Framsikt BULLETINEN november, 1998 Nummer 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framsikt BULLETINEN november, 1998 Nummer 10"

Transkript

1 Framsikt BULLETINEN november, 1998 Nummer 10 l Det här numret av Bulletinen har utformats av Marie-Louise Blomquist på Framsikt och vår psykologpraktikant denna termin som gjort alla intervjuer och skrivit texterna. Jag hoppas att du skall ha glädje av Bulletinen och glimtarna från vår verksamhet. Kerstin Lindström-Myrgård Ledarutveckling på WM-data n Under året 97/98 genomförde Kerstin Lindström-Myrgård, Framsikt AB och Fil. dr Lars-Eric Uneståhl, Skandinaviska Ledarhögskolan (SLH) en seminarieserie på WM- Datas enheter Teknik Konsult och Data Service. En behovsanpassad serie med ledarskap som huvudtema. Vad är Framsikt? WM-Data är ett expansivt företag som lever i en utpräglad matrisorganisation med en god projektkultur. Grupp- och projektledare är nyckelfigurer i företagets platta organisation. WM-Data arbetar nästan uteslutande i projektform, vilket ställer stora krav på gruppens samarbetsförmåga, kommunikation och konfliktlösning. En färgstark seminarieserie Anders Lindersson, gruppansvarig på Teknik Konsult, var en av initiativtagarna till ledarutbildningen. Han talar insiktsfullt om vikten av ledarens medvetenhet om de Anders Lindesson, gruppchef på WM-data gruppdynamiska processerna. Det föll sig därför naturligt för WM-Data att söka efter en utbildning med fokus på just ledarens roll. WM-Data kom i kontakt med Kerstin Lindström-Myrgård och Framsikt AB under kompetensmässan -96. Detaljerna kring företagets behov var då endast löst formulerade. Under våren -97 skräddarsydde Framsikt en färgstark seminarieserie med WM-Datas behov som utgångspunkt. Ryktet om serien spred sig internt på WM-data. Det resulterade i två parallella utbildningar, en på Teknik Konsult och en på Data Service. På den sistnämnda användes Framsikt Handlingskraftiga och Samverkande team som grundstruktur. Framsikt Personalutveckling AB ägs av Kerstin Lindström-Myrgård som är upphovsman till de utvecklingsprogram som vårt företag erbjuder. Programmet Framsikt finns i tre versioner: Handlingskraftiga team som fokuserar verksamheten, Samverkande team som fokuserar individen och teamet samt Teambuilding för ledningsgrupper. Framsikt AB certifierar interna och externa konsulter på programmen och erbjuder konsultstöd samt företagsanpassade utbildningsinsatser. Framsikt är processutbildningar: arbetslaget, eller ledningsgruppen tar fram förslag till förbättringar, förändrade förhållningssätt och rutiner. Konceptet har funnits i 10 år och är exporterat till 3 EU-länder och Norge. Företaget erbjuder också utbildning och träningsmaterial för projektledning och kompetensanalyser. Den mentala träningens innebörd I höstmörkret 1997 upplyste Lars-Eric Uneståhl om den mentala träningens innebörd. Det blev en komprimerad variant av PUMT( SLH:s grundutbildning, Personlig Utveckling genom Mental Träning) med många och välkomna utsvävningar i filosofins värld. Deltagarna genomförde avslappningsövningar och tränade bl.a. förmågan att formulera mentala målbilder. Kompetensutveckling, livskvalitet och mental styrketräning är andra exempel på områden som berördes. Den manliga gruppen uppskattade Lars-Eric s bakgrund som idrottspsykolog vilket, enligt Anders, underlättade för dem att tillgodogöra sig materialet. Projektledning med Framsikt AB Det krävs stor människokunskap för att bygga upp en välfungerande projektgrupp. Ledarens förmåga att tillvarata och rikta gruppens energi avspeglas i projektarbetets resultat. Under våren 1998 genomförde Kerstin den sista delen av seminarieserien. Projektledning, samarbete, arbetsglädje och effektivitet var några av de ämnen som berördes. Kerstins bakgrund som beteendevetare kom till sin rätt då emotionell- och social kompetens samt konfliktlösning behandlades. forts. sid 6 Innehåll Kick-off på SJ Framsikt i Norge Rysk teambuilding Ny diplomutbildning Associerade konsulter Teamview Network AfterWork-seminarium

