompletteras, både byglar och ringar saknades, då jag skulle till med höstkonserveringen. Till en del berodde det nog på, att det rått en måttlig ordning, där jag förvarade alla lösa grejor, som hör konserveringen till. För skam till sågandes samsas ringar, byglar och skruvhattar till alla de sorters burkar och buteljer i en enda stor plåtburk. Men nu ska det bli slut på slarvet! Till nästa år ska jag ta exempel av den affär, där jag köpte ringar och byglar. Där hade man alla ringarna uppträdda på pinnar, varje sort för sig och byglarna förvarade i en facklåda. Det var en exemplarisk ordning och inte ens den ovanaste expedit behövde ta fel. Och det kan nog behövas för är man inte själv ägare till en sortering av konservburkar, där marknadens alla olika modeller finns, så är det inte gott att förstå att inte vilken bygel som helst passar i alla sammanhang. Dessutom ser man ju lätt, när det är slut på den ena eller den andra sorten. Fru Köplund. 18

20 COCA-COLA ska de' va i sommar! Läskedrycker hör ihop med svensk sommar. Coca-colan väntas bli den stora schlagern i år. 1 sommar kommer sockerdrickan säkert att få maka på sig för den»cocacola flod» man väntar skall rinna ut över Sverige. Nu är det inte lång tid kvar tills den riktiga coca-colan får premiär här. En del släktingar till den gjorde vi bekantskap med redan i vintras, men det blev inte riktigt den fart som man tänkt sig. Så där mitt i vintern hade man svårt att fä upp Snoddas-epidemi» på den. Men det hindrar inte att man ganska säkert vågar tro på en coca-cola-sommar i år. Fast man kanske inte lika omedelbart förälskar sig i den drycken som i de söta»läskarna». Törst i Stockholm Äkta Coca-colan kommer från Amerika, förstås, och är kanske mer omdiskuterad än någon annan dryck just nu. En del påstår att den är farlig, andra säger underbar och de är alldeles avgjort i majoritet. Men de allra flesta i USA säger ingenting alls, de bara dricker av den nya drycken med den egendomligt beska smaken. Den har blivit vardagsdryck däröver och är på väg att bli det på många andra håll i världen också. Den piggar upp mer än någon annan dryck, sägs det, den svalkar i värmen och värmer i kyla, och den har kort sagt alla fördelar. Så låter det i USA och om 1939 drack stockholmarna i genomsnitt 20 liter läskedrycker per person är man uppe i 38 liter var 75% av hela produktionen hos Apotekarnes i Stockholm mineralvatten och resten söta läskedrycker. I dag är det precis tvärtom. 75 proc. av produktionen är läskedrycker. 50 miljoner flaskor om året levererar Apotekarnes. Ställda i rad skulle de räcka från Stockholm till Teheran, och en enda dags produktion räcker från Stockholm till Södertälje. 100 lastbilar rullar dagligen ut över fabrikens försäljningsområde, Storstockholm med omnejd. De gör ca kundbesök om året och kör omkring mil. En tredjedel av deras last är sockerdricka drygt 15 miljoner om året. Men fabriken tillr>erkar också 15 andra slags läskande drycker. Loranga och Grappo ligger i täten. Bara rent socker har Apotekarnes i sina läskedrycker, men så går det också åt mängder. 5 8 ton socker om dagen. några månader kommer statistiken att kunna tala om, vad svenska folket säger. Men det finns knappast någon anledning att tro att det inte skall glatt ansluta sig till coca-cola-kören. Vi är ett läskedrycksdrickande folk och blir det ännu mer för varje år som går, instämmer dir. Nils Carlsson hos»apotekarnes» i Stockholm. När man var liten, kom sockerdricksflaskan bara på bordet vid helgerna eller möjligen en mera påkostad söndagsmiddag. Annat är det nu för tiden. Nog kan vi almanackan här hos Apotekarnes. Vi vet av snart 80-årig erfarenhet att jul och nyår, påsk och pingst, 1 maj och midsommar betyder toppar i konsumtionens talande siffror, och lika säkert vet vi att vi måste fördubbla effektiviteten under sommarmånaderna. Då måste vi sätta in extra lastbilar och extra turer till både de ordinarie och de nya försäljningsställena, och inte minst viktigt är det att komma ihåg att»ölbåtarna» ut i skärgärden blir väl försedda. Nej vi kallar dem inte»ölbåtar», förstås, de har i stället mycket poetiska namn som»läskaren» och»svalkaren*. De kör också sina regelbundna turer ut bland kobbar och skär, och överallt kan de vara säkra på att mötas av en lika trogen som törstig skara på bryggan. Läskedrycker hör ihop med svensk sommar, piggar upp, svalkar och släcker törst, och de hör ihop med både festliga tillfällen och vardagstrivsel på sommarverandan. 19

