Götapriset 2011 nominerade socialfondsprojekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Götapriset 2011 nominerade socialfondsprojekt"

Transkript

1 Götapriset 2011 nominerade socialfondsprojekt

2

3 GötaPriset Ära, pengar och uppmärksamhet GötaPriset har sedan 1989 delats ut till Sveriges bästa utvecklingsprojekt i offentlig sektor. Förutom äran belönas det vinnande projektet med en prischeck på kronor. Ytterligare kronor delas mellan tre till fem projekt som belönas med hedersomnämnanden. I år har åtta socialfondsprojekt nominerats till GötaPriset. Spl.nu har skrivit om dessa och den här broschyren innehåller ett sammandrag av artiklarna. När anmälningstiden gick ut hade 379 utvecklingsprojekt skickats in. Bland dem har 52 projekt gått vidare. I september granskas de nominerades uppsatser där de beskriver sitt projekt och vilka lärdomar man dragit. Fem bidrag går sedan vidare till finalen på Kvalitetsmässan på GöteborgsOperan den 15 november Vinnaren får kronor plus äran och en del uppmärksamhet. Innehåll: Kompetensbron Sidan 4 Innovation till kommande generationer Navigator/CoMCenter Sidan 5 Etablerade verktyg på nya sätt Mimer Jobbpunkt Väst Sidan 6 Ett annat liv när dygnet vänds rätt Mötesplats Dalaberg Sidan 7 Behov och handling går hand-i-hand Samba Sidan 10 Miljön största framgångsfaktorn Lysa Sidan 11 Språkträning är livslång framgång Varalyftet Sidan 12 Entreprenörsskolan lever vidare Tage Sidan 13 TA och GE är hela namnet Om Socialfonden Sidan 14

4 4 Kompetensbron Innovation till kommande generationer Kompetensbron testar innovativa metoder som ska underlätta generationsväxlingen. Invanda mönster, för hur kommunala verksamheter utvecklas, utmanas. 113 kommunanställda har bidragit med idéer och erfarenheter. Vi planerar en idéskrift som också andra kommuner kan använda. En verktygslåda som visar vad vi gjort och hur andra kan göra, säger projektledare Charlotte Haglund. Projektet står på två ben, där det ena är hur vi ska fånga unga människors intresse för de kommunala jobben, och det andra, hur vi överför kompetens till nya medarbetare och nya generationer. Samtidigt som samhället förändras står vi inför nya utmaningar där ny teknik öppnar upp för sociala medier, mötesplatser och nätverk på internet, säger Charlotte Haglund och understryker behovet av utbildningsinsatser, kompetenstillvaratagande och innovativa lösningar som ska locka unga välutbildade till att vilja jobba i den offentliga sektorn. I dag är vi inte ungdomars förstahandsval då de väljer yrke och framtid. Vad beror det på och hur stärker vi vårt varumärke? Charlotte Haglund vill att kommunanställda ska vara stolta och synas. Vi måste öppna för mångfald och anställa människor som speglar närsamhällets invånare. I kommunen pratar vi ofta om mångfalds- och jämställdhetsperspektivet. Men vi ser inte mycket av det i det dagliga arbetet Ett interaktivt spel har skapats på Internet kring hur kommunen fungerar, den politiska processen, vad de olika nämnderna och styrelserna gör och hur den politiska styrningen går till. Spelet följer en familj under en dag, från tidig morgon till sen kväll. Internet är hörnstenen i vårt arbete men vi har också workshops, studieresor, utvärderingar, utbildningar och mycket mer i vår verktygslåda som också andra kommuner kan använda sig utav. Just nu är trycket stort och vi får dagligen samtal och inbjudningar. Det är fantastiskt roligt och spännande, säger Charlotte Haglund. Att finna verktyg för hur vi för över kunskap till nya medarbetare och framtida generationer är viktigt och jättespännande. Det förutsätter lagarbete och kräver nätverksbyggande. Fakta: Programområde 1 Kompetensförsörjning Projektägare: Kommunstyrelsens förvaltning Beviljat ESF-stöd: kr Total projektbudget: kr Projektet pågår året ut 2011 Projektledare Charlotte Haglund arbetar nära kommunens informatör, Ylva Tottar, som hjälper till att bygga nätverk och utvecklar kommunens hemsida som uppdateras kontinuerligt. Foto: Robert Sandström