2 Bulletinen november, 1998 Sidan 2 Teamview Network n Teamview Network - Nätverket för konsulter med Framsikts-certifikat - klev torsdagen den 27/ in i Maria Hissen, Stockholm, för att färdas mot ny kunskap med framtiden i sikte. Syftet med Teamview Network är att skapa ett forum för insikt, lärdom och utveckling. Medlemmarna deltar i föreläsningar, diskussioner och gruppövningar vilket skapar ett aktivt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Nätverket erbjuder medlemmarna umgänge med både nya och gamla konsulter samt håller relationen till Framsikt levande. Möjligheten till ett utvecklat samarbete i såväl uppdrag som säljaktiviteter ökar genom nätverket. Aage Osv Aakervik från Pedagogisk Psykologisk forlag från Norge var med på nätverksträffen. Aage har bl.a. översatt Samarbetsboken och Effektiva arbetsteam till norska. Nyheter från Framsikt Höstens nätverksträff målade ut startlinjen för möten exklusivt för medlemmar. Dagen började med att vi tillsammans, över en kopp kaffe, gnuggade morgonen ur ögonen. Därefter berättade Framsikts VD Kerstin Lindström-Myrgård om vad vi hade att se fram emot innan jorden snurrat ett varv. Kerstin berättade t.ex. om Framsikts uppdaterade hemsida på vilken alla medlemmar, både i ord och bild, presenteras. Hon berättade också att Framsikt, efter anbudsförfrågan, tecknat ramavtal med Stockholms Stads Skolor, Statens Invandrarverk och Arbetsmarknads- och Utbildningsförvaltningen (ARUF). Kursboken Effektiva arbetsteam har översatts till tyska - Vom Einzeilkämpfer zum arbeitsteam. Att marknadsföra och sälja Framsiktkonceptet Startskottet för dagens föreläsningar avlossade Marie- Louise Blomquist och Nina Vestlund. Marie-Louise arbetar själv på Framsikt och ansvarar för företagets marknadsföring. Nina är associerad konsult till Framsikt och har själv drivit en reklambyrå under femton år. Vi deltog i en informativ och lärorik föreläsning angående "Att marknadsföra och sälja Framsiktkonceptet". Vi fick dessutom ta del av Framsikts egna marknadsföringsrutiner. Föreläsningen varvades med gruppövningar där vi bl a övade vår analytiska och kreativa förmåga. Fakta om Teamview Network n Nätverket startades juni, 1998 och avses för interna och externa konsulter med Framsiktcertifikat. n Fyra träffar per år för fortbildning erfarenhetsutbyte och uppdatering n Framsikt marknadsför medlemmarna på hemsidan, vid mässor och i broschyrer. n Årsavgiften är förnärvarande 3000 kr. n Teamview Network har hittills 35 medlemmar. Ann-Christine Söderström och Sigun Gustafsson från Utvecklingspedagogerna i Västerås är två av våra 35 medlemmar i Teamview Network. Från marknadsföring till bokade uppdrag - Hur gör man? Under eftermiddagen gav Cecilia Lönnell och Torbjörn Marcus en mer individfokuserad föreläsning då de behandlade temat "Från marknadsföring till bokade uppdrag - Hur gör man?". Cecilia är utbildad säljtränare och arbetar på Miklagård. Hon har dessutom FramsiktsCertifikat. Torbjörn arbetar på Framsikt som coordinator. Hans huvudsyssla är försäljning och kundvård. Kunskapen var välkommen då många konsulter känner en stor osäkerhet beträffande försäljningsprocessen. Att bl.a. öva bokningssamtal genom rollspel var ett uppskattat moment. Offert- och anbudsskrivning Under eftermiddagen talade Kerstin om offert- och anbudsskrivning. Deltagarna fick också en möjlighet att bekanta sig med "geografiskt likasinnade". Önskemål angående Framsikts säljmaterial diskuterades i grupper. Italiensk buffé på Högbergsgatan Vid sextiden promenerade vi till Framsiktskontor på Högbergsgatan för att sammanfatta dagen och diskuterade innehåll i de kommande träffarna. Dagen avslutades med en superb italiensk buffé. Deltagarna var överens om att det hade varit en mycket produktiv dag med många kvalitativa formuleringar. Kick-off inför 2000-talet Länsstyrelsen i Östersund genomförde en kick-off-dag för 190 personer med Kerstin Lindström- Myrgård. Syftet var att skapa Vikänsla i organisationen, lära känna varandra och skapa gemensamma framtidsvisioner. En helt företagsanpassad kick-off med Framsiktsmodellerna som grund.

3 Bulletinen november, 1998 Sidan 3 Framsikt i Norge n Tack vare en bokrecension i den norska utgåvan av Strategier (J.M Steinbergs Fortbildningsbrev) etablerades en fruktsam relation mellan Aage Osv Aakervik, Pedagogiskt Psykologiskt Förlag och Kerstin Lindström-Myrgård, Framsikt AB. "Samarbetsboken", författad av Kerstin, fångade A. Aakerviks intresse. Han kontaktade Kerstin och fann att deras verksamhetsområden integrerade. I dag, endast ett år senare, har Aakervik översatt "Samarbetsboken" och " Effektiva arbetsteam" samt kurspärmarna "Handlingskraftiga team" och "Samverkande team" till norska. Aakervik driver i sitt hemland förlaget "Pedagogiskt Psykologiskt förlag" på vilket han ger ut materialet. Sammanlagt har förlaget get ut ett fyrtiotal titlar. Aage Aakervik har tillsammans med sin kompanjon och universitetskollega Atle Thomanssen startat ett konsultföretag i Norge med fokus på teambuilding och kommunikation. Både Aakervik och Thomassen har nu Framsiktscertifikat och planerar ett aktivt arbete med materialet så fort tryckpressarna slutat slå. Aage Osv. Aakervik är universitetslektor vid lärarutbildningen och skolutvecklingen vid Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet. Han har också ett nära samarbete med universitetet i Minnesota, Minneapolis, U.S.A. Aage och Kerstin är båda författare av facklitteratur vilket ger deras relation ytterligare en dimension. Ett lovande samarbete framsprunget ur Samarbetsboken både bildligt och bokstavligt talat. Kick-off på SJ gav större reslust n Under våren 1998 fördjupades kommunikationsnätet inom SJ:s dataenhet. På Aske kursgård, Bålsta, klev 14 passagerare på SJ:s "Kickoff-tåg" för att färdas mot nya visioner, bättre teamkänsla, större arbetsglädje och förankrad framtidstro. Kick-off på SJ Susanne Hellstrand, FramsiktsCertifierad med spetskunskap på Experiental learning, stöttade och handledde passagerarna under resan. Bengt Arne Swahn, en av gruppledarna på SJ:s dataenhet och Susanne Hellstrand formade tillsammans en kick off på två och en halv dag med Framsikt Samverkande team, som fortsättning. Kick-offen baserades på Susannes genuina kunskap och erfarenhet av Experiental learning. Ett utmärkt sätt att konkretisera och förankra upplevelser och känslor kring aktuella ämnen. Kick-offen blev, enligt Susanne, en bra utgångspunkt för det fortsatta arbetet med Samverkande team. Experiental learning I Experiental learning (Upplevelsebaserad inlärning) fokuserar man ordet hur i upplevelsen - hur deltagarna gjorde, tänkte och kände under övningen samt HUR de kan använda sig av erfarenheten i framtiden. Metoden bygger på praktiska övningar både utomhus och inomhus. Kärnan i Experiental learning är processen - den konkreta upplevelsen, reflektionen över den (debriefing), lärdomen och modet att i Susanne Hellstrand SALASUS framtiden använda erfarenheten på ett konstruktivt och insiktsfullt sätt. Framsikt Samverkande team Kick-offen lade en solid och näringsrik grund för de kommande träffarna i Framsikt Samverkande team. Programutbildningens fyra träffar fokuserades på arbetslagsutveckling med inriktning på större teamkänsla, fördjupat samarbete och en ökad vi-känsla. Programmets dynamiska och strukturerade upplägg gynnade kreativiteten, en viktig komponent vid förändringsarbete. Effekter efter utbildningsinsatsen Utbildningsinsatsen alstrade många konkreta, enkla och effektiva förbättringsförslag och förhållningssätt. Frukostmöten, utvecklingssamtal och ett fortsatt arbete med personliga utvecklingsplaner är några exempel. Dataenheten formulerade "Gyllene regler för samarbete och Dagens vishetsord vilka gör sig påminda omedelbart efter att datorn har satts igång. I dag känner både Bengt Arne Swahn och kursdeltagarna att kick-offen och utbildningsprogrammet Samverkande team grundlade större ansvarskänsla för gemensamma problem, mer delaktighet i arbetsprocessen, större tolerans för varandras olikheter och att de överlag lärde känna varandra bättre. Susanne upplever ett starkt samband mellan det positiva resultatet och kombinationen av Experiental learning och Samverkande team. Bengt Arne Swahn och deltagarna har fått större reslust med hjälp av Susanne Hellstrand, SALASUS Business Performance och Framsikt AB. Röda Korset, älvsborgsdistriktet. Kerstin Lindström-Myrgård var en av föreläsarna på Röda Korsets projektledarutbildning. Hon föreläste om projektledarens roll och projektuppföljning. Initiativtagare för utbildningen är Röda Korset älvsborgsdistriktet. Kursledare är Johanna Strand från Röda Korsets Folkhögskola.

4 Bulletinen november, 1998 Sidan 4 Utsikt, insikt, åsikt och Framsikts- Certifikat på Mallorca n Lördagen 26/9-98 landade Framsikts kursdeltagare i det Mallorcanska paradiset för att äta av kunskapens träd. En veckolång färd, kartlagd i både de yttre och inre landskapen. Målet med kursveckan var lärdom, insikt, utveckling och givetvis FramsiktsCertifikat. Lars-Eric Uneståhls kursgård, Villa de possibilidas" blev en kunskapsoas från vilken kursdeltagarna släckte sin törst. Den magnifika utsikten över Medelhavet inspirerade till nytänkande och i det högt belägna huset nåddes nya dimensioner. Kerstin Lindstöm-Myrgård, på Framsikt, och Charlotte Tham, associerad konsult samt diplomerad individ- och teamutvecklare ledde tillsammans kursveckan. En dynamisk, energisk och ödmjuk kombination Morgonmöte med Qi Gong Varje morgon, medan solen sökte sig upp mot zenit, tränade deltagarna Qi Gong tillsammans med Charlotte Tham. På den storslagna verandan fann deltagarna lugn och energi i övningarnas subtila rörelser. En perfekt uppladdning för den kommande dagen. På verandan sitter Kerstin och hjälper Åsa och Christer att förbereda sig inför kommande träff. ABB i Ludvika Liselott Swedberg genomför sin tredje omgång av Framsikt Samverkande team på ABB. FramsiktsCertifikat 1 och 2 Deltagarna certifierades på Handlingskraftiga och Samverkande team. De tränades i att initiera, leda, samordna och utvärdera arbetslagsutveckling med stöd av ledarmaterialet. Kursveckan var pedagogiskt upplagd vilket var nödvändigt med tanke på dess informativa och krävande innehåll. Kursen varvades med föreläsningar, diskussioner, övningar och grupparbeten. Deltagarna fick själva agera som gruppledare i programträffarna. En nervös men utvecklande uppgift. Sol och kultur för lediga timmar Kursdagarna avslutades inte förrän den spanska solen nått horisonten i öster. Dagarna var långa varför de lediga timmarna på eftermiddagen var uppskattade. Deltagarna passade då på att umgås med den svenska sommarens bortsprungna vän - solen! I mitten av kursveckan var deltagarna lediga en dag. Majoriteten valde att stilla sin nyfikenhet kring den mallorcanska kulturen. Bilutflykter gick genom ett omväxlande landskap och gav kursdeltagarna minnen både för själen och resväskan. Norrtälje Kommun En av våra associerade konsulter Anna Lönn-Gilbe genomför arbetslagsutveckling med programmet Framsikt Samverkande team på Ros avd 1. Kerstin, Kerstin, Maija-Leena, Charlotte, Christer, Terje, Ingegerd, Susanne, Aira, Lars-Eric, Åsa Lars-Eric Uneståhl Under certifieringsdagen anlände Lars-Eric Uneståhl själv till "Villa de possibilidas". En positiv överraskning för både kursledarna och deltagarna. Lars-Eric gav en miniföreläsning i Mental Träning och talade om den nya diplomutbildningen i teambuilding. En intressant kombination av mental träning och strukturerad arbetslagsutveckling. Kursen är ett resultat av ett samarbete mellan Skandinaviska Ledarhögskolan (SLH) och Framsikt AB. Certifieringsmiddag med spanska delikatesser Lars-Eric, Kerstin och Charlotte deltog tillsammans med kursdeltagarna i certifieringsmiddagen som utgjorde slutmålet för kursveckan. Den spanska kvällen bjöd på trevligt sällskap, intressanta diskussioner, god mat och en underbar värme. Höstvindar på brunbrända kinder Kursdeltagarna landade på Arlanda den 3/10 med nya insikter, ny kunskap och med den spanska värmen i huden för att åter spridas ut över den svenska kartan. I tanken är dock avståndet kort och minnet är alltid närvarande varför deltagarna oavsett geografi alltid kommer att återses. Fler kursveckor planeras på Mallorca. Vecka 18, 1999 anordnar vi Konsultutbildning - tre verktyg (ProjektSamarbete verktygslåda, KompetensDialog och Teambuilding för ledningsgrupper). Vecka 40 kan ni som är intresserade av FramsiktsCertifikat 1 och 2 njuta av Kerstins välformulerade kunskaper och det Mallorcanska paradiset. Studieförbundet Vuxenskolan Kerstin L-M har genomfört dels projektledarutbildning för distrikten, dels Framsikt Handlingskraftiga team inom förbundskansliet.

5 Bulletinen november, 1998 Sidan 5 AfterWork seminarium n Välkommen till After Work hos oss på Framsikt. Koppla av en stund efter jobbet och träffa kollegor. Ät en smörgås och lyssna på någon av våra konsulter som håller miniseminarier mellan kl 18 och Datum se kalendarium på baksidan. Utbrändhet Ställer du för höga krav på dig själv? Har du svårt att säga nej? Tar du på dig för mycket ansvar? Nina Vestlund, socionom, som har skrivit boken Bränn inte ut dig tillsammans med Barbro Bronsberg berättar om fenomenet utbrändhet och hur du kan se till att inte du eller dina medarbetare hamnar i detta tillstånd. Stresshantering och mental träning Det finns många bra metoder att förebygga stress. Anna Lönn-Gilbe är en erfaren konsult och har arbetat många år med stresshantering. Anna är utbildad i mental träning och har dessutom utbildning från Lukasstiftelsen. Mental träning är en väl beprövad metod för att må och fungera bättre. Du möter Charlotte Tham, diplomerad mental tränare från Skandinaviska Ledarhögskolan och diplomerad individoch teamutvecklare. Rapporter Personlighetsprofiler IPU Profilanalys är en internationell beprövad beteendeanalys som hjälper er till högre effektivitet och ökad lönsamhet genom att "sätta rätt person på rätt plats i organisationen. Ingwor Häggman, erfaren individ- och grupputvecklare, berättar om hur man kan använda profilanalyser för personlig utveckling, för att bilda effektiva team, i utvecklingssamtal mm. Myers-Briggs Type Indicator är världens mest använda verktyg för personlighetskartläggning. Det har en sund teoretisk bakgrund baserad på Jung s lära, och har använts i praktiken med bra resultat i mer än 20 år. Peter Wedel, leg. psykolog, berättar mer om hur Myers-Briggs Type Indicator - MBTI går till och hur det kan användas. Ledarutveckling Många chefer behöver någon att ventilera olika frågor med för att förtydliga sin chefsroll. Peter Wedel, leg psykolog och chefsutvecklare berättar om hur han arbetar med chefscoaching både individuellt och i grupper av ledare från samma eller olika företag. Stärk självförtroendet i din ledarroll. Öka din förmåga att skapa ett utvecklande och lärande klimat där varje medarbetare får möjlighet att utveckla och använda sin kompetens. Kerstin Lindström-Myrgård, Framsikt AB berättar om de olika koncept som Framsikt kan erbjuda för ledarutveckling. Flera studenter har skrivit uppsatser där de behandlar olika aspekter på Framsiktprogrammet. Ami Ekeroth från ledarprogrammet i Norrtälje har skrivit rapport om Framsiktsprogrammet i Sundbybergs kommun. Jenni Andersson från Företagsekonomiska institutionen har dels skrivit en C-uppsats från ett Mål 4 projekt i Botkyrka kommun, dels en rapport från Ericsson Utveckling. Nina Mautner, Hälsohögskolan i Vänersborg har skrivit uppsats från Stockholms Lokaltrafik, SL på temat Kan teambuilding påverka känslan av sammanhang" där hon utgår ifrån Antonovsky s teori KASAM (Känsla av sammanhang). Uppsatserna har eller kommer att presenteras på Teamview Network. Konsulter på Framsikt Kerstin Lindström-Myrgård Framsikt AB. Stockholm. VD och författare till samtliga Framsiktskoncept. Konsult sedan Fil.kand. i beteendevetenskap. Medverkar i alla typer av utbildningar, seminarier och kick-off-dagar inom Framsikts kompetensområden. Anna Lönn-Gilbe Insikt. Stockholm. Sjukgymnast och beteendevetare med bl.a utbildning från Lukasstiftelsen. Inom Framsiktskonceptet medverkar Anna som gruppledare för Handlingskraftiga och Samverkande team. Andra specialiteter är bland annat stresshantering, kvalitetsutveckling och Arenaspelet. Charlotte Tham Individ och Teamutveckling. Sankt Anna. Fil. kand och utbildad Mental Tränare vid Skandinaviska Ledarhögskolan, Diplomerad individ- och teamutvecklare inom Framsiktskonceptet. Leder våra programutbildningar för gruppledare i Handlingskraftiga och Samverkande team, medverkar som gruppledare i arbetslag. Personlig utveckling genom mental träning är andra specialiteter. Ingwor Häggman ILH Konsult. Järfälla. Socionom med många års erfarenhet som internkonsult för ledar- och grupputveckling. Medverkar som gruppledare för Handlingskraftiga och Samverkande team samt Teambuilding för Ledningsgrupper. Andra specialiteter är IPU Personlighetsprofiler samt UGL-utbildningar, där hon bland annat har erfarenhet från Försvaret. Nina Vestlund Nina Vestlund & Co. Stockholm. Socionom och välkänd författare till bland annat Bränn inte ut dig och Redan som barn var jag en liten flicka. Tidigare ordf. i stiftelsen Kvinnor Kan. Drivit reklambyrå i 15 år. Medverkar i våra utbildningar inom Växtkraft Mål 4, ProjektLedning & Projekt- Samarbete samt andra konsultutbildningar, seminarier och kick-off-dagar. Peter Wedel Peter Wedel Konsult. Stockholm Leg psykolog med många års erfarenhet som intern konsult i stora företag och som egen konsult med ledar- och grupputveckling. Medverkar i våra ledarutvecklingsprogram och i uppdrag som handlar om konflikthantering och chefscoaching. Gör personlighetsanalyser enligt Myers-Briggs Type Indicator. Dessutom ett 30-tal konsulter i Teamview Network.

6 Bulletinen november, 1998 Sidan 6 Växtkraft Mål 4 n Kompetensutveckling i små företag och vård och omsorg. Vi på Framsikt AB har själva genomgått en Mål 4-process, steg 1 och 2 och medverkar dessutom som konsulter. Våra listade program - Framsikt KompetensDialog - Framsikt Handlingskraftiga team - Framsikt Samverkande team Framsikt KompetensDialog kommer nu i en tredje och utvecklad upplaga och uppskattas särskilt för analysen av social och emotionell kompetens. Konsulter och företagsinterna nyckelpersoner kan delta i inskolningsdagar. Exempel på Mål 4-projekt Danderyds kommun, utbildning av 14 interna gruppledare på Framsikt Samverkande team. Projektledare har även utbildats på Framsikt KompetensDialog. Charlotte Tham och Kerstin L-M. Norrtälje kommun, konsultledd utbildning med Framsikt Samverkande team och stesshantering. Anna Lönn- Gilbe. Columbus Hotell, konsultledd analys med Framsikt KompetensDialog. Kommer att fortsätta med Framsikt Samverkande team. Nina Vestlund. LdE-team, dataföretag. Framsikt KompetensDialog och Framsikt Handlingskraftiga team. Kerstin L-M Seminarium Social- och emotionell kompetens För andra året i rad arrangeras Kompetensdagen i Sundsvall (9-10 nov) och i Göteborg (11 dec) som en förlängning av Kompetens- Mässan på World Trade Center i Stockholm. Det är ett uppskattat evenemang som vänder sig till dig som arbetar med personal, ledarskap och utbildningsfrågor. Kerstin Lindström-Myrgård håller ett seminarium om Social- och Emotionell kompetens den 10 nov på Kompetensdagen i Sundsvall. forts. från sid 1. WM-data Deltagarna uppskattade speciellt dessa seminarier eftersom de berörde individens alla dimensioner. Geometriskt flexibla tekniker Seminariekvällarna var välbesökta. Diskussioner, gruppövningar och erfarenhetsutbyte berikade deltagarna. Anders talar om serien som "tio tillfällen att diskutera tio viktiga områden". Han betonar dock den enskilde individens egenansvar att tillgodogöra sig och praktisera nyvunnen kunskap. Seminarieserien var en bra start som alstrade många idéer, tankar och funderingar kring viktiga områden. Anders berättar att tankar och begrepp från seminarierna ofta cirkulerar i teknikernas korridorer. WM-Data är en lärande organisation. Anders talar om företagets grupp- och projektledare som "geometriskt flexibla" - de fyrkantiga teknikerna är idag mer runda i "tänket", ett resultat av både livet och seminarieserien. Ryssland än en gång n Vi har tidigare berättat i Bulletinen om en projektledarutbildning på Kolahalvön för ryska borgmästare och vice borgmästare som Kerstin L-M genomfört. Det har sedan dess blivit ytterligare en resa till samma område i Ryssland Den här gången handlade det om att genomföra ett teambuildingprogram för en grupp socialarbetare och psykologer som låg i startgroparna för att starta kvinnojourer i Apatity och Poljanizori. Projektet finansieras av Sida och EU och ansvariga för genomförandet var länsstyrelsen i KompetensMässan 3-5 november Som vanligt finns vi med som utställare på KompetensMässan i World Trade Center där vi dessutom har Workshop varje dag. Skapa din egen seminarieserie n Sex föreläsare som förklarar, roar och entusiasmerar: Kerstin Lindström-Myrgård, Per Ragnar, Kim Anderzon, Lars-Eric Uneståhl, Nina Vestlund, Anna Lönn-Gilbe. Tio seminarier som inspirerar, motiverar och kommunicerar. l Teambuilding l Målbildsträning l Utbrändhet l Stresshantering l Social och emotionell kompetens l Samarbete, konfliktlösning l Kommunikation/Provokation l Projektledning och projektsamarbete l Retorik - talandets konst l När ska jag ha tid att leva Norrbotten med Ritva Lind, erfaren Rysslandsentusiast, som projektledare. En anpassad uppläggning med Framsiktsprogrammet som grund visade sig fungera utmärkt i denna grupp av oerhört kompetenta och engagerade ryskor. Kursen fick till och med besök av televisionen som i sitt inslag bland annat visade de vackra och färggranna framtidsvisionerna som deltagarna gjorde i första träffen Framsikt Handlingskraftiga team. Tolk i utbildningen var Natalja Tolstoy, släkt med den store Tolstoy och en mycket färgstark kvinna. Besök gärna vår hemsida. Här kan du bl.a. läsa om senaste nytt på Framsikt.

7 Bulletinen november, 1998 Sidan 7 Diplomutbildning i ny tappning n Sveriges enda diplomutbildning i teambuilding är en kombination av mental träning och strukturerad arbetslagsutveckling. Diplomutbildningen är från och med 1998 uppbyggd i 4 steg där du som redan har Skandinaviska Ledarhögskolans utbildning PUMT kan gå direkt in i steg 3. Steg 1 Diplomerad teamutvecklare, preparandkurs. Ger dig personlig och teoretisk förberedelse för uppgiften som teamutvecklare. l Mental träning steg kursdag med fil.dr. Lars-Eric Uneståhl + 5 månader egen mental träning med träningsprotokoll. l Litteraturstudier upp till 5 poäng (motsvarar PUMT delkurs 1) l FramsiktsCertifikat Omfattar 5 dagar intensivkurs på Mallorca alt. i Stockholm. Två ledarpaket med strukturerad uppläggning av arbetslagsutveckling. l PM som beskriver introduktion, förankring och uppläggning av ett Framsiktsprojekt förstärkt med individuell mental träning. Steg 2 Diplomerad teamutvecklare, tillämpningskurs. Genomför den utbildning du planerat i steg 1 på en arbetsplats och dokumentera ditt arbete i ett PM. - Litteraturstudier upp till 10 poäng (motsvarar PUMT delkurs 2) - PM från en grupp Steg 3 Diplomerad individ- och teamutvecklare. Detta är den diplomutbildning som vi hittills erbjudit. Du som redan har PUMT-utbildningen och FramsiktsCertifikatet kan gå direkt in och genomföra ett projekt som du dokumenterar i PM. Övriga bygger vidare på steg-utbildningen enligt nedan. l Komplettering av stegutbildningen med litteraturstudier upp till 20 poäng alt. PUMT. l FramsiktsCertifikat l Genomförande av ett teambuilding projekt med både Handlingskraftiga och Samverkande team förstärkt med integrerad mental träning. l PM för att dokumentera arbetet. l Lämplighetsbedömning. Steg 4 Diplomerad projektledare i förbättringsarbete. Denna utbildning är under utveckling, men kommer preliminärt att omfatta fullständig utbildning till Diplomerad Mental Tränare (PUMT + PTL) samt Framsikts Konsultutbildning - tre verktyg (ledningsgrupp, ProjektSamarbete, KompetensDialog). Mycket få människor lever i dag - de flesta gör förberedelser för att leva i morgon. Jonathan Swift Anbud Statens Invandrarverk Framsikt AB, Previa, Sinova och Norrköpingsföretaget Klarsikt tog hem anbudet från SIV beträffande utbildning i medarbetarskap. Myndigheten är hårt arbetsbelastad och det går långsamt framåt men vi har dock hunnit genomföra några utbildningsinsatser bl.a. i Norrköping där Charlotte Tham leder ett antal grupper i Samverkande team. Arbetsmarknads- och Utbildningsförvaltningen (ARUF) Även med ARUF, efter redan etablerad kontakt, har Framsikt AB skrivit ramavtal efter anbudsförfrågan. Hittills har vi framför allt haft utbildningar i Projektledning och Projektsamarbete men även våra andra områden omfattas. Stockholms Stads Skolor Ett sextio tal konsultföretag lämnade anbud på utbildning av skolledare och nyckelpersoner i de 24 stadsdelsnämnderna i Stockholm. Framsikt gick till final tillsamans med 20 andra företag. Skolborgarådet, Lars Rådh kallade de utvalda konsultföretagen för "landets bästa" i sitt välkomstanförande vid startskottet i Industrihuset. Kvickentorps Skola, Årsta Stadsdelsnämnd, Södermalm, Särvux och Kungsholmen är några av de skolor som valt Framsikt AB. Processen är igång och engagemanget på högsta nivå. Datoreket i Värmland. Kerstin L-M genomför utbildning i Projektledning för 16 handledare på Datorteken runt om i Värmland. Spårvägsmuséet. Ingwor Häggman, en av våra associerade konsulter, genomförde IPU-profilanalys och arbetslagsutveckling med Framsikt Handlingskraftiga och Samverkande team. Folktandvården i Alby. Kerstin L-M genomförde en utbildning om Att vara teamledare. Målet var att skapa en väl fungerande teamorganisation

8 Bulletinen november, 1998 Sidan 8 Bok& Produkt Buffé n Du är välkommen till Bok & Produktfrukost kl i våra lokaler på Högbergsgatan i Slussen. Njut av enkel frukostbuffé till en presentation av våra olika träningsprogram och verktyg. När du går hem får du med dig boken Effektiva arbetsteam. De produkter vi presenterar är Framsikt Handlingskraftiga team Program för arbetslagsutveckling som fokuserar verksamhetsanalys, systematisk problemlösning, kreativa arbetsformer och kvalitetsutveckling. Framsikt Samverkande team Program för arbetslagsutveckling som fokuserar personlig utveckling, samarbete samt arbets- och ansvarsfördelning. Framsikt Teambuilding för ledningsgrupper Program för ledarutveckling som leder till handlingsprogram för att effektivisera ledningsgruppens arbete och fördjupa samarbetet. Framsikt KompetensDialog Omvärlds- företags- och kompetensanalys för er som vill utveckla ert företag. Leder direkt till aktivitetsplaner och handlingsprogram. ProjektSamarbete verktygslåda Verktygslåda som leder till att arbetsprocesserna i projektet fungerar smidigare. Ni får bättre resultat, blir färdiga i tid och har roligt under tiden. Dessutom böcker och kortlekar med ämnen som samarbete, kommunikation, utvärdering, utredning och ledarskap. Datum: Se kalendarium. Om det är många från din arbetsplats som vill komma kan vi ordna ett eget datum åt er. Pris: 380 kr + moms inkl. boken Effektiva arbetsteam. Tredje upplagan av Framsikt KompetensDialog Utdrag ur förordet: Framsikt KompetensDialog har nu använts i ett stort antal grupper och jag har noterat olika områden som jag vill förtydliga och utveckla. Hela pärmen är genomarbetad, särskilt de avsnitt som handlar om social och emotionell kompetens. Den individuella utvecklingsplanen har fått en egen flik och kompletterats med checklistor för utvecklingssamtal. På sidan 100 finns alternativa förslag till uppläggning och tidsåtgång för kompetensanalysen. Tidigare köpare får det nya materialet kostnadsfritt i samband med beställning av deltagarmaterial. Kerstin Lindström-Myrgård Annons: Individ och Teamutveckling - Charlotte Tham - Fil kand i språk och beteendevetenskap. Utbildad mental tränare vid Skandinaviska Ledarhögskolan i Örebro och Diplomerad individoch teamutvecklare på Framsikt AB. Individ och Teamutveckling erbjuder - Mental träning - Personlig kompetensutveckling - Teambuilding - Presentationsteknik - Friskvård - Vett och etikett Individ och Teamutveckling Sankt Anna. Tel Fax Mbl Vill du också annonsera i Bulletinen? Annonsen kostar 600 kr + moms. Vi har nu haft över 1000 besökare på vår hemsida Är du en av dem? l l l l l l l Kalendarium AfterWork-seminarium 1998 Stresshantering och mental träning, 9 nov. Ledarutveckling, 30 nov. AfterWork-seminarium vår 1999 Utbrändhet, 25 mar Stresshantering och Mental träning, 1 jun Profilanalyser, 9 feb Ledarutveckling, 21 apr Höstens: 19 aug, 15 sep, 19 okt, 16 nov. Tema ej fastställt. ProduktBuffé 1998: 30 okt, 25 nov, 15 dec 1999: 20 jan, 11 feb, 16 mar, 20 maj, 19 aug, 15 sep, 20 okt, 16 nov Framsikt KompetensDialog 1998: 28 okt, 26 nov 1999: 9 feb, 21 apr, 25 aug, 19 okt Projektledning & Projektsamarbete 29 okt, 27 nov Projektledarutbildning 1999: jan, mar, jun, sep FramsiktsCertifikat 1 och : nov, 7-11 dec 1999: feb, apr, 5-9 jul, 6-10 sep, 2-9 okt på Mallorca, nov. Konsultutbildning - tre verktyg 1999: 1-5 mar, 1-8 maj på Mallorca, 30 aug-3 sep, 6-10 dec. Teamview Network - nätverksträff 1998: 17 dec. 1999: 18 mar, 26 aug, 16 dec Framsikt p e r s o n a l u t v e c k l i n g AB Teamview International Högbergsgatan Stockholm Tel Fax Redaktör Layout Marie-Louise Blomquist

Framsikt Bulletinen november, 2000 Nummer 12

Framsikt Bulletinen november, 2000 Nummer 12 l Framsikt Bulletinen november, 2000 Nummer 12 I det här numret följer vi bland annat Framsiktsutbildningen på St Jude Medical i Järfälla där inte mindre än 95 personer har utbildats enligt vårt program

Läs mer

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo FÖRÄNDRINGSNYTT NYHETSBREV OCH KURSKATALOG HÖSTEN 2014 VÅREN 2015 FOR NDRINGSARBETARNA Fler söker hjälp hos personlig coach Existentiell hälsa GDQ ett enkelt sätt att mäta gruppers effektivitet Från meningslös

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik utbildningar 2012-2013 Ledarskap MEDARBETARSKAP Kommunikation Pedagogik HR-program »Att utvecklas och lära nytt är fantastiskt!«välj din utbildning bland våra klassiker eller en av årets nyheter! AKTIVT

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Kurskatalog. * Bättre relationer på jobbet* * Talakurser * Skrivakurser * * Kommunikationsutbildning * * Mediakurser * Sätta mål*

Kurskatalog. * Bättre relationer på jobbet* * Talakurser * Skrivakurser * * Kommunikationsutbildning * * Mediakurser * Sätta mål* Vi erbjuder kurser på följande teman: Kurskatalog * Bättre relationer på jobbet* * Talakurser * Skrivakurser * * Kommunikationsutbildning * * Mediakurser * Sätta mål* Om Encourager AB Encourager AB är

Läs mer

Kommunal verksamhetsutveckling. Så jobbar vi med Förändringskraft & effektivitet i Vara kommun

Kommunal verksamhetsutveckling. Så jobbar vi med Förändringskraft & effektivitet i Vara kommun Kommunal verksamhetsutveckling Så jobbar vi med Förändringskraft & effektivitet i Vara kommun Så jobbar vi med förändringskraft & effektivitet i Vara kommun... Förord 2001 reste alla anställda i Vara

Läs mer

LAS Debatt. Vetenskapliga. Vad gör du när Janne Josefsson ringer? Om konsten att bli modig! Vision om HR-arbetet, än högre lön.

LAS Debatt. Vetenskapliga. Vad gör du när Janne Josefsson ringer? Om konsten att bli modig! Vision om HR-arbetet, än högre lön. Posttidning B Posttidning B Nr 3 2010 LAS Debatt Läs mer på s 37» Utmaningar viktigare än högre lön sidan 5» HITTA arbetsro Läs mer av Olof på s 15» Löne & Ekonomidagar Läs mer på s 25» Vetenskapliga upptäckter

Läs mer

Positiv psykologi. Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur. Posttidning B.

Positiv psykologi. Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur. Posttidning B. Posttidning B Posttidning B Nr 1 2013 Positiv psykologi Läs mer på sidan 10 Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur Gekås samlar allt på ett

Läs mer

Idébok - för ett lyckat projekt

Idébok - för ett lyckat projekt Idébok - för ett lyckat projekt Förord Med Idéboken vill vi inspirera aktörer att ta steget och starta ett EU-projekt. Det finns alla möjligheter att testa nya idéer inom olika betydelsefulla områden och

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Gör det! Utbildningar 2012

Gör det! Utbildningar 2012 Gör det! Utbildningar 2012 Mindset Vår vision 2 Vår pedagogik 2 Det här är Mindset bra på 3 Våra kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning 5 Företagsanpassad utbildning 5 Mindset Referens 6

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

årets hr-chef Sök Bliwastipendiet Guide till Tjänstepensioner offentlig miljö lever som hon lär oktober 2011

årets hr-chef Sök Bliwastipendiet Guide till Tjänstepensioner offentlig miljö lever som hon lär oktober 2011 oktober 2011 Kompetensutveckling för framtiden trend kommunikologi En hälsosam arbetsplats hitta kraften inom er Framgångsrika förändringar Martin Tiveus Guide till Tjänstepensioner Ledarskap i offentlig

Läs mer

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 Jakten på den perfekta chefen Professor Rikard Larsson vet vad som gör

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

KrAftfull samverkan. Utvärdering av KrAftverk Halland. ett projekt med stöd av Växtkraft Mål 3 i Halland och KK-stiftelsens kraftprogram

KrAftfull samverkan. Utvärdering av KrAftverk Halland. ett projekt med stöd av Växtkraft Mål 3 i Halland och KK-stiftelsens kraftprogram KrAftfull samverkan Utvärdering av KrAftverk Halland ett projekt med stöd av Växtkraft Mål 3 i Halland och KK-stiftelsens kraftprogram Kjell Eriksson, Idétext feb 2004 2 (32) Utvärdering av kraftverk Halland

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Individuell avlastning eller kollektiv utveckling? Erfarenheter från ett fortbildningsprogram för lärare vid InfoKomps skolor

Individuell avlastning eller kollektiv utveckling? Erfarenheter från ett fortbildningsprogram för lärare vid InfoKomps skolor SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration No 2007:9 Individuell avlastning eller kollektiv utveckling? Erfarenheter från ett fortbildningsprogram för lärare vid InfoKomps skolor Riitta Hoffrén-Larsson

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att fortsätta

Läs mer

KOMPETENS& UTVECKLING

KOMPETENS& UTVECKLING ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS KOMPETENS& UTVECKLING MARS 2003 Barbro Dahlbom-Hall lär ledare leda rätt. Aktuell med nya boken Lära Kvinnor Leda Kvinnor Varför har Sverige,

Läs mer

Det gäller att använda huvudet och Framfot.

Det gäller att använda huvudet och Framfot. Kurskatalog 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx utbildning för framgång 3 Det gäller att använda huvudet och Framfot. För aktuella kursdatum, se framfot.se Vid frågor, ring 08-653 01 80 våra kurser specialkurser och

Läs mer

Årets HR-chef 2008. Motivation i lågkonjunkturen. CSR som HR-arbete. Stärk HR-avdelningens strategiska roll. Trender från ASTD 2008

Årets HR-chef 2008. Motivation i lågkonjunkturen. CSR som HR-arbete. Stärk HR-avdelningens strategiska roll. Trender från ASTD 2008 Posttidning B Posttidning B Nr 3 2008 Motivation i lågkonjunkturen Läs mer på s 8» CSR som HR-arbete Läs mer på s 11» Stärk HR-avdelningens strategiska roll Läs mer på s 6» Trender från ASTD 2008 Läs mer

Läs mer

Lean Logistik Supply chain

Lean Logistik Supply chain Lean Logistik Supply chain kursprogram 2013 Utbildningar, konferenser, nätverk, inspiration... Tre goda skäl att använda Plan Utbildning 1. Direkt affärsnytta Våra utbildningar ger mer än inspiration och

Läs mer

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2014 2015 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att

Läs mer

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM 013-014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM VD har ordet Utbildning är en av nycklarna till att öka prestationer och resultat. Jag har jobbat med kompetensutveckling och

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF 2 Innehållsförteckning Utbildning Sid nr. Kommunikativt Ledarskap U636 C 4 Kommunikativt Ledarskap U636 D 4 Personlig

Läs mer