Innehåll. Obligo Marknadssyn. November 2014 O B L I G O M A R K N A D S S Y N N O V E M B E R S I D 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Obligo Marknadssyn. November 2014 O B L I G O M A R K N A D S S Y N N O V E M B E R 2 0 1 4 S I D 1"

Transkript

1 Innehåll Obligo Marknadssyn November 2014 O B L I G O M A R K N A D S S Y N N O V E M B E R S I D 1

2 Innehåll Höjdpunkter... 3 Obligos Marknadssyn... 4 Fondfokuslistan... 5 Internationella aktieindex... 6 USA... 7 Europa... 8 Sverige... 9 Norge Ryssland Japan DISCLAIMER. Denna rapport är inte en investeringsrekommendation enligt reglerna i norsk verdipapirhandellov 3-10, jfr verdipapirforskriften 3-5 till Inga investeringsbeslut bör fattas uteslutande på basis av informationen i denna rapport. Investerare som överväger att investera i de fonder som beskrivs i denna rapport måste ta del av alla relevanta riskfaktorer, som beskrivs i respektive fonds prospekt och KIID-dokument. Rapporten baseras på källor som Obligo Investment Management, del av Agasti Holding ASA (Agasti), värderar som pålitliga, men Agasti kan inte garantera att informationen i denna rapport är precis eller fullständig. Uttalanden i rapporten reflekterar Agastis uppfattning vid den tidpunkt rapporten gjordes, och Agasti förbehåller sig rätten att ändra uppfattning utan varsel. Agasti påtar sig inget ansvar för varken direkta eller indirekta förluster eller utgifter som beror på förståelsen av eller användandet av denna rapport. Investeraren känner till att det föreligger en risk för förlust vid alla investeringar i finansiella instrument, och Agasti garanterar inte några resultat. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning beror bland annat på marknadsutveckling, förvaltarens förmåga, placeringens risk samt kostnader för köp och förvaltning. Värdet på investeringar på internationella marknader kan stiga eller falla med valutasvängningar. Anställda i Agasti-koncernen kan äga värdepapper i bolag som är omtalade i denna rapport, och kan köpa eller sälja sådana värdepapper. O B L I G O M A R K N A D S S Y N N O V E M B E R S I D 2

3 Höjdpunkter Stora svängningar i oktober Oktober månad har präglats av fallande oljepriser och volatilitet på aktiemarknaden. Efter en nedgång på över 10 procent i början av månaden hämtade Stockholmsbörsen sig igen och avslutade oktober med en ökning på 1 procent. Den amerikanska centralbanken avslutade sitt återköp av statsobligationer på centralbankmötet i oktober. Goda makroekonomiska nyckeltal den senaste tiden har fått dollarn att stärkas väsentligt mot de flesta valutor. Dollarn handlas nu till 1,25 mot euron. Europa kämpar med långsam ekonomisk tillväxt, hög arbetslöshet och låg inflation. Den Europeiska centralbanken (ECB) har blivit kritiserad för att inte göra tillräckligt för att förbättra ekonomin. Flera analytiker hoppas därför att ECB kommer att börja köpa statsobligationer för att ge marknaden mer likviditet. Riksbanken sänkte styrräntan till noll procent på räntemötet i oktober. Det är den svaga pristillväxten som är den främsta orsaken till räntesänkningen. Riksbankschef Stefan Ingves ser inte för sig någon räntehöjning före mitten av Oljepriset har fallit med 25 procent till 85 dollar per fat sedan sommaren. Ett fallande oljepris är bra för världsekonomin generellt, men dåliga nyheter för den norska ekonomin. Den norska kronan har haft en svag utveckling i takt med ett fallande oljepris. Den Japanska centralbanken införde nya stimulansåtgärder och ökar nu de årliga värdepappersköpen till miljarder yen. Detta görs för att stimulera ekonomin och nå inflationsmålet på två procent. Statens pensionsfond beslutade nyligen att fördubbla aktieandelen till 50 procent. Finansmarknaden reagerade positivt på dessa åtgärder. Den ryska ekonomin ser ut att få en nolltillväxt i år och en negativ tillväxt nästa år. Som en följd av västvärldens sanktioner mot landet har priserna börjat stiga, särskilt på matvaror. I oktober låg inflationen på hela 8,4 procent. Som ett resultat av den höga inflationen valde landets centralbank att höja styrräntan från 8,0 till 9,5 procent i slutet av oktober. O B L I G O M A R K N A D S S Y N N O V E M B E R S I D 3

4 Fondfokuslistan Obligos marknadssyn november Marknadssynen sammanfattar vår allmänna bild av olika tillgångsslag, regioner och deras potential framöver Mindre attraktivt Mer attraktivt Förändring Aktier Räntor USA Europa Japan Kina Tillväxtmarknader Sverige Statsobligationer High Yield-obligationer Emerging Markets Debt Översikten visar en förenklad summering av Obligos syn på olika tillgångsklasser och enskilda marknader Amerikanska nyckeltal har den senaste tiden varit goda och det finns indikationer på att det fjärde kvartalet också kommer att bli bra. Dessutom kommer nya stimulansåtgärder från centralbankerna i Japan och Europa att sätta ytterligare fart på den ekonomiska tillväxten. Detta bör båda gott för vinsttillväxten i de internationella företagen. Även om vissa aktiemarknader inte längre är billigt prissatta är utmaningen att det finns en brist på goda investeringsalternativ för investerare. Vi är fortfarande långsiktigt positiva till aktier, men investerare kommer sannolikt att möta på stora kursrörelser framöver. Inom aktier tror vi att den amerikanska marknaden kommer att göra det bäst under den närmaste framtiden. Europeiska aktier är nu relativt sett billigare prissatta än de amerikanska, mycket som en följd av svaga ekonomiska nyckeltal från Europa den senaste tiden. Om den europeiska centralbanken inför ytterligare stimulansåtgärder kan europeiska aktier överraska på uppsidan. När det kommer till tillväxtmarknaderna rekommenderar vi att vara selektiv i valet av region, förvaltare och fond. Inom räntesegmentet är vi mest positiva till high yield-obligationer, även om detta segment har präglats av kurssvängningar i oktober. Givet att andelen kredithändelser fortsätter att hålla sig på låga nivåer, och det inte sker några större händelser i marknaden, är avkastningen på high yield-obligationer attraktiva jämfört med en riskfri ränta. O B L I G O M A R K N A D S S Y N N O V E M B E R S I D 4

5 Fondfokuslistan Fondfokuslistan AKTIEFONDER - KÄRNURVALET 1 MND. 3 MND ÅR p.a. 5 ÅR p.a. Volatilitet SRRI Aberdeen Global Emerging Markets 1,2 1,3 17,5-9,2 8,2 7,7 13,5 6 Aberdeen Global World Small Cap 3,8 3,8 17,4 6,8 5 Carnegie Sverigefond 7,6 6,1 14,2 30,3 19,1 13,4 13,0 6 Heptagon Yacktman US Equity 4,6 11,3 22,7 23,3 6 Holberg Norden -0,1-2,0 7,3 25,5 11,0 5,1 15,0 6 JPM Japan Strategic Value 7,0 13,3 13,9 6 Lannebo Småbolag 8,4 3,9 14,5 44,4 22,0 16,0 15,5 6 Lannebo Sverige 5,8 4,4 15,2 24,4 17,3 13,1 16,4 6 Odin Europa 4,8 1,6 6,4 26,9 17,8 9,9 Pareto Global 0,1-1,9 10,8 21,0 15,6 11,7 9,0 4 Standard Life European Small Cap 3,6 1,2 2,9 46,5 20,4 12,3 13,9 6 AKTIEFONDER - KRYDDURVALET 1 MND. 3 MND ÅR p.a. 5 ÅR p.a. Volatilitet SRRI Aberdeen Global Asian Small Cap 1,5 4,2 23,3-0,4 17,3 15,2 12,3 5 Aberdeen Global Indian Equity 7,1 16,0 53,1-1,6 16,2 12,6 18,9 6 Aberdeen Global Latin America Equity -7,0-8,8 4,1-16,1 0,6 5 BankInvest New Emerging Market -2,9-1,2 15,9 30,9 26,0 14,0 12,4 6 East Capital Russia -7,8-13,0-28,7 2,5-7,1-3,0 23,2 6 East Capital Östeuropa -2,2-5,4-13,7-0,2-1,4-1,6 18,6 6 GAM Star China Equity 4,3 1,2 11,9 24,9 16,4 8,5 17,2 6 JPM US Technology 8,1 13,9 25,1 26,0 15,6 16,0 15,5 6 SEB Listed Private Equity 4,7 3,3 12,5 38,8 19,5 11,0 15,1 6 RÄNTE- OCH KOMBINATIONSFONDER 1 MND. 3 MND ÅR p.a. 5 ÅR p.a. Volatilitet SRRI Carnegie Corporate Bond -0,2-0,1 3,8 5,6 7,2 6,6 2,5 2 Lannebo Mixfond 3,7 2,2 6,3 13,3 9,9 8,1 8,3 5 Muzinich Short Duration High Yield 0,1 0,5 1,3 4,4 5,0 3 Pareto High Yield Nordic* -1,6-1,9 1,7 3 SEB HighYield 0,4 1,1 3,8 6,3 8,3 8,4 6,3 3 SEB Korträntefond 0,0 0,1 0,6 1,0 1,3 1,2 0,2 1 Templeton Emerging Markets Bond -0,1-0,1 2,1 0,0 5,9 4 Templeton Global Bond 0,4 1,9 4,3 1,8 6,4 4 HEDGEFOND OCH MULTI-STRATEGY 1 MND. 3 MND ÅR p.a. 5 ÅR p.a. Volatilitet SRRI Brummer & Partners Multi-Strategy** 0,7 1,3 2,1 9,4 5,5 4,9 3,3 3 Standard Life GARS SEK 0,8 3,3 5,3 6,6 6,5 4 Alla avkastningstal är beräknade i svenska kronor, efter förvaltningsavgifter, och gäller per Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadsutveckling, förvaltarens förmåga, fondens risk samt kostnader för köp och förvaltning. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursfall. Volatilitet anges i procent och är ett statistiskt mått på risk, beräknat med underlag i de senaste tre årens utveckling. Fonderna risk-klassificeras enligt den europeiska standarden för riskklassificering (SRRI). Skalan går från 1 till 7, där kategori 1 motsvarar låg risk och kategori motsvarar hög risk. Kategori 1 innebär inte at investeringen är riskfri. Beräkningen baseras på veckovis avkastning under de senaste fem åren. Källa: Morningstar Direct. *Pareto High Yield Nordic är en ny fond i Sverige, men moderfonden Pareto Kreditt har funnits sedan ** Avkastningstal för Brummer & Partners Multi-Strategy är per Vi är en oberoende distributör av fonder och kan fritt välja mellan svenska och internationella fondförvaltare som är specialister inom sina områden. Detta ger större möjligheter att göra lyckade fondval jämfört med banker som erbjuder ett begränsat urval av fonder. Många olika förvaltare är därför representerade i vårt urval. Varje fond som finns på vår fondfokuslista har varit föremål för omfattande analys. Centralt i detta arbete är en modell som vi kallar TRIP CHECK. Det är en förkortning för Team, Risk, Investeringsstrategi och Prestation. Alla fyra punkter kontrolleras innan fonden hamnar i fondurvalet. Men arbetet slutar inte där - våra fondanalytiker följer fortlöpande upp alla utvalda fonder för att säkerställa att de uppfyller våra krav. O B L I G O M A R K N A D S S Y N N O V E M B E R S I D 5

6 Internationella aktieindex Börsoro i oktober 115 Internationella aktieindex 115 Kursutveckling i lokal valuta jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov 2014 USA Europa Norge Em. Mkts Sverige Japan 85 Källa: Reuters EcoWin, Obligo Oktober präglades av fallande oljepriser och volatilitet på de flesta aktiemarknader. Månaden började med en kraftig korrektion och i mitten av oktober var Stockholmsbörsen ned med nästan 10 procent. Den kraftiga börsnedgången blev emellertid reverserad och börsen slutade månaden med en uppgång på en procent. Marknadsoron har utlösts av ett antal faktorer, bland annat svagare nyckeltal från eurozonen, signaler om att Grekland vill lämna IMFs stödpaket, och rädsla för att den första räntehöjningen i USA närmar sig. På toppen av detta kom Ebolautbrottet i Västafrika. Det breda amerikanska S&P 500- indexet steg med 2,3 procent i oktober och slutade månaden med en ny toppnotering på 2018,05 poäng. Det japanska Nikkei-indexet har återhämtat sig kraftigt den senaste tiden på grund av nya stimulansåtgärder från den japanska centralbanken. O B L I G O M A R K N A D S S Y N N O V E M B E R S I D 6

7 USA Fed stoppar sedelpressen Centralbankschef Janet Yellen. Källa: Bloomberg Den amerikanska centralbanken, Fed, avslutade som förväntat sina månatliga återköp av statsobligationer på centralbanksmötet i oktober. Styrräntan lämnades oförändrad på rekordlåga 0,25 procent och centralbankschef Janet Yellen uttalade att räntan kommer att hållas på den nuvarande låga nivån under en signifikant period. Tidpunkten för den första räntehöjningen kommer att bero på landets ekonomiska utveckling framåt. Det har kommit flera goda makroekonomiska nyckeltal från USA den senaste tiden. De amerikanska inköpscheferna har blivit mer optimistiska, och ISM-indexen för industrin steg till 59,0 i oktober. Detta var betydligt högre än förväntat och är den högsta nivån på tre år. BNP-tillväxten för tredje kvartalet var också bättre än väntat med en årlig tillväxttakt på 3,5 procent. Det var huvudsakligen ökade offentliga utgifter som bidrog till den starka tillväxten. Som ett resultat av goda makroekonomiska nyckeltal har dollarn fortsatt att stärkas betydligt mot flera valutor. Dollarn handlas nu till 1,25 mot euron och 7,41 mot kronan. O B L I G O M A R K N A D S S Y N N O V E M B E R S I D 7

8 Europa Europa på tomgång Index Tyskland - Ifo företagsbarometer Förväntningar Källa: Reuters Ecowin, Obligo Europa är inne i en period med svag ekonomisk tillväxt, hög arbetslöshet och låg inflation. Den europeiska centralbanken (ECB) har länge blivit kritiserad för att inte göra tillräckligt för att förbättra ekonomin. Flera analytiker hoppas därför att ECB kommer att införa kvantitativa lättnader (köp av statsobligationer) för att återuppliva ekonomin och förbättra likviditeten i marknaden. Den viktiga tyska Ifo-indexen, som mäter stämningen bland landets företagschefer, sjönk från 104,7 till 103,2 i oktober. Nivån indikerar att tillväxten i Europas största ekonomi kan sjunka ned mot noll. Tyskland har drabbats av sanktionerna mot Ryssland. Förra året exporterade tyska företag varor och tjänster för 36 miljarder kronor till Ryssland. Den europeiska bankmyndigheten genomförde nyligen ett stresstest av europeiska banker. Syftet var att bedöma om bankerna är tillräckligt robusta för att klara ekonomiska nedgångstider och stora kreditförluster. Resultatet av testet var bättre än väntat och endast 13 av de 130 bankerna uppfyllde inte kapitalkraven. O B L I G O M A R K N A D S S Y N N O V E M B E R S I D 8

9 Sverige Nollränta 6,00 6,25 6,50 6,75 Valutakurser 8,00 8,25 8,50 8,75 USD/SEK 7,00 7,25 9,00 9,25 EUR/SEK 7,50 7,75 8,00 9,50 9,75 10,00 8,25 jan mai sep jan mai sep jan USD/SEK EUR/SEK mai sep jan 2012 mai sep jan 2013 mai sep ,25 Källa: Reuters EcoWin, Obligo Riksbanken beslutat att sänka styrräntan med 0,25 procent till noll procent på räntemötet i oktober. Räntebanan sänktes samtidigt med 1,0 procent och centralbankschef Stefan Ingves ser inte för sig en räntehöjning före mitten av Det är den svaga pristillväxten som är orsaken till räntesänkningen. I september var inflationen endast 0,3 procent. I kombination med en svag global konjunkturutveckling tror Riksbanken att det kommer ta tid innan Sverige når inflationsmålet om två procent årlig pristillväxt. Räntesänkningen var större än vad marknaden hade förväntat och den svenska kronan försvagades omedelbart mot både euron och dollarn. Idag handlas en euro för 9,22 kronor medan en amerikansk dollar handlas för 7,41 kronor, den svagaste nivån sedan O B L I G O M A R K N A D S S Y N N O V E M B E R S I D 9

10 Norge Oljeprisfall och svagare krona Oslo Børs Hovedindex Oljepris vs Oslo Børs Nordsjöolja, dollar per fat OSEBX Nordsjöolja Källa: Reuters EcoWin, Obligo Sedan mitten av juni har oljepriset fallit med över 25 procent till dagens pris på cirka 85 dollar per fat. En stor del av nedgången kan förklaras av den överraskande ökade produktionen i OPEC-länderna i september. Bland annat ökade Saudiarabien produktionen och sänkte priset på olja till Asien. Detta tyder på att landet fokuserar på marknadsandelar snarare än pris. Det råder stor spänning inför OPEC-mötet den 27 november. Fallande oljepriser är bra för de flesta ekonomier internationellt, men dåliga nyheter för den norska ekonomin. Enligt en artikel skriven av Bjørnland m. fl. kommer ett oljeprisfall på 25 procent kunna minska tillväxten i fastlands-bnp med en procent. Den norska kronan har haft en svag utveckling i takt med ett lägre oljepris. Sedan juni har kronan försvagats med cirka 15 procent mot dollarn. En svagare dollar är positivt för norska exportföretag, men drabbar resglada norrmän. Sjunkande oljepriser och de svenska räntesänkningarna har lett till spekulationer om att Norges Bank kommer att sänka styrräntan ytterligare. Vissa ekonomer menar dock att det inte är nödvändigt eftersom inflationen är nära målet och valutakursen är svag. O B L I G O M A R K N A D S S Y N N O V E M B E R S I D 1 0

11 Ryssland Räntehopp 10,0 Styrräntan och Inflation 10,0 9,0 9,0 8,0 8,0 7,0 7,0 6,0 6,0 5,0 5,0 4,0 4,0 3,0 okt feb jun okt feb jun okt Styrräntan Inflation feb jun okt 2012 feb jun okt 2013 feb jun okt ,0 Källa: Reuters EcoWin, Obligo Den ryska ekonomin står inför stora utmaningar och det ser ut att bli nolltillväxt och negativ tillväxt nästa år. Efter annekteringen av Krimhalvön i mars har en räcka länder infört sanktioner mot Ryssland. Västvärldens sanktioner börjar nu svida för vanliga ryssar som måste uthärda högre priser, särskilt på matvaror. De senaste inflationssiffrorna visade en prisökning på hela 8,4 procent. Som ett resultat av prisökningen valde den ryska centralbanken att sätta upp styrräntan från 8,0 till 9,5 procent. Sjunkande oljepriser och svagare förtroende för den ryska ekonomin har lett till att rubeln har försvagats med över 40 procent hittills i år och handlas nu till den lägsta nivån mot dollarn någonsin. Den ryska aktiemarknaden har fallit kraftigt och är ned med 30 procent hittills i år. Den eskalerande spänningen mellan Ryssland och västvärlden, samt landets strukturella utmaningar, gör är vi fortsatt är försiktiga med att öka exponeringen mot ryska aktier. O B L I G O M A R K N A D S S Y N N O V E M B E R S I D 1 1

12 Japan Nya stimulansåtgärder Nikkei 225 och Valutakurs Nikkei USD/JPY jan mar mai jul sep nov jan 2013 USD/JPY Nikkei 225 mar mai jul sep nov Källa: Reuters EcoWin, Obligo Förväntningarna var skyhöga när Shinzo Abe vann presidentvalet i slutet av Genom sin aggressiva stimulanspolitik skulle han få ett slut på 15 år med kontinuerligt prisfall. Haruhiko Kuroda blev handplockad av Shinzo Abe som ny centralbankschef med ett tydligt mål om att få en pristillväxt på cirka två procent innan De senaste inflationssiffrorna för september visade emellertid att Japan är långt ifrån detta mål. Kuroda har därför beslutat att införa ytterligare stimulansåtgärder genom att öka köp av värdepapper från miljarder yen till miljarder yen per år (5.000 miljarder kronor). Samma dag överraskade den japanska regeringen med att öka aktieandelen i statens pensionsfond. Nu kan fonden inneha upp till 50 procent av portföljen i japanska och utländska aktier, jämfört med 25 procent tidigare. Nya stimulansåtgärder från centralbanken och beslutet om att höja aktieandelen i statens pensionsfond ledde till en kraftig börsuppgång. Nikkei-indexen steg till sin högsta nivå på sju år, och handlas nu till 16880,38 punkter. O B L I G O M A R K N A D S S Y N N O V E M B E R S I D 1 2

Huvudpunkter... 3. Agastis marknadssyn... 4. Fondfokuslistan... 5. Internationella aktieindex... 6 USA... 7. Europa... 8. Tyskland...

Huvudpunkter... 3. Agastis marknadssyn... 4. Fondfokuslistan... 5. Internationella aktieindex... 6 USA... 7. Europa... 8. Tyskland... September 2014 Höjdpunkter Huvudpunkter... 3 Agastis marknadssyn... 4 Fondfokuslistan... 5 Internationella aktieindex... 6 USA... 7 Europa... 8 Tyskland... 9 Frankrike... 10 Norge... 11 Sverige... 12 Ryssland...

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014 Marknadsutvecklingen under oktober månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

I USA är stegen större och åt rätt håll. Men marknaderna rörde sig mer än så.

I USA är stegen större och åt rätt håll. Men marknaderna rörde sig mer än så. Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 november 2014 Konjunktur och marknad: Turbulenta marknader, men i verkligheten tar man ett steg i taget Under september såg vi kraftiga korrigeringar

Läs mer

ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då?

ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då? PRIVATBANK ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Sommaren 1 Carnegie Allokering och portföljstrategi

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor.

I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor. Marknadsbrev augusti 215 I väntan på tillväxt Oro för Kina har utlöst en global börsrekyl. Stimulanser i all ära men det behövs något mer för att börserna varaktigt ska fortsätta uppåt. Det behövs tillväxt.

Läs mer

Geopolitiska oroligheter och fallande oljepris

Geopolitiska oroligheter och fallande oljepris Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 augusti 2014 Konjunktur och marknad: Geopolitiska oroligheter och fallande oljepris Juli har präglats av geopolitisk osäkerhet i Mellanöstern

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

Bråkiga politiker och euforiska marknader

Bråkiga politiker och euforiska marknader Marknadsbrev november 2013 Bråkiga politiker och euforiska marknader Bråkiga politiker och euforiska marknader: Hösten har dominerats av politiska låsningar. Särskilt fokus har riktats mot det amerikanska

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

Månadsrapport november 2011

Månadsrapport november 2011 Månadsrapport november 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

Sparutsikter. Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 December 2014 Konjunktur och marknad: Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar I USA fortsätter vi se en stabilisering

Läs mer

Marknadsbrev. En årsavkastnin på två månader. mars 2013. Marknaden i korthet

Marknadsbrev. En årsavkastnin på två månader. mars 2013. Marknaden i korthet Marknadsbrev mars 2013 En årsavkastnin på två månader Under årets första månader steg den svenska börsen drygt 8 procent. Det motsvarar ungefär en årsavkastning på två månader. Och faktum är att den svenska

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

FokusPlaceringar. Turbulent år slutar i dur. Placeringstips: Skakig High Yield-resa men relativt god potential. Aktier: Skäl till optimism

FokusPlaceringar. Turbulent år slutar i dur. Placeringstips: Skakig High Yield-resa men relativt god potential. Aktier: Skäl till optimism FokusPlaceringar E T T N Y H E TS B R E V FÖ R D I G S O M Ä R K A P I TA L R Å D G I V N I N G S K U N D I S E B. N R 4, 2 014 Turbulent år slutar i dur Placeringstips: Skakig High Yield-resa men relativt

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX December 2014

Förvaltningskommentar BLOX December 2014 Marknadsutvecklingen under december månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Årsrapport. ODIN Fonder 2008 I JANUARI 2009 I

Årsrapport. ODIN Fonder 2008 I JANUARI 2009 I Årsrapport ODIN Fonder 2 I JANUARI 29 I Innehåll I3I I4-6I I7I I-I I12I I13I I14-17I I1I I19-2I I21-22I I23-24I I25-26I I27-2I I29-3I I31-32I I33-34I I35-36I I37-3I I39-4I I41I I42I Dags att öka sparandet

Läs mer

Svag ekonomisk statistik i mars

Svag ekonomisk statistik i mars Månadsöversikt april 2015 Svag ekonomisk statistik i mars Överraskande ekonomisk statistik med SMÅ nivåförändringar I USA fördröjer centralbanken räntehöjningen ECB påbörjade QE programmet, de ekonomiska

Läs mer

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år PROGNOS. Den svenska ekonomin kommer att tappa fart nästa år. Trots det blir tillväxten troligtvis svagt positiv. Den bedömningen gör Cecilia Hermansson,

Läs mer

Hyresfastigheter Holding IV AB. Kvartalsrapport september 2014

Hyresfastigheter Holding IV AB. Kvartalsrapport september 2014 Hyresfastigheter Holding IV AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport september 2014

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport september 2014 Kommersiella Fastigheter Holding III AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Experten: Därför påverkas världen av valet i USA EKONOMI. Valet är inte bara en fråga för USA. Hela världen berörs av presidentvalet den 6 november. Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank, berättar

Läs mer