5 Navigator/CoMCenter Etablerade verktyg på nya sätt 5 Projekt Navigator/CoMCenter lotsar långtidsarbetslösa till studier och jobb som för dem närmare arbetsmarknaden. Vi vidareutvecklar mötet mellan arbetsgivare och samhälle med partnerskap, dialog och samverkan. Det är vår modell för att möta företagare och andra arbetsgivare vid frukostmöten och ömsesidiga studiebesök. Ibland med kort varsel, säger projektledaren Füsun Uzuner. Hemligheten är flexibilitet, för att matcha behov och kompetens. Detta måste ske i nära samarbete med företagen. Nya strukturer för tillväxt behövs. Det är lätt att bli andfådd om man enbart jobbar på individnivå. I projektet ställs frågorna: Vilka utbildningar talar vi om, med män respektive kvinnor? Vilka frågor ställer vi till kvinnor respektive män? Vi tar också den diskussionen med socialtjänsten, om vilka deltagare de skickar till oss, och till vilken aktivitet. Vi undersöker också hur informationsmaterialet ser ut ur ett könsperspektiv. Jämställdhet ska vara konkret och enkelt, inte för mycket teori. Vi blandar yngre deltagare med äldre. Det leder till bra diskussioner och erfarenhetsutbyten och mångfald i åldrar, språk och kulturer. Inkludering istället för exkludering, säger Sofia Broberg, projektsamordnare. Navigator/CoMCenters verktyg är välkända och etablerade. Det som är nytt och innovativt är inte vilka verktyg som används, utan hur. Vi har fasta planer för när olika aktiviteter ska inträffa, till exempel en yrkesutbildning eller ett studiebesök. Men sedan är vi flexibla när det gäller vilken typ av utbildning som behövs, eller vilket sorts företag vi vill få hit på besök. Sofia Broberg, projektsamordnare, och Füsun Uzuner, projektledare, gillar prototypen till en designad lampa som tillverkats av deltagarna i Produktion och Marknadsföringskursen och som ska säljas på Tradera och Blocket. Foto: Gunilla Ivarsson Utbildningar som köpts in är fastighetsskötsel, hotell, handel och lokalvård. Det är jätteviktigt att utnyttja den flexibilitet som finns i projektarbete i förhållande till ordinarie verksamhet, men det förutsätter ändå fasta ramar. Ramavtalet för offentlig upphandling bidrar till att flexibiliteten kan utnyttjas för att matcha behov och tillgång. Avgörande för framgång, när ett projekt är så flexibelt, är att hitta knepet för att hålla fast vid den röda tråden, inte förfalla till låt gå-principer. Fakta: Programområde 2 Ökat arbetskraftsutbud Projektägare: IFO Arbetsmarknadsenheten Beviljat ESF-stöd: kr Total projektbudget: kr Projektet avslutades 30 april 2011.

6 6 Mimer Jobbpunkt Väst Ett annat liv när dygnet vänds rätt Mimer Jobbpunkt Väst redovisar ett resultat i linje med kvalificerade yrkesutbildningar. Det kungörs stolt i entrén till projektets lokaler på ett industriområde i Västerås västra stadsdelar. Av 500 deltagare har 355 fått fast anställning, börjat studera eller startat eget. Det är ett resultat som får de flesta att häpna, säger personalchef Wivecka Ljungh på kommunala bostadsbolaget Mimer i Västerås i vars fastighetsbolag var femte västeråsare bor. Det är viktigt att ha ett jobb att gå till. Det erbjuder ett annat liv än när man vänder på dygnet, säger projektledaren Bernt Gustavsson och betonar hur ett arbete kan motverka utanförskap beslutade bostadsbolaget Mimer att arbetslösa hyresgäster skulle få hjälp att hitta en väg till ett meningsfullt jobb. En arbetsgrupp med representanter för Västerås stad, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten tillsattes. Det tvååriga Växtkraft Mål 3-projektet kom att omfatta tre år där det tredje året finansierades med stöd från Västerås stad. En tredje EU-ansökan har skickats in. Projektet har utvecklats, från att arbeta i små grupper med högst tio personer i varje grupp med som mest 50 personer per år till ett stort projekt där målet nu är att det ska utvecklas till ett fast jobbcentrum för Västerås västra stadsdelar. Många arbetsgivare i Västerås höjer på ögonbrynen när Mimer, det kommunala bostadsbolaget, hjälper arbetslösa. Med åren har de insett nyttan och värdet och i dag vänder de sig till projektet när de ska nyanställa personal. Till praktik och pröva på-jobb? Nej, riktiga jobb! Vi jobbar inte med praktikplatser, utan ser till att folk får jobb genom att matcha företagens rekryteringsbehov med de arbetssökande. Fokus flyttades från bostäderna till hyresgästerna, miljö, trivsel, trygghet och säkerhet. Fakta: Programområde 2 Ökat arbetskraftsutbud Projektägare: Jobbpunkt Väst Beviljat ESF-stöd: kr Total projektbudget: kr Projektet pågår till 31 oktober 2011 Framgångsrika. Mimers personalchef Wivecka Ljungh ses här med ESF-projektets ledning, Bernt Gustavsson, Urban Kumlin och Joni Lindholm. Foto: Robert Sandström

7 Mötesplats Dalaberg Behov och handling går hand-i-hand 7 Mötesplats Dalaberg gör mycket för lite pengar och vägen från behov till handling är kort. Dalaberg i Uddevalla är en stadsdel med stort utanförskap; låga inkomster, hög arbetslöshet och hög andel invånare med utländsk bakgrund. Kartläggningar visar att utflyttningen är stor och att otryggheten ökat, liksom den ekonomiska och etniska segregationen. Mötesplats Dalabergs uppdrag är glasklart: Att bryta utanförskapet och höja sysselsättningen. Inte bara med regelrätta jobb, för många i Dalaberg har lång väg att gå för att bli anställningsbara. Det kräver språkservice, språklig överlappning, tolkservice och språkcirklar. Framgångsfaktorerna är många och responsen positiv. Nackdelar? Regelverket blir alltmer omfattande och till hinder för den snabbhet och flexibilitet vi behöver ha i våra aktiviteter. Deltagarna behöver stå stadigt i samhället. Det är svårt när samma arbetslösa kvinna går med fyra olika visitkort i fickan från handläggarna på Arbetsförmedlingen, säger projektledare Nina Andersson. Hur kan en så låg budget, 5,5 miljoner kronor för tre år, räcka till så många aktiviteter? Projektledaren Nina Andersson: Nomineringen till Götapriset 2011 känns jättekul! Ibland är projektarbete tungt, då betyder en nominering mycket för självkänslan. Man behöver uppmuntran. Foto: Gunilla Ivarsson Vi försöker använda befintliga resurser så långt som möjligt, och slippa ersättningar till dyra föreläsare. Det ingår ju i vårdcentralens ordinarie arbetsuppgifter att informera. Det använder vi oss av i kurser och utbildningar, säger Nina Andersson. Mötesplats Dalaberg har tre - fyra fasta medarbetare. Dessutom får de hjälp av ett tjugotal personer som jobbar med olika kurser och aktiviteter i projektet, samtidigt som de själva deltar i projektet och får kompetensutveckling. Den röda tråden är att ta till vara på allas kompetens. Fakta: Programområde 2 Ökat arbetskraftsutbud Projektägare: Kommunledningskontoret, UTA Beviljat ESF-stöd: kr Total projektbudget: kr Projektet pågår året ut 2012

8 Håll dig informerad! Susanna Alkoski Ájtte Fjäll- och Samemuseum Totalkrock - Svenska EU-politikers syn på EU-stödet Romerna för en tidlös kamp i tiden

9 Socialfonden har ändrat synen på den sociala ekonomin SKL:s ESF-representant: Man måste få misslyckas LO slår vakt om nationellt perspektiv i ESF

10 10 Samba Miljön största framgångsfaktorn Miljön har varit den viktigaste framgångsfaktorn, säger Paul Nilsson, projektledare för socialfondsprojektet Samba vars lokaler och omgivningar i skånska Burlöv kring Kronetorps Mölla har bidragit till rehabiliteringen. Sveriges näst minsta kommun till ytan, med invånare och en urbaniserad miljö, har många invånare med rötter i andra länder. Genom samverkan mellan olika myndigheter har projektet vänt sig till dem som står långt från arbetsmarknaden. Samba, som bygger på samverkan och vill vara en bro mot arbete, stödjer individer ur ett helhetsperspektiv. Ortens företagarföreningar finns med i styrgruppen. Vi står inte med mössan i hand och ber företagen att göra en social gärning. Vi arbetar mer som säljare och för en kontinuerlig dialog med olika företag. Våra ben i verksamheten är rehabilitering, rekrytering och det individuella perspektivet. Helhetsbilden styr. Projektet synliggör ofta en social problematik som får hög prioritet då samverkan är möjlig. Med deltagarens godkännande kopplas resurser från flera myndigheter samman. På så sätt vinner man tid och det ger individerna bättre stöd. Det finns inga färdiga scheman för Sambaprojektets deltagare. Aktiviteterna läggs upp utifrån varje deltagares förutsättningar och behov. Ett smörgåsbord dukas upp, med allt från jobbsökarkurser till friskvård, hantverk och kultur. Eftersom många av dem vi jobbar med har dålig hälsa är friskvård och kultur fasta och viktiga inslag, säger Paul Nilsson. Det har inte blivit så många deltagare som målen angav. Många har krävt mer tid än planerat. Men det arbete som lades ned under förprojekteringen har gett positiva erfarenheter och nu planeras det för hur verksamheten ska bli bestående. Vi vet vad personal med adekvat kompetens betyder när de brinner för sitt uppdrag, och att vår snabbhet har bidragit till goda resultat. Det är viktigt att skyndsamt kunna tillmötesgå önskemål från såväl deltagare som samverkansparter och arbetsgivare. Fakta: Programområde 2 Ökat arbetskraftsutbud Projektägare: Burlövs Kommun Beviljat ESF-stöd: kr Total projektbudget: kr Projektet pågår till 31 oktober 2012 Vår viktigaste framgångsfaktor är miljön, säger Paul Nilsson. Det syns att vi inte är någon myndighet, och deltagarna trivs i kulturmiljön vid Kronetorps Mölla. Foto: Magnus Johnsson

11 Lysa Språkträning är livslång framgång 11 LYSA-modellen, där åtta västsvenska kommuner med Vårgårda i spetsen har samarbetat i två år för att rusta invandrare för jobb, studier och ett liv i det svenska samhället, har gett resultat över förväntan. Så bra att det förlängdes sex månader för att kunna spridas runt om i landet. Målgruppen för projektet har varit flyktingar och invandrare. Tre fjärdedelar har varit kvinnor. I många fall har de varit lång tid i Sverige, men fastnat i ett ekorrhjul av arbetslöshet, åtgärder och försörjningsstöd efter genomgången SFI-utbildning (svenska för invandrare). I deras fall har praktikplatserna oftast upplevts som meningslösa då de inte lett till någon fortsättning. Man tror att de som kommer till Sverige har något att bygga på från tidigare. Så är det inte alltid. Ofta har LYSA-deltagarna varit utestängda från arbetsmarknaden i det gamla hemlandet också. Flera, speciellt kvinnorna har kort eller ingen utbildning alls. En del är analfabeter, säger projektledarna Christer Lundqvist och Tage Lindström. Så var det till exempel för Bahie Farjadi. Bahie har sex barn och blev bortgift i 14-årsåldern. När hon kom till Sverige 1997, från den kurdiska delen av Iran, var hon analfabet och saknade helt skolutbildning. De första tio åren i hennes nya land fylldes av bidragsberoende och praktikplatser som aldrig ledde vidare. Hon hade också svårigheter att tillgodogöra sig SFI-kurserna. Min dotter såg en annons i tidningen om LYSA-projektet. Hon tjatade på mig att jag skulle anmäla mig. Jag var tveksam, hur skulle jag kunna lära mig ett yrke? Jag som knappt kunde läsa! Bahie sökte och kom snart in på en yrkesutbildning till personlig assistent med språkoch färdighetsträning. Det var tufft och jobbigt, men gav resultat. Bahie Farjadi arbetar nu som personlig assistent efter att ha deltagit i LYSAprojektet: Jag har nått mitt mål, jag bestämde att jag ville jobba med att hjälpa människor och komma ut i samhället. Foto: Gunilla Ivarsson När Bahie var klar med utbildningen sommaren 2009 fick hon timvikariat som personlig assistent. Efter några kompletterande omvårdnadskurser har hon nu fast anställning som personlig assistent åt en svensk man. Vad är det som har gjort LYSA-modellen så framgångsrik? Projektutvärderingen pekar bland annat på: lokal förankring med god kännedom om målgruppen, erfarenheter och kontakter från tidigare projekt, att utbildningen är behovsinriktad och arbetsplatsförlagd med bra handledare och språkstödjare. En viktig framgångsfaktor är också samverkan mellan de åtta kommunerna i Västsverige. Fakta: Programområde 2 Ökat arbetskraftsutbud Projektägare: Vuxenutbildningen Vårgårda kommun Beviljat ESF-stöd: kr Total projektbudget: kr Projektperiod: till

12 12 VaraLyftet Entreprenörsskolan lever vidare Att jobba med projekt i fungerande ordinarie verksamhet är som att landa med ett rymdskepp. Ibland känner man sig som en alien. Det säger Linda Carlsson, processledare för socialfondsprojektet Entreprenörsskolan i Vara. I Vara finns en utpräglad entreprenörsanda. Antalet företag i kommunen är stort i förhållande till invånarantalet. Genom att utbilda unga i entreprenörskap ökar förutsättningarna för att Vara även i framtiden blir en god plats för företagande. Ur det perspektivet är det logiskt att ett av VaraLyftets tre stödben är en Entreprenörsskola för unga som drivs i samverkan mellan kommunen, Arbetsförmedlingen, närings- och föreningslivet och Coompanion Skaraborg. Andra benet är ett miljöprojekt och tredje benet själva arbetsmetoden: en väg in, där kommunens olika delar samverkar med externa aktörer. På så sätt undviks att individen kommer i kläm mellan olika handläggare. Arbetsmetoderna gör projektet speciellt, att leta efter den unga entreprenörsandan med hjälp av en egen utbildning, skapa relationer, arbeta med vägledningsteam som bygger broar mellan olika myndigheter för att mellanrum inte ska uppstå är några exempel, säger projektledaren Maria Lindkvist. Maria Lindkvist lyfter också fram den breda målgruppen. Vi riktar oss till ALLA arbetslösa unga, inte enbart deltagare som kommer hit via socialtjänsten. Första steget, utbildning i entreprenörskap, är klar och färdigbyggd. I den finns flera spår, olika steg på vägen från nybörjare till entreprenör, som organisation och planering, initiativtagande och beslutsfattande, kreativitet, respekt och ansvar, teamwork, flexibilitet, förändring och jämställdhet. Att tampas med praktiska problem, lagar och rigorösa regler kring skrotbilshanteringen har varit största utmaningen, tycker Kjell Lindström, handledare i miljö- och skrotbilsprojektet inom VaraLyftet. En annan utmaning, säger Maria Lindkvist, är att samtidigt starta projektaktiviteterna som deltagarna kommer på plats och verksamheten byggs upp Vägledningsteamet med samarbetet mellan olika parter och de relationsskapande arbetsmetoderna kommer att leva vidare i Vara kommun när projekttiden är över. Det spåret kommer VaraLyftet att lämna efter sig, tror Maria Lindkvist. Och målgruppen kommer alltid att finnas, liksom behovet. Vara är en framåt kommun. Det är ingen tillfällighet att vi fått det här projektet och att det går bra. Fakta: Projektledaren Maria Lindkvist har dottern Fanny med sig på jobbet. Många deltagare har också barn och därför har upplägg och tider i VaraLyftet anpassats till småbarnsföräldrar. Foto: Gunilla Ivarsson Programområde 2 Ökat arbetskraftsutbud Projektägare: Arbetsmarknadsenheten Beviljat ESF-stöd: kr Total projektbudget: kr Projektet pågår till 31 mars 2013

13 Tage TA och GE är hela namnet 13 TAGE var en individuell livsskola där kost, hälsa, samarbetsövningar, praktik, privatekonomi, kreativt arbete, företagsamhet och arbetssökande varvades med föreläsningar och samhällsdiskussioner långt innan det blev ett socialfondsprojekt. Jag är mycket besviken över det svala intresset och det dåliga stödet från kommunen. Ungdomarna som står längst bort från arbetsmarknaden behöver den här chansen, säger verksamhetschef Mia Edin på Företagsbolaget i Gällivare där hon är verksam i dag. Projektet byggde på en förstudie som kallades Inga unga utanför, men kom att stöta på problem redan från början. Vi hade inte byggt upp goda relationer med bland andra socialförvaltningen under förstudietiden. Det var därför svårt att få ungdomar anvisade till projektet i den utsträckning som det var tänkt, säger Mia Edin. Till sist fick vi de som stod längst bort från arbetsmarknaden. Eftersom alla andra insatser gått bet trodde ingen att vi skulle lyckas med dem. Vi fick också svårigheter med att få in medfinansieringen och kände oss motarbetade på alla sätt. Några av deltagarna dök heller aldrig upp och det påverkade budgeten negativt, säger Mia Edin. Mia Edin säger att hon hört sjuttioelvatusen varianter av bortförklaringar till varför ungdomar inte har anvisats till projektet. Oftast påstods det att det inte fanns några ungdomar, eller att det i alla fall inte fanns några som skulle klara av TAGE. Vid projekttidens slut hade 50 procent av ungdomarna arbete eller börjat studera. Djupintervjuer med deltagarna visade att de över lag var mycket positiva till projektet. Men någon fortsättning blev det inte eftersom Gällivare kommun inte ville finansiera det. Jag har aldrig någonsin varit så besviken. Många ungdomar fick gå tillbaka till ruta ett, till den plats där de befann sig innan. Kommunen lovade att fortsätta hjälpa dem, men vad det blev av det vet jag inte. Jag har aldrig fått några svar då jag frågat om vad som har gjorts. Man får inte ingjuta hopp hos unga människor och sedan inte uppfylla förväntningarna. Så får man inte behandla människor, säger Mia Edin som alltjämt brinner för ungdomarna och gärna sett att projektet hade förlängts. Fakta: Programområde 2 Ökat arbetskraftsutbud Projektägare: Företagarnas Företagsbolag i Gällivare Beviljat ESF-stöd: kr Total projektbudget: kr Projektet pågick till 31 augusti 2010 Mia Edin, verksamhetschef på Företagsbolaget i Gällivare, är besviken över kommunens svala intresse och dåliga stöd till socialfondsprojektet TAGE. Trots att hälften av ungdomarna gick till fast arbete eller studier fick det ingen fortsättning. Foto: Robert Sandström

14 14 Europeiska socialfonden - ESF Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. Socialfonden instiftades i Rom-fördraget för den Europeiska Gemenskapen Då som nu är målet att möta strukturomvandlingar samt minska skillnader i välstånd och levnadsstandard mellan EU:s medlemsländer. Under perioden uppgår Socialfondens budget till ungefär 75 miljarder euro runtom i EU. Socialfonden i Sverige Socialfonden har finansierat över projekt i Sverige med drygt en miljon deltagare sedan Grovt räknat har alltså var sjätte svensk i arbetsför ålder kompetensutvecklat sig inom ramen för ett ESF-projekt. Svenska ESF-rådet har haft ansvaret för Socialfondens svenska program sedan år Socialfonden stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Arbetet är uppdelat i två olika programområden, Programområde 1 Kompetensförsörjning, och Programområde 2 Ökat arbetskraftsutbud. Alla projekt med stöd från Socialfonden ska arbeta för att utveckla jämställdhet och göra arbetslivet tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar. Mer information om Socialfonden och hur du söker projektmedel finns på Svenska ESF-rådets hemsida: esf.se. Under perioden har Sverige tilldelats 6,2 miljarder kronor ur Socialfonden. Sverige kommer att bidra med minst lika mycket i offentliga medel. Svenska ESFrådet räknar med att fördela detta belopp mellan cirka projekt med över deltagare. Redaktion: Redaktör: Owe Ivarsson Idé: Robert Sandström Layout: Jonas Arevärn, WestStudios Denna broschyr innehåller sammandrag av artiklar som tidigare publicerats på spl.nu. Intervjuerna är gjorda av Robert Sandström, Gunilla Ivarsson och Kicki Stridh. Tryck: UrbanPrint

15

16 Bara vinster i SPeLs VERKTYGSLÅDA Handledning Planeringsverktyg Upphandling Lärande utvärdering Lärande miljöer Ägarskap och styrning Strategisk påverkan Innovativ verksamhet Samverkan

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-10-30 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

Utbildningsprojektet Entré Q

Utbildningsprojektet Entré Q Utbildningsprojektet Entré Q Målet med Entré Q: Fler utomeuropeiskt födda kvinnor utanför den ordinarie arbetsmarknaden inom Luleå och Bodens kommuner har eller är närmare (ex praktikplats, utbildning)

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-01 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Ökat

Läs mer

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige 92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige Kompetensutveckling, flexicurity och förbättrad integration. Det är några av satsningarna som strukturfondspartnerskapet i Västsverige

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2009-11-03 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Mellersta Norrland Namn på utlysning: Förprojektering,

Läs mer

Projekt Redo för jobb! Bakgrund grupp 3

Projekt Redo för jobb! Bakgrund grupp 3 Projekt Redo för jobb! Bakgrund grupp Redovisning av enkät bland deltagare i grupp vid start av projektperiod i januari. Projektet drivs under medfinansiering från Europeiska socialfonden Projektägare

Läs mer

Vad gör vissa socialfondsprojekt mer framgångsrika än andra?

Vad gör vissa socialfondsprojekt mer framgångsrika än andra? Vad gör vissa socialfondsprojekt mer framgångsrika än andra? Temagruppen Integration i arbetslivet Clara Lindblom Temagruppen Integration i Arbetslivet (TIA) 2014-05-16 Utgångspunkter för studien Utgångspunkter

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(6) Beslut 2009-02-05 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensutveckling

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Internationellt arbete Till nytta för vem eller vad? Brukare - patienter? Kommuner, landsting och regioner? Verksamheten FoU? Forskare? Andra medarbetare? www.grkom.se/fouivast GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Läs mer

HFAB-byrån. Med sikte på arbetslivet. I samarbete 1/ / ARBETSMARKNADS- ENHETEN

HFAB-byrån. Med sikte på arbetslivet. I samarbete 1/ / ARBETSMARKNADS- ENHETEN HFAB-byrån Med sikte på arbetslivet I samarbete 1/5 2008 30/4 2011 ARBETSMARKNADS- ENHETEN I vår strävan efter att bli Sveriges bästa bostadsbolag vill vi inte bara erbjuda våra hyresgäster ett bra boende,

Läs mer

Äldre i arbetslivet FEM EXEMPEL

Äldre i arbetslivet FEM EXEMPEL Äldre i arbetslivet FEM EXEMPEL Äldre i arbetslivet Fem exempel Text: Enikö Koch Grafisk form: Emily Ingvarsson Tryck: Repro8 Upplaga: Första 2012 TemaLikabehandling 2012 ISBN: 978-91-87051-09-8 Distribution:

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland - Vår utbildning är riktad till socialt utsatta personer med målet att de ska starta egna sociala företag och få en ny chans på arbetsmarkanden. Resultaten

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

Trainee Steget in i yrkeslivet. Utvärderingsrapport

Trainee Steget in i yrkeslivet. Utvärderingsrapport sida 1 av 10 Trainee Steget in i yrkeslivet Utvärderingsrapport Joel Hedlund, European Minds Innehållsförteckning sida 2 av 10 Sammanfattning av projektet 3 Metod/sammanställning av utvärderarens metod

