Götapriset 2011 nominerade socialfondsprojekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Götapriset 2011 nominerade socialfondsprojekt"

Transkript

1 Götapriset 2011 nominerade socialfondsprojekt

2

3 GötaPriset Ära, pengar och uppmärksamhet GötaPriset har sedan 1989 delats ut till Sveriges bästa utvecklingsprojekt i offentlig sektor. Förutom äran belönas det vinnande projektet med en prischeck på kronor. Ytterligare kronor delas mellan tre till fem projekt som belönas med hedersomnämnanden. I år har åtta socialfondsprojekt nominerats till GötaPriset. Spl.nu har skrivit om dessa och den här broschyren innehåller ett sammandrag av artiklarna. När anmälningstiden gick ut hade 379 utvecklingsprojekt skickats in. Bland dem har 52 projekt gått vidare. I september granskas de nominerades uppsatser där de beskriver sitt projekt och vilka lärdomar man dragit. Fem bidrag går sedan vidare till finalen på Kvalitetsmässan på GöteborgsOperan den 15 november Vinnaren får kronor plus äran och en del uppmärksamhet. Innehåll: Kompetensbron Sidan 4 Innovation till kommande generationer Navigator/CoMCenter Sidan 5 Etablerade verktyg på nya sätt Mimer Jobbpunkt Väst Sidan 6 Ett annat liv när dygnet vänds rätt Mötesplats Dalaberg Sidan 7 Behov och handling går hand-i-hand Samba Sidan 10 Miljön största framgångsfaktorn Lysa Sidan 11 Språkträning är livslång framgång Varalyftet Sidan 12 Entreprenörsskolan lever vidare Tage Sidan 13 TA och GE är hela namnet Om Socialfonden Sidan 14

4 4 Kompetensbron Innovation till kommande generationer Kompetensbron testar innovativa metoder som ska underlätta generationsväxlingen. Invanda mönster, för hur kommunala verksamheter utvecklas, utmanas. 113 kommunanställda har bidragit med idéer och erfarenheter. Vi planerar en idéskrift som också andra kommuner kan använda. En verktygslåda som visar vad vi gjort och hur andra kan göra, säger projektledare Charlotte Haglund. Projektet står på två ben, där det ena är hur vi ska fånga unga människors intresse för de kommunala jobben, och det andra, hur vi överför kompetens till nya medarbetare och nya generationer. Samtidigt som samhället förändras står vi inför nya utmaningar där ny teknik öppnar upp för sociala medier, mötesplatser och nätverk på internet, säger Charlotte Haglund och understryker behovet av utbildningsinsatser, kompetenstillvaratagande och innovativa lösningar som ska locka unga välutbildade till att vilja jobba i den offentliga sektorn. I dag är vi inte ungdomars förstahandsval då de väljer yrke och framtid. Vad beror det på och hur stärker vi vårt varumärke? Charlotte Haglund vill att kommunanställda ska vara stolta och synas. Vi måste öppna för mångfald och anställa människor som speglar närsamhällets invånare. I kommunen pratar vi ofta om mångfalds- och jämställdhetsperspektivet. Men vi ser inte mycket av det i det dagliga arbetet Ett interaktivt spel har skapats på Internet kring hur kommunen fungerar, den politiska processen, vad de olika nämnderna och styrelserna gör och hur den politiska styrningen går till. Spelet följer en familj under en dag, från tidig morgon till sen kväll. Internet är hörnstenen i vårt arbete men vi har också workshops, studieresor, utvärderingar, utbildningar och mycket mer i vår verktygslåda som också andra kommuner kan använda sig utav. Just nu är trycket stort och vi får dagligen samtal och inbjudningar. Det är fantastiskt roligt och spännande, säger Charlotte Haglund. Att finna verktyg för hur vi för över kunskap till nya medarbetare och framtida generationer är viktigt och jättespännande. Det förutsätter lagarbete och kräver nätverksbyggande. Fakta: Programområde 1 Kompetensförsörjning Projektägare: Kommunstyrelsens förvaltning Beviljat ESF-stöd: kr Total projektbudget: kr Projektet pågår året ut 2011 Projektledare Charlotte Haglund arbetar nära kommunens informatör, Ylva Tottar, som hjälper till att bygga nätverk och utvecklar kommunens hemsida som uppdateras kontinuerligt. Foto: Robert Sandström

5 Navigator/CoMCenter Etablerade verktyg på nya sätt 5 Projekt Navigator/CoMCenter lotsar långtidsarbetslösa till studier och jobb som för dem närmare arbetsmarknaden. Vi vidareutvecklar mötet mellan arbetsgivare och samhälle med partnerskap, dialog och samverkan. Det är vår modell för att möta företagare och andra arbetsgivare vid frukostmöten och ömsesidiga studiebesök. Ibland med kort varsel, säger projektledaren Füsun Uzuner. Hemligheten är flexibilitet, för att matcha behov och kompetens. Detta måste ske i nära samarbete med företagen. Nya strukturer för tillväxt behövs. Det är lätt att bli andfådd om man enbart jobbar på individnivå. I projektet ställs frågorna: Vilka utbildningar talar vi om, med män respektive kvinnor? Vilka frågor ställer vi till kvinnor respektive män? Vi tar också den diskussionen med socialtjänsten, om vilka deltagare de skickar till oss, och till vilken aktivitet. Vi undersöker också hur informationsmaterialet ser ut ur ett könsperspektiv. Jämställdhet ska vara konkret och enkelt, inte för mycket teori. Vi blandar yngre deltagare med äldre. Det leder till bra diskussioner och erfarenhetsutbyten och mångfald i åldrar, språk och kulturer. Inkludering istället för exkludering, säger Sofia Broberg, projektsamordnare. Navigator/CoMCenters verktyg är välkända och etablerade. Det som är nytt och innovativt är inte vilka verktyg som används, utan hur. Vi har fasta planer för när olika aktiviteter ska inträffa, till exempel en yrkesutbildning eller ett studiebesök. Men sedan är vi flexibla när det gäller vilken typ av utbildning som behövs, eller vilket sorts företag vi vill få hit på besök. Sofia Broberg, projektsamordnare, och Füsun Uzuner, projektledare, gillar prototypen till en designad lampa som tillverkats av deltagarna i Produktion och Marknadsföringskursen och som ska säljas på Tradera och Blocket. Foto: Gunilla Ivarsson Utbildningar som köpts in är fastighetsskötsel, hotell, handel och lokalvård. Det är jätteviktigt att utnyttja den flexibilitet som finns i projektarbete i förhållande till ordinarie verksamhet, men det förutsätter ändå fasta ramar. Ramavtalet för offentlig upphandling bidrar till att flexibiliteten kan utnyttjas för att matcha behov och tillgång. Avgörande för framgång, när ett projekt är så flexibelt, är att hitta knepet för att hålla fast vid den röda tråden, inte förfalla till låt gå-principer. Fakta: Programområde 2 Ökat arbetskraftsutbud Projektägare: IFO Arbetsmarknadsenheten Beviljat ESF-stöd: kr Total projektbudget: kr Projektet avslutades 30 april 2011.

6 6 Mimer Jobbpunkt Väst Ett annat liv när dygnet vänds rätt Mimer Jobbpunkt Väst redovisar ett resultat i linje med kvalificerade yrkesutbildningar. Det kungörs stolt i entrén till projektets lokaler på ett industriområde i Västerås västra stadsdelar. Av 500 deltagare har 355 fått fast anställning, börjat studera eller startat eget. Det är ett resultat som får de flesta att häpna, säger personalchef Wivecka Ljungh på kommunala bostadsbolaget Mimer i Västerås i vars fastighetsbolag var femte västeråsare bor. Det är viktigt att ha ett jobb att gå till. Det erbjuder ett annat liv än när man vänder på dygnet, säger projektledaren Bernt Gustavsson och betonar hur ett arbete kan motverka utanförskap beslutade bostadsbolaget Mimer att arbetslösa hyresgäster skulle få hjälp att hitta en väg till ett meningsfullt jobb. En arbetsgrupp med representanter för Västerås stad, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten tillsattes. Det tvååriga Växtkraft Mål 3-projektet kom att omfatta tre år där det tredje året finansierades med stöd från Västerås stad. En tredje EU-ansökan har skickats in. Projektet har utvecklats, från att arbeta i små grupper med högst tio personer i varje grupp med som mest 50 personer per år till ett stort projekt där målet nu är att det ska utvecklas till ett fast jobbcentrum för Västerås västra stadsdelar. Många arbetsgivare i Västerås höjer på ögonbrynen när Mimer, det kommunala bostadsbolaget, hjälper arbetslösa. Med åren har de insett nyttan och värdet och i dag vänder de sig till projektet när de ska nyanställa personal. Till praktik och pröva på-jobb? Nej, riktiga jobb! Vi jobbar inte med praktikplatser, utan ser till att folk får jobb genom att matcha företagens rekryteringsbehov med de arbetssökande. Fokus flyttades från bostäderna till hyresgästerna, miljö, trivsel, trygghet och säkerhet. Fakta: Programområde 2 Ökat arbetskraftsutbud Projektägare: Jobbpunkt Väst Beviljat ESF-stöd: kr Total projektbudget: kr Projektet pågår till 31 oktober 2011 Framgångsrika. Mimers personalchef Wivecka Ljungh ses här med ESF-projektets ledning, Bernt Gustavsson, Urban Kumlin och Joni Lindholm. Foto: Robert Sandström

7 Mötesplats Dalaberg Behov och handling går hand-i-hand 7 Mötesplats Dalaberg gör mycket för lite pengar och vägen från behov till handling är kort. Dalaberg i Uddevalla är en stadsdel med stort utanförskap; låga inkomster, hög arbetslöshet och hög andel invånare med utländsk bakgrund. Kartläggningar visar att utflyttningen är stor och att otryggheten ökat, liksom den ekonomiska och etniska segregationen. Mötesplats Dalabergs uppdrag är glasklart: Att bryta utanförskapet och höja sysselsättningen. Inte bara med regelrätta jobb, för många i Dalaberg har lång väg att gå för att bli anställningsbara. Det kräver språkservice, språklig överlappning, tolkservice och språkcirklar. Framgångsfaktorerna är många och responsen positiv. Nackdelar? Regelverket blir alltmer omfattande och till hinder för den snabbhet och flexibilitet vi behöver ha i våra aktiviteter. Deltagarna behöver stå stadigt i samhället. Det är svårt när samma arbetslösa kvinna går med fyra olika visitkort i fickan från handläggarna på Arbetsförmedlingen, säger projektledare Nina Andersson. Hur kan en så låg budget, 5,5 miljoner kronor för tre år, räcka till så många aktiviteter? Projektledaren Nina Andersson: Nomineringen till Götapriset 2011 känns jättekul! Ibland är projektarbete tungt, då betyder en nominering mycket för självkänslan. Man behöver uppmuntran. Foto: Gunilla Ivarsson Vi försöker använda befintliga resurser så långt som möjligt, och slippa ersättningar till dyra föreläsare. Det ingår ju i vårdcentralens ordinarie arbetsuppgifter att informera. Det använder vi oss av i kurser och utbildningar, säger Nina Andersson. Mötesplats Dalaberg har tre - fyra fasta medarbetare. Dessutom får de hjälp av ett tjugotal personer som jobbar med olika kurser och aktiviteter i projektet, samtidigt som de själva deltar i projektet och får kompetensutveckling. Den röda tråden är att ta till vara på allas kompetens. Fakta: Programområde 2 Ökat arbetskraftsutbud Projektägare: Kommunledningskontoret, UTA Beviljat ESF-stöd: kr Total projektbudget: kr Projektet pågår året ut 2012

8 Håll dig informerad! Susanna Alkoski Ájtte Fjäll- och Samemuseum Totalkrock - Svenska EU-politikers syn på EU-stödet Romerna för en tidlös kamp i tiden

9 Socialfonden har ändrat synen på den sociala ekonomin SKL:s ESF-representant: Man måste få misslyckas LO slår vakt om nationellt perspektiv i ESF

10 10 Samba Miljön största framgångsfaktorn Miljön har varit den viktigaste framgångsfaktorn, säger Paul Nilsson, projektledare för socialfondsprojektet Samba vars lokaler och omgivningar i skånska Burlöv kring Kronetorps Mölla har bidragit till rehabiliteringen. Sveriges näst minsta kommun till ytan, med invånare och en urbaniserad miljö, har många invånare med rötter i andra länder. Genom samverkan mellan olika myndigheter har projektet vänt sig till dem som står långt från arbetsmarknaden. Samba, som bygger på samverkan och vill vara en bro mot arbete, stödjer individer ur ett helhetsperspektiv. Ortens företagarföreningar finns med i styrgruppen. Vi står inte med mössan i hand och ber företagen att göra en social gärning. Vi arbetar mer som säljare och för en kontinuerlig dialog med olika företag. Våra ben i verksamheten är rehabilitering, rekrytering och det individuella perspektivet. Helhetsbilden styr. Projektet synliggör ofta en social problematik som får hög prioritet då samverkan är möjlig. Med deltagarens godkännande kopplas resurser från flera myndigheter samman. På så sätt vinner man tid och det ger individerna bättre stöd. Det finns inga färdiga scheman för Sambaprojektets deltagare. Aktiviteterna läggs upp utifrån varje deltagares förutsättningar och behov. Ett smörgåsbord dukas upp, med allt från jobbsökarkurser till friskvård, hantverk och kultur. Eftersom många av dem vi jobbar med har dålig hälsa är friskvård och kultur fasta och viktiga inslag, säger Paul Nilsson. Det har inte blivit så många deltagare som målen angav. Många har krävt mer tid än planerat. Men det arbete som lades ned under förprojekteringen har gett positiva erfarenheter och nu planeras det för hur verksamheten ska bli bestående. Vi vet vad personal med adekvat kompetens betyder när de brinner för sitt uppdrag, och att vår snabbhet har bidragit till goda resultat. Det är viktigt att skyndsamt kunna tillmötesgå önskemål från såväl deltagare som samverkansparter och arbetsgivare. Fakta: Programområde 2 Ökat arbetskraftsutbud Projektägare: Burlövs Kommun Beviljat ESF-stöd: kr Total projektbudget: kr Projektet pågår till 31 oktober 2012 Vår viktigaste framgångsfaktor är miljön, säger Paul Nilsson. Det syns att vi inte är någon myndighet, och deltagarna trivs i kulturmiljön vid Kronetorps Mölla. Foto: Magnus Johnsson

11 Lysa Språkträning är livslång framgång 11 LYSA-modellen, där åtta västsvenska kommuner med Vårgårda i spetsen har samarbetat i två år för att rusta invandrare för jobb, studier och ett liv i det svenska samhället, har gett resultat över förväntan. Så bra att det förlängdes sex månader för att kunna spridas runt om i landet. Målgruppen för projektet har varit flyktingar och invandrare. Tre fjärdedelar har varit kvinnor. I många fall har de varit lång tid i Sverige, men fastnat i ett ekorrhjul av arbetslöshet, åtgärder och försörjningsstöd efter genomgången SFI-utbildning (svenska för invandrare). I deras fall har praktikplatserna oftast upplevts som meningslösa då de inte lett till någon fortsättning. Man tror att de som kommer till Sverige har något att bygga på från tidigare. Så är det inte alltid. Ofta har LYSA-deltagarna varit utestängda från arbetsmarknaden i det gamla hemlandet också. Flera, speciellt kvinnorna har kort eller ingen utbildning alls. En del är analfabeter, säger projektledarna Christer Lundqvist och Tage Lindström. Så var det till exempel för Bahie Farjadi. Bahie har sex barn och blev bortgift i 14-årsåldern. När hon kom till Sverige 1997, från den kurdiska delen av Iran, var hon analfabet och saknade helt skolutbildning. De första tio åren i hennes nya land fylldes av bidragsberoende och praktikplatser som aldrig ledde vidare. Hon hade också svårigheter att tillgodogöra sig SFI-kurserna. Min dotter såg en annons i tidningen om LYSA-projektet. Hon tjatade på mig att jag skulle anmäla mig. Jag var tveksam, hur skulle jag kunna lära mig ett yrke? Jag som knappt kunde läsa! Bahie sökte och kom snart in på en yrkesutbildning till personlig assistent med språkoch färdighetsträning. Det var tufft och jobbigt, men gav resultat. Bahie Farjadi arbetar nu som personlig assistent efter att ha deltagit i LYSAprojektet: Jag har nått mitt mål, jag bestämde att jag ville jobba med att hjälpa människor och komma ut i samhället. Foto: Gunilla Ivarsson När Bahie var klar med utbildningen sommaren 2009 fick hon timvikariat som personlig assistent. Efter några kompletterande omvårdnadskurser har hon nu fast anställning som personlig assistent åt en svensk man. Vad är det som har gjort LYSA-modellen så framgångsrik? Projektutvärderingen pekar bland annat på: lokal förankring med god kännedom om målgruppen, erfarenheter och kontakter från tidigare projekt, att utbildningen är behovsinriktad och arbetsplatsförlagd med bra handledare och språkstödjare. En viktig framgångsfaktor är också samverkan mellan de åtta kommunerna i Västsverige. Fakta: Programområde 2 Ökat arbetskraftsutbud Projektägare: Vuxenutbildningen Vårgårda kommun Beviljat ESF-stöd: kr Total projektbudget: kr Projektperiod: till

12 12 VaraLyftet Entreprenörsskolan lever vidare Att jobba med projekt i fungerande ordinarie verksamhet är som att landa med ett rymdskepp. Ibland känner man sig som en alien. Det säger Linda Carlsson, processledare för socialfondsprojektet Entreprenörsskolan i Vara. I Vara finns en utpräglad entreprenörsanda. Antalet företag i kommunen är stort i förhållande till invånarantalet. Genom att utbilda unga i entreprenörskap ökar förutsättningarna för att Vara även i framtiden blir en god plats för företagande. Ur det perspektivet är det logiskt att ett av VaraLyftets tre stödben är en Entreprenörsskola för unga som drivs i samverkan mellan kommunen, Arbetsförmedlingen, närings- och föreningslivet och Coompanion Skaraborg. Andra benet är ett miljöprojekt och tredje benet själva arbetsmetoden: en väg in, där kommunens olika delar samverkar med externa aktörer. På så sätt undviks att individen kommer i kläm mellan olika handläggare. Arbetsmetoderna gör projektet speciellt, att leta efter den unga entreprenörsandan med hjälp av en egen utbildning, skapa relationer, arbeta med vägledningsteam som bygger broar mellan olika myndigheter för att mellanrum inte ska uppstå är några exempel, säger projektledaren Maria Lindkvist. Maria Lindkvist lyfter också fram den breda målgruppen. Vi riktar oss till ALLA arbetslösa unga, inte enbart deltagare som kommer hit via socialtjänsten. Första steget, utbildning i entreprenörskap, är klar och färdigbyggd. I den finns flera spår, olika steg på vägen från nybörjare till entreprenör, som organisation och planering, initiativtagande och beslutsfattande, kreativitet, respekt och ansvar, teamwork, flexibilitet, förändring och jämställdhet. Att tampas med praktiska problem, lagar och rigorösa regler kring skrotbilshanteringen har varit största utmaningen, tycker Kjell Lindström, handledare i miljö- och skrotbilsprojektet inom VaraLyftet. En annan utmaning, säger Maria Lindkvist, är att samtidigt starta projektaktiviteterna som deltagarna kommer på plats och verksamheten byggs upp Vägledningsteamet med samarbetet mellan olika parter och de relationsskapande arbetsmetoderna kommer att leva vidare i Vara kommun när projekttiden är över. Det spåret kommer VaraLyftet att lämna efter sig, tror Maria Lindkvist. Och målgruppen kommer alltid att finnas, liksom behovet. Vara är en framåt kommun. Det är ingen tillfällighet att vi fått det här projektet och att det går bra. Fakta: Projektledaren Maria Lindkvist har dottern Fanny med sig på jobbet. Många deltagare har också barn och därför har upplägg och tider i VaraLyftet anpassats till småbarnsföräldrar. Foto: Gunilla Ivarsson Programområde 2 Ökat arbetskraftsutbud Projektägare: Arbetsmarknadsenheten Beviljat ESF-stöd: kr Total projektbudget: kr Projektet pågår till 31 mars 2013

13 Tage TA och GE är hela namnet 13 TAGE var en individuell livsskola där kost, hälsa, samarbetsövningar, praktik, privatekonomi, kreativt arbete, företagsamhet och arbetssökande varvades med föreläsningar och samhällsdiskussioner långt innan det blev ett socialfondsprojekt. Jag är mycket besviken över det svala intresset och det dåliga stödet från kommunen. Ungdomarna som står längst bort från arbetsmarknaden behöver den här chansen, säger verksamhetschef Mia Edin på Företagsbolaget i Gällivare där hon är verksam i dag. Projektet byggde på en förstudie som kallades Inga unga utanför, men kom att stöta på problem redan från början. Vi hade inte byggt upp goda relationer med bland andra socialförvaltningen under förstudietiden. Det var därför svårt att få ungdomar anvisade till projektet i den utsträckning som det var tänkt, säger Mia Edin. Till sist fick vi de som stod längst bort från arbetsmarknaden. Eftersom alla andra insatser gått bet trodde ingen att vi skulle lyckas med dem. Vi fick också svårigheter med att få in medfinansieringen och kände oss motarbetade på alla sätt. Några av deltagarna dök heller aldrig upp och det påverkade budgeten negativt, säger Mia Edin. Mia Edin säger att hon hört sjuttioelvatusen varianter av bortförklaringar till varför ungdomar inte har anvisats till projektet. Oftast påstods det att det inte fanns några ungdomar, eller att det i alla fall inte fanns några som skulle klara av TAGE. Vid projekttidens slut hade 50 procent av ungdomarna arbete eller börjat studera. Djupintervjuer med deltagarna visade att de över lag var mycket positiva till projektet. Men någon fortsättning blev det inte eftersom Gällivare kommun inte ville finansiera det. Jag har aldrig någonsin varit så besviken. Många ungdomar fick gå tillbaka till ruta ett, till den plats där de befann sig innan. Kommunen lovade att fortsätta hjälpa dem, men vad det blev av det vet jag inte. Jag har aldrig fått några svar då jag frågat om vad som har gjorts. Man får inte ingjuta hopp hos unga människor och sedan inte uppfylla förväntningarna. Så får man inte behandla människor, säger Mia Edin som alltjämt brinner för ungdomarna och gärna sett att projektet hade förlängts. Fakta: Programområde 2 Ökat arbetskraftsutbud Projektägare: Företagarnas Företagsbolag i Gällivare Beviljat ESF-stöd: kr Total projektbudget: kr Projektet pågick till 31 augusti 2010 Mia Edin, verksamhetschef på Företagsbolaget i Gällivare, är besviken över kommunens svala intresse och dåliga stöd till socialfondsprojektet TAGE. Trots att hälften av ungdomarna gick till fast arbete eller studier fick det ingen fortsättning. Foto: Robert Sandström

14 14 Europeiska socialfonden - ESF Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. Socialfonden instiftades i Rom-fördraget för den Europeiska Gemenskapen Då som nu är målet att möta strukturomvandlingar samt minska skillnader i välstånd och levnadsstandard mellan EU:s medlemsländer. Under perioden uppgår Socialfondens budget till ungefär 75 miljarder euro runtom i EU. Socialfonden i Sverige Socialfonden har finansierat över projekt i Sverige med drygt en miljon deltagare sedan Grovt räknat har alltså var sjätte svensk i arbetsför ålder kompetensutvecklat sig inom ramen för ett ESF-projekt. Svenska ESF-rådet har haft ansvaret för Socialfondens svenska program sedan år Socialfonden stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Arbetet är uppdelat i två olika programområden, Programområde 1 Kompetensförsörjning, och Programområde 2 Ökat arbetskraftsutbud. Alla projekt med stöd från Socialfonden ska arbeta för att utveckla jämställdhet och göra arbetslivet tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar. Mer information om Socialfonden och hur du söker projektmedel finns på Svenska ESF-rådets hemsida: esf.se. Under perioden har Sverige tilldelats 6,2 miljarder kronor ur Socialfonden. Sverige kommer att bidra med minst lika mycket i offentliga medel. Svenska ESFrådet räknar med att fördela detta belopp mellan cirka projekt med över deltagare. Redaktion: Redaktör: Owe Ivarsson Idé: Robert Sandström Layout: Jonas Arevärn, WestStudios Denna broschyr innehåller sammandrag av artiklar som tidigare publicerats på spl.nu. Intervjuerna är gjorda av Robert Sandström, Gunilla Ivarsson och Kicki Stridh. Tryck: UrbanPrint

15

16 Bara vinster i SPeLs VERKTYGSLÅDA Handledning Planeringsverktyg Upphandling Lärande utvärdering Lärande miljöer Ägarskap och styrning Strategisk påverkan Innovativ verksamhet Samverkan

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Navigator ComCenter 30 april, 2011 Slutrapport

Navigator ComCenter 30 april, 2011 Slutrapport Navigator ComCenter 30 april, 2011 Slutrapport Projektets målsättning är att utveckla nya kompletterande insatser, nya metoder samt nya ansatser när det gäller grupper som idag inte bedöms som anställningsbara.

Läs mer

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår Svenska ESF-Rådet Svenska ESF-rådet SJU år tre fonder två europeiska temaår sju år, tre fonder och två temaår 3 Sju år, tre fonder och två temaår 4 Tre perspektiv på Europeiska socialfonden 6 Europeiska

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

UTVÄRDERING VIDGAD ARBETSMARKNAD ARBETE ÅT ALLA Lotta Hedberg Närplan 2011-11-04

UTVÄRDERING VIDGAD ARBETSMARKNAD ARBETE ÅT ALLA Lotta Hedberg Närplan 2011-11-04 UTVÄRDERING VIDGAD ARBETSMARKNAD ARBETE ÅT ALLA Lotta Hedberg Närplan 2011-11-04 Sammanfattning Projektet omfattade sammanlagt 116 deltagare. Projektets verksamhet ledde till anställning för 38 personer

Läs mer

sfi Arbetsmarknadsutbildning med en snabbare väg till egen försörjning

sfi Arbetsmarknadsutbildning med en snabbare väg till egen försörjning Arbetsmarknadsutbildning med sfi en snabbare väg till egen försörjning Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hofors kommun, Hudiksvalls kommun, Ljusdals kommun, Nordanstigs kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers kommun,

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Arbetsmarknadssatsningen att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Förord Ungdomsstyrelsen har sedan 2003, på regeringens och sedermera Arvsfondsdelegationens

Läs mer

Gottsunda Factory ett projekt som bröt utanförskap

Gottsunda Factory ett projekt som bröt utanförskap Gottsunda Factory ett projekt som bröt utanförskap Personliga reflektioner Urban Laurin 2012-04-24 Bakgrund Regeringen utsåg år 2006 till Mångfaldsåret. När beslutet fattades år 2005 fick undertecknad

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

O O T TAL KR CK. Arbete & nya möjligheter. Empati är inget man föds med SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET

O O T TAL KR CK. Arbete & nya möjligheter. Empati är inget man föds med SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN Arbete & nya möjligheter T TAL KR CK O O SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET Göran Färm (s) sidan 11 Cecilia Wikström (fp) sidan 10 Empati

Läs mer

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2 Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL [Skriv text] 2 Förord Såväl den privata som den offentliga arbetsmarknaden ställer allt högre krav på medarbetarnas kompetens. Arbetslivet har utvecklats

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

EN ATTRAKTIVARE VÅRD- OCH OMSORGSSEKTOR

EN ATTRAKTIVARE VÅRD- OCH OMSORGSSEKTOR MÖTAS EN ATTRAKTIVARE VÅRD- OCH OMSORGSSEKTOR Ansvarig utgivare: Kommunförbundet Skåne Redaktör: Jessica Tranquist, Tranquist Utvärdering AB Texter: Lotta Solding, ORDSPRÅK, Joakim Tranquist, Tranquist

Läs mer

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande.

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi

Läs mer

Utvärdering av projektet Diplomerad Världssäljare. Slutlig följeforskningsrapport 2012-08-14

Utvärdering av projektet Diplomerad Världssäljare. Slutlig följeforskningsrapport 2012-08-14 Utvärdering av projektet Diplomerad Världssäljare Slutlig följeforskningsrapport 2012-08-14 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektets bakgrund och tillkomst 4 Projektägarens verksamhet och intention

Läs mer

Att leva som entreprenör

Att leva som entreprenör Slutrapport: Att leva som entreprenör En introduktion till socialt och kooperativt företagande i projektet Klara Livet Coompanion Blekinge Soft Center, 372 25 Ronneby Telefon:: 0457 818 80 E-post: blekinge@coompanion.se

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Utveckla välfärdenmed Europeiska

Utveckla välfärdenmed Europeiska Foto: Hassela Helpline Utveckla välfärdenmed Europeiska socialfonden dropouts När ungdomar hamnar utanför 4 Politiker tycker: Eva Nypelius (C) 16 Anders Teljebäck (S) 22 Språksatsning gav bättre äldreomsorg

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (19) Projektnamn Sahil Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning Eskilstuna är en mångkulturell kommun och inflyttning

Läs mer

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv Slutrapport 2010-10-20 Kan inte kvinnor bidra till tillväxt? Ett projekt är väl ett projekt, med en början och ett slut eller?

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge -

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Kompetensutvecklingsprojekt i LRF s regi Finansierat av Europeiska Socialfonden Anna Tegel Maj 2013 Sammanfattning Projektet Grön kompetens i Blekinge har pågått

Läs mer

Samverkan i gränsland

Samverkan i gränsland Samverkan i gränsland Utvärdering av socialfondsprojektet Framtidsspår 2009 Vad är det som gör att ett projekt kan sägas vara framgångsrikt? Kan ett projekt sätta spår in i framtiden? Hur går det till?

Läs mer