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer

Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10

Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10 Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10 Recept...3 Dokumentation blåbärs pannkaka 8 Dokumentation klassisk svensk pannkaka 9 Pannkakans historia.10 Min egen pannkakas berättelse..11 Källförteckning..13 2 Blåbärspannkaka

Läs mer

Genomförandeplan Personlig omsorg

Genomförandeplan Personlig omsorg Fastställd 300 Vad ska göras Morgon Personlig hygien Klädsel Bäddning Diskning Sophantering När ska det göras Ca 8.30 Detta gör jag själv Jag går med min rollator bredvid dig till toaletten. Under tiden

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Rutiner för livsmedelshantering

Rutiner för livsmedelshantering Rutiner för livsmedelshantering När man säljer mat gäller lite andra regler än när man kokar ihop sin matlåda i hemmet. Dels för att betalande gäster förväntar sig en viss kvalité, samt dels för att ett

Läs mer

Våra finaste delikatesser

Våra finaste delikatesser Våra finaste delikatesser Sortimentslista hos Martin Olsson Cashar April 2015 Våra finaste delikatesser heter nu MARTIN OLSSON KAFFE Kaffe kommer från ett träd som beskärs till en buske. Det är de två

Läs mer

Att ha ordning och ork för sin ekonomi.

Att ha ordning och ork för sin ekonomi. Att ha ordning och ork för sin ekonomi. Vi har samlat några tips och idèer för att få bättre ordning och ork för viktiga papper och räkningar. På slutet finns det plats för att sammanfatta hur just du

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Öppna frågor (ur Good questions for math teaching)

Öppna frågor (ur Good questions for math teaching) Här är öppna frågor som jag hämtat från boken Good questions for math teaching som jag läste i våras när jag gick Lärarlyftet. Frågorna är sorterade efter ämne/tema och förhoppningsvis kan fler ha nytta

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Att få ordning och ork för sin ekonomi

Att få ordning och ork för sin ekonomi Att få ordning och ork för sin ekonomi Vi har samlat några tips och idèer för att få bättre ordning och ork för viktiga papper och räkningar. På slutet finns det plats för att sammanfatta hur just du vill

Läs mer

Välkommen till Trähusets mathörna.

Välkommen till Trähusets mathörna. Välkommen till Trähusets mathörna. Ni undrar säkert varför vi öppnar en mathörna på ett företag som tillverkar småhus! Förklaring följer. Trähuset har nio anställda i varierande åldrar från 26-63 år. Av

Läs mer

Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret.

Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret. Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret. Så var det då dags för vår första (och sista?) Vätternrunda. Vi hade ängsligt följt väderrapporterna i veckan och till sist var det bara att inse att

Läs mer

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam När det våras skickar jag till dig... frånamsterdam. Jag ska skicka varje dag till dig... frånamsterdam Vad tar ni för...där i fönstret? Med svansen i vädret så stolt. Vad tar ni för...där i fönstret?

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

Hur ska livsmedel hanteras?

Hur ska livsmedel hanteras? Hur ska livsmedel hanteras? Hantera maten rätt! Mat är en källa till angenäm samvaro och näring och i detta informationsmaterial ger vi dig lite goda råd på vägen. Alla hanterar vi livsmedel i hemmet,

Läs mer

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 NYANS FILM 2015-04-26 EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv Tredje versionen Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 1. EXT. BALKONGEN- DAG, 70 år, står på balkongen, rökandes

Läs mer

Här får du veta mer om portionsmaten

Här får du veta mer om portionsmaten Här får du veta mer om portionsmaten Håll dig frisk med bra mat Känner du dig fortfarande ganska pigg och aktiv och gillar att laga mat? Kanske märker du samtidigt att det ibland är svårt att få orken

Läs mer

foto: Johan Alp/bildarkivet Bli fri från cigaretter och snus

foto: Johan Alp/bildarkivet Bli fri från cigaretter och snus foto: Johan Alp/bildarkivet Bli fri från cigaretter och snus De flesta som röker eller snusar ångrar att de någonsin började. Är du en av dem? Du känner säkert många som redan har slutat och kanske frågar

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Facit Språkvägen. för sfi kurs D

Facit Språkvägen. för sfi kurs D Facit Språkvägen för sfi kurs D Kapitel 1 Insändare 1 Den har skrivits av en person som bor i Tallbogård. 2 Han vill framföra att han tycker att det är fel av kommunen att bygga en väg rakt igenom parken

Läs mer

Sova kan du göra när du är pensionär

Sova kan du göra när du är pensionär Sova kan du göra när du är pensionär Återhämtning är mer än bara sömn Utan sömn tar kroppen stryk. Det gäller alla. Män, kvinnor, nattugglor, soffpotatisar och elitidrottare. Inte minst gäller det dem

Läs mer

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad.