Läs mer

PROJEKT LJUNGNÄSVILLAN

PROJEKT LJUNGNÄSVILLAN PROJEKT LJUNGNÄSVILLAN Nyanlända, utrikesfödda, långtidsarbetslösa Kvinnor och Män Programområde 2: Ökade övergångar till arbete Projektägare DEL-TA Produktion AB Arbetsintegrerat socialt företag - Samhällsnyttigt

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(8) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning):mars 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Mål och programområden

Mål och programområden Mål och programområden Övergripande mål för Socialfonden: Ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud. Två programområden: Programområde 1: Kompetensförsörjning Programområde

Läs mer

TRAPPSTEGET en investering i framtiden

TRAPPSTEGET en investering i framtiden TRAPPSTEGET en investering i framtiden För varje ung människa som i onödan misslyckas med att få tillträde till arbetsmarknaden och i stället hänvisas till rollen som passivt försörjd, går framtida produktionsvärden

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008 Utvecklingsförvaltningen Arbetscentrum Enhetsplan 2008 Enhetssplan för Arbetscentrum 2008 Syfte Arbetscentrum består av två enheter, Invandrar/SFI-enheten, Arbetsmarknadsenheten. Arbetscentrum arbete syftar

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(5) Beslut 2008-09-15 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensförsörjning

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Handlingsplan för ett integrerat samhälle

Handlingsplan för ett integrerat samhälle 25 maj 2016 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Mål och syfte med handlingsplanen... 5 1.2 Avgränsning... 5 2 För ett integrerat samhälle Centrala områden 6 2.1 Värderingar och attityder... 6 2.2 Utbildning, språk

Läs mer

Genomförandeprocessen

Genomförandeprocessen 1 Genomförandeprocessen Utifrån syftet att se hur genomförandet av projektet fungerar: Projektets målgrupp/deltagare Arbetsgivare Samverkansparter: handläggare, kontaktpersoner m fl Sammanlagt 30 intervjuer

Läs mer

Att äga, driva och utveckla Socialfondsprojekt. Malmö den 18 augusti 2011 Kl. 13-16.30

Att äga, driva och utveckla Socialfondsprojekt. Malmö den 18 augusti 2011 Kl. 13-16.30 Att äga, driva och utveckla Socialfondsprojekt Malmö den 18 augusti 2011 Kl. 13-16.30 Processtödet SPeL för strategisk påverkan och lärande Nätverk av forskare och erfarna konsulter över hela landet. Metodstöd

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2010-04-12 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Entreprenörskap.

Läs mer

Policy för socialt företagande

Policy för socialt företagande Policy för socialt företagande Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-25 3 Policy Socialt företagande Innehållsförteckning Inledning... 1 Definition sociala företag... 1 Policy... 1 Syfte... 2 Möjligheter

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Ansö kan öm fö rla ngning av pröjektet Tillsynsutveckling i Va st, dnr 2011-3050030 Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om förlängning av projektet Tillsynsutveckling i Väst. Nuvarande projekttid

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan Arbetsmarknadsenheten

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan Arbetsmarknadsenheten Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Hemsida: www.dalsed.se E-post: magnus.akesson@dalsed.se 1 Innehåll Samverkan... 3 Arbetsbeskrivning i samverkan... 3 Samverkan/Förebyggande... 4 Tänkbara mål i fortsatt

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-17 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2009-02-13 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Kompetensförsörjning

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Motion om arbetsmarknadspolitiken

Motion om arbetsmarknadspolitiken 2007-10-29 238 509 Kommunstyrelsen 2008-10-13 218 380 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 196 476 Dnr 07.677-008 oktkf54 Motion om arbetsmarknadspolitiken Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

Sida 2009-03-23 1 (18)

Sida 2009-03-23 1 (18) 2009-03-23 1 (18) Tid Måndagen den 23 mars kl 9.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga deltagande Utses att justera Justering Underskrifter Marie-Louise Hilmersson, ordförande (ej 12) Leif Larsson (ordförande

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

http://vimeo.com/77776423 Vi som presenterar idag är Nicholas Singleton, projektledare GRAF Karin Westberg, dokumentationsstrateg GRAF Tidsplan Våren 2011 nätverket för chefer inom FH får information om

Läs mer

Ramverk av åtgärder för ungas sysselsättning

Ramverk av åtgärder för ungas sysselsättning Ramverk av åtgärder för ungas sysselsättning JUNI 2013 Malin Looberger Förhandlare / EU-expert Arbetsrättssektionen Sveriges Kommuner och Landsting Epost; malin.looberger@skl.se 1 1. Inledning och utmaningar

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2012 1. Verksamheten

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF)

Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 1 (9) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 2014-2020 Postadress Besöksadress Telefon 103

Läs mer

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 Fagersta 12 04 2012 www.samordningnv.se http://samordningnv.blogspot.com/ www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund

Läs mer

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 PM Socialtjänstförvaltningen Yasmine Ekman Munir, Shahid Saleem, Ulla-Britt Fingal 2005-04-05 Bilaga 1 Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 Bakgrund

Läs mer

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet Workshop om det nya Socialfondsprogrammet Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat från 2007-2013 Stärkt fokus på resultat och

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

Sociala krav på rätt sätt. så blir satsningen en lönsam investering

Sociala krav på rätt sätt. så blir satsningen en lönsam investering Sociala krav på rätt sätt så blir satsningen en lönsam investering Foto: Alexander von Sydow Rätt krav i upphandling för ett bättre samhälle Sverige står inför en rad utmaningar. Fler människor måste in

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (7) Beslutsdatum 2008-10-07 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: PO2 Förprojektering

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Ett samverkansprojekt mellan Kiruna Kommun och Arbetsförmedlingen Kiruna för att få långtidsarbetslösa och nyanlända i arbete och egenförsörjning.

Ett samverkansprojekt mellan Kiruna Kommun och Arbetsförmedlingen Kiruna för att få långtidsarbetslösa och nyanlända i arbete och egenförsörjning. KOM I JOBB Ett samverkansprojekt mellan Kiruna Kommun och Arbetsförmedlingen Kiruna för att få långtidsarbetslösa och nyanlända i arbete och egenförsörjning. 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Samhällsorientering i samverkan

Samhällsorientering i samverkan Samhällsorientering i samverkan Cecilia Gustafsson och Lisa Alm Spridningsseminarium den 8 december 2010 Samhällsorientering i samverkan Syfte Nyanlända flyktingar, skyddsbehövande med flera ska få tillgång

Läs mer

Hård konkurrens om 175 miljoner från Europeiska socialfonden

Hård konkurrens om 175 miljoner från Europeiska socialfonden Hård konkurrens om 175 miljoner från Europeiska socialfonden Av 117 sökande får 24 projekt sammanlagt 175 miljoner kronor i EU-stöd från Europeiska socialfonden. Det blev resultatet efter det västsvenska

Läs mer

Guide till EU-stöd i Skåne

Guide till EU-stöd i Skåne Guide till EU-stöd i Skåne Öka din konkurrenskraft EU och offentliga organisationer satsar cirka 3 miljarder kronor i Skåne-Blekinge 2007-2013 för att motverka social utslagning, få fler människor i arbete

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Falu kommun ESF-projekt 2017-2020 Karin Rosenberg 023-87915 23 november 2017 29 Bakgrund till projektet Kompetensförsörjning i välfärden Kvalitetsbrister

Läs mer

Ungdomsprojekt i praktiken

Ungdomsprojekt i praktiken Ungdomsprojekt 2013 200 i praktiken Projektbeskrivning, Matchning för arbetspraktik till arbetslösa ungdomar och till funktionshindrade ungdomar med särskilda behov i Vaggeryds kommun. 2(7) Bakgrund Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Horisont bygger på att hitta vägar för ungdomar till utbildning och jobb, genom ett projekt där flera myndigheter och organisationer samverkar.

Horisont bygger på att hitta vägar för ungdomar till utbildning och jobb, genom ett projekt där flera myndigheter och organisationer samverkar. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-08-29 1(5) Projektplan Horisont Pia Andersson Enhetschef 054-540 50 87 Pia.andersson@karlstad.se Projektplan Horisont Vägledning, information, lärande för

Läs mer

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats Ung i Ängelholm EN VAG IN FORSLAG från projekt till mötesplats INNEHÅLL FÖRORD BAKGRUND - Ung i Ängelholm PROJEKTSPÅR - Program för unga arbetssökande - Näringslivsengagemang - Entreprenörskap - Samverkan

Läs mer

Ansökan till Svenska ESF-Rådet om projektbidrag

Ansökan till Svenska ESF-Rådet om projektbidrag Socialtjänsten Östermalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Solveig Blid Tfn: 08-508 10 320 Tjänsteutlåtande Sid 1 (6) 2006-04-12 Östermalms stadsdelsnämnd Ansökan till Svenska ESF-Rådet om projektbidrag

Läs mer

Lättare för unga att få jobb

Lättare för unga att få jobb Socialdemokraterna Skara 2010-09-08 Lättare för unga att få jobb - Ett vallöfte från Socialdemokraterna i Skara Innehållsförteckning I Skara ska alla unga erbjudas jobb eller utbildning... 3 2 miljoner

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND 1 (5) Finsamförbundet ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND IDEBESKRIVNING Utgångspunkter Sedan den 1 februari 2011 har i form av socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Plan för samhällsorientering Skara kommun

Plan för samhällsorientering Skara kommun 1(5) Plan för samhällsorientering Skara kommun Bakgrund Den 1 december 2010 trädde etableringsreformen i kraft. Den syftar till att ge nyanlända bättre förutsättningar för att så snabbt som möjligt lära

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer