KUNGSÖRNEN. vetemjöl: naturligtvis. Man vet vad man får när man köper det man känner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUNGSÖRNEN. vetemjöl: naturligtvis. Man vet vad man får när man köper det man känner"

Transkript

1 Nr

2 Man vet vad man får när man köper det man känner vetemjöl: naturligtvis KUNGSÖRNEN A B K V ARM ST HESSES TER, Malmö, med kvarnar i Malmö, Trelleborg, Ystad, Hälsingborg, Halmstad, Falkenberg. Alster och Vara,

3 Bilaga medföljer. Målsättning: Praktiskt erfarenhetsutbyte mellan ca jjooo köpmän och affärsmedhjälpare i 1CA-affärerna. ICA EN AV TVA BLIR CHEF! Vi som arbetar inom ICA-butikerna får aldrig bli maskiner som rutinmässigt arbetar i samma tempo timme efter timme, år efter år. Vi måste i stället räkna med att våra prestationer växlar mellan perioder i lugnare tempo och perioder av handlingskraft. Vi måste också ha tålamod att då och då lägga in skapande pauser som ger tillfälle till överblick och samling för nya krafttag. Sommaren är en tid när många har tillfälle att samla sig och i någon mån bryta den vanliga rutinen. Du som har en egen butik skapar din egen framgång. Unna dig tid att tänka igenom vad som sker i din butik. Går den framåt? Är det bara en skenbar frammarsch? Vilka förändringar är nödvändiga? Vad ligger just nu särskilt bra till för att bli genomfört? Du som ännu inte fått en egen affär har också anledning att tänka över din situation. Idag finns nämligen i de ICA-affärema i genomsnitt 2 anställda eller sammanlagt ca affärsmedhjälpare. I stort sett är det dessa som förr eller senare skall bli ICA-affärernas nya innehavare. En av två affärsmedhjälpare har därigenom chans att bli sin egen. Det kan bli du eller din arbetskamrat, eller kanske både du och din kamrat om ni båda två kan hävda er i konkurrensen om butikerna. Vad har du hittills gjort för att bli din egen? Sparar du om än litet så dock regelbundet varje månad? Förbättrar du planmässigt och målmedvetet din egen yrkesutbildning? Visar du ett sådant intresse för den affär där du arbetar, att du mer och mer blir chefens högra hand? Tänk över allt detta och besluta sedan vilka åtgärder du närmast skall vidta. Du kan inte nå ditt mål på en gång men du når dit säkrare om du arbetar på lång sikt. Ta ett steg i taget, men ta det utan att tveka. N R O N S D A G E N DEN 10 JUNI 1953 ICA-tidningen utgiveä av ICA-förlaget AD. Västerås. Direktör för förlaget och ansvarig utgivare för ICA-tidningen: GÖSTA EKIIOLM. Förlaget grundat av de fyra köpmannaagda inköpseentrolerna: AB Hakon Svenson. Västerås. AB Eol. Göteborg, All Speceristerna» Varuinköp. Stockholm, och Nordsvenska Köpmanna AB. O.teriUDll. Central organisation: luköpscentralernas AB. ICA. Stockholm. Prenumeration! Direkt hos förlaget, kr. 6:, för köpmän och anställda i ICAaffärerna. Övriga kr. 10:. I.ö-nummer kr. 1:. Postgiro Tel. 3:380 Västerås. T R E T T O N D E Å R G Å N G E N ICA-tidningen utkommer en gång i månaden. Redaktion: Stora Gatan 46. Västerås. Redaktör: SVEN' LINDBLAD, r redaktionen: RUNE FREDEN och EIVOR HELLMAN. Återgivande av text och bilder får ej ske utan angivande av källan. Annonschef: SVEN LUNDEBERGH. Annonsmateria] senast den 8:de i månad före inf Öring sin anad. SPRÅKRÖR FÖR ICA-RÖRELSEN - ANSLUTNA AFFÄRERS OMSÄTTNING CA 2.3 MILJARDER

4 ^ Stad» på 5000 utan ICA-affär! Så är faktiskt situationen inom Malmös nya stadsde Augustenborg. På hela det har området finns inte en 1CAaffär, säger här disponent Thorwald Persson, Eolbolaget, Malmö. Va r handlar man eller rättare sagt var kan man handla i Augustenborg? Så tillspetsad blir faktiskt frågan i det här fallet. Därför att husmödrarna i det nya bostadsområdet Augustenborg i Malmö inte har samma möjligheter att välja inköpsställe som på andra orter. Här finns nämligen inte en enda ICA-affär! Och ändå är Augustenborg inget litet område. Femtusensjuhundra lyder siffran för innevånare i de trevliga hyreshusen. Såväl erfarenheter som undersökningar har ju också visat att husmödrarna helst gör sina inköp, åtminstone när det gäller livsmedel, inom det område de bor. Var kan man handla? Fördelningen av butikerna i det nybyggda Augustenborgsområdet är följande: (Siffrorna på kartan motsvarar siffrorna framför namnen här nedan. Påhlssons Bageri AB och Påhlssons Mejeri AB äger mer än 100 mjölk- och speceriaffärer i Malmö,) Butikstyp 1. Speceri, kött och mjölk 2. Mjölk 3. Speceri och mjölk 4. Speceri, mjölk, fisk 5. Mjölk 6. Mjölk 7. Speceri 8. Mjölk Uppskattat Ägare antal anst. Solidar (konsumi 15 Mejeriföreningen 3 Påhlssons 6 Solidar (konsumi 12 Mejeriföreningen 2 Mejeriföreningen 2 Enskild (Börje Bengtsson) 2 Solidar (konsumi 2 Mejeriföreningen, Påhlsson och Solidar har också ensamrätt på mjölkförsäljningen i Malmö. Någon privatägd mjölkbutik finns inte i Augustenborgsområdet. 4

5 Inga privata nyetableringar har beviljats. I själva centrum av bebyggelsen finns en snabbköpsbutik som tillhör Påhlssons Bageriers stora koncern. I övrigt hör husgerådsaffären, fiskbutiken, snabbköpsbutiken, de två mjölkaffärerna och konditoriet till konsumtionsföreningen Solidar. I den gamla bebyggelsen, som nu ringats in av Augustenborgsområdet, fanns tidigare en privatägd affär. Den finns ännu kvar. Men därutöver har inga privata nyetableringar beviljats. De som sökt har hänvisats till en butikslänga som ligger i ytterkanten av bebyggelsen, vid en gata med dålig förbindelse med de övriga Augustenborgshusen. Trängs enskild handel undan? Att husmödrarna i de nya stadsdelarna här har mist rätten att själva välja inköpsställe är en tråkig historia, säger disponent Thorwald Persson på Eolbolaget i Malmö. Det började med Augustenborgsområdet, men tyvärr ser det ut att fortsätta även i andra nybyggda områden. Men ICA kommer att arbeta hårt på att även i södra Sverige bereda de enskilda företagarna möjlighet att öppna affärer där nya kvarter och stadsdelar växer upp. Inom Hakonbolaget har så skett i bl.a. många brukssamhällen. Så har också SV gjort i Stockholm och så är fallet på Guldheden i Göteborg. På vissa håll garanterar inköpscentralen också lokalhyran. Vi kommer att göra allt när det gäller att få den privata handeln representerad i nya bostadsområden. Såväl för den privata handelns egen skull som för de enskilda hushållen. Lång väg till privat affär! ICA-tidningen har gjort ett besök på Augustenborgsområdet. I den låga butikslängan på ytterområdet ligger Augustenborgs Speceriaffär en privat affär men inte ICA-ansluten. Innehavaren, köpman Börje Bengtssort, berättar att många av hans kunder har lång väg till butiken. De kunder som bor längre in på området får gå runt hela kvarteret. Ingen tvärgata leder nämligen hit från centrum eller ens från nästa långa parallellgata. Inte ens i det fallet är vi gynnade, säger han. Men många husmödrar ändock att gå de extra stegen. Så här säger fru Maj-Britt en av kunderna hos Bengtsson: föredrar Roskvist Jag är van att handla i privata affärer. Jag kan inte tänka mig något annat. Letade förgäves efter en ICA-affär. Fru Doris Stenbacka har tidigare bott i Svalöv, men flyttade i fjol höst till Augustenborg. För mig är det självklart att jag skulle välja en privat affär och helst en ICA-affär, säger hon. Enskild företagsamhet anser jag bör gynnas och uppmuntras. Jag tycker dessutom att man blir så personligt behandlad i ICA-affärerna, vilka sällan är några Fru Doris Stenbacka trivs att handla privat. jätteföretag. Och så har man vant sig vid varorna och sortimentet. Fru Stenbacka berättar att hon vid ankomsten till Augustenborg sprang runt tills hon hittade en privat affär i livsmedelsbranschen. I Svalöv var hon kund hos ICA-köpmannen Gunnar Jönsson. När det nalkades jul ringde hon till Svalöv och beställde julskinkan och de andra julvarorna, som sedan fraktades i bil till Malmö. Service! konstaterar fru Stenbacka som förgäves sökte en ICA-affär på sin nya hemort. Vad kan vi göra? Vem skall ha butikerna? Frägan är aktuell så snart diskussionen om ett nytt bostadsområde kommer upp. Problemen vid nyetableringar, som i fallet»augustenborg» visar i en tillspetsad form, kan många gånger vara svårlösta, men åtskilliga resurser ställs varje år till förfogande för att pä effektivaste sätt bevaka den enskilda handelns intressen. Vad gör vi då inom ICA-rörelsen för att hävda oss i konkurrensen om butikerna? Inköpscentralernas insats 38 miljoner är f.n. utlånade av Hakonbolaget, SV, NS och Eol som stöd till köpmän vid nyetablering, övertagande och effektivisering av gamla butiker. ICA-kontorens disponenter, ombudsmän, konsulenter, kontaktmän och förtroenderådsledamöter står ständigt i kontakt med byggnadsföretag och kommunala bostadsbolag för att få förhandsrätt på nya butikslägen. ICA:s dotterföretag Köpmannatjänst har 22 representanter som på samma sätt bevakar nya områden och tjänstgör ofta som rådgivare för köpmän som söker nya butikslägen. Varje ICA-köpman och anställd kan på sin plats genom kontakter och genom att följa utvecklingen göra en värdefull insats för enskild handel i kampen om butikerna. Tag kontakt med Inköpscentralen eller Köpmannatjänsts representanter. 5

6 Pampigt Eol-kontor i Uddevalla M< L ätte de här lokalerna snart bli för små! önskningen verkar kanske utopisk efter en rundvandring i det nybyggda Eol-huset i Uddevalla. Men tanken bakom dessa ord, som sades av köpman Sixten Almeroth vid invigningen den 19 april, var att han själv och kollegerna hädanefter ännu bättre skulle utnyttja sin inköpscentral. När vår egen inköpscentral fått resurser att ännu bättre sköta varuförmedlingen till oss ska vi också utnyttja den helt, sade han. Den moderna lagerbyggnaden är uppförd i två plan. Det övre för tyngre gods och utlastning det undre för packlokaler, frukt- och grönsaksavdelningar och kylutrymmen. Djupfrysta varor blir ett värdefullt tillskott i sortimentet genom att man erhållit ordentliga kylutrymmen. Grönsaker kominer också att finnas i betydligt större utsträckning än tidigare. De gamla lokalerna var för små och otidsenliga för en utökad färskvaruförsäljning. De moderna lagerlokalerna har en golvyta av kvm. Alla varor lagras på lastpallar, som vid förflyttning i samband med varumottagning eller expedition transporteras med gaffeltruckar. Transporter från järnvägen underlättas genom det spår som dragits fram till en speciell lossningskaj. Från lossningskajen går sedan truckbanor till båda lagerplanen. Kontorsavdelningen ligger mot Bävebäcksgatan. Den delen av byggnaden är uppförd i tre plan. I översta planet kontors- och utställningslokaler det mellersta upptar försäljnings- och utställningslokaler för järn och husgeråd samt packlokaler i bottenplanet finns garageutrymmen, som ligger i direkt anslutning till lager och utlastning. Om byggnadskostnaderna stiger ytterligare kanske vi i fortsättningen inte kan hålla den här standarden pä våra nya kontor, sade Eol-bolagets ordförande, Ragnar Allberg. För personalen här i Uddevalla måste det ändock kännas som en dröm att få flytta från de gamla lokalerna hit. I strålande sol hälsade Uddevalla och nya Eol-kontoret sina 350 gäster välkomna till invigningen den 19 april. Lånebibliotek i livsmedelsbutiken Att kunna låna en bok samtidigt som man gör sina inköp av livsmedel är senaste USA-nyheten. I samråd med ett bibliotek har tre specerihandlare i staden Nashville»installerat» lånebibliotek i sina butiker. När husmödrarna köper sina dagliga specerier kan de numera även mot en billig avgift ta med en lånebok hem. Butiksbiblioteken upptar 600 band därav 125 barnböcker. Idén har väckt stort intresse och redan första dagen lånade butikerna i genomsnitt ut omkring 100 band per butik. Vem blir först i Sverige? Den nya såpan En ny såpa, framställd på rapsoljebasis, har kommit ut i handeln. Rapsoljan anses vara likvärdig med sojaoljan, som långt tillbaka var utgångsmaterial för såptillverkningen. Rapsoljesåpan är smidig och mjuk och går lätt att stryka ut på kläderna. Lösningsförmågan i vatten är högre än hos den vanliga talloljesåpan. Vidare skummar rapsoljesåpan bättre, när man vispar upp den. Man slipper också med den nya såpan trälukten, som brukar vara rätt svär att få bort ur kläderna. Ett minus är dock, att såpan inte är köldhärdig. Den är sålunda svår att transportera vintertid. Den vill nämligen gärna kristalliseras vid låga temperaturer och blir då grå i färgen. Lagerlokalerna ligger i två plan med en sammanlagd golvyta av kvm. Alla varor lagras på lastpallar, och truckföraren här till höger slänger med lätthet 900 kg varor upp mot taket. Detta motsvarar 10 mans arbete. Grabben på omslaget.. Stig Roos, elev vid Hakonbolagets reklamavdelning i Västerås, pryder ICAtidningens omslag denna månad. Vi passade på att ta en bild av honom när han tog en middagspaus bland Djäknebergets lummiga grönska. 6

7 STORHELG MED KÖPRUSH Sommargäster och ^campare^ ger fläkt åt dalabutikerna. Mi. idsommar! Natthimlen brinner. Folk glammar. Helgen vid sommarsolståndet är den våldsamma glädjens högtid i Dalarna. Men midsommarnatten har också trolska, vemodsfyllda dagrar. Det är då flickan skall lägga nio blomster under huvudgärden för att se sin tillkommande, och det är då förborgade ting kan avslöjas för den som vakar vid en korsväg eller ett vatten som rinner mot norr. Men bullrande livsglädje och skir sommarpoesi kräver också en bakgrund av livets nödtorft. Midsommarveckan blir för bygdens affärer långt mera än jul. Leksand som i vanliga fall har ungefär innevånare, kan vid midsommar ha ca gäster. Redan i Mora som tack vare Mora-Nisse och Zornmuseet får allt fler turister står man rustad. Aronssons Livsmedel skaffade för ett par år sedan länets första varuautomat med 72 fack. Där kan turisten förse sig med allt från kaffe till tändstickor. I Leksand är midsommarfirandet kanske mest intensivt. Hela bygden är fylld av tält. Hemslöjdsaffärerna har öppet dygnet runt och övriga butiker kan inte heller hålla vanliga tider. Vi har öppet och säljer frukt och choklad till klockan 1 på natten, säger herr Nore Eriksson hos Linds Livsmedel i Leksand. Men om livsmedelskonflikten fortsätter kanske vi i år får svårt att»mätta» alla våra gäster. J000 liter mjölk på midsommarafton! Nils Larssons affär i Leksand är också en av dem som hårt belastas till midsommarhelgen. Affären ligger i den stora tältstaden och strömmen av turister är enorm vissa tider på dagen. Vad gör ni då för att klara rusningen? Vi bara jobbar, svarar herr Larsson snabbt. Och det kunde vi dygnet om i händelse att vi fick och orkade. Visserligen kanske köerna blir ganska stora ibland, men man hör sällan någon som är missbelåten. Nummerbrickorna ger ändå rätt tur åt var och en. Mjölk till turisterna säljs mest i pergakartonger om halv- och enliter. Mjölken tappas då upp efter hand i en lokal bakom försäljningslokalen. Campingkunder är också typiska.hektokunder» som herr Larsson uttrycker sig. Därför vägs många varor upp i småposter. Socker i 25-örespåsar salt i 5-örespäsar osv. Campingkunden vill inte gärna frakta specerier med sig hem tillbaka smörgåsar! Midsommar och turistsäsongen kräver en omfattande distributionsapparat, säger köpman Georg Bergenström, också han i Leksand. På midsommarafton är det inte ovanligt att här säljs smörgåsar. Då kan det vara svårt att beräkna hur mycket som går åt av grönsaker, limpor och andra varor som inte tål lagring. Blir det regn blir försäljningen genast mindre förstås. Men man får försöka att ha ett ordentligt buffertlager av varor som tål lagring. Vi stortrivs med turisterna och»merarbetet» men kan inte förlika oss med de ambulerande försäljare från andra orter som säljer utan tillstånd ofta till svindlande överpriser. Polisen hinner inte ingripa mer än i enstaka fall. Det bör också nämnas i det här sammanhanget att affärspersonalen i Siljansbygden gör en hel del för att hålla sina språkkunskaper i användbart skick. Det är gott om folk som kommer långväga från för att >se Hugo Alfvéns Midsommarvaka i verkligheten». Och de finner sig bättre till rätta om de slipper frågan»do you speak Leksandsmål?» 7

8 D en där affären får du aldrig! Sluta upp att vara avundsjuk på den. Ja, avundsjuk var rätta ordet, och det kom från min fru var gång jag förde butiken på tal. Den butik jag idag äger, men som många år bara var ett mål för mina fantasier. Göte Blomgren var en ung energisk butiksföreståndare, som trivdes med sitt jobb, men»drömbutiken» som han varje dag passerade på vägen till arbetet gav honom ingen ro. Trots att han med säkerhet visste att ägaren inte i första taget skulle lämna den ifrån sig. Av en tillfällighet blev emellertid butiken till salu och Göte Blomgren fick den chans han väntat på i flera år. Några lysande omsättningssiffror ingick dock inte i köpet ca om året men han trodde starkt på möjligheterna att»göra något» av den här butiken. Idag skulle jag aldrig vågat mig på samma sak, erkänner han. Detta hände mitt under brinnande krig med ransoneringar och risk för militärinkallelse varje dag. Men kallt beräknande hör sällan ungdomen till och tur är nog det. När man blir äldre blir man kanske alltför försiktig. "Ny butik" vart tredje år! 8 Göte Blomgren är i dag, 12 år senare, Så säger köpman Göte Blomgren i Ljungby, som konstaterar försäljningen av tekniska att varor fyrdubblats sedan han flyttat dem till en självbetjäningshylla utanför disken. en varm förespråkare för butiker som ligger i ytterområden. Somna inte därför att du bor i».utkanten», brukar han säga till kolleger som stirrar sig blinda på centrumbutikernas stora chanser till extraförsäljningar. Dom chanserna har vi också bara vi tar vara på dem. Men det gäller att vara först. Framgången i sin egen butik anser han grundad på tre linjer han alltid försökt att följa: att ständigt låta butiken»röra på sig», att»slå» med något som folk talar om, att alltid försöka vara först. Att butiken»rört på sig» har kunderna hos Blomgrens säkerligen erfarit. De har varit med om att på lördagseftermiddagen lämna butiken i vanligt skick för att sedan på måndagsmorgonen komma dit och knappast känna igen sig. Och man har förvånat frågat:»vad har ni gjort?» Det är den effekten Göte Blomgren sökt nå. Allt omändringsarbete har skett under den tid butiken varit stängd på kvällar, söndagsdygn eller mindre helgdagar. Blir kunden störd av förberedelser minskar effekten betydligt, anser han. Gamla hyllor och montrar som sålt dåligt har radikalt bytts ut och varor som inte varit lättsålda i ena hörnet av butiken har flyttats om till ett annat osv. Vart tredje år har butiken nästan helt fått»byta ansikte». Att Göte Blomgren så snabbt och omärkligt för kunden kan genomföra en sådan ändring av butiken beror mycket på hans förmåga att själv hantera hammare, såg och målarpensel. Snickra är hans stora hobby, och den har han utvecklat så långt att han nu gott och väl kan mäta sig med en bra hantverkare. Vilket väl märks i den ljusa och trivsamma butiken. Ny "teknisk" hylla fyrdubblade försäljningen! Den största försäljningsökning man märkt hos Blomgrens genom att flytta en varugrupp till en annan plats i butiken var de tekniska varorna. Burkar, flaskor och tuber stod tidigare i en hylla bakom försäljningsdisken med glasdörrar framför. Försäljningen var obetydlig. Ända tills den lördagskväll när 4'/ 2 meter av långväggen utanför

9 disken gjordes fri för de nya hyllor som beställts. Hyllor som monterades på konsoller för att kunna varieras i höjd efter varornas storlek. När kunderna kom på måndagsmorgonen och fann 5 hyllor, eller 27 hyllmeter, fullplockade med tekniska artiklar, borstar, pappersvaror o.d. trodde de knappast sina ögon. Här fanns ju varor som man aldrig haft en tanke på att fråga efter hos Blomgrens. Ändock hade största delen av sortimentet funnits i mänga år. Minst fyrdubblad är försäljningen från»tekniska» hyllan numera, säger fru Svea Blomgren, som hjälper sin make i affären. Och vi har samtidigt fått ett nytt tillskott i kundkretsen ungkarlarna. De är stora kunder just på dessa artiklar och plockar ofta händerna fulla med flaskor och tuber under tiden de väntar på att bli expedierade. Fryser papper till glassomslag! Glass i enlitersbägare har också blivit en stor artikel sedan man kom på Den andra artikeln i ICA-tidningens nya serie om välskötta småbutiker. Vi har fått många glasskunder sedan vi började praktisera den här metoden, säger Göte Blomgren. Han har också i flera år lagt ner ett intensivt försäljningsarbete på ost. Ofta har hela fönster fyllts med stora ostar. Det gäller att vara först! Sällan försummar han ett tillfälle att komma först med en nyhet. En ny vara kommer ut i marknaden. Snabbt skyltas den upp och lika snabbt informeras kunden vid disken. Om kunden märker att deras butik i ytterområdet får»nyheten» lika snabbt som centrumbutiken frestas de inte lika lätt att köpa»på stan», är Göte Blomgrens erfarenhet. Tänt i butiken varje kväll! En reklamåtgärd som han heller inte anser sig ha råd att undvara är»ljuset i butiken varje kväll». Resonemanget:»Varför skulle vi, som nästan ligger ute på landet ha ljuset tänt i affären» har han svårt att förstå. Så mycket större anledning, säger han. Nere i stan är konkurrensen frän modefönsterna stor, men i ytterområdena är man mestadels ensam. Det händer ofta att folk stannar utanför skyltfönsterna på kvällen inte minst»icke kunder». Dessa kanske inte gärna går fram till våra fönster om dagarna skulle jag då»missa» chansen om jag kan nå dem på kvällen 1 Satsar hårt på julskyltningen! Likaså har Göte Blomgren sin bestämda uppfattning om värdet av en ordentlig, slagkraftig julskyltning i»utkantsbutiken». För egen del lägger han ner all»extra glöd» han kan åstadkomma för att få butiken att verka som en enda stor julmässa trots det lilla utrymme som finns. Själva försäljningslokalen är endast 30 kvm. Synd om dej, säger kollegerna. Du skulle ha din butik nere i stan, så mycket jobb som du offrar på julskyltningen. Fel, svarar alltid Göte Blomgren. Det är ju för mina kunder här ute som jag gör det och var säker på att de är tacksamma att göra»något extra» för. Om jag inte i första hand arbetade på att behålla mina gamla kunder, hur skulle jag då kunna räkna med att få några nya! Eivor Hellman, Glassen håller sig i flera timmar om man slår in den i djupfryst tidningspapper, säger här fru Svea Blomgren. idén hur glassen skulle emballeras för att»stå sig» några timmar sedan man tagit upp den ur frysboxen. Man doppar en tidning i vatten, formar den medan den är genomvåt så att den lagom passar till glassbägaren. Sedan lägger man ner»tidningsformen» i en avskild plats i frysboxen. Efter någon timme är papperet genomfruset och glassbägaren kan stoppas ner. Inslagen på detta sätt kan glassen förvaras i flera timmar och kunden som hämtar glassen vid 5-tiden har möjlighet att servera frusen glass långt fram på kvällen. Glasväggarna vid fruktmontern ger»djup» åt butiken som annars inte är mer än 30 kvm.

10 Vårfejar-hej på dej Ett hälsningsord som flitigt användes mellan Hakonskontor och köpmän under den stora»vårfejarkampanjen»..v'i startar en kampanj! Den har tillkommit för dig som vill ha mer vind i seglen i din butik.» Så löd i vår signalen i ett extra kampanjnummer av Hakonsinformation.»Vårfejardagar» var namnet på kampajen, som omfattade tre veckor och rörde sig om allt som behövs för vårstädningen, från fönsterputsmedel till hyllremsor. Syftet med kampanjen var bl.a.: a) att genom ett slående, omväxlande och delvis nytt reklammaterial föra fram vissa aktuella varor och visa att de med fördel kan köpas i speceri- och lanthandeln. b) att slå kraftigt med priser på varorna och på detta sätt anknyta till husmödrarnas prismedvetande. Reklam som slog! Efter tre dagar hade mer än 70 "lo av alla Hakonsaffärer satt upp de gulröda textplakaten på fönsterrutorna. Och»Veckans löpsedel» på butiksdörren blev en extra påminnelse om att städredskap kan köpas just 10 här. Först i raden av reklam-hjälpmedel som kom från Hakonbolaget var ett s.k. gruppark och två streamers, som sattes upp på rutan i skyltfönstret. Varje affär fick själva fylla i prisuppgifterna. Andra kampanjveckan kom»veckans löpsedel» avsedd för butiksdörren. Löpsedeln åtföljdes också av en trevlig nyhet, som inte tidigare använts i Sverige: skylten Frågamej-varför? Vad skulle den betyda? Ja, den frågan gjorde sig osökt alla kunder när de två dagar före Valborgsmässan säg skyltarna på de expedierandes rockslag. Och när de sökte stilla sin nyfikenhet blev svaret:»vi har just fått recept på en härlig sallad med namnet 'Sallad Hawaii'. Det är flera rariteter i salladen: ananas, ärter, majonnäs och grädde.- Många affärer gjorde i ordning en sats och frestade kunderna med smakprov. Resultatet blev strålande. En affärsman kunde meddela att han sålt femton burkar ananas på ett par timmar. Finalveckan kom med ytterligare nytt skyltmaterial svart text i stället för Den här skylten gjorde många kunder nyfikna! Och det var ju meningen. röd som under första kampanjveckan. Färgväxlingen avsåg att ge kunderna en vision av att något nytt kommit upp i skyltfönstret och därmed sporra deras intresse. Under hela»vårfejarkampanjen» har också samtliga Hakonbolagets 160 lastbilar gula streamers med texten»vårfejardagar». Här några optimistiskt färgade köpmannaröster från kampanjen: Jag väntar på nästa kampanj! Olle Ericsson i Insjön:»Vårfejardagar» har betytt en uppryckning för både oss och kunderna. Skyltningen och de knepiga priserna har visat sig stimulera till ökade köp. Jag väntar på nästa kampanj. Vi ökade kraftigt! Olle Lindberg i Strömsholm: Vi har sålt betydligt mera än vanligt och jag tror på en fortsatt framryckning genom kampanjer av detta slag. Prislinjen har vi redan tidigare med framgång prövat hos oss och den har även nu visat sin förmåga att öka köplusten. Nyheter stimulerar! Dan Camenius. Västerås: Jag är enbart glad åt det här. Allt nytt och originellt stimulerar köplusten. Reklammaterialet från Hakons har varit utmärkt och varit en utomordentlig hjälp för oss. Och det har ju inte kostat oss ett öre... Kampanjen»Vårfejardagar» följs av flera. Kampanj nr 2»Lätta husmorsdagar» skulle börjat den 18 maj men blev uppskjuten på grund av livsmedelskonflikten. Vad som kommer därefter är när detta skrives ännu inte avslöjat. Men det kommer.

11 Bekvämt för mjölkkunden! En bekväm kyldisk för mjölk och en praktisk rullbana för tomglas presenterar två göteborgsköpmän. Tv vå nya självbetjäningsbutiker i Göteborg har gått in för en ny enklare metod av mjölkförsäljning. De har installerat Köpmannatjänsts monterliknande lösa skåp med glasdörrar. Innanför dessa står flaskorna lätt åtkomliga på lagom höjd för kunden. Som alltså slipper böja sig ner till kyldiskarna i golvplanet för att komma åt flaskorna. Men det finns också andra fördelar med det här nya systemet anser chefen för Guldhedens Snabbköp, Olle Börjesson, och Carl Gustav Ström, som driver Ströms Självköp på Riksdalergatan 21 i Högsbo. Direkt bakom»mjölkmontern» ligger nämligen kylrummet, där nya mjölkbackar står färdiga vid eventuell rusning. Hyllorna rymmer flaskor. Den övre hyllan passar för mamma den nedre hyllan för mej. Olle Börjesson öppnade sin butik på doktor Fries Torg i februari och hade då planerat ett helt annat försäljningssystem för mjölken. Då detta skulle installeras fick han se en ritning till Köpmannatjänsts nya uppfinning, som han omedelbart accepterade. Det är mycket lätt att få upp flaskorna från backarna in i montern, säger han. Det enda besväret var tomglasen som samlade sig i butiken. Den detaljen har dock herr Carl Gustav Ström löst i sin butik i Högsbo. Tomglas genom hål i väggen. Några svårigheter med returflaskor, som hopa sig i kassan har vi inte, säger herr Ström. Vi tog upp ett hål i väggen intill»mjölkmontern» och Tomglas på rullande band. i Den här transportbanan mellan butik och lager hjälper Carl Gustav Ström att snabbt få undan tombackarna. byggde en transportbana. På den rullas tombackarna snabbt och effektivt ut i lagerlokalerna. Men nog längtar man efter Tetrapak! Belåtenheten är också stor hos kunderna i Ströms Självköp. Vid storköp av fyra fem liter slipper husmödrarna nu böja ryggarna upprepade gånger ner till golvet för att ta upp mjölken. Först trodde jag temperaturen skulle stiga alltför mycket i montern när dörrarna under rusningstid gick upp mycket ofta. Det var dock överdrivna farhågor, försäkrar herr Ström. Kylan står som en vägg framför flaskorna, som alltid håller sig immiga. Redan innan jag öppnade självköpet i december 1952 hade jag klart för mig att de gamla systemen var obekväma. Det här är den bästa lösning jag sett, försäkrar han. Vid sidan om montern, som ligger alldeles intill bröddisken, har han också satt upp en piffig skylt med en mjölkflaska, som är ett utmärkt blickfång för de belåtna kunderna. Kyldisk och kylrum i ett! Direkt från Kylrummet matar här Olle Börjesson fram till kunden. Fast dörrarna öppnas så ofta håller kyldisken en konstant temperatur av 4 5 värmegrader.

12 Ne J orrlänningar och sörlänningar brukar ha olika åsikter om mångt och mycket, och inte tycker man väl alla gånger sä lika i Stockholm och Göteborg. Men från norr och till söder, från öst och till väst råder en rörande enighet åtminstone på en enda men mycket betydelsefull punkt att det finns ett glädjeämne i livet som verkligen är värt att ta vara på och som man inte på villkor vill vara utan: Den dagliga dosen Luxus-kaffe. Sen må det väl vara sant att man med den dagliga dosen kan mena litet olika. En del vill ha många koppar många gånger om dagen, en del deklarerar ståndaktigt att de strikt håller sig till kaffet på maten men då skall det förstås vara desto starkare. Andra anser att det bara finns ett enda sätt att börja dagen, ett enda riktigt sätt alltså, och det är med en stor kopp starkt och gott Luxus-kaffe. Sen är man pigg för hela dagen. Ni har väl förresten hört den senaste schlagern, den med refrängen: I lust och nöd? Nej, den handlar inte om Luxus-kaffe, det är alldeles riktigt, men den skulle kunna göra det. Och tro inte att det bara är damerna som är nåja, kaffetanter! Herrarna går väl inte på kafferep precis, men de är lika noga, om inte ännu mera med att deras kaffe morgon, middag, kväll, skall vara riktigt gott, lagom 12 starkt, nykokt eller nybryggt kort sagt smaka Luxus. Fru Ulla Niska- Frykbei-g, Stockholm: Ingenting går upp mot gott kaffe! När vi frågar svenska folket om deras kaffe vanor börjar vi väl för ordningens skull med en dam, i övertygelsen att vi bland damerna träffar de allra trognaste och hängivnaste kaffevännerna. Dit hör alltså fru Ulla Niska-Frykberg. När hon sjunger Luxus-kaffets lov gör hon det dels i egenskap av hemmafrun, som älskar sin uppiggande morgon-kopp och trivs med familjens eftermiddagskaffe i lugn och ro. Dels i egenskap av skådespelerska, som väl vet hur stimulerande en kopp kaffe bakom kulisserna kan vara, och hur många trötta ansikten som brukar stråla upp när teaterdammet blandas med ljuvliga kaffedofter. Det finns ingenting som går upp mot en kopp gott kaffe i rätta ögonblicket, menar fru Frykberg, och maken, kapellmästare Sten, har ingen anledning att protestera. Sedan störtar vi oss snabbt över ICAchefen själv, dir. Gustaf KoUberg och avtvingar honom en kaffebekännelse. Jodå, dir. Kollberg är, som man vet, en man med många järn i elden. Sammanträden och konferenser hör till den Dir. G. Kollberg, ICA: Kaffe på sängen?bara på bemärkelsedagar! dagliga rutinen men det finns annat som hör dit också, lika säkert. En stor kopp nybryggt Luxus-kaffe hör också till första frukost. Det är härligt upppiggande och från den regeln finns det inga undantag. Kaffe på sängen? Jaa fast det blir förstås bara på bemärkelsedagar. Och bjuder dir. Kollberg själv någon gång kaffe på sängen? Ja, jo nej, det var en samvetsfråga! Måste jag verkligen redovisa på den punkten, undrar dir. Kollberg. Lagerchef C. Wikman, Västerås: - Aldrig i livet kaffe på sängen! Aldrig i livet kaffe på sängen, förklarar kategoriskt lagerchefen Carl Wikman i Hakon-bolaget, Västerås. Förklaringen är en smula originell: Jag är alldeles för lång för att ligga i sängen och dricka kaffe! Men väl på fötter tar jag snart skadan igen, och kaffet kl. 3 på eftermiddagen kan ingen makt i världen få mig att undvara. Och starkt. Inget pastorsadjunktskaffe, som bara blir skvalp i magen. Kokt pä tryckkokare skall det vara, en liten sockerbit men absolut ingen grädde.

13 w^ w% När man är så lång, måste man ju tänka på att inte figuren sväller ut på bredden också. Kvällskaffe, jovisst. Fattas bara annat. Och påstå inte att man inte kan somna då, det är bara inbillning. Dir. C.-A. Westberg, Eol: Starkt och nybryggt ska det vara! Nästa röst i Luxus-kören når oss från Göteborg. Den tillhör dir. Carl- Axel Westberg i AB Eol, och den vittnar om ett tåligt buret lidande när den försöker få oss att tro att göteborgsdirektören är så strängt hållen att det inte får bli mer än två koppar kaffe om dagen. Två koppar efter maten, men då skall det i gengäld vara alldeles extra starkt och nybryggt, som gott kaffe skall vara. Ställd mot väggen bekänner emellertid dir. Westberg att det nog någon gång kan få förekomma en extrakopp, ja, det kanske inte blir så sällan, när allt kommer omkring. Och får han sedan en pepparkaka med smör på till kaffet, då har han ingenting mer att önska. Då är han på gott humör. Köpman G. Karlsson, Slite: Minst två koppar tre gånger om dan! I Slite hittar vi köpman Gösta Karlsson, en herre som tackar sitt ungkarlsstånd för åtminstone en sak i livet: Han får brygga sitt kaffe så ofta och så gott och så starkt han själv vill. Minst två koppar, minst två och kanske tre gånger om dagen skall det vara, och allra bäst smakar eftermiddagskaffet eller kanske morgonkaffet eller möjligen kvällskaffet. Däremot är det inte så viktigt med kaffet på maten. Riktigt kaffe är så gott att det inte behöver vara ackompanjemang till någonting annat. Det ger både en stunds avkoppling och piggar upp på samma gång. Di r. E. Kl ingen, NS: A b solut ba ra en kopp i sänd er! Längst uppifrån Östersund hör vi en glad stämma som tillhör dir. Eskil Klingén i Nordsvenska AB. Han deklarerar bestämt att han bara dricker en enda kopp kaffe! i sänder. Fast gärna hur många gånger som helst på dagen. Och naturligtvis allra först på morgonen. Kaffe på sängen? Tjaa, det händer väl ibland när man har skött sig extra väl. Men dagen skall under alla omständigheter inledas med en kopp kaffe och extra viktigt är det sedan med Luxus-kaffe på maten. Två sockerbitar, strunt i kalorierna, men ingen grädde. Däremot gärna en liten kaka till kaffet. Det kan man väl få lov till när man inte röker? Köpman G. Skogsberg, Göteborg: - Ja tack! Morgon, middag och kväll! Göteborg kallas visserligen understundom Lilla London och man kunde väl vänta sig att tevännerna skulle vara i majoritet där. Men när vi frågar köpman Gösta Skogsberg, om han tycker om kaffe, så kommer i telefonen ett så övertygande: Jaa tack, så man behöver strängt taget inte fråga mera. Ja tack, morgon, middag och kväll. Disponent E. Wangström, Coronabageriet: Kaj/e och pepparkakor härligt! Disp. E. Wangström i Corona-bageriet, Sundsvall, hör till kaffe-finsmakarna. Dvs. han är mycket noga med tillagningen. Han tycker bäst om kaffet på maten och kokar det gärna själv för att sedan njuta desto mera av sin kopp med en god cigarrett till. Luxus-kaffe, ja visst och en söndagsmorgon vore inte söndagsmorgon om den inte också förde med sig en Luxus-kopp på sängen. Och en lördagsförmiddag på kontoret skall personalen ha kaffe och färska wienerbröd, förstås. Men allra bästa tilltugget till kaffet är faktiskt pepparkakor, slutar Sundsvalls-disponenten. 13

14 Din tur att gå framåt Naturligtvis vill du ha ett bättre jobb, mera betalt. Det vill alla, och din önskan är bara naturlig. Folk som vill framåt är vad varje arbetsgivare söker. Ställ dig själv följande frågor: Är jag i detta nu förberedd på ett arbete, som ställer större anspråk på mig? Har jag till alla delar behärskat det arbete jag redan har? Har jag hittat på någonting, som underlättar mitt arbete, får det att gå fortore, sä att den som kommer lättare? efter kan göra det Vad har jag gjort för att förbereda min befordran? Vet jag vad som kommer att underlätta för mig att få det? Är du ärlig mot dig själv, när du besvarar frågorna, kommer du underfund med, vad som håller dig tillbaka. Det är HANDLING som behövs för att komma framåt. Alexander den Store yttrade: Att vara lat är slavlikt, att arbeta är kungligt! Om man låter sitt arbete bli alldagligt i sina egna ögon så gör man aldrig något intryck på sin omgivning. Lär dig tycka om vad du gör och du är på rätt väg! Det är din tur! Framåt! ÖKAR DIN OMSÄTTNING? Index mäter butikernas omsättningsutveckling. För att medlemmarna ska kunna jämföra sin utveckling med tendensen inom branschen har Hakonbolagets Bokföringscentral bearbetat siffermateriel från 260 detaljhandelsföretag av olika karaktär och storleksordning. Siffrorna, som presenteras här nedan, visar hur den genomsnittliga omsättningsutvecklingen varit i butikerna. Omsättningsökningen i procent är baserad på siffror från samma period under Jan. Mars Antal Stadsaffärer: Mars affärer Enkelbutiker ,8 59 Dubbelbutiker 5.5 6,5 25 Trippelbutiker 14,8 16,4 21 Samtliga ovanstående butiker 10,9 11,9 105 Bruks- och lantaffärer 5,2 4,6 155 Sammanlagt 7,9 8,0 260 Hur överensstämmer siffrorna affär ligger bra eller illa till! med era egna? Jämför och ni får se om er Trimma extrapersonalen! Det är helt naturligt att en del affärer måste ta in extra personal, när stadsborna kommer dragande till sina sommarvisten. Men det är tydligen inte lika självklart, att man i förväg försöker trimma den tillfälliga personalen. Ungefär så här kan det låta, när en nykomling i vår i övrigt mycket trivsamma sommarbutik ska förse mig med vad jag behöver. Var står sirapen? Vad kostar sockret? Var i katalogen står tvålen? Ideligen avbryts den ordinarie expediten av med»var» och»hur mycket». Hon svarar vänligt, men nog syns det både på henne och hennes kund att det frestar på tålamodet. Och för nykomlingen själv är det naturligtvis mycket genant. Nu undrar jag om inte min sommarbutik skulle tjäna på att den tillfälliga hjälpen i stillhet fick öva sig på lagret några dagar innan hon släpptes ut i butiken? Fru Köplund. ICA-tidningen har låtit frågan gå vidare till ett par köpmän med mycket sommarkunder. Om man inte kan anställa extrapersonalen i god tid innan rusningen börjar, så blir den oftast inte till den nytta man tänkt sig, säger den först tillfrågade köpmannen. När rushen redan börjat finns det ingen tid över för instruktioner. I övrigt har jag gjort den erfarenheten, att det är bättre att försöka reda sig med de resurser man har, än att anställa helt ovant folk. Att lära upp extrapersonalen är nästan omöjligt för vår del, säger en köpman i skärgården. Den personalen rekryteras just bland sommargästerna själva och flertalet är nog skolungdomar. Man hinner helt enkelt inte med den erforderliga trimningen. I en lanthandel har vi ju ett sortiment som är så stort att det tar år att lära sig det. På en väsentlig punkt var båda ense:»alla varor prismärkta» spar många onödiga frågor. Föruppvägning är en oumbärlig tillgång för alla butiker med rusningstider. Där kan också tämligen ovan personal göra en bra insats. 14

15 Porslinsvecka blev succé! Specerivarorna plockades undan och hyllorna fylldes med porslin. 1 orslinsveckan hos Landbergs Handelsaktiebolag i Norrskedika gav den uppryckning åt mellansäsongen som man räknat med. Med ett djärvt grepp gjorde man rent hus, där specerierna annars har sin givna plats. På alla lediga utrymmen placerades porslin och keramik. Det allra mesta fanns i lager, fast man i somliga fall inte hade tillfälle att exponera det. Glada kunder strömmade till, både närboende och folk långt ifrån. Man gick runt bland prydnadssaker och nyttovaror, vred och vände på fat och vaser och diskuterade pris och användningsområde. När veckan gått och porslin och glas fått maka åt sig för specerierna, frågar vi köpman David Landberg om resultatet av porslinsveckan. Vi är storbelåtna! Eftersom porslinsveckan var»ett första försök» är vi helt enkelt för- 25 kvm extra fick man till porslinsveckan genom att utrymma vissa specerihyllor. Mänga långväga kunder hade lockats till porslinsutställningen hos Landbergs och alla bjöds pä Luxuskaffe med dopp! vånade över det resultat som blev. Både vad beträffar försäljningen och det intresse vi mötte från kundernas sida. Vi är alltid välsorterade i glas och porslin, men hur många vet om det? Avsikten med.porslinsveckan» var därför att visa vad vi verkligen har att erbjuda. 25 kvm exfra! I vanliga fall har porslinet ett utrymme på ungefär 25 kvm av butiksytan. Nu plockade man resolut undan en del varor och fick ytterligare 25 Sådana här exponeringar fanns i hela affären under utställningsveckan hos Landbergs. kvm som man fyllde med keramik, glas och porslin. Trevliga textade plakat och stora tydliga prislappar fanns vid varje varugrupp. En kraftig annons i ortspressen talade om vad som skulle hända hos Landbergs en duk spänd på fasaden lockade med sin text in kunder som kom i närheten av butiken. 50 ti/lbringare karotter... Några enstaka siffror från försäljningen under porslinsveckan visar att det var åtskilligt med porslin som plockades ur hyllorna, även om försäljningen efter en sådan här kampanjvecka oftast blir större än under själva kampanjen. 15 dussin tallrikar 100 karotter 50 tillbringare 5 kaffeserviser 1 matservis 10 dussin dricksglas för att nämna några»nyttobetonade» exempel. Utöver detta såldes åtskilliga presentartiklar av keramik. Vad som kanske mest förvånade oss, säger David Landberg, var, att vi under denna vecka sålde så mycket manufaktur och även specerier. Folk kom på köphumör och den ena försäljningen gav den andra. Vi siktade på att»sätta liv i butiken» och det lyckades vi verkligen med. Det var en arbetsam men rolig vecka, som jag vet att man talade om här i bygden. 15

16 Djupfryst fisk slår igenom! Låt djupfryst fisk bl stor försäljningsarti sommar. Då är den färska fisken ännu mera ömtålig. Ar 1947 började på allvar försäljningen av djupfryst fisk och har alltsedan dess ständigt ökat. Att den djupfrysta fisken så snabbt vunnit husmödrarnas bevågenhet har flera orsaker. Del kan färsk fisk på många platser aldrig säljas riktigt pinfärsk, dels är fiskaffärerna så fåtaliga att många husmödrar får gå långt för att köpa fisk. Att tillhandahålla husmödrarna fisk i livsmedelsaffären är alltså en god service. Fisk och spenat bör utgöra en tredjedel av sortimentet i frysboxarna. Det finns idag ett stort antal djupfrysta varor för kunderna att välja mellan och ännu flera har funnits men redan försvunnit ur marknaden. Genom sina inköp bestämmer nämligen husmödrarna vad som skall bestå på marknaden. Vilka är nu de största försäljningsartiklarna i djupfryst? Herr Johan Throne-Holst, AB Findus. svarar: Just nu säljs spenat och torsk mest av det djupfrysta, och på basis av försäljningssiffrorna bör åtminstone en tredjedel av frysboxens utrymme reserveras för dessa båda artiklar tillsammans. Under sommaren, dä värmen gör den färska fisken särskilt ömtålig, kan torsken bli det största försäljningsobjektet. Då är det ju också svårt att göra några större försäljningar av frysta bär och grönsaker. Att arbeta affärer säljer djupfryst! I runt tal butiker beräknas f.n. sälja djupfrysta varor, därav drygt enskilda affärer. Storstockholm har då mellan och Den totala konsumtionen av djupfryst i landet är dock fortfarande endast '/i kg per person och ar mot omkring 10 kg i USA var den amerikanska konsumtionen 4 kg. med fisk är då ett utmärkt sätt att utnyttja frysboxen helt och hållet. Djupfryst fisk fordrar försäljningsarbete i början säljer sig själv sedan. Trots de goda erfarenheter som de flesta husmödrar gjort av de djupfrysta bären och grönsakerna finns det hos en del husmödrar ett visst köpmotstånd när det gäller fryst fisk. Kanske har det sina orsaker i den importerade frysta fisk som vid vissa tillfällen i upptinat skick sålts i fiskhandeln och som varit både torr och smaklös. Därför fordras det en hel del försäljningsarbete i början om fisken skall»gå in» hos husmödrarna. Men när de några gånger köpt och vant sig att tillreda den på rätt sätt, är fisken en vara som säljer sig själv. Drag nytta av reklamkampanjerna! I fiskstaden Göteborg ordnades i höstas en djupfryst vecka, då det propagerades mycket för den frysta torsken. Resultatet av den reklamkampan- 16

17 Hög Uvalitet humana priser säljande etikett det Ur tre goda egenshaper, som gjort Kronobergs Färdiga Mat till en verulig försäljningssuccé! Det är detta som gjort Kronobergs Läns Slakteriförening till landets största tillverkare av köttkonserver. Vårt moderna laboratorium arbetar i intim samverkan med fabrikationen och den kontinuerliga kontrollen garanterar en vara av högsta klass. Lägg därtill de humana priserna och den säljande förpackningen Ni inser säkert att det lönar sig för Er att välja och att sälja just Kronobergs. KRONOBERGS LÄNS SLAKTERIFÖRENING ALVESTA

18 jen blev en mycket kraftig försäljningsökning och vid det här laget har det visat sig att den höga försäljningssiffra som då uppnåddes har hållit i sig. Under den kommande hösten planerar Findus kraftiga annonskampanjer och eftersom försäljningsstatistiken visat att omsättningen ökar strax efter ökad annonsering, kan affärerna dra nytta av detta och intensifiera försäljningen då reklamkampanjer pågår. Stenstorpsköpman säljer 50 paket per vecka! Det finns många delar av landsbygden där det är nästan omöjligt att få färsk fisk. Och det är inte alls svårt att sälja djupfryst fisk i lantaffärerna. Köpman Åke Zetterberg i Stenstorp sälde första året han tog upp denna vara i sitt sortiment omkring 50 paket i veckan. Djupfryst fisk är en framtidsvara och en vara som är lätt och bekväm att sälja. Det är fel att tro att lanthusmödrarna inte skulle köpa fisk, tvärtom, de är mycket intresserade och köper gärna. Här på landet far fiskbilar omkring till hushållen, de har också konserver som de säljer ganska friskt tillsammans med fisken. Fiskbilarna tar alltså en stor del av försäljningen för oss. Vi kan givetvis inte helt konkurrera ut dem genom att sälja en eller ett par sorters djupfryst fisk, men vi vinner alltid något. Köpman Ugnar Ljungberg i Mullsjö framhåller, att de kunder som en gång förmåtts köpa djupfryst fisk i allmänhet köper om flera gånger. På sommaren är det sommargästerna och turisterna som är de största konsumenterna. De har stora fordringar på färskvaror och vill gärna ha fisk på matsedeln, därför köper de gärna och ofta djupfryst, slutar köpman Ljungberg. Eftersom fisken fryses ned ca tva timmar efter det att fiskebåtarna kommit till hamnen med sin fångst kan de flesta hushåll inte få någon färskare fisk. Den djupfrysta torsken är garanterat benfri. I reklamen för den har talats om att mammorna kan lova sina barn fem öre för varje ben de hittar i sin portion fisk. Den djupfrysta torsk som för närvarande finns är nämligen inte bara filéad, den har också befriats från slaget där de mjuka småbenen sitter och som finns kvar i den färska torskfilé som finns i handeln. Om man jämför djupfryst torskfilé med färsk måste man därför ha klart för sig att råvaran till den djupfrysta är finare, den är befriad från såväl slaget som stjärtbiten. Fisken är förpackad så att den är lätt att tillaga. Den kan skäras i skivor och stekas, den kan tinas upp och kokas eller gratineras. Variationsmöjligheterna är många. Provlagning i butiksköket underlättar försäljningsarbetet. Flera fisksorter kommer kanske i djupfryst form. För närvarande infryses i Sverige endast torsk och vitling. Från Norge kommer en viss import av bl.a. kolja men på grund av vissa bestämmelser får den endast säljas norr om östersund och Härnösand där man räknar med att konsumenterna annars har svårt att få färsk svensk fisk. I framtiden hoppas emellertid Findus att få importera norsk fryst fisk, så att de svenska husmödrarna får mera att välja på i livsmedelsaffärerna. Ett värdefullt tillskott i färskvarusortimentet! Genom att sälja djupfryst fisk har livsmedelsaffärerna också en möjlighet att utöka sitt sortiment. Det är känt, att ju större butikens sortiment är. ju större blir försäljningen. Husmödrarna uppskattar också att kunna köpa så mycket som möjligt i sin livsmedelsaffär. Man har på det frystekniska området kommit så långt, att frysningen obetydligt eller inte alls förändrar varans karaktär. När det gäller fisken kan den djupfrysta fullt mäta sig med den färska, och i de flesta fall är den djupfrysta fisken överlägsen därför att den alltid är lika färsk och alltid finns att tillgå. Den är en vara som hör framtiden till. Maja-Lisa Furusjö. Djupfryst fisk har högsta kvalitet! Under den varmare årstiden är färskheten mer än någonsin ett av de viktigaste försäljningsargumenten. Som bekant»sövs» varan i det tillstånd den befinner sig vid nedfrysningen. Fisk är en av de allra ömtåligaste färskvarorna, och förstörelseprocessen börjar så snart fisken kommit ur havet. Djupfrysningen stoppar de kemiska processerna och bevarar fisken precis sä som den var vid nedfrysningen.

19 Bra att veta N är skolorna slutar i juni flyttar folk på allvar ut till sommarstugorna. Efterhand så upptäcker de att en hel del behöver kompletteras och nyutrustas. Som bekant blir»stugan* aldrig riktigt färdig. Till sommarstugorna vill de gärna ha tag pä billiga grejor. Korkmattstuvar är en sak som brukar gå lätt att sälja till stugägarna. Det rör sig inte om så stora ytor i stugorna utan de klarar sig med ganska små mattstuvar. Plocka fram vad som blivit över under året och passa på att sälja ut det nu. Uddaporslin, billiga karotter, t ill - bringare och serviser hör också till det som stugägarna är på jakt efter. Skylta upp ett fönster med vad affären har att visa i billigt och enkelt porslin. Här nedan är förslag på en skyltning som inte tar många minuter att»snickra» ihop. Behändiga skylfställ! Till porslinsskyltning här till höger har använts ett praktiskt skyltställ för porslin. Karottsatser, tallrikar, stekfat m.m. är lätta att placera om man har sådana här ställ till hands. Vill man visa en servis ovanför hyllfacket så är det bara några minuters verk att ställa upp den. Skyltställen finns hos Köpmannatjänst. Sälj till sommarstugan... En lapp med pris, längd och kvalitet sitter på varje korkmattstuv. Kunderna kan därigenom själva välja ut stuvar under väntetiden i butiken. Stugan i fönstret är rödmålad med vit text som är uppsatt av lösa bokstäver. Bakgrunden och botten i skyltlådan är ljusgrön. om alumi mium Aluminiumkokkärl får inte rengöras med soda. Metallen angrips nämligen av soda och andra basiska medel. Har en kittel använts för kokning av lutfisk, som innehåller basiska ämnen från luten, bör den omedelbart efter användningen tvättas av, varvid man gärna kan hälla något ättiksyra i diskvattnet. Aluminiumkärl bör inte heller putsas invändigt. Användes stålull vid diskningen bör detta ske med stor försiktighet. Den beläggning som lätt uppstår under användningen, är ofarlig. Den skyddar metallen och bör därför inte avlägsnas. Utvändigt kan aluminiumkärl putsas med vanliga metallputsmedel eller helt enkelt tvättas av med såpvatten. Emaljkärl diskas utan användning av putsmedel. Lätt att hitta rätti Mina konservburkar behövde kompletteras, både byglar och ringar saknades, då jag skulle till med höstkonserveringen. Till en del berodde det nog på, att det rått en måttlig ordning, där jag förvarade alla lösa grejor, som hör konserveringen till. För skam till sågandes samsas ringar, byglar och skruvhattar till alla de sorters burkar och buteljer i en enda stor plåtburk. Men nu ska det bli slut på slarvet! Till nästa år ska jag ta exempel av den affär, där jag köpte ringar och byglar. Där hade man alla ringarna uppträdda på pinnar, varje sort för sig och byglarna förvarade i en facklåda. Det var en exemplarisk ordning och inte ens den ovanaste expedit behövde ta fel. Och det kan nog behövas för är man inte själv ägare till en sortering av konservburkar, där marknadens alla olika modeller finns, så är det inte gott att förstå att inte vilken bygel som helst passar i alla sammanhang. Dessutom ser man ju lätt, när det är slut på den ena eller den andra sorten. Fru Köplund. 18

20 COCA-COLA ska de' va i sommar! Läskedrycker hör ihop med svensk sommar. Coca-colan väntas bli den stora schlagern i år. 1 sommar kommer sockerdrickan säkert att få maka på sig för den»cocacola flod» man väntar skall rinna ut över Sverige. Nu är det inte lång tid kvar tills den riktiga coca-colan får premiär här. En del släktingar till den gjorde vi bekantskap med redan i vintras, men det blev inte riktigt den fart som man tänkt sig. Så där mitt i vintern hade man svårt att fä upp Snoddas-epidemi» på den. Men det hindrar inte att man ganska säkert vågar tro på en coca-cola-sommar i år. Fast man kanske inte lika omedelbart förälskar sig i den drycken som i de söta»läskarna». Törst i Stockholm Äkta Coca-colan kommer från Amerika, förstås, och är kanske mer omdiskuterad än någon annan dryck just nu. En del påstår att den är farlig, andra säger underbar och de är alldeles avgjort i majoritet. Men de allra flesta i USA säger ingenting alls, de bara dricker av den nya drycken med den egendomligt beska smaken. Den har blivit vardagsdryck däröver och är på väg att bli det på många andra håll i världen också. Den piggar upp mer än någon annan dryck, sägs det, den svalkar i värmen och värmer i kyla, och den har kort sagt alla fördelar. Så låter det i USA och om 1939 drack stockholmarna i genomsnitt 20 liter läskedrycker per person är man uppe i 38 liter var 75% av hela produktionen hos Apotekarnes i Stockholm mineralvatten och resten söta läskedrycker. I dag är det precis tvärtom. 75 proc. av produktionen är läskedrycker. 50 miljoner flaskor om året levererar Apotekarnes. Ställda i rad skulle de räcka från Stockholm till Teheran, och en enda dags produktion räcker från Stockholm till Södertälje. 100 lastbilar rullar dagligen ut över fabrikens försäljningsområde, Storstockholm med omnejd. De gör ca kundbesök om året och kör omkring mil. En tredjedel av deras last är sockerdricka drygt 15 miljoner om året. Men fabriken tillr>erkar också 15 andra slags läskande drycker. Loranga och Grappo ligger i täten. Bara rent socker har Apotekarnes i sina läskedrycker, men så går det också åt mängder. 5 8 ton socker om dagen. några månader kommer statistiken att kunna tala om, vad svenska folket säger. Men det finns knappast någon anledning att tro att det inte skall glatt ansluta sig till coca-cola-kören. Vi är ett läskedrycksdrickande folk och blir det ännu mer för varje år som går, instämmer dir. Nils Carlsson hos»apotekarnes» i Stockholm. När man var liten, kom sockerdricksflaskan bara på bordet vid helgerna eller möjligen en mera påkostad söndagsmiddag. Annat är det nu för tiden. Nog kan vi almanackan här hos Apotekarnes. Vi vet av snart 80-årig erfarenhet att jul och nyår, påsk och pingst, 1 maj och midsommar betyder toppar i konsumtionens talande siffror, och lika säkert vet vi att vi måste fördubbla effektiviteten under sommarmånaderna. Då måste vi sätta in extra lastbilar och extra turer till både de ordinarie och de nya försäljningsställena, och inte minst viktigt är det att komma ihåg att»ölbåtarna» ut i skärgärden blir väl försedda. Nej vi kallar dem inte»ölbåtar», förstås, de har i stället mycket poetiska namn som»läskaren» och»svalkaren*. De kör också sina regelbundna turer ut bland kobbar och skär, och överallt kan de vara säkra på att mötas av en lika trogen som törstig skara på bryggan. Läskedrycker hör ihop med svensk sommar, piggar upp, svalkar och släcker törst, och de hör ihop med både festliga tillfällen och vardagstrivsel på sommarverandan. 19

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här:

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här: -Hörde du ljudet? -Var inte dum nu Tom sa Tobias! Klockan ringde. Rasten var slut, dom hade sv efter. När de kom in sa sura Margareta idag ska vi skriva en bok med åtta kapitel och du Tom får hemläxa.

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

När vi så stiger in på macken så är Håkan i full färd med sina sysslor, de har blivit som ett inrutat mönster efter 25 år.

När vi så stiger in på macken så är Håkan i full färd med sina sysslor, de har blivit som ett inrutat mönster efter 25 år. Artikel av Tuva Klinthäll Publicerad i Smålandsposten den 18 september 2010 Kl 07.00 Klockan har precis slagit sju och det är i mitten av augusti. De allra flesta ligger och sover men inte Håkan Håkansson.

Läs mer

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken 1 Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken En huvudsats kan ensam bilda en mening Flera huvudsatser kan bilda en mening En huvudsats + en bisats kan bilda en mening

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Georg Karlsson och hans lanthandel. Referat ur artikel i Norrtälje tidning 4 augusti 1970

Georg Karlsson och hans lanthandel. Referat ur artikel i Norrtälje tidning 4 augusti 1970 1 Georg Karlsson och hans lanthandel. Referat ur artikel i Norrtälje tidning 4 augusti 1970 Avskrivet av Bertil Malmfält 2012-11-16 Georg Karlsson har samlat ihop olika varor till butiken i mer än trettio

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10

Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10 Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10 Recept...3 Dokumentation blåbärs pannkaka 8 Dokumentation klassisk svensk pannkaka 9 Pannkakans historia.10 Min egen pannkakas berättelse..11 Källförteckning..13 2 Blåbärspannkaka

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Genomförandeplan Personlig omsorg

Genomförandeplan Personlig omsorg Fastställd 300 Vad ska göras Morgon Personlig hygien Klädsel Bäddning Diskning Sophantering När ska det göras Ca 8.30 Detta gör jag själv Jag går med min rollator bredvid dig till toaletten. Under tiden

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

1. Låt mej bli riktigt bra

1. Låt mej bli riktigt bra 1. Låt mej bli riktigt bra Rosa, hur ser en vanlig dag i ditt liv ut? Det är många som är nyfikna på hur en världsstjärna har det i vardagen. Det börjar med att min betjänt kommer in med frukost på sängen.

Läs mer

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget?

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget? A: Vad heter du? S: Jag heter Stefan. A: Hur gammal är du? S: 39. A: Och var jobbar du någonstans? S: Fällmans Kött. A: Vad är ditt yrke? S: Jag är logistik- och lagerchef. A: Hur hamnade du i den här

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Ljuden Kap 1. -Vad var det där, sa Moa?

Ljuden Kap 1. -Vad var det där, sa Moa? Baksidan Moa och Alex hör konstiga ljud på vinden. Ska dom våga kolla? Den elaka klasskamraten ställer till det för dom hela tiden. Moa går och kollar och sen. Hur ska det gå? Om du vill veta så får du

Läs mer

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga.

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Slå folje Stig Claesson Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Hon hette Karin det mindes han tydligt. Han skulle hinna precis. Klockan var bara

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Scen 1. Personer. 1977 är Emma 38 och. emma jerry robert en servitör

Scen 1. Personer. 1977 är Emma 38 och. emma jerry robert en servitör 1978 Scen 1. Personer emma jerry robert en servitör 1977 är Emma 38 och Jerry och Robert 40. * Betrayal hade premiär på National Theatre i London, 15 november 1978, i regi av Peter Hall. Pub. 1977. Vår.

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Den försvunna diamanten

Den försvunna diamanten Den försvunna diamanten Jag sitter utanför museet i London, jag ser en man gå lite misstänksamt ut genom dörren. Jag går in på museet och hör att personalen skriker och säger att diamanten är borta. Diamanten

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 NYANS FILM 2015-04-26 EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv Tredje versionen Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 1. EXT. BALKONGEN- DAG, 70 år, står på balkongen, rökandes

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011 En olydig valp Det var en varm dag fram på höstkanten. I en bil satt den lilla jack russell-valpen Puzzel. Hon var en terrier och rätt så envis av sig. När dörren öppnades slank hon snabbt ut. Tyst som

Läs mer

Nähä, du! Du hade säkert satt bort dig, som vanligt, säger Markus. Inte alls, fräser Mariana. Du är bara en dålig förlorare!

Nähä, du! Du hade säkert satt bort dig, som vanligt, säger Markus. Inte alls, fräser Mariana. Du är bara en dålig förlorare! 1. Schackproblem Det går bara inte! Det är omöjligt! Man blir ju bara arg på problemet!! Mariana dunkar en av pjäserna hårt i köksbordet. Lugna ner er! Jag trodde schack var ett tyst spel. Efter alla dataspel

Läs mer

Rutiner för livsmedelshantering

Rutiner för livsmedelshantering Rutiner för livsmedelshantering När man säljer mat gäller lite andra regler än när man kokar ihop sin matlåda i hemmet. Dels för att betalande gäster förväntar sig en viss kvalité, samt dels för att ett

Läs mer

Pedagogens manus till BILDSPEL 2 Åk 6 KROPPEN OCH MAT

Pedagogens manus till BILDSPEL 2 Åk 6 KROPPEN OCH MAT Pedagogens manus till BILDSPEL 2 Åk 6 KROPPEN OCH MAT 1. Manus: Dagens bildspel handlar om kroppen och mat och dryck. Man brukar säga mätt och glad vilket stämmer ganska bra är vi mätta och otörstiga blir

Läs mer

Spöket i Sala Silvergruva

Spöket i Sala Silvergruva Spöket i Sala Silvergruva Hej! Jag har hört att du jobbar som smådeckare och jag skulle behöva hjälp av dig. Det är bäst att du får höra vad jag behöver hjälp med. I Sala finns Sala Silvergruva, den har

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Donny Bergsten. Skifte. vintern anlände i natt den har andats över rosor och spindelnät en tunn hinna av vit rost

Donny Bergsten. Skifte. vintern anlände i natt den har andats över rosor och spindelnät en tunn hinna av vit rost Donny Bergsten Skifte vintern anlände i natt den har andats över rosor och spindelnät en tunn hinna av vit rost bäcken syr sitt täcke igelkotten luktar på vinden ute på havet seglar ett skepp mot horisonten

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

JAG MÅLAR MIN HIMMEL ORANGE

JAG MÅLAR MIN HIMMEL ORANGE JAG MÅLAR MIN HIMMEL ORANGE Sofia Fredén Slutversion December 2012januari 2013 8 år MAMMA KOMPIS 8 år LÄRARE TVÅ ORANGUTANGER I en skola, hemma, i en djungel. Pjäsen är tänkt för 3 skådespelare. 2 1. Leo

Läs mer

Emil i Lönneberga. När Emil hissade upp lilla Ida i flaggstången. Publicerat med tillstånd. Emil i Lönneberga

Emil i Lönneberga. När Emil hissade upp lilla Ida i flaggstången. Publicerat med tillstånd. Emil i Lönneberga Det hade hon inte. Och nu blev det ett liv i Katthult. Kalaset fick vänta. Alla måste ut och leta efter Emil. Han måste vara i snickarboden, kan du väl förstå, sa Emils mamma, och alla rusade dit för att

Läs mer

Min andra vandring genom Sarek, del 1

Min andra vandring genom Sarek, del 1 Min andra vandring genom Sarek, del 1 Min andra ensamvandring skulle egentligen leda från öst till väst genom Sarek: från Saltoluokta längs Pietsaure, över Guhkesvákkjåhkå, Skarja, Guophervágge till Padjelantaleden

Läs mer

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Telefonen på Marklunds bord ringer. Tidningschefen lyfter på luren. Samtidigt pekar han på två stolar. Lasse och Maja sätter sig och väntar.

Telefonen på Marklunds bord ringer. Tidningschefen lyfter på luren. Samtidigt pekar han på två stolar. Lasse och Maja sätter sig och väntar. Kapitel 4 a, just det! Ni ville ju sätta in en annons, säger Marklund till Lasse och Maja, när de kommer in i rummet. Tidningschefen sitter vid ett stort skrivbord som står vid fönstret, ut mot Kyrkogatan

Läs mer

mina intressen:... mina favoriträtter:... JAG ÄR EN SOM... (SÄTT ETT KRYSS FÖR JA ELLER NEJ)

mina intressen:... mina favoriträtter:... JAG ÄR EN SOM... (SÄTT ETT KRYSS FÖR JA ELLER NEJ) namn:... klass:... ålder:... familj:... mina intressen:... mina favoriträtter:... dagens datum:... JAG ÄR EN SOM... (SÄTT ETT KRYSS FÖR JA ELLER NEJ) JA NEJ tycker om att vara tillsammans med andra tycker

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref Dom 6:1-16, Jag är med dig

Tunadalskyrkan e tref Dom 6:1-16, Jag är med dig 1 Tunadalskyrkan 150614 2 e tref Dom 6:1-16, Jag är med dig Tänk att en text som är 3500 år gammal ändå kan kännas så aktuell. Man skulle kunna byta ut några av namnen mot nutida namn och få exakt samma

Läs mer

Ladda för fotboll i Södertälje FK

Ladda för fotboll i Södertälje FK Ladda för fotboll i Södertälje FK Guiden till hur DU ökar din prestationsförmåga genom att ge kroppen rätt energi - 1 - Innehåll Inledning sid 2 Frukost - det viktiga målet sid 3 Vilken frukosttyp är du?

Läs mer

Sara och Sami talar ut Arbetsmaterial för läsaren Författare: Tomas Dömstedt

Sara och Sami talar ut Arbetsmaterial för läsaren Författare: Tomas Dömstedt Sara och Sami talar ut Arbetsmaterial för läsaren Författare: Tomas Dömstedt Om arbetsmaterialet Det här arbetsmaterialet följer sidorna i boken. Till varje sida finns det ordförklaringar och frågor att

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

Ja jag la bort den sa mamma. Den ligger i mitt rum sa mamma. Kan du vara kvar i luren? En liten stund sa mamma. Men pappa är ju borta i en månad och

Ja jag la bort den sa mamma. Den ligger i mitt rum sa mamma. Kan du vara kvar i luren? En liten stund sa mamma. Men pappa är ju borta i en månad och Jag och min morbror. Jag var hemma själv och satt i soffan. Jag har inget och göra. Vart är tv kontrollen någonstans? Har mamma tagit bort kontrollen? Jag får väl leta sa jag med en suck. Ring ring, är

Läs mer

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från Reslust Tulugaq tycker att det är tråkigt att öva bokstäverna på tavlan. De gör det så ofta. Varje dag faktiskt! Så han ser ut genom fönstret istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv

Läs mer

!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Träffen! Ett filmmanus av! Linda Åkerlund!

!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Träffen! Ett filmmanus av! Linda Åkerlund! Träffen Ett filmmanus av Linda Åkerlund Linda Åkerlund Skapat datum: Kamomillgången 15 25 oktober 2015 61145 Nyköping Version 8 070-5883143 Slutmanus 151102 INT. SEBASTIANS VARDAGSRUM -KVÄLL Sebastian,

Läs mer

Hur har ni informerat om stödet från Leader Bergslagen? Bifoga affisch eller liknande!

Hur har ni informerat om stödet från Leader Bergslagen? Bifoga affisch eller liknande! SLUTRAPPORT HAGGE SOMMARCAFE Projektets namn Genomförare Mitt sommarprojekt/ Hagge sommarcafé Selma Hedberg Hur fick du idén till Hagge sommarcafé? Jag fick idén till caféet tack vare att jag bor i Hagge,

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

Att ha ordning och ork för sin ekonomi.

Att ha ordning och ork för sin ekonomi. Att ha ordning och ork för sin ekonomi. Vi har samlat några tips och idèer för att få bättre ordning och ork för viktiga papper och räkningar. På slutet finns det plats för att sammanfatta hur just du

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Tema: 24-timmarsdygnet

Tema: 24-timmarsdygnet Tema: Om våra barn mår bra, rör på sig, har goda mat- och sömnvanor, har de goda förutsättningar att utvecklas på ett positivt sätt och trivas med sig själva. Chansen är även stor att de fortsätter ha

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Meåfors. Meåfors Getgård

Meåfors. Meåfors Getgård Getgård En bit utanför Ramsele ligger den lilla byn. Där har Tove och Urban en gård där de tillverkar getost i olika former. De gör Vit Caprin som är traditionell för Västernorrland och uppfanns i grannbyn.

Läs mer

SUNE Tidningen Hästfynd nr 5, 2004

SUNE Tidningen Hästfynd nr 5, 2004 SUNE Tidningen Hästfynd nr 5, 2004 (utdrag ur en horsemanshiptränares dagbok) Text: Sven Forsström Foto: Inger Lantz En vinterdag för ungefär ett år sedan ringde min telefon. Som så många andra gånger

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Allsång på Korpen. Ja därför måste alla nu få ropa hejsan och du, jag säger hejsan, du svarar hejsan, Vi ropar hejsan, hej, hej!

Allsång på Korpen. Ja därför måste alla nu få ropa hejsan och du, jag säger hejsan, du svarar hejsan, Vi ropar hejsan, hej, hej! Allsång på Korpen HEJSAN Melodi: Med en enkel tulipan Vi tar en enkel liten sång, men den skall ej bli så lång, det gäller bara, det gäller bara att bli bekanta. Vi alla titlar lägger bort, så kan det

Läs mer

Annonsen Arbetsmaterial för läsaren Författare: Gull Åkerblom

Annonsen Arbetsmaterial för läsaren Författare: Gull Åkerblom Annonsen Arbetsmaterial för läsaren Författare: Gull Åkerblom Ord Arbeta med ord Motsatser: Välj ut femton ord ur ordlistan i slutet av boken. Ta reda på vilka ord som är deras motsatser. Synonymer: Ta

Läs mer

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret.

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret. Käringön 2005-10-08 Käringön har alltid utövat en viss lockelse för mig och det beror på alla minnen från den tid jag arbetade på ön. Jag kom dit första gången den 24 mars 1964 för att börja med kartläggningsarbetet

Läs mer

Gud är en eld inuti huvudet.

Gud är en eld inuti huvudet. Gud är en eld inuti huvudet. Siri Frances Stockholm 2013 Gerlesborgsskolan Du skulle gått till skolan och på ett möte och på lokal med en vän idag. Det skulle varit en dag av saker att uträtta, en dag

Läs mer

ADJEKTIV. En cykel kan t ex vara: stor, svart, snabb, gammal, bra, fin flerväxlad och rostig. Alla dessa ord är adjektiv.

ADJEKTIV. En cykel kan t ex vara: stor, svart, snabb, gammal, bra, fin flerväxlad och rostig. Alla dessa ord är adjektiv. ADJEKTIV Adjektiv beskriver hur något är eller ser ut. En cykel kan t ex vara: stor, svart, snabb, gammal, bra, fin flerväxlad och rostig. Alla dessa ord är adjektiv. När du jämför din cykel med en kompis

Läs mer

Det är mycket viktigt att alla berörda blir informerade om pärmen, där finns nästan svar på alla frågor. STÄDNING

Det är mycket viktigt att alla berörda blir informerade om pärmen, där finns nästan svar på alla frågor. STÄDNING 1 ÖPPNING I caféet finns kyl och förråd märkt WINGS. I köket finner man allt för att caféet ska fungera. Sätt på kaffe det första ni gör! På nyckelknippan, som hänger till höger på väggen innanför dörren

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

ABC klubben. Historiestund med mormor Asta. Av Edvin Bucht. Djuptjärnsskolan Kalix

ABC klubben. Historiestund med mormor Asta. Av Edvin Bucht. Djuptjärnsskolan Kalix ABC klubben Historiestund med mormor Asta Av Edvin Bucht 3a Djuptjärnsskolan Kalix Nu är Lea, Jacob och Dennis på väg till sin mormor, Asta som hon heter. Dom körde från orten Kalix, till deras mormor,

Läs mer

Min försvunna lillebror

Min försvunna lillebror 3S Ida Norberg Sa1a Min försvunna lillebror Vi hade precis sålt vårt hus och flyttat in i världens finaste hus, det var stort, väldigt stort, det fanns nästan allt där, pool, stor trädgård och stort garage.

Läs mer

Första operationen september 2010

Första operationen september 2010 Första operationen september 2010 Oliver Vår son föddes med total dubbelsidig LKG-spalt. Första operationen som vi nu har genomfört gjordes när han var nästan 7 månader och då slöt de den mjuka gommen

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

Har du saknat mig? Prolog Nu är det 12 år sedan och jag tänker fortfarande på det. Hur mamma skriker på pappa att han ska gå medan han skriker tillbaka, det var då han lämnade oss och tillbaka kom han

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

Mamma Mia! Är jag där igen? Nej, nej, kan jag inte vända? Mamma Mia! Du är här igen

Mamma Mia! Är jag där igen? Nej, nej, kan jag inte vända? Mamma Mia! Du är här igen Som du lurade mig och du vet när det var Så jag sa till mig själv; du är inget att ha Lära sig gå Det var svårt för jag snubblade på Alla tankar som nuddar dig Dom som tänder en eld i mig När jag ser dig

Läs mer

Att få ordning och ork för sin ekonomi

Att få ordning och ork för sin ekonomi Att få ordning och ork för sin ekonomi Vi har samlat några tips och idèer för att få bättre ordning och ork för viktiga papper och räkningar. På slutet finns det plats för att sammanfatta hur just du vill

Läs mer

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE Av Marie Hansson När man är nybörjare i agility, eller ser sporten utifrån, är det lätt att tro att just den runda tunneln är det allra lättaste hindret! Och det

Läs mer

Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen

Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen BJÖRN L BERGLUND UTSKRIFT AV SAMTAL HOS AF 1 (9) Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen Samtalet ägde rum hos Arbetsförmedlingen i Sollentuna tisdag 13 juni 2006 kl. 11.00 Inspelningen är cirka

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: -Fantastiskt! Vi behövde verkligen inte ga hungriga :)

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: -Fantastiskt! Vi behövde verkligen inte ga hungriga :) Namn: Malin Mauritsen Resa: Portugal - Atlantkusten langritt Datum: 26.4-3.5 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: -Enda var en missuppfattning om upphämtningstid

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Centrala förhandlingar. De nya lokförarbevisen Föräldralediga som vill gneta. X 60 utbildning i Bro. Södertäljeförare som åker som handledare.

Centrala förhandlingar. De nya lokförarbevisen Föräldralediga som vill gneta. X 60 utbildning i Bro. Södertäljeförare som åker som handledare. *Lokförarbladet* Nr 38, April 2013, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg Snart kommer fönstertvätten igång igen. Som förare är det bra om du rapporterar till Ståg om fönstertvätt i

Läs mer

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003 2 Tant Doris hund heter Loppan. Hon är en långhårig chihuahua, och inte större än en kanin. Mycket mindre än en del av mina gosehundar. Men hon är riktig! Vit och ljusbrun och alldeles levande. Jag går

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

1 december B Kära dagbok!

1 december B Kära dagbok! 1 december B Kära dagbok! (Fast egentligen är det ju ingen dagbok, utan en blå svenskaskrivbok från skolan. Jag bad fröken om en ny och sa att jag hade tappat bort den andra. Sen kan jag bara säga att

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Våra finaste delikatesser

Våra finaste delikatesser Våra finaste delikatesser Sortimentslista hos Martin Olsson Cashar April 2015 Våra finaste delikatesser heter nu MARTIN OLSSON KAFFE Kaffe kommer från ett träd som beskärs till en buske. Det är de två

Läs mer

Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem. Mirjas guldhalsband

Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem. Mirjas guldhalsband Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem Mirjas guldhalsband www.kalleskavank.se www.rabensjogren.se Det har gått en vecka sedan Dilsa och jag löste fallet. Nu är det helg och jag cyklar bort till Mirja. Solen

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 8 Hej Jag heter

Läs mer

Den dumme bonden som bytte bort sin ko

Den dumme bonden som bytte bort sin ko q Den dumme bonden som bytte bort sin ko b Sagan är satt med typsnittet Transport kapitäler, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare.

Läs mer