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. När du tränar din hund är det som bekant viktigt att du delar

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

1. Låt mej bli riktigt bra

1. Låt mej bli riktigt bra 1. Låt mej bli riktigt bra Rosa, hur ser en vanlig dag i ditt liv ut? Det är många som är nyfikna på hur en världsstjärna har det i vardagen. Det börjar med att min betjänt kommer in med frukost på sängen.

Läs mer

TÖI Rollspel F 002 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI Rollspel F 002 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI Rollspel F 002 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista pensionsfrågor ålderspension premiepension inkomstrelaterad pension förtidspension allmänna pensionssystemet förvärvsarbetande kärlkramp sjukbidrag

Läs mer

Min första sommar i Havsnäs, av Birger Källberg 1934.

Min första sommar i Havsnäs, av Birger Källberg 1934. Min första sommar i Havsnäs, av Birger Källberg 1934. Runt Ursvattnet sommaren 1934 har jag många trevliga minnen ifrån. Vintern 1934 kom jag att hamna i Jämtland. Jag skulle hit och hålla en fortsättningsskolkurs

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

Lättuggad kost Konsistensanpassad kost

Lättuggad kost Konsistensanpassad kost Lättuggad kost Konsistensanpassad kost Lättuggad kost är lämplig till patienter med lätta tugg- och sväljsvårigheter, den passar även till patienter med motoriska problem eller orkeslöshet. Den lättuggade

Läs mer

Tips som förgyller festen. Glad Midsommar önskar Svensk Dentalservice

Tips som förgyller festen. Glad Midsommar önskar Svensk Dentalservice Tips som förgyller festen Glad Midsommar önskar Svensk Dentalservice Tack så mycket för första delen av 2013 Nu nalkas semestertider och vi vill tacka för förtroendet under första halvåret 2013. Vi hoppas

Läs mer

Kallt och gott på buffén. (5 recept).

Kallt och gott på buffén. (5 recept). 1 Kallt och gott på buffén. (5 recept). Sill, sikröra och lax i alla former går bra att förbereda till festen. Matjes i glas Ingredienser 8 personer 2 burk hela matjesfiléer, (200 g) 8 st potatisar, kokta

Läs mer

Kost & Livsstil. Du är vad du äter

Kost & Livsstil. Du är vad du äter Frågeformulär Kost & Livsstil Besvara varje fråga med det svar som bäst passar in på dig. Det är viktigt att du besvarar frågorna så noggrant och ärligt som möjligt. Det finns inga korrekta eller felaktiga

Läs mer

Allt om tidningsförsäljning

Allt om tidningsförsäljning Allt om tidningsförsäljning Hur du enkelt säljer lönsamma tidningarinnehåller rutiner och checklista! Tidningar är lönsamt Stor varugrupp med stort bidrag Tidningsförsäljningen i handeln omsätter årligen

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v.4 Recept Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 600 gram kassler Potatis/ris/pasta mm kg färskpotatis förp couscous Grönsaker kruka basilika kruka persilja sötpotatisar 450 gram morötter 500 gram

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret.

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret. Käringön 2005-10-08 Käringön har alltid utövat en viss lockelse för mig och det beror på alla minnen från den tid jag arbetade på ön. Jag kom dit första gången den 24 mars 1964 för att börja med kartläggningsarbetet

Läs mer

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER Cindy Sherman är nästan alltid själv med i sina fotografier. Hon klär ut sig och spelar olika roller framför kameran. I

Läs mer

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.1 OCH Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.2 EXT. I SKOGEN/ÅN DAG SCEN 1 (10 år) - en söt liten flicka med en röd luva

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna.

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna. Barn och mat Föräldrar har två viktiga uppgifter när det gäller sina barns mat. Den första är att se till att barnen får bra och näringsriktig mat, så att de kan växa och utvecklas optimalt. Den andra

Läs mer

KOST och KROPP. Vilka ämnen ger oss våran energi? Namn

KOST och KROPP. Vilka ämnen ger oss våran energi? Namn KOST och KROPP Namn För att en bil skall kunna köra behöver den energi. Denna energi får bilen från bensinen. Skulle bensinen ta slut så stannar bilen till dess att man tankar igen. Likadant är det med

Läs mer

Alpmüsli. Dinkel med fruktsallad. Fruktsallad med granola

Alpmüsli. Dinkel med fruktsallad. Fruktsallad med granola 3 smarta frukostskålar Står macka och gröt dig upp i halsen? Testa de här fräscha frukostskålarna. Alpmüsli 1 dl vardagsmüsli, se s. xx. 2 dl lättmjölk 1 dl turkisk yoghurt färsk eller torkad frukt i bitar

Läs mer

PERSONAL GÄSTER. Liten handbok FÖR DIG SOM SERVERAR OCH SÄLJER LIVSMEDEL, FOLKÖL, TOBAK OCH RECEPTFRIA LÄKEMEDEL

PERSONAL GÄSTER. Liten handbok FÖR DIG SOM SERVERAR OCH SÄLJER LIVSMEDEL, FOLKÖL, TOBAK OCH RECEPTFRIA LÄKEMEDEL PERSONAL GÄSTER Liten handbok FÖR DIG SOM SERVERAR OCH SÄLJER LIVSMEDEL, FOLKÖL, TOBAK OCH RECEPTFRIA LÄKEMEDEL HUR VAR DET NU IGEN? Du kanske redan känner till vilka regler som gäller för dig som säljer

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 36,2 B. Kvinna 65 61,9 C. Annan 2 1,9 Min ålder A. yngre än 25 år 16 15,2 B. 26 45 år 28 26,7 C. 46 65 år 26 24,8 D. äldre än 65 35 33,3 Tid för mitt

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

Kycklingfilé med äppleoch curryröra. vecka 22

Kycklingfilé med äppleoch curryröra. vecka 22 Kycklingfilé med äppleoch curryröra vecka 22 familj Kycklingfilé med äppleoch curryröra cirka 40 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2087 kj/501 kcal. Protein 44,3 g. Fett 13,4 g. Kolhydrater 45,9 g.

Läs mer

JAG OCH BIBLIOTEKET MARIA STRANDVIK, 10 ÅR

JAG OCH BIBLIOTEKET MARIA STRANDVIK, 10 ÅR JAG OCH BIBLIOTEKET MARIA STRANDVIK, 10 ÅR 20 december Hej, dagboken! Jag heter Xara. Jag bor i Kyrkslätts bibliotek, oftast. Annars bor jag på ett hotell i England. Idag har jag mycket att göra. Nu sitter

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

Ali & Eva KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE

Ali & Eva KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE Rätt eller fel? rätt fel det kan man inte veta 1. har bytt till en annan förskola. 2. Emmas föräldrar tror att har mycket kontakt med Malin. 3. s pappa är ingenjör. 4. trivs bra

Läs mer

Fjällhalsen - stuga 655

Fjällhalsen - stuga 655 Fjällhalsen - stuga 655 En modern stuga med gedigen fjällkänsla belägen i Fjällhalsen med ski-in & ski-out möjlighet. Stugan är 110 kvm med sängplats för 10 personer. Två vuxenliftkort och ved till braskaminen

Läs mer

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter.

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter. ÖN Kapitel 1 Jag heter sir Lincon och jag är en uppfinnare och en kapten. Jag är 42år gammal och jag föddes 1895 i Sverige. Jag har uppfunnit flygplanet, luftskeppet och robotfågeln. Mitt fartyg heter

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze Vem vinkar i Alice navel av Joakim Hertze c 2006 Joakim Hertze. Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell-Inga bearbetningar 3.0 Unported licens. För att se en kopia

Läs mer

JOBBA SMART i din tidningsavdelning. Enkla verktyg för dig som är tidningsansvarig!

JOBBA SMART i din tidningsavdelning. Enkla verktyg för dig som är tidningsansvarig! JOBBA SMART i din tidningsavdelning Enkla verktyg för dig som är tidningsansvarig! 1 Att sälja tidningar är viktigt för din butik. Det är nämligen ett smart sätt att tjäna pengar. Tidsams återförsäljare

Läs mer

Hur mycket tillsatt socker innehåller dessa livsmedel? Väg upp sockermängden för jämförelse. 2 dl söta flingor, olika sorter gram 33 cl läsk gram

Hur mycket tillsatt socker innehåller dessa livsmedel? Väg upp sockermängden för jämförelse. 2 dl söta flingor, olika sorter gram 33 cl läsk gram 6 Problemet med socker Socker är en typ av kolhydrat och den används som energi i vår kropp. Som kolhydrat betraktad är socker varken bättre eller sämre än någon annan. Det är helt enkelt högoktanigt bränsle.

Läs mer

CHILI CON CARNE. 7 goda matlåderecept

CHILI CON CARNE. 7 goda matlåderecept 1 7 goda matlåderecept Här är Sara Begners matlådor för under 20 kr per portion. CHILI CON CARNE ca 400 g nötfärs 2 msk smör eller margarin 2 gula lökar, skalade, finhackade 2 vitlöksklyftor, skalade,

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Dekoration Modul 9. Sida 2 Deko Kurs Modul 9 2010 Che Bello Academy

Dekoration Modul 9. Sida 2 Deko Kurs Modul 9 2010 Che Bello Academy Dekoration Modul 9 Välkommen till den nionde och sista modulen i din dekorationskurs. Du har nu fått ta del av en stor del del av grundläggande dekorations kunskap. Med den kunskapen du nu har, samt de

Läs mer

Hällstekt, glaserat och mörkokt Fårölamm med jordärtskocka och tryffel.

Hällstekt, glaserat och mörkokt Fårölamm med jordärtskocka och tryffel. Klas Lindberg Modern restaurangrätt 14 portioner Hällstekt, glaserat och mörkokt Fårölamm med jordärtskocka och tryffel. Allt kött, mejeri och grönsaker är i största möjliga mån ekologiska eller kravmärkta

Läs mer

Har du tänkt på att DET SPRIDER SIG. och det finns bevis

Har du tänkt på att DET SPRIDER SIG. och det finns bevis Har du tänkt på att DET SPRIDER SIG och det finns bevis Kasta en sten i vattnet......ringarna sprider sig Berätta för någon vad hon/han har för fel snart har du fått höra om alla dina egna fel och brister

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Miljömåltider i Göteborgs Stad

Miljömåltider i Göteborgs Stad Miljömåltider i Göteborgs Stad LAGA MAT EFTER SÄSONG! I Göteborgs Stad arbetar vi för att alla måltider som serveras ska vara miljömåltider. En miljömåltid är baserad på miljömärkta råvaror, är säsongsanpassad,

Läs mer

Kvalitetsmätning av de äldres mat

Kvalitetsmätning av de äldres mat Kvalitetsmätning av de äldres mat Äldreboenden och Lunchboxen Antagen av: KSSU den [Klicka här och skriv datum] Gemensam administration Utredningsenheten Christer Friberg Kjell-Åke Arvidsson 2005-11-15

Läs mer

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen.

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen. Högkänslighet Comfort Zone, november 2008 Copyright 1999-2010 Elaine N. Aron, Ph.D. All rights reserved Copyright 2012 den svenska översättningen EM Bruhner. Alla rättigheter reserverade Fler artiklar

Läs mer

Slutet gott, allting gott!

Slutet gott, allting gott! Slutet gott, allting gott! Vi har väl alla varit med om månader när bankomaten hånskrattar sitt Uttag medges ej och vi letar förtvivlat efter bortglömda mynt i burkar och fickor därhemma. Det är då vi

Läs mer

Bilaga 2. Rapport från en slaskhink. Attitydundersökning - Maten vi slänger

Bilaga 2. Rapport från en slaskhink. Attitydundersökning - Maten vi slänger Bilaga 2 Rapport från en slaskhink Attitydundersökning - Maten vi slänger Mars 2009 Konsumentföreningen Stockholm Kontaktpersoner: Louise Ungerth, chef för konsumentfrågor, KfS, 08-714 39 71, 070-341 55

Läs mer

Mikko Salo Brandförman, World s Fittest Man 2009

Mikko Salo Brandförman, World s Fittest Man 2009 Tuffa killar och mat Mikko Salo Brandförman, World s Fittest Man 2009 Bra ätande Om man inte äter bra är man antagligen i ett ganska dåligt skick. Det är inte en trevlig känsla och många vill må bättre,

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk AV-nummer 41511tv 1 Mitt Jobb svenska som andraspråk Programvinjett Buba veterinär /Veterinären Buba Badjie tar emot dagens första patient, en katt, på djurkliniken i Bromma./ Kattens ägare: Tjena. Vem

Läs mer

Emil i Lönneberga. När Emil hissade upp lilla Ida i flaggstången. Publicerat med tillstånd. Emil i Lönneberga

Emil i Lönneberga. När Emil hissade upp lilla Ida i flaggstången. Publicerat med tillstånd. Emil i Lönneberga Det hade hon inte. Och nu blev det ett liv i Katthult. Kalaset fick vänta. Alla måste ut och leta efter Emil. Han måste vara i snickarboden, kan du väl förstå, sa Emils mamma, och alla rusade dit för att

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

1. Viktigt till att börja med din spis.

1. Viktigt till att börja med din spis. HETA TIPS 1 Ett kök kan se ut nästan hur som helst. Ljust eller mörkt, gammalt eller nytt spelar ingen roll där finns nästan alltid en spis. Har du sedan en stekpanna eller två, några kastruller och grytor

Läs mer

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän För några Allting är normalt under graviditeten, alla prover man kan ta är bra, inga sjukdomar som drabbar barn finns i familjen, förlossningen är helt utan komplikationer och den lilla babyn är frisk.

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem. Mirjas guldhalsband

Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem. Mirjas guldhalsband Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem Mirjas guldhalsband www.kalleskavank.se www.rabensjogren.se Det har gått en vecka sedan Dilsa och jag löste fallet. Nu är det helg och jag cyklar bort till Mirja. Solen

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

Martin Widmark Christina Alvner

Martin Widmark Christina Alvner Ne ly Rapp monsteragent: Vampyrernas bal Martin Widmark Christina Alvner Kapitel 1 Hälsningar från DU-VET-VEM Nelly! Sträck på dig! In med magen! Upp med hakan! Jag gjorde som jag blev tillsagd och försökte

Läs mer

Hemligheterna med att laga nyttig mat

Hemligheterna med att laga nyttig mat Hemligheterna med att laga nyttig mat Presenteras av: www.101kalorier.com/home.html Alla recept under 101 Kalorier! www.101kalorier.com Alla recept under 101 Kalorier! 1 Innehållsförteckning 1. Nyttig

Läs mer

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 1 2005 NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN PERSTORPSBOSTÄDER KÖPER TORGGATAN 3 A-B NY TIDNING! TOMMY VIEBKE VD HAR ORDET Välkommen! Det du håller i din hand är den första

Läs mer

Vad påverkar vår hälsa?

Vad påverkar vår hälsa? Goda vanor - maten Vad påverkar vår hälsa? + Arv Gener från föräldrar Förutsättningar att leva efter Livsstil Mat och motion Det vi själva kan påverka Goda matvanor Vem du är och hur mycket du rör dig

Läs mer

Inför provet årskurs 8

Inför provet årskurs 8 Inför provet årskurs 8 Näringsämnena: Protein, kolhydrater, fett, vitaminer, mineraler och vatten Koka potatis: Koktid: 20-30 minuter Använd salt för att få smak och för att vattnet ska koka bättre. Behåll

Läs mer

Mumiemysteriet. Martin Widmark Helena Willis

Mumiemysteriet. Martin Widmark Helena Willis Mumiemysteriet Martin Widmark Helena Willis kapitel 1 Mumien har vaknat Sommarsolen lyser över den lilla staden Valleby. Där på en uteservering på Kyrkogatan sitter två personer och äter glass. Det är

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 38. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 38. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 38. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 38. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 8 Recept Potatis/ris/pasta 2 sötpotatisar Hej! Välkomna till en ny vecka med vår vegetariska matkasse. Vi har en spännande meny framför oss med många härliga smaker och färgstarka rätter. Inledningsvis

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 9. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 9. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 9. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 9. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v 9 Recept Potatis/ris/pasta förp pasta förp quinoa Hej! Broccoligratäng med fejkon får inleda denna vintervecka. Fejkon är ett vegetariskt alternativ till bacon och passar prefekt i

Läs mer

Bra och prisvärda produkter som underlättar vardagen! Tack för ditt stöd! Jag heter. Vi som säljer kommer från. och vi skall använda pengarna till

Bra och prisvärda produkter som underlättar vardagen! Tack för ditt stöd! Jag heter. Vi som säljer kommer från. och vi skall använda pengarna till Bra och prisvärda produkter som underlättar vardagen! Tack för ditt stöd! Jag heter Vi som säljer kommer från och vi skall använda pengarna till Fyll på förrådet med vardagsnytta från Kron till bra pris!

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer